Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1056001
  Пушкарук Н. "...Початок холодної війни між РФ і США?!" / Н. Пушкарук, О. Ковальова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 січня (№ 16). – С. 3


  Про введення Вашингтоном санкцій щодо нафтового сектору Венесуели та причини російського втручання.
1056002
  Шепелюк О.А. "Похмурий туризм": суть поняття, класифікація // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 241-243. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1056003
  Вечер-Щербович "Похождения " здравого смысла / Вечер-Щербович. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 193 с.
1056004
  Бернштейн И.А. "Похождения бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека. / И.А. Бернштейн. – Москва, 1971. – 102с.
1056005
   "Похождения хитроумного Алеу", и другие сказки Камбоджи. – М., 1967. – 335с.
1056006
  Щегельський В. "Похоронна перепустка" або звичай класти (кидати) гроші покійнику на "той світ" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 457-463


  Автор статті, досліджуючи світоглядні уявлення українців про похоронний обряд, а саме «перепустку на той світ», розглядає протистояння народних звичаїв християнсько-церковним канонам, базуючись на основі розвідок попередників та фондових матеріалів ...
1056007
  Слободян В. "Поцілунок Слимака" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 59-65
1056008
  Ковальчук Г.И. "Почаевский проект": деятельность Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского по исследованию почаевских старопечатных книг / Г.И. Ковальчук, Н.В. Заболотная // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : Научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук. Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2007. – Вып. 5. – С. 341-355. – ISBN 978-966-02-4479-5(серія); 978-966-02-4492-4(Вип.5)
1056009
  Бичук Ш. "Початки громадянства: генетична соціологія" М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головну соціологічну працю М. Грушевського "Початки громадянства (генетична соціологія)". Висвітлено причини й фактори створення соціальності, виникнення та існування людського суспільства. Розглянуто розвиток поглядів на початок суспільного ...
1056010
  Гулько Лідія "Початкова географія для народніх шкіл" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44. – ISSN 0868-9644


  Цю книжку Степана Рудницького Музеєві книги і друкарства України подарував у вересні 2007 року Михайло Андрійович Грузов, за фахом лікар-ендокринолог, за покликом душі - книголюб. У такий спосіб чоловік вклонився світлій пам"яті Степана Львовича ...
1056011
  Литвин В. "Початок мудрості - у визнанні фактів". // Голос України, 2004. – 29 квітня


  Виступ Голови Верховної Ради України в Асоціації зовнішньої політики "Товариство Паасківі" (Гельсінкі, Фінляндія) в рамках офіційного візиту до Фінляндської Республіки 27 квіт. 2004 р.
1056012
   "Початок Русі: Південь і Північ" : (матеріали круглого столу) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
1056013
   "Початок Русі: Південь і Північ" : (матеріали круглого столу) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
1056014
  Сидоровский Л.И. "Почаще пойте песни Революции..." / Л.И. Сидоровский. – Л., 1987. – 96с.
1056015
  Рязанцева Т.М. „Походження Русі” О. Пріцака як джерело толкінознавчих студій // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 224-231. – ISBN 966-8474-40-6
1056016
  Белинский А.И. По-хозяйски / А.И. Белинский. – М., 1963. – 32с.
1056017
  Колчанова Е.И. По-хозяйски, по-деловому / Е.И. Колчанова, П.А. Чуркин. – Киров, 1988. – 80с.
1056018
  Штим Т. Похідний позов в акціонерних товариствах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 194-195. – ISBN 978-617-7069-14-9
1056019
  Челебій-Кравченко Похідний позов в Україні: вимоги до суб"єкта подання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 435-436
1056020
  Набережнєва Т.Є. Похідний фразеологізм у його типологічних та генетичних зв"язках // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 302-306
1056021
  Попов Ю. Похідні (непрямі) позови: іноземний досвід та українські перспективи // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 12 : Правові аспекти діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв"язання. – С. 55-65
1056022
   Похідні [...]-діамінопіримідинів для сорбційно-спектроскопічного визначення Pt(II) / І.М. Ковтуник, О.Б. Воловенко, О.А. Запорожець, Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 152
1056023
   Похідні 1 H-ізохромен-1-ону як аналітичні реагенти / Ю.П. Бас, Р.П. Линник, О.В. Шабликіна, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 147
1056024
  Шапошник А.В. Похідні 3-2(2-піридил)-5-феніл-1,2,4-триазолу як перспективні реагенти для визначення Pd(II) / А.В. Шапошник, Б.В. Захарченко, В.С. Старова // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 32
1056025
   Похідні 3-арилпропеніліден-1H-ізоіндол-3-аміну - нові ратіометричні флуоресцентні зонди / А.Я. Чемний, Р.П. Линник, А.І. Кисіль, О.А. Заполрожець, З.В. Войтенко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 39
1056026
   Похідні 6-(ізокумарин-3-іл)-4-метилумбеліферону / О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, З.В. Нагорна, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 2. – С. 67-71. – ISSN 1025-6415
1056027
  Лотоцька М.О. Похідні 6-(ізокумарин-3-іл)-4-метилумбеліферону / М.О. Лотоцька, О.В. Шабликіна // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 111
1056028
   Похідні 7-гідроксикумарину - нові флуоресцентні реагенти / Р.П. Линник, В.С. Москвіна, Ю.І. Шепелева, О.С. Юшкевич, О.А. Запорожець, В.П. Хиля // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 54-55
1056029
  Петко Кирил Ігоревич Похідні аніліну з фторовмісними замісниками та модулятори калієвих каналів клітини на їх основі : Автореф... кандид. хімічн.наук: 02.00.03 / Петко Кирил Ігоревич; НАН України. Ін-т органічної хімії. – К., 1998. – 16л.
1056030
   Похідні бензотіазолу та бензоксазолу для контролю вмісту цинку у печінці / В.В. Щербань, О.О. Кулешова, Т.Є. Кеда, О.В. Хиля, О.А. Запорожець // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 38
1056031
  Марків В.Я. Похідні від структурного типу AuCu[нижній індекс 3] в системах P3M-Mn-Ga (P3M=Dy, Ho, Er, Tm, Lu) / В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 93-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Методами рекурентного аналізу досліджені сплави складів P3M[нижній індекс 1]Mn[нижній індекс х]Ga[нижній індекс 3] (х=0…0,80) і P3M[нижній індекс 1]Mn[нижній індекс х]Ga[нижній індекс 3-х] (х=0…0,80), де Р3М - Dy, Ho, Er, Tm або Lu. Встановлено, що на ...
1056032
  Щур Ю.І. Похідні групи ОУН-р та земельне питання (1941 рік) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 322-326. – ISBN 978-966-668-405-2
1056033
  Ревегук В.Я. Похідні групи ОУН у Кременчуці (1941-1944) // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 350-357. – ISBN 978-966-428-305-9
1056034
  Міненко П. Похідні дискретно заданого поля в обернених задачах гравіметрії та магнітометрії / П. Міненко, Р. Міненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-65. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему та встановлено межі надійного обчислення похідних дискретно заданого поля. Розроблено відповідні методичні прийоми, теоретичні методи та практичні рекомендації, що поліпшують якість розв"язку обернених задач гравіметрії і ...
1056035
  Черниш Т.О. Похідні з афективно-етичним значенням у гнізді післ. *pekti // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – ISBN 966-581-373-0
1056036
  Білан Ю. Похідні змінні як показники економічного спаду в Польщі та Україні / Ю. Білан, Я. Газда, Б. Годжішевський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 331-340 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1056037
   Похідні ізатинів - нові фотометричні реагенти для контролю вмісту цинку у субпродуктах і БАД на їх основі / В.В. Щербань, О.О. Кулешова, Т.Є. Кеда, О.В. Хиля, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 74
1056038
  Федорів М.І. Похідні іменники з латинськими суфіксами на позначення осіб у німецькій та українській мовах: семантичний та типологічний аспекти // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 288-293. – ISSN 2311-0821
1056039
  Ханін В.А. Похідні імідазоліну як нові інлгібітори кислих водоемульсійних середовищ. : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.14 / Ханін В.А.; Харків політ.ін-т. – Харків, 1993. – 22л.
1056040
   Похідні індолу, піролу, антрацену, фурану та тіофену у реакціях циклоприєднання / В.Б. Лучечко, Є.-О.В. Лаба, Р.З. Литвин, В.В. Кінжибало, Ю.І. Горак, М.Д. Обушак // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 111
1056041
  Жерш С.А. Похідні конформаційно обмежених аміносульфонових кислот : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Жерш Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 154 арк. – Бібліогр.: арк. 135-154
1056042
  Жерш С.А. Похідні конформаційно обмежених гетероаліфатичних аміносульфонових кислот : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Жерш Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1056043
  Жигун Т. Похідні прикметники на -с"к-ий та -н-ий: структурні особливості інтерфіксів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 43-54. – ISSN 0320-3077


  У статті аналізується консонантно-вокалічна структура інтерфіксів у прикметниках на -с"к-(ий) та -н-(ий), виявляються їхні типологічні особливості та межі варіативності
1056044
  Корольова Д.С. Похідні протромбіну та їх роль у функціонуванні коагуляційної ланки гемостазу : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Корольова Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 144 л. – Бібліогр.: л. 127-144
1056045
  Корольова Д.С. Похідні протромбіну та їх роль у функціонуванні коагуляційної ланки системи гемостазу : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Корольова Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1056046
  Комаровська А. Похідні утворення від чеських назв дерев і кущів: ботанічна кольористика // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 219-222. – Бібліогр.: Літ.: С. 222; 4 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1056047
  Силантьєв С.О. Похідні фінансові інструменти-онтологія моделей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 56 назв. – ISSN 1993-6788
1056048
  Силантьєв С.О. Похідні фінансові інструменти в епоху неоіндустріалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 183-191 : табл., рис. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
1056049
  Вишняк І.Є. Похідні фінансові інструменти в стратегічних рішеннях компанії // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 58-64. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1056050
  Васильченко З. Похідні фінансові інструменти в сучасних системах ризик-менеджменту // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (144). – С. 32-43. – ISSN 1605-2005
1056051
  Кашпір Р. Похідні фінансові інструменти в управлінні ризиками комерційних банків : теорія і практика / Р. Кашпір, П. Матвієнко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 50-55 : Табл.
1056052
  Кашпір Р. Похідні фінансові інструменти в управлінні ризиками комерційних банків : слово практикам / Р. Кашпір, П. Матвієнко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 8-15 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1056053
  Редькін О.С. Похідні фінансові інструменти в управлінні телекомунікаційною компанією : банківська справа / О.С. Редькін, Н.А. Хрущ, Н.В. Прудка // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 113-121 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1056054
  Солодка О.О. Похідні фінансові інструменти мінімізації координаційних деструкцій в економіці України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Солодка Ольга Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 543, [65] арк. – Додатки: [65] арк. – Бібліогр.: арк. 490-543
1056055
  Солодка О.О. Похідні фінансові інструменти мінімізації координаційних деструкцій в економіці України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Солодка Ольга Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1056056
  Петришин Л. Похідні фінансові інструменти: сутність та облікові аспекти / Л. Петришин, Г. Сиротюк // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 91-99. – (Економіка АПК ; № 21(1))
1056057
  Силантьєв С.О. Похідні фінансові інструменти: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / С.О. Силантьєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-307. – ISBN 978-966-483-687-3
1056058
  Солодка О.О. Похідні фінансові інструменти: функціональні механізми та суперечності використання в Україні : монографія / Солодка Ольга Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кондор, 2016. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-430. – ISBN 978-617-7458-21-9
1056059
  Матевосян Г.И. Похмелье : повести и рассказы / Грант Матевосян ; пер. с арм. А.Банндур. – Москва : Художественная литература, 1989. – 605 с.
1056060
  Гандзюра П.П. Похмура осінь / П.П. Гандзюра. – Київ, 1962. – 423с.
1056061
  Чорнолуцька Тетяна Похмурий майдан - 2008 // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-27. – ISSN 0130-5212
1056062
  Міленіна М.М. Поховальна культура в типологізаційному осмисленні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 171-179


  У статті подано огляд спроб типологогізації поховальної семіосфери і моди- фікацій поховального тексту через етнологічний, лінгвістичний, археологічний, соціологічний дискурс. Розглянуто підходи до аналізу поховального тексту і реко- нструкції ...
1056063
  Розинка Н.О. Поховальна обрядовість кримських татар (за матеріалами етнографічної експедиції) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 54-60. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про сучасні поховальні обряди кримських татар. Необхідно підкреслити, що саме ці обряди збереглися найкраще. Мусульманська традиція мала великий вплив на обряди кримських татар.
1056064
   Поховальний обряд давнього населення України. – К., 1991. – 187с.
1056065
  Снитко І.О. Поховальний обряд населення хори Ольвії IV-III ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – C. 25-34. – ISSN 0235-3490
1056066
  Аксьонов В.С. Поховальний обряд ранньосередньовічного Верхньо-Салтівського могильника: досвід статистичного аналізу // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 42-56. – ISSN 0235-3490
1056067
  Петречко О. Поховальний обряд римлян та його еволюція у добу принципату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-53. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поховальному обряду римлян та його еволюції у добу принципату. This article considers the Roman"s funeral rites and their evolution under the Principate.
1056068
  Нікітенко М.М. Поховальний обряд у печерах Київської лаври: традиції та новації // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 16 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 46-51
1056069
   Поховальні пам"ятки "міста Ярослава" // Християнські поховальні пам"ятки давньоруського Києва / В.Г. Івакін. – Київ : [КИТ], 2008. – С. 28-41. – ISBN 978-966-8550-71-3
1056070
  Тендітна Н. Поховальні ритуали у творчості "вісімдесятників" (на матеріалі творів Є. Пашковського та О. Ульяненка) / Н. Тендітна, І. Рябініна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 131-140. – ISSN 2411-6548
1056071
  Несен І. Поховальні та поминальні обряди в середовищі "околичної" шляхти північно-східної Житомирщини (кінець XIX - XX століття) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 241-264. – (Серія історична ; Вип. 44)
1056072
  Фіцак І. Поховальні традиції жителів міст Прикарпаття в ХХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 89-93
1056073
  Небесна З. Поховальні традиції українців на Бойківщині наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 59-64
1056074
  Вертієнко Г.В. Поховально-поминальний обряд іраномовних номадів (міждисциплінарний підхід) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 3-13. – ISSN 1682-671Х
1056075
  Чайковський Анатолій Похований біля Верховної Ради // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
1056076
  Коваленко О. Похований німецьким генералом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14 січня (№ 2). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  З Олександра Бєляєва не вийшло священника, натомість він став батьком радянської науково-фантастичної літератури.
1056077
  Воропай Л.І. Поховані голоценові грунти заплав Середнього Придністров"я та іх палеогеографічне значення / Л.І. Воропай, М.О. Куниця, В.І. Левицький // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 103-112 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1056078
  Кокотюха А. Поховання Аделі / Андрій Кокотюха. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 173, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-667-569-2
1056079
  Кокотюха А. Поховання Аделі : [оповідання] / Андрій Кокотюха // Зворотний бік злочину : [зб. творів] / [авт. передм. та упоряд. В.С. Ковальський]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 323-459 : іл. – ISBN 978-966-667-693-4
1056080
  Вікторова П. Поховання вагітної жінки з розкопок церкви Різдва Богородиці Десятинної: палеопатологічні аспекти // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 2312-9697
1056081
  Аксьонов Віктор Степанович Поховання з конем другої половини VIII - IX ст. верхньої течії Р.Сіверський Донець (за матеріалами салтівских грунтових могильників). : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.04 / Аксьонов Віктор Степанович; НАН Украіни. Ін-т археології. – К., 2000. – 20л.
1056082
  Маярчак Сергій Петрович Поховання і розвиток поховального обряду в давньоруського населення Лівобережжя Середнього Подністров"я // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено загальній характеристиці поховань й аналізу розвитку поховального обряду в давньоруського населення Лівобережжя Середнього Подністров"я за матеріалами досліджень на Хмельниччині.
1056083
  Потильчак О.В. Поховання іноземних військовополонених та інтернованих Другої світової війни в Україні / О.В. Потильчак. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 53с. : табл. – Бібліогр.: с. 42-43 та у підрядк. прим. – ISBN 966-660-169-3
1056084
  Потильчак О. Поховання інтернованих японців на території України (1946-1949 рр.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 122-134
1056085
  Малєєв Ю.М. Поховання культури кулястих амфор на Хмельниччині // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 98-103. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В данной статье публикуются материалы исследования гробницы культуры шаровидных амфор близ с. Горбасив Летичевского района Хмельницкой области. Описываются конструкция гробницы, погребальный обряд, сопроводительный инвентарь.
1056086
  Назаренко М.Й. Поховання на могилі : (Шевченко, якого знали) / М. Назаренко. – Київ : Сварог, 2006. – 688 с. – (Серія "Неофіційно" / [упоряд. серії: В. Пузій, Р. Шевчук]). – ISBN 966-8970-06-3
1056087
  Добросердова Л.О. Поховання останків І.Іскри та В.Кочубея в Києво-Печерській лаврі // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.76-77
1056088
  Бартош Алла Поховання П.А. Столипіна у Києво-печерській Лаврі // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 21-23 : фото
1056089
  Балакін С.А. Поховання Павла II Конюскевича в Успенському соборі Києво-Печерської лаври // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 5-16
1056090
  Зозуля Сергій Поховання представників родини Де ля Флізів в Україні: до проблеми локалізації // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 4: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 4/5 (7/8) : Ніжин окупаційної доби (до 65-річчя звільнення міста від нацистів); пам"яткознавство північного регіону України № 1. – С. 155-158. – ISBN 978-966-8999-16-1
1056091
  Шелехань О.В. Поховання скіфських воїнів із сокирами з любимівського могильника (за матеріалами Каховської експедиції) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – C. 15-28. – ISSN 2227-4952
1056092
  Капсамун І. Поховати - не значить забути // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 березня (№ 50). – С. 4-5


  У Києві попрощалися з журналістом Георгієм Гонгадзе...зі сторони жертви і зі сторони "замовників".
1056093
  Пришелец А.И. Поход / А.И. Пришелец. – Москва, 1942. – 40с.
1056094
  Городской Я.З. Поход / Я.З. Городской. – Львов, 1948. – 130с.
1056095
  Шмидт А. Поход / А. Шмидт. – М., 1958. – 347с.
1056096
   Поход "Малыгина". – Москва-Ленинград : Земля и фабрика, 1929. – 199с.
1056097
  Гайдар Т.А. Поход "Невы" вокруг Европы / Т.А. Гайдар. – М., 1955. – 47с.
1056098
  Яглинг Б.Л. Поход "Северянки". / Б.Л. Яглинг. – М., 1951. – 80с.
1056099
  Яглинг Б.Л. Поход "Северянки". / Б.Л. Яглинг. – М., 1955. – 63с.
1056100
  Шнейдеров В.А. Поход "Сибирякова" / В.А. Шнейдеров. – Москва, 1933. – 208с.
1056101
  Канторович Л.В. Поход "Сибирякова" / Л.В. Канторович. – Ленинград ; Москва : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1933. – 16 с. : ил.
1056102
  Громов Б. Поход "Сибирякова" / Б. Громов. – Москва : Советская литература, 1934. – 256 с.
1056103
   Поход "Челюскина". – Москва
1. – 1934. – 471с.
1056104
   Поход "Челюскина". – Москва
2. – 1934. – 472с.
1056105
  Громов Б. Поход "Челюскина" / Б. Громов. – Москва : Художня література, 1935. – 67 с. – (Роман-газета ; 7)
1056106
  Ужанков А.Н. Поход 1185 г. Игоря Святославича на половцев в контексте Священного Писания и древнерусского предания // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 64-71. – ISSN 2071-9574
1056107
  Арриан Флавий Поход Александра / Арриан Флавий ; пер. с древнегреч. М.Е. Сергеенко ; вступит. ст. О.О. Крюгера ; Акад. наук СССР, Ин-т истории, Ленингр. отд-ние. – Москва ; Ленинград : Академия наук СССР, 1962. – 384 с., [2] л. ил. : карт.
1056108
  Арриан Флавий Поход Александра / Арриан. – Москва : МИФ, 1993. – 272 с.
1056109
  Успенский В.Д. Поход без привала. / В.Д. Успенский. – М, 1977. – 398с.
1056110
  Рубан В. Поход боярина и большого полку воеводы Алексея Семеновича Шеина к Азову, взятие сего и Лютика города и торжественное оттуды с победоносным воинством возвращение в Москву : с подробным описанием всех военных и торжественных происшествий и именным списком бывших при том: Сухопутных и морских, великороссийских и малороссийских, вышних и нижних военачальников числе всех войск и учиненным оным наград / Издал в свет Василий Рубан. – В Санктпетербурге : [Б. и.], 1773. – 226 с. – На корешке: Поход боярина Шеина


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тиснн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
1056111
  Шопов А. Поход в завтрашний день / А. Шопов. – София, 1977. – 223с.
1056112
  Ковпак С.А. Поход в Карпаты / С.А. Ковпак. – Москва, 1944. – 24с.
1056113
  Сегюр Поход в Москву в1812 году. / Сегюр, граф. де. – М, 1911. – 223с.
1056114
  Травен Б. Поход в Страну Каоба / Б. Травен. – М, 1959. – 255с.
1056115
  Гейсман П.А. Поход Вел. Кн. Димитрия Иоаннвича Донского от Москві к Дону и сражение на Куликовом поле 8 сентября 1380 г. : Сообщ. ... в собр. чл. Киев. отд. Рус. воен.-ист. о-ва 7 февр. 1911 г.] / П.А. Гейсман, засл. проф. Николаев. воен. акад. – Киев : Изд. Киев. отд. Имп. Русского воен.-ист. об-ва ; [Тип. окр. штаба], 1913. – [2], 32 с., 1 л. ил. + 1 л. карт. в конверте. – Библиогр.: "Важнейшие источники и пособия" (с. 32)


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
1056116
  Оливье Ж. Поход викингов / Ж. Оливье. – Москва, 1963. – 191с.
1056117
  Хапаев Вадим Поход Владимира на Корсунь // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 : Большой газ России. – С. 102-104. – ISSN 0235-7089
1056118
  Тухачевский М.Н. Поход за Вислу / М.Н. Тухачевский. – М., 1992. – 317с.
1056119
  Мальцев О.М. Поход за Дунай. / О.М. Мальцев. – Баку, 1960. – 420с.
1056120
  Солодовников И.В. Поход за культуру производства / И.В. Солодовников. – М., 1969. – 96с.
1056121
  Алдан-Семенов Поход за последним "тигром" : об И.Я. Строде и С.С. Вострецове / Алдан-Семенов. – Москва : Политиздат, 1975. – 112 с. – (Герои Советской Родины)
1056122
  Соловьев В.М. Поход за утраченной волей / В.М. Соловьев. – М., 1990. – 63с.
1056123
  Деникин А.И. Поход и смерть генерала Корнилова / А. И. Деникин ; Под ред. П. Е. Щеголева ; Обложка: Л. С. Х[ижинский]. – Москва ; Ленинград : Госиздат ; [Л. : Тип. им. Н. Бухарина], 1928. – 107 с.
1056124
  Деникин А.И. Поход и смерть генерала Корнилова / А.И. Деникин. – М., 1990. – 101-169с.
1056125
  Мишин Д.Е. Поход императора Юлиана Отступника на Персию (363 г.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 13-24. – ISSN 0869-1908
1056126
  Письменный А. Поход к Босфору : повесть / А. Письменный. – Москва, 1946. – 128 с.
1056127
  Лихарев Б.М. Поход к фиордам. / Б.М. Лихарев. – Л., 1947. – 67с.
1056128
  Баталов Э.Я. Поход Маркузе против марксизма. / Э.Я. Баталов. – М., 1970. – 140с.
1056129
  Деникин А.И. Поход на Москву : ("Очерки русской смуты") / Ген. А.И. Деникин ; Ред. П.Е. Щеголева ; Предисл. Л. Китаева. – Москва : Федерация ; [Артель писателей "Круг"], 1928. – 316 с.
1056130
  Деникин А.И. Поход на Москву / А.И. Деникин. – М., 1989. – 287с.
1056131
  Деникин А.И. Поход на Москву / А.И. Деникин. – К., 1990. – 287с.
1056132
  Деникин А.И. Поход на Москву / А.И. Деникин. – М., 1991. – 302с.
1056133
  Меркулов А.Г. Поход на рубеж земли / А.Г. Меркулов. – М., 1966. – 251с.
1056134
  Дерр Г. Поход на Сталинград / Г. Дерр. – М, 1957. – 140с.
1056135
  Голицын П. Поход на Хиву // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 69 (март). – С. 14-29. – ISSN 1681-9012


  Історія Середньої Азії
1056136
  Анисимов С.С. Поход на Эльбрус / Сергей Анисимов. – Москва : Учпедгиз, 1936. – 69 с. : ил. – (Библиотека по географии для средней школы)
1056137
  Папен Филипп Поход на юг : Вьетнам. Поход на юг. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 74-111 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
1056138
  Домнин А.М. Поход на Югру / А.М. Домнин. – Свердловск, 1966. – 186с.
1056139
  Домнин А.М. Поход на Югру / А.М. Домнин. – Пермь, 1973. – 201с.
1056140
  Де-Ла-Флиз Доминик Поход Наполеона в Россию в 1812 году / Де-Ла-Флиз. – Москва : Моск. книгоизд. т-во "Образование", 1912. – 145 с., 7 л. ил. – (1812 год. Мемуары современников и очевидцев)
1056141
   Поход Наполеона в Россию и бегство его из оной. С всеми важнейш. историч. происшествиями, и достопамятнейш. переменами, случившимися к славе России, знаменитых ее полководцев и храбрых воинов. – Москва, 1813. – 91с.
1056142
  Орлов С.С. Поход продолжается / С.С. Орлов. – Л., 1948. – 102с.
1056143
  Майоров А.В. Поход Романа Мстиславича 1205 года: в Саксонию или в Польшу? // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 36-48. – ISSN 0042-8779
1056144
  Цветков С.В. Поход русов на Константинополь в 860 году и начало Руси / С.В. Цветков ; Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : БЛИЦ, 2010. – 250, [1] с. : ил. – Имен. и геогр. указатели: с. 238-249. - Сер. осн. в 2005 г. – Библиогр.: с. 224-228 и в примеч. в конце гл. – (Кельты и Славяне). – ISBN 978-5-86789-409-2
1056145
  Пайчадзе Г.Г. Поход русских войск на побережье Каспийского моря 1722-1723 гг. и Грузия. : Автореф... канд. ист.наук: / Пайчадзе Г.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1955. – 16л.
1056146
   Поход русской армии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии. – М., 1964. – 540с.
1056147
  Обрадович С. Поход. / С. Обрадович. – М.-Л., 1928. – 136с.
1056148
  Меженський В. Походження Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark., його інтродукція на Південному сході України та перспективи використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Інтродукований в умовах Південного Сходу України *Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark. Становить інтерес для декоративного садівництва. Вперше визначено біохімічний склад його плодів. Запропоновано пояснення морфологічних відмінностей трьох існуючих ...
1056149
   Походження англійської мови в контексті історії британської культури / М.А. Болобан [та ін.] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених. – Київ ; Умань : Жовтий, 2010. – 85, [1] с. – Бібліогр.: в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-525-033-4
1056150
  Галецький З. Походження антропоніма Sytnik у польській мові // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 19-26. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5


  "У статті проаналізовано походження антропоніма Ситник. Встановлено, що досліджуваний онім вказує на вид діяльності першоносія та кількість носіїв антропоніма в різних воєводствах".
1056151
  Корашевський А. Походження багатства та причини злиднів // Критика. – Київ, 1999. – Жовтень, (число 10). – С. 9-11


  Книжки Вів"єн Форестер і Матта Рідлі.
1056152
  Дарвін Ч. Походження видів / Ч. Дарвін; Переклад з російської. – Київ; Харків, 1949. – 444 с.
1056153
  Дарвін Ч. Походження видів через природний добір або збереження описаних порід у боротьбі за життя. / Ч. Дарвін, 1936. – 674с.
1056154
  Рубель Вадим Анатолійович Походження військово-самурайскої державності у традиційній Японії (середина 1 тис. до н.е.-14 ст. н.е.) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук:07.00.02 / Рубель В.А.; НАНУ; Інститут сходознавства ім. А. Кримськьго. – Київ, 1999. – 34с. – Бібліогр.: 11 назв
1056155
  Киселевич Л.С. Походження Всесвіту // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2006. – № 7
1056156
  Вовк І.Ф. Походження гідросфери Землі / І.Ф. Вовк. – Київ : Знання, 1975. – 48с.
1056157
  Обручев В.О. Походження гір і материків. / В.О. Обручев. – К., 1950. – 31с.
1056158
  Ахвердієв А.Т. Походження глобальних глибинних розломів та їхнє значення в дегазації Землі // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1682-721Х
1056159
  Зубко А. Походження давньоруської гривні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується походження гривні - головної одиниці вагової і грошової системи Київської Русі. На підставі вивчення археологічних джерел характеризуються основні типи гривні. Вивчається система контролю мір ваги в Київській Русі. The article ...
1056160
  Войтович Л. Походження династії Рюриковичів: нові штрихи до старих суперечок // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 13-44. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
1056161
  Чернецький Є. Походження дрібної шляхти Коростишівського маєтку графів Олізарів (на прикладі Добровольських герба Дембно) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 326-342


  У статті аналізується генеалогія дрібношляхетського роду Добровольських герба Дембно. На цьому прикладі відслідковується переселення у XVIII ст. волинської шляхти на терени майбутнього Радомишльського повіту Київської губернії, зокрема, до ...
1056162
  Момрик А. Походження етнонімів козаки та черкаси в історіографічних джерелах XVI - XIX ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 154-158. – ISBN 966-95758-1-8
1056163
  Беценко Т. Походження жанру і мови народних дум // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (753), грудень. – С. 16-21
1056164
  Поляков І.М. Походження життя / І.М. Поляков. – Друге видання. – Київ : Держмедвидав, 1936. – 127с.
1056165
  Зубко А. Походження жіночих імен в князівській династії Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика жіночих імен, які використовувалися в князівській династії Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. Жіночі імена в князівській династії досліджуються в контексті традицій родової антропонімії, а також у взаємозв"язку з процесом ...
1056166
  Родіонов С.П. Походження залізної руди та способи її обробки / С.П. Родіонов. – Київ, 1947. – 31с.
1056167
  Левін Б.Ю. Походження Землі і планет : стенограма лекції / Б.Ю. Левін. – Київ : Знання, 1951. – 24 с.
1056168
  Криводубський В.Н. Походження і генерація магнітних полів небесних тіл // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 20-30. – ISSN 1607-2855
1056169
  Живачівський А. Походження і закріплення військово-ленної тимарної системи в Османській державі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 72-77. – ISSN 1728-9343
1056170
  Ковальов С.І. Походження і класова суть християнства / С.І. Ковальов. – К, 1953. – 32с.
1056171
  Гагарін О.П. Походження і класова суть християнства / О.П. Гагарін. – Київ, 1954. – 24с.
1056172
   Походження і реакційна сутність релігійних вірувань. – К., 1959. – 23с.
1056173
  Антоненко В.Г. Походження і реакційна суть релігії / В.Г. Антоненко ; АН УРСР, Рада наук.-техн. пропаганди. – Київ : АН УРСР, 1958. – 36 с.
1056174
  Підоплічко І.Г. Походження і розвиток життя на Землі / І.Г. Підоплічко, О.Я. Рашба. – Київ, 1951. – 48с.
1056175
  Підоплічко І.Г. Походження і розвиток життя на Землі / І.Г. Підоплічко, О.Я. Рашба. – Київ, 1964. – 76с.
1056176
  Русанівський В.М. Походження і розвиток східнослов"янських мов. / В.М. Русанівський. – К., 1980. – 64с.
1056177
  Маркевич О.П. Походження і розвиток тваринного світу. / О.П. Маркевич. – К., 1954. – 200с.
1056178
   Походження і сутність релігійної обрядовості. – Чернівці, 1965. – 24с.
1056179
  Юрченко В. Походження і традиції святкування дня Семена на київських базарах // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 417-419. – ISBN 978-617-7399-06-2
1056180
  Худаш М. Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських та спільнослов"янських язичницьких божеств // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 4-16


  26 лют. 2013 р. у межах проєкту Ірини Фаріон "Від книги до мети" відбулася презентація унікальної монографії проф. Михайла Худаша "Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських та спільнослов"янських язичницьких божеств". "Він створив ...
1056181
  Залізняк Л.Л. Походження індоєвропейців // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 25-57
1056182
  Кіндратенко А. Походження італіків // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 137-143. – ISBN 978-966-372-737-0
1056183
  Ніколаєнко Л.І. Походження й семантичний розвиток назв заздрості в польській, російській та українській мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 46-55. – ISSN 0027-2833
1056184
  Боровський Я.Є. Походження Києва : історіографічний нарис / Я.Є. Боровський. – Київ : Наукова думка, 1981. – 152 с.
1056185
  Зубко А. Походження князівських імен в Київській Русі ІХ-ХІІІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика особових імен, які використовували князівські династії Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. Традиції князівської родинної антропонімії досліджуються у взаємозв"язку з процесом історичного, соціального і культурного розвитку ...
1056186
  Настюк Походження князівської влади у східних слов"ян / Настюк, АА // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 157-164. – ISSN 1563-3349
1056187
  ТОпачевський Походження кон"югат і типи статевого процесу у них. / ТОпачевський. – 32-35с.
1056188
  Береговий П.М. Походження культурних рослин / П.М. Береговий. – Київ, 1958. – 24с.
1056189
  Білоніжка П. Походження лангбейніту в покладах калійних солей Передкарпаття // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 126-133. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-6220
1056190
  Плісецький М.С. Походження людини / М.С. Плісецький. – Львів, 1945. – 20с.
1056191
  Мазурмович Б.М. Походження людини / Б.М. Мазурмович. – Чернівці, 1946. – 35с.
1056192
  Плисецький М.С. Походження людини / М.С. Плисецький. – К., 1946. – 27с.
1056193
  Третьяков Д.К. Походження людини / Д.К. Третьяков. – К., 1946. – 23с.
1056194
  Підоплічко І.Г. Походження людини / І.Г. Підоплічко. – Київ, 1954. – 56с.
1056195
  Сусла І. Походження людини за П. Тейяром де Шарденом // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 42-46
1056196
  Бречак І.М. Походження людини: міфи і факти / І.М. Бречак. – К, 1985. – 49с.
1056197
  Безуглий А.М. Походження матеpикiв i океанiв. / А.М. Безуглий; Комітет в справах культурно-освітних установ при раді міністрів УРСР. – Київ : АH УРСР, 1951. – 16,/4/с.
1056198
  Ісаков Леонід Походження мегаструктур Українського щита з точки зору плюм-концепції // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25 (2). – С. 58-72 : рис. – Бібліогр.: с. 71-72. – (Серія: Геологія. Географія ; вип. 21). – ISSN 2313-2159
1056199
  Кіндратенко А. Походження мідійців // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 144-148. – ISBN 978-966-372-737-0
1056200
  Калашников В. Походження місцевого самоврядування в Сполучених Штатах Америки // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.107-113. – ISSN 1561-4999
1056201
  Роптанов І.І. Походження мови в контексті української історії : (Реферативне викладення) / Ігор Роптанов. – Вінниця : Зодчий, 2004. – 64 с. – ISBN 966-7993-10-8
1056202
  Бучко Д.Г. Походження назв населених пунктів Покуття / Д.Г. Бучко. – Львів, 1990. – 141с.
1056203
  Пура Я.О. Походження назв населених пунктів Ровенщини / Я.О. Пура. – Львів : Світ, 1990. – 142 с.
1056204
  Писаренко Д. Походження назви "Україна" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
1056205
  Писаренко Діана Походження назви "Україна" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
1056206
   Походження назви "Україна" // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 112-116. – ISBN 978-966-00-1476-3
1056207
  Скляренко В.Г. Походження назви варяг // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 8-16. – ISSN 0027-2833
1056208
  Чорний О.В. Походження назви Єлисаветград // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 112-119. – ISBN 978-966-927-169-3
1056209
  Скляренко В.Г. Походження назви Русь // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – с. 33-46. – Бібліогр. в примітках (204 поз.). – ISSN 0027-2833
1056210
  Скляренко В.Г. Походження назви Русь. 4 // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 33-46. – Бібліогр. в примітках (204 поз.). – ISSN 0027-2833
1056211
  Склярено В.Г. Походження назви Русь. 6 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 16-25. – ISSN 0027-2833
1056212
  Карпенко Ю.О. Походження назви Україна - загальної і власної // Ономастика та етимологія : збірник наук. праць на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: О.П. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут української мови, 1997. – С. 81-89. – ISBN 966-02-0225-3
1056213
  Васьківська С. Походження невротичних рис особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-46. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена механізмам раннього розвитку невротичних рис особистості, їх зв"язку з основними адаптивними прототипами поведінки, базовими матрицями народження та колом заміщення базових емоцій. Автор обгрунтовує необхідність психологічної допомоги ...
1056214
  Васьківська С. Походження невротичних рис особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-30. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена механізмам раннього розвитку невротичних рис особистості, їх зв"язку з основними адаптивними прототипами поведінки, базовими матрицями народження та колом заміщення базових емоцій. Автор обгрунтовує необхідність психологічної допомоги ...
1056215
  Лис С. Походження образу козака Мамая в українській міфології та народному мистецтві. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 238-242. – ISSN 2078-0850
1056216
  Смуток І.І. Походження Петра Сагайдачного з перемішильської шляхти в інтерпретації істориків XIX - XX ст. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" : (до 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Укр. реєстрового козацтва), Львів, 29 черв. 2017 р. / "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України", всеукр. наук. конф. – Львів : [б. в.], 2017. – С. 80-83
1056217
   Походження писемності у східних слов"ян // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 137-156. – ISBN 978-966-00-1476-3
1056218
  Таранець В.Г. Походження поняття числа і його мовної реалізації : (до витоків індоєвропейської прамови) / В.Г.Таранець; МО України; Укр. Акад. держ. управління при Президентові України, Одеський філіал. – 2-е вид., перер. і доп. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 116с. – ISBN 966-549-269-1
1056219
  Енгельс Ф. Походження родини, приватної власності й держави / Ф. Енгельс. – Київ, 1948. – 159 с.
1056220
  Енгельс Ф. Походження родини, приватної власності й держави. / Ф. Енгельс. – К., 1951. – 176с.
1056221
  Рудюк В. Походження роду князів Сангушків: литовсько-руська версія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 9-17. – ISSN 2522-4611
1056222
  Степанюк Ф. Походження роду Радзивілів та їхні зв"язки // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 132-136
1056223
  Машталер Г.А. Походження рослинного і тваринного світу. / Г.А. Машталер. – К., 1952. – 40с.
1056224
  Брайчевський М.Ю. Походження Русі / М.Ю. Брайчевський; АН УРСР, Інститут історії. – Київ : Наукова думка, 1968. – 224с. : карт. – Бібліогр.: с.200-221
1056225
  Пріцак О. Походження Русі = The origin of Rus" old Scandinavian Sagas and Old Scandinavia : Стародавні скандинавські саги і Стара Скандинавія / Ред. кол.: О.Пріцак, О.Мишанич, Я.Ісаєвич, І.Шевченко; Авториз. переклад. В.Шовкун, П.Таращук, О.Галенко. – Київ : Обереги. – (Київська бібліотека давнього українського письменства ; Т. 3 ; Студії). – ISBN 966-513-215-6
Т. 2. – 2003. – 1304 с. – У виданні парал. тит. арк. англ. мовою
1056226
  Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела / О. Пріцак. – Київ : Обереги. – ISBN 9665131001
Т. 1. – 1997. – 1080 с.
1056227
  Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандінавські джерела (крім саг) // Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 17-20
1056228
  Кіндратенко А. Походження сарматів // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 148-151. – ISBN 978-966-372-737-0
1056229
  Полак І.Ф. Походження світів / І.Ф. Полак. – Х, 1936. – 110с.
1056230
  Лесів В. Походження світу в світлі фундаментальної і альтернативної науки : Дослідження з власної ініціативи / В. Лесів. – Новояворівськ, 2001. – 102 с.
1056231
  Панов А.Н. Походження світу й життя на Землі. / А.Н. Панов. – Х., 1929. – 131с.
1056232
  Проценко О. Походження свободи : (Осмислення витоків та розвитку концепції громадського сусппільства) / О. Проценко, В. Чепинога. – Київ : Смолоскип, 1996. – 142с. – ISBN 1-889240-13-3
1056233
  Ганул А. Походження сербського полковника Івана Хорвата та його діяльність до переселення на територію України // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 447-449. – ISBN 978-966-171-893-6
1056234
  Енгельс Ф. Походження сім"ї, приватної власності і держави / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1955. – 171с.
1056235
  Носко О.А. Походження сленгу люнфардо та його адаптація в іспанській мові Аргентини


  Присвячено дослідженню в іспанській мові Аргентини специфічного сленгу - люнфардо, що є кримінальним жаргоном шахрайського світу. Основними об"єктами дослідження є походження, специфіка утворення та функціонування люнфардо в мові нижчих верств ...
1056236
  Фурсова Л.І. Походження слів-запозичень у підмові економіки // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.104-107. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Аналізуються причини проникнення в англійську мову запозичень економічних термінів та історія їх розвитку
1056237
  Халимоненко Г.І. Походження слів кеса, кисет, кишеня та карман // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 165-171. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Пропонуються етимології тюркських за походженням слів, пояснюється шлях входження їх в українську мову.
1056238
  Халимоненко Г.І. Походження слів чембір та чимбурка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Пропонується етимологія тюркських за походженням слів "чембір", "чинбурка" та "чимбур". Широко використовується матеріал слов"янських та тюркських мов. Розглядаються шляхи та причини входження тюркізмів в українську мову.
1056239
  Баран В.Д. Походження слов"ян / В.Д. Баран, Д.Н. Козак, Р.В. Терпиловський; АН УРСР, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1991. – 139с. – Бібліогр.: с.138-139. – ISBN 5-12-002110-7
1056240
  Брайчевський М. Походження слов"янської писемності / Михайло Брайчевський. – 3-тє вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 154 с. – (Книжки викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
1056241
  Брайчевський М. Походження слов"янської писемності / Михайло Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 152, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
1056242
  Брайчевський М. Походження слов"янської писємності / М. Брайчевський. – 2-ге вид. – Київ : КМ Академія, 2002. – 154с. – (Книжки викладачів НаУКМА). – ISBN 966-518-114-9
1056243
  Халимоненко Г. Походження слова ЧУМАК
1056244
  Залізняк Л. Походження східних слов"ян // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1056245
  Глушко М. Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно-генетичний аспект) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 3-18. – ISSN 1028-5091
1056246
  Проць Н.В. Походження та еволюція дворянського стану на Слобожанщині (друга половина XVII - кінець XVIII ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 22-29. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1056247
  Клименко Ю Походження та етапи розвитку предикативних прикметників в давній японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У даній статті проаналізовано найбільш валідні гіпотези походження предикативних прикметників у залежності від їх семантики та типу відмінювання. Визначено найбільш продуктивні джерела поповнення мовленнєвої прикметникової лексики в давній японській ...
1056248
  Гоман Ю.О. Походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців в XIII-XVI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гоман Юрій Олексійович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1056249
  Гоман Юрій Олексійович Походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців в XIII-XVI ст. : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гоман Юрій Олексійович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 188 л. – Бібліогр.: л. 168-188
1056250
  Андрієєвський В.В. Походження та історичний розвиток теорії судового захисту. Різновиди судового порядку розгляду кримінальних справ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 159-164
1056251
  Ямпольский К.И. Походження та класова суть іудейських свят і обрядів. / К.И. Ямпольский. – К., 1961. – 48с.
1056252
  Огар В.В. Походження та поширення деяких збагачених органічною речовиною нижньокам"яновугільних товщ Доно-Дніпровського прогину // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 37-38
1056253
  Куліш І.В. Походження та принципи політичного ісламу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1056254
  Сегеда Сергій Походження та рання етнічна історія слов"ян // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 24-31. – ISSN 0130-6936
1056255
  Сегеда Сергій Походження та ранньоетнічна історія слов"ян // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена возникновению славянской культурно-языковой общности.
1056256
  Войтанік І.В. Походження та розвиток займенників в англійській мові // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 111-119.
1056257
  Булаховський Л.А. Походження та розвиток мови / Л.А. Булаховський, 1925. – 100с.
1056258
  Сластіна Є.Ю. Походження та розвиток танцювального жанру форлана // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 225-226. – ISBN 978-966-8308-26-0
1056259
  Ковтун І.І. Походження та розвиток української судової термінології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 41-46. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1056260
  Мартинюк В. Походження та роль мита у фінансовій системі держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 17-23. – ISSN 1818-5754
1056261
  Міняйло Н. Походження та соціальний статус весталок у Стародавньому Римі (VIII-I ст. до Р.Х.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються версії походження колегії весталок у Стародавньому Римі, зроблено наголос на реформаторській діяльності Нуми Помпілія. Крім того, розглянуті особливості соціального становища весталок як осіб з повною право- та дієздатністю, а ...
1056262
  Петрук Я.В. Походження та становище людини в поглядах Гавриїла Костельника // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 180-185. – ISSN 2076-1554
1056263
  Дорошенко О.М. Походження та структура роду Скаржинських в історичних джерелах // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 105-107. – ISBN 966-2980-20-2
1056264
  Гуйванюк М. Походження та структура української інтелігенції Покуття (кінець XIX - поч. XX ст.): просопографічний аналіз // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 61-67
1056265
  Трубенко Л.Б. Походження та сутність держави у філософських і суспільно-політичних поглядах Остапа Терлецького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 260-264. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Висвітлюються погляди О. Терлецького щодо походження й сутності держави та права, а також розкривається ідея єдиного українського народу.
1056266
  Шилов Ю.О. Походження та сутність писанкарства // Старожитності Посулля : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 52-60. – ISBN 978-966-8999-84-0
1056267
  Ямпольський К.Й. Походження та суть іудаізму. / К.Й. Ямпольський. – К., 1957. – 31с.
1056268
  Шульга І.К. Походження тваринного світу / І.К. Шульга. – Київ, 1959. – 96с.
1056269
  Жовта Н.М. Походження тексту народної казки: проблематика співвідношення лінгвістичних аспектів // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 28-37. – ISBN 978-2-919320-34-9
1056270
  Халимоненко Г. Походження терміна "бунчук"


  На матеріалі тюркської лексики висвітлюється походження слова "бунчук". The word "bunchuk" on the base of turkish languages have been considered.
1056271
  Буткевич В. Походження терміна "міжнародне право" // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 3-73


  Дослідження питання походження терміна "міжнародне право".
1056272
  Худаш М.Л. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення) / М.Л. Худаш, М.О. Демчук. – Київ : Наукова думка, 1991. – 266 с.
1056273
  Петров В. Походження українського народу / В. Петров. – Київ : Фенікс, 1992. – 192 с.
1056274
  Залізняк Л. Походження українського народу / Л. Залізняк; Ін-т українознавства. КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1996. – 80с.
1056275
  Баран В.Д. Походження українського народу / В.Д. Баран, Я.В. Баран ; [Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України та ін.]. – Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, 2002. – 403, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 381-402. – ISBN 966-02-2485-0


  У пр. № 1727302 напис: Бібліотеці Центру українознавства Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. 15.ІІ.2003 р. Підпис
1056276
  Залізняк Л.Л. Походження українського народу // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 73-89
1056277
  Наливайко С. Походження українського народу в світлі даних Y - ДНК - генеалогії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 166-170
1056278
  Нагірняк О. Походження українського народу та проблема етнічної приналежності Київської Русі у науковій спадщині Михайла Максимовича
1056279
  Півторак Г. Походження українського народу та української мови // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-4
1056280
  Поставний В.В. Походження української мови в наукових візіях М. Максимовича: полеміка М. Максимович - М. Погодін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 6 (40). – С. 401-409. – ISSN 2312-5993


  Дискусія Максимович - Погодін увійшла в історію мовознавчої науки як перша полеміка між двома підходами - українським та великоруським - до вивчення української історії та походження й розвиток української мови.
1056281
  Баран В.Д. Походження українців і назви "Україна" // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 89-93
1056282
  Залізняк Л. Походження українців очима науковців, імперських політиків та їхніх адептів в Україні // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 8-19. – ISSN 2413-7065


  Стаття торкається ключової проблеми історії Східної Європи - історичної спадщини княжого Києва та держави Русь. Аналізуються аргументи прибічників ранньо- середньовічної версії походження українського народу та їх супротивників - сучасних симпатиків ...
1056283
  Кіндратенко А.М. Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / Анатолій Кіндратенко ; [худож. оформлення В. Носаня]. – Харків : Майдан, 2019. – 243, [3] с. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-372-737-0
1056284
  Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов : міфи і правда про трьох братів слов"янських зі "спільної колиски" / Григорій Півторак ; [відп. ред. В.Г. Скляренко]. – Київ : Академія, 2001. – 148, [4] с. – Бібліогр.: с. 125-133 та в підрядк. прим. – (Платону це б сподобалось...). – ISBN 966-580-082-5
1056285
  Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов : міфи та правда про трьох братів слов"янських зі "спільної колиски" / Григорій Півторак ; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – 2-е вид., доп. – Київ : Арістей, 2004. – 180 с. – ISBN 966-8458-43-5


  Популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, Білорусії та Європейської Росії, про походження слов"ян
1056286
  Залізняк Л. Походження українців: між наукою та ідеологією / Леонід Залізняк. – Київ : Темпора, 2008. – 104с. : іл. – (Likbez - Абетка). – ISBN 978-966-8201-36-3
1056287
  Терлига Д.В. Походження фольклору за Віктором Петровим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1056288
  Іншакова І.О. Походження форманта -ота (-ета) та його функції в праслов"янській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 39-46. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядається походження форманта -ота (-ета), досліджується розвиток його функцій у праслов’янській мові, проаналізовані похідні, що мотивуються різними частинами мови.
1056289
  Вілкул Т.Л. Походження хронографічних джерел Початкового літопису: пункт відліку – "Хронограф за великим викладом" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 144-176. – ISSN 0130-5247
1056290
  Супрун А.Д. Походження явища дуальності динаміки у квазічастинок екситонного типу / А.Д. Супрун, М.А. Разумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 554-565. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі з"ясовані головні причини походження дуальності властивостей у квазічастинок екситонного типу. Показано, що вона пов"язана з нетотожністю хвильового та механічного імпульсів. Співвідношення між ними складніше, ніж співвідношення де-Бройля. ...
1056291
  Хаврук Я. Походження, зміст і втілення ідеї патріархату в східнослов"янських землях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 125-130
1056292
  Бабич О.І. Походження, освітній рівень і становище в обителі києво-печерських книгарів домонгольської доби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 138-144


  Досліджується походження, освітній рівень і становище в обителі києво-печерських книгарів домонгольської доби. The origin, education level and situation of the Kyiv Pechersk scholars (high-educated persons) during the pre-Mongolian period are ...
1056293
  Лебедєва Н. Походження, розвиток та сучасний склад театральної термінологічної системи англійської мови / Н. Лебедєва, В. Костюк // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 42-45
1056294
   Походження, становлення та розвиток українського народу : монографія / М.І. Обушний [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 566 с. – ISBN 978-966-439-165-5
1056295
  Прушківська Емілія Василівна Походження, сутність і розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень / Прушківська Емілія Василівна, Переверзєва Анна Василівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 196-202. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено походження поняття "людський капітал", його особливості та відмінність від інших суміжних понять. Запропоновано обгрунтування значення цієї економічної категорії, звернено увагу на необхідність розвитку людського капіталу в Украіні.
1056296
  Прушківська Е.В. Походження, сутність і розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень / Е.В. Прушківська, А.В. Переверзєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 196-202. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено походження поняття "людський капітал", його особливості та відмінність від інших суміжних понять. Запропоновано обгрунтування значення цієї економічної категорії, звернено увагу на необхідність розвитку людського капіталу в Украіні.
1056297
  Набока С.В. Походи вікінгів та їх вплив на становлення і розвиток Київської Русі : матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студ. гуманітарних ф-тів / Набока С.В. ; КНУТШ, Історичний ф-т, Каф-ра історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос, 2012. – 45 с. – Бібліогр.: 41-44. – ISBN 978-966-171-527-0
1056298
   Походи і екскурсії з учнями. – Київ, 1964. – 159с.
1056299
  Міндлін Е.Л. Походи криголама "Красин" / Е.Л. Міндлін. – Харків-Одеса, 1937. – 188с.
1056300
  Плахонін А. Походи Святослава // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 97-102. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
1056301
  Чеботарев М. Походная строгость. / М. Чеботарев. – М., 1969. – 48с.
1056302
  Шмидт Б.А. Походная сумка / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1962. – 90с.
1056303
  Артемов Н. Походные костры : стихи / Николай Артемов. – Вильнюс : Вага, 1976. – 86 с.
1056304
  Занадворов В. Походные огни / В. Занадворов. – Свердловск, 1945. – 77с.
1056305
  Молчанов-Сибириский Походный дневник / Молчанов-Сибириский. – Иркутск, 1956. – 100с.
1056306
  Бензин А. Походный дневник / А. Бензин. – М., 1968. – 87с.
1056307
   Походный журнал 1696 года. – Санкт-Петербург, 1853. – [4], 34, 20 с.
1056308
   Походный журнал 1706, 1707, 1708 и 1709 годов. – Санкт-Петербург, 1911. – 100 с. разд. паг.
1056309
   Походный журнал 1722 года. – Санкт-Петербург, 1855. – [6], 194 с.
1056310
  Галич А.А. Походный марш : Драматическая поэма в 3-х действиях / Александр Галич. – Москва : Искусство, 1957. – 100 с.
1056311
  Комовский А.Г. Походный справочник. / А.Г. Комовский. – Л., 1946. – 35с.
1056312
  Добревски Д. Походът / Д. Добревски. – София, 1961. – 68 с.
1056313
  Гуревич А.Я. Походы викингов / А.Я. Гуревич. – Москва, 1966. – 183с.
1056314
  Стриннгольм А.М. Походы викингов / Андерс Стриннгольм ; [пер. с нем. А. Шемякина ; прил. и прим. К. Фриша ; предисл. и коммент. А. Хлевова]. – Москва : АСТ, 2002. – 731, [2] с., [4] л. ил. – Библиогр. в коммент.: с. 712-731. – (Историческая библиотека). – ISBN 5-17-011581-4
1056315
  Суворов А.В. Походы и сражения в письмах и записках. / А.В. Суворов. – М., 1990. – 478с.
1056316
  Халиков Л.И. Походы к созданию электронных коллекций учебно-методических материалов электронной библиотеки вуза культуры и искусств (на примере Казанского государственного университета культуры и искусств) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 79-85. – ISSN 0130-9765
1056317
  Бережинский В.Г. Походы Киевской Руси на Каспий / В.Г. Бережинский; Начн.- исслед. центр гуман. проблем Вооруженных Сил Украини. – Київ, 2000. – 25с.
1056318
  Кузенков П.В. Походы Олега и Игоря на Константинополь - общее и особенное // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 234-241. – ISBN 978-966-2276-63-3
1056319
  Фатеев М.К. Походы по литературным местам / М.К. Фатеев. – Москва, 1960. – 46с.
1056320
  Дмитриев Э.Г. Походы по местам славы. / Э.Г. Дмитриев, В.В. Шляков. – Москва, 1986. – 176с.
1056321
  Богданович М.И. Походы Румянцева, Потемкина и Суворова в Турции / сост. М.И. Богданович, чл. Воен.-учен. ком., Имп. Воен. акад. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Веймара, 1882. – [2], IV, II, 294, [1] с., 4 л. карт., план.


  Румянцев-Задунайский, Петр Александрович, 1755-1838 Потемкин, Григорий Александрович, 1739-1791 Суворов, Александр Васильевич, 1730-1800
1056322
  Симион А. Похождение / А. Симион. – Бухарест, 1967. – 38с.
1056323
  Попов В.Г. Похождение двух горемык. / В.Г. Попов. – Л, 1978. – 192с.
1056324
   Похождение принцессы Гуланданы и принца Барама. – Тбилиси, 1983. – 138с.
1056325
  Петухова О. Похождение юмориста Гашека // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 86-105. – ISSN 1819-6268
1056326
  Гашек Я. Похождения бравого соладата Швейка / Я. Гашек. – Москва, 1990. – 734с.
1056327
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Кишинев, 1958. – 767с.
1056328
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Москва : Художественная литература, 1967. – 671с.
1056329
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Москва, 1977. – 463с.
1056330
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Москва, 1979. – 752с.
1056331
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Харьков, 1980. – 630 с.
1056332
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Казань, 1982. – 528с.
1056333
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Москва, 1982. – 416с.
1056334
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Барнаул, 1983. – 423с.
1056335
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Владивосток, 1984. – 575с.
1056336
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Прага : Лидове накладательстви
Т. 1. – 1985. – 456 с.
1056337
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Прага : Лидове накладательстви
Т. 2. – 1985. – 299 с.
1056338
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Алма-Ата, 1988. – 559 с.
1056339
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка : Роман. В 2 кн. / Кн.2; Пер. с чеш.; Ярослав Гашек. – Харьков : Фолио, 2002. – 384с. – (Мировая классика). – ISBN 966-03-1549-Х
1056340
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во времена мировой войны / Я. Гашек. – Москва, 1987. – 589с.
1056341
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Казань, 1956. – 839с.
1056342
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Ч1-2. – Москва
1. – 1963. – 507с.
1056343
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Ч.3-4. – Москва
2. – 1963. – 342с.
1056344
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Ижевск, 1989. – 557с.
1056345
  Коркищенко А.А. Похождения деда Хоботьки. / А.А. Коркищенко. – Ростов -на-Дону, 1959. – 68с.
1056346
  Богров Г.И. Похождения Ерухима : рассказ из жизни кантониста / Г. Богров. – Одесса : Книгоиздат. Шермана, 1903. – 100 с.
1056347
  Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны / А.Р. Лесаж. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1935. – 661 с.
1056348
  Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны / А.Р. Лесаж. – Минск, 1957. – 797с.
1056349
  Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны / А.Р. Лесаж. – Москва, 1990. – 766с.
1056350
  Конн В. Похождения космической проститутки / В. Конн. – М., 1990. – 16с.
1056351
  Вигорь Ю.П. Похождения Куковерова / Ю.П. Вигорь. – Москва, 1990. – 301с.
1056352
  Толстой А.Н. Похождения Невзорова, или Ибикус / А.Н. Толстой. – Архангельск, 1980. – 191с.
1056353
  Толстой А.Н. Похождения Невзорова, или Ибикус : повести и рассказы / Алексей Толстой. – Москва : Советская Россия, 1989. – 254 с.
1056354
  Шпанов Н.Н. Похождения Нила Кручинина / Н.Н. Шпанов. – М., 1955. – 408с.
1056355
  Шпанов Н.Н. Похождения Нила Кручинина / Н.Н. Шпанов. – М., 1956. – 408с.
1056356
  Станюкович К.М. Похождения одного матроса / К.М. Станюкович. – М., 1991. – 477с.
1056357
  Комаров В.Л. Похождения рослин / В.Л. Комаров. – К.-Х., 1948. – 208с.
1056358
  Евдокимов Д.В. Похождения российского Картуша / Д.В. Евдокимов. – Москва, 1990. – 132-272с.
1056359
  Васькин А. Похождения русского Мюнхгаузена. Перечитывая графа Ростопчина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 151-192. – ISSN 0042-8795


  Граф Федор Васильевич Ростопчин (1763-1826) - русский гос. деятель, генерал от инфантерии, фаворит императора Павла и руководитель его внешней политики, московский градоначальник и генерал-губернатор Москвы во время наполеоновского нашествия, ...
1056360
  Миньков К.И. Похождения Синекурова. / К.И. Миньков. – Брянск, 1957. – 157с.
1056361
  Иванов Вс.В. Похождения факира : Роман / Всеволод Иванов. – [Ленинград] : ГИХЛ. – (Дешевая библиотека ОГИЗа)
Ч. 1. – 1934. – 136 с.
1056362
  Иванов Вс.В. Похождения факира : Роман / Всеволод Иванов. – Москва : ГИХЛ
Ч. 3. – 1935. – 406с.
1056363
  Иванов Вс.В. Похождения факира / Всеволод Иванов ; Худож. Л. Эппле. – Москва : Советский писатель
Ч. 3. – 1935. – 365 с.
1056364
  Иванов Вс.В. Похождения факира : Роман / Всеволод Иванов. – Москва : Правда, 1990. – 704 с.
1056365
  Мориер Д. Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана. / Д. Мориер. – Москва, 1970. – 416с.
1056366
  Мориер Д. Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана: Роман / Д. Мориер. – Москва, 1989. – 445 с.
1056367
  Кеведо Ф. Похождения хитреца Паблоса / Ф. Кеведо. – М, 1976. – 96с.
1056368
  Кузнецов О.А. Похождения хитрого Соленопсиса / О.А. Кузнецов. – М., 1991. – 125с.
1056369
   Похождения хитроумного Алеу, и другие сказки Камбоджи. – М., 1973. – 327с.
1056370
  Булгаков М.А. Похождения Чичикова : повести, рассказы, фельетоны, очерки 1919-1924 гг. / М.А. Булгаков. – Москва : Современник, 1990. – 590с. – ISBN 5-270-01093-3
1056371
  Гоголь Н.В. Похождения Чичикова или Мертвые души : Маркс
1056372
  Гоголь Н.В. Похождения Чичикова или Мертвые души : Поэма / Текст по последней редакции академика Н.С.Тихонравова. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф.Маркса, 1901. – 572 с. : ил. – Рис. вне теста


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк / [Соч.] Ч. Ветринского. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. Т. 2. Повести и комедии; Сцены и наброски. Т. 3. Похождения Чичикова или Мертвые души. Т. 4. Ганц Кюхельгартен; Идиллия; Италия; Непогода; Выбранные места из ...
1056373
  Лесовая И. Похождения шатуни, маленького пройдохи : повесть-сказка // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 8. – С. 149-181. – ISSN 0131-8136
1056374
  Лесовая И. Похождения Шатуни, маленького пройдохи : повесть-сказка // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 138-167. – ISSN 0131-8136
1056375
  Лесовая И. Похождения Шатуни, маленького пройдохи // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 123-156. – ISSN 0131-8136
1056376
  Лесовая И. Похождения Шатуни, маленького пройдохи : повесть-сказка // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 10. – С. 131-154. – ISSN 0131-8136
1056377
  Окуджава Б.Ш. Похождения Шипова, или Старинный водевиль. Истинное путешествие / Б.Ш. Окуджава. – М., 1975. – 262с.
1056378
  Окуджава Б.Ш. Похождения Шипова, или Старинный водевиль: Истинное путешествие / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1992. – 222с.
1056379
  Мельничук О.С. Похождення мови у висвітленні класиків марксизму-ленінізму / О.С. Мельничук. – Київ, 1952. – 48 с.
1056380
  Кочиев Т. Похожи горы на людей / Т. Кочиев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 94 с.
1056381
  Гельман З. Похожи ли японцы на евреев? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 26 (1145). – С. 30-32. – ISSN 0234-1670
1056382
  Тюгель Ханне Похожие на пришельцев : природа / Тюгель Ханне, Меккес Оливер, Оттава Николь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 106-113 : Фото. – ISSN 1029-5828
1056383
  Волгин С. Похожий на меня - еще не я / С. Волгин. – Ташкент, 1984. – 288с.
1056384
  Котляров Б.И. Похожий на отца... / Б.И. Котляров. – К, 1962. – 157с.
1056385
  Шкляревский И.И. Похолоданье / И.И. Шкляревский. – М., 1975. – 128с.
1056386
  Истру Б. Похорна : поэма / Богдан Истру ; пер. с молдав. С.Шервинского. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1974. – 95 с.
1056387
  Франко І.Я. Похорон / Іван Франко. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – 49 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 30)
1056388
  Франко І.Я. Похорон // Панщизняний хліб і інші оповідання : Під ювілейний рік Івана Франка / І.Я. Франко. – Львів : Видав Пpосвіт. кpужок пpи 3 Секції Укp. Студ. Союза. Hакладом І. Лизанівського. Дpук. Ставpопіг. Ін-, 1913. – 49 с. – (Дешева бібліотека ; Ч. 10)
1056389
  Шахназарян Н. Похорон : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 194-205. – ISSN 0320 - 8370
1056390
  Білик І.І. Похорон богів : роман / І.І. Білик. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 574 с.
1056391
  Білик І.І. Похорон богів : роман / І.І. Білик. – Київ : Дніпро, 1988. – 570 с. – (Романи і повісті)
1056392
  Білик І. Похорон богів : Історичний роман / Іван Білик. – Київ : А.С.К., 2006. – 480с. – ISBN 966-539-477-0
1056393
  Терещук Г. Похорон Володимира Івасюка перетворився на непокору тисяч людей комуністичній владі // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 7/8 (503/504), березень 2018 р. – С. 18-20
1056394
  Тичина П.Г. Похорон друга / Павло Тичина. – Москва : Укрвидав, 1943. – 13 с.
1056395
  Тичина П.Г. Похорон друга / Павло Тичина. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 11 с.
1056396
  Тичина П.Г. Похорон друга : поема / Павло Тичина. – 2-ге вид. – Київ : Дніпро, 1980. – 27 с.
1056397
  Терещук Г. Похорон Івасюка перетворився на непокору тисяч людей комуністичній владі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-23 травня (№ 21). – С. 15
1056398
  Коровченко С. Похорон Ігоря Качуровського : хроніка // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 328-332
1056399
  Смоленський П. Похорон різуна = Pochowek dla rezuna / Павел Смоленський; переклад з пол. Андрія Бондаря. – Київ : Наш час, 2007. – 152с. – (Класика світового репортажу). – ISBN 978-966-8174-83-4
1056400
  Петренко П. Похорон Т.Г.Шевченка / П. Петренко, 1929. – 19 с.
1056401
  Геращенко М.Г. Похорони людяності / М.Г. Геращенко. – К, 1997. – 17с.
1056402
  Кониський О.Я. Похорони Тараса Шевченка : (наpис до біогpафії) / Написав О.Я. Кониський. – У Львові (Львів) : Коштом pед. "Зоpі" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Під заpядом К. Беднаpського, 1896. – 20 с.
1056403
  Богатирьова К. Похоронна тема в одах українських поетів XVIII - першої третини XIX століть // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 17-19
1056404
  Кинг С. Похоронная компания / С. Кинг. – Владивосток, 1991. – 431с.
1056405
  Изворин А. Похоронный звычай у подк. Русинов : (Загальный опис) / Ад. Изворин. – Унгваръ : Выдання Подкарпатского Об-ва наук, 1942. – 17с. – (Литературно-наукова библиотека ; Ч. 16)
1056406
  Сегень А.Ю. Похоронный марш / Сегень А.Ю. – Москва, 1988. – 364 с.
1056407
  Рен П.К. Похороны викинга: Роман / П.К. Рен. – М., 1992. – 159с.
1056408
  Бекназар-Юзбашев Похороны кассандр / Бекназар-Юзбашев. – М., 1969. – 208с.
1056409
  Филд В. Похороны петуха / В. Филд. – Москва, 1938. – 40 с.
1056410
  Ковалів С.М. Похресник і інші повідання / Стефан Ковалів. – У Львіві (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки. [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка., під зарядом К. Беднарського], 1909. – 195 с. : іл.


  Зміст: Мій похресник; Два днї в Івановій хаті; Андрій Кременяк; Суд; Свій по званю; Навправцї; Сїльський лїкар; Зваричі; Перемащений Петро; Дїд Карита; Поломаний Кальвін; Ян Кабатек; Поступ; Колядники; Добре заробив; З кількох тисяч один.
1056411
  Дроб"язко Н. Похресник Мазепи: Україна була віссю життя дипломата Григорія Орлика у Франції // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 52). – С. 8-9


  "Тисячі українців, за всю історію, змушені шукати кращої долі за кордоном. Але навіть у чужих країнах вони пам’ятають про своє походження та вражають світ своїми талантами. Емігранти Пилип та Григорій Орлики посідають особливе місце в історії України ...
1056412
   Похудеть - это приказ! : art of Healthcare // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 26-32 : Фото
1056413
  Насонова Алла Поцелуи с неандертальцами, пчелы-футболисты и другие открытия месяца // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 89 : фото
1056414
  Секунд И. Поцелуи. // Стихотворения / Эразм Роттердамский. – Москва : Наука, 1983. – С. 215-237. – (Литературные памятники)
1056415
  Янковская О. Поцелуй // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 3. – С. 136-137.
1056416
  Джин Я. Поцелуй воды // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С.99-103. – ISSN 0012-6756
1056417
  Пуиг М. Поцелуй женщины-паука : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С.64-223. – ISSN 1130-6545
1056418
  Крюс К. Поцелуй из прошлого = Princess from the past : роман / Кейтлин Крюс ; [пер. с англ. А.А. Ильиной]. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 157, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – (Арлекин = Harlequin ; 0375 ; Любовный роман). – ISBN 978-5-227-04718-2
1056419
  Вайдман Л.Л. Поцелуй Иуды / Л.Л. Вайдман. – Алма-Ата : Казахстан, 1976. – 136 с.
1056420
  Хэйр Д. Поцелуй Иуды : Пьеса // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 134-199. – ISSN 1130-6545
1056421
  Левин А. Поцелуй перед смертью / А. Левин. – Элиста, 1990. – 146-335с.
1056422
  Пендлтон Д. Поцелуй смерти = A kiss of death / Дон Пендлтон // Поцелуй смерти : [амер. детектив : сборник : пер. с англ.] / [сост. А. Березнева]. – Минск : Дайджест, 1992
1056423
   Поценье. – Воронеж, 1981. – 172с.
1056424
  Коханова І.О. Поцифрування та мікрофільмування як засоби зберігання документів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 85-92


  Висвітлюється процес створення електронних копій документів і мікроформ як один із засобів зберігання оригіналів документів. Зазначаються їх переваги та недоліки.
1056425
   Поцілуй надію : спецрепортаж. Південна Африка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 32-36 : Фото
1056426
  Моцебекер О. Поцілунок з небес : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 114-117. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
1056427
  Кочан І.Г. Поцілунок Іуди / І.Г. Кочан. – К, 1949. – 217с.
1056428
  Колодійчук Є.С. Поцілунок опівночі / Є.С. Колодійчук. – К., 1986. – 159с.
1056429
  Моріак Ф. Поцілунок, дарований прокаженому / Ф. Моріак. – Київ : Основи, 1994. – 364с. – ISBN 5-77-05609-8
1056430
  Зорівчак Р. Поцінувач і популяризатор англомовної літератури // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 154-163. – ISSN 0868-4790
1056431
  Волынець Почадовская летопись : (Новейшее произведение древле-волынской письменности). – Киев : Тип. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 20 с. – Отт. из жур. "Киевская старина"
1056432
  Лукьяненко А.М. Почаевский сборник Киевской Духовной академии Молдаво-Болгарской редакции XVI века со стороны своего языка / А.М. Лукьяненко. – Санкт-Петербург : Тип. М. П. С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*), 1905. – [2], 62 с.
1056433
  Листопад А.І. Почаїв : іст. повість в поезіях / Антоніна Листопад. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2005. – 462, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 461. – ISBN 966-7601-65-Х
1056434
  Лебедь В. Почаївська ікона Божої Матері // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 99-105
1056435
  Ричков П.А. Почаївська Свято-Успенська Лавра / П.А. Ричков, П.Д. Луц. – Київ : Техніка, 2000. – 136с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-133-6
1056436
  Бочковська В.Г. Почаївський духовний осередок в історії і культурі українського народу XVIII - 30-х років XIX ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бочковська Валентина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 235, [236-406] арк. – Додатки: арк. 236-406. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 14-16, 199-235 та в додатках: арк. 236-238
1056437
  Бочковська В.Г. Почаївський духовний осередок в історії і культурі українського народу XVIII - 30-х років XIX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бочковська Валентина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. + Додаток. – Бібліогр.: 19 назв
1056438
  Бочковська В.Г. Почаївський духовний осередок в історії та культурі українського народу: характеристика нових джерел дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-25. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються нові джерела дослідження історії Почаївського духовного осередку - візитаційні описи, які дають можливість дослідити розбудову монастиря, реконструювати його бібліотеку, персональний склад насельників обителі, діяльність шкіл і ...
1056439
  Марушкевич А.А. Почаївський монастир як культурно-освітній осередок в Україні (за матеріалами праць І. Огієнка - митрополита Іларіона) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему культурно-освітньої діяльності Почаївського монастиря, в якому в XIX cт. функціонувала народна, а також реміснича школи, які згодом були переорганізовані у церковно-приходську, школу іконопису для здібної молоді. Монастир здобув ...
1056440
  Андріюк А.В. Почаївський музей атеїзму : Терноп. обл. про досвід наук.-атеїстич. пропаганди / Андріюк А.В. – Львів : Кн.-журн. вид., 1962. – 43 с. : іл.
1056441
  Яцюк Г. Почаївський музей атеїзму / Г. Яцюк. – Львів, 1970. – 60с.
1056442
  Заболотна Н.В. Почаївські видання акафістів у XVIII ст.: приклад компонування видавничих конволютів // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 49-65. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
1056443
  Заболотна Н.В. Почаївські трефологіони 1777 р. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 70-79. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1056444
  Гончаренко Г. Почайна - повернення літописної річки // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 31-40. – ISBN 978-617-7399-06-2
1056445
  Богатов К.В. Почайна: геополітичне значення як архітектурна домінанта // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 222-226. – ISSN 2077-3455
1056446
  Радчун Г. Почалось з арешту Антоні / Г. Радчун. – К., 1974. – 120с.
1056447
  Слипачук А. Почасова оплата труда. Установление тарифной ставки за час роботы // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2007. – № 7. – С. 30-35.
1056448
  Ермичева Н.Г. Почасовая оплата труда в высшей школе: справоч. пособие / Н.Г. Ермичева. – Л., 1988. – 88с.
1056449
  Крамар О. Почати з Китаю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 41 (569), 12-18.10.2018. – С. 16-19. – ISSN 1996-1561


  Чому Україні потрібна власна торговельна війна з Китаєм.
1056450
  Майко А.Ф. Почати з себе / А.Ф. Майко. – К, 1988. – 189с.
1056451
  Моралес Хусто Ліпе Почати спочатку : оповідання-медитація // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4 (975/976). – С. 189-191. – ISSN 0320 - 8370
1056452
  Поліщук М.С. Початкава і середня освіта на Правобережній Україні : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук М.С. ; КДУ. – Київ, 1974. – 220 л.
1056453
  Підгорна Л. Початки "романтичної доби" української фольклористики: збирацька діяльність Зоріана Доленги-Ходаковського та Ніколая Цертелєва // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 45-49
1056454
  Загороднюк І. Початки академічної зоології в Україні: документи Українського науковго товариства 1919 - 1921 років // Природнича музеологія / НАН України, Нац. наук.-природничий музей, Укр. нац. комітет Міжнар. ради музеїв ; [за ред. В. Гриценка, І. Ємельянова, І. Загороднюка та ін.]. – Київ : ЛОГОС, 2019. – 5 : Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку : (праці наук. конф. 7-8 жовт. 2019 р. в Києві) / [редкол.: З. Баркасі та ін.]. – С. 296-306. – ISBN 978-966-02-8998-7
1056455
   Початки артилерії в Україні (XIV-XVII ст.) / подав І.К. // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Торонто, 1983. – Рік 19, ч. 1 (68), січень-квітень. – С. 56-64
1056456
  Ботушанський В. Початки буковинської еміграції до Канади // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 77-82. – ISBN 1-55195-156-8
1056457
  Глушко М. Початки вживання терміна "фольклор" в українській науці та його значення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 117-131. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто початки вживання й утвердження в українському народознавстві англійського за походженням терміна "фольклор", його первісне значення та відмінність від таких понять, як "етнографія", "усна народна словесність", "народна поезія" тощо. ...
1056458
  Млиновецький Р. Початки визвольної боротьби українського народу // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.32-36 : Фото


  До 85-річчя проголошення Української Центральної ради
1056459
  Кобченко К. Початки вищої медичної освіти українського жіноцтва (кін. XIX - поч. XX ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – C. 128-133


  Стаття присвячена аналізу історії започаткування вищої медичної освіти для жінок в Україні, яку розглянуто на прикладі діяльності Медичного відділення Київських вищих жіночих курсів (згодом - Жіночого медичного інституту в Києві). Показано складнощі та ...
1056460
  Костриця М.Ю. Початки волинського краєзнавства (кінець XVIII - середина XIX ст.) // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 14-25. – ISBN 966-7626-11-3
1056461
  Картель Л.М. Початки географії : Посібник для вчителів / Л.М. Картель. – Київ : Радянська школа, 1977. – 111с.
1056462
  Грушевський М.С. Початки громадянства : (генетична соціологія) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 224-229. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X


  Уривки праці, подані у цьому номері журналу, присвячені розмірковуванням М. Грушевськогонад історичним розвитком суспільства. Чи може суспильство розвиватися за певими законами? Якщо ці законі існують, то чи можна застосувати їх до суспільства? Автор ...
1056463
  Грушевський М.С. Початки громадянства (генетична соціологія) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 28-37. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Уривки праці М. Грушевського, подані у цьому номері журналу, присвячені історичному огляду соціології: від її витоків до поч. ХХ ст. В українському науковому дискурсі М. Грушевський чи не вперше здійснив спробу систематизації соціологічного знання. ...
1056464
  Грушевський М.С. Початки громадянства (генетична соціольогія) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 60-68. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1056465
  Грушевський М.С. Початки громадянства: генетична соціологія // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 340-343. – ISBN 966-613-240-0
1056466
  Греченко В. Початки досліджень історії права Київської Русі на українських землях у 1810-х рр. / В. Греченко, О. Ярмиш // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 16-21. – ISSN 2409-4544
1056467
  Попов П.М. Початки друкарства у слов"ян / П.М. Попов. – Київ, 1924. – 35 с.
1056468
  Кобченко К. Початки історії Університету св. Володимира у Києві: європейська ідея в імперському контексті // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 116-119


  У статті здійснено огляд основних тенденцій історії становлення вищої освіти в Україні у контексті процесів європейської інтелектуальної історії. Після цього розкрито ідеологічні засади відкриття Університету св. Володимира у Києві у контексті ...
1056469
  Свенцицький І. Початки книгопечатаня / І. Свенцицький, 1924
1056470
  Бабич О. Початки книжкової справи у Києво-Печерському монастирі // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 25-30.
1056471
  Брайчевський М. Початки книжності // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 129-152. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
1056472
  Фесенко В. Початки металургійної промисловості на Україні : (Перша домна Луганського заводу) / В. Фесенко, 1932. – С. 231-256. – Окр. відб. - Монографія В. Фесенка про робітництво Луганського ливарного заводу залишається невиданою


  Він опублікував декілька нарисів з історії міста та ливарного заводу, а саме: “Архів Луганського ливарного заводу (1795–1887)” у “Записках Історично-Філологічного Відділу ВУАН”, т. ХХІ–ХХІІ; “Перша домна Луганського ливарного заводу”, Луганськ, 1930; ...
1056473
  Кирчів Р. Початки наукового зацікавлення українським фольклором (збірання і вивчення) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.27-36. – ISSN 0130-6936
1056474
  Тельвак В.В. Початки наукової діяльності Михайла Грушевського в оцінках істориків кінця ХІХ століття (до проблеми генези грушевськознавчих концепцій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-68. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історіографічні оцінки ранніх наукових робіт М. Грушевського. Показано зацікавленість першими роботами молодого вченого українських, польських і російських спеціалістів. Виявлено основні тенденції оцінних інтерпретацій його наукових ідей ...
1056475
  Потапюк Лілія Початки національного відродження на західно-українських землях у першій половині XIX ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 87-92
1056476
  Ревегук В. Початки національного культурно-освітнього відродження на Полтавщині (доба Центральної Ради) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 90-98. – ISBN 966-7653-03-5
1056477
  Надтока О.М. Початки новогромадівського руху. Суспільні погляди студентства : (за матеріалами соціологічного опитування на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Олександр Надтока. – Ніжин : [ПП Лисенко М.М.], 2011. – 50 с. : іл. – ISBN 978-966-2213-57-7
1056478
  Кондратюк С.В. Початки парламентаризму в Київській Русі: історіографічно-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 73-82. – (Юридична ; Вип. 2)
1056479
  Ілієвські П.Х. Початки писемності у слов"ян на Балканах і в Понті (найдавніші візантійсько-слов"янські торговельні і культурні контакти) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 3--8


  Резюме доповіді на міжнародній науковій конференції, що відбулася під час Днів науки Македонії в Україні (червень 2006р.) в м. Сімферополі, відомого славіста академіка МАНМ Петера Хр. Ілєвські. Містить оригінальну концепцію початків слов"янської ...
1056480
  Мицик Ю. Початки Польської держави за хронікою Олександра Гваньїні // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2005. – Том 5. – С. 53-84. – ISBN 966-625-040-3
1056481
  Степура І. Початки радіо та роль радіоаматорського руху в розвитку радіомовлення в СРСР // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 (139), березень. – С. 34-39
1056482
  Пилипович Т.Г. Початки релігії: багатоманітність їх концептуального витлумачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1056483
  Гавриленко В. Початки ремісничих цехів Кам"янця-Подільського // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 167-168. – ISBN 978-966-02-7306-1
1056484
   Початки роздору боротьби на Волині : спогади учасника боротьби про трагічні подіїї на Волині 1941-1944 рр. – [ Б. м. ] : [ Б. в. ], 2003. – 119, [ 1 ] арк. : фотоіл. – На обкл. : Криваве поле геноциду на Волині 1941 - 1944 року
1056485
  Котляр М.Ф. Початки Русі. Довкола 862-го року // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 28-41. – ISSN 0130-5247


  Розглядаються початкові етапи формування давньоруської державності. На думку автора, її корені сягають VI-VII ст.
1056486
  Буланов Антон Початки с грибами / Буланов Антон, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 120-122 : рис.
1056487
  Горобець О. Початки систематичних досліджень Арктики // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 250-252. – ISBN 978-966-171-783-0
1056488
  Поліщук Г.Х. Початки сонячної системи / Г. Х. Поліщук. – Київ, 2006. – 20с.
1056489
  Ферков О.В. Початки та історія грецької віри і церкви в Угорщині: історіографія проблеми / О.В. Ферков, Гергель Баранді // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 275-282. – (Історія ; Вип. 25)
1056490
  Прокоп"як І. Початки театральної шевченкіани в Галичині (друга половина XIX - початок XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 162-168. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
1056491
  Задорожна А.В. Початки теорії економіки добробуту в працях А. Сміта й С. Сісмонді // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.10. – С. 204-207. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1056492
  Жалдак М.І. Початки теорії ймовірностей / М.І. Жалдак. – Київ : Радянська школа, 1978. – 143 с.
1056493
  Савченко Г. Початки українського військового руху в 1917 році в контексті ідеї національної державності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.137-140
1056494
  Запаско Я. Початки українського друкарства / Я. Запаско, О. Мацюк, В. Стасенко; Львів. акад. мистецтв. Центр. держ. істор. архів у Львові УАД. – Львів : Центр Європи, 2000. – 224с. – ISBN 966-7022-26-9
1056495
  Юрій М. Початки українського шкільництва на Холмщині і Підляшші (1940–1941) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 128-152
1056496
  Падюка Н. Початки української етнокартографії (друга половина ХІХ ст.) : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 435-458. – ISSN 1591-6223
1056497
  Возняк Михайло Початки української комедії : ( 1619-1819 ). – Львів : [Hакладом Видавн. Спілки "Всесвіт" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1919. – 251 с. + Замітки: С. 241-245. – Словаpець [тлумач.] С. 246-248. – Бібліогр.: Приписки [список літ.]: С. 171-179. – ("Всесвітня бібліотека" / під редакцією Івана Калиновича ; №19)


  В кн. уpив. з твоpів Я. Гаватовича, І.Г. Hекpашевича, М. Довгалевського, Юpія [Геоpгія] Кониського, біогр. відомості пpо авт. та віpш "Яpмаpок" І.Г. Некрашевича. – Зpазки інтеpмедій, діяльогів і віpш: с. 180-240. Еслібріс - Галіна Сидоренко, Григорія ...
1056498
  Левчук Я. Початки фіксації, опису та вивчення українських народних дитячих ігор та іграшок як форм втілення дитячої субкультури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 220-228


  У статті зроблено огляд перших досліджень, присвячених феномену української народної іграшки та гри, проаналізовано функціональні особливості української народної дитячої ігрової культури.
1056499
  Алексєєв В. Початки філософських поглядів на суспільні процеси та державу: учення Сократа // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 3-15
1056500
  Зінкевич Р.Д. Початки формування Армії УНР восени 1917 року // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 107-119. – ISSN 0321-0499
1056501
  Щодра О. Початки формування Русі: хронологічна і географічна локалізація процесу у дискусіях сучасних істориків // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 57-80. – ISSN 2519-2760
1056502
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 101). – С. 1, 9
1056503
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 9
1056504
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21-22 червня (№ 107/108). – С. 6
1056505
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 червня (№ 109). – С. 9
1056506
  Мизь Р. Початки церковної організації серед українців у Боснії // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1994. – Число 6
1056507
   Початківцям. Хаф"єль (Норвегія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 18 : фото
1056508
  Любченко В.І. Початкова (досудова) форма обвинувачення, яка реалізується у досудовому розслідуванні: зміст, суб"єкти і порядок реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Любченко Володимир Іванович ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1056509
  Ластовський В. Початкова абетка для початківців-істориків // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 103-105. – ISBN 978-966-171-414-3
1056510
  Матяшук В. Початкова військова освіта за рубежем: позитивний досвід // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 4. – С. 35-42
1056511
  Ворона Ю.В. Початкова військова підготовка й патріотичне виховання учнів СПТУ м. Києва (1985 - 1991 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 11-12. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1056512
  Сохін М.П. Початкова військова топографія / М.П. Сохін. – К., 1936. – 99с.
1056513
  Курило О. Початкова граматика української мови. / О. Курило. – 12-те вид.
1. – 1927. – 134с.
1056514
  Ніжинський М.П. Початкова і середня загальна освіта [в Києві в першій половині XIX ст.] // Історія Києва : в 2 т. / Ін-т історії АН УРСР ; ред. кол. : В.О. Голобуцький, П.П. Гудзенко, О.К. Касименко (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – Т. 1. – С. 325-335
1056515
  Казьмрчук М. Початкова освіта в Київській губернії середини XIX - початку XX ст. (на матеріалах Липовецького повіту) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 20-22
1056516
  Фізеші О.Й. Початкова освіта Закарпаття у 50-80-их роках ХХ століття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 306-309. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1056517
  Тополевський В.Ю. Початкова педагогічна культура акторської майстерності // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 212-217
1056518
  Козловський Ю.Г. Початкова підготовка бігунів на середні та довгі дистанції / Ю.Г. Козловський. – К, 1982. – 174с.
1056519
  Щербей У. Початкова сільська освіта: реалії та перспективи розвитку // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 277-279. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1056520
  Лисенко-Єржиківська Початкова фаза культурно-філософської парадигми феномену шістдесятників // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 84-96


  Розглядається історико-культурний і літературнй контекст виникнення шістдесятництва як літературного явища
1056521
  Баранов П. Початкова фізика : підручник для трудшколи / П. Баранов. – 4-те вид., стереотип. – Одеса : Держвидав України, 1926. – 188 с.
1056522
  Цінгер А.В. Початкова фізика : посібник / А.В. Цінгер. – 2-ге вид., доп. – Київ : Державне видавництво України, 1927. – 391 с.
1056523
  Дорошкевич Б.К Початкова хімія : Для селян-хазяїв, позашкільної освіти та нижчих с[ільсько]-г[осподаpських] шкіл ; З додатком статтей пpо позашкільну освіту на Вкpаїні та методи постановки досвідів ; з 30 малюнками / Б. Дорошкевич. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1918. – 54, IV с. : мал. – Позашкільна освіта на Укpаїні: с. 48-54. – Бібліогр. [літ. з хімії]: с. 47
1056524
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1995
1056525
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1995
1056526
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1995
1056527
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1995
1056528
   Початкова школа. – Київ
№ 5/6. – 1995
1056529
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1995
1056530
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1995
1056531
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1995
1056532
   Початкова школа. – Київ
№ 10/11. – 1995
1056533
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1995
1056534
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1996
1056535
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1996
1056536
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1996
1056537
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1996
1056538
   Початкова школа. – Київ
№ 5. – 1996
1056539
   Початкова школа. – Київ
№ 6. – 1996
1056540
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1996
1056541
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1996
1056542
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1996
1056543
   Початкова школа. – Київ
№ 10. – 1996
1056544
   Початкова школа. – Київ
№ 11. – 1996
1056545
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1996
1056546
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1997
1056547
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1997
1056548
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1997
1056549
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1997
1056550
   Початкова школа. – Київ
№ 5. – 1997
1056551
   Початкова школа. – Київ
№ 6. – 1997
1056552
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1997
1056553
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1997
1056554
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1997
1056555
   Початкова школа. – Київ
№ 10. – 1997
1056556
   Початкова школа. – Київ
№ 11. – 1997
1056557
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1997
1056558
  Казьмирчук М.Г. Початкова школа в с. Кальнику: соціальний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 39-44. – ISSN 1728-3671
1056559
  Затуливітер В.І. Початкова школа: Кн. віршів. / В.І. Затуливітер. – К., 1988. – 221с.
1056560
  Дубовенко Ю. Початкове наближення для обчислення складного щільнісного контакту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-65. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Запропоновані аналітичні моделі гравітаційного поля та горизонтально-шаруватого геологічного середовища з кількома густинними межами розділу шарів під поверхнею. Модель поля отримана з рівняння сили тяжіння, що випливає з розгляду плоского нормального ...
1056561
  Вирський Д. Початковий дискурс про козаків: творення образу українського козацтва в Речі Посполитій 1560–1570-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 20-40. – ISSN 0130-5247
1056562
  Леньо Т. Початковий етап весільної обрядовості бойків Закарпаття (середина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 61-74


  У статті розглядаються весільні звичаї бойків Закарпаття. Незважаючи на зміни, викликані новими умовами існування в модерному індустріально-інформаційному суспільстві, на середину ХХ ст. у бойківсько-закарпатському весіллі ще залишилась самобутньою ...
1056563
  Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти : монографія / І.І. Статіва ; за наук. ред. В.П. Гмирка ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 226-247
1056564
  Васильєв О. Початковий етап патентних досліджень для обраного об"єкта військової техніки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 13-16 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1056565
  Пилипенко Д.О. Початковий етап реалізації проекту "Скам"янілості України" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 26-28


  Ініціатором проекту "Скам"янілості України" виступив самоврядний студентський орган - Наукове товариство студентів та аспірантів геологічного факультету КНУТШ. За головну мету проекту було поставлено популяризацію і вивчення природознавчої напуки ...
1056566
  Кузьменко О.П. Початковий етап розслідування масових заворушень : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кузьменко Олександр Петрович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Кривий Ріг, 2017. – 225 арк. – Додатки: арк. 189-225. – Бібліогр.: арк. 169-188
1056567
  Кузьменко О.П. Початковий етап розслідування масових заворушень : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кузьменко Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1056568
  Шульга Ю.О. Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шульга Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 222 арк. – Додатки: арк. 212-222. – Бібліогр.: арк. 189-211
1056569
  Шульга Ю.О. Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шульга Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1056570
  Козьяков Р. Початковий етап розслідування фактів безвісного зникнення осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 63-72
1056571
   Початковий етап розслідування фальшивомонеництва: порушення кримінальної справи, обставини, які необхідно встановити. Взаємодія суб"єктів розслідування / Мацишин, С, , А.В. Старушкевич // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-68.
1056572
  Гузь Н. Початковий етап співпраці України та Ради Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується початковий етап співпраці України та Ради Європи в 1992-1995 рр., визначаються основні зовнішньополітичні орієнтири незалежної України. В статье исследуется начальный этап сотрудничества Украины и Совета Европы, определяются основные ...
1056573
  Шумілова В.В. Початковий етап становлення творчої особистості Мирослава Михайловича Вантуха (до 80-річчя від дня народження) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 199-204. – ISSN 2312-4679
1056574
  Нестеренко Б Л. Початковий етап становлення фінансового контролю як інституту фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 29-34. – (Правознавство ; Вип. 273)
1056575
  Кралюк П. Початковий етап у розвитку філософської думки в Київській духовній академії // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 395-397. – ISBN 978-966-2254-74-7
1056576
  Григоращенко О. Початковий етап української національно-демократичної революції 1917-1921 років у спогадах В.Ф. Снігового // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 111-113. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
1056577
  Балушок В. Початковий етап формування етнічних стереотипів у політичнній культурі українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (344), липень - серпень. – С. 7-16. – ISSN 0130-6936
1056578
  Івакін В.Г. Початковий етап християнізації в Києві (за даними поховального обряду X ст.) // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 90-97. – ISBN 978-966-2276-63-3
1056579
  Іванов Г. Початковий курс географії / Г. Іванов. – 7-е вид. – Київ : Держвидав України
Ч.2 : Азія, Африка, Америка й Австралія. – 1928. – 155с.
1056580
  Іванов Г. Початковий курс географії / Г. Іванов. – 3-е вид., стереотип. – Харків-Київ : Держвидав України
Ч.1. – 1929. – 120с.
1056581
  Стеценко К.Г. Початковий курс навчання дітей нотного співу : (методіко-дідактичні матеpіяли) / К. Стеценко. – Київ : Вид. Т-ва "Вернигора" ; [Дpук. Т-ва "Веpнигоpа"], 1918. – 32 с. : мал. до тексту [ноти]: с. 31-32. – (Шкільна бібліотека ; Ч. 10)
1056582
   Початковий курс наукового комунізму. – К., 1970. – 446с.
1056583
   Початковий курс наукового комунізму. – К., 1973. – 244с.
1056584
  Леонтьєв Л.А. Початковий курс політичної економії / Л.А. Леонтьєв. – 2-е, перероб. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 480 с.
1056585
  Ростовцев С.І. Початковий курс практичних вправ з анатомії рослин / С.І. Ростовцев. – Х, 1931. – 192с.
1056586
  Вагнер Ю.Н. Початковий курс природознавства / Ю Вагнер ; Пеpеклад з pосійської мови. – [Київ] : Деpж. Вид-во Укpаїни
Ч. 3 : Людина й тваpини. – 1923. – 92 с. : мал.
1056587
   Початковий курс української мови. – К., 1993. – 60с.
1056588
   Початковий курс філософїі. – К., 1966. – 280с.
1056589
  Іванов П.Ф. Початковий період журналістської діяльності Івана Франка // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 24-26
1056590
  Попов П.Н. Початковий період книгодрукування у слов"ян : (IV Міжнародний зізд славістів. Доповіді. ІУкрашський комітет славістів. АН УРСР) / П.Н. Попов. – Київ : Вид. АН УРСР, 1958. – 35 с.
1056591
  Котирло В.К. Початковий період у навчанні школярів. / В.К. Котирло. – К, 1985. – 48с.
1056592
  Ластовецький С. Початковий період української еміграції до канадської провінції Квебек (1891 - 1905 рр.) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 200-205. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1056593
  Гурвіц Ю.О. Початкові відомості з геометрії / Ю.О. Гурвіц, Р.В. Гангнус. – Х.-К., 1933. – 64 с.
1056594
  Ковтун С.М. Початкові етапи онтогенезу Nepeta transcaucasica Grossh // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо початкових етапів онтогенезу Nepeta transcaucasica Grossh. Подано морфологічний опис насіння та проростків, простежено динаміку розвитку проростків, зазначено лінійні параметри насіннєвого матеріалу та умови зберігання. It is ...
1056595
  Жила А. Початкові етапи онтогенезу та розмноження Veltheimia bracteata Harv. ex Baker (Hyacinthaceae Batsch) in vivo та in vitro / А. Жила, Р. Іванников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 76-80. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено початкові етапи морфогенезу Veltheimia bracteata Harv. ex Baker. Встановлені типові структури листкової серії, що формується за перший рік вегетації сіянця. Описані процеси розмноження дослідного виду in vivo та in vitro. Veitheimia ...
1056596
  Рудік Г. Початкові етапи онтоморфогенезу представників родини Lamiaceae Lindl. ex sity / Г. Рудік, Т. Мультян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень початкових етапів розвитку Stashys alpina L., St. cretica L., St. lanata Jacq., Salvia coccinea Etlinger, S. glutinosa L., S. sclarea L. Надано детальну характеристику латентного та прегенеративного (віргінільного) ...
1056597
  Нечитайло В.А. Початкові етапи постембріонального періоду онтогенезу Lilium martagon L. у природі та в умовах культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1056598
  Іванишин П. Початкові модуси відкривання буттєвого сенсу в поезії Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 11-17. – ISSN 0236-1477
1056599
  Коваль І.П. Початкові стадії взаємодії молекулярного кисню з поверхнею Si(001), вкритою субмоношаром хрому / І.П. Коваль, Ю.А. Лень, М.Г. Находкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 255-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проведено дослідження взаємодії молекулярного кисню з поверхнею кремнію вкритою субмоношаровим покриттям Сr в діапазоні експозицій О2 від 1 до 10 3 літрів кубічних при кімнатній температурі за допомогою методів електронної ...
1056600
  Грунський М.К. Початкові сторінки слов"янського письменства / Микола Грунський. – [Київ], 1930. – 3-31 с. – Окр. відбиток: Україна: Науковий Журнал Українознавства : розвідки й замітки / Під ред. акад. Михайла Грушевського. Київ, 1930, січень-лютий
1056601
  Парновський С. Початкові функції світності галактик з активним зореутворенням / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розглянуто початкові функції світності, які описують розподіл світності галактик у рекомбінаційній лінії Н[alfa] у зонах іонізованого водню та ультрафіолетовому континуумі при нульовому віці спалаху, для вибірки 800 галактик з активним зореутворенням. ...
1056602
  Петренко І.М. Початкові школи духовного відомства у Лівобережній Україні в першій половині XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 11-16. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1056603
  Тедеєв Анатолій Федорович Початково-крайові задачі для квазілінійних вироджених параболічних рівнянь в областях з некомпактною межею : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.02 / Тедеєв Анатолій Федорович; Ін-тут прикл. математ. і механіки Нац. академії наук України. – Донецьк, 1998. – 24л.
1056604
  Басенко К.Я. Початок : історичний роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 551 с.
1056605
  Басенко К.Я. Початок : роман / К.Я. Басенко. – Київ, 1982. – 583 с.
1056606
  Басенко К. Початок : історичний роман [про події в Україні на початку XVII ст.] / Костянтин Басенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 539, [2] с. – (Український історичний роман. УІР). – ISBN 966-7009-23-8
1056607
  Віднянський С. Початок "Другої імперіалістичної війни" та "українське питання": деякі дипломатичні, політичні, воєнні аспекти / С. Віднянський, В. Грицюк, О. Лисенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (548), вересень - жовтень. – С. 4-24. – ISSN 0130-5247
1056608
  Шупта-В"язовська Початок "Журналу" Тараса Шевченка: особливості творчого труда письменника // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 86-96. – ISSN 2312-6809
1056609
  Сірук М. Початок "радянського Нюрнберга"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 квітня (№ 68)


  Європейський суд з прав людини визнав трагедію в Катині воєнним злочином.
1056610
  Наєнко М. Початок XX століття: пошук методології // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2017. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 352-358. – ISBN 978-966-00-1565-4
1056611
  Владиченко Л.Д. Початок XX століття: формування діалогічної думки // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 22-23
1056612
  Скіра Ю.Р. Початок акції порятунку євреїв митрополитом Андреєм Шептицьким у серпні 1942 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 82-87. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
1056613
  Патриляк І. Початок антигітлерівського повстання ОУН (б). Проблеми датування // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 628-645. – ISBN 978-966-97201-1-5
1056614
  Григорчук М. Початок атомної ери // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 26-36. – ISSN 1819-7329
1056615
   Початок біографії. – К., 1969. – 199с.
1056616
  Малявський Ю.К. Початок біографії. / Ю.К. Малявський. – Львів, 1956. – 48с.
1056617
  Швидченко Т. Початок боротьби армії УНР з Червоною армією в рамках Першого Зимового походу (1919 - 1920) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – СЧ. 28-29
1056618
  Король В.Ю. Початок Великої Вітчизняної війни в Україні: нові аспекти проблеми / В.Ю. Король, Ю.О. Ніколаєць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-74. – (Історія ; вип. 36)


  Розглядається одна з маловідомих сторінок Великої Вітчизняної війни - захоплення в полон радянських солдат на початку вторгнення фашистських військ на територію Радянського Союзу та сумна доля радянських військовополонених.
1056619
  Рожко А. Початок весни / А. Рожко. – Х, 1957. – 56с.
1056620
  Десятерик Д. Початок весни. Реквієм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 36). – С. 9


  Дев"ять днів Небесній Сотні.
1056621
  Непомнящий Андрій Початок вивчення писемних джерел з історії Кримського ханату // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 297-303. – ISBN 966-7865-75-4
1056622
  Шитова Л. Початок виликого шляху // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-23.
1056623
  Бурак Олена Початок вишуканого відпочинку в європейському потязі! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 23-24 : фото. – ISSN 1998-8044
1056624
  Вєтров І. Початок відродження машинобудівної галузі в Україні 1943 - 1945 рр.: основні тенденції та проблеми / І. Вєтров, О. Сушко // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 688-699. – ISBN 978-966-97201-1-5
1056625
  Огаренко В.М. Початок відродження недержавного сектора вищої школи в Україні // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 141-147. – (Серія "Історичні науки")
1056626
  Кочура Панас Початок вічного : роман / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 512 с.
1056627
  Кочура Панас Початок вічного : роман / Кочура Панас. – Київ : Дніпро, 1980. – 454 с.
1056628
  Гирич І. Початок галицького і наддніпрянського сепаратизму. М. Грушевський як каталізатор українського відокремлення від Росії і Польщі // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 293-296. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1056629
  Маттеус Ю. Початок Голокосту та війна проти Радянського Союзу // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 164-188. – ISBN 978-966-2214-11-6
1056630
  Вольська О.П. Початок громадського руху в НДР за суспільно-політичні перетворення (літо-осінь 1989 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-67. – (Історія ; вип. 49)


  Висвітлюються за матеріалами вітчизняної та німецької періодичної преси, документальних збірників перші кроки розвитку масового опозиційного руху в НДР, який став одним з етапів до возз"єднання Німеччини.
1056631
  Пугач В. Початок демократичної трансформації франкізму в Іспанії наприкінці 1950-х - першої половини 1970-х років // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 42-43
1056632
   Початок десталінізації в Україні : (до 40-річчя закритої доповіді М. Хрущова на XX з"їзді КПРС) : матеріали "круглого столу" в Інституті історії України НАН України (26 лютого 1996 р.). – Київ : Ін-т іст. Укр. НАНУ, 1997. – 132 с. – ISBN 966-02-0046-3
1056633
  Свілас С. Початок діяльності Білоруської РСР та Української РСР в ЮНЕСКО // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 45-49. – (Історичні науки)


  На основі архівних документів, мемуарів, радянської та сучасної історіографії розглянуто вступ і перший досвід участі Білоруської РСР і Української РСР в діяльності ЮНЕСКО. Виявлено причини, умови та обставини вступу республік до Організації, позицію ...
1056634
  Кудінов І.О. Початок діяльності української трудової армії (лютий - квітень 1920 року) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 43-49
1056635
  Сисоєнко Г.І. Початок досудового розслідування // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 231-233. – ISBN 978-617-7272-11-2
1056636
  Фаринник В. Початок досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 16-22 червня (№ 24)
1056637
  Сисоєнко Г.І. Початок досудового розслідування та підозра у кримінальному провадженні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 136-144. – ISSN 2310-9769
1056638
  Дуда В.Я. Початок досудового розслідування у злочинах про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, учинених організованою злочинною групою // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 7-10. – ISSN 1609-0462
1056639
  Погорецький М.А. Початок досудового розслідування: окремі проблемні питання // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 93-103


  На підставі наукового аналізу літературних джерел, положень Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р. та чинного Кримінального процесуального кодексу України, в статті досліджуються теоретичні та практичні проблемні питання початкового етапу ...
1056640
  Гулай В. Початок Другої світової війни та зовнішньополітичні орієнтації населення Західної України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 88-93. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
1056641
  Лобанов Л.М. Початок ери космічних технологій / Л.М. Лобанов, О.М. Корнієнко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (138). – С. 27-34. – ISSN 2518-7104
1056642
  Федченко П.М. Початок журналістики в Києві / П.М. Федченко, 1959
1056643
  Федченко П.М. Початок журналістики в Харкові / П.М. Федченко, 1957. – 89-115с.
1056644
  Канигін Ю. Початок і кінець часів. Новий погляд на історію : Новий погляд на історію / Ю.М.Канигін. – Київ : А.С.К., 2005. – 448с. – ISBN 966-319-098-1
1056645
  Ставнюк В.В. Початок і методи проведення реформ Солона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 112-115. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти початку та методів проведення реформ Солона в Афінах VI ст. до Р. Х. The article deals with some aspects of the beginning and methods of Solon"s reforms taking in Athens in the 6-th cent. B. C.
1056646
  Гонтарук Л. Початок із Мезинської культури. Про сліди українських предків на справіку рідній Матері-землі, яка з VIII ст. н. е. - Україна // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 березня (№ 27). – С. 13


  "У Києві презентували нову книгу письменника Вадима Пепи «Віч-на-віч з вічністю». Видання не відкриває Америку. Автор посилається на заявлене Тарасом Шевченком за лічені місяці до останнього подиху в зачині поезії «Саул». Наш Пророк заповів майбутнім ...
1056647
  Пархоменко В.А. Початок історично-державного життя на Україні. / Вол. Пархоменко, проф. – Харків : Держвидав України, 1925. – 36, [2] с.


  Зміст конволюту: 1. Початок історично-державного життя на Україні. / В. А. Пархоменко ; Вол. Пархоменко, проф. 2. Дбаймо про фонетичну красу мови / В. Самійленко; 3.Значіння рідної мови для народности й творчости / С. Шелухін 4. Школа за 2000 ...
1056648
  Пархоменко В.О. Початок історично-державного життя на Україні. / В.О. Пархоменко. – К., 1925. – 37с.
1056649
  Яченко Роман Початок історії митної справи на Прикарпатті // Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-32
1056650
  Яцина О. Початок кам"яного житлового будівництва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 2-11. – ISSN 0131-2685


  Харків - одне з небагатьох великих міст України, в якому збереглося чимало зразків українського житлового будівництва.
1056651
  Геєць М. Початок катастрофи 1941-го / М. Геєць, Л. Легасова, О. Лисенко // Україна: 100 днів війни. 22 червня - 29 вересня 1941 р. : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2016. – C. 10-24. – ISBN 978-617-7158-08-9
1056652
  Завгородня Г.Я. Початок Києво-Печерського друкарства 1616 - 1624 рр. // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 90-91. – ISBN 966-7671-23-2
1056653
  Безручко О.В. Початок кінопедагогічної діяльності І.П.Кавалерідзе // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 286-294


  Стаття присвячена дослідженню педагогічної діяльності видатного укр. кінорежисера і скульптора І.П. Кавалерідзе (1887-1978) у контексті становлення мистецької кіноосвіти на Україні. На основі всебічного аналізу широкої жерельної бази і залученню до ...
1056654
  Безручко О. Початок кінопедагогічної діяльності Олександра Довженка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
1056655
  Гайсенюк В.В. Початок кінця. Москвофіли у Великій війні (1914-1918) / Віталій Гайсенюк. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2017. – 303, [1] с. : іл., портр. – Висновки укр., нім. мовами. – Бібліогр.: с. 266-303 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-604-125-2
1056656
  Бабич О.І. Початок книгописання в Києво-Печерському монастирі у контексті гуманітарної інтервенції давньоруського суспільства // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 22-30
1056657
  Гребенніков Ю. Початок курганного будівництва у Північному Причорномор"ї (на прикладі пам"ятників Степового Побужжя): архітектурний та ідеологічний аспекти проблеми / Ю. Гребенніков, Л. Смирнов // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 21-30. – ISSN 1998-4634
1056658
  Леонов І.Г. Початок ленінського етапу в розвитку марксизму / І.Г. Леонов. – Одеса, 1959. – 31с.
1056659
  Кеба О.В. Початок літературного твору: модерністська версія // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 66
1056660
  Непомнящий А.А. Початок наукового вивчення Криму // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 50-57
1056661
  Мельник Л. Початок наукового українознавства (М. Максимович) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 15-26. – ISBN 978-966-2911-50-3
1056662
  Петрик А.М. Початок наукової діяльності Андрія Яковліва (1872–1955). Ранні роботи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 20-22. – ISSN 2076-1554
1056663
  Пилипчук О.Я. Початок наукової діяльності визначного вітчизняного зоолога О. О. Ковалевського // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 168-181. – ISSN 2415-7422
1056664
  Грищенко Т.А. Початок наукової кар"єри З. Бжезінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-40. – (Історія ; вип. 51)


  Стаття охоплює гарвардський період наукової діяльності З. Бжезінського (50-ті роки). Автор аналізує його внесок у розвиток американської радянології і дає оцінку раннім теоретичним поглядам майбутнього геостратега на зовнішню політику та міжнародні ...
1056665
   Початок національно-визвольної війни українського народу в середині XVII ст. Богдан Хмельницький - видатний політичний, дипломатичний і військовий діяч України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 14-16
1056666
  Волков Т. Початок новітнього етапу "ольстерської проблеми" та Лейбористська партія Великої Британії (1968-1970) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 13-14
1056667
  Єфремов С.О. Початок нової доби. Радівська публіцистика. 1917, березень - серпень / Сергій Єфремов ; [упоряд, примітки і вступ. ст. М.І. Цимбалюк]. – Київ : Просвіта, 2011. – 381, [3] с. – Примітки: с. 333-369. – ISBN 978-966-2133-75-2
1056668
  Бабій Б.М. Початок нової ери в історії українського народу // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1056669
  Харченко Л.А. Початок нової філософії - з Якоба Беме? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 138-139. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1056670
  Богачов А. Початок новочасної герменевтики // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 134-145. – ISSN 2410-2601
1056671
  Мицик Ю. Початок опису Ніжинського полку у класичному творі О.М. Лазаревського / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 17 (20). – С. 86-94. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 11). – ISSN 2078-063X
1056672
  Дякова Олена Початок організованого життя українських іммігрантів у Австралії, роль церкви у формуванні національно свідомої спільноти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 275-281
1056673
  Безручко О. Початок педагогічної діяльності О. П. Довженка у КДІКу (за документами ЦДАВО та ЦДАМЛМ України) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 290-313
1056674
  Кемінь Г. Початок Першої світової війни в австрійській літературі (за мотивами збірки оповідань Германа Блюменталя "Галичина. Вал на Сході") // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 109-112. – ISBN 978-617-7235-61-2


  Герман Блюменталь (1880–1942) з Болехова, маловідомий галицький письменник, у науковій розвідці про якого дослідниця Гання Кемінь простежує біографію митця крізь призму Першої світової війни. Мабуть, найвідомішою його збіркою є "Галичина. Східний вал".
1056675
  Ільченко А.П. Початок політичної кар"єри Л.Д. Кучми // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 192-201. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1056676
  Жарраф Мохамед Початок політичної модернізації в Марокко // Господар великої справи. Штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського, 2001


  Найважливіші події політичного життя Марокко: прийняття першої в історії країни конституції 1962 року.
1056677
  Семена М. Початок правової десталінізації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Ухвалення в першому читанні проекту закону, який поверне депортованим народам та особам їхні права й засудить депортацію як злочин.
1056678
  Каріков С.А. Початок Реформації у герцогстві Саксонському // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С . 104-110. – ISSN 2309-6608
1056679
  Буцько М.О. Початок робітничого руху і поширення марксизму в Росії (1883-1894 рр.) / М.О. Буцько, Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1960. – 80с.
1056680
  Парначова Н.В. Початок розбудови шкільництва української меншини в Польщі в 50-х рр. ХХ ст. (на матеріалах тижневика "Наше слово") // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 179-182. – ISSN 2076-1554
1056681
  Дмітрієва О.Є. Початок Руїни. Розкол Гетьманської держави // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 28/30 (560/562), жовтень 2019 р. – С. 64-70
1056682
  Яровий О. Початок світу // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2013. – [Вип. 8]. – С. 7-10


  Про черговий, восьмий випуск альманаху.
1056683
  Черняков Б.І. Початок систематичного ілюстрування періодики : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 31с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 2 : Формування аудиторії та типології ілюстрованих періодичних видань першої половини 19 ст.)
1056684
  Заболотна І. Початок співпраці І.П. Крип"якевича з М.С. Грушевським // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 629-632. – (Нова серія ; вип. 8/9)
1056685
  Петренко Н.Й. Початок срібного міста / Н.Й. Петренко. – К, 1972. – 160с.
1056686
  Деміда М.А. Початок сталінського суду: за матеріалами особливої папки (1924-1925 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. В.Г. Лукашевич. – Запоріжжя, 2016. – С. 4-8. – (Серія: Право ; № 3/4 (54)). – ISSN 1813-338Х
1056687
  Старченко Н. Початок станової диференціації населення Великого князівства Литовського в інтерпретації В.Б. Антоновича // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 100-106
1056688
  Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системе вищої освіти незалежної України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 73-79
1056689
  Січкаренко Галина Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 179-182. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі архівних джерел аналізуються процеси реформування на початку 1990-х років національної системи вищої освіти: формування ступеневої освіти, мережі ВНЗ, структури підготовки, працевлаштування випускників тощо.
1056690
  Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 59-64.
1056691
  Полякова Л. Початок сучасного державотворення та основні моменти розвитку органів виконавчої влади в незалежній україні (1991-1999 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 79-83. – ISSN 1728-9343
1056692
  Третьякова М. Початок та припинення трудових відносин з керівництвом підприємства // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 21. – С.52-53
1056693
  Крупач М. Початок таборової діяльності Євгена Маланюка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 73-87. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто суперечності, які виникають у процесі висвітлення діяльності Є. Маланюка в перші місяці інтернування на території Польщі, зокрема, у таборі для інтернованих воїнівАрмії УНР міста Пйотркова
1056694
  Шевченко В.Ф. Початок українізації збройних сил доби Центральної Ради // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 112-115
1056695
  Іларіон Початок українського друкарства // Наша культура : науково-популярний місячник української культури. – Вінніпег, 1952. – Рік 15, ч. 1(178), листопад. – С. 4-10
1056696
   Початок української колонізації Канади // Український голос. – Вінніпег, 2016. – 16 жовтня (ч. 19/20). – С. 9
1056697
  Редчиць Н. Початок Української революції // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Історія України. Рівень стандарту, академічний. 10 коас.
1056698
  Січкаренко Г. Початок формування державної політики в галузі вищої освіти в Україні (кінець 1980-початок 1990 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 19-30.
1056699
  Панфілова Т.О. Початок формування і становлення структур українського громадянського суспільства у другій половині XVI - першій половині XVII століть (козацька доба) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 9-13. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1056700
  Набока О. Початок формування концептуальних засад зовнішньої політики США: дипломатія Вашингтону в Японії в 50 - 60-рр. ХІХ ст. // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 134-141
1056701
  Нагірняк О. Початок формування українознавчих досліджень у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII - перша третина XIX століття) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 115-140. – ISSN 0869-3595
1056702
  Нагірняк О. Початок формування українознавчих досліджень у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII - перша третина XIX століття) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 115-140. – ISSN 0869-3595
1056703
  Никін Початок християнства на Русі / Никін, (Лисенко) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 67/68 : Хрестителі землі Руської. – С. 35-61.
1056704
  Дяченко В.І. Початок цивілізованого регулювання війн і збройних сутичок нормами первісного права і бойової моралі в процесі становлення і розвитку міжнародного гуманітарного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 147-155.
1056705
  Волиняк П. Початок шкільного року і асиміляція // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 198/199, липень/серпень : липень/серпень. – С. 12-14
1056706
   Початок шляху. Документи та спомини соратників // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 89-103 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1056707
  Качинский Н.А. Почва / Н.А. Качинский. – М., 1940. – 100с.
1056708
  Мамытов А.М. Почва гор средней Азии и Южного Казахстана / А.М. Мамытов. – 2-е ид. – Фрунзе, 1987. – 310с.
1056709
  Костычев П.А. Почва ее обработка и удобрение : практической руководство / сост. П.А. Костычев, проф. ; с предисл. Д.Н. Прянишникова, проф. Моск. – 2-е изд. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1905. – VIII, 316 с. – (Деревенское хозяйство и деревенская жизнь / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Кн. 52)


  Авт. предисл.: Прянишников, Дмитрий Николаевич (1865-1948) В кн. много автографов и фамилий, написанных чернильной ручкой
1056710
  Карпачевский Л.О. Почва и биологическое разнообразие // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 710-712. – ISSN 0032-180Х
1056711
  Нечаев А.П. Почва и ее история / А.П. Нечаев. – М.-Пг., 1923. – 79с.
1056712
  Адамов Н.П. Почва и ее происхождение : курс для сред. учеб. заведений и для самообразования / Н.П. Адамов. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1907. – [2], 225 с. : ил. – Библиогр.: "Список главнейших трудов, рекомендуемых как пособие при изучении почв России" (14 назв.)
1056713
  Мещерский А.П. Почва и климат советской России / А.П. Мещерский. – Изд. 2-е. – Л, 1926. – 23с.
1056714
  Кравков С.П. Почва и культурное растение / С.П. Кравков, проф. С.-Петербургского ун-та. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. А.С. Панафидиной, СПб., 1913. – 64 с. – (Библитека натуралиста : Собрание научно-популярных статей русских ученых)
1056715
  Тарасов Н.М. Почва и полезные ископаемые. / Н.М. Тарасов. – Л., 1947. – 51с.
1056716
  Петербургский А.В. Почва и растение / А.В. Петербургский. – Москва : Сельхозидат, 1952. – 96с.
1056717
  Петербургский А.В. Почва и растение / А.В. Петербургский. – М, 1952. – 96с.
1056718
  Гедройц К.К. Почва как культурная среда для сельскохозяйственных растений. Почвенные коллоиды и солоцеватость почв : По данным Агрохим. отд. Носовской с.-х. опытной станции. Популярный очерк / К.К. Гедройц; Носовская сель.-хоз. опытная станция. – Киев, 1926. – 66с. – (Издания Опытной станции : Отдел агрохимический ; Вып. 42)
1056719
  Полянский И.И. Почва как предмет школьного естественно-исторического изучения / И.И. Полянский. – 107с.
1056720
  Полянский И.И. Почва как предмет школьного естественно-исторического изучения / И.И. Полянский. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1925. – 124с.
1056721
  Мигунова Е.С. Почва как среда обитания растений. Экологическое почвоведение // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 112-121. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0587-2596
1056722
  Гиляров М.С. Почва как среда перехода беспозвоночных от водного образа жизни к наземному в процессе эволюции / М.С. Гиляров. – М.-Л., 1944. – 134-138с.
1056723
  Фокин А.Д. Почва, биосфера и жизнь на Земле / А.Д. Фокин. – М., 1986. – 177с.
1056724
  Качинский Н.А. Почва, ее свойства и жизнь / Н.А. Качинский. – Москва : Академия наук СССР, 1951. – 240с.
1056725
  Качинский Н.А. Почва, ее свойства и жизнь / Н.А. Качинский. – Москва : Наука, 1975. – 289с.
1056726
  Панников В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай / В.Д. Панников, В.Г. Минеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 512с.
1056727
  Панников В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай. / В.Д. Панников, В.Г. Минеев. – М., 1977. – 416с.
1056728
   Почва, удобрение, урожай. – Горки, 1973. – 172с.
1056729
  Карпачевский Л.О. Почва. мелиорация и охрана природы / Л.О. Карпачевский. – М., 1987. – 60с.
1056730
  Раманаускене А К. Почвенная альгофлора и ее динамика в опытном поле севооборота. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Раманаускене К.А,; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 23л.
1056731
  Роде А.А. Почвенная влага / А.А. Роде. – Москва : АН СССР, 1952. – 456с.
1056732
  Вериго С.А. Почвенная влага : Применительно к запросами сельского хозяйства / С.А. Вериго, Л.А. Разумова; Кулик М.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 328с.
1056733
  Томилова В.Н. Почвенная зоология. / В.Н. Томилова. – Иркутск, 1978. – 67с.
1056734
  Рожков В.А. Почвенная информатика / В.А. Рожков. – М, 1989. – 219с.
1056735
  Холодный Н.Г. Почвенная камера как метод исследования почвенной микрофлоры / Н.Г. Холодный, 1933. – С. 321-329
1056736
   Почвенная карта Азиатской части СССР. – Л., 1930. – с.
1056737
  Прасолов Л.И. Почвенная карта Азиатской части СССР. / Л.И. Прасолов. – Л., 1930. – 14с.
1056738
  Кириллова В.А. Почвенная карта Европейской России 1900 года как источник информации для агроэкологической оценки земель центральных губерний (исторический аспект) / В.А. Кириллова, И.О. Алябина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-12 : рис., табл. – Библиогр.: с. 11-12. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1056739
   Почвенная карта Европейской части СССР, 1947. – с.
1056740
  Благовидов Н.Л. Почвенная карта и её использование / Н.Л. Благовидов, Селль-Бекман. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 120с.
1056741
  Лобова Е.В. Почвенная карта Казахской ССР / Е.В. Лобова. – Москва, 1946. – 2с.
1056742
  Михайлов И.С. Почвенная карта российской Арктики масштаба 1 : 1000 000: содержание и опыт составления // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 411-419 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
1056743
  Садовников И.Ф. Почвенная картография / И.Ф. Садовников. – Москва, 1952. – 126с.
1056744
  Каппен Г. Почвенная кислотность / Г. Каппен. – М., 1934. – 392с.
1056745
  Мишустин Е.Н. Почвенная кислотность как фактор, определяющий появление в почве нективного азотобактера. / Е.Н. Мишустин, З.И. Бахарева, 1939. – С. 1063-1072
1056746
  Каспиров А.И. Почвенная корка и борьба с ней / А.И. Каспиров. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград, 1958. – 142 с.
1056747
  Пилипенко Алексей Федосеевич Почвенная мезофауна лесных биогеоценозов Юго-Восточной Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Пилипенко Алексей Федосеевич; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 18л.
1056748
  Сабирова О.Р. Почвенная мезофауна пустынь Туркменистана / О.Р. Сабирова. – Ашхабад, 1990. – 156с.
1056749
  Мирчинк Т.Г. Почвенная микология / Т.Г. Мирчинк. – М., 1976. – 207с.
1056750
  Мирчинко Т.Г. Почвенная микология / Т.Г. Мирчинко. – М., 1988. – 220с.
1056751
  Федоров М.В. Почвенная микробиология : учебн. пособие / М.В. Федоров. – Москва : Советская наука, 1954. – 484с.
1056752
  Новогрудский Д.М. Почвенная микробиология / Д.М. Новогрудский. – Алма-Ата, 1956. – 402с.
1056753
  Пошон Ж. и Баржак Г Почвенная микробиология / Ж. и Баржак Г Пошон. – М., 1960. – 560с.
1056754
   Почвенная микробиология. – М., 1979. – 316с.
1056755
  Седлецкий И.Д. Почвенная рентгенография : ( изучение почвенных коллоидов методом диффракции рентгеновских лучей) / И.Д. Седлецкий; Под ред. И.Н. Антипова-Каратаева. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 152с.
1056756
  Вершинин П.В. Почвенная структура и условия её формирования / П.В. Вершинин. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1958. – 188с.
1056757
   Почвенная съемка : Руководство по полевым исследованиям и картированию почв. – Москва : АН СССР, 1959. – 348с.
1056758
  Евдокимова Т.И. Почвенная съемка : учеб. пособ. для студ. ун-тов и с.-х. вузов / Т.И. Евдокимова; зав. ред. Н.М. Глазкова, ред. Н.А. Жук. – Москва : Московский университет, 1981. – 264 с. : ил., табл. – бібліогр.: с. 261-263
1056759
  Евдокимова Т.И. Почвенная съемка : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Агрохимия и почвоведение" / Т.И. Евдокимова; зав. ред. Н.М. Глазкова, ред. Н.А. Жук. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Московский университет, 1987. – 270 с.
1056760
  Криволуцкий Д.А. Почвенная фауна в кадастре животного мира / Д.А. Криволуцкий. – Ростов-на-Дону, 1985. – 96 с.
1056761
  Шиперович В.Я. Почвенная фауна в различных типах леса / В.Я. Шиперович. – [Москва], 1937. – [10] с. – Отд. оттиск из: Зоологический журнал, 1937, т. 16, вып. 2 (с. 301-309)
1056762
  Стегаереску О.П. Почвенная фауна виноградников Молдавии и действие на нее фумигантов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Стегаереску О.П.; АН Молд.ССР.Ин-т зоологии. – Кишинев, 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.19-20
1056763
   Почвенная фауна и почвенное плодородие. – М., 1987. – 776с.
1056764
  Сабирова О. Почвенная фауна под пескоукрепительными растениями Восточных Каракумов / О. Сабирова. – Ашхабад, 1977. – 100 с.
1056765
   Почвенная фауна Северной Европы. – М., 1987. – 174с.
1056766
   Почвенная фауна Среднего Поволжья. – Москва, 1964. – 176с.
1056767
  Воронова Л.Д. Почвенная фауна южной тайги Пермской области и ее изменение под влиянием пестицидов : Автореф... канд. биол.наук: 111.098 / Воронова Л.Д.; АН СССР. Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М., 1971. – 24л.
1056768
  Кугините З.П. Почвенная эрозия на суглинистых склонах северо-восточной части Литовской ССР. : Автореф... Канд.геогр.днаук: 11.690 / Кугините З.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 26л.
1056769
  Шабаев В.П. Почвенно-агрохимические аспекты ремедиации загрязненной свинцом серой лесной почвы при внесении стимулирующих рост растений ризосферных бактерий // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 601-611 : табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
1056770
   Почвенно-агрохимические и экологические проблемы формирования высокопродуктивных агроценозов : Тезисы докладов. – Пущино, 1988. – 249с.
1056771
   Почвенно-биогеоценологические исследования на Северо-Завадном Кавказе. – Пущино, 1990. – 159с.
1056772
   Почвенно-биогеоценотические исследования в лесных биогеоценозах. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 160с.
1056773
   Почвенно-биоклиматическое районирование СССР. – Л., 1959. – 36с.
1056774
  Федорко А.А. Почвенно-биологические основы создания древесно-кустарниковых насаждений разных конструкций на песчано-ракушечных накоплениях. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.03.04 / Федорко А.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1975. – 24л.
1056775
  Липшиц С.Ю. Почвенно-ботанические исследования и проблема сельского хозяйства в Центральной части долины реки Камчатки / С.Ю. Липшиц, Ю.А. Ливеровский. – М.-Л., 1937. – 220с.
1056776
   Почвенно-генетическое районирование: принципы, задачи, структура, приложение / И.И. Лебедева, С.В. Овечкин, Т.В. Королюк, М.И. Герасимова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 715-727 : табл., рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
1056777
   Почвенно-географические и ландшафтно-геохимические исследования для целей сельского хозяйства и поиск полезных ископаемых. – Москва : МГУ, 1964. – 236с.
1056778
   Почвенно-географические исследования и использование аэрофотосъемки в картировании почв. – Москва : АН СССР, 1959. – 260с.
1056779
  Зонн И.С. Почвенно-географические особенности оросительных мелиораций дельтовой равнины р. Ефрат : Автореф... канд. географ.наук: 11.690 / Зонн И.С.; Моск. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Москва, 1970. – 24л.
1056780
   Почвенно-географический ландшафт и ландшафтно-геохимические исследования в зоне БАМ. – Новосибирск, 1980. – 183с.
1056781
  Глазовская М.А. Почвенно-географический очерк Австралии / М.А. Глазовская. – Москва, 1952. – 232 с.
1056782
  Шокальская З.Ю. Почвенно-географический очерк Африки. Условия почвообразования, почвы и их распределение. / З.Ю. Шокальская. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1948. – 408 с.
1056783
  Герасимов И.П. Почвенно-географический очерк песчаных районов Приаралья / И.П. Герасимов, Е.В. Лобова. – Москва; Ленинград, 1932. – 50 с.
1056784
  Панков А.М. Почвенно-географический очерк Тыреть-Жигаловского тракта Балаганского и Верхоленского У. У. Иркутской геб[ернии] / А.М. Панков. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (вл. А.Э. Коллинс), 1911. – [2], 72 с., 18 л. ил., карт. : карт., ил. – Библиогр.: "Список лит." (с. 71-72). – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 1 ; Почвенные исследования 1909 года / под ред. проф. К.Д. Глинки. Вып. 2)


  Ред.:"Труды...": Глинка Константин Дмитриевич (1867-1927)
1056785
  Урусевская И.С. Почвенно-географическое районирование как научное направление и основа рационального землепользования / И.С. Урусевская, И.О. Алябина, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1020-1035 : табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
1056786
  Андрианова Г.А. Почвенно-геохимическая провинция Центральной Якутии с континентальным засолением почв над многолетней мерзлотой : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 121 / Андрианова Г.А. ; Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского АН СССР. – Москва, 1971. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
1056787
  Ковда В.А. Почвенно-геохимические показатели нефтеносности недр / В.А. Ковда, П.С. Славин. – Москва : АН СССР, 1951. – 72с.
1056788
  Баер Р.А. Почвенно-гидрогеологические аспекты повышения эффективности использования орошаемых земель степных регионов СССР : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 44-51. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0201-4122
1056789
  Глобус А.М. Почвенно-гидрофизическое обеспечение агроэкологических математических моделей / А.М. Глобус. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 428 с. – монография
1056790
  Тюремнов С.И. Почвенно-грунтовые условия южного участка Джафарханской опытной станции и его засоление / С.И. Тюремнов. – М., 1928. – 75 с.
1056791
  Безруких Валентина Алексеевна Почвенно-климатические ресурсы Красноярского Причулымья : Автореф... канд. географ. наук: 01.00.01 / Безруких Валентина Алексеевна; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1974. – 20с.
1056792
   Почвенно-климатический атлас Новосибирской области. – Новосибирск, 1978. – 122с.
1056793
   Почвенно-лесоводственные исследования почв на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1977. – 120с.
1056794
  Шелаев А.Ф. Почвенно-мелиоративная характеристика Северо-Западной части Голодной степи : Автореф... канд. с. х.наук: / Шелаев А. Ф.; АН УзССР, Ин-т почвовед. – Ташкент, 1950. – 13 с.
1056795
   Почвенно-мелиоративные проблемы орошаемого земледелия. – Кишинев, 1978. – 86с.
1056796
  Попов А.А. Почвенно-мелиоративные условия Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги. : Автореф... канд. биол.наук: / Попов А.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 29л.
1056797
  Яковлева Е.А. Почвенно-мелиоративные условия восточной части Присулакской низменности ДАССР и перспективы ее использования : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Яковлева Е.А.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 23л.
1056798
  Хакимов Ф.И. Почвенно-мелиоративные условия опутынивающихся дельт / Ф.И. Хакимов. – Пущино, 1989. – 217с.
1056799
  Орлова М.А. Почвенно-мелиоративные условия современной (Казалинской) дельты Сыр-Дарьи : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Орлова М.А. ; М-во высш. образования , Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 25 с.
1056800
   Почвенно-мелиоративный прогноз юга Томской обл.. – Томск, 1983. – 208с.
1056801
  Розанов Б.Г. Почвенно-растительные ресурсы Бирмы и их использование : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Розанов Б.Г. ; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1964. – 36 с. – Бібліогр.:с.35-36
1056802
  Скиба В.В. Почвенно-химическая характеристика органического вещества бурых лесных почв Украинских Карпат. : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Скиба В.В.; Укр.с-х.акад. – К, 1969. – 22л.
1056803
   Почвенно-химический мониторинг фоновых территорий. – М., 1989. – 87с.
1056804
  Мотузова Г.В. Почвенно-химический экологический мониторинг / Г.В. Мотузова. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 85с. – ISBN 5-211-04019-8
1056805
  Вальков В.Ф. Почвенно-экологические аспекты виноградарства / В.Ф. Вальков, А.П. Фиськов. – Ростов-на-Дону, 1992. – 112с.
1056806
   Почвенно-экологические условия возделывания сельскохозяйственных культур. – К., 1991. – 172с.
1056807
  Войтюк М.М. Почвенно-экологические условия произростания кедра корейского в природном ареале и при интродукции на европейской территории России // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 626-632 : табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0032-180Х
1056808
  Гаврик П.А. Почвенно-экологические условия районов распространения эндемической гматурии крупного рогатого скота в Закарпатской области УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Гаврик П.А.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докуачева. – Харьков, 1956. – 19л.
1056809
  Самошкин В.И. Почвенно микробиологические условия произростания клевера при безотвальном рыхлении подзолистой почвы : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Самошкин В.И.; Академия сельхоз. наук. – Л., 1969. – 26л.
1056810
  Самойлов И.И. Почвенное питание растений. / И.И. Самойлов. – М, 1958. – 32с.
1056811
  Востокова Л.Б. Почвенное районирование и бониировка почв Рязанской области : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Востокова Л.Б.; МГУ. – М., 1972. – 36л.
1056812
   Почвенное районирование СССР. – Москва : МГУ
Ч. 1. – 1960. – 240с.
1056813
   Почвенное районирование СССР : Вып. ІІ. – Москва : МГУ, 1961. – 268с.
1056814
  Мишустин Е.Н. Почвенные азотфиксирующие бактерии рода Clostridium. / Е.Н. Мишустин, В.Т. Емцев. – М., 1974. – 251с.
1056815
   Почвенные безпозвоночные беломорских островов Кандалакшского заповедника. – М., 1986. – 309с.
1056816
   Почвенные безпозвоночные рекрационных ельников Подмосковья. – М., 1989. – 224с.
1056817
  Курчева Г.Ф. Почвенные беспозвоночные Советского Дальнего Востока / Г.Ф. Курчева. – М, 1977. – 132с.
1056818
  Зенова Г.М. Почвенные водоросли / Г.М. Зенова, Э.А. Штина. – М., 1990. – 78с.
1056819
  Базова Галина Александровна Почвенные водоросли Восточного Памира : Автореф... канд. биол.наук: 030005 / Базова Галина Александровна; АН ТаджССР ОТд-ние биол. наук. – Душанбе, 1973. – 25л.
1056820
  Базова Г.А. Почвенные водоросли высокогорий Памира / Г.А. Базова; Коган Ш.И. – Душанбе : Дониш, 1978. – 172с.
1056821
  Бут В.П. Почвенные водоросли Западного Памира / В.П. Бут. – Душанбе, 1975. – 149с.
1056822
  Алексахина Т.И. Почвенные водоросли лесных биогеоценозов / Т.И. Алексахина, Э.А. Штина ; АН СССР, Лаб. лесоведения. – Москва : Наука, 1984. – 149 с. : ил. – Библиогр.: с. 131-147
1056823
  Поцене Ч. Почвенные водоросли преобладающих типов почв Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Поцене Ч.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 24л.
1056824
  Новичкова-Иванова Почвенные водоросли фитоценозов Сахаро-Гобийской пустынной области / Новичкова-Иванова. – Л, 1980. – 255с.
1056825
  Голлерьбах М.М. Почвенные водоросли. / М.М. Голлерьбах, Э.А. Штина. – Ленинград : Наука, 1969. – 228с.
1056826
   Почвенные глинисто-солевые образования in situ и ex situ / Г.В. Харитонова, Е.В. Шеин, М.А. Пугачевский, В.С. Комарова, З.Н. Тюгай, А.С. Манучаров, Т.Д. Ри // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 13-21 : рис. – Библиогр.: с. 19-20. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1056827
  Егорова Л.Н. Почвенные грибы Дальнего Востока / Л.Н. Егорова. – Л., 1986. – 192с.
1056828
  Ермекова Б.Д. Почвенные грибы и обыкновенная корневая гниль колосовых зерновых / Б.Д. Ермекова. – Алма-Ата, 1988. – 141с.
1056829
  Каневская И.Г. Почвенные грибы, разрушающие целлюлозу и некоторые ее производные, имеющие промышленное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Каневская И.Г.; АН СССР. Ботак. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1965. – 19л.
1056830
  Глушакова А.М. Почвенные дрожжевые сообщества в условиях агрессивной инвазии борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) / А.М. Глушакова, А.В. Качалкин, И.Ю. Чернов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 221-227 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0032-180Х
1056831
  Бабьева И.П. Почвенные дрожжи : Учебное пособие для студентов биолого-почвенных факультетов и факультетов почвоведения университетов / И.П. Бабьева, С.Е. Горин. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 78с.
1056832
  Данияров Ю.Р. Почвенные жесткокрылые целинных и новоосвоенных земель северного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Данияров Ю.Р.; АН Тадж.ССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1968. – 20л.
1056833
  Тюлин В.В. Почвенные и агрохимические карты колхозов и совхозов / В.В. Тюлин, М.В. Рассохин. – Киров, 1964. – 11с.
1056834
  Лебедев А.Ф. Почвенные и грунтовые воды / А.Ф. Лебедев. – М-Л, 1930. – 280с.
1056835
  Лебедев А.Ф. Почвенные и грунтовые воды / А.Ф. Лебедев. – 4-е изд. – М-Л, 1936. – 316с.
1056836
  Кричмар М.С. Почвенные и климатические ресурсы Одесской области, их наиболее рациональное использование для дальнейшего развития виноградарства и повышения качества его продукции. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кричмар М.С.; М-во с.-х. МолдССР. Кишинев. с.-х. ин-тут. – Одесса, 1961. – 16л.
1056837
   Почвенные исследования БССР. – Минск, 1959. – 188с.
1056838
   Почвенные исследования в Казахстане. – Алма Ата, 1964. – 180с.
1056839
  Стасевич А.Н. Почвенные исследования в Минусинском уезде Енисейской губ[ернии] / А.Н. Стасевич. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (вл. А.Э. Коллинс), 1911. – [4], 91 с., 13л. ил., 2 л. карт. : карт., ил. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 1 ; Почвенные исследования 1909 года / под ред. проф. К.Д. Глинки. Вып. 3)


  Ред.:"Труды...": Глинка Константин Дмитриевич (1867-1927)
1056840
  Прасолов Л.И. Почвенные исследования в России. / Л.И. Прасолов. – Птгр., 1923. – 63с.
1056841
  Садовников И.Ф. Почвенные исследования и составление почвенных карт / И.Ф. Садовников. – Москва : Сельхозиздат, 1953. – 160с.
1056842
  Фриев Т.А. Почвенные карты / Т.А. Фриев. – Москва : Россельхозиздат, 1975. – 61с.
1056843
  Маттсон С. Почвенные коллоиды. / С. Маттсон. – М., 1938. – 432с.
1056844
  Келейникова С.И. Почвенные личинки жуков-чернотелок (Tenebrionidae) фауны СССР : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Келейникова С.И.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Л., 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1056845
  Артюховский А.К. Почвенные мермитиды / А.К. Артюховский. – Воронеж, 1990. – 156с.
1056846
  Андреюк Е.И. Почвенные микроорганизмы и интенсивное землепользование / [Е.И. Андреюк, Г.А. Иутинская, А.Н. Дульгеров] ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 188 с. – ISBN 5-12-000235-8
1056847
  Локтионов П.Д. Почвенные насекомые Дона / П.Д. Локтионов. – Ростов-на-Дону, 1981. – 143 с.
1056848
   Почвенные организмы как компоненты биогеоценоза. – Москва, 1984. – 243с.
1056849
  Степанов И.Н. Почвенные прогнозы. / И.Н. Степанов. – М, 1979. – 83с.
1056850
  Николюк В.Ф. Почвенные простейшие СССР / В.Ф. Николюк, Ю.Г. Гельцер. – Ташкент, 1972. – 311 с.
1056851
  Скрынникова И.Н. Почвенные процессы в окультуренных торфяных почвах / И.Н. Скрынникова. – М., 1961. – 248с.
1056852
  Гельцер Ю.Г. Почвенные раковинные амебы и методы их изучения. / Ю.Г. Гельцер. – Москва, 1985. – 78с.
1056853
  Дзюин Г.П. Почвенные растворы дерново-подзолистых и дерново-карбонатных почв Удмурской АССР : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Дзюин Г.П.; Всесоюзн.акад.с-х.наук. – Москва, 1971. – 27л.
1056854
  Сухоребрый А.А. Почвенные растворы лесных и лесостепных ландшафтов северной части Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-80 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1056855
   Почвенные ресурсы и сельское хозяйство центра Европейской России в конце ХVIII века / И.О. Алябина, А.А. Голубинский, В.А. Кириллова, Д.А. Хитров // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1302-1313 : рис. – Библиогр.: 43 назв. – ISSN 0032-180Х
1056856
   Почвенные условие и эффективность применения удобрений в Западной Сибири. – Омск, 1988. – 122с.
1056857
  Канивец И.И. Почвенные условия и рост многолетних садовых насажений. / И.И. Канивец. – Кишинев, 1960. – 544с.
1056858
  Рэссель Э.Дж. Почвенные условия и рост растений / Э.Дж. Рэссель; Пер. с 5-го англ. изд. В.А. Сидякиной, А.М. Шесминцева, В.П. Кочеткова. – Москва-Ленинград, 1931. – 438с.
1056859
  Рэссель Э.Дж. Почвенные условия и рост растений / Э.Дж. Рэссель; Пер. с 5-го англ. изд. В.А. Сидякиной, А.М. Шесминцева, В.П. Кочеткова. – Москва : Сельхозгиз, 1933. – 385с.
1056860
  Рассел Э.Д. Почвенные условия и рост растений. / Э.Д. Рассел. – 4-е изд. – М., 1955. – 624с.
1056861
  Зайцев Б.Д. Почвенные условия местопроизростания сосны и ели / Б.Д. Зайцев. – М.-Л., 1931. – 96с.
1056862
   Почвенные факторы продуктивности сосняков. – Новосибирск : Наука, 1976. – 238с.
1056863
  Дурынина Е.П. Почвенные фитопатогенные грибы / Е.П. Дурынина, Л.Л. Великанов. – М., 1984. – 108с.
1056864
  Пономаренко А.В. Почвенные членистоногие посевов многолетних трав / А.В. Пономаренко, М.В. Ханин. – Ростов н/Д, 1987. – 46с.
1056865
   Почвенные членистоногие Украинских Карпат. – К, 1988. – 242с.
1056866
  Крюков П.А. Почвенные, иловые и горные растворы. : Автореф... доктор хим.наук: / Крюков П.А.; АН СССР. Ин-тут геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 57л. – Бібліогр.:с.53-57
1056867
  Ландина М М. Почвенный воздух / М М. Ландина, . – Новосибирск, 1992. – 167с.
1056868
  Канивец И.И. Почвенный гриб триходерма лигнорум / И.И. Канивец, А.В. Омельчук, Е.Г. Харитон; ВНИИ сахарной промышленности НКПП СССР. – Киев, 1940. – 55с.
1056869
  Новогрудский Д.М. Почвенный гумус и микробиологические факторы его образования / Д.М. Новогрудский. – Алма-Ата, 1959. – 96с.
1056870
  Шульгин А.М. Почвенный климат и снегозадержание / А.М. Шульгин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 108с.
1056871
  Лавров А.П. Почвенный очерк Заунгузских Каракумов / А.П. Лавров. – Ашхабад, 1973. – 89с.
1056872
  Клопотовский Б.А. Почвенный очерк Ленкоранской леснй опытной станции (долина реки Вашару) / Б.А. Клопотовский. – Баку, 1933. – 99с.
1056873
  Гедройц К.К. Почвенный поглощающий комплекс и почвенные поглощенные катионы, как основа генетической почвенной классификации = Der adsorbierende Bodenkomplex und die adsorbierten Bodenkationen als Grundlage der genetischen Dodenklassifikation / К.К. Гедройц. – Ленинград, 1925. – 35 с. – (Носовская сельско-хозяйственная опытная станция им. Пятилетия Октябрьской революции : Отдел агрохимический)
1056874
  Гедройц К.К. Почвенный поглощающий комплекс растение и удобрение : Ст. и материалы по опытам на Долгопрудном опытном поле НИУ за 1930-1933гг. / К.К. Гедройц; НИУ НКТП; под общ. ред Ф.Н.Германова. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1935. – 343 с.
1056875
  Годлин М.М. Почвенный покров Виннцкой с.-х. опытной станции : по данным обследованиям 1924-1925 гг. / М.М. Годлин. – Винница
вып. 1. – 1928. – 20 с.
1056876
  Гальвидите Д. Почвенный покров Жемайтийской возвышенности как компонент физико-географического комплекса : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гальвидите Д. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
1056877
  Руднева Е.Н. Почвенный покров Закарпатской области / Е.Н. Руднева. – Москва, 1960. – 230 с.
1056878
  Розанов Б.Г. Почвенный покров земного шара : Учебн. пособ. для вузов / Б.Г. Розанов. – Москва : МГУ, 1977. – 248с.
1056879
  Щетинина А.С. Почвенный покров и почвы Мордовии / А.С. Щетинина. – Саранск, 1988. – 198с.
1056880
   Почвенный покров Казахстана. – Алма Ата, 1934. – 95с.
1056881
  Чарыев М.К. Почвенный покров Кизыл-Арватской подгорной равнины Туркменской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Чарыев М.К.; Казан. гос. ун-т. – Ашхабад, 1957. – 17л.
1056882
  Годлин М.М. Почвенный покров Козаровичской поймы р.Днепра / М.М. Годлин. – Киев
вып. 2. – 1928. – 44 с.
1056883
  Кречетов П.П. Почвенный покров космодрома Байконур и его устойчивость к техногенному воздействию / П.П. Кречетов, Т.В. Королева, О.В. Черницова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 12-24 : рис., табл. – Библиогр.: с. 22-23. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1056884
  Розов Н.Н. Почвенный покров мира / Н.Н. Розов. – Москва, 1979. – 288 с.
1056885
  Бобровник В.П. Почвенный покров нагорных лесов на гранитных породах Северного и Центрального Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Бобровник В. П.; МГУ им. Ломоносова. – М., 1975. – 28л.
1056886
  Афанасьев Я.Н. Почвенный покров северо-востока Брянской губернии. / Я.Н. Афанасьев. – Горки, 1926. – 57с.
1056887
  Корсунов В.М. Почвенный покров таежных ландшафтов Сибири / В.М. Корсунов. – Новосибирск, 1988. – 165с.
1056888
  Смирнова Л.Г. Почвенный покров юга лесостепи Среднерусской возвышенности на фоне внутривековых климатических изменений / Л.Г. Смирнова, Н.С. Кухарук, Ю.Г. Чендев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 775-784 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
1056889
  Шакури Б.К. Почвенный покров, биологическая продуктивность горных земель Азербайджана и влияние экзогенных и антропогенных факторов на морфогенетические особенности почв и параметры их продуктивности / Б.К. Шакури ; [ред. Ш.Б. Шакури]. – Баку : [МВМ], 2012. – 575, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. парал. рус., азерб., англ. – ISBN 978-9952-29-026-8
1056890
   Почвите и нивното искористуванье = Soils and their exploitation : симпозиум по повод 80 години од животот и 50 години од научната активност на академик Горги Филиповски : зборник на трудови. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 317, [1] с. : сл. – ISBN 9989-649-73-1
1056891
  Филиповски Горги Почвите на Република Македониja = Soils of the Republic of Macedonia / Филиповски Горги; Уред. К. Мицевски ; МАHУ. – Ckopje : МАНУ. – ISBN 9989649340
Т. 3 : Класа камбични почви со А-(В)-С и елувиjално-илувиjални почви со А-Е-В-С тип на профилот. – 1997. – 520 c.
1056892
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониja = Soils of the Republic of Macedonia / Горги Филиповски ; МАНУ. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-59-6
Т. 4 : Хидроморфни почви. – 1999. – 548 c.
1056893
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа = Soils of the Republic оf Macedonia / Г. Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-15-4
Т. 1 : Педогенетски фактори и класа на почви со (А)-С и (А)-R тип на профилот. – 1995. – 264 с., 5 табл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1056894
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа = Soils of the Republic оf Macedonia / Г. Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-18-9
Т. 2 : Класа на хумусно акумулативни почви со А-С и А-R тип на профилот. – 1996. – 313 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1056895
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа / Горги Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-101-27-2
Т. 6 : Антропогени почви (антропосоли). – 2004. – 253, [ 1 ] с. : таб. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1056896
  Калугин Н.А. Почвовед в поле / Н.А. Калугин. – Самара, 1926. – 90с.
1056897
  Вильямс В.Р. Почвоведение / В.Р. Вильямс, проф. – Москва : Книгоиздательство студентов Моск. сельскохоз. ин-та
[Вып. 1] : [Общие данные о происхождении материнских пород и общие элементы почвообразовательного процесса]. – 1914. – 104 с.
1056898
  Виленский Д.Г. Почвоведение / Д.Г. Виленский. – Москва, 1950. – 384с.
1056899
  Виленский Д.Г. Почвоведение / Д.Г. Виленский. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1954. – 456с.
1056900
  Виленский Д.Г. Почвоведение / Д.Г. Виленский. – Изд. 3-е , дополн. – Москва, 1957. – 456с.
1056901
  Митчерлих Э.А. Почвоведение / Э.А. Митчерлих. – Москва, 1957. – 416с.
1056902
  Зайцев Б.Д. Почвоведение / Б.Д. Зайцев. – Москва, 1965. – 368с.
1056903
  Блинцов И.К. Почвоведение / И.К. Блинцов, К.Л. Забелло. – 2-н изд. испр. и доп. – Москва, 1969. – 192с.
1056904
  Роде А.А. Почвоведение : Учебн. для вузов / А.А. Роде, В.Н. Смирнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1972. – 480с.
1056905
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1995
1056906
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1995
1056907
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1995
1056908
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1995
1056909
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1995
1056910
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1995
1056911
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1995
1056912
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1995
1056913
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1995
1056914
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1995
1056915
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1995
1056916
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1999
1056917
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1999
1056918
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1999
1056919
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1999
1056920
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1999
1056921
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1999
1056922
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1999
1056923
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1999
1056924
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1999
1056925
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1999
1056926
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1999
1056927
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1999
1056928
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2000
1056929
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2001
1056930
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2001
1056931
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2001
1056932
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2001
1056933
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2001
1056934
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2002
1056935
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2002
1056936
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2002
1056937
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2002
1056938
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2002
1056939
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2002
1056940
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2002
1056941
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2002
1056942
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2002
1056943
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2003
1056944
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2003
1056945
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2003
1056946
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2003
1056947
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2003
1056948
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2003
1056949
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2003
1056950
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2003
1056951
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2004
1056952
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2004
1056953
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2004
1056954
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2004
1056955
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2006
1056956
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2007
1056957
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2007
1056958
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2007
1056959
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2007
1056960
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2007
1056961
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2007
1056962
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2007
1056963
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2008
1056964
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2008
1056965
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2008
1056966
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2008
1056967
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2008
1056968
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2008
1056969
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2009
1056970
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2009
1056971
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2009
1056972
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2009
1056973
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2009
1056974
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2009
1056975
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2009
1056976
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2010
1056977
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2010
1056978
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2010
1056979
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2010
1056980
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2010
1056981
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2010
1056982
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2010
1056983
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2010
1056984
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2010
1056985
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2010
1056986
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2011
1056987
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2012. – с. 515-529
1056988
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2012. – с. 619-629
1056989
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2012. – с. 715-727
1056990
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2012. – с. 889-920
1056991
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2012. – с. 1008-1024
1056992
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2012. – с. 1027-1128
1056993
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2012. – с. 1131-1232
1056994
  Голубев И.Ф. Почвоведение с основами геоботаники : учебное пособие для землеустроительных институтов и факультетов / И.Ф. Голубев. – Москва : Колос, 1964. – 400 с.
1056995
  Вильямс В.Р. Почвоведение. : Избр. соч. в 2-х т. / В.Р. Вильямс. – Москва
Т. 1. – 1949. – 448с.
1056996
  Вильямс В.Р. Почвоведение. : Избр. соч. в 2-х т. / В.Р. Вильямс. – Москва
Т. 2. – 1949. – 540с.
1056997
  Никольский Н.Н. Почвоведение. / Н.Н. Никольский. – М, 1959. – 320с.
1056998
  Никольский Н.Н. Почвоведение. / Н.Н. Никольский. – М, 1963. – 304с.
1056999
  Костычев П.А. Почвоведение. (1, 2 и 3 части) / П.А. Костычев. – М.-Л., 1940. – 224с.
1057000
  Роде А.А. Почвоведение. Уч. пособие. / А.А. Роде. – М.-Л., 1955. – 524с.
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,