Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1054001
  Сердюк А. "Пісні "Вставай, Україно!" чверть століття // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 18-24 серпня (№ 33). – С. 12-13


  «Вставай, Україно!» (1991) — пісня композитора Анатолія Сердюка на вірш Дмитра Павличка.
1054002
  Балабко О. "Пісню не забути, що цвіте від рути..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 березня (№ 10). – С. 9


  4 березня - 65 років від дня народження Володимира Івасюка.
1054003
  Ковбасенко Ю. "Пісня єднання...": спроба прогнозу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 99-101. – ISSN 0236-1477
1054004
  Річ В. "Пісня з темряви": новий погляд // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 113-121. – ISSN 0868-4790
1054005
  Крищенко В. "Пісня мені продовжує життя" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 12
1054006
  Сарапин В. "Пісня на новий 1805-й год пану нашому і батьку князю Олексію Борисовичу Куракіну" Івана Котляревського в контексті бурлескно-травестійного одописання першої третини ХІХ ст.
1054007
  Сарапин Віта "Пісня на Новий 1805 год пану нашому і батьку князю Олексію Борисовичу Куракіну" Івана Котляревського в контексті бурлескно-травестійного одописання першої третини XIX ст.


  У статті розглянуто ідейно-тематичні та стильові особливості освоєння й переосмислення канонічного класицистичного жанру оди в українській літературі першої третини XIX ст., визначено похідний характер і залежність од про російсько-французьку війну від ...
1054008
  Дячишин Б. "Пісня натхненним кружля веретеном, на веретені срібляться слова..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 3-9 жовтня (№ 40). – С. 10
1054009
  Боднар О. "Пісня про Гайавату" Генрі Лонгфелло у художньому перекладі Костянтина Шмиговського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 148-151. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1054010
  Чепелик О. "Пісня про Роланда" в польській проекції // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті досліджено становлення французького героїчного епосу, розкрито особливості сприйняття поеми "Пісня про Роланда" в Польщі, її актуальність та близькість польському читачеві.
1054011
  Пильник В. "Пісня про Роланда", "Слово о полку Ігоревім": спільне і відмінне // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 29-33
1054012
  Мех Н. "Пісня, що народ заколосила..." (образ пісні в поетичній мові А. Малишка) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 22-25. – ISSN 0201-419
1054013
  Бучик С.С. "Пісочниці" (sanbox) як ефективний засіб захисту від атак "0-day" / С.С. Бучик, Д.С. Нечаснюк, М.В. Самойленко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 260-261
1054014
  Іщенко Н. "Пішаки" в гібридній грі Кремля, або Розповідь про спільну успішну роботу журналістів Росії та України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 28
1054015
  Шевчук І. "Пішла звичайна застільна розмова. Та всі розуміли, що сталося непоправне" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 14 (517), 9 квітня 2020. – С. 46-50


  Жінки Володимира Маяковського.
1054016
  Мельниченко В. "Пішли в Московію від мене письмена..." // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 28-31. – ISSN 1819-7329


  Автор починає цикл своїх публікацій про період інтенсивного перенесення київської вченості, культури й освіти до Московії у XVII–XVIII століттях.
1054017
  Горичко Л. "Пішов у тихе золото діброви..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 21-26. – ISSN 0130-5263
1054018
  Курищук В. "Пішов я, вигнаний, в чужину..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 квітня (№ 15). – С. 6


  Микола Матіїв-Мельник - письменник, педагог, громадський діяч, полум"яний патріот, який помер на чужині від ностальгії.
1054019
  Павленко В. "Плавучая опера" Джона Барта: "авторская маска" и ее роль в американском постмодернистском романе середины ХХ столетия // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 222-225. – ISBN 966-587-057
1054020
  Гребенщикова А.Г. "Плакатность" в советской литературе 1920-1930-х годов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 61-65. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  В статье рассматривается вопрос применения поэтики плаката в лит. тексте. Автор доказывает, что в литературе 1920–1930-х гг. активно используются приемы плаката для достижения наглядности, убедительности и экспрессивного окрашивания изображаемого. ...
1054021
  Новак О. "План Бальцеровича - те, що зробило Польщу сильнішою" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 120-122. – ISSN 2306-028X
1054022
  Ріцос Я. [Пісня моєї сестри / Яніс Ріцос. – 31-е вид. – Афіни : Кедрос, 1984. – 34 с. – Видання новогрецькою мовою
1054023
  Елітіс О. [Пісня трагічна і сумна про загиблого молодшого лейтенанта з Албанії / Одісей Елітіс. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 36 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-93-X
1054024
  Ромас Д. [Плавання (1570-1870) : фантастична хроніка в 3-х трилогіях / Дионісіс Ромас. – Афіни : Естія
Т. 1 : Давідзенці (1570-1670) ; ч. 2 : Розгул популярів ; ч. 1. – 1979. – 602 с. – Видання новогрецькою мовою
1054025
  Ромас Д. [Плавання (1570-1870) : фантастична хроніка в 3-х трилогіях / Дионісіс Ромас. – Афіни : Естія
Т. 1 : Давідзенці (1570-1670) ; ч. 2 : Розгул популярів ; ч. 2. – 1979. – 446 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1054026
  Ромас Д. [Плавання (1570-1870) : фантастична хроніка в 3-х трилогіях / Дионісіс Ромас. – Афіни : Естія
Т. 1 : Давідзенці (1570-1670) ; ч. 3 : Плач Канти ; ч. 2. – 1982. – 476 с. – Видання новогрецькою мовою
1054027
  Ромас Д. [Плавання (1570-1870) : фантастична хроніка в 3-х трилогіях / Дионісіс Ромас. – Афіни : Естія
Т. 1 : Давідзенці (1570-1670) ; ч. 3 : Плач Канти ; ч. 1. – 1982. – 550 с. – Видання новогрецькою мовою
1054028
  Вороненко Ю.В. Післядипломна медична освіта - нові горизонти й перспективи / Ю.В. Вороненко, О.П. Мінцер, О.В. Палагін // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 12-16. – ISSN 1681-2751
1054029
  Пшенична Л. Післядипломна освіта - сучасні тенденції прогресу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 439-448. – ISSN 2312-5993
1054030
  Кононенко Л.В. Післядипломна освіта бухгалтерів в Україні: проблеми та перспективи / Л.В. Кононенко, С.О. Кононенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 172-177. – (Економічні науки ; вип. 26)
1054031
  Нейкова Л.І. Післядипломна освіта в інноваційній сфері // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-122
1054032
  Липова Л. Післядипломна освіта в контексті профілізації навчання / Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (16). – С. 3-7.
1054033
  Татаров О.Ю. Післядипломна освіта в національній академії внутрішніх справ: стан і перспективи вдосконалення / О.Ю. Татаров, І.О. Луговий // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 248-260
1054034
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 1. – 2004
1054035
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 2. – 2004
1054036
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 1. – 2005
1054037
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005
1054038
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 1. – 2006
1054039
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 2. – 2006
1054040
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 1. – 2007
1054041
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 2. – 2007
1054042
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 1 (12). – 2008
1054043
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 2 (13). – 2008
1054044
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 1 (14). – 2009
1054045
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 1 (16). – 2010
1054046
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 2 (17). – 2010
1054047
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 2 (19). – 2011
1054048
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 2 (21). – 2012
1054049
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 1 (22). – 2013
1054050
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 2 (23). – 2013
1054051
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 1 (36). – 2015
1054052
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 2 (37). – 2015. – 108 с.
1054053
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ : Фірма "Гранмна", 2001-
№ 1. – 2018. – 107 с.
1054054
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ : Гранмна, 2001-
№ 2. – 2018. – 107, [1] с., [1] арк. кольор. фот.
1054055
   Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін : навч.-метод. посібник / [Л.П. Пуховська та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Ун-т. менедж. освіти". – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 121, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 121. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-644-304-8
1054056
  Веретельник О.В. Післядипломна освіта лікарів-дерматовенерологів: вивчення основ косметології // Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донецьк. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Ю.Ф. Айзатулов. – Слов"янськ, 2016. – № 1/2 (36). – С. 81-84
1054057
  Цехмістер Я. Післядипломна освіта лікарів: клініко-фармацевтична підготовка / Я. Цехмістер, О. Лисенко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 39-45. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1054058
  Зіненко М. Післядипломна освіта марнотратства // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (165), жовтень. – С. 12-17


  В закладах післядипломної освіти Чернігівщини викидаються на вітер мільйони бюджетних коштів через дублювання функцій цими вишами, сумнівні витрати та "роздутий" штат керівників.
1054059
  Ружило Н.С. Післядипломна освіта медичних сестер: аналіз форм і методів навчання в Україні / Н.С. Ружило, Н.О. Теренда // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль, 2020. – № 1. – С. 12-14. – ISSN 2411-1597
1054060
  Штомпель Г. Післядипломна освіта науково-педагогічних кадрів і спільнота знань та інновацій // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 123-124
1054061
  Ніколаєвська Р. Післядипломна освіта педагога в контексті акмеологічних ідей // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 9-11
1054062
   Післядипломна освіта педагогічних кадрів: Проблеми розвитку. – Київ, 1997. – 296 с.
1054063
  Лайко П.А. Післядипломна освіта та її фінансове забезпечення // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 80-87.
1054064
  Сагуйченко В.В. Післядипломна освіта у проблемному полі філософії освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 59-62. – ISSN 2077-1800
1054065
  Дмитрєнко Г. Післядипломна освіта як реалізатор людино центричної модернізації національної системи освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 3-9
1054066
  Селюков В. Післядипломна освіта як складова конституційного права на освіту в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – С. 62-65. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті розглядається зміст конституційного права на освіту в контексті визначення місця післядипломної освіти як його складової частини. Проаналізовано сучасні тенденції нормативного забезпечення права на освіту взагалі та, окремо, визначено ...
1054067
  Дікова-Фаворська Післядипломна освіта: альтернативні моделі // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 106-108. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1054068
  Кудрявцева Н.П. Післядипломна освіта: результат, що потребує оцінки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 299-308


  S статті досліджується соціально-економічна ефективність специфічного сегменту економіки - післядипломної освіти. Пропонується система показників визначення результатів її діяльності на м"шро- та макрорівні. In article socio-economic efficiency of the ...
1054069
  Чернишова Є. Післядипломна педагогічна освіта в консорціумі закладів післядипломної педагогічної освіти,перспективи розвитку // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 7-9
1054070
  Олійник В. Післядипломна педагогічна освіта в контексті глобальних цивілізаційних змін / В. Олійник, О. Отич // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 9-30. – ISBN 978-617-7283-08-8
1054071
  Якухно І. Післядипломна педагогічна освіта в контексті інноваційного розвитку // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 2 (13). – С. 15-19.
1054072
  Романенко М. Післядипломна педагогічна освіта в реаліях "нової української школи"; методологічний вимір інноваційних змін // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 12-15
1054073
  Архипенко Л.М. Післядипломна педагогічна освіта в Україні на рубежі століть: проблеми, тенденції // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 247-253
1054074
  Сорочан Т. Післядипломна педагогічна освіта у вимірі стратегії змін // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 31-53. – ISBN 978-617-7283-08-8
1054075
  Штомпель Г.О. Післядипломна педагогічна освіта: виклики компаративізму глобалізації // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 73-81. – ISSN 2411-1317


  Обгрунтовується специфіка постбакалаврату як переваження дослідження над навчанням.
1054076
  Сорочан Т. Післядипломна педагогічна освіта: можливі відповіді на виклики модернізації // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 9-12
1054077
  Наумова В. Післядипломна підготовка викладачів закладів вищої освіти до управління якістю освіти студенті // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 29-31
1054078
  Дерев"янкін Т. Післяжовтневі експерименти над вітчизняним ринковим господарством (1918-1928 рр.) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 64-80. – Бібліогр.: с. 64-80. – ISSN 0131-775Х


  Досліджено сутність і характер двох великих історичних експериментів - "воєнного комунізму" та непу. Розкрито процес усунення з народного господарства ринку й товарного виробництва за часів "воєнного комунізму", а також спроби "реанімаці" ринкових ...
1054079
  Резніченко Н.Ю. Післяідипломна освіта дерматовенерологів: викладання правових основ косметології // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология : научно-практический журнал / ГУ "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины" ; Ассоциация дерматологов, венерологов и косметологов Днеропетровщины ; гл. ред. А.Д. Дюдюн. – Днепропетровск, 2015. – № 3/4. – С. 174-178. – ISSN 1561-3607


  "...Викладено правові основи роботи лікаря, зокрема дерматокосметолога, з включенням основних положень Конституції України, законів України, та міжнародних нормативних актів."
1054080
   Післякарантинне повернення // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 20-28 травня (№ 17/20). – С. 3


  Фахівці Департаменту правового захисту апарату ФПУ розглянули порядок виходу із запроваджених режимів роботи.
1054081
   Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації : аналітична доповідь / [Жаліло Я.А. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 144 с. : табл. – ISBN 978-966-554-153-0
1054082
  Ступницький О.І. Післякризові інституційні зміни у фінансовій сфері ЄС / О.І. Ступницький, Є.Л. Поштар // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 223-227. – ISSN 1729-7036
1054083
  Ступницький О.І. Післякризові інституційні зміни у фінансовій сфері ЄС. / О.І. Ступницький, Є.Л. Поштар // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 223-227. – ISSN 1729-7036
1054084
  Черкас Н.І. Післякризові пріоритети експортного сектора економіки України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 79-84. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
1054085
   Післямагматичні чинники алмазоносності кімберлітів / В. Василенко, Л. Кузнецова, В. Мінін, М. Зінчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 41-52 : рис., табл. – ISSN 2078-6220
1054086
  Павленко С. Післямазепинська доба Батурина // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 373-399. – ISBN 978-966-355-023-7
1054087
  Головко Б.А. Післямова // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 217. – ISBN 966-594-559-9
1054088
  Левчук Я. Післямова // Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / М.Ф. Грушевський. – Київ : Либідь, 2006. – С. 216-231. – ISBN 978-966-06-0465-0


  Про Марка Федоровича Грушевського.
1054089
  Обушний М. Післямова // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 376-382. – ISBN 978-617-640-241-1
1054090
  Обушний М. Післямова // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 238-247. – ISBN 978-966-524-388-5
1054091
  Остапчук О. Післямова до "азбучної війни": кириличне видання творів Тимка Падури
1054092
  Яровий О. Післямова до здійсненого // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2011. – [Вип. 6]. – С. 308-309. – ISBN 978-966-171-390-0


  Побажання юним авторам "Сполучника" нових творчих осяянь.
1054093
  Богиня Н. Післямова перекладача [Про творчість Гертруди Стайн (1874-1946)] : повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 76-77. – ISSN 0320 - 8370
1054094
  Буряк С. Післямова чи пролог?.. (до питання про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку особи, суспільства, держави) / С. Буряк, Г. Черняк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (298), травень. – С. 22-26. – ISSN 2076-9326
1054095
  Чиж І. Післямова чи пролог?.. (до питання про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку особи, суспільства, держави) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 31-35. – ISSN 2076-9326
1054096
  Федоренко В.Л. Післямова. Залишаючи Орегон, або цінності та цілі місцевогосамоврядування і регіонального розвитку в США / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 274-284. – ISBN 978-617-7507-75-7
1054097
  Приходько В.В. Післямова. Сенс філософсько-прикладного навчання // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 66. – ISSN 2414-5823
1054098
  Дубівська С.С. Післяопераційна когнітивна дисфункція: механізми розвитку та інтенсивна терапія : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Дубівська Світлана Станіславівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 40 назв
1054099
  Міщук В.Р. Післяопераційний біль у дітей (огляд літератури) // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 140-145. – ISSN 2224-0586
1054100
  Павлов О.О. Післяопераційний делірій у пацієнтів похилого віку / О.О. Павлов, С.О. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – C. 115-119. – ISSN 2224-0586
1054101
  Бутовська М. Післяпологові маніпуляції з пуповиною та послідом, церемонії припікання і шрамування повік у датогів - скотарів Північної Танзанії / М. Бутовська, В. Буркова // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 69-73. – ISSN 0130-6936
1054102
  Гриценко А.В. Післяпроектний аналіз як заключний етап процедури оцінки транскордонних впливів на довкілля / А.В. Гриценко, Л.Я. Аніщенко, Б.С. Свердлов // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 14-28 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
1054103
  Дзира О.І. Післяреволюційна політична імміграція українців до Канади: історико-біографічний вимір // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 15. – C. 245-259. – ISSN 2520-2855
1054104
  Білик Д. Післясталінська реформа системи народної освіти в Україні // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 113, червень : червень. – С. 21-23
1054105
  Котигоренко В.О. Післясталінський тоталітаризм в УРСР: ретроспектива процесу легітимізації // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 122-137
1054106
  Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека = The Post-Chornobyl library : Український літературний постмодерн / Гундорова Т. – Київ : Критика, 2005. – 264с. – ISBN 966-7679-72-1
1054107
  Білицький В. Післячорнобильські реалії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 5
1054108
  Білицький В. Післячорнобильські реалії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 травня (№ 18). – С. 4
1054109
  Бекірова Г. Післяювілейна гіркота // Критика. – Київ, 2007. – Грудень, (число 12). – С. 22-23


  100-літній ювілей Петра Григоренка.
1054110
  Данилевська Н.О. Пісне моя / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 56, [1] с., включ. обкл. : ноти. – ISBN 979-0-707507-18-6
1054111
   Пісне наша - доле наша. – Ужгород, 1967. – 112с.
1054112
   Пісненна орбіта. – К, 1988. – 53с.
1054113
  Боровський Я.Є. Піснетворець старого часу і його земля // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 137-139


  Боян, Янь, Іоанн (1016–1106[1]) — поет-співець давньої Русі, відомий за згадкою у "Слові о полку Ігоревім", де його ім"я зустрічається сім разів.
1054114
  Кудрявцев Л. Піснею зачарований // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 14-15. – ISSN 0130-7037


  Олександр Опанасович Потебня
1054115
   Пісні - символи України / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. відділ ; підгот.: Л. Полозенко, С. Сердюк. – Київ : [б. в.], 2014. – 11 с., включ. обкл. – Без тит. арк. Кн. опис. за обкл. – Бібліогр.: с. 11
1054116
  Беранже П’єр Жан Пісні / Беранже П’єр Жан. – К, 1970. – 215с.
1054117
  Беранже П’єр Жан Пісні / Беранже П’єр Жан. – Київ, 1980. – 128 с.
1054118
  Знатоков Ю.В. Пісні / Ю.В. Знатоков. – Київ, 1986. – 44 с.
1054119
  Білозір І.Й. Пісні / Ігор Білозір.; [упоряд.: О. Білозір, О. Майчик]. – Київ : Музична Україна, 2015. – 189, [3] с. : ноти. – Авт. віршів: Я. Виджак, І. Геращенко, І. Гущак, П. Запотічний, А. Канич, В. Крищенко, Р. Кудлик, П. Лехновський, М. Людкевич, М. Міщенко, М. Петренко, П. Путій, Б. Стельмах, М. Ткач, Б. Чепурко. – ISBN 979-0-707527-57-3
1054120
  Беранже Пьер-Жан Пісні Беранже / [Пеp.] А.Т. Гpабина. – Київ, 1923. – 34 с. – Hа тит. аpк та обкл. А.Т. Гpабина зазначений як авт.
1054121
  Діброва В. Пісні Бітлз : оповідання / В. Діброва. – Київ : Альтернатива, 1990. – 87 с.
1054122
  Ониськів М.І. Пісні бойківського села Петранка / Марта Ониськів, Ганна Книш, Дарія Мельник. – Львів : Камула, 2013. – 189, [3] с., [16] арк. фотоіл. : ноти + 1CD. – Присвячується 410-ій річниці заснування села Петранка. - Словник маловживаних і застарілих слів: с. 188-189. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-433-086-9
1054123
   Пісні Буковини. – К, 1990. – 479с.
1054124
   Пісні великого Кобзаря. – К, 1964. – 396с.
1054125
  Кузик В.В. Пісні Великої Вітчизняної війни / В.В. Кузик. – Київ : Музична Україна
Вип. 1. – 1986. – 48 с.
1054126
  Коропніченко Г. Пісні весняно-літнього циклу на Київщині: ареальне роздоріжжя // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 39-63
1054127
  Лукашенко Л. Пісні весняного жанрового циклу на Північному Підляшші // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 110-131. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Підляшшя - історико-етнографічна область, що займає територію між Холмщиною на півдні й р. Нарвою на півночі, Мазовією (Польща) на заході та Волинню і Поліссям на сході.
1054128
  Гамзатов Р. Пісні високих гір : пер. з аварськ. / Р. Гамзатов. – Київ : Веселка, 1973. – 192 с.
1054129
  Акопян Г.Г. Пісні відваги й любові. : поезії / Акопян Г.Г. – Київ : Молодь, 1977. – 78 с.
1054130
   Пісні воєнних днів. – Київ, 1970. – 115 с.
1054131
  Чорнобривець С. Пісні гір / С. Чорнобривець. – К., 1955. – 112с.
1054132
  Чорнобривець С.А. Пісні гір : оповідання / С.А. Чорнобривець; Степан Чорнобривец. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 96 с.
1054133
  Гамзатов Р.Г. Пісні гір : выршы / Р.Г. Гамзатов. – Київ, 1986. – 495 с.
1054134
  Сироїд О. Пісні Григорія Сковороди в усній традиції середини ХІХ ст. // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 97-105
1054135
  Цуприк Мирослав Пісні далеких Зелених гір // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16. – ISSN 0868-9644
1054136
  Віта В. Пісні для коханого / В. Віта. – Київ, 1996. – 88с.
1054137
  Андрухович Ю. Пісні для мертвого півня : пісні / Ю. Андрухович. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2004. – 96 с. : іл. – ISBN 966-668-075-0
1054138
   Пісні для молоді, 1949. – 64с.
1054139
   Пісні для молоді. – К, 1956. – 312с.
1054140
  Сергійчук В. Пісні для щирої народної душі // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 190-191. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 100-річчя від дня народження Дмитра Луценка.
1054141
   Пісні до свят. – К, 1975. – 294с.
1054142
   Пісні дружби. – Київ, 1967. – 152с.
1054143
   Пісні з-над Печори. – Ужгород, 1975. – 224 с.
1054144
   Пісні з Білорусі. – К, 1957. – 176 с.
1054145
   Пісні з Волині. – К, 1970. – 333с.
1054146
  Упеник М.О. Пісні з дороги / М.О. Упеник. – Київ, 1964. – 266 с.
1054147
  Шепітько О. Пісні з колиски лихоліть : роман // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 49-82
1054148
   Пісні з Лісограду. – М, 1943. – 44с.
1054149
   Пісні з Покуття : (Пісні записані у селі Вербівці Городенківського району М.Андрусяком та канд.істор.наук М.Паньківим). – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 280с. – ISBN 966-7363-98-8
1054150
   Пісні з полонини : закарпатські народні пісні / записав і упорядкував Петро Пойда. – Київ : Дніпро, 1966. – 254 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл.
1054151
   Пісні з полонини : закарпатські народні пісні / записав і упорядкував Петро Пойда. – Київ : Дніпро, 1970. – 288 с. : ил. – Мініатюрне видання
1054152
  Пойда П.М. Пісні з полонини / П.М. Пойда. – К, 1974. – 239 с .
1054153
   Пісні з українських, радянських кінофільмів. – Київ, 1963. – 144с.
1054154
  Шалак О. Пісні Заливанщини у запису Болеслава Поповського: текстологічні засади записування та едиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 454-459
1054155
   Пісні записані на Кіровоградщині. – Кіровоград, 1958. – 80 с.
1054156
  Булат Т.П. Пісні звитяги. / Т.П. Булат. – К., 1968. – 48с.
1054157
  Соболь В. Пісні землі Донецької // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 198-210. – ISSN 1728-9572
1054158
  Старицький М. Пісні і думи
ч.2. – 1883
1054159
  Франко І.Я. Пісні і праця : Вибір оповідань і поезій / І.Я. Франко. – Львів : Накл. Ювілейного ком-ту, 1926. – 176с.
1054160
  Нудбга Г. Пісні і романси українських поетів. – Київ, 1941. – 287 с.
1054161
   Пісні імігрантів
1054162
  Цеков Юрій Пісні калинової розлуки // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 20-21 : фото
1054163
   Пісні Карпат. – Ужгород : Карпати, 1972. – 223с.
1054164
   Пісні квітучої України. – К, 1938. – 64с.
1054165
  Громадська Л. Пісні кобзаря Василя Литвина житимуть вічно // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 липня (№ 27). – С. 13
1054166
   Пісні комсомолу. – Х, 1938. – 120с.
1054167
   Пісні кохання. – К. : Дніпро, 1986. – 367с.
1054168
  Плескач О. Пісні кубанського весілля // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 59-68


  У статті проаналізовано досі неопудліковавні народні весільні пісні, які зібрали працівники Донецького центру української культури і літератури під час експедицій до Краснодарського краю.
1054169
   Пісні Купідона. – К, 1984. – 351с.
1054170
   Пісні літературного походження. – К, 1978. – 494с.
1054171
  Бабіна М. Пісні літературного походження. "Ще не вмерла України... " Павла Чубинського і Михайла Вербицького - Національний Гімн нашої держави // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – C. 2-5. – ISSN 0130-5263
1054172
  Телешман С.І. Пісні М. Ткача про кохання // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 2. – С. 82-88. – ISSN 2077-804X
1054173
  Пономаренко Людмила Григорівна Пісні Марусі Чурай: текстологічний аспект : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пономаренко Людмила Григорівна; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут філології. – Київ, 2002. – 196л. – Бібліогр.: л.175 - 196
1054174
  Пономаренко Людмила Григорівна Пісні Марусі Чурай: текстологічний аспект : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пономаренко Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1054175
  Марусенко І.Є. Пісні мого серця : вибр. вірші / Іван Є. Марусенко. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 104, [1] с. : іл. – ISBN 978-611-01-2098-2
1054176
  Гончаренко І.І. Пісні моєї юності : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ, 1958. – 172 с.
1054177
  Зайко М.А. Пісні моїх батьків на фоні їх, життєвих епізодів : альбом з нотами, текстами, світлинами, аудіодисками / Мирослава Зайко. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 83, [1] с. : іл., ноти + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 80-82


  У пр. № 1700238 написи: У відділення мистецтв Б-ки ім. М. Максимовича для ознайомлення студентам та викладачам : є що читати-дивитися-слухати. Є що співати і грати на ф-но. У дореволюційній Україні майже кожен інтелігент міг дещо пісенного пробувати на ...
1054178
  Шашкевич М.С. Пісні на слова Макркіяна Шашкевича. / М.С. Шашкевич. – Львів, 1961. – 36с.
1054179
   Пісні на слова Маркіяна Шашкевича. – Львів, 1961. – 37 с.
1054180
  Лупій О.В. Пісні на слова Олеся Лупія / Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд. Л.С. Бондаренко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 48 с. : ноти, портр.


  У пр. № 3003BR напис: Науковій бібліотеці імені М.О. Максимовича Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. Сердечно від автора. Олесь Лупій. 25.08.2015 р.
1054181
   Пісні Назарія Яремчука. – Київ : Бібліотека українця, 1995. – 32 с. – (Бібліотека українця)
1054182
  Черевичний Д.С. Пісні напровесні / Д.С. Черевичний. – Сімферополь : Таврія, 1963. – 85 с.
1054183
  Лабович Л. Пісні не лише святі. Музична традиція Підляшшя // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 березня (№ 10). – С. 11. – ISSN 0027-8254
1054184
  Кейс Віталій Пісні невинності і пісні досвіду : парадоксальна візія Вільяма Блейка : філософські підстави у творах Блейка // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 162-168. – ISSN 0320 - 8370
1054185
  Блейк Вільям Пісні невинності та Пісні досвіду : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 169-172. – ISSN 0320 - 8370
1054186
  Каменюк М. Пісні ніжного волоцюги / Михайло Каменюк ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 190, [2] с. : іл., портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-215143-5
1054187
   Пісні Нового Світу : улюблені вірші поетів США та Канади. – Київ : Факт, 2004. – 344 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-8408-48-9
1054188
   Пісні одного села : Кучурівські наспіви. – Вид. 2-ге, допов. – Чернівці : Факел пам"яті Марії, 2005. – 471 с. : іл., ноти. – Назва обкл.: Пісні одного села
1054189
  Морміль Л. Пісні остарбайтерів - невільників ХХ століття
1054190
  Голота П. Пісні під гармонію / П. Голота. – 2-е вид. – Х., 1929. – 55с.
1054191
  Голота П. Пісні під гармонію / П. Голота. – Х., 1929. – 64с.
1054192
  Голота П. Пісні під гармонію / П. Голота. – 3-е вид. – Х., 1930. – 55с.
1054193
   Пісні Поділля : записи Насті Присяжнюк в селі Погребище. 1920-1970 рр. – К : Наукова думка, 1976. – 524с.
1054194
  Дорошко П.О. Пісні праці / П.О. Дорошко. – Київ, 1949. – 200 с.
1054195
  Мандрика М. Пісні про Анемону / М.Мандрика. – Київ : Дpук. Фельдмана в Радомишль
Т. 1 : Поезі. – 1917. – 176 с. – На обкл. після назви: Перший том поезій М. Мандрики
1054196
  Василій Д.А. Пісні про Армуріса та сина Андроніка / Д.А. Василій; за ред. С. Алексіу. – Афіни : Естія, 1995. – 233, [7] с. : 4 арк. іл. – Текст новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
1054197
  Єрмоленко С.Я. Пісні про Богдана Хмельницького в контексті фольклорних символів // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 102-105
1054198
   Пісні про Буковину = Lieder uber Buchenland = Cantece despre Bucovina = Piesni o Bukowinie / [упор. : Ельгісер Й.М., Левчик Ю.С., Равлюк Л.Р. та ін. ; ред. Яворська І.Т. ; пер. : Клейман І.Д., Чобанюк О., Шейка Ж.Л. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 140 с. : фото. – ISBN 978-966-8658-76-1
1054199
   Пісні про кохання. – К, 1972. – 96с.
1054200
  Грабовський В. Пісні про кохання німецьких композиторів-романтиків в українському звучанні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 вересня (№ 35). – С. 15. – ISSN 2519-4429
1054201
   Пісні про Крим. – Сімферополь, 1957. – 136с.
1054202
  Вапцаров Н. Пісні про людину. / Н. Вапцаров. – Львов, 1961. – 100с.
1054203
   Пісні про матір. – Київ : Музична Україна, 1970. – 176 с.
1054204
   Пісні про матір. – К, 1988. – 144с.
1054205
   Пісні про партію. – Київ, 1985
1054206
   Пісні про партію та комсомол. – Київ, 1971. – 128 с.
1054207
   Пісні радянських композиторів. – К, 1977. – 57с.
1054208
  Нудьга Г.А. Пісні революції / Г.А. Нудьга. – Львів, 1968. – 119с.
1054209
   Пісні родинного життя. – К, 1988. – 357с.
1054210
   Пісні самодіяльних композиторів Харківщини. – Харків, 1955. – 80с.
1054211
   Пісні свободи й миру. – К, 1962. – 202с.
1054212
   Пісні Севастополю. – К, 1971. – 57с.
1054213
  Алчевська Х.О. Пісні серця і просторів / [Пеpедм. М. Венгжина [М. Угpин-Безгpішний]]. – [Харьків] : Вид. М. Венгжина ; [Типо-Литогp. Р. Радомышельскаго], 1914. – 31 с.


  В кн. пеpеклад віpшів О.К. Толстого, П. Коpнеля, Я.П. Полонського, І.С. Hікітіна, М.М. Мінського, Вольтеpа, Г. Ібсена.
1054214
   Пісні Слобідської України : записи з Лебединщини. – Харків : Майдан, 1998. – 201с. – ISBN 966-7077-63-2
1054215
  Кульбак Л.А. Пісні солідарності : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 88 с.
1054216
   Пісні солов"їні. – К, 1962. – 143с.
1054217
  Плоткін Г.Д. Пісні та вірші / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1951. – 144 с.
1054218
   Пісні та вірші революційного поіділля Західної України. – К : Наукова думка, 1964. – 216 с.
1054219
   Пісні та казки про Леніна і Сталіна. – Одеса, 1939. – 94 с.
1054220
  Бернс Р. Пісні та поеми / Р. Бернс. – Х.-К., 1932. – 127с.
1054221
   Пісні та романси українських поетів : в двох томах. – Київ : Радянський письменник
Ч. 1. – 1956. – 344 с.
1054222
   Пісні та романси українських поетів : в двох томах. – Київ : Радянський письменник
Ч. 2. – 1956. – 385 с.
1054223
   Пісні та романси українських радянських поетів : 1917-1957. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 410 с.
1054224
  Солотва Е.М. і Стахерський А.С. Пісні та хороводи англійською мовою / Е.М. і Стахерський А.С. Солотва. – Київ : Радянська школа, 1965. – 66 с.
1054225
  Арнаут Ф.І. Пісні у гагаузів. Поняття жанру "тюркю" // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 9-16. – ISSN 1682-671Х
1054226
  Боригорець І. Пісні України / І Боригорець. – Б. м.
Т. 2. – 216 с. – Екз. деф.: без обкл. ориг., тит. л.


  На кн. печатка-екслібріс: Малеча Нестор Михайлович (1887-1979) етнограф, мовознавець, педагог, громадський діяч
1054227
  Нудьга Е.А. Пісні українських радянських поетів / Е.А. Нудьга, 1957. – 31с.
1054228
   Пісні Червоної Армії. – К.-Х, 1946. – 63с.
1054229
  Зуїха Я. Пісні Явдохи Зуїхи : [АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського] ; записав Гнат Танцюра ; [упоряд., передм., прим.: В.А. Юзвенко, М.Т. Яценко ; відп. ред. О.І. Дей] / Я. Зуїха. – Київ : Наукова думка, 1965. – 809, [2] с. : ноти. – Спражнє ім"я авт.: Явдоха Микитівна Сивак. - Розгорнутий тит. арк. – (Українська народна творчість)
1054230
   Пісні, вірші, оповідання, загадки. – К, 1965. – 96с.
1054231
   Пісні, Думки и Шумки Руського Народа на Подоли, Украини и в Малороссіи. – К, 1899. – 176с.
1054232
   Пісні, присвячені Тарасові Шевченку // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 520-537. – ISBN 978-606-745-014-9
1054233
  Козак С.Д. Пісні. / С.Д. Козак. – К., 1978. – 48с.
1054234
  Клос С. Пісню "Червона рута" Володимир Івасюк присвятив коханій дівчині Мусі / С. Клос, Р. Островський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 березня (№ 10). – С. 4
1054235
  Романченко М.З. Пісню іду шукати : поезії / М.З. Романченко. – Київ, 1961. – 84 с.
1054236
  Оболенська Наталя Пісню на спомин : Від свята до свята / Оболенська Наталя, Пенський Віктор // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 110-111 : Іл.
1054237
  Пільгук І.І. Пісню снує Черемош : повість / І.І. Пільгук. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 237с.
1054238
  Ємець Т. Пісня - душа народу (до 70-річчя від дня народження Анатолія Мокренка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 229-231. – ISBN 966-530-115-2
1054239
  Носов Л.І. Пісня - партизанські крила / Л.І. Носов. – К, 1965. – 90с.
1054240
  Верманич В.М. Пісня / В.М. Верманич. – Київ, 1974. – 3с.
1054241
  Макаренко Ж. Пісня "Черемшина" // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 337-340
1054242
  Арфіст Д. Пісня Арфіста : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 87-94. – ISSN 0868-4790
1054243
  Надіїн Д.П. Пісня бійця / Д.П. Надіїн. – Одеса, 1966. – 99с.
1054244
   Пісня братерства : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1979. – 178 с. – Тит. лист і текст двома мовами: укр. і рос.
1054245
  Ващенко Г. Пісня в кайданах : Драма на 4 дії ; [Збірник творів] / Г. Ващенко. – Київ : Електp. дpук. К.H. Милевського і Ко, 1909. – 88 с.


  Зміст: Пісня в кайданах: Дpама; Узько, темно...; Hімий; Хвилі.
1054246
  Глотов В.І. Пісня в степу / В.І. Глотов. – Львів, 1964. – 163с.
1054247
  Скалбе А. Пісня Даугави / А. Скалбе. – Київ, 1965. – 54 с.
1054248
  Хадкевич Т.К. Пісня Двіни : роман / Т.К. Хадкевич. – Київ, 1979. – 392 с.
1054249
  Франко І.Я. Пісня Дебори : Найдавніша пам"ятка старогебрейської поезії / І.Я. Франко. – Львів : Друк. Айхельберга, 1912. – 32с. – Відбитка з "Неділі", с.38 і 39, 1912р.
1054250
  Абдалла К. Пісня для лукулі : оповідання / К. Абдалла. – Київ : Дитвидав, 1962. – 116 с. : іл.
1054251
  Куштенко І.Ф. Пісня для матері / І.Ф. Куштенко. – Київ, 1970. – 176с.
1054252
   Пісня дружби. – Ужгород, 1964. – 88с.
1054253
   Пісня дружби. – Київ, 1967
1054254
  Малишко А. Пісня душі / Андрій Малишко ; [редкол.: Отар Баканідзе та ін.] ; Тбіліський держ. ун-т ім. Іване Джавахішвілі, Ін-т україністики, Клуб "Україна". – Тбілісі : [б. в.], 2012. – 156, [2] с. – Книга парал. укр. та груз. мовами. – ISBN 978-9941-13-250-6
1054255
  Кацнельсон А.І. Пісня єдності. / А.І. Кацнельсон. – К, 1978. – 95с.
1054256
  Салевич Є.Я. Пісня жайворонка. / Є.Я. Салевич. – К., 1987. – 60с.
1054257
  Колодій В.С. Пісня житнього колоса : поезії / В.С. Колодій. – Київ : Дніпро, 1980. – 176 с.
1054258
  Боролич Ю. Пісня життя / Ю. Боролич. – Пряшів, 1960. – 83с.
1054259
  Стецюра І.К. Пісня життя / І.К. Стецюра. – Ужгород, 1990. – 290с.
1054260
  Алчевська Х.О. Пісня життя Христі Алчевської. – [Харьків] : [Типо-Литогp. "Худож. Труд" Р. Радомышельскаго], 1910. – 16 с.


  В кн. пеpеклад віpшів О.К. Толстого, П. Коpнеля, Я.П. Полонського, І.С. Hікітіна, М.М. Мінського, Вольтеpа, Г. Ібсена.
1054261
  Гаврилюк О.Я. Пісня з берези / О.Я. Гаврилюк. – Київ, 1970. – 287 с.
1054262
  Гаврилюк О.А. Пісня з берези / О.А. Гаврилюк. – Київ, 1979. – 88с.
1054263
  Гаврилюк О.Я. Пісня з берези / О.Я. Гаврилюк. – Львів, 1979. – 61с.
1054264
  Гаврилюк О.Я. Пісня з берези / О.Я. Гаврилюк. – Київ, 1981. – 301 с.
1054265
  Петренко М. Пісня з Канади від Богдана Веселовського // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 25 вересня (№ 36). – С. 9
1054266
  Палій П.П. Пісня з Карпат / П.П. Палій. – К, 1958. – 48с.
1054267
  Матійко О.М. Пісня з Росі : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Дніпро, 1980. – 159 с.
1054268
  Забашта Л.В. Пісня зеленого лісу : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1983. – 12 с.
1054269
  Лозовий В. Пісня землі : повість / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1952. – 208 с.
1054270
  Кауфман Л.С. Пісня знаходить автора / Л.С. Кауфман. – К., 1966. – 48с.
1054271
  Ющенко О.Я. Пісня і праця / О.Я. Ющенко. – Київ, 1964. – 40с.
1054272
   Пісня і праця. – Львів, 1974. – 191с.
1054273
   Пісня і праця. – Львів, 1978. – 195с.
1054274
  Забашта Л.В. Пісня і хліб : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1961. – 218 с.
1054275
  Ковтуненко В.І. Пісня іволги / В.І. Ковтуненко. – Дніпропетровськ, 1986. – 39с.
1054276
  Мах П.П. Пісня кленів : пастелі / П.П. Мах. – Львів : Каменяр, 1965. – 48 с.
1054277
  Талян В.Г. Пісня листоноші / В.Г. Талян. – Київ, 1981. – 24с.
1054278
  Говеян Г. Пісня мандрівнича // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 59-61. – ISSN 0320 - 8370
1054279
  Масенко Терень Пісня миру. Вірші і поеми. / Масенко Терень. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 136 с.
1054280
  Артеменко П.І. Пісня моєї весни : лірика / Артеменкоо П.І. ; упоряд. та вступ. ст., с. 3-10, О. Ющенка. – Київ : Молодь, 1962. – 79 с., [1] л. портр.
1054281
  Сльота І.М. Пісня моєї землі / І.М. Сльота. – К., 1987. – 96с.
1054282
  Тичина П.Г. Пісня молодості / Павло Тичина. – Київ : Молодий Більшовик, 1938. – 55 с. – (Шкільна бібліотека)
1054283
  Ян Мо Пісня молодості / Ян Мо. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 363 с.
1054284
  Горбенко Л.І. Пісня на будень : поезії / Л.І. Горбенко. – Львів : Каменяр, 1989. – 77 с.
1054285
  Джусойти Н.Г. Пісня на два голоси / Н.Г. Джусойти. – Київ, 1986. – 206 с.
1054286
  Пукас Н. Пісня на два голоси // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2020. – № 2/3 (274/275). – С. 2-3. – ISSN 2308-8095


  "Людмилі Григорівні Кулєшовій природа подарувала звуки співочої пташки, ніжність сопілки, сльозу скрипкової струни. І ще багато інших почуттів розбудить своїм голосом у слухача ця талановита співачка, красива жінка, мудрий організатор".
1054287
   Пісня на добро. – Київ : Музична Україна, 1989. – 151 с.
1054288
  Сєверов П.Ф. Пісня на камені / П.Ф. Сєверов. – Київ, 1961. – 112с.
1054289
  Шудря Євгенія Стефанівна Пісня на канві : [інтерв"ю з мистецтвознавцем Є.С. Шудрєй] / Шудря Євгенія Стефанівна, Сидоренко Оксана; інтерв"ю взяла О. Сидоренко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 36-37. – ISSN 0868-9644


  Євгенія Шудря, дослідниця нар. мистецтва України
1054290
  Ночовний М.В. Пісня над борозною / М.В. Ночовний. – К, 1985. – 78с.
1054291
  Василевська В. Пісня над водами : роман на 2-і ч. / В. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : ДЛВ, 1947. – 504 с.
1054292
  Василевська В. Пісня над водами : трилогія / В. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ, 1953. – 836 с.
1054293
   Пісня над обелісками : Книга віршів різнонаціональних поетів, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни. – Київ : Фенікс, 2006. – 568с. – ISBN 966-651-303-Х
1054294
  Донченко О. Пісня натхненної праці / О. Донченко. – Харків, 1946. – 32 с.
1054295
  Чумак Р.М. Пісня незрадливого лісу : поезії / Роман Чумак. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 178 с.
1054296
  Вільний В.М. Пісня ополудні : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1972. – 176 с.
1054297
  Перебийніс П.М. Пісня пам"яті : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Веселка, 1984. – 111 с.
1054298
  Шолом-Алейхем Пісня пісень / Шолом-Алейхем. – Харків, 1930. – 62 с.
1054299
   Пісня пісень. – Київ : Наша віра, 2000. – 28, [2] с. : іл.
1054300
  Бетко І. Пісня Пісень у нову і новітню добу. Куліш - перекладач та інтерпретатор Пісні Пісень. "Завіршований" переклад Кравцева. Переклад Москаленка // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 83-87. – ISSN 0280-6336
1054301
  Бетко І. Пісня Пісень як сакральний архитекст: релігійно-богословський, загальноміфологічний та глибиннопсихологічний аспекти // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 73-76. – ISSN 0280-6336
1054302
   Пісня полеглих - в строю. – К, 1965. – 205с.
1054303
  Кочугур Л. Пісня праці / Л. Кочугур. – Київ : Молодь, 1958. – 74 с.
1054304
  Савченко Віра Пісня Природи в малярстві А. Горбенка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 1 (69). – С. 84-85. – ISSN 0130-1799


  Укр. художник-пейзажист Анатолій Горбенко (1944 р.н.)
1054305
  Верфель Ф. Пісня про Бернадету / Ф. Верфель; Пер.Г.Голіяна. – Буенос-Айрес : М.Денисюка, 1956. – 527с.
1054306
   Пісня про білий парус // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 267, квітень : квітень. – С. 2-3


  Книга Ігоря Качуровського "Пісні про білий парус".
1054307
   Пісня про братерство. – Львів, 1972. – 203с.
1054308
  Горький М. Пісня про Буревісника / М. Горький. – Київ, 1953. – 92с.
1054309
  Горький М. Пісня про Буревісника / М. Горький. – Київ, 1968. – 42с.
1054310
  Горький Максим Пісня про Буревісника. Пісня про сокола. Товариші. 9-е січня. Анекдот / М. Горький. – Київ-Харків : Радянська літ-ра, 1934. – 76 с.
1054311
  Горький Максим Пісня про Буревісника. Пісня про сокола. Товариші. 9-е січня. Анекдот / М. Горький // Оповідання про надзвичайне / Горький Максим. – Київ ; Харків : Радянська література, 1934. – 76 с.
1054312
  Братунь Р.А. Пісня про волю : поезії / Р.А. Братунь. – Київ, 1953. – 92 с.
1054313
  Штефан В. Пісня про вчителя : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 33-36
1054314
  Лонгфелло Г.У. Пісня про Гайавату : у віршах / Лонгфелло ; [Пер., авт. передм. "До "Пісні про Гайавату" Г. Лонгфелло" О. Олесь]. – Іллюстpоване вид. – [Екатеринослав] (Дніпропетровськ) : Держвидав України ; [Типо-литогр. Екатеринин. ж.д.], 1923. – V, 250 с. : мал., поpтp.
1054315
  Лонгфелло Г.У. Пісня про Гайавату : [пер.з англ.] / Генрі Лонгфелло. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 210 с.
1054316
  Лонгфелло Г.У. Пісня про Гайавату / Г.У. Лонгфелло. – К : Веселка, 1983. – 168с.
1054317
  Лонгфелло Г. Пісня про Гайавату : Поема / Г. Лонгфелло. – Київ : Русское собрание, 1999. – 72с.
1054318
  Александров В.С. Пісня про гарбуза : рослинний епос по наpодній темі / Зложив Вл. Александров. – Харкив : Дpук. Адольфа Даppе, 1889. – 16 с. – Hоменклатуpа pослин [слов. теpмінол.]: с. 13-16. - Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
1054319
  Чіковані С.І. Пісня про Давида Гурамішвілі / Симон Чіковані ;. – Київ, 1968. – 133 с.
1054320
  Таривердієв М.Л. Пісня про далеку Батьківщину. / М.Л. Таривердієв. – К., 1973. – 5с.
1054321
  Шіллер Ф. Пісня про дзвона / Ф. Шіллер. – Чернауц., 1938. – 16с.
1054322
  Грінченко Б.Д. Пісня про Дорошенка и Сагайдачного : [розвідка]. / Б. Гринченко. – [У Київі (Київ)] : З дpук. Пеpшої Київ. Аpтілі Дpук. Спpави, 1908. – 30 с. – В кн. також текст пісні
1054323
  Турчинська А.Ф. Пісня про дружбу : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 30 с.
1054324
  Вапцаров Н. Пісня про людину / Н. Вапцаров. – Киев, 1981. – 128с.
1054325
   Пісня про мого Сіда = Cantar de mio Cid. – Roma : Universita Cattolica Ucraina, 1972. – 162с. – (Праці філос.-філол.фак. Укр. катол. унів. ; Т.8)
1054326
  Голованівський С.О. Пісня про мою Україну / С.О. Голованівський, 1942. – 28 с.
1054327
  Антонич Пісня про незнищенність матерії : поезії / Богдан-Ігор Антонич ; [Упорядкування, вступ. стаття і примітки Дмитра Павличка]. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 451 с.
1054328
  Рудницький Л. Пісня про Нібелонгів в перекладі Івана Франка // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 133-142
1054329
  Шкуліпа А. Пісня про оборону : вірш // Питання мови, справа буття нації : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 лют. 2016 р.) / Чернігів. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ніжин. міськрайон. благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин", Нац. іст.-архітектур. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол.: О. Бросаліна та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – С. 101-104. – ISBN 978-617-640-286-2
1054330
  Іваннікова Л. Пісня про повстання Мартина Пушкаря на маргінесах фольклористики і літературознавства // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 65-69. – ISSN 0236-1477
1054331
  Нестеренко П. Пісня про рідний край // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Художники Михайло Белень та Сергій Глущук
1054332
  Нестеренко П. Пісня про рідний край // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 174-176. – ISSN 0131-2561
1054333
  Пащенко В. Пісня про Роланда - перлина героїчного епосу Франції // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (414). – С. 40-44


  Передмова до перекладу поеми.
1054334
   Пісня про Роланда : старофранцуський епос / в перекл. з передмов. й поясненнями Василя Щурата. – 2-е обнов. вид. – Львів : Виданє "Всесвітньої б-ки", 1918. – XIII, 124 с. – (Всесвітня бібліотека / Під pед. І. Калиновича ; № 16)


  Hа окp. аpк.: Памяти Івана Фpанка пpисвячує се обновлене виданнє піснї Пеpекладчик.
1054335
   Пісня про Роланда : Давньофранцузський епос. – Київ : Либідь, 2003. – 192с. – ISBN 966-06-0279-0
1054336
   Пісня про Ролянда = La chanson de Roland. – Рим : Видання Українського католицького ун-ту ім. св. Климента Папи, 1977. – 168 с. – (Праці Філософічно-гуманістичного факультету ; том 21)
1054337
  Крушельницький І.А. Пісня про руки / І.А. Крушельницький. – К., 1964. – 227с.
1054338
  Кочерга І. Пісня про свічку / І. Кочерга. – Харків, 1931. – 136 с.
1054339
  Дергач В. Пісня про Тараса : вірші пам"яті Тараса Шевченка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 86-96. – ISBN 978-966-493-489-0
1054340
  Лободовський Юзеф Пісня про Україну = Piesn o Ukrainie / Лободовський Юзеф. – Львів : Каменяр, 1996. – 159с. – ISBN 5-7745-0674-6
1054341
  Лермонтов М.Ю. Пісня про царя Івана Васьовича, молодого опричника і удалого купця Калашникова / М.Ю. Лермонтов. – Київ : Час, 1909. – 16с.
1054342
  Лермонтов М.Ю. Пісня про царя Івана Васьовича, молодого опричника і удалого купця Калашникова / М.Ю. Лермонтов. – Харків : ДЛВ, 1936. – 26с.
1054343
  Лермонтов М.Ю. Пісня про царя Івана Васьовича, молодого опричника і удалого купця Калашникова / М.Ю. Лермонтов. – Київ : ДЛВ, 1954. – 16с.
1054344
  Лермонтов М.Ю. Пісня про царя Йвана Васильевича, молодого опричника та одважного крамаренка Калашника : (з Лермонтова) / Пеp[еклав] М. Стаpицький. – Киев : Тип. М.П. Фpица, 1875. – 24 с.
1054345
  Зісман М. Пісня про щастя / М. Зісман. – Харків, 1935. – 59с.
1054346
  Дорошко П.О. Пісня продовжується : поезії 1961 року / П.О. Дорошко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 110 с.
1054347
  Усенко П.М. Пісня розбуджених літ / П.М. Усенко. – Київ, 1962. – 222 с.
1054348
  Гусаківський В.С. Пісня розуму і рук / В.С. Гусаківський, Є Письменний. – К, 1966. – 51с.
1054349
  Козак С.Д. Пісня серед грому : поема / С.Д. Козак. – Київ : Молодь, 1985. – 79 с.
1054350
  Вакуленко В.Д. Пісня серця : комедія / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1957. – 92 с.
1054351
  Де Олександр Пісня серця = Song from my heart / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1964. – 143с.
1054352
  Кальницька Л. Пісня соборній державі // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 березня - 3 квітня (№ 13). – С. 16


  Творчість Олеся Лупія - своєрідна історія України в художніх образах, це - пісня соборній державі. До 75-річчя лауреата Шевченківські премії Олеся Лупія.
1054353
  Моррісон Т. Пісня Соломона = Song of Solomon : роман / Тоні Моррісон: пер. з англ. О. Короля. – Київ : Юніверс, 2007. – 376с. – (Лауреати Нобелівської премії ; 1993). – ISBN 966-8118-46-4
1054354
   Пісня сонячної сталі. – Дніпропетровськ, 1983. – 142с.
1054355
  Коган Л.М. Пісня та гра на літньому майдані в колгоспі / Л.М. Коган. – Х.-К., 1934. – 32с.
1054356
  Джамбул Пісня щирого серця / Джамбул. – Київ, 1952. – 84 с.
1054357
  Титаренко Д. Пісня юності : Бібліографічний покажчик / Д. Титаренко. – Дніпропетровськ : Облвидав, 1958. – 32с.
1054358
  Панченко В.А. Пісня як об’єкт лінгвістичних досліджень: стислий огляд // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 66-72. – ISSN 2409-3238
1054359
  Лук"янчук Г. Пісня як складник нацональної нематеріальної культури // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  "У вересні 2017 року на кафедрі фольклористики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся науково-практичний семінар з обміну досвідом з експертами та практиками з Естонії".
1054360
  Мелешко В. Пісня, голос і душа народу - Маруся Чурай // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 93-96. – ISBN 966-7576-12-4
1054361
   Пісня, обпалена війною. – К, 1974. – 76с.
1054362
  Нагнибіда М.Л. Пісня, підказана серцем / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1960. – 160с.
1054363
  Рябцев М.П. Піснярі Наддніпрянщини : [нариси] / Михайло Рябцев. – Дніпропетровськ : Гамалія. – ISBN 966-8589-77-7
Т. 1. – 2007. – 316с.
1054364
  Ільницька І.М. Пісочна анімація розвиває й оздоровлює // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 9
1054365
  Мороз В.Л. Пісочний годинник : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1993. – 112 с.
1054366
  Терлецький В. Пісочниця для двадцятилітніх : Сповідь для двадцятилітніх // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 36-139. – ISSN 0130-1608
1054367
   Піст від диявола. – Київ : Мистецтво. – 112 с. – ISBN 966-577-022-5
1054368
  Лавренюк А. Піст у житті киян та мешканців Київщини (XIX - початок XX ст.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 397-401. – ISBN 978-966-95419-8-7
1054369
  Слободян Олег Олексійович Пістинський центр гончарства 19 - першої половини 20 століття (історія, типологія, художні особливості, майстри) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Слободян О.О.; Мін-во освіти і науки України. Львівська акад. мистецтв. – Львів, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
1054370
  Івченко В. Пістолет // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 67-74. – ISSN 0131-2561
1054371
   Пістолети та револьвери, призначені для відстрілу патронів, споряджених метальними снарядами "несмертельної дії", та набої до них : Судово-балістичний довідник / А.В. Іщенко, О.В. Грищенко, ІгнатьєвІ.В, В.В. Назаров; А.В. Іщенко, О.В.Грищенко, І.В.Ігнатьєв, В.В.Назаров Держ. наук.-дослід. експертно-кримінал. центр МВС Укр.; Нац. акад. внутрішніх справ Укр. – Київ : ДНДЕКЦ МВС України, 2005. – 208с. – ISBN 966-585-141-1
1054372
   Пістун Микола Данилович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 207
1054373
   Пістун Микола Данилович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 111-112.
1054374
   Пістун Микола Данилович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 208-210 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1054375
   Пістун Микола Данилович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 376. – ISBN 978-966-439-754-1
1054376
   Пістун Микола Данилович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 217-219. – ISBN 978-966-439-961-3
1054377
   Пістун Микола Данилович (1933) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 121-122. – ISBN 966-95774-3-5
1054378
   Пістуну М.Д. - 70 // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 4 (37) : липень - жовтень. – С. 94
1054379
   Пістуну Миколі Даниловичу - 85! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 54. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  19 травня 2018 р. виповнилося 85 років із дня народження Пістуна Миколи Даниловича – відомого українського соціоекономікогеографа, доктора географічних наук, професора кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету ...
1054380
  Мельнікава З.П. Пісьменнік - нацыя - універсум: светапоглядна-мастацкія пошукі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 74-78. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розкрито світоглядно-мистецькі пошуки білоруської літератури ХХ ст., значення "шістдесятників" у літературному процесі, проаналізовано твори В. Бикова, А. Вярцінського, Г. Буравкіна, А. Адамовича
1054381
   Пісьменнікі БССР аб рэформе правапіса беларускай мовы. – Минск, 1934. – 94с.
1054382
  Макмілін А. Пісьменства у халодным клімаце : беларуская літаратура ад 70-х гг. ХХ ст. да нашых дзён / Арнольд Макмілін. – Bialystok : Orthdruk, 2011. – 910 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: с. 874-901. – ISBN 978-83-89396-55-6
1054383
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 4 десяток. – 1861. – 27 с. : ноти. – Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці
1054384
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 5 десяток. – 1861. – 31 с. : ноти. – Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці
1054385
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 6 десяток. – 1861. – 41 с. : ноти. – Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці
1054386
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 7 десяток. – 1861. – 31 с. : ноти. – Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці
1054387
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 2 десяток. – 1861. – 29 с. : ноти. – Конволют об"єднує 9 видань (2-10 десятки). -Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці


  Зміст конволюту: Перша сотня, десятки 2-10
1054388
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 3 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 31 с. : ноти
1054389
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 4 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 27 с. : ноти
1054390
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 5 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 31 с. : ноти
1054391
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 6 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 41 с. : ноти
1054392
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 7 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 31 с. : ноти
1054393
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 8 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 29 с. : ноти
1054394
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 9 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 29 с. : ноти
1054395
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 10 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 27 с. : ноти
1054396
  Синиця Є.В. Піт-стоп - 2 (до 70-річчя Р.В. Терпиловського) // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Н.С. Абашина, В.С. Вяргей, І.О. Гавритухін [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3. – С. 7-11. – ISBN 978-966-02-8143-1
1054397
  Синиця Є.В. Піт-стоп (до 60-річчя Р.В. Терпиловського) // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет; Товариство антропології. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 9-27. – Список друкованих праць.


  Є список друкованих праць Р. В. Терпиловського.
1054398
  Кононенко Т.П. Пітагор, Піфагор // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 149-150. – ISBN 966-316-069-1
1054399
  Кононенко Т.П. Пітагорійці, Піфагорійці, піфагореїзм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 150-151. – ISBN 966-316-069-1
1054400
  Бойчук Б. Пітер Брук і його "Сон літньої ночі" // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 10 (130), жовтень. – С. 45-49
1054401
  Баррі Дж.М. Пітер Пен = Peter Pan / Дж.М. Баррі ; пер. з англ. Олександра Гончара. – Київ : Знання, 2014. – 190, [1] с. – Сер. засн. у 2014 р. – (English Library : Сер. засн. у 2014 р. ; № 3). – ISBN 978-617-07-0181-7
1054402
  Баррі Д.М. Пітер Пен і Венді : повість-казка : для молодшого шкільного віку / Дж.М. Баррі ; пер. з англ. В. Митрофанова. – Київ : Веселка, 1987. – 148 с.
1054403
  Москалик В.В. Пітер Уінч: зв"язок мови і дії у діалозі аналітичної філософії та герменевтики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні положення концепції Пітера Уінча, аналізується герменевтичний аргумент осмисленості дії, зосереджена увага на понятті "розуміння" у встановлені зв"язку мовних та позамовних форм досвіду. This article touches upon the ...
1054404
  Биков В.В. Піти й не повернутися / Василь Биков ;. – Київ, 1983. – 479 с.
1054405
  Константинов В. Піти, щоб залишитися? Чому й через півтора року після референдуму вихід Великої Британії з ЄС не здається вирішеною справою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 6


  "Виступаючи в Страсбургу перед членами Європарламенту, голова Ради ЄС Дональд Туск висловив сподівання, що Лондон може переглянути рішення про вихід з Євросоюзу. Він нагадав, що серця європейців "як і раніше відкриті" для Великої Британії і що ЄС ...
1054406
  Стоян С.П. Пітірим Сорокін: вплив соціокультурних трансформацій на стильові особливості образотворчого мистецтва // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 64-67. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
1054407
  Очан В.Л. Пітрині перевали / В.Л. Очан. – К, 1986. – 215с.
1054408
  Бердник О.П. Пітьма вогнища не розпалює... : психоаналітична феєрія, науково-фантастичний роман / О.П. Бердник. – Київ : Український письменник, 1993. – 307 с.
1054409
  Константинов В. Пітьма перед світанком? Чому відставка Мей може стати ключем до виходу Великої Британії з кризи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 4


  "Відставка Терези Мей - знакова подія. Неповні три роки, що минули від часу референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу, напевне здалися британцям вічністю: постійне нагромадження проблем і нездатність політичного класу країни їх розв"язати ...
1054410
  Суярко В. Пітьмі не був підвласний // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  До 80-річчя випускника університету, командира ніжинських молодогвардійців Якова Петровича Батюка. Про його героїчні подвиги.
1054411
  Шуст М.Н. Пітьмі непідвладні. / М.Н. Шуст. – К, 1983. – 111с.
1054412
  Ядренко М.Й. Піфагорні трикутники і Велика теорема Ферма // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 4-11. – ISSN 1029-4171
1054413
  Болабольченко А.А. Піфагорова літера-2 : (із записників) / Анатолій Болабольченко. – Київ : Щек, 2013. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-2031-13-1


  Книгою "Кнут Гамсун" А. Болабольченко завершує серію нарисів про життя і творчість видатних прозаїків Європи
1054414
  Горбачук О. Піфагорові трійки чисел / О. Горбачук, М.В. Шмигевський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
1054415
  Червінський В.І. Піха Дмитро Дементійович / В.І. Червінський, С.В. Набока // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 274. – ISBN 96966-8060-04-0
1054416
  Терес Н.В. Піха Дмитро Дементійович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 77-78 : фото
1054417
   Піха Дмитро Дементійович (1924-1990) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 376. – ISBN 978-966-439-754-1
1054418
  Нагорна В.Ф. Піхвова мікробіота під час вагітності: характеристика, принципи корекції порушень // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 5-11. – ISSN 2413-550Х
1054419
   Піхно (Пихно) Дмитро Іванович (1853-1913) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 376-377. – ISBN 978-966-439-754-1
1054420
   Піхно Дмитро Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 129. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1054421
  Метка Л. Піч у Слобідській Україні: звичаї, обереги, народна медицина // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 57-60


  У статті розглядаються звичаї, обереги, засоби народної медицини й знахарства пов"язані з піччю. В статье рассматриваются обычаи, обереги, способы народной медицины и знахарства, связанные с печью. The article deals with the customs, amulets, ...
1054422
   Пічкур Володимир Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 243-244. – ISBN 978-966-439-757-2
1054423
  Нікітенко К.В. Пішаки Сталіна: міфологеми радянської пропаганди і правда історії / Костянтин Нікітенко. – Львів : Левада, 2017. – 601, [2] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 575-600 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7527-18-2


  В пр. № 1715926 напис: Бібліотеці від автора. 22.01.2018 р. Підпис
1054424
  Дудкін Іван Пішки по бродвею // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 106-112 : фото
1054425
  Грипась Володимир Пішки по Дністру : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 136-140 : Фото, карта
1054426
  Сергійчук В. Пішки тисячі кілометрів до рідної землі // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 135-136. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 30-річчя від дня смерті Юрія Бобровського.
1054427
   Пішла з життя визначний мовознавець Маргарита Карпенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 травня (№ 90). – С. 2


  М.О. Карпенко - визначний мовознавець, доктор філологічних наук, заслужений професор університету, заслужений працівник вищої школи України, Почесний голова Ради ветеранів війни і праці та голова Ради старійшин унівеситету.
1054428
  Лук"янчук Г. Пішла з життя відома соціологиня Ірина Бекешкіна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 березня - 10 квітня (№ 13/14). – С. 17
1054429
  Збожна Ольга Пішла мода на слова, шануймо рідну мову! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 17-18 : Фото
1054430
  Круковець Є.В. Пішли пішки / Є.В. Круковець. – Львів, 1967. – 119с.
1054431
  Кононович Л. Пішов від нас великий майстер // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 7. – С. 142-145.
1054432
   Пішов з життя академік НАМН України Леонід Георгійович Розенфельд : [некролог] // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (113). – С. 128. – ISSN 1562-1146
1054433
   Пішов з життя академік Юрій Ілліч Кундієв : [некролог] // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (117). – С. 95. – ISSN 1562-1146


  На 90-му році пішов із життя видатний український вчений Юрій Ілліч Кундієв.
1054434
   Пішов з життя Василь Лісовий // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 1 вересня [№ 33]. – С. 26
1054435
  Дубровик-Рохова Пішов з життя вірний син України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 8


  Від лісоруба - до члена Римського клубу. Про головні уроки Богдана Гаврилишина. І як їх засвоїли ті, хто нині - "влада".
1054436
   Пішов з життя Лесь Танюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 3
1054437
   Пішов з життя професор Євген Тимофійович Скляренко - видатний вчений, педагог, лікар : [некролог] // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (116). – С. 96. – ISSN 1562-1146


  18 листопада 2016 р. на 93-му році з життя пішов видатний вчений, педагог, лікар, двічі лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки України Євген Тимофійович Скляренко.
1054438
  Поліщук Т. Пішов із життя геній парадоксів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 жовтня (№ 180). – С. 6


  Гія Канчелі - один із ключових композиторів сучасності та найщиріший друг України.
1054439
   Пішов із життя Олексій Олексійович Погрібний // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 338-339


  Некролог.
1054440
   Пішов із життя президент Академії наук вищої освіти України професор Микола Іванович Дубина : [некролог] // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (117). – С. 96. – ISSN 1562-1146


  13 січня 2017 р. на 86-му році після тривалої хвороби пішов із життя Микола Іванович Дубина - фундатор, перший і постійний президент Академії вищої освіти України.
1054441
   Пішов у вічність поет-мудрець, дипломат... / Р. Гривінський, Т. Козирєва, Р. Яців, І. Драч, П. Колодій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 жовтня (№ 194). – С. 11


  Романа Лубківського поховали на Личаківському кладовищі у Львові.
1054442
  Плівачук К. Пішов у дорогу за ластівками : урок пам"яті, присвячений Володимиру Підпалому. 8 клас
1054443
  Сандо Л.В. Пішохідна оглядова екскурсія "Прогулянка по "Новій будові" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 240-245 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1054444
  Зубалій М.Д. Пішохідний і лижний туризм / М.Д. Зубалій, В.С. Петровський. – К, 1984. – 128с.
1054445
  Зубалій М.Д. Пішохідний туризм / М.Д. Зубалій. – К, 1977. – 88с.
1054446
  Панчишин О.Є. Пішоходні маршрути в сучасному міському просторі // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 76-77 : фото
1054447
  Іршад Улла Хан Піщана буря: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 28. – ISSN 0320-8370
1054448
  Будько Євген Піщана райдуга // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 72-82 : фото
1054449
  Шарварок О.Ю. Піщаний зодіак / О.Ю. Шарварок. – К., 1989. – 122с.
1054450
   Піщаний колектор горизонту В-25-26 Березівського газоконденсатного родовища за даними вивчення керну / С.Ф. Повєрєнний, С.В. Кривуля, А.Й. Лур"є, О.В. Піддубна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 23-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1054451
  Сирота Н.П. Піщані землі Українського Полісся та питання їх меліорації // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 50-57. – Бібліогр.: 9 назв
1054452
  Чуйко Володимир Піщинки роздумів нічних : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 106-111. – ISSN 0208-0710
1054453
  Степанов Денис ПК GEONICS ЖЕЛДОР: для геодезистов- модуль "Съёмка" / Степанов Денис, Чешева Валентина // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 40-43
1054454
  Жуков Андрей ПК GEONIKS ЖЕЛДОР. Использование функционала базовой платформы Autocad Civil 3D для проектирования железных дорог / Жуков Андрей, Чешева Валентина // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 36-40 : Рис.
1054455
  Гукин Д. ПК для "чайников" = PCs for Dummies : краткий справочник / Д. Гукин, С.Х. Гукин; [пер. с англ. И.В. Василенко]. – 2-е изд. – Москва ; С.Пб. ; Киев : Диалектика, 2003. – 240 с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0496-X
1054456
  Гукин Д. ПК для "чайников" : Для сомневающихся / Дэн Гукин; Пер. с англ. О.В. Зайцевой. – 9-е изд. – Москва, Сп-б, Киев : Диалектика, 2006. – 336с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0601-6


  Пересмотренное и дополненное новым материалом о Windows XP
1054457
  Гукин Д. ПК для "Чайников" / Д. Гукин, Э. Ратбон. – Киев; Москва : Диалектика, 1994. – 320 с.
1054458
  Гукин Д. ПК для "чайников". / Д. Гукин, Э. Ратбон. – 2-е изд. – К., 1996. – 320с.
1054459
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 15. – 2004
1054460
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 16. – 2004
1054461
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 17. – 2004
1054462
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 18. – 2004
1054463
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 19. – 2004
1054464
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 20. – 2004
1054465
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 21. – 2004
1054466
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 22. – 2004
1054467
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 23. – 2004
1054468
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 24. – 2004
1054469
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 25. – 2004
1054470
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 26. – 2004
1054471
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 27. – 2004
1054472
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 28. – 2004
1054473
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 29. – 2004
1054474
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 30. – 2004
1054475
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 31. – 2004
1054476
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 32. – 2004
1054477
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 33. – 2004
1054478
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 34. – 2004
1054479
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 35. – 2004
1054480
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 36. – 2004
1054481
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 37. – 2004
1054482
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 38. – 2004
1054483
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 39. – 2004
1054484
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 40. – 2004
1054485
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 41. – 2004
1054486
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 42. – 2004
1054487
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 43. – 2004
1054488
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 44. – 2004
1054489
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 45. – 2004
1054490
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 46. – 2004
1054491
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 47. – 2004
1054492
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 48. – 2004
1054493
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 49. – 2004
1054494
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 50. – 2004
1054495
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 51. – 2004
1054496
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 52. – 2004
1054497
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 53. – 2004
1054498
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 54. – 2004
1054499
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 55. – 2004
1054500
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 56. – 2004
1054501
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 57. – 2004
1054502
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 58. – 2004
1054503
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 59. – 2004
1054504
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 60. – 2004
1054505
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 61. – 2004
1054506
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 62. – 2004
1054507
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 63. – 2004
1054508
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 64. – 2004
1054509
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 65. – 2004
1054510
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 66. – 2005
1054511
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 67. – 2005
1054512
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 68. – 2005
1054513
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 69. – 2005
1054514
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 70. – 2005
1054515
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 71. – 2005
1054516
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 72. – 2005
1054517
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 73. – 2005
1054518
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 74. – 2005
1054519
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 75. – 2005
1054520
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 76. – 2005
1054521
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 77. – 2005
1054522
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 78. – 2005
1054523
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 79. – 2005
1054524
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 80. – 2005
1054525
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 81. – 2005
1054526
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 82. – 2005
1054527
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 83. – 2005
1054528
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 84. – 2005
1054529
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 85. – 2005
1054530
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 86. – 2005
1054531
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 87. – 2005
1054532
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 88. – 2005
1054533
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 89. – 2005
1054534
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 90. – 2005
1054535
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 91. – 2005
1054536
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 92. – 2005
1054537
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 93. – 2005
1054538
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 94. – 2005
1054539
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 95. – 2005
1054540
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 96. – 2005
1054541
  Охріменко С.Г. пккккккууццйффми бббиєє\\==ааввіцчяььттиижжжддлллооррппав / С.Г. Охріменко, О.Р. Шелегеда, Є.Д. Ткач
1054542
  Момот А.И. Пктивизация человеческого фактора в системе управления кочеством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 100-1. – С. 30-36. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1054543
  Скибенко Я.Л. Пктуальні питання реалізації в Україні основних положень Концепції створення національної системи іпотечного кредитування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 72-76.
1054544
  Малютин Э.А. ПЛ/1 для начинающих. / Э.А. Малютин, Л.В. Малютина. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 208 с.
1054545
  Скотт Р. ПЛ/1 для программистов / Скотт Р., Сондак Н. ; пер. с англ. Э.А. Трахтенгерца. – Москва : Статистика, 1977. – 224 с.
1054546
  Рябинький Б.Я. Плаанирование и экономика металлургических заводов / Б.Я. Рябинький. – М., 1963. – 636с.
1054547
  Журавлев Андрей Плавает, но не рыба. Нерыбь / Журавлев Андрей, Каменев Андрей, Белых Сергей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 126-135 : фото
1054548
  Мазуров Г.Г. Плавай, как Прозуменцикова / Г.Г. Мазуров. – М, 1975. – 56с.
1054549
   Плавай, плавай, лебедонько. – К, 1984. – 152с.
1054550
   Плавай, плавай, лебедонько : Народні пісні на слова Т. Шевченка: Пісенник. – Київ : Музична Україна, 1993. – 144с.
1054551
   Плавай, плавай. лебедонько. – К, 1981. – 152с.
1054552
  Макаренко П Л. Плавайте на здоровье / П Л. Макаренко. – М, 1988. – 80с.
1054553
   Плавание - спорт юных. – М, 1976. – 192с.
1054554
   Плавание. – М, 1940. – 88с.
1054555
  Вржесневский И.В. Плавание / И.В. Вржесневский. – 2-е изд., испр. – Москва, 1952. – 336с.
1054556
  Вржесневский И.В. Плавание / И.В. Вржесневский. – 2-е изд., испр. – Москва, 1954. – 335с.
1054557
   Плавание. – М, 1956. – с.
1054558
   Плавание. – М, 1956. – 200с.
1054559
   Плавание. – М, 1963. – 280с.
1054560
   Плавание. – М, 1965. – 394с.
1054561
   Плавание. – М, 1972. – 72с.
1054562
   Плавание. – М, 1976. – 383с.
1054563
   Плавание. – М, 1976. – 40с.
1054564
   Плавание. – Москва : Физкультура и спорт
Вып.1. – 1976. – 72 с. : ил. – На об. тит. л. сост.Фирсов З.П.
1054565
   Плавание. – М, 1979. – 320с.
1054566
  Никитский Б.Н. Плавание / Б.Н. Никитский. – Москва, 1981. – 303 с.
1054567
  Де-Лонг Плавание "Жаннеты". / Де-Лонг. – Пер. с англ. – Ленинград : Главсевморпути, 1936. – 460 с.
1054568
   Плавание = Natation : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 75 с.
1054569
  Лебедев Д.М. Плавание А.И.Чирикова на пакетботе "Св.Павел" к побережьям Америки. : С приложением судового журнала 1741г. / Д.М. Лебедев. – Москва : АН СССР, 1951. – 432с.
1054570
  Шлямин Б.А. Плавание в Антарктиду / Б.А. Шлямин. – Ленинград : Гидрометиздат, 1953. – 98с.
1054571
  Ваньков А.А. Плавание в комплексе ГТО. / А.А. Ваньков. – Москва, 1956. – 72с.
1054572
  Булах И.М. Плавание в пионерском лагере / И.М. Булах. – Минск, 1988. – 127 с.
1054573
   Плавание в специальном отделении вуза. – Киев, 1984. – 24с.
1054574
  Фирсов З.П. Плавание в СССР / З.П. Фирсов. – М, 1953. – 268с.
1054575
  Фирсов З.П. Плавание для всех / З.П. Фирсов. – М, 1983. – 64с.
1054576
  Кельберер Н. Плавание и гребля / Н. Кельберер. – М.-Л, 1937. – 48с.
1054577
  Файзуллин И.Г. Плавание и гребля / И.Г. Файзуллин. – М, 1952. – 140с.
1054578
  Бутович Н.А. Плавание и переправы вплавь / Н.А. Бутович. – М., 1945. – 160с.
1054579
  Фирсов З.П. Плавание и прыжки в воду / З.П. Фирсов. – М, 1953. – 248с.
1054580
  Кент Рокуэлл Плавание к югу от Магелланова пролива / Кент Рокуэлл. – Москва : Мысль, 1966. – 247с. : ил. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1054581
  Кент Р. Плавание к югу от Магелланова пролива / Р. Кент. – Москва : Мысль, 1977. – 223с.
1054582
  Норденшельд А.Е. Плавание на "Веге" / А.Е. Норденшельд. – Ленинград, 1936. – 478с.
1054583
  Норденшельд А.Е. Плавание на "Веге" / А.Е. Норденшельд. – Ленинград
2. – 1936. – 502с.
1054584
   Плавание на короткие дистранции. – М, 1955. – 232с.
1054585
  Толль Э.В. Плавание на яхте "Заря" / Э.В. Толль. – Москва, 1959. – 339с.
1054586
  Проктор Я. Плавание под парусом / Я. Проктор. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 143с.
1054587
  Амундсен Р. Плавание Северозападным проходом на судне "Йоа" / Амундсен Р. ; пер. с норвежского М. Дьяконовой ; под ред. М.А. Дьяконова. – Ленинград : Изд. Глав. упр. Северного морского пути, 1935. – 472 с. – (Полярная б-ка)
1054588
   Плавание фрегата Проворного в 1824 году. – Спб., 1825. – 106, 2 табл.с.
1054589
  Коган Плавание экспедиционного судна "Герта" для поисков лейтенанта Брусилова и его спутников в 1915 г. : (Предварительный отчет) / Коган. – Петроград : Типография Морского Министерства, в Главном Адмиралтействе, 1916. – 42 с.
1054590
   Плавание, прыжки в воду и водное поло. – М, 1955. – 23с.
1054591
  Ниман М.Н. Плавание. / М.Н. Ниман. – Л., 1927. – 38с.
1054592
  Ваньков А.А. Плавание. / А.А. Ваньков. – Москва, 1949. – 32с.
1054593
  Ваньков А.А. Плавание. / А.А. Ваньков. – Москва, 1952. – 31с.
1054594
  Попов А. Плавание. / А. Попов, А. Чернышов. – М, 1954. – 176с.
1054595
  Попов В.Г. Плавание. / В.Г. Попов, А. Чернышов. – М, 1954. – 176с.
1054596
  Второва Е.С. Плавание. / Е.С. Второва. – Москва, 1956. – 16с.
1054597
  Инясевский А К. Плавание. / А К. Инясевский, . – М., 1978. – 183с.
1054598
  Фирсов З.П. Плавание. Справочник за 1954 г. / З.П. Фирсов. – М, 1955. – 188с.
1054599
  Де-Фер Плавания Баренца : (Diarium nauticum) 1594-1597 / Де-Фер; Пер. с лат. А.И.Малеина: Под ред. В.Ю.Визе. – Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1936. – 308с.
1054600
  Фраерман Р. Плавания В.М. Головнина / Р. Фраерман, П. Зайкин; Под ред. Зубова Н.Н. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 118с.
1054601
  Лаппо С.Д. Плавания Василия Михайловича Головнина : Стенограмма публичной лекции... / С.Д. Лаппо. – М., 1950. – 24с.
1054602
  Добровольский А.Д. Плавания Ф.П. Литке / А.Д. Добровольский; Под. ред. проф. Зубова Н.Н. – Москва : Географгиз, 1948. – 79 с. – (Русские путешественники)
1054603
   Плавания шлюпов "Восток" и Мирный" в Антарктику в 1819, 1820 и 1821 годах. – Москва : Географгиз, 1949. – 176с.
1054604
  Парфьонов В.О. Плавання : Підручник / В.О. Парфьонов. – 3-є вид., доп і перероб. – Київ, 1974. – 300с.
1054605
  Фаллада Г. Плавання у балії на Трійцю // Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич, 2002. – Т. 1 : Художні переклади. – С. 49-54. – ISBN 966-7996-28-Х
1054606
  Цивірко Микола Плавання чи дрейф // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 68-70. – ISSN 0130-5212
1054607
  Парфьонов В.О. Плавання. Підручник / В.О. Парфьонов. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1968. – 414с.
1054608
  Шттюренберг Михаэль Плаванье на <<Льембе>> : Репортаж // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 120-136 : Фото, карта. – Библиогр.: Біліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1054609
  Неруда П. Плаванья и возвращения. Избранное. / П. Неруда. – Москва, 1964. – 399с.
1054610
  Жукова О.Т. Плавать может каждый. / О.Т. Жукова. – М., 1961. – 142с.
1054611
  Жукова О.Т. Плавать может каждый. / О.Т. Жукова. – М., 1965. – 143с.
1054612
  Симкин С.Х. Плавать по морю необходимо / С.Х. Симкин. – Калининград, 1980. – 102с.
1054613
  Фирсов З.П. Плавать раньше, чем ходить / З.П. Фирсов. – Москва : Знание, 1982. – 65с.
1054614
  Співак І.В. Плаваючий валютний курс як оптимальний режим валютної політики для країн з перехідною економікою (на прикладі Польщі, Чехії, України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 135-139. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто валютний курс у системі вибору оптимальних заходів економічної політики в країнах з трансформаційною економікою.
1054615
  Пулатов Т. Плавающая Евразия / Т. Пулатов. – М, 1991. – 271с.
1054616
  Верн Жюль Плавающий город. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1909. – [2], II, 147 с. : ил. – Кн. дефектная: без обл. и тит. стр., описана по генеральному кат. РНБ
1054617
  Борзунов В.М. Плавиковый шпат / В.М. Борзунов; М-во геологии СССР, АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – 67с. – (Методические указания по производству геолого-разведочных работ на неметаллические полезные ископаемые)
1054618
  Козлова О.Г. Плавиковый шпат как сырье для выращивания искусственных кристаллов оптического флюорита. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Козлова О.Г.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1956. – 14л.
1054619
  Пасько І. Плавильний басейн донецької ідентичности / І. Пасько, Я. Пасько, Г. Коржов // Критика. – Київ, 2006. – Вересень, (число 9). – С. 2-5
1054620
   Плавка. – Харьков, 1935. – 46с.
1054621
  Спринчан Б.П. Плавка / Б.П. Спринчан. – Минск, 1968. – 95с.
1054622
   Плавка литейных сплавов. – К, 1982. – 178с.
1054623
  Гохштейн М.Б. Плавка магния и его сплавов с применением хлористых и бесхлоридных флюсов / М.Б. Гохштейн. – Москва, 1958. – 57с.
1054624
  Глебовский В.Г. Плавка металлов и сплавов во взвешенном состоянии / В.Г. Глебовский, В.Т. Бурцев. – М., 1974. – 176с.
1054625
  Богородский А.Л. Плавка стали в мартеновских печах / А.Л. Богородский. – Изд. 2-е. – Москва, 1964. – 47 с.
1054626
  Сабат Г. Плавка химических активных и тугоплавких металлов в вакуумной дуговой печи / Г. Сабат. – М, 1961. – 30с.
1054627
  Лиходід М.Х. Плавка. Лірика. / М.Х. Лиходід. – К., 1975. – 111с.
1054628
  Намитоков К.К. Плавкие предохранители / К.К. Намитоков, Р.С. Хмельницкий, К.Н. Аникеева. – Москва, 1979. – 176 с.
1054629
  Усенко О.В. Плавление в условиях верхней мантии // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 100-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: с. 114-116. – ISSN 0203-3100
1054630
  Майсен Б. Плавление водосодержащей мантии / Б. Майсен, А. Беттчер. – Москва : Мир, 1979. – 123с.
1054631
  Тарара Анатолий Михайлович Плавление и кристаллизация карбоцепных фторосодержащих полимеров при повышенных давлениях : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.14 / Тарара Анатолий Михайлович; Мин. прсвещения УССР. Одесский госуд. университет. – Одесса, 1984. – 20л.
1054632
  Уббелоде А. Плавление и кристаллическая структура : пер. с англ. / А. Уббелоде. – Москва : Мир, 1969. – 420 с.
1054633
  Хани Мохамед Э А.Х. Плавление как способ подготовки лекарственных веществ к таблетированию. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: 15.790 / Хани Мохамед А.Х.Э.-Б.; Ленингр.Химико-фармацевт.ин-т. – Л, 1970. – 24л.
1054634
  Мазур І.О. Плавневі біотопи та проблема їх класифікації при дослідженнях степових річок північно-західного Причорномор"я // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
1054635
  Флоровський А.М. Плавневі ліси Нижнього Дніпра / А.М. Флоровський. – Київ : АН УРСР, 1950. – 75 с.
1054636
  Крамаренко Б.А. Плавни / Б.А. Крамаренко. – Краснодар, 1941. – 374с.
1054637
  Крамаренко Б.А. Плавни / Б.А. Крамаренко. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону, 1946. – 285с.
1054638
  Крамаренко Б.А. Плавни / Б.А. Крамаренко. – Москва, 1957. – 333с.
1054639
  Холендро Д.М. Плавни / Д.М. Холендро. – М., 1981. – 63с.
1054640
  Холендро Д.М. Плавни / Д.М. Холендро. – М., 1983. – 173с.
1054641
  Крамаренко Б.А. Плавни / Б.А. Крамаренко. – Краснодар, 1987. – 303с.
1054642
  Дубына Д.В. Плавни Причерноморья / Д.В. Дубына, Шеляг-Сосонко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 272с.
1054643
  Мокреев Ю.А. Плавни пылают / Ю.А. Мокреев. – Москва, 1963. – 556 с.
1054644
  Мокреев Ю.А. Плавни пылают. / Ю.А. Мокреев. – М, 1971. – 512с.
1054645
  Хижняк А.А. Плавни северной части Нижнего Днепра. : Дис... канд. географ.наук: / Хижняк А.А.; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1948. – 276л. – Бібліогр.:л.270-276
1054646
  Хижняк А.А. Плавни северной части Нижнего Днепра. : Автореф... канд. географ.наук: / Хижняк А.А.; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1949. – 18 с.
1054647
  Кривенок Я.И. Плавни шумят. Докум. повесть. / Я.И. Кривенок. – Краснодар, 1960. – 124с.
1054648
  Мокрієв Ю.О. Плавні палають : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 376 с.
1054649
  Мокрієв Ю.О. Плавні палають : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1966. – 507 с.
1054650
  Мокрієв Ю.О. Плавні палають : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1971. – 608 с.
1054651
  Мокрієв Ю.О. Плавні палають : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1980. – 583 с.
1054652
  Мокрієв Ю.О. Плавні палають : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1985. – 577 с.
1054653
  Мокрієв Ю.О. Плавні палають : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1991. – 526 с.
1054654
  Шевченко В.В. Плавные переходы в открытых волноводах. Введение в теорию / В.В. Шевченко. – Москва : Наука, 1969. – 192 с.
1054655
  Рубен С. Плавские певцы. / С. Рубен. – М, 1952. – 56с.
1054656
  Мейер Конрад Фердинанд Плавт в женском монастыре / Мейер Конрад Фердинанд. – М., 1957. – 35с.
1054657
  Мейєр Плавт у жіночому монастирі / Мейєр, , Конрад-Фердінанд. – К., 1958. – 35с.
1054658
  Зайцев Ф.А. Плавунцовые и ветрячки / Ф.А. Зайцев. – Москва-Ленинград, 1953. – 1-378с.
1054659
  Закруткін В.А. Плавуча станиця / В.А. Закруткін. – Київ : Художня література, 1952. – 252 с.
1054660
  Закруткин В.А. Плавучая станица / В.А. Закруткин. – М, 1961. – 368с.
1054661
  Закруткин В.А. Плавучая станица / В.А. Закруткин. – Москва : Современник, 1981. – 320 с.
1054662
  Хворов С.А. Плавучесть и гдиростатистические адаптации планктона. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Хворов С.А.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1985. – 26л.
1054663
  Телевной Игорь Плавучие деревни, или Венеция наизнанку // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 102-112 : фото
1054664
  Царевский А.М. Плавучие землесосные установки на мелиоративных работах / А.М. Царевский. – М, 1953. – 144с.
1054665
   Плавучие и стационарные технические средства освоения морских месторождений нефти и газа. – Рига, 1987. – 65с.
1054666
  Стоун Дэниел Плавучие фермы и школы: адаптация к глобальному потеплению // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 156, сентябрь. – С. 60-61 : фото
1054667
   Плавучий город : спасательные круги. Проект // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 42 : Фото. – ISSN 1029-5828
1054668
  Верн Ж. Плавучий острів / Ж. Верн. – Київ, 1964. – 315с.
1054669
  Сивак Лариса Плавучий острів : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 122-125 : Іл.
1054670
  Верн Ж. Плавучий остров / Ж. Верн. – Петрозаводск, 1959. – 368с.
1054671
  Верн Ж. Плавучий остров / Ж. Верн. – Горький, 1986. – 415с.
1054672
  Верн Ж. Плавучий остров / Ж. Верн. – Минск, 1990. – 558с.
1054673
  Самойлова Виктория Плавучий турбизнес: есть ли будущее? : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 32-34 : Фото. – ISSN 1998-8044
1054674
  Чернятевич Н.Г. Плавучі основи аквапоселень // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 351-356 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1054675
  Винокур С. Плагиат в научных исследованиях в области социальных наук (круглый стол в НИУ ВШЭ) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 146-151. – ISSN 0042-8736


  В связи с расширением доступа к Интернету проблема плагиата в научных исследованиях приобрела глобальный характер. С ней сталкиваются научные журналы, советы по защите диссертаций, вузы, госзаказчики..
1054676
  Ончул Л. Плагиат в научных статьях и как его избежать // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 4. – С. 11-12. – ISSN 2224-0721
1054677
  Ончул Л. Плагиат в научных статьях и как его избежать // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганський держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 3. – С. 6-7. – ISSN 2312-413Х


  "...Плагиат - издавна существующая культурная проблема. Поводом обратиться к этой теме сегодня послужила резкая актуализация ее в последние годы, с наступлением эры Интернета."
1054678
   Плагиат в научных статьях и как его избежать / Подготовила Л. Ончул // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 51, № 3. – С. 8-9. – ISSN 2308-2097
1054679
  Ончул Л. Плагиат в научных статьях и как его избежать // Почки. Флагман нефрологии : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Іванов Д.Д. ; редкол.: Дядик О.О., Дядик О.І., Жарінов О.Й. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 4. – С. 11-12. – ISSN 2307-1257
1054680
  Ончул Л. Плагиат в научных статьях и как его избежать // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 12, № 4. – С. 7-8. – ISSN 2224-0551
1054681
  Езова С. Плагиаторы "воруют мёд" из ульев. Правовые и нраственные отношения в профессиональной коммуникации // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 35-36. – ISSN 1727-4893
1054682
  Онищенко О. Плагими намірами... Про плагіатний скандал із міністром освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 листопада - 3 грудня (№ 45). – С. 3


  "Група науковців заявила про те, що у наукових статтях міністра освіти Лілії Гриневич є плагіат. Це викликало справжнє інформаційне цунамі. Що й зрозуміло — щойно відгримів скандал із докторською дисертацією Катерини Кириленко, і міністр розповідала ...
1054683
  Леснов Ф.П. Плагиоклазы полигенных базит- гипербазитовых плутонов / Ф.П. Леснов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 110с.
1054684
  Волынец О.Н. Плагиоклазы четвертичных эффузивов и малоглубинных интрузивов Камчатки : (сравнительное описание, корреляционное значение, петрогенетическая информативность) / О.Н. Волынец, А.В. Колосков; Отв. ред. К.Н. Рудич. – Новосибирск : Наука, 1976. – 135с.
1054685
  Штефан О. Плагіат - невід"ємна частина творчості? // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 2 (64). – С. 20-29
1054686
  Мазур В. Плагіат або крадіжка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 47). – С. 1, 12


  Чи передбачає нове законодавство очищення науки від мародерів? Поширення плагіату в наукових публікаціях, зокрема в дисертаціях, має характер епідемії. Одна з причин такого явища — недосконалість нормативно-правової бази у сфері науки й освіти. Як ...
1054687
   Плагіат або правоміре запозичення: як розрізнити? // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (96). – С. 5-7. – ISSN 2308-0361
1054688
  Вербицька А. Плагіат в архітектурі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 318-320
1054689
  Навроцький В.О. Плагіат в дисертаційних дослідженнях та засоби протидії такому явищу // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 20-24. – ISBN 978-617-7363-04-9
1054690
  Дикань С.А. Плагіат в освіті: походження, причини та шляхи подолання // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-20 : фото. – Бібліогр.: 8 назв
1054691
  Кобрин Н.В. Плагіат не має терміну давності (Василенко М. "Іван Франко: поступ ідеї") / Н.В. Кобрин, Б.С. Тихолоз, Б.З. Якимович // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 183-197. – ISSN 0130-5247
1054692
  Корягін М.В. Плагіат та засоби його пошуку / М.В. Корягін, М.Ю. Чік // Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2019. – С. 443-451. – ISBN 978-617-566-533-6
1054693
  Шишка Р.Б. Плагіат та його прояви і небезпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 170-176. – ISSN 2219-5521
1054694
  Ситцевой В. Плагіат та християнська мораль // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 9
1054695
  Кременовська І.В. Плагіат у наукових публікаціях: методи виявлення та викорінення // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 60-66. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Дослідження присвячено розв"язанню проблеми використання у наукових публікаціях текстових запозичень без посилання на їх авторів (плагіату). Показано негативні наслідки для наукових видань, де редакційними колегіями не організовано належним чином ...
1054696
  Санченко Д.Є. Плагіат у наукових роботах: проблемні питання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 44-49. – ISSN 2312-1831
1054697
  Кісіль Н. Плагіат у наукових творах: основні поняття та шляхи забезпечення доказової бази // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 24-29. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
1054698
  Рижко О.М. Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі початку ХХІ століття: природа явища та історія боротьби : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01, 06 / Рижко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 438 арк. – Бібліогр.: арк. 322-413
1054699
  Рижко О.М. Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі початку ХХІ століття: природа явища та історія боротьби : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Рижко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 28 с. – Бібліогр.: 37 назв
1054700
  Сорока Н. Плагіат як один із видів порушення авторських прав: європейський досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (96). – C. 9-23. – ISSN 2308-0361


  Аналізуються європейські механізми правової охорони авторського права та суміжних прав у межах директив 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві та практики Суду ЄС. У контексті ...
1054701
  Благодєтєлєва-Вовк Плагіат як ознака суспільної деградації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10 - 16 вересня (№ 32). – С. 1, 13


  "Інституційними гравцями, які покликані встановлювати для запобігання плагіату правила і контролювати їх дотримання, зокрема у сфері вищої освіти, є Міністерство освіти і науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ...
1054702
  Набока М. Плагіат, "загублені" дипломи і дисертації: як в Україні присвоюють наукові ступені та вчені звання // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 15 травня (№ 19). – С. 8
1054703
  Михайлова Т. Плагіат, недогляд чи "науковці мислять однаково"? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 120-125. – ISSN 0236-1477
1054704
  Коваленко Т. Плагіат: види та відповідальність // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 35-40. – Бібліогр.: 5 назв
1054705
  Зуб В.М. Плагіат: його різновиди та заходи протидії / В.М. Зуб, М.М. Дем"яненко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 2409-9805
1054706
  Зуб В.М. Плагіат: його різновиди та заходи протидії / В.М. Зуб, М.М. Дем"яненко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 2409-9805


  У статті розглядаються явище плагіату, його різновиди, специфіка проявів. Аналізується вітчизняне законодавство у сфері захисту інтелектуальної власності та авторських прав, а також наявний арсенал заходів з виявлення та протидії плагіату
1054707
  Крук М. Плагіат: неприємна випадковість чи злий намір? // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2012. – № 1. – С. 56-62. – ISSN 1608-6422
1054708
  Штефан О. Плагіат: поняття, ознаки, відповідальність // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 6 (62). – С. 17-26
1054709
  Рижко О.М. Плагіат: складники розуміння // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 40-48. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1054710
  Єсипенко Д. Плагіат: толерований і токсичний // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (743), лютий. – С. 55-59. – ISSN 0130-5263
1054711
  Васько В.М. Плагіоклазові граніти в басейні р. Інгулу та їх взаємовідношення з породами Кіровоградсько-Житомирського інтрузивного комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 42-45 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
1054712
  Юркова О. Плагіят з абракадаброю // Критика. – Київ, 2009. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 34-35


  Електронне видання О.Г. Церковняк-Городецької, Н.А. Малиновської "Катерина Грушевська - редактор часопису "Первісне громадянство"
1054713
  Грабович Г. Плагіят і його контексти // Критика. – Київ, 2004. – Квітень, (число 4). – С. 20-27
1054714
  Франк-Каменецкий Плазма - четвертое состояние вещества / Франк-Каменецкий. – 3-е изд. – Москва : Атомиздат, 1968. – 160с.
1054715
  Франк-Каменецкий Плазма - четвертое состояние вещества / Франк-Каменецкий. – Изд. 4-е. – Москва : Атомиздат, 1975. – 159с.
1054716
  Подгорный И.М. Плазма в космосе и лаборатории / И.М. Подгорный. – Москва : Знание, 1972. – 32 с.
1054717
  Бекефи Дж. Плазма в лазерах / ред. Дж. Бекефи. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 416 с.
1054718
   Плазма в магнитном поле и прямое преобразование тепловой энергии в электрическую : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 472 с.
1054719
  Миленин В.М. Плазма газоразрядных источников света низкого давления / В.М. Миленин, Н.А. Тимофеев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 239 с.
1054720
  Бабіч І. Плазма електродугового розряду між композиційними Cu-Mo електродами / І. Бабіч, А. Веклич, Р. Мінакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-12. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Методами оптичної спектроскопії досліджено радіальні профілі температури плазми електричної дуги між електродами з композиційних матеріалів на основі міді Cu-Mo, що виготовлені за різними технологіями. Структурні зміни робочого шару електродів вивчено ...
1054721
  Пожела Ю.К. Плазма и токовые неустойчивости в полупроводниках / Ю.К. Пожела. – Москва : Наука, 1977. – 367с.
1054722
  Ораевский Н В. Плазма на Земле и в космосе. / Н В. Ораевский. – Киев : Наукова думка, 1974. – 170 с.
1054723
  Ораевский В.Н. Плазма на Земле и в космосе. / В.Н. Ораевский. – изд. доп. и перераб. – Киев : Наукова думка, 1980. – 203 с.
1054724
  Владимиров В.В. Плазма полупроводников / В.В. Владимиров. – Москва : Атомиздат, 1979. – 254 с.
1054725
  Левитский С.М. Плазма служит человеку / С.М. Левитский. – К, 1967. – 86 с.
1054726
  Левитський С.М. Плазма служить людині / С.М. Левитський. – Київ : Наук. думка, 1966. – с.
1054727
  Левитський С.М. Плазма служить людині / С.М. Левитський, Д.Ю. Сигаловський. – Київ : Наук. думка, 1981. – 213с. – (Науково-популярна література)
1054728
  Лисовенко А.С. Плазма спермы сельскохозяйственных животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.550 / Лисовенко А.С. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1970. – 26 с.
1054729
  Дробышевский Э.М. Плазма тлеющего разряда в скрещенных Е х Н полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дробышевский Э.М. ; АН СССР , Физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1965. – 11 с.
1054730
  Хагеман Р. Плазматическая наследственность / Р. Хагеман. – Москва, 1962. – 111с.
1054731
  Карлов В.Д. Плазменная антенна с азимутально-несимметричными бегущими волнами тока / В.Д. Карлов, Ю.В. Кириченко // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Безрук В.М., Білецький М.М., Ганапольський Є.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 23, № 1. – С. 34-41. – ISSN 1028-821Х


  "В отличие от множества известных работ, где изучались цилиндрические плазменные антенны с азимутально-симметричными бегущими волнами, в настоящей работе теоретически и численно исследуется плазменная антенна с азимутально-несимметричной бегущей ...
1054732
  Каплан С.А. Плазменная астрофизика / С.А. Каплан, В.Н. Цытович. – Москва : Наука, 1972. – 440 с.
1054733
  Малаховский В.А. Плазменная сварка / В.А. Малаховский. – М., 1987. – 80с.
1054734
  Долгополов Н.Н. Плазменная техника / Н.Н. Долгополов, В.И. Фридман. – М., 1975. – 63с.
1054735
   Плазменная технология. – Л, 1980. – 152с.
1054736
   Плазменная технология в производстве СБИС / Д. Толливер, Р. Новицки, Д. Хесс, Т. Горчика, Б. и др. Горовитц. – Москва : Мир, 1987. – 469 с.
1054737
  Саенко В.А. Плазменная технология высоких энергий / В.А. Саенко. – Киев, 1984. – 46 с.
1054738
  Хогнесс Т.Р. Плазменная установка с электродуговым подогревом для исследования проблем полета при больших сверхзвуковых скоростях / Т.Р. Хогнесс. – Москва, 1960. – 6 с.
1054739
   Плазменная электроника. – Киев : Наукова думка, 1989. – 300 с.
1054740
  Крашенинников М.В. Плазменно-акустические волны в двумерных системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0104.07 / Крашенинников М.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут физики полупроводников. – Новосибирск, 1980. – 16л.
1054741
  Киселев Ю.Я. Плазменно-воздушная резка металлов с использованием медных электродов / Ю.Я. Киселев. – Кишинев, 1977. – 86с.
1054742
  Эсибян Плазменно-дуговая аппаратура / Эсибян, э.М. – К, 1971. – 164с.
1054743
  Ерохин А.Е. Плазменно-дуговая плавка металлов и сплавов / А.Е. Ерохин. – М., 1975. – 188с.
1054744
   Плазменно-индукционное выращивание профилированных монокристаллов тугоплавких металлов / Б.Е. Патон [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е.О. Патона. – Киев : Наукова думка, 2016. – 216, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 203-215. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1483-1
1054745
  Баковец В.В. Плазменно-электролитическая анодная обработка металлов / В.В. Баковец, О.В. Поляков, И.П. Долговесова ; отв. ред. В.И. Белый ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т неорган. химии. – Новосибирск : Наука, 1991. – 164, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 152-165 (316 назв.)
1054746
  Пархутик В.П. Плазменное анодирование : Физика, техника, применение в микроэлектронике / В.П. Пархутик, В.А. Лабунов. – Минск : Навука тэхніка, 1990. – 280 с.
1054747
   Плазменное выращивание тугоплавких монокристаллов. – М, 1981. – 200с.
1054748
   Плазменное термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва : Атомиздат, 1968. – 392 с.
1054749
  Кондратенко А.В. Плазменные волноводы / А.В. Кондратенко. – Москва : Атомиздат, 1976. – 232 с.
1054750
  Горбатенко М.Ф. Плазменные волноводы и взаимодействие пучков заряженных частиц с органической плазмой : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горбатенко М. Ф.; МВиССо УССР, Харк.ГУ. – Х., 1963. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1054751
   Плазменные и магнитогидродинамические установки : сб. науч. трудов. – Киев : Институт проблем энергосбережения, 1992. – 208 с.
1054752
   Плазменные и электронные усилители и генераторы СВЧ. – М, 1965. – 96с.
1054753
   Плазменные и электростатические ракетные двигатели. – М, 1962. – 170с.
1054754
  Габович М.Д. Плазменные источники ионов / М.Д. Габович. – Киев : Наукова думка, 1964. – 223 с.
1054755
  Крейндель Ю.Е. Плазменные источники электронов / Ю.Е. Крейндель. – Москва : Атомиздат, 1977. – 145 с.
1054756
  Гудзенко Л.И. Плазменные лазеры / Л.И. Гудзенко, С.И. Яковленко. – Москва, 1978. – 253 с.
1054757
   Плазменные неустойчивости и нелинейные явления в полупроводниках / Н.Н. Белецкий, А.А. Булгаков, С.И. Ханкина, В.М. Яковенко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 191 с.
1054758
   Плазменные процессы в технологических электронных пушках. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 255 с.
1054759
   Плазменные технологии и оборудование в металлургии и литейном производстве / Б.Е. Патон [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е.О. Патона, Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов. – Киев : Наукова думка, 2013. – 486, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 461-484. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1301-8
1054760
  Брандт А.А. Плазменные умножители частоты / А.А. Брандт, Ю.В. Тихомиров. – Москва, 1974. – 207 с.
1054761
  Тюрин Ю.Н. Плазменные упрочняющие технологии / Ю.Н. Тюрин, М.Л. Жадкевич ; НАНУ ; Ин-т электросварки им. Е.О. Патона. – Киев : Наукова думка, 2008. – 216 с. : илл. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0935-6
1054762
   Плазменные ускорители и ионные инжекторы. – Москва : Наука, 1984. – 270 с.
1054763
   Плазменные ускорители и ионные инжекторы : тезисы докладов 6 Всесоюзн. конференции. – Днепропетровск : ДГУ, 1986. – 303 с.
1054764
  Аксенов Д.С. Плазменные фильтры / Д.С. Аксенов, И.И. Аксенов, В.А. Белоус ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2018. – 247, [2] с., включ. обл. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав
1054765
  Мишин Е.В. Плазменные эффекты сверхтепловых электронов в ионосфере / Е.В. Мишин. – М., 1990. – 117с.
1054766
  Юхимчук А.К. Плазменные явления в геофизике / А.К. Юхимчук. – Киев, 1982. – 167с.
1054767
  Томозов В.М. Плазменные явления в солнечных вспышках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Томозов В.М. ; МГУ , Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1972. – 8 с.
1054768
  Емельяненко В.И. Плазменный реактор для пылеугольной горелки котла ТПП-210 // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 173-182. – ISSN 1607-4556
1054769
  Бляшенко Г.С. Плазменный резонанс в гранулярных пленках серебра и золота. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Бляшенко Г.С.; Харьковский гос.ун-т. – Х, 1982. – 24л.
1054770
  Аль-Абделла Рияд Бетрос Плазменный резонанс в гранулярных пленках теллура, алюминия, галлия, индия и таллия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Аль-Абделла Рияд Бетрос; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1980. – 21л.
1054771
  Брода П. Плазмиды / П. Брода. – Москва : Мир, 1982. – 224 с.
1054772
   Плазмиды. – Москва : Мир, 1990. – 267с.
1054773
  Пирузян Э.С. Плазмиды агробактерий и генетическая инженерия растений / Э.С. Пирузян, В.М. Андрианов. – Москва : Наука, 1985. – 279с.
1054774
  Пехов А.П. Плазмиды бактерий / А.П. Пехов. – Москва : Медицина, 1986. – 223с.
1054775
  Романченко І.С. Плазмова сорочка / І.С. Романченко. – К., 1989. – 31с.
1054776
  Тонконог Наталія Леонідівна Плазмове електролітичне оксидування алюмінію в лужних розчинах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.03 / Тонконог Н.Л.; Українськ. держ. хіміко-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1054777
  Сидорук С.М. Плазмове реформування вуглеводневих палив в імпульсних плазмово-рідинних системах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Сидорук Сергій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 119 л. – Бібліогр.: л. 105-119
1054778
  Соломенко О.В. Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у динамічних плазмово-рідинних системах атмосферного тиску : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Соломенко Олена Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 187 л. – Бібліогр.: л. 166-187
1054779
  Соломенко О.В. Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у динамічних плазмово-рідинних системах атмосферного тиску : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Соломенко Олена Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 46 назв
1054780
  Федірчик І.І. Плазмово-каталітичне реформування "зелених" вуглеводнів : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.08 / Федірчик Ігор Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1054781
  Федірчик І.І. Плазмово-каталітичне реформування "зелених" вуглеводнів : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.08, 10 / Федірчик Ігор Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 157 арк. – Бібліогр.: арк. 139-147
1054782
   Плазмово-каталітичне реформування органічних олій / І.І. Федірчик, О.А. Недибалюк, В.Я. Черняк, В.А. Бортишевський, Р.В. Корж // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 157-163. – (Серія "Фізика" ; вип. 38)
1054783
   Плазмово-рідинна система з вторинним розрядом на базі обертової ковзної дуги / Д.К. Гамазін, О.В. Соломенко, В.В. Юхименко, В.Я. Черняк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 178-183. – (Серія "Фізика" ; вип. 38)
1054784
   Плазмово-рідинна система з обертального ковзною дугою з рідким електродом / О.А. Недибалюк, І.І. Федірчик, Черняк, Є.В. Мартиш // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 217-220
1054785
  Недибалюк О.А. Плазмово-рідинна система зі зворотно-вихровим потоком повітря типу "Торнадо" з рідким електродом // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 164-170. – (Серія "Фізика" ; вип. 38)
1054786
  Сарбей О.Г. Плазмони в напівпровідниках з виродженими зонами / О.Г. Сарбей, В.М. Порошин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-30. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджено розсіювання інфрачервоного випромінювання плазмовими коливаннями носії в p-Ge при деформації та без неї в області концентрації вільних дірок 1.4*10 (у 17 ступені) см (у мінус 3 ступені) -7.2*10 (у 17 ступені) см (у мінус 3 ступені). ...
1054787
  Єщенко О.А. Плазмоніка : навч. посібник / О.А. Єщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2013. – 176, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 175-176. – ISBN 978-966-136-068-5
1054788
  Функ Вильфрид Плазмофизические исследования металлогалоидных ламп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Функ Вильфрид; МГУ. И.-иссл. ин-т ядерной физики. – М., 1974. – 11л.
1054789
  Свидунов Н.А. Плазмофурменный процесс / Н.А. Свидунов. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 100 с.
1054790
   Плазмохимиеская переработка угля. – М, 1990. – 199с.
1054791
  Трачевский В.В. Плазмохимическая модификация магнитных носителей информации : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Трачевский В.В. ; Научно-исследовательский ин-т электромеханических приборов Киев. научно-производственного обьединения "МАЯК" ; НИИ ЭМП КНПО "МАЯК". – Киев, 1989. – 152 л. + Прил.: л. 142-152. – Библиогр.: л. 123-141
1054792
  Трачевский В.В. Плазмохимическая модификация магнитных носителей информации : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Трачевский В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 18с. – Библиогр.: 17 назв.
1054793
  Мак-Таггарт Плазмохимические реакции в электрических разрядах / Мак-Таггарт. – М., 1972. – 256с.
1054794
   Плазмохимические реакции и процессы. – М, 1977. – 316с.
1054795
  Киреев В.Ю. Плазмохимическое и ионно-химическое травление микростуктур / В.Ю. Киреев, Б.С. Данилин, В.И. Кузнецов. – Москва, 1983. – 128 с.
1054796
   Плазмохимия - 79. – М, 1979. – 352с.
1054797
   Плазмохимия - 79. – М, 1979. – 258с.
1054798
  Вурзель Ф.Б. Плазмохимия / Ф.Б. Вурзель, Л.С. Полак. – Москва, 1985. – 48с.
1054799
   Плазмохімічна деструкція пестициду ДДТ у водному розчині / В.Я. Черняк, І.Л. Бабіч, О.Г. Моложанова, В.А. Зражевський, І.О. Моложанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 311-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропонована методика плазмохімічної деструкції водного розчину одного з найбільш стійких хлорорганічних пестицидів, а саме ДДТ, і показано, що токсичність продуктів розпаду значно нижча за токсичність вихідного розчину.
1054800
  Вязовик В.М. Плазмохімічні методи синтезу кисневмісних радикалів і їх використання в хіміко-технологічних процесах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.01 / Віталій Миколайович Вязовик; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 16 назв
1054801
  Яцків М.Ю. Плазом меча : оповіданя / Михайло Яцків. – Львів : Hакладом М. Петрицького ; [Друк. "Народова"], 1908. – 45 с. : портр. – (Молода Муза ; Ч. 6)


  Зміст: Ми в луг підем всї з косами; Сонце западає; Тїни серед тїний; Ой не ходи Грицю.
1054802
  Сюндюков І. Плазуючи перед владою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 листопада (№ 208/209). – С. 20


  Московська церква як спецслужба: століття XVIII- те.
1054803
  Сурис А.Л. Плазхмохимические процессы и аппараты / А.Л. Сурис. – М., 1989. – 304с.
1054804
  Бородаев В.А. Плайя - Хирон: 1961 год // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 151-161. – ISSN 0130-3864
1054805
  Лазарев А.И. Плакал и смеялся, а бог не отозвался. / А.И. Лазарев. – Челябинск, 1963. – 136с.
1054806
  Потанин В.Ф. Плакала кукушка / В.Ф. Потанин. – М., 1992. – 445с.
1054807
  Осипчук Н. Плакала на сцені правдивими сльозами. Кохання без відповіді до актриси Катерини Рубчакової змусило Леся Курбаса стрілятися // Україна молода. – Київ, 2021. – 23-24 квітня (№ 40). – С. 14


  Ще за життя вона стала легендою. Талановита та вродлива Катерина Рубчакова дарувала у найвіддаленіших куточках своє мистецтво людям. На сцені Катерину називали галицькою Заньковецькою, у співі - Крушельницькою. 29 квітня виповнюється 140 років від дня ...
1054808
  Антипин А. Плакали чайки : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 6-29. – ISSN 0027-8238
1054809
  Бистрякова В. Плакат - як засіб соціальної реклами / В. Бистрякова, осадча, Є. Гула // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 69-77. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1054810
  Богачев А. Плакат / А. Богачев; ред.: В. Лесовой. – Ленинград : Типография Академии Художеств Благо, 1926. – 38 с.
1054811
   Плакат. – Л, 1970. – 8с.
1054812
  Щипанов А.С. Плакат в клубе. / А.С. Щипанов. – М., 1961. – 42с.
1054813
   Плакат Венгрии : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1979. – 23 с.
1054814
   Плакат ГДР "За мир во всем мире". – Москва, 1984. – 16с.
1054815
  Горощенко Г.Т. Плакат и работа над ним / Г. Горощенко; отв. ред.: В.А. Тронин. – Москва : Полиграфкнига, 1939. – 20 с.
1054816
   Плакат и сатира за 40 лет в произведениях московских художников. – М, 1958. – 64с.
1054817
  Мигей Е.В. Плакат как политическое оружие республиканцев и франкистов во время Гражданской войны в Испании 1936 – 1939 годов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 2. – С. 198-203. – ISSN 0130-3864
1054818
  Дени В.Н. Плакат на службе Октября / В.Н. Дени; ред.: Петрейкова. – Москва : ОГИЗ РСФСР, 1934. – [4], [40] с.
1054819
  Долинская В.Г. Плакат Узбекистана / В.Г. Долинская; отв. ред.: А.Р. Умаров. – Ташкент : Фан Узбекской ССР, 1968. – 118 с.
1054820
  Беляев М.В. Плакат, графика, проект : каталог. Выставка произведений / М.В. Беляев; Авт. вступ. ст.: Т.В. Дмитрохина; сост.: Г.В. Маревичева; ред.: Т.Ю. Клюева. – Москва : Союз художников, 1987. – 9, [27] с.
1054821
  Дробицкий Э. Плакат, живопись, графика : каталог / Э. Дробицкий. – Москва : Московский объединенный комитет художников графиков профсоюза работников культуры, 1979. – [64] с.
1054822
  Шалигіна Д. Плакатна пропаганда в Україні в період Другої світової війни // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 192-202
1054823
  Маєвський О. Плакатна Шевченкіана воєнної доби 1941 - 1945 рр. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 92-94. – ISBN 978-966-95419-8-7
1054824
  Лубчинський А.А. Плакатне мистецтво СРСР в часи німецько-радянської війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 289-301. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1054825
   Плакаты Великой Отечестенной. – Москва, 1985. – 199с.
1054826
   Плакаты периода Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. : каталог. – Львов : Львовская научная библиотека, 1976. – 61 с.
1054827
  Денисова Т. Плакетка Войцеха Пшедвоєвського "Портрети дітей" // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 15. – ISSN 1811-542X
1054828
  Волошин С.М. Плакетне формулювання неабелевих калібрувальних теорій на гратці : автореф. дис ... канд. фіз.-мат.. наук : 01.04.02 / Волошин Сергій Миколайович ; НАНУ, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1054829
  Калуцький І.В. Плаксивий Олександр Григорович (до 60-річчя від дня народження) / І.В. Калуцький, О.О. Мазур // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - лютий. – С. 92-94. – ISSN 0044-4650
1054830
  Тажи М.Я. Плакучая береза : поэма, стихи / Мухитдин Тажи; авториз. пер. с башкир. – Уфа : Башкнигоиздат, 1955. – 47 с.
1054831
  Осень В. Плакучий Бук - 2. Встреча вторая : поэтический цикл / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 156, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-389-344-0


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02. 2013 г. Подпись, печать
1054832
  Осень В. Плакучий Бук - 3. Встречи третья, четвертая, пятая... / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 51, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-389-346-4


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02. 2013 г. Подпись, печать
1054833
  Осень В. Плакучий Бук. Встреча первая : сонеты / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2007. – 69, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-389-119-4


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02.2013 г. Подпись, печать
1054834
   Пламана и химическая кинотика. – М, 1961. – 354с.
1054835
  Сухомлинов В. Пламена / В. Сухомлинов. – К
Кн. 2. – 1919. – 39с.
1054836
  Карбелашвили Г.Л. Пламенем испеленные сердца / Г.Л. Карбелашвили. – М., 1981. – 448с.
1054837
  Карбелашвили Г. Пламенем испеленные сердца / Г. Карбелашвили. – М., 1986. – 428с.
1054838
  Павчинский В.В. Пламенем сердца / В.В. Павчинский. – Хабаровск, 1959. – 351с.
1054839
  Варналис К. Пламенеющий свет / К. Варналис. – Москва, 1938. – 68с.
1054840
  Егоров А.А. Пламенная поверхностная закалка в машиностроении / А.А. Егоров, А.И. Коровин. – М, 1961. – 106с.
1054841
  Степаненко И.Н. Пламенное небо. / И.Н. Степаненко. – К., 1983. – 266с.
1054842
  Степаненко И.Н. Пламенное небо. / И.Н. Степаненко. – Киев, 1991. – 255с.
1054843
  Степанов В.В. Пламенное сердце / В.В. Степанов. – Москва, 1962. – 31 с.
1054844
  Каххори А. Пламенное сердце / А. Каххори. – Душанбе, 1966. – 127 с.
1054845
  Гусейнов Иса Мустафа оглы Пламенное сердце. Утренняя звезда / Гусейнов Иса Мустафа оглы. – М, 1959. – 444с.
1054846
   Пламенное слово. – М, 1967. – 403с.
1054847
   Пламенное слово пропагандиста. – Омск, 1962. – 124с.
1054848
  Ошаев Х.Д. Пламенные годы / Х.Д. Ошаев. – Грозный
1. – 1966. – 387с.
1054849
   Пламенные годы. – Оренбург, 1968. – 96с.
1054850
  Ломбак А.Ю. Пламенные годы / А.Ю. Ломбак. – Таллин, 1981. – 248с.
1054851
  Ошаев Х.Д. Пламенные годы : ист. роман в 3-х ч. / Х.Д. Ошаев. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1988. – 608 с.
1054852
   Пламенные звуки. – Новосибирск, 1987. – 278с.
1054853
  Грум-Гржимайло Пламенные печи / Грум-Гржимайло. – Изд. 2-е, испр. – Ленинград-Москва
1. – 1932. – 105с.
1054854
  Грум-Гржимайло Пламенные печи / Грум-Гржимайло. – Изд. 2-е стереотип. – Ленинград-Москва
3. – 1932. – 91с.
1054855
  Грум-Гржимайло Пламенные печи / Грум-Гржимайло. – Изд. 2-е стереотип. – Ленинград-Москва
4-5. – 1932. – 124с.
1054856
  Николаев А.Н. Пламенные сердца / А.Н. Николаев. – Чебоксары, 1968. – 112с.
1054857
  Бакман Я.И. Пламенные сердца / Я.И. Бакман. – Ташкент : Еш гвардия, 1974. – 43, [5] с. : ил. – (На страже Родины)
1054858
  Толмачев А.В. Пламенные строки / А.В. Толмачев. – М., 1962. – 56с.
1054859
   Пламенные строки. – Х, 1975. – 159с.
1054860
  Чемезов В.Н. Пламенный большевик : (О жизни и деятельности С.Ю. Широких-Полянского) / В.Н. Чемезов. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1969. – 79 с., 1 л. портр. : ил. – Библиогр.: с. 77-79
1054861
  Нерсисян М.Г. Пламенный борец за коммунизм С.Г.Шаумян. Стенограмма публичной лекции... / М.Г. Нерсисян. – М., 1954. – 31с.
1054862
  Мандель Е.М. Пламенный борец против войны и фашизма / Е.М. Мандель. – Саратов, 1962. – 32с.
1054863
  Сохань П.С. Пламенный революционер / П.С. Сохань. – К., 1962. – 216с.
1054864
  Сохань П.С. Пламенный революционер / П.С. Сохань. – 2-е изд., испр. и доп. – К., 1969. – 255с.
1054865
  Лейберов И.П. Пламенный солдат революции. (Н.И. Подвойский) / И.П. Лейберов. – Москва, 1962. – 120с.
1054866
  Кипер Ю. Пламенный трибун / Ю. Кипер, М. Шац. – Рига, 1970. – 168с.
1054867
  Максимов Е.В. Пламень-ягода. Рассказы / Е.В. Максимов. – М., 1978. – 95с.
1054868
  Адрианов Ю.А. Пламень костров и листьев : стихи / Юрий Адрианов. – Москва : Современник, 1980. – 109 с. – (Новинки "Современника")
1054869
   Пламень наших сердец. – Москва, 1967. – 215 с.
1054870
   Пламень наших сердец. – М, 1972. – 174с.
1054871
  Белошеев А.И. Пламень юных сердец / А.И. Белошеев. – Минск, 1971. – 88с.
1054872
  Карпов П.И. Пламень: Роман; Русский ковчег: Кн. стихотворений; Из глубины: Отр. воспоминаний / П.И. Карпов. – М., 1991. – 366с.
1054873
  Кучерявенко В.Т. Пламы над океаном / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1970. – 280с.
1054874
  Гурьева Н. Пламя / Н. Гурьева. – М., 1951. – 432с.
1054875
  Гурьева Н. Пламя / Н. Гурьева. – М., 1952. – 472с.
1054876
  Акбари С. Пламя : поэма / Султан Акбари; пер. с узб. Е.Исаева. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 62 с.
1054877
   Пламя. – Тула, 1959. – 112с.
1054878
  Балдано Н. Пламя : пьеса в 4-х д., 7-ми карт. / Намжил Балдано; авториз. пер. с бурят. А.Борщаговского. – Москва : Искусство, 1959. – 91 с.
1054879
  Гурьева Н. Пламя : роман / Н. Гурьева. – Київ : Художественная литература, 1959. – 460 с.
1054880
   Пламя. – М, 1963. – 32с.
1054881
  Меляев Х. Пламя : повести / Ходжанепес Меляев ; авториз. пер. с туркм. и послесл. В.Лукашевича. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 190 с.
1054882
  Кабдулов Зейнулл Пламя : Роман / Кабдулов Зейнулл; Авториз. перевод з казах. О. Саракташ. – 2-е изд. – Москва : Профиздат, 1976. – 253с. : портр. – В вып. дан. авт.: Кабдулов Зейнулла Кабдулович. – (Б-ка рабочего романа)
1054883
  Захаров В.К. Пламя белое берез / В.К. Захаров. – Москва, 1978. – 95с.
1054884
  Захаров В.К. Пламя белое берез / В.К. Захаров. – Москва, 1980. – 95с.
1054885
  Даненбург В.И. Пламя белых ночей / В.И. Даненбург. – Москва : Современник, 1982. – 239 с.
1054886
  Даненбург В.И. Пламя белых ночей / В.И. Даненбург. – Москва : Современник, 1986. – 352 с.
1054887
  Сучков Н.И. Пламя в джунглях / Н.И. Сучков. – Ташкент, 1968. – 244с.
1054888
  Голосовский И.М. Пламя в ночи / И.М. Голосовский. – М., 1965. – 104с.
1054889
  Никулина А.В. Пламя в ночи. / А.В. Никулина. – М, 1982. – 143с.
1054890
  Черкашин Н.А. Пламя в отсеках / Н.А. Черкашин. – М, 1991. – 126с.
1054891
   Пламя в степи. – М, 1967. – 235с.
1054892
  Балдано Н. Пламя великого костра : пьесы / Намжил Балдано. – Улан Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1964. – 196 с.
1054893
  Крамп Жиль Пламя верры : Іранське місто - Йезд // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 124-138 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
1054894
  Патенков И.М. Пламя во мгле / И.М. Патенков. – Орел, 1962. – 64с.
1054895
  Аргутинская Л. Пламя гнева / Л. Аргутинская, М. Повзе. – Ленинград, 1948. – 239с.
1054896
  Осипов Г.О. Пламя гнева / Г.О. Осипов. – Москва, 1953. – 128с.
1054897
  Аргутинская Л.А. Пламя гнева / Л.А. Аргутинская. – Изд. 2-е. – Москва, 1966. – 309с.
1054898
   Пламя души. – М, 1978. – 79с.
1054899
  Скворцов Ю.И. Пламя души. / Ю.И. Скворцов. – М, 1973. – 112с.
1054900
  Новый Карел Пламя и ветер / Новый Карел. – М, 1965. – 574с.
1054901
  Асташенков П.Т. Пламя и взрыв / П.Т. Асташенков. – Москва, 1974. – 103с.
1054902
  Чандар К. Пламя и цветок / К. Чандар. – М, 1952. – 40с.
1054903
  Вудивисс Кэтлин Пламя и цветок / Вудивисс Кэтлин. – Москва, 1996. – 478с.
1054904
   Пламя любви всенародной : письма, телеграммы, приветствия южноуральцев В.И. Ленину, 1917-1924 гг. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1980. – 224 с. – Миниатюрное издание
1054905
  Исаченко С.М. Пламя на броне / С.М. Исаченко. – М, 1983. – 158с.
1054906
  Чалмаев В.А. Пламя на ветру / В.А. Чалмаев. – М, 1990. – 319с.
1054907
  Кочетков А.Д. Пламя на холмах / А.Д. Кочетков. – Москва : Советская Россия, 1973. – 176 с.
1054908
  Виндж В. Пламя над бездной / В. Виндж; Пер. с англ.М.Б.Левина. – Москва : АСТ, 2000. – 624с. – (Золотая библиотека фантастики). – ISBN 5-17-002594-7
1054909
  Македонский М.А. Пламя над Крымом / М.А. Македонский. – Симферополь, 1969. – 304с.
1054910
   Пламя над Невой. – Л, 1964. – 603с.
1054911
  Кучерявенко В.Т. Пламя над океаном / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1967. – 54с.
1054912
  Кучерявенко В.Т. Пламя над океаном / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1977. – 272с.
1054913
  Куусберг П.А. Пламя над пеплом : роман / П.А. Куусберг; пер. с эст. – Таллин : Эстгосиздат, 1962. – 445 с.
1054914
  Уилер М. Пламя над Персеполем : поворотный пункт истории / Мортимер Уилер ; [пер. с англ.: Г. Полевой, Ю. Полева] ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 141, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 139-140. – (По следам исчезнувших культур Востока)
1054915
  Аслезов С.А. Пламя над Сожем : о герое Сов. Союза Емельяне Игнатьевиче Барыкине / Станислав Аслезов. – Москва : Политиздат, 1983. – 111 с. : ил. – (Герои Советской Родины)
1054916
   Пламя над степью. – Симферополь, 1985. – 232с.
1054917
   Пламя над степью. – Симферополь, 1989. – 236с.
1054918
  Соколов А.В. Пламя над тайгой. / А.В. Соколов. – Пермь, 1962. – 55с.
1054919
  Джатиев Т.И. Пламя над Тереком : докум. повести / Т.И. Джатиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1969. – 480 с.
1054920
  Джатиев Т.И. Пламя над Тереком : повести : пер. с осетинского / Т.И. Джатиев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 526 с.
1054921
  Вахов А.А. Пламя над тундрой / А.А. Вахов. – Магадан, 1981. – 416с.
1054922
  Кучер В.И. Пламя народного гнева : (из истории борьбы в тылу фашистских захватчиков на Украине в 1941-1944 гг.) / В.И. Кучер. – Киев : Знание, 1980. – 48 с. – (История, теория и политика КПСС ; № 11 (1))
1054923
  Джойс Б. Пламя невинности = Innocent fire : роман / Бренда Джойс ; [пер. с англ. Л.А. Шпарберга]. – Москва : АСТ, 1998. – 508, [4] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-00803-8
1054924
  Неймарк Н.М. Пламя ненависти: этнические чистки в Европе XX века = Fires of hatred: ethnic cleansing in twentieth-century Europe / Норман М. Неймарк ; пер. с англ. И.С. Давидян. – Москва ; Санкт-Петербург : АИРО-XX ; Дмитрий Буланин, 2005. – 319, [1] с. – Пер. изд.: Fires of hatred: ethnic cleansing in twentieth-century Europe / Naimark, Norman M. Cambridge, Massachusetts ; London, England: Harvard university press, 2001. - Сер. осн. в 1995 г. – Библиогр. в примеч. в конце разд. – (Серия :АИРО - первая публикация в России" / Ассоц. исследователей Рос. о-ва ХХ в. ; под ред. Г.А. Бордюгова). – ISBN 5-88735-142-X
1054925
   Пламя Октября-Литературно-художетсвенный альманах Союза Советских Писателей Туркменистана. – Ашхабад, 1950. – 538с.
1054926
  Асеев Н.Н. Пламя победы : стихи и поэмы 19141-1945 гг. / Н.Н. Асеев. – Ленинград : Советский писатель, 1946. – 83 с.
1054927
  Тимофеева И.Н. Пламя подвига / И.Н. Тимофеева, Ю. Венгжин. – Донецк : Донбас, 1980. – 36 с.
1054928
  Дементьев В.В. Пламя поэзии / В.В. Дементьев. – Москва, 1982. – 222с.
1054929
  Абу-Бакар Ахмедхан Пламя родного очага / Ахмедхан Абу-Бакар. – Москва : Советская Россия, 1976. – 256 с., [8] л. ил. : ил. – (В семье рос., братской)
1054930
  Фидан Ш. Пламя сердца : стихи / Шамун Фидан ; пер. и предисл. Р.Паля. – Уфа : Башкнигоиздат, 1971. – 47 с.
1054931
   Пламя сердца. – М, 1973. – 142с.
1054932
  Болдырев С.Н. Пламя снегов / С.Н. Болдырев. – Москва, 1962. – 320с.
1054933
  Лихно В.И. Пламя снегов : Стихи. / В.И. Лихно. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 39с.
1054934
  Флурной Ш. Пламя страсти : Роман / Ш. Флурной. – Москва : АСТ, 1997. – 448 с. – (Откровение). – ISBN 5-15-000521-5.
1054935
  Струк А.Д. Пламя у порога / А.Д. Струк. – М, 1991. – 157с.
1054936
  Чайкин В.И. Пламя Юга / В.И. Чайкин. – Львов, 1970. – 179с.
1054937
   Пламя юности : стихи о комсомоле / [сост. С.А. Добровольская]. – Ставрополь, 1986. – 362 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание


  Содерж.: Авт.: Я. Смеляков, А. Безыменский, Б. Скорбин, А. Сурков, М. Исаковский, Д. Бедный, М. Рудерман, А. Васильев, М. Светлов, В. Луговской и др.
1054938
   Пламя юных сердец. – Волгоград, 1985. – 441с.
1054939
  Датлин С.В. Пламя, которое невозможно потушить. / С.В. Датлин. – М, 1957. – 31с.
1054940
  Соломин В.В. План -- закон строительства / В.В. Соломин. – М., 1961. – 62с.
1054941
  Тяпкин Н.К. План - закон жизни социалистического предприятия / Н.К. Тяпкин. – М, 1960. – 36с.
1054942
  Калядин А. План "64 действий" как инструмент сдерживания распространения // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 1. – С. 25-34. – ISSN 0131-2227
1054943
  Клиніна Т. План "АВС-1" як основна лінія військової стратегії США та Великої Британії під час Другої світової війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 73-77. – ISSN 1728-9343
1054944
  Гуров А.А. План "Барбаросса" // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 3. – С.46. – ISSN 0321-0626
1054945
  Барієв Е. План "Розпорошення", або Геноцид, що триває / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 4-5


  Вшанування пам"яті жертв 74-ї річниці депортації кримськотатарського народу.
1054946
   План 2х2 в исследовании профилей чилийских атлетов, участников соревнований спортивного и оздоровительного характера / Марк Лохбаум, Жаван, Жан-Ноэль, Зисан Казак Цетинкалп // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 01. – С. 41-46 : табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 1818-9172
1054947
  Головацька А. План BEPS для України: наслідки для бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 37
1054948
  Демещук А. План Z-4: невдала спроба мирного врегулювання конфлікту в Хорватії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 8-13. – (Історія ; вип. 4 (143)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ключову спробу мирного врегулювання збройного конфлікту на території Республіки Хорватія (1991-1995) - план Z-4 (Zagreb-4), розроблений і презентований для обговорення хорватській та сербській сторонам у другій половині 1994 - на початку ...
1054949
   План архитектурных памятников Иерусалима (приблизительно середины 18 столетия). – 37 окр. арк. граф. зобр. – Надписи зроблені на італійській мові
1054950
  Замулин В. План Ватутина // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал . Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 5 : Великой Победе 65. Автограф на Рейхстаге. – С. 69-72. – ISSN 0235-7089
1054951
   План великих работ. – Л., 1946. – 312с.
1054952
   План великих работ. – Челябинск, 1956. – 139с.
1054953
  Кучеренко В.А. План великих работ. Капитальное строительство в 1959-1965 гг. / В.А. Кучеренко. – М., 1959. – 96с.
1054954
  Реброва Н.Б. План володінь Кочубея // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 247-249. – ISSN 2218-4805
1054955
   План воспитания экологического мировоззрения студентов. – Петрозаводск, 1987. – 48с.
1054956
  Меньшиков И.И. План выражения в синтаксисе современного русского литературного языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Меньшиков И.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 38л.
1054957
   План г. Киева и его предместий. – К. – 1с.
1054958
   План г.Москвы. – 1с.
1054959
  Волощук Д. План Гілларі Клінтон з реформування охорони здоров"я громадян США 1993 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 444-446. – ISBN 978-966-171-893-6
1054960
  Черненко М.С. План ГОЕЛРО і розвиток електрифікації сільського господарства УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 11-16. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье раскрыто значение ленинского плана ГОЭЛРО для электрификации сельского хозяйства. На конкретных материалах ЦСУ при Совете Министров УССР, Министерства сельского хозяйства УССР исследуется исторический путь электрификации сельского хозяйства ...
1054961
   План гор. Киева с показанием казенных и общественных зданий, церквей, садов и пр. составленный по новейшим сведениям. – С-Пб. – 1с.
1054962
   План города Киева. – Киев. – 1с.
1054963
   План города Львова. – 1с.
1054964
   План города Одессы. – Одесса. – 1с.
1054965
   План города Одессы. – Одесса. – 1с.
1054966
   План города Одессы с обозначением электрических железных дорог и угловых номеров. – Одесса. – 1с.
1054967
   План города Петрограда. – Птгр. – 15 с.
1054968
   План города Тифлиса, 1913. – 1с.
1054969
  Сперанский М.М. План государственного преобразования графа М.М. Сперанского : (Введение к Уложению государственных законов 1809 г.) ... [продолжение в анот.]. – Москва : Изд. "Русской мысли" ; Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*, 1905. – VI, 359 с.


  С прил. "Записки об устройстве судебных и правительств. учреждений в России", (1803 г.), статей "О государственных установлениях", "О крепостных людях" и "Пермского письма к императору Александру"
1054970
   План Государственого Эрмитажа с указателем зал. – Ленинград : Изд.Гос.Эрмитажа, 1927. – 15 с.
1054971
  Рабинович М.А. План ГОЭЛРО и его осуществление / М.А. Рабинович, Т. Ходжаев. – Москва, 1952. – 144с.
1054972
  Великий А.А. План ГОЭЛРО и его осуществление на Украине : Дис... канд. эконом.наук: / Великий А. А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1953. – 236л. – Бібліогр.:л.223-236
1054973
  Великий А.А. План ГОЭЛРО и его осуществление на Украине. : Автореф... канд. экон.наук: / Великий А.А.; КГУ. – К., 1953. – 14л.
1054974
  Кухаренко Л. План ГОЭЛРО и его роль в развитии народного хозяйства Украинской ССР : Дис... докт. эконом.наук: / Кухаренко Л.; АН СССР, Ин-т экономики, отд. эконом. социалист. пром. – Киев; Москва. – 264л.
Кн. 1. – 1952. – 264л.
1054975
  Кухаренко Л. План ГОЭРЛО и его роль в развитии народного хозяйства Украинской ССР. Кн.1 : Автореф... д-ра эконом.наук: / Кухаренко Л.; АН СССР. Ин-т эконом., отдел эконом. социалистической пром. – К.-М., 1952. – 264л.
1054976
  Кухаренко Л. План ГОЭРЛО и его роль в развитии народного хозяйства Украинской ССР. Кн.2 : Автореф... д-ра эконом.наук: / Кухаренко Л.; АН СССР. Ин-т эконом., отдел эконом. социалистической пром. – К.-М., 1952. – 265-697л. – Бібліогр.:с.663-397
1054977
  Ханковский А. План ГОЭРЛО і план електрифікації на 1931 рік. / А. Ханковский. – Х., 1931. – 71с.
1054978
  Гейзнинг К. План Дауэса / К. Гейзнинг. – М, 1924. – 37с.
1054979
  Станков Н.Н. План Дауэса и политическая борьба в Германии в 1924 году в сообщениях чехословацкого посольства в Берлине // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 4. – С. 71-84. – ISSN 0132-1366
1054980
   План Дауэса. Финансовое восстановление Германии. – М., 1925. – 268с.
1054981
  Копейка В. План действий ЕС - Украина: потенциальные возможности и критический анализ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 1. – С. 8-11.
1054982
  Хруцкий В. План действий по постановке внутрифирменного бюджетирования // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 4. – С. 8-11
1054983
   План дій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  До кінця року в Україні мають запрацювати Нацрада з питань розвитку науки і технологій та Національний фонд досліджень, створення яких передбачено новим ЗУ "Про науку і науково-технічну діяльність".
1054984
   План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні / Артеменко С.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Кравченко О.В. ; пер. Хомечко Г.І. ; Громад. експертна рада при укр. частині Комітету з питань співробітництва між Укр. та ЄС ; Чорноморське відділення Екологічної АН Укр. ; Центр регионал. исслед.]. – Львів : Манускрипт ; МБО "Екологія - Право - Людина", 2012. – 118, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1054985
  Губерський Л.В. План дій ЄС - Україна: перспективи для України / Л.В. Губерський, В.В. Копійка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 1. – С. 3-6
1054986
  ПІдчоса План дій ЄС з енергоефективності: позитивний досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 124-125
1054987
   План дій з реформування системи органів виконавчої влади в Україні. – Київ : Конус-Ю, 2006. – 216 с.
1054988
   План дій Україна-НАТО та щорічні цільові плани (2003-2008) - рухаючись уперед = Ukraine-NATO action plan and annual target plans 2003-2008 - moving forward. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 28 с.
1054989
  Добідовська Я.О. План дій Україна - Європейський Союз: правові аспекти змін у сфері авіаційного транспорту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 1. – С. 88-94
1054990
  Єресько О.В. План дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2009-2012 роки. : (Додаток до наказу МОН від 30.12.2008 №1226) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 82-91. – ISSN 1682-2366
1054991
   План дій щодо реалізації програми адвокаційної діяльності УБА на 2017-2021 роки "Дієва бібліотека - успішна громада". Затверджений Президією УБА, протокол № 8 від 6 грудня .2017 р. / розробники: І. Шевченко, Л. Лугова, С. Барабаш, С. Моісєєва, Н. Влезько, Л. Мозгова, Н. Тітова, Н. Синиця // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 45-46. – ISSN 2518-7341


  Представлено План дій спрямований на реалізацію Програми адвокаційної діяльності Української бібліотечної асоціації на 2017-2021 рр. "ДІЄВА БІБЛІОТЕКА - УСПІШНА ГРОМАДА!", затвердженої конференцією ВГО "Українська бібліотечна асоціація" 17 листопада ...
1054992
   План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) (запроваджено 24 квітня 1999 року на саміті НАТО у Вашингтоні) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 2-6
1054993
   План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) (запроваджено 24 квітня 1999 року на саміті НАТО у Вашингтоні) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 2-6
1054994
   План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) (запроваджено 24 квітня 1999 року на саміті НАТО у Вашингтоні) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 2-6.
1054995
  Дубровик А. План для Порошенка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 53)


  Завдання - масштабне: стратегія тотальної модернізації економіки. Думки експертів щодо того, чи впорається новий міністр - розходяться. Один з експертів - президент української асоціації економістів-міжнародників Антон Філіпенко.
1054996
  Гельвиг Р.И. План для сиистематического изучения анатомии человека : (Применительно к курсу лекарских помощниц) / Р. Гельвиг. – Киев : Типография Т.Г. Менандера, 1909. – [4], 23 с.


  На обл. дарств. надпись: Владимиру Михайловичу на добрую память от автора. Р. Гельвиг
1054997
  Гельвиг Р.И. План для систематического изучения анатомии человека : (Применительно к курсу зубоврачебных школ) / [Р. Гельвиг]. – [Киев] : [Тип. Т.Г. Мейнандера], 1910. – 24 с.
1054998
  Василенко И.Д. План жизни / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1945. – 208с.
1054999
  Василенко И.Д. План жизни / И.Д. Василенко. – Москва, 1948. – 374с.
1055000
  Василенко И.Д. План жизни / И.Д. Василенко. – Москва, 1965. – 48с.
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,