Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1091001
  Сорокин Д.Е. "План или рынок?" - ложная дилемма / Д.Е. Сорокин. – Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1989. – 55 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Секция пропаганды экон. знаний)
1091002
  Обминский Э.Е. "План Коломбо" и неоколониализм. / Э.Е. Обминский. – Москва, 1963. – 252с.
1091003
  Фитуни Л.Л. "План Коломбо" и Юго-Восточная Азия / Л.Л. Фитуни. – М, 1960. – 136с.
1091004
  Гофман К.Б. "План Маршалл" и "западнай блок" / К.Б. Гофман. – Москва, 1948. – 31с.
1091005
  Бартенев В.И. "План Маршалла" для Афганистана: парадоксы реализации // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 7 (547). – С. 3-25. – ISSN 0321-2068


  В 2014 г. официально завершилась самая долгая военная кампания в истории США - афганская. Однако стартовавшая в 2002 г. программа восстановления Афганистана, сравнивавшаяся с послевоенным планом Маршалла и превзошедшая его по объёмам финансирования, ...
1091006
  Лавриченко М.В. "План Маршалла" и разорение сельского хозяйства Западной Европы / М.В. Лавриченко. – Москва, 1950. – 216с.
1091007
  Пушкарук Н. "План Маршалла" міг би стати ковтком повітря / Н. Пушкарук, Г. Гопко, В. Юрконіс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8 листопада (№ 200). – С. 3


  Литва - флагман підтримки України.
1091008
  Романюк В. "План Машалла" для Колумбії. Досвід для України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)
1091009
  Слободян І. "План Шумана" - перший крок на шляху європейської інтеграції / І. Слободян, В.П. Газін // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 95-100
1091010
  Короденко М. План-2020 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Урядовці й експерти обговорили пріоритетні напрями у галузі освіти і науки, що увійшли до середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року.
1091011
   План-графік заходів по підготовці відзначення 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Київ, 1967. – 42 с.
1091012
   План-задание для самостоятельной работы, планы семинарских занятий и тематика курсовых работ к курсу "Научный атеизм". – Киев : КГУ, 1982. – 23 с.
1091013
  Єресько О.В. План дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2009-2012 роки. : (Додаток до наказу МОН від 30.12.2008 №1226) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 82-91. – ISSN 1682-2366
1091014
  Дубровик А. План для Порошенка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 53)


  Завдання - масштабне: стратегія тотальної модернізації економіки. Думки експертів щодо того, чи впорається новий міністр - розходяться. Один з експертів - президент української асоціації економістів-міжнародників Антон Філіпенко.
1091015
  Гельвиг Р.И. План для сиистематического изучения анатомии человека : (Применительно к курсу лекарских помощниц) / Р. Гельвиг. – Киев : Типография Т.Г. Менандера, 1909. – [4], 23 с.


  На обл. дарств. надпись: Владимиру Михайловичу на добрую память от автора. Р. Гельвиг
1091016
  Гельвиг Р.И. План для систематического изучения анатомии человека : (Применительно к курсу зубоврачебных школ) / [Р. Гельвиг]. – [Киев] : [Тип. Т.Г. Мейнандера], 1910. – 24 с.
1091017
  Василенко И.Д. План жизни / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1945. – 208с.
1091018
  Василенко И.Д. План жизни / И.Д. Василенко. – Москва, 1948. – 374с.
1091019
  Василенко И.Д. План жизни / И.Д. Василенко. – Москва, 1965. – 48с.
1091020
   План жилищного и коммунального строительства г.Харькова и его пригородной зоны. – Х.
2, 3. – 1932. – 183с.
1091021
   План за научната дейност на Българската Академия на науките през 1948 год. – София : Печатница на Българската Академия на науките, 1948. – 71 с.
1091022
  Бережков М.Н. План завоевания Крыма, составленный в царствование Государя Алексея Михайловича ученым славянином Юрием Крижаничем / [Соч.] М.Н. Бережкова. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1891. – [4], 90 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1891


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Степану Тимофеевичу Голубеву от автора
1091023
   План занятий по марксистско-ленинской философии. – Л., 1968. – 24с.
1091024
   План заходів затверджено [з реалізації концепції реалізації проєкту "Президентський університет"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1091025
   План заходів національного процесу "Довкілля для України" на 2013 рік // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 5-6
1091026
  КДУ ім. Шевченка Т.Г. План заходів по підготовці і проведенню святкування 40-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції в університеті / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ : КДУ, 1957. – 10 с.
1091027
   План заходів по підготовці та відзначенню 50-річчя Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – Київ : КДУ, 1968. – 7, 2 с.
1091028
  Соцький Д.В. План земельно-господарського устрою територій малих та середніх міст, як основа планування землекористування населених пунетів // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 115-119. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-1677
1091029
  Петрук О. План земельної реформи Народного міністерства земельних справ УНР періоду Директорії (за документами ЦДАВО України) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 93-102
1091030
   План земских мероприятий по внешкольному образованию, утвержденный Ярославским губернским земским собранием 51 очередной сессии 1915 года : С прил. сети районных центров по внешкол. образованию и пример. устава о-ва "Нар. дом" / Ярослав. губ. земство. – Ярославль : Типо-лит. Губ. зем. упавы, 1916. – [2], II, II, 31 с.
1091031
  Крал В. План Зет / В. Крал. – М., 1978. – 340с.
1091032
  Сейнароев Б.М. План и договор / Б.М. Сейнароев. – М, 1989. – 189с.
1091033
  Шор Л.М. План и договор в новых условиях хозяйствования / Л.М. Шор. – М, 1989. – 94с.
1091034
  Иоффе О.С. План и договор в социалистическом хозяйстве / О.С. Иоффе ; Всес. НИИ советского законодательства. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 216 с.
1091035
  Климентов Л.В. План и карта : чтение, картометрия / Л.В. Климентов. – Херсон : Госиздат Украины, 1924. – 100 с. + 51 чертеж и гипсометрическая карта. – для педагогич. учебных заведений и школьных библиотек
1091036
  Егоров Н.И. План и карта : пособие для учителей географии / Н.И. Егоров; ред. Г.Ю. Грюнберг. – 3-е изд., перераб. – Москва : Гос. учебно-пед. изд., 1956. – 143 с. + 1 карта и список приложений
1091037
  Егоров Н.И. План и карта : пособие для учителей / Н.И. Егоров; ред. Т.В. Фищева. – 4-е изд., перераб. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 143 с.
1091038
   План и материальное стимулирование предприятий. – Минск, 1980. – 208с.
1091039
   План и методическая разработка научно-теоретической конференции, проводимой на факультетах Университета научно-технического прогресса Дзержинского РК КПСС и парткома ВДНХ СССР на тему: "Роль научно-. – М., 1970. – 20с.
1091040
  Молотов В.М. План и наши задачи : Доклад председателя СНК Союза ССР о народно-хозяйственном плане 1936 г. на 2 Сессии ЦИК Союза ССР. 10 января 1936 г. / В.М. Молотов. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 138 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.
1091041
  Кравцов А.К. План и право / А.К. Кравцов. – Воронеж, 1976. – 156с.
1091042
  Силантьев А.А. План и программа курса прикладной зоологии, читаемого на Спб. Сельскохозяйственных курсах : Тип. "Самокат". – 20 с. – Отд. оттиск
1091043
   План и программа партшкол при первичных партийных организациях. – Молотов. – 22с.
1091044
   План и программа семинарских и практических занятий по педагогике на 2-м курсе. – Омск, 1961. – 16с.
1091045
   План и программы подготовки студентов педагогических институтов в лагерях Осоавиахима в 1937 году. – Москва, 1937. – 44с.
1091046
  Лисичкин Г.С. План и рынок / Г.С. Лисичкин. – М., 1966. – 96с.
1091047
  Леонтьев Л.А. План и стоимость / Л.А. Леонтьев. – М, 1965. – 32с.
1091048
  Чигорин Н.А. План и съемка научно-популярного фильма / Н.А. Чигорин. – Москва, 1979. – 112 с.
1091049
  Чигорин Н.А. План и съемка научно-популярного фильма / Н.А. Чигорин. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 151с.
1091050
  Ваксберг Р.Е. План и хозяйственные затруднения / Р.Е. Ваксберг. – Москва-Ленинград, 1929. – 133с.
1091051
  Быков А.Г. План и хозяйственный договор / А.Г. Быков. – Москва, 1975. – 158с.
1091052
  Шапкина Г.С. План и хозяйственный договор / Г.С. Шапкина, М.П. Шестакова. – М., 1981. – 64с.
1091053
  Новожилов В.В. План и хозяйственный расчет: Система управления социалистической экономикой на началах демократического централизма - ленинская идея / В.В. Новожилов. – Владивосток, 1987. – 184с.
1091054
  Попов В.В. План и экономика / В.В. Попов, Н.П. Шмелев. – Москва, 1988. – 62 с.
1091055
   План идейно-воспитательной работы Ворошиловградского государственного педагогического института на 1-й семестр 1957-1958 учебного года. – Ворошиловград, 1957. – 20 с.
1091056
   План изданий Гос. ордена Ленина библиотеки СССР им. В.И.Ленина и Гос. Публичной ордена Трудового Красного Знамени библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. 1952. – М., 1952. – 15с.
1091057
  Соколовська М. План і кошторис відбудови країни твориться уже зараз // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 7 липня (№ 139)
1091058
   План ідейно-виховної роботи Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького на 1969/1970 навчальний рік. – Київ, 1969. – 20с.
1091059
   План Киева составленный в 1695. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893
1091060
  Кінах А. План Кінаха: Економічний прорив і духовне оновлення // Дзеркало тижня, 2004


  Передвибор. програма канд. на пост Президента України
1091061
  Климкин П. План Климкина / розмову вела Юлія Самсонова // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 10 (423), 13.03.2015. – С. 12-15. – ISSN 2075-7093


  Министр иностранных дел Украины расссказал Фокусу о том, зачем в Донбассе миротворцы и почему в обозримом будущем ЕС не введет безвизовый режим с Украиной.
1091062
  Казанський Д. План Кравчука // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 46 (678), 13-19.11.2020. – С. 7. – ISSN 1996-1561
1091063
  Туз А. План Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 217/218). – С. 6


  Росія маніпулює міжнародним правом і українськими законами, намагаючись послабити санкції проти анексованого Криму.
1091064
   План курса "Основы марксизма-ленинизма". – Москва, 1948. – 22с.
1091065
   План курса "Основы марксизма-ленинизма" для высш. учеб. заведений СССР. – М., 1947. – 16с.
1091066
   План курса "Основы марксизма-ленинизма" для высших учебных заведений СССР. – К., 1948. – 22с.
1091067
   План курса "Основы марксизма-ленинизма" для высших учебных заведений СССР. – М., 1949. – 16с.
1091068
   План Ленинграда с указателем. – Ленинград, 1929. – 10с.
1091069
  Аллен Д.С. План Маршалла : план восстановления или военный план / Д.С. Аллен ; пер. с англ. Г. Дубской ; вступ. ст. Д. Мельникова. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 94, [2] с.
1091070
  Клод А. План Маршалла / А. Клод. – Москва, 1950. – 216с.
1091071
  Сич Олександр План Маршалла // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 42-44
1091072
  Жаліло Я. План Маршалла 2.0 чи черговий скарб гетьмана Полуботка? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 1, 7


  "Вересень приніс у навколоурядове середовище приємне відчуття чергової "перемоги". Мрії про щедрого та мудрого донора, який принесе нам гроші на краще життя, схоже, почали збуватися у вигляді ініційованого литовськими політиками плану Маршалла для ...
1091073
  Власюк О.С. План Маршалла для України: економічні, реформаторські та зовнішньополітичні аспекти // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 5-13. – ISSN 2306-5664
1091074
  Максюта А. План Маршалла для України: нова можливість чи чергове розчарування // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 серпня (№ 29). – С. 8


  "Останнім часом дедалі частіше лунають заяви про необхідність нової програми відновлення економіки України, що була би схожа на План Маршалла — інвестиційну програму, реалізовану американською адміністрацією у післявоєнній Європі. Про потребу у такій ...
1091075
  Калінчак М. План Маршалла для української ріллі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12 грудня (№ 229). – С. 8-9


  Основні аспекти земельної реформи в повоєнній Німеччині.
1091076
  Пошедін О. План Маршалла як передумова євроатлантичної інтеграції. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 47-51. – ISSN 1996-5931
1091077
  Иотковский А.А. План материально-технического снабжения. / А.А. Иотковский. – М., 1972. – 47с.
1091078
  Ильдеменов С.В. План машиностроительного предприятия в условиях самофинансирования / С.В. Ильдеменов. – М., 1989. – 134с.
1091079
  Злобин И.Д. План международного валютного сотрудничества / И.Д. Злобин. – Москва, 1945. – 28с.
1091080
   План модернізації державного управління / Вишневський А. [та ін.] ; Гол. упр. держ. служби України ; Центр адапт. держ. служби до стандартів ЄС ; Школа вищ. корпусу держ. служби ; [ за заг. ред. Т. Мотренка ]. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. – 396 с. + CD. – ISBN 978-966-8918-26-1
1091081
   План морських досліджень // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науководослідного флоту".
1091082
   План Москвы : Список улиц, схемы трамвайного и автобусного движения. – Москва, 1934. – 54с.
1091083
   План Москвы : Картосхемы, указатель и справочные сведения. – Москва : Мысль, 1968. – 115с.
1091084
   План Москвы с приложением указателя улиц. – Москва, 1928. – 40с.
1091085
   План Московского зоологического парка. – Москва : Московское коммунальное хозяйство, 1926. – 1с.
1091086
  Чернова Т. План на вылет. Минобрнауки закроет каждый пятый вуз // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 31 августа (№ 35)


  Министерство образования и науки РФ активно проводит мониторинг государственных вузов и их филиалов (соответствующий приказ был подписан 3 августа) и готовит план по сокращению их числа. Список на ликвидацию в министерстве планируют составить уже к ...
1091087
   План навчально-консультаційної та ідейно-виховної роботи з студентами-заочниками на 1-е та 2-е півріччя 1969-1970 навчального року. – Івано-Франківськ, 1969. – 83с.
1091088
   План народнай гаспадаркі і культури БССР на 1934 год. – Менск, 1934. – 167с.
1091089
   План науково-дослідних робіт Київського державного університету на 1946 рік. – Київ, 1946. – 77 с.
1091090
   План науково-дослідницької роботи Одеської національної юридичної академії на 2001-2005 роки за темою: "Правові проблеми становлення та розвитку сучасної української держави". – Одеса : Юридична література, 2001. – 440с. – ISBN 966-7694-80-1
1091091
   План научно-исследовательских работ Академии наук Литовской ССР на 1959 год. – Вильнюс, 1959. – 132 с.
1091092
   План научно-исследовательских работ Академии наук Литовской ССР на 1960 год. – 160 с.
1091093
   План научно-исследовательских работ Академии наук Литовской ССР на 1961 год. – Вильнюс, 1961. – 181 с.
1091094
   План научно-исследовательских работ Академии наук Союза ССР на 1939 год. – М.-Л. : Издательство Академии Наук СССР, 1939. – 139 с.
1091095
   План научно-исследовательских работ Академии наук Союза ССР по основным проблемам на 1941 год. – М.-Л. : Издательство Академии Наук СССР, 1940. – 89 с.
1091096
   План научно-исследовательских работ Академии педагогических наук СССР на 1967 год. – Москва : [Б. и.], 1967. – 88 с.
1091097
   План научно-исследовательских работ Всесоюзного института удобрений, агротехники и агропочвоведения на 1941 год. – М., 1941. – 36с.
1091098
  Смирнова Н. План огорода // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 63-78. – ISSN 0130-7673
1091099
   План Одессы и краткий путеводитель. – Одесса, 1925. – 24с.
1091100
  Лучник В. План организации провинциальных музеев / В. Лучник, 1915. – 3 с. – Отд. оттиск из: Школьные Экскурсии и Школьный Музей, кн. 5, 1915
1091101
   План організаційно-партійної та ідейно-виховної роботи Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка на ІІ семестр 1955-1956 учбового року. – Київ, 1956. – 19 с.
1091102
  Прокопенко М. План Павла Альошина. Історія Києва - у проектах славетного архітектора. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 грудня (№ 230/231). – С. 8-9


  У післявоєнний час Павло Альошин займався відбудовою "Червоного корпусу" КНУ імені Тараса Шевченка.
1091103
  Нарбикова В. План первого лица и второго : проза: роман / окончание. Начало в № 7, 2012 г. // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 8 (679). – С. 14-27. – ISSN 0132-2036
1091104
   План першого року другої п"ятирічки. – Х., 1933. – 64с.
1091105
  Нікітенко М. План південно-західної частини Верхнього Києва кінця XVI ст. у подорожніх записках Мартина Груневега // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – C. 489-496. – ISSN 2310-3310


  Груневег Мартин - купець, мандрівник, згодом чернець ордену домініканців.
1091106
  Жовтун Т.С. План підготовки та проведення Дня ЦЗ та комплексного об"єктивного тренування // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 20-22 : табл.
1091107
   План племенной работы по продуктивному скоту и птице в колхозах и совхозах Омской области на 1961-1965 годы. – Омск, 1961. – 79с.
1091108
   План политико-воспитательной работы Среднеазиатского государственного университета на второе полугодие 1949-50 уч. года. – Ташкент, 1950. – 20с.
1091109
   План политико-воспитательной работы Среднеазиатского государственного университета на первый семестр 1951-52 уч. года. – Ташкент : Изд-во САГУ, 1952. – 22с.
1091110
  Ковалевська О.О. План Полтавської битви Ніколя де Фера 1714 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 202-215. – ISSN 0130-5247
1091111
   План пріоритетних дій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Кабмін затвердив план пріоритетних дій уряду на 2021 рік. Згідно з планом, у 2021 році команда МОН має намір здійснити кроки та конкретні дії для реалізації реформ у всіх сферах діяльності Міністерства освіти і науки України за пріоритетами: доступна ...
1091112
   План проведення засідань партійного комітету Київського університету на січень-липень 1973 року. – [Київ] : [КДУ], 1973. – 4 с.
1091113
  Жовтун Т.С. План проведення комплексного об"єктового тренування під час проведення Дня ЦЗ в ЗОШ № 37 Київського району м. Харкова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 25-26 : табл.
1091114
  СССР Народный План промышленности Наркомлеса СССР на 1937 год. / СССР Народный, лесной промышленности ком.; отв. ред. А.Т. Ценципер ; техн. ред. А. Бернштейн, С. Цейтлин ; Народный Комиссариат лесной промышленности. – Москва : Тип. газ. "Индустрия", 1937. – V, 85 с.
1091115
   План промышленности наркомпищепрома СССР на 1936 г.. – Москва : Пищепромиздат, 1936. – 260 с
1091116
   План Путина : словарь политических терминов:[ сборник ]. – Москва : Европа, 2007. – 144с. – ISBN 978-5-9739-0146-2
1091117
  Шушарін Д. План Путіна виявився гітлеревським сценарієм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 4


  Нинішнє покоління західних політиків може опинитися в одному ряду з тими, хто не хотів помічати Голодомор, Голокост, концтабори та ГУЛАГ.
1091118
   План работ на 1925-26 операционный год. – Харьков, 1926. – 21с.
1091119
   План работы детской библиотеки.. – Москва, 1954. – 40 с.
1091120
   План работы Клястицкой сельской библиотеки троицкого района.. – Челябинск, 1961. – 14 с.
1091121
  Сорокин Г.М. План развития промышленности и транспорта в новой пятилетке / Г.М. Сорокин. – Москва, 1946. – 24с.
1091122
  Верига Ю.А. План рахунків бухгалтерського обліку : навчальний посібник / Ю.А. Верига, Г.І. Зима, Н.О. Кулявець. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 175, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-0091-5
1091123
   План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов"язань і господарських операцій підприємств і організацій : Інструкція про застосування. – Київ : КНТ, 2007. – 148с. – ISBN 966-373-190-7
1091124
   План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних та банківських установ. – Київ : КНТ, 2007. – 236с. – ISBN 978-966-373-224-4
1091125
  Безверхий К. План рахунків бухгалтерського обліку для цілей складання фінансової звітності за МСЗФ // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 7. – С. 23-30 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 13 назв
1091126
  Михалевич С. План рахунків бухгалтерського обліку і необхідність його вдосконалення : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 7. – С. 7-9. – Бібліогр.: 6 назв
1091127
  Боримська К.П. План рахунків бухгалтерського обліку як інтегрована облікова // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 37-43. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1091128
  Гарасим П.М. План рахунків як формалізована когнітивна парадигма: європейська перспектива / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 58-60. – ISBN 978-611-01-0721-1
1091129
   План роботи Житомирської Міської Ради XII-го склику на 1935 рік, складений на підставі наказу та додатків до наказу, наданих виборцями під час перевиборів Міської Ради 1934 о.. – [Житомир] : Вид-ня Житомирської Міської Ради, 1935. – 96 с.
1091130
  Обшарська Р.В. План роботи опорного закладу дошкільної освіти на 2017-2018 навчальний рік з питань формування основ безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку / Р.В. Обшарська, Л.Р. Дмитраш // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 17-18 : табл.
1091131
   План роботи партійного комітету Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка на квітень-червень 1968 року. – Київ : КДУ, 1968. – 10 с.
1091132
  КДУ ім. Шевченка Т.Г. План роботи четвертої наукової конференції студенського наукового товариства присвяченої 175-річчю з дня смерті М. В. Ломоносова / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – К., 1940. – с.
1091133
   План робочої библіотеки учня та вчителя в установах Соцвиху. – Харків, 1929. – 16 с.
1091134
  Машовець К. План Росії: протекторат "Донбас" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 36). – С. 5
1091135
  Радзивілюк В.В. План санації: заходи щодо відновлення платоспроможності боржника // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 340-349. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснено дослідження положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", якими унормовано заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, що можуть міститься у плані судової процедури санації ...
1091136
   План святкування 50-річчя Радянської влади на україні у Київському ордена Леніна державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1967. – 3 с.
1091137
   План семинарских занятий по курсу "Советское уголовное право". – Рига, 1987. – 37 с.
1091138
   План семінарських занять по темі: "Виникнення марксистської філософії". – Київ : КДУ, 1968. – 16 с.
1091139
   План семінару з логіки. – Київ : КДУ, 1955. – 4 с.
1091140
   План семінару з логіки. – Київ : КДУ, 1955. – 4 с.
1091141
   План семінару з логіки. – Київ : КДУ, 1955. – 6 с.
1091142
  Ухванова Ирина Фроловна План содержания языкового знака: сущность и феноменология (на материале печатных средств массовой информации) : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.02.19 / Ухванова Ирина Фроловна; Белорусский государственный университет. – Минск, 1995. – 36л.
1091143
  Геллер Г. План социального развития коллектива : Экономические знания - каждому рабочему / Г. Геллер. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 40 с.
1091144
  Монахов Антон План спасения // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 84-92 : фото
1091145
   План счетов бухгалтерского учета производственно-хозяйственной деятельности объединений, предприятий и организаций и инструкция по его применению : утверждены приказом Министерства финансов СССР от 28 марта 1985 г. № 40 по соглашению с ЦСУ СССР. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 176 с.
1091146
   План счетов бухгалтерского учета производственно-хозяйственной деятельности предприятий, строек и хозяйственных организаций союзного, республиканского и местного подчинения и инструкция по его применению : утверждено Министерством финансов СССР по соглашению с ЦСУ СССР 28 сентября 1959 г. №295. – Москва : Финансы, 1964. – 252 с.
1091147
   План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению : Введены с 1 января 1992 г. – Москва : Финансы и статистика, 1992. – 128 с.
1091148
  Марат Ж.П. План уголовного законодательства / Ж.П. Марат. – Москва, 1951. – 152с.
1091149
  Тимофеев М.И. План уроков обучения грамоте по естественному методу в добукварный период : Крат. практ. руководство для шк. и семьи : С прил. звуковых табл. и разрез. азбуки / М.И. Тимофеев. – Одесса : Тип. Ю. Р. о-ва печ. дела, 1913. – 16 с., 1 л. ил.
1091150
   План устройства преподавания законов в гимназиях. – Б. м. : б. и., 1849. – 7 с. – В кн. 2 ст.: Инструкция для преподавания законов в гимназиях; Программа законов в гимназиях (1849 г.)


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1091151
  Абдуллина С.Н. План цеха, участка, бригады / С. Н. Абдуллина, Ш. М. Валитов, Ф. А. Степанова. – Москва : Экономика, 1988. – 79, [1] с. – (Экономисту промышленных предприятий)
1091152
  Греков Б.Д. План части Новгорода конца XVII века / Б.Д. Греков. – Ленинград, 1926. – 32с.
1091153
   План Юнга и Гаагская конференция 1929-1930 г. : док. и мат. – М - Л : Госсоцэкиздат, 1931. – 239 с.
1091154
   План, качество, соревнование. – М., 1976. – 143с.
1091155
  Константинов Ю.А. План, прибыль, инициатива / Ю.А. Константинов. – М., 1966. – 139с.
1091156
  Санкин Д.И. План, ритм, резервы / Д.И. Санкин. – Москва, 1963. – 48 с.
1091157
  Санкин Д.И. План, ритм, резервы / Д.И. Санкин. – М., 1963. – 48с.
1091158
  Самборский Г.И. План, рычаги, стимулы / Г.И. Самборский. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 89 с.
1091159
  Коровина З.П. План, технический прогресс, стимулы / З.П. Коровина. – М., 1986. – 254с.
1091160
   План, хозрасчет, стимулы. – Москва : Экономика, 1966. – 358 с.
1091161
  Матлин А.М. План, цена и эффективность производства / А.М. Матлин. – М., 1970. – 255с.
1091162
  Буренкова О.О. План.Оцінка.Стимул / О.О. Буренкова. – Х., 1971. – 84с.
1091163
  Дыганова Р.Я. Планарии азиатской части СССР. Морфология, систематика, распространение / Р.Я. Дыганова, Н.А. Порфирьева. – Казань : Издательство Казанского университета, 1990. – 149с.
1091164
  Порфирьева Н.А. Планарии Европейской части СССР. Морфология, систематика, распространение / Н.А. Порфирьева, Р.Я. Дыганова. – Казань : Издательство Казанского университета, 1987. – 190с.
1091165
  Порфирьева Н.А. Планарии Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: / Порфирьева Н.А.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1960. – 12л.
1091166
   Планарні електроди, модифіковані наноалмазами та глюкозооксидозою, для визначення глюкози / Я.С. Нечипорук, Ю О. Тананайко, Мазуренко, О.А. Белоіван // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 231
1091167
   Планарні електроди, модифіковані частинками діоксиду мангану (IV), як перспективні елементи амперометричних сенсорів / А.А. Ковалик, О.Ю. Тананайко, М. Етієн, А. Валькаріус // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 92
1091168
  Борисейко О.В. Планарні коливання круглої п"єзокерамічної платівки з неповним електродним покриттям // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 81-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуті планарні коливання круглої п"єзокерамічної платівки з неповним електродним покриттям. Досліджена залежність електромеханічних властивостей від відносних розмірів відьної від електродів ділянки поверхні. Динамічний коефіцієнт ...
1091169
  Борисейко О.В. Планарні коливання п"єзокерамічного диска при протифазному збудженні // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 89-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуті планарні коливання круглої п"єзокерамічної платівки з розподіленим кільцевим розрізом електродним покриттям. Проаналізовано випадок протифазного підводу електричного збудження до різних частин покриття.
1091170
  Унгер Х.-Г. Планарные и волоконные оптические волноводы. : пер. с англ. / Х.-Г. Унгер. – Москва : Мир, 1980. – 656с.
1091171
  Михайленко С.В. Планарные колебания и диссипативные разогрев вязкоупругих пьезоэлектрических пластин. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Михайленко С.В.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 17л.
1091172
  Михайленко Станислав Васильевич Планарные колебания и дисснативный разогрев вязкоупругих пьезоэлектрических пластин : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Михайленко Станислав Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 138л. – Бібліогр.:л.125-138
1091173
  Малышев Михаил Николаевич Планарные тонкопленочные сегнетоэлектрические резонаторы в параметрических усилителях СВЧ : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Малышев Михаил Николаевич; Ленингр. электротехн. ин-т. – Л., 1979. – 19л.
1091174
   Планарные электроды, модифицированные золотом и углеродными наноматериалами, как чувствительные элементы вольтамперометрических сенсоров на Н2О2 / А.В. Гусейнов, Д.М. Корытко, С.А. Алексеев, О.Ю. Тананайко // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 88-99. – ISSN 1991-0290
1091175
  Лясковская О.А. Планер в русской живописи Х1Х века / О.А. Лясковская. – М., 1966. – 190с.
1091176
  Парчевский В. Планеристу о волновых движениях в атмосфере / В. Парчевский. – М., 1957. – 58с.
1091177
  Гумен В. Планерный спорт в Польше. / В. Гумен. – Варшава, 1959. – 111с.
1091178
  Купченко В. Планерское-Коктебель : Фотоочерк / В. Купченко. – Симферополь : Таврия, 1975. – 31 фот.
1091179
  Шульц Н.П. Планерское / Н.П. Шульц. – Симферополь, 1966. – 72с.
1091180
  Лесина Н.П. Планерское "Коктебель" / Н.П. Лесина. – 2-е испр. и доп. изд. – Симферополь, 1969. – 87с.
1091181
  Лесина Н.П. Планерское "Коктебель" / Н.П. Лесина. – Симферополь, 1976. – 111с.
1091182
  Мисик В.О. Планета / В.О. Мисик. – К., 1977. – 423с.
1091183
  Шутова Наталья Планета "Спектрум" : Смелость города берет, точнее - новые направления. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 55 : Фото
1091184
   Планета Clarins: заповедный Алтай // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 157, октябрь. – С. 102-105 : фото
1091185
   Планета Clarins: семена красоты // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 53-56 : фото
1091186
  Волков Александр Планета № 6 : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 72-97 : Фото. – ISSN 1029-5828
1091187
  Мироненко М. Планета Антуана : Історико-публіцистичне есе / Микола Мироненко. – Київ : Український письменник, 2006. – 599с. – ISBN 966-579-178-8
1091188
   Планета без стійких органічних забруднювачів (СОЗ) : Збірник наукових матеріалів науково-практичного семінару в рамках Всесвітнього дня дій проти СОЗ (20 травня 2005 р., м. Київ). – Київ : ВГЛ Обрії, 2005. – 188с. – ISBN 5-308-01670-4
1091189
  Неяченко И.И. Планета в дар / И.И. Неяченко. – Симферополь : Таврия, 1973. – 96 с.
1091190
  Казимировский Э.С. Планета в космической плазме / Э.С. Казимировский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 183с.
1091191
  Дмитерко Л.Д. Планета в теплих долонях : роман / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 431 с.
1091192
  Дмитерко Л.Д. Планета в теплых ладонях : роман-хроника / Л.Д. Дмитерко. – Москва : Советский писатель
Ч. 1-3. – 1966. – 579 с.
1091193
  Мур П. Планета Венера : пер. с англ. / П. Мур. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 146 с.
1091194
  Коноплева В.П. Планета Венера / В.П. Коноплева. – Киев : Издательство АН УССР, 1963. – 72 с.
1091195
  Шаронов В.В. Планета Венера / В.В. Шаронов. – Москва : Наука, 1965. – 252 с.
1091196
  Бронштэн В.А. Планета Венера / В.А. Бронштэн. – Москва : Знание, 1971. – 46 с.
1091197
  Кузьмин А.Д. Планета Венера / А.Д. Кузьмин. – Москва : Наука, 1981. – 93 с.
1091198
  Ксанфомалити Л.В. Планета Венера / Л.В. Ксанфомалити. – Москва : Наука, 1985. – 376 с.
1091199
  Кондратьев К.Я. Планета Венера / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 276 с.
1091200
   Планета Венера (атмосфера, поверхность, внутреннее строение) : Атмосфера, поверхность, внутреннее строение. – Москва : Наука, 1989. – 481 с. – ISBN 5-02-003249-2
1091201
  Паршин И.А. Планета Венера в свете новейших исследований / И.А. Паршин. – Ленинград : Знание, 1958. – 35 с.
1091202
  Котляр Павел Планета Весталок // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 76-81 : рис., фото
1091203
  Ермолова В.И. Планета Вода / В.И. Ермолова. – Киев, 1986. – 350 с.
1091204
  Акунин Б. Планета Вода : Приключения Эраста Фандорина в XX веке / Борис Акунин ; ил. Игоря Сакурова. – Москва : Захаров. – (Новый детектив). – ISBN 978-5-8159-1333-2
Ч. 1. – 2015. – 413, [3] с. : ил. – Содержание: Планета Вода ; Парус одинокий ; Куда ж нам плыть?
1091205
  Босак Микола Планета Диканька : Нарис-есеЯ / Босак Микола; Всеукраїнське тов-во "Просвіта" ім.Т.Шевченка;Полтавське обласне об"єднання. – Полтава : Рік, 2002. – 96с. – (Малі міста України). – ISBN 966-95993-1-8
1091206
  Оганисьян Ю.С. Планета для людей / Ю.С. Оганисьян. – М., 1976. – 158с.
1091207
  Морозов И.В. Планета дорог / И.В. Морозов. – Минск, 1992. – 279с.
1091208
   Планета женщин - зеленая планета // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 89 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1091209
  Матвієнко В.П. Планета життя / Володимир Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2006. – 286с. : іл., портр.;. – Бібліогр.: 284-286. – ISBN 966-00-0450-8
1091210
  Новиков Э.А. Планета загадок / Э.А. Новиков. – Ленинград : Недра, 1968. – 129 с.
1091211
  Новиков Э.А. Планета загадок / Э.А. Новиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1974. – 192с.
1091212
  Новиков Э.А. Планета загадок / Э.А. Новиков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1980. – 144 с.
1091213
  Новиков Э.А. Планета загадок / Э.А. Новиков. – 4-е изд., испр. – Ленинград : Недра, 1986. – 236 с.
1091214
  Захарова Л.В. Планета звезды Эпсилон: Приключен. фантастика. / Л.В. Захарова, В.М. Сиренко. – М., 1989. – 268с.
1091215
  Бублейников Ф.Д. Планета Земля / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Молодая гвардия, 1945. – 128 с.
1091216
  Бублейников Ф.Д. Планета Земля / Ф.Д. Бублейников. – Ростов-на-Дону : Ростов. обл. книгоиздательство, 1946. – 156 с.
1091217
  Бублейніков Ф.Д. Планета Земля / Ф.Д. Бублейніков. – Київ : Молодь, 1947. – 123 с.
1091218
   Планета Земля : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 339 с.
1091219
  Куликов К.А. Планета Земля / К.А. Куликов, Н.С. Сидоренков. – Москва : Наука, 1972. – 184 с.
1091220
  Куликов К.А. Планета Земля / К.А. Куликов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1977. – 192 с. – (" Планета Земля и Вселенная")
1091221
  Уотт Фиона Планета Земля : Учеб.пособие для дополн.образования / Уотт Фиона; Ред.К.Стокли.Пер.с англ.А.М.Голова. – Москва : Росмэн, 1998. – 48с. – (Энциклопедия окружающего мира). – ISBN 5-257-00408-9
1091222
  Дичко І.О. Планета Земля // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 29-32. – ISSN 2518-7104


  Земля - третя від Сонця планета Сонячної системи, єдина планета, на якій відоме життя, домівка людства. Земля належить до планет земної групи і є найбільшою з цих планет у Сонячній системі. Землю іноді називають світом, латинською назвою Терра або ...
1091223
  Зигель Ф.Ю. Планета Земля (ее прошлое, настоящее, будущее) : (Ее прошлое, настоящее, будущее) / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Мысль, 1974. – 223 с.
1091224
  Гинзбург А.С. Планета Земля в "послеядерную" эпоху / А.С. Гинзбург. – Москва, 1988. – 100с.
1091225
  Дотто Лидия Планета Земля в опасности / Дотто Лидия. – Москва, 1988. – 207с.
1091226
  Опаловский А.А. Планета Земля глазами химика / А.А. Опаловский. – Москва : Наука, 1990. – 222 с. – (Наука и технический прогресс)
1091227
   Планета Земля и Вселенная. – М., 1978. – 191с.
1091228
  Всехсвятский С.К. Планета Земля и ее соседи / С.К. Всехсвятский. – Москва : Знание, 1966. – 32 с.
1091229
  Шебалин Н.В. Планета Земля... что мы знаем о ней / Н.В. Шебалин. – Москва, 1964. – 115с.
1091230
   Планета Земля: море, суша, атмосфера. – Москва : Знание, 1965. – 48с.
1091231
  Китанович Б. Планета и цивилизация в опасности / Б. Китанович. – Москва : Мысль, 1985. – 240с.
1091232
  Ле Гуин Планета изгнания / Ле Гуин. – М, 1980. – 395с.
1091233
  Ле Гуин Планета изгнания. Слово для "леса" и "мира" одно. Рассказы / Урсула Ле Гуин. – Москва : Все для вас, 1992. – 315, [2] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; Т. 8)
1091234
  Озиев С.И. Планета Ильича : стихи и поэма / Салман Озиев; пер. с ингуш. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное издательство, 1972. – 64 с.
1091235
  Запольских В.Н. Планета имени шестого "Б" / В.Н. Запольских. – Пермь, 1989. – 131с.
1091236
  Долгучиц Л.А. Планета иммигрантов / Л.А. Долгучиц. – М, 1990. – 206с.
1091237
   Планета кошек : История. Карта. Рим. Анатомия. Япония.Язык кошек. Предрассудки. Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 54-90 : Фото. – ISSN 1029-5828
1091238
  Флеров Н.Г. Планета Любовь / Н.Г. Флеров. – М, 1983. – 79с.
1091239
  Ермаков О.В. Планета Любовь [Электронный ресурс] : Мир в Луне, искра в сердце твоем : Основы единой теории Поля : Работа депонирована в ГНТБ Украины 14.04.2009 г., рег. №13-Ук2009 / Ермаков Олег Владимирович. – 42 МБ. – Название с первого экрана
1091240
  Сент-Екзюпері Планета людей / Сент-Екзюпері. – Київ, 1968. – 319 с.
1091241
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Москва, 1970. – 352с.
1091242
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Кишинев, 1973. – 560с.
1091243
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Киев, 1976. – 180с.
1091244
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Минск, 1976. – 559с.
1091245
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Хабаровск, 1979. – 191с.
1091246
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Нальчик, 1980. – 559с.
1091247
  Сент-Екзюпері Планета людей / Сент-Екзюпері. – Київ, 1980
1091248
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Владивосток, 1982. – 108с.
1091249
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Новосибирск, 1982. – 128с.
1091250
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Фрунзе, 1982. – 207с.
1091251
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Чебоксары, 1982. – 192с.
1091252
  Сент-Екзюпері де Планета людей / Антуан де Сент-Екзюпері ; [пер. з фр. А.Д. Жаловського ; післямова О.М. Федосенка]. – Київ : Молодь, 1984. – 230, [1] с. – (Бібліотека художніх творів для молоді "Джерело")
1091253
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Свердловск, 1985. – 256с.
1091254
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Петрозаводск, 1985. – 192с.
1091255
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – К., 1986. – 174с.
1091256
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Волгоград, 1988. – 368с.
1091257
  Сент-Экзюпери Антуан Планета людей : Избранное / Сент-Экзюпери Антуан, де. – Санкт-Петербург : Лимбусс Пресс, 1999. – 224с. – ISBN 5-83170-02117-0
1091258
   Планета людей // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 68-69 : фото
1091259
  Сент-Экзюпери Планета людей. Военный летчик. Письмо заложнику : пер. с фр. / Антуан де Сент-Экзюпери. – Москва : Художественная литература, 1977. – 366 с.
1091260
  Сент-Екзюпері Планета людей. Маленький принц / Сент-Екзюпері. – Львів : Вища школа, 1981. – 141 с. – (Зарубіжна класика)
1091261
  Сент-Экзюпери Планета людей. Маленький принц. / Сент-Экзюпери. – Рига : Авотс, 1988. – 190с.
1091262
  Тихов Г.А. Планета Марс / Г.А. Тихов; АН Казахской ССР. – Алма-Ата : Издательство АН КазахССР, 1948. – 24 с. : Научно-популярная серия
1091263
  Сытинская Н.Н. Планета Марс / Н.Н. Сытинская. – Москва : Физматгиз, 1962. – 64 с.
1091264
  Коваль І.К. Планета Марс / І.К. Коваль. – Київ : Знання України, 1962. – 52 с.
1091265
  Бронштэн В.А. Планета Марс / В.А. Бронштэн. – Москва : Наука, 1977. – 96 с.
1091266
  Кондратьев К.Я. Планета Марс / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 367 с.
1091267
  Полак И.Ф. Планета Марс и возможность жизни на ней : стенограмма публ. лекции / И.Ф. Полак. – Москва : Правда, 1948. – 24 с.
1091268
  Полак И.Ф. Планета Марс и вопрос о жизни на ней / И.Ф. Полак. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1934. – 76 с.
1091269
  Полак И.Ф. Планета Марс и вопрос о жизни на ней / И.Ф. Полак. – 3-е изд., доп. – Москва : ГОНТИ, 1939. – 96 с.
1091270
  Мишо Ш. Планета Марс. Физические свойства : пер. с англ. / Ш. Мишо. – Москва : Мир, 1970. – 224 с.
1091271
  Алибеков Д.А. Планета матери моей : роман / Джамиль Алибеков ; пер. с азерб. Л. Обуховой ; худож. М.Ю. Мелик-Пашаева. – Москва : Советский писатель, 1990. – 559, [1] с. : ил.
1091272
  Беллоу С. Планета мистера Сэммлера : роман / С. Беллоу. – Москва : АСТ, 2000. – 412 с. – (Мастера. Современная проза). – ISBN 5-17-000620-9
1091273
  Александров В Планета МИФ : повести / В.А. Александров. – Ташкент : Еш гвардия, 1975. – 253 с.
1091274
   Планета молодості - цілина : художні оповідання. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 384 с.
1091275
  Коломієць В.Р. Планета на житній стеблині : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Молодь, 1964. – 118 с.
1091276
  Куріцин Б. Планета на ім"я "Маля" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 серпня (№ 146). – С. 6


  100-річчя від дня народження актриси Національного театру ім. Лесі Українки Мальвіни Швідлер.
1091277
  Садри М. Планета на рассвете : стихи / Мухамед Садри ;. – Москва : Советский писатель, 1979. – 118 с.
1091278
  Горделадзе Ш.Г. Планета Нептун (1846-1946) / Ш.Г. Горделадзе. – Киев : Издательство АН УССР, 1947. – 32 с.
1091279
  Родарі Д. Планета Новорічних Ялинок : казки / Д. Родарі. – Київ, 1988. – 446 с.
1091280
  Буль П. Планета обезьян = La Planete des Singes : книга для чтения / П. Буль. – Ленинград, 1975. – 151с.
1091281
  Буль П. Планета обезьян. / П. Буль. – Ростов н/Д, 1989. – 158,2с.
1091282
  Буль П. Планета обезьян. / П. Буль. – М., 1990. – 160с.
1091283
  Буль П. Планета обезьян. / П. Буль. – М., 1991. – 206,2с.
1091284
  Буль П. Планета обезьян. Рассказы : [пер. с фр.] / Пьер Буль. – Москва : Молодая гвардия. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; Т. 13)
13. – 1967. – 220 с.
1091285
  Баландин Р. Планета обретает разум. Биосфера- техносфера / Р. Баландин. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 167с.
1091286
  Уайт А. Планета Плутон : пер. с англ. / А. Уайт. – Москва : Мир, 1983. – 125 с.
1091287
  Бурба Георгий Планета по расчету : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 83-87 : Іл.
1091288
  Олійник Б.І. Планета поезія : Роздуми , статті, портрети / Б.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1983. – 190 с.
1091289
  Царев И.В. Планета призраков / И.В. Царев. – М, 1990. – 172с.
1091290
  Лаптев И.Д. Планета разума : Очерк взаимоотношений человека с природой в условиях науч.-техн. революции / И.Д. Лаптев. – Москва, 1973. – 254 с.
1091291
  Слабошпицький М. Планета рідного дому. Ірина Жиленко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 16-17
1091292
  Слабошпицький М. Планета рідного дому. Ірина Жиленко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 22 травня (№ 10). – С. 16-17
1091293
  Казанцева Л.В. Планета Сатурн - открытие 2014 года // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 2 (106). – С. 14-16
1091294
  Ляпунов Б.В. Планета сегодня и завтра : Очерки о том, как человек покоряет земные недра, океан, атмосферу и космос. / Борис Ляпунов. – Москва : Мысль, 1964. – 144 с.
1091295
  Мак-Гаффи Планета Сигет // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 33. – С. 68


  Музичний фестиваль Сигет в Будапешті
1091296
  Коломиец А.Ф. Планета Сперанта / А.Ф. Коломиец. – М., 1975. – 263с.
1091297
  Коломієць О.Ф. Планета сподівань : п"єса / О.Ф. Коломієць. – Київ, 1966. – 91 с.
1091298
  Коломієць О.Ф. Планета сподівань : драматичні твори / О.Ф. Коломієць. – Київ : Дніпро, 1969. – 372 с.
1091299
   Планета туманов : Сборник научно-фант. повестей и рассказов [ Для сред. и старш. возраста. – Ленинград : Детская литература [ Ленингр. отд. ], 1967. – 383 с. : илл.
1091300
   Планета Ф и С. – М., 1967. – 319с.
1091301
  Мухина-Петринская Планета Харис / Мухина-Петринская. – Саратов
1. – 1984. – 175с.
1091302
  Мишо Ш. Планета Юпитер : пер. с англ. / Ш. Мишо. – Москва : Мир, 1970. – 170 с.
1091303
  Кожухов Михаил Планета Япония // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 56-61 : фото
1091304
  Рожен О. Планета Яцкова // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 3 (39). – С. 10-12.
1091305
  Лукьяненко С.В. Планета, которой нет / Сергей Лукьяненко. – Москва : Москва, 2009. – 239, [1] с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 978-5-17-018675-4
1091306
   Планета, на якій ми живемо. – Київ : Знання, 1963. – 175 с.
1091307
  Панин Андрей Планета: рецепты творения / Панин Андрей, Эдмайер Бернхард // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 110-117 : фото
1091308
  Ваннини Сандро Планетарий античной эпохи. Планетарий богов // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 138-149 : фото. – ISSN 1029-5828
1091309
  Павлюк С. Планетарна катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 371-379. – ISSN 1028-5091
1091310
  Сюндюков І. Планетарна катастрофа у фокусі уваги спецслужби // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 14-15 червня (№ 104/105). – С. 20


  Вийшло у світ унікальне видання - "Чорнобильське досьє КГБ . Суспільні настрої. ЧАЕС у у поставарійний період" . Видання спільно підготовлене Інститутом історії України НАН України (відповід. ред. акад. В. Смолій), Галузевим державним архівом Служби ...
1091311
  Картвелишвили К.М. Планетарная плотностная модель и нормальное гравитационное поле Земли / К.М. Картвелишвили. – М., 1982. – 95с.
1091312
  Розанова А.Л. Планетарная роль человечества в изменении окружающей среды : география. География и экология / А.Л. Розанова, С.Г. Розанова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 24-27. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
1091313
   Планетарная трещиноватость осадочного чехла литосферы. – Л., 1984. – 216с.
1091314
  Грицай А.В. Планетарні хвилі в озоновому шарі над Антарктичним півостровом у 1999 і 2002 роках / А.В. Грицай, О.М. Євтушевський, Г.П. Міліневський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-67. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз характеристик хвильового збурення в озоновому шарі над Антарктичним півостровом за даними наземних і супутникових спостережень. Розглянуто періоди високої активності планетарних хвиль у весняні місяці 1999 і 2002 рр. Наведено ...
1091315
   Планетарність співробітництва // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 5


  Міжнародне співробітництво Київського національного університету технологій та дизайну.
1091316
  Фукс В.Р. Планетарные волны в океане / В.Р. Фукс. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1977. – 176с.
1091317
  Вапняр Д.У. Планетарные волны и течения в экваториальной зоне океана / Д.У. Вапняр. – Киев : Наукова думка, 1976. – 222с.
1091318
  Воробьев В.И. Планетарные высотные фронтальные зоны и струйные течения в Северном полушарии / В.И. Воробьев. – Ленинград, 1967. – 370с.
1091319
  Степанов В.Н. Планетарные процессы и изменения пророды Земли. / В.Н. Степанов. – Москва : Знание, 1970. – 64с. – (Наука о Земле ; №11)
1091320
  Машимов М.М. Планетарные теории геодезии / М.М. Машимов. – Москва : Недра, 1982. – 264 с.
1091321
  Гурзадян Г.А. Планетарные туманности / Г.А. Гурзадян. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 385 с.
1091322
  Аллер Л. Планетарные туманности : пер. с англ. / Л. Аллер, У. Лиллер ; пер. с англ. В.П. Архиповой, Г.С. Хромова ; под ред. Б.А. Воронцова-Вельяминова. – Москва : Мир, 1971. – 150 с.
1091323
  Потташ С.Р. Планетарные туманности: Изучение поздних стадий звездной эволюции : пер. с англ. / С.Р. Потташ. – Москва : Мир, 1987. – 351 с.
1091324
  Хромов Г.С. Планетарные туманности: Физика. Эволюция. Космогония / Г.С. Хромов. – Москва : Наука, 1985. – 296 с. – Библиогр.: с. 260-296
1091325
  Погосян Х.П. Планетарные фронтальные зоны в северном и южном полушариях / Х.П. Погосян. – Ленинград, 1955. – 60с.
1091326
  Бютнер Э.К. Планетарный газообмен О2 и СО2 ( о два и цео два) / Э.К. Бютнер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 238с.
1091327
   Планетарный передел // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 26-28
1091328
   Планетная космогония и науки о Земле. – Москва : Наука, 1989. – 190 с.
1091329
  Авакян А.Б. Планетная хирургия / Авакян А.Б., Ромашков Е.Г. – Москва : Мысль, 1965. – 224 с. : ил., карт.
1091330
   Планетный спорт. – М., 1955. – 92с.
1091331
  Голант В.Я. Планету открывали сообща. / В.Я. Голант. – Москва : Наука, 1971. – 312 с.
1091332
  Тейфель В.Г. Планеты-гиганты / В.Г. Тейфель. – Москва : Наука, 1964. – 86 с.
1091333
  Кринов Е.Л. Планеты-карлики (астероиды) / Е.Л. Кринов. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 76 с.
1091334
   Планеты. – Москва, 1989. – 190 с.
1091335
  Стефанкин Ю.С. Планеты в декабре / Ю.С. Стефанкин. – Кемерово, 1965. – 43с.
1091336
  Доул С. Планеты для людей : пер. с англ. / С. Доул. – Москва : Наука, 1974. – 199 с.
1091337
  Дейч А.Н. Планеты других миров / А.Н. Дейч. – Ленинград : Знание, 1967. – 32 с.
1091338
  Витязев А.В. Планеты земной группы: Происхождение и ранняя эволюция : Происхождение и ранняя эволюция / А.В. Витязев, Г.В. Печерникова, В.С. Сафронов. – Москва : Наука, 1990. – 295 с.
1091339
  Мухин Л.М. Планеты и жизнь / Л.М. Мухин. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 191с. – (Эврика)
1091340
  Бронштэн В.А. Планеты и их наблюдение / В.А. Бронштэн. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 207 с.
1091341
  Бронштэн В.А. Планеты и их наблюдение / В.А. Бронштэн. – 2-е изд., перераб . и доп. – Москва : Наука, 1979. – 240 с.
1091342
  Кауфман У. Планеты и луны : пер. с англ. / У. Кауфман. – Москва : Мир, 1982. – 217 с.
1091343
   Планеты и спутники. – Москва, 1963. – 520 с.
1091344
   Планеты и спутники : пер. с англ. и фр. – Москва : Мир, 1974. – 579 с.
1091345
  Маркин В.А. Планеты ледяной венец / В.А. Маркин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 120с.
1091346
  Давыдов В.Д. Планеты Солнечной системы / В.Д. Давыдов. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
1091347
  Маров М.Я. Планеты Солнечной системы / М.Я. Маров. – Москва : Наука, 1981. – 256 с.
1091348
  Маров М.Я. Планеты Солнечной системы / М.Я. Маров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 318 с.
1091349
  Ксанфомалити Л.В. Планеты, открытые заново / Л.В. Ксанфомалити. – Москва : Наука, 1978. – 152 с.
1091350
  Всехсвятский С.К. Планеты. / С.К. Всехсвятский. – Москва, 1933. – 30с.
1091351
  Вибе Дмитрий Планеты: будем пересчитывать : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 56-71 : Іл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1091352
  Мартынов Д.Я. Планеты: решенные и нерешенные проблемы / Д.Я. Мартынов. – Москва : Наука, 1970. – 88 с.
1091353
  Дорошенко Т. Плани-конспекти уроків з курсу "Вступ до історії України" // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-32.
1091354
  Михайловська С. Плани бізнесу на 2022 р. Чи можна щось прогнозувати? // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)
1091355
  Машталір А.І. Плани будівництва пам"ятникика Т.Г. Шевченкові у Києві в добу Гетьмаату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 411-418. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1091356
  Малик Я.Й. Плани дій Україна – ЄС як інструменти забезпечення європейської інтеграції / Я.Й. Малик, О.С. Париляк // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 13-20
1091357
   Плани занять і методичні вказівки для студентів 1-х курсів. – Львів, 1956. – 145с.
1091358
   Плани і завдання до семінарських занять з курсу "Радянський кримінальний процес". – Київ : КДУ, 1986. – 20 с.
1091359
   Плани і література семінарських занять з історії держави і права зарубіжних країн. – Київ : КДУ, 1972. – 25 с.
1091360
   Плани і література семінарських занять з історії політичних вчень відділу правознавства. – Київ : КДУ, 1972. – 7 с.
1091361
   Плани і література семінарських занять з теорії держави і права. – Київ : КДУ, 1972. – 24 с.
1091362
   Плани і література семінарських занять та тематика курсових робіт з історії держави і права СРСР та УРСР. – Київ : КДУ, 1972. – 22 с.
1091363
  Шовкопляс Т.І. Плани Києва у фондах сектору картографічних видань Національної бібліотеки України ім. В.І Вернадського / Т.І. Шовкопляс, А.Л. Герус // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 273-276. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 966-7650-87-1
1091364
  Іщенко А. Плани Лаврентія Берії щодо Західної України в 1953 р. (роздуми над розсекреченими документами) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2005. – Том 5. – С. 37-52. – ISBN 966-625-040-3
1091365
   Плани лекцій та семінарських занять з курсу "Основи наукового атеїзму". – Чернівці, 1965. – 27с.
1091366
  Шилова А. Плани міжнародного співтовариства по досягненню миру на Балканах в 1991-1993 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58-62. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано плани та заходи, вжиті світовим співтовариством по досягненню миру на Балканах в 1991-1993 роках. The plans and measures, taken by the international community on the peace achievement on Balkans in 1991-1993 have been analyzed.
1091367
  Бикова Т. Плани на Крим німецької окупаційної адміністрації // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 41/42). – С. 6
1091368
   Плани на чотири роки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 липня (№ 28). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Підписано Протокол про співробітництво та обміни між міністерствами освіти і науки України та Болгарії, що регламентує освітні взаємовідносини між країнами на наступний чотирічний період.
1091369
  Бугрій В. Плани наукової роботи як джерело вивчення розвитку історичної науки у педагогічних інститутах України (друга половина 40-х – початок 50-хрр. ХХст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 1. – С. 141-145. – ISSN 1998-4634
1091370
  Ачкіназі Б.О. Плани організації "міцної влади" і "загальна" політика уряду Р.Пуанкаре у Франції (1922-1924рр.) // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2001. – № 44 : Педагогічні та історичні науки. – С.166-173.
1091371
   Плани практичних занять з курсу "Економіка соціалістичного сільського господарства" : для студентів економ.ф-ту. – Київ : КДУ, 1971. – 11 с.
1091372
   Плани практичних занять з курсу "Історія української літератури 20 століття" : для студ. фак-ту романо-германської філології. – Луцьк : Вежа, 2000. – 20с.
1091373
   Плани практичних занять з курсу "Історія української літератури перших десятиріч ХХ століття" : для студ. українського відділу Інституту філології. – Київ : Київський університет, 2002. – 12с.
1091374
   Плани практичних занять з спецкурсу "Особливості розслідування окремих видів злочинів" : для студентів 5 курсу ден.відд. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1983. – 7 с.
1091375
   Плани практичних занять з спецкурсу "Особливості розслідування окремих видів злочинів" : для студентів юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1985. – 4 с.
1091376
   Плани практичних занять і колоквіумів з української мови (словотвір, морфологія) : для студентів 1 курсу ф-ту журн. – Київ : КДУ, 1988. – 16 с.
1091377
   Плани практичних занять із курсу "Історія української літератури 20 століття" : Для студентів факультету україністики. – Луцьк : Вежа, 2000. – 52с.
1091378
   Плани практичних занять та методичні вказівки з курсу "Наукові основи пропаганди і методи ідеологічної роботи" : для студентів 3-го курсу ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1985. – 12 с.
1091379
   Плани проведення семинарських занять з курсу "Основи журналістики" для студентів Ін-ту журналістики КУ ім. Т.Шевченка, факультетів та відділень журналістики. – Київ : Київський університет, 1999. – 31с
1091380
  Слободян В.Д. Плани рахунків бухгалтерського обліку підприємств України і Молдови: порівняльний аналіз класів рахунків / В.Д. Слободян, І.А. Довгань // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 63-65. – ISBN 978-966-654-490-5
1091381
  Верига Ю.А. Плани рахунків бухгалтерського обліку: підприємств та організацій, суб"єктів малого підприємництва, бюджетних установ, банків : коментар : практ. посібник / Ю.А. Верига, Г.І. Зима, Н.О. Кулявець. – [2-ге вид. переробл. та допов.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 275, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-673-166-5
1091382
  Щебетюк Н. Плани розвитку сільськогосподарської науки в Україні на початку 30-х рр. ХХ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 171-178
1091383
  Вонсович О.С. Плани Російської Федерації по розміщенню ядерної зброї в Криму: можливі наслідки для України та європейської безпеки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 84-89. – ISSN 2077-1800
1091384
   Плани семінапських занять та програма курсу " Істория філософії України" : для студентів універсітету. – Київ : Київський університет, 1997. – 22с.
1091385
   Плани семінарських занять до курсу: Езотеричні вчення і сучасні релігійні рухи : (для студентів філосософ.ф-ту). – Київ, 2001. – 16с.
1091386
   Плани семінарських занять до курсу: Релігійна філософія і теологія: "компаративний аналіз" : (для студентів філософського факультету). – Київ, 2001. – 40с.
1091387
   Плани семінарських занять з "Історії середніх віків" : для студентів історичного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 21 с.
1091388
   Плани семінарських занять з "Історії української РСР" : для студентів другого курсу історичного ф-ту. – Київ : КДУ, 1983. – 42 с.
1091389
   Плани семінарських занять з дарвінізму та історії еволюційних вчень. – Київ, 1976. – 16с.
1091390
   Плани семінарських занять з діалектичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1971. – 16 с.
1091391
   Плани семінарських занять з історичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1971. – 16 с.
1091392
   Плани семінарських занять з історичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1971. – 17 с.
1091393
   Плани семінарських занять з історичного матеріалізму для філософського факультету КДУ. – Київ : КДУ, 1972. – 28 с.
1091394
   Плани семінарських занять з історії держави і права зарубіжних країн : для студ.денн. і веч. форм навч. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1984. – 24 с.
1091395
   Плани семінарських занять з історії держави і права СРСР. – Київ : КДУ, 1985. – 16 с.
1091396
   Плани семінарських занять з історії держави і права СРСР і УРСР. – Київ : КДУ, 1979. – 16 с.
1091397
   Плани семінарських занять з історії держави і права СРСР і УРСР. – Київ : КДУ, 1985. – 7 с.
1091398
   Плани семінарських занять з історії економічних вчень : для студ. економ.ф-ту. – Київ : КДУ, 1970. – 30 с.
1091399
   Плани семінарських занять з історії середніх віків : від середньовіччя до нового часу (16 - перша пол. 17 ст.). – Київ, 2003. – 17с.
1091400
   Плани семінарських занять з історії української журналістики : для студ. Ін-ту журн. – Київ : Ред.-видавн. центр "Київський університет", 1997. – 8 с.
1091401
   Плани семінарських занять з курсу " Нова історія України: перший період (середина 17-18 cт.) " : для студентів історічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1994. – 20с.
1091402
   Плани семінарських занять з курсу " Українська і зарубіжна культура " : для студ. ун-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 24 с.
1091403
   Плани семінарських занять з курсу "Історія України" : Для студентів університету. – Київ : Київський університет, 1994. – 30с.
1091404
   Плани семінарських занять з курсу "Історія України" : для студентів університету. – Київ : Київський університет, 1997. – 24с.
1091405
   Плани семінарських занять з курсу "Історія УРСР" : для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1988. – 36 с.
1091406
   Плани семінарських занять з курсу "Історія цивілізацій" : Для студентів денно форми навчання. – Київ, 1997. – 16с.
1091407
   Плани семінарських занять з курсу "Основи марксистсько-ленінського вчення про пресу" : Для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1981. – 11 с.
1091408
   Плани семінарських занять з курсу "Соціологія культури". – Київ : КДУ, 1997. – 11 с.
1091409
   Плани семінарських занять з курсу діалектичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1959. – 21 с.
1091410
   Плани семінарських занять з курсу діалектичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1969. – 21 с.
1091411
   Плани семінарських занять з курсу діалектичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1970. – 8 с.
1091412
   Плани семінарських занять з курсу діалектичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1971. – 23 с.
1091413
   Плани семінарських занять з курсу діалектичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1976. – 23 с.
1091414
   Плани семінарських занять з курсу історичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1960. – 23 с.
1091415
   Плани семінарських занять з курсу історичного матеріалізму для студентів природничих факультетів. – Київ : КДУ, 1973. – 15 с.
1091416
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС. – Київ : КДУ, 1969. – 14 с.
1091417
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 1 курсів на 1-е півріччя. – Київ : КДУ, 1970. – 9 с.
1091418
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 2 курсів на 1-е півріччя. – Київ : КДУ, 1970. – 14с.
1091419
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 1 курсів на 2-е півріччя. – Київ : КДУ, 1971. – 8 с.
1091420
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 1 курсів на 1-е півріччя. – Київ : КДУ, 1971. – 10 с.
1091421
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 2 курсів на 1-е півріччя. – Київ : КДУ, 1971. – 13 с.
1091422
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ.2 курсів на 2-е півріччя. – Київ : КДУ, 1971. – 8 с.
1091423
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 2 курсів на 2-е півріччя. – Київ : КДУ, 1972. – 11 с.
1091424
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 1 курсів на 2 півріччя. – Київ : КДУ, 1973. – 7 с.
1091425
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС. – Київ : КДУ, 1973. – 7 с.
1091426
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС. – Київ : КДУ, 1973. – 8 с.
1091427
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 1 і 2 курсів природничих факультетів. – Київ : КДУ, 1976. – 40 с.
1091428
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 2 курсів природничих факультетів. – Київ : КДУ, 1980. – 52 с.
1091429
   Плани семінарських занять з курсу судової психології. – Київ : КДУ, 1981. – 4 с.
1091430
   Плани семінарських занять з наукового комунізму. – Київ : КДУ, 1971. – 25 с.
1091431
   Плани семінарських занять з нормативного курсу "Історія західних та південних слов`ян" : для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1994. – 36с.
1091432
   Плани семінарських занять з нормативного курсу "Історія західних та південних слов`ян" для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 36 с.
1091433
   Плани семінарських занять з політичної економії. – Київ : КДУ, 1968. – 30 с.
1091434
   Плани семінарських занять з політичної економії : для студ. економ.ф-ту. – Київ : КДУ, 1969. – 41 с.
1091435
   Плани семінарських занять з політичної економії : Розділ : "Капіталістичний спосіб виробництва ". – Київ : КДУ, 1969. – 21 с.
1091436
   Плани семінарських занять з політичної економії : Розділ : "Соціалізм - перша фаза комуністичного способу виробництва ". – Київ : КДУ, 1969. – 24 с.
1091437
   Плани семінарських занять з політичної економії : для студ. економ.ф-ту. – Київ : КДУ, 1969. – 27 с.
1091438
   Плани семінарських занять з політичної економії : Для студентів економ. ф-ту. ; Розділ : "Соціалізм - перша фаза комуністичного способу виробництва ". – Київ : КДУ, 1969. – 98 с.
1091439
   Плани семінарських занять з політичної економії : Розділ : "Соціалізм - перша фаза комуністичного способу виробництва". – Київ : КДУ, 1971. – 31 с.
1091440
   Плани семінарських занять з політичної економії : Розділ : "Соціалізм - перша фаза комуністичного способу виробництва ". – Київ : КДУ, 1973. – 43 с.
1091441
   Плани семінарських занять з політичної економії : Розділ : "Капіталістичний спосіб виробництва". – Київ : КДУ, 1976. – 20 с.
1091442
   Плани семінарських занять з політичної економії : Розділ : "Капіталістичний спосіб виробництва". – Київ : КДУ, 1978. – 26 с.
1091443
   Плани семінарських занять з політичної економії : Розділ : "Капіталістичний спосіб виробництва". – Київ : КДУ, 1982. – 22 с.
1091444
   Плани семінарських занять з політичної економії капіталізму : для студ. природничих ф-тів. – Київ : КДУ, 1969. – 22 с.
1091445
   Плани семінарських занять з політичної економії капіталізму : для студ. природничих ф-тів. – Київ : КДУ, 1971. – 24 с.
1091446
   Плани семінарських занять з політичної економії соціалізму : для студ. природничих ф-тів. – Київ : КДУ, 1969. – 27 с.
1091447
   Плани семінарських занять з спецкурсу : "Актуальні загальнотеоретичні проблеми соціалістичної юридичної науки". – Київ : КДУ, 1972. – 15 с.
1091448
   Плани семінарських занять і методичні поради по організації самостійної роботи з курсу історії КПРС : Для студентів других курсів природничих факультетів. – Київ : КДУ, 1983. – 51 с.
1091449
  Ямпольська Л.М. Плани семінарських занять і методичні рекомендації до курсу "Новітня історія країн Азії та Африки (1918-2007 рр.)" : Для студентів історичного факультету / Ямпольська Л.М.; Мін-во освіти і науки України. Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Ч. 1: 1918-1945 рр. – 2007. – 24с.
1091450
   Плани семінарських занять із курсу "Кримінальне право України". (Частина Особлива) : для студ. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1984. – 10 с.
1091451
   Плани семінарських занять та методичні матеріали до курсу "Філософія" : для бакалаврів геолог. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 44с.
1091452
   Плани семінарських занять та програма курсу " Історія української культури" : для студентів універсітету. – Київ : Київський університет, 1997. – 18с.
1091453
   Плани семінарських занять та тематика контрольних і курсових робіт з історії держави і права зарубіжних країн : для студ. 1 курсу заочн.форми навч. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1984. – 20 с.
1091454
   Плани семінарських занять та тематика контрольних робіт з курсу "Історія України" : для студентів-заочників. – Біла Церква, 1992. – 43 с.
1091455
  Ямпольська Л.М. Плани семінарських занять, методичні рекомендації та тестові завдання до курсу "Новітня історія країн Азії та Африки (1918-2007 рр.)" : Для студентів історичного факультету / Ямпольська Л.М.; Мін-во освіти і науки України. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди. – Харків
Ч. 2: 1945-2007 рр. – 2007. – 57с.
1091456
   Плани семінарських занять, тести, задачі з історії економічних вчень, макро-мікроекономіки : Навчально-методичний посібник для студ.педагогічного ун-ту. – Луганськ : Альма-Матер, 2001. – 98с. – ISBN 966-617-070-1
1091457
   Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Історія країн Азії та Африки в середні віки" : для студентів історичного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 16 с.
1091458
  Соколюк О.Д. Плани та попередні результати створення США системи протиракетної оборони в Європі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 12-16. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1091459
  Гагаловська А.П. Плани та схеми як додатки до протоколів слідчих дій: правила складання та процесуальне значення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 39-42
1091460
   Плани учбових занять на 1-й і 2-й семестри 1968-1969 навчального року. – Львів, 1968. – 139с.
1091461
  Дагуров В.Г. Планида / В.Г. Дагуров. – Москва, 1975. – 64 с.
1091462
  Чалий А. Планида / А. Чалий. – К, 1983. – 4с.
1091463
   Планида Степана Кожум"яки 1898 - 1989 : Життя й діяльність. – Черкаси : Брама, 2004. – 224с. – ISBN 966-8021-80-0
1091464
   Планиметр и работа с ним : метод. указания для выполнения лабораторных работ. – Горький, 1963. – 14 с.
1091465
  Индутный В.В. Планиметрический анализ структур минеральных агрегатов / В.В. Индутный. – К, 1991. – 177с.
1091466
   Планиметрия : Методические указания для прктических занятий со слушателями подготовительного отделения. – Рига : Рижский политехнич. ин-т, 1985. – 76с.
1091467
  Гайштут А.Г. Планиметрия : Задачник к школьному курсу 8-9 кл. / А.Г. Гайштут, Г. Литвиненко. – Москва : АСТ-Пресс, Магистр-S, 1998. – 112с. – ISBN 5-7805-0215-3, 966-557-030-7
1091468
  Букреев Б.Я. Планиметрия Лобачевского в аналитическом изложении / Б.Я. Букреев. – Москва ; Ленинград, 1951. – 128 с.
1091469
  Букреев Б.Я. Планиметрия Лобачевского в аналитическом изложении / Б.Я. Букреев. – Москва ; Ленинград : госиздат технико-теор.лит-ры, 1951. – 127 c. – (Геометрия Лобачевского и развитие ее идей ; №4)
1091470
  Терехов Ю.И. Планиование народного хозяйства СССР / Ю.И. Терехов, В.А. Смирнова. – Х., 1985. – 177с.
1091471
  Кусакатов Р. Планиране на маркетинг-активностите при воведуванье на нов производ / Р. Кусакатов. – Скопье, 1980. – 170с.
1091472
  Кожухаров С. Планиранье на трошоците во функциja на современите аспекти на економичноста / Сашо Кожухаров. – Скопje : Инфопринт, 1997. – 146 с. – ISBN 9989744040
1091473
  Замалин В.С. Планирвоание стандартизации и нормализации / В.С. Замалин. – М., 1964. – 198с.
1091474
  Майер В.Ф. Планироание реальных доходов населения / В.Ф. Майер. – М, 1966. – 71с.
1091475
  Клепач Н.Я. Планирование -- кровное дело миллионов / Н.Я. Клепач. – Москва, 1971. – 55с.
1091476
  Сурганов Б.С. Планирование - практика / Б.С. Сурганов. – М., 1980. – 222с.
1091477
  Лебединский Н.П. Планирование - рычаг ускорения. / Н.П. Лебединский. – М., 1986. – 77с.
1091478
   Планирование - сегодня главное : Рекоменд. указ. литературы в помощь лектору. – Москва : Знание, 1981. – 30с.
1091479
  Бычек Н.Р. Планирование - центральное звено руководства народным хозяйством / Н.Р. Бычек. – Москва : Знание, 1975. – 32 с.
1091480
  Бронштейн А Л. Планирование автомобильного транспорта / А Л. Бронштейн, Б.Н. Будрин. – М.Л,, 1940. – 164с.
1091481
  Брюховецкий И.Н. Планирование агропромышленного комплекса / И.Н. Брюховецкий, В.И. Мищенко. – Киев : Вища школа, 1989. – 245с.
1091482
  Скачко П.Г. Планирование боевых действий и управление войсками с помощью сетевых графиков. / П.Г. Скачко. – М., 1968. – 144с.
1091483
  Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Акофф Р. ; общ. ред. и предисл. В.И. Данилова-Данильяна. – Москва : Прогресс, 1985. – 327 с.
1091484
  Ванеев А.Н. Планирование бюджета рабочего времени массовой библиотеки / А.Н. Ванеев. – Ленинград, 1969. – 28с.
1091485
  Ванеев А.Н. Планирование бюджета рабочего времени массовой библиотеки. / А.Н. Ванеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1974. – 28с.
1091486
  Акофф Р. Планирование в больших экономических системах. / Акофф Р. ; под. ред. И.А. Ушакова. – Москва : Овецкое радио, 1972. – 223 с.
1091487
  Плешков П.П. Планирование в колхозе / П.П. Плешков. – М., 1948. – 80с.
1091488
  Шинкаренко В.В. Планирование в коммунистическом воспитании: педагогическая концепция Н.К.Крупской. / В.В. Шинкаренко. – М., 1988. – 261с.
1091489
  Арышев В.А. Планирование в новых условиях / В.А. Арышев, К.А. Титова. – Алма-Ата : Казахстан, 1968. – 40 с.
1091490
   Планирование в отраслевых системах различного назначения на базе экономико-математического моделирования. – Киев, 1985. – 70 с.
1091491
  Заяц И.Н. Планирование в производственных объединениях и на предприятиях пищевой промышленности / И.Н. Заяц. – М., 1985. – 232с.
1091492
  Осминин В.А. Планирование в республике: теория, методология, практика. / В.А. Осминин. – Ташкент, 1979. – 268с.
1091493
  Клишевич Г.А. Планирование в решении социальных задач. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Клишевич Г.А.; АН БССР. Ин-тут филос. и права. – М., 1977. – 22л.
1091494
  Касьянов А.П. Планирование в сельскохозяйственных предприятиях / А.П. Касьянов. – М., 1982. – 174с.
1091495
  Ищенко И.И. Планирование в системе хозяйственного механизма (вопросы и теории практики) / И.И. Ищенко. – К., 1981. – 240с.
1091496
  Зенченко Н.С. Планирование в союзной республике / Н.С. Зенченко. – М., 1982. – 135с.
1091497
  Струмилин С.Г. Планирование в СССР. / С.Г. Струмилин. – М., 1957. – 96с.
1091498
  Аршинова С.И. Планирование в электротехнической и электронной промышленности ГДР / С.И. Аршинова, В.Ф. Колесов ; М-во электротехн. пром-сти. Отд-ние ВНИИЭМ по науч.-техн. информации в электротехнике "Информэлектро", Обзорная информация, ТС-25б "Экономика отеч. и зарубеж. пром-сти". – Москва, 1972. – 23 с. : ил.. черт.
1091499
  Севастьянов И.П. Планирование внешней политики в США в послевоенных период (некторые вопросы теории, практики и организации) : Автореф... канд ист.наук: / Севастьянов И. П.; МГИМО МИД СССР, Каф. ист. междунар. отнош. и внешн. полит. СССР. – М., 1972. – 26л.
1091500
  Михалик Й. Планирование воспроизводства квалифицированной рабочей силы / Й. Михалик. – М., 1964. – 358с.
1091501
  Малыгин А.А. Планирование воспроизводства основных фондов. / А.А. Малыгин. – М., 1985. – 248с.
1091502
  Курошева Г.М. Планирование воспроизводство клвалифицированных кадров в регионе / Г.М. Курошева. – Л, 1985. – 160с.
1091503
  Жуков Л.И. Планирование высвобождения рабочей силы / Л.И. Жуков. – Л., 1981. – 66с.
1091504
  Петухова Н.М. Планирование вычислительного процесса / Н.М. Петухова. – Л., 1985. – 58с.
1091505
  Петров Р.И. Планирование вычислительных и восстановительных работ / Р.И. Петров. – М., 1979. – 81с.
1091506
  Боровских Б.А. Планирование геологоразведочных работ : Учебное пособие / Б.А. Боровских. – Москва, 1975. – 84с.
1091507
  Винниченко В.М. Планирование геологоразведочных работ / В.М. Винниченко, П.Г. Егорин. – Москва : Недра, 1978. – 271с.
1091508
  Мокроусов В.П. Планирование геологоразведочных работ. / В.П. Мокроусов. – Л, 1978. – 100с.
1091509
  Эскин В.М. Планирование геофизических работ с использованием экономико-математических методов / В.М. Эскин. – М, 1985. – 64с.
1091510
  Гусаков А.Д. Планирование денежного обращения в СССР / А.Д. Гусаков. – Москва, 1974. – 254с.
1091511
  Косарева И.А. Планирование деторождения-конституционныйи отраслевой принцип современного семейного права Китая // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 1812-3910
1091512
  Тульчинский Г.Л. Планирование деятельности культурно-просветительных учреждений. / Г.Л. Тульчинский. – Л., 1983. – 84с.
1091513
  Примак Т.А. Планирование деятельности предприятий : Конспект лекций / Т.А. Примак. – Київ : МАУП, 1998. – 57с.
1091514
  Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия : Учебное пособие / Р.Б. Тян; МАУП. – Київ : МАУП, 1998. – 156с. – ISBN 966-7312-23-2
1091515
  Грязнов Ю.М. Планирование деятельности училища и отчетность / Ю.М. Грязнов. – М, 1984. – 80с.
1091516
  Исакадзе С.Л. Планирование заданиями и внешними носителями в условиях АСУ. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Исакадзе С.Л.; Груз. политехн. ин-тут. – Тбилиси, 1978. – 17л.
1091517
  Орловский И.А. Планирование заработной платы в промышленности / И.А. Орловский. – М., 1964. – 191с.
1091518
   Планирование и автоматизация эксперимента в научных исследованиях. – Москва, 1974. – 320с.
1091519
   Планирование и автоматизация эксперимента в научных исследованиях : Указатель отечественной и иностранной литературы 1973 г. (4-й кв.) - 1976 г. (октябрь). – Москва, 1976. – 160 с.
1091520
   Планирование и анализ народнохозяйственной структурі капитальніх вложений. – М., 1970. – 262с.
1091521
   Планирование и анализ общественной производительности труда и трудовіх ресурсов в народном хозяйстве. – К., 1976. – 183с.
1091522
   Планирование и анализ общественной производительности труда и трудовіх ресурсов в народном хозяйстве. – К., 1980. – 132с.
1091523
  Янтцен Б.Ф. Планирование и анализ основных технико-экономических показателей бурения / Б.Ф. Янтцен. – М., 1962. – 76с.
1091524
  Анцыперов С.Н. Планирование и анализ производства / С. Анцыперов. – Сталинград : Кн. изд-во, 1957. – 24 с. – (В помощь изучающим экономику ; вып. 7)
1091525
  Лютко П.Г. Планирование и анализ структуры общественного производства республики / П.Г. Лютко. – Минск, 1976. – 143с.
1091526
  Левин И.М. Планирование и анализ труда и заработной платы на промышленном предприятии / И.М. Левин. – М., 1961. – 232с.
1091527
  Никитина Е.П. Планирование и анализ эксперимента / Е.П. Никитина. – М, 1976. – 118с.
1091528
   Планирование и анализ эффективности ранних стадий геологоразведочных работ. – Москва, 1989. – 101с.
1091529
  Семахин Д.М. Планирование и внедрение научных исследований по информатике в ЧССР. / Д.М. Семахин, Н.М. Лысенко. – К., 1976. – 44с.
1091530
  Гангус Г.Н. Планирование и выдача долгострочных ссуд Госбанком СССР / Г.Н. Гангус. – М., 1987. – 126с.
1091531
   Планирование и его мобилизующая роль. – Киев, 1982. – 45с.
1091532
   Планирование и информационное обеспечение в многоуровневіх системах управления. – Киев, 1981. – 115с.
1091533
  Малофеев Г.Д. Планирование и использование прибыли на предприятиях сельхозмашиностроения в новых условиях хозяйствования / Г.Д. Малофеев. – Ростов-на-Дону, 1969. – 32с.
1091534
  Завьялков А.Г. Планирование и калькулирование себестоимости промышленной продукции / А.Г. Завьялков. – Минск, 1978. – 159 с.
1091535
  Авласенко Ю.Г. Планирование и комплексное развитие экономики Донбасса / Авласенко Ю.Г., Крыхтин Е.И., Зотов Л.П. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк : Донбасс, 1969. – 152 с. : схемы. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1091536
  Торкановский Е.П. Планирование и материальное стимулирование изобретательства и рационализации напредприятии / Е.П. Торкановский. – Куйбышев, 1968. – 141с.
1091537
   Планирование и моделирование регионального развития экономических систем. – Киев, 1988. – 74 с.
1091538
  Фаерштейн Н.Д. Планирование и нормативный метод учета при безцеховом управлении производством / Н.Д. Фаерштейн. – М.-Л., 1960. – 72с.
1091539
  Васильков А.Г. Планирование и нормирование материальных ресурсов в строительной организации / А.Г. Васильков, А.А. Кракович. – Ленинград-Москва, 1964. – 76с.
1091540
  Леман В.В. Планирование и оперативный учет в книжных издательствах / В.В. Леман. – М., 1952. – 347с.
1091541
  Транев Стоян Планирование и организация в ходе достижения целей экономической деятельности предприятий / Транев Стоян, С.Я. Касьян // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 93-97. – ISBN 978-617-645-228-7
1091542
  Крисальный А.В. Планирование и организация внедрения достижений научно-технического процесса / А.В. Крисальный. – Киев, 1986. – 78 с.
1091543
   Планирование и организация воспроизводства основных фондов в промышленности. – Киев : Наукова думка, 1982. – 367 с.
1091544
  Дубровинский Д.Л. Планирование и организация геологоразведочного производства / Д.Л. Дубровинский. – Москва : Недра, 1986. – 180с.
1091545
  Володарский Е.Т. Планирование и организация измерительного эксперимента / Е.Т. Володарский. – Київ, 1987. – 279 с.
1091546
  Синюков М.И. Планирование и организация использования техники в сельском хозяйстве / М.И. Синюков. – Москва, 1976. – 271 с.
1091547
  Клейман Б.В. Планирование и организация патентно-изобретательского обеспечения разработок новой техники. / Б.В. Клейман. – К, 1970. – 22с.
1091548
  Блегборн С.Х. Планирование и организация производства на фермах : пер. с англ. Л.А. Афанасьева [и др.] ; под общ. ред. и с предисл. Г.С. Гордеева / С.Х. Блегборн. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 435 с. : черт.
1091549
  Войченко Е.Г. Планирование и организация работы отдела кадров / Е.Г. Войченко. – Київ, 1981. – 271с.
1091550
  Войченко Е.Г. Планирование и организация работы отдела кадров / Е.Г. Войченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ, 1986. – 341с.
1091551
  Андреев А.М. Планирование и организация работы по графику : опыт машиностроительных предприятий / Андреев А.М. – Москва : Машгиз, 1963. – 164 с. – Библиогр.: с. 163
1091552
  Шепелюк Л.В. Планирование и организация рекреационного хозяйства Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Шепелюк Л. В.; МВССО УССР, КИНХ. – К., 1987. – 17л.
1091553
  Гаврилович А.К. Планирование и организация сельскохозяйственного проихводства в условиях углубленной специализации / А.К. Гаврилович, Е.А. Коноплев. – Минск, 1974. – 160с.
1091554
  Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре : (подгот. новых постановок) : учеб. пособие / Сундстрем Л.Г. ; М-во культуры РСФСР, Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Ленинград : ЛГИТМиК, 1984. – 73 с.
1091555
  Кузнецов А.С. Планирование и организация технического развития производственного объединения. / А.С. Кузнецов. – М., 1988. – 95с.
1091556
  Бурлаенко А.Х. Планирование и организация торговой рекламы. / А.Х. Бурлаенко. – Киев, 1980. – 159с.
1091557
  Жигалов А.Н. Планирование и организация труда в условиях внедрения ОАСУ. / А.Н. Жигалов. – М., 1978. – 239с.
1091558
   Планирование и организация управления геологоразведочными работаи в новых условиях хозяйствования. – М., 1988. – 93с.
1091559
  Пандаков В.И. Планирование и освоение производства новой продукции. / В.И. Пандаков. – Новосибирск, 1967. – 184с.
1091560
   Планирование и отчетность библиотеки. – Нальчик, 1961. – 24с.
1091561
  Суворова В. Планирование и отчётность как элементы мониторинга / Валерия Суворова, Наталья Самохина // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2012. – № 2 (74). – С. 3-10. – ISSN 1608-4071


  Статья посвящена особенностям планирования работы и отчетности в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова (г. Москва, Россия).
1091562
  Козориз М.А. Планирование и оценка выполнения хозрасчетных показателей в новых условиях хозяйствования / М.А. Козориз. – К, 1987. – 109с.
1091563
  Менцер К. Планирование и оценка деятельности предприятий и комбинатов по конечным результатам. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Менцер К.; МВ и ССО УССР.КИНХ. – К, 1986. – 23л.
1091564
   Планирование и оценка эффективности работ по искусственному увеличению осадков. – М, 1988. – 248с.
1091565
   Планирование и повышение качества продукции в объединении. – Киев : Наукова думка, 1983. – 164 с.
1091566
  Кутафин О.Е. Планирование и право / О.Е. Кутафин. – Москва, 1978. – 47с.
1091567
  Турецкий Ш.Я. Планирование и проблемы баланса народного хозяйства / Ш.Я. Турецкий. – М., 1961. – 291с.
1091568
  Майоров А.В. Планирование и проведение ускоренных испытаний на надежность устройств электронной автоматики / А.В. Майоров, Н.П. Потюков. – М, 1982. – 143с.
1091569
  Гончарова Э.А. Планирование и прогнозирование в условиях развитого социалистического общества / Э.А. Гончарова. – Л, 1975. – 20с.
1091570
   Планирование и прогнозирование на предприятии : Материалы семинара. – Москва, 1991. – 145 с.
1091571
   Планирование и прогнозирование природно-экономических систем. – Новосибирск : Наука, 1984. – 169 с.
1091572
   Планирование и прогнозирование развития систем управления производства. – Москва, 1977. – 160с.
1091573
   Планирование и прогнозирование цен : (Вопросы методологии). – Москва, 1975. – 277 с.
1091574
  Коллонтай В.М. Планирование и программирование в развивающихся странах / В.М. Коллонтай. – Москва, 1970. – 48с.
1091575
   Планирование и пути повышения эффективвности экономического развития территории : Сб. науч. трудов. – Свердловск : УрО Ан СССР, 1988. – 118 с.
1091576
  Коновалов А.Г. Планирование и пути снижения себестоимости промышленной продукции / А.Г. Коновалов, Г.М. Макарова. – Х., 1956. – 40с.
1091577
  Ефимов Э.С. Планирование и развитие экономики Египта / Э.С. Ефимов. – М, 1990. – 161с.
1091578
   Планирование и режим экономии в колхозах. – М., 1965. – 256с.
1091579
  Серенсен С.В. Планирование и статистический анализ результатов испытаний на прочность / С.В. Серенсен, М.Н. Степнов. – М, 1969. – 94с.
1091580
   Планирование и стимулирование в условиях экономического эксперимента : Сб. науч. тр. – Киев : ИЭ АН УССР, 1986. – 128 с.
1091581
   Планирование и стимулирование научно-технического прогресса. – Москва : Экономика, 1972. – 236 с.
1091582
   Планирование и стимулирование научно-технического прогресса. – М., 1988. – 128с.
1091583
  Капитонов Б.В. Планирование и стимулирование повышения качества продукции / Б.В. Капитонов. – Москва, 1970. – 160с.
1091584
   Планирование и стимулирование производства в системе хозрасчета производственного объединения. – Л., 1988. – 173с.
1091585
  Демиденко В.А. Планирование и стимулирование производства товаров культурно-бытового назначения / В.А. Демиденко. – К, 1984. – 136с.
1091586
  Дубровиский Д.Л. Планирование и стимулирование работы служб геологического и производственного обеспечения / Д.Л. Дубровиский, О.М. Попова. – М, 1992. – 222с.
1091587
  Белашов Л.А. Планирование и стимулирование рационального природопользования / Л.А. Белашов, Л.Я. Миленина, А.М. Серов и др. ; под ред. Л.А. Белашова ; АН УССР, Ворошиловгр. фил. Ин-та экономики пром-ти. – Киев : Наукова думка, 1982. – 252 с. : ил. – Библиогр.: с. 243-250 (160 назв.)
1091588
  Крутик А.Б. Планирование и стимулирование роста производительности труда на предприятии / А.Б. Крутик, А.Е. Миллер. – Москва, 1988. – 64 с.
1091589
  Ефимов К.А. Планирование и стимулирование ускорения научно-технического прогресса / К.А. Ефимов. – М, 1980. – 48с.
1091590
   Планирование и управление в автоматизированном производстве. – К., 1985. – 224 с.
1091591
   Планирование и управление в научных коллективах. – К., 1981. – 136с.
1091592
   Планирование и управление в промышленности. – Кишинев, 1972. – 36с.
1091593
  Арский Ю.М. Планирование и управление геологоразведочными работами : учеб. пособие / Арский Ю.М. ; Ленинград. горн. ин-т им. Г.В. Плеханова. – Ленинград : ЛГИ, 1978. – 98 с. : схем. – Библиогр.: с. 93 (10 назв.)
1091594
   Планирование и управление народным хозяйством в социалистических странах. – М., 1969. – 390с.
1091595
   Планирование и управление народным хозяйством в странах социализма на современном этапе. – Москва, 1976. – 366с.
1091596
  Горфан К.Л. Планирование и управление научными исследованиями / К.Л. Горфан. – М., 1971. – 187с.
1091597
  Кукушкин Г.Я. Планирование и управление природопользованием / Г.Я. Кукушкин. – Ростов-на-Дону, 1985. – 101с.
1091598
   Планирование и управление социально-экономическим развитием : сборник научных трудов. – Новосибрск : ИЭИОПП, 1989. – 235с.
1091599
  Багриновский К.А. Планирование и управление экономическими целенаправленными системами / К.А. Багриновский. – Новосибирск : [Б. и.], 1975. – 160 с.
1091600
   Планирование и учет издержек производства в химической промышленности. – М., 1977. – 262с.
1091601
  Бакастов В.Н. Планирование и учет изобретательской и рационализаторской работы на промышленом предприятии / Бакастов В.Н., Павлов О.В. ; Ком. по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. – Москва, 1961. – 59 с.
1091602
  Файбусович В.Л. Планирование и учет научно-информационной деятельности / В.Л. Файбусович. – Москва
Ч. 1. – 1979. – 109 с.
1091603
  Лавров В.Д. Планирование и учет опытных и научно-исследовательских работ в машиностроении / В.Д. Лавров. – М., 1961. – 144с.
1091604
  Баянов Б.Х. Планирование и учет работы вычислительных установок / Б.Х. Баянов, Л.М. Толкачева. – М, 1974. – 128с.
1091605
  Бурый-Шмарьян Планирование и учет работы органов НТИ по справочно-информационному обеспечению специалистов / Бурый-Шмарьян, Е.С. Шибаев. – Москва, 1979. – 67с.
1091606
  Родигин Б.И. Планирование и учет работы по физическому воспитанию в школе / Б.И. Родигин. – Ленинград : Учпедгиз, 1959. – 116 с.
1091607
  Котюжинский Г.В. Планирование и учет труда на предприятиях черной металургии / Г.В. Котюжинский. – М, 1965. – 190с.
1091608
  Артемьева Л.М. Планирование и финансирование в системе социального обеспечения : [учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений системы соц. обеспечения] / Л.М. Артемьева. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 70 с.
1091609
  Андреев М.Г. Планирование и финансирование вагонного хозяйства железных дорог / М.Г. Андреев, Л.Г. Чередниченко. – Москва, 1951. – 236с.
1091610
  Бочаров В.В. Планирование и финансирование геологоразведочных работ / В.В. Бочаров, В.И. Фокин. – 2-е изд. доп. – Ленинград : Недра, 1978. – 176с.
1091611
  Белович А. Планирование и финансирование капитальных вложений в странах-членах СЭВ / Александр Белович. – Москва : Экономика, 1973. – 71 с. – Библиогр.: с. 69-70
1091612
  Архангельский В.Н. Планирование и финансирование научных исследований / В.Н. Архангельский. – Москва : Финансы, 1976. – 191 с. : граф.
1091613
  Ушаков Г.И. Планирование и финансирование подготовки специалистов / Г.И. Ушаков, А.С. Шуруев. – Москва, 1980. – 168с.
1091614
  Добрынин П.Ф. Планирование и финансирование поставок оборудования / П.Ф. Добрынин, В.П. Беленький. – М, 1974. – 128с.
1091615
   Планирование и хозяйственная реформа. – М., 1969. – 168с.
1091616
  Николов Х. Планирование и хозяйственные договоры. / Х. Николов, Т. Петков. – М, 1978. – 206с.
1091617
  Егоров И.И. Планирование и хозяйственный механизм в Индии / И.И. Егоров. – М., 1988. – 255с.
1091618
  Розе М.Г. Планирование и экономика бытового обслуживания населения. / М.Г. Розе, М.Б. Россинский. – М, 1964. – 119с.
1091619
  Розе М.Г. Планирование и экономика бытового обслуживания населения. / М.Г. Розе, М.Б. Россинский. – 2-е изд. – М, 1968. – 166с.
1091620
  Бут А.И. Планирование и экономика предприятий цветной промышленности / А.И. Бут. – М., 1956. – 270с.
1091621
   Планирование и экономико-математические методы. – М., 1964. – 480с.
1091622
  Гадгил Д. Планирование и экономическая политика в Индии / Д. Гадгил. – М., 1963. – 407с.
1091623
  Ефимов К.А. Планирование и экономическое стимулирование - важнейшие средства ускорения научно-технического прогпресса / К.А. Ефимов, Л.М. Зотова. – М, 1979. – 64с.
1091624
  Штефанич Д.А. Планирование и экономическое стимулирование промышленного производства / Д.А. Штефанич, Ф.И. Стефанив. – Львов, 1983. – 183с.
1091625
  Газалиев М.В. Планирование и экономическое стимулирование специализации промышленного производства / М.В. Газалиев, Т.П. Никонова. – Москва, 1974. – 159 с.
1091626
  Зайцев Б.Ф. Планирование и эффективность технического развития объединения / Б.Ф. Зайцев. – Москва, 1981. – 175с.
1091627
  Морозов Б.М. Планирование идеологической работы / Б.М. Морозов. – Москва, 1980. – 222с.
1091628
  Морозов Б.М. Планирование идеологической, политико-воспитательной работы / Б.М. Морозов. – Москва, 1984. – 271 с.
1091629
  Лозанский М.М. Планирование изобретательской и рационализаторской работы в новых условиях / М.М. Лозанский. – К., 1967. – 28с.
1091630
  Бакастов В.Н. Планирование изобретательской и рационализаторской работы на предприятиях : учеб. псобие / В.Н. Бакастов ; Ком. по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР, Центр. курсы повышения квалификации инж.-техн. работников по вопросам патентоведения и изобретательства. – Москва : ЦНИИПИ, 1967. – 53 с.
1091631
  Найденов В.С. и др. Планирование интенсивного развития общественного производства / В.С. и др. Найденов. – М., 1990. – 222с.
1091632
  Курилов И.В. Планирование информации в прессе / И.В. Курилов. – Москва, 1976. – 118с.
1091633
  Демьяненко В.В. Планирование использования резервов производства в отрасли / В.В. Демьяненко. – К., 1984. – 217с.
1091634
  Машенков В.Ф. Планирование использования труда в сельскохозяйственных предприятиях. / В.Ф. Машенков. – М., 1977. – 320с.
1091635
  Каддах Мустафа Планирование использования трудовых ресурсов Сирийской Арабской Республики. (На материалах Сирийск. Араб. Республики) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Каддах Мустафа ; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1973. – 31 с.
1091636
  Дайновский А. Планирование капитального строительства / А. Дайновский. – Львов, 1959. – 56с.
1091637
  Берков Е.А. Планирование капитального строительства / Е.А. Берков. – Москва, 1963. – 32с.
1091638
  Клименко А.В. Планирование капитальных вложений / А.В. Клименко, Г.Г. Сапов. – М., 1990. – 96с.
1091639
  Володина В.М. Планирование капитальных вложений в сельское хозяйство в условиях АСУ / В.М. Володина. – Москва, 1979. – 159с.
1091640
  Иваницкий В Планирование капитальных вложений в торговле / В Иваницкий, , Н.Н. Ушакова. – М., 1972. – 71с.
1091641
  Колодный М.Г. Планирование капитальных вложений с применением математических методов / М.Г. Колодный, А.П. Степанов. – Москва, 1966. – 84с.
1091642
  Иванов П.С. Планирование капитальных работ. / П.С. Иванов. – М, 1953. – 103с.
1091643
  Смехов Б.М. Планирование капитальных работ. / Б.М. Смехов. – М., 1955. – 144с.
1091644
  Белый Н.Д. Планирование качества - основа экономики : (функциональный подход) / Н.Д. Белый, С.Н. Белый. – Ташкент : Мехнат, 1985. – 190 с. – Библиогр: с. 188-189 (46 назв.)
1091645
  Лебедев А.Н. Планирование качества продукции / А.Н. Лебедев. – М., 1975. – 31с.
1091646
  Писаренко В.Н. Планирование кинетических исследований. / В.Н. Писаренко, А.Г. Погорелов. – М., 1969. – 176с.
1091647
  Горский В.Г. Планирование кинетических экспериментов / В.Г. Горский. – М., 1984. – 241с.
1091648
  Мамыров Н.К. Планирование концентрации производства в промышленности / Н.К. Мамыров. – Алма Ата, 1980. – 278с.
1091649
  Шенгер Ю.Е. Планирование кредита. / Ю.Е. Шенгер. – М.-Л., 1940. – 48с.
1091650
  Черкашин Л.В. Планирование культурного строительства / Л.В. Черкашин. – М, 1975. – 176с.
1091651
   Планирование материалоемкости общественного продукта. – М., 1978. – 247с.
1091652
  Фасоляк Н.Д. Планирование материально-технического снабжения в совнархозе. / Н.Д. Фасоляк. – М, 1959. – 48с.
1091653
   Планирование материально-технического снабжения и резервы экономии материалов. – М., 1960. – 72с.
1091654
  Локшин Э.Ю. Планирование материально-технического снабжения народного хозяйства СССР / Э.Ю. Локшин. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 164 с.
1091655
  Зверев А.В. Планирование международных валютных отношений СССР / А.В. Зверев. – М., 1989. – 139с.
1091656
  Бялковская В.С. Планирование межотраслевых производств / В.С. Бялковская. – Москва : Экономика, 1977. – 142 с.
1091657
  Анфиногентова А.А. Планирование межотраслевых связей области / Анфиногентова А.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Саратов. экон. ин-т. – Саратов : Саратовский университет, 1973. – 246 с. – Список лит.: с. 260-262 (56 назв.)
1091658
  Ненько В.В. Планирование межхозяйственной кооперации в области. / В.В. Ненько, Н.А. Турищев. – М., 1982. – 63с.
1091659
  Первин Ю.А. Планирование мелкосерийного производства в АСУП / Ю.А. Первин. – М, 1973. – 456с.
1091660
   Планирование меню // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 58-61 : фото
1091661
   Планирование мер борьбы с преступностью. – Москва : Ин-т государства и права АН СССР, 1982. – 156 c.
1091662
   Планирование местного хозяйства. – М., 1980. – 271с.
1091663
   Планирование местного хозяйства. – М., 1986. – 263с.
1091664
  Горовиц Ш.Х. Планирование местного хозяйства в районе / Ш.Х. Горовиц, 1964. – 72с.
1091665
   Планирование местного хозяйства и культурного строительства. – М., 1968. – 296с.
1091666
   Планирование местного хозяйства и культурного строительства административного района. – М., 1957. – 360с.
1091667
   Планирование местного хозяйства и культурного строительства административного района. – М., 1961. – 383с.
1091668
   Планирование местного хозяйства и культурного строительства административного района. – М., 1962. – 36с.
1091669
  Смоляк С.А. Планирование многономенклатурного производства / С.А. Смоляк. – М., 1977. – 142с.
1091670
   Планирование на железнодорожном транспорте. – М., 1961. – 472с.
1091671
  Теплов Г.В. Планирование на машиностроительных заводах / Г.В. Теплов. – 2-е перераб. доп. – М, 1953. – 511с.
1091672
  Теплов Г.В. Планирование на машиностроительных заводах / Г.В. Теплов. – М, 1960. – 480с.
1091673
  Теплов Г.В. Планирование на машиностроительныых заводах / Г.В. Теплов. – М, 1949. – 444с.
1091674
  Егоров Ю.Н. Планирование на предприятии / Ю.Н. Егоров, С.А. Варакута. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 176с. – (Вопрос - ответ). – ISBN 5-16-000305-3
1091675
   Планирование на предприятиях. – М., 1974. – 316с.
1091676
  Ильин А.И. Планирование на предприятиях : В 2-х ч. Учеб. пособ. для студ. вузов / А.И. Ильин. – Минск : Новое знание. – (Экономическое образование). – ISBN 985-6516-18-8
Часть 1 : Стратегическое планирование. – 2000. – 312с.
1091677
  Ильин А.И. Планирование на предприятиях : В 2-х ч. Учеб. пособ. для студ. вузов / А.И. Ильин, Л.М. Синица. – Минск : Новое знание. – (Экономическое образование). – ISBN 985-6516-19-6
Часть 2 : Тактическое планирование. – 2000. – 416с.
1091678
   Планирование на предприятиях информационно-вычислительного обслуживания. – К., 1991. – 220с.
1091679
  Пушкин П.С. Планирование на предприятиях легкой промышленности / П.С. Пушкин. – М, 1973. – 375с.
1091680
  Теплов Г.В. Планирование на промышленном предприятии / Г.В. Теплов. – М, 1956. – 82с.
1091681
  Теплов Г.В. Планирование на промышленном предприятии / Г.В. Теплов. – М, 1964. – 479с.
1091682
  Радиевский М.В. Планирование на промышленном предприятии в условиях АСУ / М.В. Радиевский. – Минск, 1974. – 208с.
1091683
   Планирование на промышленных предприятиях. – М., 1966. – 263с.
1091684
   Планирование на промышленных предприятиях. – Москва, 1974. – 316с.
1091685
  Кулик Г.В. Планирование на сельскохозяйственных предприятиях. / Г.В. Кулик, Л.П. Сычев. – М., 1980. – 270с.
1091686
  Лавров В.В. Планирование налогов и сборов / В.В. Лавров, Н.А. Дьяченко. – М., 1946. – 37с.
1091687
  Касаткин В.Н. Планирование народного образования. / В.Н. Касаткин. – М-Л., 1929. – 132с.
1091688
   Планирование народного хозяйства. – М., 1950. – 124с.
1091689
  Демдов С.Ф. Планирование народного хозяйства / С.Ф. Демдов. – М, 1977. – 327с.
1091690
   Планирование народного хозяйства. – М., 1982. – 616с.
1091691
   Планирование народного хозяйства. – М., 1989. – 103с.
1091692
   Планирование народного хозяйства (на арабском языке). – М., 1980. – 504с.
1091693
  Им Хэ Планирование народного хозяйства в Корейской Народно-Демократической Республике. : Автореф... канд. эконом.наук: / Им Хэ; АН СССР. Ин-тут экономики. – М,, 1955. – 15л.
1091694
  Брянчуков В. ф. Планирование народного хозяйства в Польской народно-демократической республике : Автореф... канд. экон.наук: / Брянчуков В. ф.; МВО СССР, Моск. гос. экон. ин-т, Каф. народнохозяйственного планирования. – Москва, 1951. – 20 л.
1091695
  Уринсон М.С. Планирование народного хозяйства в союзных республиках / М.С. Уринсон. – М., 1963. – 318с.
1091696
  Уринсон М.С. Планирование народного хозяйства по союзным республикам и экономическим райнам / М.С. Уринсон. – М., 1955. – 127с.
1091697
  Аракелян А.А. Планирование народного хозяйства СССР / А. Аракелян ; Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1952. – 40 с. – (Серия 1 ; № 83)
1091698
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1962. – 39с.
1091699
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1963. – 622с.
1091700
  Колодный М.Г. Планирование народного хозяйства СССР / М.Г. Колодный, А.П. Степанов. – Киев, 1963. – 372с.
1091701
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1964. – 414с.
1091702
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1965. – 608с.
1091703
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1967. – 447с.
1091704
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1968. – 631с.
1091705
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1968. – 728с.
1091706
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1972. – 479с.
1091707
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1973. – 527с.
1091708
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1973. – 551с.
1091709
  Колодный М.Г. Планирование народного хозяйства СССР / М.Г. Колодный, А.П. Степанов. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – К., 1975. – 455с.
1091710
   Планирование народного хозяйства СССР : Учебное пособие. – Москва : Мысль, 1977. – 440 с.
1091711
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1980. – 312с.
1091712
  Загороднева А.М. Планирование народного хозяйства СССР. Метод. пособие / А.М. Загороднева, И.Г. Шилин. – М., 1970. – 144с.
1091713
   Планирование народнохозяйственных пропорций и межотраслевых связей экономического района и области : Межвузовский сборник. – Горький : Изд. ГГУ им. Н.И. Лобачевского, 1981. – 104 с.
1091714
  Куценко В.И. Планирование науки / В.И. Куценко. – Київ, 1968. – 88с.
1091715
  Башин М.Л. Планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ / М.Л. Башин. – М, 1966. – 215с.
1091716
  Краваль И.А. Планирование научно-исследовательской работы в области труда / И.А. Краваль. – М-Л, 1931. – 28с.
1091717
  Фельд С.Д. Планирование научно-технического прогресса / С.Д. Фельд. – М., 1970. – 40с.
1091718
   Планирование научно-технического прогресса. – М., 1984. – 240с.
1091719
  Красноглазов Б.П. Планирование научно-технического прогресса в странах-членах СЭВ / Б.П. Красноглазов. – М., 1982. – 169с.
1091720
   Планирование научно-технического прогресса на основе нормативов длительного действия. – Киев : Наукова думка, 1981. – 262с.
1091721
  Семенив О.М. Планирование научно-технического прогресса на предприятии / О.М. Семенив. – Львов, 1974. – 103с.
1091722
  Ефимов А.Н. Планирование национальной экономики в СССР / А.Н. Ефимов. – Москва, 1967. – 56с.
1091723
  Консон А.С. Планирование новой разработки. Докл. 8 апр. 1966 г. / А.С. Консон. – Л., 1966. – 48с.
1091724
   Планирование новой техники. – Киев : Техніка, 1982. – 183 с.
1091725
  Александрова В.П. Планирование новой техники на промышленном предприятии / В.П. Александрова, Т.П. Загорская, Г.Т. Черненко. – Київ : Техніка, 1974. – 207 с. : схем. – Библиогр.: с. 204-206
1091726
  Воронков В.Д. Планирование НОТ на предприятии / В.Д. Воронков. – Москва, 1967. – 127с.
1091727
  Бирман А.М. Планирование оборотных средств / А.М. Бирман. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 184 с.
1091728
  Бирман А.М. Планирование оборотных средств / А.М. Бирман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 232 с. : схем. – (В помощь экономическому образованию)
1091729
   Планирование оборотных средств на предприятии. – М., 1969. – 152с.
1091730
  Гурари Г.Д. Планирование объема и состава продукции на промышленном предприятии. / Г.Д. Гурари. – Л., 1957. – 115с.
1091731
   Планирование обязательных результатов обучения математике. – М., 1989. – 236с.
1091732
  Сажин Б.П. Планирование оптимального соотношения производства и потребления картофеля и овощей (На материалах Свердловской обл.) : Автореф... эконом.наук: 08.594 / Сажин Б.П.; Ленингр. финансово-эконом. ин-т. – Л., 1970. – 17л.
1091733
   Планирование оптимальной структуры производства в агропромышленных объединениях. – Киев, 1982. – 150с.
1091734
  Химанич Ю.Ф. Планирование оптимальной структуры производства сельскохозяйственных предприятий с применением экономико-математических методов и электронно-вычислительных машин. (На прим. кол. Кагарл. р-на Киев.об : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Химанич Ю.Ф.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1968. – 31л.
1091735
  Грещак М.Г. Планирование организационно-технического развития и повышения эффективности производства / М.Г. Грещак. – К., 1976. – 32с.
1091736
  Апанович М.М. Планирование организационных мероприятий на машиностроительном заводе / Апанович М.М. – Москва : Машгиз, 1960. – 100 с. – Библиогр.: с. 98. – (Библиотечка по заводской єкономике)
1091737
  Костиков Р.Р. Планирование органического синтеза: косп. лек. / Р.Р. Костиков. – Л., 1987. – 53с.
1091738
  Киктев Илья Планирование отношений между субъектами предпринимательской деятельности и органами исполнительной власти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1091739
   Планирование отраслевых систем. – М., 1974. – 319с.
1091740
  Барский А.Б. Планирование параллельных вычислительных процессов / А.Б. Барский. – Москва : Машиностроение, 1980. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-189 (62 назв.)
1091741
  Каримов З.В. Планирование партийной работы / З.В. Каримов. – Москва : Политиздат, 1978. – 110 с. – (Библиотека партийного работника)
1091742
  Виноградов Н.И. Планирование перевозок / Н.И. Виноградов. – Ленинград, 1962. – 40с.
1091743
  Степанов А.П. Планирование перевозок и связи. / А.П. Степанов. – К., 1961. – 31с.
1091744
  Павлова А.И. Планирование по индивидуальным заказам в машиностроении / А.И. Павлова. – М., 1963. – 72с.
1091745
  Фадеев Е.Л. Планирование повышения качества продукции / Е.Л. Фадеев. – К, 1965. – 32с.
1091746
  Фадеев Е.Л. Планирование повышения качества продукции. : Автореф... наук: / Фадеев Е.Л.; КИНХ. Каф. экономики пром. – К., 1965. – 32л.
1091747
  Антонец А.В. Планирование повышения качества промышленной продукции : текст лекций / А.В. Антонец ; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев : КИНХ, 1976. – 23 с. – Библиогр. в конце ст.
1091748
  Гуцевич В.К. Планирование повышения материального и культурного уровня жизни народа / В.К. Гуцевич. – М., 1959. – 47с.
1091749
  Топчий Л.С. Планирование повышения производительности труда во вспомогательном производстве / Л.С. Топчий. – К, 1988. – 63с.
1091750
  Калиновская Т.Н. Планирование повышения технико-экономического уровня продукции / Т.Н. Калиновская. – Москва, 1985. – 142 с.
1091751
  Просандеев А.К. Планирование повышения уровня жизни народа. / А.К. Просандеев. – Ростов-на-Дону, 1982. – 96с.
1091752
   Планирование повышения эффективности производства и качества продукции в промышленности. – М., 1979. – 159с.
1091753
  Дондыш А.И. Планирование подготовки, распределения и учёт государственных трудовых резервов / А.И. Дондыш, В В. Шарапов, . – М., 1958. – 80с.
1091754
  Александров М.В. Планирование поточного производства / М.В. Александров, Э.Э. Миллер. – Москва : Экономиздат, 1961. – 182 с.
1091755
  Баскин А.И. Планирование потребности в материальных ресурсах на предприятии / А.И. Баскин, Л.Э. Лысикова, Б.П. Мельник. – Киев : Техніка, 1983. – 49 с. – Библиогр.: с. 48 (13 назв.)
1091756
  Палтерович Д.М. Планирование потребности в оборудовании / Д.М. Палтерович. – М, 1972. – 223с.
1091757
   Планирование потребности народного хозяйства в специалистах. – М., 1959. – 191с.
1091758
  Шляхов А.Р. Планирование предварительного следствия : Автореф... канд. юридич.наук: / Шляхов А.Р.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1953. – 21 л.
1091759
  Шляхов А.Р. Планирование предварительного следствия / А.Р. Шляхов. – М., 1957. – 48с.
1091760
  Адлер Ю.П. Планирование при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер. – Москва
2. – 1976. – 279с.
1091761
   Планирование прибыли в оптовых ценах. – Минск, 1969. – 336с.
1091762
  Терехов А.Г. Планирование природо-охранной деятельности / А.Г. Терехов, С.П. Якушева. – М., 1984. – 159с.
1091763
  Боровских Б.А. Планирование природопользования : Вопросы методологии / Б.А. Боровских. – Москва : Экономика, 1979. – 167 с.
1091764
  Кябби М.Э. Планирование природопользования в горной промышленности / М.Э. Кябби. – М., 1990. – 127с.
1091765
  Иванов В Н. Планирование производительности побщественного труда. / В Н. Иванов, . – Куйбышев, 1971. – 55с.
1091766
  Филиппова Г.Д. Планирование производительности труда / Г.Д. Филиппова. – М, 1973. – 152с.
1091767
  Мухаммед А.Б. Планирование производительности труда в промышленности в условиях Народно-Демократическоей республики Йемен на основе опыта СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мухаммед А.Б.; МВ и ССО УССР.КИНХ. – К, 1986. – 22л.
1091768
  Винниченко В.М. Планирование производительности труда на геологоразведочных работах / В.М. Винниченко. – Москва, 1965. – 72с.
1091769
   Планирование производства. – М.-Л.
1. – 1931. – 248с.
1091770
   Планирование производства в условиях АСУ. – Киев, 1984. – 135с.
1091771
   Планирование производства и составление техпромфинплана предприятий местной промышленности. – Кинешма
1. – 1961. – 83с.
1091772
   Планирование производства и составление техпромфинплана предприятий местной промышленности. – Кинешма
2. – 1963. – 103с.
1091773
  Баронов И.М. Планирование производства на машиностроительном заводе. Техническая разработка производства. Подготовка призводства. Распределение работ в цехе / И.М. Баронов. – Москва ; Ленинград : ГНТИ, 1931. – 208 с. : ил. + 1 вкл. схема
1091774
  Ваксберг Н.С. Планирование производства на химическихх предприятиях / Н.С. Ваксберг. – Свердловск, 1963. – 72с.
1091775
   Планирование производства товаров народного потребления и развития услуг в МССР. – Кишинев, 1988. – 70с.
1091776
  Каю Х.О. Планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия / Х.О. Каю. – М., 1984. – 96с.
1091777
  Фролов А.А. Планирование производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий / А.А. Фролов. – Москва, 1962. – 80с.
1091778
  Фролов А.А. Планирование производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий. / А.А. Фролов. – М, 1962. – 80с.
1091779
  Балихин М.И. Планирование производственно хозяйственной деятельности строительных организаций / М.И. Балихин, В.Л. Ковнат. – М, 1957. – 400с.
1091780
  Булгаков А.Д. Планирование производственной деятельности геологоразведочных экспедиций / А.Д. Булгаков, П.М. Моссур, В.Е. Тищенко. – Москва : Недра, 1980. – 221с.
1091781
  Орешин В.П. Планирование производственной инфраструктуры / В.П. Орешин. – М., 1986. – 143с.
1091782
  Герасимов Н.И. Планирование производственной программы машиностроительного предприятия / Н.И. Герасимов. – М., 1972. – 151с.
1091783
  Мандель Л.А. Планирование производственной программы предприятия / Л.А. Мандель. – Рига, 1976. – 52с.
1091784
  Бабашкин Л.Е. Планирование производственной программы промышленности / Л.Е. Бабашкин. – М, 1971. – 62с.
1091785
  Степанов А.П. Планирование производственной программы социалистического сельского хозяйства. / А.П. Степанов. – К., 1967. – 72с.
1091786
  Степанов А.П. Планирование производственной программы социалистической промышленности. / А.П. Степанов. – К., 1967. – 76с.
1091787
  Усышкин С.И. Планирование производственных предприятий текстильной промышленности. / С.И. Усышкин. – М., 1932. – 104с.
1091788
  Левшина Е.А. Планирование проката репертуара драматического театра : учеб. пособие / Левшина Е.А. ; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии им. Н.К. Черкасова. – Ленинград : ЛГИТМИК, 1985. – 66 с.
1091789
  Иоффе Я.А. Планирование промышленного производства / Я.А. Иоффе. – М, 1948. – 120с.
1091790
  Бычек Н.Р. Планирование промышленного производства / Н.Р. Бычек. – М, 1959. – 103с.
1091791
  Бычек Н.Р. Планирование промышленного производства / Н.Р. Бычек; Под ред. М.В. Бреева. – Москва, 1970. – 56 с.
1091792
  Ознобин Н.М. Планирование промышленного производства в новых условиях / Н.М. Ознобин. – М., 1970. – 320с.
1091793
  Степанов А.П. Планирование промышленного производства. / А.П. Степанов. – К., 1961. – 52с.
1091794
  Мирошниченко Б.П. Планирование промышленного прооизводства / Б.П. Мирошниченко. – М., 1953. – 152с.
1091795
   Планирование промышленных узлов крупного города. – Ленинград : Наука, 1984. – 135с.
1091796
  Моторин И.Ф. Планирование процессов интеграции в СССР / И.Ф. Моторин. – М, 1979. – 263с.
1091797
  Лебединский В.В. Планирование работы в пионерском лагере (метод. пособие) / В.В. Лебединский. – Горький, 1962. – 42с.
1091798
   Планирование работы в редакции. – Москва, 1979. – 248 с.
1091799
   Планирование работы в школе. – Л., 1947. – 24с.
1091800
  Кузнецов Ю.К. Планирование работы в школе / Ю.К. Кузнецов. – Калинин, 1979. – 84с.
1091801
   Планирование работы воспитателя школы-интерната и школы с продленным днем. – М., 1965. – 89с.
1091802
  Березкин Г.П. Планирование работы заведующего учебной частью школы : из опыта работы / Г.П. Березкин. – Изд 2-е, перераб. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 92 с. – (Из опыта учителя)
1091803
  Кузнецов Ю.К. Планирование работы классного руководителя / Ю.К. Кузнецов. – Калинин, 1982. – 80с.
1091804
   Планирование работы классного руководителя 9-11 классов. – М., 1966. – 48с.
1091805
  Нагорная М.А. Планирование работы местных Советов / М.А. Нагорная. – Москва, 1977. – 72с.
1091806
  Башин М.Л. Планирование работы отраслевых НИИ и КБ / М.Л. Башин. – М, 1973. – 247с.
1091807
  Липаев А.А. Планирование работы по литературе в старших классах школ рабочей молодежи / А.А. Липаев. – 3-е изд. – Москва, 1959. – 143 с.
1091808
  Петров Г.И. Планирование работы районного Совета / Г.И. Петров. – М., 1957. – 59с.
1091809
  Метелкин Н.М. Планирование работы сельской библиотеки. / Н.М. Метелкин. – М., 1959. – 64с.
1091810
  Бачалдин Б.Н. Планирование работы технических библиотек / Б.Н. Бачалдин. – М, 1961. – 60с.
1091811
  Бачалдин Б.Н. Планирование работы технических библиотек / Б.Н. Бачалдин. – Москва, 1965. – 84с.
1091812
  Захаров М.Г. Планирование работы школы / М.Г. Захаров. – Курган, 1967. – 36с.
1091813
  Степанов Б.В. Планирование рабочих кадров на промышленных предприятиях. / Б.В. Степанов. – Москва, 1967. – 112с.
1091814
  Мартин Д.У. Планирование развития автоматизированных систем / Д.У. Мартин. – М, 1984. – 196с.
1091815
  Абдулсадык А.А. Планирование развития автомобильного транспорта Народной демократической республики Йемен : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Абдулсадык А.А. ; МВ и ССО УССР. – Киев, 1982. – 20 с.
1091816
  Ильюшонок С.Е. Планирование развития аграрно-промышленного комплекса / С.Е. Ильюшонок. – Новосибирск, 1975. – 172с.
1091817
   Планирование развития агропромышленного комплекса. – М., 1983. – 158с.
1091818
  Розе М.Г. Планирование развития бытовых услуг. / М.Г. Розе, М.Б. Россинский. – Москва : Экономика, 1975. – 199 с.
1091819
  Жильцов Е.Н. Планирование развития высшего образования / Е.Н. Жильцов. – Москва, 1977. – 84с.
1091820
  Каспин В.И. Планирование развития жилищно-коммунального хозяйства / В.И. Каспин. – М., 1990. – 223с.
1091821
  Атанасов А.К. Планирование развития и размещения плодоовощеконсервной промышленности Народной Республики Болгарии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Атанасов А.К. ; МВ и ССО УССР , Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1975. – 26 с.
1091822
  Лопес Гонсалес Планирование развития и размещения производства в отраслях и подотраслях народного хозяйства республики Куба с применением экономико-математических методов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.13 / Лопес Гонсалес Р.К.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1982. – 24л.
1091823
   Планирование развития и размещения промышленного производства: модели и системы. – Киев, 1977. – 287с.
1091824
  Гидадхуббалли Р.Г. Планирование развития и размещения черной металлургии Индии. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гидадхуббалли Р.Г.; Ун-т дружбы народов им.Патриса Лумумбы. – М, 1966. – 23л.
1091825
   Планирование развития межотраслевых комплексов. – М., 1982. – 192с.
1091826
  Фельд С.Д. Планирование развития новой техники / С.Д. Фельд. – М., 1961. – 120с.
1091827
  Лагунов А.А. Планирование развития сахарной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Лагунов А.А.; Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1967. – 20л.
1091828
  Мельтюхова Н.Н. Планирование развития систем управления производственными объединениями в машиностроении. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мельтюхова Н.Н.; Харьк.инж-экон.ин-т. – Харьков, 1984. – 22л.
1091829
  Павленко А.Ф. Планирование развития снабженческо-сбытовых организаций / А.Ф. Павленко. – К., 1989. – 101с.
1091830
  Глущенко К.П. Планирование развития современных систем управления в промышленности / К.П. Глущенко. – М., 1985. – 102с.
1091831
   Планирование развития электрических систем. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 128 с.
1091832
  Джоши С.К. Планирование развития электроэнергических систем развивающихся стран : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.02 / Джоши С.К.; КПИ. – К, 1986. – 15л.
1091833
   Планирование размещения производительных сил СССР. – Москва : Экономика
1. – 1985. – 304с.
1091834
   Планирование размещения производительных сил СССР. Осуществление политики КПСС на этапах социалистического строительства : в 2-х частях. – Москва : Экономика. – (Совет по изучению производ. сил при госплане СССР)
Ч. 2 : Планирование размещения производительных сил на этапе развитого социализма. – 1986. – 384 с.
1091835
  Трошев Н.И. Планирование размещения промышленности в СССР. / Н.И. Трошев. – М., 1960. – 126с.
1091836
  Дубровинский Л.П. Планирование расследования / Л.П. Дубровинский, И.М. Лузгин. – Москва, 1972. – 54 с.
1091837
  Васильев А.Н. Планирование расследования преступлений / А.Н. Васильев. – Москва, 1957. – 199с.
1091838
  Врублевская О.В. Планирование расходов бюджета на социально-культурные мероприятия / О.В. Врублевская, Н.Г. Иванова, Е.Г. Князева. – Ленинград, 1990. – 81с.
1091839
   Планирование расходов на содержание учреждений просвещения и здравоохранения. – М., 1955. – 216с.
1091840
  Котов В.Ф. Планирование реализации продуктивности прибыли и рентабельности в промышленности / В.Ф. Котов. – Москва, 1969. – 208с.
1091841
  Федоров В.В. Планирование регрессионных экспериментов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.005 / Федоров В.В.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1971. – 20л.
1091842
  Лисицына Л.С. Планирование результата образования с минимальными затратами на подготовку специалиста / Л.С. Лисицына // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 2. – С.40-47
1091843
  Толстов В.Н. Планирование республиканского ввоза и вывоза промышленной продукции и пути его совершенствования. (На прим. УССР). : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Толстов В.Н.; НИИ экон. – К., 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
1091844
   Планирование ресурсосбережения в условиях углубления и развития хозрасчетных отношений. – М., 1989. – 96с.
1091845
  Гладун В.П. Планирование решений / В.П. Гладун. – Киев : Наукова думка, 1987. – 167с.
1091846
  Иткина А.С. Планирование розничного товарооборота / А.С. Иткина. – М., 1972. – 56с.
1091847
  Архипов С.Ф. Планирование сближения уровня жизни городского и сельского населения. : Автореф... наук: 08.00.05 / Архипов С.Ф.; МОсков. гос. унив. – М., 1973. – 26л.
1091848
  Гесь А.А. Планирование сбыта и реализация продукции / А.А. Гесь. – Киев, 1977. – 40 с.
1091849
  Турецкий Ш.Я. Планирование себестоимости / Ш.Я. Турецкий. – М., 1941. – 115с.
1091850
  Виноградов А.Н. Планирование себестоимости в строительстве / А.Н. Виноградов. – Москва, 1962. – 188с.
1091851
  Исаков А.И. Планирование себестоимости и прибыли в объединении / А.И. Исаков, П.В. Лейзерович. – М, 1986. – 63с.
1091852
  Колодный М.Г. Планирование себестоимости и цен / М.Г. Колодный. – Киев, 1961. – 32с.
1091853
  Троицкий П.А. Планирование себестоимости на машиностроительном заводе / П.А. Троицкий, М.П. Стучевский. – М, 1959. – 252с.
1091854
  Прокопенко Н.И. Планирование себестоимости продукции в легкой промышленности. / Н.И. Прокопенко. – К, 1987. – 196с.
1091855
   Планирование себестоимости продукции в отраслях народного хозяйства СССР. – К., 1975. – 350с.
1091856
   Планирование себестоимости продукции в отраслях народного хозяйства СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1980. – 359с.
1091857
  Алтунджи Н.В. Планирование себестоимости продукции на предприятиях текстильной промышленности / Алтунджи Н.В., Иванова М.Н. ; под ред. К.Э. Фриденберга. – Москва : Гизлегпром, 1958. – 232 с. – Библиогр. в конце книги
1091858
  Бардиер Ф.Ф. Планирование себестоимости продукции на промышленном предприятии : лекция по курсу "Экономика, организация и планирование промышленного предприятия" / Ф.Ф. Бардиер ; Киев. ин-т народного хозяйства, Каф. экономики промышленности. – Киев : [б. и.], 1964. – 75 с.
1091859
  Буденный Л.Д. Планирование себестоимости угля с применением математических методов : Автореф... канд. экон.наук: / Буденный Л. Д.; Науч. исслед. экон. ин-т. – К., 1969. – 21л.
1091860
  Липсиц В.Б. Планирование себестоимости. / В.Б. Липсиц. – М., 1955. – 143с.
1091861
   Планирование сельскохозяйственного производства в АСУ. – М., 1979. – 206с.
1091862
  Демидова А.И. Планирование системы мероприятий по коммунистическому воспистанию студенческой молодежи / А.И. Демидова. – Москва, 1972. – 48с.
1091863
  Комаровский А.З. Планирование снижения металлоемкости промышленной продукции / А.З. Комаровский. – М., 1977. – 95с.
1091864
   Планирование совершенствования управления. – М., 1978. – 198с.
1091865
   Планирование совершенствования управления. – М., 1984. – 119с.
1091866
  Меренков И.С. Планирование советской торговли / И.С. Меренков. – Москва : Госпланиздат, 1940. – 60 с.
1091867
   Планирование соотношения роста производительности труда и заработной платы. – Свердловск, 1972. – 42с.
1091868
   Планирование социалистической экономики. – Саратов, 1988. – 178с.
1091869
   Планирование социального развития. – М., 1976. – 164с.
1091870
   Планирование социального развития. – Таллин, 1980. – 165с.
1091871
   Планирование социального развития административного района. – К., 1977. – 192с.
1091872
   Планирование социального развития в промышленности. – Л., 1984. – 254с.
1091873
  Майер В.Ф. Планирование социального развития и повышения уровня жизни народа / В.Ф. Майер. – М, 1988. – 270с.
1091874
   Планирование социального развития коллектива предприятия. – М., 1971. – 207с.
1091875
   Планирование социального развития коллектива предприятия. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1980. – 256с.
1091876
   Планирование социального развития коллектива производственного объединения (предприятия). – М., 1987. – 304с.
1091877
  Ахапов Мухаррам Жангулович Планирование социального развития коллективов сельскохозяйственных предприятий. (На материалах хозяйств Алма-Атинской области). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ахапов Мухаррам Жангулович; Алма-Атинский ин-т народного хоз-ва. – Алма-Ата, 1978. – 25л.
1091878
  Дрикер А.Я. Планирование социального развития коллективов строительно-монтажных организаций / А.Я. Дрикер. – М., 1988. – 128с.
1091879
   Планирование социального развития отрасли народного хозяйства. – М.
1. – 1985. – 65с.
1091880
   Планирование социального развития отрасли народного хозяйства. – М.
2. – 1985. – 66-134с.
1091881
   Планирование социального развития отрасли народного хозяйства. – М.
3. – 1985. – 135-206с.
1091882
   Планирование социального развития отрасли промышленности. – М., 1979. – 223с.
1091883
   Планирование социального развития региона. – Л., 1988. – 148с.
1091884
   Планирование социального развития сельскохозяйственных предприятий. – М., 1987. – 192с.
1091885
  Мокин В.Н. Планирование социального развития торговых коллективов. / В.Н. Мокин. – М, 1986. – 110с.
1091886
  Анекштейн А.И. Планирование стандартизации / А.И. Анекштейн, А.А. Турин ; под ред. С.О. Гнатовского. – Москва : Стандартизация и рационализация ; (Тип. "Искра революции"), 1934. – 128 с. – (Проблемы социальной стандартизации ; № 4)
1091887
   Планирование строительного производства и самостоятельность предприятия. – Алма-Ата, 1986. – 68с.
1091888
  Киевский В.Г. Планирование строительства / В.Г. Киевский. – М., 1963. – 116с.
1091889
  Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия / Г.А. Воробьев. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 80 с.
1091890
  Анфиногентова Е.Г. Планирование сферы потребления в регионе / Анфиногентова Е.Г. ; под ред. В.М. Ларина. – Саратов : Саратовский университет, 1986. – 190, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 184-191 (207 назв.)
1091891
  Иванов В.Ф. Планирование съемочно-геодезических работ / В.Ф. Иванов; отв. ред. М.К. Бендовский. – Москва : Геодезиздат, 1945. – 220 с. : 7 табл.
1091892
  Павленко В.Ф. Планирование территориального развития / В.Ф. Павленко. – Москва : Экономика, 1984. – 265с.
1091893
   Планирование технико-организационного развития предприятия. – Х., 1986. – 120с.
1091894
  Сидоров А.С. Планирование технического перевооружения отрасли промышленности / А.С. Сидоров. – Москва, 1980. – 64с.
1091895
  Палтерович Д.М. Планирование технического перевооружения производства / Д.М. Палтерович. – М, 1982. – 232с.
1091896
  Муравьев А.И. Планирование технического развития объединения / А.И. Муравьев. – М., 1986. – 65с.
1091897
  Михеев Е.К. Планирование технологических процессов в орошаемом земледелии / Е.К. Михеев, В.А. Платонов. – К., 1991. – 167с.
1091898
   Планирование технологической подготовки производства новых изделий. – К., 1991. – 63с.
1091899
  Колодный М.Г. Планирование товарооборота / М.Г. Колодный. – Киев, 1961. – 23с.
1091900
  Лехова З.Н. Планирование товарооборота потребительской кооперации / З.Н. Лехова. – М., 1967. – 200с.
1091901
  Колодный М.Г. Планирование товарооборотов / М.Г. Колодный. – Киев, 1961. – 23с.
1091902
  Колодный М.Г. Планирование труда / М.Г. Колодный. – Киев, 1961. – 28с.
1091903
  Карелас В.П. Планирование труда (баланс трудовых ресурсов) : Учебное пособие / В.П. Карелас. – Москва, 1972. – 60 с.
1091904
  Амозов В.И. Планирование труда в государственной книжной торговле / В.И. Амозов. – Москва : Экономика, 1980. – 63 с.
1091905
   Планирование труда в колхозах. – М.-Л., 1932. – 64с.
1091906
  Костин Л.А. Планирование труда в промышленности / Л.А. Костин. – М., 1967. – 240с.
1091907
   Планирование труда в республике. – Киев, 1983. – 239с.
1091908
  Вишневский И.И. Планирование труда и заработной платы в строительных бригадах. / И.И. Вишневский. – Москва, 1957. – 58с.
1091909
  Цымбаленко Ф.П. Планирование труда и заработной платы в торговле. / Ф.П. Цымбаленко. – М., 1970. – 96с.
1091910
  Левин И.М. Планирование труда и заработной платы на промышленных предприятиях / И.М. Левин. – Москва, 1958. – 191с.
1091911
  Евтушенко А.Г. Планирование трудового потенциала и пути улучшения его использования в производственном объединении. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Евтушенко А.Г.; МВ и ССО УССР. – Х, 1985. – 23л.
1091912
  Губа И.Е. и др. Планирование трудовых показателей / И.Е. и др. Губа. – Днепропетровск, 1980. – 92с.
1091913
  Головин А.О. Планирование трудовых ресурсов / А.О. Головин. – Калинин, 1987. – 64с.
1091914
  Жуков Л.И. Планирование трудоемкости новой продцкции на ЭВМ / Л.И. Жуков, А.А. Овчинникова. – Л., 1985. – 36с.
1091915
   Планирование условий труда. – Киев, 1982. – 344с.
1091916
  Морозов Е.П. Планирование учебно-производственной деятельности / Е.П. Морозов. – М., 1980. – 69с.
1091917
   Планирование учебного материала в школах рабочей молодежи. – М., 1959. – 32с.
1091918
  Кузнецов А.П. Планирование учебного процесса по курсу экономической и социальной географии мира : учеб.-метод. пособие / А.П. Кузнецов, Г.Я, Лисенкова, В.П. Скаковская. – Москва : Высшая школа, 1990. – 126 с. – ISBN 5-06-001565-3
1091919
  Сергиенко Л.Ю. Планирование учебного процесса по математике / Л.Ю. Сергиенко, П.И. Самойленко. – М., 1987. – 422с.
1091920
   Планирование учебного процесса по физике в средней школе. – Москва : Просвещение, 1982. – 224 с.
1091921
  Кузин Н.И. Планирование финансов в государственной внутренней торговле СССР / Н.И. Кузин. – М., 1953. – 156с.
1091922
  Степанов А.Я. Планирование финансов машиностроительного завода. / А.Я. Степанов. – Москва, 1953. – 176с.
1091923
  Ковалева Т.П. Планирование фонда заработной платы на основе нормативов. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ковалева Т.П.; НИИ Госплана УССР. – К., 1980. – 9л.
1091924
  Колодный М.Г. Планирование фондов общественного потребления / М.Г. Колодный. – Киев, 1961. – 28с.
1091925
  Загороднева А.М. Планирование формирования и исследования трудовых ресурсов: курс лекций для студ. экон. фак. гос. ун-тов / А.М. Загороднева. – М., 1981. – 104с.
1091926
  Миндер Г. Планирование фундаментальных исследований / Г. Миндер. – Москва, 1972. – 52с.
1091927
   Планирование химизации народного хозяйства. – М., 1978. – 223с.
1091928
  Утробин Е.Н. Планирование хозяйства крупного экономического района / Е.Н. Утробин, Р.И. Шнипер. – М, 1966. – 140с.
1091929
   Планирование хозяйства местного подчинения. – М., 1970. – 536с.
1091930
  Питаевский П.И. Планирование хозяйства района / П.И. Питаевский, 1952. – 344с.
1091931
   Планирование хозяйственной деятельности торговой организации. – М., 1957. – 150с.
1091932
  Батура Н.П. Планирование хозяйственной и финансовой деятельности производственного геологического объединения : (на примере ПГО Севзапгеология) / Н.П. Батура, В.И. Фокин. – Ленинград : Недра, 1983. – 248 с.
1091933
  Завьялков А.Г. Планирование цен / А.Г. Завьялков. – Минск, 1962. – 100с.
1091934
   Планирование цен : Учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1982. – 256 с.
1091935
  Завьялков А.Г. Планирование чистого дохода в ценах / А.Г. Завьялков. – Минск, 1980. – 246с.
1091936
   Планирование эконологических исследований морских бассейнов. – К., 1976. – 48с.
1091937
   Планирование экономики Молдавской ССР. – Кишинев, 1986. – 161с.
1091938
   Планирование экономики республики: проблемы и предложения. – Кишинев, 1987. – 133с.
1091939
  Клинский А.И. Планирование экономического и социального развития / А.И. Клинский. – М., 1974. – 216с.
1091940
   Планирование экономического и социального развития в РСФСР. – М., 1982. – 255с.
1091941
   Планирование экономического и социального развития области. – М., 1983. – 159с.
1091942
   Планирование экономического и социального развития регионов : Учебное пособие для вузов. – Киев; Одесса : Либидь, 1990. – 350с.
1091943
  Успенский С.В. Планирование экономического и социального развития систем расселения и поселений : монография / АН СССР ; Географическое общество СССР ; С.В. Успенский ; [отв. ред. Н.Т. Агафонов]. – Ленинград : Наука, 1981. – 144 с.
1091944
   Планирование экономического и социального развития СССР. – М., 1983. – 462с.
1091945
   Планирование экономического и социального развития СССР : учебник. – Киев : Вища школа, 1983. – 399 с.
1091946
   Планирование экономического и социального развития СССР. – К., 1985. – 133с.
1091947
   Планирование экономического и социального развития СССР : Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1991. – 436с.
1091948
  Загороднева А.М. Планирование экономического и социального развития СССР: метод. указ. для студ. / А.М. Загороднева. – М., 1987. – 64с.
1091949
  Дасковский В.Б. Планирование экономической эффективности кпитальных вложений. / В.Б. Дасковский. – М, 1980. – 190с.
1091950
   Планирование эксперимента. – Москва, 1966. – 424 с.
1091951
   Планирование эксперимента. – М., 1971. – 190с.
1091952
   Планирование эксперимента. – М.
1. – 1973. – 116с.
1091953
   Планирование эксперимента. – М., 1974. – 194с.
1091954
   Планирование эксперимента. – М., 1978. – 250с.
1091955
  Красовский Г.И. Планирование эксперимента / Г.И. Красовский, Г.Ф. Филаретов. – Минск, 1982. – 302 с.
1091956
  Адлер Ю.П. Планирование эксперимента / Ю.П. Адлер. – Москва, 1987. – 104с.
1091957
   Планирование эксперимента в биологии и сельском хозяйстве. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 219с.
1091958
  Круг Г.К. Планирование эксперимента в задачах идентификации и экстраполяции / Г.К. Круг. – М, 1977. – 208с.
1091959
  Гусейнов Ф.Г. Планирование эксперимента в задачах электроэнергетики / Гусейнов Ф.Г., Мамедяров О.С. – Москва, 1988. – 151 с.
1091960
   Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. – М., 1977. – 552с.
1091961
   Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. – Москва : Мир, 1977. – 552 с.
1091962
  Мельников С.В. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов / Мельников С.В., Алешкин В.Р., Рощин П.М. – Ленинград : Колос, [Ленингр. отд-ние], 1972. – 200 с., [1] л. табл. – Библиогр..: с. 185
1091963
  Мельников С.В. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов / С.В. Мельников. – Л., 1980. – 168с.
1091964
  Ткалич О.Б. Планирование эксперимента в организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ / О.Б. Ткалич, В.А. Горковенко. – Л., 1985. – 74с.
1091965
  Башкатов Д.Н. Планирование эксперимента в разведочном бурении / Д.Н. Башкатов. – М., 1985. – 182 с.
1091966
  Барабащук В.И. Планирование эксперимента в технике / В.И. Барабащук, Б.П. Креденцер, В.И. Миршниченко; В.И. Баращук, Б.П. Креденцер, В.И. Миршниченко. – Киев : Техніка, 1984. – 200 с. : ил. – Библ.: с. 196-198. – (Библиотека инженера)
1091967
  Саутин С.Н. Планирование эксперимента в химии и химической технологии / С.Н. Саутин. – Л., 1975. – 48с.
1091968
  Бондарь А.Г. и др. Планирование эксперимента в химии и химической технологии / А.Г. Бондарь и др. – К., 1979. – 68 с.
1091969
  Бондарь А.Г. Планирование эксперимента в химической технологии / А.Г. Бондарь, Г.А. Статюха. – К, 1976. – 183с.
1091970
  Енальев В.Д. Планирование эксперимента и математическое моделирование химических реакций / В.Д. Енальев, В.И. Мельниченко. – Донецк : ДонГУ, 1982. – 87 с.
1091971
  Должанский Ю.М. Планирование эксперимента при исследовании и оптимизации свойств сплавов / Ю.М. Должанский, 1974. – 132с.
1091972
  Мусин И.А. Планирование эксперимента при моделировании погрешности средств измерений / И.А. Мусин. – М., 1989. – 136с.
1091973
  Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер. – Москва, 1971. – 283с.
1091974
   Планирование эксперимента, идентификация, анализ и оптимизация многофакторных систем. – Новосибирск, 1990. – 122с.
1091975
  Федоров В.В. Планирование экспериментов в примении к крассеянию частиц высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федоров В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1966. – 5л.
1091976
  Суворова Планирование экспериментов по измерению дифференциального сечения рассеяния элементарных частиц. / Суворова, В.А. Щегельский. – Л., 1972. – 24с.
1091977
  Бримкулов У.Н. и др. Планирование экспериментов при исследовании случайных полей и процессов / У.Н. и др. Бримкулов. – Москва : Наука, 1986. – 152с.
1091978
  Рыбин В.Н. Планирование эффективности и интенсификации производства в машиностроении / В.Н. Рыбин. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 128 с.
1091979
  Бушина П.Е. Планирование эффективности использования основных производственных фондов в промышленности / П.Е. Бушина. – Сухуми, 1968. – 66с.
1091980
  Иванов Е.А. Планирование эффективности использования основных фондов. / Е.А. Иванов. – Москва, 1963. – 192с.
1091981
  Терехов Ю.И. Планирование эффективности сельскохозяйственного производства / Ю.И. Терехов, В.И. Мищенко. – Х., 1984. – 125с.
1091982
   Планирование, подготовка и использование специалистов в СССР и зарубежных странах. – Москва, 1990. – 206с.
1091983
   Планирование, технический прогресс, эффективность. – М., 1985. – 255с.
1091984
  Фесенко Д.М. Планирование, учет затрат и калькуляция себестоимости продукции животноводства в колхозах. : Автореф... канд. экон.наук: / Фесенко Д.М.; Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. – К., 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1091985
   Планирование, учет и анализ деятельности промышленного предприятия. – М., 1983. – 195 с.
1091986
  Андриенко Ф.Н. Планирование, учет и анализ затрат в НИИ и КБ / Андриенко Ф.Н., Горелый В.И. – Москва : Финансы, 1975. – 126 с.
1091987
  Сук Л.К. Планирование, учет и анализ затрат и выхода продукции растениеводства при внутрихозяйственном расчете. (На прим. колхозов Таращан. района Киев. обл..). : Автореф... канд. экон.наук: / Сук Л.К.; Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. – К., 1966. – 16л.
1091988
  Степанова З.И. Планирование, учет и анализ издержек обращения снабженческо-сбытовых организаций / З.И. Степанова, В.И. Одесс. – Москва, 1972. – 40с.
1091989
  Жученко В.Я. Планирование, учет и анализ издержек производства в совхозах с применение вычислительной техники (На прим. ортасл. растениеводства) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Жученко В.Я. ; КИНХ. – Киев, 1969. – 31 с.
1091990
  Щирский В.А. Планирование, учет и анализ на животноводческих фермах при внутрихозяйственном расчете : Автореф... Канд.экон.наук: / Щирский В.А.; Укр.науч-исслед.ин-т экономики и организации сел.хоз. – Киев, 1966. – 17л.
1091991
  Белозерский Л.С. Планирование, учет и анализ основного производства районных объединений (отделений) "Сельхозтехника". (На примере районных объединений (отд-ний) "Сельхозтехника" Житомирской области) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Белозерский Л.С.; ВАСХНИЛ. Южн. отд-ние. Укр. науч.-иссл. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва. – К., 1970. – 24л.
1091992
  Касицкий И.Я. Планирование, учет и анализ работы промышленного предприятия / И.Я. Касицкий. – М., 1948. – 1-111с.
1091993
  Биденко Д.С. Планирование, учет и контроль фонда оплаты труда в колхозах / Д.С. Биденко. – Москва : Статистика, 1980. – 183 с. – (В помощь бухгалтерам колхозов и совхозов)
1091994
   Планирование, учет и отчетность работы библиотек по междубиблиотечному абонементу. – М., 1971. – 24с.
1091995
   Планирование, учет и оценка деятельности горных предприятий по металлам, содержащимся в руде. – М., 1967. – 67с.
1091996
   Планирование, финансирование и управление образования в СССР. – Таллин, 1989. – 115с.
1091997
   Планирование, хозрасчет и экономическое стимулирование. – Кишинев
2. – 1967. – 48с.
1091998
   Планирование, эффективность подготовки и использования специалистов с высшим образованием. – Москва
2. – 1973. – 48с.
1091999
  Зембатова Б.В. Планирование: простые и сложные истины. / Б.В. Зембатова. – М., 1990. – 141,1с.
1092000
  Панасюк Б.Я. Планирование: становление и развитие / Б.Я. Панасюк. – Киев : Наукова думка, 1990. – 162с.
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,