Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1088001
  Зубко Л.П. "Проходять поетичними рядами часи козацтва..." : підсумковий урок-козацький похід за повістю Миколи Гоголя "Тарас Бульба" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 29-33
1088002
  Грачова Наталія "Проходять поетичними рядами часи козацтва..." : інтегрований урок (зарубіжна література-музика-образотворче мистецтво) за повістю М.В. Гоголя "Тарас Бульба" 7 клас // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 63-69
1088003
  Гривул Т.Т. "Процес - 59": покоління борців та героїв / Тарас Гривул, Ольга Осередчук ; [упорядкув. арх. матеріалів: О. Осередчук, Т. Гривул, С. Вікарчук]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 231, [1] с. : фотоіл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 228-229. – ISBN 978-966-613-906-4
1088004
  Андріянова Л. "Процес "Спілки визволення України" та його значення // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 146-150. – ISBN 978-966-171-795-3
1088005
  Юнгер М. "Процес філософів" 1973 року як спроба зупинити розвиток інакомислення в Угорщині // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 290-306. – ISSN 2411-345X
1088006
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 27. – 2008
1088007
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 28. – 2008
1088008
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 29/30. – 2008
1088009
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 31/32. – 2008
1088010
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 33. – 2008
1088011
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 34. – 2008
1088012
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 35. – 2008
1088013
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 36. – 2008
1088014
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 43. – 2008
1088015
   Профиль больных с фибрилляцией предсердий, находившихся на стационарном лечении, с позиции про филактики кардиоэмболического инсульта / В.В. Бенберин, Г.З. Танбаева, А.Б. Сугралиев, Ж.М. Кусымжанова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 1. – C. 20-23
1088016
  Масловская Н.С. Профиль комплектования библиотек как инструмент управления справочно-библиографическим фондом // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 0869-608Х
1088017
  Вебер Ю.Г. Профиль невидимки / Ю.Г. Вебер. – Москва, 1958. – 144с.
1088018
  Булавин Л.А. Профиль плотности флюида в плоскопараллельной поре с неидеальными стенками в гравитационном поле / Л.А. Булавин, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сысоев // Журнал физической химии / РАН. – Москва, 2004. – Т. 78, № 11. – С. 2052-2055. – ISSN 0044-4537
1088019
  Полторацкий В.В. Профиль пути. Повесть о жизни машиниста (М.И.Куприянова), рассказанная им самим, с некоторыми дополнениями от автора. / В.В. Полторацкий. – М., 1964. – 167с.
1088020
  Дежкин В.В. Профиль равновесия / В.В. Дежкин, Т.И. Фетисов. – М, 1972. – 224с.
1088021
  Дежкин В.В. Профиль равновесия / В.В. Дежкин, Т. Фетисов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 208с. – (Эврика)
1088022
  Абдуллин Р. Профиль России в мировой экономике в свете ее обязательств по вступлению в ВТО // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 65-77. – ISSN 0207-3676


  В докладе Всемирного банка (ВБ) о состоянии экономики в России в 2011 году представлены перспективы экономического развития страны. ВБ прогнозирует заметные выгоды от предстоящего вступления России в ВТО.
1088023
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 31. – 2004
1088024
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 32. – 2004
1088025
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 33. – 2004
1088026
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 34. – 2004
1088027
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 35. – 2004
1088028
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 36. – 2004
1088029
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 38. – 2004
1088030
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 39. – 2004
1088031
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 40. – 2004
1088032
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 41. – 2004
1088033
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 42. – 2004
1088034
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 43. – 2004
1088035
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 44/45. – 2004
1088036
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 46. – 2004
1088037
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 47. – 2004
1088038
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 48. – 2004
1088039
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 49/50. – 2004
1088040
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 51. – 2004
1088041
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 52. – 2004
1088042
   Профиль Украина : международный еженедельник. – Киев, 2003-
№ 14. – 2007
1088043
  Годлин М.М. Профильно-послойное распределение воднорастворимых азота и фосфора в луговых почвах Козаровичской поймы р. Днепра / М.М. Годлин. – Киев
вып. 3. – 1928. – 15 с.
1088044
  Шкерина Л.В. Профильные дисциплины по выбору в подготовке бакалавров педагогического направления // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С.76-82. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается новая концепция проектирования дисциплин по выбору в профильной подготовке бакалавра педагогического направления, в основу которой положен компетентностный подход к качеству обучения. Представлен макет учебной программы дисциплины по ...
1088045
   Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 1. – С. 10-13 : Фото
1088046
   Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 2. – С 6-9 : Фото
1088047
   Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 4-10 : Фото
1088048
  Скрыль Маргарита Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 4. – С. 10-15 : Фото
1088049
   Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 5. – С. 8-11 : Фото
1088050
   Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9)
1088051
   Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 5-8 : Фото
1088052
   Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 4-8 : Фото
1088053
  Адибеков Г.М. Профинтерн: политика коммунистов в профсоюзном движении / Г.М. Адибеков. – Москва : Профиздат, 1981. – 240 с.
1088054
   Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед неповнолітніх та молоді / Л.А. Кльоц, Н.О. Носок, Т.Й. Шугай, Н.В. Зтаавадська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 6 (123). – С.19-25
1088055
  Синюк Н.В. Профілактика адиктивної поведінки як сфера професійної діяльності майбутнього соціального педагога // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 114-119
1088056
  Дьоміна Світлана Профілактика адміністративної деліктності у сфері митної справи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 92-98
1088057
  Вдовиченко С.Ю. Профілактика акушерської і перинатальної патології при використанні родинно-орієнтованих технологій під час вагітності і пологів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Вдовиченко Сергій Юрійович ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1088058
  Антонюк Т.В. Профілактика високих ампутацій у хворих із синдромом діабетичної стопи / Т.В. Антонюк, І.В. Шкварковський // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 37-38. – ISSN 1727-0847
1088059
  Потапова Л.В. Профілактика ВІЛ-СНІДу, наркоманії та алкоголізму : підручник для студентів ф-тів фіз. виховання ВНЗ / Л.В. Потапова ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : Запорізький держуніверситет, 2003. – 107, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53-54. – ISBN 966-599-193-0
1088060
  Тебенчук Г.М. Профілактика гострих пневмоній у дітей / Г.М. Тебенчук. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Здоров"я, 1990. – 40с.
1088061
  Богданович Лілія Профілактика грипу і застуди / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 7 : фото
1088062
  Денисов С.Ф. Профілактика групової злочинності осіб молодіжного віку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 134-140. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1088063
  Лазаренко Я. Профілактика екологічних правопорушень-один з пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 111-115. – ISSN 0132-1331
1088064
  Шаповалов С. Профілактика залізодефіцитних анемій в ранньому постнатальному онтогенезі поросят за умов введення комплексних органічних сполук есенційних мікроелементів / С. Шаповалов, М. Долгая, Т. Преображенська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання використання препаратів, які створені на основі композицій сполук мікроелементів, і які є ефективною альтернативою існуючим традиційним підходам щодо профілактики залізодефіцитних анемій в організмі поросят і виникнення в них ...
1088065
   Профілактика злочинів : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / [Богатирьов І.Г. та ін. ; за заг. ред. О.М. Джужи] ; М-во освіти і наук, молоді та спорту України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2011. – 718. [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 700-719. – ISBN 978-966-326-413-4
1088066
  Усатий Г.О. Профілактика злочинів і взаємодія з "П"ятою владою" // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 224-231.
1088067
  Паламарчук Л.П. Профілактика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), автоматизованих систем, комп"ютерних мереж чи мереж електрозв"язку // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 64-73
1088068
  Босак К.С. Профілактика злочинності в Україні шляхом формування особистості з правомірною поведінкою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 154-157. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х


  У статті розглянуто питання профілактики злочинності за допомогою використання народних традицій та звичаїв, які знайшли своє відображення у народних прислів"ях та приказках.
1088069
  Ткачик І.П. Профілактика інтракраніальних запальних ускладнень в нейрохірургії: огляд літератури // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ, 2017. – № 4 (80). – C. 24-30. – ISSN 1810-3154
1088070
  Денисов С.Ф. Профілактика молодіжної злочинності як об"єкт кримінологічного дослідження // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 65-69. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1088071
  Гребняк Н.П. Профілактика наркоманії - рушійної сили ВІЛ/СНІДу / Н.П. Гребняк, В.П. Гребняк, А.Ю. Федоренко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 8-10 : табл.
1088072
  Раєцька Л.В. Профілактика наркоманії в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 101-108.
1088073
  Боднар В.Є. Профілактика насильства в сім"ї як юридично-психологічна проблема // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 203-210.
1088074
  Михайлов О.Є. Профілактика насильствених злочинів органами внутрішніх справ / О.Є. Михайлов, В.Г. Лихолоб. – К., 1993. – 68с.
1088075
   Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНіД) : Навчально-методичний посібник для вищ. навч. закл. / В.Є. Сорочинська, О.А. Удалова, В.С. Штифурак, О.Ю. Удалова; Європейський ун-тет. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2003. – 168. – ISBN 966-7942-63-5


  присвячено проблемі зловживання наркотичними речовинами серед учнівської та студентської молоді, подані матеріали організаційно-методичного характеру щодо провентивної профілактичної діяльності з проблем асоціальної пове
1088076
  Большаков В.Н. Профілактика ознак мережних війн - завдання моніторингу в АПК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 164-167.
1088077
  Сороківський І.С. Профілактика післяекстракційної атрофії альвеолярних відростків щелеп. Сучасні методи та їх результати / І.С. Сороківський, І.М. Готь // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 62-68. – ISSN 1029-4244
1088078
  Меркулов А.О. Профілактика післяопераційних ускладнень при резекціях прямой кишки (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Меркулов Андрій Олексійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
1088079
   Профілактика плоскостопості у процесі формування здорового способу життя на заняттях з фізичного виховання та спорту у студентів вищих навчальних закладів : методичні рекомендації. – Київ : Корсак, 2004. – 27с.
1088080
  Тузов А.П. Профілактика правопорушень серед молоді. / А.П. Тузов. – К., 1978. – 63с.
1088081
  Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх : Навч.-метод. посібник / В.М. Оржеховська; М/Ф "Відродження". – Київ : ВіАн, 1996. – 352c. – ISBN 5-7707-9665-0
1088082
  Мікульонок І. Профілактика правопорушень у студентському середовищі - важлива складова навчально-виховної роботи у вищому навчальному закладі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 74-83. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366


  Розглядається проблема правопорушень у середовищі студентської молоді та їх профілактика в НТУУ "КПІ".
1088083
  Усик Світлана Профілактика простудних захворювань / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 6 : фото
1088084
  Камінський К. Профілактика професійного вигорання в соціальних працівників (досвід Польщі) // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 167-179
1088085
  Торгонський Д.М. Профілактика психічних розладів, що можуть викликати скоєння злочинів // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 116-117. – ISBN 978-966-419-280-1
1088086
  Ліщинська О.А. Профілактика психологічного насильства у сім"ї та освітньому середовищі : методичні рекомендації / О.А. Ліщинська ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2010. – 68 с. – Бібліогр.: с. 64-65. – ISBN 978-966-8063-90-8
1088087
   Профілактика ранніх післяопераційних ускладнень травматичних ушкоджень печінки / А.Г. Іфтодій, В.К. Гродецький, І.В. Шкварковський, С.О. Якобчук // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 14-18. – ISSN 1727-0847
1088088
  Сіліч Л.В. Профілактика ранніх статевих відносин у молодіжному середовищі / Л.В. Сіліч, Т.І. Коленіченко // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 179-184
1088089
  Литвиненко О.В. Профілактика ранніх та пізніх ускладнень після емболізації маткових артерій у жінок з геморагічним синдромом при доброякісних пухлинах матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Литвиненко Олександр Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1088090
   Профілактика серцево-судинних захворювань: майбутнє - за використанням комбінованої поліпілюлі ? / І.Г. Кравченко, М.М. Удовіченко, О.О. Меденцева, М.Е. Черненок // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 78-81. – ISSN 1605-7295
1088091
  Кошечко Н. Профілактика синдрому "емоційного професійного вигорання" викладача ВНЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті здійснено аналіз актуальних ідей з проблеми профілактики синдрому "емоційного професійного вигорання" викладача ВНЗ. Особливий акцент поставлено на причинах виникнення цього синдрому. Виняткову увагу приділено методам та способам профілактики ...
1088092
  Дудар Є.М. Профілактика совісті : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Дніпро, 1981. – 360 с.
1088093
  Конончук А.І. Профілактика суїцидальної поведінки в консультативній работі з неповнолітніми правопорушниками / А.І. Конончук, С.О. Борисюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 123-127. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито особливості суїцидальної поведінки та умови її прояву серед сучасних підлітків і молоді, а також технологічний аспект профілактичної консультативної роботи з суїцидентами.
1088094
  Ковальчук Т. Профілактика суїцидальної поведінки старшокласників сільських шкіл / Т. Ковальчук, К. Гостева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-34. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено сутність соціально-педагогічної профілактики суїцидальної поведінки старшокласників Мирненської ЗОШ І-ІІІ ст. Відображено ретроспективу трактування і ставлення до суїциду у філософській, соціально-педагогічній літературі. Отримано ...
1088095
  Данилюк В.О. Профілактика та попередження злочинності неповнолітніх // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 180-184. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1088096
  Данильчук Л.О. Профілактика торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій як соціально-педагогічна проблема // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 64-67. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1088097
  Данильчук Л.О. Профілактика торгівлі людьми: технології соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 102-107. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто питання соціальної профілактики торгівлі людьми. Визначено види, завдання та послуги соціальної профілактики торгівлі людьми. Обгрунтовано технології соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю щодо профілактики торгівлі людьми.
1088098
  Волков А. Профілактика травматизму та закон про страхування // Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2001. – № 1. – С.45-46
1088099
   Профілактика туберкульозу : навч. посіб. для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / [Петренко В.І., Долинська М.Г., Александрін А.В., Петренко В.В.]. – Київ : Ріджи, 2017. – 88 с. : іл., табл. – На окл.: USAID - від американського наоду. – Бібліогр.: с. 73. – (USAID від американського народу. Проект USAID "Посилення контролю за туберкульозом в Україні"). – ISBN 978-966-2544-23-7
1088100
  Семеняк А.В. Профілактика ускладнень дисфункції плаценти / А.В. Семеняк, С.В. Коляндрецька, О.А. Андрієць // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 84-86. – ISSN 2226-1230
1088101
  Треніна А.С. Профілактика утоплення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 34
1088102
  Форостяний А.В. Профілактична діяльність детективів Національного антикорупційного бюро України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 193-199. – ISSN 2222-5374
1088103
  Сафронов С Профілактична діяльність слідчого органів внутрішніх справ України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.82-86. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1088104
  Шмиголь Т. Профілактична діяльність слідчого при розслідуванні злочинів, учинених неповнолітними // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 153-157.
1088105
   Профілактична ефективність мінерального препарату "Сапокорм" та кормової фітодобавки Фітопанк за метаболічних порушень свиноматок / П.П. Антоненко, Н.І. Суслова, Н.С. Макєєва, Д.І. Головань, Л.В. Кременчук // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
1088106
  Гребняк М.П. Профілактична медицина дітей та підлітків : Посібник для студ. вищ. медичних навчальн. закладів 4-рівня акред. / М.П. Гребняк. – Донецк : Норд-Пресс, 2004. – 258с. – ISBN 966-8085-63-9


  Книга представляет собой синтез знаний официальной и народной медицины, а также открытий, сделанных самим автором. В ней описаны составы доброкачественных и злокачественных опухолей и способы исцеления от них методами фитотерапии.
1088107
  Ринда Ф.П. Профілактична підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина" / Ф.П. Ринда, В.В. Шафранський // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 151-161. – ISSN 2077-6594
1088108
  Джужа О.М. Профілактична робота громадських формувань в Україні: проблеми та перспективи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 3-8
1088109
  Шендеровський К. Профілактична соціальна робота: теорія і практика : навчально-методичний посібник / К. Шендеровський. – Київ : Главник, 2007. – 144с. – ISBN 966-8774-66-3
1088110
  Бережной А.В. Профілактичний облік осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини без призначення лікаря : Практичний посібник / А.В. Бережной, Г.В. Бахтізін ; М-во внутрішніх справ України; Луганська акад. внутрішніх справ ім. 10 - річчя незалежності України. – Луганск : РИО ЛАВД, 2005. – 144 с. – ISBN 966-8129-87-3
1088111
  Головко Н.І. Профілактичні заходи протиправної поведінки неповнолітніх // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 81-89


  У статті розкрита сутність причин протиправної поведінки неповнолітніх.
1088112
  Бугайцов С.Г. Профілактичні технології - перспективний шлях в державному управлінні якістю надання онкологічної допомоги населенню України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 95-97 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1088113
  Полтава Леонід Профілі : Поеми / Полтава Леонід; Центр Нац.Відродження ім.С.Бандери журнал "Визвольний Шлях".МНК. – Львів : Логос, 2001. – 218с. – ISBN 966-7379-95-6
1088114
  Франко І.Я. Профілі й маски / І. Франко ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2008. – 640 с. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4205-7
1088115
  Козлова І.В. Профілі культурних конфліктів у сучасному українському місті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 189-198. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1088116
  Готтесман В.Л. Профілі літаючих моделей / В.Л. Готтесман. – К, 1959. – 39с.
1088117
  Бичко О.В. Профілі української ідентичності : соціально-психологічний аналіз : монографія / О.В. Бичко. – Київ : Київський університет, 2007. – 281, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 198-217. – ISBN 966-594-971-3
1088118
  Гнаткович Т. Профілізація вивчення української мови : На прикладі безсполучникових речень // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 7--17. – ISSN 0130-5263
1088119
  Гаманюк В.А. Профілізація професійної підготовки вчителів іноземних мов у Німеччині // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 94-97. – (Серія : Педагогічні науки)
1088120
  Алексєєва О.М. Профілювання власних назв в українському художньому дискурсі (на матеріалі "Енеїди" І. Котляревського) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 3-8
1088121
  Птуха В.А. Профілювання концептосфери "одяг" в англійській та українській мовних картинах світу // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 327-333. – ISSN 2311-0821
1088122
  Босак В.В. Профілювання місії державної цільової соціальної програми цивільного захисту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Босак В.В. ; М-во надзвич. ситуац. України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
1088123
  Шпекторенко І. Профілювання посадових компетенцій державних службовців на основі функцій управління та державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 266-275
1088124
  Булавін Л.А. Профіль густини рідини у напівнескінченому об"ємі на критичній ізохорі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – C. 256-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  На основі одержаного диференційного рівняння відносно густини розв"язана задача по знаходженню профілю густини рідини у напівнескінченому об"ємі на критичній ізохорі.
1088125
   Профіль науковця в ORCID: реєстрація та наповнення = ORCID connecting research and researchers : практ. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Назаровець М.А.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 31, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-30
1088126
  Радченко К. Профіль професійної компетентності майбутнього військового юриста // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 188-198
1088127
   Профіль сироваткових цитокінів у щурів з експериментальним виразкоутворенням на тлі лікувального введення пролінвмісної сполуки / А. Маркевич, О. Вірченко, Т. Фалалєєва, К. Кудрявцев, Л. Остапченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 173-179. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
1088128
  Міщенко К. Профіль сльози : Поезії / Катерина Міщенко. – Чернівці : Нова буковинська газета, 1996. – 52с.
1088129
  Нитенко О.В. Профіль спеціаліста з права: європейський та український досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 33-41. – ISSN 2312-5993
1088130
  Стеля О.Б. Профільна модель вологопереносу в пористих середовищах / О.Б. Стеля, І.О. Стеля, О.С. Тригуб // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2011. – Т. 125 : Комп"ютерні науки


  Розглянуто нестаціонарну профільну модель вологопереносу в пористих середовищах.
1088131
  Іванюк І. Профільна школа правознавчого спрямування в контексті проблем неперервності освітнього процесу // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 97-100


  Порушуються проблеми удосконалення освітньої системи профільного типу в умовах інтеграційних процесів, поcилення взаємодії школи та ВНЗ, забезпечення неперервності правознавчої освіти.
1088132
   Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського та ін. ; [упоряд. : Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Айвазова Л.М. ; авт. вст. ст. : Бібік Н.М., Кизенко В.І. ; наук. ред. Рогова П.І.]. – Київ : [б. в.]
Вип. 2. – 2010. – 185 с.
1088133
  Ярошенко О. Профільне навчання з педагогіки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16)


  Досвід Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.
1088134
  Моцак С.І. Профільне навчання як невід’ємний складник якісної освіти // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 11-14. – ISSN 2411-5983
1088135
  Самодрин А. Профільно-диференційований підхід у вихованні // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.45-52. – (Педагогічні науки)
1088136
   Профільно-професійна освіта у регіоні біосфери: еколого-соціо-економічний континуум / А.П. Самодрін, В.П. Валіков, В.П. Бондар, І.Г. Курінна // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 193-203. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362


  Статтю присвячено проблемам підготовки свідомих діячів сучасної економіки. Обгрунтовано рекомендації щодо забезпечення профільності економічної освіти, врахування вимог до підготовки відповідних фахівців, які висуває економічна система регіону.
1088137
  Корнівська В. Профіцит ліквідності в глобалізованому світі // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 3. – С. 83-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
1088138
  Бас Г.Г. Профоорієнтація і потреби народного господарства / Г.Г. Бас. – Київ, 1972. – 31с.
1088139
   Профориентационная работа в школе. – Калуга, 1968. – 119с.
1088140
   Профориентационная работа вуза по набору контингента подготовительного отделения : Экспресс-информация. – Москва, 1976. – 22с. – (Обучение и ком. воспитание в высш. и средн. спец. уч. заведениях)
1088141
   Профориентационная работа массовой библиотеки. – М., 1983. – 40с.
1088142
  Кадыров С. Профориентационная работа с подростками / С. Кадыров. – Душанбе, 1990. – 93с.
1088143
  Благинин М.Т. Профориентационная работа с учащимися старших классов сельской средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Благинин М.Т.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1981. – 18л.
1088144
   Профориентационная работа среди молодежи с учетом социально-экономических факторов. – Л., 1991. – 31с.
1088145
  Даринский А.В. Профориентационные возможности школьного курса экономической географии СССР : Пособие для учителей / А.В. Даринский. – Москва : Просвещение, 1980. – 97 с.
1088146
  Пряжников Н.С. Профориентационные игры / Н.С. Пряжников. – М., 1991. – 86с.
1088147
  Чекалова Т.А. Профориентация в зеркале соционики // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 7/8 (119/120). – С. 11-31. – ISSN 2226-7549
1088148
  Щекин Г.В. Профориентация в строительстве / Г.В. Щекин. – Москва, 1990. – 98с.
1088149
  Назимов И.Н. Профориентация и профотбор в социалистическом обществе / И.Н. Назимов. – М., 1972. – 254с.
1088150
  Савченко В.А. Профориентация и эффективность воспроизводства трудовых ресурсов торговли. / В.А. Савченко. – К., 1990. – 169с.
1088151
  Дьяченко Н.Н. Профориентация как средство вовлечения молодежи в систему профтихобразования. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дьяченко Н.Н.; Киргиз.гос.ун-т. – Фрунзе, 1971. – 32л.
1088152
  Даянаев К.Х. Профориентация молодежи и подготовка рабочих кадров. / К.Х. Даянаев. – Ташкент, 1984. – 88 с.
1088153
  Дьякович С.В. Профориентация учащихся при обучении химии / С.В. Дьякович, Р.Н. Князева. – М, 1982. – 159с.
1088154
   Профориентация школьников. – Омск, 1970. – 19с.
1088155
  Кавінська В. Профорієнтаційна робота бібліотек на допомогу самовизначеності молоді // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 34-37. – ISSN 2518-7341


  Стаття розкриває важливий напрямок діяльності бібліотек різних підпорядкувань профорієнтаційну роботу. Зібраний досвід, ідеї, думки, напрацювання багатьох колективів допоможуть фахівцям бібліотечної галузі втілювати та впроваджувати цю функцію на ...
1088156
  Бас Профорієнтаційна робота в сільській школі / Бас, ГГ. – К., 1978. – 224с.
1088157
   Профорієнтаційна робота в школі. – Львів, 1972. – 76с.
1088158
  Мельник О.В. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання : науково-методичний посібник для вчителів / Мельник О.В., Уличний І.Л. ; АПН України ; Ін-т проблем виховання ; [ за ред. О.В. Мельника ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 128 с. – Авт. зазначені на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-644-116-7
1088159
  Зима О. Профорієнтаційна робота як елемент виховного процесу в університеті // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 96-108. – ISSN 1682-2366
1088160
   Профорієнтація : навч. посібник [для студентів ф-ту психології] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Г.К. Юрчинська]. – Київ : Київський університет, 2016. – 271, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 249-267
1088161
  Маршавін Ю. Профорієнтація незанятого населення та молоді як чинник досягнення професійної відповідності попиту і пропозиції на ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-24.
1088162
  Калінська А.В. Профорієнтація старшокласників в умовах профільного економічного навчання // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 38-42. – Бібліогр.: 11 назв
1088163
  П"ятківська Н.А. Профорієнтація учнів під час вивчення фізики в сільскій школі / Н.А. П"ятківська. – Київ : Радянська школа, 1987. – 128с.
1088164
  Бабакова В.М. Профорієнтація як один із напрямів на шляху професіоналізації особистості // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 142-149
1088165
  Бондарчук К. Профорієнтація як складова відтворення людського потенціалу в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1088166
  Горбань Л.В. Профорієнтована освіта як засіб запобігання маргіналізації населення // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2018. – № 1 (98). – С. 62-70. – ISSN 2304-06294
1088167
   Профотбор. – М., 1926. – 107с.
1088168
  Хмелюк Р.И. Профотбор и первоначальная подготовка студентов педагогических институтов : Автореф... док. пед.наук: 13.730 / Хмелюк Р.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 28л.
1088169
   Профотбор подростков. – Х., 1934. – 71с.
1088170
   Профработа по новому. – М., 1936. – 86с.
1088171
  Фельдман В.В. Профсозы Уарала в Великой Октябрьской социалистической революции / В.В. Фельдман. – Свердловск, 1957. – 91с.
1088172
  Шверник Н.М. Профсоюз и выборы в Верховынй Совет СССР. / Н.М. Шверник. – М, 1937. – 16с.
1088173
   Профсоюз рабочих сельского хозяйства. – М., 1961. – 247с.
1088174
   Профсоюз разведчиков недр в борьбе за экономический и социальный прогресс. – М., 1984. – 80с.
1088175
  Кондрашов Виктор Федорович Профсоюз сельскохозяйственных рабочих УССР в социалистическом преобразовании села (1920-1931 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Кондрашов Виктор Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
1088176
  Кондрашов Виктор Федорович Профсоюз сельскохозяйственных рабочих УССР в социалистическом преобразовании села (1920-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кондрашов Виктор Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 22л.
1088177
  Кондрашов Виктор Федорович Профсоюз сельскохозяйственных рабочих УССР в социалистическом проебразовании села (1920-1931 гг) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кондрашов Виктор Федорович; КГУ. – Киев, 1985. – 241л. – Бібліогр.:л.189-241
1088178
   Профсоюз текстильщиков. – М., 1963. – 240с.
1088179
   Профсоюз энергетиков. – М., 1964. – 294с.
1088180
   Профсоюзная библиотека : организация работы, рекомендации. – Москва : Профиздат, 1984. – 256 с.
1088181
  Бабанов Г.В. Профсоюзная библиотека завода "Электросталь" / Г.В. Бабанов. – Москва, 1956. – 128 с.
1088182
  Викторова М.В. Профсоюзная периодическая печать, ее состояние и роль в выполнении советскими профсоюзами функций воспитания /1959-1967/ : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571. / Викторова М.В. ; Высш. школа профдвижения ВЦСПО. – Москва, 1970. – 22 с. – Бібліогр.:с.Ф72/2/35
1088183
  Скотеле Солвейга Теодоровна Профсоюзная работа в вузе : Библиогр. указ. / Скотеле Солвейга Теодоровна. – Рига, 1982. – 27с.
1088184
   Профсоюзная работа в вузе и техникуме. – М., 1972. – 160с.
1088185
  Макеев Г.А. Профсоюзная работа в государственных учреждениях / Г.А. Макеев. – М, 1974. – 168с.
1088186
   Профсоюзная работа в научных учреждениях. – М., 1965. – 128с.
1088187
  Анисимова К.М. Профсоюзная работа в учебном заведении / К.М. Анисимова, В.Л. Длугач. – Москва, 1962. – 103с.
1088188
   Профсоюзная работа на машиностроительных предприятиях. – М., 1972. – 160с.
1088189
   Профсоюзная работа на металлургических предприятиях. – М., 1967. – 160с.
1088190
   Профсоюзная работа на предприятиях. – М., 1990. – 479с.
1088191
   Профсоюзная работа на предприятиях текстильной и легкой промышленности. – М., 1968. – 136с.
1088192
   Профсоюзная работа на предприятиях торговли. – М., 1971. – 167с.
1088193
   Профсоюзная работа на селе. – М., 1960. – 198с.
1088194
   Профсоюзная работа среди геологов,. – М., 1972. – 160с.
1088195
  Сабсович Р. Профсоюзное движение в Африке / Р. Сабсович. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 32 с.
1088196
   Профсоюзное движение в Африке. – М., 1990. – 347с.
1088197
  Канделоро Д Профсоюзное движение в Италии. / Д Канделоро. – М, 1953. – 152с.
1088198
  Канаев Г.Е. Профсоюзное движение в Марокко. / Г.Е. Канаев. – М, 1962. – 97с.
1088199
  Кузнецов Н.В. Профсоюзное движение в России в период реакции 1907-1910 годов. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузнецов Н.В.; Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1958. – 19л.
1088200
   Профсоюзное движение в странах социализма. – М., 1976. – 151с.
1088201
  Геворгян Г.Д. Профсоюзное движение в США. XII съезд АФТ - КПП // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1978. – № 21. – С. 102-123
1088202
  Куприн А.И. Профсоюзное движение в Тунисе в эпоху глобализации // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 203-220. – ISBN 978-5-89282-378-4
1088203
  Дессе Б. Профсоюзное движение в Эфиопии на национально-демократическом этапе революции (1974-1982 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дессе Б.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 16л.
1088204
  Байкова А.Н. Профсоюзное движение Великобритании 70-80-х годов / А.Н. Байкова. – Москва, 1990. – 192 с.
1088205
   Профсоюзное движение за рубежом. – М.
ч.2. – 1973. – 287с.
1088206
   Профсоюзное движение за рубежом. – М., 1976. – 160с.
1088207
   Профсоюзное движение Индонезии. – М., 1961. – 83с.
1088208
  Листиков С.В. Профсоюзное движение США в годы первой мировой войны / С.В. Листиков. – М, 1987. – 165с.
1088209
  Геворгян Г.Д. Профсоюзное движение США на современном этапе / Г.Д. Геворгян, Н.В. Мостовец. – М, 1980. – 64с.
1088210
  Пинтос Ф.Р. Профсоюзное движение Уругвая / Ф.Р. Пинтос. – М., 1964. – 392с.
1088211
  Лапина Н.Ю. Профсоюзное движение Франции в 80-е годы: вопросы теории и практики / Н.Ю. Лапина; Отв. ред. В.А. Виноградов. – Москва : Наука, 1989. – 151 с.
1088212
  Смирнова Ирина Анатольевна Профсоюзное движение Франции и Великая Октябрьская социалистическая революция (1917-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Смирнова Ирина Анатольевна; Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС. – М., 1980. – 19л.
1088213
   Профсоюзное движение Японии. – М., 1960. – 52с.
1088214
   Профсоюзное строительство. – М., 1979. – 367с.
1088215
   Профсоюзное строительство. – М., 1988. – 335с.
1088216
  Каплан И.И. Профсоюзному активу-о путях сокращения текучести кадров на предприятии / И.И. Каплан. – М., 1964. – 96с.
1088217
  Черкасов Г.Н. Профсоюзному активу / Г.Н. Черкасов. – М, 1965. – 96с.
1088218
  Кучинский Д.Д. Профсоюзны в борьбе за политехническую школу / Д.Д. Кучинский. – Москва, 1930. – 29 с.
1088219
  Крицкий Л.Г. Профсоюзные движения Португалии / Л.Г. Крицкий. – М, 1986. – 150с.
1088220
  Шалковский И.Г. др. Профсоюзные здравницы Украины / И.Г. др. Шалковский. – Киев, 1987. – 336с.
1088221
   Профсоюзные кадры: подготовка и повышение квалификации. – Москва : Профиздат, 1976. – 126 с.
1088222
  Саар А.А. Профсоюзные организации машиностроителей в борьбе за восстановление и развитие промышленности (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саар А. А.; Высш. шк. проф. движ. ВЦСПС. – М., 1972. – 20л.
1088223
  Майоров Л.М. Профсоюзные организации металлистов Москвы и Московской губерни в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Майоров Л. М.; Выс. шк. профдвиж. ВСЦПС. – М., 1968. – 17л.
1088224
  Асташкин Д.М. Профсоюзные организации строителей в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства СССР в годы четвертой пятилетки : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Асташкин Д.М.; Высшая школа профдвижения. – Москва, 1971. – 28л.
1088225
  Педар Н.Р. Профсоюзные организации Эстонии в послевоенные годы. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Педар Н.Р.; Высш.школа профсоюзного движения ВЦСПС. – М, 1972. – 24л.
1088226
  Жарков Б.Н. Профсоюзные права и их международно-правовая защита / Б.Н. Жарков. – М., 1990. – 119с.
1088227
  Сыщиков Н.А. Профсоюзы-организаторы масс. / Н.А. Сыщиков. – Грозный, 1964. – 76с.
1088228
   Профсоюзы -- В. И. Ленину.. – Москва : Профиздат, 1969. – 574 с.
1088229
  Кондакова Н.И. Профсоюзы - активные помощники Коммунистической партии в организации социалистического соревнования в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (по материалам профсоюза рабочих черной металлургии) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кондакова Н.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 20 с.
1088230
  Воскресенская М.А. Профсоюзы - попощники Коммунистической партии в развитии трудовой активности рабочего класса в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Воскресенская М.А.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1965. – 22л.
1088231
  Киструга М.Г. Профсоюзы - школа народного самоуправления / М.Г. Киструга; Отв. ред. А.А. Завтур. – Кишинев : Штиинца, 1982. – 182 с.
1088232
  Ардашелия Н.А. Профсоюзы Абхазии в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ардашелия Н.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 27л.
1088233
  Шарки Л. Профсоюзы Австралии / Л. Шарки. – М., 1961. – 132с.
1088234
  Дорофеев Б.Я. Профсоюзы Австралии: этапы развития, проблемы, тенденции / Б.Я. Дорофеев. – Москва : Профиздат, 1987. – 190 с.
1088235
  Купреева А.П. Профсоюзы Белоруссии в борьбе за выполнение первого пятилетнего плана республики в области промышленности. 1928-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Купреева А.П.; Акад. наук Белорус. ССР. Ин-т истории. – Минск, 1958. – 22л.
1088236
  Иляхин М.И. Профсоюзы Болгарии в борьбе за успешное выполнение первого пятилетнего народнохозяйственного плана (1941-1953 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Иляхин М.И.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1956. – 16л.
1088237
  Генов С. Профсоюзы Болгарии на современном этапе. / С. Генов, К. Андреев. – М, 1976. – 168с.
1088238
  Зленко В.А. Профсоюзы в американском обществе / В.А. Зленко. – Киев, 1981. – 190с.
1088239
   Профсоюзы в борьбе за большую химию. – М., 1964. – 207с.
1088240
  Матвеев К.М. Профсоюзы в борьбе за выполнение пятилетнего плана на 1966-1970 годы / К.М. Матвеев. – М., 1970. – 72с.
1088241
  Руднев Ю.В. Профсоюзы в борьбе за коммунистический труд в период 1959-1965 гг. на материалах приокских областей: Тульской, Брянской, Орловской, Калужской : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Руднев Ю.В. ; Высш. школа профдвижения ВЦСПС. – Москва, 1968. – 20 с.
1088242
  Федоров Л.Ф. Профсоюзы в борьбе за мир, против угрозы ядерной войны / Л.Ф. Федоров. – М., 1984. – 64с.
1088243
   Профсоюзы в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции : [Сб. ст.]. – М. : Профиздат, 1957. – 243с.
1088244
  Чабаненко Т.А. Профсоюзы в борьбе за подъем сельскохозяйственного производства в 1966-1970 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чабаненко Т.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1978. – 26л.
1088245
   Профсоюзы в борьбе за трезвый образ жизни. – М., 1987. – 207с.
1088246
  Шкурко С.И. Профсоюзы в новых условиях хозяйствования / С.И. Шкурко. – М., 1989. – 64с.
1088247
  Антропов Н.П. Профсоюзы в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг) / Н.П. Антропов. – Москва, 1953. – 159с.
1088248
  Романов Ф.А. Профсоюзы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / Ф.А. Романов. – М., 1953. – 156с.
1088249
  Иванов Е.А. Профсоюзы в политической системе развитого социализма. / Е.А. Иванов. – М., 1974. – 240с.
1088250
  Иванов Е.А. Профсоюзы в политической системе развитого социализма. / Е.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 279с.
1088251
  Баглай М.В. Профсоюзы в политической системе социализма / М.В. Баглай. – М., 1984. – 127с.
1088252
   Профсоюзы в развитом социалистическом обществе:. – М., 1981. – 576с.
1088253
  Алексеев Г.П. Профсоюзы в системе управления социалистическим производством / Г.П. Алексеев. – Москва : Профиздат, 1975. – 230 с.
1088254
  Гусейнов А.А. Профсоюзы в Турции (1960-1970) / А.А. Гусейнов. – М, 1975. – 205с.
1088255
  Гашпар Ш. Профсоюзы Венгрии на современном этапе / Ш. Гашпар. – М., 1972. – 135с.
1088256
   Профсоюзы ГДР в борьбе за научно-технический прогресс. – М., 1975. – 80с.
1088257
  Лившиц Б. Профсоюзы Германии / Б. Лившиц. – М., 1924. – 118с.
1088258
  Чихрадзе А.И. Профсоюзы Грузии в борьбе за выполнение первого пятилетнего плана республики 91928-1932 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чихрадзе А.И.; Тбилис. гос. ун-т.. – Тбилиси, 1967. – 25л.
1088259
  Мосашвили Т.И. Профсоюзы Грузии в борьбе за ускорение социально-экономического развития республики. / Т.И. Мосашвили. – Тбилиси, 1987. – 242с.
1088260
  Геворгян Г.Д. Профсоюзы и администрация Картера // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 24. – С. 90-113
1088261
  Чигарев В.М. Профсоюзы и антивоенное движение / В.М. Чигарев. – М., 1986. – 206с.
1088262
  Ершов С.А. Профсоюзы и бизнес / С.А. Ершов. – М, 1978. – 207с.
1088263
   Профсоюзы и досуг трудящихся. – М., 1975. – 184с.
1088264
  Кразюки А. Профсоюзы и единство / А. Кразюки. – М., 1985. – 239с.
1088265
  Иванов Ю.П. Профсоюзы и забастовочная борьба в США во время II мировой войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов Ю.П.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 32л.
1088266
  Антрушин Ю.Н. Профсоюзы и классовая борьба в ФРГ / Ю.Н. Антрушин, Л.Н. Григорьев. – Москва, 1982. – 191с.
1088267
  Жарков Б.Н. Профсоюзы и коллективные договоры в капиталистических странах / Б.Н. Жарков. – М., 1983. – 167с.
1088268
  Пищулин Н.П. Профсоюзы и комсомол / Н.П. Пищулин. – М, 1986. – 173с.
1088269
  Каганович Л.М. Профсоюзы и кооперация / Л.М. Каганович. – М-Л, 1927. – 32с.
1088270
  Ершов С.А. Профсоюзы и международные монополии / С.А. Ершов. – М, 1980. – 231с.
1088271
   Профсоюзы и монополии:. – М., 1989. – 245с.
1088272
   Профсоюзы и общество. – М., 1982. – 364с.
1088273
  Савельева И.М. Профсоюзы и общество США в ХХ веке: критика буржуаз.-реформист. концепций. / И.М. Савельева. – М., 1983. – 175с.
1088274
  Маслов В.И. Профсоюзы и предприниматели. / В.И. Маслов. – М., 1983. – 167с.
1088275
  Веселкова Н.В. Профсоюзы и пресса: реальность и мифы // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.128-136. – ISSN 0132-1625
1088276
   Профсоюзы и проблемы социально-экономической борьбы пролетариата. – М., 1985. – 272с.
1088277
  Ленин В.И. Профсоюзы и производственный фронт / В.И. Ленин. – Ростов н/Д., 1924. – 31с.
1088278
  Ленин, В.И. Профсоюзы и производственный фронт. – Ростов-на-Дону, 1924. – 31с.
1088279
  Кузнецов Ю.М. Профсоюзы и Советы народных депутатов / Ю.М. Кузнецов, Л.М. Павлова. – М., 1977. – 184с.
1088280
  Спицын В.К. Профсоюзы и социалистическая экономическая интеграция / В.К. Спицын. – М, 1977. – 95с.
1088281
   Профсоюзы и социально-экономические аспекты разоружения. – М., 1984. – 126с.
1088282
  Прохоров В.И. Профсоюзы и творческая инициатива масс / В.И. Прохоров. – М., 1961. – 63с.
1088283
   Профсоюзы и трудовое право. – М., 1979. – 144с.
1088284
  Снигирева И.О. Профсоюзы и трудовое право / И.О. Снигирева. – М, 1983. – 176с.
1088285
  Егорова Г А. Профсоюзы и фабзавкомы в борьбе за победу Октября. / Г А. Егорова, . – М., 1960. – 229 с.
1088286
  Мишков Н.Ф. Профсоюзы Кабардино-Балкарии в борьбе за семилетку (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мишков Н.Ф.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1967. – 20л.
1088287
  Луис К.С. Профсоюзы как элемент политической организации общества и их роль в строительстве социализма на Кубе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Луис К.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
1088288
  Луис Костанеда Солано Профсоюзы как элемент политической организации общества и их роль в строительстве социализма на Кубе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Луис Костанеда Солано; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 22л.
1088289
  Кастанедо Солано Луис Профсоюзы как элемент политической организации общества и их роль в строительстве социализма на Кубе. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Кастанедо Солано Луис; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1984. – 187л.
1088290
  Каневский П.С. Профсоюзы как элемент политической системы современной России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 152-168. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1088291
  Попов Ю.А. Профсоюзы Китайской Народной Республики в восстановительный период 1949-1952 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Ю.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1961. – 16л.
1088292
  Давыдов А.П. Профсоюзы Китая / А.П. Давыдов. – М., 1981. – 175с.
1088293
  Давыдов А.П. Профсоюзы КНР / А.П. Давыдов. – М., 1978. – 152с.
1088294
  Давыдов А.П. Профсоюзы КНР 1953-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Давыдов А.П.; Высш. школа профсоюз. движения ВЦСПС. – М., 1975. – 20л.
1088295
  Елин А. Профсоюзы КомиАССР / А. Елин, П. Пунегов. – Сыктывкар, 1967. – 84с.
1088296
   Профсоюзы Кубы. – М., 1963. – 168с.
1088297
  Говердовский В.А. Профсоюзы Кузбасса - помощники партийной организации в воспитании трудящихся (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Говердовский В.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 25л.
1088298
   Профсоюзы мира : справ. издание. – Москва : Профиздат, 1989. – 653, [1] с.
1088299
  Ядамсурэн Д. Профсоюзы Монгольской Народной Республики : пер. с монгол. / Ядамсурэн Д. – Москва : Профиздат, 1967. – 48 с.
1088300
  Куркина Л.А. Профсоюзы Мордовии - помощники партийных организаций в развитии производственной активности трудящихся в период развернутого наступления социализма по всему фронту (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Куркина Л.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1969. – 23л.
1088301
   Профсоюзы Москвы. – М., 1975. – 415с.
1088302
   Профсоюзы на капиталистических предприятиях. – М., 1991. – 229с.
1088303
  Евстратов М.П. Профсоюзы Народного Китая в борьбе за новую жизнь / М.П. Евстратов. – Москва, 1953. – 95с.
1088304
  Бибиков Ю.К. Профсоюзы Петрограда до Великой Октябрьской социалистической революции (1907-1917 годы). / Ю.К. Бибиков. – М., 1957. – 130с.
1088305
  Ионов И.Н. Профсоюзы рабочих Москвы в революции 1905-1907 гг. / И.Н. Ионов. – М., 1986. – 166с.
1088306
  Февралева В.Л. Профсоюзы рабочих совхозов в борьбе за осуществление народнохозяйственных задач в годы Великой Отечественной войны 91941-1945). : Автореф... канд. ист.наук: / Февралева В.Л.; Москов. ВПШ ВЦСПС. – М., 1966. – 22л.
1088307
  Крэканэ М.Г. Профсоюзы Румынии в борьбе за установление и укрепление народно-демократической власти (1944-1947 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Крэканэ М.Г.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 24л.
1088308
  Сысоев А.В. Профсоюзы Северного Кавказа в борьбе за выполнение первой сталинской пятилетки в области промышленности. : Автореф... канд. ист.наук: / Сысоев А.В.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Каф. истории СССР. – Ростов-на-Дону, 1953. – 20 с.
1088309
  Кириллов И.А. Профсоюзы советских железнодорожников в социалистическом соревновании периода Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. историч.наук: / Кириллов И.А.; Высшая школа профдвижения ВЦСПС. Каф-ра истории профдвижения в СССР. – Москва, 1950. – 21 л.
1088310
  Гусейнов К.А. Профсоюзы Советского Азербайджана / К.А. Гусейнов, М.И. Найдель. – М, 1962. – 311с.
1088311
  Ахметов Р А. Профсоюзы Советского Казахстана / Р А. Ахметов. – Москва, 1961. – 176с.
1088312
  Раджабов С.А. Профсоюзы Советского Таджикистана / С.А. Раджабов. – М, 1964. – 194с.
1088313
  Носач В.И. Профсоюзы Советской России в годы гражданской войны / В.И. Носач. – М, 1978. – 215с.
1088314
  Горлач Н.И. Профсоюзы Советской Украины в период наступления социализма по всему фронту (1928-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горлач Н. И. ; АН УССР , Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1962. – 25 с.
1088315
  Стеценко Н.В. Профсоюзы совхозов -- помощники КПСС в развитии социалистического соревнования и движения за коммунистических труд. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Стеценко Н.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1968. – 35л.
1088316
   Профсоюзы Средней Азии. – Ташкент, 1978. – 12с.
1088317
   Профсоюзы СССР. – М.
1. – 1963. – 635с.
1088318
   Профсоюзы СССР. – Москва
2. – 1963. – 867 с.
1088319
   Профсоюзы СССР : Документы и материалы в 4 томах. – Москва : Профиздат
Т.3. – 1963. – 750 с.
1088320
   Профсоюзы СССР : Документы и материалы в 4 томах; Профсоюзы в период завершения строительства социализма и начала развернутого строительства коммунизма (1953 -1963г.г.). – Москва : Профиздат
Т. 4. – 1963. – 847 с.
1088321
   Профсоюзы СССР. – М.
Т. 5. – 1974. – 776с.
1088322
  Кузнецов В.В. Профсоюзы СССР в борьбе за укрепление могущества нашей Родины / В.В. Кузнецов. – 2-е изд. – М., 1950. – 46с.
1088323
  Щеглов Г.В. Профсоюзы СССР в системе демократии развитого социализма / Г.В. Щеглов. – Москва, 1983. – 207с.
1088324
   Профсоюзы СССР в создании Красной Армии. – 2-е, доп. и испр. – М., 1940. – 263с.
1088325
  Моррис Д. Профсоюзы СССР и США в сравнении / Д. Моррис. – М., 1979. – 176с.
1088326
  Караваев В.В. Профсоюзы СССР управляют социальным страхованием / В.В. Караваев. – М., 1959. – 20с.
1088327
  Смирнов И.А. Профсоюзы СССР: 100 вопросов -- 100 ответов / И.А. Смирнов. – М., 1972. – 240с.
1088328
  Ночевник М.Н. Профсоюзы СССР: автоматизация и рабочий класс / М.Н. Ночевник. – Москва : Профиздат, 1976. – 127 с.
1088329
   Профсоюзы стран Западной Африки. – М., 1964. – 143с.
1088330
   Профсоюзы стран Западной Европы. – М., 1965. – 152с.
1088331
   Профсоюзы стран Западной Европы. – М.
2. – 1965. – 168с.
1088332
   Профсоюзы стран Центральной Америки и Карибского моря. – М., 1966. – 164с.
1088333
   Профсоюзы стран Центральной и Южной Африки. – М., 1964. – 144с.
1088334
  Андросов В.П. Профсоюзы США в условиях государственного- монополистического капитализма / В.П. Андросов. – Москва, 1971. – 344с.
1088335
  Геворгян Г.Д. Профсоюзы США и внешняя политика : Очерки борьбы по проблемам советско-американских отношений и разрядки международной напряженности / Г.Д. Геворгян. – Москва : Профиздат, 1979. – 252 с.
1088336
  Ливень В.А. Профсоюзы США и социальная политика правительства / В.А. Ливень. – К., 1975. – 231с.
1088337
  Лапицкий М.И. Профсоюзы США: политические традиции и современность / М.И. Лапицкий; Отв. ред. Л.Б.Москвин. – Москва : Наука, 1990. – 118 с.
1088338
  Атамамедов Н.В. Профсоюзы Туркменистана в 1946-1965 гг. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.02 / Атамамедов Н.В.; Отд.обществ.наук АН Турлкменист.ССР. – Ашхабад, 1980. – 43л.
1088339
  Чернега П.М. Профсоюзы Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) / П.М. Чернега. – К., 1987. – 173с.
1088340
  Гинзбург М.А. Профсоюзы Украины в борьбе за восстановление промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гинзбург М.А.; Акад.наук УССР,. – К, 1963. – 17л.
1088341
   Профсоюзы Украины в цифрах. – Х., 1926. – 215с.
1088342
  Стадник А.Н. Профсоюзы Украины до Великой Октябрьской социалистической революции. / А.Н. Стадник, М.Ф. Прохоренко. – М., 1959. – 142с.
1088343
  Кондратюк К.К. Профсоюзы Украины на завершающем этапе строительства социализма / К.К. Кондратюк. – Львов, 1985. – 175 с.
1088344
  Слуцкий А.Б. Профсоюзы Украины после победы Великого Октября / А.Б. Слуцкий, В.П. Сидоренко. – М., 1961. – 264с.
1088345
  Примуш Н.В. Профсоюзы Украины, 1926-1937 гг. / Н.В. Примуш. – Донецк, 1991. – 176с.
1088346
  Иванов В.П. Профсоюзы Урала в восстановительный период (1921-1925 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов В.П.; Моск. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 27л.
1088347
  Чернов А.Б. Профсоюзы ФРГ и борьба за интересы трудящихся / А.Б. Чернов. – М., 1975. – 192с.
1088348
  Сыщиков Н.А. Профсоюзы Чечено-Ингушетии - опора партийной организации в борьбе за выполнение задач коммунистического строительства в 1956-1965 годы. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сыщиков Н.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Грозный, 1968. – 29л.
1088349
  Саидова Х.Ю. Профсоюзы Чечено-Ингушетии в период восстановления и реконструкции народного хозяйства (1921-1932 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 577 / Саидова Х.Ю.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 22л.
1088350
  Макухин Е.В. Профсоюзы Чили. Опыт. Уроки борьбы. Очерки истории Единого профсоюзного центра трудящихся Чили / Е.В. Макухин. – М., 1974. – 119с.
1088351
  Алексеев Б.Л. Профсоюзы Чувашии в годы социалистической индустриализации страны и массовой коллективизации сельского хозяйства (1926-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Алексеев Б.Л. ; Высш. школа проф. движения ВЦСПС. – Москва, 1975. – 23 с.
1088352
  Бурлаку И.Н. Профсоюы МССР, в социалистическом строительстве (1940-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Бурлаку И. Н.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1088353
  Бугославська Лариса Анатоліївна Профспілка - школа комунізму, школа управління : Рекоменд. бібліогр. покажч. / Бугославська Лариса Анатоліївна. – Київ, 1985. – 41с.
1088354
   Профспілка "Журналіст України" потрібна // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 5
1088355
  Сачков Л. Профспілка працівників освіти і науки України // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-4. – ISSN 0131-6788
1088356
   Профспілка працівників освіти і науки України на сторожі трудових прав оплати праці працівників галузі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Постоновою президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 22 вересня 2010 року було затвержено створення робочої групи для ведення переговорів з Верховною Радою у зв"язку з порушенням трудових прав оплати праці працівників освіти.
1088357
  Шафіро І.Б. Профспілки - шефи вирощування картоплі з насіння. / І.Б. Шафіро. – Х., 1934. – 52с.
1088358
  Цвих В.Ф. Профспілки в громадянському суспільстві: до питання історіографії дослідження проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 280-314. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Стаття є науковим оглядом наукової літератури про місце й роль профспілок в громадянському житті.
1088359
  Ільїн В.А. Профспілки в сучасній українській мові / В.А. Ільїн. – Київ
1088360
  Решетніченко А.В. Профспілки в управлінні розвитком громадянського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С.61-63. – ISSN 2077-1800
1088361
   Профспілки до виборів Рад. – Х., 1930. – 51с.
1088362
  Заграйчук Ю. Профспілки знову протестують... // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  " Профспілковий комітет ун-ту видав постанову "Про соціально-економічний стан працівників освіти та дії ПК ун-ту", де вимагає припинення антиосвітянської політики уряду". Вирішено вимагати від членів ЦК профспілки працівників освіти та науки звітів ...
1088363
  Цвих Володимир Федорович Профспілки і громадянське суспільство: особливості парадигми відносин : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.02 / Цвих В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 455л. – Бібліогр.: 419 - 455
1088364
  Цвих Володимир Федорович Профспілки і громадянське суспільство: особливості парадигми відносин : Автореф. дис. ... доктора політ. наук: 23.00.02 / Цвих В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв.
1088365
  Цвих В.Ф. Профспілки і держава: шляхи взаємодії. Політологічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються шляхи взаємодії між профспілками й державою в політичній та правовій сферах.
1088366
  Стирник І. Профспілки і приватизація // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 67-70
1088367
  Євсюкова Н.В. Профспілки і страйковий рух України у політичному вимірі (1991-2000 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 120-129.
1088368
  Симорот З.К. Профспілки і трудові правовідносини / З.К. Симорот. – К., 1967. – 160с.
1088369
  Костюк Є.С. Профспілки радянської України у реалізації соціальної політики компартійної влади : XX-ті роки XX ст. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 73-77
1088370
  Берест Я Р. Берест Профспілки Східної Галичини у роки великої війни та повоєнної відбудови // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 119-124. – ISSN 2077-1800
1088371
  Чунаєв О. Профспілки та економіка // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 45-48
1088372
  Якушев І. Профспілки та їхні органи як суб`єкти трудового права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.388-393. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1088373
  Тупиця О.Л. Профспілки та лейбористські політичні партії: взаємодія в умовах зміни ідейних та програмних пріоритетів (на прикладі Великобританії) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 435-443
1088374
  Сосіс М. Профспілки та народне господарство / М. Сосіс, Ф. Долін. – Х., 1931. – 246с.
1088375
  Докашенко В.М. Профспілки та організація літнього відпочинку школярів. До характеристики політичних граней "відлиги" // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 22-37. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1088376
  Тупиця Олег Профспілки та політичні партії: способи взаємодії в сучасній політичній системі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Роль і місце профспілкових об"єднань у політичному житті суспільства розкриваються через співпрацю або конфронтацію з політичними партіями тому, що останні є агрегатами суб"єктивного сприйняття політичної дійсності та відображають розбіжності в ...
1088377
  Тупиця Олег Профспілки та політичні партії: способи взаємодії в сучасній політичній системі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Роль і місце профспілкових об"єднань у політичному житті суспільства розкриваються через співпрацю або конфронтацію з політичними партіями тому, що останні є агрегатами суб"єктивного сприйняття політичної дійсності та відображають розбіжності в ...
1088378
  Тупиця Олег Профспілки та політичні партії: способи взаємодії в сучасній політичній системі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Роль і місце профспілкових об"єднань у політичному житті суспільства розкриваються через співпрацю або конфронтацію з політичними партіями тому, що останні є агрегатами суб"єктивного сприйняття політичної дійсності та відображають розбіжності в ...
1088379
  Тупиця О.Л. Профспілки та суспільні рухи: способи і форми взаємодії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 84-88. – ISSN 2077-1800
1088380
  Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 134-136. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1088381
  Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика : Монографія / В.Ф. Цвих; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 376с. – ISBN 966-594-324-1
1088382
  Тупиця О.Л. Профспілки у трансформаційному суспільстві: напрями зміни політичного статусу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 178-182. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається місце профспілок в сучасній політичній системі трансформативних суспільств. This article is about place of trade-union in contemporary political system of transformative society.
1088383
  Шендрик Л.К. Профспілки України / Л.К. Шендрик, М.І. Горлач. – Київ, 1965. – 47 с.
1088384
   Профспілки України. – Київ, 1975-
№ 3. – 1997
1088385
   Профспілки України. – Київ, 1975-
№ 4. – 1997
1088386
   Профспілки України. – Київ
№ 1. – 1998
1088387
   Профспілки України. – Київ
№ 2. – 1998
1088388
   Профспілки України. – Київ
№ 3. – 1998
1088389
   Профспілки України. – Київ
№ 4. – 1998
1088390
   Профспілки України. – Київ
№ 1. – 1999
1088391
   Профспілки України. – Київ
№ 2. – 1999
1088392
   Профспілки України. – Київ
№ 3. – 1999
1088393
   Профспілки України. – Київ
№ 4. – 1999
1088394
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2000
1088395
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2000
1088396
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2000
1088397
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2000
1088398
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2001
1088399
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2001
1088400
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2001
1088401
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2001
1088402
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2002
1088403
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2002
1088404
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2002
1088405
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2002
1088406
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2002
1088407
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2002
1088408
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2003
1088409
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2003
1088410
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2003
1088411
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2004
1088412
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2004
1088413
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2004
1088414
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2004
1088415
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2004
1088416
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2004
1088417
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2005
1088418
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2005
1088419
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2005
1088420
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2005
1088421
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2005
1088422
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2005
1088423
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2006
1088424
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2006
1088425
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2006
1088426
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2006
1088427
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2006
1088428
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2006
1088429
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2007
1088430
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2007
1088431
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2007
1088432
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2007
1088433
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2007
1088434
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2007
1088435
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 7/8. – 2007
1088436
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 9. – 2007
1088437
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 10. – 2007
1088438
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 11. – 2007
1088439
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 12. – 2007
1088440
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2008
1088441
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2008
1088442
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 3. – 2008
1088443
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 4. – 2008
1088444
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 5. – 2008
1088445
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 6. – 2008
1088446
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 7/8. – 2008
1088447
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 9. – 2008
1088448
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 10. – 2008
1088449
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 11. – 2008
1088450
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 12. – 2008
1088451
  Москалець К. Профспілки України в боротьбі за здійснення семирічки / К. Москалець. – К., 1960. – 92с.
1088452
  Докашенко Віктор Миколайович Профспілки України в умовах тоталітарної системи (70-ті - 80-ті рр.) : Автореф... доктора історичнихнаук: 07.00.01 / Докашенко Віктор Миколайович; Мін-во освіти України. Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 31л.
1088453
  Чувирін М. Профспілки України у соціалістичному будівництві / М. Чувирін. – Х, 1931. – 106с.
1088454
  Бондарчук П. Профспілки УСРР й українізація освіти (1920-ті рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 40-44
1088455
  Тупиця О.Л. Профспілки як групи інтересів у системі соціально-трудових відносин трансформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1088456
  Третяк С. Профспілки як інститут громадянського суспільства // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 88-91
1088457
  Миклащук І. Профспілки як суб"єкти соціального партнерства на боці працівників: досвід Республіки Польща // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 20 (353). – С. 16-19
1088458
   Профспілкова незалежна експертиза умов праці - трудовим колективам! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 18-19
1088459
  Корольова Т. Профспілкова організація Одеського державного економічного університету: віхи історії та сьогодення = Vyscha shkola : науково-практичне видання / Т. Корольова, Г. Шамаєва; Міністерство освіти і науки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 1682-2366
1088460
  Бегей І.І. Профспілкова політика Української соціал-демократичної партії на етапі її становлення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 56-63. – ISSN 2077-1800
1088461
  Пархітько О.В. Профспілкова преса Одеси 1917-1920 років та її проблематика // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 133-139
1088462
  Іванічева А. Профспілкове бюро студентів / А. Іванічева, І. Сахарук // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 63-66. – ISBN 978-617-7069-05-7
1088463
  Осовий Г. Профспілковий рух в Україні: нова соціальна роль, стан та перспективи розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 3-9


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
1088464
  Сушко О.О. Профспілковий рух на приватних підприємствах України за роки НЕПу / О.Сушко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова; Академія праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2002. – 60с. – ISBN 966-614-036-5
1088465
  Кизименко І. Профспілковий рух України 90-х рр. XX ст. у вітчизняній історіографії // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 86-90
1088466
  Тимошенко Наталія Профспілкові війни // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-7. – ISSN 0130-5212
1088467
   Профспілкові вісті. – Київ, 2000
1088468
   Профспілкові вісті : газета Федерації професійних спілок України. – Київ, 2001
1088469
  Бражник І. Профспілково-комсомольський лижний крос : [Фізкультура і спорт] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 4


  Профком та комітет ЛКСМУ прийняла рішення профспілково-комсомольского кросу в університеті.
1088470
   Профспілковому активісту України. – К., 1964. – 319с.
1088471
   Профссор Карл Штейнс. – Рига, 1972. – 48с.
1088472
  Пеньков Е.М. Профтехобразование: актуальные социальные проблемы / Е.М. Пеньков, Ю.А. Северов. – М, 1984. – 63с.
1088473
  Величко Л. Профтехосвіта наразі потребує змін // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (136), травень. – С. 28-32


  "Державна аудиторська служба України спільно з міжрегіональними територіальними органами упродовж 2016 року, відповідно до плану контрольно-ревізійної роботи, провела ревізії фінанасово-господарської діяльності у 130 професійно-технічних навчальних ...
1088474
  Якель Р. Профтехосвіта: реформувати не можна дати вмерти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 7


  Упродовж 25 років незалежності професійно-технічна освіта в Україні не зазнала системних змін. ПТУ і коледжі, на відміну від загальноосвітніх шкіл, отримували стабільне державне фінансування. Їхні керівники звикли, що ця підгалузь освіти живе не так ...
1088475
   Профтехучилища дают среднее образование. – Новгород, 1973. – 99 с.
1088476
  Шапкин В.В. Профтехшкола на путях перестройки / В.В. Шапкин. – Л., 1990. – 31с.
1088477
  Циганок О. Профунеральний лист в українських латиномовних поетиках та риториках XVII-XVIII ст. // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 305-311


  У статті розглядаються елементи теорії давнього українського фунерального листа. Вони реконструйовані на основі аналізу відповідних фрагментів у п’ятнадцяти рукописних курсах словесності Києво-Могилянській академії XVII–XVIII ст. У деяких трактатах ...
1088478
  Ковальчук Г. ПроФФесорский состав. Как в украине псевдонаука вытесняет науку и почему она способна нанести обществу реальный вред // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 10 (566), 09.03.2018. – С. 44-47. – ISSN 2075-7093


  В Печерском районном суде Киева прошел процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскании морального ущерба. Истец - Юрий Тесля, декан факультета информационных технологий Киевского национального университета им. Тараса ...
1088479
   Профцентр трудящихся Кубы. – М., 1974. – 191с.
1088480
   Профцентр трудящихся Кубы. – М., 1985. – 127с.
1088481
  Яшенкова О. Прохання в умовах субординації (на матеріалах фрагментів англомовного ділового спілкування) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 395-400
1088482
  Максимович М.О. Прохання М.О. Максимовича попечителю Київського учбового округу про звільнення його з посади ректора Київського університету в зв"язку з погіршенням стану здоров"я // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 92. – ISBN 5-7707-1061-6
1088483
  Шишков В.Я. Прохиндей / В.Я. Шишков. – М, 1944. – 188с.
1088484
  Машевський О.П. Прохід крейсерів "Гебена" та "Бреслау" до Чорноморських проток і проблема вступу Османської імперії у першу світову війну // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 66-81. – ISSN 1682-671Х
1088485
  Фам Туанг Хуанг Прохідний соленоїдальний перетворювач для вимірювання електромагнітних характеристик разімкнених зразків : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.05 / Фам Туанг Хуанг; НТУ "ХПІ". – Харків, 2002. – 18 с.
1088486
  Величко Ю.Т. Прохідні чотириполюсники / Ю.Т. Величко. – Київ, 1958. – 411 с.
1088487
  Видрашку Ф.К. Прохлада земли : роман / Ф.К. Видрашку; пер. с молд. автор и А.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1963. – 251 с.
1088488
  Перуанская В.В. Прохладное небо осени / В.В. Перуанская. – М., 1976. – 214с.
1088489
  Павленчик П.Т. Проходження державної служби в Україні:організаційно-правові засади : Автореф...канд.наук з держ.управління / Павленчик П.Т.;УАДУ при президентові України. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
1088490
  Кірмач А.В. Проходження державної служби: європейський досвід правового регулювання / Кірмач Андрій Віталійович ; [відп. ред. В.Б. Авер"янов] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ліга-прес, 2011. – 190, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-189. – ISBN 978-966-397-123-5
1088491
  Панова Н. Проходження державної служби: новітні положення Закону України "Про державну службу" 2015 р // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 46-53. – ISSN 1561-4999
1088492
  Ковалко Н. Проходження ЗНО-2018: обізнаний - отже, озброєний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 13


  "Близько 280 тис. осіб зголосилися нинішнього року випробувати свої сили та пройти державну підсумкову атестацію, аби потрапити до омріяного ВНЗ. Проте для того, щоб вступ майбутнього абітурієнта відбувся максимально успішно, крім безпосередньої ...
1088493
  Габрук О. Проходження практики на підприємстві студентами вищих навчальних закладів: оформлення, оплата, оподаткування // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – 3 жовтня (№ 37) : 3 жовтня. – С. 6-7


  Роз"яснює консультант-практик з бухгалтерського обліку та оподаткування Олена Габрук.
1088494
  Габрук О. Проходження практики учнями професійно-технічного навчального закладу на підприєстві: оформлення, оплата, оподаткування // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 34. – С. 6-7


  Роз"яснює консультант-практик з бухгалтерського обліку та оподаткування Олена Габрук.
1088495
  Бонецький А.С. Проходження ростових процесів у райграсу пасовищного, обробленого ретардантами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-64. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджено дію ретардантів ГМК і ССС та сумішей ретардантів і гербіциду 2,4 Д на ріст пагонів та коренів - райграсу пасовищного. Встановлено оптимальні концентрації, норми витрат, час застосування препаратів та фазу рослин для одержання ефекту ...
1088496
  Чалий К.О. Проходження та пружне розсіяння нейтронів в обмежених рідинах в критичній області / К.О. Чалий, Л.А. Булавін, О Чалий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 420-429. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методи нейтронної оптики використані для вивчення процесів проходження та пружного розсіяння нейтронів в обмежених геометріях рідинних систем в критичній області. Проаналізована періодична поведінка монохроматичних коефіцієнтів пропускання Т та ...
1088497
  Денисенко А. Проходимо крізь час [Володимир Олександрович Замлинський] // Історичний календар [на 2003 рік] : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 424-427. – ISBN 966-7522-09-1
1088498
  Москвин Н.Я. Проходит время / Н.Я. Москвин. – М, 1980. – 463с.
1088499
  Витторф М.В. Проходка валунных и галечниковых отложений при разведочном бурении / М.В. Витторф, Ф.А. Шамшев. – Москва-Грозный-Ленинград-Новосибирск, 1934. – 24с.
1088500
  Беликов И.П. Проходка горизонтальных выработок / И.П. Беликов, П.Л. Сипомнов. – Сталино-Донбасс, 1934. – 48 с.
1088501
  Беликов И.П. Проходка горизонтальных выработок / И.П. Беликов, П.Л. Симоново. – Сталино-Донбасс
1. – 1934. – 120 с.
1088502
  Удовенко А.П. Проходка горных выработок бригадой Д. И. Николайчука / А.П. Удовенко. – М., 1969. – 15с.
1088503
  Каннинг Виктор Проходная пешка / Каннинг Виктор. – М., 1991. – 192с.
1088504
  Каннинг Виктор Проходная пешка / Каннинг Виктор. – Одесса, 1993. – 390 с.
1088505
  Константинов В.К. Проходной балл : Комедии / В.К. Константинов, Б.М. Рацер. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 335с.
1088506
  Быдеровский С.И. Проходческие грейферы / С.И. Быдеровский. – М., 1965. – 63с.
1088507
  Тихий Наум Проходчики : стихи : авториз. пер. с укр. / Тихий Наум. – Москва : Советский писатель, 1953. – 111 с.
1088508
  Мурзаков В.Н. Проходчики / В.Н. Мурзаков. – Москва, 1977. – 214с.
1088509
  Титов Владислав Андреевич Проходчики / Владислав Титов. – Донецк : Донбас, 1986. – 301 с.
1088510
  Мурзаков В.Н. Проходчики / В.Н. Мурзаков. – М., 1987. – 396с.
1088511
  Титов В.А. Проходчики. Всем смертям назло... : роман, повесть / Владислав Титов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 511 с.
1088512
  Гумилев Н. Проходя по дымному следу : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 4. – С. 6-17. – ISSN 0131-2332
1088513
  Бор Н. Прохождение атомных частиц через вещество : Пер.с англ. / Н. Бор. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 152 с.
1088514
  Воробьев С.А. Прохождение бета-частиц через кристаллы / С.А. Воробьев. – Москва : Атомиздат, 1975. – 142с.
1088515
  Стародубцев С.В. Прохождение заряженных частиц через вещество / С.В. Стародубцев, А.М. Романов. – Ташкент, 1962. – 22 с.
1088516
   Прохождение излучений через неоднородности в защите. – Москва : Атомиздат, 1968. – 336с.
1088517
   Прохождение излучения через вещество. – Москва : Атомиздат, 1968. – 200с.
1088518
  Попова Л.В. Прохождение ионизирующего излучения через гетерогенные дисперсные системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Попова Л.В.; НИИ физ.-хим. – М., 1973. – 20л.
1088519
   Прохождение нейтронов высоких энергий в железоводных смесях. – Дубна, 1965. – 13 с.
1088520
   Прохождение нейтронов высоких энергий в тяжелом бетоне. – Дубна, 1965. – 6 с.
1088521
  Гуревич Г.И. Прохождение Немезиды / Г.И. Гуревич. – М., 1961. – 235с.
1088522
   Прохождение преддипломной практики на предприятии без заключения трудового договора // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2015. – № 10, май. – С. 7
1088523
  Кравцов Ю.А. Прохождение радиоволн через атмосферу Земли / Ю.А. Кравцов. – Москва, 1983. – 223 с.
1088524
   Прохождение службы по военному ведомтсву : (кн. 7 Св. воен. пост. 1869 г. изд. 1907 г. с изм. и доп., последовавшими по 15 января 1916 г.). – Петроград : Изд. Г.В. голов ; Тип. Имп. уч. глухонемых, 1916. – 210, 216, VI с.
1088525
  Калиновский А.Н. и др. Прохождение частиц высоких энергий через вещество / А.Н. и др. Калиновский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 247с.
1088526
  Полянина Г.Д. Прохождение электромагнитной волны через решетку : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Полянина Г.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 8л.
1088527
  Воробьев А.А. Прохождение электронов через вещество / А.А. Воробьев, Б.А. Кононов. – Томск : ТПИ, 1966. – 178 с.
1088528
   Прохождение элементарных частиц через вещество. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1983. – 163с.
1088529
  Муйжель В.В. Прохожий / В.В. Муйжель. – Птгр., 1919. – 60с.
1088530
  Троєпольский Г.М. Прохор сімнадцятий та інші / Г.М. Троєпольский. – К, 1955. – 166с.
1088531
  Троепольский Г.Н. Прохор ХУП и другие / Г.Н. Троепольский. – Воронеж, 1971. – 280с.
1088532
  Коцур А.П. Прохоров Дмитро Андрійович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 82-83 : фото
1088533
   Прохоров К.А.. – Москва, 1983. – 13с.
1088534
  Замулин В. Прохоровка. Технология мифа // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 7. – С. 4-7. – ISSN 0235-7089


  Велика Вітчизняна війна: Курська битва.
1088535
  Хаберлер Г. Процветание и депрессия / Г. Хаберлер. – М., 1960. – 586с.
1088536
  Корелич І. Процвітання в єдності...України та Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 4-5
1088537
  Корелич І. Процвітання в єдності...України та Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 4-5
1088538
  Муліш Гаррі Процедура = De procedure : Роман / Муліш Гаррі; З нідерланської переклав Я.Довгополий. – Київ : Юніверс, 2002. – 224с. – (Світова проза). – ISBN 966-7305-67-8
1088539
   Процедура "інтелектуального зважування" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 31 липня (№ 135/136). – С. 1, 2


  Підбиття підсумків літньої школи журналістики газети "День".
1088540
  Беллендир Е.Н. Процедура анализа риска аварий гидротехнических сооружений / Е.Н. Беллендир, С.В. Сольский, Н.Я. Никитина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 33-36. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1088541
  Поляков Б.М. Процедура банкротства в Украине: теория и практика : [пособие] / Б.М. Поляков. – Донецк : Донбасс, 2001. – 465, [7] с. : ил., табл. – ISBN 5-7740-0750-2


  У пр. №1716459 напис: Коллеге и соратнику Вячеславу Васильевичу, с уважением . Подпись
1088542
  Резникова В.И. Процедура банкротства юридических лиц: теория и практика / В.И. Резникова, А.П. Демидова // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 195-208. – (Правознавство ; вип. 5)
1088543
  Лочман Процедура банкрутства банків / Лочман, я. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.61-63. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0132-1331
1088544
  Хомутенко В.П. Процедура банкрутства національних кредитних спілок: проблемні питання / В.П. Хомутенко, А.П. Чередніченко, О.Г. Волкова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 85-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв
1088545
  Галкін О.А. Процедура вибору смуги пропускання для L-класових задач дискримінантного аналізу // XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)" : [19-21 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ] : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2014)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014. – С. 47-48
1088546
  Євтушенко О. Процедура визнання і приведення до виконання рішень іноземних судів в Україні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 68-73


  У статті проаналізовано проблеми процедури визнання і приведення до виконання рішень іноземних судів та запропоновано шляхи їхнього вирішення. The author analyses the procedural issues of the recognition and implementation of foreign judgments and ...
1088547
  Кравчук В. Процедура виключення учасника з ТОВ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 98-102.
1088548
  Шевченко О.Л. Процедура виплати дивідендів та її вплив на ринкову капіталізацію // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 520-523. – ISBN 978-617-7069-02-6
1088549
  Шустік О. Процедура вирішення корпоративних конфліктів нове бачення // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 28-33.
1088550
  Мартиненко О.Є. Процедура відбору англомовних аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 95-100. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Розглянуто особливості таких жанрів, як інтерв"ю, новини, оголошення, короткі наукові тексти (уривки лекцій). Проаналізовано аудіотексти, які є валідними і невалідними для навчвння майбутніх перекладачів англомовного аудіювання в умовах заочної форми ...
1088551
  Гольцев А.В. Процедура відновлення таблиці в СУБД ORACLE // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 120-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В статті запропоновано метод для відновлення знищеної таблиці в БД Oracle на основі побудови копії бази даних та використанні експорту/імпорту цієї таблиці.
1088552
  Юзова Д.В. Процедура внесення змін до Конституції України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 36-42.
1088553
  Куненко І.С. Процедура внесення змін до конституції: порівняльно-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 170-176. – ISSN 1563-3349
1088554
   Процедура выдачи информации на АЦПУ-128. – Л., 1972. – 13с.
1088555
  Боршевский А. Процедура голосования в законодательстве Республики Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 9 (227). – С. 43-47. – ISSN 1810-3081
1088556
  Гаврилова С. Процедура дарування частини земельної ділянки // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 66-67
1088557
  Приходько Х. Процедура дострокового припинення повноважень парламенту: проблемні питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 113-115.
1088558
  Приходько Х. Процедура дострокового припинення повноважень парламенту: проблемні питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 65-67.
1088559
  Сільвестрі Е. Процедура дрібних позовів: міркування та ідеї з Європи й Італії для українських реформ // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 147-153. – ISSN 1026-9932
1088560
  Орлеан А. Процедура забезпечення безпеки учасників кримінального провадження: адаптація законодавства України до європейських стандартів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 87-92
1088561
  Зеленкова І.І. Процедура звернення стягнення на майно боржника у виконавчому процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зеленкова Інна Ігорівна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1088562
  Іншин М.І. Процедура звільнення працівників за Проектом Трудового кодексу України: особливості та пропозиції вдосконалення правового регулювання // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) : [тези доп.] / М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 30-33
1088563
  Яцунська О.С. Процедура зменшення корисності основних засобів: організаційно-методичні аспекти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 130-140. – ISSN 2222-4459
1088564
  Літінська О. Процедура ісостенічного висловлювання у піронізмі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 120-124. – ISSN 0235-7941
1088565
  Евсеев А.П. Процедура как средство реализации правоотношения // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 3-7. – ISSN 0201-7245
1088566
  Плахотнюк Н.Г. Процедура конкурсу при вступі на державну службу в Україні: стан і перспективи удосконалення правового регулювання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 285-292. – ISSN 1563-3349
1088567
  Іванов В.Ф. Процедура контент-аналізу // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 23-24


  Йдеться про удосконалення процедури контент-аналізу. Аналізуються різніспособи: розчленування та кодування тексту, комплексний підхід тощо. The question is about the improvement of procedure of content-analysis. The different waysare: breakdown and ...
1088568
  Руднєва О.М. Процедура контролю за виконанням державою зобов"язань згідно з Конвенцією про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок / О.М. Руднєва, Г.О. Христова // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-43
1088569
  Круторогова С. Процедура ліквідації акціонерного товариства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 16-25.
1088570
  Гнатієнко Г.М. Процедура локалізації матриці парних порівнянь об"єктів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується процедура послідовного визначення матриці парних порівнянь об"єктів за заданими інтервалами вагових коефіцієнтів об"єктів.
1088571
  Ортинська Н.В. Процедура медіації як форма відновного правосуддя для неповнолітніх // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 121-125. – ISSN 1727-1584
1088572
  Теплюк М. Процедура набрання чинності законами в рішеннях Конституційного Суду України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 20 (257). – С. 2-5
1088573
  Міняйлик І. Процедура набуття права оренди на нерозподілені (невитребуванні) земельні ділянки // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 52-71.
1088574
  Арутюнян Д.Г. Процедура назначения и условия службы "Главного административного должностного лица Организации Объединенных Наций" // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 53-56. – ISSN 1812-3910
1088575
  Рибачок В.А. Процедура нотаріального посвідчення договору іпотеки: історія та сучасність : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибачок В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 242 л. – Бібліогр.: л. 196-240
1088576
  Рибачок В.А. Процедура нотаріального посвідчення договору іпотеки: історія та сучасність : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибачок В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
1088577
  Чекіта В.Г. Процедура нотаріального посвідчення консулом аліментних договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 223-230. – ISSN 2219-5521
1088578
  Рудко Б.Б. Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рудко Богдана Богданівна ; Київ. ун-т права ; НАНУ. – Київ, 2011. – 225 л. – Додатки: л. 225. – Бібліогр.: л. 204-224
1088579
  Рудко Б.Б. Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рудко Богдана Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1088580
  Рудко Б.Б. Процедура опису майна в нотаріальному провадженні: проблемні аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 2 (76). – С. 52-58
1088581
  Касинюк О.В. Процедура оскарження в міжнародному кримінальному суді // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.179-187. – ISSN 0201-7245
1088582
  Сопілко І. Процедура отримання інформації органами державної влади в окремо взятих країнах: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 29-32
1088583
  Буланий М.Ю. Процедура отримання права патронату у першій половині XVI ст. / М.Ю. Буланий, С.М. Каюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 33-36. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1088584
  Розен В.П. Процедура побудови базового рівня електроспоживання об"єктів водопостачання з урахуванням впливу зовнішніх чинників / В.П. Розен, Л.В. Давиденко, Н.В. Давиденко // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 56-62. – ISSN 1813-5420
1088585
  Котов Г.Б. Процедура подачи голосов на чешских земских сеймах XVI - начала XVII вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 125-131. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1088586
  Деревянченко О.В. Процедура порівняння алгоритмів штучного інтелекту на прикладі гри m, n, k-game / О.В. Деревянченко, А.Д. Ніколаєв // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 30-31
1088587
  Трофимов Е.В. Процедура посажения князя в Древней Руси (конец Х-первая треть ХIII в.) // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 69-80. – ISSN 1812-8696
1088588
  Фурса Є.Є. Процедура посвідчення заповітів консулом: актуальні питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 186-194. – ISSN 2219-5521
1088589
  Совгиря О.В. Процедура прийняття актів Уряду: конституційно-правові аспекти : О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-32. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті з позицій конституційного права, тобто з акцентом на участі у цій процедурі вищих органів державної актів Кабінету Міністрів України, що включає стадії підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, їх безпосереднього прийняття, ...
1088590
  Бондарчук Ю.В. Процедура прийняття рішення щодо живучості інфраструктури ІР-мережі // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 60-61
1088591
  Бондарчук Ю.В. Процедура прийняття рішень у фільтрації інформації ЗМІ за заданими видовими ознаками / Ю.В. Бондарчук, А.Р. Гаук // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 54-56
1088592
  Кологойда О. Процедура примусового продажу акцій (squeeze-out): законодавство та практика правозастосування / О. Кологойда, В. Стафійчук // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 111-131. – ISSN 1026-9932
1088593
  Філик Н.В. Процедура проведення правової експертизи нормативно-правових актів в Україні / Н.В. Філик, Г.В. Рибікова // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 59-64. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
1088594
  Погорєлова З. Процедура проведення слухань у комітетах Верховної Ради України і міжнародний досвід // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.50-62
1088595
  Мірошниченко А. Процедура продажу майна боржника в справах про банкрутство (згідно із новою редакцією Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 39/40. – С. 17-20


  Центр комерційного права спільно з Національною школою суддів провели черговий семінар для суддів господарських судів. Перед суддями виступив Анатолій Мірошниченко (зав. кафедри земельн. і аграрн. права КНУ імені Тараса Шевченка), розробник моделі ...
1088596
  Бедратюк Л.П. Процедура публікації результатів наукових досліджень в міжнародних рецензованих журналах / Л.П. Бедратюк, Ю.В. Шутяк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 302-305. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті розглядається проблема виходу української науки в міжнародний простір. Основна увага приділена проблемам публікації результатів наукових досліджень у міжнародних рейтингових журналах.
1088597
  Ошарова І. Процедура реєстрації товарних знаків В Україні / І. Ошарова, М. Дубинський // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.17-19. – ISSN 1608-6422
1088598
  Рассомахіна О. Процедура реєстрації торговельних марок в Україні: примусова втрата прав заявників / О. Рассомахіна, О. Таранущенко // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-31.
1088599
  Лихачов Н. Процедура резолюції (вотуму) недовіри як форма парламентської відповідальності кабінету міністрів України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 85-91. – ISSN 2524-0129
1088600
  Іванченко О.П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 173-178
1088601
  Глущенко Л.Г. Процедура розподілу судових витрат за Кодексом адміністративного судочинства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 65-67. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1088602
  Ященко Л.О. Процедура розрахунку обсягів випуску по будівництву // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 25-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1088603
  Куприевич В.А. Процедура самосогласования / В.А. Куприевич, О.В. Шрамко. – К, 1972. – 17с.
1088604
  Ситницька О.А. Процедура скорочення чисельності або штату працівників // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 55-66
1088605
  Павленко О. Процедура укладення, структура, форма, мова і термін дії договорів держав Київської Русі // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 161-166


  Дослідження питання походження терміна "міжнародне право".
1088606
  Чертков А.Н. Процедура федерального законодательного регулированеия в сфере совместного ведения и порядок учета прав и интересов субъектов Российской Федерации в данном процессе // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.71-78
1088607
  Придатко С. Процедури squeeze-out та sell-out як механізм удосконалення корпоративного управління // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 416-417
1088608
  Алексєєв О.М. Процедури адаптивного тестового контролю знань // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 96-100. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (23))
1088609
  Ярмакі Х.П. Процедури адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 196-200. – ISSN 1563-3349
1088610
  Ракша Н. Процедури адміністративної відповідальності у сфері реалізації права громадян на освіту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 56-59
1088611
  Редько О. Процедури аудиту як основа професійної практики : аудит, ревізія, контроль / О. Редько, К. Редько // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – № 6. – С. 45-50 : Рис.
1088612
  Волошин О.Ф. Процедури визначення компетентності експертів / О.Ф. Волошин, Г.М. Гнатієнко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 102-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядаються методи визначення компетентності експертів за матрицями взаємооцінок та за результатами експертизи.
1088613
  Соловйов О. Процедури визначення юридичного змісту норм національного і міжнародного права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 122-128.
1088614
  Курило М.П. Процедури доказування в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві: порівняльно-правове дослідження // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 61-68. – ISSN 2413-1342
1088615
  Плахотнюк Н.Г. Процедури залучення молоді на державну службу: організаційно-правовий аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 296-302. – (Право. Економіка. Управління)
1088616
  Радзивілюк В. Процедури запобігання банкрутству (неспроможності): види, системи, поняття // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – C. 3-6


  У статті на основі використання різноманітних класифікаційних ознак наводиться розгорнута класифікація процедур запобігання банкрутству (неспроможності), розроблена багаторівнева їх система, пропонується доктринальне визначення зазначених процедур.
1088617
  Стародубцева Т. Процедури здійснення контролю органами внутрішніх справ за господарською та підприємницькою діяльністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 114-119
1088618
  Гонтаренко Ірина Сергіївна Процедури керування множинним доступом до каналу з паралельною пакетною обробкою : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.04 / Гонтаренко І.С.; НАНУ, Ін-т космічн. досліджень. – Київ, 2002. – 20 с.
1088619
   Процедури концептуального аналізу в різноструктурних мовах / О.Л. Бєссонова [та ін.] ; редкол.: В.Д. Каліущенко (голов. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження ; т. 7). – ISBN 978-966-639-479-1
1088620
  Волошин О. Процедури локалізації вектора вагових коефіцієнтів критеріїв для нечітких моделей вибору в задачах споживання / О. Волошин, О. Присяжнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-10. – (Кібернетика ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процедури локалізації вектора вагових коефіцієнтів критеріїв, що базуються на представленні функції корисності адитивною згорткою і є адаптованими до нечіткої моделі вибору. The author analyzes the localization procedures of the vector of ...
1088621
  Черненко Л. Процедури надання послуг у сфері реєстрації актів громадянського (цивільного) стану // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 51-53
1088622
  Цаль-Цалко Процедури облікової політики в системі кібербезпеки підприємства // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 97-102. – ISBN 978-617-571-130-9
1088623
  Грива О.А. Процедури оцінки ефективності шляхів формування толерантності у молоді в полікультурному середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням формування толерантності у молоді в полікультурному середовищі України. Автор пропонує розглянути можливі процедури оцінки ефективності шляхів формування толерантності в суспільстві, а саме експертну оцінку. The article is ...
1088624
  Тунік Ю.І. Процедури погашення податкового боргу в Україні та країнах СНД (порівняльно-правовий аналіз) // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 186-191
1088625
  Артюх О. Процедури податкового аудиту: питання визначення та класифікації / Оксана Артюх // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 9 (241). – С. 5-15. – ISSN 2409-9260
1088626
  Волошин О. Процедури послідовного аналізу і відсіювання варіантів в комбінаторних оптимізаційних задачах з нечіткими функціоналами / О. Волошин, М. Маляр, О. Швалагін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-7. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Пропонуються процедури послідовного аналізу і відсіювання варіантів в комбінаторних оптимізаційних задачах з нечіткими функціоналами з метою використання для побудови алгоритмів послідовного аналізу, відсіювання та конструювання варіантів. ...
1088627
  Плахотнкж Н.Г. Процедури прийняття на посади державної служби в Україні: теоретико-правовий аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 326-333. – (Право. Економіка. Управління)
1088628
  Козирєва В.П. Процедури примирення при вирішенні господарських спорів / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 129-133. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1088629
  Бевзенко В. Процедури реалізації повноважень учасників адміністративних земельних правовідносин // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 35-52


  На основі аналізу правовідносин, які належать до предмета адміністративного права, зроблено висновок про види процедур реалізації повноважень учасників адміністративних земельних відносин. Адміністративні земельні правовідносини є тим ...
1088630
  Губерська Н.Л. Процедури створення, реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 118-126. – ISSN 2227-796X


  The contemporary situation of legal ensuring the procedures of creation, reorganization and liquidation of higher educational establishments in Ukraine is determined. The content of basic structural components of administrative procedures of creation, ...
1088631
   Процедури стратегічного планування : Методична розробка для студ.фак.кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 39с.
1088632
  Рязанова Надія Процедури управління проектами МБРР // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 15-18 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1088633
  Шляга О.В. Процедури, функції й інформаційні потоки системи управління : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1088634
  Щетініна І.М. Процедурна теорія легітимації Нікласа Лумана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 98-100. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Проблема легітимації політичної системи через процедуру знайшла своє втілення в дослідженнях відомого німецького соціолога Нікласа Лумана. Він вказує на недостатність легітимації через процедуру, що зводить вирішення політичних питань до суто ...
1088635
  Барбашин М.Ю. Процедурная демократия и социальная структура: неоинституциональній анализ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 11 (77). – С. 16-26. – ISSN 1812-8696
1088636
  Латковська Т.А. Процедурне регулювання банківських відносин // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 60-69. – ISSN 2524-101X
1088637
  Перерва Ю.М. Процедурний аспект прийняття та затвердження Державного бюджету України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 13-18. – ISSN 1727-1584
1088638
  Костюченко Я. Процедурні аспекти заснування зони вільної торгівліміж Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 28-34. – ISSN 1026-9932
1088639
  Гахраманов І. Процедурні аспекти продажу цілісного майнового комплексу господарського товариства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 107-109
1088640
  Заяць В. Процедурні вимоги до експертної грошової оцінки земельних ділянок сільгоспугідь // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-46.
1088641
  Чернявська Г. Процедурні гарантії звернення фізичних осіб за призначенням соціального забезпечення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 322-340. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1088642
  Николина К.В. Процедурні гарантії людиноцентризму як принципу організації державної влади // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 228-232. – ISSN 2524-017X
1088643
  Кундеус О.М. Процедурні механізми банкрутства і санації підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 196-203. – ISSN 2309-1533
1088644
  Середа О.О. Процедурні норми в нормативно-правових актах України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 46-52. – ISSN 1563-3349
1088645
  Николина К.В. Процедурні норми як різновид правових норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 49-53.
1088646
  Демедишина Н.І. Процедурні питання експертизи та захисту дисертаційної роботи // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 264-265
1088647
  Яцино К. Процедурні питання зміни складу учасників юридичної особи та роль нотаріуса у здійсненні таких прав // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 130-134
1088648
  Даруга В.О. Процедурні принципи належної адміністрації та проблеми // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 5-15. – ISSN 2227-796X


  The article investigates problem issues of fixing and implementing procedural principles of good administration, in particular the principle of participation, charges for administrative decisions and forms of administrative decisions. In the article we ...
1088649
  Постригань Т. Процедурні та процесуальні правовідносини з соціального захисту працівників у трудовому праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 75-79
1088650
  Чернявська Г. Процедурні юридичні факти у сфері соціального забезпечення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 140-143
1088651
  Шумило М.М. Процедурно-організаційні правовідносини в пенсійному забезпеченні: поняття та види // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 305-317. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1088652
  Берназюк Я.О. Процедурно-процесуальні аспекти нормотворчої діяльності Президента України: основні тези // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 18-22. – ISSN 1563-3349
1088653
  Субботенко В.К. Процедурные правоотношения в социальном обеспечении. / В.К. Субботенко. – Томск, 1980. – 197с.
1088654
  Хитрова Е. Процедурный кабинет // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 марта (№ 12)


  Если раньше реорганизацию медучреждений оспаривали на основании статьи 49 Конституции Украины, то теперь указывают на несоблюдение процедуры или ошибки в оформлении документов.
1088655
  Лакатос И. Процедуры доказательства в современном математическом анализе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.97-100. – ISSN 0042-8744


  Фрагмент диссертации венгерского философа И. Лакатоса
1088656
  Поспелов Г.С. Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ / Г.С. Поспелов. – Москва : Наука, 1985. – 422 с.
1088657
  Египко В.М. Процедуры и методы проектирования автоматизированных систем в научных исследованиях / В.М. Египко. – Киев, 1982. – 175 с.
1088658
   Процедуры и функции Турбо-Паскаля. Версия 5.0. – Москва : И.В.К.- СОФТ, 1991. – 78 с. – (Б-ка Турбо-Паскаля)
1088659
  Строчук М.С. Процедуры оценки качества в эвропейском высшем образовании // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 202-206


  У статті аналізуються підходи до оцінки якості вищої освіти в сучасних умовах, дається огляд діючих систем оцінки якості (їх елементів, цілей, завдань). Показана роль міжнародних організацій у процесі вироблення методик оцінювання вищої освіти, ...
1088660
  Зигангиров К.Ш. Процедуры последовательного декодирования / К.Ш. Зигангиров. – М, 1974. – 208с.
1088661
  Поттосин И.В. Процедуры решения систем алгебраических уравнений, / И.В. Поттосин, 1968. – 7с.
1088662
   Процедуры системы АЛЬФА-6. – Новосибирск, 1978. – 133с.
1088663
  Горбунов Н.И. Процедуры статистического вывода с возможностью отказа от принятия решения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Горбунов Н. И.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1981. – 15л.
1088664
  Капто О.С. Процелюбність і суспільна активність будівників комунізму / О.С. Капто, І.П. Стогній. – Київ, 1966. – 47с.
1088665
   Проценко Григорій Данилович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 121.
1088666
   Проценко Григорій Данилович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 225-226 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1088667
   Проценко Григорій Данилович (1935) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 131-132. – ISBN 966-95774-3-5
1088668
   Проценко Олеся Василівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 268. – ISBN 978-966-2726-03-9
1088669
  Розанова Л.С. Процент голобого неба / Л.С. Розанова. – М, 1964. – 222с.
1088670
  Богомолов С.М. Процент за кредит / С.М. Богомолов. – М, 1990. – 109с.
1088671
  Осипов В.Д. Процент удачи / В.Д. Осипов. – М, 1978. – 87с.
1088672
  Протасов С. Проценти за квадратні метри // Юридична газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 38). – С. 14-15


  Особливості сплати податку на нерухомість юридичних і фізичних осіб у 2017 році.
1088673
  Гайдамака І. Проценти за новаційним договором позики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 73-76.
1088674
  Сергієнко Н.А. Проценти та пеня: деякі питання правової природи, проблематика диференціації та стягнення // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 69-71
1088675
  Лапішко М. Проценти чи відсотки? : банки, право, консультації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-40. – Бібліогр.: 3 назви
1088676
  Ватаманюк О.З. Процентна ставка як чинник особистих заощаджень : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 109-115 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1088677
  Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам / Л.А. Новоселова. – Москва : Статут, 2000. – 174, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8354-0043-8
1088678
  Кафка Ф. Процес : Роман та оповідання / Ф. Кафка; З нім. перекл. П. Таращук. – Київ : Юніверс, 1998. – 288с. – ISBN 966-7305-11-2
1088679
  Кафка Ф. Процес : Роман та оповідання / Франц Кафка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад з німД.В.Затонського. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3331-5
1088680
  Гусаков М.А. Процес "исследование-производство-/вопросы планирования и управления/. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Гусаков М.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 16л.
1088681
  Житкова О. Процес "СВУ" як один із етапів наступу радянської влади на Українську автокефальну православну церкву // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 6
1088682
  Комар Люба Процес 59-и / Люба Комар. – [Б. м.] : Сучасність, 1990. – 75 с. – (Бібліотека прологу і сучасности ; ч. 190.9). – ISBN 3-89278-024-2
1088683
  Комар Л. Процес 59-и / Люба Комар. – 2-ий наклад. – Ньюарк : Пролог, 1991. – 75 с. – (Бібліотека прологу і сучасности ; ч. 191.5)
1088684
  Цимбал С. Процес адаптації китайських фразеологізмів Чен"юй в японській мові через призму сенсорної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 147-153
1088685
  Балога Е.І. Процес адаптації турецької діаспори у ФРН у другій половині 20 століття // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 178-187. – ISBN 978-966-2075-11-3
1088686
  Токарук Л. Процес адаптивного пристосування випускників шкіл-інтернатів до подальшого життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-57. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Показано, що одним з найважливіших завдань інтернатних закладів для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, є підготовка вихованців до самостійного життя в суспільстві, оскільки успішна соціальна адаптація (готовність до шлюбу, вибір ...
1088687
  Михайленко Л. Процес активізації лексем як показник динаміки в групі суспільно-політичної лексики української мови (на матеріалах українських ЗМІ кінця ХХ - початку ХiХ ст.) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 50-55
1088688
  Ядранський Д.М. Процес аналізу та контролю праці в інформаційній економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 20-26. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1088689
  Охріменко В.І. Процес аргументації як глобальне явище: аргументаційна модель прототипічного рекламного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 175-179. – ISBN 966-581-295-5
1088690
  Федченко Т. Процес аудиту ефективності виконання бюджетної програми // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 50-56 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
1088691
  Гуржій Н.М. Процес бенчмаркінгу комплексу маркетингу // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 32-39. – ISSN 2079-4762
1088692
  Ланова Т.В. Процес взаємодії мов: підходи до вирішення проблеми // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 332-334. – ISSN 2219-4290
1088693
  Тарасенко О. Процес вибору атрибутів позиціонування товару / О. Тарасенко, О. Черненко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 34-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
1088694
  Сищук Олексій Процес видурювання землі такий досконалий, що з нього вже важко вибратися // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-13
1088695
  Сищук Олексій Процес видурювання землі такий досконалий, що з нього вже важко вибратися // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-13
1088696
  Внучко С.М. Процес виникнення та функціонування аналітичних центрів у США // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 22-24. – ISSN 0868-8117
1088697
  Внучко С.М. Процес виникнення та функціонування аналітичних центрів у США // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С.22-24. – ISSN 0868-8117
1088698
  Щербакова О. Процес відмивання грошей та як у нього втягнуто Україну // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 30. – С.35-38
1088699
  Чекалов С. Процес відмивання капіталу: способи, методи, етапи та шляхи запобігання // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 4. – С.14-17
1088700
  Дерев"янчук Ж.М. Процес впливу політичних технологій на прийняття масових рішень // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 165-168. – ISSN 2077-1800
1088701
  Погореловська Ірина Процес впровадження 13-значної Міжнародної системи стандартної нумерації нотних видань (ISMN) триває // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 4-6. – Бібліогр. в кінці ст.
1088702
  Коломієць П.В. Процес впровадження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 142-145
1088703
  Музичко О. Процес впровадження україністики та україномовної освіти у Новоросійському університеті на початку XX ст. // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2012. – Вип. 14. – С. 131-149. – ISBN 978-966-389-291-8
1088704
  Санталов М.І. Процес вторинної номінації в аспекті концептуального запозичення (на матеріалі китайської мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 311-314
1088705
   Процес генерала Мирона Тарнавського. – Вінніпег, 1976
1088706
  Чечель Н.П. Процес глобалізації та українська телерадіоосвіта ХХІ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 162-167.
1088707
  Федорів У. Процес де-канонізації і проблема перерозподілу влади у літературі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 39-48. – ISBN 966-7773-70-1
1088708
  Мельник В.М. Процес декомунізації в Албанії: 1985-1991 // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 12-14
1088709
  Ткач О.І. Процес демократизації і конституційна реформа в країнах Латинської Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Проаналізовано проблему демократизації в країнах Латинської Америки. Визначені особливості конституційної модернізації. Подано аналіз взаємодії держави, політичних партій, громадських організацій.
1088710
  Торопцева А. Процес державотворення і національної ідентифікації України у мемуарах Шарля Дюброя // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 184-185. – ISBN 978-966-171-893-6
1088711
  Брегеда М.В. Процес десталінізації і суспільні настрої українського населення у 1953-1964 рр. : монографія / Микола Брегеда. – Миколаїв : Фірма "Іліон", 2010. – 188 с. – Бібліогр.: с. 161-186
1088712
  Чернеженко О.М. Процес децентралізації у Франції // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 51-60. – ISSN 2524-0323
1088713
  Кінько А. Процес діалектичного переусвідомлення пісень в українському фольклорі Великої Вітчизняної війни : Дис... наук: / Кінько А.;. – К, 1946. – 333л.
1088714
  Кінько А. Процес діалектичного переусвідомлення пісень, генетична основа яких сходить до історичного минулого суспільних відносин : Дис... наук: / Кінько А.;. – К, 1946. – 790л. – Бібліогр.:л.761-790
1088715
  Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов"язаних з ним злочинів в Україні : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Важинський В.М. ; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009. – 202 л. – Бібліогр.: л. 179 - 202
1088716
  Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов"язаних з ним злочинців в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Важинський В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 9 назв
1088717
  Комарницький А. Процес еволюції та значення монументального образу у формуванні типу Руської Богородиці // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 824-833. – ISSN 1028-5091
1088718
  Чорноморденко Іван Процес екологізації як сутнісний елемент трансформації суспільства / Чорноморденко Іван, Цой Тетяна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С.113-116. – ISSN 1728-9343
1088719
  Пучков О.О. Процес євроінтеграції вищої освіти України та його вплив на підготовку військових фахівців // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 331-334. – ISSN 2076-1554


  В статті розглянуто вплив євроінтеграції вищої освіти в Україні на процесс гуманізації і демократизації вищої військової освіти. Національна система освіти, складовою частиною якої являється військова освіта, відкриває можливості до реальної інтеграції ...
1088720
  Тропін З. Процес Європейської енергетичної хартії як сучасна основа співробітництва держав в енергетичній сфері // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 15-18. – ISSN 1814-3385
1088721
  Копійка В. Процес європейської інтеграції України як індикатор спроможності трансформаційної сили Європейського Союзу / В. Копійка, О. Хилько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває сутність та деякі загальні особливості застосування трансформаційної сили Європейського Союзу на просторі східного сусідства та аналізує особливості цього процесу в Україні. Ставиться питання про ефективність трансформаційних ...
1088722
  Стоіца Є. Процес європейської стандартизації крізь призму концепції національної культури
1088723
  Лотош О.М. Процес залучення прямих іноземних інвестицій до приватизації в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-54. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається ефективність використання прямих іноземних інвестицій у приватизаційних процесах в Україні.
1088724
  Невкрита О.М. Процес запилювання гарбузів та ефективність роботи на них різних комах-запилювачів. / О.М. Невкрита, 1950. – С. 101-122
1088725
  Столяров В.И. Процес изменения и его познание / В.И. Столяров. – М., 1966. – 252с.
1088726
  Цимбалюк І.М. Процес і конструювання змісту освіти у системі підвищення кваліфікації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 195-202. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Виявлено джерела та фактори формування змісту освіти, розроблено стратегію і тактику його конструювання у системі підвищення кваліфікації. Визначено методологічні рівні формування змісту освіти, проаналізовано процес курсового підвищення кваліфікації.
1088727
  Меркер Р. Процес і структура активності, спрямованої на заснування підприємства: інтегральна модель преорганізації : зарубіжний досвід // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 49-58 : Рис. – Бібліогр.: 58 назв. – ISSN 1605-2005
1088728
  Ягупов Василь Васильович Процес і технологія військово-педагогічних досліджень у республіці Польша : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ягупов Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 18л.
1088729
  Зубрицька Д.М. Процес інституалізації політичної опозиції в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Зубрицька Д.М. ; Львівськ. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1088730
  Ільницька У. Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 119-123
1088731
  Раковська Ю. Процес інституціоналізації торгівлі людьми в сучасних умовах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 146-150
1088732
  Баркалова О.М. Процес інтеграції Угорщини до Європейського Союзу (1989-2004 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 1728-3671
1088733
  Ящук Т.І. Процес історичний / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 314-315. – ISBN 966-642-073-2
1088734
  Соколовська І.П. Процес капіталотворення в трансформаційній економіці : 08.01.01: Дис. ... канд. екон. наук / Соколовська І.П.; КДТЕУ. – Київ, 1999. – 190л. – Бібліогр.: л.165-181
1088735
  Соколовська Ірина Петрівна Процес капіталотворення в трансформаційній економіці : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Соколовська Ірина Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 21л.
1088736
  Буткевич О.В. Процес кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 357-364. – ISBN 978-966-2609-51-6
1088737
  Рогач Ф.І. Процес курсоутворення на валютному ринку України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Рогач Ф.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки: л.217-224. – Бібліогр.: л.191-216
1088738
  Рогач Ф.І. Процес курсоутворення на валютному ринку України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Рогач Федір Іванович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1088739
  Сікора В.Д. Процес М&А за умов нестабільної валютно-фінансової системи і сповільнення економічного зростання у світі (загальна інтерпретація) / В.Д. Сікора, Ван Пхунг. Нгуєн // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Поданий аналіз М&А містить оцінку динаміки та перспективу цього прогресу у 1997-1999 рр. у США і у Європі. Розвиток М&А розглянутий у взаємодії з міжнародною кризою 1997-1998 рр. і зниженням темпів світового економічного розвитку. Досліджено фінансові ...
1088740
  Степанюк А.Р. Процес магнітного фільтрування часток в зернистому марі. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.08 / Степанюк А.Р.; КПІ. – К, 1994. – 12л.
1088741
   Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти : колект. монографія / [С.В. Березовська та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.С. Нестеренко ; Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права. – Одеса : Гельветика, 2017. – 527, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-313-4
1088742
  Морозова О.І. Процес навчання / О.І. Морозова, І.Й. Павко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 29 : фото
1088743
  Олійник О.М. Процес наглядового розгляду та оцінки діяльності банків у ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 82-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1088744
  Кузнєцова Н.В. Процес накопичення іноземного капіталу в країнах Східної Європи : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 46-48.
1088745
  Мусієнко О.В. Процес налагодження діалогу між Російською імперією та Ватиканом наприкінці XVIII - середині XIX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 141-144. – ISSN 2076-1554


  Проаналізовано історичні аспекти встановлення діалогу між Російською імперією та Ватиканом наприкінці XVIII - середини XIX століття.
1088746
  Жилінська О. Процес науково-технічної діяльності: сутнісні риси та їх економічний прояв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-16. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутнісні риси науково-технічної діяльності у контексті єдності її складових: досліджень і розробок, підготовки наукових кадрів та надання науково-технічних послуг, а також розглянуто особливості їх економічного прояву в умовах інформаційного ...
1088747
  Малигіна В.Д. Процес наукового дослідження: методологічний аспект / В.Д. Малигіна, О.Ю. Холодова, Л.М. Акімова
1088748
  Татенко В.О. Процес націєтворення в суб"єктно-вчинковому вимірі: спроба концептуалізації // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Н.Д. Абрамян, П.П. Горностай [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. (1) 10. – С. 193-216. – ISSN 2522-4093
1088749
  Кдирова І.О. Процес національно-культурного відродження етнічних спільнот в Україні на шляху до національної єдності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 104-106
1088750
  Петришина М.О. Процес нормотворчості в органах місцевого самоврядування в Україні: проблеми оптимізації // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 167-169. – ISBN 978-966-301-169-1
1088751
  Мельник О.Г. Процес оптимізації управлінських рішень / О.Г. Мельник, А.М. Ульянова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.197-204. – ISSN 0321-0499
1088752
  Пірон І.С. Процес організації зайнятості населення за законодавством радянської України 1917-1919 років // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 81-86
1088753
  Лазоренко В.В. Процес отримання звання вчителя гімназії та училища в 30-х рр. ХІХ ст. у Київському учбовому окрузі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 19-23. – ISSN 2076-1554


  Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя були складені і затверджені Радою Університету Св. Володимира
1088754
  Книш М.В. Процес підготовки до впровадження міської реформи 1870 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 122-124
1088755
  Гриньова В.М. Процес підготовки реструктуризації підприємств машинобудування: організація управління : монографія / Гриньова В.М., Новікова М.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-676-376-4
1088756
  Литвин В.В. Процес підтримки прийняття управлінських рішень у системі раннього попередження / В.В. Литвин, О.І. Цмоць // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 222-229 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1088757
  Рушкевич Є.А. Процес пізнання як робота мозку / Є.А. Рушкевич. – Київ, 1959. – 24с.
1088758
  Войцехівська О. Процес пішов. У добру путь! // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11. – С. 26-27


  Студенти-другокурсники Інституту журналістики Київського національного університету ім.Т.Шевченка на місяць замінили колектив редакції газети "Колос" з Погребища на Вінниччині. Майбутні журналісти при ненав"язливій але відчутній підтримці головного ...
1088759
  Семків Віталій Процес пішов... : [інтерв"ю з керівником Головного упарвління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв"язків та інвестицій В. Семківим] / Семків Віталій, Багірова Алла; розмову вела А. Багірова // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 54. – ISSN 0130-5212
1088760
  Пшик-Ковальська Процес планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 468-472. – ISSN 0321-0499


  Сформульовано перспективи подальших досліджень теоретико-методологічних засад планування зовнішньоекономічної діяльності.
1088761
  Костенко С.О. Процес планування маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 76-84
1088762
  Зайцев С. Процес побудови моделі організації роботи керівника в органах державного управління // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 120-124
1088763
  Зенич І. Процес поділу округів на виборчі дільниці та формування виборчих комісій під час підготовки виборів до Всеросійських Установчих зборів в українських губерніях в 1917 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 67-70. – ISBN 978-966-171-783-0
1088764
  Острога Р.О. Процес покриття гранул мінеральних добрив органічною суспензією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Острога Руслан Олексійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1088765
  Бондарева К.В. Процес правової інституціоналізації політичного режиму як процедура визначення його генезису та сутнісних характеристик // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 143-154. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
1088766
  Примаченко Л.В. Процес прийняття зовнішньополітичних рішень ФРН під впливом внутрішніх факторів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 165-168
1088767
  Храбан А.М. Процес прийняття рішень споживачем під час здійснення покупки через Інтернет і застосування цінової дискримінації в електронній комерції // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 76-84.
1088768
  Чораян О.Г. Процес принятия решения / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1988. – 126с.
1088769
  Большакова М. Процес професійної підготовки перекладача як педагогічна система // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 23-29. – ISBN 978-617-7009-13-8


  Розглянуто процес професійної підготовки перекладачів зі знанням декількох іноземних мов як педагогічна система. Розроблено модель особистості конкурентноспроможного фахівця, виділені її основні компоненти. На основі моделі складено "дерево цілей" ...
1088770
  Ареф"єва Олена Володимирівна Процес реагування організаційної структури управління на зміни у зовнішньому середовищі / Ареф"єва Олена Володимирівна, Горяча Оксана Любомирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 114-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто процес оптимізації управління нагромадженням матеріальних ресурсів відповідно до наявного виробничого потенціалу, визначено можливі типи реакції організаційної структури управління (ОСУ), методи, задачі і засоби їх підтримки, а ...
1088771
  Ареф"єва Олена Володимирівна Процес реагування організаційної структури управління на зміни у зовнішньому середовищі / Ареф"єва Олена Володимирівна, Горяча Оксана Любомирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 114-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто процес оптимізації управління нагромадженням матеріальних ресурсів відповідно до наявного виробничого потенціалу, визначено можливі типи реакції організаційної структури управління (ОСУ), методи, задачі і засоби їх підтримки, а ...
1088772
  Бала Р.Д. Процес реалізації коучингу на підприємстві // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 194-201. – ISSN 1562-0905
1088773
  Гулієнко С.В. Процес регенерації рулонованих мембранних модулів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Гулієнко Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1088774
  Капітан Л. Процес реєстрації реформатських громад в повоєнному Закарпатті: прояв лояльності чи політична гра // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 139-145. – ISSN 2222-5250
1088775
  Шпак С.О. Процес реструктуризації підприємства та інноваційний процес як об"єкти управління: ознаки схожості та відмінності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 175-181. – ISSN 2222-4459
1088776
  Бриль Ю. Процес реформування документознавчої освіти в контексті європейської інтеграції України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151), серпень. – С. 151-159. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто окремі аспекти реформування документознавчої освіти України в умовах трансформації суспільства та євроінтеграції.
1088777
  Папенко Н.С. Процес реформування радянських спецслужб в 20-30-ті роки ХХ ст. / Н.С. Папенко, Є.М. Папенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 50-54. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається процес створення та діяльність радянських спецслужб протягом 20-30-х рр. ХХ ст. З самого початку існування української радянської держави її характерними рисами було силове придушення більшовиками будь-яких спроб супротиву їм не ...
1088778
  Шаповалова Л.А. Процес розвитку науки і техніки як об"єкт державного регулювання // Наукові праці аспірантів економічного факультету : Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 19-27. – ISBN 966-7317-92-7
1088779
  Краснова І.В. Процес розгортання кризи ліквідності банківської системи в циклічних умовах / І.В. Краснова, І.Ю. Громницька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 343-350. – ISSN 2222-4459
1088780
  Харіков Анатолій Мусійович Процес розкладу алжирських фосфоритів у виробництві амонізованого суперфосфату неперервним способом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.01 / Харіков А.М.; Національний технічний ун-т " Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1088781
  Галкін О.А. Процес розпізнавання на основі ядерних оцінок щільності з використанням множини оптимальних мір згладжування // Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 15. – С. 22-33. – ISSN 2074-5893
1088782
  Коблянська О.І. Процес розподілу загальновиробничих витрат і його вплив на податковий облік // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 65-69
1088783
  Головій В.М. Процес розподілу суспільного багатства: ідея асоціації в ретроспективі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 28-32. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1088784
  Матвєєва Л.Є. Процес розробки програмного забезпечення : від теорії до практики / Л.Є. Матвєєва, В.А. Волков. – Київ : Інформаційні програмні системи, 2008. – 116, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-1608-00-8
1088785
  Щербак Н. Процес русифікації Правобережної України у другій чверті XIX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 124-128. – ISBN 978-966-308-217-2


  У 1834 р. в Києві відкрився університет Св. Володимира, який повинен був боротися з польським впливом і сприяти русифікації спольщеної Правобережної України.
1088786
  Грищенко С. Процес самовдосконалення майбутніх педагогів в системі безперервної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 56-58
1088787
  Олійник С.Л. Процес самоорганізації населення як елемент системи міднародних організацій (на прикладі діяльності Міжнародного Фонду "Відродження") // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 194-197
1088788
  Гнєушева І.О. Процес санації підприємства в Україні / І.О. Гнєушева, К.І. Романова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 3 (16). – С. 17-20
1088789
  Костюк М.М. Процес семантизації графічних знаків у поезії французьких символістів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 240-246


  Розвідку присвячено аналізу графічних особливостей поетики французького символізму кінця ХІХ ст. Приділяється особлива увага процесу семантизації графічних знаків у поезії французьких символістів. Данное исследование посвящено анализу графических ...
1088790
  Горбаченко Т.Г. Процес систематизації норм канонічного права Православної Церкви / Т.Г. Горбаченко, Шамсутдінова-Лебедюк // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1088791
  Помиткін Е. Процес соціалізації в контексті духовного розвитку особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-62. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Раскрывается сущность социализации в соотношении с процессом духовного развития личности. Анализируются смислообразующие категории духовности, мотивы и психологические механизмы как составляющие психологической модели процесса духовного развития ...
1088792
  Іванушко Г.С. Процес соціалістичного виробництва / Г.С. Іванушко. – Чернівці, 1969. – 32с.
1088793
  Кравець Д. Процес Спілки Визволення України (СВУ) в УСРР у західноукраїнській громадсько-політичній думці // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 466-480. – ISSN 2078-6077
1088794
  Микитюк Г.Ю. Процес спілкування студентів як соціальний потенціал розвитку академічної групи // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 54-63. – ISBN 978-966-8063-99-50
1088795
  Верещагіна Т.О. Процес сприймання іноземної мови крізь призму національної культури // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1088796
  Наваренко І.А. Процес становлення казки як жанру літератури // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 207-212. – ISBN 978-966-171-013-8
1088797
  Драус Я. Процес становлення та розвиток польсько-українських відносин у 1991-2009 роках: політичний дискурс // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 38-44. – ISSN 1728-6220
1088798
  Гошовська В.А. Процес становлення української соціал-демократії (остання третина XIX cт.) : Автореф... докт.політ.наук: 23.00.02 / Гошовська В. А.; Ун-т Внутр. справ МВС України. – Х., 1997. – 34л.
1088799
  Камбалова Яніна Процес створення і використання сучасних навчально-методичних комплектів з історії: проблеми та перспективи // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1088800
  Карпушина М.Г. Процес створення проблемних навчально-мовленевих ситуацій. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 121-131. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
1088801
  Тютьков І.В. Процес створення та вдосконалення Воєнної організації держави: історико-правовий аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 86-95. – (Серія : Право та державне управління ; № 2 (13))
1088802
  Шаров О. Процес створення фіскального союзу країн ЄС // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 74-99. – ISSN 1811-9824
1088803
  Томарева В.В. Процес стратегічного управління регіональним розвитком в Україні: напрями його удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 18-21
1088804
  Ємельянова Т.В. Процес творчості як засіб соціально-психологічної адаптації (на матеріалі аналізу інтегрованого студентського середовища) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.19-26. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1088805
  Тарнопольський Д.М. Процес трудового навчання у восьмирічній школі / Д.М. Тарнопольський. – К., 1968. – 150с.
1088806
  Дацій О.І. Процес удосконалення фінансового законодавства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 47-51. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1088807
  Горбань О.М. Процес удосконалення фінансового законодавства / О.М. Горбань, МиросенкоД.А // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 47-51. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1088808
  Якубова Л.Д. Процес українського націєтворення vs імперські практики маргіналізації на Донбасі (XVIII - початок XXI ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 173-188. – ISSN 0130-5247
1088809
  Голубєва К.М. Процес уніфікації даних // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 13-19. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В статтi запропоновано кiлька методiв унiфiкацiї даних, проведено їх порiвняння мiж собою, а також об рунтовано необхiднiсть проведення унiфiкацiї до застосування комп"ютерного цитогенетичного методу дiагностики раку молочної залози.
1088810
  Христенко О.В. Процес управління інноваційним розвитком на вітчизняних підприємствах / О.В. Христенко, К.З. Кавтарадзе // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 83-89. – ISSN 2218-1199
1088811
  Холодна Ю.Є. Процес управління портфелем цінних паперів / Ю.Є. Холодна, І.В. Нагай // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 21-26
1088812
  Фурман І.В. Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 31-36. – ISSN 2415-8089
1088813
  Усатенко О. Процес утвердження незалежності Республіки Македонія та політики сусідніх держав (1991- сер. 1990-х рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 144-146
1088814
  Цехмістро Н.Я. Процес утворення централізованих держав у Московії та країнах Західної Європи : порівняльно-історичний аналіз // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 127-140
1088815
  Шаров О. Процес фінансової глобалізації та його вплив на платіжні баланси // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 4), грудень. – С. 417-432. – ISSN 1684-906Х
1088816
  Школова О.В. Процес фінансової санації в умовах антикризового управління підприємством // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 407-410. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1088817
  Залєток Н. Процес формування жіночого руху у Великій Британії як засобу боротьби за рівноправ"я в середині XIX - початку XXст. // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 89-94
1088818
  Іванечко Н.Р. Процес формування маркетингової стратегії // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 123-130 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1088819
  Вербенець А. Процес формування моделі інклюзивної освіти у Республіці Мальта (2000-2005 рр.) // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 54-59. – ISSN 2078-1687
1088820
  Миронюк Н. Процес формування Організації Об"єднаних Націй, як глобальної організації безпеки, в умовах Другої світової війни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 56-64. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1088821
  ПавлюкН Процес формування показань неповнолітніх: особливості сприйняття // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 225-233
1088822
  Сукаленко Т.М. Процес формування професійної компетентності майбутнього фінансиста / Т.М. Сукаленко, К.В. Чужа // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 531-537


  У статті розмежовано поняття "компетентність" і "професійна компетентність", розглянуто основні складові та шляхи формування професійної компетентності майбутнього фінансиста, які допоможуть йому краще засвоїти нову інформацію у виші та задовольнити в ...
1088823
  Самонова Т.Б. Процес формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 58-64. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1088824
  Білоус І.В. Процес формування ринку корпоративних облігацій України, його характерні аспекти та фактори впливу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 13-17
1088825
  Чушенко В. Процес формування соціально-організованого суспільства в україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 48-54. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1088826
  Байда Б. Процес формування сприятливого безпекового середовища для розвитку підприємництва в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 3-11. – ISSN 2078-5860
1088827
  Романенко Є.О. Процес формування та напрями впровадження маркетингового механізму в систему державного управління / Є.О. Романенко, І.В. Чаплай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 102-109. – ISSN 1993-6788
1088828
  Державська А. Процес формування товарної стратегії // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 116-120. – ISSN 2310-5534
1088829
  Турецький О.А. Процес формування трудового потенціалу постіндустріального суспільства // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, А.В. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 15, вип. 1 (32). – С. 22-35. – ISSN 2413-9998
1088830
  Музичко О.Є. Процес формування україноцентричної моделі національної пам"яті у містах Північно-Західного Причорномор"я (друга половина XIX - початок XX ст.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 52-61
1088831
  Еліас Н. Процес цивілізації: Соціогенетичні і психогенетичні дослідження / З нім. переклав О.Логвиненко; Норберт Еліас. – Київ : Альтернативи. – ISBN 966-7217-87-6
Т.1-2 : "La civilisation... n"est pas encore terminee" (Holbach, "Systeme Sociale", 1774). – 2003. – 672с.


  Еліас пропонує оригінальну концепцію людської цивілізації поєднуючі у стрункій теорії соціальних змін багаті відомості, одержані істориками антропологами, психологами та соціологами
1088832
   Процесc Веры Засулич. – С.-Пб. – 127с.
1088833
  Дубінська К.О. Процеси "перевиховання" науково-історичного середовища УСРР у 1920-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 72-81. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334


  Згадуються: А. Кримський, С. Єфремов, М. Грушевський (С.74, 75)
1088834
  Єгоров І. Процеси "творчої руйнації" та розвитку економіки у незалежній Україні / І. Єгоров, Н. Лінчевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто процеси перетворень в українській економіці у роки незалежності в контексті шумпетеріансько концепції трансформації. Показано, що початкові параметри цих процесів були оцінені невірно, дії з управління змінами мали незавершений та ...
1088835
  Січкаренко Галина Процеси адаптації вищої школи України до розвитку ринкових відносин // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 89-98. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основе архивных источников раскрываются процессы реформирования высшего образования Украины в первой половине 1990-х гг. на фоне нарастания кризисных явлений в её системе. Рассматривается деятельность государственных органов управления ...
1088836
  Поручник А. Процеси бюджетної консолідації в Європейському Союзі / А. Поручник, А. Кулай // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 5-26. – ISSN 1811-9824
1088837
  Климентова О. Процеси вербальної об"єктивації концепту "сугестія" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 259-265


  У статті розглядається проблема формування семантичного наповнення концепту "сугестія" в діахронічному та синхронічному аспектах, аналізуються особливості його термінологічного використання в межах лінгвістичного дослідження релігійного дискурсу. В ...
1088838
  Рослий І.М. Процеси вивітрювання і водна ерозія на Донбасі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 124-127. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 7)
1088839
  Венгренівська М.А. Процеси виокремлення, специфікації комунікації за загальної тенденції глобалізації та питання перекладності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 22-27. – ISBN 966-581-476-1
1088840
  Гончар О. Процеси виробництва та критерії якості статистичної інформації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 33-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1088841
  Павліченко В.М. Процеси гармонізації нормативно-правового забезпечення праці державних службовців України до країн Близького Сходу на прикладі Туреччини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 159-162. – ISSN 2219-5521
1088842
  Сьомін С. Процеси глобалізації в контексті адміністративної реформи в Україні / С. Сьомін, М. Ситник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 61-67
1088843
  Ситник М.Г. Процеси глобалізації в контексті модернізації національних політичних інститутів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 81-84. – Бібліогр.: 11 назв
1088844
  Ставицький А. Процеси глобалізації вимагають нової освіти // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 4


  В Інституті філології відбулося відеознімання шевченкознавчої лекції в рамках проекту телерадіоканалу "Культура" та КНУ імені Тараса Шевченка "Невідомий Шевченко". Про ключі до ліричних і малярських творів Кобзаря говорив поет, літературознавець, ...
1088845
  Норкіна О.Ф. Процеси глобалізації і перспективи формування світової системи університетської освіти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 116-121. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті розглядається вплив процесів глобалізації на процеси формування та реального утвердження світової системи університетської освіти.
1088846
  Демидюк О.О. Процеси глобалізації на сучасному ринку рекламних послуг // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 32-34. – ISBN 978-617-7069-02-6
1088847
  Вітренко А. Процеси глобалізації світового ринку рекламних послуг та їх вплив на розвиток національного ринку реклами України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті сучасні глобалізаційні процеси, що відбуваються на світовому ринку рекламних послуг, визначено їх вплив та особливості прояву на рекламному ринку України. В статье рассмотрены современные процессы глобализации, которые происходят ...
1088848
  Каплунова Я.О. Процеси глобалізації у світовому туризмі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 189-190. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1088849
  Канівець В.І. Процеси грунтотворення в буроземно-лісовій зоні і класифікація буроземів = Процессы почвообразования в буроземно-лесной зоне и классификация буроземов = Processes of soil development in brownsoil-forest zone and classification of brownsoil : [монографічна зб. наук. пр.] / В.І. Канівець ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів : ЧДІЕіУ, 2012. – 247, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2188-34-9
1088850
  Буланова Н.М. Процеси декомунізації топоніміки Кам"янського - Дніпродзержинська: причини та наслідки // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 14. – С. 109-114. – ISSN 2409-4137
1088851
  Лукін В.В. Процеси демократиозації в політичному житті країн Західної Африки : Дис... Канд. іст.наук.наук: 07.00.03 / Лукін В.В.; Ін-т світово-економіки і міжнародних відносин. – Киев, 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
1088852
  Лукін В.В. Процеси демократізації в політичному житті країн західної Африки. Витоки, Еволюція, Перспективи. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.03 / Лукін В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1995. – 23л.
1088853
  Солоненко І.І. Процеси державнотворення та демократизації в країнах Центрально-Східної Європи та в Україні: порівняльнирй аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 97-100
1088854
  Козловець М.А. Процеси державотворення versus ментальність українців // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 273-278. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Роки незалежності принесли українському суспільству багато позитивних змін. Утім, не відбулося головного: утвердження новітньої державності, яка б відповідала вимогам часу. Побудову національної держави, як це мало місце в Європі в епоху модерну, ми ...
1088855
  Кочилкова Н.С. Процеси державотворення у неєвропейському регіоні: від "держави-нації" до "нації-держави" // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 47-51. – ISSN 2072-1692
1088856
  Тарасова В.В. Процеси детермінологізації, термінологізації і транстермінологізації в англійській авіаційній фаховій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 156-161


  У статті розглянуто особливості та причини процесів детермінологізації та транстермінологізація англійської фахової мови авіації, способи потрапляння термінів досліджуваної підмови в загальну мову, описано процес виникнення протилежного до ...
1088857
  Бортнікова А.В. Процеси децентралізації влади в Луцьку після Революції Гідності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 84-94. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1088858
  Чайковський О.В. Процеси диференціації та інтеграції в сучасній аналітичній хімії // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1088859
  Дергачова В. Процеси економічної глобалізації в міжнародних зіставленнях / В. Дергачова, О. Згуровський // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 132-148. – ISSN 1684-906Х
1088860
  Баран В.Д. Процеси етнокультурного розвитку на території України у I тис. н.е. // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 127-148
1088861
   Процеси європеїзації України в окремих галузях = Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – 228, [2] с. : табл. – Ст. укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8406-98-0
1088862
  Коваленко Д. Процеси жанрової дифузії та диференціації в сучасному українському романі (на матеріалі романів Ірен Роздобудько) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 142-147. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1088863
  Устенко С.В. Процеси забезпечення адаптивного моніторингу економічної безпеки підприємства / С.В. Устенко, Н.О. Іванченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 169-173. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1088864
  Ємченко А.І. Процеси збудження в серці / А.І. Ємченко; Лабораторія фізіології тварин КДУ. – Київ, 1937. – С.299-344. – Окр.відбиток: КДУ Т.3, в.4, 1937. Наукові записки
1088865
  кріпаков Процеси злиття та поглинання у банківському секторі України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 440-441. – ISBN 978-966-188-219-4
1088866
  Процун Н.М. Процеси злиття та поглинання як фактор консолідації міжнародного фінансового капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 248-255


  В статті досліджено погляди науковців стосовно розвитку процесів злиття та поглинання на протязі XX - XXI ст., визначено позитивні та негативні сторони впливу М&А на головні та приєднані компанії, зазначені основні фактори, що впливають на формування ...
1088867
  Ігнатюк А.І. Процеси злиття та поглинань: світовий досвід та Україна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини, наслідки процесів злиття та поглинання, їх особливості в Україні. Are analyzed reasons, issues of processes merger and acquisition and its features in Ukraine.
1088868
  Турчак Л. Процеси змін в українській скульптурі (Сучасний аспект) // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 188-195. – ISSN 1992-5514
1088869
  Малащук К.О. Процеси зміщення функціонально-стилістичних параметрів старослов"янізмів кінець XVIII - 60-х років XIX ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 110-118.


  В статті висвітлюється питання зміщення функціонально-стилістичних параметрів старослов"янізмов у художніх текстах кінця XVIII-60-х років XIX ст. The article deals with processes of displacement of functional stylistic parameters of Old slavonisms ...
1088870
  Семенюк М.Б. Процеси і характеристики електротехнічних систем з синхронними машинами з компенсацією реакції якоря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Семенюк М.Б. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 9 назв.
1088871
  Бублясь В. Процеси і явища в мікрогеодинамічних зонах покривних відкладів рівнинних територій / В. Бублясь, М. Бублясь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-47. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нові дані про підвищену активність більшості процесів, які відбуваються в мікрогеодинамічних зонах, порівняно з фоновими ділянками. У першу чергу це стосується геомагнітного поля, електромагнітних і електричних полів, питомої активності ...
1088872
  Вільховий Ю. Процеси інституалізації в українському протестантизмі наприкінці XX - початку XXI ст. / Ю. Вільховий, П. Міхневич // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 629-638
1088873
  Цимбалій В.В. Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах поліконфесійного суспільства сучасної України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Цимбалій В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 197 л. + Додаток: л. 192-197. – Бібліогр.: л. 171-191
1088874
  Цимбалій В.В. Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах поліконфесійного суспільства сучасної України : автореф. дис.... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Цимбалій В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1088875
  Фищук І.М. Процеси інтернаціоналізації операцій ІРО в умовах трансформаційної економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 12. – С. 28-31
1088876
  Боголіб Т.М. Процеси капіталізації розвитку вишої освіти та університетської науки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 84-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1088877
  Піскозуб З. Процеси категоріальних транспозицій абстрактних іменників французької мови періоду преціозності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 124-132. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
1088878
  Мельник А.В. Процеси кипіння в трубі розчинів ізобутану з компресорним мастилом (Експеримент, моделювання) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Мельник Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1088879
  Петрова Ю.І. Процеси койнеїзації в сучасній арабській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 344-352


  Стаття присвячена процесу формування сучасних арабських усних регіональних койне як наддіалектних форм (на прикладі Каїра та Аммана). Окреслено загальні тенденції розвитку та типологічні риси арабських койне. Статья посвящена процессу формирования ...
1088880
  Трохимчук Анатолій Костянтинович Процеси комплексоутворення на поверхні модифікованих кремнеземів та їх використання в неорганічному аналізі : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01, 02.00.02 / Трохимчук Анатолій Костянтинович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 38 с.
1088881
  Трохимчук Анатолій Костянтинович Процеси комплексоутворення на поверхні модифікованих кремнеземів та їх використання в неорганічному аналізі : Дис... доктор хім.наук: 02.00.01, 02.00.02 / Трохимчук Анатолій Костянтинович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 370л. – Бібліогр.:л.329-350
1088882
  Сторонянська Ірина Зеновіївна Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 73-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Представлена розроблена методика оцінки впливу інтеграційних процесів на конвергенцію соціально-економічного розвитку регіонів України, яка дозволяє оцінити просторову кластеризацію темпів розвитку регіонів. Методику апробовано на прикладі ...
1088883
  Старонянська І.З. Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 73-84. – ISSN 1562-0905
1088884
  Міхель Р. Процеси конвергенції між країнами - членами ЄС // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 25-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1088885
  Квіренко Л.О. Процеси конвергенції та дивергенції в берлінському міському діалекті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 248-253
1088886
  Калда Галина Станіславівна Процеси контактної взаємодії та циклічна міцність металів при фретингу : Автореф... доктора техн.наук: 05.02.04 / Калда Галина Станіславівна; Мін-во освіти та науки України. Техн. ун-тет поділля (м. Хмельницький). – Хмельницький, 2000. – 36л.
1088887
  Фраєр О.В. Процеси корпоратизації сільського господарства - виклики для України // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 83-87
1088888
  Карпенко В. Процеси корпоратизації у сучасних умовах та її генезис // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 19-28. – ISSN 2410-0919
1088889
  Жалоба І.В. Процеси культурної глобалізації та світові медіа / І.В. Жалоба, А.І. Вендель // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 70-81. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1088890
  Шехунова С.Б. Процеси літогенезу соленосних формацій // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 97-111 : рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 0367-4290
1088891
  Карташов М.В. Процеси Маркова в актуарній математиці : посібник / М.В. Карташов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 56 с. – Бібліогр.: с. 4
1088892
  Денисенко О.О. Процеси метрополізації: світогосподарський аспект : монографія / О.О. Денисенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2012. – 192, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 156-169. – ISBN 978-966-02-6412-0
1088893
  Стебленко Л.П. Процеси міграції комплексу "дислокація-домішка" в кристалах кремнію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 412-418. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі введено до розгляду поняття бар"єру міграції, який обумовлений енергією зв"язку в комплексі "дислокація-домішка" (Д-Д) та коефіцієнтом дифузії дефектів у даному комплексі. Встановлено залежність параметрів міграції комплексу Д-Д від ...
1088894
  Пословська А. Процеси містоутворення на Волині в давньоруський час // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 142-147. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
1088895
  Ковальчук Є.П. Процеси на заряджених міжфазних межах : навч. пос. / Є.П. Ковальчук. – Київ : НМК ВО, 1991. – 143 с.
1088896
   Процеси набухання і розчинення прищеплених кополімерів поліакриламіду до полівінілового спирту з різною густиною щеплень / Т.Б. Желтоножська, О.В. Демченко, Л.Р. Куницька, В.Г. Сиромятніков // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 11/12. – С. 52-59. – ISSN 0041-6045
1088897
  Картунов О.В. Процеси національного і державного будування та руйнування: аналіз, синтез, гіпотези // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 252-257. – ISSN 2076-1554
1088898
  Наєнко Г.М. Процеси нормування староукраїнської наукової термінології першої половини XVII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 48-50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Розглядаються найважливіші процеси у терміносистемах часу їх становлення.
1088899
  Гедін М.С. Процеси одержавлення території Русі середини IX ст. у науковій спадщині Михайла Максимовича // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 6-9. – ISBN 978-966-493-962-8


  У статті аналізуються погляди видатного українського історика М. Максимовича на роль князів Аскольда і Діра у формуванні і становленні державності на Русі в середині IX ст.
1088900
   Процеси окиснення та фосфорилювання в мітохондріях ентероцитів тонкої кишки щурів а хронічної дії іонізуючої радіації та кадмію / В.М. Войціцький, С.В. Хижняк, А.В. Клепко, О.О. Кисіль, О.А. Лапоша, А.В. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-9. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження хронічної окремої та сумісної дії іонізуючої радіації (потужність дози 0,72 сГр/хв, до досягнення сумарної дози 0,3; 0,6 та 1,0 Гр) і кадмію (0,01 мг/л з питною водою, протягом 42, 84 та 145 діб) на інтенсивність дихання та ...
1088901
  Кононенко В.І. Процеси оновлення українського художнього ідіолекту: модерні прозові тексти // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 0027-2833
1088902
  Кузнєцов М.А. Процеси пам"яті / М.А. Кузнєцов, О.І. Кузнєцов, Я.В. Козуб // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С.131-146. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
1088903
   Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах : монографія / [Н. П. Головчак та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 249, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 198-238. – ISBN 978-966-613-985-9
1088904
  Манькут С.С. Процеси перенесення в термічній плазмі дугового розряду між мідними електродами / С.С. Манькут, А.М. Веклич, П.В. Порицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 358-365. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі методу Греда розраховані транспортні властивості термічної плазми як чистих газів (аргон, азот), так і газових сумішей із домішками міді при атмосферному тиску в діапазоні температур 5000 К - 15000К. Одержані результати порівнюються з даними, ...
1088905
  Баштовий Анатолій Іванович Процеси переносу при взаємодії крапель у турбулентних полідисперсних потоках : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.05 / Баштовий А.І.; НТУУ "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1088906
  Двойнос Ярослав Григорович Процеси переробки композиційних матеріалів екструзійним методом : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.13 / Двойнос Ярослав Григорович; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1999. – 17л.
1088907
  Рево С.Л. Процеси перколяції в композиційних сумішах порошків фторопласту та термічно розширеного графіту / С.Л. Рево, К.О. Іваненко, Я.О. Подоба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 543-546. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив рівномірності розподілу наповнювача з термічно розширеного графіту в матриці з фторопласту на електропровідність композиційної суміші. Встановлені залежності процесів перколяції від рівномірності розподілу компонент у композиційних ...
1088908
   Процеси пероксидації ліпідів у ядерній фракції слизової шлунка за умов виразки / К. Лукашова, В. Ковальова, К. Дворщенко, А. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-69. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Показано, що за дії етанолу та іммобілізаційного стресу у щурів відбувається пригнічення активності каталази в ядерній фракції клітин слизової оболонки шлунка при виразці. Вміст продуктів вільнорадикального пероксидного окиснення ліпідів у ядерній ...
1088909
  Куриленко І.М. Процеси пероксидного окислення в проростках кукурудзи за умов сольового стресу : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Куриленко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 22 назви
1088910
  Куриленко І.М. Процеси пероксидного окислення проростках кукурудзи за умов сольового стресу : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Куриленко І. М.; НАН України; Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л. 141 - 164
1088911
  Мусієнко І.І. Процеси побудови нової моделі державного управління вищою освітою з використанням історичного досвіду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 151-153
1088912
   Процеси пренітизації в базитах Коростенського плутону / О. Зінченко, О. Митрохин, С. Савенок, А. Пічугін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано мінеральний склад продуктів зміни плагіоклазів у базитах Коростенського плутону за даними їхньо-го рентгенометричного та рентген-флуоресцентного дослідження. The mineral composition of plagioclase alteration products in Korosten ...
1088913
  Лахно В.А. Процеси прийняття рішень в умовах нечіткої вхідної інформації при визначенні параметрів уразливості інформаційних ресурсів / В.А. Лахно, О.С. Петров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 105-111


  У статті розглянута можливість застосування теорії нечітких множин при визначенні керуючих рішень пов"язаних із забезпеченням захисту інформаційних ресурсів. Запропонована методика оцінуи ступеня доцільності вибору певного рішення з захисту інформації ...
1088914
   Процеси реконструкції в українській промисловості. – Х., 1930. – 48с.
1088915
   Процеси релаксації та молекулярна рухливість в епоксидному полімері УП-632 / О.М. Сташкевич, А.В. Касперський, М.І. Шут, С.Г. Свечніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 378-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Механічними, динамічними та теплофізичними методами проведено дослідження процесів молекулярної рухливості при механічній та структурній релаксації в епоксидному полімері УП-632. Виявлено та проаналізовано чотири групи релаксаційних процесів. ...
1088916
  Слюсаренко О.Ю. Процеси релаксації та подолання потенціальних бар"єрів в системах зі статистикою Леві та немарківськими кореляціями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Слюсаренко О.Ю. ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
1088917
  Романова Т. Процеси реституції пам"яток культури України у 90-ті рр. XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 219-225. – ISSN 2077-7280
1088918
  Хорт І.В. Процеси реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі: нормативно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 93-97. – ISSN 2219-5521
1088919
  Архірейський Д.В. Процеси розробки і впровадження першого радянського митного тарифу 1922 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 108-118. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1088920
  Маметова Л.Ф. Процеси розчинення і регенерації мінералів в пісковиках вугільних родовищ // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 129-139 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1607-4556
1088921
  Сауляк О.М. Процеси росту і розвитку сочевиці харчової залежно від норм висіву та удобрення в умовах Лісостепу Правобережного // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 44-50 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
1088922
  Козуб Г Ю. Процеси руйнування конструкцій із властомерів в тривимірній постановці : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Козуб Ю.Г. ; Нац. техн. ун-т України. – Київ, 1997. – 16 с.
1088923
  Гігіберія В.А. Процеси самоорганізації в рідинних системах, наповнених наночастинками анізотропної форми : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Гігіберія Володимир Аркадійович ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 178 арк. – Додатки: арк. 174-178. – Бібліогр.: арк. 147-173
1088924
  Гігіберія В.А. Процеси самоорганізації в рідинних системах, наповнених наночастинками анізотропної форми : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Гігіберія Володимир Аркадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1088925
  Гоцуляк В.М. Процеси самоорганізації українського соціуму у кризові періоди його історії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 37-39. – ISSN 0868-8117
1088926
  Бойко О. Процеси симуляції та роль симулякрів у сучасному житті // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.85-96. – ISSN 2075-1443
1088927
  Сербін О. Процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку / Олег Сербін, Світлана Галицька // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – С. 58-74


  У статті розглянуто практичні питання систематизації інформації засобами сучасних технологічних можливостей. Проаналізовано процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку з позиції потреби забезпечення релевантності ...
1088928
  Бучак Х.В. Процеси Скеллама керованi гамма-субординаторами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У статті вивчаються процеси Скеллама iз замiною часу, де роль часу вiдiграє гамма субординатор. Для двох типiв таких процесiв одержано ймовiрнiснi розподiли та моменти першого i другого порядку. Розподiли виражаються в термiнах спецiальних функцiй: ...
1088929
  Бойченко І.М. Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N- (5-меркапто - 1,3,4 - тіодіазол - 2-іл) - N" - пропілсечовинними групами : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Бойченко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 163л. – Бібліогр.: л.149-163
1088930
  Бойченко І.М. Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N"- пропілсечовинними групами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Бойченко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1088931
  Григорська О. Процеси соціалізації економіки: форми прояву та критерії оцінювання // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (23 листоп. 2016 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. фінансів і банківської справи [та ін.] ; [редкол.: Варцаба В.І. та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2016. – С. 103-104
1088932
  Сьомкіна Т.В. Процеси соціалізації умов підприємницької діяльності сучасного суспільства (історичний аспект) // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 30-34. – ISSN 2415-8089
1088933
   Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві : кол. монографія / [Балакірєва О.М. та ін.] ; за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7426-6
1088934
  Горностаєв С.І. Процеси становлення громадянського суспільства в постсоціалістичних країнах: порівняльний аналіз досвіду Польщі та України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 190-197
1088935
  Марушкевич І. Процеси становлення літературної норми української мови в перші десятиліття ХХ століття ( на матеріалі друкованих текстів 1900-1917 рр.) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 46-50.
1088936
  Лапко В.В. Процеси становлення масової музики як результат взаємопроникнення в культурному полі США в першій половині XX ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 207-212. – ISSN 2312-4679
1088937
  Машкова І. Процеси становлення україномовної освіти та школи в Канаді після другої світової війни // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1088938
  Макки А.Ф. Процеси та обладнання переробки шламу розсолоочистки в виробництві кальцинованої соди : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Алла Файяд Макки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1088939
  Мікульонок І.О. Процеси та обладнання перероблення термопластичних матеріалів з використанням вторинної сировини : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Мікульонок І.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
1088940
   Процеси та обладнання хімічної технології : підруч. для студентів ВНЗ : [у 2 ч.] / Я.М. Корнієнко [та ін.] ; [відп. ред. Є.М. Панов] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-447-0
Ч. 1. – 2011. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-299
1088941
   Процеси та обладнання хімічної технології : підруч. для студентів ВНЗ : [у 2 ч.] / Я.М. Корнієнко [та ін.] ; [відп. ред. Є.М. Панов] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-922-448-7
Ч. 2. – 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 414-415
1088942
  Демірський О.В. Процеси теплопередачі при формуванні відкладень на робочих поверхнях розбірних пластинчастих теплообмінних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Демірський Олексій Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1088943
  Дуда О.І. Процеси термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури з кредитно-банківської справи) / Дуда О.І.; КДЛУ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
1088944
  Межуєва І.Ю. Процеси термінотворення за участю елементів іншомовного походження в сучасній англійській мові / І.Ю. Межуєва, О.В. Кечеджі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 167-179. – ISSN 2413-5593
1088945
  Гамалія В. Процеси термінотворення і просвітницька діяльність в Україні на зламі ХІХ - ХХ століть // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 51-53


  У статті розглядаються перші роботи українських дослідників у галузі термінотворення. Особлива увага надається ролі товариства "Просвіта" та Науковго товариства ім. Т. Шевченка у розробці й популяризації української наукової термінології та освітній ...
1088946
  Бадзим Олександр Сергійович Процеси транскордонного злиття та поглинання у фінансовому секторі України / Бадзим Олександр Сергійович, Кривошапка Юлія Юріївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 155-159. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні теоретичні та практичні підходи до процесів транскордонного злиття та поглинання. На основі зарубіжного досвіду проаналізовано доцільність вищезазначених процесів у фінансовому секторі України, а також виявлено позитивні ...
1088947
  Кириченко М.М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їх розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 58-62. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1088948
  Сагач О.В. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в світі та Україні / О.В. Сагач, К.В. Юденкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 256-261. – Бібліогр.: 6 назв.
1088949
  Кириченко М.М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 132-139 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1088950
  Мельник Т.М. Процеси транснаціоналізації на світовому ринку телекомунікаційних послуг / Т.М. Мельник, М.М. Думікян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2 (651). – С. 67-75 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1088951
  Смирнов І.Г. Процеси транспортно-логістичної кластеризації в Європейському союзі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 15-21
1088952
  Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20-початок 19 ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 222л. – Бібліогр. : л.197-222
1088953
  Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20 - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1088954
  Доценко А.І. Процеси трансформації розселення: суспільно-географічний аспект : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 50-57
1088955
  Мостяєв О. Процеси трансформації та модернізації соціуму: світовий контекст та українські особливості // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 44-56
1088956
  Нажмудінова О.М. Процеси туманоутворення на АМСЦ Миколаїв // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 88-94. – ISSN 0868-6939


  Представлено результати дослідження статистичних і метеорологічних характеристик формування туманів на АМСЦ Миколаїв в останнє десятиліття. Встановлений вплив місцевих умов та регіональних змін клімату на повторюваність туманів. In order to improve ...
1088957
  Шейко В.М. Процеси українізації в культурно-мистецькій та освітній галузях (1917-1920 рр.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 40-53. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1088958
   Процеси управління конфігурацією систем-продуктів і проектів / О.В. Сидорчук, Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко, А.Р. Ратушний, І.М. Сіваковська // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 50-58 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2078-4643
1088959
  Семенов В.Т. Процеси урбанізації в Україні та світі / В.Т. Семенов, К.І. Вяткін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 51. – C. 358-366. – ISSN 2077-3455
1088960
  Саєнко Г.В. Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саєнко Галина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 139 арк. – Додатки: арк. 133-139. – Бібліогр.: арк. 6-13, 119-132 та в додатках: 133-139
1088961
  Саєнко Г.В. Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саєнко Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
1088962
  Ільченко В.В. Процеси фазоутворення в системі ВаО-SiО2 / В.В. Ільченко, Г.В. Кузнецов, В.В. Скурський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 263-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено вплив умов формування барієвосилікатних фаз в системі ВаО-SiО[нижній індекс 2] на їх фізико-хімічні та електричні властивості. Термодинамічна стабільність сформованої фази лінійно залежить від співвідношення вихідних оксидів. При близьких ...
1088963
  Широкий Ю.В. Процеси фізико-технічної лазерної обробки та лазерно-плазмово-іонного зміцнення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.03.07 / Широкий Ю.В.; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіалійний інститут". – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
1088964
  Січкаренко Г.Г. Процеси формування контингенту студентів вищих навчальних закладів України у сучасних умовах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 355-359. – ISSN 2076-1554
1088965
  Назаров О.М. Процеси формування тонких діелектричних та приповерхневих напівпровідникових шарів у кремнієвих структурах при нерівноважних впливах. : Автореф... Доктора фіз-мат.наук: 01.04.10 / Назаров О.М.; АНУ ін-т фізики напівпроводників. – К, 1993. – 27л.
1088966
  Юзвяк К. Процеси формування хімічного складу вод у зонах аерації та сатурації / К. Юзвяк, СоловейТ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 123-131. – Бібліогр.: 7 назв
1088967
  Явкіна В.Г. Процеси формування якості питної водит в мережі водопостачання м. Чернівці / В.Г. Явкіна, Ю.Ф. Шевчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 31-36. – Бібліогр.: 9 назв
1088968
  Черненко В.В. Процеси фотогенерації і збирання носіїв заряду в кремнійових структурах з дифузійно-польовими бар"єрами : Дисертація.... канд. фізико-математичних наук.Спец. 01.04.10- фізика напівпровідників і діелектриків / Черненко В.В., НАУ, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, КНУТШ. – Київ, 2005. – 170л. + Додатки: л.155-170. – Бібліогр.: л.143-155
1088969
  Черненко Володимир Васильович Процеси фотогенерації і збирання носіїв заряду в кремнійових структурах з дифузійно-польовими бар"єрами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.10 / Черненко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
1088970
  Дундяк Ірина Миколаївна Процесійні ікони Західної України 17 - 19 ст. ( походження, іконографічні та художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Дундяк Ірина Миколаївна; Дудняк І.М.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1088971
  Золотарчук Н.І. Процесійні хрести в гербах українських та закордонних єпархій: порівняльний аспект // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 287-299. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1088972
  Золотарчук Н.І. Процесійні хрести та патериці Західної України XVII - XXI століть (традиції, новаторство, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Золотарчук Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1088973
  Хрутьба В.О. Процесна модель управління програмою впровадження системи екологічного менеджменту / В.О. Хрутьба, І.В. Матейчик // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 189-199
1088974
  Портна О.В. Процесна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 215-220. – ISSN 2222-4459
1088975
  Кадикова І.М. Процесне управління ефективністю стратегії вищого навчального закладу / І.М. Кадикова, С.О. Ларіна, І.В. Чумаченко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, В.К. Волосюк, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (85), січень - березень. – С. 54-62. – ISSN 1814-4225


  "Стаття присвячена оцінці з позицій процесного підходу ефективності стратегії ВНЗ як проектноорієнтованої організації. У роботі наведено аргументи на користь коректності гіпотези про наявність кореляційного зв’язку із часовим лагом між зростанням ...
1088976
  Полінкевич О. Процесне управління підприємствами на засадах корпоративної соціальної відповідальності бізнесу / О. Полінкевич, В. Лещук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 56-62. – ISSN 2411-4014
1088977
  Лебідь О.В. Процесний підхід в управлінні валютними ризиками / О.В. Лебідь, О.В. Харькова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 1 (32). – С. 64-71
1088978
  Нетреба І. Процесний підхід до впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 116-119. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поглибленню організаційних аспектів впровадження інформаційних систем управління підприємством. Обгрунтовано необхідність застосування процесного підходу до впровадження інформаційних систем управління. The article is devoted to ...
1088979
  Кудіна О.М. Процесний підхід до організації обліку виробничих запасів підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 220-226. – ISSN 2309-1533
1088980
  Остапчук О.Е. Процесний підхід до планування статистичного виробництва в органах державної статистики України / О.Е. Остапчук, Т.І. Лумпова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 11-16
1088981
  Петрова М.В. Процесний підхід до розробки концептуальної моделі управління формуванням електронних ресурсів бібліотеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 65-71. – ISSN 2409-9805


  Розглядаються можливості застосування процесного підходу в бібліотекознавчих дослідженнях управлінської проблематики. Використовуючи процесний підхід, визначено сукупність змістовного, організаційного і технологічного процесів як трьох обов"язкових ...
1088982
  Кубіній В.В. Процесний підхід до стратегічного управління / В.В. Кубіній, І.І. Рега // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 154-158. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1088983
  Кльоба Л.Г. Процесний підхід до управління банківською інвестиційною діяльністю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 19-23. – ISSN 2306-6814
1088984
  Лепейко Т.І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства : монографія / Лепейко Т.І., Котлик А.В. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 314, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 220-313. – Бібліогр.: с. 188-220. – ISBN 978-966-676-520-1
1088985
  Горбик В. Процесний підхід у діяльності органів місцевого самоврядування / В. Горбик, О. Ігнатенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 140-149.
1088986
  Зайцев С. Процесний підхід у моделюванні структури органів виконавчої влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 37-43
1088987
  Траченко Л.А. Процесний підхід у системах управління якістю підприємств сфери послуг // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 251-257. – ISSN 2222-0712
1088988
  Тупкало В.М. Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 3 (13). – С. 5-9


  Пропонований огляд має на меті розглянути cутьпроцесного підходу за ISO 9001 в Україні, вивчити іноземний досвідвпровадження СМЯ (система менеджменту якості) у сферу освіти, зокрема, на базі СДТУ, а також надати певні пропозиції щодо можливих підходів ...
1088989
  Петрова Л.Г. Процесно-орієнтований підхід до підготовки документознавців як чинник реалізації якісних параметрів навчання у ВНЗ // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 5-9


  В статті розкриваються теоретичні і практичні аспекти підготовки фахівців спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність". Визначено, що впровадження процесно-орієнтованого підходу до організації навчання студентів забезпечить модернізацію ...
1088990
  Круцкевич Н.Д. Процесори формування та цифрової обробки даних зірково-магістральних комп"ютерних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Круцкевич Н.Д.; Тернопільский нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1088991
  Юриш Сергій Юрійович Процесорні алгоритми і вимірювачі частотно-часових параметрів електричних сигналів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.05 / Юриш Сергій Юрійович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 18л.
1088992
  Гульчак Ю.П. Процесорні засоби вимірювання та аналізу часових параметрів сигналів : Монографія / Ю.П.Гульчак; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 128 с. – ISBN 966-641-190-3
1088993
   Процесот на стандардизациjата на македонскиот jазик во споредба со соодветните процеси во другите словенски и балкански jазици = The standardization of Macedonian in comparison with other Slavic and Balkan languages : тркалезна маса по повод 125-годишнината од раганьето на Крсте Мисириков. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 118, [2] c. – Парал. тит.л. англ. мовою. – ISBN 9989-649-74-Х
1088994
  Робинсон Т. Процесс – это ещё не результат. Учимся быть информационно грамотными / Тами Робинсон // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 8 (242). – С. 42-44. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена обучению работе в библиотеке (повышению информационной грамотности студентов) как одной их главных составляющих непрерывного образования.
1088995
  Кемоклидзе Г.В. Процесс / Г.В. Кемоклидзе. – Москва, 1979. – 240с.
1088996
  Кафка Ф. Процесс : роман ; Замок : роман ; Новеллы и притчи; Из дневников ; пер. с нем. / Франц Кафка. – Москва : Радуга, 1989. – 574 с. – (Мастера современной прозы)
1088997
  Кафка Франц Процесс / Кафка Франц; Пер. с австр.Р.Райт-Ковалевой. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 208с. – (Новый стиль). – ISBN 5-306-00145-9
1088998
  Кафка Ф. Процесс : Роман / Франц Кафка. – Москва. Харьков : АСТ. Фоліо, 2004. – 316с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-006985-5; 966-03-1140-0
1088999
   Процесс "Южного Рабочего" в Революционном Трибунале. – Одесса, 1918. – 80с.
1089000
  Левин Процесс (е, 2е) как метод исследования электронной структуры атомов, молекул. и твердого тела : Автореф... калю физ. мат.наук: 01.04.16 / Левин В. Г; МГУ. – М., 1979. – 16л.
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,