Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1085001
   "Резолюційний" ефект / М. Сірук, Г. Гопко, В. Швед, Г. Перепелиця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 237). – С. 3


  Як може вплинути на українсько-ізраїльські відносини "палестинське питання".
1085002
  Гребнев Л.С. "Результаты обучения": опыт преподавания экономики юристам // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 13-22. – ISSN 0869-3617
1085003
  Ушаков А. Резервация вод открытого моря исключительно в мирных целях // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 66-67
1085004
  Піріашвіпі О.Б. Резерви активізації інвестиційної діяльності на регіональному рівні в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 162-168.
1085005
   Резерви виробництва західних районів Української РСР. – К., 1963. – 154с.
1085006
  Парецький І. Резерви десятого мільйона / І. Парецький. – Х., 1932. – 24с.
1085007
  Шулікін Д. Резерви для співпраці є // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 8 червня (№ 23). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Останніми роками міжнародна співпраця між Україною і Туркменістаном активно розвивається.. Про це йшлося під час II засідання Ради ректорів України і Туркменістану в Національному транспортному університеті. "...Низку угод між вищими навчальними ...
1085008
   Резерви дострокового виконання семирічки. – К., 1960. – 188с.
1085009
  Ткаченко Л. Резерви доходів пенсійної системи України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 15-19
1085010
   Резерви економіх матеріальних ресурсів у сільскому господарстві. – К., 1988. – 176с.
1085011
  Мартиненко В.П. Резерви життєздатності промислових підприємств у сучасному конкурентному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 109-111.
1085012
  Ніколаєва Т.В. Резерви здешевлення житла та механізми відтворення житлового фонду в умовах обмеженої платоспроможності громадян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 109-114


  Систематизовано можливості зниження вартості житла на етапах підготовки, проектування, будівництва та експлуатації будинків.
1085013
  Москальчук К.В. Резерви зниження собівартості продукції на ЗАТ "ЗАЗ" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 239-245. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1085014
  Якимів І. Резерви зростання прибутку в умовах функціонування логістичної системи на підприємстві / І. Якимів, Ріль Зоряна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 262-269. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1085015
  Веденичев П.Ф. Резерви колгоспів - незліченні / П.Ф. Веденичев. – Київ, 1961. – 60с.
1085016
  Куценко О. Резерви комерційного банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 22-27 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1085017
  Куценко О. Резерви комерційного банку : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 59-62 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1085018
  Кругляк Б.Ф. Резерви концентрації та спеціалізації у будівництві / Б.Ф. Кругляк, С.І. Вайн. – К, 1975. – 48с.
1085019
  Топоровська А. Резерви на оплату відпусток: обліково-юридичний аспект / А. Топоровська, К. Безверхній // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 41-47
1085020
  Вахович І.М. Резерви нарощування фінансової спроможності регіонів України : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / І.М. Вахович, І.М. Камінська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 187-196 : Табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1085021
  Терлецька І.В. Резерви підвищення ефективності використання основних засобів підприємства / І.В. Терлецька, Ю.О. Чухрій // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 87-90. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті на основі наукових праць і публікацій розкрито роль основних засобів в діяльності підприємства, проаналізовано резерви та досліджено напрями підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві. The article is based on ...
1085022
  Боровик В.В. Резерви підвищення ефективності використання ресурсів у сільськогосподарському виробництві за допомогою моделювання : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 40-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1085023
  Матвійчук Ю.В. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства в конкурентному середовищі / Ю.В. Матвійчук, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 61-64. – ISBN 978-617-645-228-7
1085024
   Резерви підвищення ефективності колгоспного виробництва. – К., 1983. – 112с.
1085025
  Дорофеєва Л.М. Резерви підвищення ефективності розслідування митними органами кримінальних справ про контрабанду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 33-36.
1085026
   Резерви підвищення еффективності промислового виробництва. – Донецьк, 1973. – 220с.
1085027
  Лук"янов П.І. Резерви підвищення ппродуктивності праці в колгоспах / П.І. Лук"янов, М.Є. Писін. – Х, 1960. – 64с.
1085028
  Горбенко Є.М. Резерви підвищення продуктивності праці в промисловості СРСР / Є.М. Горбенко. – К, 1958. – 40с.
1085029
  Сидоренко В. Резерви підвищення якості пвдготовки інженерно-технічних працівників автомобільного транспорту. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 12-17. – ISSN 1682-2366
1085030
  Колесник Г.О. Резерви продуктивності поля / Г.О. Колесник. – К., 1988. – 47с.
1085031
   Резерви промисловості західних облестей України. – Львів, 1956. – 152с.
1085032
  Ковальчук Е.А. Резерви ринку навчальних послуг у фінансово-банківській сфері : банківська справа / Е.А. Ковальчук, Д.Ф. Ковальчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 119-125 : Табл.
1085033
  Деревець І.С. Резерви скорочення затрат на утримання техніки в колгоспах / І.С. Деревець. – К., 1966. – 108с.
1085034
  Жуга Г.О. Резерви та засоби підвищення захищеності від пасивних завад імпульсних РЛС з попачковою зміною інтервалів зондування : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Жуга Г.О. ; МОНУ ; Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр. 14 назв
1085035
  Блінніков І.В. Резерви та шляхи інтеграції економіки Вінниччини у європейський простір / І.В. Блінніков, М.Є. Дворніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 121-122. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується сучасний стан експортно-імпортного потенціалу Вінницького регіону, розглядаються резерви інтеграції економіки Вінниччини у Європейський простір.
1085036
  Золотова Т.М. Резервирование аналоговых устройств автоматики / Т.М. Золотова. – М., 1986. – 128с.
1085037
  Кульба В.В. Резервирование данных в сетях ЭВМ / В.В. Кульба. – Казань, 1987. – 174с.
1085038
  Козлов Б.А. Резервирование с восстановлением / Б.А. Козлов. – Москва, 1969. – 151 с.
1085039
  Теперман Вадим Резервная супердержава : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 60-69 : Фото, карта
1085040
  Григорьева В.А. Резервная щелочность, как один из показателей дыхательно недостаточности и ее изменения при лечении кислородом : Автореф... канд. мед.наук: / Григорьева В.А.; 1-й Ленингр. мед. ин-т им. акад. И.П.Павлова. – Ленинград, 1953. – 10л.
1085041
  Макаров В.О. Резервне джерело змінної напруги для живлення відповідальних споживачів : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Макаров В.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 8 назв
1085042
  Козюк В. Резервний статус валюти в глобальній економіці: проблема темпоральних конфліктів // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 4 (218). – С. 30-36
1085043
  Волкова О.Г. Резервні фонди кредитних спілок України: особливості формування та використання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 264-272. – ISSN 1993-6788
1085044
  Нестеров И.О. Резервные валюты - источник нестабильности мировой валютной системы? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 115-123. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X
1085045
  Еременко Т.В. Резервные коллекции в вузовских библиотеках США // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 7. – С. 24-37. – ISSN 0130-9765
1085046
  Кваша Я.Б. Резервные мощности / Я.Б. Кваша ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1971. – 215 с.
1085047
  Цыбулько Н.П. Резервные снижения трудоемкости повременно оплачиваемых работ и стимулирование их использования (на прим. угольн. шахт) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Цыбулько Н. П.; Хар. инж.-строит. ин-т. – Х., 1984. – 23л.
1085048
  Половинкин П.Д. Резервные фонды в социалистическом воспроизводстве / П.Д. Половинкин. – М., 1979. – 134с.
1085049
  Половинкин П.Д. Резервные фонды в социалистическом строительстве / П.Д. Половинкин. – М., 1970. – 128с.
1085050
   Резервуары для радиоактивных отходов проектирование и эксплуатация. – Москва : Атомиздат, 1973. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с.45-46
1085051
  Ледомська Л. Резервування в кредитних операціях: перехід кількості в якість : запрошуємо до дискусії / Л. Ледомська, О. Науменко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 57-62 : Рис.
1085052
  Верига Ю.А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність : монографія / Юстина Верига, Марина Орищенко ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т екон. і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 177 с. – Присвячується 50-й річниці освітньої діяльності ун-ту та 40-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. – Бібліогр.: с. 163-177. – ISBN 978-966-184-127-6
1085053
  Кузьмін О.Є. Резервування ресурсів НТПВ / О.Є. Кузьмін, С.І. Алєксєєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 156-162


  Стаття присвячена вирішенню питань конкуренції на стадії НТПВ. Розкрито зміст поняття поцесу резервування та ресурсного забезпечення в рамках планування резервів в управлінні НТПВ.
1085054
  Ільяшенко М.Б. Резервування розподілених обчислювальних ресурсів в мережах GRID : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Ільяшенко М.Б. ; Національна академія наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2008. – 19 с. – Bibliogr.: 18 назв
1085055
  Куликов Ю. Резервування: проблеми і методи їх вирішення : теорія і практика / Ю. Куликов, Н. Орленко, В. Величкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 38-40. – Бібліогр.: 2 назви
1085056
  Емельянов А.В. Резервы -- в дело: (Из опыта коллектива Воронеж. произв. об-ния "Автогенмаш"). / А.В. Емельянов, В.И. Костиков. – Воронеж, 1984. – 94с.
1085057
   Резервы - в действие. – Вологда, 1974. – 95с.
1085058
   Резервы - на службу производства. – Одесса, 1964. – 139с.
1085059
   Резервы аграрной экономии. – М., 1984. – 362с.
1085060
   Резервы адаптации. – М., 1984. – 95с.
1085061
  Хрищев Е.И. Резервы бригадного подряда / Е.И. Хрищев. – Кишинев, 1983. – 114с.
1085062
  Алекперов Г.К. Резервы в действии / Г.К. Алекперов. – Баку, 1957. – 32с.
1085063
  Киртбая Ю.К. Резервы в использовании машинно-тракторного парка. / Ю.К. Киртбая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 319с.
1085064
  Шудра Резервы воспроизводства парка оборудования / Шудра, В.П. Бабич. – К, 1988. – 48с.
1085065
  Мироненко А.Я. Резервы времени -- на службу производству / А.Я. Мироненко, Б.Н. Хомелянский. – Донецк, 1968. – 74с.
1085066
  Соловейчик С.Л. Резервы детского "я" / С.Л. Соловейчик. – М., 1983. – 96с.
1085067
  Васильева З.А. Резервы здоровья / З.А. Васильева, С.М. Любинская. – Ленинград, 1980. – 319с.
1085068
  Васильева З.А. Резервы здоровья / З.А. Васильева, С.М. Любинская. – 3-е изд., стер. – Москва, 1984. – 271с.
1085069
  Никитин Б.П. Резервы здоровья наших детей / Б.П. Никитин. – М, 1990. – 223с.
1085070
  Андрияш Н.С. Резервы зернового поля / Н.С. Андрияш. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1975. – 96 с.
1085071
  Козаченко С.В. Резервы и приоритеты / С.В. Козаченко. – К., 1988. – 171с.
1085072
  Макаренко Г.А. Резервы и пути повышения производительности в сельском хозяйстве : Рекоменд. указ. лит. / Г.А. Макаренко, Т.И. Шейнина. – Москва : Колос, 1978. – 64с.
1085073
   Резервы и пути повышения производительности труда в промышленности Карельской АССР. – Петрозаводск, 1981. – 133с.
1085074
  Щербатенко В.М. Резервы и пути повышения производительности труда в совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Щербатенко В.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1964. – 18л.
1085075
  Стремский Н.Я. Резервы и пути повышения экономической эффективности производства кукурузы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Стремский Н.Я.; Харьк.с-х.ун-т. – Х, 1966. – 23л.
1085076
  Ивакин В.И. Резервы и пути повышения эффективности использования машинно-тракторного парка. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Ивакин В.И.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. экономики сел. хоз. – М., 1970. – 20л.
1085077
  Еремеев К.И. Резервы и пути повышения эффективности капитальных вложений в сельское хозяйство / К.И. Еремеев. – М., 1974. – 80с.
1085078
  Кравцова В.И. Резервы и пути снижения издержек в общественном питании : Автореф... канд. экон.наук: / Кравцова В.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 21л.
1085079
  Яцкевич В.П. Резервы и пути улучшения использования оборудования в станкостроении БССР : Автореф... кандидата экон.наук: / Яцкевич В.П.; АН БССР. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Минск, 1965. – 21л.
1085080
  Шпрыгин В.И. Резервы и стимулы повышения эффективности производства / В.И. Шпрыгин, Я.Ш. Котликов. – М., 1985. – 160с.
1085081
   Резервы интенсивного развития торговли. – К., 1987. – 178с.
1085082
  Сергеенков В.Н. Резервы интенсификации / В.Н. Сергеенков, В.К. Соболь. – Киров, 1988. – 111с.
1085083
  Гельман Я.А. Резервы использования оборудования и пути вовлечения их в хозяйственный оборот. : Автореф... Канд.экон.наук: 597 / Гельман Я.А.; АН СССР. – М, 1968. – 21л.
1085084
  Гасымов Н.Б. Резервы использования производственного оборудования на приборостроительных предприятиях Азербайджанской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Гасымов Н.Б.; АН Аз.ССР, отделение общественных наук. – Баку, 1969. – 16л.
1085085
  Акбердин Р.З. Резервы качества / Р.З. Акбердин, В.И. Широнин. – Москва, 1987. – 61с.
1085086
  Пузанчиков Н.И. Резервы колхозного производства / Н.И. Пузанчиков. – М, 1954. – 32с.
1085087
  Чюжас А. Резервы литейного производства Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Чюжас А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16л.
1085088
   Резервы мощности в электроэнергетических системах стран - членов СЭВ. – Новосибирск : Наука Сибирское отделение, 1988. – 148 с.
1085089
  Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики / В.Г. Ражников. – М., 1980. – 96с.
1085090
  Агаджанян Н.А. Резервы нашего организма / Н.А. Агаджанян, А.Ю. Катков. – Москва : Знание, 1979. – 141с.
1085091
  Агаджанян Н.А. Резервы нашего организма / Н.А. Агаджанян, А.Ю. Катков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1990. – 240с.
1085092
  Кандренков А.А. Резервы Нечерноземья: новые условия, новые решения / А.А. Кандренков. – М, 1982. – 192с.
1085093
  Папенов К.В. Резервы общественного производства / К.В. Папенов. – М., 1985. – 143с.
1085094
   Резервы оптимизации вычислений. – К., 1977. – 54с.
1085095
  Обысов А.С. и Николаев В.Р. Резервы организма человека / А.С. и Николаев В.Р. Обысов. – М., 1966. – 62с.
1085096
  Кориневич Антон Иванович Резервы повышения интенсивности производства продукции растениеводства в колхозах. (На примере колхозов Гусятин. р-на Терноп. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кориневич Антон Иванович; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1085097
  Сулейманов А Т. Резервы повышения интенсификации производства в виноградарских совхозах Азербайджанской ССР (на прим. специализированных совхозов Кировабад-Казах. зоны). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Сулейманов Т.А.оглы; Азерб. ин-т нар. хоз. им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1975. – 51л.
1085098
  Гусейнова И.М. Резервы повышения интенсификации производства в овоще-животноводческих совхозах Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Гусейнова И.М.; Азерб.ин-т.нар.хоз.-ва. – Баку, 1972. – 30л.
1085099
   Резервы повышения качества продукции ферм. – М., 1978. – 64с.
1085100
  Мельников Г И. Резервы повышения качества сельскохозяйственной продукции / Г И. Мельников, . – М., 1961. – 168с.
1085101
   Резервы повышения культуры земледелия в степи УССР. – К., 1964. – 168с.
1085102
  Зверков В.В. Резервы повышения мощности действующих АЭС с ВВЭР-440. / В.В. Зверков. – М., 1987. – 77с.
1085103
  Богиня Д.П. Резервы повышения поизводительности труда / Д.П. Богиня. – Киев, 1987. – 48с.
1085104
  Арепьев А.М. Резервы повышения продуктивности животноводства. / А.М. Арепьев. – Москва, 1956. – 24с.
1085105
  Волик В.Ф. Резервы повышения производительности сельскохозяйственного труда / В.Ф. Волик. – Київ, 1978. – 224с.
1085106
   Резервы повышения производительности труда. – Свердловск-Москва, 1947. – 152с.
1085107
   Резервы повышения производительности труда. – М., 1955. – 56с.
1085108
  Фролов А.В. Резервы повышения производительности труда / А.В. Фролов. – Москва, 1974. – 176с.
1085109
  Дудкин Ф.И. Резервы повышения производительности труда в железорудной промышленности / Ф.И. Дудкин. – М., 1958. – 40с.
1085110
  Кулагина Э.Н. Резервы повышения производительности труда в капитальном строении. (На мат. Горьк. экон. района) : Автореф... канд. экон.наук: / Кулагина Э.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1959. – 19л.
1085111
  Тушунов Ю.А. Резервы повышения производительности труда в машиностроении. (На примере станкоинструм. пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: / Тушунов Ю.А.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1967. – 19л.
1085112
  Котов Г.Г. Резервы повышения производительности труда в сельском хозяйстве. / Г.Г. Котов. – М, 1966. – 269с.
1085113
  Тимченко И.Т. Резервы повышения производительности труда в скотоводстве в совхозах Восточно-Казахской области : Автореф... канд. экон.наук: / Тимченко И. Т.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
1085114
  Смышляева Л.М. Резервы повышения производительности труда в угольной промышленности / Л.М. Смышляева. – М., 1957. – 127с.
1085115
  Тищенко В.Е. Резервы повышения производительности труда на геологоразведочных работах / В.Е. Тищенко, А.Ю. Жук, П.М. Моссур. – Москва : Недра, 1988. – 197с.
1085116
  Гальперин М.З. Резервы повышения производительности труда на металлообрабатывающем предприятии : Автореф... кандид. экономич.наук: / Гальперин М.З.; Академия наук Украинской ССР. Институт экономики. – Киев, 1951. – 16 с.
1085117
  Фокин А. Резервы повышения производительности труда на промышленном предприятии и методика их анализа. / А. Фокин. – Ташкент, 1954. – 26с.
1085118
  Брыкин Д.В. Резервы повышения производительнсоти труда в молочном скотоводстве (На примере совхозов пригородной зоны Алма-Аты) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Брыкин Д. В.; ВПШ ир ЦК КПСС, Каф. сов. экон. и основ научн. упр. нар. хоз.-вом. – М., 1974. – 24л.
1085119
  Багдавадзе Леван Ефремович Резервы повышения рентабельности в автохозяйтствах Министерства Автомобильного транспорта Грузинской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Багдавадзе Леван Ефремович ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 25 с.
1085120
  Баданян Л.О. Резервы повышения рентабельности винно-коньячной промышленности Армянской ССР : Автореф... канд.экон.наук: / Баданян Л.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 19л.
1085121
  Азими Гусейн Ислам оглы Резервы повышения рентабельности и увеличения производства овощей восовхозах. (На примере совхозов Хачмас. и Дивичин. р-нов АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Азими Гусейн Ислам оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1085122
   Резервы повышения рентабельности машиностроительных предприятий. – М., 1957. – 216с.
1085123
  Безручко Т.Ф. Резервы повышения рентабельности производства и методы их выявления (на примере предприятий обувной промышелнности УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Безручко Т.Ф.; Науч.-исслед. экон. ин-т Госплана УССР. – К., 1965. – 20л.
1085124
  Сіздіков М.И. Резервы повышения рентабельности производства мяса крупного рогатого скота (на прим. хозяйств Северного Казахстана). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Сіздіков М.И.; МВ и ССО КазахССР. Алма-Атинский ин-т нар. хоз. – Алма-Ата, 1978. – 24л.
1085125
  Хачатрян Р.Г. Резервы повышения рентабельности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Хачатрян Р.Г.; АН АрмССР.Ин-т экономики. – Ереван, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1085126
  Влезько В.Н. Резервы повышения рентабельности промышленных предприятий. (На примере заводов кормовых антибиотиков СССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Влезько В.Н.; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1966. – 17л.
1085127
  Зельднер А.Г. Резервы повышения рентабельности сельскохозяйственного производства. / А.Г. Зельднер. – М., 1977. – 128с.
1085128
  Аббасов Г.М. Резервы повышения рентабельности электромашино-строительных предприятий : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 594 / Аббасов Г.М. ; Ан АзССР. Совет секции экон. наук. – Баку, 1971. – 30 с.
1085129
   Резервы повышения социально-экономической эффективности производства. – Махачкала, 1983. – 217с.
1085130
  Краева Н.М. Резервы повышения трудовой активности населения / Н.М. Краева. – М., 1983. – 103с.
1085131
  Владимиров Г.А. Резервы повышения фондоотдачи в социалистической промышленности (на материалах промышленных предприятий Харьковской области) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Владимиров Г.А.; ХГУ. – Х., 1971. – 35л.
1085132
  Кравченко Е.В. Резервы повышения фондоотдачи на угольных шахтах Донбасса : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кравченко Е.В.; Харьк. инженерно-экономич. ин-т. – Х., 1968. – 21л.
1085133
  Нечитайло И.Я. Резервы повышения экономической эффективности капитальных ложений в техническое перевооружение и расширение действующих промышленных предприятий (на пим. з-дов автотракторостроения Укр.) : Автореф... канд. экон.наук: / Нечитайло И. Я.; Моск. инж. экон. ин-т. – М., 1969. – 24л.
1085134
  Адаменко Э.М. Резервы повышения экономической эффективности механизации машиностроения : Автореф... канд. экон.наук: / Адаменко Э.М.; Харьк. гос. ун-т имени А.М.Горького. Экон. фак. – Харьк., 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1085135
  Ерыкалова К.А. Резервы повышения экономической эффективности обогащения антрацитов и их использование. Из опыта работы обогатит. фабрик треста "Антрацитуглеобогащение" комбината "Донбассантрацит" : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ерыкалова К.А.; Рост. ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1968. – 35л.
1085136
  Семенов С.Н. Резервы повышения экономической эффективности применения системы мероприятий по повышению качества продукции в электронной промышленности : автореф. дис. … канд. экон. наук : 594 / Семенов Сергей Николаевич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1969. – 38 с. – Библиогр.: 15 назв.
1085137
   Резервы повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производитва. – М., 1981. – 151с.
1085138
   Резервы повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства. – М., 1983. – 155с.
1085139
  Чукаев З.П. Резервы повышения экономической эффективности электроэнергетики УССР (На примере районных тепловых электростанций энергосистем УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Чукаев З.П.; Науч.-иссл. эконом. ин-т. – К., 1971. – 21л.
1085140
  Галстян Ж.М. Резервы повышения эффективности и оптимизации в химических производствах (на примере производства хлоропреновых каучуков и латексов) : Автореф... канд. техн.наук: 594 / Галстян Ж.М.; Ереванский политехнический ин-т. – Ереван, 1971. – 26л.
1085141
  Папенов К.В. Резервы повышения эффективности и устойчивости развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 28-40. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1085142
   Резервы повышения эффективности инвестиционного комплекса. – М., 1984. – 238с.
1085143
  Туник Н.Т. Резервы повышения эффективности использования машинно-тракторного парка в свеклосеющих колхозах. (На примере колхозов Барского района Винниц. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Туник Н.Т.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 27л.
1085144
   Резервы повышения эффективности капитальных вложений. – Кишинев, 1968. – 108с.
1085145
  Бейсенво Ораз Макаевич Резервы повышения эффективности капитальных вложений за счет интенсификации строительного производства в Казахской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.08 / БейсенвоОраз Макаевич; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам Отд-ния обществ. наук. – Алма-Ата, 1975. – 24л.
1085146
  Мурзагалиев Гибадулла Мурзагалиевич Резервы повышения эффективности литейного производства в Казахской ССР на основе его концентрации и специализации : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Мурзагалиев Гибадулла Мурзагалиевич; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам Отд. обществ. наук. – Алма-Ата, 1973. – 26л.
1085147
   Резервы повышения эффективности машиностроительного поизводства. – Саратов, 1981. – 132с.
1085148
   Резервы повышения эффективности народнохозяйственного комплекса. – М., 1985. – 223с.
1085149
   Резервы повышения эффективности общественного производства. – Саратов, 1971. – 204с.
1085150
   Резервы повышения эффективности общественного производства в МолдавскойССР. – Кишинев, 1980. – 120с.
1085151
   Резервы повышения эффективности общественого производства и качества продукции. – Ашхабад, 1978. – 139с.
1085152
  Пакулин В.В. Резервы повышения эффективности основных фондов производственного объединения / В.В. Пакулин. – Львов, 1982. – 142с.
1085153
   Резервы повышения эффективности производства. – К., 1983. – 203с.
1085154
  Белоус Николай Петрович Резервы повышения эффективности производства в условиях производственных объединений (на примере электромашиностроения) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Белоус Николай Петрович; Харьковский инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1984. – 19л.
1085155
  Митрофанов М.В. Резервы повышения эффективности производства на углеобогатительных фабриках. (На примере предприятий угольной пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Митрофанов М.В.; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1970. – 22л.
1085156
   Резервы повышения эффективности промышленного производства. – Донецк, 1968. – 144с.
1085157
   Резервы повышения эффективности промышленного производства и строительства. – Свердловск, 1984. – 160с.
1085158
   Резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М., 1978. – 112с.
1085159
   Резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – Уфа, 1983. – 208с.
1085160
  Порядков Н.С. Резервы повышения эффективности торговли : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Порядков Н.С. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 18 с.
1085161
   Резервы повышения эффективности торговли : Сб. науч. трудов. – Киев, 1985. – 195 с.
1085162
  Паласио Вердесиа Мигель Роберто Резервы повышения эффективности транспортировки рудных ископаемых в условиях восточной Кубы. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Паласио Вердесиа Мигель Роберто; Харьков. инж.-экон. ин-т. – Х., 1987. – 20л.
1085163
   Резервы повышения эффективности труда. – К., 1978. – 161с.
1085164
   Резервы повышения эффективности труда в бригадах. – М., 1986. – 109с.
1085165
   Резервы повышения эффективности трудовой деятельности. – К., 1985. – 123с.
1085166
   Резервы повышения эффективности управления производством. – Свердловск, 1980. – 159с.
1085167
   Резервы повышения эффективности хозяйствования. – Куйбышев, 1984. – 144с.
1085168
  Ямчинский В.Н. Резервы подсобных хозяйств. / В.Н. Ямчинский. – Киев, 1989. – 141с.
1085169
   Резервы познавательной деятельности учащихся и развивающее обучение. – М., 1990. – 125с.
1085170
  Яковлева О.П. Резервы предприятий / О.П. Яковлева. – Л., 1986. – 142с.
1085171
  Аракелян А.А. Резервы предприятий на службу пятилетке. / А.А. Аракелян. – Москва, 1948. – 100с.
1085172
  Рабинович П.М. Резервы предприятия и статистики / П.М. Рабинович. – М., 1967. – 248с.
1085173
  Адаменко Н.В. Резервы производительности труда на паровозоремонтных заводах. (Из опыта выявления и использования внутрипроизводственных резервов на паровозоремонтных заводах Донецкого округа желехных дорог : Автореф... канд. эконнаук: / Адаменко Н.В.; Академия наук Украинской ССР. Институт экономики. – [Харьков], 1951. – 17 с.
1085174
  Осовый Г.В. Резервы производства -- во встречные планы / Г.В. Осовый. – К., 1984. – 16с.
1085175
   Резервы производства и их использование в целях повышения эффективности производства. – Л., 1978. – 156с.
1085176
   Резервы производства и организационно-экономические пути их мобилизации. – М., 1989. – 150с.
1085177
  Виба Л.Я. Резервы производства и перспективы развития хлебопекарной промышленности Латвийской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Виба Л.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 29л.
1085178
   Резервы производства, методы их выявления и использования. – Л., 1977. – 162с.
1085179
  Бахалов И.Г. Резервы производстваи и их пспользование / И.Г. Бахалов. – М, 1952. – 24с.
1085180
  Тимошенко Л.М. Резервы промышленного предприятия / Л.М. Тимошенко. – К. : Политиздат Украины, 1979. – 152с.
1085181
  Черныш Т.Ф. Резервы промышленности по производству крахмалопродуктов из кукурузы. (По матер. предприятий Сев. Кавказа). : Автореф... канд. экон.наук: / Черныш Т.Ф.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 26л.
1085182
   Резервы пятилетки на службу коммунизму. – Новосибирск, 1974. – 255с.
1085183
  Сумцов В.Г. Резервы рабочего времени / В.Г. Сумцов. – Киев : Знание Украины, 1988. – 47 с.
1085184
  Новайшене В. и. Резервы рабочего времени в шерстяной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Новайшене В. и.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1970. – 18л.
1085185
  Пелсе А.Я. Резервы рабочего времени на предприятиях машиностроительной и метоллообрабатывающей промышленности Латвийской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пелсе А.Я.; Отдел.обществ.наук АН Латв.ССР. – Рига, 1964. – 32л.
1085186
  Кокорев В.П. Резервы рабочего и свободного времени ИТР / В.П. Кокорев. – Барнаул, 1989. – 90с.
1085187
  Середа В.С. Резервы развития народного хозяйства / В.С. Середа. – Минск, 1986. – 110с.
1085188
   Резервы рационального использования рабочей силы в промышленности. – Куйбышев, 1989. – 164с.
1085189
  Мухина Е.Ф. Резервы ремонтных предприятий, экономическое стимулирование их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мухина Е.Ф.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1085190
  Красников М.И. Резервы рентабельности в сельскохозяйственном машиностроении : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Красников М.И.; Рост. ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1968. – 51л.
1085191
  Брагин В.Ф. Резервы роста накоплений за счет снижения себестоимости продукции в металлургической промышленности Украинской ССР. (На материалах металлургич. промышленности совнархозов Украинской ССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Брагин В.Ф. ; КИНХ. – Киев, 1965. – 16 с.
1085192
  Алексеенко М.И. Резервы роста прибыли в промышленности и пути наиболее эффективного ее использовния. (На примере предприятий Львовского совнархоза) : Автореф... канд. экон.наук: / Алексеенко М. И.; КИНХ. – К., 1964. – 16л.
1085193
  Сахаев В.Г. Резервы роста прибыли и ее распределение в промышленности (на прим. предп. респ. местной про-ти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Сахаев В. Г.; Науч. исслед. экон. ин-т. – К., 1970. – 20л.
1085194
  Златкис Б.И. Резервы роста прибыли и пути улучшения ее использования в местной промышленности : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Златкис Б.И.; Всес. заоч. фин.-эконом. ин-т. – М., 1978. – л.
1085195
  Шахов А.Н. Резервы роста приозводительности труда на добыче фразерного торфа. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Шахов А.Н.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1968. – 18л.
1085196
  Бусурин Ю.М. Резервы роста производительности общественного труда и их использование в социалистической промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Бусурин Ю. М.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 19л.
1085197
  Жуков Л.И. Резервы роста производительности труд в станскостроении : Автореф... канд. экон.наук: / Жуков Л. И.; Лен. фин.экон. ин-т, Каф. эконом. пром. – Л., 1966. – 23л.
1085198
  Кутта Ф. Резервы роста производительности труда / Ф. Кутта. – М., 1962. – 250с.
1085199
   Резервы роста производительности труда. – М., 1968. – 159с.
1085200
  Назаров М.Г. Резервы роста производительности труда / М.Г. Назаров. – М., 1979. – 159с.
1085201
   Резервы роста производительности труда. – К., 1986. – 24с.
1085202
  Славин Л.Л. Резервы роста производительности труда в коксохимической промышленности / Л.Л. Славин. – М., 1975. – 86с.
1085203
  Стефанюк А.И. Резервы роста производительности труда в консервной промышленности Украины : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Стефанюк А.И. ; ГОСПЛАН УкрССР , Научно-исслед.экон. ин-т госплана УССР. – Киев, 1968. – 30 с.
1085204
  Парамонов В.Н. Резервы роста производительности труда в машиностроении. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Парамонов В.Н.; Харьк.инж-экон.и-т. – Харьков, 1969. – 14л.
1085205
  Таранков В.В. Резервы роста производительности труда в нефтедобывающей промышленности. / В.В. Таранков, В.И. Таубе. – Баку, 1957. – 101с.
1085206
  Арсланов А.Г. Резервы роста производительности труда в нефтихимической промышленности : Автореф... канд. эконом.наук: / Арсланов А.Г.;. – Свердловск, 1967. – 20л.
1085207
  Глебов К.С. Резервы роста производительности труда в общественном животноводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Глебов К.С.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 19л.
1085208
  Атакишиев Ю.И. Резервы роста производительности труда в плодоводческих совхозах Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Атакишиев Ю.И.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 22л.
1085209
  Янковой А.Г. и др. Резервы роста производительности труда в промышленности / А.Г. и др. Янковой. – М., 1990. – 156с.
1085210
  Салпыков Е.М. Резервы роста производительности труда в промышленности Казахстана на 1966-1970 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Салпыков Е.М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 28л.
1085211
  Парахин П.К. Резервы роста производительности труда в промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Парахин П.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 24л.
1085212
  Борисович В.Т. Резервы роста производительности труда в разведочном бурении / В.Т. Борисович, И.В. Белгородская. – Москва : Недра, 1986. – 191с.
1085213
  Бубик В.И. Резервы роста производительности труда в ремонтных службах (На примере машиностроит. предприят. : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бубик В.И. ; Науч.-исслед. экнт. ин-т. – Киев, 1966. – 19 с.
1085214
   Резервы роста производительности труда в сельском хозяйстве. – Воронеж, 1984. – 148с.
1085215
   Резервы роста производительности труда в сельском хозяйстве РСФСР. – М., 1970. – 176с.
1085216
  Машенков В.Ф. Резервы роста производительности труда в сельском хозяйстве СССР. / В.Ф. Машенков. – М., 1960. – 144с.
1085217
  Матвеев В.Н. Резервы роста производительности труда в сельскохозяйственном машиностроении Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Матвеев В.Н.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1966. – 15л.
1085218
  Мельник С.А. Резервы роста производительности труда в серийном производстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мельник С.А. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 25 c.
1085219
  Овчинникова А.А. Резервы роста производительности труда в судоремонте : Автореф... канд. экон.наук: / Овчинникова А. А.; Лен. фин. экон. ин-т, Каф. планир. нар. хоз. – Л., 1967. – 22л.
1085220
  Алиев Ш.И. Резервы роста производительности труда в текстильной промышленности Аз ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Алиев Ш. И.; Аз. ин-т нар. хоз. – Баку, 1967. – 24л.
1085221
  Стремаускас М. Резервы роста производительности труда в целлюлозно-бумажной промышленности Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Стремаускас М.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 17л.
1085222
  Пайчаладзе Н.Н. Резервы роста производительности труда в шерстянной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Пайчаладзе Н.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 32л.
1085223
  Костин Л.А. Резервы роста производительности труда в электромашиностроении : Автореф... канд. экон.наук: / Костин Л. А.; Моск. высш. шк. профдвиж. ВЦСПС, Каф. экон. труда. – Москва, 1951. – 23 л.
1085224
  Нагиев Т.А. Резервы роста производительности труда в электротехнической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Нагиев Т.А.; Высш.школа профдвижения ВЦСПС. – М, 1967. – 19л.
1085225
  Терехов Я.Ф. Резервы роста производительности труда и их использование в легкой промышленности УССР (На прим. кожевенно-обувной и швейной пром.) : Автореф... канд. экон.наук: / Терехов Я. Ф.; АН УССР, Ин-т эконом. – К., 1961. – 16л.
1085226
   Резервы роста производительности труда и пути их использования в промышленности УССР в условиях НТР : (тезисы докладов). – Киев
Вып. 1. – 1975. – 70 с.
1085227
   Резервы роста производительности труда и пути их использования в промышленности УССР в условиях НТР : (тезисы докладов). – Киев
Вып. 2. – 1975. – 164 с.
1085228
  Комарницкий Ю.А. Резервы роста производительности труда на желеных дорогах / Ю.А. Комарницкий. – М., 1963. – 154с.
1085229
  Найдушкевичюс Р. Резервы роста производительности труда на машиностроительных заводах Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Найдушкевичюс Р.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 15л.
1085230
  Ференц Н.М. Резервы роста производительности труда на мебельных предприятиях западных областей Украины : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ференц Н.М. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 18 с.
1085231
  Янчаускас Бронюс Флорионо Резервы роста производительности труда на металлообрабатывающих предприятиях местной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Янчаускас Бронюс Флорионо; Ин-т экономики АН ЛитССР. – Вильнюс, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1085232
  Дубаускайте Зофия Стасио Резервы роста производительности труда на предприятиях бытового обслуживания населения Литовской ССР. (На примере предприятий хим. чистки и крашения одежды и прачечных) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Дубаускайте Зофия Стасио; Ин-т экономики АН ЛитССР. – Вильнюс, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1085233
  Каменицер С.Е. Резервы роста производительности труда на промышленных предприятиях. (Методы выявления и пути использования резервов). / С.Е. Каменицер. – М., 1956. – 231с.
1085234
  Ниедрите В.В. Резервы роста производительности труда на ремонтных работах машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий Латв.ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Ниедрите В. В.; АН Латв.ССР, От-ние обществ. наук. – Рига, 1970. – 26л.
1085235
  Нестеров Г П. Резервы роста производительности труда на рудниках кроворожского железорудного бассейна : Автореф... канд. экон.наук: / Нестеров П.Г,; Науч. исслед. экон. ин-т. – К., 1970. – 31л.
1085236
  Бражников Виктор Васильевич Резервы роста производительности труда на свинцово-цинковых предприятиях Рудного Алтая (на примере Иртышского, Лениногорского полиметаллических, Зыряновского свинцового, Усть-Каменогорского ....) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Бражников Виктор Васильевич; МВ и ССО Казах.ССР. Алма-Атинский ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 24л.
1085237
  Галушко Л.С. Резервы роста производительности труда на счет повышения уровня его организации. (На материалах машиностроит. предприятий серийного производства Южн. экон. района СССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08-596 / Галушко Л.С.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 24л.
1085238
   Резервы роста производительности труда на угольных шахтах. – К., 1975. – 72с.
1085239
  Дидковская Л.Г. Резервы роста производства в швейной промышленности Украинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Дидковская Л.Г.; АН УССР. – К, 1967. – 18л.
1085240
  Головко Я.В. Резервы роста производства и пути их использования в машиностроении. (На примере продовольств. машиностроения Укр. ССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Головко Я.В.; АН УССР. Ин-т экономики. – Киев, 1965. – 21л.
1085241
  Сычева Ф.А. Резервы роста производства и снижения себестоимости кормов (на матер. совхозов юго-восточных районов Свердлов. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Сычева Ф.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 21л.
1085242
  Папакерашвили Б.З. Резервы роста производства и удешевления цельного молока и овощей в прогодной зоне городов Тбилиси и Рустави Грузинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Папакерашвили Б.З.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 34л.
1085243
  Третьякова А.М. Резервы роста рентабельности и особенности использования прибыли в местной промышленности. (На матер. Иркутской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Третьякова А.М.; Иркутск. ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1971. – 26л.
1085244
  Петров В.М. Резервы роста рентабельности трубопрокатного производства. (По материалам "Главтрубостали" МЧМ СССР) : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Петров В.М.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов н/Д, 1972. – 20л.
1085245
  Багров В.Д. Резервы роста товарных ресурсов / В.Д. Багров, Л.Л. Кобец. – Ярославль, 1974. – 115с.
1085246
   Резервы роста эффективности производства в народном хозяйстве Северо-Осетинской АССР. – Орджоникидзе, 1988. – 133с.
1085247
   Резервы сельской экономики. – К., 1986. – 147с.
1085248
  Баштанник В.П. Резервы сельскохозяйственного производства / В.П. Баштанник. – К, 1987. – 47с.
1085249
   Резервы сельскохозяйственного производства Дальнего Востока. – Владивосток, 1975. – 200с.
1085250
  Балихин М.И. Резервы снижение себестоимости строительства (из опыта работы строительных организаций Главмосстроя) / М.И. Балихин. – М, 1961. – 72с.
1085251
  Безуглый Б.Д. Резервы снижения издержек обращения хозрасчетных снабженческо-сбытовых организаций. (На опыте работа снабсбытовых органов пром-сти и строительства Укр. ССР). : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Безуглый Б.Д. ; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1965. – 27 с.
1085252
  Шаповаленко О.Г. Резервы снижения накладных расходов в промышленности / О.Г. Шаповаленко. – М., 1972. – 144с.
1085253
  Скворцов Н.Н. Резервы снижения себесоимости продукции в приборостроении. : Автореф... канд.экон.наук: / Скворцов Н.Н.; Акад.наук УССР.Ин-т экономики. – К, 1962. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1085254
  Гончарова Э.А. Резервы снижения себестоимости / Э.А. Гончарова. – Л, 1975. – 20с.
1085255
  Мерзон А.Г. Резервы снижения себестоимости в кожевенной промышленности Украинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мерзон А.Г.; АН УССР. – К, 1965. – 17л.
1085256
  Пандаков В.И. Резервы снижения себестоимости в прокатном производстве (На прим. металлург. заводов Сибири). : Автореф... канд. экон.наук: / Пандаков В.И.; Ин-т экономики АН СССР. – М., 1961. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1085257
  Повх Иван Васильевич Резервы снижения себестоимости добычи серы : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Повх Иван Васильевич; Харьковский инженерно-эконом. ин-т. – Харьков, 1984. – 21л.
1085258
  Станцикас Э. Резервы снижения себестоимости и их использование в мебельной промышленности Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Станцикас Э. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16 с.
1085259
  Закирходжаев Д. Резервы снижения себестоимости и повышения рентабельности производства сельскохозяйственной продукции / Д. Закирходжаев. – Ташкент, 1968. – 80с.
1085260
  Асатрян А.С. Резервы снижения себестоимости и повышения рентабельности производства сельскохозяйственных продуктов. : Автореф... наук: 594 / Асатрян А.С.; Арм. с-х инст. – Ереван, 1969. – 25л.
1085261
  Пошкус Б.И. Резервы снижения себестоимости и повышения рентабельности сельскохозяйственной продукции в колхозах Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Пошкус Б.И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1085262
  Тютюнник А.И. Резервы снижения себестоимости кормов / А.И. Тютюнник. – М., 1964. – 96с.
1085263
  Фокина Е.И. Резервы снижения себестоимости местных строительных материалов. (По данным район. пром-сти Моск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Фокина Е.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 17л.
1085264
  Письменный И.Г. Резервы снижения себестоимости молока в совхозах. (На примере молочных совхозов Моск. обл.) : Автореф... канд. жкон.наук: / Письменный И.Г.; Акад. наук СССР. Ин-т экон. – М., 1958. – 18л.
1085265
  Варламов С.П. Резервы снижения себестоимости подукции животноводства. (на материалах Чечено-Ингуш. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Варламов С.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС.Кафедра экон. наук. – М., 1966. – 17л.
1085266
  Ганштак В.И. Резервы снижения себестоимости продукции / В.И. Ганштак. – Свердловск, 1956. – 44с.
1085267
  Ментешашвили П.Я. Резервы снижения себестоимости продукции в винодельческой промышленности Грузинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Ментешашвили П.Я.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1963. – 37л.
1085268
  Хмельницкий Д.Г. Резервы снижения себестоимости продукции в машиностроительной промышленности (на опыте машиностроит. заводов Украины) : Дис... канд. эконом.наук: / Хмельницкий Д.Г.;. – Киев, 1952. – 348л. – Бібліогр.:л.341-346
1085269
  Хмельницкий Д.Г. Резервы снижения себестоимости продукции в машиностроительной промышленности (на опыте машиностроительных заводов Украины) : Автореф... кандид. экономич.наук: / Хмельницкий Д.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 18л.
1085270
  Хмельницкий Д.Г. Резервы снижения себестоимости продукции в машиностроительной промышленности (на опыте машиностроительных заводов Украины) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Хмельницкий Д.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1952. – 19 с.
1085271
  Скублицкас К. Резервы снижения себестоимости продукции в приборостроительной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Скублицкас К.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 18л.
1085272
  Завиновская Г.Т. Резервы снижения себестоимости продукции в химическом машиностроении УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Завиновская Г.Т. ; КИНХ. – Киев, 1965. – 19 с.
1085273
  Завиновская Г.Т. Резервы снижения себестоимости продукции в химическом машиностроении УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Завиновская Г.Т. ; КИНХ. – Киев, 1965. – 19 с.
1085274
  Казадзе Карло Геронтьевич Резервы снижения себестоимости продукции в чайной промышленности Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Казадзе Карло Геронтьевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26л.
1085275
  Мамедов З.Т. Резервы снижения себестоимости продукции в шелковой промышленности Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Мамедов З.Т.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Баку; Тбилиси, 1958. – 19л.
1085276
  Мартиросян Г.К. Резервы снижения себестоимости продукции и пути их использования в коньячной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Мартиросян Г.К.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 30л.
1085277
  Воробьева Людмила Васильевна Резервы снижения себестоимости продукции свеклосахарного производства и пути их использования. (На примере предприятий сахарной пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Воробьева Людмила Васильевна; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1974. – 27л.
1085278
  Куров Н.И. Резервы снижения себестоимости продукции. (На опыте предприятий тракт. и с.-х. машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: / Куров Н.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Экон. фак. – Харьков, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1085279
  Чередниченко Ю.В. Резервы снижения себестоимости продукции. (На прим. шахт Донецкого бассейна). : Автореф... канд. экон.наук: / Чередниченко Ю.В.; Киев. ин-т нар. хоз.. – К., 1965. – 21л.
1085280
  Страусмане Л.Г. Резервы снижения себестоимости производства свинины в колхозах и совхозах Латвийской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Страусмане Л.Г.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1965. – 24л.
1085281
   Резервы снижения себестоимости промышленной продукции. – Киев, 1986. – 93с.
1085282
  Навицкас А.В. Резервы снижения себестоимости силикатно-автоклавных стеновых материалов в промышленности Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Навицкас А.В.; Тарту гос.ун-т. – Тарту, 1974. – 22л.
1085283
  Успенский В.В. Резервы снижения себестоимости строительно-монтажных работ / В.В. Успенский. – М., 1960. – 44с.
1085284
  Айстраханов Д.Т. Резервы снижения себестоимости строительно-монтажных работ и вопросы их анализа. (На примере строит. организаций КазССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Айстраханов Д.Т.; Казах. гос.ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра бухгалтерского учета и анализа хоз. деятельности. – Алма-Ата, 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1085285
  Теймуразов Г.Г. Резервы снижения себестоимости электроэнергии на тепловых электростанциях азглавэнерго : Автореф... канд. эконом.наук: / Теймуразов Г.Г.; Азербайджан. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 21л.
1085286
  Лифинцев Н.А. Резервы снижения трудоемкости на внутризаводских процессах перемещения : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Лифинцев Н.А. ; МВ и ССО СССР. – Киев, 1973. – 32 c.
1085287
  Михайлов А.Е. Резервы совершенствования организации труда как фактора роста его производительности. : Автореф... канд. экон.наук: / Михайлов А.Е.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 20л.
1085288
  Дубинский И.А. Резервы совхозного производства / И.А. Дубинский. – М, 1957. – 119с.
1085289
  Пак Н.И. Резервы сокращения времени производства в колхозах. : Автореф... канд. экон.наук: / Пак Н.И.; МВ и ССО РСФСР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 23л.
1085290
   Резервы сокращения затрат в сельском хозяйстве Европейского Севера. – М., 1976. – 160с.
1085291
   Резервы сокращения затрат в сельском хозяйстве Коми АССР. – М., 1965. – 182с.
1085292
  Деревец И.С. Резервы сокращения затрат на содерание и эксплуатацию техники в колхозах (На прим. Киевск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Деревец И. С.; Укр. с. х. акад. – Киев, 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1085293
   Резервы сокращения ручного труда. – М., 1986. – 158с.
1085294
   Резервы сокращения ручного труда. – М., 1989. – 195с.
1085295
  Трутовский Б.Б. Резервы сокращения сроков проектирования и подготовки производства. / Б.Б. Трутовский. – М., 1964. – 184с.
1085296
  Данакин Н.С. Резервы соревнования / Н.С. Данакин. – М, 1987. – 143с.
1085297
  Поклонский Ф.Е. Резервы социалистического производства / Ф.Е. Поклонский. – К, 1987. – 91с.
1085298
  Кохановская В.В. Резервы стабильности трудового коллектива / В.В. Кохановская. – Кишинев, 1986. – 132с.
1085299
  Махов С.А. Резервы табачной промышленности Северного Кавказа и ее сырьевой базы : Автореф... канд. экон.наук: / Махов С.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. Объедин. учен. совет по обществ. наукам. – Ростов -на-Дону, 1966. – 22л.
1085300
  Бандур С.И. Резервы трудосбережения: территориально-отраслевой аспект / С.И. Бандур. – К, 1990. – 164с.
1085301
  Сеидов С.Ю. Резервы увеличения и использования доходов табаководческих колхозов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Сеидов С.Ю. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва. – Баку, 1976. – 36 с.
1085302
  Джураев Ж.Х. Резервы увеличения и повышения эффективности призводства хлопка в Сырдарьинской области. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Джураев Ж.Х.; АН УзССР. – Баку, 1973. – 23л.
1085303
  Таунис А. Резервы увеличения и удешевления производства сборного железобетона в Советской Литве : Автореф... кандидата экон.наук: / Таунис А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 18л.
1085304
  Аскеров Т.Г. Резервы увеличения производства зерна и снижение его себестоимости : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Аскеров Т.Г. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва. – Баку, 1968. – 24 с.
1085305
  Аралин П.А. Резервы увеличения производства зерна на современном этапе развития колхозного строя : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Аралин П.А. ; Моск-гос. пед. ун-т. – Москва, 1963. – 21 с.
1085306
  Свитайло Н Резервы увеличения производства и пути снижения себестоимости говядины в совхозах Полесья : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Свитайло Н, В.; КИНХ. – К., 1973. – 25л.
1085307
  Зариньш В.Я. Резервы увеличения производства молока и мяса в Видземской зоне (Латвийская ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Зариньш В.Я.; Гос. ком-т высш. и сред. спец. образования Совета Министров Латв. ССР. Латв. с.-х. акад. – Рига, 1960. – 32л.
1085308
  Бабаева Д.А. Резервы увеличения производства продуктов овцеводстваи повышение их экономической эффективности : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Бабаева Д.А.; Азербайджан. ин-т нар.хоз. им. Д.Буниат-Заде. – Баку, 1970. – 20л.
1085309
  Бейсембаев Чимкентбек Резервы увеличения производства продукции и повышения рентабельности тонкорунного овцеводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Бейсембаев Чимкентбек; Алма-Ат. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1085310
  Кандренкова Андре Андреевич Резервы увеличения производства сельскохозяйственных продуктов в условиях Нечерноземной зоны РСФСР : Автореф... канд. экон.наук: 03.00.05 / Кандренкова Андре Андреевич; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1976. – 26л.
1085311
  Аристов Вениамин Александрович Резервы увеличения эффективности переработки древесины в комбинированных леспромхозах. (На примерах Иркут., Читин. обл. и БАССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Аристов Вениамин Александрович; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т экономики. – Новосибирск, 1963. – 24л.
1085312
  Бухтояров И.К. Резервы улучшения использования техники / И.К. Бухтояров, А.Ф. Сычев. – М., 1975. – 72с.
1085313
  Куприянович Л.И. Резервы улучшения памяти / Л.И. Куприянович. – Москва, 1970. – 143с.
1085314
  Фаустов А.С. Резервы умственного труда студентов / А.С. Фаустов, И.Б. Баткина. – Воронеж, 1986. – 69с.
1085315
  Семенов С.Н. Резервы управления качеством. / С.Н. Семенов. – Саратов, 1984. – 159с.
1085316
  Касимов А.М. Резервы ускорения / А.М. Касимов, А.А. Свиридов. – Волгоград, 1989. – 126с.
1085317
  Шевчук Л.В. Резервы ускорения интенсификации производства / Л.В. Шевчук. – Минск, 1985. – 80с.
1085318
  Булгаков С.Н. Резервы ускорения капитального строительства / С.Н. Булгаков. – Киев, 1990. – 199с.
1085319
   Резервы ускорения роста производительности труда. – М., 1987. – 199с.
1085320
   Резервы ускорения роста производительности труда в ведущих отраслях народного хозяйства Узбекистана. – Ташкент, 1988. – 150с.
1085321
  Пилипенко И.И. Резервы ускорения экономического развития сельского хозяйства / И.И. Пилипенко. – Киев : Урожай, 1987. – 142 с.
1085322
  Зиновьев Ю.Н. Резервы химии / Ю.Н. Зиновьев. – Свердловск, 1966. – 104с.
1085323
   Резервы хозрасчета. – М., 1987. – 107с.
1085324
  Гримак Л.П. Резервы человеческой психики / Л.П. Гримак. – Москва : Политиздат, 1987. – 286с.
1085325
  Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. / Л.П. Гримак. – 2-е изд. доп. – М., 1989. – 318,1с.
1085326
  Трояновская Г.В. Резервы экономии в государственной розничной торговле продовольственными товарами. (На материалах БССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Трояновская Г.В. ; АН БССР , Ин-т экономики. – Минск, 1968. – 17 с.
1085327
  Фесюк В.А. Резервы экономии затрат, связанных с развитием материально-технической базы розничной торговли. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Фесюк В.А.; Киев. торг.-экон. ин-т. – К., 1970. – 19л.
1085328
  Иголкин С.Я. Резервы экономии и бережливости - в действие / С.Я. Иголкин. – М., 1987. – 62с.
1085329
  Шейн П.А. Резервы экономии матеральных ресурсов в промышленности / П.А. Шейн. – М, 1963. – 120с.
1085330
  Брылев А.А. Резервы экономии материальных ресурсов / А.А. Брылев. – М., 1979. – 96с.
1085331
  Ефимов А.Н. Резервы экономии материальных ресурсов / А.Н. Ефимов. – Саратов, 1983. – 150с.
1085332
  Савченко А.П. Резервы экономии материальных ресурсов / А.П. Савченко. – Киев : Знание, 1985. – 48 с.
1085333
  Ахмедов И А. Резервы экономии материальных ресурсов в промышленности АССР / И А. Ахмедов. – Баку, 1986. – 208с.
1085334
  Локшин Э.Ю. Резервы экономии материальных ресурсов в тяжелой промышленности СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1955. – 40с.
1085335
  Кролли О.А. Резервы экономии материальных ресурсов и их выявление органами Госснаба СССР / О.А. Кролли. – Ленинград, 1986. – 67 с.
1085336
  Захаренко И.П. Резервы экономии остродефицитных металлов и сплавов / И.П. Захаренко. – К., 1986. – 49с.
1085337
   Резервы экономии труда в предприятиях АПК. – Воронеж, 1988. – 124с.
1085338
   Резервы экономии труда в торговле. – К., 1983. – 200с.
1085339
  Демченко А.А. Резервы экономики - на службу пятилетке / А.А. Демченко. – М.
Вып. 1. – 1982. – 40с.
1085340
  Ласкорин Б.Н. Резервы экономики / Б.Н. Ласкорин. – М, 1987. – 64с.
1085341
   Резервы экономики в народном хозяйстве СССР. – М., 1960. – 308с.
1085342
  Городко В.В. Резервы экономики издержек обращения в розничной торговле (На матер. торг. организ. и предпр. М-ва торговли УССР, осуществляющих торговлю продов. товарами) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Городко В. В. ; АН УССР , Ин-т экономики. – Киев, 1965. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
1085343
  Логинов В.П. Резервы экономического роста / В.П. Логинов. – М., 1989. – 303с.
1085344
  Федоров К.Г. Резервы экономической эффективности новой техники в химической промышленности УССР / К.Г. Федоров. – К., 1968. – 45с.
1085345
  Колесников Л.Ф. Резервы эффективности педагогического труда / Л.Ф. Колесников. – Новосибирск, 1985. – 263с.
1085346
  Филатов В.И. Резервы эффективности производства. / В.И. Филатов. – Кишинев, 1981. – 150с.
1085347
   Резервы эффективности сельскохозяйственного произвоадства в Молдавской ССР. – Кишинев, 1968. – 108с.
1085348
  Синавина В.С. Резервы эффективности управления производством / В.С. Синавина. – М., 1984. – 167с.
1085349
  Титаренко В.Н. Резеревы экономики и повышения эффективности использования металла в промышленности Украинской ССР (на прим. произв. и применен. стальных труб) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Титаренко В. Н.; НИИ планирова. и норматив. – М., 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1085350
   Резерфорд - ученый и учитель. К 100-летию со дня рождения. – Москва : Наука, 1973. – 215с.
1085351
  Данин Д.С. Резерфорд / Д.С. Данин. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 621 с. – (Жизнь замечательных людей)
1085352
  Данин Д.С. Резерфорд / Д.С. Данин. – 2-е изд. – М, 1967. – 621с.
1085353
  Кулпыбаев С. Резерыв повышения рентаблеьности каракулеводства в Джамбулской области Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кулпыбаев С.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1970. – 25л.
1085354
  Берзон И.С. Резерывы интенсификации отраслевой науки / И.С. Берзон, А.С. Паламарчук. – М, 1989. – 199с.
1085355
  Молько Н.И. Резеция желудка при брыжеечном и подбрыжеечном положениях начального отдела тощей кишки. : Автореф... канд. мед.наук: / Молько Н.И.; Куйбышев. гос. мед. ин-т. – Куйбышев, 1969. – 18л.
1085356
  Маршалковский Ф.Я. Резеши Молдавии / Ф.Я. Маршалковский, М.П. Мунтян. – Кишинев, 1983. – 122 с.
1085357
  Шейкин А.Л. Резидент / А.Л. Шейкин. – Л, 1970. – 144с.
1085358
  Шейкин А.Л. Резидент / А.Л. Шейкин. – Л, 1970. – 144с.
1085359
  Ильинский М.М. Резидент об этом не знает / М.М. Ильинский. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 96с.
1085360
  Михайлов Р. Резидент, потерявший планету / Р. Михайлов. – Таллинн, 1990. – 240с.
1085361
  Тимошенко Л. Резиденція Київських митрополитів в Радомишлі на Київщині (до історії структур Унійної Церкви у XVIII ст.) // Архів Української Церкви : збірник статей / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Львів, 2011. – С. 203-250. – (Сер. 1. Дослідження ; вип. 1). – ISBN 978-966-395-510-0


  Статтю присвячено питанню про заснування та функціонування унійної митрополичої резиденції у Радомишлі на Київщині у 40-90-х роках XVIII ст. У дослідженні порушено широке коло питань, пов’язаних з історією міста Радомишля, заснуванням там кафедрального ...
1085362
  Валиева Ф.И. Резилиантность как фактор социально-профессиональной адаптации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 39-51. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1085363
  Михайлов В. Резиновщина / В. Михайлов. – М, 1920. – 16 с.
1085364
  Манн Чарльз Резиновый бум., Резиновый бизнес / Манн Чарльз, Барно Ричард // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 150, март. – С. 64-71 : фото
1085365
   Резистентность вирусво к химиопрепаратам.. – Рига, 1987. – 149с.
1085366
   Резистентность вредителей сельскохозяйственных культур к пестицидам и ее преодоления. – М., 1991. – 192с.
1085367
  Лобко Г.Н. Резистентность опухолей / Г.Н. Лобко, Г.М. Порубова. – Минск, 1989. – 142с.
1085368
   Резистентность организма и гипоксия.. – Фрунзе, 1982. – 74с.
1085369
  Зайченко В.Ю. Резистивиметрические исследования скважин в меловых отложеиях Донецкого бассейна при естественном режиме подземных вод : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 40.131 / Зайченко В.Ю. ; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1970. – 20 с.
1085370
  Балбеков В.И. Резистивная неустойчивость поперечных колебаний пучка в циклических ускорителях и накопителях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 69/92 / Балбеков В.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1969. – 12л.
1085371
  Петров В.В. Резистивные матрицы и некоторые их применения в цифровой вычислительной технике : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 252 / Петров В.В. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1968. – 22 с. – Бібліогр.:с.20-22
1085372
  Деарт Ю.Н. Резисторный каскад предварительного усиления на биполярном транзисторе / Ю.Н. Деарт. – Москва, 1975. – 48 с.
1085373
  Мартюшов К.И. Резисторы / К.И. Мартюшов, Ю.В. Зайцев. – Москва-Ленинград, 1966. – 216 с.
1085374
  Андреев Ю.Н. Резисторы : справочник / Ю.Н. Андреев, А.И. Антонян, Д.М. Иванов; под ред. И.И.Четверткова. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 352 с.
1085375
   Резисторы : справочник / В.В. Дубровский, Д.М. Иванов, Н.Я. Пратусевич, В.В. Стальбовский, В.М. и др. Терехов; Четвертков И.И., Терехов В.М. – Москва : Радио и связь, 1987. – 351 с.
1085376
   Резисторы.. – М., 1965. – 176с.
1085377
   Резисторы.. – М., 1976. – 16с.
1085378
  Шведов Я.З. Резкий свет. / Я.З. Шведов. – М., 1936. – 224с.
1085379
  Творогов Владимир Борисович Резкий фронт и особенности решений дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Творогов Владимир Борисович; Моск. гос. ун-т. – М., 1980. – 15л.
1085380
  Возовикова Т. Резким шагом. Минобрнауки уходит от старой системы распределения бюджетных мест в вузах. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  “При принятии решений по установлению контрольных цифр приема (КЦП) необходимо учитывать текущий и перспективный запрос на подготовку кадров”, - подчеркнул министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.В согласии с приоритетами структурных изменений, ...
1085381
  Петрова М.К. Резкое ограничесние болезненного процесса в одной састи кожного анализатора / М.К. Петрова, 1927. – 7 с.
1085382
  Уваров А. Резная икона: "премудрость созда себе дом", принадлежавшая пинскому князю Федору Ивановичу Ярославичу, 1499-1522 / А. Уваров. – 11с. – Отд.оттиск из 5-го вып. Археолог. вестника
1085383
   Резная кость.. – Л., 1981. – 28с.
1085384
  Томаев Г.Н. Резная майоликовая мозаика в архитектуре Среднй Азии ХІУ-ХУ вв. / Г.Н. Томаев. – М., 1951. – 120с.
1085385
  Бачинский Н.М. Резное дерево в архитектуре Средней Азии / Н.М. Бачинский. – Москва, 1947. – 119 с.
1085386
  Рузиев М.А. Резное дерево чорку / М.А. Рузиев. – Душанбе, 1975. – 65с.
1085387
  Кабушкин Н.Т. Резной карниз. / Н.Т. Кабушкин. – Хабаровск, 1979. – 88с.
1085388
  Рихтмайер Р. Резностные методы решения краевых задач / Р. Рихтмайер, К. Мортон. – М, 1960. – 262с.
1085389
  Рузиев М.А. Резные двери жилищ Бухары / М.А. Рузиев. – Душанбе, 1967. – 25с.
1085390
  Браун У. Резные камни Уильяма и Чарльза Браунов / У. Браун. – Л., 1976. – 69с.
1085391
  Чернецов А.В. Резные посохи XV в. / А.В. Чернецов. – М., 1987. – 77с.
1085392
  Кристи Брайан Резня во имя веры. Бойня во имя бога и бизнеса / Кристи Брайан, Стиртон Брент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 80-107 : фото
1085393
   Резолюции 1-го Всероссийского съезда деятелей средней школы.. – 18с.
1085394
   Резолюции VIII Всесоюзного и IV Всеукраинского съездов профсоюзов.. – Х., 1929. – 248с.
1085395
   Резолюции XIV Артемовской окружной конференции КП(б)У 15-21 декабря 1928 г.. – Артемовск, 1929. – 80с.
1085396
   Резолюции XVII конференции, утвержденные пленумом ЦК ВКП(б) 4 февраля 1932 г.. – М., 1932. – 32с.
1085397
   Резолюции Всесоюзной конференции по изучению стратосферы 31 марта - 6 апреля 1934 г.. – М.Л., 1935. – 15с.
1085398
   Резолюции Всесоюзной конференции по составлению генерального плана электрификации СССР.. – М.Л., 1932. – 112с.
1085399
   Резолюции Всеукраинской конференции по Донбассу. – Харьков : Госиздат "Хозяйство Украины", 1932. – 63 с. – со вступительной речью А.М. Дудника
1085400
   Резолюции и документы ХІ създа ВЛКСМ.. – М., 1949. – 56с.
1085401
   Резолюции и документы ХШ съезда ВЛКСМ.. – М., 1958. – 48с.
1085402
   Резолюции и положения принятые ІХ совещанием директоров книжных палат союзных и автономных республик.. – М., 1950. – 36с.
1085403
   Резолюции и постановления П-го Международного Конгресса Революцинных Профсоюзов 19 ноября - 2 декабря 1922 г.. – М., 1922. – 63с.
1085404
   Резолюции и постановления съездов Коммунистической партии Туркестана.. – Ташкент, 1968. – 248с.
1085405
   Резолюции и постановления Х съезда РКП.. – М., 1921. – 83с.
1085406
   Резолюции и постановления ХІ Cъезда Российской Коммунистической Партии (большевиков)., 1922. – 45с.
1085407
   Резолюции и решения Всесоюзного статистического совещания и Постановления коллегии ЦСУ СССР по ним.. – М., 1927. – 48с.
1085408
   Резолюции и решения съездов Коммунистической партии Узбекистана.. – Ташкент, 1957. – 495с.
1085409
   Резолюции и решения Центрального Комитета Румынской Рабочей Партии., 1951. – 296с.
1085410
   Резолюции ІХ съезда профсоюзов.. – М., 1932. – 80с.
1085411
   Резолюции конференции по планированию исследования Черного и Азовского морей, созванной Академией Наук СССР и ЦИК Крымской АССР в Севастополе 20-27 февраля 1934 г.. – Л., 1934. – 28с.
1085412
   Резолюции конференции работников Всесоюзного объединения Минералоруд в феврале 1931 г.. – М., 1931. – 28с.
1085413
   Резолюции Конференции сторонников мира стран Азии и Тихого океана 2-12 октября. 1952 года., 1952. – 16с.
1085414
   Резолюции конференции.. – М.Л., 1931. – 32с.
1085415
   Резолюции отраслевой конференции электростанций и сетей системы НККХ УССР. – Киев : Издание энергоуправления НККХ УССР, 1936. – 132 с.
1085416
   Резолюции Первого педологического съезда.. – М.Л., 1928. – 51с.
1085417
   Резолюции первой Всесоюзной конференции по размещению производительных сил СССР во второй пятилетке 15-25 апреля 1932 г.. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-єконом. изд-во, 1932. – 128 с.
1085418
   Резолюции первой конференции по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1934. – 68 с.
1085419
   Резолюции первой конференции по изучению производительных сил Киргизской АССР 10-15 февраля 1933 г. : АН СССР ; Совет по изучению производительных сил ; Совет народных комиссаров Киргизской АССР. – Ленинград : АН СССР, 1933. – 69 с.
1085420
   Резолюции Первой Конференции по изучению производительных сил Туркменской ССР. – Ленинград, 1934. – 85 с.
1085421
   Резолюции Пленума ЦК ВКП(б). – М.Л., 1931. – 15с.
1085422
   Резолюции Пленума ЦК КП(б) У., 1933. – 44с.
1085423
   Резолюции ХП съезда КП(б)У, 1934. – 64с.
1085424
   Резолюции ХП съезда Российской Коммунистической Партии (большевиков).. – М., 1923. – 68с.
1085425
   Резолюции ХП съезда Российской Коммунистической Партии (большевиков).. – Челябинск, 1923. – 50с.
1085426
   Резолюции ХХ з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу 14-25 лютого 1956 року.. – К., 1956. – 112с.
1085427
   Резолюции ХХ съезда Коммунистической партии Советского Союза. – Москва, 1956. – 112с.
1085428
   Резолюции четырнадцатого съезда ВКП(б) и девятого съезда КП(б)У.. – Харьков, 1926. – 96с.
1085429
   Резолюции Ш Всеукраинского съезда горнорабочих.. – Х., 1927. – 159с.
1085430
   Резолюция 1189 (1998) = принятая Советом Безопасности 13 августа 1998 года на его 3915-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 112
1085431
   Резолюция 1269 (1999) = принятая Советом Безопасности 19 октября 1999 года на его 3915-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 113
1085432
   Резолюция 1368 (2001) = принятая Советом Безопасности 12 сентября 2001 года на его 4370-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 113
1085433
   Резолюция 1373 (2001) = принятая Советом Безопасности 28 сентября 2001 года на его 4385-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 113
1085434
   Резолюция 1377 (2001) = принятая Советом Безопасности 12 ноября 2001 года на его 4413-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 113
1085435
   Резолюция 4 Всесоюзного совещания по витаминам 20-25 мая 1957 года, 1957. – 15с.
1085436
   Резолюция 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов 14 июля 1958 г.. – К., 1958. – 16с.
1085437
   Резолюция VIII Международного Форума русистов Украины "Проблемы развития русистики как полиаспектной науки в эпоху мировой глобализации и интеграции" (14-16 марта, Крым, Ялта - Ливадия) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 5. – С. 2-4
1085438
   Резолюция XII съезда профсоюзов СССР.. – М., 1959. – 32с.
1085439
   Резолюция XIX съезда Коммунистической Партии (большевиков) Белоруссии по отчету ЦК КП(б) Белоруссии.. – Минск, 1949. – 46с.
1085440
   Резолюция XXII съезда КОммунистической партии Советского Союза по отчету Центрального Комитета КПСС.. – М., 1961. – 31с.
1085441
   Резолюция XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза по отчетному докладу Центрального Комитета КПСС.. – М., 1971. – 32с.
1085442
   Резолюция XXIХ сессии Всесоюзного палеонтологического общества.. – Л., 1980. – 8с.
1085443
   Резолюция Всероссийского совещания библиотечных работников "О состоянии и задачах библиотечной работы".. – М., 1948. – 8с.
1085444
   Резолюция второй конференции паразитологов Украинской ССР, состоявшейся 17-22 декабря 1956 года в г.Киеве.. – К., 1957. – 7с.
1085445
  Рабиа М.Р. Резолюция замедленного действия // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 75-78. – ISSN 0321-5075


  Історія Палестини, 1940 р.
1085446
   Резолюция конференции партийцев и комсомольцев-словесников г. Ленинграда. – Ленинград : Соцэкгиз ГАИМК, 1931. – 24 с.
1085447
   Резолюция координационного совещания по проблеме "Фауна УССР, ее история, обогащение и рациональное использование", созванного проблемой комиссией отделения биологических наук АН УССР 7-8 октября 19. – К., 1960. – 8с.
1085448
   Резолюция о террористической преступной деятельности = принятая восьмім Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 года) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 114-118
1085449
   Резолюция об итогах совещания представителей коммунистических и рабочих партий в Бухаресте.. – М., 1960. – 43-46с.
1085450
   Резолюция областных конференций Башкирской партийной организации и пленумов обкома КПСС.. – Уфа, 1962. – 928с.
1085451
   Резолюция Пленума ЦК ВКП(б.. – Харьков, 1928. – 32с.
1085452
   Резолюция республиканской зоологической конференции по проблеме "Фауна УССР и ее преобразование".. – К., 1953. – 32с.
1085453
   Резолюция совещания по лессовым породам Украинской ССР.. – К., 1955. – 8с.
1085454
   Резолюция Третьей Всеросийской научной конференции с международным участием "Экологический риск и экологическая безопасность" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 30-31. – ISSN 0016-7126
1085455
   Резолюция ХVIII съезда Коммунистической партии Армении по отчетному докладу ЦК КП АРмении.. – Ереван, 1956. – 32с.
1085456
   Резолюция ХІ сессии ВПО (26-30 января 1965 года).. – Л., 1965. – 7с.
1085457
   Резолюция ХІІІ Всероссийской научно-практической конференции межрегиональной ассоциации учителей географии России "Географическое образование в свете стандартов нового поколения" : информация // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 63-64. – ISSN 0016-7207
1085458
   Резолюция ХХ съезда Коммунистической партии Советского Союза по отчетному докладу Центрального Комитета КПСС. – Москва, 1956. – 32 с.
1085459
   Резолюция ХХІ съезда Коммунистической Партии Советского Союза по докладу товарища Н.С.Хрущева "О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы".. – М., 1959. – 48с.
1085460
   Резолюції 19 Всесоюзної конференції. – К, 1988. – 46с.
1085461
   Резолюції 3-ї Всеармійської наради секретарів осередків ВКП(б) 7-11 травня 1931 року.. – Х., 1931. – 72с.
1085462
   Резолюції III Харківської міської партконференції.. – Київ, 1932. – 30 с.
1085463
   Резолюції V Всеукраїнського з"їзду профспілки текстильників 30 червня - 3 липня 1929 р.. – Х., 1929. – 48с.
1085464
   Резолюції VIII Всесоюзного та IV Всеукраїнського з"їздів профспілок.. – Х., 1929. – 260с.
1085465
   Резолюції VIII пленуму Харківського міського комітету КП(б)У... – Київ, 1933. – 15с.
1085466
   Резолюції XIII з"їзду КП(б)У на звіт ЦК КП(б)У.. – Київ, 1937. – 18с.
1085467
   Резолюції XIV Криворізької Окружної партконференції.. – Кривий Ріг. – 16с.
1085468
   Резолюції XVII з"їзду ВКП(б) 26- січня - 10 лютня 1934 р.. – К., 1934. – 80с.
1085469
   Резолюції Всеукраїнських з"їздів рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.. – Харків, 1932. – 410с.
1085470
   Резолюції другого Пленуму Пів.-Кав.крайкому ВКП(б).. – Ростов над Доном, 1932. – 56с.
1085471
   Резолюції і документи ХІІІ з"їзду ВЛКСМ.. – К., 1958. – 44с.
1085472
   Резолюції і постанови у конгресу Української Соціал-Демократичної Робітничої Партії.. – К., 1918. – 16с.
1085473
  Христюк Світлана Резолюції імперських конференцій 1926, 1930 років як основа Вестмінстерського статуту 1931 року // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 102-108. – Бібліогр. в кінці ст.


  Исследована важность резолюций имперских конференций 1926, 1930 годов как основы для принятия Вестминстерского устава 1931 года.
1085474
   Резолюції об"єднаного пленуму ЦК і ЦКК ВКП(б).. – Х., 1930. – 72с.
1085475
   Резолюції об"єднаного пленуму ЦК і ЦКК КП(б)У 18-22 листопада 1933 р.. – Київ, 1933. – 64с.
1085476
   Резолюції П всеармійскьої агітпропнаради.. – Х., 1931. – 112с.
1085477
   Резолюції П Всеукраїнської Оргнаради при ВУРПС.. – Х., 1928. – 52с.
1085478
   Резолюції пленуму Центрального Комітету ВКП(б).. – Харків, 1929. – 72с.
1085479
   Резолюції Пленуму Центрального Комітету КП(б)У 14-18 травня 1946 року.. – К., 1946. – 60с.
1085480
   Резолюції пленуму Центрального Комітету КП(б)У 20-23 травня 1936 року.. – К., 1936. – 32с.
1085481
   Резолюції пленуму Центрального Комітету КП(б)У 24-26 травня 1944 р.. – Київ, 1944. – 36с.
1085482
   Резолюції пленуму ЦЕнтрального Комітету ЦК(б)У.. – Харків, 1929. – 45с.
1085483
   Резолюції Пленуму ЦК КП(б)У. – Київ, 1940. – 28с.
1085484
   Резолюції Пленуму ЦК КП(б)У 24-25 лютого 1935 року.. – Київ, 1935. – 12с.
1085485
   Резолюції пленуму ЦК КП(б)У 26-30 січня 1936 року.. – Київ, 1936. – 48с.
1085486
   Резолюції Пленуму ЦК КП(б)У 8-11 червня 1933 року.. – Київ, 1933. – 40с.
1085487
   Резолюції Пленуму ЦК КП(б)У.. – Київ, 1941. – 20с.
1085488
   РЕзолюції пленуму ЦК КП(б)У.. – К., 1945. – 59с.
1085489
   Резолюції січневого пленуму Одеського Окружкому ЛКСМУ.. – Одеса, 1930. – 23с.
1085490
   Резолюції та матеріали наради в справі Радянського Будівництва 10-13 лютого 1925 р.. – Харків, 1925. – 24с.
1085491
   Резолюції ХІХ з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ, 1953. – 59с.
1085492
   Резолюції Ш-го Всеукраїнського з"їзду т-ва "ОЗЕТ" з 5-8 грудня 1930 року.. – Москва-Харків-Мєнськ, 1930. – 48с.
1085493
   Резолюція V Науково-практичної конференції "Наукова періодика: традиції та інновації" 28 травня 2015 року // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 141-142. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1085494
   Резолюція XVII з"їзду ортопедів-травматологів України // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 145-146. – ISSN 0030-5987
1085495
   Резолюція XXIV з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу на звітну доповідь Центрального Комітету КПРС.. – К., 1971. – 32с.
1085496
   Резолюція Європарламенту щодо ситуації в Україні // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2014. – № 03/04 (2013)/01 (2014). – С. 22-25


  Щодо ситуації в Україні (2014/2547 (RSP)).
1085497
   Резолюція Європейського парламенту щодо парламентських виборів в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-41
1085498
   Резолюція Європейського Парламенту щодо парламентських виборів в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-19.
1085499
   Резолюція і всеукраїнського конгресу з медичного права і соціальної політики // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 41-42.
1085500
   Резолюція Міжнародного українського наукового конгресу дослідників зарубіжної літератури і культури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10
1085501
  Маес Б. Резолюція науково-методичного семінару "Використання зовнішніх незалежних оцінювань навчальних досягнень у національних системах моніторингу якості освіти: світовий досвід і український контекст" (24 січня 2013 р., КНУ імені Тараса Шевченка) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 40-41
1085502
   Резолюція науково-практичної конференції "Патріотичне виховання нації" в рамках Форуму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 3


  Ухвала (проект) Форуму "Українська ініціатива", який відбувся 15 грудня у Київському будинку вчителя.
1085503
   Резолюція науково-практичної конференції "Проблеми техногенно-екологічної безпеки на території Калуського гірничопромислового району" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 9-10
1085504
  Самура А. Резолюція ПАРЄ щодо України: перебільшення чи жорстока реальність? // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 45-51
1085505
   Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи (Резолюція 1549 від 19 квітня 2007 року) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 2. – С. 92-95.
1085506
   Резолюція Пленуму Макіївської Міськради про комунальне господарство та про основні завдання і реконструкцію міста Макіївки.. – Миколаїв, 1931. – 26с.
1085507
   Резолюція ХХІІ з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу на звіт Центрального Комітету КПРС.. – К., 1961. – 31с.
1085508
  Шахмагонов Ф.Ф. Резонанс / Ф.Ф. Шахмагонов. – М, 1979. – 207с.
1085509
  Базаров Е.Н. Резонанс n-ого перехода и синхронизация на n-ом обертоне в отражательном кластероне : Автореф... канд. физ-матнаук: / Базаров Е.Н.; МВССО РСФСР Моск. физ-техн ин-т. – М, 1960. – 5л.
1085510
  Шапиро В.Г. Резонанс в антиферромагнетиках с взаимодействием Дзолошинского. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Шапиро В.Г.; Ин-т атомной энергии. – М, 1973. – 16л.
1085511
  Байраченко И.В. Резонанс в электpических цепях / И.В. Байраченко; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. Радиофиз. ф-т, каф-ра Общей радиотехники. – Киев : КГУ, 1966. – 18с. – учебно-методическая разработка
1085512
  Байраченко И.В. Резонанс в электрических цепях / И.В. Байраченко. – Киев, 1966. – 18с.
1085513
  Долгинов А.И. Резонанс в электрических цепях и системах / А.И. Долгинов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 328с.
1085514
  Шпинель В.С. Резонанс гамма-лучей в кристаллах / В.С. Шпинель. – Москва, 1969. – 408с.
1085515
  ГринченкоВ.Т Резонанс на неоднородных волнах в упругом полуслое / ГринченкоВ.Т, Н.С. Городецкая, В.В. Мелешко // Акустичний вісник : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2011. – Т. 14, № 1. – С. 20-29. – ISSN 1028-7507
1085516
  Гольтер І. Резонанс роману Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" у сучасній літературі // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 102-111. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-7773-70-1
1085517
  Король Анатолій Миколайович Резонанс тунелювання за участю глибоких центрів з напівпровідникових структурах та зв"язані з ним ефекти : Дис... докт фіз-матнаук: 01.04.10 / Король Анатолій Миколайович; Укр. держ ун-т харчов технолог. – Киев, 1998. – 285л. – Бібліогр.:л.244-262
1085518
  Лисица М.П. Резонанс Ферми / М.П. Лисица, А.М. Яремко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 261с.
1085519
   Резонанс Ферми в спиртах / Л.А. Булавин, Н.О. Атамась, В.Е. Погорелов, А.М. Яремко // 13 національна школа-семінар з міжнародною участю "Спектроскопія молекул та кристалів" 20-26 квітня 1997р., 1995


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1085520
  Кучеров А.П. Резонанс ферми и двухчастичные возбуждения в колебательных спектрах молекулярных кристаллов, содержащих группу C=O : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01/04/10 / Кучеров А.П.; АН УССР. ИН-т полупроводников. – 18л.
1085521
  Анісімов І.О. Резонансна взаємодія тонкого модульованого електронного пучка з неоднорідною неізотермічною плазмою / І.О. Анісімов, Т.Є. Літошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 239-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу частинок в комірках (РІС) досліджено взаємодію тонкого модульованого електронного пучка з неоднорідною плазмою. Показано, що така взаємодія відбувається у три етапи: збудження ВЧ електричного поля в резонансній області, деформація ...
1085522
   Резонансная голография и ее применение для определения концентрации атомов в плазма : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Шедова Е. Н,; Шедова Е. Н,; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1973. – 16л.
1085523
  Хрусталев Б.П. Резонансная и нерезонансная восприимчивость тонких магнитных пленок в метровом и дециметровом диапазонах длин волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Хрусталев Б.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 15л.
1085524
  Иванченко Игорь Витальевич Резонансная интерферометрия миллиметрового диапазона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Иванченко Игорь Витальевич; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1980. – 27л.
1085525
  Гурский Г.В. Резонансная миграция энергии в одномерной системе : Автореф. дис. ... Канд. физ-мат. наук : 091 / Гурский Г.В. ; МГУ. – Москва, 1971. – 20 с.
1085526
  Агабекян А.С. Резонансная передача энергии при однородном и неоднородном уширении спектральных линий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.044 / Агабекян А.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 15л.
1085527
  Палюх Б.М. Резонансная перезарядка ионов и атомов ртути, криптона и ксенона. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Палюх Б.М.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1956. – 12л.
1085528
  Савчин Л.С. Резонансная перезарядка ионов и атомов цезия, калия, цинка и магния : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савчин Л. С.; ЛГУ. – Львов, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1085529
  Панев Г.С. Резонансная перезарядка ионов щелочноземельных элементов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Панев Г.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 18 с.
1085530
  Кушнир Р.М. Резонансная перезарядка положительных ионов и атомов калия и цезия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кушнир Р.М.; М-во высш. образования УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1959. – 8л.
1085531
  Гордеев И.В. Резонансная теория ядерных реакций на нейтронах с энергией ниже 5МЭВ : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гордеев И. В.; МВиССО СССР, МГУ, НИИ ядерной физики. – М., 1961. – 19л.
1085532
  Исламов А.А. Резонансная флюоресценция ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исламов А.А.; АН УзССР. Объед. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд. физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1966. – 20л.
1085533
  Король А.М. Резонансне тунелювання за участю глибоких центрів в напівпровідникових структурах та зв"язані з ним ефекти : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.10 / Король А.М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 32л.
1085534
  Юрченко М.Є. Резонансний метод визначення локальної неоднорідності пружних властивостей при згинних коливаннях стержня // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 148-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено визначення неоднорідності пружних властивостей стержня.
1085535
  Юрченко М.Є. Резонансний метод визначення локальної неоднорідності пружних властивостей стержня // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 152-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено визначення неоднорідності пружних властивостей стержня.
1085536
  Юрченко М.Є. Резонансний метод визначення неоднорідної густини струни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 139-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено розв"язок задачі про поперечні коливання неоднорідної струни, відомий локальний дефект якої подається у вигляді фінітної функції. Ключові слова: струна, коливання, низькочастотна томографія. The definition of heterogeneity"s property of a ...
1085537
  Нікітенко В.М. Резонансний метод виявлення локальної неоднорідності пружних властивостей стержня з жорстко закріпленим торцем у випадку згинних коливань / В.М. Нікітенко, М.Є. Юрченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 125-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розглянуто задачу про згинні коливання пружного стержня для визначення його механічної неоднорідності.
1085538
  Шульга М.О. Резонансні електромеханічні коливання п"єзоелектричних пластин / М.О. Шульга, В.Л. Карлаш; НАНУ; Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 272с. – Проект "Наукова книга" - 2007. – ISBN 978-966-00-0696-62
1085539
  Агапітов О.В. Резонансні ефекти взаємодії хвиля-частинка в навколоземному космічному просторі : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Агапітов Олексій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 83 назви
1085540
  Щербинін Т.В. Резонансні перетворювачі постійної напруги для безконтактної індуктивної передачі електроенергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Щербинін Тимофій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 40 назв
1085541
  Нікітіна О.В. Резонансні перетворювачі постійної напруги з фазовим регулюванням : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.09.12. - Напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Нікітіна О.В. ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1085542
  Добушовська І.А. Резонансні режими в електричних колах з електромеханічними перетворювачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Добушовська Ірина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1085543
  Мельниченко Л.Ю. Резонансні розмірні ефекти в тонких нікелевих плівках / Л.Ю. Мельниченко, С.Ф. Трайдук, І.А. Шайкевич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 295-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  На спектральних кривих оптичної провідності тонких полупрозорих нікелевих плівок, що напилювались на основі з NaCl методом імпульсного дугового розряду у високому вакуумі, вперше спостерігалися в інфрачервоній ділянці спектру два "антирезонанси", які ...
1085544
   Резонансні явища : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади" і "Фізична та біомедична електроніка" / М.Ф. Буланий, О.В. Коваленко, С.О. Омельченко, І.В. Штамбур, О.Я. Якунін; Буланий М.Ф., Коваленко О.В., Омельченко С.О., Штамбур І.В., Якунін О.Я.; МОНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. – 424с. – ISBN 966-348-068-8
1085545
  Ковальчук В Ю. Резонансное взаимодействие излучения лазера на красителе с плазмой лазерной искры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Ковальчук Ю.В,; АН СССР. – Л, 1979. – 16л.
1085546
  Белоусов Михаил Вольфович Резонансное взаимодействие колебаний в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белоусов Михаил Вольфович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1085547
  Чумаш Валентин Некулавеич Резонансное взаимодействие лазерного излучения экситонами в полупроводнике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чумаш Валентин Некулавеич; МГУ. Физ. фак. – М., 1981. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1085548
  Кощуг Д.Г. Резонансное взаимодействие мощного лазерного излучения с полупроводниками : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кощуг Д.Г.; МГУ. – М., 1976. – 13л.
1085549
  Галицкий В.М. Резонансное взаимодействие электромагнитных полей с полупроводниками / В.М. Галицкий, В.Ф. Елесин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 191с.
1085550
  Демченко В.В. Резонансное возбуждение нелинейных волн и формирование локализованных структур в неоднородной плазме : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.08 / Демченко В. В.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1986. – 37л.
1085551
  Брюкнер Ф. Резонансное возбуждение полупроводников ультракороткими импульсами света и измерение времен релаксации : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.03 / Брюкнер Ф.; МГУ, Физ. фак. – М., 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1085552
  Мелков Г.А. Резонансное и нерезонансное взаимодействие параметрической накачки с МСВ. Ч.2 / Г.А. Мелков, И.В. Круценко, С.А. Уханов // XV Военная научно-техн. конф.. Тезисы докладов
1085553
  Испирян К.А. Резонансное излучение мю-мезонов с энергиями 700-6000 ГЭВ в слоистой среде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Испирян К.А.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1965. – 7л.
1085554
  Дзюб И.П. Резонансное излучение, поглощение и руссеяние у--квантов ядрами кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дзюб И.П.; Объдин.учен.совет.ин-тов физики полупроводников и металлофизики Ан УССР. – К, 1962. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1085555
  Иванова Т.М. Резонансное комбинационное рассеяние света и параметры уровней электронного возбуждения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Иванова Т.М.; Гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 21л.
1085556
  Дреснер Л. Резонансное поглощение в ядерных реакторах / Л. Дреснер. – М., 1962. – 136с.
1085557
  Лукьянов А.Т. и др. Резонансное равновесие в задачах теории горения / А.Т. и др. Лукьянов. – Алма-Ата, 1989. – 178с.
1085558
  Векслер Н.Д. Резонансное рассеяние в гидроакустике / Н.Д. Векслер. – Таллин : Валгус, 1984. – 136 с.
1085559
   Резонансное рассеяние волн / В.П. Шестопалов, А.А. Кириленко, С.А. Масалов, Ю.К. Сиренко. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Дифракционные решетки. – 1986. – 231 с.
1085560
  Шестопалов В.П. Резонансное рассеяние волн / В.П. Шестопалов, А.А. Кириленко, Л.А. Рудь. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Волноводные неоднородности. – 1986. – 216 с.
1085561
  Каипов Д.К. Резонансное рассеяние гамма-лучей на ядрах. / Д.К. Каипов. – Алма-Ата, 1967. – 148с.
1085562
  Делягин Н.Н. Резонансное рассеяние и поглощение гамма-квантов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Делягин Н.Н. ; МГУ , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1962. – 11 с. – Бібліогр. : с. 10-11
1085563
  Килин С.Я. Резонансное рассеяние мощного излучения возмущенными атомами и системами атомов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Килин С.Я.; Ин-т физики. – Минск, 1980. – 14л.
1085564
  Жижимов Л.А. Резонансное рассеяние радиоволн следами искусственных спутников Земли : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жижимов Л. А.; АН Кирг.ССР, От-ние естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1965. – 12л.
1085565
  Алтухов В.И. Резонансное рассеяние фононов и теория теплопроводности в кристаллах с примесями : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Алтухов В. И.; Тарт. ГУ. – Тарту, 1973. – 15л.
1085566
  Козарь А.И. Резонансное рассеяние электро-мангитных волн на диэлектрических неоднорядностях в прямоугольном волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.042 / Козарь А.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1971. – 13л.
1085567
  Иогансен Л.В. Резонансное туннелирование электромагнитны волн, звуковых волн и электронов сквозь систему барьеров. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Иогансен Л.В.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1966. – 40л.
1085568
  Архипкин В.Г. Резонансное четырёхфотонное параметрическое преобразование частоты в гааобразных средах / В.Г. Архипкин. – Красноярск, 1982. – 100 с.
1085569
   Резонансные взаимодействия света с веществом.. – Москва : Наука, 1977. – 351с.
1085570
  Гришин В.Г. Резонансные взаимодействия элементарных частиц. Бозонные резонансы / В.Г. Гришин. – Дубна : ОИЯИ, 1964. – 85 с.
1085571
  Реутов Владимир Петрович Резонансные волновые взаимодействия в неравновесных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Реутов Владимир Петрович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.12-13
1085572
  Рощупкин С.П. Резонансные и когерентные эффекты квантовой электродинамики в световом поле : монография / С.П. Рощупкин, А.И. Ворошило; НАНУ. Ин-т прикладной физики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 400с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0809-0
1085573
  Петраковский Г.А. Резонансные и магнитные свойства кристаллов ферритов на СВЧ : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 046 / Петраковский Г.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наук. – Новосибирск, 1970. – 30л. – Бібліогр.:с.26-30
1085574
   Резонансные и магнитные свойства магнитодиэлектриков.. – Красноярск, 1978. – 264с.
1085575
  Марков Ю.Г. Резонансные и периодические движения спутника относительно центра масс : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Марков Ю.Г. ; Моск. ав. ин-т. – Москва, 1981. – 10 с.
1085576
  Ганиев Р.Ф. Резонансные колебания гигроскопических систем / Р.Ф. Ганиев. – Киев, 1979. – 185с.
1085577
  Вардапетян В.П. Резонансные методы в физике твердого тела : курс лекций / В.П. Вардапетян. – Ереван : Издательство Ереванского университета
Ч. 1. – 1983. – 79 с.
1085578
  Полулях К.С. Резонансные методы измерений / К.С. Полулях. – Москва : Энергия, 1980. – 120 с.
1085579
  Абрамов С.К. Резонансные методы исследования динамических свойств пластмасс / С.К. Абрамов. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1978. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 123-133
1085580
  Смирнов Алексей Юрьевич Резонансные осцилляции нейтрино в веществе : Автореф... доктора физико-математическихнаук: 01.04.16 / Смирнов Алексей Юрьевич; Институт ядерных исследований. – М., 1987. – 26л.
1085581
  Крочик Г.М. Резонансные параметрические взаимодействвия световых волн (преобразование частоты лазерного излучения.) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Крочик Г.М.; Горьков. гос. ун-тет. – Горький, 1977. – 15л.
1085582
  Фишер Павел Семенович Резонансные параметрические взаимодействия при вынужденном комбинационном рассеянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Фишер Павел Семенович; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1085583
  Дядьков С.М. Резонансные преобразования / С.М. Дядьков. – Москва, 1970. – 400 с.
1085584
  Смирнов Б.М. Резонансные процессы при столкновении медленных атомных частиц : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Смирнов Б.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1085585
  Демков Ю.Н. Резонансные процессы при столкновениях атомов и ионов : Автореф... докт физ. техн.наук: / Демков Ю. Н.; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 13л.
1085586
   Резонансные решения уравнений для ПN-рассеяния / В.И. Лендьел, Марина, , Дьердь Михайлович. – Киев, 1968. – 16с.
1085587
  Севастьянова А.М. Резонансные свойства элементов связи прямоугольного волновода : Автореф... канд. техн.наук: / Севастьянова А. М.; Объе. сов. по присужд. уч. степ. при Новосиб. электротехн. ин-те. – Новосибирск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1085588
  Колосов А.А. Резонансные системы и резонансные усилители / А.А. Колосов. – Москва, 1949. – 560 с.
1085589
  Качан Александр Семенович Резонансные состояния и электромагнитные переходы в ядре 26АІ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.04.16 / Качан Александр Семенович; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1984. – 21л.
1085590
  Шехтер В.М. Резонансные состояния элементарных частиц / В.М. Шехтер. – Москва, 1965. – С. 1-188
1085591
  Никишин Е.М. Резонансные теоремы и ряды по система {ф (пх)} : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Никишин Е.М. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1085592
  Никифорович Е.М. Резонансные теоремы и функциональные ряды : Автореф... докт. физ мат.наук: / Никифорович Е. М.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1085593
  Барулин Л.Г. Резонансные усилители на транзисторах / Л.Г. Барулин. – Москва, 1969. – 144 с.
1085594
  Смогилев К.А. Резонансные усилители на трехполюсниках / К.А. Смогилев. – Москва : Советское радио, 1972. – 304 с.
1085595
  Богацкая А.И. Резонансные усилители на туннельных диодах / А.И. Богацкая. – Москва, 1967. – 106 с.
1085596
   Резонансные циклические ускорители элементарных частиц.. – М., 1950. – 182с.
1085597
  Путвинский С.В. Резонансные эффекты в желобковых колебаниях плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Путвинский С.В.; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатов. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1085598
  Рудько В.Н. Резонансные эффекты при распространении излучений и частиц в периодически-неоднородных твердых телах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Рудько В.Н.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 31л.
1085599
  Сенкевич С.Л. Резонансные явления в волноведущих структурах с многомеодовой областью связи. : Автореф... канд.физмат.наук: 01.04.03 / Сенкевич С.Л.; МВ и ССО РСФСР.Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1986. – 17л.
1085600
  Дудкин В.И. Резонансные явления в монокристалах ферритов при наличии доменной структуры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дудкин В.И.; МГУ. – М, 1967. – 8л.
1085601
  Рубаник В.П. Резонансные явления в некоторых нелинейных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубаник В.П.; КГУ. Кафедра дифференциальных уравнений. – Киев, 1953. – 11л.
1085602
  Рубаник В.П. Резонансные явления в некоторых нелинейных системах : Дис... канд. физ-мат.наук: / Рубаник В.П.; КГУ. – Киев, 1953. – 113л.
1085603
  Маныкин Э.А. Резонансные явления в нелинейной оптике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Маныкин Э.А.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1966. – 7л.
1085604
  Юрова Инна Юрьевна Резонансные явления в рассеянии электронов на молекулах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Юрова Инна Юрьевна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1085605
  Костин В.М. Резонансные явления в течениях плазмы и шумы, наводимые на электрических зондах при измерениях в космосе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Костин В. М.; Ин-т земного магент., ионосф. и распростр. радиоволн. – М., 1978. – л.
1085606
  Мартынов Б.А. Резонансные явления в электрических цепях с нелинейными элементами / Б.А. Мартынов, В.И. Молотков. – Ленинград, 1981. – 68 с.
1085607
  Романчук П.Р. Резонансные явления конвективных движений под действием приливных сил планет // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1980. – С. 34-39. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Дано объяснение найденных функций действия планет на Солнце, а также различий парного действия планет во время квадратур и соединений, характеризующихся функцией К. Определены величина и сдвиг по фазе отклика конвективных элементов, вызываемые ...
1085608
  Жихарева Т.В. Резонансные ялвения при столконовении электронов с атомами : автореф. дис. ... канд .физ. мат. наук : / Жихарева Т. В. ; ЛГУ, Физ .фак. – Ленинград, 1966. – 10 с.
1085609
  Товмасян Г.М. Резонансный метод накопления сигнала в радиоинтерферометрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Товмасян Г.М.; АН АрмССР. Бюраканская астрофиз. обсерватория. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1958. – 7л.
1085610
  Галинин М.Д. Резонансный перенос энергии возбуждения в люминесцирующих растворах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Галинин М.Д.; Акад. наук СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1956. – 7л.
1085611
  Зимов А С. Резонансный прилив в Мировом океане и проблемы геодинамики / А С. Зимов, . – М, 1989. – 120с.
1085612
  Тарасов С.И. Резонансный способ измерения приращений потока магнитной индукции при импульсном перемагничивании сердечников. / С.И. Тарасов. – М., 1964. – 24с.
1085613
   Резонансы виброударных систем / Г.А. Шевченко, В.Г. Шевченко, М.А. Шляхова, Г.Б. Лебедь // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 28-38 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1085614
  Гребеников Е.А. Резонансы и малые знаменатели в небесной механике / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – Москва : Наука, 1978. – 127с.
1085615
  Данилейко М.В. Резонансы мощности и стабилизация частоты газового лазера с нелиейным поглощением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Данилейко М.В.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1971. – 14л.
1085616
  Никитин С.Я. Резонансы с нулевой странностью : междунар. конф., 1964 / С.Я. Никитин. – Дубна : ОИЯИ, 1964. – 60 с.
1085617
  Нагорский Г.А. Резонасные обращения черенковского эффекта в однородной среде и их применение для ускорения заряженных частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Нагорский Г.А.; Ереван.физ.ин-т. – Ереван, 1980. – 28л.
1085618
   Резонатор поверхневої хвилі з щілинами в міліметровому діапазоні довжин хвиль / Г.А. Мелков, О.В. Прокопенко, О.М. Іванюта, В.М. Ракша // Bicник Київського університету, серія "Радіофізика та електроніка, 2001. – вип.3
1085619
   Резонатор поверхневої хвилі зі щілинами в міліметровому діапазоні довжин хвиль / Г.А. Мелков, О.М. Іванюта, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-67. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Досліджено напівхвильовий резонатор поверхневої хвилі зі щілинами. Теоретичне дослідження проведено за допомогою одно хвильового наближення. Резонансні частоти розраховано для двох можливих орієнтацій розрізів. Експериментальне дослідження проведено у ...
1085620
  Прокопенко Олександр Володимирович Резонатори поверхневих хвиль та надвисокочастотні пристрої на їх основі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Прокопенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 28 назв
1085621
  Єгоров Ю.В. Резонатори поверхневої хвилі з розрізами / Ю.В. Єгоров, О.А. Каленюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 349-355. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджено напівхвильовий резонатор поверхневої хвилі з розрізами. Теоретичне дослідження проведено за допомогою однохвильового наближення. Резонансні частоти розраховано для двох можливих орієнтацій розрізів. Експериментальне дослідження проведено в ...
1085622
  Прокопенко О.В. Резонатори поверхневої хвилі та надвисокочастотні пристрої на їх основі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.03- радіофізика / Прокопенко О.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 173л. – Бібліогр.:л.159-173
1085623
  Григорян Гагик Арташесович Резонаторы и волноводы с движущимися границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Григорян Гагик Арташесович; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1977. – 17л.
1085624
  Новиков М.А. Резонаторы и интерферометры с анизотропными элементами и их использование в ОКГ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Новиков М.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Радиофиз. ф-тет. – Горький, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.13
1085625
  Григорьев А.Д. Резонаторы и резонаторные замедляющие системы СВЧ / А.Д. Григорьев, В.Б. Янкевич. – Москва : Радио и связь, 1984. – 247 с.
1085626
  Ищенко Е.Ф. Резонаторы, волновые пучки и оптические системы ОКГ. Консп. лекций / Е.Ф. Ищенко, Ю.М. Климков. – М., 1970. – 63с.
1085627
  Гнасуну Брюно Резони, правила, права // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.67-74. – ISSN 0235-7941
1085628
  Шаров А.. Резонная реальность. Научное сотрудничество выгодно и России, и Украине // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 11 апреля (№ 15). – С. 3,6


  Известно, что десятки научных проектов по линии Россия - Украина ежегодно финансируются РФФИ. Отразятся ли на них текущие политические события? Рассказать о позиции фонда по этому поводу мы попросили начальника Управления международных связей РФФИ ...
1085629
  Шаталова А. Резоны для рекордов. Стоит ли гнаться за ростом мощностей? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 8 июня (№ 23)


  Легенда суперкомпьютинга, отец-основатель рейтинга Top500, профессор Университета штата Теннесси (США), директор Центра исследований информационных технологий Джек Донгарра (Jack Dongarra) решил не ограничиваться посещением одного лишь Национального ...
1085630
  Андреев И.Д. Резрвы рабочей силы. Пути улучшения использования рабочей силы на предприятиях центр. черноземья / И.Д. Андреев. – Воронеж, 1975. – 132с.
1085631
  Румянцев С.Н. Резримый бастион / С.Н. Румянцев. – М., 1984. – 64с.
1085632
  Шалімова Н.С. Результат аудиту та його користувачі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 265-271. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2222-0712
1085633
  Собко В.Г. Результат експериментального дослідження розвитку професійної компетентності офіцерів із застосування ділових ігор // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 119-124
1085634
  Дядченко Л. Результат поділу міфопоетичного простору: двійник (на матеріалі поезії Тараса Федюка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 352-359


  У статті розглядається ряд причин, через які ліричний суб"єкт поезії "київського періоду" Тараса Федюка постає у двох іпостасях. Основною метою роботи є аналіз авторських варіантів ліричного суб"єкта в міфопоетичному просторі. Окремий акцент зроблено ...
1085635
  Шушарін Д. Результат політики заспокоєння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28-29 серпня (№ 154/155). – С. 3


  Вирок Сенцову й Кольченку - відповідь усім, хто хоч якось виправдовував і виправдовує кримську капітуляцію.
1085636
  Мазур Л. Результат сумлінної праці : [Успішно закінчимо іспитову сесію !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  Успішно проходять зімові іспити на біологічному факультеті. Відмінники навчання біологічного факультету виконують громадські доручення і працюють в наукових гуртках.
1085637
  Діденко М.М. Результат як безпосередня мета сільськогосподарського підприємництва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 155-160. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються нові підходи до результату як безпосередньої мети виробництва. Аналізується пропорціональність між результатом підприємства, доходом і служінням інтересам суспільства.
1085638
  Булгакова М. Результати 16-тої конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в Канкуні // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 28-37
1085639
  Головко А.М. Результати аналізу дотримання вимог ВАК України фаховими виданнями з ветеринарних та сільськогосподарських наук (зоотехнія) / А.М. Головко, А.Т. Цвігун // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-13
1085640
  Головко А.М. Результати аналізу дотримання вимог ВАК України фаховими виданнями з ветеринарних та сільськогосподарських наук (зоотехнія) / А.М. Головко, А.Т. Цвігун // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-13
1085641
   Результати аналізу порушень, які сталися протягом 2015 - першого півріччя 2016 років на АЕС України / С.В. Недбай, Д.В. Воронцов, О.М. Горпинченко, О.В. Печериця // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 2016. – Вип. 3 (71). – С. 15-18. – ISSN 2073-6231
1085642
  Томенчук Б.П. Результати археологічних досліджень давнього Галича у 2008 - 2013 роках / Б.П. Томенчук, О.Л. Мельничук // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 110-117. – ISSN 2078-1849
1085643
  Переверзєв С.В. Результати археологічних розвідок у зоні відчуження та на півночі Іванківського району Київської області / С.В. Переверзєв, А.А. Сорокун, І.М. Хоптинець // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 70-84. – ISSN 2227-4952
1085644
  Андрук В.М. Результати астрометричної обробки сканованих зображень Плутона по фотографічних платівках / В.М. Андрук, Л.В. Казанцева, С.В. Шатохіна // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 72
1085645
  Ольбрих Б. Результати будування інформаційного суспільства для домашніх господарств // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-38.
1085646
  Ольбрих Барбара Результати будування інформаційного суспільства для домашніх господарств // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  Трансформація до глобального інформаційного суспільства становить виклик, яким живе найбільш розвинута частина світу, а участь Польщі у тій трансформації, то - боротьба за місце в майбутньому. Технічні зміни, особливо в сфері інформатики і ...
1085647
   Результати буріння першої глибокої свердловини на керченському шельфі Чорного моря (структура Субботіна) та їх значення для планування подальших пошуково-розвідувальних робіт / П.Ф. Гожик, В.В. Гладун, І.Д. Багрій, Т.О. Знаменська, Н.В. Маслун, П.М. Мельничук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 103-114 : табл., схема. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0367-4290
1085648
  Щерба О. Результати виборів 2012 р. в Україні: уроки для кримськотатарської спільноти / О. Щерба, Лібрук-Ліпкевич // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 171-175
1085649
   Результати виборів до Верховних Рад СРСР і УРСР та до місцевих Рад депутатів трудящих по Українській РСР 1938-1940 рр.. – К., 1940. – 56с.
1085650
   Результати виборів у КНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Вперше в історії КНУ імені Тараса Шевченка ректора обирала університетська громада: науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування. ...
1085651
   Результати виборів у Криму в контексті пошуку можливих політичних компромісів. – Київ : УНЦПД, 2002. – 48с.
1085652
  Кучеревський В.В. Результати вивчення астрагалу шерстистоквіткового на Правобережному степовому Придніпров"ї / В.В. Кучеревський, Г.Н. Шоль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено дані багаторічного вивчення вікової структури популяції астрагалу шерстистоквіткового і його еколого-біологічних особливостей у природі та культурі.
1085653
  Ковальова Н.В. Результати вивчення пігментів фітопланктону в прибережних водах острова Зміїний в 2004-2012 рр / Н.В. Ковальова, В.І. Медінець // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 44-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 32 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1085654
  Фесенко А.Ю. Результати вивчення стану імунітету проти поліомієліту у населення України / А.Ю. Фесенко, А.П. Міроненко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 83-84
1085655
  Попов В.П. Результати визначення величини сумарного випаровування з грунту та способи поділу її на складові частини / В.П. Попов, П.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 37-46 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 9)
1085656
  Антипов Є.О. Результати випробувань вихрового теплогенератора РТГА-37 / Є.О. Антипов, П.Г. Охріменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 240-245 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1085657
  Баранський О.Р. Результати візуальних спостережень комет у 1990-1994 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-41. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено результати візуальних спостережень комет у 1990-1994 роках. Протягом цього періоду спостерігалася 21 комета, отримано 244 спостережень. Отримано оцінки таких параметрів: MAG - інтегральна зоряна величина, СОМА - діаметр коми, DC - ступінь ...
1085658
  Дунаєва Л. Результати впровадження інноваційної ступеневої освітянської моделі "Школа-Коледж-Університет" в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова / Л. Дунаєва, О. Нікогосян // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 74-77


  Досліджується соціальний ефект підготовки фахівців за новою інтегрованою схемою навчання, проведення медико-психологічних, економічних, соціологічних досліджень. Наведено накопичений позитивний досвід впровадження інноваційної освітянської моделі та ...
1085659
   Результати Всеукраїнського семінару-наради з питань безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 2 : фото
1085660
   Результати галузевого моніторингу діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності за 2015 календарний рік / С.В. Григоровська, Ю.С. П"ятницький, О.П. Волосовець, І.Є. Булах, А.Є. Горбань, І.В. Мельник, Ю.І. Фисун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 10-21. – ISSN 1681-2751
1085661
  Шерстюк Н.П. Результати гідрохімічного районовування Інгульця методами кластерного аналізу / Н.П. Шерстюк, О.Г. Байбуз // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 60-68. – ISSN 2306-5680


  Виконано районування ділянки Інгульця у межах Криворіжжя на підставі нових водогосподарських заходів з утилізації шахтних вод. Скиди шахтних вод з водойми балки Свистунова обумовили поділ нижньої ділянки річки. Доведена ефективність застосування ...
1085662
  Ращупкіна Ю.В. Результати громадського моніторингу: взаємодія органів місцевого самоврядування Луганська з ініціативними групами, що відстоюють право на безпечне життєве середовище / Ращупкіна Ю.В., Щербаченко В.В. ; Східноукраїнський центр громад. ініціатив. – Луганськ : Янтар, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-678-281-9
1085663
  Кірпич С.Г. Результати діяльності системи господарських судів України в 2001 році // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.47-52. – ISBN 966-7784-65-7
1085664
   Результати довгострокових нахиломірних спостережень у соляній шахті м. Соледар (можливий резонансний ефект рідкого ядра Землі) / А.М. Кутний, В.Г. Павлик, В.Г. Булацен, Т.М. Бабич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 115-119 : Табл. – Бібліогр.: с. 118-119. – ISSN 0203-3100
1085665
  Демченко О.А. Результати дослідження аудиторії ділових телевізійних ЗМІ "Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні:структура і функціонування—2014" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 141-144


  У статті наведені результати дослідження охоплення цільової аудиторії діловими телевізійними каналами в Україні. Дослідження проведене в грудні 2013 р. — січні 2014 р. Розглядаються кількісні та якісні параметри бізнес-аудиторії в Україні, її охоплення ...
1085666
  Шуйский Ю.Д. Результати дослідження берегів острова Зміїний на Чорному морі / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Вихованець, О.Б. Муркалов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-34 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1085667
  Шерстюк Н.П. Результати дослідження вмісту важких металів у воді річок Інгулець та Саксагань / Н.П. Шерстюк, С.М. Сердюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 101-110. – ISSN 2306-5680


  Розглянуті особливості впливу на гідроекосистему, джерела надходження та міграційні форми заліза, міді, цинку, хрому, мангану, свинцю, нікелю, кобальту, кадмию у воді рр. Інгулець та Саксагань. Рассмотрены особенности влияния на гидроекосистему, ...
1085668
  Шерстюк Н.П. Результати дослідження гідрохімічних процесів у воді р. Інгулець за 2014-2015 рр. / Н.П. Шерстюк, О.С. Куркуріна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 81-89. – ISSN 2306-5680


  Досліджено сучасний гідролого-гідрохімічний режим експлуатації р. Інгулець у межах Криворіжжя. Виявлено, що у період скиду високомінералізованих шахтних вод зі ставка балки Свистуново вода у річці стає перенасиченої схильною до осадження карбонату ...
1085669
  Пархоменко О.Г. Результати дослідження голоценових грунтів на археологічних пам"ятках Середнього Придніпров"я // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 152-156. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1085670
  Матвійчук В.М. Результати дослідження мотиваційного компонента професійної готовності майбутніх фізичних реабілітологів до діяльності з особами з інвалідністью // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 78-82
1085671
  Образцов М.С. Результати дослідження нічної лепідоптерофауні в м.Миколаєві / М.С. Образцов. – 141-161с.
1085672
  Образцов М.С. Результати дослідження нічної лепідоптерофауні в м.Миколаєві. / М.С. Образцов. – 141-161с.
1085673
  Щербатюк Б.А. Результати дослідження особливостей соціального самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню особливостей соціального самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність. Викладено результати дослідження впливу певних психологічних детермінант: ціннісних орієнтацій, мотивації і самооцінки. Наведено ...
1085674
  Азархіна О.К. Результати дослідження суспільних проблем у популярних інтернет блогах // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 57-58
1085675
  Штефан Л.В. Результати дослідження сформованості інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 78-87. – ISSN 2078-7782


  Сучасна освіта, яка розвивається на зламі століть, супроводжується складними суспільними процесами, що активно впливають на всі її галузі, у тому числі й на інженерно-педагогічну. Як правило, такі умови спричиняють появу нових феноменів, процесів, ...
1085676
  Колодій О.С. Результати дослідження форми і параметрів живильно-розподільного пристрою пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника / О.С. Колодій, С.В. Кюрчев, К.Л. Мельник // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 52-57 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-1828
1085677
  Марцева Л.А. Результати дослідження якості освіти як джерело її розвитку // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 1. – С. 26-28
1085678
  Отич О. Результати досліджень ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Січень - лютий (№ 1). – С. 5


  В обговоренні законопроекту взяли участь представники Національної академії педагогічних наук України, керівники відділів освіти місцевих органів самоврядування та ін.
1085679
   Результати досліджень не повинні потрапляти на смітник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про засідання робочої групи в МОН під головуванням перщого заступника міністра освіти і науки Євгена Суліми. До робочої групи увійшли представники міністерства, а також провідних вищих навчальних закладів: КНУ імені Тараса Шевченка, КНУ технологій і ...
1085680
  Онищук В.В. Результати досліджень функціональних зв"язків між основними гідравлічними й русловими характеристиками річок Українських Карпат // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 41-50.
1085681
   Результати дослідіів організації східчастих маршрутів на лінії Коростень-Одеса.. – К., 1936. – 144с.
1085682
  Бойко М. Результати дослідницької роботи В.В. Колкунова у відділі селекції Наукового інституту селекції // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 134-137. – ISSN 1998-4634


  В.В. Колкунов - біолог і ботанік, вчений-агроном, селекціонер, організатор селекційно-насіннєзнавчої справи. Протягом 1910-1915 рр. - професор кафедри агрономії Університету св. Володимира.
1085683
  Гончак І.В. Результати екологічної оцінки стану поверхневих вод р. Горинь в межах м. Нетішин (ХАЕС) / І.В. Гончак, Т.О. Басюк, Т.О. Грисюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 143-149
1085684
  Гопчак І.В. Результати екологічної оцінки та екологічного нормування поверхневих вод Волинської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 370-374. – Бібліогр.: 6 назв
1085685
  Софійчук К.К. Результати експериментального впровадження контролінгу в умовах підприємства // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 131-141. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті викладені результати експериментальної реалізації розроблених моделей контролінгу. Визначені експериментальним шляхом основні внутрішні та зовнішні загрози підприємства. Об"єкт дослідження - процес реалізації фінансової стратегії підприємства.
1085686
  Блешмудт П.П. Результати експериментального впровадження тренінгу "Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 196-200. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1085687
  Потапчук Н.Д. Результати експериментального дослідження проблемних сімей прикордонників та особливостей надання їм психологічної допомоги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 90-92. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання проблемних сімей прикордонників та особливості надання їм психологічної допомоги. The article deals with the problem of border guards" families and the question of psychological aid rendering to these families.
1085688
  Дідик Н.М. Результати емпіричного дослідження професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (181). – С. 7-12
1085689
  Савченко А. Результати емпыричних дослыджень у сферы порывняльного кримынального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С.33-37
1085690
  Жук П.М. Результати ендопротезування кульшового суглоба в людей старшої вікової групи в разі переломів стегнової кістки у вертлюговій ділянці / П.М. Жук, А.М. Каяфа, М.В. Абрамов // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 87-91. – ISSN 0030-5987
1085691
   Результати загальнонаціонального опитування "Ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання" // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 4-12
1085692
  Топузов О.М. Результати засвоєння економічних знань учнями 9-10-х класів у процесі навчання географії в умовах вибору підручників / О.М. Топузов, А.А. Шуканова // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 23-29. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1085693
   Результати застосування неоад"ювантної хіміопроменевої терапії Sз внутрішьоартеріальним введенням цитостатиків хворим на рак стравоходу / С.І. Кіркілевський, Р.І. Фридель, Ю.М. Кондрацький, П.С. Крахмальов // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 41-44. – ISSN 1681-276Х
1085694
  Щербина Л.Ф. Результати застосування програми розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 9 (162). – С. 62-67
1085695
   Результати застосування технологій "Сітько-МРТ" (мікрохвильова резонансна терапія) у лікуванні остеомієліту / С.П. Сітько, Г.В. Гайко, І.П. Вернігора, І.В. Федотова // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 45-56. – ISSN 1023-2427
1085696
  Гончаренко Н. Результати зіставлення класів стійкості приземного шару атмосфери з даними аерологічного зондування : Праці молодих учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проведено зіставлення методики визначення стійкості приземного шару атмосфери за наземними мережними метеорологічними спостереженнями з матеріалами аерологічних спостережень в 300-метровому шарі. Comparison of technique of stability determination in ...
1085697
  Горох В. Результати ЗНО - 2014 з історії України крізь призму психометрії / В. Горох, О. Святокум // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (163), березень. – С. 40-45
1085698
   Результати ЗНО 2016 року // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 15/16 (363/364), серпень. – С. 21-25


  "Тести з хімії складають, в основному, майбутні студенти хімічних факультетів, медики, фармацевти, а також майбутні аграрії, ветеринари, технологи харчових продуктів та інші. Всі професії, безсумнівно, важливі й потрібні. Цікаво, що більшість із них ...
1085699
   Результати зовнішнього і внутрішнього моніторингу якості вищої освіти у ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" за 2015 календарний рік / В.М. Ждан, В.М. Бобирьов, С.М. Білаш, О.М. Бєляєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 93-97. – ISSN 1681-2751
1085700
   Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 7 (237), липень. – С. 36-38. – ISSN 2221-1055
1085701
  Волошенюк О. Результати інтелектуальної, творчої діяльності в цивільному законодавстві // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-25.
1085702
  Тарасюк Н. Результати інтродукційного сортовивчення нарцисів (Narcissus х hybridus Hort.) в Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України / Н. Тарасюк, О. Тимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати інтродукційного сортовивчення колекції нарцисів Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС). Рекомендовано 57 сортів нарцисів для масового розмноження. The results of introduction evaluation of sorts narcissus ...
1085703
  Захаров Д.О. Результати касаційного розгляду у кримінальному судочинстві / Д.О. Захаров, А.В. Реуцький // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 230-235. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1085704
  Волкова О.В. Результати кластерного аналізу регіональних ринків праці України / О.В. Волкова, О.Б. Носач // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 105-112
1085705
  Короденко М. Результати конкурсу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22)


  Обрано Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Список першого складу Наукового комітету. До складу також увійшли науковці КНУ імені Тараса Шевченка: І.О. Анісімов (декан факультету радіофізики, електроніки та ...
1085706
  Огняник М.С. Результати ліквідації нафтохімічного забруднення на території складу паливно-мастильних матеріалів аеропорту "Бориспіль" : гідрогеологія та інженерна геологія / М.С. Огняник, В.Г. Максимов, С.А. Диняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-54. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Екологічну ситуацію щодо нафтохімічного забруднення в Україні слід розглядати як кризову. Забруднення нафтопродуктами стосується в першу чергу підземних вод, що є основним джерелом питного водопостачання. Наведено результати ліквідації нафтохімічного ...
1085707
  Матвійчук Б.О. Результати лікування хворих з грижами стравохідного отвору діафраґми, асоційовані з ґастроезофагеальною рефлюксною хворобою / Б.О. Матвійчук, А.А. Гураєвський, А.Р. Стасишин // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 22-25. – ISSN 1029-4244
1085708
  Райко Д. Результати маркетингових досліджень щодо доцільності формування департаменту маркетингу на підприємствах машинобудівної галузі Харківського регіону // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 58-64 : рис., фото. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1085709
  Бондар К.М. Результати мікромагнітометричних досліджень деяких археологічних пам"яток у 2005-2006 роках / К.М. Бондар, Р.В. Хоменко, С.А. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-36. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати магнітометричних і петромагнітних досліджень на поселенні Малополовецьке-2А та Більському городищі. The results of magnetometric and petromagnetic investigations on Malopolovetske-2A archaeological site and Belsk ...
1085710
  Сторубльов О.І. Результати моделювання методів виявлення об"єктів за їх рухом на послідовності спостережень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Розглядаються результати моделювання методів виявлення об"єктів за їх рухом на послідовності спостережень за умов зашумленості радіолокаційних зображень, показано статистику процесу відсіву.
1085711
   Результати моніторингового опитування населення України стосовно соціального становища молоді. – Київ, 2000. – 34с.
1085712
  Істоміна К. Результати навчання фахівців-міжнародників в університетах Канади // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 108-115. – ISSN 2075-1478
1085713
  Голубенко О. Результати навчання як об"єкт стандартизації / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 1 (28). – С. 24-30.
1085714
  Дудич В.М. Результати напістаціонарних досліджень руслових процесів у басейні ріки Біла Тиса (2011-2013) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 37-45. – ISSN 0868-6939


  На основі закладення різночасових поперечних перерізів в басейні річки Біла Тиса, проаналізовано зміни, які відбулися в руслах рік протягом вересня 2011- вересня 2013 рр.: інтенсивність глибинної і бокової ерозії, акумуляції наносів, деформації ...
1085715
  Єфіменко В.М. Результати наукової роботи Астрономічної обсерваторії Київського університету за 1998-1999 pp. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-78. – (Астрономія ; вип. 36)


  Подано звіт про роботу Астрономічної обсерваторії за 1998-1999 рр. Приведено дані про персональний склад, тематику наукових досліджень, основні наукові результати, інші відомості про діяльність обсерваторії за цей період.
1085716
  Казанник В. Результати обліків водоплавних птахів київської агломерації у зимовий період 2011-2012 рр. / В. Казанник, О. Коваленко, В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Було досліджено видовий склад і чисельність скупчень водоплавних та біляводних птахів Київської агломерації під час зимівлі 2011-2012 рр. Матеріал зібрано в основному за допомогою маршрутного методу. Виявлено 20 видів, чисельність упродовж зимівлі ...
1085717
  Пазинич В. Результати обстеження алювіальної товщі в кар"єрі м.Комсомольськ (Полтавська область) : наукові повідомлення / В. Пазинич, М. Стахів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 376-377 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0868-6939
1085718
  Погорецький М. Результати оперативно-розшукової діяльності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 102-105. – ISSN 0132-1331
1085719
  Вержбицький О.А. Результати опитування щодо стану впровадження контролінгу на торговельних підприємствах України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 27-34. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1085720
  Нікітін В.А. Результати оптимізації розподілу фінансових ресурсів для забезпечення потреб Збройних Сил України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 115-120. – ISSN 2304-2699
1085721
  Радзівіл В.Я. Результати палеовулканологічних реконструкцій вендської базальтової формації Волині / В.Я. Радзівіл, А.Я. Радзівілл, І.С. Потапчук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 129-133. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
1085722
   Результати палеогеографічних і археологічних досліджень пізньопалеолітичного пам"ятника Плесна / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, В.М. Степанчук, С.М. Рижов // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1085723
   Результати палеопедологічних (мікроморфологічних) та археологічних досліджень палеолітичного пам"ятника Меджибок / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, В.М. Степанчук, С.М. Рижов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 123-129 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
1085724
  Сущик М. Результати парламентських виборів в Угорщині-шлях до реформування держави // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 94-98
1085725
   Результати патоморфологічних та імуногістохімічних досліджень гепатобіліарної системи у новонароджених, які загинули внаслідок перинатальних причин / Ю.Д. Годованець, О.С. Годованець, О.В. Курик, Т.А. Дроник // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 30-36. – ISSN 2226-1230
1085726
  Буйдін Ю. Результати первинної сортооцінки Ірису гібридного (Iris hybrida Hort) при інтродукції в Лісостеп України / Ю. Буйдін, Г. Скрипка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані первинної сортооцінки ірису гібридного в умовах Лісостепової зони України. Проведено групування сортів за висотою, початком і тривалістю цвітіння, а також, виділено кращі сорти за продуктивністю, та рясністю цвітіння. The initial ...
1085727
  Білокінь І.П. Результати перебудови біолого-грунтознавчого факультету КДУ на основі мічурінського й павловського вчення та завдання факультету в світлі геніальних праць Й.В.Сталіна з питань мовознавства / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ. – 3c. – Окр.відбиток: Труди біолого-грунтознавчого фак-ту КДУ ім.Т.Г. Шевченка №8, 1952р.
1085728
   Результати перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській та Закарпатській областях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 24-26 : фото
1085729
  Булгакова М. Результати переговорів зі зміни клімату, що відбулися у Канкуні: від негативних оцінок до оптимістичних прогнозів // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 11-17
1085730
  Дерев"янко В. Результати перезимівлі (2005-2006 pp.) Diospyros kaki L. та її гібридів у найбільш холодних районах Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати перезимівлі (2005-2006 pp.) Diospytos kaki L. та її гібридів у деяких найбільш холодних районах Криму. The results overwintering (2005-2006 уу.) Diospyros kaki L. and her hybrids in the some most cold anas of Crimea are obtained.
1085731
   Результати перезимівлі інтродукованих кизильників зимою 2005-2006 рр. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Г. Гревцова, З. Бонюк, В. Колесник, І. Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані зимостійкості видів роду Cotoneaster (Medik.) Bauhin в екстремальну зиму 2005-2006 рр. The data of winter resistance of the genus Cotoneaster (Medik.) Bauhin species in the extreme winter of 2005-2006 year have been given.
1085732
  Ткаченко Т.Н. Результати порівняльного аналізу багаторічних досліджень ритмів розвитку рослин із родини Myrtaceae R.Br. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Приведено результати багаторічного аналізу ритмів розвитку видів родини Myrtaceae R.Br. в умовах Донецького ботанічного саду.
1085733
  Хтема А.В. Результати пошуку гідродинамічних пасток рециркуляційного типу у "безперспективних" осадових товщах за допомогою геоінформаційного робота / А.В. Хтема, В.М. Хтема // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 31-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
1085734
  Утченко К. Результати проведення українсько-німецького семінару "Європеїзація юридичної освіти в Україні" // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 151-156. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "17-18 листопада у місті Геттінген (Німеччина) відбувся семінар на тему "Європеїзація юридичної освіти в Україні". Організаторами даного заходу стали Федеральне міністерство освіти та досліджень Німеччини (Bundesministerium fur Bildung und Forschung, ...
1085735
  Фінчук В.В. Результати прогнозування скупчень вуглеводнів на Наріжнянській площі Дніпровсько-Донецької западини за даними електророзвідувальних робіт методом точкових електромагнітних зондувань / В.В. Фінчук, І.М. Скопиченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 131-138 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1085736
  Птащенко Л.О. Результати реалізації антимонопольної і конкурентної політики та оцінка їх соціально-економічних наслідків для підприємств Полтавщини // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С93-104
1085737
  Кравченко М. Результати реалізації національного законодавства та його ефективність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-65. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються фактори ефективності законодавства як передумови отримання позитивних результатів реалізації законодавства. В статье исследуются факторы эффективности законодательства как условия получения позитивных результатов реализации ...
1085738
  Журавльов В.В. Результати реалізації тренінгу "Організаційно-психологічна підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників охорони державного кордону" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 59-67 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-3190
1085739
   Результати робіт з оцінки запасів питних підземних вод на водозаборах ПАТ "Укргазвидобування" / С.М. Левонюк, Т.І. Шум, Н.П. Прожога, І.Б. Чернявська // Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз ; редкол.: С.В. Кривуля, А.І. Лур"є, А.П. Мельник [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 44. – С. 67-75
1085740
  Сивульський М.І. Результати роботи, проблеми й завдання державної контрольно-ревізійної служби України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 37-45
1085741
  Полєтаєв В.І. Результати розгляду палеозойською комісію Національного стратиграфічного комітету України модернізованих схем стратиграфії палеозойських відкладів України / В.І. Полєтаєв, О.І. Берченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 83-90 : рис. – Бібліогр.: с. 89-90. – ISSN 0367-4290
1085742
  Вовна О.В. Результати розробок і досліджень комп"ютеризованих інформаційно-вимюрювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт / О.В. Вовна, А.А. Зорі // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 55-63 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2415-7902
1085743
   Результати розслідування Іловайської трагедії [підсумки] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 16-19
1085744
  Осипов О.К. Результати спостережень дотичних покриттів зірок Місяцем за 1973-1998 pp. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-30. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено поправки до карт Ваттса, які одержані із спостережень дотичних покриттів зірок Місяцем, виконаних в Україні у 1973-1998 рр.
1085745
   Результати спостережень дотичних покрить зір місяцем у 1988, 2000-2002 роках / М.І. Буромський, О.К. Осипов, В.Й. Мазур, Б.М. Скорітченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-56. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наведено поправки до карт Уоттса, що одержані із спостережень дотичних покрить зір Місяцем, виконаних в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету у 1988 і 2000-2002 рр. The correction to Watt"s maps from observations of grazing ...
1085746
  Колісник П.І. Результати спостережень за стоком талих вод в районі Києва / П.І. Колісник, К.Д. Ткаченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 163-168 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1085747
  Деркач К.М. Результати спостережень прямих сходжень планет з харківським меридіанним кругом у 1990 р. / К.М. Деркач, А.Ф. Ванцан, В.М. Кирпатовський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 76-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  У 1990 р. з допомогою харківського меридіанного круга (160/2000) було виконано 97 диференціальних визначень прямих сходжень планет. Порівняння спостережених прямих сходжень великих планет з ефемеридами виявило систематичні відмінності в різницях (О - ...
1085748
  Лень В.С. Результати статистичного спостереження про витрати на ліки, подяки лікарям та благодійність студентів / В.С. Лень, А.П. Митько // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 45-47. – ISBN 978-966-2188-72-1


  У грудні 2015 року було проведене статистичне спостереження з метою виявлення витрат на ліки та лікування студентів. Для цього була розроблена анкета та проведено опитування серед студентів 5-х курсів Чернігівського національного технологічного ...
1085749
  Воронкова О.М. Результати та перспективи модернізації Державної податкової служби України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 207-212. – ISSN 2306-546X


  Статтю присвячено актуальній науково-прикладній проблемі модернізаційного перетворення державної податкової служби України. Предметом дослідження є результати та перспективи модернізації податкової служби в Україні. Метою даної роботи є комплексний ...
1085750
  Айстраханов Д.Д. Результати та перспективи розрахунків оперативних оцінок макроекономічних показників // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 9-13. – Бібліогр.: 4 назв.
1085751
  Віхоть Ю.М. Результати тектонофізичних досліджень флішевої товщі Скибового покриву Українських карпат у долині р.Бистриця Надвірнянська / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, М.В. Накапелюх // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 72-80 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
1085752
  Черняк А.І. Результати теоретичного та емпіричного вивчення проблеми самореалізації викладачів вищого навчального закладу / А.І. Черняк, О.В. Кулешова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні та емпіричні проблеми самореалізації викладачів в умовах вищого навчального закладу Визначається що запорукою успішної самореалізації особистості в сфері вищої освіти є рефлексивна соціально-психологічна і світоглядна ...
1085753
  Калкутіна Н.В. Результати трудового використання військовополонених на Півдні УРСР (1944-1949 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 51-54. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1085754
  Марченко О.М. Результати уточнення квазігеоїда УКГ2012 для території України / О.М. Марченко, О.В. Кучер, Д.О. Марченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 3-10 : мал., табл. – Бібліогр.: 11 назв
1085755
  Марченко О.М. Результати уточнення моделі аномалій Буге для регіону України : геодезія / О.М. Марченко, О.В. Кучер // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 19-26 : Мал., карти, табл. – Бібліогр.: 14 назв
1085756
  Гресь Н. Результати формальної перевірки документа про вищу освіту // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 25-38. – ISSN 1682-2366


  У статті проаналізовано зміст документа про освіту, який видається випускникам ВНЗ III-IV рівнів акредитації, а також додатків до диплома державного та європейського зразків.
1085757
   Результати фотографічних спостережень метеорів у Києві в 1977-1981 рр. / Л.М. Шербаум, Ю.В. Обрубов, Т.І. Зарубіна, С.С. Тряшин // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 61-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Наведено результати визначення кінематичних характеристик та елементів орбіт метеорів, які спостерігались у 1977-1981 рр. в Астрономічній обсерваторії Київського університету.
1085758
  Коновалова Н.В. Результати фотометричної обробки метеорів 1977-1978 рр. / Н.В. Коновалова, Т.І. Зарубіна, Ю.Г. Тарануха // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 58-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Наведено результати фотометричної обробки метеорів, які спостерігались на Астрономічній обсерваторії та заміських спостережних станціях Київського університету в 1977-1978 рр.
1085759
  Тиш І.І. Результати хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних уражень екстракраніального відділу сонних артерій у хворих з високим кардіоваскулярним ризиком // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 48-57. – ISSN 2304-9359
1085760
  Серга Е.М. Результати чисельних експериментів по статистичній моделі динаміки клімату України : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 25-34 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0130-2914
1085761
  Тучковенко Ю.С. Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості характеристик гідрологічного режиму Куяльницького лиману / Ю.С. Тучковенко, Д.В. Кушнір // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 137-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2311-0902
1085762
   Результативна співпраця // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка було підписано Меморандум про розширення співпраці між університетом і відомою китайською компанією Huwei Ukraine. Його підписали ректор КНУ Леонід Губерський і директор компанії Чжоу Хаодзе.
1085763
  Портна О.В. Результативна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 71-76. – ISSN 2222-0712
1085764
  Радіонов Ю.Д. Результативність бюджетних програм як основа динамічного розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 21-33 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1085765
  Данканіч О.М. Результативність використання бюджетних коштів: вплив на розвиток вищої освіти в регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 8, серпень. – С. 138-140. – ISSN 2306-6806
1085766
  Борова Т. Результативність використання нових технологій в управлінні педагогічним процесом у ВНЗ / Т. Борова, Г. Бородай // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 18-26. – ISSN 1562-529Х
1085767
  Пустовойт О.В. Результативність внутрішнього ринку національної економіки: методологія та аналіз // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1085768
  Куліков А.І. Результативність державних видатків на освітню діяльність // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 222-227. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1085769
  Качан Є. Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України / Є. Качан, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 18. – С. 88-97


  Розглянуто необхідність розвитку компетенцій науково-педагогічного персоналу в сучасних умовах, проаналізовано результативність його діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації України, окреслено доцільність застосування ...
1085770
  Школьний О.О. Результативність діяльності підприємств: управлінський аспект // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 94-98. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1085771
  Іванова Т.О. Результативність діяльності підприємства як визначальний критерій успіху // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 124-127


  Розглядається сутність поняття "результативність" діяльності підприємства. Досліджено суттєві відмінності понять "результативність" та "ефективність". Висвітлено думки різних вчених-економістів дощо даних понять.
1085772
  Лозинська Т. Результативність заходів державної цінової політики на продовольчому ринку України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 131-138.
1085773
  Оксак А.О. Результативність злиттів і поглинань в аграрному секторі економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 10 (240), жовтень. – С. 122-127. – ISSN 2221-1055
1085774
  Грига В.Ю. Результативність інноваційної діяльності малих підприємств привзаємодії з великим бізнесом / В.Ю. Грига, С.В. Богдан, Н.Б. Ісакова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 94-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
1085775
  Крисанов Д. Результативність й ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація / Д. Крисанов, Л. Стешенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 21-25 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1810-3944
1085776
  Попова В. Результативність макрорівня: сутність концепції та методології оцінки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 42-48 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1085777
  Драгунова Т. Результативність міграційних процесів: аспекти приживаності населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 26-30
1085778
  Євтушенко В.М. Результативність наукових робіт фундаментального спрямування / В.М. Євтушенко, Т.В. Гаврис, Н.І. Муратова // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 56-59. – ISBN 978-966-479-052-6
1085779
  Сліпченко М.І. Результативність пошуку / М.І. Сліпченко. – К., 1988. – 54с.
1085780
  Куранда Т.К. Результативність реалізації програмно-цільових методів управління науковими дослідженнями і розробками / Т.К. Куранда, Н.І. Вавіліна, Є.С. Тітаєвська // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 127-131. – ISBN 978-966-479-052-6
1085781
  Попова В.В. Результативність сільського господарства в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 118. – С. 317-319
1085782
  Сороко В.М. Результативність та ефективність державного управління і місцевого самоврядування : навч. посібник / В.М. Сороко ; Нац. акад. держ. упр при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2012. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.241-251, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-331-8
1085783
  Шевченко В.Ю. Результативність та ризики міжнародної фінансової інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 37-39
1085784
  Ярошенко І.В. Результативність управління соціально-економічним регіональним розвитком у країнах Європейського Союзу: динаміка, тенденції, аналіз соціально-економічних показників ефективності регіональної політики / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 56-65. – ISSN 2222-4459
1085785
  Белошапка В.А. Результативное управление стратегическим процессом в компании // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 107-114 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1085786
  Лавренюк Е.Н. Результативность научно-исследовательской деятельности российских вузов в контексте национальных и международных сопоставлений / Е.Н. Лавренюк, Н.В. Никитин // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 12. – С. 54-61. – ISSN 1561-2465


  Представлен анализ российских подходов к оценке результативности научно-исследовательской деятельности вузов и их применимости в рамках поведения межвузовских сопоставлений. Одним из подходов является создание системы независимого (негосударственного) ...
1085787
  Рубан Ю.Д. Результативность научной и педагогической деятельности: трудолюбие и способность, высокие моральные качества / Ю.Д. Рубан. – Харьков : Эспада, 2014. – 296, [1] с. : фотогр. – Библиогр.: с. 15-107, 278-292. – ISBN 978-966-456-094-5
1085788
  Михнов А.П. Результативность соревновательной деятельности хоккеистов высокого класса с учетом коррекции уровня их самооценки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 47-52 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1085789
  Дащенко Г.М. Результативные причастия в языке урду / Г.М. Дащенко ; МГУ ; Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1987. – 202 с.
1085790
  Онищенко В. Результатом роботи є положення про академічну мобільність студентів технічного університету" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 вересня (№ 39)


  "Перспективи розвитку українсько-російського співробітництва в галузі вищої освіти й університетської науки"- такою була тема круглого столу між учасниками Асоціації вищих навчальних закладів-партнерів Росії і України.Ректор Полтавського національного ...
1085791
  Зеленский А.Л. Результаты I Сирийской войны для государства Птолемеев
1085792
  Тучковенко Ю.С. Результаты адаптации модели DELFT3D-FLOW к условиям Тилигульского лимана / Ю.С. Тучковенко, Д.В. Кушнир // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 164-174 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 2311-0899
1085793
  Дукравец Г.М. Результаты акклиматизации рыб в озерах бассейна реки Талас : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дукравец Г.М. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 20 c.
1085794
  Попов Ю.К. Результаты акклиматизации, экологии и хозяйственное значение енотовидной собаки (Nyctereyty procyonoides gray) в Волжно-Камском крае. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Попов Ю.К. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1952. – 18 с.
1085795
  Савельев Р.Н. Результаты актинометрических наблюдений в 1890 г в г.Киеве / Р.Н. Савельев. – 32с.
1085796
  Кириченко Э.В. Результаты антикризисной политики США // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 11. – С. 47-56. – ISSN 2074-6040
1085797
  Синауридзе М.И. Результаты археологического изучения Болинсского района / М.И. Синауридзе. – Тбилиси, 1977. – 61с.
1085798
  Каманин И.М. Результаты археологической экскурсии в Таращанский и Чигринский уезды летом 1901 года / [соч.] И.М. Каманина. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1902. – 18 с. – Отд. оттиск: Чтения Исторического общества Нестора Летописца, кн. 15, вып. 4, отд. 1, с. 51-66


  На с. 1 дарственная надпись от автора 2 марта 1902 года
1085799
  Мединец С.В. Результаты атмосферно-химических исследований парниковых газов N2O и CH4 // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 70-91 : рис. – Библиогр.: 35 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1085800
  Николаева Анна Результаты безвиза. Путешествуйте без границ // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 62-64 : фото
1085801
   Результаты биологических исследований Советской Антарктической экспедиции.. – М.Л.
Частина1. – 1962. – 312с.
1085802
   Результаты биологических исследований СОветской антарктической экспедиции.. – М.Л.
2. – 1964. – 436с.
1085803
   Результаты биологических исследований СОветской антарктической экспедиции.. – Л.
3. – 1967. – 415с.
1085804
   Результаты восстановления передней крестообразной связки по технологии "все внутри" / М.Л. Головаха, С.Н. Красноперов, Р.В. Титарчук, И.Н. Забелин, А.О. Твердовский, В. Орлянский // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 84-91. – ISSN 0030-5987
1085805
  Симонова Л.Н. Результаты восьмилетних преобразований в Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 51-54. – ISSN 044-748Х
1085806
  Никонорова И.В. Результаты второго года эксперимента по внедрению Единого государственного экзамена по географии в Чувашской Республике = Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 44-49 : Схеми. – ISSN 0016-7207
1085807
   Результаты высокоточных гравиметрических измерений.. – М., 1977. – 100с.
1085808
   Результаты геолого-геофизических работ и направления дальнейших исследований на нефть и газ в акваториях южных морей СССР. – Москва, 1976. – 59с.
1085809
   Результаты геолого-геофизического изучения Восточной Сибири в 1976-1980 гг.. – Иркутск, 1982. – 136с.
1085810
   Результаты геомагнитных наблюдений обсерватории. – Москва : Наука, 1985. – 117 с
1085811
   Результаты геотермических исследований в северной части Черного моря / Р.И. Кутас, О.П. Кравчук, М.И. Бевзюк, Л.И. Стахова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 49-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0203-3100
1085812
   Результаты геофизических исследований докембрийских образований Карелии. – Петрозаводск, 1983. – 130с.
1085813
   Результаты геохимических и геофизических исследований по выявлению редкометального и полиметаллического оруденения в районе Воронежского кристаллического массива.. – М., 1977. – 113с.
1085814
  Соллогуб В.Б. Результаты глубинных сейсмических зондирований в Советских Карпатах и прилегающей части Русской платформы / В.Б. Соллогуб, А.В. Чекунов, Л.П. Ливанова, 1967. – С. 75-80. – Отд. оттиск
1085815
   Результаты глубинных сейсмических исследований методами ОГТ, ГСЗ и МОВЗ Онежско-Ладожской площади (Республика Карелия, Россия) / Н.В. Шаров, Э.В. Исанина, Н.Г. Заможняя, Н.А. Крупнова, А.К. Сулейманов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 23-39 : Карты, рис. – Бібліогр.: с. 38-39. – ISSN 0203-3100
1085816
   Результаты глубоководного бурения в Атлантическом океане в 38-м рейсе "ГломарЧЕлленджера".. – М., 1979. – 194с.
1085817
   Результаты глубоководного бурения в Мировом океане.. – Л., 1989. – 231с.
1085818
  Пухтинський М.Н. Результаты глубокого бурения в селе Кирилловке Мелитопольского округа. / М.Н. Пухтинський. – К., 1929. – 3-13с.
1085819
  Ракочи А В. Результаты государственного испытания сортов и марок сахарной свеклы в СССР в 1930 году. / А В. Ракочи, , 1934. – 163с.
1085820
  Пелюшенко В.М. Результаты гравиразведочных работ в подземных выработках Кривбасса : Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал. наук / Пелюшенко В.М. ; Днепропетр. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 19 с.
1085821
  Залесский П.П. Результаты дальнейших работ по характеристике нормального насаждения сахарной свеклы / П.П. Залесский. – Киев, 1916. – 14с. – Оттиск из "Вестника сахарной промышленности" за 1915 год
1085822
  Тихонов Иван Иванович Результаты двухлетнего эксперимента по программированному обучению / Тихонов Иван Иванович. – Москва, 1966. – 33с.
1085823
   Результаты дистанционных и наземных геоэлектрических исследований на участках расположения хранилищ нефтепродуктов / С.П. Левашов, И.Г. Зезекало, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 58-68 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
1085824
  Ермошкина А.С. Результаты Единого государственного экзамена - 2002 г. по разделу "География России" = Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 49-53 : Табл. – ISSN 0016-7207
1085825
  Бородин Н.А. Результаты зоологической экскурсии по Азовскому морю на пароходе "Ледокол Донских Гирл" с 10 по 20 мая 1900 г. / Н.А. Бородин. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1901. – 18, [4] с. : ил., карта. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук, т. 6, 1901 г.
1085826
  Остроумов А.А. Результаты Зоологической экскурсии по Азовскому морю на пароходе "Ледокол Донских Гирл" с 10 по 20 мая 1900 г. / Напечатано по распоряжению Имп. Акад. Наук : Тип. Имп. Акад. Наук
ч. 3 : Список моллюсков в драгировочном материале. – 1899. – 5 с. – Отд. оттиск из: "Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук", т. 6, 1901 г.
1085827
  Лавров С.Д. Результаты Зоологической экспедиции в Тенизо-Кургальджинский озерный бассейн. / С.Д. Лавров. – Омск, 1930. – 32с.
1085828
  Шабанов С.Ф. Результаты и некоторые вопросы геометрических исследований по газонефтяным месторождениям Азербайджана. (На примере месторождений Нефтяные Камни, Грязевые Сопки, Южная, Зыря, Гоусаны, Сиазань) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 136 / Шабанов С.Ф.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1969. – 18л.
1085829
   Результаты и перспективы исследования "Слова о полку Игореве".. – Сумы, 1988. – 72 с.
1085830
  Саушкин Ю.Г. Результаты и перспективы применения математических методов в экономической географии / Ю.Г. Саушкин. – Л., 1970. – 28с.
1085831
   Результаты и предпосылки поисков нефти и газа на больших глубинах.. – Л., 1978. – 204с.
1085832
  Вальдмайер М. Результаты и проблемы исследования Солнца : пер. с нем. / М. Вальдмайер. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 240 с.
1085833
   Результаты измерений скоростей ветра радиометеорным методом в Обнинске по программе средней атмосферы.. – М., 1982. – 28с.
1085834
  Энделадзе Н.Е. Результаты изучения биологии гриба Ophiobolus graminis Sacc., возбудителя корневой гнили пшеницы и меры борьбы с ним : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Энделадзе Н.Е. ; Груз. с-х. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 19 с.
1085835
  Асатиани Ш.Ш. Результаты изучения биологии гриба Pythium ultumum Trow на тыквенных в Грузии. : Автореф... наук: 03.094 / Асатиани Ш.Ш.; Тбил. гос. унив. – Тбилиси, 1970. – 23л.
1085836
  Джамалов Г.И. Результаты изучения биологии озимой совки в условиях Азербайджанской ССР и уточнение мер борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: / Джамалов Г. И.; АзГУ, Каф. зоол. беспозвон. животных. – Кировобад, 1957. – 18л.
1085837
  Мжаванадзе А.В. Результаты изучения вертициллезного усыхания благородного лавра в Грузии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мжаванадзе А.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 24 с.
1085838
  Мурадян Б.Г. Результаты изучения некоторых мероприятий по повышению качества саженцев розовой герании в условиях Октемберянского района Арм.ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.538 / Мурадян Б.Г.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1970. – 40л.
1085839
  Казакова В.П. Результаты изучения некоторых тоарских, ааленских и нижнебайосских аммонитов из надсемейства Hildocerataceae Hyatt / В.П. Казакова. – Москва : МГУ, 1971. – 94с. + Приложение
1085840
  Цакадзе Н.А. Результаты изучения некоторых физиологических процессов ели восточной в связи с повреждением боьшим еловым булоедом и применением пестицидов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Цакадзе Н. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – 21л.
1085841
   Результаты изучения однородности материала первой серии стандартных образцов горных пород Украины : количественные методы анализа проб и обработки геологических данных / А.Ю. Серга, Н.Н. Жуков, В.Ю. Бондаренко, Н.И. Проскура // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 127-135 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1085842
  Мумладзе М.Д. Результаты изучения серой горной грузинской пчелы в горной зоне Гурии (Грузинская ССР) : Автореф... канд. биол.наук: / Мумладзе М.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 20л.
1085843
  Джикия В.М. Результаты изучения современных движений земной коры в Колхидской низменности по данным повторным нивелировок. / В.М. Джикия. – Тбилиси, 1979. – 73с.
1085844
  Гавриленко И.А. Результаты изучения тектоники кембрийских отложений северо-восточной части Иркусткого амфитеатра сейсморазведкой МОВ. (Сейсмогеол. отличия, особенности методики обработки, геол. результаты, иссл...) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 131 / Гавриленко И.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 18л.
1085845
  Рекач В.Н. Результаты изучения хлопковой совки. / В.Н. Рекач. – М., 1927. – 18с.
1085846
  Алавидзе Б.А. Результаты изучения черной златки (Capnodis tenebtionis L.) в Грузии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: / Алавидзе Б.А. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 23 лщ.юббббббббббждддддддддорваііііііііїхххххххшл.
1085847
  Чапидзе Ф.Е. Результаты изучения яблонной стеклянницы (Synanthedon myopaeformis Borkh.) в условиях Грузии : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чапидзе Ф.Е. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 19 с.
1085848
  Чхубианишвили Ц.А. Результаты изучения ядерного полиэдроза как фактора регуляции численности пядениц в Грузии : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чхубианишвили Ц.А. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 19 с.
1085849
  Кошкин А.Р. Результаты интеллектуальной деятельности и экономические отношения // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.36-38. – ISSN 1680-2721
1085850
  Гревцова А.Т. Результаты интодукции методом родовых комплексов Ф.Н. Русанова видов рода Cotoneaster Medik. в Ботаническом саду им. акад. А.В. Фомина // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 36-37. – ISBN 978-966-437-390-3
1085851
   Результаты исследований и перспективы борьбы с преступностью в Литовской ССР.. – Вильнюс, 1987. – 123с.
1085852
  Кормушин В.А. Результаты исследований межлаборатоной пробы "Кварц-74" в различных лабораториях СССР. / В.А. Кормушин. – Алма-Ата, 1976. – 50с.
1085853
  Кошеленко И.В. Результаты исследований по туманам. (Обзор) / И.В. Кошеленко. – Обнинск, 1974. – 56с.
1085854
   Результаты исследований по эталонированию гравиметров. – Москва : Советское радио, 1976. – 76 с.
1085855
   Результаты исследований северной части тропической зоны Атлантического океана по программе "Декалант".. – Севастополь, 1975. – 215с.
1085856
  Сирвидис В. Результаты исследований экспериментальной реноваскулярной гипертоний и ее хирургического лечения. : Автореф... Канд.мед.наук: / Сирвидис В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 15л.
1085857
  Булат А.Ф. Результаты исследований эффективности использования электрического поля для получения медного концентрата из базальта / А.Ф. Булат, В.П. Надутый, Е.З. Маланчук // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 14-21 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1085858
  Ганзикова Г.С. Результаты исследования библиографических инноваций в юношеских библиотеках // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С.71-76. – ISSN 0869-6020
1085859
   Результаты исследования грязевых вулканов Крымско-Кавказской геологической провинции. – Москва-Ленинград : "BGW", 1939. – 197с.
1085860
  Григорьев Н.Д. Результаты исследования питания пушных зверей в Волжско-Камском крае. / Н.Д. Григорьев, В.П. Теплов. – Казань, 1939. – 101-196с.
1085861
  Шеффер Е.К. Результаты исследования рассеянного ультрафиолетового излучения Солнца в верхней атмосфере Земли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Шеффер Е.К. ; МГУ , Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1971. – 6 с. – Бібліогр.:с.6
1085862
   Результаты исследования социальных проблем труда.. – М., 1987. – 66с.
1085863
  Теличко Ф.Ф. Результаты исследования тканевой плотности в радиологии (свойство ткани изменять свою поглощающую способность) : Автореф... наук: / Теличко Ф.Ф.; Ужгородский мед. ун-т. – Ужгород, 1992. – 32л.
1085864
  Перескокова Т.М. Результаты исследования чистоты фракций, полученных при весовом минералогическом анализе лопаритовых руд / Т.М. Перескокова. – М., 1962. – 15с.
1085865
   Результаты коллективных свекловичных сортоиспытаний 1929 г.. – К., 1931. – 239с.
1085866
   Результаты кольцевания и мечения птиц, 1985 г.. – М., 1991. – 246с.
1085867
  Вайткявичюс И.А. Результаты комплексного лечения больных злокачественными опухолями яичников по данным Литовской ССР за период 1957-1964 гг. : Автореф... Канд.мед.наук: / Вайткявичюс И.А.; Вильнюский гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1085868
   Результаты комплексной интерпретации геолого-геофизических данных при оценке глубинного строения Тимано-Печорской провинции. – Л., 1980. – 121с.
1085869
   Результаты комплексных геофизических исследований в сейсмоопасных зонах. – Москва : Наука, 1978. – 246с.
1085870
  Табагуа Г.Г. Результаты комплексных геофизических исследований на железорудных месторождениях Грузии : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Табагуа Г.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 22л.
1085871
   Результаты комплексных исследований в сейсмоактивных районах Казахстана.. – Алма-Ата, 1984. – 189с.
1085872
   Результаты комплексных экспериментов "Вертикаль-86" и "Вертикаль-87".. – Томск, 1989. – 103с.
1085873
   Результаты лечения врожденных гипоплазий плюсневых костей методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову / М.М. Салиев, Ш.Н. Равшанов, О.Д. Жабборберганов, З.С. Холов, И.Э. Хужаназаров, С.С. Кадыров // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 9-11. – ISSN 0030-5987
1085874
  Радзявичюс К. Результаты лечения панариция в поликлинических условиях сельского района : Автореф... Канд.мед.наук: / Радзявичюс К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 19л.
1085875
  Мережковский С.С. Результаты массового применения культур бацилла Данича (B. Danysz) для истребления крыс / С.С. Мережковский. – Петроград : Типография им. Гутенберга (аренд. П.П. Сойкин), 1923. – 24 с.
1085876
   Результаты медицинских исследований, выполненных на орбитальном научно-исследовательском комплексе "Салют-6" - "Союз".. – М., 1986. – 397с.
1085877
  Хитров В.Г. Результаты межлабораторной оценки качества определений породообрающих элементов / В.Г. Хитров, Р.В. Кортман. – Москва, 1971. – 39с. – (Лабораторные и технологические исследования и методы обогащения минерального сырья)
1085878
   Результаты метеорологических исследований по международной программе "ТРОПЭКС".. – М., 1975. – 157с.
1085879
  Окушко А.А. Результаты многолетних наблюдений над ледяной коркой на полях Европейской территории СССР. / А.А. Окушко. – М., 1956. – 280с.
1085880
  Мазурин Э.Б. Результаты моделирования процесса управления проектами / Э.Б. Мазурин, И.И. Лапушкин, А.Л. Лазарев // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – C 161-171. – ISSN 2218-4511


  У статті наведений змістовний опис моделі процесу управління проектами в компанії. Описаний процес інтерпретації модельних даних. Викладені результати моделювання процесу управління і порівняно результати моделювання з фактичними даними за ...
1085881
  Грегуль А.Я. Результаты наблюдений больших планет / А.Я. Грегуль, П.Л. Чернега // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 90-92. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Приводятся результаты наблюдений больших планет, произведенных в 1981 г. на меридианном круге АО КГУ.
1085882
  Грегуль А.Я. Результаты наблюдений больших планет / А.Я. Грегуль, Н.А. Чернега // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 71-74. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Приводятся результаты наблюдений больших планет, произведенных в 1986-1987 гг. на меридианном круге АО КГУ.
1085883
   Результаты наблюдений в СССР дрейфа метеорных следов по программе средней атмосферы.. – М., 1981. – 143с.
1085884
   Результаты наблюдений в СССР дрейфа метеорных следов по программе средней атмосферы.. – М., 1983. – 146с.
1085885
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС. – Москва : Наука
Вып. 2 : Ионосферные исследования. – 1966. – 211 с.
1085886
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС. – Москва : Наука
Вып. 3 : Ионосферные исследования. – 1967. – 111 с.
1085887
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС: Сибирь и Дальний Восток. – Москва : Наука
Вып. 1 : Физика Солнца и космические лучи. – 1966. – 200 с.
1085888
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС: Сибирь и Дальний Восток. – Москва : Наука
Вып. 4 : Физика Солнца и космические лучи. – 1967. – 180 с.
1085889
   Результаты наблюдений Марса во время великого противостояния 1956 г. в СССР. – Москва : Издательский Дом Филинъ;, 1959. – 196 с.
1085890
   Результаты наблюдений на Зенит-телескопах = The results of observations With Zenith - Telescopes. – Москва : [Главная астрономическая обсерватория АН УССР], 1963. – 146 с. : табл. – На обл.: Материалы наблюдений на Зенит-телескопах : Полтава, Пулково, Казань, Москва, Иркутск, Китаб, Ла-Плата. – (Международный геофизический год 1957-1958-1959)
1085891
   Результаты наблюдений на Зенит-телескопах = The results of observations With Zenith - Telescopes During 1960-1963. – Москва : [Главная астрономическая обсерватория АН УССР], 1964. – 49 с. : табл. – На обл.: Материалы наблюдений на Зенит-телескопах : Полтава, Пулково, Горький, Казань, Иркутск, Китаб, Благовещенск. – (Международный геофизический год)
1085892
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 16. – 1959. – 36 с.
1085893
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 17. – 1959. – 32 с.
1085894
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 18. – 1959. – 68 с.
1085895
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 19. – 1959. – 60 с.
1085896
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 20. – 1960. – 64 с.
1085897
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 21. – 1960. – 50 с.
1085898
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 22. – 1960. – 52 с.
1085899
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 23. – 1960. – 62 с.
1085900
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников Земли. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 15. – 1959. – 60 с.
1085901
  Малумян В.Г. Результаты наблядения некоторых источников космического радиоизлучения на волне 32,5 см. с помощью радиотелескопа высокой разрешающей силы : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: / Малумян В.Г.; Ин-т радиофизики и элкетроники Акад. наук Арм. ССР. Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 9л.
1085902
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
3. – 1958. – 564с.
1085903
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
2. – 1959. – 340с.
1085904
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
5. – 1959. – 408с.
1085905
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
6. – 1961. – 236с.
1085906
   Результаты научно-исследовательской и научно-организационной деятельности отделения историко-филологических наук РАН в 2009 году // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 6-21. – ISSN 0130-3864
1085907
   Результаты научных исследований - в практику сельского хозяйства.. – М., 1982. – 231с.
1085908
   Результаты научных исследований института земной коры в 1973 г.. – Иркутск, 1974. – 200с.
1085909
   Результаты нефтегазопоисковоых работ в Иркутском амфитеатре.. – Иркутск, 1976. – 110с.
1085910
   Результаты новых исследований в педагогике.. – М., 1977. – 102с.
1085911
   Результаты обзора дискретных источников северного неба в интервале склонений от 0 до+10. – Харьков, 1979. – 26с.
1085912
  Беленький З.М. Результаты обследования НК РКИ капитального строительства ВСНХ СССР / З.М. Беленький. – Москва, 1930. – 20с.
1085913
  Шубина И. Результаты обучения и способы их оценивания в высшей школе // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 243-249


  Стаття присвячена проблематиці системи кваліфікацій, а зокрема значенню результатув навчання для системи освіти на міжнародному, національному та інституційному рівнях. Автор аналізує значення та підходи до оцінювання результатів навчання згідно з ...
1085914
  Есенина Е.Ю. Результаты обучения: новая культура в образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 97-102. – ISSN 0869-561Х


  В статьепредставлен анализ международных процессов в сфере профессионального образования, демонстрирующий теоретическое и понятийно-терминологическое оформление подхода "leaning autcomes", известного как компетентностный.
1085915
  Волчков Н.А. Результаты общественного производства. / Н.А. Волчков. – Ленинград, 1990. – 142,2с.
1085916
   Результаты океанологических исследований в восточной части тропической зоны Тихого океана.. – Л., 1990. – 293с.
1085917
  Кахидзе Р.В. Результаты оптимизации параметров подвески автомобиля / Р.В. Кахидзе, И.Ш. Дидманидзе, М.Е. Девадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Abstract: It is decided problem of elaboration the algorithm such optimize, which it is possible to apply for cars, operating under agricultural condition, when target oriented function have composite structure and needs the optimize of high quantity ...
1085918
  Набоких А.И. Результаты ориентировочных почвенных исследований 1906-1911 гг. в юго-западной России. / А.И. Набоких. – 115с.
1085919
   Результаты осушительных работ в казенных дачах Минской губернии.. – 20с.
1085920
  Веселовская З.Ф. Результаты отсроченных комбинированных микрохирургических операций в реабилитации больных с тяжелой травмой глаза / З.Ф. Веселовская, Н.Н. Веселовская // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 52-56. – ISSN 2309-8147
1085921
   Результаты оценки перспектив нефтегазоносности участков расположения импактных структур частотно-резонансным методом обработки данных дистанционного зондирования Земли / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа, В.В. Прилуков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 5-21 : рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 1684-2189
1085922
  Сливинская Г.В. Результаты палеомагнитных исследований верхнемиоценовых отложений мыса Панагия (Таманский полуостров) : научные сообщения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 124-131 : Рис., табл. – Список літ.: с. 130-131. – ISSN 0203-3100
1085923
   Результаты палеомагнитных исследований плейстоценовых отложений Приазовья (разрез Ботиево) / Г.В. Сливинская, Т.В. Скарбовийчук, В.И. Якухно, И.Л. Князькова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 79-90 : табл., рис. – Библиогр.: с. 88-90. – ISSN 0203-3100
1085924
  Подкорытов Р.А. Результаты пенсионной реформы в Чили и меры по ее совершенствованию // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-71. – ISSN 044-748Х
1085925
  Белоусова Н. Результаты первичной интродукции Cyclamen coum L. и Cyclamen hederifolium Ait. в ЦБС НАН Беларуси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Представлены сведения о новых перспективных декоративных представителях культурной флоры Беларуси Сyclamen coum L., C. hederifolium Ait.. Изучены особенности сезонного роста и развития исследуемых видов, описаны морфологические признаки и декоративные ...
1085926
  Годлевская Е.В. Результаты первого полномасштабного учета рукокрылых в подземельях континентального Причерноморья Украины / Е.В. Годлевская, М.А. Гхазали, В.Н. Тыщенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 34-41. – ISSN 1729-7184
1085927
   Результаты первой научной экспедиции в приполюсном районе на атомном ледоколе "Сибирь". – Л., 1990. – 176с.
1085928
  Тельнюк-Адамчук Результаты позиционных астрофотографических наблюдений Плутона / Тельнюк-Адамчук, С.В. Пасечник // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 82-83. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Приведены топоцентрические координаты Плутона по результатам наблюдений, выполненных в 1986-1987 гг. в Киеве.
1085929
   Результаты позиционных наблюдений Марса и его спутников в опозицию 1973 г. / Н.Д. Коваленко, И.Ф. Макаренко, А.В. Манджос, Тельнюк-Адамчук // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1980. – С. 78-85. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Приведены результаты фотографических наблюдений Марса, Деймоса и Фобоса в период противостояния в 1973 г. Фотографировали с шестиугольной диаграфмой перед объективом инструмента с фокусным расстоянием 4,3 м. Среднеквадратическая ошибка одного положения ...
1085930
   Результаты позиционных фотографических наблюдений Марса и его спутников 1986-1988 гг. / Тельнюк-Адамчук, К.И. Чурюмов, Н.И. Пишкало, С.В. Пасечник, С.Е. Бориско, В.В. Клещенок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Реферат депонованого рукопису. Наведено результати спостережень Марса та його супутників з астрографом 20/430 см, поле платівки близьке до 100", масштаб - 48"/мм. Для отримання зображень супутників та спрощення вимірювань перед об"єктивом встановлювали ...
1085931
  Нестеров А.Ф. Результаты полевых опытов за 1912 и 1913 г.г. с сахарной свеклой, озимыми и яровыми хлебами и свекловичными высадками / А.Ф. Нестеров. – К., 1915. – 190с.
1085932
   Результаты построения государственной геоцентрической системы координат Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "ГЛОНАСС" / В.П. Горобец, Г.В. Демьянов, А.Н. Майоров, Г.Г. Побединский // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 53-57 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
1085933
   Результаты приемочных испытаний способа оценки эффективности противовыбросных мероприятий при вскрытии склонных к газодинамическим явлениям / В.В. Завражин, Я.В. Шажко, И.Е. Кольчик, А.В. Кравченко, Л.Д. Ожегова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 27-35 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1085934
  Буленок Т.М. Результаты применения многомерного статистического анализа в гидрохимических исследованиях : методы прикладной геохимии и петрофизики, геохимические поиски полезных ископаемых // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1984. – С. 100-106 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
1085935
   Результаты применения моделирования в рудной геофизике в различных районах Сибири.. – М., 1989. – 217с.
1085936
  Рабинович В.М. Результаты работ по биологии, селекции, семеноводству и агротехнике многолетних бобовых трав : автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Рабинович В.М. ; Укр. науч-исслед. ин-т растениевод., селекции и генетики. – Харьков, 1965. – 50 с. – Бібліогр.:с.47-49
1085937
   Результаты работ ЮжНИИГим за 1939г.. – Ростов на Дону : Ростоведиздат, 1941. – 111с.
1085938
  Кащеев Б.Л. Результаты радиолокационных наблюдений слабых метеоров / Б.Л. Кащеев, А.А. Ткачук. – Москва : Издательство АН СССР, 1980. – 232с.
1085939
  Сахненко О.И. Результаты расчета ветро-волновой динамики вод в Тилигульском лимане // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 140-149 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
1085940
   Результаты расчетов методом Монте-Карло характеристик рассеянного солнечного излучения в плоско-параллельной неоднородной атмосфере (нправленные характеристики) / Б.А. Каргин, С.В. Кузнецов, М.А. Назаралиев, С.А. Ухинов. – Новосибирск, 1983. – 29с.
1085941
  Боженко А.И. Результаты расчетов переходных процессов в системе "Цепь-массивный немагнитный осесимметричный проводник". / А.И. Боженко, Е.И. Петрушенко. – Киев, 1984. – 40 с.
1085942
  Дьяков Ю.В. Результаты реакклиматизации, экологии и перспективы использования речного бобра в бассейне реки Хопра. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьяков Ю.В.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1962. – 16л.
1085943
   Результаты региональных геолого-геофизических исследований Сибири.. – Новосибирск, 1989. – 99с.
1085944
   Результаты рейтинга вузов, готовящих специалистов в сфере маркетинговых коммуникаций // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2009. – № 12 (160). – С. 48-52.


  Рейтинги : ВРК, АДВ, InMind. Лидер рейтинга - Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.
1085945
   Результаты свекловичных сортоиспытаний 1927 года.. – К., 1928. – 80с.
1085946
  Саркисян С.А. Результаты сортоиспытания и влияния некоторых приемов огротехники на урожай и качество тепличных помидоров в условиях предгорной зоны Армянской ССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Саркисян С. А.; Арм. с. х. и н-т. – Ереван, 1971. – 38л.
1085947
  Броунов П.И. Результаты сравнения нормальных барометров некоторых из главнейших метеорологических учреждений Европы / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1888. – [2], 16 с., 1 л. черт. табл. – Отд. оттиск: Записки Императорского Русского географического общества
1085948
  Архипов Д.А. Результаты сравнительного анализа программного обеспечения отечественных автоматизированных библиотечно-информационных систем // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 5. – С. 293-295
1085949
  Борисова У.С. Результаты сравнительного исследования ценностных ориентаций молодежи / У.С. Борисова, А.Н. Петров // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 11. – С.80-90. – ISSN 1561-2465
1085950
   Результаты термомагнитного анализа меловых отложений Лагического разреза (Вандамская тектоническая зона, Южный склон Большого Кавказа, Азербайджан) / З.А. Новрузов, М.И. Исаева, Т.Д. Гараева, А.А. Багирова // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С. 91-96 : рис. – Библиогр.: с. 95-96. – ISSN 0203-3100
1085951
  Вдовин О.С. Результаты тестирования и оценка качества тестовых заданий по геометрии и алгебре у студентов нематематических специальностей // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 4. – С. 153-158. – ISSN 1812-9463
1085952
  Чобанян Р.С. Результаты упорядочения заработной платы в машиностроении Армянской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Чобанян Р.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 24л.
1085953
  Гуджабидзе М.Г. Результаты фаунистико-экологического изучения саркофагин (Diptera, Sarcophagidae) Грузии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гуджабидзе М.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 21 c.
1085954
   Результаты фотографических наблюдений метеоров в Киеве в 1967-1976 гг. I. Кинематика / Л.М. Шербаум, В.В. Бенюх, А.М. Казанцев, В.В. Калениченко, В.Г. Кручиненко, Ю.Г. Тарануха, А.Н. Шайдо, С.С. Тряшин // Вестник Киевского университета / Киевский университет им.Т.Г.Шевченка. – Киев, 1985. – С. 73-77. – (Астрономия ; вып. 27). – ISSN 0203-7319


  Представлен каталог кинематических характеристик метеоров, наблюдавшихся в Киеве в 1967-1976 гг. Приведены координаты радиантов, элементы орбит метеоров.
1085955
   Результаты фотографических наблюдений метеоров в Киеве в 1967-1976 гг. II. Фотометрия / В.В. Бенюх, А.М. Казанцев, В.В. Калениченко, В.Г. Кручиненко, Л.М. Шербаум, Ю.Г. Тарануха, А.Н. Шайдо, А.А. Рожило, С.С. Тряшин // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 68-81. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Представлены результаты фотографической фотометрии метеоров, наблюдавшихся в Астрономической обсерватории Киевского университета в 1967-1976 гг. Приведены данные о блеске метеоров и массах метеорных тел.
1085956
  Крамер Е. Результаты фотографических наблюдений метеоров по программам международного геофизического года, международного года спокойного Солнца и международного года активного Солнца : каталог / Е. Крамер, И.С. Шестака. – Москва : МГК АН СССР, 1982. – 204 с.
1085957
  Заворотняя И. Результаты экологического мониторинга и оценка влияния ОП ЮУ на окружающую среду / И. Заворотняя, В. Ким // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 12-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1085958
   Результаты экспедиции КИСЗ-80.. – Л.
1-2. – 1981. – 272с.
1085959
   Результаты экспедиции КЭТИ-82.. – Л., 1984. – 368с.
1085960
   Результаты экспедиций, снаряженных Министерством земледелия для исследования Карабугазского залива.. – 12с.
1085961
  Кожевникова Т.В. Результаты эксперимента по внедрению компьютерных технологий в процесс иноязычной подготовки в неязыковом вузе / В. Кожевников // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 115-126. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1085962
   Результаты экспериментального определения собственной летучести кислорода Ru-Os-Ir сплавов Верх-Нейвинского дунит-гарцбургитового массива, Средний Урал (Россия) / И.Ю. Баданина, Е.В. Жаркова, А.А. Кадик, К.Н. Малич, В.В. Мурзин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 661-666 : рис., табл. – Библиогр.: с. 665-666. – ISSN 0016-7525
1085963
  Трипонис В. Результаты экспериментальных и клинических электроангиографических исследований. : Автореф... канд. мед.наук: / Трипонис В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 18л.
1085964
  Надутый В.П. Результаты экспериментальных исследований валкового вибрационного классификатора в зависимости от его конструктивных параметров / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков, И.В. Ягнюкова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 15-26 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1085965
  Ягнюкова И.В. Результаты экспериментальных исследований по определению сил ударного взаимодействия рабочих органов валкового вибрационного классификатора с горной массой // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 134-142 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1085966
   Результаты экспериментальных исследований по сейсмической голографии. – М., 1974. – 35с.
1085967
  Кумарова С.Б. Резцом ваятеля / С.Б. Кумарова. – Алма-Ата, 1974. – 34с.
1085968
  Тихонова Лариса Васильевна Резцом и кистью : Очерк жизни и творчества художника В.И.Лебединского / Тихонова Лариса Васильевна. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн.изд., 1983. – 112с.
1085969
  Афанасьев А.Ф. Резчику по дереву / А.Ф. Афанасьев. – Москва, 1988. – 255с.
1085970
  Кеннеди Дж.Л. Резюме для "чайников" = Книга рассказывает о современных требованиях к резюме, объеме, формате, внешнем виде, стиле изложения / Джойс Лейн Кеннеди; Пер. с англ. И.И. Нагорной. – 4-е изд. – Москва : Диалектика, 2003. – 272 с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0551-6
1085971
   Резюме докладов и письменных сообщений.. – М., 1983. – 648с.
1085972
   Резюме докладов и письменных сообщений. IX международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983. – Москва : Наука, 1983. – 645 [3] с.
1085973
   Резюме докладов международного сипмозиума по фильтрации воды в пористых средах.. – К., 1976. – 88с.
1085974
   Резюме міністрів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)


  Дні науки і освіти Російської Федерації в Українії. Спільна прес-конференція міністра МОНмолодьспорту Д. Табачника з міністром освіти і науки РФ Д. Лівановим.
1085975
  Всесоюзный Резюме научных докладов и сообщений. / Всесоюзный, по теории чисел. симпозиум. – Алма-Ата, 1969. – 94с.
1085976
  Угрюмова Ирина Резюме с точки зрения соискателя и кадровика : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 26-27 : Фото
1085977
  Сергеев М.Д. Резьба / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1971. – 63с.
1085978
  Ройтман И.А. Резьба / И.А. Ройтман. – М, 1971. – 151с.
1085979
  Вишневская В.М. Резьба и роспись по дереву мастеров Карелии. / В.М. Вишневская. – Петрозаводск, 1981. – 103с.
1085980
  Алиева Ф. Резьба на камне / Ф. Алиева. – Москва, 1966. – 143 с.
1085981
  Свионтковская-Воронова Резьба на кости. / Свионтковская-Воронова. – М., 1924. – 31с.
1085982
  Бирюков Владислав Резьба по глазу : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 128-135 : Фото
1085983
  Жалсараев Д. Резьба по дереву : стихи и поэма / Д. Жалсараев; авториз. пер. с бурят. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 118 с.
1085984
  Яковлев Резьба по дереву / Яковлев, Ю.Д. Орлова. – М, 1974. – 183с.
1085985
  Удржал П. Резьба по дереву / П. Удржал, С. Давид. – К., 1990. – 206с.
1085986
  Сашин В. Резьба по дереву // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 9. – С. 69-84
1085987
  Дебиров П.М. Резьба по дереву в Дагестане. / П.М. Дебиров. – М., 1982. – 238с.
1085988
   Резьба по дереву в долине.. – М., 1966. – 72с.
1085989
   Резьба по дереву.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1966. – 107с.
1085990
  Левин Л.П. Резьба по дереву. (Пособие для уч-ся) / Л.П. Левин. – М., 1957. – 240с.
1085991
  Капиев Э.М. Резьба по камню / Э.М. Капиев. – М., 1958. – 112с.
1085992
  Дебиров П.М. Резьба по камню в Дагестане. / П.М. Дебиров. – М., 1966. – 208с.
1085993
  Уханова И.Н. Резьба по кости в России XVIII-XIX веков / И.Н. Уханова. – Л, 1981. – 237с.
1085994
  Крюкова И.А. Резьба по слоновй кости в Китайской Народной Республике / И.А. Крюкова. – М., 1957. – 28с.
1085995
  Андреев А. Реиндустриализация // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 19-34. – ISSN 0869-44435
1085996
  Юрга В. Реинжиниринг бизнес-процессов в решении информационных проблем экономики / В. Юрга, Н. Кривцова, А. Привалов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-70.
1085997
  Сумец А.М. Реинжиниринг бизнес-процессов внутрипроизводственной логистической системы // Логистика: проблемы и решения : Украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2006. – № 4. – С. 49-63
1085998
  Бутырина В.Н. Реинжиниринг бизнес-процессов как перспективное направление развития страхового менеджмента // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 88-95. – ISSN 2312-4903
1085999
  Остос Х.Ф. Реинжиниринг как инструмент реструктуризации предприятий // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 155-162


  Рассмотрены методические аспекты осуществления реинжиниринга в процессе реструктуризации организаций. It is considered the methodical aspects of the reengineering realization in the restructuring organization process
1086000
  Гончарук В. Реинжиниринг: бизнес-процессы или зоны ответственности? // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 6. – С. 23-27
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,