Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1034001
  Кирилюк С. "... от так дивитися у вікно..." // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 23-24. – ISBN 966-7109-34-8


  Поезія.
1034002
  Коляда І. "...Отак тобі козаки відказали, плюгавче!" Таємниці і міфи історії: лист запорожців турецькому султану / І. Коляда, Є. Биба // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – С. 36-41
1034003
  Геродник Г.И. "От Малой к Большой Паюри" и другие рассказы / Г.И. Геродник. – Таллин, 1958. – 238с.
1034004
  Кущ А. "От моря до моря". Как Польша наращивает экономическую мощь и куда стремится // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 24 сентября (№ 39). – С. 14-15
1034005
  Смеркович Л. (Скади) "От проливов до полей" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 119-120


  "За ворами, за за веригами", "Непросто", "Рама і сита".
1034006
  Шурхало Д. "От раны Дёмка сел: тут мы его сковалди" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 10 (113). – С. 54-57


  Дем"яна Многогрішного й Івана Самойловича козацька старшина скидала з гетьманства з допомогою московського вій1ська
1034007
  Черпов С.Л. "От России я никак отделаться не могу" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.140-152. – ISSN 0042-8744
1034008
  Рудзский Л.З. "От слов к делу", или Система ИРБИС как технологический инструмент интеграции информационных ресурсов библиотек, архивов и музеев // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 126-130


  Проаналізовано та обгрунтовано конкретні технологічні процеси та операції зі спільного створення інформаційних ресурсв бібліотек, архіву тамузею в середовищі системи ІРБІС.
1034009
  Корнух Г. "Отакі на світі письменники, отакі українці!" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-27


  Світ І.П. Котляревського
1034010
  Емон П. "Отам, на озері, янголики танцюють..." (2009) : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 72-103. – ISSN 0320-8370
1034011
  Попов "Отблески". / Попов. – 426с.
1034012
  Даниловский А.П. "Отважный-1" уходит в море / А.П. Даниловский. – Ростов -на-Дону, 1974. – 111с.
1034013
  Брахман С. "Отверженные" Виктора Гюго / С. Брахман. – М., 1968. – 104с.
1034014
  Сливицкая О.В. "Отверстия во что-то высшее": "Война и мир" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 120-127. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  В статье исследуются эстетические функции моментов личного соприкосновения героев с мировой гармонией в поэтическом эпосе Л. Толстого "Война и мир". Показано, что толстовскому воссозданию "отверстий во что-то высшее" наиболее близки японские хайку ...
1034015
   От корпоративной компьютерной сети к интегрированной информационно-образовательной среде / М. Лапчик, С. Удалов, Д. Лапчик, Е. Гайдамак, Г. Федорова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – 93-99. – ISSN 0869-3617
1034016
   От Корсуня до Калки. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 558с.
1034017
   От костоправа до высоких технологий : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 218 : Іл.
1034018
  Некрасов Б.В. От костра до костра / Б.В. Некрасов. – Л., 1972. – 78с.
1034019
  Бульванкер В.З. От кота до кита / В.З. Бульванкер. – Ленинград : Детская литература, 1991. – 144 с. : 1 портр., ил.
1034020
  Плетнев С.А. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1967. – № 142 : От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура / Плетнева С.А. – С. 1-199
1034021
  Грайворонский В.В. От кочевого образа жизни к оседлости / В.В. Грайворонский. – М, 1979. – 179с.
1034022
  Майдар Д.П. От кочевой до мобильной архитектуры / Д.П. Майдар, Б. Дангар. – Москва, 1980. – 216 с.
1034023
  Тудэв Лодонгийн От кочевья к оседлости. / Тудэв Лодонгийн. – М., 1983. – 382с.
1034024
  Шаумян М.Х. От кочевья к социализму. / М.Х. Шаумян. – Алма-Ата, 1965. – 200с.
1034025
   От края и до края, 1950. – 320 с.
1034026
  Михельс В. От Кремлевской до Китайской стены : Перелет Москва-Пекин / В. Михельс. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1927. – 246 с. : ил.
1034027
  Стародуб К.В. От Кремля до Садовых / К.В. Стародуб. – М., 1984. – 256с.
1034028
   От кремня до кремния. – М, 1991. – 160с.
1034029
   От крестьянской взаимопомощи к социалистическому сельскому хозяйству в ГДР. – Москва : Прогресс, 1967. – 296 с.
1034030
  Белик Д.В. От кризиса урбанизма к цивилизации достаточности / Д.В. Белик. – Новосибирск : Сибпринт, 2018. – 139, [1] с. – Б-ка має аналогічне вид. англ. мовою. – Библиогр.: 137-139. – ISBN 978-5-94301-709-4
1034031
  Крестов Г.А. От кристалла к раствору / Г.А. Крестов, В.А. Кобенин. – Ленинград : Химия, 1977. – 110 с.
1034032
  Смирнов В.М. От круга - к спирали жизни! / В.М. Смирнов. – Киев, 1990. – 47с.
1034033
  Викулов С.В. От крылечка / С.В. Викулов. – Москва, 1973. – 183с.
1034034
  Косарев М.А. От Кубани до Волги / М.А. Косарев. – Одесса
1. – 1958. – 231с.
1034035
  Косарев М.А. От Кубани до Волги / М.А. Косарев. – Одесса
2. – 1960. – 251с.
1034036
  Возный И. От Куликова до Грюнвальда : сравнительный анализ военного искусства // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 28-31. – ISSN 0235-7089
1034037
  Пржевальський Н.М. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор / Н.М. Пржевальський. – Москва : Географгиз, 1947. – 154с. : Карта
1034038
  Грицанов А.А. От культуры к метакультуре : из тени в свет // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 117-122. – ISSN 1606-951Х
1034039
  Грицанов А.А. От культуры к метакультуре: из тени в свет // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 117-122. – ISSN 1606-951Х
1034040
  Шумаков М.И. От культуры социализма к культуре коммунизма / М.И. Шумаков. – М, 1965. – 46с.
1034041
  Зубер-Яникум От Кумрана до Новозаветного канона : Основные этапы формирования мессианско-эсхатологического культа Учителя праведности / Зубер-Яникум; Ред. и примечания А.Е. Грузова. – Санкт-Петербург : Алетейа, 2004. – 444 с. – (Миф. Религия. Культура). – ISBN 5-89329-482-3
1034042
  Молева Н. От Кунсткамеры Петербурга до Сколкова / Окончание. Начало в № 11, 2010, С. 54-55 // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (280). – С. 47-49. – ISSN 0869-8171


  Автор предлагает осмыслить события сегодняшнего дня сквозь призму исторических ассоциаций
1034043
  Назаров И.И. От Курской дуги до Курляндии / И.И. Назаров. – Москва : Советская Россия, 1976. – 208 с.
1034044
  Уббиниязов Ж. От кустарщины до современной промышленности. История развития социалистической промышленности Каракалпакской АССР (1917-1941) / Ж. Уббиниязов. – Нукус, 1971. – 163с.
1034045
  Никшич И.И. От Кызыл-Арвата до станции Арчман Гидрогеологическое исследование в Полторапком уезде Туркменской республики в 1924 году. / И.И. Никшич. – Ташкент., 1926. – 95с.
1034046
  Гизатов Б. От кюя до симфонии / Б. Гизатов. – Алма-Ата, 1976. – 168с.
1034047
  Обручев В.А. От Кяхты до Кульджи: Путешествие в Центр. Азию и Китай / В.А. Обручев. – Москва-Ленинград, 1940. – 236с.
1034048
  Обручев В.А. От Кяхты до Кульджи: Путешествие в Центр. Азию и Китай / В.А. Обручев. – 2-е изд. – Москва : АН СССР, 1950. – 269с.
1034049
  Обручев В.А. От Кяхты до Кульджи: Путешествие в Центр. Азию и Китай. (1892-1894 гг.) / В.А. Обручев. – 3-изд. – Москва, 1956. – 271с.
1034050
  Пржевальський Н.М. От Кяхты на истоки Желтой реки : Исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-Нор по бассейну Тарима / Н.М. Пржевальський. – Москва : Географгиз, 1948. – 366с.
1034051
  Степанова М.А. От Л.С. Выготского к П.Я. Гальперину: психотехнический подход в психологии образования // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 4. – С. 14-27. – ISSN 0042-8841
1034052
  Даниловцев П. От лаборатории до завода / П. Даниловцев, Ю. Каныгин. – Новосибирск, 1971. – 172 с.
1034053
  Погребысский И.Б. От Лагранжа к Эйнштейну / И.Б. Погребысский. – Москва : Янус, 1996. – 400 с. – ISBN 5-88929-017-7
1034054
  Погребысский И.Б. От Лагранжа к Эйнштейну. / И.Б. Погребысский. – М., 1966. – 327с.
1034055
  Жердев В. От Ленина до Леннона. Почему американцы уважают даже чужую историю, а мы свою нет // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 4 (136). – С. 3-5. – ISSN 1606-0219
1034056
   От Ленинграда до Рижского залива. – Л, 1989. – 348с.
1034057
  Фарберов Н.П. От лениннских дектретов к Конституции общенародного государства. / Н.П. Фарберов. – М, 1978. – 35с.
1034058
   От ленинского Декрета о земле. – М, 1977. – 461с.
1034059
  Андреев А.Г. От ленинского декрета о мире к программе мира / А.Г. Андреев ; О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. отд. – Ленинград, 1978. – 36 с.
1034060
  Воронин Д.И. От лингвистических аналогий к психолингвистической теории невербальной коммуникации // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2007. – Вып. 7. – С. 25-28. – ISBN 966-594-936-5
1034061
   От литературы - к жизни. – Москва, 1961. – 55 с.
1034062
  Попова Л.Ф. От лития до цезия. Элементы 1 группы периодической системы Д.И. Менделеева / Л.Ф. Попова. – Москва : Просвещение, 1972. – 127 с.
1034063
  Горбатов В.В. От логики эпистемологии к эпистемологии логики // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 219-233. – ISBN 978-966-177-064-4
1034064
  Култыгин В.П. От локального универсализма к глобальному контекстуализму // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.24-32. – ISSN 0132-1625
1034065
   От Ломоносова до наших дней. – Москва : Прогресс, 1968. – 400с.
1034066
   От Лугани до Дуная = A Luganytol a Dunaig : о братских связях трудящихся Ворошиловгад. обл. и обл. Фейер ВНР. – Донецк : Донбасс, 1987. – 125 с.
1034067
  Стамболиди А. От лукавого. Государственная религиозная толерантность 1960-х годов // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 102-103. – ISSN 0235-7089
1034068
  Луизов А.В. От лучины до лампы дневного света : стеногр. лекции / А.В. Луизов. – Ленинград, 1951. – 39 с.
1034069
  Сидоров М.А. От лучины до электричества / М.А. Сидоров. – Москва, 1953. – 72с.
1034070
  Лебедева Ю.Н. От любекского патриция к "одному простому молодому человеку" (бюргерский герой и взгляд повествователя в "Будденброках" и "Волшебной горе" Томаса Манна) // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 172-179. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385


  Сходства и различия бюргерского мира, общей "отчизны" в романах "Будденброки" и "Волшебная гора". Динамика в отношении повествователя к повествуемому миру.
1034071
   От Люлли до наших дней. – М, 1967. – 292с.
1034072
  Краснодембская Н.Г. От Львиного острова до Обители снегов / Н.Г. Краснодембская. – М., 1983. – 108с.
1034073
  Вадимов А.А. От магов древности до иллюзионистов наших дней / А.А. Вадимов. – Москва, 1966. – 306с.
1034074
  Вадимов А.А. От магов древности до иллюзионистов наших дней / А.А. Вадимов. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1979. – 271с.
1034075
  Кикнадзе А.В. От Мадрида до Токио / А.В. Кикнадзе. – Москва, 1970. – 260 с.
1034076
   От Майендорфа до Астаны : принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта : [сборник статей] / Информ.-аналит. центр по изучению постсовет. пространства ; Каф. истории стран ближ. зарубежья Ист. ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова ; [под ред. Г.М. Алексеева]. – Москва, 2010. – 549, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 978-5-99023-423-9
1034077
  Мелик- Шахназаров От Майя-Майя до Суру-Лере / Мелик- Шахназаров. – М, 1976. – 144с.
1034078
  Машкин Г.Н. От мала до велика / Г.Н. Машкин. – Иркутск, 1982. – 332с.
1034079
  Ступицын Антон От малого до великого : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 18-20 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1034080
  Цедербаум С.И. От малого к большому / С.И. Цедербаум. – 3-е изд., 1918. – 32с.
1034081
  Вентури Л. От Мане до Лотрека / Л. Вентури. – Москва, 1958. – 131с.
1034082
   От Мане до Пикассо. – Москва, 1974. – 17с.
1034083
  Фьори Ч. От Мантеллатэ до Устики. / Ч. Фьори. – М, 1968. – 312с.
1034084
  Гречишкин П.М. От Маныча до Кавказа: Пейзажи Павла Гречишкина / П.М. Гречишкин. – Ставрополь, 1977. – 47с.
1034085
  Чубков Ю.Д. От Мапуту до Рувумы / Ю.Д. Чубков. – 2-е изд. – Л, 1989. – 124с.
1034086
  Флекель М.И. От Маркантонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой : очерки по истории и технике репродукционной гравюры XVI-XX веков / М.И. Флекель. – Москва : Искусство, 1987. – 367 с.
1034087
   От Маркса до наших дней. – М
Кн. 1. – 1982. – 292с.
1034088
   От Маркса до наших дней. – М
Кн. 2. – 1982. – 292с.
1034089
  Изюмский Б.В. От марта до марта / Б.В. Изюмский. – Москва, 1985. – 174с.
1034090
  Папакин Г.В. От марта до сентября / Г.В. Папакин. – К., 1989. – 219с.
1034091
  Черниловский З.М. От Маршалла до Уоррена / З.М. Черниловский. – М., 1982. – 223с.
1034092
  Маркова Л.А. От математического естествознания к науке о хаосе // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.78-91. – ISSN 0042-8744
1034093
   От махин до роботов. – М
1. – 1990. – 270с.
1034094
   От махин до роботов. – Москва : Современник
Ч. 2. – 1990. – 414 с.
1034095
  Натрошвили Т.Г. От Машрика до Магриба / Т.Г. Натрошвили. – М, 1978. – 198с.
1034096
   От мая до мая : Стихи поэтов. – Москва : Прогресс, 1975. – 270 с.
1034097
  Комов Ю.К. От Медео до Капчагая / Ю.К. Комов, Г.В. Шубин. – Алма-Ата, 1977. – 80 с.
1034098
  Орлов В.Н. От медицины космической к медицине земной / В. Н. Орлов, М. А. Юнусов. – Москва : Знание, 1986. – 62, [2] с.
1034099
  Оноприенко В.И. От междисциплинарности к трансдисциплинарности: новые тренды философии науки // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 22-25. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
1034100
  Строев Л.И. От меча и погибнет / Л.И. Строев. – Симферополь, 1988. – 333с.
1034101
  Гранова Г.Н. От мечты к открытию = (В естественных науках и технике) : Рекомендательный указатель литературы) / Г.Н. Гранова, Г.И. Гришина. – Москва : Книга, 1970. – 94с.
1034102
  Селье Г. От мечты к открытию. Как стать ученым / Г. Селье. – Москва : Прогресс, 1987. – 368с.
1034103
  Очков В.Ф. От микрокалькулятора к персональному компьютеру / В.Ф. Очков, В.А. Хмелюк. – Москва : Изд-во МЭИ, 1990. – 223 с.
1034104
  Черемных С.В. От микропроцессоров к персональным ЭВМ / С.В. Черемных. – Москва : Радио и связь, 1988. – 286с.
1034105
  Долуханов М.П. От миллигерц до терагерц : Радиоволны в морской связи и навигации / М.П. Долуханов. – Ленинград : Судостроение, 1970. – 104 с.
1034106
  Шолпо Е. От минерала до человека / Е. Шолпо. – Саратов, 1955. – 44с.
1034107
  Гузенко Н. От министра до сапожника // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 50 ( 640), 19 декабря. – C. 46-48. – ISSN 2305-3364


  Никто не ожидал, что в 1917 году он возглавит Россию. Он не был партийным деятелем и не свергал царя. Но после революции оказался компромиссной фигурой. История князя Георгия Львова.
1034108
  Кадыров Н.З. От Минска до Вены / Н.З. Кадыров. – М, 1985. – 176с.
1034109
   От Минска до Киева. – М, 1968. – 272с.
1034110
  Крелин Ю. От мира сего : повести / Ю. Крелин. – Москва : Советский писатель, 1976. – 448 с.
1034111
  Ефременков Г.С. От мира сего / Г.С. Ефременков. – Краснодар, 1986. – 335с.
1034112
  Уварова Л.З. От мира сего : Роман Повести Рассказы / Л.З. Уварова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 462с.
1034113
  Олейник Н.Я. От мира сего / Н.Я. Олейник. – Минск, 1989. – 408 с.
1034114
  Щипахина Л.В. От мира сего. / Л.В. Щипахина. – Москва, 1977. – 126с.
1034115
  Мартинелли А. От мировой системы к мировому обществу ? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.5-15. – ISSN 0132-1625
1034116
  Кизима В.В. От мироощущения современного человека к новому мировоззрению социума // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 19-35. – ISSN 2077-8309
1034117
  Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу (Становление греческой философии) / Ф.Х. Кессиди. – Москва : Мысль, 1972. – 312с.
1034118
  Турсунов А. От мифа к науке / А. Турсунов. – Москва, 1973. – 152с.
1034119
  Рифтин Б.Л. От мифа к роману / Б.Л. Рифтин. – М, 1979. – 360с.
1034120
  Галанина К.Э. От мифологии правил к мифологии субъекта: проблема следования правилу и критика концепта субъекта в поздней философии Л. Витгенштейна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 11-13
1034121
  Рублев М.Р. От мичмана до командарма / М.Р. Рублев. – Чебоксары, 1970. – 152с.
1034122
  Ященко В.А. От многомерных рецепторно-эффекторных нейроподобных растущих сетей к электронному мозгу роботов // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – C. 14-19. – ISSN 1028-9763


  У статті розглядається концепція розробки електронного мозку робота на базі матричного представлення багатозв"язних, багатовимірних нейроподібних зростаючих мереж. Коротко розглянуто функціональну організацію та структурну схему мозку робота. Показано ...
1034123
  Рыкин П.О. От моделей к стратегиям: Пьер Бурдье и его вклад в этнологическую теорию // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 0869-5415


  П"єр Бурдьє - фран.вчений
1034124
  Кожевников Д.Н. От моделей обучения к модели усвоения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 50-60. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
1034125
  Ивантер В От модернизации экономической политики к качественному росту экономики / В Ивантер, Б. Порфирьев, А. Широв // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2016. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0130-9757
1034126
  Шкаруба Л.М. От модернизма к постмодернизму. Всеядно-иронические путешествия в прошлое. Статья шестая // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 10. – С. 55-60
1034127
  Мокрев С. От мое время. / С. Мокрев. – София, 1983. – 169с.
1034128
  Воин А. От Моисея до постмодернизма. Движение идеи / А. Воин. – Київ : Феникс, 1999. – 122с. – ISBN 966-7558-46-0
1034129
   От молекул до человека. – Москва : Просвещение, 1973. – 480с.
1034130
  Богданов Р.В. От молекулы к кристаллу / Р.В. Богданов. – Ленинград : Химия, 1972. – 129 с. : ил. – Библиогр.: с. 124
1034131
  Егоров И.В. От монархии к Октябрю / И.В. Егоров. – Л., 1980. – 272с.
1034132
  Костеневич А.Г. От Моне до Пикассо: Фр. живопись второй половины XIX -- нач. XX вв. в Эрмитаже: (Альбом-каталог). / А.Г. Костеневич. – Ленинград, 1989. – 523с.
1034133
  Дрюк Г В. От мономера к полимеру / Г В. Дрюк, А.Ф. Курочкин. – Днепропетровск, 1988. – 92с.
1034134
  Стародубровская И.В. От монополизма к конкуренции / И.В. Стародубровская. – Москва, 1990. – 172 с.
1034135
  Кравченко С.А. От Монреаля до Брисбена: новации, приобретения, упущения // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.17-20. – ISSN 0132-1625
1034136
  Барраль-Монферра От Монро до Рузвельта (1823–1905) / Барраль-Монферра ; пер. с франц. М. Тумповской. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1925. – 205 с. – (Коммунистическая Акдемия. Кабинет внешних отношений / Библиотека международной политики ; под общ. ред. Ф. Ротштейна)
1034137
  Моруа А. От Монтеня до Арагона: сборник / А. Моруа. – Москва : Радуга, 1983. – 677 с.
1034138
  Жаров А.А. От моря до моря / А.А. Жаров. – Москва-Л., 1945. – 104с.
1034139
   От моря до моря. – Москва, 1978. – 184 с.
1034140
  Киплинг Р. От моря до моря : [очерки] / Редьярд Киплинг ; [пер. с англ с некот. сокр. В.Н. Кондракова]. – Москва : Мысль, 1983. – 239 с.
1034141
  Брагин М.Г. От Москвы до Берлина / М.Г. Брагин. – Москва, 1947. – 237с.
1034142
   От Москвы до Берлина. – Москва, 1966. – 431 с.
1034143
  Алексеев С.П. От Москвы до Берлина : Рассказы о Великой Отечественной войне / Сергей Алексеев. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 416с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-033001-0
1034144
  Чуканов А В. От Москвы до самых до окраин / А В. Чуканов, . – М, 1985. – 304с.
1034145
  Чуканов А В. От Москвы до самых до окраин / А В. Чуканов, . – М, 1986. – 304с.
1034146
   От Москвы до Чукотки. – Москва : Советский Художник, 1979. – [52] с.
1034147
  Павлов И.Н. От Москвы до Штральзунда : (Боевой путь 354-й стрелковой Калинкович. ордена Ленина, Краснознам., ордена Суворова дивизии) / И. Н. Павлов. – Москва : Воениздат, 1985. – 160 с. : 8 л. ил.
1034148
  Котлуков К.Г. От МПВО -- к гражданской обороне. / К.Г. Котлуков. – М, 1968. – 84с.
1034149
  Котлуков К.Г. От МПВО -- к гражданской обороне. / К.Г. Котлуков. – М, 1969. – 80с.
1034150
   От мрака к свету. – Москва : Детская литература, 1954. – 351с.
1034151
   От мрака к свету. – Москва : Детская литература, 1959. – 351 с.
1034152
  Зпштейн М.Н. От мудрости к философии - и обратно // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 6-17. – ISSN 0235-1188
1034153
  Назаров П.А. От Мурманса до Урала / П.А. Назаров. – Рига, 1989. – 246с.
1034154
  Асмолов А.Г. От Мы-медиа к Я-медиа: трансформации идентичности в виртуальном мире / А.Г. Асмолов, Г.А. Асмолов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-21. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1034155
  Безчеревных Э.В. От мысли к действию : попул. коммент. а "Тезисам о Фейербахе" К. Маркса : философ. очерк / Э.В. Безчеревных. – Москва : Политиздат, 1964. – 72 с.
1034156
  Загданский Е.П. От мысли к образу: о профессии киносценариста / Е.П. Загданский. – 2-е изд., доп. – К., 1990. – 159с.
1034157
  Загданский Е.П. От мысли к образу: о работе киносценариста / Е.П. Загданский. – К., 1986. – 208с.
1034158
  Мортон А.Л. От Мэлори до Элиота : пер. с англ. / А.Л. Мортон. – Москва : Прогресс, 1970. – 256 с.
1034159
  Григорьянц А.А. От Мюнхена до Киля / А.А. Григорьянц. – М, 1974. – 255с.
1034160
  Полторак А.И. От Мюнхена до Нюрнберга / А.И. Полторак. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1961. – 375 с.
1034161
   От Мюнхена до Токийского залива. – М, 1992. – 447с.
1034162
  Адлер Ф Б. От наготы до обильных одежд / Ф Б. Адлер, . – Берлин, 1923. – 43с.
1034163
  Лалков М. От надежда към разочарование / М. Лалков. – София. – 304с.
1034164
  Мысовский И.Е. От Нальчика до Сухума / И.Е. Мысовский. – Москва, 1928. – 56с.
1034165
  Паульман Ф.И. От Нарвы до Сырве / Ф.И. Паульман. – Таллин, 1980. – 263с.
1034166
   От народничества - марксизму. – Москва, 1987. – 297 с.
1034167
  Костин А.Ф. От народничества к марксизму / А.Ф. Костин. – Москва, 1967. – 124с.
1034168
  Солошенко В.И. От народничества к марксизму. : Распространение марксизма и образование социалдемократических организаций в Белоруссии / В. Солошенко ; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск : Беларусь, 1971. – 152 с.
1034169
  Гандев Х. От народност към нация / Х. Гандев. – София : Наука и изкуство, 1988. – 107 с.
1034170
  Трэнгорд Ларс От народных движений к гражданскому обществу : Государство и общество в современной Швеции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 52-55. – ISSN 0235-7089


  Государство и общество в современной Швеции.
1034171
  Лукьянов А.Т. От натурфилософии к сознательно-диалектическому естествознанию / А.Т. Лукьянов. – Киев, 1981. – 191с.
1034172
  Денн Мариз От науки о Логосе к типологии двух видов познания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.21-30. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1034173
  Библер В.С. От наукоучения - к логике культуры : два филос. введ. в двадцать первый век / В.С. Библер. – Москва : Политиздат, 1991. – 412, [1] с. – ISBN 5-250-00739-2
1034174
  Петросьянц А.М. От научного поиска к атомной промышленности / А.М. Петросьянц. – М., 1970. – 312с.
1034175
  Петросьянц А.М. От научного поиска к атомной промышлености. Современные проблемы атомной науки и техники в СССР / А.М. Петросьянц. – 2-е изд., доп. – Москва : Атомиздат, 1972. – 351 с.
1034176
  Кувшинов В.И. От научной гипотезы к физическому факту : История предсказания и открытия основных элементарных частиц, а также о кварках, партонах и монополях в современной физике / В.И. Кувшинов, В.И. Стражев. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 207 с.
1034177
  Остапенко Н.М. От научной идеи - до внедрения / Н.М. Остапенко. – Киев, 1983. – 49с.
1034178
  Остапенко Н.М. От научной идеи - до внедрения / Н.М. Остапенко. – Киев, 1986. – 165с.
1034179
  Ходош Э.М. От нацизма и науки - к єкспериментальному врачеванию и преступлению // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 8 (619). – С. 18-21


  Убийство миллионов ни в чем не повинных людей и тщательная этническая зачистка Восточной Европы - это лишь некоторые направления политики нацистской Германии накануне и во время Второй мировой войны. В своей основе фашистская идеология рассматривала ...
1034180
  Ким Г.Ф. От национального освобождения к социальному / Г.Ф. Ким. – М., 1982. – 296с.
1034181
  Ким Г.Ф. От национального освобождения к социальному / Г.Ф. Ким. – М., 1986. – 342с.
1034182
   От начала начал : Антология шумерской поэзии. – Санкт-Петербург : Петербургское востоковедение, 1997. – 496с. – (Мифы, эпос, религии Востока. Bibliotheka Universalia). – ISBN 5-85803-060-2
1034183
  Симонов К.М. От нашего военного корреспондента / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1948. – 512с.
1034184
   От нашего стола - вашему столу, или Вкуснятина от "Андре" : "Качество обслуживания - ресторан" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 24-25
1034185
  Каладзе К.Р. От неба к небу / К.Р. Каладзе. – М., 1982. – 184с.
1034186
  Молдавский М Д. От Невы во все стороны света / М Д. Молдавский, . – М. : Современник, 1975. – 255 с.
1034187
  Ивин М.Е. От Невы до Кушки / М.Е. Ивин. – Москва, 1985. – 256с.
1034188
  Борщев С.Н. От Невы до Эльбы / С.Н. Борщев. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Л., 1973. – 438с.
1034189
  Боссэ Г.Г. От неживого к живому / Г.Г. Боссэ. – Москва, 1923. – 47с.
1034190
  Тынякова О.Н. От незнания к несуществованию: об одной мировозренческой установке в Новое время // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 223-231. – ISSN 2073-8528
1034191
  Бургеля Д.И. От неизвестного студента до известного выпускника Новороссийского университета // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – C. 19-29. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1034192
  Быков А.П. От нейрона - к искусственному мозгу / А.П. Быков, А.В. Вейц. – Москва, 1971. – 126с.
1034193
  Куффлер С. От нейрона к мозгу / С. Куффлер, Дж. Николс. – Москва : Мир, 1979. – 440с.
1034194
  Васильев М.В. От нейтрино до Вселенной. Материя и человек / М.В. Васильев. – Москва : Советская Россия, 1966. – 327с.
1034195
   От Некрасова до Чехова. – Москва, 1984. – 560 с.
1034196
  Грицкевич В.П. От Немана к берегам Тихого океана / В.П. Грицкевич. – Минск : Полымя, 1986. – 303 с.
1034197
  Голдовский Е.М. От немного кино к панорамному. / Е.М. Голдовский. – М., 1961. – 150с.
1034198
  Абдуллаев Ш.Ш. От неравенства - к расцвету : (борьба Коммунистич. партии за ликвидацию фактич. неравенства народов Узбекистана) / Абдуллаев Ш.Ш. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1964. – 334 с.
1034199
   От Нестора до Фонвизина : Новые методы определения авторства. – Москва : Прогресс, 1994. – 443 с. – ISBN 5-01-004511-7
1034200
   От Никиты Изотова до Николая Мамая. – М, 1961. – 203с.
1034201
  Чепак В. От Николаевского рубля до ордена Ленина. Выдающийся медальер Антон Васюинский / В. Чепак, Г. Чепак // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2010. – № 9 (46), сентябрь : Ювелирные миры. – С. 58-65
1034202
  Лыкова Л.Н. От нормативов к налогообложению. / Л.Н. Лыкова. – М., 1991. – 110с.
1034203
  Салагаева З.М. От Нузальской надписи к роману. / З.М. Салагаева. – Орджоникидзе, 1984. – 312с.
1034204
   От Нурека а Рогуну. – Москва, 1978. – 415 с.
1034205
   От нэпа - административно- командной системе. – М, 1991. – 45с.
1034206
  Кузманова А. От ньой до крайова : въпросът за Южна Добруджа в международните отношения (1919-1940) / А. Кузманова. – София : Държавно издателство наука и изкуство, 1989. – 306, [2] с.
1034207
  Кравец Т.П. От Ньютона до Вавилова : очерки и воспоминания / Т.П. Кравец. – Ленинград : Наука, 1967. – 447 с.
1034208
  Энгельс Ф. От обезьяны к человеку. / Ф. Энгельс. – 2-е изд., значит доп. – Гомель, 1923. – 119с.
1034209
  Плеханов Г.В. От обороны к нападеию / Г.В. Плеханов. – Москва. – 670с.
1034210
  Адфельдт Н.В. От общего к частному и от частного к общему / Н.В. Адфельдт, Е.Н. Раховская. – Москва : Моск. рабочий, 1966. – 80 с. – (Беседы о пропагандистском мастерстве)
1034211
  Свенцицкая И.С. От общины к церкви / И.С. Свенцицкая. – М, 1985. – 224с.
1034212
  Фомин Л.И. От огня к атому : науч.-попул. статьи и рассказы : книга для чтения на англ. яз. в X кл. сред. школы / сост. Л.И. Фомин. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1973. – 111с.
1034213
   От огня к атому. – М, 1988. – 85с.
1034214
  Ринк И.А. От Одера до Рейна / И.А. Ринк. – М., 1951. – 88с.
1034215
   От океана до Гималаев. – М, 1990. – 420с.
1034216
  Попов Л.А. От океана до океана : стихи и поэмы / Леонид Попов; пер. с якут. – Москва : Гослитиздат, 1979. – 309 с.
1034217
  Уклеин В.Н. От Оки до Куликова поля / В.Н. Уклеин. – Тула, 1970. – 136 с.
1034218
   От Октября к строительству коммунизма. – М, 1967. – 400с.
1034219
  Монтонен М. От оленьих простров до оленьих гор / М. Монтонен. – Пер. с финск. – Москва : Прогресс, 1986. – 202с.
1034220
  Штейнбах В.Л. От Олимпии до Москвы / В.Л. Штейнбах. – М., 1980. – 223с.
1034221
  Римшнейдер М. От Олимпии до Ниневии во времена Гомера / М. Римшнейдер. – М., 1977. – 165с.
1034222
  Гайденко П.П. От онтологизма к психологизму: понятие времени и длительности в ХVII - XVIII вв. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – С.77-99. – ISSN 0042-8744
1034223
  Успенский Г.И. От Оренбурга до Уфы / Г.И. Успенский. – Уфа, 1982. – 288с.
1034224
  Успенский Г. От Оренбурга до Уфы. / Г. Успенский. – Чкалов., 1955. – 64с.
1034225
  Дужин С.В. От орнаментов до дифференциальных уравнений / С.В. Дужин, Б.Д. Чеботаревский. – Минск, 1988. – 252 с.
1034226
  Зиманов С.З. От освободительных идей к советской государственности в Бухаре и Хиве / С.З. Зиманов. – Алма Ата, 1976. – 220с.
1034227
  Халупский И.Я. От осени до осени / И.Я. Халупский. – М., 1990. – 142с.
1034228
   От оскуднения к процветанию. – Воронеж, 1967. – 80 с.
1034229
   От оттепели до застоя. – М, 1990. – 254с.
1034230
  Веселова Н.П. От отца к матери // Сказочник : рассказы / Р.А. Галимов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – С. 144-211. – (Молодые голоса)
1034231
  Нембрини Ф. От отца к сыну = Di padre in figlio : беседы о рисков. деле воспитания / Франко Нембрини ; [пер. с итал. Е. Бровко ; науч. ред. А. Филоненко]. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 263, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. итал. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Bibliotheca paedagogica = Духовная библиотека). – ISBN 978-966-378-296-6
1034232
  Нембрини Ф. От отца к сыну = Di padre in figlio : беседы о рискованном деле воспитания / Франко Нембрини ; [пер. с итал. Е. Бровко]. – Киев : Дух і Літера, 2019. – 263, [1] с. – Парал. тит. л. итал. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Bibliotheca paedagogica = Духовная библиотека). – ISBN 978-966-378-645-2
1034233
  Романчук В. От отца к сыну... : книга стихов / В. Романчук; пер. с молд. В.Чудин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 142 с.
1034234
  Садков В.Г. От оценки эффективности высших учебных заведений к формированию в России целостной многоуровневой системы мониторинга качестваи эффективности образования / В.Г. Садков, Д.В. Аронов, П.Н. Машегов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 9, сентябрь. – C. 82-88. – ISSN 1026-955X


  Представлен детальный анализ ситуации, сложившейся в управлении высшим образованием России касательно сферы формирования системы показателей, используемых при определении рейтинга конкретного вуза. Авторами предложена целостная концепция формирования ...
1034235
  Шахмагонов Н.Ф. От Очакова до Измаила / Н.Ф. Шахмагонов. – М, 1991. – 61с.
1034236
  Мироненко С. От Павла к Александру: своеобразие эпохи // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 2-4. – ISSN 0235-7089
1034237
  Бужкевич М.К. От Падуна до Стрелки. / М.К. Бужкевич. – Москва : Мысль, 1965. – 127с.
1034238
  Матвеев А.К. От Пай-Хоя до Мугоджар : Назв. урал. хребтов и гор. / А.К. Матвеев. – Свердловск, 1984. – 272с.
1034239
   От пакта Молотова - Риббентропа до договора о базах. – М, 1990. – 213с.
1034240
  Шувалов Н.И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области: топонимический словарь. / Н.И. Шувалов. – Челябинск, 1982. – 128с.
1034241
  Йосифов К. От парламентарни избори (12.05.2013 г.) към нов изборен кодекс // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. – София, 2016. – P. 237-246. – (Книга 2 - География ; т. 107). – ISSN 0324-2579
1034242
  Алексеев А .Г. От партии рабочего класса - до партии всего народа / А .Г. Алексеев. – Ленинград, 1963. – 56с.
1034243
   От Паскаля к Аде. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 254 с.
1034244
  Ярошенко М.Ф. От пассивного отражения до разумного мышления / М.Ф. Ярошенко. – Кишинев, 1982. – 226с.
1034245
  Киселев Л.Е. От патриархальщины к социализму / Л.Е. Киселев. – Свердловск, 1974. – 267с.
1034246
  Красовицкий М.Ю. и др. От педагогической науки к практике / М.Ю. и др. Красовицкий. – Киев, 1990. – 188с.
1034247
  Реннеберг Р. От пекарни до биофабрики / Р. Реннеберг, И. Реннеберг. – Москва : Мир, 1991. – 110с.
1034248
  Кутаков Л.Н. От Пекина до Нью-Йорка / Л.Н. Кутаков. – Москва, 1983. – 271с.
1034249
  Винтер А.В. От первенцев советского гидроэлектростроительства - к великим стройкам коммунизма / А.В. Винтер. – Москва, 1951. – 40с.
1034250
  Кисловский Ю.Г. От первого дня до последнего / Ю.Г. Кисловский. – М., 1988. – 301с.
1034251
  Артеменко И.Т. От первого до последнего дня : записки фронтовика / И.Т. Артеменко. – Харьков : Прапор, 1979. – 182 с., [4] л. ил.
1034252
  Смирнов С.В. От первого лица / С.В. Смирнов. – Москва, 1948. – 72с.
1034253
  Бершадский Р.Ю. От первого лица / Р.Ю. Бершадский ; [ил.: Ю. Белоногов и Ю. Мурзин]. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 303 с. : ил.
1034254
  Антонов С.П. От первого лица : рассказы о писателях, книгах и словах / С.П. Антонов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 368 с. : ил., портр.
1034255
  Куприянов В.Г. От первого лица / В.Г. Куприянов. – Москва, 1981. – 125 с.
1034256
  Житинский А.Н. От первого лица / А.Н. Житинский. – Ленинград, 1982. – 400с.
1034257
   От первого лица. – Краснодар, 1985. – 248с.
1034258
  Константинова Н От первого лица / Н Константинова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 144 с.
1034259
  Вольф К. От первого лица / К. Вольф. – Москва, 1990. – 415с.
1034260
   От первого лица. – М, 1990. – 494с.
1034261
   От первого лица. – М, 1992. – 557с.
1034262
  Михеев А.М. От первого лица: Повести и рассказы. / А.М. Михеев. – М., 1990. – 407с.
1034263
  Андреев А.М. От первого мгновения - до последнего : лит. запись В.Г. Безродного / А.М. Андреев. – Москва : Воениздат, 1984. – 220 с., 6 л. ил. : ил. – (Военные мемуары)
1034264
  Бахур В.Т. От первой папиросы до рака / Бахур В.Т. – Москва : Знание, 1980. – 96 с. – (Знание : Народный университет: Ф-т здоровья (изд-ся ежемесячно с 1964 г.) ; № 3, 1980 г.)
1034265
  Фомин Н.С. От первых до последних залпов / Н.С. Фомин. – М., 1986. – 169с.
1034266
  Огородников К.Ф. От первых наблюдений звезд к современной науке о строении Вселенной : истор. очерк / стенограмма публ. лекции / К.Ф. Огородников. – Ленинград : Знание, 1953. – 32 с.
1034267
  Шемякин Н.В. От первых опытов к производственным площадям / Н.В. Шемякин. – Сыктывкар, 1962. – 32с.
1034268
  Корчин М.Н. От первых рабочих кружков в Донкому РСДРП. / М.Н. Корчин. – Ростов-на-Дону, 1945. – 92с.
1034269
  Гвоздев А.Н. От первых слов до первого класса: дневник научных наблюдений. К 90-летию со дня рождения. А.Н. Гвоздева / А.Н. Гвоздев. – СаратоВ, 1981. – 324с.
1034270
  Кукушкин Ю.С. От первых Советов рабочих депутатов к Советам народных депутатов / Ю.С. Кукушкин. – Москва, 1979. – 80с.
1034271
   От передового учителя к передовому коллективу. – М, 1980. – 103с.
1034272
   От перераспределения благ к созданию процветания: выводы из Индекса глобальной конкурентоспособности // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 4-40. – ISSN 0042-8736


  Из доклада Всемирного экономического форума и Евразийского института конкурентоспособности.
1034273
  Penchev Pencho От периферия към полупериферия. Наум Долински (1890-1968 г.) в историята на българската икономическа мисъл // Годишник / Икономически университет - Варна. – Варна, 2018. – T. 88 (за 2016). – P. 231-274. – ISSN 0861-6752


  In the study there is made a summary reconstruction of key elements of Prof. Dolinski"s scientific work. In this way there is highlighted his place in the history of Bulgarian economic thought.
1034274
  Яковлев Н.Н. От Перл-Харбора до капитуляции / Н.Н. Яковлев. – Москва, 1965. – 103 с.
1034275
  Кузнец Ю.Л. От Перл-Харбора до Потсдама. Очерк внешней политики США / Ю.Л. Кузнец. – Москва, 1970. – 351с.
1034276
  Прибылев А.В. От Петербурга до Кары в 80-х годах / А.В. Прибылев. – М, 1923. – 144с.
1034277
  Кузнецов В.Ф. От Петровых кораблей до Советских теплоходов : Из истории Азовского флота / В.Ф. Кузнецов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Ростиздат, 1946. – 116 с. : ил.
1034278
  Эйдельс Л.М. От пещерного рисунка до кинопанорамы. / Л.М. Эйдельс. – М., 1963. – 207с.
1034279
  Сепанлу Н. От Пиноккио к Буратино: традиции и новаторство А.Н. Толстого // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 158-164. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1034280
  Горбунов В.А. От пирамид до Килиманджаро / В.А. Горбунов, В.А. Мальков. – М, 1964. – 112с.
1034281
  Бартенев И.А. От пирамид до современных зданий / И.А. Бартенев. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1962. – 127 с. : ил. – Библиогр. в конце книги
1034282
  Гочар И. От пирамид к панелям / И. Гочар. – Маріуполь, 1962. – 96 с.
1034283
  Казакова Л.С. От Пиренейских гор до Карибского моря / Л.С. Казакова. – Рига : ЛИЕСМА, 1968. – 296 с.
1034284
  Гиндин С.И. От писательской лексикографии - к текстологии писателя. В.Я. Брюсов и супруги Бальмонты в работе над "Пушкинским словарем" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2014. – С. 37-50. – (Серия литературы и языка ; т. 73, № 1). – ISSN 0321-1711


  В статье прослеживается работа Валерия Брюсова, Екатерины и Константина Бальмонтов в 1898-1899 гг. над словарем поэтического языка Пушкина. Утверждается. что идея такого словаря была выдвинута двумя поэтами раньше появления известной статьи А.И. ...
1034285
  Федосеев Семен От пистолета до атомохода : арсенал / Федосеев Семен, Щербаков Владимир // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 104-109 : Фото
1034286
  Шейнман М.М. От Пия IХ до Павла VI / М.М. Шейнман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 176 с.
1034287
  Звездин З.К. От плана ГОЭЛРО к плану первой пятилетки: Становление соц.планир. в СССР / З.К. Звездин. – Москва, 1979. – 269с.
1034288
  Гладков И.А. От плана ГОЭЛРО к плану шестой пятилетки / И.А. Гладков. – Москва, 1956. – 351с.
1034289
  Номад От плана Дауэса к плану Юнга / Номад, , Политикус. – Москва, 1929. – 141с.
1034290
  Иванов А.В. От Платона - к "Живой Этике": развитие традиции метафизики всеединства / А.В. Иванов, И.В. Фотиева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 40-55. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385


  В статье обосновывается наличие непрерывной традиции мировой философии, восходящей к Платону, которую авторы называют "метафизикой всеединства" в широком смысле. Оригинальным этапом ее развития стала русская философия с магистральной ветвью, ...
1034291
  Казаринова В.И. От Плеса до Сараева / В.И. Казаринова. – Москва, 1978. – 135 с.
1034292
  Лешко И.В. От плоскости к объему / И.В. Лешко. – К., 1965. – 123с.
1034293
  Дерлугьян Г. От побед до самоподрыва // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 1. – С. 86-92. – ISSN 1812-1896


  Історія Радянського Союзу
1034294
   От поверхностных структур к интегральной глубинной модели Кировоградского рудного района (Украинский щит). 1 / В.И. Старостенко, В.И. Казанский, Н.И. Попов, Г.М. Дрогицкая, В.Б. Заяц // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 3-33 : Рис. – Бібліогр.: с. 32-33. – ISSN 0203-3100
1034295
   От поверхностных структур к интегральной глубинной модели Кировоградского рудного района (Украинский щит). II / В.И. Старостенко, В.И. Казанский, Н.И. Попов, Г.М. Дрогицкая, В.Б. Заяц // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 3-16 : Рис. – Бібліогр.: с. 15-16. – ISSN 0203-3100
1034296
  Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки / Г.Л. Пермяков. – М., 1970. – 240с.
1034297
  Рензалл П. От подданного до гражданина. / П. Рензалл. – М., 1970. – 15с.
1034298
  Карташев Л.С. От Подмосковья до Кенигсберга: Боевой путь 88-й гвардейской Городской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии / Л.С. Карташев. – М., 1980. – 128с.
1034299
   От подполья до звезд. – Москва, 1963. – 494 с.
1034300
  Заорская И.Ю. От подполья до победы Октября / И.Ю. Заорская, О.Г. Обичкин. – М, 1987. – 271с.
1034301
  Дмитриев А.И. От подряда к коопераци / А.И. Дмитриев. – Саратов, 1989. – 69с.
1034302
  Челекпаев Я.Д. От подрядной бригады до акционерного предприятия / Я.Д. Челекпаев. – Алма-Ата, 1991. – 174с.
1034303
  Сен Д. От подчинения к независимости. / Д. Сен. – М., 1960. – 671с.
1034304
  Новиков А.В. От позитивизма к интуитивизму : Критические очерки буржуазной эстетики / А.В. Новиков. – Москва, 1976. – 255с.
1034305
  Гушул Ю.В. От поисковой функции к экстрактной. Инструментарий аналитика // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 2-6. – ISSN 1560-7968
1034306
   От поколения к поколению. – М, 1964. – 351с.
1034307
  Ильницкий Н.Н. От поколения к поколению / Н.Н. Ильницкий. – М., 1984. – 288с.
1034308
  Филиппов Ф.Р. От поколения к поколению / Ф.Р. Филиппов. – М, 1989. – 237с.
1034309
  Лебина Н.Б. От поколения к поколению: Ист.-социол. портр. молодого ленингр. рабочего / Н.Б. Лебина. – Л., 1983. – 174с.
1034310
  Сельвинский И.Л. От Полтавы до Гангута / И.Л. Сельвинский. – М, 1953. – 224с.
1034311
  Флоровский А.В. От Полтавы до Прута / А.В. Флоровский. – Прага, 1971. – 140с.
1034312
  Криванчиков Н.Г. От полюса до полюса: стихи / Н.Г. Криванчиков. – М., 1976. – 135с.
1034313
  Серебровская Е.П. От полюса к полюсу : Жизнь и деятельность М.М. Сомова / Е.П. Серебровская. – Москва : Мысль, 1978. – 95с. – (Замечательные географы и путешественники)
1034314
  Харик Изи От полюса к полюсу. / Харик Изи. – М., 1971. – 278с.
1034315
  Велек Й. От польдеров до Арденн / Й. Велек; Под ред. Л.Р.Серебрянного. – Пер. с чешского. – Москва : Прогресс, 1989. – 146с.
1034316
  Вежнин В. От Польши до Эквадора разбросала судьба украинских зеков // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.54-56


  Денежное содержание офицеров украинской армии
1034317
  Гнутов В.П. От помилования отказался : повесть о В. Генералове / Василий Гнутов. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1979. – 159 с. – (Жизнь - подвиг)
1034318
  Александрова Т.А. От понедельника до понедельника / Т.А. Александрова. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 224 с. : ил. – (Наедине с самим собой)
1034319
  Леонидова Б.Л. От понедельника до субботы / Б.Л. Леонидова. – М, 1968. – 80с.
1034320
  Томашеский К.Л. От понятия заработной платы в доктрине трудового права и в законодательстве к новеллам в оплате труда работников бюджетных организаций Беларуси // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 103-109. – ISBN 978-617-7450-09-1
1034321
  Драгойчева Цола От поражения к победе / Драгойчева Цола. – София, 1982. – 574с.
1034322
  Гумер Г. От порога в горницу : повесть / Г. Гумер. – Уфа : Башкнигоиздат, 1968. – 198 с.
1034323
  Айзерман Л.С. От последнего звонка-до выпускного вечера / Л.С. Айзерман ; [предисл. В. Акопян]. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 75, [1] с. – (Идеологическая работа: лицом к человеку)
1034324
  Шамраенко Н.В. От постмодернизма к "реализму" женского романа // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 268-273. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
1034325
  Кизима В.В. От постнеклассики к метафизике тотальности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 7-34
1034326
  Бевзенко Л.Д. От постнеклассического габитуса к постнеклассическим практикам // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 17-27
1034327
   От постоянной Природоохранительной Комиссии при Императорском Русском Географическом Обществе. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1912. – 8 с. – Отд. оттиск
1034328
  Осипов Георгий От Потемкина до "Крымской Антальи" / Осипов Георгий, Полуянов Сергей // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 44-47 : фото
1034329
  Сидоренко Ю.С. От потрясенного Кремля до... / Ю.С. Сидоренко. – Ростов на Дону, 1990. – 127с.
1034330
  Мельников Ю От Потсдама к Гуаму : очерки американской дипломатии / Ю Мельников. – Москва : Политиздат, 1974. – 367с.
1034331
  Нефедов Б.И. От прав и свобод человека-к статусу человека: необходимость изменения концептуальных подходов // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 11-16. – ISSN 1812-3910
1034332
  Шармазанашвили Г.В. От права войны к праву мира / Г.В. Шармазанашвили. – Москва, 1967. – 192с.
1034333
  Кленнер Г. От права природы к природе права / Г. Кленнер. – М, 1988. – 317с.
1034334
  Раянов Ф.М. От правоведения к юриспруденции // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.5-10. – ISSN 0132-0769
1034335
  Андрющенко Е.Г. От правовой к социально-экономической и политической декриминализации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 10 (330 ). – С. 139-145. – ISSN 0132-1625
1034336
  Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к русской / А.А. Зализняк. – М, 1985. – 428с.
1034337
  Цаишвили С.С. От предков - к современникам. / С.С. Цаишвили. – Тбилиси, 1987. – 344с.
1034338
  Баранова К.Е. От предприятия социалистического к предприятию коммунистическому / К.Е. Баранова, Н.И. Попова. – Пермь : Кн. изд-во, 1962. – 64 с. – (Беседы о программе КПСС)
1034339
  Тахтарев К.М. От представительства к народовластию : К изучению новейших стремлений полит. развития современного общества / К. Тахтарев. – Санкт-Петербург : Изд. Библиотеки обществозн., 1907. – [4], 228 с.
1034340
  Иорданский В.Б. От представления о табу к понятию греха // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 84-95. – ISSN 0042-8779
1034341
  Михайлова Мария Викторовна От прекрасного - к вечному : (эволюция творческих принципов И.А. Бунина) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 7/8 : От прекрасного - к вечному (эволюция творческих принципов И.А. Бунина) : В помощь учителю / М. Михайлова. – С. 2-58
1034342
  Козлов В.П. От преодоления мифов истории к поискам реалий прошлого // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 3-9. – ISSN 0130-3864
1034343
   От преступления- к наказанию. – Л, 1973. – 208с.
1034344
  Авербах И.Л. От преступления к труду / И.Л. Авербах ; под ред. А.Я. Вышинског ; АН СССР, Ин-т сов. строительства и права. – Москва : Советский закон, 1936. – 226 с. : ил.
1034345
  Тарасова От преступления Муссолини до терроризма наших дней / Тарасова, ММ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 12-15. – ISSN 1812-3805
1034346
   От прибаутки до былины. – М, 1991. – 397с.
1034347
  Петрова Н.Н. От пригородного равновесия - к экономическому и социальному: методический аспект : методика и опыт / Н.Н. Петрова, Т.В. Лихолат // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 29-31. – ISSN 0016-7207
1034348
  Петрова Н.Н. От природного равновесия - к экономическому и социальному: методический аспект : методика и опыт / Н.Н. Петрова, Т.В. Лихолат // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 38-40. – ISSN 0016-7207
1034349
  Баженов Ю.Н. От проблемы - к цели = Горизонты комплексных программ : горизонты комплексных программ / Ю.Н. Баженов,А.И. Чистобаев. – Москва : Мысль, 1987. – 239 с. – (Мир географии)
1034350
  Луценко С.В. От провала к провалу. / С.В. Луценко. – Одесса, 1985. – 158с.
1034351
  Шапкова Н. От проекта до объекта. Звездное небо и генератор запахов со звуками живой природы / Надежда Шапкова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (94). – С. 35-37. – ISSN 1727-4893


  Построить библиотеку - что это значит? Ведь задача состоит в том, чтобы сделать библиотеку не только просторной и комфортной, но и уютной, вызывающей желание прийти в нее вновь.
1034352
  Щербаков Р.Н. От проективной геометрии - к неевклидовой / Р.Н. Щербаков, Л.Ф. Пичурин. – Москва, 1979. – 159с.
1034353
  Замалеев А.Ф. От просветительской утопии к теории революционного действия / А.Ф. Замалеев, Г.Е. Матвеев. – Ижевск, 1975. – 69с.
1034354
   От Просвещения к предромантизму : О жизни и творчестве. О мастерстве поэтического перевода. – Москва : Школа -Пресс, 1999. – 640с. – (Круг чтения: школьная прграмма). – ISBN 5-88527-187-9
1034355
  Мохнач Н.Н. От Просвещения к революционному деократизму / Н.Н. Мохнач. – Минск, 1976. – 184с.
1034356
  Тураев С.В. От Просвещения к Романтизму / С.В. Тураев. – Москва : Наука, 1983. – 255 с.
1034357
  Быковский Егор От протеза к киборгу : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 126-131 : Іл.
1034358
  Андроникова М.И. От прототипа к образу : К проблеме портрета в литературе и кино / Андроникова М.И. ; АН СССР ; Ин-т истории искусства М-ва культуры СССР. – Киев : Наука, 1974. – 200 с., [30] л. ил.
1034359
  Абрамова Л.В. От процессного подхода к контроллингу: эволюция функционального менеджмента / Л.В. Абрамова, И.М. Суслова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 59-65. – ISSN 0130-9765
1034360
  Шкаев В.В. От прощания до встречи / В.В. Шкаев. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 384с.
1034361
  Майский В. От Пруссии к Средней Европе / В. Майский. – Петроград, 1918. – 163 с.
1034362
  Щербаков В.В. От прямого администрирования к рынку / В.В. Щербаков, С.Ю. Шевченко. – СПб., 1992. – 143с.
1034363
  Ковалевский М.М. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму : Роль государства и его отражение в истории полит. учений ; в 3 т. / Максим Ковалевский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 1. – 1906. – VIII, 520 с.
1034364
  Ковалевский М.М. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму : Роль государства и его отражение в истории политических учений : В 3 т. / Максим Ковалевский. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина
Т. 1. – 1906. – VII, 519 с. – Конволют. - Перепл.: От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. Т. 1-3


  Оглавление: Оглавление первого тома I. Вступительная глава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-67 II. Религиозные верования и общественное устройство Осетин . . . . . . . .68-104 III. Имущественные отношения Осетин . . . . ...
1034365
  Ковалевский М.М. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. Т. 2 : Роль государства и его отражение в истории политических учений : В 3 т. / Максим Ковалевский // От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму : Роль государства и его отражение в истории политических учений : В 3 т. / М.М. Ковалевский. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1906. – Т. 1. – 493 с.


  Оглавление: Оглавление первого тома I. Вступительная глава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-67 II. Религиозные верования и общественное устройство Осетин . . . . . . . .68-104 III. Имущественные отношения Осетин . . . . ...
1034366
  Ковалевский М.М. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. Т. 3 : Роль государства и его отражение в истории политических учений : В 3 т. / Максим Ковалевский // От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму : Роль государства и его отражение в истории политических учений : В 3 т. / М.М. Ковалевский. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1906. – Т. 1. – 293 с.


  Оглавление: Оглавление первого тома I. Вступительная глава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-67 II. Религиозные верования и общественное устройство Осетин . . . . . . . .68-104 III. Имущественные отношения Осетин . . . . ...
1034367
  Ковалевский М.М. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму : Роль государства и его отражение в истории полит. учений ; в 3 т. / Максим Ковалевский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 3. – 1906. – 292 с.
1034368
  Клецина И.С. От психологии пола - к гендерным исследованиям в психологии // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.61-78. – ISSN 0042-8841
1034369
  Максименко С.Д. От психологического обеспечения к психологическому сопровождению / С.Д. Максименко, Г.В. Ложкин, А.Б. Колосов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 12 (141). – С. 1-10
1034370
  Шаблий Ф.Е. От Пскова до Праги: воспом. о войне. / Ф.Е. Шаблий. – Л., 1989. – 190с.
1034371
  Дитмар А.Б. От Птолемея до Колумба / А.Б. Дитмар. – Москва : Мысль, 1989. – 253 с.
1034372
  Осипов Дмитрий От пустыни до океана : Марокко: Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 112-115 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1034373
  Чупахин В.М. От пустынь до снежных вершин / В.М. Чупахин. – Алма-Ата, 1966. – 194с.
1034374
  Ковпак С.А. От Путивля до Карпат / С.А. Ковпак. – Москва, 1945. – 134с.
1034375
  Ковпак С.А. От Путивля до Карпат / С.А. Ковпак. – Москва-Л., 1945. – 147с.
1034376
  Ковпак С.А. От Путивля до Карпат / С.А. Ковпак. – Москва-Л., 1946. – 79с.
1034377
  Гиппиус В.В. От Пушкина до Блока / В.В. Гиппиус. – М.-Л., 1966. – 347с.
1034378
  Гроссман Л.П. От Пушкина до Блока. Этюды и портреты / Л.П. Гроссман. – М., 1926. – 359 с.
1034379
  Благой Д.Д. От Пушкина до Маяковского : закономерности развития русской литературы 19- начала 20 века : доклады советской делегации : 5 международный с"езд славистов (София, сентябрь 1963 г.) / Д.Д. Благой ; АН СССР, Отд. лит-ры и языка, Советский комитет славистов. – Москва : [б. и.], 1963. – 88 с.
1034380
  Абдуллаев Е. От Пушкина до Франка // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 124-138. – ISSN 0042-8795
1034381
  Турков А.М. От Пушкина до Чехова / А.М. Турков. – Москва, 1974. – 639с.
1034382
   От Пушкина до Чехова = De Pouchkine a Tchekhov : из русской прозы XIX века / сост., автор предисл. и критич. справок А. Турков. – Москва : Русский язык, 1975. – 432 с. – Содерж. авт.: А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, А.И. Герцен и др.
1034383
   От Пушкина до Чехова. – Москва, 1975. – 432с.
1034384
  Турков А.М. От Пушкина до Чехова = Von Puschkin bis Tschechow : Из русской прозы 19 в. (для лиц, говорящих на нем. языке Сост. авт. предисл. и критич. справки А. Турков / А.М. Турков. – Москва : Русский язык, 1976. – 408с. – На пер. сост. не указан
1034385
  Турков А.М. От Пушкина до Чехова / А.М. Турков. – Москва, 1977. – 448с.
1034386
   От Пушкина до Чехова = From Pushkin to Chekov : из русской прозы XIX века / сост., автор предисл. и справок о писателях А.М. Турков. – Москва : Русский язык, 1983. – 448 с. – Содерж. авт.: А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, А.И. Герцен и др.
1034387
  Шовен Р. От пчелы до гориллы / Р. Шовен; И.А.Халифман. – Москва : Мир, 1965. – 296с.
1034388
  Шовен Реми От пчелы до гориллы / Шовен Реми. – Москва : Мир, 1965. – 296с.
1034389
  Медведев М. От пятикилограммовых беспилотников до антитеррористических систем = Новинки Всеукраинского фестиваля инновационных проектов Sikorsky Challenge // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 21-27 декабря (№ 51)


  12 декабря в Национальном техническом университете Украины "КПИ" состоялся финальный этап первого Всеукраинского фестиваля инновационных проектов Sikorsky Challenge. Назван он в честь выдающегося авиаконструктора, киевлянина по рождению Игоря ...
1034390
  Раскин Александр Петрович От рабочего до министра : О соц. труд. дисциплине. Беседы о кн. / Раскин Александр Петрович. – Москва : Книга, 1984. – 24с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 82)
1034391
  Алексеева Л.Я. От рабочих кружков к народным коллективам / Л.Я. Алексеева. – Москва, 1973. – 180 с.
1034392
   От радиобиологического эксперимента к человеку. – Москва : Атомиздат, 1976. – 280с.
1034393
  Кырля Й. От радости пою : стихи / Йыван Кырля; пер. с марий. П.Железнова. – Москва : Советская Россия, 1968. – 70 с.
1034394
  Вагурин В.А. От развала СССР - к рентокапитализации : почему все рухнуло и что построено / В.А. Вагурин. – Луганск, 2001. – 308с.
1034395
  Коваль С. От развлечения к знаниям / С. Коваль. – Варшава. – 539 с.
1034396
  Щедровицкий П.Г. От разделения труда к разделению деятельности / П.Г. Щедровицкий, Ю.В. Кузнецов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 6. – С. 49-64. – ISSN 0235-1188
1034397
  Старцев В.И. От Разлива до Смольного / В.И. Старцев. – М, 1977. – 183с.
1034398
  Зыкова Г.В. От разовых консультаций к длительному диалогу : Из опыта сотрудничества // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 11 (125). – С. 32 - 35. – ISSN 1727-4893
1034399
  Булатов Г.А. От ракеты до реактивного самолета. / Г.А. Булатов. – Нальчик, 1949. – 32с.
1034400
  Гильзин К.А. От ракеты дол космического корабля / К.А. Гильзин. – 2-е перераб. изд. – М., 1954. – 112с.
1034401
  Габуния Е.Д. От расплаты не уйти / Е.Д. Габуния. – Кишинев, 1973. – 128с.
1034402
  Саламаха-Малафий От рассвета до заката : роман про любовь / Саламаха-Малафий Л.И. – Киев : Лира-К, 2017. – 127, [1] с. – ISBN 978-617-7507-35-1
1034403
  Зубавин Б.М. От рассвета до полудня / Б.М. Зубавин. – М, 1967. – 150с.
1034404
  Зубавин Б.М. От рассвета до полудня / Б.М. Зубавин. – М, 1975. – 518с.
1034405
  Вольф М.Н. От рациональности раннегреческой философии к стоическому рационализму / М.Н. Вольф, В.П. Горан // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 34-41. – ISSN 0042-8744
1034406
  Ягодовская А.Т. От реальности к образу. / А.Т. Ягодовская. – М., 1985. – 183с.
1034407
  Тюменев А.И. От революции к революции. / А.И. Тюменев. – Л, 1925. – 284с.
1034408
  Щнюков Е.Ф. От редактора // Тектонофациальный анализ и проблемы геодинамики : [памяти Е.И. Паталахи] / М.М. Буслов, И.Ф. Гертнер, О.Б. Гинтов, В.В. Гончар, В.С. [и др. ] Горяева. – Киев : ОМГОР, 2008. – С. 5-6. – ISBN 978-966-02-5026-0


  Статья редактора посвящена памяти Е.И. Паталахи - члена-корреспондент НАН Украины, акадмика АН Республики Казахстан, доктора геолого-минералогических наук, профессора, лауреата Государственных премий СССР и Украины, лидера в тектонике и основателя ...
1034409
   От редколегии // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14


  О симпозиуме по логике научного исследования и семинаре логиков в 1962 г. в КДУ, на базе философского ф-та.
1034410
  Крылов К.Е. От реконкисты к конкисте - предпосылки создания Испанской колониальной империи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 137-141. – (История ; вып. 1). – ISSN 1812-9323
1034411
   От религии к атеизму : Системат. указ. книжн. и журнальн. лит-ры по вопросам религии и ее критики с 1917-1924 гг. – Москва : Атеист, 1926. – 114с.
1034412
  Рорти Р. От религии через философию к литературе: путь западных интеллектуалов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.30-42. – ISSN 0042-8744
1034413
  Митин А.Н. От религиозных иллюзий - к атеизму / А.Н. Митин, В.Д. Дорошин. – М., 1984. – 95с.
1034414
  Волкова О. От ремесла к институту: эволюция бухгалтерского учета в Италии от Средневековья до Нового времени // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 11. – С. 135-152. – ISSN 0042-8736
1034415
  Наппельбаум М.С. От ремесла к искусству / М.С. Наппельбаум. – Москва, 1972. – 191 с.
1034416
  Конон В.М. От Ренессанса к классицизму: (Становление эстет. мысли Белорусси в XVII - XVIII вв.) / В.М. Конон. – Минск, 1978. – 158с.
1034417
  Резникович М.Ю. От репетиции к репетиции / М.Ю. Резникович. – Киев : Абрис, 1996. – 344 с. – ISBN 5-86928-041-5
1034418
  Бернштейн Н.А. От рефлекса к модели будущего // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 2. – С.94-98. – ISSN 0042-8841
1034419
  Федосеев П.Н. От речных барж до морских судов / П.Н. Федосеев. – Волгоград, 1967. – 142с.
1034420
  Маленков А.Ф. От риги до Берлина / А.Ф. Маленков. – Рига, 1985. – 221с.
1034421
  Шмаринов А.Д. От Рима до Флоренции / А.Д. Шмаринов. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 88 с.
1034422
  Иванцов В.П. От рисунка до азбуки / В.П. Иванцов. – Ростов -на-Дону, 1957. – 36с.
1034423
  Ромодин Б.К. От Ровно до Праги / Б.К. Ромодин. – Вологда, 1974. – 85с.
1034424
  Александрович С.Х. От родной земли : повесть о дет. и юнош. годах Я. Коласа : для сред. возраста / С.Х. Александрович ; авториз. пер. с белорус. В. Машкола : ил.: Г. Скоморохов. – Минск : Беларусь, 1966. – 310 с. : ил.
1034425
  Фурника В.П. От рождения до погребального костра / В.П. Фурника. – М, 1985. – 200с.
1034426
  Грибанова Т. От Рождества до Покрова : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 94-112. – ISSN 0027-8238
1034427
  Савинцев Федор От розетки до розетки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 1 (178), январь. – С. 146-149 : фото. – ISSN 1029-5828
1034428
  Наркирьер Ф.С. От Роллана до Моруа : Этюды о фр. писателях / Ф.С. Наркирьер. – Москва, 1990. – 379 с.
1034429
  Соколов А.Н. От романтизма к реализму : из курса лекций по истории русской литературы XIX века / А.Н. Соколов. – Москва : Изд-во Московского университета, 1957. – 233с.
1034430
   От романтизма к реализму. – Л : Наука, 1978. – 320 с.
1034431
  Плотников Н.С. От романтической герменевтики к феноменологии языка : Фридрих Шлейермахер - Павел Флоренский - Густав Шпет // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.107-113. – ISSN 0042-8744
1034432
  Бутовский Я.Л. От романтической фотографии к поэтическому кино // Кинооператор Вячеслав Горданов. – Ленинград, 1973. – 353с.
1034433
  Рыдник В.И. От ромашки до антимира. / В.И. Рыдник. – Москва : Детская литература, 1971. – 160с.
1034434
  Мамут Л.С. От России конституционно-монархической к России демократически-республиканской // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 11. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается суть конституционных преобразований, вызванных февральской революцией 1917 г. в России.
1034435
  Ланда Р.Г. От руин Карфагена до вершин Атласа / Р.Г. Ланда. – М., 1991. – 161с.
1034436
  Анисимов Г.А. От рук художества своего : о А.М. Матвееве : повесть / Г.А. Анисимов ; худож. Б.И. Жутовский. – Москва : Советский писатель, 1982. – 303 с. : ил.
1034437
  Анисимов Г.А. От рук художества своего : о рос. художниках : роман / Анисимов Г.А. ; ил. Б. Кочейшвили. – Москва : Советский писатель, 1987. – 407, [1] с. : ил.
1034438
  Западов А.В. От рукописи к печатной странице / А.В. Западов. – М, 1978. – 304с.
1034439
  Карху Э.Г. От рун - к роману: статьи о карел.-фин. фольклоре, "Калевале", фин. лит. / Э.Г. Карху. – Петрозаводск, 1978. – 334с.
1034440
  Гумилев Л.Н. От Руси до России : Очерки этнической истории / Л.Н. Гумилев. – Санкт-Петербург : Юна, 1992. – 272 с. – ISBN 5-86720-002-7
1034441
  Гумилев Л.Н. От Руси до России / Л.Н. Гумилев. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2006. – 560с. : илл. – ISBN 978-5-17-038122-7
1034442
  Федотова Р.Д. От ручного труда к машинной индустрии. / Р.Д. Федотова. – Кишинев, 1956. – 100с.
1034443
  Лобода В.Н. От рядового с берега Ловати. / В.Н. Лобода. – Москва, 1966. – 95с.
1034444
  Гайда Ф. От Рязани и Москвы до Закарпатья // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 1. – С. 82-85. – ISSN 0235-7089


  Происхождение и употребление слова "украинцы".
1034445
  Чекмарев В. От С.Н. Булгакова до Дж. Бьюкенена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується позиція, згідно з якою роль в процесі розуміння світу політекономічного (наукового) і релігійного підходів визначається різноманітністю способів взаємодії науки і релігії. В статье обосновывается позиция, согласно которой роль ...
1034446
  Скворцов Н.Н. От самоокупаемости к самофинансированию / Н.Н. Скворцов. – К., 1988. – 101с.
1034447
  Рыбина Елена От сватовства до свадьбы. Свидетельства берестяных грамот // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 65-67. – ISSN 0235-7089
1034448
  Ковалевич Г.Е. От света и до света / Г.Е. Ковалевич. – М, 1984. – 336с.
1034449
  Перцов В.О. От свидетеля счастливого / В.О. Перцов. – М, 1977. – 417с.
1034450
  Бутенко Р.Г. От свободноживущей клетки-к растению / Р.Г. Бутенко. – Москва : Колос, 1971. – 95с.
1034451
  Муслимов С.Ш. От свободомыслия к научному атеизму: процесс секуляризации и атеизации общественного сознания народов Северного Кавказа / С.Ш. Муслимов. – Ростов-на-Дону, 1987. – 176с.
1034452
  Смирнов И.А. От своего имени / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1980. – 271с.
1034453
  Побережский Федор От святого до смешного... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 74-75 : фото, рис.
1034454
  Брыль Я. От сева до жатвы / Янка Брыль ;. – Москва, 1988. – 542 с.
1034455
  Савицкий П.Ф. От семи до семидесяти. / П.Ф. Савицкий. – К., 1973. – 128с.
1034456
  Сивохина Т.А. От семи до семнадцати / Т.А. Сивохина. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 88 с.
1034457
  Калинин Н.Е. От сентября до сентября / Н.Е. Калинин. – М. : Современник, 1975. – 206 с.
1034458
  Диас-Плаха От Сервантеса до наших дней / Диас-Плаха. – М., 1981. – 328с.
1034459
  Дариенко П. От сердца до звезды : стихи / Петря Дариенко; ;авториз. пер. с молд. С.Смирнова. – Москва : Правда, 1970. – 31 с.
1034460
  Карпеко В.К. От сердца к сердцу / В.К. Карпеко. – К., 1956. – 151с.
1034461
  Иванов В.Ф. От сердца к сердцу / В.Ф. Иванов. – Красноярск, 1959. – 96с.
1034462
  Бодренков А.М. От сердца к сердцу / А.М. Бодренков. – Смоленск : Книжное издательство, 1961. – 68 с.
1034463
  Шогенцуков А. От сердца к сердцу : стихи / А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Советская Россия, 1962. – 147 с.
1034464
  Сазонов М.Л. От сердца к сердцу / М.Л. Сазонов. – Ленинград, 1965. – 110 с.
1034465
   От сердца к сердцу. – М, 1966. – 112 с.
1034466
  Хренков Д.Т. От сердца к сердцу / Д.Т. Хренков. – Л : Советский писатель, 1979. – 225 с.
1034467
  Хренков Д.Т. От сердца к сердцу / Д.Т. Хренков. – Л : Советский писатель, 1982. – 255 с.
1034468
   От сердца к сердцу. – Москва, 1983. – 255 с.
1034469
  Руднева Е.Г. От сердца к сердцу : Нравственный пафос художественной литературы / Е.Г. Руднева. – Москва, 1984. – 64 с.
1034470
  Ваницкий А.Н. От сердца к сердцу / А.Н. Ваницкий. – Минск, 1988. – 70с.
1034471
  Рерих Е.И. От сердца к сердцу / Е.И. Рерих. – Барнаул, 1991. – 207с.
1034472
   От сердца к сердцу : стихи четырех венгерских поэтов. – Москва : Художественная литература, 1991. – 350 с.
1034473
   От сердца к сердцу мост. – Москва, 1974. – 112 с.
1034474
  Кулемин В.Л. От сердца к сердцу. / В.Л. Кулемин. – М., 1956. – 95с.
1034475
  Соснов А. От серфинга к дайвингу. Россиянам помогут заглянуть в глубины научного знания // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 ноября (№ 44). – С. 10-11


  В Санкт-Петербургском пресс-центре ИТАР-ТАСС собрались политики, деятели культуры, науки, образования, чтобы обсудить пути возрождения просветительства в России как проблему национального масштаба.
1034476
   От Си к С++. – Москва : Финансы и статистика, 1993. – 272с. – ISBN 5-279-01096-0
1034477
  Рассохин Д. От Си к Си++ / Д. Рассохин. – Москва : ЭДЭЛЬ, 1993. – 128с.
1034478
   От сильных библиотек к активным действиям? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 8, октябрь. – С. 28-35. – ISSN 1726-6726


  Мероприятия 81-й Генеральной конференции и ассамблеи Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), 15-21 августа в Кейптауне (ЮАР). Название форума "Динамичные библиотеки: доступ, развитие и трансформации". "Призыв к действию" ...
1034479
  Вагнер Г.К. От символа к реальности / Г.К. Вагнер. – Москва, 1980. – 266с.
1034480
  Бродский Н.Л. От символизма до "октября" / Н.Л. Бродский, Н.П. Сидоров. – М, 1924. – 303с.
1034481
  Беляева Н.В. От символизма к авангарду: поэтика романа А.Д. Скалдина "Странствия и приключения Никодима Старшего" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2007. – Вып. 11. – С. 130-144. – ISBN 966-8571-23-1
1034482
   От Симферополя до Ялты. – Симферополь, 1959. – 8с.
1034483
  Ошеверов Г.М. От Сингапура до Монреаля / Г.М. Ошеверов. – Москва, 1968. – 335 с.
1034484
  Дулип П.Г. От системно-космических императивов к мировоззренческому плюрализму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 49-56
1034485
  Белобрагин В.Я. От системы управления качеством продукции к системе управления предприятием / В.Я. Белобрагин, В.П. Горбунов, Л.М. Эдмин. – Москва : Знание, 1981. – 48 с. – Библиогр.: с. 46-47. – (Метод. материал в помощь лектору / Моск. обл. орг. о-ва "Знание", Науч.-метод. совет по пропаг. эконом. знаний)
1034486
  Проскурівна Марія От сіна до соломи : Лєгендарне оповідання. – Київ : Відродження, 1913. – 31 с. – Конволют. Переплетено з: Уляся / Марія Проскурівна. Киъв, 1913 (124.с.)
1034487
  Сарычева З.А. От сказок до великих открытий / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2011. – 156, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 154-156. – ISBN 978-966-8384-01-1
1034488
  Бонгард-Левин От Скифии до Индии : Древние арии : мифы и история / Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский. – 2-е изд., испр., и доп. – Москва : Мысль, 1983. – 206 с. : ил. – Библиогр.: с. 203-206
1034489
  Бонгард-Левин От Скифии до Индии. Загадки истории древних ариев : загадки истории древних ариев / Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский. – Москва : Мысль, 1974. – 125 с. : ил. – Библиогр.: с. 123-124
1034490
  Дитмар А.Б. От Скифии до Элефантины : Жизнь и путешествия Геродота / А.Б. Дитмар. – Москва, 1961. – 87 с.
1034491
  Герман Ю.В. От слайдов - к слайдофильму / Ю.В. Герман. – Москва, 1989. – 127с.
1034492
  Ларин А.М. От следственной версии к истине / А.М. Ларин. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 198 с.
1034493
  Ленобль Г.М. От слова-к образу / Г.М. Ленобль. – Москва, 1961. – 169с.
1034494
  Тарланов З.К. От слова - к образу / З.К. Тарланов. – Петрозаводск, 1988. – 136с.
1034495
  Пустовойт П.Г. От слова к образу / П.Г. Пустовойт. – К., 1974. – 189с.
1034496
  Гудкова А.С. От сложного к простому / А.С. Гудкова. – М, 1983. – 320с.
1034497
  Кризи Дж. От смерти не убежишь;Двойная ставка на смерть / Дж. Кризи; Пер.с англ.М.Виталь,А.Репко,Н.Рудницкой. – Москва : Канон, 1997. – 431с. – ISBN 5-88378-208-9
1034498
  Петрищев А.Б. От смуты до смуты / А.Б. Петрищев. – Санкт-Петербург : Набег [и др.], 1907. – 123 с. – Экз. деф., отсутсвт. в перелете с. 99-122
1034499
  Джакупов С.М. От смысловой теории мышления к концепции совместно-диалогической познавательной деятельности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 2. – С.46-55. – ISSN 0042-8841
1034500
  Бытовой С.М. От снега до снега / С.М. Бытовой. – Л, 1972. – 285с.
1034501
  Бытовой С.М. От снега до снега / С.М. Бытовой. – Л, 1974. – 327с.
1034502
  Кіплінг Р. От собі сторійки : З трьома образцями / Рудиярд Кіплінг ; Переклав Вас. Ткачкевич. – Коломия : Галицька Накладня Я. Оренштайна. [Друк. А.В. Кисїлевського і Ски], 1910. – 95 с. : іл. – Hа обкл. після назви: З тpома (!)ілюстpациями ; Рік вид. встановлено за жуpн.: Літ.-Hаук. Вістник, 1910, т. 50, кн. 8. – (Загальна бібліотека ; № 35/36)


  Зміст: Кіт Мурко, що заодно самотріть гуляв; Рак, що з морем грав ся; Спів-переспів за старого чоловічка Кангура; Як списано першого листа; Про метелика, що ніжкою тупав; Сторійка за Мугамада Діна; Сьміюча криниця.
1034503
  Друзенко А.И. От собкора в Варшаве. / А.И. Друзенко. – М, 1983. – 175с.
1034504
  Мгеладзе Д.С. От собственных имен к нарицательным / Д.С. Мгеладзе, Н.П. Колесников. – Тбилиси, 1970. – 195с.
1034505
  Введенская Л.А. От собственных имен к нарицательным / Л.А. Введенская, Н.П. Колесников. – Москва, 1981. – 144с.
1034506
  Введенская Л.А. От собственных имен к нарицательным / Л.А. Введенская, Н.П. Колесников. – Москва, 1989. – 143с.
1034507
   От Совета Курского Знаменско-Богородичного Миссионерско-Просветительного Братства. : К сведению и руководству иконописцев. – Курск : Электрическая тип.Епархиального Ведомства, 1911. – 9 с. : ил.
1034508
  Златопольский Д.Л. От Советов 1905 года к Советам общенародного государства / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1980. – 142с.
1034509
   От советского Информбюро. – Москва
Ч. 1. – 1982. – 320 с.
1034510
   От советского Информбюро. – Москва
Ч. 2. – 1982. – 478 с.
1034511
  Аширова Н.А. От совпадения позиций к приоритетному партнерству // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 10 (651). – С. 8-12. – ISSN 0321-5075


  Москва пришла к выводу, что сближение с КНР соответствует интересам Российской Федерации.
1034512
  Гусев К.В. От соглашательства к контрреволюции / К.В. Гусев, Х.А. Ерицян. – М, 1968. – 448с.
1034513
  Крюченкин В.Д. От содата до генерала / В.Д. Крюченкин. – М., 1958. – 104с.
1034514
  Киселев А.П. От содержания к форме / А.П. Киселев. – М., 1974. – 48с.
1034515
  Лаврентьев В.М. От Сократа и Платона в будущее: две ремарки о философии образования // Философия и социальная теория : сборник научых трудов / Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Философский фак., Каф. философии гуманитарных ф-тов. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С. 400-413. – ISBN 5-93999-207-2 (978-5-93999-207-7)
1034516
  Душенькин В.В. От солдата до маршала / В.В. Душенькин. – М, 1960. – 133с.
1034517
  Ясайтис А.А. От солнечного луча до нашего сознания / А.А. Ясайтис. – Москва : Знание, 1979. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Биология, №12, 1979 г.)
1034518
  Милосердов С.С. От солнца до ромашки / С.С. Милосердов. – Воронеж, 1971. – 80с.
1034519
  Школенко Ю.А. От сотворения до наших дней / Ю.А. Школенко. – М, 1989. – 63с.
1034520
  Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г.Н. Бояджиев. – Москва : Просвещение, 1969. – 352 с.
1034521
  Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г.Н. Бояджиев. – 2-е изд. – М., 1981. – 336с.
1034522
  Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г.Н. Бояджиев. – 3-е изд., испр. – М., 1988. – 348с.
1034523
  Водопьянов М.В. От сохи к самолету / М.В. Водопьянов. – Москва : Молодая гвардия, 1937. – 251с.
1034524
  Ляпин А. От социализма к коммунизму / А. Ляпин. – 2-е, дополненное. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 69, [3] с.
1034525
  Леонтьев Л.А. От социализма к коммунизму / Л.А. Леонтьев. – М, 1959. – 64с.
1034526
   От социализма к коммунизму. – Москва : Издательство АН СССР, 1962. – 750 с.
1034527
   От социализма к коммунизму. – М, 1963. – 440с.
1034528
  Юдин П.Ф. От социализма к коммунизму. / П.Ф. Юдин. – М, 1962. – 135с.
1034529
   От социализма к коммунинзму. – М, 1962. – 750с.
1034530
  Пучков И.С. От социалистической государственности к коммунистическому общественному самоуправлени / И.С. Пучков, В.П. Поспехов. – М., 1974. – 40с.
1034531
  Полтерович В.М. От социального либерализма к философии сотрудничества // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-64. – ISSN 0869-0499


  Показано, что эволюция современных развитых обществ ведет к уменьшению значимости как централизованного управления, так и экономической и политической конкуренции; при этом возрастает роль механизмов сотрудничества. Данный процесс поддерживается ...
1034532
  Великая Н.М. От социальной утопии к социальному государству / Н.М. Великая, Б.П. Гуселетов // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 36-46. – ISSN 0132-1625
1034533
  Кутейников А.Е. От социологии международных отношений к социологии мировой политики // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 12 (356). – С. 57-64. – ISSN 0132-1625
1034534
  Тихонов А.В. От социологии менеджмента к социологии управления // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 40-45. – ISSN 0132-1625
1034535
  Мельников А.С. От Сочи до Красной Поляны / А.С. Мельников, В.И. Михайловский. – Москва : Профиздат, 1955. – 128с.
1034536
  Христофоров И.А. От Сперанского до Столыпина: крестьянская реформа и проблема землеустройства // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 27-43. – ISSN 0869-5687
1034537
   От Средневековья к Новому времени. – М, 1984. – 440с.
1034538
  Данилова И.Е. От Средних веков к Возрождению : сложение художественной системы картины кватроченто / Данилова И.Е. – Москва : Искусство, 1975. – 127 с.
1034539
  Боффа Дж. От СССР к России : История неоконченного кризиса. 1964-1994 / Дж. Боффа; Пер. с итал. Л.Я. Хаустовой. – Москва : Международные отношения, 1996. – 320с. – ISBN 5713308952, 8842046086
1034540
  Кауль Т.Н. От Сталина до Горбачева и далее. / Т.Н. Кауль. – Москва : Прогресс, 1991. – 224с. – ISBN 5-01-003509-X
1034541
   От Сталинграда до Берлина. – Москва, 1960. – 267с.
1034542
   От Сталинграда до Берлина. – М, 1975. – 342с.
1034543
  Чуйков В.И. От Сталинграда до Берлина / В.И. Чуйков. – Москва, 1980. – 672 с.
1034544
  Гецадзе А. От станции до станции : повести ирассказы / А. Гецадзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1983. – 328 с.
1034545
   От старого порядка к революции. К 200-летию Великой Французской революции : Межвуз. сборник. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1988. – 175 [ 1 ]с.
1034546
  Кузнецов Д. От старой к новой Москве / Д. Кузнецов. – М-Л., 1931. – 56с.
1034547
  Подолец О. От старост к национальным комитетам // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 206-219. – ISSN 2218-0567


  Развитие местного самоуправления в Словакии в XX в.
1034548
  Фоменко Я.М. От стен Кремля / Я.М. Фоменко. – Москва, 1957. – 243с.
1034549
  Кузнецов В.С. От стен Новой столицы до Великой стены / В.С. Кузнецов. – Новосибирск, 1987. – 175с.
1034550
  Тихомирова Ирина Ивановна От Степки-Растрепки до Вольтера и Гюго : Что и как читали дети сто лет назад // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 11-14. – ISSN 1727-4893


  Книги, которые читали дети и подростки сто лет назад, разняться по качеству, но их объединяет одно: они не забылись и остались в благодарной памяти читателей на всю жизнь.
1034551
  Тихомирова Ирина Ивановна От Степки-Растрепки до Вольтера и Гюго : Что и как читали дети сто лет назад // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 11-14. – ISSN 1727-4893


  Книги, которые читали дети и подростки сто лет назад, разняться по качеству, но их объединяет одно: они не забылись и остались в благодарной памяти читателей на всю жизнь.
1034552
  Тихонова Е.В. От столицы до столицы - лица, лица, лица... // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (139). – С. 3-6. – ISSN 1727-4893
1034553
  Мокин В.В. От Стохода до Крима. / В.В. Мокин. – Симферополь, 1960. – 64 с.
1034554
  Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней : Эволюция географических представлений и идей / Н.К. Мукитанов. – Москва : Мысль, 1985. – 233с.
1034555
  Харченко К.В. От стратегии развития города к жизненной стратегии человека // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.139-145. – ISSN 0236-2007
1034556
  Гравина А.Д. От страха к гордости / А.Д. Гравина. – М, 1962. – 256с.
1034557
  Савельев Владимир От стресса избавит ...лошадь. По коням : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 69 : Фото
1034558
  Кучук Е.А. От стресса к резилиенсу // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 1. – C. 72-76
1034559
  Западов А.В. От структуры к печатной странице / А.В. Западов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1982. – 304с.
1034560
  Гершкович А.А. От структуры к синтезу белка / А.А. Гершкович. – Киев : Наукова думка, 1989. – 192 с. : ил. – ISBN 5-12-001111-X
1034561
  Шихматов Л.М. От студии к театру / Л.М. Шихматов. – М, 1970. – 202с.
1034562
  Омельченко Е.Л. От субкультур - к солидарностям и назад к субкультурам? Споры о терминах и этнография молодежной социальности // Этнографическое обозрение / Росс. акад. наук ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 3-8. – ISSN 0869-5415
1034563
  Косилова Е.В. От суггестии к сознанию // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 15-26. – ISSN 0042-8744
1034564
  Шахнович М.И. От суеверий к науке / М.И. Шахнович. – Ленинград : Молодая гвардия, 1948. – 380 с.
1034565
  Астахов Г. От султана к демократической Турции : очерки из истории кемализма / Астахов Г. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1926. – VIII, 152 с. : портр.
1034566
  Рауд М.А. От сумерек до рассвета : раман / М.А. Рауд. – Таллинн : Ээсти раамат, 1990. – 190 с.
1034567
  Бережков В.М. От Сунгари до тропика Рака / В.М. Бережков. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 152 с.
1034568
  Арин О.А. От Сунь Цзы до Джозефа Ная // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 5 (670). – С. 55-61. – ISSN 0321-5075


  Китай осмысливает теории международных отношений.
1034569
  Пригожин И. От существующего к возникающему : время и сложность в физических науках / И. Пригожин; пер. с анг. Ю.А. Данилова; под ред. Ю.Л. Климонтовича. – Москва : Наука, 1985. – 327 с.
1034570
  Шюрэ Э. От Сфинкса до Христа: история оккультизма : история оккультизма / Эдуард Шюрэ ; [пер. с англ. Н.Г. Семеновой ; Исслед. центр духов.-мист. культуры]. – Москва : Издательство Духовной Литературы : Сфера, 2000. – 440, [6] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Библиотека теософа"). – ISBN 5-93975-002-8
1034571
  Клокова Л. От счастья и славы дряхлеют сердца... // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2010. – Вып. декабрь. – С. 90-95


  Життя поета Миколи Гумільова
1034572
  Щербаков П. От счастья не уходят / П. Щербаков. – Москва, 1952. – 16с.
1034573
  Афруз Д. От счастья никто не умирал : водевиль в двух действ. 4-х картинах / Афруз Д. ; пер. с азерб. В. Тучкова. – Москва : Искусство, 1982. – 56 с. : портр. – (Сегодня на сцене)
1034574
  Курашов А.А. От счетчика к анализатору / А.А. Курашов, Н.Д. Федоров. – Москва : Госатомиздат, 1963. – 148 с.
1034575
   От съезда к съезду. – М, 1961. – 116с.
1034576
   От съезда к съезду. – М, 1961. – 48с.
1034577
   От съезда к съезду. – Махачкала, 1963. – 60с.
1034578
   От съезда к съезду. – Тюмень, 1963. – 56с.
1034579
   От съезда к съезду. – Махачкала, 1964. – 52с.
1034580
   От съезда к съезду. – Махачкала, 1964. – 52с.
1034581
   От съезда к съезду. – Москва, 1966. – 57 с.
1034582
   От съезда к съезду. – Махачкала, 1969. – 44 с.
1034583
   От съезда к съезду. – Москва, 1971. – 22 с.
1034584
   От съезда к съезду. – Москва, 1976. – 12с.
1034585
   От съезда к съезду. – Москва, 1976. – 12с.
1034586
   От съезда к съезду. – Москва, 1980. – 314с.
1034587
  Байчинский К. От съезда к съезду / К. Байчинский. – София, 1986. – 80с.
1034588
   От съезда к съезду (май 1925 г. - апрель 1927 г.) : Материалы к отчету правительства на IV съезде Соиетов Союза ССР. – Москва : ЦИК и СНК СССР, 1927. – 120 с.
1034589
  Чередниченко К.К. От съезда к съезду. / К.К. Чередниченко. – Волгоград, 1961. – 84с.
1034590
  Мясников В.А. От съезда к съезду. Народное образование: итоги и перспективы / В.А. Мясников, Н.А. Хроменков. – Москва : Педагогика, 1981. – 167 с.
1034591
  Мясников В.А. От съезда к съезду. Общеобразовательная школа: итоги и перспективы / В.А. Мясников, Н.А. Хроменков. – Москва : Педагогика, 1985. – 191 с.
1034592
  Кіплінг Р. От так казки / Р. Кіплінг. – 2-е вид. – Львів -К., 1925. – с.
1034593
  Симонова Л. От так модуль, от так сучий син ! Що рахує Модуль оціночної вартості нерухомості, і які результати цих "рахувалок" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 9


  "Завдяки ЗМІ багато хто вже добре знає, до чого призвели зміни правил реєстрації угод з нерухомістю, зокрема оцінювання для оподаткування при транзакціях. Але ще мало хто усвідомлює, що ця створена депутатами схема "чесного відбирання грошей у ...
1034594
  Соколовська Ж. От такий він - сам Різ-у-ун! // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 125-127


  В. Різун.
1034595
  Малышев Д.В. От Таможенного союза и Единого экономического пространства к Евразийскому союзу: основные направления интеграции на территории СНГ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 74-94. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
1034596
  Волков К.А. От текста к произведению: роман В. Набокова "Истинная жизнь Себастьяна Найта" и его интерпретации // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 26-37. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 5). – ISSN 0321-1711
1034597
  Суворова В. От теории – к практике: компетентность, креативность, коммуникабельность / Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2010. – № 4. – С. 12-15
1034598
  Скалкова Я. От теории к практике обучения в средней общеобразовательной школе. / Я. Скалкова. – М., 1983. – 89с.
1034599
  Загайтов И.Б. От теории ренты - к преодолению негативных явлений в экономике / И.Б. Загайтов. – Воронеж, 1987. – 245с.
1034600
  Розин В.М. От теории этноса к концепциям "этничности-идентичности" и обратно ? // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.68-77
1034601
  Дубинин А.Д. От Терека до Эльбы / А.Д. Дубинин. – М, 1985. – 144с.
1034602
  Столяров Ю.Н. От термина "документированная информация" пора отказаться // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2013. – № 11. – С. 81-87. – ISSN 0130-9765


  Разъяснены причины, по которым не может быть принята "теория документирования", предложенная Н.Б. Зиновьевой. (Отклик на ст.: Зиновьева Н.Б. Документ или документированная информация? // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 5. – С. 113–120.)
1034603
  Артемьев А.И. От терпимости - к гонениям, от веронетерпимости - к антикультизму // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 55-59


  В статье анализируется влияние веронетерпимости и антикультизма на религиозную ситуацию общества в целом и казахстанского в частности. На историческом фоне рассматривается взаимоотношение власти и религии: от гонений - к веротерпимости и толерантности, ...
1034604
  Ханжин В.В. От тех далеких огней. / В.В. Ханжин. – М., 1972. – 136с.
1034605
  Зубков Б.В. От техники безопасности - к безопасной технике / Б.В. Зубков. – М, 1979. – 64с.
1034606
  Жарский А.П. От Тифлиса до Эрзерума / А.П. Жарский, Э.Л. Коршунов, Д.В. Литвиненко // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 4 (636). – С. 59-66. – ISSN 0321-0626


  Кавказский военно-походной телеграфный парк в Русско-турецкой войне (1877-1878 гг.).
1034607
   От Тихого Дона до Высоких Карпат. – Львов, 1979. – 80с.
1034608
  Квітка-Основ"яненко От тоби и скарб [От тобі і скарб] : Повисть Грыцька Основьяненка // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 32 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
1034609
  Квітка Григорій (Основ"яненко) От тобі і скарб. Т. 2


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1034610
  Бунчук М.Ф. От Токио до Мехико / М.Ф. Бунчук. – Киев, 1968. – 43с.
1034611
  Петров А.В. От торжественной оды к историософской поэме (историзация одической топики в "Ермаке" М.М. Дмитреева) // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 58-67. – ISSN 1562-1391
1034612
  Возовикова Т От точки к многоточию. Вузы СНГ входят во вкус сетевого общения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  "Образовательные ресурсы для инженеров стран Содружества”. Придуманный коллективом Института современных образовательных технологий МГТУ им. Н.Э.Баумана проект при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников ...
1034613
  Криворученко В.К. От традиции к новаторству. Автореферат диссертации: каким ему быть? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 13-21. – Бібліогр.: с. 13. – ISSN 0321-0383
1034614
  Широкова Т.Н. От традиции предшественников - к опыту современности : [к 70-летию библиотеки Новосибирского государственного педагогического университета] // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 28. – С. 63-68
1034615
  Цой Ю. От традиций к инновациям // Сегодня. – Киев, 2013. – 1 октября (№ 215). – С. 13


  В 2014 году Национальный университет пищевых технологий - будет отмечать свое 130-летие.
1034616
  Лоза Л. От традиционных к автоматизированным библиотечным технологиям обслуживания читателей // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 2 (24). – С. 6-8. – ISSN 1811-377X
1034617
  Розин В.М. От трансцендентального субъекта к личности (философские предпосылки самости) // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 54-64
1034618
  Репина Т.А. От трех до семи / Т.А. Репина. – М., 1965. – 96с.
1034619
  Серова О.В. От Тройственного союза к Антанте / О.В. Серова. – Москва, 1983. – 304с.
1034620
  Коган Л.Н. От труда социалистического к труду коммунистическому. : Автореф... Доктора филос.наук: / Коган Л.Н.; Ин-т.филос.АН СССР. – Свердловск, 1962. – 36л.
1034621
  Полякова Н.Л. От трудового общества к информационному: западная социология об изменении социальной роли труда / Н.Л. Полякова. – Москва, 1990. – 130с.
1034622
  Орлов А. От трудовой теории стоимости Маркса новой экономической концепции, или о природной основе законов экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 3/4. – C. 101-116. – ISSN 0207-3676
1034623
  Яковлев А.Н. От Трумэна до Рейгана : доктрина и реальности ядерного века / А.Н. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 400 с.
1034624
  Яковлев А.Н. От Трумэна до Рейгана / А.Н. Яковлев. – 2-е, доп. и дораб. – М., 1985. – 416с.
1034625
  Вендт А.В. От трусости до предательства... / А.В. Вендт. – Москва, 1964. – 160с.
1034626
  Уклеин В.Н. От Тулы до Поленова / В.Н. Уклеин. – Тула, 1981. – 120 с.
1034627
   От тюрем к воспитательным учреждениям : сборник статей. – Москва : Госиздат Советское законодательство, 1934. – 450, [2] с.
1034628
  Пугачев С. От тюрьмы не зарекайся : [роман] / Сергей Пугачев. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 395, [1] с. – Сер. осн. в 1998 г. – (Он сам себе "крыша" ) ( Русские разборки). – ISBN 5-04-002682-X
1034629
  Чернявский В. От У-2 до "Пуэбло" / В. Чернявский. – Москва, 1970. – 112с.
1034630
  Старцев А.И. От Уитмена до Хемингуэя / А.И. Старцев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1972. – 407с.
1034631
  Старцев А.И. От Уитмена до Хемингуэя / А. Старцев. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1981. – 375 с.
1034632
  Зарипов М.Х. От Ульяновска до Казани / М.Х. Зарипов. – Москва, 1976. – 151 с.
1034633
  Соколина Е.Д. От универсального завода - к специализированному / Е.Д. Соколина. – М, 1965. – 32с.
1034634
   От Урала до Енисея. – Томск, 1995. – 192с.
1034635
  Латыш И.К. От Урала до Карпат : Автобиографическая повесть геолога / И.К. Латыш. – Киев : Академпериодика, 2006. – 376с. : ил. – ISBN 966-360-051-9
1034636
  Добровольлская М.Г. От Урала до Карпат (Автобиографическая повесть геолога) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102. – ISSN 0367-4290
1034637
  Келлер Б.А. От Уральска к Индерским горам / Б.А. Келлер. – Москва-Л : Молодая гвардия, 1928. – 64с.
1034638
  Михайлов А.А. От устной поэзии - к литературе / А.А. Михайлов. – Архангельск, 1954. – 167 с.
1034639
  Амусин М. От утопии к атараксии // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 4, июль - август. – С. 224-255. – ISSN 0042-8795


  О творчестве братьев Стругацких
1034640
  Елисеева А.В. От утопии к её обломкам: роман О.М. Графа "Больвизер" и его экранизация Р.В. Фасбиндером // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 11-15. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
1034641
  Меринг Ф. От утопии к науке / Ф. Меринг. – Ростов-на-Дону, 1924. – 376с.
1034642
  Метелица Л.В. От утопии к науке. / Л.В. Метелица. – Москва, 1965. – 48с.
1034643
  Костин А.Ф. От утопии к науке: Из истории рев. мысли в России / А.Ф. Костин. – Москва, 1984. – 155с.
1034644
  Грицевский И.М. От учебника - к творческому замыслу урока / И.М. Грицевский, Грицевская Сусанна Эльяш Абеловна. – М, 1990. – 205с.
1034645
  Грицевский И.М. От учебника - к творческому замыслу урока : Кн. для учителя / И. М. Грицевский, С. Э. Грицевская. – Москва, 1990. – 205, [2] с.
1034646
  Антипина О.Н. От учебного задания - к научному исследованию (методика организации проектной работы студентов магистратуры) / О.Н. Антипина, А.А. Никифоров, Н.А. Миклашевская // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 103-121. – (Экономика ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
1034647
   От учебы к труду. – Москва, 1960. – 167 с.
1034648
  Фрыц М. От Уэльса до Варшавы и далее: стратегическая адаптация НАТО к возрождению России на восточном фланге Европы // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 4, Осень. – С. 51-74. – ISSN 1812-1101
1034649
  Гин М.М. От факта к образу и сюжету. О поэзии Н.А.Некрасова. / М.М. Гин. – М. : Советский писатель, 1971. – 303 с.
1034650
  Ландау Е. От фактов к обобщению / Е. Ландау. – Алма-Ата, 1966. – 143 с.
1034651
  Кальницкий Я.И. От Февралая к Октябрю / Я.И. Кальницкий. – Харьков, 1964. – 195 с.
1034652
  Ленин В.И. От февраля к Октябрю / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 277с.
1034653
   От Февраля к Октябрю. – Москва, 1957. – 432 с.
1034654
  Кашкаев Б.О. От Февраля к Октябрю / Б.О. Кашкаев. – Москва, 1972. – 365с.
1034655
  Ганецкий Я.С. От Февраля к Октябрю / Я.С. Ганецкий. – Москва : Политиздат, 1977. – 16 с.
1034656
  Кувшинов В.А. От Февраля к Октябрю / В.А. Кувшинов. – Москва, 1989. – 63 с.
1034657
   От февраля к октябрю ( В Москве) : Сборник статей, воспоминаний и документов. – Москва : Новая Москва
Вып.1. – 1923. – 394с.
1034658
   От Федеральных государственных образовательных стандартов к программам вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 8/9. – С. 3-11. – ISSN 0869-3617


  В материале приведены разъяснения разработчикам основных образовательных программ для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.
1034659
  Розенталь Л.В. От Федотова до Татлина : прогулки по Третьяковской галерее // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 85. – С. 124-135. – ISSN 0234-1395
1034660
  Клименкова Т.А. От феномена к структуре / Т.А. Клименкова. – М., 1991. – 85с.
1034661
  Яковлева Л.Е. От феноменологии Гуссерля к метафизическому реализму Х. Субири // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.153-155. – ISSN 0042-8744
1034662
  Бурчинова Л.С. От феодализма к капитализму / Л.С. Бурчинова, А.Н. Команджаев. – Элиста, 1989. – 135с.
1034663
  Джимбинов Б.О. От феодализма к социализму, минуя капиталистическую стадию развития : Автореф... канд. ист.наук: / Джимбинов Б. О.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. сов. общества. – М., 1961. – 19л.
1034664
  Пастушный С.А. От философии биологии к философии научного гуманизма // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 8. – С.113-126. – ISSN 0235-1188
1034665
  Полдников Д.Ю. От философии и права к философии права? (конфликт двух правовых школ ius commune XIII – XIV вв.). // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 44-46. – ISSN 1812-3805


  Статья содержит уточненную оценку значения философских идей для правовой доктрины французских и итальянских профессоров (комментаторов) средневекового римского права (ius commune) XIII–XIV вв. Изучение оригинальных трактатов средневековых правоведов ...
1034666
  Сахарова Т.А. От философии существования к структурализму / Т.А. Сахарова. – М., 1974. – 294с.
1034667
  Елеукенов Ш.Р. От фольклора до романа-эпопеи : (идейно-эстет. и жанровое своеобразие каз. романа) : монография / Ш.Р. Елеукенов. – Алма-Ата : Жазушы, 1987. – 349, [2] с.
1034668
  Базанов В.Г. От фольклора к народной книге / В.Г. Базанов. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 356 с.
1034669
  Базанов В.Г. От фольклора к народной книге / В.Г. Базанов. – 2-е изд. – Ленинград : Художественная литература, 1983. – 340, [2] с.
1034670
  Канюков В.Я. От фольклора к письменности. / В.Я. Канюков. – Чебоксары, 1971. – 128с.
1034671
   От фольклора к роману / Хитарова, М, , А.Г. Тимофеев. – М., 1980. – 64с.
1034672
  Самдан З.Б. От фольколора к литературе. / З.Б. Самдан. – Кызыл, 1987. – 78с.
1034673
  Макогоненко Г.П. От Фонвизина до Пушкина / Г.П. Макогоненко. – М, 1969. – 512 с.
1034674
   От фондирования к оптовой торговле. – М, 1990. – 200с.
1034675
  Антонов Г.В. От формальной логики к диалектике (вопросы теории суждения) : учеб. пособие для студ. вузов по спец."Проблемы диалект. логики" / Г.В. Антонов. – Москва : Высшая школа, 1971. – 176 с.
1034676
  Никифоров А.Л. От формальной логики к истории науки / А.Л. Никифоров. – М, 1983. – 177с.
1034677
  Васкес Абанто От формальных задач - к реальной работе врача в неотложной медицине / Васкес Абанто, Васкес Абанто, Арельяно Васкес // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 17-23. – ISSN 2224-0586
1034678
  Новинский В. От формулы Штайнмайера к украинской формуле мира. Как не упустить шанс на установление устойчивого мира на Донбассе и встать на путь общего примирения // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 24-30 октября (№ 41). – С. 7-8
1034679
  Безбородов Ю.М. От фортрана к PL/1 : основы яз. PL/1 / Ю.М. Безбородов. – Москва : Наука, 1984. – 208 с. – Библиогр.: с. 206. – (Библиотечка программиста)
1034680
  Руткевич А.М. От Фрейда к Хайдеггеру : Критич. очерк экзистенциального психоанализа / А.М. Руткевич. – Москва : Политиздат, 1985. – 175 с. – (Социальный прогресс и буржуазная философия)
1034681
  Китаев В.А. От фронды к охранительству : из истории рус. либер. мысли 50-60-х г. XIX в. / В.А. Китаев. – Москва : Мысль,, 1972. – 288 с.
1034682
   От Фрунзе до Эльбы. – Фрунзе, 1984. – 141 с.
1034683
  Малицкий Б.А. От фундаментальной науки к реальной практике инновационного развития экономики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 1 (67). – С. 3-12. – ISSN 0374-3896


  Очерчена роль фундаментальных исследований для инновационного развития экономики и их реальное состояние в Украине.
1034684
  Наумовец А.Г. От фундаментальных исследований к инновациям: опыт Великобритании // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2011. – Т. 7, № 2. – С. 54-64/. – ISSN 1815-2066
1034685
   От Хабаровска по всему свету. – Хабаровск, 1973. – 447 с.
1034686
  Симонов К.М. От Халхингола до Берлина / К.М. Симонов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1973. – 335с.
1034687
  Циркин Ю.Б. От Ханаана до Карфагена / Юлий Циркин. – Москва : АСТ ; Астрель, 2001. – 526, [2] с. – Указ. имен, геогр. и этнич. названий : с. 504-526. – Библиогр.: с. 466-503. – (Классическая мысль). – ISBN 5-17-005552-8; 5-271-01788-5


  Появившиеся в Средиземноморье в начале III тысячелетия до н. э. финикийцы сами себя называли ханаанеями, а страну свою - Ханааном, под этим же именем она упоминается в Ветхом Завете. Финикия так и не обрела политического единства, ее история - это ...
1034688
  Фомин В. От Ханжонкова до Голутвы, или Полный назад // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 125-134. – ISSN 0235-7089
1034689
  Ивин А. От Ханькоу к Шанхаю / А. Ивин. – М.-Л., 1927. – 139с.
1034690
  Фишелев М. От харьковской голубятни до ангарской ссылки / М. Фишелев. – М, 1932. – 171с.
1034691
   От Хельсенки до Белграда. – М, 1977. – 287с.
1034692
  Барабой В.А. От Хиросимы до Чернобыля : [о достижениях радиобиологии] / В.А. Барабой. – Киев : Наукова думка, 1991. – 122, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 124 (18 назв.). – (Сер. "Чернобыль")
1034693
  Григорьян Н.А. От хирургии к "Вопросам жизни".(К 200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова) // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 1. – С. 61-65. – ISSN 0869-5873
1034694
  Кузнецова И.А. От хогарта до Тернера / И.А. Кузнецова. – М., 1966. – 17с.
1034695
  Хисамутдинов Амир От Хоккайдо до Цусимы по Японии пешком. Русские в Стране восходящего солнца // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 42-45. – ISSN 0235-7089
1034696
  Хейлик Т. От холокоста к Холокосту // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 152-157. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
1034697
  Каждан А.П. От Христа к Константину / А.П. Каждан. – М, 1965. – 303с.
1034698
  Раппопорт С.Х. От художника к зрителю / С.Х. Раппопорт. – Москва, 1968. – 237с.
1034699
  Никитенко Н.Н. От Царьграда до Киева. Анна Порфирородная. Мудрый или Окаянный? : [ист.-документ. диптих] / Надежда Никитенко. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 323, [2] с., [8] л. фотоил. : ил., табл. – На обл. указ.: К 1025-летию крещения Руси. – ISBN 978-966-489-125-4


  Ця книга, написана відомим істориком-медієвістом, базується на широкому колі середньовічних джерел. Вона являє собою оригінальний історико-документальний диптих, в якому поєднуються роман і політичний детектив. Написана в яскравій, захопливій формі ...
1034700
  Терехин Э.С. От цветка до семени / Э.С. Терехин, Р.М. Федоров. – М., 1969. – 48с.
1034701
  Кириченко Л. От цезарей до фотоальбомов о столице // Сегодня. – Киев, 2018. – 19 июля (№ 126). – С. 9


  Уникальной можно назвать научную библиотеку им. Максимовича университета Шевченко. Она одна из самых крупных и самых старых вузовских библиотек страны. Основана в 1834 году. Тут хранится более 3,5 млн экземпляров книг, периодических изданий на 33 языках.
1034702
  Ром-Лебедев От цыганского хора к театру "Ромен" / Ром-Лебедев. – М., 1990. – 265с.
1034703
  Гласс М Л.М. От часов к хаосу: Ритмы жизни / М Л.М. Гласс. – Москва : Мир, 1991. – 248с.
1034704
  Черкасская В.М. От чего зависит погода / В.М. Черкасская. – Москва : Знание, 1958. – 32с.
1034705
   От чего зависит работа мобильного телефона в лесу? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 146 : Іл.
1034706
  Аммаев К. От чего зависит развитие человека? : подготовка студентов: особенности и перспективы / Курбанмагомед Аммаев // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 9-10. – ISSN 0869-4915


  Об организации подготовки библиотечных специалистов на факультете культуры Дагестанского государственного университета (г. Махачкала, Республика Дагестан, Россия).
1034707
  Аднер Рон От чего погибают инновации // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 134-141 : рис.
1034708
   От чего свободны магазины duty free? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 68-69 : фото
1034709
  Горохов В.Г. От Чернобыля до Фукусимы: технологические риски как социальная и этическая проблема // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 8. – С. 16-27. – ISSN 0235-1188
1034710
  Симонов К.М. От Черного до Баренцева моря : Записки военного корреспондента / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель
Кн.3-я. – 1944. – 308с.
1034711
  Симонов К.М. От Черного до Баренцева моря : Зписки военного корреспондента / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель
Кн. 4-я. – 1945. – 262с.
1034712
  Ильин М. От Чёрного до Каспийского моря / М. Ильин. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 251с. : ил.
1034713
  Каладзе К.Р. От Черного моря до белых вершин / К.Р. Каладзе. – М., 1964. – 120с.
1034714
  Каладзе К.Р. От Черного моря до белых вершин / К.Р. Каладзе. – М., 1974. – 447с.
1034715
  Нарликар Дж. От черных облаков к черным дырам : пер. с англ. / Дж. Нарликар. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 139 с.
1034716
  Водолазов Г.Г. От Чернышевского к Плеханову / Г.Г. Водолазов. – Москва, 1969. – 208с.
1034717
  Чуковский К. От Чехова до наших дней = литературные портреты,характеристики. – Санкт-Петербург, 1908. – 244 с.
1034718
  Лукашев Н.В. От чигиря до огнебура / Н.В. Лукашев. – Оренбург, 1963. – 52с.
1034719
  Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди / Р. Лонги. – М, 1984. – 353с.
1034720
  Сарцевич Р.В. От чистого сердца / Р.В. Сарцевич. – Москва, 1958. – 79с.
1034721
  Калишевич В.Г. От чистого сердца / В.Г. Калишевич. – Ижевск : Удмуртское кн. изд-во, 1960. – 48 с.
1034722
  Бардин С.М. От чистого сердца : [худож.-докум. очерки] / С.М. Бардин. – Москва : Советская Россия, 1980. – 160 с.
1034723
  Санжаровский А.Н. От чистого сердца / А.Н. Санжаровский. – Москва, 1985. – 215с.
1034724
  Перфилова А.Б. От чистого сердца / А.Б. Перфилова. – М., 1985. – 64с.
1034725
  Сапрыкин Ю.М. От Чосера до Шекспира / Ю.М. Сапрыкин. – М., 1985. – 192с.
1034726
  Лебединская Б.Я. От чтения к устной речи : пособие по англ. яз. / Б.Я. Лебединская. – Москва : Высшая школа, 1992. – 176с.
1034727
   От чувства к разуму. – Кострома, 1968. – 55 с.
1034728
  Письмен Л.М. От чуда к числу / Л.М. Письмен. – Москва : Педагогика, 1973. – 207 с.
1034729
  Никулин В.М. От чудес природы - к чудесам техники / В.М. Никулин. – Днепропетровск, 1988. – 164с.
1034730
  Брентьес Б. От Шанидара до Аккада / Б. Брентьес. – М, 1976. – 359с.
1034731
  Ботвинник М.М. От шахматиста - к машине / М.М. Ботвинник. – Москва, 1979. – 176с.
1034732
  Гражданская З.Т. От Шекспира до Шоу / З.Т. Гражданская. – Москва, 1982. – 192с.
1034733
  Гражданская З.Т. От Шекспира до Шоу : английские писатели XVI-XX веков : кн. для учащихся / З.Т. Гражданская. – 2-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1992. – 191 с.
1034734
  Мэндер А.Э. От шести вечера до полуночи / А.Э. Мэндер. – М., 1947. – 84с.
1034735
  Никольская И.И. От Шимановского до Лютославского и Пендерецкого. / И.И. Никольская. – М, 1990. – 332с.
1034736
  Бурлака П.Н. От Шкодера до Бутринто. / П.Н. Бурлака. – Москва : Географгиз, 1958. – 71с.
1034737
  Царев Н.Т. От Шлиффена до Гинденбурга : ( О провале военной доктрины кайзеровской Германии в 1914 - 1918 гг.) / Н.Т. Царев. – Москва : Военное издательство, 1956. – 380 с.
1034738
  Шварц Т. От Шопенгауэра к Хейдеггеру. / Т. Шварц. – Москва : Прогресс, 1964. – 359 с.
1034739
  Скорняков С.М. От шумеров до наших дней. / С.М. Скорняков. – М, 1977. – 271с.
1034740
  Левантовская Б.И. От щедрости сердца. Драма / Б.И. Левантовская. – Иркутск, 1972. – 196с.
1034741
  Симонян А.А. От ЭВМ к АСУ / А.А. Симонян. – Москва, 1974. – 63с.
1034742
  Брандис Е.П. От Эзопа до Джани Родари / Е.П. Брандис. – Москва, 1965. – 312 с.
1034743
  Брандис Е.П. От Эзопа до Джанни Родари / Е.П. Брандис. – М., 1980. – 446с.
1034744
  Никонов В.А. От Эйзенхауэра к Никсону / В.А. Никонов. – М, 1984. – 287с.
1034745
  Крушинский А.С. От эйфории - к гладомору // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 60-65. – ISSN 0321-5075
1034746
  Надъярних Н.С. От экзегезы к герменевтике. Из истории литературных оценок Андрея Белого // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 50-53. – ISBN 978-966-171-217-0
1034747
  Шварц Е.А. От экологических угроз к новым правилам и инструментам развития в Евразии / Е.А. Шварц, Е.А. Симонов // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 29-33. – ISSN 0869-0499


  Реализацию амбициозного интеграционного проекта “экономического пояса Шелкового пути” планируется финансировать системой вновь создающихся новых “институтов развития”, в первую очередь - Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) и Банк BRICS (New ...
1034748
  Ройзман И.И. От экономических экспериментов к новой целостной системе хозяйствования / И.И. Ройзман, А.В. Рогов. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1988. – 177 с. – ISBN 5-362-00268-6
1034749
  Улюкаев А. От экономического кризиса к экономическому росту, или Как не дать кризису превратиться в стагнацию / А. Улюкаев, В. Мау // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 5-19 : табл., рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0042-8736
1034750
  Абалкин Л. От экономической теории до концепции долгосрочной стратегии // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 4-9. – ISSN 0042-8736
1034751
  Мгеладзе Г.Д. От эксперимента в районе - к повсеместному внедрению / Г.Д. Мгеладзе. – М, 1983. – 79с.
1034752
  Рыбин В.И. От эксперимента к целостной системе хозяйствования и управления / В.И. Рыбин. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 216 с.
1034753
  Венедиктов С.В. От экспрессивной к интерактивной демократии: проблемы гражданского участия в Республике Беларусь / С.В. Венедиктов, Дж. Дороти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 72-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье определяются перспективы расширения гражданского участия в Республике Беларусь в контексте проблемы трансформации экспрессивной демократии в демократию развитого общественного диалога. Указываются социокультурные, коммуникационные, ...
1034754
  Устименко Э. От электродинамики к гравитации (Элементы электродинамической теории гравитации) / Э. Устименко. – Житомир, 1992. – 70с.
1034755
  Шанин Ю.В. От эллинов до наших дней / Ю.В. Шанин. – М., 1975. – 143с.
1034756
  Гусев А.М. От Эльбруса до Антарктиды / А.М. Гусев. – Москва : Советская Россия, 1985. – 240с
1034757
  Зюзин С А. От Эльбруса до пика Коммунизма / С А. Зюзин, . – К., 1971. – 128с.
1034758
  Ковальчук А.А. От энергобюджета мелких гидробионтов к энергопотоку через гидроэкосистему = From energy budget of small hydrobionts to the flow of energy through hydroecosystem / Андрей А. Ковальчук ; отв. ред. проф. Иванцив Владимир Иванович ; Ужгород. нац. ун-т ; Гидроэкол. общество "Уж". – Ужгород ; Киев : Лира, 2015. – 134, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-617-596-199-5
1034759
  Айдаев Ю.А. От эпической песни до эпопеи : сб. лит.-крит. статей / Ю.А. Айдаев. – Грозный : Чечено-Ингушетское книжное издательство, 1975. – 93 с.
1034760
   От эпохи Возрождения к двадцатому веку : проблемі зарубежного искусства : [сб. ст. : посв. 75-летию Б.Р. Виппера]. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 272 с.
1034761
   От Эразма Роттердамского до Бертрана Рассела. – М, 1969. – 304с.
1034762
  Скороходов В. От Южнославянского пансиона до Южнославянского института Киевского Славистического университета (к годовщине Южнославянского университета) / В. Скороходов, И. Грибанова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 5-9.
1034763
  Зверев М.Д. От юнната до ученого / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1960. – 79с.
1034764
  Тарковский А.А. От юности до старости : стихи / Арсений Тарковский. – Москва : Советский писатель, 1987. – 110 с.
1034765
  Бондаренко С.Г. От я вся - я свято, або Віхола лохів : (роман для високочолих майже бех убивств) / Станіслав Бондаренко. – [Вид. 2-ге, допов.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 194, [3] с. – Бібліогр.: іл. – ISBN 978-966-2151-12-1
1034766
   От Я до Мы: Азбука семейной жизни. – Москва : Педагогика, 1989. – 336 с.
1034767
   От Я до Мы: Азбука семейной жизни. – 2-е, доп. – Москва : Педагогика, 1990. – 336 с.
1034768
  Гордеева Л.В. От языка и мовы - к суржику? // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 10-15


  31 березня 2011 на базі "Російського центру" Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Російська мова в системі соціокультурного взаємодії і гуманітарного співробітництва між Україною і Росією, організованої ...
1034769
  Гухман М.М. От языка немецкой народности к немецкому национальному языку / М.М. Гухман. – Москва
1. – 1955. – 163с.
1034770
  Гухман М.М. От языка немецкой народности к немецкому национальному языку / М.М. Гухман. – Москва
2. – 1959. – 204 с.
1034771
  Зубарь В.М. От язычества к християнству : начальний этап проникновения и утверждения христианства на юге Украины (2-я пол. ІІІ-1-я пол. VI в.) / В.М. Зубарь, А.И. Хворостяный; НАНУ, Ин-т археологии. – Київ, 2000. – 179 с. – ISBN 96602-1574-6
1034772
  Анчарова М.С. От ямщика до самолета : [этапы развития почты] / Анчарова М.С. – Москва : Изд-во и тип. Связьиздата, 1949. – 63 с.
1034773
  Лествицын В. От Ярославля до Москвы : поездка на съезд археологов или древнелюбителей / В. Лествицын. – Ярославль : В губернской типографии, 1869. – 71 с.
1034774
  Філіпчук І.В. Ота Шік і його "третій шлях" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 9-12. – ISSN 2077-1800
1034775
  Карпенко В.В. Отава / В.В. Карпенко. – Астрахань
1. – 1963. – 183с.
1034776
  Карпенко В.В. Отава / В.В. Карпенко. – Москва, 1965. – 539с.
1034777
  Черкасов Н.М. Отава / Н.М. Черкасов. – Барнаул, 1966. – 48с.
1034778
  Бондарчук П.Ф. Отава : оповідання / Петро Бондарчук. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 84 с.
1034779
  Карпенко В.В. Отава / В.В. Карпенко. – Саратов, 1973. – 464с.
1034780
  Торомански К. Отава / К. Торомански. – Пловдив, 1974. – 384с.
1034781
  Карпенко В.В. Отава / В.В. Карпенко. – Москва, 1976. – 479с.
1034782
  Детков В.П. Отава, поздняя трава / В.П. Детков. – Воронеж, 1986. – 262с.
1034783
  Чередниченко Д.С. Отава.. – Київ : "Молодь", 1966. – 66 с.
1034784
  Листов В.В. Отавало идет по экватору / В.В. Листов. – Москва : Мысль, 1987. – 236с.
1034785
  Скакун Г.А. Отадьективные существительные современного немецкого языка и возможности заполения их моделей. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Скакун Г.А.; МВ и ССО СССР.Моск.гос.пед.ин-т иностря.яз. – М, 1972. – 26л.
1034786
  Вишня Остап Отак і пишу : Усмішки / Вишня Остап. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 96с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка укр. оповідання)
1034787
   Отак я був : Анатолій Григоренко очима сучасників / [ідея, збір матеріалів, упоряд.: Л. Власова]. – Київ : Щек, 2021. – 349, [2] с. : портр., іл., табл. – ISBN 978-966-7139-34-0


  У пр. № 1739558 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича як пам"ять про Анатолія Григоренка - випускника Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Франківський випуск. 1966 р. З повагою, Л. Власова. Підпис. 20.02.2021
1034788
  Ковінька О.І. Отак, прямо і прямо : гуморески, сатиричні оповідання / О.І. Ковінька. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 263 с.
1034789
  Гримич Г. Отака вона - університетська професура... // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 2. – С. 23-25.


  Науково-педагогічна діяльність кандидата філологічник наук, заслуженого журналіста України Ніни Остапенко.
1034790
  Цимбал Л. Отака доля / Л. Цимбал, Я. Базалій // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 12-19. – ISSN 1819-7329


  Слово про Трохима Цимбала - видатного ветеринарного анатома і непересічну особистість
1034791
  Прокопенко М. Отака лірика Грицька-сатирика // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 175-178. – ISSN 0208-0710
1034792
  Ортікова Н. Отака формула успіху: Сучасні моделі профінформаційного забезпечення безробітних громадян у деяких зарубіжних країнах // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 27-30
1034793
  Малаков Д. Отакий був Гога Малаков... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 21


  Творчий доробок заслуженого художника України Георгія Васильовича Малакова належить до 50-70-х років минулого століття.
1034794
  Трипачук В.М. Отакий поворот / В.М. Трипачук. – К., 1978. – 112с.
1034795
  Іванчов Ф. Отакі діла... / Ф. Іванчов. – Братіслава, 1957. – 107с.
1034796
  Наумова Н. Отакі таємниці генія? // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 14-15


  "Таємниці генія Шевченка" - фільм, показаний кілька разів на каналі 1+1. Для чого нам пропонують такого Шевченка нині, в рік його 200-ліття? І кому призначений фільм?
1034797
  Катасонова Е.Л. Отаку: за и против. Новая генерация людей компьютерной эпохи // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 52-58. – ISSN 0321-5075
1034798
  Галущак І. Отаман "Поліської січі" // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – січень (№ 1/2). – С. 11


  Історія українського повстанського руху Другої світової війни та перших років після неї. Героїчна постать Тараса Бульби-Боровця.
1034799
  Ольховський І. Отаман iз Полісся. Чи стане нам ближчим Тарас Бульба-Боровець у рік, названий його іменем? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 7 березня (№ 27). – С. 11


  "У зв’язку зі 110-річчям від дня народження засновника Української повстанської армії Тараса Бульби-Боровця, яке відзначатимемо 9 березня, Рівненська облрада оголосила 2018-й роком поліського отамана. З такою ж пропозицією виступили депутати від ВО ...
1034800
  Шурхало Д. Отаман Волох - жертва терору, яка прокладала до нього шлях // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 18 серпня [№ 31]. – С. 18
1034801
  Швидченко Т.М. Отаман Волох та його прибічники під час Першого Зимового походу (1919–1920 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 24-28. – ISSN 2076-1554
1034802
  Храплива Л. Отаман Воля : повість для молоді / Леся Храплива. – Мюнхен : Українське видавництво
Ч. 1. – 1959. – 271 с.
1034803
   Отаман Духку // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2021. – № 4, 2021, 4 квартал. – С. 56-67. – ISSN 0130-2043


  До 150-річчя від дня народження М.К. Вороного (1871-1938).
1034804
  Стрілько-Тютюн Отаман Зелений: полководець і політик // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Серпень (число 8)
1034805
  Шлапак Я. Отаман із Полісся на ім"я Тарас Боровець // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9). – С. 13


  110 років від дня народження Тараса Боровця (1908 - 1981), українського військового і політичного діяча, засновника "Поліської Січі".
1034806
  Щербатюк В.М. Отаман Квітковський в селянській війни доби Української революції 1917-1921 років (за матеріалами періодичних видань, документів архівів, наукових досліджень) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 44-50
1034807
  Ставнійчук В. Отаман козацької гімназії


  Володимир Гнатюк - директор київської гімназії № 283, отаман Всеукраїнської громадської козацької дитячої організації "Дніпровська Січ", заслужений працівник освіти України, поет, член НСПУ, лауреат Всеукраїнської літературної премії ім. О. Олеся, ...
1034808
  Зоц І. Отаман краєзнавців і просвітянин // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)


  Валерій Іваноіич Романько - відомий у Донеччині та й в Україні краєзнавець, педагог і письменник.
1034809
  Карпенко Р. Отаман Омелян Пасічний // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Травень (число 5)
1034810
  Бровко А. Отаман П. Калнишевський - останній кошовий отаман Запорозької Січі: сучасна історіографія // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 97-104


  Згадується праця "братів А. Коцура та В. Коцура "Від Сули до Білого моря: шлях через три століття" яка становить особливий науковий інтерес.
1034811
  Коляда І.А. Отаман Сірко / І.А. Коляда, [Биба Є.В.]. – Харків : ПЕТ, 2012. – 126, [2] с. – На тит. арк. та обкл. зазнач. авт.: Коляда І.А. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5804-1
1034812
  Зінченко С. Отаман Холодного Яру : [пригодн. роман про козаків] / Сергій Зінченко ; [ред.: Антоніна Ряховська]. – Брустурів : DISCURSUS, 2015. – 146, [2] с. – ISBN 978-617-7236-01-5


  У пр. №1697114 надпис: Науковій бібліотеці ім. Максимовича від автора С. Зінченка. 24.03.2015 р. Підпис
1034813
  Корсак І. Отаман Чайка : роман / Іван Корсак ; [післям.: М. Слабошпицький ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 187, [2] с. : іл. – (Українська Кліо). – ISBN 978-966-2151-17-6
1034814
  Корсак Іван Отаман Чайка : роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 80-169. – ISSN 0208-0710
1034815
  Корсак І. Отаман Чайка. Немиричів ключ : романи / Іван Корсак ; [післям.: М. Слабошпицький ; вид. рада: В. Брюховецький та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2020. – 316, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-009-4
1034816
  Карпенко М.І. Отаман Черпак : поема-роздум / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2004. – 87, [1] с. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-7833-77-1


  У пр. № 1725973 напис: Дорогий Дмитре! Тобі і родині - мої найкращі побажання. Сердечно на згадку. Підпис. м. Київ. 2.04.2004 р.
1034817
  Ревегук В. Отамани повстанців Гадяцького краю (1920-1923 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 76-85. – ISSN 2222-5250
1034818
  Юксерн В. Отаманич : повість / Василий Юксерн ; пер. с марійск. П.Тернюка. – Москва : Веселка, 1965. – 150 с.
1034819
   Отаманові Зеленому - 130 років! // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Січень (число 1). – С. 1
1034820
  Малюта О. Отамановський Валентин Дмитрович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 165-169. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1034821
  Кравченко Ф.Т. Отамановы дубы : роман / Ф.Т. Кравченко. – Москва : Советский писатель, 1956. – 568с.
1034822
  Кравченко Ф.Т. Отамановы дубы / Ф.Т. Кравченко. – М., 1979. – 384с.
1034823
  Царук А. Отаманство: поетизація безальтернативного вибору помежів"я // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 204-207. – ISSN 0868-4790


  Фахово-патріотичний підхід Антоніни Царук до розгляду недавнього дзвонівського друку - повісті Василя Бондара «Це ми, отамани...»: повість // Дзвін. - жовтень. - 2018. – №10 (888). – С. 13-61. В історичну канву повісті відомого прозаїка лягли події ...
1034824
  Лисенко А.А. Отаманські формування на лівобережній Україні в другій половині 1918-1919 рр. : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Лисенко А.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18
1034825
  Лисенко А.А. Отаманські формування на Лівобережній Україні в другій половині 1918-1919 рр. / А.А. Лисенко; МОНУ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 262с. – ISBN 966-7053-49-8
1034826
  Лисенко Андрій Андрійович Отаманські формування на лівобережній Україні в другій половині 1918 - 1919 роках : Дис.... канд. істор. наук: 07.00.01 / Лисенко Андрій Андрійович; Переяслав-Хмельницький держ.педагог.ін-тут ім.Г.С.Сковороди. – Київ, 2001. – 232л. + Додатки: л.218-232. – Бібліогр.:л.196-218
1034827
  Литвин С.Х. Отаманщина в добу Директорії УНР : (до оцінок проблеми в українській історіографії) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-20. – (Історія ; вип. 45)


  В статті розглядається українська історіографія отаманщини в добу Директорії УНР
1034828
  Атоян О.М. Отаманщина і соціальний бандитизм у віддзеркаленні селянської правосвідомості революційного періоду // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.35-53
1034829
  Митрофаненко Ю.С. Отаманщина як історичне явище: погляди Д.І. Яворницького та сучасні рефлексії // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 167-177. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано погляди Д. Яворницького на атаманщину, запропоновано варіант типологізації отаманщини як суспільного феномену
1034830
  Блажевич Ю.І. Отаманщина як суспільний феномен // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 212-225. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1034831
  Скоркін К. Отаманщина. На Луганщині панує безвладдя // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 20 (340). – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Протягом місяця Луганська область перетворилася на кримінальний анклав, у якому не діє офіційна влада.
1034832
   Отар Баканідзе // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 28 березня (№ 11/12). – С. 23
1034833
   Отар Коберидзе. – М., 1970. – 8с.
1034834
  Полякова Л.В. Отар Тактакишвили / Л.В. Полякова. – Москва : Музыкальный фонд, 1956. – 40 с.
1034835
  Соловей Е. Отар Чиладзе: дорога на Мтацмінду // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 38


  Чиладзе Отар Іванович — грузинський письменник, поет, та сценарист.
1034836
  Гарин С.С. Отасу - королева солнечной страны / С.С. Гарин. – Пг., 1923. – 67с.
1034837
   Отбеливатели в вашей прачечной // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 66-68 : фото
1034838
   Отбеливающие земли СССР : Сборник статей. – Ленинград-Москва : Госиздат. "Стандартизация и рационализация", 1933. – 475 с.
1034839
   Отбелка целлюлозы. – М, 1957. – 327с.
1034840
  Нифантова Наталья Отблагодарить по-свински // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 82-89 : фото
1034841
  Зайцев В.П. Отблеск / В.П. Зайцев. – Баку, 1973. – 102с.
1034842
  Куняев С. Отблеск / С. Куняев. – Москва, 1981. – 173 с.
1034843
  Грязнов Е.Н. Отблеск далеких снегов / Е.Н. Грязнов. – Москва : ДОСААФ СССР, 1985. – 176 с.
1034844
  Элксне А. Отблеск земли : стихи / Ария Элксне ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1963. – 84 с.
1034845
  Трифонов Ю.В. Отблеск костра / Ю.В. Трифонов. – М, 1966. – 190с.
1034846
  Трифонов Ю.В. Отблеск костра. Исчезновение : докум. повесть : роман / Ю.В. Трифонов; Юрий Трофимов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 304 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-00159--X
1034847
  Трифонов Ю.В. Отблеск костра. Старик : док. повесть : роман / Юрия Трифонов. – Москва : Известия, 1989. – 336 с. – ISBN 5-206-00009-4
1034848
  Трифонов Ю.В. Отблеск костра. Старик. Исчезновение : сборник / Ю.В. Трифонов. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 592 с. – ISBN 5-239-00252-5
1034849
  Александров С.Б. Отблеск моря : стихи / Сергей Александров. – Одесса : Маяк, 1980. – 47 с.
1034850
  Эзера Р. Отблеск солнца : повести / Регина Эзера ; пер. с латыш. Ю.Каппе. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 343 с.
1034851
  Горленко В.П. Отблески : Заметки по словесности и искусству / В. Горленко. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Энергия" (Э.М. Шапиро), 1905. – [4], 236, 4 с. нот. + 4 с. ноты
1034852
  Горленко В.П. Отблески : Заметки по словесности и искусству / В. Горленко. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва М.О. Вольф, 1908. – 252, 7 с., 1 л. портр. + 4 с. ноты
1034853
  Шамякин И.П. Отблески : повести,и рассказы / И.П. Шамякин; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1974. – 543 с.
1034854
   Отблески. – Москва
3. – 1976. – 64с.
1034855
   Отблески. – Москва
4. – 1981. – 64 с.
1034856
  Куберский И.Ю. Отблески / И.Ю. Куберский. – М, 1987. – 382с.
1034857
  Нагле Я Л. Отблески в озерах Лудзы. / Я Л. Нагле, . – Рига, 1977. – 109с.
1034858
  Березницкий Я.А. Отблески времени : неоконсерватив. тенденции в амер. кино 70-х г. / Я.А. Березницкий. – Москва : Искусство, 1983. – 215 с. – Библиогр.: с. 209-215
1034859
  Краснянский Л.Ф. Отблески дальней грозы / Л.Ф. Краснянский. – Ростов -на-Дону, 1979. – 107с.
1034860
  Проханов А.А. Отблески Мангазеи / А.А. Проханов. – М., 1975. – 80с.
1034861
  Чалмаев В.А. Отблески пламени / В.А. Чалмаев. – М, 1978. – 263с.
1034862
  Шемшелевич Л.В. Отблески солнца. / Л.В. Шемшелевич. – Ростов -на-Дону, 1969. – 189с.
1034863
  Ясинский И. Отблески. Вымыслы / И. Ясинский. – Санкт-Петербург. – 96с.
1034864
  Левин Р.А. Отблески. Стихи. / Р.А. Левин. – Х., 1962. – 104с.
1034865
  Хаджикосев С. Отблизо и отдалеч. / С. Хаджикосев. – София, 1982. – 272с.
1034866
  Конрад К. Отбой / К. Конрад. – Ленинград, 1938. – 308 с.
1034867
  Конрад К. Отбой! : [роман] / К. Конрад ; Пер. с чеш. Юр. Молочковского. – Москва : Художественная литература, 1964. – 311 с.
1034868
  Васильев С.А. Отбор / С.А. Васильев. – Москва, 1971. – 271с.
1034869
  Лыско С.Д. Отбор военного словаря-минимума для командных факультетов военных академий. : Автореф... канд. пед.наук: / Лыско С.Д.; Военный ин-т ин. языков. – М., 1956. – 16л.
1034870
  Остапенко В.П. Отбор глагольных фразеологических единиц французского языка и их объяснение на 1-м курсе языкового института. : Автореф... Канд.пед.наук: / Остапенко В.П.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.1-й Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Москва, 1962. – 19л.
1034871
  Мисюнайте Отбор грамматического минимума для начального этапа обучения в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мисюнайте Она-Лаймуте Мамертовна; Московский гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 23л.
1034872
  Любченко Н.В. Отбор грамматического минимума для обучения чтению физико-технических текстов. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Любченко Н.В.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 24л.
1034873
  Шилов В.В. Отбор документов для пополнения библиотечных фондов: теоретико-психологические основы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 33-50. – ISSN 0130-9765
1034874
  Богданова Светлана Отбор должен быть четко структурирован : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 73 : Фото
1034875
  Базыкин А.Д. Отбор и генетическая дивергенция в системах локальных популяций и популяциях с непрерывным ареалом : Автореф... канд. физ-матнаук: 091 / Базыкин А.Д.; АН СССР Сиб. отд-ние .Ин-т физики. – Красноярск, 1971. – 26л.
1034876
  Годжалиев Осман Мамед оглы Отбор и лексикографическое описание специальных терминов в двуязычном словаре. (На материале Большого азербайджанско-русского словаря под редакцией проф. М.Т.Тагиева) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Годжалиев Осман Мамед оглы; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Л., 1979. – 24л.
1034877
  Цирульникова И.И. Отбор и методическая типология продуктивного словаря-минимума по французскому языку для второго курса спецфакультета : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Цирульникова И. И.; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 21л.
1034878
   Отбор и мутационный процесс в популяциях. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 224с.
1034879
  Луцюк Н.В. Отбор и организация лексического материала подьязыков авиационных специальностей в целях профессионально дифференцированного обучения русскому языку иностранных студентов-нефилологов (средний этап) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Луцюк Н.В.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1991. – 18 с.
1034880
  Воропаева Нина Федоровна Отбор и организация текстов для чтения (англ. яз., неязыковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Воропаева Нина Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 22л.
1034881
   Отбор и организация текстового материала в системе профессионально-ориентированного обучения. – Пермь, 1985. – 152 с.
1034882
  Поликовская Светлана Исидоровна Отбор и организация учебного словаря для чтения литературы по специальности (неяз. вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Поликовская Светлана Исидоровна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 23л.
1034883
  Михайлюкова Т.Т. Отбор и организация учебного текстового материала для обучения чтению на 1 курсе педагогического вуза (на матер. англ. языка). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Михайлюкова Т.Т.; Киев. гос.п ед.ин-т ин. языков. – К., 1986. – 24л.
1034884
   Отбор и организация языкового материала для обучения говорению на иностранном языке в средней школе. – Москва, 1982. – 98 с.
1034885
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 52. – 1977
1034886
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 53. – 1978
1034887
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 54. – 1978
1034888
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 55. – 1978
1034889
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 56. – 1979
1034890
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 57. – 1979
1034891
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 58. – 1979
1034892
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 59. – 1980
1034893
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 60. – 1980
1034894
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 61. – 1980
1034895
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 62. – 1980
1034896
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 63. – 1981
1034897
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 65. – 1982
1034898
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 66. – 1982
1034899
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 67. – 1983
1034900
   Отбор и передача информации. – Киев
Вып. 68. – 1983
1034901
  Капацина С.С. Отбор и подготовка резерва в спортивной ходьбе / С.С. Капацина, Д.А. Кольцов, Н.В. Мыцыков // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 61-70 : табл. – Библиогр.: 7 назв.
1034902
  Этверк И.Э. Отбор и размножение плюсовых деревьев еле обыкновенной. : Автореф... Канд.биол.наук: / Этверк И.Э.; АН Эст.ССР. – Таллин, 1966. – 30л.
1034903
  Балабан Милослав Алексанрович Отбор и распределение английского словообразовательного минимума для средней школы. : Автореф... кандидата пед.наук: / Балабан Милослав Алексанрович; М-во высш. и сред. спец образования РСФСР. – М., 1962. – 19л.
1034904
  Ухванова Ирина Фроловна Отбор и семантическая обработка лексики средствами буржуазной пропаганды : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Ухванова Ирина Фроловна; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1980. – 22л.
1034905
  Листрова Отбор и употребление иноязычных вкраплений в русской литературной речи ХІХ в / Листрова, Правда Ю.Т. -. – Воронеж, 1986. – 143с.
1034906
  Семененко Л.П. Отбор изданий в процессе комплектования библиотеки высшего учебного заведения // Культура народов Причерноморья : Научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004. – № 48, т. 2. – С. 145-155. – ISSN 1562-0808
1034907
  Туякбаев Н.Т. Отбор керна из скважин / Н.Т. Туякбаев. – Алма-Ата, 1976. – 324с.
1034908
   Отбор керна из стенок скважины. – М, 1984. – 152с.
1034909
  Володина Валентина Дмитриевна Отбор клишированных словосочетаний для чтения общественно-политической литературы на немецком языке : Автореф... канд. пед.наук: / Володина Валентина Дмитриевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 21л.
1034910
  Дюгай С.И. Отбор конструкций сложноподчиненных предложений русского языка и последовательность их усвоения в Узбекской восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Дюгай С.И.; Самарканд.гос.пед.ин-т. – Самарканд, 1970. – 32л.
1034911
  Кошелева Е.С. Отбор материала при изучении городов в школьных курсах экономической географии : Автореф... канд. пед. наук: 732 / Кошелева Е.С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 20л.
1034912
   Отбор на государственное хранение документов на машинных носителях автоматизированных систем научно-технического и производственного назначения : Рекомендации. – Москва, 1991
1034913
   Отбор на государственное хранение, фондирование, описание, учет документов источников комплектования выборочного приема : метод. рекомендации. – Москва : ВНИИДАД, 1990. – 29 с.
1034914
  Кадирбеков И. Отбор наглядных пособий по истории Казахской ССР и система их использования в процессе преподавания : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Кадирбеков И. ; Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1968. – 40 с.
1034915
  Лакизо И.Г. Отбор новых документов в фонды академических библиотек / И.Г. Лакизо, Н.И. Подкорытова // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 2. – С. 91-97. – ISSN 1815-3186


  Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам оценки научных публикаций в процессе отбора их для библиотечных фондов. Анализируются методы оценки научной ценности документа, применяемые в практике академических библиотек.
1034916
   Отбор плюсовых маточных деревьев и вегетативное размножение хвойных пород при создании лесосеменных плантаций. – Ленинград, 1982. – 31с.
1034917
  Васильев А.В. Отбор проб горных пород при инженерно-геологических исследованиях / А.В. Васильев. – Москва : Недра, 1970. – 72 с.
1034918
   Отбор проб и анализ природных газов нефтегазоносных бассейнов. – Москва, 1985. – 240с.
1034919
  Прибавкина Р.А. Отбор сеянцев яблони на ранних этапах их развития в связи с применением ментора. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Прибавкина Р.А.; МВО СССР. Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1952. – 20 с.
1034920
  Азимова Аделя Джалил кызы Отбор словарного минимума по русскому языку для начальных классов азербайджанской школы как методико-лингвистическая проблема : Автореф... канд. пед.наук: 13.002 / Азимова Аделя Джалил кызы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, "Элм", 1973. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1034921
  Фалькович М.М. Отбор словаря-минимума для первых четырех лет обучения в языковом вузе. : Автореф... канд. пед.наук: / Фалькович М.М.; Военный ин-т ин. яз. – М., 1956. – 16л.
1034922
  Пушкарева Т.П. Отбор содержания математического образования на основе вертикальной модели непрерывной математической деятельности учащихся // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 12. – С. 51-54. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается вопрос улучшения качества математического образования в вузе. Описывается вертикальная модель непрерывной математической деятельности учащихся, основанная на информационном подходе, которая способствует более глубокому усвоению ...
1034923
  Глущенко Г.Б. Отбор текстового материала при обучении профессионально ориентированному языку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 61-65. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341X


  В статье раскрывается смысл понятия " язык для специальных целей".
1034924
  Сорокин Н.М. Отбор трудных для понимания синтаксических конструкций и некоторые вопросы методики работы с ними при обучении чтению. (На матер. англ. лит., относящ. к негуманит. наукам). : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Сорокин Н.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1972. – 29л.
1034925
  Забрамная С.Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения. / С.Д. Забрамная. – М, 1988. – 96с.
1034926
  Озолиня С.Л. Отбор фразеологических единиц английского языка для обучения устной речи и их методическая типология : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Озолиня С. Л.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1982. – 24с.
1034927
  Бурдина Е. Отбор, назначение и продвижение судей: зарубежный опыт и международные стандарты // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 6 (103). – С. 98-109. – ISSN 1812-7126
1034928
  Иванов С.А. Отборные зерна / С.А. Иванов. – Москва, 1986. – 101с.
1034929
  Гербело де Моленвиль Б. Отборные плоды великих как древних так и новейших умов : С присовокуплением изречений восточных мудрецов, выбранных их арабских, персидских и турецких сочинений / Из Гербелотовой Восточной библиотеки. – Москва : В университетской типографии, у Ридигера и Клаудия, 1795. – [4], 282 с.;


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, шкіра
1034930
  Харбова М.А. Отбранители сьбрьжения в бьлгарското средновековие. / М.А. Харбова. – София, 1981. – 212с.
1034931
  Тигер Ф.О. Отбросы сахарного производства и их утилизация : [Доклад, читанный 20 февр. 1904 г. на собрании химиков в К.О.И.Р.Т.О.] / Ф.О. Тигер. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1904. – 24 с. : табл. – Без обл., отсутств. с. 23-24 и 1 л. черт. - Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности. 1904 г.


  Ред.: Кузнецов, Мефодий Иванович (1879-1950)
1034932
  Лэнгтон Д. Отбрось сомнения : Роман / Д.Лэнгтон; Пер с англ. Ю.А.Волковой. – Москва : Понорама, 2004. – 192с. – ISBN 5-7024-1718-6
1034933
  Белостоцкий Ю.В. Отвага : рассказ / Ю.В. Белостоцкий. – Кострома : Костромское книжное изд-во, 1953. – 32 с.
1034934
   Отвага. – Москва, 1987. – 430 с.
1034935
   Отвага и мужество. – Москва : ДОСААФ, 1957. – 400 с.
1034936
  Пацаева Г.И. Отвага исканий / Г.И. Пацаева. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 125с.
1034937
  Панченко А. Отвага русских превзошла человеческие возможности // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 2. – С. 36-39. – ISSN 0321-0626


  До 200-річчя битви при Прейсиш-Ейлау (нині Багратіонівськ Калінінградської області 7-8 лютого (26-27 січня) 1807 року). Російсько-прусько-французька війна 1806-1807 рр.
1034938
  Макаров А.П. Отвагою богаты / А.П. Макаров. – Молотов, 1954. – 367с.
1034939
  Макаров А.П. Отвагою богаты / А.П. Макаров. – Пермь, 1966. – 363с.
1034940
  Блэк Х. Отважная / Холли Блэк ; [пер. с англ. Т. Черезовой]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо : Домино, 2010. – 316, [2] с. – ISBN 978-5-699-41307-2
1034941
  Аксенова С.А. Отважная доброта : стихи / С.А. Аксенова. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 78 с.
1034942
  Шамкенов А. Отважная душа : стихи / Аманжол Шамкенов; пер. с каз. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 45 с.
1034943
  Эвальд И.В. Отважное сердце : драма в 1 д. / И.В. Эвальд ; [режиссерские примеч. заслуж. деятеля искусств РСФСР Б.Н. Лифанова] ; ил.: И.И. Пчелко. – Москва : Советская Россия, 1958. – 40 с. – (Библиотечка "Художественная самодеятельность" ; № 15)
1034944
  Югов А.К. Отважное сердце / А.К. Югов. – М, 1961. – 110с.
1034945
   Отважные. – Леннград, 1946. – 143с.
1034946
   Отважные. – Саратов, 1958. – 248 с.
1034947
  Воинов А.И. Отважные / А.И. Воинов. – Москва, 1961. – 349с.
1034948
  Воинов А.И. Отважные / А.И. Воинов. – 3-е изд. – Москва, 1962. – 349с.
1034949
  Воинов А.И. Отважные / А.И. Воинов. – 4-е изд. – Москва, 1965. – 352с.
1034950
   Отважные. – Л, 1968. – 143с.
1034951
  Киплинг Р. Отважные капитаны / Р. Киплинг. – Москва-Ленинград, 1965. – 111с.
1034952
  Киплинг Р. Отважные капитаны : избранные произведения / Р. Киплинг. – Москва, 1991. – 398с.
1034953
   Отважные люди. – Минск, 1972. – 119с.
1034954
  Киплинг Р. Отважные мореплаватели. / Р. Киплинг. – Москва ; Ленинград, 1944. – 201 с.
1034955
  Линьков Л.А. Отважные сердца / Л.А. Линьков. – М., 1951. – 352с.
1034956
  Реснянский Г. Отважные сердца / Г. Реснянский. – Воронеж, 1955. – 40с.
1034957
   Отважные сыны гор. – Махачкала, 1968. – 436с.
1034958
   Отважные сыны Дона. – Москва, 1970. – 503 с.
1034959
  Голь М.М. Отважный Егор / М.М. Голь. – Москва, 1983. – 192с.
1034960
  Гаустов И.К. Отважный исследователь-альпинист / И.К. Гаустов. – Ставрополь, 1957. – 54с.
1034961
  Омаров О.Ю. Отважный исследователь Каспийского моря : Бекович-Черкасский А., о нем / О.Ю. Омаров. – Махачкала : [б. и.], 1965
1034962
  Калчев К. Отважный капитан / К. Калчев. – Москва, 1967. – 223с.
1034963
  Калчев К. Отважный капитан / К. Калчев. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 223с.
1034964
  Егоров К.Д. Отважный полярный исследователь Г.Я.Седов / К.Д. Егоров. – Москва : Знание, 1954. – 24с.
1034965
  Рафалович С.Л. Отвергнутый Дон-Жуан : драматическая трилогия в стихах / С. Рафалович. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник", 1907. – 112 с. – (Театр ; Вып. 2)
1034966
  Макушинский А. Отвергнутый жених или основной миф русской литературы ХІХ век // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.35-44. – ISSN 0042-8744
1034967
  Фарион В. Отверждение жиров / В. Фарион. – Петроград : Научхимтехиздат, 1922. – 100 с.
1034968
  Гюго В. Отверженные / В. Гюго. – Москва, 1935. – 598с.
1034969
  Гюго В. Отверженные / В. Гюго. – М.
Том 1. – 1948. – 780с.
1034970
  Гюго В. Отверженные / В. Гюго. – М.
Том 2. – 1948. – 572с.
1034971
  Гюго В. Отверженные / В. Гюго. – Л., 1949. – 768с.
1034972
  Гюго В. Отверженные / В. Гюго. – М.
Том 1. – 1949. – 780с.
1034973
  Гюго В. Отверженные / В. Гюго. – М.
Том 2. – 1949. – 572с.
1034974
  Вазов И.М. Отверженные / И.М. Вазов. – Москва, 1951. – 100с.
1034975
  Гюго В. Отверженные : [роман] / Виктор Гюго ; [сокр. и ред. пер. Э.О. Выгодской]. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури, 1960. – 598 с. : ил.
1034976
  Гюго В. Отверженные = Les miserables : роман / Виктор Гюго ; [пер. с фр. под ред. С.И. Рошаль ; худож.: Б. Свешников]. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1960. – 758, [1] с. : ил. – Содерж.: Фантина ; Козетта ; Мариус
1034977
  Гюго В. Отверженные = Les miserables : роман / Виктор Гюго ; [пер. с фр. под ред. С.И. Рошаль ; худож.: Б. Свешников]. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1960. – 589, [2] с. : ил. – Содерж.: Идиллия улицы Плюме и эпопея улицы Сен-Дени ; Жан Вальжан
1034978
  Гюго В. Отверженные : роман / Виктор Гюго ; [пер. с фр. под ред. С.И. Рошаль]. – Кишинев : Лумина
Т. 1. – 1976. – 735 с. : ил.
1034979
  Гюго В. Отверженные : роман / Виктор Гюго ; [пер. с фр. под ред. С.И. Рошаль]. – Кишинев : Лумина
Т. 2. – 1976. – 567с. : іл.
1034980
  Гюго В. Отверженные : роман ; [пер. с фр.] / Виктор Гюго. – Москва : Правда
Т. 1 : Отверженные. – 1979. – 800 с.
1034981
  Гюго В. Отверженные : роман ; [пер. с фр.] / Виктор Гюго. – Москва : Правда
Т. 2. – 1979. – 800 с. : ил.
1034982
   Отверженные. – Москва, 1983. – 111 с.
1034983
  Гюго В. Отверженные : роман / Виктор Гюго. – Махачкала
Т. 1. – 1984. – 655 с.
1034984
  Гюго В. Отверженные : роман ; [пер. с фр.] / Виктор Гюго. – Махачкала
Т. 2. – 1984. – 656 с.
1034985
  Гюго В. Отверженные : [роман] ; пер. с фр. / Виктор Гюго ; [вст. ст. Л. Андреева]. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классики ; Зарубежная литература)
Т. 1 ; ч. I, II, III. – 1987. – 767 с.
1034986
  Гюго В. Отверженные / В. Гюго. – Кишинев
Т. 1. – 1987. – 603 с.
1034987
  Гюго В. Отверженные / В. Гюго. – Кишинев
Т. 2. – 1987. – 619 с.
1034988
  Гюго В. Отверженные : [роман] ; пер. с фр. / Виктор Гюго. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классики ; Зарубежная литература)
Т. 2 ; Ч. IV и V. – 1987. – 557 с.
1034989
  Гюго В. Отверженные / В. Гюго. – М.
Том 1. – 1988. – 733с.
1034990
  Гюго В. Отверженные / В. Гюго. – Минск
Т. 2. – 1989. – 750 с.
1034991
  Кузнецов Данила Отверженные : Традиции // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 178-188 : Фото
1034992
  Устинов Д.Ф. Отвести угрозу ядерной войны. / Д.Ф. Устинов. – М., 1982. – 16с.
1034993
  Крымова С. Ответ - неправильный! Сенаторы недовольны положением дел с интеллектуальной собственностью // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 31 мая (№ 22). – С. 7


  Совет по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации обсудил проблемы долгосрочной государственной стратегии в области ИС.
1034994
  Тощаков Н. Ответ : из жизни железнодорожников Карелии / Н. Тощаков. – Ленинград, Москва : Художественная литература, 1933. – 92 с.
1034995
  Дробот Г.В. Ответ / Г.В. Дробот. – М., 1959. – 49с.
1034996
  Жанэ К. Ответ / К. Жанэ. – Краснодар : Краснодарское кн. изд-во, 1965. – 72 с.
1034997
  Сас Я. Ответ / Я. Сас. – Бухарест, 1968. – 47с.
1034998
  Дери Т. Ответ : роман / Тибор Дери ; пер. с венг. Е. Малыхиной. – Москва : Художественная литература, 1974. – 861 с. – (Библиотека венгерской литературы)
1034999
   Ответ. – Ташкент, 1987. – 444с.
1035000
  Полонская Н.Д. Ответ А.А. Спицыну. – Киев, 1913. – 12 с.


  Рец.: Спицын А. Историко-культурный атлас по русской истории с объяснительным текстом. – К. 1913. – Вып. 1 // Журн. Мин-ва Нар. Просвещения. – СПб., 1913. - №8. – С. 247-249
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,