Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1038001
  Єсюнін С.М. "Полное собрание законов Российской империи" (зібрання перше) як джерело дослідження історії м. Глухова 1649-1825 рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 64-69. – ISSN 2218-4805


  Проаналізовано інформаційний потенціал законодавчих актів першого зібрання "Полного собрания законов Российской империи" для дослідження історії міста Глухова 1649-1825 рр. Зроблена сис- тематизація виявлених матеріалів у таблицю.
1038002
  Панарін О.Є. "Полное собрание законов Российской империи" як джерело вивчення міграції російських старообрядців // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 169-174. – ISSN 2076-1554
1038003
  Михалко О.А. "Полное собрание законов Российской империи" як джерело для вивчення гуральної справи в Гетьманщині у другій половині XVII-XVIII століттях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 128-131. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано закони Російської імперії кінця XVII-XVIII ст. щодо гуральництва в Гетьманщині.
1038004
  Щербак Н. "Полное собрание законов Российской империи" як джерело дослідження діяльності цензурних установ в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 134-137. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Здійснено джерелознавчий аналіз "Полного собрания законов Российской империи" як джерела вивчення історії цензурних установ в Україні. Source study analysis of "The Complete Collection of Russian Empire Laws" as a researching source of censure ...
1038005
  Ніколайчук О. "Полное собрание законов Российской империи" як джерело з історії Кримських походів 1687-1689 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-54. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто матеріали, вміщені в "Полном собрании законов Российской империи" як джерела з історії Кримських походів 1687-1689 рр. Проаналізовано інформативний потенціал законодавчих актів з вивчення військової та дипломатичної підготовки походів, ...
1038006
  Крылов И.А. Полное собрание басен. / И.А. Крылов. – Москва-Л., 1931. – 224с.
1038007
  Мендель Г. Полное собрание биологических работ / Грегор Мендель; Пер. и вступит. очерк К.А. Фляксберга. – Ленинград, 1929. – 48с. – (Классики мировой науки)
1038008
  Костров Е.И. Полное собрание всех сочинений и переводов в стихах г. Кострова. – В Санкт-Петербурге, : печатано в Императорской типографии
Ч. 1-2. – 1802. – 258, 177 с. – Изд. с отд. паг. частей


  Код - Гр, фсд-задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри з тисненням
1038009
  Пушкин А.С. Полное собрание его сочинений / А.С. Пушкин ; под ред. П, А. Ефремова. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. В.В. Комарова
Т. 7 : Письма ; Стихи в письмах и примечаниях. – 1887. – 432, IV с., 1 л. потр. : портр. – Без обл.


  Ил. А.С. Пушкин в гробу (с лит. 1837 г.). грав. на дер. Ред.: Ефремов, Петр Александрович (1830-1907)
1038010
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 2 : 1676-1688. – 1830. – 974, 2 с.
1038011
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 4 : 1700-1712. – 1830. – 881, 3 с.
1038012
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 5 : 1713-1719. – 1830. – 780 с.
1038013
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 6 : 1720-1722. – 1830. – 815 с.
1038014
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 6 : 1720-1722. – 1830. – 815 с.
1038015
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 7 : 1723-1727. – 1830. – 922 с.
1038016
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 8 : 1728-1732. – 1830. – 1014, [2] с.
1038017
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 9 : 1733-1736. – 1830. – 1016 с. – Останні сторінки відсутні
1038018
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 10 : 1737-1739. – 1830. – 995 с.
1038019
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 11 : 1740-1743. – 1830. – 988 с.
1038020
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 12 : 1744-1748. – 1830. – 960 с.
1038021
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 12 : 1744-1748. – 1830. – 960 с.
1038022
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 14 : 1754-1757. – 1830. – 863, 130 с.
1038023
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 15 : C 1758 по 28 июня 1762. – 1830. – 1050, [2] с. – На корешке: Полное собрание законо Российской империи. Том 15. № 10788-11581. Год 1758-1762.
1038024
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 15 : C 1758 по 28 июня 1762. – 1830. – 1050, [2] с. – Екз. № 154927 дефектний, відірвана нижня кришка та корінець


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1038025
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 16 : С 28 июня 1762 по 1765. – 1830. – 1018, 103 с.
1038026
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 18 : 1767-1769. – 1830. – 1033, 6 с.
1038027
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 19 : 1770-1774. – 1830. – 1081 с.
1038028
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 19 : 1770-1774. – 1830. – 1081 с.
1038029
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 20 : 1775-1780. От №14233 до 15105. – 1830. – 1034, 7 с.
1038030
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 21 : 1781-1783. – 1830. – 1083, [1] с.
1038031
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 23 : С 1789 по 6 ноября 1796. – 1830. – 969, [5] с.
1038032
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 24 : С 6 ноября 1796 по 1798. – 1830. – 869 с.
1038033
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 25 : 1798-1799. – 1830. – 933, [1] с.
1038034
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 25 : 1798-1799. – 1830. – 933, [1] с.
1038035
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 26 : 1800-1801. – 1830. – 875, [7] с.
1038036
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 27 : 1802-1803. – 1830. – 1122, [82] с.
1038037
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 28 : 1804-1805. – 1830. – 1328, 24 с.
1038038
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 29 : 1806-1807. – 1830. – 1372, [18] с.
1038039
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 29 : 1806-1807. – 1830. – 1372, [18] с.
1038040
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 30 : 1808-1809. – 1830. – 1401, 8, 2 с.
1038041
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 33 : 1815-1816. – 1830. – 1173, [2] с.
1038042
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 34 : 1817. – 1830. – 958 с.
1038043
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 34 : 1817. – 1830. – 958 с.
1038044
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 35 : 1818. – 1830. – 674 с.
1038045
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 37 : 1820-1821. – 1830. – 983 с.
1038046
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 39 : 1824. – 1830. – 690, [3] с. – С. 690 помилково пронумеровано як №402.
1038047
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 40 : 1825. По 19 ноября. – 1830. – 631, 136 с.
1038048
   Полное собрание законов Российской империи. – Санктпетербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 41, ч. 1 : Указатель хронологический. – 1830. – 933 с.
1038049
   Полное собрание законов Российской империи : [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.]. – Санктпетербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 42, ч. 2 : Указатель алфавитный. – 1830. – [2], 1348 с.
1038050
   Полное собрание законов Российской империи : [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.]. – Санктпетербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 42, ч. 1 : Указатель алфавитный. – 1830. – III, [1], XXIX, XXVII, XXX, 1048 с.
1038051
   Полное собрание законов Российской империи. – Санктпетербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 43, ч. 2 : Книга Штатов. Продолжение отделения 1-го. – 1830. – 482, 339 с.
1038052
   Полное собрание законов Российской империи. – Санктпетербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 43, ч. 1 : Книга Штатов. Отделение 1-е. – 1830. – 392, 316, 156 с.
1038053
   Полное собрание законов Российской империи. – Санктпетербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 44, ч. 2 : Книга Штатов. Отделение 3-е и 4-е. – 1830. – 89, 408, 286, 236, 150 с.
1038054
   Полное собрание законов Российской империи. – Санктпетербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 44, ч. 1 : Книга Штатов. Отделение 2-е. – 1830. – 330, 126 с.
1038055
   Полное собрание законов Российской империи. – Санктпетербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 45 : Книга Тарифов. – 1830. – 122, 12, 283, 3, 116 с.
1038056
   Полное собрание законов Российской империи : [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.]. – Санктпетербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Книга чертежей и рисунков; (Планы городов). – 1839. – [3], IV с., 416 л. план. – Экз. в разных тип. переплетах
1038057
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.] : книга чертежей и рисунков (Рисунки гербам городов). – 1830-1851. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1843. – 11 с., 114 л. ил.
1038058
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.] : чертежи и рисунки , принадлежащие к 1-му Полному собранию законов. – 1830-1851. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1843. – [5], 57 л. ил.
1038059
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.] : Общий хронологический указатель к полному собранию законов. – 1830-1851. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 1 : (1649-1825). – 1851. – [6], 1206 с. – Экз. деф., без обл.
1038060
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.] : Указатель имен и фамилий наодившихся в первом полном собрании законов Российской империи. – 1830-1851. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
(1649-1825) / сост. Григорий Репинский. – 1873. – [2], 154 с.


  На экз. № 119112 фамилия-автограф: Ник. Василенко
1038061
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Дополнительный реестр к общему указателю полного собрания законов. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1851. – [2], 42 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038062
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Общий хронологический указатель к полному собранию законов. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 2 : 1825-1850. – 1851. – [4], 901 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038063
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Дополнение ко второму полному собранию законов Российской империи. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Ч. 1 : Законы 1825-1843 года. – 1855. – Разд. паг. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038064
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Дополнение ко второму полному собранию законов Российской империи. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Ч. 2 : Законы 1844-1850 года. – 1855. – Разд. паг., 112 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038065
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Общий алфавитный указатель ко второму полному собранию законов Российской империи. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 2 : (З - О). – 1885. – [3], 880 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038066
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Общий алфавитный указатель ко второму полному собранию законов Российской империи. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 4 : (Т - Я). – 1885. – [3], 385, 26 с., 3 л. табл. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038067
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е.. – Санктпетербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 1 : С 12 декабря 1825 по 1827. – 1830. – 1379, 26, 98, XII, [7] с.
1038068
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е.. – Санктпетербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 2 : 1827. От №800 до 1676. – 1830. – 1138, 268, 101, XI, [20] с.
1038069
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е.. – Санктпетербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 4 : 1829. От №2575 до 3398. – 1830. – 968, 63, 30, X, [41] с.
1038070
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 5, отд.-ние 2 : 1830 : От № 3883-4232. – 1831. – 933 с. разд. паг., 2 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. деф., без обл.
1038071
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 5, отд.-ние 1 : 1830 : От № 3399-3882. – 1831. – 825, 297 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. деф., без обл.
1038072
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 6, отд.-ние 2 : 1831 : От № 4780-5052. – 1832. – 693 с. разд. паг., 22 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038073
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 6, отд.-ние 1 : 1831 : От № 4233-4779. – 1832. – 846 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038074
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 8, отд.-ние 2 : 1833 : Приложения. – 1834. – 803 с. разд. паг., 16 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038075
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 8, отд.-ние 1 : 1833 : От № 5877-6684. – 1834. – 832 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038076
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 11, отд.-ние 1 : 1836 : От № 8739-9493. – 1837. – [3], 895 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038077
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 12, отд.-ние 2 : 1837 : От № 102632-10854. – 1838. – 823-1067, 302, 101, 135 с., 2 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038078
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 12, отд.-ние 1 : 1837 : От № 9825-106631. – 1838. – 822 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038079
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 13, отд.-ние 2 : 1838 : От № 11377-11908. – 1839. – 888 с. разд. паг., 32 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038080
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 13, отд.-ние 1 : 1838 : От № 10855-11376. – 1839. – 1067 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038081
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 14, отд.-ние 2 : 1839 : Приложения. – 1840. – [3], 312, 105, 44, 29 с., 6 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038082
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 15, отд.-ние 3 : 1840 : Штаты. – 1841. – [3], 982-1476 с., 47 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038083
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 15, отд.-ние 1 : 1840 : От № 13044-14140. – 1841. – 961 с. разд. паг. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. в разных тип. переплетах
1038084
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 15, отд.-ние 2 : 1840 : Штаты. – 1841. – 981 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038085
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 16, отд.-ние 2 : 1841 : От № 14987-15187. – 1842. – 658 с. разг. паг. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038086
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 16, отд.-ние 1 : 1841 : От № 14141-14986. – 1842. – [2], 924 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038087
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 17, отд.-ние 2 : 1842 : От № 16048-16403. – 1843. – 630 с. разд. паг., 9 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038088
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 17, отд.-ние 1 : 1842 : От № 15188-16047. – 1843. – 915 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038089
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 18, отд.-ние 1 : 1843 : От № 16404-17471. – 1844. – 842 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038090
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 19, отд.-ние 2 : 1844 : [Приложения]. – 1845. – 358, 36, 52, 118 с., 19 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038091
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 19, отд.-ние 1 : 1844 : От № 17472-18572. – 1845. – 921 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038092
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 20, отд.-ние 2 : 1845 : От № 19304-19568. – 1846. – 821 с. разд. паг., 36 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1038093
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 20, отд.-ние 1 : 1845 : От № 18573-19303. – 1846. – 1045 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. деф., без обл.
1038094
   Полное собрание лучших произведений китайской культуры. – Пекин : Китайское изд. заруб. вещания
Т. 7 : История. – 1992. – 1040 с.
1038095
   Полное собрание лучших произведений китайской культуры. – Пекин : Китайское изд. заруб. вещания
Т. 11 : Литература. – 1992. – 1040 с.
1038096
   Полное собрание лучших произведений китайской культуры. – Пекин : Китайское изд. заруб. вещания
Т. 13 : Искусство. – 1992. – 1203 с.
1038097
   Полное собрание лучших произведений китайской культуры. – Пекин : Китайское изд. заруб. вещания
Т. 14 : Национальности. – 1992. – 1270 с.
1038098
   Полное собрание лучших произведений китайской культуры. – Пекин : Китайское изд. заруб. вещания
Т. 15 : География и обычаи. – 1992. – 1103 с.
1038099
   Полное собрание лучших произведений китайской культуры. – Пекин : Китайское изд. заруб. вещания
Т. 17 : Военное дело. Право. – 1992. – 1146 с.
1038100
   Полное собрание лучших произведений китайской культуры. – Пекин : Китайское изд. заруб. вещания
Т. 18 : Наука и техника. – 1992. – 1105 с.
1038101
   Полное собрание лучших произведений китайской культуры. – Пекин : Китайское изд. заруб. вещания
Т. 19 : Медицина. – 1992. – 1076 с.
1038102
   Полное собрание лучших произведений китайской культуры. – Пекин : Китайское изд. заруб. вещания
Т. 20 : Языкознание. Заключение. – 1992. – 1033 с.
1038103
  Беранже Полное собрание песен / Беранже, Пьер-Жан. – Москва; Лененград
Т. 1 : (1810-1830). – 1934. – 780с.
1038104
  Беранже Полное собрание песен / Беранже, Пьер-Жан. – Москва-Ленинград
2. – 1935. – 714с.
1038105
  Беранже Полное собрание песен / Беранже, Пьер-Жан. – 2-е испр. изд. – Москва-Л.
1. – 1936. – 853с.
1038106
  Верхарн Э. Полное собрание поэм в переводах Георгия Шенгели / Э. Верхарн. – Москва-Петербург
3. – 1923. – 130с.
1038107
  Верхарн Э. Полное собрание поэм в переводах Георгия Шенгели / Э. Верхарн. – Москва ; Петроград
Т. 5. – 1923. – 123 с.
1038108
  Вийон Франсуа Полное собрание поэтических сочинений / Вийон Франсуа. – Москва : Рипол Классик, 1998. – 448с. – ISBN 5-7905-0209-1
1038109
  Шоу Б. Полное собрание пьес / Б. Шоу. – Ленинград : Искусство
Ч. 1. – 1978. – 647 с.
1038110
  Шоу Б. Полное собрание пьес / Б. Шоу. – Ленинград
2. – 1979. – 703с.
1038111
  Шоу Б. Полное собрание пьес / Б. Шоу. – Ленинград
3. – 1979. – 655с.
1038112
  Шоу Б. Полное собрание пьес / Б. Шоу. – Ленинград
4. – 1980. – 654с.
1038113
  Шоу Б. Полное собрание пьес / Б. Шоу. – Ленинград
5. – 1980. – 725с.
1038114
  Шоу Б. Полное собрание пьес / Б. Шоу. – Ленинград
6. – 1981. – 671с.
1038115
   Полное собрание речей Императора Николая II 1894-1906 / составлено по официальным данным "Правительственного Вестника". – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Друг народа", 1906. – 80 с.
1038116
   Полное собрание русских летописей. – Петроград : 2-я Гос. Типогр.
Т. 24 : Летопись по Типографскому списку. – 1921. – 272 с.
1038117
   Полное собрание русских летописей. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 25 : Московский летописный свод конца XV века. – 1949. – 464 с. : 2 л. ил.
1038118
   Полное собрание русских летописей. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 26 : Вологодско-Пермская летопись. – 1959. – 415 с. – Издание выходит с 1962 г.
1038119
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – [фототип. репринт вып.1-3 изд. 1872 г.]. – Москва : Изд. восточн. литературы
Т. 1 : Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. – 1962. – VIII, 580 стлб. – Издание выходит с 1962 г.
1038120
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – Москва : Изд-во вост. лит.
Т. 2 : Ипатьевская летопись : воспроизведение текста издания 1908 г. – 1962. – XVI, 938 стб., 87 с. – Издание выходит с 1962 г.
1038121
   Полное собрание русских летописей. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 27 : Никаноровская летопись. Сокращенные летописные своды конца XV века. – 1962. – 419 с. – Издание выходит с 1962 г.
1038122
   Полное собрание русских летописей. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 28 : Летописный свод 1497г. Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись). – 1963. – 412 с. – Издание выходит с 1962 г.
1038123
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – Москва : Изд-во вост. лит.
Т. 9-10 : Патриаршая или Никоновская летопись : воспроизведение текста т. 9 с изд. 1862 г., т. 10 с изд. 1885 г. – 1965. – XXIII, 256, 4, 244 с. – Издание выходит с 1962 г.
1038124
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – Москва : Изд-во вост. лит.
Т. 11-12 : Патриаршая или Никоновская летопись : воспроизведение текста т. 2 с изд. 1897 г., т. 11 с изд. 1901 г. – 1965. – VII, 254, VI, 266 с. – Издание выходит с 1962 г.
1038125
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – Москва : Наука
Т. 13 : Патриаршая или Никоновская летопись : воспроизведение текста т. 13 с изд. 1904 г. – 1965. – V, 532 с. – Издание выходит с 1962 г.
1038126
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – Москва : Изд-во вост. лит.
Т. 14 : 1. Повесть о честном житии царя и великого князя Федора Ивановича всея Руси : [воспроизведение текста с изд. 1910 г.] ; 2 .Новый летописец. ; 3. Указатели к Никоновской летописи (9-14 тт.) : [воспроизведение текста изд. 1918 г.]. – 1965. – [5], 154, 285 с. – Издание выходит с 1962 г.
1038127
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – Москва : Наука
Т. 15 : Вып. 1 : Рогожский летописец : [воспроизведение текста изд. 1922 г.] ; Тверской сборник : [воспроизведение текста 15 т. изд. 1863 г.] ; Тверской сборник : [воспроизведение текста 15 т. изд. 1863 г.]. – 1965. – VIII, VII с., 186, 504 стб. – Издание выходит с 1962 г.
1038128
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 29 : Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александро-Невская летопись. Лебедевская летопись. – 1965. – 391с. – Издание выходит с 1962 г.
1038129
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 30 : Владимирский летописец. Новгородская вторая (Архивская) летопись. – 1965. – 240 с. – Издание выходит с 1962 г.
1038130
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 31 : Летописцы последней четверти XVII в. – 1968. – 264 с. – Издание выходит с 1962 г.
1038131
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 32 : Хроники: литовская и жмойтская, и Быховца. Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцырного / сост. и ред. тома Н.Н.Улащик;. – 1975. – 235 с. – Издание выходит с 1962 г.
1038132
   Полное собрание русских летописей. – Ленинград : Наука
Т. 33 : Холмогорская летопись. Двинский летописец / сост. Я.С. Лурье, К.Н. Сербина. – 1977. – 250 с. : 2 л. факс. – Издание выходит с 1962 г.
1038133
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 34 : Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцы / ред. В.И. Буганов. – 1978. – 304 с. – Издание выходит с 1962 г.
1038134
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 35 : Летописи белорусско-литовские / сост. и авт. предисл. Н. Н. Улащик. – 1980. – 306 с. : 4 л. факс. – Издание выходит с 1962 г.
1038135
   Полное собрание русских летописей. – Ленинград : Наука
Т. 37 : Устюжские и вологодские летописи XVI-XVIII вв. / [сост. Н.А. Казакова, К.Н. Сербина]. – 1982. – 228 с. : 3 л. факс. – Издание выходит с 1962 г.
1038136
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 36 : Сибирские летописи, ч. 1 : группа Есиповской летописи / СО АН СССР, Ин-т истории, филологии и философии. – 1987. – 381, [1] с. – Издание выходит с 1962 г.
1038137
   Полное собрание русских летописей. – Ленинград : Наука
Т. 38 : Радзивиловская летопись / подгот. М.Д. Приселков. – 1989. – 178 с. : 1л. ил. – Издание выходит с 1962 г.
1038138
   Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографической комиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Александрова
Т. 14, половина 1 : 1. Повесть о честном житии царя и великого князя Федора Ивановича всея Руссии ; 2. Новый летописец. – 1910. – 154 с.
1038139
   Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографической комиссией. – Изд. 2-е. – Петроград : Изд. Археогр. ком. ; тип. Александрова
Т. 4, ч. 1 : Новгородская четвертая летопись, вып. 1. – 1915. – 320 с.
1038140
   Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографической комиссией. – Изд. 2-е. – Петроград : Изд. Археогр. ком.
Т. 4, ч. 2 : Новгородская пятая летопись, вып. 1. – 1917. – VI, 264 с.
1038141
   Полное собрание русских летописей, издаваемое Государственной археографической комиссией Российской академии наук. – Изд. 3-е. – Петроград : Изд. Археогр. ком.
Т. 2 : Ипатьевская летопись, вып. 1. – 1923. – [4] с., 320 стб. – Книга без конца
1038142
   Полное собрание русских летописей, издаваемое Постоянной историко-археографической комиссией Академии наук СССР. – Изд. 2-е. – Ленинград : Изд. Археогр. ком.
Т. 4, ч. 1 : Новгородская четвертая летопись, вып. 2. – 1925. – с.321-536
1038143
   Полное собрание русских летописей, издаваемое Постоянной историко-археографической комиссией Академии наук СССР. – Изд. 2-е. – Ленинград : Изд. Археогр. ком.
Т. 5 : Софийская первая летопись, вып. 1. – 1925. – 240 с.
1038144
   Полное собрание русских летописей, издаваемое Постоянной историко-археографической комиссией Академии наук СССР. – Изд. 2-е. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 4, ч. 1 : Новгородская четвертая летопись, вып. 3. – 1929. – IX с., с. 537-688
1038145
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической комиссией. Т. 22, ч. 1 // Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Петроград : Изд. Археогр. ком. ; тип. Александрова, 1914. – Т. 22, ч. 2 : Русский хронограф, ч. 2 : Хронограф западно-русской редакции. – VII, 568, II с.
1038146
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической комиссией. Т. 21, половина 2 // Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком., 1908. – Т. 21, половина 1 : Книга степенная царского родословия, ч. 1. – С. 343-708
1038147
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 3 : 4. Новгородские летописи. – 1841. – IX, 308 с. : [2] л. факс.
1038148
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Э. Праца
Т. 2 : 3. Ипатьевская летопись. – 1843. – IX, 377, [4] с. : [2] л. факс.
1038149
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Э. Праца
Т. 1 : 1, 2. Лаврентиевская и Троицкая летописи. – 1846. – XX, 267, [4] с. : [2] л. факс.
1038150
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 5 : 5 - 6. Псковские и софийские летописи. – 1851. – VI, 275, [4] с. : [2] л. факс.
1038151
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 6 : 6. Софийские летописи. – 1853. – 358, [4] с. : [1] л. факс.
1038152
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; (Тип. Э. Праца)
Т. 7 : 7. Летопись по Воскресенскому списку. – 1856. – X, 345, [2] с. : [1] л. факс.
1038153
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 8 : 7. Продолжение летописи по Воскресенскому списку. Вып.8. – 1859. – VIII, 301, [2] с. : [2] л. факс.
1038154
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 9 : 8. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. – 1862. – XXIII, 256 с. : [2] л. цв. факс.
1038155
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Л. Демиса
Т. 15 : Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью. – 1863. – VII с., 504 стб., [1] л. факс.
1038156
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 10 : 8. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью : [продолжение]. – 1885. – 244, [4] с..
1038157
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 16 : Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки. – 1889. – 320 стб., 69, [5] с., [2] л. факс.
1038158
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Скороходова
Т. 11 : 8. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. – 1897. – VII, 254, [1] с.
1038159
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; (тип. И.Н. Скороходова)
Т. 12 : 8. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. – 1901. – VI, 266 с.
1038160
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Скороходова
Т. 19 : История о Казанском царстве (Казанский летописец). – 1903. – VIII с., 529 стлб.
1038161
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 13, половина 1, : 8. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. – 1904. – V, 302, [1] с.
1038162
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 13, половина 2 : 1. Дополнения к Никоновской летописи ; 2. Так называемая Царственная книга. – 1906. – VIII, с. 303-532, [8] л. факс.
1038163
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Александрова
Т. 17 : Западнорусския летописи. – 1907. – XIV с., 612 стб., с. 618-648, [4] с. – Экз. № 89586 дефектный, не имеет стр. (1-17)
1038164
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 2 : Ипатьевская летопись. – 1908. – XVI c., 938 стб., 87, IVс. – Экз. №48000 без тит. л.
1038165
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 21, половина 1 : Книга степенная царского родословия, ч. 1. – 1908. – VII, 342 с. – Переплетено с: Полное собрание русских летописей, т. 21, половина 2, ч. 2 (1913)
1038166
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 20, половина 1 : Львовская летопись, ч. 1. – 1910. – IV, 418 с.
1038167
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Александрова
Т. 23 : Ермолинская летопись. – 1910. – V, 239, [2] с.
1038168
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 18 : Симеоновская летопись. – 1913. – [2], III, 316 с.
1038169
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 20, половина 2 : Львовская летопись, ч. 2. – 1914. – с. 419-686
1038170
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Петроград : Изд. Археогр. ком. ; тип. Александрова
Т. 22, ч. 2 : Русский хронограф, ч. 2 : Хронограф западно-русской редакции. – 1914. – IX, 291с. – Перепл. с кн.: Полное собрание русских летописей, т.22, ч.1
1038171
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Петроград : Изд. Археогр. ком. ; тип. М-ва земледелия
Т. 14, половина 2 : Указатель к Никоновской летописи (9-14 тт.). – 1918. – 285, [8] с.
1038172
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссий. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Э. Праца
Т. 4 : 4, 5. Новгородские и псковские летописи. – 1848. – VIII, 360, [3] с. : [2] л. факс.
1038173
   Полное собрание русских летописей, изданных Императорской Археографической комиссией : Указатель к первым восьми томам. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Глав. упр. уделов
Отдел первый : Указатель лиц (А - Я). – 1898. – II, 459, 397, XXVIII с.
1038174
   Полное собрание русских летописей, изданных Императорской Археографической комиссией : Указатель к первым восьми томам. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Глав. упр. уделов
Отдел второй : Указатель географический (А - Я). – 1907. – 576, XIII с.
1038175
  Омулевский И.В. Полное собрание сочинений / И.В. Омулевский. – С-Пб. – 443с.
1038176
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений / Н.А. Добролюбов. – Санкт-Петербург. – 728 с.
1038177
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений / Н.А. Добролюбов. – Санкт-Петербург. – 520 с.
1038178
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений / Н.А. Добролюбов. – Санкт-Петербург. – 440 с.
1038179
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений / Н.А. Добролюбов. – Санкт-Петербург. – 612 с.
1038180
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений / Н.А. Добролюбов. – Санкт-Петербург. – 672 с.
1038181
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений / Н.А. Добролюбов. – Санкт-Петербург. – 596 с.
1038182
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений / Н.А. Добролюбов. – Санкт-Петербург. – 540 с.
1038183
  Омулевский И.В. Полное собрание сочинений / И.В. Омулевский. – С-Пб
1. – 443с.
1038184
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов
Т. 1. – 332с.
1038185
  Стриндберг А. Полное собрание сочинений / А. Стриндберг. – Москва
1. – 276 с.
1038186
  Омулевский И.В. Полное собрание сочинений / И.В. Омулевский. – С-Пб
2. – 504с.
1038187
  Крестовский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Крестовский. – Санкт-Петербург
3. – 852с.
1038188
  Чехов А.П. Полное собрание сочинений / А.П. Чехов. – Санкт-Петербург
Т. 3
1038189
  Чехов А.П. Полное собрание сочинений / А.П. Чехов. – Санкт-Петербург
Т. 7-9
1038190
  Чехов А.П. Полное собрание сочинений / А.П. Чехов. – Санкт-Петербург
Т. 10-12
1038191
  Чехов А.П. Полное собрание сочинений / А.П. Чехов. – Санкт-Петербург
Т. 13-14
1038192
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М
14. – 320с.
1038193
  Мопассан Полное собрание сочинений / Мопассан, де Ги
14. – 239с.
1038194
  Чехов А.П. Полное собрание сочинений / А.П. Чехов. – Санкт-Петербург
Т. 15-16
1038195
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон
17. – 248с.
1038196
  Муравьев Михаил Никитич Полное собрание сочинений. – часть 2. – С-Пб, 1819. – 404с.
1038197
  Муравьев Михаил Никитич Полное собрание сочинений. – часть 3. – С-Пб, 1820. – 324с.
1038198
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 6 : Критические и исторические опыты : История Англии от восшествия на престол Иакова II. Ч. 1 : [Том этот пер. под ред. Г. Думшина]. – 1861. – [4], XLVIII, 451 с. – С. I-XLVIII: Очерк английской конституции / Г. Думшин


  Автор пер. - Бачинский, Алексей Иосифович, 1877- Резенер, Федор Федорович, 1825-1881. Пер. под ред.: Думшин, Георгий Данилович (1833-) На шмуцтитуле фамилияросчерк
1038199
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 4 : Критические и исторические опыты : Первые три статьи и статьи "Гастингс" пер. под ред. г. Резенера, остальные - под ред. Х]. – 1862. – [4], 429 с.


  Автор пер. - Бачинский, Алексей Иосифович, 1877- Резенер, Федор Федорович, 1825-1881. Содержание: Лорд Клайв ; Римские папы ; Комические драматурги времен Реставрации ; Лорд Голланд ; Воррен Гастингс Разговор между Коули и Мильтоном о ...
1038200
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 5 : Критические и исторические опыты : Ст. "Граф Чатам" пер. под ред. К.Н. Бестужева-Рюмина, остальные - под ред. Н.М. Латкиной] [M-me д"Арблэ. – 1863. – [4], 308 с.


  Автор пер. - Бачинский, Алексей Иосифович, 1877- Резенер, Федор Федорович, 1825-1881. Ред. Латкина, Н.М. Содержание: [M-me д"Арблэ Аддисон Граф Чатам Франсис Аттербери Джон Драйден Писатели в т. : д"Арблэ Аддисон, Джозеф ...
1038201
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений / Гончаров И.А. ; Портр. авт., гравир. акад. Пожалостным И.П. – Санкт-Петербург : Изд-во Глазунова
Т. 1 : Ч. 1. Обыкновенная история : Роман в 2-х ч. Ч. 1. 1884 г. 187 с. ; Ч. 2. Изд. 4-е. 1883 г. 221 с. – 1884. – 187 с. ; 221 с. : портр., факсимиле. – Переплетено вместе
1038202
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений / Гончаров И.А. ; Портр. авт., гравир. акад. Пожалостным И.П. – Санкт-Петербург : Изд-во Глазунова
Т. 2-3 : Т. 2. Обломов : Роман в 4-х ч. Ч. 1-2. 199, 186 с. ; Т. 3. Обломов. Ч. 3-4. 119, 167 с. – 1884. – 199, 186 с. ; 119, 167 с. : портр., факсимиле. – Переплетено вместе
1038203
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений / Гончаров И.А. ; Портр. авт., гравир. акад. Пожалостным И.П. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд-во Глазунова
Т. 6 : Фрегат "Паллада" : Очерки путешествия в 2-х т. Т. 1. XII, 408 с. – 1884. – XII, 408 с. : портр., факсимиле. – Переплетено вместе
1038204
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений / Гончаров И.А. ; Портр. авт., гравир. акад. Пожалостным И.П. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд-во Глазунова
Т. 7-8 : Т. 7 Фрегат "Паллада" ; Т. 8. Литературный вечер. Мильон терзаний. Заметки о личности Белинского. Лучше поздно, чем никогда : Четыре очерка. – 1884. – 295 с. : портр., факсимиле. – Переплетено вместе
1038205
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений / Гончаров И.А. ; Портр. авт., гравир. акад. Пожалостным И.П. – Изд-. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд-во Глазунова
Т. 1 : Обыкновенная история : Роман в 2-х ч. Ч. 1. ХХ, 184 с. ; Ч. 2. 220 с. – 1896. – ХХ, 184 с. ; 220 с. : портр., факсимиле. – Переплетено вместе
1038206
  Вовчок Марко Полное собрание сочинений. – Саратов
Т. 1 : Сестра. Козачка. Чумак. – 1896. – 362с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1038207
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений / Гончаров И.А. ; Портр. авт., гравир. акад. Пожалостным И.П. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд-во Глазунова
Т. 2 : Обломов : Роман в 4-х ч. Ч. 1-2. 196, 183 с. – 1896. – 183 с. : портр., факсимиле. – Переплетено вместе
1038208
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений / Гончаров И.А. ; Портр. авт., гравир. акад. Пожалостным И.П. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд-во Глазунова
Т. 3 : Обломов : Роман в 4-х ч. Ч. 3-4. 116, 161 с. – 1896. – 116, 161 с. : портр., факсимиле. – Переплетено вместе
1038209
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений / Гончаров И.А. ; Портр. авт., гравир. акад. Пожалостным И.П. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд-во Глазунова
Т. 3 : Обрыв : Роман в 5-ти ч. Ч. 1-2. 461 с. – 1896. – 461 с. : портр., факсимиле. – Переплетено вместе
1038210
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений / Гончаров И.А. ; Портр. авт., гравир. акад. Пожалостным И.П. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд-во Глазунова
Т. 5 : Обрыв : Роман в 5-ти ч. Ч. 3-5. VIII, 545 с. – 1896. – VIII, 545 с. : портр., факсимиле. – Переплетено вместе
1038211
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Гончаров И.А. – Санкт-Петербург : Изд-во А.Ф. Маркса
Т. 5-7 : Т. 5. Фрегат "Паллада" Т.1. 1899. 392, 11 с. ; Т. 6. Фрегат "Паллада" Т.2. 1899. 27, 11 с. ; Т. 7. Фрегат "Паллада". Т. 2. 1896. X, 560 с. – 1896. – 392, 11 с. ; 270, 11 с. ; X, 560 с. – Переплетено вместе
1038212
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений / Гончаров И.А. ; Портр. авт., гравир. акад. Пожалостным И.П. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд-во Глазунова
Т. 6 : Фрегат "Паллада" : Очерки путешествия в 2-х т. Т. 1. VIII, 392 с. – 1896. – VIII, 392 с. : портр., факсимиле. – Переплетено вместе
1038213
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений / Гончаров И.А. ; Портр. авт., гравир. акад. Пожалостным И.П. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд-во Глазунова
Т. 8 : Литературный вечер. Мильон терзаний. Заметки о личности Белинского. Лучше поздно, чем никогда : Четыре очерка. – 1896. – 265 с. : портр., факсимиле. – Переплетено вместе
1038214
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений / Гончаров И.А. ; Портр. авт., гравир. акад. Пожалостным И.П. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд-во Глазунова
Т. 9 : Иван Савич Поджабрин. Слуги старого века. – 1896. – 348 с. : портр., факсимиле. – Переплетено вместе
1038215
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Гончаров И.А. ; Портр. авт., гравир. акад. Пожалостным И.П. – Санкт-Петербург : Изд-во А.Ф. Маркса
Т. 1-2 : Т. 1. Лучше поздно, чем никогда. Обыкновенная история. Ч. 1. 272 с. ; Т. 2. Обыкновенная история. Ч. 2. Нарушение воли. 241 с. – 1899. – 272 с. ; 241 с. : портр., факсимиле. – Переплетено вместе
1038216
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Гончаров И.А. – Санкт-Петербург : Изд-во А.Ф. Маркса
Т. 3-4 : Т. 3. Обломов : Роман в 4-х ч. Ч. 1-2. 365 с. ; Т. 4. Обломов. Ч. 3-4. 268 с. – 1899. – 365 с. ; 268 с. – Переплетено вместе
1038217
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Гончаров И.А. – Санкт-Петербург : Изд-во А.Ф. Маркса
Т. 5-7 : Т. 5. Фрегат "Паллада" : Очерки путешествия. В 2-х т. Т.1. 392, 11 с. ; Т. 6. Фрегат "Паллада" Т.2. Ч. 1-4. 270, 11 с. ; Т. 7. Фрегат "Паллада". Т.2. Ч. 5-9. 288, 11 с. – 1899. – 392, 11 с. ; 270, 11 с. ; 288, 11 с. – Переплетено вместе
1038218
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Гончаров И.А. – Санкт-Петербург : Изд-во А.Ф. Маркса
Т. 6 : Фрегат "Паллада". Т. 2. 272 с. – 1899. – 272 с. – Переплетено вместе
1038219
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Гончаров И.А. – Санкт-Петербург : Изд-во А.Ф. Маркса
Т. 8-10 : Т. 8. Обрыв. Ч. 1-2. 448 с. ; Т. 9. Обрыв. Ч. 3. 209 с. ; Т. 10. Обрыв. Ч. 4-5. 320 с. – 1899. – 448 с. ; 209 с. ; 320 с. – Переплетено вместе
1038220
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Гончаров И.А. – Санкт-Петербург : Изд-во А.Ф. Маркса
Т. 9-10 : Т. 9. Обрыв: Роман в 5-ти ч. Ч. 3. 209 с. ; Т. 10. Обрыв. Ч. 4-5. 320 с. – 1899. – 209 с. ; 320 с. – Переплетено вместе
1038221
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Гончаров И.А. – Санкт-Петербург : Изд-во А.Ф. Маркса
Т. 11-12 : Т. 11. Литературный вечер. Мильон терзаний. Заметки о личности Белинского. Иван Савич Поджабрин. 278 с. ; Т. 12. Воспоминания. Слуги старого века. Превратность судьбы. 283 с. – 1899. – 278 с. ; 283 с. – Переплетено вместе
1038222
  Золя Э. Полное собрание сочинений / Э. Золя; Под ред.М.В.Лучицкой. – Київ : Фукс Б.К.
Т.1 : Романисты - натуралисты. – 1904. – 205с.
1038223
  Шницлер А. Полное собрание сочинений / Артур Шницлер ; ред. В.М. Саблина. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; [Типо-литогр. "Русского Т-ва печ. и изд. дела"]
Т. 1. – 1905. – 336, VIII с., 1 л. портр. : портр.


  Прижизненное издание
1038224
  Шницлер А. Полное собрание сочинений / Артур Шницлер. – Москва : Изд. В. М. Саблина
Т. 4 : Берта Гарлан. Храбрый Касьян. Канун нового года. Общая добыча. – 1905. – 304 с.


  Прижизненное издание
1038225
  Шницлер А. Полное собрание сочинений : в 9 т. / Артур Шницлер. – 1903-1909. – Москва : Изд.В.М.Саблина ; Типо-литогр."Рус.Т-ва печ.и изд.дела"
Т. 6 : Предсказания; Новая песня; Чуждая; Крик жизни; Хоровод; Марионетки. – 1908. – 271, ІХ с. – С. 4-го т. част. загл. на отд. тит. л. - Экз. дефектный, без обл. и тит. л., описан по ген каталогу


  Прижизненное издание
1038226
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 9 т.] / Бернард Шоу. – 1910-1911. – Москва : Современные проблемы
Т. 2 : Человек и сверхчеловек : (Комедия и философия)/ пер. с англ. Н. Эфроса и Н. Г-зера. – 1910. – 371, [4] с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
1038227
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 2 : Человек и сверхчеловек : комедия и философия / пер. с англ. Н. Эфроса и Н. Г-зера. – 1910. – LXIV, 252 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1038228
  Шницлер А. Полное собрание сочинений / Артур Шницлер. – изд. 2-е. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; [Тип. В. М. Саблина]
Т. 2 : Завещание. Порутчик Густль. Анатоль. Мертвые молчат. – 1910. – [2], 219 с.


  Прижизненное издание
1038229
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 3 : Трущобы : (Пьеса неприятная); Муж рока : (Пьеса приятная) / пер. с англ. Л. Экснера. – 1910. – [6], 267 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1038230
  Шницлер А. Полное собрание сочинений / Артур Шницлер. – изд. 3-е. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; [Тип. В. М. Саблина]
Т. 4 : Берта Гарлан. Храбрый Касьян. Канун нового года. Общая добыча. – 1910. – [8], 298 с.


  Прижизненное издание
1038231
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 9 т.] / Бернард Шоу. – 1910-1911. – Москва : Современные проблемы
Т. 4 : Неразумный брак : роман / пер. с англ. Л.П. Никифорова и В.М. Шулятикова. – 1910. – 547 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
1038232
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 5 : Кандида ; Ни за что бы вы этого не сказали : (пьесы приятныя) / пер. с англ. Л. Экснера. – 1910. – [6], 257 c. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1038233
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина. – (Классики современной мысли)
Т. 5 : Кандида ; Ни за что бы вы этого не сказали : (пьесы приятныя) / пер. с англ. Л. Экснера. – 1910. – [8], 257 c. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1038234
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 7 : Социалист-любитель / пер. [с англ.] Е. Барсовой. – 1910. – [6], 350 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1038235
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / С. Лагерлеф. – Москва : В.М. Саблин,
Т. 7, ч. 1. – 1910. – [6], 254, [1] с.
1038236
  Шницлер А. Полное собрание сочинений / Артур Шницлер. – изд. 2-е. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; [Тип. В. М. Саблина]
Т. 8 : Графиня Мицци. Пьеро. – 1910. – [2], 219 с.


  Прижизненное издание
1038237
  Шницлер А. Полное собрание сочинений / Артур Шницлер. – изд. 2-е. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; [Тип. В. М. Саблина]
Т. 8 : Графиня Мицци. Пьеро. – 1910. – [2], 219 с. – Конволют. - Перепл. в одной кн.: Полное собрание сочинений. Т. 9 / А. Шницлер


  Прижизненное издание
1038238
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 4 : Профессия г-жи Воррен : (Пьеса неприятная) ; Шоколадный солдатик : (пьеса приятная) / пер. [с англ.] Л. Экснера. – 1911. – [6], 238 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1038239
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 9 т.] / Бернард Шоу. – 1910-1911. – Москва : Современные проблемы
Т. 5 : Очерки / пер. М.Г. – 1911. – 451, [2] с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
1038240
  Шницлер А. Полное собрание сочинений. Т. 9 / Артур Шницлер ; пер. Б.К.О. // Полное собрание сочинений / А. Шницлер. – изд. 2-е. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; [Тип. В. М. Саблина], 1910. – Т. 8 : Графиня Мицци. Пьеро. – 264 с.
1038241
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина. – (Классики современной мысли)
Т. 9 : Врач на распутье; Обращение капитана Брассбоунда / пер. [с англ.] Е. Барсовой и В. Ореховой. – 1911. – [6], 245 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1038242
  Менделе Полное собрание сочинений : рассказы на еврейском / Мойхер-Сфорим Менделе ;. – Warszawa
т. 9 : Биография. – 1913
1038243
  Майков А.Н. Полное собрание сочинений : с критико-биографическим очерколм [П.В. Быков а] и портретом автора ; [в 4 т.] / А.Н. Майков. – 9-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : [Стихотворения]. – 1914. – XLVII, 318 с., 1л. портр. (фронт.) : портр.
1038244
  Майков А.Н. Полное собрание сочинений. Т. 2 : с критико-биографическим очерколм [П.В. Быков а] и портретом автора ; [в 4 т.] / А.Н. Майков // Полное собрание сочинений : с критико-биографическим очерколм [П.В. Быков а] и портретом автора ; [в 4 т.] / А.Н. Майков. – 9-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1914. – Т. 1 : [Стихотворения]. – 224 с. : портр.
1038245
  Майков А.Н. Полное собрание сочинений : с критико-биографическим очерколм [П.В. Быков а] и портретом автора ; [в 4 т.] / А.Н. Майков. – 9-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : [Поэмы]. – 1914. – 285 , [2] с.
1038246
  Майков А.Н. Полное собрание сочинений. Т. 4 : с критико-биографическим очерколм [П.В. Быков а] и портретом автора ; [в 4 т.] / А.Н. Майков // Полное собрание сочинений : с критико-биографическим очерколм [П.В. Быков а] и портретом автора ; [в 4 т.] / А.Н. Майков. – 9-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1914. – Т. 3 : [Поэмы]. – 368 с.
1038247
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : Критико-биографический очерк П.В. Быкова; Повести и рассказы. – 1916. – LII, 243 с., 1 л. портр. (фронт.)). – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038248
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : Критико-биографический очерк П.В. Быкова; Повести и рассказы. – 1916. – LII, 243 с., 1 л. портр. (фронт.)). – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер. ПСС, т. 2 / Н.Г. Гарин


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038249
  Гарин-Михайловский Полное собрание сочинений. Т. 2 : в 8 т. / Н.Г. Гарин // Полное собрание сочинений : в 8 т. / Гарин-Михайловский. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1916. – Т. 1 : Критико-биографический очерк П.В. Быкова; Повести и рассказы. – 394 с.


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038250
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : Детство Темы: из семейной хроники ; Гимназисты: из семейной хроники. – 1916. – 394 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038251
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : Студенты; Тема и его друзья: (из семейной хроники); Инженеры. – 1916. – 452 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038252
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : Студенты; Тема и его друзья: (из семейной хроники); Инженеры. – 1916. – 452 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Пер. ПСС, т. 4 / Н.Г. Гарин


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038253
  Гарин-Михайловский Полное собрание сочинений. Т. 4 : в 8 т. / Н.Г. Гарин // Полное собрание сочинений : в 8 т. / Гарин-Михайловский. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1916. – Т. 3 : Студенты; Тема и его друзья: (из семейной хроники); Инженеры. – 358 с.


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038254
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 4 : Несколько лет в деревне; В сутолоке провинциальной жизни: деревенская драма: в 4 д. – 1916. – 358 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038255
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5 : По Корее, Манджурии и Ляодунскому полуострову: (из путешествий вокруг света); Карандашом с натуры; Корейские сказки записанные осенью 1898 года. – 1916. – 399 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038256
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5 : По Корее, Манджурии и Ляодунскому полуострову: (из путешествий вокруг света); Карандашом с натуры; Корейские сказки записанные осенью 1898 года. – 1916. – 399 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Пер. ПСС, т. 6 / Н.Г. Гарин


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038257
  Гарин-Михайловский Полное собрание сочинений. Т. 6 : в 8 т. / Н.Г. Гарин // Полное собрание сочинений : в 8 т. / Гарин-Михайловский. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1916. – Т. 5 : По Корее, Манджурии и Ляодунскому полуострову: (из путешествий вокруг света); Карандашом с натуры; Корейские сказки записанные осенью 1898 года. – 292 с.


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038258
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 6 : Дневник во время войны. – 1916. – 292 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038259
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 7 : Рассказы; Посмертные произведения; Сказки для детей. – 1916. – 290, II с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038260
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 7 : Рассказы; Посмертные произведения; Сказки для детей. – 1916. – 290, II с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Пер. ПСС, т. 8 / Н.Г. Гарин


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038261
  Гарин-Михайловский Полное собрание сочинений. Т. 8 : в 8 т. / Н.Г. Гарин // Полное собрание сочинений : в 8 т. / Гарин-Михайловский. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1916. – Т. 7 : Рассказы; Посмертные произведения; Сказки для детей. – 340 с.


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038262
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 8 : Деревенские панорамы. – 1916. – 340 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1038263
  Бедный Д. Полное собрание сочинений / Д. Бедный. – Москва; Ленинград : ГИЗ
Т. 3-й. – 1925. – 312с.
1038264
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон
2. – 1928. – 311с.
1038265
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М
7. – 1928. – 159с.
1038266
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М
9. – 1928. – 368с.
1038267
  Романов П. Полное собрание сочинений / П. Романов. – Изд 2-е. – М.
9. – 1928. – 226с.
1038268
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М
12. – 1928. – 320с.
1038269
  Франс А. Полное собрание сочинений / А. Франс. – Москва-Л.
14. – 1928. – 464с.
1038270
  Франс А. Полное собрание сочинений : т. 1–20 / А. Франс; Под общ. ред. и с предисл. А. В. Луначарского. – Москва ; Ленинград : Земля и фабрика
Т. 14 : Жизнь Жанны д’Арк. Кн. 1. / Пер. и примеч. А. Виноградова, предисл. А. В. Луначарского. – 1928. – 464 с. – Вышли тт. 1–14, 16–20
1038271
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – Москва ; Ленинград, 1929. – 256 с.
1038272
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов ; [Ред. К. Халабаева и Б. Эйхенбаума]. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – IV, 735 с.


  Ред.: Халабаев, Константин Иванович; Эйхенбаум, Борис Михайлович
1038273
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М
6. – 1929. – 191с.
1038274
  Яковлев А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Яковлев. – М.-Л.
7. – 1929. – 317с.
1038275
  Франс А. Полное собрание сочинений / А. Франс. – Москва-Л.
12. – 1929. – 395с.
1038276
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – Москва-Л
15. – 1929. – 280с.
1038277
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – Москва-Л
16. – 1929. – 296с.
1038278
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – Москва-Л
19. – 1929. – 276с.
1038279
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – Москва-Л
20. – 1929. – 250с.
1038280
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – Москва-Л
21. – 1929. – 255с.
1038281
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – Москва-Л
23. – 1929. – 214с.
1038282
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – Москва-Л
24. – 1929. – 312с.
1038283
  Романов П. Полное собрание сочинений / П. Романов. – Изд. 4-е. – М.
5. – 1930. – 256с.
1038284
  Романов П. Полное собрание сочинений / П. Романов. – Том 6, изд. 6. – М.
6, 7. – 1930. – 219, 169с.
1038285
  Романов П. Полное собрание сочинений / П. Романов. – М.
9. – 1930. – 165с.
1038286
  Романов П. Полное собрание сочинений / П. Романов. – Изд. 4-е. – М.
10. – 1930. – 334с.
1038287
  Романов П. Полное собрание сочинений / П. Романов. – Изд. 5. – М.
11. – 1930. – 287с.
1038288
  Веневитинов Д.В. Полное собрание сочинений / Д.В. Веневитинов. – Москва-Ленинград, 1934. – 533с.
1038289
  Гаршин В.М. Полное собрание сочинений / В.М. Гаршин. – М.-Л.
3. – 1934. – 597с.
1038290
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1934. – 263 с.
1038291
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 5. – 1934. – 195 с.
1038292
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 2 т. / Н.Г. Помяловский : под ред. и с коммент. И. Ямпольского ; с прилож. биограф. очерка сост. Н.А. Благовещенским. – Москва-Ленинград : Academia ; [тип. "Печатный двор" и тип. "Ленингр. правда"]. – (Русская литература)
Т. 1. – 1935. – XLVI, 305 с., 5 л. ил., портр. : ил., портр.


  Редактор: Ямпольский, Исаак Григорьевич
1038293
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1935. – 427 с.
1038294
  Жуковский Н.Е. Полное собрание сочинений / Н.Е. Жуковский. – Москва-Ленинград
2. – 1935. – 395с.
1038295
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : в 5 т. / М.Ю. Лермонтов ; ред. текста и комментарии Б. М. Эйхенбаума. – Москва - Ленинград : Akademia
Т. 3 : Поэмы и повести в стихах. – 1935. – 670, [2] c., [17] л. ил. : портр., факс.
1038296
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : в 5 т. / М.Ю. Лермонтов ; ред. текста и комментарии Б. М. Эйхенбаума. – Москва - Ленинград : Akademia
Т. 4 : Драмы и трагедии. – 1935. – 561, [4] c., [15] л. ил. : портр., факс.
1038297
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 7 : Заграница. Стихи и очерки. – 1935. – 464 с.
1038298
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т.9. – 1935. – 487 с.
1038299
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 10. – 1935. – 253 с.
1038300
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : в 5 т. / М.Ю. Лермонтов ; ред. текста и комментарии Б. М. Эйхенбаума. – Москва - Ленинград : Akademia
Т. 1 : Стихотворения 1828-1835. – 1936. – 538, [2] c., [11] л. ил. : портр., факс.
1038301
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М-Л
Т. 1. – 1936. – 823с.
1038302
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М-Л
Т. 2. – 1936. – 618с.
1038303
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 2. – 1936. – 808с.
1038304
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : в 5 т. / М.Ю. Лермонтов ; ред. текста и комментарии Б. М. Эйхенбаума. – Москва - Ленинград : Akademia
Т. 2 : Стихотворения 1835-1841. – 1936. – 278, [2] c., [36] л. ил. : портр., факс.
1038305
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М-Л
Т. 3. – 1936. – 482с.
1038306
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М-Л
Т. 4. – 1936. – 806с.
1038307
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 4, ч. 2. – 1936. – 590 с.
1038308
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М-Л
Т. 5. – 1936. – 734с.
1038309
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М
Т. 6. – 1936. – 802с.
1038310
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – Л
Т. 8. – 1936. – 807с.
1038311
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 8. – 1936. – 579 с.
1038312
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 1 : Лицейские стихотворения. – 1937. – 531 с. : 3 л. портр.
1038313
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 1. – 1937. – 613с.
1038314
  Решетников Ф.А. Полное собрание сочинений / Ф.А. Решетников. – Свердловск
3. – 1937. – 491с.
1038315
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 4 : Поэмы 1817-1824. – 1937. – 483 с.
1038316
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 4, ч.1. – 1937. – 495 с.
1038317
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : в 5 т. / М.Ю. Лермонтов ; ред. текста и комментарии Б. М. Эйхенбаума. – Москва - Ленинград : Akademia
Т. 5 : Проза и письма. – 1937. – 649, [2] c., [16] л. ил. : портр., факс.
1038318
  Франс А. Полное собрание сочинений : в 25 т. / Анатоль Франс ; Под общ. ред. И. К. Луппола, А. М. Эфроса. – Москва ; Ленинград
Т. 5 : Харчевня королевы Гуселапы. Суждения г-на Жерома Куаньяра. – 1937. – 462 с.
1038319
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 6 : Евгения Онегин. – 1937. – 699 с.
1038320
  Франс А. Полное собрание сочинений : в 25 т. / Анатоль Франс ; Под общ. ред. И. К. Луппола, А. М. Эфроса. – Москва ; Ленинград
Т. 11 : Кренкбиль, Пютуа, Рике и другие назидательные рассказы. Пьесы: Кренкбиль, Ивовый манекен, На удачу. – 1937. – 481 с.
1038321
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 12. – 1937. – 493 с.
1038322
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 13 : Переписка 1815-1827. – 1937. – 651 с.
1038323
  Франс А. Полное собрание сочинений : в 25 т. / Анатоль Франс ; Под общ. ред. И. К. Луппола, А. М. Эфроса. – Москва ; Ленинград : Academia
Т. 14 : Боги жаждут. Восстание ангелов. – 1937. – 607 с.
1038324
  Радищев А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Радищев. – М.-Л., 1938. – 503с.
1038325
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Дополнительный вып. : Автобиография. Даты жизни и работы. Библиография. – 1938. – 168 с.
1038326
  Жуковский Н.Е. Полное собрание сочинений / Н.Е. Жуковский. – 3-е перераб. изд. – Москва - Ленинград
1. – 1938. – 539 с.
1038327
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М-Л
Т. 6. – 1938. – 654с.
1038328
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – Ленинград
Т. 9 , кн. 1. – 1938. – 487с.
1038329
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 10 : История Петра. Записки Моро-де-Бразе. Заметки о Камчатке. – 1938. – 568 с.
1038330
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : 4 т. / М.Ю. Лермонтов; ред. Б.М. Эйхенбаума ; [ил. М. Ушакова-Поскочина]. – 1939-1940. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения. – 1939. – 422 с., 8 л. ил. : ил.
1038331
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1939. – 507 с.
1038332
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Художественная литература
Т. 2. – 1939. – 579с.
1038333
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Художественная литература
Т. 3. – 1940. – 568с.
1038334
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Художественная литература
Т. 4. – 1940. – 595с.
1038335
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 8 , кн. 2 : Романы и повести. Путешествия. – 1940. – 620 с.
1038336
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 9 , кн. 2 : История Пугачева. – 1940. – 458 с.
1038337
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений / М.Е. Салтыков. – Москва
15. – 1940. – 615 с.
1038338
  Радищев А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Радищев. – М.-Л., 1941. – 431с.
1038339
  Салтыков М.Е. (Щедрин Н.) Полное собрание сочинений / М.Е. (Щедрин Н.) Салтыков. – Москва : Огиз ; Гослитиздат
Т. 6 : Публицистика 1863-1864 гг. – 1941. – 643 с.
1038340
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т, 14 : Переписка 1828-1831. – 1941. – 547 с.
1038341
  Чебышев П.Л. Полное собрание сочинений / П.Л. Чебышев. – Москва - Ленинград
1. – 1946. – 342 с.
1038342
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений / Мопассан Ги де. – Москва
5. – 1946. – 432с.
1038343
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 6. – 1946. – 495с.
1038344
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва-Л.
Т. 1. – 1947. – 394с.
1038345
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва-Л.
Т. 2. – 1947. – 515с.
1038346
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 2 , кн. 1 : Стихотворения (1817-1825) : лицейские стихотворения в позднейших редациях. – 1947. – 606 с. : 3 л. портр.
1038347
  Чебышев П.Л. Полное собрание сочинений / П.Л. Чебышев. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 2 : Математический анализ. – 1947. – 520 с.
1038348
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Драмы и трагедии. – 1947. – 486 с.
1038349
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 5. – 1947. – 615с.
1038350
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – Москва : ОГИЗ
5. – 1947. – 512 с.
1038351
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
7. – 1947. – 599с.
1038352
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
8. – 1947. – 707с.
1038353
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва-Л.
Т. 1. – 1948. – 395с.
1038354
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва-Л.
Т. 2. – 1948. – 516с.
1038355
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва-Л.
Т. 3. – 1948. – 487с.
1038356
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 3 , кн. 1 : Стихотворения (1826-1836) . Сказки. – 1948. – 636 с. : 3 л. портр.
1038357
  Чебышев П.Л. Полное собрание сочинений / П.Л. Чебышев. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 3 : Математический анализ. – 1948. – 414 с.
1038358
  Толстой А Полное собрание сочинений / А Толстой. – М.
4. – 1948. – 703с.
1038359
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва-Л.
Т. 4. – 1948. – 515с.
1038360
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 5 : Поэмы 1825-1833. – 1948. – 544 с.
1038361
  Толстой А Полное собрание сочинений / А Толстой. – М.
6. – 1948. – 555с.
1038362
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 7 : Драматические произведения. – 1948. – 396 с.
1038363
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 8 , кн. 1 : Романы и повести : Путешествия. – 1948. – 494 с.
1038364
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений / Мопассан Ги де. – Москва
8. – 1948. – 471с.
1038365
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 15 : Переписка 1832-1834. – 1948. – 392 с.
1038366
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 2 , кн. 2 : Стихотворения (1817-1825) : лицейские стихотворения в позднейших редациях. – 1949. – 1260 с. : 3 л. портр.
1038367
  Толстой А. Полное собрание сочинений / А. Толстой. – Москва
2. – 1949. – 644с.
1038368
  Толстой А. Полное собрание сочинений / А. Толстой. – Москва
3. – 1949. – 508с.
1038369
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 3 , кн.. 2 : Стихотворения (1826-1836). Сказки. – 1949. – 736 с.
1038370
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
10. – 1949. – 712с.
1038371
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
11. – 1949. – 800с.
1038372
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 11 : Критика и публицистика. – 1949. – 588 с.
1038373
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 12 : Критика. Автобиография. – 1949. – 576 с.
1038374
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
13. – 1949. – 676с.
1038375
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 16 : Переписка 1835-1837. – 1949. – 504 с.
1038376
  Абовян Х.А. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Х. Абовян ; Акад. наук Армян. ССР, Ин-т лит. им. М. Абегяна. – Ереван : АН Арм.ССР
Т. 5. – 1950. – 508, [4] с.
1038377
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / Пушкин ; АН СССР. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 9 , кн. 1 : История Пугачква. – 1950. – 488 с.
1038378
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 10. – 1950. – 570с.
1038379
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений / Мопассан Ги де. – Москва
13. – 1950. – 656с.
1038380
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
14. – 1950. – 432с.
1038381
  Толстой А. Полное собрание сочинений / А. Толстой. – Москва
1. – 1951. – 676с.
1038382
  Радищев А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Радищев. – М.-Л.
3-й. – 1952. – 483с.
1038383
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва
Т. 1. – 1953. – 424с.
1038384
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва
Т. 2. – 1953. – 504с.
1038385
  Чайковский П.И. Полное собрание сочинений / П.И. Чайковский. – Москва : Госмузиздат
Т. 2. – 1953. – 438 с.
1038386
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва
Т. 3. – 1953. – 432с.
1038387
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
15. – 1953. – 396с.
1038388
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М
1. – 1954. – 520с.
1038389
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М
2. – 1954. – 560с.
1038390
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М
3. – 1954. – 480с.
1038391
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М
4. – 1954. – 424с.
1038392
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М
5. – 1954. – 400с.
1038393
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М
6. – 1954. – 360с.
1038394
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М
7. – 1954. – 312с.
1038395
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М
8. – 1954. – 300с.
1038396
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – М
9. – 1954. – 295с.
1038397
  Римский-Корсаков Полное собрание сочинений / Римский-Корсаков. – М.
1-й. – 1955. – 400с.
1038398
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений : в 13 т. / Владимир Маяковский ; [подг. текста и прим. В.А. Катаняна]. – Москва : Художественная литература. – (АН СССР Институт Мтровой Литературы им. А.М. Горького)
Т. 1 : 1912-1917. – 1956. – 520 с. : іл.
1038399
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
9. – 1956. – 806с.
1038400
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 1. – 1958. – 419 с.
1038401
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 2 : [Новеллы]. – 1958. – 500с.
1038402
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 3. – 1958. – 448 с.
1038403
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 4. – 1958. – 431 с.
1038404
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 5 : [Милый друг. Туан]. – 1958. – 496 с.
1038405
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 6. – 1958. – 448 с.
1038406
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений / Мопассан Ги де. – Москва
7. – 1958. – 487с.
1038407
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 9. – 1958. – 511 с.
1038408
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 10. – 1958. – 536 с.
1038409
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 11 : Статьи и очерки. – 1958. – 447 с.
1038410
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 12 : Письма. Посмертная драматургия. Коментарии. – 1958. – 479 с.
1038411
  Веневитинов Д.В. Полное собрание сочинений / Д.В. Веневитинов. – Ленинград, 1960. – 203с.
1038412
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 5. – 1960. – 575 с.
1038413
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 23. – 1961. – 594 с.
1038414
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 24. – 1961. – 566 с.
1038415
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 25 : Март - июль 1914. – 1961. – 646 с.
1038416
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 26. – 1961. – 590 с.
1038417
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 27. – 1962. – 643 с.
1038418
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 30. – 1962. – 561 с.
1038419
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 31. – 1962. – 671 с.
1038420
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 33. – 1962. – 433 с.
1038421
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 35 : Октябрь 1917 - март 1917. – 1962. – 599 с.
1038422
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 3 : Развитие капитализма в России. – 1963. – 792 с.
1038423
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1967
1038424
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 3. – 1967. – 791 с.
1038425
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 4. – 1967
1038426
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 6. – 1967
1038427
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 7. – 1967
1038428
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 8. – 1967
1038429
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 10. – 1967
1038430
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 1 : Рассказы, очерки, наброски, стихи. 1885-1894. – 1968. – 592 с. : илл., 1 л. портр.
1038431
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 16. – 1968. – с.
1038432
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 17. – 1968. – с.
1038433
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 18. – 1968. – с.
1038434
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 20. – 1968. – с.
1038435
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 21. – 1968. – 671 с.
1038436
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений : Справочный том к Полному собранию сочинений В.И. Ленина / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Ч. 1 : [Предметный указатель]. – 1969. – 730с.
1038437
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 2 : Рассказы, очерки, наброски, стихи. 1894-1896. – 1969. – 655 с. : факс., 1 л. портр.
1038438
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 4 : Фома Гордеев. - Рассказы, очерки, наброски, стихи. – 1969. – 639 с. : илл., 2 л. портр.
1038439
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 25. – 1969. – с.
1038440
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 27. – 1969. – с.
1038441
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 28 : Тетради по империаллизму. – 1969. – 838 с.
1038442
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 29. – 1969. – с.
1038443
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 33. – 1969
1038444
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 35. – 1969
1038445
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 36. – 1969
1038446
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 37. – 1969
1038447
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 38 : Март - июнь 1919. – 1969
1038448
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 5 : Трое. - Рассказы, наброски. 1899-1901. – 1970. – 567 с. : 2 л. илл.
1038449
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 6 : Рассказы, очерки, наброски, стихи. 1901-1907. – 1970. – 582 с. : илл., 1 л. портр.
1038450
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 7 : Пьсы, драматические наброски. 1897-1906. – 1970. – 687 с. : илл., 1 л. портр.
1038451
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 8 : Мать. - Рассказы. - Очерк. 1906-1910 / [ Коммент. Ефременко Э.Л. и др. ]. – 1970. – 511 с. : илл., 1 л. портр. – Библиогр. : с. 423-424
1038452
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 40 : Декабрь 1919 - апрель 1920. – 1970
1038453
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 41 : Май - ноябрь 1920. – 1970
1038454
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 43 : Март - июнь 1921. – 1970
1038455
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 49. – 1970
1038456
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 52. – 1970. – с.
1038457
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 54 : Письма ноябрь 1921 - март 1923. – 1970
1038458
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 55 : Письма к родным 1893 - 1922. – 1970. – с.
1038459
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 2 : 1895 - 1897. – 1971. – 678 с.
1038460
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 9 : Повести. 1907-1909. – 1971. – 590 с. : илл., 1 л. портр.
1038461
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 10 : Городок Окуров. - Жизнь Матвея Кожемякина. - Наброски. 1909-1911 / [ Коммент. Прохорова Е.И, , Троицкого В.Ю. ]. – 1971. – 758 с. : илл. – Список лит. : с. 695-696
1038462
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 11 : Повести, рассказы, очерки, стихи. 1907-1917 / [ Коммент. Бондарюк М.М. и др. ]. – 1971. – 615 с. : илл., 1 л. портр. – Список лит. в примеч. : с. 523-524
1038463
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 12 : Сказки, рассказы. - Автобиография Шаляпина Ф.И. 1909-1917. – 1971. – 623 с. : 2 л. илл. – Список лит. в примеч. : с. 535-621
1038464
  Чайковский П.И. Полное собрание сочинений / П.И. Чайковский. – Москва : Музыка
Т. 13. – 1971. – 636 с.
1038465
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л, 1972. – 527с.
1038466
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
4. – 1972. – 326с.
1038467
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 13 : Пьесы. Сцены. Наброски. 1907-1917. – 1972. – 575 с. : 1 л. портр. – Список лит. в примеч. : с. 497-498
1038468
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 14 : Повесть. - Рассказы. 1912-1917 / [ Примеч. Дмитриевой Т.Б., Тенишевой Е.А. ]. – 1972. – 631 с. : илл., 1 л. портр. – Списки лит. в примеч. : с. 561-562 и с. 564-628
1038469
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 15 : Повести.- Нброски. 1910-1915 / [] Примеч. Бочаровой И.А., Дмитриевой Т.Б. – 1972. – 639 с. : илл., 1 л. портр. – Список лит. в примеч. : с. 569-570
1038470
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 16 : Повесть, рассказы, очерки, стихи. 1917-1924 / [ Примеч. Бондарюк М.М. и др. ]. – 1973. – 671 с. : факс., 1 л. портр. – Список лит. в примеч. : с. 535-629
1038471
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 17 : Заметки из дневника. Воспоминания. - Рассказы 1922-1924 гг. 1922-1924 / [ Примеч. Бухарцевой Л.Г. и др. ]. – 1973. – 631 с. : илл. – Список лит. в примеч. : с. 561-628
1038472
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 18 : Дело Артамоновых. - Рассказы и наброски / [ Примеч. Блинчевской М.Я. и др. ]. – 1973. – 551 с. – Список лит. в примеч. : с. 479
1038473
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 19 : Пьесы, сценарии, драматические наброски. 1917-1935. – 1973. – 559 с. : илл., 1 л. портр. – Список лит. в примеч. : с. 489-557
1038474
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 26. – 1973. – 643 с.
1038475
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 29. – 1973
1038476
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 1 : Варианты к томам 1-5. 1885-1907. – 1974. – 643 с.
1038477
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 20 : Рассказы, очерки, воспоминания. 1924-1935. – 1974. – 638 с. : 2 л. илл. – Список лит. в примеч. : с. 523-524
1038478
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 22 : Жизнь Клима Самгина. [ Сорок лет : Повесть. Ч. 2]. 1925-1936. – 1974. – 686 с. : факс., 1 л. портр. – Список лит. в примеч. : с. 673-684
1038479
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 36. – 1974. – с.
1038480
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 2 : Варианты к томам 6-7. 1897-1907. – 1975. – 690 с.
1038481
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 3 : Варианты к томам 8-12. 1907-1912. – 1975. – 711 с.
1038482
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 3 : Развитие капитализма в России. – 1975
1038483
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : в 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 23 : Жизнь Клима Самгина. [ Сорок лет : Повесть, Ч. 3]. 1925-1936. – 1975. – 415 с. : факс., 1 л. портр. – Список лит. в примеч. : с. 401-413
1038484
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : в 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 24 : Жизнь Клима Самгина. [ Сорок лет : Повесть, Ч. 4]. 1925-1936. – 1975. – 591 с. : факс., 1 л. портр.
1038485
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 51. – 1975. – 573 с.
1038486
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5 издание. – Москва : Политиздат
Т. 3. – 1976
1038487
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин; С. – 4 издание. – Москва : Политиздат
Т. 4. – 1976
1038488
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 4 : Варианты к томам 13-18. 1907-1928 и к тому 20. 1929-1934. – 1976. – 711 с. : илл., 1 л. портр.
1038489
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 5. – 1976. – 550 с.
1038490
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 6. – 1976
1038491
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5 издание. – Москва : Политиздат
Т. 14. – 1976
1038492
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5 издание. – Москва : Политиздат
Т. 15. – 1976
1038493
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 15 : Братья Карамазовы, кн. 11-12. Эпилог : рукописные редакции. – 1976. – 624 с.
1038494
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 16. – 1976. – 440 с.
1038495
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 16. – 1976. – 697с.
1038496
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 17. – 1976. – с.
1038497
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 17 : Подросток : рукописные редакции. Наброски 1874-1879. – 1976. – 479 с.
1038498
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва
Т. 20. – 1976
1038499
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва
Т. 23. – 1976. – с.
1038500
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : в 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 25 : Жизнь Клима Самгина. [ Сорок лет : Повесть. Ч. 2]. 1925-1936 : Заметки, наброски. Примечания. Указатели. – 1976. – 655 с. : илл., 1 л. портр.
1038501
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 5 : Варианты к роману "Дело Артамоновых". Т. 18. Заметки, наброски. 1917-1928. – 1977. – 719 с.
1038502
  Чайковский П.И. Полное собрание сочинений / П.И. Чайковский. – Москва : Музыка
Т. 15. – 1977. – 384 с.
1038503
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Политиздат
Т. 27. – 1977. – с.
1038504
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 6 : Варианты к томам 19-20. 1917-1936 : Наброски. Заметки. Черновая рукопись "Жизни Клима Самгина" Ч.1 (начало). – 1978. – 718 с.
1038505
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 7 : Варианты к тому 21. – 1978. – 767 с.
1038506
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 45. – 1978
1038507
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 8. – 1979
1038508
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 8. Кн. 1 : Варианты к томам 21-22 "Жизнь Клима Самгина". Ч. 1-2 / [ Подгот. Вайнбергом И.И. и др. ]. – 1979. – 736 с.
1038509
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
18. – 1979. – 359с.
1038510
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 8. Кн. 2 : Варианты к тому 22 "Жизнь Клима Самгина", Ч. 2 / [ Подгот. Евстигнеевой Л.А. и др. ]. – 1980. – 616 с.
1038511
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 17 : Март 1908 - июнь 1909. – 1980. – 656 с.
1038512
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
20. – 1980. – 432с.
1038513
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 9 : Варианты к тому 24 "Жизнь Клима Самгина", Ч. 3 / [ Подгот. Ефременко Э.Л., Смирновой Л.Н. ]. – 1981. – 646 с.
1038514
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 22 : Дневник писателя за 1876 год. – 1981. – 407 с.
1038515
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 23 : Дневник писателя за 1876 год. – 1981. – 423 с.
1038516
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 10 : Варианты к тому 24 "Жизнь Клима Самгина", Ч. 4. – 1982. – 736 с.
1038517
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 24 : Дневник писателя за 1876 год ( ноябрь-декабрь). – 1982. – 515 с.
1038518
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 25 : Дневник писателя за 1877 год. – 1983. – 470 с.
1038519
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 26. – 1984. – 518 с.
1038520
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 27. – 1984. – 463 с.
1038521
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 28. – 1985. – 552с.
1038522
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 28, кн. 2. – 1985. – 616с.
1038523
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 29, кн. 1. – 1986. – 573 с.
1038524
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 29, кн. 2. – 1986. – 374 с.
1038525
  Чейз Д.Х. Полное собрание сочинений : Романы / Д.Х. Чейз. – Москва : Центрполиграф. – (Детективные романы). – ISBN 5-218-00590-8, 5-218-00588-6
Т. 2 : Весь мир в кармане. – 1997. – 473 с.
1038526
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений . В 10-ти т. : в 10 т. / А.С. Пушкин ; АГ СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). – 4-е. изд. – Ленинград : Наука
Т. 1 : Стихотворения. 1813-1820. – 1977. – 479 с.
1038527
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений . В 10-ти т. : в 10 т. / А.С. Пушкин ; АГ СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). – 4-е изд. – Ленинград : Наука
Т. 5 : Евгений Онегин. Драматические произведения. – 1978. – 529 с. : 1 л. портр.
1038528
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений . В 10-ти т. : в 10 т. / А.С. Пушкин ; АГ СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). – 4-е изд. – Ленинград : Наука
Т. 6 : Художественная проза. – 1978. – 575 с. : 1 л. портр.
1038529
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений . В 10-ти т. : в 10 т. / А.С. Пушкин ; АГ СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). – 4-е изд. – Ленинград : Наука
Т. 7 : Критика и публицистика. – 1978. – 543 с. : 1 л. портр.
1038530
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений . В 10-ти т. : в 10 т. / А.С. Пушкин ; АГ СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). – 4-е изд. – Ленинград : Наука
Т. 8 : Автобиографическая и историческая проза. – 1978. – 415 с. : 1 л. портр.
1038531
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений . В 10-ти т. : в 10 т. / А.С. Пушкин ; АГ СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). – 4-е изд. – Ленинград : Наука
Т. 9 : История Петра. Заметки о Камчатке. – 1979. – 447 с. : 1 л. портр.
1038532
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений . В 10-ти т. : в 10 т. / А.С. Пушкин ; АГ СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). – 4-е. изд. – Ленинград : Наука
Т. 10 : Письма. – 1979. – 712 с. : 1 л. портр.
1038533
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений 1837-1937 / Пушкин ; Гл. ред.: М. Горький, В.П. Волгин, Ю.Г. Оксман, Б.В. Томашевский, М.А. Цявловский. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР
Т. 7 : Драматические произведения. – 1935. – [7], 724, [3] c., 12 л. ил., факс., крас. портр.


  Ред.: Оксман, Юлиан Григорьевич (1895-1970)
1038534
  Кольцов А.В. Полное собрание сочинений А.В. Кольцова / Под ред. Арс. И. Введенского с критико-биогр. очерком и портр. А. В. Кольцова. – Петроград : Лит.-изд-во отд. Комис. нар. просвещения, 1918. – XX, 328 с.
1038535
  Куприн А.И. Полное собрание сочинений А.И. Куприна : с портретом автора : в 9 т. – 1912-1915. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : [Суламифь; Штабс-капитан Рыбников; Гамбринус; Мелюзга; Ночная смена; Поход; Одиночество; Свадьба; Трус; Бред; Святая любовь]. – 1912. – 315 с. – Приложение к журналу "Нива" за 1912 г.
1038536
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений А.Н. Добролюбова : текст обраб. по 1-му изд., по журн. и рукописям / под ред. Е.В. Аничкова. – [1911]-[1913]. – Санкт-Петербург : Рус. кн. изд. "Деятель". – (Бибилиотека русских писателей / Под общ. ред. проф. Е.В. Аничкова ; Добролюбов : [Т]. 1)
Т. 1 : История текста; Историко-литературные статьи; Вл. Княжнин; Д-в и сатира Екатерининского времени. – 1912. – 120, 392 с., 1 л. факс., 1 л. портр. (фронт.). – Библиогр.: с. 16-21, 104-106


  Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967) Ред. авт. предисл. Аничков Евгений Васильевич (1866-1937)
1038537
  Майков А.Н. Полное собрание сочинений А.Н. Майкова : в 3 т. / А.Н. Майков. – 6-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф. Маркса
Т. 1 : Лирика : [стихотворения]. – 1893. – XVI, 600 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.
1038538
  Майков А.Н. Полное собрание сочинений А.Н. Майкова : в 3 т. / А.Н. Майков. – 6-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф. Маркса
Т. 3 : Поэмы : [Три смерти; Странник; Из Апокалипсиса; Бальдур; Пульчинелл; Княжна ***; Кассандра; Два мира; Брингильда]; [Рассказы из русской истории]. – 1893. – [4], 506, II с.
1038539
  Майков А.Н. Полное собрание сочинений А.Н. Майкова : в 4 т. / А.Н. Майков. – 7-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф. Маркса
Т. 1 : Лирика : [стихотворения]. – 1901. – XVI, 600 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной бумаге
1038540
  Майков А.Н. Полное собрание сочинений А.Н. Майкова : в 4 т. / А.Н. Майков. – 7-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф. Маркса
Т. 2 : Картины : [стихотворения]. – 1901. – VIII, 560 с., 1 л. факс. : факс. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной бумаге
1038541
  Майков А.Н. Полное собрание сочинений А.Н. Майкова : в 4 т. / А.Н. Майков. – 7-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф. Маркса
Т. 3 : Поэмы : [Три смерти; Странник; Из Апокалипсиса; Бальдур; Пульчинелл; Княжна ***; Кассандра; Два мира; Брингильда]; [Рассказы из русской истории]. – 1901. – [4], 506, II с. : факс. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной бумаге
1038542
  Майков А.Н. Полное собрание сочинений А.Н. Майкова : в 4 т. / А.Н. Майков. – 7-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф. Маркса
Т. 4 : [Стихотворения - Проза: Прогулка по Риму с моими знакомыми; Пикник во Флоренции; Марк Петрович Петров; Из приключений Горунина в Италии]. – 1901. – VIII, 618 с. , 1 л. портр. (фронт.) : факс.
1038543
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений А.Н. Островского : критически провер. текст, биография, приложения, примечания, портреты автора, его fac-simile и проч. : [в 12 т.] / под ред [и с предисл.] М.И. Писарева, артиста Императорских театров. – [1904-1909]. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Т-ва "Просвещение". – (Всемирная библиотека : Собрание сочинений знаменитых русских и иностранных писателей)
Т. 1 : [Семейная картина ; Свои люди - сочтемся ; Утро молодого человека ; Yеожиданный случай ; Бедная невеста ; Не в свои сани не садись ; Записки замоскворецкого жителя]. – 502 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.


  Ред.: Писарев, Модест Иванович (1844-1905)
1038544
  Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений А.Ф. Писемского : С автобиографией и 2-мя портретами А.Ф. Писемского и с критико-биографическим очерком. – 3-е изд. : 1910-1911. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5. – 1910. – Приложение к журналу "Нива". - Изд. вышло в 38 кн.


  Содержание: Т. 1. Портрет. Автобиография. Богатый жених. Нина. Этюд из дневника моего приятеля. Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына (Брак по страсти). Тюфяк. Очерки из крестьянского быта. Питерщик. Леший. Т. 2. Очерки из крестьянского быта. ...
1038545
  Шницлер А. Полное собрание сочинений Артура Шнитцлера : [В 2-х т.] ; Со вступительной статьей [Д. Марголина] и портретом автора ; пер. нем. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русск. книгоизд. Ф.А. Иогансон ; [Тип. И.И. Чоколова (Киев)]
[Т. 1-2]. – 1903. – XVI, 1152 стп., 1 л. фронт. портр.


  На тит. стр. кн. № 19831 напись: Н. Галицкой 1922 г.
1038546
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений в 12-ти томах : Художественная проза. Пьесы (1843-1854) / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1973. – 575с.
1038547
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений в 12-ти томах : Пьесы (1856-1866) / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1974. – 807 с.
1038548
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений в 12-ти томах : Пьесы (1868-1871) / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 3. – 1974. – 559с.
1038549
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений в 12-ти томах : Пьесы (1873-1877) / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 4. – 1975. – 543с.
1038550
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений в 12-ти томах : Пьесы (1878-1884) / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 5. – 1975. – 543с.
1038551
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений в 12-ти томах : Пьесы (1861-1865) / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 6. – 1976. – 607с.
1038552
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений в 12-ти томах : Пьесы, написанные в соавторстве (1876-1882) / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 8. – 1977. – 431с.
1038553
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений в 12-ти томах : Переводы и переделки (1865-1886) / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 9. – 1978. – 663с.
1038554
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений в 12-ти томах : Статьи. Записки. Речи. Дневники. Словарь / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 10. – 1978. – 720с.
1038555
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений в 12-ти томах : Письма (1848-1880) / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 11. – 1979. – 780с.
1038556
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений в 12-ти томах : Письма (1881-1886) / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 12. – 1980. – 631с.
1038557
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература
Т. 9 : 1860-1861 гг. / под ред. И.Д. Удальцова. – 1949. – с.
1038558
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература
Т. 12. – 1949. – 700 с.
1038559
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература
Т. 13. – 1949
1038560
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература
Т.10. – 1951
1038561
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература
Т. 16 (дополнительный) : Статьи, рецензии, письма и другие материалы. 1843-1889. – 1953. – 959 с.
1038562
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах. / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1939. – 860 с.
1038563
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах. / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1947. – 884 с.
1038564
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в 6-ти томах / В. Фигнер. – М.
2. – 1929. – 304с.
1038565
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в 6-ти томах / В. Фигнер. – М.
6. – 1929. – 688с.
1038566
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
4. – 1948. – 552с.
1038567
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
1. – 1949. – 528с.
1038568
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
2. – 1949. – 464с.
1038569
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
3. – 1949. – 552с.
1038570
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – Москва; Ленинград
Т. 5 : Евгений Онегин. Драматические произведения. – 1949. – 623 с.
1038571
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
6. – 1949. – 814с.
1038572
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
7. – 1949. – 768с.
1038573
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
8. – 1949. – 580с.
1038574
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
9. – 1949. – 599с.
1038575
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
10. – 1949. – 893с.
1038576
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
1. – 1950. – 528с.
1038577
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
2. – 1950. – 464с.
1038578
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
3. – 1950. – 552с.
1038579
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
4. – 1950. – 552с.
1038580
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
5. – 1950. – 623с.
1038581
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
7. – 1951. – 768с.
1038582
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
8. – 1951. – 580с.
1038583
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М-Л
10. – 1951. – 899с.
1038584
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М
1. – 1956. – 536с.
1038585
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М
2. – 1956. – 462с.
1038586
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М
3. – 1957. – 558с.
1038587
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М
4. – 1957. – 595с.
1038588
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М
5. – 1957. – 638с.
1038589
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М
6. – 1957. – 839с.
1038590
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М
Т. 7. – 1958. – 765с.
1038591
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М
8. – 1958. – 596с.
1038592
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М
9. – 1958. – 653с.
1038593
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах / А.С. Пушкин. – М
10. – 1958. – 902с.
1038594
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – М.
1. – 1932. – 400 с.
1038595
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – М.
2. – 1932. – 289с.
1038596
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – М.
3. – 1932. – 457с.
1038597
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – М.
6. – 1932. – 402с.
1038598
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – М.
7. – 1932. – 342с.
1038599
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Бедные люди. Повести и рассказы / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1972. – 517с.
1038600
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Повести и рассказы (1848-1859) / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1972. – 525с.
1038601
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Село Степанчиково и его обитатели. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 3. – 1972. – 541с.
1038602
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Записки из мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 4. – 1972. – 324с.
1038603
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Повести и рассказы(1862-1866). Игрок / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 5. – 1973. – 405с.
1038604
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 6. – 1973. – 421с.
1038605
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Преступление и наказание. Рукописные редакции / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 7. – 1973. – 414с.
1038606
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Идиот / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 8. – 1973. – 509с.
1038607
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Идиот. Рукописные редакции. Вечный муж. Наброски (1867-1870) / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т.9. – 1974. – 526с.
1038608
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : в 30 т. : Художественніе произведения Т. 1- 17 / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 10 : Бесы. – 1974. – 519 с.
1038609
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 11 : Бесы. Глава "У Тихона". Рукописные редакции. – 1974. – 415с.
1038610
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 12 : Бесы (Рукописные редакции). Наброски 1870-1872. – 1975. – 375 с.
1038611
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 13 : Подросток. – 1975. – 456с.
1038612
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : в 30 т. / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 14 : Братья Карамазовы, кн. 1-10. – 1976. – 512 с.
1038613
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 18. – 1978. – 371с.
1038614
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин ; под общей ред. Демьяна Бедного, А.В. Луначарского, П.. Сакулина, В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева ; вступ. ст. А.В. Луначарского. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Т. 1, кн. 1 : Стихотворения 1814-1925 / ред. М.А. Цявловского. – 1930. – 192 с., 1 л. портр. (фронт.)
1038615
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин ; под общей ред. Демьяна Бедного, А.В. Луначарского, П.. Сакулина, В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева ; вступ. ст. А.В. Луначарского. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Т. 1, кн. 2 : Стихотворения 1814-1925 / ред. М.А. Цявловского. – 1930. – С. 193-400
1038616
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин ; под общей ред. Демьяна Бедного, А.В. Луначарского, П.. Сакулина, В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева ; вступ. ст. А.В. Луначарского. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Т. 2, кн. 3 : Стихотворения 1826-1836 / ред. М.А. Цявловского ; Сказки / ред. Ю.Н. Верховского ; Статья Н. Сакулина. – 1930. – 192 с.
1038617
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин ; под общей ред. Демьяна Бедного, А.В. Луначарского, П.. Сакулина, В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева ; вступ. ст. А.В. Луначарского. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Т. 3, кн. 5 : Поэмы, драмы / ред. С.М. Бонди, Б.В. Томашевского и П.Е. Щеголева ; Ст. Н.С. Ашукина. – 1930. – 224 с. – Изд. вышло в 12 книгах. - Приложение к журн. "Красная Нива"
1038618
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин ; под общей ред. Демьяна Бедного, А.В. Луначарского, П.. Сакулина, В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева ; вступ. ст. А.В. Луначарского. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Т. 3, кн. 6 : Поэмы, драмы / ред. С.М. Бонди, Б.В. Томашевского и П.Е. Щеголева ; Ст. Н.С. Ашукина. – 1930. – С. 225-416. – Без тит. л. - Изд. вышло в 12 книгах. - Приложение к журн. "Красная Нива"
1038619
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин ; под общей ред. Демьяна Бедного, А.В. Луначарского, П.. Сакулина, В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева ; вступ. ст. А.В. Луначарского. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Т. 3, кн. 6 : Поэмы, драмы / ред. С.М. Бонди, Б.В. Томашевского и П.Е. Щеголева ; Ст. Н.С. Ашукина. – 1930. – С. 417-480. – Без тит. л. - Изд. вышло в 12 книгах. - Приложение к журн. "Красная Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений в шести томах. Т. 4, 192 с.
1038620
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах. Т. 4, кн. 7 / А.С. Пушкин ; под общей ред. Демьяна Бедного, А.В. Луначарского, П.. Сакулина, В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева ; вступ. ст. А.В. Луначарского // Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – Т. 3, кн. 6 : Поэмы, драмы / ред. С.М. Бонди, Б.В. Томашевского и П.Е. Щеголева ; Ст. Н.С. Ашукина. – 192 с.
1038621
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин ; под общей ред. Демьяна Бедного, А.В. Луначарского, П.. Сакулина, В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева ; вступ. ст. А.В. Луначарского. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Т. 4, кн. 8 : Евгений Онегин. Повести / ред. С.М. Бонди, Ю.Г. Оксмана, В.В. Томашевского, Ю.Н. Тынянова и Д.П. Якубовича ; Статья Д.Д. Благого. – 1930. – С. 193-416. – Без тит. л. - Изд. вышло в 12 книгах. - Приложение к журн. "Красная Нива"
1038622
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин ; под общей ред. Демьяна Бедного, А.В. Луначарского, П.. Сакулина, В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева ; вступ. ст. А.В. Луначарского. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Т. 4, кн. 9 : Евгений Онегин. Повести / ред. С.М. Бонди, Ю.Г. Оксмана, В.В. Томашевского, Ю.Н. Тынянова и Д.П. Якубовича ; Статья Д.Д. Благого. – 1930. – С. 417-590. – Без тит. л. - Изд. вышло в 12 книгах. - Приложение к журн. "Красная Нива"
1038623
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин ; под общей ред. Демьяна Бедного, А.В. Луначарского, П.. Сакулина, В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева ; вступ. ст. А.В. Луначарского. – Прилож. к журн. за 1930г. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Т. 4, кн. 9 : Евгений Онегин. Повести / ред. С.М. Бонди, Ю.Г. Оксмана, В.В. Томашевского, Ю.Н. Тынянова и Д.П. Якубовича ; Статья Д.Д. Благого. – 1930. – С. 417-590
1038624
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин ; под общей ред. Демьяна Бедного, А.В. Луначарского, П.. Сакулина, В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева ; вступ. ст. А.В. Луначарского. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Т. 5, кн. 10 : Критика. История. Автобиография / ред. Н.К. Козмина, Н.О. Лернера, Ю.Т. Оксмана, П.Е. Щеголева ; Статьи М.Н. Покровского и И.В. Сергиевского. – 1931. – С. 49-304. – Без тит. л. - Изд. вышло в 12 книгах. - Приложение к журн. "Красная Нива"
1038625
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин ; под общей ред. Демьяна Бедного, А.В. Луначарского, П.. Сакулина, В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева ; вступ. ст. А.В. Луначарского. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Т. 5, кн. 11 : Критика. История. Автобиография / ред. Н.К. Козмина, Н.О. Лернера, Ю.Т. Оксмана, П.Е. Щеголева ; Статьи М.Н. Покровского и И.В. Сергиевского. – 1931. – С. 305-541. – Без тит. л. - Изд. вышло в 12 книгах. - Приложение к журн. "Красная Нива"
1038626
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 1. – 1949. – 560с.
1038627
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2. : стихотварения 1826-1836. Поэмы. – 1949. – 650 с.
1038628
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин. – М
3. – 1950. – 516с.
1038629
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 5. – 1950. – 680с.
1038630
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 6. – 1950. – 768с.
1038631
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева. – (Ежемесячное литературное приожение к журналу Живописное обозрение ; № 7 (июль) 1893)
Т. 7 : Король Генрих VI; Венера и Адонис : с прил. 3 рис. – 1893. – [4], 291 с. – Бесплатное приложение у журналу "Живописное обозрение". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах, 1993, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1038632
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева. – (Ежемесячное литературное приожение к журналу Живописное обозрение ; № 8 (август) 1893)
Т. 8 : Два веронца; Король Генрих VIII; Тит Андроник; Сонеты : с прил. 4 рис. – 1893. – [4], 284 с. – Бесплатное приложение у журналу "Живописное обозрение". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах, 1993, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1038633
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева. – (Ежемесячное литературное приожение к журналу Живописное обозрение ; № 10 (октябрь) 1893)
Т. 10 : Веселые уиндзорские жены; Крещенский сочельник или Что хотите; Сон в Иванову ночь; Буря : с прил. 5 рис. – 1893. – [4], 284 с. – Бесплатное приложение у журналу "Живописное обозрение". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах, 1993, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1038634
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева. – (Ежемесячное литературное приожение к журналу Живописное обозрение ; № 12 (декабрь) 1893)
Т. 12 : Напрасный труд любви; Все хорошо, что кончается хорошо; Как вам угодно; Два благородных родственника; Завещание : с прил. 5 рис. – 1893. – [4], 284 с. – Бесплатное приложение у журналу "Живописное обозрение". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах, 1993, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1038635
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева
Т. 1 : Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло : с прил. портрета автора и 7 рис. – 1894. – 128 с. – Экз. дефектный, отст. пьесы: Ромео и Джульета; Отелло


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1038636
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 8. – 1902. – 128, [2] c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1038637
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : с прил. портр. Жуковского, его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Петроград : Лит.-изд. отд. Комиссариата нар. просвещения
Т. 1. – 1918. – 587 с.
1038638
  Белинский В.Г. Полное собрание сочинений В.Г. Белинского : в 12 томах / под редакциею и с примечаниями С. А. Венгерова. – 1900-1948. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза"
Т. 6 : ["Отечественные записки" 1841 года. - Статьи, примыкающие к "Критической истории русской литературы". [Текст] : с приложением портрета Белинского, рисованного И. А. Астафьевым в 1881 г., и двух снимков с рукописи статей Белинскаго о народной поэзии]. – 1903. – VIII, 637 с. ; 1 л. портр.
1038639
  Гаршин В.М. Полное собрание сочинений В.М. Гаршина : с портретом, автобиографическим очерком, воспоминаниями о Всев. Гаршине в разныя эпохи его жизни и критическими статьями : [в 4 кн.]. – Вновь просм. и доп. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1910. – 568 с., 1 л. портр. (фронт.). – Прил. к журн. "Нива" на 1910 г. - Изд. вышло в 4 кн. – Библиогр.: "Библиография сочинений Вс.М. Гаршина" (с. 563-566)
1038640
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 1 : [Григорий Александрович Мачтет : критико-биографический очерк Д. П. Сильчевского ; Из американской жизни]. – 1911. – XLIV, 312с.
1038641
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 2 : [Из акмериканской жизни; Из Сибирской жизни]. – 1911. – VI, 275 с.
1038642
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 3 : [Из сибирской жизни]. – 1911. – [6], 327 с.
1038643
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 4 : На Украине. – 1911. – [6], 292 с.
1038644
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 5 : На Украине. – 1911. – [6], 271 с.
1038645
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 8 : На заре : роман. – 1911. – [6], 292 с.
1038646
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 6 : На Украине. – 1912. – [6], 350 с.
1038647
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 7 : Святочные рассказы, сказки и легенды. – 1912. – [6], 316 с.
1038648
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 9. – 1912. – [6], 302 с.
1038649
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 10 : Повести и рассказы ; Стихотворения ; Библиографический указательк сочинениям Г.А. Мачтета. – 1913. – [6], 454 с.
1038650
  Баратынский Е.А. Полное собрание сочинений Е.А. Баратынского : с портретом автора, биографией и его письмами. – иев ; Харьков : Изд. книгопрод. Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев], 1894. – VIII, 404, VI с., 1 л. портр. – Часть текста на фр. яз.
1038651
  Баратынский Е.А. Полное собрание сочинений Е.А. Боратынского : в 2 т. / под ред. и с примеч. М.Л. Гофмана. – Петроград : Изд. Разр. изящ. слов. Имп. Акад. наук. – (Академическая библиотека русских писателей ; Вып. 10)
Т. 1. – 1914. – XC, 336 с., [14] л. ил., портр., факс. – Экз. в разных тип. переплетах


  Гофман, Модест Людвигович (1887-1959)
1038652
  Баратынский Е.А. Полное собрание сочинений Е.А. Боратынского : в 2 т. / под ред. и с примеч. М.Л. Гофмана. – Петроград : Изд. Разр. изящ. слов. Имп. Акад. наук. – (Академическая библиотека русских писателей ; Вып. 11)
Т. 2. – 1915. – VI, 360 с., [6] л. портр., факс. – Библиогр.: Список произведений Боратынского по времени первого появления их в печати (с. 296-305)


  Гофман, Модест Людвигович (1887-1959)
1038653
  Герцен А.И. Полное собрание сочинений и писем / А.И. Герцен; под ред. М.К. Лемке. – Петербург : Госиздат
Т. 9. – 1919
1038654
  Герцен А.И. Полное собрание сочинений и писем / А.И. Герцен; под ред. М.К. Лемке. – Петербург : Госиздат
Т. 10. – 1919
1038655
  Герцен А.И. Полное собрание сочинений и писем / А.И. Герцен; под ред. М.К. Лемке. – Петербург : Госиздат
Т. 13. – 1919
1038656
  Герцен А.И. Полное собрание сочинений и писем / А.И. Герцен; под ред. М.К. Лемке. – Москва : Госиздат
Т. 21. – 1923
1038657
  Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем : Критика и публицистика 1841 - 1869 / Н.А. Некрасов. – Москва : художественной литературы
Т. 9. – 1950. – 840 с. : портр.
1038658
  Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах / А.П. Чехов. – Москва : Наука
Указатель к томам 1-12. – 1983
1038659
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1. – 1915. – 258 с., 1 л. портр. (фронт.). – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
1038660
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2. – 1915. – 247 с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
1038661
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3. – 1915. – 247 с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
1038662
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 4. – 1915. – 221 с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
1038663
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5. – 1915. – 343 с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
1038664
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 6. – 1915. – 332, [3] с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
1038665
  Неволин К.А. Полное собрание сочинений К.А. Неволина. – Санкт-Петербург : [В тип. Эдуарда Праца]
Т. 1 : Энциклопедия законоведения : введение в энциклопедию законоведения, общая часть ее и первая половина особенной части. – 1857. – XXVI, 501с. : 1 портр. – Конволют. Перепл. с: Полное собрание сочинений К.А. Неволина, т. 2 . - Санкт-Петербург, 1857 (513 с.)
1038666
  Неволин К.А. Полное собрание сочинений К.А. Неволина. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца
Т. 2 : Энциклопедия законоведения : Вторая половина особенной части. – 1857. – X, [2], 513 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1038667
  Неволин К.А. Полное собрание сочинений К.А. Неволина. Т. 2 // Полное собрание сочинений К.А. Неволина / К.А. Неволин. – Санкт-Петербург : [В тип. Эдуарда Праца], 1857. – Т. 1 : Энциклопедия законоведения : введение в энциклопедию законоведения, общая часть ее и первая половина особенной части. – X, 513 с.
1038668
  Неволин К.А. Полное собрание сочинений К.А. Неволина. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца
Т. 4 : История российских гражданских законов Ч. 2 Книга вторая об имуществах. Раздел первый об имуществах вообще и раздел второй о правах на вещи. – 1857. – XIV, 446 с.
1038669
  Неволин К.А. Полное собрание сочинений К.А. Неволина. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца
Т. 5 : История российских гражданских законов Ч. 3 Книга вторая об имуществах. Раздел третий о правах на действия лиц и раздел четвертый о наследстве. – 1858. – XII, 524 с.
1038670
  Неволин К.А. Полное собрание сочинений К.А. Неволина. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца
Т. 6 : Исследования о различных предметах законоведения. – 1859. – [6], 643 с.
1038671
  Прутков К. Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова с портртом, fac-simile и биографическими сведениями. – изд. 4-е. – Санкт-Петербург : Тип. М.М.Стасюлевича, 1894. – 253, [1] с.
1038672
  Прутков К. Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова с портртом, fac-simile и биографическими сведениями. – изд. 8-е. – Санкт-Петербург : Тип. М.М.Стасюлевича, 1900. – 253, [1] с.
1038673
  Прутков К. Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова с портртом, fac-simile и биографическими сведениями. – изд. 10-е. – Санкт-Петербург : Тип. М.М.Стасюлевича, 1909. – 253, [1] с.
1038674
  Мей Л.А. Полное собрание сочинений Л.А. Мея : с критико-биографическим очерком, библиографическим указателем и портретоми автографом Л.А. Мея : В 2-х томах / Под ред. П.В.Быкова. – 4-е изд., вновь просм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т.1 : [Стихотворения]. – 1911. – 622 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.


  На с. 3 фамилия-печать: С.Р. Эберт
1038675
  Мей Л.А. Полное собрание сочинений Л.А. Мея : с критико-биографическим очерком, библиографическим указателем и портретоми автографом Л.А. Мея : В 2-х томах / Под ред. П.В.Быкова. – 4-е изд., вновь просм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т.2 : Драматические произведения и рассказы. – 1911. – 560 с.
1038676
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 272, [1] с., 1 л. потрт. (фронт.). – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 2
1038677
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 272, [1] с., 1 л. потрт. (фронт.). – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 2
1038678
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 272, [1] с., 1 л. портр. (фронт.). – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Экз. без ориг. обл.
1038679
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 2 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 1 : Рассказы; Пьесы. – 258, [1] с.
1038680
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 2 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 1 : Рассказы; Пьесы. – 258, [1] с.
1038681
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2, кн. 3 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 258, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
1038682
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 330, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 4
1038683
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3, кн. 5 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 330, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
1038684
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 330, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 4
1038685
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 4 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 3 : Рассказы; Пьесы. – 310, [1] с.
1038686
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 4, кн. 7 : Раасказы ; Пьесы. – 1913. – 310, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
1038687
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 4 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 3 : Рассказы; Пьесы. – 310, [1] с.
1038688
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 1913. – 253, [2] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 6
1038689
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5, кн.10 : Сашка Жегулев; Царь-Голод. – 1913. – 253, [2] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
1038690
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 1913. – 253, [2] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 6
1038691
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 1913. – 253, [2] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 6
1038692
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 1913. – 253, [2] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 6. - Т. 5 дефектный, отстутств. с. 81-253
1038693
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 6 : Пьесы; Ранние рассказы; Фельетоны; Судебная хроника. – 1913. – 368 с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
1038694
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 6 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 368 с.
1038695
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 6 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 368 с.
1038696
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 6 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 368 с.
1038697
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 6 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 368 с.
1038698
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 7 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 319, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 8
1038699
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 7, кн. 14 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 319, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
1038700
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 7 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 319, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 8
1038701
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 8 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 7 : Рассказы; Пьесы. – 325, [1] с.
1038702
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 8, кн. 16 : Раасказы ; Пьесы; Алфавитный указатель. – 1913. – 325, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
1038703
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 8 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 7 : Рассказы; Пьесы. – 325, [1] с.
1038704
  Загоскин М.Н. Полное собрание сочинений М.Н. Загоскина : в 2 т. : с биогр. очерком, сост. А.Н. Сальниковым. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Губинского
Т. 1. – 1902. – 1476 стлб.


  Сост. Сальников, Александр Николаевич (1851-1909)
1038705
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова : Критически проверенный текст, биографии, вступительные статьи, примечания, художественные приложения и пр., под ред. Арс. И. Введенского : Т. 1-4. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. и тип. Т-во "Просвещение". – (Всемирная библиотка : Собрание сочинений русских и иностранных писателей)
Т. 2 : Проза. – 1904. – VIII, 584 с., 1 л. портр. (фронт.)
1038706
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова : Критически проверенный текст, биографии, вступительные статьи, примечания, художественные приложения и пр., под ред. Арс. И. Введенского : Т. 1-4. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. и тип. Т-во "Просвещение". – (Всемирная библиотка : Собрание сочинений русских и иностранных писателей)
Т. 3 : Юношеские стихотворения и поэмы. – 1905. – XIV, [2], 618 с., 5 л. ил., портр
1038707
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова : в 5 т. / под ред.и примеч. Д.И. Абрамовича. – 2-е изд. [с предисл. Д. Абрамовича]. – Петроград : Изд. изящной словесности Императорской Академии Наук. – (Академическая библиотека русских писателей ; Вып. 2)
Т. 1 : [Стихотворения 1818-1831 ; Приложения]. – 1916. – XVI, 426 с., 6 л. ил., портр., факс : портр., факс. – Экз. деф., отсутств.: ориг. обл., тит. л., и с. I-II
1038708
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А.А.) Полное собрание сочинений Марлинского (А.А. Бестужева) : в 2 т. : [с биографией]. – Санкт-Петербург : Изд. А.А. Каспари ; Кн. склад "Родины"
Т. 1 : [Бытовые повести и рассказы; Исторические; Повести и рассказы из военнолй жизни;Морские рассказы]. – 1906. – XXIV, 527 с.
1038709
  Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений Михайла Васильевича Ломоносова, с приобщением жизни сочинителя и с прибавлением многих его нигде еще не напечатанных творений. – Вторым тиснением. – В Санктпетербурге : иждивением Императорской Академии Наук
Ч. 1. – 1794. – 263 с. : 1 портр. – На корешке: Сочинения Ломоносова. 1. 2.
1038710
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом и биографиею автора сост. Н.А. Благовещенским : в 2 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. (бывшая) А.М. Котомина
Т. 1. – 1881. – XL, 256, [1] с., 1 л. портр.. (фронт.). – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского, т. 2


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038711
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом и биографиею автора сост. Н.А. Благовещенским : в 2 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. (бывшая) А.М. Котомина
Т. 1. – 1881. – XL, 256, [1] с., 1 л. портр.. (фронт.). – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского, т. 2


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038712
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского. Т. 2 : с портретом и биографиею автора сост. Н.А. Благовещенским : в 2 т. // Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом и биографиею автора сост. Н.А. Благовещенским : в 2 т. / Н.Г. Помяловский. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. (бывшая) А.М. Котомина, 1881. – Т. 1. – 257-556 с.


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038713
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского. Т. 2 : с портретом и биографиею автора сост. Н.А. Благовещенским : в 2 т. // Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом и биографиею автора сост. Н.А. Благовещенским : в 2 т. / Н.Г. Помяловский. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. (бывшая) А.М. Котомина, 1881. – Т. 1. – 257-556 с.


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038714
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом и биографиею автора сост. Н.А. Благовещенским : в 2 т. – Санкт-Петербург : Тип. (бывшая) А.М. Котомина
Т. 1. – 1885. – XLVIII, 294, [2], [1] с., 1 л. портр.. (фронт.) : ил. – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского, т. 2


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038715
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского. Т. 2 : с портретом и биографиею автора сост. Н.А. Благовещенским : в 2 т. // Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом и биографиею автора сост. Н.А. Благовещенским : в 2 т. / Н.Г. Помяловский. – Санкт-Петербург : Тип. (бывшая) А.М. Котомина, 1885. – Т. 1. – 343 с.


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038716
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом и биографиею автора сост. Н.А. Благовещенским. – [7-е изд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва "Общественная польза", 1893. – XLVIII, 638, [1] с., 1 л. портр.. (фронт.)


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038717
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом и биографиею автора сост. Н.А. Благовещенским. – [8-е изд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1897. – XLVIII, 638, [1] с., 1 л. портр.. (фронт.)


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038718
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом, гравированным проф. В.В. Матэ, и биографиею автора сост. Н.А. Благовещенским : в 2 т. – 10-е изд. ; 1903-1904. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Просвещение". – (Всемирная библиотека : Собрание сочинений знаменитых русских и иностранных писателей)
Т. 2 : [Очерки бурсы; Махилов; Данилушка; Андрей Федорович Чебанов; Поречане; Брат и сестра и др.]. – 1904. – 426, [12] с., 1 л. портр. (фронт.). – С. [1-12] реклама


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038719
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом и биографиею автора сост. Н.А. Благовещенским : в 2 т. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Просвещение". – (Всемирная библиотека : Собрание сочинений знаменитых русских и иностранных писателей)
Т. 1 : [Николай Герасимович Помяловский : (Биогр. очерк) / Н.А. Благовещенский ; Вукол; Мещанское счастье; Молотов. – 1909. – XL, 256, [1] с., 1 л. портр.. (фронт.)


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889) На тит. л. дарств. надпись: Дорогому Мите Жучковскому от ... подпись 26/X 10 г.
1038720
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом автора и биографическим очерком, сост. Н.А. Благовещенским. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : [Николай Герасимович Помяловский : (Биогр. очерк) / Н.А. Благовещенский ; Вукол; Мещанское счастье; Молотов. – 1912. – 406, [1] с., 1 л. портр. (фронт.). – Приложение к журналу "Нива" за 1912 г. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского, т. 2. - Экз. в разных тип. переплетах


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889) На экз.№ 10675 печать-надпись
1038721
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом автора и биографическим очерком, сост. Н.А. Благовещенским. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1, кн. 1 : [Николай Герасимович Помяловский : (Биогр. очерк) / Н.А. Благовещенский ; Вукол; Мещанское счастье. – 1912. – 144 с., 1 л. портр. (фронт.). – Приложение к журналу "Нива" за 1912 г. - 3 экз. Т. 1, кн. 1-3 под одним номенром: Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского, т. 1, кн. 1-3


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038722
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского. Т. 1, кн. 2 : с портретом автора и биографическим очерком, сост. Н.А. Благовещенским // Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом автора и биографическим очерком, сост. Н.А. Благовещенским / Н.Г. Помяловский. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1912. – Т. 1, кн. 1 : [Николай Герасимович Помяловский : (Биогр. очерк) / Н.А. Благовещенский ; Вукол; Мещанское счастье. – С. 145-288


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038723
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского. Т. 1, кн. 3 : с портретом автора и биографическим очерком, сост. Н.А. Благовещенским // Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом автора и биографическим очерком, сост. Н.А. Благовещенским / Н.Г. Помяловский. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1912. – Т. 1, кн. 1 : [Николай Герасимович Помяловский : (Биогр. очерк) / Н.А. Благовещенский ; Вукол; Мещанское счастье. – С. 288-406


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038724
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом автора и биографическим очерком, сост. Н.А. Благовещенским. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2, кн. 4 : [Очерки бурсы...]. – 1912. – 160 с. – Приложение к журналу "Нива" за 1912 г. - 3 экз. Т. 2, кн. 4-5 под одним номенром: Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского, т. 2, кн. 4-5


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038725
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского. Т. 2, кн. 5 : с портретом автора и биографическим очерком, сост. Н.А. Благовещенским // Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом автора и биографическим очерком, сост. Н.А. Благовещенским / Н.Г. Помяловский. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1912. – Т. 2, кн. 4 : [Очерки бурсы...]. – С. 161-344


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038726
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского. Т. 2 : с портретом автора и биографическим очерком, сост. Н.А. Благовещенским // Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом автора и биографическим очерком, сост. Н.А. Благовещенским / Н.Г. Помяловский. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1912. – Т. 1 : [Николай Герасимович Помяловский : (Биогр. очерк) / Н.А. Благовещенский ; Вукол; Мещанское счастье; Молотов. – 406, [1] с., 1 л. портр. (фронт.)


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038727
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом автора и биографическим очерком, сост. Н.А. Благовещенским. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва изд. дела "Копейка". – (Классическая библиотека "Всемирной Панорамы" ; № 1-3)
[Николай Герасимович Помяловский : (Биогр. очерк) / Н.А. Благовещенский ; Вукол; Мещанское счастье; Молотов. – 1914. – 160, 1 л. портр. – Бесплатное приложение к 1, 3, 5, и 7 изд. "Всемирной панорамы". - Экз. деф. Без обл. - Кн. разделена на 2 отд. кн. - Ч. 2 с. 161-494, [1]


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889) На экз.№ 10675 печать-надпись
1038728
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом автора и биографическим очерком, сост. Н.А. Благовещенским // Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом автора и биографическим очерком, сост. Н.А. Благовещенским / Н.Г. Помяловский. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва изд. дела "Копейка", 1914. – [Николай Герасимович Помяловский : (Биогр. очерк) / Н.А. Благовещенский ; Вукол; Мещанское счастье; Молотов. – С. 161-494, [1]. – (Классическая библиотека "Всемирной Панорамы" ; № 1-3)


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889) На экз.№ 10675 печать-надпись
1038729
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского. – [Варшава] : Книгоиздат. "Школа"
Т. 2 : Очерки бурсы; Махилов; Данилушка; Андрей Федорович Чебанов; Поречане; Брат и сестра. – 1914. – 316, [1] с.
1038730
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом и биографией автора, сост. Н.А. Благовещенским. – Петроград : Литературно-изд. отд. Комиссариата Народного Просвещения
Т. 1 : [Николай Герасимович Помяловский : (Биогр. очерк) / Н.А. Благовещенский ; Вукол; Мещанское счастье; Молотов. – 1918. – LII, 383 с., 1 л. портр. (фронт.)


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038731
  Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского : с портретом и биографией автора, сост. Н.А. Благовещенским. – Петроград : Литературно-изд. отд. Комиссариата Народного Просвещения
Т. 2 : [Очерки бурсы; Махилов; Данилушка; Андрей Федорович Чебанов; Поречане; Брат и сестра и др.]. – 1918. – [6], 426, [1] с.


  Сост. Благовещенский, Николай Александрович (1837-1889)
1038732
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Чернышевского в 10 томах : в 10 томах c 4 портретами. – Санкт-Петербург : Изд.М.Н. Чернышевского ; тип. и лит. В.А. Тиханова
Т. 10, ч. 1 : Произведения, написанные в Сибири. – 1906. – [4], IV, 448, 312, 1 л. портр.
1038733
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 1 : [Соборяне: (Хроника) : Ч. 1]. – 1902. – 189 с., 1 л. портр. (фронт.). – Приложение к журналу "Нива". - Экз. № 95814 отутств. портр.


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038734
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 1 : [Соборяне: (Хроника) : Ч. 1]. – 1902. – 189 с., 1 л. портр. (фронт.). – Приложение к журналу "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.С. Лескова, т. 1-4


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038735
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 1 : [Соборяне: (Хроника) : Ч. 1]. – 1902. – 189 с., 1 л. портр. (фронт.). – Приложение к журналу "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.С. Лескова, т. 1-4


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038736
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 2 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1 : [Соборяне: (Хроника) : Ч. 1]. – 204 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038737
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 2 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1 : [Соборяне: (Хроника) : Ч. 1]. – 204 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038738
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 3 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1 : [Соборяне: (Хроника) : Ч. 1]. – 176 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038739
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 3 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1 : [Соборяне: (Хроника) : Ч. 1]. – 176 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038740
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 4 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1 : [Соборяне: (Хроника) : Ч. 1]. – 161 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038741
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 4 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1 : [Соборяне: (Хроника) : Ч. 1]. – 161 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038742
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 13 : [Воительница : очерк ; Леди Макбет Мценского уезда : очерк ; Грабеж ; Антука : рассказ]. – 1902. – 200 с. – Приложение к журналу "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.С. Лескова, т. 13-16


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038743
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 14 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 13 : [Воительница : очерк ; Леди Макбет Мценского уезда : очерк ; Грабеж ; Антука : рассказ]. – 200 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038744
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 15 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 13 : [Воительница : очерк ; Леди Макбет Мценского уезда : очерк ; Грабеж ; Антука : рассказ]. – 196 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038745
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 16 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 13 : [Воительница : очерк ; Леди Макбет Мценского уезда : очерк ; Грабеж ; Антука : рассказ]. – 180 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038746
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 17 : [Захудалый род : семейная хроника князей Протозановых : в 2 ч.]. – 1903. – 216 с. – Приложение к журналу "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.С. Лескова, т. 17-20-16


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038747
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 18 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 17 : [Захудалый род : семейная хроника князей Протозановых : в 2 ч.]. – 183 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038748
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 19 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 17 : [Захудалый род : семейная хроника князей Протозановых : в 2 ч.]. – 183 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038749
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 20 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 17 : [Захудалый род : семейная хроника князей Протозановых : в 2 ч.]. – 183 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038750
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 20 : [Рассказы кстати: Интересные мужчины; Таинственные предвестия; Александрит; Загадочное происшествие в сумасшедшем доме; Умершее сословие; Загон; По поводу Крейцеровой сонаты]. – 1903. – 183 с. – Приложение к журналу "Нива". - Пер.: . - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.С. Лескова, т. 20-22


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038751
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 21 : [Рассказы кстати: Дама и фефела; Голос природы; Сибирские картинки XVIII-го века; Вдохновенные бродяги; Сошествие во ад]. – 1903. – 164 с. – Приложение к журналу "Нива". - Пер.: . - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.С. Лескова, т. 21-24


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038752
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 22 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 21 : [Рассказы кстати: Дама и фефела; Голос природы; Сибирские картинки XVIII-го века; Вдохновенные бродяги; Сошествие во ад]. – 164 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038753
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 23 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 21 : [Рассказы кстати: Дама и фефела; Голос природы; Сибирские картинки XVIII-го века; Вдохновенные бродяги; Сошествие во ад]. – 172 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038754
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 23 : На ножах : роман в 6 ч. : Ч. 1. Боль врача ищет; Ч. 2. Бездна призывает бездну]. – 1903. – 172 с. – Приложение к журналу "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.С. Лескова, т. 23-27


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038755
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 24 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 23 : На ножах : роман в 6 ч. : Ч. 1. Боль врача ищет; Ч. 2. Бездна призывает бездну]. – 160 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038756
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 24 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 21 : [Рассказы кстати: Дама и фефела; Голос природы; Сибирские картинки XVIII-го века; Вдохновенные бродяги; Сошествие во ад]. – 160 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038757
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 25 : [На ножах : роман в 6 ч. : Ч. 3. Кровь (Гл. VII-XIX) ; Ч. 4. Мертвый узел]. – 1903. – 168 с. – Приложение к журналу "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.С. Лескова, т. 25-28


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038758
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 25 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 23 : На ножах : роман в 6 ч. : Ч. 1. Боль врача ищет; Ч. 2. Бездна призывает бездну]. – 168 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038759
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 26 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 23 : На ножах : роман в 6 ч. : Ч. 1. Боль врача ищет; Ч. 2. Бездна призывает бездну]. – 196 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038760
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 26 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 25 : [На ножах : роман в 6 ч. : Ч. 3. Кровь (Гл. VII-XIX) ; Ч. 4. Мертвый узел]. – 196 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038761
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 27 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 25 : [На ножах : роман в 6 ч. : Ч. 3. Кровь (Гл. VII-XIX) ; Ч. 4. Мертвый узел]. – 164 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038762
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 27 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 23 : На ножах : роман в 6 ч. : Ч. 1. Боль врача ищет; Ч. 2. Бездна призывает бездну]. – 164 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038763
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 28 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 25 : [На ножах : роман в 6 ч. : Ч. 3. Кровь (Гл. VII-XIX) ; Ч. 4. Мертвый узел]. – 171 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038764
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 28 : [Загадочный человек ; Истинное событие; (С письмом Н.С. лескова к Ивану Сергеевичу Тургеневу); Зимний день. (Пейзаж и жанр)]. – 1903. – 171 с. – Приложение к журналу "Нива". - Пер.: . - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.С. Лескова, т. 28-30


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038765
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 29 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 28 : [Загадочный человек ; Истинное событие; (С письмом Н.С. лескова к Ивану Сергеевичу Тургеневу); Зимний день. (Пейзаж и жанр)]. – 192 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038766
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 29 : [Гора : Египетская повесть (по древним преданиям) ; Повесть о богоугодном дровоколе; Прекрасная Аза; Скоморох Памфалон; Час воли божией]. – 1903. – 192 с. – Приложение к журналу "Нива". - Пер.: . - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.С. Лескова, т. 29-32


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038767
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 30 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 29 : [Гора : Египетская повесть (по древним преданиям) ; Повесть о богоугодном дровоколе; Прекрасная Аза; Скоморох Памфалон; Час воли божией]. – 193 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038768
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 30 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 28 : [Загадочный человек ; Истинное событие; (С письмом Н.С. лескова к Ивану Сергеевичу Тургеневу); Зимний день. (Пейзаж и жанр)]. – 193 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038769
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 31 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 29 : [Гора : Египетская повесть (по древним преданиям) ; Повесть о богоугодном дровоколе; Прекрасная Аза; Скоморох Памфалон; Час воли божией]. – 168 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038770
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 31 : [Печерские антики : (открытки из юношеских воспоминаний) ; Чортовы куклы : (главы из неоконченного романа)]. – 1903. – 168 с. – Приложение к журналу "Нива". - Пер.: . - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.С. Лескова, т. 31-36


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038771
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 32 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 31 : [Печерские антики : (открытки из юношеских воспоминаний) ; Чортовы куклы : (главы из неоконченного романа)]. – 171 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038772
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 32 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 29 : [Гора : Египетская повесть (по древним преданиям) ; Повесть о богоугодном дровоколе; Прекрасная Аза; Скоморох Памфалон; Час воли божией]. – 171 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038773
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 33 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 31 : [Печерские антики : (открытки из юношеских воспоминаний) ; Чортовы куклы : (главы из неоконченного романа)]. – 202 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038774
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 33 : [Юдоль : (рапсодия); О "квакереях"; Пустоплясы : (святочный рассказ); Дурачок : (рассказ); Легендарные характеры : (опыт систематического обозрения); Маланья - голова баранья : (сказка)]. – 1903. – 202 с. – Приложение к журналу "Нива". - Пер.: . - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.С. Лескова, т. 33-35


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038775
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 34 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 33 : [Юдоль : (рапсодия); О "квакереях"; Пустоплясы : (святочный рассказ); Дурачок : (рассказ); Легендарные характеры : (опыт систематического обозрения); Маланья - голова баранья : (сказка)]. – 167 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038776
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 34 : [Полунощники : (пейзаж и жанр) ; Павлин : (рассказ)]. – 1903. – 167 с. – Приложение к журналу "Нива". - Пер.: . - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Н.С. Лескова, т. 34-36


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038777
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 34 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 31 : [Печерские антики : (открытки из юношеских воспоминаний) ; Чортовы куклы : (главы из неоконченного романа)]. – 167 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038778
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 35 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 31 : [Печерские антики : (открытки из юношеских воспоминаний) ; Чортовы куклы : (главы из неоконченного романа)]. – 174 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038779
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 35 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 34 : [Полунощники : (пейзаж и жанр) ; Павлин : (рассказ)]. – 174 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038780
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 35 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 33 : [Юдоль : (рапсодия); О "квакереях"; Пустоплясы : (святочный рассказ); Дурачок : (рассказ); Легендарные характеры : (опыт систематического обозрения); Маланья - голова баранья : (сказка)]. – 174 с. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038781
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 36 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 34 : [Полунощники : (пейзаж и жанр) ; Павлин : (рассказ)]. – 175 с. – Библиогр.: Общие оглавления всех 36 т. сочинений Н.С. Лескова (с.169-173). – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038782
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова. Т. 36 : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 // Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36 / Н.С. Лесков. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – Т. 31 : [Печерские антики : (открытки из юношеских воспоминаний) ; Чортовы куклы : (главы из неоконченного романа)]. – 175 с. – Библиогр.: Общие оглавления всех 36 т. сочинений Н.С. Лескова (с.169-173). – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
1038783
  Лесков Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : с критико-биографическим очерком Р.И. Сементковского и с приложением портрета Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге ; Т. 1-36. – 3-е изд. ; 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" за 1902-1903 ; № [1-18], 19-36)
Т. 36 : [Мелочи архиерейской жизни :Приложение 3 : Русское тайнобрачие ; Импровизаторы (картины с натуры) ; Расточитель : (драма в 5 действиях)]. – 1903. – 175 с. – Приложение к журналу "Нива". – Библиогр.: Общие оглавления всех 36 т. сочинений Н.С. Лескова (с.169-173)


  Содеражние Т. 1-36: Т. 1-2. Соборяне: (Хроника) : Ч. 1-2; Т. 3. Запечатленный ангел; Праведники: Однодум; Пигмей; Кадетский монастырь; Прибавление к рассказу о кадетском монастыре; Русский демократ в Польше; Т. 4. Праведники: Несмертельный Голован; ...
1038784
  Жадовский П.В. Полное собрание сочинений П.В. Жадовского. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева
Т. 1 : Стихотворения. – 1886. – [2], 320, VII с.
1038785
  Мельников П.И. Полное собрание сочинений П.И. Мельникова (Андрея Печерского) : Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное по рукописям ; в. 14 т. – 1897-1898. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф (С.-Петербург). – (Библиотека знаменитых писателей)
Т. 1 : Павел Иванович Мельников, его жизнь и литературная деятельность / П. Усова ; Характеристика творческой деятельности П.И.Мельникова (Андрея Печерскаго) / А.П. Милюкова ; Библиография П.И.Мельникова. – 1897. – X, 324 с., ил.
1038786
  Мельников П.И. Полное собрание сочинений П.И. Мельникова (Андрея Печерского) : Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное по рукописям ; в. 14 т. – 1897-1898. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф (С.-Петербург). – (Библиотека знаменитых писателей)
Т. 5 : В лесах : роман в 4-х частях : Ч. 3. – 1897. – 366 с.
1038787
  Мельников П.И. Полное собрание сочинений П.И. Мельникова (Андрея Печерского) : Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное по рукописям ; в. 14 т. – 1897-1898. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф (С.-Петербург). – (Библиотека знаменитых писателей)
Т. 7 : На горах : роман в 4-частях : Ч. 1. – 1898. – 417 с.
1038788
  Мельников П.И. Полное собрание сочинений П.И. Мельникова (Андрея Печерского) : Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное по рукописям ; в. 14 т. – 1897-1898. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф (С.-Петербург). – (Библиотека знаменитых писателей)
Т. 8 : На горах : роман в 4-частях : Ч. 2. – 1898. – 393 с.
1038789
  Мельников П.И. Полное собрание сочинений П.И. Мельникова (Андрея Печерского) : Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное по рукописям ; в. 14 т. – 1897-1898. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф (С.-Петербург). – (Библиотека знаменитых писателей)
Т. 10 : На горах : роман в 4-частях : Ч. 4. – 1898. – 241 с.
1038790
  Короленко В.Г. Полное собрание сочинений посмертное / В.Г. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 1. – 1922. – 321с.
1038791
  Короленко В. Полное собрание сочинений посмертное / В. Короленко : Гос. изд. Украины
Т. 2. – 1922
1038792
  Короленко В.Г. Полное собрание сочинений посмертное : История моего современника / В.Г. Короленко. – Харків : Гос.изд-во Украины
Т.3, ч. 3. – 1922. – 206 с.
1038793
  Короленко В.Г. Полное собрание сочинений посмертное : История моего современника / В.Г. Короленко. – Харків : Гос.изд-во Украины
Т.4, ч.4. – 1923. – 190 с.
1038794
  Короленко В. Полное собрание сочинений посмертное : Очерки и рассказы незаконченные и неизданные при жизни автора / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 16. – 1923. – 221 с.
1038795
  Короленко В. Полное собрание сочинений посмертное : Очерки и рассказы / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 17. – 1923. – 183 с.
1038796
  Короленко В. Полное собрание сочинений посмертное : Неизданные произведения / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 18. – 1923. – 167 с.
1038797
  Короленко В. Полное собрание сочинений посмертное : Очерки и рассказы / В. Короленко. – Днепропетровск : Гос. изд. Украины
Т. 22. – 1927. – 317 с.
1038798
  Надсон С.Я. Полное собрание сочинений С.Я. Надсона / С.Я. Надсон. – Пт.
1. – 1917. – 264с.
1038799
  Надсон С.Я. Полное собрание сочинений С.Я. Надсона / С.Я. Надсон. – Петербург
2. – 1917. – 576с.
1038800
  Лондон Д. Полное собрание сочинений т. XIV / Д. Лондон. – Москва-Л
12. – 1929. – 372 с.
1038801
  Лондон Д. Полное собрание сочинений т. XVII - XVIII / Д. Лондон. – Москва-Л
17. – 1929. – 368 с.
1038802
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений т.1 / Мопассан Ги де. – Москва, 1951. – 299 с.
1038803
  Мопассан Полное собрание сочинений т.VI / Мопассан, де Ги. – СПб.
7. – 157 с.
1038804
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : с многочисл. прил. : [в 23 т.]. – [1911-1918]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-ва "Просвещение" ; Типо-лит. акц. О-ва "Самобразования". – (Всемирная библиотека : Собрания сочинений знаменитых русских и иностранных писателей ; Сер. 1)
Т. 6, ч. 1 : Идиот : роман : в 4 ч. – 345 c. – Тт. 22 и 23 дополнительные, выпущены в 1918 г. - На части тиража с загл. "Сочинения Ф.М. Достоевского"


  Экз. деф.: без ориг. обл., без тит. л., описан по интернету
1038805
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского в шести томах. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 6 : Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом. – 1884. – 504 с.
1038806
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова
Т. 1 : Иван Выжигин. – 1839. – IX, [3], 245 с.
1038807
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова
Т. 4 : Петр Иванович Выжигин. – 1839. – [6], IV, 237, [5] с. – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина, т. 5
1038808
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова
Т. 3 : Записки Чухина и Мазепа. – 1843. – [2], VIII, 329 с. – Экз. деф., без обл. и отсутств. с. 323-329
1038809
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина. Т. 5 : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. // Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. / Ф.В. Булгарин. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова, 1839. – Т. 4 : Петр Иванович Выжигин. – [6], 249 с.
1038810
  Шиллер Фридрих Полное собрание сочинений Шиллер в переводе русских писателей / изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. – изд. 5-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : Н.Б. Гербель
Т. 1. – 1875. – 670 с. стб. : рис.
1038811
  Шиллер Фридрих Полное собрание сочинений Шиллер в переводе русских писателей : [В 3-х т.]. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Н.Б. Гербель
Т. 3. – 1893. – 544 с. стб.
1038812
  Шелли Перси-Биши Полное собрание сочинений, в переводе [и с предисл.] К.Д. Бальмонта : Шелли. - Новое трехтом. перераб. изд. / Пер. с англ. [и предисл.] К.Д. Бальмонта. – 1903-1907. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание"
Т. 2 : [Поэмы и драмы. (1817-1819)] : Возмущение Ислама; Царевич Атаназ; Строки, написанные среди Евганейских холмов; Розалинда и Елена; Юлиан и Маддало; Освобожденный Прометей; Ченчи. – 1904. – [10], 583 с. – Экз. 76821 дефектный, отсутств. с. 563-583


  На на экз. № 192140 фамилия-печать Кондратьев Н.
1038813
  Короленко В. Полное собрание сочинений, посмертное : Очерки и рассказы. (Неизданные при жизни автора) / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 15. – 1923. – 253 с.
1038814
  Короленко В. Полное собрание сочинений, посмертное : Очерки и рассказы, изданные и неизданные при жизни автора / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 19. – 1923. – 237 с.
1038815
  Короленко В. Полное собрание сочинений, посмертное : Очерки и рассказы / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 20. – 1923. – 168 с.
1038816
  Короленко В. Полное собрание сочинений, посмертное : Письма. 1888-1889 / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 51, Кн. 2. – 1923. – 190 с.
1038817
  Короленко В. Полное собрание сочинений, посмертное : Очерки и рассказы / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 21. – 1924. – 136 с.
1038818
  Крылов И.А. Полное собрание сочинений. / И.А. Крылов. – Птгр.
1. – 1918. – 528с.
1038819
  Крылов И.А. Полное собрание сочинений. / И.А. Крылов. – Птгр.
2. – 1918. – 515с.
1038820
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Птгр.
2. – 1918. – 543с.
1038821
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Птгр.
3. – 1918. – 664с.
1038822
  Крылов И.А. Полное собрание сочинений. / И.А. Крылов. – Санкт-Петербург
3. – 1918. – 446с.
1038823
  Крылов И.А. Полное собрание сочинений. / И.А. Крылов. – Птгр.
4. – 1918. – 488с.
1038824
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Птгр.
4. – 1918. – 720с.
1038825
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Птгр.
5. – 1918. – 722с.
1038826
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. / Н.Г. Чернышевский. – Птгр.
5. – 1918. – 526с.
1038827
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. / Н.Г. Чернышевский. – Птгр.
6. – 1918. – 757с.
1038828
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. / Н.Г. Чернышевский. – Птгр.
7. – 1918. – 664с.
1038829
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Птгр.
7. – 1918. – 509с.
1038830
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Птгр.
8. – 1918. – 555с.
1038831
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. / Н.Г. Чернышевский. – Птгр.
8. – 1918. – 530с.
1038832
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Птгр.
9. – 1918. – 501с.
1038833
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Птгр.
10. – 1918. – 500с.
1038834
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. / Н.Г. Чернышевский. – Птгр.
10. – 1918. – 312с.
1038835
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Птгр.
11. – 1918. – 637с.
1038836
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. / Н.Г. Чернышевский. – Птгр.
10. – 1919. – 125-142с.
1038837
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – М.
2. – 1933. – 460с.
1038838
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – М.
3. – 1934. – 491с.
1038839
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – М.
9. – 1934. – 463с.
1038840
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – М.
11. – 1934. – 579с.
1038841
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Л.
17. – 1934. – 487с.
1038842
  Крылов И.А. Полное собрание сочинений. / И.А. Крылов. – Л.
1. – 1935. – 566с.
1038843
  Крылов Полное собрание сочинений. / Крылов. – Л.
1. – 1935. – 566с.
1038844
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – М.
4. – 1935. – 527с.
1038845
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – М.
7. – 1935. – 535с.
1038846
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – М.
10. – 1936. – 685с.
1038847
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Л.
13. – 1936. – 614с.
1038848
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Л.
14. – 1936. – с.
1038849
  Решетников Ф.А. Полное собрание сочинений. / Ф.А. Решетников. – Свердловск
2. – 1937. – 392с.
1038850
  Крылов И.А. Полное собрание сочинений. / И.А. Крылов. – Ленинград : Советский писатель
Т. 2. – 1937. – 387 с.
1038851
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – М.
5. – 1937. – 494с.
1038852
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – М.
8. – 1937. – 559с.
1038853
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – М.
16. – 1937. – 791с.
1038854
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – М.
18. – 1937. – 518с.
1038855
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – М.
20. – 1937. – 504с.
1038856
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – М.
12. – 1938. – 647с.
1038857
  Чебышев П.Л. Полное собрание сочинений. / П.Л. Чебышев. – М.Л.
1. – 1944. – 343с.
1038858
  Крылов И.А. Полное собрание сочинений. / И.А. Крылов. – Москва
1. – 1944. – 487с.
1038859
  Крылов И.А. Полное собрание сочинений. / И.А. Крылов. – Москва
1. – 1945. – 487с.
1038860
  Крылов И.А. Полное собрание сочинений. / И.А. Крылов. – Москва
2. – 1946. – 763с.
1038861
  Крылов И.А. Полное собрание сочинений. / И.А. Крылов. – Москва
3. – 1946. – 619с.
1038862
  Чебышев П.Л. Полное собрание сочинений. / П.Л. Чебышев. – М.Л.
4. – 1948. – 256с.
1038863
  Решетников Ф.А. Полное собрание сочинений. / Ф.А. Решетников. – Свердловск
4. – 1948. – 423с.
1038864
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 1. – 1949. – 416с.
1038865
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 2. – 1950. – 404с.
1038866
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 3. – 1950. – 412с.
1038867
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 4. – 1950. – 420с.
1038868
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 5. – 1950. – 352с.
1038869
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 6. – 1950. – 376с.
1038870
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 7. – 1950. – 340с.
1038871
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 8. – 1950. – 392с.
1038872
  Чебышев П.Л. Полное собрание сочинений. / П.Л. Чебышев. – М.Л.
5. – 1951. – 474с.
1038873
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 9. – 1951. – 424с.
1038874
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 10. – 1951. – 496с.
1038875
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 11. – 1952. – 391с.
1038876
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 12. – 1952. – 392с.
1038877
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 13. – 1952. – 403с.
1038878
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 14. – 1953. – 384с.
1038879
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 15. – 1953. – 328с.
1038880
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 16. – 1953. – 444с.
1038881
  Чейз Д.Х. Полное собрание сочинений. / Д.Х. Чейз. – Москва. – ISBN 5-218-00563-X
Т. 5. – 1997. – 456с.
1038882
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / А.С. Пушкин. – М
1. – 1962. – 535с.
1038883
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / А.С. Пушкин. – М
2. – 1963. – 462с.
1038884
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / А.С. Пушкин. – М
3. – 1963. – 558с.
1038885
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / А.С. Пушкин. – М
4. – 1963. – 595с.
1038886
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / А.С. Пушкин. – М
5. – 1964. – 638с.
1038887
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / А.С. Пушкин. – М
6. – 1964. – 839с.
1038888
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / А.С. Пушкин. – М
7. – 1964. – 765с.
1038889
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / А.С. Пушкин. – М
8. – 1965. – 596с.
1038890
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / А.С. Пушкин. – М
9. – 1965. – 654с.
1038891
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / А.С. Пушкин. – М
10. – 1966. – 903с.
1038892
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / А.С. Пушкин. – Издание 4-е. – Ленинград : Наука
2 : Стихотворения. 1820-1826. – 1977. – 399с.
1038893
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / А.С. Пушкин. – Издание 4-е. – Ленинград : Наука
3 : Стихотворения. 1827-1836. – 1977. – 495с.
1038894
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / А.С. Пушкин. – Издание 4-е. – Ленинград : Наука
4 : Поэмы. Сказки. – 1977. – 447с.
1038895
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. В 12-и томах. / А.Н. Островский. – Москва
7. – 1976. – 605с.
1038896
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
3. – 1939. – 470с.
1038897
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
5. – 1940. – 764с.
1038898
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
7. – 1940. – 587с.
1038899
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
8. – 1940. – 547с.
1038900
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
9. – 1941. – 511с.
1038901
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
10. – 1941. – 472с.
1038902
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
11. – 1947. – 597с.
1038903
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
4. – 1949. – 592с.
1038904
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
12. – 1949. – 239с.
1038905
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 1. – 1955. – 464с.
1038906
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / Владимир Маяковский ; Академия Наук СССР ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : Государственное изд-во Художественной литературы
Т. 2 : 1917-1921. – 1956. – 518с.
1038907
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 3. – 1957. – 638с.
1038908
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 4. – 1957. – 451с.
1038909
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 5. – 1957. – 479с.
1038910
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 6. – 1957. – 543с.
1038911
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 7. – 1958. – 535с.
1038912
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 8. – 1958. – 459с.
1038913
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 9. – 1958. – 611с.
1038914
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 10. – 1958. – 383с.
1038915
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 11. – 1958. – 703с.
1038916
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 12. – 1959. – 716 с.
1038917
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 13. – 1961. – 627с.
1038918
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений. В 6-ти т. / Н.А. Добролюбов. – Москва : Художественная литература
Том 1 : Литературная критика. Статьи 1856-1858гг. – 1934. – 676 с.
1038919
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений. В 6-ти т. / Н.А. Добролюбов. – Москва : Художественная литература
Том 2 : Литературная критика. Статьи 1859-1861гг. – 1935. – 768 с.
1038920
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений. В 6-ти т. / Н.А. Добролюбов. – Москва : Художественная литература
Том 6 : Сатира. Стихотворения. Рассказы. Дневники. – 1939. – 852 с.
1038921
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений. В 6-ти т. / Н.А. Добролюбов. – Москва
Том 3 : Критика и публицистика. Статьи 1856-1859гг. – 1941. – 672 с.
1038922
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений. В 6-ти т. / Н.А. Добролюбов. – Москва
Том 4 : Критика и публицистика. Статьи 1859-1860гг. – 1941. – 672 с.
1038923
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 1. – 1936. – 613с.
1038924
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах / А.С. Пушкин. – М
Т. 3. – 1936. – 520с.
1038925
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах / А.С. Пушкин. – М
Т. 4. – 1936. – 656с.
1038926
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах / А.С. Пушкин. – М
Т. 5. – 1936. – 607с.
1038927
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 6. – 1936. – 564с.
1038928
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 2. – 1938. – 808с.
1038929
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах. / А.С. Пушкин. – М-Л
1. – 1934. – 568с.
1038930
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах. / А.С. Пушкин. – М-Л
2. – 1934. – 467с.
1038931
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах. / А.С. Пушкин. – М-Л
3. – 1934. – 536с.
1038932
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах. / А.С. Пушкин. – М-Л
4. – 1934. – 815с.
1038933
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах. / А.С. Пушкин. – М-Л
5. – 1934. – 546с.
1038934
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах. / А.С. Пушкин. – М-Л
6. – 1934. – 638с.
1038935
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах. / А.С. Пушкин. – М-О
1. – 1935. – 581с.
1038936
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах. / А.С. Пушкин. – М-Л
2. – 1935. – 726с.
1038937
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах. / А.С. Пушкин. – М
3. – 1935. – 579с.
1038938
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах. / А.С. Пушкин. – М
5. – 1935. – 553с.
1038939
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах. / А.С. Пушкин. – М
6. – 1935. – 563с.
1038940
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 томах. / А.С. Пушкин. – М
4. – 1936. – 611с.
1038941
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Справочный том / А.С. Пушкин. – М-Л, 1959. – 579с.
1038942
  Решетников Ф.М. Полное собрание сочинения Ф.М. Решетникова : с портретом автора, вступительной статьей А.М. Скабичевского и с библиографией сочинений Ф.М. Решетникова, сост. П.В. Быковым ; в 2 т. / Первое полное издание под ред. А.М. Скабичевского. – 1-е изд., полное. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. П.В. Луковникова ; [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
Т. 1 : [Подлиповцы; Ставленник; Глумовы; Горнорабочие; Между людьми; Где лучше? Т. 2. Свой хлеб; Мелкие рассказы; Драматические сочинения]. – 1904. – [1], XXIII, 940 стб. [1] с., 1 л. портр. (фронт.). – На авантит. загл.: Сочинения Ф.М. Решетникова ; На корешке: Сочинения / Решетников. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинения Ф.М. Решетникова. Т. 2


  Ред. и встууп. ст.: Скабичевский, Александр Михайлович (1838-1910) Быков, Петр Васильевич (1844-1930)
1038943
  Решетников Ф.М. Полное собрание сочинения Ф.М. Решетникова. Т. 2 : с портретом автора, вступительной статьей А.М. Скабичевского и с библиографией сочинений Ф.М. Решетникова, сост. П.В. Быковым ; в 2 т. / Первое полное издание под ред. А.М. Скабичевского // Полное собрание сочинения Ф.М. Решетникова : с портретом автора, вступительной статьей А.М. Скабичевского и с библиографией сочинений Ф.М. Решетникова, сост. П.В. Быковым ; в 2 т. / Ф.М. Решетников. – 1-е изд., полное. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. П.В. Луковникова ; [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1904. – Т. 1 : [Подлиповцы; Ставленник; Глумовы; Горнорабочие; Между людьми; Где лучше? Т. 2. Свой хлеб; Мелкие рассказы; Драматические сочинения]. – [1], 1050, 8 стб., [2] с.


  Ред. и встууп. ст.: Скабичевский, Александр Михайлович (1838-1910) Быков, Петр Васильевич (1844-1930)
1038944
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – [Москва] : Книгоиздат Скорпион ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Т. 10 : Хоровод Времен. – 1909. – 123 с.
1038945
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – 2-е изд. – [Москва] : Книгоиздат Скорпион ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Т. 5 : Литургия красоты. – 1911. – 148, III, [8] с.
1038946
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – 2-е изд. – [Москва] : Книгоиздат Скорпион ; [Тип. В.И. Воронова]
Т. 8 : Зеленый вертроград. – 1911. – 153, [11] с.


  На тит. л. надпись: З книг К. Кржемінського
1038947
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – 2-е изд. – [Москва] : Книгоиздат Скорпион ; [Тип. В.И. Воронова]
Т. 9 : Птицы в Воздухе. – 1912. – 150 с.
1038948
  Хвостов Д. И. Полное собрание стихотворений. – Санкт-Петербург
Т.1. – 1828. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1038949
  Хвостов Д. И. Полное собрание стихотворений. – Санкт-Петербург
Т.2. – 1829. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1038950
  Хвостов Д. И. Полное собрание стихотворений. – Санкт-Петербург
Т.3. – 1829. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1038951
  Хвостов Д. И. Полное собрание стихотворений. – Санкт-Петербург
Т.4. – 1829. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1038952
  Хвостов Д. И. Полное собрание стихотворений. – Санкт-Петербург
Т.5. – 1830. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1038953
  Хвостов Д. И. Полное собрание стихотворений. – Санкт-Петербург
Т.6. – 1830. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1038954
  Дельвиг А.А. Полное собрание стихотворений / А.А. Дельвиг. – Ленинград : Издательство писателей в Ленинграде, 1934. – 552 с.
1038955
  Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений / Баратынский ; ред., коммкент. и биогрр. ст. Е. Купреяновой и И. Медведевой, вступ. ст. Д. Мирского. – [Москва ; Ленинград] : Советский писатель. – (Библиотека поэта / под ред М. Горького)
Т. 1. – 1936. – CXVI, 367 с. : 26 вкл. л. ил., портр. и факс.
1038956
  Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений / Баратынский ; ред., коммкент. и биогрр. ст. Е. Купреяновой и И. Медведевой, вступ. ст. Д. Мирского. – [Москва ; Ленинград] : Советский писатель. – (Библиотека поэта / под ред. М. Горького)
Т. 2. – 1936. – 335 с. : 13 вкл. л. ил., портр. и факс.
1038957
  Толстой А.К. Полное собрание стихотворений / А.К. Толстой. – Л., 1937. – 809с.
1038958
  Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений / Н.А. Некрасов. – Москва-Ленинград
Т. 2, кн. 2. – 1937
1038959
  Полежаев А.И. Полное собрание стихотворений / А.И. Полежаев. – Л., 1939. – 462с.
1038960
  Блок А. Полное собрание стихотворений / А. Блок. – Ленинград : Советский писатель
Т. 1. – 1946. – 682 с.
1038961
  Блок А. Полное собрание стихотворений / А. Блок. – Ленинград : Советский писатель
Т. 2. – 1946. – 618 с.
1038962
  Кольцов А.В. Полное собрание стихотворений / А.В. Кольцов. – Л., 1958. – 305с.
1038963
  Одоевский А.И. Полное собрание стихотворений / А.И. Одоевский ; вступ. статья, подготовка текста и примечания М.А. Брискмана. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 245с. – (Библиотека поэта. Большая серия : второе издание / основана М. Горьким)
1038964
  Фет А.А. Полное собрание стихотворений / А.А. Фет. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 897 с. – (Библиотека поэта ; Большая серия)
1038965
  Одоевский А.И. Полное собрание стихотворений / А.И. Одоевский. – Л., 1959. – 245с.
1038966
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А А. Полное собрание стихотворений / А. Бестужев-Марлинский. – Ленинград : Советский писатель, 1961. – 311 с., 3 л. портр. : портр. – (Библиотека поэта : основана Горьким : Большая серия / 2-е изд.)
1038967
  Павлова К.К. Полное собрание стихотворений / К.К. Павлова. – М.-Л., 1964. – 615с.
1038968
  Плещеев А.Н. Полное собрание стихотворений / А.Н. Плещеев. – М-Л., 1964. – 430с.
1038969
  Никитин И.С. Полное собрание стихотворений / И.С. Никитин. – 2 изд-е. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1965. – 615 с. : портр. – (Библиотека поэта / основана М. Горьким ; Большая серия)
1038970
  Карамзин Н.М. Полное собрание стихотворений / Н.М. Карамзин ; вст. ст., подг. текстов и прим. Ю.М. Лотмана. – Москва-Ленинград : Советский писатель, 1966. – 424 с. – (Библиотека поэта)
1038971
  Раевский В.Ф. Полное собрание стихотворений / В.Ф. Раевский. – Москва-Ленинград, 1967. – 254с.
1038972
  Толстой А.К. Полное собрание стихотворений : в 2-х т. / А.К. Толстой. – Ленинград : Советский писатель
Т. 1. – 1984. – 638 с.
1038973
  Толстой А.К. Полное собрание стихотворений : в 2-х т. / А.К. Толстой. – Ленинград : Советский писатель
Т. 2. – 1984. – 687 с.
1038974
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание стихотворений : в двух томах / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Советский писатель
Т. 1 : Стихотворения и драмы. – 1989. – 687 с.
1038975
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание стихотворений : в двух томах / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Советский писатель
Т. 2 : Стихотворения и поэмы. – 1989. – 668 с.
1038976
  Апухтин Н А. Полное собрание стихотворений / А.Н. Апухтин ; [вступ. ст. М. Отрадина ; сост., подгот. текста и примеч. Р.А. Шацевой]. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1991. – 444, [2] с., [5] л. ил. : ил. – (Библиотека поэта : основана М. Горьким в 1931 г. ; Большая серия : 3-е издание)
1038977
  Кольцов А.В. Полное собрание стихотворений и писем А.В. Кольцова / Критически проверенный текст, варианты, биография, вступ. статья, приложения, примечания, портр. авт., его факс. и пр., под ред. Арс. И. Введенского. – Санкт-Петербург : Книгоиздат и тип. Т-вл "Посвещение", 1906. – XLIV, 410 с., 1 л. фронт. (портр.), 2 л. ил., факс. – (Всемирная библиотека : Собрание сочинений знаменитых русских и иностранных писателей)
1038978
  Полонский Я.П. Полное собрание стихотворений Я.П. Полонского в пяти томах : с 2 портретами, гравированными на стали Ф.А. Брокгаузов в Лейпциге. – Изд. пересмотр. автором. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1896. – 480 с. , 1 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах


  Экз. № 69331 без обл.
1038979
  Полонский Я.П. Полное собрание стихотворений Я.П. Полонского в пяти томах : с 2 портретами, гравированными на стали Ф.А. Брокгаузов в Лейпциге. – Изд. пересмотр. автором. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 2. – 1896. – 460 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Экз. № 69331 без обл.
1038980
  Полонский Я.П. Полное собрание стихотворений Я.П. Полонского в пяти томах : с 2 портретами, гравированными на стали Ф.А. Брокгаузов в Лейпциге. – Изд. пересмотр. автором. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 3. – 1896. – 484 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Экз. № 69331 без обл.
1038981
  Полонский Я.П. Полное собрание стихотворений Я.П. Полонского в пяти томах : с 2 портретами, гравированными на стали Ф.А. Брокгаузов в Лейпциге. – Изд. пересмотр. автором. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 4. – 1896. – 497 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Экз. № 69331 без обл.
1038982
  Полонский Я.П. Полное собрание стихотворений Я.П. Полонского в пяти томах : с 2 портретами, гравированными на стали Ф.А. Брокгаузов в Лейпциге. – Изд. пересмотр. автором. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 5. – 1896. – 496 с., 1 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах


  Экз. № 69331 без обл.
1038983
  Дельвиг А.А. Полное собрание стихотворений. / А.А. Дельвиг. – Л., 1934. – 552с.
1038984
  Дельвиг А.А. Полное собрание стихотворений. / А.А. Дельвиг. – Л., 1959. – 369с.
1038985
  Платон. Полное собрание творений Платона / Платон.
1. – 1923. – 215с.
1038986
  Платон. Полное собрание творений Платона в 15-ти томах / Платон. – Л., 1923. – 224с.
1038987
  Платон. Полное собрание творений Платона в 15-ти томах / Платон. – Л., 1924. – 143с.
1038988
  Мандельштам Л.И. Полное собрание трудов / Л.И. Мандельштам. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 2. – 1947. – 396 с.
1038989
  Мандельштам Л.И. Полное собрание трудов / Л.И. Мандельштам; АН СССР; Под ред. С.М. Рытова. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 1. – 1948. – 352с.
1038990
  Мандельштам Л.И. Полное собрание трудов / Л.И. Мандельштам; АН СССР; Под ред. С.М. Рытова. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 3. – 1950. – 423с.
1038991
  Мандельштам Л.И. Полное собрание трудов / Л.И. Мандельштам. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 5. – 1950. – 468 с.
1038992
  Мандельштам Л.И. Полное собрание трудов / Л.И. Мандельштам. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 4. – 1955. – 512 с.
1038993
  Остроградский М.В. Полное собрание трудов / М.В. Остроградский. – К.
1. – 1959. – 311с.
1038994
  Остроградский М.В. Полное собрание трудов / М.В. Остроградский. – К.
2. – 1961. – 360с.
1038995
  Остроградский М.В. Полное собрание трудов / М.В. Остроградский. – К.
3. – 1961. – 396с.
1038996
   Полное собрание ученных путешествий по России. – С-Пб
2. – 1819. – 487с.
1038997
  Лепехин Полное собрание ученных путешествий по России. – Спб
3. – 1821. – 540с.
1038998
   Полное собрание ученных путешествий по России. – С-Пб
6. – 1824. – 546с.
1038999
   Полное собрание ученных путешествий по России. – С-Пб
7. – 1825. – 224с.
1039000
  Маминъ-Сибирякъ Полное собраніе сочиненій / Маминъ-Сибирякъ. – Петроград
Т. 1. – 1915. – 551с.
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,