Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1058001
  Яковлев Н.В. "Пошехонская старина" М.Е.Салтыкова-Щедрина / Н.В. Яковлев. – М, 1958. – 204с.
1058002
  Петернко М. "Пошли нам, Боже, безцензурного неба" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С. 19


  Спогад про українського письменника Анатолія Шевченка.
1058003
  Разводовская А.С. "Пошли наши гусли, пошли звончатые..." = О Центре музыкальных древностей в Великом Новгороде : музейон / А.С. Разводовская, А.М. Васильев // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 1 (27). – С. 102-117


  Про центр музичних старожитностей у Великому Новгороді
1058004
  Чадюк М. "Пошуки сили кольору" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 8-9


  У Києві відкрилася виставка про Соню Делоне - всесвітню художницю, яка єднає Україну і Францію.
1058005
  Компаніченко Т. "Пощезнуть всі перевертні й приблуди І орди завойовників-заброд" / спілкувалася Ліна Тесленко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 79). – С. 4-5


  Народний артист України, лідер гурту "Хорея козацька" Тарас Компаніченко - про Батурин, у якому переплелися біль і слава українців.
1058006
  Довженко О. "Пощо одняли в мене матір-Україну?" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 464, жовтень : жовтень. – С. 4-7


  Невідомі сторінки щоденників Олександра Довженка.
1058007
  Изотова Т. "Поэзия - искусство выбора одного слова вместо многих..." // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С.75-78. – ISSN 1130-6545
1058008
  Лосиевский И.Я. "Поэзия требует полной обнаженности сердца..." (К 100-летию со дня рождения Дм. Кедрина) // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2007. – № 5. – С. 15-24.
1058009
  Фрумкин Константин "Поэзия труда" в начале и конце 20 века: Борис Стругацкий и Алистер Кроули // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2005. – № 9. – С. 154-190. – ISSN 0869-44435
1058010
  Деменок Е. "Поэма конца" как начало // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев, 2018. – № 12/2 (158/160), декабрь 2018 - январь 2019 : Все буде мова или вырвать язык. – С. 72-79


  Василиск Гнедов (1890-1978) - русский поэт-авангардист, один из лидеров движения эгофутуристов.
1058011
  Шама И.Н. "Поэма конца" М. Цветаевой: трудности перевода и перспективы их преодоления / И.Н. Шама, Н.И. Образцова // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 172-175. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1058012
  Ванечкина И.Л. "Поэма огня". / И.Л. Ванечкина, Б.М. Галеев. – Казань, 1981. – 168с.
1058013
  Усатенко Г. Почути себе, почути іншого / розмову вела А.Ращенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  Минулого року в Інституті філології започаткували проект "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом". Розмова з коорденатором проекту, доцентом Галиною Усатенко.
1058014
  Габер Є. Почути Стамбул. На місцевих виборах у Туреччині опозиція перемогла в трьох найбільших містах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 1-2


  "Настав час прислухатися до Стамбула й Реджепу Таїпу Ердогану - беззмінному лідеру нації й очільникові правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР), яка вперше за свою історію фактично програла вибори. П"ятнадцяті за останні сімнадцять років. 31 ...
1058015
  Тищенко К. Почути, що каже топонім
1058016
  Гринько Д.Г. Почуття братерства / Д.Г. Гринько. – Київ, 1962. – 90с.
1058017
  Мітрова О.В. Почуття гумору – ресурс стресоподолання працівників служби зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 28-31
1058018
  Носенко Е.Л. Почуття гумору як ознака доброчинності особистості та емоційна сила її характеру : монографія / Е.Л. Носенко, О.Б. Опихайло ; за ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра психол. наук, проф. Носенко Е.Л. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Київ : Освіта України, 2016. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-188. – ISBN 978-617-7241-76-7
1058019
  Ворожбит С.А. Почуття довіри як структурна складова Я-концепції особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 58-62. – (Серія : Психологічні науки)
1058020
  Москалець В.П. Почуття етнічної ідентичності особистості як фактор державотворення та розвитку громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 32-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розгорнуто тезу щодо сутності (ментальності, духовності) у психіці кожної людини, яка може розвинутися тільки як національна за формою і змістом. Розглянуто поняття "почуття етнічної ідентичності" як глибинна, емоційна основа національної ...
1058021
  Ружицька М.С. Почуття когерентності як складова концепції салютогенезу // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 345-355. – ISSN 2219-2654
1058022
  Карцев Е.М. Почуття колективізму. / Е.М. Карцев. – Х., 1973. – 50с.
1058023
  Ковальова О.Л. Почуття любові серед інших типів емоційних стосунків // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 60-68
1058024
  Санакоєва Н.Д. Почуття провини - рушійна сила життєвої філософії Роксолани і Євпраксії з одноіменних романів П. Загребельного // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 105-108. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1058025
  Блищик М. Почуття свободи людини та її вільність у творчості Джека Лондона // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 310-315. – ISBN 978-966-306-020-4
1058026
  Житнухіна К. Почуття страху за прийняття рішення як чинник формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 56-65. – ISSN 2307-4914
1058027
  Предко Д.Є. Почуття як складова релігієзнавчої концепції З. Фройда // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 70-77


  Розглянуто основні положення осмислення релігійних почуттів З. Фройдом. Проводиться аналіз його поглядів на процес виникнення релігії, джерелом якої є амбівалентність почуттів. Розкриваються можливості психоаналізу З. Фройда в з"ясуванні сутності ...
1058028
  Комарова Г.М. Почынок [Починок]. – Одесса : Тип. Е.И. Фесенко
[Ч.] 1 : Писни, думы та мpіи Галины Комаpовои (1900-1904). – 1905. – 70, [2] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1058029
  Хорошок А.А. Пошаговая герменевтика как метод феноменологической интерпретации и произведение С. Рафальского "Пролапс" // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 123-134. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1058030
  Кравченко О. Пошана святих у православній церкві // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 1 (7). – С.40-43.
1058031
   Пошана учителю : (на 70 річницю від Дня народжння Едуарда Тимофійовича Палієнка) / В. Недільченко, М. Мороховський, Ю. Силецький, В. Стецюк; КНУТШ; Географічний факультет; Кафедра землезнавства та геоморфології. – Київ : Геопринт, 2005. – 78с.
1058032
  Мамалига А.І. Пошановування видатного педагога і науковця А.П. Коваль / А.І. Мамалига, І.М. Забіяка // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 141-146


  У статті йдеться про пошанування пам"яті доктора філологічних наук, професора, першої завідувачки кафедри мови та стилістики факультету/Інституту журналістики Алли Петрівни Коваль, окреслюється коло її наукових інтересів і напрямів та узагальнюється її ...
1058033
  Дністровий А. Пошанування авантюрництва // Критика. – Київ, 2000. – Грудень, (число 12). – С. 25-27


  Мефодій (Методій — протопоп Ніжинський, згодом — православний єпископ, місцеблюститель Київської митрополії. Світське ім"я — Максим Филимонович. Перебуваючи у Києві, не визнавав митрополита Йосипа Тукальського; 1667 перейшов в опозицію до Москви і ...
1058034
  Лук"янчук Г. Пошанування видатного українського державника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 липня - 25 липня (№ 27/28). – С. 8


  У смт Старий Чорторийськ була відкрита меморіальна дошка відомому українському дипломатові Антону Бутейку.
1058035
  Бородіна С. Пошанування творчості Б.Лепкого
1058036
  Бородіца Світлана Пошанування творчості В. Лепкого
1058037
  Зиль Андрій Пошануємо автора гімну України : батьківська земля почула голос сина // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8-10. – ISSN 0868-9644


  Минуло майже двадцять років, але не забувається, як бориспільці вперше в історії 1989 року відзначили 150-річчя з дня народження свого відомого земляка П.П. Чубинського. Це був не просто ювілей, а офіційне визнання й пошанування цього імені, визнання ...
1058038
  Зиль А. Пошануємо автора гімну України. Батьківська земля почула голос сина // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8-10. – ISSN 0868-9644
1058039
  Ємець В. Пошануймо козацьку мовну традицію! (У справі окремого писання особового займенника "ся") // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – С. 26-30
1058040
  Лукова Н.В. Пошарова еквівалентність функцій Морса на тривимірних многовидах / Н.В. Лукова, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 16-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Досліджується питання про існування пошарової еквівалентності функцій Морса, а також функцій Морса-Смейла, на замкнених тривимірних многовидах. We investigate the problem of the exist ensof the fiber equivalence of Morse Junctions and Morse-Smale ...
1058041
  Барабанов Н.В. Пошел мальчишка на войну : повести, рассказы ; Камень у крыльца : Рассказы / Вячеслав Кузнецов ; Козодой : Рассказы : [Для сред. шк. возраста] / Виктор Зайцев : [К сб. в целом: / Худож. В. В. Арлашин / Николай Барабанов. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1987. – 310 с.
1058042
  Кондракова Т. Пошел по этапам. Мониторинг эффективности вузов добрался до новой стадии // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 20 сентября (№ 38). – С. 6


  Завершился первый этап очередного мониторинга эффективности российских вузов - сбор первичных статистических данных. Опубликовать результаты их анализа Минобрнауки намерено в середине ноября. Затем, после заседаний рабочих групп, Межведомственная ...
1058043
  Самійленко М.О. Пошерхом крила : поезії / М.О. Самійленко. – Київ : Український письменник, 1993. – 197 с.
1058044
  Самійленко М.О. Пошерхом крила : поезії / М.О. Самійленко. – Київ : Український письменник, 1993. – 206 с.
1058045
  Кузнецов А. Пошехонская новь / А. Кузнецов. – Ярославль, 1945. – 172с.
1058046
  Салтыков-Щедрин Пошехонская старина / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1984. – 575с.
1058047
  Салтыков М.Е. Пошехонская старина. / М.Е. Салтыков. – М., 1934. – 433с.
1058048
  Салтыков-Щедрин Пошехонская старина. / Салтыков-Щедрин. – М., 1935. – 614с.
1058049
  Салтыков-Щедрин М Пошехонская старина. / М Салтыков-Щедрин, . – Харьков-Одесса, 1935. – 167с.
1058050
  Салтыков-Щедрин Пошехонская старина. / Салтыков-Щедрин. – М., 1950. – 551с.
1058051
  Салтыков-Щедрин Пошехонская старина. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1954. – 536с.
1058052
  Салтыков-Щедрин Пошехонская старина. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1975. – 519с.
1058053
  Салтыков-Щедрин Пошехонская сторона. / Салтыков-Щедрин. – М., 1948. – 87с.
1058054
  Ракитин Н.С. Пошехонье-Володарск. / Н.С. Ракитин. – Ярославль, 1949. – 144с.
1058055
  Кропивницький М.Л. Пошились у дурні / М.Л. Кропивницький. – Київ, 1941. – 100с.
1058056
  Зайцев С.В. Поширені й непоширені заперечення / С.В. Зайцев, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 141-145. – ISBN 978-966-285-302-5
1058057
   Поширеність артеріальної гіпертензії та лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією у клінічній практиці: перехресне спостережне дослідження в п"яти країнах поза межами Європейського Союзу / S. Ragot, M. Beneteau, Guillou-Bonnici, D. Herpin // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 35-48. – ISSN 2224-1485
1058058
  Бичков М.А. Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними ендоскопічних досліджень / М.А. Бичков, М.М. Яхницька // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль, 2017. – № 2 (30). – C. 38-43. – ISSN 1811-2471
1058059
  Ільницька Т.Ю. Поширеність гіперкінетичного розладу серед учасників антитерористичної операції на Сході України: соціодемографічні характеристики // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (89). – С. 96-99. – ISSN 2410-7484
1058060
   Поширеність і шкідливість стовбурових комах у незімкнених культурах сосни звичайної у Придонецьких борах залежно від лісорослинних умов / В.Л. Мєшкова, І.М. Соколова, Л.М. Коваль, А.І. Кочетова, С.О. Єрошенко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 177-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0459-1216
1058061
  Сміян С.І. Поширеність морфофункціонального ураження печінки у хворих на ревматоїдний артрит / С.І. Сміян, Л.В. Даньків // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 2 (83). – С. 17-20. – ISSN 1681-276Х


  "...Представлено результати проведеного обстеження 86 хворих на РА з метою виявлення морфофунціональних змін печінки за допомогою оцінювання клінічних симптомів, лабораторних та інструментальних методів. Порівняльний аналіз функціонального стану ...
1058062
   Поширеність паління серед студентів-медиків / Н.Д. Корольова, В.В. Чорна, Н.І. Гуменюк, В.Ю. Ангельська, С.С. Хлєстова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 28-30 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1058063
  Горін М.О. Поширеність природних дубових деревостанів у різних типах лісорослинних умов Лівобережного Лісостепу / М.О. Горін, М.М. Діденко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 252-261 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 260-261. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1058064
  Марков Ю.І. Поширеність психоактивних речовин як анестезіологічна проблема / Ю.І. Марков, О.А. Лоскутов, В.О. Поліщук // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 49-57. – ISSN 2224-0586
1058065
  Вадзюк С.Н. Поширеність та прояви вестибулярної дисфункції в осіб юнацького віку / С.Н. Вадзюк, Р.М. Шмата, О.Л. Михалюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2017. – № 1 (71). – С. 24-28. – ISSN 1681-2786
1058066
  Бородай В.В. Поширеність та розвиток основних хвороб картоплі (Solanum tuberosum L.) в Україні / В.В. Бородай, А.І. Парфенюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 82-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
1058067
  Веропотвелян М.П. Поширеність та спектр хромосомних аномалій серед подружніх пар із ранніми репродуктивними втратами / М.П. Веропотвелян, Л.Г. Шаповаленко, О.С. Саваровська // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (35). – С. 54-60. – ISSN 2309-4117
1058068
  Богомолець О.В. Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій / О.В. Богомолець, І.Я. Пінчук, Ладик-Бризгалова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 11-15. – ISSN 2410-7484
1058069
  Абдулоєва О. Поширеність фітоінвазій у рослинному покриві національного природного парку "Пирятинський" / О. Абдулоєва, Н. Карпенко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 191-201. – (Серія біологічна ; вип. 69). – ISSN 0206-5657


  У роботі висвітлюється ступінь розповсюдження інвазій чужинних рослин у рослинному покриві національного природного парку "Пирятинський". Наведені показники частоти трапляння та рясності, типи оселищ і класи рослинності, уражені фітоінвазіями 34 видів ...
1058070
  Мудрак Т.П. Поширення x-вірусу кактусів у ботанічних садах України / Т.П. Мудрак, Т.А. Компанець, Г.В. Коротєєва // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 56-57
1058071
  Дюканова Н.М. Поширення абревіатур в англійській економічній терміносистемі та їх структурна класифікація // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 203-206. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1058072
  Шульга Володимир Миколайович Поширення акустоелектричних хвиль в п"єзоелектричних циліндрах. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Шульга Володимир Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 166л. – Бібліогр.:л.153-166
1058073
  Шульга В.М. Поширення акустоелектричних хвиль в п"єзоелектричних циліндрах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Шульга В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 16л.
1058074
  Бойко А.А. Поширення бактеріозів індукованих Erwinia amylovora у різних видів рослин біоценозів Полісся за умов контамінації збудника бактеріофагом / А.А. Бойко, В.О. Цвігун // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 93-96 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1058075
   Поширення бору в породах анортозит-гранітної формації Українського щита. / В.Ф. Грінченко, О.В. Зінченко, Г.Г. Павлов, Л.Я. Табачний // Вісн. Київ. ун-ту. Геологія., 1983. – №2
1058076
  Воткальчук К.А. Поширення в Україні Botrychium matricarioides (ophioglossaceae) / К.А. Воткальчук, Я.П. Санісло, О.О. Безсмертна // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 6. – С. 723-727. – ISSN 0372-4123
1058077
  Безсмертна О.О. Поширення в Україні Botrychium multifidum (ophioglossaceae) / О.О. Безсмертна, В.П. Гелюта // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – Т. 70, № 6. – С. 792-795. – ISSN 0372-4123
1058078
  Борисенко Л. Поширення весняних ефемероїдів у межах Київської області / Л. Борисенко, М. Перегрим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведені результати вивчення географічного поширення 34 видів весняних ефемероїдів природної флори Київської області. Складені відповідні картосхеми та встановлені закономірності у їх поширенні у межах регіону. В статье приведены результаты ...
1058079
  Перегрим О.М. Поширення видів роду Pedicularis (Orobanchaceae) в Україні / О.М. Перегрим, М.М. Перегрим // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 5. – С. 573-580. – ISSN 0372-4123
1058080
  Подобайло А.В. Поширення видри річкової (Lutra lutra) в Національному природному парку "Пирятинський" // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 128-130. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
1058081
   Поширення вірусу грипу серед різних груп населення Житомирської області / О. Бояльська, А. Бойко, І. Киричук, О. Шпита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-28. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння епідемічної ситуації на грип у епідемічних сезонах 2009-2010 рр. та 2010-2011 рр. Показано, що у структурі штамів вірусів грипу виявлених методом ПЛР у реальному часі домінуючим збудником є вірус грипу А (H1N1) пандемічний: у ...
1058082
  Андреєва О.Ю. Поширення всихання насаджень сосни звичайної у ДП "Коростишівське ЛГ" / О.Ю. Андреєва, А.Ф. Гойчук // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С.148-154 : рис. – Бібліогр.: с. 152-153. – ISSN 0459-1216
1058083
  Гончаренко Н.М. Поширення діалектико-матеріалістичних принципів мічурінської біології у зарубіжних країнах // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
1058084
  Паньків В.В. Поширення електромагнітних хвиль у запорошеній магнітоактивній плазмі з феромагнітними гранулами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Паньків В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 115 л. – Бібліогр.: л. 103-115
1058085
  Паньків В.В. Поширення електромагнітних хвиль у запрошеній магнітоактивній плазмі з феромагнітними гранулами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02. / Паньків В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 23 назви
1058086
  Булана М.О. Поширення звукового імпульсного сигналу з багатомодовою просторовою структурою у плоскопаралельному хвилеводі / М.О. Булана, В.Т. Маципура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 61-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз особливостей поширення звукового імпульсного сигналу у плоскому регулярному хвилеводі з ідеальними межами. В якості вихідного сигналу вибрана модель сигналу у вигляді періодичної у часі послідовності відрізків синусоїди. Розглянуто ...
1058087
  Вавринів Л. Поширення злочинності серед молоді як наслідок економічних і соціальних процесів, що відбуваються у регіоні (на прикладі Тернопільської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 89-95 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1058088
  Пашкова В. Поширення знань і практик щодо здорового способу життя та відповідальної самозбережувальної поведінки: внесок бібліотек України в досягнення цілі сталого розвитку ООН // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 8-10
1058089
  Чирков О. Поширення знань про місце України на світовій історичній осі XV - XIX століть засобами веб-енциклопедії "Вікіпедія" // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 184-197
1058090
  Левитський С.М. Поширення і відбивання ЛЧМ - імпульсів у неоднорідній іоносферній плазмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 167-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  При проходженні радіоімпульсів з лінійною частотною модуляцією (ЛЧМ -імпульсів) у неоднорідній іоносферній плазмі ці імпульси за рахунок дисперсійних властивостей плазми деформуються і можуть навіть зазнавати на певній висоті повну компресію. Компресію ...
1058091
  Тиханович Є.Є. Поширення і динаміка лавинних природних територіальних комплексів в Українських Карпатах : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Тиханович Євген Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – 256 арк. – Додатки: арк. 211-256. – Бібліогр.: арк. 192-210
1058092
  Тиханович Є.Є. Поширення і динаміка лавинних природних територіальних комплексів в Українських Карпатах : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Тиханович Євген Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1058093
  Марченко А.Б. Поширення і розвиток борошнистої роси троянд (Sphaerotheca pannosa Lev. var. rosae Woronich.) та заходи захисту від неї в умовах урбоекосистеми Лісостепу України // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 160-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2310-9270
1058094
  Черненко Т.В. Поширення ідеї сепаратизму в Україні як інструмент посилення загрози національній безпеці України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 55-57
1058095
  Мойсієнко В.М. Поширення ідей лібералізму в українській політичній думці та суспільному русі другої половини XIX - початку XX ст // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 62-67. – (Серія "Історичні науки")


  Ліберальний напрямок в українській суспільній думці пропонували М. Драгоманов, Б.Кістяківський, М. Туган-Барановський та ін.
1058096
  Рабінович Я.Й. Поширення ідей наукового соціалізму в Східній Галичині та їх вплив на розвиток класової борьби : 09.00.02 : Дис. ... канд. іст. наук / Рабінович Я.Й. ; КДУ. – Київ, 1972. – 220 л. – Бібліогр. : л. 201-219
1058097
  Полинцева О.П. Поширення ідей толерантності в полікультурному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 127-128. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема толерантності в полікультурному суспільстві, зокрема важливість та необхідність толерантної позиції. This article is about problem of tolerance in policultural society and importance and necessity of tolerant position.
1058098
  Лиман І.І. Поширення імперських практик взаємин держави і церкви: релігійне життя Бердянська першого десятиріччя його існування / Ігор Лиман, Софія Подколзіна ; Бердян. держ. пед. ун-т, НДІ Іст. урбаністики, Бердян. гімназія №1 "Надія". – Бердянськ : Ткачук О.В., 2015. – 116, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2261-96-7
1058099
  Балан О.В. Поширення імпульсу вздовж системи пружних куль / О.В. Балан, О.Г. Куценко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача про поширення імпульсу вздовж ланцюга однакових пружних куль. Знайдена залежність швидкості імпульсу від початкової швидкості крайньої кулі. Проаналізовано вплив підвісу на рух системи.
1058100
  Богданович Л.М. Поширення інноваційних технологій з підготовки школярів до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 12-14
1058101
  Онишко Л. Поширення інформації про Голодомор 1932 - 1933 років у радянський період // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 28-34
1058102
  Онишко Л. Поширення інформації про Голодомор в незалежній Україні: іміджеві втрати // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 193-197. – ISBN 978-617-7122-39-4
1058103
  Беззуб І. Поширення інформаційно-комунікаційних технологій в освіті протягом життя // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 707-726. – ISSN 2224-9516
1058104
  Більський Б.І. Поширення капустяних довгоносиків на Київщині в 1923 році / Б.І. Більський. – Київ, 1924. – 11с.
1058105
   Поширення кизильників в умовах гряди Кременецьких гір / М. Кубінський, Г. Гревцова, С. Віхорчук, Л. Кубінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Проведено обстеження природних місць зростання видів роду Cotoneaster (Medic.) С. Bauchin в умовах гряди Кременецьких гір. Вперше констатовано на г. Дівочі Скелі наявність C. іntegerrimus. Відмічено зменшення чисельності кизильників в популяціях через ...
1058106
  Кліменко О.М. Поширення корпоративної відповідальності в Україні як втілення стратегії партнерства підприємництва, влади та суспільства / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 51-55. – ISSN 2222-4459
1058107
  Кісіль І. Поширення магдебурзького права містам Лівобережної України (кінець XVI – перша половина XVII століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 51-56
1058108
  Ушатенко В. Поширення магдебурзького права на Україні та наслідки його формування для сучасної моделі місцевого самоврядування // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 206-209. – ISBN 978-966-301-169-1
1058109
  Іванов-Потьомкін Поширення марксизму і перші марксистські організаціі на Україні / Іванов-Потьомкін. – Київ, 1961. – 132 с.
1058110
  Юрченко О.Т. Поширення марксизму і соціал-демократичні організації на Україні (80-90-і рр. ХІХ ст.) / О.Т. Юрченко, М.В. Демченко. – К., 1983. – 182с.
1058111
  Демченко М.В. Поширення марксизму студентською та учнівською молоддю Києва в першій половині 90-х років ХІХ століття // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 20-28. – (Історія ; вип. 19)
1058112
  Волянюк М.М. Поширення марксистсько-ленінських ідей на Західній Україні / М.М. Волянюк, В.Ю. Маланчук. – Львов, 1960. – 232с.
1058113
  Ордуханов С.А. Поширення марновірств як наслідок секулярізації суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 163-165
1058114
  Каптаренко О.К. Поширення межі розповсюдження "карпатської ріни" у Вінницької окрузі / О. Каптаренко // Загадкові копальні форми з силурських пісковиків Західного Поділля / О.К. Каптаренко. – [Київ], 1928. – 17-26 с.
1058115
  Нетробчук І.М. Поширення мінеральних лікувальних вод в Україні / І.М. Нетробчук, І.В. Самолюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 190-200. – ISSN 2308-135X
1058116
  Теплюк В.С. Поширення мошок (Diptera, Simuliidae) на території Волинського Полісся / В.С. Теплюк, А.М. Теплюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 163-167 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1058117
  Чухліб Т. Поширення назви "Україна" в офіційному дискурсі Речі Посполитої як один із наслідків Люблінської унії 1569 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 4-23. – ISSN 0130-5247
1058118
  Кваша Р.С. Поширення насильства та булінгу серед неповнолітніх: роль електронних засобів комунікації // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 331-342. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1058119
  Кваша Р.С. Поширення насильства та булінгу серед неповнолітніх: роль електронних засобів комунікації // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 331-342. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1058120
  Якібчук Н. Поширення неправдивих відомостей як підстава виникнення права на захист від недобросовісної інформації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.327-333. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1058121
  Семків М.Я. Поширення нормальних SH-хвиль у хвилеводі з розрізом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 109-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз дифракції нормальних SH-хвиль на розрізі скінченної довжини. Побудовано аналітичний розв"язок задачі. Обчислено коефіцієнт відбиття нормальних SH-хвиль на межі утворення розрізу та коефіцієнти проникнення нормальних SH-хвиль на межі ...
1058122
  Семків М.Я. Поширення нормальних SH-хвиль у хвилеводі з розрізом скінченної довжини // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 67-69
1058123
  Пфейффер Г.В. Поширення обсягу застосування Гамбургерового способу інтегрування системи лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку багатьох невідомих функцій = Elargissement du domaine de lбpplication du procede de M/ Hamburger dпntegration du systeme d"quations lineaires aux derivees partielles du premier ordre a plusieurs fonctions inconneues : Докладено 1-ІІ-1929 р. / [доп.] акад. Г.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [5] р.
1058124
  Усцький І.М. Поширення патологічних процесів у лісах України за період 1991–2009 рр / І.М. Усцький, С.І. Мусієнко, П.А. Никитюк // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 193-203. – ISSN 0459-1216
1058125
  Несіна Н. Поширення пізньосерпухівських біогермів у південно-східній частині Доно-Дніпровського прогину (за результатами сейсмофаціального аналізу та узагальнення геолого-геофізичних матеріалів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Метою статті є демонстрація застосування сейсмофаціального аналізу в комплексі з даними геофізичного дослідження свердловин для картування фаціальних зон та реконструкції обстановок седиментації в пізньосерпуховський час. На основі сейсмофаціального ...
1058126
  Ольховський Є.О. Поширення поверхневих електромагнітних хвиль уздовж границі розподілу періодичних структур : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Ольховський Є.О.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1058127
  Брайчевський Ю. Поширення політики популізму в демократичних країнах Заходу: суспільно-географічний аналіз виборів президента США 2016 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 144-151. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Роботу присвячено суспільно-географічному аналізу виборів президента США 2016 р. як індикативному прикладу поширення радикальних популістських ідеологій у західних демократіях. На основі аналізу електоральної ситуації у США у роботі стверджується, що ...
1058128
  Крикун М. Поширення польського адміністративно-територіального устрою на українських землях // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 68-90
1058129
  Школьна Л.С. Поширення попелиць в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та їх кормові рослини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 79-82. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наведено дані поширення в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, їх кормові рослини та рівень пошкодження рослин попелицями.
1058130
  Сливенко В.А. Поширення посадової злочинності серед співробітників ВУНК у 1919-1922 pp. (за матеріалами Катеринославської губернської надзвичайної комісії) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 66-71. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
1058131
  Тишкевич Б.І. Поширення радянських ойконімів у регіональному аспекті: методичні підходи до вивчення та внутрішньорегіональні відмінності на матеріалах Чернігівської області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 215-218
1058132
  Борис І.І. Поширення реформації на теренах Списького комітату в XVI столітті // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 59-65. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
1058133
   Поширення російської експансії на ринку нафтових продуктів України: тенденції та наслідки. Результати та аналіз опитування громадської думки : Результати та аналіз опитування громадської думки. – Київ : Граффіті Груп, 2002. – 100с. – ISBN 966-7825-63-9
1058134
  Коржик В.П. Поширення селитебних геокомлексів Чернівецької області // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 35-41 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1058135
  Власов О.М. Поширення солітонів та надкоротких оптичних імпульсів у волоконних світловодах : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.12.20 / Власов О.М.; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 43 назв.
1058136
  Герасименко С. Поширення статистичної інформації з метою підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-12. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Досліджено шляхи вирішення проблем, пов"язаних з наданням можливості населенню отримувати зрозумілу статистичну інформацію про ефективність управління соціально-економічним розвитком, що в першу чергу обумовлює рівень життя населення. Звернуто увагу на ...
1058137
  Чикайло Ю.І. Поширення сучасних природно-техногенних процесів в межах єврокоридора Львів - Краковець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 269-276 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1058138
  Кушнір Н. Поширення та вікові спектри ценопопуляцій Crocus speciosus Bieb. (Iridaceae) в Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 139-141. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Вивчено поширення, еколого-ценотичні умови та структура ценопопуляцій рідкісного виду Crocus speciosus Bieb. (Iridaceae) у природних умовах Криму. The distribution, ecological and coenotical conditions of habitats and the structure of the populations ...
1058139
  Старовойтова М. Поширення та еколого-ценотична характеристика видів Egeria densa Planhon та Elodea nutallii (Plantch.) у водоймах басейну річки Сули // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  В результаті проведення виїздних експедиційних досліджень з метою вивчення видового складу вищої водної рослинності річки Сули і її приток було вивчено поширення та еколого-ценотичну характеристику видів Egeria densa Planhon та Elodea nutallii ...
1058140
   Поширення та надання екологічної інформації: правові аспекти : посібник для державних службовців / Алексєєв Є.А. [та ін.] ; Міжнар. благодійна орг "Екологія-Право-Людина" ;[за заг. ред. Петріва А.Л.]. – Львів : ЕПЛ, 2010. – 56 с.
1058141
  Чорний М.Г. Поширення та особливості екології ківсяка Leptoiulus. proxivus (Nem.) (Diplopoda.julidae) у зоні Лісостепу України : біологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 30-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
1058142
  Заїка В.К. Поширення та ріст модрини європейської в умовах Кременецького горбогір"я / В.К. Заїка, Е.І. Керімов, Р.С. Іваницький // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
1058143
  Пилипчук О.Г. Поширення творів В.І. Леніна за кордоном в період реакції та нового революційного піднесення / О.Г. Пилипчук, Л.В. Тимошенко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 24-31. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Висвітлюється боротьба В. І. Леніна, більшовиків проти опортуністичних елементів у партії та її відображення у ленінських працях, що публікувалися за кордоном в органах соціалістичної преси.
1058144
  Єлгондиєв К.К. Поширення тепла в прямокутній пластинці з імпульсним впливом / К.К. Єлгондиєв, М.М. Пільтяй, Л.В. Хомченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано функцію, яка описує процес поширення тепла в прямокутній тонкій однорідній пластинці, що знаходиться під впливом імпульсних точкових джерел тепла.
1058145
  Радомський І. Поширення трапецій осокорівського типу на території Східної Європи у пізньому палеоліті // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 18-20
1058146
  Зражевський Г.М. Поширення тріщин III форми руйнування по викривлених траєкторіях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 119-121. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  За методом мікроскопа знайдено однорідний розв"язок задачі про поширення тріщини антиплоскої форми руйнування вздовж криволінійної траєкторії, що слабо відхиляється від прямолінійної. Для конформного відображення області на півплощину використовується ...
1058147
  Анісімов І.О. Поширення фотоелектричного збудження у P-N переходах з великою площею / І.О. Анісімов, С.О. Колєнов, С.В. Литвиненко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 291-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається поширення наведеного фотоелектричного збудження в залежності від розподілених параметрів p-n переходу, частоти модуляції сигналу, коли місця первинної фотогенерації сигналу і його вимірювання просторово розділені. Показано, що цей процес ...
1058148
  Куценко А.Г. Поширення хвиль в балках, закріплених періодичним чином // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 69-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі досліджується поширення хвиль в балках з різними умовами закріплення. Для кожного випадку закріплення знайдено залежність мультиплікатора від частоти хвилі, що дало змогу визначити смуги пропускання відповідної механічної системи.
1058149
  Маципура В.Т. Поширення хвиль в криволінійному хвилеводі / В.Т. Маципура, І.В. Вовк, О.О. Трунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 192-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У статті розглянуто поширення звукової хвилі в криволінійному хвилеводі. Визначені дисперсійні співвідношення для хвилеводу з жорсткими і м"якими межами. Побудовані частотні залежності фазових та групових швидкостей мод криволінійного хвилеводу. ...
1058150
  Шульга Н.Д. Поширення хвиль в шаруватих композитах з міжфазними недосконалостями. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Шульга Н.Д.; КІБІ. – К., 1993. – 18л.
1058151
  Куценко Анастасія Григорівна Поширення хвиль згину в періодично структурованих пружних системах : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук: 01.02.04 / Куценко Анастасія Григорівна; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 164 л. + Додаток: л.142 - 164. – Бібліогр.: 133 - 142
1058152
  Куценко А.Г. Поширення хвиль згину вздовж періодичних ланцюгових систем платівок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі продовжено дослідження поширення хвиль в пружних періодичних системах, розпочате в роботі [3]. Розглянуто задача про поширення хвилі згину в періодично структурованому ланцюгу платівок. Для кожного випадку закріплення знайдено залежність ...
1058153
  Куценко Анастасія Григорівна Поширення хвиль згіну в періодично структурованих пружних системах : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук:01.02.04 / Куценко А.Г.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 7 назв
1058154
  Трунов О.О. Поширення хвиль у вигнутих хвилеводних структурах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Трунов Олександр Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 112 арк.. – Бібліогр.: арк. 100-112
1058155
  Трунов О.О. Поширення хвиль у вигнутих хвилеводних структурах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Трунов Олександр Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1058156
  Пир"єв Ю.О. Поширення хвиль у пружних середовищах з урахуванням зв"язаності фізико-механічних полів / Ю.О. Пир"єв; Львівський держ.ун-т ім.І.Я.Франка. – Львів : Світ, 1998. – 204 с. – Бібліогр.С.189-203. – ISBN 5777309488
1058157
  Корнус О.Г. Поширення хвороб серед населення Сумської області та осбливості їх картографування / О.Г. Корнус, В.Д. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 69-72 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2075-1893
1058158
  Гордієнко Д. Поширення християнства на руських землях у другій половині IX - першій половині X ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 19-28. – ISBN 966-7379-92-11
1058159
  Кучмай К.С. Поширення християнських віроповчальних текстів на території Київської митрополії у XVII столітті (на материалах книжкових колекцій Наукової бібліотеки імені Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 131-134. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається поширення видань християнської писемності у 17 ст. на території Київської Митрополії. The article reads about spreading of Christian writing editions in the 17th century on the territory of Kyiv Metropolitanate.
1058160
  Борисова В.Л. Поширення ясена звичайного у лісових насадженнях лісостепової частини Харківської області // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 12-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0459-1216
1058161
  Стельмах С.М. Поширення, класифікація угідь, чисельність та використання ресурсів куниці лісової у Львівській області // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 194-202 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISSN 0459-1216
1058162
  Воробець О.Д. Поширювачі семантичної моделі речення через призму теорії словесності О.О. Потебні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 51-55. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1058163
  Бєліков С. Поширюйте досвід філімонівської бригади / С. Бєліков. – Х., 1931. – 39с.
1058164
  Лондон Д. Пошитий у дурні / Д. Лондон. – К, 1927. – 334с.
1058165
  Лондон Д. Пошитий у дурні / Д. Лондон. – К, 1927. – 142с.
1058166
  Григор"єва Леся Пошито з глини : краєвиди душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 130-135
1058167
  Лисун Д.М. Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних бойових дій: клініко-епідеміологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Лисун Дмитро Миколайович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1058168
  Маркін В. Пошкодження майна: окремі нотатки щодо судової практики ВС // Юридична газета. – Київ, 2019. – 8 жовтня (№ 41/42). – C. 24-25
1058169
  Ліндеман В І. Пошкодження та хвороби цукрового буряка / В І. Ліндеман, . – К., 1931. – 31с.
1058170
   Пошкодження та хвороби цукрового буряка / Ліндеман І. В. – К., 1931. – с.
1058171
  Багіров С.Р. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів у сфері повітряного транспорту: науково-практичний коментар статті 277 КК України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 5-11. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1058172
  Подолян М. Пошли мені святеє слово... // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-13. – (Журналістика ; Вип. 5)
1058173
  Горлач Л. Пошли нам, доле... // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 72-73. – ISSN 0130-321Х
1058174
  Александров А.М. Пошлины и налоги на обращение / А.М. Александров. – Ленинград : Госфиниздат СССР, 1929. – 135 с. – (Библиотека финансовых знаний)
1058175
  Шорор В.Я. Пошлите меня в разведку / В.Я. Шорор. – Москва : Современник, 1983. – 272с. – (Новинки Современника)
1058176
  Іваненко О.Д. Пошта прийшла / О.Д. Іваненко, 1943. – 40 с.
1058177
  Пиріг Л. Поштова марка - про Україну у світі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 109-114
1058178
  Костенко Ірина Поштова площа // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 46 (95). – С. 34-35
1058179
  Красюк М.І. Поштова скринька, до запитання : драматична поема / М.І. Красюк. – Львів : Каменяр, 1985. – 71 с.
1058180
  Зборовський Анатолій Поштова шевченкіана Володимира Яцюка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 14. – ISSN 0868-9644


  В. Яцюк - автор багатьох шевченкознавчих книг і статей
1058181
   Поштовий аукціон // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 23-29. – ISSN 1811-542X
1058182
  Говоровський А.В. Поштовий зв"язок України в умовах впровадження інформаційних технологій (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Говоровський Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
1058183
  Храбровицкий Д.Я. Поштовий роман. / Д.Я. Храбровицкий. – К., 1970. – 102с.
1058184
  Кияшко Г.Г. Поштовий фургон / Г.Г. Кияшко. – Київ : Веселка, 1978. – 166 с.
1058185
  Чигринець А. Поштові марки України: 1918-1943 = Timbres - poste de l"Ukraine : історія, короткий опис та клясифікація / Андрій Чигринець. – Брюссель : Editions de la S.A. Cominso, 1948. – 45, [1] с., III арк. : іл. – Розгорнутий тит.арк. фр., укр. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В пр. №1520266 напис: На добрий спомин моєму другови Пану Мартинюкови філателістови дарую цю брошурку у січни 1948 року. Осип Кочан. Goliet Illinois U.S.A.
1058186
  Шуляк М. Поштові опитування: практика використання в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 10-13. – ISSN 1606-3732
1058187
  Талер Р. Поштовх = Nudge : як допомогти людям зробити правильний вибір / Річард Талер, Кас Санстейн ; пер. з англ. Ольга Захарченко. – Київ : Наш формат, 2017. – 311, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Вих. дан. ориг.: New Hawen ; London : Yale University Press, 2008. – Бібліогр.: с. 281-304. – (Серія "Світоглядна література"). – ISBN 978-617-7388-65-3


  У пр. №1718623 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
1058188
  Валовой Д.В. Пошук / Д.В. Валовой. – Київ, 1985. – 302с.
1058189
  Кулаков І.С. Пошук D[верхній індекс 0]-мезонів у експерименті СВМ / І.С. Кулаков, Ю.О. Васильєв, І.В. Кисіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 339-344. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  D[верхній індекс 0]-мезони містять чарівний кварк та утворюються за умов максимальної баріонної густини при зіткненнях важких іонів. Ці частинки несуть інформацію стосовно малодосліджених ділянок фазової діаграми сильно взаємодіючої матерії, вивчення ...
1058190
  Гурмач В.В. Пошук in Silico лігандів для доменів SH2 : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Гурмач Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 135 арк. – Бібліогр.: арк. 114-135
1058191
  Гурмач В.В. Пошук in Silico лігандів для доменів SH2 : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Гурмач Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1058192
  Женченко М.І. Пошук авторів та формування авторського середовища як складник підготовчого етапу видавничого процесу (на прикладі діяльності українських видавництв юридичного профілю) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 63-66


  На прикладі діяльності українських видавництв юридичного профілю розглянуто особливості формування авторського середовища видавництва у сучасних ринкових умовах. In the article on the example of activity of the Ukrainian publishing houses of legal ...
1058193
  Іванченко О.В. Пошук авторського оригіналу як чинник ефективності роботи видавництва (на прикладі видавництва "Веселка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 74-78


  У статті проаналізовано вплив добору авторського оригіналу та роботи над ним редактора на ефективність видавничої діяльності на прикладі досвіду Національного видавництва дитячої літератури "Веселка". The article is devoted to the activity of National ...
1058194
  Олешко Т. Пошук альтернативних шляхів забезпечення економічної стабільності авіакомпаній / Т. Олешко, О. Марусич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 70-75. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні шляхи забезпечення економічної стабільності авіакомпанії та мінімізації ризиків, пов"язаних з волантильністю цін на нафту. Досліджено зміни в паливній ефективності літаків. В статье рассмотрены основные пути обеспечения ...
1058195
  Гасюк О. Пошук античного порту // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Про роботу підводної археологічної експедиції науково-навчального центру підводної археології Київського університету ім. Тараса Шевченка в бухті Коктебеля. Є фото.
1058196
  Кеннет Х. Пошук балансу: хасиди, стародавній фанатизм і назореї // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 3-17. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
1058197
  Фігурний Юрій Пошук витоків українського етносу : [рецензія] / Фігурний Юрій, Висовень Оксана // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 317-318
1058198
  Гнатик Р. Пошук галактичних джерел триплету космічних променів з енергіями понад 1020 еВ / Р. Гнатик, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Серед зареєстрованих космічних променів гранично високих енергій (КПГВЕ, E>1020 еВ) виділяється триплет подій в крузі радіуса 40 в області Галактичного центру. Із застосуванням методу зворотнього розрахунку траєкторій КПГВЕ в магнітному полі Галактики ...
1058199
  Кириленко Т.С. Пошук гармонії: емоційні переживання та стани особистості (вчинково-орієнтований підхід) : Монографія / Т.С. Кириленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 100 с. – ISBN 966-594-570-Х
1058200
  Машарова Я.В. Пошук гармонії: Людина і природа в сучас. рад. прозі / Я.В. Машарова. – К, 1990. – 182с.
1058201
  Андрущенко Т.А. Пошук генетичних маркерів розвитку бронхолегеневої патології - вивчення поліморфізму MLH1 (rs1799977)репарації "невідповідностей"ДНК / Т.А. Андрущенко, С.В. Гончаренко, В.Є. Досенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1058202
  Козерецька І. Пошук генів-кандидатів нової мутації curld-like у Drosophila virilis / І. Козерецька, В. Костогриз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 95-96. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено пошук генів-кандидатів, які відповідають за планарність крила у Drosophila virilis з використанням геном них послідовностей Drosophila melanogaster. Встановлено нуклеотидну послідовність у геномі Drosophila melanogaster, яка міститьнової ...
1058203
  Гай-Нижник Пошук державної моделі УНР: ідея та крах "трудового принципу" (грудень 1918 - липень 1919 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 79-97. – ISSN 0130-5247
1058204
  Гнатик Р.Б. Пошук джерел космічних променів з енергіями понад 1020 еВ // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 1 (187). – С. 3-20. – ISSN 0233-7665
1058205
  Гнатик Р.Б. Пошук джерел космічних променів надвисоких енергії з енергіями више 10 [...] eB // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 44
1058206
  Петрусь О. Пошук дитиною національної та особистісної ідентичності в романі Пітера Акройда "Англійська музика" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 200-206
1058207
   Пошук доступних ресурсів для створення клінічних кейсів із дитячої терапевтичної стоматології / Л.Ф. Каськова, Н.В. Янко, С.Ч. Новікова, О.В. Хміль, Н.А. Моргун // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 215-217. – ISSN 2077-4214


  Останнім часом завдяки впровадженню проблемно-орієнтованого навчання у медичних навчальних закладах набуло популярності створення клінічних кейсів. Метою дослідження був пошук доступних програм для створення кейсів із дитячої терапевтичної ...
1058208
  Сушанська Ю.В. Пошук еліптичних конструкцій як етап автоматичного синтаксичного аналізу українського наукового тексту // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 138-144
1058209
   Пошук ефективних способів співробітництва науки і виробництва / І.І. Білан, М.Я. Гороховатська, Д Левіна, Л.І. Чернишев; розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 81-88. – ISSN 1027-3239
1058210
  Біда О. Пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг у ВНЗ / О. Біда, Л. Прокопенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 8-11. – ISSN 0131-6788


  У статті розкриваються забезпечення зростання якості освітніх послуг, реалізації завдань модернізації едукаційного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання в ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва.
1058211
  Воробйова Олександра Пошук ефективної форми державного правління в умовах сучасного розвитку України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 67-69


  Події останніх років, наявність конституційних конфліктів між вищими органами державної влади та реалії сьогоднішньої політики в нашїй державі свідчать, що назріла потреба дослідити сучасну форму державного правління й дати відповіді на запитання: якою ...
1058212
  Воробйова Олександра Пошук ефективної форми державного правління в умовах сучасного розвитку України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 67-69


  Події останніх років, наявність конституційних конфліктів між вищими органами державної влади та реалії сьогоднішньої політики в нашїй державі свідчать, що назріла потреба дослідити сучасну форму державного правління й дати відповіді на запитання: якою ...
1058213
  Воробйова О. Пошук ефективної форми державного правління в умовах сучасного розвитку України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 67-69.
1058214
  Луцик В. Пошук жіночої тожсамості у малій прозі Доріс Лессінг / В. Луцик, І. Зимомря // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 158-164. – ISBN 978-966-2763-39-3
1058215
  Кругляк М.і. Пошук загальнонаукової методології: від уніфікованої до плюралістичної моделі // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 65-66
1058216
  Большаков Л.Н. Пошук заповітного : Спостереження, роздуми, знахідки / Л.Н. Большаков. – Київ : Дніпро, 1985. – 342с.
1058217
  Цирюк О. Пошук засобів корекції структурно-функціональних змін в шлунку за умов тривалої гіпоацидност / О. Цирюк, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 80-82. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що гіпергастринемія, викликана введенням щурам омепразолу впродовж 28 днів, призводить до загальної гіперплазії слизової оболонки шлунка,внаслідок чого підвищується її здатність виробляти кислоту. Компенсаторний вплив агоністів PPAR[gamma] ...
1058218
   Пошук зв"язків припливних космічних сил із землетрусами / А.М. Казанцев, Л.В. Казанцева, А.В. Назаревич, Л.Є. Назаревич // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 75-76
1058219
  Задорожна Л.М. Пошук і віднайдення енергії слова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 146-152


  Про книжку "Енергія художнього слова" відомого літературознавця Григорія Дмитровича Клочека. Книгу формує кілька рубрик: теоретико-літературна, шевченкознавча.присвячена вивченню творчості поетів Празької школи, творчості Винниченка. принципам розвитку ...
1058220
  Халер М. Пошук і збір інформації = Recherchieren : навчальний посібник / Міхаель Халер; [за заг. ред.: В.Ф. Іванова, А. Коль; пер.: К. Макєєв, П. Демешко]. – Київ : Академія Української Преси; Центр Вільної Преси, 2006. – 308с. – ISBN 966-7181-93-6
1058221
  Чуйко В.Л. Пошук імені як реалізація методологічних настанов когнітології (у соціальних дослідженнях) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 82-83
1058222
   Пошук інгібіторів тирозинових протеїнкіназ серед похідних хінонів та хіноксалінів / М. Кузнєцова, Т. Галенова, О. Савчук, Х. Болібрух, С. Половкович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 76-79. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У ході роботи було оцінено ефект новосинтезованих похідних хінонів та хіноксалінів на тирозинпротеїнкіназну активність білків цитозольної та мембранної фракцій клітин м"язової тканини щурів. Встановлено, що усі досліджувані сполуки чинять значний ...
1058223
   Пошук інноваційних форм проведення практичних занять в умовах європейської кредитно-трансферної системи навчання та реформування вищої школи / М.М. Рожко, А.М. Ерстенюк, Ю.І. Попович, М.О. Іванців, Т.З. Кабрин // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 4 (32). – С. 142-163. – (Пульс). – ISSN 2304-7437
1058224
   Пошук інформації / Анісімов А.В., Глибовець А.М., Глибовець М.М., Шабінський А.С. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2015. – 283, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 278-283. – Бібліогр.: 264-277. – ISBN 978-966-2410-64-8
1058225
  Потебенько М. Пошук істини : спогади Генерального прокурора / М.Потебенько. – Київ : Преса України, 2006. – 274 с., 12л. : фото. – ISBN 966-8373-35-9
1058226
  Доценко Н.В. Пошук істинності світу у романах Патріка Модіано // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 90-94
1058227
  Прокопчук Л.В. Пошук компромісів православними конфесіями України на початку XXI ст.: проблеми та перспективи // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 82-90. – ISBN 978-966-171-569-0
1058228
  Гресько О.В. Пошук компромісу між західним і східним світом: роль українських мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 147-148
1058229
   Пошук майбутнього на довгій дистанції // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 4


  Креативний марафон "Пошук майбутнього" відбувся на факультеті психології.
1058230
   Пошук маркерів виявлення фальсифікації молока / В.М. Іщенко, Кочубей-Литвиненко, Н.П. Суходольська, М.В. Іщенко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 128
1058231
   Пошук маркерів діагностування хронічної алкогольної інтоксикації / Н.Г. Ракша, В.В. Конопельнюк, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 2014. – № 1 (67). – С. 53-57
1058232
  Терещенко В.М. Пошук мінімального зв"язаного шляху у простому многокутнику / В.М. Терещенко, А.С. Трегубенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 253-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Робота присвячена дослідженню задачі швидкого пошуку мінімального зв"язного шляху між двома довільними точками у простому многокутнику без використання точок Штейнера. The paper is devoted research the problem of the fast finding a minimum link path ...
1058233
  Віднянський С.В. Пошук місця Британії в Європі. Уінстон Черчілль / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 89-110. – ISBN 978-966-02-5494-7
1058234
  Ліщинський М.В. Пошук місць проведення дозвілля з використанням інтелектуального аналізу даних / М.В. Ліщинський, С.І. Петришин // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 143-144
1058235
  Артьомова Т. Пошук моделей ефективного управління національною економікою за умов суспільних викликів // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України"; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 113-115. – ISSN 1811-3141
1058236
  Верменич Я. Пошук моделей консолідації української нації на рубежі XIX і XX століть : погляд з понад сторічної відстані : аналіт. доповідь / Ярослава Верменич ; [відп. ред. В.А. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 98, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1058237
  Казанцев А. Пошук можливих зв"язків гравітаційного впливу Сонця й Місяця із землетрусами / А. Казанцев, Л. Казанцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 43-46. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Якщо існує вплив Місяця й Сонця на виникнення землетрусів, то фізична природа такого впливу може бути лише гравітаційною. Можливий гравітаційний вплив викликає рівнодійна припливних сил цих тіл, а не їх окрема дія. Виконано розрахунки припливних сил ...
1058238
  Терещенко В.М. Пошук найкоротшого шляху на множині геометричних об"єктів / В.М. Терещенко, О.В. Корюкалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 131-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1058239
  Терещенко В.М. Пошук найкоротшого шляху у простому многокутнику з перешкодами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядається модифікація одного з методів знаходження найкоротшого шляху між двома точками у простому многокутнику з перешкодами (у вигляді простих многокутників) In this paper, we consider the modification of twopoint shortest-path query ...
1058240
  Міщук О.М. Пошук напрямів збереження та забезпечення оптимального функціонування експозицій ботанічних садів в умовах великого міста // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 22-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наводяться відомості про нові підходи до проектування ботанічних садів, їх експозицій та проблеми їх реалізації на прикладі Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.
1058241
  Маліцький В Ю. Пошук нерухомої точки лiпшицевої напiвгрупи нерозтягуючих операторів // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 35-40. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  У роботi запропоновано та обгрунтовано явний алгоритм пошуку нерухомої точки лiпшицевої напiвгрупи нерозтягуючих операторiв. Дана частковавiдповiдь на поставлене T. Suzuki питання [T. Suzuki, On strong convergence to common fixed points of nonexpansive ...
1058242
   Пошук нових знеболювальних та протизапальних засобів серед похідних 5,7-діацил-3-H(алкіл)-6-арил-5Н-(1,2,4)тріазоло(3,4-B)(1,3,4)тіадізину / О.Є. Ядловський, А.Я. Коваль, Т.А. Бухтіарова, В.С. Хоменко, З.П. Омельяненко, Л.С. Бобкова, Д.А. Демченко, А.М. Демченко // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 59-63. – ISSN 1029-4244
1058243
  Сіцінський Н.А. Пошук нових інструментів та можливостей Ради Безпеки ООН та ОБСЄ у контексті розгортання поліцейської місії ОБСЄ в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814
1058244
  Приходько В.В. Пошук нових методологічних перспектив розмежування розсудку і розуму (на матеріалах філософсько-історичної концепції Р. Дж. Колінгвуда): поняття прикладної філософії і аплікативного методу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 100-103. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується важливість нового аплікативного підходу до дослідження відношення між розсудком і розумом. The impotence of new applicative approach to investigation of relation between the reason and the mind are proved in this paper.
1058245
   Пошук нових підходів до організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів / В.Б. Бахвалов, О.С. Демянюк, С.Г. Шмаль, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 153-159


  Аналізується проблема організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів, формування професійних умінь майбутніх офіцерів-психологів вищих військових навчальних закладів контексті сучасних вимог до військового фахівця. Анализируется ...
1058246
  Шевченко С.Л. Пошук нових форм "укритості" для екзистенції в "оптимістичному" екзистенціалізмі О.Ф. Больнова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 47-60
1058247
  Вернигора С.М. Пошук новітніх технологій мовлення (на прикладі розробок і впроваджень французько-німецького телеканалу ARTE) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 147-150


  У статті подано історію становлення та розвитку телеканалу ARTE, проаналізовано його структуру, жанрове наповнення та особливості телемовлення, що вирізняють ARTE з-поміж інших французьких теле каналів. The history of formation and development of the ...
1058248
  Пресіч О. Пошук нового героя у "канадському" романі Уласа Самчука "На твердій землі"
1058249
  Єщенко П. Пошук нової моделі соціально-економічного розвитку - пріоритетне завдання суспільних наук // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 35-56. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
1058250
  Лазарчук О.С. Пошук нової організаційної моделі діловими виданнями на початку XXI ст. (на прикладі газети "The Financial Times") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Проаналізовано зміну організаційної моделі ділового видання на прикладі газети "The Financial Times" на межі століть, систематизовано отримані дані та зроблена спроба оцінити успішність цієї моделі на інформаційному ринку. It is analyzed the changes ...
1058251
  Єщенко П.С. Пошук нової парадигми розвитку економіки - категоричний імператив часу / П.С. Єщенко, А.Г. Арсеєнко // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 4. – С. 5-18 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
1058252
  Лінда С.М. Пошук образу нового міста : історизм у містобудівній практиці України повоєнного часу // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 18-26. – ISSN 2077-3455


  Проаналізовано основні положення містобудівної концепції Радянського Союзу, розробленої в повоєнні роки
1058253
  Мащенко С.О. Пошук оптимальних за Слейтером ситуацій у багатокритеріальній грі / С.О. Мащенко, О.Г. Павлюченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 216-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується процедура пошуку оптимальних за Слейтером ситуацій у багатокритеріальній грі в умовах мінімальної інформованості гравців.
1058254
  Коверник Н.В. Пошук оптимальних шляхів фінансового забезпечення освіти в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 178-183. – ISSN 2306-546X
1058255
  Литвиненко Т.М. Пошук оптимальної моделі взаємовідносин суспільства та університетів // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 98-99
1058256
  Юргелевич С. Пошук оптимальної моделі корпоративного управління для України // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2014. – № 44. – С. 13-19
1058257
  Шарапов М.М. Пошук оптимальної стратегії встановлення відповідності між елементами дискретних множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 219-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1058258
  Рожко І.С. Пошук оптимальної форми державного правління в Україні // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 96-97
1058259
  Туренко О.С. Пошук основ індивідуальності - сподівання П. Абеляра // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 374-377. – ISSN 2076-1554
1058260
  Дивна А.І. Пошук основ містичного досвіду // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 11-14
1058261
  Верховцев В.Г. Пошук підземних вод тріщинного типу на основі неотектонічних досліджень (на прикладі Нікопольської еталонної ділянки) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-81 : табл., карта. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1058262
  Ступницький О.І. Пошук порядку у хаосі : (до 25-річчя реставрації капіталізму в Україні) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 198-213. – ISSN 2308-6912
1058263
  Огієнко А.В. Пошук потенційних ділових партнерів на ринку країн Європейського Союзу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності / А.В. Огієнко, М.М. Огієнко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 44-47. – ISSN 2071-4653
1058264
  Кашинцева О. Пошук правового компромісу при впровадженні сертифікатів додаткової охорони винаходів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 28-31. – ISSN 2308-0361
1058265
  Павлова Т. Пошук правової ідентичності особи у філософських поглядах Гегеля // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 315-318. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1058266
  Дженджеро О.Л. Пошук професійно зорієнтованих стратегій навчання у ВНЗ // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 127-129. – ISBN 978-966-7496-99-9
1058267
  Казанцев А.М. Пошук проявів негравітаційних ефектів кометної природи в астероїдів / А.М. Казанцев, О.Р. Баранський, І.В. Сердюков // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 74-75
1058268
   Пошук радіантів метеорних потоків за результатами базисних телевізійних спостережень 2001 та 2003 років / П.М. Козак, О.О. Рожило, Ю.Г. Тарануха, В.Г. Кручиненко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 3. – С. 67-77. – ISSN 1561-8889
1058269
  Терещенко В.Л. Пошук резервів поліпшення якості фінансового менеджменту страховика // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 57-62. – ISSN 2074-5354
1058270
  Елиїв А.А. Пошук рекурентних джерел коротких гамма-спалахів / А.А. Елиїв, Б.І. Гнатик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-21. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз каталогу BATSE для виявлення рекурентних джерел коротких гамма-спалахів. Досліджено вибірку ймовірних триплетів та п"ятиплетів на періодичність повторення спалахів. Методом Монте-Карло оцінено статистичну значимість існування реальних ...
1058271
  Мащенко С.О. Пошук рівноваг за Нешем у багатокритеріальній грі // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 81-82
1058272
  Заремба А. Пошук сайту зв"язування калікс [4] аренів із кіназою легких ланцюгів міозину методом молекулярної динаміки / А. Заремба, М. Платонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 57-61. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  Порушення функціональної активності гладеньких м"язів людини пов"язують зі значною кількістю патологічних станів людського організму. Кіназа легких ланцюгів міозину є ключовим ферментом сигнального каскаду передачі нейрогуморальних сигналів у ...
1058273
  Бульба Т. Пошук саморобних вибухових пристроїв: методичні рекомендації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 60-64. – ISSN 0132-1331
1058274
  Сидоренко Л.С. Пошук сенсу життя в підлітковому віці // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 71-72
1058275
  Цомко О. Пошук сенсу життя та смерті у суспільствознавстві // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 98-100
1058276
  Поліщук Я. Пошук стилю:сецесія в поезії "Молодої Музи" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 108-117. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)


  Автор аналізує ознаки сецесійного стилю в ліриці поетів "Молодої Музи" і приходить до висновку, що сецесія, будучи органічною та невід"ємною частиною індивідуальної поетики, разом з тим утверджує європейську ідентичність цієї поезії
1058277
  Д"яконова І. Пошук стратегії розвитку банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 26-31.
1058278
  Гапонова А.А. Пошук та використання оперативної інформації // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 42-45. – ISBN 978-966-419-268-9
1058279
  Вінник М.О. Пошук та прийняття рішень : навч.-метод. посібник / М.О. Вінник, Ю.Г. Тарасіч, О.С. Андрюк. – Херсон : ВКФ "СТАР", 2016. – 310, [6] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-309 та в кінці глав. – ISBN 978-966-1596-54-1
1058280
  Дьомін Ю. Пошук та структурування проблем прокурорського нагляду в сфері розшуку безвісно відсутніх осіб / Ю. Дьомін, В. Будков // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 279-286. – ISSN 1026-9932
1058281
  Соіна А.В. Пошук тижневої циклічності в параметрах аерозолю в атмосфері Антарктики у порівнянні з промисловими регіонами землі / А.В. Соіна, Г.П. Міліневський, Ю.М. Ямпольський // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 92-103. – ISSN 1727-7485
1058282
  Єрхов А.В. Пошук у мережі Інтернет без використання пошукових систем: метод штучного генерування адрес // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 200-207. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються можливості здійснення пошуку в мережі Інтернет без використання інформаційно-пошукових систем; виокремлюються деякі методи, зокрема штучного генерування URL-адрес.
1058283
  Дьомін М. Пошук у мистецтві - це безкінечний шлях : бесіда з художником Віталієм Губенком // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 171-176. – ISSN 0131-2561
1058284
  Караванський Святослав Пошук українського слова, або боротьба за національне "Я" / Караванський Святослав. – Київ : Академія, 2001. – 240с. – ISBN 966-580-070-1
1058285
  Скороход Ю.С. Пошук шляхів вирішення сирійської проблеми в Раді Безпеки ООН: російське бачення [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 34-43. – ISBN 978-966-171-651-2


  Встатті аналізуються підходи Російської Федерації до врегулювання сучасного конфлікту в Сирії, досліджуються причини протидії з боку Москви спробам спрямувати вирішення сирійської проблеми в Раді Безпеки ООН в русло "лівійської моделі".
1058286
  Скороход Ю.С. Пошук шляхів врегулювання ліванської кризи 1958 року: міжнародний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 90-97. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1058287
  Любовець О. Пошук шляхів державного будівництва: міжпартійна боротьба на Трудовому Конгресі України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 202-212. – ISBN 966-02-4166-6
1058288
  Талер Т.В. Пошук шляхів зниження собівартості продукції промислового підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.415-417. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1058289
  Акмаєв А.І. Пошук шляхів інтеграції вугледобувних підприємств / А.І. Акмаєв, О.В. Бєлозерцев // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 284-290


  У роботі досліджено інтеграційні процеси у вугільній галузі і визначено найбільш раціональні форми об"єднання вугледобувних підприємств з урахуванням галузевої специфіки їх функціонування та впливу чинників середовища.
1058290
  Савченко А.Л. Пошук шляхів оптимізації навчального процесу щодо набуття навичок професійної комунікації майбутніми фахівцями // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 153-162


  Подані фрагменти навчального матеріалу, що сприяє формуванню навичок професійної комунікації майбутніх спеціалістів
1058291
  Оснач О.М. Пошук шляхів перенаправлення міграційних процесів у легальне русло на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 127-138. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1058292
  Рогач О. Пошук шляхів реформування світової фінансової архітектури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-37. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються дискусійні проблеми сучасної світової архітектури, зокрема реформа МВФ, позиції долара в міжнародних валютно-кредитних відносинах, роль золота в резервах країн. Розглядається значення світових рейтингових агенцій та їх вплив на ...
1058293
  Колотуха С.М. Пошук шляхів удосконалення кредитного забезпечення аграрної галузі / С.М. Колотуха, І.А. Бержанір // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 65-70. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
1058294
  Кошулько О. Пошук шляхів удосконалення управління і збереження людського капіталу на вітчизняних підприємствах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 39-44.
1058295
  Ямборко О. Пошуки "національного стилю" як соціокультурне явище в українському суспільстві початку ХХ століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 18-23. – ISSN 0130-6936
1058296
   Пошуки гендерної паритетності: український контекст. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя; ДС Міланік, 2007. – 204с. – ISBN 966-7391-62-0
1058297
  Пантілеєнко К. Пошуки гендерної суб"єктивації в контексті українського етнічного образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 131-133. – ISBN 978-966-439-147-1
1058298
  Крупач М. Пошуки дотаборових публікацій Євгена Маланюка (1916-1917 та 1920 років) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 77. – C. 3-44. – ISSN 0130-528Х
1058299
  Кучменко Б.А. Пошуки духовного оптимізму в соціально-політичній філософії Арнольда Тойнбі (історіографічний огляд) / Б.А. Кучменко, Е.М. Кучменко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
1058300
  Цюрупа М. Пошуки європейської ідентичності модерної української воєнної політики серед факторів консолідації суспільства. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 105-109. – ISSN 2520-2626


  "Центральною тезою статті є необхідність зміни світоглядних засад і векторів спрямованості української оборонної політики, яка впродовж двох десятиліть не визначилась серед суперечливих позицій: система колективної безпеки Європи та зв’язку з ...
1058301
  Терещенко Є.О. Пошуки життя і розуму за межами Землі / Є.О. Терещенко. – К., 1991. – 47с.
1058302
  Казанцева Л.В. Пошуки життя у Всесвіті інтенсивно тривають // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
1058303
  Гужва О. Пошуки завершеності буття через запитування: неосяжність власного "Я" / О. Гужва, П. Подорожний // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 12-21. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
1058304
  Кривда Н.Ю. Пошуки збереження колективної ідентичності: повоєнна українська діаспора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ідентифікаційні процеси в українській діаспорі за повоєнних часів. Це були "європейський" та "вітчизняний" шляхи в літературі та культурі, але був також мультиідентифікаційний шлях, який визначає майбутнє національної ...
1058305
  ФещакВ.В Пошуки і знахідки вчителя-словесника / ФещакВ.В. – Київ, 1968. – 103 с.
1058306
  Гаско М.Е. Пошуки і знахідки: Літературно-критичні статті. / М.Е. Гаско. – К., 1990. – 350с.
1058307
  Тертий Василь Пошуки і шляхи розв"язання проблем політичної безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 27-29 : рис.
1058308
   Пошуки і шляхи розв"язання проблеми продовольчої безпеки. Продовження див. у № 2 2009 // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-17 : рис.
1058309
  Зеркалов Д.В. Пошуки і шляхи розв"язання проблеми продовольчої безпеки. Продовження, початок див. у № 1, 2009 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 30-31
1058310
  Морозов А. Пошуки ідентичності в одновимірному світі та фактор Іншого // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 25-45. – ISBN 966-7332-13-6
1058311
  Довжок Т. Пошуки ідентичності у прозі А. Кусьнєвіча // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 287-299.
1058312
  Форсюк В. Пошуки істини у філософських притчах "Маленький принц" А.Де Сент-Екзюпері та "Алхімік" П.Коельо : Материали до компаративного уроку з різновікоим складом учнів // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 7/8 (379). – С. 62-72
1058313
  Здоровега В.Й. Пошуки істини, утвердження переконань. / В.Й. Здоровега. – Львів, 1975. – 175с.
1058314
  Гнатик Б. Пошуки кореляцій між напрямками приходу космічних променів надвисоких енергій та розподілом на небі їх можливих джерел / Б. Гнатик, А. Елиїв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-70. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Досліджено кореляції напрямків приходу космічних променів надвисоких енергій (КПНВЕ) із розподілом на небі різних класів астрофізичних об"єктів: ...
1058315
   Пошуки коріння : листи, нариси, спогади, статті : художник Віктор Зарецький / Нац. НДІ українознавства ; [ред., упорядкув. та підготов. тексту О.В. Зарецького]. – Київ : ННДІУ, 2009. – 268, [2] с., [20] арк. репрод. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 267-268 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-7909-43-7
1058316
  Галенко О. Пошуки Криму в минулому та сьогоденні України // Критика. – Київ, 2004. – Грудень, (число 12). – С. 26-32
1058317
  Іващенко В.Ю. Пошуки національної ідентичності в університетському середовищі (на матеріалах спогадів про Харківський та Київський університети першої половини ХІХ ст.) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 205-212. – ISSN 2218-0567
1058318
  Безручко О. Пошуки невідомого режисера-лаборанта Олександра Довженка // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 8. – С. 139-157. – ISSN 0585-8365
1058319
  Бойко В.Г. Пошуки нових виразних засобів гармонізації старовинних розспівів (кінець XIX - початок XX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 202-212
1058320
  Афанасьєва Пошуки нових механізмів у глобальній архітектурі регулювання медіаконтенту / Афанасьєва, (Горська)К. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 209-213


  The article examines the current processes of globalization and the associated regulatory rethinking approaches in the media sphere, as well as the changes taking place in the architecture media regulation due to the increased number of media platforms ...
1058321
  Маслов А.О. Пошуки нової економічної ідеології для національної економіки в умовах становлення інформаційного суспільства та інформаційної економіки // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 104-105
1058322
  Родіонова Л. Пошуки парадигми пізнання історико-економічного розвитку (теоретичні основи розуміння всесвітньої економічної історії) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 108-118. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1058323
  Погребняк В. Пошуки педагогами Канади сутності демократичної громадянськості: від поінформованості до активної участі // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 40-44. – ISSN 2075-1478
1058324
  Михайлов В.С. Пошуки підходів щодо соціального та державного управління: конфуціанство та легізм // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 68-79. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
1058325
  Семенова С.Г. Пошуки покладів вуглеводнів на північно-західному шельфі Чорного моря даними сейсморозвідки / С.Г. Семенова, Д.М. Ковальов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 42-46 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
1058326
  Янко А. Пошуки прабатьківщини етрусків у нідерландській історіографії початку XXI ст. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 175-189. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
1058327
   Пошуки прекрасного : твори Михайла Коцюбинського : навч. посібник. – Київ : Грамота, 2004. – 399, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 392-398 та в підрядк. прим. – (Серія "Шкільна бібліотека" ; Українська література). – ISBN 966-8066-23-5
1058328
  Чадюк М. Пошуки розуміння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 9


  У бібліотеці КПІ триває виставка "Між фронтами. Гравець у бісер Герман Гессе".
1058329
  Малішевська І.П. Пошуки самоідентичності у романі "Паперовий будиночок" Франсуази Мале-Жоріс : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 295-299
1058330
  Туренко О.С. Пошуки смислів сумісності індивідуального й колективного: соціально-філософські досвіди Середньовіччя : монографія / Туренко О.С. – Маріуполь : Східний видавничий дім, 2015. – 426, [2] с. – Бібліогр.: с. 398-426 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-317-255-2
1058331
  Єсипенко Р.М. Пошуки соціально-обумовлених принципів організації навчального процесу в українській театральній освіті у 20-ті – першій половині 30-х років XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 329-336
1058332
  Кульчицький С. Пошуки столиці для радянської України. Де більшовики бачили центр управління підконтрольною українською територією // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 49 (629), 6-12.12.2019. – С. 56-58. – ISSN 1996-1561
1058333
  Шемаєва Г.В. Пошуки стратегій розвитку бібліотек: коеволюційний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 68-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Позначено основні принципи коеволюційної методології. Узагальнено коеволюційні ідеї і концепції, серед яких виокремлено: коеволюційні процеси розвитку бібліотек, науки і наукових комунікацій; коеволюцію технократичного та гуманістичного напрямів ...
1058334
  Михайлов В. Пошуки та оцінка нетрадиційних родовищ вуглеводнів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена розробці раціонального комплексу пошуків та геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводневої сировини, насамперед, сланцевого газу. Основною метою цієї роботи є аналіз існуючих методів пошуків, визначення найважливіших ...
1058335
  Харченко О. Пошуки теоретичних джерел "соціальної держави" // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 404-406
1058336
  Гаврик В. Пошуки українськими політиками державотворчої стратегії (кінець 1918 - початок 1919 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 38-43


  Аналізуються розбіжності в українському політикумі щодо проблем державного устрою та політичного режиму України.
1058337
  Красавіна В. Пошуки української інтелігенції в повісті І. Нечуя-Левицького "Хмари" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (379). – С. 6-10
1058338
  Дикалюк М.С. Пошуки універсального методу у філософії Я. Коменського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 72-74
1058339
  Заєць Р. Пошуки успіху // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 38-39
1058340
  Гончарук П.С. Пошуки шляхів до національного визволення у спорідненості слов"янських народів // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 50-65. – ISBN 978-966-452-148-9
1058341
  Братусь І.В. Пошуки шляхів збереження історичної пам"яті в освіті // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 106-107. – ISSN 2076-1554


  Фахівці намагаються зробити роботу з історичними інформаційними джерелами більш доскональною. Учнівство не замислюються в сутність написаного, сліпо довіряють "тексту з Інтернету".
1058342
  Гнатенко Н.Г. Пошуки шляхів легалізації лобізму в Україні: зміна парадигм // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 171-175. – ISSN 2220-1394
1058343
  Куліш С.М. Пошуки шляхів у підборі і підготовці науково-педагогічних кадрів в Харківському університеті у першій чверті XIX ст // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 54-60. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х


  Згадується професор Університету Св. Володимира В.С. Іконніков.
1058344
  Тетерюк Марія Пошуки шляху в умовах відчуження. Центральні теми Джима Джармуша // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (82). – С. 25-29. – ISSN 1562-3238


  Режисер Джим Джармуш- один з найвідоміших представників америк. незалежного кіно
1058345
  Семеніст І. Пошуки Японією нової ролі у світі: дискусії поч. 90-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 64-70
1058346
  Бойко В.Г. Пошуки, знахідки та суперечності в гармонізації старовинних православних розспівів (кінець XVIII-XIX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 258-267
1058347
  Добріян Д. Пошуки, знахідки, здогадки. Нове у родоводі Олександра Мурашка // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2018. – № 3/4 (107) : Майстри та колекції. – С. 74-79. – ISSN 2222-436X
1058348
  Наулко В.І. Пошуки. Роздуми. Студії : зб. наук. пр. до 80-річчя від дня народження / Всеволод Іванович Наулко ; [редкол.: Сохань П.С. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Київ. славіст. ун-т. – Київ : Український письменник, 2013. – 390, [2] с., XXXII арк. фот. : іл. – Покажч. праць авт.: с. 357-387. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-579-347-2


  Бібліотеці географічного ф-та Київського Національного університета, від випускника кафедри геодезії та картографії 1956 (!) р. - автора цієї книжки, з побажанням добра та щастя. Підпис. 29.III.
1058349
  Фіялка С. Пошукова роль ключових слів у науковій статті та рекомендації щодо їх добору // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 20-24. – ISSN 2076-9326


  На основі результатів анкетного опитування та аналізу текстів наукових публікацій узагальнено типові помилки, яких припускаються українські автори під час укладання переліків ключових слів. Запропоновано алгоритм визначення ключових слів до наукової ...
1058350
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (10). – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1058351
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (11). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1058352
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (12). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1058353
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (13). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1058354
   Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (17). – 2016. – 50 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1058355
   Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України ; голов. ред. Е.Я. Жовинський ; редкол.: Г.В. Артеменко, Р.Я. Бєлєвцев, Г.М. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (18). – 2017. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1058356
   Пошукова та екологічня геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1/2 (14/15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1058357
   Пошукова та екологічня геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (16). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1058358
  Луговський О.Ф. Пошукове макетування як засіб формування проектного образу в промисловому дизайні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Луговський Олександр Федорович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2018. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1058359
  Щербатюк В.М. Пошукові експедиції як спосіб дослідження селянського повстанського руху доби Української революції 1917 - 1921 рр. (за результатами пошукових експедиції організації "Витоки" Національної спілки краєзнавців України) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 166-173. – ISBN 966-614-021-7
1058360
  Перебитюк Микола Васильович Пошукові науково-технічні засоби та їх застосування в розслідуванні злочинів : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Перебитюк Микола Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 23л.
1058361
  Перебитюк М.В. Пошукові науково-технічні засоби та їх застосування в розслідуванні злочинів : Монографія / М.В. Перебитюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 95с. – ISBN 966-594-317-0
1058362
  Каазнцева В Л. Пошукові роботи Астрономічного музею та ювілейні дати Київської університетської обсерваторії 2013 року / В Л. Каазнцева, С.А. Салата // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 75-76
1058363
  Грицик Л. Пошукові стратегії компаративістики


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
1058364
  Шльончик А. Пошуково-дослідницька робота на уроках мови та літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 2-8.
1058365
  Погосян Т.В. Пошуково-дослідницька робота студентів - засіб самостійного набуття знань // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 29-30 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1058366
  Коструба А. Пошуково-інформаційно-аналітичні засоби встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 7-10
1058367
  Його В. Пощади не буде / В. Його. – Київ, 1965. – 355 с.
1058368
  Деблин А. Пощады нет / А. Деблин. – Москва, 1937. – 448с.
1058369
  Михалков С.В. Пощечина / С.В. Михалков. – Москва, 1975. – 263с.
1058370
  Слонимский М.Л. Пощещина / М.Л. Слонимский. – Л, 1930. – 92с.
1058371
  Азизов Рустам Думан оглу Поэемы Нами Хазри : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Азизов Рустам Думан оглу; АН Аз.ССР. Ин-т литературы. – Баку, 1980. – 27л.
1058372
  Антокольский П.Г. Поэзии Литвы // Поэзия Литвы / гл. ред. П. Антокольский. – Вильнюс, 1950. – С. 5-9
1058373
  Султанов К. Поэзии неугасимый свет / К. Султанов. – Махачкала, 1975. – 157с.
1058374
  Девитт В В. Поэзии огни негасимые / В В. Девитт, . – Баку, 1979. – 127 с.
1058375
   Поэзию в язык из языка. – Ереван, 1978. – 80с.
1058376
  Фролов Ю.Ф. Поэзия -- в траве. / Ю.Ф. Фролов. – Ижевск, 1971. – 52с.
1058377
  Горбунов В.В. Поэзия - душа народа / В.В. Горбунов. – Саранск, 1973. – 296с.
1058378
  Наровчатов С.С. Поэзия - души движенье / С.С. Наровчатов. – Москва, 1965. – 38 с.
1058379
  Казаков М. Поэзия - любимая подруга : стихи / М. Казаков. – Москва : Советский писатель, 1950. – 96 с.
1058380
  Казаков М. Поэзия - любимая подруга : стихи / М. Казаков. – Москва : Советский писатель, 1951. – 96 с.
1058381
  ШкляревскийИ.И Поэзия - львица с гривой / ШкляревскийИ.И. – М., 1986. – 144с.
1058382
  Дементьев В. Поэзия - моя отрада / В. Дементьев. – Москва : Современник, 1975. – 493 с.
1058383
  Пушкин А.С. Поэзия / А.С. Пушкин. – М-Л, 1949. – 528с.
1058384
  Лермонтов М.Ю. Поэзия / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1973. – 335с.
1058385
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.10. – 1973. – 224с.
1058386
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.11. – 1974. – 240с.
1058387
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.12. – 1974. – 240с.
1058388
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.13. – 1974. – 256с.
1058389
  Лермонтов М.Ю. Поэзия / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1976. – 336с.
1058390
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.18. – 1977. – 240с.
1058391
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.19. – 1977. – 192с.
1058392
  Арагон Л. Поэзия : пер. с фр. / Арагон ; [вступ. статья Т. Балашовой]
1058393
  Лермонтов М.Ю. Поэзия / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Детская литература, 1981. – 190с.
1058394
  Каспрович Я. Поэзия / Я. Каспрович. – Л., 1983. – 182с.
1058395
  Коста Хетагуров Поэзия / Коста Хетагуров. – Москва, 1986. – 350 с.
1058396
  Ломоносов М.В. Поэзия / М.В. Ломоносов. – Воронеж, 1986. – 334с.
1058397
  Кольцов А.В. Поэзия / А.В. Кольцов, И.В. Никитин. – Воронеж, 1989. – 206с.
1058398
  Салимон В. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 11. – С. 86-90. – ISSN 0130-7673
1058399
  Черешня В. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 12. – С. 109-112. – ISSN 0130-7673
1058400
  Киселев Л. Поэзия // Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 2003. – № 1. – С. 75-77
1058401
  Туманова М. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 6. – С. 46-50. – ISSN 0131-8136
1058402
  Корин Г. Поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 10. – С. 46-48. – ISSN 0012-6756
1058403
  Кобрин Ю. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 10. – С. 130-133. – ISSN 0130-7673
1058404
  Кушнер А. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 10. – С. 26-32. – ISSN 0130-7673
1058405
  Лиснянская И. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 10. – С. 7-11. – ISSN 0130-7673
1058406
  Грязов А. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 1. – С. 97-101. – ISSN 0131-8136
1058407
  Аксюта А. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 6. – С. 58-61. – ISSN 0131-8136
1058408
  Зозуля Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 11/12. – С. 114-117. – ISSN 0131-8136
1058409
  Сухарев Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 20-22. – ISSN 0131-8136
1058410
  Рыбалкин С. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 114-118. – ISSN 0131-8136
1058411
  Курлат И. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 144-148. – ISSN 0131-8136
1058412
  Соложенкина С. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 0131-8136
1058413
  Лаврентьева Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 10. – С. 43-50. – ISSN 0131-8136
1058414
  Титова Л. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 10. – С. 117-122. – ISSN 0131-8136
1058415
  Майрекер Ф. Поэзия // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 112-115. – ISSN 1130-6545
1058416
  Рубо Ж. Поэзия // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 108-114. – ISSN 1130-6545
1058417
  Куллэ В. Поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 5. – С. 26-44. – ISSN 0012-6756
1058418
  Казарин Ю. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 9. – С. 40-43. – ISSN 0130-7673
1058419
  Пиндар Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 9. – С. 92-101. – ISSN 0130-7673
1058420
  Павлова В. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 5. – С. 7-9. – ISSN 0130-7673
1058421
  Лиснянская И. Поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 0012-6756
1058422
  Панкин Б. Поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 84-88. – ISSN 0012-6756
1058423
  Корнилов В. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2004. – № 7-8. – С. 54-57. – ISSN 0132-2036
1058424
  Гутман Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 10. – С. 29-33. – ISSN 0131-8136
1058425
  Векслер М. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 9. – С. 132-137. – ISSN 0131-8136
1058426
  Тальков И. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 9. – С.75-78. – ISSN 0132-2036
1058427
  Новиков Сергей Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 2. – С. 105-116. – ISSN 0131-8136
1058428
  Окунь М. Поэзия // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1058429
  Соложенкина С. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 0131-8136
1058430
  Лапшина Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 1. – С. 70-75. – ISSN 0131-8136
1058431
  Городницкий А. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
1058432
  Загорулько А. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 2. – С. 151-155. – ISSN 0131-8136
1058433
  Тилло М. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 3. – С. 139-146. – ISSN 0131-8136
1058434
  Ильин В. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 3. – С. 122-127. – ISSN 0131-8136
1058435
  Мейзфилд Д. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 3. – С. 69-73. – ISSN 0132-2036
1058436
  Шелковый С. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 5/6. – С. 122-131. – ISSN 0131-8136
1058437
  Туманова М. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 5/6. – С. 23-29. – ISSN 0131-8136
1058438
  Солнцев Р. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 64-69. – ISSN 0132-2036
1058439
  Тушинский Л. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 32-39. – ISSN 0131-8136
1058440
  Аверьянов В. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 9. – С. 17-25. – ISSN 0132-2036
1058441
  Краснова Н. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 10. – С. 2-7. – ISSN 0132-2036
1058442
  Семенченко Г. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 11/12. – С.42-47. – ISSN 0131-8136
1058443
  Комаров А. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С.88-89. – ISSN 0321-1878
1058444
  Машевский А. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 86-89. – ISSN 0321-1878
1058445
  Евтушенко Е. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 4. – С. 3-6.
1058446
  Твердохлеб А. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 4. – С. 113-121. – ISSN 0131-8136
1058447
  Вознесенский А. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 2. – С. 29-31.
1058448
  Пастернак Б.Л. Поэзия / Борис Пастернак. – Москва : АСТ; АСТ Москва, 2007. – 352 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-016576-6
1058449
  Волошин М. Поэзия : поэзия: стихи; рисунки // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 3 (25). – С. 124-141


  Максимилиан Александрович Волошин (Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин, 1877-1932) - русский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик.
1058450
  Марушко Б. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 7. – С. 118-121. – ISSN 0131-8136
1058451
  Лукин Б. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 8. – С. 55-60. – ISSN 0132-2036
1058452
  Замостьянов А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 8. – С. 3-9. – ISSN 0132-2036
1058453
  Ахмадулина Б. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2008. – № 3. – С. 3-17
1058454
  Тучин Р. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2008. – № 3. – С. 12-14.
1058455
  Мандельштам О. Поэзия // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 35.
1058456
  Кузовлева Т. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 7. – С. 2-7. – ISSN 0132-2036
1058457
  Ахматов А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 7. – С. 32-34. – ISSN 0132-2036
1058458
  Адамов П. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 7. – С. 44-45. – ISSN 0132-2036
1058459
  Сливкин П Е. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1058460
  Святкова О. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 4. – С. 49-55. – ISSN 0131-8136
1058461
  Окунь М. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 3-4. – ISSN 0321-1878
1058462
  Воронова Н. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 51-88. – ISSN 0321-1878
1058463
  Слепухин С. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 89-90. – ISSN 0321-1878
1058464
  Ганас М. Поэзия // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 182-186. – ISSN 1130-6545
1058465
  Димула К. Поэзия // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 176-181. – ISSN 1130-6545
1058466
  Ушакова Е. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1058467
  Филиппов А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 3. – С. 60-62. – ISSN 0132-2036
1058468
  Костенко Л.В. Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 159-160. – ISSN 0012-6756
1058469
  Белоцерковец Н. Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 160-161. – ISSN 0012-6756
1058470
  Андрухович Ю. Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 161-162. – ISSN 0012-6756
1058471
  Давиденко Л. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 2. – С. 112-117. – ISSN 0131-8136
1058472
  Вознесенский А. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2008. – № 1. – С. 3-5.
1058473
  Олейников Н. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 152-157. – ISSN 0321-1878
1058474
  Горбаневская Н. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1058475
  Дьячков А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 4. – С. 47-49. – ISSN 0132-2036
1058476
  Бубнов Н. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 4. – С. 2-5. – ISSN 0132-2036
1058477
  Глущенко В. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 20-26. – ISSN 0131-8136
1058478
  Давенант В. Поэзия // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 279-280. – ISSN 1130-6545
1058479
  Уоллер Э. Поэзия // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 281-283. – ISSN 1130-6545
1058480
  Лесин Е. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 2-7. – ISSN 0132-2036
1058481
  Сорокина О. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 29-33. – ISSN 0132-2036
1058482
  Попов А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 76-79. – ISSN 0132-2036
1058483
  Лаврентьев М. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 1. – С.36-41. – ISSN 0132-2036
1058484
  Грозовский М. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 1. – С. 38-47. – ISSN 0131-8136
1058485
  Красиков М. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 1. – С. 6-13. – ISSN 0131-8136
1058486
  Кочубей Ю.Н. Поэзия "свободного стиха" в Ираке (40-е - 70-е гг. XX ст.) / Ю.Н. Кочубей ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского Нац. акад. наук Украины. – Київ : Стилос, 2003. – 271, [3] с. – Библиогр.: с. 245-261. – ISBN 966-02-2866-X
1058487
  Сагиян М.С. Поэзия "Юсисапайла" : Автореф... канд. филол.наук: / Сагиян М.С.; АН АрмССР, Ин-т лит. – Ереван, 1958. – 19л.
1058488
  Коган П.С. Поэзия (1917-X-1927) / Коган П.С. – Харьков, 1927. – [16] с.
1058489
   Поэзия 1917-1920 гг.. – Мурманск, 1975. – 191с.
1058490
  Лазебник Ю.С. Поэзия 20 века / Ю.С. Лазебник, В.И. Ярмак. – К. : Наукова думка, 1992. – 140 с.
1058491
   Поэзия 20 века. С. Есенин и В. Маяковский. Стихи и романсы [Електронний ресурс] : романсы в исполн. популярн. артистов эстрады 60 - 80-х годов. – Москва : Говорящая книга, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 4 ч. 33 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Школьная хрестоматия : литература ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!)


  С. А. Есенин - тонкий лирик, мастер глубокого психологизированного пейзажа На стихи С. Есенина написано немало романсов. Некоторые из них приведены на диске в исполнении популярных артистов эстрады. В. В. Маяковский - новатор в поэзии, реформатор ...
1058492
   Поэзия XIX -- начала ХХ века. – М., 1984. – 480с.
1058493
  Локшина Б.С. Поэзия А. Блока и С. Есенина в школьном изучении / Б.С. Локшина. – Ленинград, 1978. – 159 с.
1058494
   Поэзия А. Блока и фольклорно-литературные традиции. – Омск, 1984. – 140с.
1058495
  Балакин А.М. Поэзия А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Твардовского / А.М. Балакин. – М, 1984. – 128с.
1058496
   Поэзия А. И. Полежаева. – Саранск, 1989. – 156 с.
1058497
  Молдавский М Д. Поэзия А. Прокофьева / М Д. Молдавский, . – Л., 1959. – 120 с.
1058498
  Бикмухаметова Е.М. Поэзия А.Н.Плещеева 40-х годов : Автореф... Канд.филол.наук: / Бикмухаметова Е.М.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1954. – 22л.
1058499
  Евстафьев В.А. Поэзия А.Суркова : Автореф... канд. филол. наук: / Евстафьев В.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1058500
  Оразова Ж.С. Поэзия Абу Сарсенбаева : Автореф... канд. филол,наук: 10.01.03 / Оразова Ж. С.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1975. – 34л.
1058501
  Рыльский М.Ф. Поэзия Адама Мицкевича / М.Ф. Рыльский. – М., 1956. – 86с.
1058502
  Слободская Н.И. Поэзия Адельберта Шамиссо. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.05 / Слободская Н.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1058503
  Крут И.Т. Поэзия Александра Блока / И.Т. Крут. – Москва, 1970. – 263 с.
1058504
  Пьяных М.Ф. Поэзия Александра Межирова / М.Ф. Пьяных. – Л. : Советский писатель, 1985. – 208 с.
1058505
  Еселев Н.Х. Поэзия Александра Твардовского / Н.Х. Еселев. – Москва, 1954. – 31с.
1058506
  Скатов Н.Н. Поэзия Алексея Кольцова / Н.Н. Скатов. – Л., 1977. – 91 с.
1058507
  Гринберг И.Л. Поэзия Алексея Суркова. / И.Л. Гринберг. – М., 1958. – 144с.
1058508
  Худоян Торос Сиреканович Поэзия Амо Сагияна : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Худоян Торос Сиреканович; М-во просвещения Армянской ССР. Армянский гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 24л.
1058509
   Поэзия английского романтизма. – Москва : Художественная литература, 1975. – 670 с.
1058510
  Благонравов В.Н. Поэзия Андрея Вознесенского (1958-1963) : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Благонравов В.Н.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1972. – 21л.
1058511
  Добин Е.С. Поэзия Анны Ахматовой / Е.С. Добин. – Ленинград, 1968. – 250 с.
1058512
  Григорьев В.П. Поэзия Антонио Мачадо : Автореф... канд. филол.наук: / Григорьев В.П.; ЛГУ. – Л., 1966. – 16л.
1058513
   Поэзия Аргентины. – М., 1987. – 430с.
1058514
  Игнатенко А.Г. Поэзия Аркадия Кулешова (1926-1945 гг.) : Дис... канд. филолог.наук: / Игнатенко А.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра рус. лит. – К., 1955. – 211л.
1058515
  Игнатенко А.Г. Поэзия Аркадия Кулешова (1926-1945 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Игнатенко А.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра рус. лит. – Киев, 1955. – 20 с.
1058516
  Бечик В.Л. Поэзия Аркадия Кулешова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Бечик В.Л.; АН Белорусской ССР. – Минск, 1974. – 19л.
1058517
   Поэзия Армении. – Ереван, 1963. – 415с.
1058518
   Поэзия Армении. – Ереван, 1966. – 511с.
1058519
   Поэзия Армении. – Ереван, 1973. – 543с.
1058520
  Брюсов В. Поэзия Армении и ее единство на протяжении веков // Армянская поэзия в переводах В.Я. Брюсова / [ред. и послесл. Инджикяна А.]. – Ереван : Айпетрат, 1956. – С. 11-72
1058521
  Кирпотин В.Я. Поэзия армянского народа / В.Я. Кирпотин. – М., 1938. – 112с.
1058522
  Черненко М.М. Поэзия Арсения Тарковского: диалог культур и времен : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Черненко М.М.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 18 с.
1058523
  Черненко Маргарита Марковна Поэзия Арсения Тарковского: Диалог культур и времен : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Черненко Маргарита Марковна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 191л. – Бібліогр.:л.185-191
1058524
   Поэзия Африки. – Москва : Художественная литература, 1973. – 687с. – (Биб-ка всемирной литературы. Лит-ра XX века ; Сер. №3 ; Т.131)
1058525
   Поэзия Африки. – М.
1. – 1979. – 287с.
1058526
   Поэзия Африки. – М.
2. – 1979. – 282с.
1058527
  Заярная И. Поэзия Б. Пастернака в контексте традиции метафизического стиля эпохи барокко // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 78-92. – ISBN 966-594-431-2
1058528
  Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова / Н.В. Фридман. – М., 1971. – 383с.
1058529
   Поэзия Башкирии. – М., 1955. – 416с.
1058530
  Кедров К. Поэзия бессознательного // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2012. – № 1/2 (1210). – С. 34-36. – ISSN 0234-1670
1058531
  Мунис М.-Л. Поэзия Бласа де Отеро : Автореф... канд. филол.наук: 10.644 / Мунис М.-Л.; ЛГУ. – Л., 1971. – 22л.
1058532
   Поэзия Боливии. – М., 1989. – 429с.
1058533
  Альфонсов В.Н. Поэзия Бориса Пастернака / В.Н. Альфонсов. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 366 с.
1058534
   Поэзия борьбы. – М., 1976. – 320с.
1058535
   Поэзия борьбы. – М., 1984. – 127с.
1058536
   Поэзия борьбы и победы. – М., 1950. – 248с.
1058537
   Поэзия борьбы и сопротивления. – М., 1974. – 174с.
1058538
   Поэзия борьбы и сопротивления. – Москва : Прогресс, 1978. – 174с.
1058539
   Поэзия Бразилии. – Москва : Художественная литература, 1983. – 332с.
1058540
   Поэзия братства : [сборник : 60-летию образования СССР посвящается / сост. Л. Сорокин]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. – 58 с. : 48 л. ил. – Миниатюрное издание
1058541
  Evtimova Rumiana Поэзия Бродского как "синоптический дневник" synoptikos (греч.) - обозревающий все вместе // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2014. – 9. – С. 167-176. – ISBN 978-83-233-3787-4. – ISSN 1897-3035
1058542
   Поэзия в большевистских изданиях. – Л., 1967. – 512с.
1058543
   Поэзия в бою. – М., 1959. – 847с.
1058544
  Наровчатов С.С. Поэзия в движении. Статьи. / С.С. Наровчатов. – М., 1966. – 247с.
1058545
  Гринберг И.Л. Поэзия в пути / И.Л. Гринберг. – Москва, 1966. – 47с.
1058546
   Поэзия в пути. – М., 1978. – 255с.
1058547
   Поэзия в пути. – М.
вып. 2. – 1981. – 223с.
1058548
  Чеченева Л.В. Поэзия В.А. Луговского : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чеченева Л.В. ; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1966. – 28 с.
1058549
  Смородин А.А. Поэзия В.В.Маяковского и публицистика 20-х годов / А.А. Смородин ; Акад. наук СССР ; Ин-т русской л-ры (Пушкинский дом). – Ленинград : Наука, 1972. – 270 с.
1058550
  Звагельский Б.Л. Поэзия В.М.Маяковского в военно-патриотическом и интернациональном воспитании учащихся : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Звагельский Б.Л. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 18 с.
1058551
  Савенко В.С. Поэзия В.Маяковского для детей. Лекция / В.С. Савенко. – К., 1961. – 31 с.
1058552
  Гиндин С.И. Поэзия В.Я.Брюсова. К 100-летию со дня рождения. / С.И. Гиндин. – М., 1973. – 64с.
1058553
  Галстян Г.А. Поэзия Ваагна Давтяна : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Галстян Г.А.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1973. – 13л.
1058554
   Поэзия вагантов. – М., 1975. – 606с.
1058555
  Поступальский И. Поэзия Валерия Брюсова в ее идеях и связях с временем / И. Поступальский. – М., 1933. – 116с.
1058556
  Максимов Д.Е. Поэзия Валерия Брюсова. / Д.Е. Максимов. – Л., 1940. – 300с.
1058557
   Поэзия ведет огонь. – М., 1968. – 190с.
1058558
   Поэзия Великой Отечественной войны и антифашистского Сопротивления. – М., 1980. – 654с.
1058559
   Поэзия Венесуэлы. – М., 1988. – 363с.
1058560
  Власенко А.Н. Поэзия верности / А.Н. Власенко. – Москва, 1963. – 56 с.
1058561
  Пахарева Т.А. Поэзия Веры Павловой в контексте темы "Женского присутствия" в русской литературе XX века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 323-327. – ISBN 966-8188-10-1
1058562
  Саводник В. Поэзия Вл.С.Соловьева.. – Москва, 1901. – 25 с.
1058563
  Лазарев Л.И. Поэзия военного поколения / Л.И. Лазарев. – Москва : Знание, 1966. – 40 с.
1058564
  Береговская Э.М. Поэзия вокруг нас : книга для чтения на фр. яз. для учащихся мл. кл. / Э.М. Береговская. – Москва : Просвещение, 1984. – 92с.
1058565
  Осетров Е.И. Поэзия вчера, сегодня, завтра / Е.И. Осетров. – М, 1972. – 64с.
1058566
  Жислина С.С. Поэзия высокого накала. О творчестве Л. Татьяничевой / С.С. Жислина. – Челябинск, 1965. – 48с.
1058567
  Западов В.А. Поэзия Г.Р.Державина 1777-1790 годов. (Нерешенные вопросы биографии и поэтики) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Западов В.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра рус. лит-ры. – Ленинград, 1968. – 19л.
1058568
  Чилая С.Е. Поэзия Галактиона Табидзе / С.Е. Чилая. – Тбилиси, 1955. – 58 с.
1058569
   Поэзия гаучо. – М., 1964. – 238с.
1058570
  Земсков В.Б. Поэзия гаучо и ее роль в становлении литературы Аргентины (к проблеме отношений литературы и фольклора в Латинской Америке) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Земсков В.Б.; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры. – М., 1972. – 32л.
1058571
  Ариф Саидов Поэзия Гафура Гуляма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Ариф Саидов; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова. – Москва, 1953. – 15л.
1058572
  Шталь И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла : Типология художественного мышления и образ человека / И.В. Шталь; АН СССР, Институт мировой литературы. – М. : Наука, 1977. – 263с. : ил. – Библиогр.: с. 246-261
1058573
   Поэзия ГДР : Сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 479с. – (Биб-ка лит-ры Германской Демократической Республики)
1058574
   Поэзия ГДР. – М., 1983. – 543с.
1058575
  Рштуни Г. Поэзия Гегама Саряна. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рштуни Г.; Ереван. гос. ун-т. Филолог. ф-тет. – Ереван, 1950. – 17 с.
1058576
  Мнацаканян В.М. Поэзия Гегама Саряна. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мнацаканян В.М.; АН АрмССР. Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1962. – 16л.
1058577
  Гольцев В.В. Поэзия Георгия Леонидзе / Виктор Гольцев. – Тбилиси : Изд. и тип. "Заря Востока", 1948. – 76 с.
1058578
  Гольцев В. Поэзия Георгия Леонидзе. / В. Гольцев. – Тбилиси, 1948. – 75с.
1058579
  Шиллер Ф.П. Поэзия германской революции 1848 года / Ф.П. Шиллер. – М., 1934. – 270с.
1058580
   Поэзия горцев Кавказа. – М., 1934. – 288с.
1058581
  Касаткина В.Н. Поэзия гражданского подвига: литературная деятельность декабристов / В.Н. Касаткина. – Москва, 1987. – 237 с.
1058582
  Лянцевич Т.М. Поэзия грамматики в любовной лирике Б. Пастернака // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 72-83. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1058583
   Поэзия Грузии. – М.-Л., 1949. – 508с.
1058584
   Поэзия Дагестана. – Махачкала, 1971. – 363с.
1058585
  Благой Д.Д. Поэзия действительности / Д.Д. Благой. – М., 1961. – 168с.
1058586
  Илюшин А.А. Поэзия декабриста Г.С.Батенькова / А.А. Илюшин. – М., 1978. – 168с.
1058587
   Поэзия декабристов. – Л., 1950. – 848с.
1058588
  Фризман Л.Г. Поэзия декабристов / Л.Г. Фризман. – М., 1974. – 64с.
1058589
  Илюшин А.А. Поэзия декабристов в литературном движении первой трети ХІХ века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Илюшин А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М.., 1966. – 17л.
1058590
  Быков Д. Поэзия дело кровавое // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 22-23. – ISSN 0234-1670


  Россия перед Пушкиным в тяжком долгу. Даже сейчас, спустя 176 л. после его смерти, мы не поняли и даже приблизительно не сформулировали его этическую систему. Этический кодекс поэта - мы следуем ему бессознательно, а сформулировать, что такое наш ...
1058591
  Галимов Ш.З. Поэзия Демьяна Бедного периода гражданской войны : Автореф... канд. филол.наук: / Галимов Ш.З.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 14л.
1058592
  Соколов Б.М. Соколов Ю.М Поэзия деревни. – [Москва] : Новая Москва, 1923. – 166, [2] с. – Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л., описан по ген. каталогу. – Библиогр. в конце каждого параграфа 4 главы. – (Библиотека "Вестника просвещения")
1058593
  Западов Александр Васильевич Поэзия Державина : Автореф... д-ра филол.наук: / Западов Александр Васильевич; МГУ. – Москва, 1959. – 43л.
1058594
  ХАлит Гали Поэзия дерзаний. / ХАлит Гали. – Казань, 1980. – 160с.
1058595
  Ломидзе С.Г. Поэзия Джозуэ Кордуччи и проблема итальянского классцизма 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Ломидзе С.Г.; АН СССР. – М, 1977. – 28л.
1058596
  Викторовская И.В. Поэзия Джона Китса : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Викторовская И.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 16 с.
1058597
  Гачечиладзе З.Г. Поэзия Дилана Томаса : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Гачечиладзе З.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 28л.
1058598
  Турабов Сабир Поэзия дружбы и братства / Турабов Сабир. – Баку : ЯЗЫЧЫ, 1979. – 148 с.
1058599
   Поэзия друзей. – Якутск, 1957. – с.
1058600
   Поэзия Европы. – М.
1. – 1977. – 859с.
1058601
   Поэзия Европы. – М.
2. – 1977. – 570с.
1058602
   Поэзия Европы. – М.
3. – 1977. – 605с.
1058603
   Поэзия Европы. – М.
1. – 1978. – 859с.
1058604
   Поэзия Европы. – М.
2. – 1979. – 571с.
1058605
   Поэзия Европы. – Москва
Т. 3 (2) : Поэзия СССР. – 1979. – 605с.
1058606
  Арутюнов Л.Н. Поэзия Егише Чаренца : Автореф... канд. филол.наук: / Арутюнов Л.Н.;. – М, 1965. – 20л.
1058607
  Григорьян А.П. Поэзия Егише Чаренца. / А.П. Григорьян. – Ереван, 1961. – 195 с.
1058608
  Коржан В.В. Поэзия Есенина и русское народное творчество : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коржан В.В. ; Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом) АН СССР. – Ленинград, 1967. – 15 с.
1058609
  Сохань Л.В. Поэзия жизнетворчества : размышления о таинствах души и превратностях человеческой жизни : стихи. афоризмы, максимы, сентенции, психологические эссе / Лидия Сохань. – 3-е изд. доп. – Киев : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-024-0
Т. 1. – 2009. – 400 с.
1058610
  Нехорошев Ю.И. Поэзия жизни - правда искусства / Ю.И. Нехорошев. – Л., 1977. – 183с.
1058611
  Воякина Светлана Михайловна Поэзия жизни - правда искусства : Сов. мастера кисти и резца 60 - 70-х гг.: Рек. библиогр. указ. / Воякина Светлана Михайловна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1983. – 177с.
1058612
  Капралов Г.А. Поэзия жизни / Г.А. Капралов. – Л., 1959. – 96с.
1058613
  Власов Ф.Х. Поэзия жизни / Ф.Х. Власов. – Москва : Советская Россия, 1961. – 344 с.
1058614
  Эфендиева Т.Е. Поэзия жизни / Т.Е. Эфендиева. – Нальчик, 1977. – 256 с.
1058615
  Грабарь О. Поэзия Закарпатья 1939-1944 / О. Грабарь. – Пряшев, 1957. – 316с.
1058616
  Ляховская Н.Д. Поэзия Западной Африки / Н.Д. Ляховская ; АН СССР, Ин-т мир. литературы. – Москва : Наука, 1975. – 168 с. – Бібліогр.: с. 162-165
1058617
   Поэзия западных и южных славян. – Л., 1955. – 503с.
1058618
  Аббасов И.А. Поэзия Зейнала Халида : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Аббасов И.А. ; АН АзССР. – Баку, 1975. – 31с.
1058619
  Орочко Н.Н. Поэзия и война / Н.Н. Орочко. – Минск, 1987. – 235с.
1058620
   Поэзия и дружба. – М., 1969. – 101с.
1058621
  Коновалов Е. Поэзия и ее новые имена = Поэзия в ситуации после-пост-модерна // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 2, март - апрель. – С. 241-265. – ISSN 0042-8795


  В 2011 г. в Москве попечением "Фонда социально-эконом. и интеллектуальн. программ" вышла лит. антология "Новые имена в поэзии". Эта книга - составная часть многолетней программы "Молодые писатели", которая включает в себя организацию ежегодных "Форумов ...
1058622
  Соловьев Б.И. Поэзия и жизнь / Б.И. Соловьев. – М., 1955. – 643с.
1058623
  Дементьев В.В. Поэзия и жизнь / В.В. Дементьев. – Вологда : Вологодское книжное издательство, 1960. – 120 с.
1058624
  Соловьев Б.И. Поэзия и критика / Б.И. Соловьев. – М., 1966. – 359с.
1058625
   Поэзия и музыка. – М., 1973. – 302с.
1058626
  Винокуров Е.М. Поэзия и мысль / Е.М. Винокуров. – Москва, 1966. – 88с.
1058627
  Петров Д.П. Поэзия и наука / Д.П. Петров. – М. : Знание, 1974. – 64 с.
1058628
   Поэзия и письма декабриство. – Горький, 1984. – 336с.
1058629
  Гете И.В. Поэзия и правда : из моей жизни / Иоганн Вольфганг Гете ; пер. с нем. Наталии Ман ; [вст. ст. и ком. Н. Вильмонта]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 606 с., 1 л. порт.
1058630
  Бунин И.А. Поэзия и проза / И.А. Бунин. – Москва : Просвещение, 1986. – 382 с. – (Школьная библиотека)
1058631
  Высоцкий В.С. Поэзия и проза / В.С. Высоцкий. – Москва : Книжная палата, 1989. – 448с. – ISBN 5-7000-0135-7
1058632
  Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. / Д.Е. Максимов. – Л., 1975. – 526с.
1058633
  Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. / Д.Е. Максимов. – доп. изд. – Л., 1981. – 552с.
1058634
  Харчев В В. Поэзия и проза Александра Грина / В В. Харчев, . – Горький, 1975. – 256 с.
1058635
   Поэзия и проза Древнего Востока. – Москва : Художественная литература, 1973. – 735с.
1058636
  Ермаков Ф.К. Поэзия и проза М.П. Петрова / Ф.К. Ермаков. – Ижевск, 1960. – 220 с.
1058637
  Березина А.Г. Поэзия и проза молодого Рильке : [монография] / А.Г. Березина. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 183 с.
1058638
  Клейн В.Г. Поэзия и проза немецких писателей СССР. / В.Г. Клейн, И.А. Варкентин. – Москва, 1975. – 175 с.
1058639
  Хршановский А.А. Поэзия и расчеты / А.А. Хршановский. – Л, 1965. – 182с.
1058640
  Новиченко Л.Н. Поэзия и революция / Л.Н. Новиченко. – Москва, 1957. – 298 с.
1058641
  Огнев В.Ф. Поэзия и современность / В.Ф. Огнев. – М., 1961. – 355с.
1058642
  Полякова Л. Поэзия и современность: "за и "против" / Л. Полякова. – Москва : Современник, 1989. – 300 с.
1058643
  Непомнящий В.С. Поэзия и судьба : cтатьи и заметки о Пушкине / В. Непомнящий. – Москва : Советский писатель, 1983. – 367 с., [1] л. портр. : 1 л. портр.
1058644
  Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина / В.С. Непомнящий. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 448с.
1058645
  Байрамукова Н.М. Поэзия и условная поэтика / Н.М. Байрамукова. – Ставрополь, 1973. – 73с.
1058646
  Черняков М.В. Поэзия и эпоха / М.В. Черняков. – Х., 1967. – 276с.
1058647
  Стешенко И.М. Поэзия И. П. Котляревского (к 100-л. юбилею его Энеиды) : 1. И.П. Котляревский и Осипов ; 2. Котляревский в свете критики [2-е статьи] / И. Стешенко. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 230 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1898


  (две статьи: "И. П. Котляревский и Осипов" и "И. П. Котляревский в свете критики" ранее были напечатаны в "Киевской Старине"; Стешенко И. И. П. Котляревский и Осипов в их взаимоотношении // Киевская старина (дальше Кст.). – 1898. – Т. 62. – Кн. 7-8. ...
1058648
  Неженец Н.И. Поэзия И.З.Сурикова / Н.И. Неженец. – М., 1979. – 167с.
1058649
  Куприянова И.Т. Поэзия И.Франко в русских переводах конца XIX-начала XX в. : Лекция по спецкурсу "Взаимообогащение русской и украинской литератур" / И.Т. Куприянова. – Запорожье : ЗГУ, 1992. – 56 с.
1058650
  Михайлова Т.М. Поэзия Ивана Бунина и Василия Стуса: компаративный анализ // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / Укр. ассоц. препод. рус. яз. и литератури ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 5 (53). – С. 41-43. – ISSN 2305-7319
1058651
  Нефедов В.В. Поэзия Ивана Бунина: Этюды. / В.В. Нефедов. – Минск, 1975. – 135с.
1058652
  Черный К.М. Поэзия Иннокентия Анненского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Черный К.М. ; МГУ , Филолог. фак-т , Каф. истории сов. лит-ры. – Москва, 1973. – 24 с.
1058653
  Хитарова С. Поэзия Иоаннисиана : Автореф... канд. филол.наук: / Хитарова С.; АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1966. – 19л.
1058654
  Бондаренко Н.И. Поэзия Иоганна Вольфганга Гете в украинских переводах. (Дооктябрьский период) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бондаренко Н.И. ; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
1058655
  Хитарова С. Поэзия Ионниссиана / С. Хитарова. – М., 1968. – 200с.
1058656
  Хинтибидзе А.Г. Поэзия Иосифа Гришашвили : Автореф... канд. филол.наук: / Хинтибидзе А.Г.; АН Груз.ССР. Ин-т истории грузинской литературы им. Руставели. – Тбилиси, 1953. – 20 с.
1058657
  Абрамович А.Ф. Поэзия Иосифа Павловича Уткина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Абрамович А.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 16 с.
1058658
   Поэзия Ирландии : пер. с ирл. и анг. – Москва : Художественная литература, 1988. – 479 с. : ил.
1058659
  Литвин Э.С. Поэзия Исаковского и народное творчество / Э.С. Литвин. – Смоленск, 1955. – 204 с.
1058660
   Поэзия испанского Возрождения. – М., 1990. – 590с.
1058661
  Коринфский Аполлон Поэзия К.К.Случевского. / Коринфский Аполлон. – С.-Пб. – 87с.
1058662
  Гофман М.Л. Поэзия К.Ф.Рылеева. – Чернигов, 1917. – 16 с.
1058663
  Бальмонт К.Д. Поэзия как волшебство / К. Бальмонт. – [Москва] : Книгоиздат Скорпион ; [Тип. В.И. Воронова], 1915. – 93 с. – На обороте тит. л. дата: 1914-1915; на обл. дата: 1916
1058664
  Зелинский К.Л. Поэзия как смысл : Книга о конструктивизме / Корнелий Зелинский. – Москва : Федерация, 1929. – 316 с.
1058665
   Поэзия Калмыкии. – М., 1940. – 90с.
1058666
   Поэзия Колумбии. – М., 1991. – 348с.
1058667
  Мосолова Е.А. Поэзия Кольцова : Автореф... канд. филол.наук: / Мосолова Е.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им.Покровского. – Л., 1950. – 22л.
1058668
  Земцовский И.И. Поэзия крестьянских праздников / И.И. Земцовский. – Л., 1970. – 637с.
1058669
  Поляков М.Я. Поэзия критической мысли : О мастерстве Белинского и некоторых вопросах литературной теории / М.Я. Поляков. – Москва : Советский писатель, 1968. – 342 с.
1058670
   Поэзия кубинского романтизма. – М., 1971. – 190с.
1058671
   Поэзия Кубы. – М., 1980. – 414с.
1058672
   Поэзия Латинской Америки : [сборник] : пер. с исп., португ. и фр. – Москва : Художественная литература, 1975. – 719с. : 14 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 170 ; Серия третья. Литература XX в.)
1058673
  Присовский Е.Н. Поэзия Леонида Первомайского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Присовский Е.Н. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1965. – 30 с. – Бібліогр. : с. 29
1058674
  Богомолова Н.А. Поэзия Леопольда Стаффа (1878-1957) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Богомолова Н. А.; АН СССР, Ин-т славяновед. и балканист. – М., 1975. – 25л.
1058675
  Заславский И.Я. Поэзия Лермонтова в годы Великой Отечественной войны / И.Я. Заславский, 1955. – 111с.
1058676
  Максимова Д.Е. Поэзия Лермонтова. / Д.Е. Максимова. – Л., 1959. – 326 с.
1058677
  Максимова Д.Е. Поэзия Лермонтова. / Д.Е. Максимова. – Москва-Л. : Наука, 1964. – 266 с.
1058678
  Рысак А.А. Поэзия Леси Украинки в русских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Рысак А. А. ; Львов. ГУ. – Львов, 1978. – 25 с.
1058679
   Поэзия Литвы. – Вильнюс, 1950. – 492 с. – В изд. также : Поэзии Литвы / П.Г. Антокольский
1058680
  Светулайтис В. Поэзия Людаса Гиры : Автореф... канд. филол.наук: / Светулайтис В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1058681
   Поэзия Люксембурга. – М., 1988. – 502с.
1058682
  Ситенко В.В. Поэзия М.А. Светлова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ситенко В.В. ; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – Минск, 1964. – 20 с.
1058683
  Султанова Г.Д. Поэзия М.А.Сабира в русских переводах / Г.Д. Султанова. – Баку, 1979. – 112 с.
1058684
  Султанова Д Г. Поэзия М.А.Сабира в русских переводах. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Султанова Г.Д.кызы; АН АзССР. Ин-т лит. им. Низами. – Баку, 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1058685
  Акперов Акпер Поэзия М.С.Ордубади : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Акперов Акпер; АН АзССР. Ин-т литературы и яз. им. Низами. – Баку, 1968. – 24л.
1058686
  Дюшен Э. Поэзия М.Ю. Лермонтовв в ее отношении к русской и западно-европейской литературам / Э. Дюшен ; Пер. с фр. В.А. М-ой и Б.В. Зевалина, под ред. П.П. Миндалева. – Казань : Изд. кн. маг. М,А. Голубева ; [Типо-лит. "Т-го Д--ма В.Еремеев и А. Шашабрин2], 1914. – [2], VI, 156, XII с.


  Ред.: Миндалев, Петр Петрович (1876-1929) Из предисл.: "Настоящая книга представляет собой пер. 3-й ч. "Les influences dans l"oeuvre de Lermontov" труда... Э. Дюшена "Michel Jourievitch Lermontov" Paris, 1910..."
1058687
   Поэзия Магриба. – М., 1978. – 232с.
1058688
  Корман Б.О. Поэзия Максима Богдановича (творческий путь) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Корман Б.О.; Борисоглебский учительский институт. – Минск, 1951. – 14 с.
1058689
  Халил Поэзия Максуда Шейхзаде и актуальные проблемы азербайджанско-узбекских литературных связей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Халил Р.о.Х. .; Ин-т литературы. – Баку, 1985. – 55 с.
1058690
  Зубова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой / Л.В. Зубова. – Л., 1989. – 262с.
1058691
  Бреславец Т.И. Поэзия Мацуо Басе / Т.И. Бреславец. – Москва : Наука, 1981. – 152 с.
1058692
  Расули М.М. Поэзия Маяковского в Узбекистане / М.М. Расули. – Ташкент, 1965. – 160 с.
1058693
  Субботин А.С. Поэзия Маяковского как система жанров : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Субботин А.С. ; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1980. – 25 с.
1058694
   Поэзия мередиана роз. – Новосибирск, 1982. – 161с.
1058695
  Суровцев Ю.И. Поэзия Миколы Бажана. / Ю.И. Суровцев. – М, 1970. – 287с.
1058696
   Поэзия мира и дружбы. – Оренбург, 1962. – 128с.
1058697
  Мирианашвили Теймураз Андреевич Поэзия Мирзы Геловани : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.02 / Мирианашвили Теймураз Андреевич; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1981. – 23л.
1058698
  Азизов К. Поэзия Миртемира : Автореф... канд. филол.наук: / Азизов К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 29л.
1058699
  Бабушкин Н.Ф. Поэзия Михаила Исаковского / Н.Ф. Бабушкин. – Томск, 1951. – 32с.
1058700
  Твардовский А.Т. Поэзия Михаила Исаковского / А.Т. Твардовский. – Москва : Советская Россия, 1969. – 91 с.
1058701
  Гайничеру О.И. Поэзия Михая Бенюка / О.И. Гайничеру. – Киев, 1981. – 138с.
1058702
  Гайничеру Олег Иванович Поэзия Михая Бенюка. (От революционного романтизма к социалистическому реализму) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Гайничеру Олег Иванович; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1980. – 19л.
1058703
  Тарасенко Л.В. Поэзия молдавского экрана / Л.В. Тарасенко. – Кишинев, 1980. – 137с.
1058704
   Поэзия моя, ты -- из окопа. – М., 1985. – 176с.
1058705
  Мустафин Р.А. Поэзия мужества : к 60-летию со дня рождения Мусы Джалиля / Р. А. Мустафин. – Москва : Знание, 1966. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 3 ; сер. 6 : Литература и искусство)
1058706
  Хайбуллаев С.М. Поэзия мужества и нежности / С.М. Хайбуллаев. – Махачкала, 1978. – 108с.
1058707
  Пригарина Н.И. Поэзия Музаммада Икбала / Н.И. Пригарина. – М, 1972. – 196с.
1058708
  Хакимов А. Поэзия Мустая Карима. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хакимов А.; Ан СССР.Ин-т мировой литературы. – М, 1965. – 20л.
1058709
  Воздвиженский В.Г. Поэзия Мусы Джалиля / В.Г. Воздвиженский. – Казань, 1981. – 120с.
1058710
  Мазепа Н.Р. Поэзия мысли / Н.Р. Мазепа. – К, 1968. – 123с.
1058711
  Чернышевский Н.Г. Поэзия мысли. / Н.Г. Чернышевский. – Саратов, 1978. – 112с.
1058712
  Чарыкулиева А.Б. Поэзия Мятаджи. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чарыкулиева А.Б.; АН ТуркмССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1964. – 18л.
1058713
  Магина Р.Г. Поэзия Н. Ф. Щербины : Автореф... канд. филол.наук: / Магина Р. Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 23л.
1058714
  Филиппов Г.В. Поэзия Н.Заболоцкого. (Этапы худож. развития) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Филиппов Г.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Кафедра советской лит-ры. – Ленинград, 1968. – 18 с.
1058715
  Крюкова А.М. Поэзия Н.Н. Асеева двадцатых - тридцатых годов : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Крюкова А.М. ; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 16 с.
1058716
  Верник О.А. Поэзия Н.С. Гумилёва в контексте литературы Серебряного века : Монография / О.А Верник; МОНУ; Луган. нац. пед. ун-т им. Т.Г. Шевченка; Восточноукр. центр науч. изуч. лит. и метод. ее преподавания. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 247с. – ISBN 978-966-617-159-0
1058717
  Лазарева Е.И. Поэзия Н.С. Тихонова 20-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лазарева Е.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 19 с.
1058718
  Чернуха Г.Н. Поэзия Н.С.Тихонова : Дис... канд. филол. наук: / Чернуха Г.Н.;. – Черновцы. – 255л.
Ч.1. – 1949. – 255л.
1058719
  Чернуха Г.Н. Поэзия Н.С.Тихонова : Дис... канд. филол. наук: / Чернуха Г.Н.;. – Черновцы. – 225-546л. – Бібліогр.:л.520-545
Ч.2. – 1949. – 225-546л. – Бібліогр.:л.520-545
1058720
  Чернуха Г.Н. Поэзия Н.С.Тихонова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернуха Г.Н.; Черновиц. гос. ун-т. Каф. рус. лит. – Киев, 1950. – 18 с.
1058721
  Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма / М.Н. Мерцалова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 222с.
1058722
  Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. / М.Н. Мерцалова. – М., 1975. – 191с.
1058723
  Македонов А.В. Поэзия народного подвига / А.В. Македонов. – М : Современник, 1986. – 251 с.
1058724
   Поэзия народной Монголии. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1961. – 312 с.
1058725
   Поэзия народной Монголии : в 2 т. ; пер. с монг. – Москва : Радуга. – (Библиотека Монгольской литературы)
Т. 2 : Произведения 1971-1983 гг. – 1985. – 447 с.
1058726
   Поэзия народной Монголии. – М.
Т. 2. – 1985. – 431с.
1058727
  Неженец Н.И. Поэзия народных традиций / Н.И. Неженец. – М. : Наука, 1988. – 205 с.
1058728
   Поэзия народов Дагестана. – Махачкала, 1954. – 718с.
1058729
   Поэзия народов Дагестана. – М.
1. – 1960. – 406с.
1058730
   Поэзия народов Индии. – Москва, 1962. – 192 с.
1058731
   Поэзия народов мира. – М., 1986. – 718с.
1058732
  Кашежева Л.Н. Поэзия народов СССР / Л.Н. Кашежева, А.И. Чагин. – М., 1974. – 125с.
1058733
   Поэзия народов СССР. – К., 1984. – 319с.
1058734
   Поэзия народов СССР IV - XVIII веков. – Москва : Художественная литература, 1972. – 862 с.
1058735
   Поэзия народов СССР XIX - начала ХХ века : [сборник пер. – Москва : Художественная литература, 1977. – 831 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 102 ; Серия вторая. Литература XIX в.;)
1058736
  Хильми Г.Ф. Поэзия науки / Г.Ф. Хильми. – Москва : Наука, 1970. – 56с.
1058737
  Хильми Г.Ф. Поэзия науки / Г.Ф. Хильми. – Москва : Наука, 1970. – 56с.
1058738
  Ивич А. Поэзия науки. О лит. науч.-попул. и науч.-худ. / А. Ивич. – Москва, 1967. – 176с.
1058739
  Соловьев Б.И. Поэзия наших дней / Б.И. Соловьев. – М., 1958. – 39с.
1058740
  Осетров Е.И. Поэзия наших дней / Е.И. Осетров. – Москва : Советская Россия, 1965. – 271 с.
1058741
  Розанова Л.А. Поэзия Некрасова и народников / Л.А. Розанова. – Иваново, 1972. – 412 с.
1058742
   Поэзия немецких романтиков. – М., 1985. – 527с.
1058743
  Матвеева В.П. Поэзия немецкой революции 1848 года : Автореф... кандид. филол.наук: / Матвеева В.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
1058744
  Николаева Т.С. Поэзия немецкой революции 1848 года / Т.С. Николаева. – Саратов, 1961. – 164с.
1058745
  Редькин Валерий Александрович Поэзия Николая Рыленкова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Редькин Валерий Александрович; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1937. – 20л.
1058746
  Кириченко В. Поэзия нового авангарда // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 2, кн. 2, март - апрель. – С. 98-126. – ISSN 0203-5847


  О творчестве неоавангардиста Евгения Соя
1058747
   Поэзия Новой Зеландии. – М., 1978. – 383с.
1058748
  Львов-Рогачевский В.Л. Поэзия новой России : поэты полей и городских окраин / В. Львов-Рогачевский. – Москва : Тип. "Книгоиздат. писателей в Москве", 1919. – 192 с. – Библиогр.: с. 185-192
1058749
   Поэзия норм и правил. – Москва, 1989. – 79с.
1058750
  Петров Д.П. Поэзия о трудовом героизме / Д.П. Петров. – М., 1977. – 63 с.
1058751
  Дубровская Е. Поэзия обыденного жеста: когда прачка превратилась в "нимфу"... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 86-106. – ISSN 1812-867Х


  Культурное наследие: мужское любование полуодетой женщиной, занимающейся своим привычным делом - воплотилось в живописи 18 в.
1058752
  Петросян Мари Вартановна Поэзия Ованеса Туманяна в украинских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Петросян Мари Вартановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1058753
  Прокушев Ю.Л. Поэзия Октября / Ю.Л. Прокушев. – М. : Знание, 1963. – 46 с.
1058754
  Прокушев Ю.Л. Поэзия Октября / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Знание, 1967. – 48 с.
1058755
   Поэзия Октября. – М., 1977. – 542с.
1058756
   Поэзия Октября. – Минск, 1983. – 223с.
1058757
   Поэзия Октября. – М., 1987. – 318с.
1058758
  Гиринская-Сомова Поэзия Октября и поэты Ленинграда / Гиринская-Сомова. – Л., 1967. – 24с.
1058759
   Поэзия освобожденного Китая. – Л., 1951. – 120с.
1058760
  Крыса Б.С. Поэзия П.Тычины и М.Рыльского в русских переводах : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03. / Крыса Б.С. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1979. – 24 с.
1058761
  Новрузова С.М. Поэзия Парвин Э"Тесами. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.645 / Новрузова С.М.; АН АзССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1972. – 32л.
1058762
  Данилин Ю.И. Поэзия Парижской Коммуны 1871 года / Ю.И. Данилин. – Москва, 1948. – 44с.
1058763
  Воробьева Н.П. Поэзия Парижской коммуны в украинских переводах : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05 / Воробьева Н. П.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1979. – 235л.
1058764
  Воробьева Наталья Павловна Поэзия парижской комунны в украинских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Воробьева Наталья Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1058765
  Кнебель М.О. Поэзия педагогики / М.О. Кнебель. – М., 1976. – 527с.
1058766
  Кнебель М.О. Поэзия педагогики / М.О. Кнебель. – 2-е изд. – М., 1984. – 527с.
1058767
  Меньшутин А.Н. Поэзия первых лет революции (1917-1920). / А.Н. Меньшутин, А.Д. Синявский. – М., 1964. – 442с.
1058768
   Поэзия периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. – М., 1990. – 271с.
1058769
  Лазарук М.А. Поэзия Пимена Панченки : Автореф... канд. филол.наук: / Лазарук М.А.; АН БССР. Ин-т лит. и искусства. – Минск, 1954. – 20л.
1058770
  Виппер Ю.Б. Поэзия плеяды : cтановление литературной школы / Ю.Б. Виппер ; АН СССР, Ин-т мир. лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1976. – 432 с.
1058771
   Поэзия Плеяды : [сборник ; на фр. яз. с параллельными рус. текстами. – Москва : Радуга, 1984. – 828 с.
1058772
  Раппопорт Е.Г. Поэзия поиска. / Е.Г. Раппопорт. – Иркутск, 1980. – 272с.
1058773
  Анисимов В.И. Поэзия правды и мечты: нравственные искания в творчестве советских поэтов 60-70-х гг. : пособие для учащихся / В.И. Анисимов. – Москва : Просвещение, 1982. – 112 с. : ил.
1058774
  Говоров А.В. Поэзия природы / А.В. Говоров. – СПб, 1911. – 141с.
1058775
  Мичурин-Азмекей Поэзия природы : рассказы / Александр Мичурин-Азмекей ; пер. с марийск. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1977. – 112 с.
1058776
   Поэзия природы в детской книге : Советский художник. – [25] с.
1058777
  Золотусский И.П. Поэзия прозы / И.П. Золотусский. – Москва, 1987. – 238 с.
1058778
  Старикова Е.В. Поэзия прозы. / Е.В. Старикова. – М., 1962. – 272с.
1058779
  Ефремов Ю.К. Поэзия пространства / Ю.К. Ефремов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 87 с.
1058780
  Коваленков А.А. Поэзия простых слов / А.А. Коваленков. – М, 1965. – 88с.
1058781
  Тартаковский П.И. Поэзия пустыни и весны / П.И. Тартаковский. – Ташкент, 1974. – 184с.
1058782
  Фомичев С.А. Поэзия Пушкина / С.А. Фомичев. – Л. : Наука, 1986. – 302 с.
1058783
  Кузнецова С.В. Поэзия Пушкина в английских переводах : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Кузнецова С.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1058784
  Гастев А. Поэзия рабочего удара / А. Гастев. – Харьков, 1919. – 215с.
1058785
  Гастев А.К. Поэзия рабочего удара / А.К. Гастев. – Москва, 1971. – 303с.
1058786
  Кузин Н.Г. Поэзия рабочего Урала / Н.Г. Кузин. – Москва : Современник, 1974. – 126 с.
1058787
   Поэзия рабочих рук. – М., 1964. – 280с.
1058788
  Вавере В. Поэзия Райниса на русском языке // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 217-231
1058789
   Поэзия революции 1848 года в Германии. – Москва, 1958. – 303с.
1058790
  Осьмаков Н.В. Поэзия революционного народничества. / Н.В. Осьмаков. – М., 1961. – 200 с.
1058791
  Волошко Е. Поэзия революционной бури / Е. Волошко. – Сталино-Донбасс, 1961. – 195с.
1058792
  Нагорная Н.М. Поэзия революционных народников периода "Земли и воли" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Нагорная Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
1058793
  Лелевич Г Поэзия революционных разночинцев 60-80 гг. XIX века / Г Лелевич. – М., 1931. – 150с.
1058794
   Поэзия романтизма. Россия, 19 век [Електронний ресурс]. – Москва : Говорящая книга, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 6 ч. 07 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Школьная хрестоматия : литература ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884150652


  В сборник включены стихи русских поэтов А. Толстого, В. Жуковского, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова и К. Батюш
1058795
   Поэзия России присягает. – М., 1970. – 175с.
1058796
   Поэзия российских деревень. – М., 1982. – 320с.
1058797
  Сазонова Л.И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII - нач. XVIII в.) / Л.И. Сазонова. – М., 1991. – 261с.
1058798
  Волков А.А. Поэзия русского империализма / А.А. Волков. – Москва, 1935. – 223с.
1058799
  Базанов В.Г. Поэзия русского Севера : Карельские статьи и очерки / В.Г. Базанов. – Карелия : Карелия, 1981. – 288с.
1058800
  Сынах А.А. Поэзия С.А. Есенина и философия: точки соприкосновения // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 51-57. – ISSN 2077-1800
1058801
  Красноштанов С.И. Поэзия С.П.Щипачева : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Красноштанов С.И. – Москва, 1954. – 16 с.
1058802
  Разова В.Д. Поэзия С.Я. Маршака : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Разова В.Д. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 15 с.
1058803
  Лихачев Д.С. Поэзия садов : К семантике садово-парковых стилей / Д.С. Лихачев. – Л., 1982. – 343с.
1058804
  Лихачев Д.С. Поэзия садов : К семантике садово-парковых стилей / Д.С. Лихачев. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб., 1991. – 370с.
1058805
  Вагаб-Заде Поэзия Самеда Вургуна. : Автореф... Канд.филолнаук: / Вагаб-Заде Б.; М-во высшего образования СССР. – Баку, 1950. – 19 с.
1058806
  Мирошниченко М.П. Поэзия света, тени и темноты: лирическое "Я" и "Другой" в категориях темноты и света // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 45-49. – (Русская филология ; № 4 (66) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті були представлені і проаналізовані зразки поезії, що яскраво реалізують принципи світла, тіні і темряви. Принцип світла есплікується в образи таких явищ, як денний час доби, буттєвості, персоналізація «Я», іншого персонажа і конкретність / ...
1058807
   Поэзия свободной Венгрии. – М., 1952. – 152с.
1058808
   Поэзия Севера. – Архангельск, 1966. – 216с.
1058809
  Копырин Николай Захарович Поэзия Серафима Романовича Кулачикова-Элляя : Автореф... канд. филол.наук: / Копырин Николай Захарович; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1966. – 19л.
1058810
  Юшин П.Ф. Поэзия Сергея Есенина 1910-1923 годов. / П.Ф. Юшин. – Москва, 1966. – 319 с.
1058811
   Поэзия серебрянного века,. – М., 1991. – 574с.
1058812
   Поэзия Сибири. – Новосибирск, 1957. – 248с.
1058813
  Шефтелевич Н.С. Поэзия Симадзаки Тосона. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.06 / Шефтелевич Н.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1058814
  Прашкович Н.И. Поэзия Симеона Полоцкого. Ранний период (1648-1664) : Автореф... канд. филолог.наук: / Прашкович Н.И.; АН БССР. Ин-т лит. им. Я.Купалы. – Минск, 1964. – 15л.
1058815
   Поэзия скальдов. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1979. – 182, [2] с. – Приложения: с. 77-130. – (Литературные памятники / редкол. : М.П. Алексеев, Н.И. Балашов, Г.П. Бердников и др.)
1058816
  Белый А. Поэзия слова / А. Белый. – Пб, 1922. – 135с.
1058817
   Поэзия Словении,. – М., 1989. – 286с.
1058818
   Поэзия Советской Армении. – М., 1947. – 222с.
1058819
  Залесская Л.И. Поэзия советской Белоруссии / Л.И. Залесская. – М, 1960. – 299с.
1058820
   Поэзия советской Бурят-Монголии. – М., 1950. – 468с.
1058821
   Поэзия Советской Татарии. – М., 1955. – 448с.
1058822
   Поэзия советской Украины. – М., 1939. – 422с.
1058823
   Поэзия советской Якутии. – М., 1955. – 543с.
1058824
  Дадашева Умханум Манаф кызы Поэзия современного иранского поэта Ахмед Шамлу : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Дадашева Умханум Манаф кызы; АН АзССР. Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1975. – 34л.
1058825
  Алишанова Г.Г. оглы Поэзия современного курдского поэта Абдуллы Горана : Автореф... канд. филол.наук: / Алишанова Г. Г. оглы; АН АзССР, Ин-т народов Ближн. и Средн. Вост. – Баку, 1966. – 24л.
1058826
  Аскеров Шамиль Салим оглы Поэзия современного курдского поэта Джагархуна. : Автореф... наук: / Аскеров Шамиль Салим оглы; АН Аз.ССР. Инст. народов Ближн. и Сред.Востока. – БАку, 1969. – 26л.
1058827
   Поэзия современной Румынии. – М., 1979. – 335с.
1058828
   Поэзия современной Югославии. – Москва, 1981. – 510 с.
1058829
  Турков А.М. Поэзия созидания / А.М. Турков. – М., 1962. – 254с.
1058830
  Ильинская С.Б. Поэзия Сопротивления в послевоенной Греции / С.Б. Ильинская. – М., 1974. – 196с.
1058831
   Поэзия социалистических стран Европы : [сборник переводов. – Москва : Художественная литература, 1976. – 831с. : 16 л. цв.ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 171 ; Серия третья. Литература XX в.)
1058832
  Ржевская Е. Поэзия старой дворянской усадьбы // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 2-7. – ISSN 0869-8171


  Саратівський художник Павло Тимофіїв
1058833
   Поэзия стекла. – Томск, 1991. – 120с.
1058834
  Ланина В.П. Поэзия строгой любви / В.П. Ланина. – Москва, 1965. – 191с.
1058835
  Леонов Б.А. Поэзия судьбы народной / Б.А. Леонов. – Элиста, 1970. – 104 с.
1058836
  Луговской В. Поэзия Сулеймана Рустама / В. Луговской, И. Поступалький. – М., 1948. – 3-9с.
1058837
  Попов А. Поэзия султанов как отражение социокультурных и политических процессов в Османской империи XIV - XVIII вв. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 242-250. – ISSN 2077-7280
1058838
  Ващук Ф.Т. Поэзия Т.Г. Шевченко периода ссылки 1847-50 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Ващук Ф.Т.;. – Одесса, 1954. – 15л.
1058839
  Брагинский И.С. Поэзия таджикского народа / И.С. Брагинский. – М., 1951. – 26с.
1058840
  Алто Э.Л. Поэзия Тайсто Сумманена : критич. очерк / Э.Л. Алто ; науч. ред. Э.Г. Карху. – Петрозаводск : Карелия, 1978. – 43 с.
1058841
   Поэзия танца. – М., 1971. – 269с.
1058842
  Рыльский М.Ф. Поэзия Тараша Шевченка / М.Ф. Рыльский. – М.
2-й. – 1948. – с.
1058843
  Рыльский М.Ф. Поэзия Тараша Шевченко / М.Ф. Рыльский. – М., 1961. – 70с.
1058844
  Бояджиев Г.Н. Поэзия театра / Г.Н. Бояджиев. – М., 1960. – 464с.
1058845
  Абуладзе М.С. Поэзия Тициана Табидзе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абуладзе М.С.; АН Груз ССР. – Тбилиси, 1967. – 24л.
1058846
  Дорофеева Л.В. Поэзия Томаса Гарди : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дорофеева Л.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 16 с.
1058847
   Поэзия Трубадуров. – М., 1974. – 575с.
1058848
   Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов : [сборник : перевод]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 575 с. : 12 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 23 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII веков)
1058849
   Поэзия труда. – М., 1948. – 248с.
1058850
  Мальгин А.В. Поэзия труда / А.В. Мальгин. – М : Знание, 1986. – 62 с.
1058851
  Архипов В.А. Поэзия труда и борьбы / В.А. Архипов. – Ярославль, 1961. – 424 с.
1058852
  Архипов В.А. Поэзия труда и борьбы / В.А. Архипов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 399 с.
1058853
  Джрбашян Э. Поэзия Туманяна / Э. Джрбашян. – Москва, 1969. – 280 с.
1058854
   Поэзия Туркмении. – М., 1945. – 94с.
1058855
  Стеблева И.В. Поэзия тюрков 6-8 вв. н.э. : Автореф... Канд.филол.наук: / Стеблева И.В.; АН СССР.Ин-т народов Азии. – М, 1965. – 19л.
1058856
  Стеблева И.В. Поэзия тюрков VI-VIII веков. / И.В. Стеблева. – М., 1965. – 148с.
1058857
  Шомина В.Г. Поэзия тюрьмы, каторги и ссылки. (Нар. песни и стихи второй половны XIX - начала ХХ в.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Шомина В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – М., 1966. – 14л.
1058858
  Озеров Л.А. Поэзия Тютчева / Л.А. Озеров. – М., 1975. – 109с.
1058859
  Орлов О.В. Поэзия Тютчева / О.В. Орлов. – М., 1981. – 149с.
1058860
  Хорольский Виктор Васильевич Поэзия У.Б.Йетса 1880-1920-х годов. (Эволюция образ. системы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Хорольский Виктор Васильевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Специализир. совет К.113.08.11. – М., 1978. – 15л.
1058861
  Венедиктова Т.Д. Поэзия Уолта Уитмена / Т.В. Венедиктова. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 128 с.
1058862
  Касаткина В.Н. Поэзия Ф.И. Тютчева / В.Н. Касаткина. – М., 1978. – 175с.
1058863
  Гаджиев А.Г. Поэзия Фаррохи Йезди : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиев А.Г. ; Азерб. ин-т востковедения. – Баку, 1964. – 22 с.
1058864
  Мазитов З.М. Поэзия Фатиха Карима : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мазитов З. М. ; МВО СССР , Казан.ГУ, Каф. татар. яз. и лит-ры. – Казань, 1955. – 16 с.
1058865
   Поэзия Федерико Гарсиа Лорки. – М., 1968. – 38с.
1058866
  Тихомиров В.М. Поэзия Фета. – Киев, 1914. – 20 с.
1058867
   Поэзия Финляндии. – М., 1962. – 559с.
1058868
   Поэзия Финляндии. – Москва : Прогресс, 1980. – 384 с.
1058869
   Поэзия Франции. – М., 1985. – 464с.
1058870
   Поэзия Хакассии. – М., 1955. – 176с.
1058871
  Черкасский Л.Е. Поэзия Цао Чжи / Л.Е. Черкасский. – М, 1963. – 148с.
1058872
  Черкасский Л.Е. Поэзия Цао Чжи (192-232) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черкасский Л.Е. ; МГУ , Ин-т восточ. языков. – Москва, 1962. – 20 с.
1058873
   Поэзия Чичено-Ингушетии. – Грозный, 1938. – 128с.
1058874
   Поэзия Чичено-Ингушетии. – М., 1938. – 86с.
1058875
   Поэзия Чичено-Ингушетии. – М., 1959. – 279с.
1058876
   Поэзия ЧССР. – М., 1975. – 399с.
1058877
  Нестерова Е.К. Поэзия Эдгарда По : Автореф... канд. филол.наук: / Нестерова Е. К.;. – М., 1976. – л.
1058878
  Рождественская И.С. Поэзия Эдуарда Багрицкого / И.С. Рождественская. – Л. : Художественная литература, 1967. – 311 с.
1058879
  Банковская Н.П. Поэзия Эдуарда Багрицкого в ее связях с украинской романтической литературой. : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Банковская Н.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 184л. – Бібліогр.:л.1-11
1058880
  Копырин Н.З. Поэзия Элляя. / Н.З. Копырин. – Якутск, 1964. – 176 с.
1058881
   Поэзия эпохи Сун. – Москва : Художественная литература, 1959. – 360 с.
1058882
   Поэзия эпохи Тан. – М., 1987. – 478с.
1058883
   Поэзия Югославии в переводах русских поэтов. – М., 1976. – 367с.
1058884
  Куделин В.Б. Поэзия Юнуса Эмре / В.Б. Куделин. – М, 1980. – 176с.
1058885
  Михайлов Д.Н. Поэзия Я.П. Полонского : критический очерк / Д. Михайлов. – Санкт-Петербург : Склад изд. у Н. Герасимова ; [Паровая тип. Л.А. Трунова], 1900. – 32 с.


  Содержание: Поэтическая автобиография Полонского, Халанского. Празднование 50-летия поэтической деятельности Полонского, Незеленова. Я.П. Полонский (некролог) (из «Истор. Вестника» 1898 г. №11) Поэтическая сфера музы Полонского, Аммона, Морозова и ...
1058886
  Муру К. Поэзия Яана Кярнера : Автореф... канд. филол.наук: / Муру К.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1963. – 18л.
1058887
  Исмаил-Заде Э Д.Б. Поэзия Ягма Джандаги. : Автореф... канд. филолог.наук: 645 / Исмаил-Заде Д.Б.Э.; АН АзССР. Ин-тут литературы. – Баку, 1968. – 26л.
1058888
  Залесская Л.И. Поэзия Янки Купалы / Л.И. Залесская. – Москва, 1952. – 31с.
1058889
  Лиокумович Тимофей Борисович Поэзия Янки Купалы в русских переводах : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01., 10.01.03 / Лиокумович Тимофей Борисович; АН БССР. Ин-т литературы им. Я.Купалы. – Минск, 1973. – 19л.
1058890
  Лиокумович Т. Поэзия Янки Купалы в русских переводах // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 154-192
1058891
  Вольф Е. Поэзия, ее происхождение, развитие, виды и сущность / Евгений Вольф, проф. ; В перераб. для рус. шк. Константина Бархина, преп. Одес. гимназии М. Иглицкого, Общ. торг. шк. – Одесса : Изд. книгоидат "Порядок", С. К. Цессарского в Одессе, 1913. – 31 с. – (Чтения по теории словесности : Пособие для учащих и учащихся ; Вып. 1)


  Авт.: Бархин, Константин Борисович
1058892
  Иванисенко А В. Поэзия, жизнь, человек / А В. Иванисенко, . – М., 1962. – 227с.
1058893
   Поэзия, и Волга, и любовь. – Ярославль, 1986. – 350с.
1058894
  Покровский В.И. Поэзия, как главный фактор эстетического развития / [соч.] В. Покровского. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1905. – VI, 178 с. – Библиогр.: "Указатель источников" (с. 167-178)


  На тит. л. печать-фамилия: И. Турчинович
1058895
  Павловский Е.Н. Поэзия, наука и ученые / Е.Н. Павловский. – Москва-Ленинград, 1958. – 155 с.
1058896
  Салихова Х.С. Поэзия, рожденная революцией / Х.С. Салихова. – Ташкент, 1988. – 78с.
1058897
  Гофман М.Л. Поэзия. Боратынского : истолрико-литературный этюд / М.Л. Гофман. – Петроград : Гос.. тип., 1915. – 28, [1] с., 1 л. портр.


  На тит. л. экз. № 25671 дарственная надпись от автора. На обл. из книг ....
1058898
  Шекспир У. Поэзия. Монологи : [пер. с англ.] / Уильям Шекспир ; cост. С. Макуренкова. – Москва : Академия-Academia, Русь, 2002. – 288 с. – ISBN 5-89-655-017-00
1058899
  Минералов Ю.И. Поэзия. Поэтика. Поэт / Ю.И. Минералов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 205 с.
1058900
  Макаров А.Н. Поэзия.Идущим вслед / А.Н. Макаров. – М, 1969. – 928с.
1058901
  Микеланджело Поэзия; Письма; Суждения современников / Микеланджело. – Москва, 1983. – 452с.
1058902
  Добин Е.С. Поэзтика киноискусства. / Е.С. Добин. – М., 1961. – 228с.
1058903
   Поэзя Финляндии. – М., 1980. – 384с.
1058904
  Рябов Г.Г. Поэлементное моделирование вычеслительных систем / Г.Г. Рябов, Г.Л. Лакшик ; ИТМ и ВТ АН СССР. – Москва, 1978. – 90 с.
1058905
  Корнилов Б.П. Поэма / Б.П. Корнилов. – М, 1978. – 212с.
1058906
  Симеонов И. Поэма "Вила-посестра" Леси Украинки и героический эпос южных славян // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 180-187
1058907
  Аббасов А.М. Поэма "Искандер-намэ" Низами Гянджеви : Автореф... Канд.филол. наук: / Аббасов А.М.; Ком.выш. и сред. спец образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 24л.
1058908
  Тиховодов А.А. Поэма "Кулак" и основная проблематика творчества И. С. Никитина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тиховодов А.А. ; Казан. ГУ. – Горький, 1952. – 17 с.
1058909
  Хисамов Н.Ш. Поэма "Кысса и Йусуф" Кул "Али / Н.Ш. Хисамов. – Москва, 1979. – 254с.
1058910
  Сасаниян Ч.С. Поэма "Лейли и Меджун" Низами : Автореф... канд. филол.наук: / Сасаниян Ч. С.; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1970. – 32л.
1058911
  Магеррамов Т.А. Поэма "Меджин и Лейли" Амир Хосрова Дехлеви : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Магеррамов Т. А. ; АН АзССР , Ин-т востоковедения. – Баку, 1964. – 32 с.
1058912
  Конокотина А.Т. Поэма "Мцыри" и лирика М.Ю. Лермонтова. Уч. метод. пособие для уч-лей 8, 9 классов осетинской школы. / А.Т. Конокотина, Л.М. Лукашенко. – Орджоникидзе, 1962. – 107 с.
1058913
  Никитская Е.И. Поэма "Сон Адама" в контексте творчества Н.С. Гумилева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 67-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1058914
  Гулиев А.М. Поэма "Юсуф и Зулейха" Абдурахмана Джами : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гулиев А.М. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 28 с.
1058915
  Груздев А.И. Поэма А.Н.Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / А.И. Груздев. – М.-Л. : Художественная литература, 1966. – 119 с.
1058916
  Рощин П.Ф. Поэма А.Твардовского "Василий Теркин". / П.Ф. Рощин. – 2-е изд. – М, 1959. – 68с.
1058917
  Лейдерман Н.Л. Поэма А.Твардовского "За далью - даль": преодоление социалистического канона // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.13-22. – ISSN 0130-9730
1058918
  Орлов В.Н. Поэма Александра Блока "Двенадцать" / В.Н. Орлов. – М., 1962. – 191с.
1058919
  Орлов В.Н. Поэма Александра Блока "Двенадцать" / В.Н. Орлов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1967. – 216с.
1058920
  Долгополов Л.К. Поэма Александра Блока "Двенадцать" / Л.К. Долгополов. – Л., 1979. – 102с.
1058921
  Иванов С. Поэма Алишера Навои "Язык птиц" (опыт переводческого истолкования) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 135-160
1058922
  Чернин В.К. Поэма Альфреда Теннисона "Леди из Шалотта" в русских переводах конца 19 века / В.К. Чернин, Д.Н. Жаткин // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 37-46. – ISSN 0130-9730
1058923
  Дубашинский И.А. Поэма Байрона "Дон-Жуан". : уч. пособие / И.А. Дубашинский. – Москва : Высшая школа, 1976. – 112 с.
1058924
  Червяченко Г.А. Поэма в советской литературе. / Г.А. Червяченко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 187с.
1058925
  Прищепа В.П. Поэма в творчестве Е.А.Евтушенко и А.А.Вознесенского (1960-65 гг.) / В.П. Прищепа. – Красноярск, 1990. – 154 с.
1058926
  Абрамов А.М. Поэма В. Маяковского "Хорошо!" / А.М. Абрамов. – Москва : Художественная литература, 1969. – 95 с. – (Массовая историко-литературная библиотека)
1058927
  Машбиц-Веров Поэма В.В. Маяковского "Владимир Ильич Ленин" / Машбиц-Веров. – 2-е изд.. – М. : Просвещение, 1984. – 129 с.
1058928
  Ивлев Д.Д. Поэма В.В. Маяковского "Владимир Ильич Ленин": уч. пособие / Д.Д. Ивлев. – М. : Высшая школа, 1980. – 109 с.
1058929
  Ивлев Д.Д. Поэма В.В. Маяковского "Владимир Ильич Ленин": уч. пособие / Д.Д. Ивлев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1986. – 109 с.
1058930
  Вишневский К.Д. Поэма В.В. Маяковского "Хорошо!" / К.Д. Вишневский. – Москва, 1987. – 205 с.
1058931
  Машбиц-Веров Поэма В.В.Маяковского "Владимир Ильич Ленин" / Машбиц-Веров. – М. : Просвещение, 1974. – 128 с.
1058932
  Сулимова В. Поэма В.Маяковского "Хорошо" / В. Сулимова. – М., 1968. – 8 с.
1058933
  Никитина Е. Поэма военных лет / Е. Никитина. – Саратов, 1958. – 136 с.
1058934
  Софронов А.В. Поэма времени / А.В. Софронов. – М., 1970. – 112с.
1058935
  Софронов А.В. Поэма времени / А.В. Софронов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 143с.
1058936
  Киреенко К.Т. Поэма встречи : стихи / Кастусь Киреенко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1963. – 91 с.
1058937
  Смирнова Е.А. Поэма Гоголя "Мертвые души" / Е.А. Смирнова. – Л. : Наука, 1987. – 197с.
1058938
  Зайцев В.К. Поэма Ивана Гундулича "Осман" : Автореф... канд. филол.наук: / Зайцев В.К.;. – Ленинград, 1954. – 16 л.
1058939
  Коваленко С.А. Поэма как жанр литературы / С.А. Коваленко; С.А. Кораленко. – Москва : Знание, 1982. – 112 с. – (Нар. ун-т. Фак. литературы и искусства)
1058940
  Миколайтис-Путинас Поэма Кристианаса Донелайтиса : сборник стихотворений / Миколайтис-Путинас. – Москва, 1946. – С.103-110
1058941
  Гиреев А Д. Поэма Лермантова "Демон". : Автореф... Канд.филол.наук: / Гиреев Д.А,; Акад.наук СССР. – Л, 1956. – 10л.
1058942
  Кирилюк З.В. Поэма Лермонтова "Демон" в украинских переводах : (к вопросу о трактовке центральных образов) // Братнє єднання літератур народів СРСР / [ред. кол.: М.С. Грицай (відп. ред.), Й.Я. Заславський (заст. відп. ред.), Л.В. Грицик, П.П. Кононенко, Н.В. Костенко, А.В. Кулинич, Я.В. Власенко (відп. секр.)]. – Київ : Вища школа, 1982. – С. 125-133
1058943
  Кулаковский Ю.А. Поэма Люкреция "О природе" // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 201-215. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1058944
  Федирко И.Ф. Поэма М.М.Хераскова "Россиада" : Дис... канд. филол.наук: / Федирко И.Ф.;. – К., 1948. – л. – Бібліогр.:л.278-282
1058945
  Гиреев Д.А. Поэма М.Ю.Лермонтова "Демон" / Д.А. Гиреев. – Орджоникидзе, 1958. – 208 с.
1058946
  Логиновская Е.В. Поэма М.Ю.Лермонтова "Демон" / Е.В. Логиновская. – Москва : Художественная литература, 1977. – 118 с.
1058947
  Раков В.П. Поэма Маяковского "Владимир Ильич Ленин" : Автореф... канд.филол.наук: / Раков В.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1954. – 15л.
1058948
  Абрамов А.М. Поэма Маяковского "Владимир Ильич Ленин" / А.М. Абрамов. – Москва : Советский писатель, 1955. – 220 с.
1058949
  Савостьянов И.И. Поэма Маяковского "Владимир Ильич Ленин". / И.И. Савостьянов. – М., 1951. – 64 с.
1058950
  Савостьянов И.И. Поэма Маяковского "Владимир Ильич Ленин". / И.И. Савостьянов. – М., 1956. – 87с.
1058951
  Колевский В. Поэма Маяковского "Хорошо!" / В. Колевский. – София, 1958. – 216 с.
1058952
   Поэма Маяковского "Хорошо". – М., 1958. – 316 с.
1058953
  Озерова А.А. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / А.А. Озерова. – М., 1950. – 48 с.
1058954
  Озерова А.А. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / А.А. Озерова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 73 с.
1058955
  Твердохлебов И.Ю. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / И.Ю. Твердохлебов. – М. : Знание, 1953. – 40 с.
1058956
  Аникин В.П. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / В.П. Аникин. – Москва : Художественная литература, 1969. – 112 с. : ил. – (Массовая ист.-лит. б-ка)
1058957
  Розанова Л.А. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / Л.А. Розанова. – Ленинград : Просвещение, 1970. – 320 с.
1058958
  Аникин В.П. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / В.П. Аникин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Художественная литература, 1973. – 104 с. : ил. – Библиогр.: с. 102-103. – (Массовая ист.-лит. б-ка)
1058959
  Прокшин В.Г. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / В.Г. Прокшин. – М : Высшая школа, 1986. – 76 с.
1058960
  Соколова Л.А. Поэма Н.А.Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". / Л.А. Соколова. – Л., 1959. – 38с.
1058961
  Колосова Т.С. Поэма Н.А.Некрасова "Мороз, красный нос" : Автореф... кандид. филологич.наук: / Колосова Т.С.; Ин-т русской лит-ры АН СССР. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1058962
  Битюгова И.А. Поэма Н.А.Некрасова "Русские женщины". : Автореф... Канд.филол.наук: / Битюгова И.А.; АН СССР. – Ленинград, 1952. – 24 с.
1058963
  Прокшин В.Г. Поэма Н.А.Некрасова "Современники". : Автореф... канд. филолог.наук: / Прокшин В.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
1058964
  Докусов А.М. Поэма Н.В. Гоголя "Мертвые души" / А.М. Докусов. – Л., 1959. – 51с.
1058965
  Докусов А.М. Поэма Н.В. Гоголя "Мертвые души" в школьном изучении / А.М. Докусов, М.Г. Качурин. – М. : Просвещение, 1982. – 192 с.
1058966
  Смирнова-Чекина Поэма Н.В.Гоголя "Мертвые души" / Смирнова-Чекина. – 2-е изд., испр. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 318с.
1058967
  Смирнова-Чекина Поэма Н.В.Гоголя "Мертвые души". / Смирнова-Чекина. – М. : Знание, 1952. – 40с.
1058968
  Смирнова-Чекина Поэма Н.В.Гоголя "Мертвые души". / Смирнова-Чекина. – М. : Просвещение, 1964. – 279с.
1058969
  Числов М.М. Поэма набирает высоту. : статья / М.М. Числов. – Москва : Правда, 1982. – 47 с.
1058970
  Плахотишина В.Т. Поэма Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / В.Т. Плахотишина. – Киев, 1956. – 155 с.
1058971
  Журко Ф.М. Поэма Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / Ф.М. Журко. – Москва : Просвещение, 1968. – 159 с.
1058972
  Твердохлебов И.Ю. Поэма Некрасова "Кому на Руси житьь хорошо" / И.Ю. Твердохлебов. – М., 1954. – 208 с.
1058973
  Бегдели Гулагусейн Фатулла оглы Поэма Низами "Хосров и Ширин" и разработка этой темы в литературе Востока : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Бегдели Гулагусейн Фатулла оглы ; АН АзССР , Ин-т литературы и языка. – Баку, 1968. – 74 с.
1058974
  Саблин В.Г. Поэма ночи / В.Г. Саблин. – Сухуми, 1981. – 31с.
1058975
  Балин И.В. Поэма о бильярде / И.В. Балин. – М, 1991. – 223с.
1058976
  Заводчиков В.П. Поэма о Владимире Шатрове / В.П. Заводчиков. – Беломорск, 1944. – 26с.
1058977
  Мамсуров Поэма о героях : роман-эпопея / Дабе Мамсуров, ; пер. с осет. Л.Лебединский. – Москва : Советский писатель
3. – 1975. – 254 с.
1058978
  Мамсуров Поэма о героях : роман-эпопея / Дабе Мамсуров ;. – Москва, 1981. – 703 с.
1058979
  Рахим Э. Поэма о двадцати двух / Эгам Рахим; авториз. пер. с узб. А.Наумова. – 2-е, переизд. – Ташкент : Еш гвардия, 1964. – 51 с.
1058980
   Поэма о дереве : [альбом]. – Ленинград : Художник РСФСР, 1966. – [147] с. : ил.
1058981
  Сыркин А.Я. Поэма о Дигенисе Акрите / А.Я. Сыркин. – Москва, 1964. – 240с.
1058982
  Сыркин А.Я. Поэма о Дигенисе Акрите как исторический источник. : Автореф... канд. ист.наук: / Сыркин А.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1962. – 22л.
1058983
   Поэма о крыльях. – Москва, 1988. – 528 с.
1058984
  Пермитин Е.Н. Поэма о лесах / Е.Н. Пермитин. – Новосибирск, 1973. – 304с.
1058985
  Эралиев С. Поэма о любви / С. Эралиев. – М, 1962. – 104с.
1058986
   Поэма о любви. – М., 1968. – 32с.
1058987
  Заславский И.Я. Поэма о мужестве и гражданском долге / И.Я. Заславский. – Киев, 1967. – 88с.
1058988
  Сомова С.А. Поэма о пожте / С.А. Сомова. – Ташкент, 1962. – 87с.
1058989
  Чачиков А. Поэма о Руставели. / А. Чачиков, 1938. – 50с.
1058990
  Амиргулова В.И. Поэма о сапогах : Повесть. Рассказы / Валентина Амиргулова ; [худож. В. Бочаров]. – Тула : Приокское книжное издательство, 1991. – 158, [2] с. : ил.
1058991
  Руми Дж. Поэма о скрытом смысле / Дж. Руми. – Москва : Наука, 1986. – 269 с.
1058992
  Кольридж С.Т. Поэма о старом моряке / С.Т. Кольридж. – Пб., 1919. – 40с.
1058993
  Милова Г.П. Поэма о сыне. / Г.П. Милова. – Кастрома., 1956. – 45с.
1058994
  Шейхзаде М. Поэма о Ташкенте / М. Шейхзаде; пер. с узбек. В.Державин. – Ташкент : Гослитиздат Уз ССР, 1959. – 68 с.
1058995
  Погодин Н.Ф. Поэма о топоре / Н.Ф. Погодин. – Челябинск, 1987. – 260с.
1058996
  Гольдберг И.Г. Поэма о фарфоровой чашке / И.Г. Гольдберг. – М., 1965. – 551с.
1058997
  Гольдберг И.Г. Поэма о фарфоровой чашке / И.Г. Гольдберг. – Иркутск, 1971. – 388с.
1058998
  Зульфия Поэма огня и дороги : поэма / Зульфия. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1972. – 27 с.
1058999
  Бородулин Р. Поэма признания : стихи и поэмы / Р. Бородулин; авториз. пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1982. – 206 с.
1059000
  Марцинкявичюс Ю.М. Поэма Прометея. / Ю.М. Марцинкявичюс. – М, 1977. – 27-45с.
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,