Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1054001
  Ільницький М. "... Про що природа прагне розказати" = До річниці з дня народження Леоніда Талалая // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 7 листопада (№ 22). – С. 3


  У статті розглянуто особливості поезії Леоніда Талалая, зокрема його пейзажної лірики. Автор наголошує на насиченості картин природи історичними асоціаціями, що передає гостре відчуття часоплину та широку шкалу етичних переживань, переводить пейзажну ...
1054002
  Ільницький М. "...Про що природа прагне розказати" (поезія Леоніда Талалая)
1054003
  Шишкін В. "Про суспільну ікону" / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – 4-5


  Чинний суддя Конституційного Суду України Віктор Шишкін: "Тим, хто сьогодні пише зміни до Основного Закону, я порекомендував би спочатку п"ять разів прочитати Конституціію Пилипа Орлика."
1054004
   "Про трагічне почуття життя" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 873-874. – ISBN 966-316-069-1
1054005
  Файзулін Я. "Про Шевченка ніхто не гавкне, не лайне. Неначе й не було його" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред.: В. Рубан. – Київ, 2017. – № 6 (359), 16 лютого 2017. – С. 47-50
1054006
  Канцедал Л. "Про що шепочуть крапельки дощу..." : поезія Наталі Лисенко-Єржиківської
1054007
  Перепелиця Г. "Проазійський вектор набуватиме чіткіших обрисів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  Намагання вибудувати в Україні путінську політичну модель - дуже серйозний чинник, який зближує чинну владу з Росією.
1054008
   [Про створення кафедри управління зовнішньоекономічними зв"язками та маркетингу на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права] : наказ ректора Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка від 20.09.1990 р. № 664-32 // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 7-8. – ISSN 2308-6912
1054009
  Брюховецький В. [Про сучасних студентів, політиків та брехунів] : розмову вела Олена Долинна // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 7 липня [№ 27]. – C. 16
1054010
  Коколіс Кс.А. [Про твір "Достойно є" Елітіса : одне свідомо напівзакінчене прочитання / Кс. А. Коколіс. – Салоніки : University studio press, 1984. – 166 с. – Видання новогрецькою мовою
1054011
  Головінов О.М. Про специфіку взаємовідносин учасників державно-приватного партнерства // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 1 (29). – С. 36-42. – ISSN 1681-6277
1054012
  Курило Л.П. Про специфіку взаємодії у мікроявищах і її значення для розуміння специфіки мікропричинності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
1054013
  Пясковський Б.В. Про специфіку взаємозв"язку математики і філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1054014
  Воронюк О. Про специфіку моніторингу якості підготовки докторів філософії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 19-25. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1054015
  Чижмар О. Про специфіку онімійного почерку Івана Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 195-198. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1054016
  Сивкова І. Про специфіку повістевого жанру стаття перша // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 12-24. – (Філологічні науки)
1054017
  Чорноморець Є.М. Про специфіку розуміння символізму у східно-християнському неоплатонізмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 237-238. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1054018
  Остапенко Л.О. Про специфіку трудових відносин та діяльності в Європі у Середні віки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 198-201. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1054019
  Беляневич О.А. Про спеціалізацію в правовому регулюванні господарських договірних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 64-71. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджено проблему співвідношення загальних та спеціальних норм про договори з позицій концепції господарського договірного права як комплесного правового інституту.
1054020
  Наливайко Д. Про співвідношення "декадансу", "модернізму", "авангардизму" // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2017. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 258-365. – ISBN 978-966-00-1565-4
1054021
  Погорецький М. Про співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 80-85. – ISSN 0132-1331
1054022
  Передерій В.І. Про співвідношення динамічних і статистичних закономірностей у світлі діалектичного детермінізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
1054023
  Баулін О.В. Про співвідношення дізнання досудового слідства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 51-54. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1054024
  Назаренко Є.В. Про співвідношення економіки і політики в епоху диктатури пролетаріату // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 16-18
1054025
  Філінков О.М. Про співвідношення змісту категорій "витрати виробництва", "затрати" і "собівартість" // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1811-3141
1054026
  Уркевич В. Про співвідношення категорій "цільове призначення" та "цільове використання" земельної ділянки / В. Уркевич, О. Браніцький // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 91-94
1054027
  Димерська П.В. Про співвідношення категорій якості і кількості в пізнанні явищ природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
1054028
  Ханін І.Г. Про співвідношення концепцій економіки знань і цифрової економіки у формуванні нової парадигми розвитку світового господарства / І.Г. Ханін, М.В. Поляков, В.С. Білозубенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 38-43. – ISSN 2222-0712
1054029
  Чернадчук В. Про співвідношення матеріальних та процесуальних бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 73-77
1054030
  Андрушок В.С. Про співвідношення матеріального та ідеального у марксистській літературі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1054031
  Лі Сін Про співвідношення між Росією та Європою з точки зору їх політичної культури: погляд з Китаю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Росія - держава з дуже сильним характером. Виходячи з її культурного націоналізму, вона ніколи не перетвориться на західну державу, а Захід ніколи не зможе повністю вважати Росію союзницею. Майбутня тенденція відносин між Росією та Європою являє собою ...
1054032
  Лутай В.С. Про співвідношення мінливості і сталості в явищах природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
1054033
  Рослий І.М. Про співвідношення морфоструктур нижчих порядків та морфоскульптур на прикладі Донецької височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 77-83. – Бібліогр.: 10 назв
1054034
  Лутай В.С. Про співвідношення нижчих і вищих форм руху матерії з точки зору функціональних та субстратных методів пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
1054035
  Гавриленко О. Про співвідношення об"єктів авторського права і об"єктів промислової власності / О. Гавриленко, О. Лукашевич // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.35-38. – ISSN 1608-6422
1054036
  Лутай В.С. Про співвідношення онтології й гносеології та його значення для природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1054037
  Навроцький В.О. Про співвідношення положень кримінального та кримінально-процесуального законодавства, які регламентують підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 398-400
1054038
  Козинець І.Г. Про співвідношення понять "біженці" та "особи, переміщені всередині країни" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 213-219. – ISSN 1563-3349
1054039
  Федорчук Д. Про співвідношення понять "інвестиції", "іноземні інвестиції", та "прямі іноземні інвестиції" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.8-12
1054040
  Почтовий М. Про співвідношення понять "правова свідомість" та "правова культура" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 17-20
1054041
  Гриньова В.М. Про співвідношення понять "професіоналізм", "професійна культура", "професійна компетентність", "професійна підготовка" // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 74-85. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1054042
  Максимович Р.Л. Про співвідношення понять "уразливий стан" і "безпорадний стан" у кримінальному праві України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 316-318. – ISBN 978-966-458-403-3
1054043
  Цвєтков О.П. Про співвідношення понять симетрії та асиметрії з категоріями діалектики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1054044
  Тютєкін Ю.І. Про співвідношення правових і технічних норм у регулюванні лісового господарства і охорони лісів // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 64-70
1054045
  Гольцбахова І. Про співвідношення природничих і суспільних наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
1054046
  Галас Б. Про співвідношення словника мови творів Т. Шевченка і словника української мови П. Білецького-Носенка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 197-208


  У статті аналізуються причини значного незбігу словника мови творів Т. Шевченка і словника української мови П. Білецького-Носенка
1054047
  Головащенко О.С. Про співвідношення соціальної і правової держав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1054048
  Борисович О. Про співвідношення стереотипних та творчих мовних засобів у літературно-критичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 54-56
1054049
  Малишев Б.В. Про співвідношення судової правотворчості, судового преценденту та судової практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 152-156.
1054050
  Курганський В.М. Про співвідношення теоретичного та експериментального підходу в дослідженнях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-7. – (Геологія ; Вип. 14)


  Розглядаються питання статистичного моделювання погано організованих (дифузних) середовищ, зокрема системи "свердловина - гірські породи". Відмічається важливість аналізу і фізичного трактування співвідношень та рівнянь, які описують імовірнісні моделі.
1054051
  Похиленко Ірина Про співвідношення термінів "суб"єкти малого підприємництва", "мале підприємство", "малий підприємець" і "малий бізнес" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 12-15
1054052
  Мішин В.М. Про співвідношення технічного та соціального знання як вияв гуманізації світогляду / В.М. Мішин, А.О. Рахманов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1054053
  Димерська Л.В. Про співвідношення формального і змістовного в математиці та про деякі аспекти математизації наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1054054
  Костєв В.М. Про співвідношення функції і структури приладу в експерименті / В.М. Костєв, В.С. Семерик // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
1054055
  Джунь В. Про співвідношення Цивільного і Господарського кодексів у регулюванні відносин у сфері підприємництва // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 78-79


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1054056
  Маторіна Н. Про співвідношення членів речення з частинами мови (лінгвоісторіографічний аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 29-34. – ISSN 2411-6548
1054057
  Панчишин С. Про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. / С. Панчишин, І. Грабинська // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 62-71. – ISSN 2078-5860


  На підставі огляду сучасної світової економічної літератури виявлено полярні підходи вчених до оцінки ролі Міжнародного валютного фонду у світогосподарських процесах загалом та його впливу на економічний розвиток окремих країн, особливо при розв"язанні ...
1054058
   Про співробітництво зі США у сфері науки та технологій // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 1


  КМУ прийняв рішення про відновлення дії Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій від 4 грудня 2006 року. Відповідну постанову було прийнято на засіданні КМУ 1 березня 2017 року. ...
1054059
  Яновський А. Про Спілку поляків Дніпра / розмову вела Наталія Падій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 64). – С. 9


  Керівник Спілки Антон Яновський: "Якщо люди почнуть учити історію й не повторюватимуть її помилок, житимемо в мирі".
1054060
  Борбенчук І.М. Про спільне та відмінне у поетиці Катула та Каллімаха // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 79-83
1054061
  Дюмон Ізабель Про спільні знаменники / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 215-216). – С. 6


  Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон: "Ми добре знаємо, що Україна дуже сильна інтелектом".
1054062
  Елзінга Г. Про спільні проекти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 липня (№ 125)


  "Що собою являє Трастовий фонд Україна - НАТО з модернізації системи командування, управління, зв"язку та комп"ютеризації (С4)?"
1054063
  Назаренко О.М. Про сплайн-відновлення лінійних обмежених операторів за неповною дискретною інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 106-111. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглянуто деякі аспекти, пов"язані з задачами відновлення лінійних обмежених операторів та їх значень за неповною дискретною інформацією. Для однієї із задач відновлення у випадку інтегрального оператора Фредгольма першого роду за певних узгоджених ...
1054064
  Горохова О.М. Про сплайн-відновлення Мmn-слабкого розв"язку двовимірного інтегрального рівняння Фредгольма першого роду за неповною дискретною інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Одержано деякі оцінки для похибки для задачі відновлення розв"язку двовимірного інтегрального рівняння Фредгольма першого роду за неповною дискретною інформацією про його праву частину при відомому або слабо відомому операторі.
1054065
  Ковальчук В. Про сплату земельного податку // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 32. – С. 14
1054066
  Матейко К. Про сподвижників українського мистецтва / Катерина Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 624-628. – ISSN 1028-5091
1054067
  Баумейстер А. Про спокуси фальшивої Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 194). – С. 11


  Чому Паризька декларація з філософії є надзвичайно важливою саме зараз. "Ми повинні відповісти на запитання, яку Європу ми вибираємо?"
1054068
  Усенко В.М. Про сполуки груп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначається новий тип сполуки груп і за його допомогою описуються гомоморфні образи прямого добутку довільної напівгрупи ідемпотентів та групи.
1054069
  Мельниченко В. Про спорудження пам"ятника Тарасові Шевченку й Михайлові Щепкіну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 березня (№ 41/42)


  Що може стати гідним ушануванням у Москві пам"яті Кобзаря на честь його 200-річного ювілею?
1054070
  Кравчук М.П. Про спосіб найменьших квадратів та про спосіб моментів у теорії / М.П. Кравчук, 1928
1054071
  Шаповалова К.П. Про способи природничо-наукового обгрунтування принципу матеріальної єдності світу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1054072
  Хміль С. Про спостереження граітаційних лінз на орбітальному телескопі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-36. – (Астрономія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано прості критерії можливості спостережень гравітаційних лінз на орбітальному телескопі і відібрано відповідні гравітаційно-лінзові системи. Simple criteria for possibility of observations with a space telescope are formulated and the ...
1054073
   Про справжнє обличчя українськогобуржуазного націоналізму. – К., 1974. – 239с.
1054074
  Кралюк П. Про справжню Другу світову // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 липня (№ 27). – С. 11


  Роман-хроніка М. Жулинського "Моя Друга світова".
1054075
  Іллічева Л.М. Про спроможність ядерної оцінки функції регресії випадкового поля // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 14-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі вивчається проблема оцінювання невідомої функції регресії випадкового поля з сильною залежністю при допомозі ядерних оцінок.
1054076
   Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва. – Київ : Компас, 1998. – 32с
1054077
  Афонін А.О. Про спрямовану парамодуляцію в методі елімінації моделей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена дослідженням з вбудовування парамодуляційних правил у метод елімінації моделей та вхідну резолюцію. Даються результати про коректність та повноту побудованих розширень. Ключові слова: резолюція, парамодуляція, метод елімінації ...
1054078
  Забужко О. Про срібні ложечки, дзвони Нотр-Даму та методологію українських досліджень - польових і лабораторних // Критика. – Київ, 1998. – Грудень, (число 12). – С. 26-29


  Полеміка Оксани Забужко з Григорієм Грабовичем щодо концепції "Польових досліджень..."
1054079
  Перестюк М.М. Про стiйкiсть тороїдального многовиду одного класу динамiчних систем / М.М. Перестюк, Ю.М. Перестюк // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 4. – C. 555-563. – ISSN 1562-3076
1054080
  Танчер В.К. Про ставлення Комуністичної партії і Радянської держави до релігії / В.К. Танчер, канд. філос. наук. – Київ, 1954. – 32 с.
1054081
  Таранов С.В. Про ставлення Л. Шестова до історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1054082
  Гентош Л. Про ставлення митрополита Шептицького до німецького окупаційного режиму в контесті документа з канцелярії Альфреда Розенберга // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 296-317. – ISSN 2078-659X
1054083
  Курило М.В. Про стадіальні зміни хімічного складу осадових порід Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчено розподіл породоутворюючих компонентів в породах вугленосної формації Донбасу залежно від стадії їх постдіагенетичних перетворень.
1054084
  Чепульченко Т.О. Про стадії вчинення злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 98-99. – (Серія права ; № 12)


  В статье рассматриваются вопросы о стадиях совершения преступления. Отстаивается положение, что имеются составы приготовления и покушения на совершение преступления.
1054085
  Габрук О. Про стажування студентів // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 39 : 24 жовтня. – С. 6-7


  Роз"яснює консультант-практик з бухгалтерського обліку та оподаткування Олена Габрук.
1054086
  Галай А. Про стажування студентів на підприємствах, в установах, організаціях: мета, строки та порядок укладання договорів // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 44 : 28 листопада. – С. 2-3


  Роз"яснює головний спеціаліст відділу з питань трудових відносин Державної служби України з питань праці Анатолій Галай.
1054087
  Дунаєв Ю.В. Про сталу тонкої структури, гравітаційну, кулонову і сильну взаємодії, електричні заряди та антиматерію / Ю.В. Дунаєв. – Київ : ГНОЗІС, 1999. – 23 с.
1054088
  Желнов О.Д. Про сталу Уітні W3 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  При кожному k[належить]N сталою Уїтні називається число W[нижній індекс k] = [подано формулу], де P[нижній індекс k-1] - простір алгебраїчних поліномів степеня k-1, [омега з нижнім індексом k](t; f) - k-й модуль неперервності функції f. Відомо, що ...
1054089
  Шевченко Г. Про сталу, пов"язану з опціонами американського типу // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 163-167. – ISSN 0868-6904
1054090
  Горяної Л.Г. Про стан виконання "Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси в Закарпатській області на 2002-2006 рр. та прогноз до 2015 року // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 20-24 : фото
1054091
  Чернов М.Ф. Про стан виконання районної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 рр. Та 9 місяців 2006 р. у Дніпровському районі м. Києва // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 28-31 : фото, табл.
1054092
  Нехайчук Д.В. Про стан водопостачання в АРК // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 62-63. – Бібліогр.: 4 назв
1054093
  Медведь М.М. Про стан впровадження інноваційних технологій у роботу Наукової бібліотеки університету // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 267-276. – ISSN 2218-5348
1054094
  Дубинець З. Про стан дослідження евфемізмів у сучасному мовознавстві // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 79-85. – ISBN 978-966-2248-36-4
1054095
  Сумовський В.В. Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 284-285.
1054096
  Темкіжев І.Х. Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2013 році: постанова пленуму Вищого Адміністративного суду України № 1 від 14 лютого 2014 р. / І.Х. Темкіжев, М.І. Смокович // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 294-300. – ISSN 2227-796X
1054097
  Притика Д. Про стан здійснення судочинства господарськими судами // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 0132-1331
1054098
  Бойко В.Ф. Про стан здійсненя правосуддя судами загальної юрисдикції в 2000 р. та заходи щодо його вдосконалення з метою реалізації положень Конституції України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-8
1054099
  Пірко В. Про стан землеробства на Донеччині у XVII-XVIII ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 5-16. – ISSN 1728-9572
1054100
  Панашенко В.В. Про стан і деякі завдання в розвиткові української палеографії // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 164-180
1054101
  Астахова В.І. Про стан і завдання вдосконалення наукової роботи у приватних ВНЗ України // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-41.
1054102
   Про стан і заходи до поліпшення постановки партійної освіти в парторганізаціях України : Постанова ХХ Пленуму ЦК КП(б)У. – Київ : Українське вид-во політичної літ-ри, 1948. – 16 с.
1054103
  Таланчук П. Про стан і перспективи науки в Україні: крах неоліберальної моделі в умовах глобалізації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 6-17
1054104
   Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні : Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 13 травня 2004 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 184с. – ISBN 966-611-353-8
1054105
   Про стан і перспективи розвитку економічних відносин з ЄС (зона вільної торговлі) та Митним союзом : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 11 травня 2011 року / Верховна Рада України ; Комітет у закордонних справах ; [відп. за вип. О.А. Сухаревська]. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 72 с. – ISBN 978-966-611-814-4
1054106
  Паладій М. Про стан і перспективи розвитку інформаційного забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
1054107
  Дишлевий С П. Про стан і перспективи розвитку філософського факультету Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка / С П. Дишлевий, . – Київ, 1973. – 20с.
1054108
  Воронцов С.Б. Про стан і перспективи українсько-азербайджанського співробітництва в енергетичній сфері / С.Б. Воронцов, А.Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 150-160
1054109
  Павлишенко М. Про стан і проблеми формальних інституцій / М. Павлишенко, І. Тивончук // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-101. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
1054110
  Калашник Н.Г. Про стан і тенденції розвитку Державної кримінально-виконавчої політики України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 35-40. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1054111
  Різун В.В. Про стан нашої науки та вимоги до написання дисертацій : (За матеріалами виступу на науковому семінарі перед керівниками дисертаційних досліджень та здобувачами наукових ступенів 12 березня 2003 року) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 7-13
1054112
  Локтєв В.М. Про стан підготовки "Великої української енциклопедії" (стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня 2017 року) / В.М. Локтєв, А.М. Киридон // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 1027-3239
1054113
  Горяна Л.Г. Про стан поводження з небезпечними відходами у Закарпатській області. Аналітичні матеріали // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 14-16
1054114
  Кальченко В. Про стан поводження з небезпечними відходами у Закарпатській області. Рішення Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 17-19
1054115
   Про стан промислової безпеки в Україні у 2007 році // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 3-19.
1054116
  Матковський О. Про стан реалізації задуманих і розпочатих Євгеном Лазаренком наукових праць з мінералогії України та Карпато-Балканської системи / О. Матковський, Є. Сливко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 3-15 : рис. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2078-6220
1054117
   Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні / [Єрмолаєв А.В. та ін. ; літ. ред. : В.М. Сизонтов, М.Л. Рубанець, Н.І. Палій] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 46, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-158-5
1054118
   Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : аналіт. доповідь / [В.М. Яблонський (керівник авт. кол.) та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 54, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-281-0
1054119
  Кошара Ю. Про стан самостійної роботи учнів з підручником української літератури (основна школа)


  У статті розкривається наявний стан самостійної роботи учнів основної школи з підручником української літератури, наводяться дані методичних спостережень та контрольних робіт.
1054120
  Грицина М.П. Про стан синантропізації флори Яворівського національного природного парку // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 104-109 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
1054121
  Нагребельний В. Про стан та основні напрями розвитку фундаментальних правових досліджень в Україні / В. Нагребельний, Д. Бусуйок // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 504-515. – ISSN 1026-9932
1054122
  Яцків Я.С. Про стан та перспективи наукової періодики НАН України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 1 грудня 2017 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 28-33. – ISSN 1027-3239
1054123
   Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 5 (271). – С. 18-63. – ISSN 1810-3944
1054124
  Морозовська Г.М. Про стан та перспективи розвитку фізики фероїків в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 42-52. – ISSN 1027-3239
1054125
  Пирожков С.І. Про стан та проблеми переміщених з Донбасу наукових установ НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 11. – C. 26-28. – ISSN 1027-3239


  У лютому цього року Президія НАН України прийняла рішення про переміщення 11 установ Академії наук з окупованого Донбасу в населені пункти, в яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі. Про стан та проблеми переміщених із ...
1054126
   Про стан та чергові завдання впровадження закону України "Про мови в УРСР". – Київ, 1991. – 196с.
1054127
  Балтачеєва Н. Про стан фінансового забезпечення соціальної сфери: регіональний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-19
1054128
  Тіман М.П. Про стан фундаментальної освіти в Україні та її реформування. (Деякі міркування) // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 58-61


  Зовнішне незалежне оцінювання знань абітурієнтів.
1054129
   Про становище дітей в Україні за підсумками 1997 року : Державна доповідь. – Київ, 1998. – 150с. – ISBN 966-7530-05-1
1054130
   Про становище молоді в Україні ( за підсумками 1998 року) : Щорічна доповідь призидентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – Київ, 1999. – 154с. – ISBN 966-95619-1-4
1054131
   Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року) : Щорічна доповідь президентові Укр., В. Р. Укр., каб. мін України. – Київ, 2000. – 159с. – ISBN 966-95717-3-1
1054132
   Про становище сімей в Україні : Доповідь за підсумками 1999 року / О.М. Балакірєва, С.А. Ветера, О.А. Ганюков, О.І. Голєусова, І.Є. та ін. Голубєва; Редкол.:Голубєва І.Є, Ноур А.М.:.Держ. ком-т молодіжної політ. спорту і туризму України. Укр. Ін-т соціальних дослілжень. – Київ, 2000. – 212с. – Автори на звороті титульного листа. – ISBN 966-7902-07-2
1054133
   Про становище сімей в Україні : Державна доповідь за підсумками 2000 року / С.А. Вегера, О.Ш. Голєусова, Н.Я. Жилка, І.И. Калачова, Є.Г. та ін. Кісарчук; Держю ком-т України у справах сім"ї та молоді. Укр.ін-тсоц. досліджень. – Київ : Шкільний світ, 2002. – 192 с. – Авт. на звороті титульного листа. – ISBN 966-8070-00-3
1054134
   Про становище сімей в Україні (Доповідь) = The family in Ukraine (Report). – Київ : НВФ "Студцентр", 1999. – 232с. – ISBN 966-7530-11-6
1054135
  Лутай В.С. Про становлення відносної самостійності мислення та її значення у розвитку природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
1054136
  Грубрін Ю.Л. Про становлення давнього рельєфу Українського щита // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 3-8. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географії ; Вип. 18)
1054137
  Шумило Н. Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 125-131
1054138
  Шумило Н. Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 56-58. – ISSN 0130-5263
1054139
  Зубенко В.В. Про становлення інформатики як наукової та учбової дисципліни // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 459-466. – ISSN 1727-4907
1054140
  Городовенко В. Про становлення незалежної судової влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.120-124. – ISSN 0132-1331
1054141
  Ткаченко О. Про становлення права лікувально - рекреаційного природокористування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.124-130
1054142
  Зеленко А.С. Про становлення теоретичної та прикладної семасіології в україністиці // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 172-178. – Бібліогр.: Літ.: с. 178; 14 назв
1054143
  Єфіменко В.М. Про станціонарне розширення плазми у вакуум з урахуванням гравітаційних і електричних полів / В.М. Єфіменко, В.В. Токій, Н.В. Токій // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2005. – Том 9, ч. 3. – С. 268-271. – ISSN 1027-4642
1054144
  Грушевський М.С. Про старі часи на Україні : Коротка історія України (для першого початку) / Грушевський М.С. – 6-е вид. – Відень : З друкарні Вальдгайм-Еберлє акц.тов., 1919. – 119 с.
1054145
  Грушевський М. Про старі часи на Україні: Кратка історія України : Коротка історія України (для першого початку) / М. Грушевський. – Київ : Акц-не т-во "Обереги", 1991. – 104с. – Репринтне видання. – ISBN 5-7707-1815-3
1054146
  Прохорова Т.О. Про старожитності Південно-Західного Криму в записках торгових дипломатів Ж. Рейї та Ж. Ф. Гамби // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 342-364. – ISBN 978-617-689-047-8
1054147
  Макар В. Про стартові можливості соціальної мобільності українців в Канаді // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2
1054148
  Каревіна Т.Г. Про статеве диференціювання питної збудливості у собак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 85-92. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У хронічних дослідах на собаках вивчали вплив електричного подразнення серединно-латерального гіпоталамусу, кортикомедіальної ділянки мигдалевидного комплексу та блідої кулі на питну збудливість тварин, який утримували на режимі водного обмеження. ...
1054149
  Ленін В.І. Про статистику страйків у Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1933. – 31с.
1054150
  Ленін В.І. Про статистику страйків у Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 31с.
1054151
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів на площині / З. Вижва, О. Зражевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 43-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Розглянута задача статистичного моделювання реалізацій однорідних та ізотропних випадкових полів на площині на основі їх спектрального розкладу. Обчислено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій випадкових полів. Наведена ...
1054152
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів на площині з кореляційною функцією типу Коші / З. Вижва, К. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-22. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання однорідних та ізотропних випадкових полів на площині із кореляційною функцією типу Коші. Побудовано модель та сформульовано алгоритм статистичного моделювання реалізацій таких випадкових полів на основі їх ...
1054153
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів у тривимірному евклідовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-25. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про статистичне моделювання реалізацій однорідних ізотропних випадкових полів у тривимірному евклідовому просторі на основі їх спектрального розкладу. Наведено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій таких ...
1054154
  Вижва А.С. Про статистичне моделювання сейсмічного шуму у тривимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 22-26


  Розглянуто задачу статистичного моделювання випадкових полів у тривимірній області змінних (однорідних за часом та однорідних ізотропних за просторовими кординатами на площині) при впровадженні у сейсмологічні дослідження для визначення частотних ...
1054155
  Вижва З. Про статистичне моделювання стаціонарних випадкових процесів / З. Вижва, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій стаціонарних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Обчислено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій випадкових процесів такого типу. Наведено теорему ...
1054156
  Вижва З.О. Про статистичне моделювання стаціонарних періодичних випадкових процесів (частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 85-90. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації стаціонарних періодичних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Наведено теорему про середньоквадратичну оцінку апроксимації таких випадкових процесів частковими сумами ряду ...
1054157
  Вижва З.О. Про статистичне моделювання стаціонарних періодичних випадкових процесів. Частина 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-24. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації стаціонарних періодичних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Наведено теорему про середньоквадратичну оцінку апроксимації таких випадкових процесів частковими сумами ряду ...
1054158
  Запорожець Л.М. Про статус і прагматизм суржику // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 147-153
1054159
  Круглій О.Р. Про статус комбінуючих форм у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 183-187. – ISSN 1729-360Х
1054160
  Нарівська В. Про статус методу у сучасному літературознавстві // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 79-87
1054161
  Малишкін О. Про статус податкового обліку українського підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-57
1054162
  Лисенко О. Про статус православної церкви в часи Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 298-303. – ISBN 966-02-0276-8
1054163
  Гіждіван Л.Ю. Про статус транскордонних природних ресурсів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 578-582. – ISSN 1563-3349
1054164
  Коссой А. Про статут партії / А. Коссой. – К., 1936. – 144с.
1054165
  Ленін В.І. Про Статут партії / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1976. – 228 с.
1054166
   Про Статут сільскогосподарської артілі і дальший розвиток ініціативи колгоспників в організації колгоспного виробництва і керування справами артілі. – К., 1956. – 16с.
1054167
  Ільченко О.В. Про стаціонарні розв"язки лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-40. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Знайдено умови існування стаціонарних розв"язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння. Ці розв"язки виписані у явному вигляді.
1054168
  Мазіна І.Г. Про створення бази даних біологічних колекцій у Нікітському ботанічному саду / І.Г. Мазіна, І.П. Сіренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено відомості про розробку бази даних біологічних колекцій у Нікітському ботанічному саду. Описано основні етапи проектування і дано схему інфологічної моделі предметної області.
1054169
   Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам"яті : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 1000 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 2, 6 січня 2017 року. – С. 174
1054170
   Про створення Геологічної служби України // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2018. – № 7/8 (739/740). – С. 40-41. – ISSN 0041-5804
1054171
  Горбач М. Про створення єдиної системи державного фінансового контролю в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 83-86. – ISSN 0132-1331
1054172
  Коновалова О. Про створення комісії з трудових спорів // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 40 : 31жовтня. – С. 2


  "Чи обов"язково має бути створено комісію з трудових спорів на підприємстві? Який механізм утворення, яким нормативним документом прописано створення цієї комісії, який орган контролює її створення та роботу?". Роз"яснює заступник директора ...
1054173
  Беззубко Л.В. Про створення механізму державного управління колективними трудовими конфліктами // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 80-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1054174
  Кононенко Петро Про створення Міжнародного українського ліцею / Кононенко Петро, Кононенко Тарас // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 184-186
1054175
   Про створення Національного репозитарію академічних текстів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 504-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 60, 9 серпня 2016 року. – С. 199
1054176
  Підлісний А.Р. Про створення організації служби капеланів у Збройних Силах України // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 183-191. – ISSN 2313-5603
1054177
  Тавшунський О.М. Про створення приватної колонії розміром із пів-Європи (колоніальна політика Бельгії в другій половині XIX ст.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 127-133. – ISSN 1682-671Х
1054178
   Про створення робочої групи з розроблення проекту нормативно-правового акту щодо використання формату "спрощеного читання" : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 лютого 2017 р. № 297 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 40-41
1054179
  Бірюков Д.С. Про створення системи заходів стимулювання розвитку територій України / Д.С. Бірюков, В.А. Заславський // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 55-56
1054180
  Дрич К.І. Про створення системи машиноорієнтованих дискретних умовних знаків та шрифтів для загальногеографічних карт / К.І. Дрич, Л.В. Кириленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 72-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 22)
1054181
  Лефтерова О. Про створення теоретичних курсів для дистанційної освіти з використанням гіпертекстових структур // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 87-92


  Питання впровадження дистанційної освіти у вищій школі, аналізується природа та характер гіпертекстових структур, їх роль та значення для створення підручників нового типу. The article deals introduction of remote education in the higher school. ...
1054182
  Пилипенко Д.О. Про створення штучних об"єктів палеонтологічного туризму // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 374-375. – ISBN 978-966-02-6827-2
1054183
   Про Степана Олійника. – Київ, 1988. – 221 с.
1054184
  Михед П. Про Степана Шевирьова та його книжкове зібрання // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 25-32


  У рецензії на альманах М.Максимовича «Денница» Пушкін зазначав: «Автор (І.В.Киреєвський) належить до молодої школи, яка започатковувалася під впливом новітньої німецької філософії і яка вже створила Шевирьова, котрий заслужив схвальну увагу великого ...
1054185
  Пруденко Я.Д. Про стигмати та пов"язані з ними суперечності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 306-308. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1054186
  Ясієвич В.Є. Про стиль і моду / В.Є. Ясієвич. – К., 1968. – 137с.
1054187
  Белень А. Про стиль шістдесятників: Василь Симоненко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-38


  Про Василя Симоненка, і про суворий стиль шістдесятників
1054188
  Дворський П. Про стимул іти вперед / розмову вів Михайло Маслій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1 лютого (№ 17). – С. 7


  Відомому композиторові й виконавцю Палові Дворському виповнюється 65.
1054189
  Яковенко Л. Про стимули розвитку промисловості в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 41)


  Розглядається проблема створення системи стимулів для розвитрку реального сектора економічної системи в Україні. Автор приходить до висновку, що подібну систему доцільно формувати в межах промислової політики держави, орієнтуючись на відновлення ...
1054190
   Про стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  З 1 вересня 2015 року підвищено розмір стипендій учням і студентам. Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - 825 гривень на місяць.
1054191
  Шулікін Д. Про стипендії й уточнення закону // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянуто законопроекти щодо змін у стипендійному забезпеченні, звільнення від оподаткування нецільової благодійної допомоги для студентів-сиріт, а також уточнення деяких положень ...
1054192
  Марценюк Про стійкість в двокомпартментній фармакокінетичній моделі: метод вироджених функціоналів Ляпунова / Марценюк, І.Є. Андрущак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 146-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі отримано умови стійкості для двокомпартментної фармакокінетичної моделі із запізненням. Дослідження проведене з використанням методу вироджених функціоналів Ляпунова. За допомогою функціоналу квадратичного типу сформульовано умови стійкості, ...
1054193
   Про стійкість інваріантних множин імпульсних діференціальних рівнянь / Перестюк, О, ., С.І. Дудзяний // Укр. мат. журн. ,, 1997. – №9
1054194
  Перестюк М.О. Про стійкість інваріантних множин розривних динамічних систем. / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова // УМЖ, 2001. – №1
1054195
  Перестюк М.О. Про стійкість інтегральних множин систем імпульсних диференціальних рівнянь / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова // Український математичний конгрес-2001"Диференціальні рівняння і нелінійні коливання" 27-29 серпня 2001
1054196
  Перестюк М.О. Про стійкість інтегральних множин систем імпульсних диференціальних рівнянь / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова; НАНУ // Доповідь НАНУ, 2001. – №4
1054197
  Діблік Й. Про стійкість квадратичних систем диференціальних рівнянь з двома спряженими чисто уявними власними числами / Й. Діблік, Д.Я. Хусаїнов, Д.Б. Бендіткіс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-31. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичними правими частинами, а також з лінійною частиною, що має два спряжених чисто уявних власних числа. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на ...
1054198
  Хусаінов Д.Я. Про стійкість квадратичних систем з одним нульовим власним числом / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, Д. Бендіткіс // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 313-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною, лінійне наближення яких має одне нульове власне число. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на коефіцієнти квадратичних ...
1054199
  Яресько В.М. Про стійкість круглого затопленого струменя ідеальної рідини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 89-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджується стійкість круглого циліндричного затопленого струменя ідеальної рідини з параболічним профілем швидкості по відношенню до неосесиметричних збурень. Показано, що течія буде нестійкою відносно всіх неосесиметричних мод і всіх хвильових ...
1054200
  Гаркуша Н.І. Про стійкість ненульового стану рівноваги однієї моделі взаємодії соціальних прошарків суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 104-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1054201
  Іванюк М.М. Про стійкість нестаціонарних систем з іррегулярною особливістю // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводяться критерії стійкості і асимптотичної стійкості системи лінійних диференціальних рівнянь при прямуванні незалежної змінної в нескінченність вздовж дійсної осі.
1054202
  Черевко І.М. Про стійкість розв"зків сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 142-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується система сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь методом інтегральних многовидів. Встановлені умови стійкості нульового розв"язку лінійних та нелінійних сингулярно збурених систем за допомогою наближеного інтегрального ...
1054203
  Перестюк О М. Про стійкість розв"язків імпульсних систем / О М. Перестюк, С.І. Гургула // Вісник Київського університету. Серія матем. і мех., 1981. – №23
1054204
  Юрченко І.В. Про стійкість розв"язків стохастичіних диференціальних рівнянь із загаюванням, які нерозв"язані відносно похідних // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 153-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У роботі наведено основні теореми про абсолютну стійкість у середньому квадратичному тривіального розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь із загаюванням, які не розв"язані відносно похідних, при наявності пуассонівських перемикань.
1054205
  Хусаінов Д.Я. Про стійкість систем диференційних рівнянь з чисто квадратичною правою частиною / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, Д.Б. Бендіткіс // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 321-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною без лінійної частини. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на коефіцієнти квадратичних форм, при виконанні яких нульовий ...
1054206
   Про стійкість тривіального інваріантного тора одного класу систем з імпульсним збуренням / Перестюк, О, ., С.І. Дудзяний // Укр. мат. журн. ,, 1998. – №3
1054207
  Анісімова В.Б. Про стійкість шпангоутів суднових конструкцій / В.Б. Анісімова, 1954. – С. 152-154. – Окр. відбиток
1054208
  Івохін Є. Про стійкоподібні властивості розв"язків нечітких різницевих систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-31. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто підхід до вивчення стійкоподібних властивостей розв"язків нечітких різницевих систем. Досліджено різні випадки поведінки розв"язків, для яких сформульовано відповідні означення та доведено твердження з використанням функцій Ляпунова. The ...
1054209
  Креневич А.П. Про стохастичні рівняння не розв"язані відносно "похідної" в гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі використовуючи метод послідовних наближень Пікара отримано результати щодо існування і єдиності сильних розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь не розв"язаних відносно "похідної" в гільбертовому просторі. Ключові слова: ...
1054210
  Губерський Л. Про Стратегічний План розвитку Університету на період 2018-2025 років // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 4-5
1054211
   Про стратегічні орієнтири вищої освіти // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". Співорганізатори заходу - МОН України, Комітет ВРУ з питань науки і освіти, НАПН України, ...
1054212
   Про стратегічну екологічну оцінку : Закон України від 20 березня 2018 р. № 2354-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 квітня (№ 67). – С. 4-5
1054213
   Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки : указ Президента України; стратегія від 13.10.2015 р. № 580 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 23 (329), 19 жовтня 2015. – С. 19-24
1054214
  Олійник Я.Б. Про стратегію регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, А.Л. Мельничук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 12 (649). – С. 39-47 : рис. – Біблігор.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1054215
   Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року : указ, Президента України від 27.09.2013 № 532 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 76, 11жовтня 2013року. – С. 75-78
1054216
   Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" : указ Президента України від 12.01.2015 № 5 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 4, 23 січня 2015 року. – С. 8-17
1054217
  Размєтаєв С.В. Про стратегію та головні завдання вирішення проблеми підтоплення населених територій в Україні / С.В. Размєтаєв, О.Ю. Чебанов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 5-11 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1054218
  Мамчич О. Про страх мишачий і про світ білий, великий : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 169-170
1054219
  Коцарев О. Про стримну красу Осло, або Що українцю варто знати про Норвегію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 24
1054220
  Беляневич О.А. Про строки звернення до адміністративного суду (ч. 5 ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 47-55
1054221
  Камінський В.М. Про структуризацію картографічної інформації для геоінформаційних систем / В.М. Камінський, П.П. Кулябко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 211-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі проводиться аналіз та розробка структур даних моделі бази даних реляційного типу для збереження атрибутивної інформації, що задовольняє вітчизняним стандартам картографічних даних. Структура атрибутивної інформації запозичена з ...
1054222
  Семенова Н.В. Про структурні властивості деяких підмножин простору вхідних даних векторних задач цілочислової оптимізації // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 117-120
1054223
  Кудін В.І. Про структурні властивості обмежень системи лінійних нерівностей / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 226-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив змін правої частини нерівності на множину розв"язків системи нерівностей.
1054224
  Валентинов В.Л. Про структурність аграрної політики в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-23.
1054225
  Кузнєцова Ю.І. Про структурно-семантичні особливості термінологічних систем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 66-73. – ISBN 966-581-102-9
1054226
  Архангельський Ю. Про структурну перебудову економіки України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 8


  "З моменту розробки першої Програми структурної перебудови економіки України (СПЕ) минуло понад 20 років. Її необхідність, на думку авторів, була пов"язана з тим, що "питома вага виробництва предметів споживання в загальному обсязі продукції ...
1054227
  Михайленко В.В. Про структуру амплітудних визначальних рівнянь непружних п"єзоелектричних тіл при гармонічному навантаженні / В.В. Михайленко, В.О. П"ятецький, О.В. Лущиков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується структура амплітудних визначальних рівнянь непружних п"єзоелектричних тіл при гармонічному навантаженні з використанням гіпотези одночастотності електромеханічних коливань та умови інваріантності амплітуд відносно перетворення зсуву в ...
1054228
  Святошнюк А.Л. Про структуру договірних зв"язків в аутсорсингових правовідносинах // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 108-110. – ISBN 978-966-927-199-0
1054229
  Боднарчук Ю.В. Про структуру замкнених підгруп групи поліноміальних перетворень афінного простору, що містять SLn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи зв"язок між замкненими підгрупами і підалгебрами відповідної алгебри Лі, описано решітку замкнених надгруп SL[нижній індекс n] у групі поліноміальних перетворень афінного простору.
1054230
   Про структуру методики розслідування розкрадань у галузях народного господарства / В.Г. Гончаренко, Ж.Х. Козіходжаєв, В.П. Колонюк, Абдулла Салех Ахмед // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 78-83. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається структура методики розслідування окремих видів злочину, в тому числі розкрадань у галузях народного господарства, до якої автори відносять: обставини, що підлягають установленню; криміналістичну характеристику злочину; організацію ...
1054231
  Коновал С.Е. Про структуру національних фінансів // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.284-287. – ISBN 5-7763-2435-1
1054232
  Кудін В.І. Про структуру нерозв"язаності несумісних лінійних систем / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 120-120
1054233
  Балабанов О.Д. Про структуру покажчика // М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філологічний ф-т, Наукова б-ка ; [голов. ред. І.Я. Заславський ; ред.-бібліогр. О.Д. Балабанов]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1969. – Ч. 1. – С. VII-IX
1054234
  Балабанов О.Д. Про структуру покажчика // М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філол. ф-т, Наукова б-ка ; [ред. кол..: І.Я. Заславський (відпов. ред.), П.П. Кононенко, Н.М. Недоступ, О.Д. Балабанов]. – Київ : [Київська книжкова друкарня наукової книги], 1989. – С. 7-8
1054235
  Скришевський А.Ф. Про структуру розплавлених сполук системи Аu -Sn / А.Ф. Скришевський, 1957. – [6] c.
1054236
  Курилюк М.В. Про структуру рослинництва областей Поділля // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 142-148 : Табл.
1054237
  Лук"янець Д. Про структуру системи права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.3-7
1054238
  Даценко Н. Про структуру соціальної компетентності учнів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-10. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається структура соціальної компетентності як наукова проблема. Здійснено огляд існуючих підходів та виділені основні структурні компоненти соціальної компетентності. The article deals with the structure of social competence as a ...
1054239
  Сергєєв А.Г. Про структуру узагальнених симетрій нелінійних еволюційних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Знайдено формули, що описують структуру похідних Фреше, залежних від часу узагальнених симетрій нелінійних скалярних (1+1)-вимірних еволюційних рівнянь. З використанням цих результатів доведено ряд тверджень про структуру алгебр Лі таких симетрій, і ...
1054240
  Слензак І О. Про структуру українського докембрію / І О. Слензак. – Київ : Наукова думка, 1965. – 139с.
1054241
  Риженко Андрій Анатолійович Про структурування інформації в інформаційно-аналітичних системах // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто питання структурування інформації для інформаційно-аналітичних систем, уточнена термінологія та задача структурування, розширена класифікація метаданих. Описане зображення метаданих.
1054242
  Куровець О. Про студентських «похресників» та дружбу в подарунок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 листопада (№ 199)


  Стаття студентки другого року дослідницької магістерської програми в Еcole du Louvre (Луврська Школа), Париж. Всього на бакалавраті та магістерській програмі у Луврській школі навчається близько дев’яносто іноземців, що складає 5,6 % від усіх ...
1054243
  Петравчук А.П. Про ступінь розв"язності суми двох нільпотентних алгебр Лі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 53-56. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Доведено, що сутність розв"язності алгебри Лі над полем характеристики [не дорівнює]2, яка розкладається в суму абелевої та нільпотентної класу 2 підалгебр не перевищує 10. Над довільним полем характеристики р=2 побудовано розв"язані алгебри Лі ...
1054244
  Ковальський Д.В. Про стягнення безпідставно стягнутих коштів за послуги, пов"язані з перевезенням вантажів залізницею транзитом через територію України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 45-46


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1054245
  Хомченков Д.М. Про стягнення надлишково перерахованих грошових коштів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 30-33
1054246
  Хомченков Д.М. Про стягнення пені за прострочення сплати штрафу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 23-27
1054247
  Ставинський П.Р. Про суб"єкт права на відшкодування збитків у зобов"язаннях, що виникають внаслідок рятування соціалістичного майна // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
1054248
  Олієвський В.Т. Про суб"єкти адміністративних правовідносин // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 71-76
1054249
  Шамлян К. Про суб"єктно-діяльнісний підхід у дослідженні вольової організації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 153-157. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність застосування суб"єктно-діяльнісного підходу у вивченні вольової організації особистості. Виділено чотири рівні суб"єктної активності. Представлено результати емпіричного дослідження щодо ставлення людини до різних ...
1054250
  Андрійчук О. Про суверенітет Європейської Унії (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 71-74
1054251
  Марітчак Т.М. Про судову реформу та органи суддівського самоврядування // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 18-24.
1054252
  Литвинов О. Про сумісництво, нові форми навчання й приховування корупції / О. Литвинов, Д. Усов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1054253
  Кудін В.І. Про сумісні структурні властивості двох систем лінійних нерівностей / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 224-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено сумісні структурні властивості двох розв"язних систем лінійних нерівностей.
1054254
  Масол В.І. Про сумісність одного класу лінійних випадкових булевих рівнянь / В.І. Масол, С.В. Поперешняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається питання про ймовірність сумісності неоднорідних систем лінійних випадкових булевих рівнянь. Знайдені оцінки відхилення зазначеної ймовірності від аналітично заданої функції, за умови, що елементи матриці незалежні та не ...
1054255
  Чамата Н. Про сумнівні гіпотези в шевченкознавстві / Н. Чамата, В. Смілянська // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 25-30. – ISSN 0236-1477
1054256
  Городній М. Про сумовні розв"язки одного різницевого рівняння / М. Городній, І. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-9. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання про існування єдиного сумовного розв"язку одного різницевого рівняння зі змінним операторним коефіцієнтом у банаховому просторі. Исследуется вопрос о существовании единственного суммируемого решения одного разностного уравнения с ...
1054257
  Ющенко Г. Про сумовність зі степенем Р рекурентної послідовності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-56. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Отримано критерій сумовності зі степенем р рекурентної послідовності. We obtain a criterion for the recurrent sequence to be p-th power summable.
1054258
  Білун С. Про суму двох асоціативних кілець з ненульовими ануляторами / С. Білун, В. Лучко, А. Петравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-80. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що асоціативне кільце R, яке є сумою R = A + B двох своїх півкілець А і В з ненульовими ануляторами N1(А) і N1(B)aбo містить ненульовий нільпотентний ідеал, або N1(A) Є S [подано формулу], N1(B) Є T [подано формулу] для деяких ідеалів S і Т ...
1054259
  Петравчук А.П. Про суму двох асоціативних кілець, одне з яких має нульовий квадрат // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що ненульове кільце R, яке є сумою R=A+B своїх підкілець A і B, з умовою A[верхній індекс 2]=0, містить ненульовий ідеал I, який або нільпотентний, або міститься в B, або ж є сумою чотирьох підкілець I[нижній індекс st] s, t=1,2 з правилом ...
1054260
  Петравчук А.П. Про суму комутативного та лієво нільпотентного асоціативних кілець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Доведено, що асоціативне кільце R, яке розкладається в суму R = A + B свого комутативного підкільця A та лієво нільпотентного класу 2 підкільця B, є лієво розв"язним, зокрема є PI - кільцем. Показано, що ступінь лієвої розв"язності кільця R не ...
1054261
  Добронравова І.С. Про суперечливий характер фундаментального поняття квантової електродинаміки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1054262
  Мартиненко В. Про суперечливість моделі формування та реалізації системи державної влади та управління в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.43-48
1054263
  Савенко Я.М. Про суперечності старіння та омолоджування живої системи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
1054264
  Іксанов О.М. Про супремум збуреного випадкового блукання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 161-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для функцій b, що правильно змінюються на нескінченності з додатним показником, наводяться умови скінченності b-моментів деяких операторів, що діють на збуреному випадковому блуканні. Також отримано твердження про поведінку правого хвоста розподілу ...
1054265
  Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права = Du Contrat social, ou Principes du droit politique / Ж.-Ж. Руссо; Ін-т філдософії НАН України; Вінницький держ. техн. ун-т; Складання, переклад з франц., закл. стаття, коментарі, довід. матеріали О.І. Хоми. – Київ : Port-Royal, 2001. – 349с. – Текст укр. та фр. мовою; Паралел. титул. аркуш на франц. мові. – (Філософські першоджерела / Редкол.: Бистрицький Є.К. (гол.), Білий О.В., Горак Г.І. та ін.). – ISBN 966-7068-06-4
1054266
  Мілаш В. Про сутнісні елементи юридичної конструкції "договір" // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 146-156.
1054267
  Гузела М. Про сутність безпеки та її забезпечення щодо суб"єктів кримінального процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 344-350. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1054268
  Кельзен Г. Про сутність і цінність демократії / Ганс Кельзен ; з нім. пер. Олександр Мокровольський. – Харків : ВНТЛ-Класика, 2013. – 139, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8849-62-6
1054269
  Анна Книш Про сутність інституту адміністративної юстиції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 13-17.
1054270
  Півненко В. Про сутність обвинувачення у кримінальному судочинстві України / В. Півненко, С. Коновалов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 76-82
1054271
  Масі Н.І. Про сутність поняття "комунікаційна культура суспільства" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 73-79
1054272
  Шпанко А. Про сутність поняття "стратегічна конкурентоспроможність" // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 45-49. – ISSN 0131-775Х
1054273
  Мокрицька Н. Про сутність проголошеного у Конституції України права на працю // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 247-254. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті право на працю розглянено як міжнародно-правовий стандарт прав людини, втілення його у Конституції України. На підставі аналізу міжнародно-правових документів, конституцій деяких країн світу, наголошено, що імплементація міжнародних стандартів ...
1054274
  Павленко О.В. Про сутність статусу підприємств колективної власності // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 145-149. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1054275
  Набієв Ф.Г. Про сутності юридичного мислення // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 200-202. – ISSN 2076-1554
1054276
  Зак С.Ю. Про суть вічності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
1054277
  Іщук С.І. Про суть і взаємозв"язок понять "економічний район" та "виробничо-територіальний комплекс" / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 27-35. – Бібліогр.: 10 назв
1054278
  Благодєтєлєва-Вовк Про суть і застосування категорій "економічний розвиток" та "економічне зростання" // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 47-57. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
1054279
   Про суцільну колективізацію Шевченківщини. – Черкаси, 1930. – 62с.
1054280
  Степанов П.Я. Про сучасний розкол євангельских християн-баптистів / П.Я. Степанов. – К., 1967. – 48с.
1054281
  Калиновський О.З. Про сучасні парадигми обробки комп"ютерних математичних знань / О.З. Калиновський, О.В. Лялецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 268-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається класифікація існуючих парадигм обробки комп"ютерних математичних знань. Приводиться короткий опис сучасного стану так званого Алгоритму Очевидності.
1054282
  Пацурківський Ю.П. Про сучасні підходи до визначення співвідношення речових і зобов"язальних пра // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 48-53. – (Правознавство ; Вип. 478)
1054283
  Наєнко Г. Про сучасні підходи до викладання історії української мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-77. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Присвячено сучасним тенденціям і течіям у дослідженні та викладанні історії української мови.
1054284
  Єлісеєва С. Про сучасні підходи до організації навчання на уроках української мови й літератури
1054285
  Кожурина М.С. Про сучасні рельєфоутворюючі процеси Буковинської частини Карпат / М.С. Кожурина, М.С. Лукасевич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 60-67 : Карта, табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1054286
  Лісецький С.Й. Про сучасну концепцію українського історичного музикознавства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-9. – ISSN 2226-2180
1054287
  Юсіфлі Д. Про сучасну поезію Азербайджану // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 11/12 (1031/1032) : Спеціальний азербайджанський номер. – С. 269-275. – ISSN 0320 - 8370
1054288
  Німчук В. Про сучасну українську тлумачну лексикографію
1054289
  Комісар Л. Про сучасну філософію, університет і компетентнісний підхід у філософській освіті // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 129-136. – ISSN 2227-1503


  У статті трансформацію "філософської освіти в гуманітарний горизонт" запропоновано екстраполювати в сферу осмислення специфіки компетентнісного підходу як маркера сучасної філософії освіти. Отже, в публікації йдеться про практику та проблемність ...
1054290
  Скопенко В.В. Про сучасну хімічну термінологію та номенклатуру з неорганічної хімії / В.В. Скопенко, О А. Голуб // Укр. хім. журн., 1993. – №1
1054291
   Про схвалення Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2008 №4/11-2 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 3-16. – ISSN 0130-8890
1054292
   Про схвалення Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2008 №4/11-2 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 3-16. – ISSN 0130-8890
1054293
   Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 18, 11 березня 2016 року. – С. 490-493
1054294
   Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 11 березня (№ 47). – С. 11
1054295
   Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки. Розпорядження КМУ від 12 липня 2006 р. № 396-р. // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 19-24..
1054296
   Про схвалення Концепції Державної програми співпраці із закордонними українцями на 2017-2020 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 черв. 2017 р. № 428-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 липня (№ 122). – С. 13
1054297
   Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Здоров"я 2020: український вимір" : розпорядження КМУ від 31 жовтня 2011 р. № 1164-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 90. – С. 32-35
1054298
   Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – 3 жовтня (№ 37) : 3 жовтня. – С. 29-31
1054299
   Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 30 жовтня (№ 203). – С. 10
1054300
   Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 73-80
1054301
   Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 1, 3 січня 2017 року. – С. 84-89
1054302
   Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров"я в Україні на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1018-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 30). – С. 8
1054303
   Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 994-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 1, 3 січня 2017 року. – С. 89-91
1054304
   Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 31 трав. 2017 р. № 411 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 49, 23 червня 2017 року. – С. 126-129
1054305
   Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 546 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 липня (№ 133). – С. 30
1054306
   Про схвалення проекту Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в сфері освіти, науки, молоді та спорту : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 609-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 вересня (№ 170). – С. 36
1054307
   Про схвалення Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 437-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 119). – С. 10-11
1054308
   Про схвалення Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю) : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1020-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 30). – С. 9-10
1054309
  Кудін В. Про схеми методу базисних матриць аналізу лінійних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-46. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано варіанти методу базисних матриць для розв"язання двоїстої пари задач лінійного програмування з однотипними обмеженнями. На прикладі матричної гри у змішаних стратегіях. Проанализированы варианты метода базисных матриц для решения ...
1054310
  Галайда Гнат [Хоткевич Г.М.] Про сырит [Про сиріт] : Збиpнычок для дитей / Упоpядкував Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич] ; Малюнкы поpобылы худогы: О.Д. Hосенко, Е.А. Агафонов та И.М. Севеpын. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 64 с. : 42 мал. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. розмір. 17. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 14)


  Авт. пpозових і поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич], Я.І. Щоголев, Ц. Билило [К.О. Білиловський], Яковенко [О.Я. Кониський], Ф.М. Достоєвський, М. Школиченко [М.С. Кононенко], А.Л. Метлинський, В.І. Масляк, Евгенія [Є.І. ...
1054311
  Галайда Гнат [Хоткевич Г.М.] Про сырит [Про сиріт] : Збиpнычок для дитей / Упоpядкував Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич] ; Малюнкы поpобылы худогы: О.Д. Hосенко, Е.А. Агафонов та И.М. Севеpын. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 64 с. : 42 мал. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. розмір. 21,5. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 14)


  Авт. пpозових і поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич], Я.І. Щоголев, Ц. Билило [К.О. Білиловський], Яковенко [О.Я. Кониський], Ф.М. Достоєвський, М. Школиченко [М.С. Кононенко], А.Л. Метлинський, В.І. Масляк, Евгенія [Є.І. ...
1054312
  Бандурка О. Про сьогодення вищої овіти в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 7-15. – ISSN 1682-2366
1054313
  Гапєєв Л. Про таємне існування "віднайденого раю" Уласа Самчука... // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 50). – С. 16. – ISSN 2519-4429
1054314
  Скворцов-Степанов Про таїнство святого причастя / Скворцов-Степанов. – Київ : Партвидав, 1938. – 16 с.
1054315
  Єременко О.К. Про так званий "економічний гуманізм" / О.К. Єременко. – К., 1960. – 32с.
1054316
  Вишенський В.А. Про так званий "Проект" державного освітнього стандарту з математики / В.А. Вишенський, О.Г. Ганюшкін // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 26. – ISBN 5-77-63-2310-X
1054317
  Левада Ю.О. Про так званий християнський соціалізм. / Ю.О. Левада. – К., 1960. – 40с.
1054318
  Косуха П.І. Про так званих "рятівників" баптизму / П.І. Косуха. – К., 1977. – 48с.
1054319
  Телегін Д. Про так звані "розриті могили" або майдани і їх роль в археології та історії доби Українського козацтва XVI - XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 72-74
1054320
  Логвінов І.І. Про так звану "смерть роману" або прозу Модіано // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.147-156. – ISBN 966-568-658-5
1054321
  Некрутенко Ю.П. Про таксономічне положення кавказької форми Callophrys rubi L.(Lepidoptera, Lycaenidae) / Ю.П. Некрутенко, 1973. – С. 949-952
1054322
  Чумак В.В. Про таксономію висловлювань у лінгвістичній науці / В.В. Чумак, Н.О. Бондарєва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 267-271
1054323
  К"яппе А. Про Тараса Шевченка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 219-220. – ISSN 0868-4790


  Про книжку Д. Дорошенка французькою мовою "Шевченко, національний поет України", видану в Празі 1931 року та з передмовою графа Антуана К"яппе.
1054324
  Гійєвік Про Тараса Шевченка / Гійєвік, (Гільвік) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 220-224. – ISSN 0868-4790


  Про збірку 1964 року у Франції поезій Тараса Шевченка французькою мовою з передмовою відомого поета та перекладача Ежена Гійєвіка (Гільвіка) (1907-1997).
1054325
  Харчук Р. Про Тараса Шевченка в незалежній Україні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 4-9 : Фото: ескізи Т. Шевченка. – ISSN 0868-9644
1054326
  Харчук Р. Про Тараса Шевченка в незалежній Україні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 3 (1011). – С. 36-39. – ISSN 0868-9644
1054327
  Бартусяк Павло Миколайович Про твір Ляйбніца "Принципи природи і благодаті, засновані на раціо" / Бартусяк Павло Миколайович, Хома Олег Ігорович // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-55. – Бібліогр.: с. 48-50. – ISSN 0235-7941
1054328
  Салига Т. Про творчість і любов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 14-15


  Про творчість і любов в широкоформатному романі-колажі Б. Гориня "Любов і творчість Софії Караффи-Корбут" - львівської художниці.
1054329
  Стальний В. Про творчість поета, фотохудожника, дизайнера Миколи Микитовича Пивовара : (з нагоди 70-літнього ювілею та виходу в світ нової книги поезії "Кохаючи, люблю") // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 50-51
1054330
  Уперенко М.О. Про творчу роль економічної історії в системі економічних наук і сучасної господарської практики // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 186-194. – ISSN 0320-4421
1054331
  Андрос Є. Про творчу спадщину В.Г. Табачковського // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 4-11. – ISBN 978-966-8009-72-3
1054332
  Андрос Є. Про творчу спадщину Віталія Табачковського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 99-105. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
1054333
  Павлов И.П. Про твою книгу / И.П. Павлов. – Ленинград, 1991. – 110с.
1054334
  Волиняк П. Про те, з чим я не погоджусь // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 160, травень : травень. – С. 18-22


  Змістовна доповідь літературознавця Ю. Литвиненка у "Козубі" про сучасну українську літературу. "Чому не поставлено питань доповідачеві і чому не відбулась дискусія?"
1054335
   Про те, чого не можнавідкладати. – К., 1963. – 20с.
1054336
  Смолич Ю.К. Про театр : Зб. статей, рецензій, нарисів / Ю.К. Смолич. – Київ : Мистецтво, 1977. – 216 с.
1054337
  Франко І. Про театр і драматургію : Вибрані статті, рецензії та висловлювання / І. Франко; Упор. М.Ф. Печиталюк; АН УРСР; Ін-т суспільних наук. – Київ, 1957. – 240с.
1054338
  Мельников О. Про тебе комсомол Херсонщини / О. Мельников. – Одеса, 1969. – 100с.
1054339
  Дорохов О О. Про тебе самого / О О. Дорохов, . – К., 1979. – 67с.
1054340
  Коваль-Волков Про тебя / Коваль-Волков. – М, 1976. – 222с.
1054341
  Дорохов А.А. Про тебя самого / А.А. Дорохов. – М., 1969. – 64с.
1054342
  Дорохов А.А. Про тебя самого / А.А. Дорохов. – Москва, 1989. – 53с.
1054343
  Маяковський В. Про Теклю, Яклину, корову та бога. / В. Маяковський. – К., 1957. – 23с.
1054344
   Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII : Постанова Верховної Ради України від 22.02.2014 № 750-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 16, 28 лютого 2014 року
1054345
   Про тектонічну зумовленість деформацій поздовжніх профілів річок України / І.Л. Соколовський, М.Г. Волков, В.П. Палієнко, Т.І. Басанська // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 150-158 : Карта. – Бібліогр.: 46 назв
1054346
  Мармазов В. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.26-29. – ISSN 0132-1331
1054347
   Про теми дисертаційних робіт / МОНмолодьспорт України від 14.02.2013 № 1/9-116 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Державне інформаційно - виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 березень. – С. 3
1054348
  Овандер Л.М. Про температурну залежність ліній комбінаційного розсіяння та інфрачервоного поглинання / Л.М. Овандер. – Київ, 1960. – [7] c.
1054349
  Данчук В.Д. Про температурну залежність формування контурів спектральних смуг ізотропного Раманівського розсіяння фундаментальними коливаннями в рідкому метилйодиді / В.Д. Данчук, А.П. Кравчук, В.В. Лемешко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 354-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено комп"ютерне моделювання впливу при різних температурах специфічної резонансної динамічної міжмолекулярної взаємодії, обумовленої існуванням локальної впорядкованості молекул в рідині, на формування спектральних смуг ізотропного КР внутрішньо ...
1054350
  Зубенко В.В. Про темпоральні процедури та алгоритми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-26. – (Кібернетика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Уведено поняття темпоральної процедури та алгоритму як засобів подання функціональних співвідношень у довільній області. Розглянуто проблему синтезу таких процедур та алгоритмів. The notions of temporal procedure and algorithm are proposed and ...
1054351
  Савельєв Ю. Про тенденції в соціальних дослідженнях: спостереження за діяльністю Лабораторії порівняльних соціальних досліджень НДУ-ВШЕ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-95. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  1-14 липня 2012 року у передмісті Санкт-Петербургу відбулась літня школа "Причинні моделі і структурні рівняння". Вона була присвячена новітнім методам аналізу даних, яку проводить Лабораторія порівняльних соціальних досліджень Національного ...
1054352
  Ушапівська О.М. Про тенденції некласичної естетики у симфонічній музиці Олексія Скрипника // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 108-113
1054353
  Семенюк Е.П. Про тенденції розвитку понятійно-категоріального апарату сучасної науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
1054354
  Опотяк С.З. Про тенденції телеологічного (цільового) тлумачення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 100-107
1054355
  Михалевич Н.А. Про теорему, що об"єднує теореми Якова Бернуллі та Пуансона / Н.А. Михалевич. – Вирізка з Записок Волин. Зем. Технікуму, кн. 3, 1927 р., 1927. – 177-181с.
1054356
  Черниш Т.О. Про теоретико-методологічні засади гнездового підходу в етимологічних дослідженнях О.С.Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.50-56. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0027-2833
1054357
  Лагутін В. Про теоретико-методологічні засади дослідження оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 16-20
1054358
   Про теоретико-можливісне моделювання кванторів над нечіткими предикатами / Д.Є. Астапов, Ю.А. Бєлов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 152-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена побудові однієї моделі квантифікації нечітких предикатів і є продовженням серії статей, що присвячена побудові теорії нечітких реляційних баз даних та прийняттю рішень в нечітких умовах. Запропоновано та узагальнено поняття нечіткого ...
1054359
   Про теоретико-можливісне моделювання нечітких предикатів / Д.Є. Астапов, Ю.А. Белов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 184-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена побудові однієї моделі обробки даних за нечіткими критеріями і є продовженням серії статей, що присвячена побудові теорії нечітких реляційних баз даних та прийняттю рішень в нечітких умовах. В роботі запропоновано альтернативний ...
1054360
  Касьянюк В.С. Про теоретико-можливісний підхід до задачі відновлення функціональних залежностей / В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 206-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метою роботи є розв"язання задачі відновлення (оцінювання коефіцієнтів) функції, що належить певному класу, при спостереженні значень аргумента та відповідних значень функції за умови, що дані спостережень відомі неточно (є нечіткими величинами). ...
1054361
  Зеліско Г.В. Про теоретико-скрутовий спектр ультрадобутку V-областей головних ідеалів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даній роботі досліджується теоретико-скрутовий спектр (або лівий спектр в розумінні Попеску [1]) ультрадобутку V-областей головних ідеалів. Знаючи спектр кожного кільця R[нижній індекс i] з сім"ї {R[нижній індекс i]} [нижній індекс і [належить] N]. ...
1054362
  Матвіїшина Ж.М. Про теоретичні засади палеогеографічних досліджень із проблеми розширення мінерально-сировинної бази / Ж.М. Матвіїшина, В.М. Нагірний // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 68-81. – Бібліогр.: 20 назв
1054363
  Жариков Є.С. Про теоретичні передумови визначення можливостей розв"язання творчих наукових завдань кібернетичними машинами / Є.С. Жариков, В.О. Лисичкін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1054364
  Домашенко М. Про теоретичні погляди на власність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 32-39. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню власності та права власності в Україні. На підставі аналізу наукових досліджень вчених та чинного законодавства автор відстоює думку про існування колективної форми власності поряд із тими формами, які закріплені в ...
1054365
  Мочкош Я. Про теорії причинного зв"язку в кримінальному праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 119-125. – ISSN 2306-9082
1054366
  Локтєв В.М. Про теорію надпровідності Гінзбурга-Ландау // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 2-7
1054367
  Легенчук С.Ф. Про теорію, емпірику та практику бухгалтерського обліку: в пошуках критеріїв демаркації // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 120-127. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1054368
  Дмітрієв М.І. Про тераси Середнього Дніпра / М.І. Дмітрієв. – Б.м., 1936. – С.375-388. – Окремий відбиток з книги "Учені записки" № 6-7 Харк. держ. ун-ту за 1936 р.
1054369
  Соболев Д.М. Про терасовый ландшафт околиць Кисловодська / Д.М. Соболев, 1937. – 235-251с.
1054370
  Соколенко Надія Про термін "постдраматичний театр" // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 131-138. – ISSN 1997-4264
1054371
  Литовченко В. Про термінологічну точність, або Навіщо владі потрібні невігласи? / В. Литовченко, М. Стріха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 66). – С. 5


  Останнім часом наше суспільство накрила справжня повінь невігластва — в побуті, в медицині, у світогляді тощо. Сьогодні в середовищі правлячої партії та її вірних спільників — комуністів стало модно таврувати "фашизм". Наскільки ж коректно називати ...
1054372
  Сірук М. Про тероризм нового типу - "низькотехнологічний" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Тереза Мей: Спроби підірвати цінності Великобританії приречені на поразку.
1054373
  Несук М.Д. Про тероризм справжній і вигаданий: (Агрес. політика Ізраїлю) / М.Д. Несук. – Львів, 1986. – 151с.
1054374
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : Театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – № 3. – С. 56-61
1054375
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – № 2/3 (15/16). – С. 57-62.
1054376
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : Театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – № 1. – С. 63-69
1054377
   Про технічний захист інформації // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3


  На базі факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбувся науково-практичний семінар на тему: "Науково-технічні й практичні аспекти розроблення, виробництва та державної експертизи засобів технічного захисту інформації, які призначені ...
1054378
  Вахоцька І.О. Про технології психологічної допомоги ветеранам бойових дій в аспекті їхнього повернення до умов мирного життя // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 38-43
1054379
  Каганов Л. Про тигренка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 147-150. – ISSN 1728-8568
1054380
   Про Тимофія Левчука. – Київ : Мистецтво, 1982. – 208 с.
1054381
  Ленін В.І. Про тимчасовий революційний уряд / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 24с.
1054382
  Шуйський Ю.Д. Про типи акумуляції наносів у береговій зоні Українського узбережжя Чорного та Азовського морів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 142-148. – Бібліогр.: 11 назв
1054383
  Лялецький О.О. Про типи збіжності послідовностей та топологічні властивості частково упорядкованих множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі проведено вивчення трьох понять типів збіжності послідовностей та їх взаємодії з топологічними властивостями частково упорядкованих множин. Це може дати можливість ввести поняття неперервності функції засобами, відмінними від традиційних, та ...
1054384
  Лялецький О.О. Про типи неперервності функцій та їх властивості відносно частково упорядкованих множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 98-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  У роботі досліджуються деякі властивості неперервних функцій з погляду вивчення можливостей, що дає нове визначення неперервності, яке нерівносильне відомим топологічним аналогам. Показується, що в загальному випадку класи неперервних функцій, у ...
1054385
  Бочарова М.В. Про типи революційного переходу народів до соціалізму / М.В. Бочарова. – Київ, 1963. – 133с.
1054386
  Бочарова М.В. Про типи революційного переходу народів до соціалізму / М.В. Бочарова. – Київ, 1963. – 136с.
1054387
  Панчишин С.М. Про типізацію та еволюцію економічних систем / С.М. Панчишин, І.В. Грабинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 29-35. – ISSN 2222-4459
1054388
  Безвинний В.П. Про типізацію, генезис та інформаційну належність амфіболітів росинсько-тікицької серії : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-41 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  У результаті комплексного вивчення амфіболітів росинсько-тікицької серії виділено структурно-речовинні комплекси, встановлено їх положення в розрізі серії, охарактеризовано петрогеохімічні особливості, отримано дані про первинно-магматогенну природу ...
1054389
   Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів : наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 99 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 58-62. – ISSN 0130-8890
1054390
  Прісовський Є. Про типологічну спорідненість поем Т. Шевченка "Сон", "Кавказ" та А. Міцкевича "Поминки" й Г. Гейне "Німеччина" // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 179-189. – ISBN 966-7759-23-7
1054391
  Настюк В.Я. Про типологію митних правовідносин // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 3-6
1054392
  Броджі Б.Д. Про типологію польського письменства XVII століття на прикладі ерудиційної історіографії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 44-56. – ISBN 966-95452-9-3
1054393
  Дунаєвська Л.Ф. Про типологію російської та української народної казки : (традиційні формули) / Л.Ф. Дунаєвська, О.М. Таланчук // Братнє єднання літератур народів СРСР / [ред. кол.: М.С. Грицай (відп. ред.), Й.Я. Заславський (заст. відп. ред.), Л.В. Грицик, П.П. Кононенко, Н.В. Костенко, А.В. Кулинич, Я.В. Власенко (відп. секр.)]. – Київ : Вища школа, 1982. – С. 91-98
1054394
  Снайдер Т. Про тиранію = On tyranny : двадцять уроків двадцятого століття / Тімоті Снайдер ; [пер. з англ. О. Камишникової]. – Київ : Медуза, 2017. – 142, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7242-40-5


  У пр. №1718628 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
1054395
   Про тиск державних чиновників на журналістів і НСЖУ // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 2-5
1054396
  Волинець Людмила Про тих, кого знаходять у капусті / підгот. К. Балабуєва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-25


  З-поміж багатьох міжнародних статусів Україна має ще один - держава-донор у процесі міждержавного усиновлення. Тобто країна, що дозволяє усиновлення дітей - громадян України за кордон.
1054397
  Волинець Людмила Про тих, кого знаходять у капусті / підгот. К. Балабуєва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-25


  З-поміж багатьох міжнародних статусів Україна має ще один - держава-донор у процесі міждержавного усиновлення. Тобто країна, що дозволяє усиновлення дітей - громадян України за кордон.
1054398
  Цимбал Я. Про тих, кому за двадцять і менше // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 128-131. – ISSN 0130-321Х
1054399
  Большак В.Г. Про тих, хто в полі / В.Г. Большак. – Київ, 1955. – 168 с.
1054400
  Клаудіус Е. Про тих, хто з нами : роман / Едуард Клаудіус ; Пер. з нім. П.Р. Юречка. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 272 с.
1054401
  Клаудіус Е. Про тих, хто з нами : роман / Е. Клаудіус; Едуард Кладіус ; Пер. з нім. Прокіп Юречко. – Київ : Дніпро, 1969. – 358 с.
1054402
  Беззубое Д.О. Про тлумачення "ризикознавства" в юридичній науці України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 275-281. – ISSN 1563-3349
1054403
  Баранов О.А. Про тлумачення та визначення поняття "кібербезпека" // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 54-62
1054404
  Дорохов А.А. Про то, чего нет / А.А. Дорохов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1967. – 160с.
1054405
  Дорохов А.А. Про то, чего нет / А.А. Дорохов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1973. – 173с.
1054406
  Марисова Л.Й. Про товаришування, дружбу и любов / Л.Й. Марисова. – Київ, 1962. – 38с.
1054407
  Марісова Л.Й. Про товаришування, дружбу і любов / Л.Й. Марісова, 1960. – с.
1054408
  Гончарова М. Про того, хто творить глибину України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 10


  Про Івана Кіндратовича Бойко (краєзнавець, бібліотекар, перекладач).
1054409
  Чапленко В. Про того, хто"вмер від тієї самої кулі, яку він... з усім запалом молодечої душі оспівував" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 252, січень : січень. – С. 4-6


  Твлочість Д. Фальківського.
1054410
  Снайдер Т. Про Тоні Джадта // Критика. – Київ, 2012. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 33-34. – ISSN 1563-6461
1054411
  Зайцев Ю.Є. Про тонкощі використання в українській судовій практиці рішень Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 5-8
1054412
  Додонова В.І. Про тонкощі концептуальної дискусії щодо сутності раціональності у сучасному філософському дискурсі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 15-22
1054413
  Каральник С.М. Про тонку структуру рентгенівських спектрів / С.М. Каральник. – Київ, 1959. – [12] с.
1054414
  Харченко А.С. Про топографічне вивчення континентального шельфу СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 67-70. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1054415
  Зеленюк Є.Г. Про топології на групах з неперервними зсувами та оберненням // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 252-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що на кожній зліченій групі існує недискретна регулярна топологія з неперервними зсувами та оберненнями.
1054416
  Шушарін Д. Про тоталітаризмознавство і важливість розлучення правлячих еліт України та Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 грудня (№ 244/245). – С. 3
1054417
  Шугайлін О.В. Про тотожність діалектики, логіки та теорії пізнання у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1054418
  Леонов Ю.Г. Про тотожності в групах автоморфізмів дерев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 37-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі вивчаються фінітно апроксимовні нескінченні скінченно породжені групи. Отримана проста необхідна умова відсутності в них тотожностей.
1054419
  Кравчук Л. Про точки неповернення / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 березня (№ 60). – С. 4-5


  "Якби в Біловезькій пущі ми виходили з позиції підписання угоди після того, як будемо готові, то ми, мабуть, її не підписали б і сьогодні"
1054420
  Дудкін М.Е. Про точковий спектр оператора Лапласа в R1 зі збуренням на фракталі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Доведено скінченність точкового спектра оператора Лапласа в R[верхній індекс 1], збуреного на самоподібній множині відповідною мірою Хаусдорфа.
1054421
  Кудін В.І. Про точний алгоритм методу базисних матриць / В.І. Кудін, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 160-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано алгоритм та комп"ютерну реалізацію методу базисних матриць в середовищі Microsoft Visual C++ з використанням технології точного представлення обчислень. Наведено результати обчислювального експерименту, в якому тестові моделі ...
1054422
  Кудін В.І. Про точний алгоритм методу базисних матриць розв"язання задач лінійного програмування / В.І. Кудін, Г.І. Кудін, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 177-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано алгоритм та компютерну реалізацію методу базисних матриць в середовищі Matlab та Microsoft Visual C++ з використанням технології точного представлення обчислень. Наведено результати обчислювального експерименту, в якому тестові ...
1054423
  Юрик І.І. Про точний розв"язок рівняння u[нижній індекс t] = u[дельта]u + r([символ набла]u)[верхній індекс 2] + s[нижній індекс 0] / І.І. Юрик, А.Ф. Баранник // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 131-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовані широкі класи точних розв"язок нелінійного багатовимірного рівняння u[нижній індекс t] = u[дельта]u + r([символ набла]u)[верхній індекс 2] + s[нижній індекс 0].
1054424
  Кашпур О.Ф. Про точні на поліномах інтерполяційні формули в гільбертовому просторі / О.Ф. Кашпур, Т.М. Малишева, В.В. Хлобистов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 168-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В гільбертовому просторі наведено інтерполяційні формули типу Лагранжа, Ерміта, Ерміта-Біркхофа, що є альтернативою відомим операторним інтерполянтам. Дані формули набагато простіші за конструкцією побудови та асимптотично інваріантні щодо поліномів ...
1054425
  Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / М.І. Панасюк, А.Д. Скоробун, Б.М. Сплошной; НАНУ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2006. – 7с.
1054426
   Про точність визначення перевищень технологією GNSS / І.С. Тревого, І.М. Цюпак, В.У. Волошин, О.В. Рудик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 96-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1054427
  Пастух М.В. Про точність визначення створної точки : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-83 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Розглядається місце та роль створної точки. Розкривається точність визначення її через середні квадратичні похибки. Величина похибки визначення створного пункту не перевищує похибки центрування та візування геодезичного приладу. Гнучкість у виборі ...
1054428
  Сухорада А.В. Про точність вимірювань магнітних параметрів гірських порід за допомогою астатичного магнітометра / А.В. Сухорада, С.І. Шепель // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 63-65. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геології ; № 12)
1054429
  Малишева Т.М. Про точність інтерполювання та збіжність послідовності інтерполянтів, асимптотично точних на поліномах в гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 191-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для noлiнoмiaльних та аналітичних за Гато операторів отримано оцінки точності інтерполяційних формул, асимптотично точних на поліномах, та доведено збіжність пoслідoвнocтi таких iнтepпoлянтiв. Досліджено точність розв"язку інтерполяційної задачі з ...
1054430
  Хлобистов В.В. Про точність інтерполювання цілих та поліноміальних функціоналів в W[верхній індекс 1, нижній індекс 2] (0, [пі]) у разі їх наближених вузлових значеннях / В.В. Хлобистов, О.Ф. Кашпур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 279-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У просторі W[верхній індекс 1, нижній індекс 2] (0, [пі]) одержано оцінки точності інтерполяції поліноміальних та цілих функціоналів, коли їх значення у вузлах задані наближено.
1054431
  Архангельський Ю. Про точність прогнозування розвитку економіки України на основі міжгалузевого балансу // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 29-37. – ISSN 0131-775Х
1054432
   Про точність регуляризованого розв"язку оберненої задачі космічної УФ-спектроозонометрії / В.М. Ващенко, Ж.І. Патлашенко, В.О. Тарасов, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 425-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі досліджується можлива точність розв"язку оберненої задачі спектрометрії для відновлення з оптимальною точністю поточних значень спектральної щільності зворотно розсіяної в космос сонячної УФ-радіації молекулами атмосферного озону, що відкриває ...
1054433
  Мартинюк П.М. Про точність розв"язку методом скінченних елементів одновимірної крайової задачі фільтраційної консолідації з урахуванням переносу солей // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 274-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульована математична модель одновимірної задачі фільтраційної консолідації грунтів з урахуванням переносу солей та отримано її чисельний розв"язок методом скінченних елементів. Доведено теореми про точність отриманого чисельного розв"язку. The ...
1054434
   Про точність розрахунків хімічного стоку / В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський, М.І. Ромась, С.І. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 29-34 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 25)
1054435
  Булаховська Ю.Л. Про традиції творчості Жюля Верна у творчому доробкові Станіслава Лема (кілька думок) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 261-266. – ISSN 2075-437X


  У статті Ю.Л.Булаховської йдеться про традиції в галузі саме наукової фантастики видатного французького письменника - Жюля Верна - у науковій фантастиці відомого польського письменника нашої доби - Станіслава Лема. Акцентується: гуманістична ...
1054436
  Вервес Г.Д. Про традиційне і новаторське в слов"янській поезії ХХ ст. / Г.Д. Вервес. – Київ, 1968. – 46с.
1054437
  Гуманенко Л. Про традиційну культуру кримських татар // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 112-117. – Бібліогр.: С. 117
1054438
  Дудченко В.В. Про традицію плюралістичного правопізнання у дорадянській юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 96-103. – ISSN 1563-3349
1054439
  Супрун Н.А. Про трактування природи інституту "акціонерне товариство" в працях українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 217-227. – ISSN 0320-4421
1054440
  Грома В.Д. Про Трансільванію і не тільки / В.Д. Грома, Я.В. Грома // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 10 (188). – С. 41-46 : фото. – Бібліогр.: 15 назв.
1054441
  Степаненко С. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в європейський освітній простір // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 2. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366
1054442
  Ленін В.І. Про третій з"їзд партії / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 275с.
1054443
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – М, 1970. – 224с.
1054444
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – М, 1972. – 224с.
1054445
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – Новосибирск, 1979. – 192с.
1054446
  Мармазов В. Про три фактори "дива на річці Хан" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 квітня (№ 69). – С. 9


  Розмова з Послом України в Республіці Корея Василем Мармазовим: "Важливою складовою успіху стала політична воля керівництва, яке змогло сформувати чітко визначену програму реформ і залучити до її виконання більшу частину суспільства".
1054447
  Леонов Ю.Г. Про трикутне зображення самоподібних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі описуються зображення самоподібних груп. Приводиться приклад зображення першої групи Григорчука. Representation of self-similar groups is regarded in this paper. As example, we describe the representation of the first Grigorchuk group.
1054448
  Глухівський Л. Про тролів і про тролінг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 36-42. – ISSN 1608-6422
1054449
  Болдирев В.Є. Про трудове виховання дітей у сім"ї / В.Є. Болдирев. – Київ, 1956. – 32с.
1054450
  Римаренко В.Є. Про трудове навчання у школі / В.Є. Римаренко. – К., 1964. – 47с.
1054451
  Заржицькии О. Про трудові процесуальні правовідносини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-67. – ISSN 0132-1331
1054452
  Заржицький О. Про трудові процесуальні правовідносини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1054453
  Кабалевський Д.Б. Про трьох китів та про інші цікаві речі / Д.Б. Кабалевський. – К, 1973. – 186с.
1054454
  Кабалевський Д.Б. Про трьох китів та про інші цікаві речі / Д.Б. Кабалевський. – К, 1980. – 168с.
1054455
  Тезель Йонет Джан Про турецькі принципи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 березня (№ 36). – С. 10-11


  Розмова з послом Туреччини в Україні Йонетом Джан Тезелем.
1054456
   Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років : Закон України від 09.04.2015 р. № 315-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 19 червня 2015. – С. 1354-1357. – ISSN 0320-7978
1054457
   Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років : закон України від 09.04.2015 р. № 315-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 40, 29 травня 2015 року
1054458
  Єсенскі Г. Про угорське повстання / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 10


  "У сталінський період майже кожен десятий угорець перебував у в"язниці або був депортований".
1054459
  Балог Балож Про угорські громади в Західній Пенсильванії // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 4-12. – ISBN 978-96602-6551-6
1054460
  Цвіркун Ю.І. Про удосконалення виконання судових рішень Центральною виборчою комісією України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 101-109. – ISSN 2227-796X


  The article reveals theoretical aspects of the liability for the failure of enforcement of judicial decisions in administrative cases against resolutions, actions or inactivity of the Central election commission of Ukraine, it`s grounds and procedure ...
1054461
  Медведчук О.В. Про удосконалення законодавства України з питань саморегулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – .C. 102-106. – ISSN 2306-6814
1054462
  Зайченко І. Про удосконалення змісту навчання педагогічних дисциплін для магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи" в національному університеті біоресурсів і природокористування України. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 11-18. – ISSN 2075-1478
1054463
   Про удосконалення календаря державних свят та святкових днів в Україні : лист Міністерства освіти і науки України від 19.03.08 № 1/9-161 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 13/14/15. – С. 94-95. – ISSN 0130-8890
1054464
   Про удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів : Наказ МОН Украіни від 29.10.07 // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 3.
1054465
  Олієвський В.Т. Про удосконалення охорони права на працю радянських громадян // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 81-86
1054466
  Безугла Я.І. Про удосконалення правового регулювання праці неповнолітніх // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 32-36. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Піддаються критиці окремі положення правового регулювання праці неповнолітніх, у тому числі учнів загальноосвітніх та професійних шкіл у вільний від навчання час, робляться пропозиції щодо вдосконалення законодавства у цій сфері.
1054467
  Правдюк А. Про удосконалення правового статусу органів, які здійснюють митний і прикордонний ветеринарний контроль та нагляд щодо сільськогосподарських тварин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 100-102.
1054468
   Про удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 6-13 травня (№ 20/21). – С. 2


  "... Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення".
1054469
  Сидоренко Ю.М. Про узагальнення [тау]-функції для ієрархії Кадомцева-Петвіашвілі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Для ієрархії інтегровних рівнянь типу Кадомцева-Петвіашвілі побудовано новий тип [тау]-функції, названий бінарною [тау]-функцією. Показано, що класична [тау]-функція теорії Сато є частковим випадком запропонованої бінарної [тау]-функції.
1054470
   Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 р. № 1565 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 72-73
1054471
   Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 р. № 1565 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 13, 14лютого 2017 року. – С. 158-159
1054472
  Стоян В. Про узагальнення результатів псевдообернення квадратично нелінійних алгебраїчних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-31. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Будується та досліджується на точність та однозначність загальний розв"язок лінійних алгебраїчних систем, коефіцієнти яких є лінійним перетворенням шуканого вектора. The general solution of linear algebraic systems is constructed and researched on ...
1054473
   Про узагальнення формул молоденського для перетворення геодезичних координат і нормальних висот / О.М. Марченко, О.С. Заяць, І.В. Калинич, І.І. Проданець // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 6-12 : мал. – Бібліогр.: 8 назв
1054474
  Хилько М.І. Про узгодженість економічної та екологічної парадигми розвитку в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-24.
1054475
   Про узгодженість системи відліку реалізованої каталогом RSC (GAOUA)97 С 01, з міжнародною небесною системою відліку ICRF / С.Л. Болотін, О.А. Молотай, Тельнюк-Адамчук, Я.С. Яцків; HАH України.Головна астроном.обсерваторія.Препринт ГАО-98-2У. – Київ, 1998. – 39с.
1054476
  Морозова Тетяна Про узгодження освітніх і професійних стандартів в ІТ-галузі : (з досвіду Російської Федерації) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Вивчається російський досвід взаємодії індустрії інформаційних технологій і вищої комп"ютерної освіти. Розглянуто чинний і проектний переліки напрямів підготовки фахівців ІТ-профілю та з"ясовано зміст професійних стандартів у ІТ-галузі, ...
1054477
  Знамеиський Г. Про узгодження проектів Цивільного і Господарського (комерційного) кодексів // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 56-58


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1054478
  Осауленко Л.Є. Про узгодження та оформлення гідрологічних карт для атласу природних умов Української РСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 114-119 : Карта
1054479
   Про украінізацію церкви : Доклад, пpочитаний на Полтавському Єпаpхіяльному З"їзді духовенства й паpафіян 3-8 тpавня 1917 pоку. – вид. 2-е. – Лубні : Дpук. Б. Левітанського, 1917. – 12 с.
1054480
  Соболь В. Про українське місто і український зміст // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 305-314. – ISSN 1728-9572


  У рецензії аналізується наукова розвідка В. Фоменко "Місто і література", відзначаються здобутки і прорахунки
1054481
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права. – Київ, 2006-
№ 1. – 2006. – 215 с. – резюме укр., англ. мовами
1054482
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права. – Київ, 2006-
№ 2. – 2007. – 210 с. – резюме укр., англ. мовами
1054483
   Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2006-
Число 3. – 2008. – 314 с. – резюме укр., англ. мовами
1054484
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ : Грамота, 2006-. – ISBN 978-966-349-240-7
Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – 2009. – 384 с.
1054485
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
Число 5 : Правова відповідальність. – 2010. – 383 с.
1054486
   Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
Число 6/7. – 2011. – 385 с.
1054487
   Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – 2013. – 346 с. – Вип. до 200-річчя народження Тараса Шевченка
1054488
  Єрмолаєв В. Про українське представництво в Державній думі Російської імперії третього та четвертого скликань // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 53-60
1054489
   Про український вимір Другої світової війни // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 6-13 травня (№ 20/21). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція "Українська Друга світова війна". Захід присвячений 70-ій річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Історики говорили про український контекст війни та спекуляції навколо ...
1054490
  Сербин Р. Про український геноцид, Лемкіна та химкіянську діялектику // Критика. – Київ, 2012. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 34-37. – ISSN 1563-6461
1054491
  Валер"єва М. Про український диктант - російською // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 25-28
1054492
   Про Український культурний фонд : закон України від 23 берез. 2017 р. № 1976-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 19, 12 травня 2017. – С. 5-17. – ISSN 0320-7978
1054493
   Про український національний прапор // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – С. 39
1054494
   Про український правопис і проблеми мови : Збірник доповідей мовної секції16-ї Річної Конф. – Львів : Наукове товариство ім. Т.Шевченка, 1997. – 233 с. – (Матеріяли української мови). – ISBN 966-7007-06-5
1054495
  Шерр Джеймс Про український чинник та геополітичні ортодоксії / розмову вів М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 67). – С. 10-11


  Британський експерт Джеймс Шерр: "Ми можемо лише послабити здатність Росії шкодити іншим".
1054496
  Драгоманов М. Про українських козаків, татар та турків : З додатком про життя Драгоманова / Зложив М. Драгоманов // [Про Галичину та життя галицьких українців] : [З малюнками] / В. Доманицький. – [Київ] : [Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 64 с. – ([Товариство "Пpосвіта" у Київі] ; [№ 33])


  На 2 стор. підпис - В. Данилевич
1054497
  Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків / М Драгоманов. – 3-тє вид. – [Київ] : [Криниця. Друк. В.П. Бондаренка та П.Ф. Гніздовського], 1913. – 52 с. – В примірнику відсутні с. 13-20. – (Видавн. т-во "Криниця" ; № 10)


  В кн. також: Думи [невільницькі]; Дума про Марусю Богуславку; Дума про запоріжського отамана Самійла Кішку.
1054498
  Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків : З дод. про життя Михайла Драгоманова / Михайло Драгоманов. – Київ : Дніпро, 1991. – 44 с. – Текст подається за виданням: Київ : Просвіта, 1917. – (Про часи козацькі на Україні). – ISBN 5-308-01402-7
1054499
  Якімова А. Про українські інвестиції в майбутнє Болгарії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 22). – С. 10


  На пошану Лідії Драгоманової-Шишманової, старшої доньки відомого українського вченого М. Драгоманова і дружини болгарського вченого І. Шишманова - болгарської письменниці, журналістки, театрального і музичного критика, перекладача, громадського діяча. ...
1054500
  Житецький П.Г. Про українські народні думи / П. Житецький. – Київ : Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз. Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1919. – 115, II с. – Hа звоpоті тит. аpк. пpисвята: Пам"яти Олександpа Олександpовича Котляpевського. – (Всеукpаїнське Коопеpативне Видавнння Союз ; [№] 19)


  В кн. також уpив. з укp. наp. дум, пісень, віpшів, pіздвяних, великод. інтеpмедій та колядки.
1054501
  Щербаківський В. Про українські церкви Київщини // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 277-284. – ISSN 0131-2685
1054502
  Кавун Л. Про українського Фауста 20-х років ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 76-82. – Бібліогр.: С. 82
1054503
  Сюндюков І. Про українську "роботу над помилками" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 березня (№ 51/52). – С. 21


  Чого нас мають навчити типові прорахунки минулого?
1054504
  Винницький В.М. Про українську дієслівну парокситонезу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 40-54. – Бібліогр.: с. 40-51, 53. – ISSN 0027-2833


  У статті з"ясовано час, шляхи і причини виникнення парокситонного наголошування дієслів у 1-ій особі однини теперішнього часу на тлі свідчень інших слов"янських мов, висвітлено його функціонування в українських акцентованих пам"ятках кінця XVI- початку ...
1054505
  Стешенко І.М. Про українську літературну мову / Ів. Стешенко. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 36 с.
1054506
  Козак В. Про українську мову в бухгалтерському обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 13-15. – Бібліогр.: 12 назв
1054507
  Тимошик М. Про українську мову в українській церкві // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2012. – № 02 (314), січень. – С. 5. 8
1054508
  Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / Мих. Грушевський ; [Оформл. обкл. В.Г. Кричевського]. – Київ : [Друк. Київ. 2-ої Спілки],, 1912. – 64 с. : іл.
1054509
  Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / Мих. Грушевський. – вид.2-е. – Київ : Друк. Словянська, 1917. – 61, [3] с.
1054510
  Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / М.С. Грушевський. – Київ, 1991. – 43с.
1054511
  Грушевський М.С. Про українську мову й українську справу : Статі й замітки / Мих. Грушевський. – Київ : Друк. П. Барського, 1907. – 23, [8] с. – Бібліогр.: "Історія України" М. Грушевського [перелік томів]: с. [1-3] в кінці кн.
1054512
  Грушевський М.С. Про українську мову й українську справу / Михайло Грушевський ; [за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна]. – Вид. 2-ге. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 79, [1] с. : портр. – Кн. описано за обкл. – (Бібліотека газети "День" "Україна Incognita" ; Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-54-2
1054513
  Гнатишин О. Про українську науку гармонії як систему ідейних здобутків // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 3-30. – ISBN 978-617-640-162-9


  У контексті запроваджуваного у статті системноконцепційного дослідження музикології як конгломерату наукових надбань національної музикознавчої думки важливим є вивчення наукових здобутків у галузі гармонії (акордиці) як «ключової, вузлової, центр. ...
1054514
  Кошиць Олександр Про українську пісню й музику / Кошиць Олександр. – К., 1993. – 47с.
1054515
  Майко В. Про українську присутність / інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 лютого (№ 26). – С. 3


  Розмова із заступником міністра закордонних справ України Віктором Майком про триденний державний візит Президента України В. Янкуовича до Туркменистану. В рамках візиту сторони мають намір укласти низку двосторонніх документів, спрямованих на ...
1054516
  Мордухай-Болтовский Про українську та білоруську математичну термінологію в зв"язку з історісю російської. / Мордухай-Болтовский. – Львів, 1930. – 21с.
1054517
  Копаниця Л. Про українську чутливість як духовну і культурну домінанту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 137-144
1054518
  Чорнолуцька Тетяна Про Україну - або погано, або ніяк // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 17. – ISSN 0130-5212
1054519
  Покровський Про Україну / Покровський, 1935. – с
1054520
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 732с.
1054521
  Куба Л. Про Україну / Л. Куба. – К, 1963. – 227с.
1054522
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1969. – 720 с.
1054523
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1969. – 760 с.
1054524
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ
1. – 1977. – 631с.
1054525
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ
2. – 1977. – 547с.
1054526
   Про Україну і українців : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 51-52 : Фото
1054527
  Загайна Н. Про Україну, диво калинове і птахів : Рекомендаційний бібліографічний список до 90--річчя від дня народження Д.Г. Білоуса
1054528
  Коропецький І.С. Про Україну, економіку і про себе / І.С. Коропецький. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-117-0
Том 4. – 2003. – 200с.
1054529
  Шпиталь І. Про Україну, незалежну від ... Шевченка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2/3. – С. 14-24. – ISSN 0208-0710
1054530
  Солдатенко В. Про Україну, революцію, масонство, головного отамана та інших ( міркування на полях нової книги про С. Петлюру ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 56-62
1054531
  Соловей О. Про Уляна всерйоз і надовго // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 5 грудня (№ 24). – С. 14-15
1054532
  Корсак К.В. Про ультимативну необхідність включення терміну "альтруїзм" в арсенал концептуальних понять освітньо-виховної сфери / К.В. Корсак, Л.Г. Горяна // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 32-35. – Бібліогр.: 6 назв
1054533
  Краснитський С.М. Про умови еквівалентності ймовірносних гауссівських мір, що відповідають однорідним полям із степеневим спектром у випадку різних кореляційних функцій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено умови еквівалентності (сингулярності) гауссівських мір, що відповідають однорідним випадковим полям, котрі мають однакові математичні сподівання та різні кореляційні функції із спектральними щільностями степеневого типу.
1054534
  Краснитський С.М. Про умови еквівалентності ймовірносних мір, що відповідають однорідним гауссівським випадковим полям з різними спектральними щільностями степеневого типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі дається узагальнення деяких попередніх результатів автора щодо умов еквівалентності гауссівських мір, котрі відповідають однорідним випадковим полям з однаковими математичними сподіваннями та різними кореляційними функціями, що мають ...
1054535
  Краснитський С.М. Про умови еквівалентності та сингулярності ймовірносних гауссівських мір, що відповідають однорідним полям із степеневим спектром // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено умови еквівалентності (сингулярності) гауссівських мір, що відповідають однорідним випадковим полям, котрі мають різні середні значення та спільну спектральну щільність степеневого типу.
1054536
  Закревський Д.В. Про умови живлення водоносних горизонтів району Канівських дислокацій та характер водообміну в дислокованих породах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 46-50 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
1054537
  Калайда О.Ф. Про умови застосовності методу Д"аламбера розв"язування задачі Коші для рівнянь із двома характеристиками // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 110-111. – ISBN 978-617-7021-27-7
1054538
  Горєв Л.М. Про умови захищеності підземних вод від поверхневих забруднень у межах лівобережжя р.Дніпра // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 74-78 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
1054539
  Кудін В.І. Про умови збереження властивості оптимальності розв"язку задачі лінійного програмування при змінах в елементах моделі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 244-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено умови збереження оптимальності розв"язку задачі лінійного програмування при збуреннях в елементах обмеження моделі.
1054540
   Про умови оплати праці працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги : постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 881 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 225). – С. 10
1054541
  Пфейфер Г.В. Про умови повноти інтегралів рівнянь з частковими похідними першого порядку : докладено 16/XII 1921 / [доповідь] академіка Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – 12 с.
1054542
  Пфейфер Ю.В. Про умови повноти інтегралів рівнянь з частковими похідними першого порядку : докладено 16/XII 1921
1054543
  Шаров О. Про умови прийому - 2018 / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Про основні новації Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році розповідає директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.
1054544
  Гевел О. Про умови роботи за сумісництвом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.68-74. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1054545
  Данилюк М.О. Про умови створення та функціонування об"єднань співвласників багатоквартирних будинків / М.О. Данилюк, В.М. Мельничук, І.В. Мельничук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 86-92. – ISSN 1562-0905
1054546
  Купраш Р.П. Про умови формування массандрівського акумулятивного рівня (Південний берег Криму) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 113-116. – Бібліогр.: 6 назв
1054547
  Закревський Д.В. Про умови формування хімічного складу підземних вод сарматських відкладів на межиріччі Південний Буг - Інгулець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 28-32 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
1054548
  Лисенко Ф.О. Про умовини синьої та фаянсової глини в Межигір"ї на Київщині / Ф.О. Лисенко. – С. 103-120
1054549
  Пічкур В.В. Про умову збереження цілісності багатозначної функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 238-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В статті показано, що при виконанні умови збереження цілісності відносно розширення з неперервності границі образу випливає неперервність відображення.
1054550
  Пічкур В.В. Про умову локальної рівномірності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 202-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті означено клас багатозначних відображень, що задовольняють умові локальної рівномірності. Доведено теореми про належність багатозначної функції до такого класу. Ключові слова: багатозначне відображення, локальна рівномірність, багатозначний ...
1054551
  Губеладзе А.К. Про умову стаціонарності складних двійкових ланцюгів Маркова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 89-90
1054552
  Стрепко В. Про універсальність та адресність допомог за правом соціального забезпечення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 197–202. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1054553
  Колінько О.Г. Про універсумне знання як шлях виходу з кризового стану економічної науки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1096. – С. 7-17. – (Серія "Економічна" ; вип. 87). – ISSN 2311-2379
1054554
  Кук В. Про УПА // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 8 жовтня (№ 38) : Спеціяльне видання. – С. 13
1054555
  Маляренко А.В. Про упередженість як підставу дисциплінарної відповідальності суддів // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 81-89
1054556
   Про упорядкування умов оплати праці окремих бюджетних наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : наказ МОНУ від 17 жовтня 2011 № 1202 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 87. – С. 135-136
1054557
   Про упорядкування умов оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. № 985 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 96, 11 грудня 2015 року. – С. 75-81
1054558
  Паскар А. Про управління обласними радами майном, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст / А. Паскар, В. Польовий // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.49-53. – ISSN 0132-1331
1054559
  Шулікін Д. Про управління, фінансування і майбутній закон // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На засіданні профільного парламентського комітету йшлося про проблеми фінансування й управління закладами вищої освіти, а також про закон, який має визначити майбутнє цієї ланки.
1054560
  Мартинюк П.М. Про урахування наявності в поровій воді розчинених солей при математичному моделюванні консолідації грунтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 168-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  При математичному моделюванні фільтраційної консолідації ґрунтів запропоновано використати рівняння нерозривності рідкої фази, в якому враховується зміна концентрацій солей в поровій воді. Для чисельного розв"язування відповідної одновимірної задачі ...
1054561
  Маркова І.С. Про урок у технології "перевернуте" навчання - ідея проста і сучасна : вкладка С. 1-6 // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 9 (373). – С. 20
1054562
  Вакарчук І. Про усвідомлену віповідальність / розмову вела Т. Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 10


  Відомий учений, викладач і громадський діяч Іван Вакарчук - про "больові точки" освітньої сфери і участь молоді у суспільних змінах.
1054563
  Данилов В. Про усереднення на нескінченних проміжках диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями / В. Данилов, В. Іщук, В. Могильова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-72. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Для диференціальних рівнянь з випадковою правою частиною отримано аналог 2-ї теореми Боголюбова про усереднення на півосі. In this paper we give the analogous of second Bogolyubov"s theorem on averaging on semi-axis for differential equations with ...
1054564
  Данілов В.Я. Про усереднення систем різницевих рівнянь на осі / В.Я. Данілов, В.В. Могильова, А.М. Ткачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В даній роботі, використовуючи метод усереднення, отримано результати про відповідність між точним та усередненим розв"язками системи різницевих рівнянь на осі. In present article the results about accordance between accurate and average solutions of ...
1054565
  Ханенко-Фрізен Наталія Про усні свідчення та продукування значень: українсько-канадські дослідницькі практики // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С.109-139. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1054566
  Ромовська З.В. Про успадкування особистих немайнових прав громадян // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 90-96. – (Серія права ; № 9)


  В статье рассматривается вопрос о допустимости передачи по наследству личных неимущественных прав граждан. Автор приходит к заключению, что личные неимущественные и не связанные с имущественными права наследоваться не могут. Из личных неимущественных ...
1054567
  Липа О.Л. Про успішну акліматизацію гігантської туї на Україні / О.Л. Липа. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1947. – 6с. – Окр. відбиток з: Доповіді АН УРСР, Відділ сільськогосподарських наук, 1947, №3
1054568
  Шаповалов В. Про усунення порушень чинного законодавства і посилення прокурорського контролю / В. Шаповалов, В. Бугайов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-17.
1054569
   Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 962 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 95, 8 грудня 2015 року. – С. 68-69
1054570
   Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 133 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 24, 24 березня 2017 року. – С. 51-52
1054571
   Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності" // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 93, 1 грудня 2015 року. – C. 23
1054572
   Про утворення Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки : постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. N 786 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 86, 03 листопада 2017 року. – С. 48
1054573
   Про утворення державної наукової установи "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" : постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 1027 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 100, 25 грудня 2015 року. – С. 143-144
1054574
   Про утворення Державної служби якості освіти України : постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 947 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 235). – С. 4
1054575
   Про утворення Державної служби якості освіти України : постанова Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 р. № 947 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 100, 22 грудня 2017 року. – С. 91
1054576
   Про утворення державної установи "Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту" та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 866 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 221). – С. 4
1054577
   Про утворення державної установи "Український інститут" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 430-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 54, 11 липня 2017 року. – С. 99
1054578
   Про утворення Експертної групи з питань мовної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 761 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 вересня (№ 180). – С.13
1054579
   Про утворення Ідентифікаційного комітету з питань науки : постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 410 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 55, 22 липня 2016 року. – С. 25-28
1054580
   Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики : постанова КМУ від 26 листопада 2014 р. № 687 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 9 грудня (№ 229). – С. 21
1054581
   Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики : постанова КМУ від 26.11.2014 № 687 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 98, 16 грудня 2014. – С. 20-22
1054582
   Про утворення кафедр військової підготовки вищих навчальних закладів : постанова КМУ від 11.09.2013 № 666 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 73 ,1 жовтняя 2013 року. – С. 21-22
1054583
   Про утворення комісії з проведення реорганізації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту : розпорядження КМУ від 6 березня 2013 р. № 123-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 12 березня (№ 46). – С. 4
1054584
   Про утворення комісії з реорганізації Державної інспекції навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 16-р. // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 січня (№ 14). – С. 12
1054585
   Про утворення комісії з реорганізації Державної інспекції навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 16-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 10, 2 лютого 2018 року. – С. 33
1054586
   Про утворення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 926 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 100, 22 грудня 2017 року. – С. 60-62
1054587
   Про утворення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 926 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 235). – С. 10
1054588
   Про утворення Координаційної ради з питань впровадження реформи у сфері освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1203 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 19 січня (№ 12). – С. 9
1054589
  Тимофієва Н.К. Про утворення маршрутів у задачі комівояжера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 287-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що множина маршрутів у задачі комівояжера складається з підмножин. Маршрути, для яких цільова функція набуває або найбільшого, або найменшого значень можуть знаходитися у різних таких підмножинах.
1054590
   Про утворення Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітн. 2017 р. № 329 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 43, 2 червня 2017 року. – С. 12-15
1054591
   Про утворення Міжвідомчої комісії з питань популяризації України у світі : постанова Кабінету Міністрів України від 7 черв. 2017 р. № 467 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 липня (№ 126). – С. 8
1054592
   Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти : постанова КМУ від 16 листопада 2011 р. № 1238 // Офіційний вісник України : офіційне видання : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Київ, 2011. – № 94. – С. 124-126
1054593
   Про утворення Навчально-науково-виробничого комплексу "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум" : постанова КМУ від 11 липня 2013 р. № 546 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 154). – С. 11
1054594
  Гречуха М.С. Про утворення Народного Комісаріату Оборони і Народного Комісаріату Закордонних Справ УРСР : Доповідь на VI сесії Верховної Ради УРСР 4 березня 1944 року / М.С. Гречуха. – Київ, 1944. – 16 с.
1054595
   Про утворення Науково-дослідного інституту українознавства : розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 671-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 61, 8 серпня. – С. 28
1054596
   Про утворення Науково-дослідного центру ракетних військ і артилерії : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 1114-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 88, 13 листопада 2015 року. – С. 114
1054597
   Про утворення науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та внесення змін до структури науково-методичних комісій (підкомісій) сект : наказ Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2017 р. № 592 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 14. – ISSN 2219-5793
1054598
   Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квіт. 2015 р. № 244 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 106-115. – ISSN 1682-2366
1054599
   Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України 15.04.2015 р. №244 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 5-6


  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти буде створено відповідно до статті 17 Закону України "Про вищу освіту".
1054600
   Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 36, 15 травня 2015 року. – С. 23
1054601
   Про утворення Національного Одеського медичного університету : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1094-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 19 січня (№ 12). – С. 9
1054602
   Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 31, 18 квітня 2017 року. – С. 29-35
1054603
   Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 226 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 36-48
1054604
   Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій: постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 15 квітня (№ 72). – С. 13-14
1054605
   Про утворення Національної служби здоров"я України // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 15 (595). – С. 16-17


  Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення Національної служби здоров"я України".
1054606
   Про утворення Організаційного комітету з підготовки і проведення заходів у зв"язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 254-р // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 13-14
1054607
   Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 100-річчя Національної академії наук : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 657-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 вересня (№ 181). – С. 10
1054608
   Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 27-річниці незалежності України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 409-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 114). – С. 8
1054609
   Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні в 2020 році чемпіонатів світу серед студентів із кульової та стендової стрільби, воднолижного спорту і Форуму-2022 зі студентського спорту під егідою Міжнародної федерації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 683-р. // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 жовтня (№ 190). – С. 16


  продовження назви: "студентського спорту"
1054610
   Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення Універсіад України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 858-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 19 грудня (№ 239). – С. 4
1054611
   Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з відзначення Дня пам"яті та примирення 173-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 259-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 80). – С. 5-6
1054612
   Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного гімну : постанова КМУ від 04.02.2015 № 108 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 23, 31 березня 2015 року. – С. 23-26
1054613
   Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів із підготовки та відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи : розпорядження від 15 листопада 2017 р. № 818-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 219). – С. 10
1054614
  Ніколаєнко Б.О. Про утворення піщаних пасом Житомирського Полісся / Б.О. Ніколаєнко, В.М. Тимофєєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 28-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1054615
   Про утворення Ради з розвитку інновацій : постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 895 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 225). – С. 12
1054616
   Про Утворення робочої групи з питань розроблення системних пропозицій стосовно удосконалення законодавства щодо порядку застосування мов в Україні та проекту Державної програми всебічного розвитку і функціонування української мови : розпорядження Кабінета Міністрів України від 3 вересня 2012 р. № 671-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої алади України. – Київ, 2012. – 20 вересня (№ 170)
1054617
   Про утворення робочої групи з розроблення нової редакції Закону України "Про інноваційну діяльність" : наказ МОН України від 23.12.2015 р. № 30 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2, лютий. – С. 59-61
1054618
   Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 935 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 90, 23 листопада 2018 року. – С. 86-88
1054619
   Про утворення факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії та відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії : постанова КМУ від 04.06.2014 № 163 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 47, 20 червня 2014 року. – С. 60
1054620
   Про утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 529 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 липня (№ 127). – С. 12-13
1054621
   Про утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 529 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 94-95
1054622
   Про уточнення методів розрахунку корпуса річкових суден. – К., 1935. – 172с.
1054623
  Шулікін Д. Про уточнення рамкового закону й інноваційну модель / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 березня (№ 9/10). – С. 45. – ISSN 2219-5793


  Розглянуто законопроект щодо уточнень положень рамкового закону, стан впровадження Закону "Про вищу освіту", а також досвід НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" щодо створення інноваційного середовища.
1054624
  Сергійчук В. Про участь азербайджанців у національно-визвольному русі українського народу // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 226-231. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
1054625
  Дешко Л. Про участь Всеукраїнській громадській організації "Асоціація правників України" // Вісник Асоціації правників України / Асоціація правників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22.


  Положення від 12 лютого 2008 року
1054626
  Бузько О .В. Про участь Марії Вязьмітіної в археологічних дослідженнях Середньої Азії (за спогадами і листуванням) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 515-526. – ISSN 2227-4952
1054627
  Грачев О.О. Про участь НАН України в розробці наукових основ сталого розвитку України / О.О. Грачев, В.І. Етоков // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 57-73. – ISSN 0374-3896
1054628
  Галас Б. Про участь О. Антеповича у лексикографічній програмі Київської Старої Гроимади // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 18-25. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1054629
  Пилипенко П. Про участь працівників в управлінні підприємствами, установами і організаціями // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.383-387. – Бібліогр.: 11 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1054630
  Богуш П. Про участь представників різних народностей у Визвольній війні українського народу 1648 - 1654 рр. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 147-150. – ISBN 966-95758-1-8
1054631
  Манукало В.О. Про участь представників України у міжнародних заходах ЮНЕСКО та Всесвітньої метерологічної організації з гідрології та водних ресурсів у 2014 році // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 145-148. – ISSN 2306-5680


  В повідомленні представлені підсумки роботи 21-ї сесії Міжурядової ради Міжнародної програми ЮНЕСКО гідрологічної та другого наради Форуму з гідрології для Регіональної асоціації VI МВО. В сообщении представлены итоги работы 21-й сессии ...
1054632
   Про участь України у Всесвітній виставці "Експо - 2020" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 94-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 квітня (№ 69). – С. 6
1054633
  Назаренко Р.В. Про фактичне застосування моделі економічного розміру замовлення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 59-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1054634
  Пагутяк Г. Про фантазії Міносвіти інтегрувати українську літературу у світову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 1
1054635
  Святогор О. Про фантазію і послідовність та їх роль в сучасному доказовому процесі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 99-103.
1054636
  Святогор О. Про фантазію і послідовність та їх роль в сучасному доказовому процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 116-120.
1054637
  Кирилова О. Про Фаулза і Мефістофеля // Критика. – Київ, 2004. – Березень, (число 3). – С. 22-24


  Джон Фаулз - англійський романіст, письменник, есеїст, один із найвідоміших письменників-постмодерністів.
1054638
  Зелінська В.О. Про фауну молюсків нижньотретичних відкладів правобережжя седенього Дніпра між рр. Россю і Домотканню. / В.О. Зелінська, 1957. – C. 39-49
1054639
  Яцко І.Я. Про фауну хребовців з куяльницьких відкладень с.Крижанівки біля м. Одеси / І.Я. Яцко, 1938. – 109-116с.
1054640
  Цегельнюк П.Д. Про фаціальну приуроченість та діагностичні ознаки роду Platystrophia (бранхіоподи) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 3-6. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 10)
1054641
  Ричка В.М. Про федеративні засади державно-політичного устрою Київської Русі // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історіі / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Проблеми давньоруської та середньовічної археологіі. – С. 517-521. – ISBN 978-966-02-5651-4
1054642
  Филатов Л.А. Про Федота-стрельца, удалого молодца / Леонид Филатов. – Москва : АСТ, 2007. – 287с. – ISBN 5-17-032174-0
1054643
  Сірук М. Про феномен Туска // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 72). – С. 10


  Чому виник конфлікт між президентом Європейської Ради і польською владою.
1054644
  Сліпушко О. Про феномен Шевченка - і лірикам, і фізикам / розмову вела Людмила Коханець // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 25 жовтня (№ 200). – С. 9


  "...За ініціативи ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка Леоніда Губерського на виконання Указу Президента України "Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка", ...
1054645
  Поліщук Л.К. Про фізіолого-біохімічні особливості волоських горіхів Молдавії / Л.К. Поліщук. – Окр. відб. з Праць Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна. 1962., 1962. – 104-120с.
1054646
  Ткач Л. Про філіжанку, цератку і карафку
1054647
  Тарасевич В. Про філософію і методологію фундаментальної економічної науки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 100-108 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1054648
  Мельник А. Про філософію майбутнього. До візиту Меркель / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 вересня (№ 172). – С. 10-11


  Посол України в Німеччині Андрій Мельник: "Канцлер підтверджує на ділі готовність зайнятися пошуком миру для окупованого Росією Донбасу".
1054649
  Лєдніков Є.Є. Про філософське значення "принципу спостережуваності" у науці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1054650
  Самородницький П.Х. Про філософське осмислення зростання евристичної ролі математики на сучасному етапі наукового пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
1054651
  Конверський А.Є. Про філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка :від утворення до сучасності // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С.1-13
1054652
  Попович Мирослав Про філософську культуру країни на ім"я "СРСР" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.5-15. – ISSN 0235-7941
1054653
  Моклячук М.П. Про фільтрацію випадкових полів дискретного аргументу / М.П. Моклячук, Н.Ю. Щестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-122. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Знайдено формули для обчислення величини середньоквадратичної похибки та спектральної характеристики оптимальної лінійної оцінки функціоналу А[ксі] від невідомих значень однорідного випадкового поля [ксі](u, [ню]), (u,[іпсилон]) [належить] ZxZ_ за ...
1054654
  Білоусова Н. Про фінансові мости з Піднебесною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 176). – С. 7


  Україна домовляється з Китаєм про інвестування $ 1,3 мільярдів в оновлення зрошувальної системи.
1054655
  Михальський В.В. Про фінансові та товарні аспекти ринку золота як один із чинників зростання економіки : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 95-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1054656
  Баранов В. Про фінансово-економічне становище НСПУ : доповідь голови НСПУ Віктора Баранова на засіданні Ради НСПУ 27.03.2014 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 14). – С. 5
1054657
   Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді : Указ Президента України від 6 листопада 2018 р. № 357 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 210). – С. 4
1054658
   Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді : Указ Президента України від 6 листопада 2018 р. № 357/2018 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 89, 20 листопада 2018 року. – С. 16
1054659
  Пасмор Н. Про фонди і не тільки... : до ювілею Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого / Надія Пасмор, Діна Немашкало // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 42-46. – ISSN 1811-377X


  У листопаді 2014 року Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків) відзначає 210-річчя. Разом із університетом свій славетний шлях проходить і Наукова бібліотека. Не одне покоління викладачів і студентів пишається її правовими ...
1054660
  Корнієнко М.Є. Про фононну дискретність теплот кипіяння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 520-533. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлена нелінійно-квантова природа процесу кипіння, який не мас лінійного аналогу. Показано, що кипіння викликається сильним збудженням колективних коливальних мод, їх обертонів або складових тонів. Для багатьох речовин теплоти кипіння в розрахунку ...
1054661
  Савенко Я.М. Про форми відображення в розвитку природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
1054662
  Беляневич О. Про форми захисту прав суб"єктів господарювання // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – С. 62-69.
1054663
  Гінзбург М. Про форми знахідного відмінка в українських фахових текстах
1054664
  Сухонос В. Про форми і методи діяльності прокуратури // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.7-14
1054665
  Колб О.Г. Про форми кримінальної відповідальності / О.Г. Колб, З.В. Журавська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 40-43. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1054666
  Шлепаков М.С. Про форми переході різних країн до соціалізму / М.С. Шлепаков. – К., 1957. – 36с.
1054667
  Кущинський А. Про форми хрестів // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 4 (38), липень-вересень. – С. 51-53
1054668
  Єрмолаєв В. Про форму правління та державний режим Гетьманщини часів Б. Хмельницького (до 365-ї річниці Національної революції 1648 р.) / В. Єрмолаєв, О. Петришин // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 75-92. – ISSN 1993-0909
1054669
  Гутаріна К.В. Про формування вищої кваліфікаційної комісії адвокатури // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С43-44
1054670
  Грубрін Ю.Л. Про формування давніх денудаційних поверхонь вирівнювання рівнинних (платформених) областей // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 70-76. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1054671
  Івченко І. Про формування етноботаніки українськими природознавцями / І. Івченко, М. Федорончук // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 370-378. – ISBN 966-8547-39-X
1054672
  Горох О.П. Про формування засад кримінально-правової політики у сфері звільнення від покарання // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 263-267. – ISBN 978-966-458-403-3
1054673
  Лутай В. Про формування наукових проблем дисертаційної роботи та методологію їх розв язання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С129.
1054674
  Баїк О.І. Про формування наукової термінології податкового права України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – C. 9-15. – ISSN 0321-0499
1054675
  Дедіков О.І. Про формування підходів до подальшого реформування системи державних фінансів України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 96-106. – (Економічні науки)
1054676
  Рудишин С.Д. Про формування професійних знань студентів-екологів на засадах біологічної складової // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С.111-118.
1054677
  Шишко Л. Про формування професійної культури майбутнього вчителя математики / Л. Шишко, І.Є. Черненко // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 79-84. – ISSN 1998-6939
1054678
  Курбатов С. Про формування рейтингів університетів в Україні // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С.111-120.


  Концепція формування університетських рейтингів в Україні, яку схвалила вчена рада Інституту вищої освіти АПН України.
1054679
  Шаблій О.І. Про формування системи виробничих зв"язків лісопромислового комплексу Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1054680
  Іванова М.І. Про формування системи економічної безпеки підприємства // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 53-69. – ISSN 2306-546X
1054681
   Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : Закон України від 20 листопада 2012 р. № 5499-VI // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 1, 15 січня 2013 року. – С. 20-22
1054682
  Бобко А. Про формування у складі державного бюджету України видатків на лісове і мисливське господарство та надходжень від його діяльності : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-19 : Рис, табл. – Бібл. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1054683
  Мазорчук В.С. Про формулу Демазюра для простих модулів без старшої ваги / В.С. Мазорчук, О.М. Хоменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  У даній статті ми узагальнюємо формулу Демазюра на прості підфактори узагальнених модулів Верма над алгебрами Лі типу A-D-E. Для алгебри sl(3) ми також знаходимо відповідну фільтрацію Шуберта.
1054684
  Шошанні М. Про формулу поезії // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 6. – С. 106-117. – ISSN 0130-321Х


  Найчастіше спроби визначення, що таке поезія, можемо знайти в формулюваннях самих поетів. Напр., "Поезія - це кращі слова в кращому порядку" (Кольрідж), "Поезія - це те, що вже створено і не може бути виправлено" (Т. де Банвіль), "Поезія - це серце ...
1054685
  Зонтаг Сьюзен Про фотографію = On photography / Зонтаг Сьюзен; Пер.з англ. за ред.П.Таращука. – Київ : Основи, 2002. – 189с. – ISBN 966-500-575-8
1054686
  Шаталов А.А. Про фотохімічне перетворення центрів забарвлення в нагрітих лужно-галоідних кристалах / А.А. Шаталов. – С. 43-50
1054687
   Про фрактальний механізм взаємозв"язку між генезисом, розміром і складом атмосферних аерозолів у районах м. Одеси і Української антарктичної станції / В.Д. Русов, В.Н. Павлович, Р. Іліч, Р. Ячимович, Ю.А. Бондарчук, В.М. Ващенко, О.Т. Міхалусь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 415-427. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується фрактальний механізм взаємозв"язку між генезисом, розміром і складом атмосферних аерозолів, виміряних в синхронних експериментах на різних географічних широтах, зокрема в районі Одеси (Україна) і в районі Української Антарктичної ...
1054688
  Ленін В.І. Про фракцію прихильників одзовізму і богобудівництва / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 40с.
1054689
  Ленін В.І. Про фракцію прихильників одзовізму і богобудівництва / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 52с.
1054690
  Кондаков Н. Про фрески сходових веж Києво-Софійського собору // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 217-238. – ISSN 2310-3310
1054691
  Хільчевський В.К. Про фукціонально-генетичну та гідрохімічну класифікації ставків // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 6-11. – ISSN 2306-5680
1054692
  Кліменко Віталій Про фундаменталізацію фахових технічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 79-82. – ISSN 1682-2366
1054693
  Носова О. Про фундаментальні причини фінансових криз та життєздатність фінансових ринків у сучасній формі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 45-55. – ISSN 0131-775Х
1054694
  Басс Д.Я. Про функції сучасної держави // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 2220-1394
1054695
  Величко А.М. Про функції та місце поняття "соціальний престиж" у соціологіЇ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду основних функцій поняття "соціальний престиж" у соціології та його місцю у понятійно-категоріальному апараті соціології. Автор приділяє увагу таким функціям, як операціональна, пізнавальна, світоглядна, нормативна, методологічна, ...
1054696
  Панчишин С. Про функціональний розподіл доходів у різних групах країн наприкінці XX - початку XXI ст. / С. Панчишин, З. Приймак // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 641-649. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1054697
  Ямчинська Т.І. Про функціональні параметри текстового прототипу рекламних анотацій художніх творів сучасної англомовної прози // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 3. – С. 37-42. – (Серія "Філологічні науки")
1054698
  Гладка В. Про функціонально-семантичну кореляцію питальних займенників французької мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 164-170. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1054699
   Про функціонування державної мови у науковій сфері:(З постанови Головної ради ВАК України від 12 березня 1998р.) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.13
1054700
  Ільченко Ю.В. Про функцію Гріна для диференціального рівняння з запізненням аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами / Ю.В. Ільченко, А.В. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 67-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Знайдено обмежений на осі розв"язок абстрактного лінійного диференціального рівняння першого порядку зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами спеціального вигляду. Побудовано функцію Гріна для зображення розв"язку. The bounded on ...
1054701
  Ківенко Н.В. Про функцію і відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
1054702
  Чернін В.М. Про функцію розподілу середньої відносної висоти рельєфу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 108-114 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
1054703
  Глухівський Л. Про футбол і інтелектуальну власність // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 9. – Бібліогр.: 11 назв
1054704
  Тимошенко Ю. Про хаос, гармонію і соціальну утопію:Україна - не Африка: "Freitag" Німеччина (20 серпня) // Високий замок. – 2004. - 7 вересня


  [Інтерв"ю з народним депутатом України, лідером БЮТщодо європейського шансу УКраїни]
1054705
  Сидор В. Про характер взаємодії конституційних земельних положень і земельного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 65-68
1054706
  Ніколаєв М.В. Про характер економічних законів соціалізму / М.В. Ніколаєв. – Київ, 1953. – 36с.
1054707
  Курганський В.М. Про характер залежності інтервального часу [Дельта]Т від глибини доломітизації вапняків / В.М. Курганський, В.В. Храпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 33-37. – (Геологія ; Вип. 13)


  Наводяться результати експериментальних досліджень та фізичне тлумачення, що доказує наявність "стрибка" на графіку залежності [Дельта]Т = f [CaMg(CO3)2].
1054708
  Чмихов М.О. Про характер культурного впливу Північного Причорномор"я на Кавказ та Передню Азію в неоліті - ранньому енеоліті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 98-99. – (Історичні науки ; Вип. 27)


  В тезисах выступления обосновывается наличие сильного влияния индоевропейцев Северного Причерноморья на население Передней Азии и Кавказа, в неолите - начале энеолита. Это влияние прослеживается в появлении на Кавказе и Передней азии не позже IV тыс. ...
1054709
  Єрмоленко С. Про характер маркованості деяких функціональних різновидів грамем (futurum у контексті художнього мовлення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 128-132. – Bibliogr.: Літ.: С. 132; 4 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1054710
  Савенко Я.М. Про характер суперечностей в період будівництва комунізму / Я.М. Савенко. – Київ, 1968. – 16с.
1054711
   Про характер сучасних сектантських вірувань. – Київ : Політвидав України, 1968. – 168 с.
1054712
  Цофнас А.Ю. Про характер філософського та фізичного релятивізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1054713
  Зельдіч М.В. Про характеристичні форми частково впорядкованих множин з однозв"язним графом Хассе // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються скінченні частково впорядковані множини, (орієнтований) граф Хассе яких не містить обходів (наприклад, є однозв"язним). Для таких множин встановлюється канонічна Z-еквівалентність між характеристичною формою відношення часткового порядку ...
1054714
  Чистілін Д. Про хвильову природу економічних циклів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 0131-775Х
1054715
  Павленко Вікторія Про хворобу цивілізації (Інтерв"ю з кандидатом медичних наук Л.Забродською) / Павленко Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 37
1054716
  Тарнані І. Про хижих птахів / І. Тарнані. – Х., 1927. – 19с.
1054717
  Волиняк П. Про хитромудрого критика і новоявлену преподобицю // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 161, червень : червень. – С. 17-21


  Критична стаття Емануїла Райса "Поезії Емми Андієвської" у журналі "Сучасність".
1054718
  Брежнєв Л.І. Про хід виконання рішень XXIII з"їзду і пленумів ЦК КПРС з питань сільського господарства / Л.І. Брежнєв. – К., 1968. – 64с.
1054719
   Про хід вконання постанови Ради Міністів СРСР і ЦК ВКП/б/ від 20 жовтня 1948 р.. – К., 1950. – 16с.
1054720
   Про хід перевірки партійних документів. – К., 1935. – 24с.
1054721
  Локтєв В.М. Про хід підготовки Великої української енциклопедії (стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 р.) / В.М. Локтєв, А.М. Киридон // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 94-97. – ISSN 1027-3239


  У співдоповіді порушено важливі питання, пов’язані з реалізацією фундаментального видавничого проекту - підготовки і видання багатотомної Великої української енциклопедії. Цей проект має надзвичайно велике як наукове, так і суспільне значення. Виступ ...
1054722
  Горбачов М.С. Про хід релаізації рішень XXVII з"їзду КПРС і завдання по поглибленню перебудови / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1988. – 93 с.
1054723
  Ковтун Г.О. Про хіміків / Г.О.Ковтун. – Київ : Академперіодика, 2006. – 264с. – ISBN 966-360-046-2
1054724
  Каральник С.М. Про хімічне зміщення К-рівнів елементів / С.М. Каральник. – К., 1965. – 3с.
1054725
  Ромась М.І. Про хімічний склад донних відкладів у водних об"ектах районів АЕС // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 497-504 : Табл. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
1054726
  Квасниця І.В. Про хімічний склад самородної міді Волині / І.В. Квасниця, Я.О. Косовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-18. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчено хімічний склад самородної міді з вендських вулканітів ратненської, бабинської та заболотівської світ ділянки Жиричі, ратненської світи ділянки Рафалівка і більш давніх вендських осадових порід бродівскої світи волинської серії ділянки ...
1054727
  Семінович А. Про хімічні речовини, які небезпечні для людини (зразок уроку з основ здоров"я) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 27-30
1054728
  Гриневецький С. Про хліб і науку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 42). – С. 12


  Написати цю статтю автора спонукала не тільки робота як голови наглядової ради Одеської національної академії харчових технологій, а й багаторічний досвід діяльності як голови Одеської облдержадміністрації і народного депутата України, для якого ...
1054729
  Петкявічус В. Про хліб, кохання та гвинтівку / В. Петкявічус. – К, 1983. – 453 с.
1054730
  Дереч Д.Г. Про хлопця звичайного : повість / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1967. – 213 с.
1054731
  Ціпов"яз Лариса Про хоку - і весело, і серйозно : конспект уроку за творчістю Мацуо Басьо // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 32-35
1054732
  Лященко П.С. Про холеретичний ефект холецистокініну у собак / П.С. Лященко, С.П. Весельський, Т.Г. Каревіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 39-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Вивчався вплив холецистокініну на функціональний елемент печінки собак. Встановлено, що гормон в оптимальних дозах змінює як об"ємну швидкість холерезу, так і вміст в жовчі жовчних кислот, холестерину, білірубіну, кальцію і неорганічного фосфору, тобто ...
1054733
  Рильський М.Т. Про хороше в людях / М.Т. Рильський, Ю.К. Смолич. – Київ : Дніпро, 1965. – 174 с.
1054734
  Русяєва А.С. Про храм Партенос - верховної богині Херсонеса Таврійського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 4-16. – ISSN 0130-5247
1054735
  Тоцька І.Ф. Про художнє оздоблення Десятинної церкви в Києві // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 347-359. – ISBN 966-7671-23-2
1054736
  Бардік М.А. Про художнє оновлення Успенського собору Києво-Печерської Лаври в 40-х рр. XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 325-334. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Досліджується культурно-історичний аспект оновлення Успенського собору Києво-Печерської Лаври в 40-х рр. ХІХ ст. Уперше на основі архівних матеріалів з’ясовано: було комплексним, передбачало оновлення монументального живопису та поновлення іконостасів. ...
1054737
  Вінкельман Й Й. Про художній ідеал прекрасного / Й Й. Вінкельман, . – Київ, 1990. – 305с.
1054738
  Шамота М. Про художність / М. Шамота. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1957. – 316с.
1054739
  Білоус Петро Про художність, паралітературу й літературні смаки


  Критичні роздуми щодо статті Михайла Наєнка "Про помежів"я літератури й паралітератури" ("Слово і Час", № 5 за 2011 рік) щодо трактування літературних явищ
1054740
  Іщук А.О. Про художню манеру Павла Тичини // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 11-12
1054741
  Шевченко Т. Про художню творчість / Тарас Шевченко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 378 с.
1054742
  Гейне Г. Про художню творчість / Гейне Г. – Київ, 1988. – 350 с.
1054743
  Кудрич Л.В. Про художньо-виконавські завдання артиста - співака естради // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 209-214. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3


  На прикладі Харківської академії культури
1054744
  Лазуткін Д. Про це // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 108-114. – ISSN 0208-0710
1054745
  Хрієнко М. Про Церкву, яка об"єднує // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 102/103)


  Українці у Боснії змогли вижити, зберегти свою мову й духовне обличчя завдяки УГКЦ.
1054746
  Маслійчук В. Про цехові звичаї з фонду Харківської полкової канцелярії (1764) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 107-112. – ISSN 0869-3595


  Суспільне життя на території України
1054747
  Корсунський С. Про цивілізації, еліти і дороги, які ми вибираємо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 січня (№ 1). – С. 1, 6
1054748
  Тарасевич В. Про цивілізаційне вимірювання світової кризи // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 16-22. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
1054749
  Тарасевич В. Про цивілізаційні передумови інтеграційної політики України : Наукові дискусії / В. Тарасевич, В. Лебедєва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 47-54. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1054750
  Колосок С.І. Про циклічні процеси в Україні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 87-91. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
1054751
  Будкіна Л.Г. Про циклічність стоку на р. Південний Буг біля с. Олександрівка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 12-17 : Табл., рис. – (Географії ; Вип. 10)
1054752
  Москаленко К. Про цифрове розповсюдження музичних творів в Україні та США // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 251-253. – ISBN 978-617-7069-14-9
1054753
  Барановський В.Д. Про цифрові методи обчислення площ великих територій / В.Д. Барановський, В.М. Трюхан // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 17-21 : мал., табл. – Бібліогр.: 6 назв
1054754
  Зельдіч М. Про цілочисельну еквівалентність двох форм, асоційованих із сагайдаком // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-42. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Наведено просте та елементарне доведення канонічної Z - еквівалентності двох цілих квадратичних (відповідно, білінійних) форм, природним чином асоційованих зі скінченним графом (сагайдаком) Г без петель та орієнтованих циклів. Подано застосування цього ...
1054755
  Курчиков Л.Н. Про цінність інформації // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1054756
  Петренко О. Про ціноутворення в умовах монопольного ринку : фінанси. Податки. Кредит / О. Петренко, О. Петренко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 36-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1054757
  Сюндюков І. Про ціну життя та смерті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 8


  Видатний російський письменник-фронтовик Віктор Астаф"єв вірив у те, що жорстока правда про Другу світову війну необхідна людям.
1054758
  Клочек Г. Про час "Х" у реформуванні освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 12


  Отже, настає час "Х" — час реформування змісту освіти. Час особливої відповідальності і, водночас, час з багатьма невідомими. Довго і важко наближалися до нього. Якщо примірятися до Польщі як на найближчого сусіда, то маємо визнати, що ми підійшли до ...
1054759
  Рогова О. Про час виникнення права людини на життя: загальнотеоретичний аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 198-207
1054760
  Секерська Н.М. Про час заснування Ніконія / Н.М. Секерська, А.В. Буйських // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 37-44. – ISSN 0235-3490
1054761
  Кийков О. Про час заснування першої організації обслуговування чужоземців в Україні // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 112-114. – ISSN 0869-3595
1054762
  Денисенко В. Про час припинення випуску журналу "Киевские епархиальные ведомости" // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.159-160. – ISSN 0869-3595
1054763
  Терещенко О.І. Про час, про себе / О.І. Терещенко ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 152 с. – (Спогади вчених та вихованців ХДУ). – ISBN 978-966-623-461-5
1054764
  Кочерган М.П. Про час, про себе і людей : спогади / Михайло Кочерган. – Київ : Академія, 2012. – 222, [2] с., [12] арк. фотогр. : портр. – Сер. засн. в 2010 р. – (Унікум). – ISBN 978-966-580-394-2
1054765
  Радзівілл А.Я. Про часовий і просторовий зв"язки міденосності і накопичення бурштину на Волино-Подільській плиті / А.Я. Радзівілл, В.М. Мацуй // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 29-33. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
1054766
  Гришанович Т.О. Про часову складність алгоритму розкладання числових графів за допомогою їх кістяків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 83-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі описано алгоритм розкладання числового графа за допомогою його кістяків. Зокрема, розглянуто натуральні арифметичні графи з трьома твірними. Проведено оцінку часової складності даного алгоритму. The algorithm of partitioning by means of the ...
1054767
  Китова С. Про часопросторову семантику українського рушника та його орнаменту // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 109-118. – (Філологічні науки)
1054768
  Чечельницький О.А. Про частинні коефіцієнти кореляції числа вимог у системах обслуговування з залежними вхідними потоками / О.А. Чечельницький, О.В. Кучеренко // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 172-175
1054769
  Клюкін О.А. Про частоту походження селів у ярах Кримського Південнобережжя за даними дендрохронології / О.А. Клюкін, Є.А. Ашеров // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 85-90 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв
1054770
  Кульчицький С.В. Про чергове засідання Спільної українсько-російської комісії істориків // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С, 231-232. – ISSN 0130-5247


  12-14 жовтня 2008 р. відбулося чергове засідання Спільної українсько-російської комісії істориків.
1054771
   Про чергові завдання республіканських і обласних газет України. – К., 1948. – 100с.
1054772
  Бай Евгений Про черный день // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 76-78 : фото
1054773
  Косів М. Про честь і ганьбу України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 9). – С. 11
1054774
  Курдюмова О.А. Про честь і гідність радянського робітника / О.А. Курдюмова. – Київ, 1960. – 36с.
1054775
  Перегуда Є.В. Про чинники авторитарних тенденцій еволюції пострадянських режимів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 673-679. – ISSN 1563-3349
1054776
   Про чисельність Збройних Сил України на 2000-2005 роки.7.12.2000 №2128-Ш // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – C.54-55
1054777
   Про чисельність членів Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України та Національної академії мистецтв України : указ Президента України від 19 червня 2013 р. № 337 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 47, 2 липня 2013 року. – С. 24
1054778
  Репецький В.В. Про числа Ньютона для правильних многокутників // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 15-21. – ISSN 1029-4171
1054779
  Швиров В.В. Про число ідеалів кільця верхніх трикутних матриць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 36-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі встановлено зв"язок між кількістю ідеалів, що містяться у підкільці Тn(D) кільця Mn(D) всіх квадратних матриць на тілом D, та числами Каталана. Показано використання чисел Каталана у теорії напівланцюгових кілець. Ключові слова: числа ...
1054780
  Бондаренко В.В. Про число класів спряжених елементів групи UТn(k) над скінченним полем, які складаються із елементів порядку 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті вивчаються класи спряжених елементів груп унітрикутних матриць над полем характеристики 2. Знайдено число тих класів спряжених елементів в групі UTn(k), що складаються із елементів порядку 2, де k - скінченне поле із 2m елементів. Ключові ...
1054781
  Бондар О.П. Про число критичних точок диференційовної функції на многовиді // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 6-9. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Доведено, що число ізольованих критичних точок диференційованої функції на гладкому компактному зв"язному многовиді без межі не менше сильної категорії многовиду. Тим самим в загальному випадку збільшено відому нижню межу числа критичних точок ...
1054782
  Заторський Р.А. Про число сполучень на мультимножинах // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі виводиться нова формула для обчислення числа сполучень на мультимножинах, яка отримана при допомозі відповідної генератриси та описується ефективний алгоритм і програма на мові Q-BASIC обчислення таких чисел, що узагальнює відомий трикутник ...
1054783
  Заторський Р.А. Про число стандартних таблиць Юнга похилих діаграм // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи подання похилої діаграми у вигляді спеціальної трикутної матриці розглядається новий підхід до обчислення числа максимальних ланцюгів між двома розбиттями. При допомозі цього підходу виділено важливий для теорії зображень симетричних ...
1054784
  Мольченко Л.В. Про числовий аналіз дисперсії акустоелектричних хвиль у шарі з планарною віссю симетрії фізичних властивостей / Л.В. Мольченко, В.М. Шульга, О.М. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-67. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Аналіз дисперсії нормальних хвиль у шарі спрощується внаслідок незалежності поширення симетричних (планарних) та антисиметричних (згинних) хвиль. Розвивається формалізм гамільтонових систем для лінійних рівнянь електропружності й проронується чисельний ...
1054785
  Башняков О.М. Про числовий метод параметричної оптимізації з використанням функції чутливості в задачі оптимального керування / О.М. Башняков, В.В. Пічкур, О.А. Поліщук // Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова : 12-17 сент. 2016 г., г. Одесса, Украина : тезисы докл. / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики ; [сост. и отв. ред.: О.Д. Кичмаренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 22-25. – ISBN 978-966-927-171-6
1054786
  Ярославський Є. Про чистку і перевірку членів та кандидатів ВКП (б) / Є. Ярославський. – К, 1929. – 16с.
1054787
  Прусов В. Про чистоту неба над Києвом розповіли у Швеції // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 6


  Результати досліджень, які провели в Україні Є. Галицька та її наукові керівники доцент В.О. Данилевський і професор С.І. Сніжко (географічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка (КНУ)), були представлені на постерній сесії 8-го міжнародного семінару ...
1054788
  Чопик Р. Про читання Франка, або як обійтися без "Коду да Вінчі" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.69-73. – ISSN 0868-4790
1054789
  Гравин С.С. Про чувства добрые / С.С. Гравин. – Пермь, 1967. – 50 с.
1054790
  Леоненко М.М. Про швидкість збіжності до нормального закону розподілів оцінок найменших квадратів коефіцієнтів регресії процесів із сингулярним спектром / М.М. Леоненко, М.М. Шарапов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Знайдена оцінка швидкості збіжності до нормального закону розподілів оцінок найменших квадратів коефіцієнтів лінійної регресії випадкових процесів із сингулярною спектральною щільністю (довгою пам"яттю або спільною залежністю). Показано, що у цьому ...
1054791
  Усар І.Я. Про швидкість збіжності стаціонарних розподілів систем з повторними викликами, керованих пороговими стратегіями / І.Я. Усар, Ю.О. Протопоп, Т.П. Обруч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 172-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1054792
  Масол В.І. Про швидкість зближення розподілу рангу випадкової розрідженої булевої матриці до розподілу Пуассона / В.І. Масол, С.В. Поперешняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті знайдені оцінки швидкості зближення розподілів, вказаних в назві роботи, за умови, що елементи матриці незалежні та не обов"язково однаково розподілені величини, а відношення числа рядків до числа стовпців цієї ж матриці може повільно ...
1054793
  Усар І.Я. Про швидкості збіжності стаціонарних розподілів систем з повторними викликами / І.Я. Усар, І.А. Макушенко, Ю.О. Протопоп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 209-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядаються системи обслуговування з повторними викликами типу M/M/1/N та М/М/1/оо, в яких інтенсивність вхідного потоку залежить від кількості джерел повторних викликів. Розглядається гістерезисна стратегія керування такими системами. ...
1054794
  Соболь В. Про Шевченка та дороги до українсько-польського порозуміння... до 200-ліття Тараса Шевченка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 295-302. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086


  Рецензія на кн.: Козак Стефан. Шевченкознавчі та порівняльні студії. Статті. Розвідки. Лекції / голов. ред. Г. Скрипник; упоряд. Р. Радишевський. Міжнародна асоціація україністів; Міжнародна школа україністики. – К.: Вид-во Інституту мистецтвознавства, ...
1054795
  Шаховский С.М. Про Шевченка. Літ.-критич. зб. / С.М. Шаховский. – Одеса, 1939. – 220с.
1054796
  Яцюк В. Про Шевченківські реліквії у Варшаві // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 3 : Окупація. – С. 12-21.
1054797
  Гареев З. Про Шекспира / З. Гареев. – М, 1990. – 47с.
1054798
  Ковтун І. Про широту математичних інтересів академіка Михайла Кравчука // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 2 (67). – С. 84-88. – ISSN 1562-529Х
1054799
  Романюк В. Про шкідливість державного протекціонізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 163). – С. 5


  Окуповані території Північного Кіпру як приклад економічного зростання.
1054800
  Тимошеко О. Про школу активного відпочинку спортивно-педагогічну інформатику та інші особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури в сучасному освітньому вимірі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 лютого (№ 8). – С. 8
1054801
  Скорик Г.І. Про шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні / Г.І. Скорик, В.В. Барінов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 180-185


  У статті проаналізовано основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної політики держави, шляхи активізації внутрішніх інвестицій та залучення іноземних інвестицій за рахунок покращення роботи фондового ринку. The main wais for improving of the ...
1054802
  Нестеренко О.О. Про шляхи будівництва комунізму в СРСР / О.О. Нестеренко. – К., 1960. – 76с.
1054803
  Козубовський Г.А. Про шляхи надходження празьких грошів до Східної Європи (XIV–XV ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 39-51. – ISSN 0130-5247
1054804
   Про шляхи підвищення ефективності уроків української мови. – Х., 1958. – 32с.
1054805
  Худушин Ф.С. Про шляхи подолання істотних відмінностей між фізичною і розумовою працею. / Ф.С. Худушин. – К., 1959. – 98с.
1054806
  Дульський О. Про шляхи реформування сектора безпеки (правоохоронних органів) України / О. Дульський, І. Присяжнюк // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 61-69
1054807
  Павко А.І. Про шляхи розв"язання проблеми еквівалетності національних учених ступенів у європейському освітньо-науковому просторі
1054808
  Ярославський Є. Про шостий З"їзд партії / Є. Ярославський. – К, 1937. – 32с.
1054809
  Паславська А. Про штуку перекладання Івана Франка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 59-64. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1054810
  Барабашов М.П. Про штучні супутники Землі / М.П. Барабашов. – Київ, 1958. – 14с.
1054811
  Семенов В.В. Про щільність множин лінійних операторів та білінійних форм, що досягають норми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 255-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті поліпшено результат Лінденштраусса про щільність множин лінійних неперервних операторів, які досягають своєї норми. Для рефлексивних банахових просторів Е і F доведено щільність у просторі L2(E,F;R) множини білінійних неперервних відображень, ...
1054812
  Ланецька Т.В. Про що "кричить" Грегор Замза? : урок розвитку мовлення за новелою Ф. Кафки "Перевтілення". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-42
1054813
  Котик І. Про що "Поезії про ніщо"? : Екзистенцыйний вимыр людини в одноыменный збырцы Юрыя Тарнавського
1054814
  Котик Ігор Про що "Поезії про ніщо"? : екзистенційний вимір людини в однойменній збірці Юрія Тарнавського
1054815
  Третяк Наталія Про що говорить душа? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
1054816
  Третяк Н. Про що говорить душа? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Художниця Катерина Косьяненко
1054817
  Нельговський Ю.П. Про що говорить каміння / Ю.П. Нельговський. – Київ, 1966. – 40 с.
1054818
  Біленький С. Про що говорять джерела?: (Дo реконструкції бioгрaфiї київськoгo iнтeлeктуaлa пeршoї пoлoвини XIX ст.) // Генеза : філософія, історія, політологія: спецвипуск / Наукове товариство "Гуманітарна колегія". – Київ, 1999. – Філософські, історичні, політолологічні студії 99. – С. 48-54.
1054819
  Стішковська Л.Л. Про що говорять тварини / Л.Л. Стішковська; Пер. з рос.: В.Р.Скомаровського. – Київ : Урожай, 1986. – 168с.
1054820
  Гнидюк М.Я. Про що дзвеніли рейки : докум. повість / М.Я. Гнидюк. – Київ : Молодь, 1968. – 206 с.
1054821
  Абдуліна І. Про що домовляються народні обранці і на що розраховувати авторам // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 4
1054822
  Мельник О.П. Про що думаєш, сину? : повість / О.П. Мельник. – Київ : Молодь, 1963. – 218 с.
1054823
  Павленко М. Про що забули домовитись "господарники" // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 85-86


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1054824
  Прилюк Д.М. Про що і як писати до газети / Д.М. Прилюк. – К, 1959. – 39с.
1054825
  Антоненко-Давидович Про що і як. / Антоненко-Давидович. – Київ, 1962. – 157с.
1054826
  Кутенев О. Про що мовчала Марієтта Шагінян? Сенсаційні документи про родину Ульянових // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 4 (75) : вересень - жовтень. – С. 52-54
1054827
   Про що мовчали за "круглими столами" / Редакція журналу "ЗЛ" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-3
1054828
  Зубрицька М. Про що мовчить Мнемозіна?: спогади С. Пшибишевського про В. Стефаника у контексті новочасної культури пам"яті // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 231-239. – ISSN 2309-4389
1054829
  Барилюк А. Про що мріють наші студенти? // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 16 листопада (№ 212). – С. 1, 6
1054830
  Орешко М.В. Про що нам говорить голос молодого Ізраїлю // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 59-67. – ISSN 1996-9872


  "Етгар Керет є одним із найвідоміших ізраїльських авторів, мала проза якого перекладена більш ніж п’ятдесятьма мовами та опублікована в сорока двох країнах. Письменник уже отримав значну кількість престижних міжнародних премій та був названий генієм на ...
1054831
  Бедзик Юрій Про що не доповідали фюреру : Роман / Бедзик Юрій. – Київ : Варта, 1996. – 364с. – ISBN 5-7707-9274-4
1054832
  Вайтовіч А. Про що не пише "Советская Белоруссия" : інтерв"ю / Аляксандр Вайтовіч ; [інтерв"ю взяла] Жанна Безп"ятчук // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 3 (168). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Академік Аляксандр Вайтовіч про масові репресії в Білорусі та зміну курсу Аляксандра Лукашенка.
1054833
  Жулинський М. Про що ночами сюрчав цвіркун? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 20). – С. 11


  Мандри пам"яті столітнього волинянина. Автор "Століття Якова" Володимир Лис про свій твір.
1054834
  Ільченко Н.В. Про що потрібно пам"ятати користувачам пічного опалення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 27 : фото
1054835
  Пушкарук Н. Про що промовчав Трамп? / Н. Пушкарук, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 174). – С. 3


  Експерти - про значення виступу президента США на Генасамблеї ООН та висновки для України.
1054836
  Медуниця М.М. Про що розмовляють закохані. / М.М. Медуниця. – К, 1990. – 104-232с.
1054837
  Кіслова Вікторія Про що розповідає медична геологія (Інтерв"ю з доктором геолого-мінералогічних, географічних, технічних наук, професором, академіком Г.І.Рудьком / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 39-40 : фото
1054838
  Стрижак О.С. Про що розповідають географічні назви = (Сліди народів на карті УРСР) / О.С. Стрижак. – Київ : Наукова думка, 1967. – 127с.
1054839
  Стріха М. Про що розповідають книжкові дарчі написи? (Декілька нових штрихів до портрета Григорія Кочура) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (1059/1060). – С. 217-225. – ISSN 0320-8370
1054840
  Стріха М. Про що розповідають книжкові дарчі написи? (декілька нових штрихів до портрету Григорія Кочура) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 72-77. – ISSN 1819-7329
1054841
  Телегін Д.Я. Про що розповідають кургани / Д.Я. Телегін. – К., 1970. – 20с.
1054842
  Телегін Д.Я. Про що розповідають кургани / Д.Я. Телегін. – К., 1971. – 67с.
1054843
  Телегін Д.Я. Про що розповідають кургани / Д.Я. Телегін. – Київ : Наукова думка, 1971. – 67 с.
1054844
  Гаско М.Е. Про що розповідають малюнки Тараса Шевченка. Шевченкознавчі етюди / М.Е. Гаско. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 227 с.
1054845
  Сокол Ігор Про що розповідають прізвища // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 26-27
1054846
   Про що розповідаютьюні історики. – К., 1963. – 219с.
1054847
  Казанцева Л. Про що розповіла музейна експозиція : до 180-річчя Alma-mater: події і люди // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4 : фото


  Про випускника нашого університету, одного з двох перших аспірантів проф. С.Д. Чорного Київської університетської астрономічної обсерваторії Миколу Максимовича Остафова (1907-1944), кілька рукописів якого зберігається в Астрономічному музеї. Коротка ...
1054848
  Марцінковський І. Про що розповіла шевченківська медаль // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 25-31 грудня (№ 51). – С. 5


  Нині існує близько 800 шевченківських медалей. Одну з перших виготовив Монетний Двір у Петербурзі, але, оговтавшись, царські чиновники розпорядилися її знищити, лишилося кілька екземплярів. Через політичну цензуру в радянсько-комуністичний період деякі ...
1054849
  Висоцький С.О. Про що розповіли давні стіни / С.О. Висоцький. – Київ, 1978. – 143 с.
1054850
  Кононенко М. Про що свідчать берестяні грамоти Новгорода: правда і домисли // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 11-14. – ISSN 0130-7037
1054851
  Климович А. Про що свідчать вибори в Латвії? / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 182). – С. 3


  "Проросійська партія "Злагода" жодним чином не вплине на курс країни", - експерт.
1054852
  Сизоненко В.О. Про що свідчить світовий і вітчизняний досвід фінансування інноваційного розвитку? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 34-39. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1054853
  Матящук Л.Є. Про що свідчить узагальнення прапктики вирішення спорів за участю сільськогосподарських підприємств? // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.51-54. – ISBN 966-7784-65-7
1054854
  Сизоненко В. Про що свідчить українська модель корпоративного підприємництва : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 29-37. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1054855
  Тарновський М.Ю. Про що співає жайворонок : повісті / М.Ю. Тарновський. – Львів, 1961. – 116 с.
1054856
  Горболіс А. Про що танцює героїня "Дитячої груді у скрипці" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 52-57. – ISSN 0236-1477
1054857
  Черкасенко С. Про що тирса шелестіла... / С. Черкасенко. – К., 1918. – 82с.
1054858
  Черкасенко С.Ф. Про що тирса шелестіла... : Трагедія / Спиридон Черкасенко. – Київ : [Hаш театp] ; Військова друк. "Герольд", 1918. – 84 с. – Hа тит. аpк.: Пpисвячується велетневі pідноі сцени, Миколі Садовському. – ([Видавництво "Hаш театp"] ; [№ 3])
1054859
  Лозовий В. Про що шумів поліський бір : оповідання / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1963. – 112 с.
1054860
  Носенко О.Є. Про що шуміли сосни : оповідання / О.Є. Носенко. – Київ : Молодь, 1964. – 255 с.
1054861
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року" : указ Президента України від 14 жовт. 2008 р. № 928/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 3
1054862
   Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року" : указ Президента України від 14 жовт. 2008 р. № 928/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 2 с. обкл.
1054863
  Ткаченко Г.И. Про это самое. / Г.И. Ткаченко. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 39с.
1054864
  Сорочан К.С. Про ювелярів та їхню спеціалізацію у Візантії IV - IX ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 1. – С. 85-96. – ISSN 0235-3490
1054865
  Кочин В. Про юридичний статус об"єктів самочинного будівництва в Україні / В. Кочин, А. Овчаренко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 27-34
1054866
  Клименко О.М. Про юридичні гарантії конституційної відповідальності суб"єктів законодавчої діяльності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 40-44. – ISSN 2220-1394
1054867
  Коваленко Т. Про юридичні обов"язки власників та користувачів земельних ділянок // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-36
1054868
  Пилипенко П. Про юридичні факти, що властиві для правовідносин довкілля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 285-289. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті з"ясовано питання щодо юридичних фактів, які зумовлюють, зміни та припинення правових відносин у сфері довкілля. Подано класифікацію цих фактів та обгрунтовано важливість для вказаних правовідносин фактичних юридичних складів. Зроблено ...
1054869
  Богдан І.А. Про юридичну конструкцію трудового договору // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 54-57
1054870
  Якубівський І. Про юридичну природу договорів між організаціями колективного управління і суб"єктами авторського права та суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 25-31


  У статті досліджена юридична природа договору управління майновими авторськими і (або) суміжними правами на колективній основі. Виявлені особливості договору управління майновими авторськими і (або) суміжними правами на колективній основі як різновиді ...
1054871
  Пастух Ігор Про юридичну природу ліцензування господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 83-85
1054872
  Айдинян А. Про юридичну природу помилки в характері діяння // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 373-374. – ISBN 978-617-7069-28-6
1054873
  Свида Т.О. Про юридичну силу норм захисту дійсної демократії // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 23-26. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1054874
  Ющик О. Про юридичну техніку конституційного визначення судоустрою України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.88-91. – ISSN 0132-1331
1054875
   Про Юрія Збанацького. – К., 1974. – 151с.
1054876
   Про Юрія Збанацького. – К., 1983. – 288с.
1054877
   Про Юрія Смолича. – К., 1980. – 367с.
1054878
  Паламарчук І.К. Про явища реградації грунтів південного степу УРСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 104-107 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1054879
  Гундорова Т. Про Явлення Слова : Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Львів : Літопис, 1997. – 299с. – ISBN 966-7007-01-4
1054880
  Поліщук В. Про яке Будище писав Шевченко? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 13
1054881
  Фізер І.М. Про який час ідеться в літературному творі ? // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 5-7
1054882
  Боронь О. Про які "письма из-за границы" йдеться у Шевченкових повістях? // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 201-204. – ISBN 978-966-2449-92-1
1054883
   Про які виші найбільше мріють абітурієнти // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 134). – С. 1


  Найбільше заяв на бакалаврат було подано до КНУ ім. Т. Шевченка та Львівський нац. ун-т ім. І. Франка.
1054884
  Крупка Я. Про якісні характеристики фінансової звітності / Я. Крупка, М. Музика // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 97-106. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1054885
  Коршунов Д.А. Про якість - поза реклами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.
1054886
  Шулікін Д. Про якість і корупцію // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15 червня (№ 24). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Результати загальнонаціонального опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та фірма "Юкрейніан соціолоджі сервіс" свідчать, що абсолютна більшість студентів - 87% - вважає важливою проблему вдосконалення вищої освіти, ...
1054887
  Волинський Г. Про якість корпоративного управління : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 42-49. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1054888
   Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини. – К., 1998. – 34с.
1054889
  Синиченко О. Про яку воду писав Шевченко? Уроки української лексики
1054890
   Про Ярослава Галана. – К., 1987. – 331с.
1054891
  Кульчицький С. Про Ярослава Ісаєвича // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 331-335. – ISSN 2078-659X
1054892
  Різун В. Про... медіацінності / розмову вів Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 лютого (№ 23/24). – С. 25, 29


  Чи готові до сучасних медіавикликів вчорашні випускники журналістських факультетів, в країні під час гібридної війни, яку проти нас розв"язала Росія? Про це "День" розмовляв з д-ром філол. наук, директором Інституту журналістики КНУ імені Тараса ...
1054893
  Фридман Н.П. Проавовое положение таможенных органов в СССР и вопросы гражданского права в их деятельности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фридман Н.П.; Всес. юрид. заочный ин-т. – М., 1973. – 22л.
1054894
  Зузульский А.И. Проаганда в комсомольской печати революционных, боевых и трудовых традиций (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Зузульский А.И.; МГУ. – М,, 1978. – 22л.
1054895
  Чорноус Г.О. Проактивне управління соціально-економічними системами на основі інтелектуального аналізу даних : методологія і моделі : монографія / Г.О. Чорноус ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-351. – ISBN 978-966-439-738-1
1054896
  Клок О. Проаналізовано основні показники галузі освітнього туризму в Україні // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 5-9


  Визначено, представники яких країн мають вагомий вплив як на туристичну, так і на освітню сферу України. Обґрунтовано, що близькість країни не є вирішальним фактором, що впливає на обрання України як країни для здобуття вищої освіти. З метою визначення ...
1054897
   Проангіогенна дія новосинтезованих сполук-аналогів інгібіторів HIF-1 / Т. Ніколаєнко, Л. Гарманчук, С. Орисик, В. Пехньо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 85-89. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив новосинтезованих сполук-аналогів інгібіторів HIF-1 на метаболічний та проліферативний статус ендотеліальних клітин. Показано, що син-ізомер проявив пропроліферативну дію та антиапоптичну паралельно з анти-ізомером. Ці ефекти ...
1054898
  Шумилина И.В. Проарабское лобби в США: между политикой и энергетикой // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 4 (544). – С. 18-34. – ISSN 0321-2068


  Считается, что политический и экономический лоббизм во властных структурах США является обычной практикой. Саудовскую Аравию в связи с этим приводят в качестве наиболее яркого примера. Насколько же эффективен в действительности проарабский лоббизм в ...
1054899
  Валентинов А. Проба-96. Судьба литературного поколения // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 244-252. – ISSN 1728-8568
1054900
   Проба "Голосу": Розмова М. Рябчука з Марком Робертом Стехом // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 3. – С.46-56. – ISSN 0585-8365


  Марк Роберт Стех - сучасний український пись- менник, що 20 років прожив у Польщі, а зараз мешкає в Канаді,- пише свої книги виключно українською мовою і вважає себе українцем
1054901
  Чудний П В. Проба гарту / П В. Чудний, . – К, 1967. – 239с.
1054902
  Лобанов Л.Г. Проба жизнью. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1968. – 56с.
1054903
   Проба личности. – М., 1991. – 445с.
1054904
   Проба на мужество. – М., 1974. – 80с.
1054905
  Вдовіна О. Проба пера: [поезія] // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Під рубрикою проба пера - вірші Олександри Вдовіної.
1054906
  Романцев Р.В. Проба сил / Р.В. Романцев. – М., 1985. – 124с.
1054907
  Павлов И.П. Проба физиологического понимания симптомологии истории / И.П. Павлов. – Ленинград, 1932. – 36с.
1054908
  Гейдеко В. Проба характера : Литературно-критические статьи / В. Гейдеко. – Ставрополь, 1971. – 112 с.
1054909
  Забіла Н.Л. Пробабині казки / Н.Л. Забіла. – Київ, 1978. – 48с.
1054910
  Забіла Н.Л. Пробабині казки. / Н.Л. Забіла. – К, 1978. – 48с.
1054911
  Василенко К.М. Пробабілізм політичних видань України і проблема адекватності відображення фактів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблемні питання ідейного та жанрового розвитку політичної журналістики в Україні. Рассмотрены проблемы идейного и жанрового развития политической журналистики в Украине. Problems of ideological and genre development of political ...
1054912
  Брязгунов Ю. Пробатьківщина...Київського університету // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 2 березня. – С. 4


  Кременецький ліцей як основа заснування Київського університету. Про книгу українського наукознавця Павла Штепи "Московство".
1054913
  Тейван-Трейновский Пробация как социально-правовое воздействие на личность с противоправным поведением / Тейван-Трейновский, В.Т. Волков // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 11 (343). – С. 105-112. – ISSN 0132-1625
1054914
  Білоус О.І. Пробації: українське майбутнє чи іноземне запозичення // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 27-30
1054915
  Конопацька О.М. Пробаційна робота з неповнолітніми злочинцями (зарубіжний досвід) / О.М. Конопацька, Ю.О. Матвєєва // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Чернігів, 2014. – № 2 (6). – С. 122-125


  Розглянуто підстави та обставини арешту Тараса Шевченка. Досліджено умови його заслання, вплив цього періоду на життєву і творчу долю митця. "... 1847 року за доносом студента Київського університету Олексія Петрова Кирило-Мефодіївське товариство ...
1054916
  Голодна А.С. Пробація як механізм захисту прав учасників кримінального процесу // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 211-214. – ISBN 978-617-7364-24-4
1054917
  Гусак А. Пробація як складова ювенальної юстиції в Україні // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 119-123. – ISSN 2409-4544
1054918
  Капленко Т.В. Пробація: українські реалії / Т.В. Капленко, Л.М. Кулик // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 18-20. – ISSN 2312-928X
1054919
  Мороз О. Пробач нам, Гія! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 6
1054920
  Москаленко Леся Пробачити можу все, крім зради та обману / Москаленко Леся, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 20-24
1054921
  Іршад Улла Хан Пробачте мені мій гріх о бджоли: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 29-30. – ISSN 0320-8370
1054922
  Гольман И. Пробег : проза: криминальный роман / окончание. Начало в № 4-5, 2012 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 132-187
1054923
   Пробей чужой номер. – Москва, 1991. – 64с.
1054924
  Демин А.В. Пробелы в налоговом праве и методы их преодоления // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 48-57. – ISSN 0132-0769
1054925
  Голец Г.А. Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 13-16. – ISSN 1812-3910


  Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу соответствия российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам и рассматривает вопросы финансового, административного и ...
1054926
  Лазарев В.В. Пробелы в праве / В.В. Лазарев. – Казань, 1969. – 96с.
1054927
  Лихачев В.Н. Пробелы в современном международном праве / В.Н. Лихачев. – Казань, 1985. – 86с.
1054928
  Бронза Й.Л. Пробелы закона - проблемы адвокатуры. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.10-12
1054929
  Жилюк С. Пробема конфлікту у релігійного реформаторства та церковного традиціоналізму на Всеросійському помісному Соборі 1917 - 1918 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 145-149. – ISSN 2519-1942
1054930
  Луцишин Г. Пробема національної ідентичності в умовах глобалізації // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 166-171
1054931
  Кузьо Т. Пробеми безпеки в небезпечному регіоні // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 10-15


  Українсько-російські відносини та роль України в європейській безпеці.
1054932
  Сітніков А. Пробеми вдосконалення системи безоплатної правової допомоги через призму досвіду системи безоплатної правової допомоги провінції Квебек у Канаді // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 11 (18), листопад. – С. 21-23
1054933
  Мозгова Н.Г. Пробеми державності в українській духовно-академічній філософії XIX століття // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 495-501. – ISBN 966-628-014-0
1054934
  Архіпова Є.І. Пробеми дослідження Київського Софійського собору та його подвір"я // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 28-34. – ISBN 978-966-2608-12-0
1054935
  Позняк Е.В. Пробеми екологічного виховання в Україні: філософсько-правові підходи // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 187-191. – ISBN 978-966-419-269-6
1054936
  Мерніков Г.Л. Пробеми забезпечення економічної безпеки України у контексті трансформації міжнародних організацій безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 386-389
1054937
  Хома В.О. Пробеми імплементації норм європейського законодавства з питань митного забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності / В.О. Хома, Е.С. Молдован // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 3 (99). – С. 3-8
1054938
  Слободяник С.С. Пробеми розвитку малого підприємництва в Україні // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 126-133
1054939
  Зікеєва С.Г. Пробеми розвитку сфери освіти в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 140-142
1054940
  Загладин Н. Пробемы конфликтности в современном мире // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 6. – С. 90-101. – ISSN 0131-2227
1054941
  Монтень М. Проби / Мішель Монтень; З фран. пер. А. Перепадя. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-7888-90-8(Т.1)
Кн.1. – 2005. – 365с.
1054942
  Монтень М. Проби / Мішель Монтень; З фрнцузької пер. А. Перепадя. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-378-025-8(Т.2)
Кн.2. – 2006. – 515с.
1054943
  Монтень М. Проби = Essais / Мішель Монтень ; з фран. пер. Анатоль Перепадя. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-378-041-X
Кн.3. – 2007. – 383с. – Шифр. дубл. 1 Монт.
1054944
  Монтень М. Проби : вибране / Мішель Монтель ; пер. з фр. А. Перепаді ; [післямова В.Л. Скуратівського ; худож.-оформ. Б.П. Бублик] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2012. – 442, [1] с. : іл. – Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.]). – ISBN 978-966-03-5105-9
1054945
  Станчев Л. Пробив / Л. Станчев. – София, 1948. – 88с.
1054946
  Сакович В.Н. Пробиотики в лечении аденовирусных конъюнктивитов // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 66-71. – ISSN 2309-8147
1054947
  Бойчук Б. Пробираючись крізь сни : поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 139-151.
1054948
  Мостович Б.Я. Пробирное искусство / Б.Я. Мостович. – Л, 1928. – 148с.
1054949
  Галилей Г. Пробирных дел мастер / Г. Галилей. – М., 1987. – 272с.
1054950
  Остапченко Д. Пробіотик - профілактика раку стала реальністю / Д. Остапченко, Т. Берегова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  На сьогодні рак шлунка посідає друге місце в загальній захворюваності на рак. Зусиллями багатьох учених вдалося розкрити механізм розвитку раку шлунка в людей зі зниженою кислотністю. В профілактиці і лікуванні раку активно використовуютья пробіотики - ...
1054951
  Назимок М.М. Пробірний контроль. Експертна оцінка ювелірних виробів з дорогоцінних металів : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / М.М. Назимок, О.К. Шликов, Т.М. Артюх ; МОНУ ; Київський нац. торгівельно-економ. ун-т ; Держ. пробірна служба МФ України. – Київ : Воля, 2009. – 248 с. – (Товарознавство). – ISBN 966-8329-39-2
1054952
  Назимок М.М. Пробірний контроль. Методи аналізу дорогоцінних металів : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямком підгот. "Товарознавство і тогов. підприємництво" / М.М. Назимок, О.Я. Боровиков, Т.М. Артюх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торгов.-екон. ун-т ; Держ. пробірна служба М-ва фінансів України. – Київ : Воля, 2010. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-316. – (Серія "Товарознавство"). – ISBN 978-966-8569-52-4
1054953
  Драгунская Ксения Пробка : пьеса // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 163-174
1054954
  Правдин Л.Ф. Пробковый дуб и его разведение в СССР. / Л.Ф. Правдин. – М.-Л., 1949. – 268с.
1054955
  Желтов А.М. Проблебы стимулирования труда коллективов промышленных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: / Желтов А. М.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1054956
  Буряк С.С. Проблекма характера в современной украинской прозе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буряк С.С. ; КГ У им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 50 с. – Бібліогр. : с. 49-50
1054957
  Осипов В.Е. Проблем вероятности в физике в ее историческом развитии и философском значении. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Осипов В.Е.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1967. – 22л.
1054958
  Федюкин И. Проблем всего две. Но серьезные. Эффективные вузы охотно ставят в пример. Но кто захочет решить их проблемы? : беседу вела Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  "Пути мобилизации научных кадров для модернизации российских университетов” - под таким девизом прошел VI Балтийский образовательный форум (БОФ). Заместитель министра образования и науки РФ И.Федюкин рассказал о развитии научных исследований в ведущих ...
1054959
   Проблем нефтеносности Сибири. – Новосибирск, 1971. – 248с.
1054960
   Проблем радиофизики и радиоэлектроники. – Куйбышев, 1976. – 156с.
1054961
  Яценко Г. Проблем развития логистической инфраструктуры много! // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 2. – С. 30-33 : фото
1054962
   Проблем экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Л
6. – 1983. – 245с.
1054963
  Редько О. Проблема "materialiaty" в українській аудиторській практиці // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 42-47 : табл., рис.
1054964
  Ігнатович О. Проблема "батьки і діти" в новелі "Тестамент" Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 115-120
1054965
  Веселова Н.П. Проблема "важкої дитини" в родині // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.9-14. – (Психологічні науки)
1054966
  Анпеткова-Шарова Проблема "Вакханок" Еврипида : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Анпеткова-Шарова Г.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л.
1054967
  Гончарова О.Е. Проблема "вбрасывания" в социо- и человекомерность систем/конструкцій с иными характеристиками в рамках исследования макросистемы "водитель-автомобиль-среда" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 15-17
1054968
  Мелещенко О. Проблема "відпливу мозків" у дзеркалі преси / Олександр Мелещенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 179-190. – (Журналістика ; Вип. 3)
1054969
  Захарченко П. Проблема "вірізків" у фокусі земельної реформи за положеннями 19 лютого 1861 р. // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 238-244.


  Автор статті аналізує Положення 19 лютого 1861 року, що склали зміст земельної реформи та акцентує свою увагу на проблемі так званих "відрізків". The author of this article analyses Statute on February, 19, 1861, that vade maintenance of the landed ...
1054970
  Самолюк Н.М. Проблема "гендерної асиметрії" на ринку праці України / Н.М. Самолюк, Г.М. Юрчик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 46-53
1054971
  Бруз В.С. Проблема "гуманітарних інтервенцій": правові аспекти і позиція України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 93-98. – ISBN 966-7196-06-2
1054972
  Дубровский Давид Израилевич Проблема "другого сознания" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 19-28. – Бібліогр.: с. 19, 21, 23-28. – ISSN 0042-8744
1054973
  Глухарев Л.И. Проблема "евродолларов" в условиях кризиса валютной системы капитализма / Л.И. Глухарев. – М, 1973. – 44с.
1054974
  Субботина Н.Д. Проблема "естественного состояния" в теории Томаса Гоббса и социально-философский анализ категории "естественное" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.88-98. – ISSN 0235-1188
1054975
  Строгецкий В.М. Проблема "заимствования" и развитие межкультурных контактов в истории цивилизаций // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 26-32. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается проблема возникновения культурных контактов и роли реформ в процессе становления и развития цивилизаций, а также исследуется тема "заимствования" как важный фактор межкультурных взаимоотношений
1054976
  Бобровський П.П. Проблема "зведення" у філософії та біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1054977
  Гнатів В. Проблема "зловживання правом" в законодавстві сучасної України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 29-31
1054978
  Мельничук Н. Проблема "злочину" та "покарання" в контексті вчення Анаксимандра // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 80-85. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
1054979
  Тімуш І.С. Проблема "зняття" паралелізму об"єктивістських та суб"єктивістських підходів до праворозуміння // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12
1054980
  Смолина О.О. Проблема "историчности" культуры православного монашества // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 5-9. – ISBN 978-954-322-848-5
1054981
  Данканіч Р.І. Проблема "істини" в контексті співвідношення гуманітарних і природничих наук в філософії Г. Гадамера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 141-144. – ISSN 2076-1554
1054982
  П"ятницька І.С. Проблема "композитор-фольклор" у творчій діяльності М.В.Лисенка: етнокультурологічний аспект : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : 17.00.01 / П"ятницька І.С.;. – Київ, 1997. – 22 с.
1054983
  Ильинская Н. Проблема "Литература и христианство" в научной рецепции // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 24-32
1054984
  Кудрявцев Ю.Г. Проблема "Личность и общество" в мировоззрении Ф.М.Достоевского. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кудрявцев Ю.Г.; МГУ. – М, 1967. – 20л.
1054985
  Антонова Г.Н. Проблема "лишнего человека" в творчестве И.С. Тургенева 40-50-х годов 19 века : Автореф... канд. филол.наук: / Антонова Г.Н.;. – Саратов, 1965. – 27л.
1054986
  Яцкевич В. Проблема "меж зростання" і системна оптимізація // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-11. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1054987
  Панчехина М.Н. Проблема "многомерности" художествеенного слова // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 99-110. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті досліджується проблема багатовимірності художнього слова у зв"язку із основними категоріями поетики - жанром та стилем.
1054988
  Ситник О.Г. Проблема "оляльковування" в театрі ляльок XX–XXI ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 133-143
1054989
  Прокопов Д.Є. Проблема "початку" у філософській думці Г.С. Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Пропонується оригінальне бачення вирішення проблеми "початку" Григорієм Сковородою.
1054990
  Забигайло В.К. Проблема "пробелов в праве" : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Забигайло В.К.; КГУ. – Киев, 1972. – 13 с.
1054991
  Забигайло В.К. Проблема "пробелов в праве" / В.К. Забигайло. – Киев, 1974. – 135с.
1054992
  Шептицька Т. Проблема "роздвоєності української душі" у поетичних творах "Літературно-наукового вісника" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 190-197
1054993
  Тельвак В. Проблема "Росія та Європа" в історіософському дискурсі та історіографічній практиці Михайла Грушевського / В. Тельвак, В. Тельвак // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 1. – C. 21-32. – ISSN 2519-058X


  Згадується проф. Університету Св. Володимира Т. Флоринський.
1054994
  Фуркало В. Проблема "Свідомо злочинного або явно неправомірного наказу" у світлі міжнародного права // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 37-55


  Про відновлення системи моральних і правових координат, якими повинні керуватисся у своїй діяльності органи державного управління.
1054995
  Киселев Л.Л. Проблема "узнавания": аминоацил-тРНК-синтетазы и их взаимодействие с тРНК : Автореф... д-ра биол.наук: 093 / Киселев Л.Л.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1972. – 56л.
1054996
  Колісник К.Е. Проблема "українського сепаратизму" як каталізатор протиріч між владою та суспільством в УСРР (2-га пол. 1920-х - початок 1930-х рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 29-34. – (Історія та географія ; вип. 48)
1054997
  Суханов А.Д. Проблема "унитаризации" связей между операторами в представлениях Гейзенберга и взаимодействия / А.Д. Суханов. – К., 1968. – 16с.
1054998
  Сипко Л.М. Проблема "Человек и природа" в русской советской поэзии 60-70-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Сипко Л.М.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
1054999
  Семенова Л.Н. Проблема "южной традиции" в американской критике 60-хгг.20 в. : Автореф... канд.филол.наук: / Семенова Л.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 25л.
1055000
  Абишева А.К. Проблема "Я" в философии и психологии // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 6. – С.90-100
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,