Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

12345678910(+10)В кінець >>
9001
  Будний В. "Ad fontes" Миколи Зерова / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 98-99. – ISBN 978-966-518-485-0
9002
  Митюков А.К. "Addictio in diem" как частный случай продажи с публичного торга // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 215-228. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
9003
  Стрюк А.М. "Advanced Course on Software Engineering" як перша модель підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 3 (40). – С. 48-67. – ISSN 1998-6939
9004
   "Aequinox" : Сб. памяти о. А. Меня. – Москва : Carte Blanche, 1991. – 217, [2] с. : ил.
9005
  Копійка В.В. "Agenda-2000" та проблема внутрішнього реформування в ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто взаємозв"язок між стратегією нового розширення та необхідністю проведення кардинальних внутрішніх реформ у ЄС. The article deals with the influence of EU enlargement and the realization of deep EU internal reforms.
9006
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  V.32, N 1. – 1997


  1998, V.33 N 1
9007
   Acta Universitatis Carolinae. Geologica / Univerzita Karlova; Universita Karlova. – Praha
  Vol.41, N 1. – 1997
9008
   Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et physica / Univerzita Karlova; Universitas Carolina. – Praha
  Vol.39, N 1/2. – 1998
9009
   Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica / Univerzita Karlova. – Praha
  4. – 1998. – (9 : Studia ethnographica)
9010
   Acta Universitatis Carolinae. Geologica. / Univerzita Karlova; Universzita Karlova. – Praha
  Vol.42, N 1. – 1998
9011
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  V.33, N 1. – 1998


  1998, V.33 N 1
9012
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 34, N 2. – 1999
9013
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 35, N 2. – 2000
9014
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.36, N 1. – 2001
9015
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 48, N 1. – 2013
9016
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 48, N 2. – 2013
9017
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 49, N 2. – 2014
9018
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 50, N 1. – 2015
9019
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 50, N 2. – 2015
9020
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 12. – 1998
9021
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 62. – 1998
9022
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  T.22. – 1998
9023
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  1. – 1998
9024
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T.1. – 1998
9025
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia botanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 12. – 1998
9026
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 37. – 1998
9027
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia scientiae artium et litterarum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T.7. – 1998
9028
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  Т. 21. – 1998
9029
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 2. – 1998
9030
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia chimica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 12. – 1998
9031
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia biochimica et biophysica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 13. – 1998
9032
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia paedagogica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 1. – 1998
9033
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 8. – 1998
9034
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 64. – 1999
9035
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria rossica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  1. – 1999
9036
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 3. – 1999
9037
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia ethnologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N10. – 1999
9038
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 3. – 1999
9039
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 39. – 1999
9040
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  22. – 1999
9041
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 9. – 1999
9042
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  13. – 1999
9043
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia biochimica et biophysica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 14. – 1999
9044
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 3. – 1999
9045
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia anthropologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
9046
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 1. – 2000
9047
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
9048
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 67. – 2000
9049
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia paedagogica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
9050
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia ethnologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N11. – 2000
9051
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N3. – 2000
9052
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
9053
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria rossica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 2. – 2000
9054
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia scientiae artium et litterarum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T.9. – 2000
9055
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T. 2. – 2000
9056
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia botanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 14. – 2000
9057
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia zoologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
9058
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 2. – 2000
9059
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
9060
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia limnologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N7. – 2000
9061
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia biochimica et biophysica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 15. – 2001
9062
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia scientiae artium et litterarum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T.10. – 2001
9063
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  T. 2. – 2001
9064
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia botanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 16. – 2001
9065
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 70. – 2001
9066
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  66. – 2001
9067
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 40. – 2001
9068
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T. 3. – 2001
9069
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  5. – 2002
9070
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 3. – 2002
9071
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 41. – 2002
9072
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2002
9073
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol.10, N 1. – 2003
9074
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 7. – 2003
9075
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica rossica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 1. – 2003
9076
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 6. – 2003
9077
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  6. – 2003
9078
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  67. – 2004
9079
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 3. – 2004
9080
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 24. – 2004
9081
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 8. – 2004
9082
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol.11, N 1. – 2004
9083
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia chimica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 13. – 2004
9084
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2004
9085
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 5. – 2004
9086
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 43. – 2005
9087
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 6. – 2005
9088
   Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo. – ISSN 0208-6050
Studia i szkice z historii XIX i XX wieku/pod red. H.A.Jamsheera. – 2005. – (Folia historica ; N 78)
9089
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol.12, N 1. – 2005
9090
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica rossica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 2. – 2006
9091
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki matematyczno-przyrodnicze:Biologia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  100 (50). – 1998
9092
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and social sciences: English studies / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  320 (8). – 1998
9093
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne: Filologia polska / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  324(50). – 1998
9094
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne: Ekonomia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  323 (28). – 1998
9095
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne: Bibliologia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun, 1998
9096
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne: Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun, 1998
9097
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  Vol. 3. – 1999. – (Studia slavica)
9098
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne:Studia slavica / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  T. 3 (Z.331). – 1999
9099
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Biologica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 39/40. – 2002
9100
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Chemica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 41. – 2002
9101
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Mathematica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 41. – 2002
9102
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Physica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 40/41. – 2002
9103
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N37. – 2002
9104
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 1891. – 1997
9105
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0867-7441
N 1934. – 1997. – (Literatura i kultura popularna ; 6)
9106
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace zoologiczne / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9107
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia histor. i politol. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9108
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia i materialy z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9109
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Ser. Studia z teorii polityki / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9110
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliothecalia Wratislaviensia / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9111
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Institutu geograficznego. A. Geografia fizyczna / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
  T.9. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9112
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislawiensia / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9113
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios hispanicos / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9114
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia sztuki / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1998
9115
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
1856. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9116
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
1880. – 1998. – (Ethnologica ; 6 cz.3)
9117
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0557-2665
1995. – 1998. – (Romanica Wratislaviensia ; 45)
9118
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1088
1999. – 1998. – (Prace Instytutu geograficznego. B. Geografia spoleczna i ekonomiczna ; 15)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9119
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0525-4132
2004. – 1998. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; 64)
9120
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
2007. – 1998. – (Socjologia ; 25)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9121
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 00794767
2011. – 1998. – (Prace literackie ; 36)
9122
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4498
2019. – 1998. – (Historia ; 135)
9123
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2022. – 1998. – (Prace Instytutu geograficznego. Ser. C: Meteorologia i klimatologia ; T. 5)
9124
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2023. – 1998. – (Logika. ; T.18)
9125
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0520-9250
2025. – 1998. – (Studia archeologiczne ; 30)
9126
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0435-5865
2027. – 1998. – (Germanica Wratislaviensia ; 120)
9127
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2035. – 1998. – (Prace psychologiczne ; 47)
9128
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
2036. – 1998. – (Prace botaniczne ; 74)
9129
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1425-8064
2050. – 1998. – (Studia antropologiczne ; 5)
9130
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1425-8064
2050. – 1998. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 5)
9131
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4471
2053. – 1998. – (Bibliotekoznawstwo ; 21)
9132
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2056. – 1998. – (Niemcoznawstwo ; 8)
9133
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0867-7441
2064. – 1998. – (Literatura i kultura popularna ; 7)
9134
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2070. – 1998. – (Prawo ; 261)
9135
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1126
2077. – 1998. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. ; 21)
9136
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 01371134
2079. – 1998. – (Przeglad prawa i administracji ; 40)
9137
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
2080. – 1998. – (Studia geograficzne ; 70)
9138
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
2103. – 1998. – (Prace Ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego ; T.4 z.1)
9139
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego
2108. – 1998. – (Neerlandica Wratislaviensia. ; 10)
9140
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2132. – 1998. – (Studia filmoznawcze ; 19)
9141
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
  21. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9142
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Przeglad prawa i administracji / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
  N 42. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9143
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2015. – 1999
9144
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
2087. – 1999. – (Estudios hispanicos ; N 7)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9145
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
2127. – 1999. – (Anglica Wratislaviensia ; N 34)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9146
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
2133. – 1999. – (Prace zoologiczne ; 33)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9147
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
N 2146. – 1999. – (Socjologia ; V.28)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9148
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2156. – 1999. – (Studia filmoznawcze ; 20)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9149
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 08677441
N 2158. – 1999. – (Literatura i kultura popularna ; 8)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9150
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4498
2167. – 1999. – (Historia ; 138)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9151
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2180. – 1999. – (Logika. ; T. 19)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9152
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-0716
N 2184. – 1999. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 12)
9153
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-0716
N 2163. – 2000. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 11)
9154
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0867-7409
2194. – 2000. – (Politologia ; N 27)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9155
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2243. – 2000. – (Prace Ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego ; T.6, z. 1)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9156
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0867-7441
N 2259. – 2000. – (Literatura i kultura popularna ; 9)
9157
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2221. – 2001. – (Gory -literatura - kultura ; T.4)
9158
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2272. – 2001. – (Ksztalcenie jezykowe ; T. 2(12))
9159
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-0716
N 2286. – 2001. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 13)
9160
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0578-4387
2287. – 2001. – (Classica Wratislaviensia ; 22)
9161
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-4746
N 2291. – 2001. – (Historia sztuki ; 15)
9162
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 00794767
N 2297. – 2001. – (Prace literackie ; 39)
9163
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2311. – 2001. – (Studia filmoznawcze ; 22)
9164
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2330. – 2001. – (Ekonomia ; 9)
9165
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2346. – 2001. – (Estudios hispanicos ; N 9)
9166
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2316. – 2002. – (Filozofia ; N 39)
9167
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-4746
2333. – 2002. – (Historia sztuki ; 16)
9168
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
2334. – 2002. – (Romanica Wratislaviensia ; 48)
9169
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2340. – 2002. – (Niemcoznawstwo ; N 11)
9170
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2341. – 2002. – (Przeglad prawa i administracji ; T.49)
9171
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0079-4767
N 2344. – 2002. – (Prace literackie ; N 40)
9172
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2363. – 2002. – (Historia ; 154)
9173
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
2375. – 2002. – (Anglica Wratislaviensia ; N 38)
9174
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0867-7441
2381. – 2002. – (Literatura i kultura popularna ; N 10)
9175
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
2382. – 2002. – (Studia linguistica ; N 21)
9176
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1126
2387. – 2002. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. ; T.25)
9177
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2393. – 2002. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; N 10)
9178
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2397. – 2002. – (Ekonomia ; 10)
9179
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2398. – 2002. – (Studia filmoznawcze ; 23)
9180
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4463
2425. – 2002. – (Antiquitas ; N 26)
9181
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2459. – 2002. – (Estudios hispanicos ; N 10)
9182
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2479. – 2002
9183
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2467 : Census populi: Demografia starozytnego Rzymu /W. Suder. – 2003. – (Historia ; T.160)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9184
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2469. – 2003. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; N 12)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9185
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2369-4. – ISSN 0239-6661
N 2490 : Profesorowie Uniwersytetu Wroclawskiego doktorzy honoris causa, 1958-2002/J. Rozynek. – 2003
9186
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2352-X. – ISSN 0239-6661
N 2503 : Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wroclawskiego, 1803-2002/R. Gelles. – 2003
9187
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4471
N 2560. – 2003. – (Bibliotekoznawstwo ; 24)
9188
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2561. – 2003. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; N 14)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9189
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2571 : Powiesc totalna: Wokol narracyjnych teorii Ernesta Sabato i Maria Vargasa Llosy /M.Kurek. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9190
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2586 : Centrum i peryferie: Materialy 3 Ogolnopolskiej studenckiej sesji naukowej, listopad 1999. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9191
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2486-0. – ISSN 0239-6661
N 2610 : Espana en Europa: historia, contactos, viajes. – 2003. – (Estudios hispanicos ; N 11)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9192
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1642-5782
N 2657. – 2003. – (Ksztalcenie jezykowe ; T.4(14))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9193
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2576. – 2004. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 6)
9194
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2582 : Zbycie przedsiebiorstwa / M. Wilejczyk. – 2004
9195
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2600 : Europejska integracja gospodarcza w polityce RFN (1949-2000) /S. Plociennik. – 2004. – (Monografie Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 9)
9196
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2601 : Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przeplywu osob a doswiadczenia Niemiec / M. Wojtan. – 2004. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 8)
9197
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2616 : Studia historycznoprawne /Pod red. K. Orzechowskiego. – 2004. – (Prawo ; N 288)
9198
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2620 : Studia historycznoprawne /Pod red. A. Koniecznego. – 2004. – (Prawo ; N 290)
9199
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2495-Х. – ISSN 0239-6661
N 2622. – 2004. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; Tom 15)
9200
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2628 : Pod czarnym sztandarem /R. Antonow. – 2004
9201
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2636 : Zbieznosc a komplementarnosc jurysdykcji miedzynarodowych trybunalow karnych i sadow krajowych /E. Socha. – 2004. – (Prawo ; N 292)
9202
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2638 : Rocznik /Centrum studiow niemieckich i europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego; N 2 (2004). – 2004
9203
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2642. – 2004. – (Przeglad prawa i administracji ; T.60)
9204
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2643. – 2004. – (Przeglad prawa i administracji ; T.61)
9205
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
N 2649. – 2004. – (Anglica Wratislaviensia ; N 42)
9206
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2650 : Polska a Europa (X-XX wiek) /pod red. W. Wrzesinskiego. – 2004. – (Historia, N 168)
9207
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2652. – 2004. – (Studia i materialy z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego ; T. 5)
9208
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2654. – 2004. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; N 16)
9209
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0578-4387
2656. – 2004. – (Classica Wratislaviensia ; 24)
9210
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0079-4767
N 2659. – 2004. – (Prace literackie ; N 44)
9211
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2663. – 2004. – (Przeglad prawa i administracji ; T.62)
9212
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2664. – 2004. – (Przeglad prawa i administracji ; T.63)
9213
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2519-0. – ISSN 0239-6661
N 2669 : O nauce i sztuce /pod red. J. Mozrzymasa. – 2004. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; Tom 9)
9214
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2670. – 2004. – (Niemcoznawstwo ; N 13)
9215
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0435-5865
N 2674 : Diskurs und Debatte. – 2004. – (Germanica Wratislaviensia ; 126)
9216
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2678 : Kultura mediow i jej spektakle na tle przemian komunikacji spolecznej i literatury popularnej /L. Pulka. – 2004
9217
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1429-4168
N 2679. – 2004. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T.8)
9218
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2683 : Rozprawy z prawa handlowego /pod red. J. Frackowiaka. – 2004. – (Przeglad prawa i administracji ; T.64)
9219
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2685 : Kulturowe determinanty zachowan konsumenckich. – 2004
9220
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2690 : Miejska wyspa ciepla we Wroclawiu /M. Szymanowski. – 2004. – (Studia geograficzne ; 77)
9221
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2694 : Przeksztalcenia w rolnictwie Europy Srodkowo-Wschodniej ze szczegolnym uwzglednieniem nowych krajow zwiazkowych Niemiec, Polski i Ukrainy /S. Grykien. – 2004. – (Studia geograficzne ; 76)
9222
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2697 : Struktura poznania filozoficznego w prawoznawstwie /Z. Pulka. – 2004. – (Prawo ; N 293)
9223
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2443-7. – ISSN 0239-6661
N 2708 : Zawod oficera Wojska Polskiego w toku transformacji /J. Maciejewski, I. Wolska-Zogata. – 2004. – (Socjologia ; N 36)
9224
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2600-6. – ISSN 0239-6661
N 2736. – 2004. – (Monografie centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandra ; 16)
9225
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2676 : Jezykowy obraz swiata w porownaniach zleksykalizowanych: na materiale wybranych jezykow/W. Wysoczanski. – 2005. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 130)
9226
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2705. – 2005
9227
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2637-5. – ISSN 0239-6661
N 2719 : Skandinavien, Polen und die Lander der ostlichen Ostsee: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. – 2005. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego ; 15)
9228
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2595-6. – ISSN 0239-6661
N 2738 : Panstwo i spoleczenstwo w pogladach Piusa 11 /E. Kozerska. – 2005
9229
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-4661
N 2743. – 2005. – (Studia linguistica ; N 24)
9230
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2746 : System partyjny Republiki Wegierskiej/P. Sula. – 2005
9231
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1829-1. – ISSN 0239-6661
N 2751. – 2005. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; Tom 17)
9232
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2754. – 2005. – (Logika ; T. 23)
9233
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2762 : Pisma wybrane/T. Mikulski. – 2005
9234
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2764. – 2005
9235
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2769 : Biuletyn informacji publicznej: informatyzacja administracji/M. Bernaczyk a.o. – 2005
9236
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2770 : Wspolczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej: W 35. rocznice utworzenia Instytutu nauk administracyjnych Uniwersytetu Wroclawskiego /Pod red. A.Blasia i.i. – 2005. – (Prawo = Studia historycznoprawne, ISSN 0524-4544 ; N 295)
9237
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2775. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T.67)
9238
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2777 : Pojecie czynnosci prawnej upowazniajacej w nauce prawa cywilnego /J. Kaczor. – 2005. – (Prawo = Studia historycznoprawne, ISSN 0524-4544 ; N 296)
9239
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Onder red. van Stefan Kiedron e.a. – Wroclaw : Wydaw.Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2781. – 2005. – (Neerlandica Wratislaviensia, ISSN 0860-0716 ; 15)
9240
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2683-9. – ISSN 0239-6661
N 2783 : Causa creandi: O pragmatyce zrodla historycznego. – 2005. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; T.171)
9241
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2784. – 2005. – (Probability and mathematical statistics, ISSN 0208-4147 ; Vol. 25, fasc. 1)
9242
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2789 : O naturze i kulturze/pod red. J. Mozrzymasa. – 2005
9243
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2791 : Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej/L. Kwiecinski. – 2005
9244
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2797. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 70)
9245
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2653-7. – ISSN 0239-6661
N 2799 : Ludwik Hirszfeld (1884-1954): rys zycia i dzialalnosc naukowa /W. Kozuschek. – 2005. – (Biografie uczonych Wroclawskich, ISSN 83-229-2653-7)
9246
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2800 : Schlesische Gesangbucher.../A. Manko-Matysiak. – 2005
9247
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2654-5. – ISSN 0239-6661
N 2806 : Historia ustroju Slaska 1202-1740 /K. Orzechowski. – 2005
9248
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2811. – 2005. – (Prace geologiczno-mineralogiczne, ISSN 0525-4132 ; T. 75)
9249
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2812 : Przeszlosc przyszlosci: studia z dziejow sztuki 19 i 20 wieku /W. Okon. – 2005. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 21)
9250
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2819. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 69)
9251
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2820. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 73)
9252
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2698-7. – ISSN 0239-6661
N 2832 : Rzeczywiste i mozliwe: Rozmowy z Florianem Smieja/M. Kurek, J. Ziarkowska. – 2005
9253
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2714-2. – ISSN 0239-6661
N 2834 : De linguistica hispanica a linguistica general: Panorama de temas y metodos. – 2005. – (Estudios hispanicos ; N 13)
9254
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2736-3. – ISSN 0239-6661
N 2846 : Pielgrzymowanie i sztuka: Gora Swietej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Slasku. – 2005. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 22)
9255
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2722-3. – ISSN 0239-6661
N 2850. – 2005. – (Rocznik: Centrum studiow niemieckich i europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego ; 3)
9256
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2699-5. – ISSN 0239-6661
N 2855 : Pozar serca: 16 smutnych esejow o milosci, o pisarzach rosyjskich i ich muzach /T. Klimowicz. – 2005
9257
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2712-6. – ISSN 0239-6661
N 2772 : Fracja i Niemcy - sily napedowe europejskiej integracji /Pod red. L. Olszewskiego. – 2006. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 18)
9258
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2677-4. – ISSN 0239-6661
N 2803 : "Z usmiechem przez wszystkie granice": Recepcja wydawnicza przekladow polskiej ksiazki dla dzieci i mlodziezy w latach 1945-1989. – 2006
9259
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2703-7. – ISSN 0239-6661
N 2826 : Technical examination of documents /R.Ciesla. – 2006
9260
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2710-X. – ISSN 0239-6661
N 2835 : Grupy dyspozycyjne spoleczenstwa polskiego. – 2006. – (Socjologia ; N 38)
9261
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2706-1. – ISSN 0239-6661
N 2840 : Literatura, kultura, komunikacja /Pod. red. Kariny Stasiuk i Marka Graszewicza. – 2006
9262
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2697-9. – ISSN 0239-6661
N 2843 : Media masowe w demokratyzujacych sie systemach politycznych/Pod red. B. Dobek-Ostrowskiej. – 2006. – (Komunikowanie i media)
9263
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2707-X. – ISSN 0239-6661
N 2844 : Systemy polityczne Europy Srodkowej i Wschodniej /Pod red. A. Antoszewskiego. – 2006
9264
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2752-6. – ISSN 0239-6661
N 2851 : Dramat i teatr Juliusza Slowackiego: rekonesans /M. Chacko. – 2006. – (Dramat - teatr ; 14)
9265
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2742-8. – ISSN 0239-6661
N 2854 : Srodowisko miedzynarodowe a zachowania panstw /A. Dybczynski. – 2006
9266
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2721-5. – ISSN 0239-6661
N 2862 : Film w ogrodzie sztuk /Pod red. S. Bobowskiego. – 2006. – (Studia filmoznawcze ; 27)
9267
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2731-2. – ISSN 0239-6661
N 2863 : Restytucja Aldrowandy pecherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa L.) w Polsce i rozpoznanie czynnikow decydujacych o jej przetrwaniu w klimacie umiarkowanym. – 2006. – (Prace ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego ; T. 8, z. 1)
9268
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2720-7. – ISSN 0239-6661
N 2873 : Bibliografia niemcoznawcza 1997-2004/P. Buras, T. Miazek, B. Michalek, K. Mlynczak. – 2006. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego ; 21)
9269
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2875. – 2006. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne, ISSN 1733-5779 ; N 4)
9270
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2727-4. – ISSN 0239-6661
N 2876 : Studia z nauk spolecznych i humanistycznych. – 2006
9271
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2767-3. – ISSN 0239-6661
N 2885 : Slownik literatury popularnej. – 2006
9272
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2728-2. – ISSN 0239-6661
N 2888 : Jezykowy obraz swiata w porownaniach zleksykalizowanych/W. Wysoczanski. – 2006
9273
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2775-5. – ISSN 0239-6661
N 2891 : W krysztale i w plomieniu: studia i szkice o dramacie i teatrze, tom 1 /D. Ratajczakowa. – 2006. – (Dramat - teatr ; 15)
9274
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2775-5. – ISSN 0239-6661
N 2891 : W krysztale i w plomieniu: studia i szkice o dramacie i teatrze, tom 2 /D. Ratajczakowa. – 2006. – (Dramat - teatr ; 15)
9275
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
N 2892. – 2006. – (Anglica Wratislaviensia ; N 44)
9276
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2723-1. – ISSN 0239-6661
N 2894 : Situational sequencing tests in polygraph examination/R. Jaworski. – 2006
9277
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2774-8. – ISSN 0239-6661
N 2896 : Dramaty Franciszka Zablockiego jako przeklady i adaptacje /J.Lukaszewicz. – 2006. – (Dramat - teatr ; 16)
9278
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2758-4. – ISSN 0239-6661
N 2900 : Faculty of chemistry, University of Wroclaw. – 2006
9279
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2781-6. – ISSN 0239-6661
N 2903 : Efekt motyla: humanisci wobec teorii chaosu. – 2006
9280
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2776-2. – ISSN 0239-6661
N 2905 : Розмовляєте українською?: Підручник української мови/ О.Белей. – 2006
9281
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2783-0. – ISSN 0239-6661
N 2906 : Poznanie. Nauka. Piekno /Pod red. J. Gajdy-Krynickiej. – 2006. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; Tom 11)
9282
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0079-4767
N 2908. – 2006. – (Prace literackie ; N 46)
9283
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2800-4. – ISSN 0239-6661
N 2909 : Od "Wiekszej Brytanii" do zjednoczonej Europy: faszystowska doktryna Oswalda Mosleya /M. Cesarz. – 2006
9284
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2777-9. – ISSN 0239-6661
N 2910 : Wybitni prawnicy na przestrzeni wiekow /Pod red. M. Marszala, J.Przygodzkiego. – 2006
9285
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2788-5. – ISSN 0239-6661
N 2911 : W kregu secesji ukrainskiej: Wybrane problemy poetyki tworczosci pisarzy "Mlodej Muzy" /A. Matusiak. – 2006
9286
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-0716
N 2912 : "As you are well pronounced by all external warrants" /P.Poniatowska. – 2006. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 16)
9287
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2785-4. – ISSN 0239-6661
N 2914 : Ksiega jubileuszowa dedykowana profesorowi Romualdowi Gellesowi w szescdziesiata piata rocznice urodzin. – 2006. – (Studia i szkice z historii, stosunkow miedzynarodowych i politologii)
9288
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0867-7441
N 2919. – 2006. – (Literatura i kultura popularna ; N 13)
9289
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2801-1. – ISSN 0239-6661
N 2925 : Poezja wobec rzeczywistosci: Poetyckie epifanie Jorge Guillena i Czeslawa Milosza /A. August-Zarebska. – 2006
9290
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2793-9. – ISSN 0239-6661
N 2927 : Education of officers in selected NATO armies /Ed. by W. Horyn. – 2006
9291
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2930 : Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45 - 1975 /K. Ruchniewicz. – 2006. – (Historia ; 174)
9292
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2797-7. – ISSN 0239-6661
N 2934 : Sztuczne swiaty: Postmodernizm w filmie fabularnym /A. Lewicki. – 2006
9293
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2813-4. – ISSN 0239-6661
N 2945 : Migracje: dzieje, typologia, definicje. – 2006
9294
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2710-X. – ISSN 0239-6661
N 2946 : Kobiety w grupach dyspozycyjnych spoleczenstwa. – 2006. – (Socjologia ; N 40)
9295
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2464-8. – ISSN 0239-6661
N 2737 : Biografia czlowieka poszukujacego - Klaus Mann: Europejczyk, pisarz, bojownik antyfaszystowski /I. Swiatlowska. – 2007
9296
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2782-3. – ISSN 0239-6661
N 2865 : Realnosc czasu /M. Lagosz. – 2007
9297
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2768-7. – ISSN 0239-6661
N 2898 : Sasiad. Czy wrog?: Ze studiow nad ksztaltowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795-1939 /W. Wrzesinski. – 2007
9298
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2811-0. – ISSN 0239-6661
N 2913 : Dzieje "O Azji" i "O Europie": Fragmenty historii powszechnej; "O Morzu Czerwonym": Traktat hist. o krajach poludnia /Agatarchides z Knidos. – 2007
9299
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2792-2. – ISSN 0239-6661
N 2918 : Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu. – 2007. – (Komunikowanie i media)
9300
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2791-5. – ISSN 0239-6661
N 2924 : Wloski faszyzm w polskiej mysli politycznej i prawnej 1922-1939 /M. Marszal. – 2007
9301
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2803-5. – ISSN 0239-6661
N 2944 : Krotka historia NRD /U Mahlert. – 2007
9302
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2822-6. – ISSN 0239-6661
N 2954 : Antygona, Hamlet, Tobiasz dla teatru spolecznego /J. Osterwa. – 2007. – (Dramat - teatr ; 18)
9303
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3701 : Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei spolecznych / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller. – 2016
9304
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
203. – 1973. – (Prace pedagogiczne ; 3)
9305
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-6668
N 1848. – 1996. – (Prace kulturoznawcze ; N 6)
9306
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Matematyka, fizyka, astronomia. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9307
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Nauki polityczne. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9308
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Ksztalcenie jezykowe w szkole. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9309
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Gori - literatyra - kultura. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9310
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Ekonomia / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego
  3. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9311
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Prace filozoficzne / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9312
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Studia antropologiczne / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
  V.31. – 1999
9313
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Prawo / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
  264. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9314
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
2075. – 1999. – (Antiquitas ; 24)


  1999. N 24 (N 2075)
9315
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2097. – 1999. – (Filozofia ; 34)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9316
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
N 2118. – 1999. – (Studia linguistica ; 19)
9317
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1425-8064
2121. – 1999. – (Bibliothecalia Wratislaviensia ; V. 5)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9318
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2126. – 1999. – (Slavica Wratislaviensia ; 104)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9319
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-6668
N 2141. – 1999. – (Prace kulturoznawcze ; N 7)
9320
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1096
2148. – 1999. – (Prace pedagogiczne ; 130)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9321
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0520-9250
2151. – 1999. – (Studia archeologiczne ; 31)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9322
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2168. – 1999. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T.3)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9323
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1429-4168
N 2245. – 2000. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T.4)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9324
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0435-5865
2260. – 2001. – (Germanica Wratislaviensia ; 124)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9325
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2277. – 2001. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; T. 7)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9326
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2280. – 2001. – (Prace psychologiczne ; 54)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9327
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2288. – 2001. – (Slavica Wratislaviensia ; 112)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9328
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2294. – 2001. – (Prawo ; 273)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9329
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
N 2296. – 2001. – (Studia linguistica ; 20)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9330
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 2299. – 2001. – (Romanica Wratislaviensia ; 47)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9331
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1429-4168
N 2300. – 2001. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T.5)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9332
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2312. – 2001. – (Logika. ; T.21)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9333
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-451X
2317. – 2001. – (Prace botaniczne ; 79)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9334
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2345. – 2002. – (Slavica Wratislaviensia ; 116)
9335
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2367. – 2002. – (Prawo ; 276)
9336
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2412. – 2002
9337
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2420. – 2002. – (Prace psychologiczne ; 55)
9338
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1425-8064
2423. – 2002. – (Studia antropologiczne ; N 7)
9339
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2466. – 2002. – (Logika. ; T.22)
9340
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2470. – 2002. – (Probability and mathematical statistics ; Vol.22, f.2)
9341
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2407. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9342
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2440 : Plutarch "O szczesciu czy dzielnosci Aleksandra" /Przeklad i oprac. K.Nawotka. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9343
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2445. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9344
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2457 : Geneza teatru w swietle antropologii kulturowej /Steiner Marta. - Dramat-teatr; N 6). – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9345
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0435-5865
N 2468 : Literatur und Kultur im Querschnitt. – 2003. – (Germanica Wratislaviensia ; 125)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9346
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2471 : Trzecia Rzesza w ujeciu raportow Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Sopade) /Gelles Katarzyna. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9347
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2477 : Sad najwyzszy wobec prawa i praktyki Unii Europejskiej /Pod red. W. Sanetry. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9348
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2482 : Einfuhrung in das polnische Verfassungsrecht /B.Banaszak. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9349
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2483 : Swit wolnego slowa: Jezyk propagandy politycznej 1981-1995 /Borkowski Igor. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9350
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2488 : Europa i integracja europejska w polskiej mysli politycznej 20 wieku /Pod red. J.Juchnowskiego, J. Tomaszewskiego. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9351
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2489 : Opieka nad meskimi pupilami w prawie atenskim /J. Rominkiewicz. – 2003. – (Prawo ; N 284)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9352
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2496 : Biografia a tozsamosc /Pod red. I.Szlachcicowej. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9353
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2500 : Prawo miedzynarodowe publiczne a prawo europejskie: Konferencja katedr prawa miedzynarodnego Karpacz, 15-18 maja 2002. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9354
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2505. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N122)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9355
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2509 : Z zagadnien teorii i filozofii prawa: Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa /Pod. red. J. Helios. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9356
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2516 : Romanse z roznych sfer /A.Martuszewska, J.Pyszny. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9357
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2517 : Tozsamosc Irlandczykow w prozie odrodzenia literackiego z przelomu 19 i 20 wieku /A.Cislo. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9358
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2521. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N 123)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9359
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2525 : Slowa w lustrze: pleonazm, semantyka, pragmatyka /A.Malocha-Krupa. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9360
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 2540. – 2003. – (Romanica Wratislaviensia ; 50)
9361
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2554 : Slownik odapelatywnych nazwisk Polakow /L.Tomczak. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9362
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2564 : Women"s spaces: class, gender and the club: An anthropological study of the transitional process in Poland /M.Baer. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9363
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2567 : Rzymska poezja sceniczna: Cecyliusz Stacjusz: Fragmenty zaginionych sztuk /B.Hartleb-Kropidlo. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9364
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2570 : Antropologiczno-socjologiczne studium spolecznosci lokalnych w okresie transformacji /K.Gorny. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
9365
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0520-9250
2661 : The Mesolithic in Lower Silesia in the light of settlement phenomena of the Kaczawa River Basin /M. Masojc. – 2004. – (Studia archeologiczne ; 35)
9366
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0520-9250
2698 : Wczesnosredniowieczne miecze z Europy Srodkowej i Wschodniej: dylematy archeologa i bronioznawcy /L. Marek. – 2004. – (Studia archeologiczne ; 36)
9367
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-451X
2714 : Biomonitoring of air and reactions of mosses in conditions of pollution with industry emissions /P. Kosiba. – 2004. – (Prace botaniczne ; 80)
9368
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2810. – 2005. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 52)
9369
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2701-0. – ISSN 0239-6661
N 2828 : Fastes des protocosmes des cites Cretoises sous le Haut Empire/A. Paluchowski. – 2005. – (Antiquitas, ISSN 0524-4463 ; N 27)
9370
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2711-8. – ISSN 0239-6661
N 2861 : Названия минералов в русском языке/M. Jasinska-Okulewicz. – 2005. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 136)
9371
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2688-X. – ISSN 0239-6661
N 2817 : Miedzy lucyferyczna ekstaza a boska pokora: Zinaidy Gippius portret dekadencki /M.Mankowska. – 2006. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 134)
9372
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2716-9. – ISSN 0239-6661
N 2848 : Melanges de langue et de litterature offerts au professeur Eugeniusz Ucherek. – 2006. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 53)
9373
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2734-7. – ISSN 0239-6661
N 2869 : Niemcy w stosunkach miedzynarodowych w 20 i 21 wieku / Pod red. R.Gellesa. – 2006. – (Niemcoznawstwo ; N 14)
9374
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2899 : Jugoslowianskie spory o status jezyka serbsko-chorwackiego w latach 1901 - 1991 /H.Jaroszewicz. – 2006. – (Slavica Wratislaviensia ; N 138)
9375
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
N 2907. – 2006. – (Studia linguistica ; N 25)
9376
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2935 : Interiekcje w jezyku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim: opis i konfrontacja /S.Dakovic. – 2006. – (Slavica Wratislaviensia ; N 142)
9377
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0520-9250
N 2939 : Kultura przeworska a rensko-wezerska strefa kulturowa /A. Blazejewski. – 2007. – (Studia archeologiczne ; 39)
9378
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2956 : Normy pierwszego rozdzialu Konstytucji RP /K.Complak. – 2007. – (Prawo ; N 301)
9379
   Actas sociedad antropologica de la isla de Cuba. – La Habana : Ano de la solidaridad, 1966. – 237 p.
9380
  Mihail Paul Acte in limba romana tiparite in Basarabia / Mihail Paul, Mihail Zamfira. – Bucuresti
1. – 1993. – 411с.
9381
   Acte juriciare din Tara Romaneasca 1775-1781.. – Bucuresti, 1973. – 1064с.
9382
   Actele celui de-al 12-lea congres international de lingvistica si filologie romanica.. – Bucuresti
1. – 1970. – 1155с.
9383
   Actele celui de-al 12-lea Congres international de lingvistica si filologie romanica.. – Bucuresti
2. – 1971. – 1536с.
9384
   Actes de la 3-me Conference des Commissions Nationales Europeennes pour l"Unesco.. – Taormina, 1960. – 44с.
9385
   Actes de la 4-me Conference regionale.. – Sala Santitham, 1964. – 102с.
9386
   Actes de la 7 assemlee generale tenue a Helsinki du 12 au 17 aout 1979.. – Geneve
1. – 1980. – 230с.
9387
   Actes de la 7 assemlee generale tenue a Helsinki du 12 au 17 aout 1979.. – Geneve
2. – 1980. – 196с.
9388
   Actes de la Conference Convoquee par l"organisation des Nations Unies pour l"education, la science et la culture tenue a La Haye du 21 avril au 14 mai 1954.. – La Haye, 1961. – 464с.
9389
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. I. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.11
1 : Acte final et Rapport. – 1965. – [10], 428 p.
9390
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. II. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.12
2 : Declarations de principes. – 1965. – [12], 634 p.
9391
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. III. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.13
3 : Commerce des produitsde base. – 1965. – [3], 632 p.
9392
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. IV. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.14
4 : Commerce des articles manufactures et semi-finis. – 1965. – [6], 265 p.
9393
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. VI. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.15
5 : Financement et commerce invisible Dispositions institutionnelles. – 1965. – [6], 670 p.
9394
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. VI. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.16
6 : Expansion du commerce international et groupements regionaux (Premiere partie). – 1965. – [6], 483 p.
9395
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. VII. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.17
7 : Expansion du commerce international et groupements regionaux. – 1965. – [6], 488 p.
9396
   Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. – E/CONF.46/141, Vol. VIII. – Paris : DUNOD = Publication des Nation Unies ; 64.II.B.18
8 : Documents divers Liste des participants. – 1965. – [6], 162 p.
9397
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 1. – 1978. – 222, 57, V, 46 p., pag. var
9398
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 3. – 1978. – 416 p.
9399
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 5. – 1978. – 391 p.
9400
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 6. – 1978. – 387 p.
9401
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 7. – 1978. – 347p.
9402
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 8. – 1978. – 478 p.
9403
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 9. – 1978. – 536 p.
9404
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 10. – 1978. – 300 p.
9405
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974-1977). – Berne : Departement politique federal
V. 11. – 1978. – [8], 661 p.
9406
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 14. – 1978. – 589 p.
9407
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974 - 1977). – Berne : Departement politique federal
V. 16. – 1978. – 655 p.
9408
   Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes : Geneve (1974-1977). – Berne : Departement politique federal
V. 17. – 1978. – [14], 195 p.
9409
   Actes de la Conference generale. 14-me session. Paris, 1966.. – Paris, 1967. – 418с.
9410
   Actes des entretiens "Armement et securite" : Mercredi 25 septembre 1996, Palais du Luxembourg / Armement et securite; Association des auditeurs du Centre des hautes etudes de l"armement; Avec la participation de mr Franck Borotra. – Paris : ADDIM, 1997. – 207p. – ISBN 2-907345-55-3. – ISSN 1159-652 X
9411
   Actes du 10-e congres international des linguistes.. – Bucarest
3. – 1970. – 779с.
9412
   Actes du 10-e Congres international des linguistes.. – Bucarest, 1970. – 1158с.
9413
   Actes du 10-e Congres International des linguistes.. – Bucarest, 1969. – 774с.
9414
   Actes du 12-e congres des societes de philosophie de langue francaise organise a Bruxelles et a Louvain du 22 au 24 aout 1964.. – Paris, 1965. – 127с.
9415
   Actes du 14e Congres international des etudes byzantines.. – Bucuresti
1. – 1974. – 525с.
9416
   Actes du 2 Congres international de thracologie.. – Bucuresti, 1980. – 471с.
9417
   Actes du 2 Congres international de thracologie.. – Bucuresti, 1980. – 462с.
9418
   Actes du 2 Congres international de thracologie.. – Bucuresti, 1980. – 470с.
9419
   Actes du 2 Congres international de thracologie.. – Bucuresti, 1980. – 463с.
9420
   Actes du 2 Congres international de thracologie.. – Bucuresti
3. – 1980. – 459с.
9421
   Actes du 2 Congres international de thracologie.. – Bucuresti
3. – 1980. – 461с.
9422
   Actes du 79 Congres National des Societes savantes. Alger 1954.. – Paris, 1957. – 406с.
9423
   Actes du 7e Congress international d"esthetique = Proceedings of the VII-th international congress of aesthetics : Bucuresti, 28 Aout -2 Septembre, 1972. – Bucuresti : Acad. Rep. Soc. Romana, 1977. – 692 с.
9424
   Actes du 7e Congress international d"esthetique.. – Bucuresti, 1976. – 1027с.
9425
   Actes du 80-me Congres National des Societes savantes. Lille1955.. – Paris, 1958. – 90с.
9426
   Actes du 81-me Congres National des Societes savantes. Rouen-Caen 1956.. – Paris, 1958. – 188с.
9427
   Actes du 82-me Congres National des Societes savantes. Bordeaux 1957.. – Paris, 1959. – 252с.
9428
   Actes du 84-me Congres National des Societes savantes. Dijon 1959.. – Paris, 1961. – 230с.
9429
   Actes du 85-me Congres National des Societes Savantes. Chambery-Annecy, 1960.. – Paris
26. – 1961. – 292с.
9430
   Actes du 85-me Congres National des Societes Savantes. Chambery-Annecy, 1960.. – Paris, 1962. – 272с.
9431
   Actes du 86-me Congres National des Societes Savantes. Montpellier 1961.. – Paris, 1962. – 362с.
9432
   Actes du 87-me Congres National des Societes Savantes. Poitiers. 1961.. – Paris, 1963. – 386с.
9433
   Actes du 88-me Congres National des Societes Savantes. Crermont-Ferrand, 1963.. – Paris, 1965. – 424с.
9434
   Actes du 89-me Congres National des Societes Savantes. Lyon, 1964.. – Paris, 1965. – 392с.
9435
   Actes du 89-me Congres National des Societes Savantes. Lyon. 1964.. – Paris, 1965. – 202с.
9436
   Actes du 90-me Congres National des Societes Savantes. Nice. 1965.. – Paris, 1966. – 496с.
9437
   Actes du colloque International de civilisations Balkaniques organise par la Commission Nationale Roumaine pour l"Unesco et l"Academie de la R.P.R. sous les auspieces et avec l"aide de l"organisatio. – Sinaia, 1962. – 212с.
9438
   Actes du colloque international de demographie historique.. – Liege. – 536с.
9439
   Actes du colloque international sur la navigation dans les voies d"eau de sections limitees... – Liege, 1974. – 92с.
9440
   Actes du colloque organise les Conseil franco-britannique 24-26 oct. 1977 a l""Abbaye de Fontevraud / Culture nationale et conscience Europeenne, colloque; Conseil franco-britannique. – Paris : L`Harmattan, 1999. – 209p. – ISBN 2-7384-7962-6
9441
   Actes du Congres mondial de la population.. – N.Y., 1967. – 392с.
9442
   Actes du Premier Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes : Sofia, 26 aout - 1 septembre 1966 / Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes; Association internationale d"Etude du Sud-Est Europeen ; [ed. prep. par les soins de: V. Georgiev, N. Todorov, V. Tapkova-Zaimova]. – Sofia : Editions de l"Academie bulgare des sciences
6 : Linguistique / [red. responsables de ce vol.: V. Georgiev [et al.]. – 1966. – 895 p. : ill., tab. – Ст. фр., рос., нім. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим.
9443
   Actes du Premier Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes : Sofia, 26 aout - 1 septembre 1966 / Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes; Association internationale d"Etude du Sud-Est Europeen ; [ed. prep. par les soins de: V. Georgiev, N. Todorov, V. Tapkova-Zaimova]. – Sofia : Editions de l"Academie bulgare des sciences
2 : Archeologie, historie de l"Antiquite, arts / [red. responsables de ce vol.: D. Dimitrov [et al.]. – 1969. – 1137, [1] p. : ill., tab. – Ст. фр., рос., нім. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим.
9444
   Actes du Premier Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes : Sofia, 26 aout - 1 septembre 1966 / Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes; Association internationale d"Etude du Sud-Est Europeen ; [ed. prep. par les soins de: V. Georgiev, N. Todorov, V. Tapkova-Zaimova]. – Sofia : Editions de l"Academie bulgare des sciences
3 : Histoire (Ve - XVe ss; XVe - XVIIe ss.) / [red. responsables de ce vol.: V. Tapkova-Zaimova [et al.]. – 1969. – 874, [2] p. : ill., tab. – Ст. фр., рос., нім. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим.
9445
   Actes du Premier Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes : Sofia, 26 aout - 1 septembre 1966 / Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes; Association internationale d"Etude du Sud-Est Europeen ; [ed. prep. par les soins de: V. Georgiev, N. Todorov, V. Tapkova-Zaimova]. – Sofia : Editions de l"Academie bulgare des sciences
4 : Histoire (XVIIIe-XIXe ss.) / [red. responsables de ce vol.: N. Todorov, E. Sarafova]. – 1969. – 889, [1] p. : ill., tab. – Ст. фр., рос., нім. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим.
9446
   Actes du Premier Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes : Sofia, 26 aout - 1 septembre 1966 / Congres international des etudes Balkaniques et Sud-Est Europeennes; Association internationale d"Etude du Sud-Est Europeen ; [ed. prep. par les soins de: V. Georgiev, N. Todorov, V. Tapkova-Zaimova]. – Sofia : Editions de l"Academie bulgare des sciences
5 : Histoire (Deuxieme mointe du XIXes. - XXes.) / [red. responsables de ce vol.: V. Hadzinikolov [et al.]. – 1970. – 687, [1] p. : ill., tab. – Ст. фр., рос., нім. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим.
9447
   Actes du Premier Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes : Sofia, 26 aout - 1 septembre 1966 / Congres international des etudes Balkaniques et Sud-Est Europeennes; Association internationale d"Etude du Sud-Est Europeen ; [ed. prep. par les soins de: V. Geоrgiev, N. Todorov, V. Tapkova-Zaimova]. – Sofia : Editions de l"Academie bulgare des sciences
7 : Litterature, ethnographie, folklore / [red. responsables de ce vol.: E. Gorgiev [et al.]. – 1971. – 939, [1] p. : ill., tab. – Ст. фр., рос., нім. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим.
9448
   Actes du Premier Congres international des etudes Balkaniques et Sud-Est europeennes.. – Sofia, 1971. – 939с.
9449
   Actes du seizieme Congres international des orientalistes : session d"Athenes ( 6 - 14 Avril 1912 ). – Athenes : Meissner & Kargadouris, 1912. – 255 p. : ill.
9450
   Actes et memoires des negociations de la Paix de Ryswick. – A La Haye : Chez Adrian Moetjens
T. 1. – 1699. – [38], 527, [23] p. – На корінці: Actes de Ryswick. Tom I.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
9451
   Actes et memoires des negociations de la Paix de Ryswick. – A La Haye : Chez Adrian Moetjens
T. 2. – 1699. – [14], XIV, 575, [21] p. – На корінці: Actes de Ryswick. Tom II.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
9452
   Actes et memoires des negociations de la Paix de Ryswick. – A La Haye : Chez Adrian Moetjens
T. 5. – 1699. – [14], 367, [37] p. – На корінці: Actes de Ryswick. Tom V.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
9453
   Actes et memoires des negociations de la Paix Nimegue. – A Amsterdam (Amsterdam) ; A La Haye ["s Gravenhage] : chez Abraham Wolfgang ; chez Adrian Moetjens
T. 1. – 1680. – [26], 363 p.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
9454
   Actes, memoires, & autres pieces authentiques, concernant la Paix d"Utrecht. – A Utrecht : Chez Jaques van Poolsum et Guillaume vande Water
T. 2. – 1714. – [8], 621, [1] p. – На корінці: La Paix de Utrecht. Tom. II


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
9455
   Actes, memoires, & autres pieces authentiques, concernant la Paix d"Utrecht. – A Utrecht : Guillaume vande Water et Jaques van Poolsum
T. 7. – 1715. – [42], 540, [4] p. – На корінці: La Paix de Utrecht. Tom. V


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
9456
  Никонов С.П. Actio spolii / С.П. Никонов, проф. – Харьков : Тип. Печатник, 1908. – [1], IV, IV, 300 с. – Экз. № 118807 дефектный, отс. с. 145-300, на на тит. л. автограф автора
9457
  Hyung-Deok Shin Action-oriented business education case // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 348-355 : Tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
9458
   Action non-stop // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 54-59 : фото
9459
  Pollack Herbert Action of picric acid on living protoplasm / Pollack Herbert, 1927. – 1p.
9460
  Тубальцева В. Action plan 2012 - 2013: Що нас чекає в новому навчальному році // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв"язків ІМВ О.М. Бірюков про підготовку декількох нових програм, що передбачатимуть співпрацю з іноземними вишами на постійній основі. Відбувається узгодження магістерської дводипломної програми, ...
9461
  Michael Dent Action research and critical theoretic approaches to management studies / Michael Dent, Edward Wong Sek Khin, Mohd Nazari Bin Ismail // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 366-371. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
9462
   Actiune decizie, responsabilitate = studii de praxiologie. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1976. – 203 s.
9463
   Actiunea cimpului magnetic si electromagnetic asupra organismelor animale = The action of the magnetic and electromagnetic field on animal organisms (Действия магнетического пространства и электромагнетики на организмы животных). – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1987. – 235s.
9464
  Fiti Maria Actiunea radiatiilor ionizante asupra apei si solutiilor apoase. / Fiti Maria. – Bucuresti, 1967. – 268с.
9465
  Motoc Cornelia Actiunea radiatiilor nucleare asipra corpului solid / Motoc Cornelia. – Bucuresti, 1964. – 194 с.
9466
   Actiunea Timusului si a unor substante neurotrope in cancerul experimental. – Bucuresti : Edinura Academiei Republicii Romine, 1955. – 147
9467
   Activation of store - operated Ca(2+) entry in cisplatin resistant leukemic cells after treatment with photoexcited fullerene C(60) and cisplatin / D.V. Franskevych, I.I. Grynyuk, S.V. Prylutska, O.P. Matyshevska // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, N 3, may - june. – P. 41-48. – ISSN 2409-4943
9468
  Parry Susan Activation spectromentry in chemical analysis / Parry Susan. – New York a.o., 1991. – 243с.
9469
  Kotsur D.V. Active contour models for cytoskeletal structures tracking / D.V. Kotsur, V.M. Tereschenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Стаття присвячена дослідженню моделей активних контурів в поєднанні з методом оптичного потоку, і їх застосування в галузі клітинної біології для відстеження окремих компонентів цитоскелета в послідовностях конфокальних зображень. В статті модель ...
9470
  Davis F. Active grammar : level 2 : [B1-B2] : with answers / Fiona Davis and Wayne Rimmer ; series ed.: Penny Ur. – Cambridge [etc.] : Cambridge univ. press, 2011. – 215, [2] p., включ. обкл. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-0-521-17599-9
9471
   Active probe of modulation type in microwave microscopy / V. Sidorenko, Gaidai, P. Apalkovskiy, O. Sinkevich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 53-56. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розроблено структурну схему ближньопольового мікрохвильового мікроскопа нового типу - з активним модуляційним зондом, яка принципово відрізняється від існуючих світових аналогів та розширює можливості в точності визначення діелектричних параметрів ...
9472
  Чейз Н. Active Server Pages 3.0 на примерах / Николас Чейз. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 352с. – ISBN 5-8459-0142-1
9473
  Армстронг Т. Active X: создание Web-приложений / Т. Армстронг; Пер.с англ.Н.Б.Шишкиной; Под ред.В.М.Яковлева. – Київ : BHV, 1998. – 592c. + + прил. CD-ROM. – ISBN 5-7315-0027-4
9474
  Gherasim V. Activismul lui Spinoza : ( precedat de o expunere a genezei lui istorice : cu un portret al lui Spinoza ) / Vasile Gherasim ; In-tul de arte grafice. – Cernauti : "Glasul Bucovinei", 1928. – 149 p.
9475
  Cosevarov A. Activitatea comisiilor culturale. / A. Cosevarov, 1951. – 128с.
9476
   Activitatea departamentelor Institutului de Filologie Romana "Alexandru Philippide" al Academiei Romane, in anul 2014 // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 55 (за 2015). – P. 259-271. – ISSN 1583-7017


  Діяльність кафедр Інституту румунської філології "Alexandru Philippide" Румунської академії у 2014 році.
9477
  Jernovei Gheorghe Activitatea stiinfica a titularului catedrei Leca Morariu: bibliografie // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 211-259. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
9478
  Jernovei Gheorghe Activitatea stiintifico-editoriala a Lui Alexe Procopovich: bibliografire // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 142-152. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
9479
  Denis Herman Activite des genes au cours du developpement embryonnaire / Denis Herman : La faculte des sciences de l"Universite de Liege, 1966. – 148s.
9480
   Activites de l"oit, 1971.. – Geneve, 1972. – 97с.
9481
   Activites du conseil de l"Europe : Rapport 1994. – Strasbourg : Conseil de l"Europe, 1995. – 181 p. – ISBN 92-871-2839-1
9482
   Activites du Conseil de l"Europe : rapport 1995. – Strasbourg : Conseil de l"Europe, 1996. – 225 p. : ill. – ISBN 92-871-3159-7
9483
   Activites du Conseil de l"Europe : Rapport 1998. – Strasbourg : Editions du Conseil de I"Europe, 1999. – 287p. – ISBN 92-871-4058-8
9484
   Activites for the development and consolidation of democratic stability (ADACS).. – Strasbourg, 1998. – 207с.
9485
  Parizet M.-L. Activites pour le cadre europeen commun de reference : [niveau] A2 / Marie-Louise Parizet., Eliane Grandet, Martine Corsain. – [Paris] : CLE International, 2008. – 160 p. : ill. + CDaudio + додаток (Corriges. 47 p.). – Copyright: 2005. - Назва взята з обкл. – (Collection "Activites pour le cadre commun"). – ISBN 978-209-035381-5
9486
  Parizet M.-L. Activites pour le cadre europeen commun de reference : [niveau] B1 / Marie-Louise Parizet., Eliane Grandet, Martine Corsain. – [Paris] : CLE International, 2008. – 191 p. : ill. + CDaudio + додаток (Corriges. 44 p.). – Назва взята з обкл. - Copyright: 2006. – (Collection "Activites pour le cadre commun"). – ISBN 978-2-09-035382-2
9487
  Kober-Kleinert Activites pour le cadre europeen commun de reference : [niveaux] C1-C2 / Corinne Kober-Kleinert, Marie-Louise Parizet, Sylvie Poisson-Quinton. – [Paris] : CLE International, 2008. – 239 p. : ill. + 2 CD audio + додаток (Corriges. 48 p.). – Copyright: 2007. - Назва взята з обкл. – (Collection "Activites pour le cadre commun"). – ISBN 978-2-09-035387-7
9488
   Activites pour le cadre europeen commun de reference : [niveau] B2 / Eliane Grandet [et al.]. – [Paris] : CLE International, 2009. – 191p. : ill. + 2 CD audio + додаток (Corriges. 48 p.). – Copyright: 2007. -- Назва взята з обкл. – (Collection "Activites pour le cadre commun"). – ISBN 978-2-09-035383-9
9489
  Parizet M.-L. Activites pour le cadre europeen commun de reference : [niveau] A1 / Marie-Louise Parizet., Eliane Grandet, Martine Corsain. – [Paris] : CLE International, 2009. – 127 p. : ill. + CD audio + додаток (Corriges des activites. 30 p.). – Copyright: 2005. - Назва взята з обкл. – (Collection "Activites pour le cadre commun"). – ISBN 2-09-035386-0
9490
   Activites pour le developpement et consolidation de la stabilite democratique (ADACS) : Programme 1999. – Strasbourg : Conseil de l"Europe, 1999. – 327p. – Council of Europe 50: 1949-1999
9491
   Activites pour le developpement et la consolidation de la stabilite democratique (ADACS) : Programme 1998. – Strasbourg, 1997. – 207 p. : іл.
9492
   Activites pour le developpement et la consolidation de la stabilite democratique (ADACS) : Rapport annuel 1999. – Strasbourg : Conseil de l"Europe, 2000. – 138р.
9493
   Activites pour le developpement et la consolidation de la stabilite democratique (ADACS).. – Strasbourg, 1997. – 143с.
9494
   Activites pour le developpement et la consolidation de la stabilite democratique (ADACS).. – Strasbourg, 1998. – 207с.
9495
   Activites pour le developpement et la consolidation de la stabilite democratique(ADACS) : Rapport annual 1997. – Strasbourg. – 143 p. : іл.
9496
   Activities for the development and consolidation of democratic stability (ADACS) : Programme 1998. – Strasbourg, 1997. – 207 p. : іл.
9497
   Activities for the development and consolidation of democratic stability (ADACS) : Programme 1999. – Strasbourg : Council of Europe, 1999. – 327p. : il.
9498
   Activities for the development and consolidation of democratic stability (ADACS) : Annual report 1998. – Strasbourg : Council of Europe, 1999. – 175p. : il.
9499
   Activities for the development and consolidation of democratic stability (ADACS) : Annual report 1999. – Strasbourg : Council of Europe, 2000. – 175p. : il.
9500
  Blair W.F. Activities of the chihuahua deer-mouse in relation to light intensity / W.F. Blair. – New York : [S. n.], 1943. – P. 92-97. – Journ. of Wildlife management, V. 7, Nr.1, 1943
9501
   Activities of the Council of Europe : 1995 report. – Strasbourg : Council of Europe, 1996. – 215 p. : ill. – ISBN 92-871-3160-0
9502
   Activities of the Council of Europe : 1997 report. – Strasbourg, 1998. – 246,[27]p. – ISBN 92-871-3705-6
9503
   Activities of the Council of Europe : 1998 report. – Strasbourg : Council of Europe, 1999. – 270p. – ISBN 92-871-4059-6
9504
  Pronko L. Activities of united territorial communities as a body of local government in the conditions of power decentralization in Ukraine / L. Pronko, T. Kolesnik, O. Samborska // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 184-190. – ISSN 2256-0742
9505
   Activities Supporting the Development of Media Literacy in European and Slovak Context / Petranova Dana, Vrabec Norbert, Mazakova Slava, // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – P. 5-15. – ISSN 2312-5160


  Підвищення рівня медіакомпетентності і розвиток критичного мислення стосовно засобів масової інформації є небхідною складовою європейської політики в галузі освіти і профе- сійної підготовки. Питання медіаосвіти та рівня медіаграмотнос- ті відображені ...
9506
  Vabalaite Ruta Marija Activity and Passivity in the Creation of Art: Heidegger and Later Philosophers // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 1. – P. 3-10. – ISSN 0235-7186
9507
  Kupa L. Activity of men"s brain during taking the verbal subtests of analogy and classification taking the verbal subtests of analogy and classification of amthauer intelligence test / L. Kupa, N. Filimonova // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 40
9508
  Filippov Boris Actors without make-up. / Filippov Boris. – Moscow, 1977. – 276с.
9509
  Pukhtetska A. Actual issues of revocability of administrative acts // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 127-128. – ISBN 978-617-7020-43-0
9510
   Actual problems of anticancer drugs modification / N.A. Poluyan, M.A. Zabolotny, G.I. Solyanyk, G.I. Dovbeshko, Yu.I. Kondratskyy, Estrela, Lyopis V.R. -, T.O. Busko, Kulish, M/P, O.P. Dmytrenko, A.I. Momot // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 214
9511
  Aslanova R. Actual problems of cultural integration of Turkic world in XXI century Actual // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 309-316. – ISSN 2076-1554


  Актуальні проблеми культурної інтеграції тюркського світув ХХI столітті .Автор досліджує такі питання: регіональна інтеграція тюркомовних країн в епоху глобалізації; існуючі моделі інтеграції: успіхи і проблеми; нові етапи інтеграції в тюркському ...
9512
  Posudin Y. Actual Problems of Health Protection of Ukrainian Youth // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – P. 386-392. – ISBN 978-966-518-677-9


  Розглядаються основні проблеми зі здоров"ям української молоді, викликані неякісним швидким харчуванням, пивним алкоголізмом, курінням. Унаслідок цих згубних звичок, а також непродуманої державної політики та впливу реклами, молоде покоління страждає ...
9513
   Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity : international conference of zoologists : dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Institute of Zoology of ASM / Acad. of sciences of Moldova, Dep. of nature a. life sciences, Inst. of Zoology ; [red. board: Toderas Ion (chief red.) et al.]. – Chisinau, 2011. – 222 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-9975-4248-2-0
9514
  Lupulescu Aurel Actualitati in endocrinologie si metabolism / Lupulescu Aurel, Sahleanu Victor. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1962. – 300S.
9515
  Trush T.V. Actuality of political philosophy by Augustine // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 52-54
9516
   Acuarele Rominesti. Achizitii din ultimii zece ani.. – Bucuresti, 1964. – 16с.
9517
  Polshikov P. Acumulacao e crescimento economico los paises Africanos en vias de desenvolvimento / Polshikov P. – Moscovo, 1982. – 222 p.
9518
  Pupazan C. Acustica in constructii : Propagarea zgomotului si izolarea fonica / C. Pupazan. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1970. – 262с. – Coperta de Necula Florica
9519
  Polishko O. Acusto-optic modulator and deflector for nonpolarized light / O. Polishko, E. Smirnov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-43. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено акустооптичні (АО) модулятори та дефлектор для неполяризованого світла на основі парателуриту. Створено модулятор першого порядку дифракції на основі двох АО комірок, для якого досягнуто ефективність дифракції для ортогональних поляризацій ...
9520
  Скирда Людмила Ad Astra : Вибрані поезії / Скирда Людмила. – Київ : Р.І.К., 2000. – 424с. – ISBN 966-95842-0-5
9521
  Матяш Ірина Ad fondes Розбудова мережі українських дипломатичних представництв за кордоном // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 52-54


  Архівні документи та спогади про розбудову мережі українських дипломатичних представництв за кордоном доби Гетьманату.
9522
  Пуніна О. Ad fontes // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – C.229-232. – ISSN 1728-9572


  Цей текст - рецензія на книгу "Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості".
9523
  Жванко Любов Ad fontes Зовнішнє відомство Української Народної Республіки та врегулювання проблеми біженців Першої світової війни // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 53-54
9524
  Гнатюк М. Ad fontes! (Із виступу Емми Андієвської перед студентами Інституту філології 19 квітня 2010 р.) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 188-203
9525
  Матяш Ірина Ad fontes. Формування консульської служби // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 58-61
9526
  Панченко В. Ad fontes: культура проти Руїни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 24 (344). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Друга Українська гімназія імені Кирило-Мефодіївського братства та її "літописець" Микола Зеров.
9527
  Скупейко Л. Ad fontes: міфопоетична парадигма "Лісової пісні" Лесі Українки // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 27-35. – (Філологічні науки)
9528
  Вакулик І.І. Ad fontes: формування естетичної платформи у творчості М. Зерова і М. Рильського / І.І. Вакулик, О.Ю. Балалаєва // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 28. – С. 53-58. – ISSN 2307-4558


  "Мета статті - проаналізувати специфіку рецепції античних мотивів і образів у літературній спадщині українських неокласиків початку XX ст., зокрема М. Зерова і М. Рильського".
9529
  Золотаренко О.С. Ad fontis: приховане відродження? (Феномен сучасного традиціоналізму) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-225. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
9530
  Freitag Chr. Ad illustrissimum celsissimum"q; principen ac dominum, Dominum Silvium, Ducem Wurtembergenfem & Teccenfem, itemq; in Silefia Olfnenfem, Comitem, Monpelgartenfem : Dn : in Heidenheim, Sternberg & Medzibor : : Principem ac Dominum Suum Clementisfimum, Propemticum, cum Ab ipfa Sacratisf. Rom. Caef. Majeftate, Ferdinando III Commissarius & Arbiter, Liti gravissimae definibus Silesiae. – Olsna : Johannes Seyffer, 1654. – 4 p.
9531
  Callimachus Philippus Ad Innocentium VIII de Bello Turcis inferendo oratio / Callimachus Philippus. – Varsoviae, 1964. – 96с.
9532
  Яцків М.Ю. Adagio consоlante : з портретом автора і вступним словом про М. Яцкова [Б. Данчицького] / Михайло Яцків. – Львів : Наклад В. Боберського ; Друк. Ставропиг. Ін-та. під зарядом М. Рефця, 1912. – 95 с. – (Новітня бібліотека / Ред. В. Боберський ; Вип. 4)


  Зміст: Журавлї; Мрія вірла; Білий коник; Почтилїон; Полк Ойзієна; Adagio consulante; Йонська колюмна; Будівля кораблїв; Орликівна; Де правда; Псярня.
9533
  Patey-Grabowska Alicja Adam - Ewa / Patey-Grabowska Alicja. – Warszawa, 1975. – 67с.
9534
  Swiderska Alina Adam / Swiderska Alina. – Warszawa
1. – 1955. – 340с.
9535
  Swiderska Alina Adam / Swiderska Alina. – Warszawa
Tom 2. – 1956. – 259с.
9536
  Kozak Jan Adam a Eva / Kozak Jan. – Praha, 1984. – 285с.
9537
  Siktanc Karel Adam a Eva / Siktanc Karel. – Praha, 1990. – 100с.
9538
  Eliot George Adam Bede / Eliot George; with an Introduction by Leonee Ormond. – London : Campbell Publishers, 1992. – 613p. – (Everyman"s Library ; Vol. 59 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-059-7
9539
  Breza Tadeusz Adam Grywald. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1958. – 344с.
9540
  Stasiak Florian Adam Gurowski. 1805-1866 / Stasiak Florian. – Warszawa, 1977. – 420с.
9541
   Adam Kuckhoff.. – Lpz., 1967. – 32с.
9542
  Stepien Halina Adam Marczynski / Stepien Halina. – Warszawa, 1959. – 56 с.
9543
  Markowska Wanda Adam Mickiewicz / Markowska Wanda. – Warszawa, 1955. – 110 с.
9544
   Adam Mickiewicz i kultura swiatowa = Адам Міцкевіч і сусветная культура : Materialy z miedzynarodowej konferencji, Grodno-Nowogrodek, 12-17 maja 1997r.: W 5 ksiegach. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego. – ISBN 83-7017-827-8
Ksiega 2 : Pod red. S.Makowskiego, E.Szymanisa. – 1999. – 262s.
9545
   Adam Scharrer. Erwin Strittmatter. – Berlin, 1959. – 178с.
9546
   Adam Scharrer. Erwin Strittmatter. – Berlin, 1962. – 176 с.
9547
  Bidwell G. Adam syn Oliwii / G. Bidwell. – Warszawa, 1973. – 365с.
9548
  Fialkowski Konrad Adam, jeden z nas / Fialkowski Konrad. – Krakow, Wroclaw : Wyd-wo literackie, 1986. – 160s. – ISBN 83-08-01591-3
9549
  Kraszewski Jozef Ignacy Adama Polanowskiego dworzanina krola Imci Jana III notatki. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1954. – 220с.
9550
  Canarache V. Adamclisi. Cetatea / V. Canarache, A. Radulescu. – Constanta, 1968. – 12с.
9551
  Canarache V. Adamclisi. Monumentul triumfal / V. Canarache, A. Radulescu. – Constanta, 1968. – 20с.
9552
  Latka J.S. Adampol-Polonezkoy, 1842 - 1992 : historyczne i kulturowe uwarunkowania powstania, rozwoju i zaniku polskiej osady w Turcji / J.S. Latka. – Krakow : UNIVERSITAS, 1997. – 190 s. – ISBN 83-7052-955-0
9553
  Сафіулліна Ю.С. Adaptace anglicismu v soucasne ceskc ekonomicke terminologii // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 98-105. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена проблемам адаптації англіцизмів у сучасній чеській економічній термінології. Розглянуто різні позиції дослідників на етапи засвоєння іншомовної лексики та проведений аналіз типів адаптації (фонетично-графічна, семантична, ...
9554
  Czajka Stanislaw Adaptacja spoleczna / Czajka Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 255с.
9555
  Ionescu Serban Adaptarea socioprofesionala a deficientilor mintal. (Aspecte teoretice si cercetari clinico-experimentale) / Ionescu Serban. – Bucuresti, 1975. – 200с.
9556
   Adaptation des Skelettsystems : Verhandlungsberichte. vom 2. ymposium der Gesellschaft Osteologie der DDR mit internationaler Beteiligung in Rostock 16. bis 18. Oktober 1969. – Rostock : Gutenberg Buchdruckerei Weimar, 1971. – 159 S. : Ill.
9557
  Novikovas A. Adaptation EU requirements in the field of metrology: the experience of the republic of Lithuania (Адаптація вимог законодавства Європейського Союзу у сфері метрології: досвід Литовської республіки) / A. Novikovas, L. (Hoвiкoвac Novikoviene, Л.) Hoвiкoвєнє // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 116-125. – ISSN 2227-796X


  Метою цього дослідження є аналіз еволюції гармонізації правових вимог Європейського Союзу та законодавства Литовської Республіки в сфері метрології. Зміст статті розділений на дві частини. У першій частині статті аналізується еволюція регулювання ...
9558
  Zubyk Ju. Adaptation of biotesting method for detection of PBCV-1 in water samples / Ju. Zubyk, T. Shevchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 89-91. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Here we report on the adaptation of biotesting method for detection of algae viruses in samples of water and bottom sediments. We have shown that the modification involving the use of two media layers of different density with application of samples ...
9559
  Klochko O. Adaptation of education system of Ukraine in global informatization conditions // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 1 (34). – P. 48-61. – ISSN 1998-6939


  "Метою дослідження є вибір альтернативних стратегій, відповідних даному етапові розвитку інформаційного супільства, як інтегрального показника - вектора домінуючих чинників на шляху адаптації вищої освіти України до сучасних потреб "суспільства знань"."
9560
  Bite V. Adaptation of Lithuanian Close Company Law to EU Law: Problems and Lessons Learned // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 84-91. – ISSN 1993-0909
9561
  Zalizniak K. Adaptation of Ukrainian Legeslation in the sphere of joint-stock companies regulation to the principles of europian law // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – P. 25-27
9562
  Moore J.A. Adaptative differences in the egg membranes of frogs / J.A. Moore. – [S. l. : s. n.], 1940. – P. 89-93. – Reprinted from The American Naturalist, Vol. 74, January-February, 1940
9563
  Fogg A. Adaptery / A. Fogg. – wyd. 2-ie, popr. i uzup. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1957. – 141 s.
9564
  Fogg A. Adaptery / A. Fogg. – wyd. 3-ie, popr. i uzup. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1958. – 128 s.
9565
  Desyatov T. Adapting mechanisms managing quallity of pedagogical education in Ukraine to international standards: comparative analysis // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 1. – P. 7-18. – ISSN 2308-4081


  Доведено, що влив інтеграційних процесів зростання ролі глобалізації вимагають необхідність використання та адаптації міжнародних освітніх стандартів і критеріїв оцінки якості у сфері національної освіти.
9566
  Satebe E. Adaption of wirelees internet texnolojy by youth market group / E. Satebe, T. Drotsky, J. Jager // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 390-399 : fig. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
9567
   Adaptive control of lyapunov exponents / V.O. Yatsenko, O.I. Kochkodan, M.V. Makarychev, O.A. Turovskyi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-63. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  A new approach to adaptive control of local Lyapunov exponents is considered. A numerical optimization algorithm to determine the spectrum of Lyapunov exponents from the observed noise time series of a single variable is proposed. The approach is ...
9568
  Hladkova V. Adaptive control of personnel reserve training in institution of higher education // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 35-40. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Розкрита сутність та особливості формування кадрового резерву закладу вищої освіти. Функції кадрового резерву проаналізовано з двох точок зору: закладу вищої освіти (інформаційна функція, кадрове планування, ресурсозбереження, антикризова, регуляторна) ...
9569
  Kobets V.M. Adaptive dynamic mechanism of modified double electronic auction / V.M. Kobets, V.O. Yatsenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – Р. 432-445. – ISSN 1993-6788


  The article presents the different formats of electronic auctions that change social welfare. New auction format was developed to research its effectiveness for true and hidden agents" types. The developed model of adaptive dynamic mechanism for double ...
9570
  Richardson F. Adaptive modifications for tree-trunk foraging in birds / F. Richardson. – Burkeley; Los Angeles : University of California, 1942. – P. 317-368. – University of California Publications in Zoology, Vol. 46, № 4, 1942
9571
  Moskalets T.Z. Adaptive potential performance of representatives of the tribe Triticeae L. / T.Z. Moskalets, S.P. Vasylkivskyi, V.K. Rybalchenko // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 9, № 2. – P. 61-69. – ISSN 2410-7751


  Москалець Т.З., Васильківський С.П., Рибальченко В.К. Реалізація адаптивного потенціалу представників триби Triticeae L.
9572
   Adaptive reactions of winter wheat (Triticum Aestivum L.) affected by eyespot causal agent under the action of Bacillus Subtilis bacterial isolates / I.M. Batsmanova, Y.M. Pysmenna, T.O. Kondratiuk, N.Y. Taran, T.V. Beregova, I.I. Ostapchenko // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 81, N 1, january - february. – P. 49-57. – ISSN 1028-0987
9573
   Adaptive strategy of Deschampsia antarctica on the base of lipid-pigment transformation / N.Yu. Taran, N.B. Svietlova, V.O. Storozhenko, A.A. Okanenko // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – Р. 170
9574
  Kotov M. Adaptive wavefront sensor based on the talbot effect / M. Kotov, D. Petriv, D. Podanchuk // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 29-30
9575
  Kiss I. Adatok a Szeghalom-Kornyeki szikes Vizek Mikrovegetaciojahoz / I. Kiss. – Szeged : Kulonlenyomat, 1959. – 39-66s.
9576
  Красносельцев Н.Ф. Addenda к изданию А. Васильева "Anecdota graeco-byzantina" (Москва, 1893) Н.Ф. Красносельцева // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 107 с.
9577
   Addendum to the Memorandum concerning teh question of free access to the sea of land-locked countries.. – 23с.
9578
   Addendum to the Report to the Economic and Social Council on the Work of the Board in 1966 = ...au Rapport au Conseil economique et social sur l"activite du Comite en 1966 : issued in compliance with the terms of the Convention of 19 February 1925 on Narcotic Drugs ets. – New York : United Nations, 1967. – 41 p.
9579
   Addendum to the report to the economic and social council on the work of the board in1963, issued in compliance with the terms of the convention of 19 February 1925 on Narcotic drugs and the Convent. – N.Y., 1964. – 50с.
9580
  Лозовицький О. Addio, прем"єре Берлусконі - Chao, "сірий кардінале" Сільвіо! // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 12-15
9581
  Eicholz Robert Addison-Wesley mathematics : Teacher""s edition.Book 8 / Eicholz Robert, Phares G. O`Daffer, Fleenor Charles. – Menlo Park : Addison-Wesley publishing, 1985. – 480 р. – ISBN 0-201-24802-6
9582
  Pudelka J. Additional provisions to administrative acts // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 108-117. – ISSN 2227-796X
9583
  Errington P.L. Additional studies on tagged young muskrats / P.I. Errington. – Ames ; Iowa : Iowa State College, 1944. – P. 300-306. – Reprinted from The Journal of Wildlife Management, Vol. 8, No. 4, October, 1944
9584
  Rogick M.D. Additions to North American freshwater bryozoa / M.D. Rogick, 1934. – P. 316-317. – Reprinted from Ohio Journal of Science, Vol. 34, No. 5, September,1934
9585
  Stephenson L.W. Additions to the upper cretaceous invertebrate faunas of the Carolinas : No. 2706 From the proceedings of the Unated States National Museum, V.72, A.10 / L.W. Stephenson. – Washington : Government, 1927. – 25, [4] p.
9586
  Gorbachev Mikhail Address at the Meeting of the Leaders of States Participating in the Conference on Security and Cooperation in Europe / Gorbachev Mikhail. – Moscow, 1990. – 16с.
9587
  Gorbachev Mikhail Address at the United Nations, New York, December 7, 1988. / Gorbachev Mikhail. – M., 1989. – 32с.
9588
  Gorbachev Mikhail Address by at the Meeting to Mark the 40th Anniversary of the German Democratic Republic. / Gorbachev Mikhail. – M., 1989. – 16с.
9589
  Gubersky L.V. Address by the Director of the Institute of International Relations, Kyiv National Taras Shevchenko University Gubersky L.V. at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7, 2000. The city of Yalta // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 21-23
9590
  Butler R.A. Address by The Right Hon. R.A. Butler... / R.A. Butler. – Glasgow, 1958. – 16с.
9591
  Kremin" V. Address of Minister of Education and Science of Ukraine Vasyl Kremin" at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7,2000. The city of Yalta) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 19-20
9592
   Address of the Central Committee of the Comunist Party of the Soviet Union (bolsheniks) to all voters, men and women-workers, peasants, members of Soviet Army and Navy, Soviet intellectuals., 1950. – 8с.
9593
   Address of the Central Committee of the Comunist Party of the Soviet Union (bolsheniks) to all voters, men and women-workers, peasants, members of Soviet Army and Navy, Soviet intellectuals., 1950. – 8с.
9594
   Address of the Central Committee of the Comunist Party of the Soviet Union (bolsheniks) to all voters, men and women-workers, peasants, members of Soviet Army and Navy, Soviet intellectuals., 1950. – 8с.
9595
  Tarasyuk B. Address of the Minister of Foreign Affairs of Ukraine Borys Tarasyuk at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7, 2000. The city of Yalta) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 8-11
9596
  Skopenko V.V. Address of the Rector of Kyiv National Taras Shevchenko University, Academician of the Ukrainian National Academy of Sciences Skopenko V.V. at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7, 2000. Th // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 4-7
9597
  Lenin V.I. Address to the Second All-Russia Congress of communist organisations of the peoples of the East. November, 22, 1919. / V.I. Lenin. – Moscow, 1969. – 17с.
9598
  Lagarde C. Addressing corruption openly : essay : May 2016 / Christine Lagarde. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – 12, [1] с., включ. обкл. – Без тит. арк. – Bibliogr.: p. 12. – ISBN 978-1-51356-323-7
9599
   Addressing the Infrastructure Deficit in Sub-Saharan Africa // Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa : staying the course : Oct. 14 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 41-53. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-49838-645-6
9600
  Zschokke H. Addrich im Moos / H. Zschokke. – Leipzig : Buchverlag der Morgen, 1966. – 415 S.
9601
  Renn Ludwig Adel im Untergang / Renn Ludwig. – Berl., 1956. – 344с.
9602
  Renn Ludwig Adel im Untergang / Renn Ludwig. – Berlin-Weimar, 1972. – 508с.
9603
   Adel und edle Steine. – Berlin : Langenscheidt, 1993. – 32 S. – (Felix & Theo ; Leichte Lekturen. Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen ; St.1). – ISBN 3-468-49685-0
9604
  Ibraileanu G. Adela. Fragment din jurnalul lui Emil Codrescu. (Julie-August, 189...) / G. Ibraileanu; Viopraga C. (introduct.). – Bucuresti, 1960. – 172с.
9605
  Ibraileanu G. Adele. Privind viata. Amintiri din copilarie si adolescenta / G. Ibraileanu; Ciopaga Const. (prefata). – Bucuresti, 1966. – 298с.
9606
  Mingote A. Adelita en su desvan / A. Mingote. – Barcelona : Planeta, 1991
9607
   Adelphotes : die erste gedruckte griechisch-kirchenslavische Grammatik L"viv-Lemberg 1591. – 2., um das Faksimile erweiterte Aufl. – Munchen : Otto Sagner, 1988. – XVI, 226, 182б S. – (Specimina philologiae slavicae : Supplementbande / Hrsg.: Olexa Horbatsch, Gerd Freihof, Peter Kosta ; Bd. 76). – ISBN 3-87690-401-3
9608
  Romaniv A.M. Adequate properties of the elements with almost stable range 1 of a commutative elementary divisor domain / A.M. Romaniv, B.V. Zabavsky, S.I. Bilavska // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – P. 33-35. – ISSN 1810-3022
9609
   Adhesive, migration and lactate dehydrogenase activity in breast cancer cells under activation tlr -ligand teichoic acid / A. Nehelia, V. Nikulina, N. Senchylo, I. Torgolo, L. Garmanchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 31-35. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Toll-like receptors are cell receptors, the ligands of which are mostly antigens of bacteria and viruses. Their activation triggers multiple cascades that cause the body"s immune response. The atypical location of toll-like receptors is often observed ...
9610
  Bartnicka B. Adiektywizacja imieslowow w jezyku polskim / B. Bartnicka. – Warszawa, 1970. – 191с.
9611
  Bellefroid Pierre Adieu, Pancrate / Bellefroid Pierre. – Paris, 1978. – 187с.
9612
  Behar Serge Adieu, Veronique. Babel, 75 / Behar Serge. – Paris, 1970. – 109с.
9613
  Boerescu P. Adjectivele mare si tare - doua enigme etimilogice? // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 4 (за 2017). – Р. 443-460. – ISSN 0024-3523
9614
   Adjuvant properties of nanoparticles Immobilized recombinant diphtheria toxoid fragment / T.O. Chudina, A.Yu. Labyntsev, D.V. Kolybo, S.V. Komisarenko // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in chief: S. Komisarenko [et. al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 4. – P. 14-24. – ISSN 2410-7751
9615
  Stetsyk Yu. Administartive authority of protohegumens of Svyatopokrovska Province (1743-1780 рр.): historical and legal aspects / Yu. Stetsyk, V. Kolpakov // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 11. – С. 56-65. – ISSN 2519-058X
9616
  Calder J. Administering fiscal regimes for extractive industries : a handbook / Jack Calder. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – XI, [1], 105 p. – Bibliogr.: p. 101. – ISBN 978-1-47557-517
9617
   Administracja i polityka : Administracja publiczna w procesie przemian / Pod red.A.Ferensa,I.Macek // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2002. – 2351 : Administracja i polityka. – S.1-186. – ISSN 0239-6661
9618
   Administracja publiczna w panstwie prawa // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 448 s. – (Prawo ; 264). – ISSN 0524-4544
9619
  Rybicki Zygmunt Administracja stosunkow gospodarczych PRL / Rybicki Zygmunt. – Warszawa, 1963. – 260с.
9620
  Ajnenkiel Andrzej Administracja w Polsce. Zarys historyczny. / Ajnenkiel Andrzej. – Warszawa, 1975. – 211с.
9621
  Piatek Stanislaw Administracyjno-prawna ochrona konsumenta / Piatek Stanislaw. – Warszawa, 1981. – 173с.
9622
  Strzyczkowski Kazimierz Administracyjnoprawne Instytucje planowania / Strzyczkowski Kazimierz. – Warszawa, 1985. – 168с.
9623
   Administratia de stat in Republica Socialista Romania.. – Bucuresti, 1968. – 360с.
9624
  Gregoire R. Administration des entreprises / R. Gregoire. – Paris, 1964. – 232с.
9625
   Administration for protection of cultural properties in Japan.. – Tokyo, 1962. – 101с.
9626
  Husar O.A. Administrative-Legal Regulation in Civil Aviation // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – P. 31-39. – ISSN 2227-796X
9627
  Melnychuk A. Administrative-territorial reform: results of integration of the consolidated territorial communities (ctc) in the Khmelnytsky region / A. Melnychuk, T. Melnyk // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – P. 69-73. – ISSN 2076-1333
9628
  Holovach A. Administrative and legal principles of the functioning of the financial system in Ukraine and European countries: a comparative analysis / A. Holovach, A. Petrovskyi, O. Adamchuk // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 77-84. – ISSN 2256-0742
9629
  Zhuravlov V. Administrative and legal regulation of banking system in Ukraine and foreign countries / V. Zhuravlov, V. Riadinska, Ye. Durnov
9630
  Zhuravlov D. Administrative and legal regulation of banking system in Ukraine and foreign countries / D. Zhuravlov, V. Riadinska, Y. Durnov // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 148-155. – ISSN 2256-0742
9631
  Garcia E.A. Administrative appeals in the European Union: towards a common model of administrative justice // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 87-107. – ISSN 2227-796X
9632
  Ruey-Chyn Tsaur Administrative Effects of Chinese Arrivals in Taiwan - the Travel Agencies" Prospects / Ruey-Chyn Tsaur, , Chyoug-Hwa Chen // International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 2017. – Vol. 28, nr 4. – P. 335-352. – ISSN 1017-1819
9633
   Administrative law and administrative-procedural law: origins, achievements and prospects of development : collective monograph / Min. of education and science of Ukraine, Sci. research inst. of state building a. local government of nat. acad. of law sciences of Ukraine, Faculty of law [etc. ; ed. board: Y.A. Berlach, Y.P. Bytiak, I.V. Bolokan et al.]. – Zaporizhzhia : Baltija Publishing, 2018. – 151, [1] p. : Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-9934-571-54-1
9634
   Administrative problems of rapid urban growth in the Arab States.. – N.Y., 1964. – 154с.
9635
  Михайлюк Я.Б. Administrative procedures of providing administrative services in the European Union and Ukraine // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 16-24. – ISSN 2227-796X


  The article investigates administrative procedures of rendering administrative services in the European Union and Ukraine. Special attention is devoted to compare general grounds of rendering administrative services and to formulate proposals for ...
9636
  Kolpakov V.K. Administrative proceeding relations in the subject of administrative law // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – C. 4-10. – ISSN 2227-796X


  Article investigates the administrative procedural relations which exist in sphere of action of administrative courts. The place of these establishes the relations in administrative law of Ukraine. For this purpose author investigates the legal nature ...
9637
  Caiden Gerald Administrative reform comes of age / Caiden Gerald. – Berlin; New York, 1991. – 347с.
9638
  Caiden Gerald Administrative reform comes of age / Caiden Gerald. – Berlin; New York, 1991. – 347с.
9639
   Administrative reports 1955, 1956, 1957, 1958, 1959.. – Paris, 1960. – 58с.
9640
   Administrative reports 1960, 1961, 1962, 1963, 1964.. – Paris, 1964. – 128с.
9641
   Administrative reports, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984.. – Paris, 1985. – 78с.
9642
  Pikul Valentin Admiral a gejsa / Pikul Valentin. – Praha, 1986. – 365с.
9643
  Bidwell George Admiral jego krolewskiej mosci G.B. Rodeny / Bidwell George. – Gdansk, 1975. – 264с.
9644
  Friedman V.A. Admirativity: Between modality and evidentiality // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 165-178. – ISBN 978-608-203-150-7
9645
  Megan M. Admissibility and uniform dichotomy for evolutioary processes / Mihail Megan, Petre . Preda; Univ. din Timisoara. Fac. de stiinte ale naturii. Sec. matem. – Timisoara, 1986. – 36p. – (Seminarul de teoria structurilor ; 40)
9646
  Zhuravlev V.M. Admissible quivers and tiled orders of finite global dimension in Mn(D), n [менше або дорівнює] 6 / V.M. Zhuravlev, D.V. Zhuravlev, O.A. Shevchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016
9647
  Yorke Margaret Admit to murder / Yorke Margaret. – Harmondsworth : Penguin books, 1991. – 267 p.
9648
   Admiterea in invatamintul superior, 1972.. – Bucuresti, 1972. – 248с.
9649
   Admiterea in invatamintul superior. 1968.. – Bucuresti, 1968. – 142с.
9650
   Admiterea in invatamintul superior. 1970.. – Bucuresti, 1970. – 176с.
9651
   Admiterea in invatamintul superior. 1971.. – Bucuresti, 1972. – 216с.
9652
   Admiterea in invatamintului superior. 1966.. – Bucuresti, 1966. – 173с.
9653
  Пономаренко С.И. Adobe Fhotoshop 3.0 в примерах / С.И. Пономаренко. – Санкт-Петр., 1996. – 320с.
9654
  Гурский Ю.А. Adobe Photoshop CS в теории и на практике / Ю.А. Гурский, Г.Б. Корабельникова, А.В. Жвалевский. – Москва : Новое знание, 2004. – 591с. – ISBN 5-94735-043-2
9655
  Гевенян В. Adobe Photoshop CS: волшебные фильтры и спецэффекты / Владимир Гевенян. – Санкт-Петербург : БХВ- Санкт-Петербург, 2004. – 544с. – ISBN 5-94157-431-2
9656
  Браун Д. Adobe Web - дизайн и публикация. Энциклопедия пользователя / Д. Браун, В. Фримен, Б.Б. Холл; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1998. – 656с. – CD-ROM. – ISBN 966-7393-11-9
9657
  Dacey John Adolescent development / Dacey John, Kenny Maureen. – Madison : WCB Brown & Benchmark, 1994. – XXIIр.,536p. – ISBN 0-697-14442-9
9658
  Toland John Adolf Hitler / Toland John. – Garden City
Vol. 1. – 1976. – 584с.
9659
  Toland John Adolf Hitler / Toland John. – New York
Vol. 2. – 1976. – 1102с.
9660
  Scheybal Josef Adolf Kaspar. Zivot a dilo / Scheybal Josef. – Praha, 1957. – 208с.
9661
  Halasova Libusc Adolf Kosarek. / Halasova Libusc, V.V. Stech. – Praha, 1959. – 104с.
9662
  Dabrowski Stanislaw Adolfina Zimajer. / Dabrowski Stanislaw. – Warszawa, 1960. – 104с.
9663
  Straumite O. Adolfs Alunans. Literaturas raditajs (1848-1973) / O. Straumite. – Riga, 1973. – 90с.
9664
   Adolph Menzel. – Berl., 1956. – 104с.
9665
  Hutt Wolfgang Adolph Menzel / Hutt Wolfgang. – Lpz., 1965. – 50с.
9666
  Trost Edit Adolph Menzel / Trost Edit. – Berlin, 1980
9667
  Arango Angel Adonde van los Cefalomos? / Arango Angel. – La Habana, 1964. – 90с.
9668
  Gardner E.S. Adorator panny West / Erle Stanley Gardner; Przeklad: K.Tomorowicz. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza: Prasa-ksiazka-ruch, 1977. – 218 s.
9669
  Sauerland Karol Adornos Asthetik des nichtidentischen / Sauerland Karol. – Warszawa, 1975. – 142с.
9670
  Pujol Berche Adquisicion de lenguas extranjeras : perspectivas actuales en Europa / Merce Pujol Berche, Luci Nussbaum, Miquel Llobera. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 1998. – 253 p. – (Coleccion investigacion didactica : metodologia). – ISBN 978-84-7711-237-1
9671
   ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road: Applicable as from 1 January 2003. ECE/Trans/160(Vol.1). – Restructured. – New York, Geneva : United Nations. – ISBN 92-1-139078-8
Vol.1. – 2002. – 20,606р.
9672
   ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road: Applicable as from 1 January 2003. ECE/Trans/160(Vol.2). – Restructured. – New York, Geneva : United Nations. – ISBN 92-1-139081-8
Vol.2. – 2002. – 10,569 р.
9673
  Tarvel Enn Adratalupoegade olukorrast louna-Eestis. XVI Sajandi lopul ja XVII sajandi algul / Tarvel Enn. – Tallinn, 1964. – 104с.
9674
   Adresar jihomoravskych knihoven. – Brno : Stat. ved. knihovna, 1970. – 238 s.
9675
   Adresar knihoven a infomacnich utvaru Jihomoravskoho kraje... – Brno, 1978. – 311с.
9676
   Adresar knihoven JZD Jihomoravskeho kraje.. – Brno, 1981. – 49с.
9677
   Adresar specialnich, bibliografickych a documentacnich sluzeb v knihovnach a utvarech vtei Jihomoravskeho kraje.. – Brno, 1975. – 170с.
9678
   Adresar zameckych a cirkevnich knihoven Jihomoravskeho kraje.. – Brno, 1972. – 63с.
9679
   Adresar zemedelskych knihoven Jihomorovskeho kraje.. – Brno, 1978. – 34с.
9680
   Adresar. Ustrednich knihoven siti statnich vedeckych knihoven lidovych knihoven vysokoskolskych knihoven v CSR.. – Praha, 1973. – 307с.
9681
  Gordon Barbara Adresat nieznany / Gordon Barbara. – Katowice, 1962. – 114с.
9682
   Adressbuch fur den Buch-, Kunst-, Musikalienhandel und verwandte Geschaftszweige : Der Lander der ehemaligen osterr.-ungar. Monarchie : 1919 -1920. – 53 Jahrg. – Wien : Verlag von Moritz Perles, 1920. – XVI, 288. – На обкл. назва "Perles" Adressbuch 1919/20 53.Jahrgang
9683
   Adresse du Comite Central du Parti Communiste (Bolchevik) de l"URSS a tous les electeurs, ouvriers et ouvrieres, paysans, et paysannes, soldats de l"Armee Sovietique, marins de la Marine militaire,, 1950. – 8с.
9684
   Adresse du Comite Central du Parti Communiste (Bolchevik) de l"URSS a tous les electeurs, ouvriers et ouvrieres, paysans, et paysannes, soldats de l\"Armee Sovietique, marins de la Marine militaire,, 1950. – 8с.
9685
  Rifbjerg Klaus Adresse: Lena Jorgensen, Kopenhagen / Rifbjerg Klaus. – Berlin, 1974. – 224с.
9686
  Швец Владимир Adria Hit Group: диверсификация туристических направлений : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 40-41 : Фото. – ISSN 1998-8044
9687
  Laudon Hasso Adrian / Laudon Hasso. – Berlin, 1976. – 315с.
9688
  Scribe Adrienne Lecouvreur : comedie-drame en cinq actes, en prose Par MM. Scribe et Legouve / Scribe, par et Legouve E. MM // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 55 с. стп.
9689
   Adsorption capacity of polymeric materials obtaned by in situ immobilization on the natural clay surface / I. Savchenko, E. Yanovska, D. Sternik, O. Kychkiruk, L. Ol"khovik, Ia. Polonskaya // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 295
9690
   Adsorption Complexes of Mefenamic Acid on the Silica Surface: Quantum-Chemical and Ir-Spectroscopic Study / P.O. Prokhnenko, O.O. Kazakova, S.O. Aleksieiev, V.V. Paientko // III Ukrainian-Polish scientific conference "Membrane and sorption processes and technologies" : [Dectmber 12-14, 2017 Kyiv, Ukraine] : book of abstracts / "Membrane and sorption processes and technologies", sci. conf. – Kyiv : NaUKMA, 2017. – P. 215. – ISBN 978-966-2410-98-3
9691
  Nurk G. Adsorption kinetics of some organic compounds on bismuth single crystal electrodes / Gunnar Nurk. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 170c. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 37). – ISBN 9985-56-815-X
9692
  Kostenko L. Adsorption of Pb(II), Cu(II) and Cd(II) from Aqueous Solutions Onto Organobentonites Modified Aminophosphosphonic Acid / L. Kostenko, T. Kovalchuk, O. Zaporozhets // III Ukrainian-Polish scientific conference "Membrane and sorption processes and technologies" : [Dectmber 12-14, 2017 Kyiv, Ukraine] : book of abstracts / "Membrane and sorption processes and technologies", sci. conf. – Kyiv : NaUKMA, 2017. – P. 144-146. – ISBN 978-966-2410-98-3
9693
  Stelmashuk W.L. Adsorption of sodium cyanide on active carbon from water solutions // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 63-70 : табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1726-5428
9694
   Adult education and democratic citizenship. – Wroclaw : Lower Silesian university Сollege of education. – ISBN 83-910486-6-9
3 : Edited by M.Bron Jr, J.Field. – 2001. – 207s.
9695
   Adult education and democratic citizenship. – Krakow : Impuls. – ISBN 93-7308-096-1
4 : Edited by M.Schemmann, M.Bron Jr. – 2001. – 215s.
9696
   Adult education and leisure in contemporary Europe.. – Prague, 1965. – 100с.
9697
   Adult education and television. A comparative study in Canada - Lewis Miller. Czechoslovakia - Ctibor Tahy. Japan - Kanji Hatano.. – Lond., 1966. – 144с.
9698
  Terenko O. Adult education in Ukraine: problems and perspectives // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Adi Binhas, Yana Bondaruk, Natalia Koliada [et al.]. – Uman, 2019. – № 1 (37), january - june. – P. 26-35. – ISSN 2306-5532


  Стаття присвячена дослідженню особливостей розвитку освіти дорослих в Україні починаючи з XIX століття і до початку ХХІ століття.
9699
  David M. Adult education in Yugoslavia. / M. David. – Paris, 1962. – 186с.
9700
   Adult education.. – Paris, 1966. – 154с.
9701
  Dymock Darryl Adult literacy provision Australia . Trends and needs / Dymock Darryl. – Armidale, 1982. – 136с.
9702
   Adult literacy: some Australian papers., 1980. – 56с.
9703
   Advance of Phycology in Japan. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1975. – 355p. : With 161 figures and 30 tables
9704
  Baidaliuk A. Advanced approaches to identification of viruses infecting of wild herbaceous plants / A. Baidaliuk, I. Budzanivska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 13-16. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Recently, interest in studying viruses in wild flora was gradually increasing. This is connected with necessity of better understanding plant virus evolution, ecology, virulence, and even to avoid economic losses due to crop-wild hybridization, ...
9705
  Schildt H. Advanced C / H. Schildt. – Berkeley : McGraw-Hill, 1986. – 7, 343 p.
9706
  Murphy I.S. Advanced calculus for engineering and science students / Ian S. Murphy. – Stirling : Arklay publ., 1989
9707
   Advanced Chinese. – Beijing.
1. – 1990. – 350 p.
9708
   Advanced Chinese. – Beijing.
2. – 1991. – 444 с.
9709
   Advanced Chinese. – Beijing
3. – 1991. – 448с.
9710
  Святюк Ю.В. Advanced economic issues : навч. посібник / Ю.В. Святюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2017. – 147, [1] с. : табл. – Назва у вих. відом.: Актуальні питання економіки. - Текст англ. – Бібліогр.: с. 145-146. – ISBN 978-617-7320-05-9
9711
  Святюк Ю.В. Advanced economic issues : навч. посібник / Ю.В. Святюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 147, [1] p. : tab. – Текст англ. - Glossary of business terms: p. 127-144. – Bibliogr.: p. 145-146. – ISBN 978-617-7320-05-9
9712
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9713
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9714
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9715
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 4. – 2015. – 77 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9716
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 5. – 2016. – 110 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9717
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики ; голов. ред.: Н.Г. Іщенко ; редкол.: Л.І. Тараненко, М.А. Петерз, А.А. Калита [та ін.]. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 6. – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9718
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського," Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 7. – 2017. – 156 p.
9719
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Вип. 8. – 2017. – 144 p.
9720
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Вип. 9. – 2018. – 246, [1] c.
9721
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Вип. 10. – 2018. – 207, [1] p.
9722
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Мустафа Эряман, Ян-Урбан Сандал, Салих Зекі Генч [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Вип. 11. – 2019. – 119, [1] c. – DOI:10.20535/2410-8286
9723
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ : КПІ імені Ігоря Сікорського. – ISSN 2409-3351
Вип. 12. – 2019. – 267, [1] с.
9724
  O"Neil Peter V. Advanced engineering mathematics / Peter V. O"Neil. – Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1983. – 1108p. – ISBN 0-534-01136-5
9725
  Bell J. Advanced expert CAE : coursebook / Jan Bell, Roger Gower with Drew Hyde. – 2nd ed. – Harlow : Pearson, 2008. – 207, [1] p. : ill. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-1-4479-2929-1
9726
  Baker R.E. Advanced financial accounting / Richard E. Baker, Valdean C. Lembke, Thomas E. King. – 5th ed. – Boston a. o. : McGraw-Hill/Irwin, 2002. – 32,1178 p. – ISBN 0-07-244412-6
9727
  McDougall Advanced geometry for high schools : Synthetic and analytical / A.H. McDougall. – Toronto : Clark, 1919. – 119 p.
9728
  Skipper M. Advanced grammar & vocabulary : Teacher"s book / Mark Skipper. – Newbury : Express, 2002. – 256 p. : ill. – Шифр для каб: 42 Skip. – ISBN 1-84325-509-3
9729
  Skipper M. Advanced grammar & vocabulary : Student"s book / M. Skipper. – Newbury : Express, 2002. – 237p. : ill. – Для каб. шифр: 42/Skip. – ISBN 1-84325-509-X
9730
  Hewings M. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers / Martin Hewings. – 2nd ed. – Cambridge [et al.] : Cambridge univ. press, 2009. – 294 p. : ill. + 1 CD-ROM (User"s guide). – На обкл.: A self-study reference and practice book for advanced students of English. - First publ. 2005. – ISBN 978-0-521-61403-0
9731
  Hewings M. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers / Martin Hewings. – 2nd ed., 7th print. – Cambridge [et al.] : Cambridge univ. press, 2009. – 294 p. : ill. – На обкл.: A self-study reference and practice book for advanced students of English. - First publ. 2005. – ISBN 978-0-521-53291-4
9732
   Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко. – Київ : Політехніка
№ 1. – 2018. – 64, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами
9733
   Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко ; редкол.: М. Ангель Кандель Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2617-5339
Вип. 2. – 2018. – 75, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами
9734
  Smith R.W. Advanced Linux networking / Roderick W. Smith. – Boston a.o. : Addison-Wesley, 2002. – 18,752 p. – ISBN 0-201-77423-2
9735
  Brown Richard Advanced mathematics. An Introductory Curse / Brown Richard, Robbins David; Editorial adviser Andrew M.Gieson. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1975. – 594p. – ISBN 0-395-18698-6
9736
  Bell Jan Advanced matters : Student"s book / Bell Jan, Gower Roger. – Fifth impression. – Harlow : Longman, 2001. – 192p. : ill. – First publ. 1988. – ISBN 0-582-27353-6
9737
  Cunningham Gillie Advanced matters : Workbook with key / Cunningham Gillie. – 4th impres. – Harlow : Longman, 2001. – 88p. : ill. – 1st publ. 1999. – ISBN 0-582-27352-8
9738
   Advanced mechanics of fluids.. – New York, 1965. – 444с.
9739
  Brown Kenneth Advanced Micropipette Techniques for Cell Physiology / Brown Kenneth, Flaming Dale. – Chichester : John Willey & Sons, 1986. – 296p.
9740
  Duncan Ray Advanced MS-DOS: The Microsoft guide for Assembly Language and C programmers / Duncan Ray. – Washington, 1986. – 468с.
9741
  Sapaty S.P. Advanced naval operations under spatial grasp technology // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – Р. 19-32. – ISSN 1028-9763


  У статті обговорюється організація великих розподілених морських систем на базі мережевої технології високого рівня, яка дозволяє отримувати інтегровані, холістські вирішення складних проблем у швидкозмінюваних та непередбачуваних середовищах. Матеріал ...
9742
  Matyushkina-Guerke Advanced practical grammar in patterns (for laboratory work) / Matyushkina-Guerke, T.N. Kuzmichyowa, L.L. Ivanova. – Москва, 1983. – 151 с.
9743
  Galchonkov O.M. Advanced problem-based learning. The experience of the European universities participants to the TEMPUS MEDIS project / O.M. Galchonkov, N.V. Loziienko // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – Р. 195-200. – ISSN 2076-2429


  Проблемно-орієнтоване навчання підвищеного типу. Досвід європейських університетів, які беруть участь в проекті TEMPUS MEDIS, в рамках якого п"ять європейських університетів діляться досвідом із шістьма університетами з Казахстану, Росії й України.
9744
  Hubbard Advanced procedure and axioms / Hubbard, Ron. – Copenhagen, 1983. – 114с.
9745
  Gainsburg Joseph Advanced skills in reading: teacher"s annotated edition / Gainsburg Joseph. – New York; London
2. – 1967. – 328с.
9746
  Chen Ru Advanced spoken Chinese / Chen Ru, Zhang Qiwang. – Beijing
1. – 1989. – 206 с.
9747
  Chen Ru Advanced spoken Chinese / Chen Ru, Zhang Qiwang. – Beijing
2. – 1989. – 424 с.
9748
  Bolocan D. Advanced Symphony applications: An Incomparable Collection of Problem-Solving Applications and Programming Shortcuts / D. Bolocan. – Blue Ridge Summit : Tab Books, 1985. – 10, 230 p.
9749
   Advances in Agricultural Science. – Moscow : Nauka, 1987. – 239p.
9750
   Advances in applied mechanics. – New York
2. – 1971. – 369с.
9751
   Advances in Astronomy and Space Physics = Здобутки астрономії та фізики космосу : conference proceedings / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISBN 978-966-439-367-3. – ISSN 2227-1481
[Vol. 1]. – 2011. – 109 p.
9752
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 2, iss. 1. – 2012. – 107 p.
9753
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 2, iss. 2. – 2012. – 107-206 p. – Резюме англ. мовою
9754
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 3, iss. 1. – 2013. – 71 p. – Резюме англ. мовою
9755
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 3, iss. 2. – 2013. – 73-146 p. – Резюме англ. мовою
9756
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 4, iss. 1/2. – 2014. – 59 p. – Резюме англ. мовою
9757
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 5, iss. 1. – 2015. – 56 p.
9758
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 5, iss. 2. – 2015. – P. 57-108
9759
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 6, iss. 1. – 2016. – 60 p.
9760
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. сhief: Yu.I. Izotov ; ed. board: I.L. Andronov, Yu. Yu. Balega, L.F.Chernogor [et. al.]. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 6, iss. 2. – 2016. – P. 61-98
9761
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 7, iss. 1/2. – 2017. – 42 p.
9762
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 8, iss. 1/2. – 2018. – 36 p.
9763
  Camp B.W. Advances in Behavioral Pediatrics / B.W. Camp. – Greenwich : Jai Press Inc. – ISBN 8151-3592-0
Vol.2. – 1981. – 217p.
9764
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 1. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
9765
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 2. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
9766
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 3. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
9767
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 4. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
9768
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2010. – 2010


  1997. Bd.3, N 2
9769
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2011. – 2011


  1997. Bd.3, N 2
9770
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2012. – 2012


  1997. Bd.3, N 2
9771
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2013. – 2013


  1997. Bd.3, N 2
9772
   Advances in Cyclic Nucleotide and Protein Phosphorylation Research. – New York : Raven Press
V. 16. – 1984. – 442p.
9773
   Advances in Cyclic Nucleotide and Protein Phosphorylation Research. – New York : Raven Press
V. 20. – 1986. – 371p.
9774
   Advances in Cyclic Nucleotide Research. – New York : Raven Press
V. 15. – 1983. – 522p.
9775
  Wolraich M. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics / M. Wolraich, D. Routh. – London : Jai Press Inc. – ISBN 8151-3592-0
Vol.8. – 1987. – 260p.
9776
  Goranson R.W. Advances in electronics / R.W. Goranson. – Washington : Carnegie, 1930. – XVII,329p.
9777
   Advances in electronics. – New York ; London : Academic
V.1. – 1948. – XI, 475 p.
9778
   Advances in enzymology : and related subjects of biochemistry. – New York : Publishers
4. – 1945. – VIII, 332 S.
9779
   Advances in enzymology : and related subjects of biochemistry. – New York : Publishers
5. – 1945. – 208 S.
9780
   Advances in Family Intervention, Assessment and Theory: A research Annual.. – Greenwich
1. – 1980. – 271с.
9781
   Advances in Family Intervention, Assessment and Theory: A research Annual.. – Greenwich
4. – 1987. – 333с.
9782
   Advances in Geophysics : Proceedings of a Symposium held at Oxford, August 24-29, 1958. – New York; London : Academic Press
Vol. 6 : Atmospheric diffusion and air pollution. – 1959. – 471p.
9783
  Camp B.W. Advances in Hepatic Encephalopathy and Urea Cycle Diseases : 5th International Symposium on Ammonia Semmering, Austria, May 16-17,1984 / B.W. Camp; Kleinberger G. : Karger, 1984. – 769p. – ISBN 8151-3592-0
9784
   Advances in Historiography of Psychology. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1983. – 302s.
9785
   Advances in imaging and electron physics. – Amsterdam; Boston; Heidelberg a.o. : Elsevier. – ISBN 0-12-014771-8
Vol. 129 : Calculus of finite differences in quantum electrodynamics / H.F. Harmuth , B. Meffert. – 2003. – 17, 311p.
9786
   Advances in imaging and electron physics. – Amsterdam, Boston, Heidelberg a.o. : Elsevier. – ISBN 978-0-12-014779-3
Vol.137 : Dogma of the continuum and the calculus of finite differences in quantum physics /H.F. Harmuth, B. Meffert. – 2005. – 25,319 p.
9787
   Advances in imaging and electron physics / editor-in-chief P.W.Hawkes, honorary associate ed. T. Mulvey, B. Kazan. – Amsterdam, Boston, Heidelberg [etc.] : Elsevier. – ISBN 978-0-12-374221-6
Vol.154 : Dirac"s difference equation and the physics of finite differences / H.F. Harmuth, B. Meffert. – 2008. – 18,317 p. : іl.
9788
   Advances in Inorganic and Bioinorganic Mechanisms. – London : Academic Press
V. 1. – 1982. – 420p.
9789
   Advances in Inorganic and Bioinorganic Mechanisms. – London : Academic Press
V. 2. – 1983. – 388p.
9790
  Wolraich M. Advances in Lipoprotein and Atherosclerosis Research, Diagnostics and Treatment : Proceedings of the 8th International Dresden Lipid Symposium Held at Dresden, June 10-12, 1994 / M. Wolraich, D. Routh; Jaross W/. – Jena, 1995. – 307p. – ISBN 8151-3592-0
9791
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Funck-BrentanoJean-Louis, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 8151-3588-2
Vol.19. – 1990. – XXIY,372p. : il.
9792
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henri, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 8151-3590-4
Vol.21. – 1992. – XXIY,411p. : il.
9793
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henri, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 8151-3592-0
Vol.23. – 1994. – XXY, 368p. : il.
9794
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henri, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 0-8151-3593-9
Vol.24. – 1995. – XXIII,408p. : il.
9795
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henry, Broneer Doreen, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 0-8151-3594-7
Vol.25. – 1996. – XXII,352p. : il.
9796
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henri, Broneer Doreen, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby -Year Book. – ISBN 0-8151-3595-5
Vol.26. – 1997. – il.
9797
   Advances in Personal Relationships: A Research Annual.. – London
2. – 1991. – 272с.
9798
   Advances in pharmacology and pathology of the digestive tract - 2012 : 4th intern. sci. conf., Sept. 26-28, 2012, Kiev, Ukraine : [program and abstracts] / [Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, ESC "Inst. of biology" ; Danilo Halytskyi Lviv state med. univ. ; org.comm.: L. Ostapchenko et al. ; sci. org. comm.: V. Martyniuk et al. ; local org. comm.: I. Pybytko et al .]. – Kiev : [s. n.], 2012. – 84 p. – Бібліогр. наприкінці ст.
9799
   Advances in Pharmacology and Therapeutics : Pergamon Press Ltd
Vol.1 : Receptors. – 1978. – 294p.
9800
   Advances in photochemistry. – New York : Wiley & Sons. – ISBN 0471815268
Vol.16. – 1991. – IX, 372 p. : il.
9801
   Advances in physical chemistry: Current developments in electrochenistry and corrosion.. – M., 1982. – 190с.
9802
   Advances in psychophysics.. – Berlin, 1976. – 462с.
9803
   Advances in Substance Abuse Behavioral and Biological Research. A Research Annual : Mello N.K. – Greenwich, London : Jai Press Inc.
Vol.2. – 1981. – 352p.
9804
   Advances in Substance Abuse: Behavioral and Biological Research.. – Greenwich
2. – 1981. – 352с.
9805
   Advances in the recognition exercise and observation of women"s rights. – New York : UN Department of Public Information, 1955. – [2], 14 p. – Reprinted from United Nations Rewiew, Vol.1, No. 12, June 1955. – (United Nations Publications ; A United Nations review reprint)
9806
   Advances on organometallic chemistry. – M., 1984. – 261с.
9807
  Dekhtiarova Yu. Advantages of using modern pedagogical SMART tools by english teachers // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редrjk.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 33. – Р. 31-40. – ISSN 2073-4379


  Переваги використання сучасних SMART- інструментів учителями англійської мови.
9808
   Advantages of using Moodle platform in teaching "English for professional communication" / A. Borysova, O. Belikova, A. Kolesnyk, O. Manuenkova // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Переваги використання платформи "Moodle" у викладанні "Англійської мови професійного спрямування".
9809
  Glazarova Jarmila Advent. / Glazarova Jarmila. – Praha, 1956. – 192с.
9810
  Glazarova Jarmila Advent. / Glazarova Jarmila. – Praha, 1975. – 182с.
9811
  Murrey D.F. Adventitious (secondary) cartilage in the chick embryo, and the development of certain bones and articulations in the chick skull / D.F. Murrey. – Melbourne : C.S.I.R.O., 1963. – 368-430S. – Reprinted from the Australian Journal of Zoology, volume II, number 3, September 1963
9812
   Adventure in Development.. – New York, 1962. – 30с.
9813
   Adventure in English literature. The modern age.. – New York
4. – 1963. – 393с.
9814
   Adventure stories. Сборник приключенческих рассказов. Книга для чтения на англ.яз. для учащихся 10 класса сред. школы.. – М., 1963. – 92с.
9815
  Shavrukov V.Y. Adventures in diagonalizable algebras : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam / V.Y. Shavrukov; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1994. – IX, 148 p. – Bibliogr.: Blz.143. – (ILLC dissertation series 1994-7)
9816
  Greenberg Jerry Adventures of a reefoomber / Greenberg Jerry. – Miami, 1969. – 48с.
9817
  Doyle Adventures of Gerard / Doyle, Conan. – Leningrad, 1959. – 88с.
9818
  Twain Mark Adventures of Huckleberry Finn / Twain Mark. – New York, 1959. – 288с.
9819
  Twain M. Adventures of Huckleberry Finn / Mark Twain ; introd. by Justin Kaplan ; foreword and addendum by Victor Doyno. – New York : Fawcett Columbine, 1997. – XXVIII, 418, [1] p. – На обкл.: The only comprehensive ed. With an introd. by Justin Kaplan and ill. from the orig. ed. – ISBN 0-449-91272-8
9820
   Adventures of Robin Hood.. – Warszawa, 1963. – 32с.
9821
   Adventures of Robin Hood. The Last Arrow.. – Warszawa, 1963. – 36с.
9822
   Adventures of the mind : from the "Saturday evening post". – New York
7. – 1966. – 285 p.
9823
   Adventures of the mind.. – New York, 1959. – 308с.
9824
   Adventures of the mind: from the "Saturday Evening Post". – New York
7. – 1966. – 285 p.
9825
   Adventures of the mind: from The Saturday Evening Post. – New York, 1960. – 285с.
9826
  Roberts S.C. Adventures with authors / S.C. Roberts. – Cambridge, 1966. – 276с.
9827
  Dietrich Gerhard Adverb oder Praposition? / Dietrich Gerhard. – Halle, 1960. – 173с.
9828
  Steinitz Renate Adverbial-Syntax / Steinitz Renate. – 4., unverand. Aufl. – Berlin, 1988. – 206с.
9829
   Adverbial Relations in Russian and Their English Equivalents.. – Moscow, 1988. – 240с.
9830
  Cherniak P. Advertising Agencies of Poland: Trenda of Modern Development / P. Cherniak, O. Cherniak // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 5. – P. 35-38. – ISSN 2306-028X
9831
  St John Advertising and the promotion industry / Maggie Jo St John. – New York [etc.] : Prentice Hall Europe, 1998. – XI, 117 p. : ill. – (Professional reading skills series ; Prentice Hall international English language teaching). – ISBN 0-13-720038-2
9832
  Sued Zulfiqar Ali Shah Advertising effects on firm economic performance / Sued Zulfiqar Ali Shah, Hammad Hassan Mirza, Qaisar Abbas // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 519-524 : tabl. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
9833
   Advocates of treason. Pamphlets.. – K., 1974. – 215с.
9834
   Advocates of treason: Ramphlets.. – K., 1980. – 180с.
9835
  Владимиров Л.Е. Advocatus miles : Пособие для уголовной защиты / Л.Е. Владимиров, проф. – Москва : Изд. кн. маг. и Юр. изд. Ив.Ив. Зубкова под фирмою "Законоведение" ; [Тип. М. Волковича], 1911. – XXIII, 230 с.


  Учебное пособие Л.Е.Владимирова состоит из одиннадцати отделов. В первом из них речь идет о задачах, приемах и этике уголовной защиты. В других разделах последовательно рассказывается об участии защитника в предварительном и судебном следствиях, в ...
9836
  Nair M.P. Adwaita vedanta as expounded by Sri Atmananda. / M.P. Nair. – Bombay, 1979. – 8с.
9837
  Kardos Pal Ady Endre - Moricz Zsigmond. / Kardos Pal, Kovacs Kalman. – Budapest, 1960. – 138с.
9838
  Kovalovszky Miklos Ady Endre eletem nyitott konyve / Kovalovszky Miklos. – Budapest, 1977. – 529с.
9839
  Parnicki Teodor Aecjusz ostatni Rzymianin / Parnicki Teodor. – Warszawa, 1956. – 378с.
9840
  Radandt Hans AEG-ein typischer Konzern / Radandt Hans. – Berl., 1958. – 76с.
9841
  Akurgal Ekrem Aegean: Birthplace of western civilization : History of east Greek art and culture 1050 - 333 BC / Akurgal Ekrem; Publications of the Metropolitan municipality of Izmir. – Izmir : Izmir publ., 2000. – 126p. : Ill. – (City library series ; 7). – ISBN 975-018-0045-5
9842
  Ebers G. Aegypten in Bild und Wort : dargestellt von unseren Ersten Kunstlern / beschrieben von Georg Ebers. – 2. unveranderte Aufl. – Stuttgart ; Leipzig : Verlag von Eduard Hallberger
1. Bd. – 1879. – VII, 387, 1 Bl. K.
9843
  Ebers G. Aegypten in Bild und Wort : dargestellt von unseren Ersten Kunstlern / beschrieben von Georg Ebers. – 2. unveranderte Aufl. – Stuttgart ; Leipzig : Verlag von Eduard Hallberger
2. Bd. – 1879. – VIII, 432, 1 Bl. K.
9844
  Tolstoi Alexei Aelita / Tolstoi Alexei. – M. – 288с.
9845
  Tolstoi Alexei Aelita / Tolstoi Alexei. – M., 1966. – 276с.
9846
  Tolstoi Alexej Aelita / Tolstoi Alexej. – Berlin, 1981. – 205с.
9847
  Kotljarevs"kyj I. Aeneida / Hrsg. von L. Rudnytzky und U. Schweier ; Deutsch von I. Katschaniuk-Spiech // Ukrainische Literatur / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen, 2003. – Bd. 1 : Aeneida /I.Kotljarevs"kyj. – S. 1-242
9848
  Vergilius M.P. Aeneis. – Gotha, 1874. – S. 87-356
9849
  Vergilius M.P. Aeneis. – 2 auflage. – Gotha, 1892. – S. 427-632
9850
  Cutko Igor Aerei rossi / Cutko Igor. – Mosca, 1989. – 158с.
9851
   Aerial incident of 27 July 1955. (Israel v. Bulgaria: United States of America v. Bulgaria: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v.Bulgaria)., 1959. – 714 с.
9852
   Aerial incident of 4 september 1954 (United States of America v.Union of Soviet Socialist Republics).. – Leyden, 1958. – 38с.
9853
   Aerial incident of 7 november 1954. (United States of America v. Union of Soviet Socialist Republics).. – Leyden, 1954. – 47с.
9854
   Aerial incident of March 10-th, 1953. (United States of America v. Czechoslovakia).. – Leyden, 1953. – 44с.
9855
   Aerial incident of March 10-th, 1953. (United States of America v. Union of Soviet Socialist Republics).. – Leyden, 1952. – 56с.
9856
   Aerial surveys and intergrated studies.. – Paris
6. – 1968. – 575с.
9857
  Carafoli Elie Aerodinamica vitezelor mari. (Fluide compresibile) / Carafoli Elie. – Bucuresti, 1957. – 706с.
9858
   Aerodynamics of turbines and compressors.. – Princeton
14. – 1964. – 616с.
9859
   Aerodynamics propulsion structures and design practice / Bonney, Arthur, , Zucrow Maurice, Besserer Carl. – 3-d print. – Princeton, New Jersey, Toronto, D. Van Nostrand, 1956. – 12, 595 p. : fig. – (Principles of guided missile design)
9860
  Horejsi Milan Aerodynamika letajicich modelu. Profil, kridlo, vrtule / Horejsi Milan. – Praha, 1957. – 348с.
9861
  Rosciszewski J. Aerodynamika stosowana / J. Rosciszewski. – Warszawa : Ministerstwa Obrony Narodowej, 1957. – 416 s.
9862
   Aeronautical chart catalogue, 1966. – с. – ICAO is not a sales agency for charts
9863
   Aerosole in der Medizin : Symposium der Arbeitsgruppe "Aerjsjle in der Medizin" von 30-31 Mai 1968 in Berlin-Buch. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat Jena, 1969. – 272c.
9864
  Lorenc Iwona Aesthetic Participation as a Realisation of Social and Cultural Poiesis // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2018. – N 20 (29) : Participation and art. – P. 11-27. – ISSN 1641-9278
9865
  Kravchenko O. Aesthetic taste as the ability of judging in the philosophy of I. Kant // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 93
9866
   Aesthetics, Art, Life: A Collection of Articles.. – Moskow, 1988. – 312с.
9867
  Carriere M. Aesthetik. Die Idee des Schonen und ihre Verwirklichung im Leben und in der Kunst / M. Carriere. – 3. neu bearb. Aufl. – Leipzig : Brockhaus
1.Theil : Die Schonheit. Die Welt. Die Phantasie. – 1885. – XXII, 627 S.
9868
  Shoemaker F. Aethetic experience and the humanities. Modern ideas of esthetic experience in the reading of world literature : submitted in pertial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, in the faculty of philosophy, Columbia University / F. Shoemaker. – New York : Columbia University Press, 1943. – XV, 341 p.
9869
  Kreindler A. Afazia / A. Kreindler, A. Fradis. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1970. – 319s.
9870
  Dobai Peter Afera plukovnika Redla / Dobai Peter. – Praha, 1990. – 461с.
9871
   Affair du temple de Preah Vihear. (Cambodge c.Thailande).
2. – 798с.
9872
   Affaire de l"interhandel. (Suisse c.Etats-Unis d"Amerique).. – Leyde, 1959. – 710с.
9873
   Affaire de la Barcelona traction, light and power company, limited. Nouvel le requete: 1962. (Belgique c.Espagne).
1. – 285с.
9874
   Affaire de la compagne du port, des quais et des entrepots de Beyrouth et de la Societe Radio-Orient.. – Leyden, 1960. – 150с.
9875
   Affaire du Temple de Preah Vihear
Т. 1. – 1962. – 688 с.
9876
   Affaire relative a certains emprunts norvegiens.. – Leyden
2. – 1957. – 316с.
9877
   Affaire relative a certains emprunts Norvegiens.. – Leyden
1. – 1957. – 688с.
9878
   Affaire relative a l"aplication de la convention de 1902 pour regler la tutelle des mineurs.. – Leyde, 1958. – 326с.
9879
  Boccara Affaires vous concernant / Boccara, Henri-Michel; Soret L. – Paris, 1975. – 83с.
9880
  Penfornis J.-L. Affaires.com : methode de francais des affaires: niveau avance / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE international, 2006. – 127 p, : ill. – ISBN 209033176-3
9881
  Habert L. Affaires.com : cahier d"exercices: methode de francais des affaires: avance / Laurent Habert, Jean-Luc Penfornis. – [Paris] : CLE international, 2007. – 63 p. : ill. + Брошура "Affaires.com: cahier d"exercices: corriges"/J.-L. Penfornis e.a. 12 p. – На обкл.: Jean-Luc Penfornis, Laurent Habert. – ISBN 978-2-09-035430-0
9882
  Penfornis J.-L. Affaires.com : methode de francais des affaires : [niveau avance] : livre du professeur / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE International, 2009. – 128 p. – На обкл. : Guide pedagogique. - Copyright : 2003. – ISBN 978-209-033177-6
9883
  Penfornis J.-L. Affaires.com : [methode de francais des affaires : niveau avance] / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE International, 2010. – 127 p. : ill. – Copyright : 2003. – ISBN 978-2-09-033176-9
9884
  Habert L. Affaires.com : cahier d"exercices : methode de francais des affaires / Laurent Habert, Jean-Luc Penfornis. – [Paris] : CLE international, 2010. – 63 p. : ill. + Додаток (Affaires.com: cahier d"exercices: corriges / J.-L. Penfornis, L. Habert. 11,[1] p.). – Copyright: 2007.- На обкл.: Avance. Aut.: Jean-Luc Penfornis, Laurent Habert. – ISBN 978-2-09-035430-0
9885
   Affaires.com [Електронний ресурс. Звукозапис] : CD 1 : CLE international/Sejer, 2004. – 1 CD audio + додат. 2 с."Livre de e"eleve" / Penfomis J.-L. – Заголов. з етикетки диску. – ISBN 978-2-9-032599-7


  Електронний документ містить супроводжувальні матеріали до книги : Charliac L.[et al.]. Phonetique progressive du francais: avec 400 exercices. Paris, 2008.
9886
  Stemmle R.A. Affare Blum / R.A. Stemmle. – Berl., 1960. – 200с.
9887
  Kosogor A. Affect of internal stresses on cyclic martensitic transformations of Ti-Ni-Fe alloy / A. Kosogor, V. L"vov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 57-59. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  The influence of preliminary mechanical/thermal cycling on the transformational and deformational properties of shape memory alloys has been analysed in the framework of ferroelastic model of martensitic phase transformations. The Ti-Ni-Fe alloys, ...
9888
  Ullrich Wolfgang Affen ernst genommen / Ullrich Wolfgang. – Leipzig : Neumann Verlag, 1961. – 279S.
9889
  Sepp A. Affine models in mathematical finance: an analytical approach / Artur Sepp. – Tartu : Tartu university press, 2007. – 149р. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 52). – ISBN 978-9949-11-609-6
9890
  Chaiken I. Affinity Chromatography and Biological Recognition / I. Chaiken, M. Wilchek, I. Parikh : Academic Press, 1983. – 515p.
9891
  Савелій С. Affirmative action: terminology and typology of measures // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 270-271
9892
   Afganistan 2014 - rok zwyciestwa czy rok porazki? : doswiadczenia dla przyszlosci / Inst. Studiow Miedzynar. UWr., Zaklad polityki zagranicznej RP, Pracownia Koordynacji Badan i Dydaktyki Bezpieczenstwa Narodowego ; red. nauk.: Artur Drzewicki, Grzegorz Rdzanek. – Wroclaw : BEL Studio, 2015. – 247 s. : il., tab. – ISBN 978-83-7798-163-4
9893
   Afganistan: the revolution continues.. – M., 1984. – 237с.
9894
  Auboyer Jeannine Afghanistan und seine Kunst. / Auboyer Jeannine. – Prague, 1968. – 76с.
9895
  Popov S.A. Afilado y suavizado de herramientas cortantes / S.A. Popov. – M., 1984. – 225с.
9896
   Afirmarea statelor nationale independente unitare din centrul si sud-estul Europei (1821-1923).. – Bucuresti, 1979. – 275с.
9897
  Edelman Bos M J.B. Afkomst van toekomst : de uitdaging van organisationele strategie-ontwikkeling: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de bedrijfskunde in het bijzonder de organisatiestrategie... / J.B.M. Edelman Bos. – Delft : Delftse universitaire pers, 1978. – 32 blz.
9898
  Wilde Oscar Aforyzmy / Wilde Oscar; Wstep,wybor i przekl.M.Dobrosielski. – Warszawa : PIW, 1974. – 71 s. – (Ser.:"Biblioteczka aforystow")
9899
  Shaw George Bernard Aforyzmy / Shaw George Bernard; Wyb.i wstep.opatr.M.Metelska;Przeloz.M.Metelska i i. – Warszawa : PIW, 1975. – 63s. – (Ser.:"Biblioteczka aforystow")
9900
  Dostojewski Fiodor Aforyzmy / Dostojewski Fiodor. – Warszawa, 1976. – 59с.
9901
  Diakonoff I.M. Afrasian languages. / I.M. Diakonoff. – Moscow, 1988. – 142с.
9902
  Gromiko Anatoli Africa-progresso, dificultades, perspectivas / Gromiko Anatoli. – M., 1983. – 270с.
9903
  Edge W. Africa / Wayne Edge. – 11th ed. – Dubuque : McGraw-Hill/Dushkin, 2006. – 13,306 p. : ill. – (Global studies). – ISBN 0-07-319535
9904
  Solodovnikov V.G. Africa fights for independence / V.G. Solodovnikov. – Moscow, 1970. – 149с.
9905
   Africa in Soviet Studies: Annual, 1988.. – Moscow, 1989. – 293с.
9906
   Africa in world politics.. – Moscow, 1990. – 190с.
9907
  Braginsky M. Africa wine freedom. / M. Braginsky. – 2 suppl. edit. – M. – 188с.
9908
   Africa yesterday and today.. – New York
7. – 1979. – 394с.
9909
  Radelet S. Africa"s Rise - Interrupted? // Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington, 2016. – Vol. 53, Nr 2 : Africa. Growth"s ups and downs. – P. 6-11. – ISSN 0015-1947


  The region"s future depends on much more than fluctuations in commodity prices.
9910
   Africa: a study guide to better understanding.. – Bloomington, 1970. – 33с.
9911
   Africa: adjusting to the challenges of globalization : Proceedings of a seminar held in Paris, May 4-5, 1998. – Washington : International Monetary Fund, 1999. – XII, 201p. – ISBN 1-55775-829-8
9912
  Harden Blaine Africa: dispatches from a fragile continent / Harden Blaine. – New York, London, 1990. – 333с.
9913
   African agricultural development. Reflections on the major lines of advance and the barriers to progress.. – N.Y.
6. – 1966. – 244с.
9914
  Hoagland Edward African calliope: a journey to the Sudan / Hoagland Edward. – Harmondsworth, 1987. – 272с.
9915
   African Conference on the rule of law.. – Geneve, 1961. – 181с.
9916
  Pawlowska Aneta African contemporary art and the curatorial turn // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – N 17 (26) : Artistic turns. – P. 219-237. – ISSN 1641-9278
9917
  Ardrey R. African genesis : A Personal Investigation into the Animal Origins and Nature of Man / R. Ardrey. – New York : Dell Publishing Co., Inc., 1961. – 384p.
9918
  Boughton J.M. African Independence // The IMF and the force of history : events that have shaped the global institution / J.M. Boughton. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 21-22. – ISBN 978-1-49830-683-6
9919
  Stapleton Chris African rock: the pop music of a continent / Stapleton Chris, May Chris. – New York, 1990. – 373с.
9920
  Rive Richard African songs / Rive Richard. – Berl., 1963. – 150с.
9921
  Ikonnikova M. African studies as a part of philologists" professional training in the USA // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 41-46. – ISSN 2308-4081


  Філологи - африканісти у межах професійної підготовки в США.
9922
   African violet (The African violet magazine) : The Magazine exclusively dedicated to the growing of beautiful African violets. – Beaumont. – ISSN 0002-0265
Vol. 48, N 3. – 1995
9923
   African violet (The African violet magazine) : The Magazine exclusively dedicated to the growing of beautiful African violets. – Beaumont. – ISSN 0002-0265
Vol. 48, N 4. – 1995
9924
   African violet (The African violet magazine) : The Magazine exclusively dedicated to the growing of beautiful African violets. – Beaumont. – ISSN 0002-0265
Vol. 48, N 5. – 1995
9925
   African violet (The African violet magazine) : The Magazine exclusively dedicated to the growing of beautiful African violets. – Beaumont. – ISSN 0002-0265
Vol. 48, N 6. – 1995
9926
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Vol. 30, № 2. – 1997
9927
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Vol. 30, N 1. – 1997
9928
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Special issue, 17. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9929
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Vol. 31, N 1/2. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9930
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Vol. 32, N 1/2. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9931
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 0174-5603
special issue 18. – 2000
9932
  Stovickova Vera Africke perokresby / Stovickova Vera. – Praha, 1960. – 116с.
9933
  Parizek Ladislav Africke svitani / Parizek Ladislav. – Praha, 1952. – 147с.
9934
  Majerova Marie Africke vteriny / Majerova Marie. – Praha, 1954. – 222с.
9935
  Bartsch Ernst Afrika / Bartsch Ernst. – Lpz., 1964. – 224с.
9936
  Bartsch E. Afrika / E. Bartsch, W. Nolle. – Leipzig, 1972. – 216с.
9937
  Stovickova Vera Afrika rok jedna / Stovickova Vera. – Praha, 1963. – 154с.
9938
  Kartun Derek Afrika, Afrika! Ein Kontinent richtet sich auf. / Kartun Derek. – Berl., Dietz, 1955. – 104с.
9939
   Afrika.. – Gotha, 1989. – 432с.
9940
  Bodrogi Tibor Afrikanische Kunst / Bodrogi Tibor; Seemann E.A. – Lpz., 1967. – 131с.
9941
  Bodrogi T. Afrikanische Kunst / T. Bodrogi. – Leipzig, 1969. – 131с.
9942
  Abramova Svetlana Afrique: quarte siecles de traite des noirse. / Abramova Svetlana. – Moscou, 1988. – 259с.
9943
  Ratajski Lech Afryka / Ratajski Lech. – Warszawa, 1966. – 700с.
9944
  Wachowiak E. Afryka poety / E. Wachowiak. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1958. – 59 s.
9945
   Afryka. Zbior artykulow.. – Warszawa, 1956. – 316с.
9946
  Daszkowski E. Afrykanskie spotkania : Opowiadania / E. Daszkowski. – Poznan : Poznanskie, 1975. – 227 s.
9947
  Daszkowski Eugeniusz Afrykanskie spotkania. / Daszkowski Eugeniusz. – Poznan, 1975. – 227с.
9948
  Glassman A. After Ebola // Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington, 2016. – Vol. 53, Nr 2 : Africa. Growth"s ups and downs. – P. 25. – ISSN 0015-1947


  African countries have made some progress in improving health systems, but holes remain.
9949
  Vovchok M. After finishing school = Інститутка : a story / Marko Vovchok ; [transl. from the Ukrainian by Oles Kovalenko]. – Kiev : Dnipro Publishers, 1983. – 123, [4] p.
9950
  Picha Volodimir After Hours Soviet Worker at Leisure / Picha Volodimir. – K., 1989. – 62с.
9951
  Stassinopoulos Arianna After reason / Stassinopoulos Arianna. – New York, 1978. – 240с.
9952
  Hewison Kevin After the Asian crisis: challenges to globalisation : An inaugural public lecture... / Hewison Kevin. – Armidale : The University of New England, 1999. – 19p. – (The 1999 lecture series). – ISBN 1-86389-653-8
9953
  Kirk Marshall After the ball: how America conquer its fear and hatred of gays in the 90s. / Kirk Marshall, Madsen Hunter. – New York, 1990. – 398с.
9954
  Gruss B. After the Boom: Commodity Prices and Economic Growth in Latin America and the Caribbean // Latin America : new challenges to growth and stability / ed.: Dora Iakova, Luis M. Cubeddu, Gustavo Adler, and Sebastian Sosa. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 39-67. – ISBN 978-1-49832-816-6
9955
  Abert Geoffry After the crash: how to survive and prosper during the depression of the 1980s. / Abert Geoffry. – New York, 1979. – 298с.
9956
   After the Holodomor : the enduring impact of the great famine on Ukraine / ed.: Andrea Graziosi, Lubomyr A. Hajda, Halyna Hryn ; Ukrainian Research Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2013. – XXXVIII, 283 p. – Incl. index. – Bibliogr. in the notes. – (Harvard papers in Ukrainian studies / ed. board: M.S. Flier [et al.]). – ISBN 978-1-932650-10-5
9957
  Dahl Robert After the revolution? / Dahl Robert. – New Haven, London, 1990. – 145с.
9958
  Moritz M. After the Wall: Women And News Media Practies in the Context of Political Change // Creating a free press in Eastern Europe / J. Jirak, O.V. Johnson, F.L. Kaplan, M. Kayal, B. et al. Kopplova. – Athens : The University of Georgia, 1993. – P. 53-80. – ISBN 0-943089-04-2
9959
  Mura David After we lost our way. / Mura David. – New York, 1989. – 80с.
9960
  Ritcheson Charles Aftermath of revolution : british policy toward the Unites Ststes 1783-1795 / Ritcheson Charles. – New York : Norton & co., 1971. – XIX, 505 p. – ISBN 393-00553-4
9961
  Theriault Y. Agaguk / Y. Theriault; Illustration: J.Tremblay. – Montreal : L"Actuelle, 1971. – 327 p. : ill.
9962
  Amosoff N. Against All Odds: A book of Joy and Sorrow With Diary and Digressions / N. Amosoff. – Kiev : Dnipro, 1990. – 255p.
9963
  Lenin V.I. Against imperialist war. / V.I. Lenin. – M., 1978. – 387с.
9964
  Sporn Paul Against itself : The federal theater and writers" projects in the Midwest / Sporn Paul. – Detroit : Wayne state univ. press, 1995. – 373p. – ISBN 0-8143-2590-4
9965
  Mirowski Philip Against mechanism: protecting economics from science / Mirowski Philip. – Totowa, 1988. – 250с.
9966
  Harrison Russell Against the American dream : essays on Charles Bukowski / Harrison Russell. – Santa Rosa : Black sparrow press, 1995. – 323p.
9967
  Archie Brown Against the Fuhrerprinzip: For Collective Leadership // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 3. – P. 109-123. – ISSN 0011-5266
9968
  Mirchuk Petro Against the invaders : Taras Chuprynka - Roman Shukhevych: commander-in-chief of the UPA / Transl. from Ukr. by I. Mirchuk; Ed. by M. Kiciuk. – New York : Society of veterans of the Ukrainian insurgent army, 1997. – 160p.
9969
  Kazantsev A. Against the wind. / A. Kazantsev. – M. – 192с.
9970
  Kazantsev A. Against the wind. / A. Kazantsev. – Moscow : Foreign languages publishing hous, 1955. – 190 с.
9971
  Jeffries R. Against time! / R. Jeffries. – New York a.o. : Scholastic book services, 1968. – 159 p.
9972
  Vidal Bolano Agasallo de sombras / Roberto Vidal Bolano. – Santiago : El Correo Gallego, 1992. – 93 p. – (Biblioteca 114 ; 86). – ISBN 84-85553-97
9973
  Caballero Bonald Agata ojo de gato / Caballero Bonald. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1992. – ISBN 84-339-0943-6
9974
  Krzyszton Barbara Agata. / Krzyszton Barbara. – Warszawa, 1974. – 183с.
9975
   Age-related changes in FTIR and raman spectra of human blood / T. Makhnii, O. Ilchenko, A. Reynt, Y. Pilgun, A. Kutsyk, D. Krasnenkov, M. Ivasyuk, V. Kukharskyy // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 10
9976
  Shaikin D.N. Age criteria and definitions of youth at the labor market in Kazakhstan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 571-575 : tabl., fig. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
9977
  Kendig W.L. Age discrimination in employment / William L. Kendig. – New York : AMACOM, a division of American management assoc., 1978. – 83 p. – (An AMA management briefing / American management associations). – ISBN 0-8144-2210-1
9978
   Age related features water of electrolytes transport through the epithelium of rats colon and their correction with multiprobiotic "Symbiter acidophilus" concentrated / N. Skochko, M. Cherpak, E. Torgalo, D. Jankowski // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 45-48. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  The transport of water and electrolytes across the epithelium of the colon in rats of different ages was studied. It was found that at the 21 and 24 month old rats absorption of water and Na + and Cl- ions significantly increased, which is one of the ...
9979
   Age related post-traumatic changes of the sensorimotor cortex and the hippocampus and their correction using the gene therapy / D.V. Savitska, S.A. Mikhalsky, V.V. Biloshytsky, N.V. Skrypnyk, Kvitnytska-Ryzhova // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 55-56
9980
   Age span formation in granitoids of Ukrainian Shield / L. Stepanyuk, O. Hrinchenko, T. Dovbush, O. Ziultsle, N. Konoval, T. Mironchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  The paper discusses Berdychiv type granitoids that have always stirred up interest among researchers of the Ukrainian Shield. These rocks include minerals that are uncharacteristic of granites - cordierite, sillimanite, andalusite - and are closely ...
9981
  Oliinyk O. Age technologies in leisure activities // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – P. 56-60. – ISSN 2226-3209
9982
  Epstein Edward Jay Agency of fear. / Epstein Edward Jay. – New York, 1977. – 352с.
9983
   Agenda electricianului. 1951., 1954. – 140с.
9984
   Agenda of the EU-Ukraine association as a part of association agreement preparation // Порядок денний асоціації Україна - ЄС як частина підготовки угоди про асоціацію : результати громад. моніторингу у 2010 - 2011 роках / за заг. ред. Юлії Тищенко ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД), Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, Центр політ.-прав. реформ. – Київ : Агенство "Україна", 2012. – P. 1-104 : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2157-90-1
9985
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Agent N.1 / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 284с.
9986
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Agent Nr. 1 / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 320с.
9987
  Sowa Pawel Agent Rabe / Sowa Pawel. – Warszawa, 1976. – 186с.
9988
  Litan Jan Agent z ``E-Fall`` / Litan Jan. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1964. – 232s. – (Labirynt)
9989
  Сєров Костянтин Agentskiy: 7 років на шляху до нової якості сервісу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
9990
  Michajlov B. Agentura Wall streetu vo svazc priemyselnych odborov USA (Zlte odbory bez masky) / B. Michajlov. – Bratislava, 1953. – 125с.
9991
  Beulig Gerhard Agfacolor-Aufnahme und Kopiermaterialen / Beulig Gerhard. – Halle, 1959. – 64с.
9992
  Luhr Franz Agfacolor / Luhr Franz, A. Nurnberg, H. Schrader. – Halle, 1958. – 232с.
9993
  Fihurnyi Y. Aggression of the Russian Federation against Ukraine: backgrounds, course and modern social consequences / Yuriy Fihurnyi ; Min. of Education and Science of Ukraine, Research Inst. of Ukr. Studies. – Kyiv : Lesya Ltd., 2017. – 59, [1] p. – Bibliogr.: p. 47-59. – ISBN 978-617-7530-16-8


  В пр. №1717454 напис: Класному українському Історику!, Надії Української Держави!, Надійному колезі й другу!, з повагою від автора! 19ю12ю2017 р. Підпис.
9994
  Клавдіч В. Agile Based Teaching of Legal English // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 280-282
9995
   Aging and biological rhythms. – New York and London : Plenum Press, 1978. – 342p. – (Advances in Experimental Medicine and Biology ; Vol. 108)
9996
   Aging parents and you. / Anders, on-Ellis, Eugenia, , Dryan, , Marsha. – New York, 1988. – 270с.
9997
  Hollaender Felix Agnes Feustels Sohn / Hollaender Felix. – Berlin : Kronen, 1968. – 304 s.
9998
  Bronte Anne Agnes Grey / Bronte Anne. – London : Penguin books, 1994. – [5],302p. – ISBN 0-14-062108-3
9999
  Siesicka Krystyna Agnieszka / Siesicka Krystyna. – Warszawa, 1974. – 130с.
10000
  Mach W. Agnieszka corka Kolumba / Wilhelm Mach. – Warszawa : Czytelnik, 1965. – 376 s. – (Biblioteka powszechna)
12345678910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,