Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1092001
  Костриба В.В. "Позачасові" явища та їх репрезентація у реченнях з метальними дієсловами // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 116-120
1092002
  Мережинская А.Ю. "Поздний" русский литературний постмодернизм: механизмы смены художественной системы // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 5. – С. 118-129. – ISBN 966-594-499-1
1092003
  Рейдерман И. "Поздравляю с тем, что ты живой". Короновирусный цикл : стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10. – С. 142-147. – ISSN 0131-8136
1092004
  Сальнікова С. "Позитивна" трансформація чи тенденція невизначеності : порівняльний аналіз українського суспільства в європейському контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-19. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Які тенденції домінують у розвитку сучасного українського суспільства - "позитивна" трансформація чи тенденцієя невизначеності ? Аналіз динаміки факторів (1) технологічного прогресу, (2) якості соціального капіталу дає можливість надати відповідь на ...
1092005
  Сірий М. "Позиція України - надзвичайно сильна" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 7


  Про значення слухань у Міжнародному суді ООН.
1092006
  Будний В. "Позичена кобза" Пантелеймона Куліша / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 93-94. – ISBN 978-966-518-485-0
1092007
  Вітряк В. "Позичив Франкові грошей трохи, і поїхали до Італії". Михайло Грушевський не вживав алкоголю й не курив // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ, 2021. – № 37 (590), 23 вересня 2021. – С. 46-50
1092008
  Носуленко В.Н. "Познание и общение": системная исследовательская парадигма / В.Н. Носуленко, Е.С. Самойленко // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 4. – С. 5-16. – ISSN 0205-9592
1092009
  Горевалов С. ( Поздоровлення ) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 28
1092010
  Федоровська Л.К. По-земному - про високе : літературно-критичний нарис / Л.К. Федоровська. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 200с.
1092011
   Позагалактичні дослідження на основі каталогу плоских галактик / В.Ю. Караченцева, І.Д. Караченцев, Ю.М. Кудря, С.Л. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 6-13. – (Астрономія ; вип. 36)


  Дається огляд робіт із створення каталогу плоских галактик FGC, його ревізованої версії RFGC та дослідження їх властивостей. Каталоги призначено для вивчення великомасштабних космічних течій, анізотропії в орієнтаціях галактик та інших актуальних задач ...
1092012
   Позадесятники-2.-Львів:Престиж Інформ,2000 // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – 137-141. – ISSN 0208-0710


  Луцький Л. Шість пасажирів помаранчевого вагона: [Рецензія]
1092013
  Михайлов К. Позади - Москва // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2007. – № 31. – С. 32-37. – ISSN 0131-0097


  Місто Москва
1092014
  Жуков А.Н. Позади будущее / А.Н. Жуков. – М., 1991. – 332с.
1092015
  Голубев А.Д. Позади наша Троя / А.Д. Голубев. – 2-е изд. – М., 1990. – 432с.
1092016
  Голубев А.Д. Позади наша Троя... / А.Д. Голубев. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 432с.
1092017
  Сергеев Д.Г. Позади фронта / Д.Г. Сергеев. – Иркутск, 1976. – 240с.
1092018
  Бокал Г.В. Позадосвідність знання як проблема у філософії Платона та І. Канта // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 24. – ISBN 966-8365-12-7
1092019
  Меншун В.І. Позаду 175 звитяжних років, а нині і далі - оновленою, ще досконалішою ходою до нових висот. Про історію, день сьогоднішній і майбутній Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 2-8. – ISSN 0868-8117


  Про історію своєї Alma mater розповідає ректор, академік Л.В. Губерський. Є фото повсякденної роботи ректора.
1092020
  Зелінський А.Л. Позаетнічний характер птолемеївської адміністрації у Єгипті як засіб боротьби з "колонізаторським" світоглядом // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 53-62. – ISSN 1608-0599


  До питання про так звану "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті
1092021
  Павлюк І. Позажанровик // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 27 вересня (№ 19). – С. 18-20
1092022
  Рошкулець Р.Г. Позаісторичність як ознака і принцип дослідження української "філософії серця" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 84-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1092023
   Позакласна виховна робота.. – Львів, 1966. – 238с.
1092024
  Стародубцева І. Позакласна діяльність учнів середніх шкіл Маріупольського повіту у др. пол. XIX - поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 37-40
1092025
  Задільська Г.М. Позакласна діяльність як одна з базових педагогічних технологій у формуванні комунікативної компетенції майбутніх вчителів англійської мови // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 61-66. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1092026
  Білецький Д.М. Позакласна і позашкільна робота з літератури / Д.М. Білецький. – Київ, 1962. – 107с.
1092027
  Голоденко О.М. Позакласна робота - джерело поглиблення знань, розвитку інтересів та особистості учня // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 96-103. – ISBN 966-594-258-3
1092028
  Бондар В. Позакласна робота в початковій школі: діяльнісний аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 243-25. – ISSN 2077-1827
1092029
  Казачінер О.С. Позакласна робота з англійської мови в початковій школі / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 08(92)). – ISBN 978-617-00-0651-6
1092030
  Гороль П.К. Позакласна робота з астрономії : пос. для вчителя / П.К. Гороль. – Київ : Радянська школа, 1983. – 80 с.
1092031
  Якубовський В.А. Позакласна робота з атеїстичного виховання учнів У-У111 класів / В.А. Якубовський. – К, 1964. – 124с.
1092032
   Позакласна робота з біології. – Київ, 1967. – 184с.
1092033
   Позакласна робота з історії. – Харків : Основа, 2005. – 160с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 5(17)). – ISBN 966-333-176-3
1092034
  Михайловський М В. Позакласна робота з креслення / М В. Михайловський, . – К, 1970. – 123с.
1092035
  Михайловський В.М. Позакласна робота з креслення / В.М. Михайловський. – 2-е вид. – К, 1984. – 141с.
1092036
   Позакласна робота з літератури. – Київ, 1986. – 161с.
1092037
   Позакласна робота з літератури.. – К, 1964. – 194с.
1092038
  Коба В.І. Позакласна робота з математики в школі / В.І. Коба, О.О. Хмура. – Київ, 1968. – 375 с.
1092039
  Марієнгоф Е.М. Позакласна робота з науково-популярною та науково-художньою книгою / Е.М. Марієнгоф. – К, 1957. – 95с.
1092040
   Позакласна робота з рідної мови в школі. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.2(15)). – ISBN 966-333-138-0
1092041
  Гальонка О.А. Позакласна робота з української літератури / О.А. Гальонка. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 4 (89)). – ISBN 978-617-00-0877-0
1092042
  Передрій Г.Р. Позакласна робота з української мови в 4-8 классах / Г.Р. Передрій. – К, 1979. – 159с.
1092043
  Хавіна С.Я. Позакласна робота з української мови та літератури / С.Я. Хавіна. – Харків : Основа, 2009. – 190 с. – (Б-ка журн. " Вивчаємо українську мову та літературу" ; 12 (73)). – ISBN 978-611-00-0354-4
1092044
  Криськів М. Позакласна робота з української мови як обов"язкова складова навчально-виховного процесу // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Квітень (№ 4). – С. 79-87
1092045
  Ланіна І.Я. Позакласна робота з фізики / І.Я. Ланіна. – Київ : Радянська школа, 1983. – 206с.
1092046
  Батюк В.П. Позакласна робота з хімії : з досвіду роботи Харківської середньої школи № 124 / Батюк В.П. – Київ : Радянська школа, 1956. – 90, [5] с.
1092047
  Дробоцький А.С. Позакласна робота з хімії / А.С. Дробоцький. – Київ : Вища школа, 1983. – 161 с.
1092048
  Колесник І.Г. Позакласна робота старшокласників / І.Г. Колесник. – Київ, 1967. – 48с.
1092049
  Шпак Ігор Олександрович Позакласна робота як засіб актуалізації навчального матеріалу (на мат-лі вивчення іноземної мови) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шпак Ігор Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 167л. – Бібліогр.:л.137-150
1092050
  Глухова Г.А. Позакласна робота як засіб підвищення еффективності уроку / Г.А. Глухова. – К, 1983. – 119с.
1092051
  Черезова І.О. Позакласна робота як засіб розвитку творчого потенціалу учня : з досвіду роботи шкільного драмгуртка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 27-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1092052
  Мирний І.І. Позакласна та громадсько-корисна робота в школі робітничої молоді як метод комуністичного виховання / І.І. Мирний, Ф.І. Науменко. – Львів, 1958. – 28с.
1092053
  Кобзар Б.С. Позакласна та позашкільна виховна робота / Б.С. Кобзар. – Київ, 1973. – 46с.
1092054
  Ладоня І.О. Позакласне читання в 5-8 класах. / І.О. Ладоня, Й.С. Злотник. – К., 1966. – 148с.
1092055
  Підлужна Г. Позакласне читання молодших школярів: проблеми, пошуки, знахідки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.22-23. – ISSN 0131-6788
1092056
  Матюшкіна Т.П. Позакласне читання на уроках української літератури / Т.П. Матюшкіна ; [голов. ред. К.Ю. Голобородько ; ред. О.О. Маленко]. – Харків : Основа, 2011. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 07 (92)). – ISBN 978-617-00-1028-5
1092057
  Ломонос Є.О. Позакласне читання у 4-7 класах / Є.О. Ломонос. – К., 1983. – 134с.
1092058
  Куцевол Ольга Позакласне читання як творча діяльність учнів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-82. – Бібліогр. в кінці ст.


  Багаторічні спостереження за станом викладання української літератури в середніх загальноосвітніх навчальних закладах України засвідчують, що однією з найактуальніших проблем літературної освіти є організація позакласного читання учнів. Інколи в ...
1092059
   Позакласне читання. Збірник художніх творів. 9 клас. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1998. – 160с. – ISBN 966-7224-72-4
1092060
  Бабенко Н.А. Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1 / Н.А. Бабенко ; [голов. ред. О.С. Любченко ; ред. А.Л. Мирошніченко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 07(103)). – ISBN 978-617-00-1026-1
Ч. 1. – 2011. – 95 с.
1092061
  Бабенко Н.А. Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1 / Н.А. Бабенко ; [голов. ред. О.С. Любченко ; ред. А.Л. Мирошніченко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 8(104)). – ISBN 978-617-00-1050-6
Ч. 2. – 2011. – 95 с.
1092062
   Позакласне читання:Збірник художніх творів 8 клас. – Тернопіль : Навчальна книга БогДан, 1998. – 96с. – ISBN 966-7224-72-4
1092063
  Кардаш Н.Л. Позакласний захід-квест "Навколо світу" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 5 (231). – С. 23-25 : фото, табл.
1092064
  Могильна Л.М. Позакласний захід "Заповідні місця Донбасу: Кам"яні Могили" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 26-28
1092065
  Скворцова О.П. Позакласний захід "Подорож материками", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 37-38
1092066
  Покась Л.Я. Позакласний захід для учнів старшої школи "Екзотична кухня країн сіту" / Л.Я. Покась, Я.В. Гапон // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 31-36. – Бібліогр.: 9 назв.
1092067
  Новікова І.А. Позакласний захід до 1 грудня - Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом /8-11 класи/ // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 41-43
1092068
  Юхимчук Т Позакласний захід на тему "Глобальні проблеми людства. Шляхи її розв"язання". (Заняття гуртка з економіки) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 17-23 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
1092069
  Свиридова О.І. Позакласний краєзнавчий захід "Чи знаєш ти Голопристанщину?" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 36-37 : фото
1092070
  Вельдбрехт Д.О. Позакласні екологічні заходи / Д.О. Вельдбрехт, Н.Г. Токар. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.11). – ISBN 966-8245-71-7
1092071
  Бартновський О.Л. Позакласні заняття з фізики : радіотехніка : посібник для вчителів / О.Л. Бартновський. – Київ : Радянська школа, 1955. – 163 с. : іл. – Бібліогр.: с. 158-159
1092072
   Позакласні заходи з англійської мови. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.1(25)). – ISBN 966-333-119-4
Вип. 1. – 2005. – 112с.
1092073
  Мелянчук Н.Є. Позакласні заходи з англійської мови у початковій школі : Родинні свята / Н.Є. Мелянчук. – Харків : Основа, 2007. – 96с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.3(51)). – ISBN 978-966-333-456-1
1092074
   Позакласні заходи з історії. – Харків : Основа, 2004. – 160с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 10). – ISBN 966-333-080-5
1092075
  Борок Є.Г. Позакласні заходи з охорони праці в школі / Є.Г. Борок, Г.В. Кальчицька // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 22-23
1092076
   Позакласні заходи з хімії. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 7 (31)). – ISBN 966-333-205-0
Вип.1. – 2005. – 112с.
1092077
   Позакласні заходи з хімії. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.5(41)). – ISBN 966-333-325-1
Вип.2. – 2006. – 160с.
1092078
  Любчук В.В. Позакультові практики сучасних християнських церков в Україні : теорет. та емпіричний аспекти дослідж. : монографія / В.В. Любчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-183. – ISBN 978-966-940-246-2
1092079
  Микитюк В. Позакурікулярна педагогічна діяльність Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 56-61. – ISSN 0130-5263
1092080
  Чубатий А.І. Позаматкова вагітність: сучасний погляд на проблему / А.І. Чубатий, О.П. Гнатко, С.О. Островська // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 43-46. – ISSN 2413-550Х
1092081
  Проценко П. Позамежна доля Юрія Литвина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 15


  Починаючи з другої половини 1970-х мене, тоді молодого киянина, обставини спонукали налагодити таємні канали зв"язку з демократичними емігрантськими колами. З тими з них, хто представляв народжений усередині країни під час "відлиги" рух правозахисного ...
1092082
  Лазер О.В. Позамовні фактори формування мови грецької історичної прози II-III ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 270-275. – ISBN 966-581-295-6
1092083
  Лучик В.В. Позамовні чинники й категорії ойконімної номінації // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 193-201. – ISBN 978-966-02-4236-4
1092084
  Боярова Л.Г. Позамовні чинники формування українського термінофонду // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 9-13. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1092085
  Опанасюк О. Позамузичні чинники в онтології історії музики: історичний та метаісторичний виміри // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 19-34. – ISSN 2413-4767
1092086
  Філіпенко А. Позанавчальна діяльність студентів як поле і чинник формування їхніх підприємницьких здібностей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 106-112
1092087
  Приходченко К.І. Позанавчальна робота як розвиваючий чинник активності молоді // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 73-79


  Про закономірності формування і розвитку творчої особистості, сучасними технологіями організації навчально-виховного процесу, що забезпечують розвиток творчих здібностей зростаючої людини, формування високого рівня розвитку ії творчої активності.
1092088
  Приходченко К.І. Позанавчальна робота як розвиваючий чинник активності молоді // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 73-79


  Стаття присвячена питанню формування творчих здібностей молоді в умовах навчально-виховного процесу освітніх закладів. Розкрито теоретичні аспекти психолого-педагогічного розвитку навчаючих; дослідженно механізми педагогічного впливу діяльності ...
1092089
  Євтушенко Є.Г. Позанавчальна фізкультурна діяльність у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина 40-х - 80-і рр. ХХ ст.) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 111-117. – ISSN 2411-5983
1092090
  Чорноморденко І. Позанаукова і наукова методологія. Постановка проблеми // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – С. 85-92. – ISSN 2227-1503
1092091
  Чорноморденко І.В. Позанаукові знання та їх культуротворчі функції : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.02 - діалектика і методологія пізнання / Чорноморденко І.В.; Київськ. націон. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 395л. – Бібліогр.: л.361-395
1092092
  Чорноморденко І.В. Позанаукові знання та їх культуротворчі функції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.02 - діалектика і методол. пізнання / І.В. Чорноморденко ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 33 с. – Бібліогр.: 35 назв
1092093
  Чорноморденко І.В. Позанаукові знання: ідеологія як форма знання // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 54-57. – ISBN 966-7943-03-8


  Ставлення до ідеології може дуже сильно різнитись в умовах неоднакових політико-економічних систем, а також в різні історичні етапи і періоди. На теренах сучасної України більшість пересічних громадян звикла сприймати в якості ідеології будь-який ...
1092094
  Копаниця Л. Позаобрядова лірична пісня: типологія жанру іпринципи аналізу пісенного твору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 88-97
1092095
  Ільницький О.В. Позапроцесуальна діяльність вищих органів судової влади - об"єкт контролю адміністративних судів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 122-130. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено обґрунтуванню можливості оскарження актів, дій чи бездіяльності вищих судових органів в Україні в порядку адміністративного судочинства. У ній проаналізовано співвіднесення ознак «суб"єкт владних повноважень» і «владна управлінська ...
1092096
  Вільгушинський М.Й. Позапроцесуальні повноваження Верховного Суду України та вищих судів щодо забезпечення єдності судової практики // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 142-146
1092097
  Васильєва К. Позасвідоме твору. (На матеріалах філософії Ж. Рансьєра) // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 413-414
1092098
  Ленц К. Позасудове вирішення спорів у Німеччині / К. Ленц, Є. Дзепіна // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.25-33. – ISSN 1608-6422
1092099
  Коваленко Я. Позасудові засоби захисту права на доменне ім"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 102-111. – ISSN 2308-0361
1092100
  Бех В.П. Позасудові інструменти санації підприємства та реструктуризації заборгованості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 15-18
1092101
  Осятинський С.О. Позасудові способи вирішення публічно-правових спорів: сутність та види // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 53-59. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізуються способи вирішення публічно-правових спорів без звернення до органів судової влади. Визначаються можливості вдосконалення механізму вирішення таких спорів з урахуванням досвіду зарубіжних країн. Ways of solving public and legal ...
1092102
  Соболєв Д. Позасудові способи поділу спільної власності подружжя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 28 травня - 10 червня (№ 20/21)
1092103
  Савлук Г.І. Позаурочний захід "Зустріч у географічній вітальні" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 39-41
1092104
  Рибка Олена Позаурочний захід "Подорож по материках та океанах" : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 34-35
1092105
  Криховець-Хом"як Позаурочний захід "Подорож фінансовим лабіринтом" / Криховець-Хом"як, М.І. Мельник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 28-31
1092106
  Корнієнко Г.М. Позаурочний захід "Українці та література українського зарубіжжя у світі" / Г.М. Корнієнко, В.В. Курило // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 24-34
1092107
  Гафіатуліна І.В. Позаурочний захід для учнів 1-4 класів "Школа пішохода" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 19-22
1092108
  Петринка Л.В. Позаурочний захід до дня туризму "Хто сказав, що все уже відкрито?" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 42-44
1092109
  Павленко Людмила Позаурочні заходи "У світі економіки" та "Бізнес і гроші" : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр.: 5 назв
1092110
  Кожанов А.В. Позацензурна преса УГС та УРП наприкінці 1980-х — на початку 90-х рр.: умови формування, особливості розвитку // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 29-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1092111
   Позачергова п"ята сесія Верховної Ради СРСР, 31жовтня-2 листопада 1939 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1939. – 104 с.
1092112
   Позачергова сьома сесія Верховної Ради СРСР (дев"яте скликання), 4-7 жовтня 1977 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1978. – 488 с.
1092113
   Позачергова третя сесія Верховної Ради УРСР, 13-14 листопада 1939 р. : стенографічний звіт. – Київ : Видання Верховної Ради УРСР, 1940. – 71, [5]с.
1092114
   Позачерговий XX з"їзд Комуністичної партії України 16-17 січня 1959 року : мат. з"їзду. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 151 с.
1092115
  Петренко Є. Позачергові вибори Кнесету // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 березня (№ 15). – С. 4


  "9 квітня 2019 року відбулися дострокові вибори депутатів нового складу кнесету Ізраїлю. Приводом для їхнього проведення стала політична криза, викликана законопроек­том про обов’язковий призов до ізраїльської армії ультраортодоксальних іудеїв, які ...
1092116
   Позачергові вибори народних депутатів України 2007 року / Магера А.Й. [ та ін. ] ; Центральна виборча комісія. – Інформаційно-довідкове видання. – Київ : Фенікс, 2008. – 704с. – ISBN 978-966-651-581-3
1092117
   Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року : інформ.-аналіт. збірник / [М.В. Охендовський та ін. ; редкол.: М.В. Охендовський (голова) та ін.] ; Центр. виборча комісія. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 988, [1] с : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2310-58-0
1092118
   Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року : інформ.-аналіт. видання / [М.В. Охендовський та ін. ; редкол.: М.В. Охендовський (голова) та ін.] ; Центр. виборча комісія. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 453, [2] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2310-59-7
1092119
  Миколаїв Юрій Позачергові місцеві вибори відбулися без істотних порушень // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 37


  30 листопада відбулися позачергові місцеві вибори у 138 населених пунктах України, Наступного дня вже стали відомі попередні результати народного волевиявлення, зокрема, в містах Рівне, Феодосія, Мукачеве, Цюрупинськ, де обирали мерів.
1092120
  Галата С. Позашкілля: тривоги і перемоги // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
1092121
  Розовик Д. Позашкільна культурно-освітня робота в Україні у 1917-1920 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 65-67
1092122
  Єгорова О. Позашкільна освіта : міжнародний досвід і кращі практики громадянського виховання дітей і молоді / Олександра Єгорова, Олена Биковська ; М-во молоді та спорту України ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Каф. позашк. освіти. – Суми : Університетська книга, 2017. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157-175. – ISBN 978-966-680-834-2
1092123
  Жебровський О. Позашкільна освіта у вимірі XXI століття // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 21-23. – ISSN 0131-6788


  У статті охарактеризовано сучасний стан позашкільної освіти й виховання в Україні, розкрито причини, що гальмують їх розвиток, та визначено орієнтовні напрями модернізації освіти й виховання дітей та учнівської молоді у позашкільних навчальних закладах.
1092124
  Святохо О. Позашкільний навчальний заклад як інститут соціалізації особистості в старшому підлітковому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-71. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті розглянуті характеристики підліткового віку, що є найбільш важливими з точки зору соціального розвитку особистості. Розкриваються основні відмінності освітнього середовища позашкільного навчального закладу як необхідні психолого-педагогічні ...
1092125
  Самаріна С. Позашкільний нагляд за учнями у контексті формування шкільної дисципліни (друга половина Х1Х - початок ХХ століття) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 77-80
1092126
  Підлісний А. Позашлюбні діти Батьківщини // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.22-24. – ISSN 1726-3077


  Національні меншини в Україні
1092127
  Подгорна А. Позашлюбні діти в документах церковного обліку населення у XVIII – першій половині XIX століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 76-84. – ISSN 1998-4634
1092128
  Качур В. Позашлюбні дозволені союзи у Стародавньому Римі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 67-74. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1092129
  Лихолат І.П. Позаюрисдикційні засоби врегулювання та вирішення правових спорів в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 7-14. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
1092130
  Гнаткевич Ю. Позбавитися прислужників імперії: приклад Євгена Чикаленка для національного пробудження українців сьогодні // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 67). – С. 13


  "Рівно 90 років тому в чеському місті Подєбради у 67-річному віці помер Євген Харлампійович Чикаленко. Сталося це 20 червня 1929-го. Життєвий подвиг достойника замовчувався у комуністичні часи. Ще б пак! Адже Євген Чикаленко присвятив своє життя ідеї ...
1092131
  Слома В. Позбавлення батьківських прав за законодавством України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 78-80
1092132
  Щербина І.В. Позбавлення виборчих прав непманів в Україні як засіб соціально-політичної дискримінації (1928-1932 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 46-51. – (Історія ; Вип. 24)
1092133
  Соцький Ю. Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України (історичний, правовий тасоціальний аспекти) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.118-121. – ISSN 0132-1331
1092134
  Левчук І. Позбавлення волі як вид кримінального покарання в Російський імперії в дореформений період (початок XVIII ст. - 70-ті роки XIX ст.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 121-124


  У статті проаналізовано позбавлення волі як вид кримінального покарання в Російській імперії в дореформений період, а також законодавство, яке безпосередньо регламентує інститут примусу та є незмінним елементом функціонування будь-якої держави. ...
1092135
  Шинкарьов Ю.В. Позбавлення волі як покарання, пов"язане з ізоляцією від суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 73-74. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1092136
  Шепелєва Н.В. Позбавлення життя членів національної, етнічної, расової чи релігійної групи як ознака геноциду // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 131-141
1092137
  Рассказова Ірина Позбавлення залежності : як подолати труднощі спілкування з владою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 56-57


  Люди нині мало довіряють будь-яким громадським організаціям і політичним партіям. Але ми, севастопольські підприємці, гідно представляємо регіональне громадське формування. Щиро віримо, що умови регуляторної політики, які взято за основу в Україні, ...
1092138
  Рассказова Ірина Позбавлення залежності : як подолати труднощі спілкування з владою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 56-57


  Люди нині мало довіряють будь-яким громадським організаціям і політичним партіям. Але ми, севастопольські підприємці, гідно представляємо регіональне громадське формування. Щиро віримо, що умови регуляторної політики, які взято за основу в Україні, ...
1092139
  Рассказова Ірина Позбавлення залежності : як подолати труднощі спілкування з владою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 56-57


  Люди нині мало довіряють будь-яким громадським організаціям і політичним партіям. Але ми, севастопольські підприємці, гідно представляємо регіональне громадське формування. Щиро віримо, що умови регуляторної політики, які взято за основу в Україні, ...
1092140
  Ковальчук Я. Позбавлення інвалідів права на участь у спадкуванні за заповітом // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 137-156
1092141
  Новіков Д. Позбавлення майна в розумінні Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основних свобод людини // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 295-322. – ISBN 978-617-566-260-1
1092142
   Позбавлення наукового ступеня: простіше простого // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-11 жовтня (№ 40). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1092143
  Шиян Д. Позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю: поняття, ознаки, підстави призначення і порядок виконання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.118-122
1092144
  Шумило М. Позбавлення права на пенсію Верховним Судом України як відступ від європейських цінностей верховенства права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 55-62. – ISSN 1026-9932
1092145
  Короєд С.О. Позбавлення суб"єктів владних повноважень права на апеляційне оскарження судових рішень в адміністративному судочинстві як напрям забезпечення ефективності адміністративної юстиції / С.О. Короєд, М.В. Лошицький // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 108-118. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1092146
  Коритько Д.Г. Позбавлення та відмова від державних нагород: вдосконалення правової регламентації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 44-47
1092147
   Позбавлено наукового ступеня // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38
1092148
   Позбавлено наукового ступеня // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38
1092149
   Позбавлено почесних звань // Київський університет. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 4). – С. 5


  "Рішенням Вченої ради Університету 14 березня 2022 року позбавлено звань почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктора Садовничого, ректора МДУ імені М. В. Ломоносова, та Юрія Золотова, академіка російської ...
1092150
   Позбавлено статусу іноземних членів НАПН України - громадян російської федерації та республіки білорусь // Педагогічна газета України. – Київ, 2022. – Березень - червень (№ 2-3)
1092151
  Тесленко Т. Позбутися ватника в освіті / бесіду вів Олександр Рожен // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 11


  Кореспондент DT.UA звернувся до професора університету Британської Колумбії у Ванкувері Тетяни Тесленко з проханням порівняти стан української вищої освіти і канадської.
1092152
  Шевцов А. Позбутися ролі контролера. Про реформи в системі атестації кадрів вищої кваліфікації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5). – С. 12


  "У системі координат швидкоплинних процесів у всіх сферах суспільного життя Міністерство науки і освіти України намагається адекватно реагувати на виклики сьогодення і шукає шляхи розв"язання проблем у руслі реформ та принципів, які були започатковані ...
1092153
  Крамар О. Позбутися стереотипів. Як торгівля з ЄС змінює українську економіку // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 33/34 (509/510), 18-31.08.2017 р. – С. 10-11. – ISSN 1996-1561


  "Чому твердження про сировинну еволюцію української економіки в результаті переорієнтації на торгівлю з ЄС не відповідає дійсності. Упродовж останніх років в український інформаційний простір послідовно й наполегливо вкидається твердження, що ...
1092154
  Щегельська Т. Позвалявся ховрашок : абетка // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 29-49. – ISSN 0585-8365
1092155
  Утижев Б.К. Позволительно-повелительные формы в кабардино-черкесском языке : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Утижев Б.К.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Нальчик, 1972. – 18л.
1092156
  Наместников Н. Позволь показать тебе родину... : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 86-88. – ISSN 0027-8238
1092157
  Олейник С.И. Позвольте заверить!.. : Сатирические стихи / С.И. Олейник. – Москва : Советская Россия, 1964. – 111с.
1092158
  Мелузников А. Позвольте представить... / А. Мелузников. – Казань, 1955. – 98с.
1092159
  Семеновский К.С. Позвоните мне, позвоните. / К.С. Семеновский. – Кишинев, 1973. – 94с.
1092160
  Пеганов Ю.А. Позвоночник гибок -- тело молодо. / Ю.А. Пеганов, Л.А. Берзина. – М, 1991. – 74с.
1092161
   Позвоночные животные Алма-Аты.. – Алма-Ата, 1988. – 221с.
1092162
  Гавриленко Н.И. Позвоночные животные и урбанизация их в условиях города Полтавы / Н.И. Гавриленко. – Харьков, 1970. – 140с.
1092163
  Никольский А.М. Позвоночные животные Крыма : читано в заседании Физико-математического отделения 29-го мая 1891 г. / [соч.] А.М. Никольского. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1891. – XIX, [3], 484 с. – Записки Императорской Академии наук. Т. LX, № 4. Приложение. – Библиогр.: "Перечень сочинений, касающихся фауны позвоночных Крыма" (с. VII-XIX)
1092164
   Позвоночные животные Пинежского заповедника. – М, 1988. – 26с.
1092165
   Позвоночные животные Пинежского заповедника.. – М, 1988. – 22с.
1092166
  Раевский В.В. Позвоночные животные Северного Зауралья / В.В. Раевский. – М., 1982. – 146с.
1092167
   Позвоночные животные Средней Азии.. – Ташкент, 1966. – 232с.
1092168
   Позвоночные животные Узбекистана.. – Ташкент, 1991. – 148с.
1092169
   Позвоночные животные Ферганской долины.. – Ташкент, 1974. – 218с.
1092170
  Герасимов В.П. Позвоночные животные, изучение их в школе / В.П. Герасимов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1979. – 144с.
1092171
  Авилова К.В. Позвоночные животные, изучение их в школе : кн. для учителя / К.В. Авилова. – Москва : Просвещение, 1983. – 160 с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 150
1092172
   Позвоночные неогена и плейстоцена Молдавии : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 79с.
1092173
  Мярсс Т. Позвоночные силура Эстонии и Западной Латвии / Т. Мярсс. – Таллин, 1986. – 103с.
1092174
  Словцов И.Я. Позвоночные Тюменского округа и их распространение в Тобольской губ.. – Москва, 1892. – С. 187-264. – Отд. оттиск
1092175
  Тарасов П.П. Позвоночные Южного Хангая и некоторые черты их экологии : Автореф... канд. биол.наук: / Тарасов П.П.; Иркутский гос. научно-иссл. противочумный ин-т Сибири и Дальнего Востока М-ва здравоохранения СССР, 1953. – 16 с.
1092176
  Бенн Г. Поздее Я : поэзия: стихотворения // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 163-178. – ISSN 0130-6545
1092177
  Долуханов П.М. Поздне- и послеледниковая история Балтийского моря и археологических культур в его бассейне : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Долуханов П.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 18 с.
1092178
  Мачабели К.Г. Позднеантичная торевтика Грузии / К.Г. Мачабели. – Тбилиси, 1976. – 168с.
1092179
  Путуридзе Р.В. Позднеантичные археологические памятники Западной Грузии. : Автореф... канд. ист.наук: / Путуридзе Р.В.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 15л.
1092180
  Техов Б.В. Позднебронзовая культура Лиахвского бассейна / Б.В. Техов. – Сталинир, 1957. – 175с.
1092181
  Сахарова Л.С. Позднебронзовая культура ущелья Цхенисцкали : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сахарова Л. С. ; АН ГССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 31 с.
1092182
  Горянов Б.Т. Поздневизантийский феодализм / Б.Т. Горянов. – Москва, 1962. – 503с.
1092183
  Волгин В.И. Поздневизейские брахиоподы и двустворчатые моллюски Южной Ферганы : монография / В.И. Волгин, Л.В. Кушнарь. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1975. – 112с.
1092184
  Галлант Мейвис Поздневозвращенец // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 167-182. – ISSN 1130-6545
1092185
  Беккер Ю.Р. Позднедокембрийская моласса Южного Урала / Ю.Р. Беккер. – Ленинград : Недра, 1968. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 155-159. – (Труды ВСЕГЕИ)
1092186
  Колосов П.Н. Позднедокембрийские микроорганизмы востока Сибирской платформы / П.Н. Колосов; Отв. ред. Кордэ К.Б. – Якутск : Якутский филиал СО АН СССР, 1984. – 84с.
1092187
   Позднедокембрийские терригенные породы Анамакит-Муйской зоны Байкало-Муйского пояса: геохимия и данные по LA-ICP-MS датированию детритовых цирконов / Н.В. Дмитриева, Е.Ф. Летникова, М.М. Буслов, А.И. Прошенкин, Х. Джен // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1491-1506 : рис., табл. – библиогр.: с. 1504-1506. – ISSN 0016-7886
1092188
  Кукарский А.С. Позднее лето / А.С. Кукарский. – Свердловск, 1972. – 56с.
1092189
  Королев С.А. Позднее лето / С.А. Королев. – Ростов н/Д, 1981. – 78с.
1092190
  Федотов В.И. Позднее признание : Стихи / В.И. Федотов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 152с.
1092191
  Яхнин З.Я. Позднее признание в любви / З.Я. Яхнин. – М, 1967. – 188с.
1092192
  Яхнин З.Я. Позднее признание в любви... / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1967. – 84с.
1092193
  Баимов Р.Н. Позднее раскаяние / Роберт Баимов ; пер. с башкир. В. Савельева. – Москва : Сов. писатель, 1988. – 428, [2] с.
1092194
  Ветлугин И.М. Позднее свидание / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1977. – 95с.
1092195
  Дагуров В.Г. Позднее свидание / В.Г. Дагуров. – М, 1990. – 141с.
1092196
  Катарский И.М. Позднее творчество Диккенса. : Автореф... канд. филол.наук: / Катарский И. М.; Московский гор. пед. ин-т В. П. Потемкина. – Москва, 1950. – 16 с.
1092197
  Селитрина Т.Л. Позднее творчетсво ДЖ. Элиот. Роман "Миддлмарч". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Селитрина Т.Л.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1975. – 28л.
1092198
  Садовской Б.А. Позднее утро : Стихотворения Бориса Садовского 1904-1908. – Москва : Тип. О-ва распр. полезн. книг. Преемн. В.И. Воронов, 1909. – 86, [2] с.
1092199
  Соколов В.Н. Позднее утро. / В.Н. Соколов. – М., 1977. – 240с.
1092200
  Эдаков А.В. Позднеегипетская литература: уч. пособие / А.В. Эдаков. – Новосибирск, 1986. – 87с.
1092201
  Пулатова М.З. Позднезоценовые и олигоценовые споровопыльцевые комплексы Таджикской депрессии и их стратиграфическое значение. : Автореф... геол.-минералог.наук: 04.00.09 / Пулатова М.З.; АН ТаджССР. Ин-т геологии. – Душанбе, 1981. – 21л.
1092202
  Матов В.Н. Поздней осенью / В.Н. Матов. – М., 1955. – 48с.
1092203
  Стамов А. Поздней осенью : повести / Асанбек Стамов ; пер. с кирг. Л.Лебедевой. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 286 с.
1092204
  Агаджанян А.К. Позднекайнозойские грызуны и зайцеобразные территории СССР : (К 9 конгрессу ИНКВА. Москва, 1982) / А.К. Агаджанян, М.А. Ербаева; Академия Наук СССР; Сибирское отделение, бурятский филиал, геологический институт. – Москва : Наука, 1983. – 187с.
1092205
  Киселев С.В. Позднекайнозойские жесткокрылые Северо-Востока Сибири : монография / С.В. Киселев; Отв. ред. Шер А.В. – Москва : Наука, 1981. – 116с.
1092206
  Кожамкулова Б.С. Позднекайнозойские копытные Казахстана / Б.С. Кожамкулова; Отв. ред. Флеров К.К. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1981. – 144с.
1092207
  Иметхенов А.Б. Позднекайнозойские отложения побережья озера Байкал / А.Б. Иметхенов. – Новосибирск, 1987. – 148с.
1092208
  Татаринов К.А. Позднекайнозойские позвоночные Запада Украины (местонахождения, систематика, палеоэкология) : монография / К.А. Татаринов. – Луцьк : Надстир"я, 2000. – 254с. – ISBN 966-517-233-6
1092209
  Миронова М.Г. Позднекаменноугольные брахиоподы Башкирии / М.Г. Миронова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 64с.
1092210
  Шпунт Б.Р. Позднекембрийский рифтогенез Сибирской платформы / Б.Р. Шпунт. – Якутск, 1987. – 137с.
1092211
  Гринбергс Э.Ф. Позднеледниковая и послеледниковая история побережья Латвийской ССР / Э.Ф. Гринбергс. – Рига : АН ЛССР, 1957. – 125с.
1092212
  Туманян Гамлет Ашотович Позднемезозойская структура междуречья Дебед и Агстев. (Сев. Армения) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.04 / Туманян Гамлет Ашотович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 32л. – Бібліогр.:с.32
1092213
  Фрих-Хар Позднемезозойские вулканиты и связанные с нами гипабиссальные интрузивы Монголии. / Фрих-Хар, А.И. Лучицкая. – М, 1978. – 167с.
1092214
   Позднемезозойский магматизм и золотое оруденение Верхне-Индигирского района.. – М, 1971. – 240с.
1092215
   Позднемезозойский магматизм Селенняхского кряжа. – Якутск, 1988. – 164с.
1092216
  Аблаев А.Г. Позднемеловая флора Восточного Сихотэ-Алиня и ее значение для стратиграфии / А.Г. Аблаев ; отв. ред. В. А. Красилов ; АН СССР. Дальневост. науч. центр. Дальневост. геол. ин-т. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1974. – 180 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-148
1092217
  Волынец О.Н. Позднемеловой-третичный граниоидный магмаизм Центральной Камчатки : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Волынец О.Н.; АН СССР. Ин-т геологии рудных меторождения, петрографии, минералогии и геохимии. – М., 1967. – 32л.
1092218
  Сатиан М.А. Позднемеловой литогенез офиолитовых зон Армянской ССР / М.А. Сатиан. – Ереван, 1978. – 168с.
1092219
  Азизбекова Алия Рзакызы Позднемеловые атаксофрагмииды Нахичеванской АССР : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Азизбекова Алия Рза кызы; АН АзССР, Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Баку, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1092220
  Али-Заде А А. Позднемеловые белемниты Азербайджана : Монография / А.А.-М. Али-Заде. – Баку : Азгиз, 1969. – 167 с., [18] л. табл. : табл. – Библиогр.: с. 156-164
1092221
  Ванчуров И.А. Позднемеловые бразиоподы Копет-Дага и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Ванчуров И.А.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 22л.
1092222
  Кац Ю.И. Позднемеловые брахиоподы Таджикской депрессии и сопредельных районов и их значение для стратиграфии и палеогеографии : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кац Ю.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Науч.-исслед. сектор. – Х., 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1092223
  Акопян В.Т. Позднемеловые гастроподы Армянской ССР : Монография / Акопян В.Т. ; АН Армянской ССР ; Институт геологических наук. – Ереван : АН Армянской ССР, 1976. – 443 с.
1092224
  Пояркова З.Н. Позднемеловые двустворчатые моллюски северо-восточной части Средней Азии / З.Н. Пояркова; Отв. ред. : Королев В.Г., Бобкова Н.Н. – Фрунзе : Илим, 1976. – 276с.
1092225
  Буркова-Богословская Позднемеловые двухстворчатые молюски Восточной Туркмении, их стратиграфическое значение и условия обитания : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Буркова-Богословская Г.Н. ; Объед. сов. Отд-ния физ.-техн., геол. и хим. наук. – Ашхабад, 1967. – 22 с.
1092226
  Арзуманова Е.М. Позднемеловые иноцерамы Горного Бадхыза и Восточного Копет-Дага и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Арзуманова Евгения ихайловна ; Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн., геол. и хим. наук АН Туркм. ССР и Туркм. гос. ун-. – Ашхабад, 1967. – 24 с.
1092227
  Рагимли А.А. Позднемеловые кокколитофориды малого Кавказа. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.09 / Рагимли А.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 24л.
1092228
  Гинда В.А. Позднемеловые морские ежи Волыно-Подольской плиты : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Гинда В.А. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 15 с.
1092229
  Шилин П.В. Позднемеловые флоры Казахстана : Систематический состав, история развития, стратиграфическое значение / П.В. Шилин; Отв. ред.: Быков Б.А., Орловская Э.Р. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1986. – 135с.
1092230
  Гонгадзе Г.С. Позднемеловые эхиноидеи Грузии и их стратиграфическое значение : монография / Г.С. Гонгадзе; Тбилисский гос-й университет. Под ред. Цагарели А.Л. – Тбилиси : Идз-во Тбилисского ун-та, 1979. – 153 с., 33 табл.
1092231
  Челидзе Л.Т. Позднемиоценовая флора и растительнсть Закавказья / Л.Т. Челидзе; АН Груз. ССР. Ин-т палеобиологии. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 112с.
1092232
  Тлеубердина П.А. Поздненеогеновая фауна юго-востока Казахстана : монография / П.А. Тлеубердина; Отв. ред. Кожамкулова Б.С. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1982. – 120с.
1092233
  Короткевич Е.Л. Поздненеогеновые газели Северного Причерноморья : монография / Е.Л. Короткевич; Отв. ред. Топачевский В.А. – Киев : Наукова думка, 1976. – 252с.
1092234
  Алексева Л.И. Поздненеогеновые мастодонты территории СССР : Автореф... канд. биол.наук: / Алексева Л. И.; АН СССР, Палеонтол. ин-т. – М., 1955. – 15л.
1092235
  Короткевич Е.Л. Поздненеогеновые олени Северного Причерноморья / Е.Л. Короткевич; Отв. ред. Пидопличко И.Г. – Киев : Наукова думка, 1970. – 196с.
1092236
  Короткевич Е.Л. Поздненеогеновые трагоцерины Северного Причерноморья : монография / Е.Л. Короткевич; Отв. ред. Топачевский В.А. – Киев : Наукова думка, 1981. – 157с.
1092237
  Ножкин А.Д. Поздненеопротерозойская рифтогенная метариолит-базальтовая ассоциация Глушихинского прогиба (Енисейский кряж): петрогеохимический состав, возраст и условия образования / А.Д. Ножкин, Л.К. Качевский, Н.В. Дмитриева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 58-71 : рис., табл. – Библиогр.: с. 69-71. – ISSN 0016-7886
1092238
  Клааманн Э.Р. Позднеордовикские и раннесилурийские Favositida Эстонии / Э.Р. Клааманн; Ред. Кальо Д.Л. – Таллин, 1964. – 119с.
1092239
  Барсков И.С. Позднеордовикские и силурийские головоногие моллюски Казахстана и Средней Азии / И.С. Барсков ; отв. ред. В.Н. Шиманский ; [АН СССР, Науч. совет по проблеме "Пути и закономерности ист. развития животных и растит. организмов"]. – Москва : Наука, 1972. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 83-87
1092240
  Артеменко Г.В. Позднепалеоархейские тоналитовые гнейсы Западно-Приазовского блока, (Приазовский мегаблок Украинского щита) / Г.В. Артеменко, Л.В. Шумлянский, И.А. Швайка // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 91-102 : рис., табл. – Библиогр.: с. 100-102. – ISSN 0367-4290
1092241
   Позднепалеозойская складчато-покровная структура Тункинских Гольцов Восточного Саяна (южное обрамление Сибирской платформы) / А.Б. Рябинин, М.М. Буслов, Ф.И. Жимулев, А.В. Травин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2087-2109 : рис. – Библиогр.: с. 2107-2109. – ISSN 0016-7886
1092242
  Толстых А.Н. Позднепалеозойская флора восточной части Тунгусской синеклизы / А.Н. Толстых; Отв. ред. Тучков И.И. – Москва : Наука, 1969. – 126с.
1092243
  Толстых А.Н. Позднепалеозойская флора Западного Верхоянья / А.Н. Толстых; Отв. ред. В.Ф. Возин. – Новосибирск : Наука, 1974. – 103с.
1092244
  Цыганков А.А. Позднепалеозойские гранитоиды Западного Забайкалья: последовательность формирования, источники магм, геодинамика // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 197-227 : рис., табл. – Библиогр.: с. 225-227. – ISSN 0016-7886
1092245
   Позднепалеозойские терригенные коллекторы алмазов восточного борта Тунгусской синеклизы.. – СПб., 1991. – 220с.
1092246
  Салтыковский А.Я. Позднепалеозойский-мезозойский вулканизм Северной Монголии и Западного Забайкалья / А.Я. Салтыковский. – М, 1977. – 202с.
1092247
  Ярмолюк В.В. Позднепалеозойский вулканизм континентальных рифтогенных структур Центральной Азии / В.В. Ярмолюк. – М., 1983. – 197с.
1092248
   Позднепалеозойский литогенез алмазоносных районов Якутии.. – Новосибирск, 1983. – 202с.
1092249
   Позднепалеозойский литогенез на востоке Тунгусского бассейна.. – Новосибирск, 1982. – 102с.
1092250
  Генинг В.Ф. Позднепалеолитическая эпоха на юге Западной Сибири / Генинг В.Ф., Петрин В.Т. ; отв. ред. В.И. Молодин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1985. – 89 с. – Библиогр. в примеч.: с. 84-88
1092251
  Пидопличко И.Г. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине / И.Г. Пидопличко. – Киев : Наукова думка, 1969. – 163с.
1092252
  Станко В.Н. и др. Позднепалеолитическое поселение Анетовка II / В.Н. и др. Станко. – Киев, 1989. – 136с.
1092253
  Алпысбаев Х.А. Позднепалеотическое поселение Костенки II : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алпысбаев Х.А. ; АН СССР, Ин-т ист. матер. культ Лен. отд-ие. – Ленинград, 1958. – 15 с.
1092254
  Пилипко В.Н. Позднепарфянские памятники Ахала / В. Н. Пилипко ; В. Н. Пилипко ; Под ред. Г. А. Кошеленко; АН ТССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. – Ашхабад Ылым, 1990. – 174,[3] с.
1092255
  Тюленева Н.В. Позднепелейстоцен-голоценовое осадконакопление на северо-западномшельфе Черного моря // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 272-283 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1092256
  Неустроева И.Ю. Позднепермские и раннетриасовые астрокоды Кузнецкого бассейна : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Неустроева И. Ю.; ЛГУ. – Л., 1970. – 22л.
1092257
  Киселева А.В. Позднепермские мшанки Южного Приморья : монография / А.В. Киселева; Отв. ред. Морозова И.П. – Москва : Наука, 1982. – 128с.
1092258
   Позднепермский этап эволюции органического мира : Джульфинский и дорашамский ярусы СССР. – Ленинград : Наука, 1983. – 200с. – Проект № 106 ("Пермо-триасовая стадия геологической эволюции") Международной программы геологической корреляции
1092259
   Позднепермский этап эволюции органического мира.. – Л, 1989. – 181с.
1092260
  Деев Е.В. Позднеплейстоцен-голоценовые сейсмогенные деформации в долине р. Малый Яломан (Горный Алтай) / Е.В. Деев, И.Д. Зольников, Е.Ю. Лобова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С.1601-1620 : рис. – Библиогр.: с. 1618-1620. – ISSN 0016-7886
1092261
   Позднеплейстоценовые и раннеголоценовые культурные связи Азии и Америки.. – Новосибирск, 1983. – 151с.
1092262
  Величкевич Ф.Ю. Позднеплиоценовая флора дворца на Днепре / Ф.Ю. Величкевич; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики; Ред. Горецкий Г.И. – Минск : Навука І Тэхніка, 1990. – 100с. : 39 фото
1092263
  Адаменко Р.С. Позднеплиоценовые грызуны Прибайкалья : Автореф. дис. ... канд. бил. наук : 03.00.08 / Адаменко Римма Серафимовна ; АН УССР, Инт зоологии. – Киев, 1977. – 20 с. – Библиогр.: с. 19-20
1092264
  Адаменко Р.С. Позднеплиоценовые грызуны Прибайкалья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Адаменко Римма Серафимовна ; Ин-т зоологии. – Киев, 1977. – 20 с.
1092265
  Сиренко Е.А. Позднеплиоценовые ландшафты Днепровско-Донецкой впадины (по палинологическим данным) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 29-34 : рис. – Библиогр.: 4 назв.
1092266
  Сухов В.П. Позднеплиоценовые мелкие млекопитающие Аккулаевского местонахождения в Башкирии / В.П. Сухов; Отв. ред. Яхимович В.Л. – Москва : Наука, 1970. – 96с.
1092267
  Воробьев И.В. Позднепротерозойская геосинклинальная система Енисейского кряжа и история ее развития : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Воробьев И.В.; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. – М., 1969. – 26л.
1092268
  Мизин В.И. Позднепротерозойский вулканизм / В.И. Мизин. – Л., 1988. – 175с.
1092269
  Дубатолов В.Н. Позднесилурийские и девонские табуляты, гелиолитиды и хететиды Кузнецкого бассейна / В.Н. Дубатолов; Отв. ред.: Соколов Б.С., Чудинова И.И. – Москва : АН СССР, 1963. – 196с.
1092270
  Ищенко Т.А. Позднесилуровая флора Подолии / Т.А. Ищенко; Отв. ред. Новик Е.О. – Киев : Наукова думка, 1975. – 80с.
1092271
  Храпунов И.Н. Позднескифский могильник Фонтаны : (по результатам раскопок 2000 -2001 гг.) / И.Н. Храпунов ; Ист.-археол. благотворит. фонд "Наследие тысячелетий", Крым. отд-ние Ин-та востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины. – Симферополь : Доля, 2008. – 54, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 27-29. – ISBN 978-966-336-199-5
1092272
  Дубин Б.В. Позднесоветское общество в социологических разработках Юрия Левады 1970-х годов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 101-110. – ISSN 0869-0499
1092273
  Мухтаров А.М. Позднесредневековый Балх: : материалы к исторической топографии города в XVI—XVIII вв. / А.М. Мухтаров. – Душанбе : Дониш, 1980. – 125 с.
1092274
   Позднесредневековый город II: археология, история : материалы II Всероссийского семинара, Тула, ноябрь 2007 г. / Беделев М.Р. [и др.] ; редкол. : Воронцов А.М., Бурцев И.Г. ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всероссийской общественной орг. ВООПИиК. – Тула : Куликово поле, 2009. – 346 с. : илл. – ISBN 978-5-903587-09-4
1092275
   Позднесредневековый город: археология и история : [сборник статей] : в 2-х частях : материалы Всероссийского семинара, 18-20 ноября 2005 года / А.Н. Наумов, К.Н. Фомин, И.Н. Юркин, Ю.Г. Екимов, С.В. и др. Зацаринный; А.Н. Наумов [и др.] ; [под ред. А.Н. Наумова] ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-04-9
Ч. 1 : Изучение позднесредневековой Тулы. – 2007. – 284 с. : илл.


  Сборник научных статей по итогам работы Всероссийского семинара «Позднесредне-вековый город: археология и история», проходившего в г. Туле 18-20 ноября 2005 года. На страницах издания представлены результаты археологических и исторических исследований ...
1092276
   Позднесредневековый город: археология и история : [сборник статей] : в 2-х частях : материалы Всероссийского семинара, 18-20 ноября 2005 г. / М.Р. Беделев, И.В. Болдин, И.Г. Бурцев, М.А. Воронцова, Ю.Г. и др. Екимов; Беделев М.Р. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол. : И.Г. Бурцев, А.М. Воронцов ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-05-6
Ч. 2 : Изучение позднесредневековых городов России. – 2007. – 184 с. : илл.


  Сборник научных статей по итогам работы Всероссийского семинара «Позднесредне-вековый город: археология и история», проходившего в г. Туле 18-20 ноября 2005 года. На страницах издания представлены результаты археологических и исторических исследований ...
1092277
  Акишев А.А. Позднесредневековый Отрар (XVI-XVIII вв.) / Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 343 с.
1092278
  Волошина М.И. Позднетортонские двустворчатые моллюски Молдавии и условия их существования / М.И. Волошина; Отв. ред.: Геккер Р.Ф., Мерклин Р.Л. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 191с.
1092279
  Волошина М.И. Позднетортонские двустворчатые моллюски Молдавии, условия их существования и стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.128 / Волошина М.И. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 23 с.
1092280
  Цискаришвили Г.В. Позднетретичные носороги (Rhinocerotidae) Кавказа / Г.В. Цискаришвили; Ред. Векуа А.К. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 141с.
1092281
   Позднетриасовая Катаевская вулканоплутоническая ассоциация Западного Забайкалья - фрагмент активной континентальной окраины Монголо-Охотского океана / Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, А.М. Мазукабзов, Ваэле Б. де, С.Л. Пресняков; Т.В. Донская и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 30-49 : карты, рис., табл. – Библиогр.: с. 46-49. – ISSN 0016-7886
1092282
  Бойко Э.В. Позднетриасовые Hydrozoa Юго-Восточного Памира / Э.В. Бойко; Отв. ред. Джалилов М.Р. – Душанбе : Дониш, 1979. – 113с.
1092283
  Мельникова Г.К. Позднетриасовые склерактинии Юго-Восточного Памира / Г.К. Мельникова. – Душанбе, 1975. – 235с.
1092284
  Круц В.А. Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья / В.А. Круц. – К., 1977. – 160с.
1092285
  Збенович В.Г. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья / В.Г. Збенович. – К., 1974. – 175с.
1092286
  Маркевич В.И. Позднетрипрольские племена Северной Молдавии. / В.И. Маркевич. – Кишинев, 1981. – 194с.
1092287
  Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухура конца 19 - начала 20 вв / О.А. Сухарева. – Ташкент, 1962. – 196с.
1092288
   Позднечетвертичная история и седиментогенез окраиных и внутренних морей. – М, 1979. – 211 с.
1092289
  Квасов Д.Д. Позднечетвертичная история курпных озер и внутренних морей Восточной Европы. / Д.Д. Квасов. – Л., 1975. – 278с.
1092290
  Иванова Е.В. Позднечетвертичная палеоокеанология Индийского океана / Е.В. Иванова. – М, 1988. – 138с.
1092291
  Невесская Лидия Александровна Позднечетвертичные двустворчатые моллюски Черного моря, их систематика и экология : Автореф... доктора биол.наук: / Невесская Лидия Александровна; АН СССР. Палеонтол. ин-т. – М., 1964. – 38л.
1092292
  Хрусталев Ю.П. Позднечетвертичные осадки Азовского моря и условия их накопления : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Хрусталев Ю.П.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1092293
  Васильчук Ю.К. Позднечетвертичные сикриогенные толщи Севера Евразии : Автореф... докт. геол.-минерал.наук: 04.00.07 / Васильчук Ю.К.; Ин-т мерзлотоведения. – М, 1991. – 48л.
1092294
  Хрусталев Ю.П. Позднечетвертичные тложения Азовского моря и условия их накопления / Ю.П. Хрусталев, Ф.А. Щербаков; Северо-Кавказск. научн. центр высшей школы. Северо-Кавк. филиал Географ. об-ва СССР. – Ростов, 1974. – 147с.
1092295
  Янко В.В. Позднечетвертичные фораминиферы северо-западного шельфа Черного моря : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Янко В.В.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 28л.
1092296
  Шубладзе Р.Л. Позднеэоценовй вулканизм Ахалцихской депрессии. (Юго-Западная Грузия). : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.124 / Шубладзе Р.Л.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 28л.
1092297
  Олейник Э.С. Позднеэоценовый и олигоценовый микрофитопланктнон Южно-Таджикской депрессии и Гиссарского хребта (систематич. состав, экол. и стратиграф. знач. : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Олейник Э. С.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1979. – 27л.
1092298
  Нижерадзе Н.Ш. Позднеэоценовых вулканизм Талыша : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нижерадзе Н. Ш.; АН Аз.ССР, Ин-т геологоии. – Баку, 1972. – 33л.
1092299
  Зиновьев М.С. Позднеюрские двустворчатые моллюски района озера Эльтон / М.С. Зиновьев; Отв. ред. Стерлин Б.П. – Харьков : Вища школа, 1976. – 92с.
1092300
  Захаров В.А. Позднеюрские и раннемеловые двустворчатые моллюски севера Сибири (отряд Anisomyaria) и условиях их существования : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Захаров В.А.; Новосиб. гос. ун-т. Учен. совет по геол.-минералогич. наукам. – Новосибирск, 1965. – 19л.
1092301
  Захаров В.А. Позднеюрские и раннемеловые двустворчатые моллюски севера Сибири и условия их существования : (отряд Anisomyaria) / В.А. Захаров; Отв. ред. Сакс В.Н. – Москва : Наука, 1966. – 190с.
1092302
  Соловьев А.Н. Позднеюрские и раннемеловые дизастеридные морские ежи СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьев А.Н.; АН СССР. Палеонтол. ин-т. – М., 1967. – 26л.
1092303
  Хусанов С.Т. Позднеюрские склерактинии рифогенных отложений Южного и Западного Узбекистана : монография / С.Т. Хусанов; Отв. ред.: Миркамалов Х.Х., Бабаев Р.Г. – Ташкент : "Фан" УзССР, 1987. – 92с.
1092304
  Сурнин А.А. Позднеюрские ультраосновные и основные комплексы Колымского массива. / А.А. Сурнин. – Новосибирск, 1990. – 158с.
1092305
  Бабаев Р.Г. Позднеюрские шестилучевые кораллы (склерактинии) северо-восточной части Малого Кавказа (Азербайджан) / Бабаев Р.Г. ; АН Азербайджанской ССР, Ин-т геологии им. Губкина И.М. – Баку : ЭЛМ, 1973. – 167 с. – Библиогр.: с. 162-166
1092306
  Хелемский Я.А. Поздние беседы / Я.А. Хелемский. – М, 1986. – 143с.
1092307
  Гладков А.К. Поздние вечера / А.К. Гладков. – Москва, 1986. – 332с.
1092308
  Борисова М.И. Поздние возвращения / М.И. Борисова. – Л, 1988. – 127с.
1092309
  Лебедева И.Н. Поздние греческие хроники (Ист. культурн. занч. и переводы) : Автореф... канд. ист.наук: / Лебедева И. Н.; АН СССР, Лен. от-ние Ин-та ист. – Л., 1967. – 15л.
1092310
  Мишин А.В. Поздние грозы / А.В. Мишин. – Москва, 1988. – 192с.
1092311
  Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве / Л.Е. Померанцева. – М., 1979. – 243 с.
1092312
  Байгулов И.М. Поздние дожди : повесть, рассказы / И.М. Байгулов. – Москва : Современник, 1976. – 270 с. : ил. – (Новинки "Современника")
1092313
  Фабричин Ю.Н. Поздние росы: стихи. / Ю.Н. Фабричин. – Москва, 1981. – 48с.
1092314
  Дашевская О.Д. Поздние скифы в Крыму / О.Д. Дашевская. – Москва, 1991. – 140с.
1092315
  Высотская Татьяна Николаевна Поздние скифы в Крыму: История и культура : Автореф... д-ра. ист.наук: 07.00.06 / Высотская Татьяна Николаевна; МГУ им. М.В.Ломносова. Исто. фак. – М., 1989. – 25л.
1092316
  Высотская Т.Н. Поздние скифы в юго-западном Крыму : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Высотская Т.Н. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1967. – 25 с.
1092317
  Высотская Т.Н. Поздние скифы в юго-западном Крыму / Т.Н. Высотская. – Київ, 1972. – 191с.
1092318
  Хаимов Я.Х. Поздние слезы : невыдуманные рассказы / Якуб Хаимов; авториз. пер. с узб. В.Журавлева. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1978. – 151 с.
1092319
  Бисноватый-Коган Поздние стадии эволюции звезд. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Бисноватый-Коган Г.С.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1968. – 12л.
1092320
  Кублановский Ю. Поздние стансы : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
1092321
  Межиров А.П. Поздние стихи. / А.П. Межиров. – М, 1971. – 262с.
1092322
  Ваншенкин К.Я. Поздние яблоки / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1980. – 466с.
1092323
  Алексеев О.А. Поздние яблоки / О.А. Алексеев. – Москва, 1986. – 174 с.
1092324
  Сагиян А. Поздние ягоды : стихи / Амо Сагиян ; пер. с арм. М.Дудина. – Ереван : Советакан грох, 1981. – 63 с.
1092325
  Домрин В.В. Поздний август / В.В. Домрин. – Одесса, 1983. – 144 с.
1092326
  Ромашко В.А. Поздний бронзовый век в пограничье лесостепи и степи Левобережной Украины (ХІІ-І вв до н.э.) / В.А. Ромашко. – Днепропетровск, 1995. – 92с.
1092327
  Обыденнов М.Ф. Поздний бронзовый век Южного Урала / М.Ф. Обыденнов. – Уфа, 1986. – 79с.
1092328
  Граудонис Я.Я. Поздний бронзовый и ранний железный века на территории Латвийской ССР (1-е тысячелетие до н. э.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Граудонис Я.Я. ; АН Латв. ССР , Отд-ние обществ. наук. – Рига, 1961. – 35 с.
1092329
  Хащеватский М.И. Поздний вечер / М.И. Хащеватский. – М, 1971. – 87с.
1092330
  Заводинский В.Г. Поздний визит / В.Г. Заводинский. – Москва, 1984. – 112с.
1092331
  Латка Ю.П. Поздний визов / Ю.П. Латка. – Ростов н/Д, 1974. – 136с.
1092332
  Крюков В.И. Поздний вылет / В.И. Крюков. – М, 1983. – 335с.
1092333
  Потанин В.Ф. Поздний гость / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1980. – 240с.
1092334
  Махалов В.В. Поздний гость / В.В. Махалов. – М., 1982. – 80с.
1092335
  Кабаков А.А. Поздний гость : романы / Александр Кабаков. – Москва : Вагриус, 2007. – 576с. – ISBN 978-5-9697-0423-7
1092336
  Гуцало Е. Поздний гром : повесть и рассказы / Евген Гуцало ; автор. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 384 с.
1092337
   Поздний декомбрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1988. – 163с.
1092338
  Божко Н.А. Поздний докембрий Гондваны / Н.А. Божко. – Москва : Недра, 1984. – 230с.
1092339
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири. – Новосибирск, 1984. – 125с.
1092340
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1983. – 91с.
1092341
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1986. – 178с.
1092342
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1989. – 154с.
1092343
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1990. – 168с.
1092344
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1991. – 151с.
1092345
   Поздний докембрий и ранний полеозой Сибири.. – Новосибирск, 1986. – 165с.
1092346
   Поздний докембрий и ранний полеозой Сибири.. – Новосибирск, 1987. – 158с.
1092347
  Шпунт Б.Р. и др. Поздний докембрий севера Сибирской платформы / Б.Р. и др. Шпунт. – Новосибирск, 1982. – 226с.
1092348
  Шенфиль В.Ю. Поздний докембрий Сибирской платформы / В.Ю. Шенфиль. – Новосибирск, 1991. – 183с.
1092349
   Поздний кайнозой Казахстанского Прииртышья.. – Алма-Ата, 1973. – 144с.
1092350
   Поздний капитализм без перспективы.. – М, 1973. – 359с.
1092351
  Абрамович С.Д. Поздний Лев Толстой как предтеча русского футуризма / С.Д. Абрамович, М.С. Тилло // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 235-247. – ISBN 966-581-617-9
1092352
  Абрамович С. Поздний Лев Толстой как предтеча русского футуризма / С. Абрамович, М.С. Тилло // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 358-365. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1092353
  Рывлин А. Поздний ледоход / А. Рывлин. – Киев, 1983. – 207 с.
1092354
  Измайлов В.А. Поздний листопад / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1971. – 163с.
1092355
  Азаров В.Б. Поздний мёд : стихотворения / В.Б. Азаров ; ил. Э.Х. Насибулин. – Ленинград : Советский писатель ; Ленингр. отд-ние, 1971. – 111 с. : ил.
1092356
  Лозе И.А. Поздний Неолит и ранняя бронза Лубанской равнины / И.А. Лозе. – Рига, 1979. – 204с.
1092357
  Беляев Александр Семенович Поздний период эпохи бронзы пограничья степи и лесостепи в Днепровском левобережье : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Беляев Александр Семенович; АН УССР, Ин-т археолог. – К., 1980. – 18л.
1092358
   Поздний плейстоцен и голоцен юга Восточной Сибири.. – Новосибирск, 1982. – 168с.
1092359
  Зенкевич М.А. Поздний пролет / М.А. Зенкевич. – М.-Л. : Земля и пролет, 1928. – 104 с.


  После революции, желая уменьшить свой возраст, стал указывать годом рождения 1898, 1899, а позднее 1891. Этот год указан во всех советских справочниках
1092360
  Брагин А.И. Поздний рассвет / А.И. Брагин. – Алма-Ата, 1986. – 336с.
1092361
  Алексин А.Г. Поздний ребенок : повести, рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин. – Москва : Детская литература, 1976. – 431 с. : ил., портр.


  Содерж.: Повести: Третий в пятом ряду; Поздний ребенок; Действующие лица и исполнители; А тем временем где-то; Повесть Алика Деткина; Мой брат играет на кларнете; Звоните и приезжайте; Позавчера и послезавтра; Рассказы: Домашнее сочинение; Я ничего не ...
1092362
  Алексин А.Г. Поздний ребенок / Алексин А.Г. – Москва : Прогресс, 1981. – 206 с.
1092363
  Бялосинская Н.С. Поздний свет / Н.С. Бялосинская. – М, 1978. – 128с.
1092364
  Ботвинник С.В. Поздний свет / С.В. Ботвинник. – Ленинград, 1986. – 158 с.
1092365
  Ероховец А.С. Поздний сенокос / А.С. Ероховец. – М., 1978. – 288с.
1092366
  Большаков В.А. Поздний снег / В.А. Большаков. – Ленинград, 1990. – 54с.
1092367
  Лебедев В.В. Поздний среднеарабский язык (ХШ-ХУШ вв) / В.В. Лебедев. – М., 1977. – 91с.
1092368
  Байбородин А.Г. Поздний сын / Анатолий Байбородин. – Москва : Современник, 1988. – 235, [2] с.
1092369
  Пустовойт П.Г. Поздний Тургенев: гармония скорбящей лиры... // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 4. – С.3-13. – ISSN 0130-9730
1092370
  Бондарев Ю.В. Поздним вечером / Ю.В. Бондарев. – М, 1962. – 112с.
1092371
  Афанасьев А.В. Поздно или рано : роман, рассказы / А.В. Афанасьев ; [послесл. В. Бондаренко ; худож. С. Брынза]. – Москва : Советская Россия, 1986. – 365 с. : ил.


  Содерж.: Командировка: Роман; Рассказы: Долгое возвращение; Поздно или рано; Свидание; В моей жизни много счастья; Только так; Вещь в себе; Гений.
1092372
  Сиволобов С.А. Поздно яблонька зацвела / С.А. Сиволобов. – Кишинев, 1975. – 176с.
1092373
  Крахмалева Н.В. Поздняя весна / Н.В. Крахмалева. – Сталино, 1958. – 96с.
1092374
  Лохматов Н.П. Поздняя весна / Н.П. Лохматов. – Калуга, 1960. – 115с.
1092375
  Лапшин В.М. Поздняя весна / В.М. Лапшин. – М, 1985. – 78с.
1092376
  Очкин А.Я. Поздняя весна / А.Я. Очкин. – М, 1986. – 240с.
1092377
  Тарасова М.Б. Поздняя весна. / М.Б. Тарасова. – М., 1972. – 31с.
1092378
  Максимов М.Д. Поздняя весна. Лирика / М.Д. Максимов. – М., 1974. – 143с.
1092379
  Кривощеков Л.Д. Поздняя встреча / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1957. – 136с.
1092380
  Веля Н. Поздняя встреча / Н. Веля. – Москва, 1983. – 191с.
1092381
  Каликин О.И. Поздняя встреча / О.И. Каликин. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во., 1991. – 235 с.
1092382
   Поздняя греческая проза. – Москва : Художественная литература, 1960. – 695 с.
1092383
   Поздняя греческая проза.. – М, 1961. – 695с.
1092384
  Кутузов Е.В. Поздняя дорога : Роман / Е.В. Кутузов. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 512 с.
1092385
  Почивалин Н.М. Поздняя звезда / Н.М. Почивалин. – Саратов, 1967. – 180с.
1092386
  Балин А. Поздняя звезда : стихи / А.И. Балин ; худож. Б.Ф. Доля. – Москва : Сов. Россия, 1980. – 176 с. : ил.
1092387
  Боршош-Кумятский Поздняя краса / Боршош-Кумятский. – М., 1984. – 30с.
1092388
   Поздняя латинская поэзия. – М, 1982. – 719с.
1092389
  Вейсайте И.И. Поздняя лирика Гейне : Автореф... канд. филол.наук: / Вейсайте И.И.; ЛГУ. – Ленинград, 1963. – 15л.
1092390
  Михайлов И.Л. Поздняя любовь / И.Л. Михайлов. – Л, 1966. – 122с.
1092391
  Моро А.М. Поздняя любовь : стихи / Артур Моро ; авториз. пер. с морд. А.Макова. – Москва : Советская Россия, 1973. – 95 с.
1092392
  Давыдов И. Поздняя любовь / И. Давыдов. – Свердловск, 1977. – 351с.
1092393
  Макаров В.А. Поздняя любовь / В.А. Макаров. – К., 1997. – 79с.
1092394
  Островский А.Н. Поздняя любовь. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 80с.
1092395
  Ващенко О.Н. Поздняя молния / О.Н. Ващенко. – Москва, 1978. – 78с.
1092396
   Поздняя осень.. – М, 1990. – 348с.
1092397
  Мирнев В.Н. Поздняя птица / В.Н. Мирнев. – М., 1985. – 381с.
1092398
  Сушко К.И. Поздняя тропа : Рассказы, этюды, зарисовки. / К.И. Сушко. – Днепропетровск, 1989. – 189с.
1092399
  Романовский С.Т. Поздняя ягода-ежевика / С.Т. Романовский. – М., 1971. – 207с.
1092400
  Ячменева Е.С. Поздняя ягода / Е.С. Ячменева. – Иркутск, 1968. – 140с.
1092401
  Борисейко О.В. Поздовжні коливання п"єзокерамічного стержня змінного поперечного перерізу / О.В. Борисейко, Шакері Мобараке Пуйан, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглядаються поздовжні коливання поляризованого за товщиною п"єзокерамічного стержня змінного перерізу під дією гармонічного навантаження на електродованих трапецієподібних лицевих гранях. Зміна перерізу вздовж стержня визначається малим кутум між ...
1092402
  Жирнов Б.М. Поздовжні коливання стержня з фрикційним запізненням // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 179-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою асимптотичних методів Крилова-Боголюбова-Рубаніка, в рамках першого наближення, досліджується розв"язок квазігіперболічного рівняння з відхиленням.
1092403
  Діннік А.Н. Поздовжній згин стрижнів, обмежений поверхнею 2-го порядку / А.Н. Діннік, А.С. Локшін, 1929. – 336с.
1092404
   Поздовжній зсув біматеріалу з міжфазною тріщиною з урахуванням фрикційного проковзування / Г. Сулим, Н. Оліярник, Л. Піскозуб, Я. Пастернак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-54. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Методом функцій стрибка побудовано гранично-елементний розв"язок антиплоскої задачі для біматеріалу із закритою міжфазною тріщиною, навантаженого розподіленою зосередженою силою у поздовжньому напрямку та нормальним стиском. Береги тріщини можуть ...
1092405
   Поздоровляємо Ірину Володимирівну Іванцову // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 171. – ISBN 978-966-581-772-1
1092406
  Вдовина Е.В. Поздравление в речевом этикете: концептуальный и коммуникативный анализ // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2007. – № 2 (201). – С. 41-48. – ISSN 0131-615X
1092407
   Поздравления и приветствия в связи с семидесятилетием Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Брежнева Л.И.. – М, 1977. – 719с.
1092408
   Поздравляем В.П.Голова с юбилеем : Информируем читателя. Наши юбиляры // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 79-80. – ISSN 0016-7207
1092409
   Поздравляем с юбилеем выдающегося цивилиста Наталию Кузнецову // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2014. – 8 апреля (№ 14). – С. 5. – ISSN 1563-6755


  Коллектив издательства "Юридическая практика" 4 апреля 2014 г. поздравляет с юбилеем Наталию Семеновну Кузнецову - доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, ...
1092410
   Поздравляем юбиляра // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 31. – ISSN 1726-667Х


  Профессор, декан ф-та оптического приборостроения Мос. гос. ун-та геодезии и картографии.
1092411
   Поздравляем юбиляра! / редакционный совет и редакция журнала "Высшее образование сегодня" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 26-27. – ISSN 1726-667Х
1092412
   Поздравляем! Астрономической обсерватории в Киеве - 170 лет // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 3 (107). – С. 18


  Кафедра астрономии и геодезии была в числе первых кафедр философского факультета, открытого в 1834 году в Киеве Университета имени Святого Владимира.
1092413
  Збанацкий Ю.О. Поздравьте меня, друзья : Повесть / Ю.О. Збанацкий; Пер. с укр. Л. Бадь. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 176с.
1092414
  Ясинский А.Н. Поземельная опись Градищенского монастыря / А.Н. Ясинский. – Минск, 1926. – 30с.
1092415
  Тарасюк Д.А. Поземельная собственность пореформенной России. / Д.А. Тарасюк. – М., 1981. – 129с.
1092416
  Орлик В. Поземельні відносини в західних регіонах Російської імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 125-127
1092417
  Вдовина Л.Н. Поземельные отношения и крестьянская община в монастырских вотчинах первой половины 18 века : Автореф... канд. ист.наук: 070000.070002 / Вдовина Л.Н.; МГУ. – М, 1974. – 26л.
1092418
  Быконя Г.Ф. Поземельные отношения русского населения Восточной Сибири в XVII-XVIII вв. / Г.Ф. Быконя. – Красноярск, 1979. – 100с.
1092419
  Муратова Е.Г. Поземельные отношения у балкарцев во второй половине ХІХ - начале ХХ в. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 147-156. – ISSN 0869-5415
1092420
  Романов А.А. Поземка / А.А. Романов. – Вологда, 1976. – 96с.
1092421
  Винонен Р.И. Поземка / Р.И. Винонен. – Москва, 1981. – 166с.
1092422
  Марина В.И. Поземка. / В.И. Марина. – Иркутск, 1973. – 269с.
1092423
  Ясіновська О.В. Пози як жестові знаки концепту "гординя" у творах християнських письменників // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 89-94. – ISBN 978-966-916-268-7
1092424
   Позивні Альфи Лебедя.. – К, 1966. – 190с.
1092425
  Савич І. Позивні з майбутнього : поезії / І. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 84 с.
1092426
  Грінчак В.Я. Позивні мужності : художньо-документальна повість / В.Я. Грінчак. – Київ : Веселка, 1978. – 182 с.
1092427
   Позивні планети "Дружба".. – К, 1979. – 120с.
1092428
  Петрова С. Позивні українських військовослужбовців-жінок, учасниць АТО / ООС: словотвірний аспект // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 11. – С. 74-78. – ISBN 978-617-689-397-4
1092429
  Белей Л.Л. Позивні учасників АТО й ООС - творення та функціонування // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 49-62. – ISSN 0027-2803
1092430
   Позивът на Централния Комитет на Българската работническа партия от 22 юни 1941. – София : Партиздат, 1981. – 5 Pl. + Прилож:1.Позив на ЦК на БРП от 22 юни 1941 г.2.Радиогр. на Г.Димитров до ЦК БРП от 22 юни 1941 3 Проекторезол. на Задгранич. бюро на ЦК на БРП във връзка с нападението на Германия над СССР и задачите на БРП. 4. "Българ. народе, на крак!"5.На живот...
1092431
  Мартинов А. Позиія ФРН щодо анексованого Росією Криму // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 40-44
1092432
  Зиков А. Позика ідей та пропозицій / А. Зиков. – Х, 1931. – 47с.
1092433
  Бервено С.М. Позика як форма кредиту / С.М. Бервено, Р.А. Майданик // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 894-896. – ISBN 978-966-667-341-4
1092434
  Зеленіна О.О. Позиковий капітал як складова капіталу підприємства: місце та бухгалтерська природа // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 53-60. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1092435
  Кириленко О. Позикові фінанси як суспільний феномен: концептуальні основи та перспективи демократизації / О. Кириленко, А. Дерлиця // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 35-50. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1092436
  Минкин С.Б. Позисторы / С.Б. Минкин, А.Г. Шашков. – Москва, 1973. – 89 с.
1092437
  Шаталова А. Позитив для продуктивных. От перемен в организации науки выигрывают лучшие? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 февраля (№ 9). – С. 6


  В МГУ им. М.В.Ломоносова, председатель Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ, академик Алексей Хохлов провел пресс-конференцию, посвященную различным аспектам развития отечественной науки. Поводом для встречи с журналистами стало ...
1092438
  Петренко І. Позитив і щирість. Концерт, що єднає - так можна назвати шоу, яке Михайло Поплавський представив у столичному Палаці спорту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 24
1092439
  Воробйов Вадим Позитив інсентиву : Профі-екскурс // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 54-57 : Іл.
1092440
  Швець В. Позитив, якого не можна навчитися // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 23-24
1092441
  Городенко Л.М. Позитиви та негативи соціалізації мережевих комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 13-16


  У статті визначено позитивні та негативні аспекти соціалізації мережевих комунікацій, розглянуто причинно-наслідкові варіанти соціалізації мережі інтернет. The article deals with positive and negative aspects of socialization of network ...
1092442
  Богдашина Е.Н. Позитивизм в исторической науке на Украине (60-е гг. XIX - 20-е гг. XX вв.) : монография / Е.Н. Богдашина, Нац. акад. наук Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 587, [1] с. : портр. – Имен. указ.: с. 574-587. – Библиогр.: 464-573 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-993-1
1092443
  Кон И.С. Позитивизм в социологии / И.С. Кон. – Ленинград, 1964. – 208 с.
1092444
  Нарский И.С. Позитивизм и механистическая ревизия марксизма / И.С. Нарский. – М., 1962. – 84с.
1092445
   Позитивизм и наука.. – М, 1975. – 246с.
1092446
  Журавлев Л.А. Позитивизм и проблема исторических законов / Л.А. Журавлев. – Москва, 1980. – 309с.
1092447
  Городцев П.Д. Позитивизм и христианство : Религ.-филос. воззрения Дж. Ст. Милля и их отношение к христианству : Апологет. исслед. / [Соч.] Свящ. П. Городцева. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1881. – X, 262, [1] с.
1092448
  Катасонов В.Н. Позитивизм и христианство: философия и история науки Пьера Дюгема // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.151-165. – ISSN 0042-8744
1092449
  Прозерский В.В. Позитивизм и эстетика / В.В. Прозерский. – Л., 1983. – 153с.
1092450
  Уткина Н.Ф. Позитивизм, антропологический материализм и наука в России. / Н.Ф. Уткина. – Москва, 1975. – 319с.
1092451
  Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России / В.Д. Зорькин. – Москва, 1978. – 269с.
1092452
  Миронов Позитивистский социализм: иллюзия или реальность? / Миронов, А.В. Перцев. – М., 1990. – 61с.
1092453
  Александров А.С. Позитивисты vs символисты (к истории восприятия одного блоковского стихотворения) / А.С. Александров, Э.К. Александрова // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 33-41. – ISSN 2310-4287
1092454
  Шумило М.М. Позитивізація вчення про правовідносини на етапі сталінського легізму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 27-33. – ISSN 1563-3349


  Встановлено, що окремим етапом розвитку вчення про правовідносини можна визнати – сталінський легізм, також визначено часові межі його існування. Дано характеристику основним рисам етапу сталінського легізму. Доведено, що основною ознакою сталінського ...
1092455
  Трубенко А.І. Позитивізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 631-633. – ISBN 966-316-069-1
1092456
  Калакура Я.С. Позитивізм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 270-272


  В статті згадуються науковці Київського університету: В. Антонович, М. Драгоманов, В. Піскорський, Ф. Фортинський.
1092457
  Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX - 20-ті рр. XX ст.) / О.М. Богдашина ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Апостроф, 2010. – 479, [1] с. – Імен. покажчик: с. 467-479. – Бібліогр.: с. 379-466 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2579-13-0
1092458
  Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX - 20-ті рр. XX ст.) : монографія / О.М. Богдашина ; Нац. Акад. наук України, Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ін-т ім. В.Н. Каразіна, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 559, [1] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 545-559. – Бібліогр.: с. 440-544 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-041-3
1092459
  Артюх В. Позитивізм в історіософії Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 86-92. – ISSN 0130-528Х
1092460
  Омельченко В.Ю. Позитивізм В. Лесевича в контексті розвитку філософії науки в університеті св. Володимира // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6


  Метою цієї статті є аналіз філософських поглядів В. Лесевича в контексті розвитку європейської філософської традиції, осмислення ролі і значення позитивізму, його ролі та значення для історії вітчизняної філософії. Варто відзначити, що філософські ...
1092461
  Бондарчук В.М. Позитивізм В.В. Лесевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основоположні ідеї В.В. Лесевича як послідовника позитивізму О. Конта. This article is about fundamental ideas of V.V. Lesevych as the follower of A. Conte"s positivism.
1092462
  Кралюк П. Позитивізм Володимира Лесевича // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 500-502. – ISBN 978-966-2254-74-7
1092463
  Кралюк П.М. Позитивізм Володимира Лесевича // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 500-502. – ISBN 978-966-373-777-5
1092464
  Орелецький Василь Позитивізм і природне право в міжнародному праві // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 98-104.
1092465
  Соболевська М. Позитивізм у соціології та його альтернативи // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 5-11.
1092466
  Біржакова Є.О. Позитивізм як самостійний напрям визначення властивостей права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 94-100. – ISSN 1563-3349
1092467
  Галів М. Позитивізм як теоретико-методологічне підґрунтя українського історико-педагогічного наративу (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 15-21. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
1092468
  Касаткін С. Позитивістська доктрина правової невизначеності (на прикладі вчень Г. Кельзена та Г. Харта) // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 268-276. – ISSN 2227-7153
1092469
  Перепелиця Г.М. Позитивістський підхід в оцінці сучасного російсько-українського конфлікту // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Мудрієвська І.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2/3 (6/7). – C. 136-157. – ISSN 2518-7546
1092470
  Сливка С.С. Позитивістські концепти: філософсько-правовий аналіз : Монографія / С.С. Сливка. – Львів : ЛьвДУВС, 2006. – 160с.
1092471
  Курченко О.О. Позитивна ввічливість в іспанській мові: феномен mentira piadosa / О.О. Курченко, О.Д. Наубетова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 233-242
1092472
  Гуренко А. Позитивна версія реальності // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 69-73. – ISSN 0130-1799


  Георгій Нарбут
1092473
  Гончарук В.В. Позитивна відповідальність у трудовому праві України в умовах євроінтеграційних процесів // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 76-78. – ISBN 978-617-7069-63-7
1092474
  Хряпінський П.В. Позитивна відповідальність: проблема реалізації у кримінальному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 100-105. – (Правознавство ; Вип. 427)
1092475
  Шулікін Д. Позитивна динаміка // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  Щодо фінансування університетської науки.
1092476
  Дроздовський Д. Позитивна людська емоція в час нездорових амбіцій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 31 грудня (№ 52). – С. 10


  "Михайло Слабошпицький - своєрідна планета в нашій культурі".
1092477
  Савлук І. Позитивна мотиваційна складова як провідна психолого-педагогічна умова вдосконалення музично-виконавської майстерності студентів закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 115-119. – ISSN 2308-4634
1092478
  Бігунова Н.О. Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання : монографія / Бігунова Наталя Олександрівна ; [наук. ред. Колегаєва І.М.]. – Одеса : КП ОМД, 2017. – 579, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 514-579. – ISBN 978-617-637-133-5
1092479
  Романова А.С. Позитивна правова активність людини у природно-правовому просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 321-325. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1092480
  Венжинович Н. Позитивна репрезентація людини у фразеологізмах української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 33-43. – Бібліогр.: Літ.: с. 42-43; 27 назв. – ISSN 1682-3540


  Описано в лінгвокультурологічному аспекті один із фрагментів української мовної картини світу - фразеологічні вирази на позначення позитивної репрезентації людини.
1092481
  Навальнєв О. Позитивна репутація є важливим активом тих, хто займається GR / розмову вела Олена Осмоловська // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 12-14
1092482
  Бочаріна Н.О. Позитивна соціально-комунікативна активність як показник гуманістичної спрямованості соціального педагога // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 246-254. – ISBN 978-617-7009-07-7
1092483
  Луценко І. Позитивна та негативна сторони впливу правових стимулів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 99-103.
1092484
  Лутак О.М. Позитивна юридична відповідальність // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 224-227. – ISBN 978-966-301-172-1
1092485
  Шестопалова Л. Позитивна юридична відповідальність // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 5-12. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1092486
  Бацилєва О.В. Позитивна Я-концепція як ресурс психологічного здоров"я особистості / О.В. Бацилєва, І.М. Гресько // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev, 2019. – Vol. 5, iss. 11 (31). – С. 73-89. – ISSN 2414-0023
1092487
  Каранфилова Е.В. Позитивная девиантность как проявление творческой активности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 62-65. – ISSN 2077-1800
1092488
  Шугуров М.В. Позитивная международно-правовая ответственность государств в сфере прав человека. Вопросы теории // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 46-58. – ISSN 1812-8696
1092489
  Шугуров М.В. Позитивная международно-правовая ответственность государств в сфере прав человека: вопросы теории // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 8 (50). – С. 54-70. – ISSN 1812-8696
1092490
  Коробов А.Е. Позитивная ответственность как теоретическая и практическая проблема / А.Е. Коробов, Е.Б. Хохлов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 4-13. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1092491
  Орлофф Дж. Позитивная энергия = Positive energy : десять надежных рецептов, как превратить усталость, стресс и страх в бодрость, жизнерадостность и любовь / Джудит Орлофф ; [пер. с англ. А.Н. Свирид]. – Москва [и др.] : Вильямс, 2005. – 496, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Positive energy / Judith Orloff. New York: Harmony Books, 2004. – ISBN 5-8459-0829-9
1092492
  Квас О.В. Позитивне емоційне реагування дитини як умова успішного навчання в школі / О.В. Квас, М.І. Клим // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 205-209
1092493
  Корольов Д.К. Позитивне емоційно-оціночне ставлення до життя як умова прояву здібностей індивіда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Викладено результати емпіричного дослідження впливу характеру емоційно-оціночного ставлення до життя на вияв здібностей індивіда. Показано, що позитивне емоційно-оціночне до життя сприяє реалізації здібностей у життєвих досягненнях. Обговорюється ...
1092494
  Бондажевська Л.С. Позитивне значення поняття "помилка" в аргументації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 65-66
1092495
  Зоряна К. Позитивне мислення слов"ян через призму оніма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 173-184. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1092496
  Луцький Р.В. Позитивне право в європейській правовій думці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 24-26
1092497
  Бабюк А.М. Позитивне право і правосвідомість // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 22-25. – ISSN 2219-5521
1092498
  Луцький Р.П. Позитивне право та природне право: опозиція категорій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-41
1092499
  Луцький Р.П. Позитивне право у сучасних наукових реаліях : монографія / Луцький Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Львів : Сполом, 2016. – 411, [1] с. – Бібліогр.: с. 352-411 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-919-162-5
1092500
  Лазаренко С.Ж. Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу / С.Ж. Лазаренко, К.А. Бабенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 7-9
1092501
  Єрменчук Х. Позитивний вплив на економічний розвиток. Інститут державної допомоги у практиці АМКУ за 2021 р. // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)
1092502
  Монастирецький Л.С. Позитивний герой української радянської прози / Л.С. Монастирецький. – К., 1983. – 174с.
1092503
  Хархун В.П. Позитивний герой як художня формула тоталітарної антропології // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 57-62


  У статті досліджується основна репрезентативна формула тоталітарної антропології, оприявлена в концепті позитивного героя. Зокрема, з"ясовано совєтське й совєтологічне прочитання генези цього концепту, виявлено його типологічні особливості.
1092504
  Ткаченко А. Позитивний герой: пафос мовотворення // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 53-57


  Штрихи до творчого портрета Олександра Глушка.
1092505
  Левицький О. Позитивний досвід діяльності, спрямованої на захист прав громадян на належне медичне обслуговування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 23-27
1092506
  Кармазіна С.С. Позитивний досвід розвитку страхового посередництва в країнах з розвинутою ринковою економікою // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 36-39. – ISBN 978-617-696-385-1
1092507
  Мельниченко А. . Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання заохочень працівників органів прокуратури на прикладі країн КНР та США // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 285-292. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1092508
  Лапінська О. Позитивний і негативний вплив новітніх англіцизмів на мову українського художнього тексту // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 102-106. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1092509
  Чекалюк В.В. Позитивний імідж держави і суспільства - результат ефективних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 247-251


  У статті розглянуто медіамеханізми формування позитивного іміджу держави. Акцентується увага на взаємодії об"єкта, імідж якого формується, з цільовою аудиторією через медіаінструменти. Авторка доводить, що певний імідж є в усіх і в усього, а потрібний ...
1092510
  Величко О. Позитивний імідж судової влади України та його структурні елементи // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 49-56
1092511
  Гузак А.М. Позитивний імідж сучасного політичного лідера: вербальні механізми створення // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 35-42
1092512
  Гойман О. Позитивний міф як спосіб консолідації українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 161-164


  "Розглядаються взаємопов’язані процеси зміни міфологічного простору, а саме: міфологізація, деміфологізація та реміфологізація, які останнім часом відбуваються у свідомості українців і соціально-культурному просторі України. Зокрема, подається ...
1092513
  Смагіна Г.М. Позитивний потенціал компетентнісно орієнтованих завдань на уроках правознавства // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.- практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 94-98
1092514
  Бордюк Л.В. Позитивний фокус у негативній комунікативній ситуації (на матеріалі американської лінгвокультури) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 69-71. – ISSN 2219-4290
1092515
  Висоцька Л.М. Позитивні аспекти впровадження МСБО для оцінки діяльності банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-73. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглянуто позитивні аспекти впровадження МСБО в банківській системі України. Запропоновано розробити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, який би враховував особливості обліку та надання інформації у фінансових звітах суто банківських операцій.
1092516
  Єрмоленко В.А. Позитивні аспекти економічної кризи та її специфіка в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-32. – (Економіка ; Вип. 62)


  Обгрунтовується висновок про те, що новоутворення є основним результатом позитивної дії кризи.
1092517
   Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи / Христова Г.О. [та ін.] ; Гендерний інформаційно-аналітичний центр "Крона". – Харків : Райдер, 2010. – 200 с. + Додатки: с.106-199. – ISBN 978-966-8246-98-2
1092518
  Сахарук І.С. Позитивні дії як умова забезпечення недискримінації окремих категорій працівників // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 362-368. – ISBN 978-966-521-631-5
1092519
  Пікус А.Ю. Позитивні ефекти структурної трансформації економіки: теоретичний аналіз // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 225-230


  Розглянуто тенденції структурної трансформації в економіці України за часи незалежності. На теоретичному рівні проаналізовано можливі позитивні ефекти для економіки від її структурної трансформації. Зроблено висновок про відсутність проявів позитивних ...
1092520
  Цимбрівський Т. Позитивні засади міжнародного права // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 19-25. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1092521
  Маланчук П.М. Позитивні здобутки організації та законодавчої регламентації правосуддя, що сформувалися у США // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 109-113.
1092522
  Бадида А.Ю. Позитивні зобов"язання держави в контексті розуміння прав людини / А.Ю. Бадида, В. Лемак // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 245-253. – ISSN 2306-9082
1092523
  Котова А. Позитивні зобов"язання держави за міжнародним правом прав людини на території поза її ефективним контролем // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 189-191
1092524
  Гнатовський М. Позитивні зобов"язання за ЄКПЛ та "позитивна комплементарність" за римським статутом: можливості взаємодії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 71-74
1092525
  Ткаченко О.П. Позитивні інтерпретації образу Каїна в художній літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 418-421
1092526
  Алієв Р.В. Позитивні наслідки встановлення психологічного контакту з неповнолітнім правопорушником // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 112-117. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1092527
  Гнатовський М. Позитивні обов"язки держави за Конституцією України та позитивні зобов"язання за європейською Конвенцією з прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 121-124
1092528
  Мекшун П.В. Позитивні риси та загрози транснаціоналізації економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 10, травень. – С. 84-88. – ISSN 2306-6814


  У статті аналізується визначення транснаціональних корпорацій (ТНК) вітчизняними та зарубіжними вченими та досліджується процес транснаціоналізації економіки України.
1092529
  Мазко О.Г. Позитивні та монотонні системи в просторі з конусом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Вивчаються класи позитивних і монотонних диференціальних систем відносно конуса у фазовому просторі. Формулюються критерії стійкості лінійних позитивних систем у вигляді монотонної оборотності лінійних операторів. Розвиваються методи порівняння систем ...
1092530
  Дядечко К.І. Позитивні та негативні аспекти введення нового запобіжного заходу - домашній арешт, за проектом нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 40-43. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1092531
  Вонсович О.С. Позитивні та негативні аспекти Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 185-188. – ISSN 2076-1554
1092532
  Олійник С.Д. Позитивні та негативні аспекти сучасного стану правового регулювання трудової дисципліни // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 129-137. – ISSN 2617-5967
1092533
  Шиманська О. Позитивні та негативні економічні ефекти сучасної трудової міграції // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 36-43
1092534
  Онищенко О.А. Позитивні та негативні наслідки розширення ЄС для України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-57. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1092535
  Сидорчук С. Позитивні та негативні риси застосування угод про визнання винуватості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 170-171
1092536
  Кисільова Т. Позитивні тенденції ринку праці м.Києва у цифрах і фактах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-7
1092537
  Рябенко Позитивні тенденції у протидії організованій злочинності і корупції / Рябенко, в. // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 12-15.
1092538
  Штефан О.О. Позитивні умови реалізації права на звернення до суду за захистом інтелектуальної власності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  У процесуальному аспекті дається поняття та аналіз позитивних умов, які необхідні для реалізації права на звернення до суду за захистом права на об"єкти інтелектуальної власності.
1092539
  Нагорна О.О. Позитивні характеристики магістерської програми "Порівняльне та міжнародне вирішення спорів" в Лондонському університеті королеви Марії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 155-158. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1092540
  Носенко Е.Л. Позитивні цінності та відповідні їм "сили" характеру як імовірні предиктори задоволеності жінки шлюбом / Е.Л. Носенко, А.А. Шпилевська // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 82-93. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто ієрархію позитивних цінностей та відповідних їм "сил" характеру жінок, що можуть впливати на їх задоволеність шлюбом. Обгрунтовано імовірність зв"язку задоволеності жінки шлюбом із її деякими особистісними властивостями, а саме з рівнем її ...
1092541
  Труляєв Р.О. Позитивні цінності та властивості особистості педагога як чинник успішності учнів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Труляєв Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 238 л. – Додатки: л. 218-238. – Бібліогр.: л. 197-217
1092542
  Труляєв Р.О. Позитивні цінності та властивості особистості педагога як чинник успішності учнів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Труляєв Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1092543
  Руднік А.В. Позитивність постмодернізму в момент біфуркації системи культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 258-259. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про синергетичну парадигму в погляді на майбутнє України.
1092544
  Луцький Р.П. Позитивно-правовий аспект християнського розуміння гендерної рівності // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 6 (18). – С. 25-30. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1092545
  Довга Ю.В. Позитивно забарвлені лексеми на позначення назв осіб у драматургії М. Старицького // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 25-27. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1092546
  Квашнина И.М. Позитивное и критическое в атеистическом воспитании / И.М. Квашнина. – Минск, 1976. – 143с.
1092547
  Гордеева Т.О. Позитивное мышление как фактор учебных достижений старшеклассников / Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 1. – С. 24-33. – ISSN 0042-8841
1092548
  Полтерович В. Позитивное сотрудничество: факторы и механизмы эволюции // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 11. – С. 5-23. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 0042-8736
1092549
  Гасанов Н.М. Позитивные и вполне позитивные разностные схемы для дифференциального уравнения 1-го порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гасанов Н.М. ; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 10 с.
1092550
  Красносельский М.А. и др. Позитивные линейные системы: Метод положит. операторов / М.А. и др. Красносельский. – М., 1985. – 255с.
1092551
  Дурнев В.Г. Позитивные теории свободных полугрупп : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Дурнев В.Г.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1973. – 12л.
1092552
  Румшинский Л.З. Позитивные функции и их преобразования Лапласа : Дис... наук: / Румшинский Л.З.;. – Х, 1941. – 72л.
1092553
  Лихтциндер М.А. Позитивный процесс в цветной фотографии / М.А. Лихтциндер. – 2-е, испр. и доп. – М., 1969. – 106с.
1092554
  Арефьев К.П. Позитроника в радиационном материаловедении ионных структур и полупроводников / К.П. Арефьев, С.А. Воробьев, Е.П. Прокопьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 88 с. – Библиогр.: с. 83-87
1092555
  Новіков М.Є. Позитронно-емісійна томографія об"єднана з комп"ютерною томографією в кількісній метаболічній оцінці епітеліальних злоякісних новоутворень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Новіков Микола Євгенович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1092556
   Позитум Украина : научно-практический журнал. – Черкассы
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1092557
   Позитум Украина : научно-практический журнал / Украинский Институт Позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента. – Черкассы
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1092558
   Позитум Украина : научно-практический журнал / Украинский Институт Позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента. – Черкассы
№ 3. – 2009. – резюме рос., укр. та англ. мовами
1092559
   Позитум Украина : научно-практический журнал : спецвыпуск / Украинский Ин-т Позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента. – Черкассы
№ 4. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
1092560
  Хенкин С.М. Позиции основных партий Испании по проблеме иммиграции: Опыт сопоставления // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 184-200. – ISSN 0235-5620
1092561
  Копейка В.В. Позиции основных политических партий Франции по вопросу ближневосточного урегулирования // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 56-62. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Рассматриваются роль и место политических партий Франции в выработке ближневосточной политики страны, проводится подробный анализ различных подходов к решению ближневосточного конфликта.
1092562
  Горошко Г.Б. Позиции политических партий Индии по основным вопросам внешней политики (1957-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горошко Г. Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – Москва, 1964. – 19л.
1092563
  Погорельская С.В. Позиции политических партий ФРГ и германского правительства по отношению к исламу внутри страны // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 151-183. – ISSN 0235-5620
1092564
  Лебедева Л.Ф. Позиции России и США в полицентричном мире: социально-экономический аспект // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 11 (515). – С. 3-13. – ISSN 0321-2068


  В статье рассматриваются позиции России, США и других стран по ключевым социально-экономическим показателям. В фокусе внимания - их экономические и научно-технологические потенциалы, человеческое развитие, бюджетные приоритеты.
1092565
  Шаткин П.Д. Позиции социал-демократической партии Германии по внешнеполитическим вопросам : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шаткин П.Д. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 18 с.
1092566
  Щепетов К.П. Позиции социал-демократической партии Германии по внешнеполитическим вопросам : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 572 / Щепетов К.П. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 24 с.
1092567
  Князев Ю.К. Позиции стран Центрально-Восточной Европы в отношении санкций Запада против России // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 144-162. – ISSN 0130-3864
1092568
  Попова Н.Е. Позиционирование вуза - насущная потребность времени / Н.Е. Попова, Н.И. Бердников // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 3. – С. 20-26


  Критерии по которым определяется рейтинг вуза и его позиционирование в системе высшего образования страны.
1092569
  Мальцева А.А. Позиционирование мировых экономик на основе глобальных индексов / А.А. Мальцева, А.А. Серов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 5. – С. 64-78. – ISSN 2074-6040


  Решена задача классификации мировых держав на группы на основе кластеризации.
1092570
  Костюк О.М. Позиционная идеализация энергосистем и закон сохранения энергии / Костюк О.М. – Киев : ИЭД, 1974. – 22 с. – Библиогр.: с. 20-21. – (АН УССР. Институт электродинамики. [ИЭД АН УССР. Препринт] ; 84)
1092571
  Каспарян Г.М. Позиционная ничья / Г.М. Каспарян. – М., 1962. – 104с.
1092572
  Пронин И.В. Позиционнный антагонизм пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилева и концепции "осевого времени" К. Ясперса // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 118-121
1092573
  Кравцов Н.В. Позиционно-чувствительные датчики оптических следящих систем / Н.В. Кравцов, Ю.В. Стрельников. – М., 1969. – 120с.
1092574
  Горн Л.С. Позиционно-чувствительные детекторы / Л.С. Горн, Б.И. Хазанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 65 с.
1092575
   Позиционное управление с гарантированным результатом.. – Свердловск, 1988. – 117с.
1092576
  Гришанков Г.Е. Позиционность в ландшафтах и ландшафтоведении : теория и практика экологических исследований в физической географии / Г.Е. Гришанков, В.М. Пащенко, Е.А. Позаченюк // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 11-20. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
1092577
  Сиволапова В.И. Позиционные варианты в системе наклонения современного английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сиволапова В.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 33л.
1092578
  Мамедов Айдын Мирсалех оглы Позиционные и комбинаторные изменения смычных согласных в тюрских языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Мамедов Айдын Мирсалех оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания им. Насими. – Баку, 1973. – 45л. – Бібліогр.:с.45
1092579
  Сагателян К.В. Позиционные игры с континуумами альтернатив : Автореф... канд. физ. мта.наук: 01.01.09 / Сагателян К. В.; АН СССР, Вычисл. цент. – М., 1973. – 7л. – Бібліогр.:с.7
1092580
   Позиционные игры.. – Москва : Наука, 1967. – 522 с.
1092581
  Слива Т.В. Позиционные отношения членов АСГ "Вечер" // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 203-205. – ISSN 2219-4290
1092582
  Адамович В.К. Позиционные приёмы борьбы в русских шашках / В. К. Адамович. – Москва, 1976. – 143 с. : ил. – Список лит.: с. 142 (22 назв.)
1092583
  Табаченко Л. Позиционные приставочные глаголы в старославянском языке // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 126-138. – ISSN 0869-3595
1092584
  Киселева Т.П. Позиционные фотографические наблюдения Марса на двойном короткофокусном астрографе Пулковской обсерватории в 1960-1967 гг. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 030 / Киселева Т.П.; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Л., 1970. – 10л.
1092585
  Шестинский О.Н. Позиция / О.Н. Шестинский. – Москва-Л., 1964. – 107с.
1092586
  Урин В.А. Позиция / В.А. Урин. – М., 1970. – 143с.
1092587
  Мушкетик Ю.М. Позиция : Роман; Боль: Повесть / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Советский писатель, 1981. – 448с.
1092588
  Мушкетик Ю.М. Позиция / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Известия, 1984. – 559 с.
1092589
  Мушкетик Ю.М. Позиция : Роман / Ю.М. Мушкетик; Пер. с укр. И. Сергеевой. – 2-е изд. – Москва : Профиздат, 1984. – 271с.
1092590
  Семенов Ю.С. Позиция / Ю.С. Семенов. – Москва
1. – 1985. – 607с.
1092591
  Семенов Ю.С. Позиция / Ю.С. Семенов. – Москва
2. – 1985. – 509с.
1092592
  Семенов Ю.С. Позиция / Ю.С. Семенов. – М.
3. – 1987. – 523с.
1092593
  Семенов Ю.С. Позиция / Ю.С. Семенов. – М.
4. – 1987. – 523с.
1092594
   Позиция. – М : Советская Россия, 1988. – 506 с.
1092595
  Залыгин С.П. Позиция / С.П. Залыгин. – Москва, 1988. – 283с.
1092596
   Позиция : штрихи к портрету Валентина Симоненко / [сост.: А.Г. Побигай]. – Киев : Оранта, 2010. – 119, [1] с. : ил., портр., фотоил.


  У пр. №1740813 напис: Уважаемому Леониду Васильевичу - Человеку имеющему свою жизненную Позицию. Так держать. Подпись. 27.XII.10 г.
1092597
  Иванова К.А. Позиция автора и способы ее выражения в информационно-аналитических интернет-текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 176-180


  Главной задачей информационно-аналитического медиатекста является анализ информации и ее оценка. Эту задачу выполняет автор. На основе авторской позиции строится весь медиатекст: тезисы, рассуждения, оценки и выводы. В данной статье рассматрена ...
1092598
  Сегеда Ю. Позиция адвоката // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Превратности судебной практики".
1092599
  Каштанов К. Позиция администрации Дж. Ф. Кеннеди в отношении ядерной проблемы на Ближнем Востоке (1961-1963 гг.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 571-574. – ISBN 978-966-171-893-6
1092600
  Каштанов К. Позиция администрации Дж.Ф. Кеннеди в отношении ядерной программы Египта (1961-1963 гг.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 460-464. – ISBN 978-966-171-90295
1092601
  Иванова О.А. Позиция британских предпринимателей на переговорах Монда-Тернера (1927-1930) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 46-56. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1092602
  Сампсон Квабена Овусу Феликс Позиция детерминанта в простом предложении : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Сампсон Квабена Овусу Феликс; МВ и ССО УССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1973. – 30л.
1092603
  Александрова З.М. Позиция и поза : очерки / З.М. Александрова. – Москва : Известия, 1985. – 112 с.
1092604
  Соломонов Ю.Б. Позиция и поступок / Ю.Б. Соломонов. – М., 1982. – 63с.
1092605
  Калита Владимир Николаевич Позиция Индии в ООН по политическим вопросам во второй половине 50-х и 60-е годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Калита Владимир Николаевич; КГУ. – К., 1981. – 24л.
1092606
  Калита Владимир Николаевич Позиция Индии в ООН по политическим вопросам во второй половине 50-х и 60-е годы. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.05 / Калита Владимир Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 195л. – Бібліогр.:л.178-195
1092607
  Гайшун И.В. Позиция ИФЛА по публичному праву на выдачу материалов в библиотеках // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 2. – С. 191-196. – ISSN 0869-608Х


  Представлена позиция ИФЛА по публичному праву на выдачу материалов с выплатой вознаграждения авторам за использование этих материалов в библиотеках, рассматривается вопрос лицензирования электронных книг в библиотеках, даны рекомендации по введению или ...
1092608
  Климов Д.В. Позиция конгресса США по вопросу о Литве и ее возможные последствия // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1990. – № 4/5 (78/79) : США и советско-китайские отношения. Привлечение иностранных инвестиций в Канаду. Американо-турецкие отношения. Американская торговля продукцией сельскохозяйственного машиностроения. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 30-38
1092609
  Бородаев В.А. Позиция кубинского руководства во время Карибского кризиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 13-43. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
1092610
  Высоцкий А.А. Позиция Лейбница относительно коммуникации Европы и Китая // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 15-18
1092611
  Лукашин А.В. Позиция М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина на проблему реформирования союзной федерации. Октябрь 1991г. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-17. – ISSN 0869-6322
1092612
  Разумный В.В. Позиция мусульманских стран по отношению к кризису в Косово в 1999 году // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 168-174
1092613
  Малафеев К.А. Позиция оппортунистических лидеров германской социал-демократии в вопросе о подготовке и развязывании первой мировой войны в 1911-1914 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Малафеев К.А. ; Моск. гор. пед. ин-т, Кафедра новой истории. – Москва, 1955. – 16 с.
1092614
   Позиция писателя / И Дубровина, М, , . – Москва, 1968. – 46с.
1092615
  Черная Н.И. Позиция писателя и развитие романных форм / Черная Н.И. АН УССР. Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко; Отв. ред. И. А. Дзеверин. – Киев : Наукова думка, 1990. – 164 с.
1092616
  Головин А.В. Позиция России в Совете Безопасности ООН по разрешению иракского кризиса конца XX в. (к постановке вопроса) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 2 (62). – С. 94-100. – ISSN 2070-9773
1092617
  Айдрус И.А. Позиция России на мировом рынке образовательных услуг.(Аналитический обзор) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 2. – С. 10-16. – ISSN 0321-0383
1092618
  Гумеров Р. Позиция России на переговорах о присоединении к Соглашению ВТО по сельскому хозяйству: резервы усиления // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2002. – № 2. – С. 41-47. – ISSN 0130-9757


  Окончание. Начало - № 1, 2002
1092619
  Каштанов К. Позиция Советского Союза в ближневосточном кризисе 1967 года: взгляд из Вашингтона // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 126-134. – ISSN 2077-7280
1092620
  Артамонова К. Позиция США в отношении Кипрской проблемы (1960-1974 гг.) // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 156-157. – ISBN 978-966-623-745-6
1092621
  Артамонова К. Позиция США и СССР в отношении кипрской проблемы (1960-1974 гг.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 154-161. – ISSN 2077-7280
1092622
  Гирман В. Позиция США может спровоцировать новую гражданскую войну в Ираке // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 23 октября (№ 43). – С. 14
1092623
  Мищенко П.А. Позиция США на четырехсторонних консультациях по Ближнему Востоку в 1969-1971 гг. // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 99-105. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 6)
1092624
  Шихов Ю.Н. Позиция США по проблеме конфликта в Алжире (1991 - 1999 гг.): статус-кво или демократизация? // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 47-61. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1092625
  Юрченко М. Позиция США по реформированию ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 111-116. – ISSN 0131-2227
1092626
  Керим Хас Позиция Турции и России в контексте сотрудничества в Евразийском регионе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 5 (251). – С. 76-85. – ISSN 1998-1813
1092627
  Холодов Е.Г. Позиция художника / Е.Г. Холодов. – Москва, 1964. – 288с.
1092628
  Альтман А. Позиції / А. Альтман. – Ленинград-Москва, 1933. – 124 с.
1092629
  Альтман А. Позиції / А. Альтман. – Київ, 1934. – 96 с.
1092630
  Дерріда Ж. Позиції : Бесіди з Анрі Ронсом, Юлієм Крістєвою, Жаном-Луї Удбіном, Гі Скарпетта / Жак Дерріда. – Київ, 1994. – 160 с. – (Сер. "Дух і літера"). – ISBN 5-87534-091-6
1092631
  Желіховський С.В. Позиції американської та європейської спільноти щодо України в розрізі військового конфлікту на її території // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 482-489
1092632
  Соколівська З. Позиції Бочковського О.-І. щодо державницьких концепцій науковців ХІХ-ХХ століття / З. Соколівська, В. Шендеровський // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – № 3 (27). – С. 36-41. – ISSN 2077-9496


  У статті розглядаються питання розвитку українського руху, метою якого було досягнення політичного та соціально-економічного статусу, подібного до статусу передових європейських держав, в працях тогочасних вчених М. Драгоманова, О.І. Бочковського, ...
1092633
  Сидорук Т. Позиції держав-членів ЄС щодо російсько-українського конфлікту // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 13-19. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1092634
  Рижков М.М. Позиції держав азійсько-тихоокеанського регіону щодо ухвалення резолюцій з питань міжнародної інформаційної безпеки в рамках ООН / М.М. Рижков, А.І. Сябро // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 139. – С. 13-26. – ISSN 2308-6912


  Досягнення у сфері інформатизації та телекомунікацій виступають суттєвою складовою процесу трансформації міжнародної системи миру і безпеки. У статті відзначено, що зміни мають подвійний характер наслідків. З одного боку, нові технології стають ...
1092635
  Близняк О. Позиції країн Вишеградської групи в політиці ЄС щодо України в умовах російсько-української війни // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 27-35. – ISSN 2519-4518
1092636
  Диндар А.С. Позиції культурно-креативної індустрії в економіці ЄС // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 53-59. – ISSN 2306-6814
1092637
   Позиції лідерів депутатських об"єднань стосовно повноважень і статусу АРК // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 4. – С.40-43
1092638
  Васютинський В.О. Позиції мешканців Сходу і Заходу України щодо подій на Донбасі як основа майбутнього ціннісного порозуміння // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 8-16. – ISSN 2520-6265


  За результатами інтерв"ювання мешканців Маріуполя і Львова (по 50 осіб) із приводу воєнно-політичних подій на Донбасі виявлено шість основних позицій. Об"єднавчий характер мають прагнення миру, заклики до ефективних дій, негативна оцінка державної ...
1092639
   Позиції наших вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "...Чотири українських вищих навчальних заклади увійшли до рейтингу найкращих університетів світу, який складає авторитетне британське видання Times Higher Education. У рейтинг потрапили КНУ імені Тараса Шевченка, Національний університет Львівська ...
1092640
   Позиції наших вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Рейтинг ВНЗ України. "...Київський національний університет імені Тараса Шевченка ввійшов до групи 801-1000 світового рейтингу університетів за версією журналу Times Higher Education. <...> Крім КНУ, до престижного рейтингу потрапили ще 4 українських ...
1092641
  Булка О. Позиції політичних еліт Канади щодо процесу північноамериканської інтеграції (кінець 1980-х - середина 1990-х рр.) // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 237-243. – ISSN 2521-1706
1092642
  Дуднік О.Я. Позиції пострадянських держав щодо євразійської інтеграції у 2012 році // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 186-190. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1092643
  Козюк В. Позиції резервних валют: теоретичний вимір та посткризові зрушення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 55-69 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0131-775Х
1092644
   Позиції українського визвольного руху : матеріали з рідних земель до питань боротьби за українську державу. – Мюнхен : Пролог, 1948. – 140 с.


  Зміст: Концепція самостійної України і основна тенденція політичного розвитку сучасного стану / П. Полтава ; На большевицькому ідеологічному фронті / О. Горновий ; Науковість діалектичного матеріалізму / У. Кужіль.
1092645
  Бойченко О.М. Позиції центральноєвропейських країн до формування безпекової та оборонної політики ЄС (на прикладі Польщі, Словаччини та Чехії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 95-98
1092646
  Удовиченко В. Позиційна висотна мікрорівнева диференціація ландшафтних комплексів (на прикладі ключової ділянки дослідження території Лівобережної України) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 785. – С. 34-41. – (Географія ; вип. 785). – ISSN 2311-9276
1092647
  Камінський Є.Є. Позиційна парадигма діяльності президентів США Б.Обами та Франції Н.Саркозі / Є.Є. Камінський, М.В. Фесенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 13-24
1092648
  Зінчук Р.С. Позиційна реалізація голосних в іменникових закінченнях (на матеріалі західнополіських і суміжних говірок) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 75-81. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1092649
  Бугайова Т.І. Позиційне навчання як спосіб активізації студентів на занятті // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2012. – Вип. 71. – С. 26-29


  У статті розглядається позиційне навчання як спосіб активізації студентів на занятті. Автор наводить теоретичне обгрунтування проблеми дослідження і показує його реалізацію через опис практичного втілення; розкриває сутність методу позиційного навчання.
1092650
  Кірковська І.С. Позиційний аналіз форм майбутнього часу в сучасній французькій мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 84-93. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1092651
  Остролуцька Н. Позиційний розподіл фонем у флексійних морфах української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 21-27. – ISSN 0320-3077
1092652
  Вовк П.С. Позиційний центр індонезійського консонантизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-9. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглядається позиційний центр індонезійського консонантизму.
1092653
  Дугінов Д. Позиційні вимоги // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Правова позиція Великої Палати Верховного Суду щодо права вкладників вимагати від банку 3 % пені за Законом України «Про захист прав споживачів» породила неоднозначність у судовій практиці".
1092654
  Жовнір Я.М. Позиційні задачі в стереометрії / Я.М. Жовнір. – К., 1991. – 94 с.
1092655
  Качановська Т.О. Позиційні зміни при відтворенні однорідних рядів як перекладознавча проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 34-42. – Бібліогр.: Літ.: с.42 ;
1092656
  Данилець Євген Валентинович Позиційно-чутливі фотоприймачі на основі Si I епітаксійних структур GaAs (отримання, властивості, застосування) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Данилець Є.В.; Херсон держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1092657
  Качановська Т.О. Позиційно зумовлені зміни при відтворенні солярно-місячних образів в українських перекладах сонетів Ш. Бодлера // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 335-344


  Проаналізовано вплив позиційних характеристик на специфіку відтворення солярних і місячних образів в українських перекладах сонетів Ш. Бодлера. Розглянуті, зокрема, переклади Д. Павличка, М. Москаленка, М. Ореста, І. Петровція. Проанализировано ...
1092658
   Позиційно чутливий мікростріповий детектор для рентгенівської дифрактометрії / І.Б. Березюк, В.О. Кива, Я.В. Панасенко, В.М. Пугач // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 79-80
1092659
  Летюк С.Б. Позиціонування "Apple": залежність рекламної стратегії від етапів життєвого циклу компанії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 85-90. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
1092660
  Вовк Н.С. Позиціонування бібліотеки у молодіжному інтернет-середовищі / Н.С. Вовк, С.В. Жаворонко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 2. – С. 23-32. – ISSN 2409-9805
1092661
  Зозульов О.В. Позиціонування брендів: українські проблеми // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.38-40. – ISSN 1606-3732
1092662
  Козаченко Г.В. Позиціонування вищого навчального закладу в експлейнарному базисі його економічної безпеки / Г.В. Козаченко, Г.Д. Тюлєнев // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 108-113


  Показано, що вихідним положенням формування експлейнарного базису екосеседа є позиціювання українських ВНЗ - як економічної корпорації або як елемента соціально-економічної системи.
1092663
  Федірко О.А. Позиціонування європейських компаній у глобальному інноваційно-інвестиційному середовищі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 30-33. – ISSN 2306-6814
1092664
  Сундук А.М. Позиціонування Закарпатської області в системі "держава-глобальний вимір" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 211-218 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1092665
  Білик М.Ю. Позиціонування закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2021. – С. 40-52. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2310-8185
1092666
  Дергоусова А.О. Позиціонування залізничного транспорту на ринку туристичних послуг // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1092667
  Іващук І.О. Позиціонування Китаю в умовах глобалізації та досвід економічних реформ для України / І.О. Іващук, М.Р. Орнат // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 5-12. – ISSN 2309-1533
1092668
  Панченко Ж.О. Позиціонування країн на міжнародній арені в контексті критичної геополітики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 163-166
1092669
  Іващук І. Позиціонування країн на світовому ринку природного газу / І. Іващук, В. Сергійчук // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 129-135. – ISSN 1818-2682
1092670
  Михальченко М. Позиціонування політичних партій: процес завершено. Аналіз та перспективи / М. Михальченко, М. Недюха // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 58-62
1092671
  Щегельська Ю.П. Позиціонування столиці України в світі: сучасний стан і перспективи // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 196-198
1092672
  Романчук Ю.В. Позиціонування стратегій ООН у сфері міжнародної інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 207-214
1092673
  Погорська І.І. Позиціонування стратегічних культур США - Індія у міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 191-199
1092674
  Ущина В.А. Позиціонування суб"єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект : монографія / В.А. Ущина ; [наук. ред. О.П. Воробйова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 379, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 376-379. – Бібліогр.: с. 339-375. – ISBN 978-617-7272-29-7
1092675
  Шевчук О. Позиціонування США на міжнародній арені за президентства Д. Трампа: глобальний та регіональний виміри // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 76-84. – ISSN 2521-1706
1092676
  Мехмет Алтан Позиціонування Туреччини в глобальному конкурентному світі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 80-89. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1092677
  Іваненко О. Позиціонування туристичного підприємства на ринку туристичних послуг України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-32. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено аналіз конкурентоспроможності туристичного підприємства на основі інтегральної оцінки на ринку туристичних послуг. Розроблено систему показників для обґрунтування рейтингової оцінки фінансового стану туристичних підприємств України. ...
1092678
  Панченко Ж.О. Позиціонування України в європейському культурному просторі на прикладі венеційських бієнале // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 178-183
1092679
  Бондаренко М.П. Позиціонування України на міжнародному туристичному ринку: проблеми становлення // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 47-50. – ISSN 1728-6220
1092680
  Батрак М.О. Позиціонування як фактор успіху виведення нового товару на ринок // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 10-12
1092681
  Топоровський Д.В. Позиціювання екологічних проблем у науковому просторі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 124-134
1092682
  Бойченко О.М. Позиціювання країн-членів ЄС стосовно спільного безпекового компоненту об"єднання (ЄПБО) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 3-6
1092683
  Васильєв О.А. Позиціювання Німеччини і України на європейському газовому ринку // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 293-301. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1092684
  Тіщенко А.А. Позиціювання сучасної бібліотеки в інформаційному суспільстві: адвокаційний досвід Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 212-217. – ISBN 978-966-479-052-6
1092685
  Дікарєв О.І. Позиціювання та маркетингові комунікації закордонних компаній на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 42-46. – (Економічні науки ; № 1)
1092686
  Капітоненко М.Г. Позиціювання України в сучасному міжнародному середовищі // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 9-18. – ISBN 978-966-193-088-8
1092687
  Мушкетик Ю.М. Позиція : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1979. – 253с. – (Романи й повісті ; Вип. 4, 1979)
1092688
  Мушкетик Ю.М. Позиція : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 326с.
1092689
  Мушкетик Ю.М. Позиція : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1982. – 325с.
1092690
  Тараненко О.А. Позиція : поезії / О.А. Тараненко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 53 с.
1092691
  Семенов Ю.С. Позиція / Ю.С. Семенов. – Автор.пер.з рос. – Київ : Політвидав
Кн.1 : Сімнадцять спалахів весни. Наказано вижити. – 1990. – 555с.
1092692
  Семенов Ю.С. Позиція / Ю.С. Семенов. – Автор.пер.з рос. – Київ : Політвидав
Кн. 2 : Експансія -1. – 1990. – 511с.
1092693
  Семенов Ю.С. Позиція / Ю.С. Семенов. – Київ : Україна
Кн. 3 : Експансія -2. – 1990. – 463с.
1092694
  Семенов Ю.С. Позиція / Ю.С. Семенов. – Київ : Україна
Кн. 3 : Експансія -2. – 1991. – 463 с.
1092695
  Семенов Ю.С. Позиція / Ю.С. Семенов. – Київ : Україна
Кн. 4 : Експансія -3. Відчай. – 1991. – 702с.
1092696
  Янчук С. Позиція "Наша хата з краю" не має права на існування // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 5


  З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав подаються спогади автора статті, канд. філолог. наук - учасника миротворчої місії в Косово(2001-2001 рр.).
1092697
  Матвієнко Д. Позиція Австрії щодо анексії українського Криму Російською Федерацією // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 45-49
1092698
  Лакішик Д.М. Позиція адміністрації Дж. Буша щодо об"єднання Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Історія ; вип. 47)


  Висвітлюється позиція і участь США в процесі об"єднання Німеччини на рубежі 80-90-х рр., вирішення міжнародних аспектів возз"єднання, а також визначення майбутнього військово-політичного статусу ФРН.
1092699
  Долід В"ячеслав Позиція англійських консерваторів щодо трансваальських подій 1895-1896 рр. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 47-53
1092700
  Деревінський Василь Позиція В. Чорновола щодо формулювання питання про політичне майбутнє України в "Декларації принципів УГС" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 302-305. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються особливості вираження в програмових документах УГС положення про політичне майбутнє України. Висвітлений вплив позиції В. Чорновола на формулювання цього положення в документах УГС. Проведений аналіз впливу тодішньої політичної ...
1092701
   Позиція ВЕЛ щодо Концепції розвитку мисливства в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (124), листопад - грудень. – С. 9
1092702
   Позиція ВЕЛ щодо проєкту другого Національного визначеного внеску України до Паризької кліматичної угоди // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 10-12 : рис., фото
1092703
  Яковенко Н.Л. Позиція Великої Британії в ООН щодо проблем деколонізації та захисту підлеглих територій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 71-82


  В статті йдеться про складну позицію Сполученого Королівства в ООН щодо вирішення проблем деколонізації через неоднозначне сприйняття державою тих процесів, що розвивалися в світі після Другої світової війни. На прикладі індо-пакистанського конфлікту ...
1092704
  Яшна Н. Позиція Великої Британії відносно вступу України до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 27-29.
1092705
  Папенко Н. Позиція Великої Британії щодо німецької репараційної проблеми (1920-1922 рр.) / Н. Папенко, К. Ілющенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-22. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Автори статті розглядають динаміку політики Англії щодо вирішення репараційної проблеми Німеччиною. Authors of the article consider the dynamics of British policy with regard to solution of German reparational problem.
1092706
  Бойко А. Позиція Великої Британії щодо утворення Західноєвропейського Союзу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 30-36


  У статті розглядаються геополітичні передумови утворення Західноєвропейського союзу. З"ясовується роль та внесок Великої Британії у створення цієї організації. Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю переосмислення засад європейської політики ...
1092707
  Трембіцький В. Позиція Великої Волині в Українській державі 1918 року = Position of the Great Volyn in the Ukrainian state (1918) / В. Трембіцький; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег; Нью Йорк, 1993. – 110с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 1-895360-10-2
1092708
   Позиція Всеукраїнської екологічної л щодо використання генетично модифікованих організмів в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 6-7
1092709
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо аварії на підприємстві "Рівнеазот" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 4 (128), липень - серпень
1092710
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо впливу гідроенергетики на довкіллі // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 9
1092711
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо екологічних наслідків функціонування шламосховища Миколаївського глиноземного заводу // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (125), січень - лютий. – С. 28
1092712
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо законопроєкту № 2207 - 1 - g "Про управління відходами" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 4 : фото
1092713
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо запобігання екологічних ризиків руйнівних повеней і паводків у Карпатському регіоні України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (121), травень - червень. – С. 6-7 : фото
1092714
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 11 : фото
1092715
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо негативних наслідків об"єднання Міністерства екології та Міністерства енергетики // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 3-4 : фото
1092716
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо пожежної небезпеки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 5
1092717
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо проекту оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 4


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
1092718
   Позиція громадськості щодо будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 14 : фото
1092719
  Марценюк Л.М. Позиція державних діячів України в період формування централізованої держави (1921 - 1922 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 43-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розкривається еволюція поглядів державно-партійних діячів України в умовах посилення централізаторського курсу Кремля після закінчення громадянської війни. Досліджуються причини виникнення опозиції на державному рівні та відмінність в поглядах ...
1092720
  Ярцун Ю. Позиція духовенства Римо-католицької та Православної церков Київської губернії щодо Січневого повстання 1863-1864 pp. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 55-59. – ISSN 1998-4634
1092721
  Дубовик В. Позиція експертів США щодо ядерного роззброєння України (1992-1994) // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 69-74. – ISBN 978-966-927-288-1
1092722
  Юга О. Позиція еліти Речі Посполитлї щодо Зборівського договору 1649 року та проблема його ратифікації // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 93-103
1092723
  Широкова І.В. Позиція західної медичної спільноти щодо каральної психіатрії в СРСР (1960-1980-ті рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 36-42. – ISSN 1996-5931
1092724
   Позиція і відчуття свободи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 6- 7


  Лауреатом Премії імені Джеймса Мейса-2019 "За громадянську позицію" в галузі публіцистики став журналіст Юрій Бутусов.
1092725
  Наєнко М. Позиція і постпозиція. Мушкетик Ю. // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 292-297. – ISBN 978-966-439-809-8
1092726
  Пакіж І. Позиція Іспанії щодо анексії українського Криму Російською Федерацією // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 50-55
1092727
  Бабич Д. Позиція Канади щодо анексії українського Криму Російською Федерацією // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 20-23
1092728
  Сіромський Р. Позиція Канади щодо порушення прав людини в УРСР на Бєлґрадській конференції країн-учасниць НБСЕ 1977-1978 рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 341-349. – ISSN 2078-6077
1092729
  Копійка В.В. Позиція країн та основних інститутів ЄС з проблеми вступу країн ЕАВТ до ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-64. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Розглянуто еволюцію позиції країн ЄС та його основних інститутів щодо проблеми розширення ЄС у 90-ті рр. The article deals with the position of EU countries and its main institutions as to the problem of EU integration in 90-ies.
1092730
  Копійка В.В. Позиція країн та основних інституцій ЄС до нового розширення Співтовариства в 90-ті роки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 3-10
1092731
  Марценюк Л.М. Позиція Кремля щодо організаційних принципів об"єднання радянських республік восени 1922 р.: науково-методичний аспект проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 54-61. – ISSN 1728-3671
1092732
  Бикова Т. Позиція кримських татар стосовно нового уряду та добровольчої армії // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 6 березня (№ 5). – С. 6
1092733
  Бикова Т. Позиція кримських татар стосовно нового уряду та добровольчої армії // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 20 березня (№ 6). – С. 6
1092734
  Бикова Т. Позиція кримських татар щодо подальшої долі Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 43/44). – С. 6


  Період Першого Курултаю (1917 р.).
1092735
  Бикова Т. Позиція кримських татар щодо подальшої долі Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Листопад (№ 45/46). – С. 6


  Курултай в період Української революції 1917 - 1922 рр.
1092736
  Бикова Т. Позиція кримських татар щодо подальшої долі Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Листопад (№ 47/48). – С. 6
1092737
  Вітряк М.М. Позиція Л.Д. Кучми щодо православної церкви в Україні // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 114-125. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Згадується Максимович Михайло Олександрович (1804-1873) стосовно розбіжностей в церковних канонах.
1092738
  Стрельник О. Позиція матері на ринку праці як умова структурування практик материнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 24-28. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати авторського дослідження впливу позиції матері на ринку праці на стратегії та практики материнства. На прикладі матерів, які поєднують працю за наймом і турботу про дітей у сучасному українському суспільстві, було виявлено ...
1092739
  Давидова І.М. Позиція митця: Олександр Левада і його твори / І.М. Давидова. – Київ, 1979. – 152с.
1092740
  Солдатенко Т.Я. Позиція нарратора у білоруському циклі Елізи Ожешко // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 161-166. – ISBN 978-966-188-046-6
1092741
   Позиція Національної екологічної ради України щодо критичного стану Дніпра // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 30-31 : фото
1092742
   Позиція Національної екологічної ради України щодо критичного стану Дніпра / Т.В. Тимочко, Ю.Г. Куцан, К.В. Косоуров, О.В. Чистяков, А.І. та ін. Єришева // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 2-3. – (Серія "Стан навколишнього середовища" ; № 1, січень)
1092743
  Пугачова Д.В. Позиція нейтральної Швеції у сучасних міжнародних відносинах // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 240-248. – ISBN 978-966-136-196-5
1092744
  Рудик С. Позиція О. Олеся під час революційних подій 1917-1919 років / С. Рудик, О. Молдован // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 78-83
1092745
  Михайлюк Н. Позиція оповідача в романі Оскара Вайлда "Портрет Доріана Грея" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 18-23. – ISSN 2307-2261
1092746
  Уська У. Позиція офіційного Відня стосовно розвитку українського суспільно-політичного руху в Галичині під час Балканської кризи (1908-1909 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 172-188. – ISSN 2078-6077
1092747
  Макарчук В. Позиція польського емігрантського уряду в українському питанні як фактор ескалації напруженості у польсько-українських відносинах періоду Другої світової війни // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 45-54. – ISBN 978-966-600-651-9
1092748
  Кутовий Р. Позиція польського підпілля на переговорах з ОУН (Б) весною 1943 р. крізь призму причин "волинської трагедії" // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 54-58. – ISBN 978-966-600-651-9
1092749
  Плугаторенко М. Позиція президента Р. Ніксона щодо використання ядерної зброї у В"єтнамському конфлікті // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 83-86
1092750
  Різник С.М. Позиція прикметника в українському речені // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 55-57. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Логіко-семантична і синтаксична сполучуваність прикметника і досі перебуває в ряді дискусійних проблем синтаксису, причому не тільки в україністиці. Це пов"язано як із недостатньо розробленістю теорії сполучуваності частин мови, так і зі специфічною ...
1092751
  Морушко О.О. Позиція провідних польських партій Російської імперії напередодні та на початку Першої світової війни / О.О. Морушко, Л.М. Матієшин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 59-63. – ISSN 0321-0499
1092752
  Давидчак Х. Позиція публіциста Клари Гудзик у світлі вчення Івана Павлв II // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 226-233. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
1092753
  Плугаторенко М. Позиція Р. Ніксона щодо конфлікту на Індокитайському півострові у 1953-1967 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-54. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес формування ставлення Р. Ніксона до В"єтнамської війни у допрезидентський період його політичної діяльності. Досліджено основні аспекти позиції Р. Ніксона щодо Індокитайського конфлікту у період його перебування на посту ...
1092754
  Кроль П. Позиція Речі Посполитої щодо подій на Україні в 1661-1667 рр. / Пьотр Кроль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-37. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто політику Речі Посполитої щодо України у 1661-1667 рр. в контексті внутрішньої ситуації в країні та її стосунків з Москвою. В статье рассмотрена политика Речи Посполитой по отношению к Украине в 1661-1667 гг. в контексте внутренней ...
1092755
  Бульвінській А.Г. Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 222-233. – ISBN 978-966-136-196-5
1092756
  Олійник З.В. Позиція РСДРП(б) щодо подій в Україні (березень - жовтень 1917 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Історія ; вип. 43)


  Висвітлюється формування політичних поглядів лідерів РСДРП(б) щодо українського питання з березня по жовтень 1917 р., розкриваються теоретичні й практичні підгрунтя їх.
1092757
  Соков Н. Позиція РФ щодо ядерного роззброєння України (у режимі відеоконфернеції) // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 82-86. – ISBN 978-966-927-288-1
1092758
  Гудима А.Д. Позиція сердця : лірика / А.Д. Гудима. – Київ, 1984. – 94 с.
1092759
  Злобіна Т. Позиція Сполучених Штатів Америки щодо врегулювання Нагірнокарабаського конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 45-49. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена участі американських адміністрацій Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами у формуванні структур регіональної безпеки на Кавказі в контексті Нагірнокарабаського конфлікту. Автор вважає, що, виходячи зі своїх зовнішньополітичних ...
1092760
  Гончар Ю.Б. Позиція США в процесі об"єднання Німеччини на рубежі 80-90-х років XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання про формування політики США щодо об"єднання Німеччини на рубежі 80-90-х рр. XX ст.
1092761
  Толстов С. Позиція США і ЄС щодо врегулювання конфлікту на сході України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-23. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто позиції США і ЄС щодо врегулювання конфлікту на сході України та їх роль у різних переговорних форматах. Окреслено специфіку підходів основних зовнішніх гравців до "мінського процесу" та узгоджених у його межах планів врегулювання ...
1092762
  Городня Н. Позиція США під час Кримської кризи у лютому - березні 2014 року // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 13-19
1092763
  Хмель А. Позиція США щодо Brexit (2016 - початок 2017 р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 3. – С. 106-110. – ISSN 1998-4634
1092764
  Лакішик Д.М. Позиція США щодо німецької політики в рамках НАТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-43. – (Історія ; вип. 50)


  Стаття висвітлює зміни, що відбулися в геополітичній ситуації в Європі і як вони вплинули на ФРН, позицію США стосовно німецьких пропозицій та ініціатив у рамках Північноатлантичного союзу та чинники, що впливали на них.
1092765
  Кияниця Л.Л. Позиція США щодо політичних процесів у Єгипті в 2010 - 2011 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
1092766
  Ільченко А. Позиція США щодо Чилі в період правління уряду Народної єдності (1970-1973) та її еволюція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-84. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити позицію урядових кіл США щодо Чилі напередодні приходу до влади Сальвадора Альєнде та протягом усіх трьох років правління Народної єдності, а також прослідкувати еволюцію американської політики щодо цієї країни в зазначений ...
1092767
  Юдіна О.М. Позиція та якості психотерапевта в консультативній практиці // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.282-288. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1092768
  Бортник С.Ю. Позиція території м. Києва в тектонічній структурі України / С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 35-40. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізована позиція території м. Києва в ієрархічній будові регіональних тектонічних структур. Наведено характеристику розломно-блокової будови земної кори території, охарактеризовано її неотектонічну та сейсмічну активність у зв"язку із ...
1092769
  Скляр А. Позиція України і Румунії щодо транскордонного аспекту відновлення ГСХ "Дунай - Чорне море" иа його впливу на дельту Дунаю // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 15-19
1092770
  Скляр А. Позиція України і Румунії щодо транскордонного аспекту відновлення ГСХ "Дунай - Чорне море" та його впливу на дельту Дунаю // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 38-40
1092771
  Петюр Р. Позиція України щодо арабо-ізраїльського конфлікту // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 74-77. – ISBN 978-966-171-651-2


  У статті розглядається п"ять складових позиції України щодо арабо-ізраїльського врегулювання: голосування в ГА ООН, офіційні заяви, заяви представника України на Близькому Сході, рішення щодо миротворчості ООН в регіоні та рішення щодо чутливих для ...
1092772
  Захарченко А.М. Позиція України щодо врегулювання арабсько -ізраїльського конфлікту (2000-2006 рр.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 35-45. – ISSN 1682-671Х
1092773
  Гдичинський Б.П. Позиція українських політичних партій щодо питання державного устрою та регіональної політики в 1996-1998 рр. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 543- 550. – ISSN 1563-3349
1092774
  Тупиця О. Позиція українських профспілок у соціально-трудових відносинах та її політичні наслідки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 134-137. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1092775
  Сухобокова О. Позиція української діаспори щодо анексії РФ українського Криму // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 24-28
1092776
  Мачинський Н. Позиція Філіппін щодо анексії українського Криму Російською Федерацією // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 56-60
1092777
  Іванов В. Позиція Фінляндії щодо вступу до блоку країн Вісі у 1940 - 1941 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 569-571. – ISBN 978-966-171-893-6
1092778
  Халецька Л.П. Позиція Франції з проблеми розширення Європейського Союзу на Схід // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 64-68. – (Історія ; вип. 42)


  Розглядаються передумови та причини розширення Європейського Союзу на Схід, аналізуються концептуальні підходи французьких суспільно-політичних діячів щодо можливості й умов поширення ЄС, побудови нової європейської архітектури, висвітлюється еволюція ...
1092779
  Панфілов І. Позиція Франції щодо врегулювання сирійського конфлікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 84-91
1092780
  Конончук Д.С. Позиція Франції щодо вступу Туреччини в Європейський Союз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 467-474
1092781
  Плюта Н.В. Позиція французької преси стосовно Фашодської кризи // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 118-122. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто колоніальну політику Франції в Африці в 90–рр. ХІХ ст., зокрема, досліджено франко–англійські суперечності у Фашоді, реакцію на це французької преси та суспільства.
1092782
  Ванжула О. Позиція ФРН в контексті вступу Польщі до НАТО // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 12-13
1092783
  Філоретов В.М. Позиція ФРН під час загострення Кіпрської кризи 1974 р. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 48)


  Аналізується позиція ФРН під час Кіпрської кризи 1974 р. Автор стверджує, що західногерманський шлях врегулювання цієї проблеми базувався на принципах рівності та паритету у відносинах з Туреччиною та Грецією
1092784
  Харлан Г. Позиція ХДС/ХСС щодо східноєвропейської політики об"єднаної Німеччини (1990-2014) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 499-503. – ISBN 978-966-171-90295
1092785
  Каліщук О. Позиція церкви у справі українсько-польського протистояння на західних землях України в роки Другої світової війни // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 60-64. – ISSN 2305-9389
1092786
  Зайцев Д Позиція чи поза? / Зайцев Д,К. – Київ, 1989. – 60 с.
1092787
  Андрейко В.І. Позиція ЧР і СР щодо кризи "Вишеградської" четвірки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 6-9. – ISSN 2077-1800
1092788
  Баклан К. Позиція Швейцарської Конфедерації щодо євроінтеграційних процесів // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 149-151
1092789
  Бевзенко В.М. Позиція щодо застосування частини другої статті 171-2 КАС України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 149-157. – ISSN 2227-796X


  Обґрунтовується можливість оскарження судових рішень у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб"єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності; проаналізовано сутність категорії «судове рішення» у контексті ...
1092790
  Куліш П.О. Позичена кобза : переспіви чужомовних співів / пересьпівував же их Куліш Олелькович Панько. – Печатано в Женеві : в українській друкарні
[Ч. 1] : Виступцем пеpвим ис Кобзою. – 1897. – 117, [2] с. – Hа окp. аpк. пpисвята П.О. Плетньову


  В кн. пеp. поет. твоpів Г. Гейне, Ф. Шіллеpа, Й.-В. Гете, Д. Байpона та 2 віpші П.О. Куліша.
1092791
  Шаров В.М. Позичена смерть // Струм і мережі / Ю.Я. Іваниченко. – Київ, 1988. – С. 165-262
1092792
  Гуцало Є.П. Позичений чоловік : роман / Євген Гуцало ; [післям. М. Слабошпицький]. – Київ : Знання, 2012. – 384 с. – (Скарби української літератури, ISSN 978-617-07-0040-7). – ISBN 978-966-346-974-4
1092793
  Гуцало Є.П. Позичений чоловік, або ж Хома невірний і лукавий : роман / Євген Гуцало. – Київ : Дніпро, 1981. – 255 с. – (Романи й повісті ; Вип. 5)
1092794
  Гуцало Є.П. Позичений чоловік. Приватне життя феномена : роман-дилогія / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 711 с.
1092795
  Гай-Нижник Позичкові акції у фінансовій політиці уряду УНР (на прикладі проектів угоди з фірмою "Pabisco" у 1921-1922 рр.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 72-85. – ISSN 2413-7065
1092796
  Григорьева Татьяна Познав себя, познаешь все : Тема номера: Жемчужины мудрости // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 34-41. – ISSN 1818-2968
1092797
  Павлов Т. Познаваемост на света / Тодор Павлов. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1950. – 51 с.
1092798
  Андреев И.Д. Познаваемость мира и его закономерностей / Андреев И.Д. ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Занаие, 1953. – 64 с. – (Серия 2 ; № 36-37)
1092799
  Шкабара И.Е. Познавательная активность будущего специалиста в свете подходов новой образовательной парадигмы // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 3 (65). – С. 30-34. – ISSN 1998-1740
1092800
   Познавательная активность в системе процессов памяти.. – М, 1989. – 188с.
1092801
  Пугач Г.В. Познавательная активность человека / Г.В. Пугач. – Москва, 1985. – 96с.
1092802
   Познавательная деятельность личности.. – Ульяновск, 1985. – 128с.
1092803
  Сулима И. Познавательная деятельность студентов при изучении курса высшей математики / И. Сулима, И. Ковтун, И. Никитина // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.70-73. – ISSN 1562-529Х
1092804
  Алексеев Н.Г. Познавательная деятельнсоть при формировании осознанного решения задач : Автореф... канд. исихол.наук: / Алексеев Н. Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 27л.
1092805
  Асенин С.В. Познавательная и воспитательная роль искусства / С.В. Асенин. – Москва : Высшая школа, 1967. – 144 с. – Библиогр.: с. 138-143
1092806
  Зоненашвили Б.Д. Познавательная и воспитательная роль искусства. : Автореф... канд. филос.наук: / Зоненашвили Б.Д.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 20л.
1092807
  Кожевникова Л.А. Познавательная конструкция и когнитивные ценности регионального библиотековедения // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 59-64
1092808
  Жалдак Н.Н. Познавательная логика вопросов и ответов / Н.Н. Жалдак. – Белгород : ЛитКараВан, 2010. – 104 с. – ISBN 978-5-902113-25-0
1092809
  Сунцов Н.Н. Познавательная роль категорий общего, особенного и единичного. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Сунцов Н.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – М., 1969. – 17л.
1092810
  Акчурин И.А. Познавательная роль математического моделирования / И.А. Акчурин, М.Ф. Веденов, Ю.В. Сачков. – Москва : Знание, 1968. – 48 с. – (Серия "Философия" / Новое в жизни, науке, технике ; 8)
1092811
  Кремлев Ю.А. Познавательная роль музыки. / Ю.А. Кремлев. – М., 1963. – 60с.
1092812
  Гусев Ю.А. Познавательная роль художественной литературы в свете ленинской теории отражения. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусев Ю.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 24л.
1092813
  Мирошников Юрий Иванович Познавательная сущность эмоциональных состояний : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Мирошников Юрий Иванович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 17л.
1092814
   Познавательная традиция: философско-методологический анализ.. – М, 1989. – 203с.
1092815
  Кулиев Г.Г. Познавательная функция идеи атомизма : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Кулиев Г.Г.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1092816
  Гудима М Т. Познавательная функция искусства : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Гудима Т.М,; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 21л.
1092817
  Крылова О.В. Познавательно-развлекательная игра "Да здравствует Африка" : Внеклассная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 62-66. – ISSN 0016-7207
1092818
  Джафаров Э.М. оглы Познавательное и воспитательное значение процесса взамиодействия национальных художественных культур : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Джафаров Э. М. оглы; МВиССО АзССР, Аз.ГУ. – Баку, 1980. – 34л.
1092819
  Хачикян Я.И. Познавательное и воспитательное значение художественной литературы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Хачикян Я.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1952. – 15 с.
1092820
  Лекторский Владислав Александрович Познавательное отношение: путем исследования его природы : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лекторский Владислав Александрович;. – М., 1978. – 33л.
1092821
   Познавательные действияв современной науке.. – Минск, 1987. – 199с.
1092822
   Познавательные задачи в обучении гуманитарным наукам.. – М, 1972. – 239с.
1092823
  Тамамян Г.М. Познавательные задачи в обучении гуманитарным предметам : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Тамамян Г.М.; Ереванский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1970. – 25л.
1092824
  Лернер И.Я. Познавательные задачи в обучении истории / И.Я. Лернер. – М., 1968. – 95с.
1092825
   Познавательные задачи и задания по истории средних веков.. – М, 1970. – 24с.
1092826
   Познавательные задачи и задания по истории СССР.. – М, 1970. – 32с.
1092827
   Познавательные задачи по истории СССР. – М, 1990. – 92с.
1092828
  Зайцев О.С. Познавательные задачи по общей химии / О.С. Зайцев. – М., 1982. – 183с.
1092829
  Сирбиладзе П.Г. Познавательные интересы дошкольников. : Автореф... Канд.пед.наук: / Сирбиладзе П.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
1092830
   Познавательные процессы в деятельности.. – Ярославль, 1987. – 168с.
1092831
   Познавательные процессы и способности в обучении. – М, 1990. – 141с.
1092832
   Познавательные процессы: ощущение, восприятие. – Москва, 1982. – 336 с.
1092833
   Познавательные процессы: теория, эксперимент, практика. – Ярославль, 1990. – 147с.
1092834
  Недзельский А.А. Познавательный потенциал концепта "рутинизация" в теоретической социологии // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 147-155. – ISSN 1684-2618


  Стаття присвячена аналізу проблеми ідентифікації познавального потенціала концепта рутінізації у теоретичної соціології. Статья посвящена анализу проблемы идентификации познавательного потенциала концепта рутинизации в теоретической социологии.
1092835
  Горизонтов Л. Познавая Российскую империю // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 12. – С. 43-46. – ISSN 0235-7089


  Ментальные карты простонародья и образованного общества во второй трети XIX века.
1092836
  Диваков С. Познавший природу тетивы : о раннем творчестве Саши Соколова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 94-116. – ISSN 0042-8795
1092837
  Уколова В. Познается в сравнении. Законы истории универсальны? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 3 октября (№ 40). – С. 14


  За 20 лет своей активной и разносторонней деятельности Российский гуманитарный научный фонд оказал поддержку десяткам тысяч актуальных научных проектов по различным направлениям развития исторической науки. О работе Фонда на историческом направлении ...
1092838
  Леонов С.Р. Познай ближнего / С.Р. Леонов. – М, 1963. – 183с.
1092839
  Леонов С.Р. Познай ближнего / С.Р. Леонов. – М, 1967. – 358с.
1092840
  Леонов С.Р. Познай ближнего / С.Р. Леонов. – М, 1967. – 357с.
1092841
  Леонов С.Р. Познай ближнего / С.Р. Леонов. – М, 1970. – 360с.
1092842
  Александровский Ю.А. Познай и преодолей себя : наедине со всеми / Ю.А. Александровский. – Москва : Профиздат, 1992. – 224 с.
1092843
  Яцута К.З. Познай самого себя : очерк / К.З. Яцута. – С.-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1913. – 32 с.
1092844
  Коломинский Я.Л. Познай самого себя: (Психол. беседы со старшеклассниками) / Я.Л. Коломинский. – Минск, 1981. – 143с.
1092845
  Аднорал Наталья Познай свой ритм : Как устроен мир // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 44-51 : Іл. – ISSN 1818-2968
1092846
  Сечейко Е.В. Познай свою индивидуальность // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 20-23
1092847
  Сечейко Е.В. Познай свою индивидуальность // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 44-47
1092848
  Берн Э. Познай себя : о психиатрии и психоанализе : для всех, кто интересуется / Эрик Берн ; пер.с англ. А.А. Грузберга. – Екатеринбург : ЛИТУР, 2001. – 368 с. – ISBN 5-89648-009-1
1092849
  Смирнов И.П. Познай себя в творчестве / И.П. Смирнов. – М., 1982. – 175с.
1092850
   Познай себя!. – М, 1989. – 60с.
1092851
  Кахн Х.А. Познай себя. / Х.А. Кахн. – Москва, 1972. – 79с.
1092852
   Познай себя.. – М, 1992. – 88с.
1092853
   Познайомимось? Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки м. Львова / підготували: Л. Цяпало, Н. Білута, Л. Байбула, О. Іленьків // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 30-33


  Розглянуто основні напрями діяльності Центральної міської бібліотеки імені Лесі Українки міста Львова
1092854
  Підлуцький О.Г. Познайомити з Особистістю. (Рецензія на: Воронова М.Ю. Теорія та практика публіцистичного портрета: наук. видання. Київ : "ЛАТ&К", 2019. 312 с.) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 156-160. – ISSN 2522-1272
1092855
   Познайомтесь: Україна. – Київ, 1966. – 105с.
1092856
  Венедиков И. Познайте ги по делата им : българската интелигенция в моите спомени / И. Венедиков. – София : Христо Ботев, 1993. – 413, [3] с.
1092857
   Познакомтесь с Кореей.. – Пхеньян, 1989. – 163с.
1092858
   Познакомтесь, пожалуйста.... – М, 1967. – 23с.
1092859
  Колодяжная Л. Познакомтесь: Великобритания : книга для чтения на англ. языке в старших классах средних школ, лицеев, гимназий, 8-9 кл. школ изучением англ. языка, на 1-2 курсах неязыковых вузов / Лариса Колодяжная ; под ред. Е.Л. Заининой. – Москва : Рольф ; Айрис-пресс, 1999. – 160с. – (Английский клуб ; Школьная мозаика). – ISBN 5-7836-0081-4
1092860
  Колодяжная Л.Н. Познакомтесь: Великобритания = This is Great Britain : книга для чтения на англ. яз. в ст. кл. сред. школ, лицеев, гимназий, 8-9 кл. школ с углубл. изуч. англ. языка, на 1-2 курсах неязыковых вузов / Лариса Колодяжная ; под ред. Заниной Е.Л. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Рольф ; Айрис пресс, 2001. – 157, [3] с. : ил. – На обл. кн. парал. назв. на англ. яз. – (Английский клуб ; Школьная мозаика). – ISBN 5-7836-0216-7
1092861
  Лившин М.И. Познакомьтесь-Молдавия / М.И. Лившин. – Кишинёв, 1967. – 184с.
1092862
  Кулешов А.П. Познакомьтесь - дзю-до / А.П. Кулешов. – М., 1963. – 77с.
1092863
  Туляну В.Л. Познакомьтесь - Молдавия / В.Л. Туляну, М. Лившин, А. Подолян. – Кишинев, 1974. – 234с.
1092864
  Курлат Ф.Л. Познакомьтесь - наша Москва. / Ф.Л. Курлат, Ю.Е. Соколовский. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 416с.
1092865
  Устименко Ю.В. Познакомьтесь : Ирландия. / Ю.В. Устименко. – Москва, 1978. – 206с.
1092866
  Горстко А.Б. Познакомьтесь с математическим моделированием / А.Б. Горстко. – Москва : Знание, 1991. – 160с.
1092867
  Лунев В.Е. Познакомьтесь с медью / В.Е. Лунев. – М., 1965. – 84с.
1092868
  Буткус Т.С. Познакомьтесь с Советской Литвой / Т.С. Буткус. – Вильнюс, 1965. – 101с.
1092869
  Саркисян А.А. Познакомьтесь с топологией / А.А. Саркисян. – М., 1976. – 79с.
1092870
  Завалий П.В. Познакомьтесь с Украиной / П.В. Завалий, Г.С. Игошкин. – Київ : Мистецтво, 1965. – 105с.
1092871
  Николин Е.Н. Познакомьтесь: океан. / Е.Н. Николин, О.А. Владимиров. – Л, 1969. – 198с.
1092872
  Астафьева А. Познание : документальный рассказ // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 12 (683). – С. 17-26. – ISSN 0132-2036
1092873
  Кармин А.С. Познание бесконечного / А.С. Кармин. – Москва, 1981. – 229с.
1092874
  Касавин И.Т. Познание в мире традиций / И.Т. Касавин ; отв. ред. В.А. Лекторский ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1990. – 202, [4] с.
1092875
  Голбковский Анатолий Познание Государства российского = 18 августа 1845 года : Хронограф / Голбковский Анатолий, Сорин Александр // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 32-43 : Іл.
1092876
  Андрюшенко М.Т. Познание и вера / М.Т. Андрюшенко. – Иркутск : Изд-во Иркутского университета, 1990. – 164, [2] с.
1092877
  Москвичев Л.Н. Познание и детерминация / Л.Н. Москвичев. – Москва, 1980. – 64с.
1092878
  Коршунов А.М. Познание и деятельность / А.М. Коршунов. – Москва : Политиздат, 1967. – 128с.
1092879
  Коршунов А.М. Познание и деятельность / А.М. Коршунов. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 142с.
1092880
  Домбровский Рейнгард Генрихович Познание и доказывание в расследовании преступлений : Дис... доктора юрид.наук: 12.00.09. / Домбровский Рейнгард Генрихович; Латвийский гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1990. – 322л. – Бібліогр.:л.196-322
1092881
  Домбровский Рейнгард Генрихович Познание и доказывание в расследовании преступлений : Автореф... доктора юрид.наук: 12.00.09 / Домбровский Рейнгард Генрихович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 44л.
1092882
  Мах Эрнст Познание и заблуждение : Очерки по психологии исследования / Э. Мах ; Разреш. авт. пер. со 2-го, вновь просмотр. нем. изд. Г. Котляра ; Под ред. проф. Н. Ланге. – Москва : С. Скирмунт ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1909. – [6], 471 с., 1 л. портр. ил.
1092883
  Ведин Ю.П. Познание и знание / Ю.П. Ведин. – Рига, 1983. – 309с.
1092884
  Дученко Н.В. Познание и идеология / Н.В. Дученко. – Киев, 1980. – 110с.
1092885
  Земан И. Познание и информация. / И. Земан. – Москва, 1966. – 254с.
1092886
  Савельев С.И. Познание и использование биологических закономерностей, протекающих в посевах пшеницы : Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / Савельев С.И. ; Киев. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 26 с.
1092887
  Козин Н.Г. Познание и историческая наука / Н.Г. Козин. – Саратов, 1980. – 150с.
1092888
  Елсуков А.Н. Познание и миф / А.Н. Елсуков. – Минск, 1984. – 151с.
1092889
  Рейтман У.Р. Познание и мышление. / У.Р. Рейтман. – Москва, 1968. – 400с.
1092890
  Мотрошилова Н.В. Познание и общество / Н.В. Мотрошилова. – М, 1969. – 299с.
1092891
  Вильчинский В.Я. Познание и практика в структуре деятельности / В.Я. Вильчинский. – Рига, 1988. – 199,1с.
1092892
  Васильков А.В. Познание и распознавание / А.В. Васильков. – Київ, 1972. – 194с.
1092893
  Найссер У. Познание и реальность : Смысл и принципы когнитивной психологии / У. Найссер. – Москва : Прогресс, 1981. – 230с.
1092894
  Бычко И.В. Познание и свобода / И.В. Бычко. – Москва, 1969. – 215с.
1092895
  Бычко И.В. Познание и свобода. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Бычко И.В.; Ордена Ленина АН УССР. – К, 1973. – 48л.
1092896
  Ле-Дантек, Феликс Познание и сознание : Философия XX века / Феликс Ле-Дантек ; Пер. с фр. В. Базарова. – Санкт-Петербург : Изд. Н.П. Карбасникова, 1911. – VI, 234 с.


  Ред.: Базаров, Владимир Александрович (1874-1939)
1092897
   Познание и социальная действительность.. – М, 1979. – 139с.
1092898
  Гусев Ю.А. Познание и творчество / Ю.А. Гусев. – Минск, 1987. – 253с.
1092899
  Саватеев В.Я. Познание и утверждение / В.Я. Саватеев. – М., 1980. – 317с.
1092900
  Калинникова Е. Познание Индии // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.54-59. – ISSN 0321-5075


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1092901
  Хоружий С.С. Познание исихазма в прошлом и настоящем // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2006. – № 3. – С. 43-51
1092902
   Познание исторического процесса в археологии.. – М, 1988. – 147с.
1092903
  Касавин И.Т. Познание как иносказание .Человек после крушения вавилонской башни. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.51-63. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1092904
  Храпченко М.Б. Познание литературы и искусства : теория, пути современного развития / М.Б. Храпченко ; АН СССР. – Москва : Наука, 1987. – 575 с. – (Наука. Мировоззрение. Жизнь)
1092905
  Никифоров А.С. Познание мира / А.С. Никифоров. – М, 1989. – 192с.
1092906
  Маркелова Л.П. Познание мира: О химике А.П.Виноградове. / Л.П. Маркелова. – М., 1985. – 255с.
1092907
  Черных И.В. Познание неба. / И.В. Черных. – М, 1981. – 128с.
1092908
  Огородников В.П. Познание необходимости / В.П. Огородников. – Москва, 1985. – 206с.
1092909
   Познание общественных явлений и общественно-историческая практика.. – М, 1972. – 312с.
1092910
  Нейбургер М. Познание окружающей нас атмосферы / М. Нейбургер, Дж. Єдингер, У. Боннер. – Москва : Знание, 1985. – 224с.
1092911
  Могилевская Г.Л. Познание прекрасного / Г.Л. Могилевская. – М., 1971. – 80с.
1092912
   Познание продолжается : Для сред. и старш. шк. возр. – Москва : Просвещение, 1970. – 448с.
1092913
   Познание продолжается : Беседы о книгах для учащихся 8-х классов. – Москва : Книга, 1977. – 110 с.
1092914
  Николаева З.Н. Познание радости / З.Н. Николаева. – М., 1980. – 112с.
1092915
  Осетров Е.И. Познание России / Е.И. Осетров. – М : Московский рабочий, 1962. – 280 с.
1092916
  Осетров Е.И. Познание России / Е.И. Осетров. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 312 с.
1092917
  Осетров Е.И. Познание России / Е.И. Осетров. – М : Московский рабочий, 1974. – 351 с.
1092918
  Масон И. Познание самого себя, в котором естество и польза сея важные науки, равно и средства к достижению оные показаны ; с привосокуплении примеч. о естестве человеческом. – Москва
1-3. – 1783. – 118 с.
1092919
  Николис Г. Познание сложного : Введение / Г. Николис, И. Пригожин. – Москва : Мир, 1990. – 342с.
1092920
  Толстой А.Н. Познание счастья / А.Н. Толстой. – Москва, 1981. – 239 с.
1092921
  Будрейко Н.А. Познание тайн материи. / Н.А. Будрейко. – М, 1962. – 200с.
1092922
  Вайнберг Б.И. Познание туркменские поселения и жилища "земель древнего орошения" левобережного Хорезма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайнберг Б.И.; Ин-т археологии АН СССР. – М, 1961. – 20л.
1092923
   Познание учащегося и формирование его личности.. – Вильнюс, 1975. – 223с.
1092924
  Казарян А.Ф. Познание философской и педагогической антропологии в процессе саморазвития преподавателя // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 97-101. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1092925
  Фетисов В.П. Познание человека как диалектический процесс. / В.П. Фетисов. – Воронеж, 1979. – 96с.
1092926
  Лысенко В.Г. Познание чужого как способ самопознания : Запад, Индия, Россия ( попытка ксенологии ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С.61-77. – ISSN 0042-8744
1092927
  Турсунов А. Познание эволюционных процессов во Вселенной / А. Турсунов. – Москва, 1983. – 64с.
1092928
  Канашевич Анатолий Исидорович Познание экономических отношений коммунистического способа производства как системы (вопросы методологии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Канашевич Анатолий Исидорович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 24л.
1092929
  Энгельгард В.А. Познание явлений жизни / В.А. Энгельгард. – Москва, 1984. – 304с.
1092930
  Лазарев Ф.В. Познание, творчество, культура. / Ф.В. Лазарев. – Москва, 1978. – 64с.
1092931
  Кукушкина Е.И. Познание, язык, культура / Е.И. Кукушкина. – Москва, 1984. – 263с.
1092932
  Короткий В. Познанський Борис Станіславович (1841-1906) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 434. – ISBN 5-7707-1062-4
1092933
  Шумський П.Н. Познанський друг / П.Н. Шумський. – Ростов-на-Дону, 1932. – 24с.
1092934
  Фецко І. Познань - місто для навчання та нових знайомств / І. Фецко, В. Сінгілевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 284-286. – ISSN 2078-5119


  Поїздки за кордон, та ще й з користю для навчання – приваблива можливість для кожного студента. Багато хто хотів би проходити практику за своєю спеціальністю в інших країнах, але, на жаль, не кожен навчальний заклад надає такий шанс. Завдяки співпраці ...
1092935
  Трофимова Н.В. Познать мир безмолвия(к истории создания подводной лодки) / Н.В. Трофимова, Т.П. Мороз // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 17-23. – ISSN 2077-9496
1092936
  Оганов Артем Познать несозданное // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 156-161 : фото
1092937
  Соловьева Г.Г. Познать свое "Я" / Г.Г. Соловьева. – Алма-Ата, 1979. – 166с.
1092938
  Рухманов А. Познать себя / А. Рухманов. – М, 1981. – 209с.
1092939
  Синяков А.Ф. Познать себя / А.Ф. Синяков. – М., 1990. – 40с.
1092940
  Покрышкин А.И. Познать себя в бою. / А.И. Покрышкин. – М, 1986. – 477с.
1092941
  Покрышкин А.И. Познать себя в бою. / А.И. Покрышкин. – М, 1986. – 511с.
1092942
  Гайдамака Н.Л. Позначена блискавицею / Н.Л. Гайдамака. – Киев, 1990. – 140с.
1092943
  Сорокін С.В. Позначення динамічних прямо-об"єктних категоріальних ситуацій засобами турецької й української мов (досвід зіставно-функціонального дослідження) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 166-176
1092944
  Рухманов А. Познвй себя / А. Рухманов. – Москва, 1983. – 209 с.
1092945
   Позние и общение. – М, 1988. – 208с.
1092946
   Познишев Сергій Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 195-199. – ISBN 978-617-573-038-6
1092947
  Казьмирчук Г.Д. Позняк Володимир Тимофійович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 275. – ISBN 96966-8060-04-0
1092948
  Казьмирчук Г.Д. Позняк Володимир Тимофійович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 35-36. – ISBN 978-966-96992-6-8
1092949
  Казьмирчук Г.Д. Позняк Володимир Тимофійович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 35. – ISBN 978-617-7107-25-4
1092950
  Казьмирчук Г. Позняк Володимир Тимофійович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 127-128. – ISBN 978-617-7107-52-0
1092951
   Позняк Володимир Тимофійович (1930-1992) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 382. – ISBN 978-966-439-754-1
1092952
   Позняку Степану Павловичу - 70 // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 254-255 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1092953
  Штефан О. Позов - універсальний засіб захисту честі, гідності й репутації. Поняття позову // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 32-39.
1092954
  Братель О. Позов – цивільний процесуальний та матеріально-правовий юридичний факт // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 3-10
1092955
  Біла-Тіунова Позов в адміністративному судочинстві: теорія, правове регулювання, практика : монографія / Л.Р. Біла-Тіунова, О.В. Закаленко, А.О. Неугодніков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 186, [2] с. – Бібліогр.: с. 166-186 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-974-4
1092956
  Квятківська Н. Позов до рф про відшкодування збитків: чи можливо? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 20. – ISSN 1992-9277
1092957
  Гупаловська О. Позов про визнання права власності як речово-правовий засіб захисту права власності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 161-165. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1092958
  Романюк Я.М. Позов про визнання права власності, віндикаційний та негаторний позови: деякі проблеми практичного застосування / Я.М. Романюк, О.Є. Бурлай // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 8 (144). – С. 34-40
1092959
  Дрішлюк В.І. Позов у справах про захист права власності // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 26-31. – ISSN 2414-4207
1092960
  Штефан О. Позов у справах, які виникають з авторських правовідносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 2 (76). – С. 12-25. – Бібліогр.: 60 назв
1092961
  Снідевич О.С. Позов у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Снідевич О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 206 л. – Бібліогр.: л. 181-206
1092962
  Снідевич О.С. Позов у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Снідевич О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1092963
  Ільченко А.В. Позов у цивільних справах, що виникають із страхових правовідносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ільченко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 186-211
1092964
  Ільченко А.В. Позов у цивільних справах, що виникають із страхових правовідносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ільченко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 c. – Бібліогр.: 8 назв
1092965
  Алексаидров О. Позов щодо образи гідності: погляди Олександра Кониського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-12.
1092966
  Семена М. Позови від злочинців // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 квітня (№ 63/64). – С. 6


  Кримська окупаційна адміністрація заявляє, що буде судитись з Україною.
1092967
  Аквилев А.А. Позови меня : стихи / А.А. Аквилев. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 104 с.
1092968
  Кюрчайлы А. Позови меня : стихи и поэмы / Алиата Кюрчайлы; авториз. пер. с азерб. В.Кафарова. – Москва : Советский писатель, 1965. – 88 с.
1092969
  Фрейлихман И.М. Позови меня / И.М. Фрейлихман. – Кишинев, 1966. – 114с.
1092970
  Ключников Ю. Позови меня в даль светлую... : Заметки о Василие Шукшине и его вере // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 11. – С. 10-14. – ISSN 0130-7045
1092971
  Уолкер Л. Позови меня, дорогой : роман / Люси Уолкер ; [пер. Сыровой] // Вкус меда горек : романы / [сост. Н. Резанова] ; художник А. Тарасов. – Нижний Новгород : Флокс, 1994. – С.145-338 : ил. – ISBN 5-87198-055-4
1092972
   Позови меня, Отчизна.. – Саратов, 1989. – 218с.
1092973
  Гук А. Позови пасажирів до авіаперевізників, які виникають з відносин міжнародних повітряних перевезень // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 91-96.
1092974
  Полудьонний М. Позови про захист честі і гідності в контексті юриспруденції Європейського суду з прав людини // Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 2001. – № 3. – С.9-19
1092975
  Штефан О. Позови про присудження у справах, що виникають із авторсько-правових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 20-23
1092976
   Позовите Иваныча. – М, 1988. – 253с.
1092977
  Шабанов В.В. Позовите меня, трубачи! / В.В. Шабанов. – Москва : Современник, 1984. – 125 с.
1092978
  Гуйван П.Д. Позовна давність : монографія / П.Д. Гуйван ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 446, [2] с. – Бібліогр.: с. 414-446 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-349-4
1092979
  Онишко О.Б. Позовна давність в окремих країнах континентальної Європи та в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 50-57. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1092980
  Постригань Т.Л. Позовна давність за трудовим правом // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 55-60
1092981
  Розгон О. Позовна давність при визнанні батьківства // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 73-82
1092982
  Підвисоцький В.І. Позовна давність при визнанні правочинів недійсними у цивільному законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.85-92
1092983
  Кохан Н.В. Позовна давність та виплата середнього заробітку при припиненні трудових правовідносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 79-84. – ISSN 2308-9636
1092984
  Устименко В. Позовна давність та строк на вчинення виконавчого напису: проблеми співвідношення і застосування / В. Устименко, С. Яценко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 15
1092985
  Криволапов Б. Позовна давність у міжнародних договорах // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 27-37


  У статті аналізуються норми про позовну давність, що передбачені в міжнародних угодах і конвенціях. Особливу увагу приділено аналізу Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів, підписаної у 1974 р. на Дипломатичній конференції ...
1092986
  Криволапов Б.М. Позовна давність у міжнародному приватному праві. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Криволапов Б.М.; КУ ім. Т.Шевченка Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1997. – 24л.
1092987
  Карнаух Б.П. Позовна давність у практиці Європейського суду з прав людини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 24-36. – ISSN 2224-9281
1092988
  Кравцов М.А. Позовна давність у радянсьму цивільному праві / М.А. Кравцов. – Київ, 1960. – 20с.
1092989
  Криволапов Б.М. Позовна давність у цивільному і торговельному праві зарубіжних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.118-135
1092990
  Коврижкіна Оксана Позовна давність як гарантія захисту цивільних прав та інтересів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 22-26
1092991
  Міловська Н. Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договорів про передання майна у тимчасове користування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 21-24
1092992
  Максиміхін Ю. Позовна діяльність прокурорів щодо захисту житлових та соціальних прав неповнолітніх // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 57-63
1092993
  Кілічава Тетяна Позовна заява щодо узаконення самочинного будівництва / Кілічава Тетяна, Дамаскіна Катерина // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 67-68
1092994
  Гордєєв В.В. Позовна заява як юридичний факт в адміністративному судочинстві України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 224-231. – ISSN 1563-3349
1092995
  Лазор В. Позовна форма захисту інтересів працівника у спорах, що випливають з укладення трудового договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.54-58. – ISSN 0132-1331
1092996
   Позовне провадження : монографія / [Комаров В.В. та ін.] ; за ред. В.В. Комарова. – Харків : Право, 2011. – 550, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-244-2
1092997
  Бездоля Ю. Позовне провадження та його стадії: аналіз положень проекту Господарського процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 154-161. – ISSN 1026-9932
1092998
  Бобровник О.В. Позовне провадження: особливості та відмінності від окремого провадження // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 286-291. – ISBN 978-617-566-402-5
1092999
   Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України : практикум : навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Притика Ю.Д. та ін. ; за заг. ред. Ю.Д. Притики ; відп. ред. Ізарова І.О.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: 206-207. – Бібліогр.: с. 199-205 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-7020-29-4
1093000
  Нечитайло О. Позовні вимоги щодо стягнення сум бюджетного відшкодування з ПДВ: чи всі крапки розставлено? / О. Нечитайло, А. Поляничко // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 3-7


  Судовий захист права платника ПДВ на отримання простроченої суми бюджетного відшкодування.
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,