Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1053001
   "Публічне і приватне право: проблеми методології, теорії та практики" : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (14 трав. 2013 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : Актуальна юриспруденція, 2013. – 247, [1] с. – В надзаг. також: Legal activity. - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-164-4
1053002
  Беляневич О.А. "Публічний порядок" як оціночна категорія договірного права: спроба тлумачення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.331-338. – ISBN 966-7784-65-7
1053003
  Штирліна А.А. "Публічні послуги" в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 127-128
1053004
  Скляренко Г. "Пунктир концептуалізму": До картини українського мистецтва другої половини XX сторіччя // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 209-230
1053005
  Вановская Т.В. "Пуритане" В.Скотта / Т.В. Вановская. – Москва; Ленинград, 1950. – с.
1053006
  Креленко Н.С. "Пуританская" революция и английская общественная мысль XVII-XIX вв.: ист. миф в контексте полит. борьбы / Н.С. Креленко. – Саратов, 1990. – 110с.
1053007
  Дегтярев А.В. "Пустые рамы" в военной галерее зимнего дворца // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 6 (138). – С. 36-55. – ISSN 1606-0219


  К 200-летию Отечественной войны 1812 года.
1053008
  Васькин А. "Пусть господин Лермонтов прочистит себе голову" = О подоплеке антагонизма М.Ю. Лермонтова и Николая I // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 128-138. – ISSN 0203-5847
1053009
  Володин А.Г. "Пусть не обманет надежда..!" / А.Г. Володин, П.М. Шаститко. – Москва, 1990. – 349,2с.
1053010
  Ермошин Ф.А. "Пусть не смеются над мной заранее...": автор как смешной человек в "Дневнике писателя" Ф.М. Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 136-141. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1053011
   "Путеводная звезда" российской туротрасли : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 15 : Фото
1053012
  Парахина Наталья "Путеводная звезда" туризма : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 8 : Фото
1053013
  Пестушко Валерий "Путешествия" геомагнитных полюсов : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 54-55
1053014
  Ханок Эдуард Пу-га-чев-щи-на: Алла "в законе волны" и...в окружении звезд : По страницам летописи советской и постсоветской эстрады / Ханок Эдуард. – Киев : Астарта, 1998. – 192с. – ISBN 966523308
1053015
  Теплюк М. Публічна влада в Україні: визначення поняття і конституційно-правова природа // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 6-22. – ISSN 0132-1331
1053016
  Трачук П.А. Публічна влада на місцевому та регіональному рівнях // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 121-126. – ISSN 1563-3349
1053017
  Селіванов А. Публічна влада та забезпечення прав і свобод громадян в судові адміністративній юрисдикції (проблеми теорії і практики) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 29-36
1053018
  Крусян А.Р. Публічна влада у системі сучасного українського конституціоналізму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 52-61
1053019
  Максакова Р.М. Публічна влада: поняття, ознаки, форми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 78-83. – (Серія: Право ; № 3 (49)). – ISSN 1813-338Х
1053020
   Публічна власність: проблеми теорії і практики : монографія / [В.А. Устименко та ін. ; під заг. ред. В.А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Київ : Десна Поліграф, 2014. – 307, [1] с. : Бібліогр.: с. 273-305. – Авт. зазнач. на с. 6. – ISBN 978-966-2646-76-4
1053021
  Дашковський А. Публічна дипломатія США на Близькому Сході // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 195-200


  Рівень популярності США в арабському світі вкрай низький Білий дім чудово розуміє, що перемогти на Близькому Сході можна, лише здобувши перемогу й на "ідеологічному фронті". Саме тому поряд із посиленням тиску на регіональні мас-медіа організовано ...
1053022
  Слісаренко І.Ю. Публічна дипломатія та її реалізація у модерній практиці Сполучених Штатів та Росії" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 123-127
1053023
  Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія у системі зовнішньої політики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Тищенко-Тишковець О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 239 л. + Додаток: л. 225-239. – Бібліогр.: л. 195-224
1053024
  Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія у системі зовнішньої політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Тищенко-Тишковець О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1053025
  Фурашев В.М. Публічна дипломатія як один із ефективних засобів забезпечення інформаційної безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 44-51
1053026
  Гавриленко І. Публічна дипломатія як специфічний інструмент зовнішньої політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 112-113
1053027
  Гуцал С.А. Публічна дипломатія як сучасний пріоритет зовнішньої політики держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 106-113
1053028
  Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія як форма "м"якої" сили у міжнародних відносинах: визначення, цілі, моделі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 141-146
1053029
  Запорожець О.Ю. Публічна дипломатія: європейський досвід і Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 179-188. – (Європейські дослідження)
1053030
  Воскобойнікова-Гузєва Публічна інформаційна бібліотека Франції: модель сучасного інформаційного простору // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-29
1053031
  Черній Є.В. Публічна інформація - один з найважливіших елементів розвитку системи державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 110-112. – ISSN 2306-6814
1053032
  Куранова С.І. Публічна мовна особистість у соціальних мережах: жанрово-функціональний аспект // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 35-44. – ISSN 1996-9872
1053033
  Ігнатенко В. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.21-24
1053034
  Парсонс В. Публічна політика : Вступ до теорії й практики аналізу політики / Вейн Парсонс; Пер. с англ. О. Дем"янчук. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 549с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-518-362-1
1053035
   Публічна політика = Public policy : навч. посібник / [С.О. Телешун та ін.] ; за заг. ред. С.О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. політ. аналітики і прогнозування. – Київ : НАДУ, 2016. – 337, [2] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-619-361-5
1053036
  Рудакевич О. Публічна політика в контексті українських реалій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 255-266. – ISSN 2524-0137
1053037
   Публічна політика в процесах реформування системи державного управління України / [С.О. Телешун та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 191, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-619-351-6
1053038
  Телешун С.О. Публічна політика в Україні: генерація нових смислів управління в контексті євроінтеграції / С.О. Телешун, итник, І.В. Рейтерович // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 26-44
1053039
  Чальцева О.М. Публічна політика в Україні: інституційний аспект дослідження // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
1053040
  Нагорянський Є.А. Публічна політика у демократичних суспільствах // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 120-128


  Досліджено категорію "публічна політика" у демократичних суспільствах. Доведено взаємозв"язок між гуманізмом, громадянським суспільством та публічною політикою. Розмежовано деякі особливості народовладдя та гуманізму, які доповнюють один одного. ...
1053041
  Кудіна О. Публічна політика як дієвий механізм демократизації суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 289-293
1053042
  Нагорянський Є.А. Публічна політика як складова сучасної демократії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Нагорянський Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 172 л. – Бібліогр.: л. 158-172
1053043
  Нагорянський Є.А. Публічна політика як складова сучасної демократії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Нагорянський Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1053044
  Нагорянський Є. Публічна політика: деякі підходи до витлумачення поняття // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 445-447. – ISSN 2076-1554
1053045
  Кисіль Л.Є. Публічна правосуб"єктність органів виконавчої влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 125-129
1053046
  Аленін Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі / Ю. Аленін, Ю. Гурджі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.30-33. – ISSN 0132-1331
1053047
  Саїд Едвард Публічна роль письменників та інтелектуалів // Критика. – Київ, 2003. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-20
1053048
  Баймуратов М.О. Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: методологічні підходи до визначення основних ознак // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 4-11
1053049
  Лазор О.Д. Публічна самоврядна влада в Республіці Італія та Україні: особливості організації та функціонування : монографія / Оксана Лазор, Ірина Шелепницьк. – Київ : Дакор, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-8379-30-7
1053050
   Публічна служба : зарубіжний досвід та пропозиції для України. – Київ, 2007. – 735с. – ISBN 978-966-96609-9-2
1053051
  Сусловець А. Публічна служба в органах державної податкової служби України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 80-82
1053052
  Шульга І.А. Публічна служба в Україні як інструмент реалізації соціальних потреб громадян на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 124-126
1053053
  Лазор О.Д. Публічна служба в Україні: Нормативно-правове регулювання : Навч. посіб. / Оксана Лазор, Олег Лазор. – Київ : Дакор, 2006. – 528с. – (Публічна служба). – ISBN 966-8379-07-1; 966-373-064-1;
1053054
  Омельянович О.Т. Публічна служба в Україні: поняття та зміст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 397-402. – ISSN 2219-5521
1053055
  Стрельченко О.Г. Публічна служба в Японії // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 108-115. – ISSN 2227-796X


  У статті охарактеризовано публічну службу Японії та розкрито її собливості. Найбільший наголос зроблено на класифікації державної служби Японії, котра охоплює адміністративну, дипломатичну й судову сфери державної діяльності. Визначено також етапи ...
1053056
  Князевич В.М. Публічна служба у сфері охорони здоров"я в Україні та світі: нормативно-правовий аспект / В.М. Князевич, Н.О. Васюк, Т.В. Савіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 74-78. – ISSN 2306-6814
1053057
  Третяк О.А. Публічна сфера демократичного суспільства: трансформація явища в сучасних умовах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 146-149. – ISSN 2077-1800
1053058
  Третяк О.А. Публічна сфера політики демократичного суспільства: теоретико-концептуальні засади і напрямки структурної еволюції : монографія / О.А. Третяк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2012. – 374, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 321-372. – ISBN 978-966-551-380-3
1053059
  Шестакова Е.Г. Публічна сфера як поняття сучасної теорії соціальної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 11-17.


  Розглядається сутність поняття публічної сфери з точки зору сучасної теорії соціальної комунікації. The phenomenon of public sphere from point of view of modern theory of social communication are considerer in the article. Keywords: public ...
1053060
  Ціватий В. Публічна та культурна дипломатія Республіки Польща XXI століття: інституційний аспект // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 50-51
1053061
  Бєлоусова Н.Б. Публічна та культурна дипломатія США / Н.Б. Бєлоусова, Ю. Мазурець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 198-201
1053062
  Процюк М.В. Публічна та культурна дипломатія як засіб "м"якої сили" України: запозичені моделі, реальні кроки та стратегічні пріорітети // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 21-28. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1053063
  Перова О. Публічне (адміністративне) і приватне (цивільне) право: взаємовплив і взаємозв"язок в історичному розвитку // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 249-254. – ISBN 978-966-8909-91-7
1053064
  Усаченко Л.М. Публічне адміністрування : навч. посіб. / Усаченко Л.М., Кальниш Ю.Г., Коваль Г.В. ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 185, [1] с. – Бібліогр.: с. 183-185. – ISBN 978-617-696-078-2
1053065
  Ревенко Н.Г. Публічне адміністрування в місцевому самоврядуванні (порівняльний аспект) / Н.Г. Ревенко, Зєніна-Біліченко // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 74-81
1053066
  Коломоєць Т.О. Публічне адміністрування в Україні в умовах реформування (адміністративно-правовий аспект) : навч. посіб. для студентів юрид. ф-тів / Т.О. Коломоєць, П.С. Лютіков ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-215. – ISBN 978-966-599-450-3
1053067
   Публічне адміністрування у галузі спорту : монографія / В.К. Колпаков, О.К. Черновський, В.В. Гордєєв, Н Г. Ярова. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 208 с. – Бібліогр.: с. 195-208. – ISBN 978-966-423-092-3
1053068
  Рогачов Ю.М. Публічне адміністрування у сфері справляння податків і зборів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рогачов Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 226, [5] арк. – Бібліогр.: арк. 201-226
1053069
  Рогачов Ю.М. Публічне адміністрування у сфері справляння податків і зборів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рогачов Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1053070
  Банчук О.А. Публічне і приватне право: історія українських вчень та сучасність / Банчук Олександр Анатолійович ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Конус-Ю, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-2250-00-8
1053071
   Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – 133, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1053072
  Добробог Л.М. Публічне і приватне право: проблеми розмежування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (76). – C. 91-98. – ISSN 2078-3566
1053073
  Бекетова О.В. Публічне мовлення як особливий вид аргументованого тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 32-40. – Бібліогр.: Літ.: с 40; 20 назв
1053074
  Юрчишин В. Публічне обвинувачення в кримінальному процесі України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 58-62.
1053075
  Шведа В. Публічне побиття? / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8 червня (№ 96). – С. 3


  "Саудити хочуть, щоб Катар відмовився від своїх політичних амбіцій і не змагався з впливом Саудівської Аравії в арабському світі".
1053076
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
№ 1. – 2011
1053077
   Публічне право = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
№ 2. – 2011
1053078
   Публічне право = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
№ 3. – 2011
1053079
   Публічне право = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
№ 4. – 2011
1053080
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
№ 1 (5). – 2012. – мова резюме англ., укр., рос.
1053081
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
№ 2 (6). – 2012. – мова резюме англ., укр., рос.
1053082
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (9). – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1053083
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053084
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053085
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053086
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (13). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053087
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (14). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053088
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053089
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (16). – 2014. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053090
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (17). – 2015. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053091
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (18). – 2015. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053092
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (19). – 2015. – 402 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053093
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (20). – 2015. – 325 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053094
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (21). – 2016. – 372 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053095
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (22). – 2016. – 358 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053096
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (23). – 2016. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053097
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (24). – 2016. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053098
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (25). – 2017. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053099
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (26). – 2017. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053100
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (27). – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1053101
  Малишев Б.В. Публічне право сучасної України: необхідність зміни світоглядно-філософської парадигми // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 250-259
1053102
  Коломоєць Т. Публічне право України як підстава адміністративного примусу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.99-103. – ISSN 0132-1331
1053103
  Бевзенко В.М. Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особливості // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 20-36. – ISSN 2227-796X


  Аналізуються особливості правового регулювання і процедура передання компетенції від одного суб"єкта владних повноважень (суб"єкта публічної адміністрації) до іншого. Таке передання запропоновано іменувати публічним правонаступництвом. Основою для ...
1053104
  Бевзенко В. Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особливості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 75-90. – ISSN 1026-9932


  Аналізуються особливості правового регулювання й процедура передання компетенції від одного суб"єкта владних повноважень (суб"єкта публічної адміністрації) до іншого. Таке передання запропоновано іменувати публічним правонаступництвом. Основою для ...
1053105
  Оксьом І.Г. Публічне регулювання соціальної сфери: правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 208-217. – ISSN 2306-9082
1053106
  Гриценко І.С. Публічне речове право як інститут адміністративного права та його аналіз у працях В.Л.Кобалевського // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 25-29. – (Правознавство ; Вип. 365)
1053107
  Юрса М.Я. Публічне розміщення акцій на міжнародних фондових біржах як інструмент зовнішнього корпоративного фінансування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 91-97


  Розглянуто роль і значення первинного публічного розміщення акцій (ІРО) у системі зовнішнього корпоративного фінансування з позицій акціонерів та компанії як незалежної господарської одиниці в межах бізнес-середовища. Проаналізовано практику проведення ...
1053108
  Лазор О.Я. Публічне управління та адміністрування: ретроспектива деяких теоретичних аспектів / О.Я. Лазор, О.Д. Лазор // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 111-121. – ISSN 2078-9165
1053109
   Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2009-
№ 2 (13). – 2015. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами
1053110
   Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2009-
№ 1 (14). – 2016. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1053111
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – 71, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-619-370-7
1053112
  Куйбіда В.С. Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 3-6. – ISBN 978-966-619-370-7
1053113
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – 2017. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1053114
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – 2017. – 143, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1053115
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – 2017. – 123, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1053116
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – 2017. – 147, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1053117
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – 2017. – 95, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1053118
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 3 (4), вересень. – 2016. – 218 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
1053119
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП ; Романенко Є.О. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 4 (5), грудень. – 2016. – 220 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
1053120
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП ; Романенко Є.О. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (6), march. – 2017. – 218 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
1053121
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 2 (7), may. – 2017. – 238 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
1053122
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 3 (8), june. – 2017. – 406 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
1053123
   Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції : монографія / [С.О. Болдіжар та ін. ; за заг. ред. М.В. Савчина] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2015. – 318, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 297-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2095-89-0
1053124
  Сухонос В. Публічний вимір держави постіндустріального суспільства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.72-74
1053125
  Ільків Н.В. Публічний інтерес у контексті визначення підсудності земельних спорів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 131-139. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу сутності та змісту категорії «публічний інтерес у земельних правовідносинах». Зазначене завдання вирішується крізь призму розмежування судових юрисдикцій під час вирішення земельних спорів за участю органів державної влади та ...
1053126
  Стефанчук М. Публічний інтерес як об"єкт реалізації прокуратурою України функції представництва // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 236-244. – ISSN 1026-9932
1053127
  Скрипник В.Л. Публічний інтерес як підстава обмеження речових прав // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 226-233. – ISSN 2306-9082
1053128
  Кравчук В. Публічний контроль у державі // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 210-215. – ISSN 1561-4999
1053129
  Мальський М.М. Публічний порядок у транснаціональному виконавчому процесі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 79-84. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1053130
  Винник О. Публічний простір Львова впродовж українсько-польської війни (1918-1919 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 121-130
1053131
  Грищенко М.В. Публічний простір міста як об"єкт соціологічного вивчення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 132-135
1053132
  Грищенко М. Публічний простір міста як об"єкт соціологічного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 31-38. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті звертається до аналізу поняття "публічного простору міста" з соціологічної точки зору. В статті представлений огляд існуючих підходів до тлумачення поняття, та окреслено специфіку саме соціологічного розуміння публічного простору міста. З ...
1053133
  Пальчук М.В. Публічний простір: підходи до визначення // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 19-20. – ISBN 978-966-285-300-1
1053134
  Длугопольський О.В. Публічний сектор і соціальна політика держави: моделі взаємодії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 32-35. – ISBN 966-614-021-7
1053135
  Мельничук О.Ф. Публічний та приватний інтерес у контексті забезпечення права людини на освіту // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 116-121
1053136
  Жученко З.О. Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 103-109 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
1053137
   Публічні бібліотеки : Інформаційні послуги. Зарубіжний досвід (Дайджест). – Київ, 2004. – 44с.
1053138
  Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки України: різноманітність форм діяльності та єдність цілей // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 4-6
1053139
  Федчук С. Публічні видатки та їх класифікація в сучасній державі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 92-97.
1053140
  Кацберт Т.Л. Публічні директиви як відображення культурних ознак мовних колективів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 295-300. – ISBN 966-581-481-8
1053141
  Пришва Н.Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання / Н.Ю. Пришва; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : КНТ, 2008. – 200с. – ISBN 978-966-373-473-6
1053142
  Мороз Г.В. Публічні екологічні інтереси: проблеми відображення у праві // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 261-264. – ISBN 978-966-7957-20-9
1053143
  Дубаневич О. Публічні закупівлі: дискримінація неприпустима? / О. Дубаневич, Н. Шехкерімова // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 30-31
1053144
  Чекер Я. Публічні закупівлі: прозорість чи дискримінація? / Я. Чекер, Н. Шихкерімова
1053145
  Чекер Я. Публічні закупівлі: прозорість чи дискримінація? / Я. Чекер, Н. Шихкерімова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 9,16-17


  Система державних закупівель, яка остаточно припинила своє існування у серпні 2016 р., вважалася корумпованою та своєю непрозорістю надавала широкі можливості для змови між учасниками та замовниками.
1053146
  Хорунжак Н.М. Публічні закупівлі: шляхи вирішення організаційних і контрольно-облікових проблем // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 143-149. – ISSN 2308-1988
1053147
  Коташевська Т. Публічні і приватні – замість ВАТ і ЗАТ. Коментарі до Закону "Про акціонерні товариства" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 97-99.
1053148
  Тимченко Л. Публічні послуги в Україні: розвиток нормативно-правового забезпечення // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 140-144
1053149
  Григораш О.І. Публічні послуги у сфері державного управління: поняття та зміст // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 73-77. – (Правознавство ; Вип. 385)


  Поняття та зміст публічних послуг у сфері державного управління.
1053150
  Мезенцева Н. Публічні простори міст: осмислення через призму зарубіжного дискурсу / Н. Мезенцева, М. Пальчук // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 19-26. – ISSN 2413-7154


  Сучасне місто фокусує перетин складних, неоднозначних, багатовимірних суспільних процесів. Вони проявляються в різних аспектах його функціонування на таких зрізах як населення (особа, громада, мешканці), політика, економіка, та мають часові і ...
1053151
  Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення : Монографія / О.М. Вінник. – Київ : Атіка, 2003. – 352с. – ISBN 966-8074-37-8


  Теоретико-привові та практичні питання забезпечення оптимального співвідношення приватних і публічних інтересів у господарських товариствах
1053152
  Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лакушева Євгенія Володимирівна ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 212 л. – Бібліогр.: л. 189-212
1053153
  Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лакушева Євгенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1053154
  Бова Є.Ю. Публічні та приватні організації, що забезпечують право громадян на безоплатну правову допомогу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 45-51.
1053155
  Длугопольський О.В. Публічні фінанси за умов фінансово-економічної кризи та трансформації світової економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 8 (201). – С. 106-121 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
1053156
  Нечай А. Публічні фонди та публічні видатки як категорії фінансового права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.60-64. – ISSN 0132-1331
1053157
  Василина Н.В. Публічність делегованих нотаріусу повноважень // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7020-48-5
1053158
  Григориев В.А. Публічність і самостійність самоврядної (муніципальної) влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 200-204. – ISSN 1563-3349
1053159
  Безсмертна Н. Публічність як один із принципів речових прав на нерухоме майно // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 41-44.
1053160
  Бліхар М.М. Публічно-правова діяльність держави у фінансово-інвестиційній сфері // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 18-25. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1053161
  Зайцева Н.А. Публічно-правова природа державного кредиту // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 243-248. – ISSN 0201-7245
1053162
  Музика-Стефанчук Публічно-правова природа фінансової основи місцевого самоврядування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 221-225. – (Право. Економіка. Управління)
1053163
  Пишний А. Публічно-правова характеристика державних банків в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 52-57. – ISSN 0132-1331
1053164
  Нагребельний В. Публічно-правове регулювання відносин у банківській сфері // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 140-148. – ISSN 1026-9932
1053165
  Погребенник О.І. Публічно-правове регулювання як інструмент вдосконалення організаційної структури українських політичних партій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1053166
  Татьков В. Публічно-правовий спір і адміністративно-правовий спір: їх співвідношення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 211-219. – ISSN 1026-9932
1053167
  Тимошенко К.О. Публічно-правовий спір як предмет юрисдикції адміністративних судів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тимошенко Катерина Олегівна ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1053168
  Юринець Ю.Л. Публічно-правовий характер судових спорів у сфері захисту культурних прав громадян у контексті міжнародних зобов"язань України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 106-113. – ISSN 2227-796X


  Розглянуто особливості судових спорів в сфері забезпечення культурних прав громадян. Показано, що за своєю суттю такі спори за участю суб"єктів владних повноважень є публічними і підлягають розгляду переважно в адміністративних судах. Разом із тим, ...
1053169
  Полюхович В.І. Публічно-правові аспекти господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 156-159
1053170
  Кулик Н.І. Публічно-правові засади охорони земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 146-148. – ISSN 0201-7245
1053171
  Пашков В.М. Публічно-правові засоби саморегулювання медичної та фармацевтичної діяльності // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 2 (16). – С. 52-62. – ISSN 2072-084X
1053172
  Севрюков Д.Г. Публічно-правові методи у регулюванні трудових відносин у країнах західної Європи та США у кінці XIX -першій половині ХХ ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 137-143.
1053173
  Сидор В. Публічно-правові та приватноправові засади в земельному законодавстві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 197-202. – ISSN 0132-1331
1053174
  Головко В.О. Публічно-приватне партнерство в інвестиційних проектах критичної інфраструктури України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 3 (80). – C. 62-71. – ISSN 2414-3499
1053175
  Остапенко В.М. Публічно-приватне партнерство в контексті реалізації державної фінансової політики // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 348-356. – ISSN 2222-4459
1053176
  Вінник О. Публічно-приватне партнерство і громадянське суспільство: правові аспекти взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-22. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена правовим аспектам взаємодії публічно-приватного партнерства з інститутами громадянського суспільства та проблемам правового регулювання відносин такого партнерства. Статья посвящена правовым аспектам взаимодействия публично-частного ...
1053177
  Іголкін І.В. Публічно-приватне партнерство на місцевому рівні: проблеми і перспективи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 66-76
1053178
   Публічно-приватне партнерство у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями : колект. наук. монографія / [Т.І. Єфименко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України Т.І. Єфименко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2015. – 443, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7773-1
1053179
  Мороз Г.В. Публічно-приватне партнерство у сфері використання та охорони земель // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – C. 54-59. – ISSN 2413-7189
1053180
  Поліщук В.С. Публічно-приватне партнерство як базовий принцип нового державного менеджменту: світовий досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-57. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено одну з ключових характеристик нового державного менеджменту - публічно-приватне партнерство, його зміст та причини виникнення; проаналізовано історіографію питання, а також відмінність підходів до понятійно-категоріального апарату у ...
1053181
  Гусєв В.О. Публічно-приватне партнерство як механізм реалізації "Стратегії сталого розвитку "Україна 2020" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 67-73. – ISSN 2220-1394
1053182
  Штурба А.Ю. Публічно-приватне партнерство як об"єкт теоретико-економічних досліджень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 78-81. – ISSN 2306-6806
1053183
  Черевиков Є. Публічно-приватне партнерство як соціально-економічний інститут // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 31-39. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
1053184
  Морозов В.С. Публічно-приватні партнерства в країнах центральної та східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 111-112
1053185
  Шаповалова О. Публічно-приватні угоди партнерства про стратегію господарського природокористування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 79-84
1053186
  Бедний О.І. Публічно-службові відносини як складова предмету адміністративного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 90-95. – ISSN 2306-9082
1053187
  Молодцов О. Публічно-управлінські інновації у системі місцевого самоврядування // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-37.
1053188
  Саханенко С. Публічно - правовий статус міських районів // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.115-123
1053189
  Севрютв Д.Г. Публічноправові та приватноправові методи у формуванні правового регулювання трудових відносин у країнах західної Європи в період феодалізму // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 347-353. – ISSN 1563-3349
1053190
   Пугач Ігор Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 355-356 : фото
1053191
  Гайсинович А. Пугачев / А. Гайсинович. – М., 1937. – 248с.
1053192
  Марков А.Я. Пугачев : поэма / А.Я. Марков. – Москва : Современник, 1983. – 126 с.
1053193
  Буганов В.И. Пугачев / В.И. Буганов. – М., 1984. – 383с.
1053194
  Петров С.П. Пугачев в Пензенском крае / С.П. Петров. – Пенза, 1950. – 143с.
1053195
  Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники : Эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II. 1773-1774 гг. : По неизданным источникам : в 3 т. / Н. Дубровин. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 1 : С картой театра действий. – 1884. – 418 с. разд. паг. – Указанная на тит. л. карта отсутствует
1053196
  Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники : Эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II. 1773-1774 гг. : По неизданным источникам : в 3 т. / Н. Дубровин. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 2. – 1884. – [4], IV, 412, XI с.
1053197
  Лимонов Ю.А. Пугачёв и его сподвижники / Ю.А. Лимонов. – М.-Л., 1965. – 140с.
1053198
  Лимонов Ю.А. Пугачёв и пугачёвцы / Ю.А. Лимонов. – Л., 1974. – 188с.
1053199
  Лесин В.И. Пугачев: народный герой или злодей из народа? // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1 (44). – С. 107-117
1053200
  Мартынов М.Н. Пугачевский атаман Иван Белобородов / М.Н. Мартынов. – Пермь, 1958. – 60с.
1053201
  Дмитриев-Мамонов А.И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири : исторический очерк по официальным документам / А.И. Дмитриев-Мамонов. – Санкт-Петербург : Тип. Монтаида, 1907. – [4], III, 256 с., 29 л. ил., карт.
1053202
  Тренев К.А. Пугачевщина / К.А. Тренев. – М., 1924. – 125с.
1053203
   Пугачевщина. – МЛ.
1. – 1926. – 288с.
1053204
   Пугачевщина. – МЛ.
2. – 1929. – 494с.
1053205
  Войтинская Н. Пугачевщина / Н. Войтинская. – Москва, 1931. – 94с.
1053206
  Симонов С. Пугачевщина / С. Симонов. – Х., 1931. – 160с.
1053207
   Пугачевщина. – МЛ.
3. – 1931. – 527с.
1053208
  Берс А. Пугачевщина на Урале. / А. Берс. – Уральск, 1924. – 48с.
1053209
  Фирсов Н.Н. Пугачевщина, поыт социологонсихической характеристики / Н.Н. Фирсов, проф. – 2-е. – М., 1921. – 167с.
1053210
  Фирсов Н.Н. Пугачевщина, поыт социологопсихической характеристики / Н.Н. Фирсов, проф. – СПб.-М. – 187с.
1053211
  Голубцов С.А. Пугачевщина. / С.А. Голубцов. – М.-Л.
1. – 1926. – с.
1053212
  Голубцов С.А. Пугачевщина. / С.А. Голубцов. – М.-Л.
3. – 1931. – с.
1053213
  Есенин С.А. Пугачов / С.А. Есенин. – Пг., 1922. – 64с.
1053214
  Есенин С. Пугачов / С. Есенин, 1922
1053215
  Вельм А. Пуговица, или серебряные часы с ключиком / А. Вельм. – Москва, 1976. – 255с.
1053216
  Вельм А. Пуговица, или Серебряные часы с ключиком / А. Вельм. – Москва, 1981. – 127с.
1053217
  Бядуля З. Пуд жита / З. Бядуля. – Київ, 1960. – 38 с.
1053218
  Очеретин В.К. Пуд соли / В.К. Очеретин. – Свердловск, 1970. – 48с.
1053219
  Захаров В.Н. Пуд соли / В.Н. Захаров. – Чебоксары, 1972. – 175 с.
1053220
  Балтушис Ю. Пуд соли : автобиогр. повесть / Ю. Балтушис; авториз. пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель
1. – 1976. – 304 с.
1053221
  Балтушис Ю. Пуд соли : роман / Ю. Балтушис. – Москва
2. – 1978. – 319 с.
1053222
  Вольф-Тальбот Пудель / Вольф-Тальбот. – Москва : Лесная промышленность, 1988. – 173с. : 16 л.ил.
1053223
  Маршак С.Я. Пудель / С.Я. Маршак. – М., 1991. – 48с.
1053224
  Аникина Наталия Пудинг для русского графа // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 36-37 : фото
1053225
   Пудовкин в воспоминаниях современников. – М, 1989. – 493с.
1053226
  Иезуитов Н. Пудовкин. Пути творчества / Н. Иезуитов. – Москва-Ленинград, 1937. – 208с.
1053227
   Пудовочкін Юрій Євгенійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 201-202. – ISBN 978-617-573-038-6
1053228
  Пименов В. Пудож : Очерк о городе и районе / В. Пименов. – Петрозаводск, 1957. – 32с.
1053229
  Вірченко Т. ПУЕТ - територія безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 30
1053230
  Шванвич Б.Н. Пузыреногие или трипсы - Thysanoptera. / Б.Н. Шванвич. – 1с.
1053231
  Гегузин Я.Е. Пузыри / Я.Е. Гегузин. – Москва : Наука, 1985. – 173 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 46)
1053232
  Гирфанов А. Пузыри славы / А. Гирфанов; пер. с башк. – Уфа, 1980. – 359 с.
1053233
  Григорьев Александр Пузыри, пирамиды и крокодиловы слезы // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 70-71 : фото
1053234
  Ковальчук Геннадий Пузырь обострения : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 22-24 : Іл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
1053235
  Суп К. Пузырьковая камера / К. Суп. – Москва, 1970. – 168с.
1053236
  Александров Ю.А. Пузырьковые камеры / Ю.А. Александров. – Москва, 1963
1053237
  Данильченко Игорь Алексеевич Пузырьковые камеры с бромистым фреоном и их использование в нейтритных экспериментах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Данильченко Игорь Алексеевич; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 19л.
1053238
  Шляпников Р.С. Пузырьковые камеры с импульсными магнитными полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шляпников Р.С.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1967. – 9л.
1053239
  Левонян Пузырьковые камеры с тяжелым заполнение и их применение на нейтральных пучках электронного ускорителя : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левонян Э. Ц; Ерев. физ. ин-т. – Ереван, 1972. – 11л.
1053240
  Быковский Егор Пузырьковый эффект // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 84-87 : фото
1053241
  Задорожный Олег Пузырьковых дел мастер : Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 98-104 : Іл.
1053242
  Накипов Н.Н. Пуии развития и совершенствования потребильской кооперации. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Накипов Н.Н.; Ан КазССР.Учен.совет.по экон.наукам Отдел.обществ.наук. – Алма-Ата, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.35
1053243
  Ткаченко А.С. Пуир / А.С. Ткаченко. – М., 1968. – 272с.
1053244
  Горячок І. Пукбліцистична стаття як складова художньої публіцистики Романа Іваничука // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 248-251. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1053245
  Джалил Р. Пулат и Гульру : роман / Р. Джалил; авториз. пер. с тадж. А.Письменного. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1949. – 376 с.
1053246
  Джалил Р. Пулат и Гульру : роман / Р. Джалил; авториз. пер. с тадж. А.Письменного. – Москва : Советский писатель, 1951. – 359 с.
1053247
  Джалил Р. Пулат и Гульру : роман / Р. Джалил; пер. с тадж. – Москва : Известия, 1969. – 528 с.
1053248
  Джалил Рахим Пулат и Гульру : роман / Джалил Рахим; пер. с тадж. – Москва : Известия, 1969. – 528 с
1053249
  Джаліл Р. Пулат і Гульру. / Р. Джаліл. – К, 1957. – 320с.
1053250
  Кинль А В. Пулдевая стрельба. / А В. Кинль, . – М., 1989. – 206с.
1053251
   Пулевая стрельба. – Москва, 1962. – 103 с.
1053252
   Пулевая стрельба. Правила соревнований. – М, 1956. – 88с.
1053253
  Озеров М.В. Пулей, ядом, словом... / М.В. Озеров. – М., 1987. – 272с.
1053254
  Евгеньев Б. Пулеметчик Ханнаша / Б. Евгеньев. – М., 1943. – 42 с.
1053255
  Паршков В.И. Пулеметчики / В.И. Паршков. – 3-е изд. – Фрунзе, 1991. – 111с.
1053256
  Паршков В.И. Пулеметчики / В.И. Паршков. – 2-е изд. – Фрунзе, 1991. – 116с.
1053257
  Братченко И.Г. Пулеметчики. / И.Г. Братченко. – М., 1986. – 251-334с.
1053258
  Степанчук Т.Г. Пулеметчикиё / Т.Г. Степанчук, Е. Никита. – М., 1960. – 48с.
1053259
  Дубинская Т. Пулеметчица / Т. Дубинская. – М, 1936. – 195с.
1053260
  Губжоков Л. Пули и зерна / Л. Губжоков. – Нальчик : Эльбрус, 1977. – 101 с.
1053261
  Покровский К.Д. Пулковская обсерватория / К.Д. Покровский. – Ленинград; Москва : ГТТИ, 1933. – 19 с.
1053262
  Михайлов А.А. Пулковская обсерватория / А.А. Михайлов. – Москва : Знание, 1955. – 24 с.
1053263
  Дадаев А.Н. Пулковская обсерватория / А.Н. Дадаев. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1958. – 52 с.
1053264
  Дадаев А.Н. Пулковская обсерватория : очерк истории и научной деятельности / А.Н. Дадаев. – Ленинград : Наука, 1972. – 148 с.
1053265
  Дужников Ю.А. Пулковские высоты / Ю.А. Дужников. – Л., 1964. – 96с.
1053266
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – М, 1939. – 436с.
1053267
  Инбер В.М. Пулковский меридиан / В.М. Инбер. – М., 1943. – 32с.
1053268
  Инбер В.М. Пулковский меридиан / В.М. Инбер. – М., 1944. – 40с.
1053269
  Инбер В.М. Пулковский меридиан / В.М. Инбер. – М., 1946. – 32с.
1053270
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – 2-е изд. – Москва, 1948. – 376 с.
1053271
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – 3-е изд. – М, 1955. – 584 с.
1053272
  Караев Г. Пулковский меридиан : Роман / Г. Караев, Л. Успенский. – 3-е изд. – Москва : Воениздат, 1956. – 584с.
1053273
  Быстрова Н.В. Пулковский обзор неба в радиолинии межзвездного нейтрального водорода / Н.В. Быстрова. – Ленинград, 1977. – 4с.
1053274
   Пулковской обсерватории 125 лет. – Москва, Ленинград : Наука, 1966. – 110 с.
1053275
   Пулюй-Кулiш. Подвижники Hацiї. – Київ : Рада, 1997. – 288с. – ISBN 966-7087-14-Х
1053276
  Лисин М.Д. Пуля / М.Д. Лисин. – Горький, 1961. – 35с.
1053277
  Гинда В. Пуля в рифму // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины : специальный уыпуск : юбилей журнала 10 лет выдержки / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 12 (500) : Юбилей журнала 10 лет выдержки. – С. 78-80


  В судьбе поэтессы Елены Телиги перепутались страны и народы: она родилась в украинской семье в Подмосковье, в юности даже не говорила на родном языке, националистской стала в Чехии, а погибла 70 лет назад от рук немцев в Киеве
1053278
  Грибанов Б.Т. Пуля для президента : документальная повесть / Б.Т. Грибанов. – Москва : Воениздат, 1984. – 133с.
1053279
  Алянский Ю.Л. Пуля и микроскоп / Ю.Л. Алянский. – Ленинград, 1989. – 252с.
1053280
  Турусбеков Д. Пуля и песня / Д. Турусбеков. – Фрунзе, 1958. – 88с.
1053281
  Пайк Р.Л. Пуля ставит точку / Р.Л. Пайк. – Москва, 1995. – 550 с.
1053282
   Пульмонология. – К, 1985. – 392с.
1053283
  Сухарев А.А. Пульс / А.А. Сухарев. – Вологда, 1962. – 96с.
1053284
  Цыбин В.Д. Пульс / В.Д. Цыбин. – М., 1963. – 102с.
1053285
  Марков А.А. Пульс / А.А. Марков. – К, 1969. – 64с.
1053286
  Степанюк М.І. Пульс / М.І. Степанюк. – К., 1971. – 200с.
1053287
   Пульс. – М
1. – 1989. – 239с.
1053288
   Пульс. – М
2. – 1990. – 240с.
1053289
   Пульс. – М
3. – 1990. – 271с.
1053290
  Анісімов М.Ю. Пульс безконечності : фантастичні повісті та оповідання / Микола Анісімов. – Київ : Молодь, 1988. – 299 с. – У вид. також: Теплий сніг / В. Забірко ; Ілюзіон / Є. Філімонов. – ISBN 5-7720-0032-2
1053291
   Пульс времени. – М, 1972. – 272с.
1053292
  Лебедев В.К. Пульс времени / В.К. Лебедев. – Л., 1975. – 48с.
1053293
  Идашкин Ю.В. Пульс времени / Ю.В. Идашкин. – М., 1977. – 95с.
1053294
  Котов В.П. Пульс времени. / В.П. Котов. – М, 1968. – 30с.
1053295
  Бабула В. Пульс Всесвіту / В. Бабула. – Київ, 1962. – 83 с.
1053296
  Лыскин Н Пульс жизни / Н Лыскин. – М., 1989. – 112с.
1053297
   Пульс земли. – Москва : Художественная литература, 1973. – 262 с.
1053298
  Шалимов А.И. Пульс Земли / А.И. Шалимов. – Ленинград, 1957. – 86 с.
1053299
  Славута-Логвиненко Пульс Земли / Славута-Логвиненко. – М., 1987. – 96с.
1053300
  Славута А. Пульс землі / А. Славута. – К., 1974. – 71с.
1053301
  Баландин Р.К. Пульс земных стихий / Р.К. Баландин. – Москва : Мысль, 1975. – 206с. : с рис. и карт.
1053302
   Пульс кордону. – К, 1971. – 176с.
1053303
  Землянский А.Ф. Пульс памяти : Роман / А.Ф. Землянский. – Москва : Советский писатель, 1973. – 365с.
1053304
  Землянский А.Ф. Пульс памяти / А.Ф. Землянский. – Москва, 1979. – 413с.
1053305
  Витухновский А.Л. Пульс планеты : Методическое пособие для школ молодого лектора / А.Л. Витухновский. – Москва : Знание, 1977. – 119с.
1053306
  Новиков Н.Г. Пульс планеты / Н.Г. Новиков. – М., 1983. – 160с.
1053307
   Пульс реформ. – М, 1989. – 370с.
1053308
  Чорновіл Вячеслав Пульс української незалежності : Колонка редактора / Чорновіл Вячеслав; Всеукраїнське іст.-культ. правозахисне тов. "Меморіал" ім. В. Стуса. – Київ : Либідь, 2000. – 624с. – ISBN 966-06-0155-7
1053309
   Пульс Хибии. – Л, 1984. – 440с.
1053310
  Кертман Л Пульс эпох / Л Кертман. – Пермь, 1972. – 41с.
1053311
  Муталибов З.А. Пульс эпохи : стихи / З.А. Муталибов; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 103 с.
1053312
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ : Четверта хвиля, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 1998. – 71 с.
1053313
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 1999
1053314
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 2. – 1999
1053315
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ : Четверта хвиля, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 3. – 1999. – 71 с.
1053316
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 1999
1053317
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 5. – 1999
1053318
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 6/7. – 1999
1053319
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 8. – 1999. – 72 с.
1053320
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 9/10. – 1999
1053321
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 11. – 1999
1053322
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 12. – 1999
1053323
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ : Четверта хвиля, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 2000. – 71 с.
1053324
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 2/3. – 2000
1053325
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 2000
1053326
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 5/6. – 2000
1053327
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 7. – 2000
1053328
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 8. – 2000
1053329
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 9. – 2000
1053330
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 10. – 2000
1053331
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 11. – 2000
1053332
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 12. – 2000
1053333
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 2001
1053334
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 2. – 2001
1053335
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 3. – 2001
1053336
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 2001
1053337
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 5. – 2001
1053338
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 6. – 2001
1053339
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 7. – 2001
1053340
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 8. – 2001
1053341
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 9. – 2001
1053342
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 10. – 2001
1053343
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 11. – 2001
1053344
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 12. – 2001
1053345
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 2002
1053346
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 2. – 2002
1053347
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 3. – 2002
1053348
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 2002
1053349
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 5. – 2002
1053350
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 6. – 2002
1053351
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 7/8. – 2002
1053352
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 9. – 2002
1053353
  Копань Л.Ю. Пульсари : наук.-фантаст. роман / Л.Ю. Копань. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 320 с.
1053354
  Гинзбург В.Л. Пульсары / В.Л. Гинзбург. – Москва, 1970. – 32с.
1053355
   Пульсары : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1971. – 271 с.
1053356
  Смит Ф.Г. Пульсары : пер. с англ. / Ф.Г. Смит. – Москва : Мир, 1979. – 267 с.
1053357
  Манчестер Р. Пульсары : пер. с англ. / Р. Манчестер, Дж. Тейлор. – Москва : Мир, 1990. – 292 с.
1053358
  Ульяницкий В.Ю. Пульсации в процессах газовой детонации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Ульяницкий В.Ю.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 13л.
1053359
  Кудрявцев Е.П. Пульсации давления в нижнем бъефе ГЭС современного типа с горизонтальными аграгатами. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кудрявцев Е.П.; Ан УССР. – К, 1967. – 24л.
1053360
  Воскобойник Владимир Анатольевич Пульсации пристеничного давления турбулентноо пограничного слоя, образованного при обтекании гибкого протяженного цилиндра : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Воскобойник Владимир Анатольевич; АН Украины, Ин-т гидромеханики. – К., 1993. – 15л.
1053361
  Памятных А.А. Пульсационная устойчивость звезд типа щита и диффузия гелия в звездных оболочках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02. / Памятных А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1975. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1053362
   Пульсирующее озеро Чаны. – Л, 1982. – 304с.
1053363
   Пульсирующие звезды. – Москва : Наука, 1970. – 372 с.
1053364
   Пульсирующие потоки частиц в магнитосфере и ионосфере. – Ленинград : Наука, 1978. – 240с.
1053365
  Ролдугин В.К. Пульсирующие сияния и их связь с другими геофизическими исследованиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ролдугин В. К. ; АН СССР , Ин-т космич. исследований. – Апатиты, 1970. – 16 с.
1053366
   Пульсовая диагностика тибетской медицины. – Новосибирск, 1988. – 133с.
1053367
  Каныкин И А. Пульсы грома: Стихи. / И А. Каныкин, . – М., 1980. – 159с.
1053368
  Медведев А. Пульт управления. Как выбрать оптимальную для компании модель службы контроллинга // Управление компанией / АА Плюс. – Киев, 2012. – № 4. – С. 38-46
1053369
  Дутышева Л.Я. Пультовая система "Студент" / Л.Я. Дутышева, А.А. Матвеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Горький, 1977. – 64с.
1053370
  Пумпянский Л А. Пуна.Піддуклянський український народний ансамбль / Л А. Пумпянский. – Пряшів, 1966. – 40с.
1053371
   Пуническая война вспыхнула в Австрии : Тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 60-63 : Фото
1053372
  Ревяко К.А. Пунические войны / К.А. Ревяко. – Минск, 1988. – 270с.
1053373
  Слюсаренко А.Г. Пунічні війни / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 317. – ISBN 966-642-073-2
1053374
  Тяпкин А.А. Пункаре / А.А. Тяпкин, А Шибанов. – М, 1979. – 416с.
1053375
  Нероденко В.М. Пунктаптихи из пограничных отложений юры и мела Горного Крыма / В.М. Нероденко, В.Т. Рябуха // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1987. – С. 23-28 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геология ; № 6)
1053376
  Высоцкий С.А. Пунктирная линия / С.А. Высоцкий. – Ленинград, 1990. – 429с.
1053377
  Высоцкий С.А. Пунктирная линия / С.А. Высоцкий. – Москва, 1991. – 382с.
1053378
  Шевяков В.Н. Пунктиры / В.Н. Шевяков. – Владивосток, 1968. – 71с.
1053379
  Рза Р. Пунктиры времени : стихи и поэмы / Р. Рза. – Москва : Советский писатель, 1978. – 224 с.
1053380
  Шапиро А.Б. Пунктуация / А.Б. Шапиро. – М.-Л., 1931. – 48с.
1053381
  Мхитарян А.М. Пунктуация армянского языка и обучение ей в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мхитарян А.М.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1957. – 34л.
1053382
  Каджаиа Л.Р. Пунктуация в грузинских рукописях V-XII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Каджаиа Л.Р.; Ин-т языкознания АН ГССР. – Тбилиси, 1969. – 20л.
1053383
  Гаевская Т.И. Пунктуация в памятниках деловой письменности первой половины середины XVIII века : Автореф... канд. филол.наук: / Гаевская Т.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 19л.
1053384
  Розенталь Д.Э. Пунктуация и управление в русском языке / Д.Э. Розенталь. – Москва : Книга, 1988. – 544 с.
1053385
  Дудников А.В. Пунктуация сложного предложения / А.В. Дудников. – Москва, 1958. – 164 с.
1053386
  Веденина Л.Г. Пунктуация французского языка / Л.Г. Веденина. – Москва, 1975. – 168с.
1053387
  Макаренко С.В. Пунктуаційне оформлення вставлених конструкцій у романах С. Процюка "Маски опадають повільно" та "Тотем" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 67-69. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1053388
  Замаруєва І.В. Пунктуаційні знаки в аспекті їх автоматичного опрацювання / І.В. Замаруєва, О.О. Шипнівська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 97-103


  У статті розглядаються основні теоретичні та практичні засади вивчення пунктуаційної системи мови в аспекті їх автоматичного опрацювання. Для дослідження пунктуації сучасної української мови пропонується лінгвістична база даних. На прикладі текстів ...
1053389
  Чорноус О.В. Пунктуаційні помилки в текстах судових рішень // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 170-176
1053390
   Пункты соглашения между университетом Св. Владимира и Украинским державным университетом // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 386. – ISBN 5-7707-1062-4
1053391
  Картомышев В.С. Пункты химизации / В.С. Картомышев, А.В. Постников. – М., 1989. – 62с.
1053392
  Шишковиц Г. Пунтиграм, или Искусство забвения / Г. Шишковиц. – М, 1992. – 248с.
1053393
  Венуолис А.Ю. Пуоджюнкемис : роман / А.Ю. Венуолис. – Вильнюс, 1952. – 366 с.
1053394
  Венуолис А. Пуоджюнкемис / А. Венуолис. – Каунас, 1952. – 367 с.
1053395
  Савельев Л.С. Пурга / Л.С. Савельев. – М, 1957. – 23с.
1053396
  Белогоров Д.Ф. Пурга / Д.Ф. Белогоров. – Тюмень, 1962. – 35с.
1053397
  Мамаев Л.И. Пурга / Л.И. Мамаев. – Саранск, 1962. – 76с.
1053398
  Вахов А.А. Пурга в ночи / А.А. Вахов. – Магадан, 1982. – 351с.
1053399
  Вакуловская Л.А. Пурга уходит через сутки / Л.А. Вакуловская. – Магадан, 1963. – 142с.
1053400
  Курганов О.И. Пурга: Роман-хроника. / О.И. Курганов. – М., 1989. – 366с.
1053401
  Абрамов К.Г. Пургаз : роман-сказание / Кузьма Абрамова ; авториз. пер. с морд.-эрзя К. Евграфова. – Москва : Современник, 1989. – 443, [2] с.
1053402
  Желуденко М.А. Пуризм исландского языка как детерминанта идентичности / М.А. Желуденко, А.П. Сабитова // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 51-54
1053403
  Селігей П.О. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-66. – Бібліогр.: с. 49-63, 65. – ISSN 0027-2833


  Стаття оглядає пуристичні тенденції при термінотворенні в історії німецької, угорської, французької, новогрецької, ісландської, чеської, польської та турецької мов. На цьому тлі аналізується специфіка пуризму в українській та інших східнослов"янських ...
1053404
  Селігей П.О. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-66. – Бібліогр.: с. 49-63, 65. – ISSN 0027-2833


  Стаття оглядає пуристичні тенденції при термінотворенні в історії німецької, угорської, французької, новогрецької, ісландської, чеської, польської та турецької мов. На цьому тлі аналізується специфіка пуризму в українській та інших східнослов"янських ...
1053405
  Дмитренко Н.П. Пуриновый обмен и его регуяция в лимфоцитах / Н.П. Дмитренко. – Киев : Наукова думка, 1991. – 197 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 179-197
1053406
  Логвининко Е.М. Пурины и их катаболизм при различной интенсивности флавиногенеза у дрожжей Candida guillirmondii : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Логвининко Е.М. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 18 с.
1053407
  Скотт В. Пуритане / В. Скотт. – М.-Л., 1950. – 540с.
1053408
  Скотт В. Пуритане / В. Скотт. – Кишинев, 1958. – 444 с.
1053409
  Скотт В. Пуритане / В. Скотт. – М., 1986. – 525с.
1053410
  Скотт В. Пуритане / В. Скотт. – М., 1988. – 363с.
1053411
  Скотт В. Пуритане : Роман / В. Скотт. – Москва : Художественная литература, 1989. – 364с.
1053412
  Скотт В. Пуритане : роман / В. Скотт; Перевод с англ. А.С. Бобовича. – Москва : АзеБуки, 1994. – 450 с.
1053413
  Скотт В. Пуритане. Легенда о Монтрозе : [романы] : пер. с агл. / В. Скотт; [вступ. стат. Б. Реизова ; прим. В. Рогова и др. ; ил.: В. Якубовича]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 688 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 109 ; Cерия вторая. Литература XIX века)
1053414
  Папенко Н.С. Пуритани / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 317-318. – ISBN 966-642-073-2
1053415
  Гісем Н. Пуритани // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (151), березень. – С. 41-43
1053416
  Алексева Н.С. Пуританская опозиция абсолютизму стюартов в первой четверти 17 в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексева Н.С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 28 с.
1053417
  Исаенко А.В. Пуританское движение в Англии в 16 - начале 17 века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.573. / Исаенко А.В.; МГУ. – М., 1975. – 18с.
1053418
  Карпов А.О. Пуританское образование и наука: опыт экстраполяции // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 15-26. – ISSN 0869-561Х


  В статье на обширном историческом и педагогическом материале раскрывается влияние эпохи религиозной Реформации на становление и равитие промышленного производства и образования в Западной Европе.
1053419
  Михед Т.В. Пуританська традиція і література американського ренесансу: 1830-1860 : монографія / Тетяна Михед ; М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ : Знання України, 2006. – 342, [2] с. – Бібліогр. в прим.: с. 335-337. – ISBN 966-316-160-4
1053420
  Сазанович Л. Пуританська філософія як ідейна основа американської англомовної фольклорної балади // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 356-362


  У статті розглядаються фундаментальні принципи пуританізму (розсудливість, бережливість, дисциплінованість, працьовитість) і доводиться, що ідейний аспект американської англомовної фольклорної балади цілком відповідає переконанням перших переселенців ...
1053421
  Михед Тетяна Пуританська форманта літератури американського романтизму // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 62-68. – Бібліогр. в кінці ст.


  Раскрываются исторические основания, прежде всего пуританского сознания и идеологии, формирования американского ренессанса, специфическое отражение пуританских идеологий в поэтике литературных произведений середины XIX в.
1053422
  Короткий В.А. Пурієвич Костянтин Адріанович (1866-1916) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 671. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1053423
  Немировский А.И. Пурпур и яд / А.И. Немировский. – М., 1973. – 287с.
1053424
  Днепров А.П. Пурпурная мумия. / А.П. Днепров. – М., 1965. – 285с.
1053425
   Пурпурная яшма. – Москва : Художественная литература, 1980. – 366 с.
1053426
  Грін О.С. Пурпурові вітрила / О.С. Грін. – К., 1972. – 64с.
1053427
  Чукреев В.И. Пурпуровый лес / В.И. Чукреев. – М, 1981. – 336с.
1053428
  Кудабеков Т. Пуртийная организация Ташкентских главных железнодорожных мастерских в 1917-1925 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кудабеков Т.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 19л.
1053429
  Ільїн В.В. Пуруша // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 64-65. – ISBN 966-316-069-1
1053430
  Ільїн В.В. Пурушартха // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 65. – ISBN 966-316-069-1
1053431
  Жгулев Г.В. Пуск и наладка энергоблоков / Г.В. Жгулев. – Москва, 1978. – 256 с.
1053432
  Монастырский В.Ф. Пуск и торможение вертикального конвейера / В.Ф. Монастырский, Р.В. Кирия // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 133-143 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 1607-4556
1053433
  Кулешов А.А. Пускай бушуют волны : стихи / А.А. Кулешов; пер. с белорус. – Москва : Детская литература, 1969. – 158 с.
1053434
  Рашковский Л.С. Пускай не умирают звезды / Л.С. Рашковский. – Минск, 1968. – 36с.
1053435
  Хомутов С.А. Пускай растет береза. / С.А. Хомутов. – Ярославль, 1979. – 23с.
1053436
   Пуско-наладочные работы на АЭС с реакторами типа ВВЭР. – Москва : Атомиздат, 1976. – 110 с.
1053437
  Печеник Б.Я. Пуско-наладочные работы на энергоблоке 300 МВт / Б.Я. Печеник, Г.И. Хатетовский. – Москва : Энергия, 1976. – 144 с.
1053438
  Шулькин М.Ю. Пусковое опробование электрооборудования ЦЭС / М.Ю. Шулькин, Н.И. Грошев. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1934. – 76 с.
1053439
  Фугенфиров М.И. Пускорегулирующая аппаратура для люминесцентных ламп / М.И. Фугенфиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1970. – 120 с.
1053440
  Золотов Ю.К. Пуссен / Ю.К. Золотов. – Москва, 1988. – 375с.
1053441
  Вольская В.Н. Пуссен. / В.Н. Вольская. – Москва, 1946. – 192с.
1053442
  Олейник С.И. Пустая порода : Сатирические стихи / С.И. Олейник. – Москва : Правда, 1959. – 48с.
1053443
  Уэстлейк Дональд Пустая угроза : рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 7. – С. 91-93
1053444
  Сагирашвили Н.И. Пустевой очерк в грузинской литературе 60-70-х годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Сагирашвили Н. И.; Ин-т ист. гурз. лит. АН ГССР. – Тбилиси, 1975. – 30л.
1053445
  Задорожний Микола Пустелі світу збільшують свої площі : проекти ХХІ століття // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 39
1053446
  Хайнс Б. Пустельга для отрока / Б. Хайнс. – М., 1989. – 348с.
1053447
  Маковей О.С. Пустельник з Путни і іньші оповідання / написав Осип Маковей. – Чернівці : Вид. "Українська школа " ; З друк. тов. "Руска Рада", під заряддом Івана Захарка, 1909. – 49 с.


  Зміст. !. Свято в Сучаві. 2. В Чернівцях на перевозі. 3. Пустельник з Путни. 4. Маноі. 5. Як брат сестру продав Туркам.
1053448
  Маневски М. Пусти луге : роман во два дела. – Скопjе : Пирин, 2008. – 286 с. – ISBN 978-9989-2917-1-5
1053449
  Майзель С.С. Пусти развития корневого фондад семитских языков / С.С. Майзель. – М, 1983. – 308с.
1053450
  Красюк Сергій Пустивши сльозу за піддослідних звірів, чи не пора вже подумати про пересічних людей // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 13
1053451
   Пустильник Олег Дмитрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 356 : фото
1053452
  Гжицький В.З. Пустинний берег / В.З. Гжицький. – Львів, 1963. – 96с.
1053453
  Шульга Я. Пустинно-Миколаївський монастир - київська святиня XVIII ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 49
1053454
  Маруценко В.Г. Пустир, селищний, міський парк. Історія // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 141-145


  Історія Кіровоградської області.
1053455
   Пустовойт Степан Пилипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 122.
1053456
   Пустовойт Степан Пилипович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 74. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1053457
   Пустовойт Степан Пилипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 228-229 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1053458
   Пустовойт Степан Пилипович (1899-1994) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 133-134. – ISBN 966-95774-3-5
1053459
  Губерський Л.В. Пустовойтенко Валерій Павлович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 369. – ISBN 966-316-045-4
1053460
  Брук П. Пустое пространство / П. Брук. – М, 1976. – 239с.
1053461
  Ходжер Г.Г. Пустое ружье / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1976. – 255с.
1053462
  Ходжер Г.Г. Пустое ружье / Г.Г. Ходжер. – М., 1982. – 319с.
1053463
  Милн А.А. Пустозвон. / А.А. Милн. – М, 1964. – 23с.
1053464
   Пустозерская проза : [сборник]. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 363, [5] с. – Содерж.: Протопоп Аввакум, Инок Епифаний, Поп Лазарь, Дьякон Федор.-Изд. печ. с фотокопии рукописи Пустозерского сб., изд. в Ленинграде в 1975 г. – Библиогр. в коммент.: c. 312-364 и в подстроч. примеч. – (Голоса времен / редкол.: Г.Ч. Гусейнов [и др.] ; Древнего пламени след). – ISBN 5-239-00385-8
1053465
  Лубенський В.Я. Пустоцвіт / В.Я. Лубенський. – Київ : Молодь, 1988. – 136 с.
1053466
  Литовченко Т.І. Пустоцвіт : [роман] / Тимур і Олена Литовченки. – Київ : Гетьман, 2013. – 376, [6] с. : іл. – ISBN 978-966-2506-07-5
1053467
  Трублаїні М. Пустуни на пароплаві / М. Трублаїні. – Київ : Молодь, 1954. – 32с. – (Домашня б-чка школяра)
1053468
  Куринский В.А. Пустые множества : проза / Валерий Куринский. – Киев ; Москва : Український письменник ; Вир, 1999. – 581, [3] с. – В кн. также: Cонеты (1991-1992). – ISBN 5-333-01522-8
1053469
  Петросян В. Пустые стулья на дне рождения : роман,эссе / В. Петросян. – Москва : Советский писатель, 1988. – 556 с.
1053470
  Амир М. Пустые хлопоты : рассказы / М. Амир; авториз. пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1956. – 82 с.
1053471
  Петрищев Б.И. Пустыне нужны сайгаки / Б.И. Петрищев. – Москва, 1987. – 124 с.
1053472
   Пустыни. – Москва : Мысль, 1986. – 318с. : Ил.,карт. – Библиогр.: с.310-317. – (Природа мира)
1053473
  Низовцев В.А. Пустыни : география. Природа России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 12-13 : Фото. – ISSN 0016-7207
1053474
  Петров М.П. Пустыни земного шара / М.П. Петров. – Л., 1973. – 435с.
1053475
  Орлова А.В. Пустыни как функция планетарного развития / А.В. Орлова. – Москва : Недра, 1978. – 161с.
1053476
   Пустыни мира = Мир пустынь : История. Карта. Экология. Намиб. Оазис. Руб-эль-Хали. Верблюд. Сахара. Тар // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 72-114 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1053477
   Пустыни планеты : Карта // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 84-85 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1053478
  Бабаев Фрейкин А.Г. Пустыни СССР вчера, сегодня, завтра / Фрейкин А.Г. Бабаев. – Москва : Мысль, 1977. – 351с
1053479
  Бабаев Пустыни СССР вчера, сегодня, завтра / Бабаев, , Фрейкин Г. Агаджан. – Москва : Мысль, 1977. – 351с.
1053480
   Пустыни СССР и их освоение : (Результаты совещания по изучению и освоению пустынь, состоявшегося 25-29 февраля 1948г. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 189с. – Библиогр. к каждой ст.
1053481
   Пустыни СССР и их освоение. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 2. – 1954. – 801с. – Библиогр. к каждой ст.
1053482
  Петров М.П. Пустыни СССР и их освоение / М.П. Петров. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 147с.
1053483
  Петров М.П. Пустыни Центральной Азии / М.П. Петров. – Москва; Ленинград : Наука
Т. 1 : Ордос, Алашань, Бейшань. – 1966. – 275с.
1053484
  Петров М.П. Пустыни Центральной Азии / М.П. Петров. – Ленинград : Наука
Т.2 : Коридор Хэси, Цайдам, Таримская впадина. – 1967. – 288с. : Карта
1053485
  Арнагельдыев А. Пустыни: рациональное использование и охрана. / А. Арнагельдыев, В. Костююковский. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 223с.
1053486
  Березанская С.С. Пустынка. Поселение эпохи бронзы на Днепре / С.С. Березанская. – К, 1974. – 151с.
1053487
  Юнатов А.А. Пустынные степи Северной Гоби в Монгольской Народной Республике / А.А. Юнатов. – Л., 1974. – 133с.
1053488
  Курбанов Ташли Пустыня - песня моя : стихи / Курбанов Ташли. – Москва : Советский писатель, 1980. – 112 с.
1053489
  Мальков В.Г. Пустыня - трудная земля: Рассказы. / В.Г. Мальков. – Ташкент, 1978. – 168с.
1053490
  Потапов Владимир Пустыня - это вам не конфеты кушать // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 3. – ISSN 1029-5828
1053491
  Соколов В.Д. Пустыня : (Физико- географич. очерк). В. Д. Соколова с 12-ю рис. / В.Д. Соколов; Педагогич. общ-во при Московском ун-те. Труды комиссии по устройству чтений для учащихся. – Москва : Типография Товарищества И.Д. Сытина, 1903. – 44с. : Илл.
1053492
  Ашк Упендранатх Пустыня / Ашк Упендранатх. – Ленинград, 1973. – 335с.
1053493
  Абаджиев Г. Пустыня : роман : пер. с македон. / Георгий Абаджиев ; [пер. Р. Ростовцевой ; предисл.: Р. Ростовцевой, И. Александровой]. – Москва : Прогресс, 1981. – 522 с. – (Библиотека югославской литературы)
1053494
  Леклезио Пустыня : роман / Леклезио, , Жан-Мари-Гюстав; Пер. с французского Ю. Яхниной. – Москва : Радуга, 1984. – 413 с.
1053495
  Леклезио Г Ж.М. Пустыня : [роман] / Ж. М. Г. Леклезио ; [пер. с фр. Ю.Я. Яхнина]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2009. – 413, [3] с. – На авантит. указ.: Нобелевская премия по литературе 2008. – ISBN 978-5-367-01087-9
1053496
  Мынбаев К.М. Пустыня Бетпак-Дала / К.М. Мынбаев. – Алма-Ата, 1948. – 99с.
1053497
  Пестушко Валерий Пустыня вовсе не пуста! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 53
1053498
  Аир Эрди Пустыня даёт каучук : Страницы из дневника / Аир Эрди. – Москва; Ташкент : Саогиз, 1932. – 100с.
1053499
  Мосолов В.В. Пустыня живет / В.В. Мосолов. – Алма-Ата, 1979. – 143с.
1053500
  Керн Э Э. Пустыня земного шара и попытки их использования / Э Э. Керн, . – Л, 1933. – 58с.
1053501
  Луговской В.А. Пустыня и весна / В.А. Луговской. – Москва : Советский писатель, 1953. – 208с.
1053502
  Бабаев Пустыня как она есть / Бабаев, , Г. Агаджан. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 207с.
1053503
  Бабаев Пустыня как она есть / Бабаев, , Агеджен. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 206 с.
1053504
  Хаткевич Василий Пустыня Калахари движется на юг : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 2 : Іл.
1053505
  Церетелли К.Е. Пустыня Кара-Кум и ее сельскохозяйственное освоение / К.Е. Церетелли, Ю.С. Новиков. – Москва, 1940. – 64с.
1053506
  Арнагельдыев А. Пустыня Каракумы: Природа и человек / А. Арнагельдыев, В.И. Костюковский; Отв. ред. А.Г. Бабаев. – Москва : Наука, 1985. – 161с. – (Человек и окружающая среда)
1053507
  Мюллер Том Пустыня китов : киты в пустыне / Мюллер Том, Барнс Ричард // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 88-107 : Фото
1053508
   Пустыня наступает = Последствия просчетов : Доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. – Москва : Международные отношения, 1990. – 152с.
1053509
  Козлов Ю.В. Пустыня отрочества / Ю.В. Козлов. – М, 1988. – 254с.
1053510
  Сейтаков Б. Пустыня отступает : стихи / Б. Сейтаков. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1952. – 80 с.
1053511
  Иванов В.В. Пустыня Тууб-Коя / В.В. Иванов. – Москва; Ленинград, 1926. – 135с.
1053512
  Потапов Владимир Пустыня. Горы. Джип : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 190-192 : Іл. – ISSN 1029-5828
1053513
  Волосенко В.В. Пусть будет в доме хлеб / В.В. Волосенко. – Київ, 1990. – 347с.
1053514
  Лукницкая В.К. Пусть будет Земля : (Повесть о путешественниках) / В.К. Лукницкая. – Москва : Мысль, 1985. – 207с.
1053515
  Паклин С.А. Пусть ветер дует... / С.А. Паклин. – Симферополь, 1965. – 272 с.
1053516
  Кастро Ф. Пусть вечно живет бессмертный Ленин! / Ф. Кастро. – М., 1970. – 39с.
1053517
  Шульпина Н.В. Пусть всегда будет книга! / Н.В. Шульпина. – Саратов, 1988. – 144с.
1053518
  Шумов Э.В. Пусть всегда будет мама! / Э.В. Шумов. – Пермь, 1965. – 51с.
1053519
   Пусть всегда будет солнце. – Москва : Изд. Сов. ком-та по культ. связям с соотечественниками за рубежом, 1965. – 80 с.
1053520
   Пусть всегда будет солнце. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 56 с.
1053521
  Журавлева Е.В. Пусть всегда будет солнце! / Е.В. Журавлева. – М., 1984. – 95с.
1053522
  Окунев И.С. Пусть всегда будет солнце! (Об атеистическом воспитании детей) / И.С. Окунев. – Москва : Знание, 1964. – 80 с.
1053523
  Роготченко А.П. Пусть всегда будет солнце. / А.П. Роготченко. – М., 1965. – 39с.
1053524
  Панферов К.Ф. Пусть всегда светит солнце. / К.Ф. Панферов. – М., 1966. – 159с.
1053525
  Баржанский Ю. Пусть говорят цветы : стихи в переводах / Ю. Баржанский. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1960. – 160 с.
1053526
  Гончар А.Т. Пусть горит огонек : Повесть и рассказы / А.Т. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 112с.
1053527
  Гончар А.Т. Пусть горит огонек : Повесть / А.Т. Гончар. – Москва : Правда, 1955. – 48с.
1053528
  Калашников С.Б. Пусть дерево шумит / С.Б. Калашников. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1978. – 176 с.
1053529
  Кузьмин В.Л. Пусть живет "ласточка" / В.Л. Кузьмин. – Горький, 1972. – 110с.
1053530
  Адаров А. Пусть живёт кедр : стихотворения и поэмы / А. Адаров; пер. с алт. – Москва : Современник, 1982. – 191 с.
1053531
  Ковалев В.Д. Пусть красуются / В.Д. Ковалев. – Ярославль, 1981. – 111с.
1053532
  Дудко П.Д. Пусть легким окажется путь / П.Д. Дудко. – Минск, 1988. – 174с.
1053533
  Папаскири М. Пусть люди знают : сборник / М. Папаскири; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1975. – 317 с.
1053534
  Понарина Е. Пусть меня научат . Профессура СНГ месяц за месяцем отлаживает работу совместного сетевого университета // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 16


  Сетевой университет Содружества Независимых Государств (СУ СНГ) был задуман в 2008 году, постепенно сложился и нынешним летом вручил дипломы уже второму выпуску своих магистров. Сегодня речь о перспективах развития этой необычной структуры высшей школы
1053535
  Городинский Н. Пусть мёртвые слышат / Н. Городинский. – Ярославль, 1973. – 172-203с.
1053536
  Вендрова Т.Е. Пусть музыка звучит! / Т.Е. Вендрова. – Москва, 1990. – 94с.
1053537
  Асламов М. Пусть настежь дверь / М. Асламов. – Хабаровск, 1964. – 72с.
1053538
  Сальников Ю.В. Пусть не близка награда / Ю.В. Сальников. – М., 1966. – 135с.
1053539
  Кирий И.И. Пусть не падают звезды. / И.И. Кирий. – М., 1988. – 93с.
1053540
  Бременер М.С. Пусть не сошлось с ответом! / М.С. Бременер. – М, 1981. – 351с.
1053541
  Бременер М.С. Пусть не сошлось с ответом! / М.С. Бременер. – М, 1987. – 525с.
1053542
  Кемаль М. Пусть новой Турции / Мустафа Кемаль Кемаль Ататюрк. – Москва : Госиздат Литиздат Н.К.И.Д.
Т. 4 : Победа новой Турции 1921-1927. – 1934. – VI, 571 с. : ил. + 5 карт. – Прилож. С. 265-271
1053543
  Хергиани М. Пусть облака останутся с тобой. / М. Хергиани. – Тбилиси, 1978. – 187с.
1053544
  Дамянов Дамян Пусть окно распахнется : стихи / Дамянов Дамян ; [ Пер. с болг. Кудинова М. Вступ. ст. Петрова Е.]. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 78 с. – На обл. тит. листа сост. Карпова Т.
1053545
  Ибрагимов М. Пусть он останется с нами / М. Ибрагимов. – Москва, 1976. – 160 с.
1053546
  Ибрагимбеков М. Пусть он останется с нами : повести / М. Ибрагимбеков. – Москва : Детская литература, 1986. – 157 с.
1053547
  Ибрагимбеков М. Пусть он останется с нами : повести / М. Ибрагимбеков. – Москва : Детская литература, 1987. – 142 с.
1053548
  Жадан Сергей Пусть они расскажут : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 135-138. – ISSN 0130-7673
1053549
  Приеде Г.Р. Пусть осень : лирич. драма в 3-х д. / Г.Р. Приеде; авториз. пер. с латыщ. – Москва : Искусство, 1957. – 75 с.
1053550
  Савояров Никита Пусть паруса украшают нашу жизнь : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 66-67 : Фото
1053551
  Раевский Б.М. Пусть победит сильнейший / Б.М. Раевский. – Л., 1985. – 127с.
1053552
  Наджафов Г.Д. Пусть подумает... / Г.Д. Наджафов. – Баку, 1967. – 112с.
1053553
  Коржиков В.Т. Пусть посмотрит в глаза граница: Повесть. / В.Т. Коржиков. – М., 1987. – 189с.
1053554
  Барто П.Н. Пусть поют птицы / П.Н. Барто. – М., 1985. – 143с.
1053555
   Пусть поют соловьи : Сборник стихов молодых поэтов. – Горький : Кн. изд., 1958. – 96 с.
1053556
  Широбоков С. Пусть поют соловьи. / С. Широбоков. – Ижевск, 1958. – 68с.
1053557
  Воронов А.И. Пусть расскажет песня / А.И. Воронов. – Москва, 1970. – 80с.
1053558
  Гайдар А.П. Пусть светит / А.П. Гайдар. – М.-Л., 1943. – 32с.
1053559
  Гайдар А.П. Пусть светит / А.П. Гайдар. – Москва, 1966. – 44с.
1053560
   Пусть светит! : Рассказы о первых комсомольцах. – Москва : Детгиз, 1958. – 238 с. – (Школьная библиотека [ Для семилетн. и сред. школы ])
1053561
   Пусть светит! : рассказы о комсомольцах. – [Москва : Детская литература, 1968. – 240 с. : илл. – (Школьная библиотека)
1053562
  Гайдаенко И.П. Пусть светят маяки / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1959. – 54с.
1053563
  Гвоздарев Ю.А. Пусть связь речений далека... Очерки по русской фразеологии. / Ю.А. Гвоздарев. – Ростов-на-Дону, 1982. – 208с.
1053564
  Розанова А.И. Пусть скроется тьма! / А.И. Розанова, В. Петухов. – М, 1965. – 80с.
1053565
  Кеулькут В.Г. Пусть стоит мороз / В.Г. Кеулькут, 1958. – 63с.
1053566
  Самсонов С.А. Пусть течет река : повести, рассказы / С.А. Самсонов. – Москва, 1988. – 334 с.
1053567
  Балаев Т. Пусть торжествует жизнь / Т. Балаев. – Москва, 1952. – 144с.
1053568
  Звиняцковский В.Я. Пусть торжествует правда // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 5. – С. 20-22


  Особые мнения о проекте Закона (украинский язык и русский язык в Украине)
1053569
  Петников Г.Н. Пусть трудятся стихи / Г.Н. Петников. – Симферополь, 1972. – 143с.
1053570
   Пусть увидится вам Россия. – М., 1984. – 430с.
1053571
  Сталева Т.В. Пусть узнают живущие... / Т.В. Сталева. – М., 1991. – 143с.
1053572
  Суичмезов А.М. Пусть цветут тюльпаны / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1967. – 104с.
1053573
  Пильник Б.Е. Пусть это будет в будни / Б.Е. Пильник. – Горький, 1978. – 64с.
1053574
  Тэйлор М.Д. Пусть этот круг не разорвется... / М.Д. Тэйлор. – М, 1990. – 317с.
1053575
  Вайнер М.И. Пусть ярость благородная / М.И. Вайнер. – Пенза, 1959. – 210с.
1053576
  Серегин М.Г. Путана: секс не бывает безопасным : Повести / М.Г. Серегин. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 336с. – ISBN 5-04-004145-4
1053577
  Чуковский К.И. Путаница / К.И. Чуковский. – М, 1979. – 12с.
1053578
  Давыдов С. Путанный след. Санаторий доктора Волкова / С. Давыдов. – Л., 1985. – 176с.
1053579
  Давыдов С.Д. Путаный след / С.Д. Давыдов. – Ленинград : Детская литература, 1970. – 287с.
1053580
  Воробьев-Обухов Алексей Путаю педали! // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 158-161 : фото
1053581
  Аникин Андрей ПутеWADIтель по Иордании : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 34-44 : Фото
1053582
   Путевая звезда // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 34-35 : фото
1053583
   Путеви конституисаньа Србиjе као модерне правне државе : научни скуп одржан на Правном факултету у Новом Саду 8. септембра 1995. године. – Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 1995. – 209 с. – ISBN 86-80769-31-2
1053584
  Вакуловская Л.А. Путевка в "Белую долину" / Л.А. Вакуловская. – Минск, 1980. – 304с.
1053585
  Кафанова Л.П. Путевка в долголетие. / Л.П. Кафанова. – М., 1976. – 72с.
1053586
  Шаров Павел Путевка в космос : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 20-27 : Фото
1053587
  Порфирьев Б.А. Путевка в мужество / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1981. – 96с.
1053588
  Везир Ю. (Чеменземинли) Путевка в рай / Ю. (Чеменземинли) Везир. – Баку, 1962. – 36с.
1053589
   Путевка в Сочи : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 66 : Фото
1053590
   Путеводидель по Государственной Третьяковской галлерее. – Ленинград, 1980. – 252 с.
1053591
   Путеводители по выставкам. – М.-Л., 1952. – 31с.
1053592
   Путеводители по выставкам. – М.-Л., 1952. – 20с.
1053593
   Путеводители по выставкам. – М.-Л., 1952. – 31с.
1053594
   Путеводители по выставкам. – М.-Л., 1952. – 31с.
1053595
   Путеводитель - справочник. Советское искусство в Государственной Третьяковской Галерее. 1917-1967. – М, 1967. – 264с.
1053596
   Путеводитель. – М., 1923. – 239с.
1053597
  Радченко А.Д. Путеводитель / А.Д. Радченко. – Киев, 1950. – 46 с.
1053598
  Выставка Путеводитель / Выставка, искусства 15-20 вв. французского. – Москва, 1955. – 48с.
1053599
  Выставка Путеводитель / Выставка, искусства 12-20 вв. французского. – Москва, 1956. – 64с.
1053600
   Путеводитель. – М., 1957. – 236с.
1053601
   Путеводитель. – М., 1961. – 211с.
1053602
  Измаильский Путеводитель / Измаильский, Суворова А.В. музей. – Одесса, 1961. – 149с.
1053603
   Путеводитель. – Ташкент, 1964. – 67с.
1053604
   Путеводитель. – Л., 1967. – 59с.
1053605
   Путеводитель. – М., 1968. – 246с.
1053606
   Путеводитель. – М., 1969. – 160с.
1053607
  Демченко А.А. Путеводитель / А.А. Демченко. – Саратов, 1969. – 128 с.
1053608
   Путеводитель. – М., 1979. – 43с.
1053609
  Толстой Андрей Путеводитель "Франция" : Большое путешествие / Толстой Андрей, Лыскин Александр // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 100 : Іл.
1053610
   Путеводитель 7 ботанической экспедиции в Прибалтике по озерно-холмистой возвышенности Аукштайтии. – Вильнюс, 1963. – 63с.
1053611
   Путеводитель автотуриста по Украине. – Киев, 1967. – 200с.
1053612
   Путеводитель ботанических экскурсий по Казахстану (Заилийский Алатау и Южное Прибалхашье). – Алма-Ата : Наука, 1988. – 96с.
1053613
  Мянниль Р.М. Путеводитель геологической экскурсии научной сессии, посв. 50-й годовщ. со дня смерти акад. Ф.Б.Шмидта / Р.М. Мянниль, К К. Ряхни Орвику. – Таллинн, 1958. – 40 с.
1053614
   Путеводитель геологической экскурсии по Донецкому бассейну участников третьего геологического совещания по твердым горючим ископаемым. – Ростов -на-Дону : Ростовское кн. изд-во, 1967. – 51с. + 13л. отд. л. к. и схем
1053615
   Путеводитель геологической экскурсии по Карелии : 3-й междунар. симпозиум по границе силура и девона и стратиграфии нижнего и среднего девона. – Петрозаводск, 1987. – 93с. : Ил.
1053616
   Путеводитель геологической экскурсии по силурийским и нижнедевонским отложениям Подолии /среднее течение р.Днестр/ : 3-й междунар. симпозиум по границе силура и девона и стратиграфии нижнего и среднего девона. – Ленинград, 1968. – 61с. + 31 схема. – Библиогр.: с.59-61
1053617
   Путеводитель гидрогеологической экскурсии 11-го конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации : /август-сентябрь 1977 г./. – Киев : Наукова думка, 1977. – 24с.
1053618
  Левин Владимир Лазаревич и др. Путеводитель для биологов по библиографическим изданиям : Справ. пособие / АН СССР; Б-ка; Ин-т цитологии; Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова; Сост.:В. Л. Левин, В. Г. Левин, Д. В. Лебедев; Библиогр. ред. В. П. Алексеевой, С. П. Агафоновой. – Ленинград : Наука. Лененгр. отд-ние, 1978. – 480с.
1053619
  Баркова И. Путеводитель для детей : библиографические пособия, предназначенные для распространения в сетевом пространстве / Ирина Баркова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 34-37. – ISSN 0869-4915


  Об электронных библиографических пособиях для детей.
1053620
  Крайзингер А. Путеводитель для советских туристов и гостей по городу-курорту Карловы Вары. / А. Крайзингер, А. Гросс. – Брно, 1957. – 63с.
1053621
   Путеводитель к древностям и достопамятностям московским, руководствующий любопытствующего по четырем частям сея столицы к дее- место-описательному познанию всех заслуживающих примечание мест и зданий, : как-то: соборов, монастырей, церквей,государственных и частных заведений как старых, так и новых с надписей и из других достоверных источников собранный, и для удобнейшего оных приис киания азбучною росписью умноженный. – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 1-2. – 1792. – XLIII, 309, XXXV, 230 с. – 2 ч. в одном пер., каждая часть имеет самостоятельный тит. л. и паг.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1053622
   Путеводитель к древностям и достопамятностям московским, руководствующий любопытствующего по четырем частям сея столицы к дее-место-описательному познанию всех заслуживающих примечание мест и зданий, : как-то: соборов, монастырей, церквей,государственных и частных заведений как старых, так и новых с надписей и из других достоверных источников собранный, и для удобнейшего оных приис киания азбучною росписью умноженный. – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 3-4. – 1792. – 103, 296 с. – 2 ч. в одном пер., каждая часть имеет самостоятельный тит. л. и паг.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1053623
   Путеводитель к полевому маршруту №2. Девонские, каменноугольные, пермские, триасовые и юрские отложения : Экскурсия по разрезам Кузбасса, 12-18 июля 1971. – Новосибирск, 1971. – 97с. – (III международная палинологическая конференция)
1053624
  Руцинская И.И. Путеводитель как инструмент конструирования региональных достопримечательностей ( вторая половина XIX - начало XX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 53-64. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1053625
  Волков Н.Г. Путеводитель научных экскурсий симпозиума по геоморфологическому картированию ХХІІІ Международного географического конгресса / Н.Г. Волков. – Киев : Наукова думка, 1976. – 67с.


  Монография содержит описание маршрута научных экскурсий симпозиума по геоморфологическому картированию ХХIII Международного географического конгресса по Левобережью Среднего Днепра. Освещаются вопросы изучения террасовых комплексов, дана характеристика ...
1053626
   Путеводитель неогеновой экскурсии ХІ конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации (август-сентябрь 1977). – К, 1977. – 40с.
1053627
  Шелковникова Лада Путеводитель отельеров и рестораторов по новеллам законодательства 2012 года / Шелковникова Лада, Бондарев Тимур // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 72-77 : фото
1053628
  Нелсон С.Л. Путеводитель по Microsoft Access2 для Windows : [Текст] : справочное издание / С.Л. Нелсон. – Москва : Издат. отд. Русская Редакция ТОО "Channel Trading Ltd.", 1995. – 168 с.
1053629
  Нелсон С. Путеводитель по Microsoft Excel для Windows / С. Нелсон. – М., 1994. – 240с.
1053630
  Нелсон С. Путеводитель по Microsoft Excel для Windows / С. Нелсон. – Москва : Русская Редакция, 1994. – 204с.
1053631
   Путеводитель по Алма-Атинскому республиканскому ботаническому саду. – Алма Ата, 1945. – 30с.
1053632
  Гендель Л.З. Путеводитель по алфавитным каталогам ИНИОН АН СССР. / Л.З. Гендель, Г.З. Головко. – М, 1983. – 72с.
1053633
   Путеводитель по Армении. – Ереван, 1939. – 48с.
1053634
   Путеводитель по архивным фондам. – Л, 1984. – 117с.
1053635
  Подъяпольский С.С. Путеводитель по архитектурным памятникам Кирило-Белозерского и Ферапонтова монастырей / С.С. Подъяпольский. – Вологда, 1963. – 64 с.
1053636
  Подъяпольский С.С. Путеводитель по архитектурным памятникам Кирило-Белозерского и Ферапонтова монастырей / С.С. Подъяпольский. – Вологда, 1966. – 64 с.
1053637
  Подъяпольский С.С. Путеводитель по архитектурным памятникам Кирило-Белозерского и Ферапонтова монастырей / С.С. Подъяпольский. – Вологда, 1968. – 68 с.
1053638
   Путеводитель по Астрахани. – Волгоград, 1970. – 176с.
1053639
   Путеводитель по Астрахани и области. – Волгоград, 1979. – 159с.
1053640
   Путеводитель по Батумскому субтропическому ботаническому саду. – М.Л., 1925. – 140с.
1053641
  Гинкул С.Г. Путеводитель по Батумскому субтропическому ботаническому саду / С.Г. Гинкул. – Батуми, 1938. – 60с.
1053642
   Путеводитель по Бахчисарайскому музею. – Симферополь, 1959. – 88с.
1053643
   Путеводитель по Башкирии. – Уфа, 1965. – 499с.
1053644
   Путеводитель по библиографии для студентов физико-математического факультета. – Рига, 1968. – 36с.
1053645
  Фомин А.Г. Путеводитель по библиографии Маркса / А.Г. Фомин. – Ленинград, 1934. – 124 с.
1053646
  Фомин А.Г. Путеводитель по библиографии, биобиблиографии, историографии, хронологии и энциклопедии литературы / А.Г. Фомин. – Ленинград, 1934. – 336 с.
1053647
   Путеводитель по библиотеке. – Новосибирск, 1973. – 40с.
1053648
   Путеводитель по Ботаническому и Зоологическому паркам Аскании-нова. – Симферополь, 1952. – 128с.
1053649
  Русанов Ф.Н. Путеводитель по Ботаническому саду АН УзССР. / Ф.Н. Русанов. – Ташкент, 1975. – 30с.
1053650
  Жаренко А.З. Путеводитель по ботаническому саду Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова / А.З. Жаренко, К.И. Точидловская. – К., 1956. – 88с.
1053651
   Путеводитель по ботаническому саду Ростовского университета. – Ростов -на-Дону, 1988. – 64с.
1053652
  Голенкин М.И. Путеводитель по Ботаническому саду. / М.И. Голенкин. – 3-е изд. – М., 1928. – 47с.
1053653
   Путеводитель по водным путям бассейна рек верхнего и среднего Днепра. – К, 1925. – 84с.
1053654
   Путеводитель по Волгограду. – Волгоград, 1966. – 136с.
1053655
  Морозова Н.Т. Путеводитель по Волгограду / Н.Т. Морозова, Н.Д. Монахова. – Волгоград, 1980. – 208 с.
1053656
   Путеводитель по вопросам перехода на цифровое телерадиовещание / опубл. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Д. Миятович ; под ред. Н. Ковач, М. Стоуна. – Вена : ОБСЕ, 2010. – 137 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-92-9234-631-7
1053657
  Гусев А.И. Путеводитель по выпускам "В помощь радиолюбителю" / А.И. Гусев. – Москва, 1988. – 335 с.
1053658
   Путеводитель по выставке "Западно-европейская живопись в почтовых марках". – Фрунзе, 1973. – 23с.
1053659
   Путеводитель по выставке (Книжный знак).Абакан 1967. – Кызыл, 1967. – 78с.
1053660
   Путеводитель по выставке Грибоедов и его время. – М, 1929. – 42 с.
1053661
   Путеводитель по выставке иранского и турецкого искусства XVI-XVII вв. – Москва, 1960. – 17 с.
1053662
  Асатиани В.А. Путеводитель по выставке истории Грузии советского периода / В.А. Асатиани. – Тбилиси, 1976. – 45с.
1053663
  Клейн В. Путеводитель по выставке тканей VII-XIX веков. : собрания музея / В. Клейн. – Москва : Работник просвещения, 1926. – 39 с.
1053664
   Путеводитель по геологическим маршрутам : (Киргизия, Южный Казахстан, Западный Узбекистан). – Фрунзе : ИЛИМ, 1968. – 100с.
1053665
  Новиков Э.А. Путеводитель по геологической литературе мира / Э.А. Новиков. – Ленинград : Недра, 1971. – 168с.
1053666
   Путеводитель по геологическому и минералогическому музею Российской Академии Наук. Геологическое отделение. – Л, 1924. – 55с.
1053667
  Исколь Н.В. Путеводитель по геологическому музею им.А.П.Карпинского АН СССР. / Н.В. Исколь, К.С. Талдыкина. – М.-Л., 1962. – 98с.
1053668
   Путеводитель по Германской Демократической Республике. – Лейпциг, 1964. – 358с.
1053669
  Гаффин А. Путеводитель по глобальной компьютерной сети Internet / А. Гаффин. – Москва : ТПП "Сфера", 1995. – 276 с.
1053670
   Путеводитель по городу Пекину. – Пекин, 1959. – с.
1053671
  Ячник Е.С. Путеводитель по городу Фрунзе. / Е.С. Ячник. – Фрунзе, 1983. – 52с.
1053672
  Морачевский Н.Я. Путеводитель по Гос. Публичной библиотеке имени М.Е.Салтыкова-Щедрина / Н.Я. Морачевский. – 2-е изд. испр. и доп. – Ленинград, 1962. – 111с.
1053673
  Пахомов Н.П. Путеводитель по Гос. Третьяковской галлерее / Н.П. Пахомов. – М.-Л., 1927. – 130с.
1053674
   Путеводитель по Гос. Третьяковской галлерее. – М, 1959. – 328с.
1053675
  Дружинин С.Н. Путеводитель по гос.Третьяковской галлерее. / С.Н. Дружинин. – М, 1950. – 90с.
1053676
  Клевенский М.М. Путеводитель по государственной библиотеке СССР им.В.И.Ленина. / М.М. Клевенский. – М, 1959. – 200с.
1053677
   Путеводитель по Государственному Никитскому ботаническому саду. – Ялта. – 71с.
1053678
   Путеводитель по государственным архивам Краснодарского края. – Краснодар, 1963. – 490с.
1053679
   Путеводитель по государственным архивам Тюменской области. – Тюмень, 1962. – 530с.
1053680
  Атаев Д. Путеводитель по Дагестану / Д. Атаев, К. Гаджиев. – 3-е испр. и доп. – Махачкала, 1969. – 338с.
1053681
   Путеводитель по Дашковскому этнографическому музею. – Москва : Типография Е.Г. Потапова, 1889. – 36 с.
1053682
   Путеводитель по Дашковскому этнографическому музею. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1896. – 36 с.
1053683
   Путеводитель по Дашковскому этнографическому музею. – Испр. и доп. изд. – Москва : Типография К.Л. Меньшова, 1905. – 64 с.
1053684
   Путеводитель по Джакарте : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 108 : Іл.
1053685
  Балицкий П. Путеводитель по Днепру и его притокам / П. Балицкий. – Киев, 1928. – 245с. : илл., карты, тарифы и расписания рейсов пароходов
1053686
   Путеводитель по дому-музею П.И. Чайковского в Клину. – Москва : Искусство, 1950. – 64 с.
1053687
  Якубович П.Я. Путеводитель по Европе / П.Я. Якубович. – Спб.
5. – 476с.
1053688
  Гомиен Донна Путеводитель по Европейской Конвенции о защите прав человека = Short guide to the European Convention on human rights / Гомиен Донна. – Страсбург : Совет Европы, 1994. – 136с. – ISBN 92-871-1981-3
1053689
  Гомиен Донна Путеводитель по Европейской Конвенции о Защите Прав Человека / Донна Гомиен. – Страсбург : Совет Европы, 1994. – 136 с. – ISBN 92-871-1981-3
1053690
   Путеводитель по журналу "Радио" 1980-1985 : Краткий аннотированный библиографический указатель статей,опубликованных в 1980-1985 гг. – Москва, 1988. – 302с.
1053691
  Матлин С.Л. Путеводитель по журналу "Радио" за 1950-1959 гг. / С.Л. Матлин, Г. Новиков. – М., 1960. – 272с.
1053692
   Путеводитель по залам Гос.Исторического музея. – М, 1947. – 144с.
1053693
  Флиттнер Д Н. Путеводитель по залам Древнего Египта / Д Н. Флиттнер, . – Л, 1929. – 77с.
1053694
   Путеводитель по залам отдела - Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). – К, 1963. – 83с.
1053695
   Путеводитель по залам отдела Востока (Эрмитажа). – Л, 1939. – 248с.
1053696
  Сайдс Хэмптон Путеводитель по затонувшим обломкам. Увидеть "Титаник" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 76-97 : фото
1053697
   Путеводитель по Зоологическому музею Императорской Академии Наук. – 5-е изд., измененное. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1880. – 36 с.
1053698
   Путеводитель по изданиям текущей отечественной библиографической информации. – Л
2. – 1976. – 183с.
1053699
  Березин Б.А. Путеводитель по Ильменскому государственному заповеднику. Миасс, Южный Урал, Челябинская область / Б.А. Березин. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1935. – 91с.
1053700
  Гнучева В.В. Путеводитель по иностранной библиографии медицинской литературы / В.В. Гнучева. – Л., 1957. – 108с.
1053701
  Зильберминц Л.В. Путеводитель по иностранной библиографии техничческой литературы (1945-1956) / Л.В. Зильберминц. – Л, 1957. – 300с.
1053702
  Кандель Б.Л. Путеводитель по иностранным библиографиям и справочникам по литературоведению и художественной литературе. / Б.Л. Кандель. – Л, 1959. – 441с.
1053703
   Путеводитель по историко-революционным местам г.Сызрани. – Куйбышев, 1962. – 56с.
1053704
   Путеводитель по историко-революционным памятникам г. Киева. – Киев, 1940. – 104с.
1053705
   Путеводитель по историко-революционным памятникам г.Киева. – К, 1940. – 103с.
1053706
   Путеводитель по историческому архиву музея. – Л, 1957. – 236с.
1053707
  Ермоленко М. Путеводитель по Кабарде и Балкарии / М. Ермоленко. – Нальчик, 1928. – 100 с.
1053708
  Подъяпольский Г.Н. Путеводитель по Кабардино-Балкарии / Г.Н. Подъяпольский. – Нальчик, 1971. – 116с.
1053709
  Москвич Г. Путеводитель по Кавказским / Г. Москвич. – Краснодар, 1923. – 302с.
1053710
   Путеводитель по Казанскому зооботаническому саду. – Казань, 1957. – 64с.
1053711
  Киселева В.Г. Путеводитель по каталогам / В.Г. Киселева. – Казань, 1945. – 56с.
1053712
   Путеводитель по каталогам. – М, 1947. – 51с.
1053713
   Путеводитель по каталогам. – 2-е изд. – М, 1949. – 48с.
1053714
  Голобородько Е.А. Путеводитель по каталогам для читателей научных читальных залов / Е.А. Голобородько, З.А. Пальмина. – изд. 5-е. – М., 1971. – 85с.
1053715
   Путеводитель по каталогам и картотекам ВГБИЛ. – М, 1974. – 41с.
1053716
   Путеводитель по каталогам и картотекам ВГБИЛ. – М, 1986. – 32с.
1053717
   Путеводитель по каталогам научной библиотеки имени Горького при ЛГУ. – Л, 1956. – 15с.
1053718
  Марти Ю.Ю. Путеводитель по Керческому историко-археологическому музею им. А.С. Пушкина / Ю.Ю. Марти. – Симферополь, 1937. – 63 с.
1053719
  Голубева Е. Путеводитель по Коломне / Е. Голубева. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 104с
1053720
   Путеводитель по консервации документов на бумажной основе / Е.Н. Пименов, Е.А. Тилева, М.А. Белинская, В.А. Солдатов // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 11. – С. 59-72. – ISSN 0130-9765


  Изложены особенности подготовки путеводителя по сетевой информации в области консервации документов: назначение путеводителя, его потенциальные пользователи, составление рубрик и тематических списков рубрик, комплектование путеводителя. Детально ...
1053721
  Глебов И. Путеводитель по концертам / И. Глебов. – Пб., 1919. – 102с.
1053722
  Асафьев Б.В. Путеводитель по концертам / Б.В. Асафьев. – Москва, 1978. – 200с.
1053723
   Путеводитель по Крыму. – Симферополь, 1925. – 267с.
1053724
   Путеводитель по Крыму. – Симферополь, 1956. – 456с.
1053725
   Путеводитель по Куала Лампуру : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 104-105 : Іл.
1053726
  Москвич Г.Г. Путеводитель по курортам Кубани и Черноморья / Г.Г. Москвич. – Краснодар, 1923. – 180с.
1053727
   Путеводитель по курорту Бад-Наугейм. – 56с.
1053728
   Путеводитель по Латвийской ССР. – Рига, 1958. – 198с.
1053729
   Путеводитель по Лейпцигу, 1972. – 176с.
1053730
   Путеводитель по Ленинграду. – Л, 1931. – 255с.
1053731
   Путеводитель по Ленинграду. – Л, 1957. – 912с.
1053732
   Путеводитель по Ленинграду. – Л, 1963. – 791с.
1053733
   Путеводитель по Ленинграду с новым планом г.Ленинграда 1927 г. – Л, 1927. – 135с.
1053734
  О"Донохью Путеводитель по минералам для начинающих / О"Донохью. – Л., 1985. – 207с.
1053735
  Эппинг Р.Ч. Путеводитель по мировой экономике = A beginner"s guide to the world economy : для начинающих / Рэнди Эппинг ; [пер. с англ. И.М. Макарова]. – Москва : Международные отношения, 2006. – 217, [2] с. : табл. – Пер. изд.: A beginner"s guide to the world economy / Randy Charles Epping. New York : Vintage Books, cop. 2001. - Парал. тит. л. ориг. – ISBN 5-7133-1271-2
1053736
  Ковалев А.П. Путеводитель по Москве / А.П. Ковалев. – М, 1963. – 431с.
1053737
   Путеводитель по Московскому зоопарку. – М, 1928. – 75с.
1053738
  Сосновский И.П. Путеводитель по Московскому зоопарку / И.П. Сосновский. – М., 1978. – 160с.
1053739
  Краско Ф.Е. Путеводитель по музею-заповеднику А.С. Пушкина и пушкинским местам в селе Большое Болдино / Ф.Е. Краско, 1959. – 126с.
1053740
   Путеводитель по музею. – Саратов, 1949. – 52с.
1053741
   Путеводитель по музею. – М, 1962. – 40с.
1053742
   Путеводитель по музею "Коломенское". – М, 1956. – 77с.
1053743
   Путеводитель по музею "Новодевичий монастырь". – М, 1952. – 64с.
1053744
   Путеводитель по музею "Новодевичий монастырь". – 2-е изд. – М, 1953. – 64с.
1053745
  Палибин И.В. Путеводитель по музею Ботанического сада Академии наук СССР / И.В. Палибин. – Ленинград, 1931. – 67с.
1053746
   Путеводитель по музею восточных культур. – М, 1947. – 94с.
1053747
   Путеводитель по музею государственного ордена Трудового красного Знамени центрального театра кукол под руководством народного артиста С.В. Образцова. – М, 1982. – 152с.
1053748
   Путеводитель по музею землеведения Московского государственного университета. – Москва, 1967. – 168с.
1053749
   Путеводитель по музею истории МашГУ. – Ташкент : Еш гвардия, 1980. – 22с.
1053750
   Путеводитель по музею Революции. – 2-е изд. – М, 1927. – 104с.
1053751
   Путеводитель по Нарвскому музею. – Таллин, 1954. – 36с.
1053752
   Путеводитель по научной библиотеке имени М. Горького при ЛГУ. – Ленинград : Изд-во Ленинград. ун-та, 1982. – 72 с.
1053753
   Путеводитель по научной библиотеке имени Н.И.Лобачевского. – Казань, 1986. – 64с.
1053754
  Покровский К.Д. Путеводитель по небу / К.Д. Покровский. – С.-ПБ, 1923. – 294с.
1053755
  Косилова М.Ф. Путеводитель по немецкому предложению. Пособие по пер. науч. текстов по химии. / М.Ф. Косилова. – М., 1971. – 196с.
1053756
  Чернова Н.М. Путеводитель по Никитскому ботаническому саду им. Молотова / Н.М. Чернова, 1938. – 167с.
1053757
   Путеводитель по Нью-Йорку // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 103-105 : Іл.
1053758
   Путеводитель по Одессе и её окрестностям. – Одесса. – 287с.
1053759
  Матюшенко А.В. Путеводитель по Одесскому зоологическому парку / А.В. Матюшенко, И.С. Черняховский. – Одесса, 1949. – 48с.
1053760
  Коваленская Н.Н. Путеводитель по опытной комплексной марксистской экспозиции / Н.Н. Коваленская. – М, 1931. – 78с.
1053761
   Путеводитель по оранжерее Главного Ботанического сада. – М, 1957. – 131с.
1053762
  Смирнова Н.И. Путеводитель по оранжереям Ботанического сада / Н.И. Смирнова. – Л., 1973. – 36с.
1053763
  Дахнович А.С. Путеводитель по Ораниенбауму. / А.С. Дахнович, 1930. – 35с.
1053764
  Бельгард А.Л. Путеводитель по основным типам биогеоценозов Присамарья / А.Л. Бельгард, А.П. Травлев. – Днепропетровск, 1981. – 99с.
1053765
  Павлов В.И. Путеводитель по Останкинскому дворцу-музею творчества крепостных / В.И. Павлов. – Москва, 1950. – 84с.
1053766
  Кубе А.Н. Путеводитель по отделению средних веков и эпохи возрождения / А.Н. Кубе. – Пб, 1921. – 72с.
1053767
  Тройницкий С.Н. Путеводитель по отделению фарфора / С.Н. Тройницкий. – Пб., 1921. – 44с.
1053768
  Кузнецов С.С. Путеводитель по отделу "Введение в геологию" / С.С. Кузнецов. – Ленинград, 1928. – 52 с.
1053769
  Некрасов М.Н. Путеводитель по отделу 1905 г. музея революции СССР / М.Н. Некрасов. – М., 1935. – 64с.
1053770
  Вальдгауер О.Ф. Путеводитель по отделу древностей. / О.Ф. Вальдгауер. – Петербург, 1922. – 85с.
1053771
  Брюсов А.Я. Путеводитель по открытым залам гос. исторического музея / А.Я. Брюсов. – М., 1934. – 81с.
1053772
  Гуссенс М. Путеводитель по пакету LaTeX и его Web-приложениям = The LaTeX Web Companion. Integrating TeX, HTML, and XML / М. Гуссенс, С. Ратц ; при участии Э.М. Гурари, Р. Мура и С. Сьютора ; пер. с англ. : Ю.В. Тюменцева и А.В. Чернышева ; под ред. Б.В. Тоботраса. – Москва : Мир, 2001. – 604, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 574-576. – (Библиотека издательских технологий). – ISBN 5-03-003387-4
1053773
  Гуссенс М. Путеводитель по пакету LATEX и его графическим расширениям = The LATEX graphics companion : иллюстрирование документов при помощи TEX"a и PostScript"a / М. Гуссенс, С. Ратц, Ф. Миттельбах ; пер. с англ. под ред. А.И. Лебедева. – Москва : Мир ; Бином ЛЗ, 2002. – 624 с. – (Библиотека издательских технологий). – ISBN 5-03-003388-2
1053774
  Гуссенс М. Путеводитель по пакету LaTeX и его расширению LaTeX 2 / М. Гуссенс, Ф. Миттельбах, А. Самарин; Пер. с англ.: О.А. Маховой, Н.В. Третьякова, и др.; Под ред.: И.А. Маховой. – Москва : Мир, 1999. – 606с. – (Библиотека издательских технологий). – ISBN 5-03-003325-4
1053775
  Геккер Р.Ф. Путеводитель по палеонтологическим памятникам района Каратауского участка Аксу - Джебаглинского государственного заповедника / Р.Ф. Геккер; АН Казахской ССР; Отв. ред. Бажанов В.С. – Алмааты : Изд-во АН Казахской ССР, 1948. – 24с.
1053776
   Путеводитель по парку совхоза "Южные культуры". – М, 1937. – 112с.
1053777
  Красавин М.И. Путеводитель по парку сочинской садовой и сельско-хозяйственной опытной станции / М.И. Красавин. – Изд. 3-е внось перераб. – Сочи, 1926. – 85с.
1053778
   Путеводитель по политехническому музею. – Москва, 1949. – 128 с.
1053779
   Путеводитель по Полтавскому гос. литературно-мемориальному музею В.Г.Короленко. – Х, 1955. – 91с.
1053780
  Гирсьберг Г.-И. Путеводитель по Потодаму и Сансуси / Г.-И. Гирсьберг. – Гирсберг, 1975. – 111с.
1053781
   Путеводитель по Потсдаму и Сансуси / Гирсберг, Ганс-Иоахим, Книттер Хартмут, Хоффман Ганс. – Дрезден : Zeit im Bild, 1975. – 112с. – На обкл. назва: Потсдам и Сансуси
1053782
  Борисова Е. Путеводитель по правовому лабиринту. Новый взгляд на новые проблемы библиотек // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 13 (103). – С 21. – ISSN 1727-4893
1053783
   Путеводитель по радиолюбительским журналам. – М.Л., 1950. – 168с.
1053784
  Кеннеди С. Путеводитель по расистской Америке / С. Кеннеди. – М, 1955. – 318с.
1053785
  Почепа Александр Михайлович Путеводитель по расчетам электрорадиоустройств : Библиогр.указ. / Почепа Александр Михайлович. – Одесса : Маяк, 1973. – 287с.
1053786
  Дебрер М. Путеводитель по Риге. / М. Дебрер, М. Красильников. – Рига, 1970. – 94с.
1053787
  Бычков Ф.А. Путеводитель по Ростовскому Музею Церковных Древностей / Ф.А. Бычков. – Ярославль : Типография губернского правления, 1886. – 27 с.
1053788
   Путеводитель по русской литературе ХІХ века. – М, 1927. – 340с.
1053789
   Путеводитель по Саратовскому государственному художественному музею им. А.Н.Радищева. – Саратов, 1956. – 136с.
1053790
   Путеводитель по Свято-Троице-Сергіевой Лавре. – М, 1895. – 54с.
1053791
   Путеводитель по святым местам России. – Минск : Белорусский Экзархат, 2005. – 159с. : илл. – ISBN 978-985-511-071-3
1053792
  Розанов И.Н. Путеводитель по современной русской литературе / И.Н. Розанов. – 2-е изд. – М, 1929. – 364с.
1053793
   Путеводитель по Стамбулу // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 96-97 : Іл.
1053794
   Путеводитель по стационарной экспозиции отражающей жизнь и деятельность Ильи Чавчавадзе. – 2-е изд. – Тбилиси, 1967. – 88 с.
1053795
  Васильев А.В. Путеводитель по Сухумскому ботаническому саду / А.В. Васильев. – Сухуми, 1955. – с.
1053796
  Гранский В.И. Путеводитель по техническим справочникам. / В.И. Гранский. – Л., 1958. – 334с.
1053797
   Путеводитель по Токио : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 104-105 : Іл.
1053798
  Омарр С. Путеводитель по тысячелетию : что тебе говорят звезды : астрол. прогноз / Сидней Омарр. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2003. – 286, [2] с. : ил. – ISBN 966-8218-94-9
1053799
  Привальский В. Путеводитель по Узбекистану / В. Привальский. – М, 1957. – 103с.
1053800
   Путеводитель по усадьбе "Кусково". – М, 1954. – 41с.
1053801
   Путеводитель по Феодосийской картинной галлерее имени И.К.Айвазовского. – К, 1959. – 113с.
1053802
   Путеводитель по фондам государственного архива Горьковской области и его филиала в Арзамасе. – Горький, 1967. – 488с.
1053803
   Путеводитель по Хибинским тундрам. – Л, 1931. – 166с.
1053804
   Путеводитель по Хибинским тундрам. – 2-е изд. – Л, 1932. – 200с.
1053805
  Ддворецкова К.И. Путеводитель по химической литературе научной библиотеки при СГУ / К.И. Ддворецкова. – Саратов, 1946. – 47с.
1053806
   Путеводитель по Центральному архиву ВЦСПС. – М
1. – 1958. – 368с.
1053807
   Путеводитель по Центральному ботаническому саду АН ГССР. – Тбилиси, 1978. – 192с.
1053808
   Путеводитель по Центральному ботаническому саду АН Туркменской ССР. – Ашхабад, 1976. – 151с.
1053809
  Агафонова З.И. Путеводитель по Центральному Гос. историческому архиву УзССР / З.И. Агафонова, Н.А. Халфин. – Ташкент, 1948. – 183 с.
1053810
   Путеводитель по Центральному государственному архиву Мордовской АССР. – Саранск, 1960. – 256с.
1053811
   Путеводитель по читательским каталогам Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского. – Казань, 1990. – 44с.
1053812
   Путеводитель по экспозиции "Русские" (вторая половина ХІХ - начало ХХ вв). – Л, 1961. – 92с.
1053813
   Путеводитель по экспозиции дореволюционного и советского искусства. – Днепропетровск, 1956. – 78с.
1053814
   Путеводитель по экспозиции древесных стволов Ботанического музея. – М.Л., 1964. – 87с.
1053815
   Путеводитель по экспозиции музея, историческим местам и памятникам Полтавской битвы. – К, 1954. – 72с.
1053816
   Путеводитель по экспозиции музея, историческим местам и памятникам Полтавской битвы. – К, 1959. – 72с.
1053817
   Путеводитель по экспозиции отдела культурных растений Главного ботанического сада АН СССР. – М, 1973. – 96с.
1053818
   Путеводитель по экспозициям отдела флоры СССР Главного ботанического сада АН СССР. – Москва : Наука, 1981. – 103с.
1053819
   Путеводитель по этнографическому музею. – 3-е доп. изд. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1900. – 95 с.
1053820
   Путеводитель по этнографическому музею. – Испр. и доп. изд. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1916. – 124 с.
1053821
   Путеводитель по юбилейной выставке революции 1905 года. – Москва : Изд.Музея революции СССР, 1926. – 69с.
1053822
   Путеводитель по Ярославскому мемориальному музею Н.А.Некрасова. – Ярославль, 1952. – 47 с.
1053823
   Путеводитель почвенной экскурсии по маршруту Москва-Херсон для участников 8 Международного конгресса почвоведов 1964 г. в г.Бухаресте. – Москва, 1964. – 104с.
1053824
   Путеводитель тектонической, стратиграфической и седиментологической экскурсии ХІ конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации. – К, 1977. – 115с.
1053825
   Путеводитель экскурсии : Минеральные Воды-Долина Баксана-Эльбрус-Орджоникидзе, Военно-Грузинская дорога-Тбилиси. – Тбилиси : Мецниереба, 1971. – 91с. : Ил. – Библиогр.: с.90-91
1053826
   Путеводитель экскурсии "Офиолиты полярного Урала". – М, 1978. – 164с.
1053827
   Путеводитель экскурсии второй четвертично-геологической конференции. – Л.М., 1932. – 309с.
1053828
  Тутковский П.А. Путеводитель экскурсии по Волыни / П.А. Тутковский. – К., 1926. – 24с.
1053829
   Путеводитель экскурсии по Криворожскому железорудному бассейну : К междунар.симпозиуму по геол. и генезису докембрийских железо-марганцевых формаций и рудных месторождений. Киев, 1970г. – Киев : Наукова думка, 1970. – 41с. : Ил.
1053830
   Путеводитель экскурсии по нефтегазоносным провинциям Украинской ССР ХІ конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации. – К, 1977. – 32с.
1053831
   Путеводитель экскурсии по пегматитовым месторождениям Волыни. – Львов, 1966. – 20с.
1053832
   Путеводитель экскурсии по рекам алдану и Лене.Сибирская платформа. – Новосибирск, 1990. – 115с.
1053833
  Пяновская И.А. Путеводитель экскурсии пятой палеоэколого-литологической сессии, посвященной скалистым берегам и каменному дну морей геологического прошлого (Центральные Кызылкумы) / И.А. Пяновская, К.К. Пятков; Под ред. Геккера Р.Ф. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1968. – 26с.
1053834
   Путеводитель экскурсии С-6 : Украина. – М, 1981. – 48с.
1053835
   Путеводитель экскурсии симпозиума по проблеме "Галогенные формцации Украины и связвнные с ними полезные ископаемые". – К, 1971. – 64с.
1053836
   Путеводитель экскурсии съезда Карпато-Балканской ассоциации. – Львов, 1958. – 88с.
1053837
  Балуховский Н.Ф. Путеводитель экскурсии съезда по Каневу. / Н.Ф. Балуховский. – Киев : Изд-во АН УССР, 1958. – 19с.
1053838
   Путеводитель экскурсий. – Крым; Кишинев
ч. 1 : Крым. – 1971. – 150с.
1053839
  Грубрин Ю.Л. Путеводитель экскурсий 7-го пленума геоморфологической комиссии ОНЗ АН СССР по современным экзогенным рельефообразующим процессам / Ю.Л. Грубрин, Ю.А. Куделя, Э.Т. Палиенко; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Георафический факультет. Кафедра геоморфологии. – Киев, 1968. – 98с.


  Путеводитель ставит своей целью ознакомить участников с условиями развития и особенностями совремееных экзогенных рельефообразующих процессов одного из своеобразных районов Среднего Приднепровья, расположенного в переходной зоне от Украинского щита к ...
1053840
   Путеводитель экскурсий V Всесоюзного совещания по изучению краевых образований материков оледенения. – К, 1976. – 68с.
1053841
   Путеводитель экскурсий к совещанию по литологии докембрийских отложений (в Карелии). – Л, 1963. – 48с.
1053842
  Бутин Р.В. Путеводитель экскурсий к совещению по литологии докембрийских отложений / Р.В. Бутин. – Л., 1963. – с.
1053843
   Путеводитель экскурсий секцииминералогии и геохимии, петрографии, магматизма и мегаморфизма ХІ конгресса КАрпато-Балканской геологической ассоциации. – К, 1977. – 44с.
1053844
   Путеводитель экскурсий совещания по лессовым породам УРРС. – К, 1955. – 151с.
1053845
   Путеводитель экскурсий четвертой палеоэколого-литологической сессии, посвященной ископаемым рифогенным образованиям Крыма и Молдавии. – Кишинев : АН МССР, 1966. – 55с.
1053846
  Дмитриев Ю.Н. Путеводитель. / Ю.Н. Дмитриев. – Л.-М., 1940. – 71с.
1053847
  Всесоюзная Путеводитель. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1958. – 223с.
1053848
  Зеленова С.Е. Путеводитель. / С.Е. Зеленова. – Краснодар, 1968. – 80с.
1053849
  Зонова З.Т. Путеводитель: Искусство XVIII - первой половины XIX века / З.Т. Зонова, А.И. Архангельская. – Ленинград, 1981. – 216с.
1053850
  Маки Путеводительпо органическому синтезу / Маки, РюК. – Мё, 1985. – 352с.
1053851
  Шашкин З.Ж. Путеводная звезда : [повесть и рассказы : пер. с каз.] / Зеин Шашкин. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 135 с. : ил.


  Содержание: Путеводная звезда; Надо жить человеку...; Его отец; Черная пасть
1053852
  Шашкин З.Ж. Путеводная звезда : романы и повесть : [пер. с каз.] / Зейин Шашкин ; [ил.: М. Палаткин]. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 524 с. : ил.


  содержание : Наступило утро; Темиртау; Старше на одно лето
1053853
  Протопопова Е. Путеводная звезда в информационной вселенной // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 42-46. – ISSN 0869-4915


  О грамотном применении методов сбора данных.
1053854
  Пагирев Г.В. Путеводные звезды / Г.В. Пагирев. – Л, 1951. – 100с.
1053855
  Ткаченко В.П. Путевое фрикционное сопротивление движению рельсовых экипажей / В.П. Ткаченко, С.Ю. Сапронова; МОУ. Восточноукраинский государственный университет. – Луганськ : ВУГУ, 1999. – 25с. – ISBN 966-590-164-8
1053856
  Инбер В.М. Путевой дневник / В.М. Инбер. – М., 1939. – 63с.
1053857
  Антокольский П.Г. Путевой журнал писателя / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1976. – 303 с.
1053858
  Лаптев А.Е. Путевой огонек. / А.Е. Лаптев. – Челябинск, 1964. – 42с.
1053859
  Маслова Н.М. Путевой очерк: Проблемы жанра. / Н.М. Маслова. – М., 1980. – 64с.
1053860
  Де-Витте Путевые впечатления и исторические очерки : лето 1903 года / Е.И. де-Витте. – Кременец : Типография Л.Д. Шумского
Вып.1 : Чехия. – 1905. – [4], III, 204 с.
1053861
  Де-Витте Путевые впечатления и исторические очерки : 1903 год / Е.И. де-Витте. – Кременец : Типография Л.Д. Шумского
Вып. 2 : Лужицы, Чехия и Моравия. – 1905. – [4], 231 с.
1053862
  Де-Витте Путевые впечатления с историческими очерками. Словачина и угро-руссы : лето 1903, 1906 и 1907 годов / Е.И. де-Витте. – Почаев : Типография Почаево-Успенской Лавры, 1909. – 227, II с.
1053863
  Де-Витте Путевые впечатления. Далмация, Герцеговина, Босния и Сербия : лето 1902 года / Е.И. де-Витте. – Киев : Типография М.М. Фиха, 1903. – 127 с.
1053864
  Перец И.-Л. Путевые заметки / И.-Л. Перец. – Москва, 1947. – 104 с.
1053865
  Симеон Л. Путевые заметки / Л. Симеон. – М., 1965. – 323с.
1053866
  Бузукашвили И. Путевые заметки из Швейцарии. // Новый Акрополь. – Москва, 2002. – № 1. – С.38-43.
1053867
  Антонов И. Путевые заметки с края света // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 88-101. – ISSN 0130-9625


  Подорож до Тайваню
1053868
  Грибоедов А.С. Путевые записки / А.С. Грибоедов. – [Тифлис] : Заккнига, 1932. – 90, [2] с. : ил.
1053869
  Уринбаев А. Путевые записки Абдураззака Самарканди о его поездке в Индию / А. Уринбаев. – Ташкент, 1960. – 133с.
1053870
  Маслова Н.М. Путевые записки как публицистическая форма : (становление и развитие жанра "путешествия" в публицистике) / Н.М. Маслова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. журналистики, Лаб. по изучению функционирования печати, и радио, и телевидения. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 115 с.
1053871
  Фурманов Д. Путевые записки. / Д. Фурманов. – М., 1939. – 64с.
1053872
  Алиев Р. Путевые огни / Р. Алиев. – Москва, 1977. – 104 с.
1053873
  Фофанова М.П. Путевые ориентиры / М.П. Фофанова. – Сталинабад, 1953. – 48с.
1053874
  Лещук Т.И. Путевые очерки А.Шамиссо : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Лещук Т.И.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 18л.
1053875
  Гусева Е. Путевые очерки В. Короленко // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 13-18. – ISSN 2075-1486
1053876
  Горенштейн М.С. Путевые очерки И. А. Гончарова "Фрегат"Паллада" : Автореф... канд. филол.наук: / Горенштейн М. С.; ОГУ. – Одесса, 1955. – 23л.
1053877
  Миронова А.С. Путевые очерки молодого Ф.Энгельса. (Лингво-стилист. интерпретация) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Миронова А.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 18л.
1053878
  Срезневский И.И. Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель. 1839-1842. : С приложением карты / И.И. Срезневский. – Типография С.Н. Худекова. Владимирский пр., № 12. – С.-Петербург, 1895. – 374 с.
1053879
  Конецкий В.В. Путевые портреты с морским пейзажем : повести и рассказы / Виктор Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 616 с.
1053880
  Помозов Ю.Ф. Путевые рассказы / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1954. – 304с.
1053881
  Герасимов А.М. Путевые этюды по Индии / А.М. Герасимов. – Москва, 1955. – 48с.
1053882
  Есин Б.И. Путеешствие в прошлое / Б.И. Есин. – М, 1982. – 160с.
1053883
  Сергеев С. Путем актера // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 3. – С.27-67. – ISSN 0012-6756
1053884
   Путем борьбы и труда. – Минск, 1989. – 237с.
1053885
  Курносенко В. Путем ветра и облаков : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 4. – С. 143-153. – ISSN 0012-6756
1053886
  Сакварелидзе П.М. Путем обычным. / П.М. Сакварелидзе. – Тифлис, 1936. – 430с.
1053887
  Макнамара Р.С. Путем ошибок -- к катастрофе / Р.С. Макнамара. – М., 1988. – 149с.
1053888
   Путем поиска и обновления. – Київ, 1989. – 189с.
1053889
  Мусаев К. Путем сближения и единства / К. Мусаев. – Баку, 1986. – 215с.
1053890
   Путем творчества. – М, 1922. – 208с.
1053891
  Коваленский М.Н. Путешевствие Екатерины II в Крым / М.Н. Коваленский. – Москва : Изд. К.Ф. Некрасова, 1916. – 143 с., ил. – (Русская история в культурно-бытовых очерках / под ред. В.Я. Уланова)


  Экз. № 47274 дефектный, отстут. с. 191-194 с., 3 л. карт
1053892
  Радищев А.Н. Путешесатвие из Петербурга в Москву / А.Н. Радищев. – М., 1990. – 319с.
1053893
  Радищев А.Н. Путешесатвие из Петербурга в Москву / А.Н. Радищев. – М., 1990. – 319с.
1053894
  Вайнонен Юрки Путешественник-исследователь : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 167-175. – ISSN 1130-6545
1053895
  Шнейдеров В.А. Путешественник-кинолюбитель / В.А. Шнейдеров. – М., 1961. – 87с.
1053896
  Первомайский Л.С. Путешественник : новелла / Л.С. Первомайский. – Москва : Художественная литература, 1934. – 112 с.
1053897
   Путешественник будущего // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 3 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1053898
  Вишневский Б.Н. Путешественник Кирилл Хлебников / Б.Н. Вишневский. – Пермь, 1957. – 60с. – (Замечательные люди Прикамья)
1053899
  Чередниченко С. Путешественник по империи : Андрей Битов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 163-174. – ISSN 0042-8795
1053900
  Железников В.К. Путешественник с багажом / В.К. Железников. – Москва, 1963. – 128с.
1053901
  Масуренков Д.И. Путешественник с киноаппаратом. / Д.И. Масуренков. – М., 1986. – 95с.
1053902
   Путешественникам на заметку ... // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 20-21 : фото
1053903
  Дижур Б.А. Путешественники-невидимки / Б.А. Дижур. – Свердловск, 1956. – 128с.
1053904
  Арсентьева Е.И. Путешественники - исследователи Азии / Е.И. Арсентьева. – Ленинград, 1958. – 42с.
1053905
  Кислов К.А. Путешественники / К.А. Кислов. – Горький, 1970. – 216с.
1053906
   Путешественники будущего // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 6-7 [прилож.] : фото
1053907
  Крапивин В.П. Путешественники не плачут / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1968. – 192с.
1053908
   Путешественники об Азербайджане : [сборник]. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
1. – 1961. – 498 с.
1053909
  Зуев В. Путешественные записки от Спб. до Херсона, 1787
1053910
  Зуев В.Ф. Путешественныя записки Василья Зуева от С. Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году : 230-летию путешествия посвящается / В.Ф.Зуев ; подгот. текста, вступ. ст. и коммент. М.Э. Кавуна ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д.І. Яворницького]. – Репр. изд. – Днепропетровск : Герда, 2011. – XXVIII, 391, [1] с., [10] л. ил., карт. – Парал. тит. л. репринт. - Вых. дан. ориг.: Санкт-Петербург: Императорская Академия Наук, 1787. - Часть сведений укр. - Имен. указ.: с. 372-373 . - Геогр. указ.: с. 376-387. – (EDITIO PRINCEPS). – ISBN 978-966-8856-43-3


  У пр. №1697867 напис: Библиотеке Национального университета им. Шевченка от издательства "Герда". Редактор: Подпись, 20. 05. 2015 г.
1053911
  Марамыгина Л.Ф. Путешествие Афанасия Никитина в Индию : Методика и опыт. Внеклассная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 59-60. – ISSN 0016-7207
1053912
  Федоров Г. Путешествие без сентиментов / Г. Федоров. – Л.-М. – 174с.
1053913
  Чихачев П.А. Путешествие в Восточный Алтай / П.А. Чихачев. – Москва, 1974. – 360с.
1053914
  Юдасин Л.С. Путешествие в глубь Земли / Л.С. Юдасин. – М, 1987. – 173с.
1053915
  Малеинов А.А. Путешествие в горах / А.А. Малеинов, Г.К. Тушинский. – Москва : Географгиз, 1950. – 334с. : ил. + карт.
1053916
  Берх В. Путешествие в города Чердынь и Соликамск. Для изыскания исторических древностей. – Спб., 1821. – (10), 232с.
1053917
  Егорова О.В. Путешествие в историю испанской столицы / О.В. Егорова, А.Н. Моисеев // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 2. – С. 192-198. – ISSN 0130-3864
1053918
  Фальк-Ренне Путешествие в каменный век : среди племен Новой Гвинеи / Фальк-Ренне. – Москва : Наука, 1985. – 192 с. – (Рассказы о странах Востока)
1053919
  Фальк-Ренне Путешествие в каменный век / Фальк-Ренне. – Москва, 1986. – 196с.
1053920
  Круглов Леонид Путешествие в каменный век. Часть 1 : Семеро смелых // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 122-138 : Іл. – ISSN 1029-5828
1053921
   Путешествие в Китай через Монголию в 1820 и 1821 гоаз.. – С.-Пб.
ч. 1. – 1824. – 388, 3 вкл. лс.
1053922
  Шпаусцус З. Путешествие в мир химии / З. Шпаусцус. – М., 1959. – 454с.
1053923
  Козлов П.К. Путешествие в монголию 1923-1926 / П.К. Козлов. – Москва : Географгиз, 1949. – 236с. – (Нова серия ; Том 7.)
1053924
  Бетке Инза Путешествие в никуда : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 114-129 : Фото. – ISSN 1029-5828
1053925
  Раванди-Фадаи Путешествие в Оман // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 72-76. – ISSN 0321-5075
1053926
   Путешествие в поисках счастья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 74-77 : фото
1053927
  Гумбольдт А. Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799-1804 гг. : Плавание по Ориноко / А. Гумбольдт. – Москва : Мысль, 1963. – 656с
1053928
  Смит Саманта Путешествие в Советский Союз / Смит Саманта. – Москва : АПН, 1986. – 128с.
1053929
  Рэйн Карина Путешествие в страну Дильмунов : правила жизни / Рэйн Карина, Кудлака Ростислав // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 56-64 : Фото
1053930
  Шишова З.К. Путешествие в страну Офир / З.К. Шишова. – М, 1977. – 255с.
1053931
  Черненко Г.Т. Путешествие в страну роботов / Г.Т. Черненко. – Л., 1988. – 62с.
1053932
  Ронделе А. Путешествие в страну химер : (с фрнац.) / Антонен Ронделе. – Санкт-Петербург : тип. и лит. А.Е. Ландау, 1876. – 316, IV с.
1053933
  Моисеев А. Путешествие в таинственный Эскориал : [о библиотеках Испании] / Александр Моисеев // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 66-69. – ISSN 0869-4915
1053934
  Шоу Б. Путешествие в эпицентр / Б. Шоу. – Москва, 1992. – 271с.
1053935
  Соболева Елена Путешествие во времени : маршрут // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 146-149 : Фото. – ISSN 1029-5828
1053936
  Шамиссо А. Путешествие вокруг света / А. Шамиссо; Пер. с нем. Моделя А.М. – Москва : Наука, 1986. – 279с. – (Рассказы о странах Востока)
1053937
  Крузенштерн Путешествие вокруг света в 1803-1806 годах... на кораблях "Надежда" и "Неве", под начальством Флота капитан-лейтенанта ... Крузеншерна. – Спб.
ч. 1. – 1809. – 388с.
1053938
  Кравченко А. Путешествие дилетанта за Великую Китайскую стену // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 35. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
1053939
  Файнберг Л.А. Путешествие длиною в жизнь : Кнуд Расмуссен-исследователь севера / Л.А. Файнберг. – Москва : Мысль, 1980. – 94с. – (Замечательные географы и путешественники)
1053940
   Путешествие для жизни // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 41 : Фото
1053941
   Путешествие ее имп. величества в полуденный край России, предприемлемое в 1787 году. – М, 1786. – 148с.
1053942
  Махотина А.А. Путешествие Екатерины II : идейно-художественая программа церемониала встречи императрицы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 112-125. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1053943
  Шутов И.Н. Путешествие за живой водой. / И.Н. Шутов. – К, 1975. – 216с.
1053944
  Богданова Светлана Путешествие за здоровьем. Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 48-51 : Рис.
1053945
  Астапенко П.Д. Путешествие за тридевять земель : Советский полярник о зимовке на Американской научной станции в Антарктике / П.Д. Астапенко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 172с
1053946
  Аникина Наталия Путешествие из Киева в Украину // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 94-97 : фото
1053947
  Тобольский И.Г. Путешествие к радуге / И.Г. Тобольский. – Саратов, 1964. – 143с.
1053948
  Бартелеми Путешествие младшего Анахериса по Греции, в половине четвертого века до Рождества Христова. – Москва
6. – 1818. – 446с.
1053949
  Хейердал Т. Путешествие на "Кон-Тики" : На плоту от Перу до Полинезии / Т. Хейердал. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 288с.
1053950
  Хейердал Т. Путешествие на "Кон-Тики". / Т. Хейердал. – Алма-Ата, 1960. – 579с.
1053951
  Хейердал Т. Путешествие на "Кон-Тики". / Т. Хейердал. – Ташкент, 1962. – 532с.
1053952
  Вяземский П.А. Путешествие на Восток : (1849-1850 г.) / [соч.] кн. С.Д. Вяземского. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича, 1883. – XVI, 108 с.


  На тит. обл. печать нем.: Berlin
1053953
  У Чэн-энь Путешествие на Запад / Чэн-энь У. – М
3. – 1959. – 487с.
1053954
  У Чэн-энь Путешествие на Запад / Чэн-энь У. – М
4. – 1959. – 534с.
1053955
  Пассер Путешествие на Кентавре в эпоху возрождения / Пассер, де Монтанус // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 83-93. – ISSN 1819-6268
1053956
  Шуртаков С.И. Путешествие на край света. / С.И. Шуртаков. – М, 1965. – 256с.
1053957
  Шипов Я.А. Путешествие на линию фронта. / Я.А. Шипов. – М., 1981. – 208с.
1053958
  Головнин В.М. Путешествие на шлюпе "Диана" : Из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальством флота лейтенанта Головнина в 1807-1811г. / В.М. Головнин. – Москва, 1960. – 480с
1053959
  Чех С. Путешествие пана Броучека в 15 столетие / С. Чех. – Москва, 1955. – 168с.
1053960
  Ященко А.Л. Путешествие по Автралии / А.Л. Ященко. – М., 1959. – 199 с.
1053961
  Волков Н. Путешествие по Байкалу / Н. Волков. – Москва : Советская Россия, 1958. – 128с
1053962
  Худяков Д.С. Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел: о палеогеографии Сарат. обл. / Д.С. Худяков. – Саратов, 1989. – 319с.
1053963
  Сумароков Павел Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году, Павлом Сумарковым. – Москва, 1800. – 238с.
1053964
  Шильтергер Иоганн Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394а года по 1427 год / Шильтергер Иоганн. – Баку, 1984. – 86с.
1053965
   Путешествие по золотым верстам : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 78-81 : Фото
1053966
  Юров Ю.М. Путешествие по ленинской адресной книжке. / Ю.М. Юров. – М., 1967. – 271с.
1053967
  Юров Ю.М. Путешествие по ленинской адресной книжке. / Ю.М. Юров. – 2-е изд., доп. – М., 1971. – 375с.
1053968
  Огненович В. Путешествие по Норвегии с Исидорой Секулич : эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.85-97. – ISSN 1130-6545
1053969
  Шинкарев Л.И. Путешествие по острову АЕ. / Л.И. Шинкарев. – Новосибирск, 1967. – 272с.
1053970
  Паллас Петр Симон Путешествие по разным местам Российского государства по повелению Спб. имп. АН. – Часть 3-я. – С-Пб. – с.
1053971
  Паллас Петр Симон Путешествие по разным местам Российского государства по повелению Спб. имп. АН. – Часть 3-я. – С-Пб, 1788. – 480с.
1053972
  Гмелин С.Г. Путешествие по России = Самуила Готлиба Гмелина ... Путешествие по России. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : Иждивением Императорской Академии Наук
Ч. 3, п. 1. – 1785
1053973
   Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии в 1800, 1801 и 1802 годах
ч. 1. – 1805. – 226с.
1053974
  Меккензи Путешествие по славянским областям европейской Турции / Меккензи, Эрби и. – С предисловием Гладстона. – С.-Петербург : Славянская печатня И.В. Вернадского
Т. 1. – 1878. – 328 с.
1053975
  Шагинян М.С. Путешествие по Советской Армении / М.С. Шагинян. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 300с. + карта
1053976
  Шагинян М.С. Путешествие по Советской Армении / М.С. Шагинян. – М, 1952. – 493с.
1053977
  Вамбери Путешествие по Средней Азіи в 1863 году / Вамбери. – Пер.з англ. – Санкт-Петербург, 1865. – 222с.
1053978
  Муравьев-Апостол Путешествие по Тавриде. В 1820 году. – С-Пб., 1823. – 339с.
1053979
  Вайль Петер Путешествие по телеэкрану // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 200-204 : Іл.
1053980
  Смоллетт Т.Д. Путешествие по Франции и Италии : фрагмент книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 184-215. – ISSN 1130-6545
1053981
  Эсенов Р.М. Путешествие под вечным солнцем / Р.М. Эсенов. – Ашхабад, 1976. – 60с.
1053982
  Шаров А.И. Путешествие продолжается / А.И. Шаров. – М., 1954. – 312с.
1053983
   Путешествие с принцом // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 58-60 : фото
1053984
  Венедиктова Т. Путешествие Эмили из Америки в Россию // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 231--241. – ISSN 1130-6545
1053985
  Платон (митрополит Московский) Путешествие... Платона митрополита Московского и разных орденов кавалера в Киев и по другим российским городам в 1804 году. Собственною рукой с замечаниями его писаное.... – М., 1813. – 76с.
1053986
  Черкасов В.Г. Путешествия / В.Г. Черкасов. – Москва : Современник, 1987. – 222с.
1053987
  Чапек Карел Путешествия / Чапек Карел. – М., 1988. – 607с.
1053988
  Свифт Дж. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт ; [пер. с англ. ; послесл. и примеч. Б. Шалагинова]. – Харьков : Фолио, 2012. – 373 с., [3] c. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5677-1
1053989
  Свифт Дж. Путешествия Гулливера по многим отдаленным странам света / Джонатан Свифт ; С биогр. авт. Джона Франсиса Уоллера и прим. сост. по Оррери, Дилени, Шеридану, Хоокесуортсу, Куку, Тейлору, Вальтер-Скоту, Теккерею Джонсону и др. ; полн пер. с англ. П. Кончаловского и В. Яковенко. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1901. – XL, VIII, 330, [5], 1 л. портр. : ил. – (Домашняя библиотека ; № 2)
1053990
  Свифт Дж. Путешествия Гулливера по многим отдаленным странам света / Д. Свифт ; С биогр. авт., примеч. Уоллера, Гоксворта и др. и 160 ил. Г. Мартена, Г. Коля [и др.] ; Полн. пер. с англ. М.А. Шишмаревой. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Напродная польза", 1902. – 454 с. : ил. – (Домашняя библиотека ; № 2)
1053991
  Вальская Б.А. Путешествия Егора Петровича Ковалевского / Б.А. Вальская. – Москва : Географгиз, 1956. – 200с
1053992
  Щербаков А.. Путешествия около твоего дома / А. Щербаков. – Москва, 1967. – 160с.
1053993
  Юнкер В.В. Путешествия по Африке (1877-1878 и 1879-1886) / В.В. Юнкер. – М., 1949. – 504с.
1053994
  Потанин Г.Н. Путешествия по Монголии / Г.Н. Потанин. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 480с. : карта
1053995
  Паллас Путешествия по разным провинциям Российской империи. – С-Пб
Часть 1. – 1809. – 657с.
1053996
  Ливингстон Д. Путешествия по Южной Африке = Missionary travels and researches in South Africa / Давид Ливингстон ; ил. автора ; заставки перед гл. Н. Воробьевой ; [пер. с англ. Н. Пульхритудова]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 475, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Роза ветров ; Эпохи. Континенты. События. Моря. Открытия). – ISBN 5-04-088267-X
1053997
  Шнейдеров В.А. Путешествия с киноаппаратом / В.А. Шнейдеров. – Москва, 1952. – 160с.
1053998
   Путешествия Христофора Колумба : Дневники, письма, документы. – Москва : Гос.изд-во географической литературы, 1950. – 532с. : ил.
1053999
  Ушаков Н.Н. Путешествия. / Н.Н. Ушаков. – М., 1946. – 75с.
1054000
   Путешествия: взгляд в будущее : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 44
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,