Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1054001
  Завитневич В.З. "Палинодия" Захарии Копыстенского и ее место в истории западнорусск. полемики XVI и XVII вв / исслед. В. З. Завитневича. – Варшава : В тип. Варшавского учебного корпуса, 1883. – 400, LXXV, 1 л., [6] с. + 1 табл.


  На тит. стр. № 30745 дарственная надпись: Многоуважаемому Ивану Саввичу Пальмову от автора. 28 Апреля 1887 года Киев
1054002
  Палинський В. "Паличка" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 125-132. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Новела.
1054003
  Стрелкова А.Ю. "Палійська "Дгаммапада": інтерпретація вірша № 92 у світлі філософії порожнечі" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 220-222
1054004
  Дроздовський Дмитро "Палімпсест української культури, або Код майбутнього" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 105106. – ISSN 0236-1477
1054005
  Скороходова Т.Г. "Паломничество в страну Запада" в опыте мыслителей Бенгальского Ренессанса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 163-173. – ISSN 0042-8744
1054006
   "Пальмира Палас" : Spa-отель. Fashion-house // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 24-28 : Фото
1054007
  Пейхвассер В.М. "Пам"ятай минуле, думай про майбутнє, живи сьогоденням..." // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 47-48 : фото. – ISSN 2311-9780
1054008
  Козирєва Т. "Пам"ятайте, що ви є і будете обличчям України" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 квітня (№ 71). – С. 11


  Про що говорила львівська молодь за горнятком кави з Вірою Вовк.
1054009
  Костюченко О. "Пам"ятати чи забути?" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28-29 вересня (№ 175/176). – С. 28


  В Острозі відновлюють найбільшу синагогу Східної Європи.
1054010
  Тесса К. "Пам"ятаю, приходила...". "Вкотре їй хочеться блукати...". "Уяви, що це місто марить...". "Ти вештаєшся засніженою вулицею...". "Ти завжди знав: Карфаген має бути зруйнований" : поезії // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 262-265
1054011
  Афанасьєв О.Є. [Пам"яті В.О. Шевченка] // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 199-200


  Він вмів любити своїх вихованців душею та відстоювати їхні інтереси з невтомною наполегливістю, проявляючи батьківську турботу.
1054012
  Орещенко В А. [Пам"яті В.О. Шевченка] // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 201-203


  Автор статті згадує, що аспіранти у Віктора Олексійовича захищались усі. Не захищались тільки ті, хто не написав дисертацію. Це не було вдалим вибором аспірантів; хто знає, як останній проявить себе в роботі. Не кожна дисертація була ідеальною, тим не ...
1054013
  Остроух В.І. [Пам"яті В.О. Шевченка] // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 204


  Віктор Олексійович був цільною і сильною особистістю. В ньому поєднувались інтереси до наукових досліджень і викладацької роботи. Він був мудрою і глибоко порядною людиною, тонко відчував проблеми іншого, завжди був готовий допомогти і словом і ділом.
1054014
  Філозоф Р.С. [Пам"яті В.О. Шевченка] // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 205-206


  Як видатний вчений він був визнаний всіма, давно і безапеляційно, навіть на найвищому рівні. Але дивна річ – його жага до нових знань не всихала. Віктор Олексійович завжди намагався йти в ногу з розвитком науки, по всіх напрямках, а іноді виходило й ...
1054015
  Шевченко Р.Ю. [Пам"яті В.О. Шевченка] // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 206


  Автор статті згадує, як студентом разом з Віктором Олексійовичем спостерігав зоряні сузір"я у теодоліт, досліджував флору та фауну Плютівського лісу., як ходили пішки до етнографічного музею у с. Трипілля, налагоджували наукові зв"язки із меморіальним ...
1054016
  Полякова Н.О. [Пам"яті В.О. Шевченка] // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 207


  Під науковим керівництвом Віктора Олексійовича були захищені 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та 8 – кандидата наук.
1054017
  Линькова Т.И. Палеомагнетизм верхнекайнозойских осадков / Т.И. Линькова. – М., 1984. – 132с.
1054018
  Михайлова Н.П. Палеомагнетизм вулканогенных пород и реконструкция геомагнитного поля неогена / Н.П. Михайлова, А.М. Глевасская, В.Н. Цыкора. – Киев : Наукова думка, 1974. – 252с.
1054019
   Палеомагнетизм и вопросы палеогеографии. – Л, 1981. – 149с.
1054020
   Палеомагнетизм мезозоя и кайнозоя Сибири и Дяльнего Востока. – Новосибирск, 1976. – 143с.
1054021
  Назаров Х. Палеомагнетизм мезозоя и кайнозоя Туркмении / Х. Назаров, М. Мамедов. – Ашхабад, 1989. – 175с.
1054022
  Данукалов Н.Ф. Палеомагнетизм палеозоя Южного и Среднего Урала. / Н.Ф. Данукалов. – Уфа, 1983. – 119с.
1054023
  Михайлова Н.П. Палеомагнитизм анортозитов / Н.П. Михайлова. – К, 1994. – 212с.
1054024
  Молостовский Э.А. Палеомагнитная стратиграфия верхней перми и триаса востока европейской части СССР / Э.А. Молостовский. – Саратов, 1983. – 167с.
1054025
   Палеомагнитная стратиграфия мезо-кайнозойских отложений. – К, 1982. – 83с.
1054026
  Третяк А.Н. Палеомагнитная стратиграфия плиоценчетвертичных осадочных толщ Украины : (и сопредельных территорий) / А.Н. Третяк, З.Е. Волок. – Киев : Наукова думка, 1976. – 88с.
1054027
  Метелкин Д.В. Палеомагнитная характеристика кембрия Батеневского кряжа: к вопросу об эволюции Кузнецко-Алатауской островной дуги на юге Сибири / Д.В. Метелкин, Д.Г. Козьмин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 50-66 : карты, рис., табл. – Библиогр.: с. 64-66. – ISSN 0016-7886
1054028
  Сирунян Т.А. Палеомагнитно-стратиграфические исследования юрских и меловых отложений Армянской ССР. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 04.00.12 / Сирунян Т.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1975. – 24л.
1054029
  Буров Б.В. Палеомагнитно-стратиграфическое исследование отложений татарского яруса и нижнего триаса : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Буров Б. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1054030
  Кравчинский А.Я. Палеомагнитные и палеогеографические перестройки на докембрийских платформах / А.Я. Кравчинский. – М., 1977. – 95с.
1054031
   Палеомагнитные и петромагнитные исследования нижнедевонских красноцветов Подолии: проблемы перемагничивания / В. Бахмутов, М. Еленська, Кадзялко-Хофмокль, Е. Поляченко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 62-82 : рис., табл. – Библиогр.: с. 79-82. – ISSN 0203-3100
1054032
  Кравченко Ю.Б. Палеомагнитные исследования на месторождении олова в Приморье и пути совершенствования методики их поисков : Дис... канд.геолого-минер.наук: 04.131 / Кравченко Ю.Б.; М-во геологии Украины УССР. Управление геофиз. работ. – К, 1971. – 113л. – Бібліогр.:л.103-113
1054033
  Кравченко Ю.Б. Палеомагнитные исследования на месторождениях олова в Приморье и пути совершенствования методики их поисков : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 131 / Кравченко Ю.Б. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1054034
   Палеомагнитные исследования нижнедевонских сероцветных отложений Подолии / В. Бахмутов, Тейсер-Еленская, Кадзялко-Хофмокль, Л. Константиненко, Е. Поляченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 57-67 : рис., табл. – Библиогр.: с. 66-67. – ISSN 0203-3100
1054035
  Герайбеков Ч.А. Палеомагнитные исследования осадочных горных пород продуктивной толщи Западного Апшерона. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Герайбеков Ч.А.; Ан АзССР. – Баку, 1966. – 12л.
1054036
  Попова А.В. Палеомагнитные исследования палеозойских отложений из впадин Алтае-Саянской складчастой области и Енисейского кряжа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попова А.В.; МП РСФСР. Красноярск. гос. пед.и н-т. – Красноярск, 1963. – 11л.
1054037
   Палеомагнитные методы в стратиграфии. – Л, 1984. – 109с.
1054038
   Палеомагнитные направления и палеомагнитные полюса. – Москва, 1979. – 51с.
1054039
   Палеомагнитные направления и палеомагнитные полюса. – Москва, 1982. – 47с.
1054040
   Палеомагнитные направления и палеомагнтиные полюса. – Л, 1971. – 124с.
1054041
  Кравчинский А.Я. Палеомагнитные этапы развития сибирской платформы в палеозое : Автореф... канд. геол.-минералнаук: 120.131 / Кравчинский А.Я.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 22л.
1054042
  Буров Б.В. Палеомагнитный анализ / Б.В. Буров. – Казань, 1986. – 165с.
1054043
   Палеомагнитный анализ при изучении четвертичных отложений и вулканитов. – Москва : Наука, 1973. – 99с.
1054044
   Палеомагнитология. – Л, 1982. – 312с.
1054045
   Палеомегнетизм. – К, 1962. – 408с.
1054046
   Палеомегнетизм и аккреционная тектоника. – Л, 1988. – 188с.
1054047
  Александров А.В. Палеометалл северо-западной части Тихого океана / А.В. Александров. – Владивосток : Издательство Дальневосточного университета, 1982. – 104 с.
1054048
  Хрисанфова Елена Николаевна Палеоморфология и формирование посткраниального скелета человека : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 578 / Хрисанфова Елена Николаевна ; Моск. гос. ун-т , Биол.-почв. фак-т. – Москва, 1969. – 36 с.
1054049
  Феофанова Ю.М. Палеонтелогия : учебное пособие к лабораторным занятиям по микрофауне для студентов специальности 0103 / Ю.М. Феофанова. – Москва : Серпуховская типография
Простейшие. – 1972. – 63с.
1054050
  Закирова Н. Палеонтологи / Н. Закирова. – Москва, 1987. – 48 с.
1054051
   Палеонтологи Советского Союза : справочник. – Ленинград : Наука, 1968. – 216 с.
1054052
  Люльева С.А. Палеонтологическая (по нанопланктону) идентификация меловых грунтовок Волынской иконы как один из возможных экспертных признаков / С.А. Люльева, Ю.И. Братушко // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 137-141 : табл., рис. – Библиогр.: 7 назв.
1054053
  Криштофович А.Н. Палеонтологическая история винограда / А.Н. Криштофович, 1938. – 366-374с. – Ботанический журнал СССР, Т. 23, № 5/6
1054054
  Лесникова А. Палеонтологическая характеристика нижнего силура вдоль Североной железной дороги между станциями Званка и Назья / А. Лесникова. – [Ленинград], 1923. – С. 129-182. – Бібліографія: Библиогр.: с. 173-177 (76 назв.)
1054055
  Байгушева В.С. Палеонтологическая характеристика по фауне млекопитающих основных верхнеплиоценовых разрезов северо-восточного Приазовья (Ливенцовка, Порт-Кантон) : Автореф... канд. геолого-минер.наук: / Байгушева В.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 19л.
1054056
   Палеонтологическая характеристика стратотипических и опорных разрезов карбона московской синеклизы : (конодонты, цефалоподы); сборник. – Москва : Московский университет, 1984. – 151с.
1054057
  Богачев В.В. Палеонтологические заметки / В.В. Богачев. – Баку : ФАН, 1938. – 51с. – (Геологическая серия : Труды Азербайджанского филиала ; том IX/39)
1054058
   Палеонтологические и биостратиграфические исследования на территории Украины. – Киев : Наукова думка, 1991. – 156с.
1054059
   Палеонтологические и биостратиграфические исследования при геологической сьемке на Украине : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 136с.
1054060
   Палеонтологические и геохимические индикаторы среды антропогена юго-запада СССР. – Кишинев, 1980. – 114с.
1054061
   Палеонтологические исследования верхнего кайнозоя Молдавии : сборник. – Кишинев : АН Молдавской ССР, 1970. – 72с.
1054062
   Палеонтологические исследования на Украине : материалы 1 годичной сессии украинского палеонтологического общества (Киев, 3-5 апреля 1978 г.); сборник. – Киев : Наукова думка, 1980. – 335с.
1054063
  Супруненко Ю. Палеонтологические корни волшебной сказки // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 10. – С. 71-82
1054064
   Палеонтологические критерии об"ема и ранга стратиграфических подразделений : труды 8 сессии Всесоюзного палеонтологического общества. – Москва : Недра, 1966. – 216с.
1054065
   Палеонтологические критерии объема и ранга стратиграфических подразделений : Труды VIII Всесоюзного палеонтологического общества. – Москва : Недра, 1966. – 216 с.
1054066
  Шерстюков Н.М. Палеонтологические находки млекопитающих третичного и послетретичного периодов на Северном Кавказе : С 1924 п 1927 г. (Предварительные итоги) / Н.М. Шерстюков. – Ростов-на-Дону, 1927. – 7с.
1054067
  Коробков И.А. Палеонтологические описания : методическое руководство и справочник / И.А. Коробков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1966. – 127с.
1054068
  Коробков И.А. Палеонтологические описания : методическое пособие / И.А. Коробков. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – Ленинград : Недра, 1971. – 200с.
1054069
  Коробков И.А. Палеонтологические описания / И.А. Коробков; Под. ред. Балашова З.Г. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Недра, 1978. – 208с.
1054070
  Фредерикс Г.Н. Палеонтологические этюды / Георгий Фредерикс. – [Петроград]
1 : Опыт классификации сем. Fenestellidae King. – 1918. – С. 545-560, 1 л. табл. – Без обл. и тит л. - Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Известия Геологического Комитета. 1918, т. XXXVII, №№ 5 и 6, раздел XI. – Библиогр.: с.555-556
1054071
  Фредерикс Г.Н. Палеонтологические этюды / Георгий Фредерикс. – [Петроград]
2 : О Верхне-каменноугольных спириферидах Урала. – 1919. – С. 295-324 : ил. – Без обл. и тит л. - Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Известия Геологического Комитета. 1919, т. XXXVIII, № 3, раздел IV
1054072
  Фредерикс Г.Н. Палеонтологические этюды / Георгий Фредерикс. – [Петроград]
3 : О скульптурных типах брахиопод. – 1920. – С. 295-324 : ил. – Без обл. и тит л. - Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Известия Геологического Комитета. 1920, т. XXXIX, № 3-6, раздел VIII
1054073
   Палеонтологический атас пермских отложений Печорского угольного бассейна. – Ленинград : Наука, 1983. – 318с.
1054074
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1977
1054075
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1977
1054076
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1977
1054077
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1977
1054078
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1978
1054079
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1978
1054080
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1978
1054081
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1978
1054082
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1979
1054083
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1979
1054084
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1979
1054085
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1979
1054086
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1980
1054087
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1980
1054088
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1980
1054089
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1980
1054090
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1981
1054091
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1981
1054092
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1981
1054093
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1981
1054094
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1982
1054095
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1982
1054096
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1982
1054097
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1982
1054098
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1983
1054099
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1983
1054100
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1983
1054101
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1983
1054102
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1984
1054103
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1984
1054104
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1984
1054105
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1984
1054106
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1985
1054107
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1985
1054108
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1985
1054109
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1985
1054110
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1986
1054111
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1986
1054112
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1986
1054113
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1986
1054114
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1987
1054115
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1987
1054116
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1987
1054117
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1987
1054118
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1988
1054119
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1988
1054120
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1988
1054121
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1988
1054122
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1989
1054123
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1989
1054124
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1989
1054125
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1989
1054126
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1990
1054127
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1990
1054128
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1990
1054129
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1990
1054130
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
1054131
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
1054132
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
1054133
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
1054134
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
1054135
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
1054136
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
1054137
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
1054138
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
1054139
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
1054140
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
1054141
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
1054142
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
1054143
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
1054144
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
1054145
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
1054146
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
1054147
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
1054148
   Палеонтологический метод в практической стратиграфии. – М, 1989. – 164с.
1054149
  Ротай А.П. Палеонтологический метод и проблема вида в стратиграфии / А.П. Ротай. – Киев : Киевский университет, 1962. – 45с.
1054150
   Палеонтологический музей : путеводитель. – Киев : Наукова думка, 1987. – 63с.
1054151
   Палеонтологический сборник : Материалы к палеонтологическому обоснованию детализации стратиграфии центральных областей русской платформы. – Вып. 1. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1954. – 127с.
1054152
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 14. – 1977
1054153
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 15. – 1978
1054154
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 16. – 1979
1054155
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 17. – 1980. – резюме укр. та англ. мовами. З 1991р. назва "Палеонтологічний збірник "
1054156
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 18. – 1981. – резюме укр. та англ. мовами. З 1991р. назва "Палеонтологічний збірник "
1054157
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 19. – 1982. – резюме укр. та англ. мовами. З 1991р. назва "Палеонтологічний збірник "
1054158
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 20. – 1983. – резюме укр. та англ. мовами. З 1991р. назва "Палеонтологічний збірник "
1054159
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Світ, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 26. – 1989. – резюме укр. та англ. мовами. З 1991р. назва "Палеонтологічний збірник "
1054160
   Палеонтологический словарь. – Москва : Недра, 1965. – 616с.
1054161
   Палеонтологический справочник / В.А. Зелинская, В.Г. Куличенко, Д.Е. Макаренко, Е.А. Сорочан; Отв. ред. Г.И. Молявко. – Киев : Наукова думка
Том I : Двустворчатые моллюски палеогена и миоцена Украины. – 1968. – 298с.
1054162
   Палеонтологический справочник / В.А. Зелинская, В.Г. Куличенко, Д.Е. Макаренко, Е.А. Сорочан; Отв. ред. Молявко Г.И. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Брюхоногие и лопатоногие моллюски палеогена и миоцена Украины. – 1968. – 281с.
1054163
  Краева Е.Я. Палеонтологический справочник / Е.Я. Краева, Б.Ф. Зернецкий; Отв. ред. О.К. Каптаренко-Черноусова. – Киев : Наукова думка
Т.3 : Фораминиферы палеогена Украины. – 1969. – 198с.
1054164
  Дидковский В.Я. Палеонтологический справочник / В.Я. Дидковский, З.Н. Сатановская; Отв. ред. Г.И. Молявко; АН УССР, Институт геологических наук. – Киев : Наукова думка
Т. 4 : Фораминиферы миоцена Украины. – 1970. – 166с.
1054165
   Палеонтологическое обоснование опорных разрезов юрской системы Узбекистана и сопредельных районов : Сборник № 10. – Ленинград : Недра, 1971. – 232с.
1054166
  Вангенгейм Э.А. Палеонтологическое обоснование стратиграфии антропогена Северной Азии (по млекопитающим) : К X конгрессу inqua. (Бирмингеи, 1977) / Э.А. Вангенгейм. – Москва : Наука, 1977. – 172с. + Таблица
1054167
   Палеонтологическое обоснование стратиграфии мезозойских и кайнозойских отложений Узбекистана : сборник. – Вып. 8. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1969. – 203с.
1054168
   Палеонтологическое обоснование стратиграфии палеозоя рудного Алтая. – Вып. 8. – Москва : Госгеолтехиздат
Растительные остатки карбона рудного Алтая/ Радченко М.И. – 1958. – 56с.
1054169
   Палеонтологическое обоснование стратиграфии палеозоя рудного Алтая. – Вып. 7. – Москва : Госгеолтехиздат
Девонские и каменноугольные трилобиты рудного Алтая/ З.А. Максимова. – 1960. – 124с.
1054170
   Палеонтологическое обоснование стратиграфии палеозоя рудного Алтая. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып. 3 : Девонские четырехлучевые кораллы рудного Алтая/ Н.Я. Спасский. – 1960. – 144с.
1054171
  Глазунова А.Е. Палеонтологическое обоснование стратиграфического рачленения меловых отложений Поволжья : Нижний мел / А.Е. Глазунова. – Москва : Недра, 1972. – 324с.
1054172
  Давиташвили Л.Ш. Палеонтология / Л.Ш. Давиташвили. – Тбилиси : Из-во госуниверситета им.Сталина. – 490с.
1054173
  Годри А. Палеонтология = (La paleontologie philosophique) : (пер. с незнач. сокращениями) / А. Годри. – Санкт-Петербург : Тип. А. Пороховщикова, 1896. – 75 с.


  Авт. предисл.: Шлейден, Маттиас Якоб (1804-1881)
1054174
  Наливкин Д.В. Палеонтология : конспект лекций / Д.В. Наливкин. – Ленинград : К.У.Б.У.Ч., 1924. – 49с.
1054175
  Давиташвили Л.Ш. Палеонтология : учебн. пособ. для нефтяных вузов / Л.Ш. Давиташвили. – 2-е изд., доп., и перераб. – Москва; Ленинград : ОНТИ, НКТП, СССР, 1936. – 530с.
1054176
   Палеонтология : Программа для студентов спец. "Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых". – Ленинград, 1959. – 16с.
1054177
  Феофанова Ю.М. Палеонтология : учебно-методическое пособие для студентов-заочников по специальности "геология и разведка нефтяных и газовых месторождений" / Ю.М. Феофанова; Отв. ред. Чарыгин М.М. – Москва, 1960. – 156 с.
1054178
  Голев Б.Т. Палеонтология : Методические указания и контрольные задания для специальностей "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых" и "Гидрогеология и инженерная геология" / Б.Т. Голев, В.А. Густомесов; Ред. Черкасова В.И. – Москва : Высшая школа, 1961. – 80с.
1054179
  Друщиц В.В. Палеонтология / В.В. Друщиц, О.П. Обручева. – Москва : Московский университет, 1962. – 380с.
1054180
  Друщиц В.В. Палеонтология : Учебник / В.В. Друщиц, О.П. Обручева; Под ред. Ю.А. Орлова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1962. – 379с.
1054181
  Ходалевич А.Н. Палеонтология / А.Н. Ходалевич, А.Ф. Торбакова; Ред. Капышева В.С. – Москва : Высшая школа, 1965. – 411с.
1054182
  Друщиц В.В. Палеонтология / В.В. Друщиц, О.П. Обручева. – 2-е, испр. и доп. изд. – Москва : Московский университет, 1971. – 414с.
1054183
   Палеонтология : сборник; Доклады советских геологов. Проблема 7. – Москва : Наука, 1972. – 131с. – Международный геологический конгресс 24 сессия
1054184
   Палеонтология : Материалы научных заседаний секции палеонтологии Московского общества испытателей природы за 1977-1978 годы. – Москва : Наука, 1980. – 108с.
1054185
  Михайлова И.А. Палеонтология : Учебник для студ. вузов по спец. "Геология" / И.А. Михайлова, О.Б. Бондаренко. – Москва : МГУ. – ISBN 5-211-0384-1-Х
Ч.1. – 1997. – 448с.
1054186
  Михайлова И.А. Палеонтология : учебник для студ. высш. учебн. заведений, обучающихся по направлению и специальности "Геология" / И.А. Михайлова, О.Б. Бондаренко. – Москва : МГУ. – ISBN 5-211-03842-8
Ч. 2. – 1997. – 496с.
1054187
  Михайлова И.А. Палеонтология : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по направлению и специальности "Геология" / И.А. Михайлова, О.Б. Бондаренко; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Из-во Московского ун-та, 2006. – 592с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04887-3
1054188
   Палеонтология [компакт - № 252337]


  Содержание компакта: 1. Беккер-Мигдисова Е.Э. Cicadoprosbole Sogutensis gen. n. sp. n. - переходная форма между Пермскими Prosbolidae и современными Cicadidae : (Представлено акад. И.И. Шмальгаузеном 23 VIII 1946) 2. Богачев А.В. Фауна бинагадинских ...
1054189
   Палеонтология беспозвоночных : учебник. – Москва : Московский университет, 1962. – 468с.
1054190
  Друщиц В.В. Палеонтология беспозвоночных : Учебник / В.В. Друщиц. – Москва : Московский университет, 1974. – 528с.
1054191
  Яковлева И.Н. Палеонтология в картинках / И.Н. Яковлева. – М., 1977. – 40с.
1054192
   Палеонтология Венда : Библиография. – Москва : Наука, 1988. – 77с.
1054193
   Палеонтология верхнедокембрийских и кембрийских отложений Восточно-Европейской платформы. – Москва : Наука, 1979. – 211с.
1054194
   Палеонтология докембрия и раннего кембрия : Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума 11-14 мая 1976 года. – Новосибирск, 1976. – 203с.
1054195
   Палеонтология докембрия и раннего кембрия : Труды Всесоюзного симпозиума (11-14 мая 1976 г., Ленинград). – Ленинград : Наука, 1979. – 303с.
1054196
   Палеонтология и биостратиграфия Корякского нагорья : сборник. – Магадан : СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1984. – 144с.
1054197
   Палеонтология и биостратиграфия Монголии : сборник;. – Москва : Наука, 1976. – 384с. – (Совместная Советско-Монгольская палеонтологическая экспедиция : Труды ; Вып. 3)
1054198
   Палеонтология и биостратиграфия палеозойских и триасовых отложений Якутии. – Москва : Наука, 1965. – 121с.
1054199
   Палеонтология и биостратиграфия среднего палеозоя Урала : сборник статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1980. – 107с. – Проект "Экостратиграфии"
1054200
   Палеонтология и детальная стратиграфическая корреляция : Тезисы докладов 28 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (25-29 января 1982 г.). – Ташкент : Всесоюзное палеонтологическое общество
Ч. 1. – 1982. – 115с.
1054201
   Палеонтология и детальная стратиграфическая корреляция : Труды 28 сессии Всесоюзного палеонтологического общества; сборник. – Ленинград : Наука, 1986. – 128с.
1054202
   Палеонтология и ее роль в познании геологического строения территории Белоруссии : сборник. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 245с.
1054203
   Палеонтология и корреляция разнопровинциальных и полифациальных отложений : Тезисы докладов 38 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (28 января - 1 февраля 1992 г.). – Новосибирск : АН СССР, 1991. – 110с.
1054204
   Палеонтология и палеоэкология : Словарь-справочник. – Москва : Недра, 1995. – 494с. – ISBN 5-247-03463-5
1054205
  Вологдин А.Г. Палеонтология и поиски полезных ископаемых / А.Г. Вологдин; Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. – Москва : Знание, 1960. – 32с.
1054206
   Палеонтология и реконструкция геологической истории палеобассейнов : Тезисы докладов 29 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (24-28 января 1983 г.). – Ленинград : АН СССР, 1983. – 75с.
1054207
   Палеонтология и реконструкция геологической истории палеобассейнов : Труды 29 сессии Всесоюзного палеонтологического общества; сборник. – Ленинград : Наука, 1987. – 200с.
1054208
   Палеонтология и стратиграфия. – М, 1953. – 148с.
1054209
   Палеонтология и стратиграфия БССР. – Минск : Изд-во АН БССР
Сборник 1. – 1955. – 180с.
1054210
   Палеонтология и стратиграфия БССР. – Минск : Изд-во АН БССР
Сборник 2. – 1957. – 247с.
1054211
   Палеонтология и стратиграфия БССР. – Минск : Изд-во АН БССР
Сборник 3. – 1961. – 363с.
1054212
   Палеонтология и стратиграфия БССР. – Минск : Наука и Техника
Сборник 4. – 1963. – 256с.
1054213
   Палеонтология и стратиграфия Верхнего докембрия и нижнего палеозоя Юго-Запада Восточно-Европейской платформы : монография. – Киев : Наукова думка, 1976. – 168с.
1054214
   Палеонтология и стратиграфия Дальнего Востока : сборник. – Владивосток, 1979. – 155с.
1054215
   Палеонтология и стратиграфия мезокайнозоя Молдавской ССР : сборник. – Кишинев : АН Молдавской ССР, 1970. – 200с.
1054216
   Палеонтология и стратиграфия мезокайнозоя южных окраин Русской платформы : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 215с.
1054217
   Палеонтология и стратиграфия нефтегазоносных областей СССР : Биостратиграфия и палеогеография мезокайнозоя. – Москва : АН СССР, 1963. – 200с.
1054218
  Крандиевский В.С. Палеонтология и стратиграфия нижнего палеозоя Волыно-Подолии : монография / В.С. Крандиевский, Т.А. Ищенко, В.В. Кирьянов; Отв. ред. Шульга П.Л. – Киев : Наукова думка, 1968. – 124 с.
1054219
   Палеонтология и стратиграфия Прибалтики и Белоруссии. – Вильнюс : Минтис
Сборник 2. – 1970. – 387с.
1054220
   Палеонтология и стратиграфия Прибалтики и Белоруссии. – Вильнюс : Минтис, 1971. – 218с.
1054221
   Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 187с.
1054222
  Татаринов Л.П. Палеонтология и эволюционное учение / Л.П. Татаринов. – Москва : Знание, 1985. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 9 ; Биология (подписная научно-популярная серия))
1054223
   Палеонтология и эволюция биосферы : Тезисы докладов 25 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (5-9 февраля 1979 г.). – Ленинград, 1979. – 60с.
1054224
   Палеонтология и эволюция биосферы : Труды 25 сессии Всесоюзного палеонтологического общества. – Ленинград : Наука, 1983. – 152с.
1054225
  Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных : В 3-х томах / Р. Кэрролл; Пер. с англ. под ред. Л.П. Татаринова. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001820-4
Т.1. – 1992. – 280с.
1054226
  Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных : В 3-х томах / Р. Кэрролл; Пер.с англ. под ред. Л.П. Татаринова. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001821-2
Т.2. – 1993. – 283с.
1054227
  Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных : В 3-х томах / Р. Кэрролл; Пер. с англ. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001822-0
Т.3. – 1993. – 312с.
1054228
  Ковалевский В.О. Палеонтология лошадей / В.О. Ковалевский. – Москва : АН СССР, 1948. – 352с. – Редакция действительного члена Академии Наук Грузинской ССР Давиташвили Л.Ш.
1054229
  Ромер А.Ш. Палеонтология позвоночных / А.Ш. Ромер; ; Под ред. Л.Ш. Давиташвили. – Москва; Ленинград : ОГИЗ РСФСР, 1939. – 415с.
1054230
  Обручева О.П. Палеонтология позвоночных : учебное пособие / О.П. Обручева. – Москва : Московский университет, 1987. – 96с.
1054231
   Палеонтология СССР. – Ленинград : АН СССР
Т. 10, Ч. 2 : Сарматские моллюски/ Колесников В.П. – 1935. – 1-507с.
1054232
   Палеонтология СССР. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 10, Ч. 3 : Чокракские моллюски/ Б. Жижченко. – 1936. – 323с.
1054233
   Палеонтология СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Т 12, Ч. 3, вып.2 : Верхнепалеозойская флора Кузнецкого бассейна. – 1936. – 323с.
1054234
   Палеонтология СССР. – Т. 10, Ч. 3, вып. 18. – Москва; Ленинград : АН СССР
Ч. 1 : Третичные пелециподы Дальнего Востока/ Слодкевич В.С. – 1938. – 508с.
1054235
   Палеонтология СССР. – Т. 10, Ч. 3, вып. 19. – Москва; Ленинград : АН СССР
Ч. 2 : Третичные пелециподы Дальнего Востока/ Слодкевич В.С. – 1938. – 275с.
1054236
   Палеонтология СССР. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 4, Ч. 5, вып. 1 : Типы каменноугольных мшанок Европейской части СССР/ А.И. Никифорова. – 1938. – 288с.
1054237
   Палеонтология СССР. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 4, Ч. 9, вып. 1 : Ammonoidea из каменноугольных отложений Северного Казахстана/ Либрович Л.С. – 1940. – 343с.
1054238
   Палеонтология СССР : Каталог растений ископаемой флоры СССР/ Криштофович А.Н. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1941. – 566с. – Приложение к тому 12
1054239
   Палеонтология СССР : Нижнепермские мшанки Урала/ Шульга-Нестеренко М.И. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 5, Ч. 5, вып. 1. – 1941. – 1-276с.
1054240
   Палеонтология СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 5, часть 3, вып. 1 : Пермские RUGOSA Европейской части СССР/ Е. Сошкина, Т. Добролюбова, Г. Порфирьев. – 1941. – 304с. : 63 таблицы
1054241
   Палеонтология СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 3, часть 2, вып. 1 : Девонские мшанки Алтая/ В.П.Нехорошев. – 1948. – 172с. : 47 таблиц
1054242
   Палеонтология СССР : Верхнепалеозойская флора Кузнецкого бассейна/ Нейбург М. Ф. – Москва; Ленинград
Т. 12, Ч. 3, вып. 2. – 1948. – 342с.
1054243
   Палеонтология СССР. – Москва-Ленинград : 1940
Т.4, Ч.9, вып.1. – 1950. – 259с.
1054244
   Палеонтология СССР : Акчагыльские и Апшеронские моллюски/ Колесников В.П. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 10, Ч. 3, вып. 12. – 1950. – 259с.
1054245
   Палеонтология Таджикистана. – Душанбе : АН Таджикской ССР, 1964. – 144с.
1054246
   Палеонтология, палеобиогеография и мобилизм : сборник; Тезисы докладов 21 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (27-31 января 1975 г.). – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1975. – 51с.
1054247
   Палеонтология, палеобиогеография и мобилизм : Труды 21 сессии Всесоюзного палеонтологического общества. – Магадан : Магаданское книжное из-во, 1981. – 202с.
1054248
   Палеонтология. Стратиграфия : Международный геологический конгресс 26 сессии; Доклады советских геологов. – Москва : Наука, 1980. – 234с.
1054249
   Палеонтологічна характеристика відкладів п"ятої надзаплавної тераси нижньої течії Дністра біля с. Біляївка (Одеська область) / М.С. Комар, О.І. Крохмаль, Н.І. Дикань, В.В. Рудюк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 90-93 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1054250
   Палеонтологічна характеристика Туронських відкладів західного схилу Українського щита / А.В. Матвєєв, І.В. Колосова, Я.С. Курепа, В.В. Синєгубка, І.Д. Шоміна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 26-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1054251
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Світ, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 27. – 1990. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054252
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Світ, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 28. – 1991. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054253
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Світ, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 29. – 1993. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054254
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Світ, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 30. – 1994. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054255
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 31. – 1995. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054256
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 33. – 2001. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054257
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 34. – 2002. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054258
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 35. – 2003. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054259
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 36. – 2004. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054260
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 37. – 2005. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054261
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 38. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054262
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 39. – 2007. – резюме укр., англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054263
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 40. – 2008. – резюме укр., англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054264
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 41. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054265
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 42. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054266
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 43. – 2011. – 147 с. – резюме укр., рос., англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054267
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 44. – 2012. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1054268
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 45. – 2013. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1054269
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 46. – 2014. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1054270
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, Г. Гоцанюк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 47. – 2015. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1054271
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 48. – 2016. – 86, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1054272
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 49. – 2017. – 105, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1054273
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 50. – 2018. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1054274
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 51. – 2019. – 89, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1054275
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 52. – 2020. – 99, [4] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1054276
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Іваніна, Г. Гоцанюк, І. Шайнога [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1961-. – ISSN 2078-6212
№ 53. – 2021. – 102, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1054277
   Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи : Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – Київ : Нора-прінт, 2007. – 560с. – Шифр. дубл. 56 Пале. (доп. карт. гр.). – ISBN 966-8659-30-9
1054278
  Ягольник О. Палеонтологічні пам"ятки у складі територій перспективних для створення геопарків в Україні // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів, 2019. – № 51. – С. 72-79. – ISSN 0131-2634
1054279
  Гриценко В.П. Палеонтологія : Навчальний посібник / В.П. Гриценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 282с. – ISBN 966-594-573-4
1054280
  Дефорж Г.В. Палеонтологія як складова розвитку синтетичної теорії еволюції // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 108-123. – ISSN 2415-7422


  Еволюційна ідея у природознавстві, яка лягла в основу корінного повороту не тільки в науці, але і мисленні сучасного людства, була в достатньо цілісному і перспективному вигляді сформульована і сприйнята лише у ХІХ столітті. В науках про Землю ця ідея ...
1054281
   Палеонтолого-стратиграфические исследования мезозоя и кайнозоя междуречья Днестр-Прут : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 126с.
1054282
   Палеонтолого-стратиграфические исследования фанерозоя Дальнего Востока : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. – 132с.
1054283
  Іваніна А. Палеонтолого-стратиграфічна школа імені академіка Олега Вялова у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 48-59. – (Серія геологічна ; вип. 34). – ISSN 2078-6425
1054284
   Палеонтропология и архелогия Западной и Южной Сибири. – Новосибирск, 1988. – 208с.
1054285
  Юсубов Н.П. Палеообстановки осадконакопления, грязевой вулканизм и миграция углеводородов в Южно-Каспийском бассейне / Н.П. Юсубов, И.С. Гулиев, Ш.М. Гусуйнова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 195-205 : рис. – Библиогр.: с. 202. – ISSN 0203-3100
1054286
   Палеоокеанографічні та геохімічні умови седиментації верхньовендських "чорнослонцевих" форфоритоносних відкладів південно-західної окраїни Східно-Європейської платформи / Ю.М. Сеньковський, В.М. Палій, Н.Я. Радковець, Ю.В. Колтун // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
1054287
  Шопф М Т.Д. Палеоокеанология / М Т.Д. Шопф. – М, 1982. – 311с.
1054288
  Емельянов Е.М. Палеоокеанология Атлантического океана / Е.М. Емельянов, Э.С. Тримонис, Г.С. Харин. – Ленинград : Недра, 1989. – 246с.
1054289
  Шнюков Ф Е. Щербаков Палеоостровная дуга Севера Черного моря / Ф Е. Щербаков Шнюков, Е.Е. Шнюкова. – Киев, 1997. – 235с.
1054290
   Палеопалинологический метод в стратиграфии. – Ленинград, 1968. – 231с.
1054291
   Палеопалинология. – Ленинград : Недра. – (Новая серия ; Вып.141)
Т. 2 : Комплексы спор, пыльцы и других растительных микрофоссилий, характерные для отложений различных стратиграфических подразделений верхнего докембрия-голоцена СССР. – 1966. – 446с.
1054292
   Палеопалинология Сибири : Статьи советских палинологов к 5 Международной палинологической конференции (Кембридж, Англия, 1980); сборник. – Москва : Наука, 1980. – 146с.
1054293
   Палеопедология. – Киев : Наукова думка, 1974. – 216с.
1054294
  Кармазиненко С.П. Палеопедологічна характеристика верхньоплейстоценових відкладів в районі м.Василівка Запорізької області // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 189-195. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1054295
  Дубняк В.А. Палеопедологічний метод та його застосування для палеогеографічних реконструкцій і стратиграфії антропогену // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 78-86 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв
1054296
  Матвіїшина Ж. Палеопедологічні дослідження Буківнянського могильника / Ж. Матвіїшина, С. Лисенко, О. Пархоменко // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 82. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1054297
  Матвіїшина Ж.М. Палеопедологічні дослідження Войцеховського курганного комплексу на Житомирщині / Ж.М. Матвіїшина, А.С. Кушнір // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 79-83 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1054298
  Крокос В.І. Палеопедологія та її значення / В.І. Крокос; Всеукраїнська Академія Наук. – Київ
Т. 1. – 1931. – С.163-166. – Окремий відбиток; Збірник пам"яті академіка Тутковського П.А.
1054299
  Горецкий Г.И. Палеопотамологические эскизы Палео-Дона и Пра-Дона / Г.И. Горецкий. – Минск, 1982. – 248с.
1054300
   Палеопротерозойские гранитоиды чуйского и кутимского комплексов (юг Сибирского кратона): возраст, петрогенезис и геодинамическая природа / Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, А.М. Мазукабзов, С.Л. Пресняков, Т.Б. Баянова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 3. – С. 371-389 : рис., табл. – Библиогр.: с. 386-389. – ISSN 0016-7886
1054301
  Степанюк Л.М. Палеопротерозойский возраст порфировидных гранитов Январского массива Волчанского блока (Приазовье) / Л.М. Степанюк, Г.В. Артеменко, Б.В. Бородыня // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 40-49 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2519-2396
1054302
   Палеопротерозойское перемагничивание в Беломорском подвижном поясе (Карелия): петропалеомагнитные свидетельства / Н.В. Лубнина, В.С. Захаров, М.А. Новикова, В.П. Воронцова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 10-21 : рис., табл. – Библиогр.: с. 21. – (Геология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1054303
  Мельничук Г.В. Палеопротерозойський кристалічний фундамент Волинського палеозойського підняття: особливості будови та геологічної історії // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 24-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1054304
  Бордон И.П. Палеореконструкции, геохимия и металлогения докембрия Белоруссии / И.П. Бордон, В.Ф. Кросовский, В.Е. Бордон. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 219с.
1054305
  Смірнова В.Г. Палеорусла в долинах річок України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 60-67


  Виконаний аналіз даних про наявність та особливості морфології палеорусел річок на території України. Виявлені великі та малі палеозвивини та палеорозгалуження. Встановлено, що переважаючими формами палеорусел є сегментні та петлеподібні звивини. ...
1054306
  Смекалин О.П. Палеосейсмогенные дислокации Верхнекеруленской впадины (юг Хэнтэй-Даурского мегасвода, Монголия) / О.П. Смекалин, А.В. Чипизубов, В.С. Имаев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2250-2262 : рис. – Библиогр.: с. 2261-2262. – ISSN 0016-7886
1054307
   Палеосейсмогеология Большого Кавказа. – М, 1979. – 188с.
1054308
   Палеосейсмогеология Большого Кавказа. – Москва : Наука, 1979. – 188с.
1054309
  Смекалкин О.П. Палеосейсмологические исследования в зоне Хустайского разлома (Северная Монголия) / О.П. Смекалкин, В.С. Имаев, А.В. Чипизубов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 940-951 : рис., табл. – Библиогр.: с. 950-951. – ISSN 0016-7886
1054310
  Ходжаев А. Палеосейсмология Чаткало-Кураминского региона / А. Ходжаев. – Ташкент, 1985. – 131с.
1054311
  Болдирєв Р.В. Палеославія й індоєвропейська і неіндоєвропейська етимологія // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 24-30
1054312
  Козленко Ю.В. Палеостроение северо-западной оконечности Антарктиды и эволюция пролива Брансфилд / Ю.В. Козленко, М.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 72-86 : рис. – Библиогр.: с. 84-86. – ISSN 0203-3100
1054313
   Палеотектоника Белоруссии. – Минск, 1983. – 182с.
1054314
  Киселев В.В. Палеотектоника докембрия нижнего палеозоя Тянь-Шаня / В.В. Киселев, В.Г. Королев. – Фрунзе, 1981. – 184с.
1054315
  Сейфуль-Мулюков Палеотектоника и генезис нефти. / Сейфуль-Мулюков. – М, 1979. – 215с.
1054316
   Палеотектоника и палеогеоморфология в нефтяной геологии. – Москва : Наука, 1978. – 229с.
1054317
  Каляев Г.И. Палеотектоника и строение земной коры докембрийской железорудной провинции Украины / Г.И. Каляев. – Киев : Наукова думка, 1984. – 239с.
1054318
  Радзивил В.Я. Палеотектонические и палеогеографические условия ранневендского вулканизма Волыни // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 3. – С. 63-75 : рис. – Библиогр.: с. 74-75. – ISSN 0367-4290
1054319
  Кабышев Б.П. Палеотектонические исследования и нефтегазоносность в авлакогенных областях / Б.П. Кабышев. – Ленинград : Недра, 1987. – 191с.
1054320
   Палеотектонические карты СССР. – Л, 1977. – 136с.
1054321
  Рудкевич М.Я. Палеотектонические критерии нефтегазоносности. / М.Я. Рудкевич. – М., 1974. – 184с.
1054322
  Старостин В.И. Палеотектонические режимы и механизмы формирования структур рудных месторождений. / В.И. Старостин. – М., 1988. – 261с.
1054323
  Скрипунов Б.В. Палеотектонические условия формирования залежей газа и нефти Таджикской депрессии. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 136 / Скрипунов Б.В.; ВНИИГАЗ. – М, 1970. – 24л.
1054324
  Сейфуль-Мулюков Палеотектонические факторы нефетгазообразования и нефтегазонакопления. / Сейфуль-Мулюков. – М, 1983. – 271с.
1054325
   Палеотектонический анализ локальных поднятий методом высотных вычитаний с применением ЭВМ. – Саратов, 1974. – 60с.
1054326
  Кулиш Е.А. Палеотектонический анализ метаосадочных комплексов раннего докембрия на примере нижней свиты Кривбасса / Е.А. Кулиш, В.В. Покалюк // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-44 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0367-4290
1054327
  Олійник О. Палеотектонічна реконструкція розвитку Скоробагатьківської солянокупольної структури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  На основі побудов палеогеологічних розрізів визначено основні етапи тектонічного розвитку та розроблено модель Скоробагатьківської солянокупольної структури, яка є нафтогазоносною і типовою для Центральної частини Дніпровсько-Донецької ...
1054328
  Боуэн Р. Палеотемпературный анализ / Р. Боуэн; Под ред.М.Ф.Двали. – Пер.с англ. – Ленинград : Недра, 1969. – 208с.
1054329
   Палеотемпературы зон нефтеобразования. – М, 1975. – 111с.
1054330
  Аммосов И.И. Палеотемпературы преобразования нефтегазоносных отложений / И.И. Аммосов, В.И. Горшков, Н.П. Гречишников ; Акад. наук СССР, Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых. – Москва : Наука, 1980. – 110 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 104-109
1054331
  Тейс Р.В. Палеотерометрия и изотопный состав кислорода органогенных карбонатов / Р.В. Тейс, Д.П. Найдин. – Москва : Наука, 1973. – 255с.
1054332
  Рабчун О. Палеотипи, виявлені в складі "BIBLIOTEKI ZAHINIECKIEJ", що не були включені до каталогу палеотипів // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 47-49
1054333
  Малолетко А.М. Палеотопонимика. / А.М. Малолетко. – Томск, 1992. – 264с.
1054334
  Межлумян С.К. Палеофауна эпохи бронзы на территории Армении : Автореф... кандидата биол.наук: / Межлумян С.К.; АН АрмССР. Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1965. – 22л.
1054335
  Жемчужников Ю.А. Палеофаустика : характеристика фаун геологических периодов и руководящие ископаемые / Ю.А. Жемчужников. – Ленинград : Кубуч, 1926. – 224с. – курс лекций, читанных студентам Геолого-Разведочного Факультета в 1926 г.
1054336
  Турло С.И. Палеофитогеография Украины в плиоцене и плейстоцене : изучение современного и древнего рельефа в практических целях // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 172-181. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0201-4122
1054337
  Губонина З.П. Палеофитологическое обоснование возраста аллювия Средней Волги / З.П. Губонина. – М, 1978. – 132с.
1054338
  Ошуркова М.В. Палеофитологическое обоснование стратиграфии верхних свит каменноугольных отложений Карагандинского бассейна / М.В. Ошуркова; Отв. ред. Любер А.А. – Ленинград : Наука, 1967. – 152с.
1054339
  Вахрамеев В.А. Палеофлористика, Фитогеография и климаты мезозоя / В.А. Вахрамеев. – Москва, 1990. – 289с.
1054340
  Сябряй С.В. Палеофлористическая характеристика верхнемиоценовых и плиоценовых угленосных отложений Чоп-Мукачевской впадины Закарпатской области на основании спорово-пыльцовых исследований. : Автореф... канд. биол.наук: 694 / Сябряй С.В.; АН УССР. Ин-т ботаники. – К., 1968. – 26л.
1054341
  Безусько Л.Г. Палеохорологія Alnus fruticosa, Betula nana та Botrychium boreale на рівнинній Україні в пізньому дріасі / Л.Г. Безусько, Т.С. Карпюк, А.Г. Безусько // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – C. 3-7. – ISSN 0372-4123
1054342
  Карпюк Т. Палеохорологія SELAGINELLA SELAGINOIDES (L.) P. BEAUV. EX MART. ET SCHRANK та DIPHASIASTRUM ALPINUM (L.) HOLUB на рівнинній Україні в пізньому дріасі / Т. Карпюк, Л. Безусько, А. Безусько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-19. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Наводяться дані про наявність в спорово-пилкових спектрах відкладів пізнього дріаса рівнинної частині України спор Selaginella selaginoides і Diphasiastrum аlpinum. Ці два види вищих спорових рослин представлені в третьому виданні Червоної книги ...
1054343
  Мороз С.А. Палеоцен Днепровско-Донецкой впадины / С.А. Мороз. – Киев : Киевский университет, 1970. – 190с. + Приложение
1054344
  Байковская Т.Н. Палеоценовая флора Романкульсая (Южный Урал) / Байковская Т.Н. ; [отв. ред. В.А. Самылина]. – Ленинград : Наука, 1984. – 778 с., 15 л. ил.
1054345
  Супрун І.С. Палеоценовий нанопланктон південного схилу Українських Карпат (Вежанський покрив, нижньометовська підсвіта) // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 58-65 : рис. – Бібліогр.: с. 64-65. – ISSN 1025-6814
1054346
  Каптаренко-Черноусова Палеоценові нодозаріїди північно-східної України / Каптаренко-Черноусова. – Киев : Наукова думка, 1971. – 148с.
1054347
  Григорчак Л.В. Палеоценовые и эоценовые образования Предкарпатского прогиба и береговой скибы Украинских Карпат в связи с их нефтегазоносностью. (На примере Долин. нефтепромысл. района) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.136 / Григорчак Л.В.; Ивано-Франков. ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1970. – 29л. – Бібліогр.:с.19-20
1054348
  Кашлев В.М. Палеоценовые и эоценовые отложения Волгоградского Заволжья : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.120 / Кашлев В.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1970. – 19л.
1054349
  Никифоров Б.М. Палеоценовые и эоценовые отложения восточных и северных районов Западного Предкавказья в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Никифоров Б. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1970. – 26л.
1054350
   Палеоценозы раннего плейстоцена Нижнего Приднестровья. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 103с.
1054351
   Палеоэкологический и литолого-фациальный анализы для обоснования детальности региональных стратиграфических схем : сборник научных трудов. – Новосибирск : СНИИГТиМС, 1986. – 158с.
1054352
   Палеоэкология : учебное пособие. – Ленинград : Ленинградский университет, 1990. – 88с.
1054353
   Палеоэкология древного человека. – М, 1977. – 243с.
1054354
  Захаров В.А. Палеоэкология и тафономия морских беспозвоночных : Учебн. пособ. / В.А. Захаров. – Новосибирск : Новосибирский гос. ун-тет, 1984. – 78с.
1054355
  Кучулория Н.Д. Палеоэкология позднеэоценовой фауны Ахалцисхского бассейна : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кучулория Н.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Ленинград, 1960. – 18л.
1054356
   Палеоэкономика Сибири. – Новосибирск, 1986. – 134с.
1054357
  Веклич М.Ф. Палеоэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя / М.Ф. Веклич. – Киев : Наукова думка, 1982. – 201с.
1054358
  Горбаненко С.А. Палеоэтноботанические материалы Знаменского городища и зерновое хозяйство дьяковской культуры // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 232-239. – ISSN 2227-4952
1054359
  Лисицына Г.Н. Палеоэтноботанические находки Кавказа и Ближнего Востока. / Г.Н. Лисицына. – М., 1977. – 127с.
1054360
   Палеоэтнологические исследования на юге Средней Сибири : сборник научных трудов. – Иркутск : Иркутский ун-т, 1991. – 250 с. – ISBN 5-7430-0078-6
1054361
   Палескае вясалле. – Минск, 1984. – 303 с.
1054362
  Пивовар С.Ф. Палестина / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 279-280. – ISBN 966-642-073-2
1054363
  Зуєва А. Палестина в зовнішній політиці США під час роботи Паризької мирної конференції (1919 - 1920 рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 141-143. – ISBN 978-966-171-651-2
1054364
  Алестин Ф. Палестина в петле сионизма : преступники, жертвы, свидетели, судьи / Ф. Алестин ; Сов. ком. дружбы и солид. с араб. нар. Палестины ; Рос. Палестин. о-во при АН СССР. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 304 с. : ил. – ISBN 5-7260-0014-5
1054365
  Меч С.П. Палестина и Аравия / С.П. Меч. – 6-е изд. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К., 1903. – 64 с.
1054366
  Соден Г. фон Палестина и ее история : шесть популярных лекций проф. Г. фон Содена / Г. фон Соден; пер. с нем. В. Линд. – Москва : Типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1909. – 144 с. – факсимиле. – (Образовательная библиотека)
1054367
  Абашидзе И.В. Палестина, Палестина... По следам Руставели : стихи / Ираклий Абашидзе ; пер. с груз. А. Межирова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 33 с.
1054368
  Фаед Мустафа Палестина: еще один шаг к независимости // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 2. – С. 126-130. – ISSN 0130-9625
1054369
  Бишер Палестино-израильские отношения в контексте ближневосточного урегулирования : Дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / М.А. Бишер Аларадж ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : [б. и.], 2014. – 206 л. – Прил.: л. 200-206. – Библиогр.: л. 178-199
1054370
  Кон-Шербок Палестино-израильский конфликт = The Palestine-Israeli сonflict : две точки зрения / Ден Кон-Шербок, Дауд эль-Алами ; [пер. с англ. В. Новикова]. – Москва : Гранд ФАИР-Пресс, 2002. – 315, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд. : The Palestine-Israeli сonflict / D. Cohn-Sherbok, D. el- Alami. Oxford : ONEWORLD, 2001. – ISBN 5-8183-0451-5


  Содержание: Израильская точка зрения / Д. Кон-Шербок ; Палестинская точка зрения / Д. эль-Алами.
1054371
  Самер Абд А Е.Р. Палестино-израильский конфликт и решения Организации Объединенных Наций по его урегулированию // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 461-471
1054372
  Арар О.М. Палестино-израильский мирный процесс и создание Палестинской Автономии в свете соглашений "Осло І" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 307-311. – ISSN 2219-5521
1054373
  Бакланов А.Г. Палестино-израильское противостояние - поиск развязок и механизмов достижения мира // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 26-48. – ISBN 978-5-89282-378-4
1054374
  Авдєєва С.О. Палестино-ізраїльське врегулювання в контексті нової близькосхідної політики США // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 137-143
1054375
  Ястремська І. Палестино-ізраїльське протистояння в рамках близькосхідної системи безпеки на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 15-22
1054376
  Бішер Палестино-ізраїльські відносини в контексті близькосхідного врегулювання : автореф. дис. ...канд. політ. наук : 23.00.04 / Бішер М.А. Аларадж ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1054377
  Абашідзе І.В. Палестино, Палестино! : поема про Руставелі / І.В. Абашідзе ; пер. та передм. М. Бажана. – Київ : Дніпро, 1966. – 47 с.
1054378
  Корочкина В.А. Палестинская автономия и "арабская весна" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 10 (675). – С. 13-18. – ISSN 0321-5075
1054379
  Генин И.А. Палестинская проблема / И.А. Генин. – Москва, 1948. – 30с.
1054380
   Палестинская проблема. – Москва, 1984. – 239 с.
1054381
  Фатина Х.Х. Палестинская проблема в ближневосточной политике США в 70-е годы : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.05 / Фатина Х.Х.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1985. – 26 с.
1054382
  Фатина Хасан Хамра Палестинская проблема в ближневостояной политике США в 70-е годы : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Фатина Хасан Хамра; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 214л.
1054383
  Валид Ибрагим Палестинская проблема в межарабских отношениях в 80-е годы : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Валид Ибрагим А.-К. Т.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 231л. – Бібліогр.:л.210-231
1054384
  Валид Ибрагим А-К.Т Палестинская проблема в межарабских отношениях в 80-е годы. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Валид Ибрагим А-К.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 22л.
1054385
  Малышев Д.А. Палестинская проблема в международных отношениях (1967-1993 гг.) : Автореф. дисс. ... канд. исторических наук: спец. 07.00.03 / Малышев Д.А.; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. – Москва, 2005. – 21с. – Бібл.: 4 назви
1054386
  Киселев В.И. Палестинская проблема в международных отношениях: региональный аспект / В.И. Киселев. – М., 1988. – 239с.
1054387
  Близняков Р.А. Палестинская проблема в международных отношениях: резолюция о разделе - конференция в Осло (1947-1993) / Р.А. Близняков, Д.А. Малышев; Ин-т востоковедения; Российская академия наук ; Международный центр стратегических и политических исследований. – Москва : МЦСПИ, 2007. – 352 с. – ISBN 5-93660-057-2
1054388
  Найрат Раид Палестинская проблема в политике администрации Билла Клинтона // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45-49. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1054389
  Карь Абдельгани Палестинская проблема во внешней политике Марокко (1973-1987 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.05 / Карь Абдельгани; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 194л. – Бібліогр.:л.174-194
1054390
  Карб А. Палестинская проблема во внешней политике Марокко (1973-1987 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Карб А.; МВиССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 23 с.
1054391
  Найрат Мухамед Раед Палестинская проблема во внешней политике США в конце 80-х - 90-е годы : 23.00.04: Дисс. ... канд. полит. наук / Найрат Мухамед Раед; КУ им. Т. Шевченко. Ин-т междунар. отношений. – Киев, 2000. – 192л. – Библиогр.: С.179-192
1054392
  Киселев В.И. Палестинская проблема и ближневосточный кризис / В.И. Киселев. – К., 1981. – 192с.
1054393
  Киселев В.И. Палестинская проблема и ближневосточный кризис / В.И. Киселев. – 2-е изд. доп. и перераб. – Киев : Политиздат Украины, 1983. – 215 с.
1054394
  Луцкий В.Б. Палестинская проблема. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1946. – 32с.
1054395
  Рашед А. Палестинская проблема: история и современность / Амер Рашед. – Москва : Библос консалтинг, 2009. – 318, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-91501-009-2
1054396
  Дмитриев Е. Палестинская трагедия / Е. Дмитриев. – Москва, 1986. – 157 с.
1054397
  Мухсин Мухаммад Салих Палестинский вопрос = The Palestinian issue : его история и развитие до 2000 года / Мухсин Мухаммад Салих. – Москва : Сауримо, 2002. – 95, [1] с. : табл. – Доп. тит. л. в конце кн. англ.
1054398
  Найрат Раид Палестинский вопрос в политике США в период подготовки и проведения Мадридской мирной конференции // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 172-177. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1054399
  Абашидзе И.В. Палестинский дневник : [экспедиция по розыскам портрета Ш. Руставелли, 1960] / Ираклий Абашидзе ; пер. с груз.: Б. Гасса, М. Заверина. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 63 с., [1] л. ил. : ил.
1054400
  Рубби А. Палестинский марафон = Con Arafat in Palestina : 30 лет борьбы за мир на Ближнем Востоке / Антонио Рубби ; [пер. Г.П. Смирнов]. – Москва : Международные отношения, 2001. – 353, [4] с. – Пер. изд. : Con Arafat in Palestina / A. Rubbi. Editori Riuniti, 1996. - Парал. тит. л. ориг. – Библиогр. в примеч.: с. 350-352. – ISBN 5-7133-1107-4
1054401
   Палестинский сборник. – Ленинград
Вып. 26 (89). – 1978
1054402
   Палестинский сборник. – Ленинград
Вып. 27 (90). – 1981
1054403
  Дмитриев Е. Палестинский узел / Е. Дмитриев. – М., 1978. – 303с.
1054404
  Алиева С. Палестинское движение сопротивления и арабские страны (1964-1976 гг.) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1986. – № 4 (243). – С. 5-178
1054405
  Оксамитний Ю. Палестинська війна 1948-1949 років крізь призму стратегічних інтересів СРСР на Близькому Сході // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 127-135. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534
1054406
  Мяловицька Н.А. Палестинська національна автономія : проблеми становлення державності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 156-160
1054407
  Мяловицька Н.А. Палестинська національна автономія: проблеми становлення державності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 156-160.
1054408
  Бузань В. Палестинська проблема в зовнішній політиці США (1991-1994 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 16-20
1054409
  Найрат М.Р. Палестинська проблема в зовнішній політиці США наприкінці 80-х 90-х років. : Автореф... канд.політ.наук: 23.00.04 / Найрат М.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 20л.
1054410
  Чернишов І. Палестинська проблема в ООН (2007 - 2012 рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 149-153. – ISBN 978-966-171-651-2
1054411
  Демедюк О.Ю. Палестинська проблема в творчості Муріда Аль-Баргусі // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 25-37. – ISSN 1682-671Х
1054412
  Нікуліна Ю. Палестинське питання у творчості Махмуда Дарвіша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 250-256


  У статті розглянуто творчість арабського поета Махмуда Дарвіша, зокрема, його збірка «Найрідкісніші троянди» у контексті сучасних національних проблем Палестини. Автором було проаналізовано особливості стилю та світогляду поета. Зміст статті правильно ...
1054413
  Ханін Палестинсько-ізраїльський трек близькосхідної геополітики після "арабської весни" / Ханін, (Зеєв) // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 30-39
1054414
  Евсеев Е.С. Палестинцы -- непокоренный народ. / Е.С. Евсеев. – М., 1984. – 46с.
1054415
  Голубчиков С.Н. Палестины по-русски = Туризм и краеведение / С.Н. Голубчиков, В.Н. Сорокин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 68-75 : Схеми, табл. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
1054416
  Браун К. Палет валькирий / К. Браун. – Минск, 1996. – 509с.
1054417
  Альпин Л.М. Палетки бокового каротажного зондирования (БКЗ) / Л.М. Альпин. – Ленинград, 1958. – 44 с.
1054418
  Альпин Л.М. Палетки бокового каротажного зондирования (БКЗ). Комплект №1 / Л.М. Альпин, С.Г. Комаров. – Москва-Ленинград : ГОСТОПТЕХИЗДАТ, 1953. – 44с.
1054419
  Федорова Н.А. Палетки для интерпретации аномалий g над наклонной ступенью : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Федорова Н.А.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Днепропетровск; Киев, 1954. – 12л.
1054420
  Федорова Н.А. Палетки для интерпретации аномалий g над наклонной ступенью : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Федорова Н.А.; Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени горный ин-тут им. Артема. Каф. геофиз. методов разведк. – Днепропетровск, 1954. – 44л. – Бібліогр.:л.43-44
1054421
  Яковлев Г.Е. Палетки для интерпретации материалов электропрофилирования, полученных методом срединного градиента над двухмерными телами с горизонтальной образующей / Г.Е. Яковлев. – Казань, 1962. – 20с.
1054422
   Палетки магнитовариационного зондирования Земли. – Москва, 1976. – 72с.
1054423
   Палетки теоретических кривых электрического зондирования : приложение к книге А.А. Огильви, В.К. Хмелевского "Сборник задач и упражнений по курсу эжлектроразведки" // Сборник задач и упражнений по курсу электроразведки / А.А. Огильви, В.К. Хмелевской. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1964. – 55 л.
1054424
   Палех - село художников. – М, 1977. – 68с.
1054425
   Палех. – М, 1954. – 156с.
1054426
   Палех. – М, 1971. – 79с.
1054427
  Вихрев Ф Е. Палех / Ф Е. Вихрев. – Ярославль, 1974. – 229с.
1054428
   Палех. – Москва, 1984. – 127с.
1054429
   Палех. – Москва, 1984. – 135 с.
1054430
   Палех. – Москва, 1984. – 91с.
1054431
  Вихрев Е. Палех. / Е. Вихрев. – Москва, 1938. – 408с.
1054432
   Палех. [Изоиздание] : 14 открыток со статьей-вкладышем З.Литвиновой. – Москва : Советский художник, 1967. – 14 л.
1054433
  Котов В.Т. Палех. Государственный музей палехского искусства / В.Т. Котов. – Москва, 1975. – 41, [160] с.
1054434
   Палеха Юрій Миколайович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 41. – ISBN 978-617-7069-48-4
1054435
  Некрасова М.А. Палехская миниатюра / М.А. Некрасова. – Л, 1978. – 363с.
1054436
  Некрасова М.А. Палехская миниатюра / М.А. Некрасова. – Л, 1983. – 374с.
1054437
   Палехские миниатюры = Palekh miniatures = Miniatures de Palekh = Palecher Miniaturen : [сувенирный фотоальбом] / [сост. и авт. текста В. Котов ; авт. фот. И.И. Стин, А.В. Фирсов]. – Москва : Планета, 1979. – 127 с. : 64 л. ил. – Текст и загл. парал. на рус., англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание
1054438
   Палехские миниатюры = Palekh miniatures = Miniatures de Palekh = Palecher Miniaturen : [сувенирный фотоальбом] / [авт. фот.: И.И. Стин, А.В. Фирсов ; авт. текста и сост. В.Т. Котов]. – Изд. 2-е. – Москва : Планета, 1985. – 127 с. : 64 л. ил. – Текст и загл. парал. на рус., англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание
1054439
  Навозов А.И. Палехское чудо. / А.И. Навозов. – Ярославль, 1970. – 239с.
1054440
  Навозов А.И. Палехское чудо. / А.И. Навозов. – М., 1976. – 336с.
1054441
  Кованда З. Палец на спуске / З. Кованда. – М, 1979. – 190с.
1054442
   Палея толковая по списку сделанному а г. Коломне в 1406 г. / Труд учеников Н.С. Тихонравова. – Москва
Вып. 1. – 1892. – 207 с.
1054443
   Палея толковая по списку сделанному а г. Коломне в 1406 г. / Труд учеников Н.С. Тихонравова. – Москва
Вып. 2. – 1896. – с.
1054444
  Клименко В.Я. Паливні багатства України / В.Я. Клименко. – Київ : Знання, 1972. – 45с.
1054445
  Кирильчук Н. Паливні ресурси Росії як загроза енергетичній безпеці ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 35-36
1054446
  Поданчук В.Д. Паливно-енергетична промисловість : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 48-49 : Табл.
1054447
  Паробецький М.М. Паливно-енергетичний комплекс Прикарпаття та його економічні зв"язки // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 48-55 : Табл.
1054448
  Демчак С.М. Паливно-енергетичний комплекс україни як об"єкт залучення інвестиційних ресурсів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 55-60. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1054449
  Яснюк Т.Є. Паливно-енергетичний комплекс України: стан, проблеми та перспективи розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 29-34. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1054450
  Сидоров М.Є. Паливно-енергетичні ресурси металургійних підприємств УРСР / М.Є. Сидоров. – Київ, 1968. – 154 с.
1054451
  Ніконенко У.М. Паливно-енергетичні ресурси України: сьогодення та майбутні перспективи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 54-59. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
1054452
  Мілашовська О.І. Паливно-енергетичні ресурси України: сьогодення та майбутні перспективи / О.І. Мілашовська, Гоблик-Маркович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 19-25. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2313-8114
1054453
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Паливода XVIII століття : Жарт на 4 дії / Ів. Тобілевич (Карпенко-Карий). – [Київ] : Вік, 1910. – 76 с. – Конволют. Переплетено з: Росмерсгольм / Генрік Ібсен. – (Селянська бібліотека ; № 65)
1054454
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Паливода XVIII століття : Жарт на 4 дії / Ів. Тобілевич (Карпенко-Карий). – [Київ] : Вік ; Коштом "Укр. книгарні" ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1910. – 76 с. – В кн. також замітка "До читачів" та біогр. відомості про авт. - Hа обкл. поpтp. авт. – (Селянська бібліотека ; № 65)
1054455
  Любин В.П. Палидда С. Оборонная политика в Италии // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 14. – С. 206-220
1054456
  Мордовцев Д.Л. Палий - воскресытель Правобережнои Украины [Палій - воскреситель Правобережної України] : историчне оповидання / напысав Даныло Мордовець. – Санкт-Петербург : Изд. книгопpодавца-изд. И. П. Пеpевозникова. [Тип. штаба войск гваpдіи и Петеpбуpг. воен. окpуга], 1902. – II, 180, с. – Перепл. с: Тарас Бульба / М. Гоголь, Харькыв, 1883. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
1054457
  Назаренко М.И. Палимпсест античности в "Рассказах Геродота..." М.Л. Гаспарова // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 245-258. – ISBN 978-966-171-476-1


  "Рассказы Геродота о греко-персидских войнах и еще о многом другом" - это не малоизвестный автор и не малоизвестное произведение. Геродот - имя знаменитое; даже те, кто только слышал о нем, знают, что он был "отец истории". Кто интересовался им, тот ...
1054458
  Рябкова Л.С. Палинография флоры Таджикской ССР : Папоротникообразные-злаки / Л.С. Рябкова. – Ленинград : Наука, 1982. – 79с.
1054459
  Рябкова Л.С. Палинография флоры Таджикской ССР / Л.С. Рябкова. – Ленинград : Наука, 1987. – 109с.
1054460
  Куприянова Л.А. Палинологическая терминология покрытосееменных растений / Л.А. Куприянова, Л.А. Алешина. – Ленинград : Наука, 1967. – 84с.
1054461
  Шатилова И.И. Палинологическая характеристика куяльницких, гурийских и чаудинских отложений Гурии / И.И. Шатилова. – Тбилиси : Мецниереба, 1967. – 116с.
1054462
  Ломаева Е.Т. Палинологическая характеристика лесовых пород и реконструкция палеогеографических условий в четвертчное время на территории Приднепровья и Причерноморья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Ломаева Е.Т.; АН УССР. – К, 1966. – 19л.
1054463
  Спиридонова Е.А. Палинологическая характеристика межстадиальных отложений валдайского оледенения на северо-западе русской равнины и ее значение для стратиграфии и палеогеографии. : Автореф... канд. географ.наук: 11.693 / Спиридонова Е.А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 20л.
1054464
  Рылова Т.Б. Палинологическая характеристика неогеновых отложений Белорусского Понеманья / Т.Б. Рылова; Ред. Махнач Н.А. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 215с.
1054465
  Ржаникова Л.Н. Палинологическая характеристика палеогена и неогена Зайсанской впадины : монография / Л.Н. Ржаникова; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1968. – 224с.
1054466
  Бердовская Г.Н. Палинологическая характеристика плейстоценовых отложений района Нижней Печоры и ее значение для стратиграфии : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Бердовская Г.Н.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1971. – 24л.
1054467
  Комар М.С. Палинологическая характеристика позднеплейстоценовых отложений опорного разреза Polanow Dolny (долина р. Висла, юго-восточная Польша) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 172-178 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1054468
  Раскатова Л.Г. Палинологическая характеристика фаменских отложений центральных районов Русской платформы : монография / Л.Г. Раскатова. – Воронеж : Воронежский университет, 1973. – 174с.
1054469
  Никольская М.В. Палинологическая характеристика четверичных отложений бассейнов рек Нижняя Тунгуска и Кутуй и ее значение для стратиграфии : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Никольская М. В.; МГУ. – М., 1978. – 29л.
1054470
  Мамацашвили Нанули Спартаковна Палинологическая характеристика четвертичных континентальных отложений Колхиды : Автореф... кадн. геол.-мин.наук: 04.00.09 / Мамацашвили Нанули Спартаковна; АН ГССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1974. – 24л.
1054471
  Мамацашвили Н.С. Палинологическая характеристика четвертичных континентальных отложений Колхиды / Н.С. Мамацашвили; Институт географии. – Тбилиси : Мецниереба, 1975. – 114с.
1054472
  Исагулова Е.З. Палинологическая характеристика юрских отложений юго-западной окраины Русской платформы и Предкарпатского прогиба. : Автореф... канд. биол.наук: / Исагулова Е.З.; Лен. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 18л.
1054473
  Кремп Герхард Палинологическая энциклопедия / Кремп Герхард; Под ред. и с предисловием Заклинской Е.Д. – Москва : Мир, 1967. – 412с.
1054474
  Демченко Н.И. Палинологические данніе к систематике и филогении розоцветных : Автореф... канд. биол.наук: / Демченко Н. И.; Одес. с.х. ин-т. – Одесса, 1967. – 18л.
1054475
  Куприянова Людмила Андреевна Палинологические данные к систематике и филогении сережкоцветных (Amentiferae) : Автореф... д-ра биолнаук: / Куприянова Людмила Андреевна; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 29л.
1054476
   Палинологические исследования в Белоруссии и других районах СССР. – Минск : Наука и Техника, 1971. – 220с. – (Международная палинологическая конференция 1971 Новосибирск СССР)
1054477
   Палинологические исследования в Грузии : 4 Международная палинологическая конференция. – Тбилиси : Мецниереба, 1977. – 154с.
1054478
   Палинологические исследования в Казахстане : сборник. – Алма-Ата : КазИМС, 1981. – 100с.
1054479
   Палинологические исследования в Прибалтике. – Рига : Зинатне, 1971. – 160с.
1054480
  Мейер Н.Р. Палинологические исследования группы порядков водолюбов (Helobiae) и семейства нимфейных (Nymphaeaceae Д.С.) в целях систематики и палеографии : Автореф... кандидата биол.наук: / Мейер Н.Р.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1965. – 16л.
1054481
   Палинологические исследования на Дальнем Востоке : сборник; Материалы 2 межведомственного семинара по палинологическим исследованиям на Дальнем Востоке. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1978. – 132с.
1054482
   Палинологические исследования осадочных отложений Украины и смежных регионов : сборник. – Киев : Наукова думка, 1976. – 119с.
1054483
   Палинологические исследования отложений палеозоя и мезозоя Севера СССР и Прикаспия : сборник научных трудов. – Ленинград : ВНИГРИ, 1985. – 90с.
1054484
   Палинологические исследования протерозоя и фанерозоя нефтегазоносных регионов СССРё. – М, 1980. – 198с.
1054485
  Вронский В.А. Палинологические комплексы верхнеплиоценовых и четвертичных отложений юго-запада Прикаспийской низменности и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Вронский В.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1054486
  Шатилова И.И. Палинологические комплексы чаудинских отложений Западной Грузии и их стратиграфическое значение / И.И. Шатилова, Н.Ш. Мчедлишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 98с.
1054487
  Тесленко Ю.В. Палинологические материалы к палеоклиматическим реконструкциям юга Украины в мэотисе и понте // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 160-171 : табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1054488
   Палинологические таксоны в биостратиграфии : Межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет
Ч. 1. – 1989. – 152с.
1054489
   Палинологические таксоны в биостратиграфии : Межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет
Ч. 2. – 1989. – 168с.
1054490
   Палинологические таксоны в биостратиграфии : По материалам 5 Всесоюзной палинологической конференции. – Москва : Наука, 1991. – 75с.
1054491
  Комар М.С. Палинологический анализ разреза Tarnawce (Польша) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 114-120 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1054492
  Медведев А.М. Палинологическое изучение нефти / А.М. Медведев. – М, 1978. – 92с.
1054493
  Романовская Г.М. Палинологическое обоснвоание стратифического расчленения нижнемезозойских отложений Тургайского прогиба : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Романовская Г. М.; М-во геол. и охраны недр СССР, Всес. науч. исслед. геол. ин-т. – Л., 1960. – 19л.
1054494
  Шатилова И.И. Палинологическое обоснование геохронологии верхнего плиоцена и плейстоцена Западной Грузии / И.И. Шатилова. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – 193с.
1054495
  Дюжикова Е.Е. Палинологическое обоснование стратиграфии верхнепалеозойских угленосных отложений Норисльского района. : Автореф... Канд.геол.-менерал.наук: 04.128 / Дюжикова Е.Е.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 29л.
1054496
  Фаддеева И.З. Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения нижнемезозойских угленосных отложений Орь-Илекского района / И.З. Фаддеева; Отв. ред. Любер А.А. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 117с.
1054497
  Воронова М.А. Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения нижнемеловых отложений Днепровско-Донецкой впадины / М.А. Воронова. – Киев : Наукова думка, 1971. – 112с.
1054498
  Воронова М.А. Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения нижнемеловых отложений северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Воронова М.А.; АН УССР. ин-т геол. наук. – К., 1966. – 17л.
1054499
  Шаткинская Е.Ф. Палинологическое обоснование стратиграфического расчлениния верхнекаменноугольных и нижнепермских отложений Актюбинского Приуралья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Шаткинская Е.Ф.; Всес.науч-исслед.геол.ин-т.Науч-исслед.ин-т геологии СГУ. – Саратов, 1961. – 16л.
1054500
  Римша Л.А. Палинологическое обоснование стратификации и палеографических особенностей нижнего мела Северо-Западного Кавказа и Западного Предкавказья : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Римша Л. А.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24л.
1054501
  Исагулова Е.З. Палинология Азовского моря / Е.З. Исагулова. – Киев : Наукова думка, 1978. – 86с.
1054502
   Палинология в геологических исследованиях Прибалтики. – Рига : Зинатне, 1966. – 159с.
1054503
  Бартош Т.Д. Палинология в геологических исследованиях Прибалтики и Балтийского моря = Palynologic researches in geologic studies of the Baltic region and the Baltic sea : сб. ст. / ВНИИ мор. геологии и геофизики ; сост. Т.Д. Бартош. – Рига : Зинатне, 1983. – 97 с. : ил., 4 л. ил., 7 отд. л. табл. – Библиогр. в конце ст.
1054504
   Палинология в континентальных и морских геологических исследованиях. – Рига, 1976. – 203с.
1054505
   Палинология в СССР : Статьи советских палинологов к 7 Международному палинологическому конгрессу Брисбен, Австралия 1988. – Новосибирск : Наука, 1988. – 212с.
1054506
  Нейштадт М.И. Палинология в СССР (1952-1957 гг.) / М.И. Нейштадт; Отв. ред. Гричук В.П. – Москва : АН СССР, 1960. – 272с.
1054507
   Палинология в СССР (1976-1980) : Статьи советских палинологов к 5 Международной палинологической конференции (Кембридж, Англия, 1980) / Отв. ред.: Заклинская Е.Д., Нейштадт М.И., Медведева А.М., Ровнина Л.В. – Москва : Наука, 1980. – 142с.
1054508
   Палинология верхнепалеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений юго-востока Русской платформы : Обзор литературы и аннотированная библиография 1904-1982 гг. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та
Ч. 1. – 1985. – 155с.
1054509
   Палинология верхнепалеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений юго-востока Русской платформы : Обзор литературы и аннотированная библиография 1904-1982 гг. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та
Ч. 2. – 1985. – 108с.
1054510
   Палинология Востока СССР : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1987. – 116с.
1054511
   Палинология голоцена : Тематический сборник; к 3-ей международной палинологической конференции (Новосибирск, СССР, 1971) / отв. ред. Нейштадт М.И. – Москва, 1971. – 269с.
1054512
   Палинология голоцена и маринопалинология : Труды 3 Международной палинологической конференции. – Москва : Наука, 1973. – 151с. – (Материалы научных съездов и конференций)
1054513
  Малясова Е.С. Палинология донных осадков Белого моря : монография / Е.С. Малясова; Отв. ред. Серебрянный Л.Р. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 120с.
1054514
   Палинология и палеогеография : Материалы 4 Всесоюзной палинологической конференции (Тюмень, 1981). – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1983. – 159с.
1054515
   Палинология и стратиграфия четвертичных отложений бассейнов рек Оби и Енисея. – Москва : Наука, 1966. – 76с.
1054516
   Палинология Казахстана : К 4 Международной палинологической конференции (Лакнау, Индия, 1976). – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1976. – 179с.
1054517
  Пахомов М.М. Палинология кайнозоя Средней Азии и Кавказа : История и аннотированная библиография (1931-1975); (К 5 Международной Палинологической конференции) (Кембридж -1980) / М.М. Пахомов, Н.Б. Клопотовская. – Душанбе : Дониш, 1980. – 236с.
1054518
  Томская А.И. Палинология кайнозоя Якутии / А.И. Томская; Отв. ред. Метельцева Е.П. – Новосибирск : Наука, 1981. – 221с.
1054519
   Палинология мезофита : Труды 3 Международной палинологической конференции. – Москва : Наука, 1973. – 202с. – (Материалы научных съездов и конференций)
1054520
  Гроссгейм Д.А. Палинология на службе нефтяной и региональной геологии : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Гроссгейм Д.А. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1963. – 28 л.
1054521
   Палинология плейстоцена : тематический сборник статей; К 3-ей Международной палинологической конференции Новосибирск, СССР, 1971. – Москва : Пяргале, 1972. – 287с.
1054522
   Палинология плейстоцена и голоцена : Межвузовский сборник. – Ленинград : Ленинградский университет, 1981. – 168с.
1054523
   Палинология плейстоцена и плиоцена : Труды 3 Международной палинологической конференции. – Москва : Наука, 1973. – 222с. – (Материалы научных съездов и конференций)
1054524
   Палинология протерофита и палеофита : Труды 3 Международной палинологической конференции. – Москва : Наука, 1974. – 220с. – (Материалы научных съездов и конференций)
1054525
  Одинцова М.М. Палинология раннего мезозоя Сибирской платформы / М.М. Одинцова; Отв. ред. Н.А. Логачев. – Новосибрск : Наука, 1977. – 116с.
1054526
  Куприянова Л.А. Палинология сережкоцветных : (Amentiferae) / Л.А. Куприянова. – Москва : Наука, 1965. – 215с.
1054527
   Палинология Сибири : К 2 Международной палинологической конференции (Утрехт, Нидерланды, 1966 г.). – Москва : Наука, 1966. – 1966с.
1054528
  Тетерюк В.К. Палинология среднего карбона Донецкого бассейна (методический аспект) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Тетерюк В. К.; АН УССР, Ин-т геологич. наук. – К., 1972. – 40л.
1054529
   Палинология четвертичного периода : сборник. – Москва : Наука, 1985. – 228с.
1054530
  Кононенко Людмила Павловна Палинолоны и фитостратиграфия межсолевых девонских отложений северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.09 / Кононенко Людмила Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 12 с.
1054531
  Агабабян В.Ш. Палиноморфология некоторых примитивных покрытосеменных : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Агабабян В.Ш. ; АН Арм. ССР. – Ереван, 1969. – 46 с.
1054532
  Косенко Я. Палиноморфология представителей семейства Cactaceae (подсемейства Opuntioideae и Cereoideae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 89-90. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  В работе рассматривается палинология представителей семейства кактусовых. С помощью светового и электронного микроскопов исследованы пыльцевые зерна 42 видов, принадлежащих двум подсемействам, выявлены резкие морфологические отличия на уровне ...
1054533
  Кононенко Людмила Павловна Палиномы и фитостратиграфин межсолевых девонских отложений северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины : Дис... канд.геолог-минер.наук: 04.00.09 / Кононенко Людмила Павловна; Ин-т геолог. наук. – Киев, 1982. – 149л. – Бібліогр.:л.127-143
1054534
  Сиренко Е.А. Палиностратиграфия континентальных верхнеплиоценовых - нижненеоплейстоценовых отложений южной части Восточно-Европейской платформы = Palynostratigraphy of continental upperpliocene - lower neopleistocene deposits of southern part of the East European platform / Е.А. Сиренко ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т геол. наук]. – Киев : Наукова думка, 2017. – 165, [2] с., [8] л. диагр. + 1 л. табл. – Парал. тит. л. англ. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1585-2
1054535
  Сиренко Е.А. Палиностратиграфия неоплейстоценовых отложений платформенной Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-30 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
1054536
  Кузьмик Л.М. Палинспастические реконструкции центральной части Бориславско-Покутской зоны Предкарпатского прогиба и прогнозирование нефтегазоносности локальных структур. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.17 / Кузьмик Л.М.; Ивано-Франк.ин-т.нефти и газа Минвуза УССР. – Ивано-Франковск, 1983. – 20л.
1054537
  Ковальджи Кирилл Палитра : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-5. – ISSN 0012-6756
1054538
  Епифанова И. Палитра Вермеера // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 5. – С. 34-51
1054539
  Пио Р. Палитра Делакруа = Les palettes de Delacroix / Рене Пио ; пер. А.Н. Тихомирова ; [предисл.: Сергей Ромов] ; обл.: Н.А. Шевердяев. – Москва ; Ленинград : Изогиз, 1932. – 45 с., [6] вкл. л. (ил., потр.)
1054540
   Палитра друзей : каталог. Собрание живописи и графики. – Москва : Советский художник, 1991. – 14 с.
1054541
  Шкаруба Л. Палитра неомодернизма // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 2 (158). – С. 25-31
1054542
  Парини В.П. Палитра химии / В.П. Парини, С З. Казакова. – М., 1964. – 127с.
1054543
  Громов Е.С. Палитра чувств: о трагическом и комическом / Е.С. Громов. – М., 1990. – 189с.
1054544
  Кульбовський М.М. Паліативи : новели / Микола Кульбовський. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2015. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-320-0
1054545
   Паліативна допомога у закладах хоспісного типу : монографія / Є.О. Григор"єв, К.В. Аймедов, С.П. Горіщак, В.В. Сторож. – Одеса : Прес-кур"єр, 2017. – 205, [3] с. – Бібліогр.: с. 172-182. – ISBN 978-966-2512-879-2
1054546
  Магапу Веера Венаката Ахил Паліативне забезпечення в Індії: сучасний прогрес і потреби в майбутньому // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 39-40. – ISBN 978-966-285-572-2
1054547
  Пилипенко І.О. Паліативний підхід до застосування регресійного методу в дослідженнях геосистем типу "центр-периферія" / І.О. Пилипенко, О.Г. Топчієв // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 31-37. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1054548
   Палієнко Едуард Тимофійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 103-104.
1054549
   Палієнко Едуард Тимофійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 195-196 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1054550
   Палієнко Едуард Тимофійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 204-205. – ISBN 978-966-439-961-3
1054551
   Палієнко Едуард Тимофійович (1935) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 112-113. – ISBN 966-95774-3-5
1054552
  Дмитрієнко М.Ф. Палієнко М. Теофіл Горникевич та українські архівні колекції у Відні / М.Ф. Дмитрієнко, Я.О. Іщенко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 210-215. – ISSN 0130-5247


  Книга професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Марини Палієнко - не просто унікальне дослідження з історії українських архівів в Австрії, але й жива розповідь про подвижницьке життя о. Теофіла ...
1054553
   Палієнко Марина Генадіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 357-358. – ISBN 978-966-439-754-1
1054554
  Максимов С.І. Палієнко Микола Іванович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 254-257. – ISBN 966-8088-02-6
1054555
  Грінченко Б.Д. Палії / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1927. – 16 с.
1054556
  Шпанов М.М. Палії / М.М. Шпанов. – К., 1952. – 728с.
1054557
  Стефаник В.С. Палій - Май / В.С. Стефаник. – Харків : Український робітник, 1928. – 32с. – (Дешева б-ка красного письменства)
1054558
  Дзюба-Погребняк Палій Оксана Павлівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 225. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1988) слов"янського відділення філологічного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 2006 р. - доцент кафедри слов"янської філології Інституту філології КНУТШ. З 2009 р. керує Центром білоруської мови та ...
1054559
  Дзюба-Погребняк Палій Оксана Павлівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 209-210. – ISSN 2075-437X
1054560
  Мордовець Д.Л. Палій, воcкресытель Правобережной Украйны [Палій, воcкреситель Правобережной України] : историчне оповидання / напысав Даныло Мордовець. – Петербург : Изд. книгопродавца-изд. И.П. Перевозникова, 1902. – II, 180, [1] с. – Передм. рос. м. - Hа тит. аpк. епігpаф з твоpу авт. - Hа обкл. поpтp. авт. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. – (Первое полное собрание сочинений Даниила Лукича Мордовцева)
1054561
  Стус Василь Палімпсест : Вибране / Стус Василь. – Київ : Факт, 2003. – 432с. – ISBN 966-8408-13-6
1054562
  Поліщук Я. Палімпсест вічного міста // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 170-175. – ISSN 0130-1608
1054563
  Стариков І. Палімпсест життя Василя Стуса // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 3 (121). – С. 202-212. – ISBN 966-7109-34-8
1054564
  Стус В. Палімпсести : вірші 1971-1979 років / Василь Стус ; упоряд. Надія Світлична ; вступ. ст. Юрія Шевельова : Сучасність, 1986. – 469, [10] с. : іл. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В пр. №1520048 напис: Духовній Сестрі Марті Кравців-Барабаш з вдячністю за приязнь всього життя. Зиновій Мосійчук. Бофало, 13.XII.1987
1054565
  Стус В.С. Палімпсести = Палимпсесты / Василь Стус ; [пер. рос. М. Рахліна]. – Харків : Фоліо, 2010. – 283, [2] с. – Текст парал. укр., рос. – ISBN 978-966-03-5286-5
1054566
  Лучук І. Палімпсести: мистецтво поетичне у віршах Мілорада Павича та Василя Стуса // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 59. – С. 208-215. – ISSN 0203-9494
1054567
  Резніченко Ю. Палімпсестність міського тексту в повісті Галини Пагутяк "Новий рік у Стамбулі" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 71-74
1054568
  Бовсунівська Т. Палінгенезис Емпедокла в художньому світі романтизму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 28-35. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про вплив Емпедокла (бл. 490 - бл. 430 рр. до н.е.) на творчість романтиків, на формування їх світоглядних переконань та образних фантазій. Зокрема, докладно аналізується трагедія Ф. Гельдерліна "Смерть Емпедокла"
1054569
  Райхерт К. Палінгенетична політична спільнота Р. Гріффіна як уявлена спільнота Б. Андерсона (досвід концептуалізації) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 118-127. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
1054570
   Паління або здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 40 : фото
1054571
  Косенко А. Паління: нешкідливі пустощі чи згубна звичка? : ваше здоров"я // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  Проблема паління серед молоді.
1054572
  Чумак Н.М. Паліноіндикація антропогенного впливу на рослинний покрив Пригорганського Передкарпаття у пізнтому голоцені // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 39-43. – ISSN 0868-6939


  Представлено реконструкцію зміни природних умов Пригорганського Передкарпаття у пізньому голоцені на основі паліноматеріалів. Виявлено, що протягом формування відкладів торфовища Підлужжя, рослинність в його околицях зазнавала значного антропогенного ...
1054573
  Чумак Н.М. Палінологічна індикація антропогенного впливу на формування рослинності Пригорганського Передкарпаття // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 182-184
1054574
  Шевчук О.А. Палінологічна характеристика нижньокрейдовіх відкладів півдня Придніпровського регіону // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 132-136 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1054575
  Карпюк Т. Паліноморфологічна характеристика родів AECHMEA Ruiz. & Pav., BILLBERGIA Thunb, NEOREGELIA L.B.Smith, NIDULARIUM Lem. родини BROMELIACEAE Juss / Т. Карпюк, О. Футорна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  За допомогою світлової і сканувальної електронної мікроскопії досліджено пилкові зерна 10 видів підродини Bromelioideae Burnett. Пилкові зерна досліджених видів сулькатні або порові, еліпсоїдальні або сфероїдальні, переважно середнього розміру, з ...
1054576
   Палісадник = Палисадник : літературний альманах / Громадська орг. "Одеський літературний центр" ; редкол.: Е. Леус, І. Іванченко, О. Косенко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016-. – ISSN 2521-6716
Вип. 2 : Дайджест 2017 - 2018. – 2018. – 178 с.
1054577
  Третьяков Р.С. Палітра / Р.С. Третьяков. – Х., 1965. – 100с.
1054578
  Нікуліна Н. Палітра автофарбової номенклатури: структура, семантика і практика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 62-66. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1054579
   Палітра вашого літа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 30-31 : фото
1054580
  Юхновська Вікторія Палітра гармонії // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 109 : фото
1054581
   Палітра друку. – Львів, 1994-
№ 2. – 1997
1054582
   Палітра друку. – Львів, 1994-
№ 4. – 1998
1054583
   Палітра друку. – Львів, 1994-
№ 5. – 1998
1054584
   Палітра друку. – Львів, 1994-
№ 1/2. – 1999
1054585
   Палітра друку. – Львів, 1994-
№ 1. – 2001
1054586
   Палітра друку. – Львів, 1994-
№ 2. – 2001
1054587
   Палітра друку. – Львів, 1994-
№ 3. – 2001
1054588
   Палітра друку. – Львів
№ 4. – 2001
1054589
   Палітра друку. – Львів
№ 5. – 2001
1054590
   Палітра друку. – Львів
№ 6. – 2001
1054591
   Палітра друку. – Львів
№ 1. – 2002
1054592
   Палітра друку. – Львів
№ 2. – 2002
1054593
   Палітра друку. – Львів
№ 3. – 2002
1054594
   Палітра друку. – Львів
№ 4. – 2002
1054595
   Палітра друку. – Львів
№ 5. – 2002
1054596
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 1. – 2004
1054597
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 2. – 2004
1054598
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 3. – 2004
1054599
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 4. – 2004
1054600
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 5. – 2004
1054601
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 6. – 2004
1054602
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 1. – 2005
1054603
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 2. – 2005
1054604
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 3. – 2005
1054605
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 4. – 2005
1054606
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 5. – 2005
1054607
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 6. – 2005
1054608
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 1. – 2006
1054609
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 2. – 2006
1054610
   Палітра думок [фахове обговорення рамкового закону "Про освіту"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 25 травня (№ 21). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  В обговоренні взяв участь Президент Спілки ректорів ВНЗ України, ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський та ін.
1054611
  Добривечір В.О. Палітра зарубіжних наукових журналів із соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 34-39


  У статті розглянуто концепцію наукового журналу на прикладі зарубіжних наукових видань із соціальних комунікацій, які належать до інтелектуального продукту,призначеного для оцінювання наукової діяльності, — Arts & Humanities Citation Index (база даних ...
1054612
  Афанасьєв В.А. Палітра краси і мужності : (Українське образотворче мистецтво сьогодні) / В.А. Афанасьєв. – Київ : Знання, 1969. – 48 с. : іл. – (Українське образотворче мистецтво сьогодні / Т-во "Знання" УРСР ; Серія № 5 ; № 2)
1054613
   Палітра педагога. – Київ
№ 1. – 1997. – Дод. до журналу "Дошкільне виховання"
1054614
   Палітра педагога. – Київ
№ 2. – 1997. – Дод. до журналу "Дошкільне виховання"
1054615
  Школьна О. Палітра преси Запорізького краю // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 191-194


  Хітрова Т. В. Періодичні видання Запорізького краю початку ХХ ст.: типологічна система : монографія; каталог видань; хрестоматія. - Запоріжжя, 2011. - 284 с.
1054616
   Палітра слова й тексту Січеславщини : колект. монографія / [В.П. Біляцька, Н.В. Горбач, С.Є. Ігнатьєва та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехн.", Ін-т гуманітар. і соц. наук, Каф. філології та мовної комунікації. – Дніпро : Ліра, 2020. – 219, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-981-296-4
1054617
  Оленівська Л. Палітра слова Мирослава Дочинця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 28 вересня - 11 жовтня (№ 37/38)
1054618
  Белічко Ю.В. Палітра століть : вибрані твори живопису з музеїв України : [альбом] / Юрій Белічко, Анатолій Ізотов. – Одеса : Маяк, 2010. – 198, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. - Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-587-170-5
1054619
  Капустинська Н. Палітра Цезарія Ганушкевича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 15 травня (№ 9). – С. 16. – ISSN 2519-4429
1054620
  Корсак І. Палітрою їй слугувала веселка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 15


  Українська художниця Софія Левицька.
1054621
  Лукашанец О.О. Палітыка і арфаграфія: беларускі вопыт ХХ ст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 468-472


  У статті розглядаються основні етапи вирішення проблем сучасного білоруського правопису, вплив політичних, ідеологічних, соціальних і лінгвістичних чинників на вироблення та оцінку білоруських правописних норм у різні періоди ХХ ст. В статье ...
1054622
   Палітычная сфера : навуковы часопіс. – Мінск, 2001-
№ 5 : Па-за межамі цэнтра. – 2005
1054623
   Палітычная сфера : навуковы часопіс. – Мінск, 2001-. – ISSN 1819-3625
№ 6 : Разнастайнасці мінулага. – 2006. – мова резюме співпадає з мовою статті
1054624
   Палітычная сфера : навуковы часопіс. – Мінск, 2001-. – ISSN 1819-3625
№ 7 : Rethinking elektions. – 2006
1054625
   Палітычная сфера : навуковы часопіс. – Мінск, 2001-. – ISSN 1819-3625
№ 8 : Зямля і прастора. – 2007. – мова резюме білор., та англ.
1054626
   Палітычная сфера : навуковы часопіс. – Мінск, 2001-. – ISSN 1819-3625
№ 9 : Інстытуты выбару. – 2007. – мова резюме співпадає з мовою статті
1054627
   Палітычная сфера : навуковы часопіс / Рэдакцыйна Рада часопіса "Палітычная сфера". – Мінск, 2001-. – ISSN 1819-3625
№ 10 : Гісторыя ідэяу. – 2008. – мова резюме білор., англ. та рос.
1054628
   Палітычная сфера : часопіс палітычных даследаванняу / Рэдакцыйна Рада часопіса "Палітычная сфера". – Мінск, 2001-. – ISSN 1819-3625
№ 12 : Горад і палітыка. – 2009
1054629
   Палітычная сфера : часопіс палітычных даследаванняу / Рэдакцыйна Рада часопіса "Палітычная сфера". – Мінск, 2005-. – ISSN 1819-3625
№ 13 : Эліты і нефармальная палітыка. – 2009
1054630
   Палітычная сфера : часопіс палітычных даследаванняу / Рэдакцыйна Рада часопіса "Палітычная сфера". – Мінск, 2005-. – ISSN 1819-3625
№ 14 : Нацыя VS нацыянальны праект. – 2010
1054631
   Палітычная сфера : часопіс палітычных даследаванняу / Рэдакцыйна Рада часопіса "Палітычная сфера". – Мінск, 2005-. – ISSN 1819-3625
№ 15 : Незалежнасць: ідэя і інстытуты. – 2010. – Резюме білорус., рос., англ. мовами
1054632
  Воробьева Мария Палка, палка, огуречик : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 103 : Іл.
1054633
  Мукомела О. Палке слово публіциста і громадянина [Сергей Єфремов] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – № 10. – С. 188-193. – ISBN 966-7522-09-1
1054634
  Онишків Юрій Палки в колеса. Росія на усіх фронтах блокує визнання Голодомору геноцидом // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 46 (95). – С. 24-25
1054635
  Воловик М.Я. Палки в колесах / М.Я. Воловик. – Уфа, 1964. – 47с.
1054636
  Алексеев В.А. Палки в колесах. Сатира и юмор / В.А. Алексеев. – Ленинград : Лениздат, 1955. – 88 с. : ил.
1054637
  Онищенко О. Палкий привіт абітурієнтам від парламенту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 січня - 5 лютого (№ 3). – С. 1, 11


  Верховна Рада проголосувала зміни до Закону про вищу освіту, які дозволяють певним категоріям абітурієнтів вступати за окремим конкурсом на основі іспитів, а не ЗНО. І ці зміни вже внесено у текст закону. Незважаючи на гасла про рівний доступ до ...
1054638
  Бренькач В. Палкий прихильник стилю Миколи Лисенка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 13


  150 років тому народився композитор Остап Нижанківський.
1054639
  Танана Р. Палкий шанувальник Великого Кобзаря // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 118-124. – ISSN 0868-4790
1054640
   Палкін Юрій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 358. – ISBN 978-966-439-754-1
1054641
  Чимарова Л.А. Палладиевые катализаторы на полимерах при гидрировании диметилэтинилкарбинола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Чимарова Л.А.; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1054642
   Палладийсодержащий графеноподобный материал: синтез и каталитическая активность / М.В. Клюев, А.А. Арбузов, Н.А. Магдалинова, П.А. Калмыков, Б.П. Тарасов // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1331-1335. – ISSN 0044-4537
1054643
  Мінець Ю.О. Палладій, єпископ Еленопольський, та його час: автор у контексті // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 20-26
1054644
  Шаров І. Палладін Олександр Володимирович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 301-204. – ISBN 966-7217-54-Х
1054645
  Курас І. Палладін Олександр Володимирович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 512. – ISBN 966-642-207-7
1054646
   Палладін Олександр Володимирович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 39. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1054647
  Романець О.В. Палладін Олександр Володимирович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 50-52. – ISSN 0374-3896
1054648
  Левандовський О.О. Палладін Олександр Володимирович (1885-1972 рр.) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський // На Байковій горі (короткий путівник) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський. – Київ, 2004. – С. 40. – ISBN 966-7270-35-1
1054649
   Палладін Олександр Володимирович (1885-1972) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 358-359. – ISBN 978-966-439-754-1
1054650
  Остапченко Л.І. Палладін Олександр Володимирович. Двічі Герой Соціалістичной Праці // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 404-406. – ISBN 978-966-11-0226-1
1054651
  Лаврентьева З.А. Палласит Омолон: химический состав, минералогия и генетические предпосылки / З.А. Лаврентьева, А.Ю. Люль, Г.М. Колесов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 38-47 : табл., рис. – Библиогр.: 58 назв. – ISSN 0016-7525
1054652
  Чирвинский П.Н. Палласиты : (Краткое резюме большой работы) / П.Н. Чирвинский ; Из кабинета Прикладной геологии Александровского Донского Полит. ин-та. – [Новочеркасск], 1918. – 19 с.
1054653
  Чирвинский П.Н. Палласиты, из минералого-химический состав, положение в ряду других метеоритов и вопросы проихождения / П.Н. Чирвинский. – Москва : Недра, 1967. – 288 с.
1054654
  Саркисян Ж.С. Паллидум / Ж.С. Саркисян, Л.С. Гамбарян. – Ереван, 1984. – 138с.
1054655
  Карвацька І.В. Пало Гнатович Житецький - історик української літературної мови / І.В. Карвацька, О.М. Мозолюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 17-20. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1054656
  Кальвіно Італо Паломар : Роман / Перекл. Поманська Олена // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 11/12. – С.6-50
1054657
  Павлюк І.З. Паломник : роман-медитація у віршах / Ігор Павлюк. – Київ : Ретівов Тетяна, 2018. – 223, [1] с. – (Сучасна література = поезія, проза, публіцистика). – ISBN 978-617-7390-48-9
1054658
  Максимович И. П. Паломник киевский : или Путеводитель по монастырям и церквам киевским для богомольцев, посещающих святыню Киева. – 2-е изд., испр. и пополненное. – Киев : Тип. Ф. Гликсберга, 1845. – [8], 145 с.
1054659
  Шульга Я. Паломництво до Києва у XVIII ст.: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 51-58. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована історіографія проблеми паломництва до київських православних святинь у XVIII ст. Наукові праці систематизовані за трьома категоріями відповідно до їх зв"язку з темою київського паломництва. Визначені нерозкриті напрямки та ...
1054660
  Шульга Я.М. Паломництво до київських православних святинь у XVIII ст.: соціоантропологічний вимір : дис. .. канд. іст. наук : 07.00.01 / Шульга Яна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 272 л. – Додатки: л. 244-272. – Бібліогр.: л. 200-243
1054661
  Шульга Я.М. Паломництво до київських православних святинь у XVIII ст.: соціоантропологічний вимір : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шульга Яна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1054662
  Д"ячкова О. Паломництво до Орфея // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 172). – С. 6


  Композитору Валентину Сильвестрову виповнюється 80 років.
1054663
  Крюкова Н.В. Паломництво до святих місць України ( на матеріалах кримського регіону ) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.12 / Крюкова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 7 назв
1054664
  Крюкова Н.В. Паломництво до святих місць України (на матеріалах Кримського регіону) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Крюкова Н.В.; Севастопольський військово-морський ін-т ім. П.С. Нахімова. – Київ, 2008. – 214л. – Бібліогр.: л.195-214
1054665
  Карлін О. Паломництво до святої землі як релігійна практика в середньовічній Європі // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 10. – С. 163-191. – ISSN 2519-4348
1054666
  Шульга Я. Паломництво духовенства до київських православних святинь у XVIII ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 33-39. – ISSN 2309-9356


  Публікація присвячена проблемі паломництва духовенства до київських православних святинь у XVIII ст. Проаналізовано джерелознавчий аспект проблеми. Досліджені ченці, черниці та представники білого священства як суб"єкти київського паломництва. Статья ...
1054667
  Любіцева О.О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посібник / О.О. Любіцева, С.П. Романчук. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 416 с., ХІІ с. іл. : іл., табл. + Додаток: с. 387-414. – Бібліогр.: с. 381-386. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 978-966-542-448-8
1054668
  Марченко А.М. Паломництво хасидів в Україні: соціологічні рефлексії щодо міжкультурного сприйняття спільнот // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 289-294. – ISSN 2073-9591


  У статті розглядається міжкультурне сприйняття під час паломництва хасидів в Україні на прикладі міста Умані та селища міського типу Меджибожа. Паломництво визначається як форма релігійного туризму, в якій особливо вираженим є сакральне начало - ...
1054669
  Божко Л.Д. Паломництво як соціальна практика мобільності та складова сучасного туризму // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 171-179
1054670
  Дюкова Е. Паломницький жанр на перехресті культурних традицій Центральної і Західної Європи XVI - XVII ст.: "Апологія" Мелентія Смотрицького, "Перегринація" Миколая Криштофа Радзивіла, анонімне "Слово про якогось там старця" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7 (595). – С. 59-70. – ISSN 0236-1477
1054671
  Годованець Н.І. Паломницький туризм // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
1054672
  Бутова Р.Б. Паломничества членов царской семьи в контексте русской дипломатии на Ближнем Востоке // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 91-111. – ISSN 0869-5687
1054673
  Делазари И. Паломничество в Йокнапатофу // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 237-254. – ISSN 0042-8795
1054674
  Кисиль В.Я. Паломничество в Лурмарен, или Каникулы Сизифа / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2019. – 219 с., [12] л. фот. : ил., фот. – Вип. дані укр.: Василь Якович Кисіль. Паломництво до Лурмарену, або Канікули Сізіфа. – ISBN 978-966-413-650-8
1054675
  Гессе Г. Паломничество в Страну Востока / Г. Гессе. – Москва : Радуга, 1984. – 588с.
1054676
  Накорчевский А.А. Паломничество в Японии: земные следы небесных путей. Опыт системного анализа // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.50-59
1054677
   Паломничество воспитанников Коростышевской учительской семинарии в г. Житомир в 1907 году. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1908. – 31 с. – Отд. оттиск: Циркуляра по Упр. нар. уч-щами Киев. учеб. окр.. 1908 г.
1054678
  Нечай Т. Паломничество к Сасанидам : Стихи / Авторский перевод с украинского; Татьяна Нечай. – Київ : Київський університет, 2005. – 125 с. – ISBN 966-594-581-5
1054679
   Паломничество на Землю. – М, 1981. – 398с.
1054680
   Паломничество на Землю. – М, 1985. – 399с.
1054681
  Хохлов Геннадий Паломничество по храмам Чернобыля : тематическая экскурсия // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 31-32 : Фото
1054682
  Байрон Д.Г. Паломничество Чайльд-Гарольда / Джордж Гордон Байрон ; пер. с англ. Вильгемина Левика. – Москва : Художественная литература, 1973. – 222 с.
1054683
  Байрон Дж.Г. Паломничество Чайльд-Гарольда / Джордж Байрон. – Москва : Худож. лит., 1985. – 315 с. : ил.
1054684
  Байрон Дж.Г. Паломничество Чайльд-Гарольда : [сборник : превод] / Джордж Байрон. – Пермь : Кн. изд-во, 1988. – 397, [3]с. – (Юношеская библиотека)
1054685
  Байрон Дж.Г. Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон-Жуан : пер. с англ. / Дж.Г. Байрон; [пер. В. Левика, Т. Гнедич ; вступ. статья А. Елистратовой (с. 5-24) ; примеч. О. Афониной и др. ; ил.: Ф. Константинов]. – Москва : Художественная литература, 1972. – 863 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; т. 67 ; Серия вторая. Литература XIX в.)
1054686
  Гордон И.Б. Палуба / И.Б. Гордон. – Одесса, 1972. – 87с.
1054687
  Зайцев Н.И. Палуба / Н.И. Зайцев. – Донецк, 1974. – 55с.
1054688
  Носик Б.М. Палуба пахнет лесом / Б.М. Носик. – М, 1966. – 223с.
1054689
  Васильєва О.О. Палубничі та конюшевці гетьманського двору (друга половина XVII - перша третина XVIII ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 165-167. – ISSN 2218-4805
1054690
  Ломова О.С. Палыгорскиты и сепиолиты как индикаторы геологических обстановок : Труды, вып.336 / О.С. Ломова. – Москва : Наука, 1979. – 180 с.
1054691
  Донец Екатерина Паля : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 119-121. – ISSN 0130-7673
1054692
   Пальгов Николай Николаевич. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 52с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
1054693
  Коломієць Т. Пальма з історією // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "У нашому Ботанічному саду зацвіла австралійська пальма. Помилуватися субтропічною гостею посеред глибокої київської зими прийшли учасники проекту Ради ветеранів "ОЗОН". Пальма Лівістона австралійська - перлина субтропічної оранжереї. Має понад 200 ...
1054694
  Джимбинов Б.О. Пальма и ель : стихи и поэмы / Б.О. Джимбинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1974. – 159 с.
1054695
   Пальметное плодоводство. – М, 1965. – 216с.
1054696
  Осипов Дмитрий Пальмира:корни и крона : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 112-124 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1054697
   Пальмиро Тольятти : Биобиблиографический укзатель. – Москва, 1976. – 316с.
1054698
  Комолова Н.П. Пальмиро Тольятти : очерк жизни и деятельности / Н.П. Комолова, Г.С. Филатов. – М., 1983. – 222с.
1054699
  Некрасов Андрій Пальміра. Тут була Агата Крісті : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-25 : Фото
1054700
  Павличко Д.В. Пальмова віть : вірші / Д.В. Павличко. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 111 с.
1054701
  Рильський М. Пальмова віть // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 127-130. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
1054702
  Амаду Ж. Пальмовая ветвь, погоны и пеньюар : роман : пер. с португ. / Жоржи Амаду. – Москва : Радуга, 1983. – 312 с.
1054703
  Кримський А.Ю. Пальмове гилля : Екзотичні поезиї (1898-1901) // Михайло Петpович Дpагоманов. 1841-1895 : Єго юбилей, смеpть, автобіогpафія і спис твоpів : с поpтpетом небіжчика / Зладив [з пеpедм. та пpиміт.] і видав М. Павлик. – Коштом Укpаїнців. – Львів : З дpук. В. Манєцкого, під упpавою В. Годака, 1896. – VII, 151 с.


  В кн. також пер. віpшів Г. Гейне, Д. Байрона, Сапфо, Й.-В. Гете
1054704
  Кримський А.Ю. Пальмове гилля : Екзотичні поезиї (1898-1901) / А. Кримський. – У Львові (Львів) : Вид. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського], 1901. – VII, 151 с.


  В кн. також пер. віpшів Г. Гейне, Д. Байрона, Сапфо, Й.-В. Гете
1054705
  Кримський А.Ю. Пальмове гилля : екзотичні поезиї. – Москва : Вік ; [Дpук. Я. А. Hіpенбеpга в Звенігоpодці, В.А. Гатцука в Москві]. – ([Укpаїнська книгарня] ; № 8, вип. 2)
Ч. 2 : (1903-1908). – 1908. – 96 с.


  В кн. також пер. віpшів Г. Гейне, Д. Байрона, Сапфо, Й.-В. Гете
1054706
  Кримський А.Ю. Пальмове гилля. Ч. 3 (1917-1920) : екзотичні поезії // Пальмове гілля : екзотичні поезії / А.Ю. Кримський. – Вид. 3-е. – Київ : Видавниче т-во "Слово", 1923. – Ч. 1 (1898-1901), Ч. 2 (1903-1908) : . – 231 с. – (Класа красного письменства ; [Кн.] 3 ;Белетристичні писання А. Кримського)
1054707
  Кримський А.Ю. Пальмове гилля : екзотичні поезії. – Київ : Т-во "Час". – (Белетристичні писання А. Кримського ; [Кн.] 4)
Ч. 3 (1917-1920). – 1922. – 231 с.
1054708
  Кримський А.Ю. Пальмове гілля : екзотичні поезії. – Вид. 3-е. – Київ : Видавниче т-во "Слово". – (Класа красного письменства / Всеукраїнська академія наук ; [Кн.] 3 ; Белетристичні писання А. Кримського)
Ч. 1 (1898-1901), Ч. 2 (1903-1908) : . – 1923. – 167, [1] с. – Конволют. Переплетено з: Пальмове гілля : екзотичні поезії, ч.3 (1917-1920) / А. Кримський (231 с.)
1054709
  Кримський А.Ю. Пальмове гілля : екзотичні поезії. – Вид. 3-е. – Київ : Видавниче т-во "Слово". – (Класа красного письменства / Всеукраїнська академія наук ; [Кн.] 3 ; Белетристичні писання А. Кримського)
Ч. 1 (1898-1901), Ч. 2 (1903-1908) : . – 1923. – 167, [1] с.
1054710
  Кримський А.Ю. Пальмове гілля : Екзотичні поезії / А.Ю. Кримський. – Київ : Дніпро, 1971. – 371с.
1054711
  Кримський А.Ю. Пальмове гылля [гілля] : экзотычни поэзыи [екзотичні поезії]. – Вид. 2-е, що автор прысвячуе його П.Г. Жытецькому. – Звыногоpодка в Кыивщыни (Звенігородка, Київ. обл.) : Дpук. Ш.Г. Шпигеля. – ([[Укpаїнська бібліотека] ; № 8)
. – 1902. – 132 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1054712
  Рынкевич В.П. Пальмовые листья. / В.П. Рынкевич. – М, 1984. – 301с.
1054713
  Вишняков В.А. Пальмы : Выращивание и содержание пальм в жилых комнатах : с 2 рис. в тексте и 30 табл. рис. / В.А. Вишняков. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1907. – VI, 122 с. : 30 табл.
1054714
  Имханицкая Н.Н. Пальмы / Н.Н. Имханицкая. – Ленинград, 1985. – 243с.
1054715
  Коваленко И.В. Пальмы за кадром / И.В. Коваленко. – Днепропетровск : Промінь, 1966. – 160 с.
1054716
  Сааков С.Г. Пальмы и их культура в СССР / С.Г. Сааков. – М.-Л., 1954. – 320с.
1054717
  Колесников М.С. Пальмы и океан. / М.С. Колесников. – Москва, 1965. – 219с.
1054718
  Василевский И И. Пальмы и сосны / И И. Василевский, . – Минск, 1969. – 96с.
1054719
  Немира К. Пальто : новели // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
1054720
  Салениек Э. Пальто, сшитое из лоскутов : роман / Эдуард Салениек ; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1973. – 350 с.
1054721
  Сухарев Кирилл Пальцем по стеклу // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 158-161 : фото
1054722
  Жуков Борис Пальцы- когти гоацинов : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 76-84
1054723
  Маркевич А.П. Пам""яті Михайла Михайловича Воскобойнікова (1873-1942) / А.П. Маркевич, 1951. – 4с. – Окремий відбиток
1054724
  Грабовський П.А. Пам""яті Т.Г.Шевченка (1814-1861) / П.А. Грабовський. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1961. – 11 с. – (Видатні діячі культури про Т.Г. Шевченка)
1054725
  Корнійчук О.Є. Пам""ять сердця : П"єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Молодь, 1979. – 248с. – (Шкільна б-ка)
1054726
  Корнійчук О.Є. Пам""ять серця : Драма на 2 д. / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1971. – 70 с.
1054727
  Зінченко П.І. Пам""ять та її розвиток / П.І. Зінченко, Г.В. Рєпкіна. – К, 1965. – 48с.
1054728
  Стріха М. Пам"ті Сергія Набоки // Критика. – Київ, 2002. – Грудень, (число 12). – С. 33


  Сергій Вадимович Набока — український тележурналіст і дисидент.
1054729
   Пам"ятаємо // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 105 : Фото
1054730
   Пам"ятаємо [Федора Павловича Шевченка] // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 91


  11 серпня 2004 р. виповнилося 90 років з дня народження Федора Павловича Шевченка - авторитетного фахівця з історії України, джерелознавця, архівознавця, археографа, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України.
1054731
  Філарет Пам"ятаємо і молимося, і буде так у віках / патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 6-7. – ISSN 0869-3595
1054732
   Пам"ятаємо її веселою й життєрадісною : До 70-річчя В.В. Іванової // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 38
1054733
   Пам"ятаємо минуле, б"ємося сьогодні й не зупиняємося, здобуваючи Перемогу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 9 травня (№ 92)
1054734
  Цимбал В.І. Пам"ятаємо наших вчителів // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 142-145. – ISSN 2226-1230


  "На однойменній сторінці з нагоди 70-річчя Буковинського державного медичного університету на сайті наукової бібліотеки відкрито сторінку, на який представлено інформацію про 42 видатних особистостей, які в різні часи працювали на базі нашого ...
1054735
   Пам"ятаємо славимо, вшановуємо. – К, 1980. – 253с.
1054736
   Пам"ятаємо! // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України ; голов. ред. О.І. Борзих. – Київ, 2017. – № 4/6 (243), квітень - червень. – С. 11. – ISSN 2312-0614


  28 травня 2017 р. пішов із життя Лісовий Михайло Павлович - відомий вчений з фітопатології, генетики, імунології, захисту рослин та екології, доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, іноземний член ...
1054737
  Вєтрова Є.І. Пам"ятаємо. Видатний письменник, мандрівник, воїн-залізничник (до 100-річчя з дня народження Іллі Вєтрова) / Є.І. Вєтрова, О.О. Бейдик // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 242-246 : фото. – Бібліогр.: 28 назв.
1054738
   Пам"ятаємо. Перемагаємо! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2016. – Травень (№ 5)


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід Губерський 10 травня 2016 року зустрівся з ветеранами Університету, учасниками Другої світової війни.
1054739
  Байкєніч Г. Пам"ятаємо. Перемагаємо. До дня пам"яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 108-124. – ISBN 978-966-383-893-9
1054740
  Березницький М.О. Пам"ятай ім"я своє... : генеал. есе з історії роду Березницьких – 240 років на землях Кодимського порубіжжя / Микола Березницький. – Одеса : Прес-кур"єр, 2017. – 172, [3] с., [12] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2512-91-5
1054741
  Пирогів Андрій Пам"ятай про Дубай! : Вояж-колекція / Пирогів Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 36-45 : Іл.
1054742
  Ільченко Н.В. Пам"ятай про особисту безпеку! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 19 : фото
1054743
  Беті М. Пам"ятай Рубена. Перпетуя, або Звичка до знегод : романи / МонгоБеті ; пер. з франц. Ю. Калиниченко ; [передм. В.Б. Іорданського]. – Київ : Дніпро, 1981. – 432 с.
1054744
   Пам"ятаймо його таким... : нариси, спогади, фільмографія / [упоряд.: Дворниченко Л.М., Чернухіна Л.О.]. – Київ : Щек, 2009. – 159, [1] с., [8] арк. фот. : іл., фот. – Фільмографія: с. 143-154. – ISBN 978-966-2031-11-7
1054745
  Ковальчук А. Пам"ятаймо про величні справи знаменитих попередників і берімо з них приклад вірного служіння Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23 вересня - 7 жовтня (№ 37/38). – С. 16, 18


  540 років від дня народження і 490 років з дня смерті князя Костянтина Острозького.
1054746
  Драган А. Пам"ятаймо про Вінницю! / Антін Драган. – Джерзі Ситі : Свобода, 1986. – 48 с. : іл. – Бібліогр.: с. 47
1054747
  Хандельди М. Пам"ятаймо про Героїв Крут // Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 11). – С. 1


  У Києві вшанували загиблих 29 січня 1918 року під Крутами київських студентів, серед яких були представники Університету св. Володимира. Мешканці і гості Києва вперше мали змогу побачити масштабну історичну реконструкцію цих трагічних подій.
1054748
  Пономарьов В. Пам"ятаймо про Сандормох! // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 221
1054749
  Мехед Н. Пам"ятаймо тих, хто відійшов у вічність // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Студенти інституту журналістики прибирали Лук"янівський цвинтар. Захід приурочили до 65-ї річниці Великої Перемоги.
1054750
  Красуцький Р. Пам"ятаймо тую славу!.. // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Березень (№ 5/6). – С. 13


  Про історичний роман Миколи Шокала "Берестечко".
1054751
  Веремійчик О. Пам"ятаймо українського історика, мислителя і громадського діяча Михайла Брайчевського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 вересня (№ 35/36). – С. 9
1054752
  Вардзарук Л. Пам"ятаймо! / Лук"ян Вардзарук ; Наук.-ред. відділ "Реабілітовані історією" при Івано-Франківський облдержадміністрації. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 228 с. – ISBN 978-966-428-084-3
1054753
   Пам"ятаймо... // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 211-212. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  З останього інтерв"ю П.Т. Тронька.
1054754
  Ільченко Н.В. Пам"ятайте про небезпеку амброзії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 4-5 : фото
1054755
  Ільченко Н. Пам"ятайте про небезпеку при збиранні грибів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 27-28 : фото
1054756
  Герасименко О.О. Пам"ятайте! Засмага - це небезпечна краса! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 12-13
1054757
   Пам"ятати заради майбутнього : cемінар №2 : м. Сімферополь, 19-21 листопада, 2009 рік / Ін-т політ. освіти ; Фонд Конрада Аденауера. – Сімферополь, 2009. – 56, [10] с. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1054758
  Бондаревська І. Пам"ятати і забувати. Есе про політику пам"яті // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 6. – С. 46-61. – ISSN 0235-7941


  Про пам’ять говорять набагато більше, ніж про забування, супроводжуване негативними конотаціями. Забувати - це бути невдячним, безвідповідальним, безрідним, невігласом, зрадником тощо. Натомість пам’ять - це обізнаність, ро- зум, розважливість, ...
1054759
  Горболіс Л. Пам"ятати про "тайники, де живе наша першообразна природна стихія" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (109). – С. 76-83


  На основі роману Р. Іваничука про руйнування українця за умов чужини "Мальви"
1054760
  Задорожний Микола Пам"ятати про минуле - думати про майбутнє // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 5
1054761
  Єременко С. Пам"ятати про поразки і виховувати переможців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23-24 травня (№ 92/93). – С. 23


  Історія українських родів у книжці Володимира Даниленка "Грози над Туровцем".
1054762
  Кріпченко Ю. Пам"ятаю про Юрія Ткаченка. До 80-річчя "Укркінохроніки" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 5 (97). – С. 27-29. – ISSN 1562-3238


  Ткаченко Юрій Анатолійович - укр. кінооператор, кінорежисер. Працював оператором і режисером "Укркінохроніки". З 1983 р. - режисер студії "Укртелефільм". Створив художні телефільми: "Украдене щастя" (1984). "Майська ніч", "Невідомий Чорновіл" (1991). ...
1054763
  Ділов Л. Пам"ятаю ту весну / Л. Ділов. – Київ, 1970. – 244с.
1054764
  Губерський Л. Пам"ятаючи про героїв - боронити країну // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 2


  "Понад шість мільйонів українців відважно захищали Батьківщину від нацизму в лавах червоної армії, партизанських з"єднань і рухів опору. Серед героїв-фронтовиків - співробітники й студенти нашого Університету. їхній героїзм у боях, самовіддана праця в ...
1054765
  Штейнбук Фелікс Пам"ятаючи про самого себе : тілесно-міметична складова у текстових стратегіях сучасної літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 121-127. – Бібліогр. в кінці ст.


  Останнім часом літературознавство все частіше та частіше звертається до таких, здавалося б, дивних для цієї науки категорій, як категорії тілесності. Дехто з учених говорить навіть про "дискурс тілесності" [див., наприклад: 3, 204-205; 9, 36, 39]. ...
1054766
   Пам"яти Великого Кобзаря землі Української Тараса Шевченка, 1914. – 13, [13] с. – Ілюстрований ювілейний додатокмдо № 46 "Ради", 25.02.1914 р.
1054767
  Возняк М. Пам"яти Івана Франка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 153-173. – ISSN 0868-4790
1054768
   Пам"яти Михайла Драгоманова : 1895-1920. Сбірник. – Харків : Видання "Поюр", 1920. – 112 с.
1054769
  Петлюра С. Пам"яти поета-борця // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 507, травень : травень. – С. 4-5


  Пам"яті Тараса Шевченка.
1054770
  Сокіл В. Пам"яти поета Василя Мисика 1907 - 1983 // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Vol. 34, № 399, травень : травень. – С. 21-22
1054771
   Пам"яти Тараса Шевченка : 11 березня 1920 р. / [Зредагував Микола Любченко [К. Котко]]. – [Київ] : [Вид. Ред.-Видавн. секції підвідділу "Книга" Київ ; Губнаросвіти. Друк. І.М. Кушнерьов та Спілки], 1920. – [8] с.


  Зміст: Червоний Христос / М. Любченко [К. Котко]. Пророк / І. Майданский [Д.Ю. Загул]. 59-ті роковини / Я. Савченко. Вогненні співи поета-революціонера / Нат. Романович[-Ткаченко]. Шевченківські роковини 1914 р. / В. Порський [В.В. Міяковський]. - На ...
1054772
  Калиущенко В.Д. Пам"яти ученого: Николай Алексеевич Луценко / В.Д. Калиущенко, Ш.Р. Басиров // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 1 (25). – С. 157-161. – ISSN 2075-4205


  Список основных научных работ Николая Алексеевича Луценко. Разделы: Монографии. Статьи, тезисы. Рецензии. - С. 160- 161. Работы представлены на русском и украинском языках.
1054773
  Гура О. Пам"яті "найосвіченішого майстра" України - Анатолія Мучника // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 296-300
1054774
  Стріха М. Пам"яті "останнього неокласика" // Критика. – Київ, 2013. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 38-43. – ISSN 1563-6461


  "Ігоря Васильовича Качуровського (сам він, на противагу усталеному діяспорному "пане Ігорю", віддавав перевагу саме такому звертанню – з патронімом) часто називали "останнім неокласиком". За тим стояла його власна свідома настанова: і віршами, і ...
1054775
   Пам"яті [Ернстові Рудольфу фон Траутфеттеру, Йоганну Генріху фон Гохгуту] // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 28 жовтня (№ 199). – С. 7 : фото


  11 жовтня у Ботанічному саду імені О. В. Фоміна було урочисто відкрито меморіальну дошку Е. Р. Траутфеттеру та Й. Г. Гохгуту - особам, які посідають визначне місце в історії Імператорського університету св. Володимира (нині КНУ імені Тараса Шевченка). ...
1054776
  Брюховецький В. Пам"яті Аверинцева // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 6-7
1054777
  Тарнавський Р. Пам"яті Адама Фішера. Життєопис професора етнології Львівського університету // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 40-53. – ISSN 0130-6936
1054778
  Андрійчук В.Г. Пам"яті академіка В.В. Юрчишина // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2018. – № 3 (281). – C. 104-105. – ISSN 2221-1055
1054779
  Пасхавер Б. Пам"яті академіка В.М.Трегобчука // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 86-87. – ISSN 0131-775Х
1054780
   Пам"яті академіка Е.В.Соботовича // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 69 : фото. – ISSN 1561-4980
1054781
   Пам"яті Академіка Івана Ілліча Чебаненка // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 138-140 : фото. – ISSN 0367-4290
1054782
   Пам"яті академіка Михайла Голубця (30.10.1930 – 14.08.2016) : [некролог] / Ю.Ю. Туниця, М.П. Козловський, Г.Т. Криницький, Ю.М. Дебринюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – C. 296-297. – ISSN 1991-606X


  14 серпня 2016 року перестало битися серце Великого Вченого і Громадянина України, академіка Національної академії наук України, академіка Лісівничої академії наук України, доктора біологічних наук, професора, почесного директора Інституту екології ...
1054783
   Пам"яті академіка НАН України Геннадія Григоровича Счастлівого : [некролог] // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; голов. ред.: А.К. Шидловський ; редкол.: О.Є. Антонов, О.Ф. Буткевич, І.В. Волков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 98. – ISSN 1607-7970


  На 89-му році пішов з життя док. тех. наук, професор, акад. НАН України, відомий вчений у галузі енергетичного електрона-машинобудування Геннадій Григорович Счастлівий.
1054784
   Пам"яті академіка НАН України Дмитра Михайловича Гродзинського (1929-2016) // Вісник Харківського національного аграрного університету / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – C. 100-103. – (Серія "Біологія" ; вип. 3 (39)). – ISSN 1992-4917


  "Наукове співтовариство понесло важку втрату. 10 серпня 2016 р. на 88-му році життя перестало битися серце видатного, всесвітньо відомого вченого – радника Президії НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, двічі лауреата Державної премії ...
1054785
   Пам"яті академіка НАН України Костянтина Меркурійовича Ситника // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – C. 106-108. – (Серія "Біологія" ; вип. 3 (42)). – ISSN 1992-4917


  "22 липня 2017 року пішов з життя видатний вче-ний-фітобіолог, відомий організатор науки та громад-ський діяч, почесний директор Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, радник Президента Національної академії наук України академік Костян-тин ...
1054786
  Барна М.М. Пам"яті академіка НАН України Костянтина Меркурійовича Ситника / М.М. Барна, Л.С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 145-149. – (Серія: біологія ; № 4 (71), спецвип.). – ISSN 2078-2357
1054787
   Пам"яті академіка НАН України М.В.Багрова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 72-73 : фото. – ISSN 1561-4980
1054788
   Пам"яті академіка Національної академії педагогічних наук України Я.Б. Олійника // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 4 (112). – С. 73-74 : фото. – ISSN 1561-4980
1054789
   Пам"яті академіка О.М. Онищенка - гордості вітчизняної економічної науки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 94. – ISSN 0131-775Х
1054790
   Пам"яті академіка П.П. Михайленка // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 145-147. – ISSN 0132-1331
1054791
   Пам"яті академіка П.П. Михайленка // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 145-147. – ISSN 0132-1331
1054792
  Шлапак В. Пам"яті академіка Петра Івановича Мороза // Свята справа - XXI : еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об"єднання "Орлан" ; ред. рада: П. Чегорка, О. Завгородній, Г. Іващенко [та ін.]. – Верховцеве, 2016. – № 1/2 (10). – С. 91-92


  Учений, педагог, академік Лісівничої академії наук Украхни, доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри лісового господарства Уманського національного університету садівництва.
1054793
   Пам"яті академіка Петра Феодосійовича Гожика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 73-74 : фото. – ISSN 1561-4980
1054794
  Сіренко Ю.М. Пам"яті Альберто Занчетті // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Заславський А.В. ; голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред. рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (58). – С. 107-108. – ISSN 2224-1485
1054795
   Пам"яті Анатолія Гавриловича Насада // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 152 : фото
1054796
  Полін С.В. Пам"яті Анатолія Івановича Кубишева // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.137-138. – ISSN 0235-3490
1054797
   Пам"яті Анатолія Йосиповича Сиротенка // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 47
1054798
  Левицький М. Пам"яті Анатолія Камінського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 липня (№ 27). – С. 3
1054799
   Пам"яті Анатолія Леонідовича Бойка: легендарного вченого з вірусології : [некролог] // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 175-177. – ISSN 2077-4893


  Видатний український вірусолог, доктор біологічних наук, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри вірусології і заслужений професор КНУ ім. Тараса Шевченка.
1054800
  Фінберг Л. Пам"яті Анатолія Перепаді // Критика. – Київ, 2008. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 33


  Анатоль Перепадя - український перекладач з романських мов. Лауреат багатьох перекладацьких премій. Зокрема Перепадя наразі єдиний двічі лауреат премії "Сковорода", яку Амбасада Франції присуджує за найкращий переклад, здійснений у рамках однойменної ...
1054801
   Пам"яті Анатолія Семеновича Войновського // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 154-155 : фото. – ISSN 1682-3591
1054802
   Пам"яті Анатолія Семеновича Войновського // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 4. – С. VIII : фото. – ISSN 1682-721Х
1054803
   Пам"яті Анатолія Федоровича Косенка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
1054804
   Пам"яті Анатолія Яковича Радзівілла // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 101-103 : фото. – ISSN 0367-4290
1054805
  Богуцький А. Пам"яті Андрія Олексійовича Величка / А. Богуцький, О. Томенюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 370-373 : фото. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1054806
   Пам"яті Андрія Семеновича Єфімова, доктора медичних наук, професора, академіка НАН і НАМП України, заслуженого діяча науки і техніки України / [некролог] // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 1. – С. 130-131. – ISSN 2224-0721
1054807
   Пам"яті Андрія Юрійовича Моісеєва // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1. – С. 109-110 : фото. – ISSN 0367-4290
1054808
  Бондаренко С. Пам"яті Анни-Галі Горбач // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 7


  У Національному музеї літератури України відбувся вечір пам"яті Анни-Галі Горбач, якій нині минуло б 90 років. На вечорі були присутні письменники, викладачі та студенти-філологи КНУ імені Тараса Шевченка та Київського Національного авіаційного ...
1054809
   Пам"яті Антона Антоновича Вальтера // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 103-104 : фото. – ISSN 2519-2396
1054810
   Пам"яті Антоніни Іванівни Шевченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 124-125 : фото. – ISSN 0367-4290
1054811
   Пам"яті Арнольда Євгеновича Кулінковича // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 4 (64). – C. 5-7. – ISSN 1684-2189


  1 листопада 2017 року пішов з життя геніальний вчений Арнольд Євгенович Кулінкович. " Арнольд Євгенович був чудовим керівником і наставником молоді. Ділився досвідом та передавав свої знання студентам, читав лекції в Київському державному ...
1054812
  Соколов Б. Пам"яті Арсенія Рогінського. Історика, правозахисника, одного із засновників "Меморіалу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 230). – С. 5
1054813
  Кислий О.Є. Пам"яті Аскольда Олександровича Щепинського (1926-1997). Fecit te ipsum // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 145-147. – ISSN 0235-3490
1054814
  Лобановська Г. Пам"яті Б.Б. Лобановського // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 58


  Лобановський Борис Борисович – мистецтвознавець, графік, художник монументального мистецтва.
1054815
   Пам"яті Б.Л. Гуревича : некрологи // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 188-189
1054816
   Пам"яті Басана Петра Тихоновича - талановитого організатора й новатора геологорозвідувальних робіт на Донбасі // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. VIII : фото. – ISSN 1682-721Х
1054817
  Одарченко П. Пам"яті Богдана Феденка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 485/486, липень-серпень : липень-серпень. – С. 11-12


  Богдан Феденко — український політичний діяч, письменник, публіцист, історик.
1054818
   Пам"яті Бориса Євгеновича Патона // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 3-4 : фото. – ISSN 1561-4980
1054819
   Пам"яті Бориса Івановича Чернякова (1946-2010). Некролог // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 6. – С. 132
1054820
  Тощев Г.М. Пам"яті В"ячеслава Юрійовича Мурзіна // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 145-146. – ISSN 0235-3490
1054821
  Прістер Б.С. Пам"яті В.А. Проневича / Б.С. Прістер, В.В. Коніщук, В.П. Ландін // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 162 : фото. – ISSN 2077-4893
1054822
  Єгунова-Щербина Пам"яті В.Б. Антоновича : (сторінка споминів) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 373-377 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1054823
   Пам"яті В.В.Загороднього // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 70 : фото. – ISSN 1561-4980
1054824
   Пам"яті В.Г.Єни // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 74 : фото. – ISSN 1561-4980
1054825
   Пам"яті В.Д. Поданчука : некрологи // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 190-191 : Фото
1054826
  Тхоржевський Р. Пам"яті В.І. Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 125-126. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1054827
   Пам"яті В.М. Бабіченко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 112-113 : фото. – ISBN 978-966-521-148-8
1054828
   Пам"яті В.М. Юрківського - до 60-річчя з дня народження // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 156-157.


  З 1980 р. по 1985 р. був деканом географічного ф-ту КНУТШ.
1054829
   Пам"яті В.П. Поліщука : [некролог] // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 132-133. – ISSN 2077-4893


  "Вітчизняна вірусологічна наука зазнала значної втрати - 5 серпня 2017 р. на 60-му році пійшов із життя Поліщук Валерій Петрович (КУ) - видатний український вірусолог, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії імені Д.К. ...
1054830
   Пам"яті В.С. Давидчука // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 71 : фото. – ISSN 1561-4980
1054831
  Араджионі М.А. Пам"яті В.Ю. Ганкевича / М.А. Араджионі, Д.Ю. Золотарьов // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – C. 157-160. – ISSN 1608-0599


  Некролог.
1054832
   Пам"яті В.Ю. Некоса : втрати науки // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 68. – ISSN 1561-4980
1054833
  Толочко П.П. Пам"яті Валентина Лаврентійовича Яніна // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 144-145. – ISSN 0235-3490
1054834
  Іванік М.М. Пам"яті Валентина Яковича Дідковського (До 90-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 116 : фото. – ISSN 0367-4290
1054835
  Гаврилюк Н.О. Пам"яті Валентини Володимирівни Крапівіної // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 146. – ISSN 0235-3490
1054836
   Пам"яті Валентини Лисенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (725). – С. 127. – ISSN 0236-1477


  Лисенко Валентина Василівна (1933-2022) - провідна редакторка журналу "Слово і час".
1054837
   Пам"яті Валентини Олександрівни Трипільської // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 217 : фото. – ISSN 0203-3100
1054838
   Пам"яті Валерія Валентиновича Андреева (14.05.1939 - 27.11.2016) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 190-191 : фото. – Бібліогр.: . – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1054839
  Дудкіна Л.М. Пам"яті Валерія Павловича Дудкіна (1943-2011) / Л.М. Дудкіна, М.І. Жарких // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 4-17. – ISBN 978-966-651-971-2


  В.П. Дудкін - геофізик і археолог.
1054840
  Щербаківський В. Пам"яті Василя Григоровича Кричевського / проф. Вадим Щербаківський. – Лондон : Накладом Української видавничої спілки, 1954. – 56 с. : портр. – Відбитка з журн. "Визвольний Шлях"
1054841
  Щербаківський В. Пам"яті Василя Григоровича Кричевського // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 248-274. – ISSN 0131-2685
1054842
   Пам"яті Василя Івановича Комендаря / В.І. Сабадош, І.В. Бесеганич, А.В. Мигаль, Є.Й. Андрик // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 4. – С. 403-404. – ISSN 0372-4123
1054843
   Пам"яті Василя Іларіоновича Пелешенка // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 106-107. – ISSN 2306-5680
1054844
   Пам"яті Василя Іларіоновича Пелешенка // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 106-107. – ISSN 2306-5680
1054845
  Невкрита Ж. Пам"яті Василя Кричевського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25-26 січня (№ 13/14). – С. 13


  Вдруге бієнале художньої кераміки єднає Україну зі світом.
1054846
   Пам"яті Василя Лук"яновича Мунтяна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 250-252. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  16 листопада 2015 року на 94-му році пішов з життя відомий вітчизняний вчений-правознавець у галузі екологічного, земельного та аграрного права, докто р юридичних наук, професор Мунтян Василь Лук"янович.
1054847
  Кобець О. Пам"яті Василя Марусика // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 березня (№ 9). – С. 12
1054848
   Пам"яті Василя Марусика // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)


  Василь Андрійович Марусик — український журналіст, публіцист, краєзнавець. Заслужений журналіст України (2007)[1], лауреат літературно-мистецьких премій імені Олени Пчілки (2005), Марка Черемшини (2011), Анатолія Погрібного (2012).
1054849
  Горак Р. Пам"яті Василя Отковича... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21червня (№ 24). – С. 11
1054850
  Тацій В.Я. Пам"яті Василя Пилиповича Маслова // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 299-302. – ISBN 978-966-458-725-6


  Пилипович Маслов - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії наук УРСР, лауреат Державної премії УРСР, талановитий організатор юридичної освіти та громадський діяч, ректор Харківського юридичного інституту ім. Ф.Е. Дзержинського ...
1054851
  Рось О. Пам"яті Василя Симоненка : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 79
1054852
   Пам"яті Василя Юрійовича Туряка // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 48 : фото
1054853
  Федорович Н. Пам"яті Василька / Н. Федорович, Г. Заславець // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24. – ISSN 1562-3238


  Український режисер та театрознавець Василь Степанович Василько
1054854
  Данилишин Б. Пам"яті Вацлава Гавела // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 9
1054855
   Пам"яті великого вчителя. До 100-річчя від дня народження професора Василя Пилиповича Крамаренка // Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2016. – № 1 (37). – C. 113-115. – ISSN 2312-0967
1054856
  Кошова І. Пам"яті великого мецената // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 28-37. – ISBN 978-966-96923-6-8


  Постать Эвгена Харлампійовича Чикаленка унікальна. Великий український Меценат, громадський діяч, автор унікальних "Спогадів" та щоденників, видавець першої української щоденної газети "Рада", один із організаторів і керівників Товариства українських ...
1054857
  Веремійчик О. Пам"яті великого провідника українського народу В"ячеслава Чорновола // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 грудня - 12 січня (№ 1/2)
1054858
  Пругло С. Пам"яті великого творця та його шедеврів // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 лютого (№ 3/4)


  Пам"яті українського гончара, легенди опішненського гончарства Василя Онуфрійовича Омеляненка.
1054859
  Шлемкевич С.Л. Пам"яті великого художника // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (3). – C. 195-198. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1054860
  Сергієнко І.В. Пам"яті ветерана комп"ютерної науки і техніки / І.В. Сергієнко, Б.М. Малиновський // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 84. – ISSN 0374-3896
1054861
   Пам"яті видатного академіка та просто хорошої людини Лук"янової Олени Михайлівни : [некролог] // Современная педиатрия : научно-практический педиатрический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; Украин. ин-т стратегических исследований МЗ Украины Бахтиярова Д.О. ; глав. ред. Бережной В.В. – Киев, 2014. – № 5 (61). – C. 12-13. – ISSN 1992-5913


  "15 серпня 2014 р. на 92 му році пішла з життя Олена Михайлівна Лук"янова, академік НАН та НАМН України та РАМН, видат ний педіатр, всесвітньовідомий учений та організатор охорони здоров"я і громадський діяч, директор Інституту педіатрії, акушерства і ...
1054862
   Пам"яті видатного архівіста, історика Анатолія Вікторовича Кентія // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – C. 252-254. – ISSN 0320-9466
1054863
  Єрьомін Н.Н. Пам"яті видатного вченого- мінералога Арнольда Сергійовича Марфуніна // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 87-88 : фото. – ISSN 2519-2396
1054864
   Пам"яті видатного вченого-геохіміка Еріка Михайловича Галімова // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 127-128. – ISSN 2519-2396
1054865
   Пам"яті видатного вченого-економіста С.М. Злупка // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 88-89. – ISSN 0131-775Х
1054866
   Пам"яті видатного вченого // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54


  З нагоди 70-річчя видатного українського вченого-правознавця, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова відкрито меморіальну дошку на будинку по вулиці Панаса Мирного, 27 у Києві, де він жив.
1054867
   Пам"яті видатного вченого // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54


  З нагоди 70-річчя видатного українського вченого-правознавця, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова відкрито меморіальну дошку на будинку по вулиці Панаса Мирного, 27 у Києві, де він жив.
1054868
  Швед Е. Пам"яті видатного вченого, краєзнавця та педагога // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 7-10. – ISBN 978-617-7132-80-5


  7 квітня 2017 року минає 100 років з дня народження видатного педагога, вченого зі світовим визнанням, творчий шлях якого тісно пов"язаний з роботою в УжНУ, доцента Юрія Михайловича Сака.
1054869
  Саблук П.Т. Пам"яті видатного вченого, організатора вітчизняної аграрної науки Михайла Васильовича Зубця / П.Т. Саблук, Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (282). – С. 103-104. – ISSN 2221-1055
1054870
  Опара М.М. Пам"яті видатного вченого, організатора вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи В.І. Сазанова (до 140-річчя від дня народження) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 192-194
1054871
  Нижник С.В. Пам"яті видатного вченого, професора Івана Петровича Чучмія (1934-2004) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 178-180
1054872
   Пам"яті видатного економіста, заслуженого професора університету / Ректора, Рада ветеранів війни і праці університету, економічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Некролог: відійшов у вічність видатний учений і педагог, засл. проф. університету докт. економ. наук, проф., акад. НАНУ Анатолій Андрійович Чухно (1926-2012).
1054873
  Ксав"є Б. -Ж. Пам"яті видатного канадського компаративіста Поля-Андре Крепе (1926-2011) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 443-446. – ISSN 0132-1331
1054874
   Пам"яті видатного міколога Асі Сергіївни Бухало // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 4. – С. 524-525. – ISSN 0372-4123
1054875
   Пам"яті видатного науковця і педагога професора Володимира Олексійовича Боброва : [некролог] // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.Г. Бебешко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (103). – С. 192. – ISSN 1562-1146


  28 вересня 2014 р. на 72-му році після тяжкої хвороби пішов із життя член-кореспондента НАМН України.
1054876
  Оборський Г.О. Пам"яті видатного українського вченого і педагога професора Заблонського Костянтина Івановича у зв"язку зі 100-річчям з дня народження / Г.О. Оборський, Г.В. Кострова, С.С. Гутиря // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – С. 9-13. – ISSN 2076-2429


  До ювілею ректора Одеського політехнічного інституту (зараз Одеський політехнічний університет), Заслуженого діяча науки і техніки, професора, доктора технічних наук, почесного доктора Технічного університету Молдови, віце-президента Академії історії ...
1054877
   Пам"яті видатного українського вченого Миколи Петровича Щербака // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 51. – ISSN 1682-721Х


  "18 січня 2018 р. на 94-му році пішов з життя видатний український учений-геолог – Микола Петрович Щербак – заслужений діяч науки і техніки України, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор геолого-мінералогічних наук, ...
1054878
   Пам"яті видатного українського вченого, дослідника давньої рукописної та друкованої спадщини України, члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 577-583. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
1054879
  Городенська К.Г. Пам"яті видатного українського мовознавця Івана Романовича Вихованця (09.10.1935-09.01.2021) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (78). – С. 139-146. – ISSN 1682-3540
1054880
   Пам"яті видатного українського ученого Миколи Петровича Щербака / О.М. Пономаренко, Л.М. Степанюк, Г.В. Артеменко, І.М. Лісна, Т.І. Довбуш // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 1. – С. 99-102. – ISSN 2519-2396
1054881
  Тарасенко І. Пам"яті видатної вченої // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 жовтня (№ 43). – С. 11


  До 100-річчя від дня народження Олени Апанович - видатної вченої, яка присвятила життя дослідження історії запорозького козацтва.
1054882
   Пам"яті видатної людини [В.П. Шепотько] // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 21 січня (№ 3). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  На 78-му році життя зупинилося серце видатного діяча освіти, колишнього заст. міністра освіти УРСР ат України, почесного д-ра Нац. академії пед наук Україїни, члена президії Центрального комітету Профспілки освіти і науки України, засл. вчителя УРСР, ...
1054883
   Пам"яті визначних вчених-правознавців - членів НАПрН України. Дійсні члени (академіки) НАПрН України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 346-349 : фото. – ISSN 1026-9932
1054884
   Пам"яті визначних вчених-правознавців - членів НАПрН України. Члени-кореспонденти НАПрН України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 348-349 : фото. – ISSN 1026-9932
1054885
   Пам"яті визначного вченого-правознавця Володимира Семеновича Кульчицького (до 90-річчя від дня народження) / Б. Тищик, О. Святоцький, В. Гончаренко, І. Усенко, І. Бойко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 258-260. – ISSN 0132-1331
1054886
   Пам"яті визначного маркшейдера Сергія Кузьмича Ракова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 57 : фото
1054887
  Кресін О. Пам"яті відомого вченого-теоретика і конституціоналіста Миколи Васильовича Вітрука // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 403-405. – ISSN 1026-9932


  [Вчений-юрист, у 1963-1966 рр. викладав в КДУ імені Тараса Шевченка: некролог]
1054888
   Пам"яті відомого геодезиста-картографа Гудза Івана Миколайовича // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 142-143 : фото. – ISSN 0130-1039
1054889
   Пам"яті відомого геодезиста і землевпорядника Петра Гервазійовича Черняги // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 46 : фото. – ISSN 2311-9780
1054890
  Костів О. Пам"яті відомого мовознавця Лідії Коць-Григорчук (24.11.1926 - 14.01.2018) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 145-148. – ISSN 1682-3540


  Йдеться про життєвий і науковий шлях відомого українського мовознавця, лінгво-географа, діалектолога, співавтора Атласу української мови, палеографа, мистецтвознавця. дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка.
1054891
   Пам"яті відомого російського історика-архівіста, талановитого педагога Євгенія Васильовича Старостіна // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – C. 239-240. – ISSN 0320-9466
1054892
   Пам"яті відомого українського геолога і мудрого керівника Дмитра Сергійовича Гурського // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1682-721Х
1054893
   Пам"яті Віктора Васильовича Скопенка // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 7/8. – С. 79-85. – ISSN 0041-6045


  Вперше синтезовано новий, не описаний у літературі комплексон - фосфонометиламіноянтарну кислоту (phmas) з DL-аспарагінової і йодметилфосфонової кислот. Методом рН-потенціометричного титрування досліджено кислотні властивості комплексону та процеси ...
1054894
   Пам"яті Віктора Васильовича Страшка // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 259-261. – ISSN 0320-9466
1054895
   Пам"яті Віктора Васильовича Цвєткова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 212-213
1054896
   Пам"яті Віктора Івановича Трегубенка // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 163-164 : фото. – ISSN 0203-3100
1054897
   Пам"яті Віктора Івановича Трегубенка // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 150-151 : фото. – ISSN 1682-3591
1054898
   Пам"яті Віктора Івановича Трегубенка // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 2. – С. 47 : фото. – ISSN 1682-721Х
1054899
  Михайлов В. Пам"яті Віктора Івановича Шевченка / В. Михайлов, В. Шунько, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817
1054900
   Пам"яті Віктора Олександровича Гуцала // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 58. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817
1054901
   Пам"яті Віктора Олександровича Точиліна // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 12 (326). – С. 27-29. – ISSN 1810-3944


  Точилін В.О. - зав. відділом Державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України", докт. екон. наук, проф. заслужений економіст України - випускник факультету кібернетики КДУ ім. Т.Г. Шевченка (1965-1970).
1054902
   Пам"яті Віктора Олексійовича Шевченка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 47-48 : фото
1054903
   Пам"яті Віктора Олексійовича Шевченка // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 44 : фото
1054904
   Пам"яті Віктора Петровича Корнєєва : у пам"яті друзів і колег // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 39 : Фото
1054905
  Радзівілл А.Я. Пам"яті Віктора Семеновича Попова (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 157 : фото. – ISSN 0367-4290
1054906
   Пам"яті Віктора Шишацького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 62 : Фото. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  В статті пропонується узагальнення методики вивчення урболандшафтних систем та результати картографічного аналізу ландшафтної структури м. Києва та приміської зони. Представлена картографічна модель природної основи досліджуваної території із ...
1054907
  Лісовий В. Пам"яті Вілена Горського // Критика. – Київ, 2007. – Червень, (число 6). – С. 10
1054908
  Ткачук М. Пам"яті Вілена Горського // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, Т. Гундорова [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 220-227. – ISBN 966-7679 ; 966-8978-02-1 (Вип. 13)
1054909
   Пам"яті Віталія Григоровича Осадчого // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 114-116 : фото. – ISSN 0869-0774
1054910
   Пам"яті Віталія Івановича Семчика // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – C. 218-219. – ISSN 1993-0909
1054911
   Пам"яті Віталія Петровича Бородая : людини справи // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 180-181 : фото. – ISSN 2077-4893
1054912
   Пам"яті Віталія Федоровича Шульги // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 104-105 : фото. – ISSN 0367-4290
1054913
   Пам"яті Власа Дарковича // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2010. – Рік 81, 27 травня (число 21). – С. 14


  Влас Даркович, Вільям Даркович - меценат, економіст. Дійсний член НТШ у Канаді. Від 1928 проживав у Канаді. Заснував 1989 при Канадському інституті українських студій Вічний фонд ім. О. Даркович, кошти з якого відраховують на стипендії докторантам з ...
1054914
   Пам"яті Володимира Андрійовича Вишенського / Ю.В. Митник, В.М. Михалевич, Б.В. Олшник, Р.К. Чорней, В.А. Дутка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 201 : Фізико-математичні науки. – С. 3-4. – ISSN 1996-5931
1054915
   Пам"яті Володимира Васильовича Загороднього // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 48 : фото
1054916
   Пам"яті Володимира Володимировича Сташиса // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 290-292. – ISSN 2079-6242


  Колектив Інституту вивчення проблем злочинності Національної акдемії правових наук співчуває в зв"язку зі смертю Володимира Володимировича Сташиса.
1054917
   Пам"яті Володимира Володимировича Сташиса // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 317-319. – ISSN 1993-0909


  Видатний вчений-юрист у галузі кримінального права та кримінології. Некролог (1925-2011).
1054918
  Тацій В.Я. Пам"яті Володимира Володимировича Сташиса // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 359-362. – ISBN 978-966-458-725-6
1054919
   Пам"яті Володимира Григоровича Прокопенка // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1. – С. 110 : фото. – ISSN 0367-4290
1054920
  Вішнікін А.Б. Пам"яті Володимира Івановича Ткача (1954-2017) // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2017. – Т. 12, № 1. – С. 55-56. – ISSN 1991-0290


  У кінці березня 2017 року передчасно пішов з життя відомий вчений, хімік-аналітик, доктор хімічних наук, професор Ткач Володимир Іванович, який до недавніх пір керував кафедрою аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок і косметичних ...
1054921
  Глеваська А.М. Пам"яті Володимира Миколайовича Завойського // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 169-173. – ISSN 0203-3100
1054922
   Пам"яті Володимира Миколайовича Селіванова // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 158. – ISSN 0132-1331
1054923
   Пам"яті Володимира Миколайовича Семененка // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 114-115 : фото. – ISSN 0367-4290
1054924
  Зелик І. Пам"яті Володимира Нагірного (1927 - 1994) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
1054925
   Пам"яті Володимира Никифоровича Станка // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 111-113. – ISSN 0235-3490
1054926
  Дяченко О. Пам"яті Володимира Опанасовича Круца / О. Дяченко, С. Рижов, Д. Черновол // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 145-146. – ISSN 0235-3490
1054927
  Макаренко Д.Є. Пам"яті Володимира Терентійовича Сябряя (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 132-133 : фото. – ISSN 0367-4290
1054928
  Пилькевич О. Пам"яті Володимира Шульгина // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 123-124. – ISBN 978-966-2133-35-6
1054929
  Крашенінніков С. Пам"яті Володимира Шульгина // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 286-292. – ISBN 978-966-2133-35-6
1054930
   Пам"яті Володимира Юрчишина = In memory of Volodymyr Yurchyshyn : статті, спогади, листи / [Музей книги і друкарства України ; упоряд.: І. Дудник, О. Здор, Д. Палій та ін. ; пер. англ.: О. Юрчишин-Сміт, Н. Сміт, К. Юрчишин]. – Київ : Музей книги і друкарства України, 2018. – 130, [2] с. : іл. – Назва обкл., тит. арк. парал. укр. англ. - Імен. покажч.: с. 128-129. – Бібліогр. на боковиках. – ISBN 978-617-7652-10-5
1054931
  Крекотень В. Пам"яті вченого-філолога // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ, 1978. – № 3 (207). – С. 95-96
1054932
   Пам"яті вченого-юриста, академіка Академії правових наук України М.Й. Штефана // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 156. – ISSN 0132-1331
1054933
   Пам"яті вченого-юриста, академіка Академії правових наук України М.Й. Штефана // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 156. – ISSN 0132-1331
1054934
   Пам"яті вченого-юриста, академіка Академії правових наук України М.Й. Штефана // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 156. – ISSN 0132-1331
1054935
  Кулик Н. Пам"яті вченого // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  "У лютому виповнилося 19 років з того дня, як пішов із життя видатний український вчений і педагог, доктор фізико-математичних наук, президент Академії наук вищої школи Віталій Іларіонович Стріха. І 15 - відтоді, як були запроваджені щорічні академічні ...
1054936
  Гончаренко О.М. Пам"яті вченого європейського рівня (штрихи до життєпису Василя Микитовича Скрипки - фольклориста, літературознавця, педагога, громадсько-культурного діяча XX ст.) // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 76-90


  Стаття присвячена пам"яті вітч. фольклориста, літературознавця, педагога, громадсько-культурного діяча 20 ст. Василя Микитовича Скрипки. Відзначено, що його фундаментальні праці з українського, чеського, словацького фольклору та літератури, а також ...
1054937
  Голка Г.Г. Пам"яті вченого та педагога В.П. Трубнікова : (до 90-річчя з дня народження) / Г.Г. Голка, А.Г. Істомін, Дм.Д. Бітчук // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 112-114. – ISSN 0030-5987
1054938
  Гринько К. Пам"яті вчителя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 вересня (№ 36). – С. 12-13


  Український поет, лексикограф, перекладач з естонської, фінської, литовської, шведської, французької, російської, польської, іспанської мов, дисидент - Олександр (Олесь) Сергійович Завгородній.
1054939
  Гай А. Пам"яті вчителя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 2 лютого (№ 5). – С. 7


  Пам"яті Віктора Міняйла.
1054940
  Фурдичко О. Пам"яті вчителя (до 80-річчя від дня народження М.В.Зубця) // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 164-165 : фото. – ISSN 2077-4893
1054941
   Пам"яті вчителя [Вернандер Наталія Борисівна] // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 305-306


  5 жовтня 2011 року минуло 110 років від дня народження знаного вченого, провідного фахівця у галузі генези, географії і класифікації грунтів, доктора сільськогосподарських наук, професора Наталії Борисівни Вернандер.
1054942
  Рибалкін В.С. Пам"яті Вчителя й Друга / В.С. Рибалкін, Р.Р. Гамада // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 5-13. – ISSN 1608-0599


  Блискучий орієнталіст, оригінальний учений-поліглот, талановитий педагог, непересічний перекладач та письменник Ярема Євгенович Полотнюк.
1054943
   Пам"яті вчителя та вченого - до 70-річчя з дня народження П.В. Осіпова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 3. – С. 73 : фото. – ISSN 2312-847X
1054944
   Пам"яті Вячеслава Чорновола. – Київ, 1999. – 54 с.
1054945
   Пам"яті Г.В. Пронської // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 55. – ISSN 0132-1331
1054946
   Пам"яті Г.О.Пархоменко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 4 (100). – С. 72 : фото. – ISSN 1561-4980
1054947
   Пам"яті Галини Костянтинівни Степанківської // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 85. – ISSN 2413-550Х
1054948
  Веремійчик О. Пам"яті Галини Севрук // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 9-22 лютого 2022 (№ 7/8). – С. 12
1054949
  Ременяка О. Пам"яті Ганни Бойчук-Шепко (1936-2022) // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 142. – ISSN 0130-1799
1054950
   Пам"яті Ганни Костівни Липківської // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня (№ 8)
1054951
   Пам"яті Ганни Михайлівни Пірнач // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 148 : фото. – ISBN 978-966-136-092-0
1054952
   Пам"яті Ганни Чубач // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1 березня (№ 9). – С. 12
1054953
  Слабошпицький М. Пам"яті Гая Володимира Домазара // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 15 лютого (№ 5/6). – С. 3
1054954
   Пам"яті Георгія Володимировича Портнова // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 258-259. – ISSN 0320-9466
1054955
   Пам"яті Георгія Миколайовича Орловського // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 121-122 : фото. – ISSN 0367-4290
1054956
   Пам"яті Георгія Наумова - відомого геохімка і термобарогеохіміка / О.М. Пономаренко, В.І. Павлишин, Д.К. Возняк, Г.О. Кульчицька // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 99-100. – ISSN 2519-2396
1054957
   Пам"яті героїв-політехніків // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 вересня (№ 35). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Відкриття пам"ятника київським політехнікам, які віддали свої життя за волю України.
1054958
   Пам"яті Героїв Крут // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 3


  "102 роки тому біля залізничної станції Крути, що за 130 км від Києва, добровольчий Студентський курінь із 300 юнаків – студентів Університету Святого Володимира, новоствореного Українського Народного Університету та київських гімназистів, – вступили у ...
1054959
  Кулик М. Пам"яті героїв Крут: секрет героїзму // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 40-41
1054960
   Пам"яті Героїв України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 листопада (№ 44/45). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В Національному лісотехнічному університеті України відбулося урочисте відкриття пам’ятних дощок Героям України Олександру Капіносу та Юрію Дадаку, які віддали найцінніше - своє життя, за свободу та незалежність, захищаючи рідну землю, виборюючи право ...
1054961
  Ленін В.І. Пам"яті Герцена // Вибрані філософські твори / О.І. Герцен. – Київ, 1949. – Т. 1. – С. 5-11
1054962
  Ленін В.І. Пам"яті Герцена / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 12с.
1054963
  Ленін В.І. Пам"яті Герцена / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 15с.
1054964
   Пам"яті Ґочі Ревазовича Цецхладзе // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – C. 152. – ISSN 0235-3490
1054965
   Пам"яті Григорія Вервеса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.96. – ISSN 0236-1477
1054966
   Пам"яті Д.В. Закревського // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 380
1054967
   Пам"яті Данила Марковича Курдельчука // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 188). – С. 14
1054968
   Пам"яті Данила Марковича Курдельчука // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 186). – С. 4
1054969
   Пам"яті Дениса Антіпова // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2022. – Вересень (№ 7). – С. 4


  На честь Дениса Антіпова, який героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність та Незалежність України, у дворику Ін-ту філології висаджено привезений із батьківщини полеглого воїна бук (саме такий був позивний воїна - "БУК") та відкрито ...
1054970
   Пам"яті Дерепи Кузьми Петровича доктора медичних наук, професора // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 94-95. – ISSN 0044-4650
1054971
   Пам"яті державного діяча, вченого, педагога, колеги, товариша // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 24 вересня (№ 196). – С. 9
1054972
  Драч І. Пам"яті Джансуга Чарквіані // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 14


  Джансуг Чарквіані - народний поет Грузії.
1054973
   Пам"яті Джеймса Мейса : новини // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 185-186


  3 травня помер професор Джеймс Ернест Мейс (1952-2004) - історик-україніст, політолог, дослідник голодомору в Україні. Саме завдяки його дослідженням світ дізнався про Голодомор в Україні.
1054974
  Хара О. Пам"яті Джона МакКейна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 вересня (№ 32). – С. 6


  ""Найбільш вільним нас робить служіння справі, більшій за нас самих". Ці слова якнайкраще характеризують їх автора - непересічну особистість із високими моральними принципами, героя війни, сенатора, кандидата у президенти США від Республіканської ...
1054975
   Пам"яті Дмитра Дмитровича Глаголи // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 156-157 : фото. – ISSN 1682-3591
1054976
  Рогожа В. Пам"яті Дмитра Кременя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 червня (№ 11). – С. 1, 7
1054977
   Пам"яті Дмитра Яковича Телегіна (1919 - 2011) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 181-182


  У 1973 - 1980 рр. викладав на історичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка "Основи археології" та спеціальні курси з історії мезоліту та неоліту України.
1054978
  Чернецький В. Пам"яті Дмітрія Алєксандровіча Прігова // Критика. – Київ, 2007. – Вересень, (число 9). – С. 28
1054979
  Немченко І. Пам"яті Дніпрової Чайки // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація ; голов. ред. Немченко І. [та ін.]. – Київ ; Херсон, 2016. – Вип. 12. – С. 7. – ISBN 978-617-7201-22-8
1054980
  Лук"янчук Г. Пам"яті дослідника злочинів у Биківні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 листопада (№ 46). – С. 7


  Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" провів захід, присвячений пам"яті Миколи Лисенка, який трагічно загинув 5 років тому - в 2014 році.
1054981
  Лук"янчук Г. Пам"яті дослідника злочинів у Биківні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 листопада (№ 43/44). – С. 9


  Пам"яті Миколи Лисенка.
1054982
  Кравченко Уляна Пам"яті друга : Вірші в прозі, статті, спогади, листи / Кравченко Уляна; Упоряд. і авт. вступ. ст. та прим.Г.І.Огриза. – Львів : Каменяр, 1996. – 247с. – ISBN 5-7745-0371-2
1054983
   Пам"яті друга, колеги, учителя... / Г. Семенюк, С. Росовецький, Г. Усатенко, Н. Салтовська, О. Наумовська, Н. Рудакова, С. Лещинська, Р. Лихограй // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 7-19
1054984
  Рутвен Меліз Пам"яті Едварда Саїда // Критика. – Київ, 2003. – Жовтень, (число 10). – С. 30-31


  Едвард Саїд — американський літературний критик палестинського походження, палестинський політичний активіст. Основоположник постколоніальної теорії. У своєму дослідженні "Орієнталізм" Саїд проаналізував упереджене ставлення Заходу до Сходу протягом ...
1054985
   Пам"яті Євгена Івановича Паталахи // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 212 : фото. – ISSN 0367-4290
1054986
   Пам"яті Євгена Олександровича Гордієнка : [некролог] // Біофізичний вісник / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Баранник Є.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 35 (1). – С. 46-47. – ISSN 2075-3810


  "10 червня 2015 року пішов із життя відомий учений, педагог, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Євген Олександрович Гордієнко".
1054987
  Щербак Ю. Пам"яті Євгенія Євтушенка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 квітня (№ 59). – С. 7
1054988
   Пам"яті жертв Голодомору // Київський університет. – Київ, 2022. – Листопад (№ 9). – С. 3


  Щорічно в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять загиблих від Голодомору 1932-1933 років та масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років.
1054989
   Пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні = To the memory of the victims of Holodomor of 1932-1933 in Ukraine : [фотоальбом] / Укр. ін-т національної пам"яті та ін. ; [авт. тексту та упоряд. Фурманчук Г.Й. ; редкол. : Юхновський І.Р., Клименко М.М., Погорілець О.Г. ; пер. Суслін Е.В. ; авт. худож. частини та фото Мазур О.М.]. – Тернопіль : Лілея, 2009. – 132 с. : фотогр. – ISBN 978-966-2392-00-5
1054990
  Мизак Н. Пам"яті жертв Чортківського розстрілу / Н. Мизак, Б. Волошинський // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 1-7 грудня (№ 43). – С. 5


  До 80-ліття УПА.
1054991
  Литвиненко Ю. Пам"яті журналіста [Перевозного Миколи Васильовича] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 7 - 14 червня (№ 26). – С. 13
1054992
  Кулик Н. Пам"яті загиблих [Їх забрала війна] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 20 червня (№ 24). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
1054993
   Пам"яті заслуженного лікаря України Олександра Івановича Хари // Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Українс. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ, 2017. – № 3 (66). – C. 122-123. – ISSN 1727-5741


  На 64-му році життя 29 серпня 2017 р. передчасно пішов у вічність Олександр Іванович Хара - заслужений лікар України, кандидат медичних наук, доцент, віце-президент Української асоціації лікарівдерматовенерологів і косметологів.
1054994
   Пам"яті І.І.Лукінова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 92-93 : Фото. – ISSN 0131-775Х
1054995
  Присутній І.Ч. Пам"яті І.П. Багряного // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 288, січень : січень. – С. 10


  З нагоди 10-х роковин смерти.
1054996
   Пам"яті І.Ю.Левицького // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 72 : фото. – ISSN 1561-4980
1054997
   Пам"яті Івана Бойченка // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 159-160
1054998
  Щербак Ю. Пам"яті Івана Дзюби // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 24 лютого- 2 березня (№ 7). – С. 4
1054999
  Мольнар М. Пам"яті Івана Панькевича / М. Мольнар, 1958. – 1 с. – Окр.відбиток з : "Радянське літературознавство", № 2, 1958 р.
1055000
  Задорожний М.П. Пам"яті Івана Петровича Половини // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 63-64 : фото
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,