Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1092001
  Качмарчик М. "... Порвалася нескінчена розмова". Про дослідницькі зацікавлення Стефанії Андрусів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 14-20. – ISSN 0236-1477
1092002
  Істин М. "Попутники" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 126-131
1092003
  Лукьянова И. "Пора популярить изыски" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. май. – С. 46-51


  Поэт Игорь Северянин
1092004
  Підгородинський В.М. "Поражающія честь (осрамительные)" покарання за уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 р. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 138-144. – (Юридичні науки ; № 3)


  У статті розглянуто систему злочинів проти честі й гідності згідно з Уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 р., а також групи "ганебних" покарань. До "ганебних" покарань належали позбавлення та обмеження прав, поліцейський нагляд, обряд ...
1092005
  Бондаренко Д.Я. "Поражение гетманства не есть поражение русской идеи" : Постановление Русского национального центра в Киеве. 1918 г. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2008. – № 6. – С. 76-82. – ISSN 0869-6322
1092006
  Лілік О. "Поразка - це наука. Ніяка перемога так не вчить" : вивчення роману Ліни Костенко "Берестечко" в школі. 11 клас
1092007
  Лілік О. "Поразка - це наука. Ніяка перемога так не вчить" : Вивчення роману Ліни Костенко "Берестечко" в школі
1092008
  Наєнко М. "Поразка - це наука. Ніяка перемога так не вчить..." // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 298-301. – ISBN 978-966-439-809-8


  Про Ліну Костенко написано десятки більших і менших досліджень, але суть її обдаровання не розкрито. особливо місце в творчості Ліни Костенко посідають поеми та романи. Провідний їх мотив - історична опозиція. Головний герой цих творів - поразка. За ...
1092009
  Панченко В. "Поразка - це наука..." (Роман "Берестечко") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 39-43. – ISSN 0130-5263
1092010
  Ільченко Г. "Порівняльне цивільне право" в системі юридичної освіти // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – C. 166-173. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1092011
  Болдескул Є.О. [Порівняльний аналіз корейських казок про дурного брата та казок О.М. Афанасьєва сюжетного типу "Мертве тіло"] // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 240-257
1092012
  Гундорова Т. Поп-Шевченко: варіації на тему Шевченка в сучасній українській літературі // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 26-37. – ISBN 978-966-1516-14-3
1092013
  Кочетков В.П. Популярная агрохимия / В.П. Кочетков. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 106с. – (Научно-популярная серия)
1092014
  Прянишников Д.Н. Популярная агрохимия / Д.Н. Прянишников. – Москва, 1965. – 298 с.
1092015
  Данилов А.Д. Популярная аэрономия / А.Д. Данилов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 136с.
1092016
  Данилов А.Д. Популярная аэрономия / А.Д. Данилов. – 2-е доп. и перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 228с.
1092017
  Эвенштейн З.М. Популярная диетология / З.М. Эвенштейн. – М, 1990. – 316с.
1092018
  Измайлов Иван Популярная иерархия : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 168 : Іл.
1092019
   Популярная иллюстрированная энциклопедия. – Москва : Дрофа-Плюс. – ISBN 5-9555-0280-7
Русская культура / С.В. Стахорский. – 2006. – 816 с. : ил.
1092020
  Передерий В.Г. Популярная иммунология / В.Г. Передерий, Бычкова Нина. – Киев : Наукова думка, 1990. – 204с.
1092021
  Чурсин Н.Н. Популярная информатика / Н.Н. Чурсин. – Киев, 1982. – 160с.
1092022
  Монин А.С. Популярная история Земли. / А.С. Монин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1980. – 225с.
1092023
  Панов К. Популярная история России от начала до наших дней. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Улыбин]. – (Универсальная народная хрестоматия. История России ; Вып. 151-300)
Т. 1. – 1909. – 637 с.
1092024
  Панов К. Популярная история России от начала до наших дней. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Улыбин]. – (Универсальная народная хрестоматия. История России ; Вып. 151-300)
[Т. 1]. – 1909. – С. 638-1277
1092025
  Колдин В.Я. Популярная криминалистика / В.Я. Колдин. – Москва, 1979. – 63с.
1092026
  Гжегорчик А. Популярная логика / А. Гжегорчик. – Москва, 1965. – 107с.
1092027
  Гжегорчик А. Популярная логика. / А. Гжегорчик. – 2-е изд. испр. – М., 1972. – 111с.
1092028
  Гжегорчик А. Популярная логика. / А. Гжегорчик. – Москва, 1979. – 111с.
1092029
   Популярная механика : Журнал о том, как устроен мир. – Москва, 2002-
№ 12. – 2003
1092030
   Популярная механика : Журнал о том, как устроен мир. – Москва, 2002-
№ 1. – 2004
1092031
  Глотов Ю.Г. Популярная морская энциклопедия : К 300-летию Российского флота / Ю.Г. Глотов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512с. – ISBN 5-85880-349-0
1092032
  Вейль П. Популярная океанография / П. Вейль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 503с.
1092033
  Ясаманов Н.А. Популярная палеография / Н.А. Ясаманов. – Москва : Недра, 1985. – 136 с.
1092034
  Кохтев Н.Н. Популярная стилистика русского языка / Н.Н. Кохтев, Д.Э. Розенталь. – М., 1984. – 192с.
1092035
  Кохтев Н.Н. Популярная стилистика русского языка / Н.Н. Кохтев, Д.Э. Роенталь. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1988. – 207с.
1092036
   Популярная токсикология : антология / под общ. ред. чл.-кор. НАН и акад. НАМН Украины И.М. Трахтенберга и чл.-кор. НАМН Украины Н.Г. Проданчука ; [ред.-сост.: И. Трахтенберг, А. Белоусов]. – Киев : Авіцена, 2016. – 447, [1] с. : ил., табл. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2144-86-4
1092037
  Орир Д. Популярная физика / Д. Орир. – Москва, 1964. – 446 с.
1092038
  Орир Дж. Популярная физика : пер. с англ. / Дж. Орир. – Москва : Мир, 1966. – 446 с.
1092039
  Орир Дж. Популярная физика : пер. с англ. / Дж. Орир. – Москва : Мир, 1969. – 556 с.
1092040
  Зирка Т.И. Популярная фитовирусология / Т.И. Зирка. – Киев : Наукова думка, 1984. – 112 с.
1092041
  Фарб П. Популярная экология / П. Фарб. – Москва : Мир, 1971. – 189с.
1092042
  Моисеев А.В. и Кузнецов В.И. Популярная экономика / А.В. и Кузнецов В.И. Моисеев. – 2-е, доп. – М., 1973. – 320с.
1092043
  Веснин В.Р. Популярная экономика природопользования / В.Р. Веснин; АH СССР. – Москва : Наука, 1991. – 111с. – (Экономика социализма). – ISBN 5020119938
1092044
  Новикова Н.В. Популярная электроника / Н.В. Новикова, З.П. Комолова. – Л., 1973. – 120с.
1092045
   Популярная энциклопедия аквариумиста : 3000 советов специалистов. – Донецк : БАО, 2002. – 448с. – ISBN 966-548-194-0
1092046
   Популярная энциклопедия океана. – Санкт-Петербург : МиМ, 1997. – 320 с. : илл. – (Хочу все знать). – ISBN 5-7562-0125-4
1092047
  Наєнко Г.М. Популярне богослів"я другої половини XVII століття: Йосиф Шумлянський // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 101-108


  У статті розглянуто засоби популяризації в посібнику Йосифа Шумлянського "Зерцало для прейзреня и латвhйшаго зрозуменя вhры" (1680) . В статье рассмотрены средства популяризации в пособии Иосифа Шумлянского "Зерцало для прейзреня и латвhйшаго ...
1092048
  Крауз М.Г. Популярнее, чем когда-либо: восприятие библиотек в США и будущие тенденции их развития / Маджия Гету Крауз; перевод К.Ю. Волковой // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 7. – С. 60-80. – ISSN 0130-9765


  В статье объединены результаты специальных исследований, ставших доступными благодаря ряду недавних отчетов Центра Пью и Института Аспена о публичных библиотеках в цифровую эпоху, и предоставлены убедительные свидетельства критически важной роли, ...
1092049
  Сосенко П. Популярний "фольклор " маскульту "Наші предки" / П. Сосенко, Т. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 273-287


  Досліджуються популярні конструкції «масової культури», зокрема псевдонаукові, псевдофольклорні образи «наших предків», які виробляються в масовій літературі, в масових підручниках. Останні є складним явищем псевдокультури і квазіфольклору, це ...
1092050
  Коржанський М.Й. Популярний коментар кримінального кодексу / М.Й. Коржанський. – Київ : Наукова думка, 1997. – 696с. – ISBN 966-00-0100-2
1092051
  Коржанський М.Й. Популярний коментар кримінального кодексу України / М.Й. Коржанський. – К., 1997. – 592с.
1092052
  Зуєв М.Д. Популярний курс цукрово-бурякового виробництва / М.Д. Зуєв. – К., 1922. – 323с.
1092053
  Габель Ю.О. Популярний нарис органічної хімії / Ю.О. Габель. – Х., 1931. – 72с.
1092054
  Петренко А.С. Популярні види туризму в Туреччині // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 215-216
1092055
  Патриляк І. Популярні історії з потаємних фондосховищ // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-26


  Робота В. В"ятровича "Історії з грифом "Секретно".
1092056
  Лощинська Н. Популярні онлайн-бібліотеки з україномовном контентом // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 28-33. – ISSN 2076-9326
1092057
   Популярні пісні та п"єси для малого мішаного духового окрестру. Партитура.. – К., 1962. – 184с.
1092058
   Популярні пісні українських радянських композиторів.. – К., 1976. – 144с.
1092059
  Сільченко О.Ю. Популярні туристичні об"єкти в Італії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 241-244
1092060
   Популярність Scopus of Web of Science в Україні зростає // Світ. – Київ, 2018. – Грудень (№ 45/46). – С. 1


  "Протягом останніх років відбувається щорічне зростання кількості публікацій наших установ у Web of Science та Scopus десь на 14-15%".
1092061
   Популярність із присмаком радянщини // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 10 : фото. – ISSN 1998-8044
1092062
  Мах Эрнст Популярно-научные очерки / Эрнст Мах ; авторизов. пер. с 3-го нем. изд. Г.А. Котляра ; с предисл. автора. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Образование", 1909. – [4], 340, [1] с
1092063
  Мах Э. Популярно-научные очерки / Э. Мах. – 2-е изд. – Птгр., 1920. – 96с.
1092064
  Рамсей У. Популярно-научные очерки. / У. Рамсей, В. Остальд. – Птгр., 1920. – 95с.
1092065
   Популярно-техническая энциклопедия. (Что как и из чего делается). – М.-Л., 1928. – 419с.
1092066
  Шевцов И.А. Популярно о генетике / И.А. Шевцов. – Киев, 1989. – 212с.
1092067
  Малахов А.А. Популярно о геологии. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1972. – 555с.
1092068
  Филиппов Е.М. Популярно о геофизике / Е.М. Филиппов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 164с.
1092069
  Бэлза С. Популярно о глубоком. Ученым предстоит найти своих читателей. / беседовала Н. Шаталова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 11


  Популяризация науки и просветительство стали сегодня весьма актуальными темами. О необходимости информировать общество об исследовательской деятельности, достижениях российской науки, ее возможностях и перспективах, о важности привлечения внимания к ...
1092070
  Бухар М.И. Популярно о микробиологии / М.И. Бухар. – Москва : Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 6). – ISBN 5-07-000561-8
1092071
   Популярно о питании: справ. пособие. – К., 1989. – 267с.
1092072
  Боголюбов А.Н. Популярно о робототехнике / А.Н. Боголюбов, Д.А. Никитин. – Киев : Наукова думка, 1989. – 200с.
1092073
   Популярно о российском земледелии. Сб. ст.. – М., 1970. – 351с.
1092074
  Кушнирук Ю.П. Популярно о сексологии / Ю.П. Кушнирук, А.П. Щербаков. – Київ : Наукова думка, 1982. – 87с.
1092075
  Кушнирук Ю.И. Популярно о сексологии / Ю.И. Кушнирук, А.П. Щербаков. – 2-е изд. перераб. доп. – К., 1985. – 111с.
1092076
  Кушнирук Ю.И. Популярно о сексологии / Ю.И. Кушнирук, А.П. Щербаков. – 4-е изд. перераб. доп. – К., 1988. – 168с.
1092077
  Кобзарь А.И. Популярно о сексологии в жизни женщин и мужчин / А.И. Кобзарь. – Харьков : Типография Мадрид, 2016. – 26, [1] с., включ. обл. : ил. – Без тит. л. – Библиогр.: с. 26
1092078
  Партин А.С. Популярно о цифровых микросхемах / А.С. Партин. – Свердловск, 1989. – 192 с.
1092079
  Адо В.А. Популярно об аллергии / В.А. Адо. – Киев : Знание, 1988. – 31, [2] с. – Библиогр.: с. 3. – (Сер. 8, Новое в науке, технике, пр-ве О-во "Знание" УССР. Темат. цикл "Здоровье" ; № 11)
1092080
  Цибульов П.М. Популярно про інтелектуальну власність. Абетка / П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов; МОНУ. Державний департамент інтелект. власн. – Київ, 2004. – 56с.
1092081
  Сугаков В. Популярно про синергетику // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998. – № 1. – С. 8-13. – ISSN 1605-9875
1092082
  Кіслова Вікторія Популярно про УЗД та функціональну діагностику (Інтерв"ю з лікаркою вищої категорії Т.О.Шинкарук) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 31-32 : фото
1092083
  Гордевский Д.З. Популярное введение в многомерную геометрию / Д.З. Гордевский, А.С. Лейбин. – Х., 1964. – 192 с.
1092084
  Казбирюк А.Ф. Популярное изложение музыкальной теории, приспособленное к самообучению / сост. А.Ф. Казбирюк, преп. теории музыки при Киев. муз. уч-ще Имп. Рус. – 5-е изд., испр. и доп. ст. "О разрешении диссонансов" Е.А. Рыб. – Киев : Изд. кн. и муз. маг. Леонида Идзиковского, 1909. – 152, III с. нот.


  Рыб, Евгений Августович, препод. при Муз. учил. Киев. отд. Имп. рус. муз. общ.
1092085
  Регель Р.Э. Популярное наставление по русскому плодоводству или руководство к уходу за яблонями, грушами и сливами в климате Северной и Средней России : с 31-м политипажами в тексте / [соч.] Р. Регеля, д-ра. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Карла Риккера, 1889. – [4], 44 с.
1092086
   Популярное самое подробное и наглядное руководство: френология, физиогномика, хирогномия, графология. – Москва, 1990. – 47с.
1092087
  Оливер Д. Популярные Web - броузеры. Энциклопедия пользователя / Д. Оливер, Г. и др. Флетчер; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1998. – 464с. + CD. – ISBN 966-7393-04-6
1092088
  Петровский А.В. Популярные беседы о психологии / А.В. Петровский. – Москва, 1976. – 207с.
1092089
  Петровский А.В. Популярные беседы о психологии / А.В. Петровский. – Москва, 1977. – 208с.
1092090
  Петровский А.В. Популярные беседы о психологии / А.В. Петровский. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Педагогика, 1983. – 225 с.
1092091
  Яхот О.О. Популярные беседы по диалектическому материализму / О.О. Яхот. – Москва, 1962. – 263 с.
1092092
  Шимкевич В.М. Популярные биологические очерки : с 65 рис. в тексте и 4 портр. / В. Шимкевич, проф. С.-Петербургского ун-та // Чарльз Дарвин, его жизнь и учение : Популярный очерк Г. Геффдинга, проф. Копенгагенского ун-та : с портр. Ч. Дарвина / Г. Геффдинг. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Образование" ; Тип Б.М. Вольфа, 1896. – [4], 204 с.
1092093
  Шимкевич В.М. Популярные биологические очерки : С 65 рис. в тексте и 4 портретами / В. Шимкевич, , проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Образование", 1898. – [4], 204 с., 4 л. портр. : ил., портр.
1092094
  Тиндаль Д. Популярные лекции Джона Тиндаля: Тепло и холод. Материя и сила. Сила / Пер.. под ред. проф. С.-Петерб. ун-та Ф.Ф. Петрушевского ; с 28 рис. рез. на дереве Н.В. Куньевым. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. П.В. Луковича ; [Тип. д-ра М.А. Хана], 1885. – [2], 114, [3] с. : ил.


  Ред.: Петрушевский, Федор Фомич (1828-1904) Ил.: Куньев, Николай Васильевич
1092095
  Вебер Гейнрих Популярные лекции о гальваническом токе и его применениях : С прибавлением лекции о "Вечном движении" / [соч.] Гейнр. Вебера, проф. физики в Высш. техн. шк. в Брауншвейге ; Пер. с нем. Н.С. Дрентельна. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера ; [Тип. Шредера], 1888. – IV, [2], 154 с. ил.


  Пер.: Дрентельн, Николай Сергеевич
1092096
  Хвольсон О.Д. Популярные лекции об гипотезах физики / [соч.] О. Хвольсона, доктора физики. – Санкт-Петербург : Physice ; Тип. В. Безобразова, 1887. – VI, [2], 140 с.
1092097
  Хвольсон О.Д. Популярные лекции об электричестве и магнетизме : с 220-ю рис. в тексте / [соч.] О. Хвольсона, доктора физики. – 2-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1886. – [2], VI, [2], 251 с. : ил., черт. – Библиогр. в предисл. к 1-му изд.
1092098
   Популярные лекции по атеизму.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1965. – 400с.
1092099
  Шимкевич В.М. Популярные лекции по биологическим основам зоологии : с 246 рис. / [соч.] В. Шимкевича, , проф. // Популярные лекции по ботанике : с 112 рисунками / А.Г. Генкель. – Санкт-Петербург : Паровая тип. Г. Пожарова, 1901. – [2], 4, 382 с. : ил. – (Семейный университет Ф.С. Комарского)
1092100
  Генкель А.Г. Популярные лекции по ботанике : с 112 рисунками / [соч.] А.Г. Генкеля. – Санкт-Петербург : Паровая тип. Г. Пожарова, 1901. – [6], 170, IV с. – Конволют. - Пер. с 3 кн. – (Семейный университет Ф.С. Комарского)


  Печать: Переплетчик Степанов в Киеве Содержание конволюта: 1. Популярные лекции по ботанике : с 112 рисунками / А. Г. Генкель; 2. Популярные лекции по биологическим основам зоологии : с 246 рис. / [соч.] В. Шимкевича; 3. Зоология : с 243 ...
1092101
  Трачевский А.С. Популярные лекции по всеобщей истории / [Соч.] А.С. Трачевского; Семейный ун-т Ф.С. Комаровского. – Санкт-Петербург : Скоропечатная Г. Пожарова, 1901. – [2], 588 с.
1092102
  Броунов П.И. Популярные лекции по океанографии : с 58 чертежами и картой течений / [соч.] П.И. Броунова, проф. С.-Петерб. ун-та // Популярные лекции по физике : с 460 рис. в тексте и 4 таблицами хромолитографий / Б.П. Вейнберг, А.А. Петровского, Фан-дер-Флита. – Санкт-Петербург : Паровая скоропеч. Г. Пожарова,, 1901. – [2], 126 с., 2 с. на обл., 1 л. карт. : ил., черт., табл. – (Семейный университет Ф.С. Комаровского)
1092103
  Трачевский А.С. Популярные лекции по русской истории / [Соч.] проф. А.С. Трачевского ; Семейный ун-т Ф.С. Комаровского. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатная Г. Пожарова, 1901. – 4, 225 с.
1092104
  Платонов И.В. Популярные лекции по уголовному праву / [соч.] И.В. Платонова ; Семейный ун-т Ф.С. Комарского. – Санкт-Петербург : [Паровая скоропеч. Г. Пожарова], 1901. – [1], 164 с.
1092105
  Вейнберг Б.П., Петровского А.А., Фан-дер-Флита П.П. Популярные лекции по физике : с 460 рис. в тексте и 4 таблицами хромолитографий / [соч.] Б.П. Вейнберга, прив.-доц. Новорос. ун-та, А.А. Петровского, лаборанта технолог. ин-та П.П. Фан-дер-Флита, проф. СПб. ун-та. – Санкт-Петербург : Паровая скоропеч. Г. Пожарова,, 1901. – [2], 527 с. : ил., черт., табл. – Конволют. - Пер.: Популярные лекции по океанографии / [соч.] П.И. Броунова. – (Семейный университет Ф.С. Комаровского)
1092106
  Еникеева Д.Д. Популярные основы психиатрии / Д.Д. Еникеева. – Донецк : Сталкер, 1997. – 432с. – ISBN 966-7104-83-4
1092107
  Огановский Н.П. Популярные очерки экономической географии СССР в связи с мировой / Н.П. Огановский. – Москва : Экономическая жизнь, 1926. – 372 с.
1092108
   Популярные рассказы по истории Китая.. – Пекин
2. – 1955. – 125с.
1092109
  Гельмгольц Г. Популярные речи Г.Гельмгольца. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Риккер К.Л., 1898. – 183с.
1092110
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы / В.Л. Шило. – Москва : Радио и связь, 1987. – 352 с.
1092111
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы / В.Л. Шило. – 2-е изд., испр. – Москва : Радио и связь, 1989. – 350 с.
1092112
   Популярные чтения по философии.. – М., 1973. – 352с.
1092113
   Популярный англо-русский и русско-английский словарь. – Москва : Русский язык, 1993. – 432с.
1092114
  Борейко В.Е. Популярный биографо-библиографический словарь-справочник деятелей заповедного дела и охраны природы Украины, царской России и СССР (1860-1960) / В.Е. Борейко. – Киев
1. – 1995. – 191с.
1092115
  Борейко В.Е. Популярный биографо-библиографический словарь-справочник деятелей заповедного дела и охраны природы Украины, царской России и СССР (1860-1960) / В.Е. Борейко. – Киев
2. – 1995. – 223с.
1092116
  Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь / Н.Ф. Реймерс. – Москва : Наука, 1991. – 536с.
1092117
  Грищинский П.И. Популярный геологический очерк окрестностей г. Феодосии / П. Грищинский ; Крымкое О-во естествоиспытателей и любителей природы. – Симферополь : Тип. Таврическ. Губерн. Земства, 1914. – 12 с. – Без ти. л. - Отд. оттиск из сборника "По Крыму". 1914, вып. 1


  Экз. имеет дарств. надпись: Дорогому товарищу Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора
1092118
  Генсель Г. Популярный курс электротехники сильных токов / Г. Генсель. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1918. – 248 с.
1092119
   Популярный определитель растений Киргизии. – Фрунзе, 1972. – 326с.
1092120
  Штейнпресс Б.С. Популярный очерк истории до XIX века / Б.С. Штейнпресс. – Москва : Музгиз, 1966. – 448 с.
1092121
  Соболев И.И Популярный очерк системы вотчинных книг / сост. И. Соболев, товарищ пред. Радом. окр. суда. – Радом : Типо-лит. Я.К. Тржебинский, 1903
1092122
  Симонович С. Популярный самоучитель работы на компьютере : Эффективный курс / С. Симонович, Г. Евсеев, В. Мураховский. – Москва : ДЕСС, 2004. – 544с. – ISBN 5-9605-0014-0
1092123
  Валовой Д.В. Популярный словарь-справочник / Д.В. Валовой. – Москва, 1976. – 208с.
1092124
  Валовой Д.В. Популярный словарь-справочник "Эффективность. Качество". / Д.В. Валовой. – Москва, 1979. – 239с.
1092125
  Халфина Р.О. Популярный словарь-справочник по советскому гражданскому праву / Р.О. Халфина, М.Г. Масевич. – М., 1983. – 224с.
1092126
  Борейко В.Е. Популярный словарь по экологической этике и гуманитарной экологии / В.Е. Борейко; Киевский эколого - культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 96с. – (Серия "Природоохранная пропаганда" ; Вып.22)
1092127
  Лопатников Л.И. Популярный экономико-математический / Л.И. Лопатников. – Изд. 2-е испр. и доп. – М, 1979. – 192с.
1092128
  Лопатников Л.И. Популярный экономико-математический словарь / Л.И. Лопатников. – М, 1973. – 168с.
1092129
  Лопатников Л.И. Популярный экономико-математический словарь / Л.И. Лопатников. – 3-е изд., дополненное. – Москва : Знание, 1990. – 256с. – ISBN 5-07-000414-Х
1092130
   Популярный экономико-статистический словарь-справочник. – Москва : Финансы и статистика, 1993. – 192 с.
1092131
   Популярный энциклопедический словарь : Около 20 000 статей,св. 1000 ил. и карт. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2001. – 1568с. – ISBN 5-85270-173-4
1092132
  Меженко Ю.С. Популярный этимологический словарь современного русского языка : [75 000 : происхождение и значение слов : для учащихся всех типов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентов, студ., преподавателей] / Меженко Ю.С. ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2011. – 527, [1] с. – ISBN 978-966-481-550-2
1092133
   Популярный юридический энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия, Эксмо, 2004. – 800с. – ISBN 5-85270-165-3


  Включено около 1500 статей. Для широкого круга читателей
1092134
  Гундаев А.И. Популяции раннеспелых сортов подсолнечника и отбор из них в условиях Восточной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гундаев А.И.; Ростовский гос.ун-т. – Краснодар, 1964. – 17л.
1092135
   Популяции растений: генет. и цитогенет. структура. Межвуз. сб.. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1979. – 285с.
1092136
  Майр. Э. Популяции, виды и эволюция / Э. Майр. – Москва : Мир, 1974. – 460 с.
1092137
  Яблоков А.В. Популяционная биология / А.В. Яблоков. – Москва, 1987. – 302с.
1092138
  Иешко Е.П. Популяционная биология гельминтов рыб / Е.П. Иешко. – Ленинград : Наука, 1988. – 118 с. : ил., табл. – Библиогр.: 163 назв. – ISBN 5-02-025629-3
1092139
  Солбриг О. Популяционная биология и эволюция / О. Солбриг, Д. Солбриг. – Москва, 1982. – 488с.
1092140
  Марков М.В. Популяционная биология растений / М.В. Марков. – Казань, 1986. – 109с.
1092141
  Марков М.В. Популяционная биология розеточных и полурозеточных растений / М.В. Марков. – Казань, 1990. – 185с.
1092142
  Коновалов Станислав Максимович Популяционная биология тихоокеанских лососей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Коновалов Станислав Максимович; АН СССР. Зоологич. ин-т. – Л., 1979. – 32л.
1092143
  Коновалов С.М. Популяционная биология тихоокеанских лососей / С.М. Коновалов. – Л., 1980. – 237с.
1092144
  Животовский Л.А. Популяционная биометрия / Л.А. Животовский. – Москва : Наука, 1991. – 271 с. – Библиогр.: с. 264-267
1092145
  Коршиков И.И. Популяционная генетика и репродуктивная биология сосны крымской / И.И. Коршиков ; Донец. ботан. сад НАН Украины. – Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2010. – 243, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 206-243. – ISBN 978-617-579-112-7
1092146
  Стегний Популяционная генетика и эволюция молярийных комаров. / Стегний, ВН. – Томск, 1991. – 135с.
1092147
  Шереметьева В.А. Популяционная генетика народов Северо-Восточной Азии в связи с проблемами этнической антропологии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 578 / Шереметьева В. А. ; МГУ , Биол.-почв. фак-т. – Москва, 1973. – 24 с.
1092148
  Шереметьева В.А. Популяционная генетика народов Северо-Восточной Азии. / В.А. Шереметьева, Ю.Г. Рычков. – М., 1978. – 148с.
1092149
  Алтухов Ю.П. Популяционная генетика рыб / Ю.П. Алтухов. – Москва : Пищевая промышленность, 1974. – 274 с. : ил., карт. – Библиогр.: арк. 220-242
1092150
   Популяционная изменчивость вида и проблемы охраны генофонда млекопитающих: тез. докл.. – М., 1983. – 257с.
1092151
  Печуркин Н.С. Популяционная микробиология / Н.С. Печуркин ; отв. ред. д. м. н., проф. И.И. Гительзон ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т физики им. Л.В. Киренского. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1978. – 277 с. – Библиогр.: с. 257-274
1092152
  Соболевский Е.И. Популяционная морфология ластоногих / Е.И. Соболевский. – М, 1988. – 213с.
1092153
   Популяционная структура вида у млекопитающих.. – М., 1970. – 157с.
1092154
  Клоков В.К. Популяционная структура и динамика численности кеты северного побережья Охотского моря. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Клоков В.К.; Тихоокеан. науч.-исслед. ин-тут рыбного хоз-ва и океанографии. – Владивосток, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1092155
  Володин Сергей Викторович Популяционная структура и некоторые особенности биологии Черноморского мерланга MERIAHGIUS MERIAHGUS EUXINUS HORDMAHH (TEIEOSTEI: GADIDAE) : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.18 / Володин Сергей Викторович; НАН Украины. Ин-т биологии Южных морей. – Севастополь, 1995. – 24л.
1092156
  Гиляров А.М. Популяционная экология / А.М. Гиляров. – Москва : Московский университет, 1990. – 190 с. : ил. – ISBN 5-211-00913-4
1092157
  Васильева И.С. Популяционная экология Ornithodoros tartakovskyi Ol в природном очаге клещевого спирохетоза : Автореф... канд. биол.наук: 030009 / Васильева И.С.; Центр. НИИ эпидемиологии. – М, 1973. – 16л.
1092158
  Пантелеев П.А. Популяционная экология водяной полевки и меры борьбы. / П.А. Пантелеев. – Москва : Наука, 1968. – 256с.
1092159
   Популяционная экология и морфлогия млекопитающих: сб. ст.. – Свердловск, 1984. – 149с.
1092160
  Дулепов В.И. Популяционная экология и сравнительная продуктивность массовых видов бентосных ракообразных Охотского и Японского морей : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.18 / Дулепов В.И.; АН УССР,. – Севастополь, 1988. – 37л.
1092161
  Иватер Э.В. Популяционная экология мелких млекопитающих таежного Северо-Запада СССР / Э.В. Иватер. – Л, 1975. – 246с.
1092162
  Михельсон Х.А. Популяционная экология мигрирующих уток в Латвии / Х.А. Михельсон. – Рига, 1986. – 109с.
1092163
  Злобин Ю.А. Популяционная экология растений : современное состояние, точки роста : монография / Ю.А. Злобин. – Суми : Университетская книга, 2009. – 263, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 256-263. – ISBN 978-966-680-456-6
1092164
   Популяционная экология растений: мат. конф.. – Москва : Наука, 1987. – 165с.
1092165
  Безель В.С. Популяционная экотоксикология млекопитающих / В.С. Безель. – М, 1987. – 128с.
1092166
   Популяционно-генетические аспекты продуктивности растений: сб. ст.. – Новосибирск, 1982. – 164с.
1092167
  Коршиков И.И. Популяционно-генетические проблемы дендротехногенной интродукции (на примере сосны крымской) / И.И. Коршиков, Н.С. Терлыга, С.А. Бычков ; НАН Украины, Донец. ботан. сад, Криворож. ботан. сад. – Донецк : Лебедь, 2002. – 326, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 286-326. – ISBN 966-508-176-4
1092168
  Кучинскас В.К. Популяционно-генетический анализ некоторых аллергических заболеваний : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Кучинскас В.К.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 25л.
1092169
  Кривда Г.Ф. Популяционно-генетическое изучение системы лейкоцитарных антигенов человека (HLA) среди населения юга Украины и применение ее в практике судебной медицины. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.24 / Кривда Г.Ф.; Киев. гос. ин-тут усоверш. врачей. – К., 1978. – 20л.
1092170
  Чеботарев А.Н. Популяционно-цитогенетическое исследование новорожденных с пороками развития и недоношенных. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Чеботарев А.Н.; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1974. – 23л.
1092171
  Дементьева Е.С. Популяционное и медико-генетическое изучение изолированной популяции Западного Памира : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Дементьева Е. С.; АМН СССР, Ин-т мед. генетикп. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1092172
  Печуркин Н.С. Популяционные аспекты биотехнологии / Н.С. Печуркин. – Новосибирск, 1990. – 169с.
1092173
  Аверьянова Т.М. Популяционные исследования в прикладной ботанике : Историко-критический очерк отечественной работ первой трети 20 века / Т.М. Аверьянова; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Ленинград : Наука, 1975. – 140с.
1092174
   Популяционные исследования животных в заповедниках : сб. науч. тр. – М., 1988. – 262с.
1092175
   Популяционные исследования растений в заповедниках: сб. науч. тр.. – Москва : Наука, 1989. – 169с.
1092176
  Гальченко В.Я. Популяционные метаэвристические алгоритмы оптимизации роем частиц : учеб. пособие / В.Я. Гальченко, А.Н. Якимов ; М-во образования и науки Украины, Черкас. гос. технол. ун-т. – Луганск ; Черкассы : Третяков А.Н., 2015. – 159, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 151-156. – ISBN 978-617-7318-06-3
1092177
  Чернявский Ф.Б. Популяционные циклы леммингов в Арктике / Ф.Б. Чернявский, А.В. Ткачев. – М, 1982. – 163с.
1092178
  Васильева Е.Д. Популяционный анализ остеологических признаков у гольцов рода Salvelinius : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Васильева Е.Д.; МГУ. – М, 1977. – 22л.
1092179
  Емельянова Л.В. Популяционный мониторинг как основа определения состояния водных экосистем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 616-622. – Бібліогр.: 18. – ISBN 966-521-129-3
1092180
  Перегрим М.М. Популяції цибулинних і бульбоцибулинних рослин на території Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (Київ, Україна) / М.М. Перегрим, О.П. Чекалін // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 148-149. – ISBN 978-966-437-390-3
1092181
  Дідух Я.П. Популяційна екологія / Я.П. Дідух; Нац.ун-т "Київо-Могилянська академія".Ін-т ботаніки HАH Укра ни. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 192 с. – ISBN 966-7459-15-2
1092182
  Салміна А.Д. Популяційна мінливість готеривських морських їжаків Toxaster retusus (Tchinoidea, Spatangoida): використаннядя фаціальних реконструкцій / А.Д. Салміна, А.В. Новікова // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 31-32
1092183
  Самодай В.П. Популяційна мінливість дуба звичайного за ростом та якістю стовбурів у 30-річних географічних культурах // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 78-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0459-1216
1092184
  Зубцова І.В. Популяційний аналіз лікарських рослин заплав річок Кролевецько-Глухівського геоботанічного району : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Зубцова Інна Володимирівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1092185
  Масляк П. Популяційний надлишок як геополітичний чинник XXI століття // Наукові записки : видання присвячене ювілею Президента Академії наук вищої освіти України академіка М.І. Дубини / Академія наук вищої освіти України; [ редкол.: Зозуля І.С., Александров Є.Є., Андрущенко В.П. та ін. ]. – Київ : АН ВО України, 2008. – С. 37-42
1092186
  Захаренко Г.С. Популяційно-біологічні аспекти інтродукції видів роду Cupressus L. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-67. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Показано, що і умовах інтродукції у видів, які тривало і широко культивуються, формуються інтродукційні популяції, подібні за рівнем мінливості і функціональної організації до природних популяцій.
1092187
  Борисенко Н.О. Популяційно-генетичний аналіз рослиноїдних риб за використання генетичних маркерів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Борисенко Наталія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – с. Чубинське, Київ. обл., 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1092188
  Тарасюк С.І. Популяційно-генетичні основи екологічної адаптивності сільськогосподарських видів тварин : Автореф. дис. ...д-ра сільскогосп. наук: Спец. 03.00.16 / С.І.Тарасюк; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекол. і біотехн. – Київ, 2002. – 36 с. – Бібліогр.: 8 назв
1092189
  Горпинченко М. Популяційно-генетичні характеристики населення України, отримані з використанням прізвищ / М. Горпинченко, Л. Атраментова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 68-72. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати першого в Україні дослідження структури популяцій різного ієрархічного рівня з використанням прізвищ в якості квазігенетичних маркерів. Частоти прізвищ, показник випадкової ізонімії, випадкова компонента інбридингу, індекс ...
1092190
  Смаголь В.О. Популяційно-екологічні особливості сайгака (Saiga Tatarica Tatarica L.) в заповіднику "Асканія-Нова" : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Смаголь Вікторія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
1092191
  Домарев К.В. Попутники / К.В. Домарев. – Киев, 1963. – 132 с.
1092192
  Терянік Г.А. Попутники : дорожні нотатки / Ганна Терянік. – Дніпро : Ліра, 2017. – 197, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-383-910-3
1092193
  Зегерс А. Попутники. / А. Зегерс. – Київ-Харків, 1934. – 207с.
1092194
  Баюканский А.Б. Попутного ветра / А.Б. Баюканский. – Ю.-Сахалинск, 1961. – 108с.
1092195
  Зоненко И.Т. Попутного ветра / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1964. – 76с.
1092196
  Шахтахтинский Г.Б. Попутное извлечение галлия при комплексной переработке алунитов. / Г.Б. Шахтахтинский. – Баку, 1968. – 72с.
1092197
  Халилов Х.С. Попутное извлечение пятиокиси ванадия при комплексной переработке алунитов. : Автореф... канд.хим.наук: / Халилов Х.С.; АН АзССР.Ин-т неогранич.и физ.химии. – Баку, 1968. – 24л.
1092198
  Горшков В.С. Попутное получение редкометальных минералов при разробке рыхлых горных пород способом гидромеханизации / В.С. Горшков, В.С. Светлов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 59с.
1092199
  Белов А.Г. Попутное счастье / А.Г. Белов. – Л., 1984. – 63с.
1092200
  Жале Попутный ветер / Жале. – Москва : Советский писатель, 1970. – 88 с.
1092201
  Клипель В.И. Попутчики / В.И. Клипель. – Хабаровск, 1963. – 86с.
1092202
  Сапронов Л.Л. Попутчики / Л.Л. Сапронов. – Тула, 1966. – 135с.
1092203
  Хохлов В.К. Попутчики: сб. / В.К. Хохлов. – М., 1986. – 62с.
1092204
  Килеса Вячеслав Попутчица : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 11/12. – С. 50-55. – ISSN 0131-8136
1092205
  Шевченко М.П. Попутчицы / М.П. Шевченко. – М, 1976. – 48с.
1092206
  Бубка С.Н. Попытка в запасе / С.Н. Бубка. – М., 1987. – 157с.
1092207
  Лощинин М. Попытка вычисления неравенства учасников рыночного социума Украины : до дискусії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 60-64 : Рис. – ISSN 1810-3944
1092208
  Костюченков А.А. Попытка захвата генерала А. А. Власова в 1943 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 129-134. – ISSN 0042-8779


  Об операции по ликвидации в 1943 году генерала А. А. Власова, перешедшего на службу к германским вооруженным силам.
1092209
  Голубев Д.С. Попытка институционализации междисциплинарных исследований в области урегулирования конфликтов: "мичиганская группа" и "исследования мира" в 1950-1960-х гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 261-271. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
1092210
  Стругацкий А.Н. Попытка к бегству / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1989. – 288с.
1092211
  Стругацкий А.Н. Попытка к бегству / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1990. – 461с.
1092212
  Стругацкий А.Н. Попытка к бегству / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1992. – 442 с.
1092213
  Сергеев А.Н. Попытка к бегству. / А.Н. Сергеев, З.М. Танхимович. – Алма-Ата, 1970. – 343с.
1092214
  Шевченко К.В. Попытка лужицких сербов выйти из состава Германии в 1945-1946 годах // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-24. – ISSN 0132-1366
1092215
  Левитанский Ю.Д. Попытка оправданья / Ю.Д. Левитанский. – М., 1985. – 158с.
1092216
   Попытка определиться на пересеченной местности: Русская литература: школа попсы или посол доброй воли? (Круглый стол). // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 4. – С.162-181. – ISSN 0012-6756


  [Культурний екпансіонізм Росії на пострадянському просторі: можливості та перспективи, що незреалізовані до цього часу. Росія та "інші": проблеми національної самосвідомості та національної політики. Зміни, які відбулися у свідомості людей на теренах ...
1092217
  Мурашкин М.Г. Попытка освобождения, или Письмо 2019 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2020. – 160, [2] с. – ISBN 978-966-921-264-1
1092218
  Белоусов В.Д. Попытка отмены денег в годы военного коммунизма / В.Д. Белоусов, В.А. Бирюков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-34. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1092219
  Симонов С.А. Попытка оценки тепловых потерь и структуры гнездовых камер большого пестрого дятла (Dendrocopos major) с помощью тепловизора / С.А. Симонов, М.В. Матанцева // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 139-141. – ISSN 1727-0200


  The present work is based on a relatively new technology in the investigation of the bird biology, thermography and thermal imaging, and aimed at analyzing of heat losses and energy efficiency of cavity nests as well as to assess the possibility of ...
1092220
  Мирошниченко М.П. Попытка преодоления традиционной концептуальной оппозиции колоративов "белый-черный" в художественном мире С. Есенина и А. Ахматовой // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 36-39. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті досліджуються колоративи "білий" і "чорний" в ліриці С. Єсеніна і А. Ахматової, які репрезентують традиційну опозицію добра і зла. У ліриці поетів присутня як традиційна концептуалізація опозиції біле-чорне (добро-зло), так і спроба подолання ...
1092221
  Чирвинский П.Н. Попытка применения закона компликации Виктора Гольдшмидта в химии // Геологическое строение правобережной полосы по р.Сейму в пределах Курской губернии / П.Н. Чирвинский. – Киев, 1908. – 31с.
1092222
  Чирвинский П.Н. Попытка применения Закона Компликации Виктора Гольдшмидта в химии : [Динамический смысл закона] / П.Н. Чирвинский. – Киев : Тип. Имп. .Ун-та Св. Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчак-Новицкого, 1909. – [2], 31 с. – Пар.: авт. и загл. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз. - Отд.оттиск из Записок Киевск.О-ва Естествоисп., Т.21, № 3, с. 1-32
1092223
  Жуховицкий Л.А. Попытка пророчества / Л.А. Жуховицкий. – М., 1987. – 47с.
1092224
  Блуд А.А. Попытка разоблачения самонадеянного разума // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 58-63. – ISBN 966-7943-03-8
1092225
  Шубинский Валерий Попытка расшифровки : библиотека // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 48 : Фото
1092226
  Кувшинов В.А. Попытка создания центристской группы кадетской партии в эмиграции // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (47). – С. 67-73
1092227
  Криштоф Е.Г. Попытка старомодного романа / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1983. – 368с.
1092228
  Кобахидзе Д.Н. Попытка установление верхнего термического порога жизни медицинской пиявки / Д.Н. Кобахидзе ; АН Грузинской ССР, Институт Зоологии, отдел Экологии. – Тбилисси, 1944. – [6] с.
1092229
  Савич В.В. Попытка уяснения процесса творчества с точки зрения рефлекторного акта : Посвящается Н.В. Веселкину / В.В. Савич. – С. 199-212. – Отд. оттиск
1092230
  Менделеев Д. Попытка химического понимания мирного эфира / Д. Менделеев. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М.П. Фроловой, 1905. – 40 с.
1092231
  Менделеев Д. Попытка химического понимания мирного эфира / Д. Менделеев. – 2-е изд., (печ. без перемен). – Санкт-Петербург : Типо-лит. М.П. Фроловой, 1910. – 54 с.
1092232
  Лучицкий И.В. Попытки крестьянской реформы в Лифляндии в XVII веке. – [Санкт-Петербург] : [Изд. А. В. Сабашникова], 1892. – 22 с. – Без обл. и тит. л. - Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Северный вестник / редактор А.М. Евреинова, Б.Б. Глинский. Кн. 1, отдел II. 1892, № 1, 2, 5
1092233
  Бакши Н.А. Попытки преодоления "бездомного человека", или христианский гуманизм в послевоенную эпоху // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 69-79. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В философской, теологической и литературной антропологии послевоенного периода наряду с констатацией совершенной бездомности человека ведется активный поиск выхода из безнадежности и беспочвенности экзистенциализма с помощью эклектического понятия ...
1092234
  Алексий Попытки протестантов к соединению с греко-восточной церковью в XVI веке / [Соч.] Ректора Казан. духов. акад. еп. Алексия. – Казань : Центр. тип., 1911. – 54 с. – Отд. оттиск: Православ. собеседник. 1911 г.
1092235
  Рихтер Д. Попытки разделения России на районы по естественно-историческим и экономическим признакам // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 49-78, 6 л. карт.
1092236
  Лебедев Г.И. Попытки реанимировать ДОВСЕ: подход США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 2 (482). – С. 32-44. – ISSN 0321-2068
1092237
  Дорская А.А. Попытки реформирования церковных судов в Российской империи во второй половине XIX-начале XX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 19. – С. 22-23. – ISSN 1812-3805
1092238
  Сафиуллина Г.Д. Попытки унификации представительских отношений в международных актах // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 319-324. – ISSN 1818-0566
1092239
  Фуртадо Попытки экономического планирования в Латинской Америке / Фуртадо. – М, 1970. – 16с.
1092240
  Отто Г. Пора аистов / Г. Отто. – Москва, 1972. – 208с.
1092241
  Отеро Л. Пора ангелов / Л. Отеро. – Москва, 1987. – 272 с.
1092242
  Гонсалес М Н.В. Пора благодати / М Н.В. Гонсалес. – М., 1974. – 304с.
1092243
  Теодорович Сергей Пора бы определиться : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 18-19 : Фото
1092244
  Минделевич С.В. Пора в поход! / С.В. Минделевич. – М., 1985. – 144с.
1092245
  Фогельсон С.Б. Пора в путь-дорогу! / С.Б. Фогельсон. – Л, 1958. – 87с.
1092246
  Сидор-Гібелінда Олег Пора великих вернісажів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-55. – ISSN 0130-5212
1092247
  ПетровС.К Пора веселой осени / ПетровС.К. – Челябинск, 1966. – 211с.
1092248
  Серпилин Л.С. Пора весенних ветров / Л.С. Серпилин. – Москва, 1962. – 136с.
1092249
  Нечай М.П. Пора весенних снов / М.П. Нечай. – М., 1971. – 390с.
1092250
  Петров С.К. Пора весеой осени / С.К. Петров. – Челябинск, 1991. – 446с.
1092251
  Серпілін Л.С. Пора весняних вітрів : повісті / Л.С. Серпілін. – Киев : Дніпро, 1966. – 412 с.
1092252
  Стрекач В.П. Пора ветров / В.П. Стрекач. – Москва, 1984. – 189с.
1092253
  Ольшевский Р.А. Пора винограда / Р.А. Ольшевский. – М., 1977. – 95с.
1092254
  Ахмат С. Пора возвращения аистов / С. Ахмат. – Ташкент, 1979. – 247 с.
1092255
  Ахмад С. Пора возвращения аистов : повести и рассказы / Ахмад С. – Ташкент : Изд-во лит-ры и искусства им. Г. Гуляма, 1979. – 247 с.
1092256
  Хмельницкий Р.Х. Пора возмужания / Р.Х. Хмельницкий. – 2-е перераб. доп. – Москва, 1974. – 47 с.
1092257
  Клавель Б. Пора волков : роман / Бернар Клавель ; Пер. с фр. И. Кудрявцевой. – Москва : Художественная литература, 1979. – 229 с.
1092258
  Базилевський В. Пора глибокого зору. "Жіночий апокриф" - нова книга Любові Голоти // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 7/8. – С. 126-137. – ISSN 0130-1608
1092259
  Кешеля Д.М. Пора грибної печалі : оповідання, повість / Д.М. Кешеля. – Ужгород : Карпати, 1988. – 292 с.
1092260
  Кешеля Д. Пора грибной печали : повести и рассказы / Д. Кешеля. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 222 с.
1092261
   Пора дерзаний. – М., 1979. – 79с.
1092262
  Ткаченко Ю.М. Пора жнив - особливий пожежонебезпечний період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 27 : фото
1092263
  Зарудний М.Я. Пора жовтого листя : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1974. – 83 с.
1092264
  Ставская И. Пора журавлей. : стихи и поэма / Ирина Ставская; пер. с молд. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 61 с.
1092265
  Бернадська Н. Пора заново відкрити Дмитра Кешелю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 24 березня (№ 6). – С. 16
1092266
  Медведська Л. Пора збирати розумне, добре, вічне // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 26 березня (№ 13)


  20 березня міністр освіти Д. Табачник провів прес-конференцію для представників засобів масової інформації щодо результатів роботи МОНмолодьспорту з реалізації соціально-економічних реформ протягом другого року роботи уряду
1092267
  Пархомовский П.Г. Пора звездопада / П.Г. Пархомовский. – Кишинев, 1965. – 88с.
1092268
  Фирсов В.И. Пора звездопада / В.И. Фирсов. – М, 1989. – 223с.
1092269
  Самойлов Юрій Пора змін. Чи на краще? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 58-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1092270
  Помченко Ю.П. Пора зрелости / Ю.П. Помченко. – М., 1969. – 48с.
1092271
  Козлович А.Н. Пора идти / А.Н. Козлович. – Минск, 1979. – 224с.
1092272
  Ковальчук І.Г. Пора індульгенцій : [вірші] / Інна Ковальчук. – Київ : Фенікс, 2018. – 118, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-136-581-9
1092273
  Пасько В.В. Пора істини : роман-хроніка / Володимир Пасько. – Київ : Ярославів Вал, 2004. – 439с. – ISBN 966-8135-18-0
1092274
  Пасько В. Пора істини : Роман-хроніка / Володимир Пасько. – 2-е вид. – Київ : Ярославів вал, 2005. – 439с. – ISBN 966-8135-18-0
1092275
  Довгий О.П. Пора конвалій : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 96 с.
1092276
  Низовий І.Д. Пора косовиці / І.Д. Низовий. – К., 1990. – 101с.
1092277
  Абу-Бакар Ахмедхан Пора красных яблок. Ожерелье для моей Серминаз : роман, повесть : пер. с даргин. / Абу-Бакар Ахмедхан ; ил. С. Бочаров. – Москва : Современник, 1974. – 431 с. : ил.
1092278
  Завгородній С.О. Пора красування : повісті та оповідання / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1987. – 302 с.
1092279
  Логинов В.Н. Пора ландышей / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1961. – 232с.
1092280
  Отто Г. Пора лелек / Г. Отто. – К., 1981. – 263с.
1092281
  Сидельников О.В. Пора летник каникул / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1977. – 591с.
1092282
  Сидельников О.В. Пора летних каникул / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1981. – 591с.
1092283
  Баруздин С.А. Пора листопада : повести и рассказы / С.А. Баруздин. – Москва : Воениздат, 1986. – 348, [2] с. : ил., 1 л. портр.


  Содерж.: Повести: Само собой; Из жизни Алексея Горскова; Елизавета Павловна; Пора листопада; Пожарная дружина; Рассказы: Двадцать второе июня; Тишина над полем; Родственник; Вероника; Аленушка; Бескрылый Серафим; Деревья сохраняют тепло.
1092284
  Мазихов Б. Пора листопада : повести, рассказы / Борис Мазихов ; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1988. – 270 с.
1092285
  Алиев Х.М. Пора листопада : повести, роман : пер. с даргин. / Хабиб Алиев ; [худож. Л.Е. Безрученков]. – Москва : Советская Россия, 1989. – 367, [1] с., [1] л. портр. : ил., портр.
1092286
  Есиненку Н. Пора любви : рассказы и повести / Николае Есиненку ;. – Москва, 1983. – 335 с.
1092287
  Йовенко С.А. Пора любви : стихи / С.А. Йовенко. – Москва : Советский писатель, 1986. – 157 с.
1092288
  Климашевская И.В. Пора любви. / И.В. Климашевская. – Минск, 1984. – 280с.
1092289
  Братунь Р.А. Пора любові : лірика / Р.А. Братунь. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1960. – 104 с.
1092290
  Маняк В.А. Пора майстрів : оповіді про корабелів / В.А. Маняк. – Київ, 1982. – 78 с.
1092291
  Татьяничева Л.К. Пора медосбора / Л.К. Татьяничева. – Москва, 1974. – 143с.
1092292
  Цукерман Кэтрин Пора менять границы океанов. Новая карта океанов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 52 : фото
1092293
  Франчук В.А. Пора надежд / В.А. Франчук. – М, 1962. – 160с.
1092294
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [ил. Г.А. Хамаза]. – Москва : Советский писатель, 1961. – 748 с. : ил.
1092295
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман : в 2 кн. / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [послесл. М. Пархоменко]. – Москва : Гослитиздат
Кн. 1 : Молниям навстречу. – 1963. – 382 c., [1] л. портр.
1092296
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман : в 2 кн. / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [послесл. М. Пархоменко]. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2 : Ящик Пандоры. – 1963. – 463 с.
1092297
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [вступ. ст. Н. Тихонова]. – [Москва : Художественная литература
Кн. 1 : [Ящик Пандоры]. – 1972. – 608 с., [1] л. портр.
1092298
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : Роман / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [вступ. ст. Н. Тихонова]. – [Москва : Художественная литература
Кн. 2 : [Солдаты без мундиров]. – 1972. – 584 с.
1092299
  Сноу Чарлз Перси Пора надежд. Возвращение домой. / Сноу Чарлз Перси. – Кишинев, 1977. – 576с.
1092300
  Сноу Чарлз Перси Пора надежд. Возвращения домой / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1991. – 701с.
1092301
  Сноу Чарлз Перси Пора надежд. Возвращения домой. / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1990. – 701 с.
1092302
  Мештерхази Л. Пора невинности / Л. Мештерхази. – М, 1980. – 103с.
1092303
  Ковальджи К. Пора невозможности слов : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 8 (1024). – С. 80-83. – ISSN 0130-7673
1092304
  Костыря И.С. Пора новолуний. Повести / И.С. Костыря. – Москва, 1967. – 351с.
1092305
  Мосинцев А.Ф. Пора новолуния. / А.Ф. Мосинцев. – М., 1973. – 70с.
1092306
   Пора номинантов. Ученых приглашают побороться за Премию тысячелетия // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Технологическая академия Финляндии пригласила университеты, исследовательские институты и промышленные организации всего мира номинировать кандидатов на шестую Премию тысячелетия в области технологий - одну из ведущих в мире премий в сфере науки и ...
1092307
  Короденко М. Пора обирати відповідально.Про особливості цьогорічного вступу до вищих навчальних закладів розповідають у МОНмолодьспорту // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  Нині триває вступна кампанія. Її результати на кілька років вплинуть на життя майбутніх студентів і їх родин. Але не всі ВНЗ є однаково чесними і з абітурієнтами, і з державою. Про це йшлося на прес-конференції керівника Державної інспекції навчальних ...
1092308
  Гулбис Х. Пора одуванчиков : роман / Х. Гулбис. – Рига : Лиесма, 1981. – 349 с.
1092309
  Толстой Л.Н. Пора опомниться! / Л.Н. Толстой. – Тула, 1989. – 110с.
1092310
  Домрин В.В. Пора отлета / В.В. Домрин. – М, 1978. – 76с.
1092311
  Могутин Ю.Н. Пора первого инея / Ю.Н. Могутин. – М, 1986. – 63с.
1092312
  Базилевський В.О. Пора перельоту : поезії / В. О. Базилевський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 87 с.
1092313
  Павличко Д. Пора перемагати! : з нових віршів / Дмитро Павличко. – Коломия : Вік, 2015. – 62, [2] с. : іл. – ISBN 966-550-055-4


  У пр. № 4077BR напис: Київському університету ім. Т. Шевченка. Підпис
1092314
  Коновко А.Н. Пора перемен: рассказы, повесть / А.Н. Коновко. – М., 1988. – 264с.
1092315
  Шенгелиа А.П. Пора песен : стихи / А.П. Шенгелиа. – Москва : Советский писатель, 1958. – 176 с.
1092316
  Речмедін В.О. Пора пізніх доріг : роман / В.О. Речмедін. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 223 с.
1092317
  Речмедін В.О. Пора пізніх доріг : роман / В.О. Речмедін. – Київ, 1984. – 207 с.
1092318
  Савка М. Пора плодів і квітів : книга зібраних віршів / Мар"яна Савка ; [худож. оформ. Д. Ракової]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 367, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-679-030-3
1092319
  Домино З. Пора по домам, ребята / З. Домино. – Москва, 1984. – 287 с.
1092320
  Синельников Сергей Пора по пабам! : Мир на тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 84-89 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
1092321
  Кюн А. Пора подниматься : роман-хроника / А. Кюн; Пер. с немецкого. – Москва : Прогресс, 1980. – 494 с.
1092322
  Шаповалов М.А. Пора последних холодов / М.А. Шаповалов. – М., 1977. – 111с.
1092323
  Торопыгин В.В. Пора признаний / В.В. Торопыгин. – М, 1970. – 102с.
1092324
  Агеев Л.М. Пора приобретений : стихотворения / Л.М. Агеев. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 78 с.
1092325
  Хвиля А. Пора прокинутись! : Політична бpошуpа. – Харків : Всеукраїнське державне видавництво, 1920. – 20с. / Укp. Соц. Рад. Респ
1092326
  Березинский Анатолий Пора развивать новый бренд - Волгу : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 74-75 : Фото
1092327
  Мишин А.В. Пора свиданий / А.В. Мишин. – Москва, 1980. – 143с.
1092328
  Мальцев В.Н. Пора сенокосов / В.Н. Мальцев. – Донецк, 1985. – 219с.
1092329
  Галинь Х. Пора сеять рожь : повесть / Харий Галинь; авториз. пер. с латыш. В.Михайлова. – Рига : Лиесма, 1979. – 135 с.
1092330
  Бжехва Я. Пора созревания / Я. Бжехва ; Пер. с польского Е. Егоровой. – Москва, 1964. – 371 с.
1092331
   Пора СПА : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 100-105 : Фото
1092332
  Сноу Чарлз Персі Пора сподівань / Сноу Чарлз Персі. – Київ, 1987. – 374с.
1092333
  Халваши Ф. Пора стиха : сборник стихов / Фридон Халваши ; пер. с груз. Д.Голубкова. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 75 с.
1092334
  Корнешов Л.К. Пора счастливых дебютов / Л.К. Корнешов. – М, 1981. – 302с.
1092335
  Стариков Н.Т. Пора таяния / Н.Т. Стариков. – Москва, 1978. – 95 с.
1092336
  Филиппов А.П. Пора тополиных вьюг / А.П. Филиппов. – Уфа, 1972. – 111с.
1092337
  Маслов О.Н. Пора тревог: Стихи. / О.Н. Маслов. – Куйбышев, 1976. – 71с.
1092338
  Айтхожина М.Г. Пора цветения : стихи / М. Айтхожина ; пер. с казах. Т. Кузовлевой. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 72 с.
1092339
  Нечай М.П. Пора чарівних снів / М.П. Нечай. – К., 1965. – 202с.
1092340
  Гордейчев В.Г. Пора черемух / В.Г. Гордейчев. – М, 1971. – 151с.
1092341
  Рошка В.Ф. Пора черешен : поэма / В.Ф. Рошка; пер. с молд. М.Яснов. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1974. – 118 с.
1092342
  Домрин В.В. Пора черешневых дождей / В.В. Домрин. – Одесса, 1973. – 92 с.
1092343
  Зверев О.Е. Пора щедрости : стихи / О.Е. Зверев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 112с.
1092344
  Брускова Е.С. Пора экзаменов / Е.С. Брускова. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 127 с.
1092345
  Артеменко Л.П. Пора экзаменов : повести, рассказ : [для сред. и ст. шк. возраста] / Леонид Артеменко ; худож. О. Точилова. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1989. – 221, [2] с. : ил.
1092346
  Горбенко Л.І. Пора ясного журавля : поезії / Л.І. Горбенко. – Львів : Каменяр, 1983. – 71 с.
1092347
  Аксенов В.П. Пора, мой друг, пора : роман / Василий Аксенов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 254 с.
1092348
  Голубинский Е.Е. Порабощение Руси монголами и отношение ханов монгольских к Русской Церкви или у вере русских и к их духовенству. – Сергиев Посад : 2-я тип. А.И. Снегиревой, 1893. – 55 с. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Богословский вестник, 1893, № 6
1092349
  Вронский Б. Порабощенная юность. Положение молодежи в США. / Б. Вронский. – Москва, 1950. – 180с.
1092350
  Сенюшкіна Т. Пораво на культурну ідентичність і культурна політика держави в багатоетнічному суспільстві // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.465-473
1092351
  Юхименко Л. Поравові засади контролю за використанням бюджетних коштів, здійснюваного Рахунковою палатою України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.72-74. – ISSN 0132-1331
1092352
  Шолом-Алейхем Порада / Шолом-Алейхем. – 48 с.
1092353
   Порада. Як зекономити під час поїздки за кордон // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 36 : фото
1092354
  Шпонтак І.М. Поради батькам // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 34 : рис.
1092355
  Коваль Володимир Поради водіям автомобільного транспорту на зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 23 : фото
1092356
  Тесля О.Ф. Поради вступникам до вузів / О.Ф. Тесля. – К, 1969. – 77с.
1092357
  Тесля О.Ф. Поради вступникам до вузів / О.Ф. Тесля. – 2-е вид, доп. і перероб. – К, 1971. – 88с.
1092358
  Тесля О.Ф. Поради вступникам до вузів / О.Ф. Тесля. – К, 1973. – 121с.
1092359
  Паршикова О.О. Поради вчителям німецької мови щодо ігрового навчання лексики учнів початкової школи / О.О. Паршикова, В.В. Голуб // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (107). – С. 60-63. – ISSN 1817-8510
1092360
  Лук"яненко І.А. Поради городнику Придніпров"я / І.А. Лук"яненко, Н.В. Лук"яненко. – Дніпропетровськ, 1990. – 237с.
1092361
  Колесникова С.В. Поради для дітей трудових мігрантів / С.В. Колесникова, К.В. Черепаха, І.А. Шваб // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 35
1092362
  Горобець Ірина Поради з Лейкербада // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 42-47 : фото
1092363
  Мовчан В.А. Поради колгоспному рибоводу / В.А. Мовчан. – Київ; Харків, 1950. – 52с.
1092364
  Танчер В.К. Поради лектору-атеїсту / В.К. Танчер. – К, 1963. – 32с.
1092365
  Ільченко Н.В. Поради мандрівникам: індивідуальна дорожня аптечка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 25 : фото
1092366
   Поради молодій господині. – К., 1992. – 189с.
1092367
  Кобзар Б.С. Поради Н.К.Крупської і суспільне виховання дітей / Б.С. Кобзар. – Київ, 1969. – 48с.
1092368
  Грицик О.І. Поради пасічника / О.І. Грицик. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 70 с.
1092369
  Тарасенко М.П. Поради по садівництву і виноградарству. / М.П. Тарасенко. – 4-е вид., доп. – К., 1964. – 279с.
1092370
  Стародуб Д.О. Поради радіолюбителю / Д.О. Стародуб. – К., 1961. – 202с.
1092371
  Стародуб Д.О. Поради радіолюбителю / Д.О. Стародуб. – К., 1969. – 204с.
1092372
   Поради робсількорам. – К., 1959. – 100с.
1092373
  Артинов М.М. Поради студентові-заочнику факультету журналістики : метод. розробка / склав М.М, Артинов ; відп. ред. Л.О, Суярко ; КДУ, Фак. журналістики. – Київ, 1968. – 72 с.
1092374
  Замковий В.П. Поради учителю географії / В.П. Замковий. – Київ : Радянська школа, 1962. – 179с.
1092375
  Треніна А.С. Поради щодо безпечної поведінки під час туману // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 27
1092376
  Ясень М. Порадіймо за живого класика // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 5 (314). – С. 61


  Видатного українського поета-академіка Бориса Олійника висунуто на здобуття Нобелівської премії
1092377
   Порадник бібліотечної роботи на селі. – Харків, 1929. – 128с.
1092378
  Малліцька Н.Г. Порадник до практичних занять з фізіології / Н.Г. Малліцька. – Київ; Харків, 1937. – 156с.
1092379
  Геринович В. Порадник екскурсанта Кам"янеччини / В. Геринович. – Кам"янець-Подільський, 1928. – 104с.
1092380
  Могилянський М.К. Порадник з виноградництва та винарства / М.К. Могилянський. – Х, 1928. – 229с.
1092381
   Порадник з питань запобігання відмиванню грошей для суб"єктів страхової діяльності // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2005. – № 12. – С. 23-28
1092382
   Порадник із самоорганізації та спільної участі на місцевому рівні / [упоряд. Л. Довгань ; збір, оброб., ред. М. Філяк]. – Київ : Кудла Г.Я., 2011. – 18 с.
1092383
   Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навчальний і науково-практичний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 624 с. – Книга видана за підтримки Народної Партії та Голови Верховної Ради України, голови Народної Партії В.М. Литвина. – ISBN 966-667-172-7
1092384
   Порадник комсорга. – 2-е вид., допов. і перероб. – К., 1984. – 167с.
1092385
  Дзюба І. Порадник на щодень // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 23-25


  Культура мови.
1092386
   Порадник на щодень // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 29-30


  Культура української мови.
1092387
  Лавров Ф.І. Порадник по фольклору. / Ф.І. Лавров. – К., 1940. – 119с.
1092388
  Пузирний Р. Порадник у боротьбі проти шкідників та хвороб цукрових буряків / Р. Пузирний, І. Шевченко. – Х, 1933. – 134с.
1092389
   Порадник у справі боротьби із шкідниками с/г культур. – Х., 1933. – 216с.
1092390
  Синявський О.Н. Порадник української мови / О. Синявський ; Пpистосований до буденного вжитку В. Сімовичем. – Харків ; Берлін ; Нью-Йорк : Укp.-Амеp. Вид[авн.] Т-во "Космос" ; [Дpук. Розенталь і К], 1922. – IХ, 150, [1] с. – Додаток: (Для пеpекладачів на вкpаїнську мову): с. 119-122. - Де чого шукати [пpедм. покажч.]: с. 123-141. - Бібліогp.: [Кн.] Укp.-Амеp. Видавн. Т-ва "Космос": с. [1]
1092391
  Синявський О.Н. Порадник української мови / проф. О. Синявський. – [Б.м.] : Howerla, 1922. – IX, 150 с.
1092392
  Чернявський М.А. Порадь мені, поле : поезії / М.А. Чернявський. – Донецьк, 1969. – 159 с.
1092393
  Воробьева Тамара Афанасьевна Поражаемость винограда серой гнилью в Крыму и влияние Botrytis cinerea pers ex-fr на химический состав ягод : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.11 / Воробьева Тамара Афанасьевна; Укр. с.-х. академия. – К., 1976. – 24л.
1092394
  Водовозов Алексей Поражающая способность / Водовозов Алексей, Синяков Денис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 122-128 : фото
1092395
   Поражающее действие ОМП на средства связи и защита от него. – Л., 1987. – 80с.
1092396
  Иванов А.И. Поражающее действие ядерного взрыва / А.И. Иванов, Г.И. Рыбкин. – Москва, 1960. – 383с.
1092397
  Чандар К. Поражение / К. Чандар. – М, 1958. – 149с.
1092398
  Бочкарев Ю.А. Поражение англо-американской интервенции на Ближнем Востоке в 1958 году. / Ю.А. Бочкарев. – М., 1959. – 44с.
1092399
  Юдицкий Я. Поражение в бою / Я. Юдицкий. – Москва : Гострансиздат, 1935. – 64с.
1092400
  Самсонов А.М. Поражение вермахта под Москвой / А.М. Самсонов. – Москва, 1981. – 336 с.
1092401
   Поражение германского империализма во второй мировой войне. – М., 1960. – 291с.
1092402
  Родичева Э.К. Поражение и динамика восстановления популяции Chlorella vugatis после УФ облучения в непрерывной культуре : Автореф... канд. биол.наук: / Родичева Э. К.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т физ. – Красноярск, 1969. – 25л.
1092403
  Грачев А.С. Поражение или урок? / А.С. Грачев. – М., 1977. – 223с.
1092404
  Кармышева В.Я. Поражение клеток при вирусных инфециях / В.Я. Кармышева. – Москва, 1981. – 192с.
1092405
  Шкловский Евгений Поражение Маклакова : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 8 (1012). – С. 8-27. – ISSN 0130-7673
1092406
  Михайлов В.В. Поражение Турции в Первой мировой войне и судьба первой независимой Демократической Азербайджанской Республики // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 17-19


  К 90-летию образования ДРА.
1092407
  Косарев В.В. Поражения легких, обусловленные воздействием лекарственных средств / В.В. Косарев, С.А. Бабанов // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 63-72. – ISSN 2224-0586
1092408
  Маркин С.П. Поражения лицевого нерва (патогенез, терапия) // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 65-70. – ISSN 2524-0412
1092409
  Кріт З. Поразка "султана" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 9 червня (№ 77). – С. 8


  Народ Туреччини на парламентських виборах проголосував за демократичний розвиток держави.
1092410
  Угляренко П.В. Поразка гросмейстера : оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1963. – 151 с.
1092411
  Поліщук Н. Поразка перед фатумом: модернистична візія античності в "Кассандрі" Лесі Українкі і "Мелеагрі" С.Виспянського // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 245-260
1092412
   Поразка фашистських інтервентів під Гвадалахарою. – К., 1937. – 48с.
1092413
  Белебеха І. Поразки та надії України / Белебеха І.О. – Харків : Прапор, 1996. – 366 с. – ISBN 5-7766-0571-7
1092414
   Порайонный ассортимент деревьев и кустарников Украинской ССР. – К., 1976. – 129с.
1092415
  Жив"юк А. Поранення генерала М. Ватутіна: факти та інтерпретації // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією", Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ. – Київ ; Харків, 2012. – № 1 (38). – С. 114-135. – ISBN 978-617-587-103-4
1092416
  Солод Ю. Поранкова соната. (до 80-ліття виходу збірки Павла Тичини "Соняшні кларнети") // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 98-101
1092417
  Яковенко Порвані струни, 1886
1092418
  Комиссарова И. Порванное небо // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.146-151. – ISSN 1728-8568
1092419
  Панченко И.Т. Порванные струны. / И.Т. Панченко. – Минск, 1975. – 143с.
1092420
  Івченко М. Порваною дорогою : оповідання / М. Івченко. – Київ : В-во "Маса", 1926. – 96 с.
1092421
  Кулавкова К. Поредокот на слободата: интерпретативен синкретизам = The freedom system: interpretative syncretism in literary science / Катица Кулавкова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академија на науките и уметностите, 2019. – 443, [1] c. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-608-203-260-3
1092422
  Айдачич Д.В. Непоп-Айданин Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом "глава" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 3-8. – ISSN 2075-437X


  У статті порівнюються сербські та українські фразеологізми з компонентом голова. Проаналізовано роботи попередників про фразеологізми із соматичним компонентом, зокрема про фразеологізми із компонентом голова. За еквівалентністю виокремлюються ...
1092423
  Священко З. Пореформене українське село в аграрних студіях науковців київської школи // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 220-228. – ISSN 1998-4634
1092424
  Красавин Ю.В. Поречье / Ю.В. Красавин. – М., 1981. – 415с.
1092425
  Борисенко Л.П. Пори душі : поезія / Любов Борисенко ; [ред. Валентина Михайленко]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7491-69-8
1092426
  Головко Л. Пори року в поезії Володимира Сосюри
1092427
  Прох Л.З. Пори року на Київщині / Л.З. Прох. – Київ, 1963. – 75с.
1092428
  Вакалюк-Дорошенко Порив / Вакалюк-Дорошенко. – Львів, 1984. – 262 с.
1092429
  Сюндюков І. Порив до правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 8


  Генерал Петро Григоренко: вагомість морального вибору.
1092430
  Негоденко Т. Поривання до часу істинного, ідеального : (Ю. Яновський - роман "Вершники", В.Шевчук - роман "На полі смиренному", роман-триптих "Три листки за вікном") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 160-163
1092431
  Лосєв І. Пориваючи з подвійною лояльністю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Шлях до свого українства був для Павла Скоропадського таким самим важким і неоднозначним, як і для цілої української нації.
1092432
  Шагай Іван Пориви і біль = Aspirations and pain : Вірші і пісні / Шагай Іван; Упоряд. В.Олеськів; Мовна ред. Л.Наконечний. – Бишки; Лондон : Видавничий комітет, 2000. – 63s. : il. – ISBN 0-902322-51-6
1092433
   Поривкіна Ольга Василівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 117-118
1092434
   Поривкіна Ольга Василівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 219-220 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1092435
   Поривкіна Ольга Василівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 228-229. – ISBN 978-966-439-961-3
1092436
   Поривкіна Ольга Василівна (1913) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 128. – ISBN 966-95774-3-5
1092437
  Брюшинкин В.Н. Поризматическая модель происхождения научных теорий и ее применение к исследованию истории логики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 41-45. – ISSN 0042-8744
1092438
  Дроздовський Д. Поринаючи в тайну: структури поетичної суб"єктності у поезіях Ірини Жиленко // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С. 300-311.
1092439
  Кіт. Л. Поринути в атмосферу ООН // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 5


  "Як досягти спільного рішення у найскладнішій ситуації показали учасники Тижня ООН в Інституті міжнародних відносин – низки студентських заходів, присвячених дню народження Організації (24 жовтня) та 25-річчю Представництва ООН в Україні. Впродовж ...
1092440
   Поринути в атмосферу ООН // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  "Як досягти спільного рішення у найскладнішій ситуації показали учасники Тижня ООН в Інституті міжнародних відносин – низки студентських заходів, присвячених дню народження Організації".
1092441
  Никитин Ю.С. Пористая структура и каталитическая активность алюмосиликатных катализаторв : Автореф... канд. хим.наук: / Никитин Ю. С.; МГУ, Хим. фак. – М., 1960. – 21л.
1092442
  Чверенчук А.І. Пористі керамічні адсорбенти низькотемпературного випалу на основі синтетичних NaA і NaX цеолітів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Чверенчук Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1092443
  Нікітін С.В. Пористі склокристалічні матеріали на основі природної та вторинної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Нікітін Сергій Володимирович, М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1092444
  Солодкий Є. Пористість газонасичених колекторів за даними ГДС / Є. Солодкий, О. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-24. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  На основі лабораторних досліджень керну, геофізичних досліджень свердловин та результатів випробування пластів вивчено вплив характеру насичення на визначення пористості порід-колекторів серпухівського ярусу Євгеніївського ГКР. В результаті проведеної ...
1092445
  Белоусов В.М. Пористость и радиационные изменения в керамических материалах, содержащих свободный кремнезем : Автореф... кандидата техн.наук: / Белоусов В.М.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1964. – 15л.
1092446
  Неймарк И.Е. Пористые адсорбенты в народном хозяйстве / И.Е. Неймарк. – Киев, 1986. – 32с.
1092447
  Иванов А.Е. Пористые кремнеземы, модифицированные привитыми сополимерами N-замещенных акриламидов-сорбенты для хроматографии биополимеров. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Иванов А.Е.; МГУ. – М., 1986. – 19л.
1092448
   Пористые проницаемые материалы. – М., 1987. – 335с.
1092449
  Ксенжек О.С. Пористые электроды. Теория, методы исследования, некоторые вопросы применения. : Автореф... доктор хим.наук: / Ксенжек О.С.; Днепропетр. хим.-технол. ин-тут им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1965. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1092450
  Семенов М.Г. Порицание улыбки. / М.Г. Семенов. – Москва, 1964. – 47с.
1092451
  Роузфілд С. Порівнюємо економічні системи = Comparative economic systems : культура, багатство та влада в XXI столітті / Стівен Роузфілд ; переклала з англ. Вікторія Вишенська. – Київ : К.І.С., 2005. – 368, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Comparative economic systems / Steven Rosefielde. Oxford: Blackwell Publishers, 2002. - Глосарій: с. 341-351. - Покажчик: с. 353-368. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8039-74-2
1092452
  Бутко Д. Порівнюємо та аналізуємо // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара та Національний Гірничий університет, а також два вищі з Харкова, один з Одеси увійшли до складу делегаціїв рамках реалізації програми Voluntary Visitor.
1092453
  Кулжинский С.П. Порівнююче значіння культури бобових з угноенням і обробкою грунту на Україні / С.П. Кулжинский. – Л., 1927. – 23с.
1092454
   Порівняльна анатомія хребетних тварин : Навчальний посібник. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 206 с. – ISBN 966-600-120-9
1092455
  Гірник О. Порівняльна антропологія духовності митрополита Андрея Шептицького: уява, серце, lectio divina // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 225-250. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817


  Дотеперішні дослідження особи митрополита Андрея Шептицького були обмежені переважно історичними підходами, які розглядали його спадщину в рамками історії Церкви й історії богословської думки. В статті автор пропонує порівняльну антропологію духовності ...
1092456
  Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика англійської та української мов / Ю.О. Жлуктенко. – Київ : Радянська школа, 1960. – 157, [3] с.
1092457
  Баймут Т.В. Порівняльна граматика української і російської мов / Т.В. Баймут, М.К. Бойчук, М.К. Волинський. – Київ, 1957. – 219с.
1092458
   Порівняльна граматика української і російської мов. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1961. – 268с.
1092459
  Брицин М.Я. Порівняльна граматика української і російської мов / М.Я. Брицин, М.А. Жовтобрюх, А.М. Майборода. – 2-е вид., перероб. і до. – Київ, 1978. – 272 с.
1092460
  Брицин Я М. та ін. Порівняльна граматика української і російської мов / Я М. та ін. Брицин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 1987. – 263с.
1092461
  Алефіренко М.Ф. Порівняльна граматика української і російської мов : збірник вправ і завдань : навч. посібник для пед. ін-тів спец. № 2102 "Укр. мова і літ." / М.Ф. Алефіренко, М.Т. Безкишкіна. – Київ : Вища школа, 1988. – 181 с. – Бібліогр. в кінці розд.
1092462
   Порівняльна доповідь Венеціанської Комісії про виборчі бар"єри та інші характеристики виборчих систем, які чинять перешкоди партіям у доступі до парламенту // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 90-101
1092463
  Васильєв І.Ю. Порівняльна ефективність дросельованих і релейних ракетних двигунів для навколоземних перельотів з малою тягою / І.Ю. Васильєв, Я.В. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 46-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1092464
   Порівняльна ефективність мікродобрив на посівах буряків цукрових в умовах Правобережного Лісостепу України / І.С. Поліщук, М.І. Поліщук, О.Ю. Мацько, А.В. Плаксій // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2476626
1092465
  Маренич Т.Г. Порівняльна інформація в системі МСФЗ та П(С)БО // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 23-35. – (Економічні науки)
1092466
  Солдатенко В.Ф. Порівняльна історіографічна оцінка міжнародного становища України за доби Гетьманату П. Скоропадського // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 9-33
1092467
  Кудін С.В. Порівняльна історія права: вітчизняна традиція концептуалізації / Кудін С.В. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – 539, [1] с. – Бібліогр.: с. 486-538 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-949-176-3
1092468
  Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов"янських літератур : У двох книгах / Д.І. Чижевський; Пер. с нім. Олесь Костюк, Микола Ігнатенко. – Київ : Академія, 2005. – 288с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-198-8
1092469
  Бухтіарова Т.А. Порівняльна кінетика масопереносу Вітагерм-2 в органи щурів за умов закритої черепно-мозкової травми / Т.А. Бухтіарова, В.Д. Лук"янчук, Д.С. Кравець // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 410-415. – ISSN 2413-7944
1092470
  Сарторі Джованні Порівняльна конституційна інженерія : Дослідження структур, мотивів і результатів / Сарторі Джованні; Пер.з 2-го англ.вид. – Київ : АртЕк, 2001. – 224с. – ISBN 966-505-047-8
1092471
  Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : Посібник для перекладацьких відділень вузів / Л.Г. Верба. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 160 с. – ISBN 966-7890-42-2
1092472
  Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : (посібник для перекладацьких відділень вузів) / Л.Г. Верба. – Вид. 4-те, переробл. та доп. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 248 с. – ISBN 978-966-382-134-4
1092473
  Агафонова Т.М. Порівняльна морфологічна характеристика акцесорних цирконів Пержанського інтрузивного комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 49-51 : Рис. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
1092474
  Фіщук О.С. Порівняльна морфологія квітки роду Sansevieria Thunb. (Asparagaceae s. I.) та споріднених таксонів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Фіщук Оксана Сергіївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1092475
   Порівняльна оцінка вмісту важких металів у грунтах різних міських агломерацій: методологічні підходи до моніторингу довкілля / І.М. Андрусишина, І.О. Голуб, В.Ф. Демченко, О.Г. Лампека // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (97). – С. 71-79 : табл., фото. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2077-7477
1092476
  Євтушевська О.О. Порівняльна оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств / О.О. Євтушевська, С.П. Кустурова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 2. – С. 68-74 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
1092477
  Цвєлих Є.М. Порівняльна оцінка екологічних наслідків розробки кар"єрів нерудних корисних копалин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-55. – (Географія ; Вип. 45)


  Наведено порівняльну характеристику екологічних наслідків експлуатації родовищ на прикладі підводних та наземних кар"єрів будівельних пісків.
1092478
  Кузьмук Я.В. Порівняльна оцінка ефективності функціонування екологічних стежок на території НПП "Мале Полісся" // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 44-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
1092479
  Скоблей М.П. Порівняльна оцінка зміни концентрації окремих компонентів хімічного складу води транскордонної ділянки р. Тиси в сучасних умовах / М.П. Скоблей, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 16-26. – ISSN 2306-5680


  У статті розглянуто результати багаторічних досліджень (2009-2013 рр.) концентрації деяких компонентів хімічного складу води р. Тиси з метою встановлення її змін в сучасних умовах. Показано,що за показниками мінералізації вода досліджуваної річки ...
1092480
  Кізима Порівняльна оцінка індексів глобальної конкурентоспроможності України та Польщі / Кізима, Д-С.Б // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 108-110
1092481
  Макаренко О.М. Порівняльна оцінка кількісно-якісного стану гліальної системи в цереброкортексі головного мозку щурів / О.М. Макаренко, А.М. Ковтун, П.І. Петров // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 219-226. – ISSN 2077-1096
1092482
  Созанський Л.Й. Порівняльна оцінка міжсекторальних зв"язків деревообробної промисловості України та окремих країн ЄС // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 47-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1092483
  Созанський Л.Й. Порівняльна оцінка міжсекторальних зв"язків легкої промисловості України та окремих країн-членів ЄС // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 52-56. – ISSN 2071-4653
1092484
  Ткачук О.П. Порівняльна оцінка накопичення Zn розторопшею плямистою (Silybum marianum) залежно від виду мінеральних добрив / О.П. Ткачук, А.М. Разанова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 98-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1092485
  Гордієнко В.І. Порівняльна оцінка північноамериканських сосен у дендраріях Полісся та Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-12. – (Біологія ; Вип. 30)


  Для шести північноамериканських видів сосен наведено біометричні показники, визначено загальний стан інтродуцентів порівняно з місцевим видом Pinus sylvestris L.
1092486
  Саплєва Л.О. Порівняльна оцінка продуктивности амаранту і розробка елементів технології його вирощування при зрошенні в Криму : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.09 / Саплєва Л. О.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-т ефіроолійний і лікарських рослин. – Сімферополь, 2000. – 18с.
1092487
  Кулинич Р.О. Порівняльна оцінка результатів соціально-економічного розвитку України та інших країн СНД // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1092488
  Азаренкова Г.М. Порівняльна оцінка руху фінансових потоків вітчизняного банківського сектору економіки за підсумками 2007-2008 років : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 208-215 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1092489
   Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю / В.Д. Паламарчук, О.В. Мазур, О.В. Мазур, М.В. Роїк // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 143-152 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
1092490
  Кравченко Н.Б. Порівняльна оцінка якості питної води з закритих джерел м. Харкова / Н.Б. Кравченко, Е.І. Зеленська // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 84-88 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-4224
1092491
   Порівняльна оцінка якості фаззі-систем автоматичного регулювання потужності передавача в радіоканалі зв"язку при дії / В.І. Гостєв, Н.І. Кунах, В.В. Гостєв, О.М. Бережний // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 48-57


  Досліджені системи автоматичного регулювання потужності передавача адаптивного радіоканалу зв"язку, які мають нечіткий (працюючий на базі нечіткої логіки) регулятор і два типи атенюаторів: що перестроюються двигуном та, що перестроюються сигналом ...
1092492
  Шабатура О.В. Порівняльна палеогеодинамічна характеристика гранітоїдів Східного Приазов"я за петрофізичними даними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 77-79. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Визначено палеогеодинамічну характеристику гранітоїдів Східного Приазов"я і виділено риси геодинамічних обстановок зон тектоно-магматичної активізації на основі комплексного аналізу петрофізичних даних. Based on complex analysis of petrophysical data ...
1092493
  Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.А. Сбруєва. – 2-е вид., стереот. – Суми : Університетська книга, 2005. – 320с. – ISBN 966-680-136-1
1092494
  Галус О.М. Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, Л.М. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – 216с. – ISBN 966-642-171-2
1092495
  Черепанова С.О. Порівняльна педагогіка : лекції, практикум : [навч. посібник] / Світлана Черепанова. – Львів : Растр-7, 2019. – 175, [2] с. – Покажч. імен: с. 170-173. - На обкл. зазнач.: Philisophy of Education. – Бібліогр. в лекціях. – ISBN 978-617-7726-46-2


  У пр. №1726842 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підпис. 15 квітня 2019 р.
1092496
  Локшина О. Порівняльна педагогіка в Україні: віхи становлення // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 12-
1092497
  Теодорович А. Порівняльна педагогіка та глобалізація: з досвіду професора університету Гонконгу Марка Брея // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 27-35. – ISBN 978-966-2633-02-3
1092498
  Уолгутер Ш. Порівняльна педагогіка та міжнародна освіта: минуле, сьогодення, майбутній розвиток і значення цієї галузі науки. // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 82-95. – ISSN 2411-1317
1092499
  Лавриченко Н. Порівняльна педагогіка: віхи розвитку // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 8-10. – ISBN 978-966-2249-24-8
1092500
  Мензон М. Порівняльна педагогіка: інтелектуальне поле у мікросвіті // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 30-50. – ISSN 2411-1317
1092501
  Киселевич Л.С. Порівняльна планетологія : підручник [для студентів геологічних спец. вищих навч. закладів] / Л.С. Киселевич. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 255 с. : іл. – Бібліогр.: с. 252-253. – ISBN 978-966-521-586-4
1092502
  Щербина А. Порівняльна поетика європейської "нової драми": Г. Ібсен "Ляльковий дім", В. Винниченко "Брехня" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 10 (371). – С. 35-39
1092503
   Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / В. Бакіров, О. Фісун, В. Шевченко, М. Сазонов, О. Довбня та ін. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В. Бакірова, М. Сазонова. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 576 с. – ISBN 978-966-623-510-0
1092504
  Коник Г.С. Порівняльна продуктивність ярих олійних культур на темно-сірому грунті Західного Лісостепу / Г.С. Коник, А.М. Лихочвор // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 49-58 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1092505
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – 2013. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1092506
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 4, вип. 2. – 2014. – 245 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1092507
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 4, вип. 4. – 2014. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1092508
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 5, вип. 1. – 2015. – 221 с. – Резюме мовою статті
1092509
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 5, вип. 3. – 2015. – 113 с. – Резюме мовою статті
1092510
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 5, вип. 4. – 2015. – 180 с. – Резюме мовою статті
1092511
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 1. – 2016. – 107 с. – Резюме мовою статті
1092512
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 8, вип. 1. – 2018. – 115, [2] с. – Резюме мовою статті. Вип. присвят. До 75 -річчя І.А. Зязюна, д-ра філос. наук, акад. НАПН України
1092513
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 8, вип. 2. – 2018. – 2015, [2] с. – Резюме мовою статті
1092514
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 8, вип. 3. – 2018. – 111, [2] с. – Резюме мовою статті. Вип. присвят. До 25-річчя Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна Нац. акад. пед. наук України
1092515
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 8, вип. 4. – 2018. – 118, [2] c. – Резюме мовою статті
1092516
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 9, вип. 1. – 2019. – 109, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1092517
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 9, вип. 2. – 2019. – 104, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1092518
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 9, вип. 3. – 2019. – 86, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1092519
  Туриніна О.Л. Порівняльна психологія : Навчальний посібник / О.Л. Туриніна, Л.З. Сердюк; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 228с. – ISBN 966-608-496-1
1092520
  Радіонова І.Ф. Порівняльна результативність фінансової та грошової політик // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 29-36
1092521
  Кронда О. Порівняльна реклама в контексті інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1092522
  Коновалова Г. Порівняльна реклама та рекламний тролінг: де межа дозволеного? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 26-27
1092523
  Громенко Ю.О. Порівняльна реклама як одна із форм недобросовісної конкуренції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 55-61
1092524
  Семигіна Т.В. Порівняльна соціальна політика : Навчальний посібник / Семигіна Т.В.; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 276с. – ISBN 966-608-408-2
1092525
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : Навч. посіб. / О.Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 224 с. – ISBN 966-8609-35-2
1092526
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика: основні напрями розвитку // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 32-41. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглянymo cmaнoвлення noрiвняльнoї cmuлicmuкu як дucцunлiнu лiнгвicmuчнoгo цuклy ma ocнoвнi нanрямu її рoзвumкy, щo нaбyлu oбрuciв з часів вuнuкнення кoнцеnцiї "зoвнiшньoї" cmuлicmuкu Шарля Баллі дo cyчacнoгo nерioдy. В cmamье рaccмomрены ...
1092527
  Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов : Навч. посібник / І.В. Корунець. – Київ : Либідь, 1995. – 238с. – ISBN 5-325-00396-8
1092528
  Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов : Навчальний посібник / І.В. Корунець. – 3-тє вид., випр. й доп. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 464с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-7890-27-9
1092529
  Корбозерова Н.М. Порівняльна типологія іспанської і української мов : Навчальний посібник для студ. інститутів і факультетів інозем. мов / Н.М. Корбозерова, А.О. Серебрянська. – Київ : Вища школа, 1992. – 176с. – ISBN 5-11-002058-2
1092530
  Артемчук Г.И. Порівняльна типологія німецької і української мов : (практикум) / Артемчук Г.И. – Київ : Вища школа, 1987. – 22 с.
1092531
  Артемчук Г.І. Порівняльна типологія німецької і української мов : практикум з словотворення / Артемчук Г.І., Назарук П.М. – Київ : Вища школа, 1988. – 24 с.
1092532
  Мурал А. Порівняльна товарна і географічна структура експорту та імпорту України і держав Перської затоки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 27-33. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1092533
  Задорожний Б.М. Порівняльна фонетика і морфологія готської мови / Б.М. Задорожний. – Львов, 1960. – 299 с.
1092534
  Марценюк Л.В. Порівняльна характеристика автомобільного та залізничного туризму / Л.В. Марценюк, О.В. Павлусенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 60-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1092535
  Мартинів А.І. Порівняльна характеристика адміністративної процедури та адміністративного процесу в справах щодо застосування спеціальних податкових режимів // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 223-226. – ISBN 978-966-7166-36-6
1092536
  Мельник О. Порівняльна характеристика верхньосарматських комплексів діатомей антикліналей Зеленського та Копта-Кил // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-24. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження діатомових комплексів із верхньосарматських відкладів Таманського та Керченського півостровів. Порівняно видовий склад діатомових та умов їх існування в палеобасейні. The results of research of Taman and Kerch ...
1092537
  Козьменко О.В. Порівняльна характеристика видів страхування в Україні, Росії, а також Франції та інших країнах ЄС / О.В. Козьменко, А.О. Бойко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 53-59
1092538
  Федикович П. Порівняльна характеристика визначення поняття роялті за податковим і цивільним законодавством // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 274-276. – ISBN 978-617-7069-14-9
1092539
  Михальський Сергій Анатолійович Порівняльна характеристика вікових структурно-функціональних змін вентромедіального ядра і латеральної області гіпоталамуса та особливості їх реакції на стрес : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Михальський С.А.; Ін-тут геронтології АМНУ. – Київ, 2003. – 181 л. – Бібліогр.: л.-148-181
1092540
  Столєтня О.К. Порівняльна характеристика вмісту кофеїну у деяких вищих та нижчих рослин / О.К. Столєтня, Т.В. Паршикова, О.В. Вашека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-47. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Досліджено вміст етильованого похідного пурину - алкалоїду кофеїну у 13 видів мікроводоростей з різних систематичних відділів (Cyanophyta, Chlorophyta, Rhodophyta) та у 28 представників вищих рослин. Проаналізовано розподіл кофеїнів у різних органах ...
1092541
  Шнирков О.О. Порівняльна характеристика внутрішньогалузевої торгівлі України з ЄС за індексом Грубеля-Ллойда // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 136. – С. 84-92. – ISSN 2308-6912


  В даній статті проаналізовано стан внутрішньогалузевої торгівлі Украіїні з ЄС, досліджені останні публікації та обгрунтовані мета та методологія роботи. Досліджено питання внутрішньогалузевої торгівлі України та ЄС як чинника ефективності інтеграції. ...
1092542
  Мельничук В.Г. Порівняльна характеристика Волинського та Мічіганського міднорудних районів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1092543
  Дика В.В. Порівняльна характеристика впровадження інституту медіації в Великобританії та Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 121-124. – ISSN 2313-0431
1092544
   Порівняльна характеристика газових родовищ приазовської частини південного схилу Українського щита як додатковий фактор до поновлення пошукових робіт / В.Г. Верховцев, М.І. Євдощук, В.П. Клочко, П.Я. Максимчук, І.І. Чебаненко, О.В. Верховцева, Н.В. Задорожна, Н.С. Довбиш // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-38 : карта, табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
1092545
  Пожарська Порівняльна характеристика генеральних планів міста Одеси 2007 і 2015 років / Пожарська, А.-О.Ю // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 290-302


  Викладено основні особливості функціонального планування в генеральних планах міста Одеси 2007 і 2015 років. Проаналізовано відмінності між концепцією обох генеральних планах. Визначено стан реалізованості проекту генерального плану 2007 року у наш ...
1092546
  Шевченко В.Г. Порівняльна характеристика генеративного періоду Nicotiana tabacum L та його цитоплазматичних гібридів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Вивчались морфологічні особливості й етапи розвитку N. tabacum та його цитоплазматичних гібридів (цибридів) з цитоплазмою Hyoscyamus niger L., H.aureus L. та Scopolia camiolica Jacq. під час генеративного періоду. Визначено, що в загальних рисах етапи ...
1092547
  Дідик С.М. Порівняльна характеристика грошово-кредитної політики Національного банку України та Центрального банку Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-40. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджено загальні механізми та особливості монетарної політики Національного банку України та Центрального банку Росії.
1092548
  Коротенко Н.П. Порівняльна характеристика державного регулювання підприємництва в Україні та країнах ЄС : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 4-13. – Бібліогр.: 18 назв
1092549
  Корнєєнко С.В. Порівняльна характеристика деформаційних властивостей субареальних лесових і гідроморфних оглеєнних порід у контурах западинних морфоскульптур (блюдець) Північно-Західного Причорномор"я : гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-62 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів, отриманих при виконанні спеціальних комплексних інженерно-геологічних досліджень опорних ділянок розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) на території Північно-Західного Причорномор"я, наведено докладну характеристику ...
1092550
  Поліщук О.Ю. Порівняльна характеристика деяких підстав припинення корпоративних відносин між товариством з обмеженою відповідальністю і його учасником за новим і діючим законодавством України // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2003. – № 12. – С.18-19
1092551
  Голубєва М.О. Порівняльна характеристика діяльності куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету / М.О. Голубєва, А.М. Жулківська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи


  У статті порівняно функції та обов’язки куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету.
1092552
  Бухінська Т. Порівняльна характеристика довжини різних типів синтаксичних структур у художніх творах початку та кінця 20 століття // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 94-101. – (Германська філологія ; Вип. 431)
1092553
  Комшук Тетяна Сергіївна Порівняльна характеристика електричної активності головного мозку і нервово-м"язового апарату при нормальних рухах і хореїчних гіперкінезах : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Комшук Тетяна Сергіївна; Волин. держ.ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2001. – 162л. – Додатки: л. 152-162. – Бібліогр.:л.127-151
1092554
  Комшук Тетяна Сергіївна Порівняльна характеристика електричної активності головного мозку і нервово-м"язового апарату при нормальних рухах і хореїчних гіперкінезах : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Комшук Т. С.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1092555
  Козинець О.В. Порівняльна характеристика ефективності сенсорних структур на основі глибоких кремнієвих pn переходів з активними областями, які мають різний тип електричної провідності // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 15, № 1. – С. 30-37. – ISSN 1815-7459


  "Показано що ефективність сенсорних структур на основі “глибоких” кремнієвих pn переходів може суттєво залежить від типу електричної провідності освітлюваної області. Принцип роботи таких структур полягає у зміні ефективної швидкості поверхневої ...
1092556
  Сердюк Т.В. Порівняльна характеристика житлового будівництва по деяких країнах СНД // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 146-152
1092557
  Шандала О. Порівняльна характеристика законодавства про громадянство УНР та ЗУНР // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 132-135
1092558
  Богдан А.Й. Порівняльна характеристика законодавства України та ЄС щодо виробництва та реалізації м"яса і м"ясних продуктів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 48-52. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті говориться про недостатній рівень відповідності законодавства України у сфері регулювання відносин з виробництва та реалізації м"яса та інших м"ясних продуктів асquis communautaire. Зокрема, наявні суттєві термінологічні розбіжності, що ...
1092559
  Довга В.О. Порівняльна характеристика законодавчого регулювання розвитку освіти УНР періоду Директорії та Західної області УНР // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 251-253. – ISBN 978-617-7777-14-3
1092560
  Коваль О. Порівняльна характеристика інститутів виправдання та реабілітації особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 141-144
1092561
  Дініц О.В. Порівняльна характеристика інтегрального націоналізму, фашизму, нацизму, "комунізму" (сталінізму) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 13/15 (581/583), травень 2020 р. – С. 18-37
1092562
  Тимуляк Л.Н. Порівняльна характеристика катастрофічних паводків ХХ-початку ХХІ століття у Передкарпатті Івано-Франківської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 65-73


  Проаналізовані характеристики катастрофічних паводків і виявлені основні фактори, які впливають на їхнє формування у Передкарпатті (у межах Івано- Франківської області). Проанализированы характеристики катастрофических паводков и определены основные ...
1092563
  Рудік Г.О. Порівняльна характеристика кліматичних умов району інтродукції та природних ареалів рослин роду Iberis L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Наведено результати порівняльного аналізу кліматичних умов природних місцезростань рослин роду Iberis L. і пункту інтродукції (м. Київ). Отримані дані свідчать про сприятливість кліматичних умов Києва для інтродукції іберійок, зростаючих у природі в ...
1092564
  Шевченко В. Порівняльна характеристика клітин епідерми листків Nicotiana tabacum L. та його цитоплазматичних гібридів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 87-89. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Проведено анатомічні дослідження епідерми листків Nicotiana tabacum L. та сконструйованих цитоплазматичних гібридів (цибридів) N. tabacum з Hyoscyamus niger L., H. aureus L. ma Scopolia camiolica Jacq. Подано кількісну І якісну характеристику елементів ...
1092565
  Іванюк У.В. Порівняльна характеристика конкурентоспроможності аграрного сектора України та Польщі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 235-241. – (Серія : Економіка ; вип. 7 (4)). – ISSN 9125-0912
1092566
  Світіна Г.М. Порівняльна характеристика мезенхімальних стромальних клітин плаценти щура і людини та вплив їх трансплантації на канцерогенез товстої кишки : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Світіна Ганна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 130 арк. – Бібліогр.: арк. 109-130
1092567
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика мезорайонів "Країни Карибського басейну та Вест-Індія" і "Африканського острівного" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець, О.С. Миронова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 143-149 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1092568
  Островська Г.В. Порівняльна характеристика мембранотропної активності мет- і лей-енкефалінів / Г.В. Островська, Ю.М. Мельник, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 65-69. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У роботі розраховані параметри гідрофобності мет- і лей-енкефалінів і з використанням методики мономолекулярних плівок досліджено поверхнево-активну і мембранотропну властивість цих пептидів відносно модельних ліпідних мембран, які не мають білкових ...
1092569
  Михайлов В.А. Порівняльна характеристика металогенії раннього докембрію : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, Д.М. Щербань, О.В. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-113. – Бібліогр.: 24 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наведено порівняльну характеристику металогенії раннього докембрію основних щитів і кратонів світу (Західно-Африканського, Каапвааль, Зімбабвійського, Австралійського, Канадського, Українського та ін.). Найважливішими епохами золоторудної мінералізації ...
1092570
  Салига К.С. Порівняльна характеристика методів економічного обгрунтування інвестиційних проектів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 47-49 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1092571
  Юдін М. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентноспроможності продукції : методологія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 40-42. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1092572
  Чернякова Ж.Ю. Порівняльна характеристика моделей інтернаціоналізації освітнього простору // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 242-250. – ISSN 2411-1317
1092573
  Киба Л. Порівняльна характеристика моделей керування виробничими запасами // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 81-86. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1092574
  Семенюк Л.Й. Порівняльна характеристика молодіжного сленгу в українській та англійській мовах / Л.Й. Семенюк, Т.В. Романюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 124-128. – Бібліогр.: Літ.: с. 128; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1092575
  Меньшова В.О. Порівняльна характеристика морфологічних особливостей насіння характерних представників роду Ехінацея (Echinacea (L.) Moench) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-51. – (Біологія ; Вип. 30)


  На основі порівняльного аналізу зовнішніх морфологічних ознак насіння шести видів роду Echinacea (L.) Moench наведено результати про успішну їх інтродукцію в умовах України.
1092576
  Башук Л.П. Порівняльна характеристика мотиваційних чинників працевлаштування особистості юнацького та дорослого віку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 5 (122). – С.50-54
1092577
   Порівняльна характеристика навчальних планів підготовки бакалавра за напрямом "Деревооброблювальні технології" / В.М. Максимів, Р.Г. Салабай, Я. Седлячік, В. Готич // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 271-276 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
1092578
  Гайневич Л.А. Порівняльна характеристика національних та міжнародних стандартів обліку доходів / Л.А. Гайневич, Т.М. Писаренко // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 20-22
1092579
  Прибилова В.М. Порівняльна характеристика нормативів якості питної води в окремих країнах світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 55-62. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1092580
   Порівняльна характеристика організаційно-методичних засад судово-медичних служб України, Російської Федерації, Білорусі та Молдови / В.Т. Бачинський, В.Д. Мішалов, О.Я. Ванчуляк, І.Г. Савка, В.М. Зозуля // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. ; редкол.: В.Т. Бачинський, В.Г. Бурчинський, В.В. Войченко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 13-15. – ISSN 2218-838X
1092581
  Квіренко Л.О. Порівняльна характеристика основних форм дієслова в німецькій та шведській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 174-179
1092582
  Дмитренко А. Порівняльна характеристика П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 20-23 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1092583
  Напора О. Порівняльна характеристика підходів до диверсифікації на іноземних і вітчизняних підприємствах // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.101-106. – ISBN 966-654-085-1
1092584
  Гуленко Ю.М. Порівняльна характеристика піратства і тероризму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 293-297
1092585
  Бурлай О.Є. Порівняльна характеристика Плану дій Україна - ЄС та чотирьох "Дорожніх карт" Росія - ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 76-83. – (Європейські дослідження)
1092586
  Виноградова А. Порівняльна характеристика податків в Україні з податками зарубіжних країн: ще раз постановка проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 152-153. – ISBN 978-617-7069-17-0
1092587
  Богатирьов І. Порівняльна характеристика порядку і умов виконання і відбування кримінальних покарань за законодавством України та Азербайджанської республіки / І. Богатирьов, С. Тагієв // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 113-118. – ISSN 2306-9082
1092588
  Іванніков Р.В. Порівняльна характеристика початкових етапів морфогенетичного розвитку Laelia sincorana Schltr. та Laelia lundii Rchb. f. & Warm. (Orchidaceae Juss.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 44-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  У хронологічному порядку висвітлюються деякі особливості морфогенезу Laelia sincorana Schltr. та Laelia lundii Rchb. f. & Warm.
1092589
  Цікало В. Порівняльна характеристика правового регулювання здійснення права участі за законодавством України та Європейського Союзу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 337-347. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1092590
  Сееастьянова Т.Є. Порівняльна характеристика правового статусу Верховного суду України та вищих органів судової влади зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 112-115. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1092591
  Собков Ю. Порівняльна характеристика принципів творення криптонімів англійської та української мов за походженням від прізвища, імені та невідомого походження // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2011. – Вип. 2. – С. 132-139
1092592
  Лащихіна В.П. Порівняльна характеристика професійних компетенцій сучасного вчителя у Франції і Великобританії // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (38). – С. 93-96


  У статті здійснений комперативний аналіз професійних компетенцій сучасного вчителя у найбільш розвинених країнах Європи - Франції і Великобританії.
1092593
  Дячек В.І. Порівняльна характеристика процесу вироблення державної політики і прийняття урядових рішень у Польщі та Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 71-73. – Бібліогр.: 8 назв
1092594
  Руденко А І. Порівняльна характеристика процесу організації педагогічної освіти в зарубіжних (Франція, США, Англія) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 38-40. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1092595
  Капланець М.М. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристичного потенціалу Карпатських гір на прикладі трьох країн: України, Словаччини, Польщі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 215-223. – Бібліогр.: 11 назв.
1092596
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Канада та США" і "Австралія та Нова Зелендія" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 10-16 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1092597
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Мексика" та "Центрально-Східного" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 137-143 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1092598
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Центральна Америка" і "Країни Карибського басейну та Вест-Індія" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 130-137 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1092599
  Мордвінова І. Порівняльна характеристика системи підготовки бакалаврів спеціальності "Фізична терапія" в Україні та Канаді / І. Мордвінова, А. Ольховик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 276-285. – ISSN 2312-5993
1092600
  Кравченко О.М. Порівняльна характеристика сільського господарства України та провідних країн світу // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 150-159. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
1092601
  Проценко Д.П. Порівняльна характеристика солестійкості плодових дерев / Д.П. Проценко. – Київ, 1956. – 164с.
1092602
  Власова Г.П. Порівняльна характеристика спрощеного кримінального судочинства Польщі та Швейцарії // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 43-48. – ISSN 2078-6743
1092603
  Курченко Л.М. Порівняльна характеристика статусу німецької мови як державної в шести європейських країнах у синхронному зрізі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 149-156. – ISSN 2075-437X


  В статье производится сравнительный анализ современного состояния существующих подходов к государственному статусу немецкого языка и их влияние на формирование языковой нормы в немецкоязычных странах.
1092604
  Пархоменко Н.О. Порівняльна характеристика стратегій організаційного розвитку бізнес-систем в умовах глобального середовища // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 385-392. – ISSN 2222-4459
1092605
  Пясецька С.І. Порівняльна характеристика температури повітря при досягненні максимального діаметру ожеледі НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України по окремих місяцях протягом десятиріч кінця ХХ - початку ХХІ сторіч (1991-2000 та 2001-2010 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 128-133. – ISSN 0868-6939


  У статті подано порівняльний аналіз температурних умов досягнення відкладеннями ожеледі категорії НЯ та СГЯ максимальних діаметрів протягом окремих місяців періодів 1991-2000 та 2001-2010 рр. Встановлено спільні риси та відмінності у повторюваності ...
1092606
  Пшеничних А.В. Порівняльна характеристика термінів штучного інтелекту та термінів технічних галузей // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1092607
  Рацул А. Порівняльна характеристика технологій навчання іноземних мов у другій половині 20 століття // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 4. – С.50-52. – ISSN 0131-6788
1092608
  Носова Є.А. Порівняльна характеристика традиційних методів оцінки вартості підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 100-104


  Розглянуті традиційні підходи до оцінки вартості підприємства, наведено переваги та недоліки, притаманні кожному з них.
1092609
  Гурчіані Х. Порівняльна характеристика трансформації соціальної проблематики в ефірі національних телеканалів України // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті розглядається трансформація соціальної проблематики в ефірі національних телеканалів України ("Перший національний", "1+1", "Інтер"). Також у роботі аналізується зміна наповненості ефіру цих каналів у докризовий (2013 р.) та кризовий періоди ...
1092610
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Німеччина та країни Бенілюкс і Альпійського / О.О. Бейдик, Є.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 174-180 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1092611
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Росія і Білорусь та Центральноєвропейського / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 218-222 : рис.
1092612
  Полінчук К.І. Порівняльна характеристика України та країн Латинської Америки за деякими показниками соціально-економічного розвитку // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 57-59
1092613
  Захватаєв В. Порівняльна характеристика українського та британського законодавства у сфері гендерної рівності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 68-72
1092614
  Пак Жчон Хо Порівняльна характеристика українського та корейського регіоналізму / Пак Жчон Хо // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 18-27


  Головна мета статті – проаналізувати особливості регіоналізму в Україні та Південній Кореї з позиції порівняльної перспективи. Для цього досліджені підстави та причини регіоналізму в обох країнах. Зроблений висновок, що регіоналізм в Україні та ...
1092615
  Карпова А.В. Порівняльна характеристика фразеологічних засобів вираження в українській та англійській мовах // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 116-117. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1092616
  Балуцька Л. Порівняльна характеристика функціональних відмінностей громадської думки у недемократичних політичних режимах та в умовах демократії // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 75-82
1092617
  Рода О.Б. Порівняльна характеристика функціональних можливостей та фізичної працездатності чоловіків і жінок, які спеціалізуються в бігу на середні дистанції / О.Б. Рода, С.В. Калитка, І.М. Войтович // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-7894
1092618
  Колодій Б.М. Порівняльна характеристика часток української та французької мов


  Зроблено порівняння функціонально-семантичних та прагматичних характеристик часток української та французької мов: встановлено їхні спільні риси та інвентарні розбіжності.
1092619
  Дегтярьов Ю.В. Порівняльна характеристика чорноземів типових природних і агрогенних екосистем Лівобережжя Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.03 / Дегтярьов Юрій Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1092620
  Мельник В.Й. Порівняльна характеристика якості річкових вод межах Рівненської області за інтегральними показниками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 471-474 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
1092621
  Тертиця В. Порівняльна характеристикасистеми реєстрації прав на нерухомість в Австрії та Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 4. – С. 63-67
1092622
  Волощак С.А. Порівняльне вживання французьских та українських прийменників. / С.А. Волощак, І.І. Обуховська. – Львів, 1978. – 100с.
1092623
  Башмакова Н. Порівняльне дослідження біологічно активної рідини (БАР) "чистотіл" та препарату амітозин методами оптичної спектроскопії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-21. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спектральні властивості БАРу чистотіл - біологічно активної рідини та амітозину - препарату на основі чистотілу методами оптичної спектроскопії. Отримано та проаналізовано електронні спектри поглинання, збудження флюоресценції та ...
1092624
  Тукаєв С.В. Порівняльне дослідження дії верапамілу і фентоламіну на секрецію жовчі у щурів / С.В. Тукаєв, А.І. Масюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  Визначали секрецію жовчі у щурів за умов внутрішньопортальної інфузії адренолітикафентоламіну і верапамілу. Встановлено, що секреція жовчі при дії фентоламіну і верапамілу змінюється, збільшуючись, або, в деяких випадках, зменшуючись. Проведено ...
1092625
  Федорова В.А. Порівняльне дослідження законодавства у сфері страхування в Україні та провідних країнах світу / В.А. Федорова, Л.Г. Лернер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 339-346. – ISSN 1993-6788
1092626
  Перетятько Л.Г. Порівняльне дослідження мотивації студентів навчальних закладів різного рівня освіти / Л.Г. Перетятько, Н.О. Юдіна // Психологія і особистість : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Седих К.В., Максименко С.Д. – Полтава ; Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 148-163. – ISSN 2226-4078
1092627
   Порівняльне дослідження на пухлинних клітинах людини in vitro цитотоксичної активності різних за структурою ізатинвмісних похідних 4-тіазолідинону / В.В. Чумак, Р.Р. Панчук, Н.О. Манько, Д.Я. Гаврилюк, Л.І. Кобилінська, Р.Б. Лесик, Б.С. Зіменковський, Р.С. Стойка // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 2. – С. 29-42. – ISSN 1996-4536


  Сполуки на основі 4-тіазолідинону та його ізатинвмісні похідні мають широкий спектр біологічних активностей і є потенційними антинеопластичними чинниками. З"ясовано, що поєднання 4-тіазолідинонів та ізатину (1Н-індол-2,3-діон) у складі однієї молекули ...
1092628
  Куреза Т. Порівняльне дослідження правового регулювання аудиторської діяльності в Україні та за кордоном // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 18-22
1092629
  Брусіна О. Порівняльне дослідження становища середньоазійських мігрантів у Росії та Абхазії // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 58-63. – ISSN 0130-6936
1092630
  Соколова С. Порівняльне дослідження української та російської мов і проблеми соціолінгвістики // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2017. – № 1 (61). – C. 42-54. – ISSN 1682-3540
1092631
  Окунісі Сюнсуке Порівняльне дослідження японської культури // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 8-13. – ISSN 0130-6936
1092632
   Порівняльне дослідженнявпливу оуабаїну і каліксарен біс-гідроксиметилфосфонової кислоти на активність Na+, K+-АТФази та механокінетику процесу "скорочення -розслаблення" гладенького м"язу / О.В. Цимбалюк, О.В. Онуфрийчук, Т.О. Векліч, С.О. Черенок, В.І. Кальченко, М.С. Мірошниченко, С.О. Костерін // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – С. 53-72. – ISSN 1023-2427
1092633
  Савчин М.В. Порівняльне конституційне право : [навч. посібник] / Михайло Савчин ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 325-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-730-6
1092634
  Савчин М.В. Порівняльне конституційне право : [навч. посібник] / Михайло Савчин ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 325-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-730-6
1092635
  Молдован В.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США : Навчальний посібник / В.В. Молдован, А.В. Молдован. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 400с. – ISBN 966-7302-94-6
1092636
   Порівняльне літературознавство


  Про Олександра Несторовича Мушкудіані.
1092637
  Грицик Л. Порівняльне літературознавство в Україні // Національні варіанти літературної компаративістики / Д. Наливайко, Т. Денисова, О. Дубініна, Г. Стембковська, І. [та ін.] Пупурс. – Київ : Стилос, 2009. – С. 302-362. – ISBN 978-966-193-033-8


  В. Антонович. - С. 357;Л. Т. Білецький. - С. 309-310, 317, 321-322, 324, 353; М. Драгоманов. - С. 309-310, 313, 318-319, 328-336, 341-343, 345, 351-352, 354-357; М. Зеров. - С. 307; М. Костомаров. - С. 303, 305, 309-310, 316-319, 329-330, 334, 339, ...
1092638
  Наєнко М. Порівняльне літературознавство на марші? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 49-51. – ISBN 978-966-2133-74-5
1092639
  Грицик Людмила Порівняльне літературознавство: напрями руху : [рецензія]
1092640
  Хоменко Л. Порівняльне міське право: засади історико-правового дослідження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 29-32
1092641
  Чунарьов О.А. Порівняльне оцінювання внутрішньорічного розподілу стоку води річок Росі та Уборті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 72-80. – ISSN 2306-5680
1092642
  Харитонова О.І. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції : Посібник / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов. – Харків : Одіссей, 2002. – 592с. – ISBN 966-633-124-1
1092643
  Дудченко В.В. Порівняльне право: предмет, функції, та цілі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.17-22. – ISSN 1563-3349
1092644
   Порівняльне правознавство : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Харків : Право, 2003. – 272с. – ISBN 966-7146-92-8


  Відбиті досягнення вітчизняної та зарубіжної юридичної науки; розглянуті особливості порівняльного правознавства як юридичної науки, поняття правової системи та правової системи та правової сім"ї; викладені класифікації правових систем
1092645
  Голяк Л.В. Порівняльне правознавство : Курс лекцій / Л.В. Голяк, А.С. Мацко, О.В. Тюріна; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 176с. – ISBN 966-608-423-6
1092646
  Савчин М.В. Порівняльне правознавство : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Савчин; МОіНУ; Закарпат держ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури. – ISBN 966-364-094-4
Загальна частина. – 2005. – 288с.
1092647
   Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – 519, [1] с. – Інформ. матеріал, матеріали дискусій парал. укр., рос. та англ. - Деякі ст. рос. – Бібліогр.: с. 30-32, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-322-1
1092648
   Порівняльне правознавство : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Погребняк С.П. та ін.] ; за заг. ред. О.В. Петришина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 271, [1] с. : табл. – Автори зазначені в кінці книги. – Бібліогр.: с. 263-268 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-228-2


  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з порівняльного право¬знавства для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому розглядається широке коло питань, які стосуються історії становлення та розвитку порівняльного ...
1092649
   Порівняльне правознавство : хрестоматія для юрид. ВНЗ і ф-тів : навч. посібник / [уклад.: О.В. Петришин, О.В. Зінченко, Д.В. Лук"янов]. – Харків : Право, 2016. – 1023, [1] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 1021-1023 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-896-3
1092650
  Саїдов А. Порівняльне правознавство і національна правова система Узбекистану // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 206-219. – ISSN 1026-9932
1092651
  Кельман М.С. Порівняльне правознавство та теорія права // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 68-69. – ISBN 978-966-171-322-1
1092652
  Бехруз Х. Порівняльне правознавство як навчальна дисципліна у системі юридичної освіти України: занепад чи сподівання на оновлення? // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – C. 65-76. – ISSN 1026-9932
1092653
  Лисенко Олена Миколаївна Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Лисенко Олена Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 169л. – Бібліогр.:л.154-169
1092654
  Лисенко М О. Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.01 / Лисенко О.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
1092655
  Настюк В.Я. Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики (за матеріалами круглого столу) / В.Я. Настюк, Г.С. Крайник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 152-158. – ISSN 1026-9932


  10 грудня 2015 р. у м. Києві відбулися круглий стіл "Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики" та презентація наукової літератури, організовані Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України спільно з Національною ...
1092656
  Мартиненко П.Ф. Порівняльне правознавство: онтологічний статус // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 106-118. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглянуто суть порівняльного правознавства як інтегральної складової частини загального правознавства, порівняльно-типологічний підхід як специфічну методологію порівняльного правознавства, структуру порівняльно-правового знання на рівні загальної ...
1092657
  Рабінович П. Порівняльне правознавство: формування теоретичних засад // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 197-199. – ISSN 1026-9932
1092658
  Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини / Станіслав Шевчук. – Київ : Реферат, 2002. – 344с. – ISBN 966-8058-01-1


  присвячено проблемі зловживання наркотичними речовинами серед учнівської та студентської молоді, подані матеріали організаційно-методичного характеру щодо провентивної профілактичної діяльності з проблем асоціальної пове
1092659
  Михеєнко М.М. Порівняльне судове право / М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, Л.К. Радзієвська. – Київ : Либідь, 1993. – 328с. – ISBN 5-325-00393-3
1092660
  Туровська Л. Порівняльне термінознавство в Україні в кінці XX - на початку XXI ст. // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 10-19. – ISBN 978-966-00-1327-8
1092661
   Порівняльне трудове право : Навчальний посібник. – Київ : МАУП, 2005. – 176с. – ISBN 966-608-421-X
1092662
  Бойко М.Д. Порівняльне трудове право : Курс лекцій. Навчальний посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2006. – 381с. – ISBN 966-7984-16-8
1092663
  Умланд Андреас Порівняльне фашизмознавство // Критика. – Київ, 2008. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 12-16


  Порівняльне дослідження фашизму як родового поняття.
1092664
  Загребельний С.Л. Порівняльний аналіз автоматизованих систем управління навчанням MOODLE І "UNIVERSYS WS" / С.Л. Загребельний, А. Лях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 409-415. – ISSN 2312-5993


  Здійснено порівняльний аналіз автоматизованих систем управління навчальним процесом, зокрема: систем управління навчанням «Moodle» та «Universys WS». Окреслено можливості, які надають розглянуті системи студентам та викладачам. Описано властивості ...
1092665
  Семчик В.І. Порівняльний аналіз аграрного законодавства України і зарубіжних країн (Росії, США, Європи, Японії) // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 307-316. – ISBN 978-617-7021-00-0
1092666
  Гавриленко Н.В. Порівняльний аналіз альтернативних способів оподаткування малих підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 42-52. – ISSN 1993-6788
1092667
  Бедухова К.О. Порівняльний аналіз англо-українського та англо-російського перекладу каламбурів у комедійних мультиплікаційних серіалах / К.О. Бедухова, Л.А. Коваленко // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 17-22. – ISBN 978-966-285-684-2
1092668
  Рогач Т.О. Порівняльний аналіз антимонопольного законодавства зарубіжних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 190-196
1092669
  Козакова О.М. Порівняльний аналіз архітектури корчем і українського народного житла // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 92-98 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1092670
  Стеченко О. Порівняльний аналіз атестації випускників-медиків та результатів вступного ЗНО / О. Стеченко, В. Мельник // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 37-44. – ISSN 2078-1687
1092671
  Філюк Г.М. Порівняльний аналіз бар"єрів входу підприємств м"ясної промисловості на нові зовнішні ринки / Г.М. Філюк, К.М. Власова // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. ; редкол.: Ангелов К.П., Акульшин О.О., Баюра Д.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 6. – С. 101-109. – ISSN 2415-3583
1092672
  Шевченко О.Г. Порівняльний аналіз біокліматичних індексів для оцінки комфортності урбанізованого середовища в теплий період // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 105-115. – ISSN 2306-5680


  В статті розглянуто основні підходи до оцінки біоклімату територій з використанням біокліматичних індексів. Проаналізовано переваги та недоліки біокпіматичних індексів, що найчастіше використовуються на території України. Здійснено порівняльний аналіз ...
1092673
  Бугай Т.В. Порівняльний аналіз бюджетного процесу в Україні та державах - членах Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 7-12
1092674
  Ільницький О. Порівняльний аналіз бюджетного регулювання у конституціях держав // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 61-63
1092675
  Пустогородська А.В. Порівняльний аналіз виборчих систем країн ЄС // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 90-92
1092676
  Ступницький О.І. Порівняльний аналіз використання франчайзингу та інших схем організації підприємницької діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 167-171
1092677
  Войтович Н. Порівняльний аналіз військових маневрів проведення НАТО та Російською Федерацією в контексті анексії Кримського півострова // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 359-371. – ISBN 978-83-64286-14-8
1092678
  Фірсов О.В. Порівняльний аналіз військово-політичної діяльності гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 145-151. – ISSN 1728-3671
1092679
  Казанцева К. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного кримінального законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 86-92. – ISSN 0132-1331
1092680
  Щербата З.Я. Порівняльний аналіз впливу світової фінансової кризи на динаміку зовнішньої торгівлі між Україною, Китаєм і Польщею // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 12-21. – ISSN 1993-6788
1092681
   Порівняльний аналіз впливу традиційного і дистанційного типів навчання за підсумками дисципліни "Внутрішня медицина" у студентів випускного курсу / Г.С. Такташов, Н.В. Грона, Я.В. Волошин, О.А. Гомозова, О.О. Супрун // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Павлов С.Б. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – Т. 5, № 6 (28). – С. 323-328. – ISSN 2415-3060
1092682
   Порівняльний аналіз вушного шуму за його інтенсивністю та частотним характером у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю судинного генезу та у робітників вугільної промисловості / Т.В. Шевцова, А.Ю. Шидловський, Козак-Волошаненко, В.А. Гвоздецький // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 40-43 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1092683
  Стратій Я. Порівняльний аналіз вчень Теофана Прокоповича й Георгія Кониського про душу // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Т. 37, № 2. – С. 20-48. – ISSN 2075-6461
1092684
  Дзюба М.Т. Порівняльний аналіз гендерної політики в Збройних Силах України та російської Федерації / М.Т. Дзюба, О.П. Черніченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 212-216


  У статті здійснено спробу на підставі аналізу кількісних і якісних показників зробити порівняння втілення в життя гендерної політики у Збройних Силах України та в Збройних Силах Російської Федерації. Розглянуто існуючу нормативно-правову базу, ...
1092685
  Курта Х.М. Порівняльний аналіз генетичної структури веслоноса (Polyodon spathula) українських популяцій / Х.М. Курта, О.О. Малишева, В.Г. Спиридонов // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 193-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2078-9912
1092686
  Меметов І.А. Порівняльний аналіз голосних і приголосних звуків турецької та кримськотатарської мов


  Подається порівняльний аналіз систем голосних і приголосних звуків турецької та кримськотатарської мов.
1092687
  Подоляк С.А. Порівняльний аналіз господарського та цивільно правового договору та проблеми їх юридичних конструкцій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 495-499. – ISSN 1563-3349
1092688
  Остапчук В.В. Порівняльний аналіз густини потоку радону з будівельних матеріалів різних видів // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 95-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1092689
  Серпутько Г. Порівняльний аналіз давніх рельєфно-крапкових абеток у брайлівських стародруках, як передумова видання сучасних доступних підручників для закладів вищої освіти України // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 26. – С. 215-225. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1092690
   Порівняльний аналіз двох способів геометричного нівелювання - "із середини", та "вперед-назад" / О. Мороз, Т. Корлитович, І. Покотило, М. Фис // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 79-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
1092691
  Гальченко М. Порівняльний аналіз державної політики з питань обдарованої молоді Канади та США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 77-78. – ISBN 978-966-2249-24-8
1092692
  Третьякова Ю.В. Порівняльний аналіз детермінант психологічного благополуччя користувачів соціальних мереж із низькою та високою активністю // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 77-82. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
1092693
  Редько А.С. Порівняльний аналіз деяких аспектів порядку укладання цивільного договору за законодавством України та Республіки Польщі // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 163-165. – ISBN 978-966-419-299-3
1092694
  Коркуна Н. Порівняльний аналіз динаміки податкових надходжень та їхній вплив на наповнення державного бюджету України з деякими країнами ЄС / Н. Коркуна, Г. Цегелик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 254-259. – ISSN 0201-758Х
1092695
  Мейш Ф В. Порівняльний аналіз динамічної поведінки тришарових циліндричних оболонок з неоднорідним заповнювачем в рамках прикладних теорій / Ф В. Мейш, А.П. Мукоєд, С.Е. Штанцель // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 284-289. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається постановка і чисельні алгоритми розв"язку задач динамічної поведінки тришарових циліндричних оболонок з неоднорідним заповнювачем. Проводиться порівняльний аналіз числових результатів в рамках прикладних теорій. Formulation and numerical ...
1092696
  Кравчук В.О. Порівняльний аналіз дисциплінарної відповідальності суддів в Україні та деяких країнах СНД // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 158-169. – ISSN 2524-101X
1092697
  Цалко Т.Р. Порівняльний аналіз діючих адміністративних систем управління в Німеччині, Франції, Великобританії / Т.Р. Цалко, С.М. Невмержицька // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2019. – С. 255-263. – (Державне управління ; вип. 2 (11)). – ISSN 2414-5858
1092698
  Гуцулова Ю. Порівняльний аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у Дніпропетровській області та Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 8-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1092699
  Корогодова О.О. Порівняльний аналіз діяльності підприємств атомної енергетики України, США, Франції та Канади / О.О. Корогодова, І.І. Прочан // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2017. – Вип. 4. – С. 28-33. – ISSN 2415-3583
1092700
  Камінський Євген. Фесенко Микола Порівняльний аналіз діяльності президентів США Барака Обами та Франції Ніколя Саркозі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 22-25
1092701
  Лондар Л.П. Порівняльний аналіз діяльності страхових компаній та недержавних пенсійних фондів в системі недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 98-105
1092702
  Чаусова Ю.А. Порівняльний аналіз досліджень сім"ї в класичній і посткласичній парадигмах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 261-269
1092703
  Щербак І.В. Порівняльний аналіз досліджень стратегій позиціонування провідних університетів країн західної Європи в міжнародному інформаційному просторі // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 150-157. – ISSN 2074-8922
1092704
  Моторина І.Р. Порівняльний аналіз дохідності та ризику інвестиційних і пенсійних фондів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 73-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1092705
  Онищенко І. Порівняльний аналіз економік на основі результатів агрегування цінами моделі Леонтєва "витрати-випуск" : оцінки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 54-56 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1092706
  Кобзар О.М. Порівняльний аналіз економічних механізмів реалізації національних екологічних політик України та Румунії // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 283-289. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1092707
  Храпко П.Ю. Порівняльний аналіз елементів знакового відношення "основа" та "інтерпретант" в семіотиці У. Еко та Г. Сонессона // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 104-109. – ISSN 2412-1185
1092708
  Чеховська М.В. Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Болгарія // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 17-21. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розглядається сучасний стан підготовки професійних педагогічних кадрів Республіки Болгарія. Проаналізовано етапи розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Болгарія.
1092709
  Корольова Л. Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти Румунії та України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 3/4 (182/183), серпень - вересень. – C. 172-177. – ISSN 2308-4634
1092710
  Дністрянський М. Порівняльний аналіз етнодемогеографічних процесів у різних групах зарубіжного українства / М. Дністрянський, Б. Жулканич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 127-138. – (Серія географічна ; Вип. 36)
1092711
  Самчук Є. Порівняльний аналіз ефективності використання баричних індексів атмосферного блокування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 149-155. – ISSN 2306-5680
1092712
  Данилов О.В. Порівняльний аналіз ефективності геофізичних методів при вирішенні інженерно-геологічних задач на урбанізованих територіях : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Данилов Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 175 арк. – Додатки: арк. 173-175. – Бібліогр.: арк. 9-12, 163-172 та в додатках: арк. 173-175
1092713
  Данилов О.В. Порівняльний аналіз ефективності геофізичних методів при вирішенні інженерно-геологічних задач на урбанізованих територіях : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Данилов Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1092714
  Бригадир М. Порівняльний аналіз ефективності конструювання оргформ з різних систем навчання // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.83-96. – ISBN 966-654-025-8
1092715
  Нараєвський С.В. Порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної та вітрової енергетики на світовому ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 33-38. – ISSN 2306-6806
1092716
  Корякіна І.В. Порівняльний аналіз ефективності способів підготовки дошкільника до письма : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Корякіна І.В.; Хар. держ. пед. ун-т. – Х., 1996. – 24л.
1092717
  Бутенко Є.В. Порівняльний аналіз ефективності функціонування геопорталів України та Європейського Союзу / Є.В. Бутенко, В.Є. Луцький // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 58-65 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1092718
  Бутенко Є.В. Порівняльний аналіз ефективності функціонування контурно-меліоративної організації території // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1092719
  Гаврилюк К. Порівняльний аналіз забезпечення антитерористичної безпеки в Україні та Російській Федерації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 262-265. – ISSN 2663-5313
1092720
  Єлюбаєв Ж. Порівняльний аналіз законодавства про надра та надрокористування України та Республіки Казахстан // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 61-66
1092721
  Московчук Д. Порівняльний аналіз законодавства України та країн англо-саксонської правової системи щодо подання доказів у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 55-59. – ISSN 2663-5313
1092722
  Ворона П.В. Порівняльний аналіз законодавчого закріплення гарантій розвитку місцевого самоврядування України та Російської Федерації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 84-88. – (Право. Економіка. Управління)
1092723
  Пономаренко Г.С. Порівняльний аналіз закономірностей розміщення ресурсів вуглеводнів нафтогазоносних басейнів Східно-Європейської платформи / Г.С. Пономаренко, Т.М. Анохіна // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 41-50 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1092724
  Черненко З.С. Порівняльний аналіз закріплення права на охорону здоров"я в конституціях країн Європейського Союзу // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – C. 161-166
1092725
   Порівняльний аналіз зведеного латентного показника пристосовуваності популяцій DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV. О.Галіндез (Аргентинські острови, морська Антарктика) протягом трьох сезонів / Н. Мірюта, І. Парнікоза, П. Швидун, І. Козерецкая // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2015. – № 14. – С. 143-157. – ISSN 1727-7485


  На матеріалі трьох південних астральних сезонів вивчена дінаміка комплексної адаптивності шести популяцій DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV. О.Галіндез Аргентинські острови. Показана індивідуальність розрахованого комплексного латентного показника ...
1092726
  Бочарнікова А.М. Порівняльний аналіз змістового наповнення експозиції лінгвістичного навчального музею КНУ імені Тараса Шевченка з аналогічними установами світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  У статті зібрано інформацію про всі лінгвістичні музеї загального спрямування, які на сьогодні функціонують у світі, функціонували в минулому або знаходяться на стадії проекту. У випадках, де це є можливим, досліджено структуру експозиції музеїв. ...
1092727
  Нагрибельний Я. Порівняльний аналіз змісту підручників і навчальних посібників з історії педагогіки для студентів вищих педагогічних закладівосвіти Незалежної України // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 320-328. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1092728
  Абрамов В. Порівняльний аналіз і шляхи інтеграції психотерапевтичних підходів схема-терапії та наративної психотерапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-9. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1092729
  Прядко Д. Порівняльний аналіз індустріальної варіабельності 1-го і 3-го господарсько-побутових комплексів Межиріцького верхньопалеолітичного поселення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 13-17
1092730
  Одарченко М.С. Порівняльний аналіз іноземного законодавства з питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності / М.С. Одарченко, М.В. Стащак // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 6 (18). – С. 127-134. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1092731
   Порівняльний аналіз інституційної архітектури бюджетних систем: світовий досвід та Україна : монографія / [Н.Ю. Рекова, І.Л. Долозіна, К.Є. Мойсеєнко та ін.] ; за заг. ред. проф. Н.Ю. Рекової ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2017. – 306, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 253-285. – ISBN 978-966-377-217-2
1092732
  Ястремський О.І. Порівняльний аналіз інституційної складової добробуту націй // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 62-71 : табл., рис. – Бібліогр..: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1092733
  Кондратенко І.І. Порівняльний аналіз інформаційної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики у педагогічних університетах України та Росії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 108-111. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1092734
  Ващенко В. Порівняльний аналіз історіософських поглядів М. Костомарова та В. Антоновича // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 61-69. – ISSN 0869-3595
1092735
  Полякова Н.О. Порівняльний аналіз картосеміотичних моделей Національних атласів України, Росії і Німеччини / Н.О. Полякова, П.П. Король, Л.А. Вакулюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 11. – С. 51-56. – ISSN 2227-3220
1092736
  Шепель О.В. Порівняльний аналіз класичних моделей фондового ринку // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 283-284. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1092737
  Тимонькіна К.В. Порівняльний аналіз ключових характеристик моделей фондового ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 243-251 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1092738
  Давиденко В. Порівняльний аналіз Конституції та статутів Збройних Сил України: важлива умова розробки окремих криміналістичних методик // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.112-118
1092739
  Комзюк Л. Порівняльний аналіз конституційних проектів Драгоманова і Грушевського 1884 і 1905 років у контексті еволюції концепцій самостійності України кінця ХІХ - початку ХХ століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  У статті порівнюються концепції самостійності України, втілені у досить досконалих для свого часу конституційних проектах видатних вітчизняних мислителів М. Драгоманова і М. Грушевського. Доведено, що обидві концепції були адекватні суспільним реаліям ...
1092740
  Шпиговцька Н. Порівняльний аналіз концентрації банківського капіталу у міжнародній практиці // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 277-285. – ISSN 2078-5860
1092741
  Козловський І.В. Порівняльний аналіз країн Чорноморського регіону на основі використання показників Європейського інноваційного табло // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 16-24. – ISSN 0374-3896
1092742
  Безногих В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 67-71


  У статті висвітлюються положення матеріального кримінального права Австралії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих від протиправної діяльності, у порівнянні з положеннями статті 306 КК України. Визначено можливі напрями розвитку вітчизняного ...
1092743
  Сивак Ю.В. Порівняльний аналіз лексики політичної та комерційної прес-реклами (на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 177-185.
1092744
  Юн Г.М. Порівняльний аналіз лізингу та кредиту повітряних суден : фінансовий механізм / Г.М. Юн, К.В. Кабанихіна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 34-43 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1092745
  Боринець С.Я. Порівняльний аналіз методик розрахунку податкового навантаження / С.Я. Боринець, О.В. Шарікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 6-10
1092746
  Заболотна І. Порівняльний аналіз методики дослідження історичних джерел у практиці І. Крип’якевича та М. Кордуби // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 60-74. – ISSN 2306-4250
1092747
  Гольдак В.І. Порівняльний аналіз методів захисту національних ринків від впливу кризових явищ у світовій економіці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 21-25
1092748
  Лєнков С.В. Порівняльний аналіз методів контролю оптичних властивостей напівпровідників, які використовуються в елементах оптоелектроніки інфрачервоного діапазону / С.В. Лєнков, М.І. Гаркавенко, В.В. Видолоб // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 88-94


  Авторами статті проведено аналіз можливостей різноманітних методів контролю оптичних параметрів напівпровідникових матеріалів, які є перспективними для використання в якості функціональних матеріалів для інфрачервоних (ІЧ) фотовипромінювачів та ...
1092749
  Салем Шеріф Ель-фард Порівняльний аналіз методів модулярної редукції : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.01 / Салем Шеріф Ель-фард; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 14л.
1092750
  Даниляк О. Порівняльний аналіз механізмів стримувань і противаг між Президентом, парламентом та Урядом України у владних моделях 1996 та 2004 років // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 174-180
1092751
  Тибінка Г. Порівняльний аналіз механізму регулювання мінімальної заробітної плати у зарубіжних країнах та в Україні / Г. Тибінка, Т. Кохана // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 163-165. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
1092752
  Цимбалюк О.В. Порівняльний аналіз механокінетики скоротливої активності гладеньких м"язів міометрія щурів за дії каліксарену C-99 та уабаїну // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 1. – С. 63-72. – ISSN 1996-4536


  Відомо, що каліксарен із шифром С-99 селективно та з високою спорідненістю здатен інгібувати Na+, K+-АТР-азу (у порівнянні з відомим інгібітором цього ензиму - уабаїном) препаратів плазматичної мембрани гладеньком"язових клітин. Здійснено співставлення ...
1092753
  Сорочук Л. Порівняльний аналіз Михайлом Драгомановим турецьких анекдотів в українській народній словесності // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; КНУТШ ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 449-453. – ISBN 966-8552-01-6
1092754
  Кузьменко Б. Порівняльний аналіз міжнародних інвестиційних процесів у США та Китаї // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 42-45
1092755
  Мартинюк В.О. Порівняльний аналіз мікроморфологічних особливостей близьких віидів - Silene syreistschikowii та S. supina (Caryophyllaceae) / В.О. Мартинюк, Н.І. Карпенко, О.М. Царенко // Науковий вісник Чернівецького університету : науковий журнал / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2018. – С. 84-93. – (Біологічні системи. Біологія ; т. 10, вип. 1). – ISSN 2078-8673
1092756
  Андрєєва О. Порівняльний аналіз мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району / О. Андрєєва, В. Шунько, О. Гречановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена дослідженню мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району. Мета роботи - встановити однорідність та витриманість мінерального складу бентонітів району. Стратиграфічно бентонітові глини Черкаського ...
1092757
  Кручок Н.С. Порівняльний аналіз моделей іпотечного рефінансування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 10 (192). – С. 60-65
1092758
  Москвічова О.С. Порівняльний аналіз моделей іпотечного рефінансування // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 271-278. – ISSN 2313-8246
1092759
  Мамонов К.А. Порівняльний аналіз моделей формування рельєфу місцевості як інформаційна основа прийняття рішень у системі землеустрою / К.А. Мамонов, С.В. Олійник // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 99-109
1092760
  Краснюкова С. Порівняльний аналіз мотивації праці на підприємствах зарубіжних країн // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 257-260. – ISSN 1993-0259
1092761
  Будьонний П.В. Порівняльний аналіз мотивів суїцидальної поведінки осіб, які проживають у депресивному промисловому регіоні (м. Лисичанськ) у мирний час (2006-2013 рр.) і в період проведення АТО (2014-2016 рр.) // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 8. – C. 9-17. – ISSN 2312-5675
1092762
  Задорожний Ю.А. Порівняльний аналіз мусульманського та іудейського права / Ю.А. Задорожний, Ю.М. Мехед // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 144-147
1092763
  Шпирко В.В. Порівняльний аналіз наближених оцінок ймовірності банкрутства страхових компаній // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 281-288


  У статті розглянуто методи оцінювання ймовірності банкрутства страхових компаній в класичній моделі ризику в залежності від стартового капіталу компанії, наведено шість наближених оцінок ймовірності банкрутства, здійснено порівняльний аналіз цих ...
1092764
  Іванова В. Порівняльний аналіз навчальних планів і програм з підготовки фахівців дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 64-70. – ISSN 2307-4914
1092765
  Дубчак Г.М. Порівняльний аналіз навчального стресу у студентів вищих та середніх навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – C. 30-38. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія ; т. 5, вип. 16). – ISSN 2072-4772
1092766
  Топчій В.В. Порівняльний аналіз національного кримінального законодавства та законодавства країн ЄС щодо злочинів у сфері оподаткування // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 74-79. – ISSN 2524-017X
1092767
  Єгоров І.Ю. Порівняльний аналіз наявності індикаторів цифровізації в Україні та інших країнах Східного партнерства ЄС / І.Ю. Єгоров, В.Ю. Грига // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
1092768
  Васильченко І. Порівняльний аналіз нейронних мереж та моделі Блека-Шоулза в оцінюванні опціонних контрактів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 67-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1092769
  Дернова І.А. Порівняльний аналіз номінального та реального обмінних курсів гривні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1092770
  Кот О. Порівняльний аналіз норм Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів і Цивільного кодексу України // Материалы III Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. "Применимое право в международном коммерческом арбитраже. Практика применения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров" : 13 нояб. 2015 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Київ : МКАС и МАК при ТТП Украины, 2016. – С. 65-72
1092771
  Козинець І. Порівняльний аналіз нормативних джерел зарубіжних країн про правовий статус іноземців та осіб без громадянства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 59-62
1092772
  Збир І. Порівняльний аналіз образу жінки в українській і корейській культурах (на основі праці Івана Франка "Жіноча неволя в руських піснях народних") // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 373-386
1092773
  Ільїна В.Ю. Порівняльний аналіз окремих аспектів економічної й бізнес-освіти у США та Україні // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-129. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор проводит сравнительный анализ некоторых важных аспектов подготовки высших экономических кадров в США и Украине, а также предлагает возможные способы решения отдельных проблем высшего экономического образования в Украине.
1092774
  Безусова Т.А. Порівняльний аналіз окремих компонентів освітніх систем України та країн африканського континенту // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. М.С. Макаренка. – Суми, 2014. – Вип. 3. – С. 36-42. – ISBN 978-966-473-145-1


  Стаття присвячена побудові стратегії та концепції інтернаціоналізації ринку освітніх послуг. Зазначається, що перед Україною Європейським співтовариством чітко поставлено завдання входження в освітній і науковий простір Європи, одним із шляхів ...
1092775
  Снітько Д.Ю. Порівняльний аналіз онтології сцієнтизму та релігійної філософії в X X столітті // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1. – С. 25-29. – ISSN 2227-7242
1092776
  Перепелиця М.М. Порівняльний аналіз оперативного опитування осіб у різних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 95-102. – ISSN 1999-5717
1092777
  Піша О. Порівняльний аналіз організації аудиту в Україні та деяких зарубіжних країнах // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 239-240
1092778
  Кручок А.С. Порівняльний аналіз організаційно-правових основ діяльності спецслужб ФРН та України // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 156-158. – ISBN 978-617-7169-06-9
1092779
  Томашевський Ю. Порівняльний аналіз основних методів страхування врожаю сільськогосподарських культур / Ю. Томашевський, О. Агрес, О. Садура // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – C. 124-132. – ISSN 2410-0919
1092780
  Шевченко В.І. Порівняльний аналіз основних показників капіталізації банківських систем України та Росії : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 179-183 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1092781
  Красножон К.В. Порівняльний аналіз основного тексту та редакцій вірша В. Стуса "На Лисій горі догоряє багаття нічне…" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 344-349


  У статті проаналізовано дві редакції та основний текст вірша В. Стуса "На Лисій горі догоряє багаття нічне…". За допомогою порівняння текстів на рівні образів, мотивів, стилістичних фігур продемонстровано художню майстерність автора.
1092782
  Богрова Христина Борисівна Порівняльний аналіз особливостей прояву просодичного компонента мовлення дітей дошкільного віку: результати емпіричного досліджеення // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 7-15. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1092783
  Гош В.Е. Порівняльний аналіз особливостей розвитку теорії внутрішньошкільного контролю у вітчізняній педагогіці протягом другої половини XX ст. - початку XXI ст. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 5-11. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1092784
  Шаповалова О.В. Порівняльний аналіз особливостей управління якістю освітніх послуг в Україні та Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 120-128. – ISSN 2312-5993
1092785
  Поторій Я.І. Порівняльний аналіз особливостей ціннісної сфери здорових осіб і людей з депресією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто структуру цінностей особистості у стані депресії та безперечний факт, що самосвідомість є центральним елементом особистості, тому основну увагу при вивченні депресії слід приділяти структурі, динамічним змінам та проявам самосвідомості ...
1092786
  Чимирис М. Порівняльний аналіз палеолітичної фауни України на прикладі поселень Гінці, Добранічівка, Межиріч та Мізин // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 46. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1092787
  Богуславський О.В. Порівняльний аналіз параметрів постсоціалістичної трансформації перехідних країн // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 178-184
1092788
  Марчук Р.П. Порівняльний аналіз парламентаризму в Республіці Македонія та Україні / Р.П. Марчук, Є.П. Плугіна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 24-28. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1092789
  Іванюченко О. Порівняльний аналіз патентного права США та ФРН, РФ, України щодо винаходів, пов"язаних з комп"ютерною програмою (алгоритмом) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 17-25
1092790
  Іонова О. Порівняльний аналіз педагогічних поглядів Г. Сковороди та Р. Штайнера // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 43-47. – ISSN 1562-529Х
1092791
  Бондар В. Порівняльний аналіз первинних вокативних однозвукових вигуків (на матеріалі китайської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 182-189


  У статті визначено спільні та відмінні ознаки первинних вокативних однозвукових вигуків китайської та української мов за семантичними та функціональними критеріями, а також можливі труднощі у процесі перекладу та вивчення вигуків китайської мови ...
1092792
  Барилко С.М. Порівняльний аналіз перекладів вірша Теда Г"юза "Ягуар" / С.М. Барилко, А.Ю. Бовт // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 27-36. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1092793
  Куц Д.О. Порівняльний аналіз перекладів поезії Оскара Уайльда "Мій голос" // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 134-138. – ISBN 978-966-921-000-5
1092794
  Маляренко О. Порівняльний аналіз перекладів поезії Роберта Браунінга "Зустріч вночі" ("Meeting at night") // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 158-161. – ISBN 978-966-921-000-5
1092795
  Рафальська Н.М. Порівняльний аналіз підходів до визначення ймовірності банкрутства підприємства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 94-97 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1092796
  Леванда О.М. Порівняльний аналіз підходів до стандартів життя: Україна і Польща // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 15-24. – ISSN 2222-0712
1092797
  Ряшко О.В. Порівняльний аналіз повноважень сторін обвинувачення та захисту в кримінальному процесі / О.В. Ряшко, І.В. Матіос // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 342-352. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1092798
  Жовнер В.Ю. Порівняльний аналіз показників конкурентоспроможності контрольних і експериментальних груп фахівців туристичного бізнесу // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 36-43. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
1092799
   Порівняльний аналіз показників рівня заповнення міських пасажирських транспортних засобів / Д.П. Понкратов, Н.В. Давідіч, Є.І. Куш, Д.М. Рославцев, В.Г. Мозгляклва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 196-203 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1092800
  Бертолон О. Порівняльний аналіз політичних режимів Міклоша Горті та Яноша Кадара // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 205-210. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1092801
  Романова В.В. Порівняльний аналіз політичних режимів на субрегіональному рівні в сучасній Україні та Литві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 45 : Політичні науки
1092802
  Романюк Анатолій Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір / Романюк Анатолій; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 392с. – ISBN 966-613-196-Х
1092803
   Порівняльний аналіз політичних стуктур Австрії та України : Допов. і реферати двостороннього політологічного симпозіуму у приміщенні Австрійського Посольства в. – Львів, 1996. – 316 с. – ISBN 96610180019
1092804
  Соболь О.Ю. Порівняльний аналіз поліфонічного функціонування прямої мови в жанрах аналітичної статті, інформаційної статті та інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 268-281. – ISBN 966-581-727-2
1092805
  Перевознюк Н.М. Порівняльний аналіз понять "компетентність" та "компетенція" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 156-166. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Стаття присвячена аналізу поглядів науковців на проблему запровадження компетентнісного підходу та аналізу "компетентності" та "компетенції" як базових питань зазначеного методологічного підгрунтя.
1092806
  Волошина Н.М. Порівняльний аналіз понять "патріотизм" і "націоналізм" в Україні / Н.М. Волошина, І.В. Пампуха // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 122-129. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
1092807
  Марченко С.І. Порівняльний аналіз правового регулювання виноградарства та виноробства в Україні / С.І. Марченко, Х.С. Петрина // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 279-283. – ISSN 2219-5521
1092808
  Дехтяр І. Порівняльний аналіз правового регулювання митних режимів переробки в Україні та ЄC // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 119-124
1092809
  Бахуринська М.М. Порівняльний аналіз правового регулювання процедури вибору приватного партнера на умовах державно-приватного партнерства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 42-50. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються особливості правового регулювання ДПП у країнах ЄС на прикладі Польщі. Проводиться порівняльний аналіз процедури вибору приватного партнера та передання йому об"єктів публічної власності на умовах ДПП. На основі позитивного ...
1092810
  Потильчак О.І. Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації і діяльності судів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Потильчак Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 184, [6] арк. – Додатки: [6] арк. – Бібліогр.: арк. 168-184
1092811
  Гуменюк В. Порівняльний аналіз практики здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти: зовнішні системи оцінювання якості освіти // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 128-129. – ISBN 978-966-644-324-6
1092812
  Панасевич Д.Б. Порівняльний аналіз практичної підготовки бакалаврів за галузевими стандаротами вищої інженерно-технічної освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 20-28
1092813
  Винниченко І.І. Порівняльний аналіз програм розвитку туризму Чернівецької області та Ботошанського повіту (Румунія) / І.І. Винниченко, О.В. Пінтескул // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 84-92. – Бібліогр.: 8 назв.
1092814
   Порівняльний аналіз професійної підготовки студентів і курсу спеціальності "фармація" в Україні та Німеччині / О.М. Горошко, О.М. Коровенкова, А.О. Паламар, Н.С. Богдан, О.О. Ровінський, В.Г. Зеленюк, О.С. Шпичак // Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2017. – № 4 (44). – С. 123-128. – ISSN 2312-0967
1092815
  Дорофєєва Л.М. Порівняльний аналіз процесуального становища митних органів при розслідуванні контрабанди та інших злочинів на кордоні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.117-120. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1092816
  Шпильовий Я.В. Порівняльний аналіз психологічних адаптаційних механізмів у жінок з невротичними тривожно-депресивними розладами різного психоґенезу (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців – учасників АТО) // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 1 (7). – C. 111-117. – ISSN 2312-5675
1092817
  Кім Р.Б. Порівняльний аналіз реакцій китайських та корейських споживачів на блага на довірі : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 238-248 : Табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
1092818
  Новоселов О.С. Порівняльний аналіз регіональних і муніципальних систем управління в Росії та Україні / О.С. Новоселов, А.С. Маршалова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 69-82. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1092819
  Якубовський С.О. Порівняльний аналіз регулювання інвестиційної діяльності у країнах Центральної і Східної Європи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С39-42
1092820
  Харківський В.С. Порівняльний аналіз результатів впровадження структурно-функціональної моделі системи розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 325-335. – ISSN 2074-8922


  "...У статті проаналізовано результати впровадження структурно-функціональної моделі розвитку правової компетентності (ПК) фахівців медичної галузі в післядипломної освіті (ПО)."
1092821
  Грищук П. Порівняльний аналіз результатів інтерпретації магнітного поля за даними профільних та площових спостережень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-41. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено порівняльний аналіз розв"язання оберненої задачі магніторозвідки за даними профільних та площових спостережень. На реальних магнітних аномаліях аналізується достовірність інтерпретації методом порівняння з оптимізацією параметрів ...
1092822
  Шляхетко В.В. Порівняльний аналіз рейтингу легкості створення нового бізнесу суб"єктами малого та середнього підприємництва України й окремих країн ЄС // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 134-142. – ISSN 1998-6912
1092823
  Бейдик О.О. Порівняльний аналіз рекреаційно-туристських мезорайонів "середземноморського кільця" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 10-18 : рис., табл.
1092824
  Зайцева-Чіпак Порівняльний аналіз релігійної свідомості міських жителів на Заході та Сході України / Зайцева-Чіпак, Т.О. Серга // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 160-166. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1092825
  Вавіленкова А.І. Порівняльний аналіз речень природної мови за змістом // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 97-103. – ISSN 1028-9763


  У статті запропоновано метод порівняльного аналізу речень природної мови довільної складності за змістом, що базується на побудові їх логіко-лінгвістичних моделей. У представленому алгоритмі зосереджено увагу на етапі побудови інваріантних ...
1092826
  Временко Л.В. Порівняльний аналіз рівня життя населення в європейських країнах / Л.В. Временко, В.В. Мужилівський // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 407-412. – ISSN 2075-4892
1092827
  Черноіванов В. та інш. Порівняльний аналіз різних форм роздержавлення власності в Україні: інвестиційний аспект // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.37-42. – ISSN 0131-775Х
1092828
  Вікторов Б.В. Порівняльний аналіз розвитку інноваційних мережевих підприємств України та Польщі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 101-108. – ISSN 1562-0905
1092829
  Чубук Л.П. Порівняльний аналіз розвитку іпотечних ринків та процесів їх інтеграції у країнах Європейського Союзу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 120-128.
1092830
  Коломієць О. Порівняльний аналіз розвитку Києво-Печерського, Звіринецького та Гнілецького печерних монастирів XI - XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 62-65. – ISBN 978-966-171-783-9
1092831
  Ємець М. Порівняльний аналіз розвитку міжнародного туризму в ЦСЄ та Україні в контексті інтеграційних процесів // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 2 (222). – С. 54-71. – ISSN 2409-9260
1092832
  Жукович І.А. Порівняльний аналіз розвитку науково-технічного потенціалу України та інших країн світу / І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 69-76
1092833
  Коваленко С. Порівняльний аналіз розподілу земель на категорії в Україні та зарубіжних країнах / С. Коваленко, А. Хархан // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів, 2017. – № 3 (9). – С. 171-178. – ISSN 2411-5363
1092834
  Царук В. Порівняльний аналіз розуміння прозорості в корпоративному управлінні та в бухгалтерському обліку // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4. – С. 153-159. – ISSN 2410-0919
1092835
  Беньковська Н.Б. Порівняльний аналіз світового та вітчизняного досвіду щодо підготовки економістів у вищих навчальних закладах // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 146–151. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1092836
  Євтушенко Н. Порівняльний аналіз систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки Польща // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 43-49. – ISSN 2226-3012
1092837
  Мартин А.Г. Порівняльний аналіз системи управління сільськогосподарськими землями державної власності у країнах ЄС / А.Г. Мартин, Б.М. Копайгора // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 14-19. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1092838
  Горбаненко С.А. Порівняльний аналіз сільського господарства передодня утворення Давньої Русі // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – C. 301-320. – ISSN 2227-4952
1092839
  Гладка Л. Порівняльний аналіз сім"ї та шлюбу в Білорусі, Україні й Німеччині / Л. Гладка, О. Шевчук // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (4). – С. 38-43. – ISSN 2306-3974
1092840
  Дзиба А.А. Порівняльний аналіз складу заповідних вікових дерев Pinus sylvestris L. лісостепу і степу України / А.А. Дзиба, С.Ю. Попович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 87-94. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
1092841
  Резніков І.О. Порівняльний аналіз собівартости цукру перед війною і тепер. / І.О. Резніков. – К., 1930. – 75-113с.
1092842
  Кияк М.Т. Порівняльний аналіз соціальних доктрин ісламу та Римо-католицької церкви : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кияк М.Т.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 169л. – Бібліогр.: л.152-169
1092843
  Кияк М.Т. Порівняльний аналіз соціальних доктрин ісламу та Римо-католицької церкви : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Кияк М.Т.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1092844
  Губеладзе І. Порівняльний аналіз соціально-психологічних особливостей сільської і міської спільнот // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 63-67
1092845
  Хачатурян Ю.Р. Порівняльний аналіз соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів та місцевих дітей // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 182-194. – ISSN 2520-6265
1092846
  Кінащук Л. Порівняльний аналіз соціального захисту професійного ризику у правоохоронних органах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 14-17
1092847
  Мирошниченко Л.І. Порівняльний аналіз способів передачі майбутності дії у німецькій та українській мовах, міжмовні семантичні відмінності та проблеми перекладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 86-90. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1092848
  Харченко Н.В. Порівняльний аналіз стандартів бухгалтерського обліку нематеріальних активів в Україні та зарубіжних країнах. / Н.В. Харченко, О.О. Грушак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 39-42. – ISSN 2306-6814
1092849
   Порівняльний аналіз стану про- та антиоксидантної систем у дітей за дії стресових чинників радіаційного та психогенного походження / Є.І. Степанова, І.Є. Колпаков, В.А. Позниш, В.Ю. Вдовенко, В.М. Зигало, С.М. Альохіна // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 38-43 : фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
1092850
  Карпачова Н.І. Порівняльний аналіз статистичних даних щодо громадян України, котрі виїжджають за кордон // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 20-22 : фото, рис.
1092851
  Іванчук О. Порівняльний аналіз статистичних та скейлінгових характеристик РЕМ-зображень тест-об"єкта, отриманих на різних типах РЕМ / О. Іванчук, О. Тумська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 119-131 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1819-1339
1092852
  Хаустов В. Порівняльний аналіз стратегій охорони промислової власності в Україні та інших країнах світу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 21-24. – ISSN 1810-3944
1092853
  Бейдик О.О. Порівняльний аналіз суспільно-географічних особливостей рекреаційного потенціалу Луганської та Харківської областей / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець, В.Є. Булюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 131-137 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1092854
  Кульчицький Я.В. Порівняльний аналіз сучасних економічних систем в умовах їх екологізації та глобалізації: спроба математичної формалізації / Я.В. Кульчицький, Б.В. Кульчицький, С.М. Рогач // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 210-215 : схема. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
1092855
  Шуневич Б.І. Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних теорій дистанційного навчання // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 275-282. – ISSN 2078-4643
1092856
  Ткаченко О.О. Порівняльний аналіз сучасних програм онлайн-перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 295-301


  У статті аналізується існуюче програмне забезпечення для перекладачів. В статье анализируется существующее программное обеспечение для переводчиков. This article deals with the computer software for translators.
1092857
  Черепніна Олена Іванівна Порівняльний аналіз сучасних транзитивних економічних систем : Дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Черепніна О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 215с. + Додатки: л. 196 - 215. – Бібліогр.: л. 176 - 196
1092858
  Черепніна Олена Іванівна Порівняльний аналіз сучасних транзитивних економічних систем : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Черепніна О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1092859
  Батченко Л.В. Порівняльний аналіз сформованої практики підготовки менеджерів у провідних ВНЗ світу та України / Л.В. Батченко, Л.В. Чорна // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 3 (40), червень. – С. 66-71
1092860
  Голюк О. Порівняльний аналіз сформованості предметних політичних цінностей студентської молоді / О. Голюк, О. Грошовенко, В. Шусть // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (166). – C. 99-109. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1092861
  Стовпова А.С. Порівняльний аналіз та прогноз транзакцій провідних криптовалют // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 94-100. – ISSN 2306-6814


  "Визначено, що таке транзакція у відношенні електронних грошей та криптовалюти. Проаналізовано статистичні дані відносно кількості щоденних транзакцій таких криптовалют, як Біткоїн, Етер (відомої також як Ethereum) та XRP (Ripple) за всі роки. Дані ...
1092862
  Юрійчук Р.Д. Порівняльний аналіз творчого доробку функціоналізму в м. Чернівці з європейським і світовим архітектурними досвідом // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 502-512. – ISSN 2077-3455
1092863
   Порівняльний аналіз творчого й тестового аспектів вступного іспиту на прикладі Вінницького національного технічного університету / Б. Мокін, С. Захарченко, Г. Горячев, Н. Ляховченко; Б.Мокін, С.Захарченко, Г.Горячев, Н. Ляховченко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 65-70
1092864
  Губатюк Ігор Порівняльний аналіз теорій виробництва і споживання в сучасній економічній науці : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 21 : Табл.
1092865
  Міщенко О.В. Порівняльний аналіз терористичних та організованих злочинних об’єднань // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 96-104. – ISSN 2524-0323
1092866
  Омельчук О.Ю. Порівняльний аналіз техногенної безпеки областей України // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 152-158. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-7293-90-4
1092867
  Нікольчук І. Порівняльний аналіз українських та давньоіндійських замовлянь // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 392-398


  Робота присвячена дослідженню спільних мотивів в українських та давньоіндійських замовляннях.
1092868
  Согу Гонг Порівняльний аналіз українських та корейських весільних обрядів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 15-23
1092869
  Даценко Л.М. Порівняльний аналіз українських та російських шкільних атласів з географії для 7-х класів // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 239-245. – ISBN 966-7650-87-1
1092870
  Омельчук Л.Л. Порівняльний аналіз українського освітнього стандарту з інформатики та Computer Science"2008 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 202-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Наведено порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки бакалаврів і інформатики та Computer Science"2008. Надано пропозиції для покращення українського освітнього стандарту. A comparative analysis of Ukrainian educational ...
1092871
  Григорак А. Порівняльний аналіз української та російської традиції зображення Страшного Суду XV-XVІIIст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 2 (26), квітень - червень. – С. 9-19. – ISSN 1998-4634
1092872
  Мельникова Н. Порівняльний аналіз утопії та міфу // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 172-180
1092873
  Сергатий М.О. Порівняльний аналіз учень про злочин за кримінальним правом зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 198-203. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
1092874
  Фролова Н.Б. Порівняльний аналіз факторів ухилення від сплати податків в Україні та США // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 148-156. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
1092875
  Муравенко Н.Ю. Порівняльний аналіз феноменології Й.В. Гете та Е. Гуссерля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 299-300. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1092876
  Стратюк Олена Анатоліївна Порівняльний аналіз фізіологічних особливостей підлітків різних соціальних груп : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Стратюк О.А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1092877
  Стратюк Олена Анатоліївна Порівняльний аналіз фізіологічних особливостей підлітків різних соціальних груп : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Стратюк Олена Анатоліївна; Херсон. держ. педагог. ун-тет. – Київ, 2002. – 225 л. + Додатки: л.198-225. – Бібліогр.: л.184-198
1092878
  Бондар Н. Порівняльний аналіз філіграней вільнюських видань Євангелій 1575, 1600 та 1644 рр. як джерело з історії побутування паперу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 295-304. – ISSN 2224-9516
1092879
  Гордіца К.А. Порівняльний аналіз форм власності у працях українських вчених-економістів кінця ХІХ - початку ХХ століття // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 212-226. – ISSN 0320-4421
1092880
  Жила В. Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом око [подано символ] в українській та корейській мовах


  Аналізуються та класифікуються фразеологічні одиниці з соматичним компонентом око в українській та корейській мовах. Phraseology units with a somatic component "eye" in the Ukrainian and Korean languages are analyzed and classified.
1092881
  Батанов О. Порівняльний аналіз функціонування муніципальних виборчих систем у зарубіжних країнах // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодерж. офіційне, нормативно-правове, інформ. видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2013. – № 1 (25). – С. 58-63
1092882
  Семенюк Д.С. Порівняльний аналіз функціонування національних природних парків двох країн: Польщі та України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 144-146. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1092883
  Горєлов М.Є. Порівняльний аналіз цивілізаційних ситуацій в Україні і Росії // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 210-271. – ISBN 978-966-02-9194-2
1092884
  Мегалінська Г. Порівняльний аналіз цитостатичної та антибактеріальної активності екстрактів амброзії полинолистної й інших лікарських рослин та визначення літичної активності екстрактів амброзії полинолистної / Г. Мегалінська, М. Сокульська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 71-75. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено важливій проблемі пошуку рослинних препаратів з високою антибактеріальною, цитостатичною та літичною активністю. Перспективними в цьому напрямі є такі адвентивні рослини, як Ambrosia artemisiifolia, яка належить до родини Айстрові. Мета ...
1092885
  Качарова В.М. Порівняльний аналіз ціннісних орієнтацій в юнацькому та зрілому віці / В.М. Качарова, О.Р. Коваль, І.І. Нестеренко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 56-61
1092886
  Лазурова Н.О. Порівняльний аналіз частоти використання суспільно-політичної лексики в українській та чеській публіцистиці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 81-86. – ISSN 2075-437X


  У статті зроблено спробу порівняльного аналізу суспільно-політичної лексики української та чеської мов з точки зору особливостей частоти її використання в сучасній українській та чеській публіцистиці. В статье предпринята попытка сравнительного ...
1092887
  Михайляк І. Порівняльний аналіз чинників, що впливають на зміни у структурі зовнішньої торгівлі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 223-228. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1092888
  Адбряхімов Р.А. Порівняльний аналіз якості життя в учасників бойових дій з травмою очей на тлі психологічних проявів реакції на стрес різної вираженості // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Держ. установа "Н.-д. ін-ту психіатрії М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 1 (96). – С. 4-10 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-7484
1092889
  Хоружа І.Г. Порівняльний аспект впровадження інституту медіацї в Чехії та Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 132-135. – ISSN 2313-0431
1092890
  Аніщенко В. Порівняльний аспект підготовки офіцерів та персоналу пенітенціарної системи на прикладі США та України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 139-151. – ISSN 2312-5993
1092891
  Янів Я. Порівняльний аспект романів виховання "Повнолітні діти" Ірини Вільде та "Братья-близнецы" Олекси Стороженка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 189-193. – ISSN 0130-528Х


  Порівняно деякі типологічні властивості романів виховання Ірини Вільде "Повнолітні діти" та Олекси Стороженка "Братья-близнецы" у контексті жанру
1092892
  Єна М.С. Порівняльний вплив цитостатиків похідного малеіміду та 5-фторурацилу на слизову оболонку сліпої кишки щурів / М.С. Єна, Г.М. Кузнєцова, В.К. Рибальченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 3 (115). – С. 133-137. – ISSN 2077-4214
1092893
  Іщенко Ю.А. Порівняльний дискурс-аналіз в історико-філософських дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1092894
  Андрусяк В. Порівняльний ЕЕГ-аналіз ефективності навчання при читанні тексту з паперових, електронних та аудіо книжок / В. Андрусяк, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 38-44. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817


  У роботі вивчали особливості засвоєння інформації з паперових, електронних та аудіоносіїв шляхом проведення порівняльного аналізу точності засвоєння та електричної активності мозку при читанні чи прослуховуванні тексту. У дослідженні брали участь 80 ...
1092895
  Ткаченко А.О. Порівняльний історико-правовий аналіз становлення і розвитку банківських систем: світовий досвід і Україна // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2015. – № 2 (13). – C. 3-8. – ISSN 2305-7440
1092896
  Молдован В.В. Порівняльний кримінальний процес: Україна, Франція, Англія, США : Навч. пос. / В.В. Молдован. – Київ : Либідь, 1996. – 254с.
1092897
  Александрова Г.А. Порівняльний метод в історико-літературній концепції Івана Франка: масштаби, правомірність, обмеження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 17-32


  На прикладі наукових праць Івана Франка розглядаються його теоретичні міркування про розвиток порівняльного методу в українському літературознавстві кінця ХІХ - початку ХХ ст. і широкі перспективи порівняльних студій для об"єктивної оцінки ...
1092898
  Фединяк Г. Порівняльний метод і порівняльне правознавство у сфері міжнародного приватного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.107-110. – ISSN 0132-1331
1092899
  Кривчик Г.Г. Порівняльний метод у історичних науках та навчанні // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 6 (146). – C. 73-80. – ISSN 2077-1800
1092900
  Матіяш О.В. Порівняльний огляд нових законодавчих актів з питань міжнародного приватного права у В"єтнамі // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 138-140. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
1092901
  Шевченко В. Порівняльний огляд художнього моделювання світу козацтва в українських історичних романах // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 135-140
1092902
  Форкош С.М. Порівняльний підхід у методологічному інструментарії фізичного пізнання : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.02 / Форкош С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 189л. – Бібліогр. : л.179-189
1092903
  Форкош С.М. Порівняльний підхід у методологічному інструментарії фізичного пізнання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Форкош С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1092904
  Іщук С.О. Порівняльний статистичний аналіз структурних переваг промисловості України та держав-членів Європейського Союзу / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 22-30 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
1092905
  Михайленко Т.І. Порівняльний суспільно-географічний аналіз якості життя населення міст-мільйонерів України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михайленко Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1092906
  Васильєва Н.Г. Порівняльний цивільний процес: проблеми типізації судових процесів / Н.Г. Васильєва, С.В. Васильєв // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 21-29. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
1092907
  Романова О. Порівняльні аспекти демонічних уявлень в народних замовленнях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 116-119
1092908
  Гавронська І. Порівняльні аспекти договору комерційної концесії (франчайзингу) та ліцензійного договору // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 267-268. – ISBN 978-966-301-169-1
1092909
  Цісак В. Порівняльні аспекти медіазаконодавства в Республіці Польща і в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 208-212


  У запропонованій статті проаналізовано основні закоодавчі норми щодо забезпечення професійної журналістської діяльності в Республіці Польща та в Україні, закцентовано на доцільності імплементації європейських медіаправових норм в українських реаліях з ...
1092910
  Москвяк Н.В. Порівняльні аспекти окремих показників фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 21-26 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
1092911
   Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мови. – Київ, 1981. – 356с.
1092912
  Богуцька К. Порівняльні дослідження модулюючої дії іонів алюмінію на АТФазну активність міозину серцевого та гладеньких м"язів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-27. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив іонів алюмінію на АТФазну активність міозину серцевого та гладеньких м"язів. Результати свідчать, що іони алюмінію за своєю дією виявляють інгібуючий вплив на АТФазну активність міозину серцевого м"яза, але за певних концентрацій ...
1092913
   Порівняльні дослідження рН-залежності АТРазної активності скорочувальних білків серцевого м"яза / К.І. Богуцька, О.В. Цимбалюк, Л.І. Пелюх, В.М. Данилова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-58. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив рН середовища на активність міозинової та актоміозинової АТРаз серцевого м"яза. Проведено порівняння отриманих результатів зі скорочувальними білками інших типів м"язів - скелетних та гладеньких.
1092914
  Волик В. Порівняльні дослідження роботи щодо підтримки розвитку обдарованих дітей в німецькомовних країнах // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 75-77. – ISBN 978-966-2249-24-8
1092915
  Шулікін Д. Порівняльні дослідження у Чехії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти і науки заступник головного шкільного інспектора Чехії Ондржей Андрис поділився досвідом участі своєї країни у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти.
1092916
  Плутарх Порівняльні житєписи / Плутарх. – Київ : Дніпро, 1991. – 244 с. – (Життєписи). – ISBN 5-308-00901-5
1092917
  Плутарх Порівняльні життєписи / Плутарх. – Київ
2. – 1991. – 440 с.
1092918
  Машика В.Т. Порівняльні завдання. Всесвітня історія. 9–11 класи // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 54-61
1092919
  Васютенко І.О. Порівняльні звороти як мовний засіб експресивної виразності внутрішнього світу в поетичній мовотворчості Миколи Бажана // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 117-121
1092920
  Філінюк В. Порівняльні конструкції в поетичному ідіолекті Миколи Дмитренка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 119-123. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджено порівняльні конструкції як складник поетичного ідіостилю письменника. Висвітлено основні підходи до лінгвістичного вивчення порівняння як образного засобу. Описано ознаки поетичних порівнянь, характер їхньої логіко-семантичної ...
1092921
  Андрєєва Т. Порівняльні конструкції в романі О. Гончара "Тронка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 14-23. – ISSN 2520-6346


  "З"ясовано структурну, граматичну та семантичну специфіку порівняльних конструкції, використаних у романі Олеся Гончара "Тронка". Актуальність дослідження випливає з потреби наукового розроблення художнього мовлення класиків української літератури. У ...
1092922
  Кучеренко І. Порівняльні конструкціїмови / І. Кучеренко. – К., 1959
1092923
  Білас І.Г. Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Білас Іван Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – 595, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 589-595. – ISBN 966-7251-18-7


  У пр. № 1730156 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу - з глибокою повагою, вдячністю та найкращими побажаннями - від автора. Підпис. 26.06.2019 р.
1092924
  Заблоцька Р.О. Порівняльні переваги країн, що розвиваються, у міжнародній торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 175-182


  In this article author analyzes the comparative advantages of developments countries in world trade in services. Services becomes the main factors in grows of productivities, especially in conditions of increasing the role of telecommunications and ...
1092925
  Ботельйо Хосе Мануель Порівняльні переваги міжнародної торгівлі: двосторонні перспективи Португалія - Латвія, Португалія - Польща та Португалія - Україна / Ботельйо Хосе Мануель, Міетуле Івета, С. Кулішов В. Максимова Глушко // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 1 (76), січень - березень. – С. 97-129. – ISSN 2519-4070
1092926
  Заблоцька Р.О. Порівняльні переваги слаборозвинутих країн світу в міжнародній торгівлі послугами за способом 4 / Р.О. Заблоцька, О.В. Шовкопляс // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 46-52


  У даній статті автори досліджують порівняльні переваги слаборозвинутих країн у міжнародній торгівлі послугами. Послуги стали головною рушійною силою економіки та основним фактором зростання продуктивності, головнім джерелом створення робочих місць не ...
1092927
  Саліхова О.Б. Порівняльні переваги фармацевтичних індустрій країн крізь призму нових індикаторів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 48-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2519-1853
1092928
  Опришко Дарія Порівняльні підходи до антиконкурентних узгоджених дій в законодавстві України та Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 94-99
1092929
   Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем = Comparative statistical studies of development of socio-economic systems : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – 306, [1] с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. - Тит. арк. англ. - Анот., зміст парал. укр., англ. - Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-148-4
1092930
  Коропатніцька Т.П. Порівняльні структури з маркерами wie та als у сучасній німецькій мові : структурно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Коропатніцька Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1092931
  Грицик Л. Порівняльні студії В. Гнатюка як поле наукових рефлексій історико-літературного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто порівняльні студії В. Гнатюка, присвячені вивченню феномена "української школи" в польській літературі епохи романтизму. Уперше в поле компаративних спостережень введена дисертація В. Гнатюка, виконана в 30-х рр. ХХ ст. This article ...
1092932
  Грицик Л. Порівняльні студії В. Гнатюка: дискурс історико-літературного процесу // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 173-182. – ISBN 978-966-374-533-6
1092933
  Калайда О.Ф. Порівняльні характеристики колокаційних апроксимацій з простими та з кратними вузлами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 97-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено аналіз та порівняння апріорних оцінок похибок колокаційних апроксимацій з простими (m+1) вузлами та з k-кратними (n+1) вузлами (m+1 = k(n+1)) у випадку вузлів Чебишова та рівномірно розподілених вузлів.
1092934
  Белемець Н.М. Порівняльно-анатомічна характеристика черешків листків аборигенних видів Spiraea (Rosaceae) флори України / Н.М. Белемець, Н.В. Нужина, М М. Федорончук // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 74, № 2. – С. 189-194. – ISSN 0372-4123
1092935
  Ільєнко М.М. Порівняльно-анатомічні дослідження хребетних на кафедрі зоології // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 98-104
1092936
  Ляшина А.Г. Порівняльно-зіставна характеристика функціонування твірних основ у текстах наукової та художньої літератури // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 141-145. – (Філологія)
1092937
  Шевельов Ю. Порівняльно-історична граматика східньослов"янських мов (конспект курсу) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 229-254. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
1092938
  Царик О.М. Порівняльно-історична реторспектива розвитку поняття "людина" у педагогічній думці ХІХ ст. / О.М. Царик, М.О. Сокол, Я.М. Нахаєва // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 230-232
1092939
  Письменна Ю.О. Порівняльно-історичне вивчення мов. Ностратична гіпотеза // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 182-184. – ISBN 978-966-439-983-5
1092940
  Дворницька Н.І. Порівняльно-історичний аспект вивчення слов"янської лексики // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 29-30
1092941
  Ясь О.В. Порівняльно-історичний метод у дослідницьких практиках Михайла Драгоманова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 133-158. – ISSN 0130-5247


  Висвітлюється використання порівняльно-історичного методу у працях М. Драгоманова в контексті соціогуманітаристики кінця ХІХ - початку ХХ ст. Розглядається специфіка формування компаративних запитів українського вченого, зокрема їх інструментальні ...
1092942
  Кудін С.В. Порівняльно-історичні аспекти дослідження правової системи України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 248-249. – ISBN 978-617-7363-7-0
1092943
  Кудін С.В. Порівняльно-історичні дослідження розвитку прав людини у працях М.Д. Іванишева // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – С. 192-195
1092944
  Кудін С.В. Порівняльно-історичні дослідження у працях О.О. Малиновського // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 45-51
1092945
  Бова Порівняльно-історичні студії над говірками південної Житомирщини. : Дис... канд. філол.наук: / Бова (Ковальчук) Л.П.; Сумський держ. пед. інст. – Суми, 1953. – 439л.
1092946
  Колесник В. Порівняльно-історіографічний аналіз деяких аспектів виникнення та еволюції українського козацтва в науковій спадщині В.Б. Антоновича і М.С. Грушевського // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 70-76
1092947
  Жигалова С. Порівняльно-мікроморфологічна характеристика Iris pineticola Klokov та Iris arenaria Waldst. et Kit. (Iridaceae Juss.) / С. Жигалова, О. Футорна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 40-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Подаються результати детального порівняльного мікроморфологічного дослідження двох морфологічно близьких видів - Iris pineticola Klokov, описаного з території України, та Iris arenaria Waldst. et Kit., описаного з території Угорщини. Зокрема, ...
1092948
   Порівняльно-педагогічні дослідження зі спеціальності 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 17-19. – ISBN 978-966-644-324-6
1092949
  Теодорович А.Ю. Порівняльно-педагогічні дослідження у контексті глобалізації // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 46-52
1092950
  Чистякова І.А. Порівняльно-педагогічні компетентності як складова професійної культури майбутніх вчителів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 28-31


  Розглянуто проблему формування професійної компетентності як складової професійної культури майбутніх фахівців шляхом реалізації компетентісно орієнтованого підходу до професійної освіти в процесі викладання порівняльно-педагогічних дисциплін.
1092951
   Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань : [б. в.], 2009-
№ 1 (11), січень - березень. – 2012. – 122, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. З 2017р. № 1 журн. вих. англ. мовою, див. "Studies in comparative education"
1092952
   Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань : [б. в.], 2009-
№ 2 (12), квітень - червень. – 2012. – 157, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1092953
   Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань : [б. в.], 2009-
№ 3 (13), липень - вересень. – 2012. – 169, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1092954
   Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань : [б. в.], 2009-. – ISSN 2306-5532
№ 4 (14), жовтень - грудень. – 2012. – 115, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1092955
  Дорофеєва М.С. Порівняльно-перекладацький аналіз у синергетиці перекладу (досвід практичного застосування) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 77-99


  Представлено синергетично-інформаційну методику виконання порівняльно-перекладацького аналізу спеціального тексту на базі синергетичноінформаційної моделі системи спеціального перекладу. На матеріалі фрагмента німецького науково-технічного тексту, його ...
1092956
  Співак В.М. Порівняльно-політологічні аспекти глобалізаційного дискурсу // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 93-98. – ISBN 978-966-171-322-1
1092957
  Гайова О.В. Порівняльно-правова характеристика закону як основного джерела континентального права // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 107-109. – ISBN 978-966-171-322-1
1092958
  Матущак М.Р. Порівняльно-правова характеристика поняття договору найму (оренди) нерухомого майна у цивільному праві України, Російської Федерації, Франції та ФРН // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 146-153. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1092959
  Салій П.І. Порівняльно-правова характеристика складу злочину порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи за законодавством деяких зарубіжних держав // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 70-76. – ISSN 2222-5374
1092960
  Хряпінський П. Порівняльно-правова характеристика спеціального звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 90-100
1092961
  Тарасюк А. Порівняльно-правова характеристика французької та української моделей адміністративної юстиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 280-281
1092962
  Брижко В.М. Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних / Брижко В.М., Радянська А.І., Швець М.Я. ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Тріумф, 2006. – 255, [1] с. – ISBN 966-7237-22-2
1092963
  Лопащук Д.І. Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого пунктом 11 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, та аналогічних діянь за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (78). – C. 90-101. – ISSN 2222-5374
1092964
  Гуменюк Т.І. Порівняльно-правове дослідження конституціоналізму України, Франції та Німеччини // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 16-25. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1092965
  Матвійчук В.К. Порівняльно-правове дослідження обстановки, засобів, знарядь у складах злочинів проти довкілля за КК України 1960 та 2001 рр. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 100-103. – ISSN 2220-1394
1092966
  Радишевська О. Порівняльно-правове дослідження податкових систем України та Польщі у контексті європейської інтеграції // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті проаналізовано правові основи податкових систем України та Польщі у контексті наближення чинного вітчизняного податкового законодавства до права ЄС у сфері оподаткування, зміст і структуру податкових систем обох держав, рівень податкового ...
1092967
   Порівняльно-правовий аналіз "Прав, за якими судиться малоросійський народ1743 р." і "Зводу місцевих законів західних губерній 1837 р."
1092968
  Крамський К. Порівняльно-правовий аналіз "Прав, за якими судиться малоросійський народ1743 р." і "Зводу місцевих законів західних губерній 1837 р." // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 104-105


  "...При розгляді даної теми варто звернутися до досліджень, які були проведені істориками українського права. Першими, хто почав вивчати кодифікації українського права часів Російської імперії були О.Ф. Кістяківський, О.Е. Нольде, М.Я. Пергамент та ...
1092969
  Місінкевич А.Л. Порівняльно-правовий аналіз здійснення правової охорони лісів в Україні, Польщі та в Німеччині // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 156-165. – ISSN 2078-9165
1092970
  Погрібний С.О. Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.03 / Погрібний С.О.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
1092971
  Погрібний Сергій Олексійович Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права : Дис...канд. юрид. наук:12.00.03 / Погрібний Сергій Олексійович; Одеська нац. юрид. академія. – Одеса, 2001. – 212л. – Додатки: л. 209-212. – Бібліогр.: л. 198-208
1092972
  Бірючков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних країн : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Бірючков О. М.; КУ ім. Т. Г.Шевченка. – К., 1999. – 171л. – Бібліогр.:л.151-171
1092973
  Брюков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних країн : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Брюков О. М.; КУ ім. Шевченка, Ін-т міжнародн. віднос. – К., 1999. – 20л.
1092974
  Бірюков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних країн : Автореф дис... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Бірюков О.М.; КНУТШ; Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 1999. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1092975
  Кузнець Л. Порівняльно-правовий аналіз конституційного закріплення права на сецесію // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 157-159
1092976
  Негодченко Д.О. Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за торгівлю людьми в Україні та Німеччині // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 194-197. – ISSN 2078-3736
1092977
  Радченко Ю.Ю. Порівняльно-правовий аналіз органів прокуратури України та країн Європейського Союзу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – C. 278-283. – ISBN 978-966-7166-36-6
1092978
  Годованик Є. Порівняльно-правовий аналіз організації і діяльності Ради Ліги Націй та Ради Безпеки ООН // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 173-181.
1092979
  Литвиненко Є.Ю. Порівняльно-правовий аналіз основних видів кодифікаційних актів у країнах Європейського Cоюзу та Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 112-119. – ISSN 2219-5521
1092980
  Микієвич М. Порівняльно-правовий аналіз правового статусу кредиторів та їхніх органів самоуправління у процедурі банкрутства (неспроможності) за правом України та Німеччини / М. Микієвич, Р. Поляков // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 57-70. – ISSN 1026-9932
1092981
  Юсупов В.А. Порівняльно-правовий аналіз правового статусу представників правоохоронних органі на місцях в Україні та США // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 16-22. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
1092982
  Любченко П.М. Порівняльно-правовий аналіз представницьких органів місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних державах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 54-64. – ISSN 0201-7245
1092983
  Котляр Г.О. Порівняльно-правовий аналіз регулювання давності у кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 475-482. – ISSN 1563-3349
1092984
  Немченко К.С. Порівняльно-правовий аналіз системи банківського нагляду в Україні та зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 396-401
1092985
  Тулба К.Г. Порівняльно-правовий аналіз угод про лібералізацію візового режиму в договірній практиці України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 199-211. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1092986
  Павленко Д.Г. Порівняльно-правовий аспект застосування принципу добросовісності в договірному праві країн Європи // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 135-136.
1092987
  Ванієв Е. Порівняльно-правовий аспект правового регулювання режиму права власності кримськотатарських беїв та мурз у Кримському ханстві в XV - XVIII ст. та російських поміщиків у Таврійській губернії в XVIII – XIX ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 109-117. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1092988
  Юркевич Х. Порівняльно-правовий метод у конституційно-правових дослідженнях // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 156-160. – ISSN 2663-5313
1092989
  Андріїв В.М. Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – 184, [2] с. – Бібліогр.: с. 174-185 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7625-68-0
1092990
  Поляков Р.Б. Порівняльно-правові аспекти регулювання процедури банкрутства в Німеччині та Україні : монографія / Р.Б. Поляков. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 112-120. – ISBN 978-617-7611-87-4
1092991
   Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал
№ 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – 2008
1092992
   Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал
№ 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – 2008
1092993
  Сиза Н. Порівняльно-правові дослідження вчених Київського університету в галузі кримінального процесу // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 159-162
1092994
  Оніщенко Н. Порівняльно-правові дослідження: прагматичний контекст // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 195-205. – ISSN 1026-9932
1092995
  Русанівський В.М. Порівняльно-типологічна характеристика дієслівного стану в сучасних слов"янських літературних мовах. / В.М. Русанівський. – К., 1968. – 31с.
1092996
  Бойко Л.М. Порівняльно-типологічний підхід у дослідженні українського правового менталітету // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 100-102.
1092997
  Нечипоренко А. Порівняльно-уподібнювальні прислівники: граматичні особливості та стильове використання / Алла Нечипоренко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 203-207. – ISSN 0320-3077
1092998
  Поливана М.Ф. Порівняльно-фізіологічні дані по тренуванню нервових процесів : Повідомлення 1 / М.Ф. Поливана. – К, 1957. – С. 113-125
1092999
  Процько М. Порівняльно–правовий аналіз військового законодавства Української держави та ЗУНР // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 235-237
1093000
  Хартвіг М. Порівняльно - правовий аналіз проблемних питань конституційного права при інкорпорації Статуту Міжнародного кримінального суду в Німеччині, Франції та Україні // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.76-82
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,