Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)101102103104105106107108109110(+10)В кінець >>
108001
  Ingarden Roman `Studia z estetyki / Ingarden Roman. – Wyd. 2-ie. – Warszawa
1. – 1957. – 440с.
108002
  Labinska B. Struktur und Inhalt der Deutschlehrbucher fur Madchenschulen der Bukowina in der Habsburger Monarchie (Anfang des XX. Jhs.) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 2 (94). – S. 34-44. – ISSN 1817-8510


  Im vorliegenden Artikel wurden die Deutschlehrbucher fur Madchenschulen der Bukowina in der Habsburger narchie (Anfang des XX. Jahrhunderts) beschrieben. Die truktur und der Inhalt der Deutschlehrwerke fur Frauenschulen wurden analysiert. Die ...
108003
  Urbanek E. Struktura a dynamika tridni spolecnosti : prispevek k teorii a metodologii analyzy tridni spolecnosti / Eduard Urbanek. – Praha : Universita Karlova, 1966. – 144 s. – (Acta universitatis Carolinae ; 14 : Philosophica et historica monographia)
108004
  Cvekl J. Struktura a funkcia marxistickej filozofie. Prispevok k problemu / J. Cvekl. – Bratislava, 1967. – 184с.
108005
   Struktura a smysl literarniho dila. – Praha, 1966. – 232с.
108006
  Krepelakova Vlastimila Struktura a socialni postaveni delnicke tridy v cechach 1906-1914. / Krepelakova Vlastimila. – Praha, 1973. – 162с.
108007
   Struktura organizacyjna, sklad osobowy i spis wykladov na rok akademicki 1970/1971. Wydzial ekonomiczno-socjologiczny. – Lodz, 1971. – 141с.
108008
   Struktura organizacyjna, sklad osobowy i spis wykladov na rok akademicki 1970/1971. Wydzial filologiczny. – Lodz, 1971. – 82с.
108009
   Struktura organizacyjna, sklad osobowy i spis wykladov na rok akademicki 1970/1971. Wydzial filozoficzno-historyczny. – Lodz, 1971. – 53с.
108010
   Struktura organizacyjna, sklad osobowy i spis wykladov na rok akademicki 1970/1971. Wydzial matematyki, fizyki i chemii. – Lodz, 1971. – 94с.
108011
   Struktura organizacyjna, sklad osobowy i spis wykladov na rok akademicki 1970/1971. Wydzial prawa i administracji. – Lodz, 1971. – 55с.
108012
  Leszczynski D. Struktura poznawsza i obraz swiata : zagadnienie podmiotowych warunkow poznania we wspolczesnej filozofii / Damian Leszczynski // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3268 : Structura poznawcza i obraz swiata / D. Leszczynski. – S. 1-790. – ISSN 0239-6661
108013
  Meissner Lucjan Struktura radia i telewizji w Europie zachodniej (Wielka Brytania, NRF, Francja) / Meissner Lucjan. – Warzsawa, 1965. – 125с.
108014
  Popovic A. Strukturalizmus v slovenskej vede (1931-1949). Dejiny, texty, bibliografia / A. Popovic. – Martin, 1970. – 174с.
108015
  Hrusovsky Igor Strukturation und Apperzeption des Konkreten / Hrusovsky Igor. – Bratislava, 1966. – 160с.
108016
  Habermas J. Strukturwandel der Offentlichkeit : Untersuchungen zu einer Kategorie der burgerlichen Gesellschaft : mit einem Vorwort zur Neuauflage 1990 / Jurgen Habermas. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. – 391 S. – Бібліогр.: с. 360-372 та в підрядк. прим. – (Suhrkamp Taschenbuch. Wissenschaft ; 891). – ISBN 978-3-518-28491-9
108017
  Stankiewicz L. Struktury kochania : Emocje i realia / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1993. – 93s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-04-7
108018
  Possart Jadwiga Struktury myslenia teoretycznego a kontrowersje ideologiczne. (Polemiki w publicystyce w okresie rozlamu 1906-1908) / Possart Jadwiga. – Warszawa, 1963. – 374с.
108019
   Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 2000. – 186s. – ISBN 83-7236-060-4
108020
  Beniscelli A. Strumenti per lo studio della letteratura italiana / A. Beniscelli, V. Coletti, 1991. – 197 с.
108021
  Koprowski Jan Strumien zycia / Koprowski Jan. – Lodz, 1959. – 152с.
108022
  Herbert Zbigniew Struna swiatla / Herbert Zbigniew. – Wyd.2, przejr. – Wroclaw : Dolnslaskie, 1997. – 83с. – ISBN 83-7023-354-6
108023
   Strusky: Bibliografie. – Brno, 1986. – 123с.
108024
  Edigey Jerzy Strzal na dansingu / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1975. – 198с.
108025
  Baranowicz Jan Strzaly na grobli / Baranowicz Jan. – Warszawa, 1974. – 302с.
108026
  Edigey J. Strzaly na rozstajnych drogach / Jerzy Edigey. – Warszawa : Czytelnik: Prasa-ksiazka-ruch, 1970. – 262 s. – (Jamnik)
108027
   Strzaly o swicie. – Warszawa, 1962. – 328с.
108028
  Daleszak B. Strzaly w Malpim Gaju. / B. Daleszak. – Katowice, 1973. – 287с.
108029
  Wiktor Jan Strzecha w cieniu drapaczy chmur / Wiktor Jan. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1964. – 163 s.
108030
  Kraszewski Jozef Ignacy Strzemienczyk : Czasy Wladyslawa Warnenczyka / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1971. – 403s. – (Dzie Polski : Cykl powiesci historycznych obejmujacych / Red. J.Krzyzanowskiego ; 18)
108031
  Malek Leon Strzepy zolnierskiej epopei / Malek Leon. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1968. – 224 s. : Il.
108032
   Stu trzydziestu poetow. Wybor poezji narodow radzieckich. – Warszawa, 1957. – 748с.
108033
  Stave John Stube und Kuche: Erlebtes und Erlesenes / Stave John. – Berlin, 1987. – 188с.
108034
  Shaw G.B. Stucke / George Bernard Shaw. – Leipzig : Verlag Philipp Reclam. – (Belletristik ) ( Reclams Universal-Bibliotheck ; Bd. 667)
Bd. 2 : Helden. Casar und Cleopatra. Der Mann des Schicksals. Die heilige Johanna. – 1976. – 411, [4] S.
108035
   Stucke aus dem Exil. – Berlin, 1984. – 464с.
108036
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
1. – 1956. – 320с.
108037
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
2. – 1956. – 330с.
108038
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
3. – 1956. – 320с.
108039
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
4. – 1956. – 318с.
108040
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
5. – 1957. – 277с.
108041
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
6. – 1957. – 414с.
108042
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
8. – 1957. – 340с.
108043
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
7. – 1958. – 268с.
108044
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
9. – 1958. – 488с.
108045
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
10. – 1958. – 444с.
108046
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
11. – 1959. – 420с.
108047
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
11. – 1959. – 420с.
108048
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
12. – 1959. – 338с.
108049
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
12. – 1959. – 340с.
108050
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
3. – 1961. – 320с.
108051
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
5. – 1961. – 278с.
108052
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
8. – 1961. – 400с.
108053
  Bulgakow Michail Stucke. / Bulgakow Michail. – Berlin
1. – 1982. – 480с.
108054
  Braun Volker Stucke. / Braun Volker. – Berlin, 1983. – 373с.
108055
  Fleisser Marieluise Stucke. Fegefeuer in Ingolstadt. Pioniere in Ingolstadt / Fleisser Marieluise. – Berlin, 1976. – 207с.
108056
  Stolper A. Stucko. Asphitryon. Ruzante. Zcitgenossen. Himmelfehrt sur Erde. Der Scitfsktor. Kiara und der Gansorich... / A. Stolper. – Berlin, 1974. – 360с.
108057
  Zak Jaroslav Studaci a kantori / Zak Jaroslav. – Praha : Melantrich, 1982. – 132 s.
108058
   Studenci swiata o swoich sprawach. Materialy z miedzynarodowej konferencji w sprawach socialno-ekonomiznych studentow. Krakow, sierpien 1958. – Warszawa, 1959. – 208с.
108059
  Glebocki Henryk Studencka Solidarnosc "77 // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – Nr. 195, lato. – S. 36-41. – ISSN 1427-1176
108060
   Studenckie seszyty filologiczne. Z problemow literatury XXX- lecia PRL. Materialy z sesji "Literatura XXX-leci PRL". Sosnowiec, 9-10 maja 1974. – Katowice, 1975. – 98с.
108061
  Mucha Jiri Studene slunce / Mucha Jiri. – Praha, 1968. – 187с.
108062
  Papakammenou I.-R. Student-centered classroom assessment: perception and new method // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (2-2019). – С. 4-10. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
108063
  Masaryk T.G. Student a politika / T.G. Masaryk. – Praha, 1990. – 30с.
108064
  Kuzan K. Student as a researcher in humanities: cultural limitations for objectivity // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 2 (32), april - july. – С. 45-53. – ISSN 2306-5532


  Студент як дослідник гуманітарних наук: культурні обмеження об"єктивності.
108065
   Student assessment and learning guide for use with "Understanding business", 5th ed. [by] W.G. Nickels, J.M. McHugh, S.M. McHugh. – Boston a.o. : Irwin; McGraw-Hill, 1999. – [840] p. – ISBN 0-07-289215-3
108066
  Lola Yu. Student centeredness and academic integrity as the basis of modern education system // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 92-106. – ISSN 2312-5993


  Студентоценризм та академічна доброчесність як основа сучасної системи освіти.
108067
  Nickla Harry Student handbook, solutions manual and art notebook : [to accompany]: Concepts of genetics, 6th ed. [by] William S. Klug, Michael R. Cummings / Nickla Harry. – Upper Saddle River : Prentice hall, 2000. – [3],274p.,[223с.розд.паг.]. – ISBN 0-13-084436-5
108068
  Smite Dz. Student life / Dz. Smite. – Riga, 1976. – 711с.
108069
  Bonilla Frank Student politics in Chile / Bonilla Frank, Glazer Myron. – New York, 1970. – 367с.
108070
   Student study art notebook to accompany "Genetics" [by] R.Brooker, 2nd ed.. – Boston a.o. : McGraw-Hill, Higher education, 2005. – 13,421 p. : ill. – ISBN 0-07-295616-X
108071
  Mader Sylvia Student study guide : Inguiry into life / Mader Sylvia. – 4th ed. – Dubuque : Wm. C. Brown publishers, 1985. – V,274p. – ISBN 0-697-04933-7
108072
   Student study guide to accompany : Lenski , Lenski , Nolan "Human societies:An introduction to macrosociology".-6th.ed. – New York : McGraw-Hill, 1991. – YII,189,A1-A14p. – ISBN 0-07-037273-х
108073
   Student study guide to accompany "Life" [by] R. Lewis, D. Gaffin, M. Hoefnagels, B. Parker, 4th ed.. – Boston : McGraw-Hill, 2002. – 9,227 p. – ISBN 0-07-027219-0
108074
   Student study guide to accompany "Principles of genetics" [by] R.H.Tamarin, 7th ed.. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 7,170 p. – ISBN 0-07-233420-7
108075
   Student study guide: "Introductory plant biology" [by] K.R. Stern, 7th ed.. – Dubuque a.o. : WCB, 1997. – 5,186 p. – ISBN 0-697-25776-2
108076
   Student study map/art notebook [to] "Foundations of physical geography" [by] M.Bradshaw, R.Weaver. – Dubuque a.o. : WCB, 1995. – 6,106p. : ill. – ISBN 0-697-26309-6
108077
   Student unrest: issues for the seventies. – Toronto a.o., 1970. – 88с.
108078
  Ingram John Student workbook for elementary statistics / Ingram John. – Menlo Park a.o. : Benjamin / Cummings, 1977. – IY,177p. – ISBN 0-8465-2661-1
108079
   Student"s guide to home reading ("The man of property" by J. Galsworthy) = Пособие по домашнему чтению на английском языке. – Moscow, 1979. – 115 с.
108080
  Schneider Michael Student"s solutions manual, part 1 : Calculus by Finney/Thomas / Schneider Michael, Cochran Thomas. – Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1990. – [9],160p. – ISBN 0-201-19345-0
108081
  Davie N. Studentattitudes to using quizlet to learn english / N. Davie, T. Hilber // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 104-106. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
108082
   Studenten Patriotismus Internationalismus. – Berlin, 1968. – 376с.
108083
  Geerdts Hans Jurgen Studenten. / Geerdts Hans Jurgen. – Dresden, 1961. – 188с.
108084
  Dumreicher Carl Studenterforeiningens historie 1870-1920 / Dumreicher Carl. – Kjobenhavn
1-3. – 1934. – 376, 328, 344с.
108085
  Lund H.C.A. Studenterforeningens Historie 1820-70: Dansk studenterliv i det 19. aarhudrede (1, 2 Bd.). – Переплетено в одну книгу. – Kjobehavn
1-2. – 1896. – 480 и 639с.
108086
  Ogrodzka-Mazur Students training - future teachers of early school education for work in culturally diversified environment // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 156-167. – ISSN 2518-7635


  Referring to theoretical assumptions of pedagogy and intercultural education, the discussion was undertaken on their implementation by students – future teachers working with I-III class children in Cieszyn Silesia. The following issues were focused ...
108087
  Mospan N. Students training tendency in the EU and Ukraine: legal aspect // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 115-119. – ISSN 2518-7635


  Тенденция обучения студентов в ЕС и Украине: юридический аспект
108088
  Mospan N. Students training tendency in the European Union: legal aspect // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – P. 57-61. – ISSN 2078-1687


  Мосьпан Н.Тенденції підготовки студентів у Європейському Союзі: нормативно-правовий аспект.
108089
  Taylor Harold Students without teachers: the crisis in the university / Taylor Harold. – New York a.o., 1969. – 333 с.
108090
   Students" and teachers" perceptions of using electronic textbooks in educational process / O. Trishchuk, N. Figol, T. Faichuk, S. Fiialka // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15. – С. 116-122. – ISSN 2409-3351


  Сприйняття студентами та вчителями використання електронних підручників у навчальному процесі.
108091
  Bulvinska O. Students" participation in quality assuarance at university / O. Bulvinska, L. Chernova // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 95-101. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3 (64)). – ISSN 1609-8595
108092
  Radeti-Pai Students"family resilience and the level of parents income // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2018. – Vol. 64, nr. 4. – P. 255-264. – ISSN 2344-4665
108093
  Saliba Ch. Students’ creativity development at medical schools in the USA / Ch. Saliba, T. Horpinich // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 207-210


  Розвиток творчості студентів у медичних школах США.
108094
  Hromova N. Students’ perceptions and motivation for learning foreign languages // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Мустафа Эряман, Ян-Урбан Сандал, Салих Зекі Генч [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 11. – C. 76-83. – ISSN 2409-3351
108095
   Studi in onore di Arturo Cronia. – Padova, 1967. – 474с.
108096
  Lona C. Studi sugli Otiorrhynchus / C. Lona. – [S. l. : s. n.], 1925. – 9 p. – (Sona)
108097
  Lona C. Studi sugli Otiorrhynchus / C. Lona. – [S. l. : s. n.], 1931. – P. 172-175. – Estratto dal Bollettino della Societa Entomologica Italiana, Anno LXIII, N. 10 - 31 Dicembre 1931, X. – (Sona)
108098
  Cesa Cl. Studi sulla sinistra hegeliana / Cl. Cesa. – Urbino, 1972. – 367с.
108099
   Studia / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 03016420


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108100
   Studia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 00816272


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108101
   Studia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1997. – ISSN 01372467


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108102
   Studia / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1997. – ISSN 00816485


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108103
   Studia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan, 1998. – ISSN 01372475


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108104
   Studia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan : UaM, 1998. – ISSN 00816884


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108105
   Studia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan, 1998. – ISSN 00816485


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108106
  Steffen Victor Studia Aeschylea praecipue ad deperditarum fabularum fragmenta pertinentia / Steffen Victor. – Wratislaviae, 1958. – 120 p.
108107
   Studia anglica Posnaniensia : An international review of English studies / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan, 1998. – ISSN 00816272


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108108
   Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. – Tallinn, 1970. – 251с.
108109
   Studia archaeologica Universitatis Serdicensis / Universitas Serdicensis. – Sofia : St. Kliment Ohridski
Suppl. 4 : Stephanos archaeologicos in honorem professoris Ludmili Getov. – 2005
108110
   Studia archaeologica Universitatis Serdicensis. – Sofia : St. Kliment Ohridski. – ISSN 1312-7284
T. 4/2008. – 2014
108111
   Studia archaeologica Universitatis Serdicensis. – Sofia : St. Kliment Ohridski. – ISSN 1312-7284
T. 5/2015. – 2016
108112
   Studia balkanica bohemoslovaca. – Brno
3. – 1987. – 333с.
108113
   Studia bibliograficzno-bibliologiczne : Praca zbiorowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej prof. Wieslawa Bienkowskiego / Uniwersytet Jagiellonski, Instytut filologii polskiej,Katedra bibliotekoznawstwa i informac.naukow.; Pod red.M.Kocojowej // Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1995. – Tom 344 : Studia bibliograficzno-bibliologiczne: Praca zbiorowa... – S.1-311. – ISBN 83-233-0866-7
108114
   Studia culmensia historico-juridica czyli ksiega pamiatkowa 750-lecia prawa chelminskiego. – Torun
T. 2. – 1988. – 435с.
108115
   Studia culmensia historico-juridica czyli ksiega pamjatkowa 750-lecia prawa Chelminskiego. – Torun
T. 1. – 1990. – 479с.
108116
   Studia do dziejow Wawelu. – Krakow
1. – 1955. – 487с.
108117
   Studia filmoznawcze. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1701-5
18. – 1997. – 133s.
108118
   Studia fonetyczne z Warmii i Mazur. 1. Konsonantyzm. – Wroclaw
1. – 1959. – 240с.
108119
   Studia geographica 24. – Brno : Geograficky ustav CSAV
Geografie a vyzkum zivotniho prostredi (Geography and study of environment). – 1972. – Papers presented on the 12th Congress of Czech Geographers, Ceske Budejovice 1972
108120
   Studia geographica 25. – Brno : Geograficky ustav CSAV
Geografie ve skole a v praxi (Geography in education and praxis). – 1972. – Papers presented on the 12th Congress of Czech Geographers, Ceske Budejovice 1972
108121
  Baullg Henri Studia geomorfologiczne / Baullg Henri. – Warszawa, 1958. – 274с.
108122
   Studia geophysica et geodaetica. – Praha : Academia
Vol. 15, № 3/4. – 1971
108123
   Studia geophysica et geodaetica. – Praha : Academia
Vol. 15, № 2. – 1971
108124
   Studia geophysica et geodaetica. – Praha : Academia
Vol. 15, № 1. – 1971
108125
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 1 № 1. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
108126
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 1 № 2. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
108127
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 1 № 3. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
108128
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 2 № 2(5). – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
108129
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 2 № 3(6). – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
108130
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 2 № 1 (4). – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
108131
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 3 № 1(7). – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
108132
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 4 № 2 (11). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
108133
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Т. 5, № 1 (13). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
108134
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Т. 5, № 2 (14). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
108135
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Т. 5, № 3 (15). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
108136
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Т. 6, № 1 (16). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
108137
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк : ДонНУ, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 6, № 2 (17). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
108138
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 6, № 3 (18). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
108139
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 7, № 2 (20). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
108140
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 7, № 3 (21). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
108141
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 7, № 1 (19). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
108142
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 8, № 1 (22). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
108143
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 8, № 2 (23). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
108144
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк : ДонНУ, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 9, № 1 (25). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
108145
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк : ДонНУ, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 9, № 2 (26). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
108146
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк : ДонНУ, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 9, № 3 (27). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
108147
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк : ДонНУ, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 10, № 1 (28). – 2013. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
108148
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк : ДонНУ, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 10, № 2 (29). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
108149
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк : ДонНУ, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 10, № 3 (30). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
108150
   Studia Gothica 2, [1997]. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1998. – 237s. – ISBN 83227-1187-5
108151
   Studia graeco-latina. – Torun
1. – 1988. – 133с.
108152
   Studia historycznoprawne / Pod red. A.Koniecznego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2189. – 175 s. – (Prawo ; T. 268). – ISSN 0524-4544
108153
   Studia i materialy do dziejow miasta Bialegostoku. 53 / Pod red. Majeckiego H. // Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego / Bialostockie towarzystwo naukowe. – Bialystok, 2001. – N 53. – S.1-349 : il.
108154
   Studia i materialy do dziejow Wielkopolski i Pomorza. – Poznan
Tom 1, zeszyt 2, ro. – 1956. – 358с.
108155
   Studia i materialy do dziejow Wielkopolski i Pomorza. – Poznan
Tom 2, Zeszyt 1,. – 1956. – 360с.
108156
   Studia i materialy z dziejow Slaska. – Wroclaw
Tom 2. – 1958. – 692с.
108157
   Studia i monografie / Uniwersytet Opolski. – Opole. – ISSN 1233-6408
N 278. – 2000
108158
   Studia i monografie / Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. – ISSN 1233-6408
N 296. – 2001
108159
   Studia i monografie / Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. – ISSN 1233-6408
N 304. – 2001
108160
   Studia i monografie / Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. – ISSN 1233-6408
N 306. – 2001
108161
   Studia i monografie / Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. – ISSN 1233-6408
N 307. – 2002
108162
  Szmydtowa Zofia Studia i portrety / Szmydtowa Zofia. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 480s.
108163
  Kipa Emil Studia i szkice historyczne. / Kipa Emil. – Wroclaw-Warszawa, 1959. – 218с.
108164
  Anusik Z. Studia i szkice staropolskie / Zbigniew Anusik. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2011. – 853 s., [12] ark. il. – Bibliogr. w notach. – ISBN 978-83-7525-636-9
108165
  Kawyn Stefan Studia i szkice. / Kawyn Stefan. – Krakow, 1976. – 367с.
108166
   Studia in honorem Veselini Besevliev. – Sofia, 1978. – 571с.
108167
   Studia iuridica auctoritate Universitatis Pecs publicata = Pecsi tudomanyegyetem allam- es jogtudomanyi kar / Universitas Pecs. – Pecs. – ISSN 0324-5934
№ 127. – 2001
108168
   Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008-
Вип. 1. – 2008. – 139 c. – Резюме укр., англ. мовами
108169
   Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008-
Вип. 2. – 2009. – 383 c. – резюме укр., рос., англ. мовами
108170
   Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008-
Вип. 3. – 2009. – 375 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
108171
   Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008-
Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – 2010. – 559 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
108172
   Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008-
Вип. 5, ч. 1. – 2011. – 576 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
108173
   Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008-
Вип. 5, ч. 2. – 2011. – 543 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
108174
   Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008-
Вип. 6, ч. 1. – 2012. – 399 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
108175
   Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008-
Вип. 6, ч. 2. – 2012. – 383 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
108176
   Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2008-
Вип. 7. – 2013. – 479 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
108177
   Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008-
Вип. 8. – 2014. – 543, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
108178
   Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2008-
Вип. 9. – 2016. – 528 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
108179
   Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2008-
Вип. 10. – 2017. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
108180
   Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2008-
Вип. 11. – 2017. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
108181
   Studia linguistica in honorem Stanislai Stachowski. – Krakow : W-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2002. – 175s. – ISBN 83-233-1358-X
108182
   Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2008-. – ISSN 1897-1059
125. – 2008. – На тит. арк.: Edenda curavit Elzbieta Manczak-Wohlfeld
108183
   Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2008-. – ISSN 1897-1059
126. – 2009
108184
   Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2008-. – ISSN 1897-1059
127. – 2010
108185
   Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2008-. – ISSN 1897-1059
128. – 2011
108186
   Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2008-. – ISBN 978-83-233-3446-0. – ISSN 1897-1059
129. – 2012. – + 1 CD-ROM
108187
   Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2008-. – ISBN 978-83-233-3494-1. – ISSN 1897-1059
129, suppl. – 2012
108188
   Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2008-. – ISBN 978-83-233-3659-4. – ISSN 1897-1059
130. – 2013
108189
   Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2008-. – ISBN 978-83-233-3707-2. – ISSN 1897-1059
131. – 2014
108190
   Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2008-. – ISBN 978-83-233-4116-1. – ISSN 1897-1059
132. – 2015
108191
   Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2008-. – ISBN 978-83-233-4285-4. – ISSN 1897-1059
133. – 2016
108192
   Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2008-. – ISBN 978-83-233-4408-7. – ISSN 1897-1059
134. – 2017
108193
   Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1897-3035
4. – 2009. – На тит. арк. та на обкл.: Edenda curavit Regina Bochenek-Franczakowa
108194
   Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1897-3035
5. – 2010. – На тит. арк. та на обкл.: Edenda curavit Regina Bochenek-Franczakowa
108195
   Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1897-3035
6. – 2011. – На тит. арк. та на обкл.: Edenda curavit Regina Bochenek-Franczakowa
108196
   Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1897-3035
7. – 2012. – На тит. арк. та на обкл.: Edenda curavit Regina Bochenek-Franczakowa
108197
   Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3787-4. – ISSN 1897-3035
8. – 2013. – На тит. арк.: Edenda curavit Celina Juda, Anna Car
108198
   Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3787-4. – ISSN 1897-3035
9. – 2014. – На тит. арк.: Edenda curavit Celina Juda, Anna Car
108199
   Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4144-4. – ISSN 1897-3035
10. – 2015. – На тит. арк.: Edenda curavit Celina Juda, Anna Car
108200
   Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1897-3035
11. – 2016. – На тит. арк.: Edenda curavit Celina Juda, Anna Car
108201
   Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1897-3035
12. – 2017. – На тит. арк.: Edenda curavit Celina Juda, Anna Car
108202
   Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1897-3035
13. – 2018. – На тит. арк.: Edenda curavit Celina Juda, Anna Car
108203
   Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1897-3035
Special issue. – 2019. – На тит. арк.: Edenda curavit Celina Juda, Anna Car
108204
   Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1897-3035
14. – 2019. – На тит. арк.: Edenda curavit Celina Juda, Anna Car
108205
  Maslowski Maciej Studia malarskie Wojciecha Kornelego Stattlera. Krakow-Rzym / Maslowski Maciej. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1964. – 112с.
108206
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 1. – 2000
108207
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 1 4(5). – 2001
108208
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 1 (2). – 2001
108209
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 3 (4). – 2001
108210
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 1 (6). – 2002
108211
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 2 (7). – 2002
108212
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 3 (8). – 2002
108213
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 4 (9). – 2002
108214
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 5 (10). – 2002
108215
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 1 (11). – 2003
108216
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 2 (12). – 2003
108217
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 3 (13). – 2003
108218
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 4 (14). – 2003
108219
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 5 (15). – 2003
108220
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 1 (16). – 2004
108221
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 2 (17). – 2004
108222
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 3 (18). – 2004
108223
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 4 (19). – 2004
108224
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 1 (20). – 2005
108225
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 2 (21). – 2005
108226
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 3 (22). – 2005
108227
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 4 (23). – 2005
108228
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 1 (24). – 2006
108229
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 2 (25). – 2006
108230
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 3 (26). – 2006
108231
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 4 (27). – 2006
108232
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 1 (28). – 2007
108233
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 2 (29). – 2007
108234
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 3 (30). – 2007
108235
   Studia medioznawcze = Media studies. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 4 (31). – 2007
108236
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 1 (32). – 2008
108237
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 2 (33). – 2008
108238
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 3 (34). – 2008
108239
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 4 (35). – 2008
108240
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 1 (36). – 2009
108241
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 2 (37). – 2009
108242
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 3 (38). – 2009
108243
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 4 (39). – 2009
108244
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 1 (40). – 2010
108245
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 2 (41). – 2010
108246
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 3 (42). – 2010
108247
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 4 (43). – 2010
108248
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 1 (44). – 2011
108249
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 2 (45). – 2011
108250
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 3 (46). – 2011
108251
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 4 (47). – 2011
108252
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 1 (48). – 2012
108253
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 2 (49). – 2012
108254
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
N 3 (50). – 2012
108255
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 4 (51). – 2012
108256
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 1 (52). – 2013
108257
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 2 (53). – 2013
108258
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 3 (54). – 2013
108259
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 4 (55). – 2013
108260
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 1 (56). – 2014
108261
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 2 (57). – 2014
108262
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 3 (58). – 2014
108263
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 4 (59). – 2014
108264
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 1 (60). – 2015
108265
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 2 (61). – 2015
108266
   Studia medioznawcze = Media studies / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2000-. – ISSN 1641-0920
Nr 3 (62). – 2015
108267
   Studia methodologica : Наукове видання. – Тернопіль, 1993-
Вип. 14. – 2004
108268
   Studia methodologica : Альманах. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 1993-. – ISBN 966-07-0234-5
Вип. 16 : Наративні виміри літ-ри. Мат. міжн. конф. з наратології. Тернопіль,Україна 23-24 жовтня 2003 р. – 2005
108269
   Studia methodologica : Альманах. – Тернопіль, 1993-. – ISBN 966-07-0234-5
Вип. 17. – 2006
108270
   Studia nad arianizmem. – Warszawa, 1959. – 564с.
108271
  Stangenberg-Oporowska Studia nad chemizmen wod stawow karpiowych w Miliczu / Stangenberg-Oporowska, 1962. – 157с.
108272
  Maleczynski Karol Studia nad dokumentem polskim / Maleczynski Karol. – Wroclaw i in., 1971. – 319с.
108273
   Studia nad etnogeneza slowian i kultura Europy wczesnosredniowiecznej. – Wroclaw i i.
T. 1. – 1987. – 280с.
108274
   Studia nad etnogeneza slowian i kultura Europy wczesnosredniowiecznej. – Wroclaw i i.
T. 2. – 1988. – 219с.
108275
  Pielichowski J. Studia nad modyfikowaniem kauczukow etylenowo-propylenowych zywicami syntetycznymi / J. Pielichowski. – Torun, 1969. – 102с.
108276
  Swietochowski B. Studia nad nawozeniem potasowym na torfach niskich ubogich w fosfor / B. Swietochowski, M. Kuczmak. – Warszawa : [S. n.], 1938. – 24 s.
108277
   Studia nad pedagogika XX wieku. – Warszawa, 1962. – 516с.
108278
  Piekarczyk Stanislaw Studia nad rozwojem struktury spoleczno-gospodarczej Wczesnosredniowiecnej Szwecji / Piekarczyk Stanislaw. – Warszawa, 1962. – 176с.
108279
   Studia nad rybolowstwen w Polsce. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1991. – 187s.
108280
  Milejkowska Halina Studia nad slownictwem w rosyjskim jezyku literackim przelomu wiekow XVIII-XIX. (Slownik alfabetyczny Akademii Rosyjskiej 1806-1822) / Milejkowska Halina. – Warszawa, 1976. – 165с.
108281
   Studia nad spostrzeganiem relacji "jainni": tozsamosc, indywiduacja, przynaleznosc. – Wroclaw i i., 1988. – 253с.
108282
   Studia nad sztuka Renesansu i baroku. – Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego. – (Prace Wydzialu historyczno-filologicznego / Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego ; №83). – ISBN 83-7306-014-6
T.4. – 2000. – 306s.
108283
  Basara Anna Studia nad wokalizmem w gwarach Mazowsza. (Samogloski ustne) / Basara Anna. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1965. – 174с.
108284
   Studia o bibliotekach i zbiorach polskich. – Torun, 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108285
   Studia o dzialalnosci i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. – Torun
Czesc 3. – 1987. – 219с.
108286
   Studia o dzialalnosci i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. – Torun
Cz. 4. – 1988. – 147с.
108287
   Studia o dzialalnosci i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. – Torun
Cz. 5. – 1990. – 162с.
108288
   Studia o dzialalnosci i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. – Torun
Cz. 6. – 1991. – 183с.
108289
   Studia o dzialalnosci i zbiorach boblioteki uniwersytetu Mikolaja Kopernika. – Torun
Czesc 1. – 1980. – 224с.
108290
   Studia o ksiazce, 3. – Wroclaw i i.
3. – 1973. – 419с.
108291
   Studia o literaturach i folklorze slowian. – Warszawa : Wyd-wa Uniw. Warszawskiego, 1991. – 308s. – Dedykowane Jozefowi Magnuszewskiemu. – ISBN 83-230-0792-6
108292
   Studia patristica. vol. 6. Papers presented to the 3-rd Internat. Conference on Patristic Studies held at Christ Church, Oxford, 1959. Part 4. Theologica, Augustiniana. – Berl.
Vol. 6, Part 4. – 1962. – 552с.
108293
   Studia philologica : Збірник наукових праць. – Дрогобич : Коло. – ISBN 966-7996-59-Х
№ 1. – 2005. – резюме - пол., англ. мовами
108294
   Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2011-
Вип. 2. – 2012. – Резюме укр., рос., польською мовами
108295
   Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2011-
Вип. 3. – 2013. – Резюме укр., рос., польск., англ. мовами
108296
   Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2011-. – ISSN 2312-8933
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., рос., польск., англ. мовами
108297
   Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2011-. – ISSN 2312-8933
Вип. 5. – 2015. – 310 с. – Резюме укр., рос., польск., англ. мовами
108298
   Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2011-. – ISSN 2312-8933
Вип. 7. – 2017. – 293 с. – Резюме укр., рос., польск., англ. мовами
108299
   Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків : Євенок О.О., 2011-. – ISSN 2312-8933
Вип. 8. – 2018. – 228 с.
108300
   Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz. – ISSN 00816841
Studia prawno ekonomiczne. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108301
   Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
N 57. – 1998
108302
   Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
N 58. – 1998
108303
   Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 59. – 1999
108304
   Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 60. – 1999
108305
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 61. – 2000
108306
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 62. – 2000
108307
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 63. – 2001
108308
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 64. – 2001
108309
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 65. – 2002
108310
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 66. – 2002
108311
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 67. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108312
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 68. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108313
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 69. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108314
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 70. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108315
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 71. – 2005
108316
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 72. – 2005
108317
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 73. – 2006
108318
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 74. – 2006
108319
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 75. – 2007
108320
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 76. – 2007
108321
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 77. – 2008
108322
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 78. – 2008
108323
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 79. – 2009
108324
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 80. – 2009
108325
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 81. – 2010
108326
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 82. – 2010
108327
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 83. – 2011
108328
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 84. – 2011
108329
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 85. – 2012
108330
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 86. – 2012
108331
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 87. – 2013
108332
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 88. – 2013
108333
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 89. – 2013
108334
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 90. – 2013
108335
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 91/1. – 2014
108336
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 91/2. – 2014
108337
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 92. – 2014
108338
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 93. – 2014
108339
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 94. – 2015
108340
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 95. – 2015
108341
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 96. – 2015
108342
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 97. – 2015
108343
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 98. – 2016
108344
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 99. – 2016
108345
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 100. – 2016
108346
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 101. – 2016
108347
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 102. – 2017
108348
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 103. – 2017
108349
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 104. – 2017
108350
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 105. – 2017
108351
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 106. – 2018
108352
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 107. – 2018
108353
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 108. – 2018
108354
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 109. – 2018
108355
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 110. – 2019
108356
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 111. – 2019
108357
   Studia prawno-ekonomiczne = Studies in law and economics. – Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – ISSN 0081-6841
T. 112. – 2019
108358
   Studia prawno-europejskie = Studies on European law. – Lodz
T.4. – 1999
108359
   Studia renesansowe. – Wroclaw
2. – 1957. – 408с.
108360
   Studia romanica Tartuensia. – Tartu. – ISSN 1406-9091
№ 3 : L`image en questions: Procedures de mise en texte. – 2004
108361
   Studia romanica Tartuensia. – Tartu. – ISSN 1406-9091
№ II/2 : Relecture et decouverte. Colloque a l"occasion du 80-e anniversaire de L"Institut scientifique francais, Tartu, 21-22 sept. 2002. – 2005
108362
   Studia romanica Tartuensia. – Tartu. – ISSN 1406-9091
№ 4a : Regards multidisciplinaires sur la deixis. – 2005
108363
   Studia romanica Tartuensia. – Tartu. – ISSN 1406-9091
№ 4b : Regards multidisciplinaires sur la deixis. – 2005
108364
   Studia Rossica. – Warszawa
1. – 1976. – 298с.
108365
   Studia Russica helsingiensia et Tartuensia / Тартуский университет. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1239-1611
№ 8 : История и историософия в литературном преломлении. – 2002
108366
   Studia Russica helsingiensia et Tartuensia / Тартуский университет. – Tartu : Tartu Ulikooli Kirjastus. – ISBN 978-9949-11-519-8. – ISSN 1239-1611
№ 10, Ч. 1 : "Век нынешний и век минувший": культурная рефлексия прошедшей эпохи. – 2006
108367
   Studia Russica helsingiensia et Tartuensia / Тартуский университет. – Tartu : Tartu Ulikooli Kirjastus. – ISBN 978-9949-11-526-6. – ISSN 1239-1611
№ 10, Ч. 2 : "Век нынешний и век минувший": культурная рефлексия прошедшей эпохи. – 2006
108368
   Studia russica Thorunensia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet M. Kopernika. – Torun, 1994


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108369
   Studia russica Thorunensia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet M. Kopernika. – Torun, 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108370
   Studia slavica pragensia. – Praha, 1973. – 254с.
108371
   Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків. – ISBN 978-617-619-161-2
Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Вип. до 85-річчя університету та 35-річчя музею ХНТУСГ
108372
   Studia slovakistica : Науковий збірник. – Ужгород. – ISBN 966-7511-78-2
2 : Перспективи розвитку словакістики в Україні. – 2003
108373
   Studia slovakistica : Науковий збірник. – Ужгород. – ISBN 966-7400-30-9
3 : Магічне світло імені. – 2003
108374
   Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші
Вип. 8 : Ювілей. – 2008. – мова резюме англ., укр
108375
   Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
108376
   Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
108377
   Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
Вип. 11 : Елімінація мовних бар"єрів. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
108378
   Studia slovakistica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-617-531-097-7
Вип. 13 : Сучасні тенденції славістики. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
108379
   Studia slovakistica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-617-531-099-1
Вип. 14 : Словакістика в часовій рефлексії і контактах. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
108380
   Studia slovakistica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-617-531-104-2
Вип. 15 : Словацька філологія в Україні. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
108381
   Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci, Wydzal historyczno-filozoficzny. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 2451-4993
T. 24. – 2016
108382
   Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci, Wydzal historyczno-filozoficzny. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 2451-4993
T. 25. – 2017. – Попередня назва: Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU
108383
   Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci, Wydzal historyczno-filozoficzny. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 2451-4993
T. 26. – 2017. – Попередня назва: Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU
108384
   Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci, Wydzal historyczno-filozoficzny. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 2451-4993
T. 27. – 2018. – Попередня назва: Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU
108385
  Budzyk K. Studia staropolskie / K. Budzyk. – Wroclaw
T. 1 : Z dziejow Renesansu w Polsce. – 1953. – 200с.
108386
  Matuszkiewicz W. Studia systematyczne nad Erophila verna DC. : 2.Przyczynek do znajomosci chwastow / W. Matuszkiewicz. – Lublin : Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1948. – S. 19-47. – Annales universitatis Marie Curie-Sklodowska, v. 3, 2, Sectio E, 1948
108387
   Studia ubezpieczeniowe. – Poznan, 1998. – 254s. – ISBN 83-87152-6--9
108388
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Sociologia-politologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca, 1994


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108389
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca, 1995


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108390
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu . 40, N 4. – 1995
108391
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 40, N 1. – 1995
108392
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 40, N 2. – 1995
108393
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 40, N 3. – 1995
108394
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Sociologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  V.40/41, N 1/2. – 1995


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108395
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu .41, N 2. – 1996
108396
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 41, N 4. – 1996
108397
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.41, N 1/2. – 1996


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108398
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  vol. 41, N 2. – 1996
108399
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Educatio Artis gymnasticae / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  V.40/41. – 1996


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108400
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  vol. 41, N 1. – 1996
108401
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu .41, N 1. – 1996
108402
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 41, N 2. – 1996
108403
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 41, N 3. – 1996
108404
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Chemia / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca, 1996


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108405
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca, 1996


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108406
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca, 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108407
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 42, N 2. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108408
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Biologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca, 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108409
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Psychologia-paedagogia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca, 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108410
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca, 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108411
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 42, N 1. – 1997
108412
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  vol. 42, N 1. – 1997
108413
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 42, N 1. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108414
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Biologia / Universitatis Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 42 N 1/2. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108415
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  vol. 42, N 2. – 1997
108416
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Chemia / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.42, N 1/2. – 1997
108417
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Sociologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  Т.42/43. – 1997
108418
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 42, N 2. – 1997
108419
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.42/43, N 1/2. – 1997
108420
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 43, N 2. – 1998
108421
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  vol. 43, N 2. – 1998
108422
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Psychologia-paedagogia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 43 N 1/2. – 1998
108423
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 43, N 2. – 1998
108424
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.43, N 1/2. – 1998
108425
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 43, N 4. – 1998
108426
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Educatio Artis gymnasticae / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  V.42/43. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108427
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 43, N 2. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108428
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Biologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.43 N 1/2. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108429
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 43, N 4. – 1998
108430
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 43, N 3. – 1998
108431
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Chemia / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.43, N 1/2. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108432
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 43, N 1. – 1998
108433
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 43, N 1. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108434
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 43, N 1. – 1998
108435
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 43, N 1. – 1998
108436
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 43, N 2/3. – 1998
108437
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 43, N 1. – 1998
108438
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 43, N 1/2. – 1998
108439
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  vol. 43, N 1. – 1998
108440
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 43, N 1. – 1998
108441
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 43, N 2. – 1998
108442
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 43, N 3. – 1998
108443
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  vol. 44, N 1. – 1999
108444
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 44, N 1. – 1999
108445
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 44, N 1. – 1999
108446
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 44, N 1. – 1999
108447
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 44, N 2. – 1999
108448
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 44, N 3. – 1999
108449
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 44, N 1. – 1999
108450
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 44, N 1. – 1999
108451
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Chemia / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.44, N 1/2. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108452
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Psychologia-paedagogia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.44, N 1/2. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108453
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.44. N 1/2. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108454
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Educatio Artis gymnasticae / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  V.44 N 1. – 1999
108455
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.44, № 1/2. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108456
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 44, N 4. – 1999
108457
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Biologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.44, N 1/2. – 1999
108458
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 44, N 2. – 1999
108459
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 44, N 1/2. – 1999
108460
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  vol. 44, N 2. – 1999
108461
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 44, N 2. – 1999
108462
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 44, N 2. – 1999
108463
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 44, N 2. – 1999
108464
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Sociologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  Т.44/45. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108465
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Educatio Artis gymnasticae / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  Vol.45, N 1. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108466
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 45, N 1. – 2000
108467
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 45, N 2. – 2000
108468
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  V.45 N 1. – 2000
108469
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 45, N 1/2. – 2000
108470
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Biologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 45, N 2. – 2000
108471
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.45, N 4. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108472
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 45, N 4. – 2000
108473
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 45, N 2. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108474
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 45, N 2. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108475
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Psychologia-paedagogia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.45, N 1. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108476
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Chemia / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.45, N 1/2. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108477
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 45, N 1. – 2000
108478
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 45, N 1. – 2000
108479
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 45, N 3. – 2000
108480
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 45, N 1. – 2000
108481
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 45, N 2. – 2000
108482
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Biologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 45, N 1. – 2000
108483
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Biologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 46, N 1. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108484
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 46, N 1. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108485
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 46, N 1. – 2001
108486
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 46, N 1. – 2001
108487
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 46, N 1. – 2001
108488
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 46, N 2. – 2001
108489
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 46, N 3. – 2001
108490
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 46, N 1/2. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108491
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 46, N 3. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108492
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Chemia / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.46, N 1/2. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108493
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Psychologia-paedagogia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.46, N 1. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108494
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 46, N 4. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108495
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 46, N 4. – 2001
108496
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 46, N 2. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108497
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 46, N 2. – 2001
108498
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  Vol.46, N 2. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108499
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 46, № 1/2. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108500
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 46, N 1/2. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108501
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Biologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 46, N 2. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108502
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 46, N 2. – 2001
108503
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 47, N 2. – 2002
108504
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Biologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 47, N 2. – 2002
108505
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 47, N 2/4. – 2002
108506
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 47, № 2. – 2002
108507
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 47, N 1/2. – 2002
108508
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Chemia / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.47, N 1/2. – 2002
108509
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  vol. 47, N 2. – 2002
108510
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 47, № 1. – 2002
108511
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 47, N 2. – 2002
108512
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 47, N 3/4. – 2002
108513
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 47, N 4. – 2002
108514
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 47, N 1/2. – 2002
108515
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 47, N 3. – 2002
108516
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 47, N 1. – 2002
108517
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 47, N 2. – 2002
108518
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 47, N 3. – 2002
108519
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 47, N 1. – 2002
108520
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  vol. 47, N 1. – 2002
108521
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  anu. 47, N 1. – 2002
108522
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 47, N 1. – 2002
108523
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Biologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 47, N 1. – 2002
108524
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 1. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108525
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Psychologia-paedagogia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 1. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108526
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Chemia / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 1. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108527
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 1. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108528
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Biologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 1. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108529
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Chemia / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 2. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108530
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Biologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 2. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108531
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 2. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108532
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 2. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108533
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 3. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108534
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 4. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108535
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  Vol.48, N 1. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108536
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  Vol.48, N 2. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108537
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Sociologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  Т.48, N 1/2. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108538
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 2. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108539
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 3. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108540
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 4. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108541
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, Special issue. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108542
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 1. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108543
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.48, N 2. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108544
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 1. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108545
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 2. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108546
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 3. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108547
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 4. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108548
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 1. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108549
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 2. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108550
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 3. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108551
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 4. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108552
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geologie / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 49, N 1. – 2004
108553
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geologie / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 49, N 2. – 2004
108554
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 1. – 2004
108555
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 2. – 2004
108556
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 3. – 2004
108557
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Biologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 2. – 2004
108558
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Biologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 1. – 2004
108559
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 49, № 1/2. – 2004
108560
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Psychologia-paedagogia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 1. – 2004
108561
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Sociologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 49, N 1. – 2004
108562
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Sociologia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 2. – 2004
108563
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.49, N 1/2. – 2004
108564
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.50, N 1. – 2005
108565
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.50, N 2. – 2005
108566
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.50, N 3. – 2005
108567
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.50, N 4. – 2005
108568
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Psychologia-paedagogia / Universitas Babes-Bolyai; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.50, N 1. – 2005
108569
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 50, № 1. – 2005
108570
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 50, № 2. – 2005
108571
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.50, N 2. – 2005
108572
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.51, N 3. – 2005
108573
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.50, N 4. – 2005
108574
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.50, N 1. – 2005
108575
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.50, N 1. – 2005
108576
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica / Universitas Babes-Bolyai.; Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.50, N 2. – 2005
108577
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.50, N 2. – 2005
108578
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.50, N 1. – 2005
108579
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.51, N 1. – 2006
108580
   Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An.51, N 2. – 2006
108581
   Studia Universitatis Babes-Bolyai.. Geologia. / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 48, N 1. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108582
   Studia Universitatis Babes-Bolyai.. Geologia. / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 48, N 2. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108583
   Studia Universitatis Babes-Bolyai.. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 48, N 1. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108584
   Studia Universitatis Babes-Bolyai.. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 48, N 2. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108585
   Studia Universitatis Babes-Bolyai.. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 49, N 1. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108586
   Studia Universitatis Babes-Bolyai.. Geographia / Universitas Babes-Bolyai. – Cluj-Napoca
  An. 49, N 2. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108587
  Pawlak Marian Studia uniwersyteckie mlodziezy z Prus Krolewskich w XVI-XVIII w. / Pawlak Marian. – Torun, 1988. – 220с.
108588
   Studia uralo-altaica. – Szeged : Universitas Szegediensis de Attila Jozsef nominata. – ISSN 0133-4239
12 : Ненецко-русский словарь : лесное наречие / Я.Н. Попова. – 1978
108589
   Studia z archeologii architektury: (Badania pomocnicze). – Torun, 1989. – 98с.
108590
   Studia z architektury nowoczesnej. – Torun : Wydawnictwo Uniwesytetu M.Kopernika, 2000. – 175s. : il. – ISBN 83-231-1201-0
108591
   Studia z dziejow drukarni Uniwersytetu Jagielonskiego. 1783-1974. – Krakow, 1974. – 285с.
108592
   Studia z dziejow filozofii zla. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1999. – 216s. – ISBN 83-231-1070-0
108593
   Studia z dziejow historii Polski i powszechnej od XIII do poczatkow XIX wieku. 64 / Pod. red. J. Szymczaka // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – 167,[1] s. – (Folia historica ; N 64). – ISSN 0208-6050
108594
   Studia z dziejow i tradycji metropolii kijowskiej XII-XIX wieku / red.: Andrzej Gil. – Lublin : Inst. Europy Srodkowo-Wschodniej, 2009. – 250, [2] s. : il. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Studia i materialy do dziejow chrzescjanstwa wschodniego w Rzeczyposopolitej / red.: A. Gil, N. Jakowenko, J. Kloczowski, I. Skoczylas ; t. 5). – ISBN 978-83-61144-22-9
108595
   Studia z dziejow katedr wydzialu matematyki, fizyki, chemii Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow, 1964. – 280с.
108596
   Studia z dziejow mlodziezy Uniwersytetu Krakowskiego od Oswiecenia do polowy XX wieku. – Krakow
Tom 1. – 1964. – 496с.
108597
  Prochnik Studia z dziejow polskiego ruchu robotniczego / Prochnik, dam; Dunin-Wasowicz K. – Warszawa, 1958. – 576с.
108598
   Studia z dziejow polskiej mysli politycznej. – Torun
1. – 1989. – 140с.
108599
   Studia z dziejow polskiej mysli politycznej. – Torun
2. – 1990. – 195с.
108600
   Studia z dziejow polskiej mysli politycznej. – Torun
3. – 1990. – 203с.
108601
   Studia z dziejow polskiej mysli politycznej. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika. – (Rozprawy / Uniw. M.Kopernika). – ISBN 83-231-0265-1
4 : Od reformy panstwa szlacheckiego do mysli o nowoczesnym panstwie /Pod red. J.Staszewskiego. – 1992. – 149s.
108602
   Studia z dziejow polsko-wegierskich stosunkow literackich. – Warszawa, 1978. – 324с.
108603
   Studia z dziejow sredniowiecza i czasow nowozytnych / Pod red. St.M. Zajaczkowskiego
108604
   Studia z dziejow teatru w Polsce. 1. Teatr Warszawski drugiej polowy XIX wieku. – Wroclaw
Tom 1. – 1957. – 406с.
108605
   Studia z dziejow wydzialu prawa. Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 1963. – 226с.
108606
  Ingarden Roman Studia z estetyki / Ingarden Roman. – Wyd. 2-ie. – Warszawa
1. – 1957. – 440с.
108607
  Ingarden Roman Studia z estetyki / Ingarden Roman. – Warszawa
2. – 1958. – 478с.
108608
   Studia z filologii polskiej i slowianskiej. – Warszawa
1. – 1955. – 536с.
108609
   Studia z filologii polskiej i slowianskiej. – Warszawa
2. – 1957. – 476с.
108610
   Studia z filologii polskiej i slowianskiej. – Warszawa
3. – 1958. – 382с.
108611
   Studia z filologii polskiej i slowianskiej. – Warszawa
4. – 1963. – 200с.
108612
   Studia z filologii polskiej i slowianskiej. – Warszawa
5. – 1965. – 464с.
108613
   Studia z filologii polskiej i slowianskiej. – Warszawa
6. – 1967. – 268с.
108614
   Studia z filologii polskiej i slowianskiej. – Warszawa
8. – 1969. – 315с.
108615
   Studia z filologii polskiej i slowianskiej / Polska akademia nauk. Institut slawistyki. – Warszawa, 1998. – ISSN 00817090


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108616
   Studia z filologii polskiej i slowianskiej / Polska akademia nauk. Institut slawistyki. – Warszawa. – ISSN 0081-7090
35. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108617
   Studia z filologii slowianskiej. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2000. – 270s. – Ofiarowane prof. Teresie Zofii Orlos. – ISBN 83-233-1328-8
108618
   Studia z filozofii Boga, religii i czlowieka = Studies in the philosophy of God, religion and human being. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego. – ISBN 83-7972-193-1
1 : Filozofia i teologia w zyciu czlowieka /Red. P.Mazanka. – 2001. – 388s.
108619
  Morawski Stefan Studia z historii mysli estetycznej XVIII i XIX wieku / Morawski Stefan. – Warszawa, 1961. – 420с.
108620
   Studia z historii powszechnej XIX-XX wieku / Pod red. A.M. Brzezinskiego // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – (Folia historica ; N 65). – ISSN 0208-6050
108621
   Studia z historii sztuki. – Wroclaw
Tom VII. – 1958. – 176с.
108622
   Studia z historii sztuki. – Wroclaw - Krakow
T. VIII. – 1959. – 256с.
108623
   Studia z literatury rosyjskiej // Acta Universitatis Lodziensis : Lodz, 1999
108624
   Studia z literatury rosyjskiej // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 2000. – S.1-129. – (Folia litteraria rossica ; N 2). – ISSN 1427-9681
108625
  Nowak Stefan Studia z metodologii nauk spolecznych / Nowak Stefan. – Warszawa, 1965. – 372с.
108626
   Studia z najnowszych dziejow powszechnych. – Warszawa
Tom 2. – 1962. – 296с.
108627
  Szubert Waclaw Studia z polityki spolecznej / Szubert Waclaw. – Warszawa, 1973. – 422с.
108628
  Szubert Waclaw Studia z polityki spolecznej / Szubert Waclaw. – Warszawa, 1978. – 419с.
108629
   Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. – Krakow : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, 2000. – 258s. – Ksiega pamiatkowa dedyk prof.Czeslawie Zulawskiej. – ISBN 83-77252-055-0
108630
   Studia z prawa publicznego. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 279S. – ISBN 83-231-1329-7
108631
  Rzepinska Maria Studia z teorii i historii koloru / Rzepinska Maria. – Krakow, 1966. – 356с.
108632
  Meek Ronald Studia z teorii wartosci opartej na pracy / Meek Ronald. – Warszawa. – 510с.
108633
   Studia z zakresu koniunktury wspolczesnego kapitalizmu. – Warszawa, 1959. – 98с.
108634
  Budzyk Kazimierz Studia z zakresu nauk pomocniczych i historii literatury polskiej. / Budzyk Kazimierz. – Wroclaw
1. – 1956. – 452с.
108635
  Budzyk Kazimierz Studia z zakresu nauk pomocniczych i historii literatury polskiej. / Budzyk Kazimierz. – Wroclaw
2. – 1956. – 384с.
108636
   Studia z zakresu zarzadzania publicznego : Materialy seminarium naukowego nt. "Od idealnej biurokracji do wspolczesnego zarzadzania publicznego", zorganizowanego przez katedre gospodarki i administracji publicznej Akademii ekonom.j w Krakowie. – Krakow : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, 2001. – 367s. – ISBN 83-7252-089-5
108637
  Poplawska Halina Studiamo la lingua italiana / Poplawska Halina, Szenajchowa Zofia. – 2. ediz. – Lodz-Warszawa
1. – 1961. – 382с.
108638
  Hrabak Josef Studie o ceskem versi / Hrabak Josef. – Praha, 1959. – 372с.
108639
  Haubelt Josef Studie o Ignaci Bornovi. / Haubelt Josef. – Praha, 1972. – 165с.
108640
  Kincl J. Studie o otrocich, kolonech a propustencich ve vizigotskem state 5-8 stoleti. / J. Kincl. – Praha, 1968. – 116с.
108641
   Studie o rukopisech. XV. 1976. – Praha
XV. – 1976. – 132с.
108642
  Havranek Bohuslav Studie o spisovnem jazyce. / Havranek Bohuslav. – Praha, 1963. – 372с.
108643
  Chomkovic Grigorij Studie o tvoreni se vejce u kachen / Grigorij Chomkovic. – Praha : Academie Zemedelske
2. – 1928. – 62 s.
108644
  Dostal Antonin Studie o vidovem systemu v staroslovenstine / Dostal Antonin. – Praha, 1954. – 683с.
108645
  Cikalenko L. Studie o vyvoji ukrajinske neolithicke malovane keramiky / L. Cikalenko. – Praha, 1928
108646
   Studie z dejin Ceskoslovensko-Sovetskych vztahu 1917-1938. – Praha, 1967. – 130с.
108647
  Kovijanic Risto Studie z dejin juhoslovansko-slovenskych vztahov / Kovijanic Risto. – Martin, 1975. – 141с.
108648
  Kovijanic Risto Studie z dejin juhoslovansko-slovenskych vztahov / Kovijanic Risto. – Martin, 1976. – 141с.
108649
   Studie z dejin KSC a robotnickeho hnutia na Slovensku. (1917-1923). – Bratislava, 1968. – 296с.
108650
   Studie z obecnych dejin. Sbornik historickych praci k sedesatym narozeninam O.Rihy, DRSC. – Praha, 1972. – 176с.
108651
   Studie ze slovanske jazykovedy. Sbornik k 70 narozeninam akademika Fr. Travnicka. – Praha, 1958. – 496с.
108652
  Hrabak Josef Studie ze starsi ceske literatury / Hrabak Josef. – Praha, 1956. – 282с.
108653
  Mouchova B. Studie zu Kaiserbiographien Suetons / B. Mouchova. – Praha, 1968. – 116с.
108654
  Ley Hermann Studie zur Geschichte des Materialismus im mittelalter. / Ley Hermann. – Berlin, 1957. – 572с.
108655
  Soder Gunter Studie zur rechtssocialistischen Ideologie / Soder Gunter. – Berl., 1957. – 170с.
108656
  Meister Roland Studie zur Souveranitat: Eine Kritik burgerlicher Theorien / Meister Roland. – Berlin, 1981. – 135с.
108657
  Hendriks H. Studied flexibility: categories and types in syntax and semantics : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam / H. Hendriks, W. Lambert; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1993. – 270 p. – Bibliogr.: p..257-270. – (ILLC dissertation series ; 1993-5). – ISBN 90-74795-01-3
108658
  Pastor E. Studiem zum dichterischen Bild im Frihen franzosischen Surrealismus / E. Pastor. – Paris, 1972. – 154с.
108659
   Studien- und Seminarhinweise fur Teilnehmer und Propagandisten der Seminare zur Strategie und Taktik der SED bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR. – Berlin
1. – 1987. – 256с.
108660
  Stifter Adalbert Studien / Stifter Adalbert. – Lpz.
1. Band. – 1958. – 692с.
108661
  Stifter Adalbert Studien / Stifter Adalbert. – Lpz.
2. Band. – 1958. – 727с.
108662
  Van Heurn Studien betreffende den bodem van Sumatra"s Oostkust, zijn uiterlijk en zijn ontstaan / Van Heurn F.C. – Amsterdam : Bussy, 1923. – 121 s.
108663
  Ludwig Christian Friedrich Studien fur den neuern Gartenkunstler : mit 4 Kupfertafeln. – Leipzig : bey Friedrich August Leo, 1802. – 318 S. – У вид. авт. не вказ., знайдено за інтернет-пошуком


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
108664
  Akerman A. Studien uber den kaltetod und die Kalteresistenz der Pflanzen : nebst untersuchungen uber die winterfestigkeit des weizens / A. Akerman. – Lund : [S. n.], 1927. – 232 S.
108665
  Zeleny J. Studien uber Dialektik / Jindrich Zeleny. – Praha : Universita Karlova, 1975. – 114 S.
108666
  Pohloudek-Fabini Studien uber die Chemie und Physiologie der Citronensaure / Pohloudek-Fabini. – Berlin : Technik, 1955. – 240S.
108667
  Behning Arvid Studien uber die Crustaceen des Wolgabassins / Behning Arvid. – S.421-432
108668
  Hamada Studien uber die Mykorrhiza von Galeola septentrionalis Reichb. f. -ein neuer Fall der Mykorrhiza-Bildung durch intraradicale Rhizomorpha / Hamada. – Tokyo : [S. n.], 1939. – S. 151-211, [2]. – Japanese journ. of botany, V. 10, Nos. 1-2
108669
  Kuliabko A. Studien uber die Wiederbelebung des Herzens / A. Kuliabko. – Bonn : Verlag von Emil Strauss, 1902. – С. 461-471. – Separat-Abdruck aus dem Archiv fur die ges. Physiologie Bd. 90
108670
  Mende Georg Studien uber Existenzphilosophie / Mende Georg. – Berl., 1956. – 232с.
108671
   Studien und Materialien zur Rechtssoziologie. – Koln; Opladen, 1967. – 412с.
108672
   Studien zu deutsch-ukrainischen Beziehungen / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen. – ISBN 3-928687-43-3
Nr.4. – 2000
108673
  Kuczynski Jurgen Studien zu einer Geschichte der Gesellschaftswissenschaften. / Kuczynski Jurgen. – Berlin
2. – 1975. – 212с.
108674
  Kuczynski Jurgen Studien zu einer Geschichte der Gesellschaftswissenschaften. / Kuczynski Jurgen. – Berlin
5. – 1977. – 225с.
108675
  Timmermann G. Studien zu einer vergleichenden Parasitologie der Charadriiformes oder Regenpfeifervogel / G. Timmermann. – Jena : VEB Gustav Fischer
Teil 1 : Mallophaga. – 1957. – 204S. : Mit 95 Abbildungen im Text und 15 Tafeln
108676
  Sauschkin J.G. Studien zu Geschichte und Methodologie der geographischen Wissenschaft / J.G. Sauschkin. – Leipzig : Yermann Haak, 1978. – 277S.
108677
   Studien zu Jakobinismus und Sozialismus. – Berlin - Bonn - Bad Godesberg, 1974. – 272с.
108678
   Studien zu Nationalitatenfragen / Ukrainische Freie Universitat; Hrsg.: Inst. zur Erforschung der nationalen Probleme. – Munchen : [s. n.]
Nr. 4 : In memoriam Georgii Panejko. – 1988
108679
   Studien zu Nationalitatenfragen / Ukrainische Freie Universitat; Hrsg.: Inst. zur Erforschung der nationalen Probleme. – Munchen : [s. n.]
Nr. 5 : Die Russisce Sphinx / P. Holubenko. Zur Nachkriegsgeschichte der Ukrainer in Polen / M. Truchan. Glasnost" und die UPA / P. Potichnyj. – 1989
108680
  Molodsci W.N. Studien zu philosophischen Problemen der Mathematik / W.N. Molodsci. – Berlin, 1977. – 319с.
108681
  Riesel Elise Studien zu Sprache und Stil von Schillers "Kabale und Liebe" / Riesel Elise. – Moskau, 1957. – 204 S.
108682
   Studien zu Sprache, Literatur und Kultur bei den Slaven : Gedenkschrift fur George Y. Shevelov aus Anlass seines 100. Geburtstages und 10. Todestages / Andrii Danylenko, Serhii Vakulenko (Hrsg.). – Munchen ; Berlin : Otto Sagner, 2012. – XLIV, 520, [2] S. – Статті нім., укр., англ., рос. та італ. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Die Welt der Slaven : Sammelbande / Hrsg.: P. Rehder, I. Smirnov ; Bd. 42). – ISBN 978-3-86688-205-8
108683
  Kreuzer Ingrid Studien zu Winckelmanns Aesthetik. / Kreuzer Ingrid. – Berl., 1959. – 106с.
108684
   Studien zum buch und Bibliothek-swesen. – Leipzig
Band 2. – 1982. – 918с.
108685
   Studien zum buch und Bibliothek-swesen. – Leipzig
Band 2. – 1982. – 91с.
108686
   Studien zum Humanismus in den Bohmischen Landern. – Koln ; Wien : Bohlau, 1988. – 7, 566 S. – (Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Forderung der Slawischen Studien / Association internationale pour l"etude et la diffusion des cultures slaves (UNESCO); hrsg. von H. Rothe ; Bd. 11). – ISBN 341201088X
108687
   Studien zum Humanismus in den Bohmischen Landern : Erganzungsheft: Vortrage und Studien einer Arbeitstagung, Marburg a. d. Lahn, September 1987. – Koln ; Wien : Bohlau, 1991. – 7, 66 S. – (Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Forderung der Slawischen Studien / Association internationale pour l"etude et la diffusion des cultures slaves (UNESCO); hrsg. von H. Rothe ; Bd. 13). – ISBN 3412055905
108688
   Studien zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. – Jena, 1976. – 196с.
108689
  Gallusser Werner Studien zur Bevolkerungs und Wirtschaftsgeographie des Laufener Juras / Gallusser Werner. – Basel, 1961. – 310с.
108690
  Rohling H. Studien zur Geschichte der balkanslavischen Volkspoesie in deutschen Ubersetzungen / H. Rohling. – Koln ; Wien : Bohlau, 1975. – 11, 250 S. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd.19). – ISBN 3412114758
108691
   Studien zur marxistisch-leninistischen Revolutionstheorie. – Lpz., 1967. – 400с.
108692
   Studieneinfuhrung fur Teilnehmer der Kreis- und Betriebsschulen des Marxismus-Leninismus. Studienjahr 1975/1976. – Berlin
Teil 2. – 1975. – 265с.
108693
   Studienfuhrer 1969/1970. – Leipzig, 1970. – 191с.
108694
   Studienfuhrer 1971/73. – Leipzig, 1970. – 200с.
108695
   Studienfuhrer der Universitat Rostock. – 71с.
108696
   Studienmaterial fur die Teilnehmer und Propagandisten des Tarteilehrjahres. Parteilehrjahr der SED 1975/76. – Berlin, 1975. – 270с.
108697
   Studienmaterial zur Padagogik. Aussatze und Auszuge zu Fragen der Erziehung und des Unterrichts fur das Studium an Padagog. Instituten.... – Berl., 1957. – 328с.
108698
   Studienplan fur die Fachrichtung Medizin : Uberarbeitet auf der Fachkonferenz fur Medizin am 4. Juli 1952 in Berlin... – Berlin, 1952. – 19 S.
108699
   Studies about Humus : Symposion Humus and Plant. – Prague : Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences, 1962. – 364p. – Англійською, німецькою та російською мовами
108700
   Studies in 20th century Russian prose. – Stockholm, 1982. – 249с.
108701
  Allee W.C. Studies in animal aggregations: mass protection against colloidal silver among goldfishes : Physiology, experimental. Goldfish. Aggregations-factors protecting against colloidal-silver solutions / W.C. Allee, E.S. Bowen. – Philadelphia, Pa., USA : Wistar Institute Press, 1932. – P. 185-207. – Отд. оттиск из: The Journal of Experimental Zoology, Vol.61, No.2, February, 1932
108702
   Studies in Cheremis folklore. – Bloomington
Vol. 1. – 1952. – 214с.
108703
   Studies in comparative education = Порівняльно-педагогічні студії : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman : [s.n.], 2009-. – ISSN 2306-5532
№ 1 (31), january - march. – 2017. – 70, [1] p. – Резюме англ. мовою. До 2017 р. журн. вих. укр. мовою. На обкл. назва "Порівнально-педагогічні студії"
108704
   Studies in comparative education = Порівняльно-педагогічні студії : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman : [s.n.], 2009-. – ISSN 2306-5532
№ 2 (32), april - july. – 2017. – 82, [1] p. – До 2017 р. журн. вих. укр. мовою. На обкл. назва "Порівнально-педагогічні студії"
108705
   Studies in comparative education = Порівняльно-педагогічні студії : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman : [s.n.], 2009-. – ISSN 2306-5532
№ 3/4 (33/34), august - december. – 2017. – 89 p. – До 2017 р. журн. вих. укр. мовою. На обкл. назва "Порівнально-педагогічні студії"
108706
   Studies in comparative education = Порівняльно-педагогічні студії : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman : [s.n.], 2009-. – ISSN 2306-5532
№ 1 (35), january - june. – 2018. – 110 p. – Резюме англ. мовою. До 2017 р. журн. вих. укр. мовою. На обкл. назва "Порівнально-педагогічні студії"
108707
   Studies in comparative education = Порівняльно-педагогічні студії : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman : [s.n.], 2009-. – ISSN 2306-5532
№ 2 (36), july - december. – 2018. – 74 p. – Резюме англ. мовою. До 2017 р. журн. вих. укр. мовою. На обкл. назва "Порівнально-педагогічні студії"
108708
   Studies in comparative education = Порівняльно-педагогічні студії : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Adi Binhas, Yana Bondaruk, Natalia Koliada [et al.]. – Uman : [s.n.], 2009-. – ISSN 2306-5532
№ 1 (37), january - june. – 2019. – 67 p. – До 2017 р. журн. вих. укр. мовою. На обкл. назва "Порівнально-педагогічні студії". - Резюме укр., англ. мовами.
108709
  Champa Kermit Swiler Studies in early impressionism / Champa Kermit Swiler. – New Haven - London, 1973. – 106с.
108710
   Studies in English and American literature. 6 // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1998. – 138 s. – (Folia litteraria anglica ; N 2). – ISSN 1427-9673
108711
   Studies in English and American literature. 7 // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – 175 s. – (Folia litteraria anglica ; N 3). – ISSN 1427-9673
108712
   Studies in herpetology. – Prague : Charles University, 1986. – XXVIII, 754S.
108713
   Studies in Hungarian Geographical Sciences. – Budapest, 1960. – 84с.
108714
   Studies in Irish poetry and prose / Ed. by M.Edelson // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 2000. – P.1-193. – (Folia litteraria anglica ; N 4). – ISSN 1427-9673
108715
  Metwally Abdalla Studies in modern drama / Metwally Abdalla. – Beirut
1. – 1971. – 142с.
108716
  Metwally Abdalla Studies in modern drama / Metwally Abdalla. – Beirut
2. – 1971. – 134с.
108717
  Carriker M.A. Studies in neotropical mallophaga (III) : No. 3180 From the proceedings of the Unated States National Museum, V.95 / M.A. Carriker. – Washington : [S. n.], 1944. – P. 81-233
108718
  Cleland R. Studies in Oenothera Cytogenetics and Phylogeny / R. Cleland. – Bloomington : Indiana University, 1950. – 348p. – (Indiana University Publications = Science Series ; 50)
108719
  Schulz A.J. Studies in philosophy / A.J. Schulz. – 302с.
108720
  Petrovsky A.V. Studies in psychology: The collective and the individual / A.V. Petrovsky. – M., 1985. – 251с.
108721
  Abd-el-aziz Fahmi Haykal Studies in statistics / Abd-el-aziz Fahmi Haykal. – Beirut, 1970. – 197с.
108722
  Abd-El-Aziz Fahmy Haykal Studies in statistics. / Abd-El-Aziz Fahmy Haykal. – Beirut, 1970. – 197с.
108723
   Studies in supervision : a series of lectures delivered at McGill University, Montreal January 30, 1945 - March 20, 1945. – Montreal : McGill University, 1945. – X, 149 p.
108724
  Klem Alf Studies in the biochemistry of whale oils / Klem Alf; Det Norske videnskaps-akademi i Oslo. – Oslo, 1935. – 108s. – Окремий відбиток з: Hvalradets skrifter, Nr. 11
108725
   Studies in the genesis and geography of soils. – Moscow : [S. n.], 1935. – 253 p.
108726
  Holvoet Axel Studies in the Latvian verb / Holvoet Axel; Uniw. Warszawski, Katedra jezykoznawstwa ogolnego i baltystyki. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2001. – 209s. – (Baltica Varsoviensia ; T.4). – ISBN 83-233-1511-6
108727
   Studies in West Slavic and Baltic Linguistics. – Amsterdam; Atlanta, 1991. – 399с.
108728
  Borysiuk V.I. Studies of boron- and nitrogen-doped single-walled carbon nanotubes as potential hydrogen halide molecules HX (X=F, Cl, Br) sensors / V.I. Borysiuk, Yu.A. Hizhnyi, S.G. Nedilko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 199-200
108729
  Djuesiuk V.I. Studies of boron - and nitrogen - doped single - walled carbon nanotubes as potencial hydrogen halide molecules hx (x=f, Cl, Br) sensors / V.I. Djuesiuk, Yu.A. Hizhnyi, S.G. Nedilko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 199-200
108730
  Aabloo Alvo Studies of crystalline celluloses using potential energy calculations. / Aabloo Alvo. – Tartu, 1994. – 96с.
108731
   Studies of environment in Northern New South Wales. Prepared for the 3-rd Conference of the In-te of Australian Geographers in Armidale. February 1963. – Armidale, 1963. – 156с.
108732
  Stepanchuk V. Studies of Lower Palaeolithic Sites in Medzhibozh // Archaeological and geological researches in Ukraine / Center for Obsidian and Lithic Studies (COLS) ; Meiji Univ. (Tokyo) ; Arhaelogy and Museology Dep. Nat. Taras Shevchenko Univ. of Kiev ; Inst. of Archaeology of the Nat. Acad. of Sciences of Ukraine (Kiev) ; ed. by Masayoshi Yamada. – Tokyo : Meiji University, 2014. – P. 27-38. – (International jont research project ;Report 2013)
108733
   Studies of mineral deposits = Курс рудных месторождений / V.I. Smirnov, A.L. Ginzburg, V.M. Grigoriev, G.F. Yakovlev; V.I. Smirnov, A.L. Ginzburg, V.M. Grigoriev, G.F. Yakovlev; transl. from Russian by A. Zilberman. – Moscow : Mir, 1983. – 288 p.
108734
  Einsele W. Studies of multiple allelomorphic series in the house-mouse : II.Methods for the quantitative estimation of melanin / W. Einsele. – Cambridge : Cambridge University Press, 1929. – 18 p. – Journ. of genetics, v.34, No. 1, 1937
108735
  Dunn L.C. Studies of multiple allelomorphic series in the House-Mouse : 1. Description of agouti and albino series of allelomorphs / L.C. Dunn. – Cambridge : Cambridge University Press, 1936. – P. 442-453
108736
  Daniel J. Studies of multiple allelomorphic series in the House-Mouse : 3. A spectrophotometric study of Mouse melanin / J. Daniel. – Cambridge : Cambridge University Press, 1938. – P. 139-143
108737
  Flory W.S. Studies of plum pollen, its appearance and germination / W.S. Flory, M.L.Tomes. – Washington : Government, 1945. – p. 337-358. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 67, N. 9, 1943. – (Joint committee on policy and manuscripts)
108738
  Saal M. Studies of pre-big bang and braneworld cosmology / Margus Saal. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 191с. – (Dissertationes physicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0647 ; N 45). – ISBN 9985-56-963-6
108739
  Tommila Veikko Studies of the demonstration of influenza viruses by their capacity to inactivate inhibitors of virus haemagglutination : Academic dissertation; Also published as Supplement № 2 to Vol. 34 of Annales Medicinae Experimentalis et Biologiae Fenniae 1956 / Tommila Veikko. – Helsinki : Mercatorin Kirjapaino, 1956. – 71S. – From The State Serum Institute, Helsinki; To be presented with the assent of the medical faculty of The University of Helsinki for public examination in auditorium 8 on May 29th, 1956, at 12 o"clock noon
108740
  Dice L.R. Studies of the ecology and genetics of North American mammals / L.R. Dice. – [S. l. : s. n.], 1938. – 2 p. – Carnegi inst. of Washing. year book,No.37, 1937-1938
108741
   Studies on antibacterial activity of Ficus binnendijkii Miq. (Moraceae) leaf extract / H. Tkachenko, L. Buyun, Z. Osadowski, A. Prokopiv, V. Honcharenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 57-61. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  The aim of present study was to evaluate the antibacterial capacity of ethanolic leaf extract of Ficus binnendijkii against Gram-positive and Gram-negative bacteria as well as fungus Candida albicans. The results revealed that tested organisms were ...
108742
  Abercrombie W.F. Studies on cell number and the progression factor in the growth of Japanese beetle larvae (Popillia Japonica Newman) / W.F. Abercrombie. – New York : New York University, 1936. – P. 91-112. – Reprinted from the Journal of Morphology, Vol. 59, №. 1, March, 1936
108743
  Rice L.A. Studies on Deciduous Forest Animal Populations During a Two-Year Period with Differences in Rainfall / L.A. Rice. – Mangum ; Oklahoma : Mangum High School, 1949. – P. 153-171. – Reprinted from The American Midland Naturalist, Vol. 35, № 1, January, 1946
108744
  Nicholas J.S. Studies on developing rats / J.S. Nicholas, J.A. Carmosino. – [S. l. : s. n.]. – ISBN 1-878508-21-0
VI : Electropotential Variations During the Development of Estrus, Ovulation, and Pregnancy. – 1944. – P. 235-248. – Reprinted from The Yale Journal of Biology and Medicine, Vol. 17, № 1, October, 1944
108745
  Nicholas J.S. Studies on developing rats V Abnormality in Normal Development / J.S. Nicholas; The Connecticut Academy of Arts and Sciences. – New Haven : Connecticut Academy of Arts and Sciences, 1945. – P. 331-345,[6]. – (From Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, Vol. 36, July, 1945). – ISBN 1-878508-21-0
108746
  Polito F. Studies on generalized Yule models // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 1. – P. 41-55. – ISSN 2351-6046


  Дослідження узагальнених моделей Юля. "We present a generalization of the Yule model for macroevolution in which, for the appearance of genera, we consider point processes with the order statistics property, while for the growth of species we use ...
108747
  Slack Harry Studies on Loch Lomond / Slack Harry. – Glasgow : Blackie & Son Limited
1. – 1957. – 133p.
108748
   Studies on medieval Spanish literature in honor of Charles F.Fraker. – Madison, 1995. – 305p. – ISBN 1-56954-035-7
108749
   Studies on nuclear structure in the 2-s-1-d shell. 1. Methods of group theory and a model interaction. – Mexico
1. – 1966. – 352-378с.
108750
   Studies on nuclear structure in the 2-s-1-d shell. 2. Application to nuclei with A-18 and A=20. – Mexico
2. – 1966. – Р. 379-414
108751
   Studies on selected development problems in various countries in the Middle East. – N.Y., 1967. – 88с.
108752
  Riggs N.V. Studies on Some Australian Natural Products / N.V. Riggs. – Armidale, New South Wales : The University of New England. – 123p.
108753
  Dunn L.C. Studies on spotting patterns : 2. Genetic analysis of variegated spotting in the house mouse / L.C. Dunn. – New York : [S. n.], 1936. – P. 43-64
108754
  Hansen Paul Studies on the biology of the cod in Greenland waters : Reprint from rapport et proces-verbaux des reunions, V. 123 / Hansen Paul. – Copenhagen : Lunos, 1949. – 83p.
108755
  Yonge C.M. Studies on the biology of Tortugas corals : II. Variation in the Genus Siderastrea / C.M. Yonge; University of Bristol, England. – [S. l. : s. n.], 1935. – P. 201-209. – Preprinted from Carnegie Institution of Washington Publication № 452, pages 199 to 208, December 9, 1935. – (Papers from Tortugas laboratory, Vol. 29 ; 9)
108756
  Yonge C.M. Studies on the biology of Tortugas corals : I. Observations on Meandra areolata Linn / C.M. Yonge ; University of Bristol, England. – [S. l. : s. n.], 1935. – P. 187-198. – Preprinted from Carnegie Institution of Washington Publication № 452, pages 185-198, December 9, 1935. – (Papers from Tortugas laboratory, Vol. 29 ; 8)
108757
  Glavind Johs Studies on the coagulation of crustacean blood / Glavind Johs. – Kjobenhavn : Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck, 1948. – 137с.
108758
  Horstmann J P.G. Studies on the coagulation of crustacean bloodBlodsukker : en Klinisk-eksperimentel studie / P.G. J. Horstmann. – Kobenhavn : Nordisk, 1948. – 137 p.
108759
  Pessi Y. Studies on the Effect of the Admixture of Mineral Soil Upon the Thermal Conditions of Cultivated Peat Land / Y. Pessi. – Helsinki, 1956. – 89p. – Англійською та фінською мовами
108760
  Buck J.B. Studies on the firefly. 1. The effects of light and other agents on flashing in photinus pyralis , with special reference to periodicity and diurnal rhythm / J.B. Buck. – [S. l. : s. n.], 1937. – P. 45-58. – Physiological zoology, V.10, N0. 1, 1937
108761
  Buck J.B. Studies on the firefly. II. The signal system and color vision in photinus pyralis / J.B. Buck. – [S. l. : s. n.], 1937. – P. 412-419. – Reprinted for private circulation from Physiological zoology, Vol.10, №. 4, October 1937
108762
  Rogick M.D. Studies on the freshwater bryozoa of Lake Erie / M.D. Rogick. – Ohio : Ohio State University Press, 1935. – P. 153-159. – Reprinted from Abstracts of Doctors" Dissertations, No.15, 1935
108763
  Koivusalo M. Studies on the metabolism of methanol and formaldehyde in the animal organism : Academic dissertation / M. Koivusalo. – Helsinki : Department of Medical Chemistry University of Helsinki, 1956. – 103p. – ( = Acta Physiologica Scandinavica ; 39131 : Supplementum)
108764
  Ludwig D. Studies on the metamorphosis of the Japanese beetle (Popillia Japonica newman) : I. Weight and metabolism changes / D. Ludwig. – Philadelphia : Wistar Institute Press, 1931. – P. 309-323. – Reprinted from The Journal of Experimental Zoology, Vol. 60, № 3, October 5, 1931
108765
   Studies on the Mole-Drain. – Tokyo, 1960. – 17-22с.
108766
  Johnson W.H. Studies on the Morphology and life history of Woodruffia metabolica, nov. sp / W.H. Johnson, E. Larson. – Jena : Fisher, 1938. – S. 383-392, pl. 4. – Archiv fur Protistenkunde, Band 90, Heft 3, 1938
108767
  Remme J. Studies on the Peptidyltransferase Centre of the E.coli Ribosome / J. Remme. – Tartu : Universitas Tartuensis, 1993. – 35p. – англійською та російською мовами. – (Dissertationes Biologicae Universitatis Tartuensis ; 8)
108768
  Yonge C.M. Studies on the physiology of corals : V. The effect of starvation in light and in darkness on the relationship between corals and zooxanthellae / C.M. Yonge, A.G. Nicholls; British Museum (Natural History). – London : Trustees of The British Museum, 1931. – P. 177-221. – (Great Barrier reef expedition 1928-1929 : Scientific reports ; Volume 1, No. 7)
108769
  Yonge C.M. Studies on the physiology of corals : IV. The structure, distribution and physiology of the zooxanthellae / C.M. Yonge , A.G. Nicholls; British Museum (Natural History). – London : Trustees of The British Museum, 1931. – P.135-182. – (Great Barrier reef expedition 1928-1929 : Scientific reports ; Volume 1, No. 6)
108770
  Yonge C.M. Studies on the physiology of corals : VI. The relationship between respiration in corals and the production of oxygen by their zooxanthellae / C.M. Yonge, M.J. Yonge, A.G. Nicholis; British Museum (Natural History). – London : Trustees of The British Museum, 1931. – P. 213-251. – (Great Barrier reef expedition 1928-1929 : Scientific reports ; Volume 1, No. 8)
108771
  Nielsen C.O. Studies on the soil microfauna : The soil inhabiting nematodes / C.O. Nielsen. – Danmark : Naturhistorisk museum
2. – 1949. – 131 p. + tables
108772
  Grasbeck R. Studies on the Vitamin B12-Binding Principle and Other Biocolloids of Human Gastric Juice / R. Grasbeck. – Helsingfors, 1956. – 87p.
108773
  Schwanwitsch B.N. Studies upon the wing-pattern of Pierella and related genera of South American Satyridan butterflies / B.N. Schwanwitsch. – Berlin : Springer, 1928. – P. 432-532, [8]. – Zeitschrift fur Morphologie und Okologie der Tiere, Band 10, Heft 2/3, April, 1928
108774
   Studii. Studii de istorie a Banatului / Universitatea de Vesi din Timisoara. – Timisoara, 1996


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108775
   Studii asupra tezaurului restituit de URSS. – Bucuresti, 1958. – 276с.
108776
  Tarnavschi I.T. Studii caryo-systematice la genul Pulmonaria L., cu accentuarea morfologiei chromosomilor si a meiosei / I.T. Tarnavschi. – Cernauti : [S. n.], 1935. – 122 p. – Bulet. facult. de Stiinte din Cernauti, B. , V.9, 1935
108777
   Studii clasice. – Bucuresti. – ISSN 00818844
Т.28/30. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108778
   Studii clasice. – Bucuresti. – ISSN 0081-8844
T.31/33. – 2000
108779
   Studii clasice. – Bucuresti. – ISSN 0081-8844
T.37/39. – 2001. – Номер надруковано у 2004 р.


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108780
   Studii clasice. – Bucuresti. – ISSN 0081-8844
T.34/36. – 2002


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108781
   Studii clasice. – Bucuresti. – ISSN 0081-8844
T.42/44. – 2008. – Мова резюме: англ., фр.


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108782
   Studii clasice / Societatea de studii clasice din Romania. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0081-8844
T.45 (за 2009). – 2010
108783
   Studii clasice / Societatea de studii clasice din Romania. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0081-8844
T.46 (за 2010). – 2011


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108784
   Studii Clasice. – Bucuresti, 1997. – ISSN 00818844


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108785
  Dobrogeanu-Gherea Studii critice / Dobrogeanu-Gherea. – Bucuresti, 1967. – 774 p.
108786
   Studii cu privire la Stefan cel Mare. – Bucuresti, 1956. – 244с.
108787
  Patraulea N.N. Studii de aerodinamica hipersustentatiei / N.N. Patraulea. – Bucuresti, 1962. – 626с.
108788
  Herbil I. Studii de dialectologie si toponimie ucraineana din Romania / Ioan Herbal. – Cluj-Napoca ; Bucuresti : Casa Cartii de Stiinta : Editura RCR Editorial, 2018. – 374 p. : tab. – Бібліогр.: с. 355-372 та в підрядк. прим. – ISBN 978-606-745-034-7
108789
   Studii de economic lucrari stiintifice ale cadrelor didactice. – Timisoara, 1983. – 293с.
108790
   Studii de economie lucrari stiintifice ale cadrelor didactice. – Timisoara, 1986. – 158с.
108791
   Studii de economie: Lucrari stiintifice ale cadrelor didactice. – Timisoara, 1984. – 254с.
108792
   Studii de economie: Lucrari stiintifice ale cadrelor didactice. – Timisoara, 1987. – 192с.
108793
  Joja C. Studii de filozofia stiintei / C. Joja; ARSR, Centrul de Logica. – Buguresti : Acad. RSR, 1968. – 192 p.
108794
   Studii de gramatica. – Bucuresti
Vol. 1. – 1956. – 215с.
108795
   Studii de gramatica. – Bucuresti
Vol. al 3-lea. – 1961. – 208с.
108796
   Studii de istorie a filosofiei universale. – Bucuresti
4. – 1970. – 257с.
108797
   Studii de istorie a filozofiei Universale. – Bucuresti
1. – 1969. – 272с.
108798
   Studii de istorie economica si istoria gandirii economice = Studies of economic history and history of the economic thinking. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
Vol. 3. – 1998


  1997. T. 42
108799
  Pippidi D.M. Studii de istorie si epigrafie / D.M. Pippidi. – Bucuresti, 1988. – 279с.
108800
   Studii de istorie, filologie si istoria artei. – Bucuresti, 1972. – 354с.
108801
   Studii de limba literara si filologie. – Bucuresti, 1969. – 375с.
108802
   Studii de limba literara si filologie. – Bucuresti, 1969. – 375с.
108803
   Studii de limba literara si filologie. – Bucuresti
Vol. 2. – 1972. – 435с.
108804
   Studii de limba literara si filologie. – Bucuresti
Vol. 3. – 1974. – 399с.
108805
  Patrut I. Studii de limba romana si slavistica / I. Patrut. – Cluj, 1974. – 296с.
108806
   Studii de limbi si literaturi moderne.. – Timisoara, 1996


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108807
   Studii de literatura comparata. – Bucuresti, 1968. – 294с.
108808
   Studii de literatura universala. – Bucuresti, 1956. – 252с.
108809
   Studii de literatura universala si comparata. – Bucuresti, 1970. – 360с.
108810
   Studii de literatura universala si comparata. – Bucuresti, 1971. – 281с.
108811
  Joja A. Studii de logica / A. Joja. – Buguresti : Acad. RSR, 1960. – 392 p.
108812
  Joja A. Studii de logica / A. Joja. – Buguresti : Acad. RSR
V. 2. – 1966. – 526 p.
108813
  Joja A. Studii de logica / A. Joja. – Buguresti : Acad. RSR
V. 3. – 1971. – 311 p.
108814
  Joja Ath. Studii de logica / Ath. Joja. – Buguresti : Ed. Acad. RSR
Vol. 4. – 1976. – 296p.
108815
   Studii de poetica si stilistica. – Bucuresti, 1966. – 486с.
108816
  Ralea Mihai Studii de psihologie si filozofie / Ralea Mihai. – Bucuresti, 1955. – 154с.
108817
   Studii de statistica: Probleme actuale si deperspectiva ale statisticii economice si sociale. Lucrarile celei de-a noua Consfatuiri stiintifice de statistica 25-27 octombrie 1979. – Bucuresti, 1981. – 625с.
108818
  Bojin A.L. Studii de stil si limba literara / A.L. Bojin. – Bucurest, 1968. – 324с.
108819
   Studii geografice asupra Dobrogii. Lucrarile primului simpozion de geografie a dobrogii. Constanta, 5-6 oct. 1968. – Bucuresti, 1969. – 278с.
108820
  Mutihac V. Studii geologice in partea mediana a zonei Resita-Moldova-Noua (Banat). / V. Mutihac. – Bucuresti, 1959. – 108с.
108821
  Murnu George Studii istorice privitoare la trecutul romanilor de peste Dunare. / Murnu George. – Bucuresti, 1984. – 202с.
108822
  Constantinescu-Iasi Studii istorice Romino-Bulgare. / Constantinescu-Iasi. – Bucuresti, 1956. – 252с.
108823
   Studii istorice sud-est europene. – Bucuresti
Vol. 1. – 1974. – 213с.
108824
  Rosetti Al. Studii lingvistice / Al. Rosetti. – Bucuresti, 1955. – 84с.
108825
  Ibraileanu G. Studii literare / G. Ibraileanu; Bratu Savin (prefata). – Bucuresti
2. – 1957. – 340с.
108826
  Petroveanu Mihail Studii literare / Petroveanu Mihail. – Bucuresti, 1966. – 240с.
108827
  Popovici D. Studii literare. IV. "Santa cetate". Intre utopie si poezie / D. Popovici. – Cluj-Napoca
4. – 1980. – 261с.
108828
  Kissling Al. Studii mineralogice si petrografice in zona de exoskarn de la Ocna de Fier. (Banat). / Al. Kissling. – Bucuresti, 1967. – 172с.
108829
   Studii privind istoria economica a Rominici. – Bucuresti
Vol. 1. – 1961. – 312с.
108830
   Studii privind unirea principatelor. – Bucuresti, 1960. – 542с.
108831
   Studii si articole de istorie. – Bucuresti
3. – 1961. – 506с.
108832
  Byck Jacques Studii si articole. / Byck Jacques. – Bucuresti, 1967. – 276с.
108833
   Studii si cercetari de antropologie. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0039-3886
T. 35. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108834
   Studii si cercetari de biologie. Biologie vegetala / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  T.45, № 1. – 1993


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108835
   Studii si cercetari de biologie. Biologie animala / Academia Romana. – Bucuresti
  T. 46, N 2. – 1994


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108836
   Studii si cercetari de biologie. Biologie animala / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  T. 47, № 1. – 1995


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108837
   Studii si cercetari de biologie. Biologie vegetala / Academia Romana. – Bucuresti
  T.47, N 1. – 1995


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108838
   Studii si cercetari de biologie. Biologie vegetala / Academia Romana. – Bucuresti
  T.47, N 2. – 1995


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108839
   Studii si cercetari de biologie. Biologie animala / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  T. 47, № 2. – 1995


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108840
   Studii si cercetari de biologie. Biologie animala / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  T. 48, N 1. – 1996


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108841
   Studii si cercetari de biologie. Biologie vegetala / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  T.48, № 2. – 1996


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108842
   Studii si cercetari de biologie. Biologie vegetala / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  T.48, № 1. – 1996


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108843
   Studii si cercetari de biologie. Biologie animala / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  T. 48, N 2. – 1996


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108844
   Studii si cercetari de biologie. Biologie animala / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  T. 49, N 1. – 1997


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108845
   Studii si cercetari de biologie. Biologie animala / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  T. 49, N 2. – 1997


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108846
   Studii si cercetari de biologie. Biologie animala / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  T. 50, № 2. – 1998


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108847
   Studii si cercetari de biologie. Biologie animala / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  T. 50, № 1. – 1998


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108848
   Studii si cercetari de biologie.. Biologie vegetala / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  Т.49, N 1/2. – 1997


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108849
   Studii si cercetari de geofizica. – Bucuresti
T. 31. – 1993


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108850
   Studii si cercetari de geofizica. – Bucuresti
T. 32. – 1994


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108851
   Studii si cercetari de geofizica. – Bucuresti
T. 33. – 1995


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108852
   Studii si cercetari de geofizica. – Bucuresti. – ISSN 1220-5265
T. 34. – 1996


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108853
   Studii si cercetari de geofizica. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-5265
T. 35. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108854
   Studii si cercetari de geofizica. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-5265
T. 36. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108855
   Studii si cercetari de geofizica. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-5265
T. 37. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108856
   Studii si cercetari de geofizica. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-5265
T. 39. – 2001


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108857
   Studii si cercetari de geofizica. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-5265
T. 40. – 2002
108858
   Studii si cercetari de geofizica. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-5265
T. 41. – 2003


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108859
   Studii si cercetari de geofizica. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-5265
T. 42. – 2004
108860
   Studii si cercetari de geofizica. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-5265
T. 43. – 2005
108861
   Studii si cercetari de geofizica. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-5265
T. 44. – 2007


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
108862
   Studii si cercetari de geografie. – Bucuresti : Ed.Acad. Romane. – ISSN 1220-5281
T. 40. – 1993
108863
   Studii si cercetari de geografie. – Bucuresti : Ed.Acad. Romane. – ISSN 1220-5281
T. 41. – 1994
108864
   Studii si cercetari de geografie. – Bucuresti : Ed.Acad. Romane. – ISSN 1220-5281
T. 42. – 1995
108865
   Studii si cercetari de geografie. – Bucuresti : Ed.Acad. Romane. – ISSN 1220-5281
T. 43. – 1996
108866
   Studii si cercetari de geografie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-5281
T. 44. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108867
   Studii si cercetari de geografie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-5281
T. 45/46. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108868
   Studii si cercetari de geografie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-5281
T. 47/48. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108869
   Studii si cercetari de geografie. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1220-4994
Т. 53/55. – 2006
108870
   Studii si cercetari de geologie. – Bucuresti. – ISSN 1220-4994
T.42. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108871
   Studii si cercetari de geologie. – Bucuresti. – ISSN 1220-4994
T.43/44. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108872
   Studii si cercetari de geologie. – Bucuresti. – ISSN 1220-4994
T.45. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108873
   Studii si cercetari de geologie. – Bucuresti. – ISSN 1220-4994
T.46. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108874
   Studii si cercetari de geologie. – Bucuresti. – ISSN 1220-4994
T.47. – 2002
108875
   Studii si cercetari de geologie. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1220-4994
T.48. – 2005
108876
   Studii si cercetari de geologie. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1220-4994
T.49/50. – 2007
108877
   Studii si cercetari de geologie / Academia Romana. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1220-4994
Т. 51/53. – 2009
108878
  Calinescu G. Studii si cercetari de istorie literara / G. Calinescu. – Bucuresti, 1966. – 214с.
108879
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti : Editura Аcademiei Romane. – ISSN 1220-4781
tom 48, N 4. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108880
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 12204781
T. 48, N 1. – 1997
108881
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 12204781
T. 48, N 2. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108882
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
tom 49, N 1. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108883
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
tom 49, N 2. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108884
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
tom 49, N 3/4. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108885
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
tom 50, N 1/2. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108886
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
tom 50, N 3/4. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108887
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
tom 51, N 1/2. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108888
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
tom 51, N 3/4. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108889
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
tomurile 52/53. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108890
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 54/56 : за 2003/2005. – 2006
108891
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 57, №1/4. – 2006
108892
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 58, №1/2. – 2007
108893
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 58, N 3/4. – 2008
108894
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 59/60. – 2010
108895
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 61, N 1/2. – 2010
108896
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 61, N 3/4. – 2010
108897
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 62, N 1/2. – 2011
108898
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 62, N 3/4 (за 2011). – 2012
108899
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 64, N 1/2. – 2013
108900
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 64, N 3/4 (за 2013). – 2014
108901
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 65, N 1/2. – 2014
108902
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 65, N 3/4. – 2014
108903
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 66, 1/2. – 2015
108904
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 66, 3/4 (за 2015). – 2016
108905
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 67, 1/2. – 2016
108906
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 67, 3/4 (за 2016). – 2017
108907
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 68, 1/4 (за 2017). – 2018
108908
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 69, 1/4. – 2018
108909
   Studii si cercetari de istorie veche si arheologie / Academia Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1220-4781
Tom. 70, 1/4 (за 2019). – 2020
108910
   Studii si cercetari de stiinte sociale. – Bucuresti, 1977. – 224с.
108911
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 44, N 6. – 1993


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108912
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 44, N 1. – 1993
108913
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 44, N 2. – 1993
108914
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 44, N 3. – 1993
108915
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 44, N 4. – 1993
108916
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 44, N 5. – 1993
108917
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 45, N 1/2. – 1994
108918
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 45, N 3/4. – 1994
108919
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 45, N 5/6. – 1994


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108920
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol.46, N 1/6. – 1995


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108921
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Ed.Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 48, N 1/4. – 1997
108922
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol.49, N 1/2. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108923
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 50, N 2. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108924
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 50, N 1. – 1999
108925
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405 X
Vol.51, N 2. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108926
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405 X
Vol.52, N 1/2. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108927
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405 X
Vol.53, N 1/2. – 2002
108928
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405 X
Vol. 51, N 1 (за 2000). – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108929
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405 X
Vol.54, N 1/2. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108930
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405 X
Vol.55, N 1/2. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108931
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405 X
Vol. 56, N 1/2. – 2005
108932
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405 X
Vol. 57, N 1. – 2007
108933
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405 X
Vol. 57, N 2. – 2007


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108934
   Studii si cercetari lingvistice. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405 X
Vol. 58, N 1. – 2007
108935
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405 X
Vol. 58, N 2. – 2008


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108936
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405 X
Vol.59, N 1. – 2008
108937
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 59, N 2. – 2008. – Мова резюме: англійська, румунська
108938
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 60, N 1. – 2009
108939
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 60, N 2 (за 2009). – 2010
108940
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 61, N 1. – 2010
108941
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 61, N 2. – 2010
108942
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 62, N 1. – 2011
108943
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 62, N 2. – 2011
108944
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 63, N 1. – 2012
108945
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 64, N 1. – 2013
108946
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 64, N 2. – 2013
108947
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 65, N 1. – 2014
108948
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 66, N 1. – 2015
108949
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 66, N 2. – 2015
108950
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 67, N 1. – 2016
108951
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 67, N 2. – 2016
108952
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 68, N 2. – 2017
108953
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 69, N 1. – 2018
108954
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 69, N 2. – 2018
108955
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 70, N 1. – 2019
108956
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 70, N 2 (за 2019). – 2020
108957
   Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
Vol. 71, N 1. – 2020
108958
   Studii si cercetari matematice = Mathematical reports. – Bucuresti, 1997. – ISSN 00394068


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108959
   Studii si cercetari matematice = Mathematical reports. – Bucuresti. – ISSN 0039-4068
T. 50, N 1/2. – 1998. – З 1999 р має назву.: Mathematical reports
108960
   Studii si cercetari matematice = Mathematical reports. – Bucuresti. – ISSN 0039-4068
T. 50, N 3/4. – 1998. – З 1999 р має назву.: Mathematical reports
108961
   Studii si cercetari matematice = Mathematical reports. – Bucuresti. – ISSN 0039-4068
T. 50, N 5/6. – 1998. – З 1999 р має назву.: Mathematical reports
108962
  Calinescu G. Studii si comunicari / G. Calinescu. – Bucuresti, 1966. – 224с.
108963
   Studii si materiale de istorie medie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol. 11. – 1992


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108964
   Studii si materiale de istorie medie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol.12. – 1994


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108965
   Studii si materiale de istorie medie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol. 13. – 1995


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108966
   Studii si materiale de istorie medie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol.14. – 1996


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108967
   Studii si materiale de istorie medie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol.15. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108968
   Studii si materiale de istorie medie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol.16. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108969
   Studii si materiale de istorie medie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol. 24. – 2006


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108970
   Studii si materiale de istorie medie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol. 25. – 2007


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108971
   Studii si materiale de istorie medie / Academia Romana; Inst.de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol. 26. – 2008


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108972
   Studii si materiale de istorie medie / Academia Romana, Inst.de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol. 27 (за 2009). – 2008


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108973
   Studii si materiale de istorie medie / Academia Romana, Inst. de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol. 28. – 2010


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108974
   Studii si materiale de istorie medie / Academia Romana, Inst.de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol. 29. – 2011


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108975
   Studii si materiale de istorie medie / Academia Romana, Inst. de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol. 33. – 2015


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108976
   Studii si materiale de istorie medie / Academia Romana, Inst. de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol. 34. – 2016


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108977
   Studii si materiale de istorie medie / Academia Romana, Inst. de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol. 35. – 2017


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108978
   Studii si materiale de istorie medie / Academia Romana, Inst. de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol. 36. – 2018


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108979
   Studii si materiale de istorie medie / Academia Romana, Inst. de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol. 37. – 2019


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108980
   Studii si materiale de istorie medie / Academia Romana, Inst. de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1222-4766
Vol. 38. – 2020


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108981
   Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0567-6320
Vol. 20. – 2008
108982
   Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0567-6320
Vol. 21. – 2008


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108983
   Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0567-6320
Vol. 22. – 2009


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108984
   Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0567-6320
Vol. 23. – 2010


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108985
   Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0567-6320
Vol. 24. – 2011


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108986
   Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0567-6320
Vol. 25. – 2012


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108987
   Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0567-6320
Vol. 26. – 2013


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108988
   Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0567-6320
Vol. 27. – 2013


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108989
   Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0567-6320
Vol. 28. – 2015


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108990
   Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0567-6320
Vol. 29. – 2016


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108991
   Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0567-6320
Vol. 30. – 2017


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108992
   Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0567-6320
Vol. 31. – 2018


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
108993
   Studii si materiale de onomastica. – Cluj, 1969. – 221с.
108994
   Studii si materiale privitoare la formarea cuvintelor in limba Romina. – Bucuresti
Vol. al 2-lea. – 1960. – 236с.
108995
   Studii si materiale privitoare la formarea cuvintelor in limba Romina. – Bucuresti
Vol. 2. – 1962. – 296с.
108996
  Roller Mihail Studii si note stiintifice privind istoria Rominiei / Roller Mihail. – Bucuresti, 1956. – 420с.
108997
   Studii si referate despre N.Balcescu. – Bucuresti
Vol. 1. – 1953. – 226с.
108998
   Studii si referate privind istoria Rominiei. Din lucrarile sesiunii largite a sectiunii de stiinte istorice, filozofice si economico-juridice (21-24 decembrie 1953). – Bucuresti
Partea 1-a. – 1954. – 944с.
108999
   Studii si referate privind istoria Rominiei. Din lucrarile sesiunii largite a sectiunii de stiinte istorice, filozofice si economico-juridice (21-24 decembrie 1953). – Bucuresti
2. – 1954. – 947-2010с.
109000
   Studii si referate privind rascoale le taranesti din 1907. – Bucuresti, 1957. – 300с.
<< На початок(–10)101102103104105106107108109110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,