Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1084001
  Потницева Т.Н. "Приключения моего дядюшки" (1824) Вашингтона Ирвинга: своеобразие европейского вектора художественного мышления // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 192-197. – ISSN 2313-500Х
1084002
  Глушаков П.С. "Приключения студентов" // Rusistika : [russkij jazyk i literatura] / Korean Association of Rusists. – [Seoul], 2015. – Vol. 51. – С. 7-27. – ISSN 1229-1188


  Историко-авантюрный роман в творчестве С.Р. Минцлова.
1084003
  Крот О.М. Прикладна акосонометрія / О.М. Крот. – Київ, 1972. – 63с.
1084004
  Гавука І. Прикладна апробація універсального способу реверсії сукупного ефекту, отриманого впродовж життєвого циклу інноваційної продукції // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 98-106 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2313-3627
1084005
  Коротун І.М. Прикладна геоморфологія : Навч. посібник длч студ.вузів з напрямку "Геодезія,картографія та землевпорядкування" / І.М. Коротун; МОУ.Ін-т системн.досліджень освіти.Укр.держ.академія водного господарства. – Рівне : Державне редакційно-видавниче підприемство, 1996. – 132с. – ISBN 5-7763-9860-6
1084006
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 1, № 1. – 1999
1084007
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 2, № 1. – 2000
1084008
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 2, № 2. – 2000
1084009
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 2, № 3. – 2000
1084010
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 2, № 4. – 2000
1084011
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 3, № 3. – 2001
1084012
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 3, № 4. – 2001
1084013
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 3, № 1. – 2001
1084014
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 3, № 2. – 2001
1084015
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т.4, № 1. – 2002
1084016
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т.4, № 2. – 2002
1084017
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 4, № 4. – 2002
1084018
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Том 5, № 3. – 2003
1084019
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Том 5, № 4. – 2003
1084020
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / НАН України, Інститут гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 15 (87), № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084021
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / НАН України, Інститут гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 15 (87), № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084022
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / НАН України, Інститут гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 15 (87), № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084023
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 16 (88), № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084024
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 16 (88), № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084025
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 16 (88), № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084026
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 17 (89), № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084027
  Харламова Г.О. Прикладна економетрика : навч. посібник для студ. екон. спец. освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Г.О. Харламова, О.І. Черняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : [б. в.], 2011. – 188 с. : іл. – Бібліогр.: с. 163-167
1084028
  Харламова Г.О. Прикладна економетрика : навч. посібник для студ. екон. спец. освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Г.О. Харламова, О.І. Черняк ; [відп. за вип. О. Ростунов] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Економ. фак. – Київ : Науковий світ, 2011. – 187, [1] с. : табл., іл. – Дод.: с. 168-187. – Бібліогр.: с. 164-167. – ISBN 978-966-675-685-8
1084029
  Назаренко Т.Г. Прикладна економіка. Навчальна програма для курсу за вибором // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 8-11 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
1084030
  Ліщинська-Милян Прикладна етика : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / О.І. Ліщинська-Милян ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 236 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-783-1
1084031
  Партико З.В. Прикладна і комп"ютерна лінгвістика : вступ до спеціальності : [навч. посібник] / З.В. Партико. – Київ : Афіша, 2008. – 221, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-214 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-325-092-2
1084032
   Прикладна імунологія: практикум : для студ. біолог. факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 30с.
1084033
   Прикладна лінгвістика - фаховий вибір сучасного інформаційного суспільства / Колектив лабораторії комп"ютерної лінгвістики Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 лютого (№ 8). – С. 6


  Концепція освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за фаховим спрямуванням " прикладна лінгвістика та англійська мова". У 2013 році Інститут філології КНУТШ оголосив набір на спеціальність " прикладна лінгвістика та англійська мова".
1084034
  Бєлова А. Прикладна лінгвістика на початку XXI століття: діапазон досліджень // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 17-22
1084035
   Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології : MegaLing - 2010 : збірник наук. праць [учасників Шостої Міжнар. конф. "Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій"] / НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд,, Наук. рада з проблем "Інформація. Мова. Інтелект" [та ін.] ; [відп. ред. В.А. Широков ; редкол.: Л.П. Крисін та ін.]. – Київ : Довіра, 2010. – 269, [3] с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-507-286-7
1084036
  Карпусь І.В. Прикладна лінгвістика: наука і мистецтво : наукове оповідання / Ігор Карпусь. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 206 с. : іл. + CD. – ISBN 966-361-096-4
1084037
  Казимирова І.А. Прикладна лінгвотермінографія в типологічному аспекті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 55-68. – ISSN 0027-2833
1084038
  Нікітченко М.С. Прикладна логіка : навч. посібник / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 277, [1] с. – Бібліогр.: с. 268-274
1084039
  Лісняк В.С. Прикладна математика : Навчальний посібник / В.С. Лісняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 175с.
1084040
  Засуха В.А. Прикладна математика : підруч. для підготовки фахівців з напрямів "Зооінженерія" та "Водні біоресурси" в аграр. ВНЗ III-IV рівнів акредитації / В.А. Засуха, В.П. Лисенко, Б.Л. Голуб ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграрний ун-т. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Арістей, 2006. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 322-323. – ISBN 966-8458-28-1
1084041
   Прикладна математика : навч. посібник / [О.В. Шебаніна, В.П. Клочан, І.В. Клочан та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 162, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 160-161. – Бібліогр.: с. 162. – ISBN 978-617-7149-36-0
1084042
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2013 : п"ята наук. конф. магістрантів та асп., Київ, 10-12 квіт. 2013 р. :збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикл. математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2013. – 352 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7115-99-9
1084043
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2014 : шоста наук. конф. магістрантів та асп., Київ, 16-18 квіт. 2014 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикл. математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2014. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7010-02-8
1084044
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2015 : сьома наук. конф. магістрантів та аспірантів присвяч. 25-річчю ф-ту приклад. математики, Київ, 15-17 квіт. 2015 р. : зб. тез доповідей / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т приклад. математики ; [редкол: І.А. Дичка та ін. ; голов. ред.: С.В. Сирота]. – Київ : Просвіта, 2015. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7010-06-6
1084045
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2016 : восьма наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 20-22 квіт. 2016 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2016. – 384, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7010-10-3
1084046
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2017 : дев"ята наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 19-21 квіт. 2017 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2017. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7010-12-7
1084047
  Гуліда Е.М. Прикладна механіка : підручник для студентів і курсантів внз, які навчаються за спец. "Пожежна безпека" / Е.М. Гуліда, Л.Ф. Дзюба, І.М. Ольховий; за ред. Е.М. Гуліди. – Львів : Світ, 2007. – 384 с. – ISBN 978-966-603-468-0
1084048
  Матковський О.І. Прикладна мінералогія : Навчальний посібник / О.І. Матковський, Б.І. Пирогов; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 285с. – ISBN 966-613-034-3
1084049
  Онопрієнко М.В. Прикладна наука як предмет дослідження філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-77. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто феномен прикладного знання у філософському, методологічному та наукознавчому контекстах. The phenomenon of applied knowledge in philosophical, methodological and science of science contexts is considered.
1084050
   Прикладна оптика : Оптична система: теорія, розрахунок, конструювання, технологія : навчальний посібник / В.А. Одарич, Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, А.В. Якунов ; за ред. Л.В. Поперенка ; КНУТШ. – Київ : Київський университет, 2010. – 332 с. – ISBN 978-966-439-073-3
1084051
   Прикладна оптика : спектральні прилади та методи спектральних вимірювань : навч. посібник / О.В. Макаренко, В.А. Одарич, Л.В. Поперенко, А.В. Якунов ; за заг. ред. Л.В. Поперенка. – Київ : Пульсари, 2013. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-615-018-3
1084052
  Григорук В.І. Прикладна оптична спектроскопія : підручник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 574, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 568-569. – ISBN 978-966-439-883-8
1084053
  Щербань П.М. Прикладна педагогіка : Навчально методичний посібник для студ. педагог. навч. закладів / П.М. Щербань. – Київ : Вища школа, 2002. – 215с. – ISBN 966-642-070-8


  Містить структурно-тематичні схеми, які в наочній формі розкривають і конкретизують поняття курсів "Педагогіка", "Основи педагогічної майстерності".
1084054
  Лозицький О.А. Прикладна програмна система опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 01.05.03 / Лозицький Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. Ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
1084055
  Лозицький О.А. Прикладна програмна система опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 315-331. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
1084056
  Чабан К.О. Прикладна програмна система оцінювання знань для комп"ютерного тестування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Чабан К.О.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1084057
  Панок В. Прикладна психологія у педагогічній практиці України // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 4 (70). – C. 94-108. – ISSN 1810-2131
1084058
  Грабовський В. Прикладна спектрометрія йонізуючих випромінювань : навчальний посібник / Володимир Грабовський ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-613-563-9
1084059
  Капустяник В.Б. Прикладна спектроскопія : навчальний посібник / В.Б. Капустяник, В.І. Мокрий ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 302 с. – ISBN 978-966-613-670-4
1084060
  Возняк Г.М. Прикладна спрямованість шкільного курсу математики / Г.М. Возняк, К.П. Маланюк. – Київ, 1984. – 81с.
1084061
  Конет І.М. Прикладна статистика / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-166. – ISBN 978-617-7096-71-8
1084062
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-. – ISBN 966-639-007-8
№ 1. – 2001
1084063
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 2 за 2002 рік. – 2003
1084064
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 1/2 за 2003 рік. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1084065
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 1/2. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1084066
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1084067
  Антонов В.М. Прикладна та професійна акмеологія : монографія / В.М. Антонов ; Українська акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : [б. в.], 2014. – 351, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 264-277. – ISBN 978-617-646-274-3
1084068
   Прикладна теорія випадкових процесів і полів. – Х.-Львів-Тернопіль, 1993. – 246с.
1084069
   Прикладна фізика : посібник-довідник. – Київ : Генеза
Ч. 2 : завдання та тести (відповіді). – 1993. – 288с.
1084070
  Григорук В.І. Прикладна фізична оптика : навч. посіб. / В.І. Григорук, В.І. Кисленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 103. – ISBN 978-966-439-570-7
1084071
  Горбачук-Наровецька Прикладна філософія як галузь гуманітарного знання // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 142-144
1084072
  Захарова Ю. Прикладна фонетика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Юлія Захарова ; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 207-211. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8916-39-7
1084073
   Прикладна фотограмметрія : навч. посібник для студ. геодезичних спеціальностей / В.О. Катушков, В.Г. Мархвіда, В.В. Пастух, Ю.М. Панкратьев, В.М. Сердюков; Міністерство освіти України ; Ін-т системних досліджень освіти ; Київський державний технічний ун-т будівництва і архітектури ; В.О. Катушков, В.Г. Мархвіда, В.В. Пастух, Ю.М. Панкратьев, В.М. Сердюков. – Київ : ІСДО, 1994. – 280 с. – ISBN 5-7763-1885-8
1084074
  Одарич В.А. Прикладна фотометрична еліпсометрія / В.А. Одарич. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2017. – 413, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-615-072-5
1084075
   Прикладная аєродинамика космических аппаратов. – К, 1977. – 125с.
1084076
  Русин Н.П. Прикладная актинометрия / Н.П. Русин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 232с.
1084077
   Прикладная акустика и вибрационная техника. – Киев : Наукова думка, 1968. – 176с.
1084078
  Букреев Ю.Ф. Прикладная атомная спектроскопия. / Ю.Ф. Букреев. – М, 1976. – 70с.
1084079
  Мартынов А.К. Прикладная аэродинамика / А.К. Мартынов. – М, 1972. – 447с.
1084080
   Прикладная аэродинамика. – М, 1974. – 731с.
1084081
  Пономарев П.Д. Прикладная балистика для стрелка / П.Д. Пономарев. – М., 1935. – 172с.
1084082
  Пономарев П.Д. Прикладная балистика для стрелки / П.Д. Пономарев. – 3-е изд. доп. – М., 1938. – 216с.
1084083
  Соколов М.В. Прикладная биофотометрия / М.В. Соколов. – Москва
Серия "Теоретическая и прикладная биофизика". – 1982. – 132с.
1084084
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 1. – 1995
1084085
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 2. – 1995
1084086
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 3. – 1995
1084087
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 4. – 1995
1084088
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 5. – 1995
1084089
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 6. – 1995
1084090
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 3. – 1996
1084091
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 4. – 1996
1084092
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 5. – 1996
1084093
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 6. – 1996
1084094
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 2. – 1996
1084095
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 33, № 2. – 1997
1084096
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 33, № 3. – 1997
1084097
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 33, № 1. – 1997
1084098
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : [учебник для высш. техн. учеб. заведений] / Г.Н. Абрамович. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1951. – 512 с., [1] л. ил. : ил.
1084099
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика / Г.Н. Абрамович. – 2-е изд., перераб. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1953. – 736 с., [7] л. ил. : ил.
1084100
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : [учеб. для втузов] / Г.Н. Абрамович. – изд.3-е, перераб. и доп. – Москва : Наука, 1969. – 824 с. : ил. – Библиогр.: с. 820-821
1084101
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : учеб. для студентов высш. техн. учеб. заведений / Г.Н. Абрамович. – изд. 4-е перераб. – Москва : Наука, 1976. – 888 с. – Библиогр.: 884-885
1084102
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : [в 2 ч.] / Г.Н. Абрамович. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1991. – 597 с. : ил. – Библиогр.: с. 590-592
1084103
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : [в 2 ч.] / Г.Н. Абрамович. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-014962-4
Ч. 2. – 1991. – 301, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 294-296
1084104
  Страхович К.И. Прикладная газодинамика / К.И. Страхович. – Москва-Ленинград
1. – 1937. – 300 с.
1084105
  Левчук Г.П. Прикладная геодезия : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Прикладная геодезия" ; Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ / под ред. Г.П. Левчука. – Москва : Недра, 1981. – 438 с.
1084106
  Левчук Г.П. Прикладная геодезия : Геодезические работы при изысканиях и строительстве инженерных сооружений ; учебник для студ-ов вузов, обучающихся по спец. "Прикладная геодезия" / под ред. Г.П. Левчука. – Москва : Недра, 1983. – 400 с.
1084107
  Жарников В.Б. Прикладная геодезия : учеб. пособ. (для студ. 4 курса спец. 1302) / В.Б. Жарников; отв. ред. Н.М. Пешков. – Новосибирск, 1987. – 88 с.
1084108
  Булгаков Н.П. Прикладная геодезия : учебник для вузов / Н.П. Булгаков, Е.М. Рывина, Г.А. Федотов; Иванова Л.Г. – Москва : Недра, 1990. – 415с. – ISBN 5-247-01173-2
1084109
  Заказнов Н.П. Прикладная геометрическая оптика / Н.П. Заказнов. – Москва : Машиностроение, 1984. – 183 с.
1084110
   Прикладная геометрия и инженерная графика. – К, 1965. – 187с.
1084111
   Прикладная геометрия и инженерная графика. – Омск, 1972. – 90с.
1084112
  Звонкова Т.В. Прикладная геоморфология / Т.В. Звонкова. – Москва : Высшая школа, 1970. – 272с.
1084113
   Прикладная геоморфология. – Москва, 1976. – 76с.
1084114
  Череменский Г.А. Прикладная геотермия / Г.А. Череменский. – Ленинград : Недра, 1977. – 224с.
1084115
  Бернацкий Л.Н. Прикладная геотехника. / Л.Н. Бернацкий. – Москва : Трансжелдориздат
Вып. 38. – 1935. – 260с.
1084116
   Прикладная геофизика. – Москва4Ленинград : ОНТИ
Вып. 2 : Сейсмометрия. – 1934. – 228с.
1084117
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1935. – 119с.
1084118
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1936. – 180с.
1084119
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1936. – 204с.
1084120
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1945. – 110с.
1084121
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва;Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 3. – 1947. – 196с.
1084122
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1948. – 176с.
1084123
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1950. – 188с.
1084124
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1950. – 154с.
1084125
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва;Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 8. – 1952. – 226с.
1084126
   Прикладная геофизика. – Москва;ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 9. – 1952. – 98с.
1084127
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва;Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 10. – 1953. – 115с.
1084128
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 11. – 1954. – 176с.
1084129
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 12. – 1955. – 218с.
1084130
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 13. – 1955. – 144с.
1084131
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 14. – 1956. – 234с.
1084132
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Ленинград : Гостоптехиздат
Вып.15. – 1956. – 190с.
1084133
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 16. – 1957. – 243с.
1084134
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 17. – 1957. – 310с.
1084135
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 18. – 1958. – 288с.
1084136
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 19. – 1958. – 255с.
1084137
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехихдат
Вып. 20. – 1958. – 269с.
1084138
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 21. – 1958. – 223с.
1084139
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 22. – 1959. – 219с.
1084140
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 23. – 1959. – 244с.
1084141
   Прикладная геофизика. – Л, 1960. – 263с.
1084142
   Прикладная геофизика. – М, 1960. – 204с.
1084143
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 25. – 1960. – 243с.
1084144
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып.26. – 1960. – 268с.
1084145
   Прикладная геофизика. – М, 1961. – 296с.
1084146
   Прикладная геофизика. – М
29. – 1961. – 232с.
1084147
   Прикладная геофизика. – М
30. – 1961. – 228с.
1084148
   Прикладная геофизика. – М, 1962. – 256с.
1084149
   Прикладная геофизика. – М, 1962. – 232с.
1084150
   Прикладная геофизика. – М, 1962. – 252с.
1084151
   Прикладная геофизика. – М, 1962. – 248с.
1084152
   Прикладная геофизика. – М, 1963. – 259с.
1084153
   Прикладная геофизика. – М, 1963. – 194с.
1084154
   Прикладная геофизика. – М, 1964. – 224с.
1084155
   Прикладная геофизика. – М, 1964. – 199с.
1084156
   Прикладная геофизика. – М, 1964. – 211с.
1084157
   Прикладная геофизика. – М, 1965. – 216с.
1084158
   Прикладная геофизика. – М, 1965. – 204с.
1084159
   Прикладная геофизика. – М, 1965. – 215с.
1084160
   Прикладная геофизика. – М, 1965. – 250с.
1084161
   Прикладная геофизика. – Москва : Недра
Вып. 44. – 1965. – 225с.
1084162
   Прикладная геофизика / В.М. Телфорд, Л.П. Гелдарт, Р.Е. Шерифф, Д.А. Кейс. – Москва : Недра, 1980. – 502с.
1084163
   Прикладная геофизика нефти и газа. – Баку, 1985. – 291с.
1084164
   Прикладная геохимия / Овчинников, Н, , . – Москва : Недра, 1990. – 246с.
1084165
   Прикладная геохимия и минералогия. – Москва, 1977. – 123с.
1084166
  Шуман В.Н. Прикладная геоэлектродинамика и магнитотеллурический эксперимент // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 22-44. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0203-3100
1084167
  Гинзбург И.П. Прикладная гидрогазодинамика / И.П. Гинзбург. – Л., 1958. – 339 с.
1084168
  Линслей Р.К. Прикладная гидрология / Р.К. Линслей. – Л., 1962. – 760с.
1084169
  Патрашев А.Н. Прикладная гидромеханика / А.Н. Патрашев. – Москва, 1970. – 684 с.
1084170
   Прикладная гидромеханика. – К, 1989. – 250с.
1084171
   Прикладная голография : тезисы докладов республ. семинара. – Киев : Наукова думка, 1984. – 87с.
1084172
   Прикладная горнопромышленная геология. – М, 1990. – 612с.
1084173
  Калашник Н.Г. Прикладная густосология : Пособие по формированию эстетических вкусов детей и молодежи / Н.Г. Калашник, Н.А. Зацепина; МВДУ; Запорожский юридический ин-т. – Запорожье : Полиграф, 2004. – 255 с. – ISBN 966-8268-90-3
1084174
  Жуков М.Ф. Прикладная динамика термической плазмы / М.Ф. Жуков. – Новосибирск : Наука, 1975. – 298 с.
1084175
   Прикладная дозиметрия. – Москва, 1962. – 248 с.
1084176
   Прикладная документалистика. – Москва : Наука, 1968. – 200 с.
1084177
  Пороховская Т.И. Прикладная єтика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 79-92. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1084178
  Силантьев А.А. Прикладная зоология, как предмет преподавания в сельскохозяйственных учебных заведениях и постановка этого предмета на Спб. сельскохозяйственных курсах / А.А. Силантьев. – Киев. – 3 с.
1084179
  Саульев В.К. Прикладная и вычислительная математика / В.К. Саульев. – М., 1971. – 202с.
1084180
  Саульев В.К. Прикладная и вычислительная математика / В.К. Саульев. – М.
1. – 1972. – 86с.
1084181
   Прикладная и теоретическая химия. – Алма-Ата, 1978. – 170с.
1084182
  Меньшиков И.И. Прикладная и юридическая лингвистика (один аспект приложения) // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 220-224. – ISBN 966-7348-20-2
1084183
  Смит А.Л. Прикладная ИК-спектроскопия / А.Л. Смит. – М., 1982. – 327с.
1084184
   Прикладная иммунология. – К, 1984. – 319с.
1084185
   Прикладная информатика. – М, 1981. – 231с.
1084186
   Прикладная инфракрасная спектроскопия : пер. с англ. – Москва : Мир, 1970. – 376с.
1084187
  Хедвиг П. Прикладная квантовая химия / П. Хедвиг. – Москва : Мир, 1977. – 595с.
1084188
  Жидомиров Г.М. Прикладная квантовая химия / Г.М. Жидомиров. – Москва, 1979. – 295 с.
1084189
  Гхосал А. Прикладная кибернетика и ее связь с исследованием операций / А. Гхосал. – Москва, 1982. – 128 с.
1084190
   Прикладная климатология. – М, 1974. – 96с.
1084191
  Шталь В.А. и др. Прикладная климатология / В.А. и др. Шталь. – Л., 1981. – 166с.
1084192
  Исаев А.А. Прикладная климатология / А.А. Исаев. – М, 1989. – 88с.
1084193
   Прикладная климатология. – Л, 1990. – 272с.
1084194
   Прикладная комбинаторная математика : сборник статей. – Москва : Мир, 1968. – 363 с.
1084195
  Китаева А. Прикладная косметология // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 216-22. – ISSN 1728-8568
1084196
  Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си = Applied cryptography. Protocols, Algorithms, and Source Code in C / Б. Шнайер. – Москва : Триумф, 2003. – 816с. – ISBN 5-89392-055-4
1084197
   Прикладная лингвистика и автоматический анализ текста. – Тарту, 1988. – 100с.
1084198
  Котов Р.Г. Прикладная лингвистика и информационная технология. / Р.Г. Котов. – М., 1987. – 161с.
1084199
   Прикладная лингвистика и машинный перевод. – Киев, 1962. – 126 с.
1084200
  Козачков Л.С. Прикладная логика информатики. / Л.С. Козачков. – Киев, 1990. – 252с.
1084201
  Новиков И.И. Прикладная магнитная гидродинамика. / И.И. Новиков. – М., 1969. – 360с.
1084202
  Рандошкин В.В. Прикладная магнитооптика / В.В. Рандошкин, А.Я. Червоненкис. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 318с.
1084203
  Киреев А.П. Прикладная макроэкономика = Applied macroeconomics : учебник / Алексей Киреев ; [ред. Н.П. Огаркова]. – Москва : Международные отношения, 2006. – 454, [2] с. : ил., табл. + CD. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 452-453. – ISBN 5-7133-1238-0
1084204
  Шмулевич П.К. Прикладная математика / П.К. Шмулевич. – Днепропетровск
1. – 1930. – 236 с.
1084205
   Прикладная математика. – Новосибирск, 1978. – 188с.
1084206
   Прикладная математика. – Ленинград, 1979. – 168 с.
1084207
   Прикладная математика. – М, 1986. – 123с.
1084208
  Блехман И.И. Прикладная математика : предмет, логика, особенности подходов / И.И. Блехман. – К, 1976. – 269с.
1084209
   Прикладная математика в биологии. – Москва : Изд-во МГУ, 1979. – 152с.
1084210
  Охорзин В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / В.А. Охорзин. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 352, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 341-342. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0814-6
1084211
  Брекенридж В. и др. Прикладная математика в строительной и заводской практике / В. Брекенридж и др. – Москва ; Ленинград, 1931. – 256 с.
1084212
   Прикладная математика в технико-экономических задачах. – Казань, 1976. – 140с.
1084213
  Пикуль В.В. Прикладная математика деформируемого твердого тела / В.В. Пикуль. – М, 1989. – 220с.
1084214
   Прикладная математика и кибернетика. – М, 1973. – 399с.
1084215
   Прикладная математика и математическое обеспечение ЭВМ. – М, 1982. – 164с.
1084216
   Прикладная математика и математическое обеспечение ЭВМ. – М, 1986. – 149с.
1084217
   Прикладная математика и механика. – Ташкент, 1983. – 115 с.
1084218
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 2. – 1995
1084219
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 3. – 1995
1084220
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 4. – 1995
1084221
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 5. – 1995
1084222
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 6. – 1995
1084223
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 1. – 1995
1084224
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 2. – 1996
1084225
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 3. – 1996
1084226
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 4. – 1996
1084227
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 5. – 1996
1084228
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 6. – 1996
1084229
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 61, вып. 2. – 1997
1084230
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 61, вып. 3. – 1997
1084231
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 61, вып. 6. – 1997
1084232
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 61, вып. 1. – 1997
1084233
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 62, вып. 1. – 1998
1084234
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 62, вып. 2. – 1998
1084235
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 62, вып. 3. – 1998
1084236
   Прикладная математика и механика / РАН. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0032-8235
Т. 79, № 5. – 2015. – С. 596-739
1084237
   Прикладная математика и механика / РАН. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0032-8235
Т. 79, № 4. – 2015. – С. 452-595
1084238
   Прикладная математика и механика / РАН. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0032-8235
Т. 79, № 6. – 2015. – С. 740-896
1084239
   Прикладная математика и программирование на ЭВМ. – Алма-Ата, 1983. – 136с.
1084240
  Шишкин А.И. Прикладная математика инженера - строителя : Учебное пособие / А.И. Шишкин. – Петрозаводск, 1975. – 112 с.
1084241
  Кривцов А.И. Прикладная металлогения / А.И. Кривцов. – Москва : Недра, 1989. – 286с.
1084242
  Шишкин И.Ф. Прикладная метрология / И.Ф. Шишкин. – М, 1990. – 115с.
1084243
  Шабалин С.А. Прикладная метрология в вопросах и ответах / С.А. Шабалин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 189с.
1084244
  Брегадзе Ю.И. Прикладная метрология ионизирующих излучений / Ю.И. Брегадзе, Э.К. Степанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 264 с. – ISBN 5-283-02998-0
1084245
  Жуковский Н.Е. Прикладная механика / Н.Е. Жуковский. – М.-Л., 1931. – 103с.
1084246
  Левинсон Л.Е. Прикладная механика / Л.Е. Левинсон. – М.-Л., 1931. – 376с.
1084247
   Прикладная механика. – М, 1976. – 424с.
1084248
   Прикладная механика. – М, 1977. – 488с.
1084249
   Прикладная механика. – Киев, 1977. – 534 с.
1084250
   Прикладная механика. – М, 1978. – 128с.
1084251
  Ковалев Н.А. Прикладная механика / Н.А. Ковалев. – Москва, 1982. – 400 с.
1084252
   Прикладная механика. – К, 1984. – 279с.
1084253
  Бардзиловский В.П. Прикладная механика / В.П. Бардзиловский. – К., 1986. – 190 с.
1084254
   Прикладная механика. – Одесса, 1988. – 174с.
1084255
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 1. – 1995
1084256
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 2. – 1995
1084257
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 3. – 1995
1084258
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 4. – 1995
1084259
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 5. – 1995
1084260
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 6. – 1995
1084261
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 7. – 1995
1084262
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 8. – 1995
1084263
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 9. – 1995
1084264
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 10. – 1995
1084265
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 11. – 1995
1084266
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 12. – 1995
1084267
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 2. – 1996
1084268
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 3. – 1996
1084269
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 4. – 1996
1084270
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 5. – 1996
1084271
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 6. – 1996
1084272
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 7. – 1996
1084273
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 8. – 1996
1084274
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 9. – 1996
1084275
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 10. – 1996
1084276
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 11. – 1996
1084277
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 12. – 1996
1084278
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 1. – 1996
1084279
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 1. – 1997
1084280
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 2. – 1997
1084281
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 3. – 1997
1084282
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 4. – 1997
1084283
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 5. – 1997
1084284
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 6. – 1997
1084285
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 7. – 1997
1084286
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 8. – 1997
1084287
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 9. – 1997
1084288
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 10. – 1997
1084289
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 11. – 1997
1084290
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 12. – 1997
1084291
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 2. – 1998
1084292
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 3. – 1998
1084293
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 4. – 1998
1084294
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 6. – 1998
1084295
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 7. – 1998
1084296
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 8. – 1998
1084297
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 5. – 1998
1084298
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 9. – 1998
1084299
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 10. – 1998
1084300
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 11. – 1998
1084301
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 12. – 1998
1084302
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 1. – 1998
1084303
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 2. – 1999
1084304
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 1. – 1999
1084305
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 5. – 1999
1084306
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 6. – 1999
1084307
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 3. – 1999
1084308
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 4. – 1999
1084309
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 7. – 1999
1084310
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 8. – 1999
1084311
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 9. – 1999
1084312
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 10. – 1999
1084313
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 11. – 1999
1084314
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 12. – 1999
1084315
   Прикладная механика = International applied mechanics : Международный научный журнал. – Киев : Институт механики НАН Украины, 1955-. – ISSN 0032-8243
Т. 45, № 1. – 2009. – 144 с.
1084316
   Прикладная механика = International applied mechanics : Международный научный журнал. – Киев : Институт механики НАН Украины, 1955-. – ISSN 0032-8243
Т. 45, № 10. – 2009. – 144 с.
1084317
  Колтунов М.А. Прикладная механика деформируемого твердого тела / М.А. Колтунов. – М., 1983. – 349с.
1084318
   Прикладная механика и механика. – Москва, 1987. – 96 с.
1084319
   Прикладная механика и техническая физика
№ 1. – 1997
1084320
   Прикладная механика и техническая физика
№ 2. – 1997
1084321
   Прикладная механика композитов. – Москва : Мир, 1989. – 357 с.
1084322
  Филин А.П. Прикладная механика твердого деформируемого тела / А.П. Филин. – Москва
1. – 1978. – 832с.
1084323
  Филин А.П. Прикладная механика твердого деформируемого тела / А.П. Филин. – М
2. – 1978. – 616с.
1084324
  Филин А.П. Прикладная механика твердого деформируемого тела / А.П. Филин. – М.
3. – 1981. – 480 с.
1084325
  Иосилевич Г.Б. Прикладная механика. / Г.Б. Иосилевич. – М., 1985. – 575с.
1084326
  Джонс М.П. Прикладная минералогия : Количественный подход / М.П. Джонс. – Москва : Недра, 1991. – 390с. – ISBN 5-247-01724-2
1084327
   Прикладная минералогия Восточной Сибири. – Иркутск, 1992. – 272с.
1084328
  Терешин Н.А. Прикладная направленность школьного курса математики / Н.А. Терешин. – Москва : Просвещение, 1990. – 95 с.
1084329
   Прикладная наукономика / Сергеев Александр, Демина Наталия, Костинский Александр, Кондрашов Александр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 162-169 : фото
1084330
  Цернике Ф. Прикладная нелинейная оптика : Пер. с англ. / Ф. Цернике, Дж. Мидвинтер. – Москва : Мир, 1976. – 261 с.
1084331
   Прикладная общая теория систем. – Москва
Том 2. – 1981. – 731с.
1084332
  Фефилов Б.В. Прикладная оптика / Б.В. Фефилов. – Москва, 1947. – 531 с.
1084333
  Турыгин И.Ф. Прикладная оптика : Учеб.пособие / И.Ф. Турыгин. – Москва : Машиностроение
Кн. 1 : Геометрическая оптика и методы расчета оптических схем. – 1965. – 362с.
1084334
  Турыгин И.Ф. Прикладная оптика : учебное пособие / И.Ф. Турыгин. – Москва : Машиностроение
Кн. 2 : Фотографические, проекционные и фотоэлектрические системы. – 1966. – 431с.
1084335
  Апенко М.И. Прикладная оптика / Апенко М.Н., Дубовик А.С. – Москва : Наука, 1971. – 392 с. : ил. – Список лит.: с. 388-392 (160 назв.). – (Физ.-мат. б-ка инженера)
1084336
  Апенко М.И. Прикладная оптика / Апенко М.И., Дубовик А.С. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1982. – 352 с. : ил. – Библиогр.: с. 349-352 (113 назв.). – (Физ.-мат. б-ка инженера)
1084337
   Прикладная оптика : учеб. пособие. – Москва : Недра, 1982. – 612 с.
1084338
   Прикладная оптика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л.Г. Бебчук, Ю.В. Богачов, Н.П. Заказнов, Б.М. Комраков, Л.И. и др. Михайловская; Л.Г. Бебчук [ и др. ] ; под ред. Н.П. Заказнова. – Изд. 2-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 320с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0757-6
1084339
  Мальцев М.Д. Прикладная оптика и оптические измерения : Учеб.пособие / М.Д. Мальцев, Г.А. Каракулина. – Москва : Машиностроение, 1968. – 472с.
1084340
  Штерн Э. Прикладная психология / Э. Штерн. – М, 1924. – 116с.
1084341
   Прикладная психология. – Красноярск, 1990. – 177с.
1084342
   Прикладная психология в высшей школе. – Казань, 1979. – 270с.
1084343
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 1. – 2004
1084344
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 2. – 2004
1084345
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 3. – 2004
1084346
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 4. – 2004
1084347
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 1. – 2005
1084348
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 2. – 2005
1084349
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 3. – 2005
1084350
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 4. – 2005
1084351
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 1. – 2006
1084352
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 2. – 2006
1084353
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 3. – 2006
1084354
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 4. – 2006
1084355
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 1. – 2007
1084356
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 2. – 2007
1084357
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 3/4. – 2007
1084358
   Прикладная психология общения в учебной и профессиональной деятельсности. – Омск, 1988. – 180с.
1084359
  Кузин А.М. Прикладная радиобиология : (теорет. и техн. основы) / А.М. Кузин, Д.А. Каушанский. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 222 с.
1084360
  Соколовский И.И. Прикладная радиооптика = Теория и методы резонансной угловой фильтрации / И.И. Соколовский, Ю.А. Покровский. – Киев : Наукова думка, 1986. – 219 с.
1084361
  Хан Отто Прикладная радиохимия. / Хан Отто. – Л.М., 1947. – 276с.
1084362
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 3, № 1. – 2004
1084363
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 3, № 2. – 2004
1084364
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 3, № 3. – 2004
1084365
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 3, № 4. – 2004
1084366
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 4, № 3. – 2005
1084367
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 4, № 2. – 2005
1084368
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 4, № 4. – 2005
1084369
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1084370
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
№ 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1084371
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
№ 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1084372
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1084373
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 12, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084374
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 12, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084375
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 12, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084376
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 12, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084377
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 13, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084378
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 13, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084379
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 13, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084380
   Прикладная реоогия и течение дисперсных систем. – Свердловск, 1981. – 149с.
1084381
  Гуревич В.И. Прикладная седиментология и геоэкология / В.И. Гуревич. – Л., 1996. – 63с.
1084382
   Прикладная социальная география Калининградской области : межвузовский сборник научных трудов. – Калининград : Калининградский гос. ун-т, 1986. – 124 с.
1084383
  Давидюк Г.П. Прикладная социология / Г.П. Давидюк. – Минск, 1979. – 221с.
1084384
  Колесников Ю.С. Прикладная социология : учеб. пособие / [сост.] Ю.С. Колесников. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 316, [1] с. – (Учебники "Феникса"). – ISBN 5-222-01643-9
1084385
  Горшков М. Прикладная социология : Учебное пособие для вузов / М. Горшков, Ф. Шереги; РАН. Ин-т комплексных социальных исследований. – Москва : ЦСП, 2003. – 312с. – ISBN 49-1-900229
1084386
  Перов В.П. Прикладная спектральная теория оценивания / В.П. Перов. – Москва : Наука, 1982. – 431 с.
1084387
  Вольдсет Р. Прикладная спектрометрия рентгеновского излучения : пер. с англ. / Р. Вольдсет. – Москва : Атомиздат, 1977. – 187 с.
1084388
  Балдин С.А. Прикладная спектрометрия с полупроводниковыми детекторами / С.А. Балдин, Н.А. и др. Вартанов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 320с.
1084389
   Прикладная спектроскопия : материалы 16 совещания. – Москва : Наука
Т. 1. – 1969. – 496с.
1084390
   Прикладная спектроскопия : материалы 16 совещания. – Москва : Наука
Т. 2. – 1969. – 220с.
1084391
   Прикладная спектроскопия : сб. обзорн. докладов 17 всесоюзн. съезда. – Минск : ИФ АН БССР, 1974. – 303с.
1084392
   Прикладная спектроскопия. – Москва : АН СССР, 1977. – 291с.
1084393
  Айвазян С.А. Прикладная статистика = Applied statistics : исслед. зависимостей : справ. изд. / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин ; под ред. С.А. Айвязян. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 471 с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 457-463
1084394
  Кокс Д. Прикладная статистика / Д. Кокс, Э. Снелл. – Москва : Мир, 1984. – 200 с.
1084395
  Айвазян С.А. Прикладная статистика = Applied statistics : исслед. зависимостей : справ. изд / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин ; под ред. С.А. Айвязяна. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 487 с. : граф. – Библиогр.: с. 459-471
1084396
   Прикладная статистика. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 606 с.
1084397
   Прикладная статистика. Актуарна та фінансова математика. – Донецьк, 2000-. – ISBN 966-639-007-8
№ 1. – 2000
1084398
   Прикладная статистика. Актуарна та фінансова математика. – Донецьк, 2000-. – ISBN 966-639-050-7
№ 2. – 2000
1084399
  Вартанов Н.А. Прикладная сцинтилляционная гамма-спектрометрия / Н.А. Вартанов, П.С. Самойлов; Под ред. В.В. Матвеева. – 2-е изд,. доп. – Москва : Атомиздат, 1969. – 464с.
1084400
  Вартанов Н.А. Прикладная сцинтилляционная гамма-спектрометрия / Н.А. Вартанов, П.С. Самойлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Атомиздат, 1975. – 406с.
1084401
  Бердников В.В. Прикладная теория гидравлических цепей / В.В. Бердников. – М, 1977. – 192с.
1084402
  Булгаков Б.В. Прикладная теория гироскопов / Б.В. Булгаков. – Изд.2-е. – Москва, 1955. – 355 с.
1084403
  Булгаков Б.В. Прикладная теория гироскопов / Б.В. Булгаков. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 401 с.
1084404
  Деревицкий Д.П. Прикладная теория дискретных адаптовых систем управления / Д.П. Деревицкий, А.Л. Фрадков. – М., 1981. – 216с.
1084405
  Коган И.М. Прикладная теория информации / И.М. Коган. – Москва : Радио и связь, 1981. – 216 с.
1084406
  Дмитриев В.И. Прикладная теория информации / В.И. Дмитриев. – Москва : Высшая школа, 1989. – 320 с.
1084407
  Гилмор Р. Прикладная теория катастроф : В 2-х кн. / Р. Гилмор; Пер. с англ. под ред. Ю.П. Гупало, А.А. Пионтковского. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1984. – 350с.
1084408
  Гилмор Р. Прикладная теория катастроф : В 2-х кн. / Р. Гилмор; Пер. с англ. под ред.Ю.П. Гупало, А.А. Пионтковского. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1984. – 285с.
1084409
  Кирпичников А.П. Прикладная теория массового обслуживания / А.П. Кирпичников ; [науч. ред. А.М. Елизаров]. – Казань : Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. – 116, [2] с. – Библиогр.: с. 117. – ISBN 978-5-98180-523-3
1084410
  Бидерман В.Л. Прикладная теория механических колебаний / В.Л. Бидерман. – М, 1972. – 416с.
1084411
  Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. / Т.А. Голинкевич. – М, 1977. – 159с.
1084412
  Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. / Т.А. Голинкевич. – М, 1985. – 168с.
1084413
  Гопп Ю.А. Прикладная теория нелинейных колебаний механических систем : Автореф... докт. технич.наук: / Гопп Ю.А.; Академия наук СССР. Институт машиноведения. – Омск, 1951. – 18 с.
1084414
  Брайсон А. Прикладная теория оптимального управления / А. Брайсон, Ю. Хо. – М., 1972. – 544с.
1084415
  Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести / Н.Н. Малинин. – М., 1968. – 400с.
1084416
  Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести / Н.Н. Малинин. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1975. – 399с.
1084417
  Брудный Ю.А. Прикладная теория приближения / Ю.А. Брудный, И.П. Иродова. – Ярославль, 1986. – 88 с.
1084418
  Попов Е.П. Прикладная теория процессов управления в нелинейных системах. / Е.П. Попов. – М, 1973. – 583с.
1084419
  Большаков И.А. Прикладная теория случайных потоков. / И.А. Большаков, В.С. Ракошиц. – М, 1978. – 248с.
1084420
  Половин. Р.В. Прикладная теория случайных процессов / Р.В. Половин. – Харьков : Вища школа, 1982. – 102 с.
1084421
  Райфа Х. Прикладная теория ститистических решений / Х. Райфа. – М., 1977. – 359 с.
1084422
  Тимошенко С.П. Прикладная теория упругости / С.П. Тимошенко, Лиссельс. – 3-е изд. стереот. – М.-Л. : ГНТИ, 1931. – 392с.
1084423
  Тимошенко С.П. Прикладная теория упругости / С.П. Тимошенко, Лиссельс. – 3-е изд. стереот. – М-Л : ГНТИ, 1931. – 392с.
1084424
  Тимошенко С.П. Прикладная теория упругости / С.П. Тимошенко, Лиссельс. – 2-е изд. стереот. – М-Л : Гостехиздат, 1931. – 392с.
1084425
  Сегаль А.И. Прикладная теория упругости / А.И. Сегаль. – Ленинград, 1957. – 248 с.
1084426
  Ван Цзи-де Прикладная теория упругости / Ван Цзи-де. – Москва : Физматлит, 1959. – 400 с.
1084427
  Сегаль А.И. Прикладная теория упругости / А.И. Сегаль. – 2-е изд. – Ленинград, 1961. – 268 с.
1084428
   Прикладная теория упругости. – Саратов, 1982. – 150с.
1084429
   Прикладная теория упругости. – Саратов, 1983. – 123с.
1084430
   Прикладная теория цифровых автоматов. – Киев : Вища школа, 1987. – 374с.
1084431
  Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов / А.Я. Савельев. – Москва : Высшая школа, 1987. – 271с.
1084432
  Новиков И.И. Прикладная термодинамика и теплопередача. / И.И. Новиков, К.Д. Воскресенский. – М., 1961. – 548с.
1084433
  Новиков И.И. Прикладная термодинамика и теплопередачи. / И.И. Новиков, К.Д. Воскресенский. – 2-е изд. – М., 1977. – 350с.
1084434
   Прикладная топонимика. – Москва, 1983. – 116с.
1084435
  Кизильштейн Л.Я. Прикладная улглепетрография / Л.Я. Кизильштейн, А.Л. Шпицглувэ. – Ростов -на-Дону, 1992. – 147с.
1084436
  Резников З.М. Прикладная физика : учеб. пособие для учащихся 10 кл. / З.М. Резников. – Москва : Просвещение, 1989. – 238с.
1084437
  Барнет К. Прикладная физика атомных столкновений : Пер.с англ. / К. Барнет, М. Харрисон. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 430 с.
1084438
   Прикладная физика и электронные средства обеспечения эксперимента : сб. науч. трудов. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1982. – 172с.
1084439
  Хэнкс Р.Д. Прикладная физика почв / Р.Д. Хэнкс, Д.Л. Ашкрофт. – Л, 1985. – 151с.
1084440
   Прикладная физика твердого тела. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1973. – 255с.
1084441
  Блюмен Л.М. Прикладная физико-химия силикатов / Л.М. Блюмен. – Ленинград; Москва, 1939. – 239 с.
1084442
  Шищенко П.Г. Прикладная физическая география / П.Г. Шищенко. – Київ : Вища школа, 1988. – 192с.
1084443
  Шишловский А.А. Прикладная физическая оптика : Учеб.пособие / А.А. Шишловский. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 822 с.
1084444
  Кистяковский В.А. Прикладная физическая химия / В.А. Кистяковский. – Л
1. – 1926. – 221с.
1084445
   Прикладная фотограмметрия. – Ленинград : Наука, 1969. – 256 с.
1084446
  Амромин П.Д. Прикладная фотограмметрия : учеб. пособие : (для студентов 4-го курса аэрофотогеодез. спец.) / П.Д. Амромин ; Новосиб. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАИК, 1981. – 85 с. : ил. – Библиогр.: с. 84
1084447
  Амромин П.Д. Прикладная фотограмметрия : учеб. пособие (для студентов 2 курса спец. 1301 "Прикладная геодезия") / П.Д. Амромин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Новосибир. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАИК, 1985. – 83 с. : ил. – Библиогр.: с. 83
1084448
   Прикладная химическая термодинамика модели и рачеты. – М, 1988. – 281с.
1084449
  Делимарский Ю.К. Прикладная химия ионных расплавов / Делимарский Ю.К., Барчук Л.П. – Киев, 1988. – 187 с.
1084450
  Делимарский Ю.К. Прикладная химия ионных расплавов / Ю.К. Делимарский, Л.П. Барчук. – К, 1988. – 192с.
1084451
   Прикладная хроматография. – М, 1984. – 304с.
1084452
   Прикладная экология. – М, 1983. – 280с.
1084453
  Вронский В.А. Прикладная экология : Учебное пособие / В.А. Вронский. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1996. – 512с. – ISBN 5-85880-099-8
1084454
  Христиановский В.В. Прикладная эконометрия : Учебник для студентов экономических специальностей вузов / В.В. Христиановский, Н.Г. Гузь, О.Г. Кривенчук; Мин-во образования Украины.Донецкий гос.ун-т. – Донецк : ДонГТУ, 1998. – 172с.
1084455
   Прикладная экономика. – Москва, 1992. – 224с.
1084456
  Ковалев И.С. Прикладная электродинамика / И.С. Ковалев. – Минск, 1978. – 343 с.
1084457
   Прикладная электролюминесценция. – Москва : Советское радио, 1974. – 414 с.
1084458
  Чесноков А.Д. Прикладная электроника / А.Д. Чесноков, И.П. Степаненко. – 2-е, доп. – М., 1963. – 236с.
1084459
  Стендер В.В. Прикладная электрохимия / В.В. Стендер. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1961. – 541 с.
1084460
   Прикладная электрохимия. – Л, 1962. – 639с.
1084461
   Прикладная электрохимия. – Москва : Химия, 1975. – 552 с.
1084462
   Прикладная электрохимия. – Казань, 1981. – 77с.
1084463
  Кузовенко С.В. Прикладная электрохимия / С.В. Кузовенко, Д.А. Байталов. – Казань, 1981. – 114с.
1084464
   Прикладная электрохимия. – М, 1984. – 520с.
1084465
   Прикладная электрохимия. – Казань, 1988. – 148с.
1084466
   Прикладная электрохимия. – Казань, 1991. – 127с.
1084467
   Прикладная энтомология [компккт]. [Т. I: А - И]


  Содержание компакта: 1. Десятилетие 1-го Всероссийского съезда деятелей по прикладной энтомологии и возрождение Российского общества деятелей по прикладной энтомологии 2. Андреев С. Токи высокой частоты в борьбе с мучными клещами / С. Андреев, Б. ...
1084468
   Прикладная энтомология [компккт]. [Т. II: К - М]


  Содержание компакта: 1. Кеппен Ф. Заметка по поводу напечатанного О.А. Гриммом списка насекомых, вредивших до сих пор нашему сельскому хозяйству 2. Крохина М.Ф. Работы по биологии полевых слизней и методике борьбы с ними в 1927-1928 г. в ...
1084469
   Прикладная энтомология [компккт]. [Т. III: Н - Я]
1084470
  Бакштановский В.И. Прикладная этика : инновационный сценарий развития / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.30-39. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1084471
  Кирюхин Д.И. Прикладная этика и проблема справедливости // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 46-58
1084472
  Аболина Т.Г. Прикладная этика: статус, проблемы, перспективы // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 6-14


  "Потенциальная возможность консервации реально сложившихся в настоящее время подходов к прикладной этике вызывает некоторые опасения. Вместе с тем, ситуация такова, что "выживать" прикладная этика может либо под академическим "прикрытием", либо в ...
1084473
  Бакштановский В.И. Прикладная этика: экспертиза ситуации и рефексивное самоопределение к парадигмам / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 15-25


  "Три десятка лет назад одному из авторов этой статьи было достаточно назвать свою книгу "Этика как практическая философия: традиционные образы и современные подходы", чтобы продемонстрировать намерение развивать такую инновацию в этическом знании, как ...
1084474
   Прикладная юридическая психология = Applied juridical psychology : Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по юрид.спец. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 639с. – ISBN 5-238-00200-9
1084475
  Филиппов Е.М. Прикладная ядерная геофизика : Применение источников ядерного излучения в геологии и геофизике / Е.М. Филиппов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 580с.
1084476
   Прикладная ядерная спектроскопия : сб. статей. – Москва : Атомиздат
вып. 1. – 1970. – 320с.
1084477
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 1. – 1970
1084478
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 3. – 1972
1084479
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 4. – 1974
1084480
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 5. – 1975
1084481
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 6. – 1976
1084482
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 7. – 1977
1084483
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 8. – 1978
1084484
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 10. – 1981
1084485
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 11. – 1982
1084486
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 12. – 1983
1084487
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 13. – 1984
1084488
  Поллард Э Прикладная ядерная физика : Пер. с англ. / Э Поллард, В. Дэвидсон. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1947. – 328с.
1084489
   Прикладная ядерная физика. – Вильнюс, 1976. – 120с.
1084490
   Прикладная ядерная физика : материалы к семинару. – Вильнюс : Институт физики и математики
вып. 5 : Загрязнение атмосферы продуктами ядерных делений. – 1976. – 140с.
1084491
   Прикладная ядерная физика. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1982. – 161с.
1084492
   Прикладная ядерная физика и космические лучи. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1979. – 183с.
1084493
   Прикладная ядерная физика или ядерная физика. – М, 1963. – 16с.
1084494
  Самойленко В.М. Прикладне застосування методики модельної оцінки стану малих урболандшафтних басейнових геосистем / В.М. Самойленко, К.О. Верес // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 14-26. – Бібліогр.: 10 назв
1084495
  Катеринич Л.О. Прикладне застосування нейронних мереж у медичній діагностиці / Л.О. Катеринич, О.М. Біла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 102-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  В даній статті аналізується штучна нейронна мережа та її використання для розв"язку задач медичної діагностики. Для початку ознайомимось із поняттям експертної системи, прикладами задач, які вона допомагає вирішити та характерні особливості. Вияснимо, ...
1084496
  Петлін В.М. Прикладне ландшафтознавство / В.М. Петлін; М-во Освіти України. Ін-т системних досліджень освіти. Львівський ун-т. – Київ : Вид-во Ін-ту системних досліджень освіти, 1993. – 92с. : Ил. – Библиогр.: с. 83-89
1084497
  Іванов С.В. Прикладне мистецтвознавство як результат диференціації сучасної науки про мистецтво / С.В. Іванов, О.Б. Циганюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 220-226. – ISSN 2226-3209
1084498
  Молодцова О.П. Прикладне програмне забезпечення : Навчально-метод.посібникдля самост. вивчення дисц. / О.П. Молодцова; Мін-во освіти України.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 264с. – ISBN 966-574-098-9
1084499
  Коссак О.М. Прикладне програмне забезпечення персональних комп"ютерів / О.М. Коссак. – К., 1993. – 173с.
1084500
  Приходько В.В. Прикладне розмежування розсудку і розуму (на матеріалах філософсько-історичної концепції Р.Дж. Колінгвуда): аналіз історичної конституції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В статті за допомогою аналізу історичної конституції встановлюється аплікативна відмінність між розсудком і розумом. The applicative distinction between the reason and the mind are established in this article with analysis of historical constitution.
1084501
  Бабенко В.С. Прикладне телебачення / В.С. Бабенко. – Київ, 1966. – 270 с.
1084502
  Чухно А.А. Прикладний аналіз економічної теорії // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 96-99. – ISSN 2077-8031
1084503
  Нефедова О.Г. Прикладний аспект оцінки конкурентоспроможності підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 196-201. – ISSN 1562-0905
1084504
  Шиманська В.В. Прикладний інструментарій у цілеорієнтованому управлінні туристичним комплексом // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 97-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1084505
  Шинкаренко О.В. Прикладний поворот в етиці як пошук морально-нормативної основи сучасних соціальних практик / О.В. Шинкаренко, І.І. Маслікова // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 184-217. – ISBN 978-966-439-469-4
1084506
  Зубарєва М.А. Прикладні антикризові PR-технології : навч. посібник / Марія Зубарєва ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", Ін-т глобал. стратегій управління. – Острог : Видавництво Національний університет "Острозька академія", 2014. – 161, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2254-92-1
1084507
  Мезенцев К.В. Прикладні аспекти використання ГІС суспільно-географічного змісту // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 58-62. – ISBN 978-966-455-002-1
1084508
  Кириленко О.Г. Прикладні аспекти використання інформаційного моніторингу в системі підготовки документознавців // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 65-68
1084509
  Владиченко Л.Д. Прикладні аспекти державно-конфесійних відносин: порівняльний аналіз практики існування військового душпастирства у збройних силах Польщі та України // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 104-114


  У статті проаналізовано сучасний стан інституту військового капеланства в Війську Польському та досліджено процес впровадження у Збройні Сили України військового капеланства в період незалежності України. Розглянуто нормативно-правове забеспечення ...
1084510
  Пилипак М.І. Прикладні аспекти державного брендінгу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 198-201


  В цій статті розглядаються прикладні аспекти державного брендінгу як феномену міжнародної політики. Досліджуються специфічні питання державного брендінгу, такі, як брендінг місць призначень та ефект країни походження. Аналізується роль розвитку ...
1084511
  Свєчников С.В. Прикладні аспекти електролюмінесценції в сучасній електроніці / С.В. Свєчников, Р.Є. Богуславський. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
1084512
  Кулинич О. Прикладні аспекти застосування методу статистичних рівнянь залежностей // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 44 назв.
1084513
  Борсуковський Ю.В. Прикладні аспекти захисту інформації в сучасних умовах / Ю.В. Борсуковський, В.Ю. Борсуковська // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (34). – С. 6-11. – ISSN 2409-7292
1084514
  Лі Жуйтін Прикладні аспекти нового державного управління: англосаксонський досвід // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 55-63. – ISSN 2310-2837


  У статті здійснено комплексний аналіз переходу англосаксонських держав (Великобританія, Нова Зеландія, Австралія, Канада) від принципів традиційної бюрократичної моделі державного управління, що базується на чіткій ієрархії, централізації та ...
1084515
  Стокалюк О.В. Прикладні аспекти очищення стоків від гексану природними сорбентами // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 129-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-4643
1084516
  Медведєв В.В. Прикладні аспекти педотрансферного моделювання у фізиці грунтів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 9-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
1084517
  Бортник С.Ю. Прикладні аспекти регіональних досліджень морфоструктур центрального типу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 203-209. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1084518
  Мосол Н.О. Прикладні аспекти роботи психолога в команді кваліфікованих волейболісток / Н.О. Мосол, І.С. Олійник // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 126-131. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4368
1084519
  Сіверс З.Ф. Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник / З.Ф. Сіверс, В.М. Духневич, О.Ю. Осадько ; за заг. ред З.Ф. Сіверс ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 176, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-440-1
1084520
  Бахарєва Я.В. Прикладні аспекти створення інтернет-магазинів як фактор розвитку вітчизняного електронного бізнесу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 62-69. – ISSN 2306-6792
1084521
  Дутчак С.В. Прикладні аспекти створення та використання kml-файлів засобами гіс-технологій для потреб туризму (на прикладі об"єктів готельного господарства Тернопільської області) / С.В. Дутчак, Г.М. Піньонжик // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 149-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1084522
  Ревун К. Прикладні аспекти управління сталим розвитком // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 55-60. – (Економічні науки ; вип. 19). – ISSN 1818-2682
1084523
  Скрипниченко М.І. Прикладні аспекти формування міжкраїнних моделей економічного розвитку // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 92-109. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1084524
  Погоріла А. Прикладні аспекти формування творчої особистості старшокласників у школі (50–80-ті роки ХХ століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 6-12. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1084525
  Вороненко І.В. Прикладні аспекти цифровізації аграрного сектору економіки / І.В. Вороненко, С.О. Костенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 24-33 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2306-6792
1084526
   Прикладні дослідження - шлях до зміцнення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 10 лютого (№ 6). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Минулого тижня стартувала кампанія з підбиття підсумків наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ і наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки.
1084527
  Журило В.В. Прикладні завдання // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 122-123. – ISBN 978-617-696-407-0
1084528
  Ярош-Дмитренко Прикладні завдання // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 190-190. – ISBN 978-617-696-407-0
1084529
  Кучерук О.Я. Прикладні задачі в процесі формування математичної компетентності майбутніх інженерів-програмістів / О.Я. Кучерук, Т.М. Кисіль // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 155-160. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1084530
  Брічка Л.В. Прикладні задачі з географії (для вчителів географії та математики) / Л.В. Брічка, Н.В. Горева // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 24-26
1084531
  Гаращенко Ф.Г. Прикладні задачі теорії стійкості : навч. посібник / Ф.Г. Гаращенко, В.В. Пічкур ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142, [1] с. – Бібліогр.: 141-142
1084532
  Кондрат О.Р. Прикладні і теоретичні основи підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ газу і нафти : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.06 / Кондрат Олександр Романович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 43 с. – Бібліогр.: 35 назв
1084533
  Онопрієнко М.В. Прикладні й технічні галузі в НАН України: генеза та еволюція дисциплінарного статусу // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 30-42. – ISSN 0374-3896
1084534
  Улітко А.Ф. Прикладні методи в задачах електропружності : конспект лекцій для студенів мех.-мат. ф-ту / А.Ф. Улітко, О.В. Борисейко, І.А. Улітко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 126, [2] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 126-127
1084535
  Гуляницький Л.Ф. Прикладні методи комбінаторної оптимізації : навч. посібник / Л.Ф. Гуляницький, О.Ю. Мулеса ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-139
1084536
  Арабаджиєв Д.Ю. Прикладні методи політичних досліджень у структурі громадського моніторингу виборчого процесу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 53-56. – ISSN 2077-1800
1084537
  Карамишева І. Прикладні моделі: методика створення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 169-172. – ISBN 966-7825-79-5
1084538
   Прикладні питання географії Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1964. – 130с. – Бібліогр.: с. 129-130
1084539
  Грубрін Ю.Л. Прикладні питання геоморфології на Україні / Ю.Л. Грубрін, П.К. Заморій, І.Л. Соколовський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 64-68
1084540
  Грубрін Ю.Л. Прикладні питання геоморфології платформеної частини правобережної України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 10-16. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географії ; Вип. 17)
1084541
  Духневич В.М. Прикладні питання технологій підготовки та проведення когнітивно орієнтованих тренінгів спілкування : метод. рекомендації / В.М. Духневич ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 83, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 71-72. – ISBN 978-966-80-63-23
1084542
   Прикладні проблеми механіки і математики : Науковий збірник. – Львів, 2003-. – ISBN 1810-3022
Вип.1. – 2003. – Мова резюме рос,англ
1084543
   Прикладні проблеми механіки і математики : Науковий збірник. – Львів, 2003-
Вип.2. – 2004. – Мова резюме рос,англ
1084544
   Прикладні проблеми механіки і математики : Науковий збірник. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 3. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1084545
   Прикладні проблеми механіки і математики : Науковий збірник. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 4. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1084546
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 5. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1084547
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 6. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1084548
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 7. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1084549
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 8. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1084550
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 9. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1084551
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 10. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084552
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 11. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084553
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 12. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084554
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 13. – 2015. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084555
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 14. – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084556
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 15. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084557
   Прикладні проблеми механіки і математики = Прикладные проблемы механики и математики = Applied Problems of Mechanics and Mathematics : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : [б. в.], 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 16. – 2018. – 157, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1084558
  Веклич М.Ф. Прикладні проблеми палеогеографії України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 16-28 : Табл. – Бібліогр.: 64 назви
1084559
  Дубинська Прикладні проблеми фізичного виховання студентів економічних спеціальностей / Дубинська, І.О. Салатенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 05. – С. 19-24. – ISSN 1818-9172
1084560
  Муха Т.О. Прикладні програмні засоби моделювання процесу тепловідведення кипінням і випаровуванням в електронних пристроях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Муха Тарас Орестович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1084561
  Карпенко Є.Ю. Прикладні програмні засоби паралельної реалізації алгоритмів відтворення сигналів на основі інтегральних моделей : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Карпенко Є.Ю. ; НАНУ, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:15 назв
1084562
  Григорович А.Г. Прикладні програмні системи зі сховищем даних на основі ненормалізованих відношень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Григорович Андрій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1084563
   Прикладні соціально-комунікаційні технології: теорія та практика : монографія / [О.О. Семенець, І.С. Бондаренко, В.В. Березенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т журналістики. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – 331, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 300-331. – ISBN 978-966-599-545-6
1084564
   Прикладное и системное программирование. – Москва, 1986. – 240 с.
1084565
   Прикладное и системное программное обеспечение СКП ЭВМ МГУ. – М, 1991. – 153с.
1084566
   Прикладное искусство Болгарии. – М, 1975. – 11с.
1084567
  Банк Алиса Владимировна Прикладное искусство Византии (9-12 вв.) : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.03 / Банк Алиса Владимировна; МГУ. – М., 1974. – 45л.
1084568
  Банк А.В. Прикладное искусство Византии IX-XII вв. / А.В. Банк. – М, 1978. – 203с.
1084569
  Лапковская Э.А. Прикладное искусство Западной Европы / Э.А. Лапковская. – М, 1956. – 34с.
1084570
   Прикладное искусство Западной Европы и России. – Ленинград, 1983. – 151 с.
1084571
   Прикладное искусство и современное жилище. – Л, 1962. – 204с.
1084572
   Прикладное искусство Италии в собрании Эрмитажа. – Л, 1985. – 159с.
1084573
   Прикладное искусство Китая. – Ленинград : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1961. – 8 с.
1084574
   Прикладное искусство конца XIX - начала XX века. – Ленинград : Аврора, 1974. – 97, [54] с.
1084575
  Николаева Т.В. Прикладное искусство Московской Руси / Т.В. Николаева. – М, 1976. – 288с.
1084576
  Бочаров Г.Н. Прикладное искусство Новгорода Великого. / Г.Н. Бочаров. – М., 1969. – 129с.
1084577
   Прикладное искусство Советской Молдавии. – Кишинев, 1963. – 13 с.
1084578
  Кума Х.Р. Прикладное искусство Советской Эстонии и его мастера. / Х.Р. Кума. – Л.-М., 1962. – 203с.
1084579
  Лапковская Э.А. Прикладное искусство средних веков в Государственном Эрмитаже / Э.А. Лапковская. – Москва, 1971. – 28с.
1084580
   Прикладное искусство Эстонской ССР. – Таллин, 1962. – 13с.
1084581
   Прикладное искусство Югославии. – М, 1968. – 13с.
1084582
  Жежера И. Прикладное использование гексакоптера aibot / И. Жежера, И. Тревого // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 36-40 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
1084583
  Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение / А.Г. Исаченко. – Ленинград : ЛГУ
Ч. 1. – 1976. – 151с.
1084584
   Прикладное математическое обеспечение в системе коллективного пользования. – Новосибирск, 1986. – 106 с.
1084585
  Полевой А.Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов / А.Н. Полевой. – Л, 1988. – 319с.
1084586
  Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмельблау. – М, 1975. – 534с.
1084587
  Хог Э.Дж. Прикладное оптимальное проектирование / Э.Дж. Хог, Я.С. Арора. – Москва, 1983. – 479с.
1084588
   Прикладное программирование : Сборник научных трудов. – Киев : Институт кибернетики, 1982. – 118с.
1084589
  Бычков А.С. Прикладное программирование [Електронний ресурс] : Учебн. пособ. для студ. высш. учебн. заведений / А.С. Бычков. – [б.м.]
Т. 1. – 2005. – 294 с.
1084590
  Бычков А.С. Прикладное программирование [Електронний ресурс] : Учебн. пособ. для студ. высш. учебн. заведений / А.С. Бычков. – [б.м.]
Т. 2. – 2005. – 224 с.
1084591
  Пекер Ф.Л. Прикладное программирование в системе виртуальных машин ЕС ЭВМ : Справочное пособие / Ф.Л. Пекер, Б.А. Морозов. – Минск : Вышэйш. школа, 1989. – 208с.
1084592
   Прикладное программирование в системе КАМА. – Москва, 1983. – 271 с.
1084593
  Довгаль С.И. Прикладное программирование в системе ТУРБОПАСКАЛЬ 7.0 / Под общ. ред.С.И.Довгаль. – Київ : Довгаль, 1996. – 256с. – ISBN 966-7020-00-2
1084594
  Василеску Ю. Прикладное программирование на языке Ада / Ю. Василеску; В.Н. Соболева. – Москва : Мир, 1990. – 350с.
1084595
  Абрамов В.А. Прикладное программное обеспечение / В.А. Абрамов, В.С. Дубровин // Программное обеспечение микроЭВМ : учеб. пособие для сред. ПТУ : в 11 кн. / под ред. В.Ф. Шаньгина. – Москва : Высшая школа, 1987. – Кн. 3 : Прикладное программное обеспечение / В.А. Абрамов, В.С. Дубровин. – с.
1084596
  Абрамов В.А. Прикладное программное обеспечение / В.А. Абрамов, В.С. Дубровин // Программное обеспечение микроЭВМ : [учеб. пособие для ПТУ] : в 11 кн. / под ред. В.Ф. Шаньгина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – Кн. 3 : Прикладное программное обеспечение / В.А. Абрамов, В.С. Дубровин. – С. 1-90. – ISBN 5-06-001784-2
1084597
   Прикладное программное обеспечение единой системы ЭВМ и системы мини-ЭВМ : Краткое описание прикладных программ. – Москва
Вып. 12. – 1988. – 129с.
1084598
  Кильдишев С.Г. Прикладное программное обеспечение пресональных ЭВМ / С.Г. Кильдишев. – М.
1. – 1988. – 116с.
1084599
  Шульговский Н.Н. Прикладное стихотворение / Н.Н. Шульговский. – 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1929. – 167 с.
1084600
  Полоник В.С. Прикладное телевидение / В.С. Полоник. – Москва-Ленинград, 1962. – 158 с.
1084601
  Костыков Ю.В. Прикладное телевидение / Ю.В. Костыков. – Москва, 1980. – 71 с.
1084602
  Тейл Генри Прикладное экономическое прогнозирование. / Тейл Генри. – М., 1970. – 510с.
1084603
  Отнес Р.К. Прикладной анализ временных рядов / Р.К. Отнес, Л. Эноконс; Журбенко И. Г. – Москва : Мир, 1982. – 428 с.
1084604
  Бендат Дж. Прикладной анализ случайных данных / Дж. Бендат, А.Дж. Пирсол; Под ред. И.Н.Коваленко. – Москва : Мир, 1989. – 540 с.
1084605
   Прикладной анализ случайных сигналов. – Москва, 1973. – 139с.
1084606
  Верещагина А.В. Прикладной бакалавриат в юриспруденции: некоторые вопросы / А.В. Верещагина, О.О. Мартыненко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 96-100. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена вопросам подготовки прикладных бакалавров по направлению «Юриспруденция». Авторы сформулировали критерии, которые, по их мнению, должны учитываться при разработке ФГОС и учебных планов по практико-ориентированным образовательным ...
1084607
  Лаврентьева Е.А. Прикладной бакалавриат: перспективы и проблемы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 54-60. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены нормативно-правовые основы развития прикладного бакалавриата в системе ВПО; выполнен сравнительный анализ макета ФГОС ВО по академическому и прикладному бакалавриату; сформулированы предложения по внедрению отраслевого прикладного ...
1084608
  Шабанов Г.А. Прикладной бакалавриат:от идеи к практическому делу. Заметки с заседания президиума Совета Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 7. – С. 22-23. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы и трудности формирования общекультурных и профессиональных компетенций при подготовке бакалавров. Раскрывается последовательность действий по реализации компетентностного подхода в образовательных программах прикладного ...
1084609
   Прикладной климатологический справочник Северо-Востока СССР. – Магадан : Магаданское кн. изд-во, 1960. – 427с. + Додаток: Альбом карт
1084610
  Крафт Б.С. Прикладной курс технологии добычи нефти / Б.С. Крафт, М.Ф. Хокинс. – М., 1963. – 460с.
1084611
  Вучков И.Н. и др. Прикладной линейный региссионный анализ / И.Н. и др. Вучков. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 238 с.
1084612
  Нагапетьянц Н.А. Прикладной маркетинг : Учеб. пособие для студ.обуч.по экономическим пец. / Н.А. Нагапетьянц. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 272с. – ISBN 5-238-00184-3
1084613
  Дубровский С.А. Прикладной многомерный стстистический анализ / С.А. Дубровский. – М, 1982. – 216с.
1084614
  Обен Ж.-П. Прикладной нелинейный анализ / Ж.-П. Обен, И. Экланд. – Москва, 1988. – 510 с.
1084615
  Девис М. Прикладной нестандартный анализ / М. Девис. – М., 1980. – 236 с.
1084616
  Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, Г. Смит. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 22 с.
1084617
  Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, Г. Смит. – 2-е , перераб. и доп. – Москва
2. – 1987. – 351с.
1084618
  Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ. / Н. Дрейпер, Г. Смит. – М., 1973. – 392с.
1084619
  Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ. / Н. Дрейпер, Г. Смит. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика
Книга 1. – 1986. – 366с.
1084620
  Балакришнан А.В. Прикладной функциональный анализ / А.В. Балакришнан. – Москва : Наука, 1980. – 383с.
1084621
  Поржезинский Прикладной химический анализ : Курс механ. отдел / Поржезинский. – Москва, 1879. – 158 с.
1084622
  Верховцев В.Г. Прикладные (поисковые и инженерно-геологические) аспекты изучения платформенных геоструктур Украины // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 80-92 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
1084623
   Прикладные алгоритмы решения обратных задач геофизики. – М, 1979. – 108с.
1084624
   Прикладные аспекты генетики. – Одесса, 1988. – 90с.
1084625
   Прикладные аспекты изучения современных ландшафтов. – Воронеж, 1981. – 155 с.
1084626
   Прикладные аспекты институциональной теории // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 108-201. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1084627
  Копанев И.Д. Прикладные аспекты использования климатической и гидрологической информации для Сибири и Дальнего Востока / И.Д. Копанев, Ц.А. Швер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 368с.
1084628
  Ильганаева В. Прикладные аспекты использования теорий деятельности и коммуникаций в сфере образования / В. Ильганаева, Х. Эльбесхаузен // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 7-59. – ISBN 978-966-8299-26-2
1084629
   Прикладные аспекты лингвистики. – М, 1989. – 159с.
1084630
   Прикладные вопросы аэродинамики. – М, 1987. – 116 с.
1084631
   Прикладные вопросы голографии : темат. сб. – Ленинград : Физико-технический институт, 1982. – 244с.
1084632
   Прикладные вопросы деформируемых тел. – Томск, 1980. – 141с.
1084633
   Прикладные вопросы квалиметрии. – Москва, 1983. – 14 с.
1084634
   Прикладные вопросы математики. – Душанбе, 1986. – 107 с.
1084635
   Прикладные вопросы математики. – Душанбе, 1989. – 107с.
1084636
   Прикладные вопросы низкотемпературного материаловедения и создание сварных криогенных конструкций. – Киев, 1976. – 34 с.
1084637
  Венгеров А.А. Прикладные вопросы оптимальной линейной фильтрации / А.А. Венгеров, В.А. Щаренский. – Москва, 1982. – 192с.
1084638
   Прикладные вопросы разработки АСУ. – К, 1989. – 132с.
1084639
   Прикладные вопросы седиментационной цикличности и нефтегазоносности. – Новосибрск : Наука, 1987. – 217с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
1084640
   Прикладные вопросы создания информационно-вычислительных сетей. – Л, 1984. – 103с.
1084641
   Прикладные вопросы статистического анализа. – Л., 1988. – 166 с.
1084642
  Новиков О.А. Прикладные вопросы теории массового обслуживания / О.А. Новиков, С.И. Петухов. – М., 1969. – 399с.
1084643
   Прикладные вопросы физики горения. – Калининград, 1974. – 212 с.
1084644
   Прикладные вопросы физики горения. – Барнаул, 1989. – 100с.
1084645
   Прикладные вопросы функционального анализа. – Баку, 1987. – 113с.
1084646
   Прикладные вопросы электроавтоматики и преобразовательной техники : Сборник научных трудов. – Ташкент, 1986. – 129с.
1084647
  Павленко В.Г. Прикладные задачи гидродинамики идеальной жидкости : (уч. пособие) / В.Г. Павленко. – Новосибирск, 1983. – 78с.
1084648
   Прикладные задачи динамики. – К., 1987. – 135 с.
1084649
   Прикладные задачи динамики. – К., 1987. – 135 с.
1084650
  Беллман Р. Прикладные задачи динамического программирования / Р. Беллман, С. Дрейфус. – Москва, 1965. – 458с.
1084651
  Гутер Р.С. Прикладные задачи математической статистики и кибернетики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Гутер Р.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Москва, 1975. – 42 с. – Бібліогр.:с.35-42
1084652
   Прикладные задачи математической физики. – Рига, 1983. – 168с.
1084653
   Прикладные задачи математической физики. – Баку, 1983. – 1009с.
1084654
   Прикладные задачи математической физики. – Баку, 1985. – 171с.
1084655
   Прикладные задачи математической физики. – Рига, 1985. – 164с.
1084656
   Прикладные задачи математической физики. – Рига, 1987. – 164 с.
1084657
   Прикладные задачи математической физики. – Рига, 1988. – 198 с.
1084658
   Прикладные задачи математической физики. – Рига, 1989. – 198с.
1084659
   Прикладные задачи маханики сплошной среды. – М, 1988. – 160с.
1084660
  Ишлинский А.Ю. Прикладные задачи механики / А.Ю. Ишлинский; отв.ред. акад. С.А.Христианович. – Москва : Наука
кн. 1 : Механика вязкопластических и не вполне упругих тел. – 1986. – 360с.
1084661
  Ишлинский А.Ю. Прикладные задачи механики / А.Ю. Ишлинский; АН СССР. Отд. механики и процессов управления Институт проблем механики. – Москва : Наука
кн. 2 : Механика упругих и абсолютно твердых тел. – 1986. – 416с.
1084662
   Прикладные задачи механики. – Фрунзе, 1989. – 78с.
1084663
   Прикладные задачи механики. – Бишкек, 1992. – 87с.
1084664
   Прикладные задачи механики деформируемого твердого тела. – Алма-Ата, 1989. – 135с.
1084665
   Прикладные задачи механики сплошной среды : междувед. сб. – Воронеж : МФТИ, 1988. – 160 с. – Библиогр. в конце ст.
1084666
  Мельников Ю.А. Прикладные задачи механики тел неканонической формы : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Мельников Ю.А.; МВ и ССО РСФСР.Моск.ин-т электрнного машиностроения. – М, 1979. – 35л.
1084667
   Прикладные задачи на графах и сетях. – Москва, 1981. – 133 с.
1084668
  Возняк Г.М. Прикладные задачи на экстремумы в курсе математики 4-8 классов / Г.М. Возняк, В.А. Гусев. – Москва, 1985. – 144с.
1084669
   Прикладные задачи напряженного состояния упругих тел. – Саратов, 1987. – 115с.
1084670
   Прикладные задачи оптимального управления. – М, 1990. – 74с.
1084671
  Молебный В.В. Прикладные задачи оптической локации / В.В. Молебный. – Киев, 1987. – 76 с.
1084672
   Прикладные задачи рассеяния и дифракции радиолокационных сигналов : Межвуз. сб. – Ленинград, 1974. – 141с.
1084673
  Завалищин С.Т. Прикладные задачи синтеза и проектирования управляющих алкоритмов. / С.Т. Завалищин, В.И. Суханов. – Москва : Наука, 1985. – 144с.
1084674
   Прикладные задачи теоретической и математической физики. – Рига, 1980. – 123 с.
1084675
  Вентцель Е.С. Прикладные задачи теории вероятностей / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – Москва, 1983. – 416с.
1084676
   Прикладные задачи теории вероятности. – Киев : Институт математики, 1982. – 148 с.
1084677
  Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л.А. Овчаров. – М., 1969. – 324с.
1084678
  Гуляев В.И. Прикладные задачи теории нелинейных колебаний механических систем / В.И. Гуляев. – Москва, 1989. – 382 с.
1084679
  Дмитриевский А.А. Прикладные задачи теории оптимального управления движением беспилотных летательных аппаратов. / А.А. Дмитриевский, Л.Н. Лысенко. – М., 1978. – 328с.
1084680
   Прикладные задачи теории сооружений. – К, 1987. – 188с.
1084681
   Прикладные задачи теории упругости. – К., 1976. – 124 с.
1084682
  Рабинович Б.И. Прикладные задачи устойчивости стабилизированных объектов / Б.И. Рабинович. – М., 1978. – 232с.
1084683
  Богуславский И.А. Прикладные задачи фильтрации и управления / И.А. Богуславский. – М., 1983. – 400с.
1084684
   Прикладные задачи функционального анализа. – М., 1986. – 120 с.
1084685
  Зинчук Н. Прикладные и генетические аспекты минералого-геохимических особенностей древних кор выветривания кимберлитов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 40-67 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 2078-6220
1084686
   Прикладные и теоретические проблемы изучения природных систем. – Москва, 1978. – 67с.
1084687
   Прикладные исследования в области химии. – Рига, 1973. – 213 с.
1084688
  Подымов В.Н. Прикладные исследования вибрационного горения / В.Н. Подымов. – Казань, 1978. – 219с.
1084689
  Хейгеман Л. Прикладные итерационные методы / Л. Хейгеман, Д. Янг. – Москва : Мир, 1986. – 446 с.
1084690
   Прикладные ландшафтные исследования. – Москва, 1985. – 180с.
1084691
   Прикладные математические методы анализа в радиотехнике. – Москва : Высшая школа, 1985. – 343 с.
1084692
  Журавлев В.Ф. Прикладные методы в теории колебаний / В.Ф. Журавлев, Д.М. Климов. – Москва : Наука, 1988. – 325с.
1084693
  Непомнящий В.А. Прикладные методы верификации программ / В.А. Непомнящий, О.М. Рякин. – Москва, 1988. – 255 с.
1084694
   Прикладные методы и программирование в численном анализе. – Москва, 1985. – 343 с.
1084695
   Прикладные методы исследования управляемых механических систем. – Киев : Наукова думка, 1980. – 192 с.
1084696
   Прикладные методы исследования физико-механических процессов. – Киев, 1979. – 171 с.
1084697
   Прикладные методы кибернетики. – Киев, 1984. – 87 с.
1084698
  Григоркина Р.Г. Прикладные методы корреляционного и спектрального анализа крупномасштабных океанологических процессов / Р.Г. Григоркина, П.К. Губер, В.Р. Фукс. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1973. – 172с.
1084699
   Прикладные методы математики и кибернетики. – К, 1983. – 88с.
1084700
   Прикладные методы математики и кибернетики. – К, 1983. – 88с.
1084701
   Прикладные методы нелинейного анализа и управления. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 160с.
1084702
  Старжинский В.М. Прикладные методы нелинейных колебаний / В.М. Старжинский. – М., 1977. – 255с.
1084703
  Корбич Юзеф Прикладные методы оценивания состояний и параметров стохастических систем с распределенными параметрами : Автореф... доктора техническихнаук: 05.13.01 / Корбич Юзеф; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – К., 1986. – 29л.
1084704
   Прикладные методы расчета изделий из высокоэластичных материалов. – Рига : Зинатне, 1980. – 238 с.
1084705
  Авдонин А.С. Прикладные методы расчета оболочек и тонкостенных конструкций / А.С. Авдонин. – Москва : Машиностроение, 1969. – 403 с. – Библиогр.: с. 397-398
1084706
  Шалыгин А.С. Прикладные методы статистического моделирования / А.С. Шалыгин, Ю.И. Палагин. – Ленинград, 1986. – 319 с.
1084707
  Медведев В.Я. Прикладные методы стратиграфического расчленения протерозойских отложений / В.Я. Медведев. – М, 1983. – 161с.
1084708
   Прикладные методы теории оптимизации. – М, 1977. – 88с.
1084709
   Прикладные методы теории сложных систем. – М, 1976. – 47с.
1084710
  Свешников А.А. Прикладные методы теории случайных функций / А.А. Свешников. – 2-е издание. – Москва : Наука, 1968. – 463 с.
1084711
   Прикладные методы функционального анализа. – Воронеж, 1976. – 212 с.
1084712
  Шуенкин В.А. Прикладные модели теории массового обслуживания : Учеб. пособ. / В.А. Шуенкин, В.С. Донченко; МОУ; УМК ВО. – Київ, 1992. – 398с. – ISBN 5-7763-1450-Х
1084713
   Прикладные народнохозяйственные модели. – Новосибирск : Наука, 1981. – 154 с.
1084714
  Беляев Б.Н. Прикладные океанологические исследования / Б.Н. Беляев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 142с.
1084715
   Прикладные проблемы больших систем управления. – София, 1980. – 348с.
1084716
   Прикладные проблемы информатики : сборник статей. – Казань : Ин-т проблем информатики, 1989. – 133 с.
1084717
   Прикладные проблемы моделирования эколого-экономических систем : Сб. науч. тр. – Киев, 1994. – 104 с.
1084718
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Горький, 1987. – 120с.
1084719
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Горький, 1988. – 120с.
1084720
   Прикладные проблемы прямого преобразования энергии. – Киев : Наукова думка, 1977. – 175с.
1084721
   Прикладные проблемы прямого преобразования энергии : Сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1985. – 148с.
1084722
   Прикладные проблемы психологии личности. – Саратов, 1985. – 159с.
1084723
   Прикладные проблемы социальной психологии. – Москва, 1983. – 296 с.
1084724
   Прикладные проблемы теории колебаний : межвуз. сб. науч. трудов. – Горький : Издательство Горьковского университета, 1989. – 109с.
1084725
   Прикладные проблемы теории систем. – М, 1973. – 155с.
1084726
   Прикладные проблемы управления макросистемами. – Москва, 1988. – 112 с.
1084727
   Прикладные проблемы управления макросистемами. – Москва, 1990. – 156 с.
1084728
  Редько В.Н. Прикладные программные системы. Архитектура. Построение. Развитие. / В.Н. Редько и др. ; АНУ Ин-тут кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1992. – 319 с. – ISBN 5-12-002783-6
1084729
  Сахаров С.С. Прикладные программы / С.С. Сахаров. – Москва, 1979. – 64с.
1084730
  Гурова Л.И. Прикладные программы / Л.И. Гурова, С.С. Сахаров. – Москва, 1980. – 280 с.
1084731
  Фатеев А.Е. Прикладные программы в системе математического обеспечения ЕС ЭВМ / А.Е. Фатеев. – Москва, 1976. – 184с.
1084732
  Цветков А.Н. Прикладные программы для микроЭВМ "Электроника БЗ-21" / А.Н. Цветков. – М, 1982. – 128с.
1084733
  Цветков А.Н. Прикладные программы для микроЭВМ "Электроника БЗ-34", "Электроника МК-56", "Электроника МК-54" / А.Н. Цветков, В.А. Епанечников. – М, 1984. – 175с.
1084734
  Славин Г. Прикладные программы для программируемого микрокалькулятора "Электроника БЗ-34" / Г. Славин. – Тарту, 1983. – 88с.
1084735
   Прикладные психолого-педагогические исследования в вузе. – Новосибирск, 1988. – 136 с.
1084736
  Кулик В.Я. Прикладные расчеты на ЭЦВМ влагопереноса в зоне аэрации. / В.Я. Кулик. – Москва : Недра, 1979. – 161с.
1084737
   Прикладные социально-географические исследования. – Тарту, 1984. – 302 с.
1084738
  Богатов Г.Б. Прикладные телевизионные установки / Г.Б. Богатов. – М, 1959. – 56с.
1084739
  Богатов Г.Б. Прикладные телевизионные установки / Г.Б. Богатов. – М, 1959. – 56с.
1084740
  Богданов Г.М. Прикладные телевизионные установки: Размещение и эксплуатация / Г.М. Богданов. – Москва, 1979. – 280 с.
1084741
  Шуп Т. Прикладные численные методы в физике и технике = Applied numerical methods for the microcomputer / М Шуп; пер. с англ. С.Ю. Славянова; Под ред. С.П. Меркурьева. – Москва : Высшая школа, 1990. – 255 с. – ISBN 5-06-001014-7
1084742
   Приклады како пишутся комплименты разные на немецком языке, то есть писания от потентатов к потентатом, поздравительные и сожалетельные, и иные; такожде между сродников и приятелей : переведены с немецкого на российский язык и напечатаны повелением благочестивейшего великого Государя Царя, и великого князя Петра Алексеевича, всея Великия и Малые, и Белыя России самодержца / при благороднейшем Государе царевиче и великом Князе Алексее Петровиче. – [перепеч. изд. 1708 г.]. – В цартвующем великом граде Москве (Москва), 1712. – 284, [3] с. – На корешке: Приклады како пишутся комплемент


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
1084743
   Прикликане з пам"яті / Р. Братунь, С. Пушик, Р. Кудлик, В. Зінкевич // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 472, червень : червень. – С. 6-9


  Пам"яті Володимира Івасюка.
1084744
   Приключение. – Москва, 1968. – 118 с.
1084745
   Приключение = Adventure : Сборник рассказов. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1976. – 88с.
1084746
  Маршак С.Я. Приключение в дороге / С.Я. Маршак. – М., 1962. – 14с.
1084747
  Лоубер П. Приключение в Черном гроте, и другие рассказы : книга для чтения на англ. яз. в VII кл. сред. школы / П. Лоубер ; [адаптация, примеч. и словарь Н.Л. Рахмановой]. – Ленинград : Просвещение, Ленинградское отделение, 1970. – 124 с.
1084748
  Файнберг В.Л. Приключение взрослых / В.Л. Файнберг. – М, 1974. – 110с.
1084749
  Прокофьева С.Л. Приключение желтого чемоданчика / С.Л. Прокофьева. – Москва, 1983. – 127 с.
1084750
  Шишова З.К. Приключение Каспера Берната в Польше и других странах / З.К. Шишова. – Москва, 1962. – 415 с.
1084751
  Шишова З.К. Приключение Каспера Берната в Польше и других странах / З.К. Шишова. – Москва, 1965. – 415 с.
1084752
  Шишова З.К. Приключение Каспера Берната в Польше и других странах / З.К. Шишова. – Москва, 1969. – 415 с.
1084753
  Шишова З.К. Приключение Каспера Берната в Польше и других странах / З.К. Шишова. – Москва, 1975. – 415 с.
1084754
  Сотник Ю.В. Приключение не удалось / Ю.В. Сотник. – М., 1989. – 365с.
1084755
   Приключение не удалось. – М, 1990. – 175с.
1084756
  Сотник Юрий Приключение не удалось. Машка Самбо и заноза // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.] / Послесл. А. Алексина. Оформл. Е. Савина. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 8. – С. 5-162. – (Б-ка пионера)
1084757
  Хейердал Т. Приключение одной теории / Т. Хейердал. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 308с.
1084758
  Мало Г. Приключение Ромена Кальбри / Г. Мало. – М., 1992. – 238с.
1084759
  Твен М. Приключение Финна Геккльберри, товарища Тома Соуэра / М. Твен. – 332с.
1084760
  Верещагин Н.А. Приключение: Две повести / Н.А. Верещагин. – Москва, 1980. – 176с.
1084761
  Берестов В.Д. Приключений не будет / В.Д. Берестов. – М, 1962. – 158с.
1084762
   Приключения-71 : Сборник приключенческих повестей и рассказов. – Москва : Молодая гвардия, 1971
1084763
   Приключения-74. Стрела : повести, рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1974
1084764
   Приключения-85. Стрела : Сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1985
1084765
   Приключения-90. Стрела : Сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1990
1084766
   Приключения. – М, 1964. – 528с.
1084767
   Приключения. – М, 1966. – 528с.
1084768
   Приключения. – М, 1991. – 190с.
1084769
  Самурский Кирилл Приключения "китайца" в Европе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
1084770
  Курочкин Ю.М. Приключения "Мадонны" / Ю.М. Курочкин. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1973. – 119 с.
1084771
  Мельник Игорь Приключения "Одиссея" в Дакии // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 22-27 : Іл.
1084772
  Митина Наталья Приключения "Сервиза с зеленой лягушкой" : история шедевра // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 62-75. – ISSN 1812-867Х


  Сервиз с зеленой лягушкой был заказан Екатериной II в 1773 фирме Джозайи Веджвуда через русского консула в Англии Александра Бакстера. Работа над ансамблем была закончена летом 1774 г. Сервиз предназначался для придорожного дворца Екатерины II в ...
1084773
   Приключения 1972-1973 : Сборник приключенских[ повестей и рассказов. – Москва : Молодая гвардия, 1973
1084774
  Гуляшки А. Приключения Аввакума Захова / А. Гуляшки. – Москва, 1985. – 528с.
1084775
  Гуляшки А. Приключения Аввакума Захова / А. Гуляшки. – Москва, 1988. – 478с.
1084776
  Гуляшки А. Приключения Аввакума Захова. / А. Гуляшки. – Москва, 1965. – 534с.
1084777
  Гуляшки А. Приключения Аввакума Захова. / А. Гуляшки. – София
1. – 1972. – 294с.
1084778
  Гуляшки А. Приключения Аввакума Захова. / А. Гуляшки. – София
2. – 1972. – 329с.
1084779
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес : сказка, рассказанная Борисом Заходером / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1977. – 160 с. – (Школьная библиотека для нерусских школ)
1084780
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва, 1982. – 349с.
1084781
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1983. – 542 с. – В изд. также : Сказки: Маугли / Р. Киплинг ; Винни-Пух и все-все-все / А.А. Милн ; Питер Пэн / Д. Барри. – (Библиотека мировой литературы для детей, т. 40)
1084782
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва, 1989. – 557с.
1084783
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Алма-Ата, 1989. – 320с.
1084784
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Алма-Ата, 1989. – 140с.
1084785
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Краснодар, 1990. – 223с.
1084786
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва, 1992. – 320с.
1084787
  Кэрролл Льюис Приключения Алисы в стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / Кэрролл Льюис. – Москва : Наука, 1978. – 359с. – (Литературные памятники)
1084788
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / Л. Кэрролл; Изд. подг. Н.М. Демурова. – Москва : Наука, 1978. – 359 с.
1084789
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / Л. Кэрролл; Перевод с английского Н. Демуровой. – Москва : Правда, 1985. – 318 с.
1084790
  Демиденко М.И. Приключения Альберта Козлова / М.И. Демиденко. – М, 1968. – 254с.
1084791
  Демиденко М.И. Приключения Альберта Козлова / М.И. Демиденко. – Воронеж, 1971. – 360 с.
1084792
  Мизара Р. Приключения Альгиса Лумбиса / Р. Мизара. – Вильнюс, 1959. – 308с.
1084793
  Шельвах А. Приключения англичанина // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8. – С. 6-82. – ISSN 0321-1878
1084794
  Ватаману Ион Приключения Атомика : повесть / пер. с молд. Е.курекеру-Ватаману. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1989. – 76 с.
1084795
  Буайе Ф. Приключения Бебера / Ф. Буайе. – М., 1978. – 87с.
1084796
  Ланской М.З. Приключения без путешествий / М.З. Ланской. – Л., 1958. – 212с.
1084797
  Ланской М.З. Приключения без путешествий / М.З. Ланской. – Л., 1970. – 576с.
1084798
  Чуковский К.И. Приключения Бибигона / К.И. Чуковский. – М, 1991. – 56с.
1084799
  Степанова Людмила Приключения библиотечной мысли // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 1. – ISSN 1727-4893
1084800
  Липкин С.И. Приключения богатыря Шовшура, прозванного Лотосом. / С.И. Липкин. – М., 1958. – 96с.
1084801
  Липкин С.И. Приключения богатыря Шовшура, прозванного Лотосом. / С.И. Липкин. – М., 1960. – 96с.
1084802
  Степанов В.С. Приключения Букварева, обыкновенного инженера и человека / В.С. Степанов. – Архангельск, 1981. – 272с.
1084803
  Зверев М.Д. Приключения Букена. Невыдуманные истории про птиц и животных / М.Д. Зверев. – Ташкент, 1966. – 185с.
1084804
  ТолстойА Приключения Буратино, или Золотой ключик / ТолстойА. – Л., 1956. – 24с.
1084805
   Приключения в горах. – Москва, 1963. – 323 с.
1084806
  Икрами Д. Приключения в дороге : очерки / Джалол Икрами; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1966. – 175 с.
1084807
   Приключения в каменном веке. – М, 1992. – 199с.
1084808
  Стингл М. Приключения в Океании / М. Стингл. – Москва : Правда, 1986. – 590с.
1084809
  Стингл М. Приключения в Океании / М. Стингл; Пер. с чешского Антонова П.Н. – Москва : Правда, 1989. – 590с.
1084810
  Буссенар Л. Приключения в стране львов / Л. Буссенар. – Рязань, 1991. – 160с.
1084811
  Рубакин Н.А. Приключения в стране рабства / Н.А. Рубакин. – М., 1918. – 112с.
1084812
  Сухин И.Г. Приключения в Шахматной стране / И.Г. Сухин. – Москва : Педагогика, 1991. – 143с.
1084813
  Коваль Ю. Приключения Васи Куролесова / Ю. Коваль. – М, 1973. – 112с.
1084814
  Коваль Ю.И. Приключения Васи Куролесова / Юрий Коваль ; художник В. Чижиков. – Минск ; Москва : Планета детства ; АСТ ; Астрель, 2007. – 114с. – ISBN 978-5-17-046890-4
1084815
  Карцев В.П. Приключения великих уравнений, или Собрание рассказов и других занимательных историй, касающихся многих вещей - громов, молний, рыб, чудаков, каравелл, спутников,- словом, всего того, что имеет отно / В.П. Карцев. – Москва : Знание, 1970. – 320 с.
1084816
  Карцев В.П. Приключения великих уравнений, или Собрание рассказов и других занимательных историй, касающихся многих вещей - громов, молний, рыб, чудаков, каравелл, спутников,- словом, всего того, что имеет отно / В.П. Карцев. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Знание, 1971. – 320с.
1084817
  Карцев В.П. Приключения великих уравнений, или Собрание рассказов и других занимательных историй, касающихся многих вещей - громов, молний, рыб, чудаков, каравелл, спутников,- словом, всего того, что имеет отно / В.П. Карцев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1986. – 286с.
1084818
  Нолль Д. Приключения Вернера Хольта / Д. Нолль. – М, 1962. – 544с.
1084819
  Нолль Д. Приключения Вернера Хольта / Д. Нолль. – М, 1963. – 544с.
1084820
  Нолль Д. Приключения Вернера Хольта / Д. Нолль. – М, 1965. – 446с.
1084821
  Нолль Д. Приключения Вернера Хольта / Д. Нолль. – Кишинев, 1984. – 720с.
1084822
  Сароян В. Приключения Весли Джексона : [роман] / Вильям Сароян ; пер. с англ. Л. Шифферса ; ред. К. Федорова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. – 318 с. : ил.
1084823
  Сароян У. Приключения Весли Джексона / У. Сароян. – Москва, 1979. – 382с.
1084824
  Рысс Е.С. Приключения во дворе / Е.С. Рысс. – М, 1965. – 224с.
1084825
  Твен М Приключения Гекльберри Финна / М Твен, . – Москва; Ленинград, 1942. – 208с.
1084826
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / Марк Твен ; пер. с анг. Н. Дарузес. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1955. – 288 с. – (Массовая серия)
1084827
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1962. – 351с.
1084828
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Ленинград, 1974. – 280с.
1084829
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Горький, 1980. – 263с.
1084830
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Минск, 1980. – 254с.
1084831
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1983. – 496с.
1084832
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Воронеж, 1984. – 288с.
1084833
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна : Повесть / М. Твен. – Москва : Просвещение, 1988. – 224с.
1084834
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1992. – 220с.
1084835
  Сю Эжен Приключения Геркулеса Арди, или Гвиана в 1772 году // Трагическая идиллия : космополитические нравы / Бурже Поль. – Москва : Панорама, 1994. – С. 291-445. – (Библиотека любовного и авантюрного романа). – ISBN 5-85220-390-4
1084836
  Заборский М.А. Приключения деда Стулова : юмористические рассказы / М.А. Заборский. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 141 с.
1084837
  Дандин Приключения десяти принцев / Дандин. – М, 1964. – 175с.
1084838
  Шерга Е. Приключения дикой кошки // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 127-133


  Пола Негри (1897-1987) урождённая Барбара Аполония Халупец - актриса польского происхождения, звезда и секс-символ эпохи немого кино
1084839
  Васева А.М. Приключения Димки на дне Пермского моря / А.М. Васева. – Молотов, 1956. – 64с.
1084840
  д"Эрвильи Приключения доисторического мальчика / д"Эрвильи. – Смоленск, 1955. – 100 с.
1084841
  д"Эрвиль Приключения доисторического мальчика / д"Эрвиль. – Л, 1979. – 96с.
1084842
  д"Эрвильи Приключения доисторического мальчика / д"Эрвильи. – Калининград, 1990. – 92 с.
1084843
  Малеваный В. Приключения донских казаков / В. Малеваный. – М., 1991. – 205с.
1084844
  Асламова Дарья Приключения дрянной девчонки / Асламова Дарья. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 432с. – ISBN 5-04-002378-2
1084845
  Байтанаев А. Приключения Ердана : повесть / А. Байтанаев; пер. с каз. В.Новикова. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 97 с.
1084846
  Винтерих Д. Приключения знаменитых книг / Д. Винтерих. – Москва, 1975. – 159с.
1084847
  Винтерих Д. Приключения знаменитых книг / Д. Винтерих. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 159с.
1084848
  Винтерих Д. Приключения знаменитых книг / Д. Винтерих. – 3-е изд. доп. – Москва, 1985. – 254с.
1084849
  Шалашова З.П. Приключения и путешествия / З.П. Шалашова. – М, 1957. – 210с.
1084850
  Шалашова Зоя Петровна Приключения и путешествия : Рек. указ. лит. / Шалашова Зоя Петровна. – Москва : Книга, 1979. – 128с.
1084851
   Приключения и фантастика. – М, 1958. – 426с.
1084852
  Ивич А. Приключения изобретений / А. Ивич. – М., 1962. – 240с.
1084853
  Ивич А. Приключения изобретений / А. Ивич. – М., 1966. – 263с.
1084854
  Ивич А. Приключения изобретений / А. Ивич. – М., 1990. – 175с.
1084855
  Гуревич П.С. Приключения имиджа / П.С. Гуревич. – М., 1991. – 219с.
1084856
  Линдгрен А. Приключения Калле Блюмквиста / А. Линдгрен. – Саратов, 1991. – 229 с.
1084857
  Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля / А.С. Некрасов. – М, 1979. – 152с.
1084858
  Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля / А.С. Некрасов. – Минск, 1988. – 191с.
1084859
  Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля / А.С. Некрасов. – Л, 1988. – 191с.
1084860
  Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля / А.С. Некрасов. – М, 1988. – 347с.
1084861
  Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля / А.С. Некрасов. – М, 1990. – 191с.
1084862
  Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля / А.С. Некрасов. – Фрунзе, 1990. – 205с.
1084863
  Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля : Фантастическая повесть / А.С. Некрасов. – Москва : Советский писатель, 1992. – 191с.
1084864
  Кулик С.А. Приключения капитана Кузнецова. Повесть. / С.А. Кулик. – Иркутск, 1960. – 203с.
1084865
  Тершанский Е.Й. Приключения карандаша / Е.Й. Тершанский. – М, 1970. – 287с.
1084866
  Садовский Б. Приключения Карла Вебера / Б. Садовский. – М., 1928. – 143с.
1084867
  Садовский Б. Приключения Карла Вебера. / Б. Садовский. – М., 1928. – 143с.
1084868
  Диковский С.В. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Владивосток, 1950. – 140с.
1084869
  Диковский С.В. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Пенза, 1953. – 136с.
1084870
  Диковский С.В. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Владивосток, 1967. – 246с.
1084871
  Диковский С.В. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Хабаровск, 1974. – 127с.
1084872
  Диковский С.В. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Новосибирск, 1984. – 127с.
1084873
  Глухов А.Г. Приключения книг / А.Г. Глухов. – М, 1985. – 240с.
1084874
  Грин Р.Л. Приключения короля Артура и рыцарей Круглого Стола. / Р.Л. Грин. – Москва, 1981. – 222с.
1084875
  Рыбаков А.Н. Приключения Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1962. – 190с.
1084876
  Рыбаков А.Н. Приключения Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1964. – 190с.
1084877
  Рыбаков А.Н. Приключения Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1968. – 143с.
1084878
  Рыбаков А.Н. Приключения Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1980. – 448с.
1084879
  Рыбаков А.Н. Приключения Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1983. – 445с.
1084880
  Рыбаков А.Н. Приключения Кроша / А.Н. Рыбаков. – Кишинев, 1984. – 445с.
1084881
  Рыбаков А.Н. Приключения Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1989. – 445с.
1084882
  Григорьев Н.Ф. Приключения крылатого колеса. / Н.Ф. Григорьев. – Днепропетровск, 1976. – 108с.
1084883
  Батров А.М. Приключения Лозанки / А.М. Батров. – Одесса, 1976. – 144с.
1084884
  Овалов Л.С. Приключения майора Пронина / Л.С. Овалов. – М., 1957. – 355с.
1084885
  Монастырев В.А. Приключения майора Чибисова. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1958. – 128с.
1084886
  Климов В.В. Приключения маленьких разведчиков / В.В. Климов. – Воронеж, 1978. – 159с.
1084887
  Эмден Э.М. Приключения маленького актера / Э.М. Эмден. – М, 1958. – 152с.
1084888
  Остроменцкая Н.Ф. Приключения мальчика с собакой / Н.Ф. Остроменцкая, Н.Н. Бромлей. – М., 1980. – 288с.
1084889
  Бромлей Н. Приключения мальчика с собакой / Н. Бромлей, Н. Острменецкая // Аристоник / М.В. Езерский. – Москва : Уникум, 1995. – с. – (Библиотека исторической прозі для детей и юношества ; Т. 26 ;Древний мир). – ISBN 5-86697-013-9 ; 5-86697-003-1
1084890
  Захаров С.А. Приключения Мишки Босякова, кучера второй пожарной части / С.А. Захаров. – Свердловск, 1971. – 148с.
1084891
  Рошфор А. Приключения моей жизни. / А. Рошфор. – М-Л, 1933. – 459с.
1084892
   Приключения Мюнхаузена. – Москва, 1963. – 86 с.
1084893
  Киш Э. Приключения на пяти континентах / Э. Киш. – М, 1985. – 350с.
1084894
  Квиличи Ф. Приключения на шестом кантиненте / Ф. Квиличи. – М., 1958. – 270 с.
1084895
   Приключения на экране. – М
1. – 1975. – 31с.
1084896
   Приключения на экране. – М
2. – 1975. – 320с.
1084897
   Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев. – Москва, 1962. – 267 с.
1084898
  Носов Н.Н. Приключения незнайки и его друзей / Н.Н. Носов. – Баку, 1987. – 187с.
1084899
  Носов Н.Н. Приключения незнайки и его друзей / Н.Н. Носов. – Л, 1988. – 509с.
1084900
  Носов Н.Н. Приключения незнайки и его друзей / Н.Н. Носов. – М, 1989. – 159с.
1084901
  Носов Н.Н. Приключения незнайки и его друзей / Н.Н. Носов. – Москва, 1990. – 716с.
1084902
  Носов Н.Н. Приключения Незнайки и его друзей / Н.Н. Носов. – К, 1987. – 157с.
1084903
  Любин В. Приключения образа // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 141-145. – ISSN 0235-7089


  Восприятие России в Италии (XX-начало XXI века).
1084904
  Гомер Приключения Одиссея / Гомер. – Киев : Савега, 1993. – 160с. – ISBN 5-7707-2186-3
1084905
  Тудоровская Е.А. Приключения Одиссея. / Е.А. Тудоровская. – М.-Л., 1952. – 168с.
1084906
  Тудоровская Е.А. Приключения Одиссея. / Е.А. Тудоровская. – Л., 1956. – 147с.
1084907
  Тудоровская Е.А. Приключения Одиссея. / Е.А. Тудоровская. – Л., 1963. – 144с.
1084908
  Тудоровская Е.А. Приключения Одиссея. / Е.А. Тудоровская. – Новосибирск, 1974. – 134с.
1084909
  Уилсон Эдвард Приключения одного куба : размером с фут / Уилсон Эдвард, Лииттшвагер Дэвид // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 72-91 : Фото
1084910
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва, 1975. – 287с.
1084911
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва, 1976. – 287с.
1084912
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста : Роман / Ч. Диккенс. – Минск : Беларусь, 1978. – 368с.
1084913
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста : роман / Чарльз Диккенс ; пер. с англ. А. Кривцова. – Москва : Художественная литература, 1980. – 366 с. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
1084914
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста : роман / Чарльз Диккенс // Робинзон Крузо : роман / Д. Дефо. – Москва : Детская литература, 1980. – С. 249-640. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 45)
1084915
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва, 1984. – 463 с.
1084916
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва, 1984. – 319с.
1084917
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва, 1984. – 431с.
1084918
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва, 1985. – 319с.
1084919
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва, 1986. – 334с.
1084920
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Тбилиси, 1987. – 413с.
1084921
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Кишинев, 1988. – 438с.
1084922
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. Повести и рассказы : пер. с англ. / Чарльз Диккенс ; [вст. ст. Арнольда Кеттла]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 687 с. : іл. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 82 ; Серия вторая. Литература XIX века)
1084923
  Фрич А.В. Приключения охотника в Гран-Чако. / А.В. Фрич. – М, 1958. – 143с.
1084924
  Иордана Приключения панов Марка и Агапита : Юмористическая повесть в 2 ч. Иордана, автора Путешествий делегата / Пер. с пол. Марии Мандро. – Москва : В университетской тип., 1885. – [2], 204, 195 с.
1084925
  Кирпенко П. Приключения первого американца в Афганистане и государстве Сикхов (1827-1839) / П. Кирпенко. – Киев : АртЭк, 2006. – 94с. – ISBN 966-505-099-0
1084926
  Смоллет Т. Приключения Перигрина Пикля / Т. Смоллет. – Москва, 1955. – 720 с.
1084927
  Бонд М. Приключения перуанского медвежонка в Англии / М. Бонд. – Л, 1978. – 174с.
1084928
  Шош Д. Приключения Петьеша / Д. Шош. – М., 1973. – 416с.
1084929
  Никулин Г.А. Приключения Петьки Зулина. / Г.А. Никулин. – Л, 1960. – 320с.
1084930
  Коллоди К. (Лорензини Карло) Приключения Пиноккио / К. (Лорензини Карло) Коллоди. – Изд. 4. – М., 1966. – 72с.
1084931
  Коллоди К. Приключения Пиноккио / К. Коллоди. – Изд. 5-е, дораб. – М., 1976. – 72с.
1084932
  Коллоди К. Приключения Пиноккио / К. Коллоди. – 6-е изд. – М., 1982. – 77с.
1084933
  Коллоди К. Приключения Пиноккио / К. Коллоди. – Київ, 1992. – 118с.
1084934
  Ярмагаев Е. Приключения Питера Джойса и его спутника Бэка Хаммаршельда в Старом и Новом Свете / Е. Ярмагаев. – Л., 1976. – 271с.
1084935
   Приключения Пифа. – Москва, 1989. – 31 с.
1084936
  Холидей У. Приключения под землей : Рассказ о больших пещерах Запада США и их исследования / У. Холидей. – Москва, 1963. – 239с.
1084937
  Биленкин Д. Приключения Полынова / Д. Биленкин. – Москва : Знание, 1987. – 190с.
1084938
  Рамо Жан Приключения поэта : (современные нравы) / Рамо Жан. – Москва ; Ленинград, 1928. – 256 с.
1084939
  Коваленко А.П. Приключения путеводной стрелки / А.П. Коваленко. – Москва : Мысль, 1991. – 284 с. – ISBN 5-244-00480-8
1084940
  Линднер А. Приключения рабочего революционера / А. Линднер, 1925. – 64с.
1084941
  Родиков В.Е. Приключения радиолуча / В.Е. Родиков. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 303 с.
1084942
  Толстой А.Н. Приключения Растегина / А.Н. Толстой. – Рига, 1950. – 176с.
1084943
  Линднер Алоиз Приключения революционного рабочего на суше и на море / Алоиз Линднер. – Ленинград : Прибой, 1925. – 64 с.
1084944
  Дефо Д. Приключения Робинзона Крузо / Д. Дефо. – М, 1991. – 285с.
1084945
  Смоллет Т. Приключения Родрика Рэндома / Т. Смоллет. – Москва, 1949. – 552 с.
1084946
  Хедстром Р. Приключения с насекомыми / Р. Хедстром; Под ред. Б.В.Добровольского. – Москва : Мир, 1967. – 172с.
1084947
  Ставицкий В.В. Приключения с чемоданом / В.В. Ставицкий. – Алма-Ата, 1979. – 85с.
1084948
  Беляев С. Приключения Самюэля Пингля / С. Беляев. – М.-Л., 1945. – 246с.
1084949
  Икрами Д. Приключения Сафара-Махсума : дилогия / Джалол Икрами;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 287 с.
1084950
  Икрами Д. Приключения Сафара-Махсума : дилогия / Джалол Икрами; авториз. пер. с тадж. Л.Кандинова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 412 с.
1084951
  Окуджава Б.Ш. Приключения секретного баптиста / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1991. – 45с.
1084952
  Писарев С.С. Приключения Семена Поташова, молодого помора из Нюхотской волостки. / С.С. Писарев. – Л., 1961. – 239с.
1084953
  Яновский А.Н. Приключения Сеньки Чапая / А.Н. Яновский. – Тула, 1966. – 82с.
1084954
  Тутуола А. Приключения Симби. -- Пернатая Ведьма / А. Тутуола. – М., 1968. – 223с.
1084955
   Приключения славянских витязей. – М, 1988. – 491с.
1084956
  Кобяков Д.Ю. Приключения слов / Д.Ю. Кобяков. – М, 1966. – 144с.
1084957
  Диковский С.В. Приключения сторожевого катера / С.В. Диковский. – Москва-Л., 1946. – 179с.
1084958
   Приключения сувенира. – М, 1988. – 491с.
1084959
  Агеев К.С. Приключения теплоты / К.С. Агеев, В.К. Агеева ; Благотвор. фонд. "Дом Геолога". – Изд. 2-е, исправл. и дополн. – Санкт-Петербург : Фора принт, 2011. – 54 с. : портр. – Библиогр.: с. 54. – ISBN 978-5-903187-22-5
1084960
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Воронеж, 1946. – 224 с.
1084961
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Минск, 1954. – 244с.
1084962
  Твен М. Приключения Тома Сойера / Марк Твен ; [нов. пер. с анг. Корнея Чуковского]. – Москва : Государственное издательство детской литературы, 1958. – 579 с. – (Библиотека приключений)
1084963
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Москва, 1977. – 384с.
1084964
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Минск, 1978. – 224с.
1084965
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Сыктывкар, 1983. – 216с.
1084966
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Харьков, 1985. – 383с.
1084967
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Пермь, 1985. – 445с.
1084968
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Фрунзе, 1990. – 509с.
1084969
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Москва, 1991. – 238с.
1084970
  Твен М. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Киев, 1984. – 350 с.
1084971
  Твен М. Приключения Тома Сойера. Принц и нищий : Повести / М. Твен. – Москва : Просвещение, 1987. – 318с.
1084972
  Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва : Художественная литература, 1971. – 735с.
1084973
  Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1978. – 671с.
1084974
  Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна : Повести / М. Твен. – Москва : Правда, 1980. – 528с.
1084975
  Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1981. – 671с.
1084976
  Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1982. – 671с.
1084977
  Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1982. – 527с.
1084978
  Барула Василий Приключения у Золотого Рога // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 82-87 : фото
1084979
  Великанов В.Д. Приключения укротителя / В.Д. Великанов. – Ярославль, 1965. – 310с.
1084980
  Гуртуев Э. Приключения Хаджи-Абрека : юмористические рассказы / Э. Гуртуев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1973. – 109 с.
1084981
  Гольц-Баумерт Приключения Циттербаке. / Гольц-Баумерт. – М., 1968. – 64с.
1084982
  Гольц-Баумерт Приключения Циттербаке. / Гольц-Баумерт. – 2-е изд., перераб. – М., 1975. – 62с.
1084983
  Ле Приключения четырех российских матросов к острову Шпицбергену бурею принесенных / Ле, Руа.Петр-Людовик. – 4-е изд. – Москва : Мысль, 1975. – 55с.
1084984
  Ле Руа Приключения четырёх русских матросов на Шпицбергене / Ле Руа. – Л., 1933. – 52 с.
1084985
  Вратислав Вацлав Приключения чешского дворянина Вратислава в Константинополе и в тяжкой неволе у турок, с австрийским посольством 1591 года [описанные им самим] / Пер. с чеш. К.П. Победоносцева. – Москва : Синодальная тип., 1904. – XVI, 251 с. – Экз. деф.: без ориг. обл., тит. л., и отстувт. с. I-XVI
1084986
  Родари Д. Приключения Чиполино : сказочная повесть / Джанни Родари // Малыш и Карлсон : сказочные повести / А. Линдгрен. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 247-376. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 46)
1084987
  Родари Д. Приключения Чиполлино : сказоч. повесть / Д. Родари. – Минск, 1986. – 430 с.
1084988
  Зивако М. Приключения шевалье де Пардальяна / М. Зивако. – М, 1993. – 319с.
1084989
  Дойль А.К. Приключения Шерлока Холмса. Собака Баскервилей. Этюд в багровых тонах. Знак четырех. Рассказы : [пер. с англ.] / А.К. Дойл. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 765 с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-059529-7
1084990
  Велтистов Е.С. Приключения Электроника / Е.С. Велтистов. – Самара, 1993. – 512с.
1084991
  Велтистов Е.С. Приключения Электроника / Евгений Велтистов. – Москва : АСТ ; Астрель, 2008. – 416с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-026161-1
1084992
   Приключения Электроника и другие сценарии. – Киев, 1986. – 299 с.
1084993
  Велтистов Е.С. Приключения Электроника: учебное пособие для школьников, говорящих на английском языке / Е.С. Велтистов. – Москва, 1990. – 235с.
1084994
  Ликстанов И.И. Приключения юнги-Малышок / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1962. – 459с.
1084995
  Ликстанов И.И. Приключения юнги / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1956. – 312с.
1084996
  Марриет Ф. Приключения Якова Верного / Ф. Марриет. – М, 1992. – 525с.
1084997
  Вельтман А.Ф. Приключения, почерпнутые из моря житейского / А.Ф. Вельтман. – Москва, 1957. – 576с.
1084998
  Вельтман А.Ф. Приключения, почерпнутые из моря житейского / А.Ф. Вельтман. – Москва, 1990. – 684с.
1084999
  Шалашова З.П. Приключения. Путешествия / З.П. Шалашова. – М, 1964. – 222с.
1085000
  Шалашова З.П. Приключения. Путешествия. Фантастика / З.П. Шалашова, Ю.С. Зубов. – М, 1957. – 210с.
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,