Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1051001
  Костогрызова Л.Ю. "Очищение древних законов" в Византии: "Василики" // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 4 (10). – С. 17-21. – (Юридические науки ; Вып. 4 (10)). – ISSN 1995-4190
1051002
  Рудяченко О. "Очі чорні" і кохання Євгена Гребінки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 22
1051003
  Бермас Л.І. "Очі" та їх відображення у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 22-24. – ISBN 966-7890-03-1
1051004
  Сатпаєв Д. "Очікувати проривних проектів не варто, але..." / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7 жовтня (№ 182). – С. 3


  Директор казахстанської Групи оцінки ризиків про особливості візиту Президента України до Астани.
1051005
  Малик Г. "Очуднення" звичного / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 127/128). – С. 31


  Письменниця Галина Малик - про сучасні казки і чому дітям потрібен "Барвінок".
1051006
  Млечин Л. "Ошибка " генерала Суслопарова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 16 (1135). – С. 22-27. – ISSN 0234-1670


  Почему у праздника Великой победы две даты - 8 и 9 мая.
1051007
  Краев А. "Ошкраб" не сдается / А. Краев. – Мурманск, 1966. – 265с.
1051008
  Рябчук М. "П"ємонт", "Бандерштадт" і "Колиска націоналізму". Етнополітична студія одного міста // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 142-162
1051009
  Коменда О. "П"єро" подарував мені Київ, а "Дон-Жуан" вже Львів...": ескіз творчого портрету Олександра Козаренка // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 13-38. – ISSN 2411-3832
1051010
  Бондарева О.Є. "П"єси про великих" Валерія Герасимчука і жанрова парадигма біографічної драми // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 70-80. – ISBN 966-581-590-3
1051011
  Лащенко С. "П"ята колона" - наша спільна з білорусами проблема // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 12-13


  Брехня, зведена до рангу закону, може бути ефективною.
1051012
  Лащенко С. "П"ята колона" - наша спільна з білорусами проблема // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 11 вересня (№ 17). – С. 1. – ISSN 2519-4429
1051013
  Пивовар С.Ф. "П"ята колона" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 318. – ISBN 966-642-073-2
1051014
   "П"ятому" - три роки! : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 164-165 : Фото
1051015
  Автомонов П.Ф. Очерк-портрет в современной литературе : автореф. дис. ... доктора филол. наук: 10.01.02 / Автомонов П.Ф. ; АН УССР. Ин-т литературы им.Т.Г.Шевченка. – Киев, 1978. – 56 с.
1051016
  Федотова Л.С. Очерк-поэма М.Пришвина "Черный араб". (Опыт стилистического описания худож.-речевой структуры). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Федотова Л.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 18л.
1051017
  Седегов В. Очерк-путеводитель по Литературному музею А.П.Чехова. / В. Седегов. – Таганрог, 1956. – 18с.
1051018
  Ренненкампф Очерки юридической энциклопедии. Раздел 2 // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 47 с.
1051019
  Ренненкампф Н.К. Очерки юридической энциклопедии. Раздел 2 (начало) // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 47 с
1051020
  Ренненкампф Н.К. Очерки юридической энциклопедии. [Раздел 2 (окончание)] // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 24 с
1051021
  Каринский Н.М. Очерки языка русских крестьян. Говор деревни Ванилово : (по материалам экспедиции Ин-та языка и мышления 1932 года) / Н.М. Каринский ; при участии : Е.А. Комшиловой, А.С. Беднякова, А.В. Текучева ; Акад. наук СССР ; Диалектографическая комиссия ин-та языка и мышления им. акад. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : Гос. социально-экономическое изд-во, 1936. – 175 с.
1051022
  Бычков А. Очерки Якутской области с устья реки Лены : (Путевые заметки) / А. Бычков. – Томск : Паровая Типо-Литография П.И. Макушина, 1899. – II, II, 68 с.
1051023
  Конрад Н.И. Очерки японской литературы / Н.И. Конрад. – Москва, 1973. – 462с.
1051024
  Арбузов А.Е. Очерки, воспоминания, материалы / А.Е. Арбузов. – Москва, 1989. – 339с.
1051025
  Лазаревский А.М. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии : с рисунком / Ал. Лазаревский. – Киев : тип. Императорского ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого
[Т.] IV. – 1898. – 135 с. : ил. – Оттиск из : Киевская Старина 1896-1898 гг. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1051026
  Лазаревский А.М. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии Ал. Лазаревского : С рис. Т.Г. Шевченко и портретом Мазепы. – Киев : типография Имп. Ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого
5. – 1899. – 148 с. – Отд. оттиск. – Библиогр.: ил.
1051027
  Седов Л.И. Очерки, связанные с основами механики и физики / Л.И. Седов. – Москва : Наука, 1983. – 64 с.
1051028
  Блок А. Очерки, статьи и речи из дневников и записных книжек. Письма / А. Блок. – Москва, 1955. – 846 с.
1051029
  Друскин М.С. Очерки, статьи, заметки / М.С. Друскин. – Л, 1987. – 299с.
1051030
  Прыжов И.Г. Очерки, статьи, письма / И.Г. Прыжов. – М-Л, 1934. – 486с.
1051031
  Салтыков-Щедрин Очерки. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1936. – 79с.
1051032
  Салтыков-Щедрин Очерки. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1936. – 95с.
1051033
  Кригер Е.Г. Очерки. / Е.Г. Кригер. – М., 1951. – 272с.
1051034
  Величко В.А. Очерки. 1936-1956 гг. / В.А. Величко. – Москва, 1957. – 626с.
1051035
  Рубинштейн С.Л. Очерки. Воспоминания. Материалы / С.Л. Рубинштейн; Отв. ред. Б.Ф.Ломов. – Москва : Наука, 1989. – 440с. – ISBN 5-02-013337-Х
1051036
  Жакова В.И. Очерки.Повести.Рассказы / В.И. Жакова. – Благовещенск : Амурское кн. изд-во, 1963. – 208 с.
1051037
  Глушков Н.И. Очерковая проза / Н.И. Глушков. – Ростов -на-Дону, 1979. – 215 с.
1051038
  Золотарева Н.А. Очерковая проза Ивана Катаева (к характеристике развития жанров в литературном процессе 30-х годов) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.641 / Золотарева Н.А.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 26л.
1051039
  Бараненко Ю. Очерковое начало в "Письмах столичного друга к провинциальному жениху" И.А. Гончарова // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 181-186. – ISBN 978-617-689-129-1
1051040
  Александров И.П. Очерковое творчество Михаила Кольцова : Автореф... канд. филол.наук: / Александров И. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 16л.
1051041
  Глушков Н.И. Очерковые формы в советской литературе / Н.И. Глушков. – Ростов-на-Дону, 1969. – 224 с.
1051042
  Грушевский М.С. Очеркъ истории украинскаго народа / Мих. Грушевский, проф. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1904. – [2], 380, [2] с., 1 л. карт
1051043
  Грушевский М.С. Очеркъ истории украинскаго народа / Мих. Грушевский, проф. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1906. – VIII, [2], 512 с., 3 л. карт. : карт.
1051044
  Щигленко Евгений Очернили белую : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 26-28 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1051045
  Межиров А.П. Очертания вещей. / А.П. Межиров. – М, 1977. – 158с.
1051046
  Муссинак Л. Очертя голову / Л. Муссинак. – Л., 1934. – 244с.
1051047
  Буало Очертя сердце / Буало, Насержак -. – М., 1991. – 400с.
1051048
  Новаков С.З. Очерци по история на кортенските храмове в България и Молдова / С.З. Новаков, Н.Н. Гургуров ; Академия на науките на Република Молдова, Център по етнология на ин-та по културно наследие. – Кишинев : [ Б. и. ], 2006. – 124 с. – ISBN 9678-9975-923-12-5
1051049
  Генчев Н. Очерци социално-психологически типове в българската история / Н. Генчев. – София : Държавно издателство "Септември", 1987. – 203, [3] с.
1051050
  Чанд Маниш Очерчивая новые рубежи индийско-африканских связей // Индия: перспективы. – Hью-Дели, 2016. – Т. 30, вып. 1. – С. 14-21. – ISSN 0970-5074
1051051
  Дубровик-Рохова ОЧЕС у глухому куті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 85). – С. 11


  "Павло Клімкін: "Через позицію Росії та Вірменії ми навіть не могли зафіксувати в документі норму верховенства міжнародного права".
1051052
  Липкин С.И. Очивидец : стихотворения разных лет / Смен Липкин. – Москва : Советский писатель, 1967. – 183 с.
1051053
  Липкин С.И. Очивидец : стихотворения разных лет / Смен Липкин. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1974. – 126 с.
1051054
   Очима болільника. – К, 1960. – 88с.
1051055
  Мочалова Н. Очима болю і вустами гніву : [презентація книги: Гудима А. Тече моя сльоза: трилогія. - Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2007. - 719 с.] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-15. – ISSN 0868-9644
1051056
  Курашкевич К.В. Очима Водолія : Поезії / К.В. Курашкевич. – Київ : Варта, 1998. – 304с. – ISBN 966-585-070-9
1051057
  Панченко В. Очима Володимира Панченко / матеріал підготував М. Слабошпитський // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 березня (№ 12). – С. 1, 8


  Представлено уривки з книги Володимира Панченка "Літературний ландшафт України. XX століття" про Ліну Костенко.
1051058
  Стус В. Очима гуманіста // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 2. – С. 4-7


  Василь Стус про творчість Генріха Белля
1051059
  Стус В Очима гуманіста. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 12-15
1051060
  Рута О. Очима добра і любові // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 181-183. – ISSN 0208-0710
1051061
  Наливайко Д. Очима Заходу : Рецепція України в Західній Європі 11-18 ст. / Д. Наливайко. – Київ : Основи, 1998. – 578 с. – ISBN 966-500-056-Х
1051062
  Белль Г. Очима клоуна : роман ; пер. з нім. / Генріх Белль. – Київ : Дніпро, 1965. – 276 с.
1051063
  Ковалів Ю.І. Очима любові / Ю.І. Ковалів. – К, 1980. – 55с.
1051064
  Кацнельсон А.І. Очима пам"яті / А.І. Кацнельсон. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 95 с.
1051065
   Очима проліска. – К, 1989. – 197с.
1051066
   Очима серця. – Харків, 1992. – 384с.
1051067
   Очима серця. – Харків : Основа, 1993. – 384с. – ISBN 5-11-001118-4
1051068
  Удовиченко М.П. Очима сина / М.П. Удовиченко. – К., 1961. – 54с.
1051069
   Очима столичних науковців // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 134-137


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру. Вітають ювіляра: І.Б. Автушенко, І. ...
1051070
  Миртович К. Очима сучасників [Олександр Кульчицький] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 15. – ISSN 2219-5793
1051071
  Давидюк Д.Г. Очима травня / Д.Г. Давидюк. – К., 1975. – 95с.
1051072
  Баран Г. Очима чесними христовоскресними поеми тчуть // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 29-33


  Релігійна лексика в збірці Павла Тичини "Соняшні кларнети"
1051073
  Шведский А.Е. Очисления от прибылей государственных предприятий и организаций. / А.Е. Шведский. – М., 1951. – 56с.
1051074
  Баганець О. Очистити новий КПК від декларативних норм // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1051075
  Чагунава М.В. Очистка азота путем каталитического гидрирования примеси кислорода аммиаком. : Автореф... канд. техн.наук: 05.340 / Чагунава М.В.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1970. – 20л.
1051076
  Толстих А.С. Очистка вентиляційних викидів ваграрочного виробництва від оксиду вуглецю в каталітичному реактор роторного типу. : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.04 / Толстих А.С.; МО України. Донбаська держ. акад. будівництва і архіт. – Макіївка, 1997. – 24л.
1051077
   Очистка вод атомных электростанций / Л.А. Кульский, Э.Б. Страхов, А.М. Волошинова, В.А. Близнюкова; Кульский Л.А. – Киев : Наукова думка, 1979. – 207 с.
1051078
  Кордюков Михаил Очистка водздуха в ресторанах. Создайте "зону, свободную от вирусов"! // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 50-51 : фото
1051079
  Запольский А.К. Очистка воды коагулированием / проф. А.К. Запольский. – Каменец-Подольский : Медоборы-2006, 2011. – 295, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 281-292, 294-295. – ISBN 978-966-1638-55-5


  У пр. № 1723828 напис: Вельмишановному Юліану Михайловичу Воловенку з найкращими побажаннями від автора. 25.10.2012 р. Підпис
1051080
  Бабенков Е.Д. Очистка воды коагулянтами / Е.Д. Бабенков ; АН СССР, Ин-т физ. химии. – Москва : Наука, 1977. – 355 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1051081
  Турубаров В.И. Очистка воздуха аэродромных служб в условиях высокой запыленности : Автореф... канд. техн.наук: / Турубаров В.И.; Ленингр. ин-т авиац. приборостроения. – Л., 1966. – 17л.
1051082
  Балабеков О.С. Очистка газов в химической промышленности : процессы и аппараты / О.С. Балабеков, Л.Ш. Балтабаев. – Москва : Химия, 1991. – 250, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 247-251 (98 назв.)
1051083
  Кудельская Г.А. Очистка газовых выбросов и воздуха от пыли / Г.А. Кудельская, З.Л. Киселева. – Киев, 1976. – 28с.
1051084
  Яровая Л.М. Очистка ГМФ-синтетазы из E. coli и некоторые свойства частично очищенного фермента : Автореф... канд. биол.наук: / Яровая Л.М.; АМН СССР. Ин-т биол. и мед. химии. – М., 1967. – 13л.
1051085
  Гіроль А.М. Очистка декарбонізованої води на пінополістирольних фільтрах з водоповітряною промивкою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.23.04 / Гіроль А.М.; МОНУ; Націон. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1051086
  Луфт Б.Д. Очистка деталей электронных приборов / Б.Д. Луфт, А.Л. Шустина. – Москва, 1968. – 320 с.
1051087
  Юхновский П.М. Очистка диффузионного сока / П.М. Юхновский. – М., 1928. – 56с.
1051088
  Шнеерсон Б.Л. Очистка дымовых газов от золы и серы / Б.Л. Шнеерсон. – М.-Л.
16. – 1936. – 35с.
1051089
   Очистка дымовых газов от летучей золы и серы. – М-Л, 1934. – 244с.
1051090
  Сандуляк А.В. Очистка жидкостей в магнитном поле / А.В. Сандуляк. – Львов, 1984. – 166с.
1051091
  Ронгинский Е Очистка запыленных поверхностей воздушным потоком : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Ронгинский Е, А.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по техн. наукам от-ния механ. и процес. управл. – Ташкент, 1972. – 26л.
1051092
  Лишко В.К. Очистка и изучение свойств катепсина мозга : Автореф... Канд.биол.наук: / Лишко В.К.; АН УССР. – Киев, 1965. – 14л.
1051093
  Волошин И.И. Очистка и низкотемпературное гидрирование хлопкового масла : Автореф... канд. хим.наук: / Волошин И.И.; Акад. наук Казах. ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1954. – 11л.
1051094
  Еронина Татьяна Борисовна Очистка и регуляторные свойства гликогенфосфорилаз А и Б из печени кролика : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Еронина Татьяна Борисовна; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1051095
  Редькина Т.В. Очистка и свойства растительной L-глютамат-фенилпируват-аминотрансферазы : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Редькина Т.В.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – Москва, 1968. – 28л.
1051096
   Очистка и сортирование семян. – М, 1959. – 582с.
1051097
   Очистка и утилизация промышленных отходов. – Л, 1988. – 144с.
1051098
  Вигдорович В.Н. Очистка металлов и полупроводников кристаллизацией / В.Н. Вигдорович. – Москва : Металлургия, 1969. – 296 с.
1051099
   Очистка нафтопромислових стічних вод на прикладі Долинського нафтогазовидобувного управління / В.М. Світлицький, Л.В. Немировська, С.І. Ягодовський, С.П. Гришаненко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 21-23. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1051100
   Очистка нефтепродуктов. – Баку, 1931. – 105с.
1051101
  Проскуряков В.А. Очистка нефтепродуктов и нефтесодеражщих вод электрообработкой / В.А. Проскуряков, О.В. Смирнов. – СПб., 1992. – 110с.
1051102
  Коваленко В.П. Очистка нефтепродуктов от загрязнения / В.П. Коваленко, В.Е. Турчанинов. – М, 1990. – 160с.
1051103
  Коузов П.А. Очистка от пыли газов и воздуха в химической промышленности / П.А. Коузов. – Л, 1982. – 255с.
1051104
  Марціяш Орест Михайлович Очистка пилогазових потоків в циклоні з ступеневим відведенням пилу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Марціяш О.М.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1051105
  Челядин Л.І. Очистка пластових вод на нафтопромислах / Л.І. Челядин, С.В. Федюк, В.Л. Челядин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 46-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1051106
   Очистка поверхностей нагрева теплоэнергетического оборудования. – М, 1976. – 156с.
1051107
  Животнев В.С. Очистка природных вод на установках заводского изготовления для хозяйственно-питьевых целей / В.С. Животнев. – М., 1976. – 40с.
1051108
  Гвоздев В.Д. Очистка производственных сточных вод и утилизация осадков : материалы семинара / Гвоздев В.Д., Ксенофонтов Б.С. ; О-во "Знание" РСФСР, Моск. Дом науч.-техн. пропаганды им. Ф.Э. Дзержинского. – Москва : МДНТП, 1988. – 126, [1] с. – Библиогр. в конце докл.
1051109
  Зоря О.В. Очистка промивних стічних вод від хрому за допомогою виробничих відходів / О.В. Зоря, О.В. Терновцев // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 147-152 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2076-815X
1051110
   Очистка промышленных выбросов и утилизация отходов. – Л, 1985. – 160с.
1051111
  Ганз С.Н. Очистка промышленных газов / С.Н. Ганз. – Днепропетровск, 1977. – 117с.
1051112
  Ужов В.Н. Очистка промышленных газов электрофильтрами / В.Н. Ужов. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1967. – 344с.
1051113
   Очистка промышленных сточных вод. – М, 1959. – 104с.
1051114
  Чечеткин Ю.В. Очистка радиоактивных газообразных отходов АЭС / Ю.В. Чечеткин, Е.К. Якшин, В.М. Ещеркин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 152 с.
1051115
  Вотрин И.И. Очистка РНК-полимеразы печени крысы и ее свойства : Автореф... канд. биол.наук: / Вотрин И.И.; АМН СССР. Ин-т биол. и мед. химии. – М,, 1966. – 17л.
1051116
  Мохосоев М.В. Очистка соедиений вольфрама от примеси молибдена методом зонной плавки : Автореф... канд. хим.наук: / Мохосоев М.В.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 16л.
1051117
  Федоров П.И. Очистка соединений редких элементов зонной плавкой / П.И. Федоров, М.В. Мохосоев. – М., 1964. – 24с.
1051118
  Готьманова Т.Т. Очистка соединений щелочноземельных элементов и кристаллогидратов зонной перекристализацией : Автореф... канд. хим.наук: / Готьманова Т. Т.; Дон. ГУ. – Донецк, 1971. – 27л.
1051119
  Пащенко О.О. Очистка стічних вод і водних басейнів від нафтопродуктів. / О.О. Пащенко. – К, 1976. – 48с.
1051120
   Очистка сточных вод. – Москва, 1977. – 61с.
1051121
  Смирнов Д.Н. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов / Д.Н. Смирнов, В.Е. Генкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 223с.
1051122
  Проскуряков В.А. Очистка сточных вод в химической промышленности / В.А. Проскуряков, Л.И. Шмидт. – Ленинград : Химия, 1977. – 464 с.
1051123
  Денисова Н.Е. Очистка сточных вод кинофотопредприятий и охрана окружающей среды / Н.Е. Денисова. – Л., 1977. – 90с.
1051124
   Очистка сточных вод на электростанциях. – М, 1972. – 52с.
1051125
   Очистка сточных вод. Биологические и химические вопросы = Wastewater Treatment. Biological and Chemical Processes : учебн. изд. / М. Хенце, П. Армоэс, Ля-Кур-Янсен, Э. Арван; М. Хенце, П. Армоэс, Й. Ля-Кур-Янсен, Э. Арван ; под ред. С.В. Калюжного ; пер. с англ. Т.П. Калюжного. – Москва : Мир, 2006. – 480 с. – ISBN 5-03-003771-3
1051126
   Очистка сточных вод. Биологические и химические процессы : Учебное изд. / М. Хенце, П. Армоэс, Ля-Кур-Янсен, Э. Арван; Хенце М., Амоэс П., Ля-Кур-Янсен Й., Арван Э.; Под ред. С.В. Калюжного. – Москва : Мир, 2004. – 480с. – ISBN 5-03-003430-7
1051127
  Рисположенский М.П. Очистка сухоперегонных скипидаров / М.П. Рисположенский. – М.Л., 1932. – 100с.
1051128
  Рагузина И.М. Очистка сырого бензола силикагелем : Автореф... Канд.техн.наук: / Рагузина И.М.; МВ и ССО РСФСР. Томск.ордена Труд.Красн.Знамени политехн.ин-т. – Томск, 1961. – 9л.
1051129
   Очистка узлов от натрия и радиоактивности. – Москва
2. – 1974. – 43с.
1051130
   Очистка узлов от натрия и радиоактивности. – Москва
3. – 1974. – 36с.
1051131
  Блянкман Л.М. Очистка фильтрующих материалов / Л.М. Блянкман. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 105-109
1051132
  Гомазкова В.С. Очистка, разделение и некоторые свойства а-кетоглутаратдегидрогеназного комплекса из грудной мышцы голубя : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Гомазкова В.С.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1051133
  Коряков О.Ф. Очищение / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1970. – 492с.
1051134
  Коряков О.Ф. Очищение / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1973. – 222с.
1051135
  Васильев И.А. Очищение / И.А. Васильев. – Москва, 1988. – 252 с.
1051136
  Волобуев О.В. Очищение / О.В. Волобуев, С.В. Кулешов. – Москва, 1989. – 284с.
1051137
  Молчанов А.А. Очищение / А.А. Молчанов. – Москва, 1989. – 415с.
1051138
  Новиков И.Г. Очищение : роман / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. Т.Горбачевой. – Москва : Советский писатель, 1989. – 380 с.
1051139
  Алексеев Б.Т. Очищение : из записной книжки журналиста / Б.Т. Алексеев. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 171, [1] с.
1051140
  Брагин А.И. Очищение / А.И. Брагин. – М., 1991. – 190с.
1051141
  Суворов В. Очищение : Зачем Сталин обезглавил свою армию? / В. Суворов. – Москва : АСТ, 1999. – 480с. – ISBN 5-237-00764-3
1051142
  Ступицын Антон Очищение Будды : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 24-26 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1051143
  Лабер-Уоррен Очищение воды маслом. Оказывается. очистить сточные воды будет дешевле простым химическим способом // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 2, февраль. – С. 16-17. – ISSN 0208-0621
1051144
  Хоботова Любовь Очищение и благотворительность : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 144 : Іл.
1051145
  Оксанен С. Очищення = Puhdistus : роман / Софі Оксанен ; [пер. укр. Ю.В. Максимейко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 316, [4] с. : іл. – Пер. вид.: Puhdistus / Sofi Oksanen, 2008. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Фінляндія). – ISBN 978-966-03-7205-4
1051146
  Божок В. Очищення // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-24 грудня (№ 47/48). – С. 16-17


  Творчість Андрія Гудими. Роман-хроніка "Очищення".
1051147
  Овчаренко Е. Очищення вічністю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 грудня (№ 50)


  Творчість народного народного артиста України Кирила Стеценка.
1051148
  Лученко Д. Очищення влади (люстрація): погляд крізь практику Вищого адміністративного суду України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 71-78. – ISSN 1026-9932
1051149
  Ясюнецький О. Очищення влади. Наскільки це реально? Про деякі спірні питання української люстрації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1051150
  Юровський Д. Очищення влади. Уроки української люстрації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30-31 серпня (№ 30/31)
1051151
   Очищення води вiд барвникiв модифiкованими керамiчними мембранами з глинистих мiнералiв / Т.Ю. Дульнева, К.М. Чіркова, Д.Д. Кучерук, В.В. Гончарук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 110-116. – ISSN 1025-6415
1051152
  Саприкіна М.М. Очищення води від мікроміцетів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Саприкіна М.М. ; НАН України ; Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1051153
  Мальований М.С. Очищення води від нафтопродуктів природними та модифікованими глинистими сорбентами / М.С. Мальований, І.М. Кріп, О.В. Кириченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 61-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1051154
  Матвійчук В.А. Очищення водойм механізованим та гідромеханізованим способами // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 28-31 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
1051155
  Ключак В. Очищення історичних джерел // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 листопада (№ 219). – С. 9


  Перша науково-практична конференція, присвячена державному, політичному, військовому діячеві - полковнику Андрію Мельнику.
1051156
   Очищення Китаю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Китай - найбільший забруднювач повітря у світі. Як китайська влада вирішує цю проблему.
1051157
  Петльована В. Очищення культур мікроводоростей колекції ACKU від грибних контамінантів / В. Петльована, Чен Мін Лей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 29-32. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
1051158
  Семінська О О. Кучерук Очищення міських стічних вод мембранними методами / О О. Кучерук Семінська, М.М. Балакына, В.В. Гончарук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 112-115. – ISSN 1025-6415
1051159
  Проценко П. Очищення не відбулося. Куди зникли матеріали про учасників ненасильницького опору комуністичній Системі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 серпня (№ 27). – С. 15


  Минуло вже близько двох років, як в Україні набрали чинності закони про декомунізацію. Більше року минуло відтоді, як президент П.Порошенко підписав Закон №2540 про вільний доступ громадян до архівів радянських спецслужб. Чому ж проблема відкриття ...
1051160
  Сюндюков І. Очищення пам"яті та влади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1 березня (№ 37)


  Зустріч зі знаним польським вченим-істориком й громадським діячем, професором Єжи Айслером. Пан Айслер очолює Варшавське відділення польського Інституту національної пам"яті; крім того, він є керівником відділу історії післявоєнної Польщі Інституту ...
1051161
   Очищення питної води від іонів заліза природними адсорбентами / Н.А. Ткачук, Л.М. Мельник, В.В. Манк, С.І. Усатюк, З.П. Мельник, О.С. Марценюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 66-68 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1051162
  Корчик Н.М. Очищення підпластових вод нафтогазового комплексу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-61 : Табл., схема. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1051163
  Колесник Г. Очищення потрібне але в юридичних рамках // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 7-11
1051164
  Іваненко В.В. Очищення правдою. Відома і невідома Україна в об"єктиві історії ХХ сторіччя / В.В. Іваненко, А.І. Голуб, О.А. Удод. – Київ : Генеза, 1997. – 208 с. – ISBN 966-504-101-0
1051165
  Чернова Н.М. Очищення природних вод від сполук марганцю із застосуванням сорбента-каталізатора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Чернова Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1051166
  Мальований М.С. Очищення природних водойм від нафтопродуктів гідрофобізованими сорбентами / М.С. Мальований, І.М. Кріп, О.В. Кириченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 33-34 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1051167
   Очищення рідких радіоактивних відходів від поверхнево­активних речовин і органічних сполук / Ганем Хуссам, В.А. Герлига, В.П. Кравченко, В.В. Македон, О.В. Шульга // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2019. – № 1 (81). – С. 62-67. – ISSN 2073-6231


  "В процесі експлуатації АЕС утворюється та накопичується значна кількість рідких радіоактивних відходів (РРАВ), переробка яких є одним з першочергових завдань. Одним з джерел рідких радіоактивних відходів є трапні води до складу яких входять ...
1051168
  Леськів Г.З. Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 21.06.01 / Леськів Г.З; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібл.: 10 назв
1051169
  Іваненко Олена Іванівна Очищення стічних вод від іонів важких металів та радіоізотопів феритним методом : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 21.06.01 / Іваненко О.І.; Нац. техн. ун-тет України "Київський політехничний ін-тут". – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1051170
  Рябчевський О.В. Очищення стічних вод від іонів хрому та нікелю глинистими сорбентами : автореф. дис. … канд. техн. наук : 21.06.01 / Рябчевський Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
1051171
  Безкровна М.В. Очищення стічних вод від мінерального азоту в проточних біореакторах : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Безкровна М.В. ; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1051172
  Прохоренко С.П. Очищення стічних вод від нафтопродуктів, барвників і важких металів донецьким природним мезопористим вугіллям : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Прохоренко С.П. ; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1051173
  Ягольник С.Г. Очищення стічних вод від прямих барвників активованим клиноптилолітом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Ягольник С.Г.; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1051174
  Зінченко І.В. Очищення стічних вод тютюнового виробництва / І.В. Зінченко, О.В. Бабіч, О.В. Саввова // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 148-156 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-1388
1051175
  Івченко В.Д. Очищення стічних і поверхневих вод від іонів амонію та феруму глинистими мінералами Сумської області : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Івченко Вікторія Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1051176
  Іршад Улла Хан Очищення: з книжки "Ти і я" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 31. – ISSN 0320-8370
1051177
  Ткаченко А. Очі - розплющуються, двері - відчиняються // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 7-8
1051178
  Муратов І.Л. Очі : лірика 1961 року / І.Л. Муратов. – Київ : Молодь, 1962. – 130 с.
1051179
  Нам Као Очі / Нам Као. – К., 1975. – 316с.
1051180
  Куракса О.Г. Очі : Поезії / Олександр Куракса; Передм. Т.І. Сергійчук. – Київ : Київська правда, 2006. – 192с. – ISBN 966-7270-59-9
1051181
  Кислинський Едуард Очі в очі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 100-109 : фото
1051182
  Сабадаш С.О. Очі волошкові / С.О. Сабадаш. – Київ, 1981. – 55с.
1051183
  Міщенко Д.О. Очі дівочі : Оповідання та повість / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1964. – 367с.
1051184
  Корж В.Ф. Очі доброї долі. / В.Ф. Корж. – Дніпропетровськ, 1978. – 128с.
1051185
  Маковій Г. Очі згори : народознавчі новели / Гарафіна Маковій. – Київ : Генеза, 1996. – 495, [1] с. : кольор. іл. – Зміст: І народилася дитина ; Хліб наш насущний ; Співати-душу виливати ; Очі згори ; Затоптаний цвіт ; Квітка повір"я. – (Бібліотека журналу "Неопалима купина"). – ISBN 966-504-070-7
1051186
  Ізмайлов Веніамін Очі й вуха острова Єрмакова : Україна / Ізмайлов Веніамін, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 8-11 : Фото
1051187
  Пуга М.Д. Очі матері / М.Д. Пуга. – Львів, 1984. – 37с.
1051188
  Чубач Г.Т. Очі матері : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ : Просвіта, 1996. – 192 с. – ISBN 966-7115-30-5
1051189
  Чіп Б.М. Очі мого батька / Б.М. Чіп. – Х., 1966. – 31с.
1051190
  Вишеславський Леонід Очі не мерзнуть : Лірика / Вишеславський Леонід; Фундація ім.О.Ольжича; Пер. з рос. М.Карпенка. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 80с. – ISBN 966-7601-22-6
1051191
  Тарасова В.В. Очі як важливий засіб невербальної комунікації: комунікативні невдачі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 85-89. – (Серія "Філологічні науки")
1051192
  Шеляженко Ю. Очі, що світяться в пітьмі: [Лірична новела] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.81-112. – ISSN 0208-0710
1051193
  Андрієнко Владислав Очікувана зустріч: що треба знати про перевірки Держпраці // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 4, серпень. – С. 36-42 : фото
1051194
  Кричун П. Очікувана сума доходу за будівельним контрактом як ознака, що впливає на відображення доходу в обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 24-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1051195
  Третяк Т.О. Очікувані збитки в контексті відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-106. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню правової природи очікуваних збитків. Показано специфічні засоби, за допомогою яких здійсню-ється ліквідація очікуваних збитків. The article is devoted to the research of the legal nature of the expected damages. The author of ...
1051196
  Даниленко А. Очікувані зовнішні фактори розвитку та ризики для української економіки у 2011-2012 роках : макроекономіка / А. Даниленко, В. Домрачев // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 10-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1051197
  Романова О.О. Очікування "чуда" як основа народної побожності (Київська митрополіія, XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – C. 84-106. – ISSN 0130-5247
1051198
  Скрипник С.В. Очікування бізнесу від нової системи оподаткування / С.В. Скрипник, О.А. Боярова, О.А. Дем"янишина // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 13-18. – ISSN 2306-6806
1051199
  Попович М. Очікування відкладеної прем"єри // Критика. – Київ, 1999. – Травень, (число 5). – С. 24-25


  "Репетицією майбутнього" назвала творчість Леся Курбаса Неллі Корнієнко у своїй розвідці про великого українського режисера та мислителя.
1051200
  Радіонова І. Очікування економічних суб"єктів та зміст макроекономічних процесів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 36-50. – ISSN 0131-775Х
1051201
  Горак Р. Очікування сонця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 травня (№ 20). – С. 6-7


  Останні дні життя Івана Франка.
1051202
  Горак Р. Очікування сонця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 травня (№ 21). – С. 6-7


  101-ші роковини з Дня смерті Івана Франка.
1051203
  Авдєєнко Ю.М. Очікування шторму : повісті / Юрій Авдєєнко ; пер. з рос. Т.І. Сергійчука. – Київ : Молодь, 1985. – 431с.
1051204
  Бабарика М. Очікування як поетикальний лейтмотив у романі Жульєна Грака "До замку Арголь" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 91-96. – ISSN 2307-2261
1051205
  Задорожний Микола Очікуйте на журнал щомісяця // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 2-3
1051206
  Кулик Н. Очікуючи другого повернення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Напередодні 73-ї річниці депортації кримських татар у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч студентів із багаторічним дисидентом і правозахисником, лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим.
1051207
  Галушко К. Очікуючи на "російську епоху світової історії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 11


  Велика ілюзія Льва Гумільова і витоки новітнього євразійства.
1051208
  Галушко К. Очікуючи на "російську епоху світової історії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 11


  Велика ілюзія Льва Гумільова і витоки новітнього євразійства.
1051209
  Галушко К. Очікуючи на "російську епоху світової історії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 9


  Велика ілюзія Льва Гумільова і витоки новітнього євразійства.
1051210
  Стеценко К. Очільник Київської міської "Просвіти" Кирило Стеценко: Плани на найближчий час / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 24-30 вересня (№ 39). – С. 1, 11
1051211
  Коляда І.А. Очільник надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині В. Сікевич та головний отаман УНР Симон Петлюра: просопографічний аспект // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 88-89
1051212
  Маньковська Р. Очільник прикарпатського краєзнавства (до 60-річчя від дня народження Михайла Косила) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 152-154. – ISSN 2222-5250
1051213
  Андруняк І. Очільник Товариства українських інженерів Америки родом з Гуцульщини // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 33, січень - червень. – С. 45-50


  До 100-річчя від дня народження Романа Гавриляка.
1051214
  Павлюк М. Очільники Матірної "Просвіти" в часи воєнного лихоліття / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 6
1051215
  Котиченко А. Очільники першої газети в американських колоніях Англії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 28-29
1051216
  Саркисян Дарья Очки-прилипалы / Саркисян Дарья, Ильин Вадим // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 110-116 : рис., фото
1051217
  Вебер В. Очки Шуберта : проза: расскказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 3 (1031 ). – С. 111-119. – ISSN 0130-7673
1051218
  Шейнін Л.Р. Очна ставка / Л.Р. Шейнін. – Х, 1937. – 94с.
1051219
  Васильєв С.В. Очна ставка в цивільному процесі України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.40-44
1051220
  Староста В.І. Очна та заочна форма здобуття освіти у контексті використання традиційного, змішаного та дистанційного навчання: погляди студентів, аспірантів, викладачів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 264-268. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1051221
  Гаврилов А.К. Очная ставка / А.К. Гаврилов, А.А. Закатов. – Волгоград, 1978. – 64с.
1051222
  Бахарев Н.В. Очная ставка : уголов.-процессуал. и криминалист. вопр. / Бахарев Н.В. – Казань : Казанский университет, 1982. – 184 с.
1051223
   Очная ставка : Повести. – Москва : Воениздат, 1987. – 468с.
1051224
  Лендьел Йожеф Очная ставка / Лендьел Йожеф. – Москва, 1990. – 541с.
1051225
  Золотусский И.П. Очная ставка с памятью / И.П. Золотусский. – Москва : Современник, 1983. – 288 с.
1051226
  Пискун Д.Н. Очная ставка: допустимость и правомерность психологического воздействия // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 161-167. – ISSN 0201-7245
1051227
  Пискун Д.Н. Очная ставка: проблеми психологии // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 91-95. – ISBN 966-8467-20-5
1051228
  Казарин В. Очнись, человек! : поэма / Владимир Казарин. – Симферополь : Таврический издательский Дом, 2006. – 112с., илл. – ISBN 966-435-023-0
1051229
  Клименко В.І. Очно-дистанційна форма навчання - безперервна освіта для лікарів-управлінців (менеджерів) України / В.І. Клименко, І.М. Кремсарь, А.В. Коваленко // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 122-126. – ISSN 2077-6594
1051230
  Іщенко О.О. Очно-дистанційна школа для обдарованих учнів як засіб розвитку їх ключових компетентностей // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 13-16 : фото. – Бібліогр.: 14 назв.
1051231
   Очно-заочне навчання бібліотечних кадрів. Планування. Організація : методичні поради. – Київ : [ІПК ПК], 1995. – 27 с. + Додатоки: с. 8-28
1051232
  Некрасов Г.И. Очной ставки не будет : (О секретаре Вильн. подпол. горкома партии Ю. Витасе) / Г.И. Некрасов. – Москва : Политиздат, 1980. – 120 с. : ил. – (Герои Советской Родины)
1051233
  Заславский Р.З. Очнусь травой... / Р.З. Заславский. – Москва, 1989. – 190с.
1051234
   Очолили рейтинг вишів України 2014 року // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 1


  Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів представив 8-й академічний рейтинг вищих навчальних закладів України "Топ- 200 Україна". У 2014 році першість у рейтингу з двох сотень українських навчальних закладів ...
1051235
  Купчишина Ю. Очуднення у просторово-темпоральній структурі тексту (на матеріалі науково-фантастичної прози Р. Бредбері та Д. Адамса) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 56-62
1051236
  Даниліна С.Ю. Очуднення як стилістична домінанта роману Паланіка "Карлик" і стратегії його відтвореня у перекладі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 93-97. – (Серія : Педагогічні науки)
1051237
  Грибчук И.С. Очуждение и языково-художественные средства его выражения в пьесах Бертольда Брехта : Автореф... канд. филол.наук: / Грибчук И. С.; Льв.ГУ. – Львов, 1972. – 20л.
1051238
  Степанов П.Д. Ош Пандо / П.Д. Степанов ; Морд. науч.-исслед. ин-т яз., литературы, истории и экономики при Совете Министров Морд. АССР. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1967. – 211 с., 1 л. схем., 2 отд. л. черт. : ил.
1051239
  Старостин А.С. Ошейник вожака / А.С. Старостин. – Москва, 1975. – 318 с.
1051240
   Ошейник крокодила с мраморным цветком : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 42-48 : Фото
1051241
  Чеховская Т.П. Ошеломляющеее разнообразие жизни / Т.П. Чеховская. – Москва : Знание, 1980. – 112с.
1051242
  Чеховская Т.П. Ошеломляющеее разнообразие жизни / Т.П. Чеховская, Р. Щербаков. – 2-е изд, дораб. и доп. – Москва : Знание, 1990. – 126 с.
1051243
  Хащеватський М.И. Ошер Шварцман / М.И. Хащеватський, 1939. – 116 с.
1051244
  Акулов И. Ошибись, милуя : Роман / И. Акулов. – Москва : Современник, 1987. – 528с
1051245
  Акулов И.И. Ошибись, милуя : роман / Иван Акулов. – Москва : Современник, 1987. – 526 с. – (Новинки "Современника")
1051246
  Костин Ф. Ошибка : [рассказ] / Ф. Костин. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская Речь", 1905. – 20 с. – На обл. № 10/2
1051247
  Богуславская З. Ошибка : проза: короткий рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 9 (656). – С. 44-46. – ISSN 0132-2036
1051248
  Овечкин А.А. Ошибка "Дикого зубра" / А.А. Овечкин. – Красноярск, 1960. – 32с.
1051249
  Полещук А.Л. Ошибка Алексея Алексеева / А.Л. Полещук. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 170 с.
1051250
  Почивалин Н.М. Ошибка Антона Возняка / Н.М. Почивалин. – Тюмень, 1958. – 111с.
1051251
  Фастовец А. Ошибка в договоре и ее правовые последствия // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 40-61. – ISSN 1814-3385


  С учетом европейского вектора внешней политики Украины автор осуществляет глубокий сравнительный анализ правового регулирования ошибки в договоре в соответствии с Принципами европейского контрактного права и украинского гражданского законодательства. ...
1051252
  Пронин В.А. Ошибка в объекте / В.А. Пронин. – М., 1980. – 192с.
1051253
  Пронин В.А. Ошибка в объекте / В.А. Пронин. – М., 1990. – 508с.
1051254
  Попов Гавриил Ошибка в проекте. Ленинский тупик // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 6
1051255
  Попов Гавриил Ошибка в проекте. Ленинский тупик // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
1051256
  Лебеденко А.Г. Ошибка в пути / А.Г. Лебеденко. – М-Л, 1962. – 307с.
1051257
  Прохорова М.Л. Ошибка в уголовном праве Украины, России и Беларуси: законодательные перспективы / М.Л. Прохорова, А.Ю. Прохоров // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 425-430. – ISBN 978-966-458-403-3
1051258
  Востоков В.В. Ошибка господина Роджерса / В.В. Востоков. – Москва, 1985. – 224с.
1051259
   Ошибка дона Кристобаля. – М, 1991. – 639с.
1051260
  Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение / В.А. Якушин. – Казань, 1988. – 126с.
1051261
  Владский И. Ошибка Исаака Ньютона / И. Владский. – Харків, 1935. – 35с.
1051262
  Молева Н.М. Ошибка канцлера : Исторические романы / Н.М. Молева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 430с.
1051263
  Мирзаян Г. Ошибка команданте Ча / Г. Мирзаян, О. Власова // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 12. – С. 86-92. – ISSN 1812-1896


  Венесуела
1051264
  Мирзаян Г. Ошибка команданте Ча / Г. Мирзаян, О. Власова // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 14. – С. 48-54


  Діяльність президента Венесуели Уго Чавеса
1051265
  Дмитриев М. Ошибка Леонардо // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 927 (12). – С. 48-51. – ISSN 0320-331Х


  Об одной загадке, связанной с погибшей при непонятных обстоятельствах работой великого Леонардо да Винчи "Битва при Ангиари". Творение было посвящено победе флорентийцев над миланцами в 1440 г. в сражении при Ангиари
1051266
  Синяк Д. Ошибка Луки Нотары // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 21 (433), 29.05.2015. – С. 48-50. – ISSN 2075-7093


  Когда турецкая армия осадила Константинополь, местные олигархи пошли на сговор с султаном. Вскоре после победы в мае 1453-го Мехмед II перебил их поодиночке, отобрав богатства.
1051267
  Елин Н.Л. Ошибка Мефистофеля : Повести, рассказы / Н.Л. Елин, В.Г. Кашаев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 280с.
1051268
  Логинов Д. Ошибка Наполеона : проза: повесть // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 4-27
1051269
  Шульц Д.В. Ошибка одинокого Бизона / Д.В. Шульц. – М., 1959. – 95с.
1051270
  Шульц Д.В. Ошибка одинокого Бизона / Д.В. Шульц. – Москва, 1988. – 255с.
1051271
  Шульц Д.В. Ошибка одинокого Бизона / Д.В. Шульц. – М., 1990. – 444с.
1051272
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : ГИХЛ, 1946. – 239с.
1051273
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Советский писатель, 1957. – 364с.
1051274
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Советский писатель, 1959. – 344с.
1051275
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Радянський письменник, 1964. – 343с.
1051276
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Художественная литература, 1970. – 352с.
1051277
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак. – Москва : Советский писатель, 1979. – 352с.
1051278
  Пильник Г.П. Ошибка определения времени пассажным инструментом, зависящие от порядка наблюдений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пильник Г.П.; МГУ. гос. Астрономический ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1953. – 7л.
1051279
  Вальдю А.Л. Ошибка Пираки Сенкинча / А.Л. Вальдю. – Хабаровск, 1960. – 55с.
1051280
  Губанов П.П. Ошибка полковника Андерса Стюарта / П.П. Губанов. – Л, 1985. – 335с.
1051281
  Фирсов С. Ошибка последнего императора // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 2014. – № 28/29 (1325). – С. 14-19. – ISSN 0234-1670


  Участь Російської імперії в Першій світовій війні.
1051282
  Сычевский И.П. Ошибка природы. / И.П. Сычевский. – Львов, 1971. – 64с.
1051283
  Хоружая Анна Ошибка природы. Человек не должен видеть сны. Афера эволюции // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 78-83 : фото
1051284
  Гор Г.С. Ошибка профессора Орочева / Г.С. Гор. – Л., 1955. – 196с.
1051285
  Званцев С. Ошибка профессора Петрова / С. Званцев. – Ростов -на-Дону, 1948. – 72с.
1051286
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва, 1966. – 287с.
1051287
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва, 1967. – 287с.
1051288
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – 3-е изд. – М., 1974. – 351с.
1051289
  Шмелев О.М. Ошибка резидента : Роман / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 638с.
1051290
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва : Правда. – ISBN 5-253-00156-5
Кн. 1. – 1990. – 352с.
1051291
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва : Правда. – ISBN 5-253-00157-3
Кн. 2 : Возвращение резидента. – 1990. – 317с.
1051292
  Макдермотт А. Ошибка резидента // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.150-165. – ISSN 1560-4233
1051293
  Колупаев В.Д. Ошибка создателя / В.Д. Колупаев. – Новосибирск, 1975. – 285с.
1051294
  Крюков И.В. Ошибка солдата Годолина / И.В. Крюков. – М., 1959. – 27с.
1051295
  Тер-Григорян Ошибка Софик / Тер-Григорян. – М., 1966. – 228с.
1051296
  Алексеев А.И. Ошибка старого адвоката : частное определение - Лед тронулся / А.И. Алексеев. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 168 с.
1051297
  Асенов Д. Ошибка стоит жизини : повесть / Д. Асенов ; пер. с болг. В. Легентова. – Москва : Воениздат, 1959. – 239 с .
1051298
  Турчин А. Ошибка топ"а // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 1. – С. 23-27.
1051299
  Мозговой Л.А. Ошибка укротителя / Л.А. Мозговой. – Киев, 1961. – 212с.
1051300
  Марков М.А. Ошибка физиолога / М.А. Марков. – М, 1988. – 158с.
1051301
  Резчиков М.А. Ошибка Эрики Зелтынь. / М.А. Резчиков. – Рига, 1955. – 24с.
1051302
  Трушкин В.П. Ошибка! Как ее предотвратить. Записки конструктора. / В.П. Трушкин. – Изд. 2-е, переаб.и доп. – М., 1971. – 264с.
1051303
  Транкэ Д. Ошибка. / Д. Транкэ. – Бахарест, 1978. – 45с.
1051304
  Боровин Г.К. и др. Ошибки-ловушки при программировании на фортране / Г.К. и др. Боровин. – Москва : Наука, 1987. – 144с.
1051305
  Киреев Р.Т. Ошибки бога.Сатирич.стихи. / Р.Т. Киреев. – Симферополь, 1962. – 63с.
1051306
  Обичи Ю. Ошибки в воспитании полового инстинкта / Ю. Обичи. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1904. – 46 с.
1051307
  Дубнов Я.С. Ошибки в геометрических доказательствах / Я.С. Дубнов. – Москва, 1953. – 68 с.
1051308
  Брадис В.М. Ошибки в математических рассуждениях / В.М. Брадис. – 2-е изд. – Москва, 1959. – 176 с.
1051309
  Брадис В.М. Ошибки в математических рассуждениях. / В.М. Брадис. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 191 с.
1051310
  Тупиков В.А. Ошибки в решении задач по высшей математике / В.А. Тупиков. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 160с.
1051311
  Моисеенко И.Я. Ошибки в следственной и экспертной практике // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 4 (10). – С. 206-212. – (Юридические науки ; Вып. 4 (10)). – ISSN 1995-4190
1051312
  Гребельская-Альбац Ошибки воспитания и нервность у детей / Гребельская-Альбац. – М., 1950. – 16с.
1051313
  Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин / А.Н. Зайдель. – Ленинград : Наука, 1974. – 108 с.
1051314
  Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин : учебное пособие / А.Н. Зайдель. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 112 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 107. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0643-2
1051315
  Великанов М.А. Ошибки измерения и эмпирические зависимости / М.А. Великанов. – Ленинград, 1962. – 303с.
1051316
  Воробьев Юрий Васильевич Ошибки изображения в электронном микроскопе и методы расчеа электронных линз на ЭЦВМ : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Воробьев Юрий Васильевич; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1967. – 14с.
1051317
  Меллер А.С. Ошибки материальной мотивации // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 118-122.
1051318
  Савченко Н.Е. Ошибки на вступительных экзаменах по физике : справ. пособие / Н.Е. Савченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1992. – 368с.
1051319
  Гальперин Ю. Ошибки не было / Ю. Гальперин. – М, 1969. – 224с.
1051320
  Вуйцицкий Р. Ошибки нестрогого мышления: (Стандартно-логическая модель рассуждения) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.101-107. – ISSN 0042-8744
1051321
  Асатиани В.С. Ошибки обмена веществ / В.С. Асатиани. – Москва : Наука, 1972. – 302 с. – Библиогр.: с. 300-301
1051322
  Делла Торре Ошибки родителей / Делла Торре. – М, 1984. – 135с.
1051323
  Котик М.А. Ошибки управления. / М.А. Котик, А.М. Емельянов. – Таллин, 1985. – 390с.
1051324
  Киселев В.Л. Ошибки Юры Басаврюка / В.Л. Киселев. – К., 1990. – 158с.
1051325
  Шепетько Е.Н. Ошибки, опасности и осложнения в хирургии осложненных гастродуоденальных язв = Errors, dangers and complications in surgery for complicated gastroduodenal ulcers : монография / Е.Н. Шепетько. – Киев : Феникс, 2019. – 295, [1] с. : ил., табл. – Обл., тит. л., текст кн. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 263-290. – ISBN 978-966-136-621-2
1051326
  Цибулевский И.Е. Ошибочные реакции человека-оператора / И.Е. Цибулевский. – Москва, 1979. – 209с.
1051327
  Оляндэр Л.К. Ошибся ли А.П. Чехов, назвав пьесу "Вишнёвый сад"? (к вопросу о концептуальности чеховской позиции) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 53-62. – ISSN 2522-493Х
1051328
  Колодний А. Ошо Раджніш та його вчення // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 313-317. – ISBN 978-617-696-609-8


  Ошо (Чандра Мохан) 1931-1990) - індійський містик, засновник духовного вчення, професор філософії, з початку 1970-х років відоміший як Бхагван Шрі Раджніш і пізніше як Ошо або Рошан. Ошо наголошував на усвідомленні власних дій людиною, медитаціях, ...
1051329
  Абай Ошор Богдо и Хурин Алтай / Абай, Гэсэр-Хубун; АН СССР. Сиб. отд-ние, БКНИИ ; подготов. текста, пер. и примеч. М.П. Хомонова ; отв. ред. А.И. Уланов. – Улан-Удэ
Ч. 2. – 1964. – 230 с.
1051330
  Зайцева И С. Ошская повесть / И С. Зайцева. – Фрунзе, 1969. – 189с.
1051331
  Збанацький Ю.О. Ошукана віра : Невигадані оповід ання,збережені в пам"яті Каленика Стратовича Переплигнигопчиенка, учитяля сільської школи / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 331с. – ISBN 5-333-00217-7
1051332
  Внукова Н.М. Ощадна справа : [Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів] / Н.М. Внукова, П.М. Куліков, В.А. Череватенко. – Харків : Компания СМІТ, 2005. – 480с. – ISBN 966-853044-6
1051333
  Сухарський В.С. Ощадна справа: основи теорії і практики / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 218с. – ISBN 966-7411-36-2
1051334
  Сухарський В.С. Ощадна справа: основи теорії і практики / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 256с. – ISBN 966-7520-22-6
1051335
  Кириленко В. Ощадний банк на шляху до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку : слово практикам / В. Кириленко, Я. Совгира // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 44-49
1051336
  Паламарчук М. Ощадній справі - масштабність і ефективне функціонування : ощадна справа // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1051337
  Сухарський В.С. Ощадно-банківська справа / В.С. Сухарський, В.В. Сухарський. – 2-е вид., доп., перер. – Тернопіль : Астон, 2003. – 464с. – ISBN 966-308-36-1
1051338
  Дмитренко М. Ощадно-кредитна система у контексті формування в Україні власної інвестиційно-інноваційної політики // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 16-18
1051339
  Костогриз В.Г. Ощадно-кредитна система у фінансуванні інноваційного розвитку країни // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 127-135
1051340
  Жадько В. Ощадно-позичкове товариство (ОПТ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 668. – ISBN 978-966-8567-14-8
1051341
  Клименко О.Е. Ощелачивание орошаемых садопригодных почв степного Крыма и перспективы их использования // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1251-1260 : табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
1051342
  Абдуллаев М.А. Ощественно-политическая мысль в Дагестане в начале ХХ в. / М.А. Абдуллаев ; АН СССР, Дагест. фил., Ин-т истории, языка и литературы им. Г. Цадасы. – Москва : Наука, 1987. – 324, [2] с. – Библиогр.: с. 319-325
1051343
  Кирсанов А.В. Ощутимое слово. Заметки лектора. / А.В. Кирсанов. – М., 1974. – 72с.
1051344
  Султанова З.З. Ощутимые землетрясения Азербайджана 1966-1982 гг. / З.З. Султанова. – Баку, 1986. – 96с.
1051345
  Мансуров Н.С. Ощущение - субъективный образ объективного мира. / Н.С. Мансуров. – Москва, 1963. – 119с.
1051346
  Глущенко В.А. Ощущение доброго ветра : стихотворения / Владимир Глущенко ; [отв. ред. В.И. Теркулов]. – Славянск : [б. и.], 2012. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-1554-90-9


  Библиотеке Киевского национального ун-та им. Т. Шевченко от автора. Дата, подпись В сборник вошли избр. стихотворения, написанные в 1969-2012 г. Большая часть текстов публикуется впервые
1051347
  Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие / Х.Р. Шиффман; Пер. с англ.З.Замчук. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 928с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00373-7
1051348
  Кальсин Ф.Ф. Ощущение и восприятие как формы познания : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Кальсин Ф.Ф. ; Ин-т философии Акад. наук СССР. – Москва, 1956. – 39 с.
1051349
  Кулагин Т.Ф. Ощущение как первая ступень познания мира : Автореф... канд. филос.наук: / Кулагин Т.Ф.; Ленингр. гс. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 11л.
1051350
  Мирошниченко А.М. Ощущение мира / А.М. Мирошниченко. – Х., 1978. – 47с.
1051351
  Павлов В.В. Ощущение прожитой жизни: повести о кино и для кино / В.В. Павлов. – Симферополь : Таврія, 1990. – 208с.
1051352
  Малохаткин И.И. Ощущение света : Стихи. / И.И. Малохаткин. – Москва, 1986. – 182с.
1051353
  Храмов Е.Л. Ощущение цвета. / Е.Л. Храмов. – М., 1963. – 86с.
1051354
  Лурия А.Р. Ощущения и восприятие / А.Р. Лурия. – Москва, 1975. – 112 с.
1051355
  Таков П. Оъс слово и дела / П. Таков. – София, 1980. – 632с.
1051356
  Богданова Светлана ОЭЗ: каждый регион уникален, но проблемы общие : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 75 : Фото
1051357
  Богданова Светлана ОЭЗ: новый инструмент развития территорий : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 45-47 : Фото
1051358
  Богданова Светлана ОЭЗ: победителей вычислят по формуле : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 70-72 : Фото
1051359
  Денисова Я.И. Оязыковление концепта "дом" в прозе Людмилы Шарга // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 130-133. – ISSN 2307-4558
1051360
  Довгопол Н. П (С) БО 16 " Витрати" між фінансовим і управлінським обліком : облік: теорія і практика / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – № 6. – С. 3-15. – Бібліогр.: 19 назв
1051361
   П +- p elastic scattering in the 2 GeV region. – Berkshire, 1968. – 17с.
1051362
  Даррелл Д. П всему свету / Д. Даррелл. – Москва, 1998. – 575с.
1051363
  Козьмин Б.П. П Г. Заичневский и "Молодая Россия" / Б.П. Козьмин. – Москва, 1932. – 173с.
1051364
  Корнійчук О.Є. П""єси : Загибель ескадри; Богдан Хмельницький; Фронт / О.Є. Корнійчук. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 187с.
1051365
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Держвидав художньої літ-ри, 1947. – 491с.
1051366
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1949. – 435с.
1051367
  Корнійчук О.Є. П""єси : вибрані твори в двох томах / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник
Т.2. – 1950. – 344 с.
1051368
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1953. – 486с.
1051369
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1959. – 672с.
1051370
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 382с.
1051371
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 552с.
1051372
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Молодь, 1967. – 575с.
1051373
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1969. – 335с.
1051374
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1970. – 182с.
1051375
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ, 1972. – 286с.
1051376
  Корнієнко О.З. П""єси / О.З. Корнієнко. – К, 1973. – 264с.
1051377
  Корнієнко О.З. П""єси / О.З. Корнієнко. – К, 1979. – 352с.
1051378
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1985. – 398с. – (Б-ка укр. класики "Дніпро")
1051379
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1988. – 328с. – (Шкільна б-ка)
1051380
  Аракелян А.А. П""ята п"ятирічка - новий великий крок до комунізму : стенограма публ. лекції / А.А. Аракелян ; Т-во для поширення політ. та наук. знань Укр. РСР. – Київ : [б. в.], 1953. – 32 с.
1051381
  Гнатенко М.В. П""ятисотенниці / М.В. Гнатенко. – К, 1975. – 158с.
1051382
  Макаров А.М. П""ять етюдів : підсвідомість і мистецтво. Нариси з психології творчості / А.М. Макаров. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 282 с.
1051383
  Глазєва Оксана Володимирівна П"єзоелектричні і перетворювачі гідродинамічних тисків витратомірів рідких та газоподібних середовищ : Автореф.дис. ... канд. техн. наук:05.13.05 / Глазєва О.В.; Одеськ. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2002. – 19 с.
1051384
  Найда С.А. П"єзоелектричні перетворювачі медичних ультразвукових сканерів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.08 / Найда С.А.; Нац.техн.ун-т.КПІ. – К, 1996. – 17л.
1051385
  Таранчук А.А. П"єзорезонансні пристрої зі скороченим часом встановлення теплового режиму резонатора : тореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.13 / Алла Анатоліївна Таранчук; МОНУ4 Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1051386
  Копань В.С. П"єзотермо-е.р.с. міді та алюмінію / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 421-426. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9
1051387
  Чорна Л. П"єр де Кубертен і відродження Олімпійських ігор // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 13-14
1051388
  Мопассан Гі де П"єр і Жан / Мопассан Гі де. – Харків-Київ, 1930. – 131с.
1051389
  Мопассан Гі де П"єр і Жан / Мопассан Гі де. – К., 1958. – 124с.
1051390
  Роллан Р. П"єр і Люс / Р. Роллан. – Київ, 1966. – 130 с.
1051391
  Ласка І.В. П"єр Кутель про якості перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 142-147. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1051392
  Франс А. П"єр Нозьєр / А. Франс. – Київ, 1987. – 221 с.
1051393
  Таран Л.В. П"єр Ренувен про роль економічного фактора в міжнародних відносинах // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 89-93. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье критически рассматриваются взгляды крупного французского специалиста по истории международных отношений эпохи империализма П. Ренувена.
1051394
  Вайян Р. П"єретта Амабль / Р. Вайян. – Київ, 1956. – 308с.
1051395
  Семенко М. П"єро кохає, задається і мертвопетлює : вибр. поезії ліричні, інтим., еротичні і кверо-футуристичні / Михайль Семенко ; упоряд. Юрія Коваліва і Василя Габора. – Львів : Піраміда, 2020. – 446, [2] с. : портр. – Сер. засн. 2002 р. – (Приватна колекція). – ISBN 978-966-441-597-9
1051396
  Суховєєнко К.І. П"єса-агітка в українській радянській драматургії // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 163-171. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Стаття присвячена аналізу місця п"єси-агітки в українській драматургії кінця 1910-х - початку 1920-х рр. Розглянуто суспільно-історичні умови виникнення та побутування агітки, її зв"язок із діяльністю самодіяльних гуртків і фронтових театрів. ...
1051397
  Дмитрієва І.В. П"єса-колаж та її особливості (на матеріалі п"єси Сари Кейн "Психоз 4.48") // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 66-68. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
1051398
  Кондратьєва С.І. П"єса "Завойовники" у листуванні Ю. Яновського та П. Зенкевича // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 9-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  Зосередження уваги літературознавців на прозовій частині доробку Юрія Яновського зумовлює недолік такої уваги до драматургічної частини авторської творчості. Через це дослідження драматургічних текстів Яновського є актуальним для сучасного ...
1051399
  Гарбузюк М. П"єса "Українці" Люціана Косьцєлецького в репертуарі польських театрів 1880-1887 років (до сценічної історії твору) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (65) : Театр. Музика. Кіно. – С. 88-97. – ISSN 1728-6875
1051400
  Корзова Л.Ю. П"єса А.Б. Вальєхо на українській сцені // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 250-257


  У статті аналізується п"єса видатного іспанського драматурга XX століття Антоніо Буеро Вальєхо "У палаючій темряві" та її сценічна реалізація у Молодому театрі (м. Київ)
1051401
  Повшедна Н.Є. П"єса Бертольда Брехта "Матінка Кураж та її діти":методична розробка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.26-32. – ISSN 0205-471Х
1051402
  Сирадоєва О. П"єса Євгена Плужника "У дворі на передмісті": пробема загальної ізольованості людини // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 35-39. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1051403
  Кисельов Й.М. П"єса і вистава / Й.М. Кисельов. – Київ, 1960. – 20с.
1051404
  Владко В.М. П"єса і вистава / В.М. Владко. – Київ, 1966. – 71с.
1051405
  Морозюк Н. П"єса І.Кочерги "Ярослав Мудрий" та роман П.Загребельного "Диво": образ Ярослава Мудрого // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.32-34. – ISSN 0205-471Х
1051406
  Зуккер І.Д. П"єса Луїджі Піранделло "Шість персонажів у пошуках автора" та естетика "театру в театрі" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 46-49. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Аналізується питання структурної своєрідності п"єси Л. Піранделло "Шість персонажі у пошуках автора" у співвідношенні з його "естетикою гуморизму", розглядається одна з основних рис естетики італійського драматурга - використання структури "театру в ...
1051407
  Зеніна О.А. П"єса М.В. Гоголя "Одруження" українською мовою (проблеми перекладу) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 110-115. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Проаналізовано п"ять перекладів на українську мову п"єси М.В. Гоголя "Одруження", автори яких намагаються відтворити повноцінний твір з таким же смисловим і стилістичним навантаженням, як і оригінал.
1051408
  Удалов В.Л. П"єса Чехова "Безбатьківщина", "Підтексти", "Підводна течія", "Підводні ідеї" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 141-147. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1051409
  Маршак С.Я. П"єси-казки / С.Я. Маршак. – Київ, 1966. – 72с.
1051410
  Шиян А.І. П"єси - казки / А.І. Шиян. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 148 с.
1051411
  Горький Максим П"єси / Горький М. – б. м. : Радянськ література. – 297 с. : портр.
1051412
  Вев"юрко А. П"єси / А. Вев"юрко. – Київ
Т. 1. – 1932. – 187с.
1051413
  Бедзик Д. П"єси / Дмитро Бедзик. – Харків; Одеса : Дитвидав, 1936. – 120 с.
1051414
  Вев"юрко А. П"єси / А. Вев"юрко. – Київ, 1937. – 187 с.
1051415
  Ходченко П. П"єси / П. Ходченко. – Київ ; Харків, 1944. – 103 с.
1051416
  Карпенко-Карий (Тобілевич) П"єси / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1949. – 376 с.
1051417
  Кропивницький М.Л. П"єси / М.Л. Кропивницький. – Київ, 1950. – 380с.
1051418
  Мокрієв Ю.О. П"єси / Ю.О. Мокрієв. – Киев, 1951. – 132 с.
1051419
   П"єси. – К., 1953. – 275с.
1051420
  Шоу Б. П"єси / Б. Шоу. – Київ : Художня література, 1956. – 228с.
1051421
  Кравченко Є.С. П"єси / Є.С. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 247 с.
1051422
  Мазур О. П"єси / О. Мазур. – Одеса, 1958. – 54с.
1051423
  Баш Я. П"єси / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1958. – 224с.
1051424
  Талалаєвський М. П"єси / М. Талалаєвський. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 268 с.
1051425
  Собко В. П"єси / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1958. – 448с.
1051426
  Юнгер Б. П"єси / Б. Юнгер. – К., 1958. – 148с.
1051427
  Васильченко С. П"єси / С. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1959. – 224 с.
1051428
  Зарудний М.Я. П"єси / М.Я. Зарудний. – Київ : Дніпро, 1959. – 283 с.
1051429
   П"єси. – К., 1959. – 240с.
1051430
  Мокрієв Ю.О. П"єси / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 324 с.
1051431
  Мороз З.П. П"єси / З.П. Мороз. – К., 1959. – 363с.
1051432
  Куліш М.Г. П"єси / М.Г. Куліш. – Київ, 1960. – 230с.
1051433
  Суходольський В.О. П"єси / В.О. Суходольський. – К, 1960. – 344с.
1051434
  Карпенко-Карий (Тобілевич) П"єси / І. Карпенко-Карий (І.К. Тобілевич). – Київ : Молодь, 1965. – 354 с. – (Шкільна бібліотека)
1051435
   П"єси. – К., 1965. – 220с.
1051436
  Савченко М.М. П"єси / М.М. Савченко. – Київ, 1967. – 186с.
1051437
  Собко В. П"єси : Справа прокурора Малахова. Максим Шайтан. Червона лінія; Київський зошит; Украдена база / В. Собко. – Київ : Дніпро, 1969. – 296с.
1051438
  Суходольський В.О. П"єси : Устим Кармалюк; Тарасова юність; Дальня Олена; Арсенал / В.О. Суходольський. – Київ : Дніпро, 1972. – 255с.
1051439
  Микитенко І.К. П"єси / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1972. – 547с.
1051440
  Тогобочний І.А. П"єси / І.А. Тогобочний. – Київ : Дніпро, 1972. – 350 с.
1051441
  Островський О.М. П"єси : [пер. с рос.] / О.М. Островський. – Київ : Дніпро, 1973. – 284 с.
1051442
  Плоткін Г.Д. П"єси / Г.Д. Плоткін. – Київ : Дніпро, 1973. – 264 с.
1051443
  Болобан Л.В. П"єси / Л.В. Болобан ; [вступ. ст.: Семен Шаховський. "Життя і творчість - для театру"]. – Київ : Дніпро, 1974. – 272 с. : іл, портр.
1051444
  Майстренко Я.В. П"єси / Я.В. Майстренко. – Київ, 1975. – 224 с.
1051445
  Кавалерідзе І.П. П"єси / І.П. Кавалерідзе. – Київ, 1976. – 239 с.
1051446
  Суптеля Д.В. П"єси / Д.В. Суптеля. – К., 1976. – 200с.
1051447
  Юхвід Л.А. П"єси / Л.А. Юхвід. – Київ, 1976. – 224 с.
1051448
  Барабаш І.І. П"єси / І.І. Барабаш. – Київ : Дніпро, 1977. – 208 с., [1] л. портр.
1051449
  Минко В.П. П"єси / В.П. Минко. – Київ, 1977. – 309с.
1051450
  Минко В.П. П"єси / В.П. Минко. – Київ, 1977. – 116с.
1051451
  Кравченко Є.С. П"єси / Є.С. Кравченко. – Київ, 1978. – 272 с.
1051452
  Старицький М.П. П"єси / Михайло Старицький. – Київ : Дніпро, 1979. – 248 с. : ыл.
1051453
  Суходольський В.О. П"єси / В.О. Суходольський. – Київ : Дніпро, 1980. – 256с.
1051454
  Собко В.М. П"єси / В.М. Собко. – Київ : Дніпро, 1982. – 437с.
1051455
  Шевченко В.П. П"єси / В.П. Шевченко. – Київ, 1982. – 168 с.
1051456
  Карпенко-Карий (Тобілевич) П"єси : Мартин Боруля : Сто тисяч : Хазяїн / І. Карпенко-Карий. – Київ : Мистецтво, 1982. – 207 с. – (Бібліотечна серія ; Шкільна бібліотека)
1051457
  Кропивницький М.Л. П"єси / М.Л. Кропивницький. – Київ, 1982. – 368с.
1051458
  Куліш М.Г. П"єси / М.Г. Куліш. – Київ : Дніпро, 1983. – 334 с.
1051459
  Майстренко Я.В. П"єси / Я.В. Майстренко. – Київ : Дніпро, 1983. – 445 с.
1051460
  Кочерга І. П"єси / Іван Кочерга. – Київ : Мистецтво, 1983. – 253с. – (Бібліотечна серія : Шкільна біб-ка)
1051461
  Кропивницький М. П"єси / М. Кропивницький. – Київ, 1990. – 445с.
1051462
  Куліш М. П"єси / М. Куліш. – Київ : Наукова думка, 2001. – 368с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0671-3
1051463
  Метерлінк М. П"єси / Моріс Метерлінк ; [пер. з фр., упорядкув., передм. та комент. Д. Чистяка]. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2007. – 245, [3] с. : портр. – Зміст: Сліпі ; Пелеас і Мелісанда ; Аріадна та Синя Борода, або марне визволення ; Блакитний птах. – (Серія "Класика"). – ISBN 978-966-8767-71-5
1051464
   П"єси Анатолія Крима - мовами світу! // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 315-317. – ISSN 0320-8370


  Аатолій Ісакович Крим (н. 1946) - український письменник, драматург, сценарист. Багаторічний секретар ради Національної спілки письменників України.
1051465
   П"єси братніх республік. – Київ, 1968. – 361 с.
1051466
  Кравчук П. П"єси В. Винниченка у постановках Г. Юри на сценах молодого театру та нового драматичного театру імені Івана Франка (1919-1923 рр.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 375-391. – ISSN 1997-4264
1051467
   П"єси для молоді. – Київ : Молодь, 1950. – 428, [4] c.
1051468
   П"єси для молоді. – К., 1957. – 312с.
1051469
   П"єси для шкільного театру. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.1(37)). – ISBN 966-333-013-9
1051470
  Голькар А. П"єси з дією-засіданням у російській драматургії 18 - 20 ст. генезис і динаміка розвитку : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.02 / Абтін Голькар; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1051471
  Свербілова Т. П"єси Івана Кочерги та проблема визначення соцреалізму як масової культури. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-21. – ISSN 0236-1477
1051472
  Процюк Л. П"єси Людмили Старицької-Черняхівської "Муки українського слова" та "напередодні": специфіка конфлікту та характеротворення // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 49-58. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
1051473
  Дібровенко М. П"єси М. Гоголя в російсько-українських трупах (40 - 60-ті роки XIX ст.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 258-272. – ISSN 1997-4264
1051474
  Кузякіна Н.Б. П"єси Миколи Куліша : літературна і сценічна історія / Н.Б. Кузякіна. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 455с.
1051475
  Свербілова Т. П"єси Олександра Корнійчука 30-х років. З погляду масової культури : "Загибель ескадри", "Платон Кречет" та "В степах України" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 34-48. – ISSN 0236-1477
1051476
  Погодін М.Ф. П"єси про Леніна / М.Ф. Погодін. – Київ : Художня література, 1960. – 224 с.
1051477
  Погодін М.Ф. П"єси про Леніна / М.Ф. Погодін. – К., 1970. – 197с.
1051478
   П"єси сезону. – К., 1966. – 273с.
1051479
   П"єси сезону 1966/67. – К., 1967. – 301с.
1051480
   П"єси сезону 1967/68. – Київ, 1968. – 243с.
1051481
   П"єси сезону 1969/1970. – К., 1971. – 237с.
1051482
   П"єси сезону 1970/1971. – К., 1972. – 260с.
1051483
   П"єси сезону.. – К., 1970. – 296с.
1051484
  Зелінська Лідія Володимирівна П"єси Ю.Щербака в контексті української драматургії 70-80-х років : Дис... канд. фил.наук: 10.01.03 / Зелінська Лідія Володимирівна; МВ і ССО УССР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1991. – 167л. – Бібліогр.:л.155-167
1051485
  Минко В.П. П"єси. / В.П. Минко. – К., 1959. – 272с.
1051486
  Мізюн Г.М. П"єси. / Г.М. Мізюн. – К., 1965. – 152с.
1051487
  Островський О.М. П"єси. / О.М. Островський. – Київ, 1973. – 367с.
1051488
  Куліш М.Г. П"єси. Листи / М.Г. Куліш. – Київ, 1969. – 415с.
1051489
   П"єси. Твори російських радянських драматургів-лауреатів Сталінських премій. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1950. – 720 с.
1051490
  Миценко М.П. П"ють голуби воду : повісті / М.П. Миценко. – Харків : Прапор, 1989. – 318 с.
1051491
  Бакланов Г.Я. П"ядь землі : повісті : пер. з рос. / Григорій Бакланов. – Київ : Дніпро, 1983. – 404 с.
1051492
  Дарваш Й. П"яний дощ : роман / Йожеф Дарваш ; з угор. пер. К. Бібіков. – Київ : Дніпро, 1975. – 332 с. : іл.
1051493
  Франко Іван П"яницьке чудо в Корсуні / Франко Іван. – 2-е вид., переробл. і доп. – Львів : Загальна друк., 1913. – 31с. – (Міжнародна б-ка ; Ч. 10-а)
1051494
  Олійник С.І. П"яні вовки / С.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1962. – 72 с.
1051495
  Золотнюк А. П"яні розмови : проза: життєве оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 14-15. – ISSN 0130-321Х
1051496
  Грабовський С. П"янкий дух свободи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-30 грудня ( 234-236 )


  Перші багатопартійні вибори в Україні: 100 років тому.
1051497
  Щербак М. П"янкий чебрець : [лірика] / Микола Щербак. – Торонто : Євшан-зілля, 1953. – 46, [2] с. – Б-ка Михайла і Меланіії Кравців, Торонто
1051498
  Стольников В. П"янкі полюси : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 140-147. – ISSN 0208-0710
1051499
  Саріогло В.Г. П"ята Балтійсько-Нордична конференція зі статистики обстежень // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 101-102. – ISSN 2519-1853
1051500
  Казанський Д. П"ята війна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 30 (350). – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Бойові дії на Донбасі вже важко назвати інакше, окрім як російсько-українська війна.
1051501
   П"ята Всеєвропейська Конференція Міністрів Охорони Навколишнього Середовища "Довкілля для Європи" : матеріали та документи. – Київ, 2004. – 542с.
1051502
  Кульчицький С. П"ята графа. Якою насправді була національна політика в СРСР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 33/34 (509/510), 18-31.08.2017 р. – С. 50-51. – ISSN 1996-1561
1051503
  Братан М.І. П"ята група крові : гумор, сатира / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1990. – 142 с.
1051504
  Автомонов П.Ф. П"ята застава : роман-трилогія / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро, 1989. – 956 с.


  У романі-трилогії історично достовірно, з використанням нових документальних свідчень, відтворено події з першого дня Великої Вітчизняної війни і до повернення радянських військ у березні 1944р. на державний кордон СРСР. Письменник розкриває красу ...
1051505
  Хемінгуей Е. П"ята колона / Е. Хемінгуей. – К, 1957. – 128с.
1051506
  Діяк І.В. П"ята колона в Україні: загроза державності / І.В. Діяк. – Київ : Укрполіграфсервіс, 2006. – 128с. – ISBN 966-863-901-4
1051507
  Чирко В. П"ята конференція КП(б)У / В. Чирко. – Київ : Держполітвидав, 1958. – 154 с. – (З"їзди і конференції Комуністичної партії України)
1051508
  Сизов Д. П"ята конференція РСДРП / Д. Сизов. – Київ, 1954. – 52с.
1051509
   П"ята міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" : праці та повідомл. : 14-26 трав. 2017 р. / НАН України [та ін.] ; [редкол.: Лисиченко Г.В. та ін.]. – Київ : Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне товариство України, 2017. – 97, [1] с. : іл., табл. – Програма НАТО "Наука заради миру". Проект 984440: Румунія-Україна. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.


  В вид. також: Наукова зустріч про проекту НАТО: "Моделювання та прогнозування для запобігання можливих катастрофічних наслідків забруднення токчичними речовинами басейну ріки Тиса"
1051510
  Латиш Ю. П"ята Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Шевченківська весна" // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-123


  На честь 90-річчя Української революції 1917-1920-х рр. Захід відбувся 1-2 березня 2007 р. у КНУТШ
1051511
   П"ята наукова конференція молодих математиків України. – Київ, 1970. – 236 с.
1051512
   П"ята наукова студенська конференція аспірантів, 1948. – с.
1051513
   П"ята об"єднана конференція молодих учених київських відділів товариств фізіологів, біохіміків та фармакологів. – Київ : АН УРСР, 1962. – 202с.
1051514
  Перестюк М.О. П"ята олімпіада з математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловський, В.Н. Нагорний // Математика в школі, 1999. – № 4
1051515
  Перестюк М.О. П"ята олімпіада з математики Київського університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловський, В.Н. Нагорний // Математика, 1998. – № 11
1051516
   П"ята орбіта Володимира Павловича Горбуліна : інтерв"ю з академіком НАН України В.П. Горбуліним : розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 0372-6436
1051517
  Старовойтенко І.П. П"ята п"ятирічка - великий крок по шляху переходу СРСР до комунізму / І.П. Старовойтенко. – Київ, 1954. – 152 с.
1051518
  Процьків Максим П"ята подорож = "5 канал" : Медіа-простір // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 100 : Іл.
1051519
  Кібець Ю.І. П"ята пора / Ю.І. Кібець. – К., 1970. – 39с.
1051520
  Чопа В. П"ята річниця анексії Криму: гіркі уроки для світу // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1 березня (№ 9). – С. 6
1051521
  Мерза Н.З. П"ята свобода ринку в угодах Європейського Союзу з третіми країнами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 225-231
1051522
  Ничкало Н.Г. П"ята чверть. / Н.Г. Ничкало. – К., 1972. – 164с.
1051523
  Семенець О. П"ятдесят відтінків коричневого // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2019. – № 1. – С. 21-27. – (Історичні науки). – ISSN 2663-2675
1051524
  Джеймс Е.Л. П"ятдесят відтінків свободи = Fifty shades freed : [роман] / Е.Л. Джеймс ; [пер. з англ. В. Александров]. – Київ : КМ. – ISBN 978-617-538-260-8
Кн. 3. – 2013. – 478, [1] с. – Пер. вид.: Fifty shades freed / E.L. James. Fifty shades Ltd., 2011
1051525
  Юрчук В.І. П"ятдесят літ на сторожі української науки та культури : монографія : Багалій Дмитро Іванович, про нього / В.І. Юрчук ; [ред. В.Д. Бондар]. – Київ : Персонал, 2012. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 174-213. – ISBN 978-617-02-0090-7


  У книзі висвітлено творчий шлях видатного українського науковця Д.І. Багалія, який зробив значний внесок у скарбницю українознавства, висвітлюючи у своїх працях усі сторони життєдіяльності українського народу.
1051526
   П"ятдесят років возз"єднання українських земель в єдиній Українській радянській державі (1939-1989) : Бібліогр. покажч. – Львів, 1989. – 345с.
1051527
  Ямчук Анатолій Владиславович П"ятдесят років інформаційного забезпечення в Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто основні форми і методи інформаційного забезпечення в Україні впродовж п"ятдесяти років існування Українського інституту науково-технічної і економічної інформації. Створення автоматизованих систем інформаційного забезпечення сприяло ...
1051528
  Коппель О.А. П"ятдесят років миротворчої діяльності ООН на Близькому Сході крізь призму західної історіографії / О.А. Коппель, Н.В. Баландіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-9. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Статтю присвячено віддзеркаленню миротворчої діяльності ООН на Близькому Сході в другій половині ХХ ст. у західній, передусім американській історіографії. Проаналізовано еволюцію зовнішньополітичної думки в 80-90-х рр. з проблем ефективності ...
1051529
   П"ятдесят років першої російської революції.. – К., 1955. – 31с.
1051530
  Острянин Д.Х. П"ятдесят років першої російської революції. / Д.Х. Острянин. – Київ, 1955. – 12-20с.
1051531
  Яковленко К. П"ятдесят років після Дзиги Вертова: образ гірника в соціальному документальному кіно кінця 1980-х – початку 1990-х років (на прикладі фільмів "Липневі ГРОЗи" та "Перебудова знизу") // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 112-119. – ISSN 1728-6875
1051532
  Таранов А.П. П"ятдесят років Союзу Радянських Соціалістичних Республік. / А.П. Таранов. – К., 1972. – 193с.
1051533
   П"ятдесят твоїх пісень. І написані Євгеном Долматовським оповідання про них.. – К., 1970. – 172с.
1051534
   П"ятдесятиліття школи українознавства товариства "Рідна школа" в Дітройті 1950 - 2000 : Ювілейне видання. – Дітройт : Рідна школа, 2000. – 246с.
1051535
  Маліцький Б.А. П"ятдесятирічне президентство Б.Є. Патона в Академії наук України - достойна відповідь на виклики науки, техніки і часу / Б.А. Маліцький, Ю.О. Храмов, О.М. Корнієнко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 5-18. – ISSN 0374-3896
1051536
  Кузнєцова Н.В. П"ятдесятирічний досвід країн ОЕСР (1961-2011 рр.) у сфері фінансової лібералізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 25-36


  В цій статті розглядаються як інституційне оформлення, так і рушійні сили лібералізаційних процесів у фінансовій сфері країн-членів Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). В статті аналізується досвід країн ОЕСР в цій сфері, етапи ...
1051537
  Ленін В.І. П"ятдесятиріччя падіння кріпосного права / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 32с.
1051538
  Ленін В.І. П"ятдесятиріччя падіння кріпосного права / В.І. Ленін. – Київ, 1981. – 32с.
1051539
   П"ятдесятиріччя Шкільної ради при Українському Конгресовому комітеті Америки = Fiftieth anniversary of the Ukrainian Educational Council, Ukrainian Congress committee of America : Шкільна рада 1953-2003. – Нью-Йорк : Ukrainian Educational Council, 2003. – 412 с. : іл. – На тит. арк.: Учитеся, брати мої
1051540
  Копійка Валерій Володимирович П"ятдесятиріччя. Роздуми. Прагнення. Надії / інтерв"ю взяв Дмитро Яровий // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Розмова з директором ІМВ КНУТШ В.В. Копійкою.
1051541
  Гирич І.Б. П"ятдесятитомник творів Михайла Грушевського: концепція, здобутки, перспективи // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 51-68. – ISSN 0130-5247
1051542
   П"яте колесо або РетроЕкзоКіноАвто // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 106-109 : фото
1051543
  Абдуліна І. П"яте колесо у возі - допомога чи гальма в дорозі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 7-10. – ISSN 1608-6422
1051544
   П"ятецький Василь Олександрович (20.09.1941-19.02.2012) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817
1051545
  Мітюков О.Г. П"ятиденка в Запоріжжі / О.Г. Мітюков. – Київ, 1967. – 46с.
1051546
  Гринченко Т.О. П"ятидесятирічний моніторинг комплексної оцінки родючості грунтів Харківської області України (1966-2015 рр.) / Т.О. Гринченко, В.Г. Десенко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 122-131. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1051547
   П"ятидесятиріччя Жовтня - торжество марксизму-ленінізму.. – К., 1967. – 64с.
1051548
  Яровий Д. П"ятидесятиріччя. Роздуми. Прагнення. Надії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Автор статті - член Нац. спілки журналістів України, студент ІМВ - взяв інтерв"ю у директора ІМВ Валерія Вололимировича Копійки, якому виповнилося 50 років.
1051549
  Гаркавенко Ф.І. П"ятидесятники та їх віра / Ф.І. Гаркавенко. – К., 1966. – 80с.
1051550
  Саламаха І. П"ятидесятники України в післявоєнні роки (1945-1948 рр.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 207-214. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1051551
  Коротаєв О. П"ятидесятниницькі релігійні союзи України як об"єкт оперативної розробки органів НКДБ-МДБ за часів пізнього сталінізму (1944 - 1953) // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 147-149
1051552
  Мельник В.І. П"ятидесятництво / В.І. Мельник. – К., 1988. – 47с.
1051553
  Дмитрук І. П"ятидесятницькі громади в структурі ЄХБ у період Радянської України // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 360-361
1051554
  Гершгорін С.Ю. П"ятидневка на виробництві / С.Ю. Гершгорін. – Дніпропетровськ, 1967. – 31с.
1051555
   П"ятизіркові новинки Хорватії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 66-68 : фото
1051556
  Пржевальський Е. П"ятизначні таблиці логарифмів / Е. Пржевальський. – Х, 1937. – 208 с.
1051557
  Пржевальський Е. П"ятизначні таблиці логарифмів / Е. Пржевальський. – 3-є видання. – Київ-Харків : Радянська школа, 1938. – 208 с.
1051558
  Ходаківська Я. П"ятиіктовий дольник в українській поезії 1960-1970-х років // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 255-264. – ISSN 2304-9383
1051559
   П"ятий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) : матеріали й постанови : (збірка документів і статтей 1971 - 1975 рр.). – [Мюнхен) : Видання Організації Українських Націоналістів (ОУН), 1975. – 374 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; ч. 11)
1051560
   П"ятий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) : матеріяли й постанови / Організація Українських Націоналістів (ОУН). Великий Збір. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів, 1975. – 374 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 11)
1051561
  Тронько Т.В. П"ятий Всеукраїнський науково-практичний семінар зі світової історії у Полтаві // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 194-196
1051562
  Шумило М.М. П"ятий етап пенсійної реформи в Україні: guo vadis? // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 06-09. – ISSN 2312-1831
1051563
   П"ятий з"їзд письменників Радянської України 16-19 листопада 1966 року. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 295 с.
1051564
  Геміндер Ф. П"ятий конгрес (20 серпня - 18 вересня 1928 р). / Ф. Геміндер. – Харків-Одеса, 1931. – 40с.
1051565
  Рембо А. П"ятий корабель / А. Рембо. – Київ, 1995. – 224 с.
1051566
  Тимик К. П"ятий міжнародний хоровий фестиваль ім. о. Северина Сапруна у Дрогобичі (до 110-річчя від дня заснування товариства "Дрогобицький Боян") // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 164-168. – ISSN 2224-0926


  "Музичне товариство “Дрогобицький Боян” було засноване 1901 року. Від 1922 року Товариством керував о. Северин Сапрун27, від 1932 року хор очолив випускник Празької консерваторії, п’яніст і диригент Богдан П’юрко. Найвищого злету колектив досягнув у ...
1051567
  Збанацький Ю.О. П"ятий полюс : Повість у спогадах / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 382с.
1051568
  Кравченко Д. П"ятий сезон у Криму // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Про літню навчальну практику з геологічної зйомки, буріння та застосування геофізичних методів в с. Трудолюбівка АР Крим студентів другого курсу геологічного факультету , очолювану зав. кафедрою загальної та історичної геології професором В.В. Шевчуком
1051569
  Захарченко В. П"ятий цикл індустріального (постіндустріального) розвитку і формування територіальних систем : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 38-45. – Бібліогр. 35 назв. – ISSN 0131-775Х
1051570
  Роскос Тетяна П"ятикласники опановують поняття "антитеза" : конспект уроку за казкою Г.К. Андерсена "Соловей" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 35-36
1051571
  Чубай Г. П"ятикнижжя / Грицько Чубай ; [упоряд. С. Чубай ; передм. К. Москалець ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 255, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-679-172-0
1051572
  Кіт Л. П"ятикурсники: ситуація складна, але не безнадійна // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  Бесіда з випускниками ун-ту 1997 року, які ділять своїми планами на майбутнє: частина з них уже мають місця роботи, решта - шукає і сподівається на працевлаштування. Своїми думками діляться: Руслан Синельников (філософ. Ф-т) та Олексій Красін ...
1051573
  Наєнко М.К. П"ятиліття українського роману : літ.-критичний нарис / М.К. Наєнко. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 270 с.
1051574
  Іваницький Р.В. П"ятимовний тлумачний словник з інформатики / Р.В. Іваницький, Т.Р. Кияк. – Київ, 1995. – 369с.
1051575
   П"ятирічка - газетним рядком.. – К., 1975. – 142с.
1051576
  Єщенко П.С. П"ятирічка високої якості і ефективності виробництва / П.С. Єщенко. – Київ, 1976. – 46с.
1051577
   П"ятирічка здоров"я.. – Київ, 1976. – 148с.
1051578
  Анікеєнко П.Є. П"ятирічка кличе / Анікеєнко П.Є., Крюк Є.П., Лушна М.А. – Харків : Прапор, 1967. – 56 с.
1051579
  Сулима М. П"ятирічка Миколи Жулинського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 22-23. – ISSN 0236-1477
1051580
   П"ятирічка на газетній полосі. – К., 1983. – 238с.
1051581
   П"ятирічки ударний ритм.. – К., 1978. – 144с.
1051582
  Кошелівець І. П"ятирічки української літератури // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 266, березень : березень. – С. 14-16, 28
1051583
   П"ятирічна динаміка зведеного латентного показника пристосовуваності популяцій Deschampsia antarctica (Poaceae) острова Галіндез (Аргентинські острови, Морська Антарктика) / Н.Ю. Мірюта, І.Ю. Парнікоза, М.М. Олійник, Є.В. Сметана, Г.Ю. Мирюта, О.О. Пороннік, В.А. Кунах // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 129-142. – ISSN 1727-7485
1051584
   П"ятирічний план науково-дослідної роботи державних архівів.. – К., 1946. – 24с.
1051585
  Каган Д.С. П"ятирічний план розвитку охорони здоровя на Україні / Д.С. Каган. – Х, 1931. – 78с.
1051586
  Канський К.Е. П"ятирічнй план колгоспу / К.Е. Канський. – Київ, 1956. – 232с.
1051587
  Яровий О. П"ятиріччя "Сполучника" // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Л.В. Грицик, Н.В. Костенко, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Чернігів;Київ, 2010. – [Вип. 5]. – С. 8-11


  П"ять років, як побачив світ перший випуск збірника "Сполучник". П"ять років альманах літературної творчостідає широку дорогу студентській творчій ініціативі.
1051588
  Волошин В.А. П"ятиріччя діяльності Координатора проектів ОБСЄ в Україні (співробітництво України в ОБСЄ) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С.237-256. – ISBN 966-7196-06-2
1051589
  Філінюк А. П"ятитомне видання В. Сергійчука "Український здвиг" як джерело вивчення самостійницького руху на Буковині і Поділлі / А. Філінюк, В. Ярич // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 129-134. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012


  У статті проаналізовано документально-фактографічне наповнення джерел п"ятитомного видання відомого сучасного вітчизняного вченого Володимира Сергійчука "Український здвиг" про національно-визвольний рух за відновлення і утвердження Української держави ...
1051590
   П"яті "Ольжині читання" : Пліснеськ, 7 трав. 2010 р. / Львів. галерея мистецтв ; [відп. ред. Б. Возницький]. – Львів ; Броди : Просвіта, 2011. – 89, [1] с. – Бібліогр.: в кінці ст.
1051591
  Клименко О. П"яті бібліотекознавчі студії, присвячені пам"яті професора Михайла Семеновича Слободяника // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 46-47. – ISSN 1029-7200
1051592
  Любовець Н.Г. П"яті Чишківські читання з історії біографістики / Н.Г. Любовець, В.І. Попик // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 311-316
1051593
  Нестайко В.З. П"ятірка з хвостиком / В.З. Нестайко. – Київ, 1985. – 174с.
1051594
   П"ятнадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем : 3-5 квіт. 2012 р. : програма та тези доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т телекомунікацій, радіоелектроніки та електрон. техніки ; [редкол.: Заячук Д. М. (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-607-225-6
1051595
  Моторнюк М. П"ятнадцятий з"їзд КП(б)У / М. Моторнюк. – Київ : Політвидав України, 1965. – 122 с.
1051596
  Моторюк М.М. П"ятнадцятий з"їзд КП(б)У / М.М. Моторюк. – Київ, 1965. – 124с.
1051597
  Верн Ж. П"ятнадцятилітній капітан / Ж. Верн. – Харків; Київ, 1929. – 288с.
1051598
  Верн Ж. П"ятнадцятирічний капітан / Ж. Верн. – Київ, 1978. – 280с.
1051599
  Климосюк А. П"ятнадцять днів на повернення з-за кордону, або 10 років тюрми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 19. – ISSN 1992-9277
1051600
  Бойко Н. П"ятнадцять етюдів про публіцистичну спадщину апостола українського духу і слова // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 209-213.
1051601
  Наєнко М. П"ятнадцять миттєвостей "літературної творчості" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 371-374. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Про випускників відділення "літературна творчість" Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.
1051602
  Кирилич В.П. П"ятнадцять років членства Австрії в ЄС: політичні передумови вступу і переваги членства // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 96-100. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1051603
  Лебович В. П"ятнадцять угорських перекладів "Заповіту" Тараса Шевченко // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 291-306. – ISBN 978-966-02-7586-7
1051604
  Нукало Н. П"ятницька церква Чернігова. Повернення до історичної місії // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 176-179. – ISSN 2523-4234


  "Тема відновлення храмів та повернення їм первісного значення залишається актуальною уже досить довго. Цей процес триває вже багато століть, тож сподіваймося, що ми станемо свідками того, як Українська церква займе своє достойне місце в когорті інших ...
1051605
   П"ятницький Ігор Володимирович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 412-413. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1051606
   П"ятницький Ігор Володимирович (1910-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 400. – ISBN 978-966-439-754-1
1051607
  Ганієв Олександр П"ятсот кілометрів на "Аркані": тест-драйв купе-кросоверу // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 6, грудень. – С. 66-69 : фото
1051608
  Боровко М.М. П"ятсот миттєвостей. (Ронделіана) / Микола Боровко. – Київ : Генеза, 2016. – 528 с. : іл. – ISBN 978-966-11-0689-4


  До збірки ввійшли вірші сучасного українського поета Миколи Боровка. Дихання давніх часів переплелося в них із сучасністю, патріотичне звучання - з мотивами хвилюючої інтимної лірики. Пошуки шляхів вирішення одвічної проблеми українського ...
1051609
  Лиховид І. П"ятсотрічні книги і ... автограф Шопена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30 вересня (№ 177). – С. 9


  Націльна бібліотека імені В.І. Вернадського.
1051610
  Пазюра А.Ю. П"ять аспектів архітектурного масштабу на прикладах будівель Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 122-129. – ISSN 2077-3455
1051611
  Кабаненко І. П"ять аспектів, або чому не слід забувати про ВМС та як захистити національні інтереси на морі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 березня (№ 51). – С. 4-5
1051612
  Гриневич Л. П"ять безперечних причин підтримати 1187-2 "Про вищу освіту" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 116). – С. 3
1051613
  Астахов О.І. П"ять братів-галогенів / Б-ка юного хіміка/ / О.І. Астахов. – Київ : Радянська школа, 1971. – 48с.


  На читача чекає цікава екскурсія до будинку хімічних елементів Д І. Менделєєва. В одному з під"їздів його проживають брати-галогени: один з них руйнівний, другого інколи називають "вбивця в солонці", третій - елемент з моря, четвертий - всюдисущий, ...
1051614
  Грудницький О.Г. П"ять брисків пензля ... : січ. 1919 : [Hовели] / Ол. Грудницький. – Золотоноша : Друк. Лепськогоі Бурмана, 1919. – 32 с.


  Зміст: Метамоpфоза; Регіт Життя; Hа Пpовесні; Комуніст; Людина з мансаpди
1051615
  Павлюк Володимир П"ять вагомих причин не залишати на ніч телефон біля ліжка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 31 : фото
1051616
  Данилюк О. П"ять вимог до учасників тендеру, яких замовникам краще уникати // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 15
1051617
  Терещук Г. П"ять віднайдених архівів Служби безпеки України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 6
1051618
  Ковбасюк С. П"ять відчуттів та "Корабель дурнів": досвід рецепції твору С. Бранта у французькій гуманістичній думці початку XVI ст. ("La Nef de folles" Й. Бадія) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 277-279. – ISBN 978-966-171-783-0
1051619
  Махно В. П"ять віршів // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 131-146.
1051620
  Серпілін Л.С. П"ять днів у вересні : повість та оповідання / Л.С. Серпілін. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 209 с.
1051621
  Голобородько Я. П"ять дослідницьких сюжетів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 55-60. – ISSN 0372-6436


  Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2009 р. стала Герта Мюллер.
1051622
   П"ять елементів Йорданії // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-45
1051623
  Шрайєр В. П"ять життів доктора Гундлаха / В. Шрайєр. – К., 1989. – 397с.
1051624
  Максименко Л. П"ять життів Євдокії Дімарової // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 183-184. – ISSN 0208-0710
1051625
  Куксін І. П"ять замахів на Сталіна // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 62-65
1051626
  Томенко М. П"ять запитань про свободу слова до Президента України Леоніда Кучми: // Сільські вісті, 2003. – 4 грудня


  Звернення голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації до Президента України Л. Кучми
1051627
   П"ять зірок півмісяця // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 70-72 : фото
1051628
  Ільченко М. П"ять інновацій з обкладинки / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про особливу місію університетської науки, формулу співвідношення викладацької та наукової діяльності і збірник "Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України". "...Чим відрізняється шкільний учитель від сучасного викладача ...
1051629
  Радзієвська В. П"ять інтимних історій поетеси Лесі Мудрак // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 16 (219). – С. 52-53


  Олеся Мудрак - дружина Юрія Івановича Коваліва, професора кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1051630
  Ясенівський І. П"ять книжок Василя Кобилюха // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 10 (816). – С. 138-142. – ISSN 0868-4790


  Огляд книжки поезій Василя Кобилюха та ряду мовознавчих видань
1051631
  Василів-Базюк П"ять колосків : історична повість. – Чернівці : Букрек, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-399-226-6
1051632
  Василів-Базюк П"ять колосків : іст. повість / Любов Василів-Базюк. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Чернівці : Букрек, 2018. – 323, [1] с. – Перевид. кн. "П"ять колосків" присвяч. 85-літтю трагедій голоду-геноциду в Україні. – ISBN 978-966-399-958-6
1051633
  Пєтков С. П"ять кроків до відновлення миру та стабільності в Центральній і Східній Європі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-24 січня (№ 1/3)


  Як стабілізувати суспільно-політичну ситуацію, яка склалась у північно-східній частині Євразійського континенту?
1051634
  Отраднова О.О. П"ять кроків до модернізації деліктних зобов"язань в Україні // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 194-197
1051635
  Саліхова О.Б. П"ять кроків до створення та успішної реалізації національної інноваційної стратегії. Досвід Європи / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 9-15
1051636
  Ніколаєнко С. П"ять кроків назустріч освіті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 лютого - 22 лютого (№ 6). – С. 12


  Пропонується вихід із кризи в освіті, тому йтиметься не про конкретних осіб, прізвища, а про ідеї, шляхи та способи їх досягнення. Дещо потрібно зробити в освіті. Незалежно від того, хто нині керує (чи керував учора) галуззю. Найголовніше - це ...
1051637
  Шагала В. П"ять листів 1991 - 1993 років до Романи Кобальчинської // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 2/3 (64/65). – С. 4-7
1051638
  Франко Іван П"ять листів Остапа Терлецького / Франко Іван. – Львів : Накл. ред. к-ту, 1908. – 12с. – Відбитка з ювілейного "Альманаха" віденської "Січі", виданого в 40-літню річницю заснування товариства
1051639
  Джаї С. П"ять листів. / С. Джаї. – К, 1958. – 39с.
1051640
  Москалець К. П"ять медитацій на "Плач Єремії" // Критика. – Київ, 2002. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 27-34


  Постать Грицька Чубая та його поезія.
1051641
  Біленко Василь П"ять міфів про Кубу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 94-101 : фото
1051642
  Чепмен Г. П"ять мов любови у підлітків / Гері Чепмен. – Львів : Свічадо, 2006. – 308, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8744-70-5
1051643
  Матат Д. П"ять нагород: усі бронзові // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 9 вересня (№ 36). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  В Угорщині підбили підсумки XIII Міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики. Всі п"ять учасників української команди вибороли бронзові нагроди. Серед них - учні Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка А. Довбиш та Т. ...
1051644
  Сорокін С.В. П"ять найгарніших церков Туреччини: архітектурно-культурний аналіз // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 70-76
1051645
  Коноплянко А. П"ять найгучніших справ АМКУ в 2021 р. // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)


  "2021 рік для Антимонопольного комітету України був насичений подіями та сповнений змін. Ми зробили великий стрибок у відкритості: кожного дня суспільство може дізнаватися не лише про рішення Комітету, а й про розпочаті справи, дослідження, цікаві ...
1051646
   П"ять найкращих методик [протидія булінгу] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 листопада (№ 44)
1051647
  Братко В. П"ять незабутніх поем Нізамі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 10 : Світло Сходу. Ч.1. – С. 24-26
1051648
  Шахова Кіра Олександрівна П"ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури = Funf deutsche literatur- nobelpreistrager : Посібник / Кіра Шахова ; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Юніверс, 2001. – 208 с. – Текст паралельно укр. та нім. мовами. – ISBN 996-7305-35-Х
1051649
  Островський Володимир П"ять новел для володарки променистого шовку // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-30. – ISSN 0868-9644
1051650
  Сергійчук В. П"ять ножів у спину українській державності // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 264-266. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 340-річчя від дня смерті Івана Сірка.
1051651
  Смолич Ю.К. П"ять оповідань / Ю.К. Смолич. – Харків; Одеса : ДВУ, 1930. – 93с. – (Масова худ. б-ка)
1051652
  Полянецький В. П"ять оповідань // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 54-69. – ISSN 0130-321Х
1051653
  Штонь Г. П"ять оповідань // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 1. – С.25-50. – ISSN 0868-4790
1051654
  Вергарн Е. П"ять оповідань // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 113-127. – ISSN 0320 - 8370
1051655
  Фінкельштейн Б. П"ять оповідань : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 10. – С. 97-117. – ISSN 0208-0710
1051656
  Степанюк Б.П. П"ять пелюсток вогню : книга поем / Б.П. Степанюк. – Київ : Молодь, 1980. – 70 с.
1051657
  Чакмак Е. П"ять перших кроків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15 травня (№ 80). – С. 7


  Голова правління Всесвітньої асоціації медичного туризму розповів із чого починала Туреччина, з якими труднощами зіткнулася й як Україна, використовуючи турецький досвід, може перетворитися на одного з європейських лідерів медичного туризму.
1051658
  Карандій В. П"ять плюс один, або майданчик для об"єднання / спілкувався Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 грудня (№ 49). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Розпочала роботу нова державна методична установа - Український інститут розвитку освіти. Про те, чим вона опікуватиметься, запитали директора УІРО Вадима Карандія.
1051659
  Вінграновський М.С. П"ять повістей : повісті / М.С. Вінграновський. – Київ, 1987. – 168 с.
1051660
  Бажан П М. П"ять поезій / М.П. Бажан : ДЛВ, 1935. – 67 с.
1051661
  Малишко А.С. П"ять поем / А.С. Малишко. – Київ : Молодь, 1950. – 144с.
1051662
  Мельниченко В. П"ять постатей, які не увійшли до "шевченківської енциклопедії" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-15 січня (№ 1/2). – С. 12-13
1051663
  Гуменюк О. П"ять пострілів // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 19 червня (№ 25). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Від руки більшовицького агента загинув Симон Петлюра.
1051664
  Масляк П.О. П"ять принципів Масляка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 108-111. – Бібліогр.: 3 назви
1051665
  Мезенцев К.В. П"ять принципових питань щодо прогнозування регіонального розвитку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 20-27. – Бібліогр.: 10 назв
1051666
  Фльонц В. П"ять проблем е-декларування, або що не так з офіційним сайтом НАЗК? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1051667
  Корюкін О. П"ять прокурорів + один адвокат = виправдувальний вирок // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 6-9
1051668
  Митницький Е. П"ять пудів життя / розмову вів Олег Вергеліс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 липня (№ 27). – С. 14


  Розповідь режисера Едуарда Митницького про Аду Роговцеву.
1051669
  Северський Є. П"ять разів убивство : Повість у п"яти епізодах // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.169-192
1051670
  Северський С. П"ять разів убивство : Повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 11/12. – С. 167-189
1051671
  Губерський Л.В. П"ять рекомендацій від ректора. Леонід Губерський: "Сьогодні ми досягли такого рівня розвитку науки і суспільства, коли маємо думати не так про збільшення кількості студентів, як про якість підготовки фахівця" : [інтерв"ю з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка] / [записала Марія Семенченко] // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12 вересня (№ 162)


  Ректор КНУТШ Леонід Губерський про підсумки вступної кампанії, проблемні місця в системі організації вітчизняної школи та як їх можна позбутися.
1051672
  Самохвалова Л. П"ять років війни очима генерала Забродського // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 грудня (№ 49). – С. 3


  "“Армія очима армії. Рейд” - так називалася відкрита лекція народного депутата та Героя України, а до цього командувача Антитерористичної операції Михайла Забродського. Війна цікавить всіх, офіс партії Європейська солідарність (Забродський став ...
1051673
   П"ять років із тисячоліття : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 120 : Фото
1051674
  Шахова К. П"ять років крізь "Вікно в світ" // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / НАН України ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 3 (18) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 155-158
1051675
  Мінєєв А.І. П"ять років на острові Врангеля / А.І. Мінєєв. – Харків, 1936. – 346с.
1051676
  Кононенко М. П"ять років окупації Криму: у пошуках політики невизнання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 2


  "У більшості держав світу неправомірність воєнної окупації Криму Росією та спроби його анексії не викликає сумнівів".
1051677
   П"ять років після Помаранчевої революції: гендерний аналіз / Liberal society institute, Henrich Boll stiftung, Warsaw ; [укл.: Оксана Кисельова, Наталія Мусієнко]. – Київ : СПД Лозинський, 2009. – 131 с.
1051678
  Скрипник О. П"ять років російської агресії: чи захищені жертви конфлікту? / О. Скрипник, А. Луньова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-6 березня (№ 8)


  "Уже стало звичним щороку підбивати сумні підсумки воєнного конфлікту та окупації частини території України. 19 лютого у Верховній Раді відбулося засідання у зв"язку з п"ятими роковинами від початку збройної агресії Російської Федерації проти України, ...
1051679
  Ленін В.І. П"ять років російської революції і перспективи світової революції / В.І. Ленін. – Київ, 1938. – 16с.
1051680
  Ленін В.І. П"ять років російської революції і перспективи світової революції / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 36с.
1051681
  Сидорук Т.В. П"ять років Східного партнерства ЄС: результати та перспективи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 175-180. – ISSN 2306-5664
1051682
  Соколов Б. П"ять років трагедії МН-17 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 124). – С. 3


  У Росії про моральний аспект катастрофи і співчуття жертвам наказано забути.
1051683
  Марчук Є. П"ять років української трагедії / Є. Марчук. – Київ : Християнство-Народний Союз, 1999. – 160с. – ISBN 966-7551-13-Х
1051684
  Ніколенко О. П"ять самітів для людей планети. Про що говоритимуть світові лідери на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 вересня (№ 35). – С. 5


  "З 23-го по 27 вересня у дипломатичній столиці світу - Нью-Йорку - буде особливо спекотно. Близько 150 глав держав і урядів, сотні міністрів, тисячі журналістів та представників неурядових організацій прибудуть до Великого яблука , щоб обговорити ...
1051685
  Месежніков Г. П"ять сенсацій на словацьких виборах / підготував Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 3 березня (№ 39). – С. 3


  Президент Інституту суспільних проблем у Братиславі Григорій Месежніков: З формуванням коаліції та керівництва парламенту реальний вектор політики Братислави стане чітко прозахідним.
1051686
  Третьякова Г. П"ять солідарних вад. Чому реформи потребує не лише перший рівень пенсійної системи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 7


  "В останні тижні уряд представив суспільству, частково чи повністю, дві великі, визначальні для життя кожного українця реформи — медичну та пенсійну. І хоча далі мова піде про пенсійну реформу, як і зміни у медичній сфері, вона торкнеться всіх без ...
1051687
  Тихоненко Ю. П"ять стовпів Реформації // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 131-134. – ISBN 978-966-968-239-4
1051688
  Волак В. П"ять утіх : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 178. – ISSN 0320-8370
1051689
  Мюллер И.П. П"ять хвилин / И.П. Мюллер. – 2-е вид. – Х.-К., 1930. – 30с.
1051690
   П"ять цілей Міністерства [Міністерства освіти і науки] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1051691
  Тернопільський Б. П"ять штрихів до портрета великої людини // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 18-24 червня (№ 18/19). – С. 4


  Пам"яті Михайла Гориня.
1051692
  Тельвак В.В. П"ять ювілеїв Михайла Грушевського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 4-50. – ISSN 0130-5247


  До 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського.
1051693
  Чумеченко М. П(С)БО 16 "Витрати" таки перешкоджає економічній роботі на підприємстві / М. Чумеченко, І. Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-10.
1051694
  Кузина Р. П(С)БУ и МСФО: анализ конвергенции // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С. 10-20 : табл. – Библиогр.: 13 назв
1051695
  Кисельов О.І. П. А. Грабовський / О.І. Кисельов. – К., 1949. – с.
1051696
  Васильєв О. П. А. Столипін і віросповідне питання (до сторіччя з дня трагіної загибелі видатного російського реформатора) / О. Васильєв, А. Васильєв // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 4-8
1051697
  Ермишин О.Т. П. А. Флоренский и Ориген // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 6. – С.74-81
1051698
  Непомнящий А. П. А.Фалев - исследователь этнографии народов Крыма // Етнічна історія народів Європи : Збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – [Вип. 1]. – C. 50-53
1051699
  Мозгова Н.Г. П. Авсенєв: романтичні засади психології // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 192-197. – (Філософія. Культурологія ; № 2)
1051700
  Батин М.А. П. Бажов. Жизнь и творчество / М.А. Батин. – 2-е изд., переработ. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 344 с., [1] л. портр.
1051701
  Лисовский Н.К. П. В. Точинсский -- один из организаторов первых марксистских кружков в России / Н.К. Лисовский. – Москва, 1963. – 64с.
1051702
  Беркова К.Н. П. Гольбах / К.Н. Беркова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Красная новь, 1923. – 82 с.
1051703
  Айзеншток І.Я. П. Гулак-Артемовський : матеріяли до біографіі та історично-літературноі оцінки / І. Айзеншток. – Харків : Перша Друкарня Державного видавництва Украъни ым. Г.І. Петровського, 1927. – 92 с.
1051704
  Дядищева-Росовецька П. Житецький як один із основоположників вітчизняної лінгвофольклористики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 88-101. – ISSN 2311-2697


  У статті визначено та схарактеризовано найбільш суттєві напрямки лінгвофольклористичної діяльності одного з основоположників українського мовознавства - П. Житецького. The article identifies and describes the most important destinations of ...
1051705
  Палієнко Л. П. Заморій в історії тематичного та комплексного атласного картографування України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-54. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукову діяльність професора П. Заморія в галузі тематичного та комплексного атласного картографування території України. There are analysed the scientifical actifity of professor P. Zamorij in thematic and complex atlas mapping of ...
1051706
  Тендітна Н. П. Зюскінд та О. Ульяненко: зіставлення творів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 148-157. – ISSN 1728-9572
1051707
  Тендітна Н. П. Зюскінд та О. Ульяненко: зіставлення творів // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 146-155. – ISSN 2308-1902
1051708
  Ростунов И.И. П. И. Багратион / И.И. Ростунов. – Москва : [Б. и.], 1970. – 119 с.
1051709
  Мещеряков Б.Г. П. И. Зинченко и психология памяти (К 100-летию со дня рождения ученого) // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 4. – С.84-103. – ISSN 0042-8841
1051710
  Мильков Ф.Н. П. И. Рычков : Жизнь и географические труды / Ф.Н. Мильков. – Москва, 1953. – 144с.
1051711
   П. И. Чайковский и народная песня. – Москва : Музгиз, 1963. – 159 с.
1051712
   П. И. Чайковский на сцене теарта оперы и балета им. С.М. Кирова. – Ленинград, 1941. – 450 с.
1051713
  Овчинникова Т.Н. П. К. Козлов - исследовтель Центральной Азии / Т.Н. Овчинникова. – Москва : Наука, 1964. – 199 с.
1051714
  Чаговець В. П. К. Саксаганський / В. Чаговець. – Київ, 1951. – 100 с.
1051715
  Ботунова Г. П. К. Саксаганський у театральному житті Харкова 20-х років XX ст. Творчі перетини і взаємовпливи // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 277-296. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
1051716
  Круглов Л. П. Кечкемети. Повстанческие действия как стратегическая проблема // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 35-42
1051717
  Кондратьєва Д. П. Куліш в радянській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 143-145. – ISBN 978-966-171-893-6
1051718
  Янковська Ж. П. Куліш і народна творчість: введення "думового епосу" до наукового дискурсу (за матеріалами фольклорно-етнографічної збірки "Записки о Южной Руси") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 218-230
1051719
  Даренська В. П. Куліш як фундатор українського екзистенціалізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 103-114. – ISSN 0235-7941
1051720
  Тетеріна О.Б. П. Куліш: національний літературний процес, художній переклад, міжкультурний розвиток // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 212-218


  Актуальна й сьогодні літературознавча концепція перекладу П. Куліша, яка грунтується на усвідомленні процесу самобутнього національного поступу в світовому контексті, сприяла розширенню художньо-естетичних горизонтів власної літератури та осмисленню її ...
1051721
  Прудников В.Е. П. Л. Чебышев / В.Е. Прудников. – М., 1970. – 45с.
1051722
  Прудников В.Е. П. Л. Чебышев, ученый и педагог / В.Е. Прудников. – Москва, 1964. – 271 с.
1051723
  Лухтейн П. П. Лухтейн / П. Лухтейн. – Москва : Советский художник, 1965. – 16 с.
1051724
   П. Могила : богослов, церковний і культурний діяч. – Київ : Дніпро, 1997. – 216с. – ISBN 5-308-01670-4
1051725
  Комаров М. П. Морачевський та його переклад Св[ятого] Євангелія на українську мову / написав М. Комаров. – Одесса : Друк. [Акціонеp.] Южно-Рус. О-ва Печ. Дела, 1913. – 84 с. : поpтp. – На обкл. та в кн. портр. П.С. Морачевського. – бібл..: с. 35
1051726
  Романова И.И. П. Н. Кудрявцев как историк средних веков : Автореф... канд. ист.наук: / Романова И. И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1963. – 16л.
1051727
  Бестужева С.К. П. Оссовский : [альбом] / С.К. Бестужева. – Москва : Советский художник, 1987. – 144 с. : в основном ил., цв. ил. – (Мастера советского искусства)
1051728
  Пилипчук О.Я. П. П. Мельников: життя та діяльність / О.Я. Пилипчук, О.Г. Стрелко // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 44-53. – ISSN 2415-7422
1051729
  Тимофеева В.М. П. Р. Славейков (1827-1895 гг.). Жизнь, журнально-публицистическая и литературная деятельность : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеева В. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 14 с.
1051730
  Мильк В. П. Рауд / В. Мильк. – М., 1957. – 31с.
1051731
  Печериця Т. П. Рябков - етнограф та краєзнавець Півдня України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 335-340. – ISBN 966-02-2067-7
1051732
  Демочко В. П. Сагайдачний - поборник відновлення та розвитку церковного життя в Україні в першій половині XVII ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 41-44. – ISBN 978-966-485-023-7
1051733
  Солдатенко В. П. Скоропадський і доля гетьманату // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 166-183. – ISBN 978-966-02-6038-2
1051734
  Турченко Федір Григорович П. Скоропадський і М. Міхновський 1918 р.: дві моделі державного будівництва // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті робиться порівняльний аналіз поглядів П. Скоропадського і М. Міхновського на питання національно-державного будівництва в Україні 1918 р. Аналізується складна суспільно-політична ситуація, у контексті якої М. Міхновський і його прихильники ...
1051735
  Наумов С.О. П. Скоропадський і український рух початку XX ст.: проблеми політичного курсу і соціальної бази // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 86-93. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
1051736
  Гуріна А.В. П. Сокальський і становлення структурно-типологічного напряму етномузикології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 174-181
1051737
  Дуйкін В.Р. П. Тейяр де Шарден: пошуки універсального смислу історії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 91-101. – (Серія "Філософія")
1051738
  Ацаркина Э.М. П. Федотов / Э.М. Ацаркина. – Москва : Изд. Гос. музея изоискусств им. А.С. Пушкина, 1949. – 39 с. : ил. – (Русская графика)
1051739
  Варенікова О.В. П. Филипович про завдання шевченкознавства у збірнику 1925 року "Шевченко та його доба" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – С. 83-87. – ISSN 2077-804X


  У статті аналізується доробок П. Филиповича як одного з фундаторів шевченкознавства у межах його дослідження "До студіювання Шевченка та його доби" у збірнику 1925 року "Шевченко та його доба", де він обгрунтовує завдання цієї галузі літературознавства.
1051740
  Бонецкая Н.К. П. Флоренский: русское гетеанство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.97-117. – ISSN 0042-8744
1051741
  Серпилин Л.С. П. Чайковский / Л.С. Серпилин. – Киев : Музична Україна, 1985. – 29 с.
1051742
  Падалка С. П. Шелест та внутрішньопартійна боротьба за владу в Україні (1963-1972) / С. Падалка, М. Коломієць // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 86-89


  У статті розглядається політичне життя в Україні 1963-1972 роках, боротьба за владу і обставини усунення від влади П. Шелеста
1051743
  Шимес П.М. П. Шимес / П.М. Шимес. – М., 1984. – 31с.
1051744
  Зинченко В.П. П. Я Гальперин: от действия с заданными свойствами к свободной мысли // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.120-135. – ISSN 0042-8841
1051745
  Айдарова Л.И. П. Я. Гальперин - психолог и человек // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.114-120. – ISSN 0042-8841
1051746
  Якобчук Н. П. Я. Литвинова (1833 - 1904) - видатна подвижниця на ниві української етнографії / Н. Якобчук, С. Якобчук // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 11 (159), листопад. – С. 46-47
1051747
  Высоцкий В. П. Янг. Израильская кампания 1967 года // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 107-115
1051748
  Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский : Жизнь и творчество / М.И. Гиллельсон; Отв. ред. Н.В. Измайлов. – Ленинград : Наука, 1969. – 391 с.
1051749
  Нечаева В. П.А. Вяземский как пропагандист творчества Пушкина во Франции // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 308-326
1051750
  Прохорова И.Е. П.А. Вяземский о В.А. Жуковском-прозаике в 1826 г.: "Свое по поводу чужого" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 128-139. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье анализируется во многом программная рецензия П.А. Вяземского на книгу прозы В.А. Жуковского (1826), объединившую публикации в "Вестнике Европы" и статьи начала 20-х гг. Показывается, как статья Вяземского, отличающаяся особым публицист. ...
1051751
   П.А. Зайончиковский 1904-1983гг. Статьи, публикации и воспоминания о нем. – Москва : Росспэн, 1998. – 463с.
1051752
  Зіборова І.П. П.А. Кочубей (1825-1892) як меценат і поціновувач мистецтва: штрихи до портрету // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 13-22
1051753
  Сухов А.Д. П.А. Кропоткин в истории русской философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 4. – С. 33-45. – ISSN 0235-1188
1051754
  Гринченко Б.Д. П.А. Кулиш : Биографический очерк / Б. Гринченко. – Чернигов : Типографія Губернського земства, 1899. – 43 с. – Приложение к выпуску 1-му "Земскаго Сборника" Черниговской губ. за 1899 г.
1051755
  Шенрок В. П.А. Кулиш : (биографический очерк) / В. Шенрок. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1901. – 255 с. – Отд, отт.: Киевская старина, 1901, февраль, с. 461–492
1051756
  Усачев А.С. П.А. Овчинников - собиратель рукописных книг // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4. – С. 70-74. – ISSN 0869-608Х
1051757
  Нос Н.Н. П.А. Плетнев - издатель трагедии А.С. Пушкина "Борис Годунов" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 191-195
1051758
   П.А. Ровинский (1831-1916) и его время: межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калинин, 1988. – 136 с.
1051759
  Васильєв О. П.А. Столипін і віросповідне питання (До сторіччя з дня трагічної загибелі видатного російського реформатора0 / О. Васильєв, А. Васильєв // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 9. – С. 1-3
1051760
  Машкін О.М. П.А. Столипін та Україна // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 73-97. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядається вплив столипінських реформ 1906-1911 рр. на економічне, політичне, соціальне й культупне життя українських губерній Російської імперії. Значну увагу приділено також ролі предкув П.А. Столипіна в історії нашорї країни, значення ...
1051761
  Машкін О. П.А. Столипін та Україна: реформи ціною власного життя... // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 11/12. – С. 5-17
1051762
  Єфіменко Г.В. П.А. Столипін: бібліографічні розшуки з фондів НІБ України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 602-605. – ISBN 978-966-452-103-8
1051763
  Глазунов Г.О. П.А. Столипін: від концентрування публікацій про сільське господарство до аграрних реформ імперії // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 40-42
1051764
   П.А. Столыпин - жизнь и смерть за царя. – Москва : Рюрик, 1991. – 176с. – Шифр. дубл. 9у1 Стол. – ISBN 5-85894-006-4
1051765
  Бок М. П.А. Столыпин : воспоминания о моем отце / Мария фон Бок. – Москва : Вагриус, 2006. – 272 с., [ 8 ] с. ил. : ил. – ISBN 5-9697-0219-6
1051766
  Бородин А.П. П.А. Столыпин и дворянское землевладение : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 91-100. – ISSN 0869-5687
1051767
  Демин В.А. П.А. Столыпин и закондательные палаты : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 0869-5687
1051768
  Арапов Д.Ю. П.А. Столыпин и ислам : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 121-126. – ISSN 0869-5687
1051769
  Могилевский К.И. П.А. Столыпин и Совет по делам местного хозяйства в 1908-1910 годах : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 100-108. – ISSN 0869-5687
1051770
  Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России / А.Я. Аврех. – Москва : Политиздат, 1991. – 285, 1 с. – Библиогр.: с. 266-278
1051771
  Бахтурина А.Ю. П.А. Столыпин и управление окраинами Российской империи : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 108-121. – ISSN 0869-5687
1051772
  Бок М.П. П.А. Столыпин: воспоминания о моем отце / М.П. Бок. – Москва : Современник, 1992. – 314, [2] с. – ISBN 5-270-01529-3
1051773
  Новохацкая Л. П.А. Столыпин: Две смерти - две загадки / Л. Новохацкая. – К., 1992. – 72с.
1051774
  Архангельская А.И. П.А. Федоров : [к 100-летию со дня смерти] 1852-1952 / А.И. Архангельская; Архангельский А.И. – Москва : Издательство Гос. Третьяковской галлереи, 1952. – 46 с., [12] л. ил.
1051775
  Флоренский П.А. П.А. Флоренский / П.А. Флоренский; Комиссия по наследию П.А. Флоренского прифонде культуры СССР. – Факс. воспр. текста изд. 1914 г. – Москва : Правда. – (Из истории отечественной философской мысли)
Т. 1 : Столп и утверждение истины, 1. – 1990. – 490 с.
1051776
  Флоренский П.А. П.А. Флоренский / П.А. Флоренский; Комиссия по наследию П.А.Флоренского при фонде культуры СССР ; Ин-т философии АН СССР. – Факс. воспр. текста изд. 1914 г. – Москва : Правда. – (Из истории отечественной философской мысли)
Том 1 : Столп и утверждение истины, 2. – 1990. – С. 494-839. – Приложение к журналу "Вопросы философии"
1051777
  Флоренский П.А. П.А. Флоренский / П.А. Флоренский; Комиссия по наследию П.А.Флоренского при фонде культуры СССР ; Ин-т философии АН СССР. – Москва : Правда. – (Из истории отечественной философской мысли)
Том 2 : У водоразделов мысли. – 1990. – 449 с. – Приложение к журналу "Вопросы философии"
1051778
  Половинкин С.М. П.А. Флоренский: логос против хаоса / С.М. Половинкин. – Москва : Знание, 1989. – 63с. – (Новое в жизни, науке, технике. Философия ; №2/1989)
1051779
  Яковлев В.В. П.А. Хохлов / В.В. Яковлев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 48 с.
1051780
  Сиротинский И.Н. П.А.Вяземский -- историк русской литературы : Автореф... канд. филол. наук: 10.01.01 / Сиротинский И.Н.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 16л.
1051781
  Гиллельсон М.И. П.А.Вяземский. Жизнь и творчество. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гиллельсон М.И.; Ан СССР. – Л, 1967. – 22л.
1051782
  Никифоров Б.М. П.А.Кривоногов / Б.М. Никифоров. – М, 1953. – 35с.
1051783
  Крайнер Н.П. П.А.Кропоткин как гляциолог и геморфолог : Автореф... канд. геогр.наук: / Крайнер Н.П.; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1955. – 16л.
1051784
  Новикова М.И. П.А.Павленко / М.И. Новикова. – Симферополь, 1955. – 152 с.
1051785
  Левин Л.И. П.А.Павленко. / Л.И. Левин. – 2-е изд., испр.и доп. – М. : Советский писатель, 1953. – 344 с.
1051786
  Левин Л.И. П.А.Павленко. / Л.И. Левин. – 2-е изд., испр.и доп. – М. : Советский писатель, 1956. – 412 с.
1051787
  Соколов В.А. П.А.Пузыревский - исследователь геологии Карелии. / В.А. Соколов. – Петрозаводск, 1977. – 65с.
1051788
   П.А.Румянцев. – Москва : Военное изд-во. – (Материалы по истории русской армии ; Русские полководцы)
Т. 1 : 1756-1763. – 1953. – 688 с.
1051789
   П.А.Румянцев, А.В.Суворов, М.И.Кутузов. Докум. и материалы.. – К., 1974. – 87с.
1051790
   П.А.Румянцев.. – М.
3. – 1959. – 656с.
1051791
   П.А.Румянцев. Документы.. – Москва
2. – 1953. – 864с.
1051792
  Мирзоев В.Г. П.А.Словцов / В.Г. Мирзоев. – Кемерово, 1964. – 59 с.
1051793
  Василенко В.В. П.А.Сорокин - выдающийся ученый, педагог и общественный деятель прошлого века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 31-44. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1051794
  Столыпин П.А. П.А.Столыпин / П.А. Столыпин. – М, 1991. – 102с.
1051795
  Островский И.В. П.А.Столыпин и его время / И.В. Островский. – Новосибирск, 1992. – 142с.
1051796
  Казарезов В.В. П.А.Столыпин. / В.В. Казарезов. – Новосибирск, 1991. – 127с.
1051797
  Бок М.П. П.А.Столыпин. Воспоминания о моем отце / М.П. Бок ; [вступ. ст. Н.С. Тимашева]. – [репринт. воспроизведение изд. 1953 г.]. – Москва : Новости, 1992. – 346, [2] с., [16] л. ил. : портр. – (Голоса истории). – ISBN 5-7020-0476-0
1051798
   П.А.Стрепетова. Жизнь и творчество трагической актрисы. – Л.-Москва, 1959. – 341с.
1051799
  Сарабьянов Д.В. П.А.Федотов и русская художественная культура 40-х годов XIX века / Д.В. Сарабьянов. – М., 1973. – 226с.
1051800
  Цыбульский В.В. П.А.Чихачев - исследователь, путешественник. / В.В. Цыбульский. – Москва, 1961. – 159с.
1051801
  Гришина Е.В. П.А.Шилинговский / Е.В. Гришина. – Л., 1980. – 150с.
1051802
  Закіров М.Б. П.Б. Струве: свобода еволюції під контролем міри // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 271-278. – ISSN 2312-4342
1051803
  Завальнюк О.М. П.Б. Табінський - церковний діяч, приват-доцент Кам"янець-Подільського державного українського університету (1919 - 1920 рр.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 57-63
1051804
  Гарин В. П.В. Ермолов / В. Гарин. – М, 1939. – 32с.
1051805
  Ивановский Г.И. П.В. Засодимский в нашем крае / Г.И. Ивановский, Л.Р. Фрумкин, 1962. – 48 с.
1051806
  Ивановский Г.И. П.В. Засодимский на Новгородской земле / Г.И. Ивановский, Л.Р. Фрумкин. – Л, 1974. – 46 с.
1051807
  Соймонов А.Д. П.В. Киреевский и его собрание народных песен / А.Д. Соймонов; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом) ; [отв. ред., д-р филол. наук, проф. А.М. Астахова]. – Ленинград : Наука, 1971. – 359, [1] с.
1051808
  Лекторский В.А. П.В. Копнин и задачи современной филосифии // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 26-30
1051809
  Красота М.М. П.В. Копнін і деякі теоретико-методологічні аспекти дослідження громадської думки // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 103-110
1051810
   П.В. Кузнецов-заслуженный деятель искусства РСФСР профессор. Каталог выставки. – М., 1964. – 20с.
1051811
  Шевченко Л.В. П.В. Павлов, В.Я. Шульгин - провідні професори історії Київського університета Св. Володимира // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 9. – С. 321-332. – ISBN 966-02-0598-8
1051812
  Печеранський І.П. П.В. Тихомиров як історик філософії : Дис. ... автореф. канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Печеранський І.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 187л. – Бібліогр.: л.164-187
1051813
  Печеранський І.П. П.В. Тихомиров як історик філософії : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.05 / Печеранський І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібл.: 7 назв
1051814
  Шейко А.Н. П.В.Копнин. Диалектика как логика : Рецензія / Шейко А.Н., П"ясковський Б.В. – Київ : Вид-во Київ. держ. ун-ту, 1961. – с. 273-275. – Окр. відбиток з Доповідей Академії наук УРСР 2, 1962
1051815
  Торсуев Н.А. П.В.Никольский 1858-1940 / Н.А. Торсуев. – Москва, 1953. – 168с.
1051816
  Новиков Н.В. П.В.Шейн как собиратель и издатель русских и белорусских народных песен. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новиков Н.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 24 с.
1051817
   П.Г. Богач : (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 170. – ISSN 0374-3896
1051818
  Казакевич О. П.Г. Житецький - почесний доктор Харківського та Київського університетів (малодосліджена сторінка біографії) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : Збірник накових статей / Мін. осв. і науки України; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Ф. Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 138-143. – ISBN 966-568-745-Х
1051819
  Глущенко В.А. П.Г. Житецький і О.О. Шахматов: методологічний аспект // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 35-48. – ISSN 0027-2833
1051820
  Нікітенко Н.М. П.Г. Лебединцев - дослідник Софії Київської // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 339-344
1051821
  Платонов С.Ф. П.Г. Любомиров. Очерк истории Нижегородского ополчения 1611-1613 гг. : [отзыв о книге] / С.Ф. Платонов // [Библиографический сборник] : [отзывы о книгах]. – Москва ; Петроград [и др. : б. и.
1051822
  Сопрунов Ф.Ф. П.Г. Сергиев, 1893—1973 / Ф.Ф. Сопрунов, Э.Ю. Гольд. – Москва, 1986. – 122с.
1051823
  Подгорный И.А. П.Г.Каховский / И.А. Подгорный. – Л, 1965. – 36с.
1051824
   П.Грабовський у школі. – Київ, 1966. – 128 с.
1051825
  Ященко Л.Я. П.Д. Демуцький : нарис про життя і творчість / Л.Я. Ященко. – Київ, 1957. – 47 с.
1051826
  Усенко І.Б. П.Д. Лодій: філософ, правознавець, просвітник / І.Б. Усенко, І.В. Музика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 12-19. – ISSN 2219-5521
1051827
   П.Д.Корин об искусстве: Статьи, письма.. – М., 1988. – 320с.
1051828
  Захаров С.А. П.Д.Хохряков / С.А. Захаров. – Свердловск, 1959. – 47с.
1051829
  Митина В.И. П.Д.Юркевич и П.И.Новгородцев о правах личности и и её достоинстве // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.8-15
1051830
  Круглов Л. П.Дж. Ватикиотис. Политика и военные в Иордании. Исследование истории арабского легиона (1921-1957 гг.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 152-165
1051831
  Рогаченко В.Ф. П.Е. Ромер - один з піонерів векторного числення в Росії / В.Ф. Рогаченко, З.Д. Фаріон // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 20. – С. 15-21
1051832
  Емельянов Ю.Н. П.Е. Щеголев - историк русского революционного движения / Ю.Н. Емельянов. – М., 1990. – 255с.
1051833
  Пресняков А.Е. П.Е. Щеголев. Петр Григорьевич Каховский : [отзыв о книге] / А. Персняков // [Библиографический сборник] : [отзывы о книгах]. – Москва ; Петроград [и др. : б. и.
1051834
  Полосин И.И. П.И. Багратион / И.И. Полосин. – Москва : [Б. и.], 1948. – 67 с.
1051835
  Зайцев А.Д. П.И. Бартенев / А.Д. Зайцев. – М., 1989. – 170с.
1051836
  Перетц В.Н. П.И. Житецкий / В.Н. Перетц, 1911
1051837
  Барамидзе А.А. П.И. Иоселиани : очерк жизни м науч.-обществ. деятельности / А.А. Барамидзе, Дж.Л. Ватейшвили ; АН ГССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1978. – 197 с., [7] л. ил.
1051838
  Посадский А.Н. П.И. Мельников (Андрей Печерский) и мордовский край / А.Н. Посадский. – Саранск, 1988. – 92 с.
1051839
  Медушевский А. П.И. Новгородцев как теоретик демократии и авторитаризма // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 179-189. – ISSN 1812-7126
1051840
  Помников О.И. П.И. Новгородцев о нравственном значении общественного прогресса // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.83-95
1051841
  Иванова В.П. П.И. Пестель / В.П. Иванова. – Л, 1966. – 43с.
1051842
  Прозорова Н.С. П.И. Пестель: конституционный и другие законодательные проекты / Н.С. Прозорова. – Запоріжжя : ЗДУ, 2000. – 197, [1] с., [3] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 175-196. – ISBN 966-599-116-7
1051843
  Матвиевский П.Е. П.И. Рычков / П.Е. Матвиевский, А.В. Ефремов. – М., 1991. – 265с.
1051844
  Кунин И. П.И. Чайковски / И. Кунин. – София : Наука и изкуство, 1968. – 396 с.
1051845
  Бернандт Г. П.И. Чайковский / Г. Бернандт. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1940. – 72 с.
1051846
  Альшванг А.А. П.И. Чайковский / А.А. Альшванг. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 17 с.
1051847
  Данилевич Л.В. П.И. Чайковский / Л.В. Данилевич. – Москва; Ленинград, 1950. – 60с.
1051848
  Орлова Е.М. П.И. Чайковский / Е.М. Орлова. – Ленинград, 1953. – 31 с.
1051849
  Ярустовский Б.М. П.И. Чайковский : лекция / Б.М. Ярустовский. – Москва : Музгиз, 1953. – 35 с.
1051850
  Флейс Е.М. П.И. Чайковский / Е.М. Флейс. – Ижевск, 1953. – 39 с.
1051851
  Орлова А.А. П.И. Чайковский / А.А. Орлова. – Ленинград : Музгиз, 1955. – 102 с.
1051852
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – Москва : Музгиз, 1957. – 232 с.
1051853
  Ярустовский Б.М. П.И. Чайковский / Б.М. Ярустовский. – Москва : Музгиз, 1957. – 42 с.
1051854
  Кунин И.Ф. П.И. Чайковский / И.Ф. Кунин. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 367 с.
1051855
  Альшванг А.А. П.И. Чайковский / А.А. Альшванг. – Москва : Музгиз, 1959. – 702 с.
1051856
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – Москва : Советская Россия, 1961. – 160 с.
1051857
  Ручьевская Е.А. П.И. Чайковский / Е.А. Ручьевская. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 143 с.
1051858
  Кунин И.Ф. П.И. Чайковский / И.Ф. Кунин. – Москва : Музгиз, 1965. – 32 с.
1051859
  Альшванг А.А. П.И. Чайковский / А.А. Альшванг. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1970. – 816 с.
1051860
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1971. – 208 с.
1051861
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – Москва : Музыка, 1975. – 208 с.
1051862
  Ручьевская Е.А. П.И. Чайковский / Е.А. Ручьевская. – Ленинград : Музыка, 1978. – 121 с.
1051863
  Калинина Н.А. П.И. Чайковский / Н.А. Калинина. – Москва : Детская литература, 1988. – 142 с.
1051864
  Сидельников Л.С. П.И. Чайковский / Л.С. Сидельников. – Москва : Искусство, 1992. – 351 с.
1051865
  Рацкая Ц.С. П.И. Чайковский (1840-1893) / Ц.С. Рацкая. – Москва, 1948. – 54 с.
1051866
  Слонимский Ю.И. П.И. Чайковский и балетный театр его времени / Ю.И. Слонимский. – Москва : Музгиз, 1956. – 335 с.
1051867
  Домбаев Г.С. П.И. Чайковский и мировая культура / Г.С. Домбаев. – Москва : Советский композитор, 1958. – 88 с.
1051868
  Лесовой В.Н. П.И. Шатилов. Создатель самобытной отечественной терапевтической школы в Харькове / В.Н. Лесовой, Ж.Н. Перцева // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 3. – С. 28-57
1051869
  Максимов С.А. П.И.Броунов - основоположник сельскохозяйственной метеорологии / С.А. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 56с.
1051870
  Максимов С.А. П.И.Броунов - основоположник сельскохозяйственной метеорологии. / С.А. Максимов. – Ленинград, 1950. – 44с.
1051871
  Дмитриев А.Л. П.И.Георгиевский как оппонент М.И. Туган-Барановского // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 94-101. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1051872
  Рученькин В.И. П.И.Мельников (Андрей Печерский) и этнография мордвы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Рученькин В.И.; АН СССР. Ин-т этнографии. Лен. часть. – Ленинград, 1977. – 28л.
1051873
  Лярский П.А. П.И.Рычков - выдающийся русский географ XVIII века. : Автореф... канд. геогр.наук: / Лярский П.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 18л.
1051874
  Киселев В.А. П.И.Чайковский / В.А. Киселев, Н. Казанский. – М., 1947. – 51с.
1051875
  Баландин А.И. П.И.Якушкин. Из истории русской фольклористики / А.И. Баландин. – М, 1969. – 334с.
1051876
  Полосін І.І. П.І. Багратіон / І.І. Полосін. – Київ : [Б. в.], 1949. – 67 с.
1051877
  Вергунов В.А. П.І. Гавсевич (1883–1920) та історія становлення Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН : (до 100-річного ювілею) // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 16-29. – ISSN 2077-4893
1051878
  Абаровський І. П.І. Калнишевський у пам"яті земляків // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 89-95
1051879
  Мозгова Н.Г. П.І. Ліницький: витоки світогляду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 37-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
1051880
  Довженко В.Д. П.І. Ніщинський / В.Д. Довженко. – Київ : Мистецтво, 1953. – 31 с.
1051881
  Довженко В.Д. П.І. Ніщинський / В.Д. Довженко. – Київ : Мистецтво, 1955. – 36 с.
1051882
  Могила А.П. П.І. Приступа "Говірки Брюховецького району, Львівської області". [Рецензія] / А.П. Могила. – Київ, 1959. – 3 с. – Окр.відбиток з : "Вісник КУ", №21, 1959 р., сер. філологія та журналістика, вип. 1
1051883
  Корж В.М. П.І. Прокопович: реальні факти з життя // Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015. – Вип. 1. – С. 60-66
1051884
  Хінчин Л. П.І. Чайковський / Л. Хінчин. – Київ : Мистецтво, 1940. – 160 с.
1051885
   П.І. Чайковський на Україні. – Харків : Мистецтво, 1940. – 144 с.
1051886
  Булай Л.Г. П.І.Чайковський. / Л.Г. Булай, Н.П. Іванова. – Львів, 1968. – 58с.
1051887
  Барро М. П.К. Бомарше, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк М. Барро / М. Барро ; с портр. Бомарше, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. высочайше утвержд. товарищ. "Обществ. польза", 1892. – 79 с., 1 л. портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)


  На тит. л. печать биб-ки Оглоблина, на с. 3 печать-фамилия Геннадий Иванович Карамзин
1051888
  Бородкин П.А. П.К. Голиков / Бородкин П.А. – Барнаул, 1963. – 80 с.
1051889
  Ромм А.Г. П.К. Клодт 1805-1867 / А.Г. Ромм. – М, 1948. – 32с.
1051890
  Іларіон П.К. Ковалів. Огляд його наукової праці : (до 35-річчя наукової діяльності) // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 7 (103). – С. 9-13
1051891
  Овчинникова Т.Н. П.К. Козлов - выдающийся путешественник, исследователь Центральной Азии : Автореф... канд геогр.наук: / Овчинникова Т. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1051892
  Петухов А.Ф. П.К. Козлов / А.Ф. Петухов. – Москва : Географиздат, 1954. – 39с.
1051893
  Кортенска М. П.К. Яворов - разширяване на културно-историческото му наследство // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 177-183. – ISSN 2075-437X


  Стаття Грунтується на дослідженнях драматургічної, театральної та критичної діяльності П.К. Яворова, яка суттєво розширює реальні межі його культурно- історичної спадщини. Наукова розвідка базується на створенні авторкою театрального літопису, в якому ...
1051894
  Иншаков П.К. П.К.Игнатов. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1969. – 48 с.
1051895
  Рихтер Б. П.К.Пахтусов / Б. Рихтер. – Москва : Географгиз, 1952. – 37с.
1051896
  Найденова-Стоилова П.К.Яворов / Найденова-Стоилова. – София, 1957. – 496с.
1051897
   П.К.Яворов.. – София, 1980. – 327с.
1051898
  Горобец Б.С. П.Л. Капица на Лубянке: затертый миф и непротиворечивая версия освобождения Л.Д. Ландау в 1939 году // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 10. – С. 50-60. – ISSN 1813-100X
1051899
  Итенберг Б.С. П.Л. Лавров в русском революционном движении / Б.С. Итенберг; отв. ред. В.А. Твардовская. – Москва : Наука, 1988. – 303 с.
1051900
  Лукин В.Н. П.Л. Лавров как эстетик и литературный критик / В.Н. Лукин. – Саратов, 1979. – 182с.
1051901
  Прудников В.Е. П.Л. Чебышев - ученый и педагог / В.Е. Прудников. – Москва, 1950. – 144с.
1051902
  Ланков А.В. П.Л. Чебышев // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 102-104
1051903
  Гуров С.П. П.Л. Чебышев / С.П. Гуров. – Москва, 1979. – 112 с.
1051904
  Тлюстангелова Н.М. П.Л.Лавров - журналист и редактор. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Тлюстангелова Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1974. – 17л.
1051905
  Панин С В. П.Л.Лавров - историк философской и общественно-политической мысли. : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Панин В.С,; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. философии. – Л., 1968. – 22л.
1051906
   П.Л.Лавров и его корреспонденты.. – [32] с.
1051907
   П.Л.Лавров.. – Птб., 1922. – 522с.
1051908
  Дешевов К. П.Лафарг. / К. Дешевов. – Х., 1926. – 16с.
1051909
  Козерод О.В. П.М. Врангель: військова і політична діяльність (листопад 1916 - квітень1920 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Статтю присвячено проблемам історії військової та політичної діяльності П. Врангеля в період початку революції та громадянської війни на Україні. Розглядаються важливі питання історії реформаторської та політичної діяльності барона П. Врангеля у ...
1051910
   П.М. Попов // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – [2 с. обкл.]
1051911
  Степченко О.П. П.М. Попов як археограф та історик книги : маловідомі сторінки наукової біографії // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 110-121. – ISBN 966-02-4450-4


  Згадуються : В.М. Перетц, А.М. Лобода. В 1924 р. у зв"язку з 350-річним ювілеєм укр. друку П.М. Попов описав 180 інкунабулів, що зберігалися в колишній Університетської бібліотеці та інших біб-ках Києва, зробив вибіркові списки палеотипів (до 1525 р.), ...
1051912
  Міщук С.М. П.М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 277-309. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1051913
  Орлова Т.В. П.М.Боклевский / Т.В. Орлова. – Москва : Искусство, 1971. – 110 с.
1051914
  Идельсон М.В. П.Н. Лепешинский / М.В. Идельсон. – Л., 1965. – 32с.
1051915
  Бурче Е.Ф. П.Н. Нестеров / Е.Ф. Бурче. – М., 1955. – 248с.
1051916
  Шахматов Б.М. П.Н. Ткачев / Б.М. Шахматов. – М, 1981. – 286с.
1051917
  Капцов Н.А. П.Н. Яблочков-слава и гордость русской электротехники / Н.А. Капцов. – Москва, 1947. – 23 с.
1051918
  Капцов Н.А. П.Н. Яблочков / Н.А. Капцов. – М., 1957. – 96с.
1051919
   П.Н.Груздев (1889-1953) : Библиогр. указ. – Москва, 1989. – 48с.
1051920
  Садовский А.С. П.Н.Лепешинский / А.С. Садовский. – Минск, 1985. – 208 с.
1051921
  Вандалковская М.Г. П.Н.Милюков / М.Г. Вандалковская. – Москва, 1992. – 285с.
1051922
   П.Н.Одинцов.. – Рига, 1981. – 208с.
1051923
  Родина Т. П.Н.Орленев / Т. Родина. – М.-Л. : Искусство, 1948. – 64 с.
1051924
   П.Н.Чирвинский и вопросы геологической науки. – Киев : Науковий світ, 1971. – 180с.
1051925
  Гордійчук М. П.О. Козицький / М. Гордійчук. – К, 1959. – 72с.
1051926
  Сумцов М.Ф. П.О. Куліш : (з пpиводу століття наpодження - 27 липня 1819 pоку) / М. Сумцов. – [Полтава] : Вид. газ. "Рідне Слово" ; [Електp. дpук. Бp. Рабинович], 1919. – 54, [1] с. – Hа обкл. назва: (!)Пантелеймон Куліш. - В кн. також віpш "Плач козаків у неволі" П.О. Куліша
1051927
  Дацик В.Д. П.О. Куліш і галицькі народовці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 52-57. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
1051928
  Вовкун С.В. П.О. Куліш про козацько-селянські війни кінця XVI - першої половини XVII століть // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 30-35. – ISSN 2226-0285
1051929
  Лотоцький Олександр Гнатович П.О. Куліш та М.П. Драгоманов у їх листуванні // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 231-252
1051930
  Глущенко В.А. П.О. Лавровський про природу й походження редукованих голосних // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 14-20. – (Серія "Філологічні науки")
1051931
  Назаренко Є.В. П.О. Недбайло - вчений, педагог, громадський діяч // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 60-64. – (Юридичні науки ; Вип. 18)
1051932
  Казьмирчук Г.Д. П.О. Парадизов // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 142-153. – ISBN 978-617-7107-36-0
1051933
  Караванська М.Ю. П.О. Рум"янцев : (Таємниці сім"ї Рум"янцева. Військова кар"єра) / М.Ю. Караванська, В.М. Мордвінцев. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 42с. – ISBN 966-7436-02-0
1051934
  Зайцева А.Ю. П.О.Куліш - видатний діяч української культури // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С.126-130.
1051935
  Вовкун С.В. П.О.Куліш про міжконфесійні стосунки // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 113-116. – ISSN 2226-3209
1051936
  Холодний М.Г. П.О.Сіверцев / М.Г. Холодний, 1933. – 211-213с. – Окр. відбиток
1051937
  Кузнецова Н.В. П.П. Бажов / Н.В. Кузнецова. – Свердловск, 1960. – 202с.
1051938
   П.П. Бажов в воспоминаниях. – Свердловск, 1953. – 248 с.
1051939
  Блажес В.В. П.П. Бажов и рабочий фольклор : учеб. пособ. по спецкурсу для студ. филол. фак. : [Бажов Павел Петрович, о нем] / В.В. Блажес ; Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск : УрГУ, 1982. – 104 с. – Библиогр.: с. 102-103
1051940
   П.П. Беньков. 1879-1949. Каталог. – Москва : [б. и.], 1961. – 19 с., [10] ил.
1051941
  Деркач Б.А. П.П. Білецький-Носенко (1774-1856) : Укр. письменник і педагог: Життя і творчість / Б.А. Деркач. – К., 1988. – 227с.
1051942
  Плетнева И.Ф. П.П. Блонский о развитии одаренности школьников / И.Ф. Плетнева, П.С. Плетнев // Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога : матеріали доповідей та повідомлень на Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квіт. 1998 р. / Каб. Міністрів ; М-во освіти України ; Укр. Центр творчості дітей та юнацтва ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюченка АПН України. – Київ : Гнозис, 1998. – С. 212-217. – ISBN 966-95339-5-3
1051943
  Безручко О.В. П.П. Вершигора: режисер театру та кіно, педагог, письменник // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 127-132. – ISSN 2226-3209
1051944
  Шарова Т.М. П.П. Гулак-Артемовський - продовжувач літературних традицій І. Котляревського // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 94-104. – ISBN 978-617-7346-65-3
1051945
   П.П. Копняев.Сборник, посвященный памяти засл.проф. Павла Петровича Копняева. – Х, 1955. – 131с.
1051946
  Петрикевич О.М. П.П. Любченко: роль у проведенні політики колективізації в Україні (1929-1933 роки) // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 90-102
1051947
  Дмитрієв А.Л. П.П. Мігулін - відомий економіст і політик // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 243-251. – ISSN 0320-4421
1051948
  Машкова М.В. П.П. Пекарский (1827 - 1872) : Краткий очерк жизни и деятельности / М.В. Машкова; Под ред. П.Н. Беркова. – Москва : Издательство Всесоюзной Книжной палаты, 1957. – 80 с.
1051949
  Чикунов А.А. П.П. Пекарский: книговед, библиограф, библиофил : К 185-летию со дня рождения // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 69-74. – ISSN 0869-608Х
1051950
  Корсун П. П.П. Постишев - організатор голоду 1933 року в Україні // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Vol. 34, № 400, червень : червень. – С. 27
1051951
  Ривош Э.Ю. П.П. Постышев : (Биогр. очерк) / Э.Ю. Ривош. – Киев : Госполитиздат, 1962. – 94 с. : ил.
1051952
  Чернявский В.И. П.П. Семенов- Тян-Шанский и его труды по географии / В.И. Чернявский. – Москва : Географической лит., 1955. – 296с.
1051953
  Борсук О.А. П.П. Семенов-Тян-Шанский - титан географической науки и культуры : география. Люди науки / О.А. Борсук, В.А. Кривцов, Ю.П. Селиверстов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 28-33, 55 : Фото. – Бібліогр.: с. 33, 55. – ISSN 0016-7207
1051954
  Богданов А.А. П.П. Семенов-Тян-Шанский и его роль в становлении российской статистики / А.А. Богданов, Б.П. Хижняков // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 11. – С. 75-77. – ISSN 0320-8168
1051955
  Чернявский В.И. П.П. Семенов-Тян-Шанский и его труды по географии / В.И. Чернявский. – Москва, 1955. – 296с.
1051956
  Мамытов А.М. П.П. Семенов - Шанский и развитие научных представлений о Тянь-Шане / А.М. Мамытов. – Фрунзе : Мектеп, 1984. – 27с.
1051957
  Ярукова Л.И. П.П. Семенов -Тян-Шанский в Императорском русском географическом обществе : Информируем читателя. Из истории РГО // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 75-76. – ISSN 0016-7207
1051958
  Нор А. П.П. Скоропадський і К.Г. Маннергейм: не втілені задуми будівничих незалежних України та Фінляндії // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 219-221
1051959
  Карышева Т. П.П. Сокальский / Т. Карышева. – Киев : Мистецтво, 1951. – 43 с.
1051960
  Каришева Т. П.П. Сокальський : нарис про життя і творчість / Т. Каришева. – Київ, 1959. – 280 с.
1051961
  Стрельников И.Д. П.П. Сушкин (1868-1928) / И.Д. Стрельников // Компакт - 252279 / И.Д. Стрельников. – Известия научного ин-та П.Ф.Лесгафта, 1924. – С. 5-9 : портр.
1051962
  Казьмирчук Г.Д. П.П. Филипович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 153-161. – ISBN 978-617-7107-36-0
1051963
  Шевченко С. П.П. Филиппович. Жизнь и творчество Е.А. Боратынского. [Рец.] / С. Шевченко. – [3] с. – Отд. оттиск
1051964
  Базилевич В. П.П. Цитович. Обличчям до Європи / В. Базилевич, В. Короткий, Т. Короткий // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 35-73. – Бібліогр.: 176 назв. – ISSN 1682-2366


  Автори статті намагаються показати суперечливість і драматизм в осмисленні суспільного життя науковцями і публіцистами Російської імперії другої половини - початку століття через постать реальної людини - видатного правознавця, публіциста, державного ...
1051965
  Базилевич В. П.П. Цитович. Обличчям до Європи / В. Базилевич, В. Короткий, Т. Короткий // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 31-53. – Бібліогр.: 112 назв. – ISSN 1682-2366


  Автори статті намагаються показати суперечливість і драматизм в осмисленні суспільного життя науковцями і публіцистами Російської імперії другої половини XIX - початку XX століття через постать реальної людини - видатного професора університета Св. ...
1051966
  Молева Н.М. П.П. Чистяков-теоретик и педагог / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1953. – 229с.
1051967
  Молева Н.М. П.П. Чистяков / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1954. – 60с.
1051968
  Вовк Ф.К. П.П. Чубинский : отрывки из личных воспоминаний / Ф. Волков [псевд.] // Памяти П.П. Чубинского. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – С. 13-30
1051969
  Волковь О. П.П. Чубинскій. Отрывки изъ личныхъ воспоминаній (репринтне видання) : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (38). – С. 12-25
1051970
  Тимчик Н.П. П.П. Чубинський - один з фундаторів Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства у Києві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-34. – (Історія ; вип. 42)


  Висвітлюються основні віхи життя П.П. Чубинського. Дається інформація про його роль у заснуванні в Києві Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства
1051971
  Коляда І. П.П. Чубинський : штрихи до історичного портрету / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17


  До 135-ї річниці заснування Південно-Західного відділу імператорського географічного товариства
1051972
  Дудко В.И. П.П. Чубинський в русской литературной среде (конец 1850-х - начало 1860-х годов) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 83-86. – ISBN 966-594-936-5
1051973
  Шип Н.А. П.П. Чубинський з любов"ю до України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 2. – С. 24-32. – (Соціально-гуманітарні науки)
1051974
  Коляда Ігор П.П. Чубинський: штрихи до історичного портрету : (до 135-ї річниці заснування Південно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства) / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1051975
  Анфиногенов А. П.П.Бажов. Творчество и критическая литература : краткий библиографический указатель / Анфиногенов А. ; Гос. публичная б-каим. В.Г. Белинского. – Свердловск : [б. и.], 1948. – 29 с.
1051976
  Святкин А.И. П.П.Блонский - выдающийся советский педагог. / А.И. Святкин. – М., 1964. – 54с.
1051977
   П.П.Кадочников. – Москва, 1965. – 46 с.
1051978
  Пикулев И.И. П.П.Соколов-Скаля / И.И. Пикулев. – М.Л., 1950. – 30с.
1051979
  Лясковская О.А. П.П.Чистяков / О.А. Лясковская. – М., 1950. – 63с.
1051980
  Русакиев С. П.Р.Славейков и руската литература. / С. Русакиев. – София, 1956. – 275с.
1051981
  Печериця Т.В. П.Рябков - дослідник риболовецького промислу Півдня України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.260-265. – ISBN 966-7089-17-7
1051982
  Олейников А.В. П.С. Балуев - один из успешных генералов Первой мировой // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12 (608). – С. 50-54. – ISSN 0321-0626
1051983
  Холодова Н.В. П.С. Дю Понсо у витоків морфологічної класифікації мов // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару : 4-5 груд. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; [упоряд. А.І. Анісімова ; редкол.: І.С. Попова та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – С. 155-157. – ISBN 978-966-8676-40-6
1051984
  Иванов Л.А. П.С. Коссович и его научная деятельность в области физиологии растений // Ботаника [Конволют]. – С. 261-272
1051985
  Котенко Т.І. П.С. Морачевський як дослідник та перекладач українською мовою книг Святого Письма в історіографії кінця ХІХ - початку ХХІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 415-428. – ISSN 2222-4203
1051986
  Блауберг И.И. П.С. Попов - исследователь философии Бергсона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.119-128. – ISSN 0042-8744
1051987
  Ланков А.В. П.С.Гурьев // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 30-34
1051988
  Коростин А.Ф. П.Соколов / А.Ф. Коростин. – М, 1949. – 40с.
1051989
  Суханова Е.Н. П.Стросон об обосновании различения субъекта и предиката суждения // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (43). – С. 24-33. – ISSN 1560-7488
1051990
  Галилеев Г.П. П.Стучка о социалистической законности : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Галилеев Г.П.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1968. – 20л.
1051991
  Кривошея Г.М. П.Т. Тронько - організатор IX Міжнародного з"їзду славістів / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 135-149 : фото. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Про роботу Міжнародного з"їзду славістів і роль П.Т.Тронька. Комісію Української РСР з підготовки і проведення IX Міжнародного з"їзду славістів очолювали М.А. Орлик, П.Т. Тронько. В бюро Українського Комітету славістів входили академік В.М. ...
1051992
   П.Т. Тронько (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С.164-165. – ISSN 0374-3896


  Володимир Олександрович - відомий фізико-хімік, академік УАН (1919) та АН СРСР (1929), представник яскравої української династії вчених і громадських діячів Кістяківських.
1051993
  Слюсаренко А.Г. П.Т. Тронько і рідний історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка / А.Г. Слюсаренко, Г.П. Савченко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 117-125. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Доктор істор. наук, проф. кафедри новітньої історії України А.Г. Слюсаренко та кандидат істор. наук, проф. кафедри новітньої історії України Г.П. Савченко розкривають наукові зв"язки П.Т. Тронька з історичним факультетом та його значну роль у розвитку ...
1051994
  Косинова О.А. П.Ф. Каптерев и педагогика Русского зарубежья 1920 - 1930-х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 70-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561X
1051995
  Шахвердов Г.Г. П.Ф. Лесгафт : Очерк жизни и науч.-пед. деятельности : Стенограмма публичной лекции, прочит. в Ленинграде в 1950 г / Проф. Г.Г. Шахвердов ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Ленингр. отд-ние. – Ленинград : Тип. ЛенВО, 1950. – 41 с. : портр.
1051996
  Заварзина Л.Э. П.Ф.Каптерев на ниве педагогического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 72-86. – ISSN 0869-561Х


  Рассматривается взгляд П.Ф.Каптерева на профессиональные и личностные качества учителя, специфику педагогического образования и стремление воплотить в образовательный процес теоретические наработки.
1051997
  Котельникова И.Г. П.Ф.Соколов. / И.Г. Котельникова. – Л, 1962. – 13с.
1051998
  Якубович И.Д. П.Ф.Якубович / И.Д. Якубович. – Л, 1967. – 36с.
1051999
  Тарский Григорий П.Черных-Якутский : Очерк жизни и творчества / Тарский Григорий. – Якутск, 1964. – 64 с.
1052000
  Кантор А.М. П.Шмельков / А.М. Кантор. – Москва : Архитектура и градостроительство, 1950. – 40 с.
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,