Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1087001
  Мартынов Б. "Реликтовые" и потенциальные конфликты в Латинской Америке // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 48-58. – ISSN 1728-2756
1087002
  Полякова А.І. "Релігійна тематика в суспільно-політичних часописах (на матеріалі тижневиків "Кореспондент", "Український тиждень", "Фокус", "Главред")" : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Полякова Анастасія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1087003
  Ніколаєва А. "Релігійні обереги" як підвид апотропеїв (кінець XIX - початок XXI століття) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 80-81
1087004
  Каминская Л.Н. Рекуррентная селекция / Л.Н. Каминская. – Минск, 1985. – 160с.
1087005
  Фомин В.Н. Рекуррентное оценивание и адаптивная фильтрация / В.Н. Фомин. – М., 1984. – 286с.
1087006
  Малоземов В.Н. Рекуррентные вычисления. / В.Н. Малоземов, А.Б. Певный. – Л., 1976. – 56с.
1087007
  Баранов Валентин Васильевич Рекуррентные методы оптимальных решений в стохастических системах / Баранов Валентин Васильевич. – Харьков : Вища школа, 1981. – 145 с.
1087008
  Никитина Н.И. Рекуррентные синтагмы структурного типа "прилагательное + существтельное" в современном английском языке / Н.И. Никитина. – Калинин, 1974. – 114 с.
1087009
  Никитина Н.П. Рекуррентные синтагмы структурного типа "прилагательное+существительное" в современном английском диалоге : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина Н. П.; Калин. гос. пед. ин-т. – Калинин, 1969. – 34л.
1087010
  Кирпичников К Б. Рекуррентные события и процессы восстановления / К Б. Кирпичников. – Л., 1986. – 79с.
1087011
  Скляревич А.Н. Рекуррентный синтез тестов проверки комбинационных автоматов. / А.Н. Скляревич. – Рига, 1981. – 186с.
1087012
  Волошин О.Ф. Рекурсивний алгоритм послідовного аналізу варіантів для багаторівневої задачі про ранець / О.Ф. Волошин, І.П. Світличний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 155-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджено алгоритм послідовного аналізу варіантів для цілочисельної багаторівневої задачі про ранець з багатьма обмеженнями. Розглядаються різні варіанти поліпшення алгоритму та використання його на ПК та мережах ПК.
1087013
  Волошин О.Ф. Рекурсивний алгоритм послідовного аналізу варіантів для одно- та багатовимірної задачі про ранець та його дослідження / О.Ф. Волошин, І.П. Світличний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 24-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Досліджено алгоритм послідовного аналізу варіантів для цілочисельної задачі про ранець та його узагальнення на випадок задачі з багатьма обмеженнями. Уточнено оцінки трудомісткості алгоритму та наведені різні варіанти його вдосконалення і реалізації на ...
1087014
  Мартинюк Т.Б. Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації : Монографія / Т.Б. Мартинюк; МОНУ; ВДТУ. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 216с. – ISBN 966-7199-98-3
1087015
  Незгазинська Н.В. Рекурсивні згорткові коди для підвищення завадостійкості телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Незгазинська Н.В.; Негазинська Н.В. ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1087016
  Арсланов М.М. Рекурсивно перечислимые множества и степени неразрешимости / М.М. Арсланов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1986. – 205 с.
1087017
   Рекурсивное представление и синтез графических изображений в САПР. – Минск, 1989. – 74с.
1087018
   Рекурсивные машины и вычислительная техника. – К, 1974. – 26с.
1087019
  Баррон Д. Рекурсивные методы в программировании / Д. Баррон. – М., 1974. – 80с.
1087020
  Анисимов А.В. Рекурсивные преобразователи информации / А.В. Анисимов. – Киев : Вища школа, 1987. – 230с.


  Описываются рекурсивные преобразователи информации, относящиеся к автоматной модели алгоритма и охватывающие широкий класс сложных алгоритмических систем-рекурсивные программы, вычислительные устройства, различные иерархические управляющие системы.
1087021
  Петер Р. Рекурсивные функции / Р. Петер. – Москва, 1954. – 264 с.
1087022
  Кузнецов А.В. Рекурсивные функции и неразрешимость некоторых проблем для исчислений высказываний. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов А.В.; АН СССР. – М, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.14-15
1087023
  Гудстейн Р.Л. Рекурсивный математический анализ / Р.Л. Гудстейн. – Москва, 1970. – 472 с.
1087024
  Родимин С.П. Рекурсивный метод вычисления регулярных периодически-определенных функций и его реализация : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Родимин С. П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
1087025
  Родимин Сергей Петрович Рекурсивный метод вычисления регулярных периодически-определенных функций и его реализация : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.09. / Родимин Сергей Петрович; КГУ. – Киев, 1985. – 103л.
1087026
  Фецыч Григорий Васильевич Рекционная сущность системы преступлений и наказаний по уголовному уложению 1903 года и практики его применения : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Фецыч Григорий Васильевич; МВ и ССО. Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1984. – 220л. – Бібліогр.:л.185-220
1087027
  Чайлахян М.Х. Рекция цветения различных растительных видов на азотистое питание / М.Х. Чайлахян, 1945. – С. 149-153
1087028
  Калінін Ю.А. Релiгiєзнавство : Куpс лекцiй / Ю.А. Калінін, В.І. Лубський; МОУ, IСДО, КУ iм. Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – 455с. – ISBN 5-7763-9491-0
1087029
  Леонтьев В.А. Релаизация математических моделей на ЭВМ / В.А. Леонтьев. – М, 1981. – 174с.
1087030
   Релакс у центрі мегаполіса : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 148-149 : Фото
1087031
   Релаксации нелинейных экстремальных задач. – Свердловск, 1991. – 119с.
1087032
   Релаксационная спектроскопия в исследованиях кремниевых структур / О.В. Третяк, Ю.А. Аверкин, В.И. Стриха, А.А. Шматов, С.С. Филатова, С.С. Кильчицьк // Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку (Другі академічні читання)
1087033
   Релаксационная фильтрация. – Казань, 1980. – 136с.
1087034
  Крейнин М.И. Релаксационные алгоритмы минимизации недифференцируемых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Крейнин М.И.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1981. – 14л.
1087035
  Будянов В.П. Релаксационные генераторы - импульсные преобразователи неэлектрических величин. / В.П. Будянов. – Москва, 1974. – 159с.
1087036
  Бреус Сергей Анатольевич Релаксационные и высокочастотные свойства антиферромагнетиков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бреус Сергей Анатольевич; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 16л.
1087037
  Колупаев Б.С. Релаксационные и термические свойства наполненных полимерных систем. / Б.С. Колупаев. – Львов, 1980. – 202с.
1087038
  Сыноров В.Ф. Релаксационные методы исследования энергетического спектра локализованных состояний в полупроводниках / В.Ф. Сыноров, Б.И. Сысоев, В.Д. Линник. – Воронеж : Воронежский университет, 1982. – 180 с.
1087039
  Гамурарь В.Я. Релаксационные процессы в примесных редкоземельных ионах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Гамурарь В.Я.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 16л.
1087040
  Сенковенко С.А. Релаксационные процессы в сверхзвуковых струях газа / С.А. Сенковенко, А.Л. Стасенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 120 с.
1087041
  Левицкий Р.Р. Релаксационные процессы в сегнетоактивных соединениях с водородными связями типа ортофосфатов. II / Р.Р. Левицкий, И.Р. Зачек. – Киев : ИТФ, 1977. – 36 с.
1087042
  Ступоченко Релаксационные процессы в ударных волнах / Ступоченко, Лосев, А.И. Осипов. – Москва, 1965. – 484 с.
1087043
  Нагнибеда Е.А. Релаксационные процессы в химически реагирующих смесях газов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.024 / Нагнибеда Е.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1087044
  Ольховский Ю.Г. Релаксационные процессы в экстемальных задачах для невыпуклых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Ольховский Ю. Г.; МВССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1974. – 26л.
1087045
  Баглюк Сергей Владимирович Релаксационные процессы и молекулярная подвижность в полибутадиене и его сополимерах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.14 / Баглюк Сергей Владимирович; МВ и ССО УССР КГУ. – 20л.
1087046
  Баглюк Сергей Владимирович Релаксационные процессы и молекулярная подвижность в полибутадиене и его сополимерах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.14 / Баглюк Сергей Владимирович; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1988. – 20л.
1087047
  Баглюк С.В. Релаксационные процессы и молекулярная подвижность в полубутадиене и его сополимерах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Баглюк С.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 198л. – Бібліогр.:л.185-198
1087048
  Сакун Вадим Петрович Релаксационные процессы и структура локального окружения примесных нитритных центров люминесценции в растворах неорганических солей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Сакун Вадим Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 181л. – Бібліогр.:л.164-181
1087049
  Сакун Вадим Петрович Релаксационные процессы и структура локального окружения примесных нитритных центров люминесценции в растворах неорганических солей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Сакун Вадим Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1087050
  Заболотный Владимир Федорович Релаксационные процессы и теплофизические свойства структурированных эластомеров : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Заболотный Владимир Федорович; МО Украины, Укр. Гос. пед. университет им. М.П.Драгоманова. – Киев, 1993. – 171л. – Бібліогр.:л.149-167
1087051
   Релаксационные процессы при пластической деформации металлических материалов / О.Е. Засимчук, Т.В. Турчак, А.И. Баскова, Л.В. Тарасенко, А.С. Гаценко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1087052
  Новик А. Релаксационные явления в кристаллах : пер. с англ. / А. Новик, Б. Берри. – Москва : Атомиздат, 1975. – 472 с.
1087053
  Красникова Н.П. Релаксационные явления в кристаллических полиолефинах : Автореф... канд. хим.наук: / Красникова Н.П.; АН ССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1964. – 15л.
1087054
   Релаксационные явления в металлах и сплавах. – М, 1960. – 327с.
1087055
   Релаксационные явления в металлах и сплавах. – М, 1963. – 340с.
1087056
  Лойко В.И. Релаксационные явления в некоторых многослойных системах с селеном в статическом режиме. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.049 / Лойко В.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 15л.
1087057
  Антипов С.А. Релаксационные явления в нитевидных кристаллах полупроводников / С.А. Антипов. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1987. – 191 с.
1087058
   Релаксационные явления в полимерах. – Л, 1972. – 373с.
1087059
  Дармахеев Владимир Пурбоевич Релаксационный метод для специальных задач математического программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Дармахеев Владимир Пурбоевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 20л.
1087060
  Брегман Л.М. Релаксационный метод нахождения общей точки выпуклости множеств и его применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Брегман Л. М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 8л.
1087061
  Шабловский О.Н. Релаксационный теплоперенос в нелинейных средах : Монография / О.Н.Шабловский. – Гомель : Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого, 2003. – 382с. – ISBN 985-420-189-9
1087062
  Резников Б.А. Релаксация и образование напряжений в кристаллах при тепловой обработке : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Резников Б.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 23 с.
1087063
  Ахмедов А.Г. Релаксация и спинова диффузия ядер F19 в непроводящих кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ахмедов А.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 16л.
1087064
  Меерсон Е.Е. Релаксация инжекционного тока в диэлектрике, обусловленная дрейфом ионов в нем : препринт / Е.Е. Меерсон. – Новосибирск : АН СССР СО, 1981. – 27 с.
1087065
  Борздыка А.М. Релаксация напряжений в металлах и сплавах / А.М. Борздыка, Л.Б. Гецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1978. – 256 с.
1087066
  Коваль Л.П. Релаксация напряжений и формирование дислокационной структуры в эпитаксиальных системах с малым несоответствием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Коваль Л.П.; Харьков.политехн.ин-т. – Харьков., 1983. – 19л.
1087067
  Ильин В.И. Релаксация проводимости и фотопроводимости слоев сульфида свинца при нарушении равновесия в системе слой - кислород : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Ильин В.И.; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1969. – 21л.
1087068
  Мелков Релаксация продольной сверхвысокочастотной намагниченности при параметрическом возбуждении спиновых волн в ферритах. / Мелков, С В. Житнюк // Журнал экспериментальной теоретической физики, 1978. – №11
1087069
  Айзацкий Николай Иванович Релаксация сильноточных релятивистских пучнов в замагниченной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Айзацкий Николай Иванович; Харьковский гос. ун-т им. А.М.горького. – Х., 1982. – 13л.
1087070
  Тарковская Елена Викторовна Релаксация солитонов типа кинкон в кристаллах с квазиодномерным характером упорядочения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тарковская Елена Викторовна; АН УССР, Ин-т металлофизики. – К., 1987. – 11л.
1087071
  Прилуцкий Ю.И. Релаксация спина в триплетно возбужденных примесных центрах органических молекулярных кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Прилуцкий Ю.И.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 15л.
1087072
  Золотарев В.В. Релаксация элементарных возбуждений в ферромагнетиках в высших порядках теории возмущений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Золотарев В.В.; Латв. гос. ун-тет им. Петра Стучки. – Рига, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1087073
  Буишвили Т.Л. Релаксация ядер и усиление низкочастотного поглощения в твердых телах при низких температурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Буишвили Т. Л.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1992. – 12л.
1087074
  Петров Э.Г. Релаксация ядерного спина примесного атома в ферромагнетике / Э.Г. Петров. – К., 1968. – 15с.
1087075
  Урин М.Г. Релаксация ядерных возбуждений / М.Г. Урин. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 205с.
1087076
  Алиевский М.Я. Релаксация, распространение звука и процессы переноса в молекулярных газах и в газовых смесях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алиевский М. Я.; Урал. ГУ им. Горького. – Свердловск, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1087077
  Калайда А.Ф. Релаксаційна електроскопія глибоких рівнів у дослідженнях міжцентрових переходів носіїв заряду / А.Ф. Калайда, О.В. Третяк, А.А. Шматов // Український фізичний журнал, 1993. – №3
1087078
  Булавін Л. Релаксаційні властивості нейоногенних поверхнево активних речовин та їх водних розчинів / Л. Булавін, Б. Елеусінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 55-57. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено релаксаційні властивості індивідуальних нейоногенних поверхнево активних речовин (ПАР) (оксиетильований 1.1.3.3-тетрабутилфенол зі ступенем оксиэтилювання 9.5, загальна формула [С8Н17С6Н4(ОСН2СН2)9, 5 0Н], відомий як тритон ТХ-100) та їх ...
1087079
  Гончарова Н.С. Релаксаційні процеси у мікрокристалічній целюлозі / Н.С. Гончарова, М.М. Лазаренко, О.М. Алєксєєв // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9-10
1087080
  Зависляк І.В. Релаксаційні характеристики магнітостатичних коливань в шаруватих структурах із феритовими плівками / І.В. Зависляк, В.В. Загородній, В.Ф. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 312-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонований наближений аналіз магнітної релаксації різних типів магнітостатичних коливань. Теоретично і експериментально досліджена добротність резонаторів на основі плівок залізо-ітрієвого гранату.
1087081
   Релаксаційні явища у полімерах : Методичний посібник. – Київ : Київський університет, 2004. – 32 с.
1087082
   Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали. РНАОПМ"2014 = Reaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials". RNAOPM"2014 : Пам"яті професора Георгія Давидюка : матеріали VII Міжнар.. наук. конф. [Луцьк, 8-12 черв. 2014 р.] / [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: П. Трохімчук та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 277, [3] с. : іл., табл., портр. – На тит. арк. дані парал. англ. укр. - На обкл. дані англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7181-30-9
1087083
  Бокоч Сергій Михайлович Релаксація ближнього порядку та параметри мікродифузії в твердих розчинах Ni-Mo : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.13 / Бокоч С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 136л. – Бібліогр.: л. 126 - 136
1087084
  Бокоч Сергій Михайлович Релаксація ближнього порядку та параметри мікродифузії в твердих розчинах Ni-Mo : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Бокоч С.М.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 8 назв
1087085
   Релаксація магнеточутливих домішок у монокристалічному кремнії / А В. Макара, Л.П. Стебленко, С.М. Бочок, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 265-279. – ISSN 1024-1809


  Виконано систематичну оцінку рівноважних і кінетичних параметрів релаксації "магнеточутливих" домішок у монокристалічному кремнії на основі мікроскопічного моделю ралаксації конфігураційного близького атомового порядку та часової залежности зміни ...
1087086
  Левитський С. Релаксація пучків електронів при їх проходженні крізь плазму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-38. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  В історичній послідовності викладено проблему релаксації електронних пучків і потоків у плазмі, починаючи від постановки цієї задачі Ленгмюром ("парадокс Ленгмюра") до сучасного стану цієї проблеми. Виконано спробу розв"язання існуючого протиріччя між ...
1087087
  Веретельник М.Б. Релаксація фотозбуджених носіїв заряду у квантових дротах InP // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 37
1087088
  Кобус О.С. Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами : Дис. ... канд. фіз-мат. наук. Спец. 01.04.07 - Фізика твердого тіла / Кобус О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 171л. – Бібліогр.: л. 153-171
1087089
  Кобус О.С. Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Кобус О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 24с. – Бібліогр.: 5 назв
1087090
  Поденко Л.С. Релакция ядерной намагниченности жидкостей в коллоидных системах / Л.С. Поденко. – Новосибрск : Наука, 1990. – 79 с.
1087091
  Жакаева Л.С. Реламенты Парламента Республики Казахстан: некоторые прблемные вопросы // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 10. – С. 38-42. – ISSN 0132-0769
1087092
   Релациjата село > град на словенската териториjа денес (лингвистичко-социолошка анализа) = Relation Village >Town on the Slavic territory today (linguistic - sociological analysis) : материjали од научниот собир по повод одбележуваньето на 15-те години од смртта на академик Божидар Видоески (1920-1998) / Макед. акад. на науките и уметностите ; Истражувачки центар за ареална лингвистика ; [уред.: З. Тополиньска, М. Марковик, А. Панчевска ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2016. – 122 с. : портр. – Библиогр. на крајот на статии. – ISBN 978-608-203-173-6


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1087093
  Аш З.Э. Реле / З.Э. Аш. – Москва, 1957. – 75с.
1087094
  Дружинин Г.В. Реле времени / Г.В. Дружинин. – М-Л, 1959. – 79с.
1087095
  Дружинин Г.В. Реле времени / Г.В. Дружинин. – 2-е изд. – М-Л, 1966. – 105с.
1087096
   Реле защиты. – Москва : Энергия, 1976. – 464 с.
1087097
  Голубев М.Л. Реле прямого действия / М.Л. Голубев. – М.-Л., 1966. – 92с.
1087098
  Брылеев А.М. Реле, трансформаторы, выпрямители СЦБ и их испытание / А.М. Брылеев. – Москва : Государственное транспортное железнодорожное издательство, 1940. – 179 с.
1087099
  Сидоренко Е.А. Релевантная логика (предпосылки, исчисления, семантика) / Е.А. Сидоренко; РАН. Ин-тут философии. – Москва, 2000. – 243с. – ISBN 5-201-01925-0
1087100
  Соловей Ю.В. Релевантні для перекладу лінгвістичні та композиційні особливості наукового дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 388-394


  Статтю присвячено аналізу сучасного наукового дискурсу з перекладознавчих позицій. Розглянуто основні композиційні та лінгвістичні особливості наукового дискурсу, аналізуються прийоми їхнього відтворення цільовою мовою. Статья посвящена анализу ...
1087101
  Федчук Л. Релевантні критерії семантичної диференціації предикативних конструкцій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 36-40. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1087102
  Єнікєєва С.М. Релевантність базових понять синергетики для вивчення вербокреативних процесів сучасної англійської мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 5-19
1087103
  Ніколаєнко В.Л. Релевантність знання як проблема соціології знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто одну з проблем соціології знання, а саме, проблему його релевантності. Доведено ,що існуюча соціальна структура впливає на процес функціонування знань у суспільстві так, що вони структуруються на релевантні і не релевантні, а вибіркове ...
1087104
  Корінько М.Д. Релевантність інформації при диверсифікації діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 163-168. – ISSN 1993-6788
1087105
  Кінєва Т.С. Релевантність облікової інформації, придатної для управління відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень / Т.С. Кінєва, О.В. Глушко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 227-233 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
1087106
  Олефір Ю.І. Релевантність топіки в юридичній аргументації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 136-139
1087107
  Нечаюк Л.Г. Релевантність художнього зображення в П. Куліша й у В. Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 374-380


  У статті показана відносна модель між об"єктивною відповідністю опису змісту та художнім зображенням, що є своєрідним вектором буття, і орієнтиром для бажаного спрямування тогочпсних подій
1087108
   Релегиозные деятели за прочный мир, разоружение и справледливые отношения между народами. – М, 1977. – 134с.
1087109
   Релегиозные пережитки и пути их преодоления в Туркменистане. – Ашхабад, 1977. – 185с.
1087110
  Плачек Г. Релеевское рассеяние и раман-эфект : пер. с нем.учеб. / Г. Плачек. – Харьков; Киев : ОНТИ, 1935. – 173с.
1087111
  Маринов К.Д. Релеевское рассеяние света в жидком о-дихлорбензоле и некоторых его растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Маринов К.Д.; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1973. – 10л.
1087112
  Квасова Л.Е. Релеевское рассеяние света и акустические свойства ряда индивидуальных жидкостей и бинарных систем нитрометан-н-амиловый спирт и бензол-хлороформ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Квасова Л.Е.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1970. – 16л.
1087113
  Беке Д. Релеевское рассеяние света и молекулярное строение некоторых растворов неэлектролитов : Автореф... канд. хим.наук: / Беке Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 8л.
1087114
  Балашово С.И. Релеевское рассеяние света и строение расстворов неэлектролитов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Балашово С.И.; МГУ. – М., 1970. – 19л.
1087115
  Райхе Б. Релеевское рассеяние света и строение растворов амидов и аминов. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Райхе Б.; МГУ. – М, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.18-19
1087116
  Бессонов Н.И. Релейная вычислительная машина. : Автореф... Канд.техн.наук: / Бессонов Н.И.; АН СССР. – М, 1958. – 7л.
1087117
  Соловьев Л.Е. Релейная защита / Л.Е. Соловьев, А.М. Федосеев. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство
Ч. 1. – 1938. – 559 с.
1087118
  Казанский В.Е. Релейная защита / В.Е. Казанский. – М.-Л, 1950. – 292с.
1087119
   Релейная защита. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 174 с. – (Энергетика за рубежом ; Вып. 1)
1087120
   Релейная защита. – М.-Л, 1963. – 344с.
1087121
  Чернобровов Н.В. Релейная защита / Н.В. Чернобровов. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 760 с.
1087122
  Чернобровов Н.В. Релейная защита / Н.В. Чернобровов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Энергия, 1974. – 679 с.
1087123
  Андреев В.А. Релейная защита , автоматика и телемеханика в системах электроснабжения / В.А. Андреев, Е.В. Бондаренко. – Москва, 1975. – 375 с.
1087124
  Вавин В.Н. Релейная защита блоков турбогенератор-трансформатор / В.Н. Вавин. – Москва, 1982. – 357 с.
1087125
  Авербух А.М. Релейная защита в задачах с решениями и примерами / А.М. Авербух. – Ленинград : Энергия, 1975. – 416 с. : ил. – Библиогр.: с. 412-415
1087126
  Соловьев Л.Е. Релейная защита генераторов, трансформаторов и шин / Л.Е. Соловьев. – М.-Л., 1936. – 56с.
1087127
   Релейная защита и автоматика. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 135 с.
1087128
  Шабад М.А. Релейная защита и автоматика на электростанциях, питающих синхронные двигатели / М.А. Шабад. – Л., 1984. – 62с.
1087129
  Байтер И.И. Релейная защита и автоматика питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций / И.И. Байтер. – М, 1968. – 94с.
1087130
  Сычугов Н.А. Релейная защита и автоматика. / Н.А. Сычугов. – Саратов
1. – 1972. – 132с.
1087131
   Релейная защита и противоаварийная автоматика. – М, 1975. – 72с.
1087132
   Релейная защита и противоаварийная автоматика : междунарордная конференция по большим электрическим системам (СИГРЭ-74). – Москва : Энергия, 1976. – 104 с.
1087133
  Мельник П.М. Релейная защита на оперативном переменном токе / П.М. Мельник. – К., 1952. – 280с.
1087134
  Линт Г.Э. Релейная защита на унифицированных полупроводниковых элементах / Г.Э. Линт. – М., 1977. – 88с.
1087135
  Ванин В.К. Релейная защита на элементах аналоговой вычислительной техники / В.К. Ванин, Г.М. Павлов. – Ленинград, 1983. – 207 с.
1087136
  Ванин В.К. Релейная защита на элементах вычислительной техники / В.К. Ванин, Г.М. Павлов. – Ленинград, 1981. – 80 с.
1087137
  Гельфанд Я.С. Релейная защита распределительных сетей / Я.С. Гельфанд. – Москва, 1975. – 328 с.
1087138
  Михайлов Х.Л. Релейная защита трансформаторов и автотрансформаторов от внутренних повреждений / Х.Л. Михайлов. – М., 1976. – 55с.
1087139
  Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем / А.М. Федосеев. – М - Л, 1952. – 480с.
1087140
  Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем / А.М. Федосеев. – Москва : Энергия, 1976. – 559 с.
1087141
  Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем : Релейная защита сетей / А.М. Федосеев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 520 с.
1087142
  Попов И.Н. Релейная защита, основанная на контроле переходных процессов / И.Н. Попов, В.Ф. Лачугин, Г.В. Соколова. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 248 с.
1087143
  Цыпкин Я.З. Релейные автоматические системы / Я.З. Цыпкин. – Москва, 1974. – 575с.
1087144
  Иванов В.А. Релейные алгоритмы настройки параметров в системах идентификации с моделью : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Иванов В.А.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
1087145
  Лемберг М.Д. Релейные системы пневмоавтоматики / М.Д. Лемберг. – М, 1968. – 143с.
1087146
  Бокуняев А.А. Релейные стабилизаторы постоянного напряжения / А.А. Бокуняев. – Москва : Энергия, 1978. – 88 с.
1087147
  Васильев А.Г. Релейные устройства с источниками ядерного излучения / А.Г. Васильев, К.С. Клемпнер. – Москва, 1963. – 168с.
1087148
  Моросанов И.С. Релейные экстремальные системы. Приближенные методы исследования / И.С. Моросанов. – М., 1964. – 267с.
1087149
  Битракова Грозданова Религиja и уметност во антиката во Македониjа = Religion et art dans l"antiquite en Macedoine : Cтудии / Битракова Грозданова. – Скопjе : Македонска цивилизациjа, 1999. – 324c. – (Editio "Monumenta Macedoniae" ; Liber 4). – ISBN 9989-756-22-8
1087150
  Колосов Е.Н. Религии в государствах Африки : География / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 30-33 : Табл. – ISSN 0016-7207
1087151
  Попов А. Религии Великой французской революции // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2014. – № 1 (109). – С. 37-55. – ISSN 1812-867Х
1087152
  Хижняк О. Религии Востока в экспозиции // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 2011. – № 6 (286). – С. 40-45. – ISSN 0869-8171


  В 2010 г. в новом здании Гос. музея истории религии открылась экспозиция "Религии Востока: буддизм, индуизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм".
1087153
  Ильин Г.Ф. Религии древней Индии. / Г.Ф. Ильин. – М., 1959. – 48с.
1087154
   Религии и атеизм в Индии. – М, 1973. – 208с.
1087155
  Мюллер М. Религии Китая : 1. Конфуцианство; 2. Даосизм; 3. Буддизм и христианство / Макс Мюллер ; пер. с англ. под ред. [и с предисл.] А.Е. Яновского. – Санкт-Петербург : Изд. Т-во XX век, 1901. – VIII, 88 с.


  Ред. и авт. предисл.: Яновский Абель Ефимович (1865-1922)
1087156
   Религии Китая. – М.-Л, 1960. – 64с.
1087157
   Религии Китая : хрестоматия / М.Е. Ермаков, М.Е. Кравцова, К.С. Солонин, Е.А. Торчинов; [Ермаков М.Е. и др.] ; ред.-сост. Е.А. Торчинов ; С.-Петерб. гос. ун-т, Филос. фак. – Санкт-Петербург : Евразия, 2001. – 508, [4] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в примеч. – ISBN 5-8071-0042-5
1087158
   Религии мира : Пособие для учителя. – М : Просвещение, 1994. – 192с. – ISBN 5-09-005100-3
1087159
  Щекин Г.В. Религии мира : Справочно-методическое пособие / Г.В. Щекин. – Киев, 1995. – 69с.
1087160
  Тихонравов Ю.В. Религии мира : Учебно-справочное пособие / Ю.В. Тихонравов. – Москва, 1996. – 336с. – (Universa). – ISBN 5-7849-0012-9
1087161
  Кулаков А.Е. Религии мира : Пособие для учащихся / А.Е. Кулаков. – Москва : АСТ, 1997. – 352с. – ISBN 5-15-000593-2
1087162
   Религии народов современной России : словарь А-Я. – Москва : Республика, 1999. – 624 с. – ISBN 5-250-02708-3
1087163
  Шпажников Г.А. Религии стран Африки / Г.А. Шпажников. – Москва, 1967. – 210с.
1087164
  Шпажников Г.А. Религии стран Африки : Справочник / Г.А. Шпажников. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1981. – 365с.
1087165
  Шпажников Г.А. Религии стран Западной Азии : Справочник / Г.А. Шпажников; АН СССР; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1976. – 327с.
1087166
  Шпажников Г.А. Религии стран Юго-Восточной Азии / Г.А. Шпажников. – Москва, 1980. – 247с.
1087167
  Токарев С.А. Религии у разных народов в прошлом и настоящем / С.А. Токарев. – Москва : Знание, 1961. – 32 с.
1087168
  Малерб Мишель Религии человечества = Les religions de l""humanite / Малерб Мишель; Ред. А.Л. Гуревич; Пер. с франц.; Книга издана при содействии Фонда "Учебная литература". – Москва. Сант-Петербург : Рудомино. Университетская книга, 1997. – (Миф, религия, культура.). – ISBN 5-7380-0049-8. 5-7914-0013-6
1087169
  Бурыкина А.П. Религии Японии в театре Но // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 2 (март - апрель). – С. 152-165. – ISSN 0236-2007


  Но (яп. "талант, мастерство") - жанр японского традиционного драматического искусства, вид театрального музыкального представления.
1087170
  Яблоков И.Н. Религиоведение : Учебное пособие и Учебный словарь-минимум по религиоведению / Под ред. И.Н.Яблокова. – Москва : Гардарики, 1998. – 536с. – ISBN 5-7762-0051-2
1087171
  Ерышев А.А. Религиоведение : Учебн. пособ. / А.А. Ерышев. – Київ : МАУП, 1999. – 280с. – ISBN 966-7312-57-7
1087172
   Религиоведение : Хрестоматия:Учебное пособие. – Минск : Новое знание, 2000. – 480с. – ISBN 985-6516-27-7
1087173
   Религиоведение. – Москва : Гардарики, 2002. – 536с. – Содерж.: Религиоведение: Учебное пособие для студентов вузов /И.Н.Яблоков; Учебный словарь-минимум по религиоведению / Под ред. И.Н.Яблокова. – ISBN 5-8297-0060-3
1087174
  Яблоков И.Н. Религиоведение : Учебное пособие // Религиоведение. – Москва : Гардарики, 2002. – с. 3-314. – ISBN 5-8297-0060-3
1087175
  Кислюк К.В. Религиоведение : учебное пособие / К.В. Кислюк, О.Н. Кучер; Народная Украинская Акдемия. – Харьков : Торсинг, 2002. – 496с. – ISBN 966-670-035-2
1087176
   Религиоведение : Учебное пособие для студ. гуманит. спец. высш. учеб. заведений. – 5-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 800с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0505-7
1087177
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2005
1087178
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2005
1087179
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 3. – 2005
1087180
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2005
1087181
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2006
1087182
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2006
1087183
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2006
1087184
  Чернышев В.М. Религиоведение / Чернышев В.М; под ред.А.А. Матвеева. – Киев : Об-во любителей правосл. лит-ры, Изд-во им. св. Льва, папы Римского, 2007. – 336 с. – ISBN 485-779
1087185
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2007
1087186
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2007
1087187
  Лобазова О.Ф. Религиоведение : учебник для студентов, обучающихся по специальности "Социальная работа", а также гуманитарных и социально-гуманитарных вузов, колледжей, лицеев, гимназий / О.Ф. Лобазова ; Российский гос. социальный университет; под общей ред. В.И. Жукова. – 5-е изд., исправл. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 488с. – ISBN 978-5-91131-829-1
1087188
   Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2001-
№ 3. – 2008
1087189
   Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2001-
№ 4. – 2008
1087190
   Религиоведение : учеб. пособие / [Лобазов П.К. и др.] ; под. ред. Лобазова П.К. ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филос. фак. – изд. 4-е, доп. и перераб. – Херсон : Издатель Гринь Д.С., 2013. – 446с. : табл. – Авт. указ. на с. 3. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-617-7123-10-0
1087191
  Смирнов М.Ю. Религиоведение в России : проблема самоидентификации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 91-106. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1087192
  Астахова Л.С. Религиоведческая экспертиза: между наукой и практикой // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 4-9
1087193
   Религиоведческие исследования в этнографических музеях. – Л, 1990. – 155с.
1087194
  Пилецкий Є.А. Религиоведческий аспект концепции "естественного формирования когнитивного автоматизма" Роберта МакКоли // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 79-80. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817
1087195
  Рыбников Н. Религиозная драма ребенка. / Н. Рыбников. – 2-е изд. – М, 1918. – 16с.
1087196
  Кириллова А.И. Религиозная духовность как показатель инкультурации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 102-106. – ISSN 0132-1625
1087197
  Мчедлова М.М. Религиозная идентичность в современных социально-политических процессах в России и Европе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – с.95-103. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1087198
  Крывелев И.А. Религиозная картина мира и ее богословская модернизация / И.А. Крывелев. – Москва, 1968. – 292с.
1087199
  Зайченко А.С. Религиозная культура и развитие экономики в странах Европы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 97-109. – ISSN 0201-7083
1087200
  Герасимчук А.А. Религиозная микросреда и пути преодоления ее влияния на верующих : Дис... канд. филос.наук: / Герасимчук А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 172л. – Бібліогр.:л.152-172
1087201
  Герасимчук А.А. Религиозная микросреда и пути преодоления ее влияния на верующих. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.625 / Герасимчук А.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1972. – 19л.
1087202
  Баршт К.А. Религиозная мысль и научное познание в художественной системе Ф.М. Достоевского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 128-135. – ISSN 0042-8744


  Фундаментальным достижением мировой культуры стал тезис Достоевского о невозможности морали вне полноценного осознания человеком своего места во Вселенной. Его герои-богоискатели представили миру широкий спектр вариантов путей в поиске человеком ...
1087203
   Религиозная обрядность. – К, 1988. – 271с.
1087204
  Бондаренко В.Д. Религиозная община в современном обществе / В.Д. Бондаренко. – К, 1988. – 125с.
1087205
  Бохорова Светлана Антоновна Религиозная община и личность верующего. (Методологические проблемы) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.06 / Бохорова Светлана Антоновна; МГУ. Философский фак-т. – М., 1973. – 20л.
1087206
  Романова Е.Г. Религиозная организация Аум Синрике в японской историографии (причины и последствия трагедии 1995 г.) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – C. 59-62. – ISSN 2070-9773
1087207
  Прессансе Э. Религиозная политика Пруссии, 1874. – [34] с. – Отд.отт. из : "Revue des deux Mondes", 1874
1087208
  Бахтияров А.С. Религиозная психология и пути ее преодолеия (на материалах Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Бахтияров А.С.; Аз. гс. ун-т. Кафедра философии. – Баку, 1966. – 24л.
1087209
  Анохин А.С. Религиозная реформа в Иудее в 167-164 гг. до н.э.: новые подходы к интерпретации // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 21-32. – ISSN 0869-1908


  Зимой 167 г. до н.э. в Иерусалиме (Иудея) и соседнем Сихеме (Самария) начались преобразования здешних культов. Это событие сравнительно хорошо, хотя и однобоко, освещено источниками (особенно для Иудеи, где оно имело особое значение), и все же единой ...
1087210
  Минченко Т.П. Религиозная свобода в восточной традиции // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С. 133-138. – ISSN 0236-2007
1087211
  Камейша Б.И. Религиозная сетка евангельских христиак святых сионистов и ее реакционная сущность. (Ист.-этногр. исследование) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Камейша Б.И.; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1971. – 19л.
1087212
  Филиппов Л.А. Религиозная система П.Я. Чаадаева и опты ее истолкования. (История. Современность) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Филиппов Л.А. ; ЛГУ. – Москва, 1969. – 21 с.
1087213
  Мещеряков В. Религиозная ситуация в СРВ // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1986. – № 1 (240). – С. 48-102
1087214
  Волошко А. Религиозная составляющая сказок В.А. Жуковского: функциональный аспект // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 53-59. – ISSN 2075-1486
1087215
  Короткая Т.П. Религиозная философия в Белоруссии начала ХХ века / Т.П. Короткая. – Минск, 1983. – 108с.
1087216
  Топилина В.М. Религиозная философия в Молдавии начала ХХ века. / В.М. Топилина. – Кишинев, 1990. – 131с.
1087217
  Кувакин В.А. Религиозная философия в России : Начало ХХ века / В.А. Кувакин. – Москва : Мысль, 1980. – 309с.
1087218
  Саттон Д. Религиозная философия Владимира Соловьева. На пути к переосмыслению = The religious philosophy of Vladimir Solovyov / Джонатан Саттон ; [издатели : К. Сигов, Л. Финберг ; пер. с англ. : Ю. Вестель, В. Верлока, Д. Морозова ; науч. ред. : Ю. Вестель, А. Филоненко]. – Киев : Дух і Літера, 2008. – 302 с. – Бібліогр.: с. 273-292. – (Bibliotheka Clementina). – ISBN 978-966-378-066-5
1087219
  Глаголев В.С. Религиозно-идеалистическая культурология: идейные тупики / В.С. Глаголев. – М., 1985. – 222с.
1087220
  Толстенко А.М. Религиозно-мистический контекст научного мировосприятия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 99-108. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
1087221
  Сумцов Н.Ф. Религиозно-мифическое значение малорусской свадьбы / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 20 с.
1087222
  Калюжный В.Н. Религиозно-мифологическое пространство Кассирера как прототип пространств современной культурологии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 58-62. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1087223
  Тимофеева Н.К. Религиозно-морфологическое мировоззрение этрусков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Тимофеева Н.К. ; Воронеж. ГУ. – Воронеж, 1975. – 24 c. – Бібліогр.:с.23-24
1087224
  Волошин В.В. Религиозно-нравственное измерение прогресса в историософии С.Н. Булгакова // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.232-242
1087225
  Стеллецкий Н. Религиозно-нравственное миросозерцание Гоголя. / Н. Стеллецкий. – К., 1902. – 60с.
1087226
  Соколов Л. Религиозно-нравственные мотивы в лире царственного певца : (Вечной памяти К.Р.) / Л. Соколов. – [64] с. – Отд. оттиск
1087227
  Трубецкой Е.Н. Религиозно-общественній идеал Западного христианства в XI-м веке.. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Вып. 1 : Идея Божеского царства в творениях Григория VII-го и публицистов - его современников. – 1897. – X, 364 с. – На стр. 2 - Посвящается Борису Николаевичу Чичерину, воспитателю молодого поколения русских государствоведов


  Содержание конволюта: Трубецкой Е.Н. История "филовофии права" (древней и новой)/кн. Е.Н. Трубецкого.– Киев:Изд. студ. Я Щавинского ; Тип. С.С. Шевченко и К, 1901.– 232 с.– На тит. листе надпис; (Вместо рукописи) Трубецкой Е.Н. История ...
1087228
  Мельгунов С.П. Религиозно-общественные движения 17-18 вв. в России / С.П. Мельгунов. – М., 1922. – 196с.
1087229
  Омарова З.У. Религиозно-политический экстремизм: идеология противодействия / З.У. Омарова, С.З. Якубова // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 10 (88). – С. 22-27. – ISSN 1812-8696
1087230
  Рыбалкин В. Религиозно-правовое регулирование собственности в исламе: ВАКФ // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2001. – № 15. – С. 45-53.
1087231
  Макшеева Н. Религиозно-психологическое миропонимание Джемса / Н. Макшеева. – С.-Пб. – 23с.
1087232
  Шмидт В.В. Религиозно-философские воззрения и система богословия Патриарха Никона. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Шмидт В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. отд. религиоведения. – М., 2000. – 26л.
1087233
  Трофимова З.П. Религиозно-философские и политические взгляды американского трансцендентализма XIX века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 73-84. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1087234
  Подденежная Е.В. Религиозно-философские идеи в публицистике русского зарубежья и волні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 435-440


  Розглянуто публіцистичні тексти М. Бердяєва в аспекті релігійно-філософської проблематики емігрантської критики 1 хвилі. Досліджуються проблемні параметри, в яких функціонувала публіцистика російської еміграції, визначаються особливості ...
1087235
  Бойченко И.В. Религиозно-философские идеи индуизма // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.46-50
1087236
  Карсавин Л. Религиозно-философские сочинения / Л. Карсавин. – Москва : Ренессанс. – ISBN 5-8396-0092-Х
Т.1. – 1992. – 325с.
1087237
  Ермишин О.Т. Религиозно-философское наследие русской эмиграции XX века // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 12. – С. 106-117. – ISSN 0235-1188
1087238
  Апостолов Н. Религиозно - анархические идеи Л.Н.Толстого и современный политический психоз / Н. Апостолов. – Київ, 1919. – 32 с.
1087239
  Воробьев Н.Е. Религиозное воспитание в философско-педагогическом творчестве И. Канта / Н.Е. Воробьев, А.Ю. Шачина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 87-92. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1087240
  Воробьев Н.Е. Религиозное воспитание в философско-педагогическом творчестве И.Канта / Н.Е. Воробьев, А.Ю. Шачина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 87-92. – ISSN 0869-561Х
1087241
  Радченко К. Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием / К. Радченко. – Н.Т. Корчак-Новицкого. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира, 1898. – 344 с., VII
1087242
  Лебедева Т.П. Религиозное измерение политической традиции: Запад и Россия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.67-79. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1087243
  Тужба Э.Н. Религиозное мировоззрение абхазов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 95-102. – ISSN 0235-1188
1087244
  Смирнов Михаил Религиозное образование в светской школе = О некоторых результатах совещания в Барвихе // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 63-76. – ISSN 0869-44435


  В подмосковной гос. резиденции "Барвиха" Президент РФ Д. Медведев 21 июля 2009 г. провел совещание, на котором среди прочего обсуждался вопрос о преподавании в школах основ религиозной культуры и светской этики
1087245
  Гильмиярова С.Г. Религиозное образование в средних школах США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1087246
  Антонов К.М. Религиозное обращение в античной философии // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С. 102-120
1087247
  Яковлев М.В. Религиозное откровение в поэмах А. Белого // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 4, июль. – С. 48-63. – ISSN 0130-9730


  В статье рассматриваются отдельные аспекты функционирования апокалиптических образов в поэмах А. Белого "Глоссолалия", "Христос воскрес", "Первое свидание". Образное пространство поэм А. Белого раскрывается в контексте самобытного ...
1087248
  Мухаметзарипов И.А. Религиозное право в секулярных государствах: проблема функционирования шариата в Великобритании // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 134-139
1087249
  Мартирсов Г.А. Религиозное сектантство / Г.А. Мартирсов. – Минск, 1961. – 60с.
1087250
  Клибанов А.И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем / А.И. Клибанов. – М, 1973. – 256с.
1087251
  Вейцман И.И. Религиозное сектантство и женщина : Автореф... канд. филос.наук: / Вейцман И.И.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1968. – 16л.
1087252
  Клибанов А.И. Религиозное сектантство и современность / А.И. Клибанов. – М, 1969. – 272с.
1087253
  Бурмистров С.Л. Религиозное сознание в классической адвайта-веданте // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 98-107. – ISSN 0042-8744
1087254
  Лобовик Б.А. Религиозное сознание и его особенности. / Б.А. Лобовик. – К, 1986. – 247с.
1087255
  Ляньсю Чжан Религиозное сознание и русский язык // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 366-371. – ISSN 1684-2618
1087256
  Крывелев И.А. Религиозное утешение и его социальная роль / И.А. Крывелев. – М., 1975. – 64с.
1087257
  Демьянов А.И. Религиозность / А.И. Демьянов. – Воронеж, 1984. – 184с.
1087258
  Фолкнер Д. Религиозность в пяти измерениях: змпирический анализ / Д. Фолкнер, Де Йонг // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 69-76. – ISSN 0132-1625
1087259
  Каариайнен К. Религиозность в России на рубеже XX - XXI столетий / К. Каариайнен, Д.Е. Фурман // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 78-95. – ISSN 0869-0499
1087260
  Ануфриев Л.А. Религиозность и атеизм (социологические очерки) / Л.А. Ануфриев, В.Д. Кобецкий. – Одесса, 1974. – 152с.
1087261
  Дубограй Е.В. Религиозность как фактор профессиональной деятельности военнослужащих // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 164-176. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1087262
  Евлампиев И.И. Религиозность русской философии как проблема // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 117-128. – ISSN 0042-8744
1087263
  Андреева Л.А. Религиозность студенческой молодежи. Опыт сопоставления с религиозностью россиян / Л.А. Андреева, Л.К. Андреева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 9 (317). – С. 95-98. – ISSN 0132-1625
1087264
  Седенко Б.В. Религиозность художественного творчества М. З. Шагала : диалог иррационального и рационального // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 195-199. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
1087265
  Пивоваров В.Г. Религиозность: опыт и проблемы изучения / В.Г. Пивоваров. – Йошкар-Ола, 1976. – 184с.
1087266
  Алхименков М.А. Религиозные аспекты внешнеполитических постулатов Республиканской партии США: консервативная эволюция 2008-2011 гг. // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 11 (527). – С. 38-54. – ISSN 0321-2068
1087267
  Виноградов В.Б. Религиозные верования в дореволюционной Чечено-Ингушетии / В.Б. Виноградов. – Грозный, 1981. – 111с.
1087268
  Козин А.П. Религиозные верования в свете научной медицины / А.П. Козин. – К., 1983. – 54с.
1087269
  Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов 19 - начала 20 в. / С.А. Токарев; АН СССР. Музей истории, религии и атеизма. – М. - Л. : Изд. АН СССР, 1957. – 164 с. – Библиогр.: с.156-163
1087270
  Мокшин Н.Ф. Религиозные верования мордвы. / Н.Ф. Мокшин. – Саранск, 1968. – 160с.
1087271
  Талеева Л. Религиозные верования ненцев // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2011. – № 11 (291). – С. 36-38. – ISSN 0869-8171


  Традиционные представления об окружающем мире уходят в глубокую древность. В их основе лежит вера в духов. Такие представления называются анимистическими.
1087272
  Голубинский К. Религиозные верования чуваш / К. Голубинский. – Киев, 1863. – С. 231-264. – (Труды Киев. Дух. Ак.)
1087273
  Медынский Г.А. Религиозные влияния в русской литературе / Г.А. Медынский. – Москва, 1933. – 255 с.
1087274
  Поршнева Е.Б. Религиозные движения позднесредневекового Китая / Е.Б. Поршнева. – М., 1991. – 218с.
1087275
  Илларионова Елена Владимировна Религиозные и социально-политические взгляды Джона Уиклифа : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Илларионова Елена Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 28л.
1087276
  Введенский С. Религиозные идеалы А.С. Пушкина / [соч.] С. Введенского. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1899. – 46 с. – Отд. оттиск: Православный собеседник, 1899
1087277
  Будов А.И. Религиозные иллюзии на пороге жизни. / А.И. Будов. – М, 1980. – 111с.
1087278
  Омельченко Т.В. Религиозные каноны и принципы уголовного судопроизводства. Армянский судебник 1523 года // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 234-239.
1087279
  Никонов К.И. Религиозные концепции человека в современной борьбе идей / К.И. Никонов. – М, 1986. – 61с.
1087280
  Рыбакова Ольга Борисовна Религиозные корни российской культуры и ментальности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 2073-9702


  Двойственность и противоречивость русской культуры и менталитета имеют не только естественные и исторические условия, но и религиозные корни. В статье рассматривается взаимодействие влияния православия и язычества на формирование российской культуры и ...
1087281
  Рыпенко Ю.Р. Религиозные культуры и обляди Азиатского Боспора (VI в. нд. э. -- нач. III в. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Рыпенко Ю. Р.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 20л.
1087282
  Митрохин Л.Н. Религиозные культы США / Л.Н. Митрохин. – М., 1984. – 64с.
1087283
  Шамилев А.И. Религиозные культы чеченцев и ингушей и пути их преодоления / А.И. Шамилев. – Грозный, 1963. – 57с.
1087284
  Шамиев А.И. Религиозные культы чеченцев и ингушей и пути их преодоления. / А.И. Шамиев. – Грозный, 1963. – 57с.
1087285
  Ковальский Н.А. Религиозные организации и проблемы европейской безопасности и сотрудничества / Н.А. Ковальский. – Москва, 1977. – 64с.
1087286
  Цавликов Б.Х. Религиозные пережитки в осознании людей и пути их преодоления : Автореф... канд. филос.наук: / Цавликов Б. Х.; АОН при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. материал. – Москва, 1958. – 18л.
1087287
  Танчер В.К. Религиозные пережитки и их преодоление / В.К. Танчер. – К, 1979. – 152с.
1087288
  Иванов С.Г. Религиозные предпосылки культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 9. – С. 39-43. – ISSN 2073-9702
1087289
  Стрельников И.Д. Религиозные представления индейцев гуарани бассейна р. Верхней Параны (Парагвай и Бразилия) / И.Д. Стрельников. – С. 293-339. – Сборник музея антропологии и этнографии, т. IX
1087290
  Бессонова С.С. Религиозные представления скифов / С.С. Бессонова. – Киев, 1983. – 138с.
1087291
  Валисевич И.С. Религиозные секты баптистов и иеговистов. / И.С. Валисевич. – 2-е изд. доп. – Иркутск, 1958. – 87с.
1087292
  Карденахлишвили Т.Д. Религиозные символы в рекламной коммуникации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 86-91. – ISSN 2073-9702


  Автор статьи указывает на основную цель применения религиозной символики - стремление рекламодателя продать товар. Рекламная коммуникация является фенотекстом и иллюзии (создаваемого образа товара). Рекламодатели применяют в реклам. коммуникации ...
1087293
  Киселев Г.С. Религиозные смыслы мира человека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 18-29. – ISSN 0042-8744
1087294
  Мезенцев В.А. Религиозные суеверия и их вред / В.А. Мезенцев. – М, 1959. – 224с.
1087295
  Павелкин П.А. Религиозные суеверия и их вред. / П.А. Павелкин. – 2-е изд., доп. – М., 1953. – 224с.
1087296
  Тащук В.Г. Религиозные таинства: что кроется за ними? / В.Г. Тащук. – Кишинев, 1984. – 138с.
1087297
   Религиозные традиции мира = Religious traditions of the world : [в 2 т. : пер. с англ.]. – Москва : КРОН-ПРЕСС. – (Академия). – ISBN 5-232-00312-7
[Т.] 1. – 1996. – 576 с. : ил. – Перевод изд.: Religious traditions of the world (San Francisco). – Библиогр. в конце работ
1087298
   Религиозные традиции мира = Religious traditions of the world : [в 2 т. : пер. с англ.]. – Москва : КРОН-ПРЕСС. – (Академия). – ISBN 5-232-00313-5
[Т.] 2. – 1996. – 627, [2] с. : ил. – Перевод изд.: Religious traditions of the world (San Francisco). – Библиогр. в конце работ
1087299
  Наумов Ю.В. Религиозные трансформации как динамические силы развития культуры и ее кризисов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 70-73. – ISSN 2073-9702


  В статье религия представлена фундаментом культуры. Религиозные трансформации влияют как на рождение культуры, ее развитие, так и на ее кризисы. Триада "религия - культура - быт", в свою очередь, иерархически структурирует бытие человека и общества
1087300
  Сенюткина О.Н. Религиозные ценности в социально-политической жизни России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 107-117. – ISSN 0201-7083
1087301
  Василевич П.А. Религиозный аспект антиобщественного поведения и экстремизма: размышления к постановку проблемы // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 6. – С. 69-70. – ISSN 1680-2721
1087302
  Миницкий Николай Иосифович Религиозный аспект сословно-классовой борьбы патрициев и плебеев в Древнем Риме : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Миницкий Николай Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1087303
  Рущинский Л.П. Религиозный быт русских по сведениям иностранных писателей XVI и XVII веков / Соч. Л.П. Рущинского. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; В унив. тип. (Катков и К*), 1871. – [2], 337 с. – Отд. оттиск: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1871, кн. 3. – Библиогр.: с. 8-89
1087304
  Скороходова Татьяна Григорьевна Религиозный гуманизм Бенгальского Возрождения // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 158-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1087305
  Апрелева В.А. Религиозный гуманизм в отечественной философии рубежа ХІХ - ХХ веков / В.А. Апрелева, В.И. Миллер // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 78-84. – ISSN 1684-2626
1087306
  Волошко А. Религиозный дискурс в переписке Н. Гоголя и В. Жуковского // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С. 63-69. – ISSN 2075-1486
1087307
   Религиозный дурман развеивается. – Краснодар, 1962. – 10с.
1087308
  Козырев Ф.Н. Религиозный компонент духовно-нравственного воспитания // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 62-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1087309
  Амирханян А.М. Религиозный контекст добра и зла в романе Л.Н. Толстого "Война и мир" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 146-161. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1087310
  Москалец В.П. Религиозный культ: Особенности функционирования и пути преодоления / В.П. Москалец. – К., 1987. – 118с.
1087311
  Саркисян А.А. Религиозный моделизм и армянская церковь (на армян. яз.) : Автореф... канд. филос.наук: / Саркисян А. А.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1974. – 28л.
1087312
  Глаголев В.С. Религиозный модернизм и культура. / В.С. Глаголев. – М., 1988. – 63с.
1087313
  Бергер П. Религиозный опыт и традиция // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 123-136. – ISSN 0132-1625
1087314
  Винник Д.В. Религиозный опыт как объект психофизического исследования // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 1 (64). – С. 58-76. – ISSN 1560-7488
1087315
  Карцов В.Г. Религиозный раскол как форма антифеодального протеста в истории России. Спецкурс. / В.Г. Карцов. – Калинин
Ч. 1. – 1971. – 160 с.
1087316
  Климова С.М. Религиозный ренессанс в стране воинствующего атеизма // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 104-115. – ISSN 0236-2007


  Публикуется найденное в архиве неизвестное письмо архиепископа Луки (В.Ф. Войно Ясенецкого) Местоблюстителю Патриаршего престола Алексию, датируемое июлем 1944 года. В нем затрагиваются вопросы религиозной жизни в стране, предлагается программа ...
1087317
  Наковалова Ольга Религиозный туризм : $ 18 миллиардов - индустрии духовного туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 20-21 : фото
1087318
   Религиозный туризм : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 31-33 : Фото
1087319
  Малышева Д.Б. Религиозный фактор в вооруженных конфликтах современности: Развив. страны Азии и Африки в 70-80 гг. / Д.Б. Малышева. – М., 1991. – 191с.
1087320
  Космач П. Религиозный фактор в истории создания государственного герба США // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол. В.Ф. Колесник]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2006. – Вип. 4 : [у 3 ч.], ч. 3 : Історія. – С.200-202.
1087321
  Пузырев Д.А. Религиозный фактор в международных отношениях // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 72-87. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1087322
  Милославская Е.В. Религиозный фактор в российско-чеченском конфликте // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 517-519
1087323
  Молотова Т.Л. Религиозный фактор в сохранении идентичности восточных марийцев // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 81-92. – ISSN 0869-5415
1087324
  Боден Р. Религиозный фактор во внешней политике СССР и советско-индонезийские отношения // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 0869-5687
1087325
  Сухейль Ф. Религиозный феномен и современная наука // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.169-174. – ISSN 0042-8744
1087326
  Кашаев Т. Религиозный экстремизм и влияние средств массовой информации // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 48-51
1087327
  Гальперин Б.И. Религиозный экстремизм: кто есть кто / Б.И. Гальперин. – К, 1989. – 131с.
1087328
  Арестов В.Н. Религиозный экстремизм: содержание, причины и формы проявления, пути преодоления / В.Н. Арестов. – Харьков, 1987. – 147с.
1087329
   Религиозое сектантство в Латвии 1920-1940. – Рига, 1964. – 216с.
1087330
  Шехтерман Е.И. Религия -- главный противник науки / Е.И. Шехтерман. – Алма-Ата, 1965. – 75с.
1087331
  Ерышев А.А. Религия - враг равноправия и дружбы народов / А.А. Ерышев. – К., 1962. – 57с.
1087332
   Религия = Religion. History and the present : История и современность; Учебник для вузов / Ш.М. Мунчаев, Э.Д. Эриашвили, А.И. Самсин, С.В. Тырин; Под ред. Ш.М. Мунчаева. – Москва : Культура и спорт. ЮНИТИ, 1998. – 264 с. – ISBN 5-85178-061-4
1087333
  Степанов Михаил Религия А.П. Чехова. – Саратов, 1913. – 58 с.
1087334
  Хаксли Д Религия без откровения / Д Хаксли. – М., 1992. – 60с.
1087335
  Яковлев Н.Н. Религия в Америке 89-х / Н.Н. Яковлев. – М, 1987. – 190с.
1087336
  Лисавцев Э.И. Религия в борьбе идей / Э.И. Лисавцев. – М., 1975. – 64с.
1087337
   Религия в век научно-технической революции. – М, 1979. – 85с.
1087338
  Немировская Л.З. Религия в духовном поиске Толстого / Л.З. Немировская. – М., 1992. – 62с.
1087339
  Бондарев В.В. Религия в жизни и политике президента Обамы // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (7). – С. 153-172. – ISSN 2079-3359
1087340
  Пичуков В. Религия в жизни немцев белорусского Восточного Полесья в межвоенный период: люди и власть // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-65. – ISSN 1810-228Х
1087341
  Степанова С. Религия в искусстве = Братья Иосифа и серебряная чаша // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 8. – С. 34-35, 64. – ISSN 0130-7045


  Александр Андреевич Иванов (1806—1858) - русский художник, создатель произведений на библейские и антично-мифологические сюжеты, представитель академизма, автор грандиозного полотна "Явление Христа народу"
1087342
  Токарев А С. Религия в истории народов мира / А С. Токарев. – Москва : Политиздат, 1964. – 559 с.
1087343
  Токарев С.А. Религия в истории народов мира / С.А. Токарев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1965. – 623 с.
1087344
  Токарев С.А. Религия в истории народов мира / С.А. Токарев. – Изд.3-е, испр. и доп. – Москва : Изд-во политической литературы, 1976. – 575 с. – (Сер. "Библиотека атеистической литературы")
1087345
  Токарев С.А. Религия в истории народов мира / С.А. Токарев. – Москва, 1986
1087346
  Сухов А.Д. Религия в истории общества / А.Д. Сухов. – Москва, 1972. – 32с.
1087347
  Сухов А.Д. Религия в истории общества. / А.Д. Сухов. – М, 1979. – 96с.
1087348
  Панищев А.Л. Религия в культуре Древней Индии (дидактические материалы по курсу "Религиоведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 9. – С. 77-82. – ISSN 2073-9702
1087349
   Религия в планах антикоммунизма. – М, 1970. – 222с.
1087350
   Религия в политической жизни США. – М, 1985. – 225с.
1087351
  Кант Иммануил Религия в пределах только разума / Иммануил Кант ; пер. с нем. [и предисл.] Н.М. Соколова. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Яковенко, 1908. – [302] с. разд. паг. – Экз. без обл.


  С. I-LXII: История происхождения и общая характеристика книги Канта "Религия в пределах только разума": (По ст. Карла Форлендера) На тит. л. Автограф. 1927 г.?
1087352
  Красиков А. Религия в России: свобода и ответственность // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2006. – № 1. – С. 145-149. – ISSN 0201-7083
1087353
  Вилла А. Религия в свете науки / А. Вилла. – Москва : Красная Новь, 1923. – 216 с.
1087354
  Шальдяшов И.М. Религия в Сибири и атеистическое воспитание. / И.М. Шальдяшов. – Новосибирск, 1982. – 207с.
1087355
  Куроедов В.А. Религия в советском государстве / В.А. Куроедов. – М, 1984. – 163с.
1087356
   Религия в современной борьбе идей. – Минск, 1987. – 32с.
1087357
  Белов А.В. Религия в современной идеологической борьбе / А.В. Белов, А.Д. Шилкин. – Москва, 1971. – 63с.
1087358
  Айдын Религия в современном Азербайджане периода независимости / Айдын, Али-Заде // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 1 (247). – С. 50-70. – ISSN 1998-1813
1087359
  Берар П. Религия в современном мире / П. Берар. – М, 1979. – 144с.
1087360
  Белов А.В. Религия в СССР и буржуазные фальсификаторы / А.В. Белов, А.Д. Шилкин. – Москва, 1970. – 32с.
1087361
  Тонконог О.В. Религия в экзистенциальной психотерапии // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 111-114
1087362
  Шейнман М.М. Религия в эпоху империализма / М.М. Шейнман. – М, 1971. – 48с.
1087363
  Кривошеев Ю.В. Религия востояных славян накануне крещения Руси / Ю.В. Кривошеев. – Л., 1988. – 32с.
1087364
   Религия вчера и сегодня. – Махачкала, 1969. – 128с.
1087365
  Кондратьев А.В. Религия германских Фелькиш = оккультная ризома накануне рейха : история религий // Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-16
1087366
  Седова О.В. Религия Древнего Египта сквозь призму цвета // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 131-139. – ISSN 0042-8779
1087367
  Кагаров Е.Г. Религия древних славян / Е.Г. Кагаров. – М, 1918. – 73с.
1087368
  Коростовцев М.А. Религия дредвнего Египта / М.А. Коростовцев. – Минск : Наука, 1976. – 336с.
1087369
  Бабий А.И. Религия и антикоммунизм / А.И. Бабий, М.А. Гольденберг. – Кишинев, 1975. – 176с.
1087370
  Кубланов М.М. Религия и атеизм античного мира / М.М. Кубланов. – Л, 1966. – 56с.
1087371
  Каждан А.П. Религия и атеизм в древнем мире / А.П. Каждан. – М, 1957. – 343с.
1087372
  Добрускин М.Е. Религия и атеизм в европейских социалистических странах / М.Е. Добрускин. – М, 1986. – 186с.
1087373
   Религия и атеизм в процессе развития советского общества. – Новосибирск, 1991. – 36с.
1087374
   Религия и атеизм Древней Греции. – М.-Л, 1956. – 44с.
1087375
   Религия и атеизм на Западе. – М.-Л, 1965. – 188с.
1087376
  Добрускин М.Е. Религия и атеизм на историческом перепутье: прошлое и современность / Добрускин М.Е. – Харків : Компания СМИТ, 2005. – 276с. – ISBN 966-8530-39-X
1087377
  Матяс Д.М. Религия и атеизм о нравственном достинстве человека / Д.М. Матяс. – Минск, 1985. – 95с.
1087378
  Денисов П.В. Религия и атеизм чувашского народа / П.В. Денисов. – Чебоксары, 1972. – 478с.
1087379
  Лисавцев Э.И. Религия и борьба идей в современном мире / Э.И. Лисавцев. – М., 1982. – 64с.
1087380
   Религия и борьба идей в современном мире. – М, 1983. – 47с.
1087381
  Носович В.И. Религия и быт / В.И. Носович. – М, 1962. – 80с.
1087382
  Ситников А. Религия и власть в меняющейся России // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 2 (1621). – С. 135-144. – ISSN 0869-44435
1087383
  Федорович Н.В. Религия и война. / Н.В. Федорович. – Л., 1971. – 24с.
1087384
  Цвик И.Я. Религия и декаденство в России / И.Я. Цвик. – Кишинев, 1985. – 191с.
1087385
  Перовский Е.И. Религия и дети / Е.И. Перовский. – М., 1959. – 48с.
1087386
  Байков Е.М. Религия и духовный мир человека / Е.М. Байков. – Саранск, 1972. – 160с.
1087387
  Горохова Н.Д. Религия и женщина / Н.Д. Горохова. – М., 1975. – 38с.
1087388
  Блинова Е.П. Религия и женщина / Е.П. Блинова. – Москва, 1976. – 64с.
1087389
   Религия и жизнь. – Махачкала, 1967. – 60с.
1087390
  Ануфриев Л.А. Религия и жизнь: вчера и сегодня. Сто ответов на вопросы верующих и неверующих / Л.А. Ануфриев. – 2-е изд. доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1978. – 239 с.
1087391
  Ануфриев Л.А. Религия и жизнь: вчера, сегодня, завтра.100 вопросов и ответов для верующих и неверующих / Л.А. Ануфриев. – Одесса, 1969. – 248с.
1087392
  Куроедов В.А. Религия и закон / В.А. Куроедов. – М, 1970. – 61с.
1087393
  Гольбах П. Религия и здравый смысл / П. Гольбах. – М., 1924. – 127с.
1087394
   Религия и идеологическая борьба. – М, 1974. – 168с.
1087395
  Турьинская Х.М. Религия и искусство в современном Камеруне // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 55-57. – ISSN 0321-5075
1087396
  Розанов В.В. Религия и культура / В.В. Розанов. – М
Т. 1. – 1990. – 640с.
1087397
  Митрохин Л.Н. Религия и культура : (философские очерки) / Л.Н. Митрохин; РАН. Ин-т философии. – Москва, 2000. – 318 с. – ISBN 5-201-02030-5
1087398
  Русяева А.С. Религия и культура античной Ольвии / А.С. Русяева. – К, 1992. – 255с.
1087399
  Папкова И.А. Религия и международные отношения : состояние дисциплины в США // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 1 (56). – С. 111-117
1087400
   Религия и межнациональные отношения. – Махачкала, 1990. – 163с.
1087401
   Религия и мифология народов Восточной и Южной Азии. – М, 1970. – 48с.
1087402
  Светлов П.Я. Религия и наука / [соч.] П.Я. Светлова, проф.-прот. – Санкт-Петербург : Тип. Александро-Невского общества трезвости, 1912. – 217 с.
1087403
  Девятова С.В. Религия и наука / С.В. Девятова. – М, 1993. – 166с.
1087404
  Кудряшов В. Религия и национализм в вооруженных силах Ливии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 130-133
1087405
  Шуба А.В. Религия и национальные отношения / А.В. Шуба. – К., 1983. – 93с.
1087406
  Толстой Л.Н. Религия и нравственность // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.9-26
1087407
   Религия и общественная жизнт в Индии. – М, 1983. – 295с.
1087408
   Религия и общественная мысль народов Востока. – М, 1971. – 264с.
1087409
   Религия и общественная мысть стран Востока. – М, 1974. – 336с.
1087410
  Малышева Д.Б. Религия и общественно-политическое развитие арабских и африканских стран, 70-80-е годы. / Д.Б. Малышева. – М., 1986. – 228с.
1087411
  Угринович Д.М. Религия и общество / Д.М. Угринович. – М, 1971. – 64с.
1087412
  Стойчев Т.С. Религия и общество. : Автореф... Доктора филос.наук: 625 / Стойчев Т.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1087413
   Религия и общество. В 2-х ч. : Хрестоматия по социологии религии. Для высш. учеб. заведений. – Москва : Наука. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-02-010836-7
Ч.1. – 1994. – 300с.
1087414
   Религия и общество. В 2-х ч. : Хрестоматия по социологии религии. Для высш. учеб. заведений. – Москва : Наука. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-02-010836-7
Ч.2. – 1994. – 204с.
1087415
  Долина Л.Ф. Религия и охрана природы / Л.Ф. Долина. – Дніпропетровськ, 2000. – 120 с. – ISBN 966-00-0158-4
1087416
  Смолянский Б.Л. Религия и питание / Б.Л. Смолянский, Ю.Г. Григоров. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 176c. – ISBN 966-7276-68-6
1087417
  Шехтерман Е.И. Религия и политика / Е.И. Шехтерман. – Алма-Ата, 1970. – 44с.
1087418
  Митрохин Л.Н. Религия и политика / Л.Н. Митрохин. – М., 1991. – 77с.
1087419
  Рыбина М.В. Религия и политика в Нигерии: пути взаимодействия // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 3 (656). – С. 41-45. – ISSN 0321-5075
1087420
  Великович Л.Н. Религия и политика в современном капиталистическом обществе / Л.Н. Великович. – Москва, 1970. – 287с.
1087421
  Малышева Д.Б. Религия и политика в странах Восточной Африки / Д.Б. Малышева. – М., 1974. – 167с.
1087422
  Левченков А.И. Религия и право в философско- правовой концепции П.Д.Юркевича // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.73-78
1087423
  Луначарский А.В. Религия и просвещние / А.В. Луначарский. – М, 1985. – 542с.
1087424
  Кокин М.К. и Габинский Г.А. Религия и психические болезни / М.К. и Габинский Г.А. Кокин. – Орел, 1962. – 48с.
1087425
  Кокин М.К. и Габинский Г.А. Религия и психические болезни / М.К. и Габинский Г.А. Кокин. – 2-е. – М., 1969. – 39с.
1087426
  Романович В.В. Религия и психические болезни / В.В. Романович. – Алма-Ата, 1977. – 67с.
1087427
  Воробьева М.В. Религия и религиозность в современной России // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 2. – С.21-31
1087428
  Осипова О.В. Религия и риторика в трактатах Дионисия Галикарнасского // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 115-120. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1087429
  Пост Р. Религия и свобода слова: изображения пророка Мухаммеда // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 59-71. – ISSN 1812-7126
1087430
   Религия и совободомыслие в культурноисторическом процессе. – Санкт-Петербург, 1991. – 184с.
1087431
  Коломиец Татьяна Герасимовна Религия и современность : (Модернизация религии): Библиогр. указ. / Коломиец Татьяна Герасимовна, Успенская Галина Павловна. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса : ОГНБ, 1983. – 35с. – (Новые книги / Одес. гос. науч. б-ка им. А. М. Горького)
1087432
  Мчедлов М.П. Религия и современность. / М.П. Мчедлов. – М., 1982. – 272с.
1087433
  Танчер В.К. Религия и современный мир / В.К. Танчер. – Киев, 1985. – 48 с.
1087434
  Луначарский А.В. Религия и социализм / А.В. Луначарский. – Спб
1. – 400с.
1087435
  Акопов Э.Л. Религия и социалистическая действительность / Э.Л. Акопов. – Краснодар, 1958. – 32с.
1087436
  Павлов Ю.М. Религия и социальная структура общества / Ю.М. Павлов. – М., 1970. – 43с.
1087437
  Фурман Д.Е. Религия и социальные конфликты в США. / Д.Е. Фурман. – М., 1981. – 256с.
1087438
  Узков И.Н. Религия и труд / И.Н. Узков. – М., 1960. – 32с.
1087439
  Крывелев И.А. Религия и церкви в современном мире / И.А. Крывелев. – М., 1961. – 190с.
1087440
  Вейш Я.Я. Религия и церковь в Англии / Я.Я. Вейш. – Москва, 1976. – 181с.
1087441
  Лившиц Г.М. Религия и церковь в истории общества / Г.М. Лившиц. – Минск, 1980. – 351с.
1087442
   Религия и церковь в истории России. – М, 1975. – 255с.
1087443
   Религия и церковь в капиталистических странах. – М, 1977. – 364с.
1087444
  Павлов В.Л. Религия и церковь в мировоззрении и жизни Льва Толстого // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 127-136
1087445
  Кислова А.А. Религия и церковь в общественно-политической жизни США первой половины ХIХ в. / А.А. Кислова. – М., 1989. – 238с.
1087446
  Лившиц Г.М. Религия и церковь в прошлом и настоящем / Г.М. Лившиц. – Минск, 1961. – 233с.
1087447
  Куроедов В.А. Религия и церковь в Советском государстве / В.А. Куроедов. – Москва : Политиздат, 1981. – 263с.
1087448
  Куроедов В.А. Религия и церковь в советском обществе / В.А. Куроедов. – М, 1984. – 256с.
1087449
   Религия и церковь в современную эпоху. – М, 1976. – 328с.
1087450
  Великович Л.Н. Религия и церковь в США / Л.Н. Великович. – Москва, 1978. – 144с.
1087451
  Романчук И.С. Религия как идеологическая основа государственной власти // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 82-85. – ISSN 0132-0769
1087452
  Сухов А.Д. Религия как общественный феномен. / А.Д. Сухов. – М, 1972. – 143с.
1087453
  Сухов А.Д. Религия как общественный феномен. / А.Д. Сухов. – 2-е изд. – М, 1973. – 144с.
1087454
  Виситаев С.Б. Религия как превратная форма культуры : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Виситаев С.Б. ; РГУ. – Ростов-на-Дону, 1980. – 19 с.
1087455
  Лобовик Б.А. Религия как социальное явление. / Б.А. Лобовик. – К, 1982. – 96с.
1087456
  Шамансурова К.Э. Религия как стратегия совладающего поведения в период онкологического заболевания // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 148-150
1087457
  Архангельский А.М. Религия как форма общественного сознания / А.М. Архангельский. – Свердловск, 1955. – 27с.
1087458
  Куликов Л.А. Религия как форма общественного сознания / Л.А. Куликов. – М., 1960. – 47с.
1087459
  Лазутка В.А. Религия как форма фантастического отражения действительности : Автореф... канд. философ.наук: / Лазутка В.А.; Вильнюс. гос. ун-т. Каф. диалектич. и ист. материализма. – Вильнюс, 1962. – 14л.
1087460
  Сарач М.С. Религия крымских караев (караимов) : от шаманизма до философско-религиозного учения Анана бен Давида / М.С. Сарач. – Париж : [б. в.], 1996. – 169, [2] с. – На обкл. зазнач. назва серії. – (Караимская народная энциклопедия ; Т. 2 : Вера и религия)
1087461
  Кормышева Э.Е. Религия Куша / Э.Е. Кормышева. – Москва : Наука, 1984. – 264с.
1087462
  Миргородский А.А. Религия любви Семена Франка // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 32-36. – ISSN 1728-3671
1087463
  Гемуев И.Н. Религия народа манси. / И.Н. Гемуев, А.М. Сагалаев. – Новосибирск, 1986. – 191с.
1087464
  Маторин Н. Религия народов Волжко-Камского края прежде и теперь / Н. Маторин. – М., 1929. – 176с.
1087465
   Религия первобытного общества в свете современных данных. – Л, 1984. – 153с.
1087466
  Русяева А.С. Религия понтийских эллинов в античную эпоху : Мифы. Святилища. Культы олимпийских богов и героев / А.С.Русяева ; НАН Украины, Ин-т археологии. – Киев : Стилос, 2005. – 559 с. : іл. – ISBN 966-8518-43-8
1087467
  Спеваковский А.Б. Религия синто и войны / А.Б. Спеваковский. – Л., 1987. – 109с.
1087468
  Столяр М. Религия советской цивилизации / Марина Столяр. – Киев : Стилос, 2010. – 178 с. – ISBN 978-966-8009-93-8
1087469
  Кузнецов А.И. Религия у семантическом пространстве личности // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 58-67. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1087470
  Анисимов А.Ф. Религия эвенков в историко-генетическом изучении и проблемы происхождения первобытных верований / А.Ф. Анисимов. – М-Л, 1958. – 236с.
1087471
  Зелинский Ф.Ф. Религия эллинизма / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург : Academia, 1922. – 134, II с.
1087472
  Зелинский Ф.Ф. Религия эллинизма / Ф.Ф. Зелинский. – Томск : Водолей, 1996. – 160с. – ISBN 5-7137-0043-7
1087473
  Тимофеев В.Д. Религия, верующие, жизнь / В.Д. Тимофеев. – М. : Политиздат, 1974. – 62 с.
1087474
  Клочков В.В. Религия, государство и право / В.В. Клочков. – М., 1978. – 287с.
1087475
  Скворцов-Степанов Религия, духовенство, его доходы. / Скворцов-Степанов. – М-ПГ., 1918. – 112с.
1087476
  Войтко В.И. Религия, ее социальная сущность и возникновение / В.И. Войтко. – Київ, 1961. – 31с.
1087477
   Религия, как предмет изучения, 1897. – 17 с. – Отд.отт. из : "Божественный вестник", № 7, 1897
1087478
  Володарская Э.Ф. Религия, мораль и нравственность в произведениях Шекспира: лингвокультурологический анализ // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 2 (38). – С. 40-52. – ISSN 1562-1391
1087479
   Религия, общество и государство в 20 веке. – М, 1991. – 143с.
1087480
  Хабермас Ю. Религия, право и политика. Политическая справедливость в мультикультурном Мир - Обществе // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С.7-21. – ISSN 0321-2017
1087481
  Ленин В.И. Религия, церковь и партия / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1930. – 93с.
1087482
  Вульфсон Б.Л. Религия, церковь, образование // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 0869-561Х
1087483
  Муртазин М.Ф. Религия, школа, общество: мусульманский взгляд // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 79-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1087484
  Розанов В.В. Религия. Философия. Культура / В.В. Розанов; Сост. и вступ. статья А.Н. Николюкина. – Москва : Республика, 1992. – 397с. – ISBN 5-250-01732-0
1087485
  Яблоков И.Н. Религия: сущность и явления / И.Н. Яблоков. – Москва, 1982. – 64 с.
1087486
   Реликвии Великого Октября. – Ташкент, 1989. – 178с.
1087487
  Лошак В.Г. Реликвии подвига : [о Н.И. Кузнецове] / В.Г. Лошак. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. – 203 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1087488
  Эса Реликвия / Эса, де Кейрош. – М, 1963. – 391с.
1087489
  Яковлев Ю.Я. Реликвия / Ю.Я. Яковлев. – М., 1972. – 287с.
1087490
  Уильямс А.Р. Реликвия времен золотой лихорадки : археология // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 34 : Фото
1087491
  Головачев В.В. Реликт / В.В. Головачев. – Днепропетровск, 1982. – 287с.
1087492
  Жарова И. Реликтовая профессия "Сточно требуются квалифицированные кадры" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 18 (108). – С. 26 - 27. – ISSN 1727-4893
1087493
  Чаругин В.М. Реликтовое излучение / В.М. Чаругин. – Москва : Знание, 1975. – 62 с.
1087494
   Реликтовое озеро Могильное. – Ленинград : Наука, 1975. – 298с.
1087495
  Плис А.С. Реликтовые беспредложные синтаксические конструкции в славянском переводе Евангелия от Луки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 105-114. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1087496
  Скуодис В.П. Реликтовые карстово-суффозионно-эрозионные провалы на примере долины р Даугавы. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Скуодис В.П.; Производ.и науч-исслед.ин-т.по инж.изыскан.в строит. – М, 1968. – 23л.
1087497
  Къайбулла Ш. Реликтовые представления о родильных обрядах и ритуалах // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2013. – № 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – С. 86-87
1087498
  Куренцова Г.Э. Реликтовые растения Приморья. / Г.Э. Куренцова. – Л., 1968. – 72с.
1087499
  Юрцев Б.А. Реликтовые степные комплексы Северо-Восточной Азии. / Б.А. Юрцев. – Новосибирск, 1981. – 168с.
1087500
  Сафонова Г.И. Реликтовые структуры в углеводородах нефтей различных стратиграфических подразделений / Г.И. Сафонова. – М., 1980. – 260с.
1087501
  Изосимова А.Н. Реликтовые углеводороды в органическом веществе и нефтях Западной Якутии / А.Н. Изосимова, О.Н. Чалая. – Новосибирск, 1989. – 123с.
1087502
  Винтерголлер Б.А. Реликты вокруг нас / Б.А. Винтерголлер. – Алма-Ата, 1984. – 88с.
1087503
  Ганина Н.А. Реликты готской апеллятивной лексики в латинских памятниках // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5, сентябрь-октябрь. – С. 106-117. – ISSN 0373-658Х
1087504
  Толеубаев А.Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов (XIX - начало XX в.) / А.Т. Толеубаев. – Алма-Ата : Гылым, 1991. – 213 с.
1087505
  Мухиддинов И. Реликты доисламских обычаев и обрядов у земледельцев Западного Памира (XIX- начало XX в.) / И. Мухиддинов. – Душанбе, 1989. – 98 с.
1087506
  Снесарев Г.П. Реликты домусльманских верований и обрядов у узбеков Хореэма / Г.П. Снесарев. – Москва, 1969. – 336с.
1087507
  Положий А.В. Реликты третичных широколиственных лесов во флоре Сибири. / А.В. Положий, Э.Д. Крапивкина. – Томск, 1985. – 158с.
1087508
  Лактіонова-Білоус Реліабілізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1087509
   Релігація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 888. – ISBN 966-316-069-1
1087510
  Кисельов О.С. Релігієзнавець як соціальний науковець, експерт та інтелектуал // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 10-15
1087511
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Hаукове видання / Ю.А. Калінін, Ї.А. Харьковщенко. – Київ : Наукова думка, 1994. – 168с.
1087512
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник / Ю.А. Калінін, Ї.А. Харьковщенко. – Київ : Наукова думка, 1995. – 256с. – ISBN 5-12-004810-2
1087513
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. – 3-є вид. – Київ : Наукова думка, 1997. – 250с. – ISBN 966-00-0156-8
1087514
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський. – Київ : Вілбор, 1997. – 480с. – ISBN 966-7247-01-5
1087515
   Релігієзнавство : Навчальний посібник. – Київ : Освіта, 1997. – 239с. – ISBN 966-04-0024-1
1087516
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. – 4-е доопрац. вид. – Київ : Наукова думка, 1998. – 336с. – ISBN 966-00-0452-4
1087517
   Релігієзнавство : Hавч. посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 496с. – ISBN 966-7302-48-2
1087518
   Релігієзнавство : Навч. посіб. – 2-е вид. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 496с. – ISBN 966-7302-73-3
1087519
   Релігієзнавство : підручник / В.І. Лубський, П.В. Мельник, Т.Г. Горбаченко, Л.І. Гурська; Лубський В.І., Мельник П.В., Горбаченко Т.Г., Гурська Л.І.; Держ. подат. адм. України; Укр. фінанс.-економ. ін.-т. – Київ, 1999. – 482с. – ISBN 966-7257-14-2
1087520
  Гудима А.М. Релігієзнавство : навчально-методичний посібник для студентів вищих мед. навч. закладів / А.М. Гудима. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 328с. – ISBN 966-7364-49-6
1087521
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. – 5-е доопрац. вид. – Київ : Наукова думка, 2000. – 352с. – ISBN 966-00-0593-8
1087522
  Ходькова Л.П. Релігієзнавство : Навчальний посібник / Л.П. Ходькова; Мін-во освіти і науки України; Науково-методичн. центр вищої освіти. – Львів : Афіша, 2000. – 312с. – ISBN 966-7760-15-4
1087523
   Релігієзнавство : навчальний посібник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 496 с. – ISBN 966-7784-42-8
1087524
   Релігієзнавство : Підручник для студ.вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2000. – 350с. – ISBN 966-642-012-0


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1087525
   Релігієзнавство : Підручник. – Київ : Академія, 2000. – 408с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-071-X
1087526
   Релігієзнавство : програма, плани семінар. занять, метод. рекомендації з вивчення курсу для студ. гуман. факультетів. – Київ : Київський університет, 2001. – 36с.
1087527
   Релігієзнавство : Навчальний посібник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 496с. – ISBN 966-667-008-9
1087528
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. – 6-те вид. – Київ : Наукова думка, 2002. – 352с. – ISBN 966-00-0020-0
1087529
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – Київ : Академвидав, 2002. – 432с. – (Альма Матер). – ISBN 966-8226-00-3
1087530
  Черній А.М. Релігієзнавство : Навч.посібник / А.М. Черній, А.І. Лахно; Європейський ун-тет. – Київ : Європейський університет, 2002. – 288с. – ISBN 966-7942-50-3
1087531
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – Київ : Академвидав, 2003. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-00-3
1087532
  Черній А.М. Релігієзнавство : Посібник / А.М. Черній. – Київ : Академвидав, 2003. – 325с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-02-Х


  Містить філософський аналіз основних проблем релігієзнавства - предмета, методів, принципів, а також природи, суспільних функцій релігії. Для студентів вищих навчальних закладів
1087533
  Яроцький П.Л. Релігієзнавство : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Л. Яроцький; Київськ. ун-т туризму , економіки і права. – Київ : Кондор, 2004. – 308с. – ISBN 966-7982-56-4
1087534
  Кислюк К.В. Релігієзнавство / К.В. Кислюк, О.Н. Кучер; Народна українська академія. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2004. – 646с. – ISBN 966-7982-36-Х
1087535
  Колодний А.М. Релігієзнавство : навч. посіб. для дистанц. навчання / [А.М. Колодний, Т.А. Ніколаюк] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Каф. гуманіт. дисцилін. – Київ : Університет "Україна", 2004. – 269, [1] с., [13] арк. кольор. іл., включ. обкл. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На звороті тит. арк. рік вид.: 2003. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 966-7979-32-6
1087536
  Абрамович Д С. Релігієзнавство : підручник / С. Абрамович, М. Тілло, М. Чікарькова. – Київ : Дакор, 2004. – 528 с. – ISBN 966-95845-9-0
1087537
  Черній М А. Релігієзнавство : Навчальний посібник / М А. Черній. – Київ : Академвидав, 2005. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-02-Х
1087538
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – Київ : Академвидав, 2005. – 432с. – Шифр дубл. 2 Лубс. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-00-3
1087539
   Релігієзнавство : Навч. посіб. для студ. вищ. нгавч. закл. / А.М. Колодний, О.М. Скиртач, Л.І. Мозговий, О.Л. Творіна, О.Г. Алієва, Д.Е. та ін. Муза; МОНУ; Слов"янський держ. педагогічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 272с. – ISBN 966-364-228-9
1087540
   Релігієзнавство : Навч. посібник. – 3-є вид., стереот. – Львів : Новий світ, 2006. – 328с. – Шифр дубл.2Релі(доп. по каб). – ISBN 966-7827-60-7
1087541
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – Київ : Академвидав, 2006. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-00-3
1087542
  Юрій М.Ф. Релігієзнавство : навчальний посібник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2006. – 408с. – ISBN 966-8379-06-3
1087543
  Абрамович Д С. Релігієзнавство : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / С. Абрамович, М. Тілло, М. Чікарькова. – Київ : Дакор, 2006. – 512 с. – ISBN 966-95845-9-0
1087544
  Колодний А.М. Релігієзнавство : навч. посіб. для дистанц. навчання для студентів ВНЗ / А.М. Колодний, Т.А. Ніколаюк ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид. перероб. та випр. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 271, [1] с., [12] арк. кольор. фот. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-252 та в тексті. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-045-7
1087545
  Сидоренко О.П. Релігієзнавство : підручник / О.П. Сидоренко, С.С. Корлюк, Т.Є. Посполітак та ін. ; за ред. О.П. Сидоренка. – Київ : Знання, 2007. – 468с. – (Вища овіта 21 століття). – ISBN 966-346-201-9
1087546
  Кислюк К.В. Релігієзнавство : підручник для студ. вищ. навч. закладів / К.В. Кислюк, О.М. Кучер ; МОНУ ; Народна Українська академія. – Київ : Кондор, 2007. – 636 с. – ISBN 978-966-351-132-0
1087547
  Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство : підручник для студентів вищих навч. закладів / Є.А. Харьковщенко. – Київ : Наукова думка, 2007. – 380 с. – ISBN 978-966-00-0635-5
1087548
  Черній А.М. Релігієзнавство : підручник / А.М. Черній. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академія, 2008. – 400с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-64-9
1087549
  Лубський В.І. Релігієзнавство : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 464 с. – (Альма-матер : Сер. засновано в 1999 р.). – ISBN 978-966-8226-61-8
1087550
  Лубський В.І. Релігієзнавство : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська ; КНУТШ. – 3-є вид., перероблене. – Київ : Київський університет, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-439-058-0
1087551
   Релігієзнавство : підручник / Сидоренко О.П., Корлюк С.С., Посполітак Т.Є., Постоян Т.Г., Філянін М.С.; за ред. О.П. Сидоренка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 471с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-439-8
1087552
   Релігієзнавство : підручник / Вовк В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Вовк, Б.Ф. Чміля. – Київ : Атіка, 2009. – 552 с. – ISBN 978-966-326-345-8
1087553
  Прибутько П.С. Релігієзнавство : посібник для підгот. до іспитів / П.С. Прибутько. – 3-тє вид., стер. – Київ : Паливода А.В., 2009. – 157, [1] с. – Бібліогр.: с. 156-157. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-139-8
1087554
  Вандишев В.М. Релігієзнавство : навч. посібник для студентів ВНЗ / Вандишев В.М. – Київ : Кондор, 2009. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 236-238 та в кінці тем. – ISBN 978-966-351-247-1
1087555
   Релігієзнавство : підручник [для вищих навчальних закладів] / В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, М.В. Лубська, А.І. Яковенко ; за ред. Лубського В.І. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 447, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. та с. 446-447. – ISBN 978-611-01-0120-2
1087556
  Яртись А.В. Релігієзнавство : навчальний посібник / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. – Київ : Знання, 2010. – 423 с. – ISBN 978-966-346-724-5
1087557
  Яртись А.В. Релігієзнавство : навчальний посібник / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 308-314 та в кінці розд. – ISBN 978-966-346-911-9
1087558
  Лубський В.І. Релігієзнавство : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська ; [за ред. В.І. Лубського]. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-021-9
1087559
  Яртись А.В. Релігієзнавство : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. – Київ : Знання, 2012. – 294, [2] с. – Бібліогр.: с. 290-294. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-956-0
1087560
  Косьмій О.М. Релігієзнавство : навч.-метод. комплекс / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-виконавч. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 25, [1] с. – Бібліогр.: с. 23-25
1087561
   Релігієзнавство України : [колективна монографія : в 2-х кн.] / Укр. асоціація релігієзнавців ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; [за наук. ред. А. Колодного]. – Київ : Українська Асоціація релігієзнавців. – ISBN 966-531-202-2
Кн. 2 : Релігієзнавча наука років незалежності. – 2010. – 260 с.
1087562
   Релігієзнавство: освітньо-професійний комплекс : напрям підготовки 0301 - філософія: спеціальність - релігієзнавство: (6.030100; 7030102; 8.030102): навчально-методичний посібник. – Київ : Київський університет, 2006. – 359с. – ISBN 966-594-725-7
1087563
  Присухін С.І. Релігієзнавство: хрестоматія : навч.-метод. посібник / С.І. Присухін ; [редкол.: М.І. Диба, І.Б. Івасів, В.Х. Арутюнов та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 230, [2] с. – ISBN 978-966-483-329-2
1087564
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза в кримінальному провадженні: особливості проведення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 24-27
1087565
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза державно-релігійних відносин: світовий та вітчизняний досвід проведення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 234-244
1087566
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза: сутність та особливості проведення : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Майданевич Леонід Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 221 л. – Бібліогр.: л. 172-221
1087567
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза: сутність та особливості проведення : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Майданевич Леонід Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1087568
  Завадка Б. Релігієзнавча лектура в особистій бібліотеці Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 124-143. – ISBN 978-966-02-4721-5
1087569
  Горєвой Д. Релігієзнавча спадщина Івана Франка (до 100-літніх роковин від смерті) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 35-42. – ISBN 978-966-7379-86-5
1087570
  Кондратьєва І.В. Релігієзнавчий аналіз особливостей ідентифікації інституцій орієнтального християнства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 41-49


  В статті розглядаються особливості ідентифікації інституцій Орієнтального Християнства на основі конфесійного та академічного висвітлення проблеми їх виникнення та існування.
1087571
  Швед З.В. Релігієзнавчий аспект інтерпретацій свободи в філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається феномен свободи в його сучасній філософській інтерпретації. В контексті протиставлення позитивної та негативної свободи автор доходить висновку, що позитивна свобода найповніше розкривається в системі морального припису яким ...
1087572
  Пасічник О.С. Релігієзнавчий здобуток Володимира Танчера // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 31-35


  Піддаються аналізу ідеї відомого українського релігієзнавця радянського періоду В. Танчера, що викладені в його роботах "Критика соціального фідеїзму", "Про походження релігії" та "Руське православ"я (критичні нариси)", робляться висновки про вплив ...
1087573
   Релігієзнавчий словник. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 392 с. – ISBN 9665290053
1087574
  Предко О.І. Релігієзнавчі можливості трансперсональної психології // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 206-208
1087575
  Баранівський В.Ф. Релігієзнавчі проблеми військово-соціального управління : монографія / В.Ф. Баранівський, П.С. Прибутько. – Київ : Золоті Ворота, 2013. – 312 с. – Термінол. словник: c. 290-312. – Бібліогр.: c. 306-312. – ISBN 978-966-2246-40-7
1087576
  Гаюк В. Релігієзнавчі студії Миколи Андрусяка (1902-1982 рр.) / В. Гаюк, І. Паламар // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 762-780. – ISBN 966-7379-70-1
1087577
  Майданевич Л.О. Релігієзнавчо-експертні можливості мусульманського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Сьогодні в ісламському світі існують відмінності пов"язані з дотриманням тих чи інших релігійно-правових шкіл мусульманського права. Релігієзнавча експертиза в мусульманських країнах обумовлює своїм висновком практичне вирішення соціально значущих ...
1087578
  Муллокандова О.М. Релігієзнавчо-правові аспекти міжрелігійних та міжконфесійних шлюбів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 169-171
1087579
  Степовик Д. Релігії , культи і секти світу : Посібник з релігіїзнавства і сектознавства / Д. Степовик. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 248с. – (Бібліотека українця)
1087580
  Єрмановська Г.Е. Релігії народів світу / Г.Е. Єрмановська. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2014. – 319, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97340-6-8
1087581
  Степовик Д. Релігії світу / Д. Степовик. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 112 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4656-4
1087582
   Релігії світу. – Київ : Махаон-Україна, 2005. – 260с. – (Культура і традиції). – ISBN 966-605-552-X
1087583
  Шугаєва Л.М. Релігії світу : навчальний посібник [для студ. внз] / Л.М. Шугаєва. – Київ : Академвидав, 2011. – 256 с. – Бібліогр.: с. 249-253. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-024-0
1087584
  Паращєвін М. Релігійна активність в сучасному інформаційному просторі як показник соціальної значущості релігії // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 159-162


  В сучасному інформаційному просторі міститься найрізноманітніша тематична інформація, зокрема пов’язана з релігією. Водночас попит на релігійну інформацію в ЗМІ є доволі обмежений. Такий факт можна розглядати як один з показників місця релігії в ...
1087585
  Кириченко В.Г. Релігійна антропологія та філософія В. Зіньківського (1881-1962 рр.) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 212-215. – ISSN 2076-1554
1087586
  Пасічник О.С. Релігійна антропологія як навчальна дисципліна на пострадянському просторі // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 91-95. – ISSN 2312-4342
1087587
  Тарнопольська І.О. Релігійна блротьба у Західній Європі і Центральній Європі XVI-XVII ст.: первинні витоки сучасних демократичних ідей // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 75-85. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1087588
  Соломаха І.Г. Релігійна віра в контексті психоаналітичного осмислення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 24-28


  У статті аналізуються різні моделі психоаналітичної інтерпретації віри. Детально обґрунтовується алгоритм віри в інтерпретаційних психоаналітичних техніках З. Фройда (класичний психоаналіз), К. Юнга (аналітична психологія), Е. Фромма (гуманістичний ...
1087589
  Соломаха І.Г. Релігійна віра в осмисленні Пауля Тілліха // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 109-111
1087590
  Дубровський Р. Релігійна віра як джерело поетичної творчості Галини Гордасевич // Українська мова й література у сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 12 (131). – С. 62-66
1087591
  Предко О.І. Релігійна віра як екзистенційне підґрунтя особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема релігійної віри як екзистенційного конструкту формування цілісної особистості, її світоглядних настанов та діяльності. Підкреслюється, що екзистенційний потенціал релігійної віри уможливлює віднаходження людиною тієї ...
1087592
  Товбін К.М. Релігійна гальванізація як імітація традиційної духовності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86-89. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються причини і хід сучасного процесу гальванізації релігій та духовних традицій. Базуючись на методології Традиціоналістської школи, автор формулює дефініції пострелігії як імітаційної діяльності, яка зводить традиційну духовність ...
1087593
  Теремко В.І. Релігійна громада: сутність та її історичні форми : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Теремко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 174л. – Бібліогр.: л.161-174
1087594
  Теремко В.І. Релігійна громада: сутність та її історичні форми : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.11 - релігієзнавство / Теремко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1087595
  Папазова А. Релігійна діяльність єзуїтів у східнослов"янському регіоні в останній третині XVI - першій половині XVII ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 114-118. – ISSN 1728-9343
1087596
  Кочарян С.Г. Релігійна діяльність харківських вірмен (1917-1938) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 40-47
1087597
  Бойко А.А. Релігійна журналістика : підручник / Алла Бойко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 305, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-301, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-867-8
1087598
  Калач В. Релігійна ідентичність в контексті соціокультурних трансформацій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 63-65


  В статті аналізується проблема релігійності українців у контексті соціокультурних трансформацій.
1087599
  Шевченко С. Релігійна ідентичність людини в сучасних умовах: рефлексії над ціннісними пріоритетами екзистенціальної теології Дж. Макуорі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 290-293. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1087600
  Привалко Т. Релігійна ідентичність у соціокультурному просторі Києва другої половини XIX ст. (за матеріалами газети "Киевлянин") // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 189-191. – ISSN 2076-1554
1087601
  Калач В. Релігійна ідентичність українських громадян та соціокультурні трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Українознавство ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується релігійна ідентичність в контексті соціокультурних трансформацій. The religions identities in the context of socio-cultural transformations are analyzed in the article.
1087602
  Калач В.М. Релігійна ідентичність українців: цивілізаційний вимір // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 14-16
1087603
  Папаяні Іван Релігійна ідентичність як предмет релігієзнавчої рефлексії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 5 (96). – С.102-106. – ISSN 1728-9343
1087604
  Яковець Л.М. Релігійна ідентичність як умова націєствердження в транзитному суспільстві // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 56-59
1087605
  Фесенко А.М. Релігійна ідентичність. Вияви на Донеччині в ІІ пол. 60-х - 80-ті рр. ХХ ст. / А.М. Фесенко, І.В. Папаяні // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 245-261. – ISSN 2075-1443
1087606
  Папаяні Іван Релігійна ідентичність. Вияви на Донеччині у ІІ пол. ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 210-217. – ISSN 1728-3671
1087607
  Маєвська О. Релігійна ідентичність: конфлікт віри і сумніву в романах Мігеля де Унамуно // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 115-119. – ISSN 2307-2261
1087608
  Ломачинська І.М. Релігійна комунікація як засіб ведення інформаційної війни в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 192-194
1087609
  Мороз В.Я. Релігійна комунікація як соціокультурний і духовний феномен // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 93-97


  Проаналізовано види релігійної комунікації (повчальна, проповідницька, заповітна, настановча, прогно стична, прогностично-констатуюча) та особливості її функціонування в біблійних текстах. Звернено увагу на проблему дослідження повчальної комунікації ...
1087610
  Васильєва І.В. Релігійна культура і релігійна діяльність: методологічні аспекти дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 31-40
1087611
  Ющишин О.І. Релігійна культура та її найвища цінність в епоху сучасних загальнокультурних трансформацій // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 163-167. – ISSN 1728-3671
1087612
  Сідоркіна О.М. Релігійна культура у житті сучасного українського суспільства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 108-111. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
1087613
  Звонок О.А. Релігійна культура як складова духовної культури людства // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 193-195. – ISSN 2076-1554
1087614
  Баран І. Релігійна лексика в поетичних творах Тараса Шевченка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 26-29
1087615
  Баран І. Релігійна лексика в поетичних творах Тараса Шевченка / І. Баран, Т. Хомич // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 7/8 (159/160), липень - серпень. – С. 61
1087616
  Кривцун Г. Релігійна лексика і біблеїзми в системі індивідуального стилю В. Слапчука // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 236-240. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1087617
  Кузь О. Релігійна ментальність радянської людини // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 512-520. – ISBN 966-7379-92-11
1087618
  Горболіс Л. Релігійна мораль і теорія "чесності з собою" у художньому співвідношенні повісті В. Винниченка "Голота" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 81-85. – ISBN 966-594-246-8
1087619
  Бодак В. Релігійна обрядовість в її соціальних реаліях / В. Бодак. – Київ, 2000. – 197с. – ISBN 966-7569-08-Х
1087620
  Кисельов О. Релігійна обрядовість в осмисленні марксистського релігієзнавства радянської України (1980-ті рр.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 664-672
1087621
  Кислий А.О. Релігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної моралі : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кислий А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 215л. – Бібліогр.: л. 187-215
1087622
  Кислий А.О. Релігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної моралі : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Кислий А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1087623
  Гаюк І. Релігійна ососбистість та криза сучасної цивілізації // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 196-203. – ISBN 966-7379-92-11
1087624
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
червень (презентаційне число). – 2000
1087625
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
№ 1/2. – 2000
1087626
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
№ 3. – 2000
1087627
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
№ 4. – 2000
1087628
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
№ 1. – 2001
1087629
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 1. – 2002
1087630
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 2. – 2002
1087631
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 3. – 2002
1087632
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 4. – 2002
1087633
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 5. – 2002
1087634
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 6. – 2002
1087635
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 7. – 2002
1087636
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 8/9. – 2002
1087637
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 10. – 2002
1087638
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 11. – 2002
1087639
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 12. – 2002
1087640
  Войцехівська Ірина Релігійна періодика - джерело історії української церкви / Войцехівська Ірина, Мордвінцев В"ячеслав // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 298-302. – ISSN 0869-3595
1087641
  Бондарчук П.М. Релігійна поведінка православних віруючих в Україні: особливості й тенденції змін (середина 1940-х - середина 1980-х рр.) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-152. – ISSN 0130-5247
1087642
  Ніколаєць Ю.О. Релігійна політика в УРСР другої половини 40-х - першої половини 60-х років ХХ ст. у дослідженнях вітчизняних учених // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 104-109. – ISBN 966-614-021-7
1087643
  Дробот М. Релігійна політика німецької військової адміністрації в окупаційних зонах України 1941-1944 рр. // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 43-55
1087644
  Вишневський С. Релігійна політика німецької влади до православних та мусульман м. Євпаторія за матеріалами газети "Євпаторійські відомості" ("Визволення") 1941 - 1944 рр. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 11-14


  Проаналізовано розвиток релігійного життя м. Євпаторія під час німецької окупації Криму (1941–1944). Розглянуто основні відновлені культові споруди та діючі в місті релігійні громади.
1087645
  Петречко О. Релігійна політика римського уряду в добу принципату (I-II століття н. е.): традиційні та чужоземні культи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 13-38. – (Серія історична ; Вип. 44)
1087646
  Рибак А.І. Релігійна політика суверенної держави у політичних концепціях Організації українських націоналістів 1940-1950-х років // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 583-590. – ISSN 1563-3349
1087647
  Скакальська І.Б. Релігійна православна освіта в Кременецькому повіті у міжвоєнний період ХХ ст. // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 16-22. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
1087648
  Пастушенко О.В. Релігійна преса і періодика України як об"єкт дисертаційних досліджень (2001-2013) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 480-493. – ISSN 2222-4203
1087649
  Афанасьєва В.В. Релігійна преса сучасної України: методика міждисциплінарного дослідження // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті авторка представляє можливості міждисциплінарного дослідження на прикладі вивчення релігійної преси сучасної України як історичного джерела.
1087650
  Крючкова Н.Д. Релігійна преса ХІХ-ХХ ст. у фонді рідкісних видань бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 181-185. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1087651
  Музика Т. Релігійна природа творчого мислення Василя Барки: ціннісний аспект (на матеріалі роману "Спокутник і ключі землі") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 127-132. – ISSN 2307-2261
1087652
  Кірносова Н.А. Релігійна проблематика в творах Ши Т"єшена // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 60-63
1087653
   Релігійна психологія і формування науково-атеїстичного світу. – К, 1973. – 230с.
1087654
  Кондратьєва І.В. Релігійна психологія та релігійна ідеологія як складові існування релігії / І.В. Кондратьєва, В.І. Кондратьєва // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 125-127
1087655
  Пташник-Середюк Релігійна самоідентифікація студенства // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 303-313. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1087656
  Онищук С. Релігійна самоідентифікація української молоді (на матеріалах міста Києва) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 81-82
1087657
  Сапеляк О. Релігійна самосвідомість парагвайців українського походження // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 425-430. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У цій статті аналізується проблема релігійної свідомості в середовищі парагвайців українського походження, збереження українських традицій у їх родинному та громадському житті. Заторкнуто питання практичного використання історичного досвіду діяльності ...
1087658
  Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість в сучасному українському суспільстві як предмет соціально-філософського дослідження : дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Сідоркіна О.М. ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2009. – 207 л. – Бібліографія л. 185-207
1087659
  Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість в сучасному українському суспільстві як предмет соціально-філософського дослідження : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Сідоркіна О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр. : 11 назв
1087660
  Бондарчук П.М. Релігійна свідомість віруючих УРСР (1940-1980 - і роки): повсякденні прояви, трансформації / Бондарчук П.М. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2012. – 321, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 314-320. - Сер. засн. 2010 р. – Бібліогр. в прим.: с. 263-313. – (З історії повсякденного життя в Україні : серія монографічних видань / голов. ред. В.А. Смолій). – ISBN 978-966-02-6684-1
1087661
  Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість у контексті сучасних соціальних процесів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 56-59. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1087662
  Золотухіна В.В. Релігійна свідомість: формування фанатизму // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1087663
   Релігійна свобода і права людини : У 2-х т. – Львів : Свічадо. – (Людина. Церква.Держава). – ISBN 966-561-183-6; 966-561-184-4
Том 1 : Богословські аспекти. – 2000. – 428с.
1087664
   Релігійна свобода і права людини : У 2-х т. – Львів : Свічадо. – (Людина. Церква.Держава). – ISBN 966-561-183-6; 966-561-237-9 (2)
Том 2 : Правничі аспекти. – 2001. – 376с.
1087665
  Ніколаєнко Н.М. Релігійна свобода і права людини: українська дійсність, світовий досвід : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Ніколаєнко Н.М. ; КНУТШ, Філософський ф-т. – Київ, 2010. – 209 л. – Бібліогр. : л. 190-209
1087666
  Ніколаєнко Н.М. Релігійна свобода і права людини: українська дійсність, світовий досвід : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ніколаєнко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1087667
   Релігійна свобода у демократичному суспільстві: правові, релігійні та філософські аспекти у конституційній теорії та в реальності / Артємьєв А.І. [та ін.]. – Рівне : Баришев К.В., 2011. – 192 с. – ISBN 978-3-643-99928-3
1087668
   Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив в сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст) : науковий щорічник. – Київ. – ISBN 966-7742-00-8
№ 4. – 2000
1087669
   Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії : Науковий щорічник. – Київ, 1999. – 178с. – ISBN 966-02-1319-0
1087670
  Білик К.А. Релігійна семантика в поетичній картині світу Р.М. Рільке // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 10-21


  Статтю присвячено особливостям репрезентації художнього концепту БОГ у поетичній картині світу Р.М. Рільке. Продемонстровано гетерогенну природу концепту, розглянуто його грані, які споріднюють цей концепт із міфологічною картиною світу.
1087671
  Остащук І.Б. Релігійна символіка : навчальний посібник / Іван Остащук ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, кафедра релігієзнавства і теології. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-1521-19-2
1087672
  Пасічник О.С. Релігійна символіка в кінематографі (на прикладі фільму "Тепло наших тіл") // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – C. 10-13


  В статті проаналізовано кінофільм "Тепло наших тіл" на предмет наявності в ньому релігійної символіки. В результаті можна говорити про явно виражені гностичні та християнські символи в цьому фільмі. Це, насамперед, поділ людей на три види (згідно з ...
1087673
  Пасічник О.С. Релігійна символіка в кінофільмі "Шоу Трумана" // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 31-34
1087674
  Смольницька О. Релігійна символіка в поезії Віри Вовк (Ріо-де-Жанейро): проблема ієротопії // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 138-148. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1087675
  Гуменюк Т.Г. Релігійна ситуація в західних областях УРСР у працях українських істориків (1944-1953 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 110-115. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1087676
  Левчук В.Г. Релігійна ситуація в сучасному світі // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 31/32 (419/420), листопад. – C. 4-9
1087677
  Турій Олег Релігійна ситуація в Україні // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 46-57
1087678
  Висовень О. Релігійна ситуація в Україні (кінець ХVІ – початок ХVII ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 63-68. – ISSN 2309-9356


  У статті простежено вплив Берестейської міжцерковної унії на релігійну ситуацію в Україні кінця ХVІ - початку ХVII ст. Доведено, що Берестейська між церковна унія замість того, щоби стабілізувати конфесійну ситуацію в Київській митрополії, навпаки, не ...
1087679
  Любіцева О.О. Релігійна ситуація в Україні та її регіональні особливості // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 28-32. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
1087680
  Ломака І.І. Релігійна ситуація в Україні у контексті політичної модернізації суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С.696-702. – ISSN 1563-3349
1087681
  Арістова А.В. Релігійна ситуація в Україні: етапи розвитку і обриси майбутнього // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 5-7
1087682
  Гербеєва І.М. Релігійна складова духовного життя єврейських громад Херсонської губернії у другій половині XIX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 83-89. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1087683
  Валкевич О.М. Релігійна складова легіонерського руху в Румунії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 11-13
1087684
  Кузьмова О. Релігійна складова системи безпеки // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 371-375
1087685
  Шевченко С.А. Релігійна складова соціально-політичної інтеграції ЄС: проблеми та перспективи // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 168-172. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "Здійснено аналіз країн Європи з позиції релігійної різноманітності. Проаналізовано особливості динаміки розвитку релігійних конфесій в окремих регіонах Європи і в межах Європейського Союзу."
1087686
  Бібік О.М. Релігійна складова японського естетичного світосприйняття // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 13-16. – ISSN 1996-5931
1087687
  Середа Г.В. Релігійна соціологія, особливості її вияву // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 119-121
1087688
  Жадько К.В. Релігійна та філософські альтернативи в самоорганізації спільнот: Августин і Боецій // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 225-244. – ISSN 2072-1692
1087689
  Полякова А.І. Релігійна тематика в суспільно-політичних часописах (на матеріалі тижневиків "Кореспондент", "Український тиждень", "Фокус", "Главред") : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Полякова Анастасія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 175 л. – Бібліогр.: л. 160-175
1087690
  Комінко Ю.М. Релігійна тематика на сторінках українських загальнонаціональних ви // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 69-73


  У статті досліджено характер висвітлення релігійно-церковного життя в Україні на сторінках провідних загальнонаціональних видань, визначено основні завдання ЗМІ у цьому напрямі, встановлено жанровий та тематичний діапазони публікацій на релігійні ...
1087691
  Пашук В. Релігійна тематика у перших виданнях товариства "Просвіта" 1868-1871 рр. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 217-235. – ISBN 966-7379-70-1
1087692
  Тарнавський Р. Релігійна тематика у працях Адама Фішера // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 755-761. – ISBN 966-7379-70-1
1087693
  Дундяк І. Релігійна тематика у творчості Володимира Федька // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 14-24. – ISSN 0236-4832
1087694
  Жерновей Є.Г. Релігійна термінологія в культурному контексті французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 122-126. – ISBN 966-7890-03-1
1087695
  Жерновей Є.Г. Релігійна термінологія в культурному контексті французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 126; 10 поз.
1087696
  Жерновей Євген Георгійович Релігійна термінологія французької мови: генеза, семантика, функціонування : Дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Жерновей Євген Георгійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 258 л. + Додатки: л. 193 - 258. – Бібліогр.: л. 172 - 192
1087697
  Жерновей Євген Георгійович Релігійна термінологія французької мови: генеза, семантика, функціонування : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Жерновей Є.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1087698
  Вовк Д. Релігійна традиція у праві: аспекти загальнотеоретичного розуміння // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 44-53. – ISSN 1993-0909
1087699
  Ямчук Павло Релігійна філософія А.-І. Потія та універсум християнської віри в XIX та XX століттях // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 150-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У пропонованій статті аналізуються точки зіткнення та взаємоперетину філософських універсумів українського християнського мислителя А.-І. Потія та російського релігійного філософа В. Соловйова. Приділено також увагу перспективності їхніх ідей для ...
1087700
  Савчук С.В. Релігійна філософія вини // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 33-37. – ISSN 1563-3349


  Філософія порушує питання вини з надією на те, щоб стати певним безгрішно- трансгуманним дискурсом, який здіймається, разом із релігією, над тим, що кваліфіковано в ньому як властиве всім і кожному.
1087701
  Яковенко А.І. Релігійна філософія і християнська теологія: проблема аксіологічного взаємозв"язку : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Яковенко Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 33 с. – Бібліогр.: 42 назви
1087702
  Яковенко А.І. Релігійна філософія і християнська теологія: проблема аксіологічного взаємозв"язку : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Яковенко Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 416 л. – Бібліогр.: л. 361-416
1087703
  Куза А.М. Релігійна фразеологія у збірках М. Номиса "Українські прислів"я, приказки і таке інше" та І. Франка "Галицько-руські народні оповідки" // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – № 1 (49). – С. 28-40. – Бібліогр.: с. 39, Літ. 13 назв. – ISSN 0554-4866
1087704
  Куза А. Релігійна фразеологія як вияв богоприсутності в сучасній українській публіцистиці (на прикладі творів Євгена Сверстюка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 125-135. – (Серія філологічна ; Вип. 57). – ISSN 2078-5534
1087705
   Релігійне виховання студентської молоді головна засада екологізації освіти / В.Т. Андрушко, М. Лучків, Л.М. Волошин, Н.О. Микита // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 389-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто моральні причини посилення глобальної екологічної кризи, її реальну загрозу для існування людини і природи. Розкрито значення релігії, духовності, моралі, охорони довкілля і їх взаємозв"язок у подаланні цієї кризи.
1087706
  Мприненко Ганна Релігійне життя в Миколаївській області у другій половині 40-х - на початку 50-х рр. ХХ ст. (за матеріалами Уповноваженого Ради у справах релігійних культів) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 4 (82). – С. 31-36
1087707
  Тєвікова О.В. Релігійне життя в Україні в 1953-1964 роках: класифікація вітчизняних історіографічних джерел // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 156-164.
1087708
  Турос Т. Релігійне життя козацтва // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2006. – Вип. 24. – С. 171-172.
1087709
  Мищак І.М. Релігійне життя на Західній Україні у повоєнний період: історіографія // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 426-437
1087710
  Захарченко Т.К. Релігійне життя німецько-менонітського населення Північного Приазов"я (ХІХ - початок ХХ ст.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 90-96. – ISSN 1728-3671
1087711
  Логвинюк Н.І. Релігійне життя українців у Канаді // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.207-211
1087712
  Костриця М. Релігійне краєзнавство // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 112-128. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1087713
  Студницька М. Релігійне малярство Юрія Магалевського: світоглядні моделі й особливості художнього стилю // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 445-452. – ISBN 966-7379-92-11
1087714
  Предко О.І. Релігійне навіювання: сутність та його складові // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 35-39


  Розглянуто релігійне навіювання як процес прищеплення ідей, уявлень, установок тощо, в якому основним підґрунтям впливу виступають віра, міфи, стереотипи, що забезпечують різні типи регуляції поведінки людини. Визначено вплив релігійного навіювання на ...
1087715
  Школьна О. Релігійне наповнення духовного життя родини архітектура українського бароко І. Григоровича-Барського: вектори Київ-Львів-Межигір"я // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 260-270
1087716
  Приймак Д.Й. Релігійне паломництво як фактор розвитку сучасного туризму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 149-152. – ISSN 2076-1554
1087717
  Погорілий А.О. Релігійне підгрунтя розвитку філософії на Україні: від князівської доби до Могилянської академії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 34)


  Розглядається проблема становлення української філософської думки, впливи релігійної свідомості на цей процес.
1087718
  Місевич С.В. Релігійне право: компаративістський аспект // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 24-27. – (Правознавство ; Вип. 348)
1087719
   Релігійне пристосовництво та атеїстичне виховання. – К, 1965. – 172с.
1087720
  Сабодан В. (Митрополит Київський Релігійне світобачення Тараса Шевченка / В. (Митрополит Київський Сабодан, всієї України) і // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 14. – С. 11-16
1087721
  Потоцький В"ячеслав Петрович Релігійне сектанство в Харьківській Губернії (1861-1917 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Потоцький В.П.; Харківськ. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1087722
  Куц М.Т. Релігійне сектантство / М.Т. Куц. – Львів, 1958. – 72с.
1087723
  Шимко І.М. Релігійне сектантство та його ідеологія / І.М. Шимко. – К., 1958. – 32с.
1087724
  Липка О. Релігійне та філософське осмислення смерті: порівняння підходів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 550 : Філософські науки. – С. 82-88. – ISSN 0321-0499
1087725
  Сарбей В.Г. Релігійне ханжество сучасних імперіалістів / В.Г. Сарбей. – Київ, 1964. – 48с.
1087726
  Марценішко В. Релігійний (християнський) романтизм у трилогії М. Старицького "Богдан Хмельницький" і романі Г. Сенкевича "Вогнем і мечем" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 182-188. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
1087727
  Ситар І.М. Релігійний аспект акультурації права (до проблеми десекуляризації) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 12-19. – ISSN 1563-3349
1087728
  Бежнар Г.П. Релігійний аспект у творчості В.Винниченка // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 83-85
1087729
  Василик Л.Є. Релігійний вимір українських мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 63-64


  Vasylyk Lyubov. Religious dimension of the Ukrainian mass media (Review of the book: Alla Boyko. Religion in the mass media of Ukraine : texts of lectures. - K., 2009. - 158 p.). Василик Л.Е. Религиозное измирение украинских мас-медиа (Рецензия на: ...
1087730
  Яківчук А.І. Релігійний вплив на засуджених до позбавлення волі та окремі аспекти нормативного регулювання співробітництва релігійних організацій та установ виконання покарань / А.І. Яківчук, В.І. Пазиніч // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 69-75
1087731
  Ніколаєва Т.М. Релігійний вплив на суспільну ідеологію та меценатство в Підросійській Україні // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 45-55. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглянуто деякі історичні аспекти українського суспільства, держави та православної церкви. Показано роль релігії як рушійної сили доброчинності відповідно до норми християнської моралі. Увагу приділено релігійному меценатству ХІХ ст., коли церква ...
1087732
  Козакова І.В. Релігійний вплив на формування матеріальних підстав для застосування умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 15-19. – ISBN 978-966-7496-99-9
1087733
  Лаврієнко Т.Я. Релігійний дискурс у творчості Г.Ф.Квітки-Основ"яненка та Н. Готорна // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 153-157. – ISSN 1729-360Х


  Зроблено спробу показати необхідність досліджень української літератури у контексті постколоніальної теорії на пострадянському грунті. Накреслено основні тези постколоніальної методології та вказано, що на пострадянському просторі темою ...
1087734
  Шостиак О. Релігійний дискурс у творчості Луїз Ердріч // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 437-458. – ISBN 966-7773-70-1


  У статті стисло описується хід реалізації християнського дискурсу в епопеї "Любовні чари" Луїз Ердріч. У центрі уваги знаходяться католицька символіка і біблійні алюзії як текстоутворюючий конструкт творчості письменниці.
1087735
  Предко О.І. Релігійний досвід як особистісний пошук // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 136-138
1087736
  Конотоп Л.Г. Релігійний досвід: методологічні аспекти дослідження // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 14-17. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1087737
  Предко О.І. Релігійний досвід: особистісний вимір // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 21-25


  Розглянуто релігійний досвід в контексті ціннісно-смислової регуляції поведінки людини. Зазначено, що саме в релігійному досвіді відбувається оптимізація певних психічних процесів і явищ внутрішнього життя суб"єкта. Виявлено, що антропологічним ...
1087738
  Предко О.І. Релігійний досвід: особистісно-екзистенційна сутність // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Р.Б. Абсаттаров, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 40-45. – ISBN 966-7943-03-8


  Розглянуто релігійний досвід в контексті ціннісно-смислової регуляції поведінки людини. Зазначено, що саме в релігійному досвіді відбувається оптимізація певних психічних процесів і явищ внутрішнього життя суб"єкта. Виявлено, що антропологічним ...
1087739
  Башук Н. Релігійний дуалізм замовлянь як архаїчного жанру вербальної магії в романі Л. Кононовича "Тема для медитації" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 26-28
1087740
  Шакун В.І. Релігійний екстремізм через призму кримінології // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С.34-38. – ISBN 978-617-7220-83-0
1087741
  Шакун В. Релігійний екстремізм: міжнародні виклики та українські реалії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1087742
  Дулуман Є.К. Релігійний забобон і виховання / Є.К. Дулуман. – Київ, 1964. – 48с.
1087743
  Карпенко І.В. Релігійний і філософський способи смислотворення: проблема демаркації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 3-8. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1087744
  Шпак Ю.О. Релігійний інтертекст літопису Самійла Величка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 121-125. – ISSN 2312-0665
1087745
  Миронович Д. Релігійний капітал і релігійна участь в країнах нової східної Європи / Д. Миронович, О. Решетняк, С. Сальникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-28. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено евристичність застосування понять соціального і релігійного капіталів у дослідженні релігійної прихильності та участі. Із застосуванням теоретичних інтерпретацій соціального капіталу Дж.Коулмена, Р.Патнема і П.Бурдьє пропонуються ...
1087746
  Якименко Л.М. Релігійний комунікативний дискурс у сучасному американському кіно // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті проаналізовано особливості відтворення образу культової споруди, священнослужителя й звичайної віруючої людини в сучасному американському кінематографі. Крім цього, зроблено спробу пояснити причини антихристиянської спрямованості більшості ...
1087747
  Смусь А.Г. Релігійний контент християнського спрямування в сучасному українському телепросторі : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Смусь Андрій Григорович ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – 213 л. – Додатки: л. 205-213. – Бібліогр.: л. 181-204
1087748
  Смусь А.Г. Релігійний контент християнського спрямування в сучасному українському телепросторі : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Смусь Андрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1087749
  Сторожук Д.Ю. Релігійний конфлікт та глобалізація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 134-135. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1087750
  Вовк Д.О. Релігійний критерій у типологізації правових систем світу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 20-29. – ISSN 0201-7245
1087751
  Щмігер Т. Релігійний переклад як галузь перекладознавства // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 153-160. – ISSN 2078-340X
1087752
  Чернишова Ю.О. Релігійний переклад як особливий вид перекладацької діяльності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 408-414


  У статті обґрунтовано правомірність виділення релігійного перекладу як особливого виду перекладу, при цьому під релігійними текстами розуміються як біблійні та богослужбові тексти, так і сучасні християнські тексти. Виявлено, що релігійний переклад не ...
1087753
  Нікіфорова Б. Релігійний плюралізм: локальне вимірювання процесу глобалізації // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 138-150. – ISSN 0235-7941
1087754
  Решетняк О. Релігійний простір у соціологічних і соціокультурних інтерпретаціях // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 63-70


  Розглянуто концепції, які дозволяють виявити особливості змісту поняття релігійного простору. Окрім досліджень у сфері класичних концепцій і подальших теоретичних надбань соціологічної науки, було також проаналізовано сучасні наукові пошуки загального ...
1087755
  Решетняк О.М. Релігійний простір України: зміна світоглядних орієнтирів від язичництва до християнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 87-90. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджується історичний аспект українського релігійного простору за допомогою сучасних концепцій простору. В ракурсі дослідження знаходиться етап переходу від язичництва до християнської релігії за часів Київської Русі, який є одним із визначальних ...
1087756
  Букрєєва І.В. Релігійний ренесанс як подія // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 95-98. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1087757
  Рязанова Л. Релігійний ренессанс: спроба соціологічної діагностики: [Масове звернення до релігії у країнах пострадянського простору] // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.114-125. – ISSN 1563-3713
1087758
  Вахула М. Релігійний світогляд та вірування народів Філіппін як приклад взаємопроникнення культур Європи та Азії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 102-109
1087759
  Кагамлик С.Р. Релігійний світогляд Тараса Шевченка у творчій спадщині української еміграції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 206-207
1087760
  Щербяк Ю. Релігійний світогляд Тараса Шевченка: соціокультурний вимір // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 39-44. – ISSN 1810-2131
1087761
  Білецька Б.Г. Релігійний символ: сутність та особливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються сутнісні ознаки символу як релігійного феномену в контексті релігієзнавчого дискурсу, де зазначений концепт набуває функціональних та ціннісних характеристик. В статье раскрываются сущностные признаки символа как религиозного ...
1087762
  Швед З.В. Релігійний синкретизм та правова система Японії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 140-151
1087763
  Шалабаєв В. Релігійний синкретизм у співжитті Греції та Малої Азії у VII - IV ст.до н.е. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 538-541. – ISBN 978-966-171-893-6
1087764
  Рябець О.П. Релігійний синкретизм як один із основних чинників еволюції релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто проблему релігійного синкретизму як одного із основних чинників в еволюції релігії, що призводить до диференційних змін, дроблення існуючих релігій і появи їх нових варіацій.
1087765
  Мірошниченко Л.Я. Релігійний скептицизм Девіда Лоджа // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 37-53
1087766
  Крокіс А.М. Релігійний стиль як функціональний різновид літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 241-244
1087767
  Чернишова Ю.О. Релігійний текст, стиль, дискурс: уточнення понять // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 361-365
1087768
  Козирська А. Релігійний фактор в президентських виборчих кампаніях в Україні у 90-і рр. ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-32. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено основні аспекти використання релігійного чинника у перших трьох виборчих кампаніях головних кандидатів на посаду Президента України. Поява релігійного питання в передвиборчих програмах кандидатів знаменувала нову політичну епоху, в ...
1087769
  Коппель О. Релігійний фактор в світовій політиці / О. Коппель, О. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті визначені та проаналізовані теоретичні та практичні аспекти впливу релігії на світову політику. Піддано науковому аналізу десекуляризацію як історичний феномен повернення релігії в теорію і практику міжнародних відносин. Доведено, що релігія ...
1087770
  Балягузова О. Релігійний фактор у міжнародних відносинах (на прикладі ісламського фундаменталізму) // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 96-104. – ISSN 1998-4634
1087771
  Ремарович О. Релігійний фактор у соціально-політичному житті Держави Ізраїль 1948 - 1977 років // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 522-525. – ISBN 978-966-171-893-6
1087772
  Городкова Т.М. Релігійний фанатизм і психози людини / Т.М. Городкова, Л.О. Булахова. – Київ, 1966. – 38с.
1087773
  Бурлак Світлана Миколаївна Релігійний фанатизм: релігієзнавчо-психологічна сутність та форми прояву : Автореф. дис. ... канд. філоософ. наук: 09.00.11 / Бурлак С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1087774
  Бурлак Світлана Миколаївна Релігійний фанатизм: релігієзнавчо-психологічна сутність та форми прояву : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11. / Бурлак С. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 164л. – Бібліогр.: л.152-164
1087775
  Вяльцева Ю. Релігійний феномен в політичному житті кримських татар // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 372-373
1087776
  Сморжевська О.О. Релігійний чинник в житті українського суспільства (90-і роки ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-112. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто місце та роль релігії в житті українського суспільства (90-і рр. ХХ ст.). The place and role of religion in a life of the Ukrainian society (90-th of the XX-th century) is considered.
1087777
  Андрющенко Е.С. Релігійний чинник в ідеології та діяльності Всеукраїнської Організації "Тризуб" імені Степана Бандери // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 11-19. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
1087778
  Орлов В.М. Релігійний чинник в історії становлення українського Донбасу (ХІХ – перша третина ХХ століття) в новітній українській історіографії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 22-24. – ISSN 2076-1554
1087779
  Войналович В.А. Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність / Віктор Войналович, Наталія Кочан ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 300, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7567-6
1087780
  Кагамлик С. Релігійний чинник інтеграції українського суспільства в оцінці В. Липинського та сучасних дослідників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-38. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються погляди В. Липинського на релігію як на консолідуючий чинник українського суспільства та розвиток цієї проблеми у сучасних дослідженнях. The views of V. Lypynsky on the religion as the integrative factor of the Ukrainian society ...
1087781
  Год Б.В. Релігійний чинник протестних рухів у Європі XVI - XVII століть / Б.В. Год, Н.В. Год // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 138-146. – ISSN 2075-1451
1087782
  Грабовець Оксана Володимирівна Релігійний чинник соціально-економічної поведінки за умов глобалізаційних викликів : Дис... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Грабовець Оксана Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 233 л. + Додатки: л.224-233. – Бібліогр.: л.206-223
1087783
  Грабовець Оксана Володимирівна Релігійний чинник соціально-економічної поведінки за умов глобалізаційних викликів : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Грабовець О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
1087784
  Шпаковськи Л. Релігійний чинник у міжнародних відносинах кінця XX - початку XXI ст. (На прикладі країн Балканського півострова) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 76-79. – ISSN 2076-1554
1087785
   Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України : [монографія] / [В. Войналович та ін. ; редкол.: Ю. Левенець (гол.), М. Панчук, В. Войналович та ін.] ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 269, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978–966–02–6511-0
1087786
  Передерій І. Релігійний чинник у процессі державотворення: еволюція візії В"ячеслава Липинського // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 561-570. – ISBN 966-7379-70-1
1087787
  Борейко Ю. Релігійний чинник у системі освіти України // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 724-728. – ISBN 966-7379-92-11
1087788
  Голуб О.В. Релігійний чинник формування національної ідеї (досвід іспанської філософії "покоління 1898") // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається роль релігійного чинника у формуванні національної ідеї і національної самосвідомості. Звертаючись до іспанської філософії початку XX століття, для якої проблема нації була головною, автор доходить висновку, що релігію можна ...
1087789
  Паламар І. Релігійні "роздумування" галицького селянина Тимофея Мостового (на основі рукопису "По дорозі хлопської філософії") // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 43-54
1087790
  Рябченко М.М. Релігійні алюзії в наративній структурі повісті "Херем" Марини Соколян // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 473-477. – (Б-ка Ін-ту філології)
1087791
  Михайловський А. Релігійні аспекти Чорнобильської катастрофи // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 534-538
1087792
  Пасічник О.С. Релігійні війни в Європі XVI-XVII ст. як наслідок Реформації // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 40-42


  Після Реформації в Європі XVI-XVII ст. розпочався період релігійних війн, які торкнулися більшості європейських країн. Ці війни сприяли появі нових державних утворень. Іспанія та Німеччина зазнали занепаду. Зросла роль таких держав як Англія та ...
1087793
  Шуба О.В. Релігійні вірування і національні відносини. / О.В. Шуба. – К., 1985. – 62с.
1087794
  Савченко А.А. Релігійні вірування: міфи та реальність // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 98-105
1087795
  Гузенко С.М. Релігійні громади стародавнього Києва // Collegium : Международный научный журнал / Киевский нац. университет им.Тараса Шевченко, институт международных отношений. – Київ, 2004. – № 14. – С. 129-135
1087796
  Шмарьова Т.О. Релігійні інституції православної церкви за Синодального періоду як юридичні особи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 77-82. – ISSN 1996-5931
1087797
  Мусієнко Ю.Д. Релігійні інтернет-ресурси України: інформаційно-змістовий аспект // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 82-86. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто вплив інформатизації суспільства на релігійні громади України, значення інформації в діяльності релігійних організацій. Проаналізовано сучасний стан релігійних об"єднань України в інформаційному аспекті, їхнє презентування в ...
1087798
  Кузнєцова І. Релігійні конверсії та родинні взаємини на тлі української спільнотності XVI ст.: напрямні українознавчих досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 58-61. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розвідку присвячено розгляду проблеми релігійних конверсій та родинних взаємин в українській спільноті XVI ст. в контексті перспектив філософсько-українознавчих досліджень. This article is devoted to the problem of the religion conversion and family ...
1087799
  Мудраков В.В. Релігійні конотації філософських шукань раннього Ф. Ніцше // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
1087800
  Кислюк К.В. Релігійні конструкти в історіософському вимірі української філософської культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С.58-70. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1087801
  Панченко П.П. Релігійні конфесії в Україні в контексті історизму / П.П. Панченко. – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 100с. – ISBN 966-628-061-2
1087802
  Вєдєнєєв Д.В. Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.) / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 104-126. – ISSN 0130-5247
1087803
  Ткаченко І.В. Релігійні конфлікти в Європі: загроза ісламського екстремізму і ісламізації Європи // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 165-175. – ISBN 978-966-136-196-5
1087804
  Шумунова Д.Д. Релігійні конфлікти в умовах глобалізації : Автореф.дис. ...канд. філос. наук: 09.00.11 / Дана Данилівна Шумунова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1087805
  Шумунова Дана Данилівна Релігійні конфлікти в умовах глобалізації : Дис. ... канд. філософ. наук:09.00.11 / Шумунова Д.Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 181л. – Бібліогр.: л.169-181
1087806
  Лешан В. Релігійні конфлікти та конфліктогенні зони : особливості питання / В. Лешан, Я. Чорненький // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 76-78. – ISSN 1999-4966
1087807
  Крисальна Ю.В. Релігійні концепти в нерелігійній комунікації (на матеріалі сучасних англомовних медійних текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 248-256


  Стаття окреслює особливості оприявлення релігійних концептів у сучасному медійному просторі. Представлено авторське бачення поняття "нерелігійна комунікація". У статті подається класифікація вербалізаторів релігійних концептів у нерелігійній ...
1087808
  Бойко А.А. Релігійні медіа в державах Євросоюзу: правовий аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 214-218


  Висвітлюються правові основи функціонування конфесійних медіа в деяких країнах Європи. Метою статті є дослідження взаємозв"язків Церкви і держави, які коригуються на законодавчому рівні і відображаються у медіапрактиці. We investigate the functioning ...
1087809
  Морякіна І.А. Релігійні метафоричні образи в романах Дж. Голсуорсі форсайтівського циклу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 349-354. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1087810
  Григорчук Ю. Релігійні мотиви в поезії Віри Вовк і Яна Твардовського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 231-238. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1087811
  Авраменко Л.Г. Релігійні мотиви в поезії Євгена Маланюка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 6-8. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1087812
  Костянко О.П. Релігійні мотиви в творчості Т.Г.Шевченка / О.П. Костянко, Є.В. Лендел // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 14-19. – ISBN 978-966-7359-72-0
1087813
  Трембіцький А. Релігійні мотиви українських "незрячих" мандрівних співців // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С.54-61. – ISSN 0130-6936
1087814
  Берестова А.А. Релігійні назви і тексти як прецедентні феномени в художній оповіді В. Лиса // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 117-121. – ISSN 2312-0665


  На матеріалі роману "Соло для Соломії".
1087815
  Міма І.В. Релігійні норми в системі джерел права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-34.
1087816
  Богініч О.Л. Релігійні норми в системі нормативного регулювання суспільних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 21-26. – ISSN 1563-3349
1087817
  Гізімчук С. Релігійні норми як соціальні регулятори та їх вплив на кримінальне право // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 137-143.
1087818
   Релігійні об"єднання на Україні : спецкурс. – Київ : КГУ, 1991. – 180с.
1087819
  Григор"єва М.В. Релігійні об"єднання студентів в Наддніпрянської України у XIX- на початку XX ст. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 17. – С. 308-312


  В. Києві в головному корпусі Університету Св. Володимира було дві церкви: католицька (закрита у 1863 р. у зв"язку з полським повстанням; тепер це приміщення Музею історії університету) та православна Свято-Володимирська (ліквідована у 1920-х рр.). ...
1087820
   Релігійні організаціі в областях України, Києві та у Криму // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.39-42. – ISSN 0132-084Х
1087821
  Бокоч В.М. Релігійні організації в суспільно-політичному конфлікті в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 220-222
1087822
   Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2001 року // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.35-38. – ISSN 0132-084Х
1087823
  Любченко П.М. Релігійні організації як елемент громадянського суспільства та їх взаємовідносини з органами місцевого самоврядування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 27-37. – ISSN 0201-7245
1087824
  Колб О. Релігійні організації як суб"єкти загальної профлактики злочинності в місцях позбавлення волі // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.70-73
1087825
  Заруда В.Т. Релігійні переживання / В.Т. Заруда. – Київ, 1968. – 46с.
1087826
  Єришев А.О. Релігійні пережитки та їх походження / А.О. Єришев. – К., 1963. – 160с.
1087827
  Ульяновський В. Релігійні переконання та історико-церковні розправи проф. Антоновича : (попередні нотатки) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 293-311 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1087828
  Ковальська М.С. Релігійні погляди Джона Морлі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 50-54. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
1087829
  Ярмоліцька Н.В. Релігійні погляди О.О.Козлова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 116-118
1087830
  Слєсаренко Ю. Релігійні погляди О.Ф. Кістяківського (за матеріалами "Щоденника") // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – С. 80-91
1087831
  Ульяновський В. Релігійні погляди та історико-церковні розправи проф. В.Б. Антоновича (попередні нотатки) // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 33-69


  М.Драгоманов (С. 54-55, 67)
1087832
  Фесенко А.М. Релігійні погляди філософів грецького та римського стоїцизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 175-176. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1087833
  Лобовик Б.О. Релігійні погляди, почуття, покоління. / Б.О. Лобовик. – К, 1970. – 84с.
1087834
  Предко Д.Є. Релігійні почуття: сенсожиттєвий потенціал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто зв"язок між релігійними почуттями та сенсом життя людини. В цьому контексті виявляється їхній динамічний характер. Релігійні почуття вирізняються певною структурованістю: безпосереднє переживання, його вираження та осмислення. У ...
1087835
  Предко Д.Є. Релігійні почуття: сутність та особливості прояву : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Предко Денис Єрофейович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 175-205
1087836
  Предко Д.Є. Релігійні почуття: сутність та особливості прояву : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Предко Денис Єрофейович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 26 назв
1087837
  Дениско Л.М. Релігійні православні періодичні видання ХІХ - початку ХХ століття у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І Вернадського : Каталог / Л.М. Дениско; Нац. академія наук України; Нац. біб-ка України ім.В.І.Вернадського; Наук.ред. О.С.Онищенко. – Київ : НБУВ, 2001. – 200 с. – ISBN 696-02-1868-0
1087838
  Масовець В.П. Релігійні протиріччя та їх роль у виникненні збройних конфліктів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 129-133. – ISSN 2306-6814
1087839
  Бережко К. Релігійні репресії в Україні. Масові виселення Свідків Єгови 1951 року // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 51-53
1087840
  Лахно О.П. Релігійні реформи Володимира Великого упродовж 980-их років на східнослов"янських землях // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 127-131. – ISSN 2075-1451
1087841
  Скржинська М.В. Релігійні ритуали в античних державах Північного Причорномор"я // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 127-141. – ISSN 0130-5247
1087842
  Петров В.М. Релігійні свята - куркульські свята / В.М. Петров, Іл. Руденко. – Х., 1933. – 66с.
1087843
  Подобєд О. Релігійні свята в житті українських переміщених осіб повоєнної Німеччини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 40-44. – ISSN 0130-6936
1087844
  Петров В.М. Релігійні свята і обряди - шкідливий пережиток минулого / В.М. Петров. – Х., 1959. – 52с.
1087845
  Гаврилов В.Д. Релігійні свята і обряди / В.Д. Гаврилов. – К., 1959. – 31с.
1087846
  Левицький Віктор Релігійні складові формування модерної ідентичності // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.68-80. – ISSN 1728-9572
1087847
  Зінченко Віктор Релігійні структури і церква в контексті формування громадянського суспільства в Україні // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 56-61. – ISSN 1999-4966
1087848
  Кошиць О. Релігійні твори = Religious music : [ноти] / Олександер Кошиць ; за ред. Зіновія Лиська ; Укр. Вільна Акад. Наук у США. – Ню Йорк : Видавництвово ім. З. Лиська, 1970. – 736 с. : ноти. – Авт. на обкл. не зазанач.
1087849
  Шерстюк І. Релігійні течії в мережі протестанських конфесій УРСР (40-х-50-х років XX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 667-675. – ISBN 966-7379-70-1
1087850
  Хаврук Я.Я. Релігійні традиції дому князів Острозьких та їхня трансформація в умовах реалій ранньомодерного часу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 142-148. – ISSN 1728-3671
1087851
  Васильєва І.В. Релігійні традиції: минуле і сучасне // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-19
1087852
  Лущай Ю.В. Релігійні уявлення західноєвропейських авторів XV століття про Північну Русь // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 172-179. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
1087853
  Вертієнко Г.В. Релігійні функції дзеркала у Скіфії та Ірані (скіфська богиня та зороастрійська Даена: спільні риси?) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 2. – С. 29-42. – ISSN 1608-0599
1087854
  Бевзюк Н. Релігійні цінності і самоідентифікація українського народу // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 184-193. – ISBN 966-7077-60-8
1087855
  Алмашій А.С. Релігійні цінності та їх роль у духовному житті сучасного суспільства // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 94-97. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1087856
  Пономаренко О. Релігійні чинники українського державотворення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 200-207. – ISBN 978-966-02-5322-3
1087857
  Рідкоус О. Релігійність "najnizszoj sluzebnici ubogoj" княгині Гальшки Острозької // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 135-139. – ISBN 978-966-171-783-0
1087858
  Мигович І. Релігійність в Україні та світі : соціологічний вимір, спроба прогнозу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С.26-31
1087859
  Єленський В. Релігійність в українському суспільстві // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.20-26. – ISSN 0132-084Х


  За матеріалами соціологічних досліджень.
1087860
  Богатирьова Н.Ю. Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Богатирьова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 196 л. – Бібліогр.: л. 169-196
1087861
  Богатирьова Н.Ю. Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Богатирьова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1087862
  Тарасюк Л. Релігійність населення шахтарських міст Донеччини на тлі конфесійних протистоянь // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 619-623. – ISBN 978-966-171-795-3
1087863
  Щербак Ю. Релігійність новогрудського підсудка Федора Євлашевського у світлі його мемуарів початку XVII ст. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 95-104. – ISBN 978-966-8846-19-9


  Фёдор Михайлович Евлашовский (Евлашевский;1546-1616) - белорусский мемуарист. В 1566 г. принял кальвинизм. Был помощником судьи в Новогрудке, представлял новогрудскую шляхту в варшавском сейме
1087864
  Головко Л.В. Релігійність особи: мотиви і вияви // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 31. – С. 110-113.
1087865
  Сарнавська О.В. Релігійність символів у вченні К. Юнга // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 108-109
1087866
  Липківський В. Релігійність Тараса Шевченка // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 05 (125), березень. – С. 6
1087867
  Предка С. Релігійність у громадському просторі українців Галичини 1930-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 209-212. – ISBN 978-966-171-893-6
1087868
  Баган О. Релігійність у дзеркалі геокультурних візій Євгена Маланюка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 7. – С. 53-60. – ISSN 0042-9422
1087869
  Калач В.М. Релігійність у сучасній Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1087870
  Калач В. Релігійність українців у цивілізаційному ракурсі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 49-52


  Аналізується специфіка релігійності українців на сучасному етапі цивілізаційного розвитку держави і суспільства.
1087871
   Релігійність українців: рівень, характер, ставлення до окремих аспектів церковно-релігійної ситуації і державно-конфесійних відносин // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2013. – № 1 (138). – C. 15-40


  Результати загальнонаціонального соціологічного дослідження.
1087872
  Бежнар Г.П. Релігійність як засаднича риса українського національного характеру (на прикладі творчості Миколи Костомарова) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 4-6
1087873
  Вівчарик Н. Релігійність як складова поетичного світу Григора Лужницького // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 131-136. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті зроблено спробу комплексного аналізу поетичної спадщини Григора Лужницького. При цьому окреслено місце письменника в угрупуванні "Логос", до якого він належав, та їх роль в літературному процесі 20-30-х років ХХ століття
1087874
  Лютко О.М. Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Лютко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1087875
  Лютко О.М. Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Лютко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180л. – Бібліогр. : л.161-180
1087876
  Лютко О.М. Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації : монографія / Лютко О.М. ; М-во освіти і науки України, Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Рівне : [б. в.], 2013. – 125 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-124


  В дар від автора. - Підпис
1087877
  Борисова З.О. Релігійність як універсальна характеристика людини // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.34-41
1087878
  Чанчиков І. Релігійність як чинник соціально-психологічної адаптації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 143-146. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню сили зв"язку між релігійністю та соціально-психологічною адаптацією. Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення категорії "релігійності". Автор акцентує увагу на тому, які саме складові релігійності можуть ...
1087879
  Поперечна Г.А. Релігійно-антропологічна спрямованість критики матеріалізму в філософії мислителів київської духовно-академічної традиції // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 5-14. – ISSN 2075-1443
1087880
  Павлов С.В. Релігійно-географічне положення України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-69. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто макро-, мезо- і сусідське релігійно-географічне положення України на вісях напруженості сучасної георелігійної ситуації в світі та Європі. Проаналізовано вплив релігійно-географічного положення на формування георелігійної ситуації в Україні.
1087881
  Тімченко О.П. Релігійно-гуманістичний зміст творчості в екзистенціальній антропології М.О. Бердяєва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 80-84. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))
1087882
  Дяченко М.В. Релігійно-екзистенціальна діалектика культури М.О. Бердяєва // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С.44-48. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1087883
  Дем"яненко Ж.В. Релігійно-екстремістські мотивації сучасного тероризму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 18-21
1087884
  Піщанська В.М. Релігійно-естетичний діалогізм і синкретизм в архітектурі українського козацтва // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 78-85. – ISSN 2312-4679
1087885
  Піщанська В.М. Релігійно-естетичний синкретизм української барокової літератури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 22-29. – ISSN 2225-7586


  Розглядаються особливості української барокової літератури; аналізується роль козацтва в культурно-мистецьких процесах XVII – XVIII ст., що відбувалися в Україні під впливом загальноєвропейських тенденцій бароко та феномену українського козацтва; ...
1087886
  Ширяєва Л.С. Релігійно-естетичні транспозиції в мистецтві Київської Русі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 168-171. – (Філософські науки)


  Стаття присвячена розгляду ролі християнства, зокрема духовної практики ісихазму у транспозиціях мистецтва Київської Русі
1087887
  Сітарська Ю.О. Релігійно-етична проблематика і стильові процеси в російській опері останньої третини 19- початку 20 століття (М.Мусоргський, М.Римський-Корсаков) : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Юлія Олегівна Сітарська; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1087888
  Горський В.Л. Релігійно-етичні стандарти здорового способу життя у сучасному християнстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 154-165
1087889
  Кралюк П. Релігійно-культурна діяльність василіан. Викладання філософії у василіанських школах // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 222-224. – ISBN 978-966-2254-74-7
1087890
  Кралюк П. Релігійно-культурна діяльність та релігійно-філософські погляди Петра Могили // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 232-238. – ISBN 978-966-2254-74-7
1087891
  Макаревич А. Релігійно-культурні центри в Османській імперії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 317-319. – ISBN 978-966-171-783-0
1087892
  Ведмеденко В.М. Релігійно-мистецька діяльність українських композиторів (перша чверть ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 111-114. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1087893
  Щедрін А.Т. Релігійно-містична креативність і неоміфи в культурі постмодерну // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 28-40
1087894
  Мартинюк В. Релігійно-містичні тенденції ранніх поезій П. Тичини // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 67-77. – ISBN 966-7773-70-1
1087895
  Рик С. Релігійно-міфологічні джерела символізму Г. Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 212-218
1087896
  Геник Л.Я. Релігійно-моральне виховання молоді в навчальних закладах Східної Галичини (кінця ХІХ - поч. ХХ ст.) / Л.Я. Геник. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 272с. – ISBN 966-7365-90-5
1087897
  Бандрівський М. Релігійно-образотворчі традиції на заході Українського лісостепу в VII - поч. VI ст. до нар. Хр. (за матеріалами Львівського музею історії релігії) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 289-295. – ISBN 966-7379-92-11
1087898
  Дем"яненко Ж.В. Релігійно-політична сутність тероризму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 160-162
1087899
  Кирюшко М. Релігійно-політичні дослідження ісламу. Термінологічний дискурс // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 69-84
1087900
  Анохін О.М. Релігійно-правові основи ставлення до дітей в Корані і "Сахіхе" Аль-Бухарі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 17-22
1087901
  Бетко І. Релігійно-психологічна проблематика книжки Привітання життя. Архетипи персони, тіні та інші мотиви аналітичної психології // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 178-187. – ISSN 0280-6336


  Феноменологія поетичної творчості Б.-І. Антонича
1087902
  Кравченко А.Г. Релігійно-психологічний аспект і комунікативні технології впливу манги і аніме // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 63-66. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1087903
  Сивак М.В. Релігійно-світоглядні основи еклезіологічного розуміння шлюбу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 63-72. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1087904
  Мошовський Тарас Релігійно-світоглядні передумови виникнення європейських націй // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.80-98. – ISSN 1728-9572
1087905
  Баханов А.К. Релігійно-філосовські погляди архієпископа Інокентія (Борисова) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Баханов А.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 188 л. – Бібліогр. : л. 162-188
1087906
   Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст. – Київ : КМ Академія, 2002. – 312с. – ISBN 966-518-169-6
1087907
  Руснак О.А. Релігійно-філософська концепція Етьєна Жільсона у контексті розвитку Західної філософії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.100-104. – ISSN 1728-3671
1087908
  Косач Т.М. Релігійно-філософська концепція Л.П. Карсавіна (проблема особистості) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Косач Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1087909
  Косач Т.М. Релігійно-філософська концепція Л.П. Карсавіна (проблема особистості) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Косач Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 176л. – Бібліогр.: л.164-176
1087910
  Яковенко А.І. Релігійно-філософська концепція свободи М.Бердяєва: проблематика православної антропології // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-29
1087911
  Косач Т.Н. Релігійно-філософське значення Ужгородської унії в історії Закарпаття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 72-79
1087912
  Білярчик Н. Релігійно-філософський світогляд Л.Толстого. / Н. Білярчик. – Х., 1930. – 123с.
1087913
  Мазур Л. Релігійно-філософські засади формування екологічної культури українського народу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.34-37
1087914
  Кралюк П. Релігійно-філософські ідеї в творах Дмитра Туптала // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 287-289. – ISBN 978-966-2254-74-7
1087915
  Добрянський С. Релігійно-філософські інтерпретації поняття "зла" (на прикладі християнства) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 12-18. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1087916
  Жадько К.В. Релігійно-філософські підвалини менеджменту та діяльності менеджера // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 3-12
1087917
  Баханов А.К. Релігійно-філософські погляди архієпископа Інокентія (Борисова) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Баханов А.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1087918
  Кралюк П. Релігійно-філософські погляди Захарія Копистенського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 227-229. – ISBN 978-966-2254-74-7
1087919
  Печеранський І.П. Релігійно-філософські погляди І.М. Скворцова (Досвід реконструкції) / І.П. Печеранський ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : Рада, 2008. – 124 с.
1087920
  Кралюк П. Релігійно-філософські погляди Мелетія Смотрицького // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 216-219. – ISBN 978-966-2254-74-7
1087921
  Потапова Л. Релігійно-церковна мережа України: компаративний аналіз // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 3 (7). – С. 20-26. – ISSN 2311-9896
1087922
  Великій А. Релігійно-церковне діло Ярослава Мудрого // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Жовтень [№] 19. – С. 6
1087923
  Чекаль Л.А. Релігія / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 324. – ISBN 966-642-073-2
1087924
  Щедрін А. Релігія "джедай" як індикатор соціокультурних трансформацій техногенної цивілізації // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 126-137. – ISBN 978-966-7379-86-5
1087925
   Релігія в духовному житті українського народу. – Київ, 1994. – 202с.
1087926
  Сарбей В.Г. Релігія в країні долара / В.Г. Сарбей. – К., 1962. – 96с.
1087927
  Бойко А.А. Релігія в мас-медіа України : тексти лекцій / Алла Бойко ; за ред. В.В. Різуна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 158с. – ISBN 966-531-195-6
1087928
  Суярко В.О. Релігія в планах антикомунізму / В.О. Суярко. – Київ, 1972. – 48 с.
1087929
  Дубина О.О. Релігія в публічній сфері: до питання природи релігійного феномену // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 99-101
1087930
   Релігія в Україні : міркуй разом із нами, огляд публікацій. – Київ. – ISBN 978-966-2260-17-5
Вип. 1. – 2009
1087931
   Релігія в Україні : міркуй разом з нами : інтернет-портал : огляд публікацій / [упоряд. Маркіна С.В. ; керівник проекту Дмитрук А.О.]. – Київ : [Майстерня книги]. – ISBN 978-966-2260-23-6
Вип. 2. – 2010. – 263 с.


  Збірник містить вибрані публікації з тих матеріалів, що протягом вересня-грудня 2009 року були представлені на інтернет-порталі "Релігія в Україні" : www.religion.in.ua Тематика цих публікацій різноманітна: аналітика і богослов"я, історія церкви та ...
1087932
  Шиленко Б.Є. Релігія в цивілізаційній концепції М.Я. Данилевського: соціально-філософський аналіз // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 111-116. – ISBN 966-7943-03-8


  В.статті здійснений аналіз ролі релігії в цивілізаційній концепції М.Я. Данилевського.
1087933
  Крижанівський О. Релігія Давньої Індії : З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу". Стаття восьма // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 47-53.
1087934
  Конотоп Л.Г. Релігія і актуалізація духовної сутності людини // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 11-14. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
1087935
  Степанов П.Я. Релігія і війна / П.Я. Степанов, А.М. Слободенко. – К., 1963. – 31с.
1087936
  Ісіченко Ігор Релігія і віра // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 3-6. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
1087937
   Релігія і держава, 1929
1087938
  Бучма О.В. Релігія і державна влада: виміри співвідношення в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 229-231
1087939
   Релігія і закон: проблеми правового врегулювання державно-церковних відносин : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : "ВіП", 2002. – 216с. – ISBN 966-7897-10-9
1087940
  Малкін Я.І. Релігія і здоров"я людини / Я.І. Малкін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1973. – 46с.
1087941
  Мащенко С. Релігія і культура // Любов до мудрості і віра : Вибрані статті з історії вітчизняної філософії та релігії / С. Мащенко. – Чернігів, 2006. – С. 110-116. – ISBN 966-502-361-6
1087942
  Вітер Д.В. Релігія і культура : словник / Д.В. Вітер. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-452-017-8
1087943
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-35
1087944
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-36
1087945
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 49-51
1087946
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків: грецькі свята і початки епосу // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 45-51
1087947
  Куликова Релігія і культура давніх греків: грецькі свята і початки епосу / Куликова, , Лілія // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5
1087948
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків: грецькі свята і початки епосу // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 45-51
1087949
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків: епічні твори і народження міфів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 55-59
1087950
  Шавріна І.В. Релігія і культура: форми та особливості взаємозв"язку // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 133-137. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1087951
  Горбачук В. Релігія і мова // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 180-182. – ISBN 966-95452-3-7
1087952
   Релігія і нація в суспільному житті України й світу. – Київ : Наукова думка, 2006. – 288с. – ISBN 966-00-0635-7
1087953
   Релігія і політика в сучасній Україні ( " Кесареве-кесарю, а Боже-Богу " ) / І.Ф. Курас, М.Ф. Рибачук, М.І. Кирюшко, П.І. Фещенко; За ред. І.Ф. Кураса; Ін-тут політ. та етнонац. досліджень НАНУ. – Київ, 2000. – 272с. – ISBN 966-02-1668-8
1087954
  Бурлай Є. Релігія і право в системі соціального регулювання: спільне і різне // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 70-80. – ISSN 1561-4999
1087955
  Хоменко М.М. Релігія і релігійність кримських татар та деякі тенденції їхнього відродження (за матеріалами польових досліджень) / М.М. Хоменко, О.П. Гончаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 6-10. – (Історія ; Вип. 67). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про сучасну ситуацію, пов"язану з Мусульманською вірою і релігійністю в Криму. Автори роблять наголос на історії поширення ісламу на півострові. Головний зміст статті присвячений дослідженню таких питань: рівень знань і ставлення ...
1087956
  Пивоварова Н.П. Релігія і релігійність у системі цінностей і життєвих пріоритетів сучасних українців // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
1087957
  Кохановська М.Г. Релігія і суспільні відносини у вченні Івана Павла ІІ // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 152-156. – ISSN 1728-3671
1087958
  Кондратьєва І.В. Релігія і філософія Київської Русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 240-249. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1087959
  Липинський В.К. Релігія і церква в історії України / В.К. Липинський. – Київ, 1993. – 127 с. – (Бібліотека українця ; 2 серія)
1087960
  Липинський В. Релігія і церква в історії України / В"ячеслав Липинський. – Київ : Рада, 1995. – 96с. – ISBN 5-7707-6497-X
1087961
  Остропольська М. Релігія і церква у світогляді М.І. Павлика // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 195-201. – ISBN 966-7379-92-11
1087962
  Сислюк Я. Релігія і церква у системі української освіти та шкільництва // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 118-128. – ISBN 978-966-7379-86-5
1087963
  Безбородов Релігія на службі світової реакції / Безбородов, б.С. – Київ, 1971. – 47с.
1087964
  Семенов С.С. Релігія та військова служба (соціально-філософський аналіз взаємовідносин) / С.С. Семенов, О.В. Гегечкорі, А.М. Желаго // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал. – Харків, 2014. – № 4 (51). – С. 82-87. – ISSN 2078-7480
1087965
  Басаурі Зюзіна Релігія та група "Black sabbath" в оригінальному складі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – C. 5-8


  У статті досліджується зв"язок між релігію та творчістю рок-групи "BlackSabbath", виділяються основні точки перетину цих двох сфер культури, а також робиться висновок, що рок-група використовувала сатаністський імідж для комерціалізації власної ...
1087966
  Пасічник Д.С. Релігія та духовність у творчості та світогляді Ях"я Кемаля Беятли // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 158-167


  В представленій статі авторка намагається розкрити і роз"яснити одну із численних складових концепції консолідації нації турецького поета і державного діяча Ях"я Кемаля Беятли. Релігія та духовність - як основні складові творчого світогляду поета ...
1087967
  Гайковський М.І. Релігія та екологія // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 242-252. – ISBN 5-7763-2435-1
1087968
  Острянин Д.Х. Релігія та її реакційна роль / Д.Х. Острянин. – Київ, 1955. – 132с.
1087969
  Яневський О.Д. Релігія та мас-медіа в Україні: міждисциплінарний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 211-215. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі взаємин релігії і мас-медіа в Україні, яка актуалізується зростаючою роллю релігії в українському суспільстві і відповідного висвітлення цих процесів в ЗМІ. Враховуючи те, що відносини між цими двома об"єктами наукового ...
1087970
  Кислий А.О. Релігія та релігійна освіта в історії освіти України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 78-86


  У статти розглядається проблема іторії релігійної освіти в Україні.
1087971
  Прохорова А.О. Релігія та світогляд українського народу в "Енеїді" І. Котляревського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 219-225


  У цій статті характеризується світобачення українського народу та його релігія за сюжетом "Енеїди" Івана Котляревського. Показані особливості співіснування двох релігій - язичництва та християнства. В этой статье характеризируется мировоззрение ...
1087972
  Матвієнко П.В. Релігія та світоглядні антиномії і апорії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 71-75. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1087973
  Калач В. Релігія та українське націєтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-56. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються проблеми впливу релігії на українське націєтворення. The problems of the influence of religion on the Ukrainian nation"s building are analyzed in this article.
1087974
  Пастух М.С. Релігія та шляхи її подолання. / М.С. Пастух. – Київ, 1970. – 25с.
1087975
  Предко О.І. Релігія у контексті гуманістичного психоаналізу Е. Фромма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1087976
  Єленський В.Є. Релігія у процесах формування політичних націй: історико-культурні моделі // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 75-90. – ISSN 2312-217Х
1087977
  Зубрицький М. Релігія у творчості Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 47-54. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Висвітлено релігійні переконання Івана Франка, відображені у художніх творах письменника, наукових розвідках, а також аргументовано його позитивне сприйняття релігії. На основі прикладів простежено еволюцію релігійних поглядів І. Франка від "Ex Nihilo" ...
1087978
  Кругляк М.Е. Релігія чи атеїзм? Духовні пошуки студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 43-45. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1087979
  Лисенко О.В. Релігія як етноформуючий та культурозберігаючий фактор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 159-160. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1087980
  Білоус О.Г. Релігія як одна з форм суспільної свідомості. / О.Г. Білоус. – К., 1958. – 32с.
1087981
  Грабовець О.В. Релігія як символічна форма світорозуміння (спроба соціологічної інтерпритації) / О.В. Грабовець, А.К. Тащенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  У статті автор, використовуючи теоретичні принципи філософії символічних форм Е. Касірера, розкриває функціональну особливість релігійного досвіду. Дотримуючись тези про відсутність субстанціональної реальності релігії остання розглядається як одна із ...
1087982
  Калач В. Релігія як системний чинник національного розвитку українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 219-221. – ISBN 978-966-439-357-4
1087983
  Филипович Л. Релігія як складова соціально-політичних процесів: український контекст // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 254-261. – ISBN 966-7379-70-1
1087984
  Грабовець О. Релігія як соціальна технологія консолідації соціуму / О. Грабовець, Ю. Яковенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С. 111-1220
1087985
  Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен / Є.К. Дулуман. – К., 1974. – 263с.
1087986
  Тищенко Р.В. Релігія як фактор еволюції інституту покарання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 85-89. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
1087987
  Дурманенко О.О. Релігія як фактор онтологічної безпеки особистості у контексті теорії структурації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 4-8. – ISBN 966-614-021-7
1087988
  Добрускін М.О. Релігія як форма суспільної свідомості / М.О. Добрускін. – Харків, 1958. – 36с.
1087989
  Севастьянова Т.Є. Релігія як ціннісна орієнтація у формуванні структури особистості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 15-19. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1087990
  Кравчук М. Релігія як чинник самоідентифікації суспільства в концепції Т. Парсонса // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 366-369. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У доповіді розглядається феномен релігії як підґрунтя забезпечення суспільної самоідентичності в концепції Т. Парсонса. This report is devoted to phenomenon of religion as cause of social self-identity in T. Parsons’s theory of social systems ...
1087991
  Стефанчишена Т. Релігія, політика і право: деякі аспекти взаємовпливів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 105-109. – ISSN 0132-1331
1087992
  Єленський В.Є. Релігія. Церква. Молодь. / В.Є. Єленський, В.П. Перебенесюк. – К, 1996. – 160с.
1087993
  Шлапак В.П. Релігія. Чарльз Дарвін. Біблія: теорії еволюції (історія розвитку) органічного світу Землі: перемога чи поразка академічної науки? // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 134-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Використовуючи широку базу літературних джерел, встановлено, що існуючі теорії еволюції (історії розвитку), в тому числі й людини, не базуються на наукових здобутках Стародавнього світу, які висвітлені в Біблії. Проведені дослідження дають змогу, з ...
1087994
  Yskovets I. Релізація тактик "залучення до демократичних цінностей" і "визнання пріоритету загальнолюдских цінностей" у політичних промовах канцлерів ФРН // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 116-120. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1087995
  Кот С.І. Реліквії козацтва в контексті українсько-російських переговорів щодо їх повернення ( 1920-1930-ті рр. ) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 129-143. – ISSN 0130-5247
1087996
   Реліквії партизанського руху // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  У Музеї історії університету до Дня партизанської слави та 70-річчя партизанського руху репрезентували реліквійну фотодокументальну виставку "Підпільно-партизанська преса України."
1087997
  Ралдугіна Т. Реліквії родини Скоропадських в музіеї історії м. Києва // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.70-75 : Фото. – ISSN 0869-3595
1087998
  Щербаківський Д. Реліквії старого київського самоврядування / Д. Щербаківський. – Київ, 1925. – 51с.
1087999
  Щербаківський Д. Реліквії старого київського самоврядування // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 27/28 : Держава. Культура. Право. – С. 141-167
1088000
  Пляс А. Реліквії Української революції 1917-1921 // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 8-11. – ISSN 0131-2685
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,