Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1051001
  Беда А. "Патриотические письма из Галиции": страница истории идейной борьбы славянства // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2006. – № 5. – С. 49-59. – ISSN 0132-1366
1051002
  Панченко В. "Патриотический сифилис" російської інтелегенції у часи давні й сьогочасні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 15. – ISSN 1996-1561


  Коли російське військо 1830 р. потопило Варшаву в крові, Пушкін тріумфував...
1051003
  Гончаренко Е. "Патріарх". Фріц Зенн і початок джойсознавства / Е. Гончаренко, Л. Байсара // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 241-244. – ISSN 0320-8370


  В публікації піде мова про Фріца Зенна - провідного і до сьогодні знаного джойсознавця, дослідника творчості видатного ірландського художника слова та про роботу фундації імені Джеймса Джойса яку він очолює.
1051004
  Пушкарук Н. "Патріот і покірний слуга США" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 220). – С. 10-11


  Світ згадує і вшановує пам"ять екс-президента Джорджа Буша старого.
1051005
  Конашевич С. "Патріоти Росії" на чолі кримських вишів // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 28). – С. 3
1051006
  Козак С. "Патріотизму його навчили саме ми" / С. Козак, Ю. Рейт, М. Вербовий; записала Катерина Семчук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 1 липня (№ 26). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Іван Драч був тісно пов"язаний із українцями у Польщі. Спогади тих, хто особисто знав літератора.
1051007
  Фицик І.Д. "Патріотична свідомість" шляхти Правобережної України // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 25-28. – ISSN 2076-1554
1051008
  Пашніна О.М. "Патріотичний журналізм" у висвітленні військових конфліктів у США в контексті етичних журналістських стандартів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 59-61


  Досліджуються причини виникнення та розвиток патріотичного журналізму в американських ЗМІ другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Подано аналіз та порівняння висвітлення війни у В"єтнамі, війни у Перській затоці та війни в Іраку з точки зору застосування ...
1051009
  Гаврилишин Б. "Патріотичних, компетентних і порядних людей в українській владі нема" / розмову вела Галина Плачинда // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 березня (№ 12). – С. 6-7
1051010
  Гаврилишин Б. "Патріотичних, компетентних і порядних людей в українській владі немає"... / розмову вела Галина Плачинда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 8-9
1051011
  Швагуляк М.М. "Пацифікація" : Польська репресивна акція у Галичині 1930 р. і українська суспільність / Михайло Швагуляк; Академія наук України, Ін-т українознавства. – Львів, 1993. – 52с. – ISBN 5-7702-0522-9
1051012
  Грабовський С. "Пацифістська" обгортка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 21


  Як творчість Тараса Шевченка стала засобом свідомої фальсифікації. Ще один взірець путінської пропаганди, втім, не оригінальний, а перезнятий звельми ефективної свого часу "антивоєнної" пропаганди французьких комуністів 1939 - 1941 років.
1051013
  Леонкавалло Р. "Паяцы" Р. Леонкавалло / Р. Леонкавалло. – М, 1985. – 46 с.
1051014
  Фокин П. "Певец осени и грусти" // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (184). – С. 73-79. – ISSN 0869-7078


  До 140-річчя від дня народження Івана Буніна
1051015
  Ващенко Г. "Педагог бере найактивнішу участь у творенні майбутнього свого народу" / бесіду вів О. Тереверко // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 18). – С. 21


  У квітні минуло 140 років із дня народження видатного педагога, психолога, ученого Григорія Ващенка.
1051016
  Бегалинов А.С. "Педагогика перцепции", или кинофилософия Ж. Делеза // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 4 (49). – С. 44-53. – ISSN 1811-0916
1051017
  Костелянец Б.О. "Педагогическая поэма". А.С.Макаренко / Б.О. Костелянец. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1963. – 136 с.
1051018
  Костелянец Б.О. "Педагогическая поэма". А.С.Макаренко / Б.О. Костелянец. – 2-еизд., доп. – Ленинград : Художественная литература, 1977. – 110 с.
1051019
  Никонова Л.Е. Патриотичекое воспитание детей старшего дошкольного возраста. / Л.Е. Никонова. – Минск, 1991. – 110с.
1051020
  Айрапетян Рафаел Патриотическая авантюра / Айрапетян Рафаел, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 112-119 : фото
1051021
  Самарин Г. Патриотическая тема в песенном творчестве русского народа / Г. Самарин. – Фрунзе, 1946. – 169с.
1051022
  Рейсер С.А. Патриотические идеи в русской литературе. / С.А. Рейсер. – Л., 1945. – 103с.
1051023
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
1051024
  Харкевич Ольга Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение (на ма. поэзии Рубцова, Соколова, Жигулина, Викулова) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Харкевич Ольга; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.171-187
1051025
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской поэзии 6070-х годов и их художественное воплощение : Автореф... канд.фило.наук: 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 19л.
1051026
  Кованько Г.Н. Патриотические побуждения к творческому труду у советских рабочих / Г.Н. Кованько. – М, 1961. – 55с.
1051027
  Мурадов А.М. Патриотические подвиги трудящихс Туркменистана при охране государственной границы СССР / А.М. Мурадов. – Ашхабад, 1982. – 59с.
1051028
  Ахметшин З.А. Патриотические трудовые подвиги комсомольцев Татарии в промышелнности в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахметшин З.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1961. – 24л.
1051029
  Блинов А.Е. Патриотический долг и производственный план / А.Е. Блинов. – Киев, 1984. – 119 с.
1051030
  Аношкин И.Ф. Патриотический и интернациональный долг советского человека : в помощь лектору / И.Ф. Аношкин ; О-во по распростр. полит. и науч. знаний РСФСР, Сарат. обл. отд. – Саратов : Книжное издательство, 1961. – 36 с.
1051031
  Ханин Л.И. Патриотический подвиг комсомольцев и молодежи Татарии в Великой Отечественной войне Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ханин Л.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 20л.
1051032
  Басин С.Г. Патриотический подвиг трудящихся Поволжья в годы Великой Отечественной войны : межвуз. сб. науч. тр. / Куйбышев. гос. пед. ин-т им. В.В. Куйбышева ; редкол.: С.Г. Басин (отв. ред.) и др. – Куйбышев : КГПИ, 1985. – 128 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
1051033
  Шаронов А.В. Патриотический подвиг тружеников сельского хозяйства Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Шаронов А.В. ; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1970. – 22 с.
1051034
   Патриотический почин тамбовских колхозников в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). – Тамбов, 1961. – 288с.
1051035
  Рык Евгений Патриотический туризм: реальность ХХІ века, почему бы и нет? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 74-75 : Фото
1051036
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02 / Лысенко С. А.; ИПК преп. общ. наук при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 175л. – Бібліогр.:л.153-175
1051037
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Лысенко С.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
1051038
  Чечет В.В. Патриотическое воспитание в семье / В.В. Чечет. – Минск, 1989. – 143 с.
1051039
  Костаков Г.И. Патриотическое воспитание защитников Родины / Г.И. Костаков. – Х., 1984. – 239с.
1051040
  Рудченко Л.Т. Патриотическое воспитание как системное явление : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Рудченко Л.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1051041
  Троицкий Н.Н. Патриотическое воспитание подводников Балтики в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Троицкий Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 21л.
1051042
  Саклешина Людмила Александровна Патриотическое воспитание старшеклассников в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Саклешина Людмила Александровна; НИИ общ. проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 17л.
1051043
  Курант Лидия Семеновна Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Лидия Семеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 25л.
1051044
  Курант Л.С. Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности: (на материале экономических вузов : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Л. С.; НИИ педагог. УССР. – К., 1991. – 225л. – Бібліогр.:л.172-196
1051045
  Дмитренко А.Н. Патриотическое воспитание трудящихся Белоруссии на революцоинных боевых и трудовых традациях советского народа. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Дмитренко А.Н.; АН БССР. – Минск, 1972. – 19л.
1051046
  Бабин Н.И. Патриотическое воспитание трудящихся в условиях развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: / Бабин Н.И.; Акад общест наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – М, 1964. – 18л.
1051047
  Анисимова Наталия Виссарионовна Патриотическое воспитание учащихся 4-7-х классов средней школы при изучении произведений советской литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Анисимова Наталия Виссарионовна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
1051048
  Оруджиев С.Б. Патриотическое воспитание учащихся 5-10 классов в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Оруджиев С.Б.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 43л.
1051049
   Патриотическое воспитание учащихся на уроках и во внеклассной работе. – М., 1979. – 117с.
1051050
  Идельчик Я.Е. Патриотическое воспитание школьников / Я.Е. Идельчик. – Минск, 1968. – 144с.
1051051
  Маллаев Д.М. Патриотическое воспитание: опыт Дагестанского государственного педагогического университета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 119-120. – ISSN 0869-561Х
1051052
  Хасанова С. Патриотическое движение женщин-механизаторов Узбекистана в борьбе за осуществление комплексной механизации хлопководства за годы семилетки : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хасанова С. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1964. – 20 с.
1051053
  Ипатова А.С. Патриотическое движение на юге Китая в 40-е годы XIX в. / Ипатова А.С. ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1976. – 208 с.
1051054
  Жумаканов А.Р. Патриотическое и интеранциональное воспитание в школе / А.Р. Жумаканов. – Алма-Ата, 1971. – 140с.
1051055
  Хавх Н. Патриотическое и интернационалистическое воспитание студенческой молодежи / Н. Хавх, Б. Дашендон. – Улан-Батор, 1973. – 38с.
1051056
   Патриотическое и интернациональное воспитание воинов. – М., 1987. – 190с.
1051057
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи. – Москва, 1983. – 240с.
1051058
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи в условихя развитого социализма. – Одесса, 1976. – 228с.
1051059
   Патриотическое и интернациональное воспитание советской молодежи в условиях развитого социализма. – К., 1980. – 124с.
1051060
  Макаревич В.А. Патриотическое и интернациональное воспитание студентов / В.А. Макаревич. – Минск, 1985. – 108с.
1051061
   Патриотическое и интернациональное воспитание студентов в социалистичском обществе. – Москва, 1986. – 77с.
1051062
   Патриотическое и интернациональное воспитание студнтов. – Москва, 1979. – 255с.
1051063
  Фарфоровский В.Ф. Патриотическое и интернациональное воспитание школьников. / В.Ф. Фарфоровский. – Киев : Радянська школа, 1978. – 151 с.
1051064
   Патриотическое сознание: сущность и формирование. – Новосибирск, 1985. – 254с.
1051065
  Кошкіна О. Патриотичне та духовно-моральне виховання студентської молоді на сучасному етапі реформування системи освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 68-73. – ISSN 1562-529Х
1051066
   Патриотки. – Москва, 1942. – 64с.
1051067
   Патриотки. – Москва, 1943. – 99с.
1051068
  Ярмаль А. Патриотки Донбасса / А. Ярмаль. – Сталино, 1948. – 60с.
1051069
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1939. – 160с.
1051070
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Хабаровск, 1949. – 244с.
1051071
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1958. – 302с.
1051072
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1962. – 455с.
1051073
  Узе Б. Патриоты / Б. Узе. – Л., 1971. – 214с.
1051074
  Родичев Н.И. Патриоты / Н.И. Родичев. – М., 1975. – 191с.
1051075
   Патриоты. – Ашхабад, 1977. – 116с.
1051076
  Диковский С.В. Патриоты // Зеленый фургон : рассказы / Козачинский А.В. – Москва : Правда, 1984
1051077
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1986. – 415с.
1051078
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1987. – 415с.
1051079
  Герасимов С.К. Патриоты Дальнего Востока / С.К. Герасимов. – М., 1946. – 144с.
1051080
  Борисов Н.В. Патриоты Отечества / Н.В. Борисов. – М., 1988. – 63с.
1051081
  Бабаян К. Патриоты Родины / К. Бабаян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь : Ерымиздат, 1947. – 72 с.
1051082
  Грушка Ч. Патриоты Чехословакии / Ч. Грушка. – М., 1960. – 62с.
1051083
  Тардов М. Патриоты. / М. Тардов. – К., 1938. – 40с.
1051084
  Болстад Э. Патриоты. / Э. Болстад. – Москва, 1957. – 82с.
1051085
  Диковский С.В. Патриоты. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Благовещенск, 1956. – 232 с.
1051086
  Гукайло З.С. Патриоты. Сборник текстов для чтения. / З.С. Гукайло, Ф.О. Ольшанская. – М., 1969. – 128с.
1051087
  Пономаренко Л.В. Патрис Лумумба / Л.В. Пономаренко. – М., 1989. – 126с.
1051088
  Хохлов Н.П. Патрис Лумумба. 1925-1961. / Н.П. Хохлов. – М., 1971. – 271с.
1051089
  Винокуров Ю. Патрис Эмери Лумумба: взгляд сквозь годы // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.29-35. – ISSN 0321-5075


  Глава первого правительства Демократической республики Конго (ДРК) до 1961 года.
1051090
  Алєксандрова О.В. Патристика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 274-276. – ISBN 966-316-069-1
1051091
  Алєксандрова О.В. Патристика нікейська і післянікейська // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 276-277. – ISBN 966-316-069-1
1051092
  Ісіченко І. Патристичні витоки давньоруського наративу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 30-35
1051093
  Азаревич Д.И. Патриции и плебеи в Риме : историко-юридическое исследоваие / Дмитрий Азаревич. – Санкт-Петербург : Тип. Общественная польза
Т. 1. – 1875. – 117 с.
1051094
   Патриція Килина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 9)
1051095
  Мордвінцев В.М. Патріарх / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 286-287. – ISBN 966-642-073-2
1051096
  Гапон С.В. Патріарх ботанічної науки : до 120-річчя від дня народження академіка Д.К. Зерова // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2015. – Т. 1, № 1. – С. 106-108. – ISSN 2414-9810
1051097
  Капсамун І. Патріарх Варфоломій: шанс залишитися в історії / І. Капсамун, Д. Кривцун, Л. Филипович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10-11 червня (№ 101/102). – С. 4


  "Українська церква може стати автокефальною під час Собору на Криті, але для цього всі православні мають бути свідомими та патріотичними", - експерт.
1051098
  Білокриницький В. Патріарх вітчизняної фізіології (До 100-річчя академіка П. М. Сєркова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 46-50. – ISSN 0372-6436
1051099
  Пащенко В. Патріарх Володимир (Василь Романюк) : в"язень совісті, борець за незалежність України // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 210-218. – ISSN 2075-1222
1051100
  Колодний А. Патріарх Володимир (Романюк) в контексті православно-відроджувального процесу в Україні // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 132-136. – ISBN 978-617-696-609-8


  Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир (Василь Омелянович Романюк, 1925-1995) - український православний релігійний діяч, богослов, патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ Київського Патріархату (1993-1995).
1051101
  Кралюк П. Патріарх дисидентів. Пам"яті Левка Лук"яненка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 13 липня (№ 14)
1051102
  Григор"єва Т.Ф. Патріарх історичної науки (Д.І. Багалій) // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 16-21. – ISBN 5-7707-1396-8
1051103
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 98-104. – ISSN 2225-7586
1051104
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 233-240. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1051105
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 1. – 2012. – 656 с. – Імен. покажч.: с. 626-643. – Бібліогр.: с. 655-656
1051106
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 2. – 2012. – 480 с. – Покажч.: c. 448-466. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1051107
   Патріарх Йосиф Сліпий як визначний український ієрарх, науковець та патріот : Матеріали Міжнародної наукової конференції (20 вересня 2002 року, м. Київ). – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 176с. – ISBN 966-7060-51-7
1051108
  Рябошапко Л. Патріарх Йосиф Сліпий: релігійна мораль і радянське кримінальне право // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 16-19


  Рецензія на книгу професора КНУТШ, доктора історичних наук Володимира Сергійчука.
1051109
  Будько Є. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет:"Збирайте скарби духовні" // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.10-13
1051110
  Колодний А. Патріарх Кирило - духовний оформлювач московських зазіхань на Україну // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 136-142. – ISBN 978-617-696-609-8


  Патріарх Кирило, в миру Володимир Михайлович Гундяєв (1946) - єпископ Російської православної церкви, з 1 лютого 2009 року - Патріарх Московський, предстоятель Російської православної церкви. Після смерті патріарха Алексія II в грудні 2008 року став ...
1051111
  Філевич Н. Патріарх музейної справи в Україні (пам"яті Бориса Возницького) // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 50-53. – ISSN 0130-1799


  Возницький Борис Григорович (1926-2012) - український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, Герой України (2005), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1990), заслужений працівник ...
1051112
  Жадько В. Патріарх покинутого раю : До 90-річчя з дня народження Олександра Сизоненка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 1, 6
1051113
  Онищенко Володимир Патріарх професійної кераміки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 16. – ISSN 0868-9644


  Петро Печорний - фахівець у галузі декоративно-ужиткового мистецтва
1051114
  Козак С. Патріарх радянського шевченкознавства : Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 210-213
1051115
   Патріарх Сліпий про себе // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 24. – С. 4
1051116
  Рожнятовська О. Патріарх сучасного живопису та сценографії. До 100-річчя від дня народження Д. Нарбута (1916-1998) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 26-30. – ISSN 2306-3505


  Творчість народного художника України, лауреата Державної премії України імені Т.Г. Шевченка Данила Георгійовича Нарбута – це могутній пласт в історії української культури.
1051117
  Шлапак Я. Патріарх українського історичного роману // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 24 травня (№ 21). – С. 13


  Патріарх українського історичного роману Роман Іваничук сьогодні святкує 86-річчя.
1051118
  Реєнт О. Патріарх українського краєзнавства // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 -28 червня (№ 28). – С. 10


  До 85-річчя академіка НАН України Петра Тимофійовича Тронька.
1051119
  Степаненко М.І. Патріарх українського мовознавства : до 100-річчя з дня народження професора Михайла Жовтобрюха / М.І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2005. – 113с. – ISBN 966-7653-21-5
1051120
  Меншун В.І. Патріарх українського правознавства. Штрихи до портрета академіка НАНУ, Героя України Василя Яковича Тація // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 2. – ISSN 0868-8117
1051121
  Войтович Л. Патріарх українського слов"янознавства // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 316-320. – ISSN 0203-9494
1051122
   Патріарх української агроекономічної науки : До 80-річчя акад. УААН В.В.Юрчишина // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 88-89. – ISSN 0131-775Х
1051123
  Гирич І. Патріарх української архівістики // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-123. – ISSN 0131-2685


  Видатний український археограф другої половини ХХ століття Іван Лукич Бутич.
1051124
  Максимчук Б. Патріарх української германістики // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 6-12. – ISSN 2078-340X


  27 черв. 2014 р. минає 100 років від дня народження зав. кафедри німецької філології Львівського національного ун-ту імені Івана Франка, д-ра філол. наук, проф. Богдана Михайловича Задорожного, творче життя якого пов’язане з Львівським університетом, ...
1051125
   Патріарх української кримінології / В. Женунтій, В. Шакун, В. Джужа, В. Ковальський, О. Кулик, В. Петров, Л. Москалюк, О. Шаповалов, В. Андросюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 17-30 липня (№ 28/29). – С. 19. – ISSN 1992-9277
1051126
  Карпенко В. Патріарх Філарет // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 5/6 (211/212). – С. 30-36
1051127
  Патріарх Філарет Патріарх Філарет: Петро Тронько був людиною глибоко віруючою / бесідував В. Татаренко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 54-56. – ISSN 0131-2685


  У червні виповнюється 100 років з часу утворення першого уряду України. До числа найвидатніших урядовців цього періоду, без перебільшення, належить Академік Петро Тронько. Він працював на посаді заступника голови Ради міністрів УРСР 17 років ...
1051128
  Мушинка М. Патріарх чеської та словацької україністики // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 листопада (№ 22). – С. 1, 4-5


  До 100-річчя з дня народження Миколи Неврлого.
1051129
  Гуменюк Б. Патріарх. Родом з Поділля // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 18-24 сентября (№ 31). – С. 14


  У цьому, 2020 році, 15 вересня виповнилося 100 років з дня народження мого Батька - Гуменюка Івана Васильовича. Я не буду писати художній нарис про нього - це складна і, по суті, непідйомна справа, поскільки словами не у силі висловити усі почуття, ...
1051130
  Крамар О. Патріархат-рейдер // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Не лише підпорядкування Москві Київської митрополії, а й сама поява Московського патріархату були далекими від поняття "канонічності", й супроводжувлися шантажем та підкупом.
1051131
  Колодний А. Патріархат - зневажений Заповіт Йосифа Сліпого // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 225-281. – ISSN 2306-3548


  Ідея створення Українського Патріархату рівночасна загалом спробам поєднання Української Православної Церкви з Римським Апостольським Престолом і насамперед з діяльністю єзуїта Антонія Поссевіно з Польщі при дворі князя Костянтина Острозького. З метою ...
1051132
   Патріархат : За їдність церкви й народу. – Hью-Йорк, 1997


  1997. N 1/2
1051133
  Гладких М.І. Патріархат / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
1051134
  Бігун Б. Патріархові українського літературознавства Дмитрові Затонському - 85 років! // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 5-6. – ISSN 0205-471Х
1051135
   Патріарху Мстиславу - 120 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 квітня (№ 16). – С. 5
1051136
  Карпець О. Патріарху сучукрліту - 60 років // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 1, 3. – ISSN 2519-4429


  Юрій Андрухович.
1051137
   Патріарху української науки Борису Патону - 90! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 13


  27 листопада всесвітньо відомому вченому, президентові Національної академії наук України Борису Євгеновичу Патону виповнилося 90 років. Заслуги Бориса Патона у вітчизняній науці важко переоцінити; він автор понад тисячі наукових праць, творець більш ...
1051138
  Павленко П. Патріарший статус УГКЦ як "розмінна монета" між Ватиканом і Москвою (станом на понтифікат папи Франциска) // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 216-222. – ISSN 2306-3548
1051139
  Килимник Ю. Патріацид. Злочин проти України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3*4 жовтня (№ 184/185). – С. 13


  Доктор права з Казахстану пропонує розробити міжнародний договір про заборону посягання на державність і покарання за це.
1051140
  Цур Мюлен Патріот / Цур Мюлен. – Харків, 1926. – 70 с.
1051141
  Лазорський М. Патріот / М. Лазорський. – Київ : Україна, 1992. – 260 с. – ISBN 5-319-00981-X
1051142
  Костюченко О. Патріот і меценат // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 березня (№ 40). – С. 10


  Ераст Михайлович Гуцуляк (1930 — 2013) — канадець українського походження, підприємець у фармацевтичній галузі, громадський діяч і меценат, фундатор будинку для консульства України в Канаді.
1051143
  Світличанин І. Патріот Криму Соломон Крим // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 28). – С. 6-7
1051144
  Мушинка М. Патріот не лише рідної Пряшівщини, але й України. До 80-ліття з дня народження Йосифа Сірки // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 50-55. – ISSN 0419-8131
1051145
  Соколов Б. Патріот рідного Дону й України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 21


  Полковник Михайло Фролов - герой радянсько-польської та радянсько-української війни 1920 року.
1051146
   Патріот України. – Київ, 2000
1051147
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 1. – 2001
1051148
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 2. – 2001
1051149
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 3. – 2001
1051150
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 4. – 2001
1051151
   Патріот України : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 1. – 2007. – Безкоштовна редакційна передплата
1051152
   Патріот України : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 2. – 2007. – Безкоштовна редакційна передплата
1051153
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 4. – 2008. – Безкоштовна редакційна передплата
1051154
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 5. – 2009. – Безкоштовна редакційна передплата
1051155
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 6. – 2010. – редакційна передплата
1051156
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 7. – 2010. – редакційна передплата
1051157
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 8. – 2011. – редакційна передплата
1051158
   Патріот України : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-402-8
Вип. 10. – 2011. – редакційна передплата; з 2012, вип. 11має назву "Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур"
1051159
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 9 : Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів. – 2012. – редакційна передплата
1051160
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 14. – 2013. – редакційна передплата
1051161
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 15. – 2013. – редакційна передплата
1051162
  Іщенко М.П. Патріот України у системі цінностей філософії гуманізму і демократії : навч. посібник / М.П. Іщенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2021. – 187, [1] с. – Бібліогр.: с. 186-187. – ISBN 978-966-353-484-8
1051163
  Білан А. Патріот українського шрифту // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 32. – ISSN 0868-9644


  Український графік Віталій Мітченко
1051164
  Хомяк Р. Патріот, який не розійшовся з реальністю // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 46


  Роман Купчинський — український і американський журналіст, розвідник. Директор української служби Радіо Свобода (1991–2002).
1051165
  Лазорський М. Патріот. Григор Орлик (1702-1759) : історичне оповідання / Микола Лазорський ; [упоряд. та передм. Т. Олещенко]. – Київ : Персонал, 2009. – 343, [1] с. – (Бібліотека української героїки ; вип. 6). – ISBN 978-966-608-933-3
1051166
  Кононенко П. Патріотам // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 січня - 2 лютого (№ 5). – С. 2
1051167
  Носенко О.Є. Патріоти : повість, оповідання / О.Є. Носенко. – Київ, 1953. – 472 с.
1051168
  Узе Б. Патріоти / Б. Узе. – К., 1958. – 460с.
1051169
  Носенко О.Є. Патріоти : повість, оповідання / О.Є. Носенко. – Київ : Дніпро, 1988. – 365 с.
1051170
  Прохоренко О.Я. Патріотизм - реальна протидія корупційним проявам в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 105-107. – Бібліогр.: 12 назв
1051171
  Артюшенко О.М. Патріотизм - це феномен чи самосвідомість нації? // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 13-18. – ISSN 2412-1185
1051172
  Подкіч В. Патріотизм = висока відповідальність // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 2


  Чи спроможна наша армія захистити рідну землю? Хто вони – сьогоднішні воїни, солдати і офіцери, всі ті, кому випало зі зброєю в руках боронити українські кордони? Відповіді на ці питання перебувають у тісному зв’язку з такими поняттями, як гідність, ...
1051173
  Книш І. Патріотизм Анни Йонкер / І. Книш; обклад.М.Біраковської. – Вінніпег : Поступ, 1964. – 192 с. : Іл.
1051174
  Філатов Б.А. Патріотизм в умовах сучасних політичних трансформацій : зарубіж. та укр. досвід : монографія / Б.А. Філатов ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2020. – 379, [1] с. – Бібліогр.: с. 313-377. – ISBN 978-966-981-314-5
1051175
  Возняк С. Патріотизм і гуманізм: український історико-філософський контекст // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 3-11. – (Серія: Філософські науки ; № 18 (295)). – ISSN 1729-360Х
1051176
  Кравченко А.П. Патріотизм і прихильність як різновиди любові // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 58-67. – ISSN 2075-1443
1051177
  Івченко Ю.В. Патріотизм та його сутнісна складова // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 23-24. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1051178
  Шашкова М.І. Патріотизм та націоналізм в епоху глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 91-93
1051179
  Польщак А. Патріотизм та національна ідея в публіцистиці Ф. Моріака та Ж. Бернаноса // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 299-307
1051180
  Протасова Ж.В. Патріотизм у творах В.А. Симоненка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 202-203. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1051181
  Тичина П.Г. Патріотизм у творчості Мажита Гафурі / Павло Тичина. – Київ : Т-во для пошир. політ. та наук. знань Укр.РСР, 1955. – 35 с.
1051182
  Сенченко А.Я. Патріотизм як домінуюча сила консолідації і розвитку суспільства: сучасний український контекст / А.Я. Сенченко, О.А. Сенченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 245-248. – ISSN 2076-1554
1051183
  Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.9-14. – ISSN 0131-6788
1051184
  Каменюк Ю.В. Патріотизм як професійна властивість військовослужбовців: етимологічний аспект // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 224-229
1051185
  Циганчук К.А. Патріотизм як цінність // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 1817-3764
1051186
  Філатов Б.А. Патріотизм як чинник кризового політичного управління в умовах сталої демократії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 58-72. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1051187
  Філатов Б.А. Патріотизм як чинник політичної трансформації сучасної України : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Філатов Борис Альбертович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Дніпро, 2021. – 491 арк. – Додатки: арк. 467-491. – Бібліогр.: арк. 423-466
1051188
  Філатов Б.А. Патріотизм як чинник політичної трансформації сучасної України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Філатов Борис Альбертович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 42 назви
1051189
  Кримець Л.В. Патріотизм як чинник формування соціальності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 190-194
1051190
  Литвин М.О. Патріотизм, народжений Жовтнем / М.О. Литвин. – Київ, 1968. – 48с.
1051191
   Патріотизм, порядність, професіоналізм [Електронний ресурс. Звукозапис] : до 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка : до 60-річчя Інститутут міжнародних відносин. – Київ : "Дельта". – 1 CD. – Систем. вимоги : Samsung Pleomax CDR 52-X 100 Mb/80 MIN.-Заголовок з етикетки контейнеру
1051192
  Нинюк М. Патріотизм, професіоналізм, порядність - основні складові підвищення кваліфікації державних службовців // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.356-360. – ISBN 966-73-53-51-Х
1051193
  Чучалін О. Патріотична діяльність Руської Православної Церкви в роки Великої Вітчизняної війни // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 28-30
1051194
  Краснікова Ю. Патріотична добродійсність Олени Пчілки у тижненвику "Рідний край" (1906-1916) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 150-156


  У статті проаналізовано національно-просвітницькі ідеали Олени Пчілки, досліджено її діяльність як редакторки, видавниці й авторки тижневика "Рідний край" (1906-1916). Особливу увагу звернено на статті, замітки, нариси, спогади, фейлетони О. П. Косач, ...
1051195
  Осаула В.О. Патріотична реклама в Україні: відповідь на виклики часу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 148-154. – ISSN 2409-9805


  Мета - виявити і показати особливості патріотичної соціальної реклами на підтримку української армії (на прикладі відеороликів). В основі методології дослідження - аналітика, яка передбачає застосування загальнонаукових методів аналізу і синтезу, а ...
1051196
  Осаула В.О. Патріотична реклама: сутність та роль у сучасному українському суспільстві // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 82-91. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333


  зокрема в сучасному українському суспільстві. Запропоновано визначення патріотичної реклами як різновиду ідеологічно вивіреної соціальної реклами (інколи як складової комерційної), яка на основі емоційно-мотиваційної актуалізації символів патріотизму ...
1051197
  Колісник О. Патріотична складова в сучасному освітньо-виховному процесі підготовки офіцерів Збройних сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті розкриваються складові теорії виховання: зміст, принципи, методи і закономірності виховної, патріотичної підготовки майбутніх офіцерів у системі військової освіти України відповідно до сучасних політичних реалій. Патріотизм воїнів, ...
1051198
  Федчук В. Патріотична справа його життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 12


  Микола Вавренчук опублікував 320 хронікальних розповідей про учасників національно-визвольного руху.
1051199
  Судець Н.А. Патріотична спрямованість циклу поезій "Україна" Івана Франка (на матеріалі епітетних структур) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 58-59
1051200
  Золотоноша Л. Патріотичне виховання - потужний чиник консолидації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 29 березня (№ 61). – С. 4


  В Університеті "Україна" відбулая IV міжнародна науково-практична конференція "Освітньо-виховні та патріотичні традиції українського козацтва у контексті слов"янських і загальноєвропейських цивілізаційних процесів.
1051201
  Пахотіна Т. Патріотичне виховання в Республіці Польща: нормативні засади // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 510-519. – ISSN 2312-5993
1051202
  Горяна Л.Г. Патріотичне виховання в Україні можна довірити тільки професіоналам // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 42
1051203
  Кульчицький В.Й. Патріотичне виховання в Україні у 50-80-х рр. ХХ століття: регіональний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 150-152. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1051204
  Гарнійчук В. Патріотичне виховання в українській педагогічній науці: наукові підходи та концепції // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-30
1051205
  Чавдаров С.Х. Патріотичне виховання дітей у сім"ї / С.Х. Чавдаров, проф. ; МО УРСР, Науково-дослідний ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1956. – 64 с. – (Бібліотека для батьків)
1051206
  Чавдаров С.Х. Патріотичне виховання дітей у сім"ї / С.Х. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська Україна, 1956. – 60 с. – (Товариство поширення політичних і наукових знань Української РСР ; Серія 4, №№ 8, 9)
1051207
  Палійчук О.В. Патріотичне виховання засобами музейної педагогіки // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 93-98
1051208
  Шмирко О.С. Патріотичне виховання засобами навчальних дисциплін (на прикладі наукових творів Івана Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 154-159. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1051209
  Ходанич Л. Патріотичне виховання засобами поезії Закарпаття як основа формування оборонця Карпатської України // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (154), лютий. – С. 14-17
1051210
  Левицька А.А. Патріотичне виховання майбутниіх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Левицька Аліса Андріївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
1051211
  Максютов А.О. Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Максютов Андрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1051212
  Тупікова Г. Патріотичне виховання майбутніх учителів засобами українського музичного мистецтва в системі неперервної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 248-250


  Розкривається сутність і зміст мистецької освіти впродовж життя, розглядаються можливості українського музичного мистецтва як інструменту патріотичного виховання майбутніх учителів.
1051213
  Нечитайло А.А. Патріотичне виховання молоді засобами соціальних мереж у глобальному інформаційному просторі // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 28-33
1051214
  Вишневський О. Патріотичне виховання на тлі європеїзації українського суспільства // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 січня (№ 1/2). – С. 14
1051215
  Коломоєць Г.А. Патріотичне виховання старших підлітків у процесі військово-спортивних ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Коломоєць Галина Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1051216
  Лець О. Патріотичне виховання студентів вищих навчальних закладів засобами образотворчого мистецтва // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 191-193. – ISSN 2520-6419


  Навчальний заклад має стати для кожного студента осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, сприяти єднанню українського народу та ...
1051217
  Абрамчук О.В. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів : монографія / О.В. Абрамчук, М.М. Фіцула ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 137 с. – ISBN 978-966-641-242-6
1051218
  Тупікова Г.А. Патріотичне виховання студентів на основі українського музичного мистецтва в ХІХ столітті // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 37-40. – ISSN 2411-5983
1051219
  Жаровська О.П. Патріотичне виховання студентів педагогічного університету: ціннісно-орієнтаційна складова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 35-40. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1051220
  Гарань Н. Патріотичне виховання студентської молоді в умовах закладу вищої освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 131-152. – ISSN 2077-1827
1051221
  Мостова Н.В. Патріотичне виховання сучасної молоді // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 66-68
1051222
  Павлюк А.В. Патріотичне виховання сучасної молоді / А.В. Павлюк, С.В. Виговська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 213-219. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1051223
  Шабінський М. Патріотичне виховання у французькій школі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 173-181. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1051224
  Розовик Д. Патріотичне виховання українського народу в процесі культурного будівництва у 1917-1920 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 75-79
1051225
   Патріотичне виховання учнів та студентів в навчальних закладах України : про відзначення 70-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні : метод. реком. для загальноосвітніх шкіл, проф.-техн. навч. закладів, вищ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації / [Александренко Н.П. та ін. ; упоряд.: Кузнєцова О.В., Рижкова Р.В. ; заг. ред.: Шиловцев Ю.В., Удалова О.А. ; відп. за вип. Клюй В.С.] ; М-во освіти і науки України, Орг. ветеранів України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Конус-Ю, 2014. – 100, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Назва обкл.: Про відзначення 70-ї річниці визволення України та перемого у Великій Вітчизняній війні : патріотичне виховання учнів та студентів в навчальних закладах України. – Бібліогр.: с. 98-100 та в кінці ст. – ISBN 978-966-2250-22-0
1051226
  Лисенко М.М. Патріотичне виховання учнів у процепсі вивчення історії / М.М. Лисенко. – Київ, 1976. – 144с.
1051227
  Шиприкевич О. Патріотичне виховання школярів на традиціях українського народу: проблеми і досвід // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 58-63. – ISSN 0130-6936
1051228
  Кульчицький В.Й. Патріотичне виховання як складова професійної підготовки майбутнього фахівця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 88-92. – Бібліогр.: с. 90-91. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1051229
   Патріотичне та інтернаціональне виховання. – Київ, 1974. – 230с.
1051230
  Заслуженюк В.С. Патріотичне та інтернаціональне виховання молоді в умовах розвинутого соціалізму / В.С. Заслуженюк. – Київ, 1980. – 48 с.
1051231
   Патріотичне та інтернаціональне виховання студентської молоді. – Київ, 1975. – 126с.
1051232
  Осаула В.О. Патріотичний аспект соціальної реклами в Україні (на прикладі відеореклами 2014-2019 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Осаула Вадим Олександрович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1051233
  Журавель О.С. Патріотичний зміст туристсько-краєзнавчих картографічних творів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 65-68 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
1051234
  Вербицька Х.І. Патріотичний контекст публікацій обласних газет Івано-Франківщини 2006-2010 років // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  Проаналізовано публікації обласних газет Івано-Франківської області з огляду на контекст патріотичності в цих матеріалах. На підставі розгляду матеріалів у дев"яти газетах зроблено висновки про журналістську якість цих публікацій та аудиторну ...
1051235
  Малаков Д. Патріотичний мітинг на честь визволителів Києва у Шевченківському парку // Київ 1939-1945 : фотоальбом / Д.В. Малаков. – Київ : Кий, 2005. – С. 387 : фото. – ISBN 966-8825-01-02


  27 листопада 1943 р. З фондів ЦДКФФАУ. Ліворуч - гасло: "Помста і смерть німецьким окупантам!", праворуч - портрет Сталіна, далі портрет Т. Шевченка, позаду - спалений університет.
1051236
  Мельниченко В. Патріотичний подвиг Юрія Барабаша // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 5-11 серпня (№ 31). – С. 11


  Юрію Барабашу - 90 років.
1051237
  Данилюк М.З. Патріотичний рух колгоспного селянства України за надання всебічної допомоги фронту (1941-1945) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 57-69. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
1051238
  Янковська Ж. Патріотичний символізм Олександра Олеся // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 432-444. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
1051239
  Марусик В. Патріотичні думи Василя Нечепи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 вересня (№ 36). – С. 9


  Відомий у світі кобзар зустрів своє 70-річчя.
1051240
  Золотой З. Патріотичні ідеї в творчості М.В. Гоголя / З. Золотой. – К., 1952. – 39 с.
1051241
  Шабліовський Є.С. Патріотичні ідеї в творчості Т.Г.Шевченка. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1961. – 92с.
1051242
  Янусь Н.В. Патріотичні мотиви в поезії Олександра Неприцького-Грановського в контексті діалогу культур / Н.В. Янусь, С.С. Канівець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 268-272. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1051243
  Гуменюк В.І. Патріотичні мотиви в сатиричних творах Володимира Винниченка // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 99-111


  У статті підкреслюються, що вболівання В. Винниченка за чистоту, мо- ральну бездоганність людей, які проголошують себе поборниками втілення високих ідеалів, зумовлюють доволі широке звернення автора до сатири у творах патріот. тематики. Детально ...
1051244
  Левчин І.Д. Патріотичні мотиви у поезії Сальмана Гараті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Розглянута революційна творчість Сальмана Гараті (1959-1986) - представника молодого покоління поетів 80-х рр. ХХ ст. в Ірані. Досліджена специфіка тематики його творів, які вирізнялися соціальним і патріотичним спрямуванням. Опрацьовані поезії зі ...
1051245
  Рибалкін С.В. Патріотичні мотиви у поезії Хасана Тауфіка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 255-262


  У статті подано огляд доробку сучасного єгипетського поета, письменника й літературознавця Хасана Тауфіка. Досліджуваним аспектом є патріотичні мотиви у його творчості, зокрема касида "Страждання над ураженим Багдадом". На прикладі авторського ...
1051246
  Хропко П.П. Патріотично-інтернаціоналістський пафос сучасної української поезії : Серія VI Література і мистецтво;№2 / П.П. Хропко. – Київ : Знання, 1984. – 48 с.
1051247
  Корпанюк М. Патріотично-політична парадигма літературної публіцистики Йосипа Верещинського // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 50-57. – ISBN 978-617-640-200-8


  У розвідці аналізується ренесансно-класицистична змістовна, художньо-естетична та історико-літературна вартість політично-публіцистичних трактатів Йосипа Верещинського та їхня роль в розвиткові національних державотворчих, націєцентричних ідей в другій ...
1051248
  Терещенко Т.П. Патріотично-ціннісна складова морально-психологічного стану військовослужбовців Збройних Сил України // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 209-212. – ISSN 2311-7249


  В статті проведено аналіз патріотизму як ціннісної складової морально-психологічного стану військовослужбовців. Розглянуто основні шляхи удосконалення навчальної та виховної роботи щодо підвищення морально-психологічного потенціалу, психологічного ...
1051249
  Вакулишин С. Патріярх Гільдії києвознавців // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 лютого (№ 8). – С. 12


  Пам"яті Дмитра Малакова.
1051250
  Лаба Василь Патрологія = Patrologia : Життя, письма і вчення Отців Церкви / Лаба Василь; Український католицький університет ім. Св.Климента Папи. – Вид. 2-е/Зладив Дачкевич Йосиф. – Рим : Укр. катол. унів. ім. Св.Климента Папи. – (Видання Українського католицького університету ім. св.Климента папи ; т.36 ; Праці греко-католицької богословської академії=Opera Greco-Catholicae Academiae Theologicae)
Ч.1-3. – 1974. – 552с.
1051251
  Смаглій К. Патрон-клієнтарні зв"язкуи та президентські вибори 2004 року // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2006. – Число 10. – С. 140-158. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-29-3 (ч.10)
1051252
  Цалик С. Патрон Полтавы // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 20 (575), 18.05.2018. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
1051253
  Чередниченко О.І. Патрон українського перекладу : (до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 5-14
1051254
  Хлевнюк О.В. Патронаж Москвы и грузинский национализм накануне событий 1956 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 24-35. – ISSN 0042-8779


  О причинах массовых волнений в Грузии в 1956 году.
1051255
  Качмар М. Патронажна функція метаморфози в українських чарівних казках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 696-703. – ISSN 1028-5091
1051256
  Гузенко С.М. Патрональні храми давнього Києва доби Володимира Хрестителя та Ярослава Мудрого // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 107-111. – ISBN 966-7671-23-2
1051257
  Салахетдинова Л.Н. Патронат как дополнительная форма устройства детей // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 123-128. – ISSN 0132-0831
1051258
  Демченко Т.І. Патронатна і державна служба: співвідношення понять // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 108-120. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1051259
   Патронатна служба : підручник / [Н.В. Галіцина та ін.] ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; М-во освіти і науки України ; Запоріз. нац. ун-т, Навч.-наук. лаб. з дослідж. проблем служб. права НАПрН України. – Київ : Ін Юре, 2018. – 179, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-560-1
1051260
  Буланий М.Ю. Патронеси православної церкви з князівських родів українських земель держави Ягеллонів першої половини XVI ст // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 43-48. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
1051261
  Наливайко М.Я. Патроніми в говірках південно-західного наріччя (іменування дочок) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 248-250. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Проаналізовано індивідуальні відантропонімні жіночі прізвиська. До відантропонімних відносимо найменування, лексичною базою яких стали оніми. Мотивом для творення жіночих прізвиськ жителів Львівщини слугує характеристика зовнішності батька, психічні ...
1051262
  Кравченко Л. Патроніми в українських говірках (іменування синів) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 297-305. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1051263
  Прадід Ю.Ф. Патронімічні прізвища (на матеріалі українських варіантів християнських імен)


  Присвячена дослідженню патронімічних прізвищ, похідних від українських варіантів християнських імен, які є найпоширенішими серед антропонімів. Зроблено огляд наукових праць, у яких подано лексикографічне опрацювання антропонімів, розглянуто різні ...
1051264
  Прадід Ю. Патронімічні прізвища (на матеріалі українських варіантів християнських імен) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (51). – С. 28-45. – ISSN 0320-3077


  Присвячена дослідженню патронімічних прізвищ, похідних від українських варіантів християнських імен, які є найпоширенішими серед антропонімів. Зроблено огляд наукових праць, у яких подано лексикографічне опрацювання антропонімів, розглянуто різні ...
1051265
  Івасенко А. Патронімні прізвищеві назви українців Галичини XVI ст. (на матеріалах опису королівщини Руської землі) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 60-65. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1051266
  Гарбарук А. Патронка сучасного польського товариства на Волині Єва Фелінська: життя ,діяльність, пам"ять // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 69-72. – ISSN 1998-4634
1051267
  Мацузато К. Патронное президентство и политика в сфере идентичности в непризнанной Абхазии // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 132-159. – ISSN 1727-1770
1051268
   Патроны резьбовые для электрических ламп и их детали. – Москва, 1973. – 56 с.
1051269
  Неелов А.Н. Патрохимическая классификация метаморфизованных осадочных и вулканических пород / А.Н. Неелов. – Ленинград : Наука, 1980. – 100с.
1051270
  Дикусаров В.Г. Патрузечь де ань советичь ыноориць / В.Г. Дикусаров. – Ужгород, 1982. – 256 с.
1051271
  Драммонд Дж.Д. Патруль в Атлантике / Дж.Д. Драммонд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 164с.
1051272
   Патруль времени : сб. науч.-фант. произведений. – Москва : Мир, 1985. – 491 с. – (Зарубежная фантастика)
1051273
  Финкель Майкл Патруль на собачьих упряжках : ледяной дозор / Финкель Майкл, Хоффманн Фритц // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 110-123 : фото, карта
1051274
   Патрушев Василий Дмитриевич // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.157-158. – ISSN 0132-1625
1051275
  Біленко Василь Паттайя. Справжній несправжній Таїланд : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 28-30 : Фото
1051276
  Лопухин М.М. Паттерн- метод планирования и прогнозироания научных работ / М.М. Лопухин. – М, 1971. – 159с.
1051277
  Гаврилюк О.К. Паттерн "тимчасової концентрації" ВПО? Фактори та умови просторового розподілу ВПО в Україні протягом останньої пентади // Регіон - 2020: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 жовтня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 157-159. – ISBN 978-966-285-669-9
1051278
  Рыбаков Л.А. Паттерн анализ организаций / Л. Рыбаков, А. Стогний ; НАНУ ; Ин-т телекоммуникаций и глобального информационного пространства. – Киев : Азимут-Украина, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-8405-48-8
1051279
   Паттерны проектирования = Head first design patterns / Эрик Фримен [и др.] ; [пер. с англ. Е. Матвеев]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 646 с. : илл. – ISBN 978-5-459-00435-9
1051280
  Левыкин В.М. Паттерны проектирования требований к информационным системам: моделирование и применение : монография / В.М. Левыкин, М.В. Евланов, М.А. Керносов ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков : Компания СМИТ, 2014. – 319, [1] с., [6] л. схем, слож. втрое : ил., табл. – Библиогр.: с. 309-318. – ISBN 978-617-621-034-4
1051281
  Лукинов Е. Патти Смит // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 1. – С. 11-24


  Американська рок-поет
1051282
  Мальчэускі Я.С. Патэнтавая дакументацыя Рэспублікі Беларусь: сутнасць, экспертыза каштоунасці і адбор на дзяржаунае захоуванне : аутарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 05.25.02 / Мальчэускі Яугеній Сяргеевіч ; Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2014. – 24 с. – Бібліягр.: 18 назв.
1051283
  Мишин М.А. Пауза в мажоре: Рассказы. / М.А. Мишин. – Л., 1981. – 190с.
1051284
  Куприянов Вячеслав Пауза в свободном стихе : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 72-76. – ISSN 0130-7673
1051285
  Руденко О. Пауза і склад як елементи ритмічного мовлення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 9-16. – ISSN 0320-3077


  У статті простежується проблема відповідності між паузою і ритмом як універсальними характеристиками буття в цілому і мовлення зокрема. Висловлно гіпотезу, що пауза не тільки членує потік мовлення на менші частини, а й формує його.
1051286
  Саттаров М. Пауза как средство интонационной организации текста в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Саттаров М.; Моск. гос. пед. ин-т ин-. яз. – М., 1979. – 28л.
1051287
  Руденко О.В. Пауза як елемент синтагми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 223-229


  У статті синтагму розглянуто як сегментно-просодичну одиницю, яку можна ефективно використовувати при дослідженні паузації прозового тексту. Запропоновано інші терміни на позначення груп пауз за позицією в синтагмі. Підсумки дослідження свідчать про ...
1051288
  Анохіна Т.О. Пауза як поліфункціональний феномен полікодового тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 10-15. – ISBN 966-581-388-9
1051289
  Качура А.В. Пауза як фактор комунікативного впливу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 200-204
1051290
  Алексеева А.Я. Пауза, умолчание и коммуникация // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 6-8
1051291
  Кривошеев Кирилл Пауки-волки - хищники // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 38-39 : фото
1051292
  Лобанова Т.В. Пауки-волки Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лобанова Т.В.; Сиб.отд.Биол.ин-т. – Новосибирск, 1977. – л.
1051293
  Чипико И. Пауки / И. Чипико. – М., 1958. – 211с.
1051294
  Уточкин А.С. Пауки / А.С. Уточкин. – Пермь, 1968. – 73с.
1051295
  Чипико И. Пауки / Иво Чипико // Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Матавуль Симо. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 191-337. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
1051296
  Либкнехт В. Пауки и мухи / В. Либкнехт. – Ростов -на-Дону. – 8с.
1051297
  Батрак И.А. Пауки и мухи / И. Батрак. – Москва : Огонек, 1931. – 48 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 604)
1051298
   Пауки и насекомые Сибири. – Новосибирск, 1985. – 146с.
1051299
  Уточкин А.С. Пауки семейства Xysticidae фауны СССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Уточкин А.С.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1964. – 13л.
1051300
  Андреева Е.М. Пауки Таджикистана.Фауна и зонально-экологическое распределение / Андреева Е.М. ; ред.: М.Н. Нарзикулов, Ю.Л. Щеткин ; АН Таджикской ССР ; Памирский биологический ин-т. – Душанбе : Дониш, 1976. – 196 с. – Библиогр.: с. 141-148
1051301
  Иванов А.В. Пауки, их строение, образ жизни и значение для человека / А.В. Иванов. – Л., 1965. – 304с.
1051302
   Паукообразные - 252380


  Содержание компакта: 1. Заметка о некоторых видах скорпионов Палестинской фауны : (Доложено 4 февраля 1898) / [соч.] К.Н. Давыдов 2. К вопросу о паутинной продукции Araneus marmoreus / [соч.] Г.Н. Любимова 3. К вопросу о распространении в Сибири ...
1051303
  Рисе О. Паул Дауге / О. Рисе. – Рига, 1970. – 48с.
1051304
  Воман Г. Паулинхен была дома одна : Роман и рассказы / Г. Воман. – Москва : Прогресс, 1979. – 335с.
1051305
  Лу П. Пауло Коєльо: отступник // Караван историй. Украина. – Киев, 2013. – № 4, апрель. – С172-183. – ISSN 1726-6084
1051306
  Дунаева В. Пауло Коэльо не верит в назидания, но верит в человека / В. Дунаева, Н. Тертычный // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 11/12. – С. 45-47. – ISSN 0234-1670
1051307
  Ланен Г. Паултье, они снова хотят воевать / Г. Ланен. – М., 1989. – 109с.
1051308
  Зебальд В.Г. Пауль Берейтер // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 11. – С.129-152. – ISSN 1130-6545
1051309
   Пауль Больдт // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 119. – ISSN 0130-6545


  Пауль Больдт - немецкий поэт-экспрессионист
1051310
  Эткинд Е. Пауль Вине, переводчик советской поэзии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 110-135
1051311
  Боярская Л.А. Пауль Каррер. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 216-221. – ISBN 5-12-000444-X
1051312
  Онищенко О. Пауль Пшеничка: оцінками не пресую // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 50). – С. 14


  Можна критикувати систему освіти, але достеменно знаємо - в наших школах працює багато талановитих учителів. З одним із них нам випала нагода зустрітися напередодні Нового року. Пауль Пшеничка —викладач фізики й астрономії Чернівецького міського ліцею ...
1051313
  Таранов С.В. Пауль Тиллих и диалектическая теология // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 236-244. – ISSN 2077-8309
1051314
  Ємельяненко Г.Д. Пауль Тілліх: екзистенціаліст чи теолог? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 16-18
1051315
  Рихло П. Пауль Целан versus Мартін Гайдеггер (Про п"єсу Петера Білеша "Зустріч із химерним") // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 336-338. – ISSN 0320-8370
1051316
   Пауль Целан. "Фуга смерті": матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 49-55
1051317
  Френкель В.Я. Пауль Эренфест / В.Я. Френкель. – Москва : Атомиздат, 1971. – 144 с.
1051318
  Френкель В.Я. Пауль Эренфест. / В.Я. Френкель. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1977. – 192с.
1051319
  Сизоненко О.О. Пауль, Петер, Йоганн... : повість та оповідання / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 253 с.
1051320
   Паульсон Отто Михайлович (1834-1886) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 363. – ISBN 978-966-439-754-1
1051321
  Папенко Н.С. Пауперизм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
1051322
  Талалов Сергей Владимиров Пауссоновы структуры и переменные действия-угол в теории сингулярных солитонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Талалов Сергей Владимиров; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1987. – 12л.
1051323
  Алексанян Е.А. Паустовский -- новеллист : Автореф... канд. филол.наук: / Алексанян Е. А.; Ин-т миров. лит. им. А. Горького. – М., 1965. – 21л.
1051324
  Короткий В. Паустовський Костянтин Георгійович (1892-1968) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 429-430. – ISBN 5-7707-1062-4
1051325
  Самойлов Л.С. Паутина / Л.С. Самойлов, Б. Скорбин. – Москва, 1954. – 120с.
1051326
  Хлебников Г.Н. Паутина / Г.Н. Хлебников. – Хабаровск, 1963. – 112с.
1051327
  Икрами Д. Паутина : повесть / Джалол Икрами;. – Душанбе : Ирфон, 1964. – 124 с.
1051328
  Сейтаков Б. Паутина : повесть / Беки Сейтаков ;. – Ашхабад : Туркменистан, 1966. – 223 с.
1051329
  Смахан-улы Шона Паутина : избр. стихи и басни / Шона Смахан-улы ; пер. с каз. М.Раскатова. – Алма-Ата : Жазушы, 1979. – 167 с.
1051330
  Хачиров К А. Паутина / К А. Хачиров, Б.Х. Биджелов. – Орджоникидзе, 1979. – 182с.
1051331
  Яшин Е.А. Паутина / Е.А. Яшин. – Йошкар-Ола, 1979. – 113с.
1051332
  Планкетт Д. Паутина / Д. Планкетт. – М., 1984. – 159с.
1051333
  Оганов Г.С. Паутина / Г.С. Оганов. – Москва, 1985. – 286 с.
1051334
  Наумов Н.И. Паутина / Н.И. Наумов. – Кемерово, 1988. – 286с.
1051335
  Сохрин Г.А. Паутина / Г.А. Сохрин. – Ижевск, 1991. – 286с.
1051336
  Мироу Паутина власти / Мироу, Г. Мауер. – М., 1984. – 447с.
1051337
  Голдин В. Паутина из легенд // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 2-11. – ISSN 0235-7089


  Красная армия Гражданской войны: историографические размышления.
1051338
  Зафесов Г.Р. Паутина ложи "П-2" / Г.Р. Зафесов. – Москва, 1988. – 46с.
1051339
  Лобко Н.П. Паутина. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1972. – 261с.
1051340
  Акутагава Р. Паутинка : новеллы / Р. Акутагава. – Москва : Правда, 1987. – 477 с.
1051341
  Вдовиченко С.М. Паутинный клещ Tetranychus urticae Koch на арахисе в Краснодарском крае : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Вдовиченко С.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л.
1051342
   Паучья эйфория. Наплели ерунды : Эксперимент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 26 : Фото. – ISSN 1029-5828
1051343
  Прудников В.Е. Пафнутий Львович Чебышев / В.Е. Прудников. – Л., 1976. – 282с.
1051344
  Крылов А.Н. Пафнутий Львович Чебышев. Биографический очерк. / А.Н. Крылов. – Москва-Л., 1944. – 31с.
1051345
  Лопухіна О.В. Пафнутій Львов, лаврський іконописець і художник Імператорської академії мистецтв // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 16 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 37-41
1051346
  Бовсунівська Т. Пафнутьєв Антон М. (рік народження і смерті невідомі) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 76-78. – ISBN 966-7825-40-Х
1051347
  Єшкілєв В. Пафос : [роман] / [Єшкілєв ; передм.: І. Бондар-Терещенко]. – Львів : Кальварія, 2002. – 207, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – (Бібліотека журналу "Четвер"). – ISBN 966-663-061-3


  Гостра критика реалій сьогочасної України і пригодницька фабула поєднанні в ньому із стилистичними пошуками нової вітчизняної прози
1051348
  Кирпотин В.Я. Пафос будущего / В.Я. Кирпотин. – Москва : Советский писатель, 1963. – 379 с.
1051349
  Ковский В.Е. Пафос гуманизма / В.Е. Ковский. – М., 1985. – 127с.
1051350
  Жулинський М.Г. Пафос життєствердження / М.Г. Жулинський. – Київ, 1974. – 319с.
1051351
  Кравченко О.А. Пафос и парентирс гоголевских суждений об искусстве: от риторики к эстетике // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – ISBN 966-72-77-79-8
1051352
  Емельянова И. Пафос парфорсной охоты // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 60-75. – ISSN 1812-867Х
1051353
  Емельянова И. Пафос парфорсной охоты // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 1 (73). – С. 30-47. – ISSN 1812-867Х
1051354
  Теракопян Л.А. Пафос преобразования / Л.А. Теракопян. – М., 1974. – 360с.
1051355
  Теракопян Л.А. Пафос преобразования / Л.А. Теракопян. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1978. – 396с.
1051356
  Морозова Э.Ф. Пафос современности / Э.Ф. Морозова. – Львов, 1980. – 160с.
1051357
  Слепченко Е.В. Пафос созидания / Е. Слепченко. – Кишинев : Картя Молдовеняскє, 1967. – 77 с. – Миниатюрное издание
1051358
  Гей Н.К. Пафос социалистического реализма / Н.К. Гей. – Москва : Художественная литература, 1970. – 120с. : Массовая историко-литературная библиотека
1051359
  Гей Н.К. Пафос социалистического реализма / Н.К. Гей. – 2-е изд., доп. – Москва : Художественная литература, 1973. – 144с. – (Массовая историко-литературная библиотека)
1051360
  Мефодьев А.И. Пафос труда / А.И. Мефодьев. – Чебоксары, 1987. – 141с.
1051361
  Михилев А.Д. Пафос утверждения и отрицания : природа комического в драматургии Ромена Роллана / А.Д. Михилев. – Харьков : Вища школа, издательство при ХДУ, 1979. – 136 с.
1051362
  Руднева Е.Г. Пафос художественного произведения: Из истории проблемы. / Е.Г. Руднева. – М., 1977. – 164с.
1051363
  Стебун И.И. Пафос художественной правды / И.И. Стебун. – М., 1977. – 336с.
1051364
  Бартиш-Коломак Ольга Пафосний воркшоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 54-59 : фото
1051365
  Латышев М. Пахари / М. Латышев. – М, 1974. – 222с.
1051366
  Мирошников И.И. Пахари Вселенной / И.И. Мирошников. – Х., 1975. – 95с.
1051367
  Татур С.П. Пахарь / С.П. Татур. – Ташкент, 1986. – 284с.
1051368
  Сорокин В. Пахарь : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 3-17. – ISSN 0131-8136
1051369
  Шелест П.С. Пахарь и время / П.С. Шелест. – М., 1969. – 144с.
1051370
  Расулова О. Пахлаванкули Равнак : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Расулова О.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Бухара, 1967. – 16 с.
1051371
  Курбанова С.Б. Пахлеван : стихи и поэма / С.Б. Курбанова. – Москва : Современник, 1978. – 79 с.
1051372
  Короткий В.А. Пахман Семен Вікентійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 206. – ISBN 966-06-0393-2
1051373
  Чопей І. Пахне літо чебрецями. / І. Чопей. – К., 1992. – 11с.
1051374
  Вороб"як Я. Пахне хатою... : [про війну на Сході України] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 131-137. – ISSN 0868-4790
1051375
  Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания : биографический и библиографически-литературный очерк. – Санкт-Петербург, 1908. – 305 с.
1051376
  Губерський Л.В. Пахомов Юрій Миколайович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 269. – ISBN 966-316-045-4
1051377
  Корочкова О.Н. Пахомовская культура эпохи поздней бронзы // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 75-84. – ISSN 1563-0102
1051378
  Чернецов А.В. Пахотные орудия Древней Руси : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.06 / Чернецов А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1973. – 16л.
1051379
  Ткач М.М. Пахощі Боянових слів / Микола Ткач ; [худож. оформлення Н.О. Данилевської]. – Київ : Снива, 1996. – 151, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр. в умов. скороченнях: с. 149-150. – ISBN 5-7707-9710-X
1051380
  Печенівський Г.М. Пахощі рідного краю : поезії / Г.М. Печенівський. – Київ, 1957. – 112 с.
1051381
  Ворскло В. Пахощі рідної землі // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 479, січень : січень. – С. 15-17


  Поезія Івана Кирзюка.
1051382
  Луценко Д.О. Пахучий хліб. Поезії. / Д.О. Луценко. – К., 1974. – 103с.
1051383
  Станко В.М. Пахучими полями (зажинково) / Василь Гук [псевд.] (Станко) // Під заграво повстань : поезії / О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В.М. Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – С. 107-126
1051384
   Пацан Юрій Іванович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 150-152. – ISBN 978-966-97197-0-6


  Юрій Іванович Пацан - український художник, заслужений художник України.
1051385
  Куліш В. Пацани : Повість про безпритульних / Володимир Куліш. – Мюнхен : Шлях перемоги, 1967. – 319 с.
1051386
  Зоберн Олег Пацанский гримуар : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 141-143. – ISSN 0130-7673
1051387
  Клепиков Ю.Н. Пацаны : Сценарии / Клепиков Ю.Н. – Ленинград, 1988. – 285 с.
1051388
  Скобелев Э.М. Пацаны купили остров / Э.М. Скобелев. – Минск, 1989. – 206с.
1051389
  Клепиков Ю.Н. Пацаны. / Ю.Н. Клепиков. – Москва : Искусство, 1984. – 78 с.
1051390
  Карваш П. Пациент 113 / П. Карваш. – Москва, 1957. – 122с.
1051391
  Поволоцкая И. Пациент и гомеопат : проза: совецкая аовесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 9 (1049). – С. 6-63. – ISSN 0130-7673
1051392
  Дністровий А. Пацики : Конкретний роман / Анатолій Дністровий. – Київ : Факт, 2005. – 392с. – На обкл.: Увага! Ненормативна лексика!. – (Exceptis Excipiendis). – ISBN 966-359-012-2
1051393
  Ленин В.И. Пацифизм буржуазный и пацифизм социалистический / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 29с.
1051394
  Таньшина Н.П. Пацифистская идея в постнаполеоновской Европе: Франсуа Гизо и Жан-Жак де Селлон // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 157-172. – ISSN 0130-3864


  В очерке рассмотрены взгляды на проблемы войны и мира в Европе в первой половине XIX в. Ф. Гизо и Ж. -Ж. де Селлона.
1051395
  Пивовар С.Ф. Пацифізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
1051396
  Ленін В.І. Пацифізм буржуазний і пацифізм соціалістичний / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 28с.
1051397
  Ніколаєва Н. Пацифізм і християнство // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 38-43. – ISBN 978-966-968-239-4
1051398
  Трофименко М. Пацифізм та антиглобалізм // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 84-88
1051399
  Боднарчук Л.С. Пацифізм у філософських поглядах Бертрана Рассела // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 130-132
1051400
  Міфтахов Б.Г. Пацифістські настрої в німецькому суспільстві як бар’єр для переходу до нової політики національної безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 373-375. – ISSN 2076-1554
1051401
  Черкашина Л.В. Пацієнт-орієнтована стратегія інтегрованого ведення хворих на хронічні дерматози та ії реалізація в системі первинної медико-санітарної допомоги : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.38 / Черкашина Лідія Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. заклад "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 75 назв
1051402
   Пацієнт з інсультом на консультації у кардіолога. Причини, діагностика, тактика / Н.М. Носенко, Т.М. Бабкіна, Д.В. Щеглов, М.М. Новікова // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 18-28. – ISSN 2304-9359
1051403
  Анастасьєва О. Пацієнт радше живий // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 41 (569), 12-18.10.2018. – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Як українське кіно долає сучасні виклики.
1051404
  Ільченко Володимир Іванович Пацюки починають і виграють? : [інтерв"ю з головним лікарем київського міського медико-виробничого підприємства "Профілактична дезінфекція" В.І. Ільченком] / Ільченко Володимир Іванович, Семиволос Наталка; інтерв"ю взяла Н. Семиволос // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-79


  Поки музиканти в оркестровій ямі настроювали інструменти, він не поспішав виходити зі своєї схованки. А от коли починала лунати увертюра, піднімалася завіса, цей невеличкий безбілетний глядач вибігав із суфлерської будки, вмощувався поряд і завмирав, ...
1051405
  Ільченко Володимир Іванович Пацюки починають і виграють? : [інтерв"ю з головним лікарем київського міського медико-виробничого підприємства "Профілактична дезінфекція" В.І. Ільченком] / Ільченко Володимир Іванович, Семиволос Наталка; інтерв"ю взяла Н. Семиволос // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-79


  Поки музиканти в оркестровій ямі настроювали інструменти, він не поспішав виходити зі своєї схованки. А от коли починала лунати увертюра, піднімалася завіса, цей невеличкий безбілетний глядач вибігав із суфлерської будки, вмощувався поряд і завмирав, ...
1051406
  Мелешин С. Паче, рума! / С. Мелешин. – Свердловск, 1955. – 96с.
1051407
  ван Гінкел А.Л. Пачка Вілламанін світи Сан Еміліано (карбон, Північна Іспанія): її вік та фузуліноїдні форамініфери // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 39-58 : мал., табл. – Бібліогр.: с. 56-58. – ISSN 0367-4290
1051408
  Дофф Нэль Пачкун и другие рассказы / Нэль Дофф [псевд.] ; пер. А.А. Поляк. – Москва ; Ленинград : Гос.изд-во ; [Тип.им.Н.Бухарина], 1926. – 110, [2] с.
1051409
  Круть М.В. Пачоський Йосип Конрадович - вчений-натураліст // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2014. – № 2 (9), грудень. – С. 77-82. – ISSN 2226-4272
1051410
   Пачоський Йосип Конрадович (1864-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 363. – ISBN 978-966-439-754-1
1051411
  Мусатов А.И. Паша Ангелина / А.И. Мусатов. – М., 1971. – 208с.
1051412
  Якименко Є. Паша Ангеліна / Є. Якименко. – К, 1959. – 60с.
1051413
  Гриценко І.С. Паше-Озерський Микола Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 224. – ISBN 978-966-06-0557-2
1051414
   Паше-Озерський Микола Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 303-304. – ISBN 978-617-573-038-6
1051415
  Левитина В.Б. Пашенная / В.Б. Левитина. – Москва, 1962. – 40с.
1051416
  Пушкарук Н. Пашинян іде ва-банк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 179). – С. 3


  Що означає відставка шести вірменських міністрів і чи будуть у країні перевибори?
1051417
  Федосеев Г.А. Пашка из медвежьего лога / Г.А. Федосеев. – Красноярск, 1975. – 216с.
1051418
  Немченко Г.Л. Пашка, моя милиция... / Г.Л. Немченко. – 2-е изд. – Кемерово, 1971. – 383с.
1051419
  Немченко Г.Л. Пашка, моя милиция... / Г.Л. Немченко. – М., 1983. – 317с.
1051420
  Кокоулин Л.Л. Пашня / Л.Л. Кокоулин. – Иркутск, 1984. – 348с.
1051421
  Кокоулин Л.Л. Пашня : роман / Л.Л. Кокоулин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 383с.
1051422
  Абрамов Ф.А. Пашня живая и мертвая : очерки, рассказы, стихи / Федор Абрамов, Антонин Чистяков ; [вступ. ст. Г. Горышина]. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1987. – 215 с. : ил.
1051423
  Исмаил Мамед Пашня над морем : стихи и поэмы / Мамед Исмаил ; пер. с азерб. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 79 с.
1051424
  Мызиков В.Н. Пашня: стихи / В.Н. Мызиков. – Волгоград, 1980. – 47с.
1051425
  Буряківець Ю. Пашпорт на Україну / Ю. Буряківець. – Нью-Йорк, 1970. – 286с.
1051426
  Соболева И.А. Пашские огоньки / И.А. Соболева. – Л, 1965. – 56с.
1051427
  Короткий В.А. Пашутін Віктор Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 273. – ISBN 966-06-0393-2
1051428
  Турзо Г. Паща левова / Г. Турзо. – Ужгород, 1960. – 36с.
1051429
   Пащенко Вадим Ілліч (1918-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 363-364. – ISBN 978-966-439-754-1
1051430
  Киридон А.М. Пащенко Володимир Олександрович (1947 - 2020) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 177-178
1051431
  Дзюба-Погребняк Пащенко Євген Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 226-227. – ISSN 2075-437X


  Випускник (1975) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1988-1995 рр. - викладач, з 1993 р. - доцент кафедри слов"янської філології філологічного факультету КНУТШ
1051432
   Пащенко Євген Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 364. – ISBN 978-966-439-754-1
1051433
  Дзюба-Погребняк Пащенко Євген Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 210-211. – ISSN 2075-437X
1051434
   Пащук Віктор Вікторович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 278-279. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1051435
   Пащук Віктор Вікторович (1945-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 364. – ISBN 978-966-439-754-1
1051436
  Мікуліч М.У. Паэзія Заходняй Беларусі : (1921-1939) / М.У. Мікуліч ; Нац. акад. навук Беларусі ; Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – 460, [4] с. – Бібліогр.: с. 443-461. – ISBN 978-985-08-1196-7
1051437
  Бугаеу Д. Паэзія Максіма Танка. / Д. Бугаеу. – Мінськ, 1964. – 160 с.
1051438
  Андреев В. Паэлья // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 3-61. – ISSN 0321-1878
1051439
  Мацюх Міколай Данілавіч Паэтыка вясельнай песні: кампазіцыя, выяуленчыя сродкі: эпітэт, сімволіка, метафора : Автореф... канд. філалаг.наук: 10.01.09 / Мацюх Міколай Данілавіч; АН Беларусі, Ін-т мастацтвазнауства, этнаграфії і фальклору. – Мінськ, 1994. – 18л.
1051440
  Brazgunow A. Паэтычная спадчына Францішка Скарыны // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 2 (39). – С. 85-111. – ISSN 1640-7806
1051441
   Паяцы Р.Леонкавалло. – Москва, 1960. – 59с.
1051442
   Пвторные гравиметрические наблюдения. – М., 1988. – 207с.
1051443
  Лесько М. ПДВ - облігації та можливості гармонізації відносин між державою і платниками податків // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 33-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1051444
  Єфімов Олександр ПДВ 7% для готелів // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 1, лютий. – С. 14-16 : фото
1051445
  Малишкін О. ПДВ в системах податкового і фінансового обліку: аспекти взаємодії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 27-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1051446
  Владика С.А. ПДВ в системі власних ресурсів Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 121-125. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена питанням формування системи власних ресурсів Європейського Союзу, зокрема, визначенню місця та частки відрахувань із податку на додану вартість у цій системі. Розглянуто правові передумови включення ресурсу ПДВ до власних ресурсів ЄС, ...
1051447
  Самедова Л.Р. ПДВ в Україні та світі: особливості справляння // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 104-107 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1051448
  Терлецька Л ПДВ в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 31. – С.6-34
1051449
  Терлецька Л. ПДВ в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 8. – 22-26
1051450
  Вільховий Ю. ПДВ потребує законодавчого реформування // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 1. – С.11-14
1051451
  Терлецька Л. ПДВ при ввезенні товарів на території пріорітетного розвитку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 31. – С.14-16
1051452
  Пащенко О. ПДВ та віжшкодування витрат комісіонера // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 86-88.
1051453
  Данілов О. ПДВ та його економіко-математичне моделювання // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.99-113
1051454
  Косміна Л. ПДВ у 2003 році / Л. Косміна, Л. Пономаренко // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 11/12 : Спецвип. "Податок на додану вартість". – С.86-89
1051455
  Лаптєва О. ПДВ. Податковий інспектор відповідає на запитання платників податку / О. Лаптєва. – 2-е вид, доп. – Київ : Компас, 2000. – 84с.
1051456
  Романішина К. ПДВ: бути чи не бути? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 26-27
1051457
  Юхименко В. ПДВ: деякі проблеми стягнення, пов"язані з нетотожністю об"єкта та бази оподаткування // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.23-26
1051458
  Косміна Л. ПДВ: зміни в оподаткуванні // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 11/12 : Спецвип. "Податок на додану вартість". – С.14.
1051459
  Забута І. ПДВ: між нормами права та розпорядженнями КМУ // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 15-18
1051460
  Оборин Михаил ПДД для колесниц // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 80-81 : фото
1051461
  Гапон Т.В. Пдсумковий урок-подорож за романом Д.Дефо "Робінзон Крузо" // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 8. – С.5-7.
1051462
  Нечаєва О. ПДЧ: ключ до євроінтеграції // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 53-64. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті йдеться про перспективу євроінтеграції України в рамках відкладення рішення про надання ПДЧ України на Бухарестському самітіті, дається оцінка попередньому й поточному геополітичному курсу України, її співпраці з ЄС і НАТО і розглядаються ...
1051463
  Ковачески З. Пеjач : Збирка раскази / З. Ковачески. – Скопjе : Матица македонска, 2000. – 138с. – ISBN 9989-48-043-5
1051464
  Білан Ю.Я. Пеpемога Великої Жовтневої pеволюцiї i встановлення Радянської влади на Укpаїнi / Ю.Я. Білан. – Київ : Київський університет, 1957. – 94с.


  Шиpоко висвiтлюються пеpшi заходи Радянського уpяду в спpавi визволення тpудящих вiд соцiального i нацiонального гноблення та пеpшi кpоки соцiалiстичного будiвництва.
1051465
  Студинський К.Й. Пеpестоpога : Руський памятник початку XVII віка / Істоpично-лїтеpатуpна студия Д-pа Киpила Студиньского. – У Львові (Львів) : Hаклад. авт. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1895. – [6], 193 с. – Тит. аpк. паpал. нім. - Hа окp. аpк.: Памяти дїда Стефана і вуя Володимиpа Качалів пpисвячує Автоp
1051466
  Нечуй-Левицький І.С. Пеpші Київські князі Олег, Игоpь, Святослав і Святий Володимиp і его потомки / І. Левіцький. – Киев : Тип. М.П. Фpица, 1876. – 68 с.
1051467
   Пеан дружбі : Поезії. – Київ : Молодь, 1972. – 221с.
1051468
   Пеан дружбі.. – К, 1972. – 221с.
1051469
  Змаі І.І. Певанита / І.І. Змаі. – Београд, 1977. – 128с.
1051470
  Макрагичь С. Певачи доньих светова : песме / Станоjе Макрагичь. – Београд : Нолит, 1973. – 88, [1] с.
1051471
  Зимич И П. Певекский южак / И П. Зимич, . – Ленинград, 1991. – 120с.
1051472
  Скотт В. Певерил Пик / В. Скотт. – Москва, 1988. – 477с.
1051473
  Скотт В. Певерил Пик / В. Скотт. – Москва, 1990. – 477с.
1051474
  Володина М.Г. Певец-антифашист Эрнст Буш / М.Г. Володина. – Москва : Музыка, 1979. – 62 с.
1051475
  Карелишвили Е. Певец бури / Е. Карелишвили. – Тбилиси, 1963. – 148с.
1051476
  Макеева Ф.Х. Певец весны / Ф.Х. Макеева. – Фрунзе, 1967. – 72 с.
1051477
   Певец во стане русских воинов.. – М, 1981. – 223с.
1051478
   Певец во стане русских воинов.. – М, 1987. – 334с.
1051479
   Певец во стане русских воинов.. – М, 1989. – 287с.
1051480
  Кондаков Г.В. Певец горного Алтая / Г.В. Кондаков, 1981. – 46 с.
1051481
  Дадашзаде А. Певец жизни / А. Дадашзаде. – Баку, 1968. – 140с.
1051482
  Малютина А.И. Певец земли енисейской / А.И. Малютина. – Красноярск, 1976. – 158с.
1051483
  Мур Певец и аккомпаниатор / Мур, , Джеральд. – М., 1987. – 429с.
1051484
  Юдин Г.Я. Певец и голос / Г.Я. Юдин. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 140 с.
1051485
  Юдкевич Л.Г. Певец и гражданин / Л.Г. Юдкевич. – Казань, 1976. – 207 с.
1051486
  Доливо А. Певец и песня / Анатолий Доливо. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1948. – 250 с. : нот.
1051487
  Федотов Г.П. Певец империи и свободы. О культурообразующем смысле пушкинского наследия // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2011. – № 6. – С. 44-48
1051488
  Газин А. Певец индустриализации // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 35 ( 472). – С. 62-64


  Знаменитый киноэкспериментатор Дзига Ветров снимал в 1920-1930-х годах в СССР ленты, которые и через несколько десятилетий поражали ведущих западных режиссеров.
1051489
   Певец киргизского народа.. – Фрунзе, 1981. – 81с.
1051490
  Лукьянова И. Певец на необитаемом острове // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . октябрь. – С. 68-73


  Автор статьи пытается разгадать тайну личности русского писателя Ю. Олеши: почему, умея так много, пребывая на самом взлете таланта, он замолчал навсегда?
1051491
  Джантошев К. Певец народа : драма / К. Джантошев. – Москва : Искусство, 1952. – 152 с.
1051492
  Ауэзова Л.М. Певец народа : к 80-летию М. Ауэзова : сборник / [сост., предисл., и примеч. Л.М. Ауэзовой] ; АН КазССР, Ин-т литературы и искусства им М.О. Ауэзова. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 151 с. : ил., портр.
1051493
   Певец народа. – Йошкар-Ола, 1988. – 198 с.
1051494
  Сокольников М.П. Певец народной жизни / М.П. Сокольников. – Саранск, 1962. – 49 с.
1051495
  Евгеньев-Максимов Певец народной свободы и печальник народного горя / Евгеньев-Максимов. – М., 1918. – 44с.
1051496
  Григорьян А.П. Певец Октября -- Егише Чаренц. / А.П. Григорьян. – Москва, 1959. – 32 с.
1051497
  Каюмов Л.П. Певец Октября / Л.П. Каюмов. – Москва, 1964. – 31 с.
1051498
  Грекова Т.Т. Певец Первой Конной / Т.Т. Грекова. – Ростов-на-Дону, 1964. – 64с.
1051499
  Гобечия В.Л. Певец первой русской революции / В.Л. Гобечия. – Сухуми, 1989. – 72с.
1051500
  Грекова Т.Т. Певец подвига М. Греков / Т.Т. Грекова. – Изд-2-е, доп. – Москва : Воениздат, 1966. – 99с.
1051501
  Грекова Т.Т. Певец подвига М. Греков / Т.Т. Грекова. – Изд. 2-е, доп. – М., 1973. – 127с.
1051502
  Лау М. Певец Преданий = Lore Bringer : [фантаст. роман] / Миллер Лау ; [пер. с англ. А. Куклей]. – Москва : АСТ Москва : Транзиткнига, 2006. – 414, [2] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Век Дракона). – ISBN 5-9713-0579-4
1051503
  Авдеенко С.И. Певец родного края / Сергей Авдеенко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольскої міської друкарні, 2020. – 106 с. : портр., ил. – Вип. дан. укр.: Авдєєнко С.І. Співець рідного краю. – ISBN 978-966-197-733-3
1051504
  Пирогов В.А. Певец родного края: (О Д.И.Блынском). / В.А. Пирогов. – Тула, 1982. – 96с.
1051505
  Пудожгорский В. Певец родной земли / В. Пудожгорский. – Вологда, 1960. – 64с.
1051506
  Овинников Д.А. Певец России / Д.А. Овинников. – Тула, 1992. – 270 с.
1051507
  Есин С.Н. Певец русской природы / С.Н. Есин. – Ярославль, 1964. – 27с.
1051508
  Ершов Г.А. Певец Сибири / Г.А. Ершов. – Тюмень, 1962. – 88с.
1051509
  Абрамов Я.В. Певец тоски (Гюи де Мопассан) / Я.В. Абрамов. – С.-Пб : Издание М. Городецкого, 1897. – 63 с. – (Популярная библиотека ; № 2)
1051510
  Хороманьский М. Певец тропических островов / М. Хороманьский. – М, 1985. – 512с.
1051511
  Шабунин А.В. Певец труда / А.В. Шабунин. – Архангельск, 1968. – 56с.
1051512
  Боголюбов К.В. Певец Урала / К.В. Боголюбов. – Челябинск, 1952. – 188с.
1051513
  Удинцев Б.Д. и Боголюбов К.В. Певец Урала / Б.Д. и Боголюбов К.В. Удинцев. – Свердловск, 1969. – 119 с.
1051514
  Асланов В.И. Певец человека : к 600-летию со дня рождения великого азерб. поэта и философа И. Насими / В.И. Асланов ; Всесоюз. о-во "Знание", Науч.-метод. совет по пропаганде марксистско-ленинской философии. – Москва : Знание, 1974. – 28 с.
1051515
  Серова М. Певица против насилия. История Джоан Баєз // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 3. – С. 21-34


  Джоан Чендос Баэс (1941 г.) - амер. певица и автор песен, исполняющая музыку преимущественно в стилях фолк и кантри, левая политическая активистка
1051516
  Карачківський М. Певнічно-західня Балтщина / М. Карачківський. – К., 1929. – 202с.
1051517
  Ругоев Я.В. Певучее дерево : стихи / Я.В. Ругоев. – Петрозаводск : Карел. кн. изд- во, 1968. – 233 с.
1051518
  Шаховский Б.М. Певучие плесы / Б.М. Шаховский. – М, 1960. – 127с.
1051519
  Кашпуров И.В. Певучие травы / И.В. Кашпуров. – Москва, 1972. – 110с.
1051520
  Дедусенко И.В. Певца несуетная лира / И.В. Дедусенко. – Ставрополь, 1985. – 190с.
1051521
  Шерхунаев Р.А. Певцов благородное племя / Р.А. Шерхунаев. – Иркутск, 1977. – 264с.
1051522
  Тургенев И.С. Певцы / И.С. Тургенев. – М., 1918. – 31с.
1051523
  Тургенев И.С. Певцы / И.С. Тургенев. – Минск, 1952. – 48с.
1051524
   Певцы Большого театра СССР.. – М, 1978. – 178с.
1051525
   Певцы Донского края.. – Ростов -на-Дону, 1979. – 112с.
1051526
  Султанов К.Д. Певцы разных народов / К.Д. Султанов. – Махачкала, 1971. – 459с.
1051527
  Долгополов И.В. Певцы Родины / И.В. Долгополов. – М., 1981. – 271с.
1051528
   Певцы советской эстрады.. – М, 1977. – 223с.
1051529
   Певцы советской эстрады.. – М, 1977. – 302с.
1051530
  Тургенев И.С. Певцы. Живые мощи. Лес и степь / И.С. Тургенев. – М., 1946. – 62с.
1051531
  Казак Г.И. Певчая роща / Г.И. Казак. – Минск : Мстацкая література, 1978. – 95 с.
1051532
  Левидов И.И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И.И. Левидов. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1939. – 254 с.
1051533
  Чишко О.С. Певческий голос и его свойства. / О.С. Чишко. – М.Л., 1966. – 48с.
1051534
   Певческий праздник Советской Эстонии 1950 года.. – Таллин, 1951. – 112с.
1051535
  Кузьмин Н.Ф. Певчие и декоративные птицы / Н.Ф. Кузьмин, А.И. Рыбанин. – М, 1974. – 182с.
1051536
  Симонов Б.А. Певчие и декоративные птицы / Б.А. Симонов. – Ташкент, 1975. – 148с.
1051537
  Симонов Б.А. Певчие и декоративные птицы / Б.А. Симонов. – Ташкент, 1977. – 160с.
1051538
  Кузьмин Н.Ф. Певчие и декоративные птицы / Н.Ф. Кузьмин, А.И. Рыбанин. – М, 1984. – 158с.
1051539
  Симонов Б.А. Певчие и декоративные птицы / Б.А. Симонов. – 3-е, доп. и перераб. – Ташкент, 1986. – 165с.
1051540
  Лукина Е.В. Певчие и цветные канарейки / Е.В. Лукина. – Изд. 2-е. – М., 1973. – 223с.
1051541
  Лукина Е.В. Певчие и цветные канарейки (их содержание и разведение) / Е.В. Лукина. – М., 1966. – 224с.
1051542
  Беме Л.Б. Певчие птицы : (Ловля, содержание и наблюдение за ними в неволе) / Л.Б. Беме. – Москва : Советская наука, 1952. – 264 с. : ил.
1051543
  Ковшарь А.Ф. Певчие птицы / А.Ф. Ковшарь. – Алма-Ата, 1983. – 279с.
1051544
  Симкин Г.Н. Певчие птицы / Г.Н. Симкин. – М., 1990. – 398с.
1051545
  Ковшарь А.Ф. Певчие птицы в субвысокогорье Тянь-Шаня / А.Ф. Ковшарь. – Алма-Ата, 1979. – 311с.
1051546
  Остапов Ф.Ф. Певчие птицы нашей родины / Ф.Ф. Остапов. – Москва, 1960. – 199с.
1051547
  Герштеккер Фридрих Певчие рыбы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 104-105 : фото
1051548
  Лукина Е.В. Певчие, цветные и декоративные канарейки / Е.В. Лукина. – 3-е изд. – М., 1987. – 143с.
1051549
  Тарасова М.Б. Певчий город. / М.Б. Тарасова. – Москва, 1979. – 118с.
1051550
   Пегаматиты СССР.. – М-Л
2. – 1939. – 260с.
1051551
  Борисова М.И. Пегас-69 / М.И. Борисова. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 64 с.
1051552
  Михалков С.В. Пегас и поэт / С.В. Михалков. – Л., 1962. – 29с.
1051553
  Медовой Б.Б. Пегас стучится на студию, или С кого начинается кино / Б.Б. Медовой. – М, 1986. – 96 с.
1051554
  Глазков М. Пегасовы усмешки / М. Глазков. – Ярославль, 1969. – 64с.
1051555
  Айтматов Ч.Т. Пегий пес, бегущий краем моря. Ранние журавли : повести / Ч. Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 215 с., [1] л. портр. : портр.
1051556
  Соколов Ю.М. Пегматизация и метасоматоз кианит-андалузит-силлиманитовой фациональной серии / Ю.М. Соколов, С.А. Бушмин. – Ленинград : Наука, 1978. – 89с.
1051557
  Сагайдак І.Г. Пегматики середнього Приазов"я / І.Г. Сагайдак. – Київ, 1936. – 1-188 с.
1051558
   Пегматити Коростенського плутону (Український щит): новий геохімічний банк даних та перспективи його подальшого застосування / Д.Ф. Марченков, С.Є. Шнюков, І.І. Лазарева, О.В. Андреєв, В.В. Загородній, О.В. Митрохин, В.Р. Морозенко // Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – № 1 (11). – С. 54-60. – ISSN 2079-956X


  З метою побудови моделі формування пегматитів Коростенського плутону, з якої випливали б критерії наявності, характеру та масштабів їх рудоносності, а також ознаки відмінності їх магматогенних та метаморфогенних типів, створено геохімічний банк даних ...
1051559
  Родіонов С.П. Пегматити чарнокітової серії Поділля / С.П. Родіонов, 1958. – С. 3-15. – Окр. відбиток
1051560
  Василенко А.П. Пегматити як джерело рідкіснометалево-рідкісноземельного зруденіння в межах Центральної та Західної частин Українського щита / А.П. Василенко, Л.В. Ісаков // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-721Х
1051561
  Ненадкевич Н.К. Пегматитовые граниты и полевые шпаты бассейна р. Тетерева в Волынской губ. / Н.К. Ненадкевич. – Житомир, 1923. – 57с.
1051562
  Шмакин Б.М. Пегматитовые месторождения зарубежных стран / Б.М. Шмакин. – Москва : Недра, 1987. – 223с.
1051563
  Ферсман А.Е. Пегматиты / А.Е. Ферсман. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во АН СССР
Т.1 : Гранитные пегматиты. – 1940. – 712с.
1051564
  Шавло С.Г. Пегматиты и гидротермалиты Калбинского Хребта / С.Г. Шавло. – Алма-Ата, 1958. – 328с.
1051565
  Калита А.П. Пегматиты и гидротерматиты щелочных гранитов Кольского полуострова / А.П. Калита. – М, 1974. – 139с.
1051566
   Пегматиты Карелии и Кольского полуострова.. – Петрозаводск, 1977. – 167с.
1051567
  Загорский В.Е. Пегматиты с самоцветами Центрального Забайкалья / В.Е. Загорский, И.С. Перетяжко. – Новосибирск, 1992. – 221с.
1051568
  Лабунцов А.Н. Пегматиты северной Карелии и их минералы : Пегматиты СССР.Т.2 / А.Н. Лабунцов. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1939. – 260с.
1051569
   Пегматиты СССР. – Москва;Ленинград : АН СССР
Т. 1. – 1936. – 308с.
1051570
   Пегматиты Центральной Африки : Сборник статей. – Москва : Изд-во ИЛ, 1958. – 286с.
1051571
   Пегматиты.. – Л, 1972. – 319с.
1051572
  Макагон В.М. Пегматоидные граниты зон регионального метаморфизма высоких давлений / В.М. Макагон. – Новосибирск : Наука, 1977. – 205с.
1051573
  Захарченко Л. Педагог-бібліотекар у моєму житті // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 58-59. – ISSN 2518-7341
1051574
  Науменко Ф.І. Педагог-гуманіст і просвітитель І. М. Борецький / Ф.І. Науменко. – Львів, 1963. – 116 с.
1051575
   Педагог-демократ К.Д.Ушинський.. – Львів, 1959. – 136 с.
1051576
  Резнік С.М. Педагог в сучасних умовах трансформаційного суспільства // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 267-272


  У статті проаналізовано особливості професійної діяльності педагога в умовах трансформаційного суспільства. Розглянуто професійно-важливі якості викладача.
1051577
  Коваленко О. Педагог готує або щастя, або нещастя. Ці слова належать людині, яка за основу педагогвчної системи взяла демократизацію народної освіти та ідею народності виховання - Костянтинові Ушинському // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  Видатні вчителі. Роки життя та педагогічної діяльності Костянтина Ушинського.
1051578
  Івахова К. Педагог з великої літери : До витоків музично-педагогічного феномена Мирослава Скорика // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С.12-13. – ISSN 0868-9644
1051579
  Емішянц О. Педагог за покликанням // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Відсвяткувала ювілей талановитий вчений, доктор пед. наук, проф., в.о. зав. кафедри педагогіки Ольга Василівна Плахотник.
1051580
  Демина Н.Д. Педагог и воспитанники / Н.Д. Демина. – Москва, 1976. – 80 с.
1051581
   Педагог и просветитель И.Н.Ульянов.. – Саратов, 1965. – 163с.
1051582
  Мінгазутдінов О.Ф. Педагог і вчений - за професією і покликанням // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 112-113


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1051583
  Розовик Д. Педагог і вчений за покликанням // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 4 : Фото


  Зав. кафедри української історії та етнополітики Анатолій Петрович Коцур святкує 50-річний ювілей. Про життєвий та творчий шлях ученого.
1051584
  Рагойша В. Педагог і вчений Іван Денисюк у системі українсько-білоруської національної контактології // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (200). – С. 65-78. – ISSN 1682-2366
1051585
  Шевченко Віктор Педагог і географ Ян Амос Коменський : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 46-47 : Фото
1051586
  Марочко В. Педагог і літератор Михайло Драй-Хмара: смерть на Колимі / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 238-245. – ISBN 966-675-240-9
1051587
  Семенюк Г.Ф. Педагог і літературознавець третього тисячоліття // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8 : Художня форма. Присвячується 100-літтю філологічного семінару та його засновнику - професору Перетцу В.М. – С. 3-4


  1904 року в Київському університеті імені Св. Володимира відбулися перші засідання "Симинария русской филологии", які проводив проф. Володимир Михайлович Перетц
1051588
  Войцехівська І. Педагог і теоретик Осип Гермайзе // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-183. – ISSN 0869-3595
1051589
  Войцехівська Ірина Педагог і теоретик Осип Гермайзе // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-183. – ISSN 0869-3595
1051590
  Сербенська О. Педагог із великою божою іскрою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 3-9. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
1051591
  Подольская Е. Педагог как субъект образования в кризисном обществе // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 1 (66). – С. 8-11. – ISSN 1562-529Х


  Показана високу місію сучасного викладача в модернізації освіти та можливості продуктивного діалогу викладачів та студентів.
1051592
  Бойко А. Педагог як співавтор духовно-морального змісту поняття "суб"єкт-суб"єктивні відносини у загальноосвітній і вищій школі" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 5-16. – ISSN 2075-1478
1051593
  Мінгазутдінов О.Ф. Педагог, вчений, наставник. До 100-річчя від дня народження проф. Бородіна О.А. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 167-168. – ISBN 978-966-581-772-1


  Життєвий шлях доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії партії для гуманітарних факультетів, декана історичного факультету КДУ ім. Т. Шевченка Олексія Артемовича Бородіна.
1051594
  Фоміна С. Педагог, письменник, лікар : До 70-річчя від дня трагічної смерті Януша Корчака у концтаборі "Треблінка" / С. Фоміна, Н. Біневська, О. Скуміна // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 9. – С. 54-64


  У 2012 відзначаються дві події, пов"язані з іменем Януша Корчака: 100-річчя його педагогічної діяльності та 70-річчя від дня трагічної смерті у нацистському констаборі "Треблінка". Рішенням парламенту Польші 2012 рік оголошений Роком Корчака.
1051595
  Фоміна С. Педагог, письменник, лікар. До 80-річчя від дня трагічної смерті Януша Корчака у концтаборі "Треблінка" / С. Фоміна, Н. Біневська, О. Скуміна // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень 2021. – С. 46-56
1051596
  Наєнко М. Педагог, учений, наставник // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук. праць : [у 2 ч.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та наук. ред.: В.Ф. Чемес]. – Київ : Київський університет, 2001. – Ч. 1. – С. 3-7. – ISBN 966-594-325-1


  До 70-річчя від дня народження Станіслава Володимировича Семчинського.
1051597
   Педагог, учений, патріот : матеріали IV науково-освітянської конференції, присвяченої М.О. Максимовичу (грудень 1994 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: Наєнко М.К., Гаєвська Н.М., Дунаєвська Л.Ф., Таланчук О.М.]. – Київ : Київський університет, 1997. – 78 с.
1051598
  Гільберг Т.Г. Педагог, що вчить своїх вихованців творчості // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 31 : фото
1051599
  Закальська Я. Педагог, який навчав любові до України та життя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 252-258


  Л.Ф. Дунаєвська.
1051600
  Клєба А.І. Педагогiчне спiлкування як основа формування iнформацiйно-комунiкативної культури майбутнiх вихователiв // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 40-44. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1051601
  Лопатина И. Педагогам есть чему поучиться. Украинским преподавателям советуют заниматься самообразованием // Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 2013. – 30 августа (№ 133). – С. 3


  "... Одной из причин низких доходов преподавателей заместитель главы профсоюза работников образования и науки Украины, глава Совета высшей школы Владимир Цвых назвал большое количество вузов: "Процент бюджетного финансирования от ВВП у нас достаточен. ...
1051602
   Педагоги-науковці : Пiдpучник. – Ужгород
Ч.1. – 1997. – 136с.
1051603
  Василів М Педагоги : сатира / М. Василів. – [Коломия] : З друк. Вільгельма Браунера, 1913. – 60 с.
1051604
  Шулікін Д. Педагоги Європи отримають власну конституцію. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 18 березня (№ 11). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи, зокрема колектив професорів у складі ректора Нац. пед.ун-ту ім. М. Драгоманова В. Андрущенка (який і очолює АРПУ), Моріца Гунцінгера ( Німеччина) і Альгірдеса Гайжутіса (Литва) розробили документ, ...
1051605
  Петрушенко М. Педагоги КНУТД готуватимуть бакалаврів, магістрів та докторів філософії у Китаї // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 17 грудня (№ 242). – С. 6
1051606
  Нетребенко Алевтина Педагоги НМЦ ЦЗ та БЖД Луганської області працюють над професійним удосконаленням // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 7 : фото
1051607
  Клюев В. Педагоги сверили позиции, чтобы продолжать работать дальше : учебники для будущих специалистов: какими им быть / Владимир Клюев // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 14-18. – ISSN 0869-4915


  По инициативе Министерства культуры Российской Федерации под эгидой Учебно-методического объединения (УМО) высших учебных заведений РФ по образованию в области народной художественной культуры, социально-культурной деятельности и информационных ...
1051608
   Педагоги школ-интренатов о своей работе.. – М, 1962. – 208с.
1051609
  Паульсен Ф. Педагогика / Ф. Паульсен ; Пер. с нем. под ред. Г.К. Вебера, лектора Моск. жен. пед. курсов. – Москва : Мир, 1913. – VIII, 487 с.
1051610
  Пинкевич А.П. Педагогика / А.П. Пинкевич. – М
1. – 1924. – 276с.
1051611
  Пинкевич А.П. Педагогика / А.П. Пинкевич. – М
2. – 1925. – 223с.
1051612
  Есипов Б.П. Педагогика : Допущено НКП РСФСР в качестве учеб. пособия для пед. училищ / Б.П. Есипов, Н.К. Гончаров. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 352 с.
1051613
   Педагогика. – Москва, 1940. – 624 с.
1051614
  Есипов Б.П. Педагогика / Б.П. Есипов, М.К. Гончаров. – 2-е изд.испр. и доп. – М, 1941. – 400с.
1051615
  Есипов Б.П. Педагогика / Б.П. Есипов. – МоскваЛ., 1947. – 127с.
1051616
   Педагогика. – Москва, 1948. – 462 с.
1051617
  Есипов Б.П. Педагогика / Б.П. Есипов. – М, 1950. – 84с.
1051618
  Базанов А.Г. Педагогика : очерки по теории и практике обучения и воспит. сов. воинов / А.Г. Базанов. – Москва : Воениздат, 1964. – 244 с. – Библиогр.: с. 240-242
1051619
   Педагогика : курс лекций. – Москва, 1966. – 648 с.
1051620
   Педагогика. – Москва : Просвещение, 1967. – 414 с.
1051621
   Педагогика : учебное пособие для студентов пед.ин-тов. – Москва : Просвещение, 1968. – 526 с.
1051622
  Огородников И.Т. Педагогика / И.Т. Огородников. – Москва, 1968. – 376с.
1051623
  Ильина Т.А. Педагогика / Т.А. Ильина. – Москва, 1969. – 574с.
1051624
   Педагогика. – Иркутск, 1970. – 408с.
1051625
  Савин Н.В. Педагогика : учебное пособие / Н.В. Савин. – Москва : Просвещение, 1972. – 303 с.
1051626
  Лында А.С. Педагогика / А.С. Лында, П.А. Жильцова, Н.П. Щербов. – Изд. 2, исправленное и дополненное. – Москва : Высшая школа, 1973. – 392 с.
1051627
   Педагогика : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1976. – 352 с.
1051628
  Савин Н.В. Педагогика : уч. пособие / Н.В. Савин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1978. – 351 с.
1051629
  Харламов И.Ф. Педагогика : курс лекций / И.Ф. Харламов. – Минск : БГУ, 1979. – 462 с.
1051630
   Педагогика : республиканский межведомственный научный сборник. – Минск
Вып. 14. – 1979
1051631
   Педагогика. – Москва, 1981. – 367 с.
1051632
  Димитров Н.Й. Педагогика / Н.Й. Димитров. – София, 1981. – 308с.
1051633
   Педагогика. – Киев
№ 20. – 1981
1051634
   Педагогика. – Москва : Просвещение
Под ред. Ю.К.Бабанского. – 1983. – 608 с.
1051635
   Педагогика. – Киев
Вып. 22. – 1983
1051636
  Ильина Т.А. Педагогика / Т.А. Ильина. – Москва, 1984. – 495с.
1051637
   Педагогика. – Москва : Педагогика, 1984. – 368с.
1051638
  Дмитриев А.Е. Педагогика / А.Е. Дмитриев. – М., 1985. – 413с.
1051639
   Педагогика. – М, 1986. – 334с.
1051640
  Баранов С.П. Педагогика : [учеб. пособие для пед. уч-щ по спец. № 2001 "Преподавание в нач. классахобщеобразоват. шк."] / С.П. Баранов, Л.Р. Болотина, В.А. Сластенин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 367, [1] с.
1051641
  Харламов И.Ф. Педагогика / И.Ф. Харламов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 575с.
1051642
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 1995
1051643
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 1995
1051644
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 1995
1051645
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 1995
1051646
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 1995
1051647
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 1995
1051648
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 1/6. – 1996
1051649
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 1997
1051650
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 1997
1051651
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 1997
1051652
   Педагогика : Учебное пособие для студ.педагог.учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – Москва : Школа-Пресс, 1998. – 512с. – ISBN 5-88257-171-2
1051653
  Лихачев Б. Педагогика : Курс лекций. Учеб пособие / Б. Лихачев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 1999. – 523с. – ISBN 5-85294-080-1
1051654
  Харламов И.Ф. Педагогика : Учебное пособие / И.Ф. Харламов. – 4-е изд., перераб. и допол. – Москва : Гардарики, 1999. – 519с. – ISBN 5-8297-0004-2
1051655
  Харламов И.Ф. Педагогика : Учебное пособие / И.Ф. Харламов. – 4-е изд., перераб. и допол. – Москва : Гардарики, 2000. – 519с. – ISBN 5-8297-0004-2
1051656
  Бордовская Н.В. Педагогика : Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 304с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-8046-0174-1
1051657
   Педагогика : Учебн. пособ. для студ.педагог.учеб.заведений. – 3-е изд. – Москва : Школа-Пресс, 2000. – 512с. – ISBN 5-88527-171-2
1051658
   Педагогика : Учебн. пособ. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Педагогическое общество Росси, 2000. – 640с. – ISBN 5-93134-001-7
1051659
  Харламов И.Ф. Педагогика : Учебник / И.Ф. Харламов. – 6-е изд. – Минск : Университетское, 2000. – 560с. – Шифр дубл. – ISBN 985-09-0191-8
1051660
  Лихачев Б.Т. Педагогика : Курс лекций. Учеб пособие / Б.Т. Лихачев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2000. – 523с. – ISBN 5-85294-080-1
1051661
  Бордовская Н.В. Педагогика : Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 304с. – Шифр дубл. – (Учебник нового века). – ISBN 5-8046-0174-1
1051662
  Харламов И.Ф. Педагогика : учебник для студ. пед. спец. высших учеб. заведений / И.Ф. Харламов. – 7-е изд. – Минск : Университетское, 2002. – 560 с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 985-09-0434-8
1051663
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2002
1051664
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2002
1051665
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2002
1051666
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2002
1051667
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2002
1051668
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2003
1051669
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва : Педагогика, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2003
1051670
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2003
1051671
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2003
1051672
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2003
1051673
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2003
1051674
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2003
1051675
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2003
1051676
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2003
1051677
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2003
1051678
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2004
1051679
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2004
1051680
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2004
1051681
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2004
1051682
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2004
1051683
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2004
1051684
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2004
1051685
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2004
1051686
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2004
1051687
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2004
1051688
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2005
1051689
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2005
1051690
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2005
1051691
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2005
1051692
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2005
1051693
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2005
1051694
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2005
1051695
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2005
1051696
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2005
1051697
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2005
1051698
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2006
1051699
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2006
1051700
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2006
1051701
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2006
1051702
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2006
1051703
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2006
1051704
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2006
1051705
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2006
1051706
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2006
1051707
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2006
1051708
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2007
1051709
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2007
1051710
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2007
1051711
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2007
1051712
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2007
1051713
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2007
1051714
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2007
1051715
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2007
1051716
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2007
1051717
   Педагогика : научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2007
1051718
  Кроль В.М. Педагогика : учебное пособие для студ.высших учебных заведений / В.М. Кроль. – Москва : Высшая школа, 2008. – 317с. – ISBN 978-5-06-005779-9
1051719
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2008
1051720
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2008
1051721
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2008
1051722
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2008
1051723
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2008
1051724
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2008
1051725
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2008
1051726
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2008
1051727
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2008
1051728
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561X
№10. – 2008
1051729
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2009
1051730
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2009
1051731
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2009
1051732
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2009
1051733
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2009
1051734
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2009
1051735
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2009
1051736
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2009. – мова резюме англ.,рос.
1051737
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2009. – мова резюме англ.,рос.
1051738
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2009. – мова резюме англ.,рос.
1051739
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1051740
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1051741
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1051742
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1051743
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1051744
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1051745
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1051746
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1051747
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1051748
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1051749
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2011. – мова резюме англ.,рос.
1051750
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2011. – мова резюме англ.,рос.
1051751
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1051752
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1051753
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1051754
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1051755
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1051756
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1051757
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1051758
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1051759
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1051760
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1051761
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1051762
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1051763
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1051764
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1051765
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1051766
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1051767
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1051768
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1051769
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1051770
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1051771
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1051772
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1051773
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1051774
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1051775
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1051776
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1051777
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1051778
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1051779
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1051780
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1051781
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1051782
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1051783
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1051784
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1051785
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1051786
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1051787
   Педагогика (краткий курс лекций) : Учебное пособие для студ.педагог.учеб.заведений / В.С. Курило, А.Н. Чиж, Н.С. Кратинов, Г.И. Божко; МОНУ; ЛГПУ им. Т. Шевченко. – Луганск : Альма-матер, 2001. – 231с. – ISBN 966-617-053-1
1051788
  Мынбаева А.К. Педагогика 2.0 и образование 3.0: цифровое будущее // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 9-12. – ISBN 978-966-698-283-7
1051789
  Дьяченко Н.П. Педагогика без прозы / Н.П. Дьяченко. – Л, 1980. – 72с.
1051790
  Даниялова С.Б. Педагогика в высшей медицинской школе / С.Б. Даниялова, П.Н. Гольдберг. – Фрунзе, 1973. – 132с.
1051791
  Андреев А.А. Педагогика в информационном обществе, или электронная педагогика // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 113-117. – ISSN 0869-3617


  Обосновывается появление новой педагогической науки, адекватной реалиям информационного общества, - электронной педагогики. Обсуждаются объект, предмет, понятийный аппарат, принципы электронной педагогики, а также виды электронных учебных занятий, ...
1051792
  Зеленецкий М.Н. Педагогика в лекционной пропаганде. / М.Н. Зеленецкий. – М, 1974. – 58с.
1051793
  Лапчик М.П. Педагогика в многоуровневой системе подготовки кадров для образования: сближение с e-learning // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 8 (247). – С. 3-8. – ISSN 0234-0453


  Обсуждается перегруженность целей программы курса педагогики для бакалавров образования при одновременной слабости их предметной и технологической подготовки. Рассматриваются перспективные задачи внедрения электронного и смешанного обучения, ...
1051794
   Педагогика в понятиях и определениях. – Саратов : Саратовский университет, 1991. – 56 с.
1051795
  Райнери Д.А. Педагогика в пяти книгах / Джиованни Антонио Райнери, проф. Турин. ун-та; С ист.-лит. введением д-ра Г.Б. Джерини, проф. Королев. Лицея-гимназии Массимо д"Ацельо в Турине; Пер. проф. Казан. духов. акад. прот. А. Дружинина. – Москва : Книгоиздат. К.И. Тихомирова. – (Педагогическая библиотека, издаваемая К. Тихомировым и А. Адольфом / под ред. Д. Н. Королькова ; [Вып. 18])
Т. 1 : Историко-литературное введение д-ра Джерини; . [Итальянская педагогика в XIX столетии] ; Введение автора; Кн. 1. О педагогике вообще; Кн. 2. Об интеллектуальном воспитании. – 1913. – [2], 558, VI с.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
1051796
  Листенгартен В.С. Педагогика высшей школы - научная основа повышения качества учебно-воспитательного процесса // Вестник Воронежского государственного университета : научный журнал / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2007. – С. 25-28. – (Проблемы высшего образования ; № 1). – ISSN 0234-5439


  Воронежский гос. ун-т
1051797
  Ромашкан Н. Педагогика высшей школы / соч. слушательницы Высш. жен. курсов в Киеве Н. Ромашкан, под ред. и с предисл. прив.-доц. С.А. Ананьина. – Киев : Тип. М.Т. Мейнандера, 1914. – 43 с. – Отд. оттиск из сб.: сб. "Minerva", изд. при Ист.-филол. семинарии Высш. жен. курсов в Киеве


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
1051798
   Педагогика высшей школы. – Воронеж, 1969. – 176с.
1051799
   Педагогика высшей школы. – Ростов -на-Дону, 1972. – 121с.
1051800
   Педагогика высшей школы. – Ленинград, 1974. – 116с.
1051801
   Педагогика высшей школы. – Воронеж, 1974. – 178с.
1051802
   Педагогика высшей школы. – Минск
Вып. 4. – 1979
1051803
   Педагогика высшей школы. – Москва
Вып. 5. – 1980
1051804
   Педагогика высшей школы. – Минск
Вып. (?). – 1982
1051805
   Педагогика высшей школы. – Минск
Вып. 7. – 1982
1051806
   Педагогика высшей школы. – Вильнюс, 1985. – 124 с.
1051807
   Педагогика высшей школы : Учебно-методическое пособие. – Казань : Казанский университет, 1985. – 192с.
1051808
  Михайловский В.А. Педагогика высшей школы : учебное пособие / В.А. Михайловский. – Харьков : ХГУ, 1991. – 183 с.
1051809
  Чернилевский Д.В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, вузов, обучающихся по доп. программе для получения квалификации "Преподаватель высшей школы" / Д.В. Чернилевский, П.Ф. Кубрушко. – Москва : Машиностроение, 2011. – 453, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 449-453. – ISBN 978-5-94275-563-8
1051810
  Чантурия В.Д. Педагогика грузинского гуманизма XI-XII вв. : Автореф... доктор пед.наук: / Чантурия В.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1961. – 45л.
1051811
  Чантурия В.Д. Педагогика грузинского гуманизма Х1-Х11 вв. / В.Д. Чантурия. – Батуми, 1954. – 199с.
1051812
  Калмыкова З.И. Педагогика гуманизма / З.И. Калмыкова. – М., 1990. – 79с.
1051813
  Шевкин В.С. Педагогика Д.Дьюи на службе современной американской реакции. / В.С. Шевкин. – М, 1952. – 144с.
1051814
  Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива / Л.И. Новикова. – М., 1978. – 143с.
1051815
  Антоненко В.В., Третьяк А.М. Педагогика для всех : воспитание детей в семье : рек. библиогр. указ. / [сост. В.В. Антоненко, А.М. Третьяк] ; Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва : Книга, 1891. – 47 с.
1051816
  Соловейчик С.Л. Педагогика для всех / С.Л. Соловейчик. – М., 1987. – 365с.
1051817
  Соловейчик С.Л. Педагогика для всех / С.Л. Соловейчик. – 2-е изд. – М., 1989. – 365с.
1051818
  Волков Г.Н. Педагогика жизни / Г.Н. Волков. – Чебоксары, 1989. – 334с.
1051819
   Педагогика здоровья. – Москва : Педагогика, 1990. – 284 с. – (Библиотека для родителей). – ISBN 5-7155-0059-1
1051820
  Капустина З.Я. Педагогика и культурология: гносеологические проблемы применения // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 126-140. – ISSN 1609-4646


  В статье раскрывается сущностный смысл проблем, которые блокируют педагогические усилия по развитию нравственности. Представлена и показана роль культурообразующих факторов в структуре педагогического процесса, дано актуальное операциональное ...
1051821
  Легаспи Педагогика и марксизм / Легаспи, Арисменди А. де. – М., 1965. – 235с.
1051822
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №85-189. – 1957. – 64 с.
1051823
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №190-314. – 1959. – 108 с.
1051824
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №315-385. – 1959. – 80 с.
1051825
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №386-478. – 1960. – 140 с.
1051826
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №479-561. – 1961. – 136 с.
1051827
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.3. – 1962. – 60 с.
1051828
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.4. – 1962. – 72 с.
1051829
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.1. – 1963. – 64 с.
1051830
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.2. – 1963. – 64 с.
1051831
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.3. – 1963. – 80 с.
1051832
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.1. – 1964. – 72 с.
1051833
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.4. – 1964. – 64 с.
1051834
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.2. – 1965. – 65 с.
1051835
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.3-4. – 1965. – 80 с.
1051836
   Педагогика и народное образование в социалистических странах. – Москва, 1985. – 282 с.
1051837
  Гликман И.З. Педагогика и научная мода // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 4. – С.14-19.
1051838
  Басова Н.В. Педагогика и практическая психология : Учебное пособие / Н.В. Басова. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 416с. – ISBN 5-222-00465-1
1051839
   Педагогика и психология. – Минск
Вып. 10. – 1977
1051840
  Григорович Л.А. Педагогика и психология : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковская. – Москва : Гардарики, 2006. – 480с. – ISBN 5-8297-0096-4
1051841
  Цалобанов В.В. Педагогика и психология в практике партийной работы. / В.В. Цалобанов. – Л., 1984. – 224с.
1051842
  Купов Д.И. Педагогика и психология в профсоюзной работе / Д.И. Купов. – М, 1983. – 160с.
1051843
  Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : От деятельности к личности: Учеб. пособие для студ., обучающ. по специальностям психологии / С.Д. Смирнов. – 2-е изд., пепераб. и доп. – Москва : Academia, 2005. – 400с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2491-Х
1051844
  Подольская Е.А. Педагогика и психология высшей школы : учебник для вузов / Е.А. Подольская ; Народная укр. акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Харьков : Издательство НУА, 2017. – 413, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 405-408 и в конце модулей. – ISBN 978-966-8558-95-8
1051845
  Деркач А.А. Педагогика и психология деятельности организатора детского спорта / А.А. Деркач, А.А. Исаев. – Москва, 1985. – 335 с.
1051846
   Педагогика и психология игры. – Новосибирск : НГПИ, 1985. – 128, [1] с.
1051847
   Педагогика и психология.. – Алма-Ата, 1969. – 280с.
1051848
  Дахин А.Н. Педагогика и робототехника // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 51-58. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
1051849
  Журавлев В.И. Педагогика и система наук о человеке / В.И. Журавлев. – Москва, 1990. – 168с.
1051850
  Левшин Л.А. Педагогика и современность / Л.А. Левшин. – Москва, 1964. – 360 с.
1051851
  Мелик-Пашаев Педагогика искусства и творческие способности / Мелик-Пашаев. – Москва, 1981. – 96 с.
1051852
  Коротяев Б.И. Педагогика как совокупность педагогических теорий / Б.И. Коротяев. – М., 1986. – 207с.
1051853
  Атанов Г.А. Педагогика как тормоз развития высшей школы / Г.В. Атанов // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 2 : Анатомия американского университета. /Дмитриев Г.Д./. – С.3-17
1051854
  Киряшов Н.И. Педагогика командирской требовательности / Н.И. Киряшов. – М., 1973. – 94с.
1051855
  Мрочек В. и Филиппович Ф. Педагогика математики / В. и Филиппович Ф. Мрочек. – СПб.
1. – 380 с.
1051856
  Столяр А.А. Педагогика математики / А.А. Столяр. – Минск, 1969. – 368с.
1051857
  Столяр А.А. Педагогика математики / А.А. Столяр. – 3-е перераб. и доп. – Минск, 1986. – 416с.
1051858
  Фуше А. Педагогика математики. / А. Фуше. – М., 1969. – 128с.
1051859
  Жуков В.В. Педагогика МЖК / В.В. Жуков. – М., 1988. – 63с.
1051860
  Козлов С.Н. Педагогика на службе лектора / С.Н. Козлов. – М, 1982. – 64с.
1051861
   Педагогика народов мира : История и современность: Учеб. пособие для высш. учеб. завед. – Москва : Педагогическое общество России, 2001. – 576с. – На тит. листе: Международный проект. – ISBN 5-93134-055-6
1051862
   Педагогика наставничества. – М, 1981. – 191с.
1051863
  Маторина О.П. Педагогика начала XXI века: дискуссионные проблемы относительно определения и основных категорий / О.П. Маторина, О.А. Соколова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 8. – С.20-30. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрены основные дискуссионные проблемы на этапе постиндустриального развития российского общества по определению, объекту, предмету и основным категориям педагогической науки.
1051864
  Алиева Л.В. Педагогика пионерского поручения : кн. для учителя / Л.В. Алиева. – Москва : Просвещение, 1990. – 126, [1] с.
1051865
  Карклина С.Э. Педагогика продленного дня / С.Э. Карклина. – М, 1988. – 142с.
1051866
  Пашков А.Г. Педагогика производительного труда / А.Г. Пашков. – М., 1987. – 74с.
1051867
  Безрукова В.С. Педагогика профессионально-технического образования : теорет. основы : текст лекций / В.С. Безрукова ; Свердлов. инж.-пед. ин-т. – Москва : СИПИ, 1989. – 82 с.
1051868
   Педагогика семейного воспитания.. – Минск, 1961. – 52с.
1051869
  Азаров Ю.П. Педагогика семейных отношений / Ю.П. Азаров. – Москва : Знание. – (Народный университет. Педагогический факультет)
Т. 2. – 1977. – 95 с. : ил.
1051870
  Михайловский В.А. Педагогика сотрудничества / В.А. Михайловский. – Х, 1989. – 70с.
1051871
  Мартынова Е.И. Педагогика сотрудничества / Е.И. Мартынова. – Ленинград, 1990. – 46 с.
1051872
  Селевко Г.К. Педагогика сотрудничества и перестройка школы. / Г.К. Селевко, Н.К. Тихомирова. – Ярославль, 1990. – 62с.
1051873
  Венгер Л.А. Педагогика способностей / Л.А. Венгер. – Москва, 1973. – 96с.
1051874
   Педагогика среднего специального образования. – Минск
Вып. 2. – 1982
1051875
  Семенов В.Д. Педагогика среды в условиях развитого социализма / В.Д. Семенов. – Свердловск, 1980. – 72с.
1051876
  Шубинский В.С. Педагогика творчества учащихся. / В.С. Шубинский. – М., 1988. – 79с.
1051877
  Фурсов В.В. Педагогика третьего тысячелетия требует новой парадигмы // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 13-19. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена поиску парадигмы развития новой системы педа-гогики. Рассматриваются основные черты новой педагогики, к которым относятся преемственность более древних форм педагогических систем, а также подвижность, самонастраиваемость, ...
1051878
  Остапец А.А. Педагогика туристско-краеведческой работы в школе / А.А. Остапец. – Москва : Педагогика, 1985. – 104с.
1051879
  Орлов Е.В. Педагогика управления // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 7 (август). – С. 36-39. – ISSN 0321-0383


  Автор рассматривает два основных направления в педагогике, которые определяют ее сущностные характеристики: педагогику взаимодействия и педагогику управления. Второе направление представляется наиболее перспективным в настоящее время и связывается с ...
1051880
  Костенко И.П. Педагогика учебной книги // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-32. – ISSN 1726-6726
1051881
  Визгерд Я.А. Педагогика школы / Я.А. Визгерд, И.А. Малафеев. – Пермь
2. – 1969. – 324с.
1051882
   Педагогика школы : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1977. – 384 с.
1051883
   Педагогика школы.. – Москва, 1978. – 320с.
1051884
   Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2012-
№ 1/2. – 2013
1051885
   Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2012-
№ 3/4. – 2013
1051886
   Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2012-
№ 5/6. – 2013
1051887
   Педагогика, психология.. – Алма-Ата, 1963. – 203с.
1051888
  Цирульников А.М. Педагогика, рожденная жизнью. / А.М. Цирульников. – М., 1988. – 208с.
1051889
  Рейн В. Педагогика. / В. Рейн. – РИга. – 164с.
1051890
   Педагогика.. – М-Л, 1949. – 44с.
1051891
  Казанцев И.Н. Педагогика. / И.Н. Казанцев. – М., 1949. – 104с.
1051892
  Шимбирев П.Н. Педагогика. / П.Н. Шимбирев, И.Т. Огородников. – М., 1954. – 432с.
1051893
   Педагогика.. – М, 1956. – 436с.
1051894
   Педагогика.. – К, 1976. – 375с.
1051895
   Педагогика.. – М, 1978. – 286с.
1051896
   Педагогика.. – М, 1978. – 512с.
1051897
   Педагогика.. – М, 1983. – 231с.
1051898
  Малышев Б.Т. Педагогика. Метод. пособие для слушателей пед. фак-та. / Б.Т. Малышев, М.И. Эскин. – М., 1970. – 140с.
1051899
  Подласый И.П. Педагогика. Новый курс : Учебник для студ. пед. вузов. В 2 кн. / И.П. Подласый. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00174-4, 5-691-00175-2
Кн.1 : Общие основы. Процесс обучения. – 1999. – 576с.
1051900
  Подласый И.П. Педагогика. Новый курс : Учебник для студ. пед. вузов. В 2 кн. / И.П. Подласый. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00174-4, 5-691-00176-0
Кн.2 : Процесс воспитания. – 1999. – 256с.
1051901
  Яблонко В.Я. Педагогике производственного обучения. / В.Я. Яблонко. – К., 1994. – 64с.
1051902
  Алпатов Н.И. Педагогическа деятельность И.Н. Ульянова / Н.И. Алпатов. – 2-е. – Москва, 1956. – 198с.
1051903
   Педагогическая библиография (1941-1949). – Москва : Педагогика
Вып. 1. – 1983. – с.
1051904
   Педагогическая библиография (1941-1949). – Москва : Педагогика
Вып. 3 : Внеучебная (внеклассная и внешкольная) воспитательная работа со школьниками. – 1984. – 56 с.
1051905
   Педагогическая библиография (1941-1949). – Москва : Педагогика
Вып. 5 : Воспитание детей в семье. Психология и физиология детей и подростков. – 1985. – 40 с.
1051906
   Педагогическая библиография (1941-1949). – Москва : Педагогика
Вып. 6 : История педагогики и народного образования. – 1985. – 56 с.
1051907
   Педагогическая библиография (1941-1949). – Москва : Педагогика
Вып. 8 : Методика преподавания русского языка в национальной школе. – 1986. – 32 с.
1051908
   Педагогическая библиография (1941-1949). – Москва : Педагогика
Вып. 10 : Методика преподавания математики в школе. – 1987. – 40 с.
1051909
   Педагогическая библиография (1941-1949). – Москва : Педагогика
Вып. 11 : Методика преподавания ученбных предметов в школе: истории, Конституции СССР, географии, логики, психологии. – 1987. – 48 с.
1051910
   Педагогическая библиография (1941-1949). – Москва : Педагогика
Вып. 12 : Методика преподавания естествознания, физики, химии, геологии и минералогии, астрономии, иностранных языков, физкультуры, военной подготовки учащихся, черчения, рисования, музыки и пения в школе. – 1988. – 88 с.
1051911
   Педагогическая библиография (1941-1949). – Москва : Педагогика
Вып. 13 : Труд в школе. Специальная педагогика. Школьная гигиена. Народное образование в СССР. – 1990. – 112 с.
1051912
   Педагогическая библиография (1941-1949). – Москва : Педагогика
Вып. 14 : Народное образование в СССР. Система дошкольного воспитания. Школа в СССР. – 1990. – 88 с.
1051913
  Иоганзен Б.Г. Педагогическая деятельность и научная организация труда. / Б.Г. Иоганзен. – Томск, 1973. – 62с.
1051914
  Лебедева В.А. Педагогическая деятельность Л.Н.Толстого / В.А. Лебедева. – Тула, 1953. – 40с.
1051915
  Ингенкамп К. Педагогическая диагностика / К. Ингенкамп. – Москва : Педагогика, 1991. – 240с. – ISBN 5-7155-0408-2
1051916
  Баранчук Н.А. Педагогическая концепция подготовки офицерских кадров к организации морально-психологического обеспечения воинских частей РВСН // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 57-59. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ компетентностного подхода в подготовке офицерских кадров к организации морально-психологического обеспечения воинских частей. Описана соответствующая педагогическая концепция, показаны ее содержание и основные направления развития. ...
1051917
  Барабанщиков А.В. Педагогическая культура офицера : научные поиски, войсковой опыт, практические рекомендации, взгляд в будущее / А.В. Барабанщиков, С.С. Муцынов. – Москва : Воениздат, 1985. – 160 с. – (В помощь молодому офицеру)
1051918
  Корчагин Е.А. Педагогическая подготовка будущего преподавателя технического университета / Е.А. Корчагин, Р.С. Сафин, Р.Н. Абитов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 8/9. – С. 36-44. – ISSN 0869-3617


  Рассматривается подготовка преподавателей профессиональных дисциплин для уровней среднего и высшего профессионального образования. Представлена модель подготовки преподавателей колледжей, техникумов и технического университета. В соответствии с моделью ...
1051919
  Алексеев Б.Д. Педагогическая практика по ботанике : опыты и наблюдения : (учебное пособие) / Б.Д. Алексеев ; МВ и ССО РСФСР, ДГУ им. В.И. Ленина. – Махачкала : ДГУ, 1985. – 76 с.
1051920
  Абдуллина А.О. Педагогическая практика студентов : [учеб. пособие для пед. ин-тов] / О.А. Абдуллина, Н.Н. Загрязкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1989. – 173, [2] с. – ISBN 5-09-000943-0
1051921
  Завьялова В.И. Педагогическая практика студентов университета / В.И. Завьялова. – Владивосток, 1983. – 67с.
1051922
  Каптерев П.Ф. Педагогическая психология / П. Каптерев. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Губ. тип.
Ч. 1. – 1883. – [4], IV, 431 с.
1051923
  Соколов П.А. Педагогическая психология : Из пед. чтений на курсах для нар. учителей : С сист. указ. соч. и ст. в журн. по вопросам психологии и педагогики / П.А. Соколов. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмаков и К°, 1913. – X, 294 с.
1051924
  Соколов П.А. Педагогическая психология : Из пед. чтений на курсах для нар. учителей : С сист. указ. соч. и ст. в журн. по вопросам психологии и педагогики / П.А. Соколов. – 6-е изд. (с 5-го изд. без доп.). – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмаков и К°, 1915. – X, 297 с.
1051925
  Молева Н.М. Педагогическая система Академии художеств 18 века / Н.М. Молева, Э.М. Белютин. – М., 1956. – 519с.
1051926
  Гончаров Н.К. Педагогическая система К.Д.Ушинского / Н.К. Гончаров. – Москва, 1974. – 272с.
1051927
  Руднева Е.И. Педагогическая система Н.К.Крупской. / Е.И. Руднева. – М., 1968. – 311с.
1051928
  Лужецкий С.В. Педагогическая система формирования нравственных ценностей у курсантов военных вузов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 236-243. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматривается педагогическая система формирования нравственных ценностей курсантов военных вузов через комплекс взаимосвязанных направлений, важнейшим из которых является целенаправленная воспитательная работа. Выделяются условия успешного ...
1051929
  Тюльков И.А. Педагогическая составляющая фундаментального химического образования / И.А. Тюльков, Я.А. Грицюк, В.В. Лунин // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 3-14. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье описана современная ситуация подготовки педагогических кадров для преподавания химии в школах и вузах. Представлен опыт взаимодействия химического факультета МГУ с факультетом педагогического образования МГУ. Показано, что на химическом ...
1051930
  Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. / М.В. Кларин. – М, 1989. – 75с.
1051931
  Мурадханов М.А. Педагогически высказывания Низами. / М.А. Мурадханов. – Баку, 1947. – 104 с.
1051932
  Грунский Н.К. Педагогические взгляды Л.Н.Толстого / Н.К. Грунский, проф. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1913. – 41 с. – Без. тит. л.
1051933
  Грунский Н.К. Педагогические взгляды Л.Н.Толстого. – 2-е изд. Н.К. Грунский, проф. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1914. – 36 с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
1051934
  Василькова Ю.В. Педагогические взгляды Шарля Фурье / Ю.В. Василькова. – Москва, 1986. – 134с.
1051935
  Белявский Е.В. Педагогические воспоминания : 1861-1902 гг. / Е.В. Белявский. – Москва : Издание ред. журн. "Вестн. воспитания", 1905. – 249 с., 1 л. портр.
1051936
  Гусев Н.Н. Педагогические высказывания Л.Н. Толстого / Н.Н. Гусев. – М, 1928. – 106с.
1051937
  Зябкин В.Е. Педагогические журналы в становлении советской трудовой школы / В.Е. Зябкин. – Киев, 1987. – 102 с.
1051938
  Девятловский Д.Н. Педагогические закономерности процесса праксиологической подготовки студентов / Д.Н. Девятловский, В.В. Игнатова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 15-18. – ISSN 1026-955X


  Представлено аналитическое исследование, цель которого - решение образовательной задачи, связанной с выявлением педагогических закономерностей, оказывающих влияние на процесс праксиологической подготовки студентов. Выявление и характеристика ...
1051939
  Тихомиров Д.И. Педагогические заметки : Из наблюдений по духов.-учеб. заведениям : Духов. уч-ща / Д.И. Тихомиров. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1911. – [2], 120 с.
1051940
  Деревцов А И. Педагогические идеи А.Н.Радищева / А И. Деревцов. – М., 1962. – 91с.
1051941
  Жураковский Г.Е. Педагогические идеи А.С.Макаренко / Г.Е. Жураковский. – М., 1963. – 328с.
1051942
  Медынский Е.Н. Педагогические идеи В.Г.Белинского. / Е.Н. Медынский. – М, 1948. – 20с.
1051943
  Бобровников В.К. Педагогические идеи и деятельность М.В. Ломоносова / В.К. Бобровникова ; под общ. ред. П.К. Гончарова. – Москва : Издательство АПН РСФСР, 1961. – 184 с. : ил.
1051944
  Разумовский Н.Н. Педагогические идеи Н.Г. Чернышевского / Н.Н. Разумовский. – М, 1948. – 479с.
1051945
  Науменко В.П. Педагогические курсы 1897 года в г. Пирятине / Сост. руководителями курсов В.П. Науменком и М.Ф. Базаревичем ; Пирятин. уезд. земство. – Полтава : Типо-лит. Губернского правления, 1898. – [2], 110 с.
1051946
  Алексюк А.Н. Педагогические основы коммунистического воспитания студентов / А.Н. Алексюк; МВ и ССО УССР. Институт повышения квалиф. преподав. обществ наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1984. – 32с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
1051947
  Виноградов И.А. Педагогические основы лекционной пропаганды / И.А. Виноградов. – Москва, 1981. – 64 с.
1051948
  Петрова И.И. Педагогические основы межпредметных связей / И.И. Петрова. – М., 1985. – 79с.
1051949
  Дуранов М.Е. Педагогические основы научно-атеистического воспитания учащейся молодежи / М.Е. Дуранов. – Красноярск, 1985. – 175с.
1051950
  Дмитриев П.А. Педагогические основы обучения личного состава органов внутренних дел : (лекции по теории обучения) / Дмитриев П.А., Тищенко П.И. ; Высш. полит. училище МВД СССР. – Ленинград : [б. и.], 1975. – 91с. – Библиогр.: с. 89-90
1051951
  Бирг Л.Е. Педагогические основы подготовки рабочих кадров на производстве / Л.Е. Бирг. – Москва : Высшая школа, 1976. – 160 с. – (Профпедагогика / Профтехобразование)
1051952
  Алексеев А.И. Педагогические основы предупреждения преступлений органами внутренних дел : учеб. пособие / А.И. Алексеев ; М-во внутр. дел СССР, ВНИИ. – Москва : ВНИИ МВД СССР, 1984. – 90 с.
1051953
  Куликова Л.Н. Педагогические основы самовоспитания ученического коллектива страшеклассников / Л.Н. Куликова. – Владивосток, 1989. – 149с.
1051954
  Приходько Н.И. Педагогические основы ученического самоуправления / Н.И. Приходько. – Москва, 1991. – 125с.
1051955
  Дрешер Ю.Н. Педагогические подходы к формированию здорового образа жизни и их применение в деятельности медицинских библиотек / Юлия Николаевна Дрешер // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 116-121. – ISSN 0869-608Х


  Приводится информация о современных концептуальных моделях здоровья, которые необходимо учитывать при формировании здорового образа жизни (ЗОЖ). Утверждается, что реализация концепции ЗОЖ в современных условиях требует нового подхода, основанного на ...
1051956
  Ананьев Б.Г. Педагогические приложения современной психологии // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 52-59. – ISBN 978-966-222-967-7
1051957
  Измайлова И.К. Педагогические принципы хореографического образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 133-136. – ISSN 2073-8536
1051958
  Зверева Г.А. Педагогические проблемы воспитания бережливости у школьников / Г.А. Зверева. – М., 1983. – 64с.
1051959
  Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления / Д.Б. Кабалевский. – М, 1986. – 192 с.
1051960
  Толстой Л.Н. Педагогические сочинения : Ч. 1-3 / Л.Н. Толстой ; С вступ. статьей ["Объединитель человечества"] проф. С.А. Венгерова, секр. педагог. деят. Толстого и библиогр. указ. А.Г. Фомина. – Санкт-Петербург : Тип. СПб. акц. общ "Слово". – (Издательство газеты "Школа и жизнь")
Ч. 1-3. – 1911. – 413 с. – Бесплатное приложение к журналу "Школа и жизнь". 1011, № 34, 39, 41


  Статьи: Объединитель человечества / С.А. Вергеров; Библиографический указатель / Фомин А.Г. Авт.: Венгеров, Семен Афанасьевич (1855-1920) Фомин, Александр Григорьевич (1887-1939)
1051961
  Толстой Л.Н. Педагогические сочинения : Ч. 1-3 / Л.Н. Толстой ; С вступ. статьей ["Объединитель человечества"] проф. С.А. Венгерова, секр. педагог. деят. Толстого и библиогр. указ. А.Г. Фомина. – Санкт-Петербург : Тип. СПб. акц. общ "Слово". – (Издательство газеты "Школа и жизнь")
Ч. 2. – 1911. – 135-270 с. – Бесплатное приложение к журналу "Школа и жизнь". 1011, № 34, 39, 41


  Статьи: Объединитель человечества / С.А. Вергеров; Библиографический указатель / Фомин А.Г. Авт.: Венгеров, Семен Афанасьевич (1855-1920) Фомин, Александр Григорьевич (1887-1939)
1051962
  Фрёбель Ф. Педагогические сочинения / Фридрих Фрёбель ; пер. с нем. И.Д. Городецкого ; Под ред. Д.Н. Королькова. – 2-е изд. – Москва : Кн-во К.И. Тихомиров. – (Педагогическая библиотека)
Т. 1 : Воспитание человека. – 1913. – [7], 359 с. : порт.
1051963
  Фрёбель Ф. Педагогические сочинения / Фридрих Фрёбель ; Пер. с нем. Н. Н.Соколова. – Москва : Кн-во К.И. Тихомирова. – (Педагогическая библиотека / Под ред. Д.Н. Королькова)
Т. 2 : Детский сад. – 1913. – IV, XI, 581 с.
1051964
  Руссо Педагогические сочинения / Руссо, Ж-Ж. – М
1. – 1981. – 653с.
1051965
  Руссо Педагогические сочинения / Руссо, Ж-Ж. – Москва
2. – 1981. – 336 с.
1051966
  Сорока-Росинский Педагогические сочинения / Сорока-Росинский. – Москва : Педагогика, 1991. – 240 с. – (Педагогические сочинения). – ISBN 5-7155-0316-7
1051967
  Толстой Л.Н. Педагогические статьи : О народном образовании (1862 года); О методах обучения грамот; Воспитание и образование; Прогресс и определение образования; Кому у кого учиться писать; Ясно-Полянская школа; О народном Образовании (статья 1885 г.) / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд. "Посредник", 1911. – 407 с. – (Библиотека нового воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 60)


  Авт. предисл.: Горбунов-Посадов, Иван Иванович (1864-1940)
1051968
  Пискунов М.У. Педагогические требования к подготовке и проведению урока / М.У. Пискунов. – Минск, 1969. – 40с.
1051969
  Газалиев А.М. Педагогические условия качественных изменений профессионального воспитания студентов технического вуза при изучении гуманитарных дисциплин / А.М. Газалиев, В.В. Егоров, Е.Г. Огольцова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 9, сентябрь. – C. 63-69. – ISSN 1026-955X


  Впервые в научной литературе представлено определение роли гуманитарных дисциплин в профессиональном воспитании студентов технического вуза. Выявлены механизмы качественных изменений профессионального воспитания студентов технического вуза при изучении ...
1051970
  Ашихмина Л.П. Педагогические условия повышения эффективности профессиональной ориентации школьников: аспект управления : пособие для студ. / Л.П. Ашихмина ; АПН СССР, НИИ труд. обучения и профориентации. Том. фил., Том. гос. пед. ин-т им. Ленинского комсомола. – Томск, 1990. – 118 с. – Библиогр.: с. 97-105
1051971
  Ерополов Е.П. Педагогические условия самоопределения курсантов военных вузов в профессиональной деятельности // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 253-257. – ISSN 2073-8536
1051972
  Гончар Н.В. Педагогические условия управления созданием и разрешением проблемных ситуаций в учебном процессе как средство повышения эффективности практической подготовки специалистов ( на примере изучения технических наук в вузе ) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гончар Николай Викторович ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – 23, [1] с. – Библиогр.: 11 назв.
1051973
  Васильев Педагогические условия формирования лингвокоммуникативной культуры учащихся технической гимназии / Васильев, З.Ф. Файзуллина // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 39-45
1051974
  Балан Л.А. Педагогические условия формирования у будущих инженеров-программистов готовности к использованию дистанционных образовательных технологий // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 7-11. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
1051975
  Грунский Н. Педагогические характеристики : Из доклада, читан. на собрании преподавателей 8 кл.гимн. в апр. 1906 г. / Н. Грунский, 1906. – [12 c.]. – отд.отт.
1051976
  Трояновский И.И. Педагогические этюды / И.И. Трояновский. – [Москва] : Т-во И.Д. Сытина, 1909. – 128 с. : черт.
1051977
  Трояновский И.И. Педагогические этюды / И.И. Трояновский. – [Москва] : Т-во И.Д. Сытина, 1911. – 127 с. : черт.
1051978
  Трояновский И.И. Педагогические этюды / И.И. Трояновский. – 3-е изд. – Москва : Т-во И.Д. Сытина, 1913. – 128 с. : черт.
1051979
  Гетманец М.Ф. Педагогические этюды / М.Ф. Гетманец. – Харьков : Майдан, 2016. – 164, [2] с. : ил. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-372-685-4
1051980
  Хоменков В.Н. Педагогический анализ культуры общения офицеров бундесвера (Германия) // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский псих.-соц. ун-т. – Москва, 2014. – № 2 (54). – С.128-131. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрываются особенности развития культуры общения офицеров бундесвера, выявляются условия их развития. Культура общения рассматривается как важная задача в воспитании современного офицера. The article describes the features of the ...
1051981
  Ростовцева О.П. Педагогический контроль заведующего учебной частью над работой учителя / О.П. Ростовцева. – М, 1955. – 60с.
1051982
  Герасимов В.Н. Педагогический мониторинг в вузе: сущность, структура, содержание / В.Н. Герасимов, Д.Н. Евгеньев // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 204-214. – ISSN 1811-0916


  В статье проведен анализ особенностей педагогического мониторинга в вузе. Раскрыты принципы, содержание, структура, роль педагогического мониторинга в военном вузе. В настоящей статье повысить качество образования в военном вузе предлагается с помощью ...
1051983
  Карпенко Э.А. Педагогический мониторинг профессиональной подготовки курсантов военных вузов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский псих.-соц. ун-т. – Москва, 2014. – № 2 (54). – С. 243-249. – ISSN 2073-8536


  В работе обосновывается необходимость педагогического мониторинга профессиональной подготовки курсантов военных вузов. Раскрывается основной компонент мониторинга - контроль, который позволяет отражать действительное состояние военного образования ...
1051984
  Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С. Макаренко : книга для учителя: сборник / И.Ф. Козлов. – М., 1987. – 158с.
1051985
  Каптерев П.Ф. Педагогический процесс / П.Ф. Каптерев. – Санкт-Петербург : Изд. журнала "Русская школа", 1905
1051986
  Легенький Г.И. Педагогический процесс / Г.И. Легенький. – Харьков, 1979. – 143с.
1051987
  Лебедев П.С. Педагогический процесс в заочной школе / П.С. Лебедев. – М., 1965. – 116с.
1051988
   Педагогический словарь : в 2-х т. – Москва : Из-во академии пед. наук
Т. 1. – 1960. – 774 с.
1051989
  Киевский педагогический съезд Педагогический съезд 12-19 апреля 1916 года в г. Киеве / Киев. учеб. окр. – Киев : Тип. товарищества И.Н. Кушнирев и К*, 1916. – 48 с.
1051990
  Бордовская Н.В. Педагогический условия эффективности исследовательской деятельности студентов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 9. – С. 70-77. – ISSN 0869-561Х
1051991
  Иегер О. Педагогическое завещание / О. Иегер. – М. – 87с.
1051992
  Куценко В.Г. Педагогическое мастерство лектора / В.Г. Куценко. – Москва, 1981. – 21с.
1051993
  Гасилов Г.В. Педагогическое мастерство наставника / Г.В. Гасилов. – М., 1985. – 96с.
1051994
  Лишевский В.П. Педагогическое мастерство ученого : О преподавательской деятельности профессора А.П. Минакова / В.П. Лишевский. – Москва : Наука, 1975. – 119с.
1051995
   Педагогическое наследие / Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. – Москва : Педагогика, 1989. – 416 с.
1051996
  Добаев К.Д. Педагогическое образование в Кыргызской Республике: проблемы и перспективы развития / К.Д. Добаев, А.К. Чалданбаева // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – C. 11-14. – ISSN 1026-955X
1051997
  Леонтьев А.А. Педагогическое общение / Леонтьев А.А. – Москва : Знание, 1979. – 47 с. – Библиогр.: с. 46. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 1 : Серия "Педагогика и психология")
1051998
  Гофтова Е.И. Педагогическое руководство деятельностью пионерской и комсомольской организаций в школе / Е.И. Гофтова. – Ашхабад, 1978. – 40с.
1051999
  Гореславский С.И. Педагогическое руководство ученической бригадой сельской школы / С.И. Гореславский. – М, 1970. – 126с.
1052000
  Васильев Ю.В. Педагогическое управление в школе: методология, теория, практика / Ю.В. Васильев. – Москва, 1990. – 139 с.
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,