Стандарти з інформації, бібліографії, бібліотечної та видавничої справи

чинні в Україні за станом
на 17 січня 2024 року

      Всі міждержавні стандарти, затверджені до 1992 року, включно, чинні в Україні.
      Стандарти, розроблені після 1992 року державами-учасницями "Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації", прийнятої 13 березня 1992 р., до яких приєдналась Україна, вводяться в дію лише за наказами уповноважених органів України.
 

Н А З В А

Дата введення

 

Державні стандарти України

 

ДСТУ 1.2:2015

Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації.

20.12.2015

ДСТУ 1.5:2015

Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives Рart 2:2011, NEQ). На заміну ДСТУ 1.5:2003.

01.02.2017

ДСТУ 33.001:2013

Страховий фонд документації. Основні положення. На заміну ДСТУ В 33.001-94.

01.01.2014

ДСТУ 33.002:2007

Страховий фонд документації. Терміни та визначення.

01.01.2009

ДСТУ 33.004:2006

Страховий фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні положення.

01.10.2007

ДСТУ 33.102:2015

Страховий фонд документації. Нормативна документація. Порядок створювання, формування, ведення та використовування.

01.04.2017

ДСТУ 33.116:2010

Страховий фонд документації. Електронні копії документів. Загальні вимоги.

01.07.2012

ДСТУ 33.120:2021

Страховий фонд документації. Правила підготування документації на культурні цінності для формування страхового фонду документації. - Вперше.

01.05.2022

ДСТУ 33.211:2016

Страховий фонд документації. Культурні цінності. Порядок створення, формування, ведення та використання. - Вперше.

01.07.2017

ДСТУ 2226-93

Автоматизовані системи. Терміни та визначення.

01.07.1994

ДСТУ 2227-93

Системи оброблення інформації. Автоматизована установа. Терміни та визначення.

01.07.1994

ДСТУ 2228-93

Системи оброблення інформації. Підготовлення і оброблення даних. Терміни та визначення.

01.07.1994

ДСТУ 2229-93

Системи оброблення інформації. Локальні обчислювальні мережі. Терміни та визначення.

01.07.1994

ДСТУ 2293:2014

Охорона праці. Терміни та визначення понять. На заміну ДСТУ 2293-99.

01.05.2015

ДСТУ 2357-94

Вироби електронної техніки. Гігієна електронна. Терміни та визначення

чинний

ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985)

Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та вибір термінів індексування. Загальна методика. На заміну ДСТУ 2395-94.

01.07.2001

ДСТУ 2481-94

Системи оброблення інформації. Інтелектуальні інформаційні технології. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДСТУ 2482-94

Системи оброблення інформації. Комп'ютерні технології навчання. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДСТУ 2483-94

Системи оброблення інформації. Блоки оброблення даних. Терміни та визначення.

чинний

ДСТУ 2574-94

Системи оброблення інформації. Дисплеї візуальні. Терміни та визначення.

01.07.1995

ДСТУ 2627-94

Система оброблення інформації. Видавничі комп'ютеризовані системи. Оброблення та друкування документів. Терміни та визначення.

01.07.1995

ДСТУ 2628-94

Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення.

01.07.1995

ДСТУ 2634-94

Вироби електронної техніки. Методи оцінювання відповідності вимогам до надійності.

01.07.1995

ДСТУ 2732:2004

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. На заміну ДСТУ 2732-94.

01.07.2005

ДСТУ 2757-94

Картографія. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 2813-94

Носії магнітного запису. Терміни та визначення.

чинний

ДСТУ 2844-94

Програмні засоби ЕОМ. Забезпечення якості. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 2869-94

Системи оброблення інформації. Обладнання периферійне. Терміни та визначення

чинний

ДСТУ 2937-94

Кінофотоматеріали. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 3003:2006

Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення понять.

01.07.2007

ДСТУ 3008:2015

Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання.

01.07.2017

ДСТУ 3017:2015

Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. На заміну ДСТУ 3017-95.

01.07.2016

ДСТУ 3144-95

Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни і визначення.

01.01.1996

ДСТУ 3145-95

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги.

01.01.1996

ДСТУ 3146-95

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки EAN. Вимоги до побудови.

01.01.1996

ДСТУ 3148-95

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну документами на постачання продукції. Загальні вимоги.

01.01.1996

ДСТУ 3279-95

Стандартизація послуг. Основні положення.

01.01.1997

ДСТУ 3294-95

Маркетинг. Терміни та визначення основних понять.

01.01.1997

ДСТУ 3301-96

Системи оброблення інформації. Аналогові комп'ютери. Терміни та визначення.

01.01.1997

ДСТУ 3302-96

Система стандартів з баз даних. Структурна система словників інформаційних ресурсів.

01.01.1997

ДСТУ 3321:2003

Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.

чинний

ДСТУ 3359-96

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Якість друку штрихових позначок. Загальні технічні вимоги та методи контролю.

01.01.1997

ДСТУ 3396.0-96

Захист інформації, Технічний захист інформації. Основні положення.

01.01.1997

ДСТУ 3396.1-96

Захист інформації, Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт.

01.07.1997

ДСТУ 3396.2-97

Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення.

01.01.1998

ДСТУ 3470-96

Засоби обчислювальної техніки. Розташування знаків на клавіатурі.

01.01.1998

ДСТУ 3514-97

Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення.

чинний

ДСТУ 3579-97

Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексикографічними даними на магнітних носіях.

01.01.1998

ДСТУ 3582:2013

Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові.. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). На заміну ДСТУ 3582-97.

01.01.2014

ДСТУ 3719-1-98 (ISO 8613-1:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура cлужбових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 1. Вступ і загальні принципи.

01.07.1999

ДСТУ 3719-2-98 (ISO 8613-2: 1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 2. Структури документа.

01.07.1999

ДСТУ 3719-4-98 (ISO 8613-4:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура cлужбових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 4. Профіль документа.

01.07.1999

ДСТУ 3719-5-98 (ISO 8613-5:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 5. Формат обміну службовими документами (ODIF).

01.07.1999

ДСТУ 3719-6-98 (ISO 8613-6:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 6. Архітектури символьного змісту.

01.07.1999

ДСТУ 3719-7-98 (ISO 8613-7:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 7. Архітектури растровографічного вмісту.

01.07.1999

ДСТУ 3719-8-98 (ISO 8613-8:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 8. Архітектура геометричнографічного вмісту.

01.07.1999

ДСТУ 3719-10-98 (ISO 8613-10:1991)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ОДА) та обмінний формат. Частина 10. Формальні завдання.

01.07.1999

ДСТУ 3843-99

Державна уніфікована система документації. Основні положення. На заміну ГОСТ 6. 10. 1-88.

01.07.2000

ДСТУ 3844-99

Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. На заміну ГОСТ 6. 10. 5-87.

01.07.2000

ДСТУ 3872-99 (ГОСТ 30658-99) (ISO/IEC 10744:1992)

Інформаційні технології. Мови динамічного структурування гіпермедіа (Hy Time).

чинний

ДСТУ 3873-1-99 (ГОСТ 30653-99) (ISO/IEC 10166-1:1991)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 1. Означення абстрактної послуги та процедури.

01.01.2001

ДСТУ 3873-2-99

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 2. Завдання протоколу.

01.01.2001

ДСТУ 3874-99 (ГОСТ 30655-99) (ISO 8777:1993)

Інформація та документація. Команди для інтерактивного текстового пошуку.

01.01.2001

ДСТУ 3899:2013

Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять. На заміну ДСТУ 3899-99 та ДСТУ 2429-94.

01.01.2014

ДСТУ 3965-2000 (ISO/IEC 8473-1:1998)

Інформаційні технології. Протокол для забезпечення послуг мережевого рівня в режимі без встановлення з`єднання. Частина 1. Специфікація протоколу.

01.01.2001

ДСТУ 3966:2009

Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

01.07.2010

ДСТУ 3986-2000 (ISO 8879:1986)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки (SGML).

01.07.2001

ДСТУ 4031-2001 (ISO 5964:1985)

Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення. На заміну ГОСТ 7. 24-90.

01.01.2002

ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986)

Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення. На заміну ГОСТ 7. 25-80.

01.01.2002

ДСТУ 4113-2001

Апаратура обробляння інформації. Вимоги безпеки та методи випробувань (ІЕС 60950:1999, MOD).

чинний

ДСТУ 4145-2002

Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння.

01.07.2003

ДСТУ 4163:2020

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів.

01.09.2021

ДСТУ 4309:2004

Інформація та документація. Оформлення перекладів (ISO 2384:1977, MOD).

01.07.2005

ДСТУ 4331:2004

Правила описування архівних документів (ISAD(G):1999, NEQ).

01.07.2005

ДСТУ 4419:2005

Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення.

01.07.2006

ДСТУ 4447:2005

Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги.

01.10.2006

ДСТУ 4489:2005

Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів.

01.10.2006

ДСТУ 4826:2007

Інформація та документація. Видання інформаційні. Загальні вимоги (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ).

01.01.2009

ДСТУ 4861:2007

Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ, ISO 7275:1985, NEQ).

01.01.2009

ДСТУ 5034:2008

Інформація та документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять.

01.01.2009

ДСТУ 5099:2008

Аудіовізуальні технології. Терміни та визначення.

01.01.2010

ДСТУ 6095:2009

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88-2003, MOD).

01.07.2009

ДСТУ 6096:2009

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD).

01.07 2009

ДСТУ 7093:2009

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD).

01.04.2010

ДСТУ 7152:2020 (ISO 8:2019, NEQ; ISO 18:1981, NEQ; ISO 215:1986, NEQ)

Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках.

01.03.2021

ДСТУ 7157:2010

Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості.

01.07.2010

ДСТУ 7233:2011

Дизайн і ергономіка. Основні положення.

01.08.2011

ДСТУ 7342:2013

Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданнях.

01.01.2014

ДСТУ 7343:2013

Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація нотних видань (ISO 10957:2009, NEQ).

01.01.2014

ДСТУ 7361:2013

Відеодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги.

01.01.2014

ДСТУ 7448:2013

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26-80).

01.07.2014

ДСТУ 8299:2015

Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях.

01.07.2017

ДСТУ 8302:2015

Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. - Вперше.

01.07.2016

ДСТУ 8344:2015

Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять.

01.07.2017

ДСТУ 8602:2015

Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення.

01.07.2017

ДСТУ 9031:2020

Правила публікування інформації архівних документів. - Вперше.

01.09.2021

ДСТУ 9112:2021 (ISO 9:1995, NEQ)

Кирилично-латинична транслітерація та латинично-кирилична ретранслітерація українських текстів. Правила написання. - Вперше.

01.04.2022

 

 

 

ДСТУ-ГОСТ

 

ДСТУ ГОСТ 1.1:2005

Міждержавна система стандартизації. Терміни і визначення (ГОСТ 1.1-2002, IDT).

01.07.2006

ДСТУ ГОСТ 1.2:2016 (ГОСТ 1.2 - 2015, IDT)

Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розроблення, прийняття, поновлювання та скасування. На заміну ДСТУ ГОСТ 1.2:2013.

01.10.2016

ДСТУ ГОСТ 1.3:2013

Міждержавна система стандартизації. Правила та методи прийняття міжнародних та регіональних стандартів як міждержавних стандартів (ГОСТ 1.3-2008, IDT). На заміну ДСТУ ГОСТ 1.3:2005.

01.09.2014

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT).

01.07.2007

ДСТУ ГОСТ 7.22:2004

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Промислові каталоги. Загальні вимоги. (ГОСТ 7.22-2003, IDT).

01.01.2005

ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96, IDT)

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією. (ГОСТ 7.28-2002).

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 7.50:2006

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT).

01.07.2007

ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 (ГОСТ 7.51-98, IDT)

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення. На заміну ГОСТ 7. 51-84.

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85)

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59-90).

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96)

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96, IDT).

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT).

01.04.2008

ДСТУ ГОСТ 7.84:2008

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, IDT).

01.01.2009

ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 (ИСО 10444-94)

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Міжнародний стандартний номер технічного звіту (ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94), ІDT).

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 7.87:2008

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам'ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87-2003, IDT).

01.10.2008

ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008

Система стандартів з безпеки праці. Система управління охороною праці. Загальні вимоги (ГОСТ 12.0.230-2007, IDT).

01.10.2008

ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007

Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми (ГОСТ 13.1.002-2003, IDT).

01.10.2007

ДСТУ ГОСТ 13.1.401:2003

Репрографія. Мікрографія. Апарати для знімання мікрофільмів. Технічні вимоги (ГОСТ 13.1.401-2001, IDT).

чинний

ДСТУ ГОСТ 13.2.001:2003

Репрографія. Копірографія. Апарати копіювальні електрофотографічні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 13.2.001-2001, IDT).

чинний

ДСТУ ГОСТ 25807:2003

Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги. (ГОСТ 25807-2000, IDT).

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 30709:2004

Технічна сумісність. Терміни та визначення (ГОСТ 30709-2002, IDT).

чинний

ДСТУ ГОСТ 31078:2004

Захист інформації. Випробування програмних засобів на наявність комп'ютерних вірусів. Типова настанова (ГОСТ 31078-2002, IDT).

01.07.2005

ДСТУ ГОСТ 31279:2005

Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять (ГОСТ 31279-2004, IDT).

01.07.2006

 

 

 

 

ДСТУ ГОСТ ИСО

 

ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003

Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем у середині приміщень (ГОСТ ИСО 8995-2002, IDT).

01.07.2004

 

 

 

 

ДСТУ ISO

 

ДСТУ ISO 639-1:2009

Коди для подання назв мов. Частина 1. Код Альфа - 2 ( ISO 639-1:2002, MDT).

01.01.2012

ДСТУ ISO 639-2:2009

Коди для подання назв мов. Частина 2. Код Альфа - 3 ( ISO 639-2:1998, MDT).

чинний

ДСТУ ISO 639-3:2009

Коди для подання назв мов. Частина 3. Код Альфа - 3 ( ISO 639-3:2007, MDT).

чинний

ДСТУ ISO 860:2018 (ISO 860:2007, IDТ)

Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів.

01.10.2019

ДСТУ ISO 1087-1:2007

Термінологічна робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія та використання (ISO 1087-1:2000, IDT).

01.07.2008

ДСТУ ISO 2108:2022 (ISO 2108:2017, IDT)

Інформація та документація. Міжнародний стандартний номер книги (ISBN). На заміну ДСТУ 3814:2013.

01.02.2023

ДСТУ ISO 2789:2016

Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика (ISO 2789:2013, IDT) - Вперше.

01.09.2016

ДСТУ ISO 3166-1:2009

Коди назв країн світу (ISO 3166-1:2006, IDT).

01.03.2010

ДСТУ ISO 3297:2018 (ISO 3297:2017, IDT)

Інформація та документація. Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN). На заміну ДСТУ 4515:2006.

01.01.2019

ДСТУ ISO 3901:2005

Інформація та документація. Міжнародний стандартний код запису (ISRC) (ISO 3901:2001, IDT).

01.10.2005

ДСТУ ISO 4087:2007

Мікрографія. Мікрофільмування газетних видань на мікрофільмі 35 мм для архівних потреб (ISO 4087:2005, IDT).

01.07.2009

ДСТУ ISO 5127:2018 (ISO 5127:2017, IDT)

Інформація та документація. База та словник термінів.

01.01.2019

ДСТУ ISO 6196-1:2004

Мікрографія. Словник термінів. Частина 01. Загальні терміни (ISO 6196-1:1993, IDT).

чинний

ДСТУ ISO 7154:2010

Інформація та документація. Принципи комплектування бібліографічної картотеки (ISO 7154:1983, IDT).

01.01.2012

ДСТУ ISO 7220:2005

Інформація та документація. Оформлення каталогів стандартів (ISO 7220:1996, IDT).

01.01.2008

ДСТУ ISO 8459-1:2005

Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 1. Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459-1:1988, IDT).

01.07.2007

ДСТУ ISO 8459-2:2005

Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 2. Опрацьовування замовлень (ISO 8459-2:1992, IDT).

01.07.2007

ДСТУ ISO 8459-3:2005

Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 3. Пошук інформації на замовлення (ISO 8459-3:1994, IDT).

01.01.2008

ДСТУ ISO 8459-4:2005

Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 4. Обіг документів на замовлення (ISO 8459-4:1998, IDT).

01.07.2007

ДСТУ ISO 8459-5:2005

Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими (ISO 8459-5:2002, IDT).

01.07.2007

ДСТУ ISO 8601:2010

Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT).

01.01.2012

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT)

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.

01.07.2016

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

Системи управління якістю. Вимоги.

01.07.2016

ДСТУ ISO 9004:2018 (ISO 9004:2018,IDT)

Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху.

01.01.2020

ДСТУ ISO 9241-1:2003

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення (ISO 9241-1:1997, IDT).

01.10.2004

ДСТУ ISO 9241-2:2004

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 2. Настанови щодо встановлення вимог до завдань (ISO 9241-2:1992, IDT).

чинний

ДСТУ ISO 9241-3-2001

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів (ISO 9241-3:1992, IDT).

01.07.2002

ДСТУ ISO 9241-5:2004

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози (ISO 9241-5:1998, IDT).

чинний

ДСТУ ISO 9241-6:2004

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища (ISO 9241-6:1999, IDT).

чинний

ДСТУ ISO 9241-7:2004

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 7. Вимоги до дисплеїв з відбитками (ISO 9241-7:1998, IDT).

чинний

ДСТУ ISO 9241-8:2006

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 8. Вимоги до відображуваних кольорів (ISO 9241-8:1998, IDT).

чинний

ДСТУ ISO 9241-9:2004

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 9. Вимоги до неклавіатурних пристрої уведення (ISO 9241-9:2000, IDT).

чинний

ДСТУ ISO 9241-10-2001

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 10. Принципи діалогу (ISO 9241-10:1996, IDT).

01.07.2002

ДСТУ ISO 9241-11:2006

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 11. Настанови щодо прийнятності у використанні (ISO 9241-11:1998, IDT).

чинний

ДСТУ ISO 10001:2019 (ISO 10001:2018, IDT)

Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів поведінки для організацій.

01.01.2021

ДСТУ ISO 10002:2019 (ISO 10002:2018, IDT)

Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях.

01.01.2021

ДСТУ ISO 10015:2021 (ISO 10015:2019, IDT)

Управління якістю. Настанови щодо управління компетентністю та щодо розвитку персоналу. На заміну ДСТУ ISO 10015:2008.

01.08.2022

ДСТУ ISO 10017:2023 (ISO 10017:2021, IDT)

Управління якістю. Настанови щодо застосування статистичних методів відповідно до ISO 9001:2015. На заміну ДСТУ ISO/TR 10017:2005.

01.08.2024

ДСТУ ISO 10018:2021 (ISO 10018:2020, IDT)

Управління якістю. Настанови щодо залучання персоналу. На заміну ДСТУ ISO 10018:2015.

01.08.2022

ДСТУ ISO 10161-1:2010

Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 1. Специфікація протоколу (ІSO 10161-1:1997, ІDT).

01.07.2012

ДСТУ ISO 10161-2:2010

Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 2. Проформа свідчення про відповідальність протокольної реалізації (PICS) (ISO 10161-2:1997, IDT).

01.01.2012

ДСТУ ISO 11228-1:2009

Ергономіка. Ручне переміщення. Частина 1.Підіймання та переношування (ISO 11228-1:2003, IDT).

чинний

ДСТУ ISO 11620:2016

Інформація та документація. Показники функціонування бібліотек (ISO 11620:2014, IDT) - Вперше.

01.09.2016

ДСТУ ISO 11799:2018 (ISO 11799:2015, IDT)

Інформація та документація. Вимоги до зберігання архівних та бібліотечних матеріалів. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 12083:2010

Інформація та документація. Підготування та розмічання електронних рукописів (ІSO 12083:1994, ІDT).

01.07.2012

ДСТУ ISO 12651:2007

Електронне зображення. Словник термінів (ISO 12651:1999, IDT).

01.07.2009

ДСТУ ISO 12653-1:2007

Електронне зображення. Тест-оригінал для чорно-білого сканування офісних документів. Частина 1. Характеристики (ISO 12653-1-2000, IDT).

чинний

ДСТУ ISO 12653-2:2007

Електронне зображення. Тест-оригінал для чорно-білого сканування офісних документів. Частина 2. Метод використання (ISO 12653-2-2000, IDT).

чинний

ДСТУ ISO 13008:2018 (ISO 13008:2012, IDT)

Інформація та документація. Процеси конверсії та міграції цифрових записів. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 13406-2:2006

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами з плоским екраном. Частина 2. Ергономічні вимоги до дисплеїв з плоским екраном (ISO 13406-2:2001, IDT).

чинний

ДСТУ ISO 15511:2018 (ISO 15511:2011, IDT)

Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек і пов'язаних з ними організацій (ISIL). - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 15489-1:2018 (ISO 15489-1:2016, IDT)

Інформація та документація. Керування записами. Частина 1. Поняття та принципи. На заміну ДСТУ 4423-1:2005; ДСТУ 4423-2:2005.

01.01.2019

ДСТУ ISO 15836-1:2018 (ISO 15836-1:2017, IDT)

Інформація та документація. Набір елементів метаданих Дублінського ядра. Частина 1. Основні елементи. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 16439:2016

Інформація та документація. Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек (ISO 16439:2014, IDT). - Вперше.

01.09.2016

ДСТУ ISO 17068:2018 (ISO 17068:2017, IDT)

Інформація та документація. Сховище цифрових записів довіреної третьої сторони. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 17316:2018 (ISO 17316:2015, IDT)

Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор посилань (ISLI). - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 17933:2010

Інформація та документація. Загальний обмін електронними документами (GEDI) (ISO 17933:2000, IDT).

01.01.2012

ДСТУ ISO 18461:2018 (ISO 18461:2016, IDT)

Міжнародна музейна статистика. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 20252:2008

Ринок, опитування громадської думки та соціальні дослідження. Словник термінів і вимоги щодо обслуговування (ISO 20252:2006, IDT).

01.07.2010

ДСТУ ISO 20614:2018 (ISO 20614:2017, IDT)

Інформація та документація. Протокол обміну даними для межопераційної сумісності та збереження. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 21127:2018 (ISO 21127:2014, IDT)

Інформація та документація. Базова онтологія для обміну інформацією про культурну спадщину. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 23081-1:2018 (ISO 23081-1:2017, IDT)

Інформація та документація. Процеси керування записами. Метадані щодо записів. Частина 1. Принципи. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 23950:2018 (ISO 23950:1998, IDT)

Інформація та документація. Інформаційний пошук (Z39.50). Визначення прикладної послуги та специфікація протоколу. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 25577:2018 (ISO 25577:2013, IDT)

Інформація та документація. Формат обміну бібліографічними записами MarcXchange. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 25964-1:2018 (ISO 25964-1:2011, IDT)

Інформація та документація. Тезауруси та сумісність з іншими словниками. Частина 1. Тезауруси для інформаційного пошуку. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 25964-2:2018 (ISO 25964-2:2013, IDT)

Інформація та документація. Тезауруси та сумісність з іншими словниками. Частина 2. Взаємодія з іншими словниками. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 26324:2018 (ISO 26324:2012, IDT)

Інформація та документація. Система цифрової ідентифікації об'єктів. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 27729:2018 (ISO 27729:2012, IDT)

Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор назв (ISNI). -Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 27730:2018 (ISO 27730:2012/Cor1:2013, IDT)

Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор колекцій (ISCI). - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 28500:2018 (ISO 28500:2017, IDT)

Інформація та документація. Файловий формат WARC. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 28560-1:2018 (ISO 28560-1:2014, IDT)

Інформація та документація. Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Частина 1. Елементи даних та загальні рекомендації щодо впровадження. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 28560-2:2018 (ISO 28560-2:2014, IDT)

Інформація та документація. Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Частина 2. Кодування RFID елементів даних згідно з правилами ISO/IEC 15962. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 28560-3:2018 (ISO 28560-3:2014, IDT)

Інформація та документація. Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Частина 3. Кодування фіксованої довжини. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO/TS 28560-4:2018 (ISO/TS 28560-4:2014, IDT)

Інформація та документація. Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Частина 4. Кодування елементів даних згідно з правилами ISO/IEC 15962 в тезі RFID із секціонованою пам'яттю. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO 30300:2015

Інформація та документація. Системи керування документами. Основні положення і словник термінів (ISO 30300:2011, IDT).

01.01.2017

ДСТУ ISO 30301:2015

Інформація та документація. Системи керування документами. Вимоги (ІSO 30301:2011, ІDT).

01.01.2016

ДСТУ ISO 30302:2018 (ISO 30302:2015, IDT)

Інформація та документація. Системи керування записами. Настанови щодо впровадження. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO/TR 10013:2003

Настанови з розроблення документації систем управління якістю (ISO/TR 10013:2001, IDT).

чинний

ДСТУ ISO/TR 11219:2012 (ISO/TR 11219:2012, IDT)

Інформація та документація. Параметри якості та базові статистичні дані щодо будівель бібліотек. Площа, функціональність та дизайн. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO/TR 14873:2018 (ISO/TR 14873:2013, IDT)

Інформація та документація. Статистика та обмеження якості для веб-архівування. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO/TR 18128:2018 (ISO/TR18128:2014, IDT)

Інформація та документація. Оцінювання ризиків для процесів та систем запису. - Вперше.

01.01.2019

ДСТУ ISO/TR 19814:2018 (ISO/TR 19814:2017, IDT)

Інформація та документація. Керування фондами архівів і бібліотек. - Вперше.

01.01.2019

 

 

 

 

ДСТУ ISO / IEC

 

ДСТУ ISO/IEC 2382:2017 (ISO/IEC 2382:2015, IDT)

Інформаційні технології. Словник термінів.

01.01.2019

ДСТУ ISO/IEC 9075-1:2008

Інформаційні технології. Мови баз даних SQL. Частина 1. Середовище.

01.01.2010

ДСТУ ISO/IEC 11411:2002

Інформаційні технології. Зображення переходу стану програмного засобу для спілкування людей (ІSO/ІEC 11411:1995, ІDT).

01.10.2003

ДСТУ ISO/IEC 13236:2003

Інформаційні технології. Якість послуг. Основні положення (ISO/IEC 13236:1998, IDT).

01.07.2005

ДСТУ ISO/IEC 13673:2009

Інформаційні технології. Оброблення документів і пов'язане з ним пересилання даних. Тестування на відповідальність систем стандартної мови узагальненої розмітки (SGML) (ISO/IEC 13673:2000, IDT).

чинний

ДСТУ ISO/IEC 14662:2008

Інформаційні технології. Еталонна модель відкритого електронного обміну даними (ISO/IEC 14662:2004, IDT).

чинний

ДСТУ ISO/IEC 14764:2014

Інженерія програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення. Технічне обслуговування (ІSO/ІEC 14764:2006, ІDT).

01.01.2016

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15289:2019 (ISO/IEC/IEEE 15289:2017, IDT)

Інженерія систем і програмного забезпечення. Контент життєвого циклу інформаційної продукції (документації) (ІSO/ІEC 15289:2011, ІDT).

01.08.2019

ДСТУ ISO/IEC 15816:2008

Інформаційні технології. Методи захисту. Об'єкти захисту інформації для керування доступом (ІSO/ІEC 15816:2002, ІDT).

01.01.2010

ДСТУ ISO/IEC TR 10032:2012

Інформаційні технології. Еталонна модель керування даними (ISO/IEC TR 10032:2003, IDT) (зі скасуванням ДСТУ 3330-96 (ГОСТ 34.321-96)).

01.03.2013

ДСТУ ISO/IEC TR 13243:2003

Інформаційні технології. Посібник із методів та механізмів якості послуг (ISO/IEC TR 13243:1999, IDT).

чинний

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-3:2002

Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 3. Виконання оцінювання (ISO/IEС TR 15504-3:1998, IDT).

чинний

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-4:2002

Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 4. Настанови з виконання оцінювання (ISO/IEС TR 15504-4:1998, IDT).

чинний

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-6:2003

Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 6. Настанови з визначення компетентності оцінювачів (ISO/IEС TR 15504-6:1998, IDT).

чинний

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-9:2003

Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 9. Словник термінів (ISO/IEС TR 15504-9:1998, IDT).

чинний

ДСТУ ISO/IEC TR 18016:2009

Інформаційні технології. Системи опрацювання повідомлень (MNS). Взаємодія з електронною поштою Інтернету (ISO/IEС TR 18016:2003, IDT).

чинний

 

 

 

 

Інші ДСТУ

 

ДСТУ IEC 60847:2003

Характеристики локальних обчислювальних мереж (IEC 60847:1988, IDT).

чинний

ДСТУ IEEE Std 1484.12.1:2006

Інформаційні технології. Метадані навчальних об'єктів (IEEE Std 1484.12.1:2002, IDT).

чинний

ДСТУ-Н ІЕС Guide 112:2006

Настанови щодо безпечності мультімедійного обладнання (ІЕС Guide 112:2000, IDT).

чинний

ДСТУ-Н ПМГ 32:2003

Порядок взаємодії органів державного нагляду за стандартами (ПМГ 32-2001, IDT).

чинний

ДСТУ-Н ПМГ 48:2007

Порядок обміну документами в електронному форматі (ПМГ 48-2002, IDT).

01.10.2007

Республіканські стандарти УРСР

РСТ УССР 1459-88

Роботи палітурні. Загальні технічні умови.

чинний

РСТ УССР 1740-81

Роботи копіювально-розмножувальні. Технічні умови. На заміну РСТ УССР 1740-76.

чинний

РСТ УССР 1829-78

Стелажі бібліотечні. Загальні технічні умови.

01.07.1979

 

 

 

 

Керівні документи

 

КНД 50-040-95

Машинно-орієнтовані форми опису стандартів. Склад, структура, зміст.

чинний

 

 

 

 

Рекомендації

 

Р 50-082-2000 (ISO/TR 12618:1994)

Комп'ютерні засоби у термінологічній роботі. Настанови щодо створювання та використання термінологічних баз даних і текстових масивів (Поправка 12-2000).

чинний

 

 

 

 

Міждержавні стандарти

Україна

ГОСТ 7.12-93

Cистема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. Взамен ГОСТ 7. 12-77.

01.07.1995

ГОСТ 7.20-2000

Cистема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика. Взамен ГОСТ 7. 20-80, ГОСТ 7. 41-82.

01.09.2002

ГОСТ 7.55-99

Cистема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Основные положения. Взамен ГОСТ 7. 55-89.

01.07.2001

ГОСТ 7.70-96

Cистема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик.

01.07.2000

ГОСТ 7.77-98

Cистема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения.

01.01.2000

ГОСТ 7.78-99

Cистема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Вспомогательные указатели.

01.01.2001

ГОСТ 13.0.003-2000

Репрография. Микрография. Репрографические копии оригиналов. Типы. Условные обозначения.

01.01.2002

ГОСТ 13.1.101-93

Репрография. Микрография. Микрофильм документа на правах подлинника. Порядок изготовления, учета, хранения и применения.

01.01.1997

ГОСТ 13.1.104-93

Репрография. Микрография. Микрофильмы рулонные. Основные размеры и размещение микроизображений.

01.01.1997

ГОСТ 13.1.117-95

Репрография. Микрография. Микрофильмы на диазопленке. Общие технические требования и методы контроля.

01.01.1998