Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

12345678910(+10)В кінець >>
9001
  Будний В. "Ad fontes" Миколи Зерова / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 98-99. – ISBN 978-966-518-485-0
9002
  Митюков А.К. "Addictio in diem" как частный случай продажи с публичного торга // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 215-228. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
9003
  Стрюк А.М. "Advanced Course on Software Engineering" як перша модель підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 3 (40). – С. 48-67. – ISSN 1998-6939
9004
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  V.32, N 1. – 1997


  1998, V.33 N 1
9005
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia / Charles University in Prague. – Prague : Charles univ. in Prague
  2 (за 2001). – 2002
9006
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia / Univerzita Karlova. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  3 (за 2001). – 2002
9007
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia / Univerzita Karlova. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  1 (за 2001). – 2002
9008
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia / Univerzita Karlova. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  4 (за 2002). – 2003
9009
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia / Charles University in Prague. – Prague : Charles univ. in Prague
  5 (за 2003). – 2005
9010
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia / Univerzita Karlova. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  6 (за 2004). – 2005
9011
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia / Univerzita Karlova. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  7 (за 2005). – 2006
9012
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.40, N 1/2. – 2007
9013
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.41, N 1/2. – 2007
9014
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  9 (за 2007). – 2008
9015
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  10 (за 2007). – 2008
9016
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  12. – 2008
9017
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  13. – 2008
9018
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  14. – 2008
9019
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  11 (за 2008). – 2009
9020
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  roc. 9, c. 1. – 2009
9021
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  roc. 9, c. 3. – 2009
9022
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  roc. 9, c. 2 (за 2009). – 2010
9023
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  1, c. 1. – 2010
9024
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 44, N 1/2 (за 2009). – 2010
9025
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 45, N 2. – 2010
9026
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  roc. 9, c. 4 (за 2009). – 2011
9027
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  10, c. 1 (за 2010). – 2011
9028
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  roc. 10, c. 2 (за 2010). – 2011
9029
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Prague : Karlsuniversitat Prag
  10, с. 3/4 (за 2010). – 2011
9030
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova
  11, с. 1. – 2011
9031
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Prague : Charles Univ. in Prague
  11, с. 2. – 2011
9032
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Prague : Karlsuniversitat Prag
  11, с. 3/4. – 2011
9033
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  1, c. 2 (за 2010). – 2011
9034
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  2, c. 1 (за 2011). – 2012
9035
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  12, с. 1. – 2012
9036
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 47, N 1. – 2012
9037
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 47, N 2. – 2012
9038
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  12, с. 2 (за 2012). – 2013
9039
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  12, с. 3/4 (за 2012). – 2013
9040
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  13, с. 3. – 2013
9041
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  13, с. 1/2 (за 2013). – 2014
9042
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 51, N 1. – 2016
9043
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 51, N 2. – 2016
9044
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  17, с. 1. – 2017
9045
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 63. – 1998
9046
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 61. – 1998
9047
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 66. – 1999
9048
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 65. – 1999
9049
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 3. – 1999
9050
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
9051
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria rossica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 2. – 2000
9052
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia scientiae artium et litterarum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T.9. – 2000
9053
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T. 2. – 2000
9054
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia botanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 14. – 2000
9055
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia anthropologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
9056
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 1. – 2000
9057
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
9058
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T.29. – 2001
9059
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 24. – 2001
9060
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 23, t.1. – 2001
9061
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 2. – 2001
9062
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 14. – 2001
9063
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 10. – 2001
9064
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia botanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 16. – 2001
9065
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 70. – 2001
9066
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  66. – 2001
9067
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 40. – 2001
9068
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia biochimica et biophysica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 15. – 2001
9069
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia scientiae artium et litterarum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T.10. – 2001
9070
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  T. 2. – 2001
9071
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 25. – 2001
9072
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 23, t.2. – 2001
9073
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  5. – 2002
9074
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol.10, N 1. – 2003
9075
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 7. – 2003
9076
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo
  N 76. – 2003
9077
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo
  N 77. – 2003
9078
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol. 15, N 1 (за 2008). – 2006
9079
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  N 13. – 2006
9080
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 10. – 2006
9081
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2006
9082
   Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo. – ISSN 0208-6050
Studia i szkice z historii XIX i XX wieku/pod red. H.A.Jamsheera. – 2007. – (Folia historica ; N 81)
9083
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 7. – 2007
9084
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 44. – 2007
9085
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica rossica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 3. – 2007
9086
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 7. – 2007
9087
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  N 9. – 2007
9088
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 19/20. – 2007
9089
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol.13, N 1. – 2007
9090
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  9. – 2008
9091
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 12. – 2008
9092
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 5. – 2008
9093
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 6. – 2008
9094
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw.Lodzkiego
  N 11. – 2008
9095
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw.Uniw.Lodzkiego
  N 12. – 2009
9096
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 10. – 2009
9097
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  5. – 2009
9098
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 84. – 2009
9099
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 8. – 2009
9100
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 9. – 2009
9101
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica rossica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 5. – 2009
9102
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  70. – 2009
9103
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  69. – 2009
9104
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 26. – 2009
9105
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  6. – 2010
9106
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 27. – 2010
9107
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica. – Lodz
  45. – 2010
9108
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica rossica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 6. – 2010
9109
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 23. – 2010
9110
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 14. – 2010
9111
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 14. – 2011. – (Literaturoznawstwo)
9112
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  12. – 2012. – Назва вип.: Zroznicowanie przestrzeni spoleczno-economicznej - wybrane problemy / pod red. J. Dzieciuchowicza
9113
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica. – Lodz
  46. – 2012
9114
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  7. – 2012
9115
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  17. – 2013
9116
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  91. – 2013. – Назва вип.: Studia i szkice z historii XVI-XX wieku
9117
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  9. – 2013. – Назва вип.: Gegenwart und Geschichte in komplementarer Relation / W. Sadzinski (Hrsg.)
9118
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  3 (21). – 2013. – Назва вип.: Piotr Skarga - w czterechsetlecie smierci / pod red. M. Kurana i Magdaleny Kuran
9119
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria rossica. – Lodz
  Zeszyt specjalny. – 2013
9120
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  2 (20). – 2013. – Назва вип.: Cenzura wobec literatury w Polsce Ludowej
9121
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica rossica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  9. – 2013
9122
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  13. – 2013. – Назва вип.: Koncepcje i problemy badawcze w geografii WSI / pod red. M. Wojcika
9123
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia scientiae artium et litterarum. – Lodz
  11. – 2014. – (Заголовок вид.: Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Srodkowej: lata powojenne / pod red. G. Gazdy [et al.])
9124
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  1 (18). – 2014
9125
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Biologica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 36. – 1998
9126
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Biologica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 39/40. – 2002
9127
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Chemica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 41. – 2002
9128
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Mathematica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 41. – 2002
9129
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Physica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 40/41. – 2002
9130
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N37. – 2002
9131
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geologica / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 38. – 2003
9132
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Chemica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 42. – 2003
9133
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Mathematica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 42. – 2003
9134
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Mathematica / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc : Palacky university Olomouc
  N 46. – 2007
9135
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
№ 1865, 1958. – 1997. – (Ekonomia ; 3)
9136
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 1891. – 1997
9137
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0867-7441
N 1934. – 1997. – (Literatura i kultura popularna ; 6)
9138
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2041. – 1997. – (Ekonomia ; 4)
9139
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2074. – 1998. – (Ekonomia ; 5)
9140
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4498
2170. – 1999. – (Historia ; 139)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9141
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-0716
N 2184. – 1999. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 12)
9142
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
V.2190. – 1999. – (Logika ; N 20)


  1997. Hf. 85
9143
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-0716
N 2163. – 2000. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 11)
9144
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego
2220. – 2000. – (Estudios hispanicos ; N 8)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9145
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2255. – 2000. – (Studia geograficzne ; 73)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9146
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0867-7441
N 2259. – 2000. – (Literatura i kultura popularna ; 9)
9147
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2131. – 2001
9148
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2160 : Teatr antycznej Grecji / M. Kocur. – 2001
9149
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2234. – 2001. – (Historia ; T. 143)
9150
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2267. – 2001. – (Historia ; T. 148)
9151
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2270. – 2001. – (Historia ; T. 149)
9152
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-0716
N 2286. – 2001. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 13)
9153
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0578-4387
2287. – 2001. – (Classica Wratislaviensia ; 22)
9154
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-4746
N 2291. – 2001. – (Historia sztuki ; 15)
9155
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2302 : W poszukiwaniu siebie / S. Bobowski. – 2001
9156
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2305. – 2001. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 8)
9157
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2306. – 2001. – (Historia ; T. 152)
9158
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2323 : Elementy marketingu na rynku prasy / W. Patrzalek. – 2001
9159
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2330. – 2001. – (Ekonomia ; 9)
9160
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2339. – 2001. – (Historia ; T. 153)
9161
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2346. – 2001. – (Estudios hispanicos ; N 9)
9162
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2241. – 2002
9163
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2289. – 2002
9164
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2316. – 2002. – (Filozofia ; N 39)
9165
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2318. – 2002
9166
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2324. – 2002
9167
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
2334. – 2002. – (Romanica Wratislaviensia ; 48)
9168
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2335. – 2002
9169
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2337. – 2002
9170
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
N 2338. – 2002. – (Socjologia ; N 32)
9171
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2340. – 2002. – (Niemcoznawstwo ; N 11)
9172
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2341. – 2002. – (Przeglad prawa i administracji ; T.49)
9173
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0079-4767
N 2344. – 2002. – (Prace literackie ; N 40)
9174
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2347. – 2002
9175
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2348. – 2002
9176
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2349. – 2002
9177
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2350. – 2002
9178
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2351 : Administracja i polityka. – 2002
9179
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2352. – 2002
9180
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2353. – 2002
9181
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2354. – 2002
9182
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2355. – 2002
9183
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2356. – 2002
9184
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2358. – 2002
9185
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2359. – 2002
9186
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2360. – 2002
9187
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2361. – 2002
9188
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2362. – 2002
9189
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2363. – 2002. – (Historia ; 154)
9190
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2365. – 2002
9191
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2366. – 2002
9192
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2368. – 2002
9193
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2370. – 2002. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; N 72)
9194
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2371. – 2002
9195
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2372. – 2002
9196
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2373. – 2002
9197
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2374. – 2002
9198
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
2375. – 2002. – (Anglica Wratislaviensia ; N 38)
9199
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0867-7441
2381. – 2002. – (Literatura i kultura popularna ; N 10)
9200
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
2382. – 2002. – (Studia linguistica ; N 21)
9201
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2383. – 2002. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; N 73)
9202
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2386. – 2002
9203
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1126
2387. – 2002. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. ; T.25)
9204
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2388. – 2002
9205
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2390. – 2002
9206
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2391. – 2002
9207
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2392. – 2002
9208
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2393. – 2002. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; N 10)
9209
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2394. – 2002. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; N 11)
9210
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2397. – 2002. – (Ekonomia ; 10)
9211
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2398. – 2002. – (Studia filmoznawcze ; 23)
9212
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2399. – 2002
9213
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
2400. – 2002. – (Anglica Wratislaviensia ; N 39)
9214
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2402. – 2002
9215
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2403. – 2002
9216
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2404. – 2002
9217
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2405. – 2002
9218
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2406. – 2002
9219
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2410. – 2002
9220
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2413. – 2002
9221
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2414. – 2002
9222
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2418. – 2002
9223
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2421. – 2002
9224
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4463
2425. – 2002. – (Antiquitas ; N 26)
9225
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2426. – 2002
9226
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2429. – 2002
9227
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2434. – 2002
9228
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2435. – 2002
9229
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2436. – 2002
9230
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2438. – 2002
9231
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2439. – 2002
9232
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2441. – 2002
9233
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2443. – 2002
9234
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2444. – 2002
9235
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2446. – 2002
9236
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2449. – 2002
9237
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2450. – 2002
9238
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2451. – 2002
9239
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2452. – 2002
9240
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2453. – 2002
9241
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2455. – 2002
9242
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2456. – 2002
9243
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2459. – 2002. – (Estudios hispanicos ; N 10)
9244
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2460. – 2002
9245
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2461. – 2002
9246
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2462. – 2002
9247
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2463. – 2002
9248
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2473. – 2002
9249
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2474. – 2002
9250
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2475. – 2002
9251
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2467 : Census populi: Demografia starozytnego Rzymu /W. Suder. – 2003. – (Historia ; T.160)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9252
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2469. – 2003. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; N 12)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9253
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2493 : Wprowadzenie do francuskiei filozofii nauki: Od Comte"a do Foucaulta /D.Leszczynski, K.Szlachcic. – 2003
9254
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-0716
N 2523. – 2003. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 14)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9255
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
N 2537. – 2003. – (Anglica Wratislaviensia ; N 41)
9256
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2551 : Krytyka kultury jako krytyka komunikacji /K.Stasiuk. – 2003
9257
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2443-7. – ISSN 0239-6661
N 2553 : Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji: Studium porownawcze rozwoju ekonomicznego i procesow ... – 2003. – (Socjologia ; N 35)
9258
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4471
N 2560. – 2003. – (Bibliotekoznawstwo ; 24)
9259
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2561. – 2003. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; N 14)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9260
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2565 : Jezyk polski w kancelarii krolewskiej w pierwszej polowie 16 wieku /B.Kaczmarczyk. – 2003
9261
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2571 : Powiesc totalna: Wokol narracyjnych teorii Ernesta Sabato i Maria Vargasa Llosy /M.Kurek. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9262
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
N 2581 : Ewolucja strukturalna metamorfiku klodzkiego i jej znaczenie dla tektoniki pietra waryscyjskiego Sudetow /St.Mazur. – 2003. – + карта. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; 74)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9263
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2583 : Nagrobki poznogotyckie na Slasku /B.Czechowicz. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9264
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2591 : Zdolnosc infiltracyjna utworow przypowierzchniowych a zasilanie wod podziemnych / M.Wasik. – 2003. – (Hydrogeologia)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9265
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0578-4387
2559. – 2004. – (Classica Wratislaviensia ; 23)
9266
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2576. – 2004. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 6)
9267
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2587 : Od starozytnosci do wspolczesnosci: Jezyk, literatura, kultura: Ksiega posw. pamieci prof. J.Woronczaka. – 2004
9268
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2592 : Wzorce rywalizacji politycznej we wspolczesnych demokracjach europejskich /A.Antoszewski. – 2004
9269
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2599 : Badania wybranych gruntow spoistych z terenu Dolnego Slaska jako uszczelnien skladowisk odpadow komunalnych / K. Choma-Moryl. – 2004. – (Hydrogeologia)
9270
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4544
N 2602 : Kompetencja w prawie i prawoznawstwie / A. Bator. – 2004. – (Prawo ; N 287)
9271
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2637-5. – ISSN 0239-6661
N 2719 : Skandinavien, Polen und die Lander der ostlichen Ostsee: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. – 2005. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego ; 15)
9272
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2585-9. – ISSN 0239-6661
N 2728 : Status prawny obywatela RP po przystapieniu do Unii Europejskiej: konferencja Opolnica, 13-15 maja 2004 /pod red. B. Mielnik. – 2005
9273
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2747 : Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich 5: opis, konfrontacja, przeklad /Pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczanskiego. – 2005. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 133)
9274
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2657-X. – ISSN 0239-6661
N 2765 : Dzieje literatury rzymskiej/L. Rychlewska. – 2005
9275
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2671-5. – ISSN 0239-6661
N 2766 : Komunikacja polityczna: Wybrane zagadnienia gatunkow i jezyka wypowiedzi/ J. Fras. – 2005
9276
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2669-3. – ISSN 0239-6661
N 2767 : Sluzba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej w Czechoslowacji /J. Bestry. – 2005
9277
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego
N 2768 : Grodziszcze: Wczesnosredniowieczne grodzisko plemienne na Przedgorzu Sudeckim/A. Pankiewicz. – 2005. – (Studia archeologiczne, ISSN 0520-9250 ; 37)
9278
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2608-1. – ISSN 0239-6661
N 2774 : Administracja i polityka: Europejska administracja publiczna/Pod red. R. Wiszniowskiego. – 2005
9279
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2777 : Pojecie czynnosci prawnej upowazniajacej w nauce prawa cywilnego /J. Kaczor. – 2005. – (Prawo = Studia historycznoprawne, ISSN 0524-4544 ; N 296)
9280
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2778. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 68)
9281
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2779. – 2005. – (Prace literackie, ISSN 0079-4767 ; N 45)
9282
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2780 : W kulturze pierwszych stron /Pod red. I. Borkowskiego i A. Woznego. – 2005. – (Nowe media - nowe w mediach ; N 1)
9283
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Onder red. van Stefan Kiedron e.a. – Wroclaw : Wydaw.Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2781. – 2005. – (Neerlandica Wratislaviensia, ISSN 0860-0716 ; 15)
9284
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Edit. by A. Michonska-Stadnik. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2782. – 2005. – (Anglica Wratislaviensia, ISSN 0301-7966 ; N 43)
9285
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2683-9. – ISSN 0239-6661
N 2783 : Causa creandi: O pragmatyce zrodla historycznego. – 2005. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; T.171)
9286
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego
N 2785 : Poczatki teorii bibliologii: dictionnaire raisonne de bibliologie (1802-1804) Gabriela Etienne"a Peignota: Analiza i recepcja /B. Koredczuk. – 2005. – (Bibliotekoznawstwo, ISSN 0524-4471 ; 25)
9287
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1829-1. – ISSN 0239-6661
N 2786. – 2005. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; Tom 18)
9288
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2787 : Rozwoj teorii i polityki funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wybrane aspekty/Pod red. L. Olszewskiego. – 2005. – (Ekonomia ; 13)
9289
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2633-2. – ISSN 0239-6661
N 2790 : Wspomnienia z czasow zametu/M. Klimowicz. – 2005
9290
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2613-8. – ISSN 0239-6661
N 2792 : Pejzaze kultury: prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznice Jego urodzin /Pod red. W. Dynaka i.i. – 2005
9291
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego
N 2794 : Pradzieje poludniowego Peru: Rozwoj kulturowy Costa Extremo Sur/J. Szykulski. – 2005. – (Studia archeologiczne, ISSN 0520-9250 ; 38)
9292
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2795. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 72)
9293
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2797. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 70)
9294
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2798. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 71)
9295
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2652-9. – ISSN 0239-6661
N 2802 : Nauczyciel wobec spolecznych i edukacyjnych interpretacji swojego zawodu /K. Leksicka. – 2005
9296
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2665-0. – ISSN 0239-6661
N 2804 : Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP /Pod red. A. Preisnera i.i. – 2005
9297
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2654-5. – ISSN 0239-6661
N 2806 : Historia ustroju Slaska 1202-1740 /K. Orzechowski. – 2005
9298
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2664-2. – ISSN 0239-6661
N 2808 : Szpalty z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego 1945-1947 /pod red. T. Suleji. – 2005. – (Studia i materialy z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego ; T. 6)
9299
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2811. – 2005. – (Prace geologiczno-mineralogiczne, ISSN 0525-4132 ; T. 75)
9300
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2662-6. – ISSN 0239-6661
N 2814 : Jubileusz trzechsetlecia Uniwersytetu Wroclawskiego 1702-2002=Tercentenary jubilee of the University of Wroclaw 1702-2002 /ed. by A. Chmielewski. – 2005
9301
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2819. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 69)
9302
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2820. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 73)
9303
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2687-1. – ISSN 0239-6661
N 2821 : Dekrety prezydenta Edvarda Benesa: Niemcy w czechoslowackiej doktrynie politycznej i prawnej z lat 1920-1945 /K. Jonca. – 2005
9304
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2675-8. – ISSN 0239-6661
N 2823 : Karkonosze: Przyroda nieozywiona i czlowiek /Pod red. M. P. Mierzejewskiego. – 2005
9305
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2680-4. – ISSN 0239-6661
N 2824 : Orientacje spoleczne i zawodowe kadry Wojska Polskiego w okresie transformacji systemowej/M. Kloczkowski. – 2005
9306
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2691-X. – ISSN 0239-6661
N 2825 : Plaszczyzna konfrontacji politycznej miedzy "Solidarnoscia" a wladza w latach 1980-1981/J. R. Sielezin. – 2005
9307
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2685-5. – ISSN 0239-6661
N 2827 : Rosja i Rosjanie w szkolach Krolestwa Polskiego (1833-1862): szkice do obrazu/J. Wolczuk. – 2005
9308
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2714-2. – ISSN 0239-6661
N 2834 : De linguistica hispanica a linguistica general: Panorama de temas y metodos. – 2005. – (Estudios hispanicos ; N 13)
9309
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2733-9. – ISSN 0239-6661
N 2839 : Spor o nowoczesnosc: Konfrontacje postaw srodowisk tworczych i odbiorcow sztuki we Wroclawiu w latach 1900-1932 /J. Nowosielska-Sobel. – 2005. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; T.172)
9310
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2736-3. – ISSN 0239-6661
N 2846 : Pielgrzymowanie i sztuka: Gora Swietej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Slasku. – 2005. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 22)
9311
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2722-3. – ISSN 0239-6661
N 2850. – 2005. – (Rocznik: Centrum studiow niemieckich i europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego ; 3)
9312
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2699-5. – ISSN 0239-6661
N 2855 : Pozar serca: 16 smutnych esejow o milosci, o pisarzach rosyjskich i ich muzach /T. Klimowicz. – 2005
9313
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2712-6. – ISSN 0239-6661
N 2772 : Fracja i Niemcy - sily napedowe europejskiej integracji /Pod red. L. Olszewskiego. – 2006. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 18)
9314
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2677-4. – ISSN 0239-6661
N 2803 : "Z usmiechem przez wszystkie granice": Recepcja wydawnicza przekladow polskiej ksiazki dla dzieci i mlodziezy w latach 1945-1989. – 2006
9315
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2692-8. – ISSN 0239-6661
N 2809 : Польский вопрос в русской философско-религиозной мысли на рубеже ХIХ-ХХ веков/Л. Лещенко. – 2006
9316
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2703-7. – ISSN 0239-6661
N 2826 : Technical examination of documents /R.Ciesla. – 2006
9317
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2705-3. – ISSN 0239-6661
N 2830 : Krotki przewodnik terenowy po skalach ofiolitowego zespolu Slezy oraz ich petrologicznej i geologicznej historii/A. Majerowicz. – 2006. – ill.
9318
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2710-X. – ISSN 0239-6661
N 2835 : Grupy dyspozycyjne spoleczenstwa polskiego. – 2006. – (Socjologia ; N 38)
9319
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2706-1. – ISSN 0239-6661
N 2840 : Literatura, kultura, komunikacja /Pod. red. Kariny Stasiuk i Marka Graszewicza. – 2006
9320
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2697-9. – ISSN 0239-6661
N 2843 : Media masowe w demokratyzujacych sie systemach politycznych/Pod red. B. Dobek-Ostrowskiej. – 2006. – (Komunikowanie i media)
9321
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2707-X. – ISSN 0239-6661
N 2844 : Systemy polityczne Europy Srodkowej i Wschodniej /Pod red. A. Antoszewskiego. – 2006
9322
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2752-6. – ISSN 0239-6661
N 2851 : Dramat i teatr Juliusza Slowackiego: rekonesans /M. Chacko. – 2006. – (Dramat - teatr ; 14)
9323
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2742-8. – ISSN 0239-6661
N 2854 : Srodowisko miedzynarodowe a zachowania panstw /A. Dybczynski. – 2006
9324
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2721-5. – ISSN 0239-6661
N 2862 : Film w ogrodzie sztuk /Pod red. S. Bobowskiego. – 2006. – (Studia filmoznawcze ; 27)
9325
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2731-2. – ISSN 0239-6661
N 2863 : Restytucja Aldrowandy pecherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa L.) w Polsce i rozpoznanie czynnikow decydujacych o jej przetrwaniu w klimacie umiarkowanym. – 2006. – (Prace ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego ; T. 8, z. 1)
9326
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2720-7. – ISSN 0239-6661
N 2873 : Bibliografia niemcoznawcza 1997-2004/P. Buras, T. Miazek, B. Michalek, K. Mlynczak. – 2006. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego ; 21)
9327
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2726-6. – ISSN 0239-6661
N 2881 : Spoleczno-polityczna mysl Benedykta 16 /E. J. Nowacka. – 2006
9328
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2767-3. – ISSN 0239-6661
N 2885 : Slownik literatury popularnej. – 2006
9329
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2728-2. – ISSN 0239-6661
N 2888 : Jezykowy obraz swiata w porownaniach zleksykalizowanych/W. Wysoczanski. – 2006
9330
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2775-5. – ISSN 0239-6661
N 2891 : W krysztale i w plomieniu: studia i szkice o dramacie i teatrze, tom 1 /D. Ratajczakowa. – 2006. – (Dramat - teatr ; 15)
9331
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2775-5. – ISSN 0239-6661
N 2891 : W krysztale i w plomieniu: studia i szkice o dramacie i teatrze, tom 2 /D. Ratajczakowa. – 2006. – (Dramat - teatr ; 15)
9332
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
N 2892. – 2006. – (Anglica Wratislaviensia ; N 44)
9333
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2723-1. – ISSN 0239-6661
N 2894 : Situational sequencing tests in polygraph examination/R. Jaworski. – 2006
9334
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2774-8. – ISSN 0239-6661
N 2896 : Dramaty Franciszka Zablockiego jako przeklady i adaptacje /J.Lukaszewicz. – 2006. – (Dramat - teatr ; 16)
9335
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2758-4. – ISSN 0239-6661
N 2900 : Faculty of chemistry, University of Wroclaw. – 2006
9336
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2781-6. – ISSN 0239-6661
N 2903 : Efekt motyla: humanisci wobec teorii chaosu. – 2006
9337
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2776-2. – ISSN 0239-6661
N 2905 : Розмовляєте українською?: Підручник української мови/ О.Белей. – 2006
9338
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2783-0. – ISSN 0239-6661
N 2906 : Poznanie. Nauka. Piekno /Pod red. J. Gajdy-Krynickiej. – 2006. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; Tom 11)
9339
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0079-4767
N 2908. – 2006. – (Prace literackie ; N 46)
9340
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2800-4. – ISSN 0239-6661
N 2909 : Od "Wiekszej Brytanii" do zjednoczonej Europy: faszystowska doktryna Oswalda Mosleya /M. Cesarz. – 2006
9341
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2777-9. – ISSN 0239-6661
N 2910 : Wybitni prawnicy na przestrzeni wiekow /Pod red. M. Marszala, J.Przygodzkiego. – 2006
9342
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2788-5. – ISSN 0239-6661
N 2911 : W kregu secesji ukrainskiej: Wybrane problemy poetyki tworczosci pisarzy "Mlodej Muzy" /A. Matusiak. – 2006
9343
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-0716
N 2912 : "As you are well pronounced by all external warrants" /P.Poniatowska. – 2006. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 16)
9344
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2785-4. – ISSN 0239-6661
N 2914 : Ksiega jubileuszowa dedykowana profesorowi Romualdowi Gellesowi w szescdziesiata piata rocznice urodzin. – 2006. – (Studia i szkice z historii, stosunkow miedzynarodowych i politologii)
9345
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0867-7441
N 2919. – 2006. – (Literatura i kultura popularna ; N 13)
9346
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2801-1. – ISSN 0239-6661
N 2925 : Poezja wobec rzeczywistosci: Poetyckie epifanie Jorge Guillena i Czeslawa Milosza /A. August-Zarebska. – 2006
9347
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2793-9. – ISSN 0239-6661
N 2927 : Education of officers in selected NATO armies /Ed. by W. Horyn. – 2006
9348
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2930 : Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45 - 1975 /K. Ruchniewicz. – 2006. – (Historia ; 174)
9349
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2797-7. – ISSN 0239-6661
N 2934 : Sztuczne swiaty: Postmodernizm w filmie fabularnym /A. Lewicki. – 2006
9350
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2813-4. – ISSN 0239-6661
N 2945 : Migracje: dzieje, typologia, definicje. – 2006
9351
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2710-X. – ISSN 0239-6661
N 2946 : Kobiety w grupach dyspozycyjnych spoleczenstwa. – 2006. – (Socjologia ; N 40)
9352
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2857-8. – ISSN 0239-6661
N 2967. – 2006. – (Rocznik: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 4)
9353
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2871-4. – ISSN 0239-6661
N 2985 : Procesy lokacyjne miast w Europie Srodkowo-Wschodniej : materialy z konferencji miedzynarodowej w Ladku Zdroju, 28-29 pazdziernika 2002 roku. – 2006
9354
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2464-8. – ISSN 0239-6661
N 2737 : Biografia czlowieka poszukujacego - Klaus Mann: Europejczyk, pisarz, bojownik antyfaszystowski /I. Swiatlowska. – 2007
9355
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2782-3. – ISSN 0239-6661
N 2865 : Realnosc czasu /M. Lagosz. – 2007
9356
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2768-7. – ISSN 0239-6661
N 2898 : Sasiad. Czy wrog?: Ze studiow nad ksztaltowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795-1939 /W. Wrzesinski. – 2007
9357
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2811-0. – ISSN 0239-6661
N 2913 : Dzieje "O Azji" i "O Europie": Fragmenty historii powszechnej; "O Morzu Czerwonym": Traktat hist. o krajach poludnia /Agatarchides z Knidos. – 2007
9358
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2792-2. – ISSN 0239-6661
N 2918 : Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu. – 2007. – (Komunikowanie i media)
9359
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2791-5. – ISSN 0239-6661
N 2924 : Wloski faszyzm w polskiej mysli politycznej i prawnej 1922-1939 /M. Marszal. – 2007
9360
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2814-1. – ISSN 0239-6661
N 2938 : Media masowe na swiecie: Modele systemow medialnych i ich dynamika rozwojowa. – 2007. – (Komunikowanie i media)
9361
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2803-5. – ISSN 0239-6661
N 2944 : Krotka historia NRD /U Mahlert. – 2007
9362
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1829-1. – ISSN 0239-6661
N 2951. – 2007. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; Tom 21)
9363
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-4746
N 2953 : Slask i Czechy : Wspolne drogi sztuki : Materialy konferencji naukowej dedykowane prof. Janowi Wrabecowi. – 2007. – (Historia sztuki ; 24)
9364
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2822-6. – ISSN 0239-6661
N 2954 : Antygona, Hamlet, Tobiasz dla teatru spolecznego /J. Osterwa. – 2007. – (Dramat - teatr ; 18)
9365
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2817-2. – ISSN 0239-6661
N 2955 : Polityka europejska Bawarii na przelomie 20-21 wieku /M.Kozerski. – 2007
9366
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2827-1. – ISSN 0239-6661
N 2961 : Model spoleczny zintegrowanej Europy : nowe wyznania i perspektywy / pod red. J. Zarzecznego. – 2007
9367
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2829-5. – ISSN 0239-6661
N 2963 : Multikulturalizm w sfere mediow / red. nauk. M. Ratajczak. – 2007
9368
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2838-7. – ISSN 0239-6661
N 2969 : Rozwoj prawa miedzynarodowego - jednosc czy fragmentacja? : Konferencja katedr prawa miedzynarodowego, Karpacz, 10-12 maja 2006. – 2007
9369
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0578-4387
№ 2972. – 2007. – (Classica Wratislaviensia ; 27)
9370
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
N 2976. – 2007. – (Anglica Wratislaviensia ; N 45)
9371
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2878-3. – ISSN 0239-6661
N 2977 : Staropolskie poematy mysliwskie : antologia / W. Dynak, J. Sokolski. – 2007
9372
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83229-2877-6. – ISSN 0239-6661
N 2979 : Hispano-polonica: Homenaje a Piotr Sawicki. – 2007. – (Estudios hispanicos ; N 15)
9373
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2860-8. – ISSN 0239-6661
N 2982 : Entgrenzungen: Das 20. Jahrhundert nordeuropaischer Geschichte im Spiegel der deutschen Forschung. – 2007. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 22)
9374
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2850-9. – ISSN 0239-6661
N 2983 : Ustroje polityczne krajow Wspolnoty Niepodleglych Panstw. – 2007
9375
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2856-1. – ISSN 0239-6661
N 2986 : Slaski Kosciol Ewangelicki Ausburskiego Wyznania na Zaolziu : od polskiej organizacji religijnej do Kosciola czeskiego / E. Palka. – 2007
9376
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2870-7. – ISSN 0239-6661
N 2988 : Nauczyciel andragog w spoleczensttwie wiedzy. – 2007
9377
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2858-5. – ISSN 0239-6661
N 2989 : Grundriss der Geschichte der Rechtswissenschaften an der Universitat Breslau / K. Nowacki. – 2007
9378
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2874-5. – ISSN 0239-6661
N 2991 : Wspolczesna socjologia miasta. – 2007. – (Socjologia ; 41)
9379
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1642-5782
N 2994. – 2007. – (Ksztalcenie jezykowe ; T. 6 (16))
9380
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0079-4767
N 2998. – 2007. – (Prace literackie ; N 47)
9381
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-4746
N 3001 : Wewnetrzne swiatlo : poludniowoniderlandzka rzezba alabastrowa w Europie Srodkowo-Wschodniej / A. Lipinska. – 2007. – (Historia sztuki ; 25)
9382
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2861-5. – ISSN 0239-6661
N 3004 : Osoba i panstwo w pogladach Benedykta 16 / E. J. Nowacka. – 2007
9383
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1896-0243
N 3014 : W swiecie komunikacji zdegradowanej / pod red. I. Borkowskiego, A. Woznego. – 2007. – (Nowe media, nowe w mediach ; N 3)
9384
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 3016. – 2007. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 75)
9385
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 3017. – 2007. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 76)
9386
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3018 : Dynamika dzialalnosci gospodarczej w warunkach globalizacji / pod red. L. Olszewskiego. – 2007. – (Ekonomia ; 15)
9387
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 3049 : Cor hominis : wielkie namietnosci w dziejach, zrodlach i studiach nad przeszloscia. – 2007. – (Historia ; 176)
9388
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw. – ISSN 1425-8072
N 2997 : Katalog rekopisow muzycznych 18 i 19 wieku Biblioteki uniwersyteckiej we Wroclawiu ze zbiorow Wroclawskiego Kosciola sw. Elzbiety. – 2008. – (Bibliothecalia Wratislaviensia ; 8)
9389
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2907-0. – ISSN 0239-6661
N 3035 : Ku interdyscyplinarnosci... : rozne oblicza rzeczywistosci... – 2008. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; Tom 12)
9390
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2947-6. – ISSN 0239-6661
N 3040 : Polska nauka o teatrze w latach 1945-1975 / M. D. Lesiak. – 2008. – (Dramat - teatr ; 19)
9391
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0867-7441
N 3046. – 2008. – (Literatura i kultura popularna ; N 14)
9392
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2958-2. – ISSN 0239-6661
N 3050 : Dramatopisarstwo Lesi Ukrainki / S. Wojtowicz. – 2008. – (Dramat - teatr ; 20)
9393
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 3052. – 2008. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 77)
9394
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2970-4. – ISSN 0239-6661
N 3061 : Niebo i pieklo melodramatu /pod red. S. Bobowskiego. – 2008. – (Studia filmoznawcze ; 29)
9395
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 3063 : Studia historycznoprawne : Tom poswiecony pamieci prof. E. Szymoszka. – 2008. – (Prawo ; N 305)
9396
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2963-6. – ISSN 0239-6661
N 3068. – 2008. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 23)
9397
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2951-3. – ISSN 0239-6661
N 3070 : Integracja z zachowaniem wlasnej tozsamosci / Patrycja Matusz Protasiewicz. – 2008
9398
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3080. – 2008. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 177)
9399
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4544
N 3081 : Ksztaltowanie sie pozapanstwowej podmiotowosci w prawie miedzynarodowym / B. Mielnik. – 2008. – (Prawo ; N 306)
9400
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3084 : Italianizmy : studia nad recepcja gotyckiej sztuki wloskiej... / R. Kaczmarek. – 2008. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 27)
9401
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3085 : Figura i hostia / M. Kapustka. – 2008. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 28)
9402
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
N 3086. – 2008. – (Anglica Wratislaviensia ; N 46)
9403
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2957-5. – ISSN 0239-6661
N 3088 : Antagonistic polygraph examination / R. Jaworski. – 2008
9404
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2961-2. – ISSN 0239-6661
N 3092 : Multi-subject polygraph examination / R. Jaworski. – 2008
9405
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2953-7. – ISSN 0239-6661
N 3093 : Wladza i polityka we wczesnym sredniowieczu / P. Urbanczyk. – 2008
9406
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0079-4767
N 3094. – 2008. – (Prace literackie ; N 48)
9407
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2991-9. – ISSN 0239-6661
N 3096 : Tozsamosc spoleczna grup dyspozycyjnych. – 2008. – (Socjologia ; 45)
9408
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3097. – 2008. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne, ISSN 1733-5779 ; 5)
9409
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-0716
N 3098 : Onder redactie van Stefan Kiedron, Jerzy Koch, Norbert Morciniec en Stanislaw Predota. – 2008. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 17)
9410
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2975-9. – ISSN 0239-6661
N 3099 : Historia dramaturgii wloskiej XX wieku / C. Bronowski. – 2008. – (Dramat - teatr ; 21)
9411
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2993-3. – ISSN 0239-6661
N 3105 : Sprawy niemieckie i polsko-niemieckie w XX i XXI wieku. – 2008. – (Niemcoznawstwo ; N 16)
9412
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3041-0. – ISSN 0239-6661
N 3136 : Periodyki slaskie od 15 wieku do 1945 roku / opracow. F. Bialy, L. Bialy. – 2008
9413
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2892-9. – ISSN 0239-6661
N 3047 : Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej. – 2009. – Текст статей паралельно польською та німецькою мовами. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 25)
9414
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2985-8. – ISSN 0239-6661
N 3072 : Der Garten als Topos im Werk von Marie Luise Kaschnitz, Undine Gruenter und Sarah Kirsch / M. Wolting. – 2009
9415
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 3109. – 2009. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 79)
9416
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3046-5. – ISSN 0239-6661
N 3137 : Der Einfluss des Gemeinschaftsrechts auf das Recht der Mitgliedstaaten der EU / Hrsg.: Agnieszka Malicka. – 2009. – (EU-Recht und mitgliedstaatliches Recht)
9417
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3047-2. – ISSN 0239-6661
N 3138 : Chopin w kulturze polskiej / red. M. Golab. – 2009
9418
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3159 : Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich; 7 : Opis, konfrontacja, przeklad / pod red. M. Sarnowskiego, W. Wysoczanskiego. – 2009. – Мова резюме рос. та пол. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 150)
9419
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3059-5. – ISSN 0239-6661
N 3163 : Argumente - Profile - Synthesen / Hrsg. : I. Bartoszewicz, M. Halub, E. Tomiczek. – 2009. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 129)
9420
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3074-8. – ISSN 0239-6661
N 3165. – 2009. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 25)
9421
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3052-6. – ISSN 0239-6661
N 3166 : Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji : studium porownawcze rozwoju ekonomicznego i procesow spolecznych na przykladzie Wroclawia i Lipska - kontynuacje drugie / pod. red. Z. Kurcza, Z. Morawskiego. – 2009. – (Socjologia ; 47)
9422
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3063-2. – ISSN 0239-6661
N 3167 : Swiat w obrazach : zbiory graficzne w instytucjach kultury - ich typologia, organizacja i funkcje / pod red. M. Komzy. – 2009. – (Bibliotekoznawstwo, ISSN 0524-4471 ; 28)
9423
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3053-3. – ISSN 0239-6661
N 3170 : Dziennikarstwo uczestniczace jako przejaw mediamorfozy / A. Zwiefka-Chwalek. – 2009
9424
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3075-5. – ISSN 0239-6661
N 3172 : Wspolczesne sadownictwo miedzynarodowe, т. 1 : Zagadnienia instytucjonalne / pod red. J. Kolasy. – 2009
9425
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3064-9. – ISSN 0239-6661
N 3176 : Aktualne problemy prawa miedzynarodowego i europejskiego / pod red. K.Wojtowicza. – 2009. – (Prawo, ISSN 0524-4544 ; N 309)
9426
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3179 : Commonwealth na arenie miedzynarodowej / A. Polus. – 2009
9427
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3086-1. – ISSN 0239-6661
N 3180 : Studia historycznoprawne / pod red. A. Koniecznego. – 2009. – (Prawo, ISSN 0524-4544 ; N 310)
9428
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3182 : Podzwonne dla granic / pod red. J. Lipowskiego, D. Zygadlo-Czopnik. – 2009
9429
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3184 : Futuryzm w czeskim pejzazu literackim / I. Gwozdz-Szewczenko. – 2009
9430
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3193 : Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w jezykach czeskim, slowackim i polskim / L. Ptak. – 2009. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 151)
9431
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3194 : Ideologie codziennosci / рod red. I. Kaminskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy. – 2009. – 339, [ 1 ] s. – (Oblicza komunikacji)
9432
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3195 : Historische letterkunde uit de Lage Landen Tekten en contexten / Onder red. van Stefan Kiedron. – 2009. – (Neerlandica Wratislaviensia, ISSN 0860-0716 ; 18)
9433
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3196. – 2009. – (Studia linguistica, ISSN 0137-1169 ; N 28)
9434
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3199 : Wybrane metody pomiaru efektywnosci podmiotu gospodarczego / A. Cwiakala-Malys, W. Nowak. – 2009
9435
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3244 : Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku / pod red. L. Olszewskiego. – 2009. – (Ekonomia ; 17)
9436
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3076-2. – ISSN 0239-6661
N 3191 : Europejska przestrzen sadowa / red. : A. Frackowiak-Adamska, R. Grzeszczak. – 2010. – Текст статей паралельно польською та німецькою мовами. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 27)
9437
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3081-6. – ISSN 0239-6661
N 3197 : Teatralne silva rerum / E. Udalska. – 2010. – (Dramat - teatr ; 24)
9438
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3073-1. – ISSN 0239-6661
N 3198 : Poland in the European Single Market / J. Kundera. – 2010
9439
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3200 : Gratulanci i winszownicy : zarys komunikacyjnej historii winszowania / P. Kowalski. – 2010
9440
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3205. – 2010. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne / pod ped. M. Winiarskiego, ISSN 1733-5779 ; 7)
9441
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0520-9250
N 3207 : Middle palaeolithic human activity and palaeoecology: new discoveries and ideas / ed. J.M. Budukiewicz, A. Wisniewski. – 2010. – (Studia archeologiczne ; 41)
9442
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3209. – 2010. – (Classica Wratislaviensia ; 30)
9443
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3098-4. – ISSN 0239-6661
N 3210 : Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany / pod red. J. Maciejewskiego, M. Bodzianego, K. Dojwy. – 2010. – (Socjologia ; 49)
9444
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3122-6. – ISSN 0239-6661
N 3211 : Film noir / pod red. S. Bobowskiego. – 2010. – (Studia filmoznawcze ; 31)
9445
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3212. – 2010. – (Literatura i kultura popularna ; N 16)
9446
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3216 : Nauczyciel andragog we wspolczesnym spoleczenstwie / pod red. W. Horynia i J. Maciejewskiego. – 2010
9447
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3218 : W kregu Boleslawa Szczodrego i Wladyslawa Hermana / K. Benyskiewicz. – 2010
9448
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3104-2. – ISSN 0239-6661
N 3220 : Arbitraz w doktrynie prawnej sredniowiecza / R. Wojciechowski. – 2010
9449
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3224 : Andragogika a grupy dyspozycyjne spoleczenstwa / pod red. W. Horynia, J. Maciejewskiego. – 2010
9450
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3225. – 2010. – (Ksztalcenie jezykowe, ISSN 1642-5782 ; T. 8 (18))
9451
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3138-7. – ISSN 0239-6661
N 3227 : BodyMusicEvent : proceeding from the International Musicological Conference Wroclaw (Poland), 30-31 May 2008 / organized: Dep. of Musicology [etc.] ; ed.: B. Muszkalska, R. Allgayer-Kaufmann. – 2010. – + 1 CD. – (Musicologica Wratislaviensia, ISSN 1895-572X ; 6)
9452
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3120-2. – ISSN 0239-6661
N 3228 : Les choses, les notions, les noms: le terme dans tous ses etats / red. de Stefan Kaufman. – 2010. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 57)
9453
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3140-0. – ISSN 0239-6661
N 3229 : Utopie w Grecji helenistyczney / M. Miniarczyk. – 2010. – (Antiquitas, ISSN 0524-4463 ; N 32)
9454
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3123-3. – ISSN 0239-6661
N 3231. – 2010. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 26)
9455
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3232 : Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / A. Kozak. – 2010
9456
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3233 : Ksiazka zawsze obecna : prace ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Migoniowi /[kom. red.: B. Bienkowska i.i.]. – 2010
9457
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3073-1. – ISSN 0239-6661
N 3236 : Europeizacja prawa imigracyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1999-2009 / I. Wrobel. – 2010
9458
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3119-6. – ISSN 0239-6661
N 3238 : On modal systems in the neighbourhood of the brouwer logic / Z. Kostrzycka. – 2010. – (Logika ; T. 25)
9459
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Widaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3240. – 2010. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, ISSN 0137-1126 ; T. 32)
9460
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3241. – 2010. – (Anglica Wratislaviensia, ISSN 0301-7966 ; 48)
9461
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3242 : Podstawowe problemy metodologiczne nauk spoleczno-politycznych / M. Surmaczynski. – 2010
9462
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3243 : Swiat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza Zywca / Piotr Kowalski. – 2010
9463
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3129-5. – ISSN 0239-6661
N 3245 : Poeci - to sa slow malarze... / J. Bajda. – 2010
9464
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3246 : Ways of knowing Small Places : of American literature and ethnography since the 1960s / D. Ferens. – 2010
9465
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3247. – 2010. – (Gory - literatura - kultura ; t. 5)
9466
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3126-4. – ISSN 0239-6661
N 3248 : Starozytne Peru / J. Szykulski. – 2010. – (Zlota seria Uniwersytetu Wroclawskiego ; 5)
9467
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3249 : Kodeks rodzinny i opiekunczy po nowelizacji / pod red. J. Mazurkiewicza. – 2010
9468
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3128-8. – ISSN 0239-6661
N 3250 : Wspolczesne sadownictwo miedzynarodowe, т. 2 : Wybrane zagadnienia prawne / pod red. J. Kolasy. – 2010
9469
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3251. – 2010. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 152)
9470
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3252. – 2010. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne / pod ped. M. Winiarskiego, ISSN 1733-5779 ; 8)
9471
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3254 : Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling, hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524 [в 2 ступені]. Aanhangsel: Erasmus in Poolse vertalingen / S. Predota, M. Mooijaart. – 2010
9472
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3157-8. – ISSN 0239-6661
N 3255 : Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce / pod red. B. Dobek-Ostrowskiej, K. Majdeckiej. – 2010. – (Komunikowanie i media)
9473
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3168-4. – ISSN 0239-6661
N 3256 : Literatur und Sprache in Kontexten / Hrsg.: I. Bartoszewicz, M. Halub, E. Tomiczek. – 2010. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 131)
9474
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3141-7. – ISSN 0239-6661
N 3258 : Ocena odnawialnosci struktur wodonosnych bloku przedsudeckiego / J. Gurwin. – 2010. – (Hydrogeologia)
9475
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3156-5. – ISSN 0239-6661
N 3259 : Drugie narodziny teatru: performanse mnichow anglosaskich / M. Kocur. – 2010. – (Dramat - teatr ; 25)
9476
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3154-7. – ISSN 0239-6661
N 3265 : Stereotypy Czechow wobec Polakow na pograniczu - regionalne zroznicowanie oraz determinanty stanu rzeczy / M. Debicki. – 2010. – (Socjologia ; 50)
9477
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3268 : Structura poznawcza i obraz swiata / D. Leszczynski. – 2010
9478
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3160-8. – ISSN 0239-6661
N 3270 : Studia historycznoprawne / pod red. A. Koniecznego i P. Jurka. – 2010. – (Prawo, ISSN 0524-4544 ; N 311)
9479
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3169-1. – ISSN 0239-6661
N 3276 : Zjednoczone Niemcy: polityka zewnetrzna i sprawy wewnatrzniemieckie / pod red. R. Gellesa. – 2010. – (Niemcoznawstwo ; N 18)
9480
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3278 : Konflikty na Balkanach w okresie ksztaltowania sie panstw narodowych w XIX i na poczatku XX wieku / M. Dymarski. – 2010
9481
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3285. – 2010. – (Bibliotekoznawstwo, ISSN 0524-4471 ; 29)
9482
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3289. – 2010. – (Neerlandica Wratislaviensia, ISSN 0860-0716 ; 19)
9483
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3307 : Przestrzenie komunikowania / pod red. I. Borkowskiego i K. Stasiuk-Krajewskiej. – 2010. – (Dziennikarstwo i media, ISSN 2082-8322 ; 1)
9484
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3188-2. – ISSN 0239-6661
N 3312 : Ustanawianie agendy mediow podczas kampanii wyborczych w 2005 roku / B. Lodzki. – 2010. – (Komunikowanie i media)
9485
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3190-5. – ISSN 0239-6661
N 3262 : Szpalty z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego 1948-1951 / pod red. T. Suleji. – 2011. – (Studia i materialy z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego ; т. 7)
9486
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3277 : Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich ; 9 : Cialo / red. A. Matusiak [i. in.]. – 2011. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 153)
9487
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3183-7. – ISSN 0239-6661
N 3298 : Polski system medialny na rozdrozu: media w polityce, polityka w mediach / B. Dobek-Ostrowska. – 2011. – (Komunikowanie i media)
9488
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3187-5. – ISSN 0239-6661
N 3302 : Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okregu dolnoslasko-opolskim / pod red.R. Alberskiego i R. Solarza. – 2011
9489
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3192-9. – ISSN 0239-6661
N 3315 : Rosliny wodne i bagienne ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego / R. Kaminski, A. Malowiecki. – 2011. – (Prace ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego ; T. 9, z. 2)
9490
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3195-0. – ISSN 0239-6661
N 3316 : Historia ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego, cz. 2: (1945-2010) / M. Mularczyk. – 2011. – (Prace ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego ; т. 9, z. 1)
9491
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3319. – 2011. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne / pod ped. M. Winiarskiego, ISSN 1733-5779 ; 9)
9492
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3208-7. – ISSN 0239-6661
N 3320 : Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec : inspiracje dla Polski na przykladzie wybranych osrodkow eksperckich / M. Sus. – 2011. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im. Willy"ego Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego ; 29)
9493
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3332. – 2011. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne / pod ped. M. Winiarskiego, ISSN 1733-5779 ; 10)
9494
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3231-5. – ISSN 0239-6661
N 3335 : Akzente und Konzepte / Hrsg. von I. Bartoszewicz, M. Halub, E. Tomiczek. – 2011. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 134)
9495
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3240-7. – ISSN 0239-6661
N 3345 : Kultura jako cultura / pod red. K. Lukasiewicza, I. Topp. – 2011. – (Prace kulturoznawcze, ISSN 0860-6668 ; N 12)
9496
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3232-2. – ISSN 0239-6661
N 3348 : Polityka stanow zjednoczonych wobec Polski w okresie rzadow Johna F. Kennedy"ego / J. Tyszkiewicz. – 2011. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 183)
9497
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3701 : Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei spolecznych / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller. – 2016
9498
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
203. – 1973. – (Prace pedagogiczne ; 3)
9499
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-6668
N 1848. – 1996. – (Prace kulturoznawcze ; N 6)
9500
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Ekonomia / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego
  5. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9501
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2107. – 1999. – (Filozofia ; 35)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9502
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2124. – 1999. – (Filozofia ; 36)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9503
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-6668
N 2141. – 1999. – (Prace kulturoznawcze ; N 7)
9504
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2150. – 1999. – (Prawo ; 265)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9505
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2154. – 1999. – (Prawo ; 266)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9506
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2169. – 1999. – (Prawo ; 267)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9507
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2190. – 1999. – (Logika. ; T. 20)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9508
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2213. – 2000. – (Prawo ; T, 270)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9509
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2225. – 2000. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; T. 6)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9510
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2242. – 2000. – (Prawo ; T, 271)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9511
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2244. – 2000. – (Prawo ; T, 272)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9512
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1096
2251. – 2000. – (Prace pedagogiczne ; 133)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9513
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0435-5865
2260. – 2001. – (Germanica Wratislaviensia ; 124)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9514
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2280. – 2001. – (Prace psychologiczne ; 54)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9515
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2288. – 2001. – (Slavica Wratislaviensia ; 112)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9516
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2294. – 2001. – (Prawo ; 273)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9517
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
N 2296. – 2001. – (Studia linguistica ; 20)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9518
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 2299. – 2001. – (Romanica Wratislaviensia ; 47)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9519
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1429-4168
N 2300. – 2001. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T.5)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9520
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-451X
2317. – 2001. – (Prace botaniczne ; 79)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9521
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2321. – 2002. – (Filozofia ; N 40)
9522
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2345. – 2002. – (Slavica Wratislaviensia ; 116)
9523
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2367. – 2002. – (Prawo ; 276)
9524
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2379. – 2002. – (Prawo ; 278)
9525
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2395. – 2002. – (Prawo ; 279)
9526
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2415. – 2002. – (Slavica Wratislaviensia ; 118)
9527
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2420. – 2002. – (Prace psychologiczne ; 55)
9528
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1425-8064
2423. – 2002. – (Studia antropologiczne ; N 7)
9529
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2428. – 2002. – (Prawo ; 282)
9530
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2432. – 2002. – (Slavica Wratislaviensia ; 120)
9531
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2466. – 2002. – (Logika. ; T.22)
9532
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2470. – 2002. – (Probability and mathematical statistics ; Vol.22, f.2)
9533
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2563. – 2002. – (Filozofia ; N 42)
9534
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2407. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9535
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2445. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9536
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2457 : Geneza teatru w swietle antropologii kulturowej /Steiner Marta. - Dramat-teatr; N 6). – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9537
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0435-5865
N 2468 : Literatur und Kultur im Querschnitt. – 2003. – (Germanica Wratislaviensia ; 125)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9538
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2471 : Trzecia Rzesza w ujeciu raportow Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Sopade) /Gelles Katarzyna. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9539
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2472 : Literatura serbska w Polsce miedzywojennej /M. Filipek. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N121)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9540
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2477 : Sad najwyzszy wobec prawa i praktyki Unii Europejskiej /Pod red. W. Sanetry. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9541
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2483 : Swit wolnego slowa: Jezyk propagandy politycznej 1981-1995 /Borkowski Igor. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9542
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2488 : Europa i integracja europejska w polskiej mysli politycznej 20 wieku /Pod red. J.Juchnowskiego, J. Tomaszewskiego. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9543
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2489 : Opieka nad meskimi pupilami w prawie atenskim /J. Rominkiewicz. – 2003. – (Prawo ; N 284)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9544
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2500 : Prawo miedzynarodowe publiczne a prawo europejskie: Konferencja katedr prawa miedzynarodnego Karpacz, 15-18 maja 2002. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9545
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2505. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N122)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9546
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2509 : Z zagadnien teorii i filozofii prawa: Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa /Pod. red. J. Helios. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9547
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2521. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N 123)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9548
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2525 : Slowa w lustrze: pleonazm, semantyka, pragmatyka /A.Malocha-Krupa. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9549
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 2540. – 2003. – (Romanica Wratislaviensia ; 50)
9550
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2542 : Man and climate in the 20th century. – 2003. – (Studia geograficzne ; 75)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9551
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2547 : Latopis hustynski: Opracowanie, przeklad i komentarze/ Henryk Suszko. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N 124)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9552
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2548 : Literackie portrety zydowskich ojcow w prozie Brunona Schulza i Danila Kisa /M.Bukwalt. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N 125)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9553
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
N 2552. – 2003. – (Studia linguistica ; N 22)
9554
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2554 : Slownik odapelatywnych nazwisk Polakow /L.Tomczak. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9555
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2566 : Obraz Wloch i motywy wloskie w prozie polskiej 1918-1956 /D.Kozinska-Donderi. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9556
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2567 : Rzymska poezja sceniczna: Cecyliusz Stacjusz: Fragmenty zaginionych sztuk /B.Hartleb-Kropidlo. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9557
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2568 : Zwierzeta swiata antycznego: Studia nad Geografia Strabona /G.Malinowski. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9558
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2570 : Antropologiczno-socjologiczne studium spolecznosci lokalnych w okresie transformacji /K.Gorny. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9559
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2701-0. – ISSN 0239-6661
N 2828 : Fastes des protocosmes des cites Cretoises sous le Haut Empire/A. Paluchowski. – 2005. – (Antiquitas, ISSN 0524-4463 ; N 27)
9560
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2739-8. – ISSN 0239-6661
N 2857 : Elite in Greek and Roman antiquity /Ed. by A.Los, K.Nawotka. – 2005. – (Antiquitas, ISSN 0524-4463 ; N 28)
9561
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2716-9. – ISSN 0239-6661
N 2848 : Melanges de langue et de litterature offerts au professeur Eugeniusz Ucherek. – 2006. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 53)
9562
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2734-7. – ISSN 0239-6661
N 2869 : Niemcy w stosunkach miedzynarodowych w 20 i 21 wieku / Pod red. R.Gellesa. – 2006. – (Niemcoznawstwo ; N 14)
9563
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2899 : Jugoslowianskie spory o status jezyka serbsko-chorwackiego w latach 1901 - 1991 /H.Jaroszewicz. – 2006. – (Slavica Wratislaviensia ; N 138)
9564
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
N 2907. – 2006. – (Studia linguistica ; N 25)
9565
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2935 : Interiekcje w jezyku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim: opis i konfrontacja /S.Dakovic. – 2006. – (Slavica Wratislaviensia ; N 142)
9566
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0520-9250
N 2939 : Kultura przeworska a rensko-wezerska strefa kulturowa /A. Blazejewski. – 2007. – (Studia archeologiczne ; 39)
9567
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2956 : Normy pierwszego rozdzialu Konstytucji RP /K.Complak. – 2007. – (Prawo ; N 301)
9568
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0520-9250
N 2960 : Long distance trade in the Bronze Age and Early Iron Age : conference materials, Wroclaw, 19-20th April 2005. – 2007. – (Studia archeologiczne ; 40)
9569
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2970 : Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich ; 7, cz. 1. – 2007. – Мова резюме англійська, польська, російська, німецька та ін. – (Slavica Wratislaviensia ; N 143, [ cz. 1 ])
9570
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2970 : Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich ; 7, cz. 2. – 2007. – Мова резюме англійська, польська, українська та ін. – (Slavica Wratislaviensia ; N 143, [ cz. 2 ])
9571
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2859-2. – ISSN 0239-6661
N 2987 : Andragogika w ujeciu interdyscyplinarnym. – 2007
9572
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2990 : Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на загальнослов"янському тлі / Олег Белей. – 2007. – (Slavica Wratislaviensia ; N 145)
9573
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2326-0. – ISSN 0239-6661
N 2993 : Ksztaltowanie zasobow wod podziemnych w rejonie Kotliny Jeleniogorskiej / H. Marszalek. – 2007. – (Hydrogeologia)
9574
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 3007 : Przemiany srodowiska przyrodniczego w Sudetach Wschodnich w warunkach antropopresji / A. Latocha. – 2007. – (Studia geograficzne ; 80)
9575
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
N 3009. – 2007. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; 76)
9576
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 3010 : Odpowiedzialnosc panstwa za naruszenia miedzynarodowego prawa humanitarnego konfliktow zbrojnych /E. Karska. – 2007. – (Prawo ; N 302)
9577
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 3015 : Studia historycznoprawne / pod. red. A. Koniecznego. – 2007. – (Prawo ; N 303)
9578
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2326-0. – ISSN 0239-6661
N 3022 : Zasoby wod podziemnych ziemi Klodzkiej /T. Olichwer. – 2007. – (Hydrogeologia)
9579
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2912-4. – ISSN 0239-6661
N 3041 : Selected hydrogeologic problems of the Bohemian Massif and of other hard rock terrains in Europe. – 2007. – (Hydrogeologia)
9580
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2913-1. – ISSN 0239-6661
N 3020 : Dokument, ksiazka i biblioteka w badaniach naukowych i nauczaniu uniwersyteckim. – 2008
9581
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2901-8. – ISSN 0239-6661
N 3021 : Ksiazka kucharska jako tekst / W. Zarski. – 2008
9582
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 3023 : Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich ; 6 : Opis, konfrontacja, przeklad. – 2008. – Мови резюме: англійська, російська, польська, німецька. – (Slavica Wratislaviensia ; N 147)
9583
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2946-9. – ISSN 0239-6661
N 3032 : Visus Silesiae : tresci i funkcje ideowe kartografii Slaska 16-18 wieku / B. Czechowicz. – 2008
9584
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2932-2. – ISSN 0239-6661
N 3053 : Zmiany warunkow hydrogeologicznych w rejonie niecki Nowej Rudy w zwiazku z likwidacja kopaln wegla kamiennego / K. Chudy. – 2008. – (Hydrogeologia)
9585
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 3062 : Traduire le drame. – 2008. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 55)
9586
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 3064 : Polska - Niemcy : wspolpraca i konkurencja na pograniczu / S. Ciok [ i. i. ]. – 2008. – (Studia geograficzne ; 81)
9587
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2965-0. – ISSN 0239-6661
N 3071 : Panstwo polskie w mysli politycznej 19 i 20 wieku : teoria i praktyka. – 2008
9588
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
N 3075. – 2008. – (Studia linguistica ; N 26)
9589
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2938-4. – ISSN 0239-6661
N 3077 : Trwalosc zatrudnienia pracownika : zarys problematyki / L. Szot. – 2008
9590
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2980-3. – ISSN 0239-6661
N 3083 : Pragmatyczno-logiczne aspekty pojecia prawdy : Esej z logiki filozoficznej / M. Magdziak. – 2008. – (Logika ; T. 24)
9591
   Actas sociedad antropologica de la isla de Cuba. – La Habana : Ano de la solidaridad, 1966. – 237 p.
9592
  Mihail Paul Acte in limba romana tiparite in Basarabia / Mihail Paul, Mihail Zamfira. – Bucuresti
1. – 1993. – 411с.
9593
   Acte juriciare din Tara Romaneasca 1775-1781.. – Bucuresti, 1973. – 1064с.
9594
   Actele celui de-al 12-lea congres international de lingvistica si filologie romanica.. – Bucuresti
1. – 1970. – 1155с.
9595
   Actele celui de-al 12-lea Congres international de lingvistica si filologie romanica.. – Bucuresti
2. – 1971. – 1536с.
9596
   Actes de la 3-me Conference des Commissions Nationales Europeennes pour l"Unesco.. – Taormina, 1960. – 44с.
9597
   Actes de la 4-me Conference regionale.. – Sala Santitham, 1964. – 102с.
9598
   Actes de la 7 assemlee generale tenue a Helsinki du 12 au 17 aout 1979.. – Geneve
1. – 1980. – 230с.
9599
   Actes de la 7 assemlee generale tenue a Helsinki du 12 au 17 aout 1979.. – Geneve
2. – 1980. – 196с.
9600
   Actes de la Conference Convoquee par l"organisation des Nations Unies pour l"education, la science et la culture tenue a La Haye du 21 avril au 14 mai 1954.. – La Haye, 1961. – 464с.
9601
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. I. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.11
1 : Acte final et Rapport. – 1965. – [10], 428 p.
9602
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. II. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.12
2 : Declarations de principes. – 1965. – [12], 634 p.
9603
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. III. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.13
3 : Commerce des produitsde base. – 1965. – [3], 632 p.
9604
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. IV. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.14
4 : Commerce des articles manufactures et semi-finis. – 1965. – [6], 265 p.
9605
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. VI. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.15
5 : Financement et commerce invisible Dispositions institutionnelles. – 1965. – [6], 670 p.
9606
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. VI. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.16
6 : Expansion du commerce international et groupements regionaux (Premiere partie). – 1965. – [6], 483 p.
9607
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. VII. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.17
7 : Expansion du commerce international et groupements regionaux. – 1965. – [6], 488 p.
9608
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. VIII. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.18
8 : Documents divers Liste des participants. – 1965. – [6], 162 p.
9609
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 1. – 1978. – 222, 57, V, 46 p., pag. var
9610
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 3. – 1978. – 416 p.
9611
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 5. – 1978. – 391 p.
9612
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 6. – 1978. – 387 p.
9613
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 7. – 1978. – 347p.
9614
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 8. – 1978. – 478 p.
9615
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 9. – 1978. – 536 p.
9616
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 10. – 1978. – 300 p.
9617
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974-1977). – Berne : Departement politique federal
V. 11. – 1978. – [8], 661 p.
9618
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 14. – 1978. – 589 p.
9619
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 16. – 1978. – 655 p.
9620
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974-1977). – Berne : Departement politique federal
V. 17. – 1978. – [14], 195 p.
9621
   Actes de la Conference generale. 14-me session. Paris, 1966.. – Paris, 1967. – 418с.
9622
   Actes des entretiens "Armement et securite" : Mercredi 25 septembre 1996, Palais du Luxembourg / Armement et securite; Association des auditeurs du Centre des hautes etudes de l"armement; Avec la participation de mr Franck Borotra. – Paris : ADDIM, 1997. – 207p. – ISBN 2-907345-55-3. – ISSN 1159-652 X
9623
   Actes du 10-e congres international des linguistes.. – Bucarest
3. – 1970. – 779с.
9624
   Actes du 10-e Congres international des linguistes.. – Bucarest, 1970. – 1158с.
9625
   Actes du 10-e Congres International des linguistes.. – Bucarest, 1969. – 774с.
9626
   Actes du 12-e congres des societes de philosophie de langue francaise organise a Bruxelles et a Louvain du 22 au 24 aout 1964.. – Paris, 1965. – 127с.
9627
   Actes du 14e Congres international des etudes byzantines.. – Bucuresti
1. – 1974. – 525с.
9628
   Actes du 2 Congres international de thracologie.. – Bucuresti, 1980. – 471с.
9629
   Actes du 2 Congres international de thracologie.. – Bucuresti, 1980. – 462с.
9630
   Actes du 2 Congres international de thracologie.. – Bucuresti, 1980. – 470с.
9631
   Actes du 2 Congres international de thracologie.. – Bucuresti, 1980. – 463с.
9632
   Actes du 2 Congres international de thracologie.. – Bucuresti
3. – 1980. – 459с.
9633
   Actes du 2 Congres international de thracologie.. – Bucuresti
3. – 1980. – 461с.
9634
   Actes du 79 Congres National des Societes savantes. Alger 1954.. – Paris, 1957. – 406с.
9635
   Actes du 7e Congress international d"esthetique = Proceedings of the VII-th international congress of aesthetics : Bucuresti, 28 Aout -2 Septembre, 1972. – Bucuresti : Acad. Rep. Soc. Romana, 1977. – 692 с.
9636
   Actes du 7e Congress international d"esthetique.. – Bucuresti, 1976. – 1027с.
9637
   Actes du 80-me Congres National des Societes savantes. Lille1955.. – Paris, 1958. – 90с.
9638
   Actes du 81-me Congres National des Societes savantes. Rouen-Caen 1956.. – Paris, 1958. – 188с.
9639
   Actes du 82-me Congres National des Societes savantes. Bordeaux 1957.. – Paris, 1959. – 252с.
9640
   Actes du 84-me Congres National des Societes savantes. Dijon 1959.. – Paris, 1961. – 230с.
9641
   Actes du 85-me Congres National des Societes Savantes. Chambery-Annecy, 1960.. – Paris
26. – 1961. – 292с.
9642
   Actes du 85-me Congres National des Societes Savantes. Chambery-Annecy, 1960.. – Paris, 1962. – 272с.
9643
   Actes du 86-me Congres National des Societes Savantes. Montpellier 1961.. – Paris, 1962. – 362с.
9644
   Actes du 87-me Congres National des Societes Savantes. Poitiers. 1961.. – Paris, 1963. – 386с.
9645
   Actes du 88-me Congres National des Societes Savantes. Crermont-Ferrand, 1963.. – Paris, 1965. – 424с.
9646
   Actes du 89-me Congres National des Societes Savantes. Lyon, 1964.. – Paris, 1965. – 392с.
9647
   Actes du 89-me Congres National des Societes Savantes. Lyon. 1964.. – Paris, 1965. – 202с.
9648
   Actes du 90-me Congres National des Societes Savantes. Nice. 1965.. – Paris, 1966. – 496с.
9649
   Actes du colloque International de civilisations Balkaniques organise par la Commission Nationale Roumaine pour l"Unesco et l"Academie de la R.P.R. sous les auspieces et avec l"aide de l"organisatio. – Sinaia, 1962. – 212с.
9650
   Actes du colloque international de demographie historique.. – Liege. – 536с.
9651
   Actes du colloque international sur la navigation dans les voies d"eau de sections limitees... – Liege, 1974. – 92с.
9652
   Actes du colloque organise les Conseil franco-britannique 24-26 oct. 1977 a l""Abbaye de Fontevraud / Culture nationale et conscience Europeenne, colloque; Conseil franco-britannique. – Paris : L`Harmattan, 1999. – 209p. – ISBN 2-7384-7962-6
9653
   Actes du Congres mondial de la population.. – N.Y., 1967. – 392с.
9654
   Actes du Premier Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes : Sofia, 26 aout - 1 septembre 1966 / Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes; Association internationale d"Etude du Sud-Est Europeen ; [ed. prep. par les soins de: V. Georgiev, N. Todorov, V. Tapkova-Zaimova]. – Sofia : Editions de l"Academie bulgare des sciences
6 : Linguistique / [red. responsables de ce vol.: V. Georgiev [et al.]. – 1966. – 895 p. : ill., tab. – Ст. фр., рос., нім. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим.
9655
   Actes du Premier Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes : Sofia, 26 aout - 1 septembre 1966 / Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes; Association internationale d"Etude du Sud-Est Europeen ; [ed. prep. par les soins de: V. Georgiev, N. Todorov, V. Tapkova-Zaimova]. – Sofia : Editions de l"Academie bulgare des sciences
2 : Archeologie, historie de l"Antiquite, arts / [red. responsables de ce vol.: D. Dimitrov [et al.]. – 1969. – 1137, [1] p. : ill., tab. – Ст. фр., рос., нім. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим.
9656
   Actes du Premier Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes : Sofia, 26 aout - 1 septembre 1966 / Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes; Association internationale d"Etude du Sud-Est Europeen ; [ed. prep. par les soins de: V. Georgiev, N. Todorov, V. Tapkova-Zaimova]. – Sofia : Editions de l"Academie bulgare des sciences
3 : Histoire (Ve - XVe ss; XVe - XVIIe ss.) / [red. responsables de ce vol.: V. Tapkova-Zaimova [et al.]. – 1969. – 874, [2] p. : ill., tab. – Ст. фр., рос., нім. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим.
9657
   Actes du Premier Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes : Sofia, 26 aout - 1 septembre 1966 / Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes; Association internationale d"Etude du Sud-Est Europeen ; [ed. prep. par les soins de: V. Georgiev, N. Todorov, V. Tapkova-Zaimova]. – Sofia : Editions de l"Academie bulgare des sciences
4 : Histoire (XVIIIe-XIXe ss.) / [red. responsables de ce vol.: N. Todorov, E. Sarafova]. – 1969. – 889, [1] p. : ill., tab. – Ст. фр., рос., нім. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим.
9658
   Actes du Premier Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes : Sofia, 26 aout - 1 septembre 1966 / Congres international des etudes Balkaniques et Sud-Est Europeennes; Association internationale d"Etude du Sud-Est Europeen ; [ed. prep. par les soins de: V. Georgiev, N. Todorov, V. Tapkova-Zaimova]. – Sofia : Editions de l"Academie bulgare des sciences
5 : Histoire (Deuxieme mointe du XIXes. - XXes.) / [red. responsables de ce vol.: V. Hadzinikolov [et al.]. – 1970. – 687, [1] p. : ill., tab. – Ст. фр., рос., нім. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим.
9659
   Actes du Premier Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes : Sofia, 26 aout - 1 septembre 1966 / Congres international des etudes Balkaniques et Sud-Est Europeennes; Association internationale d"Etude du Sud-Est Europeen ; [ed. prep. par les soins de: V. Geоrgiev, N. Todorov, V. Tapkova-Zaimova]. – Sofia : Editions de l"Academie bulgare des sciences
7 : Litterature, ethnographie, folklore / [red. responsables de ce vol.: E. Gorgiev [et al.]. – 1971. – 939, [1] p. : ill., tab. – Ст. фр., рос., нім. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим.
9660
   Actes du Premier Congres international des etudes Balkaniques et Sud-Est europeennes.. – Sofia, 1971. – 939с.
9661
   Actes du seizieme Congres international des orientalistes : session d"Athenes ( 6 - 14 Avril 1912 ). – Athenes : Meissner & Kargadouris, 1912. – 255 p. : ill.
9662
   Actes et memoires des negociations de la Paix de Ryswick. – A La Haye : Chez Adrian Moetjens
T. 1. – 1699. – [38], 527, [23] p. – На корінці: Actes de Ryswick. Tom I.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
9663
   Actes et memoires des negociations de la Paix de Ryswick. – A La Haye : Chez Adrian Moetjens
T. 2. – 1699. – [14], XIV, 575, [21] p. – На корінці: Actes de Ryswick. Tom II.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
9664
   Actes et memoires des negociations de la Paix de Ryswick. – A La Haye : Chez Adrian Moetjens
T. 5. – 1699. – [14], 367, [37] p. – На корінці: Actes de Ryswick. Tom V.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
9665
   Actes et memoires des negociations de la Paix Nimegue. – A Amsterdam (Amsterdam) ; A La Haye ["s Gravenhage] : chez Abraham Wolfgang ; chez Adrian Moetjens
T. 1. – 1680. – [26], 363 p.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
9666
   Actes, memoires, & autres pieces authentiques, concernant la Paix d"Utrecht. – A Utrecht : Chez Jaques van Poolsum et Guillaume vande Water
T. 2. – 1714. – [8], 621, [1] p. – На корінці: La Paix de Utrecht. Tom. II


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
9667
   Actes, memoires, & autres pieces authentiques, concernant la Paix d"Utrecht. – A Utrecht : Guillaume vande Water et Jaques van Poolsum
T. 7. – 1715. – [42], 540, [4] p. – На корінці: La Paix de Utrecht. Tom. V


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
9668
  Никонов С.П. Actio spolii / С.П. Никонов, проф. – Харьков : Тип. Печатник, 1908. – [1], IV, IV, 300 с. – Экз. № 118807 дефектный, отс. с. 145-300, на на тит. л. автограф автора
9669
  Hyung-Deok Shin Action-oriented business education case // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 348-355 : Tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
9670
   Action non-stop // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 54-59 : фото
9671
  Pollack Herbert Action of picric acid on living protoplasm / Pollack Herbert, 1927. – 1p.
9672
  Тубальцева В. Action plan 2012 - 2013: Що нас чекає в новому навчальному році // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв"язків ІМВ О.М. Бірюков про підготовку декількох нових програм, що передбачатимуть співпрацю з іноземними вишами на постійній основі. Відбувається узгодження магістерської дводипломної програми, ...
9673
  Michael Dent Action research and critical theoretic approaches to management studies / Michael Dent, Edward Wong Sek Khin, Mohd Nazari Bin Ismail // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 366-371. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
9674
   Actiune decizie, responsabilitate = studii de praxiologie. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1976. – 203 s.
9675
   Actiunea cimpului magnetic si electromagnetic asupra organismelor animale = The action of the magnetic and electromagnetic field on animal organisms (Действия магнетического пространства и электромагнетики на организмы животных). – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1987. – 235s.
9676
  Fiti Maria Actiunea radiatiilor ionizante asupra apei si solutiilor apoase. / Fiti Maria. – Bucuresti, 1967. – 268с.
9677
  Motoc Cornelia Actiunea radiatiilor nucleare asipra corpului solid / Motoc Cornelia. – Bucuresti, 1964. – 194 с.
9678
   Actiunea Timusului si a unor substante neurotrope in cancerul experimental. – Bucuresti : Edinura Academiei Republicii Romine, 1955. – 147
9679
   Activation of store - operated Ca(2+) entry in cisplatin resistant leukemic cells after treatment with photoexcited fullerene C(60) and cisplatin / D.V. Franskevych, I.I. Grynyuk, S.V. Prylutska, O.P. Matyshevska // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, N 3, may - june. – P. 41-48. – ISSN 2409-4943
9680
  Parry Susan Activation spectromentry in chemical analysis / Parry Susan. – New York a.o., 1991. – 243с.
9681
  Kotsur D.V. Active contour models for cytoskeletal structures tracking / D.V. Kotsur, V.M. Tereschenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Стаття присвячена дослідженню моделей активних контурів в поєднанні з методом оптичного потоку, і їх застосування в галузі клітинної біології для відстеження окремих компонентів цитоскелета в послідовностях конфокальних зображень. В статті модель ...
9682
  Davis F. Active grammar : level 2 : [B1-B2] : with answers / Fiona Davis and Wayne Rimmer ; series ed.: Penny Ur. – Cambridge [etc.] : Cambridge univ. press, 2011. – 215, [2] p., включ. обкл. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-0-521-17599-9
9683
   Active probe of modulation type in microwave microscopy / V. Sidorenko, Gaidai, P. Apalkovskiy, O. Sinkevich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 53-56. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розроблено структурну схему ближньопольового мікрохвильового мікроскопа нового типу - з активним модуляційним зондом, яка принципово відрізняється від існуючих світових аналогів та розширює можливості в точності визначення діелектричних параметрів ...
9684
  Чейз Н. Active Server Pages 3.0 на примерах / Николас Чейз. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 352с. – ISBN 5-8459-0142-1
9685
  Армстронг Т. Active X: создание Web-приложений / Т. Армстронг; Пер.с англ.Н.Б.Шишкиной; Под ред.В.М.Яковлева. – Київ : BHV, 1998. – 592c. + + прил. CD-ROM. – ISBN 5-7315-0027-4
9686
  Gherasim V. Activismul lui Spinoza : ( precedat de o expunere a genezei lui istorice : cu un portret al lui Spinoza ) / Vasile Gherasim ; In-tul de arte grafice. – Cernauti : "Glasul Bucovinei", 1928. – 149 p.
9687
   Activitatea departamentelor Institutului de Filologie Romana "Alexandru Philippide" al Academiei Romane, in anul 2014 // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 55 (за 2015). – P. 259-271. – ISSN 1583-7017


  Діяльність кафедр Інституту румунської філології "Alexandru Philippide" Румунської академії у 2014 році.
9688
  Jernovei Gheorghe Activitatea stiinfica a titularului catedrei Leca Morariu: bibliografie // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 211-259. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
9689
  Jernovei Gheorghe Activitatea stiintifico-editoriala a Lui Alexe Procopovich: bibliografire // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 142-152. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
9690
  Denis Herman Activite des genes au cours du developpement embryonnaire / Denis Herman : La faculte des sciences de l"Universite de Liege, 1966. – 148s.
9691
   Activites de l"oit, 1971.. – Geneve, 1972. – 97с.
9692
   Activites du conseil de l"Europe : Rapport 1994. – Strasbourg : Conseil de l"Europe, 1995. – 181 p. – ISBN 92-871-2839-1
9693
   Activites du Conseil de l"Europe : rapport 1995. – Strasbourg : Conseil de l"Europe, 1996. – 225 p. : ill. – ISBN 92-871-3159-7
9694
   Activites du Conseil de l"Europe : Rapport 1998. – Strasbourg : Editions du Conseil de I"Europe, 1999. – 287p. – ISBN 92-871-4058-8
9695
   Activites for the development and consolidation of democratic stability (ADACS).. – Strasbourg, 1998. – 207с.
9696
  Kober-Kleinert Activites pour le cadre europeen commun de reference : [niveaux] C1-C2 / Corinne Kober-Kleinert, Marie-Louise Parizet, Sylvie Poisson-Quinton. – [Paris] : CLE International, 2008. – 239 p. : ill. + 2 CD audio + додаток (Corriges. 48 p.). – Copyright: 2007. - Назва взята з обкл. – (Collection "Activites pour le cadre commun"). – ISBN 978-2-09-035387-7
9697
  Parizet M.-L. Activites pour le cadre europeen commun de reference : [niveau] A2 / Marie-Louise Parizet., Eliane Grandet, Martine Corsain. – [Paris] : CLE International, 2008. – 160 p. : ill. + CDaudio + додаток (Corriges. 47 p.). – Copyright: 2005. - Назва взята з обкл. – (Collection "Activites pour le cadre commun"). – ISBN 978-209-035381-5
9698
  Parizet M.-L. Activites pour le cadre europeen commun de reference : [niveau] B1 / Marie-Louise Parizet., Eliane Grandet, Martine Corsain. – [Paris] : CLE International, 2008. – 191 p. : ill. + CDaudio + додаток (Corriges. 44 p.). – Назва взята з обкл. - Copyright: 2006. – (Collection "Activites pour le cadre commun"). – ISBN 978-2-09-035382-2
9699
   Activites pour le cadre europeen commun de reference : [niveau] B2 / Eliane Grandet [et al.]. – [Paris] : CLE International, 2009. – 191p. : ill. + 2 CD audio + додаток (Corriges. 48 p.). – Copyright: 2007. -- Назва взята з обкл. – (Collection "Activites pour le cadre commun"). – ISBN 978-2-09-035383-9
9700
  Parizet M.-L. Activites pour le cadre europeen commun de reference : [niveau] A1 / Marie-Louise Parizet., Eliane Grandet, Martine Corsain. – [Paris] : CLE International, 2009. – 127 p. : ill. + CD audio + додаток (Corriges des activites. 30 p.). – Copyright: 2005. - Назва взята з обкл. – (Collection "Activites pour le cadre commun"). – ISBN 2-09-035386-0
9701
   Activites pour le developpement et consolidation de la stabilite democratique (ADACS) : Programme 1999. – Strasbourg : Conseil de l"Europe, 1999. – 327p. – Council of Europe 50: 1949-1999
9702
   Activites pour le developpement et la consolidation de la stabilite democratique (ADACS) : Programme 1998. – Strasbourg, 1997. – 207 p. : іл.
9703
   Activites pour le developpement et la consolidation de la stabilite democratique (ADACS) : Rapport annuel 1999. – Strasbourg : Conseil de l"Europe, 2000. – 138р.
9704
   Activites pour le developpement et la consolidation de la stabilite democratique (ADACS).. – Strasbourg, 1997. – 143с.
9705
   Activites pour le developpement et la consolidation de la stabilite democratique (ADACS).. – Strasbourg, 1998. – 207с.
9706
   Activites pour le developpement et la consolidation de la stabilite democratique(ADACS) : Rapport annual 1997. – Strasbourg. – 143 p. : іл.
9707
   Activities for the development and consolidation of democratic stability (ADACS) : Programme 1998. – Strasbourg, 1997. – 207 p. : іл.
9708
   Activities for the development and consolidation of democratic stability (ADACS) : Annual report 1998. – Strasbourg : Council of Europe, 1999. – 175p. : il.
9709
   Activities for the development and consolidation of democratic stability (ADACS) : Programme 1999. – Strasbourg : Council of Europe, 1999. – 327p. : il.
9710
   Activities for the development and consolidation of democratic stability (ADACS) : Annual report 1999. – Strasbourg : Council of Europe, 2000. – 175p. : il.
9711
  Blair W.F. Activities of the chihuahua deer-mouse in relation to light intensity / W.F. Blair. – New York : [S. n.], 1943. – P. 92-97. – Journ. of Wildlife management, V. 7, Nr.1, 1943
9712
   Activities of the Council of Europe : 1995 report. – Strasbourg : Council of Europe, 1996. – 215 p. : ill. – ISBN 92-871-3160-0
9713
   Activities of the Council of Europe : 1997 report. – Strasbourg, 1998. – 246,[27]p. – ISBN 92-871-3705-6
9714
   Activities of the Council of Europe : 1998 report. – Strasbourg : Council of Europe, 1999. – 270p. – ISBN 92-871-4059-6
9715
  Pronko L. Activities of united territorial communities as a body of local government in the conditions of power decentralization in Ukraine / L. Pronko, T. Kolesnik, O. Samborska // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 184-190. – ISSN 2256-0742
9716
   Activities Supporting the Development of Media Literacy in European and Slovak Context / Petranova Dana, Vrabec Norbert, Mazakova Slava, // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – P. 5-15. – ISSN 2312-5160


  Підвищення рівня медіакомпетентності і розвиток критичного мислення стосовно засобів масової інформації є небхідною складовою європейської політики в галузі освіти і профе- сійної підготовки. Питання медіаосвіти та рівня медіаграмотнос- ті відображені ...
9717
  Vabalaite Ruta Marija Activity and Passivity in the Creation of Art: Heidegger and Later Philosophers // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 1. – P. 3-10. – ISSN 0235-7186
9718
  Babenko V. Activity of agroholdings in the world market of agricultural products in the context of globalization / V. Babenko, V. Sidorov, R. Savin // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – P. 101-106. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
9719
  Kupa L. Activity of men"s brain during taking the verbal subtests of analogy and classification taking the verbal subtests of analogy and classification of amthauer intelligence test / L. Kupa, N. Filimonova // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 40
9720
  Filippov Boris Actors without make-up. / Filippov Boris. – Moscow, 1977. – 276с.
9721
  Pukhtetska A. Actual issues of revocability of administrative acts // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 127-128. – ISBN 978-617-7020-43-0
9722
   Actual problems of anticancer drugs modification / N.A. Poluyan, M.A. Zabolotny, G.I. Solyanyk, G.I. Dovbeshko, Yu.I. Kondratskyy, Estrela, Lyopis V.R. -, T.O. Busko, Kulish, M/P, O.P. Dmytrenko, A.I. Momot // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 214
9723
  Aslanova R. Actual problems of cultural integration of Turkic world in XXI century Actual // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 309-316. – ISSN 2076-1554


  Актуальні проблеми культурної інтеграції тюркського світув ХХI столітті .Автор досліджує такі питання: регіональна інтеграція тюркомовних країн в епоху глобалізації; існуючі моделі інтеграції: успіхи і проблеми; нові етапи інтеграції в тюркському ...
9724
  Posudin Y. Actual Problems of Health Protection of Ukrainian Youth // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – P. 386-392. – ISBN 978-966-518-677-9


  Розглядаються основні проблеми зі здоров"ям української молоді, викликані неякісним швидким харчуванням, пивним алкоголізмом, курінням. Унаслідок цих згубних звичок, а також непродуманої державної політики та впливу реклами, молоде покоління страждає ...
9725
   Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity : international conference of zoologists : dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Institute of Zoology of ASM / Acad. of sciences of Moldova, Dep. of nature a. life sciences, Inst. of Zoology ; [red. board: Toderas Ion (chief red.) et al.]. – Chisinau, 2011. – 222 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-9975-4248-2-0
9726
  Lupulescu Aurel Actualitati in endocrinologie si metabolism / Lupulescu Aurel, Sahleanu Victor. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1962. – 300S.
9727
  Trush T.V. Actuality of political philosophy by Augustine // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 52-54
9728
   Acuarele Rominesti. Achizitii din ultimii zece ani.. – Bucuresti, 1964. – 16с.
9729
  Polshikov P. Acumulacao e crescimento economico los paises Africanos en vias de desenvolvimento / Polshikov P. – Moscovo, 1982. – 222 p.
9730
  Pupazan C. Acustica in constructii : Propagarea zgomotului si izolarea fonica / C. Pupazan. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1970. – 262с. – Coperta de Necula Florica
9731
  Polishko O. Acusto-optic modulator and deflector for nonpolarized light / O. Polishko, E. Smirnov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-43. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено акустооптичні (АО) модулятори та дефлектор для неполяризованого світла на основі парателуриту. Створено модулятор першого порядку дифракції на основі двох АО комірок, для якого досягнуто ефективність дифракції для ортогональних поляризацій ...
9732
   Acute toxicity of the iron clathrochelate complexes / V. Dukhnitsky, I. Derkach, M. Plutenko, I. Fritsky, S. Derkach // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Dnipro, 2019. – Vol. 10 (3). – С. 276-279. – ISSN 2519-8521
9733
  Скирда Людмила Ad Astra : Вибрані поезії / Скирда Людмила. – Київ : Р.І.К., 2000. – 424с. – ISBN 966-95842-0-5
9734
  Sonny A. Ad Dionem Chrysostomum analecta : Scripsit Athaulfus Sonny : accedit tabula phototypica. – Kioviae : tipis Zavadzkianis, 1896. – 241 p. : ил.


  Отд. оттиск: Университетские известия. 1897, январь, с. I-VI, 1-48; февраль, с. 49-72; март, с. 73-104, апрель, с. 105-130; май, с. 133-208; июнь, с. 209-242, II
9735
  Матяш Ірина Ad fondes Розбудова мережі українських дипломатичних представництв за кордоном // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 52-54


  Архівні документи та спогади про розбудову мережі українських дипломатичних представництв за кордоном доби Гетьманату.
9736
  Пуніна О. Ad fontes // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – C.229-232. – ISSN 1728-9572


  Цей текст - рецензія на книгу "Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості".
9737
  Жванко Любов Ad fontes Зовнішнє відомство Української Народної Республіки та врегулювання проблеми біженців Першої світової війни // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 53-54
9738
  Гнатюк М. Ad fontes! (Із виступу Емми Андієвської перед студентами Інституту філології 19 квітня 2010 р.) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 188-203
9739
  Матяш Ірина Ad fontes. Формування консульської служби // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 58-61
9740
  Водотика С. Ad fontes: source capacity of the first general census of the Russian empire population of 1897 / С. Водотика, І. Робак // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – Вип. 16. – С. 127-139. – ISSN 2519-058X


  Ad fontes: джерелознавчий потенціал першого загального перепису населення Російської імперії 1897 року.
9741
  Панченко В. Ad fontes: культура проти Руїни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 24 (344). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Друга Українська гімназія імені Кирило-Мефодіївського братства та її "літописець" Микола Зеров.
9742
  Скупейко Л. Ad fontes: міфопоетична парадигма "Лісової пісні" Лесі Українки // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 27-35. – (Філологічні науки)
9743
  Вакулик І.І. Ad fontes: формування естетичної платформи у творчості М. Зерова і М. Рильського / І.І. Вакулик, О.Ю. Балалаєва // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 28. – С. 53-58. – ISSN 2307-4558


  "Мета статті - проаналізувати специфіку рецепції античних мотивів і образів у літературній спадщині українських неокласиків початку XX ст., зокрема М. Зерова і М. Рильського".
9744
  Золотаренко О.С. Ad fontis: приховане відродження? (Феномен сучасного традиціоналізму) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-225. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
9745
  Freitag Chr. Ad illustrissimum celsissimum"q; principen ac dominum, Dominum Silvium, Ducem Wurtembergenfem & Teccenfem, itemq; in Silefia Olfnenfem, Comitem, Monpelgartenfem : Dn : in Heidenheim, Sternberg & Medzibor : : Principem ac Dominum Suum Clementisfimum, Propemticum, cum Ab ipfa Sacratisf. Rom. Caef. Majeftate, Ferdinando III Commissarius & Arbiter, Liti gravissimae definibus Silesiae. – Olsna : Johannes Seyffer, 1654. – 4 p.
9746
  Callimachus Philippus Ad Innocentium VIII de Bello Turcis inferendo oratio / Callimachus Philippus. – Varsoviae, 1964. – 96с.
9747
  Яцків М.Ю. Adagio consоlante : з портретом автора і вступним словом про М. Яцкова [Б. Данчицького] / Михайло Яцків. – Львів : Наклад В. Боберського ; Друк. Ставропиг. Ін-та. під зарядом М. Рефця, 1912. – 95 с. – (Новітня бібліотека / Ред. В. Боберський ; Вип. 4)


  Зміст: Журавлї; Мрія вірла; Білий коник; Почтилїон; Полк Ойзієна; Adagio consulante; Йонська колюмна; Будівля кораблїв; Орликівна; Де правда; Псярня.
9748
  Patey-Grabowska Alicja Adam - Ewa / Patey-Grabowska Alicja. – Warszawa, 1975. – 67с.
9749
  Swiderska Alina Adam / Swiderska Alina. – Warszawa
1. – 1955. – 340с.
9750
  Swiderska Alina Adam / Swiderska Alina. – Warszawa
Tom 2. – 1956. – 259с.
9751
  Kozak Jan Adam a Eva / Kozak Jan. – Praha, 1984. – 285с.
9752
  Siktanc Karel Adam a Eva / Siktanc Karel. – Praha, 1990. – 100с.
9753
  Eliot George Adam Bede / Eliot George; with an Introduction by Leonee Ormond. – London : Campbell Publishers, 1992. – 613p. – (Everyman"s Library ; Vol. 59 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-059-7
9754
  Breza Tadeusz Adam Grywald. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1958. – 344с.
9755
  Stasiak Florian Adam Gurowski. 1805-1866 / Stasiak Florian. – Warszawa, 1977. – 420с.
9756
   Adam Kuckhoff.. – Lpz., 1967. – 32с.
9757
  Sysyn Frank Adam Kysil and the Synods of 1629^ An Attempt at Orthodox-Uniate Accommodation in the Reign of Sigismund III
9758
  Stepien Halina Adam Marczynski / Stepien Halina. – Warszawa, 1959. – 56 с.
9759
  Markowska Wanda Adam Mickiewicz / Markowska Wanda. – Warszawa, 1955. – 110 с.
9760
   Adam Mickiewicz i kultura swiatowa = Адам Міцкевіч і сусветная культура : Materialy z miedzynarodowej konferencji, Grodno-Nowogrodek, 12-17 maja 1997r.: W 5 ksiegach. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego. – ISBN 83-7017-827-8
Ksiega 2 : Pod red. S.Makowskiego, E.Szymanisa. – 1999. – 262s.
9761
   Adam Scharrer. Erwin Strittmatter. – Berlin, 1959. – 178с.
9762
   Adam Scharrer. Erwin Strittmatter. – Berlin, 1962. – 176 с.
9763
  Bidwell G. Adam syn Oliwii / G. Bidwell. – Warszawa, 1973. – 365с.
9764
  Fialkowski Konrad Adam, jeden z nas / Fialkowski Konrad. – Krakow, Wroclaw : Wyd-wo literackie, 1986. – 160s. – ISBN 83-08-01591-3
9765
  Kraszewski Jozef Ignacy Adama Polanowskiego dworzanina krola Imci Jana III notatki. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1954. – 220с.
9766
  Canarache V. Adamclisi. Cetatea / V. Canarache, A. Radulescu. – Constanta, 1968. – 12с.
9767
  Canarache V. Adamclisi. Monumentul triumfal / V. Canarache, A. Radulescu. – Constanta, 1968. – 20с.
9768
  Latka J.S. Adampol-Polonezkoy, 1842 - 1992 : historyczne i kulturowe uwarunkowania powstania, rozwoju i zaniku polskiej osady w Turcji / J.S. Latka. – Krakow : UNIVERSITAS, 1997. – 190 s. – ISBN 83-7052-955-0
9769
  Сафіулліна Ю.С. Adaptace anglicismu v soucasne ceskc ekonomicke terminologii // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 98-105. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена проблемам адаптації англіцизмів у сучасній чеській економічній термінології. Розглянуто різні позиції дослідників на етапи засвоєння іншомовної лексики та проведений аналіз типів адаптації (фонетично-графічна, семантична, ...
9770
  Czajka Stanislaw Adaptacja spoleczna / Czajka Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 255с.
9771
  Ionescu Serban Adaptarea socioprofesionala a deficientilor mintal. (Aspecte teoretice si cercetari clinico-experimentale) / Ionescu Serban. – Bucuresti, 1975. – 200с.
9772
   Adaptation des Skelettsystems : Verhandlungsberichte. vom 2. ymposium der Gesellschaft Osteologie der DDR mit internationaler Beteiligung in Rostock 16. bis 18. Oktober 1969. – Rostock : Gutenberg Buchdruckerei Weimar, 1971. – 159 S. : Ill.
9773
  Novikovas A. Adaptation EU requirements in the field of metrology: the experience of the republic of Lithuania (Адаптація вимог законодавства Європейського Союзу у сфері метрології: досвід Литовської республіки) / A. Novikovas, L. (Hoвiкoвac Novikoviene, Л.) Hoвiкoвєнє // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 116-125. – ISSN 2227-796X


  Метою цього дослідження є аналіз еволюції гармонізації правових вимог Європейського Союзу та законодавства Литовської Республіки в сфері метрології. Зміст статті розділений на дві частини. У першій частині статті аналізується еволюція регулювання ...
9774
  Zubyk Ju. Adaptation of biotesting method for detection of PBCV-1 in water samples / Ju. Zubyk, T. Shevchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 89-91. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Here we report on the adaptation of biotesting method for detection of algae viruses in samples of water and bottom sediments. We have shown that the modification involving the use of two media layers of different density with application of samples ...
9775
  Klochko O. Adaptation of education system of Ukraine in global informatization conditions // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 1 (34). – P. 48-61. – ISSN 1998-6939


  "Метою дослідження є вибір альтернативних стратегій, відповідних даному етапові розвитку інформаційного супільства, як інтегрального показника - вектора домінуючих чинників на шляху адаптації вищої освіти України до сучасних потреб "суспільства знань"."
9776
  Bite V. Adaptation of Lithuanian Close Company Law to EU Law: Problems and Lessons Learned // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 84-91. – ISSN 1993-0909
9777
  Zalizniak K. Adaptation of Ukrainian Legeslation in the sphere of joint-stock companies regulation to the principles of europian law // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – P. 25-27
9778
  Moore J.A. Adaptative differences in the egg membranes of frogs / J.A. Moore. – [S. l. : s. n.], 1940. – P. 89-93. – Reprinted from The American Naturalist, Vol. 74, January-February, 1940
9779
  Fogg A. Adaptery / A. Fogg. – wyd. 2-ie, popr. i uzup. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1957. – 141 s.
9780
  Fogg A. Adaptery / A. Fogg. – wyd. 3-ie, popr. i uzup. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1958. – 128 s.
9781
  Desyatov T. Adapting mechanisms managing quallity of pedagogical education in Ukraine to international standards: comparative analysis // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 1. – P. 7-18. – ISSN 2308-4081


  Доведено, що влив інтеграційних процесів зростання ролі глобалізації вимагають необхідність використання та адаптації міжнародних освітніх стандартів і критеріїв оцінки якості у сфері національної освіти.
9782
  Satebe E. Adaption of wirelees internet texnolojy by youth market group / E. Satebe, T. Drotsky, J. Jager // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 390-399 : fig. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
9783
   Adaptive control of lyapunov exponents / V.O. Yatsenko, O.I. Kochkodan, M.V. Makarychev, O.A. Turovskyi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-63. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  A new approach to adaptive control of local Lyapunov exponents is considered. A numerical optimization algorithm to determine the spectrum of Lyapunov exponents from the observed noise time series of a single variable is proposed. The approach is ...
9784
  Hladkova V. Adaptive control of personnel reserve training in institution of higher education // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 35-40. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Розкрита сутність та особливості формування кадрового резерву закладу вищої освіти. Функції кадрового резерву проаналізовано з двох точок зору: закладу вищої освіти (інформаційна функція, кадрове планування, ресурсозбереження, антикризова, регуляторна) ...
9785
  Kobets V.M. Adaptive dynamic mechanism of modified double electronic auction / V.M. Kobets, V.O. Yatsenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – Р. 432-445. – ISSN 1993-6788


  The article presents the different formats of electronic auctions that change social welfare. New auction format was developed to research its effectiveness for true and hidden agents" types. The developed model of adaptive dynamic mechanism for double ...
9786
  Richardson F. Adaptive modifications for tree-trunk foraging in birds / F. Richardson. – Burkeley; Los Angeles : University of California, 1942. – P. 317-368. – University of California Publications in Zoology, Vol. 46, № 4, 1942
9787
  Moskalets T.Z. Adaptive potential performance of representatives of the tribe Triticeae L. / T.Z. Moskalets, S.P. Vasylkivskyi, V.K. Rybalchenko // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 9, № 2. – P. 61-69. – ISSN 2410-7751


  Москалець Т.З., Васильківський С.П., Рибальченко В.К. Реалізація адаптивного потенціалу представників триби Triticeae L.
9788
   Adaptive reactions of winter wheat (Triticum Aestivum L.) affected by eyespot causal agent under the action of Bacillus Subtilis bacterial isolates / I.M. Batsmanova, Y.M. Pysmenna, T.O. Kondratiuk, N.Y. Taran, T.V. Beregova, I.I. Ostapchenko // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 81, N 1, january - february. – P. 49-57. – ISSN 1028-0987
9789
   Adaptive strategy of Deschampsia antarctica on the base of lipid-pigment transformation / N.Yu. Taran, N.B. Svietlova, V.O. Storozhenko, A.A. Okanenko // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – Р. 170
9790
  Kotov M. Adaptive wavefront sensor based on the talbot effect / M. Kotov, D. Petriv, D. Podanchuk // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 29-30
9791
  Kiss I. Adatok a Szeghalom-Kornyeki szikes Vizek Mikrovegetaciojahoz / I. Kiss. – Szeged : Kulonlenyomat, 1959. – 39-66s.
9792
  Красносельцев Н.Ф. Addenda к изданию А. Васильева "Anecdota graeco-byzantina" (Москва, 1893) Н.Ф. Красносельцева // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 107 с.
9793
   Addendum to the Memorandum concerning teh question of free access to the sea of land-locked countries.. – 23с.
9794
   Addendum to the Report to the Economic and Social Council on the Work of the Board in 1966 = ...au Rapport au Conseil economique et social sur l"activite du Comite en 1966 : issued in compliance with the terms of the Convention of 19 February 1925 on Narcotic Drugs ets. – New York : United Nations, 1967. – 41 p.
9795
   Addendum to the report to the economic and social council on the work of the board in1963, issued in compliance with the terms of the convention of 19 February 1925 on Narcotic drugs and the Convent. – N.Y., 1964. – 50с.
9796
  Лозовицький О. Addio, прем"єре Берлусконі - Chao, "сірий кардінале" Сільвіо! // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 12-15
9797
  Eicholz Robert Addison-Wesley mathematics : Teacher""s edition.Book 8 / Eicholz Robert, Phares G. O`Daffer, Fleenor Charles. – Menlo Park : Addison-Wesley publishing, 1985. – 480 р. – ISBN 0-201-24802-6
9798
  Pudelka J. Additional provisions to administrative acts // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 108-117. – ISSN 2227-796X
9799
  Errington P.L. Additional studies on tagged young muskrats / P.I. Errington. – Ames ; Iowa : Iowa State College, 1944. – P. 300-306. – Reprinted from The Journal of Wildlife Management, Vol. 8, No. 4, October, 1944
9800
  Rogick M.D. Additions to North American freshwater bryozoa / M.D. Rogick, 1934. – P. 316-317. – Reprinted from Ohio Journal of Science, Vol. 34, No. 5, September,1934
9801
  Stephenson L.W. Additions to the upper cretaceous invertebrate faunas of the Carolinas : No. 2706 From the proceedings of the Unated States National Museum, V.72, A.10 / L.W. Stephenson. – Washington : Government, 1927. – 25, [4] p.
9802
  Gorbachev Mikhail Address at the Meeting of the Leaders of States Participating in the Conference on Security and Cooperation in Europe / Gorbachev Mikhail. – Moscow, 1990. – 16с.
9803
  Gorbachev Mikhail Address at the United Nations, New York, December 7, 1988. / Gorbachev Mikhail. – M., 1989. – 32с.
9804
  Gorbachev Mikhail Address by at the Meeting to Mark the 40th Anniversary of the German Democratic Republic. / Gorbachev Mikhail. – M., 1989. – 16с.
9805
  Gubersky L.V. Address by the Director of the Institute of International Relations, Kyiv National Taras Shevchenko University Gubersky L.V. at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7, 2000. The city of Yalta // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 21-23
9806
  Butler R.A. Address by The Right Hon. R.A. Butler... / R.A. Butler. – Glasgow, 1958. – 16с.
9807
  Kremin" V. Address of Minister of Education and Science of Ukraine Vasyl Kremin" at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7,2000. The city of Yalta) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 19-20
9808
   Address of the Central Committee of the Comunist Party of the Soviet Union (bolsheniks) to all voters, men and women-workers, peasants, members of Soviet Army and Navy, Soviet intellectuals., 1950. – 8с.
9809
   Address of the Central Committee of the Comunist Party of the Soviet Union (bolsheniks) to all voters, men and women-workers, peasants, members of Soviet Army and Navy, Soviet intellectuals., 1950. – 8с.
9810
   Address of the Central Committee of the Comunist Party of the Soviet Union (bolsheniks) to all voters, men and women-workers, peasants, members of Soviet Army and Navy, Soviet intellectuals., 1950. – 8с.
9811
  Tarasyuk B. Address of the Minister of Foreign Affairs of Ukraine Borys Tarasyuk at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7, 2000. The city of Yalta) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 8-11
9812
  Skopenko V.V. Address of the Rector of Kyiv National Taras Shevchenko University, Academician of the Ukrainian National Academy of Sciences Skopenko V.V. at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7, 2000. Th // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 4-7
9813
  Lenin V.I. Address to the Second All-Russia Congress of communist organisations of the peoples of the East. November, 22, 1919. / V.I. Lenin. – Moscow, 1969. – 17с.
9814
  Lagarde C. Addressing corruption openly : essay : May 2016 / Christine Lagarde. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – 12, [1] с., включ. обкл. – Без тит. арк. – Bibliogr.: p. 12. – ISBN 978-1-51356-323-7
9815
   Addressing the Infrastructure Deficit in Sub-Saharan Africa // Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa : staying the course : Oct. 14 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 41-53. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-49838-645-6
9816
  Zschokke H. Addrich im Moos / H. Zschokke. – Leipzig : Buchverlag der Morgen, 1966. – 415 S.
9817
  Renn Ludwig Adel im Untergang / Renn Ludwig. – Berl., 1956. – 344с.
9818
  Renn Ludwig Adel im Untergang / Renn Ludwig. – Berlin-Weimar, 1972. – 508с.
9819
   Adel und edle Steine. – Berlin : Langenscheidt, 1993. – 32 S. – (Felix & Theo ; Leichte Lekturen. Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen ; St.1). – ISBN 3-468-49685-0
9820
  Ibraileanu G. Adela. Fragment din jurnalul lui Emil Codrescu. (Julie-August, 189...) / G. Ibraileanu; Viopraga C. (introduct.). – Bucuresti, 1960. – 172с.
9821
  Ibraileanu G. Adele. Privind viata. Amintiri din copilarie si adolescenta / G. Ibraileanu; Ciopaga Const. (prefata). – Bucuresti, 1966. – 298с.
9822
  Mingote A. Adelita en su desvan / A. Mingote. – Barcelona : Planeta, 1991
9823
   Adelphotes : die erste gedruckte griechisch-kirchenslavische Grammatik L"viv-Lemberg 1591. – 2., um das Faksimile erweiterte Aufl. – Munchen : Otto Sagner, 1988. – XVI, 226, 182б S. – (Specimina philologiae slavicae : Supplementbande / Hrsg.: Olexa Horbatsch, Gerd Freihof, Peter Kosta ; Bd. 76). – ISBN 3-87690-401-3
9824
  Romaniv A.M. Adequate properties of the elements with almost stable range 1 of a commutative elementary divisor domain / A.M. Romaniv, B.V. Zabavsky, S.I. Bilavska // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – P. 33-35. – ISSN 1810-3022
9825
   Adhesive, migration and lactate dehydrogenase activity in breast cancer cells under activation tlr -ligand teichoic acid / A. Nehelia, V. Nikulina, N. Senchylo, I. Torgolo, L. Garmanchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 31-35. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Toll-like receptors are cell receptors, the ligands of which are mostly antigens of bacteria and viruses. Their activation triggers multiple cascades that cause the body"s immune response. The atypical location of toll-like receptors is often observed ...
9826
  Bartnicka B. Adiektywizacja imieslowow w jezyku polskim / B. Bartnicka. – Warszawa, 1970. – 191с.
9827
  Bellefroid Pierre Adieu, Pancrate / Bellefroid Pierre. – Paris, 1978. – 187с.
9828
  Behar Serge Adieu, Veronique. Babel, 75 / Behar Serge. – Paris, 1970. – 109с.
9829
  Boerescu P. Adjectivele mare si tare - doua enigme etimilogice? // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 4 (за 2017). – Р. 443-460. – ISSN 0024-3523
9830
   Adjuvant properties of nanoparticles Immobilized recombinant diphtheria toxoid fragment / T.O. Chudina, A.Yu. Labyntsev, D.V. Kolybo, S.V. Komisarenko // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in chief: S. Komisarenko [et. al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 4. – P. 14-24. – ISSN 2410-7751
9831
  Stetsyk Yu. Administartive authority of protohegumens of Svyatopokrovska Province (1743-1780 рр.): historical and legal aspects / Yu. Stetsyk, V. Kolpakov // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 11. – С. 56-65. – ISSN 2519-058X
9832
  Calder J. Administering fiscal regimes for extractive industries : a handbook / Jack Calder. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – XI, [1], 105 p. – Bibliogr.: p. 101. – ISBN 978-1-47557-517
9833
   Administracja i polityka : Administracja publiczna w procesie przemian / Pod red.A.Ferensa,I.Macek // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2002. – 2351 : Administracja i polityka. – S.1-186. – ISSN 0239-6661
9834
   Administracja publiczna w panstwie prawa // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 448 s. – (Prawo ; 264). – ISSN 0524-4544
9835
  Rybicki Zygmunt Administracja stosunkow gospodarczych PRL / Rybicki Zygmunt. – Warszawa, 1963. – 260с.
9836
  Ajnenkiel Andrzej Administracja w Polsce. Zarys historyczny. / Ajnenkiel Andrzej. – Warszawa, 1975. – 211с.
9837
  Piatek Stanislaw Administracyjno-prawna ochrona konsumenta / Piatek Stanislaw. – Warszawa, 1981. – 173с.
9838
  Strzyczkowski Kazimierz Administracyjnoprawne Instytucje planowania / Strzyczkowski Kazimierz. – Warszawa, 1985. – 168с.
9839
   Administratia de stat in Republica Socialista Romania.. – Bucuresti, 1968. – 360с.
9840
  Gregoire R. Administration des entreprises / R. Gregoire. – Paris, 1964. – 232с.
9841
   Administration for protection of cultural properties in Japan.. – Tokyo, 1962. – 101с.
9842
  Husar O.A. Administrative-Legal Regulation in Civil Aviation // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – P. 31-39. – ISSN 2227-796X
9843
  Melnychuk A. Administrative-territorial reform: results of integration of the consolidated territorial communities (ctc) in the Khmelnytsky region / A. Melnychuk, T. Melnyk // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – P. 69-73. – ISSN 2076-1333
9844
  Holovach A. Administrative and legal principles of the functioning of the financial system in Ukraine and European countries: a comparative analysis / A. Holovach, A. Petrovskyi, O. Adamchuk // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 77-84. – ISSN 2256-0742
9845
  Zhuravlov V. Administrative and legal regulation of banking system in Ukraine and foreign countries / V. Zhuravlov, V. Riadinska, Ye. Durnov
9846
  Zhuravlov D. Administrative and legal regulation of banking system in Ukraine and foreign countries / D. Zhuravlov, V. Riadinska, Y. Durnov // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 148-155. – ISSN 2256-0742
9847
  Garcia E.A. Administrative appeals in the European Union: towards a common model of administrative justice // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 87-107. – ISSN 2227-796X
9848
  Ruey-Chyn Tsaur Administrative Effects of Chinese Arrivals in Taiwan - the Travel Agencies" Prospects / Ruey-Chyn Tsaur, , Chyoug-Hwa Chen // International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 2017. – Vol. 28, nr 4. – P. 335-352. – ISSN 1017-1819
9849
   Administrative law and administrative-procedural law: origins, achievements and prospects of development : collective monograph / Min. of education and science of Ukraine, Sci. research inst. of state building a. local government of nat. acad. of law sciences of Ukraine, Faculty of law [etc. ; ed. board: Y.A. Berlach, Y.P. Bytiak, I.V. Bolokan et al.]. – Zaporizhzhia : Baltija Publishing, 2018. – 151, [1] p. : Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-9934-571-54-1
9850
   Administrative problems of rapid urban growth in the Arab States.. – N.Y., 1964. – 154с.
9851
  Михайлюк Я.Б. Administrative procedures of providing administrative services in the European Union and Ukraine // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 16-24. – ISSN 2227-796X


  The article investigates administrative procedures of rendering administrative services in the European Union and Ukraine. Special attention is devoted to compare general grounds of rendering administrative services and to formulate proposals for ...
9852
  Kolpakov V.K. Administrative proceeding relations in the subject of administrative law // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – C. 4-10. – ISSN 2227-796X


  Article investigates the administrative procedural relations which exist in sphere of action of administrative courts. The place of these establishes the relations in administrative law of Ukraine. For this purpose author investigates the legal nature ...
9853
  Caiden Gerald Administrative reform comes of age / Caiden Gerald. – Berlin; New York, 1991. – 347с.
9854
  Caiden Gerald Administrative reform comes of age / Caiden Gerald. – Berlin; New York, 1991. – 347с.
9855
   Administrative reports 1955, 1956, 1957, 1958, 1959.. – Paris, 1960. – 58с.
9856
   Administrative reports 1960, 1961, 1962, 1963, 1964.. – Paris, 1964. – 128с.
9857
   Administrative reports, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984.. – Paris, 1985. – 78с.
9858
  Pikul Valentin Admiral a gejsa / Pikul Valentin. – Praha, 1986. – 365с.
9859
  Bidwell George Admiral jego krolewskiej mosci G.B. Rodeny / Bidwell George. – Gdansk, 1975. – 264с.
9860
  Friedman V.A. Admirativity: Between modality and evidentiality // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 165-178. – ISBN 978-608-203-150-7
9861
  Megan M. Admissibility and uniform dichotomy for evolutioary processes / Mihail Megan, Petre . Preda; Univ. din Timisoara. Fac. de stiinte ale naturii. Sec. matem. – Timisoara, 1986. – 36p. – (Seminarul de teoria structurilor ; 40)
9862
  Zhuravlev V.M. Admissible quivers and tiled orders of finite global dimension in Mn(D), n [менше або дорівнює] 6 / V.M. Zhuravlev, D.V. Zhuravlev, O.A. Shevchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016
9863
  Yorke Margaret Admit to murder / Yorke Margaret. – Harmondsworth : Penguin books, 1991. – 267 p.
9864
   Admiterea in invatamintul superior, 1972.. – Bucuresti, 1972. – 248с.
9865
   Admiterea in invatamintul superior. 1968.. – Bucuresti, 1968. – 142с.
9866
   Admiterea in invatamintul superior. 1970.. – Bucuresti, 1970. – 176с.
9867
   Admiterea in invatamintul superior. 1971.. – Bucuresti, 1972. – 216с.
9868
   Admiterea in invatamintului superior. 1966.. – Bucuresti, 1966. – 173с.
9869
  Пономаренко С.И. Adobe Fhotoshop 3.0 в примерах / С.И. Пономаренко. – Санкт-Петр., 1996. – 320с.
9870
  Гурский Ю.А. Adobe Photoshop CS в теории и на практике / Ю.А. Гурский, Г.Б. Корабельникова, А.В. Жвалевский. – Москва : Новое знание, 2004. – 591с. – ISBN 5-94735-043-2
9871
  Гевенян В. Adobe Photoshop CS: волшебные фильтры и спецэффекты / Владимир Гевенян. – Санкт-Петербург : БХВ- Санкт-Петербург, 2004. – 544с. – ISBN 5-94157-431-2
9872
  Браун Д. Adobe Web - дизайн и публикация. Энциклопедия пользователя / Д. Браун, В. Фримен, Б.Б. Холл; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1998. – 656с. – CD-ROM. – ISBN 966-7393-11-9
9873
  Dacey John Adolescent development / Dacey John, Kenny Maureen. – Madison : WCB Brown & Benchmark, 1994. – XXIIр.,536p. – ISBN 0-697-14442-9
9874
  Toland John Adolf Hitler / Toland John. – Garden City
Vol. 1. – 1976. – 584с.
9875
  Toland John Adolf Hitler / Toland John. – New York
Vol. 2. – 1976. – 1102с.
9876
  Scheybal Josef Adolf Kaspar. Zivot a dilo / Scheybal Josef. – Praha, 1957. – 208с.
9877
  Halasova Libusc Adolf Kosarek. / Halasova Libusc, V.V. Stech. – Praha, 1959. – 104с.
9878
  Dabrowski Stanislaw Adolfina Zimajer. / Dabrowski Stanislaw. – Warszawa, 1960. – 104с.
9879
  Straumite O. Adolfs Alunans. Literaturas raditajs (1848-1973) / O. Straumite. – Riga, 1973. – 90с.
9880
   Adolph Menzel. – Berl., 1956. – 104с.
9881
  Hutt Wolfgang Adolph Menzel / Hutt Wolfgang. – Lpz., 1965. – 50с.
9882
  Trost Edit Adolph Menzel / Trost Edit. – Berlin, 1980
9883
  Arango Angel Adonde van los Cefalomos? / Arango Angel. – La Habana, 1964. – 90с.
9884
  Gardner E.S. Adorator panny West / Erle Stanley Gardner; Przeklad: K.Tomorowicz. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza: Prasa-ksiazka-ruch, 1977. – 218 s.
9885
  Sauerland Karol Adornos Asthetik des nichtidentischen / Sauerland Karol. – Warszawa, 1975. – 142с.
9886
  Pujol Berche Adquisicion de lenguas extranjeras : perspectivas actuales en Europa / Merce Pujol Berche, Luci Nussbaum, Miquel Llobera. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 1998. – 253 p. – (Coleccion investigacion didactica : metodologia). – ISBN 978-84-7711-237-1
9887
   ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road: Applicable as from 1 January 2003. ECE/Trans/160(Vol.1). – Restructured. – New York, Geneva : United Nations. – ISBN 92-1-139078-8
Vol.1. – 2002. – 20,606р.
9888
   ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road: Applicable as from 1 January 2003. ECE/Trans/160(Vol.2). – Restructured. – New York, Geneva : United Nations. – ISBN 92-1-139081-8
Vol.2. – 2002. – 10,569 р.
9889
  Tarvel Enn Adratalupoegade olukorrast louna-Eestis. XVI Sajandi lopul ja XVII sajandi algul / Tarvel Enn. – Tallinn, 1964. – 104с.
9890
   Adresar jihomoravskych knihoven. – Brno : Stat. ved. knihovna, 1970. – 238 s.
9891
   Adresar knihoven a infomacnich utvaru Jihomoravskoho kraje... – Brno, 1978. – 311с.
9892
   Adresar knihoven JZD Jihomoravskeho kraje.. – Brno, 1981. – 49с.
9893
   Adresar specialnich, bibliografickych a documentacnich sluzeb v knihovnach a utvarech vtei Jihomoravskeho kraje.. – Brno, 1975. – 170с.
9894
   Adresar zameckych a cirkevnich knihoven Jihomoravskeho kraje.. – Brno, 1972. – 63с.
9895
   Adresar zemedelskych knihoven Jihomorovskeho kraje.. – Brno, 1978. – 34с.
9896
   Adresar. Ustrednich knihoven siti statnich vedeckych knihoven lidovych knihoven vysokoskolskych knihoven v CSR.. – Praha, 1973. – 307с.
9897
  Gordon Barbara Adresat nieznany / Gordon Barbara. – Katowice, 1962. – 114с.
9898
   Adressbuch fur den Buch-, Kunst-, Musikalienhandel und verwandte Geschaftszweige : Der Lander der ehemaligen osterr.-ungar. Monarchie : 1919 -1920. – 53 Jahrg. – Wien : Verlag von Moritz Perles, 1920. – XVI, 288. – На обкл. назва "Perles" Adressbuch 1919/20 53.Jahrgang
9899
   Adresse du Comite Central du Parti Communiste (Bolchevik) de l"URSS a tous les electeurs, ouvriers et ouvrieres, paysans, et paysannes, soldats de l"Armee Sovietique, marins de la Marine militaire,, 1950. – 8с.
9900
   Adresse du Comite Central du Parti Communiste (Bolchevik) de l"URSS a tous les electeurs, ouvriers et ouvrieres, paysans, et paysannes, soldats de l\"Armee Sovietique, marins de la Marine militaire,, 1950. – 8с.
9901
  Rifbjerg Klaus Adresse: Lena Jorgensen, Kopenhagen / Rifbjerg Klaus. – Berlin, 1974. – 224с.
9902
  Швец Владимир Adria Hit Group: диверсификация туристических направлений : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 40-41 : Фото. – ISSN 1998-8044
9903
  Laudon Hasso Adrian / Laudon Hasso. – Berlin, 1976. – 315с.
9904
  Scribe Adrienne Lecouvreur : comedie-drame en cinq actes, en prose Par MM. Scribe et Legouve / Scribe, par et Legouve E. MM // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 55 с. стп.
9905
   Adsorption capacity of polymeric materials obtaned by in situ immobilization on the natural clay surface / I. Savchenko, E. Yanovska, D. Sternik, O. Kychkiruk, L. Ol"khovik, Ia. Polonskaya // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 295
9906
   Adsorption Complexes of Mefenamic Acid on the Silica Surface: Quantum-Chemical and Ir-Spectroscopic Study / P.O. Prokhnenko, O.O. Kazakova, S.O. Aleksieiev, V.V. Paientko // III Ukrainian-Polish scientific conference "Membrane and sorption processes and technologies" : [Dectmber 12-14, 2017 Kyiv, Ukraine] : book of abstracts / "Membrane and sorption processes and technologies", sci. conf. – Kyiv : NaUKMA, 2017. – P. 215. – ISBN 978-966-2410-98-3
9907
  Nurk G. Adsorption kinetics of some organic compounds on bismuth single crystal electrodes / Gunnar Nurk. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 170c. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 37). – ISBN 9985-56-815-X
9908
  Kostenko L. Adsorption of Pb(II), Cu(II) and Cd(II) from Aqueous Solutions Onto Organobentonites Modified Aminophosphosphonic Acid / L. Kostenko, T. Kovalchuk, O. Zaporozhets // III Ukrainian-Polish scientific conference "Membrane and sorption processes and technologies" : [Dectmber 12-14, 2017 Kyiv, Ukraine] : book of abstracts / "Membrane and sorption processes and technologies", sci. conf. – Kyiv : NaUKMA, 2017. – P. 144-146. – ISBN 978-966-2410-98-3
9909
  Stelmashuk W.L. Adsorption of sodium cyanide on active carbon from water solutions // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 63-70 : табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1726-5428
9910
   Adult education and democratic citizenship. – Wroclaw : Lower Silesian university Сollege of education. – ISBN 83-910486-6-9
3 : Edited by M.Bron Jr, J.Field. – 2001. – 207s.
9911
   Adult education and democratic citizenship. – Krakow : Impuls. – ISBN 93-7308-096-1
4 : Edited by M.Schemmann, M.Bron Jr. – 2001. – 215s.
9912
   Adult education and leisure in contemporary Europe.. – Prague, 1965. – 100с.
9913
   Adult education and television. A comparative study in Canada - Lewis Miller. Czechoslovakia - Ctibor Tahy. Japan - Kanji Hatano.. – Lond., 1966. – 144с.
9914
  Terenko O. Adult education in Ukraine: problems and perspectives // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Adi Binhas, Yana Bondaruk, Natalia Koliada [et al.]. – Uman, 2019. – № 1 (37), january - june. – P. 26-35. – ISSN 2306-5532


  Стаття присвячена дослідженню особливостей розвитку освіти дорослих в Україні починаючи з XIX століття і до початку ХХІ століття.
9915
  David M. Adult education in Yugoslavia. / M. David. – Paris, 1962. – 186с.
9916
   Adult education.. – Paris, 1966. – 154с.
9917
  Dymock Darryl Adult literacy provision Australia . Trends and needs / Dymock Darryl. – Armidale, 1982. – 136с.
9918
   Adult literacy: some Australian papers., 1980. – 56с.
9919
   Advance of Phycology in Japan. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1975. – 355p. : With 161 figures and 30 tables
9920
  Baidaliuk A. Advanced approaches to identification of viruses infecting of wild herbaceous plants / A. Baidaliuk, I. Budzanivska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 13-16. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Recently, interest in studying viruses in wild flora was gradually increasing. This is connected with necessity of better understanding plant virus evolution, ecology, virulence, and even to avoid economic losses due to crop-wild hybridization, ...
9921
  Schildt H. Advanced C / H. Schildt. – Berkeley : McGraw-Hill, 1986. – 7, 343 p.
9922
  Murphy I.S. Advanced calculus for engineering and science students / Ian S. Murphy. – Stirling : Arklay publ., 1989
9923
   Advanced Chinese. – Beijing.
1. – 1990. – 350 p.
9924
   Advanced Chinese. – Beijing.
2. – 1991. – 444 с.
9925
   Advanced Chinese. – Beijing
3. – 1991. – 448с.
9926
  Святюк Ю.В. Advanced economic issues : навч. посібник / Ю.В. Святюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2017. – 147, [1] с. : табл. – Назва у вих. відом.: Актуальні питання економіки. - Текст англ. – Бібліогр.: с. 145-146. – ISBN 978-617-7320-05-9
9927
  Святюк Ю.В. Advanced economic issues : навч. посібник / Ю.В. Святюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 147, [1] p. : tab. – Текст англ. - Glossary of business terms: p. 127-144. – Bibliogr.: p. 145-146. – ISBN 978-617-7320-05-9
9928
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9929
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9930
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9931
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 4. – 2015. – 77 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9932
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 5. – 2016. – 110 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9933
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики ; голов. ред.: Н.Г. Іщенко ; редкол.: Л.І. Тараненко, М.А. Петерз, А.А. Калита [та ін.]. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 6. – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9934
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського," Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 7. – 2017. – 156 p.
9935
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Вип. 8. – 2017. – 144 p.
9936
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Вип. 9. – 2018. – 246, [1] c.
9937
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Вип. 10. – 2018. – 207, [1] p.
9938
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Мустафа Эряман, Ян-Урбан Сандал, Салих Зекі Генч [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Вип. 11. – 2019. – 119, [1] c. – DOI:10.20535/2410-8286
9939
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ : КПІ імені Ігоря Сікорського. – ISSN 2409-3351
Вип. 12. – 2019. – 267, [1] с.
9940
  O"Neil Peter V. Advanced engineering mathematics / Peter V. O"Neil. – Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1983. – 1108p. – ISBN 0-534-01136-5
9941
  Bell J. Advanced expert CAE : coursebook / Jan Bell, Roger Gower with Drew Hyde. – 2nd ed. – Harlow : Pearson, 2008. – 207, [1] p. : ill. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-1-4479-2929-1
9942
  Baker R.E. Advanced financial accounting / Richard E. Baker, Valdean C. Lembke, Thomas E. King. – 5th ed. – Boston a. o. : McGraw-Hill/Irwin, 2002. – 32,1178 p. – ISBN 0-07-244412-6
9943
  McDougall Advanced geometry for high schools : Synthetic and analytical / A.H. McDougall. – Toronto : Clark, 1919. – 119 p.
9944
  Skipper M. Advanced grammar & vocabulary : Teacher"s book / Mark Skipper. – Newbury : Express, 2002. – 256 p. : ill. – Шифр для каб: 42 Skip. – ISBN 1-84325-509-3
9945
  Skipper M. Advanced grammar & vocabulary : Student"s book / M. Skipper. – Newbury : Express, 2002. – 237p. : ill. – Для каб. шифр: 42/Skip. – ISBN 1-84325-509-X
9946
  Hewings M. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers / Martin Hewings. – 2nd ed. – Cambridge [et al.] : Cambridge univ. press, 2009. – 294 p. : ill. + 1 CD-ROM (User"s guide). – На обкл.: A self-study reference and practice book for advanced students of English. - First publ. 2005. – ISBN 978-0-521-61403-0
9947
  Hewings M. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers / Martin Hewings. – 2nd ed., 7th print. – Cambridge [et al.] : Cambridge univ. press, 2009. – 294 p. : ill. – На обкл.: A self-study reference and practice book for advanced students of English. - First publ. 2005. – ISBN 978-0-521-53291-4
9948
   Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко. – Київ : Політехніка
№ 1. – 2018. – 64, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами
9949
   Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко ; редкол.: М. Ангель Кандель Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2617-5339
Вип. 2. – 2018. – 75, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами
9950
  Smith R.W. Advanced Linux networking / Roderick W. Smith. – Boston a.o. : Addison-Wesley, 2002. – 18,752 p. – ISBN 0-201-77423-2
9951
  Brown Richard Advanced mathematics. An Introductory Curse / Brown Richard, Robbins David; Editorial adviser Andrew M.Gieson. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1975. – 594p. – ISBN 0-395-18698-6
9952
  Bell Jan Advanced matters : Student"s book / Bell Jan, Gower Roger. – Fifth impression. – Harlow : Longman, 2001. – 192p. : ill. – First publ. 1988. – ISBN 0-582-27353-6
9953
  Cunningham Gillie Advanced matters : Workbook with key / Cunningham Gillie. – 4th impres. – Harlow : Longman, 2001. – 88p. : ill. – 1st publ. 1999. – ISBN 0-582-27352-8
9954
   Advanced mechanics of fluids.. – New York, 1965. – 444с.
9955
  Brown Kenneth Advanced Micropipette Techniques for Cell Physiology / Brown Kenneth, Flaming Dale. – Chichester : John Willey & Sons, 1986. – 296p.
9956
  Duncan Ray Advanced MS-DOS: The Microsoft guide for Assembly Language and C programmers / Duncan Ray. – Washington, 1986. – 468с.
9957
  Sapaty S.P. Advanced naval operations under spatial grasp technology // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – Р. 19-32. – ISSN 1028-9763


  У статті обговорюється організація великих розподілених морських систем на базі мережевої технології високого рівня, яка дозволяє отримувати інтегровані, холістські вирішення складних проблем у швидкозмінюваних та непередбачуваних середовищах. Матеріал ...
9958
  Matyushkina-Guerke Advanced practical grammar in patterns (for laboratory work) / Matyushkina-Guerke, T.N. Kuzmichyowa, L.L. Ivanova. – Москва, 1983. – 151 с.
9959
  Galchonkov O.M. Advanced problem-based learning. The experience of the European universities participants to the TEMPUS MEDIS project / O.M. Galchonkov, N.V. Loziienko // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – Р. 195-200. – ISSN 2076-2429


  Проблемно-орієнтоване навчання підвищеного типу. Досвід європейських університетів, які беруть участь в проекті TEMPUS MEDIS, в рамках якого п"ять європейських університетів діляться досвідом із шістьма університетами з Казахстану, Росії й України.
9960
  Hubbard Advanced procedure and axioms / Hubbard, Ron. – Copenhagen, 1983. – 114с.
9961
  Gainsburg Joseph Advanced skills in reading: teacher"s annotated edition / Gainsburg Joseph. – New York; London
2. – 1967. – 328с.
9962
  Chen Ru Advanced spoken Chinese / Chen Ru, Zhang Qiwang. – Beijing
1. – 1989. – 206 с.
9963
  Chen Ru Advanced spoken Chinese / Chen Ru, Zhang Qiwang. – Beijing
2. – 1989. – 424 с.
9964
  Bolocan D. Advanced Symphony applications: An Incomparable Collection of Problem-Solving Applications and Programming Shortcuts / D. Bolocan. – Blue Ridge Summit : Tab Books, 1985. – 10, 230 p.
9965
   Advances in Agricultural Science. – Moscow : Nauka, 1987. – 239p.
9966
   Advances in applied mechanics. – New York
2. – 1971. – 369с.
9967
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 2, iss. 2. – 2012. – 107-206 p. – Резюме англ. мовою
9968
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. сhief: Yu.I. Izotov ; ed. board: I.L. Andronov, Yu. Yu. Balega, L.F.Chernogor [et. al.]. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 6, iss. 2. – 2016. – P. 61-98
9969
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 7, iss. 1/2. – 2017. – 42 p.
9970
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.-in-chief I. Izotov ; ed. board : O.V. Agapitov, I.L. Andronov, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 9, iss. 1/2. – 2019. – 32 p.
9971
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.-in-chief I. Izotov ; ed. board : O.V. Agapitov, I.L. Andronov, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 10, iss. 1. – 2020. – 40 p.
9972
  Camp B.W. Advances in Behavioral Pediatrics / B.W. Camp. – Greenwich : Jai Press Inc. – ISBN 8151-3592-0
Vol.2. – 1981. – 217p.
9973
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 1. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
9974
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 2. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
9975
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 3. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
9976
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 4. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
9977
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2011. – 2011


  1997. Bd.3, N 2
9978
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2012. – 2012


  1997. Bd.3, N 2
9979
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2013. – 2013


  1997. Bd.3, N 2
9980
   Advances in Cyclic Nucleotide and Protein Phosphorylation Research. – New York : Raven Press
V. 16. – 1984. – 442p.
9981
   Advances in Cyclic Nucleotide and Protein Phosphorylation Research. – New York : Raven Press
V. 20. – 1986. – 371p.
9982
   Advances in Cyclic Nucleotide Research. – New York : Raven Press
V. 15. – 1983. – 522p.
9983
  Wolraich M. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics / M. Wolraich, D. Routh. – London : Jai Press Inc. – ISBN 8151-3592-0
Vol.8. – 1987. – 260p.
9984
   Advances in Family Intervention, Assessment and Theory: A research Annual.. – Greenwich
1. – 1980. – 271с.
9985
   Advances in Family Intervention, Assessment and Theory: A research Annual.. – Greenwich
4. – 1987. – 333с.
9986
   Advances in Geophysics : Proceedings of a Symposium held at Oxford, August 24-29, 1958. – New York; London : Academic Press
Vol. 6 : Atmospheric diffusion and air pollution. – 1959. – 471p.
9987
  Camp B.W. Advances in Hepatic Encephalopathy and Urea Cycle Diseases : 5th International Symposium on Ammonia Semmering, Austria, May 16-17,1984 / B.W. Camp; Kleinberger G. : Karger, 1984. – 769p. – ISBN 8151-3592-0
9988
   Advances in Historiography of Psychology. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1983. – 302s.
9989
   Advances in imaging and electron physics. – Amsterdam, Boston, Heidelberg a.o. : Elsevier. – ISBN 978-0-12-014779-3
Vol.137 : Dogma of the continuum and the calculus of finite differences in quantum physics /H.F. Harmuth, B. Meffert. – 2005. – 25,319 p.
9990
   Advances in Inorganic and Bioinorganic Mechanisms. – London : Academic Press
V. 1. – 1982. – 420p.
9991
   Advances in Inorganic and Bioinorganic Mechanisms. – London : Academic Press
V. 2. – 1983. – 388p.
9992
  Wolraich M. Advances in Lipoprotein and Atherosclerosis Research, Diagnostics and Treatment : Proceedings of the 8th International Dresden Lipid Symposium Held at Dresden, June 10-12, 1994 / M. Wolraich, D. Routh; Jaross W/. – Jena, 1995. – 307p. – ISBN 8151-3592-0
9993
   Advances in Personal Relationships: A Research Annual.. – London
2. – 1991. – 272с.
9994
   Advances in pharmacology and pathology of the digestive tract - 2012 : 4th intern. sci. conf., Sept. 26-28, 2012, Kiev, Ukraine : [program and abstracts] / [Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, ESC "Inst. of biology" ; Danilo Halytskyi Lviv state med. univ. ; org.comm.: L. Ostapchenko et al. ; sci. org. comm.: V. Martyniuk et al. ; local org. comm.: I. Pybytko et al .]. – Kiev : [s. n.], 2012. – 84 p. – Бібліогр. наприкінці ст.
9995
   Advances in Pharmacology and Therapeutics : Pergamon Press Ltd
Vol.1 : Receptors. – 1978. – 294p.
9996
   Advances in physical chemistry: Current developments in electrochenistry and corrosion.. – M., 1982. – 190с.
9997
   Advances in psychophysics.. – Berlin, 1976. – 462с.
9998
   Advances in Substance Abuse Behavioral and Biological Research. A Research Annual : Mello N.K. – Greenwich, London : Jai Press Inc.
Vol.2. – 1981. – 352p.
9999
   Advances in Substance Abuse: Behavioral and Biological Research.. – Greenwich
2. – 1981. – 352с.
10000
   Advances in the recognition exercise and observation of women"s rights. – New York : UN Department of Public Information, 1955. – [2], 14 p. – Reprinted from United Nations Rewiew, Vol.1, No. 12, June 1955. – (United Nations Publications ; A United Nations review reprint)
12345678910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,