Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1081001
  Птахів Семен "...Плюс електрифікайція всієї держави!" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 68 : фото. – ISSN 1998-8044
1081002
  Холод К. "Плекай свій сад" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 117-121
1081003
  Назаренко М.И. "Племя поющее и пляшущее": восприятие Украины в начале XIX века и раннее творчество Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 191-197
1081004
  Козубовський Г.А. "Плетiнка" на литовських i литовсько-руських монетах ХIV ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 61-80. – ISSN 0235-3490
1081005
  Кобелецька О. "Пливуть твої дзвони над серцем моїм і над віком" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 12


  Творчий портрет Андрія Малишка.
1081006
  Полюхович О.П. "Плинна" ідентичність у прозі Ігоря Костецького // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 64-69. – ISSN 1996-5931


  У статті розглядається тема "плинної" ідентичності (Зигмунт Бауман) у текстах українського письменника-емігранта Ігоря Костецького. In the article, the concept of liquid identity (Zygmunt Bauman) is analyzed in the fiction of Ukrainian emigre writer ...
1081007
  Любенко О. "Плід натхнення, праці та неврозів" // Критика. – Київ, 2005. – Листопад, (число 11). – С. 21-23


  Творчість Володимира Діброви.
1081008
  Литвакова Ольга "Плодовый ландшафт"? миссия выполнима! // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 28-29 : фото
1081009
  Толстой Л.Н. "Плоды просвещения" : комедия в 4-х действиях графа Льва Толстого. – [Санкт-Петербург] : Тип. Императорской Академии наук, 1911. – [8], 115 с. – 1-я премия журн. "Стрекоза"
1081010
  Лукьяненко С. "Плоды просвещения" // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 5 (09), май. – С. 110-119. – ISSN 1728-8568
1081011
  Рашкевич М. "Площинний" та "Глибинний" типи свідомості у російській декадентській публіцистиці початку ХХ сторіччя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 167-176. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1081012
  Олійник-Локай "По весняному лугу" : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 8-10. – ISSN 2075-1222
1081013
  Федотов С.П. ...Плюс-минус единица / С.П. Федотов. – Омск, 1969. – 112 с.
1081014
   ...плюс спорт.. – М., 1964. – 294с.
1081015
  Цимбал Я. ...плюс суцільна "вергарнізація" всієї літератури (Еміль Вергарн і українська поезія першої третини ХХ ст.) // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 188-205. – ISBN 978-966-193-016-1
1081016
  Штейнман З.Я. ...Плюс улыбка / З.Я. Штейнман. – М - Л, 1963. – 200с.
1081017
  Іщенко Н. ...Плюс фейсбукізація всієї країни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 25, 28


  Якими будуть наслідки наступу нових медіа.
1081018
  Сергеев В.М. ...Плюс человеческий фактор / В.М. Сергеев. – Москва, 1977. – 144с.
1081019
  Елітіс О. [Плин кохання / Одісей Елітіс. – 3-е вид. – Афіни : Іпсилон ; Вівліа, 1986. – 117, [5] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1081020
  Елітіс О. [По білому / Одісей Елітіс. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1995. – 428 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-26-3
1081021
  Семененков Ю.Л. Плевриты / Ю.Л. Семененков, А.е. Горбулин. – К., 1983. – 182с.
1081022
  Дергач М. Плейбек-театр у системі соціалізації та ресоціалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-20. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються особливості плейбек-театру як психодраматичної техніки, здійснюється аналіз існуючої на сьогодні практики використання плейбек-театру в системі соціалізації та ресоціалізації. В статье раскрываются особенности плейбек-театра как ...
1081023
  Тамбиев А.Х. Плейстон, нейстон и их обитатели / А.Х. Тамбиев. – М, 1977. – 64с.
1081024
  Цейнер Ф. Плейстоцен / Ф. Цейнер ; пер. с англ. Н.С. Ивановой и Л.Н. Леонтьева ; под ред. и с предисл. В.И. Громова и А.И. Медянцева. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – 502 с., [2] л. схем. : ил., карт.
1081025
  Марков К.К. Плейстоцен / К.К. Марков, А.А. Величко, И Г. Николаев Лазуков. – Москва : Высшая школа, 1968. – 304с.
1081026
  Куликова Д.И. Плейстоцен Волгоградского Заволжья : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.128 / Куликова Д.И.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1970. – 23л.
1081027
  Грищенко М.Н. Плейстоцен и голоцен бассейна Верхнего Дона / М.Н. Грищенко. – Москва : Наука, 1976. – 228с.
1081028
  Данилов И.Д. Плейстоцен морских субарктических равнин / И.Д. Данилов. – Москва, 1978. – 196с.
1081029
  Лазуков Г.И. Плейстоцен на территории СССР : Учебное пособие для вузов / Г.И. Лазуков. – Москва : Высшая школа, 1989. – 319с. – ISBN 5-06-000081-8
1081030
   Плейстоцен Предуралья. – М., 1987. – 112с.
1081031
   Плейстоцен Речицкого Приднепровья Белоруссии. – Минск, 1986. – 162с.
1081032
  Александрова А.Н. Плейстоцен Сахалина = Pleistocene of Sakhalini / А.Н. Александрова ; АН СССР, Комис. по изуч. четвертич. периода, Геол. ин-т. – Москва : Наука, 1982. – 192 с., 1 отд. л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 180-190. – (Библиотека российского романа)
1081033
   Плейстоцен Сибири и смежных областей. – М., 1973. – 185с.
1081034
  Попов И Г. Плейстоцен Черноморско-Каспийских проливов : (стратиграфия, корреляция, палеофаунистика. геологическая история) / И Г. Попов. – Москва : Наука, 1983. – 21с.
1081035
  Верховская Н.Б. Плейстоцен Чукотки / Н.Б. Верховская. – Владивосток, 1986. – 110с.
1081036
  Новский В.А. Плейстоцен ярославского поволжья / В.А. Новский. – М., 1975. – 236с.
1081037
  Куниця М.О. Плейстоценова фауна молюсків західного Поділля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 135-140. – Бібліогр.: 11 назв
1081038
  Рычагов Г.И. Плейстоценовая история Каспийского моря / Г.И. Рычагов; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. фак-тет. – Москва : Московский университет, 1997. – 268с. – ISBN 5-211-03828-2
1081039
  Маркова А.К. Плейстоценовые грызуны Русской равнины (их значение для палеогеографии и стратиграфии) : монография / А.К. Маркова; Отв. ред. Величко А.А. – Москва : Наука, 1981. – 186с.
1081040
  Смирнов Н.Г. Плейстоценовые грызуны Севера Западной Сибири / Н.Г. Смирнов; Отв. ред. Добринский Л.Н. – Москва : Наука, 1986. – 143с.
1081041
  Лазарев П.А. Плейстоценовые и современные лошади Якутии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Лазарев П.А. ; АН КазССР , Объедин. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1974. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1081042
  Мужчинкин В. Плейстоценовые карлики между Азией и Австралией // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 1


  Знахідки австрало-індонезійської експедиції 2003 р. скелетів на півдні Зондського архіпелагу. В світовій пресі ці карлики назвали "хоббітами"
1081043
  Христофорова Т.Ф. Плейстоценовые озерные отложения ледниковой и приледниковой зон Украины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Христофорова Т.Ф.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1081044
   Плейстоценовые оледенения Восточно-Европейской равнины. – М., 1981. – 202с.
1081045
  Церетели Д.В. Плейстоценовые отложения Грузии. / Д.В. Церетели. – Тбилиси, 1966. – 584с.
1081046
  Церетели Д.В. Плейстоценовые отложения и развитие рельефа Грузии : Автореф... докт. геогр.наук: / Церетели Д. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1965. – 49л. – Бібліогр.:с.48-49
1081047
  Раукас А. Плейстоценовые отложения Эстонской ССР / А. Раукас. – Таллин : Валгус, 1978. – 310 с.
1081048
  Величкевич Ф.Ю. Плейстоценовые флоры ледниковых областей Восточно-Европейской равнины / Ф.Ю. Величкевич; Ред. Дорофеев П.И. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 208с.
1081049
  Бутаков Г.П. Плейстоценовый перигляциал на востоке Русской равнины / Г.П. Бутаков. – Казань, 1986. – 143с.
1081050
  Рудницький Б. Плекав з любов"ю музику й пісні він усе своє життя на чужині... // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – 24.6-14.7.2014 (ч. 18/19). – С. 28-29


  Кілька штрихів до 100-ліття з дня народження славного диригента, музиканта й співака св. пам. Степана Коріня.
1081051
   Плекає мову, єднає Україну // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 1


  "На День української писемності та мови Університет не просто долучився до великої події – Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності – він став його офіційною локацією. Аудиторія імені Михайла Максимовича заледве вмістила всіх охочих ...
1081052
  Ігнатюк А. Плекаємо молодих науковців / А. Ігнатюк, А. Балдук // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 3 : Фото


  Звіт про наукову роботу молодих вчених на економічному факультеті; про наукові конференції та їх переможців. Є інформація про останні перемоги: команда економічного ф-ту на чолі з зав. кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності О.І. ...
1081053
   Плекай свій сад! // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  "...У квітні в Інституті міжнародних відносин студенти другого та четвертого курсів спеціальності "Міжнародна інформація", які слухають дисципліну "Теорія масових комунікацій в міжнародних відносинах", провели традиційну екологічно-патріотичну ...
1081054
   Плекаймо мир : До 65-річчя Великої Перемоги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Привітання ветеранам з нагоди 65-річчя Великої Перемоги
1081055
  Волинська М. Плекаймо наш сад! В ім"я науки і культури. Відбулися XIV Академічні читання пам"яті Віталія Стріхи // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 3


  "...Академічні читання пам"яті засновника й першого президента АН вищої школи України, відомого вченого-фізика Віталія Стріхи (1931-1999) відбулися цього року вже вчотирнадцяте. За цей час вони встигли стати унікальним науковим форумом, чи не єдиним в ...
1081056
  Гирич І. Плекаймо образ столичного міста // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 247-267. – ISBN 978-966-2164-39-8


  Нотатки на берегах києвознавчих публікацій.
1081057
  Нікітченко А. Плекаймо рідну мову! // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 122-124. – ISBN 966-7586-04-09
1081058
  Піпаш Ю.О. Плекаймо слово рідне / Юрій Піпаш ; [упоряд. В. Піпаш] ; Закарпат. обл. о"єднання ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – 163, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-531-081-6
1081059
  Кузь В.Г. Плекаймо сучасну інтелектуальну еліту // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 31-37
1081060
  Коваль Р. Плекати волю до Батьківщини / спілкувався Євген Букет // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 березня (№ 9). – С. 4


  "Сотні імен борців за волю України повернулися із забуття і були введені до наукового обігу завдяки зусиллям дослідника визвольних змагань українського народу, президента Історичного клубу "Холодний Яр" Романа Коваля".
1081061
  Полтавська Ю. Плекати національний стиль мистецтва // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 178-185. – ISSN 0208-0710


  "Цього року Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука відзначає своє 80-річчя".
1081062
  Гонишнюк Л.А. Плекати обдаровання - основа творчого потенціалу вчителя-філолога // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 19/21 (455/457), липень. – С. 2-7
1081063
  Ткаченко В. Плекати переклад // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 1, 5
1081064
   Плекати плакати // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 7/8 (1027/1028). – С. 32-37


  Під час Майдану дизайнер Євген Семененко створив низку плакатів на підтримку демократії та гідності в Україні. Після цього він різними способами закликав своїх колег у всьому світі підтримати нашу державу в критичний момент її історії.
1081065
  Заіменко Н. Плекати свій сад - це насамперед дбати про нього // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 35/36)


  Директорка Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України член-кореспондент НАН України Наталія Заіменко розповідає про результати співпраці фахівців Саду з українськими й іноземними науковцями та виробниками.
1081066
  Сагайдак В.П. Плекаю квіти / В.П. Сагайдак. – Одеса, 1980. – 55 с.
1081067
  Засенко П. Плекаючи дорідний плід // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 12


  Творчий портрет Інни Ковальчук
1081068
  Миллер Г. Плексус : [роман] / Генри Миллер ; [пер.: Н.М. Пальцев, В.Г, Минушин]. – Москва : АСТ ; Ин-т ДИ-ДИК, 2001. – 490, [2] с. – (Мысли и чувства). – ISBN 5-17-003263-3
1081069
  Гладких М.І. Плем"я / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 291. – ISBN 966-642-073-2
1081070
  Корецкий Ю.В. Плем"я відважних / Ю.В. Корецкий. – Харків; Одеса, 1935. – 71с.
1081071
  Ткач Д.В. Плем"я дужих : Повість / Д.В. Ткач. – Київ : Молодь, 1957. – 406с.
1081072
  Бедзик Д. Плем"я нескоримих : Нариси про комсомольське підпілля на Україні в дні Великої Вітчизняної війни / Д. Бедзик. – Київ : Молодь, 1949. – 76с.
1081073
  Бедзик Д. Плем"я нескоримих : нариси про комсомольське підпілля на Україні в дні Великої Вітчизняної війни / Дмитро Бедзик. – 2-е доп. вид. – Київ : Молодь, 1958. – 96 с.
1081074
  Доломан Є.М. Плем"я переможців : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1950. – 124 с.
1081075
  Головко Д.А. Плем"я робітниче / Д.А. Головко. – К., 1958. – 39с.
1081076
  Мельничук Ю. Плем"я упирів / Ю. Мельничук, С. – Київ, 1963. – 354с.
1081077
  Артеменко И.И. Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху бронзы = Материалы и исследования по археологии СССР / И.И. Артеменко. – Москва : Наука, 1967. – 134 с. – (Материалы и исследования по археологии СССР / Отв. ред. Д.А. Крайнов, П.М. Кожин ; № 148)
1081078
  Крушельницкая Л.И. Племена Верхнего Поднестровья и Западной Волыни в раннежелезном веке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Крушельницкая Л.И.; АН УССР. Ин-тут археологии. – К., 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1081079
  Шмидт Е.А. Племена верховьев Днепра и некоторых смежных территорий в железном веке (VIII в. до н.э. - III-IV вв. н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шмидт Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 22л.
1081080
  Рзаева А. Племена всех ханств, объединяйтесь!:О причинах поражения английских войск в афганской войне // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 20-39. – ISSN 1812-867Х


  Англо-афганські війни початку ХІХ ст.
1081081
  Шадыро Вадим Иосифович Племена днепро-двинской культуры белорусского Подвинья (VIII-VII вв. до н.э. - IV в. н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Шадыро Вадим Иосифович; ЛГУ. – Л,, 1981. – 20л.
1081082
  Виноградова Н.М. Племена Днестровско-Прутского междуречья в период расцвета трипольской культуры : Периодизация, хронология, локал. варианты / Н.М. Виноградова. – Кишинев, 1983. – 107 с.
1081083
  Панкрушев Г.А. Племена Карелии в эпоху неолита и раннего металла. / Г.А. Панкрушев. – М.Л., 1964. – 153с.
1081084
  Фисенко В.А. Племена катакомбной культуры Северо-Западного Прикаспия : Автореф... канд. ист.наук: / Фисенко В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 20л.
1081085
  Кіндратенко А. Племена на землях Скіфії-України та навколо неї в VII-V ст. н.д. за Геродотом // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 6-10. – ISBN 978-966-372-737-0
1081086
  Рзаев Ф.Г. Племена Нахары в этногенезе древних Нахчыванцев // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 44-51. – ISSN 2309-9356


  В статті вперше досліджуються прототюркські етноси Нахар. Автор, спираючись на джерела, дослідив компонент "Нахар", на основі літописів та тюркських слів дописемного періоду підтвердив, що "Нахар" - назва одного з прототюркських етносів. При ...
1081087
  Деревянко Е.И. Племена Приамурья, 1 тсячелетие нашей эры / Е.И. Деревянко. – Новосибирск, 1981. – 333 с.
1081088
  Ковпаненко Г.Т. Племена скифского времени на Вроскле. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковпаненко Г.Т.; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 22л.
1081089
  Ковпаненко Г.Т. Племена скіфського часу на Ворсклі / Г.Т. Ковпаненко. – Київ, 1967. – 188с.
1081090
  Либеров П.Д. Племена Среднего Дона в эпоху бронзы / П.Д. Либеров. – М., 1964. – 208с.
1081091
  Флиппова Елена Евгеньевна Племена хакасско-минусинской котловины в эпоху поздней бронзы (погребельный обряд как исторический источник) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Флиппова Елена Евгеньевна; КГУ. – М., 1982. – 22л.
1081092
  Федорова-Давыдова Племена Южного Приуралья в эпоху бронзы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Федорова-Давыдова З.А. ; МГУ. – Москва, 1968. – 26 с.
1081093
  Мельниковская О.Н. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке / О.Н. Мельниковская. – Москва, 1967. – 196с.
1081094
  Фисенко В.А. Племена ямной кульуры Юго-Востока / В.А. Фисенко. – Саратов, 1970. – 48с.
1081095
   Племенная работа. – М., 1988. – 559с.
1081096
   Племенная работа в животноводстве Казахстана. – Алма-Ата, 1961. – 302с.
1081097
  Редих В.К. Племенная работа в птицеводстве, породы и породные группы кур / В.К. Редих. – М., 1962. – 40с.
1081098
  Козловский В.Г. Племенная работа в свиноводстве / В.Г. Козловский. – Москва, 1962. – 16 с.
1081099
   Племенная работа на фермах продуктивного скота. – К., 1953. – 204с.
1081100
  Соломенко Л.К. Племенная работа по совершенствованию симментализированного скота в племсовхозах. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Соломенко Л.К.; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1955. – 16л.
1081101
   Племенная работа с бурыми породами крупного рогатого скота. – М., 1965. – 168с.
1081102
  Луковникова Е.В. Племенная работа с горьковской породой овец / Е.В. Луковникова. – Горький, 1957. – 19с.
1081103
   Племенное дело и искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. – М., 1964. – 207с.
1081104
  Рубан А.И. Племенное разведение крупной белой породы свиней в Сибири : Автореф... канд. биол.наук: / Рубан А.И.; Акад. наук Казах. ССР. Ин-т эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1955. – 19л.
1081105
  Кравченко Н.А. Племенной подбор / Н.А. Кравченко. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1957. – 400с.
1081106
  Марр Н.Я. Племенной состав населения Кавказа : Классификация народов Кавказа (рабочий проспект) / Н.Я. Марр. – Петроград, 1920. – 62с.
1081107
  Державин Н.С. Племенные и культурные связи болгарского и русского народов / Н.С. Державин. – Москва-Л., 1944. – 85с.
1081108
  Кузеля З. Племінний розподіл і етнографічні групи українського народу // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 26-27
1081109
  Иванов А.В. Племя ерукала в индийской деревне // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 59-63. – ISSN 0321-5075
1081110
  Иванов А.В. Племя ерукала в индийской деревне : традиции, обычаи, нравы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 59-63. – ISSN 0321-5075
1081111
  Моисеев В.А. Племя Икара. / В.А. Моисеев. – К, 1986. – 181с.
1081112
  Грекул А.Р. Племя крылатых / А.Р. Грекул. – Кишинев, 1974. – 100с.
1081113
  Евгеньева Т.П. Племя кюбзовцев / Т.П. Евгеньева. – Москва : Знание, 1984. – 64с.
1081114
  Ауэзов М.О. Племя младое : роман / М.О. Ауэзов ; авториз. пер. с казахского А. Пантиелева ; [ил. А. Пушкарев]. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 190 с. : ил.
1081115
  Швец И.А. Племя молодое / И.А. Швец. – Барнаул, 1949. – 191с.
1081116
  Панкин Б.Д. Племя молодое, беспокойное. / Б.Д. Панкин. – М., 1957. – 96с.
1081117
   Племя молодых. – Казань, 1939. – 118с.
1081118
  Гортинський Є.М. Племя одержимых / Є.М. Гортинський. – К., 1965. – 107с.
1081119
  Андриасов М.А. Племя отважных / Андриасов М.А. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1969. – 80 с.
1081120
  Ткач Д.В. Племя сильных : Повесть / Д.В. Ткач; Авториз. пер. с укр. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 148с.
1081121
  Кузовкин Г.Г. Племя храбрых / Г.Г. Кузовкин. – Львов, 1963. – 115с.
1081122
  Садовяну М. Племя Шоймару / М. Садовяну. – Москва, 1977. – 174с.
1081123
  Москаленко В.А. Племя, народность, нация как исторические формы общности людей / В.А. Москаленко. – М., 1960. – 24с.
1081124
  Архангельский Л.М. Племя, народность, нация как исторические формы общности людей / Архангельский Л.М. – Москва : Высшая школа, 1961. – 40 с.
1081125
  Папазян С.М. Племя, народность, нация как исторические формы общности людей / С.М. Папазян. – Мичуринск, 1962. – 32с.
1081126
  Цамерян И.П. Племя, народность, нация как исторические формы общности людей. / И.П. Цамерян. – М., 1963. – 56с.
1081127
  Дидро Д. Племянник Рамо / Д. Дидро. – Москва, 1936. – 151с.
1081128
  Дидро Д. Племянник Рамо : [повесть] ; пер. с фр. / Дени Дидро ; [вст. ст. Н. Хуцишвили]. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1956. – 104 с.
1081129
  Дидро Д. Племянник Рамо / Д. Дидро. – Москва, 1980. – 445с.
1081130
  Дидро Д. Племянник Рамо. - Это не сказка. – Санкт-Петербург : Тип. "Новости", 1883. – 149 с. – (Библиотека европейских писателей и мыслителей / под ред. В.В. Чуйко ; Сер. 2 ; № 11)
1081131
  Льюис К.С. Племянник чародея / К.С. Льюис. – Москва, 1992. – 69с.
1081132
  Эрберг К. Плен / К. Эрберг. – Пб, 1918. – 156с.
1081133
   Плен и страдание россиян у турков или обстоятельное описание бедственных приключений претерпенных ими в Царьграде по объявлении войны и при войске, за которым влачили их в своих походах. – Спб, 1790. – 168с.
1081134
  Козьяков С. Плен содержания / беседовала Кристина Пошелюжная // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 6-7. – ISSN 1563-6755


  Председатель ВККС Сергей Козьяков рассказал, заложником каких планов и процедур окажется Комиссия в 2018-м.
1081135
  Панферов А.И. Плен. / А.И. Панферов. – М., 1963. – 160с.
1081136
  Здановська В. Пленарне засідання конференції / Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-5. – ISSN 1029-7200
1081137
  Гаррисон Г. Плененная Вселенная: Врач космического корабля. Спасательная шлюбка. Плененная Вселенная. Долина. Внешний мир. Начало звезды / Г. Гаррисон. – Тбилиси, 1991. – 302с.
1081138
   Плененные Маттерхорном // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 102-104 : фото
1081139
  Манов Е. Пленено ято : Затворническа хроника / Е. Манов. – трето преработено издание. – София : Профиздат, 1955. – 324 [3] с.
1081140
  Носенко А.І. Пленер в живописі Одеси другої половини 20-початку 21 століття : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавств: Спец. 17.00.05 / Анна Іванівна Носенко; Мін-во освіти і науки України; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1081141
  Денисенко О. Пленерні студії Василя Кричевського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 26-29. – ISSN 0131-2685
1081142
  Рутько А.И. Пленительная звезда / А.И. Рутько. – М, 1967. – 432с.
1081143
  Рутько А.И. Пленительная звезда / А.И. Рутько. – М, 1979. – 368с.
1081144
  Рутько А.И. Пленительная звезда / А.И. Рутько. – М, 1984. – 510с.
1081145
  Лямина Е. Пленительные мгновенья / Е. Лямина, О. Эдельман // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 53-57. – ISSN 0235-7089


  Сердечная тайна императрицы Елизаветы Алексеевны.
1081146
  Биленский В.П. Пленка в магнитном поле рассеяния доменных границ ферромагнетика. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Биленский В.П.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1972. – 12л.
1081147
  Сэндерс Лоуренс Пленки Андерсона : [сборник] ; пер. с англ. / Лоуренс Сэндерс. – Москва : Остожье, 1997. – 254 с. – В кн. также: Третий / Грэм Грин (с. 255-352) ; Рассказы / УильямФолкнер (с. 353-543). – ISBN 5-86095-094-2
1081148
  Такахаси Г. Пленки из полимеров / Г. Такахаси. – Л., 1971. – 152с.
1081149
  Корзо В.Ф. Пленки из элементноорганических соединений в радиоэлектронике / В.Ф. Корзо, В.А. Курочкин, В.П. Демин. – Москва, 1973. – 191 с.
1081150
  Власкина С.И. Пленки карбида кремния / С.И. Власкина, Г.С. Свечников, В.А. Смынтына. – Одесса : Астропринт, 2007. – 104 с. – ISBN 978-966-318-712-9
1081151
   Пленки оксидов редкоземельных элементов МДМ- и МДП-структурах. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1983. – 150 с. : граф. – Библиогр.: с. 137-157
1081152
  Абрамова Н.В. Пленки поверхностно-активных веществ на границах раздела жидких фаз : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Абрамова Н.В. ; Ленинг. хим-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1973. – 38 с.
1081153
   Пленкин Б.А. : [альбом репродукций]. – Ленинград : Художник РСФСР, 1972. – 8 с., [12] репрод. : репрод.
1081154
  Вериссимо Э. Пленник / Э. Вериссимо. – Москва, 1972. – с.
1081155
  Вериссимо Э. Пленник / Э. Вериссимо; Пер. с португальского Ю. Калугин ; предисл. Ю. Дашкевича; худ. Л. Ламм. – Москва : Художественная литература, 1981. – 254 с.
1081156
  Пшонкин Ю.А. Пленник волчьей стаи: повести, рассказы / Ю.А. Пшонкин. – М., 1988. – 479с.
1081157
  Измайлов Иван Пленник красоты : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 163-169 : Іл.
1081158
  Христофоров В.Г. Пленник стойбища Оемпак / В.Г. Христофоров. – Владивосток, 1981. – 344с.
1081159
  Олдридж Д. Пленник чужой страны. Опасная игра / Д. Олдридж. – Москва, 1969. – 624с.
1081160
  Олдридж Д. Пленник чужой страны. Опасная игра / Д. Олдридж. – Минск, 1988. – 592с.
1081161
  Олдридж Д. Пленник чужой страны. Опасная игра / Д. Олдридж. – Минск, 1988. – 590с.
1081162
  Севунц Г. Пленники : роман / Гегорян Севунц; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1960. – 395 с.
1081163
  Севунц Г. Пленники : роман / Гегорян Севунц; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1960. – 395 с.
1081164
  Стещенко Н.Е. Пленники "Ориона" / Н.Е. Стещенко. – Тула, 1980. – 240с.
1081165
  Гуревич Г.И. Пленники астероида / Г.И. Гуревич. – М., 1962. – 245с.
1081166
  Гуревич Г.И. Пленники астероида / Г.И. Гуревич. – Изд. 2-е. – М., 1965. – 269с.
1081167
  Булычев Кир Пленники астероида / Булычев Кир. – Кишинев, 1989. – 622,2с.
1081168
  Ананян С В. Пленники Барсова ущелья : приключ. повесть / Вахтанг Ананян; авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянц. – Москва : Детгиз, 1956. – 486 с.
1081169
  Ананян В.С. Пленники Барсова ущелья : приключен. повесть / Вахтанг Ананян; авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянц. – Москва : Детгиз, 1961. – 464 с.
1081170
  Ананян В.С. Пленники Барсова ущелья : приключен. повесть / Вахтанг Ананян ; [авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянц ; худож. А.Б. Площанский]. – Киев : Радянська школа, 1986. – 381 с. : [8] л. цв. ил. – (Библиотечная серия)
1081171
  Комаров В.И. Пленники белой пустыни / В.И. Комаров. – Магадан, 1988. – 268с.
1081172
  Волков Н.К. Пленники гор / Н.К. Волков. – Иркутск, 1963. – 127с.
1081173
  Всеволожский И.Е. Пленники моря / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1961. – 663с.
1081174
  Лукманов Ф.Ш. Пленники подземного тайника : фантаст. приключ. / Фагим Лукманов; пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1971. – 19 с.
1081175
  Фрадкин Б.З. Пленники пылающей звезды / Б.З. Фрадкин. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 176 с.
1081176
  Фурсов А.Ф. Пленники трех озер / А.Ф. Фурсов. – М, 1966. – 528с.
1081177
  Бачило А.Г. Пленники Черного Метеорита / А.Г. Бачило, И.А. Ткаченко. – Новосибирск, 1990. – 141с.
1081178
  Пруст М. Пленница / М. Пруст. – Москва, 1990. – 430с.
1081179
  Пруст М. Пленница / М. Пруст. – Москва, 1992. – 426с.
1081180
  Пруст М. Пленница / М. Пруст. – Москва, 1993. – 381с.
1081181
  Пруст Марсель Пленница : Роман / Пруст Марсель; Пер.с фр.Н.М.Любимова. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 527с. – ISBN 5-8301-0026-6; 5-8301-0056-8
1081182
  Седов Б.К. Пленница : [роман] / Б.К. Седов. – Санкт-Петербург : Нева, 2004. – 416 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-3661
1081183
  Вельмина Н.А. Пленница вечного холода / Н.А. Вельмина. – Москва : Мысль, 1979. – 207с.
1081184
  Анисимов Е.В. Пленницы судьбы / Евгений Анисимов. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 368 с., [16] л. ил. : ил. – (Дворцовые тайны). – ISBN 978-5-469-01662-5
1081185
   Пленные голоса. – Санкт-Петербург, 1912. – 80с.
1081186
  Георгиев Ю. Пленные русско-японской войны // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 8. – С. 23-25
1081187
  Вашенцев С. Пленный / С. Вашенцев. – Москва : Московское Товарищество Писателей, 1933. – 194 с.
1081188
  Осокин Александр Пленный номер один // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 5 (5083). – С. 57-59. – ISSN 0131-0097
1081189
  Дун Занмин Пленочная композиция алмаз-медь : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Дун Занмин; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1997. – 126л. – Бібліогр.:л.114-126
1081190
  Дун З. Пленочная композиция алмаз-медь : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дун З.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1997. – 26л.
1081191
   Пленочная микроэлектроника. – Москва : Мир, 1968. – 367 с.
1081192
   Пленочная тепло- и массообменная аппаратура. – М., 1988. – 240с.
1081193
  Васильев К.Ю. Пленочная технология / К.Ю. Васильев, В.Т. Гиленко, В.В. Овсяников. – Днепропетровск : ДГУ, 1985. – 68 с.
1081194
   Пленочная электромеханика. – Новосибирск, 1991. – 248 с.
1081195
  Богдан Г.И. Пленочная электроника и полупроводниковые интегральные схемы / Г.И. Богдан, М.М. Некрасов. – Киев, 1979. – 208 с.
1081196
  Халатов А.А. Пленочное охлаждение с помощью однорядных систем наклонных отверстий в углублениях // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
1081197
  Демин В.В. Пленочные микросхемы и миниатюризация / В.В. Демин, Н.Н. Гореликов, З.Ю. Готра. – Львов, 1972. – 87 с.
1081198
  Лукьянов А.В. Пленочные отражатели в космосе / А.В. Лукьянов. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 69 с.
1081199
  Крецу И.В. Пленочные пролупроводниковые приемники лучистой энергии : Библиография 1969-1976 / И.В. Крецу; Кишеневский ГУ:Науч.б-ка:Кафедра физики полупроводников; Молдав.отдел Всесоюз.НИИ источников тока. – Кишинев, 1977. – 157с.
1081200
  Шермергор Т.Д. Пленочные пьезоэлектрики / Т.Д. Шермергор, Н.Н. Стрельцова. – Москва : Радио и связь, 1986. – 136 с.
1081201
  Томашпольский Ю.Я. Пленочные сегнетоэлектрики / Ю.Я. Томашпольский. – Москва : Радио и связь, 1984. – 193 с.
1081202
   Пленочные термоэлементы: физика и применение / Б.М. Гольцман, З.М. Дашевский, В.И. Кайданов, Н.В. Коломоец; Лидоренко Н.С. – Москва : Наука, 1985. – 232 с.
1081203
  Достанко А.П. Пленочные токопроводящие системы СБИС / А.П. Достанко, В.В. Баранов, В.В. Шаталов. – Минск, 1989. – 237 с.
1081204
  Лобанов Г.А. Пленочный преобразователь упругих поверхностных волн на непьезоэлектрической подложке. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Лобанов Г.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1975. – 13л.
1081205
  Смілянський Л. Пленум : Оповідання / Л. Смілянський. – Київ : Пролетарська правда, 1930. – 52с. – (Б-ка газети "Пролетарська правда")
1081206
   Пленум Бюджетной комиссии ЦИК СССР. Ноябрь 1928 г.. – М., 1928. – 500с.
1081207
   Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ прийняв нові постанови // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 180-189


  30 березня 2012 р. відбулося засідання пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. У його роботі взяли участь заступник Генерального прокурора М. Гаврилюк, перший заступник Міністра юстиції І. Ємельянова, ...
1081208
   Пленум Высшего Совета Народного Хозяйства 14=23 сентября 1918 г.. – М., 1918. – 171с.
1081209
  Яценко Ніна Пленум Наукової Ради "Українська мова" "Українська мова в Україні: сьогодення і перспективи" (Київ, 5 листопада 2010р.) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 107-115. – ISSN 1682-3540
1081210
   Пленум отделения эивотноводства ВАСХНИЛ по вопросам выращивания и сохранения молодняка с/х животных. – Курган, 1960. – 49с.
1081211
   Пленум по применению антибиотиков в животноводстве и ветеринарии 18-20 апреля 1960 г.. – М., 1960. – 136с.
1081212
  Гончаров О. Пленум правління київської міської організації Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 322-324. – ISSN 2222-5250
1081213
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 10-15 февраля 1964 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат, 1964. – 639 с.
1081214
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 10-18 января 1961 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат. – 648 с.
1081215
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза 13-16 июля 1960 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 340 с.
1081216
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 15-19 декабря 1958 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 544 с.
1081217
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 18-21 июня 1963 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат, 1964. – 320 с.
1081218
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 19-23 ноября 1962 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 608 с.
1081219
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 22-25 декабря 1959 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 448 с.
1081220
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 24-26 марта 1965 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат, 1965. – 242 с.
1081221
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 24-29 июня 1959 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 831 с.
1081222
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 5-9 марта 1962 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 487 с.
1081223
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 9-13 декабря 1963 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат, 1964. – 448 с.
1081224
   Пленум Центрального Комитета КПСС 14-15 июня 1983 года. – Москва : Политиздат, 1983. – 222 с.
1081225
   Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу 5-9 брезня 1962 року : стеног. звіт. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 448 с.
1081226
   Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії України 26-28 січня 1961 р. : Мат. пл. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 301 с.
1081227
   Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії України 5-6 січня 1959 року : стеног. звіт. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 196 с.
1081228
   Пленум Центрального Комітету КП(б)У 12 жовтня 1932 року. – [Б. м] : Пролетар, 1932. – 15 с.
1081229
   Пленум Центрального Комітету КПРС 14-15 червня 1983 року : стеног. звіт. – Київ : Політвидав України, 1983. – 211 с.
1081230
   Пленум ЦК Болгарской Компартии. – София. – 128с.
1081231
   Пленум ЦК КП Испании август 1956 г.. – Москва, 1957. – 270с.
1081232
   Пленум ЦК КП СССР 5-6 января 1959 г.. – К., 1959. – 199с.
1081233
  Иванова И.П. Пленчатые дрожжи в виноделии Молдавии и борьба с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Иванова И.П. ; АН УССР , Ин-т микробиологии и вирусологии. – Кишинев, 1967. – 23 с.
1081234
  Маслов Н.Я. Пленэр: практика по изобразительному искусству / Н.Я. Маслов. – М., 1984. – 112с.
1081235
  Есакова М.Н. Плеоназм как явление речевой избыточности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 24-31. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается языковое явление плеоназм - неоднозначная фигура речи, которая часто расценивается как стилистическая погрешность, но нередко выполняющая важные коммуникативные функции. Материалом исследования послужили речевые факты, ...
1081236
  Петровский М.В. Плеоназми у науковому тексті та їх переклад // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 46-55. – ISSN 2308-6912


  В останні десятиліття перекладачам наукової інформації все частіше доводиться мати справу з неякісними текстами українською, російською або англійською мовами. Вочевидь наростаюче погіршення роботи редакторського корпусу і, на жаль, ця негативна ...
1081237
   Плерома : мала українська енциклопедія актуальної літератури : часопис з проблем культурології, теорії мистецтва, філософії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 966-7263-22-3
Вип. 3 : Проект "Повернення деміургів". – 1998. – 285, [3] с.
1081238
  Ермолаев В.Г. Плес - жемчужина Волги / В.Г. Ермолаев. – Ярославль, 1987. – 174 с.
1081239
  Фоломин Ф.П. Плес / Ф.П. Фоломин. – Москва : Советский писатель, 1964. – 82 с.
1081240
  Ардатов А.Г. Плес : стихи / А.Г. Ардатов. – Куйбышев : Книжное издательство, 1978. – 56 с.
1081241
   Плес : Фотоальбом. – Москва : Советская Россия, 1981. – 38 с.
1081242
  Раскина Елена Плес: "природная студия" и место отдыха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 80-81 : Фото
1081243
  Мах П.П. Плеса : поезії / П.П. Мах. – Київ : Дніпро, 1981. – 171 с.
1081244
   Плесень. – Махачкала, 1963. – 79с.
1081245
  Векилов М. Плеск весла / М. Векилов. – Баку, 1970. – 109с.
1081246
  Есенин С.А. Плеск голубого ливня / С.А. Есенин. – Москва, 1975. – 366с.
1081247
  Есенин С.А. Плеск голубого ливня / С.А. Есенин. – Москва, 1978. – 366с.
1081248
  Войскунский Е.Л. Плеск звездных морей / Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов. – Москва, 1970. – 319с.
1081249
   Плеснер (Plessner) Гельмут // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 855-856. – ISBN 966-316-069-1
1081250
  Ищенко Н.И. Плеснер vs Хайдеггер: проблема экзистенции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 7. – С. 65-78. – ISSN 0235-1188
1081251
  Павличко Д.В. Плесо : вірші / Д.В. Павличко. – Львів, 1984. – 96 с.
1081252
  Коноваленко А.М. Плетение / А.М. Коноваленко. – Киев, 1989. – 54с.
1081253
  Трапезников Ф.Ф. Плетение ивового прута и бересты / Ф.Ф. Трапезников. – Москва : Нива России, 1992. – 189с.
1081254
  Николаев Г.Ф. Плеть о двух концах / Г.Ф. Николаев. – Иркутск, 1970. – 140с.
1081255
  Есин Б.И. Плеханов - журналист / Б.И. Есин, А.Н. Захаров. – М, 1957. – 19с.
1081256
  Чагин Плеханов / Чагин, И.Н. Курбатова. – М, 1973. – 220с.
1081257
  Горбанев Н.А. Плеханов в литературной борьбе начала ХХ века / Н.А. Горбанев. – Махачкала, 1972. – 240 с.
1081258
  Гуревич А. Плеханов и его группа "Освобождение труда" / Гуревич А. – Ростов -на-Дону, 1939. – 36 с.
1081259
  Полянский Ф.Я. Плеханов и русская экономическая мысль / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1965. – 474с.
1081260
   Плеханов и Толстой. – М., 1928. – 174с.
1081261
  Заслонова Е.Н. Плеханов об эстетическом идеале / Е.Н. Заслонова. – М., 1965. – 50с.
1081262
  Иовчук М.Т. Плеханов. / М.Т. Иовчук. – М, 1977. – 351с.
1081263
  Петльований В. Плече друга / В. Петльований. – Київ, 1961. – 204 с.
1081264
  Нікітенко Л. Плече університету. Опікуватися синами загиблих воїнів АТО взялися у черкаському виші // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 9-10 вересня (№ 113). – С. 3


  "...Добру справу започаткували у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Тут вирішили опікуватися першокурсниками, батьки яких загинули в зоні АТО".
1081265
  Геласимова А.Н. Плечем к плечу / А.Н. Геласимова. – Хабаровск, 1958. – 248с.
1081266
  Дыхнэ С.М. Плечи друзей / С.М. Дыхнэ. – М, 1964. – 48с.
1081267
  Соловей О. Плечима власними утримуючи світ (Зі спостережень над новелістикою Ігоря Костецького) // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 305/306/307. – С. 275-287
1081268
  Демьянов В.П. Плечо боевого друга / В.П. Демьянов. – М., 1986. – 78с.
1081269
   Плечо друга. – Днепропетровск, 1974. – 136с.
1081270
  Бачило А. Плечо друга / А. Бачило. – М, 1982. – 70с.
1081271
   Плечо друга. – М., 1986. – 221с.
1081272
  Рубцов Н.В. Плечо друга. / Н.В. Рубцов. – Москва, 1989. – 63с.
1081273
  Наумов С.М. Плечо товарища / С.М. Наумов. – М, 1959. – 189с.
1081274
  Стахорский Д.В. Плечо товарища / Д.В. Стахорский. – Сыктывкар, 1989. – 206с.
1081275
  Шенвальд Л. Плечом к плечу / Л. Шенвальд. – Москва, 1949. – 167 с.
1081276
  Федоров В.С. Плечом к плечу / В.С. Федоров. – М., 1952. – 168с.
1081277
  Семенов Г.С. Плечом к плечу / Г.С. Семенов. – Ленинград, 1952. – 128с.
1081278
  Фомина М.П. Плечом к плечу / М.П. Фомина. – М.-Л., 1953. – 231с.
1081279
  Москатов П.Г. Плечом к плечу / П.Г. Москатов. – М., 1955. – 456с.
1081280
  Гаглоев Н.Д. Плечом к плечу / Н.Д. Гаглоев. – Сталинири
2. – 1956. – 311с.
1081281
  Воробьева М.В. Плечом к плечу / М.В. Воробьева. – Ростов-на-Дону, 1957. – 140с.
1081282
  Грачев С.И. Плечом к плечу / С.И. Грачев, Ф.П. Петров. – М., 1958. – 132с.
1081283
  Захаров Ф.В. Плечом к плечу / Ф.В. Захаров, И.В. Романов. – Нальчик, 1962. – 195с.
1081284
   Плечом к плечу. – Москва, 1969. – 288с.
1081285
  Кешоков А.П. Плечом к плечу : стихи и поэмы / А.П. Кешоков. – Москва : Военное издательство, 1970. – 183 с.
1081286
  Шуктомов П.И. Плечом к плечу / П.И. Шуктомов. – М, 1974. – 142с.
1081287
   Плечом к плечу. – М., 1977. – 312с.
1081288
   Плечом к плечу. – Москва, 1984. – 400с.
1081289
  Азясский Н.Ф. Плечом к плечу : сов. партизаны в период подгот. и в ходе Курской битвы (апр.-авг. 1943 г.) / Н.Ф. Азясский, А.С. Князьков. – Воронеж : Ценрт.-Чернозем. кн. изд-во, 1988. – 238, [2] с. – (Подвиг на Курской дуге)
1081290
   Плечом к плечу. – Львов, 1989. – 302с.
1081291
  Берг Д.С. Плечом к плечу (Марксистско-ленинские партии - организаторы экономического сотрудничества стран - участниц СЭВ) / Д.С. Берг. – Л, 1963. – 64с.
1081292
  Кузин Н.Г. Плещеев / Кузин Н.Г. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 314 с.
1081293
  Сидоренко Н.Н. Плещеево озеро : лирика / Н.Н. Сидоренко. – Москва : Советский писатель, 1961. – 126с.
1081294
  Сидоренко Н.Н. Плещеево озеро / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1964. – 195с.
1081295
   Плещеево озеро. – Ярославль, 1987. – 76с.
1081296
  Кучер В.С. Плещут холодные волны : роман / В.С. Кучер. – Москва : Воениздат, 1964. – 376 с.
1081297
  Кучер В.С. Плещут холодные волны : роман / В.С. Кучер. – Москва, 1977. – 368 с.
1081298
  Кучер В.С. Плещут холодные волны : роман / В.С. Кучер. – Симферополь : Таврия, 1989. – 348 с. – (Морская библиотека)
1081299
  Кириленко И. Плещут холодные волны. / И. Кириленко. – Владивосток, 1948. – 119с.
1081300
  Гроссман Л.П. Плеяда / Л.П. Гроссман. – Одесса, 1919. – 27с.
1081301
   Плеяды : сонеты русских поэтов / [сост. Л.В. Осипов ; в изд. использованы фрагм. графич. работ рус. худож.]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1986. – 224 с. : ил. ; 9.5х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
1081302
   Плєшаков Володимир Олексійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 191-192. – ISBN 978-617-573-038-6
1081303
  Будько Євген Плзень. Пивне першоджерело : Міністерство закордонних справ // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-64 : Фото
1081304
  Кейван М.А. Пливе - шумить ріка : повість / Марія Адріяна Кейван. – Едмонтон : [б. в.], 1985. – 330 с.
1081305
  Михайленко А.Г. Пливе мій човен : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1991. – 300 с.
1081306
  Тесленко Л. Пливе човен всього повен. Переживши часи промислового розквіту і занепаду, польське місто Лодзь дає нове життя давно покинутим фабрикам // Україна молода. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 127). – С. 8-9


  "На гербі міста Лодзь зображено човен із веслом. Власне, назва так і перекладається з польської — лодія (човен). Проте от дивина: жодної річки на території міста ви не побачите! Але так було не завжди, колись територією Лодзі протікало аж 18 невеликих ...
1081307
  Карманський П.С. Пливем .... по морі тьми : [збірка поезій]. / П. Карманський ; [Попереднє слово П. Карманський ]. – Львів : Накладом авт. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1909. – 80, [1] с. : портр. – (Молода Муза ; [Ч.] 11)
1081308
  Громяк Л. Пливи, пливи, човнику далі, або абетка малого підприємництва / Людмила Громяк; Ред. Г. Чопик; Худ. В. Нестеренко. – Львів, 2005. – 104с.
1081309
  Вихрист С. Пливли, пливли, а на євроберезі втопилися / С. Вихрист, О. Єднак // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 11


  "Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку" спіткало вето президента. У травні 2003 року в Києві на 5-й конференції міністрів "Довкілля для Європи" було укладено Протокол Європейської економічної комісії ООН про стратегічну екологічну оцінку ...
1081310
  Чех А. Пливти до "інших берегів" / розмову вела Людмила Таран // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 31


  Артем Чех про роботу з пам"яттю та баланс у літературі.
1081311
  Кулындышев В.А. Пликативные формы и дискретная математика / В.А. Кулындышев. – Хабаровск, 1973. – 102с.
1081312
  Чіп Б.М. Плин / Б.М. Чіп. – Х., 1970. – 40с.
1081313
  Миколин С. Плин життя / Сергій Миколин. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 259, [1] с. – ISBN 978-966-416-461-7
1081314
  Соколов В.С. Плиний Младший. / В.С. Соколов. – М., 1956. – 355с.
1081315
  Жолковский А. Плиний на скамейке // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 208-216. – ISSN 0321-1878


  Поэзия И. Бродского.
1081316
  Старостин Б.А. Плиний Старший и его "Естественная история" // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 3. – С. 104-142. – ISSN 0205-9606
1081317
  Бауман З. Плинне зло = Liquid evil : Життя без альтернатив / Зигмунт Бауман, Леонідас Донскіс ; пер. з англ. Олександра Буценка. – Київ : Дух і Літера ; kmbs, 2017. – 215, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: Liquid evil. Living with TINA / Zygmunt Bauman, Leonidas Donskis. Polity Press, 2016. - Імен. покажчик: с. 207-215. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-545-5
1081318
  Єрмоленко В. Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі XIX-XX століть / Володимир Єрмоленко. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 477, [2] с. – Бібліогр.: с. 459-477 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-747-3
1081319
  Єрмоленко В. Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ століть / Володимир Єрмоленко. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 471, [2] с. – Бібліогр.: с. 453-471 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-577-6
1081320
  Бауман З. Плинні часи = Liquid times : життя в добу непевности / Зигмунт Бауман ; [з англ. пер. А. Марчинський]. – Київ : Критика, 2013. – 173, [3] с. – Пер. за вид.: Liquid times: living in an Age of Uncertainty/ Cambridge: Polity Press, 2010. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в прим.: с. 165-172. – ISBN 978-966-8978-72-2
1081321
  Гай-Нижник Плинність : [поезія] / Павло Гай-Нижник. – Київ : Леся, 2015. – 93, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-7166-34-2
1081322
  Мордухович Плинність робочої сила та боротьба з нею в СРСР. / Мордухович, (Мохов). – 2-е вид., переробл. і доп. – Х., 1933. – 146с.
1081323
   Плиоцен-антропогеновая фауна Днестровско-Прутского междуречья : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 86с.
1081324
  Андрияш О.П. Плиоцен-четвертичная история развития рельефа Днепровско-Бугского междуречья (в пределах Причерноморской низменности) / О.П. Андрияш, П.Ф. Гожик // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 67-74 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1081325
  Андрияш О.П. Плиоцен-четвертичная история развития рельефа Ингулец-Бутского междуречья (в пределах Причерноморской низменности) / Андрияш О.П.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 201л. : с рис. – Библиогр.:л.186-201
1081326
  Андрияш О.П. Плиоцен-четвертичная история развития рельефа Ингулец - Бугского междуречья в пределах Причерноморской низменности : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Андрияш Ольга Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
1081327
  Давтян А.Р. Плиоцен-четвертичные раыхлообломочные отложения Армянской ССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Давтян А.Р.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 22л.
1081328
   Плиоцен и плейстоцен Волго-Уральской области. – М., 1981. – 175с.
1081329
  Веклич М.Ф. Плиоцен и плейстоцен левобережья Нижнего Днепра и Равнинного Крыма / М.Ф. Веклич, Н.А. Сиренко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 186с.
1081330
   Плиоцен и плейстоцен Среднего Байкала. – Новосибирск, 1982. – 193с.
1081331
   Плиоцен Речицкого Приднепровья Белоруссии. – Минск, 1987. – 175с.
1081332
  Зинова Р.А. Плиоцен севера Центрального Казахстана : материалы для корреляции разрезов Казахстана и Белорусии / Р.А. Зинова. – Минск, 1982. – 149с.
1081333
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Плиоценовая гидрография юга Украины / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 267-270с.
1081334
  Жуков М.М. Плиоценовая и четвертичная история севера Прикаспийской впадины / М.М. Жуков. – М.-Л., 1945. – 235с.
1081335
  Колаковский А.А. Плиоценовая флора Кодора / А.А. Колаковский. – Сухуми, 1964. – 208с.
1081336
  Дорофеев П.И. Плиоценовая флора Матанова Сада на Дону / П.И. Дорофеев. – М.-Л., 1966. – 88с.
1081337
   Плиоценовые бентониты Молдавии и их практическое значение. – Кишинев, 1976. – 211с.
1081338
  Тактакишвили И.Г. Плиоценовые дрейссениды Западной Грузии : монография / И.Г. Тактакишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 151с.
1081339
   Плиоценовые и плейстоценовые отложения Поволжья и Южного Приуралья. – Саратов, 1982. – 175с.
1081340
  Ратиани Н.К. Плиоценовые и плейстоценовые флоры Западной Грузии и их связи с современной флорой / Н.К. Ратиани; Ред. Колаковский А.А. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 237с.
1081341
  Григорович-Березовский Плиоценовые и постплиоценовые отложения Южной Бессарабии = Die Pliocan- und Postpliocan-Ablagerungen in Sud-Bessarabien : предварительное сообщение / Н.А. Григорович-Березовский // Dare de seama asupra cercrtarilor geologice din vara 1897 / Munteanu-Murgoci. – Bucuresti, 1898. – 4 : Ridicari geologice in N. Dobrogei. – 29, ХХ c. : 1 K. – Библиогр.: с. XV-XX
1081342
  Никитин П.А. Плиоценовые и четвертичные флоры Воронежской области / П.А. Никитин; Отв. ред. Дорофеев П.И. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1957. – 206с.
1081343
   Плиска-Преслав. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1985. – 224 с.
1081344
   Плиска - Преслав. – София
1. – 1979. – 212с.
1081345
   Плиска - Преслав. – София
1. – 1981. – 223с.
1081346
   Плиска - Преслав. – София
3. – 1981. – 100с.
1081347
   Плитвицкие озера. Экспедиция в национальный парк Хорватии // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 70-71 : фото
1081348
  Борсук О.А. Плитвичские озера и Памуккале: природные объекты Всемирного наследия : География. Всемирное природное наследие // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 34-37 : Фото. – ISSN 0016-7207
1081349
  Гинтов О.Б. Плитово-плюмовая тектоника как единый механизм геодинамического развития тектоносферы Украины и смежных регионов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 3-34 : рис. – Библиогр.: с. 24-28. – ISSN 0203-3100
1081350
  Голубець М.А. Плівка життя / М.А. Голубець. – Львів : Поллі, 1997. – 186 с.
1081351
  Максимчук Н.В. Плівки оксиду церію для біосенсорів токсичних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Максимчук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1081352
   Плівкова композиція алмаз-мідь / Дун Занмін, К.О. Іваненко, В.С. Копань, С.Л. Рево // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 342-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено температурну залежність електроопору плівкової композиції (ПК) алмаз-мідь. В рентгеноаморфному стані алмазних шарів енергія активації має значення (0,7-1,3-2,5) еВ, а в полікристалічному лежить в інтервалі (2,6-3,1) еВ. Теплопровідність ...
1081353
  Некрасов М.М. Плівкова мікроелектроніка / М.М. Некрасов, П.П. Сосенко. – Київ, 1966. – 204 с.
1081354
  Тананайко О.Ю. Плівкові покриття [хімічна формула] -органячний полімер як чутливі елементи хімічних та біохімічних сенсорів // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 135
1081355
  Недавня О. Плід Берестейської унії в контексті аксіологічних інтересів українців // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 223-225. – ISSN 2306-3548
1081356
  Аудерська Г. Плід гранатового дерева : повість / Галина Аудерська. – Львів : Каменяр, 1980. – 222 с.
1081357
  Короненко С. Плід колективних зусиль // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 171-174. – ISSN 0208-0710
1081358
  Лутак Н.Г. Плідна співпраця // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 17-18 : фото
1081359
   Плідний початок року // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  В умовах викликів сьогодення проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров і керівник Київського офісу Фонду Фрідріха Науманна за Свободу (ФРН) Міріам Космель підписали Меморандум про співробітництво. У 2017 році Фонд профінансує ...
1081360
  Базилевич В. Плідний синтез теорії та практики трансформаційних змін в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С. 85-88. – ISSN 0131-775Х
1081361
  Будько Євген Плітвицькі озера. Плетиво вод. Хорватія : Диво природи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-57 : Фото
1081362
  Письменний Г.Г. Пліч-о-пліч / Г.Г. Письменний. – К, 1968. – 119с.
1081363
  Сівак В.Я. Пліч-о-пліч з братами / В.Я. Сівак. – Київ, 1979. – 128 с.
1081364
  Зятьєв С. Пліч-о-пліч за Україну // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 12 (182). – С. 56-58


  Зміни, внесені нещодавно до чинного законодавства, дають іноземцям юридичне право служити у Збройних Силах та інших військових формуваннях України.
1081365
  Крочек Я.Б. Пліщинські вечори / Я.Б. Крочек. – К, 1964. – 39с.
1081366
   Пловдив. – София, 1957. – 27с.
1081367
   Пловдив. – София, 1960. – 99с.
1081368
  Стамов С. Пловдив / С. Стамов. – Пловдив, 1960. – 144 с.
1081369
  Немски Н. Пловдив посреща свободата / Н. Немски. – Пловдив, 1977. – 81с.
1081370
  Коларова В. Пловдив. Паметница на культурата / В. Коларова, Ст. Стаиов. – Пловдив, 1960. – с.
1081371
   Пловдивският периодичен печат 1862-1944 (1993). – Пловдив : Телерпрес, 1993. – 151 с. : ил.
1081372
  Блек И.С. Пловучая крепость / И.С. Блек. – Л, 1931. – 82с.
1081373
  Закруткин В.А. Пловучая станица / В.А. Закруткин. – Москва, 1950. – 356с.
1081374
  Закруткин В.А. Пловучая станица : роман / В.А. Закруткин. – Москва : Советский писатель, 1952. – 356с.
1081375
  Закруткин В.А. Пловучая станиця / В.А. Закруткин. – Л, 1951. – 112с.
1081376
  Месяцев И.И. Пловучий морской научный институт и его полярная экспедиция 1921 г. / И.И. Месяцев. – М., 1922. – с.
1081377
   Пловучий морской научный институт и его полярная экспедиция 1921 г? / Месяцев И.И. – М., 1922. – 21с.
1081378
  Махмудов К. Пловы на любой вкус / К. Махмудов. – Ташкент, 1987. – 160с.
1081379
   Плод несчастья. – М., 1960. – 287с.
1081380
  Якубович М. Плоди Арабської весни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 49-51. – ISSN 1996-1561


  Минуло шість років від початку революційних процесів на Близькому Сході. Як ці події вплинули на окремі країни, регіони і геополітику загалом?
1081381
  Скомаровський В. Плоди Другого Ватиканського Собору в житті церкви // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 43-45. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
1081382
  Павлюк С. Плоди його життя нетлінні // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1258-1259. – ISSN 1028-5091


  Володимир Антонович Овсійчук — український мистецтвознавець, педагог. Заслужений діяч мистецтв України. Доктор мистецтвознавства, професор кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв.
1081383
  Толстой Л.М. Плоди освіти / Л.М. Толстой. – Київ, 1952. – 136с.
1081384
  Протоієрей Власенко Андрій Плоди просвіти : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 126-129 : Фото
1081385
  Дячишин Б. Плоди твої зриватимуть нащадки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  До 55-річчя прем"єри фільму "Тіні забутих предків".
1081386
  Тарасенко М.П. Плодівництво. / М.П. Тарасенко. – К.Х., 1947. – 452с.
1081387
  Каблучко Г.О. Плодівництво. / Г.О. Каблучко. – К., 1966. – 432с.
1081388
  Сікура Й.Й. Плодо- та насіннєзнавство в Україні. Сучасний стан і перспективи вивчення / Й.Й. Сікура, В.В. Капустян, А.Й. Сікура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Considered questions of history and state of perceive the morphological peculiarity in Ukraine are results and prospects of study of morphology of fruits and seed of flowering plants of world. Розглянуто питання історії та стану плодо- і ...
1081389
  Чендлер У. Плодовий сад / У. Чендлер. – М, 1960. – 622с.
1081390
  Алпатов В.В. Плодовитость Drosophila Melanogaster и некоторые факторы, влияющие на нее (автореферат) / В.В. Алпатов, Зоологический музей Московского университета // [Компакт] / В.В. Алпатов. – [Москва]. – С. 208-209
1081391
  Лаврехин Ф.А. Плодовитость амбарных долгоносиков и факторы среды, ее определяющие / Ф.А. Лаврехин. – Вырезка из Ученых записок МГУ, вып. ХХ. – 192-235с.
1081392
  Загороднева Д.С. Плодовитость жилых рыб реки Амура : Автореф... канд. биол.наук: / Загороднева Д.С.;. – Томск, 1954. – 14л.
1081393
  Кожанчиков И.В. Плодовитость чешуекрылых в зависимости от экологических условий / И.В. Кожанчиков ; Из Зоологического ин-та Академии наук СССР (дир.-акад. С.А. Зернов), 1937. – С. 643-663. – Библиогр.: Литература с. 661-662
1081394
   Плодово-ягодный сад в Красноярском крае. – Красноярск, 1936. – 100с.
1081395
  Харламов В. Плодово-ягодный совхоз имени Ленина .Агротехника земляники / В. Харламов. – М, 1939. – 32с.
1081396
  Белохонов И.В. и др. Плодоводство / И.В. Белохонов и др. – Москва : [б. и.], 1939. – 592 с.
1081397
  Шитт П.Г. Плодоводство / П.Г. Шитт. – М, 1940. – 578с.
1081398
   Плодоводство. – 3-е изд. перераб. – М., 1947. – 540с.
1081399
   Плодоводство. – 4-е изд. перераб. – М., 1954. – 592с.
1081400
   Плодоводство. – М., 1958. – 456с.
1081401
  Курындин И.И. Плодоводство / И.И. Курындин. – М, 1960. – 229с.
1081402
   Плодоводство. – М., 1963. – 328с.
1081403
   Плодоводство. – Краснодар, 1965. – 414с.
1081404
   Плодоводство. – М., 1979. – 416с.
1081405
  Девятов А.С. Плодоводство : учебное пособие / А.С. Девятов. – Минск : Ураджай, 1979. – 192 с.
1081406
  Драговцев А.П. Плодоводство в Китае / А.П. Драговцев. – М., 1966. – 456 с.
1081407
  [Долгушин А.А.] Плодоводство в России : Материалы исследования / Г. У. З. и З., Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. "Сельского вестника"
Вып. 12 : Терская обл. / сост. А.А. Долгушин. – 1910. – 85 с., 1 л. табл.
1081408
  Фетисов Г.Г. Плодоводство и ягодоводство / Г.Г. Фетисов. – 8-е перераб. изд. – М., 1950. – 392 с.
1081409
   Плодоводство и ягодовоство. – М., 1959. – 352с.
1081410
  Касьяненко А.И. Плодоводство на карликовых подвоях / А.И. Касьяненко. – Киев, 1963. – 244с.
1081411
  Кобель Ф. Плодоводство на физиологической основе / Ф. Кобель. – Москва, 1957. – 376с.
1081412
  Федоров Н.Д. Плодовое и ягодное виноделие : Практическое руководство к приготовлению плодовых и ягодных вин домашним и мелким фабричным способами / сост. Н.Д. Федоров. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1914. – 108 с. : ил. – (Сельско-хозяйственная библиотека)
1081413
  Могилянский Н.К. Плодовое и ягодное виноделие / Н.К. Могилянский, 1943. – 88с.
1081414
  Дудченко Л.Г. Плодовые и ягодные растения-целители / Л.Г. Дудченко, В.В. Кривенко. – Киев, 1987. – 112с.
1081415
  Камоликова Ольга Плодовые крупномеры // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 2. – С. 76-78 : фото
1081416
  Ивченко С.И. Плодовые породы в полезащитных лесных насаждениях на обыкновенных черноземах УССР : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Ивченко С.И.; Харьк. ордена Трудового Красного Знамени сельскохоз. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1953. – 11 с.
1081417
  Белохонов И.В. Плодовые породы в полезащитных лесополосах / И.В. Белохонов ; Науч.-иссл. ин-т плодоводства им. И.В. Мичурина. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 96 с. : ил.
1081418
  Курдюк М.Г. Плодовые растения и их выращивание. / М.Г. Курдюк. – Киев, 1987. – 80с.
1081419
  Мокржецкий С.А. Плодовые сады в Крыму в из прошедшем и настоящем : (энтомологический очерк) ; Об охране садов и виноградников в Крыму от вредителей и болезней / С.А.Мокржецкий. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1913. – 35 с.
1081420
   Плодовые Среднего Таджикистана. – Л., 1935. – 321с.
1081421
  Всесоюзная Плодовый сад / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 29с.
1081422
  Бисти Е.Г. Плодовый сад в пойме / Е.Г. Бисти. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 141 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-140
1081423
  Всесоюзная Плодовый сад на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1081424
  Митченко С.И. Плодовый сад на приусадебном участке / С.И. Митченко, М.К. Дядченко. – Ростов-на-Дону, 1954. – 70с.
1081425
  Дьяконова Е. Плодожорка и меры борьбы с нею. – Ташкент : Типо-литография В.М. Ильина, 1909. – 13 с. : 18 рис.
1081426
  Марин Л.Г. Плодоконсервная промышленность Украинской ССР и перспективы ее развития : Автореф... канд. экон.наук: / Марин Л.Г.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1955. – 16л.
1081427
  Исмиханова А.А. Плодоношение и возобновление кевового дерева (Pistacia mutica F. et. M.) в Азербайджанской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Исмиханова А.А.; АН Азерб. ССР. Ин-тут ботаники им. В.Л.Комарова. – Баку, 1967. – 28л.
1081428
   Плодоношение лесных пород Сибири. – Новосибирск, 1982. – 151с.
1081429
  Карпель Б.А. Плодоношение лиственницы даурской в Якутии / Б.А. Карпель, Н.С. Медведева. – Новосибирск, 1977. – 118с.
1081430
  Тольский А.П. Плодоношение сосновых насаждений. / А.П. Тольский. – М., 1922. – 40с.
1081431
  Кірмікчій П. Плодоношення Corylus в умовах Північного Лісостепу України та розмноження її цінних форм і сортів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень продуктивності Corylus в умовах Північного Лісостепу України та вегетативного розмноження високопродуктивних форм та сортів С. avellana L і C. maxima Mill. The results of studies of Corylus productivity under the ...
1081432
   Плодоношення дерев Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / О.М. Колесниченко, В.І. Гордієнко, Т.П. Коршук, В.Г. Кондратюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-37. – (Біологія ; Вип. 30)


  За результатами багаторічних досліджень наведено статистично опрацьовані дані про термін дозрівання насіння, періодичність та рясність плодоношення аборигенних та інтродукованих дерев.
1081433
  Галат Л.М. Плодоовочева складова у формуванні продовольчої безпеки України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 89-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
1081434
  Шмаглій О.Б. Плодоовочевий сектор України: чинники розвитку та пріоритети зростання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 52-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1081435
  Пухальский И.М. Плодоовощная консервация промышленность Северо-Кавказского экономического района и ее сырьевая база. : Автореф... канд.экон.наук: / Пухальский И.М.; Рост.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1081436
  Язынина Р.А. Плодоовощная консервная промышленность Подольского экономического района и ее территориальная организация : Автореф... кандидата экон.наук: / Язынина Р.А.; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1965. – 18л.
1081437
  Койсман Е.А. Плодоовощная тара и резервы повышения экономичности ее использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Койсман Е.А. ; Ленингр. ин-т. советской торговли. – Ленинград, 1968. – 18 с.
1081438
   Плодоовощное хозяйство и плодоовощная промышленность. – М.-Л., 1931. – 136с.
1081439
   Плодоовощное хозяйство СССР. – М.-Л., 1933. – 164с.
1081440
  Милявский И.О. Плодоовощное хозяйство СССР. / И.О. Милявский. – М-Л, 1931. – 216с.
1081441
   Плодородие дерново-подзолистых почв. – М., 1958. – 315с.
1081442
   Плодородие и мелиорация почв СССР. – М., 1964. – 235с.
1081443
  Ли В.Н. Плодородие орошаемых земель Узбекистана / В.Н. Ли. – Ташкент, 1989. – 142с.
1081444
   Плодородие почв березовых лесов на северном пределе их распространения / М.А. Орлова, Н.В. Лукина, В.Э. Смирнов, Л.Г. Исаева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 327-339 : рис., табл. – Библиогр.: 43 назв. – ISSN 0032-180Х
1081445
   Плодородие почв еловых лесов Хибинских гор / М.А. Орлова, Н.В. Лукина, В.Э. Смирнов, Д.А. Краснов, И.О. Камаев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 682-694 : табл., рис. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0032-180Х
1081446
  Скроманис А.А. Плодородие почв и использование навоза / А.А. Скроманис. – Рига, 1989. – 242с.
1081447
   Плодородие почв и питание растеинй. – Л., 1973. – 197с.
1081448
   Плодородие почв и пути его воспроизводства. – Фрунзе, 1987. – 95с.
1081449
   Плодородие почв при интенсивном земледелии. – Харьков, 1989. – 152с.
1081450
   Плодородие почв Среднерусской лесостепи и пути его регулирования. – Воронеж, 1988. – 150с.
1081451
   Плодородие почв Ставрополья и приемы его повышения. – Ставрополь, 1988. – 200с.
1081452
  Кравков С.П. Плодородие почвы / С.П. Кравков. – Птгр.
1. – 1923. – 32с.
1081453
  Тихоновский Николай Станиславович Плодородие почвы и рациональное хозяйствование / Тихоновский Николай Станиславович. – Минск : Урожай, 1991. – 203с.
1081454
  Кораблева Л.И. Плодородие, агрохимические свойства и удобрение пойменных почв нечерноземной зоны : Автореф... д-ра с.-х.наук: / Кораблева Л.И.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1968. – 54л. – Бібліогр.:с.53-54
1081455
  Бурлакова Л.М. Плодородние почв Алтайского Края / Л.М. Бурлакова, В.А. Рассыпнов. – Барнаул, 1990. – 81с.
1081456
  Вермишян А.М. Плодородство Алавердского и Ноемберянского районов Армянской ССР / А.М. Вермишян; Араратян А. – Ереван : АН Армянской ССР, 1947. – 104с.
1081457
  Ойзерман Т.И. Плодотворная противоречивость философско-исторических и общественно-политических воззрений (Социальная философия Жан-Жака Руссо) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.133-149. – ISSN 0042-8744
1081458
  Селівачов М.Р. Плодотворність взаємозбагачення / М.Р. Селівачов. – К, 1984. – 33с.
1081459
  Мамедов Р. Плодотворное сотрудничество : О связях Азербайджанского института нефти и химии им.М. Азизбекова с техническими вузами ГДР / Р. Мамедов; Азербайджанский институт нефти и химии. – Баку, 1969. – 39с.
1081460
  Дегтярь Д.Д. Плодотворное сотрудничество / Д.Д. Дегтярь. – М, 1969. – 94с.
1081461
  Оноприенко В.И. Плодотворность диалога учителя и ученика: В.И. Вернадский и Я.В. Самойлов (к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 87-105. – ISSN 0374-3896


  Из российских университетов наиболее предпочительными ему казались Университет Св. Владимира в Киеве и Харьковский ун-т, прежде всего потому, что осталась там память о профессорстве его отца И.В. Вернадского, который в Московском ун-те работал недолго.
1081462
  Левина Р.Е. Плоды / Р.Е. Левина. – Саратов, 1967. – 216с.
1081463
   Плоды аквакультуры = Рыбний промысел. Аквакультура. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 160-162 : Фото. – ISSN 1029-5828
1081464
  Эпштейн Михаил Плоды альтернативного просвещения : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 66-75 : Фото
1081465
  Иванов А.А. Плоды вдохновения : Лит. пародии / А.А. Иванов. – Москва, 1983. – 222 с.
1081466
  Челак Г.И. Плоды древа сего / Г.И. Челак. – Кишинев, 1971. – 155 с.
1081467
  Сафар А. Плоды жизни : стихи / Ашур Сафар ; пер. с тадж. И.Кашежевой. – Москва : Советский писатель, 1984. – 87 с.
1081468
  Гадасина А.Д. Плоды запретов: подростки и сэкс / А.Д. Гадасина. – Москва : Просвещение, 1991. – 80с.
1081469
   Плоды Земли. – М., 1979. – 269с.
1081470
  Кривогуз И.М. Плоды и перспективы либерально-консервативной политики / И.М. Кривогуз. – Москва : [ Б.и. ], 2008. – 94 с. – ISBN 5-7268-0211-2
1081471
  Перская А.Д. Плоды и семена древесно-кустарниковых пород -пескоукрепителей пустынь Средней Азии и Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Перская А.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т. Кафедра ботаники. – Ленинград, 1952. – 13 л.
1081472
  Нестерович Н.Д. Плоды и семена лиственных древесных растений. / Н.Д. Нестерович. – Минск, 1967. – 287с.
1081473
  Радюк А.Ф. Плоды и ягоды на вашем столе / А.Ф. Радюк. – Минск, 1988. – 301с.
1081474
  Радюк А.Ф. Плоды и ягоды на вашем столе / А.Ф. Радюк. – Минск, 1989. – 301с.
1081475
  Гусятинский Евгений Плоды кинопросвещения : Столпы культуры / Гусятинский Евгений, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 116-128 : Фото
1081476
  Мекснер Франс Плоды обучения - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 122-229 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1081477
  Мекснер Франц Плоды обучения // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 176-194 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1081478
  Султаньяев О.А. Плоды Октября / О.А. Султаньяев. – Алма-Ата, 1979. – 25с.
1081479
  Толстой Л.Н. Плоды просвещения / Л.Н. Толстой. – Киев, 1936. – 47с.
1081480
  Толстой Л.Н. Плоды просвещения / Л.Н. Толстой. – Л.-Москва, 1949. – 164с.
1081481
  Толстой Л.Н. Плоды просвещения / Л.Н. Толстой. – Минск, 1989. – 254с.
1081482
  Толстой Л.Н. Плоды просвещения и смерь Ивана Ильича / граф Л.Н. Толстой. – Санкт-Петербург : Тип. и литогр. В.А. Тиханова, 1892. – [2], 208 с.
1081483
  Толстой Л. Плоды просвещения. Живой труп / Л. Толстой. – Киев : Мистецтво, 1978. – 198 с.
1081484
  Толстой Л.Н. Плоды просвещения; Живой труп / Лев Толстой. – Киев : Мистецтво, 1982. – 190 с. : 1 л. портр. – (Школьная библиотека)
1081485
  Прутков Козьма Плоды раздумья : мысли и аформизмы / Козьма Петрович Прутков ; худож. В. Вагин. – Пермь : Кн. изд-во, 1973. – 160 с. : ил. – Миниатюрное издание с лупой
1081486
  Прутков Козьма Плоды раздумья : мысли и аформизмы / [Козьма Прутков ; худож. В. Вагин]. – Москва : Современник, 1978. – 161 с. : ил. ; 10х7,5 см. – Авт. указан в вып. дан. - Миниатюрное издание в суперобл.


  Литературная маска, под которой в журналах «Современник», «Искра» и других выступали в 50—60-е годы XIX века поэты Алексей Толстой (наибольший в количественном исчислении вклад), братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы (фактически — ...
1081487
  Прутков Козьма Плоды раздумья : мысли и аформизмы / Козьма Прутков ; [худож. В.Вагин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1987. – 160 с. : ил. ; 8х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
1081488
  Прутков К. Плоды раздумья: Мысли и афоризмы / К. Прутков. – Москва, 1990. – 318с.
1081489
  Прутков К. Плоды раздумья: Мысли и аформизмы / К. Прутков. – Л., 1962. – 78с.
1081490
  Прутков К. Плоды раздумья: Мысли и аформизмы / К. Прутков. – Пермь, 1975. – 386с.
1081491
  Чезза Л. Плоды с дерева дружбы. / Л. Чезза. – Кишинев, 1964. – 136с.
1081492
  Волгин С. Плоды труда / С. Волгин. – Ташкент, 1953. – 16с.
1081493
   Плоды щедросердия. – М., 1979. – 463с.
1081494
  Лиф Ш.Б. Пложение пролетариата в США / Ш.Б. Лиф. – Москва, 1949. – 39с.
1081495
  Динершетйн Е.А. Пложившие первый камень / Е.А. Динершетйн. – М., 1972. – 173с.
1081496
  Орленко С.Г. Пломенить Оріон : збірка поезій 93-98 рр. / Світлана Орленко. – Запоріжжя : ВАТ "Мотор Січ", 1999. – 169 с. – ISBN 966-7108-19-8
1081497
  Веремійчик О. Пломінний день Олени Теліги // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 липня (№ 27/28). – С. 7
1081498
  Данилюк І.В. Пломінь-камінь / І.В. Данилюк. – Дніпропетровськ, 1982. – 32с.
1081499
  Сідляр М.М. Плоска динамічна задача про розподіл напруг в круглому пружному циліндрі / М.М. Сідляр, 1953. – С. 67-74
1081500
  Гавриленко В.В. Плоска задача занурення в рідину оболонки, що обертається навколо своєї осі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 204-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається плоска несиметрична задача занурення в стисливу рідину тонкої пружної кругової циліндричної оболонки, що обертається з даною кутовою швидкістю навколо своєї геометричної осі.
1081501
  Богданов В. Плоска задача про удар жорсткого циліндра по пружному шару // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 42-47. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується плоска задача пружного співудару абсолютно жорсткого циліндру з пружним шаром. Розглядається контактна задача з динамічно змінною областю контакту, при цьому враховується підйом середовища. Задача зводиться перетворенням Лапласа і методом ...
1081502
  Островський В.В. Плоска та осесиметрична задачі для пружного шару на жорсткій основі при герцівському навантаженні / В.В. Островський, А.Ф. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про розподіл нормальних та дотичних напружень на межі з"єднання пружного шару з жорстким півпростором. Розв"язок побудовано для плоского та осесиметричного випадків при герцівському навантаженні. Ключові слова: теорія пружності, ...
1081503
  Граве Д.А. Плоская геометрия Эвклида как предельная для геометрии Лобачевского / Д.А. Граве. – Киев, 1926. – 12с. – Extrail du livre "In memoriam N.I.Lobacevski"" (vol.2,1926) edite par la Societe Physic-Mathematiqu
1081504
  Граве Д.А. Плоская геометрия Эвклида как предельная для геометрии Лобачнвского / Д.А. Граве. – Казань, 1926. – 12 с.
1081505
  Хромов Александр Игоревич Плоская деформация идеальных жестко-пластических тел с учетом изменения границы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Хромов Александр Игоревич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 14л.
1081506
  Яцко Р.Б. Плоская динамическая контактная задача теории упругости для полупространства с полостями / Р.Б. Яцко. – Москва, 1991. – 64 с.
1081507
  Бондарь В.Д. Плоская задача геометрически нелинейной упругости / В.Д. Бондарь. – Новосибирск, 1980. – 69 с.
1081508
  Немиш Ю.Н. Плоская задача моментной теории упругости для областей с отверстием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Немиш Ю.Н. ; АН УССР , Ин-т механики. – Киев, 1966. – 7 с. – Бібліогр.:с.7
1081509
  Грунтфест Р.А. Плоская задача о волнах Коши - Пуассона на поверхности вязкой несжимаемой жидкости бесконечной глубины : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Грунтфест Р.А.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 7л.
1081510
  Хорошун Л.П. Плоская задача об образовании шейки в пластине с трещиной // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
1081511
  Мостовая М.Х. Плоская задача статики и динамики толстостенной цилиндрической трубы при различных видах закона упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Мостовая М.Х.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 13л.
1081512
  Амензаде Ю.А. Плоская задача теории упругости : конспект лекций / Ю.А. Амензаде ; М-во высш. и сред. спец. образования ЛатССР, Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки, Физ.-мат. фак., [Каф. электродинамики и механики сплошных сред]. – Рига : [ЛГУ], 1974. – 111 с. : черт.
1081513
  Киселев В.А. Плоская задача теории упругости / В.А. Киселев. – Москва, 1976. – 151 с.
1081514
  Космодамианский А.С. Плоская задача теории упругости для пластин с отверстиями, вырезами и выступами / А.С. Космодамианский. – К., 1975. – 227с.
1081515
  Боган Ю.А. Плоская задача теории упругости для сильноанизотропных сред : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.04 / Боган Ю.А.; АН СССР, Сиб. отд-е, Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1081516
   Плоская Земля : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
1081517
  Кузнецов В.Н. Плоская контактная задача для упруго-пластических тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов В.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 6л.
1081518
  Шевелёва А.М. Плоская модель для исследования возможности защиты стенок разгонной трубки струйного измельчителя от износа / А.М. Шевелёва, С.В. Тынына // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 103-109 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1081519
  Коган Г.М. Плоская нелинейная задача о неустановившемся движении смазки между шипом и подшипником : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коган Г.М. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1964. – 4 с.
1081520
  Хатукаева Ж.М. Плоская нелинейная стационарная задача о перетекании холодной воздушной массы через горный хребет. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хатукаева Ж.М.; Кабард.-Балкар.гос.ун-т. – Нальчик, 1964. – 7л.
1081521
  Йон Ф. Плоские волны и сферические средние в применении к дифференциальным уравнениям с частными производными / Ф. Йон. – Москва, 1958. – 158 с.
1081522
  Головчан В.Т. Плоские динамические задачи теории упругости и вязко-упрогости для многосвязных областей : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Головчан В.Т.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1967. – 172л.
1081523
  Головчан В.Т. Плоские динамические задачи теории упругости и вязко-упругости для многосвязных областей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Головчан В.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 7 с.
1081524
  Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики / Л.И. Седов. – Москва-Ленинград, 1950. – 444 с.
1081525
  Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики / Л.И. Седов. – 2-е изд. испр. – Москва : Наука, 1966. – 448 с.
1081526
  Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики / Л.И. Седов. – М, 1980. – 448с.
1081527
  Саатов Я.У. Плоские задачи механики упруго-пористых сред / Я.У. Саатов. – Ташкент, 1975. – 251с.
1081528
  Буйлов В.Н. Плоские задачи теории упругости для многосвязных областей с циклической симметрией : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Буйлов В. Н.; ДГУ. – Днепропетровск, 1961. – 5л.
1081529
  Колчин Г.Б. Плоские задачи теории упругости неоднородных тел. / Г.Б. Колчин. – Кишинев, 1977. – 119с.
1081530
  Богов И.А. Плоские задачи термоупругости в газотурбостроении / И.А. Богов. – Л., 1984. – 192с.
1081531
  Кит Г.С. Плоские задачи термоупругости для тел с трещинами / Г.С. Кит, М.Г. Кривцун. – К, 1983. – 277с.
1081532
  Каврайский В.В. Плоские зеркала, отражательные призмы и отражательные угломерные инструменты : (из записок по инструментоведению) / В.В. Каврайский; Военно-Морская Академия РККА им. тов. Ворошилова. Гидрографич. ф-тет. Каф. гидрографии. – Ленинград, 1935. – 79 с.
1081533
  Будаев В.С. Плоские и пространственные движения упрегих анизатропных сред : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.02.04 / Будаев В. С.; АН СССР, Ин-т проблем механ. – М., 1977. – 34л. – Бібліогр.:с.31-32
1081534
   Плоские и пространственные задачи механики сплошной среды. – Фрунзе, 1983. – 148с.
1081535
  Скибин А.А. Плоские контактные задачи теории упругости для кусочно-однородных тел конечных размеров : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Скибин А.А.; Харьк.авиац.ин-т. – Харьков, 1981. – 24с.
1081536
  Никишин В.С. Плоские контактные задачи теории упругости для многослойных сред / В.С. Никишин, Т.В. Китороагэ. – М., 1990. – 66с.
1081537
  Савелов А.А. Плоские кривые / А.А. Савелов. – Москва : Физматлит, 1960. – 293 с.
1081538
  Аладжаджян С.Е. Плоские кровли : романы / С.Е. Аладжаджян. – Москва : Советский писатель, 1961. – 448 с.
1081539
  Аладжаджян С.Е. Плоские кровли : роман-дилогия / С.Е. Аладжаджян. – Москва : Художественная литература, 1976. – 416 с.
1081540
  Навоян А.В. Плоские линеарированные задачи устойчивости горизонтальных горных выработок кругового поперечного сечения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Навоян А.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 12 с.
1081541
  Лиховецкий Б.П. Плоские микромодули : схематика, конструирование, изготовление, применение / Б.П. Лиховецкий. – Москва, 1972. – 200 с.
1081542
  Чормонов М.Б. Плоские осессиметричные задачи равновесия и разрушения полухрупких тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Чормонов М.Б.; АН КиргССР. Ин-т физики и математики. – Фрунзе, 1970. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
1081543
  Сунгурцев Ю.В. Плоские струйные течения газа / Ю.В. Сунгурцев. – Москва : Изд. Моск. ун-та, 1989. – 256с.
1081544
  Карпенков С.Х. Плоские термомагнитные эффекты в некоторых ферромагнитных металлах и сплавах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Карпенков С.Х. ; МГУ. – Москва, 1974. – 12 с.
1081545
  Шубин А.П. Плоские течения плазмы в каналах при учете эффекта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Шубин А.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1081546
  Ахмед Фуад Хафез Мохамед Плоские течения разбавленных суспензий асимметричных частиц при наличии внешних силовых полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ахмед Фуад Хафез Мохамед; КГУ. – К., 1990. – 21л.
1081547
  Габуния Г.П. Плоский асимптотический интеграл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Габуния Г.П.; АН Груз.ССР. Тбилисск. матем. ин-т им. А.М.Размадзе и Кутаисск. гос. пед. ин-т им. А.Цулукидзе. – Тбилиси, 1952. – 6 с.
1081548
  Ву Динь Кы Плоский гальваномагнитный эффект в ферромагнитных металлах и сплавах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Ву Динь Кы; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Физ. фак. – М., 1967. – 25л.
1081549
  Терещенко Л.М. Плоский деформований стан магніто-м"якого феромагнетика з круговим включенням при дії однорідного магнітного поля // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 174-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про напружено-деформований стан необмеженого ізотропного магніто-м"якого феромагнетика, що містить кругове включення і знаходиться під дією однорідного зовнішнього магнітного поля.
1081550
  Бабаш А.А. Плоский дизайн vs. скевоморфизм: разрешение конликта с помощью энтимемы // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 110-112
1081551
  Азов М.Я. Плоский купол : книга сатир. юморист. рассказов, басен, фельетонов, монологов и диалогов / М.Я. Азов, В.Н. Тихвинский. – Москва : Искусство, 1967. – 120 с.
1081552
  Дяченко С. Плоскі блохівські доменні межі в магнітоупорядкованому кубічному (001)-кристалі / С. Дяченко, Б. Танигін, О. Тичко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-28. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто енергію та структуру плоских блохівських доменних меж з різними напрямками та шляхами розвороту вектора намагніченості в просторово обмеженому об"ємному кубічному (001)-кристалі з від"ємною магнітною анізотропією. Встановлено рівноважні ...
1081553
   Плоскі та первиннопорожні черви. – К., 1994. – 85с.
1081554
   Плоскогорья и низменности Восточной Сибири. – Москва : Наука, 1971. – 320с.
1081555
  Ясинский И. Плоское / И. Ясинский. – Санкт-Петербург. – 64с.
1081556
  Романенко Ф.А. Плоское напряженное состояние и устойчивость неодносвыязных пластин, ограниченных прямоугольными контурами : Автореф... канд. техн.наук: / Романенко Ф. А.; КИСИ. – К., 1965. – 16л.
1081557
  Остросаблин Н.И. Плоское упруго-пластическое распределение напряжений около круговых отверстий / Н.И. Остросаблин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 113 с.
1081558
  Загайнов Л.С. Плоское установившееся движение сыпучей среды : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загайнов Л.С.;. – М, 1968. – 29л.
1081559
  Загайнов Л.С. Плоское установившееся движение сыпучей среды : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загайнов Л.С.;. – М, 1971. – 29л.
1081560
  Чадаева К.Ч. Плоскопараллельные течения в каналах с препятствиями на дне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чадаева К.Ч.; Узбекский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1955. – 9л.
1081561
   Плоскорізне розпушування в сис темі зяблевого обробітку чорноземного грунту і забур"яненість посівів / Г.В. Коваль, М.В. Калієвський, В.О. Єщенко, І.В. Мартинюк, Н.І. Мартинюк // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 78-84 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0372-8498
1081562
  Чумак П.Я. Плоскотілка Кактусова (Hystripalpus russulus Boisd.) та біологічні заходи боротьби з нею / П.Я. Чумак, К.М. Баглай, Л.С. Школьна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані біологічних особливостей розвитку та трофічних зв"язків плоскотілки Hystripalpus russutus Boisd, а також біологічні заходи захисту кактусів від шкідника в умовах оранжерей. The data of biological peculiarities of development and trophic ...
1081563
  Сартаков С.В. Плот идет на север / С.В. Сартаков. – Москва-Л., 1952. – 176с.
1081564
  Грэм Патрик Плот коллективного разума. На маленьком плоту // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 76 : фото
1081565
  Веркор Плот Медузы / Веркор. – Москва, 1988. – 213с.
1081566
  Стрелкова И.И. Плот, пять бревнышек... / И.И. Стрелкова. – М., 1972. – 255с.
1081567
  Буга Н.Л. Плотва (Rutilus rutilud L.) Куршского залива Балтийского моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Буга Н.Л.; Калин. техн. ин-т рыбной пром. и хоз-ва. – Калининград, 1974. – 17л.
1081568
  Зырянова Н.И. Плотва (Rutilus rutilus) реки Вятки. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зырянова Н.И.; Карело-финский гос. ун-тет. – Петрозаводск, 1951. – 14 с.
1081569
  Рутківський В.Г. Плоти / В.Г. Рутківський. – Одеса, 1968. – 54с.
1081570
  Скорина О.А. Плоти допливуть / О.А. Скорина. – Київ : Молодь, 1970. – 151 с.
1081571
  Семин В.Н. Плотина / В.Н. Семин. – Москва, 1982. – 526с.
1081572
  Виноградов И.И. Плотина / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1982. – 350с.
1081573
  Панферов Ф.И. Плотина. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1929. – 44с.
1081574
  Гупта Х. Плотины и землетрясения / Х. Гупта, Б. Растоги. – Москва : Мир, 1979. – 251с.
1081575
  Кандалов И.И. Плотины мощных / И.И. Кандалов. – Москва, 1952. – 24с.
1081576
  Веденеев Б.Е. Плотины на Волге / Б.Е. Веденеев. – Ленинград, 1934. – 12 с.
1081577
  Алєксандрова О.В. Плотін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 156-160. – ISBN 966-316-069-1
1081578
  Белов В.И. Плотницкие рассказы / В.И. Белов. – Архангельск : Северо-Западное кн. изд-во, 1968. – 159с. : ил.
1081579
  Рабен А.И. Плотно вложенные идеалы категорий : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 004 / Рабен А.И. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1081580
  Кивилис С.С. Плотномеры / С.С. Кивилис. – Москва : Энергия, 1980. – 279 с.
1081581
  Ковальчук В.Ф. Плотности и поверхностные свойства жидких сплавов индий -- олово, индий -- висмут, таллий -- свинец, таллий -- олово. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Ковальчук В.Ф.; Уральск.гос.ун-т. – Свердоловск, 1969. – 21л.
1081582
   Плотностная модель земной коры вдоль профиля DOBRE / В.И. Старостенко, П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 28-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: c. 39-41. – ISSN 0203-3100
1081583
   Плотностная неоднородность земной коры вдоль широтных зон разломов Украинского щита и Днепровско-Донецкой впадины / В.И. Старостенко, П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, О.В. Легостаева, А.С. Савченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 113-132 : рис., табл. – Библиогр.: с. 130-132. – ISSN 0203-3100
1081584
   Плотностная неоднородность земной коры Ингульского мегаблока Украинского щита по данным трехмерного гравитационного моделирования / В.И. Старостенко, П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, А.С. Савченко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 3-21 : рис. – Библиогр.: с. 20-21. – ISSN 0203-3100
1081585
  Макаренко И.Б. Плотностная неоднородность земной коры Украины и смежных регионов по данным трехмерного гравитационного моделирования // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 45-95 : рис. – Библиогр.: с. 77-85. – ISSN 0203-3100
1081586
  Старостенко В.И. Плотностная неоднородность земной коры Черноморской мегавпадины и прилегающих территорий по данным трехмерного гравитационного моделирования. ІІ. Плотностные разрезы / В.И. Старостенко, И.Б. Макаренко, О.М. Русаков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 3-33 : рис. – Библиогр.: с.22-33. – ISSN 0203-3100
1081587
  Старостенко В.И. Плотностная неоднородность земной коры Черноморской мегавпадины и прилегающих территорий по данным трехмерного гравитационного моделирования. ІІ. Плотностные разрезы / В.И. Старостенко, И.Б. Макаренко, О.М. Русаков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 3-33 : рис. – Библиогр.: с.22-33. – ISSN 0203-3100
1081588
   Плотностная неоднородность земной коры Черноморской мегавпадины и прилегающих территорий по даным трехмерного гравитационного моделирования / В.И. Старостенко, И.Б. Макаренко, О.М. Русаков, П.Я. Куприенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 3-39 : рис. – Библиогр.: с. 27-33. – ISSN 0203-3100
1081589
  Козленко М.В. Плотностная характеристика земной коры Каркинитского прогиба как отражение истории его развития / М.В. Козленко, Ю.В. Козленко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 43-56 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1999-7566
1081590
  Варварин Г.Б. Плотностной гамма-гамма-метод в геофизике. / Г.Б. Варварин, Е.М. Филиппов. – Новосибирск, 1972. – 230с.
1081591
  Арцебашев В.А. Плотностной гамма - гамма-каротаж на рудных месторождениях : методические рекомендации / В.А. Арцебашев, Г.А. Иванюкович. – Москва : Атомиздат, 1975. – 72 с.
1081592
  Гордиенко В.В. Плотностные модели тектоносферы территории Украины / В.В. Гордиенко; НАНУ. Ин-т геофизики им. С.И.Субботина. – Київ : Інтелект, 1999. – 100с. – ISBN 966-7708-07-1
1081593
  Фурнье Плотность артиллерийских масс в наступительных операциях французов 1918 г / Фурнье. – М, 1935. – 67с.
1081594
   Плотность ВГ на критической изотерме смеси СО-ВГ / Л.А. Булавин, В.В. Литвиненко, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Вестник КГУ, Физика, 1986. – №27


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1081595
  Булавин Л.А. Плотность ВГ на пограничной кривой смеси СО-ВГ / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Физика жидкого состояния, 1985. – №13


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1081596
  Соколов Юрий Валентинович Плотность возбужденных частично-дырочных состояний в атомных ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Соколов Юрий Валентинович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.14-15
1081597
  Тихомиров В.М. Плотность горных пород и геологическое картирование в условиях Сахалина / В.М. Тихомиров. – Москва : Наука, 1970. – 112 с.
1081598
  Буллен К.Е. Плотность Земли / К.Е. Буллен. – Москва : Мир, 1978. – 442с.
1081599
  Карнус А.И. Плотность и вязкость изотопов гелия при низких температурах и повышенных давлениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.15 / Карнус А. И.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низ. темп. – Х., 1982. – 21л.
1081600
  Благой Ю.П. Плотность и поверхность натяжение бинарных растворов ожиженных газов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Благой Ю.П.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – Харьков, 1960. – 18л.
1081601
  Зубков В.Л. Плотность и упругие свойства пород палеозоя Татарии и прилегающих районов в связи с решением ряда нефтепоисковых и разведочных задач. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Зубков В.Л.; Казань. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 14л.
1081602
  Коваль С.В. Плотность и электропроводность металлических проводников при подводном электроимпульсном взрыве : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Коваль С.В. ; Одес. ун-т. – Одесса, 1986. – 16 с.
1081603
  Холодный П.И. Плотность коллоидального серебра, 1903. – С. 585-601
1081604
  Корчин В.А. Плотность магматических, ультраметаморфических пород Украинского щита в модельных глубинных условиях земной коры (экспериментальные данные) / В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнацухова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 148-171 : рис., табл. – Библиогр.: с. 167-168. – ISSN 0203-3100
1081605
  Алпатов В.В. Плотность населения как экологический фактор / В.В. Алпатов. – Москва, 1934. – с. 250-251. – Вырезка из журн. "Успехи современной биологии": т. 3, 1934. – Библиогр.: с. 229-251
1081606
  Булавин Л.А. Плотность неоднонородной житкости во внешнем поле / Л.А. Булавин, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сысоев // ДАН Украины, 1997. – №9


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1081607
   Плотность распределения вероятностей энергетического функционала от траекторий стохастического процесса Орнштейна-Уленбека : обзор. – Москва : ЦНИИатоминформ, 1987. – 26с.
1081608
  Ярковский И.О. Плотность светового эфира и оказываемое им сопротивление движению / [соч.] И.О. Ярковского, инж.-технол. – Брянск : Тип. Юдина, 1901. – 17 с.
1081609
  Гусев А.И. Плотность состояний эллиптических операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Гусев А.И.; МГУ. – М, 1978. – 15л.
1081610
  Стариков К.З. Плотность упаковки ионов в кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Стариков К.З.; МВО СССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1955. – 13л.
1081611
  Соколов Ю.В. Плотность уровней атомных ядер / Ю.В. Соколов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 162с.
1081612
  Малышев А.В. Плотность уровней и структура атомных ядер : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 055 / Малышев А.В.; Объедин. ин-т ядреных исследований. – Дубна, 1968. – 23л.
1081613
  Владимир Михаил Иванович Плотность электронных состояний и кинетические коэффициенты сверхпроводящих сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Владимир Михаил Иванович; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1081614
  Булавин Л.А. Плотность этана вблизи критической точки жидкость-пар / Л.А. Булавин, Ю.М. Останевич, А.П. Симкина // Укр. физ. журн., 1971. – №2


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1081615
  Ивлева Тамара Ивановна Плотность, вязкость и электропроводность водных растворов нитритов в функции концентрации и температуры : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ивлева Тамара Ивановна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
1081616
  Циклис Д.С. Плотные газы / Д.С. Циклис. – Москва : Химия, 1977. – 165 с.
1081617
  Пархомов М.Н. Плотоводы. / М.Н. Пархомов. – М., 1950. – 132с.
1081618
  Худоногов В.Н. Плотовой сплав в ангаро-енисейском бассейне / В.Н. Худоногов. – М,, 1964. – 25с.
1081619
  Радкевич Е. Плотогоны : повести, рассказы / Е. Радкевич. – Москва : Советский писатель, 1983. – 464 с.
1081620
  Ляпунова Анастасия Плотоядная флора. Хищные растения. Буйная растительность // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 96-101 : фото
1081621
  Баранецкий О.В. Плотоядныя растения. – Печатано по опред. Совета Ун-та Св. Владимира. – [Киев] : [В университетской типографии Св.Владимира], 1877. – 16 с. – Отд.оттиск из Университетских Известий 1877 г. Кн.нап.: рос. мов. стар. орф.
1081622
   Плоты плывут.. – М., 1972. – 159с.
1081623
  Нарбут В. Плоть / В. Нарбут. – Одесса, 1920. – 32с.
1081624
  Мартынов Семен Плоть "Медузы" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 26-27 : фото
1081625
  Логвиненко В.А. Плоть від плоті / В.А. Логвиненко. – Київ, 1964. – 351 с.
1081626
  Маняк В.А. Плоть твоя і кров : роман / В.А. Маняк. – Київ, 1981. – 320 с.
1081627
  Сардак С. Плохая мотивация персонала - мина замедленного действия // Отдел маркетинга / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2004. – № 6. – С. 7-10
1081628
  Брыль Р. Плохая хорошая Германия. Почему соседи недовольны, что немцы копят и мало тратят / Р. Брыль, Н. Чипенко // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 18 сентября (№ 38). – С. 8-9


  Немецкий экспорт значительно превышает импорт, и начиная с 2002 г. страна, удерживает положительное сальдо по текущим счетам. Это означает, что внутренние сбережения превышают объемы внутренних инвестиций, а излишки ссужаются за границу. Для ...
1081629
  Чейз Дж.Х. Плохие вести от куклы : роман / Джеймс Х. Чейз ; пер. с англ. Е. Синельщикова. – Рига : Т.Ф. Митряйкин, 1991. – 493, [2] c. : ил. – Загл. обл.: Детективы. - В кн. также: Плохие вести от куклы / Д. Х. Чейз ; Такой ненадежный мир; Сохрани свое лицо / Ш. Армстронг; Телефон молчит/ Э. Фишер; Тень Шекспира / Р. Барнаби. – (Детективы ; 1)
1081630
  Чейз Д.Х. Плохие вести от куклы : роман / Джеймс Х. Чейз ; пер. с англ. Е. Синельщикова // Плохие вести от куклы : роман / Дж.Х. Чейз. – Рига : Т.Ф. Митряйкин, 1991. – С. 3-126. – (Детективы ; 1)
1081631
  Чейз Плохие вести от куклы : Роман / Чейз, Джеймс-Хедли // Детектив 20 века / Плохие вести от куклы/Д.-Х.Чейз; Тайна маленького парашютиста.Тайна "Кукабурры"/Д.Кризи. – Минск : МИА "Рекламэкспорт", 1992. – С. 9-107. – ISBN 5-8466-0002-6
1081632
  Гайдук Б. Плохие слова / Борис Гайдук. – Москва : Колибри, 2011. – 540, [4] с. – Содерж.: разделы: Кровотечение ; Радуга ; Даст ист Фантастиш. – ISBN 978-5-389-01511-1
1081633
  Мазуров В.Д. Плохо формелизуемые задачи планирования технико-экономических систем / В.Д. Мазуров. – Свердловск, 1988. – 64с.
1081634
  Рубльов Б.В. Площа взаємного розташування трьох фігур на площині / Б.В. Рубльов, Т.К. Чурюмова, В.Б. Шаманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 143-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В статті подається геометрична інтерпретація розподілу трьох випадкових величин як розташування трьох фігур на площині. Задача їх можливого взаємного розміщення розв"язана повністю. In this paper geometrical interpretation the distribution of three ...
1081635
  Рубльов В Б. Площа взаємного розташування трьох фігур на площині / В Б. Рубльов, Ж.С. Василевська // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 189-191
1081636
  Кос А.І. Площа Ринок у Львові : [путівник] / Анна Кос ; [фот. Івана Паров"яка]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 54, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 55. – ISBN 978-617-607-378-9
1081637
  Яшик Р. Площа святої Альжбети / Р. Яшик. – Київ, 1961. – 319с.
1081638
  Каус Яан Площади и закоулки эстонского города Поэзии : критика; вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 62-74. – ISSN 0012-6756


  Сучасна естонська поезія
1081639
  Маркушевич А.И. Площади и логарифмы / А.И. Маркушевич. – М.-Л, 1952. – 52с.
1081640
  Маркушевич А.И. Площади и логарифмы / А.И. Маркушевич. – Москва : Наука, 1979. – 64с. – (Популярные лекции по математике ; Вып. 9)
1081641
  Бончаковский Р.Н. Площади и объемы / Р.Н. Бончаковский. – Москва ; Ленинград, 1937. – 136 с.
1081642
  Мячин И.К. Площади и улицы Москвы: (Путеводитель). / И.К. Мячин. – М., 1982. – 463с.
1081643
   Площади Ленинграда. – Л., 1986. – 63с.
1081644
  Канн П.Я. Площади революционных восстаний / П.Я. Канн. – Ленинград, 1955. – 168с.
1081645
  Голубинский А.П. Площадка для бадминтона. / А.П. Голубинский. – М., 1968. – 12с.
1081646
  Царева Елена Площадка для турбизнеса // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 31-33 : фото
1081647
  Галли А.П. Площадка для хоккея с шайбой и их использование летом. / А.П. Галли. – М., 1968. – 38с.
1081648
  Утюпин Ю.В. Площадная локализация источников геопотенциальных полей на основе метода особых точек / Ю.В. Утюпин, С.Г. Мишенин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1445-1452 : рис. – Библиогр.: с. 1451-1452. – ISSN 0016-7886
1081649
  Яковлев Ю.Я. Площадь Восстания / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1989. – 270с.
1081650
  Гордин А.М. Площадь декабристов / А.М. Гордин, Я. Гордин. – Ленинград, 1966. – 72 с.
1081651
  Гречухо В.Ф. Площадь Декабристов / В.Ф. Гречухо. – Ленинград ; Москва, 1953. – 20 с.
1081652
  Родореда М. Площадь Диамант / М. Родореда. – М., 1982. – 141с.
1081653
  Семернин В.Н. Площадь жизни. / В.Н. Семернин. – М., 1991. – 140с.
1081654
   Площадь Искусств. – Ленинград ; Москва, 1953. – 4 с.
1081655
  Вьюник В.А. Площадь Искусств / В.А. Вьюник. – Ленинград, 1966. – 135 с.
1081656
  Губарева Марита Площадь Испании. Жизнь нараспашку : такое место // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 50-54 : Фото
1081657
  Шаврова Н.Л. Площадь Ленина / Н.Л. Шаврова. – Ленинград, 1964. – 83 с.
1081658
  Григорян М.В. Площадь Ленина в Ереване / М.В. Григорян. – Ереван, 1969. – 96 с.
1081659
   Площадь Мира : Лит.-худ. сборник. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 455 с.
1081660
  Надь Л.П. Площадь моего героя : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 3. – С. 37-47. – ISSN 0321-1878
1081661
   Площадь наших коллег : топ 5 площадей мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 40 : фото
1081662
  Слинько Д. Площадь Несогласия // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 46 (687), 20 ноября 2015. – С. 46-49


  История Майдана за последние два столетия. Упоминается, что развитию площади как центра города способствовала продажа огромной усадьбы Фридриха Меринга, одного из наиболее выдающихся киевских врачей, заслуженного профессора Киевского университета. ...
1081663
  Пикуль В.С. Площадь павших борцов / В.С. Пикуль. – М
1. – 1991. – 590с.
1081664
  Пикуль В.С. Площадь павших борцов / В.С. Пикуль. – М
1. – 1992. – 95с.
1081665
  Тимофеев В.Л. Площадь Пяти Углов / В.Л. Тимофеев. – Мурманск : Кн. изд., 1967. – 62 с.
1081666
  Евсеев Б.Т. Площадь Революции : книга зимы. Рассказы / Борис Евсеев. – Москва : Время, 2007. – 400 с. – (Самое время !). – ISBN 978-5-9691-0191-3
1081667
  Майерова М. Площадь Республики / М. Майерова. – Москва, 1970. – 542 с.
1081668
  Холлош Э. Площадь Республики, 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи. – М., 1978. – 271с.
1081669
  Иванов А.А. Площадь Свободы / А.А. Иванов. – Петрозаводск, 1958. – 56с.
1081670
  Канн П.Я. Площадь Труда. / П.Я. Канн. – Л., 1981. – 117с.
1081671
  Лозицька Н. Площі груп сонячних плям за каталогами служби сонця 1942-1951 рр. / Н. Лозицька, В. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-62. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження Р. Гневишевої і Т. Барані з співавторами виявили перевищення середніх значень площ груп сонячних плям Пулковського каталогу (СД) над площами Грінвицького (RGO). В нашій роботі проведено порівняння середніх і максимальних площ груп у 1942 ...
1081672
  Бурковський Олексій Площі заповідних зон національних природних та регіональних ландшафтних парків мають бути регламентовані законом / Бурковський Олексій, Височин Максим // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (110), липень - серпень. – С. 18-20 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1081673
  Дронова О.Л. Площі Києва: реалії сучасних просторових трансформацій // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 8-11 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
1081674
  Дронова О.Л. Площі Києва: реалії сучасних просторових трансформацій // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 26-32. – (Серія "Збалансований розвиток" ; № 12, грудень)
1081675
  Тичина П.Г. Плуг / П.Тичина. – Київ : Вид[авн.] Т-во "Дpукаpь" ; [Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь"], 1920. – 48 с. – Hа окp. аpк. пpисвята: Доpогому бpатові Євгену Тичині
1081676
  Тичина П. Плуг, 1920
1081677
  Тичина П.Г. Плуг / Павло Тичина. – 3-тє вид. – Харків : ДВУ, 1925. – 48 с.
1081678
  Тичина Павло Плуг / Тичина Павло. – 3-е вид. – Харків : ДВУ, 1927. – 48 с.
1081679
  Викулов С.В. Плуг и борозда / С.В. Викулов. – Москва, 1972. – 127с.
1081680
  Викулов С.В. Плуг и борозда / С.В. Викулов. – Москва, 1976. – 126с.
1081681
  Баранов В. Плуг і харизма Івана Драча : Спроба ювілейного портрета (до 75-річчя з дня народження) // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 174-182. – ISSN 0208-0710
1081682
  Федорів Р.М. Плуг у борозні : повісті про людей / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1979. – 302 с.
1081683
  Скорняков С.М. Плуг: кушание традиций? / С.М. Скорняков. – М, 1989. – 174с.
1081684
  Вароді І В. Плуги і зорі. / І В. Вароді. – Ужгород, 1980. – 64с.
1081685
   Плужник Євген Павлович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 225-237
1081686
  Салига Т. Плужник поміж двох таборів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 4 лютого (№ 4). – С. 8-9,13


  До 80-ї річниці з дня смерті поета на Соловках.
1081687
  Савостин Н.С. Плутавец. Стихи. Поэма. / Н.С. Савостин. – М,, 1973. – 118с.
1081688
  Чуковський К. Плутанина / К. Чуковський. – К, 1961. – 14с.
1081689
  Гмирін А. Плутанина з підпорядкуванням БЕБ ставить під сумнів його ефективність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
1081690
  Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография : к вопросу о месте классика жанра в истории жанра / С.С. Аверинцев ; АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1973. – 278 с. : ил. – Библиогр.: с. 261-275
1081691
  Пьерфе Ж. де Плутарх солгал / Ж. де Пьерфе. – М., 1926. – 271с.
1081692
  Винниченко Т. Плутарх: жизнеописание жизнеописателя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 30-48. – ISSN 1819-6268


  "«Немецкий Плутарх». «Французский Плутарх». «Плутарх для дам»… В XVIII-XIX веках его имя стало брендом, под которым издавалась - и хорошо раскупалась - биографическая литература. Он не чурался сплетен и анекдотов, порой ценя их больше, чем масштабные ...
1081693
  Самсонов Ю. Плутни робота Егора / Ю. Самсонов. – Иркутск, 1967. – 237 с.
1081694
  Мольер Ж. Плутни Скапена / Ж. Мольер. – Москва-Ленинград, 1938. – 72с.
1081695
   Плутовка из Багдада. – Москва, 1963. – 575 с.
1081696
  Сервантес Мигель де Плутовская новелла / Сервантес Мигель де. – Москва, 1927. – 51с.
1081697
   Плутовский роман. – Москва, 1975. – 559с.
1081698
   Плутовской роман.. – Москва : Правда, 1989. – 668 с.
1081699
  Крухмалев А.Е. Плутократия как феномен трансформирующейся России // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.20-29. – ISSN 0132-1625
1081700
  Мархинин Е.К. Плутон -- созидатель / Е.К. Мархинин. – Москва : Знание, 1971. – 48с.
1081701
  Казанцев А.М. Плутон - новые данные и новые ожидания // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 7 (111). – С. 12-13 : фото
1081702
  Рудич К.Н. Плутон бежит из ночи / К.Н. Рудич. – Москва : Недра, 1980. – 111с.
1081703
  Рудич К.Н. Плутон бежит из ночи / К.Н. Рудич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 96с.
1081704
  Полканов А.А. Плутон габбро-лабрадоритов Волыни УССР / А.А. Полканов. – Ленинград, 1948. – 80с.
1081705
   Плутон не хочет замерзать : планетология // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 16 : Фото
1081706
  Дрейк Надя Плутон: долгожданная встреча / Дрейк Надя, Берри Дейна // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июль. – С. 56-67 : фото
1081707
  Казанцева Л.В. Плутон: останні наукові дані найвіддаленішої космічної місії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 5 (117). – С. 31-33
1081708
  Смирнов В.И. Плутонизм и нептунизм в развитии учения о рудных месторождениях. / В.И. Смирнов. – Москва, 1987. – 92с.
1081709
   Плутоний. – Москва, 1964. – 556 с.
1081710
   Плутоний : справочник. – Москва : Атомиздат
Т. 1. – 1971. – 424 с.
1081711
   Плутоний : справочник. – Москва : Атомиздат
Т. 2. – 1973. – 455 с.
1081712
  Незнанский Ф.Е. Плутоний для "Иисуса" / Ф.Е. Незнанский. – Москва, 1999. – 416с.
1081713
  Бэгли К. Плутоний и его сплавы / К. Бэгли. – Москва : Атомиздат, 1958. – 47 с.
1081714
   Плутонические и плутонометаморфические формации и магматические комплексы Среднего Приднепровья : геохимическое и петрофизическое изучение Украинского щита / К.И. Свешников, А.М. Лысак, А.А. Сиворонов, Заика-Новацкий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 85-94 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
1081715
  Раген Э. Плутонические породы : Петрография и геологическое положение / Э. Раген. – Москва : Мир, 1972. – 255с.
1081716
  Обручев В.А. Плутония : необычайное путешествие в недра земли / В.А. Обручев. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград, 1936. – 344 с.
1081717
  Обручев В.А. Плутония : необычайное путешествие в недра земли. / В.А. Обручев. – 4-е изд. – Москва ; Ленинград, 1937. – 319с.
1081718
  Обручев В.А. Плутония / В.А. Обручев. – Москва, 1951. – 312 с.
1081719
  Обручев В.А. Плутония : научно-фантастический роман. / В.А. Обручев. – Москва : Географгиз, 1953. – 256 с.
1081720
  Обручев В.А. Плутония : науч.-фантаст. роман / В.А. Обручев. – Москва, 1981. – 302 с.
1081721
  Обручев В.А. Плутония : роман / В.А. Обручев. – Фрунзе, 1986. – 288 с.
1081722
  Обручев В.А. Плутония : роман / В.А. Обручев. – Киев, 1990. – 285 с.
1081723
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова : науч.-фантаст. романы. / В.А. Обручев. – Москва, 1958. – 639 с.
1081724
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова / В.А. Обручев. – Ленинград, 1977. – 591 с.
1081725
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова / В.А. Обручев. – Москва : Машиностроение, 1982. – 607 с. – (Библиотека приключений)
1081726
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова : романы / В.А. Обручев. – Москва, 1986. – 590 с.
1081727
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова : науч.-фантаст. романы / В.А. Обручев. – Челябинск, 1986. – 558 с.
1081728
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова : романы / В.А. Обручев. – Москва : Правда, 1988. – 604 с. – (Библиотека фантастики ; Т.3)
1081729
   Плучек, Товстоногов, Акимов - театральной самодеятельности.. – Москва, 1962. – 108с.
1081730
  Кустов А.Н. Плывем по Сайменскому каналу : Географы путешествуют // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 39-40 : Фото. – ISSN 0016-7207
1081731
  Чичибабин Б.А. Плывет "Аврора". / Б.А. Чичибабин. – Х., 1968. – 71с.
1081732
  Эскин Б.М. Плывет в океане завод / Б.М. Эскин. – Симферополь, 1976. – 168с.
1081733
  Смирнов Е. Плывут облака / Е. Смирнов. – Москва, 1970. – 96с.
1081734
  Даутартас В. Плывут облака : повести и рассказы / В. Даутартас; авториз. пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1973. – 288 с.
1081735
  Смирнов Е.Е. Плывут облака. / Е.Е. Смирнов. – М., 1970. – 96с.
1081736
  Шиканов Ю.А. Плывут по небу журавли / Ю.А. Шиканов. – Ярославль, 1989. – 158с.
1081737
  Солоухин В.А. Плывут туманы / В.А. Солоухин. – Москва, 1980. – 352с.
1081738
  Вершинин А. Плывущие против течения / А. Вершинин. – Москва-Ленинград, 1954. – 216с.
1081739
  Вершинин А. Плывущие против течения / А. Вершинин. – Москва, 1956. – 175с.
1081740
  Жуков Борис Плывущие стоя / Жуков Борис, Мастер Александр // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 158-165 : фото
1081741
  Сорокин В.В. Плывущий Марс / В.В. Сорокин. – Москва, 1977. – 224с.
1081742
  Убогий Ю.В. Плыло белое облачко / Ю.В. Убогий. – Москва, 1981. – 368 с.
1081743
  Маркуша А.М. Плюе мечта, или повесть о том, как мы не стали путешественниками / А.М. Маркуша. – М, 1963. – 200с.
1081744
   Плюйко Володимир Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 377. – ISBN 978-966-439-754-1
1081745
  Коболев В.П. Плюм-тектонический аспект рифтогенеза и эволюции мегавпадины Черного моря // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 16-36 : рис., табл. – Библиогр.: 47 назв. – ISSN 1999-7566
1081746
  Коболев В.П. Плюм-тектонический сценарий рифтонга и эволюции мегавпадины Черного моря // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 52-60. – ISSN 1025-6415
1081747
  Кирилюк З.В. Плюрализм в методологии, или отсутствие системы в преподавании литературы в школе? // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2008. – № 5 (23). – С. 52-56.
1081748
  Перегудов С.П. Плюрализм и корпоративизм в СССР и России (общее и особенное) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 111-128. – ISSN 0321-2017
1081749
  Полищук Н.П. Плюрализм и современная буржуазная философия / Н.П. Полищук. – Киев, 1985. – 176 с.
1081750
  Брукан С. Плюрализм и социальные конфликты : социал.-ист. анализ соц. общества : [пер. с англ.] / Силвиу Брукан ; [предисл. М.З. Шкундина, И. Уоллерстейна]. – Москва : Прогресс, 1990. – 252 с. – ISBN 5-01-003296-1
1081751
  Шаховская Л. Плюрализм как диагноз. Системе аттестации научных кадров мешает несогласованность действий // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 9


  Возможные пути модернизации системы аттестации научных кадров: что из предложенного следует поддержать, а от чего стоит отказаться? Свою точку зрения высказывает председатель Диссертационного совета по экономическим наукам при Волгоградском ...
1081752
  Момджян А.В. Плюрализм: истоки и сущность / А.В. Момджян. – М., 1983. – 231с.
1081753
  Киреев С.И. Плюралистическая экономика. / С.И. Киреев. – К., 1992. – 128с.
1081754
  Столович Л.Н. Плюралистичность в русской философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 9. – С. 55-68. – ISSN 0235-1188
1081755
  Лобода Ю. Плюралізація методології правової науки і проблема розмежування наукових дисциплін: до питання про дисциплінарну приналежність досліджень правової традиції у науці радянського періоду та сучасній вітчизняній правовій науці // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 4-7.
1081756
  Калінцев Ю.О. Плюралізм / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 291. – ISBN 966-642-073-2
1081757
   Плюралізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 856. – ISBN 966-316-069-1
1081758
  Мучник О.А. Плюралізм в юдаїзмі: спроба політологічного осмислення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 714-721. – ISSN 1563-3349
1081759
  Машков А. Плюралізм вітчизняного праворозуміння // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 60-73.


  Автор розглядає генезу сучасного праворозуміння відповідно до історії розвитку українського суспільства. Серед усіх наявних підходів до праворозуміння, автор актуалізує проблему універсального підходу. The author considers the genesis of modern law ...
1081760
  Ємельянова Г.І. Плюралізм еліт: теорія та проблемні аспекти застосування в Україні // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 61. – С. 235-244. – ISSN 2616-406X
1081761
  Максименко Ю.Є. Плюралізм загроз інформаційної безпеки України // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 82-83. – ISBN 978-966-2439-41-0
1081762
  Перетятко Г. Плюралізм інтерпретацій змістовних вимог моралі при правозастосуванні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 18–28. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
1081763
  Тихомиров О.Д. Плюралізм інтерпретацій юридичної компаративістики // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 16-19. – ISBN 978-966-171-322-1
1081764
  Ребенко М. Плюралізм інтерпретаційних рішень у площині художнього перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 33-37. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі множинності художніх перекладів певного автора. Показано, що одним із наслідків плюралізму творчого волевиявлення перекладача може стати суб"єктивна деформація в тексті-перекладі, що нерідко призводить до суттєвих відхилень від ...
1081765
  Омельченко В. Плюралізм методологічних підходів у філософії права Б.О. Кістяківського // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 422-423
1081766
  Омельченко В.Ю. Плюралізм методологічних підходів у філософії права Б.О.Кістяківського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 60-67


  У статті розглянуто плюралізм методологічних підходів як новий тип філософського мислення у контексті філософсько-правових поглядів Б.Кістяківського.
1081767
  Білозуб А. Плюралізм мов у романі Ю. Іздрика "Подвійний Леон" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 150-156. – ISSN 1728-9572
1081768
  Політило В. Плюралізм наукових підходів до визначення поняття "податкова інформація" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 46-49
1081769
  Зеленін Ю.М. Плюралізм наукових підходів до освіти дорослих // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : міжнар. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2018 р. : збірник тез / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Укр. асоціація економістів-міжнародників, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [голов. ред. Сіденко С.В.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 77-79
1081770
  Сеньків О.І. Плюралізм наукових попядів на проблематику юридичної природи судового розсуду в адміністративному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 320-331. – ISSN 1563-3349
1081771
  Доброносова Ю.Д. Плюралізм перехідності як ключ до розуміння розвитку сучасного українського соціуму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.99-109
1081772
  Семенченко Ф.Г. Плюралізм політичних ідеалів як засіб і форма розвитку політичної діяльності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 153-160


  Політичний плюралізм розглядається як ідейно-регулятивний принцип суспільно-політичного і соціального розвитку, що виходить з існування декількох (або багатьох) незалежних основ політичних знань і розумінь буття; система влади, заснована на взаємодії і ...
1081773
  Дубов Г.О. Плюралізм правової методології: зміст, особливості інтерпретацій та умов формування на сучасному етапі розвитку юридичної науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 48-51


  У статті розглянуто питання особливостей плюралізму правової методології на сучасному етапі розвитку юридичної науки. In the article was researched the problem of pluralism on the present stage of development of legal science.
1081774
  Олефір О. Плюралізм соціального страхування як фактор розвитку економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.44-48
1081775
  Оніщенко Н.М. Плюралізм сучасного правоорозуміння та визначень національних правових систем // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
1081776
  Старецька Л.І. Плюралізм у політичній системі перехідного періоду. : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Старецька Л.І.; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1995. – 18л.
1081777
  Заборовський В.В. Плюралізм у розумінні поняття "адвокатура" та його співвідношення із поняттям "адвокат" // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 234-244. – ISSN 2224-9281
1081778
  Кононенко Т.П. Плюралісти // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 160-161. – ISBN 966-316-069-1
1081779
  Баумейстер А.О. Плюралістична онтологія Ляйбніца: на перехресті схоластики і модерну // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 123-133. – ISSN 2077-8309
1081780
  Тимошенко В. Плюралістична теорія держави Б.О. Кістяківського // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 122-125. – ISSN 0132-1331
1081781
  Малий І.Й. Плюралістичне розуміння конкуренції / І.Й. Малий, Г.А. Грецька, Р.І. Малий // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 25-31
1081782
  Омельчук І.В. Плюралістичний підхід у філософії та методології наукового пізнання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Омельчук Ігор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1081783
  Омельчук І.В. Плюралістичний підхід у філософії та методології наукового пізнання : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.09 / Омельчук Ігор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 198-224
1081784
  Дубінін В.В. Плюралістично-синергетичний погляд на еволюцію етнічних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 31-38


  Розглядаються субстанційні та атрибутивні проблеми розвитку етнічних спільнот в контексті плюралістичного та синергетичного аналізу. Рассматриваются субстанциальные и атрибутивные проблемы развития этнических общностей в контексте плюралистического и ...
1081785
  Іващенко І.Г. Плюральність і сингулярність: парадокс Кантової трансцендентальної дедукції // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 19-20


  "... Отже, у рамцях трансцендентальної дедукції Кантові вдається уви- разнити те, що споглядання та мислення однопочаткові, що удокладне- но в понятті трансцендентальної єдності самосвідомості, але спроба прояснити те, чому ця єдність імплікує ...
1081786
  Кирилюк М. Плюріцентризм на прикладі німецької мови: лінгвальні та соціальні аспекти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 540-543. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1081787
  Блажнов Е.А. Плюс-минус бюрократизм / Е.А. Блажнов. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 220, [1] с. – ISBN 5-239-00268-1
1081788
   Плюс-минус жизнь. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 123с.
1081789
  Волчкова Н. Плюс - один. Новая госпрограмма прояснила планы финансирования науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Государственная программа Российской Федерации “Развитие науки и технологий” на 2013-2020 годы.Как сложится судьба госпрограммы? Пополнит ли она ряды многочисленных планов, стратегий и концепций, о которых стараются забыть сразу по принятии и многие из ...
1081790
  Швець І.Т. Плюс електрифікація... / І.Т. Швець, М.В. Гнедой. – К, 1969. – 48с.
1081791
  Яньцинь Л. Плюс и минус товариществ // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 116-117. – ISSN 1684-2618
1081792
  Журавлев Андрей Плюс лошади / Журавлев Андрей, Каменев Андрей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 38-44 : фото
1081793
  Яхонтов А.Н. Плюс минус десять дней / А.Н. Яхонтов. – М, 1980. – 271с.
1081794
   Плюс один процент. – К., 1985. – 134с.
1081795
  Башканов Л.М. Плюс один рейс / Л.М. Башканов. – Л, 1965. – 111с.
1081796
  Жигунов В.В. Плюс семнадцать / В.В. Жигунов. – Москва, 1975. – 31с.
1081797
   Плюс три проєкти ERASMUS+ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 22 серпня (№ 32/33). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Програма імені Жана Моне є однією з освітніх програм Європейського Союзу. Її мета - підвищення знань про ЄС і принципи європейської інтеграції. Програма передбачає стимулювання викладання навчальних курсів у рамках європейських студій, проведення ...
1081798
   Плюс химизация.... – М.
1. – 1964. – 56с.
1081799
   Плюс химизация.... – М.
2. – 1964. – 56с.
1081800
  Зыков А.Н. Плюс электрификация : Парт. руководство электрификацией страны в условиях развитого социализма (1959-1975 гг.) / А.Н. Зыков; М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1976. – 340 с.
1081801
  Плонский А.Ф. Плюс=минус бесконечность / А.Ф. Плонский. – Краснодар, 1986. – 331с.
1081802
  Фрішко Владислав Плюси і мінуси дешевого Єгипту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
1081803
  Заєць О. Плюси і мінуси карткового бізнесу в Україні : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 27-28


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1081804
  Кіт Л. Плюси і мінуси тестування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Зарахування студентів за результатами ЗНО у вищі навчальні заклади.
1081805
  Зварич І. Плюси і мінуси чотирибальної // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 23 - 30 серпня (№ 37). – С. 9
1081806
  Доброчинська А. Плюси та мінуси для інвестицій: огляд законодавства // Юридична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 20). – С. 9, 16-17
1081807
  Юрченко Е. Плюси та мінуси: хто виграє від дії мораторію на продаж землі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 8 жовтня (№ 41/42). – C. 41
1081808
  Гликман И.З. Плюсы и минусы обязательного образования // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 1609-4646
1081809
  Бахус Валерий Плюсы и минусы различных вариантов домов. "За" и "Против" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – С. 38-43 : фото
1081810
  Вайпер Г. Плютримбулевая каша // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 131-136. – ISSN 1728-8568
1081811
  Деледда Г. Плющ : роман / Грація Делєда ; Переклав Л. Пахаревський. – Київ : [Львів]: Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1929. – 150 с.
1081812
  Губерський Л.В. Плющ Іван Степанович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 310-311. – ISBN 966-316-045-4
1081813
   Плющ Надія Прокопівна // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 7-9. – ISSN 0320-3077


  Кафедра сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка вітає з 70-річчям Надію Прокопівну Плющ
1081814
   Плющ Надія Прокопівна. Вона долала труднощі з усмішкою на вустах // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Замість некролога. Колектив Інституту філології сповіщає, що 19 грудня 2011 р. пішла з життя доцент кафедри сучасної української мови Інституту філології, мовознавець з великим науково-педагогічним стажем Плющ Н.П. (1941-2011). Про її життєвий та ...
1081815
  Боуэн Э. Плющ оплел ступени. / Э. Боуэн. – М., 1984. – 237с.
1081816
  Курас І. Плющ Павло Павлович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 518-519. – ISBN 966-642-207-7
1081817
   Плющ Павло Павлович (1896-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 377-378. – ISBN 978-966-439-754-1
1081818
  Проценко Л. Плющ Павло Павлович (31.XII.1896-04.III.1975) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 192
1081819
  Проценко Л. Плющ Павло Павлович [31.XII.1896-04.III.1975] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 192. – ISBN 978-611-01-1405-9
1081820
  Кекильбаев А. Пляды - созвездия надежды : роман / А. Кекильбаев; пер. с каз. В.Панкиной. – Алма-Ата : Жалын, 1987. – 478 с.
1081821
  Гарланд А. Пляж : роман / Алекс Гарланд. – Київ : Нора-Друк, 2010. – 485, [2] с. – ISBN 978-966-2961-50-8
1081822
  Ржешевский А.А. Пляж на Эльтигене : роман, повесть, рассказы / А.А. Ржешевский. – Москва, 1981. – 312 с.
1081823
  Кинг К.А. Пляжи и берега / К.А. Кинг. – Москва, 1963. – 435 с.
1081824
  Кузьмин А.С. Пляжи Одессы / А.С. Кузьмин. – Одесса : Маяк, 1983. – 68с.
1081825
   Пляжі Києва. – Київ, 1969. – 31с.
1081826
  Самойлов Юрій Пляжна Індія чи Шрі Ланка: хто має переваги? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 38-40 : фото. – ISSN 1998-8044
1081827
   Пляжна топ - 10. Найкращі пляжні напрямки світу за версією "World Travel Awards" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 102-109 : фото
1081828
   Пляжная Одисея : ChArt // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 32-39 : Фото
1081829
   Пляжний патруль // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  Під час канікул студенти Університету працювали в команді «Пляжний патруль», де складали основний актив лайфгардів.
1081830
  Неправська Наталія Пляжно-екскурсійна екзотика. В"єтнам + М"янма // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1081831
  Терен Т. Плями : проза: автобіографічна повість // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 48-121. – ISSN 0130-1608
1081832
  Воскрекасенко С.І. Плями на совісті : сатира та гумор / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1966. – 93 с.
1081833
  Первомайський Л.С. Плями на сонці / Л.С. Первомайський, 1928. – 355с.
1081834
  Первомайський Л.С. Плями на сонці : повісті і оповідання / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1929. – 355 с.
1081835
  Морочковський С.Ф. Плямистість листя шовковиці / С.Ф. Морочковський, 1949. – С. 63-66
1081836
  Морочковський С.Ф. Плямистість листя шовковиці / С.Ф. Морочковський; Под. ред. П.А. Баранова. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 127с.
1081837
  Самчук Улас Плянета Ді-Пі = Planet of DP"s : Нотатки й листи / Самчук Улас; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1979. – 355 с. : іл. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами
1081838
  Самчук У. Плянета Ді-Пі: нотатки. П"ять по дванадцятій: записки на бігу / Улас Самчук. – [Передрук. з вид. 1979 та 1954 р.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. – 393, [1] с. : іл., фот. – Вих. дан. ориг.: Вінніпег: Т-во "Волинь", 1979 та Буенос-Айрес: Вид-во Миколи Денисюка, 1954. - Дод. тит. арк. ориг. – ISBN 978-617-7328-45-1
1081839
  Онишкевич Л. Плянета Сперанта // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 10 (130), жовтень. – С. 50-59
1081840
   Пляни роботи Пленуму президії та сенкції...... – К, 1930. – с.
1081841
  Дзуццати Х.-М. Пляска дождя : стихи / Хаджи-Мурат Дзуццати; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1964. – 82 с.
1081842
  Семендяева М. Пляска жизни = Эстетика современного индийского кино // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 5. – С. 63-70. – ISSN 0130-6405
1081843
  Ведекинд Франк Пляска мертвых : Три сцены / Франк Ведекинд ; Пер. Потемкина. – Санкт-Петербург : EOS, 1907. – 57 с.
1081844
  Келлерман Б. Пляска смерти / Б. Келлерман. – М, 1957. – 464с.
1081845
  Келлерман Б. Пляска смерти / Б. Келлерман. – Х, 1985. – 360с.
1081846
  Келлерман Б. Пляска смерти / Б. Келлерман. – Москва, 1986. – 474с.
1081847
  Белицкая Ада Пляски забытых предков / Белицкая Ада, Сохин Влад // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 78-83 : фото
1081848
   Пляски народов СССР.. – М., 1939. – 30с.
1081849
  Хіменес Х.Р. Плятеро і я = Platero y yo / Хуан Рамон Хіменес ; пер.: Б. Бойчук ; обкл. і рис.: Л. Гуцалюк. – Штутгарт ; Нью-Йорк : На горі, 1968. – 143, [1] с. : іл. – У змісті також: Дод.: 9 поезій Хіменеса в перекладі Вольфрама Бургардта.- Парал. тит. арк. ісп. – (Серія "Для аматорів")
1081850
  Платон Плятона Горгиас [Горгій] / Плятон ; З гpеческого пеpеложил Омелян Гоpоцикій. – [Hакладом Сочинителя]. – Львов : Печатня Ставpопиг. Ин-та. Упpавитель печатни С. Гучковский, 1866. – 141, [3] с.
1081851
  Дойль А.К. Пляшущие человечки / А.К. Дойль, 1946. – 65с.
1081852
  Сигэхару Н Пляшущий мужчина / Н Сигэхару. – М, 1970. – 132с.
1081853
  Гогричиани Г.В. Пневматика в машиностроении. / Г.В. Гогричиани. – М, 1986. – 64с.
1081854
  Фудим Е.В. Пневматическая вычислительная техника / Е.В. Фудим. – М, 1973. – 528с.
1081855
  Толстов М.А. Пневматическая и пневмогидравлиеческие приспособления / М.А. Толстов. – Москва-Свердловск, 1961. – 272с.
1081856
  Елимелех И.М. Пневматические и гидравлические механизмы в новом буквоотливном автомате. : Автореф... Канд.техн.наук: / Елимелех И.М.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1965. – 21л.
1081857
  Денисов А.А. Пневматические и гидравлические устройства автоматики / А.А. Денисов, В.С. Нагорный. – М., 1978. – 214с.
1081858
   Пневматические и электронные приборы агрегатной унифицированной системы автоматического контроля и регулирования.. – М., 1961. – 56с.
1081859
   Пневматические измерения линейных размеров.. – М., 1963. – 268с.
1081860
  Ефремова Т.К. Пневматические комплексы технических средств автоматизации / Т.К. Ефремова. – М., 1987. – 280с.
1081861
  Прусенко В.С. Пневматические системы автоматического регулирования техноогических процессов / В.С. Прусенко. – М., 1987. – 360с.
1081862
  Даунс Х.Ф. Пневматическое вращательно-ударное бурение в Пермском бассейне. / Х.Ф. Даунс. – М., 1961. – 20с.
1081863
  Шлыгин А.Е. Пневмато-гидротермальная деятельность в палеоое в Юго-Восточном Казахстане / А.Е. Шлыгин. – Алма-Ата, 1980. – 151с.
1081864
  Булгаков Б.Б. Пневмоавтоматика / Б.Б. Булгаков. – Киев, 1977. – 190с.
1081865
   Пневмоавтоматика и пневматические вычислительные машины.. – М., 1965. – 76с.
1081866
   Пневмоавтоматика: Тез. докл. XIV всес. совещ.. – Новочеркасск : Наука, 1982. – 223 с.
1081867
  Корчевський О.М. Пневмовібраційна сепарація лому кабельно-провідникової продукції : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.08 / Корчевський О.М. ; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 15 назв
1081868
   Пневмогидравлические системы двигательных установок с жидкостными ракетными двидгателями.. – М., 1978. – 238с.
1081869
  Залманзон Л.А. Пневмоника. Струйная впевмоавтоматика / Л.А. Залманзон. – Москва : Наука, 1965. – 64 с.
1081870
   Пневмопатия при микроскопическом полиангиите / О.В. Синяченко, М.В. Ермолаева, Е.Д. Егудина, Е.А. Дядык // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 56-60. – ISSN 1605-7295
1081871
  Алимов О.Д. Пневмопривод и пневмоавтоматика с нестандартными схемами / О.Д. Алимов, М.М. Гохберг ; АН КиргССР, Ин-т физики и механики горных пород. – Фрунзе : Илим, 1970. – 264 с.
1081872
  Артыков Н.А. Пневмотранспорт легкоповреждаемых материалов / Артыков Н.А. ; МВиССО УзССР, Ташкент. политехн. ин-т. – Ташкент : Фан, 1984. – 150 с.
1081873
  Тимошенко В.И. Пневмотранспорт сыпучих материалов с повышенным давлением несущего газа / В.И. Тимошенко, Ю.В. Кнышенко // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 5-17. – ISSN 1815-2066


  Наведено дані параметрів пневмотранспортної системи для переміщення зерна пшениці на комбінаті хлібопродуктів від елеватора до млина традиційним шляхом та з використанням пневмотраси з підвищеним тиском несучого газу.
1081874
  Гаврилюк Валентина Пнівський замок : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 36-37 : Фото
1081875
  Плаза Б. ПНР-СССР / Б. Плаза. – Варшава, 1978. – 109с.
1081876
  Любовцев В.И. ПНР: активная политика мира / В.И. Любовцев. – М., 1974. – 88с.
1081877
  Дарбинян Самвел Хоренович Пнциклические и пансвязные ориентирвоанные графы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Дарбинян Самвел Хоренович; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1981. – 11л.
1081878
  Мухин Сергей По - кошачьему // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 148-150 : фото. – ISSN 1029-5828
1081879
  Ерофеев В. По "Крыше мира" с кино-аппаратом : (путешествие на Памир) / В. Ерофеев. – Москва : Молодая гвардия, 1929. – 187 с.
1081880
  Благова М.И. По "Смоленскому Поозерью" : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 31-33. – ISSN 0016-7207
1081881
  Левенець І.П. По 101 кілограму меду на бджоляну сім"ю / І.П. Левенець. – К., 1957. – 80с.
1081882
   По 25 роках мрія здійснилася // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 252, січень : січень. – С. 23


  Створення українськими емігрантами Комітету постійного уквітчування живими квітами могили С.В. Петлюри.
1081883
  Иванов Б.В. По 4 маршрутам / Б.В. Иванов. – М., 1959. – 64с.
1081884
   По Австралии и островам Великого океана : Под ред. Бобина С.П. – Петроград, 1923. – 87с.
1081885
  Белов А.М. По Австралии и островам Великого Океана : поездки Ф. Карпентера в изложении А.М. Белова / А.М. Белов ; под ред. С.П. Бобина. – Петроград : Мысль, 1923. – 87 с., [5] рис.
1081886
  Гаврилюк В.С. По Австралії та Новій Зеландії / В.С. Гаврилюк. – Київ : Киевский университет, 1969. – 103с.
1081887
  Константинов О.А. По Австрии : (путевые впечатления географа) / О.А. Константинов. – Москва : Географгиз, 1959. – 72с.
1081888
  Продан М.М. По автодорогам Донбасса и Приднепровья : Справочник-путеводитель / М.М. Продан. – Донецк, 1970. – 136с.
1081889
  Босенко Я.Ф. По автодорогам Украины : путеводитель-справочник / Я.Ф. Босенко. – Киев : Реклама, 1971. – 367с.
1081890
   По автомобильным дорогам Украины. – Киев : Реклама, 1965. – 119с.
1081891
  Львович В. По Азии : сборник описательных статей для школьного и домашнего чтения / В. Львович. – Москва : Типография Вильде, 1903. – 382 с.
1081892
  Теплицкий По азимуту технического творчества / Теплицкий, А.А. Кобельнюк. – К, 1988. – 64 с.
1081893
  Махлин М.Д. По аллеям гидросада / М.Д. Махлин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 152с.
1081894
  Куминова А.В. По Алтаю / А.В. Куминова. – Новосибирск, 1952. – 200с.
1081895
   По Алтаю. – Москва : Профиздат, 1955. – 11с.
1081896
  Соболева Елена По Алтаю первым классом : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 148-149 : Фото. – ISSN 1029-5828
1081897
   По Алтаю.. – Барнаул, 1971. – 28с.
1081898
  Окладников А.П. По Аляске и Алеутским островам / А.П. Окладников. – Новосибирск : Наука, 1976. – 168с.
1081899
  Стрельников Б.Г. По Америке в автомобиле / Б.Г. Стрельников, И.М. Шатунский. – М., 1970. – 64с.
1081900
  Маркова Н.Н. По Англии - в Шотландию / Н.Н. Маркова. – Москва, 1971. – 237 с.
1081901
  Колосов Е.Н. По Англии, Шотландии, Уэлсу : география. Регионы зарубежного мира / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 8-13. – Бібліогр.:15 назв. – ISSN 0016-7207
1081902
  Сдобников В.М. По арктической тундре / В.М. Сдобников. – Москва : Госиздат. географической л-ры, 1953. – 128с.
1081903
   По Армении. – Москва, 1954. – 13с.
1081904
  Месропян Б.А. По Армении / Б.А. Месропян; альбом. – Москва : Советский художник, 1971. – 55 с.
1081905
  Промптов Ю.Г. По Армянскому нагорью / Ю.Г. Промптов. – Москва-Ленинград, 1950. – 192с.
1081906
   По Астрахани и области. – Астрахань, 1958. – 182с.
1081907
  Дунин М.С. По Афганистану, Пакистану, Индии / М.С. Дунин. – Изд. 2-е доп. – Москва : Географгиз, 1954. – 383 с. : ил.
1081908
  Дунин М.С. По Афганистану. Пакистану. Индии / М.С. Дунин. – Москва, 1952. – 384с.
1081909
  Бабков И.И. По Африке : путешествия Е.П. Ковалевского, В.В. Юнкера, А.В. Елисеева / И.И. Бабков. – Москва : Географгиз, 1949. – 88 с. : ил., портр. – (Русские путешественники)
1081910
  Хохлов Н. По Африке без спешки / Н. Хохлов. – Москва, 1969. – 224с.
1081911
  Кондратов Э.М. По багровой тропе в Эльдорадо / Э.М. Кондратов. – М, 1965. – 194с.
1081912
  Кондратов Э.М. По багровой тропе в Эльдорадо / Э.М. Кондратов. – Москва, 1982. – 192 с.
1081913
  Дойль А.К. По багряному сліду / А.К. Дойль. – Київ, 1957. – 112с.
1081914
  Грушко Я.М. По Байкалу : путеводитель / Я.М. Грушко. – Иркутск, 1967. – 252с.
1081915
  Білокінь О. По безсмертному шляху // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 102-109


  Актуалізація символьної семантики лексеми шлях (дорога) у духовному просторі Тарасової гори
1081916
  Куняев С. По белому свету / С. Куняев. – М, 1978. – 160с.
1081917
  Куняев С. По белому свету / С. Куняев. – Москва, 1983. – 32 с.
1081918
  Лупинович И.С. По Белорусскому Полесью / И.С. Лупинович, А.Х. Шкляр. – Минск, 1958. – 104с.
1081919
  Смирнов В.И. По Белу морю / В.И. Смирнов. – Петрозаводск, 1978. – 198с.
1081920
  Де-Воллан Г.А. По белу свету : путевые заметки / Г.А. Де-Воллан. – С.-Петербург : Типография Высочайше утвержд. Товарищ. Обществ. Польза
Ч. 2 : Бирма. - Ява. - Китай. - Тонкин. - Кохинхина. - Комбоджа. - Сиам. – 1895. – 371, [3] с.
1081921
  Елисеев А.В. По белу свету : .В 4-х томах / А.В. Елисеев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. П.П.Сойкина
Т. 3-4 : По трем частям старого света. – 1902. – 400с.,320с.
1081922
  Вольногорский П. По белу свету : Иллюстрированная географическая библиотека / П. Вольногорский. – Москва : Изд. К.И. Тихомирова
Вып. 3 : Амазонка - царица рек Южной Америки. – 1903. – 245с.
1081923
  Еремин А.А. По белу свету / А.А. Еремин. – Горький, 1977. – 207с.
1081924
  Володин В.С. По Бельгии и Люксембургу / В.С. Володин. – Москва : Географгиз, 1957. – 39с.
1081925
  Мельхеев М.Н. По берегам Байкала / М.Н. Мельхеев. – Иркутск, 1977. – 160с.
1081926
  Шорин Н.С. По берегам Ветлуги / Н.С. Шорин. – Кострома, 1953. – 116с.
1081927
  Алексеев В.И. По берегам Ганга / В.И. Алексеев, В.А. Макаренко. – Москва : Мысль, 1968. – 166 с., [8] л. ил. : ил.
1081928
  Ламакин В.В. По берегам и островам Байкала / В.В. Ламакин. – Москва : Наука, 1965. – 191с. – (Научно-популярная серия)
1081929
  Либсон В.Я. По берегам Истры и ее притоков / В.Я. Либсон. – Москва, 1974. – 143 с.
1081930
  Смирнова Э.С. По берегам Онежского озера / Э.С. Смирнова. – Ленинград, 1969. – 135 с.
1081931
  Мильчик М.И. По берегам Пинеги и Мезени / М.И. Мильчик. – Ленинград, 1971. – 159 с.
1081932
  Диль Ш. По берегам Средиземного моря / Ш. Диль. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1915. – 316 с.
1081933
  Доманский Я.В. По бесовым следам / Я.В. Доманский, А.Д. Столяр. – Л., 1962. – 247с.
1081934
  Райцин Е. По Біробіджану / Е. Райцин. – Х, 1933. – 88с.
1081935
  Пенов Ц. По бойния път на освободителите. / Ц. Пенов. – София, 1976. – 227с.
1081936
  Таран А. По Болгарии. / А. Таран. – М., 1970. – 18с.
1081937
  Агатов О.К. По большакам и просёлкам / О.К. Агатов. – Москва, 1985. – 126с.
1081938
  Андреев Н. По большой дороге истории : Крат. очерк всеобщей истории / Ник. Андреев. – Петроград ; Москав : Книга, 1919. – 72 с. – (Культурно-просветительная библиотека)
1081939
  Калесник С.В. По Бразилии / С.В. Калесник. – Москва, 1958. – 176с.
1081940
  Малаков Д.В. По Брацлавщине (от Винницы до Тульчина) / Д.В. Малаков. – Москва : Искусство, 1982. – 174 с., ил.
1081941
  Коллонтай А. По буржуазной Европе. Из записной книжки агитатора / А. Коллонтай. – Казань, 1921. – 183с.
1081942
  Николаев Г.Ф. По важному делу / Г.Ф. Николаев. – М, 1984. – 349с.
1081943
  Попадейкин В.И. По Валдаю / В.И. Попадейкин, В.В. Струков. – Москва, 1966. – 96с.
1081944
  Холопов Б.Б. По Вахшу - вверх! / Б.Б. Холопов. – Москва, 1984. – 312с.
1081945
  Пышкин А.Я. По велению долга / А.Я. Пышкин. – М., 1967. – 171с.
1081946
  Драгойчева Цола По велению долга / Драгойчева Цола. – М, 1974. – 543с.
1081947
  Шолохов М.А. По велению души / М.А. Шолохов. – М, 1970. – 399с.
1081948
  Замлинский В.А. По велению интернационального долга / В.А. Замлинский. – Киев, 1980. – 303с.
1081949
  Кузьмичевский А.С. По велению любви / А.С. Кузьмичевский. – М, 1984. – 63с.
1081950
   По велению Октября.. – Грозный, 1987. – 240с.
1081951
  Анов Н.И. По велению сердца : пьеса в 4-х д., 8-ми карт. / Н.И. Анов, Я. Штейн. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1955. – 118 с.
1081952
  Бейлин П.Е. По велению сердца : очерки и рассказы / П.Е. Бейлин. – Киев : Молодь, 1961. – 236 с.


  Содерж.: Очерки: Всегда в пути. - Профессор Крымов. - По велению сердца. - Рабочий день продолжается. - Автожектор - первое механическое сердце. - Ночь отступила. - Рассказы: Подарок. - Андрей Волгин.
1081953
  Казанский А.Б. По велению сердца / А.Б. Казанский. – Саратов : Саратовское книжное издательство, 1963. – 174 с.
1081954
  Майоров Н.К. По велению сердца / Н.К. Майоров. – М, 1979. – 294с.
1081955
  Хадыка П.М. По велению сердца / П.М. Хадыка. – Минск, 1980. – 128с.
1081956
  Илешин Б.И. По велению сердца / Б.И. Илешин. – Москва, 1984. – 127с.
1081957
  Майоров Н.К. По велению сердца / Н.К. Майоров. – Одеса, 1989. – 246с.
1081958
   По веленью сердца молодого.. – Ярославль, 1958. – 111с.
1081959
   По Великій Британії = Across Great Britain : Начальчальний посібник з курсу "Країнознавство". – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2004. – 222с. – ISBN 966-620-215-8
1081960
   По Великобританії = Across Great Britain. – Київ : Знання, 1997. – 64с. – ISBN 966-7131-10-6
1081961
   По Венгрии : Фотооткрытки. – Москва : Планета, 1975. – с.
1081962
  Гранін О Д. По весіллі / О Д. Гранін, . – К, 1962. – 123с.
1081963
  Кирюшкин В.И. По весне... / В.И. Кирюшкин. – Саратов, 1980. – 59с.
1081964
  Саед-Шах По ветру языком // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 94-96. – ISSN 0130-7673
1081965
  Рябуха Д. По вехам лет / Д. Рябуха. – Алма-Ата, 1973. – 138с.
1081966
  Дурова-Садовская По вечерам на Старой Божедомке / Дурова-Садовская. – Москва : Искусство, 1977. – 175 с.
1081967
  Воронецкий М.Г. По вечной тропе / М.Г. Воронецкий. – Москва, 1984. – 112с.
1081968
  Валеев Д.Н. По вечному кругу / Д.Н. Валеев. – Казань, 1981. – 168с.
1081969
  Валеев Д.Н. По вечному кругу / Д.Н. Валеев. – Москва, 1988. – 288с.
1081970
  Гірник П. По війні : Поезії / Павло Гірник. – Київ : Інститут громадського суспільства, 2000. – [36] арк. : іл. – ISBN 966-7672-06-9
1081971
  Бессонов Ю.Н. По внутренней Азии : (Ч.Ч. Валиханов и Г.Н. Потанин) / Ю.Н. Бессонов, В.Я. Якубович ; под ред. В.В. Покшишевского, Н.Г. Фрадкина. – Москва : Географгиз, 1947. – 80 с. : портр. – Библиогр.: с. "Литература" с. 79. – (Русские путешественники)
1081972
  Обручев В.В. По внутренней Азии. / Певцов М.В., Обручев В.А. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 88с.
1081973
  Роні Ж. По вогонь. Печерний лев / Ж. Роні. – Київ, 1979. – 280 с.
1081974
  Герке Р.П. По воде и земле на парусах / Р.П. Герке. – Рига, 1987. – 412с.
1081975
  Ескін Е.О. По воді - на лижах / Е.О. Ескін, Ю.О. Петренко. – К, 1968. – 130с.
1081976
   По водным путям Азиатской части СССР : Путеводитель. – Москва, 1958. – 557с.
1081977
  Бурых Е.Б. По водным путям Подмосковья / Е.Б. Бурых. – Москва, 1958. – 195с.
1081978
  Цабаев В.Г. По Военно-Грузинской дороге / В.Г. Цабаев. – 2-е дораб. изд. – Орджоникидзе, 1967. – 87с.
1081979
  Цабаев В.Г. По Военно-Грузинской дороге / В.Г. Цабаев. – 3-е перераб. изд. – Орджоникидзе, 1971. – 120с.
1081980
  Григорович С.Ф. По Военно-Осетинской дороге к Черному морю. : путеводитель / С.Ф. Григорович. – 2-е изд. – Орджоникидзе : Ир, 1977. – 120 с.
1081981
  Покрасс Дм. и Дан По военной дороге / Дм. и Дан Покрасс. – Москва, 1961. – 118 с.
1081982
   По военной дороге: Сб. песен о Сов.Армии и ВМФ.. – М., 1988. – 422с.
1081983
  Блюхер В.В. По военным дорогам отца / В.В. Блюхер. – М, 1984. – 176с.
1081984
   По военным дорогам.. – Иваново, 1958. – 324с.
1081985
  Амундсен Р. По воздуху до 88(градусов) северной широты / Р. Амундсен; Амурсен Р. ; авт. пер. с рукописи М.Л. и М.М. Дьяконовых. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – 274 с.
1081986
  Макаров М.Т. По Волге-реке / М.Т. Макаров. – Москва, 1971. – 248 с.
1081987
  Суздальцев М.А. По Волге. Путевой альбом. / М.А. Суздальцев. – М., 1970. – 63с.
1081988
  Малков В.М. По Волго-Балту / В.М. Малков. – Вологда, 1966. – 319с.
1081989
   По Волго-Балту. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 86с.
1081990
  Ступицын Антон По воле волн : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 28-30 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1081991
  Тимофеев Л.И. По воле истории / Л.И. Тимофеев. – М., 1979. – 334с.
1081992
   По воле народа: Из истории образов. БССР и созд. КП Белоруссии.. – Минск, 1988. – 254с.
1081993
  Растригин Л.А. По воле случая / Л.А. Растригин. – М., 1986. – 205 с.
1081994
  Логвин Г. По Волині // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинське братство". – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 95-142.


  Дослідження архітектурних пам"яток Волині
1081995
  Бобров-Новгородский По волна воздушного океана / Н.С. Бобров-Новгородский, А.Д. Винокуров. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 223 с. : ил.
1081996
  Кокона В. По волнам жизни : роман ; пер. с алб. / Ведат Кокона ; [Пред. Г. Эйнтрей]. – Москва : Радуга, 1986. – 542с.
1081997
  Прудковский П.Н. По волчьему следу / П.Н. Прудковский ; [ил.: В.А. Кораблинов]. – Воронеж : Кн. изд-во, 1955. – 95 с.
1081998
  Андронов И.И. По волчьему следу / Андронов И.И. – Москва : Правда, 1984. – 302 с. – В изд. также: Под афганским небом / Тимур Гайдар
1081999
  Шевердин М.И. По волчьему следу. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1951. – 830с.
1082000
  Шевердин М.И. По волчьему следу. / М.И. Шевердин. – М, 1955. – 758с.
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,