Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1082001
   "Прибыльное гостеприимство" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 76 : Фото
1082002
  Ткач О. "Привабливі можливості" неоліберальної глобалізації в країнах Латинської Америки // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 303-307
1082003
  Ткач О.І. "Привабливі можливості" неоліберальної глобалізації в країнах Латинської Америки // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов в країнах Латинської Америки. Проанализироаны проблемы взаимодействия неолиберализации и политической модернизации в зависимости от условий в ...
1082004
  Самаєва Ю. "Приват" - держава: за хід до мату // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 1,5


  "На тижні, що минає, голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що до кінця року — після завершення здійснюваної зараз верифікації — регулятор прийме рішення, виконав Приватбанк програму докапіталізації чи ні. І все, ніяких додаткових цифр, критеріїв, даних ...
1082005
  Аристов Михаил "Приватизация" для граждан бесплатна, а для испольнителей - это хлопотное и затратное мероприятие. Интервью с руководителем группы компаний "Экоземпроект" Михаилом Эйдельбергом // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9)
1082006
  Білоус І. "Приватизацію регулюють більше десяти законів, а потрібен один зрозумілий документ, що прискорює продаж держмайна" / бесіду вів А. Черніков // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С.1, 9


  "Уже третє десятиліття Фонд державного майна України залишається відомством, яке хоч і займається організацією приватизації, але, як і раніше, відіграє навперемінно дві ролі — то інструменту в чужих руках для задоволення чиїхось інтересів, то ...
1082007
  Лісова І. "Приватна бібліотека" історико-термінологічний аналіз // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 26-29. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття "приватна бібліотека", розкрито стан вивчення проблеми в сучасному бібліотекознавстві та книгознавстві. На основі порівняльного аналізу зроблено висновок, що наявним дослідженням бракує чіткості ...
1082008
  Лубчак В. "Привет освобожденному "Югу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 грудня (№ 239/240)


  Першопрохідцем серед херсонської преси 19 ст. ліберально-демократичного спрямування була щоденна газета В. Гошкевича "Юг". Гошкевич Віктор Іванович — український археолог, краєзнавець, громадський діяч, публіцист, редактор та засновник газети «Юг» ...
1082009
  Новгородцев С. "Привет, Джон, как жизнь?" // Британский стиль : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2008. – № 17. – С. 73-75. – ISSN 1742-2388


  Останнє інтерв"ю Дж. Леннона "British Style"
1082010
  Ростовцев Е.І. "Привид" не може втекти / Е.І. Ростовцев. – К, 1972. – 318с.
1082011
  Ефименко В.М. "Привидение " с Гуама / В.М. Ефименко. – Хабаровск, 1971. – 287с.
1082012
  Ефименко В.М. "Привидение" с Гуама / В.М. Ефименко. – Хабаровск, 1979. – 240 с.
1082013
  Кудряшова В. "Привід планувати графік самостійно" / В. Кудряшова, Б. Соколова, О. Граждан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 12


  "Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка - про переваги й труднощі вимушеного дистанційного навчання".
1082014
  Лошицький М.В. "Привілейованість" системи приватного виконання судових рішень / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 137-148. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1082015
  Лошицький М.В. "Привілейованість" системи приватного виконання судових рішень / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 137-148. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1082016
   "Привітання життя" - 94 : Зб. поезій учас. конкурсу на здобуття Літ. премії ім. Б.-І. Антонича за 1994. – Львів : Каменяр, 1995. – 111с. – ISBN 5-7745-0657-6
1082017
  Морозова В.А. "Привлеченная к дознанию..." / В.А. Морозова. – Москва, 1970. – 288с.
1082018
  Калашник В. "Пригадалось життя до дрібниць": про трилогію спогадів Володимира Савченка "Фрески пам"ять" / В. Калашник, О. Чугуй // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 11/12. – С. 146-151. – ISSN 0130-1608
1082019
  Лейберов О.О. "Приглашая усердных соотечественников к участию в сем патриотическом предприятии..." - благодійна діяльність дворянства Ніжинського повіту Чернігівської губернії у справі будівництва пам"ятників у XIX столітті // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 178-193. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "У статті на основі раніше не введених у науковий обіг архівних матеріалів розглянуто благодійну діяльність дворян Ніжинського повіту в сфері будівництва пам’ятників у різних містах Російської імперії. Автор дослідив кількісні та якісні показники ...
1082020
  Тимошенко Е. "Приглашение на казнь" и "Процесс" Набокова и Кафка // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 224-239. – ISSN 0042-8795


  "Приглашение на казнь" - произведение, предлагающее читателю с первых же страниц игру. Страшную игру, искаженный мир, в который читатель приглашается как "собиратель осколков" странной реальности, как субъект, монтирующий в единую картину то, что ему ...
1082021
  Шамир И. "Приграничная война Израиля 1949 - 1956" Бенни Морриса, новые данные в ближневосточной трагедии // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. кадрова акад. ; [відп. ред.: В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2005. – С. 12-19. – ISBN 966-608-439-2
1082022
   [Привітання директору Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Різуну Володимиру Володимировичу з 60-річчям від колег, друзів, випускників] // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 10
1082023
   [Привітання з Днем народження Анатолія Степановича Довгерта] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22-28 вересня (№ 38)


  Привітання від колективів видавництва "Юрінком Інтер" та газети "Юридичний вісник України".
1082024
   [Привітання з Днем народження Балюк Галину Іванівну] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 15-21 вересня (№ 37)


  Привітання від колективів видавництва "Юрінком Інтер" та газети "Юридичний вісник України".
1082025
   [Привітання з Днем народження Губерского Леоніда Васильовича] // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 4 октября (№ 182). – С. 14 : фото
1082026
   [Привітання з Днем народження Миколу Погорецького] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22 грудня (№ 51)


  Колективи видавництва "Юрінком Інтер" та редакція газети "Юридичний вісник України" вітають з Днем народження.
1082027
   [Привітання з Днем народження Петра Петровича Кононенка] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 24 - 31 травня (№ 24). – С. 12 : фото
1082028
   [Привітання з Днем народження Фрицького Олега Федоровича] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22-28 вересня (№ 38)


  Привітання від колективів видавництва "Юрінком Інтер" та газети "Юридичний вісник України".
1082029
   [Привітання з Днем народження Фрицького Олега Федоровича] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 27 жовтня-2 листопада (№ 43)


  Колективи видавництва "Юрінком Інтер" та газети "Юридичний вісник України" вітають з Днем народження.
1082030
  Гриценко І.С. [Привітання з нагоди 90-річчя юридичного журналу "Право України"] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання: ювілейний випуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 5 : Минуле і сучасне журналу. – С. 27. – ISSN 1026-9932


  Від імені юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор І.С. Гриценко вітає головного редактора журналу "Право України" О.Д. Святоцького з ювілеєм.
1082031
  Губерський Л.В. [Привітання зі 100-річним ювілеєм Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка]. Від колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Л. Губерський // Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914-2014) / [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. Микола Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 99. – ISBN 978-966-2538-56-4
1082032
   [Привітання Івана Сергійовича Гриценко з Днем народження] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39)


  Привітання від колективів видавництва "Юрінком Інтер" та газети "Юридичний вісник України".
1082033
  Губерський Л.В. [Привітання колективу університету з Новим роком та Різдвом Христовим] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)
1082034
   [Привітання Наталії Кузнєцової з днем народження] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Колектив видавництва "Юрінком Інтер" та редакція газети "Юридичний Вісник України щиро вітають іменинницю.
1082035
  Губерський Л.В. [Привітання ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України Л.В. Губерського] // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 10-11. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
1082036
  Кравчук Л. [Привітання учасникам міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття"] // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 17-18
1082037
  Яременко І. [Привітання учасникам міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття"] // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 15
1082038
  Дзюрах Б. [Привітання учасникам міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття"] // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 16
1082039
  Кучма Л. [Привітання учасникам міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття"] // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 19
1082040
  Ющенко В. [Привітання учасникам міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття"] // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 20-22
1082041
  Кубів С. [Привітання учасникам міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття"] // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 23-24
1082042
  Губерський Л. [Привітання учасникам міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття"] // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 30
1082043
  Кульчицька О.І. [Пригоди Хельмута Мюллера] = Abenteuer des Helmut Muller : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 110, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Abenteuer des Helmut Muller .- Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-030-9
1082044
   Приборы и техника эксперимента. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0032-8162
№ 6. – 2012
1082045
   Приборы и техника эксперимента. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0032-8162
№ 1. – 2013
1082046
   Приборы и техника эксперимента. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0032-8162
№ 2. – 2013
1082047
   Приборы и техника эксперимента. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0032-8162
№ 3. – 2013
1082048
   Приборы и техника эксперимента. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0032-8162
№ 4. – 2013
1082049
   Приборы и техника эксперимента. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0032-8162
№ 5. – 2013
1082050
   Приборы и техника эксперимента. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0032-8162
№ 6. – 2013
1082051
   Приборы и техника эксперимента. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0032-8162
№ 2. – 2014
1082052
   Приборы и техника эксперимента. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0032-8162
№ 1. – 2015
1082053
   Приборы и техника эксперимента. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0032-8162
№ 2. – 2015
1082054
   Приборы и техника эксперимента. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0032-8162
№ 3. – 2015
1082055
   Приборы и техника эксперимента. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0032-8162
№ 4. – 2015
1082056
  Рябов С.Г. Приборы квантовой электроники : характеристики, применение, тенденции развития / С.Г. Рябов, Г.Н. Торопкин, И.Ф. Усольцев. – Москва : Советское радио, 1976. – 310 с.
1082057
  Киселев Г.Л. Приборы квантовой электроники : учеб. пособие / Г.Л. Киселев. – Москва : Высшая школа, 1980. – 237 с.
1082058
  Петрунькин В.Ю. Приборы квантовой электроники : учебное пособие / В.Ю. Петрунькин, Л.Н. Пахомов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 251 с.
1082059
  Рябов С.Г. Приборы квантовой электроники / С.Г. Рябов, Г.Н. Торопкин, И.Ф. Усольцев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 280 с.
1082060
  Дмитренко Л.П. Приборы контроля и регулирования уровня сыпучих материалов / Л.П. Дмитренко. – М., 1978. – 97с.
1082061
  Мухин В.С. Приборы контроля и средства автоматики тепловых процессов / В.С. Мухин, И.А. Саков. – М., 1988. – 256с.
1082062
   Приборы контроля и управления влажностно-тепловыми процессами. – М, 1985. – 239с.
1082063
  Неделин П.Н. Приборы контроля обитаемости: Лекции. / П.Н. Неделин. – Л., 1976. – 59с.
1082064
   Приборы контроля окружающей среды : под ред.В.Е. Манойлова. – Москва : Атомиздат, 1980. – 215с.
1082065
  Вендик О.Г. Приборы криогенной электроники / О.Г. Вендик, С.Г. Колесов. – Москва, 1990. – 64 с.
1082066
  Кузнецов М.И. Приборы М-типа с катодом в пространстве взаимодействия / М.И. Кузнецов. – Горький, 1978. – 108 с.
1082067
  Лямичев И.Я. Приборы на аморфных полупроводниках и их применение / И.Я. Лямичев, И.И. Литвак, Н.А. Ощепков. – Москва : Советское радио, 1976. – 128с. – (Массовая библиотека инженера : Электроника)
1082068
  Орлов В.А. Приборы наблюдения ночью и при ограниченной видимости / В.А. Орлов, В.И. Петров. – Москва : Военное издательство, 1989. – 256 с.
1082069
  Капустин С.Н. Приборы наземной артиллерии // Курс артиллерии. – Москва, 1947. – Приборы наземной артиллерии/ С.Н. Капустин. – С.1-388
1082070
  Сапожников И. Приборы НИИ-944 в первом полёте человека в космос // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 18-19. – ISSN 0235-7089
1082071
  Криксунов Л.З. Приборы ночного видения / Л.З. Криксунов. – Киев : Техника, 1975. – 216с.
1082072
   Приборы радиолюбительской лаборатории. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Вып. 40. – 1949. – 48 с.
1082073
  Носов Ю.Р. Приборы с зарядоваой связью / Ю.Р. Носов. – Москва, 1989. – 63 с.
1082074
   Приборы с зарядовой связью. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 376 с.
1082075
   Приборы с зарядовой связью. – Москва : Мир, 1982. – 240 с.
1082076
  Секен К. Приборы с переносом заряда / К. Секен, М. Томпсет. – Москва : Мир, 1978. – 327 с.
1082077
  Балякин И.А. Приборы с переносом заряда в радиотехнических устройствах обработки информации / И.А. Балякин, Ю.М. Егоров, В.А. Родзивилов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 174 с.
1082078
  Палатов К.И. Приборы сверхвысоких частот / К.И. Палатов. – Москва, 1973. – 278 с.
1082079
  Кацман Ю.А. Приборы сверхвысоких частот / Ю.А. Кацман. – Москва
Т. 2. – 1973. – 384 с.
1082080
  Палатов К.И. Приборы СВЧ / К.И. Палатов. – Москва, 1966. – 48 с.
1082081
  Кацман Ю.А. Приборы СВЧ : Теория, основы расчета и проектирования электронных приборов / Ю.А. Кацман. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1983. – 368 с.
1082082
  Фишман В.П. Приборы смотрят сквозь Землю / В.П. Фишман, А.А. Урсов. – Москва : Недра, 1987. – 171с.
1082083
  Кремлевский П.П. Приборы теплового контроля отечественного производства. / П.П. Кремлевский. – Л.-М.
2. – 1939. – 146с.
1082084
  Львов М.А. Приборы теплотехнического контроля / М.А. Львов. – М., 1959. – 459с.
1082085
  Генис А.А. Приборы тлеющего разряда : Элементы теории, схемы и их применение / А.А. Генис, И.Л. Горнштейн, А.Б. Пугач. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1963. – 374 с.
1082086
  Генис А.А. Приборы тлеющегоразряда. / А.А. Генис. – 2-е изд., испр. и перераб. – К, 1970. – 404с.
1082087
   Приборы точной механики. – М.-Л, 1954. – 112с.
1082088
  Ютанов М.Н. Приборы универсального метода аэрофототопографической съемки / Военно-инженерная краснознаменная академия им. В.В. Куйбышева ; М.Н. Ютанов. – Москва : ВИА
Ч. 1 : Стереопланиграфы. – 1954. – 62 с.
1082089
  Игумнов Д.В. Приборы функциональной полупроводниковой микроэлектроники / Д.В. Игумнов, Г.П. Костюнина. – Москва, 1981. – 64 с.
1082090
   Приборы, аппаратура и оборудование динамометрические. – М, 1965. – 36с.
1082091
  Гапека З.И. Прибрежно-водная флора и растительность Нижнего Амура : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Гапека З.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1082092
  Катышевцева В.Г. Прибрежно-водные и водные растения Брянской области. / В.Г. Катышевцева. – Смоленск, 1980. – 78с.
1082093
  Киселева А.А. Прибрежное пространство - место консолидации с объектами совремнного искусства / А.А. Киселева, Н.М. Ексарева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 73-77 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1082094
  Наджми К.Г. Прибрежные костры : повести и рассказы / К.Г. Наджми; пер. с татар. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1949. – 204 с.
1082095
  Коновалова И.З. Прибрежные течения поверхностного слоя в морях без приливов : Автореф... канд. географ.наук: 697 / Коновалова И.З.; МГУ. Географический фак-т. – М., 1970. – 24л.
1082096
  Пелих Г.Ф. Прибугские говоры Первомайского района Николаевской области. : Автореф... канд.филол.наук: / Пелих Г.Ф.; М-во просвещения УССР.Киев гос.пед.ин-т. – К, 1962. – 16л.
1082097
  Капась І. Прибульці з "великої землі" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 39 (307). – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  Як сталінські командос намагалися встановити тотальний контроль над самоорганізованими групами партизанів та підпільників на окупованій території України й привласнити їхні заслуги.
1082098
  Старченко Н. Прибутки судових урядників Волинського воєводства в останній третині XVI століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 165-186. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1082099
  Соловйова М.В. Прибуткова діяльність бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 124-131. – ISBN 966-7352-66-8


  Проаналізований сучасний стан прибуткової діяльності українських бібліотек та виявлені перспективні напрями їх діяльності.
1082100
  Кондратьєва О. Прибуткова приватність. Як зароблятимуть на захисті персональних даних? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 27 жовтня-2 листопада (№ 43)
1082101
  Свердан М.М. Прибуткове оподаткування підприємств в Україні: еволюція і перспективи // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 39-45. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1082102
  Островерха Р.Е. Прибуткове оподаткування страхових компаній: досвід та напрямки удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 80-84. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Критично оцінено діючу практику прибуткового оподаткування страховиків щодо її відповідності науковим принципам оподаткування, напрямкам еволюції податкової системи України, особливостям страхової діяльності та запропоновано напрямки її ...
1082103
   Прибутковий податок з громадян : Чинне законодавство; відповіді на запитання. – Київ : Компас, 1996. – 200с. + Додаток
1082104
  Корохов Л. Прибутковий податок з робітників, службовців, кооперованих кустарів та інженерно-технічного персоналу / Л. Корохов. – Х., 1934. – 36с.
1082105
  Корохов Л. Прибутковий податок і культзбір з робітників і службовців / Л. Корохов. – К., 1937. – 24с.
1082106
  Рохман Л. Прибутковий податок і культзбір з робітників та службовців. / Л. Рохман, І. Елісаветський. – Харків, 1935. – 40с.
1082107
  Яроцька Т.Р. Прибутковий податок із громадян: аспекти реформування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-29
1082108
  Сотник І.М. Прибутковий податок із громадян: еволюція ставок у 1993-1999 роках : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 18-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
1082109
  Путро А.О. Прибуткові будинки Києва як історичний об"єкт культурної спадщини: вул. Саксаганського // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 90-103. – ISSN 2225-7586
1082110
  Путро А.О. Прибуткові будинки Києва: вулиця Богдана Хмельницького // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 50-53
1082111
  Дьяченко Р.В. Прибуткові будинки як елемент культури повсякденності та сфери гостинності міст України: культурно-історичний екскурс // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 218-227. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
1082112
  Самаєва Ю. Прибуткові страсті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 7


  "Запровадження податку на виведений капітал обговорюється третій рік. Запланована тепер уже на початок наступного року новація має знизити податкове навантаження, збільшити приплив інвестицій в економіку, спростити облік, скоротити способи мінімізації ...
1082113
  Олексюк О.І. Прибутковість в упрпавлінні результативністю діяльності сучасних компаній / О.І. Олексюк, Л.М. Дзюбенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 101-111.
1082114
  Версаль Н.І. Прибутковість капіталу та активів банків в Україні: 2006-2013 роки / Н.І. Версаль, Прохорова-Лукіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 83-90
1082115
  Катан Л.І. Прибутковість комерційного банку та її підвищення / Л.І. Катан, М.С. Плахотник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1082116
  Мельник А.О. Прибутковість підприємств України: сучасний стан, динаміка та шляхи підвищення / А.О. Мельник, Л.І. Штефан // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 281-287. – ISSN 2222-4459
1082117
  Винничук Д.В. Прибутковість підприємства: сутність та методи оцінки / Д.В. Винничук, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 46-49. – ISBN 978-617-645-227-0
1082118
  Ушеренко С.В. Прибутковість підприємства: теоретичні основи дослідження та управлінські аспекти забезпечення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 144-147
1082119
  Мельник Л.Л. Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор забезпечення їхнього сталого соціально-економічного розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 5-11. – ISSN 2306-6792
1082120
  Прасолова С.П. Прибутковість як головний індикатор якості ризик-менеджменту та конкурентоспроможної позиції українських банків на ринку: проблеми і перспективи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 225-234
1082121
  Осадчий В.П. Прибутна вода / В.П. Осадчий. – К, 1991. – 206с.
1082122
  Захарченко В.І. Прибутні люди : романи, повість / Василь Захарченко. – Київ : Грамота, 2007. – 656с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-349-069-5
1082123
  Мухін І.В. Прибуток і народний добробут / І.В. Мухін. – Київ, 1968. – 63с.
1082124
  Нікітенко К. Прибуток і суспільний розвиток: конфлікт інтересів арт-менеджера // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1227-1232. – ISSN 1028-5091
1082125
  Левтринський Т.М. Прибуток і фонди соціалістичного підприємства / Т.М. Левтринський. – Київ, 1967. – 48с.
1082126
  Субботович Юлія Леонідівна Прибуток підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки : Дис....канд.економ.наук:08.04.01 / Субботович Юлія Леонідівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 224л. + Додатки: л.205-224. – Бібл.: л.191-205
1082127
  Субботович Юлія Леонідівна Прибуток підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.04.01 / Субботович Ю.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1082128
  Ширяпна О.Є. Прибуток підприємства: історичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 156-159.
1082129
  Тулай О. Прибуток підприємства: теоретико-прагматичні аспекти / О. Тулай, М. Тріпак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 138-149. – ISSN 1818-5754
1082130
  Єпіфанова І.М. Прибуток сільськогосподарських підприємств: основні фактори подальшого зростання / І.М. Єпіфанова, А.С. Союменко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 6-12. – ISSN 2409-1944
1082131
  Шарманська С.О. Прибуток та особливості його формування і використання в транзитивній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шарманська С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 237 л. + Додатки : л. 212-237. – Бібліогр.: л. 192-211
1082132
  Шарманська С.О. Прибуток та особливості його формування і використання в транзитивній економіці : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шарманська С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1082133
  Цибок О.В. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур на сучасному етапі трансформації економічних систем / О.В. Цибок, О.М. Загорський // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 136-140. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1082134
  Приказюк О.В. Прибуток у формуванні фінансової безпеки аграрного підприємництва : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Приказюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 215л. + Додатки : л.181-200. – Бібліогр. : л.201-215
1082135
  Приказюк О.В. Прибуток у формуванні фінансової безпеки аграрного підприємництва : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Приказюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1082136
  Приказюк О. Прибуток у формуванні фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 82-88. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
1082137
  Малюга Н.М. Прибуток як економічна категорія та об"єкт бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 119-130. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1082138
  Шевченко В.В. Прибуток як показник ефективності в умовах трансформації економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 143-149. – ISSN 2308-6912


  В умовах глобалізації світової економіки перед підприємствами та організаціями України постає важливе завдання здійснити якнайшвидше перехід до ефективної роботи в ринкових умовах. Рішення цієї задачі вимагає значних зусиль для забезпечення підвищення ...
1082139
  Атамас П.Й. Прибуток: економічна суть, проблеми визначення та облікового відображення / П.Й. Атамас, О.П. Атамас // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (40). – С. 50-55. – ISSN 2074-5354
1082140
  Павлишенко М.М. Прибуток: його суть і механізм формування в умовах ринкової економіки / М.М. Павлишенко, Р.М. Горинь // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 321-331. – ISBN 5-7763-2435-1
1082141
   Прибывайте на первый путь! Самые красивые вокзалы мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 38-43 : фото
1082142
  Мелман С. Прибыли без производства / С. Мелман. – М., 1987. – 519с.
1082143
   Прибыли и убытки от внереализационных операций. – К, 1996. – 40с.
1082144
  Зорин В.С. Прибыли монополий и экономическая политика правительства США / Вал. Зорин. – Москва : Знание, 1957. – 23, [1] с.
1082145
  Николаев Б.С. Прибыль - экономическая категория социализма / Б.С. Николаев. – М, 1966. – 19с.
1082146
  Полетаев А.В. Прибыль американских корпораций / А.В. Полетаев. – М, 1985. – 160с.
1082147
  Рассохин Олег Прибыль в два "клика" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 36-38 : Фото
1082148
  Мухин С.А. Прибыль в новых условиях хозяйствования / Мухин С.А. – Москва, 1988. – 140 с.
1082149
  Князев В.Г. Прибыль в новых условиях хозяйствования. / В.Г. Князев. – М., 1988. – 36с.
1082150
  Тишина А.А. Прибыль в промышленности и пути ее повышения / А. А. Тишина. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 111 с.
1082151
  Юров В.Ф. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики / В.Ф. Юров. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 144с. – ISBN 5-279-02383-3
1082152
  Можайскова И.В. Прибыль в системе материального стимулирования работников хозрасчетных предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: / Можайскова И.В.; Москов. фин. ин-т. – М., 1962. – 15л.
1082153
  Лапаксина В.И. Прибыль в системе производственных отношений социалистических предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Лапаксина В. И.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1975. – 26л.
1082154
  Бакуто Людмила Дмитриевна Прибыль в системе хозрасчетных отношений социалистических предприятий. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Бакуто Людмила Дмитриевна; Харьковск. гос. ун-т. – Харьков, 1979. – 23л.
1082155
  Карагедов Р.Г. Прибыль в системе экономических категорий / Р.Г. Карагедов. – Москва, 1964. – 165 с.
1082156
  Долотказин К.И. Прибыль в системе экономического стимулирования технического прогресса : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Долотказин К.И.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1970. – 18л.
1082157
   Прибыль в социалистической промышленности. – М, 1970. – 272с.
1082158
  Жевтяк П.Н. Прибыль в социалистическом расиширенном воспроизводстве / П.Н. Жевтяк. – Москва, 1976. – 272с.
1082159
  Салова Л.А. Прибыль в управлении производством на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. экономич. наук : 08.590 / Салова Л.А. ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1971. – 20 с.
1082160
  Ерохина Е.А. Прибыль в условиях монополистической конкуренции / Е.А. Ерохина. – Томск, 1993. – 114с.
1082161
  Гапонюк Николай Анатольевич Прибыль в условиях совершенствования хозяйственного механизма в строительстве (На примере орг-ций Главного управления по жил-му и гражд-му строительству при Киевском горисполкоме (Главкиевгорстрой)) : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.10 / Гапонюк Николай Анатольевич; КИНХ им. Д.С.Коротченко. – л.
1082162
  Клецкий В.И. Прибыль в хозяйственном механизме / В.И. Клецкий, Н.В. Стах. – Минск, 1986. – 79с.
1082163
  Клецкий В.И. Прибыль в хозяйственном механизме. / В.И. Клецкий, Н.В. Стах. – Минск, 1985. – 80с.
1082164
  Гордиевич М.З. Прибыль в экономических оношениях социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гордиевич М. З.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1082165
  Карпов М.П. Прибыль государственных промышленных предприятий и пути ее дальнейшего увеличения (на прим. работы предпр. пром. УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Карпов М.П. ; Киев. финанс.-экон. ин-т. – Киев, 1959. – 19 с.
1082166
  Тарновский О.И. Прибыль и ее использование / О.И. Тарновский. – М., 1966. – 100с.
1082167
  Мухин С.А. Прибыль и ее оптимальная величина в оптовой цене предприятия. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Мухин С.А.; Ленингр.финанс-экон.ин-т. – Л, 1974. – 28л.
1082168
  Фарманов А.О. Прибыль и ее распределение. (По матер. предприятий винодельческой и консервной пром. Дагест. АССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Фарманов А.О.; Объед. учен. совет по присужд. учен. степеней по экон. наукам при Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 24л.
1082169
  Кравченко Н.Г. Прибыль и ее роль в повышении эффективности общественного производства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кравченко Н.Г.; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1969. – 28л.
1082170
  Конник И.И. Прибыль и ее роль в экономике развитого социализма / И.И. Конник. – Москва, 1976. – 64с.
1082171
  Булат А.С. Прибыль и ее стимулирующая роль в обновлении и использовании основных фондов промышленных предприятий (в отрослях тяжелой промышленности) : Автореф... канд . экон.наук: / Булат А. С.; Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1964. – 17л.
1082172
  Гичкин В.Н. Прибыль и материальные стимулы социалистического предприятия. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Гичкин В.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 22л.
1082173
  Зиновьев Ю.М. Прибыль и повышение эффективности социалистического производства / Ю.М. Зиновьев. – Москва, 1968. – 151с.
1082174
  Дризе И.Д. Прибыль и поощрительные фонды / И.Д. Дризе, Ж.И. Сидорова. – М., 1972. – 79с.
1082175
  Кальманович Г.М. Прибыль и проблемы экономического стимулирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кальманович Г.М.; Рост. ин-т нар. хоз-ва. – Ростов н/Д, 1975. – 22л.
1082176
  Мирзоев М.М. Прибыль и пути ее увеличения в овощеводческих совхозах Азербайджанской ССР. (По материалам овощеводческих совхозов Ленкоранской зоны) : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Мирзоев М.М.; Азербайдж. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниат-заде. – Баку, 1970. – 20л.
1082177
  Онышко С.В. Прибыль и пути совершенствования ее распределения (на прим. трикотаж пром. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Онышко С.В.; АН УССР, Ин-т экон. – К., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1082178
  Глянь Смарагда Михайловна Прибыль и развитие социалистического предприятия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Глянь Смарагда Михайловна; Иркут. ин-т нар. хоз-ва. – Иркутск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1082179
   Прибыль и развитие социалистического производетва. – Ярославль, 1973. – 199с.
1082180
   Прибыль и рентабельность в условиях хозяйственной реформы. – Москва, 1968. – 200с.
1082181
  Ганевич Е.М. Прибыль и рентабельность обувной промышленности в новых условиях хозяйствования (На примере предприятий УССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Ганевич Е.М.; Всесоюзный заочный финансово-эконом. ин-т. – М., 1971. – 24л.
1082182
  Бикульчус А.А. Прибыль и рентабельность предприятий канализации. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Бикульчус А.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1082183
  Моляков Д.С. Прибыль и рентабельность промышленного предприятия / Д.С. Моляков. – Москва, 1967. – 146с.
1082184
  Назарян А.Х. Прибыль и рентабельность промышленного предприятия : Автореф... канд. экон. наук: 08.594 / Назарян А.Х.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 28л.
1082185
  Трунов Михаил Михайлович Прибыль и рентабельность совхозов в условиях полного хозрасчета (по материалам совхозов Ставропольского края) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Трунов Михаил Михайлович; Ростовский-на-Дону ин-т нар. хоз-ва. – Ростов-на-Дону, 1972. – 24л.
1082186
  Франчук Анна Григорьевна Прибыль и рентабельность совхозов в условиях полного хозяйственного расчета. (На мат. совхозов Днестровского специализированного мясо-молочного треста Мин-ва совхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Франчук Анна Григорьевна; Одесск. ин-т нар. хоз-ва. – Одесса, 1975. – 30л.
1082187
  Яцюта Валерий Петрович Прибыль и совершенствование ее распределения в совхозах: (На материалах совхозов УССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Яцюта Валерий Петрович; Алма-Атинский ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1978. – 22л.
1082188
  Устюжанина Д.Ф. Прибыль и специальные фонды совхозов. / Д.Ф. Устюжанина. – Ленинград-Пушкин, 1974. – 12с.
1082189
  Шляхтин В.И. Прибыль и фонды совхозов в условиях полного хозрасчета / В.И. Шляхтин. – М., 1970. – 94с.
1082190
  Базарова Г.В. Прибыль и хозрасчёт в условиях научно-технического прогресса / Г.В. Базарова. – М., 1974. – 207с.
1082191
  Ибрагимов Ж.А. Прибыль и хозрасчетные стимулы в строительстве. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Ибрагимов Ж.А.; АН КазССР. Ученый совет по эконом. наукам при отд. обществ. наук. – Алма-Ата, 1975. – 20л.
1082192
  Мудрый А.Р. Прибыль и цена производителя / А.Р. Мудрый. – М., 1970. – 28с.
1082193
  Лапуста М.Г. Прибыль и экономическое стимулирование усучшения качества продукции : Автореф... канд. экон.наук: / Лапуста М. Г.; Всес. заоч. фин. экон. ин-т. – М., 1969. – 17л.
1082194
  Закацола Е.М. Прибыль и эффективность производства в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Закацола Е.М.; В надзаг.: Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 15л.
1082195
  Швидка А.О. Прибыль как направление устойчивого развития предприятия / А.О. Швидка, Т.Б. Городецька // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 6. – C. 21-23. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
1082196
  Корчук Любовь Петровна Прибыль как форма чистого дохода в социалистическом производстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Корчук Любовь Петровна; Одесск. ин-т нар. хоз-ва. – Одесса, 1982. – 23л.
1082197
  Чередниченко В.З. Прибыль как экономическая категория социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Чередниченко В.З.; Ростов. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1972. – 23л.
1082198
  Батурин Л.А. Прибыль предприятий лакокрасочной промышленностии резервы ее увеличения : Автореф... канд. экон.наук: / Батурин Л.А.; Роск. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1967. – 21л.
1082199
  Переслегин В.И. Прибыль предприятия в новых условиях / В.И. Переслегин. – М., 1966. – 72с.
1082200
  Гюлумян К.Г. Прибыль предприятия и совершенствования ее распределения. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Гюлумян К.Г.; АН Армян ССР. – Ереван, 1973. – 31л.
1082201
  Иваницкий В.П. Прибыль промышленного предприятия и Государственный бюджет / В.П. Иваницкий, Г.А. Адндриянов. – Свердловск, 1969. – 87с.
1082202
  Никитчанов Б.Ф. Прибыль промышленных предприятий и вопросы ее распределения : Автореф... канд. экон.наук: / Никитчанов Б. Ф.; Казан.ГУ. – Казань, 1968. – 19л.
1082203
  Мережников Н.Я. Прибыль света. / Н.Я. Мережников. – М., 1976. – 80с.
1082204
  Вальтер С.Б. Прибыль сельскохозяйственных предприятий, ее распределение и использование / С.Б. Вальтер, М.Л. Лишанский. – Москва, 1990. – 239с.
1082205
  Смородин М.Б. Прибыль совхоза и ее анализ / М.Б. Смородин. – Москва : Колос, 1973. – 88 с.
1082206
  Агаджанян Г.С. Прибыль социалистического предприяти. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.590 / Агаджанян Г.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1970. – 20л.
1082207
  Корзик В.Ф. Прибыль социалистического предприятия и рост благосостояния его работников : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Корзик В.Ф.; МВ и ССО Белорусск. ССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1974. – 20л.
1082208
  Куртиш М.Ф. Прибыль, ее распределение и использование / М.Ф. Куртиш. – Петрозаводск, 1972. – 76с.
1082209
  Иткин Л.Г. Прибыль, ее распределение и использование на промышленных предприятиях. : Автореф... канд. эконом.наук: 08599 / Иткин Л.Г.; Ростов. ин-тут нар. хоз. – Ростов н/Д, 1972. – 32л.
1082210
  Белинская Неля Семеновна Прибыль, рентабельность в молочной промышленности и резервы их роста : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Белинская Неля Семеновна; МВ и ССО УССР. Киев. технол. ин-т пищ. пром-сти. – К., 1986. – 24л.
1082211
  Кондрашев Д.Д. Прибыль, цена, хозрасчет / Д.Д. Кондрашев. – М, 1969. – 230с.
1082212
  Кучеренко Елена Прибыльность ресторана начинается с эффективного управления // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 56-57 : фото
1082213
  Бургсталлер Й. Прибыльность, эффективность и рост в индустрии банковского управления частными капиталами: опыт Швейцарии и Лихтенштейна / Й. Бургсталлер, Т.Д. Кокка // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – Т. 3, № 4. – С. 11-21. – ISSN 1998-6068
1082214
  Рахимзянов Б.Р. Прибытие первых Джучидов в Московское Великое княжество: начало трансформации империи // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2012. – № 1 (47). – С. 62-72. – ISSN 2071-9574
1082215
  Есипов Владимир Прибытие поезда : техника / Есипов Владимир, Орлова Оксана // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 30-38 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
1082216
  Гриль Бартоломеус Прибытие поезда : Мадагаскар // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 72-83 : Фото. – ISSN 1029-5828
1082217
  Лащенко С. Прив"язка до історії плюс сучасний креатив // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 13


  Про статтю Петра Кралюка "Дивовижна доля італійця 17-го століття. Пієтро делла Валле - той хто хотів перетворити Україну на "економічний рай".
1082218
  Відуєв М.Г. Прив"язування теодолітних ходів до триангуляційної сітки : практичний посібник для землевпорядників / М.Г. Відуєв; Ред. Глазков В.Ф. – Київ; Полтава : Держвидав колгоспної і радгоспної літератури УРСР, 1937. – 123с.
1082219
  Глюдзик Галина Привабливе Закарпаття: інвестиційна діяльність у регіоні : економіка країни / Глюдзик Галина, Коваль Катерина // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 45-47. – Бібліогр.: 8 назв
1082220
  Захарова О. Привабливий бренд роботодавця: умови створення та інструменти оцінки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультац. фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 4. – С. 18-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1082221
  Осійчук Д. Привабливість акцій українських елементів для портфельних інвесторів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 50-52. – бібліогр. в кінці ст.


  Вирішення проблеми залучення інвестицій є надзвичайно важливим для забезпечення стабілізації економіки України. У дослідженні проаналізовані можливості застосування індексної моделі Шарпа для прогнозування дохідності найбільш ліквідних акцій ...
1082222
  Райх Р. Привабливість викладацької та наукової роботи в Німеччині // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-79 : табл. – ISSN 1682-2366
1082223
  Чугаєв О.А. Привабливість економічної моделі ЄС в умовах економічної нестабільності // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 144-147
1082224
  Янишин Я.С. Привабливість міжнародних інвестицій в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 63-69. – ISSN 2221-1055
1082225
  Пригара О. Привабливість міжнародних ринків для українських виробників машинобудівної галузі / О. Пригара, Ярош-Дмитренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання оцінки привабливості міжнародних ринків і запропоновано багаторівневу систему показників їх оцінки. Здійснено SWOT-аналіз діяльності українських виробників на світовому ринку машинобудування, відібрано потенційні ринки для реалізації ...
1082226
  Пригара О.Ю. Привабливість міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Пригара О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1082227
  Пригара О.Ю. Привабливість міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів : Дис. ... канд. екон. наук. Спец. 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Пригара О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 202л. + Додатки: л. 182-202. – Бібліогр.: л. 168-181
1082228
  Кримчак Л.Ю. Привабливість навчання в університеті як один з показників соціально-психологічного клімату колективу студентської групи // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 34-39. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1082229
  Александров І.О. Привабливість сегменту цільового ринку й інноваційна активність підприємства / І.О. Александров, Л.А. Гайдук // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.36-43. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1082230
  Підгрушний Г.П. Привабливість території для проживання людини: методологічні та прикладні аспекти дослідження / Г.П. Підгрушний, К.В. Мезенцев // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 32-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1082231
  Гайдуцький І.П. Привабливість України для транснаціональних корпорацій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 4 (162). – С. 152-157
1082232
  Гоєр О.Д. Привабливість українського маркетингового середовища для іноземного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 124-131.
1082233
  Верещинська Я.В. Привабливість як естетичний компонент соціальної перцепції // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 245-253. – ISSN 2226-4078
1082234
  Буценко А.О. Приваблювання і охорона птахів / А.О. Буценко. – К., 1964. – 88с.
1082235
  Кунин В.В. Привал / В.В. Кунин. – Л, 1987. – 510с.
1082236
  Бродецкий А.М. Привал / А.М. Бродецкий. – Запорожье, 1998. – 86с.
1082237
  Реджепов Н. Привал для журавлей : стихи / Н. Реджепов; пер. с туркм. Г.Красникова. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 31 с.
1082238
  Елисеев П.Т. Привал на Эльбе / П.Т. Елисеев. – Москва, 1960. – 543с.
1082239
  Степанов А.Я. Привал странников / А.Я. Степанов. – Москва, 1990. – 351с.
1082240
  Степанов А.Я. Привал странников : [повести] / Анатолий Степанов. – Киев : Альтерпрес ; Элком ЛТД, 1994. – 430, [2] с. : ил. – Содержание: В последнюю очередь; Заботы пятьдесят третьего года; "Привал странников". – (Российский бестселлер). – ISBN 5-7707-4749-8
1082241
  Некрасов Б. Привала не будет / Б. Некрасов. – Ленинград, 1981. – 192 с.
1082242
  Пелинская Р.С. Привала нет. / Р.С. Пелинская. – Кишинев, 1971. – 116с.
1082243
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Л., 1934. – 379с.
1082244
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Молотов, 1947. – 431с.
1082245
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Москва-Л., 1949. – 412с.
1082246
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы : роман в 5-ти частях / Мамин-Сибиряк. – Москва : Художественная литература, 1966. – 431 с.
1082247
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Пермь, 1967. – 540с.
1082248
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1972. – 383с.
1082249
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы : роман в 5-ти частях / Мамин-Сибиряк. – Москва : Художественная литература, 1975. – 416 с.
1082250
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Иркутск, 1979. – 416с.
1082251
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1983. – 448с.
1082252
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы : роман / Мамин-Сибиряк. – Киев : Дніпро, 1985. – 405 с.
1082253
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Москва : Художественная литература, 1986. – 626 с.
1082254
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Москва : Художественная литература, 1986. – 526 с. – (Клссики и современники)
1082255
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Ташкент, 1988. – 701с.
1082256
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы. (Золото) : Романы / Мамин-Сибиряк. – Москва : Художественная литература, 1989. – 589с.
1082257
  Романов Е.И. Приват-доцент по дубленкам / Е.И. Романов. – Йошкар-Ола, 1984. – 223с.
1082258
   Приватбанк виконує функції Укрзалізниці // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 6 : фото. – ISSN 1998-8044
1082259
   Приватизация. – М, 1992. – 238с.
1082260
   Приватизация. – К, 1996. – 80с.
1082261
  Логинов А.А. Приватизация в России и Польше: процессы сходные - результаты разные // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 86-98. – ISSN 0201-7083
1082262
  Приступа Н.Н. Приватизация в Словакии (1900-1908 гг.) // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 139-143. – ISSN 2616-700X
1082263
  Балуев Д. Приватизация военно- силовых функций государства: каковы перспективы? // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 3. – С.64-71. – ISSN 0131-2227
1082264
  Сырхаев А.А. Приватизация войны в США // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 16. – С. 46-48. – ISSN 1812-3805
1082265
  Пасхавер А. Приватизация до и после оранжевой революции / Центр социально-экономических исследований CASE Украина; Александр Пасхавер, Лидия Верховодова. – Киев. – 32с.
1082266
  Пасхавер А. Приватизация до и после оранжевой революции / Александр Пасхавер, Лидия Верховодова; Центр социально-экономических исследований CASE Украины. – Киев, 2006. – 32с.
1082267
  Корнеев С.М. Приватизация жилищного фонда : Законодательство и практика / С.М. Корнеев, П.В. Крашенинников. – Москва : Инфра М-Hорма, 1996. – 256с. – ISBN 5-89123-027-5, 5-86225-250-9
1082268
   Приватизация жилья. – М, 1992. – 95с.
1082269
   Приватизация жилья. – К, 1993. – 79с.
1082270
  Ермошенко Н.Н. Приватизация за рубежом / Н.Н. Ермошенко. – К., 1992. – 28с.
1082271
   Приватизация земельных участков: все ньюансы // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 12. – С. 32-34.
1082272
   Приватизация земли и реорганизация сельскохозяйственных предприятий в России. – Москва, 1995. – 168с.
1082273
   Приватизация земли и реорганизация сельскохозяйственных предприятий в России : Сборник приложений. – Москва, 1995. – 246с.
1082274
   Приватизация и развитие рыночных форм хозяйствования. – К, 1992. – 112с.
1082275
  Косаржевский П. Приватизация и реструктуризация предприятий в странах СНГ / П. Косаржевский, Е. Ракова // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 4. – С. 614-636. – ISSN 1815-1345
1082276
  Полтораков А.Ю. Приватизация насилия : социополитический контекст // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С45-52. – ISSN 1812-8696
1082277
   Приватизация полный пакет документов : в 2-х ч. – Москва
Ч. 1 : Государственные и муниципальные предприятия. Жилищный фонд. Приватизационные счета. – 1992. – 77 с.
1082278
   Приватизация полный пакет документов : в 2-х ч. – Москва
Ч. 2 : Положения. Методические указания. Образцы. – 1992. – 45 с.
1082279
  Рутгайзер В.М. Приватизация советской экономики / В.М. Рутгайзер. – Москва : Знание, 1991. – 64 с.
1082280
   Приватизация: вопросы и ответы. – М, 1991. – 71с.
1082281
  Таджер В. Приватизация: превръщане на държавна и общенска собственост в частна. / В. Таджер. – София, 1992. – 65с.
1082282
  Савас Э.С. Приватизация: путь к рынку / Э.С. Савас. – Москва, 1992. – 411 с.
1082283
  Фесик Н.Г. Приватизаційний процес як індикатор здійснення ринкових трансформацій в промисловості Украни // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 155-161. – Бібліогр.: 6 назв
1082284
  Ушенко Н.В. Приватизаційні передумови трансформації трудового потенціалу в людський капітал // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 101-105.
1082285
  Боярко І.М. Приватизаційні цикли в системі обгрунтування тенденцій розвитку економіки / І.М. Боярко, Н.А. Дехтяр, О.В. Дейнека // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 51-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1082286
  Григоренко Є.М. Приватизація в новому тисячолітті // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 4-7


  Завдання Фонду держмайна на перспективу та підсумки 2001 р.
1082287
  Скороход В.О. Приватизація в пострадянських країнах центральної Азії і Азербайджані : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-13. – Бібліогр.: 12 назв
1082288
  Панченко Н.Г. Приватизація в ринковій економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 18-20. – Бібліогр.: 13 пунктів
1082289
   Приватизація в Росії, Україні та країнах Балтії : доповіді Центрально-Європейського ун-ту з питань приватизації. – Київ : Основи
Т. 2 : Економічні умови. Форми власності. Прцес приватизації. Корпоратизація і комерціалізація. – 1994. – 319 с.
1082290
  Падалка С.С. Приватизація в Україні у системі відносин: влада, громадянське суспільство, особа (1991-2010 роки) // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 101-118. – ISBN 978-966-02-6441-0
1082291
  Жуйтін Лі Приватизація в Україні як приклад практичної імплементації принципів нового державного управління // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 41-43
1082292
  Алданов Ю.В. Приватизація в Україні: проблеми правового регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 123-135.
1082293
   Приватизація в Центральній Європі : Доповіді Центрально-Європейського університету з питань приватизації. – Київ : Основи. – ISBN 5-86248-246-6
1 : Економічні умови. законодавство і структура власності. Інституції державного регулювання. Огляд прог. – 1994. – 301с.
1082294
  Гайдуцький П.І. Приватизація власності в агропромисловому комплексі / П.І. Гайдуцький, М.Г. Лобас. – К., 1994. – 208с.
1082295
  Любохинець Л.С. Приватизація власності та зміни соціально-економінчої структури суспільстваа : Дис... канд. екон.наук: 08.01.01. / Любохинець Л. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 163л.
1082296
  Любохинець Л.С. Приватизація власності та зміни соціально-економічної структури суспільства. : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.01 / Любохинець Л.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
1082297
  Чапліна О. Приватизація гуртожитків та соціальний захист працюючих на приватизованих підприємствах // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2011. – № 2 (222). – С. 8-10
1082298
  Павлов В.І. Приватизація державних підприємств : Курс лекцій. Навчальний посібник / В.І. Павлов, І.В. Кривов"язюк; МОУ. ЛДТУ. Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я, 1998. – 180с. – ISBN 966-517-153-4


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
1082299
   Приватизація державних підприємств в Україні. – К, 1992. – 201с.
1082300
  Удачина І.М. Приватизація державного майна - рушійна сила структурної перебудови економіки чи спосіб ошукати державу? / І.М. Удачина, О.В. Зволинська // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 18-22
1082301
  Грущенко Олена Анатоліївна Приватизація державного майна та формування фондового ринку в перехідній економіці : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Грущенко Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 199л. – Бібліогр.:л.166-182
1082302
  Грущенко Олена Анатоліївна Приватизація державного майна та формування фондового ринку в перехіндій економіці : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Грущенко Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1082303
  Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності : Дис. ... канд. юрид.наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Алданов Ю.В.; КНУШТ. – Київ, 2006. – 300л. – Бібліогр.: л 220-300
1082304
  Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Алданов Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1082305
  Климовець І.В. Приватизація енергетичних підприємств України: перспективи, проблеми, способи реалізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 383-388. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто сучасний стан енергетичного ринку. Розглянуто, зокрема, актуальне на цей момент питання приватизації та корпоратизації енергетичного ринку.
1082306
  Коцюба В.О. Приватизація житла та її скасування / В.О. Коцюба; Центр правових досліджень. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2007. – 152с. – (Правовий всеобуч населення). – ISBN 966-8721-49-7
1082307
  Оніщенко Приватизація житлових кімнат у гуртожитках: проблеми сьогодення / Оніщенко, Ю.О. Козацька // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 106-112. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1082308
  Коваленко Г. Приватизація житлового фонду у військових поселеннях // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2002. – № 5. – С.49-51
1082309
  Воронова О.В. Приватизація житлового фонду, що належить комунальним підприємствам // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 113-119. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1082310
  Редзюк Є. Приватизація здорової людини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 7


  "Усі ще пам"ятають приватизацію "Укррудпрому", "Криворіжсталі", "Київенерго", "Західенерго", "Дніпроенерго" тощо. Невже така приватизація приносить користь державі? Загалом Україна зазнала від такої приватизації значних соціально-економічних, іміджевих ...
1082311
  Мірошниченко А. Приватизація земель: від корупційного механізму до засобу забезпечення соціальної справедливості / А. Мірошниченко, А. Мартин, А. Ріпенко // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. еколог. академія післядипломної освіти та управл. ; Київський н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2013. – № 6. – С. 36-50
1082312
  Зенкін Д. Приватизація земельних ділянок юридичними особами / Д. Зенкін, С. Приймак // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 87-88
1082313
  Зенкін Д Приватизація земельних ділянок юридичними особами / Д Зенкін, приймак // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 67-68
1082314
  Павлишенко М. Приватизація землі та її соціально-економічні наслідки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-39. – Бібліогр.: с. 29, 32-39. – ISSN 0131-775Х


  Обгрунтовується думка, що земля має бути власністю народу. З критичної точки зору подано перетворення землі в приватну власність і товар. Стверджується, що ринкова економіка як сучасний цивілізований механізм використання незаперечних об"єктивних ...
1082315
   Приватизація землі та реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств в Україні : Посібник. – 2-ге вид. – Київ : Століття, 2000. – 272с. – ISBN 966-95204-0-1; 966-95204-3-7
1082316
  Островерх Н.М. Приватизація і державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 22-23. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1082317
  Денисюк О.М. Приватизація і забезпечення національної безпеки в управлінні господарським комплексом // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 100-103
1082318
  Маслак Петро Васильович Приватизація колективних сільско-господарських підприємств: форми, методи, шляхи вдосконалення : Дис... канд.економ.наук: 08.01.01 / Маслак Петро Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 165л. – Бібліогр.:л.158-165
1082319
  Маслак Петро Васильович Приватизація колективних сільськогосподарських підприємств: форми, методи, шляхи вдосконалення : Автореф... канд. економ.наук: 08.00.01 / Маслак Петро Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
1082320
  Гладковський М. Приватизація комунального майна у м. Києві // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 365-366
1082321
  Музика Л. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.55-59. – ISSN 0132-1331
1082322
  Мошак Г.Г. Приватизація кримінального процесу у ФРН // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 332-335. – ISSN 2219-5521
1082323
   Приватизація майна в Україні. – К, 1994. – 95с.
1082324
  Єршовв С.І. Приватизація майна державних підприємств: питання визначення та правового регулювання / С.І. Єршовв, І.С. Дьячук // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 67-71. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1082325
  Алексєєв В. Приватизація майна комунальної власності // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.168-174
1082326
  Швиданенко Г.О. Приватизація на Україні. / Г.О. Швиданенко. – К, 1993. – 150с.
1082327
  Бондаренко І.В. Приватизація підприємств енергетичної галузі України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.110-115. – ISSN 1609-0462
1082328
  Фролов П. Приватизація по-новому: чергові зміни, чергові ризики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 1, 9


  "15 червня ц.р. минуло сто днів, як набув чинності новий закон про приватизацію державного і комунального майна. Незабаром суспільство матиме повне право запитати про перші результати і порівняти їх із численними обіцянками про чесну, прозору і ...
1082329
  Кравченко В.Ю. Приватизація політичного насилля в умовах руйнування державної монополії на застування примусу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 60-62
1082330
  Соболевська М.О. Приватизація публічності як феномен соціального порядку сучасного суспільства // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 250-254. – ISBN 978-966-171-387-0
1082331
  Селіванова І. Приватизація та відчуження державного майна: співвідношення понять // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 21-25.
1082332
  Селіванова І. Приватизація та відчуження державного майна: співвідношення понять // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С .121-126. – ISSN 0132-1331
1082333
  Склепова А.В. Приватизація та інвестиційний процес в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-55. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Подано аналіз приватизаційних процесів в Україні та країнах Східної Європи, показано взаємозв"язок між такими явищами, як приватизація державного та комунального майна та інвестиційна активність в економіці. Подано чинники впливу на інвестиційну ...
1082334
  Румянцев С.А. Приватизація та корпоративне управління (досвід зарубіжних країн) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-31. – (Економіка ; Вип. 48)


  Аналізується досвід зарубіжних країн в організації управління державними акціонерними товариствами, що готуються до приватизації.
1082335
  Пасхавер О.Й. Приватизація та реприватизація в Україні після "помаранчевої" революції / Центр економічного розвитку; О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва. – Київ : Міленіум, 2006. – 108с. – ISBN 966-8063-90-12
1082336
  Арбайтер О. Приватизація та реприватизація як виведення національної економіки з кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 104-106
1082337
  Бойцун А. Приватизація та реформування державних підприємств // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 135-155
1082338
  Чечетов М. Приватизація у країнах світу із сталими ринковими відносинами // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 4-18 : Іл., табл. – Бібліогр. 22 назви. – ISSN 0131-775Х
1082339
  Ачкасов А.Є. Приватизація у перехідній економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 10-13
1082340
  Олійник Я.Б. Приватизація у Польщі: основні підсумки та перспективи / Я.Б. Олійник, К.Ю. Мельник // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 197-206. – ISBN 966-7650-87-1
1082341
  Фрідман Р. Приватизація у Східній Європі: чи всі можливості держави вичерпано? / Р. Фрідман, А. Рапачинський. – К., 1995. – 277с.
1082342
  Палцулич Є.І. Приватизація чи націоналізація: правове поле та проблема національної безпеки // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 94-100. – ISBN 978-617-7404-86-5
1082343
  Пустовійт Р.Ф. Приватизація як інституціональна умова становлення підприємництва в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 186-193. – Бібліогр.:20 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1082344
  Харченко Т.Б. Приватизація як основа ринкового реформування економіки // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.54-58
1082345
  Зінченко В.М. Приватизація як чинник первісного нагромадження капіталу в Україні: історичний аспект // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 142-149
1082346
  Гончаров О. Приватизація: дорожче не стало, але купувати - складніше // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1082347
  Довбенко М. Приватизація: мета чи інструмент економічної політики? // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 20-29. – ISSN 0372-6436
1082348
  Забіяка І. Приватизований Шестопал або Як звичайний піар маскується не лише під примітки // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 18 травня (№ 10). – С. 18-19


  "До 100-річчя від дня народження М. Шестопала готувалося два збірника його праць . Перший у серії "Золоті імена української журналістики" на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України. <...> Другий збрник готувався до видання ...
1082349
  Гуржій І.О. Приватна бібліотека барона Ф.Р. Штейнгеля у фондах Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського: склад та значення // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 252-259. – ISSN 2222-4203
1082350
  Іваннікова М. Приватна бібліотека професора Київського університету Св. Володимира Миколи Павловича Дашкевича у фондах НБУВ


  Представлена стаття із серії публікацій, присвячених особовим бібліотекам викладачів Київського університету Св. Володимира. Досліджено фрагмент бібліотеки українського літературознавця, професора Миколи Павловича Дашкевича (1852–1908), ...
1082351
  Іваннікова М. Приватна бібліотека професора Київського університету Св. Володимира Миколи Павловича Дашкевича у фондах НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – C. 412-424. – ISSN 2224-9516


  Представлена стаття із серії публікацій, присвячених особовим бібліотекам викладачів Київського університету Св. Володимира. Досліджено фрагмент бібліотеки українського літературознавця, професора Миколи Павловича Дашкевича (1852-1908), проаналізовано ...
1082352
  Бак Н.А. Приватна благодійність в Україні та можливості її активізації для фінансування потреб суспільного розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (291). – Бібліогр.: 40 назв
1082353
  Ісса Т. Приватна благодійність під час Першої світової війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 191-194. – ISBN 978-966-171-795-3
1082354
  Сидоренко О.Л. Приватна вища освіта : шляхи України у світовому вимірі / О.Л. Сидоренко. – Харків : Основа, 2000. – 256с. – ISBN 5-7768-0701-8
1082355
  Астахова В. Приватна вища освіта України напередодні свого чвертьвікового ювілею // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 3 (58). – С. 14-19. – ISSN 2078-1016
1082356
  Корольов Б. Приватна вища школа на шляху інновацій // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.18-23
1082357
   Приватна вища школа України на шляху інновацій : Монографія / Ін-т вищої школи; Народна українська академія; Андрущенко В., Корольов Б., Астахова В., Астахов В., Добрянський І. та ін.; За ред. В.П. Андрущенка, Б.І. Корольова. – Харків : НУА, 2005. – 320с. – ISBN 966-8558-42-1
1082358
   Приватна власність в Україні : Загальні положення. Право приватної власності у підприємництві. Право приватної властності на землю. Право приватної власності на житло. Інші види права приватної власності. ... – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-054-2
1082359
  Квас О.В. Приватна власність і подолання відчуження праці // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 55-63. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Питання приватної власності розглядаються як одна з умов ринкової економіки. Висловлюються конкретні пропозиції щодо форм роздержавлення та приватизації власності.
1082360
  Мартин О.М. Приватна власність на сільськогосподарські землі: погляди Липинського і сьогодення в Україні / О.М. Мартин, Т.І. Галецька // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 263-268. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1082361
  Мадзігон В. Приватна власність та її вплив на розвиток підприємництва в Україні // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 10 (105), жовтень. – С. 29-34. – ISSN 2308-4634
1082362
  Галунько В.В. Приватна власність як невід"ємне природне право людини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 38-43. – ISSN 1563-3349
1082363
  Гудов В. Приватна власність як основа економічнного фундаменту громадянського суспільства // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 66-69. – ISSN 0868-8893
1082364
  Моренець Володимир Приватна гравітація Тараса Федюка
1082365
  Моренець В. Приватна гравітація Тараса Федюка
1082366
  Болгов Р.О. Приватна детективна (розшукова) діяльність в країнах Європейського Союзу: сучасний стан правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 254-259. – ISSN 2219-5521
1082367
  Плохой І.І. Приватна детективна діяльність: чи буде вона? // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 37-42. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1082368
  Коптюбенко Д. Приватна емісія грошей як олігополія // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 43-50. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1082369
  Місостов Т.Ю. Приватна ініціатива у розвитку історико-краєзнавчого руху на Харківщині наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 166-172. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
1082370
  Мокроменко О. Приватна ініціатива, просвітницька діяльність: з досвіду елементарної освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 3 (81). – С. 60-64. – ISSN 1562-529Х
1082371
  Паняєва Н.О. Приватна інформація : Роман / Н.О. Паняєва. – Київ : Молодь, 1991. – 205с.
1082372
  Кізченко І.О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в НАУКМА. Короткий огляд фонду, умови та перспективи зберігання // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 145-149. – ISBN 978-617-689-046-1
1082373
   Приватна колекція : Вибрана українська проза та есеїстика кінця 20 століття. – Львів : Піраміда, 2002. – 628с. – ISBN 966-7188-55-8


  Вибрана українська проза та есеїстика кінця ХХ століття, авторський проект Василя Габора. Зібрано сотню кращих творів більш як сорока провідних авторів сучасної української літератури. Переможець "Форуму видавців 2002" де зайняла перше місце у рейтингу ...
1082374
  Корнійчук М. Приватна колекція Миколи Павловича Ковальського у Науковій бібліотеці Національного університету "Острозька академія" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 25-28. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено тематику приватної колекції Миколи Павловича Ковальського - доктора історичних наук, професора, проректора з наукової роботи Острозької академії. Проаналізовано роль особистої колекції у формуванні фонду Наукової бібліотеки Національного ...
1082375
  Гайдай О. Приватна колекція П.І. Харитоненка (друга половина XIX – початок XX століття) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 47-52. – ISSN 1998-4634
1082376
  Карабович Т. Приватна молитва як метафора у творчості Богдана Бойчука на тлі літературного контексту // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 11-16. – ISSN 0236-1477
1082377
   Приватна освіта в Україні: вчора, сьогодні, завтра // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2009. – № 11 (63). – С. 10-13.


  Інтерв"ю з ректором Європейського Університету І.І. Тимошенком.
1082378
  Астахова К. Приватна освіта в Україні: розмірковування "низького сезону" // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 32-41. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 1682-2366
1082379
  Юхименко П. Приватна освіта: погляд у майбутнє // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 15-25. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-2366


  Аналізується конкурентне середовище вищої освіти і роль у ньму приватної освіти. Висвітлюються основні інституціональні чинники функціонування приватних вишів та шляхи вирішення проблеми якості надання освітніх послуг в Україні.
1082380
  Базака Р.В. Приватна преса Єлисаветграда (1876-1916 рр.): історико-функціональний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 42-46. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
1082381
  Слабошпицький М. Приватна справа дисидента в науці : вибрані місця з біографії Володимира Берсенєва // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 107-153. – ISSN 0130-1608
1082382
   Приватная высшая школа в объективе времени: украинский вариант : Монография. – Харків, 2000. – 464с. – ISBN 966-7557-21-9
1082383
  Сивий Р.Б. Приватне (цивільне) право в системі права України : монографія / Р.Б. Сивий ; Акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ : КВІЦ, 2006. – 213, [1] с. – Бібліогр.: с. 169-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2003-14-7
1082384
   Приватне життя і поліція : (Концептуальні підходи. Теорія та практика). – Київ : КНТ, 2006. – 740с. – (Людина. Суспільство. Поліція.). – ISBN 966-373-023-4; 966-373-024-2
1082385
  Мазоха Г. Приватне інтимно-дружнє листування Василя Симоненка 60-х рр. XX ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 61-68. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)
1082386
  Москаленко Т. Приватне листування Михайла Максимовича // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 7, квітень. – С. 13-18 : фото


  "... Листування мало особливе місце в житті Михайла Максимовича. <...>. Історик Віктор Короткий упорядкував листи М. Максимовича й видав їх окремою книжкою. У цій роботі проаналізовано листи Михайла Олександровича. Епістолярій дає можливість дослідити ...
1082387
  Мазоха Г.С. Приватне листування Остапа Вишні 30-х років ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 70-80


  У статті аналізується епістолярна спадщина Остапа Вишні в контексті становлення індивідуального стилю спілкування та філософського мислення
1082388
  Пангелова М.Б. Приватне листування Уласа Самчука 50-70-х років XX століття як індикатор літературної доби // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 150-153. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1082389
  Кузьміна І. Приватне листування Федора Штейнгеля як історичне джерело // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 504-507. – ISBN 978-966-171-783-0


  Федір Штейнгель - громадсько-політичний і культурний діяч Російської імперії та Української Держави, дипломат.
1082390
  Чиркова М. Приватне листування як джерело з історії життя цивільного населення періоду тимчасової нацистської окупації (на прикладі Полтавщини) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 124-132. – ISSN 2222-5250
1082391
  Топорецька З. Приватне обвинувачення за новим КПК України: новели та проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 496-498. – ISBN 978-617-7069-15-6
1082392
   Приватне підприємництво в Україні. – Київ, 1998. – 264с. – ISBN 966-7370-04-6
1082393
  Труш І. Приватне підприємство як важливий чинник сприяння розвитку малого бізнесу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 50-53. – ISSN 0132-1331
1082394
   Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012-
№ 1. – 2013. – 338 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1082395
   Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012-
№ 2. – 2013. – 338 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Журн. засновано як дод. до юрид. ж-лу "Право України"
1082396
  Сивий Р. Приватне право в юридичних системах деяких європейських держав: сучасні погляди зарубіжних цивілістів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 53-56
1082397
  Харитонов Є.О. Приватне право як концепт: постановка питання / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 68-77. – ISSN 2312-6566
1082398
  Сивий Р.Б. Приватне право як складова системи об"єктивного юридичного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 71-86
1082399
  Паращук Л.Г. Приватне право як форма втілення і вираження свободи суб"єкта // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 63-71
1082400
  Корбозерова Н.М. Приватне та офіційне листування іспанською мовою : Навчальний посібник для студ. старш. курсів / КНУТШ; Н.М. Корбозерова, О.В. Мерзлікіна. – Київ : Логос, 2006. – 147с. – ISBN 966-581-721-3
1082401
  Добрянський І. Приватний ВНЗ - очима студентів / І. Добрянський, О. Наумець // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 13-21.


  Висветлені результати соціально-психологічного дослідження, проведеного в одному з приватних ВНЗ Кіровоградщини.
1082402
  Дейнега М.А. Приватний і публічний інтерес у правовому регулюванні природоресурсних та природоохоронних відносин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 74-87. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1082403
  Кармаліта М.В. Приватний і публічний інтереси в оподаткуванні: теоретико-правове дослідження // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 50-52. – ISBN 978-617-7638-01-7
1082404
  Федорчук А. Приватний космос. Чи зможе бізнес повернути Україні статус космічної держави // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 10


  "На початку жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №1071 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності". У результаті, вперше в історії України приватні ...
1082405
  Григоренко І.В. Приватний лист та епістолярна форма: історичний аспект взаємодії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 45-49. – ISSN 2076-1554
1082406
  Стоян С.П. Приватний музей сучасного українського мистецтва Корсаків: практика культурної децентралізації // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 76. – ISSN 2616-9967


  "Культура не є абстрактним поняттям, вона завжди твориться особистостями, що здатні змінювати хід історії й визначати абсолютно нові вектори руху суспільства. Й ці вектори зовсім не обов’язково спрямовуються із центральних, столичних осередків, як це, ...
1082407
  Тимошенко М.О. Приватний навчальний заклад як суб"єкт підприємницької діяльності // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 115-120. – ISSN 2413-6433
1082408
  Тараненко О.С. Приватний сектор : вірші / О.С. Тараненко; Ольга Тарненко. – Харків : Крок, 2007. – 87, [1] с. : портр. – ISBN 966-652-126-5
1082409
  Гудзеляк І. Приватний сектор і розвиток підприємництва в Україні / І. Гудзеляк, А. Гудзеляк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 99-105. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1082410
  Урсол Г.М. Приватний сектор системи охорони здоровья України - активний резерв підвищення доступності та якості надання медичної допомоги: досвід Кіровоградської області / Г.М. Урсол, О.А. Скрипник, О.М. Василенко // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 4 (72). – С. 177-181. – ISSN 1684-7903
1082411
  Островерх П. Приватний сектор та інструментарій його дослідження // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 50-57. – Бібліогр.: на 24 пункта. – ISBN 966-7574-11-3
1082412
  Ващенко Ю.В. Приватні (колективні) особи як суб"єкти адміністративного права // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 231-234. – ISBN 978-966-667-624-8
1082413
  Шабанов Р.І. Приватні агентства зайнятості як суб’єкти, що забезпечують та сприяють зайнятості населення // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 51-61. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
1082414
  Гай-Нижник Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917-1918 років : літопис банківської справи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-39 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1082415
  Гай-Нижник Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917-1918 рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 394-404.
1082416
  Яковець І. Приватні в"язниці: чергові граблі чи рятівне коло для України? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 17-18. – ISSN 1992-9277
1082417
  Пашковська Т. Приватні виконавці: кодекс етики на підході // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 24-25
1082418
  Жаботинський І. Приватні виконавці: перші підсумки роботи / І. Жаботинський, Б. Неділько // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 18-19
1082419
  Томаш М. Приватні виконавці: що з доходами? / М. Томаш, М. Жимолостнова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 33
1082420
  Михайліченко М.В. Приватні вищі навчальні заклади: функціонування та управління у контексті демократизації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 138-149. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
1082421
  Хентшел Ф. Приватні військові корпорації, найманці як нова латентна сила стабілізації та безпеки // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. кадрова акад. ; [відп. ред.: В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2005. – С. 54-58. – ISBN 966-608-439-2
1082422
  Алєксєєнко М.В. Приватні дари викладачів Рішельєвського ліцею – важлива складова фонду ліцейської бібліотеки в Одесі // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 204-221. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
1082423
  Тітко І. Приватні засади у кримінально-процесуальному праві: постановка питання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 251-264. – ISSN 1993-0909
1082424
  Стефановіч А. Приватні зібрання в Центральній науковій бібліотеці Національної академії наук Білорусі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 47-56. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1082425
  Сак О. Приватні зібрання у фондах Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 17-19
1082426
  Сак О. Приватні зібрання у фондах Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 17-19
1082427
  Федорова Л.Д. Приватні зібрання української старовини Василя та Миколи Тарновських у контексті історії музейної справи в Києві // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 69-88. – ISSN 0130-5247
1082428
  Змерзлий В Б. Приватні карантини в інституті карантинної служби Російської імперії в ХIХ ст., на прикладі Сулинського карантину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 10-14
1082429
  Соломонова Т. Приватні книжкові збірки у контексті місцевої історії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 80-85. – ISSN 0869-3595
1082430
  Корнійчук М. Приватні книжкові колекції діячів української діаспори у фондах Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 21-24. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено процес формування та склад фондів приватних книжкових колекцій діячів української діаспори в Науковій бібліотеці Національного університету "Острозька академія". Наведено основні факти з біографії дарувальників та власників колекцій, ...
1082431
  Мазоха Приватні кореспонденції Ольги Кобилянської у літературному процесі 90-х років XIX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 134-142
1082432
   Приватні листи 18 ст.. – К, 1987. – 171с.
1082433
  Мельничук Л.Ю. Приватні мистецькі колекції XIX-XX ст. у складі музейних зібрань Слобожанщини (особливості розвитку, культурно-історична і художня цінність, перспективи) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.05 / Мельничук Л.Ю. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1082434
  Маньковська Р. Приватні музеї Києва як форма відродження меценатства // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 362-368. – ISBN 978-966-95419-8-7
1082435
  Ващенко Ю.В. Приватні особи як суб"єкти адміністративного права // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 226-227. – ISBN 978-966-667-624-8
1082436
  Кушерський А.М. Приватні особові документальні колекції у фондах президентських бібліотек США: комплектування та особливості репрезентації (на прикладі Президентської бібліотеки-музею Франкліна Рузвельта) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 81-83. – ISBN 978-966-02-7706-9


  Починаючи з Джорджа Вашингтона документальна спадщина американських президентів була предметом виключно їх приватної власності, що затверджувалось рішеннями судових органів влади. В результаті кожен президент після закінчення терміну перебування у ...
1082437
  Пузирьов М.С. Приватні пенітенціарні установи: зарубіжний досвід та національний підхід // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 32-38. – ISSN 2312-1831
1082438
  Литвиненко Т.А. Приватні середні та вищі навчальні заклади в українській національній системі освіти в кінці XX - на початок XXI століття // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 74-78. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 51). – ISSN 2312-1866
1082439
  Музичко О. Приватні та наукові контакти між західноукраїнськими та південноукраїнськими істориками у другій половині XIX - на початку XX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 223-242. – ISBN 978-966-02-4741-3
1082440
  Боднар Т. Приватні та публічні аспекти в правовому регулюванні договірних відносин у сфері підприємництва // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 28-31. – ISSN 0132-1331
1082441
  Жигалкін І.П. Приватні та публічні інтереси в трудовому праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 291-297. – ISSN 2306-9082
1082442
  Харитонов Є.О. Приватні та публічні правовідносини представництва / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.36-41. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1082443
  Куревіна І. Приватні трансферти, споживання та інвестиції в Україні: оцінки VAR/VEC // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 2 (328), лютий. – С. 11-14. – ISSN 1810-3944
1082444
  Вертегел А. Приватній колегії Павла Галагана виповнилося 140 років // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 6 (44). – С. 75-78


  В статті розкривається спадщина, яку залишив в освітньо-культурному житті України Галаганівський колегіум. Аналізується просвітницький рух, що виник в кінці ХIХ ст.завдяки колегії Павла Галагана.
1082445
  Кротюк К. Приватність і сфера особистого життя: поняття в цивільному праві України та загальному праві Канади // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 237-239. – ISBN 978-617-7069-14-9
1082446
  Кубіній В.В. Приватно-державні партнерства як інвестиційний та організаційний супровод кластерізації національної економіки // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 139-142. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
1082447
  Селіванов В. Приватно-правові засади розвитку вітчизняної юридичної науки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.21-32. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1082448
  Галянтич М. Приватно - правове регулювання забезпечення права громадян на житло в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.70-73. – ISSN 0132-1331
1082449
  Астахов В. Приватное образование: тенденции и перспективы правового регулирования // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.43-46. – Бібліогр.: 8 н.
1082450
  Резніченко Л.В. Приватноправова складова в регулюванні освітніх правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 153-161. – ISSN 1999-5717


  Розглянуто правовідносини в галузі вищої освіти, які є предметом правового регулювання норм цивільного права. Проаналізовано теоретичні здобутки щодо характеристики освітніх правовідносин у контексті загальної теорії вчення про правовідносини. Зроблено ...
1082451
  Литвин І.В. Приватноправове регулювання благодійної діяльності в Європі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Литвин Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 205 арк. – Додатки: арк. 166-180. – Бібліогр.: арк. 181-205
1082452
  Литвин І.В. Приватноправове регулювання благодійної діяльності в Європі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Литвин Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1082453
  Крупчан О.Д. Приватноправове та публічно-правове регулювангня підприємництва в Україні // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 273-299. – ISBN 978-966-2578-60-1
1082454
  Морозова С.Є. Приватноправовий захист цивільних прав у колективному форматі // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 179-183. – ISBN 978-966-927-257-7
1082455
  Кочин В. Приватноправовий погляд на порушення законодавства при створенні громадських організацій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 8-14 вересня (№ 36)
1082456
  Яроцький В.Л. Приватноправовий примус в цивільних охоронних правовідносинах // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 219-235. – ISSN 1993-0909
1082457
  Галянтич М.К. Приватноправові засади реалізації житлових прав громадян в Україні : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне право / Галянтич М.К.; Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва. – Київ, 2007. – 478л. – Бібліогр.: л.431-478
1082458
  Галянтич М.К. Приватноправові засади реалізації житлових прав громадян в Україні : Автореф. дис. ... доктора юридичних наук: спец. 12.00.03 / Галянтич М.К.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 40с. – Бібл.: 32 назви
1082459
  Мошак Г.Г. Приватноправові засоби у запобіжній діяльності поліції ФРН і Австрії // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 20. – С. 214-223. – ISSN 2079-6242


  Розглядається змагальність як міжгалузевий принцип кримінального процесу.
1082460
  Теуш Світлана Кімівна Приватноправові конвенції Ради Європи : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03 / Теуш С.К.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
1082461
  Теуш Світлана Кімівна Приватноправові конвенції Ради Європи : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Теуш Світлана Кімівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 195 л. – Бібліогр.: л.174 - 195
1082462
  Шабуніна А. Приватноправові та публічно-правові тенденції у розвитку трудового права в країнах Західної Європи // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 213-221
1082463
  Ллойд Сет Приватность и квантовый интернет // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2010. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 0208-0621


  Возможно, что благодаря одному из самых таинственных законов физики мы сможем со временем вести поиск во Всемирной паутине, не рискуя тем, что наши личные данные кто-либо подсмотрит. Сегодня обеспечить конфиденциальность информации трудно, особенно в ...
1082464
  Ходус Е.В. Приватность как атрибутивная характеристика современного опыта субъективности: к постановке проблемы // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – C. 156-162. – ISSN 2077-1800
1082465
  Рябов Г.Т. Приведен в исполнение : повести / Г.Т. Рябов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 528с.
1082466
  Лесков Н.С. Приведение в Инженерном замке / Н.С. Лесков. – Саранск, 1980. – 64с.
1082467
  Костин В.И. Приведение гиперболического уравнения к симметричесской системе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Костин В. И.; АН СССР, Сиб. отд. Спец. совет К 002.23.02 в Ин-те матем. – Новосибирск, 1981. – 15л.
1082468
  Архангельский В.Л. Приведение давления воздуха к уровню моря в Сибири зимой / В.Л. Архангельский. – Саратов, 1986. – 22с.
1082469
  Олейник С.Г. Приведение линейных дифференциальных систем с ограниченными коэффициентами к треугольному виду : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Олейник С. Г.; АН УССР, Ин-т матем. – Киев, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1082470
  Белянкин И.И. Приведение общего уравнения кривой третьего порядка к простейшему виду : [Из лекции по аналит. геометрии] / И.И. Белянкин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 36 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1907
1082471
  Дышлис А.А. Приведение по симметрии операторов колебательной и электронной энергии и молекул методами абстрактной алгебры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Дышлис А.А.; МВ и ССО УССР. – Донецк, 1979. – 20л.
1082472
  Дышлис А.А. Приведение по симметрии операторов колебательной и электронной энергии молекул методами астрактной алгебры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Дышлис А.А.; МВ и ССО УССР.ДГУ. – Донецк, 1979. – 19л.
1082473
  Майор С.П. Приведение результатов наблюдений широм Тидзусавы, Карлофорте и Юкайи в единую систему и их общий анализ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Майор С.П. ; АН СССР , Ин-т математики. – Киев, 1966. – 5 с.
1082474
  Рахманинов И.И. Приведение уравнений относительного движения к каноническому виду : Математ.семинарий Унив.Св.Владимира. – Отд.оттиск из Универ.Известий. – Киев : В университетской тип., 1887. – 14с. – Книга с автографом автора
1082475
  Грива Ж. Приведения : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Правда, 1967. – 48 с.
1082476
  Липницкий Валерий Антонович Приведенная группа Уайтхеда над специальными полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Липницкий Валерий Антонович; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1980. – 7л.
1082477
  Ошурок Д.О. Приведення виміряних значень швидкості вітру до умов відкритого горизонту / Д.О. Ошурок, О.Я. Скриник, В.І. Осадчий // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 139-141. – ISSN 2306-5680
1082478
  Ошурок Д.О. Приведення даних вимірювань швидкості вітру до умов відкритої місцевості / Д.О. Ошурок, О.Я. Скриник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – C. 131-139. – ISSN 2306-5680


  Достовірність результатів багатьох прикладних досліджень із використанням інформації про вітер базується на якості вхідних даних. Також відомо, що виміряні на метеорологічних станціях України швидкості вітру часто є не репрезентативними відносно району ...
1082479
  Губанова Т. Приведення державного фінансового контролю в Україні у відповідність до європейських стандартів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 263-265
1082480
  Яковенко І. Приведення до єдиного Федорова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 листопада (№ 217/218). – С. 27


  Збивши російський бомбардувальник, турецькі ВПС здійснили значні зміни в російській суспільній свідомості. "Риторика а-ля депутат Федоров, що заполонила останніми днями весь публічний простір Росії, змусила багатьох пригадати військово-патріотичний ...
1082481
  Котляр О.І. Приведення норм національного законодавства країн-членів європейських інтеграційних організацій у відповідність із вимогами права Євросоюзу // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 217-238. – ISBN 978-966-2075-11-3
1082482
  Мостовий О.В. Приведення нормативно- правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю у відповідність до Конституції та законів України та пов"язані з цим пр // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.126-130


  Про громадянство України
1082483
  Ляшенко Р.О. Приведення судових рішень у цивільних справах до примусового виконання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ляшенко Руслан Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 229 л. – Бібліогр.: л. 209-229
1082484
  Ляшенко Р.О. Приведення судових рішень у цивільних справах до примусового виконання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ляшенко Руслан Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1082485
  Колеснікова М.В. Приведення у виконання рішень міжнародного арбітражу у сфері інтелектуальної власності: досвід України та європейських країн / М.В. Колеснікова, М.М. Піддубна // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 2 (15). – C. 158-162. – ISSN 2519-2353
1082486
   Приведення українського законодавства з питань інтелектуальної власності у відповідність до законодавства ЄС // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 574-605. – ISBN 978-617-7638-94-9
1082487
  Бєлова Н. Приведення установчих документів громадськими об"єднаннями у відповідність до вимог Податкового кодексу України // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 4 (32), квітень. – С. 21-23
1082488
  Шемелин Д. Привезти пример // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 30 мая (№ 22). – С. 17. – ISSN 1563-6755


  Процедура финансового арбитража - достаточно гибкая и интересная, осталось увидеть на примере первых реструктуризаций, насколько потенциал этого института удастся реализовать.
1082489
  Кираван Зиад Привелегии и иммунитеты международных организаций и их сотрудников : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Кираван Зиад; МО Украины КУ им Т.Г.Шевченко, Ин-т Международных Отношений. – К, 1994. – 194л. – Бібліогр.:л.178-193
1082490
  Окунев Ю.А. Приверженность. Кн. лирики / Ю.А. Окунев. – Волгоград, 1972. – 79с.
1082491
  Пущаровский Ю.М. Приверхоянский краевой прогиб и мезозоиды Северо-Восточной Азии / Ю.М. Пущаровский. – М, 1960. – 236с.
1082492
  Цветкова А. Привести в действие все резервы сельскохозйственного производства - главная задача пятого года семилетки / А. Цветкова, Н. Буряк. – Омск, 1963. – 24с.
1082493
  Скопенко В. Привести освітнє законодавство у відповідність із Конституцією // Літературна Україна, 1998
1082494
  Халанчук В. Привести у відповідність. Про Національну гвардію України в парламентських дискусіях // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 3


  "26 березня - день Національної гвардії України. Дата відсилає нас до законодавчого оформлення Внутрішніх військ іще в 1990-му. Напередодні святкування пропоную коротку історію Національної гвардії (НГУ), базовану на матеріалах парламентських ...
1082495
   Привет в грядущее. – Таллин, 1967. – 212 с.
1082496
  Голявкин В.В. Привет вам, птицы! / В.В. Голявкин. – Л., 1969. – 95с.
1082497
  Кузнецов И.Ф. Привет вашей бабушке / И.Ф. Кузнецов. – Чебоксары, 1978. – 80с.
1082498
  Ленин В.И. Привет венгерским рабочим / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 12с.
1082499
  Анисимов А.Л. Привет из Киева / Александр Анисимов. – Киев : Sky Horse, 2011. – 349, [3] с. : фот. – ISBN 978-966-2536-02-7
1082500
  Графов Э.Г. Привет из нашей эры: Кн. в пяти впечатлениях, не считая первого / Э.Г. Графов. – М., 1986. – 350с.
1082501
  Гончаров Ю.Д. Привет из открытого моря / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1960. – 188с.
1082502
  Сергиевич Д.Г. Привет из юности / Д.Г. Сергиевич. – Одесса, 1964. – 220с.
1082503
  Шарипов Х. Привет от Сатвалды : поэма / Х. Шарипов; пер. с узб. А.Передреева. – Ташкент : Еш гвардия, 1977. – 46 с.
1082504
   Привет с Днепра. – Ярославль, 1976. – 141с.
1082505
   Привет с фронта!. – Москва : [Б. в.], 1990. – 81с.
1082506
  Эмин Г. Привет тебе, радость : стихи / Георг Эмин ; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 192 с.
1082507
  Кореневский М.С. Привет товарищу Юр Чен Ко! / М.С. Кореневский. – М., 1970. – 32с.
1082508
  Афанасьев А.В. Привет, Афиноген / А.В. Афанасьев. – Москва, 1979. – 464с.
1082509
  Стоянов-Македонский Привет, другари!. / Стоянов-Македонский. – Алма-Ата, 1959. – 56с.
1082510
  Пашнев Э.И. Привет, картошка! / Э.И. Пашнев. – М, 1983. – 175с.
1082511
  Космос Ж. Привет, Леон! / Ж. Космос. – М., 1980. – 40с.
1082512
   Привет, Причастие! [Електронний ресурс] : образовательный комплекс "Привет, Причастие!" выполнен на платформе систем программ "1С : Образование 3.0". – Москва : 1С : 1С-Паблишинг. – (1С : Школа). – ISBN 978-5-9677-0498-7
КД-1, КД-2 : Привет, Причастие! / 1 С : Образование. – 2007. – 2 CD. – Системн. требования: Windows 98SE/MЕ/2000/XP, Pentium 3 700 МГц, RAM 128 Mб, , HDD 119 Mb, видеорежим 800х600 true color, CD-ROM 12х, звуков. карта 16 бит.- Загл. с этикетки диска


  В издание включены : -озвученный текст книги Т. Рик -16 музыкальных обучающих игр с забавными героями -более 20 занимательных электронных заданий на тему причастия -интерактивные таблицы, помогающие лучше изучить особую форму глагола -множество ...
1082513
  Сазонов Г.К. Привет, старина! / Г.К. Сазонов. – Свердловск, 1965. – 44с.
1082514
   Приветственное письмо XII съезда Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Украины Иосифу Виссарионовичу Сталину : [В стихах]. – Киев : Молодой большевик, 1941. – 48 с. с заставками и концовками, 9 вкл. л. ил. ил. – На 2-й с.: "По поручению XII съезда ЛКСМУ ... написали поэты: М. Бажан, М. Рыльский, В. Сосюра [и др.] С укр. перевели поэты: Н. Ушаков, В. Кондратенко, Б. Палийчук [и др.]"
1082515
  Подобедов М.М. Приветственное слово / М.М. Подобедов. – Воронеж, 1954. – 276с.
1082516
   Приветственное слово Президента Торгово-промышленной палаты Украины Чижикова Г.Д. при открытии первых Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. // Материалы первых Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 15 нояб. 2013 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2014. – С. 8-9
1082517
  Мутко В.Л. Приветствие министра спорта, туризма и молодежной политики РФ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 7 : фото
1082518
  Старостенко В.И. Приветствие проф. О.М. Русакову в связи с 80-летием // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 175-182. – ISSN 0203-3100
1082519
   Приветствие Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Второму Всесоюзному съезду советских писателей. – М, 1955. – 16с.
1082520
   Приветствия 19 съезду Коммунистической партии Советского Союза от зарубежных коммунистических и рабочих партий. – М, 1952. – 184с.
1082521
   Приветствия 20 съезду Коммунистической партии Советского Союза от братских коммунистических рабочих партий. – М, 1956. – 175с.
1082522
   Приветствия 24 съезду КПСС. – М, 1961. – 416с.
1082523
   Приветствия 24 съезду КПСС. – М, 1966. – 407с.
1082524
   Приветствия 24 съезду КПСС. – М, 1971. – 408с.
1082525
   Приветствия 25 съезду Коммунистической партии Советского Союза от коммунистических, рабочих, национально-демократических и социалистических партий. – М, 1976. – 511с.
1082526
   Приветствия 25 съезду Коммунистической партии Советского Союза от коммунистических, рабочих, национально-демократических и социалистических партий. – Москва : Политиздат, 1976. – 511с.
1082527
   Приветствия 26 съезду Коммунистической партии Советского Союза от коммунистических, рабочих, национально-демократических и социалистических партий. – Москва, 1981. – 440с.
1082528
   Приветствия 27 съезду Коммунистической партии Советского Союза от братских коммунистических, революционно-демократических, соэиалистических и социал-демократических антивоенных сил и движений. – М, 1986. – 496с.
1082529
   Приветствия и трудовые рапорты 25 съезду КПСС. – М, 1976. – 500с.
1082530
   Приветствия и трудовые рапорты 25 съезду КПСС. – М, 1976. – 544с.
1082531
   Приветствия и трудовые рапорты 26 съезду КПСС. – Москва, 1981. – 511с.
1082532
   Приветствия и трудовые рапорты 26 съезду КПСС. – Москва, 1981. – 399с.
1082533
   Приветствия и трудовые рапорты, полученные в связи с шестидесятилетием Великой Октябырьской социалистической революции. – М, 1977. – 767с.
1082534
   Приветствия коммунистических и рабочих партий внеочередному 21 съезду КПСС. – М, 1959. – 308с.
1082535
   Приветствия Коммунистической партии Советского Союза в связи с 50-летием образования СССР. – М, 1973. – 454с.
1082536
   Приветствия Коммунистической партии Советского Союза в связи с 50 летием Великого Октября. – М, 1967. – 404с.
1082537
   Приветствия Коммунистической партии Советского Союза в связи с 60 летием Великого Октября. – М, 1978. – 544с.
1082538
   Приветствия Коммунистической партии Советского Союза в связи со 100-летием со дня рождения В.И. Ленина. – М, 1970. – 375с.
1082539
  Болокан Л. Приветствия участникам VI Международного форума "Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности" // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 2 (34). – С. 4-5. – ISSN 2072-4322


  Президент Национальной академии наук Украины академик НАН Украины Б.Е.Патон поприветствовал участников VI Международного форума "Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности".
1082540
   Приветствуя солнце. – Ташкент, 1970. – 200с.
1082541
  Авилов Сергей Прививать - не прививать : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 156-163 : Фото
1082542
  Шмидт П.Ю. Прививка жизни : Биологический очекр прив.-доц. Имп. Петроградского ун-та П.Ю. Шмидта :С 34 рисунакми в тексте и 2 карт. в красках. – Петроград : П.П. Сойкин, 1916. – 32 с., 2 л. ил. : ил. – (Знание для всех : Общедоступный журнал для самообразования ; 1916 г. № 11)
1082543
  Камендровский Е.М. Прививка и перепрививка плодовых деревьев. / Е.М. Камендровский. – М., 1974. – 103с.
1082544
  Груздов С.Ф. Прививка растений / С.Ф. Груздов. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 144 с.
1082545
  Валиев А. Прививка хлористого и фтористого винила к целлюлозе и ацетилцеллюлозе. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Валиев А.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1968. – 20л.
1082546
  Каримова Ш.Н. Прививочная сополимпризация виниловых монометров на предварительно облученной целюлозе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Каримова Ш. Н.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1082547
  Черевко А. Привид "комунізму"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25 квітня (№ 73)


  Як Петро Симоненко в Донецькому університеті "лекцію читав".
1082548
  Казанський Д. Привид "ХНР" - з підвалу на базар // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 39 (359), 26 вересня - 2 жовтня. – С. 18-20. – ISSN 1996-1561


  Без "гастролерів" із Росії сепаратистський рух у Харкові маргіналізувався і перейшов у нелегальний стан. Якби не проросійські симпатії місцевої влади, це явище взагалі не варто було б серйозно сприймати.
1082549
  Процайло А.Я. Привид безрукого ката : [роман] / Андрій Процайло. – Харків : Фоліо, 2014. – 312, [4] с. – (Читай про Львів !). – ISBN 978-966-03-7001-2
1082550
  Підлісний Є. Привид Дрейфуса // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2007. – № 5. – С. 66-67. – ISSN 1726-3077
1082551
  Матющенко А. Привид експресіонізму в українській драматургії 1920-х років // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 149-153. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1082552
  Семків Р. Привид Лесі // Критика. – Київ, 2001. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-20


  Творчість Лесі Українки.
1082553
  Шевчук В. Привид мертвого дому : Роман-квінтет / Валерій Шевчук. – Київ : Пульсари, 2005. – 600с. – ISBN 966-8767-21-7
1082554
  Дзюба І. Привид національної ідеї никає Україною... / Іван Дзюба // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 31 (507), 4-10.08.2017 р. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561
1082555
  Чекан О.Е. Привид опери в рекламі: нове життя класики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 35-41. – ISSN 2226-2180
1082556
  Соколов Б. Привид перемоги в Лівійській пустелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16 січня (№ 6). – С. 3


  У громадянській війні виникла нова інтрига.
1082557
  Таран Л. Привид повсталого жіночого духу // Критика. – Київ, 1999. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-21


  Гендерно-феміністична проблематика.
1082558
  Бурлачук В. Привид свободи. Доля демократичних інститутів в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, квітень - червень. – С. 185-203. – ISSN 1563-3713
1082559
  Филипенко А. Привид Унірі. Що стоїть за зростанням активності уніоністів у Молдові // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 4


  ""Усі ці розмови, пов"язані з сентиментами, слід відкласти до кращих часів", - так молдовський прем"єр Павел Філіп прокоментував можливе об"єднання Молдови з Румунією в інтерв"ю The Guardian. Водночас очільник уряду Молдови зазначив, що "ми можемо бути ...
1082560
  Савченко В.І. Привид часу. / В.І. Савченко. – К., 1964. – 122с.
1082561
  Безорудько В.Г. Привид Чорного острова : пригодницький роман / В.Г. Безорудько. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 212 с.
1082562
  Папуловский И.П. Привидения и другие невыдуманные истории: рассказы / И.П. Папуловский. – Таллин, 1977. – 170с.
1082563
  Столповский Б. Привидения на вилле "Гольбен" / Б. Столповский. – М, 1965. – 62с.
1082564
  Велика Валерія Привиди в тумані : спецрепортаж / Велика Валерія, Іващенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 86-89
1082565
  Іванченко Р.Г. Привиди лаврських печер / Р.Г. Іванченко. – К, 1964. – 134с.
1082566
  Іванченко Р.Г. Привиди лаврських печер / Р.Г. Іванченко. – К, 1984. – 133с.
1082567
  Дерріда Жак Привиди Маркса : Держава заборгованості,робота скорботи та новий Інтернаціонал / Дерріда Жак; Перекл.з фр.І.Донченка. – Харків : Око, 2000. – 272с. – ISBN 966-526-037-5
1082568
  Махун С. Привиди минулого: "грецький проект" Катерини II як предтеча "Cирійського" Путіна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 15


  Зовсім недавно в одній із передач "кисельовського телебачення" політолог, екс-депутат Держдуми Російської Федерації Семен Багдасаров в імперському пориві буквально приголомшив глядачів фразою: "Сирия — исконно русская земля". Ні більше ні менше. Звідки ...
1082569
  Маркявічус А.М. Привиди підземелля : повість / Анелюс Маркявічус ;. – Київ : Веселка, 1983. – 127 с.
1082570
  Грищук Б. Привиди співочого поля : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 7. – С. 24-64. – ISSN 0868-4790
1082571
  Цимбал Я. Привиди урбанізму // Критика. – Київ, 2007. – Квітень, (число 4). – С. 27-29


  Урбаністична тема в поезії В. Свідзінського.
1082572
  Дуркало О.І. Привиди Чорного лісу / О.І. Дуркало. – Ужгород, 1979. – 144с.
1082573
  Кираван З. Привилегии и иммунитеты международных организаций и их сотрудников : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Кираван З.; КУ им. Т.Шевченко, Ин-т междун. отнош. – К., 1994. – 21л.
1082574
  Пиленко А.А. Привилегии на изобретение : (практическое руководство, с приложением текста закона 20 мая 1896 г., позднейших дополнений, форм деловых бумаг и кратких сведений об иностранных законах) / сост. Ал. Пиленко, прив.-доц. Имп. СПб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – IV, 85 с.
1082575
  Пиленко А.А. Привилегии на изобретение : (практическое руководство, с приложением текста закона 20 мая 1896 г., всех позднейших дополнений, форм деловых бумаг и кратких сведений об иностранных законах) / сост. на основании служебной практики Ал. Пиленко, прив.-доц. Имп. СПб. ун-та. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – 96 с.
1082576
  Пиленко А.А. Привилегии на изобретение : (практическое руководство, с приложением текста всех новейших узаконений, форм деловых бумаг и кратких сведений об иностранных законах / сост. сост. на основании служебной практики Ал. Пиленко, орд. проф. Имп. СПб. ун-та. – 8-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – 104 с.
1082577
  Грегори Ф. Привилегированное дитя / Ф. Грегори. – Санкт-Петербург, 1995. – 560с.
1082578
  Голикова Н.Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI - первой четверти XVIII в. / Н.Б. Голикова; Росс.госуд.архив древних актов. – Москва : Памятники мсторической мысли. – ISBN 5-88451-057-8
Т.1. – 1998. – 524с.
1082579
  Брылев А. Привилегированные морские требования // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.110-113
1082580
  Овчинникова И.Г. Привилегированный класс / И.Г. Овчинникова. – Москва, 1979. – 40с.
1082581
  Дышев А. Привилегия Бога : проза: мистический роман / Окончание. Начало в № 9, 10, 2011 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 116-187
1082582
   Привит и не очень опасен : Резидент // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 14 : Фото
1082583
  Ле К.Х. Привитая сополимеризация винилфторида и винилденфторида к поливинилспиртовым волокнам и кенафу : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ле К. Х.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1974. – 24л.
1082584
  Тилеукабылов С.Е. Привитие выпускникам общеобразовательных школ элементарных теоретических анвыков эффективного использования материалов (на основе теорем о перекаив. фигур и геометр. метода акад. Л,В.Канторовича) : Автореф... канд. пед.наук: / Тилеукабылов С. Е.; Казах,ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 26л.
1082585
  Попов Е.А. Привитие социологии (образовательная и научная деятельность современного социолога) // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 8. – С. 55-61. – ISSN 1561-2465


  Осмысливается необходимость обучения социологии, которая влияет на формирование особого типа мировоззрения и мышления - социального. Акцент сделан на характере развития современного социологического знания, противоречия в котором сказываются на ...
1082586
  Саввин А.М. Привитие учащимся 5-7 кл. практических навыков по сельскому хозяйству в системе политехнического обучения (на опыте сельск. школ. Ставроп. края) : Автореф... канд. педнаук: / Саввин А. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1082587
  Саввин А.М. Привитие учащимся 5-7 кл. практических навыков по сельскому хозяйству в системе политехнического обучения (на опыте сельск. школ. Ставроп. края) : Автореф... канд. педнаук: / Саввин А. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1959. – 15л.
1082588
  Семенова Т.В. Привитие учащимся аналитической культуры на факультативных занятиях по математике в 8-ом классе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Семенова Т.В.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1968. – 9л.
1082589
  Златогорская Р.Л. Привитие учащимся интереса к изучению иностранного языка / Р.Л. Златогорская. – М., 1959. – 76с.
1082590
  Солонин Ю.Н. Привитие философии (Философские факультеты и философская культура) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
1082591
  Берлент У. Привитые и блок-сополимеры / У. Берлент, А. Хофман. – М, 1963. – 230с.
1082592
  Барабан О.П. Привитые и блок-сополимеры акрилонитрила и некоторых углеводородных полимеров. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Барабан О.П.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1970. – 16л.
1082593
  Кон Н. Привід для геноциду = Warrant for genocide : міф про всесвіт. єврейську змову і "Протоколи сіонських мудреців" / Норман Кон ; пер. з англ. Тараса Цимбала ; [наук. ред. М. Климчук]. – Київ : Самміт-книга, 2011. – 347, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.. : Warrant for Genocide. The Myth of the Jewish World Conspiracy and the "Protocols of the Elders of Zion" / Norman Cohn. London, 2005. - Ім. покажч.: с. 327-348. – Бібліогр. : с. 317-325 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7889-62-3
1082594
  Ільєва Галина Привід для прогнозів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-11. – ISSN 0130-5212
1082595
  Бердник О.П. Привід іде по Землі : науково-фантастична повість / О.П. Бердник. – Київ : Дитвидав УРСР, 1959. – 164 с.
1082596
  Сокирко О. Привід патріархату // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 10 (227). – С. 45. – ISSN 1996-1561
1082597
   Привілеї від Корнелії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 50-51 : фото
1082598
  Дарницький Володимир Привілеї імператорів // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 24
1082599
  Колотуха І.О. Привілеї посадових осіб та їх кримінальне переслідування // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 121-124. – ISBN 978-966-600-475-1
1082600
  Гріненко О.О. Привілеї та імунітети Європейського Союзу та його персоналу в третіх країнах // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 177-201. – ISBN 978-966-437-277-7
1082601
  Лисик В. Привілеї та імунітети міжнародного комітету червоного хреста та його персоналу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 168-174. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1082602
  Дунас О. Привілеї та імунітети сучасних міжнародних фінансових організацій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 0132-1331
1082603
  Дунас О. Привілеї та імунітети сучасних міжнародних фінансових організацій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1082604
  Сердюков В. Привілеї та імунітети учасників кримінально-процесуальних відносин Міжнародного кримінального суду // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 46-51.
1082605
  Горбач Т. Привілей 1370 року короля Польщі Казимира III для Збігнева з Бжеля та його родини: оригінал чи фальсифікація? // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 62
1082606
  Їжак О. Привілей демократичного світу. У США ухвалено нову Стратегію національної безпеки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 3


  "Адміністрація Дональда Трампа поставила рекорд зі швидкості підготовки Стратегії національної безпеки. Починаючи з 1986 р., коли Конгрес США зобов"язав президента щорічно готувати такий документ, жодна адміністрація не те що не робила це щорічно, а ...
1082607
  Бондарук Т.І. Привілей у правоутворюючому процесі на українських землях Великого князівства Литовського // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 38-43. – ISSN 0869-2491


  Зроблено спробу з"ясувати юридичну природу привілею у середньовічному праві у контексті інституту дару, а саме взаємного дару. Розглянуто привілей як форму права, види привілеїв. Приділено увагу великокнязівським привілеям, зокрема уставним грамотам. ...
1082608
  Москалець О. Привіт від Дон Кіхота // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 вересня (№ 164/165)


  Іспанія. Подорож: Ріопар - Альбасете - Мадрид.
1082609
  Шкрумеляк Ю.А. Привіт Говерлі / Ю.А. Шкрумеляк. – К., 1964. – 190с.
1082610
   Привіт д-ру Івану Франку в 25-літній ювилей його діяльності складають укpаїнсько-pуські письменники : з поpтpетом ювилята / [Пеpедм. В.М. Гнатюка]. – Львів : Hакладом Гpомади ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1898. – IV, 240 с.: поpтp. : 1 портр.


  Авт. поет., прозових, драм. твоpів, pозвідок з аpхеології, істоpії, літеpатуpознавства, математики: Л. Укpаїнка, Ф.К. Вовк, І.К. Тобілевич [І. Каpпенко-Каpий], H.І. Кобpинська, Б.Д. Гpінченко, В. Лебедова [К.І. Малицька], Г.А. Коваленко, М. К-цький, ...
1082611
  Третьяков А.П. Привіт з Хрещатика / Аркадій Третьяков ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 877, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – Бібліогр.: с. 77. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0691-3
1082612
   Привіт Іванови Франкови в сороклітє його письменської праці 1874-1914 : літературно-науковий збірник / [Пеpедм. "Лїтеpатуpно-науковий збіpник в честь Івана Фpанка" В.М. Гнатюка, І.І. Тpуша, С.Ф. Томашівського, І. Кpевецького; Поpтp. І.Я. Фpанка худож. І.І. Тpуша]. – Накладом Ювилейного Комітету. – Львів : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка, 1916. – [4], 183, 390 с., 1 аpк. поpтp.: іл. : 1 портр.


  Зі змісту: Тpіптих / Леся Укpаїнка. Хома Пpядка / В.К. Винниченко. Ювилят / Т.Г. Боpдуляк. Hаpодна ноша / Лесь Маpтович. Кpов / Л. Жуpбенко [А.В. Кpушельницький]. Таємниця Іванової душі / К. Галицький. Чоpні птахи / Ю. Кміт. Спогад / У. Кpавченко. ...
1082613
   Привіт Івану Франку, 1898
1082614
  Дяченко О.А. Привіт із Гондурасу : [зб. гуморист. творів] / Ольга Дяченко. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – 159, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2911-51-0
1082615
  Цимбалюк В.І. Привіт тобі, зеленокудра Сквиро... / В.І. Цимбалюк, К.В. Плівачук. – Сквира : [Сквирська друкарня], 2006. – 56, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 52-53
1082616
  Панченко В. Привіт Чіпці Варенику від пані Боварі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 43. – ISSN 1996-1561


  МОН України взялося реформувати шкільну літературну освіту. "Якщо вже об"єднувати українську й зарубіжну літератури, той випускників філфаків слід готувати як "універсальних" викладачів".
1082617
  Вишня Остап Привіт! / Вишня Остап. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 500с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1082618
  Ракшанов В. Привіт, Америко! Лотерея Green Card, моя адаптація в США / Володимир Ракшанов. – Черкаси : Друкарня НДІТЕХІМу, 2011. – 190 с.
1082619
  Коваль О. Привіт, диктаторе! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 5


  "Це було наприкінці травня 2015 року. У Ризі, під час саміту ЄС, голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зустрів угорського прем"єра Віктора Орбана словами "Привіт, диктаторе!" і, простягнувши праву руку, щоб поручкатися, лівою несподівано відважив ...
1082620
  Дорохов М. Привітай захисників і захисниць // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 4


  Курсанти ВІКНУ А. Максюта та Ю. Сухонос - учасники АТО. Дівчата навчаються на військових юристів. 6 грудня у День Збройних сил України одногрупники курсантів влаштували їм справжнє свято!
1082621
  Вихватнюк Т. Привітаймо збірну КВК! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Про виступ збірної команди Клубу веселих та кмітливих (КВК) на базі нашого університету. Капітан збірної студент юрид. ф-ту Віталій Павлов відзначив, що це змагання було знаковим: вперше за довгий час у студентських іграх КВК з"явилася команда КНУТШ.
1082622
  Чапленко В. Привітаймо письменника! // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 160, травень : травень. – С. 14-17


  Про книжку Василя Гайдарівського "А світ такий гарний..."
1082623
  Збанацький Ю.О. Привітайте мене, друзі! : Повість / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1956. – 240с.
1082624
  Збанацький Ю.О. Привітайте мене, друзі! Славко : Повісті / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1976. – 328с.
1082625
  Скопенко В.В. Привітальне слово ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, академіка НАН України В.В. Скопенка // Адам Міцкевич і Україна : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [від. ред. Р. Радишевський ; редкол.: Г.Д. Вервес, М.Г. Жулинський, С. Козак, М.К. Наєнко, Р.П. Радишевський]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 3-5. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-30-4
1082626
  Конверський А.Є. Привітання [із початком Серії "Філософія" Вісника Одеського національного університета ім. І.І. Мечникова] // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 6


  Є фото.
1082627
   Привітання 22 з"їздові КПРС. – Київ, 1962. – 392с.
1082628
   Привітання 23 з"їдовоі КПРС. – К, 1966. – 376с.
1082629
   Привітання 24 з"їдовоі КПРС. – К, 1971. – 391с.
1082630
   Привітання 26 з"їздові КПРС від комуністичних, робітничих. національно-демократичних і соціалістичних партій. – К, 1981. – 493с.
1082631
  Разумков Д. Привітання Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка з ювілеєм // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 2 листопада (№ 210). – С. 3
1082632
  Магочій П.Р. Привітання до сторіччя Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 13-14. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1082633
  Тацій В.Я. Привітання до ювілею. Видатний учений і чудова людина // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 545-547. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
1082634
  Степула Н. Привітання життя (Богдан-Ігор Антонич) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 107-112. – ISBN 966-7379-16-7
1082635
  Єрохін С.А. Привітання з 60-річним ювілеєм доцента, полковника юстиції запасу, заступника головного редактора наукового журналу "Юридична наука" Карпенка М.І. / С.А. Єрохін, В.К. Матвійчук // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 112-113. – ISSN 2222-5374
1082636
  Табачник Д. Привітання з нагоди 20-річчя заснування Національної академії правових наук України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 18. – ISSN 1026-9932


  Фото Д.Табачника.
1082637
  Корсунський С. Привітання з нагоди видання часопису "Східний світ", присвяченого тюркологічним дослідженням // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 7. – ISSN 1608-0599


  Привітання Посла України в Туреччині.
1082638
   Привітання з рідної школи // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 32


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцура В.П.
1082639
   Привітання з ювілеєм Володимира Івановича Павлишина // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 19. – ISSN 1682-721Х
1082640
   Привітання з ювілеєм члена-кореспондента НАПрН України Г. І. Балюк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 351-353. – ISSN 0132-1331


  Колектив юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка вітає з ювілеєм Галину Іванівну Балюк. Біографія.
1082641
   Привітання зі 100-річним ювілеєм Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка // Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914-2014) / [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. Микола Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 65-130. – ISBN 978-966-2538-56-4
1082642
  Шігекі Сумі Привітання Посла Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 грудня (№ 231)
1082643
   Привітання професорові І.Б. Усенку із 60-річним ювілеєм // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 608-610. – ISSN 0869-2491
1082644
  Губерський Л.В. Привітання ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 6. – ISBN 978-617-673-442-0


  Л.В. Губерський вітав кафедру нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури КНУ імені Тараса Шевченка з п"ятиріччям створення.
1082645
   Привітання Світового Конгресу Українців // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 29
1082646
  Сверстюк Є. Привітання Світовому конгресові українців // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 467, січень : січень. – С. 12-14
1082647
  Губерський Л.В. Привітання учасникам Другої міжнародної конференції "Міжнародна інформаційна безпека: сучасні концепції і практика" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 3-4


  Проведення Другої міжнародної конференції "Міжнародна інформаційна безпека: сучасні концепції і практика" в стінах Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка є свідченням високого авторитету навчального ...
1082648
  Губерський Л.В. Привітання учасникам міжнародного круглого столу "Досвід України та Туреччини в подоланні глобальної кризи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 3-4
1082649
  Тацій В.Я. Привітання читачів та представників юридичної громадськості [з 20-ю річницею журналу "Вісник господарського судочинства"] // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 26-27
1082650
  Гриценко І.С. Привітання читачів та представників юридичної громадськості [з 20-ю річницею журналу "Вісник господарського судочинства"] // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 28
1082651
  Щербина В.С. Привітання читачів та представників юридичної громадськості [з 20-ю річницею журналу "Вісник господарського судочинства"] // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 29
1082652
  Кісіль І В. Привітання читачів та представників юридичної громадськості [з 20-ю річницею журналу "Вісник господарського судочинства"] // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 40
1082653
  Івасишина Т.А. Привітання як комунікативний акт: когнітивно-прагматичний потенціал (на матеріалі німецької, латинської та української мов) / Т.А. Івасишина, Л.А. Костіна // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 365-368


  Розгянуто вітальні формули як мовленнєві одиниці комунікативного простору в німецькій, латинській та українській мовах. Проаналізовано привітання як комунікативнй акт із погляду потенціалу когнітивної модальності і прагматичних параметрів. ...
1082654
  Штипель А. Привласнення versus відокремлення в російсько-українських поетичних перекладах / А. Штипель, М. Галіна // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 16-20
1082655
  Калашнікова В.Є. Привласнення нацистами історико-культурних цінностей України в роки окупації: теоретичні засади та механізми // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 323-336
1082656
  Коцюбинський В.Й. Привласнення: соціальні аспекти / В.Й. Коцюбинський; Ін-тут філософії ім. Г.С.Сковороди НАНУ. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 230с. – ISBN 966-7276-42-2
1082657
  Захаренко М.П. Привлекательность библиотечной профессии для молодежи: опыт социологического исследования // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3. – С. 113-117. – ISSN 0869-608Х
1082658
  Афонина В.М. Привлекательность и пищевая ценность растения для тлей : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Афонина В.М.; МГУ. – М, 1970. – 22л.
1082659
  Пименов Ю.Г. Привлекать к управлению каждого / Ю.Г. Пименов. – М, 1974. – 96с.
1082660
  Травин В.А. Привлекаются к ответственности / В.А. Травин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1966. – [30] с.
1082661
  Дубинский А.Я. Привлечение в качестве обвиняемого / А.Я. Дубинский, В.А. Сербулов. – К, 1989. – 55с.
1082662
  Карнеева Л.М. Привлечение в качестве обвиняемого. (Метод. пособие). / Л.М. Карнеева. – Москва, 1962. – 93с.
1082663
  Мариупольский Л.А. Привлечение в качестве обвиняемого: Учеб.-практ. пособие по разделу курса сов. уголовного процесса: Для спец. сред. школ милиции и школ подгот. начальствующего состава МВД СССР. / Л.А. Мариупольский. – М., 1976. – 76с.
1082664
  Барковский А. Привлечение в Россию иностранннх трудових мигрантов: необходимость селективного подхода / А. Барковский, И. Барковский // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 111-128. – ISSN 0207-3676
1082665
  Громов В.Н. Привлечение вкладов населения в сберегательные кассы / В.Н. Громов. – М., 1986. – 78с.
1082666
   Привлечение и переселение полезных насекомоядных птиц в лесонасаждения степной и лесостепной зоне. – М, 1954. – 175с.
1082667
  Березовская Е.А. Привлечение и сохранение молодых преподавателей в системе высшего образования / Е.А. Березовская, С.В. Крюков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 6. – С. 117-122. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются причины неблагоприятной ситуации, связанной с привлечением и сохранением кадров молодых преподавателей в системе высшего образования России. В настоящее время вузы не могут или не считают нужным в достаточной мере удовлетворять ...
1082668
  Шилов А.И. Привлечение иностранных граждан на военную службу в России // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4 (600). – С. 31-35. – ISSN 0321-0626
1082669
  Фролов А. Привлечение иностранных инвестиций: реальные механизмы // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2004. – № 20. – С. 14-17
1082670
  Туранов В.И. Привлечение к ответственности органами народного контроля / В.И. Туранов. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 94 с.
1082671
  Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. / Л.М. Карнеева. – М., 1971. – 133с.
1082672
  Сербулов В.А. Привлечение лица в качестве обвиняемого в советском уголовном процессе. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Сербулов В.А.; МВД СССР.Киев.высш.школа МВД СССР. – К, 1989. – 23л.
1082673
  Бельский Н.В. Привлечение насекомоядных птиц для защиты растений в садах и лесопарках / Н.В. Бельский. – М., 1958. – 36с.
1082674
  Индулен И.Г. Привлечение общественности к расследования преступлений / И.Г. Индулен. – Рига, 1975. – 86с.
1082675
  Кичатов Д.Ф. Привлечение общественности к рассмотрению гражданских дел / Д.Ф. Кичатов. – М., 1964. – 80с.
1082676
  Редькина Н.С. Привлечение пользователей в научную библиотеку: стратегия ГПНТБ СО РАН // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 12. – С. 12-20. – ISSN 0130-9765


  Освещён опыт разработки стратегических направлений привлечения пользователей в ГПНТБ СО РАН. Представлены проекты, позволяющие повысить качество и комфортность обслуживания читателей, новые онлайн-сервисы, а также способы информирования о них. ...
1082677
  Жемерова И. Привлечение студенческих экспедиционных отрядов к наземным работам на аэрокосмических полигонах / И. Жемерова, В. Малышев // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 38-42 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
1082678
  Лемешко А. Привлечение судей к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений в Украине: проблемные аспекты / А. Лемешко, Е. Овчаренко // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 11 (229). – С. 24-35. – ISSN 1810-3081
1082679
  Клочкова А.В. Привлечение талантливых абитуриентов как актуальное направление образовательной стратегии в условиях реформы образования / А.В. Клочкова, Хвыля-Олинтер // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 111-127. – (Право ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1082680
  Чукович В.М. Привлечение трудящихся к внедрению НОТ в промышленности / В.М. Чукович, Л.Ф. Памилла. – Минск, 1985. – 143с.
1082681
  Жеваго К.А. и др. Привод буровых установок / К.А. и др. Жеваго. – 2-е испр. и доп. – М, 1964. – 408с.
1082682
  Перестюк М.О. Приводимость линейных систем разностных уравнений с гладкой правой частью / М.О. Перестюк, Д.И. Мартынюк // Вычислительная и прикладная математика, 1975. – Вып. 27
1082683
  Перестюк Н.А. Приводимость нелинейных почти периодических систем разностных уравнений заданных на торе. / Н.А. Перестюк, А.М. Самойленко, Д.И. Мартынюк // Укр. мат. журн., 1994. – №4
1082684
  Перестюк Н.А. Приводимость нелинейных почти периодических систем разностных уравнений, заданных на бесконечном торе. / Н.А. Перестюк, А.М. Самойленко, Д.И. Мартынюк // Укр. мат. журн., 1994. – №9
1082685
  Толчин В.А. Приводные птицы Братского водохранилища в период его формирования. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Толчин В.А.; Иркутский гос.у н-т. – Иркутск, 1972. – 24л.
1082686
  Мелкозеров П.С. Приводы в системах автоматического управления / П.С. Мелкозеров. – М.-Л., 1966. – 384с.
1082687
  Коровяковский И.Г. Приводы к выключателям высокого напряжения / И.Г. Коровяковский. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 223 с.
1082688
  Афанасьев В.В. Приводы к выключателям и разъединителям высокого напряжения / Афанасьев В.В., Якунин Э.Н. – Ленинград : Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1982. – 224 с. – Библиогр.: с. 221-223
1082689
   Приводы регулирующих клапанов. – М, 1971. – 16с.
1082690
  Данилов И.П. Привозная невеста / И.П. Данилов. – Волгоград, 1969. – 222с.
1082691
  Касаткин М.И. Привокзальные цветы / М.И. Касаткин. – Москва, 1979. – 95с.
1082692
  Кириллов Г.И. Приволжская быль. / Г.И. Кириллов. – Москва, 1968. – 328с.
1082693
  Баллод Ф.В. Приволжские "Помпеи" / Ф.В. Баллод. – Москва-Петербург, 1923. – 132с.
1082694
  Гладкий Ю.Н. Приволжский федеральный округ России (Центр - Нижний Новгород) : Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 12-22 : Табл., карта. – ISSN 0016-7207
1082695
  Сланов Г. Приволье : роман / Г. Сланов; авториз. пер. с каз. С.Бородина. – Москва : Советский писатель, 1953. – 302 с.
1082696
  Гребнев А.Г. Приволье / А.Г. Гребнев. – Пермь, 1972. – 109с.
1082697
  Бабаевский С.П. Приволье / С.П. Бабаевский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 559 с.
1082698
  Паустовський К.Г. Приворотне зілля : оповідання та повісті / К.Г. Паустовський. – Київ : Дніпро, 1970. – 360 с.
1082699
  Ардов В.Е. Приворотное зелье : антирелигиозн. сатирич. рассказы / В.Е. Ардов ; ил. Б. Ардов. – Москва : Политиздат, 1965. – 64 с. – (Художественная атеистическая б-ка)
1082700
  Лупан А.П. Приворотное зелье : роман, повести, рассказы / А.П. Лупан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1966. – 496 с.
1082701
  Багдонас А. Привыкание : общая характеристика и привыкание в простых системах : учеб. пособие / А. Багдонас. – Вильнюс, 1982. – 98 с. : ил.
1082702
  Иванов Сергей Привыкли руки к топору : История вещей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 140-141 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1082703
  Лавникевич Д. Привычка к богатству. Как устроена и работает экономика Швейцарии // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 17 декабря (№ 51/52). – С. 14-15
1082704
  Белов В.И. Привычное дело / В.И. Белов. – М., 1986. – 158с.
1082705
  Сычев В.И. Привычный рейс. / В.И. Сычев. – М., 1978. – 61с.
1082706
  Патулиди Н.Г. Привязанность / Н.Г. Патулиди. – Сухуми, 1980. – 31с.
1082707
  Савельев И.К. Привязанность / И.К. Савельев. – М., 1982. – 95с.
1082708
  Бурменская Г.В. Привязанность ребенка к матери как основание типологии развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.17-31. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1082709
  Козин В.Р. Привязанный к седлу / В.Р. Козин. – Москва, 1974. – 230с.
1082710
  Леонтьев А.Н. Привязка трасс дорог и каналов к опорной геодезической сети / А.Н. Леонтьев, Н.И. Товстолес. – Киев; Львов : ДТВУ, 1951. – 68 с.
1082711
  Товстолес Н.И. Привязка трассы к триангуляционным пунктам / Н.И. Товстолес. – Киев : Гостехиздат, 1956. – 122с.
1082712
   Пригадай дитинство! // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Дитячі фотографії викладачів. Спроба здогадатись, хто зображений на цих фото. Фото викладачів: В. С. Ржевська, М. М. Гнатовський, В. Я. Калакура, В. Ю. Крушинський, І. П. Черінько, В. П. Крижанівський, П. В. Бовсунівський, С. І. Даниленко, О. А. ...
1082713
  Вороб"йов М.П. Пригадай на дорогу мені. / М.П. Вороб"йов. – Київ, 1985. – 111с.
1082714
  Ричка В.М. Пригадування Русі (осмислення спадщини св. Володимира в українській суспільно-політичній думці XVII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 29-45. – ISSN 0130-5247
1082715
  Скуратівський Вадим Пригадуючи Андрія Білецького // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 4. – С121-126. – ISSN 0585-8365
1082716
  Скуратівській В.Л. Пригадуючи Андрія Олександровича // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 13-23. – ISBN 966-581-295-6
1082717
   Пригвоздили!. – Москва : Красный пролетарий, 1960. – 111 с.
1082718
  Зарудняк А.А. Приглагольное управление в украинских памятниках деловой письменности XIV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Зарудняк А.А.; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1959. – 18л.
1082719
  Гак В.К. Приглагольные личные местоимения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гак В.К.; Военный ин-т иностр. языков. – Москва, 1952. – 23 с.
1082720
  Гудкова Е.А. Приглагольный инфинитив - обстоятельство в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гудкова Е.А.; 1-й Ленинград. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1954. – 22л.
1082721
   Пригласительный билет. – Казань, 1960. – 20с.
1082722
   Пригласительный билет. – К, 1962. – 7с.
1082723
  Корнешов Л.К. Пригласительный билет / Л.К. Корнешов. – М, 1984. – 207с.
1082724
   Пригласительный билет и программа Украинского совещания по физической оптике и ее применению в народном хозяйтсве. – Киев, 1961. – 3 с.
1082725
   Пригласительный билет на 12-ю студенческую научную конференцию 16-19 апреля 1952 года. – Киев, 1952. – 31с.
1082726
   Приглашаем в клуб. – М, 1984. – 47с.
1082727
  Бирюков А.А. Приглашаем попариться / А.А. Бирюков. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 111 с. – (Физкультура и здоровье)
1082728
  Петров Б.И. Приглашает Ялта / Б.И. Петров, Н.Г. Новиков. – Симферополь : Таврия, 1973. – 102с.
1082729
  Мишев Г. Приглашают дамы: Избр. проза. / Г. Мишев. – М., 1990. – 460с.
1082730
  Явтушенко И.Г. Приглашают музеи Киева / И.Г. Явтушенко. – Киев, 1982. – 68с.
1082731
  Сергеев В.А. Приглашаются все / В.А. Сергеев. – М., 1983. – 176с.
1082732
  Курбансахатов К.Д. Приглашение : повесть / К.Д. Курбансахатов; пер. с туркм. Ю.Белова. – Ашхабад : Туркменистан, 1966. – 88 с.
1082733
  Доможаков Н.Г. Приглашение : стихи / Николай Доможаков ;пер. с хакас.,. – Кызыл : Тувкнигоиздат, 1966. – 35 с.
1082734
  Мисаков П.Т. Приглашение / Петр Мисаков ;. – Нальчик, 1973. – 91 с.
1082735
  Шахтаманов О.-Г. Приглашение : стихи. / О.-Г. Шахтаманов; пер. с авар. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1978. – 94 с.
1082736
  Исаев В.Н. Приглашение / В.Н. Исаев. – М, 1979. – 48с.
1082737
  Пассар А.А. Приглашение : стихи и поэмы / А.А. Пассар; пер. с нанайск. – Москва : Советская Россия, 1983. – 80 с.
1082738
  Бубнис В. Приглашение : роман, повести / В. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1985. – 366 с.
1082739
  Рядченко И.И. Приглашение в ад : Роман / И.И. Рядченко. – Киев : Молодь, 1986. – 272с.
1082740
  Коваленко Ю. Приглашение в Азербайджан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 70а. – ISSN 1810-3944
1082741
  Седов И.П. Приглашение в гости / И.П. Седов. – Пенза, 1961. – 179с.
1082742
  Ланс Э. Приглашение в гости : рассказы / Эрик Ланс ; пер. с латыш. В.Семенова. – Рига : Лиесма, 1985. – 169 с.
1082743
  Кузнецов В.П. Приглашение в гости: стихи / В.П. Кузнецов. – М., 1977. – 32с.
1082744
  Хуцишвили Г.И. Приглашение в Грузию / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1974. – 192с.
1082745
  Вистунов Е.И. Приглашение в западню / Е.И. Вистунов. – Ленинград, 1984. – 171с.
1082746
  Худайназаров Б. Приглашение в Каракумы : стихи / Бердыназар Худайназаров; пер. с туркм. В.Савельева. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 112 с.
1082747
  Корчагина Е.Л. Приглашение в Россию : учебник / Е.Л. Корчагина, Е.М. Степанова. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык. Курсы. – ISBN 978-5-88337-048-8
Ч. 1 : Элементарный практический курс русского языка. – 2007. – 288 с. : илл.
1082748
  Корчагина Е.Л. Приглашение в Россию : учебник / Е.Л. Корчагина, Н.Д. Литвинова. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык. Курсы. – ISBN 978-5-88337-036-5
Ч. 2 : Базовый практический курс русского языка. – 2007. – 276 с. : илл.
1082749
  Оре О. Приглашение в теорию чисел / О. Оре. – М., 1980. – 128с.
1082750
  Апальков А.К. Приглашение весны : стихи / Александр Апальков. – Харьков : Прапор, 1979. – 47 с. : ил.
1082751
  Наджми Н. Приглашение другу : стихи и поэмы / Н. Наджми; пер. с башк. – Москва : Советская Россия, 1984. – 270 с.
1082752
  Шабшай Л.Л. Приглашение к беседе / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1974. – 111с.
1082753
   Приглашение к диалогу. Латинская Америка : размышления о культуре континента : [ Сборник ]. – Москва : Прогресс, 1986. – 470 с. : илл. – Библиогр.: Имен. указ.6 с.460-469
1082754
  Карасев В.Н. Приглашение к земле / В.Н. Карасев. – М, 1968. – 44с.
1082755
  Келер В.Р. Приглашение к открытиям / В.Р. Келер. – М, 1964. – 192с.
1082756
   Приглашение к открытиям. – М, 1975. – 63с.
1082757
   Приглашение к путешествию. – Москва : Физкультура и спорт, 1973. – 283с.
1082758
  Прокофьев А.А. Приглашение к путешествию. / А.А. Прокофьев. – Л, 1960. – 290с.
1082759
  Прокофьев А.А. Приглашение к путешествию. / А.А. Прокофьев. – Л, 1969. – 256с.
1082760
  Крыщук Н.П. Приглашение к размышлению / Н.П. Крыщук. – Л, 1987. – 190с.
1082761
   Приглашение к роднику. – Грозный, 1985. – 104с.
1082762
  Корабельщиков А.В. Приглашение к свиданию. / А.В. Корабельщиков. – Воронеж, 1977. – 40с.
1082763
  Юлин В.А. Приглашение к си / В.А. Юлин, И.Р. Булатова. – Минск, 1990. – 223с.
1082764
  Сидоров А.П. Приглашение к столу / А.П. Сидоров. – Иркутск, 1988. – 256с.
1082765
  Ольгин О.М. Приглашение к столу / О.М. Ольгин. – М., 1989. – 157с.
1082766
  Зубрицкий Д.И. Приглашение к суду по уголовному делу около половины XVII в. во Владимирской Руси : [статья] / [собщ. П.Ч. Д. Зубрицкий]. – [Москва], 1847. – С. 25-28. – Отд. оттиск из жур.: Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847-1848 г. Кн. 2. - Конволют. - Состоит из 3 статей


  Содержание: 1. Приглашение к суду по уголовному делу около половины XVII в. во Владимирской Руси :[статья] /[собщ. П.Ч. Д. Зубрицкий] 2. Выписка из высочайшвх указов о собрании древних Российских рукописных книг : [статья] / О. Бородянский; 3. О ...
1082767
   Приглашение к танцу. – М, 1966. – 208с.
1082768
  Слуцкис М. Приглашение к танцу : рассказы, повести, роман / Миколас Слуцкис ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 439 с.
1082769
  Новоминский А. Приглашение к творчеству / А. Новоминский. – Львов, 1970. – 164с.
1082770
  Горбатова И.И. Приглашение к творчеству / И.И. Горбатова. – М., 1987. – 173с.
1082771
  Корниенко Н. Приглашение к хаосу. Театр (художественная культура) и синергетика. Попытка нелинейности : монография / Нелли Корниенко ; Нац. центр театр. искусства им. Леся Курбаса. – Киев, 2010. – 281 с. – ISBN 978-966-2225-02-0
1082772
  Клепикова Е.П. Приглашение к чаю / Е.П. Клепикова. – Краснодар, 1991. – 237с.
1082773
   Приглашение на "Лебединое озеро". – М, 1972. – 96с.
1082774
  Набоков В.В. Приглашение на казнь. Другие берега. Защита Лужина. Камера обскура. Дар : [ романы ] / Владимир Набоков. – Москва : АСТ, 2006. – 912 с. : илл. – (Книжная полка). – ISBN 5-17-025130-0
1082775
  Набоков В.В. Приглашение на казнь: Романы, рассказы, критич. эссе, воспом. / В.В. Набоков. – Кишинев, 1989. – 652с.
1082776
  Лужанин М. Приглашение на озеро Нарочь : стихи / М. Лужанин. – Москва : Советский писатель, 1956. – 91 с.
1082777
  Анчаров М.Л. Приглашение на праздник : романы и повести / Михаил Анчаров. – Москва : Художественная литература, 1986. – 556, [2] с., [1] л. портр.
1082778
   Приглашение на семейный совет. – М, 1976. – 255с.
1082779
  Батурина Т.П. Приглашение на стеклянную гору / Т.П. Батурина. – Ставрополь, 1979. – 142с.
1082780
  Любчак М.П. Приглашение на чай / Марина Любчак. – Одесса : Пресс-курьер, 2017. – 55, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-2512-85-4
1082781
  Курпнек Г.И. Приглючения пешеходов / Г.И. Курпнек. – Рига, 1969. – 174с.
1082782
  Григорук В.І. Пригнічення залишкових шумів при обертанні хвильового фронту деполяризованого випромінювання в багатомодових волокнах / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 390-392. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено відтворення поляризаційного розподілу вхідних пучків з малими числовими апертурами після обернення хвильового фронту і зворотнього проходження через багатомодовий волоконний світловод. Встановлено, що ступінь поляризаційного ...
1082783
  Бараш А. Пригов как деятель цивилизации // Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 2007. – № 87. – С. 255-262. – ISSN 0869-6365
1082784
  Письменный А.Г. Приговор / А.Г. Письменный. – Москва : Советский писатель, 1952. – 712 с.
1082785
  Письменний А.Г. Приговор / А.Г. Письменний. – М, 1955. – 646с.
1082786
  Левитина С. Приговор / С. Левитина. – К, 1957. – 120с.
1082787
  Ахмат С. Приговор : повесть и рассказы / С. Ахмат. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1959. – 240 с.
1082788
  Куцова Э.Ф. Приговор / Э.Ф. Куцова. – М., 1962. – 40с.
1082789
  Фабиан З. Приговор : Избранные произведения / З. Фабиан. – Москва : Воениздат, 1971. – 286с.
1082790
  Эдилов Х. Приговор : повесть / Хасмагомед Эдилов ;. – Грозный, 1974. – 110 с.
1082791
  Круглов Г.Е. Приговор / Г.Е. Круглов. – Минск, 1976. – 159с.
1082792
  Зарипов Х.С. Приговор : повести / Х.С. Зарипов. – Москва : Современник, 1977. – 286 с.
1082793
  Абрамов З.Б. оглы Приговор : повести / Захар Абрамов ; [худож. М.К. Кулиев]. – Баку : Язычы, 1980. – 416 с. : ил.
1082794
  Кузьмин Н.П. Приговор / Н.П. Кузьмин. – М, 1983. – 352с.
1082795
  Кузьмин Н.П. Приговор / Н.П. Кузьмин. – М, 1985. – 351с.
1082796
  Кузьмин Н.П. Приговор / Н.П. Кузьмин. – М, 1986. – 366с.
1082797
  Герт Ю.М. Приговор / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1987. – 428,2с.
1082798
  Плоткин А.С. Приговор / А.С. Плоткин. – М., 1987. – 243с.
1082799
  Ацрапетян А. Приговор в случае с соглашениям о признании вины в уголовном процессе Республики Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2008. – № 4. – С. 15-20. – ISSN 1810-3081
1082800
  Дорохов В.Я. Приговор в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Дорохов В.Я.; Моск. ордена Ленина Гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет. – Москва, 1952. – 16 с.
1082801
  Перлов И.Д. Приговор в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М., 1960. – 264с.
1082802
  Надь Л. Приговор в уголовном процессе / Л. Надь. – М., 1982. – 222с.
1082803
  Якутов В.Д. Приговор века / В.Д. Якутов. – Минск, 1990. – 156с.
1082804
  Коллинз Джеки Приговор Лаки : Роман / Коллинз Джеки; Пер. с англ.В.Гришечкина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 432с. – ISBN 5-04-005242-1
1082805
   Приговор над контрреволюционной организацией меньшевиков. – М.-Л, 1931. – 128с.
1082806
  Блех А.С. Приговор оглашен / А.С. Блех. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 128с.
1082807
  Алтухов С.Г. Приговор окончательный : повесть на докум. основе / С.Г. Алтухов ; худож. С.В. Лазарев. – Новосибирск : Книжное издательство, 1991. – 271, [1] с. : ил.
1082808
  Кашин В.Л. Приговор приведен в исполнение // Взрыв : роман / Р.Ф. Самбук. – Москва : Воениздат, 1991. – С. – (Советский детектив ; Т. 27). – ISBN 5-203-01199-0
1082809
  Морозов М.Г. Приговор приведен в исполнение...: Роман-хроника. / М.Г. Морозов. – 2-е изд. – Ташкент, 1983. – 367с.
1082810
  Сташкевич Н.С. Приговор революции. / Н.С. Сташкевич. – Минск, 1985. – 304с.
1082811
  Кандель П. Приговор с отсрочкой на три года // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 13. – С.20. – ISSN 0137-0723


  [Балканы. Распад Югославии.]
1082812
  Агеева Г.Н. Приговор советского суда - акт социалистического правосудия : лекция для студентов ВЮЗИ / Г.Н. Агеева ; под ред. П.А. Лупинской. – Москва : ВЮЗИ, 1957. – 47 с.
1082813
  Мирецкий С.Г. Приговор суда / С.Г. Мирецкий; Отв. ред. М.А. Шапкин. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 109 с.
1082814
  Матвиенко Е.А. Приговор суда и его исполнение / Е.А. Матвиенко. – Минск, 1968. – 180 с.
1082815
  Кафка Ф. Приговор. / Ф. Кафка. – Новосибирск, 1991. – 461с.
1082816
  Кафка Ф. Приговор. Письма к Фелиции / Франц Кафка ; [ пер с нем. М. Рудницкого ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 512 с. – ISBN 978-5-91181-316-1
1082817
  Мелешин С.В. Приговорен к любви : Повесть, рассказы / С.В. Мелешин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 320 с.
1082818
  Мендиола Х.М. Приговорен к расстрелу / Х.М. Мендиола. – М., 1966. – 224с.
1082819
  Жуков Борис Приговоренная болезнь : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 106-112
1082820
  Свиридов Г.И. Приговоренные к бессмертию: об А. Парсонсе / Г.И. Свиридов. – М., 1982. – 327с.
1082821
  Свиридов Г.И. Приговоренные к бессмертию: роман / Г.И. Свиридов. – 3-е изд. – М., 1973. – 335с.
1082822
  Свиридов Г.И. Приговоренные к бессмертию: роман / Г.И. Свиридов. – М., 1986. – 304с.
1082823
  Кудінов Д. Приговорний рух українського селянства в роки першої російської революції: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 36-48


  Розглядаються погляди істориків щодо ідеології і політичних переконань селянства України на основі аналізу громадських вироків 1905-1907 рр. На основе анализа общинных приговоров 1905-1907 гг. в статье рассматриваются взгляды историков на идеологию и ...
1082824
  Нізюрський Е. Пригода в Нєклаї / Е. Нізюрський. – К., 1963. – 296с.
1082825
  Швайкерт В.К. Пригода в учительській. / В.К. Швайкерт. – К., 1970. – 72с.
1082826
  Горький Максим Пригода з Овсійком : Казка / Горький М. ; [ Пер. з рос. Пригара М. ; Іл. Григор"єва Г.]. – Київ : Веселка, 1965. – 14 с. : іл.
1082827
  Григорьян Т.Г. Пригода и общество. / Т.Г. Григорьян. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977. – 150с.
1082828
  Збанацький Ю.О. Пригода Івана Коструба : Повість: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1984. – 278с.
1082829
  Рудов В.С. Пригода на енській заставі. / В.С. Рудов. – Львів, 1957. – 124с.
1082830
  Матошец М. Пригода на Липовій вулиці / М. Матошец. – К, 1984. – 166с.
1082831
  Савченко В.В. Пригода на п"ятому горизонті. / В.В. Савченко. – Дніпропетровськ, 1990. – 252с.
1082832
  Куусберг П. Пригода с Андресом Лапетеусом : роман / П. Куусберг. – Київ : Дніпро, 1967. – 279 с.
1082833
  Ахундов М.Ф. Пригода скнари : п`еси / М.Ф. Ахундов. – Київ, 1980. – 149 с.
1082834
  Борщевський С. Пригоди "русского мира" в Іспанії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 8


  Члени злочинних угрупувань, які зі своїх домівок на іспанському узбережжі контролювали злочинну діяльність, зокрема й убивства в Росії, а згодом накопичували кошти в Іспанії.
1082835
  Лондон Д. Пригоди "Сліпучого" / Д. Лондон. – Харків-К, 1930. – 144с.
1082836
  Ярчук Надія Пригоди Андрійка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 16 : фото
1082837
  Распе Рудольф Еріх Пригоди барона Мюнхаузена. / Распе Рудольф Еріх. – Київ, 1973. – 82 с.
1082838
  Бюргер Г. Пригоди барона Мюнхгавзена, як він їх сам любив розвовідати в гуртку своїх друзів. / Г. Бюргер. – Х, 1928. – 138с.
1082839
  Головко Т. Пригоди без ретуші // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 вересня (№ 161). – С. 9


  У Києві випустили прозову спадщину Роальда Дала. Роальд Дал — валлійський письменник норвезького походження, автор романів, повістей, новел та оповідань, написаних як для дорослих, так і для дітей, зокрема казково-фантастичних творів та творів у жанрі ...
1082840
  Богачевський І. Пригоди без фантастики // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – С. 32-33


  Життя і творчість Станіслава Уляма — польського і американського математика єврейського походження, який народився та почав свою професійну діяльність у Львові.
1082841
  Гашек Пригоди бравого вояка Швейка / Гашек, я. – Х.
2. – 1932. – 152с.
1082842
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка : пер. з чес. / Ярослав Гашек. – Київ : Дніпро, 1966. – 703 с. – (Бібліотека світової класики)
1082843
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка : пер. з чеськ. / Я. Гашек. – Київ : Дніпро, 1990. – 716 с.
1082844
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка / Ярослав Гашек; Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з чеської С.Масляка. – Харків : Фоліо, 2006. – 685с. – (Бібліотека світової літератури = Б). – ISBN 966-03-3447-8


  Увазі читачів пропонується безсмертний твір Я.Гашека лПригоди бравого вояка Швейка+, який є одним із перших антитоталітарних романів у світовій літературі. Персонажі роману показані на тлі суспільних процесів, викликаних Першою світовою війною
1082845
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка / Ярослав Гашек; переклад з чеської С.В. Масляка. – Київ : Школа, 2006. – 480 с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-495-2


  Увазі читачів пропонується безсмертний твір Я.Гашека лПригоди бравого вояка Швейка+, який є одним із перших антитоталітарних романів у світовій літературі. Персонажі роману показані на тлі суспільних процесів, викликаних Першою світовою війною
1082846
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка / Ярослав Гашек ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з чес. С. Масляка. – Харків : Фоліо, 2008. – 688 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4605-2
1082847
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка / Ярослав Гашек ; з чеської переклав Степан Масляк ; художник Й. Лада ; [за ред. І. Малковича]. – [Вид.3-тє]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 736 с. : іл. – ISBN 978-966-7047-71-9
1082848
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка [Електронний ресурс] / Ярослав Гашек; студія "Книга вголос", звукорежисер О. Калесніков, оформлення І. Баранов; читає Заслужений артист України Василь Мазур. – За підтримки Чеського центру при Посольс. ЧР в Україні. – Київ : Українська аудіокнига. – (Книга вголос)
Аудіодиск 1 : В тилу. – 2006. – 1 CD. – Системн. вимоги: МРЗ, 192 kbs, 441000 Hz, 16-bit, stereo.- Назва з етикетки диску.


  МРЗ(8 год. 33 хв.) В ТИЛУ Вступ 1.Бравий вояка Швейк встряє у світову війну 2.Бравий вояка Швейк в управлінні поліції 3.Швейк перед судовими лікарями 4.Швейка викидають з божевільні 5.Швейк у поліцейському комісаріаті на Сальмовій ...
1082849
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка [Електронний ресурс] / Ярослав Гашек; студія "Книга вголос", звукорежисер О. Калесніков, оформлення І. Баранов; читає Заслужений артист України Василь Мазур. – За підтримки Чеського центру при Посольс. ЧР в Україні. – Київ : Українська аудіокнига. – (Книга вголос)
Аудіодиск 2 : На фронті. – 2006. – 1 CD. – Системн. вимоги: 192 kbs, 441000 Hz, 16-bit, stereo.- Назва з етикетки диску


  МРЗ (9 год. 24 хв.) НА ФРОНТІ 1. Пригоди Швейка в поїзді 2. Швейків будейовіцький анабазис 3. Пригоди Швейка в Кіралігіді 4. Нові страждання 5. З мосту над Літавою в напрямі Сокаля
1082850
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка [Електронний ресурс] / Ярослав Гашек; студія "Книга вголос", звукорежисер О. Калесніков, оформлення І. Баранов; читає Заслужений артист України Василь Мазур. – За підтримки Чеського центру при Посольс. ЧР в Україні. – Київ : Українська аудіокнига. – (Книга вголос)
Аудіодиск 3 : Славна прочуханка. – 2006. – 1 CD. – Системн. вимоги: МРЗ, 192 kbs, 441000 Hz, 16-bit, stereo.- Назва з етикетки диску


  МРЗ (9год.55 хв.) СЛАВНА ПРОЧУХАНКА 1.Через Угорщину 2. У Будапешті 3. З Хатвана на кордон Галичини 4. Mrschieren marsch
1082851
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка [Електронний ресурс] / Ярослав Гашек; студія "Книга вголос", звукорежисер О. Калесніков, оформлення І. Баранов; читає Заслужений артист України Василь Мазур. – За підтримки Чеського центру при Посольс. ЧР в Україні. – Київ : Українська аудіокнига. – (Книга вголос)
Аудіодиск 4 : Прочуханка триває. – 2006. – 1 CD. – Системн. вимоги: МРЗ, 192 kbs, 441000 Hz, 16-bit, stereo.- Назва з етикетки диску


  МРЗ (3 год. 33хв.) ПРОЧУХАНКА ТРИВАЄ 1.Швейк у ешелоні російських полонених 2.Духовне напуття 3.Швейк знову у своїй маршовій роті
1082852
  Гашек Я. Пригоди бравого вояки Швейка / Ярослав Гашек ; пер. з чес. С. Масляка. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 627 с. : іл.
1082853
  Новик О. Пригоди бурсаків: подорож через два століття (повісті В. Чапленка "Пиворіз" та В. Таля "Незвичайні пригоди бурсаків") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 61-68. – ISSN 0236-1477
1082854
  Гедін Свен Пригоди в Тібеті : Скорочений витяг з великого твору Свена Гедіна "В серці Азії" / Гедін Свен; Пер. Л.Горлюб. – Харків-Київ : Молодий більшовик, 1931. – 135с.
1082855
  Черноватий Л.М. Пригоди в ущелині Пенкадер : Навчальний посібник з вивчення англійських прийменників та фразових дієслів для студентів вищ. закл. освіти, що навчаються за спеціальністю "Переклад" / Л.М. Черноватий, Н.М. Ковальчук; За ред.: В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 368 с. – Обкл. на англ. мові. – (Dictum factum). – ISBN 966-7890-54-6
1082856
  Нолль Д. Пригоди Вернера Гольта : роман ; пер. з нім. / Дітер Нолль. – Київ : Дніпро, 1965. – 823 с.
1082857
  Нолль Д. Пригоди Вернера Хольта / Д. Нолль. – К, 1973. – 120с.
1082858
  Лісковацький Р. Пригоди вісьмох справедливих / Р. Лісковацький. – Київ, 1968. – 286 с.
1082859
  Твен М. Пригоди Гаклберрі Фінна / М. Твен. – Київ, 1966. – 334 с.
1082860
  Твен Марк Пригоди Гека Фінна / Написав Марк Твен (Самуель Клеменс); Переклала Н. Грінченко. – У Київі (Київ) : Вік. [Друк. 1-ї Київ. Друк. Спілки], 1908. – 420 с. – (Бібліотека "Молодість" / Редактує Б. Грінченко ; Т. 4)
1082861
  Твен М. Пригоди Гека Фінна / М. Твен, 1924. – 338 с.
1082862
  Твен М. Пригоди Гека Фінна та втікача Мурина Джіма / М. Твен. – Київ. – 160 с.
1082863
  Твен М. Пригоди Гекльберрі Фінна / М. Твен. – Київ, 1948. – 192 с.
1082864
  Твен М. Пригоди Гекльберрі Фінна / М. Твен. – Київ, 1956. – 260 с.
1082865
  Гашек Я. Пригоди доброго вояка Швейка підчас світової війни : Швейк в запіллю / Я. Гашек. – Ню-Йорк, 1956
1082866
  д"Ервільі Пригоди доісторичного хлопчика у Франції / д"Ервільі. – К., 1957. – 159с.
1082867
  Франко І.Я. Пригоди дон Кіхота / З еспанської повісти [М. де Сеpвантеса] переробив Іван Франко. – 3-тє попр. вид. – У Львові (Львів) : Накл. укр.-руської видавничої спілки, 1913. – VI, 151 с.: мал. – ([Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки. Сеp. 1] ; [Ч. 143])
1082868
  Велтистов Є.С. Пригоди Електроника / Є.С. Велтистов. – Київ, 1988. – 397с.
1082869
  Векен К. Пригоди з Віктором / К. Векен. – Київ, 1961. – 120с.
1082870
  Щетина М.Н. Пригоди з тваринами. / М.Н. Щетина. – Донецьк, 1979. – 120с.
1082871
  Будзиновський В. Пригоди запорожських скитальців : історичне оповідання / Вячевлав Будзиновський. – Львів : Добра книжка, 1927. – 196 с. – Добра книжка, № 73, березень-червень Р.Б. – (Бібліотека історичних повістий - : Квартальчик ; перший рік : перше число)
1082872
  Слабошпицький М. Пригоди його душі = До 90-річчя від дня народження Павла Загребельного // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 11-17 вересня (№ 36). – С. 12-13
1082873
  Черезова І.О. Пригоди Калле Блюмквіста та його друзів : сценарій театралізованого заходу за повістю Астрід Ліндгрен "Знаменитий детектив Блюмквіст" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 29-34
1082874
  Некрасов А.С. Пригоди капітана Врунгеля / А.С. Некрасов. – 2-е вид. – К, 1984. – 159с.
1082875
  Рибаков А.Н. Пригоди Кроша / А.Н. Рибаков. – Киев, 1984. – 298 с.
1082876
   Пригоди Мазетто в жіночому монастирі та інші новели. – К, 1957. – 79с.
1082877
  Кестнер Е. Пригоди маленького Макса / Е. Кестнер. – К., 1973. – 120с.
1082878
  Дяченко М. Пригоди Марійки Михайлової : дитячий детектив / Марина і Сергій Дяченки ; пер. з рос. Наталі Брискіної ; малюнки Валентини Богданюк. – 3-тє вид. – Харків ; Вынниця : Фоліо ; Теза, 2011. – 156, [4] с. : іл. – На тит. арк. автори : Марина і Сергій Дяченки. – (Пригодницька бібліотека). – ISBN 978-966-03-5548-4
1082879
  Карпенко В.М. Пригоди Марка та Харка : роман-жарт / Вадим Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2010. – 560 с. : іл. – ISBN 966-1516-39-6
1082880
  Карпенко В.М. Пригоди Марка та Харка : роман-жарт / Вадим Карпенко ; [худож.: В. Цах ; вип. у світ: О. Волкова, Т. Капустіна, А. Олійников]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 447, [3] с. : іл. – ISBN 966-1516-39-6
1082881
  Карпенко В.М. Пригоди Марка та Харка : роман-жарт / Вадим Карпенко ; [худож.: В. Цах]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 446, [2] c. : іл. – ISBN 978-966-1516-39-6
1082882
  Черкасенко С.Ф. Пригоди молодого лицаря : роман з козацьких часів / Спиридон Черкасенко. – Київ : Український письменник, 1993. – 304 с.
1082883
  Черкасенко С.Ф. Пригоди молодого лицаря : [іст. роман] : для ст. шк. віку / Спиридон Черкасенко ; [іл. В. Куща]. – Київ : Національний книжковий проект, 2011. – 349, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики : БШК ) ( Національний книжковий проект). – ISBN 978-966-339-700-9
1082884
   Пригоди мореплавця Сіндбада. – Мюнхен : Дніпрова хвиля. – (Бібліотека юних читачів)
Ч. 1. – 1955. – 48 c.
1082885
  Найдюк О. Пригоди музичної критики // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 38-39
1082886
  Жук Євген Пригоди на Занзібарі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 30-33 : фото
1082887
  Квілічі Ф. Пригоди на шостому континенті / Ф. Квілічі. – Київ : Молодь, 1960. – 227с.
1082888
  Семенович А.М. Пригоди Неслухнянчика. Бесіда з основ безпеки життєдіяльності (методичні рекомендації) / А.М. Семенович, С.М. Ткачук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 44
1082889
  Чопич Б. Пригоди Ніколєтини Бурсача / Б. Чопич. – Київ, 1957. – 164с.
1082890
  Соневицький М. Пригоди Одиссея / М. Соневицький. – Львів; Київ. – 91с.
1082891
  Діккенс Ч. Пригоди Олівера Твіста / Ч. Діккенс. – К., 1987. – 422с.
1082892
  Честертон Д.К. Пригоди патера Бравна / Д.К. Честертон. – Харків ; Київ, 1930. – 259 с.
1082893
  Коллоді К. Пригоди Піноккіо / К. Коллоді. – Київ, 1980. – 176с.
1082894
  Галан А Пригоди Рубенса : (повість) / А Галан. – Канада : Вінніпег, 1968. – 118 с.
1082895
  Нікольский Б.М. Пригоди рядового Башмакова. / Б.М. Нікольский. – К, 1977. – 52с.
1082896
  Тарасова Ольга Пригоди савеліка Проші : п"єса для лялькового театру в 6-ти діях // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 87-100. – ISSN 0130-321Х
1082897
   Пригоди Самба Діюфа / Таро, , Жером, Жан і. – Київ, 1926. – 160 с.
1082898
  Лесмян Б. Пригоди Синдбада Мореплавця = Przygody Sindbada Zeglarza / Болеслав Лесмян; з польської переклав В. Дмитрук. – Львів : Кальварія, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-663-227-5
1082899
  Коваль А.П. Пригоди слова / А.П. Коваль. – К, 1985. – 213с.
1082900
  Волеваха М.М. Пригоди сонячного променя / М.М. Волеваха, Г.В. Морозов. – Київ, 1966. – 76с.
1082901
  Кутуєв П. Пригоди теорії модернізації : від третього світу до незалежної України
1082902
  Твен Марк Пригоди Тома Соєра / Марк Твайн ; Переклав Юлїян Панькевич. – Львів : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1906. – 252, [3] с. – ([Літ.-Наук. Б-ка Укр.-Руської Видавн. Спілки] ; [ Сер. 1; Ч. 98])
1082903
  Твен М. Пригоди Тома Сойєра / М. Твен. – Львів, 1929. – 216с.
1082904
  Твен М. Пригоди Тома Сойєра / М. Твен. – Харків, Одеса, 1935. – 235с.
1082905
  Твен М. Пригоди Тома Сойєра / М. Твен. – Київ, 1955. – 200с.
1082906
  Твен М. Пригоди Тома Сойєра / М. Твен. – Київ, 1982. – 176с.
1082907
  Твен М. Пригоди Тома Сойєра. Пригоди Гекельберрі Фінна : Романи / Марк Твен; Переклад з англ.; В. Митрофанова, І.Стешенко; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2003. – 462с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2118-Х
1082908
  Гаврош О.Д. Пригоди тричі славного розбійника Пинті / Олександр Гаврош ; [іл. С. Радчук]. – Тернопіль : Богдан, 2016. – 208 с. – Сер. засн. 2013 р. – (Богданова шкільна наука). – ISBN 978-966-10-2143-2
1082909
  Анарбаєв Пригоди Туртакоза : повісті : для серед. шк. віку / Суннатулла Анарбаєв ; пер. з узб. В. Женченка ; худож. О. Кошель. – Київ : Веселка, 1984. – 143 с. : іл.
1082910
  Костів Л. Пригоди у віртуальності // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.38-41


  Як замовити книгу у віртуальному магазині
1082911
  Короденко М Пригоди українців у Туманному Альбіоні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 березня (№ 12)


  Про свої враження від стажування в Гліндвордському університеті (Велика Британія) розповіли науковці Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка - к.т.н. Наталія Рвачова і к.т.н. Олег Корх.
1082912
  Іванов Вс.В. Пригоди факіра / Всеволод Іванов. – Київ ; Харків : ДПВ
Ч. 1. – 1935. – 178 с.
1082913
  Іванов Вс.В. Пригоди факіра / Всеволод Іванов. – Київ ; Харків : ДВП
Ч. 2. – 1935. – 291с.
1082914
  Родарі Д. Пригоди Цибуліно : повість-казка / Д. Родарі. – Київ, 1976. – 199с.
1082915
  Родарі Д. Пригоди Цибуліно : повість-казка / Д. Родарі. – Київ, 1985. – 182с.
1082916
  Дойл А.К. Пригоди Шерлока Холмса. Вигнанці : [пер. з англ.] / А. Конан Дойл. – Київ : Україна, 1992. – 512 с.
1082917
  Рід Пригоди юнги Віллі / Майн Рід. – Київ : Час. – 263с.
1082918
   Пригоди. Подорожі. Фантастика-87. Компас : збірник: повісті, оповідання, нариси. – Київ : Молодь, 1987
1082919
   Пригоди. Подорожі. Фантастика-89. Компас : збірник: повісті, оповідання, нариси. – Київ : Молодь, 1987
1082920
   Пригоди. Подорожі. Фантастика-90. Компас : збірник: повісті, оповідання, нариси. – Київ : Молодь, 1990
1082921
   Пригоди. Подорожі. Фантастика-91. Компас : збірник: повісті, оповідання, нариси. – Київ : Молодь, 1991
1082922
  Марченко І.О. Пригодницький туризм та його екзотичні види // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 318-319. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1082923
   Пригодницькі : [для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. текстів та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож.: А. Шигаєва. – Київ : Грані-Т, 2008. – 63, [1] с. : іл. – Кн. опис. за обкл. – (Серія "Українські народні казки з вузликами"). – ISBN 978-966-465-198-8


  Зміст: Дідо-Всевідо; Непрактичний хлопець; Потвора і мудрець; Про дивовижного чоловіка - Гору; Про вівчаря, який мав дев"яносто овець і трьох золоторунних баранів; Син рибалки .
1082924
   Пригодницько-фантастичні оповідання : збірник творів письменників ЧССР та УРСР. – Київ : Молодь, 1988. – 271с.
1082925
  Омельяненко Н.П. Пригодность гидро-галоморфных почв Донбасса под плодовые насаждения : Автореф... канд. с.х.наук: 06.01.03 / Омельяненко Н. П.; МСХ УССР, Хар. с. х. ин-т. – Х., 1979. – 24л.
1082926
   Пригодюк Ольга Анатоліївна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 56
1082927
  Шльогель К. Приголомшений Захід: Україна - terra incognita // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 30 листопада (№ 47). – С. 5


  Анексія Криму Росією 2014 року та війна на Донбасі спонукали німецького історика Східної Європи Карла Шлегеля інтенсивніше зайнятися дослідженням історії України.[
1082928
  Прокопова Л.І. Приголосні фонеми сучасної української літературної мови : Експериментально-фонетичне дослідження / Л.І. Прокопова. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1958. – 111 с.
1082929
  Васюк В. Приголублю тишу // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 110-111. – ISSN 0130-321Х
1082930
   Пригорные зоны северных городов. – Москва, 1967. – 71 с.
1082931
  Шефнер В.С. Пригород / В.С. Шефнер. – Л.-М., 1946. – 101с.
1082932
  Антошкин Е.А. Пригород : стихи / Евгений Антошкин ; [худож. Н.Д. Бисти]. – Москва : Современный писатель, 1977. – 119 с. : ил.
1082933
  Плисецкий Г.Б. Пригород / Г.Б. Плисецкий. – М., 1990. – 29с.
1082934
  Коняев Н.М. Пригород. / Н.М. Коняев. – Л, 1990. – 350с.
1082935
  Трошин В В. Пригород. Вторая книга стихов. / В В. Трошин, . – Воронеж, 1974. – 55с.
1082936
  Лексин В.Н. и др. Пригородно-территориальный агропромышленный комплекс / В.Н. и др. Лексин. – Москва : Колос, 1984. – 159с.
1082937
  Залипаев В.П. Пригородные поезда / В.П. Залипаев. – Ярославль, 1984. – 255с.
1082938
  Балакирев В.И. Пригородный колхоз имени Сталина Ленинградской области / В.И. Балакирев. – Л, 1954. – 64с.
1082939
  Алексеев Г.И. Пригородный пейзаж : кн. 3 стихов / Геннадий Алексеев. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1986. – 117, [1] с.
1082940
   Пригороды Ленинграда. – Москва ; Ленинград, 1961. – 64 с.
1082941
  Шварц В.С. Пригороды Ленинграда / В.С. Шварц. – Ленинград ; Москва, 1961. – 311 с.
1082942
  Шварц В.С. Пригороды Ленинграда / В.С. Шварц. – 2-е изд. – Ленинград, 1967. – 319 с.
1082943
   Пригороды Ленинграда. – Ленинград, 1970. – 112с.
1082944
   Пригороды Ленинграда. – Л, 1979. – 254с.
1082945
   Пригороды Ленинграда. – Ленинград, 1982. – 303 с.
1082946
  Анциферов Н.П. Пригороды Ленинграда. Города Пушкин, Павлов, Петродворец / Анциферов Н.П. – Москва : Гос. лит. музей, 1946. – 112 с. : ил. – (Серия "Литературные места" / Гос. лит. музея ; под ред. И.Г. Клабуновского ; вып. 1)
1082947
   Пригороды Санкт -Петербурга // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 76-77 : фото. – ISSN 1029-5828
1082948
   Пригоршня жемчужин. – Ростов -на-Дону, 1988. – 157с.
1082949
  Во И. Пригоршня праха : [роман] ; Незабвенная : [повесть] / Ивлин Во ; [пер. с англ. : Л. Беспаловой, Б. Носика ; отв. ред. Л.Ю. Зайцева]. – Москва ; Владимир : АСТ ; ВКТ, 2010. – 413, [3] с. – (Серия "Классика"). – ISBN 978-5-17-056617-4
1082950
  Чигирин Ю. Пригорщ заліза : Літні й осінні вірші / Ю. Чигирин. – Київ : Дніпро, 2000. – 96с. – ISBN 5-308-01763-8
1082951
  Нагнибіда М.Л. Пригорщ землі : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 120с.
1082952
  Петрук-Попик Пригорща жита : поезії / Петрук-Попик. – Київ, 1986. – 95 с.
1082953
  Шараев Н.С. Пригорьевская операция / Н.С. Шараев. – М., 1966. – 263с.
1082954
  Шараев Н.С. Пригорьевская операция / Н.С. Шараев. – М., 1969. – 192с.
1082955
  Шаталова Н. Приготовились к скачку. Вузам обещаны трудности. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 5 апреля (№ 14). – С. 6


  Не менее пяти российских университетов, согласно указу Президента РФ о мерах по реализации госполитики в области образования и науки, должны к 2020 году попасть в первую сотню ведущих мировых вузов. Один из критериев достижения желаемого - вхождение ...
1082956
  Жан Поль Приготовительная школа эстетики / Жан Поль. – Москва, 1981. – 448 с.
1082957
  Петров Г.А. Приготовление активного угля / Г.А. Петров, В.Е. Раковский. – М., 1942. – 40с.
1082958
  Слесарев Ю.М. Приготовление бетонной смеси и строительного раствора / Ю.М. Слесарев. – 2-е изд. – М., 1984. – 134с.
1082959
  Де-Шагрен К. Приготовление биологических коллекций дешевым способом / К. де-Шагрен, преп. Коммерч. уч-ща 1 Т-ва преп. и Алексеев. торг. шк. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Изд. Э.И. Блэк, 1913. – 108, [4] с. : ил. – Библиогр.: "Определители животных и растений" (с. 96-97)
1082960
  Иванков Ф.В. Приготовление вторых блюд / Ф.В. Иванков. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1954. – 112с.
1082961
  Тишкевич Иван Станиславович Приготовление и покушение по совестскому уголовному праву. (Понятие и наказуемость) / Тишкевич Иван Станиславович. – Москва : Госюриздат, 1958. – 260с.
1082962
   Приготовление и сжигание пылевидного топлива. – М, 1950. – 36с.
1082963
  Канивец И.И. Приготовление препарата гриба в целях заражения почвы / И.И. Канивец, Е.Г. Харитон, 1940. – 4с. – Отд. оттиск из: "Научные записки по сахарной промышленности", 1939, №2-3
1082964
  Грекулов А.Ф. Приготовление препаратов / А. Грекулов. – Бендеры : Мастерская учеб. пособий Бендер. земства ; [Тип. Гиленко и Натензона], 1915. – 68, [7] с. – (Библиотека школьного музея)
1082965
  Коростелев П.П. Приготовление растворов для химико-аналитических работ / П.П. Коростелев ; АН СССР ; Ин-т металлургии им. А.А. Байкова ; [отв. ред. А.И. Пономарев]. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1962. – 311 с.
1082966
  Кацнельсон М.М. Приготовление синтетических химико-фармацевтических препаратов. / М.М. Кацнельсон. – Л, 1933. – 276с.
1082967
  Жуков Н.Н. Приготовление скелетов / Н.Н. Жуков. – Бендеры : Мысль, 1913. – 30с.
1082968
  Жуков Н.Н. Приготовление скелетов : Лягушка / Н.Н. Жуков. – Бендеры : Мастерская учебных пособий Бендерскаго земства, 1915. – 16с. – (Библиотека школьного музея)
1082969
  Жуков Н.Н. Приготовление скелетов: мелкие позвоночные : руководство для препаратов, пособие при практических занятиях по зоологии и при работах по оборудованию музеев / Н.Н. Жуков. – Москва; Ленинград, 1928. – 93 с.
1082970
  Ануфриев В.М. Приготовление соусов / Ануфриев В.М. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Госторгиздат, 1953. – 64 с. : ил.
1082971
  Рубан В.Д. Приготовление структурированных суспензий с учетом влияния гидротранспорта на измельчение угля / В.Д. Рубан, К.К. Подоляк // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 85-92 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1082972
  Элиашберг М.Г. Приготовление сульфитной кислоты / М.Г. Элиашберг. – М.
ч. 1. – 1946. – 130с.
1082973
  Кейхайов Тодор Димитрович Приготовление тонких пленок моносульфидов иттербия, диспрозия и полуторных сульфидов самария, иттербия и диспрозия и исследование их некоторых физических свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кейхайов Тодор Димитрович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 21л.
1082974
  Де-Метц Г.Г. Приготовление учителей физики въ Германии : Докладъ прочитанный на 1-мъ Всероссийском Съезде преподавателей физики, химии и космографии въ С.-петербурге, 4 января 1914 г. – Киев. – 25с. – Отд.оттиск из "Физич.обозрения" (18 томъ 1917 г.)


  С автографом автора
1082975
  Соловьев А.В. Приготовление фарфоровых и фаянсовых масс / А.В. Соловьев. – М.-Л., 1932. – 141с.
1082976
   Приготовление ферритов методом непрерывного совеместного осаждения в электролитической ванне. – М, 1959. – 12с.
1082977
  Рыбак Г.М. Приготовление фруктовых и овощных соков в домашних условиях / Г.М. Рыбак. – Киев : Урожай, 1988. – 172 с.
1082978
  Рыбак Г.М. Приготовление фруктовых и овощных соков в домашних условиях / Г.М. Рыбак. – Киев : Урожай, 1991. – 175 с.
1082979
  Пултавська В. Приготування до подружнього життя / В. Пултавська. – Львів, 1993. – 64с.
1082980
  Приходько Роман Вікторович Приготування та властивості каталізаторів на основі синтетичних глин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.17.01 / Приходько Р.В.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2002. – 18 с.
1082981
  Окунь В.В. Пригощайтеся кислицями : гуморески, байки, пародії / В.В. Окунь. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 72 с.
1082982
  Филкинс Декстер Приграничная зона террора : репортаж / Филкинс Декстер, Аддарио Линси // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 152-166 : Фото. – ISSN 1029-5828
1082983
  Чучка Иван Михайлович Приграничное сотрудничество в системе интеграционных отношений СССР с европейскими странами-членами СЭВ : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Чучка Иван Михайлович; КГУ. – К., 1988. – 16л.
1082984
  Чучка Иван Михайлович Приграничное сотрудничество в системе интеграционных отношений СССР с европейскими странами-членами СЭВ : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Чучка Иван Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 201л. – Бібліогр.:л.188-201
1082985
  Малютина Т.П. Приграничные сражения на советско-румынской границе 22 июня - 2 июля 1941 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 6 (638). – С. 10-15. – ISSN 0321-0626
1082986
   Придание грунтам водонепроницаемости и механической прочности. – Москва-Ленинград, 1942. – 31с.
1082987
  Самойлов В.Г. Придание дисперсным грунтам водоустойчивости и механической прочности введением в них портланд-цемента : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Самойлов В.Г.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. Геологический факультет. – Москва, 1950. – 16 с.
1082988
  Калонтаров И.Я. Придание текстильным материалам биоцидных свойств и устойчивости к микроорганизмам / И.Я. Калонтаров, В.Л. Ливерант. – Душанбе, 1981. – 203с.
1082989
  Эверак П. Приданое / П. Эверак. – Бухарест, 1976. – 48с.
1082990
  Шульцаайте В. Приданое / В. Шульцаайте. – М, 1984. – 95с.
1082991
  Харитонов М.М. Придатність гірських порід для сільськогосподарської рекультивації в степу України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
1082992
  Семенов Д.О. Придатність грунтів для органічного землеробства в зоні впливу аеротехногенних викидів підприємств хімічної промисловості // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 88-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
1082993
  Ярошевська О.В. Придатність до створення крос-функціональних команд організаційних структур управління промисловими підприємствами / О.В. Ярошевська, В.М. Красноступ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 54-57. – ISSN 2306-6814
1082994
  Морозова Е.Н. Придаточное определительное предложение и конструкции с причастием в современном немецком языке как грамматико-стилистические синонимы : Автореф... канд. филол.наук: / Морозова Е.Н.; ЛГУ. – Л., 1956. – 14л.
1082995
  Хачерян Л.Г. Придаточные обстоятельственные предложения в древнеармянском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хачерян Л.Г. ; АН АрмССР , Ин-т языка. – Ереван, 1959. – 36 с.
1082996
  Ахтямова Г.М. Придаточные определительные предложения в современном русском языке и способы их выражения в узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахтямова Г.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 19л.
1082997
  Варварова О.Н. Придаточные предложения времени в древнерусском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Варварова О.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – Москва, 1953. – 20л.
1082998
  Магруфов А. Придаточные предложения времени в Узбекском языке : Автореф... канд.наук: / Магруфов А.; АН УзССР, Ин-т яз. и лит. – Ташкент, 1949. – 8 с.
1082999
  Мелкадзе Э.Г. Придаточные предложения остоятельства времени и их функциональные эквиваленты в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Мелкадзе Э.Г.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 30л.
1083000
  Исакова Л.Н. Придаточные с коннекторами типа whatevev в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исакова Л.Н.; Калинин. гос. ун-тет. – Калинин, 1974. – 22л.
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,