Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1051001
   "Психология как главная наука о психике", или Выводы П. Я. Гальперина // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.14-15. – ISSN 0042-8841
1051002
  Кульчицький С. "Психологічна залежність від Москви обертається малоросійством" / спілкувався Роман Малко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 34 (354), 22-28 серпня. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561
1051003
  Венгренівська М.А. "Психологічна реалія" як структурний елемент тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 60-63. – ISBN 966-7890-03-1
1051004
  Гладишев В.В. "Психологічна реконструкція характеру" головного героя повісті Оноре де Бальзака "Гобсек" / В.В. Гладишев, А.А. Веселкова // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 1. – С. 20-25.
1051005
  Прокопов Д.Є. "Психологічна" інтерпретація критичної філософії І. Канта і розвиток емпіричної психології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  У статті досліджується специфіка розвитку філософської думки у Німеччині кінця XVIII - початку ХІХ століття під кутом зору виникнення і розвитку традиції "психологічних" інтерпретацій кантівської філософії, що представлена іменами Гербарта, Фриза та ...
1051006
  Кобзей Н.В. "Психологічний натуралізм" як вияв еволюції естетичної свідомості В. Винниченка // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 43-49. – (Серія : Філологія)


  Досліджується процес еволюції характеротворення персонажів В. Винниченка у напрямку від соціально-психологічних типів до суто психологічних, що дало змогу ідентифікувати так званий "психологічний натуралізм" в системі ідейно-естетичних переконань ...
1051007
  Данилюк І.В. "Психологія вчинку" і життя Володимира Роменця // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 12-17. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито окремі аспекти наукової спадщини відомого в Україні і за її межами вченого В. Роменця.
1051008
  Немов Р.С. Психология : В 3-х кн.: Учебник для студ. высш. учеб. зав. / Р.С. Немов. – 4-е изд. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00553-7(Кн.1)
Кн.1 : Общие основы психологии. – 2001. – 688с.
1051009
   Психология /с пономерными указателями/ : реферативный журнал, раздел - том. – Москва
№ 2. – 1996
1051010
   Психология /с пономерными указателями/ : реферативный журнал, раздел - том. – Москва
№ 3. – 1996
1051011
   Психология /с пономерными указателями/ : реферативный журнал, раздел - том. – Москва
№ 4. – 1996
1051012
   Психология /с пономерными указателями/ : реферативный журнал, раздел - том. – Москва
№ 5. – 1996
1051013
   Психология /с пономерными указателями/ : реферативный журнал, раздел - том. – Москва
№ 6. – 1996
1051014
   Психология /с пономерными указателями/ : реферативный журнал, отдельный выпуск. – Москва
№ 3. – 1998
1051015
   Психология /с пономерными указателями/ : реферативный журнал, отдельный выпуск. – Москва
№ 5. – 1998
1051016
   Психология аномального развития ребенка : хрестоматия : в 2-х томах : учеб. пособие для студ., обучающихся по направл. и спец. психологии. – Москва : ЧеРо ; МГУ ; Высшая школа. – ISBN 5-88711-182-8( т.1)
Т. 1. – 2002. – 744 с. : илл.
1051017
  Фрейд З. Психология бессознательного / Зигмунд Фрейд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 400с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-91180-425-1
1051018
  Максимов Б.В. Психология бизнеса и предпринимательства / Б.В. Максимов. – Харьков-Севастополь : Фактор, 2002. – 220с. – ISBN 8966-9557-4-5
1051019
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 1/2 : Юбилейный выпуск:К 100-летию со дня рождения А.Н.Леонтьева. – 2003
1051020
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва-Обнинск, 2002-
№ 3. – 2003
1051021
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 2. – 2004
1051022
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 4. – 2004
1051023
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 1. – 2005
1051024
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 2. – 2005
1051025
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 3. – 2005
1051026
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 1. – 2006
1051027
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 2. – 2006
1051028
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 3. – 2006
1051029
  Пелех П.М. Психология в Киево-Могилянской коллегии 17 в. : Автореф... канд.пед.наук: / Пелех П.М.; Науч-исслед.ин-т.психологии. – К, 1949. – 19л.
1051030
  Порус В.Н. Психология в культурно-исторической проекции (размышления над книгой) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 49-57. – ISSN 0042-8744


  Автор размышляет над книгой: В.Зинченко, Б.Пружинин,Т.Щедрина "Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст".
1051031
  Степанова М.А. Психология в образовании: психолого-педагогическое взаимодействие // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 4. – С.76-83. – ISSN 0042-8841
1051032
  Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе : Избранные работы / Ин-т психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины; Г.А. Балл. – Киев : Основа, 2006. – 408с. – ISBN 966-699-161-6
1051033
  Ильин Е.П. Психология взрослости / Е.П. Ильин. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 542, [2] с. : табл. – Приложение: с. 387-503. – Библиогр.: с. 504-542. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-459-00762-6
1051034
  Чалдини Р. Психология влияния = Influence. Science and Practice / Роберт Чалдини ; [ перевел с англ. Е. Волков ]. – 3-е международное изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 1999. – 272 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-8046-0001-X


  Самое информативная и увлекательная работа когда-либо написанная о влиянии людей друг на друга. Для психологов, менеджеров, педагогов, политиков
1051035
  Чалдини Роберт Психология влияния = Influence science and practice / Чалдини Роберт. – 4-е междунар. изд., перераб. и доп. – М.; Санкт-Петербург; : Питер, 2003. – 288с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00218-8


  Самое информативная и увлекательная работа когда-либо написанная о влиянии людей друг на друга. Для психологов, менеджеров, педагогов, политиков
1051036
  Хоган К. Психология влияния = The science of influence : техники манипуляции в бизнесе и личном общении / Кевин Хоган ; [ пер. с англ. О.Л. Пелявского ; под ред. Е.А. Черненко ]. – Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика ; И.Д. Вильямс, 2007. – 352 с. – ISBN 978-5-8459-1117-9
1051037
   Психология внимания. – Москва : ЧеРо, 2001. – 858с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-88711-149-6
1051038
  Калин В.К. Психология воли : сборник научных трудов памяти В.К. Калина / Калин В.К. ; [науч. ред. Н.Ф. Калина]. – Симферополь, 2011. – 208 с. : ил., табл., портр. – Библиогр. в конце части
1051039
  Сапожникова Е.Ш. Психология воспитательного воздействия на младших школьников оценки учителем их знаний : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сапожникова Е. Ш. ; НИИ психологии. – Киев, 1953. – 17 с.
1051040
  Марцинковская Татьяна Давидовна Психология восприятия абстрактного искусства // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 83-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются факторы, способствующие появлению абстрактного искусства, описываются механизмы его восприятия, специфика эстетического восприятия абстрактных и сюжетных художественных произведений. Проводится сравнительный анализ внешней и ...
1051041
  Тихомиров Денис Еварестович Психология восприятия моральных и правовых норм / Тихомиров Денис Еварестович. – Киев : Знание, 1978. – 47с.
1051042
  Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления : Учебное пособие для студ. образовательных учреждений среднего профес. образован., по специальн. "Менеджмент" / Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 512 с. – (Учебники XXI века). – ISBN 5-222-01813-Х


  В учебном пособии анализируется этикет и этика деловых отношений. Для учащихся колледжей, соответствует Госстандарту РФ
1051043
  Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия личности рекламе // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 1-8
1051044
  Гейманс Г. Психология женщины / Г. Гейманс. – С.-Петербург : Изд-во О. Богдановой, 1911. – 248 с.
1051045
   Психология и культура. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 718с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-94723-362-2
1051046
  Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер , В. Юстицкис. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 1999. – 656 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-394-1
1051047
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 1. – 2003
1051048
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 3. – 2003
1051049
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 4. – 2003
1051050
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 5. – 2003
1051051
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 6. – 2003
1051052
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 7. – 2003
1051053
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 9. – 2003
1051054
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 10. – 2003
1051055
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 1. – 2004
1051056
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 6. – 2004
1051057
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 7. – 2004
1051058
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 9. – 2004
1051059
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 10. – 2004
1051060
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 11. – 2004
1051061
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 12. – 2004
1051062
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 1. – 2005
1051063
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 3. – 2005
1051064
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 4. – 2005
1051065
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 5. – 2005
1051066
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 6. – 2005
1051067
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 10. – 2005
1051068
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 11. – 2005
1051069
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 2. – 2006
1051070
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 5. – 2006
1051071
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 6. – 2006
1051072
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 10. – 2006
1051073
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 1. – 2007
1051074
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 2. – 2008
1051075
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 5. – 2008
1051076
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 6. – 2008
1051077
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 7. – 2008
1051078
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 8. – 2008
1051079
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 9. – 2008
1051080
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 10. – 2008
1051081
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 11. – 2008
1051082
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 12. – 2008
1051083
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 1 (73). – 2009
1051084
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 2 (98). – 2011
1051085
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 5 (101). – 2011
1051086
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
№ 8 (104). – 2011
1051087
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
№ 6 (114). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1051088
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 9 (117). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1051089
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 10 (118). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1051090
  Делавинья С. Психология и экономика: результаты эмпирических исследований. Ч. 3. Нестандартное принятие решений и реакция рынка // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 82-106. – ISSN 0042-8736
1051091
   Психология индивидуальных различий : Учебное пособие для студ. высш. учеб. зав., обучающ. по направлениям и специальностям психологии. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва : ЧеРо, 2002. – 776с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-88711-178-Х
1051092
  Ковалев А.Г. Психология личности : Учебное пособие / А.Г. Ковалев; Щербаков А.И. – Ленинград, 1963. – 264с.
1051093
   Психология личности : Словарь-справочник. – Киев : Рута, 2001. – 293с. – ISBN 966-7795-11-X
1051094
   Психология личности в трудах отечественных психологов. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 480с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-8046-0170-9
1051095
  Харрис Р. Психология массовой коммуникации = A cognitive Psychology of Mass Communication / Р. Харрис. – Санкт-Петербург. Москва : Прайм-Еврознак. Олма-Пресс. – (Секреты психологии). – ISBN 5-93878-033-0
4-е международное изд. – 2002. – 448с.
1051096
   Психология мотивации и эмоций : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению и специальностям психологии. – Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : ЧеРо ; Омега-Л ; МПСИ, 2006. – 752с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-88711-228-X
1051097
  Розин В.М. Психология на перепутье (виртуальный диалог психолога с методологом) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 92-104. – ISSN 0042-8744
1051098
  Ханин Ю.Л. Психология общения в современной деятельности. : Автореф... Доктора психол.наук: 19.00.05 / Ханин Ю.Л.; ЛГУ. – Л, 1986. – 43л.
1051099
  Почебут Л.Г. Психология общества и социальный капитал // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 18-25. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1051100
  Алексанянц К.А. Психология овладения письменной речью иностранного языка на начальном этапе обучения в средней школе : Дис. ... канд. пед. наук / Алексанянц К.А. ; КГУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1953. – 310л. – Бібліогр. : л. 1-10
1051101
  Субботский Е.В. Психология отношений партнерства у дошкольников / Е.В. Субботский. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1976. – 144 с. : табл. – Библиогр.: с. 139-143
1051102
   Психология ощущений и восприятия : Учебное пособие для студ. высш. учеб. зав., обучающ. по направлениям и специальностям по психологии. – 2-е изд., исправ. и допол. – Москва : ЧеРо, 2002. – 610с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-88711-177-1
1051103
   Психология ощущений и восприятия : хрестоматия / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. психологии ; под ред.: Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В.Любимова, М.Б. Михалевской, Г.Ю. Любимовой. – Изд. 3-е, перер. и доп. – Москва : АСТ ; Астрель, 2009. – 687, [1] с., [4] с. илл. : ил., табл. – (Серия "Хрестоматия по психологии"). – ISBN 978-5-17-060042-7 ; 978-5-271-24169-7
1051104
   Психология памяти : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающ. по направлениям. – 3-е изд. – Москва : ЧеРо, 2002. – 816с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-88711-176-3
1051105
  Жигулин А.А. Психология правовой культуры подрастающего поколения // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 32-36. – ISSN 1026-955X


  В статье рассматривается психология правовой культуры подрастающего поколения, дана характеристика правовой культуры личности и выделяются основные психологические механизмы интериоризации правовых норм.
1051106
  Чубуков В.П. Психология привычек в умственном труде старших школьников : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: / Чубуков В.П.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемекина. – Саратов, 1953. – 18 с.
1051107
  Мамедов Иса Новруз оглы Психология прилежания (на материале 1-3 классов) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Мамедов Иса Новруз оглы; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 35л.
1051108
   Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 512с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-272-00398-5
1051109
   Психология развития. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 512с. – (Хрестоматия). – ISBN 5-318-00117-3
1051110
  Стерн В. Психология раннего детства до шестилетнего возраста / Вильям Стерн ; перевод М.А. Энгельгардта. – Петроград, 1915. – 318 с. – Приложение: с. 311-318 ; С использованием в качестве материала ненапечатанных дневников Клары Стерн
1051111
  Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR : учебное пособие / И.Ш. Резепов. – Москва : Дашков и К, 2008. – 224с. – ISBN 978-5-91131-617-4
1051112
  Ольсевич Ю. Психология рынка и экономическая власть (о психологическом подходе А. Гринспена к анализу экономических проблем) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 99-118. – ISSN 0042-8736
1051113
  Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: брачно-семейные отношения / Л.А. Коростылева; Санкт-Петербургский госуд. ун-тет. – Санкт-Петербург : С.-Петербургский ун-т, 2000. – 292с. – ISBN 5-288-02806-0
1051114
   Психология семьи : Сборник статей. – Москва : Вопросы психологии, 2002. – 160с. – (Б-ка журнала "Вопросы психологии")
1051115
  Федотова Т.Н. Психология советского юношества по роману А.Фадеева "Молодая гвардия" (к вопросу о психологии героизма). : Автореф... канд. пед.наук: / Федотова Т.Н.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. пед. и психологии. – Одесса, 1954. – 16л.
1051116
  Фирсов М.В. Психология социальной работы : содержание и методы психосоциальной практики : учеб. пособие для студ. ф-тов социальной работы / М.В. Фирсов, Б.Ю. Шапиро ; [ред. В.В. Михеева ; отв. ред. В.Г. Щербакова] ; Московский гос. социальный ун-т. – Москва : Academia, 2002. – 192 c. : табл. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0842-6
1051117
  Стюарт Психология старения / Стюарт, Гамильтон Ян -; Пер. с англ. А.Дмитриева. – 3-е междунар.изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 256с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00475-Х
1051118
  Соснин В.А. Психология суицидального терроризма в XXI веке: исторические параллели и современные геополитические тенденции // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 4. – С. 30-44. – ISSN 0205-9592
1051119
  Аргайл М. Психология счастья = The psychology of happiness / Майкл Аргайл ; [ пер. с англ. А. Лисицына ]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 272с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00370-5
1051120
  Кубинева Л.А. Психология формирования первичных нравственных представлений на занятиях пением. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Кубинева Л.А.; Ярослав. гос. пед. ин-тут им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1972. – 22л.
1051121
  Базыма Б.А. Психология цвета: теория и практика / Б.А. Базыма. – СПб : Речь, 2005. – 205с. – (Психологический прктикум). – ISBN 5-9268-0363-2
1051122
  Рыбалка В.В. Психология чести и достоинства личности: культурологические и аксиологические аспекты : научно-методическое пособие / В.В. Рыбалка ; МОНУ ; Нац. академия педагогических наук Украины ; Украинский научно-методический центр практической психологии и социальн. работы ; Ин-т пед. образования и образования взрослых, Ин-т одаренного ребенка. – Одесса : Інтерпрінт, 2010. – 414 с. – ISBN 978-966-2139-17-4
1051123
  Семиченко В.А. Психология эмоций / В.А. Семиченко. – Луганск, 1996. – 67с.
1051124
  Изард Э.К. Психология эмоций = The psychology of emotions / Кэррол Э. Изард. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 464с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-314-00067-0
1051125
  Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь = Emotions revealed / Пол Экман ; [под науч. ред. Е.П. Ильина ; пер. с англ. В. Кузин]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2010. – 333, [3] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 313-333. – (Сам себе психолог). – ISBN 978-5-49807-705-5
1051126
  Алетед Я. Психология,социология, общество: модели мотивации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.17-28. – ISSN 0132-1625
1051127
  Смит Н. Психология. Современные системы = Current systems in psychology : История. Постулаты. Практика. / Ноэль Смит ; [ пер. с англ. под общей ред. А.А. Алексеева ]. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 544 с. – (Психология - лучшее). – ISBN 5-93878-325-9


  Слушателям и преподавателям факультетов психологии.
1051128
  Карпенко З. Психологі творчості В.А. Роменця в постнекласичному художньо-філософському дискурсі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 57-62. – ISSN 1810-2131
1051129
  Присяжнюк А. Психологізм "Непроханої повісті" Ніджьо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 68-71. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено елементи психологізму у тексті "Непроханої повісті" Ніджьо - сповідальність як психологічну інтроспекцію, способи фіксації психологічних станів (мова, повторювані образи-символи, поетичні вставки, мотив тісного зв"язку людини й ...
1051130
  Гоян І.М. Психологізм в західноєвропейській філософії XIX - початку XX століття : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Гоян Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 439 л. – Бібліогр.: л. 404-439
1051131
  Гоян І.М. Психологізм в західноєвропейській філософії XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Гоян Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 31 назва
1051132
  Щелкунова О. Психологізм головного героя повісті Тараса Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 269-275


  У статті досліджується психологізм головного героя повісті Тараса Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали", виокремлюються основні форми психологізму, аналізуються зовнішні прояви внутрішнього світу героя, систематизуються основні риси ...
1051133
  Василюк В. Психологізм дитячих оповідань І.Я. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 58-61. – ISBN 966-594-298-0
1051134
  Тішкіна О.М. Психологізм зображення героїв в оповіданнях "Син" В. Підмогильного й "Ідеальний батько" Л. Яновської // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 195-201. – ISBN 978-966-551-315-5
1051135
  Тютюнник О. Психологізм малої прози О. Гончара та І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 178-181
1051136
  Сокіл В. Психологізм наративів про голодомор // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 468-474
1051137
  Сивкова І. Психологізм повістей Миколи Чернявського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 165-172. – Бібліогр.: С.172
1051138
  Габдукаєва О. Психологізм повісті Т. Шевченка "Художник" та М. Гоголя "Портрет" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-5. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про тип психологічного аналізу, зображальні засоби мотивації поведінки героїв в однотипних за проблематикою та художньою емоцією повістях Т. Шевченка "Художник" та М. Гоголя " Портрет". Аналізовані твори демонструють як різні форми вираження ...
1051139
  Лівицька І.А. Психологізм прози Леоніда Первомайського: теоретичний аспект / Інна Лівицька. – Кіровоград : Поліграф-Терція, 2007. – 164с. – ISBN 966-96-201-6-3
1051140
  Угляй Л.В. Психологізм прози Тоні Моррісон : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Угляй Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 203-231
1051141
  Угляй Л.В. Психологізм прози Тоні Моррісон : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Угляй Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1051142
  Перцева В. Психологізм ранньої прози Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 281-285. – ISSN 0130-528Х
1051143
  Ушневич С. Психологізм романного часопростору Віктора Домонтовича в контексті інтелектуальної прозхи початку ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 131-135. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1051144
  Сивкова І. Психологізм роману Івана Франка "Перехресні стежки" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 64-81. – (Філологічні науки)
1051145
  Кодак М.П. Психологізм соціальної прози / М.П. Кодак. – К., 1980. – 164с.
1051146
   Психологізм та антипсихологізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 878-879. – ISBN 966-316-069-1
1051147
  Лепьохін Євген Психологізм та історизм в оповіданні "Собака" В. Підмогильного й новелі "Зрадлива жінка" А. Камю // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1051148
  Балла Е. Психологізм та ліризм: прийоми кореляції (на прикладі новели Івана Чендея "Син") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 26-30.
1051149
  Сокол Г.Р. Психологізм та філософське спрямування ранньої прози Галини Журби // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 98-101. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті розглядаються новели Галини Журби "Свято" та "Ассирійська легенда" крізь призму психологізму. Простежено домінанти художньо-образної організації текстів творів і зроблено висновок про наявність у стильовій палітрі авторки рис пізнього ...
1051150
  Загороднюк Василь Психологізм творчості Михайла Стельмаха : Монографія / Загороднюк Василь. – Київ : Акцент, 2002. – 192с. – ISBN 966-95944-2-1
1051151
  Рог Г.В. Психологізм творчості Пеямі Сафа: до питання формування нового естетичного простору // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 165-174. – ISSN 1682-671Х
1051152
  Поліщук В. Психологізм у новелістиці Михайла Старицького // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 71-75. – (Філологічні науки)
1051153
  Музика Т.Є. Психологізм художнього зображення представників тотальної влади у романі Василя Барки "Жовтий князь" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 135-141. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1051154
  Кущ Є.О. Психологізм як елемент поетики творів Любові Пономаренко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (371/372). – С. 52-58
1051155
  Хом"як Т.В. Психологізм як один із засобів характеротворення образу Роксолани (за романом О. Назарука "Роксоляна") // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 246-251. – (Філологічні науки ; № 2)
1051156
  Муввафак Т. Психологізм як основа побудови модерністського тексту в оповіданні Вірджинії Вулф "Пляма на стіні" ("The Mark on the Wall") // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 39-45. – ISSN 2075-1486
1051157
  Кіт Н.О. Психологізм як передумова реалізації цільового призначення журналу для дошкільників // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 107-109


  Сформульовано основні психологічні принципи розробки та втілення концепції національного періодичного видання для дітей дошкільного віку, що забезпечують максимально повну реалізацію його цільового призначення відповідно до головних завдань дошкільного ...
1051158
  Полєщук Г. Психологізм як соціальнокомунікаційний інструмент у прозових творах Миколи Вінграновського // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 156-178. – ISBN 978-966-8299-26-2
1051159
  Осадча О. Психологізований ЧАС у науково-фантастичному дискурсі («Крок вікінга» Н. Околітенко) // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 267-272. – ISBN 978-617-7480-12-8
1051160
   Психологічна адаптація студентів першого курсу до умов навчання у вищому закладі освіти : Збірник наукових статей. – Луцьк : Вежа, 1999. – 91с. – ISBN 966-7294-26-9
1051161
  Павлов О. Психологічна антропоморфна модель світу в українському фольклорі (на прикладі архетипу світового дерева) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 197-201.
1051162
  Чуйко О. Психологічна безпека в умовах конкурентної взаємодії студентської молоді // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 144-149. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
1051163
  Ткачишина О.Р. Психологічна безпека особистості та явища стереотипізації у сучасному інформаційному середовищі // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 277-281. – ISSN 2518-7503
1051164
  Апішева А.Ш. Психологічна безпека суб"єктів освітнього середовища вищого навчального закладу // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 55-56. – ISBN 978-617-7528-36-3
1051165
  Харченко А.С. Психологічна беспека особистості викладача вишу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 433-451. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1051166
  Костюченко О.М. Психологічна беспека у професійній діяльності сучасного журналіста // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С.92-98. – ISBN 978-617-7009-07-7
1051167
  Артьомов В.Л. Психологічна війна в стратегії імперіалізму / В.Л. Артьомов. – Київ, 1984. – 175с.
1051168
  Дзюба М.Т. Психологічна війна, як засіб досягнення політичних цілей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-35. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглянуто сутність психологічної війни, як засобу досягнення політичних цілей, види інформаційно-психологічного впливу, моделі органів психологічної війни. The article is devoted the contest of psychological war, as the way wanted ...
1051169
  Карамушка Т.В. Психологічна готовність аспірантів до здійснення професійної кар"єри: зв"язок з креативним потенціалом кафедри // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 108-113. – ISSN 2310-4368
1051170
  Сурмяк Ю.Р. Психологічна готовність викладачів ВНЗ до організації самвиховання студентської молоді / Ю.Р. Сурмяк, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 343-353. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1051171
  Поліщук В.М. Психологічна готовність вчителя до праці в школі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.8-11
1051172
  Чамата П.Р. Психологічна готовність дітей до праці / П.Р. Чамата. – К, 1960. – 36с.
1051173
  Черняк А.І. Психологічна готовність до діяльності в особливих умовах як предмет психологічного дослідження / А.І. Черняк, В.А. Молотай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-98. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність і структура психологічної готовності військовослужбовців Внутрішніх військ, виходячи зі специфіки їхньої діяльності. The article deals with the essence and structure of psychological preparedness of servicemen in the ...
1051174
  Чудакова В. Психологічна готовність до інноваційної діяльності та конкурентноздатність персоналу - головний ресурс організаційного розвитку // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12). – С. 100-127. – ISSN 2310-1598
1051175
  Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці. / В.О. Моляко. – К., 1989. – 43с.
1051176
  Булатевич Н.М. Психологічна готовність до школи: діагностика та шляхи формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні підходи до розуміння психологічної готовності до навчання у школі. Визначено головні критерії та запропоновано програму діагностики психологічної готовності до навчання. Наводяться результати апробації діагностичної програми вивчення ...
1051177
  Євмєшкіна О.Л. Психологічна готовність керівника органу державної влади до управлінської діяльності у змінному середовищі // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 106-114. – (Серія "Управління" ; вип. 1)
1051178
  Філь О.А. Психологічна готовність керівників до забеспечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін: когнітивна складова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 294-300. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1051179
  Онуфрієва Л.А. Психологічна готовність майбутніх фахівців соціономічних професій до професійно діяльностії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 374-383. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1051180
  Козловська Е.В. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Козловська Е.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 208 л. + Додаток: л. 159-193. – Бібліогр.: л. 194-208
1051181
  Козловська Е.В. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козловська Е.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1051182
  Добрянський О. Психологічна готовність прокурорів до професійної діяльності в екстремальних умовах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8. – С. 43-50
1051183
  Помиткін Е.О. Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості : посібник / Едуард Помиткін ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-143. – ISBN 978-966-189-238-4
1051184
  Дегтяренко М. Психологічна діагностика кандидатів на посаду судді та осіб, що претендують на заміщення вакантних посад у суді, як необхідна передумова відбору кваліфікованих судових кадрів // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 45-48
1051185
  Сурнін А.О. Психологічна діагностика професійно значимих якостей суддів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 41-47.
1051186
  Манова-Томова Психологічна діагностика раннього віку. / Манова-Томова. – Київ, 1978. – 167 с.
1051187
  Гулько Г.О. Психологічна діагностика форми мотивації досягнення: авторський інструментарій // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 74-80. – ISSN 2310-4368
1051188
  Вержиховська О.М. Психологічна діяльність як першочерговий компонент психолого-педагогічної підготовки розумово відсталих дітей до навчання у школі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 103-104
1051189
   Психологічна допомога в кризових ситуаціях / Уварова С.Г. [та ін.] ; [голов. ред. Уварова С.Г. ; наук. ред. Уварової С.Г., Пилипенко Н.Г. ; ред. Суполкіна Н.Г.] ; Укр. асоц. психоаналізу ; Міжнар. ін-т глибин. психології ; Міжнар. федерація психоаналізу. – Київ : ПВНЗ МІГП, 2016. – 227, [13] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-97479-2-1
1051190
  Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н.Ф. Шевченко ; Держ. ВНЗ "Запорізький нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 184, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 166-169. – ISBN 978-966-599-430-5
1051191
  Ільченко Н.В. Психологічна допомога дітям в умовах надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 23
1051192
   Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки : метод. посібник / [Кісарчук З.Г. та ін.] ; за заг. ред. З.Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Логос, 2015. – 232 с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 232. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-952-0
1051193
  Морозова О.І. Психологічна допомога населенню, постраждалому внаслідок надзвичайної ситуації / О.І. Морозова, І.Й. Павко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 32-36
1051194
  Кунгурцева Л.В. Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату : монографія / [Кунгурцева Л.В., Бажанюк В.С., Камишин В.В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 241, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с.171-190. – ISBN 978-966-2633-41-2
1051195
  Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості : Hавч.посібник для студ.старш.курсів психолог.фак.та відділень ун-тів / О.Ф. Бондаренко; Міжнар.фонд "Відродження",прогр."Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Харків : Фоліо, 1996. – 238с. – ISBN 966-03-0011-5
1051196
   Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах : тези Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29-30 жовт. 2015 р.) / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України", Благодійна орг. "Благодійний фонд Український дім" [та ін.] ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін. ; за наук. ред.: С.Д. Максименко, З.Г. Кісарчук]. – Київ : Логос, 2015. – 85, [1] с. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 978-966-171-953-7
1051197
  Цільмак О.М. Психологічна допомога особистості, яка переживає кризу "хвороба досягнення" // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 151-156. – ISSN 1727-1584
1051198
   Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій : метод. посібник / [З.Г. Кісарчук та ін.] ; за заг. ред. З.Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Логос, 2015. – 206, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 206. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-878-3
1051199
  Кісарчук З.Г. Психологічна допомога постраждалим унаслідок стресових, травмівних подій: досвід, узагальнення, висновки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – C. 8-33. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
1051200
  Пархомчук О.І. Психологічна допомога у системі кримінально-процесуальних відносин // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 111-113. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1051201
  Данилюк І.В. Психологічна думка в Західній Україні (остання чверть XIX- перша половина XX століття) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 93-100. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються різні підходи до вивчення психологічної думки в Західній Україні в останній чверті ХІХ століття та першій половині ХХ століття. Аналіз психологічних ідей ґрунтується на творчості Ольги Кобилянської. Висновок автора полягає в тому, що ...
1051202
   Психологічна експертиза в слідчій практиці. – К., 1993. – 56с.
1051203
   Психологічна енциклопедія. – Київ : Академвидав, 2006. – 424с. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 966-8226-30-5
1051204
  Барко В.І. Психологічна ефективність програми розвитку управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ України / В.І. Барко, В.С. Лапчук // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 169-178. – ISSN 2414-4207
1051205
  Пічурін В.В. Психологічна і психофізична підготовка як складова фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 11. – С. 44-49. – ISSN 1818-9172
1051206
  Пічурін В.В. Психологічна і психофізична підготовка як фактор зниження особистісної тривожності у студентів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 46-51. – ISSN 1818-9172
1051207
  Гострик Л. Психологічна і семантична основа образів інтимної лірики Дмитра Павличка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 3-11. – Бібліогр.: С.11
1051208
  Любіна Л.А. Психологічна компетентність викладача ВНЗ / Л.А. Любіна, М. Тимофієва // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення : (матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю), м. Мелітополь, 27-29 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін.] ; [редкол.: Л.А. Найдьонова, О.В. Федорова, В.І. Лисенко ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : Україна, 2016. – С. 22-23
1051209
  Микитюк Г. Психологічна компетенція викладача як чинник гуманізації педагогічної освіти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.492-498. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1051210
  Щербан Т.Д. Психологічна концепція підготовки фахівця в умовах інтеграції України в європейський освітній простір // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 155-169. – ISSN 2218-5348
1051211
  Титарчук О.І. Психологічна концепція часу у вченні Аврелія Августина // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 148-151. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1051212
  Волошко Н.І. Психологічна культура здоров"я : навчально-методичний посібник / Н.І. Волошко ; Академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-675-545-5
1051213
  Чепелєва Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя / Н.В. Чепелєва. – Київ, 1989. – 32 с.
1051214
  Юрчинська Г.К. Психологічна культура на автотранспортних шляхах як одна із умов беспеки держави в період подолання економічної кризи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 202-211. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1051215
  Видра О.Г. Психологічна культура особистості майбутнього вчителя трудового навчання / О.Г. Видра ; Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чернігівський державний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-7743-70-3
1051216
  Когут О. Психологічна культура особистості у кризовому суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 69-74. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню моделей адаптації особистості у кризовому суспільстві в аспекті розвитку психологічної культури особистості. Статья посвящена исследованию моделей адаптации личности в кризисном обществе в аспекте развития психологической ...
1051217
  Вілюжаніна Т.А. Психологічна культура учасників освітнього процесу у вищому навчальному закладу // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2011. – Вип. 1 : Видання присвячене 20-річчю Маріупольського університету. – С. 147- 156. – ISSN 2078-1687
1051218
  Шапран Т. Психологічна модель внутрішнього конфлікту особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 161-164. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті подано синонімічну низку поняття "внутрішньоособистісний конфлікт" у психологічній літературі. Виявлено та описано характеристики протиборчих сил внутрішньоособистісної конфліктної взаємодії. Проаналізовано та класифіковано психологічні ...
1051219
  Костюк Г.С. Психологічна наука служить практиці. / Г.С. Костюк. – К., 1967. – 63с.
1051220
   Психологічна наука, вчитель, учень. – К., 1979. – 182с.
1051221
  Куца О.М. Психологічна новела в творах Галини Тарасюк : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 222- 226
1051222
  Добржанська О.Л. Психологічна операція США в Афганістані "Непохитна свобода" 2001-2002рр. / О.Л. Добржанська, О. Сидоренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 347-350
1051223
  Янковчук М.М. Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованих дітей // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (121). – С.68-71
1051224
  Заїка В. Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованних дітей / В. Заїка, С. Мерцалов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (121). – С.10-16
1051225
  Дуткевич Т. Психологічна організація навчально-пізнавальної співпраці учнів на уроках української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст.
1051226
  Полозенко О.В. Психологічна освіта у профільних вищих навчальних закладах // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 64-70
1051227
  Моклиця М.В. Психологічна основа варіативності імпресіоністського стилю // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 155-161. – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено різні версії імпресіоністського стилю, відмінність між якими пояснено різними механізмами процесу творчості, внаслідок якого формується твір. Автентичний імпресіоністський опис (пейзаж) сформований на основі інтуітивного процесу ...
1051228
  Корман М. Психологічна оцінка грошей / М. Корман, С. Семенків, О. Ребуха // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 52-55


  Аналізується психологія грошей як розділ економічної психології, простежується ставлення особистості до грошей.
1051229
  Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками : Hавчальний посібник / О.В. Проскура; Міжнар.фонд "Відродження",прогр."Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Київ : Освіта, 1998. – 199с. – ISBN ISBN 966-04-0294-5
1051230
  Зонь В.В. Психологічна підготовка майбутніх офіцерів до виконання своїх обов"язків за умов миротворчих операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-89. – Бібліогр.: С. 92 (14 назв). – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти психологічної підготовки військовослужбовців до виконання своїх обов"язків в умовах миротворчих операцій The article deals with some aspects of psychological training of future officers to accomplish their duties in ...
1051231
  Чернишова Є.Р. Психологічна підготовка науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти до професійної діяльності / Є.Р. Чернишова, О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 79-83. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1051232
  Ситнік В.С. Психологічна підготовка обслуговування персоналу морського транспорту в системі навчальної діяльності студентів профтехучилища. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Ситнік В.С.; Південнноукраїн.держ.пед.ун-т. – Одеса, 2000. – 18л. – Бібліогр.:с.15
1051233
  Ситнік С.В. Психологічна підготовка обслуговуючого персоналу морського транспорту в системі навчальної діяльності студентів профтехучилища : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.07 / Ситнік С.В.;Південноукраїн.держ.пед.ун-тет ім.К.Д.Ушинського. – Одеса, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15
1051234
  Москальов М.В. Психологічна підготовка педагогічних працівників до управління змінами в освітніх організаціях // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 212-220. – ISSN 2078-1687
1051235
  Кушнірова Т. Психологічна підготовка працівників соціально-психологічної служби установ виконання покарань до дій в екстремальних ситуаціях службової діяльності / Т. Кушнірова, М. Чичуга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 74-77. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано основні поняття психологічної готовності працівників правоохоронних органів до дій в екстремальних ситуаціях. Визначено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на психологічну готовність працівників СПС УВП до дій в ...
1051236
  Лучко М. Психологічна підготовка ревізора як складова його професіоналізму / М. Лучко, Я. Мех // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 129-136. – ISSN 1810-2131
1051237
  Онищенко І.М. Психологічна підготовка спортсмена / І.М. Онищенко. – К, 1969. – 115с.
1051238
  Стеблюк М.І. Психологічна підготовка як фактор стійкості роботи об"єктів цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 21-23 : фото
1051239
  Васютинський В.О. Психологічна правда про індивідуалізм і колективізм : монографія / В.О. Васютинський ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2016. – 137, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 129-137. – ISBN 978-966-8063-77-11
1051240
  Щербина Л.Ф. Психологічна практика в світлі постнекласичних наукових теорій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 10 (187). – C. 1-4
1051241
  Прахова С.А. Психологічна природа, зміст та структура феномену фрустрації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 207-216. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1051242
  Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика вживання підлітками алкоголю та наркотиків / Н.Ю. Максимова. – Киев, 1997. – 208с. – ISBN 966-7038-02-5
1051243
  Титаренко Т.М. Психологічна профілактика стресових перевантажень серед шкільної молоді : Науково-методичний посіб. для практичних психологів, соціальних працівників, учителів та працівників служб у справах неповнолітніх / Академія пед. наук України; Ін-т соціальної та політичної психології; Т.М. Титаренко, Л.А. Лєпіхова. – Київ : Міленіум, 2006. – 204с. – ISBN 966-8063-89-0


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
1051244
  Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді : Методичні рекомендації / В. В. Рибалка; Академія пед. наук України. Інститут педагогіки і психології професійної освіти; КФ ВМУРоЛ "Україна". – Київ-Кременчук, 2007. – 68с. – ISBN 978-966-8931-21-5
1051245
  Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / Валентин Рибалка. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
1051246
  Лісновська Л. Психологічна реабілітація та ресоціалізація осіб, залежних від вживання психоактивних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-49. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В статті розглядається необхідність створення певного терапевтичного середовища, що являє собою сукупність об"єктивних факторів, об"єднаних у програму і спрямованих на подолання дисфункційних проявів з метою формування соціально прийнятних особистісних ...
1051247
  Гошовська Д.Т. Психологічна реінтеграція особистості в умовах глобальних трансформацій: засадничі положення / Д.Т. Гошовська, Я.О. Гошовський // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 134-142. – ISSN 2219-2654
1051248
  Маковійчук Р. Психологічна робота з різними категоріями засуджених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито процедуру експериментального дослідження в межах психодіагностичної програми розвитку ефективності ресоціалізації засуджених. Отримані дані свідчать про найбільш поширені психологічні розбіжності серед груп засуджених із подібними ...
1051249
  Леженіна Л.М. Психологічна симптоматика емоційного вигорання у слідчих служби беспеки України // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 153-160. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1051250
  Кеба Д.О. Психологічна складова образу персонажа в романах Ф. Кафки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 68-69
1051251
  Валевська І.А. Психологічна складова спеціальних інформаційних операцій // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 54-55
1051252
  Панок В.Г. Психологічна служба : навч. посібник [для студентів і викладачів] / В.Г. Панок ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – Вид. 2-ге, стер. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2013. – 325, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2771-21-3
1051253
   Психологічна служба : підручник / [В.Г. Панок та ін.] ; за наук. ред. В.Г. Панка ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; ГО "Всеукр. асоц. практикуючих психологів". – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 361, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, аннот. парал. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-521-691-9
1051254
  Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: практикум з навчального курсу для практичних психологів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Строяновська. – Київ : Каравела, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 167-175. – ISBN 978-966-2229-13-4
1051255
  Скоков С.І. Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої системи України // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.54-58
1051256
  Панок В. Психологічна служба системи освіти і виклики сьогодення // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 44-51. – ISSN 1819-7329
1051257
  Фурман А.В. Психологічна служба університету: від моделі до технології / А.В. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 80-105. – ISSN 1810-2131
1051258
   Психологічна спадщина К.Д.Ушинського. – К., 1963. – 234с.
1051259
  Гаєвська Н.М. Психологічна спрямованість жіночих образів у збірці "З непокритою головою. Українська жіноча проза" (К., 2013) / Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 173-179


  У статті йдеться про психологічну спрямованість жіночих образіву збірці "З непокритою головою". В статье речь идет о психологизме женских образов на основании книги "З непокритою головою". The article deals with psychological characteristics of ...
1051260
  Антонова-Турченко Психологічна стабілізація особистості вчителя зони радіологічного контролю / Антонова-Турченко. – Київ, 1997. – 180с.
1051261
  Дмитрієв В.Ю. Психологічна структура архетипу сім"ї у індивідуальній свідомості сучасного подружжя / В.Ю. Дмитрієв, К.Б. Тузов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.38-46. – (Психологічні науки)
1051262
  Лонська Є.В. Психологічна структура мотивації до саморозвитку жінок-жертв домашнього насильства : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / Лонська Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 179 л. + Додатки : л. 173-179. – Бібліогр.: л. 156-172
1051263
  Лонська Є.В. Психологічна структура мотивації до саморозвитку у жінок-жертв домашнього насильства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Лонська Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 5 назв.
1051264
  Волошко Н.І. Психологічна структура особистісних змін у хворих на гіпертензію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-58. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)
1051265
  Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності : Навчальний посібник / В.А. Семиченко, В.С. Заслуженюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-154-2
Ч.1. – 2000. – 217 с.
1051266
  Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності : Навчальний посібник / В.А. Семиченко, В.С. Заслуженюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-154-2
Ч.2. – 2001. – 230 с.
1051267
  Білоус Р.М. Психологічна структура та ознаки професійного наміру особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (145). – С. 70-75
1051268
  Корабльова Н.С. Психологічна суб"єктивність як оптична метафора в дискурсивній психології // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Голов. ред.: О.С. Кочарян ; Редкол.: О.Ф. Іванова, Н.П. Крейдун, В.І. Пономарьов [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 6, Т. 2. – С. 18-28. – ISSN 2410-1249
1051269
  Дроздовий Н.Л. Психологічна сутність внутрішнього переконання судді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 557-559. – ISSN 1563-3349
1051270
  Кудріна Т. Психологічна сутність мотивації сексуальної поведінки / Т. Кудріна, В. Цихоня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду сучасних наукових підходів до проблеми висвітлення поняття мотивації сексуальної поведінки. Здійснено структурний аналіз фізіологічної основи мотивації та класифікації зазначеного феномену. Визначено основні напрямки ...
1051271
  Пілецька Л.С. Психологічна сутність професійної мобільності особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 78-82. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1051272
  Бут В.П. Психологічна теорія діяльності як методологічна основа підвищення ефективності праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-40. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні категорії праці й методологічні принципи дослідження професійної діяльності людини.
1051273
  Побірченко Н. Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології / Н. Побірченко, О. Сергєєнкова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 118-123. – ISSN 1609-8595
1051274
  Прокопов Д.Є. Психологічна теорія права в контексті проблеми співвідношення інтуїтивного та позитивного права (Л. Петражицький) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 186-194. – ISSN 1563-3349
1051275
  Прокопов Д Психологічна теорія права Л. Петражицького у її відношенні до природного права // Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Д.Є. Прокопов. – Київ : Логос, 2011. – С. 367-381. – ISBN 978-966-171-358-0
1051276
  Литвиненко О.О. Психологічна типологія читачів літературних текстів, як новітній засіб психодіагностичного інструментарію // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 171-178. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)


  Питання взаємодії читача з літературним текстом стають все більш актуальними для сучасної психологічної науки. Саме тому, нашою метою стало дослідження основних читацьких типів та опис їх особистісних характеристик. Психологічна типологія читачів ...
1051277
  Рябовол Т.А. Психологічна травма - детермінанта порушень у структурі емпатійного механізму // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 228-237. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1051278
  Герман Д. Психологічна травма та шлях до видужання = Trauma and recovery : наслідки насильства - від знущань у сім"ї до політичного терору / д-р Джудіт Герман ; з англ. пер. Оксана Лизак, Оксана Наконечна, Олександр Шлапак. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 413, [3] с. : табл. – Пер. за вид.: Trauma and recovery: the aftermath of violence - from domestic abuse to political terror / Judith Herman. New York: Basic Books, 1997. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-679-178-2
1051279
  Таран Т. Психологічна травма як чинник виникнення психічних розладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 108-110. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується феномен психічної травматизації, що викликана участю у військових діях та проживанням на територіях, на яких йдуть військові дії. Наведено клінічні випадки хворих, що страждають від посттравматичного стресового розладу, ...
1051280
  Перепечіна М Н. . Психологічна характеристика адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 8 (161). – С. 61-65
1051281
  Смульсон М.Л. Психологічна характеристика віртуального освітнього простору // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 10 (139). – С. 10-15. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1051282
  Бородінов В.Д. Психологічна характеристика етнонаціональних спільнот / В.Д. Бородінов, Ю.А. Пащенко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 80-88. – ISSN 1728-3671
1051283
  Прокопович Є. Психологічна характеристика мікросоціальних чинників інтернет-залежної поведінки підлітків / Є. Прокопович, Н. Пільгук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 116-120. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Психологічна характеристика мікросоціальних чинників інтернет-залежної поведінки підлітків. У статті представлені результати емпіричного дослідження мікросоціальних (психологічні проблеми, викликані найближчим соціальним оточенням) факторів ...
1051284
  Алексеев Т.В. Психологічна характеристика освітнього середовища як чинника розвитку відповідальності майбутнього фахівця // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 26-37. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 25). – ISSN 2072-4772
1051285
  Александров Д.О. Психологічна характеристика основних рівнів адаптації працівника органів внутрішніх справ до умов професійної діяльності // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1051286
  Рибалко В.В. Психологічна характеристика творчості, творчої особистості та сутність особистісного підходу до вивчення і розвитку творчого потенціалу в наукових працях К.А. Тимірязєва, П.К. Енгельмейєра, Я.О. Пономарьова, І М. Семенова, В.В. Давидова й К.К. Платон // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 1-7
1051287
  Юрченко О. Психологічне "окаменіння" у драмі Івана Франка "Кам"яна душа" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 10 (715). – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
1051288
  Груб"як О.М. Психологічне благополуччя особистості у період ранньої дорослості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Груб"як Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 219 арк. – Додатки: арк. 193-219. – Бібліогр.: арк. 173-192
1051289
  Груб"як О.М. Психологічне благополуччя особистості у період ранньої дорослості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Груб"як Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1051290
  Карсканова С.В. Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / Карсканова Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 200 л. – Додатки: л. 181-200. – Бібліогр.: л. 160-180
1051291
  Карсканова С.В. Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Карсканова Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1051292
  Духневич В.М. Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога) : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / Духневич Віталій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1051293
  Духневич Віталій Миколайович Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога) : Дис...канд.психолог.наук:19.00.01 / Духневич Віталій Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 197л. + Додатки: л.165-197. – Бібліогр.: л.148-164
1051294
  Баєв Б.Ф. Психологічне вивчення учнів / Б.Ф. Баєв. – Київ, 1977. – 105с.
1051295
  Трофімов Ю.Л. Психологічне дослідження масової музичної культури / Ю.Л. Трофімов, В.В. Пушкар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)


  Показано, що психологічні особливості сприймання музичних творів зумовлено субкультурними, етнопсихічними і типологічно-особистісними чинниками. Субкультурне середовище справляє значний вплив на формування музичного сприймання індивіда.
1051296
   Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях : монографія / [В.О. Моляко та ін.] ; за ред. В.О. Моляко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2012. – 209, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-141-7
1051297
   Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лабораторія психології творчості ; [ наук. керівник Моляко В.О. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 208с. – ISBN 978-966-644-119-8
1051298
  Калениченко Руслан Арсенович Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.03 / Калениченко Руслан Арсенович; Військовий гуманітарний ін-тут. Нац. академії оборони України. – Київ, 2003. – 261л. + Додатки: л. 188 - 261. – Бібліогр.: л.163 - 188
1051299
  Калениченко Руслан Арсенович Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони : Автореф. дис. ... канд. псих. наук: 19.00.03 / Калениченко Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1051300
  Кретчак О.М. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності як фактор підвищення її ефективності в сучасних умовах // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 132-136.
1051301
   Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров"я : Монографія / М.С. Корольчук, КрайнюкВ.М, А.Ф. Косенко, Т.І. та ін. Кочергіна; КНУТШ; Київський міжнародний ун-т;Киівський військовий гуманітарний інститут та ін.;За ред.М.С.Корольчука. – Киев : ІНКОС, 2002. – 272с. – ISBN 966-95894-5-2


  Одне з перших навчальних видань, в якому розкрито принципи й особливості соці-альної роботи як громадської категорії в рамках демократичного суспільства.
1051302
  Озерський І.В. Психологічне забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України : монографія / Озерський І.В. – Полтава : Полтавський літератор, 2009. – 760 с. – ISBN 978-966-192-068-1
1051303
  Легун В. Психологічне забеспечення підвищення інноваційної готовності викладачів у нових умовах // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 445-451. – ISBN 978-617-7009-20-6
1051304
  Савицька О.В. Психологічне забеспечення розвитку професійної ідентичності студентів-психологів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 139-140
1051305
  Базика Є.Л. Психологічне здоров"я особистості як детермінанта успішної професійної реадаптації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 20-30. – ISSN 2227-1376
1051306
  Галецька І.І. Психологічне здоров"я як проблема національної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 49-58. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1051307
  Митник О.Я. Психологічне консультування : навч.-метод. посібник / О.Я. Митник, І.В. Томаржевська ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ф-т педагогіки і психології, Каф. практ. психології. – Київ : Слово, 2016. – 123, [5] с. : іл., табл. – Слов. термінів з курсу "Психол. консультування": с. 108-124. – Бібліогр.: с. 104-107. – ISBN 978-966-194-252-2
1051308
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014-. – ISSN 2410-1249
Т. 2, № 1/2. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1051309
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014-. – ISSN 2410-1249
Т. 1, № 5. – 2016. – 102 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1051310
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Голов. ред.: О.С. Кочарян ; Редкол.: О.Ф. Іванова, Н.П. Крейдун, В.І. Пономарьов [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 6, Т. 2. – 2016. – 113 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1051311
  Сняданко І.І. Психологічне консультування студентів університету, які мають самоушкоджуючу поведінку // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7528-36-3
1051312
  Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція : Модульно-рейтинговий курс: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.М. Цимбалюк; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2005. – 656с. – ISBN 966-8556-83-6
1051313
  Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція : Навч. посібник. Модульно-рейтинговий курс / Цимбалюк І.М.; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Професіонал, 2007. – 544с. – ISBN 966-8556-83-6
1051314
  Москалець В.П. Психологічне обгрунтування української національної школи / В.П. Москалець. – Львів, 1994. – 120с.
1051315
  Ревасевич І.С. Психологічне осмислення внутрішнього світу творчої особистості у літертурній спадщині Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 142-144. – ISSN 1810-2131
1051316
  Буренко Т.М. Психологічне підгрунтя англомовного вибачення // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 80-84. – Бібліогр.: Літ.: С. 83-84 ; 13 назв
1051317
  Вербицька А. Психологічне підгрунтя мовної передачі емоції дистресу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 19-24. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1051318
  М"ясоїд П. Психологічне пізнання як предмет історичного метатеоретичного аналізу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 64-90. – ISSN 1810-2131


  “Психологія є системою знань і водночас не є такою системою, і саме тому вона має можливість поступального руху як своєрідна дисципліна”. Володимир Роменець. Про видатного українського психолога, фундатора вітчизняної історико-психологічної науки, ...
1051319
  Надвинична Тетяна Психологічне проектування навчальних задач у контексті особистісно зорієнтованого навчання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 41-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1051320
  Тунік І.Ю. Психологічне сприяння розвитку критичного мислення в освітньому процесі у вищих навчальних закладах // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 58-64
1051321
  Іванова Н. психологічне супроводження навчально-виховного процесу в Національній академії СБ України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 118-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
1051322
  Завадський С. Психологічний аналіз агресивної поведінки засуджених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті аналізуються агресивна поведінка засуджених в умовах соціальної ізоляції. Розглядається аналіз причин і чинників, що зумовлюють виникнення і прояв агресивної поведінки у засуджених. В статье анализируется агрессивное поведение осужденных в ...
1051323
  Война М. Психологічний аналіз біографічних свідчень Цань Сюе в оповіданні "Хатинка на пагорбі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 70-78
1051324
  Сулятицький І.В. Психологічний аналіз взаємовпливу політичних очікувань та політичної культури української спільноти / І.В. Сулятицький, О.А. Ліщинська, В.В. Мяленко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 178-184. – ISBN 978-966-171-498-3
1051325
  Малімон Л.Я. Психологічний аналіз взаємозв"язку особистісних якостей та функціональних умінь у структурі управлінської компетентності керівників місцевих органів виконавчої влади // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 241-245. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1051326
  Гулеватий А.А. Психологічний аналіз готовності викладача до організації взаємин між студентами / А.А. Гулеватий, А.І. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються особливості психологічної готовності викладачів до організації взаємин між студентами. Проводиться аналіз якостей викладача, які сприяють цьому. The specific peculiarities of the psychological readiness of university teachers ...
1051327
  Сушко А.І. Психологічний аналіз діяльності юриста в контексті теорії установки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 168-176. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1051328
  Бриндіков Ю. Психологічний аналіз екстремальних ситуацій у роботі військових водіїв автотранспортних засобів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз екстремальних ситуацій у роботі військових водіїв автотранспортних засобів. The article provides analysis of emergencies that occur in the work of drivers of military vehicles.
1051329
  Трухан О. Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 12 (129). – С.52-58
1051330
  Вінтонів М.І. Психологічний аналіз зв"язків когнітивних стилів та вербального інтелекту // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 26-31
1051331
  Глова І.В. Психологічний аналіз значущості мотиваційних факторів професійної діяльності державних службовців // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 62-71


  У статті обґрунтовано залежність ефективності професійної діяльності державних службовців від розуміння їх актуальних потреб та мотивів; представлено результати емпіричного дослідження щодо виявлення мотиваційних факторів, які здійснюють домінувальний ...
1051332
  Підручна І.Б. Психологічний аналіз категорії життєвої перспективи особистості // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 204-213
1051333
  Вознюк А.В. Психологічний аналіз когнітивного компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 23-30. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
1051334
  Мединська Ю. Психологічний аналіз кризи ідентичності українського суспільства / Ю. Мединська, Р. Гривул // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. С. 6-13. – ISSN 1810-2131
1051335
  Мартенко О. Психологічний аналіз кримінально - правових категорій: предмет та межі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.78-83. – ISSN 0132-1331
1051336
  Гуменюк О.Г. Психологічний аналіз лідерства та його функцій в організаціях системи державного управління (теоретичний аспект) / О.Г. Гуменюк, Ю.Л. Бриндіков // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 139-149. – ISSN 2078-9165
1051337
  Тітов І.Г. Психологічний аналіз літературної творчості Е.М.Ремарка (на прикладі роману "Три товариші") / І.Г. Тітов, О.А. Передера // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 84-104. – ISSN 2226-4078
1051338
  Крайнікова Т. Психологічний аналіз матеріалів часопису "Життє і слово", редагованого І. Франком / Т. Крайнікова, Е. Крайніков // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 174-178. – ISBN 966-594-298-0
1051339
  Поплавська А.П. Психологічний аналіз методів нематеріального стимулювання персоналу / А.П. Поплавська, О.Г. Гамаль // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 97-103. – ISSN 2310-4368
1051340
  Ковальчук З.Я. Психологічний аналіз міжособистісної взаємодії вчителя із старшокласниками : монографія / З.Я. Ковальчук; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2008. – 160с.
1051341
  Калашнік В.О. Психологічний аналіз мотиву та мети хуліганства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 139-147.
1051342
  Гуменюк О.Г. Психологічний аналіз особистісних теорій лідерства // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 97-103. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
1051343
  Гринців М. Психологічний аналіз особливостей усвідомленої саморегуляції майбутніх практичних психологів у процесі навчально-професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-22. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості розвитку усвідомленої саморегуляція у процесі навчально-професійної діяльності. Окреслено найважливіші функціональні ланки структури усвідомленої саморегуляції, а також основні чинники та умови розвитку усвідомленої ...
1051344
  Єфімова О.А. Психологічний аналіз переживання психотравмуючих ситуацій у спортивній діяльності / О.А. Єфімова, Т.С. Кириленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-50. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Робота присвячена дослідженню основних характеристик психотравмуючих впливів у спортивній діяльності, що носить переважно екстремальний характер. У даному дослідженні вивчалися уявлення спортсменів про психотравмуючу ситуацію як про сукупність ...
1051345
  Котляревский Ю.Л. Психологічний аналіз побудови та експлуатації імітаційно-ігрових моделей : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Котляревский Ю.Л.; КУ им. Т.Шевченка. – К., 1992. – 25л.
1051346
  Омелаєнко Ігор Борисович Психологічний аналіз поведінки при різних типах невротичного конфлікту : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.04 / Омелаєнко Ігор Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 252л. – Бібліогр.:л.168-199
1051347
  Балабанова Л.М. Психологічний аналіз проблем запобігання та психокорекції делінквентної поведінки неповнолітніїх // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С.329-335. – ISSN 1727-1584
1051348
  Абсалямова Л.М. Психологічний аналіз проблем харчової поведінки особистості // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 5-12. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1051349
  Мартенко О. Психологічний аналіз проблеми мотиву злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 144-147
1051350
  Заіка Н.Ф. Психологічний аналіз професійної діяльності логістів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-58. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблено психологічний аналіз професійної діяльності логістів. Виділено складові для опису технологічної специфіки, а також основні психологічні особливості професійної діяльності логіста. In the given article was made the psychological analysis of ...
1051351
  Харченко А.С. Психологічний аналіз професійної спрямованості студентів-педагогів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 1 (130). – С. 177-183. – ISSN 2311-8466


  Обгрунтовується необхідність психологічного вивчення творчо-гуманістичної спрямованості студентів-педагогів у процесі навчання у вищому навчальному закладі
1051352
  Лучинкіна А. Психологічний аналіз процесу соціалізації обдарованих підлітків в інтернет-середовищі / А. Лучинкіна, С. Фалкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-29. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про особливості механізмів соціалізації у провідних інститутах соціалізації в підлітковому віці. Авторами розглядається роль інтернет-мережі в соціалізації обдарованих підлітків. The article deals with the peculiarities of the ...
1051353
  Вознюк А.В. Психологічний аналіз рівня розвитку операційно-діяльнісного компонента психологічної готовності керівників осітніх організацій до управління педагогічними працівниками // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 28-33. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1051354
  Колісник О.Л. Психологічний аналіз стану дослідженості проблеми дезінформації у міжособистісному спілкуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-18. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута у теоретичному аспекті проблема дезінформації як виду брехні в контексті світоглядних, морально-етичних проблем (співвідношення істини, правди, брехні), вона посідає важливе місце в структурі соціально-психологічного знання. ...
1051355
  Андрушко Я.С. Психологічний аналіз статевих особливостей кар"єрних орієнтацій у студентської молоді / Я.С. Андрушко, О.І. Михаць // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 85-95. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1051356
  Власова О.І. Психологічний аналіз структури і чинників розвитку соціальних здібностей за творами Григорія Сковороди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  У статті шляхом системно структурного аналізу філософської спадщини Г.С. Сковороди доведено, що про соціальна спрямованість і розвинута соціальна перцепція, розроблені механізми самопізнання і саморегуляції, висока працездатність і оптимізм, ...
1051357
  Данило Ю.Є. Психологічний аналіз та вплив екстремальних чинників професійної діяльності прикордонників на компоненти психологічної стійкості // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 72-77
1051358
  Тракалюк О.Л. Психологічний аналіз управлінської діяльності офіцера / О.Л. Тракалюк, В.А. Баранець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-95. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сучасний стан управлінської діяльності офіцера. Розкрито вимоги до офіцера-керівника, виділено групи військових фахівців залежно від військово-професійної спрямованості. In the article the modern state of officer work management was ...
1051359
  Безушко С.А. Психологічний аналіз уявлень про самореалізацію сучасної молодої жінки: гендерний аспект // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – Вип. 6. – С. 22-27. – ISBN 978-617-601-141-5
1051360
  Іщук В О. Психологічний аналіз уявлень студентів щодо домінуючого типу організаційної культури у вищому навчальному закладі державної форми власності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 1. – С. 60-68
1051361
  Кузнецов О.І. Психологічний аналіз феномену віри у науковому пізнанні // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 289-297. – ISSN 2226-4078
1051362
  Скрипаченко Т.В. Психологічний аналіз феномену задоволеності життям // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 124-130. – ISSN 2310-4368
1051363
  Лукасевич О.А. Психологічний аналіз феномену чайлдфрі / О.А. Лукасевич, А.Р. Мітіна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 81-86. – ISSN 2310-4368
1051364
  Стеценко А. Психологічний аналіз фрустраціїних ситуацій // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 199-207. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1051365
  Трухан Оксана Психологічний аналіз ціннісного спричиненняполітичних стереотипів студентської молоді // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.137-142. – ISSN 1810-2131
1051366
  Хавула Р. Психологічний аналіз чинників та рівнів підготовленості молоді до створення сім’ї // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 246-253. – ISBN 978-966-2763-39-3
1051367
  Кірєєва Уляна Психологічний аналіз Я-концепції у контексті самосвідомості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.120-130. – ISSN 1810-2131
1051368
  ІсмаіловаЛ.Б Психологічний аспект взаємодії і рівності суб"єктів кримінального судочинства // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 118-127.
1051369
  Скорікова Д.В. Психологічний аспект тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 170-175


  Поняття текст розглядається з точки зору психології того, хто його творить і сприймає. Також ідеться ідеться про саморозмноження текстів як вірусів. Досліджуються наукові погляди на текст як живий організм та продукт інтелектуальної діяльності ...
1051370
  Мельніченко О.І. Психологічний бар"єр у сприйнятті нововведень // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 65-69. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1051371
  Габдукаєва О.С. Психологічний вимір "малої прози" Пантелеймона Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 65-68
1051372
  Центелевич Ю. Психологічний вимір діяльності страхового агента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статі визначається місце та роль страхового агента у страховій діяльності. Автор звертає увагу на необхідність ретельної розробки теоретико-методологічного підґрунтя підбору, розстановки та перепідготовки кадрів страхового бізнесу. The article ...
1051373
  Сухенко Я.В. Психологічний відбір майбутніх психологів під час вступу до вишу // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 116-130. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті визначено найважливіші професійно-психологічні характеристики психолога. Обгрунтовано доцільність проведення психологічного відбору претендентів на навчання за напрямом підготовки "Психологія" у класичних, педагогічних університетах та ...
1051374
  Мирончак К.В. Психологічний вплив страху смерті на особистість // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 361-371. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1051375
  Бишевець О.В. Психологічний вплив у кримінальному провадженні: теорія і практика : монографія / О.В. Бишевець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Істина, 2013. – 150, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-150. – ISBN 978-966-8909-97-9
1051376
  Олексенко А.В. Психологічний вплив у нетрадиційних релігійних культах: філософсько-релігієзнавчий аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 41-49
1051377
  Гончаренко В.Г. Психологічний вплив як елемент криміналістичної тактики / В.Г. Гончаренко, Ф.М. Сокиран // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 72-76. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье на основе анализа общих понятий общения и общения в условиях уголовного судопроизводства показаны механизм психологического воздействия и его роль в выполнении задач, стоящих перед правоохранительными органами. Психологическое воздействие ...
1051378
  Яновська О.Г. Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 257-260
1051379
  Борзих Н.Е. Психологічний вплив: дефініція та ефекти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-32. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Аналізується проблема дефініції переконуючого впливу. Визначається коло понять, які можна було б використати при побудові теоретичного апарату теорії впливу. Розглядаються ефекти, які можуть визначити ефективність переконуючого впливу.
1051380
  Мульована Л.І. Психологічний дебрифінг як метод групової психологічної корекції посттравматичних стресових розладів в учасників бойових дій // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 64-69
1051381
  Островська О.І. Психологічний діагноз в клініці параноїдної шизофренії : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Островська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 202л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.181-202
1051382
  Островська О.І. Психологічний діагноз в клініці параноїдної шизофренії : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04. / островська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
1051383
  Присяжнюк М.М. Психологічний захист від маніпулятивного впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-43. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються поняття, базові стратегії та механізми психологічного захисту від маніпулятивного впливу. Наводяться способи вчасного виявлення спроби психологічної агресії та розпізнання загроз маніпулятивного впливу, а також пропонуються ...
1051384
  Самойлов Олександр Психологічний зміст бойової підготовки у контексті діалогу двох логік // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 122-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1051385
  Гусєв І.М. Психологічний зміст і можливості корекції особливостей політичної поведінки молоді, що належить до субкультури бідності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 62-70
1051386
  Гура Т.В. Психологічний зміст інноваційної освіти в технічному університеті // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 4. – С. 47-53. – ISSN 2078-7782


  Приділено увагу значущості викладання психолого-педагогічних дисциплін у студентів технічного та економічного профілю в умовах технічного ВНЗ. Наголошено на сучасних вимогах до конкурентоспроможного фахівця технічного університету. Висвітлено ...
1051387
  Кухар Т.В. Психологічний зміст комунікативних стратегій поведінки безробітних // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 178-188. – ISBN 978-966-8063-84-3
1051388
  Кузіна В.Д. Психологічний зміст перфекціонізму особистості офіцера // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 65-68
1051389
  Турчак О.М. Психологічний зміст поняття "мовленнєва тривожність" // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 129-139. – ISSN 2309-1797
1051390
  Білошиста А.В. Психологічний зміст прийняття рішень // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 114-116. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1051391
  Рєзнік Т.І. Психологічний зміст труднощів у навчанні студентів-першокурсників // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С.1-3
1051392
  Двойних К.Є. Психологічний інваріант формування техносфери суперетносів в умовах сучасної світової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 19-23


  Суперетноси - це етнокультурні простори. "Суч. світова економіка розглядається як всеохоплюючий процес домінування в господар. діяльності семантичної складової над політекономічною". І тут принциповим інваріантом виступають світові етнічні процеси як ...
1051393
  Горобець О.В. Психологічний канон гідного завершення земного буття в тексті "Не плачте за мною ніколи" Марії Матіос // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 53-61. – ISBN 978-966-551-315-5
1051394
  Шакуров Р.Х. Психологічний клімат в учительському колективі / Р.Х. Шакуров. – К, 1974. – 47с.
1051395
  Шварп Н.В. Психологічний клімат як умова організації підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів / Н.В. Шварп, В.Ю. Фесенко // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 129-139. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  Статтю присвячено проблемі вдосконалення психологічного забезпечення та необхідності підтримки на високому рівні психологічного клімату навчальної групи під час надання освітніх послуг у системі підвищення кваліфікації педагогічних і ...
1051396
  Баранчук В В. Психологічний контакт сутність і проблеми його встановлення на досудовому слідстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 252-260. – ISSN 0201-7245
1051397
  Федчун Н.О. Психологічний механізм злочинної поведінки при порушенні правил безпеки мореплавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 158-165. – ISSN 2306-9082
1051398
  Жовтянська Валерія Психологічний механізм функціонування метафори // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.81-90. – ISSN 1810-2131
1051399
  Наєнко М. Психологічний напрям в історичній школі // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 109-129. – ISBN 966-580-009-4
1051400
  Колобков В.В. Психологічний напрямок у соціології / В.В. Колобков. – Харків, 1963. – 32с.
1051401
  Масловська Т.О. Психологічний паралелізм у поезіях В. Симоненка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2010. – С. 43-50. – (Філологія ; Вип. 1)
1051402
  Лапій М.М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та "Молодої Музи" : семантика й поетика / Марія Лапій ; НАН України, Ін-т Івана Франка. – Київ : Наукова думка, 2016. – 274, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1560-9
1051403
  Богучарова О.І. Психологічний підхід до вивчення суб"єктивних структур індивідуального досвіду переживання щодо здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Досліджено проблему суб"єктивних структур індивідуального досвіду переживання щодо здоров"я - вірувань. Теоретичний аналіз вірувань показав, що ці утворення мають чіткі параметри в часі (сприятлива-несприятлива перспектива), які на рівні свідомості ...
1051404
  Нор В. Психологічний підхід до тлумачення поняття "моральна шкода" / В. Нор, О. Крикунов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.523-530. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1051405
  Диса О.В. Психологічний погляд на проблему збереження здоров"я // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 92-99. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 6)
1051406
  Познанський Є.В. Психологічний портрет Береніки ІІ // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 81-96. – ISSN 1682-671Х
1051407
  Боровик В. Психологічний портрет Білокур // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 16


  У Мистецькому Арсеналі триває масштабна ретроспектива робіт Катерини Білокур. Вшановуючи 115-річчя геніальної художниці, зібрано вперше в одному проекті 89 робіт, тобто майже все з невеликого, але вражаючого доробку художниці. Організатори виставки ...
1051408
  Рарицький О. Психологічний портрет людини в "триванні на межі" (на матеріалі листів, спогадів, поезії В. Стуса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Спогади, листи та вірші В.Стуса періоду "Палімпсестів" вимальовують психологічний портрет автора, в основі якого - опір несвободі, протидія внутрішньому поневоленню особистості, несприйняття світу неправди.
1051409
  Нестеренко Г.О. Психологічний портрет майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / Г.О. Нестеренко, Н.В. Отрох // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С .68-74. – ISSN 2409-9805


  Наведено результати емпіричного дослідження психологічних характеристик студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"
1051410
  Николюк Т. Психологічний портрет творчої особистості у повісті Володимира Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 27-34. – ISSN 2308-1902
1051411
  Горбань А. Психологічний портрет юриста / А. Горбань, Ю. Задорожний, О. Галиця // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Особливості використання юристом у своїй діяльності психологічних прийомів".
1051412
  Небеленчук І. Психологічний портрет як ключ до розуміння образу героя : за романом В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 14-18
1051413
  Мацюк В. Психологічний потенціал успішної особистості / В. Мацюк, О.В. Білоус // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 227-228
1051414
  Кобець О.В. Психологічний профіль особистості працівника прокуратури // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (44). – С. 93-98
1051415
  Черенщикова Д.В. Психологічний репертуар програми оптимізації педагогічного спілкування науково-педагогічних працівників у форматі позитивної психотерапії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 143-153. – ISSN 2312-5993
1051416
   Психологічний ресурс простору вищої освіти : збірник наукових праць. – Київ : КИТ, 1997-. – ISBN 978-966-8550-48-5
Вип. 2 : До 10-річчя створення кафедри психології і педагогіки. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1051417
  Приходько Ю.О. Психологічний словник-довідник : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Приходько Ю.О., Юрченко В.І. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Каравела, 2012. – 327, [1] с. : портр. – Предм. покажч.: с. 311-327. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-2229-24-0
1051418
   Психологічний словник. – Київ : Вища школа, 1982. – 215с.
1051419
  Баранова М.В. Психологічний стрес як складова посттравматичного розладу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 108-110. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1051420
  Недвига О.В. Психологічний супровід військовослужбовців-саперів під час виконання бойового завдання // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 100-107
1051421
  Корніяка О.М. Психологічний супровід професійного самоздійснення викладача вищої школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-22. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні способи та засоби психологічного сприяння процесу самоздійснення викладача вищої школи. В статье анализируются способы и средства психологического сопровождения процесса профессионального самоосуществления преподавателя ...
1051422
  Балла Е. Психологічний тип наратора в лірико-пейзажних новелах Є.Гуцала "Концентричні кола осені" та "Прелюдія весни" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 9-12. – ISBN 966-8110-14-5
1051423
  Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник : Близько 2500 термінів / В.Б. Шапар. – Харків : Прапор, 2004. – 640с. – ISBN 966-7880-85-0
1051424
  Павлик Н. Психологічний тренінг як умова формування педагогом рис власного характеру // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 37-47. – ISSN 0130-7037
1051425
   Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ. – ISBN 978-966-189-359-6
№ 1 (1). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051426
   Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ. – ISBN 978-966-189-358-9
№ 2 (2). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051427
  Милиця К.М. Психологічні акцентуації у хворих із метаболічним синдромом та ожирінням // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 21-24. – ISSN 1681-276Х


  "...У роботі відтворено психологічний портрет пацієнтів із метаболічним синдромом та ожирінням на підставі анкетування 212 хворих за коротким опитувальником ВOОЗ для оцінки якості життя (WHOQOL – BREF) методикою Айзенка. Виявлено, що в міру ...
1051428
  Давиденко В.М. Психологічні аспекти вживання алкоголю та стулені алкогольного сп"яніння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-149. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про вживання алкоголю, про поняття дози вживання алкоголю та ступенів алкогольного сп"яніння.
1051429
  Авдєєва І. Психологічні аспекти двомовності та двомовної освіти: за і проти / І. Авдєєва, Ж. Слюсар // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 10 (85). – С. 18-23
1051430
  Макаренко Н.Г. Психологічні аспекти девіантної поведінки військовослужбовців // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-53. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Розглядається поняття "девіантна поведінка військовослужбовця", аналізуються психологічні аспекти цього феномену: соціально-вікові, колективно-біологічні, соціологічний, індивідуально-біологічний та інші, взаємозалежність форм девіантної поведінки та ...
1051431
  Гріньова О.М. Психологічні аспекти дослідження феномена проектування життєвого шляху особистості // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 30-35. – ISBN 978-966-189-358-9
1051432
  Шийчук А.О. Психологічні аспекти ефективності впливу реклами на людину // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 179-181. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1051433
  Ткаченко Ю.Ю. Психологічні аспекти забезпечення безпеки діяльності у гірському туризмі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 265-267
1051434
  Яремко З.М. Психологічні аспекти забезпечення безпечної життєдіяльності / З.М. Яремко, С.В. Тимощук, О.І. Третяк // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-27 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1051435
  Галецька І. Психологічні аспекти здоров"я // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.428-437. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1051436
  Акімов С.К. Психологічні аспекти Інтернет-залежної поведінки студентської молоді // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 63-68


  У статті розглядаються психологічні аспекти особливостей використання віртуального простору як адиктивного агента. Наводяться поширені функціональні можливості Інтернет, а також мотиви, які призводять до залежності від мережі студентської молоді. In ...
1051437
  Потапчук Є.М. Психологічні аспекти кадрової роботи з персоналом Державної Прикордонної служби України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-58. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті визначені суть, вміст і психологічні особливості кадрової роботи з персоналом в Державної Прикордонної служби України. Психологічні основи кадрової роботи з персоналом виявляються в таких аспектах як: професійний (залучення до служби ...
1051438
  Майорчак Н.М. Психологічні аспекти категорії брехні у роботах українських і зарубіжних учених // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 96-104. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1051439
  Швалб Ю. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366
1051440
  Скулиш Є. Психологічні аспекти компетентності випускників академії / Є. Скулиш, О. Охременко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 108-117 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
1051441
  Розкошний А.П. Психологічні аспекти конфлікту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 124-129. – ISBN 966-628-108-8
1051442
  Лозинський О.М. Психологічні аспекти корупційних тенденцій у контексті політичної культури // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 353-362. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1051443
  Михида С. Психологічні аспекти креативності // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 214-221. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1051444
  Опрятний С. Психологічні аспекти мотиваії вивчення іноземної мови державними службовцями / С. Опрятний, В. Протасова // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 238-246
1051445
  Галиця О. Психологічні аспекти навчального процесу у вищих навчальних закладах // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
1051446
  Мустафаев С. Психологічні аспекти невербального спілкування підлітків, схильних до інтернет-залежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-47. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1051447
  Шарманська В. Психологічні аспекти обліко-аналітичної діяльності / В. Шарманська, З. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема психологічної складової обліково-аналітичної і аудиторської видів діяльності з позиції пізнавальної складності обліково-аналітичної інформації, з позиції джерела даних, з позиції користувача інформації, з позиції ...
1051448
  Ковальчук А.М. Психологічні аспекти оцінки соціальної молодіжної реклами з профілактики негативних явищ та пропаганди здорового способу життя // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.108-113
1051449
  Невмержицький В.М. Психологічні аспекти патріотизму в умовах воєнних дій // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 197-202
1051450
  Чугаєва Н.Ю. Психологічні аспекти педагогічної інтеракції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 109-111. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено психологічним аспектам педагогічної інтеракції викладача та групи студентів як чиннику соціалізації студентів. Аналізуються психологічні особливості діяльності педагога-наставника як складової навчально-виховного процесу студентів. ...
1051451
  Губенко О.В. Психологічні аспекти політичного екстремізму // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 74-80
1051452
  Северинюк В.М. Психологічні аспекти політичного конформізму і нонконформізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 101-115
1051453
  Скакун О.Ю. Психологічні аспекти політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії "Партії регіонів" 2012 р.) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 136-138
1051454
  Горошко Л. Психологічні аспекти проблеми активного пошуку роботи безробітними особами // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 16-20
1051455
  Солодовнікова Х.К. Психологічні аспекти проблеми тероризму в працях сучасних науковців // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (39). – С. 284-289


  Дана стаття присвячена дослідженню психологічних особливостей тероризму в працях сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених.
1051456
  Кобзар О.І. Психологічні аспекти проблемного навчання у викладанні іноземних мов / О.І. Кобзар, Н.О. Лєшньова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 21. – С. 53-59. – ISSN 2073-4379
1051457
  Колосович О.С. Психологічні аспекти професійної діяльності молодих офіцерів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 277-285. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
1051458
  Балабанова Л.М. Психологічні аспекти професійної діяльності суддів апеляційного суду / Л.М. Балабанова, А.А. Коваль // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 146-151. – ISSN 1727-1584
1051459
  Кот В.Г. Психологічні аспекти професійної самореалізації працівників рекламної сфери з урахуванням спеціфіки діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 265-269. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1051460
  Федоришин Б.О. Психологічні аспекти профорієнтації учнів / Б.О. Федоришин. – Київ, 1976. – 47 с.
1051461
  Золотухіна В.В. Психологічні аспекти релігійної свідомості // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Запропонована спроба розглянути феномен релігійної свідомості через призму психоаналітичного та феноменологічного підходів. В основі такого розгляду була використана наступна структура свідомості в авторській адаптації: сенсорна властивість, перцепція, ...
1051462
  Андрусишин Ю. Психологічні аспекти розвитку емоційно-вольової стійкості особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-14. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У представленій статті на основі обґрунтованих теоретичних положень представлено програму розвитку емоційно-вольової стійкості особистості, що включає комплекс тренувальних вправ, розроблений з урахуванням поняття й структури емоційно-вольової ...
1051463
  Філатова О.А. Психологічні аспекти самотності / О.А. Філатова, С.А. Мартиненко // Медична психологія : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2014. – Т. 9, № 4 (36). – С. 8-11. – ISSN 2308-6300
1051464
  Тітов І.Г. Психологічні аспекти світогляду особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 2-5
1051465
  Дацишина І.А. Психологічні аспекти смислу життя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 32-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено вічній проблемі - пошуку смислу життя. Акцентується на характеристиці смислу життя як особливої психологічної реальності. Коротко розглянуто питання про смисл життя у розрізі філософсько-етичних проблем, що є необхідним при сучасному ...
1051466
  Максимова Н. Психологічні аспекти соціальної роботи з профілактики насильства в родині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 77-81. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто психологічні аспекти соціальної роботи з профілактики насильства в родині. Доведено, що за своєю психологічною сутністю відчуття агресора і жертви є подібними. Виявлено феномен викривлення атрибуції відповідальності за ситуацію ...
1051467
  Уралова Л. Психологічні аспекти спілкування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
1051468
  Ярема Н.Ю. Психологічні аспекти спілкування працівників поліції з постраждалими від насильства / Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 240-246. – ISSN 2072-8670
1051469
  Гоян В. Психологічні аспекти сприймання глядачем екранного персонажа в аудіовізуальній комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-41. – (Журналістика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті зосереджену увагу на основних аспектах психології сприймання екранної особистості в процесі аудіовізуальної комунікації, розглядається специфіка комунікативного зв"язку між телевізійним персонажем і глядачем, дається визначення поняття ...
1051470
  Дячок О.В. Психологічні аспекти сприйняття та переживання самотності підлітками // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 44-46
1051471
  Кривошея Г. Психологічні аспекти у творчому потенціалі журналіста // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 213-218


  Статтю присвячено проблемі формування національного інформаційного простору, забезпечення інформаційної безпеки держави. Зокрема, автор намагається прослідкувати взаємозв’язки понять «психологія» та «журналістська творчість». Розглядаються процеси ...
1051472
  Луцький М.І. Психологічні аспекти формування професійної культури юристів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 68-71.
1051473
  Кожушко-Лозинська Психологічні аспекти формування соціально-психологічного клімату в колективі вищого навчального закладу // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 157-163. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретичні та емпіричні характеристики соціально-психологічного клімату та організаційної культури педагогічного колективу. Зазначено, що у вітчизняних психологічних дослідженнях недостатньо представлені актуальні проблеми життєдіяльності ...
1051474
  Ковальова У.В. Психологічні аспекти штучного переривання вагітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-56. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Наведено огляд досліджень динаміки психічного стану й особливостей особистості жінки в зв"язку із ситуацією штучного аборту. Намічено шляхи дослідження з метою профілактики і корекції психічних змін у різних контингентів пацієнток, які зробили аборт.
1051475
  Сердюк Л. Психологічні бар"єри особистості самореалізації в інтегрованому освітньому середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості впливу системи цінностей та особистісних факторів на самореалізацію студентів в інтегрованому освітньому середовищі. The features of system values" development, which are inherent for high school students, are ...
1051476
  Висоцька О. Психологічні бар"єри під час вивчення іноземних мов: передумови формування та організація подолання // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 285-291. – ISSN 2078-340X
1051477
  Клименко І.В. Психологічні бар"єри сприймання соціальної реклами // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 153-157. – (Серія : Психологічні науки)


  У статті узагальнено теоретичні знання про комунікативні бар"єри різної природи (технічні, організаційні, соціо-культурні, різні типи бар"єрів розуміння). Деталізовано уявлення про психологічні бар"єри, зокрема ті з них, що є найбільш значущими з точки ...
1051478
  Белова А. Психологічні бестселери: лінгвістичний погляд // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 44-51. – Бібліогр.: Літ.: С. 50-51; 29 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1051479
  Вус В.І. Психологічні виміри англомовного освітнього простору в Україні // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 31-34. – ISBN 978-617-7037-08-7
1051480
  Заболотна В. Психологічні виміри когнітивних структур організаційної етики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-33. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Констатація присутності в українському суспільстві масової моральної аномії як негативного явища спрямовує на більш поглиблене вивчення психологічних процесів прийняття людиною ціннісно-нормативних настанов, які обумовлюють наявність соціально-типової ...
1051481
  Осадько О.Ю. Психологічні виміри спілкування як простору саморозвитку особливості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 174-184
1051482
  Васютинський В.О. Психологічні виміри спільноти : монографія / Вадим Васютинський ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Золоті Ворота, 2010. – 119, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 978-966-2246-06-3
1051483
  Лозинський О.М. Психологічні впливи політичної корупції на історичний розвиток стародавніх Афін і Риму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 41-53. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
1051484
  Мартиненко Є Психологічні гендерні особливості формування професійно важливих якостей особистості співробітника ОВС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-39. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1051485
  Радчук В.М. Психологічні деремінанти конфліктної поведінки особистості. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.ю01 / Радчук В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 20л.
1051486
  Жовтянська В.В. Психологічні детермінанти амбвівалентних проявів націоналізму та патріотизму // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 72-87
1051487
  Успенський Володимир Психологічні детермінанти відображення індивідуальності людини у портретному мистецтві // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.143-150. – ISSN 1810-2131
1051488
   Психологічні детермінанти життєвих цінностей студентської молоді : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 205с. : 5 рис, 27 таб. – Бібліогр.: 80 дж.


  Предмет дослідження: ціннісно-смислова сфера особистості. Об"єкт дослідження: індивідуально-типологічні детермінанти особистості у студентської молоді. Мета роботи: Дослідження проводиться із метою встановлення індивідуально-типологічних детермінант ...
1051489
  Юрчинська Г.К. Психологічні детермінанти здатності особистості до інтимних стосунків // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 149-154. – ISBN 978-966-651-861-9


  Стаття присвячена визначенню об"ективних та суб"єктивних детермінант цінності інтимності. Наводиться якісний аналіз результатів практики з психодрами.
1051490
  Радчук Валентина Миколаївна Психологічні детермінанти конфліктної поведінки особистості : 19.00.01 : Дис. ... канд. псих. наук / Радчук Валентина Миколаївна. – Київ, 2000. – 207 л. – Бібліогр. : л. 147-167
1051491
  Тищенко Т.В. Психологічні детермінанти лояльного ставлення працівника до організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 69-74. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  У статті розкрито структуру психологічних детермінант залежно від лояльного ставлення працівника до організації. Визначено вплив рівня корпроративної культури на зміни лояльного ставлення працівникад до організації як його основної детермінанти.
1051492
  Мельник Я. Психологічні детермінанти міжособистісних конфліктів (по вертикалі) у військовому підрозділі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 348-349
1051493
  Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу "людина - людина" : Дис. ... канд. психолог. наук. Спец. 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія / Кириленко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 190с. – Бібліогр.: л. 160-173
1051494
  Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу "людина - людина" : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.03 / Кириленко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1051495
  Шевченко Н.Ф. Психологічні детермінанти трансформації особистісного смислу професійної діяльності = Psychological determinants of professional activity"s personal sense transformation : монографія / Н.Ф. Шевченко, С.С. Бабич ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 165, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. та зміст парал. англ. – Бібліогр.: с. 149-164. – ISBN 978-966-599-444-2
1051496
  Бех І.Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навчальний посібник / І.Д. Бех. – Київ : Академвидав, 2009. – 248с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-79-3
1051497
  Крайніков Е.В. Психологічні дослідження особистості хворих на психосоматози у сучасній психосоматиці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 123-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1051498
  Блажівський Є. Психологічні закономірності впливу промови прокурора і захисника у судових дебатах на формування внутрішнього переконання судді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 90-103
1051499
  Занюк Сергій Степанович Психологічні закономірності керування мотивацією учіння студентської молоді : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.07 / Занюк С.С.; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв.
1051500
   Психологічні закономірності розвитку духовності особистості : монографія / М.Й. Боришевський [та ін. ; за заг. ред. М.Й. Боришевського] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. психології особистості ім. П.Р. Чамати. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-644-195-2
1051501
  Гресько В.В. Психологічні закономірності сімейної соціалізації // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 250-253
1051502
   Психологічні засади гуманізації загальної середньої освіти : Збірник статей. – Рівне, 1995. – 62с.
1051503
  Корольчук В.Н. Психологічні засади дослідження стресостійкості особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 183-192. – ISBN 978-966-8063-99-49
1051504
  Ткач Т. Психологічні засади нових форм освіти дорослих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 105-109. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В сучасному світі надзвичайно гостро постають проблеми розвитку людини незалежно від її віку та статусу і протя- гом усього її життя. Останніми роками вченими було виявлено, що з віком інтелектуальні здібності людини не тільки не послабляються, а ...
1051505
  Мась Н.М. Психологічні засади особистісно-орієнтованого навчання майбутніх психологів на основі компетентного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 107-110. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається модель підготовки майбутнього компетентного психолога з урахуванням найбільш повного розкриття потенційних можливостей особистості In the article the model of training of competent future psychologist is examined taking into ...
1051506
  Макаренко Л.П. Психологічні засади політичного лідерства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 125-136
1051507
  Тичина Д.М. Психологічні засади попередження корисливої злочинності неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-136.
1051508
  Сафін О. Психологічні засади протидії тероризму в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються проблеми створення необхідних психологічних засад протидії тероризму в Україні. Пропонуються першочергові заходи у обраному напрямку. Discussed the problems of creation the psychological basises of counteraction to terrorism in Ukraine. ...
1051509
  Осьодло В.І. Психологічні засади професійного становлення суб"єкта військово-професійної діяльності : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Осьодло Василь Ілліч ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – 492 л. – Додатки: л. 452-492. – Бібліогр.: л. 409-451
1051510
  Ковалів М.В. Психологічні засади професйного ризику в діяльності органів внутрішніх справ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 79-85. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1051511
  Боднар В.Є. Психологічні засади профілактики насильства в сім"ї // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 223-230.
1051512
  Максимова Н. Психологічні засади ресоціалізації умовно засуджених підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню психологічних засад ресоціалізації умовно засуджених підлітків. Показано, що покарання, які не пов"язані з позбавленням волі, є доцільними в тому разі, якщо наявні умови для ресоціалізації підлітків. Наведено типологію ...
1051513
   Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу : посібник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; за ред. Е.О. Помиткіна. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-171 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-250-6
1051514
  Осьодло В.І. Психологічні засади становлення суб"єкта військово-професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Осьодло Василь Ілліч ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1051515
  Дембицька Н. Психологічні засади становлення суб"єктності студентів у відносинах власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-10. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується зміст та основні психологічні чинники становлення суб"єктності особистості у відносинах власності. За результатами емпіричного дослідження показано тенденції перебігу цього процесу у студентів. The content and main determinants ...
1051516
  Закревська О.С. Психологічні засоби впливу у соціальній рекламі, спрямовані на профілактику побутового насильства // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 219-222
1051517
  Лозинський О.М. Психологічні засоби політичної корупції у формуванні феодальних відносин та абсолютизму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 242-252. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1051518
  Камінська О.В. Психологічні засоби профілактики та корекції Інтернет-залежності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 375-379. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1051519
  Вишньовський В.В. Психологічні знання як необхідна складова професійної підготовки студентів технічних вишів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 59-68. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1051520
  Самойленко Л.О. Психологічні ідеї в логічних працях викладачів Університету Св. Володимира // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 114-116
1051521
  Богатирьова І.В. Психологічні ідеї в творчості С. Ф. Русової // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.17-20. – (Психологічні науки)
1051522
  Пухно С. Психологічні ідеї П.Д. Юркевича - представника вітчизняної філософсько-психологічноі думки XIX століття // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 6. – С. 119-129. – ISSN 2305-7459
1051523
  Самойленко Л.О. Психологічні ідеї у логічних концепціях О. Новицького та П. Авсенєва // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 104-105
1051524
  Безшейко В.Г. Психологічні інтервенції при посттравматичних стресових розладах із коморбідними психічними порушеннями з акцентом на покращення якості життя // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 7-10. – ISSN 2410-7484
1051525
  Торба С.А. Психологічні класифікації емоцій крізь призму лінгвокультурології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 331-336


  У статті проаналізовано наявні психологічні класифікації емоцій (з урахуванням протилежних підходів) з позицій лінгвокультурології, обґрунтовано доцільність використання у лінгвокультурології дискретної моделі класифікації емоцій. В статье представлен ...
1051526
   Психологічні критерії соціальної дезадаптації дитини : колективна монографія / Максимова Н.Ю. [та ін.] ; Національна Академія педагогічних наук України ; Ін-тут психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 192 с. – Бібліогр.: с. 185-191. – ISBN 978-966-644-166-2
1051527
  Шестопалова К. Психологічні механізми взаємозв"язку антиципування та життєвої компетентності особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 120-128. – ISSN 1810-2131
1051528
  Сідоров О.О. Психологічні механізми взаємозв"язку суїцидальних тенденцій з рівнем самооцінки у студентському середовищі : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Сідоров Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 215 л. – Додатки: л. 196-215. – Бібліогр.: л. 170-195
1051529
  Сідоров О.О. Психологічні механізми взаємозв"язку суїцидальних тенденцій з рівнем самооцінки у студентському середовищі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Сідоров Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1051530
  Кульбаба Я.Є. Психологічні механізми впливу реклами на свідомість та поведінку людини // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 157-167. – ISBN 978-966-8063-99-51
1051531
  Кальба Я.Є. Психологічні механізми впливу реклами на свідомість та поведінку людини // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 157-167. – ISBN 978-966-8063-99-51
1051532
  Венедіктова Н.В. Психологічні механізми конструювання особистісних смислів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-119. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Репрезентовано результати попереднього дослідження, спрямованого на пошук психологічних механізмів конструювання особистісних смислів у системі значущих стосунків "Я-Сім"я-Дружба-Любов" і створення типології конструювання особистісних смислів. Як ...
1051533
  Кудріна Т.С. Психологічні механізми мотивації досягнення / Т.С. Кудріна, О.Ю. Колесніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-142. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Стаття просвічена одній з найбільш досліджених складових мотиваційної сфери людини - мотивації досягнення. У центрі уваги авторів знаходяться такі поняття, як потреба в досягненнях, мотив досягнення та мотивація досягнення. Відображено психологічну ...
1051534
  Малкова Т.М. Психологічні механізми професійної маргіналізації співробітників органів внутрішніх справ // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.54-59
1051535
  Терлецька Л.Г. Психологічні механізми процесу самоаналізу : Монографія / Л.Г. Терлецька; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 240с. – ISBN 966-594-666-8
1051536
  Помилуйко В.Ю. Психологічні механізми розвитку ключових компетентностей у дорослому віці // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 225-230. – ISSN 2518-7503
1051537
  Дорофей С.В. Психологічні механізми розвитку творчої активності особистості // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 115-117
1051538
  Вівчарик Т.П. Психологічні механізми самореалізації жінки (на прикладі жіночої молоді, включеної у творчу професійну діяльність) : 19.00.01:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.психологічних наук / Вівчарик Т.П.; Чернівецький держ.ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2000. – 200л. – Бібліогр.: Л.167-186
1051539
  Вівчарик Т.П. Психологічні механізми самореалізації жінки. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Вівчарик Т.П.; КУ. – К., 2000. – 20л.
1051540
  Максименко С.Д. Психологічні механізми самореалізації особистості в медіапросторі // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 14-17
1051541
  Максимов М. Психологічні механізми сприймання музичних творів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 81-89.
1051542
  Венедіктова Н.В. Психологічні механізми суб"єктної взаємодії в системі "Я-Інший" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічні механізми та типологічні особливості суб"єктної взаємодії у системі "Я-Інший". Описано типи суб"єктної взаємодії, з"ясовані за допомогою оригінальної методики "Проективний малюнок ставлень особистості", і на їхній основі - ...
1051543
  Бех І.Д. Психологічні механізми сходження особистості до духовних цінностей // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 37-44
1051544
  Диса О.В. Психологічні механізми та чинники розвитку професійного мислення // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 43-51. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто особливості розвитку професійного мислення та застосовано суб"єктний підхід до пояснення цього процесу. Доведено, що на трудовому етапі професіогенезу відбувається процес смислоутворення, зумовлений зовнішніми та внутрішніми чинниками ...
1051545
  Шаповал І. Психологічні механізми та чинники формування пізнавальної самостійності // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 93-97
1051546
  Шевчук Марина Володимирівна Психологічні механізми трансформації ціннісних орієнтацій студентської молоді : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Шевчук М.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 25 с.
1051547
  Шевчук Марина Володимирівна Психологічні механізми трансформації ціннісних орієнтацій студентської молоді : Дис. ...канд.психологічних наук:19.00.01 / Шевчук Марина Володимирівна; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 170л. – Бібліогр.:л.154-170
1051548
  Грись А.М. Психологічні механізми функціонування образу Я у осіб з різними типами характеру // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 22-30. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1051549
  Кунцевська А.В. Психологічні моделі інтраперсональних конфліктів (до проблеми інтраперсональних конфліктів у діяльності соціального працівника) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 99-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему внутрішніх суперечливих переживань фахівця в галузі соціальної роботи, а також існуючі психологічні моделі інтраперсональних конфліктів, їх типологію та специфіку.
1051550
  Федоришин О.Б. Психологічні моделі переконуючого впливу / О.Б. Федоришин, Н.Є. Борзих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 130-136. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Досліджуються психологічні моделі переконуючого впливу. Аналізуються когнітивна, афективна та конотативна стадії переконуючого впливу, кожна модель описується певним типом впливу, який є домінуючим у моделі. Виділяються типи механізмів, які становлять ...
1051551
  Барко В.І. Психологічні можливості використання структурованого інтерв"ю з метою вивчення керівного персоналу Національної поліції України / В.І. Барко, В.П. Остапович // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 224-232. – ISSN 2072-8670
1051552
  Ковровський Ю.Г. Психологічні наслідки професійної діяльності персоналу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 46-50. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1051553
   Психологічні наслідки Чорнобиля. Соціальна допомога потерпілим. – Київ; Сан-Франциско : Light Press, 2005. – 238с. – ISBN 966-96338-2-6
1051554
   Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : КиМУ
Вип. 9. – 2016. – 226 с. – Цей збірник є правонаступником "Вісника Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки".- Резюме укр., рос., англ. мовами
1051555
  Матвєєв А. Психологічні операції, як метод ведення інформаційних війн у сучасній світовій політиці // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 126-127
1051556
  Макеєва Ірина Психологічні основи використання технічних засобів навчання майбутніх бібліотекарів // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 2. – С. 73-77
1051557
  Антоненко Т.Л. Психологічні основи впливу ціннісно-смислової сфери на професійне становлення майбутнього фахівця // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С.26-35
1051558
  Піонтковська Д.В. Психологічні основи гармонізаціі розвитку національноі ідентичності у студентів // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – С. 118-124. – ISBN 978-617-601-117-0


  Обгрунтовується зміст і структура програми розвитку національної ідентичності у студентів вищих навчальних закладів. Розкрито сутність і структурну будову національної ідентичності особистості. Розроблені автором тренінгові методики розвитку ...
1051559
  Дзвінчук Д.І. Психологічні основи ефетивного управління : Навч. посібник / Д.І. Дзвінчук. – Київ, 2000. – 280c. – ISBN 966-7317-48-X
1051560
  Клопота Є.А. Психологічні основи інтеграції в суспільство осіб з вадами зору : монографія / Є.А. Клопота. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-381. – ISBN 978-966-599-485-5
1051561
  Сітак І.В. Психологічні основи навчання дифереціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 235-241. – ISSN 2519-2361
1051562
  Побірченко Н.А. Психологічні основи навчання математики в початкових класах / Н.А. Побірченко. – К., 1985. – 65с.
1051563
  Янів В.М. Психологічні основи окциденталізму // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 343-356. – ISBN 978-966-1513-01-2
1051564
  Булах Ірина Сергіївна Психологічні основи особистісного зростання підлітків : Автореф. дис. ... доктора психол. наук: 19.00.07 / Булах І.С.; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 44с. – Бібліогр.: 4 назв.
1051565
  Дирдіп М.Є. Психологічні основи повторності слідчої діяльності / М.Є. Дирдіп, Н.А. Потамська // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 494-499. – ISSN 1563-3349
1051566
  Темченко В. Психологічні основи теорії та принципи етики працівників міліції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.26-30. – ISSN 0132-1331
1051567
  Заболотна В.О. Психологічні основи управління персоналом : навчальний посібник / Заболотна В.О. – Київ : Гнозис, 2010. – 248 с. – Бібліогр.: с. 242-246. – (Серія "Навчальний посібник XXI століття"). – ISBN 978-966-8840-86-9
1051568
  Бевзюк І.М. Психологічні основи формування комунікативної компетентності прокурора : монографія / І.М. Бевзюк. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-222. – ISBN 978-617-7220-81-6
1051569
  Нестеренко Л. Психологічні основи формування лідерських рис керівнгика - державного службовця // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.386-392
1051570
  Блешмут П.П. Психологічні особистості реалізації тренінгу "Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 14-20. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1051571
  Оніщенко Н. Психологічні особливості "виходу з війни" / Н. Оніщенко, В. Тімченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 20-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціально-психологічні особливості повернення до мирного життя радянських солдат і офіцерів - ветеранів Другої світової та Афганської війн, а також учасників локальних військових конфліктів та збройних сутичок, що мали місце на теренах ...
1051572
  Корнійчук В. Психологічні особливості акторської діяльності Марії Заньковецької // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 207-214. – ISBN 966-7170-47-0
1051573
  Данилюк І.В. Психологічні особливості акультурації як макрорівня соціалізації / І.В. Данилюк, А.О. Курапов // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 72-76. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1051574
  Ніколаєнко С. Психологічні особливості базових видів сугестії // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 66-76
1051575
  Нікітіна І.В. Психологічні особливості в період повноліття : 19.00.01: Дис. ... канд. психолог. наук / Нікітіна І.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 208л. – Бібліогр.: С.175-192
1051576
  Стуліка О.Б. Психологічні особливості вдосконалення мнемічних здібностей у майбутніх викладачів англійської мови дошкільної ланки освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2011. – Вип. 1 : Видання присвячене 20-річчю Маріупольського університету. – С. 170-176. – ISSN 2078-1687
1051577
  Дар"ялова Н. Психологічні особливості віртуального спілкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-45. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми віртуального спілкування. Проаналізовано психологічні особливості, які впливають на процес спілкування в інтернет-мережі. Представлено головні підходи до дослідження віртуального спілкування в ...
1051578
  Іванашко О. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів студентів у процесі первинної професіоналізації // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 4-14. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437


  У статті здійснено психологічний аналіз особливостей прояву внутрішньоособистісних конфліктів у студентів в процесі первинної професіоналізації.
1051579
  Волошко Н.І. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у хворих на артеріальну гіпертензію : монографія / Н.І. Волошко ; Академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2009. – 193 с. – ISBN 978-966-675-575-2
1051580
  Ануфрієва О.В. Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на структуру ціннісних орієнтацій студенської молоді : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ануфрієва О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
1051581
  Ануфрієва О.В. Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на структуру ціннісних орієнтацій студентської молоді : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. / Ануфрієва О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 200 л. + Додатки: л. 162-178. – Бібліогр.: л. 179-200
1051582
  Підмайстерець В.Р. Психологічні особливості впливу кольору на споживача // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 180-182. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1051583
  Калька Н.М. Психологічні особливості впливу чинників професійного середовища на здоров"я педагога // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 285-295. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1051584
  Карамушка Л.М. Психологічні особливості впровадження тренінгу "Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку освітніх організацій" / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 3-7. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1051585
  Москальов М.В. Психологічні особливості входження особистості в організацію // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 224-233. – ISSN 2078-1687
1051586
  Мельник А.П. Психологічні особливості депресивних станів у пацієнтів із віл-позитивним статусом // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 168-175
1051587
  Зубцов Д.Е. Психологічні особливості депресії у розлучених жінок : монографія / Д.Е. Зубцов. – Київ : Слово, 2015. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-199. – ISBN 078-966-194-232-4
1051588
  Васильєв С. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів в процесі соціалізації / С. Васильєв, А. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-20. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Розглядаються психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій в процесі соціалізації в умовах навчання в вищому навчальному закладі. Актуалізується визначення смислових пріоритетів як результату рефлексії ціннісно-смислової сфери і ...
1051589
  Васильєв С.П. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів вищих військових навчальних закладів в контексті розвитку їх психічної саморегуляції / С.П. Васильєв, А.О. Андрущенко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 1 (32). – С. 174-178
1051590
  Васильєв С.П. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів вищих військових навчальних закладів в контексті розвитку їх психічної саморегуляції / С.П. Васильєв, А.О. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-19. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Обговорюється проблема вивчення динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів в контексті розвитку їх психічної саморегуляції. Розглядаються ціннісно-смислові орієнтації як перспективний напрямок розвитку мульти-регуляторного підходу. Пропонується ...
1051591
  Лук"яненко Т.Н. Психологічні особливості дискордантної амбівалентності особистості :(шизоїдні, депресивні, істеричні) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.26-28
1051592
  Назар М.М. Психологічні особливості дистанційної освіти за допомогою інтеренту // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 124-132
1051593
  Свіденська Г. Психологічні особливості дитячо-батьківських взаємовідносин у прийомній сім"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-69. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті розглядається проблема соціалізації дітей-сиріт у прийомних сім"ях. Доведено емпіричним шляхом, що почуття прихильності є основою дитячо-батьківських взаємин у прийомній сім"ї. Обґрунтовується, що ефективність соціального супроводу забезпечить ...
1051594
  Сайко Х. Психологічні особливості дітей з гіперактивністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-47. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті виділено та проаналізовано психологічні особливості дітей з діагнозом "гіперактивність". The article highlighted and analyzed the psychological characteristics of children diagnosed as "hyperactivity".
1051595
  Жестерьова О. Психологічні особливості дітей з літературною обдарованістю // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 257-259
1051596
  Вахоцька І.О. Психологічні особливості дітей з неповних сімей // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1051597
  Тимошенко Ю.П. Психологічні особливості діяльності експерта-криміналіста // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 167-173.
1051598
  Трофімов А.Ю. Психологічні особливості емоційно-вольової сфери особистості залежно від професійної спрямованості (на прикладі професії актора) / А.Ю. Трофімов, Е.В. Загурська // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 264-277. – ISSN 2226-4078
1051599
  Лисенко Л.М. Психологічні особливості емоційного інтелекту студентів / Л.М. Лисенко, К.В. Костіна // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 160-171. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1051600
  Діомідова Н.Ю. Психологічні особливості емоційного інтелекту суб"єкта навчальної діяльності у вищій школі // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 61-72. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599
1051601
  Подляшаник В.В. Психологічні особливості емоційної стійкості співробітників митної служби : монографія / Василь Подляшаник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 126-137. – ISBN 978-966-600-566-6
1051602
  Фадєєва І.В. Психологічні особливості емпатії, емоційного вигорання й психічних станів дитячих хірургів і реабілітологів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 73-78
1051603
  Барашева Д. Психологічні особливості етнокультурної ідентифікації особистості в умовах полікультурного простору (на прикладі аналізу особливостей етнокультурної ідентифікації татар і росіян/українців севастопольського регіону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено узагальнені результаті емпіричного компаративного дослідження особливостей етнокультурної ідентифікації та самоідентифікації представників татарської і російської/української груп севастопольського регіону; виявлено подібності, ...
1051604
  Тунтуєв С.В. Психологічні особливості жінок, постраждалих від насильства в сім"ї // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.72-75. – ISSN 1817-3764
1051605
  Васильченко А. Психологічні особливості заздрощів у структурі соціальної та індивідуальної ситуації розвитку особистості (філософсько-психологічний аналіз) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 11 (164). – С. 46-49
1051606
  Васильченко А. Психологічні особливості заздрощів у структурі соціальної та індивідуальної ситуації розвитку особистості (філософсько-психологічний аналіз) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (170). – С. 48-52
1051607
  Ткаченко Н. Психологічні особливості запам"ятовування // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 39-46. – Бібліогр.: Бібілогр: 18 назв. – ISSN 1682-2366
1051608
  Горлачов О.С. Психологічні особливості здійснення сурдоперекладу в навчальній діяльності та мікросоціумі осіб із вадами слуху // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 3/4, липень - грудень. – С. 146-153
1051609
  Шаллан Ірина Володимирівна Психологічні особливості і діагностика посттравматичних стресових станів жертв катастрофічних подій : Дис. ... наук.ступеня канд. психологічних наук: 19.00.04 / Шаллан Ірина Володимирівна; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 187л. – Бібліогр.: л.154-178
1051610
  Шаллан І.В. Психологічні особливості і діагностика посттравматичних стресових станів жертв катастрофічних подій : Автореф. ... кандид. психолог. наук: 19.00.04 / Шаллан І.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 17 с.
1051611
  Андрющенко М. Психологічні особливості і творення і сприйняття телевізійного контенту // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 47-51. – ISBN 978-966-01-0468-6
1051612
  Мілютіна К.Л. Психологічні особливості інформального варіанту трудової соціалізації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 98-102. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1051613
  Бондарчук О. Психологічні особливості керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 79-83
1051614
  Дейниченко Л.М. Психологічні особливості комунікативної компетентності майбутніх психологів / Л.М. Дейниченко, Л.В. Степаненко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 86-94. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
1051615
  Попик І. Психологічні особливості конфліктних стосунків між викладачем і студентом у вузі // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.111-120
1051616
  Фрідман О.В. Психологічні особливості концептуалізації особистісного досвіду: індивідуально-типологічний підхід : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. / Фрідман О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1051617
  Фрідман О.В. Психологічні особливості концептуалізації особистісного досвіду: індивідуально - типологічний підхід : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Фрідман О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 289 л. + Додатки : л. 199-289. – Бібліогр.: л. 175-198
1051618
  Рудська А.І. Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Рудська Антоніна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1051619
  Рудська А.І. Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Рудська Антоніна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 241 л. – Додатки: л. 206-241. – Бібліогр.: л. 178-205
1051620
   Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія / [Мітлощ А.В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 289, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 238-248. – ISBN 978-966-2633-42-9
1051621
  Василишин Б. Психологічні особливості маніпуляційного впливу мас-медіа на суспільство // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 120-124
1051622
  Шиковець С. Психологічні особливості ментальності представників регіональних спільнот України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 116-120. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті міститься методологічне обґрунтування та досвід практичного дослідження поля ментальності представників регіональних спільнот України. Предмет дослідження обумовлює його особливу актуальність, адже з-поміж сукупності психологічних особливостей ...
1051623
  Городенко Л.М. Психологічні особливості мережевої комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 20-23


  У статті розглянуто психологічні особливості мережевої комунікації, систематизовано психологічні проблеми, що супроводжують мережеве спілкування. The article deals with the psychological characteristics of the network communications, and systematises ...
1051624
  Кайріс О.Д. Психологічні особливості міжособистісних відносин студентів вищих навчальних закладів з досвідом шкільного булінгу / О.Д. Кайріс, А.С. Самойленко // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1 : Психологія. – C. 26-29. – ISSN 2078-1687
1051625
  Дубровинський Г.Р. Психологічні особливості міжособистісної взаємодії курсантів вищих військових навчальних закладів / Г.Р. Дубровинський, М.Ю. Куцик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 210-216


  У статті розглядаються основні тенденції конфліктності та причини конфліктів, що виникають у курсантському середовищі, особливості підготовки курсантів у ВВНЗ України, рекомендації командному складу, НПП щодо подолання конфліктних ситуацій в навчальних ...
1051626
  Кукуленко-Лук"янець Психологічні особливості моделювання життєтворчого простору жінки // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 11 (164). – С. 65-68
1051627
  Клименко І.В. Психологічні особливості молодіжних аудиторій різних телевізійних шоу / І.В. Клименко, Д.Ж. Ідоятова // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 40-49
1051628
  Чижма Д. Психологічні особливості мотивації досягнення та цілеспрямованості як структурних компонентів особистісної саморегуляції // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 128-131
1051629
  Гупаловська В. Психологічні особливості мотиваційного інтелекту / В. Гупаловська, Н. Левус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Розглянуто особливості особистості з різним рівнем мотиваційного інтелекту. Доводиться, що особистісна структура може по-різному впливати на прояви мотивації. Особа, котра характеризується високим рівнем мотиваційного інтелекту, використовує усі ...
1051630
  Волобуєва О.Ф. Психологічні особливості навчання аудіюванню персоналу Державної прикордонної служби України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 79-83. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню психологічних особливостей навчання аудіювання персоналу Державної прикордонної служби України, який спілкується іноземною мовою при виконанні професійних завдань в особливих умовах діяльності. Навчання аудіювання ...
1051631
  Цимбал І.В. Психологічні особливості навчання студентів технічних спеціальностей роботі іншомовними науковими текстами // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 137-140. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))


  У статті пропонується досвід навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами.
1051632
  Гуцол С.Ю. Психологічні особливості неоміфологічного наративу як чинника політичної культури сучасного суспільства // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – С. 12-21. – ISBN 978-966-8063-99-62
1051633
  Мартинюк В.М. Психологічні особливості об"єктивації емоційних феноменів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 107-115. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Емоційний феномен розглядається через аналіз взаємозв"язку двох його складових - об"єкта емоції та емоційного переживання. Визначеність та усвідомленість об"єкта емоційного переживання впливають на якість та динаміку емоційних проявів людини. ...
1051634
  Кравчук С.Л. Психологічні особливості образи як негативної емоції особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальну та недостатньо розроблену проблему - психологічні особливості образи як негативної емоції особистості. Наведено результати дослідження особливостей зв"язку образи особистості з її індивідуально-психологічними характеристиками. The ...
1051635
  Карамушка Л.М. Психологічні особливості опру змінам персоналом вищої школи / Л.М. Карамушка, О.С. Толков // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 2. – С. 35-42
1051636
  Терещенко А.М. Психологічні особливості оптимізму у фахівців соціономічних професій // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 400-407. – ISSN 2219-2654
1051637
  Підчасов Є.В. Психологічні особливості організації навчання при застосуванні технологій дистанційного навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 42-47. – ISBN 978-966-285-311-7
1051638
  Баранюк Н.І. Психологічні особливості організаційної культури в правоохоронних органах // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 229-233. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1051639
   Психологічні особливості організованих злочинних об"єднань : (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності) Науково-практичний посібник. – Київ : НАВСУ, 2002. – 436с. – ISBN 966-7474-59-3


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1051640
  Воврик А. Психологічні особливості особистісно-орієнтованого навчання в початковій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.469-474. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1051641
  Бульчик Т.І. Психологічні особливості особистісного та сімейного функціонування учасників АТО / Т.І. Бульчик, М.І. Мушкевич // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 31-36. – ISSN 2518-7503
1051642
  Кравчук С.Л. Психологічні особливості особистості, схильної до використання агресії як захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 86-88. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальну та недостатньо розроблену проблему - психологічні особливості захисної функції агресії. Наведено результати дослідження особливостей прийняття особистістю власної агресії як захисту залежно від її індивідуально-психологічних ...
1051643
  Арамєдова Айгозель Ілжанівна Психологічні особливості оцінки жінками, хворими на параноїдальну шизофренію, відносин зі своїми дітьми : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Арамєдова Айгозель Ілжанівна; Арамедова А.І.: КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1051644
  Авраменко О.І. Психологічні особливості п"ятикласників / О.І. Авраменко ; М-во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ : Радянська школа, 1958. – 48 с.
1051645
  Коломієць-Левчук Психологічні особливості перебігу міжособистісних конфліктів в державних та недержавних організаціях : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Коломієць-Левчук А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 188 л. – Додатки: л. 164-188. – Бібліогр.: л.149-163
1051646
  Коломієць-Левчук Психологічні особливості перебігу міжособистісних конфліктів в державних та недержавних організаціях : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 - соціальна психологія, психологія соціальної роботи / Коломієць-Левчук А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22 с. – Бібліогр. : 4 назв.
1051647
  Кравченко К.О. Психологічні особливості переживання льотчиками втрати бойових товарищів при проведенні антитерористичної операції (АТО) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 59-69. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1051648
  Клименко Л.В. Психологічні особливості перекладу метафор у юридичному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 103, Літ.: 10 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Досліджено два типи метафор у французькому юридичному дискурсі - концептуальні та поетичні, а також розглянуто психолінгвістичні особливості їхнього перекладу.
1051649
  Карамушка Л.М. Психологічні особливості підприємницької діяльності: оцінка підприємцями змісту, основних мотивів, позитивних та негативних сторін підприємницької діяльності / Л.М. Карамушка, Г.В. Гнускіна // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 107-111. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1051650
  Ульянова Г.В. Психологічні особливості плагіату та його зв’язок з творчими здібностями особистості // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 9 (162). – P. 88-93. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1051651
  Хавула Р. Психологічні особливості подружньої сумісності // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 258-268. – ISBN 978-966-2763-39-3


  У статті висвітлюється проблема подружньої сумісності. Аналізуються психологічні аспекти подружньої сумісності та провідні дослідження психологів у цій сфері. Вивчається вплив особливостей темпераменту і інших чинників на сумісність подружжя.
1051652
  Орищин Л.С. Психологічні особливості прийняття рішень у ситуації ризику // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 46-53. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1051653
  Олександренко К. Психологічні особливості програми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 16-20. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати дослідження психологічних особливостей програми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин. Основним завданням викладача іноземної мови з підготовки майбутніх фахівців з ...
1051654
  Сафін О.Д. Психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників в процесі служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-22. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено виявлені під час емпіричного дослідження психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників в процесі служби. Зокрема показано, що на позитивність вибору і ставлення до професії військового, ...
1051655
  Корніяка О. Психологічні особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 227-235. – ISSN 2312-1246


  Аналізуються психологічні особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи.
1051656
  Туринська О.Є. Психологічні особливості професійного спілкування працівників правоохоронних органів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 480-491. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1051657
  Ульяніч І.В. Психологічні особливості професійного становлення вчителів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 14-19
1051658
  Чміль Н.С. Психологічні особливості професійного становлення майбутніх священнослужителів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Чміль Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1051659
  Антіпов О. Психологічні особливості професійного становлення фахівців // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 67-67
1051660
  Чернявська І.А. Психологічні особливості професійної адаптації персоналу транснаціональних корпорацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 267-272. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1051661
  Скворцова Т.О. Психологічні особливості професійної діяльності адвоката // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-69. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)
1051662
  Сидорова О. Психологічні особливості професійної діяльності спортсмена та їх роль у процесі соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-92. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статі розглядаються деякі особливості професійної соціалізації спортсменів, а також роль масового спорту в процесі соціалізації у сучасному суспільстві. Мотивація досягнення розглядається як найважливіший фактор соціалізації та самоствердження ...
1051663
  Маршалок С.І. Психологічні особливості професійної діяльності фахівців юридичної сфери // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 179-187. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1051664
  Савчук З. Психологічні особливості професійної ідентичності майбутнього психолога в аспекті його професіоналізації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 175-184. – ISSN 2312-5993
1051665
  Кученко Н. Психологічні особливості професійної мотивації студентів спеціальності психології // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 278-280
1051666
  Возняк Любомира Сидорівна Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності : Автореф... кандид. психол.наук: 19.00.05 / Возняк Любомира Сидорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1051667
  Возняк Л.С. Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управліньскої діяльності : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Возняк Л.С.; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 192 л. – Бібліогр.: л. 164-181
1051668
  Баклицький І. Психологічні особливості професійної підготовки студентів-психологів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 203-214. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1051669
  Мяленко В.В. Психологічні особливості професійної самореалізації сучасних українців // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 171-180. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1051670
  Ковальська Н.Л. Психологічні особливості профілактичної діяльності кримінальної міліції у справах неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 234-240.
1051671
  Макаренко Н.Г. Психологічні особливості процесів адаптації та дезадаптації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  У статті розглядається процес адаптації та її різновиди - біологічна, психічна та соціальна адаптація, їх взаємовплив. Визначається ступінь норми у проходженні адаптаційних процесів, розглядається специфіка нормальної та відхиленої адаптації. ...
1051672
  Клочко Т.П. Психологічні особливості процесу соціалізації студентів-гумористів (КВН-щиків) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 185-187
1051673
  Мелоян А. Психологічні особливості прояву інтернет-залежності в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-58. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті проведений теоретичний аналіз та експериментальне дослідження, що розкривають психологічні особливості прояву інтернет-залежності в юнацькому віці. Автором виділенні деякі фактори, що негативно впливають на прояв психологічної автономії від ...
1051674
  Кожанова М. Психологічні особливості прояву когнітивних конфліктів у процесі професійного самовизначення лікарів-хірургів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-49. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу висвітлити особливості вирішення внутрішньо-особистісних конфліктів, особистісно-професійних деформацій в процесі професійного самовизначення лікарів-хірургів. Основна увага зосереджена на причинах емоційного вигорання, ...
1051675
  Шинкарюк А.І. Психологічні особливості прояву реалізму в образотворчій діяльності Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 109-110. – ISSN 1810-2131
1051676
  Бажанюк В.С. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми : монографія / [Бажанюк В.С., Шаповалов Б.Б., Камишин В.В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 228, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 126-142. – ISBN 978-966-2633-47-4
1051677
  Чекстере О.Ю. Психологічні особливості розвитку децентрації в сучасних умовах // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 102-108. – ISBN 978-966-189-359-6
1051678
  Кравченко С.А. Психологічні особливості розвитку екологічного мислення у студентів : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Кравченко С.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1051679
  Івкін В.М. Психологічні особливості розвитку іншомовної соціокультурної компетентності слухачів у системі післядипломної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 149-154. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1051680
  Розіна І.В. Психологічні особливості розвитку креативних форм мислення в підлітковому віці : автореф. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Розіна І.В.; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1051681
   Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу : тези IX Міжнар. конф. з організаційної та екон. психології, (30-31 трав. 2013 р., м. Київ) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. організаційної психології, Донбас. держ. техн. ун-т, Каф. соц.-гуманіт. дисциплін [та ін.] ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Алчевськ : ДонДТУ, 2013. – 159, [1] с. – Зміст укр. та англ. – ISBN 978-966-310-309-9
1051682
  Кльоц Л.А. Психологічні особливості розвитку професійної самосвідомості практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.70-74
1051683
  Періус Н.В. Психологічні особливості розвитку соціально-психологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Періус Надія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 207 арк. – Додатки: арк. 177-207. – Бібліогр.: арк. 151-176
1051684
  Періус Н.В. Психологічні особливості розвитку соціально-психологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Періус Надія Василівна ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1051685
  Павлін Д.О. Психологічні особливості розвитку спонтанності особистості у віці ранньої дорослості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Павлін Дар"я Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 238 арк. – Додатки: арк. 200-238. – Бібліогр.: арк. 180-199
1051686
  Павлін Д.О. Психологічні особливості розвитку спонтанності особистості у віці ранньої дорослості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Павлін Дар"я Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1051687
  Траферсе Т. Психологічні особливості розуміння політичних завдань в умовах зміни цивілізаційної парадигми // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 86-97. – ISSN 2524-0137
1051688
  Шемелюк Ірина Михайлівна Психологічні особливості самоактуалізації осіб, хворих на неврастенію : Дис....канд.психолог.наук:19.00.04 / Шемелюк Ірина Михайлівна; Львів.Нац.ун-тет ім.І.Франка. – Київ, 2001. – 228л. + Додатки:л.:194-228. – Бібліогр.:л.:179-194
1051689
  Шемелюк Ірина Михайлівна Психологічні особливості самоактуалізації осіб, хворих на неврастенію : Автореф. дис. ... канд. психол. наук:19.00.04 / Шемелюк І.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1051690
  Какуша Л. Психологічні особливості самовизначення україномовної та російськомовної молоді в етнічному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 61-65. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлене емпіричне дослідження психологічних особливостей самовизначення студентської молоді в етнічному просторі залежно від мовного фактору. Проаналізовано складові соціальної ідентичності та визначено місце етнонаціональної ідентичності ...
1051691
  Бараннік Валерій Анатолійович Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною та делінквентною поведінкою : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.01. / Бараннік В.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 263 л. – Бібліогр.: л. 173-191; Дод.: л. 192-263
1051692
  Бараннік Валерій Анатолійович Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною та делінквентною поведінкою : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Бараннік В.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1051693
  Пілецька Л.С. Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах шлюбу // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 337-344. – ISSN 2219-2654
1051694
  Власова О.І. Психологічні особливості самосвідомості та цінностей соціально обдарованих осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-86. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено аргументацію на основі аналізу емпіричних даних щодо тези про різний потенціал впливу розвитку соціальних й інтелектуальних здібностей на особистісне становлення студентів університету. На прикладі дослідження особливостей їхньої ...
1051695
  Продан О.О. Психологічні особливості самоусвідомлення особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Продан Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 247 арк. – Додатки : арк. 196-247. – Бібліогр.: арк. 175-195
1051696
  Продан О.О. Психологічні особливості самоусвідомлення особистості : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Продан Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1051697
  Воронюк І.В. Психологічні особливості системи інтегральних методів взаємодії вчителя з учнями // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 11 (164). – С. 38-46
1051698
  Трофімов Ю.Л. Психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій полезалежних/поленезалежних особливостей / Ю.Л. Трофімов, О.Б. Напрасна // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України; Компанія "СОЦИС". – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-11.
1051699
  Щербан Т.Д. Психологічні особливості сімейних криз неприйняття дитячої інвалідності / Т.Д. Щербан, А.Б. Качов // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 93-103. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
1051700
  Приходько І.І. Психологічні особливості службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України при проведенні Антитерористичної операції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито психологічні особливості службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України при проведенні антитерористичної операції. Надані практичні рекомендації для підвищення рівня морально-психологічного стану ...
1051701
  Кравчук С. Психологічні особливості сором"язливості // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-107.
1051702
  Аблюкова Н.В. Психологічні особливості соціалізаціі сучасного підлітка. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.05 / Аблюкова Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К, 2000. – 16л.
1051703
  Лучинкіна А.І. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі : монографія / [Лучинкіна А.І., Мілютіна К.Г., Яншина Т.А. ; за заг. ред. А.І. Лучинкіної та Т.А. Яншиної] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 250, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті кат. картки. – Бібліогр.: с. 236-242. – ISBN 978-966-2633-48-1
1051704
  Токарева Н. Психологічні особливості соціалізації підлітків у соціокультурному контексті постмодернізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 128-133. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу характерних тенденцій соціалізації підлітків як необхідної передумови інтерналізації особистісного досвіду в умовах радикальних трансформацій сучасного суспільства. Окреслено соціокультурні концепти епохи постмодернізму, що ...
1051705
  Дейниченко Л. Психологічні особливості соціалізації підлітків, які навчаються в закладах інтернатного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-27. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розкриті проблеми соціалізації дітей в умовах інтернатного закладу, а також вплив цих умов депривації на психічний розвиток особистості підлітка. Експериментальним дослідженням виявлено, що підліткам з інтернатів властиві такі показники, як ...
1051706
  Абдюкова Н.В. Психологічні особливості соціалізації сучасного підлітка : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Абдюкова Надія Володимирівна ; Прикарпат.ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 264 л. – Бібліогр.: с. 212-227
1051707
  Сень Г.П. Психологічні особливості соціальної підтримки як феномена особистісно-ситуаційної взаємодії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 146-152. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1051708
  Скрипко Л.В. Психологічні особливості спілкування майбутніх офіцерів // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.45-46
1051709
  Некіпєлова А.І. Психологічні особливості сприймання нетрадиційних видів реклами оптимістами та песимістами // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 175-180. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  Розглянуто основні підходи до розуміння поняття нетрадиційної реклами. Виділено теоретичні основи сприймання нетрадиційних видів реклами оптимістами та песимістами. На основі даних дослідження надано рекомендації щодо використання різних видів реклами.
1051710
  Станіславський Сергій Володимирович Психологічні особливості сприйняття сфер життєдіяльності хворими на незрощення губи та піднебіння юнацького віку : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.04 / Станіславський Сергій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 181л. + Додатки: л. 179 - 181. – Бібліогр.: л. 149 - 179
1051711
  Станіславський Сергій Володимирович Психологічні особливості сприйняття сфер життєдіяльності хворими на незрощення губи та піднебіння юнацького віку : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Станіславський С.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1051712
  Дячок О. Психологічні особливості сприйняття та переживання самотності підлітками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-55. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано підходи до визначення поняття "самотність". Розглядається проблема переживання самотності у підлітковому віці. Наводяться результати емпіричного дослідження переживання самотності підлітками, в результаті якого продемонстровано ...
1051713
  Волобуєва О.Ф. Психологічні особливості сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються психологічні особливості сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою суб"єктами навчання у вищому навчальному закладі. Визначено шляхи вдосконалення навчання іноземної мови в цьому аспекті. В статье анализируются ...
1051714
  Караваєва В.А. Психологічні особливості ставлення людини до праці // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2014. – № 2 (6). – С. 70-75. – ISSN 2310-4368
1051715
  Карамушка Л.М. Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей / Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 99-105. – ISSN 2310-4368
1051716
  Гудима О.В. Психологічні особливості становлення вольових якостей студентів під час навчання у ВНЗ // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 29-31
1051717
  Швець В. Психологічні особливості становлення громадянської самореалізації майбутніх офіцерів запасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати психологічного дослідження становлення громадянської самореалізації майбутніх офіцерів запасу. The article provides results of psychology survey of development of civil self-realization of future reserve officers.
1051718
  Саврасов М.В. Психологічні особливості становлення креативності майбутнього педагога в процесі професійної підготовки // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 220-227. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1051719
  Лавріненко В.А. Психологічні особливості становлення смислової сфери підлітків // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 59-75. – ISSN 2226-4078
1051720
  Желізняк К.М. Психологічні особливості страхів дітей дошкільного віку // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 161-163
1051721
  Лобанова А.О. Психологічні особливості стресостійкості особистості (на прикладі професії вчителя) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 333-336
1051722
  Боднар А.Я. Психологічні особливості стресостійкості представників стресогенних професій (на прикладі працівників приватних охоронних структур) / А.Я. Боднар, Н.Г. Макаренко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 49-56. – ISSN 1996-5931


  У статті проналізовано комплекс психологічних характеристик особистості, пов"язаних із стресостійкістю, та стресогенний характер професійної діяльності на прикладі працівників приватних охороних структур.
1051723
  Сидорова О.С. Психологічні особливості структури цінностей спортсменів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 257-262
1051724
  Федотова Т.В. Психологічні особливості студентів з можливістю конструювати креативний художній продукт // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 247-257


  У статті теоретично висвітлено підходи до розуміння психологічних особ-ливостей креативної особистості. Емпірично визначено психологічні характеристики студентів, що демонструють можливості конструювання креативного художнього продукту в процесі ...
1051725
  Горбунова В.В. Психологічні особливості студентсько- викладацьких взаємин: аналіз психологічного контракту / В.В. Горбунова, І.А. Степанюк // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 5 (158). – С. 76-80
1051726
  Степанков С.П. Психологічні особливості студентського віку і проблема виховання у вищій школі / С.П. Степанков, В.М. Цимбалістий // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 157-164
1051727
  Луценко О.Л. Психологічні особливості студентської молоді, що має тютюнову залежність / О.Л. Луценко, О.Є. Габелкова, О.І. Петрік // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 49-54
1051728
  Нікітіна Ірина Всеволодівна Психологічні особливості суб"єктивного самовизначення особистості в період повноліття : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Нікітіна Ірина Всеволодівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 208л. – Бібліогр.:л.175-192
1051729
  Нікітіна І.В. Психологічні особливості суб"єктного самовизначення особливості в період повноліття : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Нікітіна І. В.; КУ. – К., 2000. – 18л.
1051730
  Тоба М.В. Психологічні особливості та засоби оптимізації політичного самовизначення старшокласників : науково-методичний посібник / Маріанна Тоба; Академія пед. наук України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-428-043-0
1051731
  Андрющенко М.Ю. Психологічні особливості творення і сприйняття телевізійного контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 81-87


  Статтю присвячено особливостям створення телевізійного контенту в умовах розвитку сучасного українського телебачення. The article is devoted to peculiarities of creation of television content in the conditions of the modern Ukrainian ...
1051732
   Психологічні особливості творення наукового тексту : методичні рекомендації / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. В.В. Андрієвської ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 216с. – ISBN 978-966-644-097-9
1051733
  Міщиха Л.П. Психологічні особливості творчої діяльності особистості у період пізньої дорослості // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 68-76. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  На основі інтегративно-особистісного підходу здійснено теоретичний аналіз творчих напрацювань особистості в пізній період її життя. Прослідковано "паралель" в описі творчої діяльності у період ранньої, середньої та пізньої дорослості. На ...
1051734
  Мельник М.Т. Психологічні особливості тривожних неповнолітніх, що знаходяться в місцях позбавлення волі // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 336-338
1051735
  Синєокий О. Психологічні особливості управління міжвідомчими СОГ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 72-80.
1051736
  Кочемировська О.О. Психологічні особливості уявлення та переживання насильства молодшими підлітками та юнаками (психосемантичний підхід) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кочемировська Олена Олексіївна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
1051737
  Куренчук Л.С. Психологічні особливості формування ділового спілкування працівників місцевих органів виконавчої влади // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 164-172
1051738
  Сіренко Т.А. Психологічні особливості формування інтимних відносин людини // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 172-173. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1051739
  Вітюк Н. Психологічні особливості формування комунікативної готовності майбутніх учителів // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.126-133. – ISBN 966-654-025-8
1051740
  Смаль О.А. Психологічні особливості формування концептуальної моделі діяльності майбутнього викладача інформатики як один із етапів проектування // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 241-251. – ISSN 2227-1376
1051741
  Ягупов В.В. Психологічні особливості формування мовленнєвої діяльності курсантів у процесі навчання іноземній мові / В.В. Ягупов, Кузнецова, 0.0. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядаються психологічні особливості формування мовленнєвої діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мови, звертається увага на активізацію їх навчально-пізнавальної діяльності.
1051742
  Демянюк О.Б. Психологічні особливості формування образу світу у студентської молоді // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 48-58. – ISSN 2227-1376
1051743
  Баталіна Л.М. Психологічні особливості формування особистості в підлітків з інтелектуальною недостатністю // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 161-168. – ISBN 978-966-651-861-9


  В сатті розглядають психологічні особливості підлітків з розумовою відсталістю. Також в статті розглядаються основні підходи до проблеми розумової відсталості та її класифікації.
1051744
  Луцький А.І. Психологічні особливості формування правової культури на сучасному етапі державотворення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-62.
1051745
  Павлюк О. Психологічні особливості формування самооцінки особистості у студентському віці // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Психологія. – С. 128-136. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1051746
  Ковальовва І.М. Психологічні особливості хворих депресією непсихотичного рівня та їх значення для проведення лікувально-реабілітаційнихд заходів. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.04 / Ковальовва І.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 18л.
1051747
  Крайніков Е.В. Психологічні особливості хворих на ішемію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 163-168. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Дискутуються психологічні концепції походження та перебігу ішемічної хвороби серця на матеріалі зарубіжних та вітчизняних досліджень. Наводяться результати психологічного тестування 30 пацієнтів з інфарктом міокарда (ІМ) за допомогою опитувальника, ...
1051748
  Крайніков Е.В. Психологічні особливості хворих, які перенесли інфаркт міакардо із зупинкою кровообігу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Крайніков Е.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1051749
  Магдисюк Л.І. Психологічні особливості якості життя осіб з серцево-судинними захворюваннями // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 180-184. – ISSN 2518-7503
1051750
  Лазаренко І. Психологічні передумови аналізу літературного твору // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 10-12


  У статті висвітлено літературознавчо-психологічні передумови художнього твору, обгрунтовано необхідність такого підходу, визначено, у якій мірі його складові цікавлять сучасну методичну науку і шкільну практику, намічено напрямки подальшого дослідження ...
1051751
  Парфанович Іванна Психологічні передумови девіантної поведінки дівчат // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.178-185. – ISSN 1810-2131
1051752
   Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків : колект. монографія / [А.С. Борисюк та ін.] ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2016. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 245-263. – ISBN 978-617-7096-49-7
1051753
  Дубровинський Г.Р. Психологічні передумови конфліктів у педагогічній діяльності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 6 (37). – С. 207-213


  У статті розглядаються потенційно можливі конфліктні ситуації у педагогічній діяльності ВВНЗ та ВНЗ, які є психологічні передумови конфліктів на вибір стратегії поведінки студентів (курсантів) під час суперечностей в процесі навчальної діяльності.
1051754
  Борейчук І. Психологічні передумови ксенофобних реакцій // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 136-140
1051755
  Ситченко А. Психологічні передумови розвивального навчання на уроках літератури // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 5. – С.16-21. – Бібліогр.:21 пункт
1051756
  Горбунова Наталія Володимирівна Психологічні передумови та особливості розуміння старшими дошкільниками значення іносказань // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 163-169. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор статьи определяет психологические предпосылки понимания детьми старшего дошкольного возраста значения иносказаний, подчеркивая тесную взаимосвязь речи и мышления; рассматривает особенности формирования мыслительных операций в связи с пониманием ...
1051757
  Гальченко О.Ю. Психологічні передумови формування у студентів коледжів англомовної компетентності у професійно-орієнтованому письмі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 8-14. – ISSN 1817-8510
1051758
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 1. – 2001
1051759
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 3. – 2003
1051760
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 5. – 2004. – мова резюме англ., укр.. рос.
1051761
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 6. – 2004. – мова резюме англ., укр., рос.
1051762
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects / Волинський державний університет ім.Лесі Українки. – Луцьк, 2001-
Спеціальний випуск. – 2009
1051763
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2001-
Спеціальний випуск. – 2010. – 172 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1051764
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2001-
Спеціальний випуск : "Психологія соціальної роботи". – 2011. – 259 с. – резюме укр., рос. англ. мовами
1051765
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк
Вип. 17. – 2011. – 287 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051766
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк
Вип. 18. – 2011. – 303 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051767
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2001-
Спеціальний випуск : "Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери". – 2012. – 347 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1051768
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 19. – 2012. – 289 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051769
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 20. – 2012. – 301 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051770
   Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 21. – 2013. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051771
   Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 22. – 2013. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051772
   Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 23. – 2014. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051773
   Психологічні перспективи = Psychological prospects / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 24. – 2014. – 362 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051774
   Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 26. – 2015. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051775
  Андрієвська О.О. Психологічні підвалини порядку слів у реченні // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 36-37
1051776
  Барко В.І. Психологічні підходи до профілактики девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ / В.І. Барко, В.С. Лапчук // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 120-128. – ISSN 2414-4207
1051777
  Березюк Т.П. Психологічні підходи до формування професійної компетентності майбутніх менеджерів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 89-95. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1051778
  Костюк Г.С. Психологічні погляди В.Г. Белінського / Г.С. Костюк. – К., 1949. – 72с.
1051779
  Раєвський О.М. Психологічні погляди Г.В. Плеханова // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 36-40
1051780
  Маринюк Н. Психологічні причини виникнення та розвитку нервової анорексії (anorexianevrosa) у дівчат-підлітків // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 233-239
1051781
  Рудоміно-Дусятська Психологічні проблеми адаптації та розвитку особистості в міському середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-34. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто фактори та умови впливу міського середовища на розвиток особистості. Доведено, що характер такого впливу опосередкований змістом та структурою потреб людини.
1051782
  Іванченко М.Ю. Психологічні проблеми в дискурсі іміджу телебачення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 77-83


  Розглядаються психологічні проблеми творчості телемитців, роль темпераменту, вдачі, природже¬них та набутих властивостей творчої особистості у формуванні іміджу тележурналіста, ведучого, диктора телебачення. It is analyzed the psychological problems ...
1051783
  Мілерян Є.О. Психологічні проблеми добору і підготовки кадрів. / Є.О. Мілерян. – К., 1974. – 48с.
1051784
  Карамушка Л.М. Психологічні проблеми конкуренції та конкурентоздатності викладацького персоналу ВНЗ приватної форми власності / Л.М. Карамушка, О.А. Філь, В.В. Корсакевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 41-52. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1051785
   Психологічні проблеми навчання виховання активності та розвитку особистості : Матеріали звіт. наук. сесії 10-11 лютого 1994 р. – Київ, 1995. – 389с.
1051786
  Кириченко О.М. Психологічні проблеми педагогічного спілкування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 143-151. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1051787
  Москальова А. Психологічні проблеми підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до подолання професійних криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-42. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено проблеми, пов"язані з особливостями психологічної підготовки керівників освітніх організацій щодо конструктивного подолання професійних криз. Проаналізовано деякі психологічні аспекти професійних криз та причини, які спонукають їх ...
1051788
  Лазаревська О.М. Психологічні проблеми підготовки студентів (на прикладі підготовки майбутнього вчителя музики) // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-5
1051789
  Кияшко Л.О. Психологічні проблеми політичної активності сучасної української молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 252-261. – ISBN 978-966-8063-84-3
1051790
  Палько Т.В. Психологічні проблеми розвитку рефлексії вчителів у процесі професійної діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 153-156. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1051791
  Жизномірська О. Психологічні проблеми соціалізації в процесі утвердження сучасної учнівської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 48-50. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Cтаття присвячена вивченню проблеми соціалізації в утвердженні особистості підлітка. Здійснено теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури соціалізації та практичний внесок окремих авторів щодо особистісного прагнення - ...
1051792
  Петрик Н. Психологічні проблеми соціальної міфології ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.498-504. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1051793
  Лелюх О.М. Психологічні проблеми соціальної саморегуляції поведінки особистості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 108-120. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Спонукальні та регуляційні аспекти соціальної поведінки особистості постають дуже важливими. Питання про регуляцію соціальної поведінки становить важливу частину психоактиваційної проблеми. Обговоренню в психологічній науці підлягали такі проблеми, що ...
1051794
  Емішянц О. Психологічні проблеми стилю життя особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-58. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається стиль життя, як основи людської психіки, який формується в дитинстві. Стиль життя - це прийнята людиною концепція життя, кристалізований патерн поведінки, що впливає на всі сфери життя людини, основна життєва мета людини і його ...
1051795
  Галаган Л.В. Психологічні проблеми та профіль розвитку конкурентоздатності безробітних-майбутніх підприємців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 92-99. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1051796
   Психологічні проблеми, виховання, навчання, активності та розвитку особистості : Матеріали звітної наукової сесії 22 - 24 лютого 1993р. – Киев
Т.1. – 1993. – 125с.
1051797
  Венгренівська М.А. Психологічні реалії як структурний елемент тексту // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1051798
  Мазуренко К.В. Психологічні рекомендацї щодо підвищення успішності розв"язку евристичних задач // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 155-161. – ISBN 978-966-171-498-3
1051799
  Зубрицький М. Психологічні ремінісценції у творчості Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 74-78. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано зображення Іваном Франком тонких психологічних картин-образів не лише його сучасників, осмислено глибоку обізнаність письменника з передовими психологічними європейськими досягненнями (В. Вундт, Г. Штейнталь), розглянуто майстерність І. ...
1051800
  Чернявська Т.П. Психологічні складові успішності особистості в бізнес-діяльності // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 129-137
1051801
  Андрєєва І.А. Психологічні складові якісного управління персоналом у сучасних соціально-еконоиічних умовах // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 25-28. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1051802
  Кралюк П. Психологічні студії в Київському університеті // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 525-527. – ISBN 978-966-2254-74-7
1051803
  Галецька Інна Іванівна Психологічні та електрофізіологічні характеристики стрижневих невротичних радикалів : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Галецька Інна Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 183 л. – Бібліогр.: С.137- 168
1051804
  Галецька І.І. Психологічні та електрофізіологічні характеристики стрижневих невротичних радикалів : Автореф. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Галецька І.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 15 16 с.
1051805
  Валевська І.А. Психологічні та інформаційні війни в сучасних міжнародних відносинах / І.А. Валевська, А. Удод // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 132-136
1051806
  Колода С. Психологічні та лінгвістичні закономірності багатомовного навчання // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Спецвип. № 13, ч. 1. – С. 129-136. – ISSN 2077-1827
1051807
  Кузнєцова О.О. Психологічні та методичні моделі навчання комунікативної компетенції наукового спілкування студентів на неспеціальних факультетах // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 70-72
1051808
  Кузнєцова О. Психологічні та методичні основи використання іноземної термінології в курсах з ESP // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-63. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає психологічні та методичні основи зв"язку мовлення з мислення, взаємовiдношення мiж словом i його значенням, поняттям i уявою, основнi закономiрностi практичного використання іноземних слiв і термінів, про особливостi мислення iноземною ...
1051809
  Кашинцева О. Психологічні та психотерапевтичні методики як об"єкти права інтелектуальної власності / О. Кашинцева, Л. Шатирко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 3-10
1051810
   Психологічні та психофізіологічні засади психолого-педагогічного відбору абітурієнтів гуманітарного напрямку у вищі навчальні заклади України : Науково-методичний посібник розроблений на основі Указу Президента України від 04. 07. 2005 р. №1013 " Про невідкладні заходи щодо забеспечення функціонування та розвитку освіти в Україні, для шкіл та приймальних комісій вузів. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 32с.
1051811
  Пилатюк Н.І. Психологічні та соціальні аспекти похідних жанрів у музиці (на прикладі українського скрипкового перекладу другої половини XX - початку XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Пилатюк Н.І.; Пилюк Назарій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1051812
  Кифор Г. Психологічні та соціальні кліше в романі Ельфріде Єлінек "Піаністка" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 100-111
1051813
  Лякішева А.В. Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 69-74. – ISSN 2304-0629
1051814
  Трофімов А.Ю. Психологічні та соціально-психологічні фактори, що впливають на процеси формування і розвиток управлінської ланки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядається залежність прояву психологічних, соціально-психологічних факторів, а також трансформація або розвиток значущих професійно важливих якостей керівників, залежно від рівня поставлених перед ними завдань. Social and psychological factors of ...
1051815
  Комаревич І.Л. Психологічні та соціоісторичні компоненти музично-сценічної життєтворчості Соломії Крушельницької : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Комаревич Іванна Леонідівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1051816
  Пуніна О. Психологічні та філософські аспекти творчості Олеся Ульяненка // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С, 20-37. – ISSN 2308-1902
1051817
  Тичина Д.М. Психологічні та юридичні особливості поведінки неповнолітнього, який вчиняє корисливі злочини // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 91-100
1051818
  Плахтій М.П. Психологічні тенденції у розвитку логіки на межі XIX-XX століття в Україні // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 20-21
1051819
  Кікалішвілі М.В. Психологічні теорії девіантної поведінки: психодинамічні аспекти // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (60). – С. 4-20. – ISSN 2222-5374
1051820
   Психологічні технології в діяльності правоохоронних органів = Психологические технологии в деятельности правоохранительных органов = Psychologische Technologien in der Rechtstatigkeit : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. : м. Донецьк, 27 квіт. 2012 р. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Фонд Ганса Зайделя ; [орг. ком.: Бесчастний В.М. (голова) та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2012. – 227, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., нім. – Бібліогр. в кінці ст.
1051821
   Психологічні технології в діяльності правоохоронних органів = Психологические технологии в деятельности правоохранительных органов = Psychologische Technologien in der Rechtstatigkeit : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. : м. Донецьк, 24 трав. 2013 р. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Фонд Ганса Зайделя ; [організац. ком.: Бесчастний В.М. (голова) та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013. – 339, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., нім. – Бібліогр. наприкінці ст.
1051822
  Белінська І.А. Психологічні типи відхилень у розвитку особистості підлітків з алкогольно залежної сім"ї : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.07 / Белінська І.А.;Ін-тут психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – Київ, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
1051823
  Тептюк Ю. Психологічні умови виникнення та розвитку стресостійкості у професійній діяльності працівників соціальної сфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 45-49. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті за допомогою теоретичного аналізу наукових праць зарубіжних та українських вчених визначено особливості та психологічні умови виникнення та розвитку стресостійкості у професійній діяльності працівників соціальної сфери. Здійснено опис ...
1051824
  Коваленко А.Б. Психологічні умови гармонізації стосунків підлітків з батьками / А.Б. Коваленко, Н.Ш. Рогаль // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 52-61
1051825
  Барко В.І. Психологічні умови ефективної психопрофілактичної роботи керівників підрозділів Національної поліції України / В.І. Барко, М.Т. Бондарчук // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 13-19. – ISSN 1727-1584
1051826
  Власова О. Психологічні умови оптимізації розвитку самосвідомості особистості в період підліткової кризи / О. Власова, Г. Свіденська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-26. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати дослідження психологічних передумов розвитку самосвідомості особистості в період підліткової кризи. Обгрунтована доцільність використання авторської корекційно-розвивальної програми тренінгу оптимізації становлення ...
1051827
   Психологічні умови поліпшення якості уроку. – К., 1959. – 252с.
1051828
  Постова К.Г. Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів : монографія / К.Г. Постова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 94, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 80-95. – ISBN 978-966-2633-35-1
1051829
  Янішевський О. Психологічні умови успішності особистості / О. Янішевський, Л.Г. Терлецька // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 254-255
1051830
  Кириленко Т.С. Психологічні умови формування у підлітків прагнення до здорового способу буття / Т.С. Кириленко, Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 179-187. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1051831
  Коротаєва І. Психологічні умови формування у студентів узагальнених умінь ділового спілкування / І. Коротаєва, І. Погожина, О. Фролова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-45. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  В статье рассматриваются проблемы бытия человека на разных уровнях социализации. Акцентируется внимание на необходимости повышения духовно-моральных основ развития общества, как залога успеха социально-экономических преобразований в стране. У статті ...
1051832
  Рудоміно-Дусятська Психологічні умови формування усвідомленого ставлення людини до житлового середовища / Рудоміно-Дусятська, В.П. Залізнюк, Т.С. Гавловська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 116-130. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються психологічні чинники, що визначають екологічно орієнтовану поведінку людей щодо навколишнього середовища. Дослідження виявило, що екологічно орієнтована поведінка дитини є наслідком усвідомленого ставлення людей до житлового середовища. ...
1051833
  Мельман В. Психологічні фактори мотивації навчально-професійної діяльносі студентів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 56-59. – ISSN 1562-529Х
1051834
  Красилова Юнна Вікторівна Психологічні фактори підприємницької активності особистості : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук:19.00.01 / Красилова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1051835
  Ващенко Ю.А. Психологічні фактори психосоматичних розладів : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.04 / Ващенко Ю.А.; КУ. – К, 1999. – 19л.
1051836
  Напрасна О.Б. Психологічні фактори розв"язання задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-60. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Зроблено спробу розглянути індивідуальні характеристики прояву пізнавальних процесів особистості, особливо пов"язаних з прийомом та переробкою інформації, а саме, параметри когнітивного стилю (КС). Розглянуто вплив різниць у способах переробки ...
1051837
  Шеховцова Е. Психологічні фактори формування мотивації вчинення злочину / Е. Шеховцова, О. Лавриненко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 125-127.
1051838
  Бугайова Н.М. Психологічні факторі суіцидабної поведінки : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Бугайова Н. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 21л.
1051839
  Швалб Ю. Психологічні форми усвідомлення майбутнього // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 90-92. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена метатеоретичному аналізу закономірностей формування образа майбутнього на рівні індивіда, суб"єкта та особистості. Статья посвящена метатеоретическому анализу закономерностей формирования образа будущего на уровне индивида, субъекта ...
1051840
  Білоус О.В. Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості : Дис. ... канд. психологічних наук.Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Білоус О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 203л. + Додатки л. 168 - 203. – Бібліогр.:л. 147 - 167
1051841
  Білоус О.В. Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості : Автореф. ... дис. канд. психолог. наук: Спец. 19.00.01 / Білоус О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1051842
  Свертілова Н.В. Психологічні характеристики осіб схильних до переживання образи різного ступеню // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (9). – С. 97-104. – ISSN 2310-4368
1051843
  Широбоков Ю. Психологічні характеристики різноманітних видів військового полону // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 227-233. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1051844
  Малихіна О.А. Психологічні характеристики самоповаги особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 154-160. – ISSN 2310-4368
1051845
  Пилипенко Н. Психологічні чинники адаптації викладача вищої школи до впровадження європейських стандартів освіти в Україні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 102-108. – ISSN 1810-2131
1051846
  Подлєсна Г. Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 119-122. – ISSN 1810-2131
1051847
  Гулько Г.О. Психологічні чинники актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Гулько Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1051848
  Гулько Г.А. Психологічні чинники актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Гулько Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 249 арк. – Додатки: арк. 180-249. – Бібліогр.: арк. 161-179
1051849
  Штих І.І. Психологічні чинники акцентуації характеру у підлітків / І.І. Штих, Б.В. Попович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 62-66. – ISSN 2311-8164
1051850
  Заболотна Т.В. Психологічні чинники використання особливостей мислення майбутніх учетелів у процесі самостійної роботи над текстами у вивченні іноземної мови / Т.В. Заболотна, С.М. Танана // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 71-76. – ISBN 978-617-7009-07-7
1051851
  Шевченко М.В. Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Шевченко Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Додатки: л. 180-215. – Бібліогр.: л. 158-179
1051852
  Шевченко М.В. Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Шевченко Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1051853
  Вовк А.О. Психологічні чинники екзистенціальної фрустрації особистості : Дис. ...канд. психол. наук.Спец.19.00.01- загальна психологія, історія психології / Анна Олександрівна Вовк; Львівський нац. університет ім.І.Франка. – Львів, 2006. – 252л. – Бібліогр.:л.164-252
1051854
  Вовк А.О. Психологічні чинники екзистенціальної фрустрації особистості : Автореф. дис. ...канд. психол. наук; Спец. 09.00.01 / Анна Олександрівна Вовк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1051855
  Льошенко О.А. Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різним рівнем самоактуалізації : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Льошенко Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 273 л. – Додатки: л. 213-273. – Бібліогр.: л. 196-212
1051856
  Льошенко О.А. Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різним рівнем самоактуалізації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Льошенко Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1051857
  Міщенко М.С. Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Міщенко Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1051858
  Міщенко М.С. Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Міщенко Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2016. – 323 арк. – Додатки: арк. 180-323. – Бібліогр.: арк. 157-179
1051859
  Турецька Х.І. Психологічні чинники Інтернет-залежності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 95-104. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1051860
  Зозуль Т.В. Психологічні чинники конфліктів у молодій сем"ї // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 58-65. – (Психологія ; вип. 47)
1051861
  Іващенко А.С. Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих сім"ях з різним типом подружньої взаємодії : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Іващенко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 207 л. – Додатки: л. 173-207. – Бібліогр.: л. 160-172
1051862
  Іващенко А.С. Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих сім"ях з різним типом подружньої взаємодії : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Іващенко Анна Сергіївна ; М.во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.:10 назв
1051863
  Житник Олена Володимирівна Психологічні чинники мотивації вибору особистістю нової роботи : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Житник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1051864
  Житник Олена Володимирівна Психологічні чинники мотивації вибору особистістю нової роботи : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.01. / Житник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 187л. – Бібліогр.: л. 172-187
1051865
  Лозинський О.М. Психологічні чинники політичної корупції у підходах структуралізму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 35-46. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1051866
  Карковська Р. Психологічні чинники політичної орієнтації студентів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 175-183. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1051867
  Шиделко А.В. Психологічні чинники професійної адаптації особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 151-159. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1051868
  Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. : 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 221с. + Додатки : л.194-197. – Бібліогр. : л.198-221
1051869
  Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання : автореф. дис. ... канд.психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 18 назв
1051870
  Опихайло О.Б. Психологічні чинники різних стилів і форм прояву гумору особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Опихайло Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 202 арк. – Додатки: арк. 191-202. – Бібліогр.: арк. 157-190
1051871
  Опихайло О.Б. Психологічні чинники різних стилів і форм прояву гумору особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Опихайло Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1051872
  Болтівець С.І. Психологічні чинники розвитку мовної свідомості у науковій спадщині Івана Огієнка // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 5 (134). – С.66-71. – Бібліогр.: Літ.: с.71; 7 назв
1051873
  Романюк Людмила Василівна Психологічні чинники розвитку ціннісних орієнтацій студенської молоді : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.01 / Романюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 247л. + Дод.: л.198-247. – Бібліогр.: л.178-197
1051874
  Романюк Людмила Василівна Психологічні чинники розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Романюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1051875
  Шавиро Г. Психологічні чинники саморегуляції поведінки студентської молоді в процесі соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-90. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  В статті теоретично проаналізовано та емпірично досліджено психологічні особливості саморегуляції поведінки студентів. Представлено результати експертного опитування викладачів вищих навчальних закладів. В статье теоретически проанализировано и ...
1051876
  Федорець А.В. Психологічні чинники самоставлення особистості спортсмена : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Федорець Антон Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1051877
  Федорець А.В. Психологічні чинники самоставлення особистості спортсмена : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Федорець Антон Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 218 л. – Додатки: л. 190-218. – Бібліогр.: л. 168-189
1051878
  Білоконь І. Психологічні чинники сепаратизму в Україні // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 9-16. – ISSN 2312-1246
1051879
  Федотова Т.В. Психологічні чинники творення особистістю креативного художнього продукту : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. / Федотова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1051880
  Федотова Т.В. Психологічні чинники творення особистістю креативного художнього продукту : дис. ... канд. психологічних наук зі спец. 19.00.01 / Федотова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213л. + Додатки : л.171-195. – Дисертація. – Бібліогр. : л.196-213
1051881
  Вернудіна І. Психологічні чинники успіху : спроба компаративного аналізу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 44-47
1051882
  Устинова Н.О. Психологічні чинники участі жінок у громадській діяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 59-62
1051883
  Бурмака Надія Петрівна Психологічні чинники формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків та юнацтва : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Бурмака Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1051884
  Бурмака Надія Петрівна Психологічні чинники формування алкогольної адиктовної поведінки у підлітків та юнацтва : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Бурмака Н.П.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 207с. + Додатки: л. 184 - 207. – Бібліогр.: л.: 165 - 184
1051885
  Шаповал І.М. Психологічні чинники формування професійної ідентичності студентів-психологів // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – Вип. 6. – С. 228-235. – ISBN 978-617-601-141-5
1051886
  Кузнєцова О.О. Психологічні чинники, що впливають на оптимізацію вивчення другої мови студентами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 84-91. – ISSN 2308-6912


  Зроблено порівняльний аналіз сучасних психологічних теорій й концепцій, що лежать в основі сучасної лінгводидактики, а також огляд досліджень впливу/взаємодії першої (рідної) мови з другою (іноземною) мовою з урахуванням психолого-типологічних ...
1051887
  Яновицька Н. Психологічні, психолінгвістичні й лінгводидактичні особливості формування граматичних навичок із другої мови // Українська мова і література в школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8 (102). – С. 28-31


  У статті розкрито поняття вміння і навичка з погляду психології і методики викладання другогї мови, розглянуто основні якості граматичних навичок та етапи їх формування, психологічні особливості їх взаємодії під час вивчення другої спорідненої мови.
1051888
  Кіндрась І. Психологічні, психолінгвістичні та лінгвістичні основи навчання майбутніх філологів усного турецького монологічного мовлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття присвячена дocлiдженню психологічних, психолінгвістичних та лінгвістичних основ навчання майбутніх філологів усного турецького монологічного мовлення. Зокрема, проаналізовано психологічну схему породження усного монологічного висловлювання, ...
1051889
  Гірняк Г.С. Психологічно-педагогічний аналіз змісту і структури Шевченкового букваря / Г.С. Гірняк, А.Н. Гірняк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 133-134. – ISSN 1810-2131
1051890
  Василевич М.В. Психологічно-правові засади діяльності релігійних організацій (сект) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 26-30
1051891
  Олуйко В.М. Психологічно-професійна селекція персоналу органів Антимонопольного комітету України / В.М. Олуйко, Р.Б. Примуш // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 79-100. – ISSN 2078-9165
1051892
  Галата О.С. Психологіччні підходи до визначення сутності завзятості в структурі навчальної діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 52-61. – (Психологія ; вип. 56). – ISSN 2312-1599
1051893
   Психологія. – Київ, 1937. – 576 с.
1051894
   Психологія. – К., 1941. – 576с.
1051895
  Корнілов К.Н. Психологія : Підручник / К.Н. Корнілов. – Київ : Вища школа, 1947. – 160с.
1051896
   Психологія. – К., 1955. – 527с.
1051897
   Психологія. – 2-е вид., доп. – К., 1961. – 583с.
1051898
   Психологія. – 3-є вид, доп. – К., 1964. – 291с.
1051899
   Психологія : підручник для пед. вузів. – Вид. 3-є, доп. – Київ : Вища школа, 1968. – 572 с.
1051900
   Психологія : Респ. наук.-метод. збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 7. – 1969. – 151с. – У наук. фонді видання належить до періодики
1051901
   Психологія : підручник для пед. училищ. – 4-е вид, доп. – Київ : Вища школа, 1970. – 304 с.
1051902
   Психологія. – Чернівці, 1970. – 52с.
1051903
   Психологія : Респ. наук.-метод. збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 9. – 1970. – 148с. – У наук.фонді видання належить до періодики
1051904
   Психологія : Респ. наук.-метод. збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 11. – 1972. – 175с. – У наук. фонді видання належить до періодики
1051905
   Психологія. – К., 1978. – 283с.
1051906
   Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 1999. – 558с. – ISBN 966-06-0083-6
1051907
   Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти. – 2-ге видання. – Київ : Либідь, 2000. – 558с. – ISBN 966-06-0175-1


  У підручнику розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей ...
1051908
  Варій М.Й. Психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Мирон Йосипович Варій ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 287, [1] с. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 966364-386-2


  Підпис.
1051909
  Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки : Навчальний посібник / Н.Ю. Максимова; КНУТШ; Факультет соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2002. – 308с. – ISBN 966-594-276-Х
1051910
  Костюк Г.С. Психологія в середній школі. / Г.С. Костюк. – К., 1948. – 83с.
1051911
  Гапон Н. Психологія взаємин викладача зі студентами у світлі ціннісних засад європейської освіти // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 30-38. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1051912
  Грива В.В. Психологія виникнення сімейних конфліктів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 138-140. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1051913
   Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / [О.І. Власова та ін.] ; за ред. О.І. Власової ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 405, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-439-846-3
1051914
   Психологія вчинку : шляхами творчості В.А. Роменця : [зб. статей] / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд. П.А. М"ясоїд ; відп. ред. А.В. Фурман ; редкол.: В.Г. Кремень (голова) та ін.]. – Київ : Либідь, 2012. – 293, [3] с. : портр. – Текст укр. та рос. – Бібліогр.: с. 286-290, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0620-3
1051915
  Болтівець С. Психологія вчинку людського самоздійснення Володимира Роменця // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – липень (№ 7). – С. 6


  Про книгу "Психологія вчинку.: шляхами творчості В.А. Роменця" (зб. ст. / упоряд. П.А. М"ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - К. : Либідь, 2012. - 296 с.)
1051916
  Болтівець С.І. Психологія вчинку людського самоздійснення Володимира Роменця // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (181). – С. 78-80
1051917
  Яремчук О.В. Психологія етнокультурної міфотворчості особистості : монографія / О.В. Яремчук ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 429, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 374-429. – ISBN 978-966-438-721-4
1051918
   Психологія життєвої кризи. – Київ, 1998. – 348с. – ISBN 966-558-014-0
1051919
   Психологія життєтворення особистості в сучасному світі : монографія / [Ю.Д. Гундертайло та ін.] ; за ред. Т.М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2016. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: с. 295-319. – ISBN 978-966-8063-79-51
1051920
  Демчук О.О. Психологія життя як парадигма життєтворчості / О.О. Демчук, А.М. Воробйов // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – Вип. 6. – С. 43-47. – ISBN 978-617-601-141-5
1051921
  Терлецька Л.Г. Психологія здоров"я особистості: тренінг психосинтезу : навч. посібник [для студентів-психологів] / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 110, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 110
1051922
  Терлецька Л.Г. Психологія здоров"я: арт-терапевтичні технології : навч. посібник / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 111
1051923
  Медведєв В.С. Психологія злочинної діяльності : навч. посібник / В.С. Медведєв ; [гол. ред. Гайдук Н.М.] ; М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Атіка, 2012. – 201, [2] с. – Додатки: с. 141-202. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-326-427-1
1051924
  Елькін Д.Г. Психологія і кібернетика / Д.Г. Елькін. – Київ, 1966. – 39с.
1051925
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051926
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (4). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051927
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051928
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (6). – 2014. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051929
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (11). – 2017. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051930
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред.: Максименко С.Д., Седих К.В. ; редкол.: Бех. І.Д., Бондаренко О.Ф., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (12). – 2017. – 346 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051931
  Туркот Т.І. Психологія і педагогіка вищої школи : навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.. / Т.І. Туркот. – 2-ге вид. – Херсон : ПП Олді-плюс, 2013. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2393-49-1
1051932
   Психологія і педагогіка життєтворчості : Навчально-методичний посібник. – Київ, 1996. – 792с. – ISBN 5-7763-8970-4
1051933
  Гордон Л.А. Психологія і педагогіка інтересу / Л.А. Гордон. – К, 1940. – 124с.
1051934
  Елькін Д.Г. Психологія і педагогіка пам"яті / Д.Г. Елькін. – К., 1948. – 64с.
1051935
  Рибалка В.В. Психологія і педагогіка праці особистості : посібник / В.В. Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. пед. психології і психології праці. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126-135. – ISBN 978-966-189-212-4
1051936
  Ружичка І. Психологія і робота з людьми / І. Ружичка. – К, 1984. – 222 с.
1051937
   Психологія і суспільство : український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-090-8
№ 1. – 2000
1051938
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (49). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1051939
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (52). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051940
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (53). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051941
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – 2014. – 158 с.
1051942
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (59). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051943
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (60). – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051944
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (62). – 2015. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051945
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (64). – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051946
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: Г. Балл, І. Бричко, О. Білокобильський [та ін.]. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (66). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051947
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: Г. Балл, І. Бричко, О. Білокобильський [та ін.]. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (67). – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051948
  Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : монографія / Н.В. Родіна ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. соц. та приклад. психології. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2011. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 338-363. – ISBN 978-966-2070-40-8


  У пр. № 1704426 напис: Уважаемой Наталье Викторовне с благодарностью за участие в моей судьбе и на добрую память от автора. Н. Родина.
1051949
  Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Родіна Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1051950
  Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Родіна Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 503 л. – Додатки: л. 477-503. – Бібліогр.: л. 437-476
1051951
  Шміт Ф.І. Психологія малювання. – Київ : Державне видавництво, 1921. – 115с. : мал.
1051952
  Корнєв М.Н. Психологія масової поведінки : Навч. посібник / М.Н. Корнєв, В.М. Фомічова; Ін-т післядипл. освіти КНУ ім. Т.Шевченка;Рец.: Бурлачук Л.Ф., Максименко С.Д. – Київ, 2000. – 124с. – ISBN 966-7863-04-2
1051953
  Лозниця В.С. Психологія менеджменту : навч. посіб. / В.С. Лозниця; МОУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1997. – 248 с. – ISBN 966-574-075-Х
1051954
  Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті ( соціально-психологічний аспект ) / Н.Л. Коломінський; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 286с. – ISBN 966-608-029-Х
1051955
  Вернослова А.В. Психологія мистецтва як естетична теорія // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 93-94
1051956
  Мілютіна К.Л. Психологія міжкультурної комунікації : навч. посібник / Мілютіна К.Л., Максимов М.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Віпол, 2014. – 256 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-646-143-1
1051957
   Психологія навчання. – Київ : Радянська школа, 1972. – 136с.
1051958
  Гончарук П.А. Психологія навчання / П.А. Гончарук. – Київ : Вища школа, 1985. – 143 с.
1051959
  Демерс А.Е. Психологія опору в психоаналітичному та когнітивно-поведінковому терапевтичних підходах // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 37-48. – ISSN 2227-1376
1051960
  Гарда М Психологія оптимізму Еріха Фромма // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 276-277
1051961
  Чернобровкіна В.А. Психологія особистісної свободи : монографія / В.А. Чернобровкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-482. – ISBN 978-966-617-298-6
1051962
  Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту : Навч. посібник для студ.навч.закл. / Н.Л. Коломінський; МАУП. – Київ : МАУП, 1996. – 176с. – ISBN 5-86926-080-9
1051963
  Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. навч. закл. / В.А. Семиченко. – Київ : Вища школа, 2004. – 335с. – ISBN 966-642-167-4
1051964
  Льовочкіна А.М. Психологія подолання "комплексу інваліда" // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2014. – № 2 (6). – С. 116-121. – ISSN 2310-4368
1051965
   Психологія праці та управління. Психологічна підтримка і допомога безробітним на ринку праці : зб. матеріалів X Наук.-практ. конф. (Київ, 14 берез. 2014 р.) / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд. Г.А. Пріб та ін. ; за заг. ред. О.В. Киричука]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 230 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-030-2
1051966
   Психологія програмованого навчання. – Київ : Радянська школа, 1973. – 124с.
1051967
  Медведєв В.С. Психологія професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ : Автореф...док.психол.наук:19.00.06 / Медведєв В.С.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 35с. – Бібліогр.:с.30-32
1051968
  Орбан-Лембрик Психологія професійної управлінської діяльності // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.91-103. – ISBN 966-654-025-8
1051969
   Психологія профорієнтації у системі педагогічної освіти : монографія / [Єгорова Є.В. та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Індекс-ЛТД, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл., корінця : Психологія професійної орієнтації у системі педагогічної освіти. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-329-9
1051970
  Алексєєва М.І. Психологія ранньої юності / М.І. Алексєєва. – Київ, 1971. – 48с.
1051971
  Предко О.І. Психологія релігії : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Предко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 479, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-790-9
1051972
  Щедрін В.К. Психологія релігійної віри / В.К. Щедрін. – Київ, 1970. – 46с.
1051973
  Савченко О.В. Психологія рефлексивної компетентності особистості : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Савченко Олена Вячеславівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – 518 арк. – Дисертація має також додаток, що є окремою одиницею: 138 арк. – Бібліогр.: арк. 444-518
1051974
  Савченко О.В. Психологія рефлексивної компетентності особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Савченко Олена Вячеславівна, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. – Бібліогр.: 46 назв
1051975
  Братченко І.Г. Психологія розвитку антиципації людини : Монографія / І.Г. Братченко. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1996. – 204с.
1051976
  Льовочкіна А.М. Психологія розвитку екологічної культури : монографія / А.М. Льовочкіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-355. – ISBN 978-966-439-827-2
1051977
  Власова О.І. Психологія розвитку соціальних здібностей особистості в онтогенезі (повний онтогенез) = Psychology of development of social abilities of personality in ontogenesis (full ontogenesis) : наук. монографія / Власова О.І. – Ottawa : Accent Graphics Communications, 2016. – 377, [3] с. : іл., табл. – Видано українською мовою. – Бібліогр.: c. 361-374. – ISBN 978-1-77192-264-7
1051978
  Кутішенко В.П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.П. Кутішенко, С.О. Ставицька. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2016. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-801-998-2
1051979
  Кириленко Т.С. Психологія самопізнання : навч. посібник / Т.С. Кириленко, О.А. Льошенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 168-187 та наприкінці розд.
1051980
  Андросюк В.Г. Психологія слідчої діяльності / В.Г. Андросюк. – Київ, 1994. – 106с.
1051981
  Багратіон-Мухранська Психологія спілкування : до використання оціночних категорій "добро" та "зло" в українській шотландській та французькій народній творчості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 21-25


  Стаття є продовженням дослідження вживання оціночних категорій «добро» та «зло» та їх архаїчних відповідників в українській, щотландській, французькій народній та літературній творчості.Аналіз був здійснений на основі різноманітних джерел (фольклорні ...
1051982
  Бочелюк В.Й. Психологія спільної трудової діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С.35-44. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1051983
  Богучарова О.І. Психологія ставлення до здоров"я: парадигми, моделі, чинники розвитку : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Богучарова, Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 365, [57] л. – Додатки: л. [366-422]. – Бібліогр.: л. 310-365
1051984
  Богучарова О.І. Психологія ставлення до здоров"я: парадигми, моделі, чинники розвитку : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Богучарова Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1051985
  Волошко Н.І. Психологія становлення здорового способу життя в навчально-виховному процесі : програма-практикум / Н.І. Волошко ; Нац. академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2012. – 99, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94-99. – ISBN 978-966-675-545-5
1051986
   Психологія та педагогіка : підручник для студ. ВНЗ / [Максименко С.Д. та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 578, [1] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-194-129-7
1051987
  Рибалка В.В. Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого : посібник / В.В. Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 218, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-218. – ISBN 978-966-2633-38-2
1051988
  Роменець В.А. Психологія творчості / В.А. Роменець. – Київ : Вища школа, 1971. – 248с.
1051989
  Смирнов І.Г. Психологія туризму та психологія комерції // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 3-11 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1051990
  Неровня О.В. Психологія уваги. Курс лекції. / О.В. Неровня. – Львів, 1973. – 20с.
1051991
  Мельник Л.П. Психологія управління : Курс лекцій / Л.П. Мельник. – Київ : МАУП, 1999. – 176с. – ISBN 966-7312-56-9
1051992
  Гура О.І. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О.І. Гура, Т.Є. Гура ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – [2-ге вид., допов.]. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 210, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-210. – ISBN 978-966-414-175-5
1051993
  Онищенко І.М. Психологія фізичного виховання і спорту / І.М. Онищенко. – Київ : Вища школа, 1975. – 190с.
1051994
  Католик Г.В. Психологія формування професійної Я-концепції практичного психолога : монографія / Г.В. Католик ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 405, [1] с., [8] арк. фотоіл. : табл., іл. – Глосарій: с. 247-255. – Бібліогр.: с. 256-280. – ISBN 978-617-10-0003-2
1051995
  Даниленко О.А. Психологія читання і читача // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 207-217
1051996
   Психологія. З викладом основ психології релігії. – Львів : Свічадо, 1998. – 320с. – ISBN 966-561-037-6
1051997
   Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне. – ISBN 978-617-601-117-0
Вип. 5. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051998
   Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне. – ISBN 978-617-601-141-5
Вип. 6. – 2016. – 253 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1051999
   Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2013-. – ISSN 2518-7503
Вип. 7. – 2016. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1052000
   Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне : РДГУ, 2013-. – ISSN 2518-7503
Вип. 8. – 2017. – 318 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,