Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1088001
  Голубович І. "Подія", "подорож" і "ситуація" думки: до питання про можливості біоконцептографії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 89-102. – ISSN 0235-7941
1088002
  Кошелев Я.Р. "Поднятая целина" М. Шолохова : Автореф... канд. филологич.наук: / Кошелев Я.Р.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 11 с.
1088003
  Литвинов В.М. "Поднятая целина" М. Шолохова / В.М. Литвинов. – М., 1975. – 93с.
1088004
  Капленко С.Г. "Поднятая целина" М.А. Шолохова : Автореф... канд. филол.наук: / Капленко С.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва. – 14 с.
1088005
  Бардин А.В. "Поднятая целина" М.Шолохова / А.В. Бардин. – Оренбургское кн. изд-во, 1958. – 212с.
1088006
  Капітоненко М. "Подобається нам "нормандський формат" чи ні, але його наявність краща за повну відсутність" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 вересня (№ 158). – С. 3
1088007
  Смут Джордж "Подождите миллиард лет". Нобелевский лауреат Джордж Смут о том, почему небо темное по ночам // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 12 (177). – С. 36-37 : фото. – ISSN 1029-5828
1088008
  Шерб М. "Подождите немного. Совсем ведь немного осталось" : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 42, 51-52. – ISSN 0131-8136
1088009
  Кудряченко А.І. "Подолання минулого" і політика пам"яті у Федеративній республіці Німеччина // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2019. – № 1/4. – С. 24-28. – ISSN 0868-8117
1088010
  Шимкевич К. "Подолання минулого": досвід врегулювання протиріч у постконфліктних суспільствах на прикладі колишньої Югославії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 146-148. – ISSN 2076-1554
1088011
  Лук"янчук Г. "Подорож крізь час" Анатолія Горового // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 листопада (№ 43/44)
1088012
  Бурлака Г. "Подорож на Ай-Петрі": у пошуках автора // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 80-89. – ISSN 0236-1477


  Низка публікацій 1990-х років утвердила традицію приписувати авторство оповідання "Подорож на Ай-Петрі" М. Грушевському. У статті викладено аргументи, які заперечують таку версію.
1088013
  Школа І.В. "Подорож..." М. Йогансена і "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона: дискурс театральності недраматичного твору // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 304-308. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1088014
  Казьмирчук М. "Подорожні журнали" – джерела про виробничу культуру і побут робітників Київської губернії кінця ХІХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 74-78


  У статті аналізуються недосліджені архівні матеріали "Подорожніх журналів" та висвітлюється їхня інформаціящодо розвитку промисловості Київської губернії кінця ХІХ ст. Автор статті розглядає відображення національних проблем, які зачіпаються у ...
1088015
  Крохмальний С. "Подорожній. У прірві. Інструкція з користування душею. Невдалий час. Негатив. Моє плем"я. Записані на плівку. Старовинна церква у Пловдиві. Сліпа весна. Нікотин "Прикидатись, аби...". Вправа на втому. Слова" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 58-63


  Вірші.
1088016
  Добровольская Алеся "Подорожуймо Україною"! // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 16-17 : фото
1088017
  Никольский С.А. "Подпольность" как мессианский национализм: трагическая ошибка Достоевского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 109-120. – ISSN 0042-8744
1088018
  Даниленко І.І. "Подражаніє" як форма інтертекстуальної творчості в поетичному дискурсі Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 204-208


  У статті уточнюється поняття "подражаніє", що запроваджене в українській літературі Т.Шевченком на позначення поезій, створених засобами творчого наслідування. В статье уточняется понятие "подражание", введенное в украинскую литературу Т.Шевченко ...
1088019
   "Подружити" стартапи й інвесторів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 листопада (№ 45). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбувається IX Фестиваль інноваційних проєктів Sikorsky Challenge 2020.
1088020
  Самойлов О.Ф. "Подружня диктатура" як феномен міжнародних відносин (на прикладі Філіппін) // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 233-252. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1088021
  Глазова Е. "Подсказано Дантом". О поэтике и поэзии Мандельштама / Елена Глазова, Марина Глазова. – Киев : Дух і Літера, 2011. – 721, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 613-712. – ISBN 978-966-378-205-8
1088022
  Бовдуй Д. ...Подорожуй... : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 84-96
1088023
  Казандзакіс Н. [Подорoжуючи : Іспанія / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 225 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
1088024
  Терзакіс А. [Подорож із вечірньою зорею : роман / Ангелос Терзакіс. – 11-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 171 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 79]). – ISBN 960-05-0299-4
1088025
  Казандзакіс Нікос [Подорожyючи : Англія / Казандзакіс Нікос. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 284 с. – Видання новогрецькою мовою
1088026
  Ураніс К. [Подорожі: Греція / Костас Ураніс. – 7-е вид. – Афіни : Естія, 1992. – 445 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 216]). – ISBN 960-05-0425-3
1088027
  Ураніс К. [Подорожі: Іспанія / Костас Ураніс. – 2-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 352 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 14]). – ISBN 960-05-0709-2
1088028
  Ураніс К. [Подорожі: Італія / Костас Ураніс. – Афіни : Естія, 1978. – 242 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 15])
1088029
  Казандзакіс Нікос [Подорожуючи : Італія, Єгипет, Синай, Єрусалим, Кіпр, Пелопонес / Казандзакіс Нікос. – 6-е вид. – Афіни : Казандзакі, 1969. – 329 с. – Видання новогрецькою мовою
1088030
  Казандзакіс Н. [Подорожуючи : Росія / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 275 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
1088031
  Казандзакіс Н. [Подорожуючи : Японія, Китай / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 413 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
1088032
  Маніотіс Й. [Подружжя. Білий день. Свідоцтво про смерть : п"єси / Йоргос Маніотіс. – Афіни : Вид-во Патакіса, 1992. – 238 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Сучасна грецька література ; т. 1 ; Театр]). – ISBN 960-293-809-0
1088033
  Зензинов З. По-дорожное : Слово о странствующих // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8-23. – ISSN 0130-7673
1088034
  Філінюк А.Г. Поділи Речі Посполитої в долі Правобережної України // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 102-118
1088035
  Кисленко В.О. Поділися скарбами душі / В.О. Кисленко. – К., 1971. – 61с.
1088036
  Грищук Б.А. Поділля - колиско і доле : роман / Б.А. Грищук. – Львів, 1988. – 292 с.
1088037
  Павлович П. Поділля = Podolia = La Podolie = Podolien : історичні пам"ятики : іл. видання / Петро Павлович. – Авгсбург : Брама Софії, 1946. – 38 с., [28] арк. фот. – Назва обкл. парал. укр., англ. - Текст парал. укр., англ., фр. та нім.
1088038
  Маняк В.А. Поділля / В.А. Маняк. – Київ, 1984. – 520 с.
1088039
  Зінченко А. Поділля : Навчальний посібник з історії рідного краю для 5-9 класів / Арсен Зінченко. – Київ : Проза, 1998. – 208с. – ISBN 5-7707-5398-6
1088040
  Григоріїв Н.Я. Поділля : географично-історичний нарис / Н.Я. Григоріїв. – Репринтне вид. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2003. – 92с. – ISBN 966-7975-20-7
1088041
  Івченко Андрій Поділля // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 9
1088042
  Казьмирчук Г.Д. Поділля в біографіях декабристів: маловідомі факти / Г.Д. Казьмирчук, А.В. Сілкін // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 103. – ISBN 978-966-171-565-2
1088043
  Михайлюк А.М. Поділля в добу Української революції // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 214-215
1088044
  Божко Л. Поділля в дослідженнях Кабінету музичної етнографії (20–30-ті роки ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 117-120
1088045
   Поділля в період відбудови народного господарства (1921-1925 рр.) : збірник документів і матеріалів. – Вінниця, 1957. – 627 с.
1088046
   Поділля в роки громадянської війни : документи й матеріали. – Вінниця : Кижково-газетне вид-во, 1959. – 487 с.
1088047
  Войнаровський А.М. Поділля в системі торговельно-економічних зв"язків Євро-Азійського простору (1362-1647 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Войнаровський Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1088048
  Оліпер С.І. Поділля кінця XVIII - початку XX ст. в історичних дослідженнях Даніеля Бовуа // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 124-128


  До 75-річчя французького вченого Даніеля Бовуа.
1088049
  Білецька О. Поділля на зламі 14 - 15 ст.: до витоків формування історичної області / Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім.І.І.Мечникова; Ольга Білецька. – Одеса : Астропринт, 2004. – 416с. – ISBN 966-318-155-9
1088050
  Баженов Л.В. Поділля у працях Михайла Грушевського // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; голов. ред. Л.В. Баженов ; редкол.: С.А. Копилов, В.С. Прокопчук, І.О. Старенький [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 107-114
1088051
  Адамський В.Р. Поділля у революційних процесах 1917 року // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 351-359. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1088052
  Григорьєв-наш. Поділля.Географічно-історичний нарис / Григорьєв-наш. – Кам"янець-Подільськ, 1918. – 85 с.
1088053
  Завадський І.О. Подільні коди та їх застосування : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Завадський Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 335 арк. – Додатки: арк. 331-335. – Бібліогр.: арк. 313-330
1088054
  Завадський І.О. Подільні коди та їх застосування : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Завадський Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
1088055
  Земський Ю.С. Подільский єпархіальний історико-статистичний Комітет: Становлення та діяльність / Ю.С. Земський. – Хмельницький, 1997. – 27с.
1088056
   Подільскі обнови. – Львів, 1980. – 64с.
1088057
  Толочко Л.І. Подільскі храми Києва / Л.І. Толочко, М.Г. Дегтярьов. – Київ : Техніка, 2003. – 176с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-036-4
1088058
  Микитюк В. Подільська "бурса" в рецепції Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 72-80. – ISSN 0236-1477
1088059
  Завальнюк К. Подільська біографія Косачів / розмову вела Олеся Шуткевич // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 8-9


  У Вінниці представили рідкісні архівні документи.
1088060
  Бухта Г. Подільська земля вшанувала композтитора та фольклориста Віталія Іжевського // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 21/22). – С. 3. – ISSN 2519-4429
1088061
  Кушка Н.М. Подільська осінь Ференца Ліста // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 9
1088062
  Андрійчук К. Подільська сторона : поезії / Андрійчук К. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 99, [5] с.
1088063
   Подільська толока : альманах літ. об"єднання при Тернопіл. обл. орг. Нац. спілки письменників України / Тернопіл. обл. орг. Нац. спілки письменників України [ та ін.] ; упоряд. З.М. Кіпибіда ; редкол.: В. Кравчук, М. Назар, В. Насипаний [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф. – ISBN 978-966-457-416-4
Вип. 16. – 2020. – 267, [1] c. – Присв"ячується 70-річчю утворення літ. об"єднання
1088064
  Жовинський Е.Я. Подільська флюоритоносна зона (Середнє Придністров"я) = Podolsk fluorite-bearing zone (Middle Transnistria) / Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко ; [відп. ред. Е.Я. Жовинський] ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудотворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ : Кравченко Я.О., 2020. – 212, [2] с. – Дод. тит. арк. англ. - Проєкти: "Наукове обгрунтування розвитку мінерально-сировинної бази плавикового шпату України (Середнє Придністров"я)" програми "Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави". – Бібліогр.: с. 195-210. – ISBN 978-966-02-9404-2
1088065
  Щокіна Мирослава Подільське весілля. Шлюб двох часів : Моя країна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 148-153 : Фото
1088066
  Ващук Д. Подільське князівство у другій половині XIV ст.: особливості правового статусу // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 4-19. – ISSN 0130-5247
1088067
  Скворцова І. Подільське село на завершальному етапі радянської доби: поселенська мережа та міграційні процеси (1961–1991 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 31-40. – ISSN 2077-7280
1088068
  Колесник В. Подільське товариство сільського господарства і сільськогосподарської промисловості (1896-1918) : історичний нарис / Вікторія Колесник ; Вінницький обл. краєзнав. музей ; Краєзнав. тов-во "Поділля". – Вінниця : Розвиток, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-8877-00-1
1088069
  Поліщук О. Подільський "Пентагон". За 410 років замок у Чорткові знав і поляків, і турків, й австріяків, а за радянських часів на його території працювала навіть газоправна станція // Україна молода. – Київ, 2020. – 5 травня (№ 38). – С. 14


  Цьогоріч минає 410 років із часу будівництва замку в місті Чорткові - одного з найоригінальніших панських маєтків на Поділлі. Ця фортифікаційна споруда ХVІІ століття - мало досліджена, і тому викликає неабиякий інтерес як науковців, так і небайдужої ...
1088070
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – 2017. – 244 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1088071
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – 2017. – 222 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1088072
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 27. – 2017. – 329 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1088073
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 28. – 2018. – 293, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1088074
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 29. – 2018. – 220, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1088075
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Овчарук В. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 30. – 2019. – 130, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1088076
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Горюк В., Мєжва-Герштек М., Носал П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 31. – 2019. – 126, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1088077
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Мєжва-Герштек М., Овчарук В., Врубель М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 32. – 2020. – 183, [1] с. – https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-1 - Резюме укр., англ. мовами
1088078
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Мєжва-Герштек М., Овчарук В., Врубель М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 33. – 2020. – 192, [1] c. – https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-2 - Резюме укр., англ. мовами
1088079
  Заставний Федір Подільський економічний район : Економіка України // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5-7 : Карта
1088080
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадм. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика". – ISBN 978-966-2024-62-3
Вип. 1 (2008 р.). – 2009. – 158, [2] с.
1088081
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ТОВ "Консоль". – ISBN 978-617-583-024-6
Вип. 2 (2009 р.). – 2010. – 179, [1] с.
1088082
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика". – ISBN 978-617-533-040-1
Вип. 3 (2010 р.). – 2011. – 154, [1] с.
1088083
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ТОВ "Консоль". – ISBN 978-617-583-071-0
Вип. 4 (2011 р.). – 2012. – 127, [1] с.
1088084
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва (Соломонова) ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика". – ISBN 978-966-2954-69-2
Вип. 5 (2012 р.). – 2013. – 163, [1] с.
1088085
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадм. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика"
Вип. 6 (2013 р.)/7 (2014 р.). – 2015. – 122, [2] с.
1088086
   Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця : [б. в.]
Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – 2019. – 208, 127, [3] c.
1088087
  Юрчишина О. Подільський лікар - поет / О. Юрчишина, О. Боржовський, М. Кузьмина // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 30 квітня (№ 81). – С. 7


  Свого часу український поет-класик, міський лікар Ялти Степан Руданський збирав кошти на впорядкування могили Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі.
1088088
  Козаченко В. Подільський ліцей: глибокі знання і цікаве спілкування / спілкувався В. Скрипник // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 126). – С. 12


  Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді - створено у Вінниці. Розповідає директор В. Козаченко.
1088089
  Кошель О.М. Подільський період життя і діяльності архієпископа Парфенія (Памфіла Левицького) (1904-1908 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 164-172. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1088090
  Хованко А.Б. Подільський печерний регіон як перспектива для туристичного забезпечення Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 106-111. – Бібліогр.: 3 назв.
1088091
  Мазур К. Подільський письменник і публіцист Юліан Волошиновський / К. Мазур, Е. Лозовер // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 12 (436), грудень. – С. 45-46
1088092
  Дідик Д. Подільський слід у творчості Михайла Лермонтова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 9-13
1088093
  Дідик Д. Подільський слід у творчості Михайла Лермонтова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 61-64


  Історія села Верхівка Барського району Вінницької області. У великій літературній спадщині М.Ю. Лермонтова є вірші, які були знайдені у Верхівці.
1088094
  Шалак О.І. Подільський фольклор на сторінках "Киевской старины": тематика досліджень, едиція // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 333-345


  У статті розкрито особливості публікації на сторінках «Киевской старины» українського фольклору Поділля у записах та розвідках В. Боржковського, С. Венгрженовського, Х. Ящуржинського, Г. Афанасьєва, Ю. Сіцінського, ін. дослідників. Здійснюючи ...
1088095
  Куцевол О. Подільськими стежками дитинства сонцепоклонника (вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 7 (117). – С. 47-52
1088096
  Земський Ю.С. Подільські дослідники кін. 19 - поч. 20 ст. про стосунки Української Греко-Католицької (Уніатської) та православної церкви / Ю.С. Земський. – Хмельницький, 1997. – 23с.
1088097
  Яременко М. Подільські краєзнавці Микола Яворський та о. Павло Вікул: штрихи до біографій // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 49-57. – ISSN 2222-5250
1088098
  Вдовцов М. Подільські новели : проза: новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 29-59. – ISSN 0208-0710
1088099
  Марчук Т.О. Подільські періодичні видання першої половини XIX ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – С. 30-43
1088100
  Роговий О.І. Подільські стежини Тараса Шевченка / Олександр Роговий ; Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.]. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 223, [1] с., [24] арк. іл. : іл., табл. – До 200-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка. – Бібліогр.: с. 177-184. – ISBN 978-966-2696-90-5
1088101
  Гільберг Тетяна Подільські Товтри - одне із семи природних чудес України : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 38-40 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
1088102
  Надуваний П. Подільсько-волинські мандри Коцюбинського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 17). – С. 14
1088103
  Окопний Б.П. Подільському державному підприємству геодезії, картографії та кадастру - 60 років : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 38-40 : Фото
1088104
  Петренко І. Подія в історико-етнографічних дослідженнях України - перше видання про жіночу фізіологію, жіноче тіло та пов"язані з ним народні вірування // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 151
1088105
  Соколенко О. Подія в курортному Ворзелі / О. Соколенко, І. Каленчцук, Д. Костура // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 12-13. – ISSN 2519-4429


  З усієї когорти видатних людей Ворзеля особливе місце належить Борису Миколайовичу Лятошинському.
1088106
  Брайко О. Подія в художній системі ранніх романів Володимира Винниченка: парадокси ініціації // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 53-67. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається функціонування подійяк важливого елемента художньої структури твору, їх зв"язок із жанрово-стильовою манерою прозаїка, читацькою рецепцією, літературним і культурним контекстами
1088107
  Ковальчак Г.І. Подія великого історичного значення / Г.І. Ковальчак, Ю.Ю. Сливка. В.П. Чугайов. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1979. – 220 с.
1088108
  Макарський О. Подія для мільйонів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 23-25
1088109
  Шевченко М.Ю. Подія і факт як емпіричні об"єкти дискурсу французької преси // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 89-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1088110
  Вознюк І.І. Подія кримінального правопорушення як елемент предмета доказування у кримінальному провадженні // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 231-232. – ISBN 978-617-7363-7-0
1088111
  Брижицька С. Подія на Чернечій і долі людей : Про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка / КНУТШ; Центр українознавства; Світлана Брижицька. – Київ : Корвін Пресс, 2004. – 32 с. – ISBN 966-8193-02-4
1088112
  Брижицька С.А. Подія на Чернечій і долі людей : про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка / Світлана Брижицька ; М-во культури України, Шевченків. нац. заповідник. – 2-ге вид., переробл., допов. – Черкаси : Ольга Вовчок, 2013. – 198, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 183-196. – ISBN 978-966-8645-57-0
1088113
  Щербак Ю. Подія суспільного резонансу / спілкувалась Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 47/48). – С. 13


  Інтерв"ю з Юрієм Щербаком після презентації його книги "Україна в епоху війномиру (книга підсумків і пророцтв), що побачила світ у видавництві "Ярославів Вал".
1088114
  Ковалів Ю. Подія та синдром В. Винниченка в українському літературно-культурному світі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 119-127. – ISBN 966-594-246-8
1088115
  Васюк Л.И. Подїем материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся западніх областей УССР : Автореф... канд. ист.наук: / Васюк Л.И.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1960. – 22л.
1088116
  Панькевич И. Подкарпато-руській діялектологічный (областный) словарь, 1923. – 6 с. – Отд.отт.
1088117
  Панькевич І. Подкарпаторуська записка студентських верш из 1751 року. / І. Панькевич. – 1-7с.
1088118
  Лелекач Н. Подкарпатское письменство на початку XX века / Николай Лелекач. – Унгвар : Выдання Подкарпатского общества наук, 1944. – 32с. – Резюмена написани нім. та фр. м. - Книга написана на укр. мові рос. м. стар. орф. – (Литературно-наукова библиотека ; Ч. 37)
1088119
  Досенко А.К. Подкаст-журналістика як популярний вид радіодіяльності в інтернеті в XXI столітті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 46-50. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
1088120
  Страшко І.В. Подкаст: погляд крізь призму соціальної філософії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 83-89. – ISSN 2072-1692
1088121
  Робертс Р.Л. Подкастинг для информационной грамотности // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 59-68. – ISSN 0130-9765


  С разрешения автора - Регины Ли Робертс (Regina Lee Roberts), сотрудницы Библиотеки Стэнфордского университета (Green Library Stanford University, USA), публикуем перевод ее выступления на совместном заседании Секции национальных библиотек, Альянса ...
1088122
  Тіщенко А. Подкастинг у бібліотеках - навіщо та як? / Антоніна Тіщенко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 59-63. – ISSN 1811-377X


  Подкасти - відносно молодий спосіб інформування громади про діяльність бібліотек. Саме тому це явище викликає багато сперечань, а отже, інтерес до нього зростає. У статті розглядаються тонкощі самої суті подкастингу - цього нового для бібліотек ...
1088123
  Авраменко А.П. Подкасты и видеокасты мобильного формата в преподавании иностранных языков // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 7-9. – (Серія : Педагогічні науки)
1088124
  Суханова Н.А. Подкидыш / Н.А. Суханова. – Ростов н/Д., 1989. – 287с.
1088125
  Иобст Г. Подкидыш. -- Воспитанник. / Г. Иобст. – М, 1962. – 445с.
1088126
  Каверенков К.Н. Подкидыш. / К.Н. Каверенков. – Смоленск, 1962. – 304с.
1088127
  Алиев Г.Р. Подкирмакинская свита юго-восточной части Апшеронского архипелага и ее нефтегазоносность (антиклинальная зона Камни Григоренко -- Нефтяные Камни) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Алиев Г. Р.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1965. – 22л.
1088128
  Янковский А.В. Подкласс Chonotricha / А.В. Янковский. – Л.
2. – 1973. – с.
1088129
  Дзюбак С.Н. Подключение бытовых персональных компьютеров к телевизорам цветного изображения / С.Н. Дзюбак. – К., 1992. – 32с.
1088130
  Хомченко В. Подкова : рассказы / В. Хомченко. – Москва : Воениздат, 1966. – 166 с.
1088131
   Подкова. – Нальчик, 1990. – 254с.
1088132
  Паниев Н.А. Подкова и атом / Н.А. Паниев. – М., 1974. – 255с.
1088133
  Леонов В.Н. Подкова на счастье / В.Н. Леонов. – М, 1981. – 192с.
1088134
  Луговской В.А. Подкова счастья / В.А. Луговской. – Баку, 1970. – 220с.
1088135
  Топоров В.В. Подкова счастья / В.В. Топоров. – М, 1972. – 79с.
1088136
  Волков В.А. Подкова счастья / В.А. Волков. – Тула, 1979. – 221с.
1088137
  Робурс В. Подкова счастья. / В. Робурс. – Рига, 1954. – 36с.
1088138
  Межиров А.П. Подкова. / А.П. Межиров. – М, 1967. – 88с.
1088139
  Хонинов М. Подкова: стихи и поэма. : стихи и поэма / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Современник, 1977. – 190 с.
1088140
  Ломидзе А.И. Подковы и цветы : рассказы / А.И. Ломидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 119 с.
1088141
  Поповский И.С. Подкожная мускулатура оранта и иннервация ее / [Соч.] И. Поповского, проф. Имп. Томского ун-та. – Томск : Типо-литогр. П.И. Макушина, 1893. – [Соч.] с. – Отд. оттиск: Известия Томского университета. 1893
1088142
  Грунин К.Я. Подкожные овода (Hypoder atidae) / К.Я. Грунин. – М.-Л., 1962. – 1-238с.
1088143
  Баратов Ш. Подкожные овода крупного рогатого скота в Таджикистане : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Баратов Ш.; АН Тадж.ССР. – Душанбе, 1969. – 26л.
1088144
  Ромашенва Л .Ф. Подкожные осоды крупного рогатого скота в условиях Киргизии : Автореф... канд. биол.наук: / Ромашенва Л .Ф.; АН Кирг. ССР, Ин-т зоол. и паразитологии. – Фрунзе, 1959. – 18л.
1088145
  Ведяев Ф.П. Подкорковые механизмы сложных двигательных рефлексов : Автореф... д-р мед.наук: / Ведяев Ф.П.; Ин-т эксперим. медицины. – Л, 1964. – 37л.
1088146
  Ведяев Ф.П. Подкорковые механизмы сложных двигательных рефлексов / Ф.П. Ведяев. – Ленинград, 1965. – 216с.
1088147
  Корсакова Н.К. Подкорковые структуры мозга и психические процессы / Н.К. Корсакова, Л.И. Московичюте. – Москва, 1985. – 120с.
1088148
  Авдонин Н.С. Подкормка растений / Н.С. Авдонин. – Москва : Сельхохгиз, 1939. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-167
1088149
  Фищенко Г.И. Подкормка сахарной свеклы и других культур / Г.И. Фищенко, П.Ф. Присяжнюк. – Киев ; Харьков, 1936. – 39 с.
1088150
  Авдонин Н.С. Подкормка сельскохозяйственных растений / Н.С. Авдонин. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 296 с. : ил. – Библиогр.: с. 278-295
1088151
  Шишкина Алена Ивановна Подкрепление как условие обеспечения самостоятельности выполнения усвоенных действий // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1088152
  Смирнов О.П. Подкрепление. -- (Мы еще подышим ветром. -- Не называйте его мертвым) / О.П. Смирнов. – Москва, 1960. – 49с.
1088153
  Абрамова М.П. Подкумский могильник / М.П. Абрамова ; отв. ред. Н.Л. Членова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1987. – 178, [3] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце глав
1088154
  Самарин Д.А. Подледное ужение рыбы / Д.А. Самарин. – М., 1959. – 88с.
1088155
  Самарин Д.А. Подледный лов / Д.А. Самарин. – М., 1952. – 80с.
1088156
  Перфилова Г.В. и Сергеева И.А. Подлежащее в немецком языке / Г.В. и Сергеева И.А. Перфилова. – Саратов, 1973. – 18 с.
1088157
  Мкртчян Э.С. Подлежащее и его выражение в древнеармянском языке (грабаре) V века. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Мкртчян Э.С.; АН АрмССР. Ин-т яз. им. Р.Арчаряна. – Ереван, 1968. – 20л.
1088158
  Глебова Н.Б. Подлежащее и его действующая модель. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Глебова Н.Б.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1088159
  Быкова М Е. Подлежащее и сказуемое в современном бенгальском языке / Е.М. Быкова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1960. – 152 с.
1088160
  Коптилин С. Подлежащий камень // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 марта (№ 12)


  Наличие в собственности лекарственных средств, подлежащих утилизации, может стать камнем преткновения в завершении ликвидационной процедуры.
1088161
  Гершуни С.М. Подлежит списанию / С.М. Гершуни. – Челябинск, 1963. – 48 с.
1088162
  Жигжитов М.И. Подлеморье / М.И. Жигжитов. – Москва
1. – 1974. – 375с.
1088163
  Самарин Д.А. Подленная ловля рыбы / Д.А. Самарин. – 3-е. – Москва, 1965. – 102 с.
1088164
  Самарин Д.А. Подленная ловля рыбы / Д.А. Самарин. – М., 1971. – 72с.
1088165
  Кондаков Г.В. Подлесок / Г.В. Кондаков. – М, 1959. – 87с.
1088166
  Мосунов А.И. Подлесок / А.И. Мосунов. – Йошкар-Ола, 1970. – 64с.
1088167
  Дудин М.А. Подлесок / М.А. Дудин. – Л., 1975. – 190с.
1088168
  Рябов Б.А. Подлесок : Повесть и рассказы / Б.А. Рябов. – Архангельск : Сев.-Зап.кн.изд-во, 1989. – 238 с.
1088169
  Калашников И.К. Подлесок. / И.К. Калашников. – Улан-Удэ : Бурятское кн. изд-во, 1963. – 188 с.
1088170
  Максимов А.Н. Подлетыши: повесть для детей / А.Н. Максимов. – Хабаровск, 1983. – 127с.
1088171
  Варналис К. Подлинная апология Сократа / К. Варналис. – Москва, 1935. – 74с.
1088172
  Лу Синь Подлинная история А-кью / Лу Синь. – М., 1959. – 207с.
1088173
  Лу Синь Подлинная история А-кью / Лу Синь. – М., 1986. – 161с.
1088174
  Лу Синь Подлинная история А-Кью / Лу Синь. – М., 1955. – 158с.
1088175
  Лу Синь Подлинная история А-Кью / Лу Синь. – Москва, 1960. – 162 с.
1088176
  Дунаевский А.М. Подлинная история Кароя Лигети / А.М. Дунаевский. – М., 1969. – 190с.
1088177
  Дунаевский А.М. Подлинная история Кароя Лигети; Иду за Гашеком; Красный Дундич / А.М. Дунаевский. – М., 1978. – 366с.
1088178
  Олдридж Д. Подлинная история Плеваки Мак-Фи / Д. Олдридж. – Москва, 1992. – 237с.
1088179
  Нечаев Сергей Подлинная история Синей Бороды : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 136-141 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
1088180
  Костылева Н. Подлинная история человечества (труды Елены Блаватской) // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 1. – С. 36-45
1088181
  Буслаев Ф. Подлинник по редакции XVII века / Ф. Буслаев. – [16] с. – Отд. оттиск
1088182
  Арго А.М. Подлинники и переводы / А.М. Арго. – Москва, 1957. – 55с.
1088183
  Вишневский Ю.Р. Подлинное и мнимое единство культуры / Ю.Р. Вишневский. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1088184
  Арзамазов В.П. Подлинное лицо иеговизма / В.П. Арзамазов. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1964. – 160 с.
1088185
  Агешин Ю.А. Подлинное народовластие и демократия для избранных / Ю.А. Агешин, Э.Л. Кузьмин. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с.
1088186
  Киселева Л.А. Подлинное открытие Есенина: Первое в России академическое издание писателя Х Х столетия // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 5. – С.14-18
1088187
  Киселева Л.А. Подлинное открытие Есенина: Первое в России академическое издание писателя ХХ века // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 6. – С.14-17


  Новое прочтение творчества Сергея Есенина. Статья 4-я. Начало см. в №№3-5 за 2002 год
1088188
  Белова В.С. Подлинное равноправие : консультация по разработке лекций о роли советской женщины в строительстве коммунизма / В.С. Белова. – Москва : Знание, 1965. – 40 с. – Библиогр. в конце разделов. – (В помощь лектору / Всесоюз. о-во "Знание " ; Науч.-метод. совет по пропаганде ист., философ. и пед. знаний)
1088189
  Бубнов Н.М. Подлинное сочинение Герберта об Абаке или система элементарной арифметики классической древности. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, 1911. – 483с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф. – (Исследования по истории науки в Европе ; Т. 2)
1088190
  Артемьев П. Подлинные и мнимые друзья движения неприсоединения : (о политике Пекина в отношении неприсоединившихся стран) / Артемьев Павел. – Москва : Наука, 1982. – 264 с. – Библиогр.: с. 258-263 (213 назв.)
1088191
   Подлинные рассказы о могущественном халифе Харун ар-Рашиде. – М, 1976. – 304с.
1088192
   Подлинные свидетельства о взаимных отношениях России и Польши во время самозванцев. – Москва : Тип. Селивановского, 1834. – IX, 274 c.
1088193
  Кольменарес Х.С. Подлинные хозяева страны: олигархии и монополии в Колумбии / Х.С. Кольменарес. – М., 1981. – 296с.
1088194
  Никольников Г.Л. Подлинный облик маоизма / Г.Л. Никольников. – Киев, 1975. – 96 с.
1088195
  Кунцевич Г.Э. Подлинный список о новых чудотворцах к Феодосию, архиепископу Новгорода и Пскова // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. 251-257
1088196
  Бонди С. Подлинный текст и политическое содержание "Воображаемого разговора с Александром I" // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 167-194


  "Последние месяцы 1824 г. были самым тяжелым временем михайловской ссылки Пушкина. Оставшись один в деревне после крупной ссоры с отцом и отъезда всей семьи в Петербург, Пушкин тосковал и рвался на свободу. Он пытался действовать одновременно и ...
1088197
  Хитров М. Подлиный лик Спасителя : с приложением альбома древнейших изображений. – Москва : Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1894. – [8] с. – Экз. деф. : отс.стр.
1088198
   Подлипенко Юрій Костянтинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 381-382. – ISBN 978-966-439-754-1
1088199
  Решетников Ф.М. Подлиповцы : этнографический очерк (из жизни бурлаков) ; в двух частях. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца С.В.Звонарева, 1945. – 226 с.
1088200
  Решетников Ф.М. Подлиповцы / Ф.М. Решетников. – Москва-Ленинград, 1948. – 142с.
1088201
  Решетников Ф.М. Подлиповцы : этногр. очерк : (из жизни бурлаков) : в 2 ч. / Ф. Решетников. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1954. – 132 с. – (Массовая серия)
1088202
  Решетников Ф.М. Подлиповцы. / Ф.М. Решетников. – Москва, 1935. – 192с.
1088203
  Решетников Ф.М. Подлиповцы. / Ф.М. Решетников. – Молотов, 1945. – 101с.
1088204
  Решетников Ф.М. Подлиповцы: Повести, рассказы и очерки / Ф.М. Решетников. – Москва, 1988. – 444 с.
1088205
   Подлог. – М, 1985. – 303с.
1088206
  Жижиленко А.А, Подлог документов : Историко-догматическое исследование : [Дис.] / А.А. Жижиленко, прив.-доц. Имп. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Невская тип., 1900. – X, 746 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  В РГБ имеется электронная копия
1088207
  Введенский А. Подлог и фальсификация исторических документов в Грузии в первой половине XIX в. / А. Введенский. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 54-79 с. – Без обл. и тит. л.
1088208
  Френсис Д. Подлость / Д. Френсис. – Москва, 1992. – 206с.
1088209
  Ушаков А.Г. Подлунная охота. / А.Г. Ушаков. – Алма-Ата, 1976. – 56с.
1088210
  Худокормов А.Г. Подмастерья реакции: критика ревизионист. воззрений на соц. экономику. / А.Г. Худокормов. – М,, 1985. – 64с.
1088211
  Шлепнев Д. Подмена культур: несколько примеров // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 160-167. – ISBN 978-617-646-453-2


  The paper deals with what is called here substitution or misrepresentation of cultures, i.e. the cases in which one culture is misrepresented in translation through the distorting prism of another culture (not necessarily the target one) on untenable ...
1088212
  Ряжский Г. Подмены : роман / Григорий Ряжский. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. – 445, [3] с. – (Азбука - бестселлер ; Русская проза). – ISBN 978-5-389-10702-1
1088213
  Тарабукин И.И. Подмеченная репутация. / И.И. Тарабукин. – Свердловск, 1969. – 93с.
1088214
  Килов Х.И. Подмножество PI / Х.И. Килов. – Рига, 1975. – с.
1088215
  Терехин Л.С. Подмосковная глубинка / Л.С. Терехин. – М., 1975. – 94с.
1088216
   Подмосковная природа на службе здоровья. – М, 1965. – 176с.
1088217
   Подмосковное эхо. – М, 1963. – 280с.
1088218
   Подмосковные. – М, 1946. – 127 с.
1088219
  Зубавин Б.М. Подмосковные вечера / Б.М. Зубавин. – М, 1969. – 200с.
1088220
  Матусовский М.Л. Подмосковные вечера. / М.Л. Матусовский. – М., 1960. – 111с.
1088221
   Подмосковные дома-музеи В.И.Ленина. – М, 1971. – 56с.
1088222
  Макеев В.Ф. Подмосковные зори / В.Ф. Макеев. – М, 1978. – 109с.
1088223
  Иванов В.И. Подмосковные места : путеводитель по районам туризма / В.И. Иванов, В. Барсуков, Г. Федюкин. – Москва : Мысль, 1967. – 392 с. : ил., карт.; 12 л. ил. – Библиогр.: с. 373-375 (73 назв.)
1088224
   Подмосковные музеи. – М-Л, 1925. – 95с.
1088225
   Подмосковные музеи. – М-Л, 1925. – 132с.
1088226
   Подмосковные музеи. – М-Л, 1925. – 100с.
1088227
  Греч А.Н. Подмосковные музеи : путеводитель / А.Н. Греч, В.В. Згура. – Москва : Московское Коммунальное Хозяйство, 1926. – 44 с.
1088228
  Долинин Н.П. Подмосковные полки в национально-освободительном движении 1611-1612 гг. / Н.П. Долинин. – Х., 1958. – 132с.
1088229
  Панов В.А. Подмосковные угодья / В.А. Панов. – Москва, 1978. – 78с.
1088230
  Торопов С.А. Подмосковные усадьбы / С.А. Торопов. – Москва, 1947. – 37 с.
1088231
  Перцов П. Подмосковные экскурсии / П. Перцов. – Москва, 1924. – 68 с.
1088232
  Тимофеев В.Г. Подмосковный каменноугольный бассейн / В.Г. Тимофеев. – Москва-Ленинград-Новосибирск : Горнаучтехиздат, 1932. – 64 с.
1088233
  Кривицкий Ю А. Подмосковный караул / Ю А. Кривицкий. – Йоошкар-Ола, 1974. – 368с.
1088234
  Богданова Светлана Подмосковный туризм на ВВЦ : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 120-121 : Фото
1088235
   Подмосковье. – Москва, 1956. – 387с.
1088236
  Веселовский С.Б. Подмосковье / С.Б. Веселовский. – Москва, 1962. – 583с.
1088237
  Ильин М.А. Подмосковье / М.А. Ильин. – Москва, 1965. – 315 с.
1088238
  Ильин М.А. Подмосковье / М.А. Ильин. – Изд. 2-е испр. – Москва, 1966. – 315 с.
1088239
   Подмосковье. – Москва, 1970. – 80с.
1088240
  Ильин М.А. Подмосковье / М.А. Ильин. – Изд. 3-е испр., доп. – Москва, 1974. – 271 с.
1088241
   Подмосковье. – М, 1977. – 581с.
1088242
   Подмосковье. – Москва, 1978. – 145с.
1088243
  Дубинская Л.С. Подмосковье / Л.С. Дубинская. – М, 1985. – 288с.
1088244
   Подмосковье (запад). – Москва, 1966. – 5с.
1088245
  Чичкина Светлана Подмосковье: лучшее для тела и души : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 59 : Фото
1088246
  Попов Б.Ф. Подмостки / Б.Ф. Попов, 1972. – 351с.
1088247
  Мухин В.Е. Поднадзорный Черницын / В.Е. Мухин. – Сталино, 1960. – 174с.
1088248
  Лойченко Елена Афанасьевна Поднебесная становится ближе : экспозиция книг о Китае на Дальневосточной книжной ярмарке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Одну из самых ярких экспозиций на прошедшей в начале октября этого года во Владивостоке выставке показал Институт Конфуция ДАГУ. Уникальные издания о Китае, книги на китайском языке, справочники и учебники, - каждый посетитель ярмарки мог найти здесь ...
1088249
  Демченко А.С. Поднебесный гром / А.С. Демченко. – М., 1980. – 398с.
1088250
  Демченко А.С. Поднебесный гром / А.С. Демченко. – Москва : Наукова думка, 1988. – 223 с.
1088251
  Демченко А.С. Поднебесный гром / А.С. Демченко. – М., 1989. – 239с.
1088252
  Гнедков Валерий Никитович Подневольных труд польских рабочих в фашистской Германии 1939-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Гнедков Валерий Никитович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 23л.
1088253
  Лаврин А.П. Поднимается ветер, или Зимние любовники / А.П. Лаврин. – М., 1991. – 77с.
1088254
  Бухаров А.В. Поднимание тяжестей / А.В. Бухаров. – М, 1933. – 72с.
1088255
  Семакин В.К. Поднимаются травы / В.К. Семакин. – М., 1959. – 126с.
1088256
  Жученко И.Я. Поднимая партизан в атаку : Парт. руководство деятельностью партизан. формирований Украины в годы Великой Отеч. войны / И.Я. Жученко, П.А. Савчук ; Ин-т истории партии при ЦК Компартии Украины - фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 220 с. – Библиогр.: с. 211-218
1088257
   Поднимаясь к новой жизни. – М, 1954. – 412с.
1088258
   Поднимаясь к новой жизни. – М, 1979. – 718с.
1088259
   Поднимаясь на перевал. – Орджоникидзе, 1981. – 182 с.
1088260
  Пазинич В.Г. Подніпров"я в перигляціалі // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 9-130 : Рис. – Бібліогр.: 32 назви. – ISBN 966-340-047-1
1088261
  Шишков В.Я. Подножие башни / В.Я. Шишков. – М, 1920. – 79с.
1088262
  Орлова Р.Д. Поднявшие меч / Р.Д. Орлова. – Москва, 1975. – 440с.
1088263
  Сарамаго Ж. Поднявшиеся с земли : Роман / Ж. Сарамаго. – Москва : Прогресс, 1982. – 391с.
1088264
  Егиазаров А.С. Поднявший меч... / А.С. Егиазаров, Ю.А. Анохин. – М, 1961. – 112с.
1088265
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1934. – 336с.
1088266
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
Кн. 1. – 1934. – 346с.
1088267
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Л
1. – 1936. – 388с.
1088268
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
1. – 1945. – 330с.
1088269
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов
1. – 1947. – 330с.
1088270
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Москва-Ленинград
Кн.1. – 1950. – 372 с.
1088271
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – К, 1951. – 328с.
1088272
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – изд. испр. – М
1. – 1952. – 332с.
1088273
  Шолохов М. Поднятая целина / М. Шолохов. – Москва : Московский рабочий
Кн.1. – 1952. – 347 с.
1088274
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – изд. испр. – М
1. – 1953. – 331с.
1088275
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
1. – 1954. – 352с.
1088276
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – испр. изд. – М
1. – 1956. – 259с.
1088277
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1957
1088278
  Лондон Т. Поднятая целина / Т. Лондон. – М, 1958. – 108с.
1088279
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1960. – 720с.
1088280
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1-2. – 1960. – 590 c.
1088281
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Москва
кн.2. – 1961. – 468 с.
1088282
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
2. – 1962. – 383с.
1088283
  Шолохов М.А. Поднятая целина : Роман / М.А. Шолохов. – Москва : Известия
Т. 1. – 1965. – 328с.
1088284
  Шолохов М.А. Поднятая целина : Роман / М.А. Шолохов. – Москва : Известия
Т. 2. – 1965. – 384с.
1088285
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону, 1968. – 674с.
1088286
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Л, 1969. – 704с.
1088287
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1969. – 656с.
1088288
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1970. – 717с.
1088289
  Шолохов М.А. Поднятая целина : роман в 2-х кн. / М.А. Шолохов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 598 с.
1088290
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Петрозаводск, 1971. – 656с.
1088291
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
1. – 1972. – 292с.
1088292
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
2. – 1972. – 327с.
1088293
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ленинград, 1974. – 688с.
1088294
  Шолохов М.А. Поднятая целина : Роман / М.А. Шолохов. – Москва : Детская литература, 1974. – 640с.
1088295
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1975. – 688с.
1088296
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1975. – 687с.
1088297
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Красноярск, 1976. – 696с.
1088298
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Киев, 1977. – 736с.
1088299
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1977. – 654с.
1088300
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1977. – 538с.
1088301
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Минск, 1978. – 544с.
1088302
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1978. – 654с.
1088303
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М. Шолохов. – Москва : Просвещение, 1980. – 559 с. – (Школьная библиотека)
1088304
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Хабаровск, 1980. – 686с.
1088305
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1983. – 736с.
1088306
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1984. – 415с.
1088307
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону, 1985. – 671с.
1088308
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Львов, 1986. – 605 с.
1088309
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1986. – 636с.
1088310
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1987. – 507с.
1088311
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 654с. – (Библиотека советского романа)
1088312
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1988. – 700с.
1088313
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1989. – 701с.
1088314
  Волоцкой М.В. Поднятие жизненных сил расы : (Новый путь) / М.В. Волоцкой, старший лаборант евгенического отдела Московского институт[а] экспер. биологии. – Москва : Коопер. изд. "Жизнь и знание", 1923. – 96 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 88-96. – (Биологическая библиотека ; Кн. № 1)
1088315
  Кишняков И.П. Поднятое письмо : рассказы / И.П. Кишняков. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1960. – 32 с.
1088316
  Амисулашвили Ш.З. Поднятые паруса : стихи : пер. с груз. / Ш.З. Амисулашвили. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1965. – 104 с.
1088317
  Амисулашвили Ш.З. Поднятые паруса : стихи и баллады / Ш.З. Амисулашвили ; авториз. пер. с груз. В. Лугового и А. Флешина. – Москва : Советский писатель, 1972. – 112 с. : портр.
1088318
   Поднятые пласты. – Х, 1935. – 251с.
1088319
  Лябога И.Е. Поднятый из пепла и руин. (К 25-летию со дня освобождения Харькова от нем.-фашистских захватчиков 1943-1968). / И.Е. Лябога. – Х., 1968. – 38с.
1088320
   Поднять на смех!. – М, 1984. – 336с.
1088321
  Шафарик П. Подобие (статуя) Чернобога в Бамберку / П. Шафарик. – Москва, 1838. – 81, [1] с. – (Выемок из Летописи Чешского Музея 1837. № 1)
1088322
  Вулис А Л. Кострица Подобие и электрическое моделирование процессов переноса нейтронов / А Л. Кострица Вулис. – Москва, 1959. – 15 с.
1088323
  Филиппов Л.П. Подобие свойств веществ (использование теории термодинамического подобия для описания свойств веществ) / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 255с.
1088324
  Баренблатт Г.И. Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика : теория и приложения к геофизической гидродинамике / Г.И. Баренблатт. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 196-202
1088325
  Баренблатт Г.И. Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика : теория и приложения к геофизической гидродинамике / Г.И. Баренблатт. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 240-249 (217 назв.)
1088326
  Ланге П.В. Подобно солнцу.... : Жизнь Фернана Магеллана и первое кругосветное плавание / П.В. Ланге; Под ред.С.Я.Серова. – Пер.с немецкого. – Москва : Прогресс, 1988. – 237с.
1088327
  Возовикова Т. Подобное с подобным. Российские университеты сравнили с вузами стран-соседей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 26 декабря (№ 52)


  В рамках конференции “Раскрывающийся потенциал: развивающаяся Европа и Центральная Азия”, организованной компанией Quacquarelli Symonds (QS) в будапештском Университете имени Лоранда Этвеша, были обнародованы итоги рейтинга вузов обоих регионов, в ...
1088328
  Грязев А.А. Подобру да поздорову / А.А. Грязев. – Архангельск, 1981. – 112с.
1088329
  Допіра І. Подовжена освіта - шлях у майбутнє / І. Допіра, О. Обнявко, О. Чернега // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 101-106. – ISSN 1682-2366
1088330
  Бужин О. Подовольча безпека в системі забезпечення біологічної конкурентоспроможності населення країни // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 18-21.
1088331
  Апатовский Л.Е. Подогрев воздуха на тепловых электростанциях / Л.Е. Апатовский, В.Н. Фомина, В.А. Халупович ; под ред. Л.Е. Апатовского. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 120 с. – Список лит.: с. 115-118
1088332
   Подождем до понедельника. – М, 1990. – 286с.
1088333
  Возовикова Т. Подождешь, молодежь? Власть не спешит с поддержкой подрастающего поколения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 11 апреля (№ 15). – С. 8


  На днях Центр стратегических и международных исследований США опубликовал результаты Глобального рейтинга благополучия молодежи, в котором Российская Федерация заняла 25-е место среди 30 стран мира. Оценивались вовлеченность молодых людей от 10 до 24 ...
1088334
  Дружников Ю.И. Подожди до шестнадцати. / Ю.И. Дружников. – М, 1976. – 183с.
1088335
  Василевич А. Подожди, задержись... : повесть / А. Василевич; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1972. – 478 с.
1088336
  Василевич А. Подожди, задержись... : повесть / А. Василевич; авториз. пер. с белорус. В.Жиженко. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 496 с.
1088337
  Бабиченко В.И. Подождите апреля : стихи, переводы / В.И. Бабиченко. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1969. – 63 с. : ил.
1088338
  Бекешко С.П. Подозреваемый в советском уголовном процессе / С.П. Бекешко, Е.А. Матвиенко. – Минск : Вышэйшая школа, 1969. – 128 с.
1088339
  Денежкин Б.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрюнаук: 12.00.08 / Денежкин Б. А.; Сарт. юр. ин-т. – Саратов, 1975. – 16л.
1088340
  Денежкин Б.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе / Б.А. Денежкин ; под ред. В.А. Познанского. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1982. – 141, [2], с.
1088341
  Быков В.М. Подозреваемый в уголовном процессе России // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 108-116. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1088342
  Акинча Н.А. Подозреваемый и обвиняемый на предварительном следствии / Акинча Н.А. ; под. общ. ред. А.Л. Цыпкина ; Саратов. юрид. ин-т. – Саратов : Приволжское кн. изд., 1964. – 80 с.
1088343
  Вале П. Подозревается в убийстве / П. Вале, М. Шеваль. – Москва, 1991. – 156с.
1088344
  Дюрренматт Ф. Подозрение / Ф. Дюрренматт. – М., 1968. – 192с.
1088345
   Подозрение. – М, 1990. – 567с.
1088346
  Комов В.Е. Подозрение отвергнуто. / В.Е. Комов. – Воронеж, 1968. – 181с.
1088347
  Простаков Иван Подойдет ли России западноевропейская модель? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 42-44 : Фото
1088348
   Подол : Путеводитель. – Київ : Укрреклама, 1996. – 48 с. – (Знакомьтесь: Киев). – ISBN 966-7006-00-Х
1088349
  Гупало К.Н. Подол в древнем Киеве / К.Н. Гупало. – Киев : Наукова думка, 1982. – 128с.
1088350
  Шишкін А.О. Подолання / А.О. Шишкін. – Киев, 1987. – 298 с.
1088351
  Кудирко Л. Подолання "інформаційних розривів" в освітній підготовці економістів-міжнародників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз підходів щодо відповідності методологічної спадщини теорії макро - та мікроекономіки викликам сучасного світогосподарського розвитку. Аргументовано положення щодо необхідності розширення методологічного інструментарію для ...
1088352
  Лисенко О.Є. Подолання "міфу війни", або Від якої спадщини ми відмовляємося: науковий дискурс, політика пам"яті та сучасні виклики : (з приводу 70-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.4-21. – ISSN 0130-5247
1088353
  Кушерець Т.В. Подолання антиномії детермінізму і свободи в концепції габітуса П.Бурдьє // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 117-126. – ISBN 978-966-177-064-4
1088354
  Ворона В.А. Подолання антропоцентризму як передумова зміни ставлення до тварин в західній культурі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 215-218. – ISSN 2076-1554
1088355
  Олейнікова Л.Г. Подолання асиметрії податкової інформації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 58-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2305-7645
1088356
  Полтавець С.В. Подолання Б. Хмельницьким охлократичності низового козацтва як фактора руйнації державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 146-148. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Показано розвиток владних відносин між Б. Хмельницьким як головою держави та запорізьким козацтвом як джерелом охлократичних настроїв в українському суспільстві ХVII ст.
1088357
  Іонова О.М. Подолання бар"єрів в освіті дорослих: антрософськи-орієнтований підхід / О.М. Іонова, В.В. Партола // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 60-69. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1088358
  Студінська Г.Я. Подолання бар’єрів на шляху формування бренд // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 85-89. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (45). Т. 1). – ISSN 2409-6857


  Розглядаються системні перешкоди на шляху створення розгалуженої конкурентоспроможної системи українських брендів. Досліджуються історичні, семантичні, методологічні, юридичні, економічні, організаційні та психологічні бар"єри на шляху до ефективного ...
1088359
  Силка О.С. Подолання безпритульності, сирітства і правопорушень неповнолітніх громадян в Україні (грудень 1942 - травень 1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Силка Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1088360
  Прокопенко Ю.В. Подолання безробіття серед молоді та забезпечення їхнього працевлаштування / Ю.В. Прокопенко, Л.Ю. Малюга // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 267-270. – ISBN 978-617-7625-74-1
1088361
  Тумакова С. Подолання бідності - важлива умова формування цивілізованого ринку робочої сили // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.317-321. – ISBN 966-73-53-51-Х
1088362
  Гаман Г.В. Подолання бідності - ключова проблема розвитку людського капіталу // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 125-131
1088363
  Садова У. Подолання бідності в контексті локалізації цілей розвитку тисячоліття в Україні / У. Садова, Н. Андрусишин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 21-31. – ISSN 1562-0905
1088364
  Сіньова Л.М. Подолання бідності в Україні: соціально-правовий аспект // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 183-194
1088365
  Жорнова О.І. Подолання бідності і самовизначення у сфері освіти: до обговорення можливостей особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 68-84. – ISSN 2226-4078
1088366
  Пірен Марія Подолання бюрократизму як чинник перезавантаження управлінської діяльності політико-владної еліти України в кризовий період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.153-159. – ISSN 1810-2131
1088367
  Величко Олександр Володимирович Подолання відчуження праці в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Величко Олександр Володимирович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 21 с.
1088368
  Цибенко Л. Подолання відчуття близькості "втрати мови" (Проблематика "мовного скепсису" в творчості Інгеборг Бахман) // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / НАН України ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 3 (18) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 106-120
1088369
  Симоненко І.М. Подолання віктимності історичної пам"яті українського суспільства // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 37-43
1088370
  Грабовська І. Подолання гендерних стереотипів як умова цивілізаційного поступу cучасного українства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-53. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються стереотипи щодо жіночого політичного лідерства в сучасній Україні та акцентується увага на необхідності їх подолання як на умові цивілізаційного поступу українства, насамперед у напрямку до спільного європейського простору. The ...
1088371
  Задоя А.О. Подолання депресивності економічної системи як умова її конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 17-23.
1088372
  Корнєєв В.В. Подолання дефіциту інвестиційних ресурсів за допомогою інструментарію банку розвитку / В.В. Корнєєв, С.В. Кульпінський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 82-96. – ISSN 2305-7645
1088373
  Власова А. Подолання дискримінації жінок та захист їх прав міжнародними організаціям (1945-1967 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-22. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  "Жіноче питання" у французькому суспільстві залишилось невирішеним після надання жінкам виборчих прав, які фактично зрівнювали їх із чоловіками. Дискримінація за гендерним принципом у Франції посіла місце у традиційному мисленні, основною тезою якого ...
1088374
  Ларін Д.І. Подолання дитячих страхів у старшому дошкільному віці методом психосинтезу Р. Ассаджіолі // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 57-59. – ISBN 978-613-8-33760-7
1088375
  Суддя І. Подолання дитячої бездоглядності й безпритульності в Сатніславській області на завершальному етапі Другої світової війни (1944-1945 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 90-93. – ISSN 1728-9343
1088376
  Суддя І. Подолання дитячої безпритульності й бездоглядності в УРСР на завершальному етапі Другої світової війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 93-97. – ISSN 1728-9343
1088377
  Поляруш С.І. Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 36-42. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1088378
  Михальченко Г.Г. Подолання диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 32-35. – ISSN 1728-6220
1088379
  Балагура А.Є. Подолання духовної кризи особистості засобами освіти // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 10-12
1088380
  Пашукова Т.І. Подолання егоцентризму в релігійному подвижництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглядаються особливості подолання егоцентризму в традиції релігійного подвижництва. Показано роль механізму децентрації у транс комунікативному психодуховному перетворенні подвижників. з погляду подолання егоцентризму аналізується феномен святості та ...
1088381
  Шарий Г.І. Подолання економічного підпілля земельних відносин в Україні / Г.І. Шарий, С.В. Нестеренко, Л.В. Москаленко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 24-30. – ISSN 2306-6792
1088382
  Єрмоленко А.М. Подолання етичного антропоцентризму як проблема екологічної комунікації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.45-49. – (Філософські науки)
1088383
  Переверза О. Подолання завідомо неправдивих показань допитуваного за допомогою експертиз в ході досудового слідства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.75-78. – ISSN 0132-1331
1088384
  Ігнатова Л. Подолання інвестбар"єрів. Юридичні послуги у сфері інвестування за кордон // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 26-27
1088385
  Козак Є В. Подолання істотних відмінностей між містом і селом / Є В. Козак. – Київ, 1977. – 46 с.
1088386
  Гнип"юк В.Ю. Подолання істотних відмінностей між містом і селом в умовах розвинутого соціалістичного суспільства : Дис... канд. іст.наук: 09.00.02 / Гнип"юк В.Ю.; М-во сільського господарства СРСР. Укр. сільскогосп. академія. Кафедра наукового комунізму. – К., 1973. – 179л. – Бібліогр.:л.I-XXI
1088387
  Геєць В.М. Подолання квазіринковості - шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С.4-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1088388
  Орещенко А.В. Подолання когнітивного бар"єру під час викладання складних дисциплін для курсантів ВІКНУ // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 176-208
1088389
  Шуть А. Подолання колізій - "Per aspera ad astra" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 75-77


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1088390
  Москалюк О.В. Подолання колізій між нормами права рівної юридичної сили : монографія / О.В. Москалюк. – Київ : Дакор, 2013. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 186-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-18-8
1088391
  Москалюк В.М. Подолання колізій норм права кодексів та законів: теорія і судова практика / В.М. Москалюк, О.В. Москалюк // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 4 (115). – С. 17-22
1088392
  Нікончук М.Г. Подолання комплексу культурно-естетичного месіанства в англійській літературі початку XX сторіччя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-67. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  На матеріалі творчості визначних англійських письменників початку ХХ століття - Кіплінга, Конрада, Форстера, Моема - висвітлюється складний процес подолання в суспільній свідомості комплексу культурно-естетичного месіанства та його наслідків.
1088393
  Тільняк Н.В. Подолання комунікативних бар"єрів у міжкультурній комунікації / Н.В. Тільняк, Л.М. Сидоренко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 110-114. – ISSN 2522-493X
1088394
  Політова А. Подолання корупції в Україні: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 45-47
1088395
  Мельниченко О. Подолання корупції як складова державної політики детінізації доходів чиновників // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 20-28.
1088396
  Мельниченко А.А. Подолання кризи в сфері освіти як чинник забезпечення стійкого розвитку суспільства / А.А. Мельниченко, С.В. Лазарєва // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 49-54. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
1088397
  Краєва О.А. Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці : монографія / О.А. Краєва ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2018. – 216, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-200. – ISBN 978-617-7675-15-9
1088398
  Зеленько Г.І. Подолання кризи інституційної довіри як передумова розвитку соціального капіталу // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 38-66. – ISBN 978-966-02-8821-8
1088399
  Динь І. Подолання кризових явищ у сфері пенсійного страхування із врахуванням досвіду країн Європейського Союзу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 161-164. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1088400
  Тугай Л.В. Подолання кризових явищ як чинник фінансового оздоровлення регіонів : регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 118-123 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1088401
  Волковинська І. Подолання культурної дистанції через поетичну інтерпретацію форми ("Книга пісень" Г. Гейне в перекладах В. Кобилянського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 66-79. – ISSN 0236-1477
1088402
  Литвицький В. Подолання макроекономічної анемії в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 3-13. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
1088403
  Боженко Н. Подолання міфів про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 15-18
1088404
  Столбуненко Н.М. Подолання молодіжного безробіття в Україні як один з чинників антикризового управління на підприємстві / Н.М. Столбуненко, А.Т. Джумачук // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 79-92. – ISSN 2413-9998
1088405
  Новіков В. Подолання надмірної нерівності - пріоритет соціальної політики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-7. – Бібліогр.: 1 назв.
1088406
   Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в агросфері України / В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, М.Д. Кучма, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – C. 67–75. – ISSN 2077-4893
1088407
  Хлапонін Д. Подолання наукових, соціально-технічних та інших викликів в галузі впровадження кіберфізичних системам // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 204-206
1088408
  Остапчук Т. Подолання національно-культурних стереотипів як одна з визначальних умов формування власної ідентичності (на матеріалі роману Дж. С. Фоера та фільму Л. Шрайбера „Все ЯСНО”) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 342-354. – ISBN 978-966-359-360-9
1088409
   Подолання негативних наслідків назалежності до неефективних субкультур: соціально-психологічний тренінг : метод. рек. / [Т.І. Бєлавіна та ін.] ; за ред. В.О. Васютинського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2016. – 57, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 54-57. – ISBN 978-966-8063-77-6
1088410
  Тарутіна З.Є. Подолання негативних наслідків стресів у студентів як одні і з елементів гуманізації університетської освіти // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 77-78
1088411
  Ревенко С.О. Подолання негативних наслідків членства України в СОТ для вітчизняного сільськогосподарського ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 426-433


  Розглядаються позитивні та негативні наслідки для економіки України від членства у СОТ.
1088412
  Бойченко М.І. Подолання неймовірності соціального досвіду // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 18-24. – ISBN 966-7943-03-8
1088413
  Тучіна О.М. Подолання номенклатурного правового нігілізму силою тиску громадянського суспільства: практичні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 72-89. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1088414
  Солошенко В. Подолання обтяжливого нацистського минулого у культурній сфері ФРН // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 720-728. – ISBN 978-617-7631-10-0


  На прикладі німецьких артустанов.
1088415
  Кучма Л. Подолання політичного маніпулювання: суб"єктний вимір // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 70-75
1088416
  Гаврилюк К.К. Подолання політичної кризи в Україні в умовах гібридної війни: інформаційна складова // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 154-166. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1088417
  Дубінко Д.О. Подолання практики втручання в процес функціонування судової влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 66-69. – ISSN 2219-5521
1088418
  Кулик Б.В. Подолання проблеми забуття і відчуження в контексті націєтворчого процесу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 27-30
1088419
  Бейгул Т.О. Подолання проблемних питань в обліку кредиторської та дебіторської заборгованості на підприємствах України / Т.О. Бейгул, І.М. Гноєва // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 15-18. – ISBN 978-966-930-102-4
1088420
  Москалюк О.В. Подолання прогалин у конституційному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 95-98. – ISSN 2219-5521
1088421
  Плоткін Г.Д. Подолання простору : поезії / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1940. – 88 с.
1088422
  Чичиркіиа С.П. Подолання протидії розслідуванню службового підроблення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 512-518. – ISSN 1563-3349
1088423
  Мудрецький Р.В. Подолання протидії судовому розгляду у кримінальних провадженнях : автореф. дис. … канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.09 / Мудрецький Роман Володимирович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1088424
  Руденко О.В. Подолання психологізму в логіці та математиці (за Г. Фреге та Е. Гуссерлем) / О.В. Руденко, А.П. Сторожук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання подолання психологізму в логіці та математиці та способи його спростування у працях "Основи арифметики" Фреге і "Логічних дослідженнях" Гуссерля. This article investigates the questions of overcoming of psychologism in ...
1088425
  Єщенко П.С. Подолання ринкового романтизму і фундаменталізму - економічний імператив сучасності / П.С. Єщенко, А.Г. Арсенко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 2, квітень - червень. – С. 7-25. – ISSN 1605-7988


  Розглянуто існуючу фінансово-економічну кризу в контексті сучасних глобалізаційних трансформацій. З цих позицій обгрунтовано системні фактори кризи, розкрито місце і роль bubbleeconomics у витесненні реального виробництва й створенні "економіки ...
1088426
  Пріб Г.А. Подолання розладів адаптації як чинник успішного професійного розвитку та кар"рного зростання в осіб, які працюють в умовах підвищеної стресогенності / Г.А. Пріб, Т.В. Лапінська // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev, 2019. – Vol. 5, iss. 11 (31). – С. 237-252. – ISSN 2414-0023
1088427
  Пілічаускас Р. Подолання розриву між правом та демократичним суспільством: роль адміністративного судді // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 176-184. – ISBN 978-966-8909-91-7
1088428
  Шаповал М. Подолання синкретизму у стилістичній інтертекстуальності: розмежування понять цитата, алюзія, ремінісценція // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 338-344. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1088429
  Венцковський Д.Ю. Подолання системних проблем зовнішньоекономічної безпеки України як чинник економічного відновлення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 42-55. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
1088430
  Лівенцов В.О. Подолання соціальних відмінностей між людьми фізичної та розумової праці в умовах розвинутого соціалізму / В.О. Лівенцов. – К., 1980. – 119с.
1088431
  Петровська І.П. Подолання соціальних проблем шляхом приватного бізнесу / І.П. Петровська, Д.В. Буханевич // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 157-164. – ISSN 2310-5534
1088432
  Перепелиця А.М. Подолання соціально-класових відмінностей і перехід до безкласового суспільства / А.М. Перепелиця. – Харків, 1967. – 24с.
1088433
  Підопригора С. Подолання соцреалістичного канону в повісті М. Вінграновського "Сіроманець" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 10-14


  У статті розглядається специфіка авторського подолання соцреалістичного канону в повісті М. Вінграновського "Сіроманець". Твір тематично-образною двоплановістю, параболічністю, наявністю гротескних та пародійних елементів входить до масиву химерної ...
1088434
  Геник М. Подолання стереотипів стосовно міжнаціональних відносин періоду Першої Річпосполитої в процесі польсько-українського примирення // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 94-100. – (Історія ; Вип. 17)
1088435
  Паламарчук Д.Т. Подолання та психосоціальний стрес в контексті педіатричної онкології: огляд основних підходів до дослідження // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 280-282
1088436
  Шестопалова Л.М. Подолання термінологічних колізій норм законів, які регулюють діяльність державних органів з попередження злочинів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С.16-28
1088437
  Зуєва Л.С. Подолання тіньової економіки - нагальна проблема суспільства України / Л.С. Зуєва, О.І. Драган // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2004. – № 7. – С. 26-28
1088438
  Антоненко В.Т. Подолання тканинної несумісності / Антоненко В.Т. – Київ : Наукова думка, 1975. – 112, [8] с. – (Горизонти науки і техніки)
1088439
  Гриневич В.А. Подолання тоталітаризму і постколоніалізму: трансформації культури та ідеології сучасної України // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 387-513. – ISBN 978-966-02-9194-2
1088440
  Пикало А.О. Подолання тоталітарного минулого в Україні та Німеччині: досвід Німеччини та виклики для України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 62-70. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
1088441
  Кузнєцов М.А. Подолання хвилювання на іспиті: копінг-поведінка студентів під час перевірки знань : монографія / М.А. Кузнєцов, А.В. Колчигіна. – Харків : Діса Плюс, 2017. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-174. – ISBN 978-617-7384-70-9
1088442
  Гончар Б. Подолання Японією обмежень на використання сил самооборони за межами країни в 1990-ті рр. / Б. Гончар, І. Семеніст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-9. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему подолання Японією обмежень на використання сил самооборони за межами країни як фактора посилення американсько-японського союзу безпеки у 1990-ті рр. The article pays attention to the overpass the limitation of using abroad Japan"s ...
1088443
  П"ятигорська Є.М. Подолання. / Є.М. П"ятигорська. – К., 1961. – 207с.
1088444
  Черненко М. Подолати злочинність можна тільки спільними зусиллями // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.48-56
1088445
  Дорохов М. Подолати історичні стереотипи / М. Дорохов, О. Візгін // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 3


  Студентами та аспірантами історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка започаткован проект "Історія для воїна". Його учасники читатимуть лекції насамперед військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції на Сході України. ...
1088446
  Совсун І. Подолати плагіат. Місія неможлива? / І. Совсун, А. Чубко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 12


  Академічну спільноту України сколихнув черговий плагіатний скандал. Цього разу — довкола обраних членів Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Це не перший випадок зафіксованого плагіату в обраних членів НАЗЯВО — органу, ...
1088447
   Подолати себе : докум. розповіді. – Киев : Молодь, 1990. – 184 с.
1088448
  Мамутов В.К. Подолати слабкість і хвороби громадянського суспільства // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 10-15. – ISSN 0868-8117
1088449
  Гужва І. Подолати трикратну діру в торговельному балансі. Місія можлива? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "У травні 2018-го Україна дуже скромно відзначила десяту річницю членства в СОТ. Незважаючи на окремі здобутки і перемоги, загалом приводів для святкувань небагато. Починаючи з 2005 р. (рис.), відтоді, як Україна, готуючись до повноцінного членства в ...
1088450
  Кондратик Л.Й. Подолинський Сергій Андрійович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 80-83. – ISBN 5776391970
1088451
  Огородник І.В. Подолинський Сергій Андрійович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 221-224. – ISBN 5-325-00792-0
1088452
  Курас І. Подолинський Сергій Андрійович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 84-85. – ISBN 966-642-207-7


  Подолинський Сергій Андрійович (1850-1891) - український науковець, лікар, соціолог, економіст, фізик, громадський і політичний діяч, публіцист. Започаткував фізичну економіку, визначивши баланс накопиченої ендогенної енергії, надходження екзогенної ...
1088453
   Подолинський Сергій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 40-41. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1088454
   Подолинський Сергій Андрійович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 398-401. – ISBN 978-966-439-104-4
1088455
  Кухар В. Подолинський Сергій Андрійович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 572-574. – ISBN 978-966-418-286-4
1088456
  Жадько В. Подолинський Сергій Андрійович (- політично-гром. діяч, економіст і соціолог) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 710. – ISBN 978-966-8567-14-8
1088457
  Чернецький Є. Подолинські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  Активний громадівець, соратник Михайла Драгоманова, економіст і предтеча екологічного світогляду Сергій Подолинський належить до грона найталановитіших українських мислителів останньої третини ХІХ століття, закінчив фізико-математичний факультет ...
1088458
  Петров Н.И. Подолия, .историческое описание : с одной хромолитографией, 2-мя фотокописми, 48-ю гравюрами и 2-мя картами. – Санкт-Петербург : Тип. Товарищества "Обществ. польза", 1891. – 401 с.


  Книга о Подолии (историческая область в бассейне Южного Буга и левобережья Днестра на территории современной Украины) входит в серию «Памятники русской старины в западных губерниях». Издателем книги является П. Н. Батюшков. Автор исторического очерка о ...
1088459
   Подолія. – Вінниця, 2001
1088460
   Подолян Микола Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 238. – ISBN 978-966-2726-03-9
1088461
  Трембіцький А.М. Подолянин Іван Розгін про Національну революцію 1917-1921 рр. на Поділлі / А.М. Трембіцький, Л.А. Іваневич // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 454-466. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1088462
  Прокопчук В.С. Подолянин Кость Туркало: доля учасника українізації // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 47-48
1088463
  Прокопчук В.С. Подолянин М.Л. Боровський - керівник Інституту дослідів Волині у Вінніпезі у 1956-1968 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 476-483. – (Історичні науки ; Т. 21)


  Михайло Леонтійович Боровський — фахівець у галузі бджільництва й садівництва, автор підручників з пасічництва й садівництва. Голова управи Інституту дослідів Волині у Вінніпезі протягом 1956-1968 рр.
1088464
  Прокопчук В.С. Подолянини К. Туркало - жертва сфальсифікованої справи "Спілки визволення України" // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 448-453. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1088465
  Маняк В.А. Подолье / В.А. Маняк. – Москва, 1989. – 517 с.
1088466
  Гордиевич А.С. Подольские пейзажи : фотоочерки / А.С. Гордиевич. – Одесса : Маяк, 1981. – 96 с.
1088467
  Выржиковский Р.Р. Подольские фосфориты и будущее фосфоритовой промышленности на Украине / Р.Р. Выржиковский. – 191 с.
1088468
  Циборовский А. Подольское градостроительство / А. Циборовский. – Варшава, 1956. – 78с.
1088469
  Курилко Алексей Подонок : киноповесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 48-79. – ISSN 0131-8136
1088470
  Михеев В.К. Подонье в составе Хазарского каганата / В.К. Михеев. – Х., 1985. – 148с.
1088471
  Андієвська Е. Подорож : новелі / Емма Андієвська. – Мюнхен : [б. в.], 1955. – 99, [2] c.


  У пр. №1694956 напис: Марині Приходько єдиній поетові-українці. Емма Андієвська. Нью-Йорк, 3.2.1960
1088472
  Зегерс А. Подорож : Історія одного кохання / А. Зегерс. – Київ : Молодь, 1973. – 106с.
1088473
  Павленко І. Подорож "Роксоланії" до Країни Сонця / Іван Павленко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Народний ансамбль української музики "Роксоланія" Ін-ту філології КНУТШ побував у Японії на запрошення взяти участь у культурно-освітній програмі "Осака у світі" з метою репрезентації української традиційної музичної культури в Японії. Ансамбль ...
1088474
   Подорож без кінця. – К, 1986. – 279с.
1088475
  Канюка М.С. Подорож без надії : оповідання та повісті / М.С. Канюка. – Київ : Веселка, 1973. – 412 с.
1088476
  Пашицький Е.А. Подорож буде небезпечною / Е.А. Пашицький, О.П. Рожен. – К., 1989. – 152с.
1088477
  Мазуренко Олена Подорож Буковинськими Карпатами // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 15-19 : фото. – Бібліогр.: 1.
1088478
  Асєєв Ю.С. Подорож в античний світ / Ю.С. Асєєв. – Київ, 1970. – 128 с.
1088479
  Пржевальський Н.М. Подорож в Уссурійському краі 1867-1869 / Н.М. Пржевальський. – Київ : Радянська школа, 1951. – 324с.
1088480
  Капіруліна С.Л. Подорож гірською системою Юри // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 39-47 : фото
1088481
  Рошко М. Подорож головного героя як ініціація у "Божественной комедии" Данте Аліг"єрі та "Маленькому принці" Антуана де Сент-Екзюпері // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 84-89. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1088482
  Свіфт Д. Подорож Гуллівера до країни ліліпутів. / Д. Свіфт. – Харків, 1929. – 77с.
1088483
  Свіфт Д. Подорож Гуллівера до краю великанів / Джонатан Свіфт ; Після нїмецкої пеpеpібки Фp. Камбеpія пеpеклав Василь В-p. – Львів : [Виданє Руского Т-ва Пед.] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpского, 1906. – 39 с.
1088484
  Куликова Лілія Подорож давньогрецьким містом. Давня Спарта. Спортивні змагання. Олімпійські ігри // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-32
1088485
  Балабко О.В. Подорож до Венеції з Коцюбинським // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 48-52 : фото
1088486
  Ковінька О.І. Подорож до Ворскли / О.І. Ковінька. – Київ, 1975. – 384с.
1088487
  Лігостов В.О. Подорож до Ельдорадо : гумористичні повісті / В.О. Лігостов. – Київ, 1969. – 230 с.
1088488
  Лігостов В.О. Подорож до Ельдорадо : гумористичні повісті / В.О. Лігостов. – Київ : Дніпро, 1983. – 295 с.
1088489
  Гусейнова О. Подорож до Європи: поетика екзотичного в американському літературному романтизмі // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 74-79
1088490
  Харчук Б.М. Подорож до зубра : повісті / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 368 с.
1088491
  Полторацький О.І. Подорож до Італії / О.І. Полторацький. – Київ, 1960. – 92с.
1088492
  Тичина П.Г. Подорож до Іхтімана : поема : з рукопис. спадщини / Павло Тичина ; [післямова та прим. З. Гончарука]. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 125 с.
1088493
  Маковей О. Подорож до Києва / О. Маковей. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 50с. – (Бібліотека українця). – ISBN 9667419312
1088494
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 23-25 : фото
1088495
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 9-11 : фото
1088496
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 17-20 : фото
1088497
  Прибитько В.М. Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 32 : фото
1088498
  Онищенко Геннадій Подорож до Країни Чудес (Інтерв"ю з репортером ЗМІ Лесею Туровською) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 30-32
1088499
  Пляшко Л.А. Подорож до міста XVIII століття. / Л.А. Пляшко. – Київ : Наукова думка, 1980. – 151с.
1088500
  Букет Є. Подорож до міста свободи й надії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 27 серпня - 2 вересня (№ 34). – С. 14-15


  Столиця країни ацтеків Мехіко.
1088501
  Багмут І.А. Подорож до Небесних гір : нотатки туриста до Центрального Тієнь-Шану / Іван Багмут ; фото С. Шиманського. – Харків : Дніпропетровське ДВУ, 1930. – 95 с.
1088502
  Іванчеко Н. Подорож до стольного града Коростень // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 39-40
1088503
  Верн Ж. Подорож до центру Землі / Ж. Верн. – Харків, 1928. – 264с.
1088504
  Сенченко І.Ю. Подорож до Червонограда : повісті / Сенченко І.Ю. ; [ іл.: Лопата В.І. ]. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 216 с. : іл., 1 л. портр.
1088505
  Сухарєва С.В. Подорож довкола світу. Вивчаємо польську мову : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / С.В. Сухарєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 285, [3] с. – Бібліогр.: с. 283-285. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-582-6
1088506
  Капіруліна С.Л. Подорож долиною Луари // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 39-46 : фото
1088507
   Подорож європейським простором // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  Побачити, як функціонують інституції Євросоюзу та парламентська система Франції, департаменти перекладу Єврокомісії та дипломатичні представництва України за кордоном змогли студенти Інституту міжнародних відносин КНУ – учасники міжнародної ...
1088508
  Верзілін М М. Подорож з домашніми рослинами / М М. Верзілін. – Київ, 1956. – 336 с.
1088509
  Тичина П.Г. Подорож з капелою К. Г. Стеценка : Щоденник / П.Г. Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 261 с.
1088510
  Радіщев О.М. Подорож з Петербурга в Москву / О.М. Радіщев. – Київ, 1949. – 156с.
1088511
  Федор О.Т. Подорож за кордон // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 38-39 : фото
1088512
  Багдай А. Подорож за саму усмішку : [повість : для серед. шкільного віку] / Адам Багдай : з польськ. пер. Олексій Федосенко ; мал. Валентин Чернуха. – Київ : Веселка, 1967. – 215 с. : іл.
1088513
  Гайдаржи М.М. Подорож за сукулентними рослинами : монографія / Гайдаржи М.М., Нікітіна В.В., Баглай К.М. ; за ред. Гайдаржи М.М. – Київ : Талком, 2021. – 243, [1] с. : табл., іл., карти. – Бібліогр.: с. 241-243. – ISBN 978-617-7832-92-7
1088514
  Голиш Г.М. Подорож Златокраєм : нарис історії та сьогодення Золотоніського району / Г.М. Голиш, Л.Г. Голиш, М.Ф. Пономаренко. – Черкаси : Вертикаль, 2008. – 572 с. – ISBN 978-966-8438-79-0
1088515
  Герасименко Арсеній Подорож зоряним небом / Герасименко Арсеній, Щегельський Олексій, Бризгалов Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 142-147 : фото
1088516
  Букет Є. Подорож із Києва до Житомира з Дмитром Малаковим // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 4. – ISSN 2519-4429
1088517
  Антоненко В. Подорож крізь віки // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 7


  Студенти, викладачі історичного факультету та гості: ректор Л. Губерський і проректор з навчально-виховної роботи В.А. Бугров - стали учасниками тематичного вечора у вигляді середньовічного балу.
1088518
  Ципердюк І. Подорож крізь туман : статті та есеї / Іван Ципердюк. – Київ : Грані-Т, 2010. – 119, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2007 р. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-310-4
1088519
  Хорс І. Подорож крізь час // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 11 вересня (№ 17). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Виставка живопису "Крізь час" українського художника, поета та історика Анатолія Горового.
1088520
  Груша Я.А. Подорож лабіринтами пам"яті в романі У. Еко "Загадкове полум"я королеви Лоани" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 130-133. – (Б-ка Ін-ту філології)
1088521
  Соколов Б. Подорож лікаря з політичними істотами в пошуках порятунку // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 3


  Новий роман Володимира Сорокіна "Лікар Гарін", який щойно вийшов у Москві, багато в чому є підсумковим для письменника.
1088522
   Подорож Мавки // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Обкладинку березневого випуску американського журналу Animation Magazine прикрасила наша Мавка - та сама героїня Лесі Українки. Великим тиражем видання розійшлося на Cartoon Movie - найбільшому майданчику Європи для професіоналів анімаційної ...
1088523
  Челпан В. Подорож мовними знаками в часі і просторі // Cucuteni-Trypillia-Troy-Greece : written history 3500-1500 BC / I.L. Mosenkis. – Kyiv : ARATTA, 2018. – С. 39-40


  Автор цієї книжки - український учений Юрій Мосенкіс - відтворює історію чотиритисячолітньої давності у вимірах часу і простору.
1088524
  Федака П.М. Подорож музеями Закарпаття з гірким присмаком некомпетентності та плагіату // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 134-136. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1088525
  Баженова-Сорокіна Подорож мумі-тролів у часі і просторі // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (444), вересень. – С. 42-44
1088526
  Караславов С.Г. Подорож на "Десиславі" / С.Г. Караславов. – Київ, 1983. – 200с.
1088527
  Дубовик М С. Подорож на "Пінгвіні" / М С. Дубовик, . – К, 1965. – 167с.
1088528
  Задорожний Микола Подорож на Ай-Петрі : географічне краєзнавство і туризм / Задорожний Микола, Скоробогатов Андрій // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 19
1088529
  Пшеничний В.М. Подорож на Верецький перевал / В.М. Пшеничний. – Львів, 1979. – 48с.
1088530
  Гейне Г. Подорож на Гарц / Генpіх Гайне; Пеpеклад О. Чеpняхівського; З пеpедмовою й поясненями Івана Фpанка. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук.Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1902. – V, 88 с.
1088531
  Сюндюков І. Подорож на край землі // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)


  Сигізмунд Герберштейн: місія посланця австрійського імператора до загадкової Московії.
1088532
  Селін Подорож на край ночі : Роман / Селін, Луї-Фердінан; Пер. з франц. Петро Таращук. – Київ, Харків : Юніверс, 2000. – 368с. – ISBN 966-7305-26-0; 966-03-0756-Х
1088533
  Селін Л.-Ф. Подорож на край ночі : Роман / Л.-Ф. Селін; Луї-Фердінан Селіт; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з французької П.Таращука. – Харків : Фоліо, 2006. – 367с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2827-3
1088534
  Конашевич С. Подорож на Крим Левка Чикаленка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 24 січня (№ 2)
1088535
  Верн Ж. Подорож на місяць / Ж. Верн. – Харків, 1928. – 207с.
1088536
  Верн Ж. Подорож на Місяць / Ж. Верн. – Київ, 1948. – 252 с.
1088537
  Карпенко В.О. Подорож на острови / В.О. Карпенко. – Одеса, 1979. – 126с.
1088538
  Шлінк Б. Подорож на південь : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 166-175. – ISSN 0320 - 8370
1088539
  Кідрук М. Подорож на Пуп Землі : роман / Макс Кідрук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 364, [4] с., [4] арк. іл. : іл., карт. – На обкл. також: Faster Island - Rapa Nui. – ISBN 978-617-12-0844-5
1088540
  Чепіженко В.В. Подорож на Схід в культурному дискурсі англійського рицарства XIV століття // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 64–73. – ISSN 2309-6608
1088541
  Кутуєв П. Подорож на Схід: ПереОРІЄНТація сучасного соціологічного дискурсу / Павло Кутуєв ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 213, [1] с. – Бібліогр.: с. 103-108 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-507-1


  У пр. №1739222 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою та побажанням здоров"я і наснаги. Щиро Ваш Павло Кутуєв. 17/06/201 р.
1088542
  Ламонова О. Подорож навколо "Ночі" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 14-28 травня (№ 9/10). – С. 24. – ISSN 2519-4429


  Творчість Людмили Бруєвич - однієї з найавторитетніших постатей у сучасній українській графіці.
1088543
  Жулинський Микола Подорож нащадків доктора Леонардо в безсмертя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 98-99. – ISSN 0130-5212
1088544
  Будько Євген Подорож от-кутюр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 24-25 : фото
1088545
  Лівінгстон Д. Подорож по Замбезі і її притоках / Д. Лівінгстон, Ч. Лівінгстон. – Київ, 1936. – 367с.
1088546
  Бохенський Я. Подорож по радянській країні. / Я. Бохенський. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 75с.
1088547
  Харченко Лідія Подорож по Стародавньому світу : (театралізована гра для 6-х класів) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-17
1088548
  Бабовал Р. Подорож поза форми = Journey beyond the forms / Роман Бабовал ; [обкл. і графіка Аркадії Аленської-Петришин]. – Нью Йорк : В-во Нью-Йорської групи, 1972. – 72 с. : іл.
1088549
  Лебідь М. Подорож Скруджа у часі й просторі за твором Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня в прозі" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень 2021. – С. 24-25
1088550
  Горбатюк Т. Подорож Скруджа у часі й просторі. Урок за твором Ч. Діккенса "Різдвяна пісня в прозі" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад 2021. – С. 21-24
1088551
  Поляновський М.Л. Подорож у жаркі країни / М.Л. Поляновський. – Харків-Одеса, 1937. – 115с.
1088552
  Захарченко В. Подорож у завтра. / В. Захарченко. – К., 1953. – 138с.
1088553
  Гаврилюк Оксана Подорож у казку : урок позакласного читання у 5 класі за казкою Валерія Шевчука "Панна квітів" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-22. – ISSN 0130-5263
1088554
  д"Обон Подорож у Космос. / д"Обон. – К., 1966. – 78с.
1088555
  Кулік Н. Подорож у минуле // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 10 серпня (№ 31/32). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Історія Київського національного університета імені Тараса Шевченка.
1088556
  Бедзик Д.І. Подорож у молодість : роман / Дмитро Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 247 с.
1088557
  Клід Б. Подорож у Павлокому // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 25-26


  "Село Павлокома, розташоване у південно-східній Польщі, на берегах Сяну, за сорок кілометрів на захід від Перемишля, нині є гомогенним етнічно польським селом. Однак іще у міжвоєнній Польщі воно було переважно українським у змішаному ...
1088558
  Фарина І. Подорож у пам"ять // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 24 травня (№ 10). – С. 20


  Повість латиського письменника Яніса Акуратерса "Палаючий острів".
1088559
  Афанасьєв-Чужбинський Подорож у Південну Росію : Історична монографія / Олександр Афанасьєв-Чужбинський. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 469с. – ISBN 966-511-400-Х
1088560
  Радзієвський В.О. Подорож у підземну казку / В.О. Радзієвський. – Львів, 1973. – 63с.
1088561
  Волошінська Н. Подорож у просторі і часі: туристично-інформаційні та історико-краєзнавчі видання з фонду Національної історичної бібліотеки України / Н. Волошінська, О. Покропивна // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 240-250. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Туризм є невід"ємною складовою життя сучасного сус- пільства. На економічному рівні - це потужна світова ін- дустрія. При цьому варто не втрачати погляд на туризм як на історико-культурне, просвітницьке явище, покликане за- довольняти також потребу ...
1088562
  Горбачов Д. Подорож у Ренесанс / Д. Горбачов, П. Утевська // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запоріз. держ. ун-т ; відп. ред. Н. Торкун ; редкол.: Д.С. Наливайко, О.В. Мишанич, М.П. Кобак [та ін.]. – Запоріжжя, 2000. – Вип. 5. – С. 4-20. – ISBN 966-7809-05-6
1088563
  Вуйцінська А. Подорож у світ іншої людини // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 32-35


  Сучасна польська література.
1088564
  Цінько С. Подорож у світ Олександра Довженка / С. Цінько, О. Ковальова // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (80). – С. 23-26
1088565
  Овчаренко Е. Подорож у світ українського кіно // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 17-23 червня (№ 24). – С. 15


  Презентація книги"Талант і гра: українські актори театру і кіно" та "Таємна історія фільмів. Пам"ять документів". Подію присвятили 80-річчю від дня народження Івана Миколайчука.
1088566
  Карпенко Л.В. Подорож у царство дорожніх знаків (Гра-вікторина для дітей дошкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 12-13 : фото
1088567
  Данильчук А. Подорож у часі до волинської столиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 липня (№ 125/126). – С. 20


  Замок Любарта, оселя Вітовта, Лучеськ Великий.
1088568
  Данильчук А. Подорож у часі до волинської столиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 20


  Старовинний Луцьк - "дзеркало" унікальної, драматичної історії міста, центру української Волині. Замок Любарта, оселя Вітовта, Лучеськ Великий.
1088569
  Горський Вілен Подорож як феномен культури (погляд з українського берега) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 225-227
1088570
  Салімонович Л. Подорож, що змінила життя. У березні виповниться 180 років від дня народження письменниці Марії Вольвач, яку називають "легендою Слобожанщини" // Україна молода. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 19). – С. 13


  Життя Марії Вольвач у переказах її земляків із села Черемушна нагадують легенду про загадкову жінку, яка була іншою, ніж вони самі. І це не дивно. До Харкова через родинні негаразди вона поїхала неписьменною безталанною 14-річною напівсиротою, а ...
1088571
  Булкіна І. Подорожанин і Домосид, або Листи українського мандрівника // Критика. – Київ, 2002. – Вересень, (число 9). – С. 22-24
1088572
  Литвинчук Л. Подорожатор / Любомир Литвинчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 167, [1] с. – (Агресивна бібліофілія). – ISBN 978-966-668-152-5
1088573
  Козланюк П.С. Подорожі / П.С. Козланюк. – Львов, 1959. – 84с.
1088574
  Петренко-Цеунова Подорожі в часі й просторі / підготувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 листопада (№ 135/136). – С. 30-31


  Вийшло друком дві книги Володимира Панченка про Тараса Шевченка.
1088575
  Капущинський Р. Подорожі з Геродотом = Podroze z Herodotem / Ришард Капущинський ; пер. з польської А. Чердаклі ; [ред. Д. Чередниченко ; худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2011. – 194, [2] с. – (Серія "Історична думка"). – ISBN 978-966-8118-78-4
1088576
  Положій В.І. Подорожі з маленькою дочкою / Віктор Положій // Сіно / І.Ф. Куштенко. – Київ : Дніпро, 1987. – С. 128-239. – (Романи й повісті ; 1987/8)
1088577
   Подорожі П.К.Козлова : (Тібет, Туркестан, Джунгарія, Тієнь-Шан, Монголія, Кам, Амдо, Мертве місто Хара-Хото. Ріки: Селенга, Тола та інші. Пустиня Гобі) / Максакова В.; Під ред. П.К.Козлова. – Харків : Радянська школа, 1931. – 292с. : іл., 1 к.
1088578
  Стефановська Л. Подорожі пана Когіто // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 38-39


  Творчість Збігнєва Герберта.
1088579
   Подорожі по Криму : Короткий довідник. – Сімферополь, 1959. – 104с.
1088580
  Радишевський Р. Подорожі та мемуаристика // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 28-41. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Роки, проведені в Україні Ю.І. Крашевським, і постійні мандрівки її теренами, знайшли своє художнє втілння в об"ємних томах вражень: "Спогади про Волинь, Полісся і Литву" (1840), "Картини з життя і подорожей" (1841), "Спогади про Одесу, Єдисан і ...
1088581
  Лабай К.В. Подорожі у часі у фаустівському сюжеті // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 32-35. – ISBN 978-617-7178-39-1
1088582
   Подорожі. Пошуки. Відкриття. – К, 1977. – 205с.
1088583
  Жуков В.С. Подорожная / В.С. Жуков. – М., 1977. – 111с.
1088584
  Симанович Д.Г. Подорожная Александра Пушкина / Д.Г. Симанович. – Минск, 1977. – 158с.
1088585
  Белоусов В.Н. Подорожная без бубенцов : повесть / В.Н. Белоусов ; ил. Н.И. Громов. – Тула : Приокское книжное изд-во, 1968. – 191 с. : ил.
1088586
  Шугаев В.М. Подорожная на Ангару: история одного знакомства с Сибирью / В.М. Шугаев. – М., 1989. – 255с.
1088587
  Душкин Н. Подорожник / Н. Душкин. – Алма-Ата, 1969. – 60с.
1088588
  Штейн Б.С. Подорожник / Б.С. Штейн. – Таллин, 1975. – 133с.
1088589
  Романова Р.А. Подорожник / Р.А. Романова. – Воронеж, 1976. – 32с.
1088590
  Маландій О.М. Подорожник / О.М. Маландій. – Х., 1987. – 46с.
1088591
   Подорожник. – Москва, 1989. – 16 с.
1088592
   Подорожник. – М, 1990. – 16с.
1088593
  Кулик М.В. Подорожник / М.В. Кулик. – Львів : Каменяр, 1990. – 70 с.
1088594
  Орач О. Подорожник. / О. Орач. – Донецьк, 1965. – 35с.
1088595
  Юдалевич М.И. Подорожник. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1978. – 439с.
1088596
  Леднев Ю.М. Подорожники / Ю.М. Леднев. – М., 1972. – 87с.
1088597
  Юхимович В.Л. Подорожники : поезії / В.Л. Юхимович. – Київ : Дніпро, 1974. – 223 с.
1088598
  Вовчок В.Ю. Подорожники / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1987. – 196 с.
1088599
  Новиков В.В. Подорожники. Стихи. / В.В. Новиков. – Йошкар-Ола, 1970. – 56с.
1088600
  Рубцов Н.М. Подорожники: Стихи. / Н.М. Рубцов. – Москва, 1976. – 302с.
1088601
  Рубцов Н.М. Подорожники: Стихи. / Н.М. Рубцов. – Москва, 1985. – 319с.
1088602
  Кузовова Н. Подорожні записки м. Куліша як джерело історії голоду 1921-1923 рр. // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 178-182
1088603
  Кузова Н. Подорожні записки М. Куліша як джерело історії голоду 1921 - 1923 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 342-351
1088604
  Денисенко О. Подорожні записки Юрія Шевельова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 126-140. – ISSN 0869-3595
1088605
  Гіленко О.І. Подорожні нариси Віталія Коротича на сторінках журналу "Вітчизна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 30-32


  У статті аналізуються особливості подорожніх нарисів В. Коротича, їх стиль, архітектоніка, авторська позиція та особливості індивідуального стилю автора. The article deals with structure peculiarities of V. Korotych"s essays, published in the ...
1088606
  Королева Н. Подорожній : легенди / Наталена Королева. – Торонто : Добра книжка
Вип. 147. – 1953. – 64 с.
1088607
  Мовчан Р. Подорожній "бранець птахів" над криницею в степу... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 3


  Світоій пам"яті Поета Володимира Коломійця.
1088608
  Терлецький Валентин Подорожній і жінка : роман-притча (фрагменти) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 68-106. – ISSN 0130-1608
1088609
  Головко Х. Подорожній репортаж Олександра Янти-Полчинського "Вздовж і впоперек СРСР" (1932): жаб"яча перспектива
1088610
  Головко Х. Подорожній репортаж Олександра Янти-Полчинського "Вздовж і впоперек СРСР" (1932): жаб"яча перспектива // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 3-12. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
1088611
  Крман Даніел Подорожній щоденник : ( Itinerarium 1708 - 1709 ) / Крман Даніел; Пер. із слов.Ольга й Григорій Булахи; Впор.й прим. М.Неврлого. Вступ слово І.Дзюби. – Київ : Просвіта, 1999. – 160c. – ISBN 966-7551-04-0
1088612
  Крман Д. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709) / Даніел Крман ; пер. зі словацької : О. Булах, Г. Булах ; впорядкування й прим. М. Неврлого ; вступне слово : П. Мовчана, І. Дзюби. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Просвіта, 2010. – 242, [2] c., XVI с. іл. – ISBN 966-7551-04-0
1088613
  Яремчук О. Подорожня антропологія у журналістиці: історія та практичні методи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 142-150. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
1088614
   Подорожуємо з UM Air. Єгипет : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27 : фото
1088615
   Подорожуємо з UM Air. Крим : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 18 : фото
1088616
   Подорожуємо з UM Air. Крим : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16 : фото
1088617
   Подорожуємо з авіакомпанією UM Air. Сирія : Інформаційно-рекламний блок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34
1088618
   Подорожуємо з авіакомпанією UM Air. Узбекистан : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28
1088619
  Усик Світлана Подорожуємо за кордон безпечно / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 18-19 : фото
1088620
   Подорожуючи з WINDROSE : авіакомпанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 42-43 : Фото
1088621
  Онищенко Лідія Подорожуючи містами Баварії : Країна і люди / Онищенко Лідія, Хардекопф Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 57-60 : Карта
1088622
  Куренной Е.Е. Подорожье : повести и рассказы / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1988. – 266с.
1088623
  Борхсениус Н.С. Подотряд червецы и щитовки / Н.С. Борхсениус. – М.-Л., 1960. – 284с.
1088624
  Борхсениус Н.С. Подотряд червецы и щитовки, семейство подушечницы и ложнощитовки / Н.С. Борхсениус. – М.-Л., 1957. – 494с.
1088625
  Муххамад-Казим Подох Надир-шаха в Индию / Муххамад-Казим. – М., 1961. – 207с.
1088626
  Свирщевский А. Подоходный налог / исследование. А. Свирщевского // Чтение о политической экономии и финансах / М.Н. Капустин. – Ярославль, 1879. – [2], VI, 247 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1088627
   Подоходный налог. – М, 1928. – 551с.
1088628
   Подоходный налог и культсбор с рабочих и служащих. – М, 1936. – 38с.
1088629
   Подоходный налог и налог с холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР. – М, 1947. – 32с.
1088630
   Подоходный налог и сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строительства. – Москва, 1939. – 24 с.
1088631
   Подоходный налог и сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строительства. – М, 1939. – 24с.
1088632
  Алексеенко М.М. Подоходный налог и условия его применения / Речь, произнес. на торжеств. собр. Имп. Харьк. ун-та, 17 янв. 1885 г. проф. М.М. Алексеенко. – Харьков : Тип. М.Ф. Зильберберга, 1885. – [2], 35 с.
1088633
  Ефименко Т.И. Подоходный налог как фактор инвестирования социальных программ // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.89-94
1088634
  Болдырев Г.И. Подоходный налог на Западе и в России. / Г.И. Болдырев. – Л, 1924. – 274с.
1088635
  Мюллер Отто Подоходный налог по законодательствам различных государств : Сравнительное исследование ; Пер. с нем. / Д-р Отто Мюллер. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1905. – 126 с. – Печ. по распоряжению Деп. окладных сборов


  На тит. стр. стоит подпись: И. Миримонов.
1088636
  Богатеев Р.Х. Подоходный налог с колхозов / Р.Х. Богатеев. – Казань, 1978. – 128с.
1088637
  Данков В.С. Подоходный налог с колхозов. / В.С. Данков. – М., 1948. – 86с.
1088638
  Миллионщиков А.Д. Подоходный налог с колхозом. / А.Д. Миллионщиков, В.П. Ольшевская. – М, 1966. – 71с.
1088639
  Александров В.И. Подоходный налог с населения : учебное пособие для курсовой сети и фиансовых техникумов сстемы наркомфина СССР / В.И. Александров ; под ред. Г.Л. Марьяхина ; Нар. Ком. Финансов Союза ССР ; Управление учебными заведениями. – Москва : Госфиниздат, 1946. – 80 с.
1088640
  Данилов Д.В. Подоходный налог с населения / Д.В. Данилов, Ф.А. Фотиев. – Москва, 1949. – 92 с.
1088641
  Могилевич А.В. Подоходный налог с населения / А.В. Могилевич, С.И. Винокур. – М, 1957. – 136с.
1088642
   Подоходный налог с населения. – М, 1991. – 208с.
1088643
  Хезретов А. Подоходный налог с населения в СССР. / А. Хезретов. – Ашхабад, 1990. – 90 с.
1088644
  Куприянов А.С. Подоходный налог с промысловой кооперации инвалидов / А.С. Куприянов. – М, 1948. – 75 с.
1088645
  Замойский П.И. Подпасок : повесть / П.И. Замойский. – Москва : Художественная литература, 1953. – 296с.
1088646
  Замойский П.И. Подпасок : повесть / П.И. Замойский. – Москва : Детская литература, 1970. – 303с.
1088647
  Замойский П.И. Подпасок. - Молодость / П.И. Замойский. – Москва, 1950. – 644с.
1088648
  Замойский П.И. Подпасок. Молодость : повести / П.И. Замойский. – Москва : Художественная литература, 1966. – 640 с.
1088649
   Подписан Закон Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 52
1088650
  Узиков Ю.А. Подписано В.И. Лениным / Ю.А. Узиков. – 2-е, доп. – Уфа, 1982. – 143с.
1088651
  Узиков Ю.А. Подписано В.И. Лениным / [Узиков Ю.А.]. – [3-е изд.]. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1989. – 173, [1] с. : ил. – Авт. указан перед вып. дан. - Миниатюрное издание. – (Башкирская Лениниана). – ISSN 5-295-00224-1
1088652
  Юров Ю.М. Подписано Лениным / Ю.М. Юров. – Москва, 1970. – 256с.
1088653
   Подписано соглашение о контенте с singapore airlines // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 2 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
1088654
  Кириллина Е. Подписано: Илья Репин // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 137-144. – ISSN 0028-1263


  Ілля Юхимович Рєпін (1844-1930) - російський художник-реаліст українського походження.
1088655
  Кузнецов А.Ю. Подписка на электронные ресурсы в Росссии: тенденции последних лет / А.Ю. Кузнецов, И.К. Разумова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июнь. – С. 49-53. – ISSN 1726-6726


  В условиях глобализации и повсеместного распространения Интернета большое значение приобритает интеграция российских наук и образования в мировую систему. Успешность этого процесса напрямую связана с распространением научной информации.
1088656
  Макаров В. Подписные базы данных РНБ - крупный научный ресурс по библиотечному делу и гуманитарным наукам / Виктор Макаров // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 10 (244). – С. 36-39. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена подписным базам данных Российской национальной библиотеки (РНБ).
1088657
  Кулик А.С. Подпись отца. / А.С. Кулик. – М., 1958. – 23с.
1088658
  Кицно П.П. Подпокровные и поживные посевы многолетних трав в южной части лесостепи Украинской ССР : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Кицно П.П. ; М-во высш. образования СССР. Уман. с.-х. ин-т. – Киев, 1954. – 28 с.
1088659
  Занин Н. Подполковник Азаров / Н. Занин. – Беломорск, 1943. – 24с.
1088660
  Изюмский Б.В. Подполковник Ковалёв / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1975. – 252с.
1088661
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 210с.
1088662
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1968. – 656с.
1088663
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 207с.
1088664
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Л., 1980. – 640с.
1088665
  Закржевский А.К. Подполье : психологические параллели :Достоевский, Леонид Андреев, Федор Сологуб, Лев Шестов, Алексей Ремизов, Михаил Пантюхов / Александр Закржевский. – Киев : Изд. журн. "Искусство и печатное дело" ; Тип. С.В. Кульженко, 1911. – 108, [8] с.
1088666
  Козлов И.А. Подполье : драма из 1919 года в 4-х действиях / И. Козлов. – Харьков : Изд. Политотдела Укрсовтрударма и Южфронта, 1920. – 80 с.
1088667
  Лукин В.М. Подполье возглавил Васькин: докум. повесть / В.М. Лукин. – Л., 1982. – 304с.
1088668
  Кашина-Евреинова Подполье гения / Кашина-Евреинова. – Птгр., 1923. – 93 с.
1088669
  Игнатов П.К. Подполье Краснодара / П.К. Игнатов. – Москва, 1947. – 179с.
1088670
  Игнатов П.К. Подполье Краснодара / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1982. – 255с.
1088671
  Андрющенко В.А. Подполье на передовой : докум. повесть [о патриотах г. Новороссийска / Андрющенко В.А., Иванов Г.П., Зырянов Ф.П. ; ил.: Б.А. Липовцев]. – Краснодар : Книжное издательство, 1973. – 190 с. : ил.
1088672
  Амаду Ж. Подполье свободы : роман / Ж. Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина, А. Сиповича и И. Тыняновой ; под ред. Ю. Владимирова и А. Гольдмана ; предисл. Ф. Кельина. – Москва : Иноиздат, 1954. – 864 с.
1088673
  Шакинко И.М. Подпольная кличка - Михаил / И.М. Шакинко. – Свердловск, 1970. – 144с.
1088674
  Шакинко И.М. Подпольная кличка - Михаил / И.М. Шакинко. – Куйбышев, 1981. – 151 с.
1088675
  Кузьмичев А.П. Подпольная кличка / А.П. Кузьмичев. – Минск, 1987. – 526с.
1088676
  Маяускайте А.С. Подпольная коммунистическая печать Литвы и ее роль в борьбе против фашизма (1926-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маяускайте А.С.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-. – Ленинград, 1953. – 15 с.
1088677
   Подпольная лаборатория // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
1088678
  Баришполец А.Т. Подпольная печать большевиков Украины периода гражданской войны и иностранной военной интервенции /1918-1920 гг./. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Баришполец А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
1088679
  Нечаева И.Ю. Подпольная пресса США как форма проявления молодженого движения протеста: возникновение, эволюция, типология (1960-1975) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Нечаева И. Ю.; МГУ, Фак. журн. Каф. заруб. печати и лит. – М., 1978. – 17л.
1088680
  Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия / С. Степняк. – 2-е изд., вышедшее в России. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Э. Винеке, 1906. – [2], 240 с. – (Библиотека "Светоча" под редакцией Семена Афанасьевича Венгерова . Серия "Материалы для истории русского общественного движения" ; № 2 № 6-9)
1088681
  Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия / С. Степняк. – Санкт-Петербург : Издание В. Врублевский, 1906. – 274 с., 1 л. фронт. (портр.), 6 л. портр.
1088682
  Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия / С. Степняк (Кравчинский). – Санкт-Петербург : Электропеч. К.А. Четверикова, 1907. – 160 с.
1088683
  Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия / С.М. Степняк-Кравчинский. – Киев : [Б. и.]. – (Издания Отдела солдатской кооперации К.Ю.-З.Ф.В.З.С. под редакцией Культурно-кооперативного бюро Исполнительного комитета депутатов армии Юго-западного фронта ; № 17)
Ч. 2 : Очерки из жизни революционеров. – 1917. – 78 с.
1088684
  Поляк Л. Подпольная Россия / Л. Поляк. – М., 1925. – 42с.
1088685
  Степняк-Кравчинский Подпольная Россия / Степняк-Кравчинский. – Л., 1929. – 256с.
1088686
  Степняк-Кравчинский Подпольная Россия / Степняк-Кравчинский. – Москва, 1960. – 222с.
1088687
  Таратура Е. Подпольная Россия. / Е. Таратура. – Москва, 1967. – 272с.
1088688
   Подпольная типография ЦК РСДРП. – М, 1959. – 24с.
1088689
  Строганова Н.П. Подпольная типография ЦК РСДРП 1905-1906 гг. / Н.П. Строганова. – М., 1976. – 80с.
1088690
  Мацай А.И. Подпольное издание комедии В.В.Капниста "Ябеда". (Эпизод из истории обличительной литературы XVII в.) / А.И. Мацай. – 127-137с.
1088691
  Цирульников А.М. Подпольной музы адьютанты. / А.М. Цирульников. – Горький, 1971. – 319с.
1088692
  Факторович А.А. Подпольные антифашистские организации - помощники КП(б)Б в борьбе против оккупантов на территории западных областей Белоруссии (1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Факторович А.А.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Минск, 1967. – 29л.
1088693
   Подпольные партийные органы Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941-1944) : Краткие сведения об организации, структуре и составе. – Минск : Беларусь, 1975. – 271 с.
1088694
  Жеймантас Л.В. Подпольные типографии КП Литвы в 1918 -1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Жеймантас Л. В.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1970. – 22л.
1088695
  Иванов Ю.Г. Подпольные типографии ленинской "Искры" в России 1901-1903 годы. / Ю.Г. Иванов. – Кишинев, 1962. – 56с.
1088696
  Ордубади М.С. Подпольный Баку : историч. / Саид Ордубади ; пер. с азерб. И.Печенева. – Баку : Азернешр
1. – 1965. – 344 с.
1088697
  Ордубади М.С. Подпольный Баку : историч. / Саид Ордубади ; пер. с азерб. И.Печенева. – Баку : Азернешр, 1980. – 317 с.
1088698
  Твед М.А. Подпольный госпиталь / М.А. Твед. – Смоленск, 1963. – 155с.
1088699
  Мартынов М.М. Подпольный госпиталь / М.М. Мартынов, А.М. Эвентов. – Тула, 1964. – 167с.
1088700
  Овчаров М.И. Подпольный госпиталь / М.И. Овчаров. – Донецк, 1970. – 36с.
1088701
  Ефремов В.В. Подпольный госпиталь / В.В. Ефремов, Л.И. Ефремова. – Тула, 1984. – 207с.
1088702
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Л., 1948. – 63с.
1088703
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва
Кн. 1. – 1948. – 198 с.
1088704
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва
Кн.2. – 1949. – 268с.
1088705
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва, 1950. – 480с.
1088706
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Л.
Кн.2. – 1950. – 88с.
1088707
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва
Кн.1-2. – 1952. – 456с.
1088708
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва, 1955. – 684с.
1088709
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва, 1961. – 735с.
1088710
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва, 1975. – 671с.
1088711
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Кишинев, 1985. – 639с.
1088712
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Киев, 1986. – 781 с.
1088713
  Петшак Т. Подпольный фронт / Т. Петшак. – М., 1966. – 160с.
1088714
  Кодзяс К. Подпольщик / К. Кодзяс. – М., 1977. – 282с.
1088715
  Викторов И.В. Подпольщик, воин, чекист / И.В. Викторов. – Москва, 1963. – 80с.
1088716
  Тобино М. Подпольщики / М. Тобино. – М, 1986. – 399с.
1088717
  Красноперов В.М. Подпольщики Бухенвальда. (Об антифашистской борьбе советских военнопленных) / В.М. Красноперов. – М., 1960. – 96с.
1088718
  Малиновский А.Д. Подпольщики Пушкинских гор / А.Д. Малиновский. – Л., 1984. – 104с.
1088719
  Варламов И. Подпольщица во власти // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 47 (1251). – С. 8-9. – ISSN 0234-1670
1088720
  Юнусов М.С. и др. Подпороговые радиационные эффекты в полупроводниках / М.С. и др. Юнусов. – Ташкент : Фан, 1989. – 224 с.
1088721
  Султанова Б.Д. Подпороговые радиационные эффекты в полупроводниках Ge и GaP. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Султанова Б.Д.; АН УзССр. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1988. – 17л.
1088722
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1954. – 32с.
1088723
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1981. – 204с.
1088724
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Иркутск, 1981. – 45с.
1088725
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1985. – 109с.
1088726
  Корнев В.Г. Подпочвенное орошение / В.Г. Корнев. – Москва ; Ленинград, 1935. – 176 с.
1088727
  Перехрест С.М. Подпочвенное орошение. / С.М. Перехрест, В.А. Павленко. – К., 1956. – 104с.
1088728
  Борисова Э.П. Подпрограмма интерационного метода решения общей задачи линейного программирования / Э.П. Борисова. – М., 1964. – 44 с.
1088729
  Прохорова Г . Подпрограммы ввода и вывода числовой информации для ИП-5 / Г . Прохорова. – Москва, 1966. – 36 с.
1088730
   Подпрограммы обмена и печати для транслятора ТА-1М. – Л, 1974. – 15с.
1088731
  Ганюшкин Александр Григорьевич Подпрямые произведения групп, их обобщения и применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Ганюшкин Александр Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 14 с.
1088732
  Ганюшкин Александр Григорьевич Подпрямые произведения групп, их обобщения и применения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ганюшкин Александр Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 103л. – Бібліогр.:л.99-103
1088733
  Ильюк Борис Артурович Подражание в письменной речи учащихся IV-VIII классов : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Ильюк Борис Артурович; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1974. – 33л.
1088734
   Подражание Шекспиру : Историческое представление без сохранения обыкновенных театральных правил из жизни Рюрика / С примечаниями генерал-майора И. Болтина. – 3-е изд. – Санктпетербург : Тип. Корпуса чужестранных единоверцев, 1793. – 88с.
1088735
  Тряпкин Н.И. Подражание Экклезиасту. / Н.И. Тряпкин. – М., 1989. – 39с.
1088736
  Тодуа М.А. Подражания "Голестану" в таджикской и персидской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Тодуа М.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Каф. персид. филологии. – Тбилиси, 1954. – 18л.
1088737
  Мерзляков А. Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев А. Мерзлякова. – Москва : В университетской типографии
Ч. 1. – 1825. – XLI, [2], 234 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням.
1088738
  Мерзляков А. Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев А. Мерзлякова. – Москва : В университетской типографии
Ч. 2. – 1825


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням.
1088739
  Шевченко Т. Подражаніє 11 Псалму // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 708-709. – ISBN 978-966-500-300-7
1088740
  Кудайбергенов С. Подражательные слова в киргизском языке / Кудайбергенов С. ; Акад. наук Киргиз. ССР, Ин-т языка и литературы. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1957. – 108 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1088741
  Джафарова С.М. кызы Подражательные слова в современных тюркских языках : Автореф... канд. филолнаук: 10.02.06 / Джафарова С. М. кызы; Аз.ГУ, Филол. фак. – Баку, 1973. – 31л.
1088742
  Худайкулиев М. Подражательные слова в туркменском языке. / М. Худайкулиев. – Ашхабад, 1962. – 134с.
1088743
  Кротков С.П. Подражающая и изобретающая личность ребенка / С.П. Кротков. – 15с.
1088744
  Красногоров В. Подражающие молниям / В. Красногоров. – М., 1977. – 191с.
1088745
  Рыбян А.А. Подразделение в ночном бою / А.А. Рыбян. – Москва : Военное издательство, 1984. – 208 с.
1088746
  Эристави М.С. Подразделение нижнего мела Альпийской зонёы / М.С. Эристави. – Тбилиси, 1962. – 116с.
1088747
  Никитин Н.С. Подразделения в бою / Н.С. Никитин; Под ред. С.Н. Ивлева. – Москва : Военное издательство, 1985. – 206 с.
1088748
  Гредасов Ф.И. Подразделения в разведке : [учеб. пособие для командиров подразделений] / Ф.И. Гредасов ; под ред. Д.А. Гринкевича. – Москва : Воениздат, 1988. – 255, [1] с.
1088749
  Александров А.В. Подразделения и части сухопутных войск ФРГ / А.В. Александров, Т.К. Фомичев. – Москва : Воениздат, 1967. – 234 с.
1088750
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко, Н.С. Никитин. – М., 1972. – 272с.
1088751
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко. – 2-е доп. изд. – М., 1975. – 368с.
1088752
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко, Н.С. Никитин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 320с.
1088753
  Романов В.В. Подразделения политической полиции в Поволжских губерниях в 1826-1860 гг.: формы и основные направления деятельности : [монография] / В.В. Романов. – Ульяновск : УлГУ, 2008. – 270 с. : табл. – ISBN 975-5-88866-324-0
1088754
  Левітас Фелікс Подразлива тема новітньої української історіографії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 10. – С. 1-10
1088755
  Капран-Чемоданова Подраненная чайка / Капран-Чемоданова. – Таллин, 1983. – 110с.
1088756
  Андреев М.В. Подранок : поэма [и стихотворения] / Михаил Андреев. – Москва : Современник, 1986. – 77, [1] с.
1088757
   Подрастающее поколение. – М, 1981. – 111с.
1088758
  Макаров-Кожухов Подрезка и формировка виноградников / Макаров-Кожухов. – Краснодар, 1947. – 80с.
1088759
  Сторчай О. Подробиці з історії мистецької освіти та культурно-художнього життя Харкова 1910-1930-х років в автобіографічних спогадах Анатолія Бондаровича // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 2 (62) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 103-108. – ISSN 1728-6875
1088760
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повість / Я.В. Гримайло. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 180 с.
1088761
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повість / Я.В. Гримайло. – Київ, 1960. – 124 с.
1088762
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повісті, оповідання / Я.В. Гримайло. – Київ : Дніпро, 1976. – 424 с.
1088763
  Святовець В.Ф. Подробиця та художня деталь як мікро- і макромодель субстанції стилю Григора Тютюнника // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 130-141. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1088764
  Селифонтов Н.Н. Подробная опись 272 рукописям XVI до начала XIX столетий Второго (Шевлягинского) Собрания "Линевского Архива" с приложениями / сост. Председателем Костромской губернской ученой архивной коммиссии Н.Н. Селифонтовым ; Костромская Губернская Ученая Архивная Коммисия. – Санкт-Петербург : Тип. А Мучнина, 1892. – [4], X, 174 с. : ил.


  Авт. предисл.: Брандт, Александр Федорович (1844-)
1088765
  Селифонтов Н.Н. Подробная опись 440 рукописям XVII, XVIII и начала XIX стол. Первого Собрания "Линевского Архива" с двумя приложениями / Составлена Председателем Костромской губернской ученой архивной комиссии Н.Н.Селифонтовым. – Санкт-Петербург : Тип. А.Мучника, 1891. – VII, 85, [14], 27 с.
1088766
   Подробно об Австрии : Цифры и факты. – Вена : Федеральная служба печати, 2005. – 171 с. : илл.
1088767
  Лукина Ирина Подробно Таиланд = Тутк-тук "Желание" для одинокой дамы // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 72-83 : Іл.
1088768
  Яковлев Н. Подробное изложение особенностей беотийского наречия по дошедшим до нашего времени литературным произведениям ... : ... (как-то: фрагментам коррины и беотийским фразам в "Ахарнанянах" Аристофана) и надписям и определение места беотийского наречия в семье прочих эолийских наречий / [соч.] Н. Яковлева. – Казань : В тип. ун-та, 1874. – [2], 16 с.
1088769
  Олеарий Адам Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем Посольства Адамом Олеарием / Пер. с нем. [и снабдил предисл.] Павел Барсов. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей российских при Моск. ун-те ; В унив. тип. (Катков и К*), 1870. – 1174 с. разд. паг. – Отд. оттиск: Чтения в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те 1868-1870


  Пер. и авт. предисл.: Барсов, Павел Петрович (182-?-1881) На тит. л. єкз. № 145206 печать: Книгохранилище С.Р. Минцлова [Сергея Рудольфовича Минцлова], в 1913 году, появляется так называемое "Книгохранилище Сергея Рудольфовича Минцлова"
1088770
  Двинянинов С. Подробное описание редких монет составленное по практическим и официальным данным : Какими ценами надо продавать редкие монеты : Практическое руководство для всех / С. Двинянинов. – Казань : Типо-лит. М.А. Семенова, 1913. – 128, [2] с.
1088771
   Подробное описание совершенно новой методы содержания померанцовых, лимонных и всех к сему роду принадлежащих дерев // О содержании иностранных плодовитых дерев в горшках / Диль. – часть 1. – Москва, 1824. – 16с.
1088772
  Коробейников П М. Подробности войны / П М. Коробейников, . – М, 1988. – 254с.
1088773
  Александрова Н.А. Подробности двух минут : очерки / Н.А. Александрова. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 192 с. : ил.
1088774
  Виноградов И.И. Подробности жизни / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1980. – 352с.
1088775
  Виноградов И.И. Подробности жизни / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1983. – 352с.
1088776
  Глазов Г.С. Подробности неизвестны / Г.С. Глазов. – Львов, 1981. – 292с.
1088777
  Навашин С.Г. Подробности об образовании мужских половых ядер у Lilium Martagon / С. Навашин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – С. 119-151, 2 л. ил. : ил. + табл.2. – Отд.оттиск из ХХІЗаписок Киев.Об-ва Естеств.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Григорьевичу Холодному от автора
1088778
  Гримайло Я.В. Подробности письмом : повесть / Я.В. Гримайло. – Москва, 1964. – 162 с.
1088779
  Цирулис Г. Подробности письмом : роман / Гавриил Цирулис ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 271 с.
1088780
  Цирулис Г. Подробности письмом : роман / Гавриил Цирулис ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 383 с.
1088781
  Нефедьев Н. Подробные сведения о волжских калмыках : собранная по листам. – Санкт-Петербург, 1854. – 286 с.
1088782
   Подробный каталог изданий археографической комиссии. – Птгр, 1918. – 116с.
1088783
  Владимирский-Буданов М.Ф. Подробный конспект истории русского права, составленный применительно к университетской программе по учебнику профессора М.Ф. Владимирского-Буданова / М.Ф. Владимирский-Буданов. – Киев : Изд. книжн. магаз. С.И. Иванова и К* ; [Тип. Петра Барского], 1907. – XII, III, 149 с.
1088784
   Подробный конспект по энциклопедии права составленный применительно к программе Универ. Св. Владимира. – Киев : Изд. Д. Тягая ; Типо-лит. "Прпогресс", 1907. – 21, [2] с.


  На тит. л. Николай Прокофьевич Василенко
1088785
  Зелинский В. Подробный ороографический словарь : заключает в себе: правильное начертание слов, обьяснение малопонятных и непонятных слов, указание ударений в словах и разделение каждого слова на части, для правильного переноса их из одной строки в другую / В. Зелинский; В.Зеленский. – изд-ние второе. – Москва : Типография Вильде, 1914. – 688 с. – Библиогр.: 687-688
1088786
  Флеров В.А. Подробный план занятий по обучению грамоте с указанием приемов обучения / Вс.А. Флеров. – 10-е изд. – Москва : Издание автора, 1915. – 79 с.
1088787
  Ровинский Д.А. Подробный словарь русских граверов XVI-XIX вв. / Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1895. – 806 с. – Дефект. кн.: № 51374 - отсутсв. стр. 805, 806
1088788
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : издание с 700 фототипными портретами : в 4 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1 : А - Д. – 1886. – XV, 736 с.
1088789
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : в 2 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1 : А - О. – 1889. – XVI с., 1202 стб. – Экз. № 13056 деф., отсутствуют, обл. и с. 1169-1202 стб.
1088790
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : в 2 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2 : П - Ф; Приложения, заключение и алфавитные указатели. – 1889. – [4] с., 1205-1888, [4], 880 стб. – Экз. № 66368 деф., с. 865-880 оторваны в верхней части и утрачены
1088791
  Лучник В. Подрод Morphnosoma mihi (=Omaseus aut.) рода Platysma (Bon.) Tschitsch. и его виды (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник, 1914. – 3 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 14, № 4, 1914 г., c. 424-426
1088792
  Лучник В. Подрод Poecilus (Bon.) рода Platysma (Bon.) Tschitsch. и его секции (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник, 1914. – 6 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 14, № 4, 1914 г., c. 412-417
1088793
  Эйхвальд К.Ю. Подрод ежевик Cylactis rafin. Исследование филогенеза одной бореальной растительной группы. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эйхвальд К.Ю.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1958. – 39л.
1088794
  Семенов-Тян-Шанский Подроды Chaetoleistus Sem. / Семенов-Тян-Шанский, Д.В. Знойко. – МоскваЛ., 1928. – 207-212с.
1088795
   Подросткам - нашу заботу. – Минск, 1984. – 96с.
1088796
  Барто А.Л. Подростки : стихи / Агния Барто. – Москва : Советский писатель, 1943. – 48 с.
1088797
  Яковлева М.Ф. Подростки / М.Ф. Яковлева. – Ленинград, 1969. – 87 с.
1088798
  Ершов Я.А. Подростки / Я.А. Ершов. – Москва, 1974. – 303 с.
1088799
  Аноприенко Е.В. Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : книга для тренера : [учеб.-метод. пособие] / Е.В. Аноприенко, Т.В. Журавель , Ж.В. Пархоменко ; под общ. ред. Т.В. Журавель]. – Киев : Фолиант, 2012. – 251, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Вып. дан. укр.: Анопрієнко Є.В., Журавель Т.В., Пархоменко Ж.В. Підлітки груп ризику до інфікування ВІЛ: книга для учасника. Навчально-методичний посібник. – Библиогр. : с. 248-251 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8474-80-4
1088800
  Бродский Марк Аркадьевич Подростки и юношество в Сети: "вызовы для библиотекарей" / Бродский Марк Аркадьевич, Чудинова Вера Петровна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 27-30. – ISSN 1727-4893


  Интернет используется подростками и юношеством очень активно. Подростки любят скользить по киберпространству, общаться и развлекаться в Интернете, но процесс взаимодействия с ним и роль его в их жизни в полной мере ими еще не осмыслена.
1088801
  Орловский Ю.П. Подростки на производстве / Ю.П. Орловский. – Москва, 1966. – 120с.
1088802
  Лебединская К.С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере: Клинико-психол. характеристика "трудных" подростков / К.С. Лебединская. – М., 1988. – 165с.
1088803
  Барто А.Л. Подростки, подростки... : стихи : [для сред. возраста] / Агния Барто ; рис. В. Горяева. – Москва : Детская литература, 1980. – 79 с. : ил., цв. ил.
1088804
  Печерникова И.А. Подростки. / И.А. Печерникова. – М., 1949. – 224с.
1088805
  Коршунов М.П. Подростки. / М.П. Коршунов. – М., 1975. – 206с.
1088806
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – Свердловск, 1950. – 256с.
1088807
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – М., 1951. – 256с.
1088808
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – 5-е изд. – М., 1955. – 240с.
1088809
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – 6-е изд. – М., 1960. – 334с.
1088810
  Ицын Б.С. Подростки. Повесть / Б.С. Ицын. – Челябинск, 1967. – 238 с.
1088811
  Дроздова И.Г. Подростковая наркомания : советы психолога // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 67-68, 73. – ISSN 0016-7207
1088812
  Адлер А. Подростковый возраст и половое воспитание // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 318-322. – ISBN 978-966-222-967-7
1088813
  Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности / Х. Ремшмидт. – М., 1994. – 318с.
1088814
  Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 384-404. – ISBN 978-966-222-967-7
1088815
  Полукаров В.В. Подростковый клуб: самодеятельность, творчество, самоопределение / В.В. Полукаров. – Москва, 1988. – 79с.
1088816
  Малкова Е.Е. Подростковый период формирования личности как фундаментальная проблема науки и практики / Е.Е. Малкова, А.А. Наумова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 12 (165). – С. 29-37
1088817
  Манукян Э.А. Подростку нужен друг / Э.А. Манукян. – Москва, 1972. – 48с.
1088818
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман : ч. 1-3 / Ф.М. Достоевский. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитография А. Траншеля
Ч. 1-3. – 1876. – 247, 184, 277 с. – Каждая ч. имеет отд. тит. л.
1088819
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – Москва-Л, 1947. – 544с.
1088820
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – М, 1955. – 564с.
1088821
  Достоевский Ф.М. Подросток : Роман / Ф.М. Достоевский. – Ташкент, 1956. – 568с.
1088822
  Достоевский Ф.М. Подросток : Роман / Ф.М. Достоевский. – Владивосток, 1956. – 564 с.
1088823
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – М, 1961. – 610с.
1088824
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман в трех частях / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1972. – 590с.
1088825
  Драгунова Т.В. Подросток / Т.В. Драгунова. – Москва, 1976. – 96с.
1088826
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман в 3-х ч. / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия, 1977. – 478 с.
1088827
   Подросток. – М, 1977. – 175с.
1088828
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда, 1984. – 608 с.
1088829
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – Минск, 1986. – 574с.
1088830
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – М, 1986. – 565с.
1088831
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман в трех частях / Ф.М. Достоевский. – Москва : Современник, 1987. – 543 с.
1088832
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Просвещение, 1988. – 510 с. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-09-000-535-4
1088833
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – Пермь, 1989. – 531с.
1088834
  Очаковская Л.С. Подросток в городе / Л.С. Очаковская. – М., 1980. – 95с.
1088835
  Камаева Г.И. Подросток в клубе: Об использовании различных форм театрализованной игры во внешкольной работе с детьми и подростками. / Г.И. Камаева, Т.С. Позднякова. – М., 1985. – 143с.
1088836
  Толстых А.В. Подросток в неформальной группе. / А.В. Толстых. – Москва, 1991. – 79с.
1088837
   Подросток в семье. – Минск, 1980. – 95с.
1088838
  Прихожан А.М. Подросток в учебнике и в жизни / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – М., 1990. – 79с.
1088839
  Сергеевичев В.Н. Подросток в школе и дома / В.Н. Сергеевичев. – Иваново, 1969. – 60с.
1088840
  Боцманова М.Э. Подросток и его друзья. / М.Э. Боцманова. – М., 1976. – 80с.
1088841
  Нарикбаев М.С. Подросток и закон / М.С. Нарикбаев. – Алма-Ата, 1981. – 96с.
1088842
  Архипов В.Д. Подросток и закон / В.Д. Архипов, Н.М. Сидорин, В.И. Туранов. – Куйбышев : Книжное издательство, 1984. – 110 с.
1088843
  Кобринский Ю.Г. Подросток и закон / Ю.Г. Кобринский, И.К. Туркевич. – Киев, 1986. – 75с.
1088844
  Филимонов И.П. Подросток и закон / И.П. Филимонов. – Саранск, 1989. – 142с.
1088845
  Вельчев А.Д. Подросток и правонарушение / А.Д. Вельчев, Г.Г. Мошак. – Кишинев, 1990. – 120с.
1088846
  Орлов В.С. Подросток и преступление / В.С. Орлов. – Москва, 1969. – 204с.
1088847
  Махов Ф.С. Подросток и свободное время / Ф.С. Махов. – Москва : Лениздат, 1982. – 151 с.
1088848
  Волков В.М. Подросток и физическая культура / В.М. Волков, И.И. Бахрах. – Смоленск, 1970. – 34с.
1088849
  Кононов И.Ф. Подросток и физическая культура / И.Ф. Кононов, Г.И. Куценко. – М., 1982. – 64с.
1088850
  Левшина И.С. Подросток и экран / И.С. Левшина. – М, 1989. – 175с.
1088851
  Наруск А. Подросток из благополучной семьи / А. Наруск. – Таллинн : Периодика, 1989. – 111 с.
1088852
  Найманов К.Х. Подросток на заводе / К.Х. Найманов. – Фрунзе, 1974. – 53с.
1088853
  Кузьменко Л.М. Подросток совершил преступление / Л.М. Кузьменко. – Кишинев, 1983. – 123с.
1088854
  Шапинова С.А. Подросток: общество и закон / С.А. Шапинова. – Алма-Ата, 1989. – 157с.
1088855
   Подруга. – М, 1959. – 463с.
1088856
   Подруга. – М, 1970. – 255с.
1088857
   Подруга. – К, 1972. – 239с.
1088858
   Подруга. – К, 1975. – 239с.
1088859
   Подруга. – К, 1977. – 225с.
1088860
  Кокоулин Л.Л. Подруга / Л.Л. Кокоулин. – М, 1988. – 430с.
1088861
  Смирнова А. Подруга мента : И передай привет полковнику : [повести] / Алена Смирнова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 432с. – (Криминальное танго). – ISBN 5-04-002639-0
1088862
  Веремійчик О. Подруга Олени Теліги талановита поетка Наталя Левицька-Холодна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 11
1088863
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – Л, 1985. – 480с.
1088864
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – М, 1990. – 80с.
1088865
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта : Роман / Д. Фаулз. – Москва : Правда, 1990. – 480с.
1088866
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – М, 1991. – 80с.
1088867
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – М, 1993. – 436с.
1088868
  Пахомов Н.П. Подруга юных дней: Варенька Лопухина / Н.П. Пахомов. – Москва, 1975. – 26 с.
1088869
  Фиш Г.С. Подруги / Г.С. Фиш. – Беломорск, 1943. – 542с.
1088870
  Угловский В Н. Подруги / В Н. Угловский, . – Вологда, 1962. – 192с.
1088871
  Шишкова Л.М. Подруги / Л.М. Шишкова. – М, 1963. – 248с.
1088872
  Данилина Л.Д. Подруги / Л.Д. Данилина. – М-Л, 1963. – 92с.
1088873
  Бакшеева Г.З. Подруги : очерки / Г.З. Бакшеева. – Ташкент : Ташкент, 1964. – 106 с.
1088874
  Сыромятникова А.С. Подруги / А.С. Сыромятникова. – Якутск, 1965. – 196с.
1088875
  Роговенко В.В. Подруги : Повесть / В.В. Роговенко. – Краснодар, 1974. – 176с.
1088876
  Уэлдон Ф. Подруги / Ф. Уэлдон. – М, 1985. – 376с.
1088877
  Веремійчик О. Подруги Олени Теліги // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12-22 травня (№ 19/20). – С. 10-11
1088878
  Шевелева Е.В. Подруги. / Е.В. Шевелева. – М, 1950. – 112с.
1088879
  Шевелева Е.В. Подруги. / Е.В. Шевелева. – М, 1952. – 87с.
1088880
  Федотов Г.Н. Подруги. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1959. – 326с.
1088881
  Тонких О.К. Подруги. / О.К. Тонких. – М., 1972. – 111с.
1088882
  Будько Євген Подружжя Art&Journey : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-47 : Фото
1088883
  Чегринець М. Подружжя бібліотекарів. З великим шануванням та доброю згадкою про Володимира Олексійовича та Ганну Максимівну Шибанових // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 60-63. – ISSN 2518-7341


  Представлено життєвий і професійний шлях співробітників Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка у 50–90-х роках XX ст. - завідувача сектору відділу систематизації та організації систематичних каталогів, ветерана війни, ветерана ...
1088884
  Сохацька Є. Подружжя Шульмінських в історії Кам"янця-Подільсько (До питання про заснування Кам"янець-Подільського державного українського університету) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 169-171
1088885
  Проненко В. Подружжя, повінчане журналістикою : [спогади] / Володимир Проненко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 417-421. – ISBN 978-966-2726-03-9
1088886
  Малков Е.А. Подружись с "королевой спорта" / Е.А. Малков. – М., 1987. – 109с.
1088887
  Малков Е.А. Подружись с "королевой спорта" / Е.А. Малков. – М., 1991. – 126с.
1088888
  Широбоков И.И. Подружись с компьютером. / И.И. Широбоков. – Иркутск, 1988. – 187с.
1088889
  Шулікін Д. Подружитися з роботодавцем // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 грудня (№ 49)
1088890
  Нахлік Є.К. Подружнє життя і позашлюбні романи Пантелеймона Куліша / Євген Нахлік; [ ілюстрації з архіву та колекції В. Яцюка ]. – Київ : Український письменник, 2006. – 351с., [ 16с. ]. – ISBN 966-579-188-5
1088891
  Нікітенко А.І. Подружнє життя очима дружини громадського інтелігента у 70-80-х роках XIX століття (за матеріалами О.І. Кістяківської) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 18-23. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто подружнє життя у листах О.І. Кістяківської, проаналізовано основні його елементи та принципи.
1088892
  Куйбіда І.В. Подружні конфліктні ситуації та шляхи їх вирішення // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 160-162. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1088893
  Іщук-Пазуняк Подружні мотиви у набутку Лесі Українки. На основі творів "Йоганна, жінка Хусова" і "Забута тінь" // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 346-355. – ISBN 978-966-355-009-1
1088894
  Примак Ю.В. Подружні, дитячо-батьківські та сиблінгові стосунки в нуклеарній сім"ї // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 171-179. – ISSN 2309-8287
1088895
   Подружній борг: дружина за чоловіка не відповідає? / підготувала Людмила Заглада // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-11 лютого (№ 5). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1088896
  Жиляк Н.В. Подружній конфлікт у молоді сім"ї як соціально-психологічний феномен // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 33-34
1088897
  Хуа Гу Подружня вірність : Повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 9-69. – ISSN 0320 - 8370
1088898
  Семьонкіна І.А. Подружня дезадаптація при порушенні функцій сім"ї та її психологічна корекція : Автореф. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Семьонкіна І.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 16 с.
1088899
  Воронюк К.М. Подружня сумісність як фактор стабільності шлюбу // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 102-103. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1088900
   Подручные партии. – Ставрополь, 1960. – 106с.
1088901
  Мелешин С. Подручные Прометея / С. Мелешин. – Свердловск, 1970. – 224с.
1088902
  Рымалов В.В. Подрыв вековых устоев / В.В. Рымалов. – Москва : Мысль, 1984. – 270с.
1088903
  Перегончук Сергей Степанович Подрыв товарного производства в условиях современного капитализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Перегончук Сергей Степанович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
1088904
   Подрывная деятельность в Индонезии. – М, 1958. – 134с.
1088905
   Подрывная деятельность иностранных разведок. – М, 1937. – 32с.
1088906
  Козлов А.А. Подрывная деятельность маоистов в Юго-Восточной Азии, 1960-1973 / А.А. Козлов. – М., 1980. – 135с.
1088907
  Светозарский Г.С. Подрывная деятельность против ГДР (1949-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Светозарский Г. С.; Гор.ГУ. – Горький, 1971. – 31л.
1088908
  Довгополый Д.Г. Подрывная деятельность США против Польской Народной Республики (1977-1981 гг.) : дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Довгополый Д.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1984. – 250 л. + Примечание: 196-218. – Библиогр.: л. 219-250
1088909
  Довгополый Д.Г. Подрывная деятельность США против Польской Народной Республики (1977-1981 гг.) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Довгополый Д.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с. – Библиогр.: 5 назв.
1088910
  Ярошенко В.Н. Подрывная пропаганда в системе буржуазного внешнеполитического радиовещания / В.Н. Ярошенко. – М., 1978. – 179с.
1088911
  Кукулин И. Подрывной эпос: Эзра Паунд и Михаил Еремин // Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 147-198. – ISSN 0130-6545
1088912
   Подряд в вопросах и ответах. – М, 1990. – 75с.
1088913
  Ольштынский А.Л. Подряд в промышленности: опыт социалистических стран / А.Л. Ольштынский. – М., 1990. – 62с.
1088914
   Подряд в сельском хозяйстве : Указ. отеч. лит. – Москва, 1990. – 113с.
1088915
  Капша Б.П. Подряд коллективный-труд эффективный / Б.П. Капша. – Кишинёв, 1989. – 175с.
1088916
   Подряд на селе. – Ижевск, 1988. – 154с.
1088917
   Подряд на сельскохозяйственных предприятиях. – М, 1989. – 270с.
1088918
  Маклаков А.С. Подрядное строительство за рубежом / А.С. Маклаков. – М., 1990. – 69с.
1088919
  Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве / Н.С. Кузнецова. – Киев : Наукова думка, 1993. – 160с. – ISBN 5120028685
1088920
  Кузнєцова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве // Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 7-232. – ISBN 978-966-2578-59-1
1088921
   Подрядные методы организации и стимулирования труда в промышленности. – М, 1990. – 145с.
1088922
  Бутынец Ф Ф. Подрядные отношения организация / Ф Ф. Бутынец, . – М., 1989. – 90с.
1088923
  Колосов В.Ф. и др. Подрядные формы организации труда и арендные отношения в строительстве / В.Ф. и др. Колосов. – Киев, 1991. – 127с.
1088924
  Красавін С. Подряпина : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.66-70. – ISSN 0130-321Х
1088925
  Яцентковский Е.В. Подсемейство Staphylinini России (Coleoptera, Staphylinidae) / Е.В. Яцентковский. – Петроград, 1917. – 48 с. – Отд. оттиск
1088926
  Петров В.П. Подсечное земледелие / В.П. Петров. – К., 1968. – 228с.
1088927
  Акулич Геннадий Георгиевич Подсистема анализа режимов и показателей надежности изделий САПР РЭА : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Акулич Геннадий Георгиевич; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1986. – 16л.
1088928
   Подсистема контроля исполнения заданий на базе ЕС ЭВМ. – Рига, 1978. – 96с.
1088929
  Игнатович А.А. Подсистема планирования труда и заработной платы в АСУ-П / А.А. Игнатович. – М., 1976. – 141с.
1088930
   Подсистема управления кадрами в отраслевой автоматизированной системе. – М, 1976. – 72с.
1088931
  Гафт Л.Ш. Подсистема управления научно-исследовательскими работами в отрасли / Л.Ш. Гафт. – М., 1976. – 56с.
1088932
  Сухомлин В.А. Подсистемы учебного комплекса АСУ / В.А. Сухомлин, В.Ю. Романов. – М, 1990. – 89с.
1088933
  Демин Ю.В. Подсказано жизнью / Ю.В. Демин. – Москва, 1963. – 32с.
1088934
  Крикунов Ю.А. Подсказано жизнью. / Ю.А. Крикунов. – М., 1984. – 140с.
1088935
  Лобушко В. Подсказки сердца / Владимир Лобушко. – Киев : Киевская Русь, 2006. – 256 с. – На обкл. авт.: Володимир Лобушко. – (Мир слова). – ISBN 966-8837-16-09
1088936
  Зинатуллин З.З. Подследственность уголовных дел / З.З. Зинатуллин. – Казань, 1986. – 100с.
1088937
  Коринец Ю.И. Подслушанный разговор / Ю.И. Коринец. – М., 1957. – 32с.
1088938
  Козловский Борислав Подслушано у мышей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 38 : фото. – ISSN 1029-5828
1088939
   Подснежник
10. – 1858. – Видання старою орфографією
1088940
  Воробьев К.Д. Подснежник / К.Д. Воробьев. – Вильнюс, 1956. – 200с.
1088941
  Александров И.В. Подснежник / Александров И.В. – Орел : Книжное издательство, 1963. – 112 с.
1088942
  Адаров А.О. Подснежник / Аджан Адаров. – Барнаул : Советская Россия, 1963. – 84 с. : ил.
1088943
   Подснежник. – Ижевск, 1965. – 64с.
1088944
   Подснежник. – Челябинск, 1968. – 10с.
1088945
  Ибрагимов Г. Подснежник : роман / Гали Ибрагимов ;. – Уфа, 1973. – 272 с.
1088946
  Зейналлы А. Подснежник : стихи / А. Зейналлы. – Москва : Советский писатель, 1978. – 95 с.
1088947
  Осипов В.Д. Подснежник / В.Д. Осипов. – М, 1982. – 527с.
1088948
  Осипов В.Д. Подснежник / В.Д. Осипов. – М, 1985. – 526с.
1088949
  Карелин Л.В. Подснежник / Л.В. Карелин. – М, 1988. – 48с.
1088950
  Лапин К.К. Подснежник на бруствере / К.К. Лапин. – М, 1966. – 222с.
1088951
  Клаз И.С. Подснежники / И.С. Клаз. – Минск, 1958. – 320с.
1088952
  Николаев Н В. Подснежники / Н В. Николаев. – Свердловск, 1960. – 128с.
1088953
  Крутилин С.А. Подснежники / С.А. Крутилин. – М., 1961. – 429с.
1088954
  Жимбиев Ц.-Ж. Подснежники : рассказы / Ц.-Ж. Жимбиев; переводы. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1961. – 68 с.
1088955
  Крючков А.С. Подснежники / А.С. Крючков. – Алма-Ата, 1962. – 120с.
1088956
  Ландау С.Г. Подснежники / С.Г. Ландау. – Симферополь, 1962. – 408с.
1088957
  Корсунов Н.Ф. Подснежники / Н.Ф. Корсунов. – М., 1962. – 335с.
1088958
  Слободчиков И.Ф. Подснежники / И.Ф. Слободчиков. – Уфа, 1962. – 100с.
1088959
  Крутилин С.А. Подснежники / С.А. Крутилин. – 2-е изд. – М., 1965. – 438с.
1088960
  Молева С.В. Подснежники / С.В. Молева. – Л, 1967. – 155с.
1088961
  Власов А.Е. Подснежники : две повести / А.Е. Власов, А.М. Молодик. – Ленинград : Детская литература, 1968. – 363 с. : илл.
1088962
  Крутилин С.А. Подснежники / С.А. Крутилин. – Москва, 1969. – 432с.
1088963
   Подснежники. – М, 1980. – 208с.
1088964
  Ольхин Б.Е. Подснежники / Б.Е. Ольхин. – Ярославль, 1981. – 104с.
1088965
  Гагиев Г.Б. Подснежники на Казбеке : стихи / Г.Б. Гагиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1966. – 71с.
1088966
  Молчанов П.А. Подснежники на минном поле / П.А. Молчанов, Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1974. – 84с.
1088967
  Костылев В.А. Подснежники несут. Лирика / В.А. Костылев. – Минск, 1960. – 67с.
1088968
  Никонов Н.Г. Подснежники. / Н.Г. Никонов. – М, 1973. – 126с.
1088969
  Никонов Н.Г. Подснежники. / Н.Г. Никонов. – М, 1977. – 126с.
1088970
  Лебков Е.Д. Подснежные цветы. Стихи / Е.Д. Лебков. – М., 1972. – 110с.
1088971
  Чернобаев Н.Г. Подсобное сырье для черной металлургии / Н.Г. Чернобаев. – 2-е изд. – М.
Вып.65. – 1963. – 1-72с.
1088972
  Гудзенко М.С. Подсобное хозяйство граждан / М.С. Гудзенко, М.В. Шульга. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 128с.
1088973
   Подсобное хозяйство граждан. – К, 1988. – 208с.
1088974
  Коньков В.П. Подсобное хозяйство предприятий и организаций / В.П. Коньков. – М., 1988. – 320с.
1088975
  Землянский Ф.Т. Подсобные предприятия и промыслы колхозов в социалистическом воспроизводстве : Автореф... д-ра экон.наук: 590 / Землянский Ф.Т.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1971. – 39л.
1088976
  Лозо И.А. Подсобные производства и промыслы в колхозах / И.А. Лозо. – Москва, 1974. – 56с.
1088977
   Подсобные хозяйства. – М, 1982. – 127с.
1088978
  Гаврилов Н.И. Подсобные хозяйства промышленных предприятий / Н.И. Гаврилов, И.Ф. Панкратов. – М., 1984. – 110с.
1088979
  Барадулин В.А. Подсобные художественные промыслы России / В.А. Барадулин, В.Т. Сидоренко. – Москва : Россельхозиздат, 1983. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 110-111
1088980
  Кехо Д. Подсознание может все! : [пер. с англ.] / Джон Кехо. – Минск : Попурри, 2017. – 158, [2] с. : ил. – Пер. изд.: Mind power into the 21st century by John Kehoe, Canada, 1997. – Библиогр.: с. 157-158. – ISBN 978-985-15-3190-1


  У пр. №1695842 напис: У Всесвіті, де ми живемо, є все: Здоров"я, Багатство, Щастя, Успіх, Достаток! Беремо це все і проживаємо Своє неповторне, спонене радості і пригод. Життя!!! Володимиру від Олега Д. Підпис, 14.05.2018
1088981
  Вальдштейн Л. Подсознательное "Я" и его отношение к здоровью и воспитанию / Л. Вальдштейн. – Москва : Наука, 1913. – 113с.
1088982
  Шаблиовский П.В. Подсознательное, как жизненный фактор. / П.В. Шаблиовский. – 1-41с.
1088983
  Урьев И.И. Подсолевой девон Припятской впадины / И.И. Урьев. – Минск, 1977. – 150с.
1088984
  Сахаров Н.Л. Подсолнечная моль в связи с культурой панцырного подсолнечника / Н.Л. Сахаров. – Москва, 1925. – 83 с.
1088985
  Плачек Е.М. Подсолнечник / Е.М. Плачек. – Москва, 1925. – 57 с.
1088986
  Вехов Г.К. Подсолнечник : Товароведение, приём, хранение / Г.К. Вехов; Под ред. Жулидова В.А. – Москва, 1949. – 4с.
1088987
  Закруткин В.А. Подсолнух / В.А. Закруткин. – М, 1958. – 64с.
1088988
  Закруткин В.А. Подсолнух / В.А. Закруткин. – М, 1960. – 47с.
1088989
  Попова С.А. Подсолнух / С.А. Попова. – Мурманск, 1963. – 63с.
1088990
  Сериков С.В. Подсолнух / С.В. Сериков. – Воронеж, 1966. – 55с.
1088991
  Никитенко А.И. Подсолнух / А.И. Никитенко. – Фрунзе, 1979. – 99с.
1088992
  Карпунин Г.Ф. Подсолнух / Г.Ф. Карпунин. – Москва, 1983. – 78с.
1088993
  Закруткин В.А. Подсолнух / В.А. Закруткин. – Ростов-на-Дону, 1983. – 79с.
1088994
  Драч И.Ф. Подсолнух : стихотвореня / И.Ф. Драч. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 126с.
1088995
  Маркова Е.Г. Подсолнух / Е.Г. Маркова. – М, 1984. – 319с.
1088996
  Халифа Сахр Подсолнух / Халифа Сахр. – М., 1984. – 143с.
1088997
  Мережников Н.Я. Подсолнух. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1962. – 40с.
1088998
  Черевченко А.И. Подсолнух. / А.И. Черевченко. – Магадан, 1973. – 79с.
1088999
  Лутков Г.Я. Подсолнуха сиянье неземное / Г.Я. Лутков. – Москва, 1988. – 221с.
1089000
  Афонин В.Е. Подсолнухи : повести, рассказы / Василий Афонин ; худож. А. Цветков. – Москва : Советский писатель, 1989. – 384, [2] с. : ил.
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,