Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1089001
  Іваницька С. "...Першорядне джерело для історії нашого духовного життя..." // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 153-157. – ISSN 0869-3595


  Рецензоване видання містить п"ятдесят шість послань Олександра Яковича Кониського 1893-1900 рр. до провідного діяча місцевої української громади, адвоката Іллі Людвиговича Шрага (1847-1919) з фондів Чернігівського історичного музею. Листи подають ...
1089002
  Вадас М. "Перший гешефт" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 192-201. – ISSN 08-68-4790-1
1089003
  Мельник О. "Перший і третій Рим" в контексті ідеології "Русского мира" і верифікації сучасного Ватикану // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 311-319
1089004
  Рудик С. "Перший комісар" Шевченкової могили // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 січня (№ 4). – С. 11
1089005
  Рудик С. "Перший комісар" Шевченкової могили // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 79-81
1089006
  Мельник І. "Перший крок до громадянського суспільства" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 10
1089007
  Іваннікова Л. "Перший крупний жіночий внесок в етнографію": Софія Чернявська // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 56-64. – ISSN 0130-6936
1089008
  Ткачук М. "Перший муж на Галицькій Русі" / М. Ткачук, П. Гуцал // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 135-136


  Іван Могильницький (1777/1778-1831) - український освітній і церковний діяч, мовознавець, крилошанин Перемишльської капітули УГКЦ з 1817 р., опікун шкіл Перемишльської єпархії, один з провісників національного відродження в Галичині.
1089009
  Сарапін О.В. "Перший не тільки за честю": аналіз еклезіологічного нововведення Його Всесвятості Патріарха Варфоломія І // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (19). – С. 39-42. – ISSN 2521-6570


  Запропоновано аналіз еклезіологічного нововведення Патріарха Варфоломія І, в основі якого лежить переосмислення ним принципу "перший за честю". Стверджується про узгодженість цього принципу з положеннями універсалі- стської еклезіології і, відповідно, ...
1089010
  Капсамун І. "Перший про Владу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 січня (№ 2). – С. 2


  У день свого 85-річчя перший президент України Леонід Кравчук презентує нову авторську книгу.
1089011
  Денисенко В. "Перший розумний наш" // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 319-320. – ISSN 0869-3587
1089012
  Угас Х. "Перший світ" та корупція / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 99). – С. 8-9


  Розмова з екс-прокурором Перу Хосе Угасом, який ув"язнив президента-корупціонера.
1089013
  Мотузок Л. "Перший сніг" : поезії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, С. Жадан, О. Ковальова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 99-100
1089014
  Ларіонов М. "Першим скаржникам приготуватися: новели у процедурі оскарження результатів податкових перевірок / М. Ларіонов, К. Добрєва // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 44-45
1089015
  Романків Л. "Перші диски, які мистворили, купив Стів Возняк. Згодом він зробив перший комп"ютер... Ілише потім Стів Джобс розвинув технологію" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 жовтня (№ 182). – С. 5


  Розмова з Любомиром Романківим - ученим у галузі електроніки, провідним науковцем компанії ІВМ у галузі комп"ютерних технологій, винахідником. Портрет українця Любомира Романківа висить поряд з іншими винахідниками, зокрема Стівом Джобсом у Залі ...
1089016
  Печеранський І.П. "Перші кроки" православної духовно-академічної філософії в творчості Ф.Ф. Сидонського // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 77-90
1089017
  Алєксандрова О.В. "Першооснови теології", "Начала теології" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 145-146. – ISBN 966-316-069-1
1089018
  Свенцицкая Э. "Песни западных славян" Пушкина как художественное единство // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Фонд "Литературная мысль" ; редкол.: Л.И. Лазарев, Т.А. Бек, И.А. Говорун [и. др.]. – Москва, 2001. – № 1. – С. 319-329. – ISSN 0042-8795


  «Песни западных славян» — цикл из 16 стихотворений Александра Пушкина. 11 из них являются переделкой прозаического текста песен в книге Проспера Мериме «Гузла, или Сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине». Кроме ...
1089019
  Леопарди Д. "Песни и отрывки" : Полное собрание стихотворений ; С портр. Леопарди / Леопарди ; Пер. Ив. Тхоржевский. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1908. – 166 с., 1 л. портр.
1089020
  Дельта П.С. [Перші роздуми / П.С. Дельта ; за ред. П.А. Заннас. – Афіни : Ерміс, 1991. – 252 с., 24 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Архів П.С. Дельти ; т. 3])
1089021
  Чешко Н. Перший // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 111-121. – ISSN 1728-8568
1089022
  Кононенко Є. Перший : проза: хронологія кохання // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 30-55. – ISSN 0130-321Х
1089023
  Капсамун І. Перший "дипломатичний бій" Володимира Зеленського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 227). – С. 4


  "Про великі очікування від зустрічі в Парижі та маленьке поле для маневрів для українського президента."
1089024
  Бернадська Н. Перший "експериментальний" роман в українській літературі: В. Мова (Лиманський) "Старе гніздо й молоді птахи" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 56-59
1089025
  Семенюк В. Перший "Кобзар" Тараса Шевченка 1840 року: унікальний випадок чи геніальна закономірність? // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 368-373. – ISSN 2225-3246


  ". Проаналізовано передумови появи друкованого видання “Кобзаря” 1840 р., специфіку укладення композиції книги, ілюстрації та вплив цензури на формат видання. Встановлено роль окремих персоналій у контексті авторських присвят і видавничого процесу ...
1089026
  Семенюк В. Перший "Кобзар” Тараса Шевченка 1840 року: унікальний випадок чи геніальна закономірність?. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2014. – Вип. 25. – С. 260-267. – ISSN 0236-4832
1089027
  Кіт Л. Перший «Щедрик» на вінілі. Повернення // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 3


  Напередодні Нового року у Кам’янець-Подільському у рамках проєкту «Кам’янецькі ноти і крила «Щедрика» презентовано перший у світі запис пісні «Caroll of the Bells». На цій унікальній грамплатівці компанії Brunswick 1922 року майбутній улюблений ...
1089028
  Лук"янчук Г. Перший KyivBookFest // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 16


  У столиці з"явилося ще одне масштабне свято для книголюбів - KyivBookFest, який цього річ тривав з 8 по 10 вересня у столичному ТЦ "GorodokGallery" та об"єднав виставку-продаж від українських видавництв і галузевий форум із презентаціями та дискусіями. ...
1089029
  Корсунь А.О. Перший академік - астроном Української Академії наук / А.О. Корсунь, Я.С. Яцків // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 5 (72)
1089030
  Колюх В. Перший академічний підручник із правової політології в Україні (рецензія на підручник за редакцією Ірини Кресіної "Правова політологія. Академічний курс") // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 186-188. – ISSN 1026-9932
1089031
  Сергійчук В.І. Перший аналіз на тлі гірких національних невдач // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 251-252. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 65-річчя першого начерку книги Тараса Бульби-Боровця "Армія без держави".
1089032
  Кузовков Володимир Перший арабсько-хозарський конфлікт та міжнародні відносини в VII ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 1 (92). – С. 68-70. – ISSN 1728-9343
1089033
  Марущак В. Перший археолог серед поетів і перший поет серед археологів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 4 лютого (№ 4). – С. 4


  Мозолевський Борис Миколайович — український археолог і поет, дослідник скіфської старовини.
1089034
  Галкіна Н. Перший бал Наташі Ростової : інтегрований урок за романом Л. Толстого "Війна і мир" та однойменною оперою С. Прокоф"єва. 10 клас / Н. Галкіна, Н. Тхай // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 23-25
1089035
   Перший батл // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 4


  У Науковій бібліотеці імені М. Максимовича відбулася перша "Битва Університетів", унікальний захід бізнес-формату, метою якого став пошук перспективних студентських стартапів і бізнес-ідей. У заході, що пройшов у форматі стартап-батлу, за увагу з боку ...
1089036
  Боброва М. Перший бібліотекар університетської книгозбірні / М. Боброва, І. Кононенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 18-22. – ISSN 1029-7200


  У публікації висвітлюється історія заснування бібліотеки Імператорського Харківського університету і початок формування її книжкового фонду. Увага зосереджена на особистості першого бібліотекаря університетської книгозбірні, професора Я. Я. ...
1089037
  Лучик Ю. Перший бій // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 2 : фото


  Про ветерана історичного факультету - Дмитра Андрійовича Прохорова - учасника Другої світової війни. Нагородженого орденами "Червоної зірки", "Вітчизняної війни" І ступеня, "Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня, "Богдана Хмельницького" ІІ ступеня, ...
1089038
  Кубенко В.Д. Перший в Україні інститут технічного профілю (до 100-річчя заснування Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України) / В.Д. Кубенко, О.П. Жук // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – C. 64-66. – ISSN 1027-3239
1089039
  Дружбинський В. Перший в Україні квест-музей відкрився! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 15


  ""Сила підпису" - так називається експозиція квест-музею. Це бажання в інтерактивному форматі розповісти про важливість підпису. Від відбитка долоні на стінах печери до електронного підпису, за допомогою якого ми ідентифікуємо себе в нтернеті. Виставка ...
1089040
  Руденко Л.Г. Перший в Україні міжнародний науковий семінар із питань геоурбаністики / Л.Г. Руденко, І.Г. Савчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 71. – ISSN 1561-4980
1089041
  Лук"янчук Г. Перший в Україні навчальний посібник для вчителів історії та громадської освіти "Голодомор 1932 - 1933 років - геноцид української нації" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 листопада - 13 грудня (№ 45/46)
1089042
  Білорус О.Г. Перший в Україні фундаментальний підручник з теорії міжнародного бізнесу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 124-126. – ISSN 2305-7645
1089043
  Німчук В.В. Перший великий словник української мови Павла Білецького-Носенка / В.В. Німчук. – Київ, 1966. – 1-37с.
1089044
  Мороз В. Перший великорос // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Ламання основ традиційного права, грабежем і спаленням Києва, а також утвердженням нового політичного центру на Заліссі - далекій північній околиці Русі - відзначився в історії Андрій Боголюбський, а між тим він святий для РПЦ та її філій у різних ...
1089045
  Козаченко В.П. Перший взвод : Повість / В.П. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 187с.
1089046
  Тодійчук О. Перший видавець "Реєстру Війська Запорозького 1649 р." (до археографічної діяльності О.М. Бодянського) // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 207-216
1089047
  Липовецький С. Перший випадок в Америці, що українець здобуває таке признання за свої інструментальні композиції // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 35 (388), 14 вересня 2017. – С. 46-50
1089048
  Ледянко М.А. Перший випал / М.А. Ледянко. – Х., 1930. – 306с.
1089049
  Фролов Ю.О. Перший виправно-трудовий кодекс Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1089050
  Крячок М. Перший випуск "Гайдамаків" Тараса Шевченка: маловідомі факти, архівні джерела // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 85-92. – ISSN 0320-9466
1089051
   Перший випуск англомовної магістратури ІМВ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4


  Відбувся перший випуск магістрів Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, які навчалися за англомовними магістерськими програмами.
1089052
   Перший випуск англомовної магістратури ІМВ // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 5


  "...Відбувся перший випуск магістрів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчалися за англомовними магістерськими програмами".
1089053
  Непочатова О.В. Перший випуск серії "Бібліотечні діячі Слобожанщини" (презентація видання) / О.В. Непочатова, Н.В. Петренко // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 266-271


  Презентовано перший бібліографчний покажчик із серії "Бібліотечеі діячі Слобожанщини", присвячений професійному доробку Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка, заслуженого працівника культури України Валентини Дмитрівні ...
1089054
  Гук А. Перший вирок у Гаазі / А. Гук, С. Сидоренко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 18-30 листопада (№ 47/49). – С. 13. – ISSN 1992-9277


  Як рішення суду щодо МН17 проти "групи Гіркіна" допоможе покарати рф?
1089055
  Сергійчук В. Перший військовий начальник владивостоцького порту // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 14. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 185-річчя від дня народження Євгена Бурачка.
1089056
   Перший вінок, 1887
1089057
  Мозгова Н.Г. Перший вітчизняний персоналіст (з історії ідейних впливів духовно-академічної філософії ХІХ ст.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.34-45. – ISBN 966-7653-02-8
1089058
  Матвійчук М.Ф. Перший воїстину народний поет / М.Ф. Матвійчук. – Київ, 1963. – 32с.
1089059
  Грабар С. Перший Вселенський собор // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 206-208. – ISSN 0869-3587
1089060
  Сергійчук В.І. Перший всенародно обраний // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 29-30. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 75-річчя від дня народження Леоніда Кравчука.
1089061
  Ленін В.І. Перший Всеросійський з"їзд Рад Р.і С.Д. / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 32с.
1089062
  Хільчевський В.К. Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з"їзд (Одеса - 2017): пріоритети та перспективи гідрометеорологічної діяльності / В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 1 (44). – С. 136-143. – ISSN 2306-5680
1089063
  Соколов В.Ю. Перший Всеукраїнський з"їзд бібліотечних працівників (1926) та його значення в розвитку бібліотечної справи в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 30-44. – ISSN 2409-9805
1089064
  Соколов В.Ю. Перший Всеукраїнський з"їзд бібліотечних робітників (1926) та його значення в розвитку бібліотечної справи в Україні (продовження статті, перша частина опублікована у №2, 2015 р.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 30-41. – ISSN 2409-9805
1089065
  Божко О.А. Перший Всеукраїнський з"їзд Рад (короткий огляд історіографії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Зроблено короткий огляд праць, які висвітлюють роботу I Всеукраїнського з"їзду Рад 4-6-11-12 грудня 1917 р., та Всеукраїнської селянської конференції 20-22 січня 1918 р.
1089066
   Перший всеукраїнський конгрес з медичного права і соціальної політики // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-41.
1089067
   Перший всеукраїнський конкурс імені Неллі Іванової-Георгієвської для молодих дослідників // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 136-137. – ISSN 0235-7941


  21 грудня 2016 року на урочистому засіданні Філософської спілки м. Одеси було підбито підсумки Першого всеукраїнського конкурсу імені Неллі Іванової-Георгієвської для молодих дослідників за краще наукове дослідження у таких напрямках, як феноменологія, ...
1089068
  Архипова А. Перший Всеукраїнський конкурс скрипалів імені Богодара Которовича: воскресіння духу / А. Архипова, Б. Півненко, Н. Пилатюк // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 22 червня (№ 25). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1089069
   Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ : 14-30 жовтня 1921 року:Документи і матеріали. – Київ. Львів, 1999. – 560с. – ISBN 966-02-1243-7
1089070
  Кагамлик С. Перший Всеукраїнський Собор Української Автокефальної Православної Церкви // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
1089071
   Перший Всеукраїнський учительський з"їзд в Харкові від 5 до 11 січня 1925 р : (зі знімками учасників з"їзду) : Стенографічний звіт. – Харків : Державне видавництво України, 1925. – 160 с.
1089072
  Бездітний В. Перший Всеукраїнський цивілістичний форум "Київська весна" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  23 березня 2012 року в Києві за ініціативи Асоціації адвокатів України було проведено I Всеукраїнський цивілістичний форум. На форумі обговорили актуальні цивільно-правові питання. З темою " Прецедент - як джерело права в Україні" виступила доктор ...
1089073
  Шептицька Т. Перший всеукраїнський часопис : (до 110-річчя виходу друком "Літературно-наукового вістника") // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 157-162. – ISBN 966-628-104-X
1089074
  Капранов С. Перший вчитель Китаю. До 2565-ї річниці від дня народження Конфуція // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 28-30
1089075
  Захарчук О. Перший галицький композитор-симфоніст = До 110 роковин від дня народження Романа Сімовича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 113-115. – ISSN 0868-4790


  Роман Аполлонович Сімович (1901-1984) - композитор родом з Снятина на Станіславщині. З 1963 р. - професор Львівської Консерваторії. Засл. діяч мистецтв УРСР (1954).
1089076
  Янішевський В. Перший гарант незалежної України (до 89-річчя з дня народження Леоніда Кравчука) (добірка фотодокументів) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (334), січень - березень. – С. 226-235. – ISSN 0320-9466
1089077
  Бразов Л.П. Перший гарт : повість / Л.П. Бразов. – Харків : Прапор, 1964. – 237 с. : іл.
1089078
  Вельможко В. Перший генерал авіації з паспортом українця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – С. 12


  Перший генерал авіації, нащадок козацького роду Олександр Матвійович Кованько.
1089079
  Сагайдак Д. Перший гетьманат: Богдан-Зіновій Хмель // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 27-31
1089080
  Матяш І. Перший голова Бібліотечно-архівного відділу // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 104-110. – ISBN 966725001-6


  До 120-ліття від дня народження О.С. Грушевського.
1089081
  Колос М. Перший Голова Конституційного Суду України: альфа й омега // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 99-104
1089082
  Колос М. Перший Голова Конституційного Суду України: штрихи до портрета // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Травень (№ 10). – С.1-5


  Юзьков Леонід Петрович — український учений-правознавець, доктор юридичних наук, перший голова Конституційного суду України.
1089083
  Веремійчик О. Перший Голова Проводу Українських Націоналістів Євген Коновалець // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-23 червня (№ 23/24). – С. 11
1089084
  Петровський А. Перший голова університетського Правління // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 4


  "... У червні 1833 р. попечитель Київського навчального округу Є. фон Брадке призначив 69-літнього Берлинського головою Тимчасової комісії у справах ліквідованого Волинського ліцею. Завдання комісії полягало в перевезенні ліцейного майна з Кременця до ...
1089085
  Рихтік А. Перший головний архітектор Києва. До 250-річчя від дня народження А. Меленського (1766-1833) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 8-11. – ISSN 2306-3505


  Андрій Іванович Меленський – відомий український зодчий, перший головний архітектор Києва, «батько» нової епохи в розвитку архітектури – доби українського ампіру.
1089086
  Чернега П. Перший голодомор в Україні організований комуністичним режимом Росії у 1921-1923 рр. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 вересня (№ 38). – С. 4-5


  До 100-річчя вшанування пам"яті жертв трагедії.
1089087
  Чернега П. Перший голодомор в Україні організований комуністичним режимом Росії у 1921 - 1923 рр. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-22 вересня (№ 36/37). – С. 4


  До 100-річчя вшанування пам"яті жертв трагедії.
1089088
  Грабовецький В. Перший гомін дзвону до 200-річчя уродин М. Шашкевича і Т. Шевченка 2011 і 2014 рр. : з університетської презентації / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. істор.-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ, 2009. – 92 с. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи)
1089089
  Веретенченко О.А. Перший грім : лірика / Олекса Веретенченко. – Київ ; Харків : Радянський письменник, 1941. – 64 с.
1089090
  Панченко О. Перший грім і дим вічності. - Дещо про автора "Чорної долини" й "Чорного гнізда" степового українця Розмая, поета з Білого Колодязя, якого не сп"янили заморські вина // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 жовтня - 7 листопада (№ 41/42)


  Веретенченко Олекса Андрійович — український поет, перекладач, журналіст. Псевдонім — Олекса Розмай.
1089091
  Копинець К.Ф. Перший грім. / К.Ф. Копинець. – Ужгород, 1966. – 63с.
1089092
  Коломієць О.Ф. Перший гріх (Нічого не сталось) / О.Ф. Коломієць. – Київ, 1971. – 72 с.
1089093
  Байдаченко Н. Перший гріх Ізабелли : історія одного інцесту : повість, новели / Настя Байдаченко. – Київ : Факт, 2006. – 190 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 966-359-126-9
1089094
   Перший Громадянський форум: діалог університетських поколінь // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 2


  В Університеті започатковано ще одну добру традицію – проведення Громадянського форуму. Перший форум на тему «Відчуття єдиної університетської родини», ініційований громадськими організаціями КНУ імені Тараса Шевченка (Радою ветеранів, Студентським ...
1089095
  Коваленко В.С. Перший декан хімічного факультету / В.С. Коваленко, В.Ф. Варгалюк, Н.В. Стець // Journal of chemistry and technologies : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine ; Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief S.I. Okovytyy ; ed. board: V.F. Vargalyuk, A.B. Vishnikin, O.V. Harchenko [et al.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 27, iss. 1. – С. 1-8. – ISSN 2663-2934


  Розглядається життєвий та творчий шлях відомого вченого-хіміка, доктора хімічних наук, професора М.А. Розенберг, учениці та послідовниці академіка Л.В. Писаржевського, одного з ініціаторів створення хімічного факультету Дніпропетровського університету ...
1089096
  Михайленко П.П. Перший декрет про народний суд в УРСР. / П.П. Михайленко. – Львов, 1958. – 28с.
1089097
  Цибульський І.І. Перший день весни / І.І. Цибульський. – К, 1987. – 151с.
1089098
  Глюк Мішель Перший день творіння : поема (фрагменти) // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6 (965/966). – С. 150-155. – ISSN 0320 - 8370
1089099
  Гай-Нижник Перший державний бюджет у новітній історії України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 111-118. – Бібліогр.: с. 111-118


  На основі архівних документів та спогадів безпосередніх учасників українського державотворення часів національно-визвольних змагань 1917-1921 років висвітлено принципи укладання та основні показники першого в новітній історії України державного бюджету ...
1089100
  Гай-Нижник Перший державний бюджет у новітній історії України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 111-118.
1089101
   Перший державний драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка 1919-1931. – Х, 1931. – 63с.
1089102
  Вишня Остап Перший диктант : Оповідання для мол. шк. віку / Вишня Остап. – Київ : Дитвидав, 1962. – 32с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Домашня б-чка школяра)
1089103
  Агеєва Н. Перший директор // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2022. – № 5/6 (128) : Київська картинна галерея: перше сторіччя. – C. 32-43. – ISSN 2222-436X
1089104
  Чабан М.П. Перший дільничний санітарний лікар Катеринослава / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 51, № 1. – С. 124-131. – ISSN 2308-2097


  До 180-річчя від дня народження В.Т. Скрильникова.
1089105
  Шлапак Я. Перший доктор наук - програміст. 8 грудня - 100 років від дня народження Катерини Логвинівни Ющенко-Рвачової (1919-2001), українського вченого в галузі кібернетики // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 грудня (№ 49). – С. 12
1089106
   Перший доктор Спеціалізованої вченої ради : [Леонід Леонідович Кістерський] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 142-145
1089107
  Чухно А.А. Перший досвід / А.А. Чухно, В.Г. Чепінога // Екон. Рад. України., 1967


  Рец. на зб.: Господарська реформа в дії.
1089108
  Галушко О.А. Перший досвід застосування нового поглинача вільних радикалів Ксаврону у хворих на ішемічний інсульт // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 63-67. – ISSN 2224-0586
1089109
  Романюк В. Перший досвід парламентаризму українців // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 35, січень - червень. – С. 5-8
1089110
  Плекан Ю.В. Перший досвід парламентаризму: українці-депутати австрійського парламенту та галицького крайового сейму (1848-1918) : довідник / Юрій Плекан. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2012. – 138, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 106-111. – ISBN 966-550-245-Х
1089111
  Шутак Л. Перший досвід проведення державного іспиту з "української мови за професійним спрямуванням" / Л. Шутак, Г. Навчук, А. Ткач // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 53-56. – ISSN 2078-1016
1089112
  Савка І.Г. Перший досвід реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу в БДМУ // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – С. 177-178. – ISSN 1684-7903


  "...У статті відображені основні моменти в ході імплементації права на академічну мобільність серед учасників освітнього процесу в БДМУ згідно з новими регламентуючими документами в цьому напрямі."
1089113
  Артьоменко В.В. Перший досвід симуляційного навчання студентів шостих курсів медичних факультетів / В.В. Артьоменко, В.М. Носенко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 96-98. – ISSN 1681-2751
1089114
  Бурлєєва М. Перший дослідник Голодомору на Вінниччині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 13


  Ілля Гаврилович Шульга — український історик, доктор історичних наук (з 1965 року), професор (з 1987 року). Перший дослідник Голодомору 1932—1933 рр. на Вінниччині та Поділлі.
1089115
  Смоляр А. Перший друкований відгук про поезії Володимира Самійленка // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 605-608. – ISBN 966-7679-57-8
1089116
  Сищук Олексій Перший друкований прогноз написав українець // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77


  Серед багатьох українців, котрі здобували освіту й займалися науковою діяльністю, вирізняється постать Юрія Михайловича Котермака - вченого, просвітника, першого українського автора друкованої книжки, провідного фахівця Болонського університету. В ...
1089117
  Сищук Олексій Перший друкований прогноз написав українець // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77


  Серед багатьох українців, котрі здобували освіту й займалися науковою діяльністю, вирізняється постать Юрія Михайловича Котермака - вченого, просвітника, першого українського автора друкованої книжки, провідного фахівця Болонського університету. В ...
1089118
  Селіванов А. Перший етап - складний початок підготовки змін до Конституції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 3 (312). – С. 22-23
1089119
  Нахлік Є. Перший етап (1871 - середина 1876 р.) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 12-20. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1089120
  Худіш П.М. Перший етап оптаційних процесів між Закарпатською Україною та Чехословацькою республікою: червень 1945 – квітень 1946 рр. (за матеріалами чеських архівів) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 61-72. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
1089121
  Безручко Олександр Перший етап реформи кіноосвіти 1934 року // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 346-358. – ISSN 1997-4264
1089122
  Ширяєв Т. Перший європейський // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст.


  Історія будівництва готелю "Європейський" у Києві.
1089123
  Шот М. Перший європейський міністр охорони здоров"я // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 3 (31). – С. 20-21
1089124
  Самбор Б. Перший єпископ землі Володимирської // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 10 (154), травень. – С. 6
1089125
  Ніколаєв Олексій Перший з-поміж рівних : Роман / Ніколаєв Олексій. – Дніпропетровськ : УкО ІМА-прес, 2000. – 152с. – ISBN 966-7179-54-0
1089126
   Перший з"їзд геологів України // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 109-110
1089127
  Волін М. Перший з"їзд КП(б)У / М. Волін. – Київ : Пролетарій, 1929. – 88 с. – (Історія КП(б)У в з"їздах та конференціях / ІСТПАРТ ЦК КП(Б)У)
1089128
  Рядніна У. Перший з"їзд КП(б)У / У. Рядніна, 1957. – с.
1089129
  Грін О.О. Перший з"їзд народних комітетів Закарпатської України та проблема визначення державно-правового статусу краю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 142-148. – ISSN 1563-3349
1089130
  Ковальчук В.Ф. Перший з"їзд офіцерів України - каталізатор розвалу імперіїї СССР / Володимир Ковальчук. – Київ : Спілка офіцерів України, Київська міська організація СОУ, 2017. – 16, [1] с.. включ. обкл : портр.
1089131
  Королівський С. Перший з"їзд Рад України / С. Королівський. – Київ, 1947. – 47 с.
1089132
  Королівський С.М. Перший з"їзд Рад України / С.М. Королівський. – К, 1957. – 100с.
1089133
  Шевченко В.О. Перший за велінням долі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 43-46 : фото
1089134
  Кравченко М.І. Перший загальнонаціональний український політик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 139-146. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
1089135
  Малко Р. Перший засів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 39 (463), 30.09-06.10.2016 р. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Ким представлений Майдан у парламенті.
1089136
  Лавринович Олександр Володимирович Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Лавринович: "Якщо вищі посадові особи не виконують конституційних приписів, це означає, що держава є тяжкохворою й вплинути на ситуацію можуть : [інтерв"ю з першим заступником Голови Верховної Ради України О.В. Лавриновичем] / Лавринович Олександр Володимирович, Бушанський Валентин; бесіду вели: С. Писаренко, В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 6-9
1089137
  Кожухар І. Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк:"Розмінування України не має стати викликом для наших дітей" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 9 травня (№ 92)
1089138
  Кизим М. Перший заступник Міністра освіти і науки України Микола Кизим "Наука має працювати на пріоритети держави, а держава - створювати їй умови для цього !" / розмову вела Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2021. – Серпень (№ 29/30)
1089139
   Перший захист подвійних німецько-українських дипломів геодезистами-магістрами / К. Третяк, І. Тревого, С. Савчук, В. Задорожний // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 51-53. – ISSN 1819-1339
1089140
  Лещух Р. Перший західно-український геолог Юліан Медвецький : до 95-річчя від дня смерті / Р. Лещух, Й. Свинко // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 45. – С. 129-136. – Бібліогр.: 66 н. – ISSN 0131-2634


  Ю. Медвецький - перший учений Галичини, який запровадив використання геології разом з технічною наукою для промислового розвитку краю. Його справедливо можна назвати засновником української науково-практичної геології. Наукову діяльність Ю. Медвецького ...
1089141
  Савченко Ф.Я. Перший збірник українських пісень Максимовича, 1827–1927 / Федір Савченко; Всеукр. акад. наук. – Київ : [Б. в.] ; (Держтрест ”Київ-Друк”, 1-ша фото-літо-друк.), 1928. – 57 с., [1] арк. портр. – Окр. віб.: Україна. 1927, кн.6


  На тит. стор. дарчий надпис: ВПов. Акад. М.П. Василенкові 17. 1. 28
1089142
  Казьмирчук Г.Д. Перший збройний виступ против царизму (до 150-річчя повстання декабристів) // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 14-16. – ISBN 978-966-171-565-2
1089143
  Швидченко Т.М. Перший Зимовий похід Армії УНР в контексті національно-визвольної революції 1917-1921 років : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Швидченко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Бібліогр.: арк. 190-223
1089144
  Швидченко Т.М. Перший Зимовий похід Армії УНР в контексті національно-визвольної революції 1917-1921 років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Швидченко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1089145
  Терещенко Ю. Перший і другий гетьманат в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 20-21
1089146
  Терещенко Ю. Перший і Другий гетьманат в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 18-19
1089147
  Терещенко Ю. Перший і другий Гетьманати в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 20


  Козаки та державотворці: прорив у майбутнє.
1089148
  Кожушний О. Перший і другий гімни Сінезія Киренського: зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 246-253
1089149
  Музичук А. Перший із українських модерністів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 листопада (№ 218). – С. 11


  Згадаймо забутого українського письменника Гната Михайличенка.
1089150
  Горовий А.В. Перший іконописець Київської Русі - Аліпій / Анатолій Горовий. – Київ : Наш час, 2008. – 144с. – На обкл.: Початок іконописання в Київській Русі. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-53-7
1089151
  Бутрин М.Л. Перший інтернаціонал / М.Л. Бутрин, Т.Д. Микитин. – Львів, 1964. – 14с.
1089152
  Сумний С. Перший іспит / С. Сумний, О. Ясний. – Х., 1931. – 260с.
1089153
   Перший історик української мови // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 3 - 9 лютого (№ 4). – С. 7


  Павло Житецький - філолог, педагог і громадський діяч, один із основоположників українського мовознавства.
1089154
  Гудзь В.В. Перший історіографічний етап дослідження голоду в Україні 1932-1933 рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 34-36. – ISBN 966-2980-20-2
1089155
  Шишов А. Перший кавалер святого Георгія, підполковник Федір Фабриціан // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 43-45 : фото
1089156
  Рожанівський В. Перший київський Лютеранський пастор // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 114. – ISSN 0869-3587
1089157
  Лозинський К. Перший Київський митрополит Михаїл // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14-18. – ISSN 0868-9644
1089158
  Лозинський Костянтин Перший Київський Митрополит Михаїл : до 1020-ліття хрещення Київської Руси-України // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14-18. – ISSN 0868-9644
1089159
  Мазур В. Перший київський нотаріус // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 14


  "Першим міським нотаріусом став мценський купець Василь Лук"янов. У середині XVIII століття внутрішній устрій Російської імперії не встигав за зростанням території держави. Землями, що не дуже давно потрапили під московський скіпетр, управляли за ...
1089160
  Салімонович Л. Перший класик прози. Григорій Квітка-Основ"яненко все життя прожив у рідному місті // Україна молода. – Київ, 2023. – 30 серпня (№ 35). – С. 13


  Герої творів «Шельменко-денщик» та «Сватання на Гончарівці» й понині сміються зі сцени багатьох вітчизняних театрів, оскільки увійшли до золотого фонду української класики і не втратили своєї актуальності. Загалом персональний внесок Григорія ...
1089161
  Тереверко О. Перший класик української художньої прози // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 29 листопада (№ 48). – С. 21


  Григорій Квітка-Основ"яненко не уявляв своє життя без України. 240 років від дня народження видатного українського прозаїка, драматурга, журналіста, літературного критика й культурно-громадського діяча.
1089162
  Романова А. Перший кодекс українського права та інституалізація юридичної аргументації / А. Романова, О. Чорнобай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 42-48. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1089163
  Лаврівська І. Перший козак в Америці : Оповідання для молоді / І. Лаврівська. – Торонто : Гомін України, 1975
1089164
  Лаврівська І. Перший козак в Америці : оповідання для молоді / Ірина Лаврівська. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 220, [3] с. : іл. – ISBN 978-611-01-2029-5
1089165
  Вельможко В. Перший командувач українського флоту // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-31 грудня (№ 51/52)


  150-річчя з дня народження першого в новітній історії командувача українського флоту, контр-адмірала Михайла Михайловича Остроградського.
1089166
  Каркач П. Перший коментар нового Закону України "Про прокуратуру" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 5-7
1089167
  Чубик Юлія Перший конгрес закордонних дослідників історії Польщі // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 224-227
1089168
  Вольвач П. Перший конгрес українців Криму: його місце та роль у державотворчих процесах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 листопада (№ 45). – С. 5
1089169
  Вольвач П. Перший конгрес українців Криму: його місце та роль у державотвочих процесах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24листопада (№ 47). – С. 5


  До 25-ліття від дня проведення.
1089170
  Замлинський В.О. Перший конституційний акт України (Конституція Пилипа Орлика) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 145-154. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1089171
   Перший космонавт незалежної України. До 70-річчя від дня народження Л.К. Каденюка // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2020. – № 1, 2021, 1 квартал. – С. 40-48. – ISSN 0130-2043
1089172
  Помаз В. Перший космонавт України // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 6 березня (№ 10). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1089173
  Храмов В.В. Перший Кримський експериментальний обчислювальний GRIG-ресурс: створення і перші результати випробувань і експлуатації / В.В. Храмов, О.О. Судаков, М.В. Кононов // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 103-111. – ISSN 1028-9763
1089174
  Хоперія В. Перший крок – done // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 6


  Для проведення іспиту співробітники кафедри фундаментальної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» на чолі із доцентом О. Канцер розробили 350 тестових завдань, які імпортували у програму Assistаnt та запропонували студентам для попередньої ...
1089175
  Стрельський Г. Перший крок відродження української державності // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 211


  "Для підтвердження своїх повноважень Центральна рада скликала 5-7 квітня 1917 р. Український національний конгрес."
1089176
  Ребошапка І. Перший крок до пізнання творчості Тараса Шевченка в Румунії // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 271-275. – ISBN 978-606-745-014-9


  "В історії культурно-літературних румунсько-українських відносин 1952-й рік став поворотним, знаменним і знаковим. До цього спричинилися нові після-воєнні умови, в яких запанували міждержавне добросусідство, співпраця, взаємоповага і спонука до ...
1089177
  Костюк Є.Ю. Перший крок до слави. Гумор і сатира. / Є.Ю. Костюк. – К., 1977. – 223с.
1089178
   Перший крок назустріч мрії // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 5 : фото


  Про співпрацю КНУ імені Тараса Шевченка та Тиврівського ліцею-інтернату для обдарованих дітей.
1089179
  Бахін С. Перший Курултай // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  У грудні 1917 році проведений перший Курултай кримськотатарського народу – національного зібрання. Зазначена дата є однією з найбільш визначних в історії Криму та кримськотатарського народу.
1089180
  Плихневич Т.В. Перший латиноамериканець у Києві // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2/3 (147). – С. 48-53. – ISSN 2518-7104
1089181
  Карпенко М.О. Перший лист П.Й. Шафарика до М.О. Максимовича в інтерпретації А.Й. Багмут // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 168-180. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Йдеться про ранню наукову розвідку А.Й. Багмут, присвячену виявленню в архівах оригіналу першого листа П. Шафарика до М. Максимовича та його аналізові. Підкреслено пріоритет дослідниці у віднайденні цього листа. Зазначено важливість знахідки, адже в ...
1089182
  Гуцуляк М. Перший листопад 1918 р. на західних землях України зі спогадами і життєписами членів Комітету Виконавців Листопадового Чину / М. Гуцуляк. – Київ : Либідь, 1993. – 408 с. – Репринтне відтворення вид. 1973 р.
1089183
  Мишко Д.І. Перший Литовський статут і його історичне значення // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 14-24
1089184
  Громенко С. Перший Майдан. 25 років Революції на граніті / С. Громенко, Л. Бондарук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 жовтня (№ 36/37). – С. 11


  25 років тому в Києві відбулася студентська акція протесту, що отримала назву Революція на граніті. Тоді політики не виконали повністю вимог молоді, тож Україна досі платить високу ціну за збереження незалежності.
1089185
  Іванченко Наталка Перший Межигірський фестиваль у Нью-Петрівцях під Києвом // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 2-3
1089186
  Дацків І. Перший мир у світовій війні 1914 - 1918 рр. Умови підписання Брест-Литовського мирного договору між Українською Народною Республікою і Четверним союзом // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (11), осінь. – С. 46-68
1089187
  Пахомов Д.А. Перший мистець : Повість з часів кам"яної доби / Д.А. Пахомов ; Переклад В. Щербаненка. – Харків : Держвидав України ; З першої Деpж. дpук.,, 1922. – 115 с. : мал. – Пояснення до малюнків: с. 114-115
1089188
   Перший Митрополит - Русин // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 162. – ISSN 0869-3595
1089189
  Самбор Б. Перший митрополит України-Руси // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 169-175. – ISBN 966-7060-92-6
1089190
  Денисенко А. Перший митрополит України-Руси Михаїл // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 292-293. – ISSN 0869-3587
1089191
  Задерей Н.М. Перший міжнародний математичний форум пам"яті академіка Михайла Кравчука (до сторіччя від дня народження, 1992 рік) / Н.М. Задерей, Г.Д. Нефьодова // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 240-244. – ISBN 978-617-7021-58-1
1089192
  Оборська Г. Перший міжнародний мистецький фестиваль "Код Ступки" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-30 листопада (№ 46/47). – С. 15


  До 80-річчя легендарного українського актора.
1089193
   Перший міжнародний семінар "Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології", 02-03 червня 2011 року = Первый международный семинар "Медицинская физика-современное состояние, проблемы, пути развития. Новейшие технологии" = First international workshop "Medical physics-the current status, problems, the way of development. High technologies" : матеріали доповідей / [КНУТШ ; Швед. регулюючий орган (SSM)]. – Київ, 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та статті укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
1089194
  Довбня В. Перший міністр внутрішніх справ Української Народної Республіки // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19.
1089195
  Гончар Б. Перший міністр закордонних справ незалежної України : О. Шульгін // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 332-352. – ISBN 966-7522-09-1
1089196
  Ващук Л.В. Перший Міністр закордонних справ О.Я. Шульгин: портрет дипломата крізь призму архівних документів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 201-205. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1089197
  Ящук Ю. Перший міністр закордонних справ УНР Олександр Шульгин: "Між Сходом і Заходом ми твердо обрали Зпхід" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 3 липня (№ 122). – С. 10
1089198
  Піскун В. Перший міністр освіти України (до 80-річчя з дня загибелі І.М. Стешенка) // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 61-64
1089199
  Башлик Д. Перший місяць ринку землі: політ ненормальний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1089200
  Пуряєва Н. Перший молитовник українською мовою ("Молитовник для руського народу" Івана Пулюя 1871 року) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 130-141. – ISSN 1682-3540
1089201
  Пуряєва Н.В. Перший молитовник українською мовою в Наддніпрянській Україні // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – C. 64-73. – (Серія : Філологія ; т. 20, № 1). – ISSN 2311-0821
1089202
  Бекетова В.М. Перший музей в Катеринославі // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С. 6-7


  До 160-річчя заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького.
1089203
   Перший Музей науки відкрито у тестовому режимі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 6. – ISSN 1682-2366
1089204
  Шуткевич О. Перший на Поділлі, другий в Україні. До 100-ліття заснування Кам"янець-Подільського державного українського університету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 20


  "Гетьманат Павла Скоропадського надав Поділлю можливість вийти в освітньому плані на високий рівень і стати на один щабель із Харковом, Катеринославом (нині Дніпро), Одесою та навіть Києвом. Уже влітку 1918 року розпочалося повсюдне відкриття ...
1089205
  Кривко Я. Перший на Україні театр // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 257, червень : червень. – С. 21


  До 220-річчя від часу його заснування, що минає в 1971 р.
1089206
  Приліпко І. Перший навчальний посібник з української текстології // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263


  Перший навч. посібник з укр. текстології, в основу якого ліг багатолітній досвід роботи автора з архівними матеріалами, рукописною і друк. спадщиною класиків вітчиз. літ., викладацька праця в Київському національному ун-ті імені Тараса Шевченка. На ...
1089207
  Преловська І. Перший Надзвичайний церковний Собор УАПЦ // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 77-83. – ISBN 966-7522-04-0
1089208
   Перший надрукований в Україні буквар. Мовою джерел: Іван Федоров та львівський "Буквар" : (матеріали до уроків з теми: "Культура України в другій половині XVI ст.") // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22
1089209
   Перший науковий парк // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Львові відкрили перший в області науковий парк SID City Національного університету "Львівська політехніка", який займатиметься науково-технічною та інноваційною діяльністю, а також втіленням в життя результатів наукових досліджень.
1089210
   Перший національний форум для об"єднаних територіальних громад // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 2 червня (№ 88). – С. 6


  Серед спікеров форуму - А.М. Мірошниченко, проф. кафедри земельного та аграрного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка, д-р юрид. наук, заслужений юрист України, В.В. Рєзнікова, завідувач кафедри господарського права КНУ імені Тараса Шевченка, д-р ...
1089211
   Перший начальник Генерального штабу РСЧА маршал Радянського Союзу О.І.Єгоров. – К, 1936. – 48с.
1089212
  Гетьман О.Г. Перший нобеліат в галузі літератури - французький поет Рене Франсуа Арман Сюллі-Прюдом (Рене Прюдом) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 2 обкл.
1089213
  Леськів І.Я. Перший обласний музейний форум у заповіднику // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 136-137


  18 червня 2013 року на базі Державного історико-культурного заповідника "Меджибіж" відбувся Перший обласний музейний форум "Музейний простір Хмельниччини".
1089214
   Перший обчислювальний кластер оновлено // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 2


  "...У нашому університеті модернізовано перший в Україні обчислювальний кластер, який успішно працює з 1999 року і є одним з найпотужніших в Україні".
1089215
  Терещенко М. Перший олігарх. Михайло Іванович Терещенко (1886-1956) : надзвичайна історія життя мого діда, як її розповіла б мені моя бабуся / Мішель Терещенко. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 255, [1] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 249. – ISBN 978-966-521-625-4
1089216
  Терещенко М. Перший олігарх. Михайло Іванович Терещенко (1886-1956) : надзвичайна історія життя мого діда, як її розповіла б мені моя бабуся / Мішель Терещенко ; [пер. з фр. Т. Цимбала]. – 3-тє вид. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 255, [1] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 249. – ISBN 978-966-521-625-4


  У пр. №1704919 напис: Пану Сергійчуку з найкращими побажаннями від автора. Підпис. Мішель Терещенко. 7 /2/ 2016
1089217
   Перший омбудсман у світі з"явився в ...Полтаві // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 3. – С 40-41. – ISSN 1726-3077


  історія і сучасність інституту Уповноваженого з прав людини
1089218
  Герасименко В. Перший онлайн-курс з культурології // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 3


  У січні стартує онлайн-курс факультету філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова "Культурологія для всіх".
1089219
  Меншун В.І. Перший освітній заклад у системі Національної академії наук та його ректор // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 10-14. – ISSN 0868-8117
1089220
  Терех М.І. Перший палац К.Г. Розумовського в Батурині // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 215-217. – ISSN 2218-4805
1089221
   Перший парламент України // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 81-82. – ISSN 0869-3595
1089222
  Чернов А. Перший патріарх української церкви // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 квітня (№ 15). – С. 12


  Полтавська земля щедра великими людьми. Багатьма іменами визначних політичних, військових, культурних і церковних діячів прославила вона Україну. Тісними родинними узами пов"язаний із ним першоієрарх Української православної церкви в США, перший ...
1089223
  Филипович П.П. Перший переклад з Шевченка російською мовою / П. Филипович. – [Полтава] : Держвидав України, 1928. – 11 с.
1089224
  Котенко Т. Перший перекладач Євангелії українською мовою Пилип Морачевський / Т. Котенко, В. Шендеровський // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С. 102-111


  Пилип Семенович Морачевський (псевд.- Хвилимон Галузенко) (* 26 (14) листопада 1806 — † 26 вересня 1879) — український письменник, педагог, поет-романтик, філолог, перекладач.
1089225
  Нетецька Є.В. Перший переспів псалмів українською літературною мовою Т.Г. Шевченком // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 80-81
1089226
  Скотинянська С. Перший період "культурної революції" в Китаї та його наслідки (1966 - 1969 рр.) / С. Скотинянська, В.С. Степанков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 113-118
1089227
  Овчаренко П.М. Перший період Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу / П.М. Овчаренко, С.Н. Саженок. – Київ, 1962. – 136 с.
1089228
  Бурім Д. Перший період діяльності Українського наукового інституту в Берліні (1926 - 1931) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 157-172


  За матеріалами Берлінської державної бібліотеки Пруської культурної спадщини.
1089229
   Перший піврік існування Української Академії Наук у Києві на начерк її праці до кінця 1919 року / Видання Української Академії наук. – Київ : Видання Української Академії наук ; Друк. Українського наукового т-ва, 1919. – 176, XCV с.


  Зі змісту: Звідомлення пpо діяльність Укpаїнської Академії Hаук у Київі до 1 січня 1920 pоку. Згаслі вулкани Укpаїни: (Пpомова на пеpшому pічному вpочистому засіданню Академії) / П. Тутковський. - В кн. також: Закон пpо заснування Укpаїнської Академії ...
1089230
  Набока С. Перший підручник з "історії України" для студентів-іноземців Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Сергій Набока // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 143-144. – ISBN 978-966-171-154-8
1089231
  Буркинський Борис Перший підручник з інноваційної діяльності : [рецензія] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 49. – ISSN 1810-3944
1089232
  Онопрієнко В. Перший підручник з морської геологи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-54. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  (рецензія на підручник О.Ю. Митропольського, О.М.Іванік "Основи морської геологіїї)
1089233
  Соломаха А. Перший підручник з поліцейського права у Київському університеті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 120-122. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1089234
  Рябухо О.М. Перший підручник з теорії Галуа слов"янськими мовами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз першого підручника слов"янською мовою з теорії Галуа - монографії професора Київського університету Св. Володимира Михайла Ващенка-Захарченка та проведено порівняльний аналіз його з іншими тогочасними працями відомих математиків, ...
1089235
  Андрущенко Віктор Петрович Перший підручник із методики викладання правознавства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 124
1089236
  Плата Л. Перший пішов // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 3 (168). – С. 14-15. – ISSN 1996-1561


  Чехи не знають, чи є Богдан Данилишин невинним, але вони дали йому притулок
1089237
  Бутовченко К. Перший Податковий форум // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "...Юридичні аспекти оподаткування".
1089238
  Стойко О. Перший позов проти ШІ? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 травня (№ 17/18). – С. 17. – ISSN 1992-9277


  Швидке поширення мовних застосунків на основі штучного інтелекту (ШІ) уже ставить перед юристами нові питання, що потребують негайної відповіді.
1089239
   Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914-2014) / [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. Микола Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 189, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 148-183. – ISBN 978-966-2538-56-4
1089240
  Ясь О. Перший поміж братчиків. Оманливий дороговказ месіанізму // Багатоликий Микола Костомаров / О.В. Ясь. – Київ : Либідь, 2018. – С. 67-98. – ISBN 978-966-06-0757-6


  М. Костомаров був співзасновником та активним учасником слов"янофільсько-українського київського об"єднання "Кирило-Мефодіївське братство". У 1847 році за участь в українофільському братстві М. Костомарова арештовують.
1089241
  Пилипенко В.В. Перший посол Фінляндії в Україні (до біографії Германа Гуммеруса) / В.В. Пилипенко, Й. Ремі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-62. – (Історія ; вип. 45)
1089242
  Майоров М.К. Перший постріл : гуморески / М.К. Майоров ; під ред. О. Вишні. – Одеса : Одеське обласне видавництво, 1954. – 64 с.
1089243
  Кір"яков О. Перший похід Беотійського союзу на Спарту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-22. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню зовнішньої політики Беотійського союзу після битви при Левктрах. У центрі уваги автора події військової кампанії 370-369 рр. до Р. Х. Це була важлива історична подія, оскільки це перша військова кампанія, де спартанські воїни ...
1089244
  Томашівський Ст. Перший похід Богдана Хмельницького в Галичину : (Два місяцї української політики 1648 р.). – Львів : З друкарнї Наукового Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 151 с.
1089245
  Пріцак Л.Д. Перший похід Богдана Хмельницького на Молдавію // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 1608-0599


  Татарський похід на Модавію в 1650 р. та участь у ньому Війська Запорозького з гетьманом Б. Хмельницьким
1089246
  Гайворонська Г.А. Перший поцілунок / Г.А. Гайворонська. – Донецк, 1988. – 23с.
1089247
  Дмитрієв А. Перший правопорядок в історії міжнародного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.142-146. – ISSN 0132-1331


  Вестфальский мир 1648р. між Священною Римською імперією та Францією і Швецією
1089248
  Посунько О.М. Перший предводитель Катеринославського дворянства К. Лалош: сюжети до біографії крізь призму судового процесу // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 16-22. – ISBN 978-966-981-185-1
1089249
  Апанович О. Перший президент // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1988. – Вип. 22. – С. 64-73. – ISSN 0206-8001


  Володимир Іванович Вернадський - перший президент Української академії наук.
1089250
  Пирожков С.І. Перший президент Академії аграрних наук незалежної України (пам"яті академіка НАН України О.О. Созінова) / С.І. Пирожков, В.А. Вергунов // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 9. – C. 83-87. – ISSN 1027-3239
1089251
  Орленко П. Перший президент академії наук України // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9 (на 2003). – С. 145-147. – ISBN 966-7522-09-1
1089252
   Перший президент Академії наук України : 150 років від дня народження В.І. Вернадського // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 2


  Відзначити ювілей В.І. Вернадського зібралися на онлайн-конференцію представники трьох вишів України та Росії, у стінах яких працював вчений: МДУ, КНУТШ, Таврій.НУ. Про київський період його життя розповів ректор КНУТШ Леонід Губерський. Згадав і про ...
1089253
  Дічек Н. Перший Президент Академії. До 90-річчя від дня народження Миколи Ярмаченка // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Липень - серпень (№ 4). – С. 3


  Академії педагогічних наук.
1089254
  Карамаш С. Перший Президент України був студентом нашого університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Про Михайла Грушевського, його книги, заборонені радянською владою, а нині вони знову вертаються до нащадків: До 130-річчя від дня народження.
1089255
  Ситник К. Перший президент Української Академії наук. З нагоди 145-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-54. – ISSN 0372-6436
1089256
  Чишко В. Перший президент Української Народної республіки // Історичний календар. – Київ, 1996. – на 1997р. – С. 20-22


  М.С. Грушевський.
1089257
   Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – 235, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7593-44-6
1089258
  Мрака І.Б. Перший призов українців Східної Галичини до польської армії (1922–1923 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 65-76. – ISSN 0130-5247
1089259
  Кравчук Л.М. Перший про Владу / Леонід Кравчук ; [літ. запис і упоряд. Іван Капсамун за участю В. Панченка]. – Київ : Фонд "Перспективна Україна", 2018. – 337, [7] с. : іл. – За підтримки: Всеукраїнський фонд сприяння міжнародному спілкуванню "Українське Народне Посольство". – ISBN 978-617-7518-90-6
1089260
  Нічик В. Перший професор геброїстики в Києво-Могилянській академії. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.71-92.
1089261
  Івашків В. Перший професор кафедри української словесності // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 7. – С.125-131. – ISSN 0868-4790


  Яків Федорович Головацький - майбутній очільник каф. української словесності Львівського ун-ту.
1089262
  Ємець Т. Перший професор філософії Київського університету (до 200-річчя від дня народження Ореста Новицького) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 195-197. – ISBN 966-7060-98-5
1089263
  Марценюк О Р. Перший професор юридичного факультету університету Св. Володимира // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 56-61
1089264
  Задорожна О. Перший Псалом Давидів в інтерпретації Івана Франка (лінгвостилістичний аналіз) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 98-103. – ISSN 0201-419
1089265
  Золотар В.А. Перший радянський закон про розподіл і найом жилих приміщень на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 76-80. – (Серія права ; № 8)


  В статье дан краткий анализ первого советского закона о распределении и найме жилых помещений на Украине, в котором провозглашались общие принципы жилищной политики украинского советского государства. Все содержание этого закона проникнуто заботой ...
1089266
  Клименко Н.І. Перший радянський підручник з криміналістики (до 50-річчя виходу в світ) / Н.І. Клименко, В.К. Лисиченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 74-81. – (Серія права ; № 17)


  В статье показана роль И.Н. Якимова, одного из известных советских ученых-криминалистов 20-60-х годов, доктора юридических наук, профессора, в разработке теоретических основ советской науки криминалистики и создании первого учебника по криминалистике.
1089267
  Бордуляк Т. Перший раз / Т. Бордуляк. – Київ : Рух, 1926. – 73 с.
1089268
  Галушко Д. Перший раз на чаті. / Д. Галушко. – Х., 1929. – 59с.
1089269
  Тищенко Алла Перший раз у перший клас, або налаштуйте дитину на навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 32 : фото
1089270
  Сакаль-Лісниченко Перший раунд масштабної вакцинації // Київський університет. – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 2


  "В Університеті імунізація розпочалася з квітня, саме тоді перші дози вакцини Covishield (AstraZeneca) отримали 159 осіб. З 5 по 16 червня 2021 року в КНУ тривав перший раунд вакцинації викладачів і співробітників проти COVID-19. Масштабне щеплення на ...
1089271
  Федченко П. Перший ректор // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1985. – Вип. 19. – С. 56-64. – ISSN 0206-8001


  М.О. Максимович - перший ректор Університету св. Володимира.
1089272
  Білоус О. Перший ректор [Київського університету]: 205 р. тому народився Михайло Максимович // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2009. – 16 жовтня (№ 41). – С. 8
1089273
  Марков П.Г. Перший ректор Київського університету // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 82-87. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
1089274
  Хінкулов Л. Перший ректор Київського університету // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 264-265. – ISSN 0869-3587
1089275
  Козак С. Перший ректор Київського університету Михайло Максимович - основоположник романтизму в Україні // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 43-44
1089276
  Задонцева І.С. Перший ректор Київського університету Михайло Олександрович Максимович / І.С. Задонцева, С.В. Зверховська // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – 3 с. окл.
1089277
   Перший ректор Михайло Олександрович Максимович (1804-1873) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  Є портрет.
1089278
  Кузнєцов В. Перший ректор Одеського державного університету Матвій Харитонович Фарбер (1892 - 1942) / В. Кузнєцов, Н. Кузнєцова // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 135-142. – ISBN 978-617-7046-59-1
1089279
  Сухотерна Л.І. Перший ректор Політехнічного інституту А.О. Нілус - видатний вчений в галузі артилерії // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 66-74. – ISSN 2415-7422


  У жовтні 2018 року виповнюється 100 років від дня заснування Одеського політехнічного інституту (зараз - Одеський національний політехнічний університет).
1089280
  Ротте С.В. Перший ректор Черкаського інженерно-технологічного інституту / С.В. Ротте, Н.М. Пшенишна // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 382-384
1089281
   Перший ректор. До 200-річчя від дня народження М.О. Максимовича // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2004. – на 2004 рік. – С. 191-195
1089282
  Наєнко М. Перший рік без Миколи Томенка... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 302-304
1089283
  Вєдєнєєв Д. Перший рік міжнародно-інформаційної діяльності дипломатичного відомства України (грудень 1917 - грудень 1918 рр .) / Д. Вєдєнєєв, Д. Будков // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 113-123. – ISBN 966-7522-07-5
1089284
   Перший рік НУШ: підсумки і перспективи / підготував Д. Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 26 серпня (№ 34). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1089285
  Тудев Лодонгійн Перший рік республіки / Тудев Лодонгійн. – К., 1985. – 135с.
1089286
  Ковпік С. Перший рімейк Михайла Старицького // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 10-12


  У статті проаналізовано з точки зору поетики перший рімейк М. Старицького "Чорноморці", першотекстом якого була п"єса Я. Кухаренка "Чорноморський побит". Порівняльний аналіз п"єс
1089287
  Фігурний Ю.С. Перший розділ. Історіографія, джерельна база та наукова періодизація // Етнокультурні та націєтворчі процеси на українських землях наприкінці XVIII - середина XIX ст. / Ю.С. Фігурний. – Київ : НДІУ МОН України, 2017. – С. 7-14
1089288
  Мордвінцев В. Перший російський історик // Український історичний календар"96 : Науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / упоряд. А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич; за заг. ред. П.П. Толочка. – Київ, 1995. – С. 126-127


  Про В.М. Татищева
1089289
  Швецов К.І. Перший російський підручник з математики / К.І. Швецов. – Київ, 1959. – 71с.
1089290
  Горбач Олекса Перший рукописний українсько-латинський словник Арсенія Корецького-Сатановського та Єпіфанія Славинецького = De manuscripto primi ucraino-latini vocabularii Arsenii Korec"kyj-Satanovs"kyj et Epiphanii Slavynec""kyj typis nunc mandato / Горбач Олекса. – Рим=Romae : Укр. катол. унів.ім.св.Климентія=Universit. catholicae Ucrain.S.Clementis Papae, 1968. – 335с. – (Праці філос.-гуманіст.фак.Укр.катол.унів.ім.св. Климента Папи ; Т.3)
1089291
   Перший світовий конгрес вільних українців = First world congress of free ukrainians : матеріяли. – Вінніпег ; Ню Йорк ; Лондон : Видання Секретаріяту Світового Конгресу Вільних Українців, 1969. – 479 с., [1] арк. іл. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ.- На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1089292
   Перший світовий конгресс українських юристів (18-23.10.1992). – К, 1994. – 254с.
1089293
  Савка А.М. Перший сезон Львівської філармонії (1902-1903 рр.) у контексті філармонічного руху : автореф. ... канд. мистецтознавства : 26.00.01 / Савка А.М. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1089294
  Бажан О. Перший секретар ВУЧК / О. Бажан, В. Золотарьов // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 197-205. – ISSN 2222-5250


  Сторінки біографії старшого майора державної безпеки Олександра Розанова.
1089295
  Ніколаєнко Р. Перший серед перших // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.24 : Кол. фото. – ISSN 0130-5212


  Бессарабському ринку - 90 років
1089296
  Гелей С. Перший систематизований аналіз історіософії Михайла Грушевського // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2016. – Число 55, весна - літо. – С. 16-25. – ISSN 1563-3977
1089297
  Хорунжий А.М. Перший слід : оповідання / А.М. Хорунжий. – Львів, 1963. – 80 с.
1089298
  Шкляр В.М. Перший сніг : повісті, оповідання / Василь Шкляр. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 228 с.
1089299
  Мопассан Гі де Перший сніг : новели : пер. з фр. / Гі де Мопассан. – Київ : Дніпро, 1985. – 323 с. – (Зарубіжна новела ; Кн. 48)
1089300
  Божик Є.Д. Перший сніп : повісті, оповідання / Є.Д. Божик. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 256 с.
1089301
  Верстюк В.Ф. Перший союз Н. Махна з Радянською владою // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 61-95
1089302
  Тимочко І.В. Перший спалах : [роман] / Іолана Тимочко. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 243, [1] с. – ISBN 978-966-8618-56-9


  Поман «Перший спалах» – поєднання психологічного й містичного роману з елементами фантастики. Це експериментальний твір із кількома сюжетними лініями, вставними історіями, нелінійною розповіддю та різними розповідними техніками, що дозволяє заглибитися ...
1089303
  Ковальський В. Перший спортивний український сайт uaSport.net // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 74-78. – ISBN 966-95840-5-1
1089304
   Перший стандарт доктора філософії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 листопада (№ 44)


  Міністерство освіти і науки України затвердило перший стандарт вищої освіти освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості.
1089305
   Перший стартап-центр у "Харківській політехніці" // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 47/48)
1089306
  Станіслав О.В. Перший ступінь динаміки синтаксичної когезії у сучасній французькій мові (на матеріалі художньої оповіді) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 207-215. – ISBN 978-617-7132-63-8


  "За законами діалектики, когезія (як і будь-яка інша форма, явище, процес) розвивається, оновлюється, видозмінюється, перебуває у постійному русі, динаміці. Як наслідок, може знаходитися в сильній / слабкій / нейтральній позиції абощо. Метою нашої ...
1089307
  Шамрай А.П. Перший твір нової української літератури ("Енеїда" І.П.Котляревського) / А.П. Шамрай. – Київ, 1951. – 44с.


  На тит. стор. № 262837 автограф автора.
1089308
  Щербаківський Д. Перший театральний будинок у Києві і його садиба / Д. Щербаківський; Всеукраїнська Академія Наук-історична секція. – Київ : Київ-Друк, 1925. – 27 с.


  В кінці книги надпис В. Данилевича
1089309
  Гарасим Я.І. Перший теоретик української фольклористики та його концепція культурно-історичної школи // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 57-73. – ISBN 978-966-346-596-8
1089310
  Іванченко Р. Перший том ЕСУ вийшов! // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.12-13


  ЕСУ - Енциклопедія Сучасної України
1089311
  Озерова Н.Г. Перший том Словника української мови у 20-ти томах / Н.Г. Озерова, В.А. Широкова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0027-2833
1089312
  Коваль А. Перший тріумвірат: процес утворення та початковий етап діяльності // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – С. 166-179. – (Серія "Історія" ; вип. 38). – ISSN 2312-2595
1089313
  Дзюба І. Перший трудовий ювілей // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-7
1089314
  Туркевич В. Перший у Києві // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 260
1089315
  Сергійчук В.І. Перший у когорті нобелівських лауреатів // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 101. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 170-річчя від дня народження Іллі Мечникова.
1089316
   Перший у Новому світі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 50-53 : фото
1089317
  Сергійчук В. Перший у світі - і український! // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 15-24. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 100-річчя від дня заснування Українського вільного університету.
1089318
  Ярошенко О. Перший у світі завод без викидів со2 запустили в Німеччині // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 55)


  "Шведсько-швейцарська компанія ABB Ltd повідомила, що її підприємство в Люденшайді, Німеччина, у травні стало першим у світі заводом, який узагалі не викидає в повітря вуглекислого газу. Він може стати моделлю наслідування для майбутніх промислових ...
1089319
  Антоненко А. Перший у світі Музей Кобзаря святкуватиме ювілей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 листопада (№ 202). – С. 10


  Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка, перший музей Кобзаря, створений 1928 року.
1089320
  Зень Т. Перший у світі пам"ятник "Пластунам, що не зламали своїх присяг" // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2012. – Ч. 2 (170). – С. 12-15
1089321
  Кравченко Я. Перший у списку..."Розстріляного Відродженн" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 24


  До 140-річчя від дня народження Олександра Мурашка.
1089322
  Ільницький В. Перший у Центральній Європі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 3


  Українські і китайські науковці відкриють надсучасний Центр геномних досліджень на базі Ужгородського національного університету.
1089323
  Стіль А. Перший удар / А. Стіль. – Київ : Художня література, 1953. – 412с.
1089324
  Андрущенко В. Перший українець у Європі. 170 років від дня народження Михайла Драгоманова // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 4. – С. 103
1089325
  Ємець Т. Перший українець у космосі : (до 80-річчя Павла Поповича) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 218-220. – ISBN 966-8126-27-0
1089326
  Музичко О. Перший українознавчий та козакознавчий текст одеського історика Михайла Слабченка // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 97-108. – ISBN 978-617-7261-66-6
1089327
   Перший україномовний мобільний застосунок для розвитку мовлення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (204). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
1089328
  Рокіцький О. Перший україномовний переклад Біблії (до 110 річниці) / О. Рокіцький, Н. Рокіцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 234-248. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1089329
  Семена М. Перший український адмірал // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – С. 8


  Петро Сагайдачний як найвизначніший ватажок запорізьких козаків у походах Чорним морем.
1089330
  Семена М. Перший український адмірал // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 липня (№ 115/116). – С. 8


  Петро Сагайдачний як найвизначніший ватажок запорізьких козаків у походах по Чорному морю.
1089331
  Семена М. Перший український адмірал. Петро Сагайдачний як найвизначніший ватажок запорозьких козаків у походах Чорним морем // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 264-281. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1089332
  Корсунь А. Перший український академік-астроном : До 130-річчя від дня народження О.Я. Орлова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 53-56. – ISSN 0372-6436
1089333
  Ситий І. Перший український архітектор // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С. 103-105.
1089334
  Гришина Т. Перший український бібліографічний часопис // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 41-42. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Ільницька Л., Хміль О. Журнал "Книгарь": літопис українського письменства (1917 - 1920) : сист. покажч. змісту / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Львів, 2016. 393 с.
1089335
   Перший український біохімічний з"їзд : Тези доповідей, 10-16 червня. – Чернівці, 1965. – 456с.
1089336
   Перший український біохімічний з"їзд 10-16 червня. – Чернівці, 1965. – 39с.
1089337
  Дьомін О. Перший український директор Одеської публічної бібліотеки М.Г. Попруженко // Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матеріали IV наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 15-16 листоп. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2022. – С. 54-56. – ISBN 978-617-531-253-7
1089338
  Вирва О.Є. Перший український досвід використання подовжуваних неінвазивно модульних ендопротезів для лікування пацієнтів зі злоякісними пухлинами довгих кісток / О.Є. Вирва, Р.В. Малик // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 5-10. – ISSN 0030-5987
1089339
  Губар А. Перший український ієрарх Канади // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 179


  Будка Микита Михайлович.
1089340
  Комендант П. Перший український ілюстрований журнал "Сяйво" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3/4 (929/930), березень-квітень. – С. 158-179. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Київський журнал «Сяйво» – один із характерних продуктів культурного сплеску в Україні перших двох десятиліть двадцятого століття. Взагалі, цей важливий період трохи недооцінений. Він великою мірою перебуває в тіні подій, тенденцій і постатей ...
1089341
  Кирик Л. Перший український корпус (до 90-річчя з часу утворення та діяльності) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 147-152. – ISBN 966-7060-92-6
1089342
   Перший український космічний форум // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 10. – C. 85-89. – ISSN 1027-3239


  З 17 по 20 вересня 2018 р. в Києві відбувся І Український космічний форум.
1089343
  Карамаш С.Ю. Перший український космонавт Павло Попович в Україні, Києві, у 24-й школі м.Києва : розповідається про першого укр. космонавта Павла Поповича / Сергій Карамаш. – Київ : Франко Пак, 2022. – 85 с., [включ. обкл.] : портр., іл. – ISBN 978-617-8026-06-6


  У пр. № 1744097 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Національного університету ім. Тараса Шевченка від автора з найкращими побажаннями. Підпис. 23.06.2022
1089344
   Перший український музей науки / за інф. МОН України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 8


  В Україні буде створено перший Музей науки восени 2018 року, за адресою вул. Антоновича, 180.
1089345
   Перший український Музей науки планують відкрити в Києві восени 2018 року // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)


  Його розташують у Києві, у приміщені за адресою вул. Антоновича, 180.
1089346
  Матвійчук О. Перший український палеоботанік / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 126-127. – ISSN 0869-3595


  Рогович Опанас Семенович - у 1855 р. отримав посаду ординарного професора ботаніки Ун-у Св. Володимира, а після виходу у відставку Р.Е. Траутфеттера, очолив кафедру ботаніки.
1089347
  Ткачук А. Перший український патріарх [Мстислав Скрипник] // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 164. – ISSN 0869-3587
1089348
  Долішній М. Перший український підручник з історії економічної теорії : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С.89-90. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1089349
  Махун С. Перший український політолог : прогрес і міра людської свободи за Михайлом Драгомановим / Сергій Махун // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 208-212. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-664-059-7
1089350
  Орленко П. Перший український прозаїк // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9 (на 2003). – С. 393-396. – ISBN 966-7522-09-1


  Семен Квітка-Основ"яненко.
1089351
  Генсірук С. Перший український професор американського університету. До 120-річчя від дня народження Неприцького-Грановського // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 7/8. – С. 34.
1089352
   перший український соціолог. До 170-річчя від дня народження М.М. Ковалевського // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2021. – № 3, 2021, 3 квартал. – С. 69-78. – ISSN 0130-2043
1089353
  Надашкевич В. Перший український стоматолог-мільйонер. Харизма, стандарти і франчайзинг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 60-70. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1606-3732
1089354
  Федорчак Т. Перший український театр для дітей та юнацтва: архів починає говорити = До 90-річчя Першого українського театру для дітей та юнацтва // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 2/3 (27/28). – С. 48-60
1089355
  Синиченко О. Перший український тезаурус є! Його автор – Олекса Синиченко / спілкувався Сосо Чочія // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Вересень (№ 9). – С. 30


  "Скарбниця української мови. Природа. Словник понять" – це видатна праця Олекси Синиченка, яка пропонує читачам багатий словниковий ресурс, спеціалізований на поняттях зі сфери екології та природи. Цей спектр лексичного апарату є першим словником ...
1089356
  Трачук Т.А. Перший український теоретик публіцистики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 139-140


  У статті розглянуто наукові доробки патріарха українського журналістикознавства Володимира Здоровеги. The article distinguishes the achievements of Patriarch of Ukrainian journalism studies – Volodymyr Zdorovega.
1089357
  Чернова О. Перший український університет у м. Батурині 1760 р. // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 441-453.
1089358
  Горак Р. Перший український храм на землі Тараса Шевченка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 9/10 (935/936), вересень-жовтень. – С. 204-208. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Православна Михайлівська церква у Лисянці.
1089359
  Моісєєва Т. Перший український часопис в Австралії: особливості становлення та специфіка розвитку // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 145-153


  Аналізуються причини й умови виникнення першої газети української діаспори в Австраліі, досліджуються етапи розвитку "Вільної думки", концепція видання та його тематично-змістові акценти. Tetyana Moiseeva. The first Ukrainian edition in Australia: ...
1089360
   Перший український. Отоларинголог Олександр Пучківський: від розквіту до розстрілу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 грудня (№ 50). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Під час звіту гуманітарного блоку Кабміну щодо виконання Програми діяльності уряду міністр освіти і науки України С. Квіт презентув основні напрями діяльності міністерства.
1089361
  Сівіцька С. Перший українсько-бельгійський воркшоп: результати співпраці ПолтНТУ з бельгійськими вартнерами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 квітня (№ 16). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка та університет Монсу провели у Бельгії україно-бельгійський воркшоп для студентів архітектурних факультетів.
1089362
  Корнелюк В. Перший укрїнський посол у Ватикані [Михайло Тишкевич] // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 233. – ISSN 0869-3587
1089363
  Красовицький М.Ю. Перший урок демократії / М.Ю. Красовицький. – К., 1990. – 45с.
1089364
  Васільчук Валентина Перший урок у курсі "Основи економіки" в 10 класі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 32-35
1089365
  Рахель Ю. Перший успіх антиіділівської коаліції / Ю. Рахель, І. Семиволос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 199)


  Узяття Мосула серйозне обмежує можливості Москви в тиску на Київ.
1089366
  Айтматов Ч.Т. Перший учитель. Повісті гір і степів : [для серед. і ст. шк. віку] / Ч. Айтматов ; з киргиз. [пер. А. Осипчука, І. Щербини ; редкол.: В.Я. Андрущенко та ін. ; вступ. ст.: П. Сердюк ; іл. та портр. худож. З.В. Волковинської]. – Київ : Веселка, 1967. – 229 с., [5] л. іл. – (Шкільна бібліотека)
1089367
  Фішер В. Перший фестиваль "Червона рута" як культурний феномен української естради // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 98-99
1089368
  Стельмашевська О. Перший фестиваль української музики у Швеції // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 листопада (№ 47). – С. 12. – ISSN 2519-4429
1089369
  Чернов В. Перший форпост // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 21 вересня (№ 193). – С. 9
1089370
  Зворський С. Перший форум бібліотечної спільноти незалежної України (до 25-річчя І Всеукраїнського конгресу бібліотекарів) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 18-20
1089371
  Івашина Наталія Перший французько-український колоквіум, присвячений українському козацтву // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 356-357
1089372
  Овчаренко Е. Перший художній фільм про Стуса // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 вересня (№ 35/36). – С. 12


  Заборонений (фільм, 2019) - український художній повнометражний фільм про життя та загадкову смерть відомого поета-шістдесятника, правозахисника, Героя України - Василя Стуса та його боротьбу із радянською системою. Режисером фільму виступив Роман ...
1089373
  Кулик В.Г. Перший цвіт. / В.Г. Кулик. – Х., 1973. – 47с.
1089374
  Грязнов Д. Перший Центр інновацій MICROSOFT в Україні - в нашому університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Стів Балмер, голова корпорації Microsoft, відвідав Україну і провів низку зустрічей з пешими особами держави, підписав Меморандум про взаєморозуміння з урядом, а також зустрівся з професорами та студентами Київського університету тапідписав угоду з ...
1089375
  Заворотько П.П. Перший цивільно-процесуальний кодекс УРСР і виконання судових рішень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 51-53. – (Серія права ; № 8)


  В статье рассматриваются основные черты исполнения судебных решений по первому ГПК УССР (1924 г.); раскрывается социалистический демократизм принципов построения органов исполнения и процессуальных форм их деятельности; анализируются нормы права, ...
1089376
  Захарченко В. Перший цикл індустріального розвитку (1785-1845) і формування промислових територіальних систем // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.205-212. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
1089377
  Дмитрієв Ю.Д. Перший чекіст / Ю.Д. Дмитрієв. – Київ, 1971. – 216с.
1089378
  Дмитрієв Ю.Д. Перший чекіст. / Ю.Д. Дмитрієв. – К., 1977. – 215с.
1089379
  Єфімов В. Перший червоноармієць / В. Єфімов. – Х-Одеса, 1930. – 64с.
1089380
  Єфімов В. Перший червоноармієць / В. Єфімов. – Х-Одеса, 1932. – 68с.
1089381
  Вербицький С. Перший Чигиринський похід / С. Вербицький, В.С. Степанков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 33-40


  Висвітлюється підготовка Османської імперії, Росії з Лівобережної Гетьманщини до воєнних дій та перебіг основних подій Першого Чигиринського походу турецько-татарських військ.
1089382
  Сенченко Микола Перший Чорноморський книжковий фестиваль у Тбілісі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44-45
1089383
  Степовик Д. Першим визнав автокефальність Української Православної Церкви уряд УНР // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 01 (241), січень. – С. 7
1089384
  Кузан В. Першим лауреатом Всеукраїнської літературної премії імені Дмитра Креміня став Ігор Павлюк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Серпень (№ 8). – С. 2


  Першим лауреатом Всеукраїнської літературної премії імені Дмитра Кременя став волинянин, який тепер мешкає у Львові, Ігор Павлюк. Ігор Павлюк — письменник, журналіст, перекладач, доктор наук із соціальних комунікацій, провідний науковий співробітник ...
1089385
  Фещенко Є. Першим описав Голодомор. У Києві презентували книжку про британського журналіста Гарета Джонса // Україна молода. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 129). – С. 10


  Двомовну збірку «Гарет Джонс. Ціна правди» презентувало у Києві видавництво «Жнець». До книжки увійшли вибрані статті та хроніка життя і пам’яті британського журналіста Гарета Джонса, який після відвідин України першим в іноземній пресі розповів про ...
1089386
   Першим шприцам - 350 років. Історичні нотатки до ювілею / Галушко, .А., В.В. Петриченко, С.А. Петриченко // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2015. – № 4 (533). – С. 22-23
1089387
  Анощенко М.Д. Першими в світі : нариси про пріоритет нашої Батьківщини в галузі авіації та повітроплавання / М.Д. Анощенко ; за ред. генерал-майора авіації Героя Радянського Союзу І.І. Євсев"єва. – Київ : Держтехвидав, 1952. – 324 с.
1089388
  Перегуда В. Першими козаками-характерниками були жінки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 березня (№ 10). – С. 14. – ISSN 2519-4429
1089389
   Першин Павло Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 129. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1089390
   Першин Павло Миколайович (1891-1970) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 368. – ISBN 978-966-439-754-1
1089391
  Гончар Б.М. Першинга експедиція // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 285. – ISBN 966-316-045-4
1089392
  Плахтій М.П. Перші "логічні машини" в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 140-142
1089393
  Остролуцька Л.. Перші 30 років: політ успішний. Відбулася ювілейна конференція АН вищої школи України // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Грудень (№ 47/48). – С. 6
1089394
   Перші 365 днів : Конструктивний погляд на хід економічних реформ в Україні в 2000 році. – Київ, 2001. – 65с.
1089395
  Домановський А.М. Перші автомобілі та автомобільні дорожньо-транспортні пригоди у Харкові на початку XX ст. (за матеріалами місцевої преси) / А.М. Домановський, Н.П. Олешко // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 139-150. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1089396
  Канівець В.В. Перші барикади : п"єса / В.В. Канівець. – Київ : Мистецтво, 1984. – 342 с.
1089397
  Тронько П. Перші барикади війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-39. – ISSN 2222-5250
1089398
  Геращенко М. Перші бібліографічні пам"ятки як важливе джерело вітчизняної історико-культурної спадщини / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 14-15. – ISSN 2076-9326


  Мета публікації—розглянути найдавніші бібліографічні пам"ятки як складники культурної спадщини держави для поглибленого вивчення у ВНЗ історичного розділу вітчизняного бібліографознавства. У статті надано книгознавчу інформацію про теологічні ...
1089399
  Лучка Л.М. Перші бібліотеки Катеринослава // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 146-153. – ISSN 2409-4137
1089400
  Матяш І. Перші білоруські представництва в Україні (1918 р.): спроба встановлення дипломатичних відносин між УНР і БНР (романтика сподівань і реалії буття) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 76-95. – ISBN 978-617-7446-57-5
1089401
  Бенчук В.О. Перші бої за Іловайськ у серпні 2014 року / В.О. Бенчук, В.М. Грицюк // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (31). – С. 37-54
1089402
  Ярема К. Перші боївки УПА на теренах нашого краю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 1-9 листопада (№ 39). – С. 5
1089403
  Соловей Л. Перші в Києві курси підготовки екскурсоводів // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 303-306. – ISBN 978-966-95419-8-7
1089404
  Нечипоренко Микола Перші в країні створили програму, витратили мільйони гривень і багато сил на її втілення / підгот. М. Нечипоренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 14-17


  Дніпропетровська обласна рада нинішнього скликання зініціювала створення обласного музею місцевого самоврядування. Відкрити його мають намір уже до кінця поточного року.
1089405
   Перші в Україні професійні сервісні апартаменти = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 97 : Іл.
1089406
  Онищенко В.А. Перші важливі ботанічні території (ІРА) України / В.А. Онищенко, Т.Л. Андрієнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 3 (55), травень - червень. – С. 4-5
1089407
  Кравченко П. Перші весняні перемоги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  На факультеті навчання іноземних громадян відбувся Міжнародний день спорту - йому присвятили змагання зі стрітболу. Вони пройшли між командами "КНР та "Україна". Фортуна всміхнулася команді Китайської Народної Республіки, зірковий склад якої - Тун ...
1089408
  Чорновол І. Перші вибори до Дрогобицької повітової ради 1867 р.(до 150-річчя місцевого самоврядування Галичини) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 63-67. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Впродовж 19–22 березня 1866 р. Галицький крайовий сейм ухвалив серію законів про громадське самоврядування, зокрема–“Закон про громади”. 12 серпня того ж року цей пакет отримав цісарську санкцію. Невдовзі відбулися вибори, внаслідок яких почали ...
1089409
   Перші вибори ректора // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 1


  19 жовтня 2015 року в університеті відбулися вибори ректора. Уперше в історії вишу очільника обирала вся університетська громада - викладачі, науковці, працівники установи та представники студентства. 23 жовтня 2015 року Міністр освіти і науки України ...
1089410
   Перші вибори ректора відбулися // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 2 : фото


  19 жовтня 2015 року в КНУ відбулися вибори ректора. Уперше в історії вишу очільника обирала вся університетська громада - викладачі, науковці, працівники установи та представники студентства.
1089411
  Колесников О.В. Перші вибори старост в об"єднаних територіальних громадах України: проміжні підсумки // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 62-69
1089412
   Перші випускники // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Про перший випуск студентів-магістрів Інституту високих технологій . Є фото.
1089413
  Радул О.С. Перші вищі навчальні заклади середньовічної Європи // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 219-227. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1089414
  Вознюк В. Перші відвідини Буковини Лесею Українкою // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 7 травня (№ 9). – С. 15
1089415
  Радзімовський Б. Перші відомості з мікрофлори долішної Десни / Б. Радзімовський, 1927. – С. 49-59. – Окр. відбиток
1089416
  Щербакова Ю. Перші відомості про гриби та грибоподібні організми природного заповідника "Древлянський" / Ю. Щербакова, В. Джаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-29. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати першого мікологічного обстеження природного заповідника "Древлянський". Аналіз таксономічної структури показав, що 36 зареєстрованих видів є представниками 32 родів, 24 родин, 14 порядків, 9 класів та 3 відділів. Три ...
1089417
  Зикова М.О. Перші відомості про дискоміцети Національного природного парку "Синевир" / М.О. Зикова, В.В. Джаган, І.О. Дудка // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 5. – С. 510-515. – ISSN 0372-4123


  У результаті мікологічного обстеження НПП "Синевир" у 2009, 2013 та 2014 рр. було виявлено 39 видів дискоміцетів, що належать до трьох класів (Leotiomycetes, Orbiliomycetes, Pezizomycetes), чотирьох порядків (Helotiales, Orbiliales, Pezizales, ...
1089418
  Дармостук В.В. Перші відомості про лишайники та ліхенофільні гриби національних природних парків "Нижньосульський" та "Пирятинський" / В.В. Дармостук, Ю.А. Ходосовцева, О.Є. Ходосовцев // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (41). – C. 9-20. – (Серія: Біологія). – ISSN 2077-1746
1089419
  Іванов О.Ф. Перші вільні демократичні вибори в НДР та їх історична роль / О.Ф. Іванов, О.П. Вольська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 56)


  У даній статті зроблено спробу розглянути одну із важливих подій, яка вплинула на хід, форми та теми об"єднання Німеччини - перші демократичні вибори в НДР.
1089420
  Тримбач С. Перші вісімдесят... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 квітня (№ 68/69). – С. 29


  "Кінорежисер Роман Балаян вийшов на новий ювілейний пік. Якось так несподівано."
1089421
  Геращенко М. Перші вітчизняні друковані бібліографічні пам"ятки як важливе джерело документальної пам"яті України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 16-18. – ISSN 2076-9326


  Охарактеризовано перші вітчизняні друковані бібліографічні пам"ятки від появи книгодрукування до кінця XVIII століття; проаналізовано історію їхнього створення та значення для опанування історичного розділу вітчизняного бібліографознавства.
1089422
  Бережинський В.Г. Перші вітчизняні статутні бойові документи / В.Г. Бережинський, Д.В. Маліков ; Укр. ін-т воєнної історії. – Киев : Український інститут воєнної історії, 2004. – 46 с.
1089423
  Тіщенко В. Перші Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам"яті професора В.П. Колмакова / В. Тіщенко, О. Хлопчик // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 79-82. – ISSN 1561-4999
1089424
   Перші Всеукраїнські Прокопенківські читання "Освіта збереже Україну" // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1/2 (107). – С. 103-104. – ISSN 1562-529Х
1089425
   Перші Герої незалежної України // Вечірній Київ / Київська міська Рада. – Київ, 2017. – 23 серпня (№ 33). – С. 5


  Першого Героя України (із врученням ордена Держави) отримав керівник НАНУ Борис Патон - наприкінці 1998-го. Першого героя з врученням ордена "Золота Зірка" - Олександр Галуненко, льочик-випробовувач
1089426
  Райківський І.Я. Перші Грабовецькі читання "Академік Володимир Грабовецький - вчений, громадський діяч" (Всеукраїнська наукова конференція, 6 грудня 2016 р.) / І.Я. Райківський, О.І. Єгрешій // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 251-254. – ISSN 2312-1165


  "4 грудня 2016 р. виповнився рік, як пішов з життя відомий український науковець, історик-краєзнавець, громадський діяч Володимир Васильович Грабовецький (1928–2015 рр.). В умовах панування партійно-тоталітарного режиму в Україні середини і другої ...
1089427
  Носенко О.Є. Перші грози / О.Є. Носенко. – Київ, 1956. – 332 с.
1089428
   Перші два роки соціялістичної п"ятирічки в роботі Дніпропетровської Міської Ради роб., сел. і червоноарм. депутатів : (Матеріяли до звіту Міської Ради XII скликання), за час березень 1929 р. - жовтень 1930 р., 1936. – 106 с.
1089429
  Кулик Н. Перші дванадцять // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1089430
  Варгатюк С.В. Перші дипломатичні контакти Директорії УНР з Польщею // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 44-46. – ISSN 2076-1554


  Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя були складені і затверджені Радою Університету Св. Володимира
1089431
   Перші дні роботи на колгоспному майдані. – Х, 1935. – 55с.
1089432
   Перші документи зовнішньополітичного відомства Української Народної Республіки // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 15-46. – ISBN 966-7522-07-5
1089433
  Каманін Л.Ю. Перші дослідники Далекого Сходу. / Л.Ю. Каманін. – Київ : Радянська школа, 1951. – 215с.
1089434
  Корунець І. Перші достовірні переклади в Україні (коротко ретроспект у перекладознавчу історію) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 1/2 (1033/1034). – С. 251-258. – ISSN 0320 - 8370
1089435
  Гайдаржи М.М. Перші етапи онтоморфогенезу сукулентних рослин родини Асфоделових // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  На базі колекції сукулент них рослин Ботанічного саду ім. Акад. О. В. Фоміна вивчено перші етапи онтогенезу рослин родів Алое, Гатерія і Гавортія. Досліджено стадію проростка, ювенільний та іматурний стан рослин. Проведено порівняльний аналіз ...
1089436
  Тищик Б. Перші європейські Конституції України, Польщі, Франції (XVIII ст.) та їх порівняльна характеристика // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 81-86
1089437
  Чуприна К. Перші жіночі приватні заклади Полтавської губернії (ХІХ - початку ХХ століття) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 221-227. – ISSN 2075-1478
1089438
   Перші жнива. – Одеса, 1982. – 200с.
1089439
  Погорецький М. Перші загальноєвропейські процедури захисту цивільних прав та їхня роль у гармонізації цивільного процесу в Європейському Союзі / М. Погорецький, І. Ізарова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 149-156. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню передумов запровадження перших загальноєвропейських процедур захисту цивільних прав, які стали результатом гармонізації цивільного процесу в державах - членах ЄС. Розвиток спільного ринку, що був запроваджений в ЄС, ...
1089440
  Шеремет М.С. Перші загони : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1939. – 78 с.
1089441
   Перші Зарембівські читання : матеріали Перших Всеукраїнських наукових читань, присвячених 60-річчю від дня народження укр. історика та пам"яткознавця Сергія Захаровича Заремби (1947-2003), м. Київ, 23 січня 2007 р. : [ зб. статей ]. – Київ, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-8999-11-6
1089442
  Кисельов Й.М. Перші заспівувачі / Й.М. Кисельов. – Київ, 1964. – 389с.
1089443
  Бикова Т. Перші заходи П. Врангеля // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 18
1089444
  Федорова А.І. Перші згадки терміну Україна: історіографічний аспект // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 162-173. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1089445
  Гаврильченко О.Ф. Перші згуки : збірник поэтичніх творів / Ф. Гаврильченко. – видавець Г.І. Ганжа. – Ташкент : Электродрук. Л.М. Федоровой, 1913. – 46 с. : мал.
1089446
  Орзіх М. Перші зміни Конституції України та перспективи подальших конституційних перетворень // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 51-55. – ISSN 1561-4999
1089447
  Любарська А. Перші знавці Китаю // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 624-632. – ISBN 978-966-579-271-0
1089448
   Перші знахідки Thecotheus rivicola (Ascobolaceae) в Україні / Ю.В. Щербакова, В.В. Джаган, М.О. Зикова, Д.О. Бороменський, О.С. Коломоєць // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 74, № 3. – С. 288-292. – ISSN 0372-4123
1089449
  Гелюта В.П. Перші знахідки борошнисторосяного гриба Sawadaea bicornis (Walld) Homma на Acer velutinum Boiss. в Україні / В.П. Гелюта, В.В. Джаган, О.О. Сенчило // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2016. – № 1 (69). – С. 64-69. – ISSN 1605-6574
1089450
  Гелюта В.П. Перші знахідки в Україні нового інвазійного гриба Erysiphe macleayae (Erysiphales). / В.П. Гелюта, О.О. Кравчук // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – C. 39-45. – ISSN 0372-4123
1089451
  Удовиченко П.П. Перші зовнішньополітичні акти уряду Радянської України / П.П. Удовиченко, 1957. – с.
1089452
   Перші історичні постаті в Європейському Союзі // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 142-144. – ISSN 1814-3385


  Хальштейн Вальтер, Шуман Роберт, Герман ван Ромпей, Массімо Пілотті, Кун Ленартс.
1089453
  Александрова Г. Перші історії української літератури в рецепції Івана Франка: проблема польсько-українських літературних взаємозв"язків // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 127-134
1089454
  Терещенко Ю. Перші Капетінги й Україна-Русь у добу Володимира Великого та Ярослава Мудрого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 21
1089455
  Терещенко Ю. Перші Капетінги й Україна-Русь у добу Володимира Великого та Ярослава Мудрого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 89/90). – С. 18
1089456
  Нудьга Г. Перші київські магістри й доктори // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 463, вересень : вересень. – С. 32-34
1089457
  Харитонов Є. Перші кодифікації цивільного законодавства в україні ХХ і ХХІ століть: збереження старого чи початок нового права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.61-72
1089458
  Щербак В. Перші козацькі реєстри // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 239-251. – ISBN 966-95452-3-8
1089459
  Ганжа І.Х. Перші колективні господарства на Україні / І.Х. Ганжа. – К., 1960. – 152с.
1089460
  Хільчевський В.К. Перші комплексні гідрохімічні дослідження Шацьких озер на Волині у 1975 р. - початок формування наукової школи гідрохімії та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 64-71. – ISSN 2306-5680


  Охарактеризовано комплексні гідрохімічні дослідження Шацьких озер у Волинській області (починаючи з 1975 р.), виконані вперше в Україні експедицією кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету, які започаткували формування наукової ...
1089461
  Васильєва Р.Р. Перші комсомолки / Р.Р. Васильєва. – Київ : Веселка, 1974. – 248 с.
1089462
   Перші конкурси Нацфонду // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 11 травня (№ 18/19). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Національний фонд досліджень оголосить конкурс наукових і науково-технічних проєктів "Наука для безпеки людини та суспільства" з 12 травня та орієнтовно з 18 травня - конкурс "Підтримка досліджень провідних та молодих учених".
1089463
  Шулікін Д. Перші конкурси Нацфонду: результати і виклики // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 грудня (№ 47). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Підбито підсумки перших конкурсів, проведених Національним фондом досліджень України, - "Наука для безпеки людини та суспільства" і "Підтримка досліджень провідних та молодих учених". Цій важливий для всієї української наукової спільноти події був ...
1089464
   Перші конкурси НФДУ // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  "Національний фонд досліджень України затвердив рейтингові списки двох перших в історії цього фонду конкурсів: «Наука для безпеки людини та суспільства» і «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених». Дослідницькі колективи нашого Університету ...
1089465
  Собко В. Перші краплини дощу : Роман / В. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 305с.
1089466
  Щербак А.І. Перші кроки / А.І. Щербак. – Київ, 1958. – 251с.
1089467
  Щербак А.І. Перші кроки / А.І. Щербак. – 2-ге вид. – Київ : Дніпро, 1967. – 231 с.
1089468
  Патриляк І. Перші кроки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  У третій частині "Журналу міністерства народної освіти" за 1834 р. міститься "Коротка інформація про стан університету св. Володимира", яка фіксує скромні "стартові можливості" університету, з якими він зробив свої перші кроки. Автор документа ...
1089469
  Квіт С. Перші кроки / розмову вела Крістіна Коляда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 45). – С. 8


  Новий міністр освіти Сергій Квіт - про пріоритетні задачі, співпрацю зі студентами та реформування вищої освіти в Україні.
1089470
  Цимбал Я. Перші кроки "Молодняка". Неслухняний Олекса Влизько // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 162-163. – ISSN 0130-321Х
1089471
  Друянова Є.О. Перші кроки в англійській мові : книга для читання та розв. навичок усної мови для учнів 5-7 кл. серед. шк. і учнів молод. клас. шкіл з викладанням ряду предм. анг. мовою / Є.О. Друянова, Р.Б. Фейгіна; упоряд. – Київ : Радянська школа, 1967. – 144с.
1089472
  Шудрик І.О. Перші кроки в науку майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Сміта Кукзнеця // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 1. – С. 317-324
1089473
  Бойчук Т.М. Перші кроки в організації діяльності Чернівецького державного медичного інституту (1946-1951 рр.) / Т.М. Бойчук, А.А. Мойсей // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 20, № 2 (78). – C. 241-267. – ISSN 1684-7903


  "...У статті робиться спроба аналітичного та синтезувального підходів до висвітлення історії розвитку Чернівецького державного медичного інституту в 1946-1951 рр.".
1089474
  Сенчевський В.О. Перші кроки в теорію ймовірностей / В.О. Сенчевський. – Харків : Основа, 2008. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 11 (71)). – ISBN 978-966-333-967-2
1089475
  Панасюк Р. Перші кроки В. Винниченка для організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського (серпень - вересень 1918 р.) // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 244-245. – ISBN 978-966-623-745-6
1089476
  Беланюк М.В. Перші кроки відновлення роботи органів юстиції на визволеній від нацистів території України (1943 - 1944 рр.) / М.В. Беланюк, Т.В. Вронська // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 2 (29). – С. 129-140. – ISSN 2616-6798
1089477
  Нечаїв С. Перші кроки відродженої "Просвіти" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 3-9 жовтня (№ 40). – С. 7
1089478
  Шаров О. Перші кроки вступної // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про особливості вступної кампанії розповідає директор департаменту вищої освіти МОН України О. Шаров.
1089479
  Гайдуцький І.П. Перші кроки входження транснаціональних корпорацій в СНД // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 3. – С. 66-70.
1089480
  Сергійчук В. Перші кроки дипломатичної діяльності Івана Виговського // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2002. – Вип. 2 : за 2001 рік. – С. 214-226. – ISBN 966-7522-12-1
1089481
   Перші кроки до відновлення справедливості : посібник для тих, хто долає наслідки сексуального насильства, учиненого під час збройного конфлікту на Донбасі / [І. Довгань, В. Смірнов, Ю. Чистякова, В. Щербаченко]. – Київ : Східноукраїнський центр громадських ініціатив, 2021. – 133, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7986-60-6
1089482
  Явна Перші кроки до Європи, а відкриваємо світ / Явна, , Ірина // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 24-26
1089483
  Гопко Г. Перші кроки до правди / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 6


  Про значення слухань "Німецька історична відповідальність перед Україною".
1089484
  Василенкова-Полонська Перші кроки єврейської колонізації в південній Україні : (з студій над історією колонізації) / Н. Василенкова-Полонська ; Всеукраїнська АН. – У Київі : [З друк. Всеукраїнської АН ], 1929. – 34 с.
1089485
  Берегуля О. Перші кроки з ідентифікації та визнання банківських груп // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 34-35 : рис.
1089486
  Ширман Н.Т. Перші кроки з кінокамерою / Н.Т. Ширман. – Київ, 1978. – 151с.
1089487
  Іваненко К. Перші кроки з реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)
1089488
  Окийченко Д. Перші кроки Миколки Підберезного / Д. Окийченко. – К., 1960. – 236с.
1089489
  Окийченко Д. Перші кроки Миколки Підберезного : повість про диниство / Д. Окийченко. – Київ : Веселка, 1976. – 312 с.
1089490
  Мукомела О. Перші кроки міжнародної журналістики в Україні // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 61-66. – ISBN 966-294-186-0
1089491
  Гаврилюк Ю. Перші кроки на дорозі до Української Республіки // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 19 листопада (№ 47). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  100 років від проголошення української державності.
1089492
  Мінгазутдінов О.Ф. Перші кроки на науковій ниві // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 59-60


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
1089493
  Кондратьєв Р.І. Перші кроки на шляхустворення пан"європейської кодифікації приватного права / Р.І. Кондратьєв, Р.О. Стефанчук // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 64-66. – (Право. Економіка. Управління)
1089494
  Трубайчук А. Перші кроки Наполеона Бонапарта // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 234-235. – ISSN 0869-3587
1089495
  Подобєд О.А. Перші кроки нових австралійців з України на Terra Australis (кінець 1940 - перша половина 1950-х рр.) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 151-162. – ISSN 2664-9950


  Автор ставить за мету проаналізувати соціальну та професійну адаптацію нових австралійців з України наприкінці 1940 - у першій половині 1950 х рр. Методи дослідження: аналіз і синтез, індукція та дедукція, методи бібліографічної та архівної евристики, ...
1089496
  Литвин О.К. Перші кроки Радянської України в культурному будівництві // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 53-59. – (Серія історії ; № 18)
1089497
   Перші кроки реалізації успішного співробітництва медичного захисту населення та військовослужбовців військових формувань у зоні АТО / Є.Д. Мороз, М.Д. Близнюк, В.П. Печиборщ, В.Д. Волошин, О.Ю. Шуригін, В.В. Вороненко // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2017. – № 1 (22). – С. 37-47. – ISSN 2312-7104
1089498
  Калакура Я. Перші кроки реорганізації архівної справи в підросійській Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Я. Калакура, І. Войцехівська // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 238-247. – ISBN 966-02-2554-7
1089499
  Вітман К.М. Перші кроки реформування моделі етнонаціональної політики України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 576-583. – ISSN 1563-3349
1089500
  Трубенко Л.Б. Перші кроки соціалістичного руху в Галичині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1089501
  Бутурлим О. Перші кроки співпраці держаудитслужби з експертною місією ТАІЕХ // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 48-49
1089502
  Машков А.Д. Перші кроки становлення методології права у вітчизняній юридичній науці / А.Д. Машков, Г.О. Дубов // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 318-324. – ISBN 978-966-349-240-7
1089503
  Королюк В.С. Перші кроки творчості разом з Б.В. Гнєденком // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 85-89. – ISSN 1029-4171


  Борис Володимирович Гнєденко (1912-199) - советский математик, специалист по теории вероятностей, математической статистике, вероятностным и статистическим методам, член-корреспондент (1945) и академик (1948) АН УССР.
1089504
  Лященко М.Я. Перші кроки у програмуванні / М.Я. Лященко, І.Ф. Следзінський. – Київ : Вища школа, 1993. – 103 с.
1089505
  Воронін В.М. Перші кроки у створенні нагородної системи Радянської України // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 42-46. – ISSN 0320-9466
1089506
  Бабіна О.І. Перші кроки українізації шкільної освіти в Україні у 1917-1919 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 66-69. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Розглядаються питання становлення національної освіти в Україні після революції (1917-1919 рр.). Аналізуючи матеріали Архіву органів Вищої влади, автор висвічує актуальні питання того часу - відсутність української школи, українських вчителів, ...
1089507
  Миронова Г. Перші кроки україністики в Брненському університеті // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє : [sbornik prispevku z mezinarodni konf. konane v Brne ve dnech 22.-23. 2003 a venovane 10. vyroci vzniku ukrajinistiky jako studijneho oboru na Filozoficke fakulte Masarykove univ. y Brne] / Masarykova Univerzita v Brne, Filozoficka fakulta, Ustav slavistiky ; [ed.: Doc. H. Myronova et al. ; red. kolectiv: prof. Dr. H. Bieder et al.]. – Brno : Masrykova univerzita v Brne, 2004. – С. 11-22. – (Ukrainica Brunensia ; 1). – ISBN 80-902989-7-4
1089508
  Промська О. Перші кроки української метабібліографії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-36. – ISSN 1029-7200
1089509
  Бикова Т. Перші кроки уряду Сулеймана Сулькевича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Грудень (№ 49/50). – С. 6-7
1089510
  Явір В.А. Перші кроки формування законодавчої бази реінтеграції тимчасово окупованих територій України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 67-79. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1089511
  Каранда Марина Перші Кулішівські читання з філософії етнокультури // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 : Велика криза. – С.120-122. – ISSN 0235-7941
1089512
  Завісько Н. Перші курси нової музики в Україні // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 185-188. – ISSN 2224-0926


  "Зовсім недавно музичне життя української культури відзначилося новою, значною і помітною подією – Першими київськими міжнародними майстер-класами нової музики «Cours». Подія ця могла б і не вийти за рамки «звичних» та «буденних», якби подібний ...
1089513
  Шулікін Д. Перші лауреати премії імені Бориса Патона // Світ. – Київ, 2021. – Грудень (№ 47/48)
1089514
  Клок В. Перші локальні органи польської влади на території Галичини (осінь-зима 1918 р.) // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 84-104. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
1089515
  Машевський О. Перші машиноборці. Рух луддистів у Англії на початку XIX століття : Вкладка № 7(43). - С. 1-4 // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – липень (№ 13). – С. 1-4


  У статті проаналізовано перебіг руху луддистів у 1811-1813 рр.; з"ясовано, яким чином луддистський рух знайшов відображення в художній літературі; охарактеризовано діяльність неолуддистів.
1089516
  Литвиненко З. Перші Міжнародні арбітражні читання пам"яті академіка І. Г. Побірченка / З. Литвиненко, Н. Дуцник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 12. – С. 351-362. – ISSN 1026-9932


  15 листопада 2013 р. в конференц-залі Торгово-промислової палати України пройшли перші Міжнародні арбітражні читання пам"яті академіка І. Г. Побірченка – організатора міжнародного комерційного арбітражу в Україні. Міжнародні арбітражні читання зібрали ...
1089517
   Перші Міжнародні драгоманівські читання : [30 верес. – 2 жовт. 2003 р.] : матеріали : [до 170-річного ювілею] / Драгомановські читання; М-во освіти і науки України, АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [редкол.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова. – (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова)
Вип. 2 : / [уклад.: Г.І. Волинка та ін.]. – 2003. – 224, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1089518
   Перші Міжнародні драгоманівські читання : [30 верес. – 2 жовт. 2003 р.] : матеріали : [до 170-річного ювілею] / Драгомановські читання; М-во освіти і науки України, АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [редкол.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 3 : / [уклад.: Г.І. Волинка та ін.]. – 2003. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1089519
   Перші міжнародні Драгомановські читання : матеріали. – Київ. – ISBN 966-660-124-9
Вип.1. – 2003. – 274 с.
1089520
  Зайцев П. Перші місяці в Україні (1843 р.) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 22-23. – ISSN 1814-5078


  Подорож Тараса Шевченка в Україну.
1089521
  Десятніков Олександр Перші монети правління короля-нумізмата (монети Королівства Італії 1901-1918 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 5-7. – ISSN 1811-542X
1089522
  Янковий В. Перші на території України заклади вищої технічної освіти як каьалізатори науково-технічного розвитку регіонів // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 243-249
1089523
  Пушкарьов К.М. Перші на фініші. / К.М. Пушкарьов. – К., 1965. – 72с.
1089524
  Тищенко-Сірий Перші наддніпрянські українські масові політичні газети 1909-1912 рр. / Юрій Тищенко-Сірий. – Нью-Йорк : Укр.-амер. видавниче т-во, 1952. – 22 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1089525
  Дояр Л. Перші надходження Книжкової палати України (книгодруки 1917 р.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 6-9. – ISSN 2076-9326
1089526
  Рудько М.П. Перші народницькі гуртки на Україні (1872-1873 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 101-111. – (Серія історії та права ; № 7)
1089527
  Кулага М. Перші наслідки іспитів на юридичному факультеті : (Успішно закінчимо іспитову сесію !) // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  На юридичному факультеті студенти перших трьох курсів склали іспити. Багато з них мають оцінки "відмінно", але є й погані оцінки. Партійна, комсомольска та профспілкова організації повинні враховувати всі недоліки, що виявились під час сесії.
1089528
  Різун В. Перші наукові паростки // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 4
1089529
  Іваннікова Л. Перші наукові публікації фольклору Півдня України в 60-х роках ХІХ століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 534-541. – ISSN 1028-5091
1089530
  Дубов В. Перші національні уряди України у 1917 -1920 роках // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 6-11. – ISSN 0130-7037
1089531
  Кабачинський М.І. Перші начальники військових навчальних закладів м. Хмельницького // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 257-271. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1089532
  Струнина Л. Перші недільні школи в Києві // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 595-610
1089533
  Мозгова Н.Г. Перші недільні школи в Києві і М. Драгоманов // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 123-127
1089534
   Перші номери. – К, 1974. – 64с.
1089535
  Чухліб Т. Перші одесити - запорозькі козаки на чолі з Олександром Суворовим? // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2013. – № 1 ( січень - березень). – С. 12-14. – ISSN 1814-5078


  Незважаючи на знищення української вольниці (Запорозької Січі), російський уряд не збирався відмовлятися від військових послуг козацтва, яке завсякчас славилось не лише перемогами на суші, а й успішними операціями на морі. А тому ще на початку ...
1089536
  Вольвач П. Перші ознаки українізації Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 вересня (№ 36). – С. 4-5
1089537
   Перші організаційні збори Ради молодих учених НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 3
1089538
   Перші орденоносці. – К, 1973. – 289с.
1089539
  Болбат Т. Перші осередки Народного Руху України за перебудову на сході України // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 6 (97) : 20 років Народному Руху України. – С. 21-24. – ISSN 1728-9343
1089540
  Проценко Г.Д. Перші осінні та останні весняні снігопади на Україні / Г.Д. Проценко, П.І. Колісник, Н.Б. Даниленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1089541
  Ламонова О. Перші офорти Олександра Івахненка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 190-192. – ISSN 0208-0710
1089542
  Павлюк М. Перші очільники "Просвіти" - Анатоль Вахнянин і Юліян Лаврівський / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 травня (№ 21). – С. 6-7


  До 150-ліття створення товариства "Просвіта" в Галичині.
1089543
  Сіренко О.А. Перші палінологічні дані з характеристики пліоценових відкладів центральної частини Українського щита // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 92-98 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
1089544
  Грушинська А. Перші пам"ятники Тарасові Шевченку в Західній Україні / Адріана Грушинська // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2014. – Т. 38 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 11-13. – (Нова серія ; т. 25). – ISSN 1563-3950
1089545
  Сокальська О.В. Перші пенітенціарні будинки в Європі: від релігійного благодійництва до складової кримінальної політики // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 111-132. – ISSN 2523-4552
1089546
  Лоссовський І. Перші переговори за 66 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 листопада (№ 204). – С. 11


  Про що домовилися лідери КНР і Тайваню?
1089547
  Чистяк Д. Перші перекладацькі кроки Альони Кос // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 335-340. – ISBN 978-2-919320-35-6
1089548
  Онищенко О.М. Перші перекладачі творів Т.Г. Шевченка на німецьку мову // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 403-408. – ISBN 966-581-388-9
1089549
  Кралюк Е.В. Перші переклади біблійних книг українською мовою. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2005. – Кн. 5. – С. 50-55. – Бібліографія: 11 назв. – ISSN 0042-9422
1089550
  Ґабор Перші періодичні видання українських панфутуристів (1922-1924 рр.): візуальні особливості, мистецьке та ідеологічне спрямування // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 42-57. – ISSN 2524-0331


  Досліджено зображальну специфіку і творче й ідеологічне спрямування перших пресодруків українських панфутуристів - "Семафор у Майбутнє" (1922), "Катафалк Искусства" (1922) та "Гонг Комункульта" (1924) як складової частини українського пресового і ...
1089551
  Мокін Б.І. Перші підсумки / Борис Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 531 с. – ISBN 966-641-082-6
1089552
   Перші підсумки // Київський університет. Спец. випуск. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : QUAERE - прект Еразмус +. – С. 2


  Про хід роботи над проектом QUAERE розповів представник його національного координатора Віталій Кухарський (Львівський національний університет імені Івана Франка).
1089553
   Перші підсумки [вступної кампанії 2021 року] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 23 серпня (№ 32/33). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1089554
  Сорока О. Перші підсумки і наслідки виходу України на міжнародні ринки позичкового капіталу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-61. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1089555
  Цесевич В.П. Перші підсумки міжнародного геофізичного року. / В.П. Цесевич. – Київ, 1959. – 52с.
1089556
  Соколова С.О. Перші підсумки Міжнародного проєкту: досвід і здобутки // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 52-66. – ISSN 1682-3540


  "У статті схарактеризовано основні результати проєкту, щойно завершеного співробітниками Інституту української мови НАН України в співпраці з міжнародними партнерами. Участь у проєкті дала змогу провести статистично достовірне масове опитування з ...
1089557
  Кучмій О.П. Перші підсумки співробітництва України та Ради Європи: 1996 - 2009рр. / О.П. Кучмій, Є. Огризко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 70-73
1089558
  Муравйов В.Б. Перші пісні. / В.Б. Муравйов. – Ужгород, 1978. – 168с.
1089559
  Шевера М. Перші подвижники музейної справи на Полтавщині: Рецензія на видання В. Cамородова та С. Кигим "Наукові постаті природознавства та музейництва Полтавщини (XIX-XX ст.)" / М. Шевера, С. Клименко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний науково-природничий музей. – Київ, 2017. – Т. 15. – С. 148-150. – ISSN 2219-7516


  "Наукова публікація присвячена організаторам та перших керівникам Полтавського природничо-історичного музею (тепер Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського), відомим науковцям-натуралістам та музеєзнавцям М. Олеховському, М. Ніколаєву та ...
1089560
  Собчук В. Перші покоління шляхетського роду Болбасів - Розтоцьких / В. Собчук, І. Тесленко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 267-278. – (Серія історична ; Вип. 44)
1089561
  Хададова М.В. Перші польові щоденники Б.О. Тимощука (1946 рік) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4 : Актуальні проблеми археології України. – С. 300-302. – ISBN 978-966-02-5554-8
1089562
  Усенко П. Перші постріли Османської імперії на Великій війні (1914 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-61. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У контексті морських акцій розвідкою висвітлено обставини атаки турецьких есмінців проти одеського порту 16 (29) жовтня 1914 р. В контексте морских акций исследованием освещены обстоятельства атаки, предпринятой турецкими эсминцами против одесского ...
1089563
  Лепявко С.А. Перші походи Семерія Наливайка (червень - липень 1594 р.) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 123-127. – ISBN 5-7702-0775-2
1089564
  Чигирик І.І. Перші правила для студентів Університету Святого Володимира як джерело вивчення соціально-правового становища студенства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 212-219. – ISBN 966-614-021-7
1089565
  Бездрабко В.В. Перші практики з документами або передумови народження знань про документ // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 136-143
1089566
  Колтачихіна О.Ю. Перші праці з космології в Україні (20-30-і рр. XX ст.) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 138-139
1089567
  Мазур В. Перші представники роду Острозьких: захисники православно-русинської ідеї // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 липня (№ 27)


  Зі зникненням із політичної карти Галицько-Волинського князівства естафету захисника православного населення Південно-Західної Русі підхопило Велике князівство Литовське. "Як зазначав ще український історик Володимир Антонович, ця держава, стрімко ...
1089568
  Костів М. Перші президентські вибори в історії України (1991 р.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 283-287. – ISBN 978-966-171-90295
1089569
  Машкевич С. Перші проекти міського транспорту в Києві (друга половина ХІХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 33-43. – ISSN 2309-9356


  У статті розповідається про ранні спроби заснування підприємств міського громадського транспорту в Києві: омнібуси й диліжанси, що працювали, нереалізовані проекти будівництва конки, а також проект Аманда Струве, який призвів до створення в Києві ...
1089570
  Мах П.П. Перші промені : поезії / П.П. Мах. – Київ : Молодь, 1958. – 36 с.
1089571
  Букет Є. Перші просвітяни столиці // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 25-31 липня (№ 29). – С. 7


  Реєстр членів Київського товариства "Просвіта". Почесний член - Антонович Володимир.
1089572
  Чистяк Д. Перші проталини : поезії, переклади / Дмитро Чистяк ; [ред. Д. Чередниченко]. – Київ : Київський університет, 2006. – 108, [2] с. : іл. – ISBN 966-594-813-X
1089573
  Корсак К. Перші прояви настання нооери: нові цілі для освіти, перспективи PISA, радикальні зміни у використанні наукових досягнень / К. Корсак, Ю. Корсак, А. Похресник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (190). – С. 33-50. – ISSN 1682-2366
1089574
  Зелінський А.Л. Перші Птоломеї і формування монархічної ідеології: традиції, запозичення, інновації // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 232-254. – ISBN 978-966-02-5736-8
1089575
  Федін К. Перші радощі. / К. Федін. – Київ, 1954. – 332с.
1089576
  Долинський О.В. Перші радянські публікації угод царизму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 129-137. – (Серія історії ; № 14)
1089577
  Мощенко К.В. Перші редактори "Основи" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 9 (481), березень. – С. 2-5


  "В Україні працює багато видавництв: великих і маленьких, таких, що мають неабияку підтримку з боку МОНУ, та таких, що видають навчальну літературу, спираючись тільки на власний професіоналізм, талант і досвід своїх авторів. 26 червня «Основа» ...
1089578
   Перші результати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН спростило процедуру ліцензування для вишів - відтепер його можна здійснити в електронному форматі. За перший місяць тестової роботи системи виші подали до неї 109 справ, з яких МОН уже оприлюднило 79.
1089579
  Заплотинська О. Перші результати / спілкувався Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 серпня (№ 32). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1089580
  Шатохіна С. Перші результати астрометричної та фотометричної обробки сканованих платівок ПДА ГАО НАНУ / С. Шатохіна, В. Андрук, А. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі вперше зроблена оцінка астрометричних та фотометричних результатів обробки оцифрованих зображень по платівкам телескопу ПДА. Оцифровка платівок виконана на сканері Microtek ScanMaker 9800XL TMA. Обробка зображень зроблена в пакеті ...
1089581
  Меньшов О.І. Перші результати атмомагнітного контролю стану довкілля на прикладі міста Київ // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 178-184


  Досліджено пилову фракцію як індикатор забруднення атмосферного повітря.
1089582
  Кавурка В.В. Перші результати дослідження листовійок (Lepidoptera, Tortricidae) Національного природного парку "Великий луг" (Запорізька область, Україна) / В.В. Кавурка, К.К. Голобородько // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2017. – № 2 (13). – С. 61-66. – ISSN 2226-4272
1089583
  Чурюмов К.І. Перші результати досліджень ядра комети 67P/Чурюмова-Герасименко та оточуючої його атмосфери космічною місією "Розетта" / К.І. Чурюмов, М.В. Мельник // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 84-86
1089584
  Меньшов О. Перші результати екомагнітних досліджень слабкоурбанізованих міст на прикладі Трускавця (Україна) та Монпельє (Франція) / О. Меньшов, П. Кампс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 27-32. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Однією із найбільших загроз для сталого функціонування сучасного європейського міста є його забруднення важкими металами та іншими небезпечними для здоров"я людини хімічними сполуками. Формування та накопичення небезпечних для людини речовин та важких ...
1089585
  Пігулевський П. Перші результати інтерпретації за сейсмотомографічним геотраверсом "Вінниця - Таганрог" / П. Пігулевський, Л. Шумлянська, Ю. Дубовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-48. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
1089586
   Перші результати реалізації українсько-канадського освітнього проекту з питань закладення основ інфраструктури просторових даних / Л.М. Даценко, М. Говоров, В.В. Путренко, Н.М. Пашинська // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 46-52 : фото, мал. – ISSN 2311-9780
1089587
  Клещонок В.В. Перші результати спостережень з астрономічним телевізійним комплексом "Спалах" для реєстрації швидкоплинних процесів / В.В. Клещонок, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 99-101. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Представлено астрономічний телевізійний комплекс "Спалах" із часовою роздільною здатністю в 40 мс і точністю визначення часу 50 мс. Наведено результати перших спостережень із цим комплексом проходження Меркурія по диску Сонця й покриття зорі SAO 138917 ...
1089588
  Голубаєв О. Перші результати спостережень метеорних явищ за допомогою автоматизованого відеоспектрального метеорного патруля харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / О. Голубаєв, А. Мозгова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 36-41. – (Астрономія ; вип. 1 (59)). – ISSN 1728-3817
1089589
  Скриник О. Перші результати та перспективи метеорологічних спостережень в обсерваторії на горі Піп Іван // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 82-88. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Чорногора є найвищим гірським хребтом в Українських Карпатах. Тут розташовані шість вершин з висотою понад 2000 м над рівнем моря. Масив є кліматичним бар"єром для мас повітря по лінії північний захід - південний схід. Його вивчення має велике значення ...
1089590
  Чашечникова О.С. Перші результати участі України у міжнародних моніторингових дослідженнях з математики / О.С. Чашечникова, А.О. Макєєва // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. М.С. Макаренка. – Суми, 2014. – Вип. 3. – С. 82-90. – ISBN 978-966-473-145-1


  У статті розглянуто проблему проведення міжнародних моніторингових досліджень, зокрема TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Аналізуються результати участі України у цих дослідженнях у порівнянні з іншими країнами та вплив їх ...
1089591
  Кралюк П.М. Перші ренесансні гуманісти. Григорій Саноцький та Філіп Буонакорсі Каллімах // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 143-145. – ISBN 978-966-373-777-5


  Автори сучасних підручниках з історії філософії в Україні, коли ведуть мову про ренесансних гуманістів на українських землях, як правило, починають їхній перелік з особи Юрія Дрогобича (? – 1492). Останній народився в Україні. Проте основну частину ...
1089592
  Пастернак Я. Перші розкопи на "Золотому Тоці" у Крилосі / Я. Пастернак. – Львів, 1939. – [11] с. – Окр. відбиток з : "Сучасне й минуле", № 1, 1939 р.
1089593
  Білий І.О. Перші розстані : повість : для серед. шк. віку / І.О. Білий ; худож. Т. Тарнавський. – Київ : Веселка, 1984. – 164 с.
1089594
  Гуржій О. Перші роки "дружби та братерства" в українсько-московській торгівлі середини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 203-215. – ISSN 0130-5247
1089595
  Житецький І. Перші роки "Київської Старини" та М.І. Костомаров / [Подав Іг. Житецький] // Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м. – С. 97-120. – Бібліограф. в подстрок примітках


  На с. 97 дарчий надпис: На добрую память П.П. Кудрявцеву
1089596
  Рансмайр Крістоф Перші роки вічності (Гробар із Гальштатта) : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 128-132. – ISSN 0320 - 8370
1089597
  Васьків М.С. Перші романи О. Гончара як результат творчого пошуку й еволюції // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 16-25. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х


  У статті розглядається процес формування романного мислення і майстерності О. Гончара на прикладі його романів 40-50-х рр.
1089598
  Мисечко О.Є. Перші романо-германські відділення в університетах України: проекти і їх реалізація // Іноземні мови : Науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-47. – ISSN 1817-8510


  У ун-ті Св. Володимира проф. каф. західноєвропейської літератури М.П. Дашкевич у листопаді 1900 р. звернувся до іст.-філологічного фак-та з листом-проханням відновити утворення романо-германського відділення.
1089599
  Котов В.Н. Перші російські благовістителі свободи / В.Н. Котов. – Київ, 1975. – 47 с.
1089600
  Шевчук О. Перші священики-місіонери УГКЦ в Аргентині та їхній вплив на формування української спільноти // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 216-227. – ISSN 2413-7065
1089601
   Перші серед "білих" хакерів // Світ. – Київ, 2017. – Лютий (№ 5/6). – С. 4


  Команда "білих" хакерів з КПІ ім. Ігоря Сікорського визнана кращою в 2016 році серед понад 12 тисяч команд з усього світу в сфері кібер-безпеки за версією CTF-time (Capture the flag).
1089602
  Ткач Д.І. Перші серед перших (до десятиріччя встановлення українсько-угорських стосунків) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 213-224. – ISBN 966-7196-06-2
1089603
  Демченко М.В. Перші соціал-демократичні гуртки в Одесі і їх діяльність в справі поширення марксизму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 37-43. – (Історичні науки ; вип. 22). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещается возникновение первых социал-демократических кружков и групп в Одессе в начале 90-х годов XIX века их деятельность в деле распространения марксистских идей среди революционной интелигенции и передовых рабочих г. Одессы.
1089604
  Черномаз І.Ш. Перші соціалістичні перетворення в промисловості України (листопад 1917 - квітень 1918) / І.Ш. Черномаз; І.К.Рибалко. – Харків : Видавництво Харківського університету, 1967. – 216 с.
1089605
  Березовчук М.Д. Перші соціалістичні перетворення на селі : про організації сільськ. бідноти та їх роль у здійсненні перших соц. перетворень / М.Д. Березовчук. – Київ : Політвидав України, 1976. – 149 с.
1089606
  Кальницька Ю.С. Перші соціально-психологічні теорії в Західній Європі та їхній вплив на українських мислителів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 30-43. – ISBN 978-966-8063-99-49
1089607
  Маєвська А.А. Перші справи Міжнародного кримінального суду // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 195-200. – ISSN 0201-7245
1089608
  Келестин М.В. Перші спроби міжнародно-правового регулювання світового ринку цукру // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 96-101. – ISSN 2220-1394
1089609
  Бернадська Н. Перші спроби осмислення роману як жанру викладачами Університету Святого Володимира // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 64-66. – ISSN 0130-5263
1089610
  Кінзерська Ю. Перші спроби попрацювати // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 7


  Чи легка професія журналіста і чи достатньо тільки бажання їм бути? Враженнями про проведення першої студентської практики діляться студенти Інституту журналістики.
1089611
  Шмігер Т.В. Перші спроби рецепції давньої української літератури в англомовному світі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 298-304


  Автор розглядає рецепцію давньої української літератури в англійських перекладах упродовж XVIII-XIX сторіч. Зібрано джерела про переклади релігійних, епічних та поетичних жанрів української літератури ХІ-XVIII сторіч. Подано інформацію про ...
1089612
  Бернадська Н.І. Перші спроби створення концепції історичного роману в українському літературознавстві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 45-50. – ISBN 966-8188-10-1
1089613
  Балінський Б.І. Перші стадії морфогенезу в тварин / Б.І. Балінський. – 2-ге перероб. і доп. вид. – Київ : Держмедвидав, 1936. – 190с.
1089614
  Поппе А. Перші сто років християнства на Русі // Варшавські українознавчі записки / [редкол.: Степан Козак (голов. ред) та ін.]. – Варшава : ОО Василіяни, 1989. – Зошит 1. – С. 25-39
1089615
  Нелипа Г. Перші та прижиттєві видання київських неокласиків 1920-х рр. у фондах відділу рідкісних і цінних книг // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (91). – С. 16-20
1089616
  Подорлова В.Ф. Перші театри Харківщини як підгрунтя виникнення музичного театру в місті // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 218-225
1089617
  Бездрабко Валентина Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 61-67. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье освещается история создания первых в области документоведения терминологических словарей. Анализируются основные положения их формирования и содержание, а также приводится общая характеристика ГОСТ 16487-70 "Делопроизводство и архивное дело. ...
1089618
  Герет Перші терористи Близького Сходу / Герет, аль-Бустані // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 3, березень - квітень. – С. 58-63
1089619
  Абліцов В. Перші томи "Шевченківської енциклопедії": що, на жаль, залишилося поза увагою авторів : До 200-річчя Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 18-19


  Публікація присвячена видатному митцю й педагогу Миколі Бурачеку (1871-1942), котрий увійшов до історії вітчизняної культури як піонер шевченкознавства
1089620
  Хмелевський В. Перші українські авіатриси // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 51). – С. 21


  "Поліна Осипенко і Валентина Гризодубова у вересні 1938 року стали національними героїнями."
1089621
  Джус О. Перші українські вчителі у північноамериканських громадах: проблеми підготовки й організації освітньої діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 10 (171)
1089622
  Вовк І. Перші українські друкарі і стародруки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 4 (894), квітень. – C. 191-206. – ISSN 0868-4790
1089623
  Мойса В. Перші українські емігранти до Канади були з Вашківців // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 20 лютого (ч. 3/4). – С. 8
1089624
  Ніженець А. Перші українські журнали // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 200, вересень : вересень. – С. 23-25
1089625
  Шульгіна А. Перші українські кінооператори. Творчий тандем Микола Топчій - Іван Кавлерідзе // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 69-75. – ISSN 1728-6875
1089626
  Гоменюк І. Перші українські морпіхи: вірні завжди // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2015. – № 2, вересень - жовтень 2015 року. – С. 35-39
1089627
  Бойко А. Перші українські паперові гроші // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 26-28. – ISSN 0869-3587
1089628
  Семенюк І. Перші українські письменники Румунії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 265-274
1089629
   Перші українські проповідники і їх твори = De exordiis praedicationis Ucrainorum. – Вид.2-е. – Рим : Universita Cattoliсa Ucraina, 1973. – 188с. – (Видання Українського катол. унів. ; Т.35)
1089630
  Ревегук В. Перші українські юнацькі організації Полтавщини на початку XX століття // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 2 (25). – С. 189-195. – ISSN 2075-1222
1089631
  Сухобокова О. Перші українці - на американському континенті // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 1-9


  Проблема формування української діаспори у США, Канаді та країнах Латинської Америки.
1089632
  Ларіна Т.С. Перші університети : природничонаукові та медичні дослідження / Т.С. Ларіна, М.М. Самардак, ЯІ В. Ушак // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 44-49.


  Першим західноєвропейським університетом став Болонський (Італія; університетський статус набув у 1158 р.), другим - Оксфордський, третім - Парізкий.
1089633
  Жижко Т.А. Перші університети, їх роль у розвитку освіти, науки і культури в європейському просторі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 113-122. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
1089634
   Перші уряди України: становлення виконавчої влади у 1917-1920 роках. – Київ, 2007. – 36 с. + 1 СD-ROM. – ISBN 978-966-96853-0-8
1089635
  Іваннікова Л.В. Перші фіксації фольклору Запорожжя в описах мандрівників XVI–XVIII ст. // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 58-67. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1089636
  Бондаренко Г.В. Перші французькі поетичні переклади з японської та перекладацька діяльність Юдіт Гот"є (1845-1917) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 107-114. – ISSN 1608-0599
1089637
  Соколовський О. Перші хоробрі / О. Соколовський. – К., 1928. – 204с.
1089638
  Соколовський О.О. Перші хоробрі : романи, повість / О.О. Соколовський. – Київ : Дніпро, 1986. – 544 с.
1089639
  Сидоренко О. Перші часописи для дітей у Радянській Україні (1921-1925) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 40-48


  Досліджуються видання для дітей в Україні у перші роки становлення радянської влади. Аналізуються тематика та жанрові особливості публікацій. The article deals with the periodicals for children in Ukraine in the first years of the Soviet Union ...
1089640
   Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф.; Нац. худож. музей України, [Фонд сприяння розвитку Нац. худож. музею України] ; [координатор вид. Ю. Литвинець]. – Київ : Артанія Нова, 2006. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 966-8914-06-6
1089641
  Усенко П. Перші чорноморські кампанії Великої війни у міжнародному контексті й регіональному аспекті (1914-1915 рр.). // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 351-370
1089642
  Немкович О.М. Перші шевченкознавчі розвідки Станіслава Людкевича в контексті української культури кінця ХIХ – початку ХХI століть // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 51-60
1089643
   Перші щорічні збори Української асоціації міжнародного права // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 24


  15 грудня 2000 року в приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка проходили Перші щорічні збори Української асоціації міжнародного права.
1089644
  Лисанюк В.Г. Перші ягоди сезону / В.Г. Лисанюк. – К., 1992. – 47с.
1089645
  Лубчак В. Перші. Українські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 11


  Як літературні альманахи спростовують претензійні "зазіхання" сепаратистів на схід та південь України.
1089646
  Полянська Н.І. Першій в країні: історія та сьогодення відділу "Україніка" / Н.І. Полянська, О.М. Дмитрієва // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 7. – С. 22-38


  На тлі історії Харкова кінця XIX - початку XX ст. висвітлюються передумови створення відділу "Україніка".
1089647
  Чебикін А. Першій в Україні академії мистецтв - 100 років! / розмову вела Ольга Лагутенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 24


  Розмова з ректором Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури А.В. Чебикіним.
1089648
   Першій світовій війні присвячена // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  На історичному факультеті пройшла Міжнародна наукова конференція "Перша світова війна: події, наслідки, уроки". У її роботі взяли участь 40 науковців з України, Латвії, Польщі. Конференцію відкрив вітальним словом в.о. декана А.М. Пижик. На пленарному ...
1089649
  Руденко Ю. Першій українській гімназії в Києві - 100 років / Ю. Руденко, А. Шевченко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)
1089650
   Першість ДСТ "Наука" по волейболу // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 5


  Були проведені змагання на першість ДСТ " Наука" по волейболу на спортивному майданчику "Наука". В змаганні брали участь 10 жіночих і 11 чоловічих команд від вишів м.Києва. В результаті змагань наша жіноча команда зайняла 1-ше місце. Команда ...
1089651
   Першість з танцювальної аеробіки // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  18 квітня у спортивному комплексі КНУТШ відбулася спартакіада між усіма факультетами та інститутами Університету, у котрій брала участь і команда ІМВ.
1089652
   Першість із шахів // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8 : фото


  У приміщенні спорткомплексу відбулася першість Голосіївського району м.Києва з шахів серед професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV р.а.. Перемогу здобула збірна команда КНУ імені Тараса Шевченка, почесне ІІ місце посіла команда Національного ...
1089653
  Качмар М. Першоакт світотворення в українських етіологічних легендах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 192-201
1089654
  Білоус І. Першовересень у Голосієві // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 вересня (№ 97). – С. 9


  Національний університет біоресурсів і природокористування розпочав 122-й навчальний рік.
1089655
  Гур"єва Ольга Першовитоки голодомору: хлібозаготівельна повинність колгоспів України 1931 року // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 221-226. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1089656
  Козар К.В. Першовитоки сприйняття жінки та проблеми її розуміння у християнській традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 15-16


  У статті здійснюється спроба з"ясування походження християнського розуміння жінок та проблеми його інтерпретації. Доводиться, що загострення експлікації та тлумачення природи жінки у християнстві, її сутності та місця у тогочасному суспільстві, ...
1089657
  Гордієнко Л. Першовідкривач важкої води (до 110-річчя з дня народження академіка Олександра Бродського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 191-195. : Фото. – ISBN 966-7060-76-4
1089658
  Безручко О.В. Першовідкривач кінематографічних талантів В. І. Івченко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 79-84


  Івченко Віктор Іларіонович (1912-1972) - укр. кінорежисер. Народний артист України (1960). Лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка. Працював режисером Українського драмат. театру ім. М. Заньковецької (1937—1953), режисером Київської ...
1089659
   Першовідкривач науки про залізобетон. До 140-річчя від дня народження Я.В. Столярова // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 4, 2018, 4 квартал. – С. 41-53. – ISSN 0130-2043
1089660
  Макаров А. Першовідкривач українського авангарду (до 65-річчя Дмитра Горбачова) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1089661
  Круглєня І. Першовідкривач Х - променів // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 37). – С. 21


  Іван Пулюй - феноменальний фізик з українським корінням.
1089662
  Довбня А. Першовідкривач, першопроходець. До 100-ліття академіка Петра Михайленка // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 9. – С. 65-72. – ISSN 2308-9636
1089663
   Першовірш. – К, 1984. – 168с.
1089664
   Першого декана пам"ятаємо // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  З нагоди 90-річчя від дня народження українського вченого й педагога, першого декана ф-ту кібернетики, акад. Івана Івановича Ляшка на ф-ті кібернетики відкрито меморіальну дошку.
1089665
  Добриніна О. Першого квітня найкраще сміятися в Одесі // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Профком університету допоміг нашим студентам спільно з туристичною фірмою відсвяткувати славнозвісні одеську "Гуморину".
1089666
  Кравченко О. Першоджерела до історії діяльності пролеткульту. Устав Всеросийского совета пролетарских культурно-просветительных организаций // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 97-109
1089667
  Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії : Навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / Л.А. Ситниченко; МФ "Відродження". – Київ : Либідь, 1996. – 176 с. – ISBN 5-325-00125-6
1089668
  Клименко Т. Першоджерела про голод 1932-1933 рр. (за документами державного архіву Черкаської області) // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 150-152
1089669
  Клименко Т. Першоджерела про Голод 1932 - 1933 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 289-294


  За документами Державного архіву Черкаської області.
1089670
  Мельник Є. Першоджерела русів // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 4. – С. 69-94


  Мовна розвідка етимології слова "Русь", "русини"
1089671
  Щербакова О.А. Першоджерела свідчень про святу царицю Єлену у найдавніших виданнях "Книг житій святих" (1700,1716 і 1759 рр.): порівняльний аналіз приміткових посилань і коментарів = (на прикладі "Житія Святаго Равноапостолнаго великаго царя Константіна и святыя христолюбивыя матере его Єлены") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 459-473


  У статті досліджено першоджерела свідчень про святу царицю Єлену в найдавніших виданнях "Книг житій святих". В статье исследованы первоисточники свидетельств о святой царице Елене в древнейших изданиях "Книг житий святых". In this article the ...
1089672
  Баран А.М. Першоджерела сучасної системи освіти: Я.А. Коменський // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 64-65
1089673
  Лубчинський А.А. Першоджерела у вивченні соціально-економічних перетворень в індивідуальних селянських господарствах у часи непу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 110-114. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1089674
  Резнік І. Першоджерела українських митців у мережі Інтернет // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 19/24, жовтень - грудень 2021
1089675
  Коломієць Л. Першодрук матеріалів Миколи Зерова з архіву Григорія Кочура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 5-6. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817
1089676
  Запаско Я.П. Першодрукар Іван Федоров / Я.П. Запаско. – Львів, 1964. – 112с.
1089677
  Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я.Д. Ісаєвич. – Київ, 1964. – 35с.
1089678
  Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я.Д. Ісаєвич. – Львів, 1975. – 151с.
1089679
  Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я.Д. Ісаєвич. – Львів, 1983. – 155с.
1089680
   Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні /16-е - перша половина 17-го ст./ : Збірник документів. – Київ : Наукова думка, 1975. – 343с.
1089681
  Нікіфорова О. Першодрукар, який зажив слави у Львові // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 35). – С. 20


  Іван Федоров, засновник першої друкарні.
1089682
  Пятаков І.С. Першоелемент літератури / І.С. Пятаков. – Київ, 1967. – 100 с.
1089683
  Нікітенко М. Першозрами Києва у розбудові давньоруської державності // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 10, спецвип. 4 : Мар"яна Нікітенко на зорі християнського Києва. – С. 29-66
1089684
  Лисенкова В.В. Першокатегоріальність поняття "людина" // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.4-10. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1089685
   Першокурсник-2023: рік офлайн розпочато // Київський університет. – Київ, 2023. – Вересень (№ 7). – С. 1


  "Цьогоріч майже 9000 першокурсників поповнили академічну родину Шевченкового університету. День знань у КНУ - завжди неповторна подія, бо нові вихованці щораз наповнюють життя славетного закладу новим змістом. Молода генерація українців прагне ...
1089686
   Першокурсники отримали сертифікати Академії Cisco // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 3


  На факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбулося чергове вручення сертифікатів про закінчення навчання за авторизованим курсом компанії Cisco Systems. Декан факультету професор І. Анісімов у присутності завідувача кафедри ...
1089687
   Першокурсники отримали сертифікати Академії Cisco // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2


  На факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем КНУ імені Тараса Шевченка відбулося чергове вручення сертифікатів про закінчення навчання за авторизованим курсом компанії Cisco Systems. Декан факультету професор Ігор Анісімов у ...
1089688
  Мостова І.М. Першокурснику : Поради психолога. Навчальне видання / І.М. Мостова. – Київ : Тандем, 2000. – 76с. – ISBN 966-7145-23-9
1089689
  Козій Г. Першому в Україні музею просто неба - 45 // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 128-134


  Рейтингами укр. музеїв просто неба Переяславський музей архітектури та побуту найчастіше називають найрізноманітнішим, найкомпактнішим та найзатишнішим в Україні
1089690
  Танана Р. Першому народному музею Кобзаря - 120 років // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 75-78. – (Філологічні науки)
1089691
  Челпанов Г. Першоначало буття (із книги "Вступ до філософії") : [уривки] / Георгій Челпанов // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 382-388. – ISBN 966-524-093-5
1089692
  Ткачук М. Першооснова змісту. Літературний портрет Миколи Зимомрі / Микола Ткачук ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т літ. ім. Тараса Шевченка НАН України. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – 246, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 78-238. – ISBN 978-617-595-049-4
1089693
  Подолян М.П. Першооснови журналістської творчості : конспект лекцій / М.П. Подолян ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Центр вільної преси, Фундація "Суспільність". – Київ : Центр вільної преси, 1997. – 73, [2] с. – До 50-річчя інституту журналістики. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 966-7181-02-2
1089694
  Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики / В.Ф. Паламарчук. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-049-7
Т.1. – 2005. – 420с.
1089695
  Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики / В.Ф. Паламарчук. – Київ : Освіта України. – ISBN 966-8847-08-3
Т.2. – 2005. – 504с.
1089696
  Нікітченко М.С. Першопорядкові композиційно-номінативні логіки / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 176-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчаються чисті першопорядкові композиційно-номінативні логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних та часткових неоднозначних квазіарних предикатів. Описано мови та досліджено семантичні властивості таких логік. Розглянуто різні ...
1089697
  Нікітченко М.С. Першопорядкові логіки із квазіарними та n-арними предикатами / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 190 : Комп"ютерні науки. – С. 16-22. – ISSN 1996-5931
1089698
  Фурдичко О.І. Першопостаті Українського лісівництва : Нариси до лісової історії / О.І. Фурдичко, В.Д. Бондаренко. – Львів : БІБЛЬОС, 2000. – 372с. – ISBN 966-95351-2-3
1089699
  Писаренко Ю. Першопочатки Києва: наукові уявлення та народна традиція // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.43-51. – ISSN 0869-3595
1089700
  Білецький П. Першопочатки книгодрукування // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1986. – Вип. 20. – С. 384-387. – ISSN 0206-8001
1089701
  Кульчицький С. Першопочатки радянської українізації // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 64-76. – ISSN 1819-7329
1089702
  Баумейстер Андрій Олегович Першопринцип та буття в метафізиці (на матеріалі метафізики томізму) : Дис....канд.філософ.наук:09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 196л. – Бібліогр.:л.182-196
1089703
  Горкавенко Т.В. Першопринципне моделювання впливу домішок бору на електронну структуру карбіду титану / Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнков М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 6. – С. 06018-1-06018-4. – ISSN 2077-6772
1089704
   Першопринципне моделювання електронних і пружніх властивостей дефектного кремнію / І.В. Плющай, Т.В. Горкавенко, Т.Л. Цареградська, О.І. Плющай // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 17, вип. 3. – С. 529-542. – ISSN 1816-5230
1089705
   Першопринципне моделювання процесу аморфізації в системі Fe-Zr / І.В. Плющай, В.А. Макара, О.І. Плющай, Т.В. Волкова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
1089706
   Першопринципний розрахунок домішково-дислокаційної взаємодії в кремнії / Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай, В.А. Макара // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнкова М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 4. – С. 04030-1-04030-5. – ISSN 2077-6772
1089707
  Горкавенко Т.В. Першопринципний розрахунок рiвноважного положення та електронних спектрiв домiшок кисню i вуглецю в кремнiї / Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, В.А. Макара // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 65-71. – ISSN 1025-6415
1089708
  Матейко Н. Першопричини адиктивної поведінки особистості з позиції духовної психотерапії // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 59-65. – ISSN 2312-1246
1089709
   Першопричини невиконання рішень національних судів України // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (179/180). – С. 2-37
1089710
   Першопроходець в українській ботаніці До 120-річчя від дня народження О.А. Янати // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2008. – на 2008 рік. – С. 125-129
1089711
   Першопроходець вітчизняного кіно. До 125-річчя від дня народження О.О. Ханжонкова // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2002. – на 2002 рік. – С. 144-146
1089712
  Санченко А. Першопроходець із Ніжина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 14


  Про навколосвітню експедицію українця Юрія Лисянського та його літературний спадок.
1089713
   Першопроходець комп"ютерного світу. До 80-річчя від дня народження В.М. Глушкова // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2003. – на 2003 рік. – С. 160-164
1089714
  Тучинський Б.Г. Першопроходець сучасних обчислень - киянин Сергій Авраменко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 1-8. – ISSN 2518-7104
1089715
  Семенченко М. Першопроходець у мистецтві та житті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5-6 жовтня (№ 180/181). – С. 8-9


  "У селі В"язовому відкрили сучасний музей видатного художника Миколи Стороженка."
1089716
  Пономаренко О. Першопроходець українського коміксу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13 липня - 26 липня (№ 27/28)


  Анатолій Петрович Василенко — український графік, карикатурист.
1089717
  Голота Т. Першопроходець цивілізацій // Cucuteni-Trypillia-Troy-Greece : written history 3500-1500 BC / I.L. Mosenkis. – Kyiv : ARATTA, 2018. – С. 46


  "Мінойський Крит із його таємницями вважали історично нерозплутаним клубком. Так було доти, поки зародки наукового відкриття не вербалізувалися із хаотичних записів Юрія Мосенкіса в глобальне дослідження, репрезентоване цією книгою".
1089718
  Грибовський В. Першопроходець Чорноморії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 40 (568), 5-11.10.2018. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Як запорожець Мокій Гулик відкрив Кубань для України.
1089719
  Орехрвський В.О. Першопроходці античності: "африканські експедиції" фінікійських мореплавців // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 58-60
1089720
  Головко О.М. Першопроходці, фундатори історико-правової науки в Україні, їх учні та послідовники / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX - на початку XX ст. : монографія / О.М. Головко, В.А. Греченко. – Харків : Константа, 2018. – С. 45-146. – ISBN 978-966-342-404-0
1089721
  Білаш О. Першопроходцям завжди непросто // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 6-8


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
1089722
  Ван Юй Першопрочитання теми Турандот китайським композитором Вей Мінглюном у сичуанській національній опері // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 190-214. – ISSN 2310-0583
1089723
  Кирилюк С.Д. Першорядність "мовчазного" персонажа у прозі Михайла Коцюбинського // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 175-188. – ISSN 2306-2908


  Пошук нових кутів зору на тексти українського класика М. Коцюбинського. Визначення внутрітекстової комунікації між суб’єктами у творах письменника. Мовчання як важливий антропологічний чинник. Перехід від "старої" естетики до творчої самореалізації.
1089724
  Колісниченко А. Першостихія води у творчості Харта Крейна // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 133-139. – ISBN 966-7773-70-1
1089725
  Белевцова С.О. Першостихія повітря в поетичному ідіостилі Володимира Свідзінського і Михайла Драй-Хмари // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 48-53
1089726
  Шабі С.В. Першоступеневість символіки магічних чисел у мові української казки // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 53-60
1089727
   Першосуще // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 853. – ISBN 966-316-069-1
1089728
  Лопушанська О.М. Першотвір і множинність перекладів (на матеріалі вірша "Каменярі" Івана Франка та його німецькомовних інтерпретацій) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 315-319. – ISSN 1729-360Х
1089729
  Коптілов В.В. Першотвір і переклад : роздуми і спостереження / Віктор Коптілов. – Київ : Дніпро, 1972. – 215с.
1089730
  Науменко Н.В. Першотвір письменника як літературний образ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 304-311
1089731
  Пруниця С.Ю. Першотравень на Закарпатті / С.Ю. Пруниця. – Ужгород, 1989. – 86с.
1089732
  Павленко Марина Першотравневе моє перше вересня = Щоденник неправильної вчительки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 65-76. – ISSN 0868-4790
1089733
  Малаков Д. Першотравневий мітинг біля університету // Київ 1939-1945 : фотоальбом / Д.В. Малаков. – Київ : Кий, 2005. – С. 290 : фото. – ISBN 966-8825-01-02


  1 травня 1942 р. Фото М. Покришевського. Серед натовпу - німецькі солдати та українські поліцаї.
1089734
  Галата С. Першохідці - STEM // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1089735
  Перунін В. Першохристиянська рівність між людьми та народами - основа слов"янської державності Русі-України, роки 946-947 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 43-48. – ISSN 2076-9326
1089736
  Андрущенко В. Першочергове завдання державної освітньоїполітики - відродження довіри до вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 5-6. – ISSN 2078-1016


  З виступу на колегії Міністерства освіти і науки України 23 квітня 2010 р.
1089737
   Першочергове зарахування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На громадське обговорення МОН вносить проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 ро. № 417." У цьому проєкті на реалізацію положень Закону України від 18 грудня 2019 року № 392-ІХ "Про ...
1089738
   Першочергові завдання і перспективи регіональної мінералогії України / Г.О. Кульчицька, В.І. Павлишин, Д.С. Черниш, І.М. Герасимець // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 3-8. – ISSN 0204-3548


  Три першочергові завдання стоять перед регіональною мінералогією України: перевизначення мінеральних видів відповідно до змін у номенклатурі, затвердження нормативних українських назв мінералів і розширення бази даних мінералів України. Нині в світі ...
1089739
  Крищенко Д.В. Першочергові заходи досягнення європейського рівня конкурентноспроможності економіки України / Д.В. Крищенко, Є.М. Комарова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 102-110


  У статті пропонується план заходів для першочергових кроків із покращення конкурентоспроможності української економіки з урахуванням проекту ЄВРО-2012 та сприятливих можливостей для побудови "економіки знань". Окремий наголос робиться на доцільності ...
1089740
  Павлова А.М. Першочергові заходи побудови системи повернення в Україну активів, набутих злочинним шляхом // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 329-334. – ISSN 2309-1533
1089741
  Міронов С.В. Першочергові питання розвитку кримінального права, вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність у сфері питань реформування кримінальної юстиції // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 478-480. – ISBN 978-966-458-403-3
1089742
  Шут М.І. Першочергові цілі та завдання на шляху реалізації інтегративної моделі природничонаукової і технічної освіти / М.І. Шут, Л.Ю. Благодаренко, Т.Г. Січкар // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 32-35. – (Серія педагогічна ; вип. 28). – ISSN 2307-4507
1089743
  Законьнікау С. Першы пацалунак : (сто вершау пра каханьне) / Сяргей Законьнікау. – Мінск : Кнігазбор, 2007. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-985-6824-66-4


  У пр. № 1732717 напис білоруською мовою
1089744
  Афанасьев Н.М. Перыве залпы / Н.М. Афанасьев. – Москва, 1967. – 168с.
1089745
  Банников А.Г. Перые русские путешествия в Монголию и Северный Китай : Василий Тюменец, Иван Петлин, Федор Байков / А.Г. Банников. – Москва : Географгиз, 1949. – 52с. – (Русские путешественники)
1089746
   Перый Всесоюзный съезд колхозников. – М.-Л, 1933. – 352с.
1089747
   Перый день нового мира. – Таллин, 1970. – 260с.
1089748
  Васюкова Т.Т. Перьевые клещи гусеобразных и ржанкообразных Якутии / Т.Т. Васюкова, С.В. Миронов. – Новосибирск, 1991. – 199с.
1089749
   Перья Жар-Птицы. – Свердловск, 1978. – 127с.
1089750
  Ходжес Глен Перья с секретом. Секрет пингвина / Ходжес Глен, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 104-117 : фото
1089751
  Абдашев Ю.Н. Перья фламинго : повесть / Ю.Н. Абдашев. – Краснодар : Кн. изд-во, 1968. – 200 с.
1089752
  Олейник С.И. Пес Барбос и необычный кросс : Фейлетоны / С.И. Олейник. – Москва : Правда, 1968. – 192с.
1089753
  Ісраєлян В. Пес вірменина, турецький кінь і вуйко Пето : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 215-220. – ISSN 0320 - 8370
1089754
  Туманян О. Пес и кот : сказки для детей / Ованес Туманян; пер. с арм. – Ереван : Айастан, 1969. – 56 с.
1089755
  Руденко Д.Ф. Пес і ковбаса. / Д.Ф. Руденко. – К., 1970. – 63с.
1089756
  Тищук Микола Федорович Пес і мікрофон: Сатира й гумор / Тищук Микола Федорович. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 59с.
1089757
  Пестка Войчех Пес із шапочкою в зубах : дідівська оповідка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 99-104. – ISSN 0208-0710
1089758
  Ліврага Ріцці Хорхе Пес на ім"я Моассі / Хорхе А. Ліврага Ріцц; З іспанської переклав В"ячеслав Сахно. – Київ : Новий Акрополь, 2005. – 120с. – Парал. тит. арк. іспанською мовою. – ISBN 966-96463-1-6
1089759
  Баши Салим Пёс Одиссея : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 104-211. – ISSN 1130-6545
1089760
  Врочек Ш. Пес с ушами-крыльями // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 108-121. – ISSN 1728-8568
1089761
  Наровчатов С.С. Пес, девчонка и поэт. Стихи. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1965. – 32с.
1089762
  Чжао Песенка Ли Ю-цая / Чжао, Шу-Ли. – М., 1952. – 56с.
1089763
  Шевченко О.Ф. Песенка о Колумбах / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1966. – 64с.
1089764
  Жуховицкий Л.А. Песенка о любви и печали / Л.А. Жуховицкий. – М., 1990. – 380с.
1089765
  Чжао Песенки Ли Ю-цая / Чжао, Шу-Ли. – М., 1974. – 183с.
1089766
  Ерзакович Б.Г. Песенная культура казахского народа / Б.Г. Ерзакович. – Алма-Ата, 1966. – 402с.
1089767
   Песенная панорама. – Москва
Вып. 3. – 1987. – 62 с.
1089768
  Цветкова С.О. Песенная техника проповеди Миры Баи: подступы к исследованию // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 81-89. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
1089769
  Афанасова Л.Л. Песенник - 86 : мелодии и тексты песен / Л.Л. Афанасова. – Москва, 1986. – 64 с.
1089770
   Песенник. – Москва, 1938. – 112с.
1089771
   Песенник. – М, 1940. – 96с.
1089772
   Песенник. – Москва, 1941. – 16с.
1089773
   Песенник. – М, 1947. – 128с.
1089774
   Песенник. – М, 1948. – 128с.
1089775
   Песенник. – Киров, 1948. – 374с.
1089776
   Песенник. – Москва, 1952. – 160 с.
1089777
   Песенник. – Вологда, 1953. – 160с.
1089778
   Песенник. – М, 1956. – 280с.
1089779
   Песенник. – Москва, 1956. – 303 с.
1089780
   Песенник. – М, 1957. – 280с.
1089781
   Песенник. – М, 1958. – 280с.
1089782
   Песенник. – Ленинград, 1959. – 104с.
1089783
   Песенник. – М, 1960. – 255с.
1089784
   Песенник. – Москва, 1962. – 255с.
1089785
   Песенник. – Москва, 1963. – 343с.
1089786
   Песенник. – Москва, 1963. – 412 с.
1089787
   Песенник. – Москва, 1964. – 343с.
1089788
   Песенник. – Москва, 1965. – 343с.
1089789
   Песенник. – Москва, 1971. – 95с.
1089790
   Песенник. – Москва, 1973. – 95с.
1089791
   Песенник. – М, 1974. – 95с.
1089792
   Песенник. – Москва, 1976. – 350с.
1089793
   Песенник. – Москва, 1977. – 96с.
1089794
   Песенник. – Москва, 1981. – 240с.
1089795
   Песенник. – Москва, 1982. – 238с.
1089796
   Песенник. – М, 1984. – 256с.
1089797
   Песенник. – М, 1985. – 255с.
1089798
   Песенник для молодежи. – Москва, 1948. – 118с.
1089799
   Песенник для молодежи. – Москва, 1948. – 95с.
1089800
   Песенник пионера. – Москва, 1965. – 118 с.
1089801
   Песенник пионера. – Москва : Музыка, 1987. – 96 с.
1089802
   Песенник"75. – М, 1975. – 96с.
1089803
   Песенник"79. – М, 1979. – 96с.
1089804
   Песенник"81. – М, 1981. – 96с.
1089805
   Песенник"82. – М, 1982. – 96с.
1089806
   Песенник"83. – М, 1983. – 92с.
1089807
   Песенник"85. – М, 1985. – 64с.
1089808
  Полуянов П. Песенник. / П. Полуянов. – Вып.4. – М., 1954. – 64с.
1089809
  Уманец В.А. Песенное и хоровое творчество украинских советских композиторов (массовые песни, хоры) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Уманец В.А.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.А. Рыльского. – Киев, 1970. – 35л.
1089810
  Поликанов А.А. Песенное сердце : очерк жизни и творчества Михаила Васильевича Исаковского / А. Поликанов. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 141, [3] c. : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1089811
  Бельская Л.Л. Песенное слово : поетич. мастерство С. Есенина : кн. для учителя / Л.Л. Бельская. – Москва : Просвещение, 1990. – 142, [2] с. – ISBN 5-09-001177-X
1089812
  Сидельников Песенное творчество А.В. Кольцова и народная поэзия / Сидельников, С.М. Клюев. – Москва, 1959. – 32 с.
1089813
  Покровская Л.А. Песенное творчество гагаузов : Автореф... канд. филол.наук: / Покровская Л.А.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18 с.
1089814
  Темирбекова К.З. Песенное творчество казахов Сомиречья : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Темирбекова К.З.; Ин-т ист. искусств. – М., 1966. – 16л.
1089815
  Микушев А.К. Песенное творчество народа коми / А.К. Микушев. – Сыктывкар, 1956. – 124с.
1089816
  Шулежкова С.Г. Песенные крылатые выражения (18 в. - середина 40-х годов 20 в.) : (Материалы к словарю "Крылатые выражения из области искусства") / С.Г. Шулежкова; Магнитогорский педагогический институт. – Магнитогорск. – ISBN 5711400177
Вып. 2. – 1993. – 156с.
1089817
  Алферов В.Г. Песенный край : стихи и песни / В.Г. Алферов. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1981. – 71 с.
1089818
  Кулькин Е.А. Песенный причал / Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1980. – 175с.
1089819
  Гвоздев М.П. Песенный репертуар современной белорусской деревни. (По материалам Речицкого и смежных с ним районов Гомел. обл.) : Автореф... кандидата филол.наук: / Гвоздев М.П.; АН БССР. Ин-т литературы им. Янки Купалы. – Минск, 1965. – 16л.
1089820
   Песенный фольклор Мезени. – Ленинград : Наука, 1967. – 368с.
1089821
  Кутырева-Чубаля Галина Песенный язык и семантика: критерии метра, рифмы, интонации (на белорусском материале) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 4-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1089822
  Сенгор Л.С. Песень ночи и солнца / Л.С. Сенгор. – А, 1965. – 102с.
1089823
  Лавров Н.П. Песец / Н.П. Лавров. – Москва, 1932. – 56с.
1089824
   Песец, лисица, енотовидная собака. – Москва : Наука, 1985. – 160с.
1089825
  Кочевих Олег Песець - це наше життя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 0130-5212
1089826
  Коринфский Аполлон Песи голи : стихотворения 1806-1808 гг. / Аполлон Коринфский. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. К.Л. Пентковский], 1909. – 96 с.


  Хуж. рис.: Спасский, Василий Васильевич (1873-1924)
1089827
  Ірасек А. Песиголовці / А. Ірасек. – Харків-К, 1930. – 328с.
1089828
  Ірасек А. Песиголовці : історичний роман / Алоїс Ірасек ; Пер.[с чеської] і передмова Натана Рибака. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 312 с. : іл. – (Бібліотека слов"янської літератури)
1089829
  Косуха П.І. Песимізм - соціальна філософія релігії / П.І. Косуха. – Київ, 1969. – 48с.
1089830
   Песиміст: руки геть від депутата! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 7. – ISSN 0130-5212
1089831
  Кривоносов А.Ф. Пескариная уха / А.Ф. Кривоносов. – Москва, 1980. – 383с.
1089832
   Пески. – М., 1989. – 79с.
1089833
   Пески веков. – М., 1970. – 368с.
1089834
   Пески времён // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 50-51 : фото
1089835
  Шелдон С. Пески времени / С. Шелдон. – Москва, 1995. – 694с.
1089836
  Шульмейстер Ю.А. Пески горят / Ю.А. Шульмейстер. – Львов, 1977. – 191с.
1089837
  Шаманский И.Л. Пески Западной Сибири. Анализ потребления, ресурсы, перспективы использования и выявления новых месторождений формовочных, стекольных. строительных песков и песчано-гравийной смеси. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Шаманский И.Л.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Тоск.ордена Труд.Красн.Знам.полит.ин-т. – Новосибирск, 1962. – 26л.
1089838
  Керн Э.Э. Пески и овраги / Э.Э. Керн. – Л., 1930. – 108с.
1089839
  Керн Э.Э. Пески и овраги / Э.Э. Керн. – М.-Л., 1931. – 108с.
1089840
  Петтиджон Ф. Пески и песчаники / Ф. Петтиджон, П. Поттер, Р. Сивер. – Москва : Мир, 1976. – 535с.
1089841
  Малвихилл У. Пески Калахари / У. Малвихилл. – Москва, 1969. – 230с.
1089842
  Малвихилл У. Пески Калахари / У. Малвихилл. – 2-е изд. испр. – Москва : Наука, 1984. – 216с. – (Рассказы о странах Востока)
1089843
  Дубянский В.А. Пески Среднего Дона и использование их в сельском и лесном хозяйстве / В.А. Дубянский. – М, 1949. – 232с.
1089844
  Флоровский А.М. Пески УССР, их закрепление и хозяйственное освоение / А.М. Флоровский, В.Н. Костомаров. – Киев : АН УССР, 1953. – 64с.
1089845
  Арнагельдыев А. Пески Центральной части Каракумов, их подвижность и меры борьбы с ней / А. Арнагельдыев; под ред. Б.А. Федоровича ; АН ТССР, ин-т пустынь. – Ашхабад : Ылым, 1979. – 121 с., [1] л. схем : ил. – Библиогр.: с. 113-120 (92 назв.)
1089846
  Жумашов А. Пески Юго-Западного Туркменистана и их освоение / А. Жумашов. – Ашхабад : Ылым, 1980. – 144с.
1089847
  Боіит М. Песме : приредио Мисдраг Павловит / М. Боіит. – Београд : Нолит, 1963. – 186 с. : ил.
1089848
  Илит В. Песме / В. Илит. – Београд, 1964. – 149с.
1089849
  Бошковски П.Т. Песме : поговор Чедомир Миркович, превод Влада Урошевич и Слободан Мицкович / П.Т. Бошковски. – Београд : Народна книга, 1981. – 257 с. – Текст парал. на македонском и сербско-хорватском языках. – (Библиотека "Наши видици". Современа македонска поезиjа)
1089850
  Jакшит Тура Песме / Jакшит Тура. – Београд : Рад, 1999. – 173с. – (Дом и школа). – ISBN 86-09-00657-3
1089851
  Франко И. Песме / И. Франко; избрао, превео и предговор написао Лука Хаjдуковичь. – Нови Сад : Српско-украjинско друштво Алфаграф, 2007. – 160 с. : портр. – Текст парал. українською та сербсько-хорватською мовами. – (Библиотека "Словенска лира" ; кньига 1). – ISBN 978-86-83681-35-8
1089852
  Раикович С. Песме. / С. Раикович. – Београд, 1978. – 317 с.
1089853
   Песната мегу две лета. – Струга, 1980. – 173 с.
1089854
  Клюев Н.А. Песнеслов / Н.А. Клюев. – Петрозаводск, 1990. – 239с.
1089855
  Беранже Песни / Пьер-Жан Беранже ; под ред. и с предисл. Н. Лернера. – Москва : [б. и.], 1919. – 86 с. – (Всемирная литература ; вып. № 18)
1089856
  Саят-Нова Песни / Саят-Нова. – Москва : Художественная литература, 1939. – 96 с.
1089857
  Голодный М.С. Песни / М.С. Голодный. – Москва, 1939. – 47с.
1089858
   Песни. – Сталинград, 1941. – 164с.
1089859
   Песни. – Л.-Москва, 1944. – 60 с.
1089860
   Песни. – Красноярск, 1945. – 75с.
1089861
   Песни. – Л.-Москва, 1945. – 169с.
1089862
   Песни. – Владивосток, 1946. – 48с.
1089863
   Песни : приложение № 3 к сборнику "Красноармейская эстрада". – Москва, 1946. – 35 с.
1089864
   Песни. – Л.-Москва, 1947. – 64с.
1089865
   Песни. – Куйбышев, 1947. – 75с.
1089866
   Песни. – Вглгоград, 1947. – 94с.
1089867
  Лебедев Песни / Лебедев, -Кумач. – Москва, 1947. – 328с.
1089868
   Песни. – Коми, 1947. – 199с.
1089869
   Песни. – Омск, 1948. – 216с.
1089870
   Песни. – Ленинград, 1949. – 64с.
1089871
   Песни. – Л., 1950. – 64с.
1089872
   Песни. – Владимир, 1950. – 80 с.
1089873
   Песни. – Л., 1951. – 64с.
1089874
   Песни. – Л., 1952. – 64с.
1089875
   Песни. – Новосибирск, 1952. – с.
1089876
  Михалков С.В. Песни / С.В. Михалков. – Москва, 1952. – 80с.
1089877
  Лебедев Песни / Лебедев, -Кумач. – Москва, 1953. – 144с.
1089878
  Жаров А.А. Песни / А.А. Жаров. – Л., 1953. – 87с.
1089879
   Песни. – Л., 1953. – 32с.
1089880
   Песни. – Молотов, 1954. – 440с.
1089881
   Песни. – Челябинск, 1955. – 72с.
1089882
   Песни. – Л., 1955. – 64с.
1089883
   Песни. – Сталинград, 1955. – 436с.
1089884
   Песни. – Красноярск, 1957. – 135с.
1089885
   Песни. – Новосибирск, 1957. – 223с.
1089886
   Песни. – Благовещенск, 1958. – 335с.
1089887
  Батырай Омар оглы Песни : пер. с даргин. / Омар оглы Батырай ; вступ. ст., подготовка текста и примеч. Н. Капиевой. – Изд. 2-е, доп. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1958. – 127 с. – (Декада дагест. искуства и литературы в Москве. 1959)
1089888
  Беранже П.-Ж. Песни / Пьер-Жан Беранже ; пер. В. Дмитриева ; илл. Ю. Ганфа. – Москва : Крокодила, 1958. – 64 с. – (Б-ка "Крокодила" ; № 190)
1089889
  Батырай Омар оглы Песни : пер. с даргин. / Омар оглы Батырай ; сост., вступ. ст. и примеч. Н. Капиевой. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 111 с.
1089890
  Зимина Т.И. Песни / Т.И. Зимина. – Москва, 1972. – 175с.
1089891
  Беранже Песни / Пьер-Жан Беранже ; [сост. вступ. ст. и прим. С. Брахман]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 543 с. : 10 л. цв. ил. – В изд. также: Стихотворения/ Огюст Барбье ; Песни / Пьер Дюпон. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 69 ; Серия вторая. Литература XIX в.)
1089892
  Дюпон Пьер Песни // Песни / Беранже, Пьер-Жан. – Москва : Художественная литература, 1976. – С. 391-506. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 69 ;Серия вторая. Литература XIX в.)
1089893
  Беранже П.-Ж. Песни : пер. с фр. / П.Ж. Беранже ; [худож. Ю. Коннов]. – Москва : Художественная литература, 1979. – 111 с. : портр. – Миниатюрное издание в суперобл.
1089894
  Бернарт Песни / Вентадорн де Бернарт ; изд. подгот., [пер. со старопровансал. и статью, с. 191-233, написала] В.А. Дынник ; [примеч. А.Д. Михайлова и др.] ; АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – 311 с. : нот., 3 л. ил. – (Литературные памятники)
1089895
  Беранже П.Ж. Песни : пер. с франц. / Пьер-Жан Беранже ; вступит. ст. И. Лилеевой ; примеч. С. Брахмана ; худож. В. Сальников. – Москва : Художественная литература, 1980. – 317 с. : ил. – (Классики и современники. Поэтическая б-ка)
1089896
  Беранже П.Ж. Песни / Пьер Жан Беранже. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 319 с. : портр.
1089897
  Беранже П.Ж. Песни : пер. с франц. / Пьер Жан Беранже ; сост. и авт. предисл. О. Тимашова ; примеч. и коммент Ю.И. Данилина ; худож. В. Смирнова. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 126, [1] с. : ил. – (Школьная библиотека)
1089898
  Визбор Ю. Песни / Ю. Визбор. – Москва, 1989. – 71с.
1089899
  Николаев И.Ю. Песни / И.Ю. Николаев. – Москва, 1989. – 64с.
1089900
  Паулс Р.В. Песни / Р.В. Паулс. – Л., 1991. – 79с.
1089901
  Соколов М.Е. Песни А.С. Пушкина и крестьян Саратовской губернии о Стеньке Разине / М.Е. Соколов. – Саратов : Типо-лит. Ф.Е. немирова, 1902. – [4], VIII, 17 с.
1089902
  Токтомушев А. Песни Ала-Тоо / Абдырасул Токтомушев ; авториз. пер. с кирг. – Фрунзе : Кирг. гос. изд-во, 1958. – 231 с.
1089903
  Поротов Г.Г. Песни Алнея / Г.Г. Поротов, В.В. Косыгин. – Петропавловск-Камчатский, 1969. – 34с.
1089904
  Ерошин И.Е. Песни Алтая / И.Е. Ерошин. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1961. – 152 с.
1089905
   Песни Амура. – Хабаровск, 1979. – 126с.
1089906
  Петров А. Песни Андрея Петрова / А. Петров. – Л., 1991. – 80с.
1089907
   Песни аратов. – Москва, 1973. – 215с.
1089908
   Песни Байкала. – Улан-Уде, 1945. – 64с.
1089909
   Песни бардов. – Л., 1989. – 80с.
1089910
   Песни бардов. – Л., 1990. – 80с.
1089911
   Песни безымянных певцов. – Махачкала, 1960. – 418с.
1089912
   Песни Белгородской обл.. – Белгород, 1958. – 74с.
1089913
  Джусуев С. Песни белых вершин : стихи / Сооронбай Джусуев; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1984. – 102 с.
1089914
  Беранже П.Ж. Песни Беранже в переводе русских поэтов / П.Ж. Беранже ; под ред. П.В. Быкова. – Санкт-Петербург : Книжное издательство Герман Гоппе, 1894. – 212 с. : ил. – С портр. и 55 илюстр. Гранвиля, Баяра, Джиакомелли [и др.]
1089915
  Богданова Г.Н. Песни Беранже в переводе Тхоржевских : Автореф... канд. филол.наук: / Богданова Г. Н.; Лен. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1971. – 24л.
1089916
  Бобо Юнус Песни Бобо Юнуса / Бобо Юнус. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1950. – 156 с., [1] л. портр. : портр.
1089917
   Песни боевые. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1944. – 100 с.
1089918
   Песни боевых походов. – Иваново, 1943. – 176с.
1089919
  Лебедев П.Ф. Песни боевых походов / П.Ф. Лебедев. – Саратов, 1986. – 398с.
1089920
  Райнис Я. Песни борьбы и мужества / Я. Райнис. – Москва : Гослитиздат, 1944. – 44 с.
1089921
  Гаджиева З.З. Песни борьбы и побед / З.З. Гаджиева. – Махачкала, 1980. – 106с.
1089922
   Песни борьбы и протеста. – Москва, 1977. – 128с.
1089923
   Песни борьбы и свободы : к 100-летию празднования 1 Мая / [вступ. ст. Р. Рождественского ; сост. Я. Богданова ; ил. А. Бегака]. – Москва : Книга, 1989. – 158 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-212-00151-X
1089924
  Маркин П.Г. Песни бронзовых сосен / П.Г. Маркин. – Чебоксары, 1975. – 168с.
1089925
  Окуджава Б. Песни Булата Окуджавы / Б. Окуджава. – Москва : Музыка, 1989. – 224 с.
1089926
  Джуманбульбуль-оглы Э. Песни Бульбуля : избранное / Э. Джуманбульбуль-оглы. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства
3. – 1977. – 390 с.
1089927
   Песни былого. – Москва, 1986. – 319с.
1089928
   Песни былых времен. – Ташкент, 1961. – 422с.
1089929
   Песни в боях за Черноморье и Крым. – Киев, 1988. – 341 с.
1089930
  Джамбул Песни в Москве : стихи / Джамбул. – Москва, 1947. – 139 с.
1089931
  Николюкин И.К. Песни в поле. / И.К. Николюкин. – М, 1979. – 93с.
1089932
  Шошин В.А. Песни в пути / В.А. Шошин. – Л., 1955. – 71с.
1089933
   Песни в солдатских шинелях. – Москва, 1970. – 63с.
1089934
   Песни В. Высоцкого // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 1. – С. 36-40.
1089935
   Песни вайнахов. – Грозный, 1972. – 178с.
1089936
  Тряпкин Н.И. Песни великих дождей. / Н.И. Тряпкин. – Москва, 1965. – 139с.
1089937
  Снег Л. Песни вечерние : [Рассказы] / Л. Снег. – Санкт-Петербург : Электропечатня К.А. Четверикова, 1908. – 121 с.
1089938
   Песни ВОВ. – Киров, 1945. – 44с.
1089939
  Джамбул Песни войны. / Джамбул; пер. с каз. – Москва : Гослитиздат, 1944. – 84 с.
1089940
  Бусуйок А. Песни восхода и заката : стихи / урклиу Бусуйок; авториз. пер. с молд. Л.Беринского. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 103 с.
1089941
  Шамбинаго С.К. Песни времени царя Ивана Грозного : исследование / С. Шамбинаго. – Сергиев Подас : Тип. И.И. Иванова, 1914. – [2], XII, 303 с.
1089942
  Ризо Х. Песни гафиза / Х. Ризо. – Сталинабад, 1953. – 40с.
1089943
   Песни гнева. – Москва, 1961. – 64с.
1089944
  Сурков А.А. Песни гневного сердца / А.А. Сурков. – Ярославль, 1944. – 375с.
1089945
   Песни голубых долин. – Горно-Алтайск, 1963. – 170с.
1089946
  Гамзатов Р. Песни гор / Р. Гамзатов; пер. с авар. В.Бахнов и др. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 64 с.
1089947
  Плиев Х. Песни гор : стихотворения и поємы / Х. Плиев; пер. с осет. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 152 с.
1089948
  Гамзатов Р. Песни гор : стихотворения и поэмы / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Киев : Молодь, 1982. – 295 с.
1089949
  Гамзатов Р. Песни гор : стихотворения и поэмы / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Киев : Молодь, 1989. – 199 с.
1089950
  Гамзатов Р.Г. Песни гор. Письмена. Патимат : кн. стихотворений / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Современник, 1983. – 402 с.
1089951
   Песни горцев. – Москва, 1939. – 256с.
1089952
  Дрожжин С.Д. Песни гражданина / С.Д. Дрожжин. – М., 1974. – 311с.
1089953
   Песни гребенских казаков. – Грозный, 1946. – 315с.
1089954
  Лейтес Р.Э. Песни Грига / Р.Э. Лейтес. – Москва, 1967. – 191с.
1089955
   Песни Грузии. – Тбилиси, 1961. – 158с.
1089956
  Ольхон А. Песни дальнего севера / А. Ольхон. – Ируктск, 1946. – 75 с.
1089957
  Суздалев Г.М. Песни деревянных журавлей. / Г.М. Суздалев. – Челябинск, 1969. – 60с.
1089958
  Хилл Д. Песни Джо Хилла / Д. Хилл. – Москва, 1966. – 95с.
1089959
   Песни для русского народного хора с сопровождением баяна. – Москва, 1951. – 64с.
1089960
   Песни для сельской художественной самодеятельности. – Сталинград, 1948. – 76с.
1089961
   Песни для хоровых кружков. – Иваново, 1937. – 32с.
1089962
  Ишутинова Л.В. Песни дождей / Л.В. Ишутинова. – Киров, 1981. – 31с.
1089963
   Песни друзей. – Москва, 1957. – 128с.
1089964
  Паликова А.К. Песни желанной свободы / А.К. Паликова. – Новосибирск, 1978. – 141с.
1089965
   Песни живших до нас. – Нальчик, 1966. – 190с.
1089966
  Кудашкин И. Песни журавлиного неба : стихи и поэма / Иван Кудашкин; пер. с мордов.-мокша И.Рыжикова. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1980. – 56 с.
1089967
  Веселкова-Кильштет М.Г. Песни забытой усадьбы / [соч.] М.Г. Веселковой-Кильштет. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Д. Смирнова], 1911. – 95 с.
1089968
  Пушкин А.С. Песни западных славян Пушкина : с портр. автора и 2-мя ил. – Москва : Изд. А.Я. Панафидина ; Тип. И.Я. Полякова, 1900. – 40 с. : ил., потр. – (Иллюстрированная Пушкинская библиотека ; № 4)


  Ред.: Брюсов, Валерий Яковлевич (1873-1924)
1089969
   Песни зарубежных друзей. – Москва, 1960. – 96с.
1089970
  Матов В.Н. Песни земли / В.Н. Матов. – Москва, 1958. – 388с.
1089971
  Жалсараев Д. Песни земли : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1975. – 159 с.
1089972
  Карасев А.И. Песни золотой сосны / А.И. Карасев. – Пенза, 1963. – 71с.
1089973
  Вилакази В Б. Песни зулуса. / В Б. Вилакази, . – Москва, 1962. – 95с.
1089974
  Перец И.-Л. Песни и баллады : песни и баллады / И.-Л. Перец. – Вильно, 1927. – 214 с.
1089975
   Песни и думы. – Москва, 1941. – 99с.
1089976
   Песни и думы. – Ашхабад, 1955. – 176с.
1089977
  Шевченко Т.Г. Песни и думы Кобзаря Т.Г. Шевченко : сборник стихотворений в пер. И. Белоусова, И. Бибикова, Н. Гербеля и др. : с портр. – [2-е изд.]. – Москва : Изд. кн. склада М.В. Клюкина ; [Тип. Вильде], 1916. – 64 с., портр., ил. : портр. на обл. – С. 5-6: Т.Г. Шевченко / Н. Васин


  Ред.: Белоусов, Иван Алексеевич (1863-1930); Дрожжин, Спиридон Дмитриевич (1848-1930); Мей, Лев Александрович (1822-1862) Ред.: Вересаев, В.В., Белоусов, Иван Алексеевич (1863-1930)
1089978
   Песни и думы Советской Украины. – Москва, 1951. – 336с.
1089979
  Колпакова Н.П. Песни и люди: О рус. нар. песне / Н.П. Колпакова. – Л., 1977. – 135с.
1089980
  Джамбул Песни и поэмы : пер. с казахского / Джамбул ; Худож. А. Морозов-Лас. – [Москва] : Советский писатель, 1938. – 128 с., 1 вкл. л. ил.
1089981
  Глоба А. Песни и поэмы / А. Глоба. – М, 1969. – 232с.
1089982
   Песни и романсы А. Вертинского : песенник. – Ленинград : Советский композитор, 1991. – 127 с.
1089983
  Мерзляков А.Ф. Песни и романсы А. Мерзлякова / Мерзляков А.Ф. – Москва, 1988. – 110 с.
1089984
   Песни и романсы русских поэтов. – Москва-Л., 1965. – 1120с.
1089985
  Минаев Д.Д. Песни и сатиры и комедия Либерал в пяти действиях / Д.Д. Минаев. – Санкт-Петербург : Тип. Р. Голике, 1878. – [2], 524, III с.
1089986
  Анисимова А.П. Песни и сказки / сост.: А.П. Анисимова ; под ред. [и с предисл.] Э.В. Померанцевой. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 96 с.
1089987
   Песни и сказки. – Ростов-на-Дону, 1947. – 56с.
1089988
  Сумцов Н.Ф. Песни и сказки о живом мертвеце / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 19 с.
1089989
  Анисимова А.П. Песни и сказки Пензенской области / сост.: А.П. Анисимова ; под ред. [и с предисл.] Э.В. Померанцевой. – Пенза : Книжное издательство, 1953. – 280 с.
1089990
   Песни и сказки пушкинских мест. – Ленинград
вып. 1. – 1979. – 256 с.
1089991
   Песни и сказки Ярославской обл.. – Ярославль, 1958. – 360с.
1089992
  Беззубова Ф.И. Песни и сказы : пер. с эрэя-мордовского / Ф.И. Беззубова. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1955. – 68 с.
1089993
  Ионов А.В. Песни и сказы Донбасса. / А.В. Ионов. – Сталино, 1960. – 346с.
1089994
   Песни и сказы рыбаков. – Астрахань, 1952. – 172 с.
1089995
  Чуркин А.Д. Песни и стихи / А.Д. Чуркин. – Л, 1938. – 100с.
1089996
  Высоцкий В.С. Песни и стихи / В.С. Высоцкий. – Київ, 1993. – 383с.
1089997
  Лебедев-Кумач Песни и стихотворения / Лебедев-Кумач. – Москва, 1960. – 266 с.
1089998
  Бобровский В.П. Песни и хоры Шостаковича / В.П. Бобровский. – Москва : Советский композитор, 1962. – 31 с., [1] л. портр. : ил., нот. – (В помощь слушателям народных университетов культуры. Беседы о музыке)
1089999
   Песни и частушки. – Саратов, 1956. – 264с.
1090000
   Песни и частушки брянских партизан. – Брянск, 1963. – 32с.
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,